TU LA THẦN CÔNG

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Tu la thần công - Chương 71 - Chương 75

Chương 71: Âm Dương động Nhất Tôn bị hại

Thống Thiền thượng nhân định thần lại, dùng phép truyền âm nhập mật hỏi Hoa Quang đại sư :

- Đạo huynh cảm thấy như thế nào?

Hoa Quang đại sư đáp :

- Vừa rồi vì sơ ý một chút thành ra trong mình bị trúng độc rồi.

Địch Long thấy hai lão mấp máy môi đã đoán ra hai vị bàn chuyện gì nên liền nói xen vào :

- Con đường tự cứu hiện giờ là phải liên thủ hợp lực đánh ngay một đòn.

Võ Lâm Nhất Tôn hắng dặng một tiếng rồi nói :

- Nếu các ngươi động thủ một cách càn rỡ là đi vào con đường táng mạng rất mau lẹ, vì vận động công lực thì huyết dịch lưu thông cấp bách, chất độc phát tác ngay tức khắc.

Thống Thiền thượng nhân tức giận hỏi :

- Thí chủ định làm gì?

Võ Lâm Nhất Tôn đắc ý cười ha hả nói :

- Lão phu nghĩ rằng các vị nên hưởng lạc thú một cách kỳ diệu là hơn.

Địch Long trầm giọng hỏi :

- Hưởng lạc thú một cách kỳ diệu là thế nào?

Võ Lâm Nhất Tôn nổi lên tràng cười quái gở đáp :

- Đó là cái vui kỳ lạ nhất trong những cái vui khắp thiên hạ. Các ngươi cứ ngoan ngoãn làm theo thì có thể sống được.

Địch Long cũng hỏi bằng một giọng gay gắt hơn :

- Sao các hạ không nói rõ thêm chút nữa?

Võ Lâm Nhất Tôn cười đáp :

- Bây giờ tạm thời chưa thể bảo các vị được. Các vị hãy chờ lát nữa sẽ rõ.

Địch Long nào phải nhân vật tầm thường. Ngọn lửa trong lòng lão bốc lên ngùn ngụt.

Lão đưa mắt ra hiệu cho Thống Thiền thượng nhân và Hoa Quang đại sư rồi quát lên một tiếng thật to, phóng cả song chưởng đánh ra.

Cùng một lúc, Thống Thiền thượng nhân và Hoa Quang đại sư cũng phóng chưởng đánh tới.

Võ Lâm Nhất Tôn hắng dặng một tiếng rồi vung chưởng phản kích.

Trong nhà nổi lên những tiếng ầm ầm. Địch Long cùng Thống Thiền thượng nhân và Hoa Quang đại sư đều lùi lại đến sáu bảy bước.

Nguyên mấy vị này trúng phải chất dâm, quả nhiên công lực đã mất đi quá nữa.

Bọn Địch Long đều ngấm ngầm kinh hãi đứng ngẩn người ra một lúc.

Võ Lâm Nhất Tôn cười khành khạch mấy tiếng hỏi :

- Chắc bây giờ các vị đã biết lời lão phu không phải là lừa gạt rồi chứ?

Địch Long hỏi lại :

- Bọn ta cùng lão vốn không thù không oán mà sao lại thù nghịch bọn ta?

Võ Lâm Nhất Tôn cười lạt đáp :

- Các vị thiện tiện sấn vào Âm Dương động là phạm đến giới luật của lão phu, lại còn liên thủ tấn công thật là khả ố.

Thống Thiền thượng nhân nói :

- Bọn lão tăng không hiểu đây là chỗ ở của nhất tôn. Mục đích bọn lão tăng tới đây là rượt theo Đào Vĩnh Trạch.

Võ Lâm Nhất Tôn nói :

- Đào Vĩnh Trạch đã quy đầu lão phu thì các vị còn động đến một mảnh lông của hắn thế nào được? Bây giờ các vị chỉ có hai đường.

Địch Long hỏi ngay :

- Là những đường gì?

Võ Lâm Nhất Tôn dằn từng tiếng :

- Thuận theo thì sống, đối nghịch là chết.

Địch Long tức giận nói :

- Trước khi bọn ta chưa hoàn toàn mất hết công lực chỉ có cách lựa chọn đường thứ hai.

Giữa lúc ấy đột nhiên nghe Long Chính Phong, Địch Bình Thạch cùng la lên những tiếng quái gở.

Bọn chúng cặp mắt chiếu ra những tia dục hỏa đỏ ngầu toan chuyện mây mưa, la hét om sòm.

Tần Tố Hà và Giang Mỹ Linh cũng thở lên hồng hộc. Sắc mặt luôn luôn biến đổi. Quả niên lửa dục đã đốt cháy tâm can khó lòng nhẫn nại được.

Chỉ có Lăng Trung Ngọc vì phong tỏa huyệt đạo sớm hơn nên trong lòng chưa rạo rực. Chàng nghĩ thầm :

- “Công lực của ta mà chọi với Võ Lâm Nhất Tôn chưa chắc đã chiếm được thượng phong. Ta phải giả trang mắc lừa mới là thượng sách”.

Chàng liền la ó om sòm.

Võ Lâm Nhất Tôn đảo mắt nhìn toàn trường thì thấy bọn Địch Long ba người lớn tuổi là còn có nghị lực liền cười lạt nói :

- Lão phu xem chừng ba vị muốn uống rượu phạt rồi đấy.

Đoạn lão khẽ vẫy tay hô :

- Tố Cầm! Nghe lệnh đây!

Tố Cầm vội phục xuống đất nhỏ nhẹ đáp :

- Có đệ tử đây!

Võ Lâm Nhất Tôn nói :

- Trước hết hãy thu thập ba lão già kia, đem bọn họ vào Âm Dương cung.

Tố Cầm dạ một tiếng rồi đứng dậy.

Võ Lâm Nhất Tôn vừa thấp thoáng một cái đã vọt ra ngoài thạch thất.

Tố Cầm mặt lạnh như tiền trỏ vào bọn Địch Long ba người lạnh lùng hỏi :

- Các vị tự trói mình lại hay là để bản cô nương động thủ?

Địch Long tức giận quát lên một tiếng phóng chưởng đánh ra.

Cùng một lúc, Thống Thiền thượng nhân và Hoa Quang đại sư đều đánh ra một chưởng.

Tố Cầm vẫn đứng nguyên một chỗ, bước chân chưa chuyển động chút nào.

Ả phất tay ra một cái, hóa giải chưởng lực của cả ba người.

Tố Cầm cười lạt nói :

- Vừa rồi Nhất Tôn đã bảo là các vị mất hết công lực rồi thì còn miễn cưỡng động thủ làm chi?

Ả vừa dứt lời đã ra tay nhanh như điện chớp điểm vào huyệt đạo ba người.

Thị đã điểm nhanh, chỉ pháp lại rất chuẩn đích khiến Lăng Trung Ngọc ngấm ngầm kinh hãi.

Tố Cầm nhẹ chuyển gót sen đi tới trước mặt Giang Mỹ Linh, cũng dùng thủ pháp đó để điểm huyệt nàng.

Lăng Trung Ngọc đã toan động thủ, nhưng chàng sực nhớ tới điều chi, phát chưởng sắp ra chiêu lại thu về ngay.

Chỉ trong khoảnh khắc Tố Cầm đã điểm huyệt hết những người trong nhà, chỉ có Lăng Trung Ngọc là thị chưa đụng đến.

Tố Cầm từ từ tiến lại trước mặt Lăng Trung Ngọc.

Lăng Trung Ngọc ngấm ngầm đề phòng, chuẩn bị đánh ra một đòni Tố Cầm còn cách Lăng Trung Ngọc ba bước thì dừng lại. Thị nhìn chàng một cách lẳng lơ và nhoẻn miệng cười.

Nụ cười của thị làm cho người ta phải điên đảo tâm hồn, xem chừng như Lăng Trung Ngọc cũng phải động tâm. Chàng lẩm bẩm :

- Nụ cười của con nha đầu này thật khả ái! Đáng tiếc cho thị gửi mình trong tổ quỷ...

Chàng nghĩ vậy bất giác buông tiếng thở dài.

Cặp mắt Tố Cầm trong như nước hồ thu. Thị nhìn chàng bằng cặp mắt sâu thẳm.

Sau một lúc thị dùng phép truyền âm nhập mật hỏi Lăng Trung Ngọc :

- Tướng công vì tiện thiếp mà thở dài chăng?

Lăng Trung Ngọc chấn động tâm thần nghĩ bụng :

- “Ả này thông minh tuyệt đỉnh, không thì sao ả trông rõ gan ruột ta mà đoán trúng như vậy?”

Tố Cầm lại tủm tỉm cười nói :

- Mỗi người có một cảnh ngộ khác nhau. Tiện thiếp khâm phục tướng công ở chỗ thông minh tuyệt thế. Trách nào con Xuân Tâm vừa thấy tướng công đã đem lòng say đắm.

Lăng Trung Ngọc ngấm ngầm kinh hãi trong lòng, bề ngoài chàng giả vờ như không có chuyện gì, hỏi :

- Cô nương nói gì vậy, tại hạ nghe không hiểu.

Tố Cầm khẽ thở dài đáp :

- Tướng công chờ một lúc nữa sẽ rõ.

Bỗng thấy thị giơ tay lên vờ điểm vào Lăng Trung Ngọc mấy cái rồi dõng dạc nói :

- Bây giờ ta đã điểm huyệt ngươi. Ngươi hãy ngoan ngoãn theo ta đi.

Dứt lời thị trở gót cất bước.

Lăng Trung Ngọc là tay thông minh tuyệt thế. Chàng giả vờ ngồi phệt xuống đất lắc cái đầu chứ không nói gì.

Tố Cầm lại lớn tiếng :

- Bây giờ cuộc sinh tử của các vị hoàn toàn ở trong tay bản cô nương. Các vị hãy theo ta đến yết kiến Tôn giả ở Âm Dương động.

Dứt lời thị cất bước ra khỏi nhà thạch thất.

Mọi người trước tình trạng này không biết làm thế nào đành đi theo sau Tố Cầm ra khỏi nhà thạch thất.

Mọi người đi vào đường hầm, chuyển bảy tám khúc quanh và không hiểu đi đã bao lâu thì tới trước cửa một căn thạch thất.

Trên cửa đá căn nhà có treo ngang một tấm biển khắc ba chữ vàng lớn “Âm Dương cung”.

Tố Cầm giơ tay lên gõ ba tiếng. Cánh cửa đá mở ra.

Lăng Trung Ngọc nhìn vào phía trong, chàng không khỏi ngạc nhiên.

Nguyên trong Âm Dương cung, cách trần thiết cực kỳ hoa lệ, chẳng kém gì chốn Hoàng cung.

Võ Lâm Nhất Tôn đã thay áo mặc tấm cẩm bào ngồi cao ngất ngưỡng trên chiếc ghế Thái sư ở giữa cung. Có điều mặt lão vẫn để mớ tọc bạc xõa xuống che lấp đi.

Bên mình lão là bốn côn gái chim sa cá lặn phụ trách đấm lưng bóp chân cùng bưng rượu dâng trà cho lão.

Lăng Trung Ngọc nghĩ thầm trong bụng :

- “Tên ác ma này thật là khả ố! Đến cách dâm đãng tác oai tác phước của lão lại càng đáng ghét. Ta hãy chờ một lúc nữa rồi sẽ hạ thủ...”

Lúc này có đến ba bốn chục cung nữ đứng hai bên diễn tấu khúc nhạc nhu hòa. Ngoài ra còn rất nhiều thiếu nữ lộ thân ca hát nhảy múa rất du dương.

Lăng Trung Ngọc trông vào không khỏi náo động tâm thần. Chàng vội nhắm mắt lại buông tiếng thở dài.

Tố Cầm phục xuống ngoài cửa bẩm :

- Đệ tử đã đưa bọn chúng tới đây. Xin Tôn giả phát lạc.Võ Lâm Nhất Tôn không thèm ngoảnh đầu ra, miệng hững hờ đáp :

- Được rồi! Đem họ vào đây để hưởng một phen lạc thú đã rồi sẽ....

Lăng Trung Ngọc tự hỏi :

- “Rồi sẽ làm sao! Xem chừng cục diện bữa nay dữ nhiều lành ít”.

Tố Cầm cúi đầu hỏi lại :

- Xin hỏi Tôn giả cho họ hưởng lạc thứ cách nào?

Võ Lâm Nhất Tôn đáp :

- Hãy dể chúng làm một cuộc “Hầu dâm” rồi sẽ tính.

Địch Long tức giận quát :

- Mầu Bưu (tên thật của Võ Lâm Nhất Tôn) kia! Ngươi đừng làm việc thất đức thái quá.

Thống Thiền thượng nhân đầy vẻ lo buồn niệm Phật hiệu rồi hỏi :

- Giữa Mầu thí chủ và bọn lão tăng vốn không thù oán mà sao lại làm việc tổn âm đức đến thế?

Võ Lâm Nhất Tôn Mầu Bưu cười ha hả đáp :

- “Hầu dâm” là lịch sự với các vị rồi đó. Nếu các vị còn rắc rối thì đừng trách lão phu đưa vào tình trạng sống dở chết dở.

Lăng Trung Ngọc tự hỏi :

- “Không biết “Hầu dâm” là thế nào?”

Nguyên chàng chưa từng nghe thấy danh từ này bao giờ nên lẳng lặng để xem họ làm gì.

Chỉ trong khoảnh khắc, một đàn khỉ tử sau cung điện tiến ra. Những con khỉ này đều to lớn. Chúng chạy vào nhà đại sảnh rồi được mấy cô gái cho mỗi con uống một viên thuốc sắc đen.

Chỉ trong khoảnh khắc, những con khỉ kêu ầm lên, hai mắt đỏ sòng sọc.

Hiển nhiên chúng đã uống chất dâm độc và chất độc trong bụng bắt đầu phát tác.

Võ Lâm Nhất Tôn nói lý lố một hồi với đàn khỉ rồi trỏ tay vào bọn Địch Long.

Đàn khỉ liền ùa lại như bầy ong. Mỗi con tìm một người. Đầu tiên chúng xé áo bọn Địch Long.

Bọn Địch Long vì bị điểm huyệt nên võ công hoàn toàn mất hết, không còn sức kháng cự mà bầy khỉ này được huấn luyện chuyên môn, sức mạnh vô cùng thì mấy vị còn chống chọi làm sao được?

Bọn Địch Long bị bầy khỉ xé rách tan quần áo rồi còn bị chúng vật ngã xuống đất.

Một con khỉ bám lên lưng một người, và khai diễn cuộc “hầu dâm”.

Võ Lâm Nhất Tôn ngửa mặt lên cười rộ.

Bao nhiêu thiếu nữ trong sảnh đường cũng cười ồ. Những con khỉ phát ra tiếng kêu quái gở.

Lăng Trung Ngọc bị một con khỉ vật ngã. Chàng động thân mình đến gần chỗ ngồi của Võ Lâm Nhất Tôn.

Lúc này mấy con khỉ đã khai diễn cuộc “hầu dâm”. Chàng cố nén tức giận, ngấm ngậm vận công vào hai cánh tay. Cặp mắt chàng không ngớt chú ý nhìn Võ Lâm Nhất Tôn.

Võ Lâm Nhất Tôn đang thích quá cười lăn cười lộn không chú ý đến hành động của Lăng Trung Ngọc.

Giữa lúc ấy một ả mỹ nữ nâng chung rượu đưa vào miệng lão, thị tuyến lão bị che mất.

Lăng Trung Ngọc thấy vậy, đột nhiên nhảy vọt lên phóng song chưởng đánh vào người lão một đòn thật mạnh.

Chàng đã vận đến mười hai thành công lực ra hai bàn tay, hất Võ Lâm Nhất Tôn tung lên rồi rớt xuống ngoài hai trượng.

Võ Lâm Nhất Tôn rú lên hai tiếng rùng rợn. Miệng phun máu tươi ra như tên bắn.

Lăng Trung Ngọc đã đắc thủ, khi nào chịu bỏ qua. Chàng quát lên một tiếng thật to nhảy xổ lại, đồng thời phóng song chưởng đánh ra.

Giữa lúc ấy bỗng nghe Tố Cầm la lên :

- Lăng đại hiệp hãy coi chừng những ám khí ở sau lưng!

Lăng Trung Ngọc giật mình kinh hãi đột nhiên xoay mình lại thì thấy ánh ngân quang bắn tới.

Chàng phất tay áo một cái quát lớn :

- Trở lại đi!

Tiếp theo một thiếu nữ rú lên một tiếng kinh khủng rồi ngã lăn xuống đất.

Lăng Trung Ngọc cười lạt xoay mình nhìn lại thì trong khoảng thời gian chớp nhoáng này Võ Lâm Nhất Tôn đã thừa cơ chạy trốn không còn thấy tông tích đâu nữa.

Lăng Trung Ngọc kinh ngạc nói :

- Không ngờ con nha đầu này lại hy sinh tính mạng để cứu tên ma đầu kia.

Chàng quay lại hỏi Tố Cầm :

- Chúng ta rượt theo chứ?

Tố Cầm lắc đầu đáp :

- Hắn đã chạy trốn vào đường ngầm rồi. Bây giờ chúng ta hãy cứu người là gấp.

Lăng Trung Ngọc gật đầu đáp :

- Cô nương nói phải lắm!

Biến diễn xảy ra trong nhà đại sảnh một cách rất đột ngột khiến cho bao nhiêu cô gái đều thộn mặt ra.

Tố Cầm dõng dạc tuyên bố :

- Chị em chúng ta đã bị tên lão ma đầu khinh nhờn ức hiếp mười mấy năm trời. Bây giờ chính là lúc chúng ta được giải thoát. Vậy toàn thể chị em mau mau rời khỏi động quỷ này về nhà tụ hội với gia nương.

Mấy chục cô gái trong nhà đại sảnh nghe Tố Cầm nói vậy đều như rắn không đầu reo lên một tiếng rồi chạy tản đi.

Bầy khỉ cũng hiểu tiếng người. Chỉ trong khoảnh khắc chúng cũng trốn hết chẳng còn một con.

Lăng Trung Ngọc nhìn Tố Cầm chắp tay nói :

- Đa tạ cô nương đã có ơn đức cứu mạng cho. Lăng Trung Ngọc này không biết lấy gì báo đáp.

Tố Cầm nở một nụ cười rất quyến rũ đáp lễ nói :

- Lăng tướng công khách sáo quá. Màn kịch vừa rồi hoàn toàn trông vào cơ trí của tướng công, sao tướng công lại tạ ơn tiện thiếp?

Lăng Trung Ngọc cười nói :

- Lúc ở trong nhà thạch thất kia nếu không được cô nương nhẹ tay thì tại hạ làm gì còn có cơ hội để đả bại lão ma đầu.

Tố Cầm cười mát nói :

- Thực ra võ công của tướng công còn cao hơn tiện thiếp, chưa chắc gì tiện thiếp đã điểm huyệt nổi tướng công.

Thị đảo mắt nhìn quần hùng một lượt rồi nói :- Bây giờ chúng ta phải mau mau cứu bọn họ và rời khỏi nơi đây.

Lăng Trung Ngọc hỏi :

- Họ bị trúng dâm độc cả rồi. Chẳng hiểu cô nương có thuốc giải không?

Tố Cầm cười đáp :

- Có, có!

Thị vội lấy một bình thuốc trong bọc ra. Thị mở nắp lấy đưa cho mỗi vị uống một viên rồi nói :

- Bọn họ uống viên thuốc này rồi điều dưỡng trong một giờ là không có gì đáng ngại nữa.

Địch Long ngồi nhỏm dậy chắp tay nhìn Tố Cầm thi lễ nói :

- Đa tạ cô nương đã cứu mạng cho!

Tố Cầm cười mát đáp :

- Lão tiền bối bất tất phải tạ ơn tiện thiếp vì công lao này hoàn toàn ở nơi Lăng đại hiệp.

Thống Thiền thượng nhân niệm Phật hiệu rồi nói :

- A di đà Phật! Bữa nay mà không được hai thí chủ ra tay viện trợ thì bọn lão tăng phải chết về tay lão tặc.

Giang Mỹ Linh thở phào một cái hỏi :

- Tên đại ma đầu đó chạy rồi ư?

Tần Tố Hà cười hỏi lại :

- Chẳng lẽ vừa rồi cô không trông thấy hay sao? Tình nhân của cô đánh hắn phải bỏ chạy.

Giang Mỹ Linh hai má ửng hồng chúm môi hỏi :

- Bà đừng bẻm mép nữa! Đào lão tặc cũng chạy rồi ư?

Lăng Trung Ngọc lắc đầu đáp :

- Chưa thấy hắn đâu, chắc còn ở trong động này.

Giang Mỹ Linh nhảy lên nói :

- Chúng ta đi tìm tên lão tặc đó để thanh toán.

Lăng Trung Ngọc cười nói :

- Làm gì mà vội thế? Thương thế cô chưa khỏi, hãy điều dưỡng một giờ rồi hãy kiếm hắn cũng chưa muộn.

Giang Mỹ Linh mỉm cười theo lời chàng ngồi xuống nhắm mắt điều dưỡng.

Tố Cầm thấy thế cười nói :

- Giang cô nương đây chịu nghe lời Lăng đại hiệp lắm nhỉ?

Lăng Trung Ngọc đáp :

- Cả nhày còn một món nợ máụ Y lại cùng tại hạ lưu lạc giang hồ. Thân thế y thật đáng thương.

Tố Cầm buồn rầu thở dài hỏi :

- Thân thế tiện thiếp có đáng thương không?

Lăng Trung Ngọc trong lòng ái ngại không tự chủ được hỏi :

- Thân thế cô nương làm sao?

Tố Cầm thở dài nói :

- Tiện thiếp từ thuở nhỏ không cha không mẹ bị đem bỏ vào chốn hoang sơn ba ngày, ba đêm mà không chết. Sau lại bị Võ Lâm Nhất Tôn Mầu lão tặc ôm vào sơn động này. Mười tám năm trời bị tên cầm thú đó hành hạ tồi tàn...

Thị nói đến chỗ thương tâm, nước mắt tầm tã như mưa.

Lăng Trung Ngọc không khỏi nảy lòng thương xót nghĩ thầm :

- “Không ngờ một cô gái đẹp như thiên tiên mà số phận long đong đến thế! Thì ra người đàn bà càng xinh đẹp bao nhiêu thân thế càng thê thảm bấy nhiêu. Không trách người ta thường nói hồng nhan bạc mệnh”.

Chàng nghĩ vậy rồi thở dài nói :

- Cô nương bất tất phải thương tâm. Tại hạ nhất định tìm cho bằng được Mầu lão tặc để báo thù giúp cô nương. Đồng thời tại hạ sẽ kiếm cho ra song thân của cô nương.

Tố Cầm sụp xuống đất lạy nói :

- Lăng tướng công có lòng quá thương. Kiếp này tiện thiếp biết lấy chi báo đáp.

Địch Long hỏi :

- Cô nương bất tất phải đa lễ. Chắc cô nương biết Đào lão tặc hiện ở chỗ nào trong động này?

Tố Cầm đáp :

- Trước đây một giờ, Đào Vĩnh Trạch đã bị phế trừ võ công rồi hắn được con Đại hắc dẫn đi kiếm hành tung các vị. Hiện giờ lão còn ở trong động này hay không, tiểu nữ cũng chẳng biết.

Giang Mỹ Linh đứng dậy nói :

- Khí huyết trong mình ta đã tạm bình phục. Vậy mau mau đi kiếm địch nhân.

Quần hào sau một lúc nghỉ ngơi phần lớn đã khôi phục nguyên lực. Bây giờ liền đi theo Tố Cầm ra khỏi Âm Dương cung.

Tố Cầm đi chưa được bao xa đã chúm môi hít lên ba tiếng còi.

Chỉ trong khoảng khắc một con quái vật sắc đen chạy tới.

Tố Cầm cả mừng nói :

- Đại hắc đã đến đấy ư?

Đại hắc chạy đến trước mặt Tố Cầm gật đầu nguẫy đuôi ra vẻ rất hiền lành.

Tố Cầm hỏi :

- Lão họ Đào bây giờ ở đâu?

Con Đại hắc dường như hiểu tiếng người xoay mình đi ngay.

Tố Cầm quay lại nói với quần hùng :

- Con Đại hắc dẫn đường cho chúng ta. Vậy các vị đi theo tiện thiếp.

Đại hắc xuyên qua mấy đường hầm đến một gian thạch thất.

Tố Cầm nhìn vào thì căn thạch thất này trống rỗng không một bóng người, làm gì có Đào Vĩnh Trạch.

Tố Cầm kinh ngạc nói :

- Lão họ Đào cũng bỏ trốn rồi.

Giang Mỹ Linh nói :

- Chắc hắn chưa trốn được xa. Vậy chúng ta đuổi theo cho mau.

Quần hào theo sau Tố Cầm, họ đi trong khoảng thời gian chừng ăn xong bữa cơm, thì đột nhiên họ ra khỏi Âm Dương động.

Tố Cầm đứng ngoài cửa hang núi ngửa mặt lên thở phào một cái rồi nói :

- Đến mười năm nay không được ra khỏi động.

Lăng Trung Ngọc cười nói :

- Tự do thật là đáng quý! Bây giờ cô nương đã khôi phục được tự do nhưng Võ Lâm Nhất Tôn còn chưa chết thì cuộc đời tự do của cô nương hãy còn bị uy hiếp.

Địch Long gật đầu nói :

- Lăng đại hiệp nói đúng đó. Muốn được tự do lâu dài, nhổ cỏ phải chặt gốc.

Tố Cầm trầm ngâm một lát rồi nói :

- Ý kiến của hai vị rất đúng. Chắc lão ma đầu đã chạy đến Miêu Cương để dưỡng thương rồi.

Lăng Trung Ngọc hỏi :

- Tên lão ma đầu này còn có căn cứ ở Miêu Cương ư?

Tố Cầm đáp :

- Ở Miêu Cương, Mầu Bưu còn có một người bạn phe Hắc đạo, giỏi nghề phi tiễn đả thương bên địch nên mang sức hiệu là “Bách Bộ Phi Hoa Khách”. Võ công hắn cũng cao thâm khôn lường. Tám năm trước hai tên ác ma này đã gặp nhau.

Địch Long hỏi :

- Có phải ba chục năm trước lúc đại chiến ở núi Hoàng Sơn hắn đã đánh nhau tới Thiên lý biển bức Tăng Phi?

Tố Cầm cười đáp :

- Đúng đó! Chính hắn đó. Khinh công của Tăng Phi cũng vào bậc nhất võ lâm.

Hoa Quang đại sư nói :

- Theo lời hai vị thí chủ thì hai tên ma đầu đó cấu kết với nhau thật là mối họa lớn cho bạn giang hồ.

Lăng Trung Ngọc nói :

- Võ Lâm Nhất Tôn Mầu Bưu hiện giờ chưa khỏi thương thế. Chúng ta dùng thế sét đánh không kịp bưng tai trừ hắn ngay đi thì đỡ việc hơn.

Giang Mỹ Linh nói :

- Mối lo tâm phúc của chúng ta là Đào Vĩnh Trạch. Nếu không giết được hắn thì chẳng những chưa báo được mối huyết cừu mà tương lai võ lâm còn gặp kiếp nạn lớn lao.

Tố Cầm ngẫm nghĩ một chút rồi nói :

- Đào Vĩnh Trạch đã bị tước bỏ võ công thì hắn chạy chưa xa đâu. Không chừng có thể tìm thấy hắn ngay gần đâu đây.

Thị thuộc hết địa hình khu này, trỏ tay về phía đông Thiên Chương bình nói :

- Chúng ta vượt qua mé đông Thiên Chương bình xuống chân núi mà kiếm.

Lăng Trung Ngọc ngửng lên trông trời chiều nói :

- Trời đã muộn rồi. Chúng ta rượt mau để tìm kiếm Đào Vĩnh Trạch.

Dứt lời chàng rảo bước đi trước chạy nhanh về phía đông Thiên Chương bình.

Quần hào theo sau Lăng Trung Ngọc chạy vội một hồi trong khoảng thời gian chừng uống cạn tuần trà thì đến chân núi mé đông Thiên Chương bình. Phía dưới có một con đường để thông ra ngoài.

Lúc này bóng tịch dương đã xế về tây, chim chóc tìm về tổ.

Lăng Trung Ngọc chạy trước. Mục quang chàng sắc bén trông thấy trên đường thông lộ một lão già cất bước khó khăn, một mình lầm lũi lần đi.

Chương 72: Lãnh Sương Quân vô tội bị thác oan

Lăng Trung Ngọc giơ tay trỏ về phía lão già đi trước nhìn quần hùng nói :

- Lão già trước mặt kia nếu không phải là Đào Vĩnh Trạch thì cũng là Võ Lâm Nhất Tôn Mầu Bưu.

Giang Mỹ Linh nói :

- Mười phần đến chín là Đào lão tặc. Chúng ta mau đuổi tới!

Đoàn người chạy như bay. Chỉ trong nháy mắt đã đuổi kịp.

Giang Mỹ Linh trầm giọng quát :

- Đào lão tặc! Ngươi chạy đâu cho thoát?

Lão già nghe tiếng hô quay đầu nhìn lại, trong lòng ngấm ngầm kinh hãi.

Quả nhiên lão này là Đào Vĩnh Trạch.

Giang Mỹ Linh nhận ra là Đào Vĩnh Trạch thì vừa kinh hãi vừa mừng thầm.

Nàng lạnh lùng nói :

- Đào lão tặc! Không ngờ ngươi lại bị chết về bảo kiếm của ta đây.

Đào Vĩnh Trạch dừng bước xoay mình, nghiêm sắc mặt nói :

- Giang cô nương. Cô hoàn toàn hiểu lầm rồi! Món nợ máu hai chục năm trước không phải do tại hạ chủ mưu...

Giang Mỹ Linh vượt lên trước chặn đường Đào Vĩnh Trạch tức giận quát :

- Câm miệng đi! Ngươi chết đến gáy rồi còn muốn giở trò xảo quyệt nữa chăng?

Đào Vĩnh Trạch không thay đổi sắc mặt thủng thẳng đáp :

- Bậc đại trượng phu sống cũng chẳng lấy chi làm mừng, chết cũng chẳng có chi đáng tiếc. Đào mỗ há phải hạng ham sinh úy tử. Có điều món nợ máu của nhà Giang cô nương mà cô không tìm ra được hung thủ chân chính...

Giang Mỹ Linh động tâm nghĩ thầm :

- “Tên lão tặc này lâm nguy mà vẫn trấn tĩnh như vậy, thật khiến cho người ta khiếp phục. Nhưng hắn muốn đổ tội cho người khác thì mình tin hắn thế nào được...”

Nàng lạnh lùng đáp :

- Đào lão tặc! Vậy hung phạm chính là ai? Nếu ngươi nói đúng sự thực thì ta có thể tha cái mạng chó của ngươi được.

Đào Vĩnh Trạch cười ruồi đáp :

- Tại hạ nói ra e rằng Giang cô nương cũng chẳng chịu tin.

Lăng Trung Ngọc hắng đặng một tiếng xen vào :

- Đào lão tặc! Ngươi đừng hoa ngôn xảo ngữ. Ta e rằng bữa nay dù có thần tiên giáng trần cũng không thể cứu được cái mạng con chó của ngươi.

Đào Vĩnh Trạch thở dài nói :

- Té ra là thế! Lão phu chẳng nói nữa là xong.

Địch Long cười ha hả nói :

- Đào lão tặc! Ngươi đừng nghĩ cách đổ vạ cho kẻ khác. Có thế thì lúc lâm tử ngươi còn để lại được chút âm đức.

Đào Vĩnh Trạch buồn rầu nói :

- Một đời lão phu giết người đã lắm. Vậy bữa nay có chết cũng là xứng đáng. Nhưng lão phu hãy còn có điều đáng tiếc...

Lăng Trung Ngọc hỏi ngay :

- Ngươi còn điều chi đáng tiếc? Ta sẽ làm thay ngươi.

Đào Vĩnh Trạch cất giọng thê lương đáp :

- Lão phu còn đứa con gái mà lúc lâm chung chưa được thấy mặt. Đó là một việc rất nên hối hận trong đời người.

Giang Mỹ Linh cười lạt nói :

- Đào lão tặc! Ngươi mong Lãnh Sương Quân đến cứu ngươi chăng?

Không được đâu! Ngươi đừng mơ mộng nữa.

Lăng Trung Ngọc nói :

- Lão Đào kia! Lão có điều gì trăn trối Lãnh Sương Quân thì nói cho ta hay để ta sẽ chuyển tới y.

Đào Vĩnh Trạch lại thở dài nói :

- Lão phu chẳng có di ngôn gì hết mà chỉ mong thấy mặt tiểu nữ lần chót để chết đi mới nhắm mắt được.

Giang Mỹ Linh cười lạt nói :

- Đào lão tặc! Ngươi xuống suối vàng rồi sau này cũng gặp y.

Soạt một tiếng! Nàng rút thanh trường kiếm ở sau lưng ra.

Ánh hàn quang lấp loáng! Mũi kiếm đã chí vào cổ họng Đào Vĩnh Trạch.

Lúc này Đào Vĩnh Trạch mất hết võ công lại bị nội thương rất nặng. Lão ngửa mặt lên trời buông tiếng thở dài rồi nhắm mắt chờ chết.

Giữa lúc ấy, đột nhiên có bóng người thấp thoáng. Mũi kiếm chỉ vào cổ họng Đào Vĩnh Trạch đã trệch sang một bên.

Trước mặt Giang Mỹ Linh hiện ra một thiếu nữ.

Giang Mỹ Linh giật mình kinh hãi. Nàng định thần nhìn lại thì người đó chính là Lãnh Sương Quân.

Lăng Trung Ngọc rất lấy làm kỳ. Chàng trố mắt ra mà nhìn Lãnh Sương Quân không biết nói sao.

Đào Vĩnh Trạch mở bừng mắt nhìn thấy Lãnh Sương Quân. Cặp mắt tuyệt vọng của lão bỗng lộ ra một tia hy vọng.

Lão cất tiếng trầm trầm gọi :

- Quân nhi!

Lãnh Sương Quân cũng không ngăn được giọt lệ nhảy xổ vào lòng Đào Vĩnh Trạch la lên :

- Gia gia!

Đào Vĩnh Trạch thở dài nói :

- Trước khi gia gia chết đi còn được thấy mặt hài nhi lần cuối cùng. Thế là lòng ta thỏa mãn rồi. Hài nhi mau chạy đi!

Giang Mỹ Linh hắng đặng một tiếng rồi nói :

- Lãnh Sương Quân! Phụ thân cô nương một đời làm nên tội ác đã nhiều. Lão chết là đáng kiếp! Ta khuyên cô một câu, không nên hòa mình vào trong vũng nước đục này làm chi.

Địch Long đứng bên cũng nói tiếp :

- Giang cô nương nói phải đó! Đào Vĩnh Trạch một đời làm nên tội ác ngập đầu. Lão chết là đáng lắm, lão phu cũng khuyên cô nương nên dời khỏi nơi đây.

Lãnh Sương Quân cặp mắt lạnh lùng đảo nhìn toàn trường một lượt rồi nghĩ thầm :

- “Những người hiện diện tại đây chẳng một ai không phải là tay hảo thủ đệ nhất giang hồ. Nếu động thủ thì mình cũng chẳng thể cứu đặng phụ thân”.

Lăng Trung Ngọc chậm chạp tiến lại mấy bước khẽ nói :

- Quân muội ơi! Có biết thời vụ mới là trang tuấn kiệt...

Lãnh Sương Quân lạnh lùng nói :

- Các vị đừng bức bách người thái quá. Chẳng lẽ kẻ làm con mở mắt trừng trừng mà nhìn phụ thân bị thảm tử được chăng?

Lăng Trung Ngọc thở dài đáp :

- Nợ máu phải trả bằng máu. Đó là việc chí công. Hiện thời quần hùng đây toàn là những tay cao thủ giang hồ. Nếu Lãnh thư thư muốn động thủ để cứu phụ thân cũng chẳng thể nào chiếm được phần tiện nghi. Khi đó...

Lãnh Sương Quân ngắt lời :

- Đừng nói nữa! Ta hỏi ngươi một câu. Ngươi còn yêu...

Nàng chưa dứt lời Lăng Trung Ngọc đã xua tay gạt đi nói :

- Lãnh thư thư! Bây giờ không phải là lúc nói chuyện yêu đương. Chờ khi xong việc này tiểu đệ sẽ có câu chuyện tâm tình nói lại với thư thư.

Lãnh Sương Quân trái tim chìm xuống nghĩ thầm :

- “Lăng Trung Ngọc hiểu lầm ta rồi...”

Đoạn nàng buồn rầu thở dài nói :

- Hỏng rồi! Hỏng rồi!

Nàng nói hai câu này rất khẽ chỉ có phụ thân nàng nghe rõ.

Đào Vĩnh Trạch trong lòng buồn bã nghĩ thầm :

- “Nhất định ta phải chết về tay bọn chúng. Nhưng trước khi ta chết ta không nên để liên lụy đến con gái ta”.

Lão còn đang ngẫm nghĩ, liền quay lại bảo Lăng Trung Ngọc :

- Lăng đại hiệp! Đại hiệp ráng mà chiếu cố cho con gái ta. Ta có chết cũng được nhắm mắt.

Lão dứt lời liền đẩy Lãnh Sương Quân ở trong lòng ra và đập đầu vào khối đá bên đường.

Một tiếng rú thê thảm vang lên! Đào Vĩnh Trạch vỡ óc ra chết ngay đương trường.

Mọi người tại trường đều rất đỗi kinh ngạc.

Lãnh Sương Quân thấy vậy gào lên một tiếng đau thương rồi ôm lấy phụ thân chạy đi như bay.

Lăng Trung Ngọc lắc đầu thở dài nói :

- Những người ác đa đoan tất nhiên phải gặp kết quả này.

Địch Long trầm ngâm một chút rồi nói :

- Đào Vĩnh Trạch khi chết rồi mà trường ân oán vẫn chưa xong.

Lăng Trung Ngọc hỏi :

- Phải chăng lão tiền bối muốn nói Lãnh Sương Quân rồi đây sẽ tìm kế trả thù.

Địch Long đáp :

- Cái đó khó mà biết được. Nhưng Lãnh Sương Quân trong lòng còn giấu nỗi phẫn hận. Vậy từ nay các vị phải gia tâm đề phòng.

Lăng Trung Ngọc gật đầu nói :

- Đa tạ lão tiền bối có dạ quan hoài.

Thống Thiền thượng nhân ngẩng đầu trông chiều trời rồi nói :

- Trăng rọi đầu cành. Chúng ta nên thượng lô ngay để đuổi đánh Võ Lâm Nhất Tôn chứ?

Địch Long đáp :

- Nhổ cỏ trừ rễ. Chúng ta nên nhân lúc hắn bị thương mà giết chết đi là hay hơn hết.

Tố Cầm cũng gật đầu nói :

- Phải đó! Lúc này không nên buông tha hắn để khỏi mối lo về sau.

Quần hào đồng ý.
Lăng Trung Ngọc nói :

- Đất Miêu Cương cách đây hàng mấy ngàn dặm. Ít ra là phải ba tháng mới tới nơi. Chúng ta nóng nẩy một ngày cũng không làm gì. Bây giờ tối rồi chúng ta hãy tìm vào khách sạn nghỉ một đêm cho lại sức rồi sáng mai sẽ thượng lộ.

Quần hào đều đồng ý với Lăng Trung Ngọc, xuyên qua khu rừng rậm trước mặt lên đường quan đạo mà đi. Chẳng mấy chốc đã đến một tòa thị trấn lớn.

Lúc này đèn lửa trong thị trấn đã thắp lên, ánh sáng huy hoàng. Chợ đêm náo nhiệt phi thường. Lăng Trung Ngọc hướng dẫn quần hùng đến một khách sạn rất lớn để ngủ trọ.

Sau một ngày vất vả, quần hùng đều có ý nhọc mệt nên ăn cơm xong là đi ngủ liền. Chẳng bao lâu ai nấy đều đi vào giấc mộng.

Một mình Lăng Trung Ngọc trằn trọc trên giường không sao ngủ được.

Những việc ban ngày hiện ra trước mắt chàng.

Đào Vĩnh Trạch bị thảm tử. Lãnh Sương Quân đối với chàng vừa yêu vừa hận. Cả đến màn kịch nguy biến ở Thiên Chương bình cũng lần lượt diễn ra trong đầu óc...

Lăng Trung Ngọc thở phào một cái rồi tự nói với mình :

- Lãnh Sương Quân coi bề ngoài có vẻ lạnh lẽo vô tình, mà trong lòng rất giàu tình cảm. Trước kia ta đã tha thiết yêu nàng nhưng từ ngày phát giác ra Giang Mỹ Linh yêu ta bằng một dạ chân thành, ta lại nhất quyết chung tình với y...

Lăng Trung Ngọc lại thở dài tự hỏi :

- “Không hiểu Lãnh Sương Quân có trách ta là kẻ bạc tình không?”

Ngổn ngang trăm mối bên lòng, Lăng Trung Ngọc không sao ngủ được.

Chàng liền khoác áo xuống giường khẽ mở cửa ra hậu viện.

Lúc này vào khoảng cuối canh ba. Vầng trăng đã xế về Tây. Cả một vùng sáng tỏ như ban ngày.

Lăng Trung Ngọc tâm sự chồng chất. Chàng cúi đầu xuống trong dạ bồi hồi khôn xiết.

Bất thình lình chàng nghe tiếng hát thê lương từ đằng xa vọng lại.

Tiếng hát như ẩn như hiện, Lăng Trung Ngọc chú ý lắng tai nghe. Lúc này đã quá nửa đêm bốn bề phẳng lặng như tờ, nên tiếng hát rất nhỏ mà chàng nghe rõ rệt khác thường.

Lăng Trung Ngọc động tâm, ngẫm nghĩ một lúc rồi lần theo về phía tiếng hát đi tới.

Hiện giờ bản lãnh chàng đã đến trình độ rất cao. Gặp lúc đêm khuya người vắng, chàng thi triển khinh công chạy như bay.

Chỉ trong khoảnh khắc chàng đã chạy đến phía đông thị trấn. Tiếng hát càng nghe càng rõ rệt.

Người hát đúng là một thiếu nữ. Thanh âm phi thường bi thiết như khóc như than, như oán như hận, tưởng đá cũng phải động lòng.

Lăng Trung Ngọc nghĩ thầm trong bụng :

- “Giữa lúc canh khuya không biết phụ nữ nhà ai bị điều chi đau đớn mà phát ra tiếng hát bi ai? Tiếng hát ai oán này lại rất du dương khiến người nghe không khỏi bồi hồi trong dạ. Âu là ta thử đến tận nơi để coi cho biết”.

Chàng vừa ngẫm nghĩ vừa tiến bước, bất giác đã đi tới một khe suối.

Tiếng hát từ khu rừng rậm bên khe suối vọng ra.

Lăng Trung Ngọc ngưng thần nhìn theo dòng suối nhỏ thì thấy hai bên bờ toàn những cây thấp. Khe suối này rộng bất quá chừng bảy tám trượng, nước chảy lờ đờ.

Chàng còn cách tiếng hát chừng mười mấy bước liền dừng lại nghe thì thấy bài hát như sau :

Tình nhân ơi! Chàng ở nơi nào?

Chàng có biết sớm chiều lòng ta đau.

Chỉ mong sao một phen thấy mặt.

Dù ta có chết cũng yên giấc ngủ ngàn thâu.

Lăng Trung Ngọc nghe rõ không khỏi kinh tâm tự nghĩ :

- “Cô gái này cất tiếng hát để gọi tình lang. Nàng yêu tha thiết như điên như cuồng. Nhưng nàng giấu tình yêu xuống tận đáy lòng nên đối phương không hiểu được...”

Lăng Trung Ngọc càng nghe càng não ruột, bất giác buông tiếng thở dài.

Thanh âm rất quen tai dường như đã được nghe ở đâu rồi.

Lăng Trung Ngọc muốn tới coi cho rõ, nhưng lại sợ đường đột. Chàng vốn là tay hiệp sĩ hiểu lề luật võ lâm, không thể dòm ngó chuyện bí mật của người ta.

Chàng liền nhảy lên ngọn cây mà ngồi để nghe tiếng hát bi thương làm xúc động lòng người.

Đột nhiên tiếng hát dừng lại.

Lăng Trung Ngọc lẩm bẩm :

- Tiếng hát này tưởng chừng trên trời mới có, còn dưới thế gian dễ mấy hồi được nghe?

Chàng chỉ sợ nàng thôi không hát nữa.

Lăng Trung Ngọc còn đang ngơ ngẩn thì đột nhiên nghe người ta vừa hát tự nói một mình :

- Tình nhân! Tình nhân! Chàng ở phương mô? Chàng có hiểu lúc này tiện thiếp đang nhớ chàng. Nhớ đến ruột nát hồn tan, nước mắt tràn trề. Ngọc ca ca ơi! Chúng ta hẹn đến kiếp sau sẽ cùng nhau hội ngộ...

Lăng Trung Ngọc nghe tới đâu giật mình kinh hãi tự hỏi :

- “Nàng phải chăng là Lãnh thư thư?”

Rồi chàng chẳng nghĩ gì nữa lớn tiếng gọi :

- Quân thư! Lãnh Sương Quân! Thư thư nghĩ gì vậy? Tiệu đệ là Ngọc ca ca của thư thư đây mà.

Tiếng gọi chưa dứt bồng một thoi quyền đánh trúng vào sau gáy.

Lăng Trung Ngọc rên lên một tiếng ngã lăn xuống đất.

Nguyên Lăng Trung Ngọc từ lúc nghe tiếng hát, bao nhiêu tinh thần để cả vào đó. Phía sau có người theo dõi mà chàng chẳng biết gì hết. Vì vậy nên chàng bị ám toán một cách đột ngột.

Thiếu nữ ca khúc hát kia đúng là Lãnh Sương Quân.

Lãnh Sương Quân sau khi mai táng cho phụ thân là Đào Vĩnh Trạch rồi nàng đến bên khe suối này hồi tưởng lại cuộc đời thê lương, nàng còn đau khổ hơn mối tình của mình đã thành hão huyền như trăng đáy nước.

Lăng Trung Ngọc đối với nàng có chỗ hiểu lầm, nên nàng không muốn sống nữa mà hát khúc thê lương này.

Đang lúc Lãnh Sương Quân chán nản mọi bề muốn nhảy xuống suối tự tử thì đột nhiên nghe tiếng Lăng Trung Ngọc la gọi.

Lãnh Sương Quân rất đỗi ngạc nhiên. Nàng dừng lại chưa gieo mình xuống nước. Nhưng nàng chỉ nghe đến “Ngọc ca ca” rồi im bặt.

Trong lòng rất lấy làm kỳ, Lãnh Sương Quân ngoảnh đầu lại coi thì đột nhiên thấy bóng người thấp thoáng. Chớp mắt hai người đã đến trước mặt nàng.

Lãnh Sương Quân giật mình kinh hãi, toan quát hỏi thì đột nhiên hai cổ tay tê chồn. Hai tay nàng đã bị hai người nắm giữ.

Diễn biến này khiến Lãnh Sương Quân lại càng kinh hãi. Kể về võ công thì nàng đâu đến nỗi để người kiềm chế mình một cách dễ dàng như vậy. Nhưng một là vì nàng bi thương quá độ, hai là đối phương ra tay đột ngột. Lúc nàng định thần phản kích thì đã muộn mất rồi.

Lãnh Sương Quân tĩnh tâm nhìn lại thì đối phương là một người nhỏ nhắn che mặt.

Lãnh Sương Quân sửng sốt cất tiếng lạnh như băng hỏi :

- Ngươi là ai? Chúng ta vốn chưa quen biết mà sao ngươi lại che mặt không cho nhìn rõ?...
Người nắm tay Lãnh Sương Quân lạnh lùng đáp :

- Chúng ta chẳng những quen biết nhau mà còn có mối huyết cừu thâm trọng.

Lãnh Sương Quân run lên trầm giọng hỏi :

- Cừu hận gì? Tôn giá thử nói nghe?

Lúc này Lãnh Sương Quân cảm thấy cổ tay bị nắm chặt hơn. Cả hai cánh tay cùng tê chồn, kình lực hoàn toàn mất hết.

Người che mặt nắm tay phải Lãnh Sương Quân cười lạt nói :

- Lãnh Sương Quân. Ngươi chết đến nơi rồi. Ta có bảo ngươi cũng chẳng hề chi. Ta là người độc nhất của một nhà đã bị phụ thân ngươi ngày trước giết chết hết.

Lãnh Sương Quân chấn động tâm thần hỏi :

- Phải chăng cô nương là Giang Mỹ Linh?

Đối phương đắc ý cười đáp :

- Ngươi đoán trúng rồi đó!

Lãnh Sương Quân bất giác bật cười hỏi :

- Nếu là Giang cô nương thì sao lại có thủ đoạn đê hèn đến thế?

Giang Mỹ Linh cười lạt đáp :

- Tối độc phụ nhân tâm. Ngươi có hiểu câu đó không? Ta đã phí bao nhiêu tâm lực hai chục năm trời, bây giờ mới có cơ hội để báo thù toàn gia bị tru diệt.

Lãnh Sương Quân tức giận hỏi :

- Hôm qua phụ thân ta đã chết rồi mà ngươi còn chưa thỏa mãn ư?

Giang Mỹ Linh hắng giọng một tiếng rồi đáp :

- Đào Vĩnh Trạch tuy chết, nhưng hắn còn lại một đời người nữa.

Lãnh Sương Quân nghĩ thầm trong bụng :

- “Con nha đầu họ Giang này tâm địa độc ác. Đến mình mà thị cũng không buông tha. Thủ đoạn thị như vậy thật chẳng quang minh chánh đại chút nào...”

Đột nhiên Lãnh Sương Quân nhớ tới Lăng Trung Ngọc đã hô hoán mình mà sao chẳng thấy bóng người đâu? Hay chàng cũng bị thị ám toán rồi.

Nàng nghĩ tới đây hắn giọng mấy tiếng rồi nói :

- Giang cô nương. Việc ân oán đời trên, chẳng nên trút lên đầu chúng ta.

Giang Mỹ Linh cười lạt gạt đi :

- Đừng rườm lời nữa!

Lãnh Sương Quân tức giận hỏi :

- Ngươi định hạ thủ cách nào?

Giang Mỹ Linh âm thầm cười đáp :

- Nợ máu phải trả bằng máu. Đó là thiên đạo chí công. Trước khi ngươi chết có di ngôn gì lại nữa không?

Lãnh Sương Quân trầm ngâm một chút rồi đáp :

- Cổ kim coi cái chết là chuyện gian nan. Trước khi ta chết muốn yêu cầu ngươi một điều...

Giang Mỹ Linh đắc ý cười nói :

- Đưọc rồi! Ngươi cứ nói ra ta sẽ ưng lời yêu cầu của ngươi.

Lãnh Sương Quân đáp :

- Ta muốn gặp Lăng Trung Ngọc một lần nữa.

Giang Mỹ Linh cười lạt đáp :

- Lăng Trung Ngọc ư? Ngươi đừng gặp hắn nữa là hay hơn.

Lãnh Sương Quân hỏi :

- Tại sao vậy? Ngươi đã nói làm cho ta một yêu cầu, ngươi nói rồi tại sao có ý rút lời?

Giang Mỹ Linh cười đáp :

- Ta khuyên ngươi không nên coi mặt hắn nữa là hơn.

Lãnh Sương Quân chau mày hỏi :

- Tại sao vậy? Chẳng lẽ ngươi sợ Lăng Trung Ngọc ngăn cản không cho ngươi hạ thủ?

Giang Mỹ Linh lắc đầu đáp :

- Ta sợ ngươi thấy gã sẽ thêm đau lòng vậy xuống hoàng tuyền hãy gặp hắn là hơn.

Lãnh Sương Quân chấn động tâm thần vội hỏi :

- Y làm sao rồi?

Giang Mỹ Linh dằn từng tiếng :

- Hắn chết rồi!

Lãnh Sương Quân nghe nói khác nào sét đánh mang tai, suýt nữa đứng không vững. Hồi lâu nàng mới thở dài hỏi :

- Ngươi vừa mới giết y phải không?

Giang Mỹ Linh gật đầu đáp :

- Đúng thế!

Lãnh Sương Quân tưởng chừng lửa giận đốt cháy tâm can. Nàng quát hỏi :

- Sao ngươi lạ hạ độc thủ giết y? Chẳng lẽ ngươi giận y? Giữa y và ngươi có mối cừu hận gì không?

Giang Mỹ Linh lạnh lùng đáp :

- Chỉ vì hắn yêu ngươi nên ta vừa giết hắn.

Lãnh Sương Quân buồn rầu thở dài hỏi :

- Thi thể y ở đâu? Trước khi chết ta muốn trông mặt y lần cuối cùng.

Giang Mỹ Linh lạnh lùng đáp :

- Được rồi! Để ta điểm huyệt đạo trong mình ngươi, khiến ngươi không còn cơ hội phản kích đã.

Lãnh Sương Quân chán nản mọi bề, buồn rầu đáp :

- Tùy ý ngươi muốn làm thế nào thì làm.

Giang Mỹ Linh ra tay nhanh như điện chớp cố điểm vào mười hai chỗ yếu huyệt trong người Lãnh Sương Quân rồi mới buông tay ra.

Người che mặt nắm tay trái Lãnh Sương Quân cũng đồng thời buông tay ra.

Lãnh Sương Quân vừa chạy về phía Lăng Trung Ngọc vừa cất tiếng la gọi.

Giang Mỹ Linh lớn tiếng quát :

- Đứng lại!

Lãnh Sương Quân run lên dừng bước hỏi :

- Ngươi lại không đồng ý hay sao?

Giang Mỹ Linh cười lạt đáp :

- Ta chỉ cho ngươi coi chứ không cho ngươi đến gần y. Nếu không, ta sẽ khiến cho ngươi phải thảm tử.

Lãnh Sương Quân gật đầu quay về phía những cây rậm đi tới.

Nàng đi chưa đầy hai chục bước, đã thấy dưới gốc cây có người nằm lăn ra đó. Nàng nhìn kỹ lại thì quả là Lăng Trung Ngọc.

Lúc này Lăng Trung Ngọc nằm sõng sượt không nhúc nhích.

Lãnh Sương Quân thấy thảm trạng này liền cất tiếng thảm gọi :

- Ngọc ca ca! Ca ca chết một cách rất thảm khốc! Ngọc ca ca ơi!...

Lãnh Sương Quân như người điên chạy sấn đên bên người Lăng Trung Ngọc nhưng lúc nàng toan ôm Lăng Trung Ngọc lên thì Giang Mỹ Linh đã chạy tới nơi. Cô phóng chưởng đánh vào huyệt Linh Đài của Lãnh Sương Quân.

Lãnh Sương Quân rú lên một tiếng thê thảm rồi ngã lăn ra.

Giang Mỹ Linh ra tay nhanh như điện chớp kéo người Lãnh Sương Quân ra hai ba trượng rồi mới buông ra cất giọng the thé quát :

- Tiện nhân ngươi không thủ tín. Vậy đừng trách ta tàn nhẫn.

Lãnh Sương Quân đột nhiên đứng phắt dậy hằn học nói :

- Tiện tỳ ta liều mạng với mi.

Lãnh Sương Quân toan nhảy xổ về phía Giang Mỹ Linh.

Giang Mỹ Linh tức giận quát lên một tiếng rồi phóng song chưởng ra. Hai luồng chưởng phong mãnh liệt phi thường hất Lãnh Sương Quân ra xa một trượng.

Sầm một tiếng! Lãnh Sương Quân ngã lăn xuống đất, rú lên một tiếng, miệng nàng phun máu tươi như tên bắn.

Đáng thương cho Lãnh Sương Quân vì huyệt đạo toàn thân bị kềm chế, công lực mất hết nên nàng bị hất đến trọng thương.

Người Giang Mỹ Linh nhanh như quỷ mị vọt tới trước mặt Lãnh Sương Quân.

Một chân đạp lên người nàng, cô lạnh lùng nói :

- Nhổ rễ trừ gốc. Lãnh Sương Quân! Ngươi đừng oán trách ta, mà chỉ oán cha ngươi tàn ác.

Cô giơ tay lên phóng chưởng đánh vào đầu Lãnh Sương Quân.

Lãnh Sương Quân rú lên một tiếng. Óc lẫn máu vọt ra tung tóe, chết ngay đương trường.

Thương thay cho một thiếu nữ vô tội, vì mối thù đời trước mà bị lây đến thân mình.

Giang Mỹ Linh đánh chết Lãnh Sương Quân rồi. Cô ngửa mặt lên trời cười rộ mấy tiếng nói :

- Món nợ máu nhà họ Giang bị tru diệt toàn gia nay Giang Mỹ Linh này đã trả xong rồi. Gia gia ơi! Gia gia có khôn thiêng thì từ nay yên giấc ngủ ngàn thu.

Chương 73: Lầu Hoàng Hạc chạm trán kình địch

Người che mặt đứng lên hỏi :

- Cô định đánh chết Lăng Trung Ngọc thiệt ư?

Giang Mỹ Linh cười đáp :

- Không phải thế đâu. Ta chỉ đánh cho y ngất xỉu vì ta không muốn con tiện nhân Lãnh Sương Quân đến gần y. Chờ một lúc y sẽ tự động hồi tỉnh.

Cô ngửa mặt lên nhìn trời chiều rồi nói :

- Cảnh thư thư! Trước khi Lăng tướng công tỉnh lại. Chúng ta phải đem y chạy đi để y không biết rõ nội vụ.

Nguyên người che mặt kia chính là Cảnh Quyên Quyên.

Cảnh Quyên Quyên nói :

- Hay lắm! Vậy chúng ta đi mau!

Hai người toan trở gót bỗng nghe tiếng cười thâm hiểm vang lên ở sau lưng :

- Giết người thì phải thường mạng, muốn chạy mà được ư?

Cảnh Quyên Quyên lạnh gáy quay lại hỏi :

- Ai?

- Ta đây.

Tiếng nói chưa dứt ánh ngân quang lấp loáng nhằm chụp xuống toàn thân Cảnh Quyên Quyên.

Cảnh Quyên Quyên toan né tránh thì đã không kịp nưa. Cô rú lên một tiếng rồi ngã lăn ra.

Giang Mỹ Linh chạy đến trước mặt vội dừng bước xoay mình. Nàng toan ra chiêu thì bóng đen thấp thoáng nhằm điểm vào huyệt Bách Hội và huyệt Ngọc Tỉnh trong người nàng.

Thế chụp nhanh như điện chớp. Giang Mỹ Linh cảm thấy nửa người tê chồn, kình lực mất hết.

Lập tức miệng nàng bị một bàn tay to tướng giữ chặt, rồi cả người nàng bị nhấc bổng lên.

Chỉ trong khoảnh khắc bóng đen đã ôm Giang Mỹ Linh chạy mất hút.

Mảnh trăng tàn đã lặn về phương Tây. Lúc này vào khoảng canh năm.

Lăng Trung Ngọc dần dần hồi tỉnh. Chàng giương mắt nhìn bốn mặt, bất giác giật bắn người lên.

Lãnh Sương Quân bị thảm tử gần chỗ chàng nằm. Óc lẫn máu vẫn còn đang chảy.

Cảnh Quyên Quyên nằm im lìm, không cựa quậy.

Cảnh tượng trước mắt khiến cho Lăng Trung Ngọc khiếp sợ đến ngẩn người.

Tiếng hát thê lương của Lãnh Sương Quân vẫn còn văng vẳng bên tai.

Chàng tự hỏi :

- “Tại sao nàng lại bị thảm tử?”

Cảnh Quyên Quyên đến đây vào lúc nào? Tại sao nàng chết giấc nằm đây?

Lạ hơn nữa là mình bị ai ám toán?

Lăng Trung Ngọc thử vận động chân khí thì thấy mình không bị thương.

Chàng chẳng khác người lạc trong đám mây mù dầy đến năm dặm.

Lăng Trung Ngọc vội kiểm tra lại trên người Cảnh Quyên Quyên liền phát giác ra huyệt Linh Đài trên lưng nàng có đồng tiền khảm vào, huyệt Cự Khuyết cũng vậy.

Lăng Trung Ngọc ra tay nhanh như điện chớp lấy hai đồng tiền ra rồi khẽ vỗ vào Cảnh Quyên Quyên mấy cái.

Cảnh Quyên Quyên liền từ từ mở mắt.

Lăng Trung Ngọc thấy Cảnh Quyên Quyên hồi tỉnh thì vui mừng khôn xiết vội hỏi :

- Cảnh cô nương! Vụ này là thế nào đây? Tại sao cô lại tới chốn này?

Cảnh Quyên Quyên định thần lại thủng thẳng đáp :

- Câu chuyện hơi dài. Để lát nữa tiểu muội hãy nói cho Ngọc ca hay. Nơi đây bốn bề đều có kẻ hung dữ mai phục. Giang cô nương đi đâu rồi?

Lăng Trung Ngọc kinh ngạc hỏi :

- Giang Mỹ Linh cũng tới đây ư? Y tới làm chi? Quanh đây có thấy bóng y đâu?

Cảnh Quyên Quyên giật mình kinh hãi đáp :

- Y tới đây vì nguyên nhân gì tiểu muội sẽ nói sau. Bây giờ chúng ta phải tìm người là việc cần gấp.

Lăng Trung Ngọc phóng tầm mắt nhìn ra bốn phía. Trời sắp sáng rồi mà chung quanh lặnh ngắt như tờ không một bóng người.

Chàng lắc đầu thở dài hỏi :

- Làm gì có Giang Mỹ Linh. E rằng y đã gặp tai họa bất trắc cũng chưa biết chừng.

Cảnh Quyên Quyên ngước mắt nhìn quanh một lượt rồi hỏi :

- Giang cô nương không có ở đây sao?

Lăng Trung Ngọc đáp :

- Đúng thế! Người chết thì phải còn xác. Tại hạ nghĩ rằng chẳng những y không chết mà đã rời khỏi nơi này đây.

Cảnh Quyên Quyên ngẫm nghĩ một chút rồi nói :

- Vụ này thật là kỳ quái! Chẳng lẽ y hạ độc thủ cả tiểu muội?

Câu nói này của Cảnh Quyên Quyên thức tỉnh Lăng Trung Ngọc. Chàng ngó hai đồng tiền trong tay một lúc rồi hỏi :

- Trước nay Giang cô nương không dùng tiền để hại người bao giờ. Vậy hai đồng tiền này ở đâu mà ra?

Cảnh Quyên Quyên đón lấy hai đồng tiền coi qua rồi đáp :

- Lúc tiểu muội vừa ngó thấy một nắm ám khí bắn tới, tiểu muội không hiểu nó là đồng tiền. Tiểu muội nghĩ rằng nhất định còn có người ngoài tới đây.

Lăng Trung Ngọc liền nhớ tới một người liền nói :

- Tại hạ nghe Tố Cầm nói Võ Lâm Nhất Tôn có một người bạn ở Miêu Cương ngoại hiệu “Bách Bộ Phi Hoa Khách” sở trường về dùng phi tiền hại người. Trong vòng trăm bước hắn bắn ra trăm phát trúng cả trăm, vậy hai đồng tiền này trừ hắn ra còn ai nữa.

Cảnh Quyên Quyên kinh ngạc hỏi :

- Nếu vậy, Võ Lâm Nhất Tôn chưa đi xa đâu. Nếu Giang cô nương mà lọt vào tay tên ma đầu đó thì thật hỏng bét.

Lăng Trung Ngọc nói :

- Chúng ta rượt theo hắn cho lẹ!

Cảnh Quyên Quyên nói :

- Tên Bách Bộ Phi Hoa Khách khinh công tuyệt đỉnh. Hiện giờ hắn có thể chạy xa đên ngoài trăm trượng rồi.

Cô ngừng lại một lúc rồi tiếp :

- Dù có đuổi kịp bọn họ vị tất chúng ta đã thắng nổi.

Lăng Trung Ngọc nói :

- Theo ý cô nương thì chúng ta cùng đi với bọn Địch Long phải không?

Cảnh Quyên Quyên cười đáp :

- Như vậy tương đối chắc tốt hơn. Nhân hiện giờ bọn họ chưa chạy xa. Cả bọn chúng ta đồng thời lên đường rượt theo. Nếu giết được hai tên ma đầu này nữa thì thiên hạ thái bình.

Lăng Trung Ngọc đột nhiên quay nhìn Lãnh Sương Quân lần nữa. Chàng thở dài nói :

- Không thể để Lãnh Sương Quân bộc lộ thi hài ở đây.

Cảnh Quyên Quyên ngó thi thể Lãnh Sương Quân rồi cúi đầu buông tiếng thở dài.

Lăng Trung Ngọc ôm người Lãnh Sương Quân lên rồi khoét huyệt mai táng cho nàng.

Táng xong chàng lắc đầu thở dài nói :

- Xưa nay tạo vật ghen ghét gái má hồng. Con người hồng nhan tuyệt đại mà di vào kết quả bi thảm này nghĩ thật đáng thương và đáng hận.

Chàng nói xong hai hàng châu lệ đầm đìa.

Cảnh Quyên Quyên thấy Lăng Trung Ngọc thương xót Lãnh Sương Quân như vậy thì nghĩ thầm trong bụng :

- “Lăng Trung Ngọc thương tiếc nàng đến thế này đủ biết tự cổ chí kim, chữ tình là một điều bí ẩn khó lòng khám phá nhất”.

Lăng Trung Ngọc khóc nức nở một hồi rồi trở gót quay về thị trấn.

Lúc này trời đã sáng rõ, quần hùng dậy cả rồi.

Lăng Trung Ngọc liền đem chuyện mình gặp đêm qua thuật lại cho mọi người nghe.

Địch Long đón lấy hai đồng tiền ngắm nghía hồi lâu rồi nói :

- Đúng rồi! Hai đồng này kêu bằng “Mê hồn tiền” của Bách Bộ Phi Hoa Khách.

Lão đảo mắt nhìn Cảnh Quyên Quyên hỏi :

- Cô nương trúng hai đồng mê hồn tiền này sao không việc gì.

Lăng Trung Ngọc nói ngay :

- Y bị hôn mê bất tỉnh nằm lăn dưới đất như người chết.

Địch Long gật đầu nói :

- Phải rồi! Ai trúng phải “Mê hồn tiền” cũng hôn mê lập tức. Trong vòng một giờ mà không lấy ra thì sau ba giờ người đó nhất định phải chết.

Lăng Trung Ngọc kinh ngạc nói :

- Thật là một thứ ám khí lợi hại!

Cảnh Quyên Quyên nhìn Lăng Trung Ngọc nở một nụ cười rất quyến rũ rồi khép nép thi lễ nói :

- Lăng ca ca! Tạ ơn ca ca đã cứu mạng cho.

Lăng Trung Ngọc vội đáp lễ nói :

- Cái điều nhỏ mọn ấy cô nương còn nghĩ tới làm chi?

Thống Thiền thượng nhân đứng một bên ho mấy tiếng rồi nói :

- Giang Mỹ Linh thí chủ hiện giờ đang hãm mình vào chốn hang hầm.

Chúng ta phải đi cứu y là việc gấp, không nên theo thói nữ nhi thường tình nữa.

Cảnh Quyên Quyên hai má đỏ hồng cúi đầu xuống đáp :

- Đúng thế! Chúng ta mau đi kiếm Giang thư thư.

Hoa Quang đại sư nói :

- Bách Bộ Phi Hoa Khách có lẽ cắp Giang Mỹ Linh đi Miêu Cương rồi.

Quần hào lập tức lên đường nhằm phía Miêu Cương trực chỉ.

Đoàn người theo nẻo duyên giang mà đi cho tới lầu Huỳnh Hạc.

Hôm ấy vào khoảng giữa trưa. Trời nắng chang chang. Quần hào ai cũng đói bụng.

Khi tới bên lầu, Địch Long nhìn mọi người hỏi :

- Chúng ta sinh trưởng ở phương Bắc khó có dịp qua lầu Huỳnh Hạc. Hiện giờ mọi người vừa đói khát vừa mỏi mệt, vậy hãy lên lầu Huỳnh Hạc tiêu khiển một phen. Đến đêm hãy thượng lộ nên chăng?

Lăng Trung Ngọc cười đáp :

- Vãn bối là người thứ nhứt tán thành ý kiến của Địch lão tiền bối. Có điều chúng ta đã lên lầu Huỳnh Hạc thì phải ngâm vịnh một phen mới đúng.
Long Chính Phong cười ha hả nói :

- Lăng đại ca thật nhiều nhã hứng, không ngờ đại ca là một tay tài tử.

Cảnh Quyên Quyên cũng hớn hở vui cười nói :

- Không ngờ trên lầu Huỳnh Hạc từ duy lại thêm một thiên văn tự của chúng ta nữa.

Lăng Trung Ngọc cười mát nói :

- Đề thơ thì không dám, có điều chúng ta nên mượn nơi đây để giải sầu ngâm nga một lúc mà thôi.

Địch Long vỗ vai Lăng Trung Ngọc cười ha hả nói :

- Không ngờ Lăng đại hiệp lại là một tay tiểu tài tử. Nào chúng ta lên lầu uống một phen túy lúy.

Lão rảo bước tiến lên lầu Huỳnh Hạc.

Đang lúc giữa trưa, cuộc buôn bán trên lầu rất náo nhiệt. Quán ăn đầy khách hàng.

Bọn Địch Long ngồi vào một cái bàn bên cửa sổ.

Lăng Trung Ngọc thò đầu nhìn ra ngoài thấy trên làng nước biếc thuyền buồm qua lại. Trên trời không một đám mây. Thật là cảnh trời xanh nước biếc.

Đối cảnh sinh tình, bất giác chàng cất tiếng ngâm :

- Người xưa ngoạn thưởng lầu Huỳnh Hạc.

Cưỡi gió theo chim đuổi mối sầu.

Người vắng chỉ còn trơ dấu vết.

Tới sau ai đó vẫn lo âu.

Cảnh Quyên Quyên vỗ tay cười nói :

- Thơ hay quá! Thơ hay quá! Thơ này nên viết vào tường vách để cho nhã sĩ cùng thưởng thức.

Cô vẫy tay gọi một tên tửu bảo tới nơi nói :

- Đem rượu nhắm lên đây đồng thời đem cả văn phòng tứ bảo ra nữa.

Lăng Trung Ngọc lắc đầu cười nói :

- Đây chẳng qua là ngắm người tiêu sầu, đâu có thể lên thềm đại nhã?

Lúc đó tiểu nhị đem nghiên bút lại.

Cảnh Quyên Quyên cười nói :

- Ngọc ca ca! Tiểu muội mài mực bưng nghiên cho ca ca nhé?

Lăng Trung Ngọc mỉm cười đáp :

- Tại hạ không dám! Tại hạ không dám!

Chàng vừa nói vừa cầm bút viết lên tường :

Trường Giang sông nước mênh mông.

Nhỡn nhơ một cõi bồng bềnh chín châu.

Anh hùng Gian Hán đâu đâu.

Chân lang xích mích phải cầu đông phong.

Lăng Trung Ngọc toan viết nữa thì đột nhiên trong một góc lầu có một tiếng người cười lạt nói :

- Gã tiểu tử kia khẩu khí ngông cuồng, gã ở đâu mà dám tới đây mài lộng văn thơ?

Lăng Trung Ngọc nghe tiếng chấn động tâm thần. Chàng liền dừng bút ngửng đầu lại coi thì góc lầu về mé Đông bắc có một đại hán mặc áo cẩm bào.

Đại hán này đầu hươu mắt chuột, hình dung cổ quái đang giương cặp mắt tức giận mà nhìn chàng.

Lăng Trung Ngọc hắng giọng một tiếng rồi hỏi :

- Phải chăng các hạ muốn nói tại hạ...

Lăng Trung Ngọc chưa dứt lời thì đại hán đã cười lạt lên tiếng :

- Phải rồi! Ta bảo gã tiểu tử đó!

Lăng Trung Ngọc đã dày công hàm dưỡng, chàng nén cơn tức giận còn được, nhưng Long Chính Phong ngồi bên không nhịn nổi nữa. Gã đập bàn đứng dậy quát hỏi :

- Thằng nhỏ kia! Ngươi có mắt hay không?

Đại hán mặt cẩm bào hắng giọng một tiếng rồi nói :

- Lão gia cùng mấy ông bạn đây chẳng ai có mắt cả.

Lão nói xong giơ tay phải lên một cái. Mấy chấm vàng bắn tới Long Chính Phong nhanh như điện chớp.

Long Chính Phong giật mình kinh hãi, vội nghiêng người né tránh nhưng đã chậm mất một chút. Gã cảm thấy môi miệng tê chồn, rên lên một tiếng rồi phệt xuống sàn gác.

Quần hào giật mình kinh hãi.

Lăng Trung Ngọc lặng người đến trước mặt Long Chính Phong nâng gã dậy thì thấy hai mắt nhắm nghiền như người đang ngủ say.

Lăng Trung Ngọc ngấm ngầm kinh hãi. Chàng vội cởi vạt áo trước ngực ra coi thì thấy trước ngực gã có một đồng tiền.

Chàng lấy đồng tiền ra coi rồi kinh ngạc nói :

- “Mê hồn tiền”.

Chàng trỏ tay vào đại hán mặc cẩm bào khẽ quát hỏi :

- Ngươi là ai? Có phải Bách Bộ Phi Hoa Khách không?

Đại hán mặc cẩm bào cười rộ đáp :

- Lão phu là ai, hạng lỏi con như ngươi không đáng hỏi. Nhưng ta cũng nói thật cho ngươi rõ Bách Bộ Phi Hoa Khách là sư phụ ta.

Lăng Trung Ngọc sực nhớ tới điều gì liền trầm giọng hỏi :

- Nửa tháng trước đây có phải ngươi đã ôm Giang Mỹ Linh bên dòng suối nhỏ gần Lý gia trấn đi không?

Đại hán mặc cẩm bào âm trầm cười đáp :

- Thằng lỏi con đừng ngậm máu phun người. Lão phu ở trên lầu Huỳnh Hạc này uống say khướt nửa tháng trời. Các cô nương ở đây thiếu gì mà còn phải đến Lý gia trấn nào nữa?

Địch Long lại gần coi đồng tiền một lúc rồi nói :

- Đồng tiền nào cũng giống hai đồng tiền kia như đúc. Giang cô nương lạc lõng nơi đâu cứ truy vấn gã này sẽ biết.

Đại hán cười ha hả nói :

- Các ngươi còn ăn nói hồ đồ thì đừng trách ta hạ thủ tàn nhẫn.

Địch Long là một nhân vật tôn cao. Hai mắt lão sáng như điện trợn lên nhìn đại hán, cười lạt hỏi :- Này ông bạn! Chúng ta không quen biết cũng không thù oán. Sao ông bạn lại động thủ làm tổn thương hòa khí?

Đại hán cười ha hả đáp :

- Lão đầu tử! Nghe giọng lưỡi lão dường như là tay lão luyện giang hồ. Có điều lão gia không quen tai với những luận điệu đó.

Long Chính Phong lúc này đã tỉnh lại. Gã đứng dậy hầm hầm tức giận quát to :

- Ngươi đã cho tiền, bây giờ thiếu gia trả bằng một chưởng.

Dứt lời gã giơ tay lên phóng chiêu “Hồ Điệp Minh Hoa” đánh tới.

Đại hán không né tránh cũng không lùi lại. Gã vung tay lên đón tiếp phát chưởng của Long Chính Phong rồi cười khành khạch nói :

- Hảo tiểu tử! Ngươi chưa trông thấy quan tài nên không nhỏ nước mắt.

Hắn khoanh cánh tay mặc thành đường vòng tròn rồi đánh ra ba chưởng nhanh như điện chớp.

Ba phát chưởng này liền vào nhau như một, tựa hồ đợt sóng dữ cuốn lấy Long Chính Phong.

Địch Long vung tay lên xô ra một luồng kình phong để ngăn chặn ba phát chưởng của đại hán.

Lão cười gằn nói :

- Ông bạn! Ông bạn không chịu uống rượu mừng mà đòi uống rượu phạt phải không?

Lăng Trung Ngọc chắp tay nói :

- Lão tiền bối hãy nguôi giận! Để vãn bối đối đáp với hắn.

Đại hán thấy Địch Long chỉ khẽ vung tay một cái đã ngăn chặn được ba chiêu của hắn thì trong lòng ngấm ngầm kinh hãi nghĩ thầm :

- “Công lực lão già này quả nhiên không phải tầm thường”.

Hắn còn đang ngẫm nghĩ đã thấy Lăng Trung Ngọc tiến về phía trước ba bước dài nói :

- Bằng hữu! Tại hạ hy vọng các hạ giao trả Giang Mỹ Linh thì mọi việc đều bãi bỏ, bằng không...

Đại hán mặc cẩm bào cười lạt hỏi :

- Bằng không thì sao?

Lăng Trung Ngọc cười lạt đáp :

- Bằng không thì bao nhiêu nước ở dưới lầu này các hạ phải uống hết.

Đại hán mặc cẩm bào cười khanh khách nói :

- Các hạ đã ngông cuồng như vậy, chắc là trong mình mang tuyệt kỹ phải không?

Hắn phất tay áo một cái, ba đồng tiền bay vọt ra.

Mục quang của Địch Long sắc bén phi thường, lão vội la lên :

- Phải coi chừng những “Mê hồn tiền” của hắn.

Lăng Trung Ngọc quát to một tiếng, phóng chưởng đánh ra.

Mấy tiếng leng keng vang lên. Ba đồng tiền bị gạt rớt xuống.

Đại hán mặc cẩm bào thấy vậy trong lòng không khỏi ngấm ngầm khiếp sợ.

Hắn cúi mình xuống vung chưởng ra.

Lăng Trung Ngọc hô :

- Chiêu “Song Phụng Triêu Dương” hay quá!

Chưa dứt lời chàng lại tiến lên, phóng tay nhắm đánh vào vai bên phải đối phương rất mau lẹ.

Bỗng nghe một tiếng rú rùng rợn nổi lên.

Đại hán loạng choạng lùi lại bảy tám bước. Cánh tay mặt hắn bị đứt rời rớt xuống đất.

Đại hán mặc cẩm bào đau quá thét lên lanh lảnh. Hắn nghiến răng hằn học nói :

- Hảo tiểu tử! Ngươi có giỏi thì canh ba đêm nay chúng ta lại gặp nhau ở hang Quỷ Khốc về mé Tây nam lầu Huỳnh Hạc.

Dứt lời thân hình thấp thoáng, hắn chạy xuống lầu biến mất.

Lăng Trung Ngọc cười nói :

- Thằng cha này mình mà không cho nó nếm mùi một chút thì hắn lại tưởng bọn mình là hạng tầm thường.

Cảnh Quyên Quyên nói :

- Có lẽ Giang thư thư bị chúng giam ở hang Quỷ Khốc cũng chưa biết chừng.

Địch Long nói :

- Bất luận cô ta có ở hang Quỷ Khốc hay không thì đêm nay chúng ta cũng phải tới đó, cứ tình hình này mà coi thì Bách Bộ Phi Hoa Khách hay bọn nanh vuốt của lão đã vào đất Trung Nguyên rồi. Vậy chúng ta phải tìm cách chặt bớt lông cánh của hắn đi.

Thống Thiền thượng nhân nói :

- Lão tăng từng nghe đã lâu có hai quái nhân ở trong hang Quỷ Khốc kêu bằng Thiên Địa nhị quỷ lâu nay không bước chân vào chốn giang hồ. Không hiểu tại sao hai quái nhân đó lại cấu kết với bọn này?

Lăng Trung Ngọc kinh ngạc hỏi :

- Thiên Địa nhị quỷ ư? Ngày trước vãn bối nghe có người nói tới hai người này nửa chính nửa tà. Đến hai chục năm nay họ không xuất hiện trên chốn giang hồ.

Hoa Quang đại sư chen vào :

- Phải đó! Hai lão này đóng cửa hang để tu luyện tuyệt kỹ gì đó mà không ai hiểu.

Long Chính Phong nói :

- Nếu vậy thì hang Quỷ Khốc là một chuyện rắc rối cho chúng ta.

Địch Long trầm ngâm một lúc rồi nói :

- Chẳng những rắc rối mà thôi, lão phu e rằng Thiên Địa nhị quỷ tái xuất giang hồ, tất gây nên một trường sóng gió dữ dội trong trường võ lâm.

Lăng Trung Ngọc nói :

- Theo lời lão phu thì chúng ta chẳng nên nhân nhượng, mà phải diệt trừ mối hại lớn này cho võ lâm mới phải.

Địch Bình Thạch nói :

- Lăng đại hiệp nói đúng đó. Chúng ta hãy đi ngay đêm nay mới được.

Phùng Anh và Tố Cầm đồng thanh nói :

- Vì việc cứu Giang tiểu thư, chúng ta không thể úy kỵ mọi điều.

Lăng Trung Ngọc liền vẫy tay kêu tiểu nhị.

Gã tiểu nhị chạy lại cung kính hỏi :

- Khách quan có điều chi dạy bảo.

Lăng Trung Ngọc hỏi :

- Hang Quỷ Khốc cách đây bao xa?

Tiểu nhị đáp :

- Trong khu hoang sơn cách đây năm chục dặm về phía Tây nam quả có một hang núi kêu bằng hang Quỷ Khốc. Nhưng gần mười năm nay không một ai dám tiến vào hang này.

Tiểu nhị ngừng lại một chút rồi nói tiếp :

- Tương truyền mười năm trước đây có người luyện võ tiến vào hang này rồi từ đó không thấy ra khỏi hang nữa. Tiểu nhân khuyên khách quan đừng đi là hay hơn hết vì địa phương này rất đáng khủng khiếp.

Lăng Trung Ngọc hỏi lại :

- Mục đích những người kia tiến vào hang để làm gì?

Tiểu nhị đáp :

- Nghe nói vì việc kiếm châu báu gì đó. Hoặc giả có những người vì tính hiếu kỳ, có người lại không tin trong hang có may quỷ nên mạo hiểm tiến vào. Nhưng từ đó tới nay người nào đã vào là mất người ấy.

Lăng Trung Ngọc cười nói :

- Hang đó kêu bằng hang Quỷ Khốc, vậy những người ở gần đó có nghe tiếng quỷ khóc bao giờ chưa?

Tiểu nhị gật đầu đáp :

- Thường thường cứ nửa đêm vào khoảng canh ba lại có người nghe tiếng trong hang có quỷ hỏa xuất hiện là thường. Những dân cư ở gần đó mười năm trước đã dọn đi hết.

Địch Long cười nói :

- Đó là Thiên Địa nhị quỷ muốn hý lộng thần thông. Thực ra chỉ có hai lão quỷ này giở trò mà thôi.

Thống Thiền thượng nhân nói :

- Chúng ta đã định đêm nay tới đó thì cần phải chuẩn bị trước mới được.

Tần Tố Hà cười hỏi :

- Chuẩn bị thế nào?

Thống Thiền thượng nhân đáp :

- Mấy vị nữ thí chủ không nên đi là hơn. Các vị cứ chờ ở khách sạn này. Để năm người bọn lão tăng đi là đủ.

Cảnh Quyên Quyên cười nói :

- Bọn tiểu nữ đi coi vụ náo nhiệt này cũng hay. Thiên Địa nhị quỷ kia không hiểu là người hay là quỷ thật?

Lăng Trung Ngọc cười ha hả nói :

- Dĩ nhiên họ cũng là người. Có điều hạ giả trang làm quỷ để bầu không khí tăng thêm phần khủng khiếp mà thôi.

Cảnh Quyên Quyên bĩu môi hỏi :

- Họ đã là người thì sao bọn đàn bà con gái lại không đi được?

Địch Long cười đáp :

- Chuyến này đi đến hang Quỷ Khốc tất nhiên xảy cuộc chiến đấu dữ dội. E rằng khi đó khó mà chiếu cố cho các cô được an toàn. Vì thế...

Cảnh Quyên Quyên nhìn Tố Cầm và Tần Tố Hà một cái rồi ngắt lời :

- Được lắm! Bọn tiểu nữ lưu lại lầu Huỳnh Hạc để ngắm cảnh ban đêm càng hay.

Địch Long nói :

- Bây giờ hãy còn sớm. Chúng ta vào phòng trong khách sạn điều dưỡng hành công một lúc để chuẩn bị cuộc chiến đêm nay.

Quần hào liền rời khỏi lầu Huỳnh Hạc trở về khách sạn.

Chương 74: Huyền Quỷ trận ly kỳ cổ quái

Đêm đã sang canh ba, ánh trăng tàn đã xế về tây. Bầu trời mây kéo đen nghịt từ bốn mặt tám phương, dần dần khuất bóng trăng.

Bọn Lăng Trung Ngọc sau khi điều dưỡng một hồi, mặc áo dạ hành len lén nhảy ra khỏi phòng nhằm phía Tây nam mà chạy.

Lúc này bốn bề im lặng như tờ. Trên đường vắng tanh không có một người qua lại.

Bọn Lăng Trung Ngọc thi triển khinh công tuyệt đỉnh chạy như sao sa chớp nhoáng.

Sau chừng một giờ thì đến dưới chân một trái núi hùng vĩ.

Lăng Trung Ngọc dừng bước quay lại hỏi Địch Long :

- Giữa hai trái núi lớn này có một khe núi. Chắc đó là hang Quỷ Khốc. Không hiểu có đúng không?

Địch Long chú ý nhìn vào hang thì thấy hai tòa núi cực kỳ hùng vĩ đóng ở hai mặt nam bắc. Khoảng giữa là một hang núi rất dài. Có một đường thông vào hang núi.

Lão ước lượng hai ngọn núi này ít ra là cao đến mấy chục trượng. Vách núi thẳng tắp như dao cắt. Tuy những người khinh công tuyệt thế cũng khó lòng vượt lên được.

Địch Long gật đầu đáp :

- Có lẽ đúng là hang núi này đây.

Lăng Trung Ngọc vận hết mục lực nhìn vào thì thấy hang sâu không thể dòm tới tận đầu kia được. Một màu tối om khiến cho hang núi thêm phần khủng khiếp.

Long Chính Phong nói :

- Tiếng đồn không ngoa. Quả nhiên đây là một hang quỷ.

Địch Long xua tay khẽ nói :

- Đừng ai lên tiếng! Bọn họ đã chuẩn bị cả rồi.

Thống Thiền thượng nhân cười nói :

- Hang này sát khí đằng đằng. Theo ngu kiến của lão tăng thì chúng ta đừng tiến vào nữa là hơn.

Lăng Trung Ngọc nghĩ thầm :

- “Nhà sư già này tuổi đã bảy mươi mà còn sợ chết mới thật tức cười. Tục ngữ có nói: Càng già càng tham sống sợ chết quả là đúng lắm”.

Chàng liền cười nói :

- Thượng nhân đã không muốn tiến vào hang thì lưu lại cửa hang để làm hậu ứng, cũng là một cử động rất cao minh.

Chàng ngừng lại một chút rồi hỏi :

- Theo ngu kiến của vãn bối thì trong bảy người, lưu lại ngoài hang ba người để tiếp ứng, còn bốn người tiến vào trước, nên chăng?

Địch Long cười đáp :

- Chúng ta đã đến đây thì nên đồng tâm hiệp lực để trừ diệt mối đại hại cho võ lâm. Nếu chúng làm hai cánh thì e rằng lực lượng bị phân tán.

Hoa Quang đại sư nói :

- Địch chưởng môn nói đúng lắm. Chúng ta vào hết là phải. Dù đây có phải là đầm rồng hang cọp cũng quyết không lùi bước.

Lăng Trung Ngọc hỏi :

- Vãn bối tình nguyện đi trước mở đường làm tiên phong được không?

Thống Thiền thượng nhân cười đáp :

- Thí chủ là người tính tình hào hiệp lại mang lòng quả cảm thật khiến cho lão tăng bội phục vô cùng. Có điều Thiên Địa nhị quỷ là những nhân vật rất khó ăn thua với họ. Vậy thí chủ phải cẩn thận lắm mới được.

Bỗng một tràng cười hô hố từ trong hang vọng ra.

Tiếng cười quanh quẩn do hai bên vách núi đập lại càng thêm vang dội hồi lâu không dứt tiếng.

Tiếng cười rộ kéo dài trong khoảng thời gian chừng uống cạn tuần trà mới từ từ dừng lại.

Tiếp theo một thanh âm lạnh lẽo đưa tới :

- Con lừa trọc đầu nói đúng đó! Nếu các ngươi biết điều thì tự trói mình lại năn nỉ xin tha. Bằng không thì... ha ha...

Thống Thiền thượng nhân cười lạt hỏi :

- Thí chủ là ai mà ngông cuồng đến thế?

Tiếng cười quái gở lại vọng ra rồi tiếng người hỏi :

- Đại danh của lão phu lẫy lừng trong cõi hoàn vũ còn ai là không hay? Sao lão trọc lại giả vờ không biết?

Lăng Trung Ngọc hắng giọng lên tiếng :

- Người đã là cái thá gì? Nếu có bản lãnh hãy ra đây nói chuyện, sao lại chui rúc trong hang? Mau chường mặt ra cho tiểu gia coi tướng mạo.

Tiếng người trong hang đáp :

- Tiểu tử! Ngươi đừng ở ngoài hang kêu réo om sòm nữa. Nếu quả là tay hảo hán dám tiến vào một bước để ta coi ngươi có nát ra như cám không?

Lăng Trung Ngọc hào khí ngất trời lớn tiếng :

- Có chi mà dám với chẳng dám? Nếu tiểu gia đêm nay không đạp hang núi này thành bình địa thì chẳng phải tay hào kiệt.

Chàng rút trường kiếm ở sau lưng ra đánh soạt một tiếng toan tiến vào, thì Địch Long đột nhiên kéo chàng lại nói :

- Lăng đại hiệp chớ nên nóng tính. Há chẳng nhớ binh pháp có câu “Công tâm là thượng sách, đánh thành là việc thứ hai!” ư? Đại hiệp đừng để đối phương chọc giận mà tiến vào một cách khinh xuất là mắc kế của địch nhân đó.

Lăng Trung Ngọc vội dừng bước chắp tay nói :

- Đa tạ lão tiền bối có lòng chỉ giáo.

Địch Long mỉm cười đáp :

- Lăng lão đệ bất tất phải khách sáo. Hiện giờ chúng ta cùng chia họa phúc, sinh tử có nhau, hà tất phải thủ lễ làm chi?

Địch Long ngửng đầu nhìn vào hang thẳm hồi lâu rồi tiếp :

- Hang núi này tiến vào thì dễ nhưng ra thì khó. Hai bên vách núi dựng đứng khó mà trèo lên được. Một tên giữ ải muôn người khôn địch. Nếu bọn chúng đặt mai phục trên núi mà chúng ta cứ tiến vào thì chỉ có một đường chết.

Lăng Trung Ngọc gật đầu nói :

- Lời lão tiền bối thật là hợp lý. Nhưng chẳng lẽ chúng ta đã đến đây còn sợ khó mà rút lui ư?

Hoa Quang đại sư nói :

- Chúng ta đã đi tới đây, nếu không tiến vào thì chẳng những bị bạn hữu giang hồ cười cho đến trẹo quai hàm, vả chúng ta không tiến vào, chưa chắc gì bọn chúng đã buông tha mình.

Lăng Trung Ngọc nói :

- Chúng ta hãy nghĩ kế vẹn toàn. Có nên chia làm hai đường mà tiến vào không? Địch lão tiền bối cùng mấy vị trèo lên đỉnh núi mà tiến. Còn vãn bối đi thẳng vào hang. Hai bên có thể hộ ứng với nhau.

Hoa Quang đại sư liền phụ họa theo :

- Phải đấy! Địch chưởng môn cùng Thượng nhân và Long Chính Phong thí chủ theo ngọn núi tiến về phía trước. Lão tăng cùng Lăng thí chủ và Địch Bình Thạch thì đi thẳng vào hang.

Địch Long cười nói :

- Được rồi! Bọn lão phu lên đỉnh núi, cứ theo sườn núi mà quét trừ bọn mai phục rồi hãy tiến vào hang.

Lão quay lại hỏi Thống Thiền thượng nhân :

- Thượng nhân theo Địch mỗ cùng lên đỉnh núi hữu dực hay là lên đỉnh núi tả dực để tiến?

Thống Thiền thượng nhân trầm ngâm một lúc rồi đáp :

- Chúng ta chia ra hai cánh tiến về phía trước có vẻ an toàn hơn. Đồng thời theo cách này còn có thể viện trợ cho người chiến đấu ở trong hang.

Địch Long nói :

- Chúng ta đã quyết định hành trình. Vậy nên đi ngay lập tức.

Lão phất tay áo một cái người đã nhảy ra xa năm sáu trượng.

Long Chính Phong theo sau Địch Long.

Chỉ trong chớp mắt hai bóng người đã biến vào sắc đêm không thấy đâu nữa.

Thống Thiền thượng nhân khẽ dặn Hoa Quang đại sư :

- Các vị tiến vào hang rồi phải cẩn thận hết sức mới được.

Hoa Quang đại sư cười nói :

- Xin Thượng nhân cứ yên lòng. Bần tăng tự biết cách xử lý.

Lúc này Thống Thiền thượng nhân thi triển cước trình lướt trên đỉnh núi mé hữu mà tiến.

Lăng Trung Ngọc muốn cất bước tiến vào thì Hoa Quang đại sư vội kéo áo chàng nói :

- Tạm thời chúng ta chưa nên vội vàng hấp tấp. Hãy chờ bọn địch mai phục hai bên đỉnh núi được tảo thanh rồi tiến vào cũng chưa muộn.

Lão chưa dứt lời đột nhiên trên ngọn núi mé hữu có tiếng rú thê thảm vang lên, một bóng đen tựa hồ diều giấy đứt dây bay xuống hang núi.

Tiếp theo một tiếng còi lanh lảnh thét lên. Hai bên đỉnh núi phát hiện vô số chấm sáng xanh lè.

Hoa Quang đại sư thấy vậy nói :

- Bọn chúng đang mai phục mà không nhịn được phải xuất hiện là mất diệu dụng.

Lăng Trung Ngọc quan sát một chút rồi nói :

- Hoặc giả bọn chúng còn có dụng ý gì khác cũng chưa biết chừng.

Hai người đang bàn luận bỗng nghe một tiếng la rùng rợn rồi một bóng người lại rớt vào trong hang.

Nơi bật tiếng la ánh sáng xanh lè lóe lên một cái rồi tắt liền.

Lăng Trung Ngọc kinh ngạc nói :

- Tiếng rú vừa rồi là thanh âm của Long Chính Phong. Gần đó lại có điểm xanh lóe lên rồi tắt ngay thì trong vụ này tất có điều chi khó hiểu.

Địch Bình Thạch nói theo :

- Tiếng la vừa rồi tại hạ cũng nghe rõ rất giống thanh âm của Long Chính Phong.

Lăng Trung Ngọc trong lòng nóng nảy nói :

- Chúng ta thử tiến vào hang xem sao?

Đoạn chàng tung mình vọt đi xa đến năm sáu trượng rồi không thấy bóng đâu nữa.

Hoa Quang đại sư kinh hãi nói :

- Chúng ta phải chạy nhanh. Không khéo Lăng đại hiệp trúng gian kế của bên địch mất.

Hoa Quang đại sư liền vọt theo Lăng Trung Ngọc. Hai người chỉ cách nhau không đầy năm sáu trượng.

Lăng Trung Ngọc vào rồi tìm thấy một lối đi nhỏ ngoằn ngoèo như ruột dê thông vào trong hang.

Hai bên vách núi thẳng tắp. Chàng ngẩng đầu trông lên cao tới mấy chục trượng. Dù là người khinh công tuyệt thế cũng khó lòng trèo lên được.

Hang núi rất chật hẹp mà cỏ rậm cao đến hơn thước. Một làn khí lạnh lùng khủng khiếp bao trùm cả khe núi.

Lăng Trung Ngọc tay cầm kiếm, chân không chấm đất lướt nhanh như bay.

Chỉ trong khoảnh khắc chàng đã vào sâu, khi quay đầu nhìn lại thì không thấy bọn Hoa Quang đại sư đâu. Lòng chàng không khỏi hồi hộp.

Giữa lúc ấy đột nhiên cảnh vật trước mắt biến đổi. Dường như bốn mặt đều là loạn thạch và gai góc mọc đầy không có đường đi.

Lăng Trung Ngọc càng kinh hãi hơn, tự hỏi :

- “Vừa rồi mình tiến vào rõ ràng là một khe núi mà sao bây giờ hình thức bốn mặt đột nhiên biến đổi? Phải chăng đây là ảo ảnh hay mình mắt mờ?”
Chàng vội nhắm mắt lẳng lặng một lúc cho trấn tĩnh tâm thần. Lúc nhắm mắt còn khá, sau mở mắt ra lại càng kinh hãi hơn. Nguyên chung quanh chỗ chàng đứng đều là người chết treo. Kẻ thì vỡ đầu, người thì cụt chân cụt tay.

Máu me đầm đìa trông chẳng khác chi bọn quỷ dữ.

Những quỷ dữ này đứng xung quanh chàng cách xa không đầy năm thước, mà tên nào cũng nhằm nhảy xổ về phía chàng.

Giữa lúc nửa đêm lại ở chốn thâm sơn cùng cốc mà thấy nhiều ác quỷ như vậy thì dù người lớn mật tới đâu cũng phải kinh hồn tán đởm.

Lăng Trung Ngọc ớn lạnh xương sống, lông tóc dựng đứng cả lên.

Chàng ráng chấn tỉnh tâm thần, quát lên một tiếng thật to rồi vung trường kiếm chém tới.

Tiếng quát chưa dứt, chàng lại nghe tiếng quỷ khóc thần gào khắp mọi chỗ trong sơn cốc.

Tiếng khóc làm chấn động cả khe hang tưởng chừng như trái núi sắp sập xuống.

Lăng Trung Ngọc cũng bị chấn động, lảo đảo muốn té.

Chàng đứng vững lại rồi phóng ra ba chiêu kiếm liên tục.

Bao nhiêu ác quỷ toan nhảy xổ tới đều bức bách lùi lại ba thước.

Nhưng tiếng la tiếng khóc của bày quỷ vẫn vang lên không ngớt.

Lăng Trung Ngọc nghĩ thầm :

- “Đây chắc là mình đã tiến vào một trận thức gì của bọn chúng. Nếu không thì sao muốn đi nửa bước chẳng được?”

Giữa lúc chàng còn đang ngẫm nghĩ, đột nhiên một người xòa tóc đúng là một nữ quỷ mặt đầy máu tươi nhảy xổ vào chàng.

Nữ quỷ lớn tiếng quát :

- Trả nợ máu ta!

Lăng Trung Ngọc động tâm tự hỏi :

- “Quỷ mà cũng biết nói ư? Hiển nhiên là khẩu âm phương Bắc. Thế thì đúng họ giả trang rồi”.

Chàng không né tránh mà cũng không lùi lại. Tay trái cầm trường kiếm đâm tới bắt buộc nữ quỷ phải lùi ba bước.

Lăng Trung Ngọc vọt tới ra tay nhanh như chớp. Chàng chụp được cổ tay mặt nữ quỷ.

Cách đánh không chịu lùi mà lại tiến này khiến cho bọn nữ quỷ không ngờ.

Nữ quỷ muốn né tránh thì đã không được nữa.

Lăng Trung Ngọc chỉ kiếm vào mặt nữ quỷ khều lên một cái.

Nữ quỷ vội quay mặt sang một bên. Nhưng động tác Lăng Trung Ngọc thần tốc phi thường.

Roạt một tiếng. Đầu mũi kiếm chàng đã móc lấy một tấm mặt nạ.

Con quỷ sứ đứng trước mặt chàng là một trường sắc mặt lợt lạt, không còn huyết sắc.

Lăng Trung Ngọc thấy thế không khỏi ngẩn người ra.

Chàng ấp úng hỏi :

- Quả nhiên ngươi không phải là quỷ ư?

Thiếu nữ không lộ vẻ gì, lạnh lùng hỏi lại :

- Ngươi tưởng trên cõi đời này có quỷ thật hay sao?

Lăng Trung Ngọc chấn động tâm thần, miệng lẩm bẩm :

- Con quỷ này hỏi câu đó thật là thú vị.

Chàng hắng dặng đáp :

- Người ta đều nói hang này có quỷ mà trước mắt ta thấy nhiều quỷ thật nên ta chẳng thể không tin được.

Thiếu nữ đằng hắng một tiếng rồi nói :

- Ta không thể nói chuyện trần tục.

Lăng Trung Ngọc cười lạt hỏi :

- Thế thì cô nói chuyện siêu nhân chăng?

Thiếu nữ âm thầm cười đáp :

- Ngươi buông ta ra, ta sẽ nói cho ngươi hay.

Lăng Trung Ngọc hỏi :

- Cô nương không gạt ta chứ?

Thiếu nữ cười đáp :

- Ta gạt được ngươi nhưng không thể gạt thanh bảo kiếm ở trong tay ngươi. Nếu ngươi sợ ta trốn thì đêm nay nhất định ngươi phải chết ở trong hang Quỷ Khốc này.

Lăng Trung Ngọc thấy thiếu nữ đứng trước mạt chưa hết tính trẻ còn đầy vẻ ngây thơ. Chàng liền buông tay ra nói :

- Ta không sợ cô trốn.

Thiếu nữ cười khanh khách :

- Ngươi cũng đáng kể là phân nửa bậc siêu nhân rồi đó.

Lăng Trung Ngọc cười nói :

- Bây giờ cô nương hãy phát biểu ý kiến để giải thích về siêu nhân đi.

Thiếu nữ đột nhiên thu nụ cười lại và bật lên tiếng khóc.

Cô càng khóc càng to. Tiếng khóc đượm vẻ rất bi ai.

Từ ngày Lăng Trung Ngọc biết đời đến giờ. Đây là lần thứ nhất chàng nghe tiếng khóc bi thảm đến thế. Chàng liền nghĩ ngay đến thân thế thê lương của cô.

Vụ thảm tử của Lãnh Sương Quân lại hiện lên trong đầu óc chàng.

Lăng Trung Ngọc vốn là người chí tình khiến chàng không cầm được nước mắt.

Đột nhiên thiếu nữ ngừng tiếng khóc phá lên cười ha hả. Thị cười đến nỗi người chúi về phía trước rồi lại ngửa về phía sau như kẻ mắc bệnh điên khùng.

Lăng Trung Ngọc từ từ lau nước mắt, nghiêm nghị hỏi :

- Thái độ của cô nương như vậy là nghĩa làm sao?

Thiếu nữ kia không cười nữa, cất tiếng đáp :

- Té ra ngươi là một thằng ngốc.

Lăng Trung Ngọc lại hỏi :
- Cô nói vậy nghĩa làm sao?

Thiếu nữ không trả lời câu hỏi, thị nói :

- Cái ngốc của ngươi thật là khả ái. Đêm nay ta muốn...

Rồi đột nhiên thị mỉm cười không nói nữa.

Lăng Trung Ngọc thông minh tuyệt thế. Chàng đã hiểu ý đối phương liền cười mát hỏi :

- Sao cô nương lại bảo tại hạ là chàng ngốc?

Thiếu nữ đáp :

- Trên đời chỉ có quỷ sống làm gì có quỷ chết...

Lăng Trung Ngọc lắc đầu cười nói :

- Cô nương càng nói càng đi vào chỗ huyền hư. Tại hạ ngu muội không sao hiểu được...

Thiếu nữ nghiêm nghị nói :

- Quỷ sống thì biết khóc, biết cười, biết cả gạt người, biết kẻ tham ô, biết phường tranh danh đoạt lợi.

Lăng Trung Ngọc vẫn không hiểu gì, hỏi lại :

- Sao quỷ còn biết ham danh đoạt lợi.

Thiếu nữ cười mát đáp :

- Vì thế nên ta vừa bảo ngươi là chàng ngốc. Có vậy mà cũng không hiểu.

Giống quỷ càng hám danh đoạt lợi thì cách biểu diễn càng khéo léo, càng đúng sự thực. Lúc nó khóc khiến cho người nghe phải đau lòng, phải xúc động. Lúc nó cười thì nét mặt từ hòa vui vẻ. Trước khi nó ăn thịt người, có lúc nó khóc như kẻ đau lòng, có lúc nó lại vui cười một cách tự nhiên.

Lăng Trung Ngọc lắc đầu nói :

- Những nghị luận quái gở của cô nương tại hạ thật không hiểu.

Thiếu nữ cười đáp :

- Trên đời có rất nhiều hạng quỷ như vậy. Ngươi phải cẩn thận đó.

Lăng Trung Ngọc sửng sốt hỏi :

- Cô nương cũng vào hạng quỷ ấy ư?

Thiếu nữ lắc đầu đáp :

- Ta đây thuộc về loại tử quỷ. Ngươi bất tất phải lo ngại.

Lăng Trung Ngọc càng lấy làm kỳ vội hỏi :

- Tử quỷ là thế nào?

Thiếu nữ buồn rầu thở dài đáp :

- Đó là thứ quỷ chân chính, chết rồi mới thành ma quỷ nên kêu bằng tử quỷ.

Lăng Trung Ngọc kinh hãi lùi lại ba bước dài, ngơ ngác hỏi :

- Cô nương đúng là...

Thiếu nữ nghiêm nghị ngắt lời :

- Phải rồi! Ta đúng là tử quỷ và ta chết đã mười năm nay...

Lăng Trung Ngọc định thần lại lắc đầu nói :

- Tại hạ quyết không tin loại quỷ chân thực lại còn nói được.

Thiếu nữ buồn rầu thở dài đáp :

- Ngươi thật đáng kể vào hạng ngốc cả trăm phần trăm. Ta vừa nói quỷ biết khóc biết cười, biết tranh danh đoạt lợi thì làm sao nó lại không biết nói. Nhưng đối với ta, ngươi bất tất phải quan tâm vì ta không hại ngươi. Trong mười năm nay ta mong được người chân cính đủ tài cứu ta...

Thiếu nữ ngừng lại một chút rồi tiếp :

- Quả nhiên đêm nay tấm lòng hoài vọng của ta đã có kết quả.

Lăng Trung Ngọc chau mày hỏi :

- Cô nương nói rõ chút nữa không được ư?

Thiếu nữ thở dài nói :

- Mười năm trước ta bị Thiên Địa nhị quỷ giết chết cả nhà, đem ta về đây. Đêm nào cũng giả trang làm ác quỷ và đã giết hại không biết bao nhiêu nhân vật võ lâm. Ta muốn trốn chạy, muốn báo thù nhưng bản lãnh ta còn kém Thiên Địa nhị quỷ xa quá, nên ta phải hàm oan nhẫn nhục chịu cảnh thê lương đau khổ mười năm nay...

Lăng Trung Ngọc thở phào một cái hỏi :

- Té ra là thế? Sao cô nương lại bảo đã chết từ mười năm rồi.

Thiếu nữ quỳ hai gối xuống vừa khóc vừa nói :

- Từ khi song thân tiểu nữ gặp nạn, tiểu nữ bị ô nhục đã chết cả cõi lòng. Chỉ còn phần xác thịt sống ở thế gian. Vậy chẳng phải là kẻ đã chết rồi ư?

Lăng Trung Ngọc khẽ giơ tay mặt lên. Một luồng kình lực đỡ lấy thiếu nữ đứng lên. Chàng nói :

- Cô nương bất tất phải bi thương, tại hạ báo thù cho cô nương ngay bây giờ.

Thiếu nữ gạt lệ vui mừng hỏi :

- Tướng công chịu lời báo thù cho tiểu nữ ư?

Lăng Trung Ngọc gật đầu đáp :

- Đêm nay bọn tại hạ đến hang Quỷ Khốc chỉ vì mục đích để tiêu diệt Thiên Địa nhị quỷ. Vậy cô nương cứ yên lòng.

Chàng ngừng lại một lúc rồi hỏi :

- Tại hạ muốn thỉnh giáo phương danh cô nương được chăng?

Thiếu nữ nhìn Lăng Trung Ngọc cười đáp :

- Thiếu nữ là Đổng Uyển Vân. Còn đại danh tướng công là gì?

Lăng Trung Ngọc đáp :

- Tại hạ là Lăng Trung Ngọc.

Thiếu nữ nhẩm đi nhẩm lại cái tên Lăng Trung Ngọc rồi cười nói :

- Danh tự tướng công nghe hay quá.

Lăng Trung Ngọc mỉm cười hỏi :

- Danh tự của tại hạ, có đáng là hoạt quỷ (quỷ sống) không?

Đổng Uyển Vân cười đáp :

- Không phải! Không phải! Tướng công đúng là chính nhân quân tử.

Thiếu nữ giơ tay trỏ về phía tây hỏi :

- Tướng công có biết đây là đâu không?

Lăng Trung Ngọc đưa mắt nhìn về phía tây thì không thấy bọn quỷ đâu nữa.

Nhưng trước mắt toàn loạn thạch chẳng có đường lối nào đi đâu được. Chàng liền cười hỏi :

- Chắc tại hạ đã tiến vào trong một tòa trận pháp gì đây. Nhưng sao bây giờ lại không thấy bầy quỷ đâu nữa?

Đổng Uyển Vân cười đáp :

- Bọn chúng nghe ám hiệu của tiểu nữ đã bỏ đi hết rồi. Hiện giờ tướng công ở cửa tử trong Huyền Quỷ trận.

Lăng Trung Ngọc kinh ngạc hỏi :

- Huyền Quỷ trận ư? Tại hạ nghe nói chỉ có Thiên Địa nhị quỷ là biết cách ra khỏi Huyền Quỷ trận, còn ngoài ra chẳng một ai hay.

Đổng Uyển Vân cười đáp :

- Tướng công nói đúng đó! Có điều tiểu nữ ở đây đã mười năm nên trận thức biến hóa thế nào cũng biết được một hai. Còn việc ra khỏi trận này thì không thành vấn đề.

Lăng Trung Ngọc cả mừng nói :

- Nếu vậy phiền cô nương đưa tại hạ ra khỏi trận.

Đổng Uyển Vân cười hì hì nói :

- Đưa tướng công ra khỏi trận là việc dễ dàng. Có điều tướng công đã tiến vào Huyền Quỷ trận thì cũng nên biết qua những chỗ ly kỳ cổ quái về trận này.

Lăng Trung Ngọc cười nói :

- Nếu có chỗ ly kỳ cổ quái thì tại hạ lại càng muốn biết cho rộng tầm mắt.

Đổng Uyển Vân cười khanh khách nói :

- Tướng công đừng sợ gì nhé!

Lăng Trung Ngọc hỏi :

- Đã là kẻ giang hồ thì còn gì đáng sợ nữa?

Đổng Uyển Vân nói :

- Hay lắm! Vậy tướng công hãy theo tiểu nữ.

Bỗng thấy người thị vừa thấp thoáng một cái đã chuyển đến một địa phương khác.

Đổng Uyển Vân đi trước gọi chàng :

- Lăng tướng công nắm lấy vạt áo tiểu nữ đừng có buông ra. Nếu không thì tướng công sẽ vĩnh viễn bị hãm trong trận này.

Lăng Trung Ngọc theo lời nắm góc vạt áo Đổng Uyển Vân. Chàng buông tầm mắt trông ra. Nhưng không trông còn khác, chàng vừa trông đã cả kinh thất sắc. Nguyên chỗ chàng đứng là một bờ sông. Chàng thấy nước sông toàn thị màu hồng. Máu chảy cuồn cuộn, sóng nổi ba đào. Trong làn sóng thỉnh thoảng lại có con quỷ không đầu nhảy lên, có lúc một bầy quỷ xõa tóc đầy mình những máu mà con nào cũng rú lên những tiếng thê thảm kinh hồn...

Lăng Trung Ngọc sợ quá nhắm mắt tự hỏi :

- “Rõ ràng đây là khe núi mà sao đột nhiên lại xuất hiện con sông máu này?”

Đổng Uyển Vân cười hỏi :

- Lăng tướng công! Tướng công có sợ không?

Nàng ngừng lại một chút rồi tiếp :

- Bất luận bản lãnh tướng công cao thâm tới đâu mà ngã xuống máu thì vĩnh viễn phải làm huyết quỷ.

Chương 75: Hang Quỷ Khốc quần hùng trúng độc

Lăng Trung Ngọc chau mày hỏi :

- Sao trong hang Quỷ Khốc lại có sông máu?

Đổng Uyển Vân cười đáp :

- Đó chẳng qua là trận thức biến hóa ảo diệu mà thôi. Tướng công có biết vì sao Khổng Minh chỉ lấy đá bày ra Bát trận đồ mà vây hãm được Lục Tốn bên Đông Ngô không?

Lăng Trung Ngọc thở dài đáp :

- Đêm nay nếu tại hạ không gặp được cô nương thì tấ bị sa vào trong huyền quỷ trận này rồi.

Chàng chắp tay nhìn Đổng Uyển Vân kính cẩn thi lễ nói :

- Đa tạ cô nương đã có ơn cứu mạng. Tại hạ không biết lấy chi báo đáp?

Đổng Uyển Vân khép nép đáp lễ nói :

- Nếu tướng công muốn trả ơn cũng chẳng khó gì, chỉ cần nghe hai điều kiện của tiểu nữ là đủ.

Lăng Trung Ngọc vội hỏi :

- Hai điều kiện gì?

Đổng Uyển Vân nghiêm nghị đáp :

- Điều kiện thứ nhất là giết Thiên Địa nhị quỷ để trả thù cho song thân tiểu nữ.

Lăng Trung Ngọc gật đầu đáp :

- Cái đó là chuyện dĩ nhiên. Tại hạ đã nói mục đích chúng ta đến đây đêm nay là trừ khử Thiên Địa nhị quỷ. Cô nương chẳng nói bọn tại hạ cũng làm việc này. Còn điều kiện thứ hai?

Đổng Uyển Vân nhìn Lăng Trung Ngọc bằng cặp mắt rất quyến rũ mỉm cười đáp :

- Tiểu nữ e rằng tướng công không ưng chịu điều kiện thứ hai...

Nàng chưa dứt lời thì cặp mắt sâu thăm thẳm đã tỏ ra đủ hết ý tứ rồi.

Lăng Trung Ngọc chấn động tâm thần tự hỏi :

- “Dường như Đổng cô nương đối với ta có tình ý rồi chăng?”

Nghĩ tới đây lòng chàng rất đỗi băn khoăn.

Chàng cố trấn tĩnh tâm thần hỏi lại :

- Việc gì? Xin cô nương nói rõ cho.

Đổng Uyển Vân thở dài đáp :

- Tướng công mà không ưng chịu thì tiểu nữ nói ra cũng bằng vô dụng.

Lăng Trung Ngọc nói :

- Nếu tại hạ có thể làm được là ưng chịu liền. Bằng tại hạ không làm nổi thì xin cô nương lượng thứ cho.

Đổng Uyển Vân chậm rãi nói :

- Sau khi chúng ta tiêu diệt được Thiên Địa nhị quỷ và ra khỏi hang Quỷ Khốc này là thành người tái thế còn trà trộn vào chốn giang hồ làm chi nữa? Chúng ta tìm nơi thủy tú sơn kỳ ẩn dật cho mãn đời và cùng sống với nhau một đời yên tĩnh...

Lăng Trung Ngọc lắc đầu thở dài đáp :

- Thịnh tình cùng mỹ ý của cô nương tại hạ chỉ xin tâm lĩnh mà thôi, vì sau khi ra khỏi hang này, tại hạ còn phải đi Miêu Cương cứu một người. Vả lại Võ Lâm Nhất Tôn Mầu Bưu mà không tiêu diệt được thì chúng ta chẳng thể nào ẩn cư một cách yên ổn được.

Đổng Uyển Vân thở dài sườn sượt nói :

- Tiểu nữ cũng biết trước là chẳng khi nào tướng công ưng chịu tấm thân bại liễu tàn hoa này.

Khóe mắt nàng lập tức châu lệ chan hòa. Nàng ngoảnh đầu chạy ra ngoài trận.

Lăng Trung Ngọc kinh ngạc vội la gọi :

- Đổng cô nương! Cô nương hãy nghe tại hạ giải thích đã.

Rồi chàng băng mình rượt theo.

Giữa lúc ấy bất thình lình có tiếng cười quái gở vang lên rồi tiếng người nói :

- Biểu tỷ thật là mặt dầy! Đã phản bạn, chủ nhân lại tư thông với trai tứ chiến mà còn bị gã ruồng bỏ. Ha ha!... Thật là kẻ vô liêm sỉ!

Đổng Uyển Vân dừng bước tứ giận quát hỏi :

- Ngươi đã là cái thá gì mà ăn nói hỗn láo? Ta e rằng ngươi không muốn sống nữa.

Nàng phóng song chưởng đánh về phía phát ra tiếng cười.

Giữa lúc ấy một hán tử đầu bù tóc rối, mặt mũi lem luốt, toàn thân máu tươi đầm đìa chạy tới. Gã không né tránh lại thẳng thắn đón tiếp phát chưởng của Đổng Uyển Vân.

Đoạn gã giơ một tấm kim bài bé nhỏ dài chừng năm tấc lên, miệng lớn tiếng quát :

- Đã thấy lệnh phù của Nhị thánh sao không quỳ xuống?

Đổng Uyển Vân vừa thấy tấm kim bài đã cả kinh thất sắc. Toàn thân nàng tựa hồ bị bại liệt, không còn chút sức kháng cự, bất giác quỳ mọp ngay xuống.

Hán tử đầy mình những máu lạnh lùng nói :

- Hãy đi theo ta về ra mắt Nhị thánh.

Lão nói đoạn nắm lấy Đổng Uyển Vân lôi đi.

Lúc này Lăng Trung Ngọc còn cách hán tử đến bảy tám bước. Chàng thấy vậy cả giận quát to :

- Đứng lại!

Tiếng quát chưa dứt chưởng phong đã đánh tới.

Hán tử bị hất lùi đến ba bốn bước. Hắn tức giận quát hỏi :

- Các hạ là ai?

Lăng Trung Ngọc dõng dạc đáp :

- Tại hạ là Lăng Trung Ngọc.

Hán tử cười lạt đáp :

- Gã tiểu tử kia! Có phải ngươi là tên hán tử đã châu đầu với Đổng Uyển Vân không?

Lăng Trung Ngọc thét lên :

- Câm miệng ngay! Ngươi còn vũ nhục Đổng cô nương thì ta nhất định không để ngươi chết được toàn thây.

Hán tử kia cười khanh khách nói :

- Hảo tiểu tử! Ngươi đừng tưởng nói láo không phạm tử tội. Hãy coi đao đây!

Hắn rút thanh Quỷ đầu đao sau lưng ra xuất thủ nhanh như chớp nhằm Lăng Trung Ngọc tấn công luôn ba đao.

Lăng Trung Ngọc cười lạt nói :

- Đao của ngươi đâu?

Thân hình chàng như quỷ mị. Loáng một cái, người chàng đã xoay đến bên mình đại hán.

Đại hán thấy bóng người trước mắt đột nhiên mất hút thì trong lngò không khỏi sửng sốt. Hắn toan xoay mình lại coi thì cảm thấy hổ khẩu tê chồn, thanh Quỷ đầu đao trong tay đã không cánh mà bay.

Lăng Trung Ngọc lại quát to :

- Đao đây ngươi thu về!

Bỗng thấy thanh Quỷ đầu đao phóng tới trước ngực đại hán nhanh như tên bắn.

Đại hán giật mình kinh hãi toan giơ tay lên đón, song lưỡi Quỷ đầu đao lao tới lẹ quá.

Bỗng nghe tiếng rú thê thảm vang lên. Đại hán té huỵch xuống đất.

Lăng Trung Ngọc lạnh lùng nói :

- Bản lãnh người trong hang Quỷ Khốc bất quá như vậy mà thôi.

Đổng Uyển Vân đứng thộn mặt ra.

Nguyên nàng vừa thấy Lăng Trung Ngọc cất tay nhấc chân một cái đã giết chết một tên hộ pháp nổi tiếng trong hang Quỷ Khốc khiến nàng cực kỳ kinh hãi.

Lăng Trung Ngọc từ từ bước tới chỗ đại hán vừa té xuống. Chàng phóng cước đá tung thi thể đại hán ra ngoài ba truợng.

Tấm kim bài nhỏ bé hãy còn bỏ đó lấp loáng ánh vàng.

Lăng Trung Ngọc nhìn kỹ lại thì trên mặt khắc hai hình đầu người máu chảy đầm đìa.

Chàng động tâm tự hỏi :

- “Hai cái đầu này chắc là tượng trưng cho Thiên Địa nhị quỷ chăng?”

Chàng động tính hiếu kỳ liền lượm lấy tấm kim bài.

Đổng Uyển Vân sợ tái mặt thét lớn :

- Mau buông ra! Không thể lấy được!

Lăng Trung Ngọc mỉm cười hỏi :

- Tại sao vậy?

Đổng Uyển Vân nóng nảy dậm chân đáp :

- Tướng công hãy buông ra mau! Rồi tiện nữ nói cho mà nghe.

Lăng Trung Ngọc cầm tấm kim bài trong lòng bàn tay ngắm nghía rồi cười nói :

- Tấm kim bài nhỏ xíu này làm gì mà cô nương phải sợ đến thế? Chẳng lẽ nó là một vật cực độc ư?

Đổng Uyển Vân lắc đầu đáp :

- Nó không phải là độc vật.

Lăng Trung Ngọc cười lạt hỏi :

- Nó không phải là độc vật thì việc gì cô nương lại sợ hãi đến thế?

Đổng Uyển Vân thở hồng hộc nói :

- Tiểu nữ năn nỉ tướng công buông nó ra ngay!

Lăng Trung Ngọc có ý không bằng lòng đáp :

- Được rồi! Buông thì buông chớ sao?

Chàng giơ tay lên liệng tấm kim bài ra xa mấy trượng.

Đổng Uyển Vân nói :

- Thiên Địa nhị quỷ đã bảo, người nào lấy tấm kim bài nhỏ bé này được kể là đệ tử của bản môn. Lăng tướng công! Tiện nữ đâu có thể nhẫn tâm nhìn thấy tướng công ở trong hang Quỷ Khốc này để chịu sự hành hạ?

Lăng Trung Ngọc cười ha hả hỏi lại :

- Cô nương khéo nói giỡn! Ai bảo thế?

Bỗng có thanh âm vo ve như tiếng muỗi lọt vào tai :

- Ta bảo đấy! Thằng lỏi không tin ư?

Lăng Trung Ngọc cùng Đổng Uyển Vân đều nghe thấy rất rõ ràng.

Đổng Uyển Vân sắc mặt tái mét nói :

- Hai tên đại ma đầu đã đến đó!Lăng Trung Ngọc hỏi :

- Có phải Thiên Địa nhị quỷ không?

Đổng Uyển Vân gật đầu vừa kéo Lăng Trung Ngọc vừa nói :

- Chúng ta mau mau ra khỏi quỷ trận đi thôi. Có thể hai tên ma đầu đã biến hóa trận thức cũng chưa biết chừng.

Đổng Uyển Vân dắt tay Lăng Trung Ngọc chạy quanh co trong trận một hồi rồi băng mình ra khỏi.

Lăng Trung Ngọc ngửng đầu trông trời. Mảnh trăng tàn đã xế về tây. Đêm đã sang canh tư.

Lúc này trong hang rất tịch mịch, cả tiếng dế cũng im bặt.

Lăng Trung Ngọc lấy làm kỳ hỏi :

- Sao không thấy Thiên Địa nhị quỷ đâu?

Đổng Uyển Vân vừa giơ tay trỏ vừa nói :

- Lăng tướng công coi kìa! Có phải bọn chúng đã tới đó không?

Nàng chưa dứt lời, trong hang bỗng nổi lên ánh lửa sáng rực. Ít ra đến ngàn ngọn đuối ào ào kéo đến soi rõ cả một vùng sơn cốc sáng tỏ như ban ngày.

Lăng Trung Ngọc gật đầu đáp :

- Quả nhiên bọn chúng tới rồi! Đổng cô nương chạy trước đi để tại hạ yểm hộ cho. Cô cần phải rời khỏi hang núi thiệt mau!

Đổng Uyển Vân lắc đầu đáp :

- Tiểu nữ không thể đi được. Dù bản lãnh tướng công có cao thâm hơn Thiên Địa nhị quỷ đi nữ thì hai tên đại ma đầu kia lại lắm mưu sâu kế độc, tướng công khó lòng chống cự được với chúng. Tiểu nữ cần ở lại để giúp đỡ tướng công.

Lăng Trung Ngọc nói :

- Nhưng tại hạ e rằng rất nguy hiểm cho cô nương.

Đổng Uyển Vân cười đáp :

- Tướng công nghĩ vậy là sai. Khắp thiên hạ nơi đâu mà không nguy hiểm. Nếu không trừ diệt được hai tên ma đầu thì liệu tiểu nữ có trốn thoát khỏi tay bọn chúng không? Cái đó chắc tướng công hiểu rõ hơn tiểu nữ nhiều.

Lăng Trung Ngọc nghĩ thầm trong bụng :

- “Thị nói vậy rất có lý. Con người sống vụng sống trộm thì rồi cũng có ngày tránh không khỏi cái chết. Chẳng thà chết vinh còn hơn sống nhục”.

Chàng nghĩ vậy rồi tinh thần phấn khởi, chắp tay nói :

- Lời của Đổng cô nương mở chỗ ngu tối cho tại hạ.

Đổng Uyển Vân cười nói :

- Tướng công bất tất phải tạ ơn. Chúng ta nên tùy cơ hành động, đừng có ra tay một cách khinh suất.

Lăng Trung Ngọc cùng Đổng Uyển Vân còn đang bàn luận, bỗng thấy Hoa Quang đại sư và Địch Bình Thạch chạy tới nơi.

Lăng Trung Ngọc cả mừng hỏi :

- Vừa rồi đại sư có vào trận không?

Hoa Quang đại sư đáp :

- Thí chủ vừa tiến lầm vào Ma trận, lão tăng rất lấy làm xấu hổ không thể cứu thí chủ ra được, đành ẩn thân vào phía sau tảng đá lớn bên ngoài trận thức để coi biến diễn.

Địch Bình Thạch vội hỏi :

- Lăng đại hiệp! Đại hiệp làm thế nào mà ra khỏi trận được?

Lăng Trung Ngọc liền thuật những điều vừa thấy cho hai người nghe. Đồng thời chàng giới thiệu Đổng Uyển Vân với họ.

Giữa lúc ấy bỗng có tiếng nhạc du dương vang lên.

Đổng Uyển Vân nói :

- Đại sư cùng các vị hãy chú ý! Bọn ma đầu tới nơi rồi đó.

Lăng Trung Ngọc chú ý nhìn vào trong hang thì thấy ánh sáng hàng ngàn ngọn đuốc có hai mươi bốn thiếu nữ nguyệt thẹn hoa nhường, mỗi ả thổi một nhạc khí kỳ dị. Chúng họp thành một nhạc đội vừa cử nhạc vừa từ từ ra ngoài hang.

Sau nhạc đội là hai mươi tên lệ quỷ đầu trâu mặt ngựa, mỗi tên cầm một lá cờ lớn. Chúng xếp hàng đôi đi rất thong thả.

Trên những lá cờ đều viết ba chữ vàng lớn :

“Thiên Địa giáo”.

Sau kỳ đôi là hai mươi tên đồng tử cầm binh hoa. Tên nào cũng chỉ vào cỡ bảy, tám tuổi mà thân thể phì nộn, trắng trẻo coi rất khả ái.

Đổng Uyển Vân khẽ bảo Lăng Trung Ngọc :

- Lăng tướng công đừng coi thường hai mươi tên hoa đồng kia. Tên nào võ công cũng khá lắm. Nhất là trong bình hoa của chúng đều đựng ám khí.

Lăng Trung Ngọc cười nói :

- Cách bài trí của chúng coi có vẻ lắm!

Sau bọn hoa đồng là tám ả thiếu nữ xinh đẹp khiêng hai cỗ kiệu thủng thẳng bước đi.

Sau kiệu là tám lão già, lão nào trông cũng dữ tợn như hình lệ quỷ trong miếu thành hoàng.

Hoa Quang đại sư hỏi :

- Trong hai cỗ kiệu kia phải chăng có Thiên Địa nhị quỷ ngồi đó?

Đổng Uyển Vân đáp :

- Cái đó không nhất định. Hai tên ma đầu thường hí lộng quỷ thần. Vậy chúng ta nên đề phòng một chút mới được.

Chỗ mọi người đứng đúng là khu trung ương hoang núi. Bốn mặt đều có không trường khá lớn.

Hoa Quang đại sư vẻ mặt nghiêm trọng nói :

- Bọn chúng đến đông người thế tất phải xảy một cuộc ác chiến. Bây giờ các vị thí chủ nên vận công chuẩn bị đối phó.

Lăng Trung Ngọc, Địch Bình Thạch, Đổng Uyển Vân đều theo lời nhắm mắt hành công.

Bọn nhạc đội đến không trường trước nên di chuyển thành một vòng tròn vây mọi người vào giữa. Bọn chúng từ từ tấu nhạc.

Tiếp theo là những hán tử cầm cờ, rồi đến bọn hoa đồng từ từ tiến vào trong trường.

Sau bọn hoa đồng là hai cỗ kiệu do tám cô gái khiêng thủng thẳng đi vào không trường.

Lúc này nhạc đội đột nhiên im lặng. Trong trường không một tiếng động.

Tất cả đều ngừng lại trong khoảng thời gian chừng uống cạn tuần trà.

Địch Bình Thạch không nhẫn nại được nữa lớn tiếng quát :

- Trong hai cỗ kiệu kia là những tên nào? Sao chưa xuống kiệu ra mắt thiếu gia.

Người trong kiệu mé tả hỏi vọng ra :- Các ngươi là ai? Giữa lúc canh khuya sấn vào hang của bản giáo làm chi?

Hoa Quang đại sư nghe nói động tâm vội đáp :

- Bần tăng là Hoa Quang đại sư y ước với một người nên đến hang này.

Người trong cỗ kiệu kia lại hỏi :

- Ai vậy? Y có phải là đệ tử của bản giáo không?

Hoa Quang đại sư đáp :

- Y không phải là đệ tử quý giáo mà là đệ tử của Bách Bộ Phi Hoa Khách ở Miêu Cương tên gọi Tăng Phi.

Người trong kiệu nói :

- Ủa! Té ra đại sư đi tìm lầm địa phương rồi. Nhưng cái đó không can gì...

Hoa Quang đại sư không chờ đối phương nói hết câu đã ngắt lời :

- Không phải bần tăng kiếm lầm địa phương. Người kia đã ước định hội kiến ở trong hang này.

Người trong kiệu cười ha hả nói :

- Không sao! Tìm lầm địa phương không phải là đã biết rõ còn cố ý phạm vào. Quý vị đã đến tệ cốc, vậy bọn ta cũng phải hết tình địa chủ...

Hoa Quang đại sư ngắt lời :

- Bất tất phải thế! Bọn bần tăng đã tới đây quấy nhiễu, xin quý vị thí chủ lượng thứ cho.

Người trong kiệu bật lên tràng cười ha hả nói :

- Đại sư khách sáo quá! Bổn giáo chuẩn bị một bữa cơm rượu. Chắc đại sư đi đêm vào bản cốc cũng đói bụng rồi. Vậy mời đại sư cùng quý vị dùng chút cơm rượu rồi hãy trở gót.

Đổng Uyển Vân khẽ bảo Lăng Trung Ngọc :

- Chớ có ăn uống gì của bọn chúng. Đặc biệt là đừng có uống rượu.

Người trong kiệu hô lên :

- Các ngươi đem rượu nhắm bày ra để ta mời đại sư cùng các vị.

Hoa Quang đại sư cười đáp :

- Thí chủ bất tất phải bận tâm. Bần tăng không đói, vậy xin cáo từ.

Người trong kiệu hắng đặng nói :

- Lão đầu trọc kia! Ta coi chừng lão không muốn uống rượu mời lại thích uống rượu phạt. Lão tưởng hang Quỷ Khốc này đã tiến vào rồi lại lui ra một cách dễ dàng thế ư?

Hoa Quang đại sư sa sầm nét mặt lạnh lùng hỏi lại :

- Thiên Địa nhị quỷ! Các vị định làm gì đây?

Người trong kiệu ra chiều tức giận quát :

- Bây giờ các ngươi chỉ có hai đường. Một là quy thuận nhập môn làm đệ tử bản giáo. Hai là xuống Diêm Vương mà kiện cáo.

Hoa Quang đại sư cũng tức giận hỏi :

- Nếu bọn lão tăng không chịu đi vào cả hai đường đó thì sao?

Người trong kiệu đáp :

- Ta tin rằng không còn đường thứ ba nào nữa.

Đổng Uyển Vân khẽ bảo Lăng Trung Ngọc :

- Phải coi chừng bọn chúng phóng độc.

Lăng Trung Ngọc gật đầu vội phong tỏa các huyệt đạo.

Bỗng nghe tiếng âm thầm trong kiệu phát ra :

- Hãy khóc một hồi để bọn chúng nghe! Có thế bọn chúng mới biết bản cốc đúng với tên gọi là hang Quỷ Khốc.

Hiệu lệnh vừa truyền ra, bao nhiêu giáo chúng Thiên Địa giáo đều bật lên tiếng khóc.

Ch trong khoảnh khắc, tiếng khóc vang lên tựa trời long đất lở.

Kẻ nhát gan nghe thấy tưởng chừng vỡ cả tim mật.

Hoa Quang đại sư vội nhắm mắt vận công để chống lại.

Sau một lúc tiếng khóc lại biến đổi như tiếng khóc của người chết, thảm thiết vô cùng khiến người nghe không nhịn được cũng phải sa lệ.

Hoa Quang đại sư còn nhẫn nại được, nhưng Địch Bình Thạch định lực kém hơn liền bị cảm nhiễm cũng bật lên tiếng khóc.

Đổng Uyển Vân vội nói :

- Đây chỉ là một ảo giác về thính lực. Các hạ cứ bỏ hết tạp niệm là không sao hết. Có điều phải coi chừng bọn chúng phóng độc...

Nàng chưa dứt lời thì thanh âm lạnh lẽo đã vọng ra :

- Con quỷ ma đầu kia! Bây giờ ngươi mới nói thì chậm mất rồi. Bọn chúng đều đã bị trúng độc.

Câu này vừa thốt ra khiến cho bọn Hoa Quang đại sư, Địch Bình Thạch, Lăng Trung Ngọc đều giật mình kinh hãi.

Đổng Uyển Vân vội dùng phép truyền âm nhập mật hỏi :

- Lăng tướng công! Tướng công thấy thế nào.

Lăng Trung Ngọc vội vận chân khí thì cảm thấy trong bụng có điều khác lạ.

Chàng khẽ đáp :

- E rằng bị bọn chúng ám toán rồi.

Đổng Uyển Vân nói :

- Không ngại chi hết! Tướng công cứ coi tiểu nữ động tác thế nào thì cũng động tác như vậy là tự nhiên cứu được.

Lúc hai người nói chuyện nhỏ với nhau thì đột nhiên Địch Bình Thạch rên lên một tiếng rồi ngã lăn ra.

Hoa Quang đại sư giật mình kinh hãi vội vận khí để áp chế chất độc không cho phát tác. Lão lại quát lên một tiếng phóng chưởng đánh tới hai cỗ kiệu.

Chưởng phong vừa tới nơi thì tám thiếu nữ đứng bên kiệu đồng thời phóng chưởng phản kích.

Lập tức trên không phát ra một tiếng nổ.

Hoa Quang đại sư lảo đảo người đi mấy cái, mới đứng vững lại được.

Người trong kiệu bật lên tiếng cười hung ác, nói vọng ra :

- Lão trọc kia! Ngươi mà còn động thủ thì chất độc càng phát tác mau lẹ. Khi đó chẳng còn cách nào cứu được.

Hoa Quang đại sư nghe nói không khỏi run lên. Lão cảm thấy khí huyết trong người nhộn nhạo. Chất kịch độc quả nhiên đã phát tác.

Lão buông tiếng thở dài rồi vận công kềm chế chất kịch độc trong bụng, nhưng độc tính phát tác rất mau lẹ. Chỉ trong chớpn mắt, lão cảm thấy công lực dần dần tiêu tan.

Người trong kiệu lại cười vang hỏi :

- Lão trọc kia! Bây giờ ngươi đã biết lời lão phu nói không phải là chuyện đùa chưa?

Hoa Quang đại sư đáp :

- Trước khi lão tăng chết chắc là có mấy kẻ phải chết theo.

Bỗng thấy lão vung áo tăng bào một cái chụp tới cỗ kiệu mé hữu.

Bóng người thấp thoáng. Hai thiếu nữ đồng thời ra tayn ngăn chặn chiêu trảo của Hoa Quang đại sư.

Hai tiếng rú thê thảm vang lên. Hai ả thiếu nữ đều bị năm trúng và người chúng bị hất ngã lăn ra ngoài ba thước.

Ngay lúc ấy, lại có hai bóng người nhảy xổ về phía Hoa Quang đại sư nhanh như chớp.

Hoa Quang đại sư nghiến răng phóng cả hai chưởng ra kháng cự.

Mấy tiếng rú liên tiếp vang lên. Lại hai bóng người ngã lăn ra.

Nên biết Hoa Quang đại sư tuy trong người đã bị trúng độc, công lực tiêu tan một phần, nhưng lão là một vị cao tăng võ công thâm hậu, lại mình mang tuyệt học nên trước khi lão ngã ra còn đánh chết được mười tên cao thủ của Thiên Địa giáo.

Giữa lúc Hoa Quang đại sư đại khai sát giới. Đổng Uyển Vân vội thò tay vào bọc móc ra hai viên thuốc. Nàng tự mình nuốt một viên còn một viên đưa cho Lăng Trung Ngọc nói :

- Tướng công hãy uống viên thuốc này đi đã rồi nằm lăn xuống đất. Chúng ta hãy lăn vào trong hang rồi sẽ tính.

Lăng Trung Ngọc đón lấy viên thuốc bỏ vào miệng uống.

Đồng thời chàng rên lên một tiếng rồi ngã lăn ra.

Đổng Uyển Vân cũng lảo đảo người đi mấy cái rồi té xuống bên Lăng Trung Ngọc.

Trong chớp mắt hai người ngã xuống rồi, hai mươi tên hoa đồng nhất tề động thủ. Ám khí đầy trời chụp xuống Hoa Quang đại sư.

Hoa Quang đại sư né tránh không kịp, rú lên một tiếng rồi ngã lăn xuống đất.

Người trong kiệu nổi lên một tràng cười quái gở nói :

- Bỏ bốn tên vào lồng lợn đem về đặt xuống nhà đại sảnh rồi đốt vạc dầu lên. Còn ba con lợn béo ở trên núi cũng bắt cả về ngay.

Bao nhiêu người nghe lệnh đều quay về hang.

Lăng Trung Ngọc bị một tên đại hán vác lên vai, chàng vẫn giả vờ trúng độc không biết gì hết. Đại hán đã trói chàng đưa về nhà đại sảnh.

Lăng Trung Ngọc mở mắt ra nhìn thì thấy đèn lửa huy hoàng. Cách bài trí rất xa hoa lộng lẫy.

Hai bên có hai chục cao thủ vừa nam vừa nữ đứng sắp hàng. Tên nào cũng giả trang làm ma quái trông giống bọn lệ quỷ trong ngục.

Chính giữa nhà hai lão mặc báo xám ngồi trên hai chiếc ghế bọc da hổ.

Lão mé tả tóc dài chừng hơn thước, râu bạc chủng xuống ngực, mặt đen như trôn nồi, cặp mắt lồi trô trố, coi chẳng khác quỷ dạ xoa.

Lão mặc bào xám mé hữu đã hỏng mắt, mũi hếch, chân què, sứt môi, mặt rỗ như ong. Thật là ba phần giống người, bảy phần giống quỷ.

Lăng Trung Ngọc nghĩ thầm :

- “Chắc hai tên này là Thiên Địa nhị quỷ đây”.

Đổng Uyển Vân khẽ kéo áo Lăng Trung Ngọc, dùng phép truyền âm nhập mật bảo chàng :

- Tướng công đừng mở mắt ra để chúng phát giác. Bọn chúng ham mê tửu sắc. Chờ lúc nữa thế nào bọn chúng cũng uống rượu đến say túy lúy. Khi đó chúng ta hãy hạ thủ cũng chưa muộn.

Lăng Trung Ngọc cũng dùng phép truyền âm nhập mật đáp :

- Nhất thiệt tại hạ xin theo lời cô nương.

Lúc này đại sảnh đã tấu lên những điệu nhạc du dương. Mười hai thiếu nữ lộ thể bắt đầu nhảy múa.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau