Đọc truyện Online - Ảnh truyện XE BÁNH RÁN - truyennho.com

DOWNLOAD XE BÁNH RÁN
EBOOK PRC PDF EPUB AZW3

XE BÁNH RÁN

Tác giả truyện XE BÁNH RÁN

CHIẾT NHẤT MAI CHÂM

Thể loại: Song couple, hoa quý mùa mưa, vườn trường, điềm văn, hiện đại, có H, HE.
- ---------- Con ông cháu cha chính trực công x Con nhà đại gia diễn sâu thụ.
- ---------- Giả ông trùm thực chất nghệ sĩ công X Giả lưu manh thực chất cọp giấy thụ.
Tình trạng: 30 chương + 1 phiên ngoại.
Biên tập: Jane.
Vì tán tỉnh trai mà thiếu gia nhà giàu từ bỏ chăn ấm nệm êm, đi bán bánh rán dạo...
Vì tán tỉnh trai, một nghệ thuật gia như anh phải hy sinh cơ thể mỹ cảm của mình, đóng giả thành một tên đầy "tha thu".
Vai chính: Lục Lộ, Doãn Lương. ┃ vai phụ: Hoàng Hải, Địa Tạng.

Danh sách chương truyện Xe bánh rán