TU LA THẦN CÔNG

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Tu la thần công - Chương 26 - Chương 30

Chương 26: Nghe lén chuyện Thần Long ngờ vực

Đào Vĩnh Trạch cũng biết việc này võ công đã từng đồn đại, nay nghe bọn họ chứng thực liền nổi lòng tham. Lão hỏi Lăng Trung Ngọc :

- Hiện giờ ngươi chưa dùng tới bức họa đồ đó thì giữ nó làm cóc gì? Bỏ quách ra cho y.

Lăng Trung Ngọc là hạng người nào mà chịu bọn này uy hiếp. Chàng buông tiếng cười lạt toan nói câu cự tuyệt thì Giang Mỹ Linh vừa bước đi hai bước định vào khoang sau lấy thuốc, cô nghe câu chuyện này đột nhiên dừng lại rồi cứ cười khành khạch.

Đào Vĩnh Trạch hỏi :

- Ngươi cười gì vậy?

Giang Mỹ Linh đáp :

- Bức đồ ở trong mình ta nhưng bị sóng gió thế này mà ngươi tưởng còn giữ được ư?

Đào Vĩnh Trạch nói :

- Ngươi cứ móc ra cho chúng ta coi.

Quả nhiên Giang Mỹ Linh móc ra một cuộn giấy nhàu nát ướt sủng liệng tới trước mặt bọn kia nói :

- Đây! Các ngươi muốn lấy thì lấy đi!

Vân Nghệ Tử cầm lấy la lên :

- Hỏng bét! Nát hết cả rồi.

Đào Vĩnh Trạch nói :

- Nát thì nát cũng cứ coi xem.

Lão nhóm lửa lên coi thì những tờ giấy dính vào nhau bê bết. Hắn thận trọng bóc ra từng mảnh nhưng nét mực đã nhòe nhoẹt nhìn không rõ nữa chỉ phản phất thấy trên bức họa đồ có vẽ hình người lớn.

Đào Vĩnh Trạch hỏi :

- Có phải cái này không?

Vân Nghệ Tử đáp :

- Dường như đúng đó! Bức họa này chúng ta cũng chưa được thấy qua.

Giang Mỹ Linh cười nói :

- Chẳng lẽ ta đã tiên tri có chuyện ngày nay mà cố ý giả tạo nên bức đồ này để lừa gạt các ngươi ư?

Lăng Trung Ngọc rất lấy làm kỳ.

Bức họa đồ kia đúng để ở trong thuyền này nhưng khi chàng lên đảo Kim Xà sợ vào hỏa động làm hư mất, nên cất giấu vào tận khoang sau để trong một chiếc rương với những đồ vật vặt vảnh khác. Chàng cũng chưa nói cho Giang Mỹ Linh hay mà bây giờ đột nhiên cô cầm cuộn giấy liệng ra, chàng liền tự hỏi :

- “Mỹ Linh lấy đâu được bức đồ này? Chẳng lẽ cô biết chỗ mình cất rồi lấy cắp?”

Tấm họa đồ bị ướt, Đào Vĩnh Trạch hơ lửa cho khô rồi đặt xuống ván thuyền bóc cẩn thận từng lớp một mà cũng rách mất mấy chỗ. Hơn nữa nét mực đã nhòa, ngoài bóng người và hình núi lửa lờ mờ không nhìn rõ gì nữa.

Đào Vĩnh Trạch càng coi càng tức. Lão bực mình xé nát rồi ve tròn liệng xuống bể lạnh lùng nói :

- Bức đồ này không dùng được việc gì nữa, may ở chỗ còn có một người được việc ở đây.

Hắn quay lại nhìn Lăng Trung Ngọc hỏi :

- Ngươi định chở thuyền đi về phương nào?

Lăng Trung Ngọc hững hờ đáp :

- Dĩ nhiên là lại về Trung Nguyên chứ còn đi đâu?

Đào Vĩnh Trạch nói :

- Chắc ngươi biết trái hoang đảo mà Võ Hạo Thiên trú ngụ ngày trước? Vậy ngươi chỉ bảo phương hướng để chúng ta chèo thuyền tới hòn đảo đó.

Lăng Trung Ngọc cười hỏi :

- Ngươi tưởng ta sẽ cùng ngươi đi tìm bí lục võ công của Võ Hạo Thiên hay sao mà bảo ta hướng thuyền về phía đó.

Đào Vĩnh Trạch cười lạt đáp :

- Nếu chúng ta không dùng ngươi vào việc này thì còn lưu lại bọn ngươi trên thuyền làm chi?

Lăng Trung Ngọc thách thức :

- Ngươi thử đuổi ta đi xoi xem rồi có xác bỏ ngoài biển này không?

Vân Nghệ Tử thấy hai bên lại đi tới chỗ xích mích vội khuyên can :

- Các ngươi có chuyện gì nên dàn xếp cho tử tế đừng làm như vậy không hay. Lão Đào! Lão vừa bảo không nhắc đến thù cũ mà sao bây giờ lại toan trở mặt.

Đào Vĩnh Trạch ngấm ngầm suy nghĩ một chút rồi cười đáp :

- Thiệt ra ta cũng không nói gì nặng lời mà cũng không để thiệt riêng ai. Có kiếm được bí lục thì hết thảy những người đồng thuyền cùng được hưởng, nghĩa là ta để các vị mỗi người chép lấy một phó bản.

Lăng Trung Ngọc hừ một tiếng chưa kịp nói gì Giang Mỹ Linh đã lên tiếng trước :

- Quân tử nhất ngôn.

Đào Vĩnh Trạch liền nói theo :

- Khoái mã nhất tiên.

Rồi lão cười ha hả tiếp :

- Khi nào ta lại lừa gạt bọn hậu bối các ngươi?

Giang Mỹ Linh nói :

- Trung Ngọc! Ca ca đã bảo với tiểu muội biết chỗ hải đảo này vậy xin ca ca vì tiểu muội mà dong thuyền tới đó. Bí lục võ công của Võ Hạo Thiên nguyên là một vật không phải của mình. Nếu lấy được chia cho người khác chung hưởng cũng còn hay hơn là để đó vô dụng.

Đào Vĩnh Trạch cười khanh khách nói :

- Giang cô nương thiệt là một người hiểu nghĩa khí!

Lăng Trung Ngọc thấy nhãn quang của Giang Mỹ Linh có điều khác lạ liền động tâm nói :

- Được rồi! Ta nể mặt cô mà cho bơi thuyền ra hòn đảo đó. Mỹ Linh! Cô vào lấy thuốc thì lấy cả cái la bàn ra đây cho ta.

Liệt Hỏa tán nhân giật mình kinh hãi hỏi :

- Trên đảo đó cũng có hỏa sơn ư?

Lăng Trung Ngọc cười lạt đáp :

- Có hỏa sơn nhưng phun lửa đã lâu rồi. Nó không đốt chết ngươi đâu.

Lát sau Giang Mỹ Linh từ khoang sau trở ra la lên :

- Hỏng bét! Hỏng bét!

Lăng Trung Ngọc hỏi :

- Sao? Dược phẩm không còn ư?

Giang Mỹ Linh đáp :

- Dược phẩm và la bàn đều có cả nhưng chẳng còn một giọt nước nào.

Nguyên mọi người không định ra biển hôm nay nên chưa kịp trữ nước ngọt mãi đến bây giờ mới chợt nhớ đến.

Mọi người nghe Giang Mỹ Linh nói vậy đều cảm thấy khát khô cổ.

Lăng Trung Ngọc nói :

- Hãy cho họ uống thuốc say sóng rồi sẽ nghĩ biện pháp giải khát.

Vân Nghệ Tử thấy Giang Mỹ Linh cầm thuốc trong tay mà không dám với lấy.

Đào Vĩnh Trạch nói :

- Ta cũng hơi say sóng thử uống một viên coi.

Lão uống xong một lúc rồi cười nói :

- Đúng rồi! Quả nhiên ta thấy dễ chịu hơn trước.

Ba tên ma đầu thấy Đào Vĩnh Trạch dám uống cũng mỗi người cảm lấy một viên bỏ vào miệng nuốt.

Nguyên Đào Vĩnh Trạch đã tiên liệu, Lăng Trung Ngọc và Giang Mỹ Linh không dám hại lão. Và ỷ mình nội công thâm hậu dù có bị thuốc độc cũng không chết được mà trước khi chất độc phát tác lão sẽ hợp lực với Tất Thông giết chết cả đôi. Vì thế mà lão cả gan dám uống ngay.

Liệt Hỏa tán nhân không nhịn được uống liều một ngụm nước biển. Nhưng không uống còn khá, uống nước mặn chát vào cổ rồi, cổ họng bị kích thích như lửa đốt.

Đào Vĩnh Trạch cười nói :

- Nước biển đâu có giải khác được. Để ta nghĩ một biện pháp.

Bên cảnh thuyền thường có cá biển nhảy vọt lên. Lão đưa tay ra chụp một cái. Mấy con cá bị chưởng lực của lão hút lại.

Lăng Trung Ngọc kinh hãi nghĩ thầm :

- “Thằng cha này đã lặn lội với sóng gió đủ hàng nửa ngày mà công lực còn ghê gớm như vậy”.

Đào Vĩnh Trạch giơ một con cá lên nói :

- Ăn cá sống còn có thể tạm thời giải khát được.
Lão xé một miếng cá đưa vào miệng nhai.

Lăng Trung Ngọc vội la :

- Không ăn được, không ăn được.

Đào Vĩnh Trạch nhai miếng cá thành nước nuốt xuống rồi giương mắt lên hỏi :

- Cá tươi ngon lắm sao lại không ăn được?

Lăng Trung Ngọc không nói gì. Chàng rút lấy cây ngân châm ở trên đầu Giang Mỹ Linh xiên vào một con cá rồi rút ra coi thấy cân ngân châm vẫn không biến sắc.

Đào Vĩnh Trạch cười khanh khách hỏi :

- Ngươi thử cái gì vậy? Chẳng lẽ cá trong biển cũng có người đánh thuốc độc chăng?

Lăng Trung Ngọc yên tâm tự nghĩ :

- “Mình vẫn lo rớt dãi độc xà trong hỏa sơn tụ lại thành vũng, bây giờ hòa vào nước biển thành có chất độc, nhưng không việc gì”.

Chàng nhớ tới lời sư phụ nói về thảm họa của hỏa sơn phun lửa, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ. Bây giờ thấy nước bể không độc, trong lòng mới đỡ lo.

Chàng cũng cầm một con cá lên ăn. Chàng ăn hết hai con cá sống thấy đỡ khát, liền đặt la bàn để xem phương hướng, rồi dặn Đào Vĩnh Trạch :

- Cứ theo kim chỉ trong la bàn này mà cho thuyền chạy, nếu không gặp sóng gió nguy hiểm thì đại khái trong vòng mười tám ngày chúng ta sẽ tới hòn hải đảo mà Võ Hạo Thiên ở ngày trước.

Chàng ngừng lại một chút rồi nói tiếp :

- Ta cùng Giang cô nương mỏi mệt rồi muốn nghỉ một lúc. Đêm nay phiền ngươi giữ lái thuyền. Nếu gặp trở ngại gì mà ngươi không ứng phó được thì hãy gọi ta.

Đào Vĩnh Trạch mắng thầm :

- “Thế ra ta làm để các ngươi hưởng phúc!”

Nhưng lão biết ở trên mặt biển cần phải nương tựa vào Lăng Trung Ngọc.

Lão đành nghe theo lời chàng sai khiến ngồi bẻ lái thuyền.

Lăng Trung Ngọc và Giang Mỹ Linh đi vào khoang sau. Cô khuân những túi gạo xếp lên đến nóc không để khoang trước đi vào được.

Lăng Trung Ngọc cười hỏi :

- Cô sợ bọn chúng nửa đêm lẻn vào sát hại chăng? Nhưng ta chắc rằng trước khi chưa đưa bọn chúng về địa lục, chúng không dám làm gì đâu.

Giang Mỹ Linh đáp :

- Tiểu muội cũng nghĩ thế, nhưng ở chung thuyền với mấy tên ma đầu mình vẫn không khỏi sợ hãi. Mình ngăn cách chúng được phần nào yên tâm được phần ấy.

Chính Lăng Trung Ngọc cũng vì nguyên nhân này mà bảo cô vào cùng ở khoang thuyền với chàng.

May ở chỗ Giang Mỹ Linh đứng trước tình trạng bất an này cô không dám cợt trêu Lăng Trung Ngọc. Và hai người đều không có thiên kiến thế tục nên không cần dè giữ.

Lăng Trung Ngọc nói :

- Cô hãy ngủ trước đi!

Giang Mỹ Linh nói :

- Tiểu muội không ngủ được, còn bận tâm nghĩ nhiều lắm!

Lăng Trung Ngọc hỏi :

- Cô nghĩ chuyện gì?

Giang Mỹ Linh đáp :

- Nếu Lãnh thư thư và Cảnh muội muội biết việc chúng ta ở một chỗ thì không hiểu họ giận tiểu muội đến bậc nào?

Lăng Trung Ngọc gạt đi :

- Lại nói nhăng rồi!

Tuy chàng nói vậy song thực tình chàng cũng nhớ tới Lãnh Sương Quân và Cảnh Quyên Quyên, chàng la thầm :

- “Chao ơi! Sau này mình biết giải thích với các cô kia thế nào đây?”

Giang Mỹ Linh cười nói :

- Được rồi! Tiểu muội không nhắc tới nỗi thương tâm của Lãnh thư thư và Cảnh muội muội, nhưng thực tình tiểu muội nghĩ đến một việc khẩn yếu.

Lăng Trung Ngọc hỏi :

- Bước đường sinh tử của chúng ta khó mà biết trước được, thì còn việc chi khẩn yếu nữa?

Giang Mỹ Linh đáp :

- Tiểu muội nghĩ tới một việc có liên quan đến chuyện sinh tử của chúng ta. Chà! Ca ca đã nghĩ biện pháp nào để thoát ly bọn ma đầu này chưa?

Lăng Trung Ngọc nhăn nhó cười đáp :

- Còn biện pháp nào nữa? Trừ phi chúng ta nhảy xuống biển.

Giang Mỹ Linh đáp :

- Hãy đến hải đảo kia đã rồi sẽ liệu sau.

Lăng Trung Ngọc động tâm khẽ hỏi :

- Tại sao cô lại khẩn khoản bảo ta đem chúng ra ngoài hải đảo đó? Nếu Đào Vĩnh Trạch mà kiếm được võ công bí lục của Võ Hạo Thiên thì có khác gì cho hổ thêm cánh. Khi đó thiên hạ còn ai kềm chế được hắn?
Giang Mỹ Linh đáp :

- Ca ca mà cho thuyền chạy về đại lục thì một khi chúng lên bờ tất chẳng dung tha mình. Sao bằng hãy đến hòn đảo hoang kia may ra còn tìm được biện pháp nào khác. À! Bức họa đồ đó ca ca phải giữ kỹ đừng để chúng biết.

Lăng Trung Ngọc thò tay vào trong rương xếp đồ vặt vảnh thấy bức họa đồ quả nhiên còn đó thì trong lòng rất lấy làm kỳ. Chàng ghé vào tai Giang Mỹ Linh hỏi :

- Vụ này là thế nào đây? Lúc nãy cô liệng cuốn họa đồ ra là họa đồ nào?

Giang Mỹ Linh cười đáp :

- Tiểu muội đã tự mình chế tạo ra một bức, không ngờ đến nay nó lại đắc dụng.

Lăng Trung Ngọc càng kinh ngạc hơn, tự hỏi :

- “Cô này chế tạo bức họa đồ đó vào lúc nào? Trước kia cô lấy đâu ra được bản chính mà phỏng họa?”

Giang Mỹ Linh khẽ nắm tay chàng nói nhỏ :

- Không nói chuyện này nữa. Sau khi tới hòn hải đảo kia rồi, ca ca cứ nghe lời tiểu muội là được. Ồ! Đêm nay trăng đẹp nhỉ!

Câu sau cùng, cô nói lớn hơn, Lăng Trung Ngọc là người rất thông minh hiểu ý ngay, liền đáp :

- Sau cơn mưa to gió lớn, phong cảnh trên mặt biển bao giờ cũng tuyệt thú. Chà! Thưởng nguyệt trên mặt biển thực là một chuyện có ý vị.

Ngoài khoang thuyền có âm thanh rất nhỏ bồng yên lại lập tức.

Lăng Trung Ngọc biết Đào Vĩnh Trạch nghe lén.

Hai người tựa cửa sổ ngắm trăng, Giang Mỹ Linh bỗng lên tiếng :

- Ca ca cùng Lãnh Sương Quân thư thư cũng định ra biển phải không?

Lăng Trung Ngọc thở dài đáp :

- Chuyện cũ đó còn nói tới làm chi nữa?

Giang Mỹ Linh cười nói :

- Ca ca đừng giấu tiểu muội những điều tâm sự. Lãnh thư thư là đồ đệ của Thúy Vi tiên tử. Y có một mối quan hệ sâu xa về sư môn với ca ca. Kể ra hai bên môn đăng hội đối, nhưng có điều đáng tiếc là phụ thân y...

Câu này cô nói khá lớn tiếng.

Lăng Trung Ngọc bằng một giọng khổ não la lên :

- Xin cô đừng nói nữa! Kiếp này ta không dám nhìn mặt y thì còn nói đến làm chi?

Bên này quả nhiên có Đào Vĩnh Trạch nghe lọt. Câu chuyện về sau khiến lão chấn động tâm thần, bụng bảo dạ :

- “Té ra con gái ta đã yêu gã. Thảo nào y cũng đến cung Thượng Thanh núi Lao Sơn. Nghe chúng bàn chuyện này, chẳng lẽ chúng cũng biết y là con gái ta rồi chăng?”

Trong lòng lão xiết đỗi nghi ngờ. Lão có biết đâu Giang Mỹ Linh cố ý nói câu này và để lọt vào tai lão.

Lăng Trung Ngọc cũng không khỏi hoài nghi. Chàng thấy Giang Mỹ Linh chỗ nào cũng tỏ ra kỳ bí quái dị, khiến người ta khó mà đoán được chỗ dụng ý của cô.

Chàng càng nghĩ càng lấy làm kỳ không sao ngủ được.

Giang Mỹ Linh vì mệt mỏi quá, cô nằm xuống là ngủ say ngay.

Lăng Trung Ngọc thấy cô ngủ yên rồi, chàng cũng hoan hỉ, lấy tấm chăn mỏng đắp cho cô, chàng nghĩ thầm trong bụng :

- “Cô này còn nhỏ tuổi mà liên tiếp phải chịu bao nỗi nguy hiểm, ta từ nay cũng chẳng nên làm khó dễ cô ta”.

Rồi chàng lại lẩm bẩm :

- Trong ba cô gái mà ta quen biết, ta ngán cô này nhất, không ngờ cứ phải thân cận với cô. Tạo hóa sao mà lắm éo le lắm vậy?

Đến lúc gần sáng Lăng Trung Ngọc mới nhắm mắt ngủ đi, nhưng chưa được mấy chốc thì tiếng sóng ở đâu chuyển làm cho chàng tỉnh giấc. Chàng ngơ ngác lắng tai nghe dường như có tiếng người rất huyên náo.

Giang Mỹ Linh đã dậy trước rồi. Cô trông chàng cười nói :

- Chúng ta ra coi họ diễn kịch.

Họ đi ra khoang trước thấy ba tên ma đầu vậy lấy Đào Vĩnh Trạch. Liệt Hỏa tán nhân hỏi :

- Lão Đào! Lão bảo có thuốc giải, vậy lấy cho chúng ta đi.

Nguyên bọn này bị trúng độc châm của Giang Mỹ Linh lại trải qua mấy phen sóng gió, tên nào cũng sức cùng lực kiệt như người bị trọng bệnh, súc chống chọi bị suy giảm rất nhiều.

Lúc này những chỗ bị thương thấy ngấm ngầm đau mà Liệt Hỏa tán nhân thấy chung quanh vết thương đã bắt đầu lở loét ra.

Đào Vĩnh Trạch chỉ tìm thấy trong một cuốn võ thuật ở nhà họ Giang nói đến loại độc châm này, thực ra lão không có thuốc giải.

Đào Vĩnh Trạch là tay cấp trí, lão vờ nắn trong người một chút rồi nói :

- Thuốc giải của ta bị sóng dữ làm tan hết rồi. Hôm qua gặp cơn phong đào như vậy, thoát nạn đã là may còn nghĩ gì tới bảo toàn thuốc giải nữa?

Ba tên ma đầu nửa tin nửa ngờ. Vân Nghệ Tử hỏi :

- Vậy lão cứ giương mắt ra mà nhìn chúng ta chết hay sao? Lão Đào! Nội công lão rất thâm hậu, xin lão tạm thời dùng nội công trị thương cho chúng ta dù có thành tàn phế thì ít ra cũng phải giữ được toàn mạng.

Đào Vĩnh Trạch sự thực tuy công lực thâm hậu, nhưng lão nghĩ rằng nếu mình hao tổn nội lực để trị thương cho bọn họ thì lại không còn đủ sức để đối phó với Lăng Trung Ngọc nếu gã thừa cơ mình gặp lúc nguy nan mà sinh sự thì một mình Tất Thông chống làm sao nổi, nhất định cả hai người sẽ bị gã liệng xuống biển.

Lão còn đang ngần ngừ bỗng thấy Lăng Trung Ngọc và Giang Mỹ Linh đi tới.

Đào Vĩnh Trạch nghĩ ra một kế, cười ha hả nói :

- Người nào đã trói thì người ấy phải cởi. Giang cô nương! Chúng ta hiểu đại nghĩa “đồng chu cộng tế”, không nhớ đến thù cũ. Vậy cô nương đã dùng độc châm đả thương họ thì xin cô lấy thuốc giải cho họ.

Ba tên ma đầu cũng đã nghĩ thế, nhưng lại không muốn năn nỉ Giang Mỹ Linh, bây giờ chúng nghe Đào Vĩnh Trạch nói vậy đều chăm chú nhìn cô.

Giang Mỹ Linh cũng học theo kiểu Đào Vĩnh Trạch, đưa hai tay ra sờ soạng trong mình một lúc rồi nói :

- Ta cũng lội nước trong biển cả đến bức họa đồ cũng còn không giữ được, huống chi là thuốc giải?

Ba tên ma đầu rất lấy làm thất vọng, ngơ ngác nhìn nhau rồi cặp mắt dần dần lộ ra những tia sáng hung dữ. Lăng Trung Ngọc đột nhiên cất tiếng hỏi Mỹ Linh :

- Hôm ấy lúc thu đồ vật ta còn nhớ cô có một gói thuốc giải để trong rương áo ở khoang sau. Tôi thử vào coi xem còn không?

Giang Mỹ Linh là con người rất thông minh. Cô vừa nghe Lăng Trung Ngọc nói vậy, biết ngay chàng muốn giải vây cho mình. Nhưng trong lúc nhất thời cô nghĩ không ra tại sao chàng lại muốn cứu ba tên ma đầu kia. Cô bèn thuận miệng đáp :

- Phải rồi! Nếu ca ca không nhắc thì tiểu muội quên lú đi mất. Trong túi đó chắc còn có thuốc giải.

Giang Mỹ Linh đi vào khoang sau, lúc trở ra cô hớn hở tươi cười nói :

- Thật các ngươi còn có phước, chỗ thuốc giải này còn nguyên không bị ướt.

Thật ra thuốc giải chẳng qua là mấy viên nhỏ bé cô đã dùng giấy dầu gói rất kỹ cất vào bọc để sau lưng, lúc nào cũng mang ở trong mình.

Ba tên ma đầu mừng rỡ không bút nào tả xiết. Mỗi tên vội đón lấy một viên mà uống.

Giang Mỹ Linh lại dùng đá nam châm đặt vào miệng vết thương để hút độc châm ra. Đoạn cô rắc ít thuốc tán lên để tiêu độc.

Sau khoảng thời gian cùng uống cạn tuần trà, Giang Mỹ Linh nói :

- Các ngươi hãy sờ vào khoảng giữa đốt thứ bảy và đốt thứ tám xương sống rồi hít một hơi chân khí thử coi.

Ba tên ma đầu làm theo lời cô thì thấy chân khí lưu thông khoan khoái không bị trở ngại gì. Chỗ ngón tay đặt vào cũng chẳng thấy đau đớn gì hết.

Ba tên ma đầu này đều là những tay lừng lẫy. Chúng biết Giang Mỹ Linh đã đối chứng để cho thuốc giải bất giác sinh lòng cảm kích Lăng Trung Ngọc và mối thù của chúng đối với cô đã giảm đi phần nào.

Vào khoảng giờ ngọ bỗng lại nổi lên một trận mưa to gió lớn. Lăng Trung Ngọc thay cho Tất Thông giữ bánh lái thuyền. Còn Giang Mỹ Linh thì vội đem hai cái thau lớn ra đặt ở đầu thuyền để hứng nước mưa.

Lăng Trung Ngọc bẻ lái thuyền bữa nay yên ổn hơn hôm qua nhiều.

Trận mưa to gió lớn chẳng bao lâu thì dừng lại. Đôi thau lớn đã đầy nước mưa. Mọi người có nước ngọt uống không cần phải ăn cá sống nữa.

Từ hôm ấy Lăng Trung Ngọc và Giang Mỹ Linh cùng mấy tên ma đầu ngồi thuyền đi biển, cả hai bên đều không có chuyện gì với nhau nữa.

Đào Vĩnh Trạch bề ngoài coi có vẻ rất tử tế với Lăng Trung Ngọc, có lúc lão cùng chàng đàm luận võ công nhưng hai bên chỉ tử tế ngoài mặt còn trong lòng vẫn ngấm ngầm đề phòng.

Qua nhiều ngày hàng hải, ba tên ma đầu kia cũng dạn dần sóng gió, Lăng Trung Ngọc lại dạy chúng cách giữ bánh lái và bơi thuyền thành ra về sau có nhiều người luân phiên điều khiển con thuyền, nên Lăng Trung Ngọc cũng an nhàn. Trừ khi gặp sóng to gió lớn, chàng mới phải ra tay.

Thuyền đi đã hơn hai mươi ngày. Một hôm Lăng Trung Ngọc đứng ở đầu thuyền nhìn ra phía xa xa thấy phương đông có ẩn hiện một màu xanh biếc.

Chàng bỗng reo lên :

- Đây là trái hải đảo mà Võ Hạo Thiên đã trú ngụ ba trăm năm về trước. Chà! Hỏa sơn trên đảo này đã tắt lửa rồi.

Bọn ma đầu nghe nói đã nhìn thấy hải đảo thì mừng như phát điên, phấn khởi tinh thần, lái thuyền rất lẹ. Đến lúc hoàng hôn, trước khi mặt trời lặn, quả nhiên một hòn đảo đã hiện ra trước mặt mọi người.

Đoàn người ghé thuyền áp mạng buông neo sắt xuống. Khi ngó lên đảo thấy có một trái núi lớn. Đỉnh núi có một màu đỏ như máu tưoi, không cây cỏ gì mọc được. Thỉnh thoảng cơn gió thổi đưa mùi lưu hoàng lại, nhưng sườn núi là một vùng xanh biếc. Cây cối ngất trời. Đúng là một khu rừng rậm giữa nơi biển cả.

Trong rừng thỉnh thoảng lại nghe những tiếng gầm réo rùng rợn tưởng chừng làm cho người ta phải vỡ mật, mà không biết là giống quái thú gì. Nhãn quang nhìn thấy toàn là hoa nội cỏ dại sáng lạn như khói mây song nhã ra, mùi hương cổ quái tựa hồ như mùi tanh hôi.

Đảo Kim Xà đã làm cho người ta khủng khiếp thì hòn đảo này lại khiến cho người ta cảm thấy một sự huyền bí khôn lường. Ai đưa mắt nhìn vào trái núi mấy lần là không khỏi xao xuyến trong lòng.

Chương 27: Cuộc chiến đấu hãi hùng giữa người và quái thú

Trời đã xế chiều, bọn Đào Vĩnh Trạch tuy nóng lòng muốn tìm kiếm bí lục võ công của Võ Hạo Thiên mà không dám lên núi. Chúng đứng dưới bãi biển nhìn lên.

Tối hôm ấy họ vẫn ở dưới thuyền mỗi người đều có những ý nghĩ rất phức tạp. Bọn ma đầu thì vừa hy vọng vừa khủng khiếp.

Lăng Trung Ngọc lại lo lắng Đào Vĩnh Trạch mà kiếm thấy bí lục võ công thì rồi đây không ai kềm chế nổi lão.

Chỉ có Giang Mỹ Linh là nét mặt vẫn thản nhiên. Lăng Trung Ngọc thấy vậy rất lấy làm kỳ. Nàng cũng thần bí khôn lường, thần bí như trái hải đảo này vậy.

Như mọi đêm trước, mấy người chia phiên canh gác nhưng chẳng ai là ngủ ngon giấc.

Sáng sớm hôm sau, Đào Vĩnh Trạch tụ tập mọi người lại nói :

- Hòn đảo này rất lớn mà lại nhiều dã thú. Bí lục võ công của Võ Hạo Thiên không biết cất giấu ở chỗ nào? Nếu ta bỏ lên đảo hết thì e rằng mãnh thú đến gặp nát thuyền. Chi bằng lão phu cùng vợ chồng Vân Nghệ Tử hãy lên tìm trước một chuyến. Tất Thông, Liệt Hỏa tán nhân, Lăng Trung Ngọc và Giang cô nương ở lại giữ thuyền. Việc tìm bí lục võ công e rằng không thể một sớm một chiều mà được. Vậy mai đây cách chia ban tìm kiếm hãy chờ lão phu về sẽ cùng nhau định đoạt lại.

Đào Vĩnh Trạch không muốn để Lăng Trung Ngọc đi kiếm bí lục võ công nên cắt chàng ở lại giữ thuyền, nhưng lại sợ chàng nhân lúc vắng lão bơi thuyền dông tuốt. Vì thế lão lưu Tất Thông và Liệt Hỏa tán nhân ở lại giám thị chàng.

Võ công Tất Thông tuy sút kém Lăng Trung Ngọc, song đã có Liệt Hỏa tán nhân giỏi hơn Giang Mỹ Linh nhiều để bù vào. Đào Vĩnh Trạch lưu hai người lại, lão cho là đủ để đối phó với chàng rồi.

Lăng Trung Ngọc dĩ nhiên đã hiểu ý lão, chàng thấy Giang Mỹ Linh không có lời dị nghị. Chàng đã nhận lời với nàng là tới đảo cứ theo ý nàng là được. Vì thế mà chàng chịu phục tùng sự điều động của Đào Vĩnh Trạch.

Đào Vĩnh Trạch dường như vẫn chưa yên tâm. Lúc ra đi lão ân cần dặn thêm :

- Chiều tối nhất định lão phu về, nếu có xảy chuyện gì thì hai bên cùng huýt còi lên làm hiệu để cứu viện lẫn nhau.

Đào Vĩnh Trạch cùng vợ chồng Vân Nghệ Tử đi rồi, Lăng Trung Ngọc và Liệt Hỏa tán nhân ở lại ngồi buồn lại nói những chuyện kỳ dị trong võ lâm hoặc chuyện phong đào ngoài biển. Hai người đàm luận nghe chừng thú vị, nhưng Tất Thông vẫn còn oán hận Lăng Trung Ngọc, nên hắn lạnh nhạt ra chỗ khác ngồi một mình.

Thời gian lặng lẽ trôi. Từ sáng đến trưa, Tất Thông đã thấy nóng ruột. Từ trưa đến lúc hoàng hôn bọn Đào Vĩnh Trạch vẫn chưa thấy trở về.

Tất Thông thỉnh thoảng lại lên rừng trông ngóng, nhưng trong rừng cây một màu ảm đạm âm u, phong cảnh cực kỳ quạnh quẻ, chẳng nhìn thấy vật gì, thỉnh thoảng lại nghe tiếng dã thú gầm thét. Hắn vẫn nơm nớp lo Lăng Trung Ngọc nhổ thuyền bơi đi nên chẳng dám rời xa. Trời tối rồi hắn vẫn chưa thấy bóng Đào Vĩnh Trạch về, đành xuống thuyền ngôi.

Giang Mỹ Linh cố ý hỏi :

- Có phải Đào lão quái đã nói nhất định về trước khi trời tối?

Liệt Hỏa tán nhân đáp :

- Ta biết đâu đấy.

Giang Mỹ Linh lại hỏi :

- Nếu lão không về thì làm thế nào?

Liệt Hỏa tán nhân cảm thấy xôn xao trong dạ hỏi :

- Lăng Trung Ngọc! Ngươi tính sao đây?

Tất Thông đằng hắng một tiếng, nghĩ thầm trong bụng :

- “Đào Vĩnh Trạch không có ở đây thì ta là người đứng đầu, mà thằng cha tóc đỏ không lý gì đến mình lại đi hỏi Lăng Trung Ngọc”.

Lăng Trung Ngọc đáp :

- Nếu lão không về thì chúng ta chỉ có hai đường.

Liệt Hỏa tán nhân hỏi :

- Hai đường là những đường nào?

Lăng Trung Ngọc đáp :

- Một là vào rừng kiếm bọn họ. Hai là rời khỏi nơi đây.

Tất Thông cả giận nói xen vào :

- Các ngươi sao dám mở miệng nói càn? Đào đại ca võ công cái thế, dù gặp trường hợp nguy heiẻm nào mà y chẳng đối phó được? Y về chậm một chút mà các ngươi định làm phản chăng?

Liệt Hỏa tán nhân hỏi Tất Thông :

- Theo ý lão thì nên thế nào?

Tất Thông đáp :

- Chúng ta phải tiếp tục chờ y. Thế nào y cũng về.

Giang Mỹ Linh cười lạt nói :

- Ngươi nhẫn nại được thì ở lại mà chờ.

Tất Thông hỏi :

- Ngươi muốn trốn chăng?

Giang Mỹ Linh đáp :

- Giỡn hoài! Ta không đi đâu, cần chờ xem kết quả Đào Vĩnh Trạch ra sao.

Lăng Trung Ngọc nói theo :

- Ta cũng mong hắn về để xem có nguy hiểm gì sẽ dễ bề đối phó.

Liệt Hỏa tán nhân thấy chàng nói vậy sinh lòng nghi hoặc, hỏi lại :

- Chẳng lẽ trong rừng cây ngoài dã thú còn vật gì khác đáng sợ nữa hay sao?

Lăng Trung Ngọc đáp :

- Cái đó ta cũng không hiểu. ta chỉ biết gia sư trước đã đến đây một lần mà lão nhân gia không dám vào rừng. Về nhà rồi, lão nhân gia còn mấy lần khuyên răn ta chớ có đặt chân lên đảo.

Chàng đảo mắt nhìn quanh nói tiếp :

- Nếu trong đảo chẳng có gì nguy hiểm thì sao lão nhân lại dặn thế? Võ công Đào lão quái tuy cao thâm thật nhưng cũng chỉ hơn ta một phần còn so với sư phụ ta ăn thua gì?

Liệt Hỏa tán nhân nghe nói Kim Xà tôn giả ngày trước còn không dám lên đảo thì sợ hết hồn, người hắn run bần bật chẳng khác gì ngã xuống hố băng.

Tất Thông nói :

- Ngươi đừng lẻo mép bịp đời.

Lăng Trung Ngọc cười hỏi :

- Ngươi không muốn nghe thì đút nút lỗ tai lại, ta có nói với ngươi đâu?

Tất Thông tức đầy ruột nhưng thấy Liệt Hỏa tán nhân không ngớt hỏi Lăng Trung Ngọc hết điều này đến điều nọ thì biết rằng nếu mình gây sự sẽ bị thất thế, hắn đành nhẫn nại không dám nổi hung với Lăng Trung Ngọc.

Đêm hôm ấy cả đám người không ai dám ngủ. Trong rừng rậm tiếng dã thú gầm suốt đêm không ngớt.

Lăng Trung Ngọc bảo bọn kia đốt lửa trên bãi cát để dã thú không dám tới gần.

Tất Thông và Liệt Hỏa tán nhân lo sốt vó suốt đêm, sáng hôm sau mặt trời mọc vẫn chưa thấy Đào Vĩnh Trạch trở về.

Lăng Trung Ngọc bỗng cất tiếng hỏi :

- Liệt Hỏa tán nhân! Lão có thèm bí lục võ công của Võ Hạo Thiên không?

Liệt Hỏa tán nhân đáp :

- Ngươi hỏi câu này là có ý gì? Nếu ta không thích bí lục võ công thì tội gì mà dấn thân vào những cơn nguy hiểm sóng gió ngoài biển?

Tất Thông thấy Liệt Hỏa tán nhân bác lời Lăng Trung Ngọc liền cười ha hả nói xen vào :

- Thật là câu chuyện bỏ đi!

Lăng Trung Ngọc lạnh lùng nói :

- Các ngươi nghĩ kỹ mà coi, ta e rằng không phải chuyện bỏ đi đâu!

Giữa lúc ấy một trận gió lớn nổi lên đem theo cả mùi lưu huỳnh khét lẹt.

Liệt Hỏa tán nhân đưa mắt nhìn lên đỉnh núi đỏ như máu bất giác trong lòng đâm ra khủng khiếp. Hắn buột miệng nói :

- Bí lục võ công chẳng lấy thì đừng. Ta muốn rời khỏi nơi quỷ quái này.

Lăng Trung Ngọc hỏi Tất Thông.

- Còn Tất Thông! Ngươi tính thế nào?

Tất Thông cả giận xẵng giọng hỏi lại :

- Các ngươi định làm gì?

Lăng Trung Ngọc đáp :

- Y muốn đi theo ta. Ngươi không thích thì ở lại một mình mà chờ Đào lão quái.

Tất Thông trợn cặp mắt tròn xoe lên nhìn Liệt Hỏa tán nhân hỏi :

- Ngươi muốn theo gã thiệt chăng?

Liệt Hỏa tán nhân ấp úng :

- Ta... ta...

Hắn lắp bắp tiếng “ta” mãi, không nói nên lời.

Tất Thông trầm giọng nói :

- Được rồi! Ngươi muốn đi thì cứ đi. Đào Vĩnh Trạch mà không chết thì ngươi có trốn lên trời y cũng quyết chẳng dung tha.

Liệt Hỏa tán nhân cũng nghĩ rằng nếu mình đi theo Lăng Trung Ngọc tất nhiên cũng gây thù gây oán với Đào Vĩnh Trạch. Đồng thời hắn vừa phần muốn lấy bí lục võ công vừa phần lại sợ Đào Vĩnh Trạch, đâm ra ngần ngừ không nhất quyết.

Tất Thông lại nói :

- Chúng ta là người một phe với nhau. Có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu. Ngươi định đi theo gã họ Lăng chỉ để làm tôi mọi cho gã chăng?

Liệt Hỏa tán nhân nghe Tất Thông nói vậy trong lòng cảm thấy khiếp sợ.

Lăng Trung Ngọc cười lạt nói :

- Nếu ta mà định hại ngươi thì đã không cho thuốc giải.

Tất Thông nói :

- Cái đó chẳng qua là ngươi gờm Đào Vĩnh Trạch cũng ở trên thuyền, chứ chẳng phải ngươi tự ý gì.

Lăng Trung Ngọc vẫn cười lạt hỏi :

- Đào lão quái chẳng qua muốn lợi dụng các ngươi để đối phó với ta. Ngươi tưởng hắn cho ngươi cùng hưởng bí lục võ công của Võ Hạo Thiên chăng?

Cả hai bên đều toan dùng lời nói để lung lạc Liệt Hỏa tán nhân rồi sinh gây lộn.

Tất Thông không chịu được lớn tiếng quát :

- Lăng Trung Ngọc! Ngươi đã dám toan bài ly gián bọn ta thì hãy nếm một trượng của ta đây!Lăng Trung Ngọc vận động nội công “Đại Lực Kim Cương chỉ” đánh chéo ra một chưởng.

Choang!

Cây thiền trượng của Tất Thông bị gạt sang một bên, hắn phải lùi lại ba bước.

Lăng Trung Ngọc không có binh khí nên kém thế một chút, nhưng cây thiền trượng đánh vào tay chàng chẳng khác gì đụng vào sắt đá. Chàng cũng phải lùi lại một bước mới đứng vững.

Liệt Hỏa tán nhân la lên :

- Đường họa phúc chưa hay, hai vị chẳng nên làm tổn thương hòa khí.

Giữa lúc ấy trong rừng cây bỗng có tiếng hú dài vọng tới.

Tất Thông cả mừng nói :

- Lão Đào kêu chúng ta đó!

Đột nhiên hắn di động cây thiền trượng, thừa cơ Lăng Trung Ngọc không để ý đập luôn hai trượng “binh binh” trúng vào ván thuyền làm thủng hai chỗ lớn.

Tiếp theo lại một trượng đánh gãy cột buồm.

Hắn cười lạt nói :

- Lăng Trung Ngọc! Ta thử xem ngươi còn ra bể được nữa không?

Đoạn hắn nhảy lên bãi cát, lớn tiếng gọi :

- Liệt Hỏa tán nhân! Ngươi có lên không?

Liệt Hỏa tán nhân nghĩ thầm :

- “Muốn sửa chữa lại thuyền ít ra cũng mất mấy ngày. Đào Vĩnh Trạch trở về thì Lăng Trung Ngọc cũng đừng chạy thoát”.

Hắn nghĩ vậy liền quyết tâm ở lại nhảy lên bãi cát đi theo Tất Thông chạy vào rừng cây.

Lăng Trung Ngọc cười nói :

- Tuyệt diệu! Thật là tuyệt diệu! Bọn chuyện đi hết rồi, mình ở lại vá thuyền hai ngày là thoát khỏi bọn ma đầu.

Giang Mỹ Linh đột nhiên lên tiếng :

- Không được! Đã mất công đến đây mà lại chịu trở về tay không ư?

Lăng Trung Ngọc hỏi lại :

- Cô nương còn muốn lấy bí lục võ công của Võ Hạo Thiên chăng?

Giang Mỹ Linh đáp :

- Nhà tiểu muội đời đời kiếp kiếp nghĩ tới võ công bí lục này không bao giờ quên lãng. Hiện nay cả nhà thì còn lại một mình tiểu muội mà để mất cơ hội này thì còn mặt mũi nào nhìn thấy tiên tổ ở dưới suối vàng?

Cô ngừng lại một lúc rồi nói tiếp :

- Huống chi tiểu muội còn mối thù lớn chưa trả được.

Lăng Trung Ngọc nói :

- Nhà họ Giang chỉ còn mình cô, cô càng không thể mang tính mạng ra mà đánh bạc. Nếu nói đến chuyện trả thù thì chúng ta để Đào lão quái ở lại trên hòn đảo khủng khiếp này. Hắn không có thuyền về thì dù có ở trong rừng không gặp tai nạn cũng chẳng lấy gì mà vượt trùng dương để trở về Trung Nguyên nữa. Như thế chẳng phải là mình đã báo được thù rồi ư?

Giang Mỹ Linh đáp :

- Không được! Tiểu muội phải tìm cho bằng được bí lục võ công của Võ Hạo Thiên mới nghe. Lăng ca ca còn nhớ đã nói gì với tiểu muội không?

Lăng Trung Ngọc đáp :

- Được rồi! Ta hứa với cô đi kiếm bí lục võ công. Cô không chịu bỏ dở thì chúng ta đem tánh mạng ra mà đánh bạc với thời vận.

Giang Mỹ Linh mỉm cười nói :

- Chưa chắc chúng ta đã mất mạng đâu. Bằng có chết thì cũng chết với nhau một chỗ há chẳng khoan khoái ư?

Lăng Trung Ngọc chấn động tâm thần, chàng tránh nhỡn quang của cô, nhìn ra chỗ khác.

Giang Mỹ Linh hỏi :

- Cuốn họa đồ kia đâu rồi?

Lăng Trung Ngọc đáp :

- Ta vẫn đem theo bên mình. Nhưng bức họa quái gở đó ta chẳng hiểu gì ráo thì lấy làm chi?

Giang Mỹ Linh cười đáp :

- Ca ca không thích thì để lại cho tiểu muội.

Lăng Trung Ngọc lấy làm kỳ hỏi :

- Chẳng lẽ cô hiểu được ư?

Giang Mỹ Linh cười đáp :

- Ca ca bất tất hỏi làm chi? Cứ giao cho tiểu muội sẽ có lúc dùng tới.

Lăng Trung Ngọc cảm thấy chán ngán, nhưng sau khi tới hải đảo Giang Mỹ Linh càng tỏ ra thần bí khôn lường, chàng thầm nghĩ một chút rồi lấy bức họa đồ giao lại cho cô.

Hai người tiến vào rừng chỉ thấy cổ thụ ngất trời rậm rạp um tùm tựa hồ là nơi quỷ mị tàng hình. Hai người đánh bạo tiếp tục lần mò đi tới. Thỉnh thoảng lại có bóng dã thú lướt qua. May chúng không đi hàng đàn khi Lăng Trung Ngọc ngó thấy, không kinh động đến chúng, chúng cũng không dám lại quấy nhiễu.

Đi được một lúc, vào tới rừng sâu, Giang Mỹ Linh đột nhiên nghe tiếng la hoảng.

Lăng Trung Ngọc nhìn theo ánh mắt cô chỉ thấy trong bụi rậm có một cái tử thi. Chàng tới gần coi, nhận là đúng là Tang Mộc Thanh vợ Vân Nghệ Tử.

Đầu Tang Mộc Thanh bị thủng một miếng lớn. Chàng đưa mắt ngó vào thấy rỗng không, liền đoán ngay là giống dã thú nào đây đã hút hết óc.

Lăng Trung Ngọc kinh hãi tự hỏi :

- “Võ công Tang Mộc Thanh có thể chế phục mãnh hổ. Huống chi lại còn Đào Vĩnh Trạch và Vân Nghệ Tử đi theo thì làm sao mà dã thú dánh chết được mụ?”

Tang Mộc Thanh bị chết thảm thật khiến người ta không nỡ nhìn vào.

Lăng Trung Ngọc bẻ một ít lá cây để vùi lấp tử thi rồi lật đật kéo Giang Mỹ Linh rời khỏi nơi này.

Bất thình lình một tiếng gầm rùng rợn như sét đánh. Tiếp theo là tiếng thét lệnh vỡ nghe rất chói tai.Bách thú nghe tiếng gầm cũng phải khiếp sợ chạy tán loạn. Những tiếng hổ gào vượn khóc nổi lên nghe thật kinh tâm động phách.

Lăng Trung Ngọc la lên :

- Nguy to rồi!

Chàng dắt Giang Mỹ Linh nhảy vọt lên một cành cây lớn.

Bỗng thấy một đàn dã thú đang chạy tới. Trong đám này có hổ vằn kim tiền báo, gấu vàng, lợn rừng, bò tót... Con nào cũng tranh chạy trước xéo lên nhau tựa hồ đang gặp cơn đại nạn, trốn thục mạng cho thoát thân.

Lăng Trung Ngọc quét đi lửa đốt vào một cành khô liệng xuống đất. Lửa bén vào cành lá cháy đùng đùng.

Giang Mỹ Linh phóng một mũi Độc vụ kim châm hỏa diệm đàn đánh chát một tiếng, trúng ngay vào mặt lão hổ. Ám khí nổ phun ra một luồng hỏa quang.

Lão hổ bị thương chạy qua phía khác đập mất trượng nửa rồi lăn ra giẫy chết.

Lúc đàn dã thúa chạy ngang qua, chúng nhắm mắt mà theo con đi đầu. Vì vậy lão hổ đổi phương hướng, cả bầy cũng chạy theo sau, dẫm lên xác mãnh hổ và tiếp tục chạy như điên về phía trước.

Giang Mỹ Linh dần dần bớt sợ, nhưng tay nàng ướt đẫm mồ hôi. Nàng nghĩ thầm :

- “May mình liệng trúng con cọp đầu đàn cho chúng đổi phương hướng, không thì cả lũ xô tới, dù người võ công có cao cường đến đâu cũng khó lòng chống nổi”.

Nàng vừa trấn tĩnh tâm thần thì tiếng gầm kinh tâm động phách vừa rồi lại nổi lên. Lần này tiếng gầm tới rất gần làm chấn động màng tai cơ hồ thủng lá nhĩ.

Chỉ trong khoảnh khắc, một luồng gió ào ào thổi một con quái thú xuất hiện.

Lăng Trung Ngọc và Giang Mỹ Linh định thần nhìn lại thì con quái thú này toàn thân lông vàng hơi giống con sư tử. Hai chân trước dài tựa hồ tay vượn. Nó đi nhanh như gió nhẩy xô vào giữa bầy dã thú chồm lên lưng một con sư tử.

Con sư tử lập tức nhảy ra nằm bệp xuống không dám nhúc nhích. Mười mấy con dã thú đi gần đấy đều phục xuống đất không dám chạy nữa.

Con quái thú kia đá chết con sư tử đập vỡ đầu hút óc mà ăn. Tiếp theo nó đánh chết hai con mãnh hổ và cũng hút óc. Sau nó móc ruột gan con kim tiền báo ra mà nhai.

Lăng Trung Ngọc tỉnh ngộ nói :

- Té ra Tang Mộc Thanh cũng bị hại về con quái vật này.

Giang Mỹ Linh ngồi sát lại bên chàng khẽ hỏi :

- Quái vật đó là con gì mà dữ tợn thế?

Lăng Trung Ngọc đáp :

- Con quái thú này tên gọi Kim mao toan chuyên ăn thịt sư tử cùng mãnh hổ. Ta đã nghe sư phụ nói tới mà bây giờ mới trông thấy lần đầu. Ta hãy chờ cho nó ăn no, giải tán quần thú rồi phải trừ khữ nó đi mới được.

Giang Mỹ Linh nói :

- Con quái thú này hung dữ lắm, đừng gây với nó là hơn.

Con quái thú ăn no rồi vươn hai tay dài nắm lấy đầu hai con mãnh hổ gầm lên một tiếng. Bầy dã thú kia tới tấp chạy đi chỉ có hai con mãnh hổ bị nắm đầu là vẫn nằm phục dưới đất không dám nhúc nhích.

Coi tình hình này thì quái vật kia giữ đôi mãnh hổ để làm bữa điểm tâm sắp tới.

Con Kim mao toan chí hai chân sâu xuống đứng thẳng lên như người đi quanh hai vòng tựa như đã ngửi thấy hơi người.

Bỗng nó gầm lên một tiếng thật to rồi nhảy chồm lên nhanh như chớp.

Lăng Trung Ngọc giật mình kinh hãi, chàng cho là con quái vật đã phát giác ra mình. Chàng hoang mang bẻ một cành cây định nhảy xuống.

Giữa lúc ấy bỗng nghe tiếng la hoảng. Đúng là thanh âm Liệt Hỏa tán nhân, tiếp theo là tiếng Tất Thông quát tháo om sòm, đánh nhau với kim mao toan làm chấn động cả cành cây rung lên ầm ầm.

Ở dưới gốc cây lớn gần đó, Tất Thông đang huy động cây thiền trượng chiến đấu ác liệt với Kim mao toan.

Liệt Hỏa tán nhân thì bị một bụi dây leo quấn chặt. Hắn cố gỡ mà không thoát, vẻ mặt cực kỳ khủng khiếp.

Lăng Trung Ngọc cho là Liệt Hỏa tán nhân cùng Tất Thông đang ẩn trên cây cách con Kim mao toan gần hơn chàng. Kim mao toan ăn no rồi ngửi thấy hơi người lại nổi tính điên lên nhảy lên cây mà vô hai lão.

Liệt Hỏa tán nhân bị tiếng gầm của nó làm cho khiếp vía sợ xẩy chân té xuống đúng vào bụi dây leo. Bụi dây này liền quấn chặt lấy không còn đường nào mà ra thoát.

Lăng Trung Ngọc thấy thế cả kinh. Nguyên ở vùng nhiệt đới trong rừng có thứ dây leo hễ gặp người là bám chặt chẳng khác gì giống động vật và hung dữ như cọp. Người nào bị nó quấn chỉ trong một giờ là da thịt tan nát nên gọi là Thực nhân đằng (dây leo ăn thịt người).

Liệt Hỏa tán nhân nhờ ở tấm thân luyện đến mức tinh thuần tạm thời chưa bị nguy đến tính mạng ngay. Còn Tất Thông đã lâm vào tình trạng hiểm nghèo hơn.

Con Kim mao toan lao mình nhanh như gió, móng sắc như dao. Dù Tất Thông sử dụng trượng pháp tuyệt chiêu khiến cho quanh mình gió không lọt nhưng hắn không thể chống đỡ được với đôi tay dài của Kim mao toan.

Đang lúc kịch chiến bỗng nghe Kim mao toan gầm lên một tiếng thật to.

Tiếp theo là tiếng Tất Thông rú lên thê thảm.

Nguyên con Kim mao toan bị Tất Thông đánh một trượng trúng đầu. Tất Thông cũng bị nó cào mất một miếng da ở bả vai.

Một người một thú đột nhiên lùi ra xa.

Con Kim mao toan điên tiết ôm một khối đá lớn liệng vào Tất Thông.

Tất Thông vung thiền trượng lên đánh choảng một cái. Phiến đá vỡ thành bốn năm mảnh. Nhưng con Kim mao toan thần lực ghê người, dầu hắn đánh bể được phiến đá song hổ khẩu cũng bị rách toạt máu chảy đầm đìa.

Giữa đám cát đá bụi mù, Kim mao toan gầm lên một tiếng nhảy xổ tới nhanh như chớp.

Tất Thông đánh trúng đầu mà con vật không chết, trong lòng đâm ra khiếp sợ. Lúc này hai tay hắn đã tê chồn không chống cự mãnh liệt được. Hắn thấy con Kim mao toan nhảy tới liền la thầm :

- “Tính mạng ta tới đây là hết”.

Lúc này Lăng Trung Ngọc đang đi lại chỗ Liệt Hỏa tán nhân nhưng chưa kịp giải cứu thì Tất Thông đã gặp nạn rồi.

Chàng không kịp nghĩ gì nữa, vì tinh thần đồng loại, chàng vận kình lực nội gia liệng cành cây cầm tay tới nhanh như tên bắn.

Con Kim mao toan xương đồng da sắt thì còn coi cành cây vào đâu? Chẳng những nó không tránh né mà còn nhảy xổ lại.

Ngờ đâu Lăng Trung Ngọc đã phát huy chân lực nội gia và cành cây mà thủ pháp chàng lại cực kỳ linh diệu, chàng phóng cành cây đánh véo một cái trúng ngay vào mắt bên tả con Kim mao toan.

Kim mao toan bị đâm mù một mắt, nó gầm lên một tiếng thật to lăn xuống đất lộn đi mấy vòng. Chớp pmắt đã nhảy tới trước mặt Lăng Trung Ngọc thật là nhanh như điện chớp.

Lăng Trung Ngọc trong lúc chớp nhoáng này đã rút được thanh trường kiếm của Liệt Hỏa tán nhân ra chiêu “Tinh Hải Phù Sa”. Một luồng kiếm quang vọt ra thành mấy chục bông hoa.

Con Kim mao toan bị một đòn đau điếng biết địch thủ lợi hại vô cùng. Đột nhiên nó nhảy vọt qua đầu Lăng Trung Ngọc. Cánh tay dài vươn ra chụp sau lưng chàng.

Lăng Trung Ngọc vừa thấy Kim mao toan mất hút vội vọt người đi né tránh.

Thân pháp chàng dẫu thần tốc phi thường mà vạt áo sau lưng cũng bị quái thú cào rách một miếng.

Đang lúc kịch chiến, Liệt Hỏa tán nhân bỗng cất tiếng la :

- Tất huynh! Tất huynh!...

Nguyên Tất Thông thừa cơ lúc Lăng Trung Ngọc giao chiến với con Kim mao toan thay mình, hắn liền bỏ chạy tháo thân.

Liệt Hỏa tán nhân vừa kinh hãi vừa tức giận, mắng thầm :

- “Người mồm năm miệng mười bảo là người cùng nhà, ngờ đâu đến lúc lâm nạn, người bỏ chạy thoát thân một mình”.

Thực ra hồ dễ mấy ai lúc nguy nan còn nhớ tới bạn? Trừ phi người bạn đó thân như tình ruột thịt.

Giả tỷ lúc này Tất Thông chặt dây leo giải cứu Liệt Hỏa tán nhân rồi ba người cùng hiệp lực trừ khử con Kim mao toan quyết chẳng khó gì. Nhưng hắn tự mình bỏ chạy tỏ ra tâm địa hèn hạ là hành động ngu xuẩn.

Liệt Hỏa tán nhân thấy con Kim mao toan vừa gầm thét vừa nhảy nhót quần thảo với Lăng Trung Ngọc cực kỳ hung mãnh, xem chừng chàng chỉ còn đón dỡ, khó lòng phản kích để thủ thắng, thành ra hoang mang vô cùng. Hắn vừa thống mạ Tất Thông khiếp nhược vừa ngấm ngầm cầu phúc cho Lăng Trung Ngọc thắng được quái thú.

Con Kim mao toan sức mạnh vô cùng lại cực kỳ hung mãnh.

Lăng Trung Ngọc chiến đấu với nó đã gần nửa giờ mà vẫn không chiếm được chút tiện nghi nào, chàng không khỏi âm thầm xao xuyến.

Chàng sực nhớ ra ngày trước sư phụ có nói bất luận giống dã thú nào hung dữ đến đâu thì cặp mắt và lỗ rốn cùng là những chỗ yếu điểm của chúng.

Lăng Trung Ngọc muốn thử coi thì vừa gặp lúc con Kim mao toan đứng thẳng lên như người. Chàng liền phóng kiếm nhằm đâm vào rốn nó.

Quả nhiên con Kim mao toan khiếp sợ. Nó không né tránh mà phục ngay xuống để mũi kiếm của chàng đâm vào chỗ khác.

Lăng Trung Ngọc thấy con vật tinh khôn chẳng kém gì tay cao thủ, biết cách bảo vệ chỗ hiểm yếu cho đòn đánh vào chỗ cứng rắn, chàng không khỏi rất lấy là kỳ.

Thân thể quái thú cứng như sắt thép, kiếm đâm trúng liền bật ngược lại.

Chàng thử ba lần rồi, sau cứ nhằm đâm vào mắt và rốn con vật.

Kim mao toan không dám nhảy nhót hung mãnh như trước nữa và để ý phòng vệ bản thân. Nhất là nó chỉ còn có một mắt, nên hùng khí giảm đi rất nhiều.

Lăng Trung Ngọc lại vận chân lực nội gia phóng chưởng đánh con vật mấy phát liền. Tuy chàng không đả thương được nó, nhưng nó đã lộ vẻ mệt mỏi.

Lăng Trung Ngọc vừa chiếm được thượng phong thì bất thình lình lại nghe có tiếng gầm đinh tai nhức óc. Từ trong khu rừng rậm lại một con Kim mao toan nữa nhảy ra. Con này so với con kia còn có phần lớn hơn....

Lăng Trung Ngọc kinh hãi phi thường, bụng bảo dạ :

- “Một con Kim mao toan mình còn khó lòng đối phó. Huống chi bây giờ thêm con nữa thì mong gì thủ thắng? Ta cùng Giang Mỹ Linh hoặc giả có cơ trống thoát, song Liệt Hỏa tán nhân thì nhất định làm mồi cho chúng rồi. Chàng còn đang ngẫm nghĩ thì con vật bận chiến đấu với chàng bỗng hí lên một tiếng lăn đi một vòng, thoát ra ngoài phạm vi mũi kiếm của chàng. Nó đến đã nhanh thì nó chạy lại càng nhanh hơn”. Chỉ trong nháy mắt hai con Kim mao toan đã hội họp với nhau. Cặp quái thú này thủ thỉ vỗ về nhau chắc là đôi vợ chồng. Con vừa đấu với Lăng Trung Ngọc là con đực, con đến sau là con cái.

Lăng Trung Ngọc ngó chằm chặp đôi Kim mao toan không chớp, mắt đề phóng chúng đột nhiên nhảy xổ lại. Không ngờ chàng thấy hiện tượng rất kỳ quái.

Con dã thú đến sau cổ họng vang lên mấy tiếng òng ọc rồi nằm lăn co rúm lại.

Toàn thân run bần bật dường như bị bệnh hàn lãnh.

Con đực dang tay ra ôm con cái vào lòng để ủ cho con kia đỡ lạnh. Một đôi dã thú với ba con mắt trân trân ngó Lăng Trung Ngọc, dường như nó cũng sợ chàng tấn công đột ngột.

Theo tình hình này, Lăng Trung Ngọc bất giác ngẩn người ra, miệng lẩm bẩm :

- Té ra con Kim mao toan kia đã bị Tu La thần công của Đào lão quái đả thương rồi.

Kim mao toan tuy xương đồng da sắt đao kiếm chém không vào, song nó bị khí âm hàn của Tu La thần công thấm vào tâm tạng cũng không chịu được.

Tiếng nó gầm rú dần dần biến thành tiếng rên xiết bi ai, khiến người nghe phải kinh tâm động phách.

Giả tỷ lúc này Lăng Trung Ngọc muốn trừ khử hai con Kim mao toan thì thật là một cơ hội rất tốt cho chàng. Nhưng không hiểu tại sao chàng thấy chúng cùng nhau ân ái lại đâm ra ngần ngừ.

Giữa lúc ấy trong rừng sâu bỗng nổi lên một tiếng hú mãnh liệt như tan mây vỡ đá.

Lăng Trung Ngọc tinh thông võ học. Chàng vừa nghe đã biết ngay là một tay cao thủ võ lâm, nội công vô cùng thâm hậu. Đại khái tiếng hú này phát ra ngoài mười dặm.

Lăng Trung Ngọc giật mình kinh hãi, kinh hãi hơn cả lúc nghe tiếng Kim mao toan gầm rú. Chàng kinh hãi đây không những vì người phát ra tiếng hú nội công thâm hậu. Đào Vĩnh Trạch cũng có thể phát ra tiếng hú tương tự, nhưng tiếng hú này lại là của người lạ.

Chương 28: Người nằm trong mộ đó là ai?

Trong rừng lá mật này còn một quái nhân mà Lăng Trung Ngọc không biết thì là một chuyện chàng không ngờ tới. Kỳ hơn nữa hai con Kim mao toan nghe tiếng hú, chúng tỏ ra như nghe tiếng chủ nhân hô hoán.

Con quái thú kia cõng vợ lên lưng quay lại nhìn Lăng Trung Ngọc một cái, nó thấy chàng không rượt theo thì mắt lộ vẻ cảm kích. Đoạn nó chạy như bay về phía phát ra tiếng hú.

Đột nhiên nó gầm lên ba tiếng, một tiếng dài hai tiếng ngắn, tựa hồ để đáp lại tiếng gọi của chủ nhân.

Giang Mỹ Linh lầm lủi tới bên Lăng Trung Ngọc nói :

- Nguy quá! May mà hai con Kim mao toan bỏ chạy rồi. Tiếng hú về sau không biết của giống quái thú gì?

Lăng Trung Ngọc xao xuyến trong lòng, chàng không rảnh để nói rõ cho Giang Mỹ Linh hay đó là tiếng người chớ không phải thú. Chàng vội chạy lại giải cứu cho Liệt Hỏa tán nhân.

Con Kim mao toan đi rồi, đôi mãnh hổ nằm phục tại đó lúc trước bây giờ mới đứng dậy. Chúng giương mắt nhìn quanh đột nhiên gật đầu nguẩy đuôi lại bên Lăng Trung Ngọc. Mắt chúng dường như đầy vẻ cảm kích.

Lăng Trung Ngọc thấy chúng không có ác ý, liền cười nói :

- Khắc tinh của các ngươi chạy rồi. Về đi thôi!

Hai con mãnh hổ cúi xuống liếm chân Lăng Trung Ngọc.

Giang Mỹ Linh thấy nó ngoan ngoãn liền xoa đầu vuốt ve. Nó vẫn tỏ ra hiền từ như con mèo nuôi trong nhà.

Giang Mỹ Linh thấy đôi mãnh hổ bỏ đi rồi liền cười nói :

- Kim mao toan chuyên ăn não tủy của sư tử và mãnh hổ. Giả tỷ mình không sợ Kim mao toan thì lưu chúng lại nuôi như đôi mèo lớn kể ra cũng thú.

Lăng Trung Ngọc vung kiếm chặt đứt dây Thực nhân đằng chằng chịt quanh mình Liệt Hỏa tán nhân. Chàng hao phí nhiều hơi sức mới cứu được hắn.

Liệt Hỏa tán nhân khắp mình sưng húp trông rất đáng sợ. May Giang Mỹ Linh có mang theo thuốc giải chữa sưng thoa vào cho, hắn mới bớt đau. Liệt Hỏa tán nhân lại một phen cảm kích vô cùng.

Lăng Trung Ngọc nhăn nhó cười hỏi :

- Mỹ Linh! Cô còn muốn tiếp tục tìm kiếm bí lục võ công nữa không?

Liệt Hỏa tán nhân sau khi thoát hiểm vẫn chưa hết sợ, vội nói :

- Khu rừng bí hiểm này đến lão Đào cũng phải ớn gáy, ta chỉ mong rời khỏi hải đảo này. Bất luận bảo bối hay bí lục gì cũng không thiết nữa.

Giang Mỹ Linh cười nói :

- Ngươi không thiết nhưng ta vẫn thiết. Dù Kim mao toan hay Thực nhân đằng gì gì đi nữa, bất quá đến chết người là cùng. Chết thì chết, ta cũng không biến đổi chủ ý.

Cô mỉm cười quay lại hỏi Lăng Trung Ngọc.

- Lăng ca ca có sợ không?

Lăng Trung Ngọc cười đáp :

- Nếu bảo không sợ là giả dối. Có điều ta đã hứa với cô thì dù gặp quái vật đáng sợ hơn ta cũng không thay đổi lời hứa.

Liệt Hỏa tán nhân thấy hai người tiếp tục đi vào rừng sâu đành lẽo đẽo theo sau.

Lăng Trung Ngọc vừa đi vừa nói :

- Đối phó với Kim mao toan còn là việc dễ, nhưng đối phó với chủ nhân của Kim mao toan mới thiệt là khó, e rằng ba chúng ta không chống nổi lão. Ta sợ là sợ quái nhân đó.

Liệt Hỏa tán nhân nói :

- Trước ta chỉ hoài nghi tiếng hú đó là tiếng người. Bây giờ nghe ngươi nói vậy thì chắc là đúng rồi.

Giang Mỹ Linh la lên :

- Sao? Tiếng hú vừa rồi là tiếng người ư?

Lăng Trung Ngọc ngấm ngầm để ý. Chàng thấy cô tuy ra chiều rất kinh dị nhưng không có ý sợ sệt. Trái lại nhỡn quang cô lấp loáng tựa hồ lộ vẻ vui mừng.

Thái độ vi diệu này chỉ có Lăng Trung Ngọc gần gũi cô lâu ngày, tâm lý tương thông mới phát giác được.

Từ lúc rời khỏi đảo Kim Xà, Lăng Trung Ngọc thường thấy Giang Mỹ Linh lộ ra những nét thần bí khôn lường, nhất là lúc này. Chàng tự hỏi :

- “Chẳng lẽ cô này đã biết ở đây có quái nhân kia từ trước? Nhưng nay là lần đầu cô mới tới đây, trước khi ra biển, cô có biết hòn hải đảo này ở phương nào đâu?”

Lăng Trung Ngọc trong lòng nghi hoặc, nhưng chàng chỉ âm thầm để ý đến thái độ của Giang Mỹ Linh chứ không hỏi gì nữa.

Hòn đảo này lớn hơn hòn đảo Kim Xà nhiều. Cây cối xanh tốt rậm rạp che khuất bóng mặt trời, tưởng chừng như một biển cây không biết đâu là bờ là bến.

Liệt Hỏa tán nhân rất sợ rừng cây âm u bát ngát, hắn lẽo đẽo theo sát Lăng Trung Ngọc không dám rời xa chút nào.

Đi thêm mới mấy bước nữa, bỗng nghe tiếng hú lại nổi lên.

Liệt Hỏa tán nhân cất tiếng reo :

- Đúng là Bát Tý Thần Long!

Ba người quay về phía vừa phát ra thanh âm. Đi được mấy bước thì phía đông lại có tiếng hú vọng tới.

Lăng Trung Ngọc nói :

- Quái nhân đang rượt hắn.

Tiếng xú xen nhau nổi lên chợt ở phía đông, chợt ở phương tây.

Công lực hai người này đại khái không hơn không kém nhau mấy.

Trong rừng rậm bốn bề đều có tiếng vọng. Sau khi phân biệt được tiếng hú nào của ai phát ra mà cũng không hiểu từ phương nào vọng lại.

Lăng Trung Ngọc hỏi :

- Không hiểu Đào lão quái đã chạm trán quái nhân kia chưa? Công lực quái nhân nuôi cặp Kim mao toan so với Đào lão quái dường như còn cao hơn một bậc. E rằng Đào lão quái chưa chắc đã địch nổi hắn.

Giang Mỹ Linh nói :

- Lăng ca ca tính đến chuyện đó làm chi. Đào lão quái không địch nổi quái nhân kia càng hay.

Lăng Trung Ngọc nói :

- Trong khu rừng âm u nguy hiểm thêm được người nào hay người đó. Mối oan cừu giữa cô và hắn sau này hãy bàn đến.

Giang Mỹ Linh cười lạt nói :

- Được rồi! Vậy Lăng ca đi mà giúp hắn!

Lúc này tiếng hú ngừng rồi nhưng trong rừng rậm tiếng dội vẫn còn vang lên không ngớt.

Sau khoảng thời gian chừng uống cạn tuần trà, tiếng dội mới dần dần nhỏ đi.

Lăng Trung Ngọc không nhận được phương hướng nữa. Chàng nhăn nhó cười rồi buông tay ra.

Giang Mỹ Linh đột nhiên hỏi :

- Lăng ca còn nhớ tiểu muội đã nói gì với Lăng ca ở trên thuyền không?

Bỗng cô rảo bước đi lên trước Lăng Trung Ngọc, dường như cô đã nhận được đường lối.

Lăng Trung Ngọc động tâm. Chàng nhớ lại lúc ở trên thuyền cô đã căn dặn sau khi lên hải đảo, thì bất luận việc gì chàng cũng phải theo cô. Lúc đó chàng đã lấy làm kỳ, bây giờ càng cảm thấy thần bí hơn.

Lăng Trung Ngọc thấy có Liệt Hỏa tán nhân đứng bên, chàng không tiện hỏi rõ căn nguyên, đành theo cô đi.

Đi được một lúc đến quảng rừng cây cối thưa thớt hơn. Đột nhiên mắt chàng sáng lên. Một ngôi mộ trên chỗ đất bằng đầy cỏ mọc hiện ra trước mặt.

Khu đất bằng này vuông vắn chừng hơn mười trượng, vừa trông đã biết ngay có bàn tay người sắp đặt. Xung quanh mộ cây cối giồng theo hàng lối. Cỏ xanh trên mộ cũng được cắt xén bằng phẳng. Tỏ ra thường có người tới đây trông nom.

Lăng Trung Ngọc ban đầu tưởng là phần mộ Võ Hạo Thiên, nhưng lúc tới gần coi thì thấy bia mộ còn nguyên vẹn chưa sứt mẻ chỗ nào, thực không phải là một ngôi cổ mộ. Mộ này mới táng bất quá trong vòng mười năm. Võ Hạo Thiên chết trước đây hàng trăm năm thì phần mộ không có lý nào lại mới mẻ thế được.

Chàng quan sát kỹ lại thì trước mộ có hoa tươi và trái cây rừng. Trên cỏ còn có mùi rượu thơm dường như vừa mới có người đến tế điện. Chàng tự hỏi :

- “Ngôi mộ này táng ai? Người đến tế điện phải chăng là quái nhân mà mình chưa biết tên tuổi?”

Lăng Trung Ngọc ngấm ngầm phỏng đoán, bỗng thấy Giang Mỹ Linh lộ vẻ rất cổ quái. Nét mặt ra chiều bâng khuâng, cô lẩm bẩm một mình :

- Tại sao lại có ngôi mộ này?

Lăng Trung Ngọc cùng Giang Mỹ Linh từ lúc lên đảo đã phát giác ra bao nhiêu điều kỳ dị khủng khiếp, song dường như cô chẳng quan tâm chi hết. Đến bây giờ cô lộ vẻ kinh dị khiến cho chàng càng động mối nghi ngờ không sao hiểu được.

Giang Mỹ Linh đứng trước mộ ngưng thần chú ý một hồi. Trên mộ bia không khắc tên tuổi người chết. Đột nhiên cô phục xuống dập đầu lạy hai lạy.

Lăng Trung Ngọc thấy thế lấy làm kỳ hỏi :

- Mỹ Linh! Phần mộ này táng ai đó?

Giang Mỹ Linh đáp :

- Tiểu muội biết thế nào được?

Lăng Trung Ngọc hỏi :

- Đã không phải người thân thích, cố cựu, mà sao cô lại khấu đầu?

Giang Mỹ Linh đáp :

- Người này chết trên hoang đảo. Ngoài quái nhân kia chắc chẳng còn ai thăm viếng. Chúng ta chưa chắc gì đã còn sống mà trở về Trung Nguyên thì rồi cũng vùi xương ở hoang đảo như người này. Tiểu muội nghĩ tới người nằm đây biết đâu chẳng cùng một số mạng với mình nên nẩy lòng thương xót mà lạy y mấy lạy.

Lăng Trung Ngọc biết cô nói dối, câu này chẳng qua là lâm thời nghĩ ra, bên trong tất có duyên cớ.

Liệt Hỏa tán nhân bị cô làm cho nổi lòng bi ai. Hắn cũng vái hai vái, miệng lẩm bẩm khấn :

- Ông bạn chưa biết tên họ trong nấm mồ này! Tại hạ cầu ông phù hộ cho bọn tại hạ được bình an rời khỏi hải đảo này. Tại hạ trở về Trung Nguyên nhất định mời thầy niệm kinh cho ông bạn.

Lăng Trung Ngọc cười nói :

- Các ngươi ủy mị thế này khiến cho ta cũng cảm thấy hồn ma quỷ dường ở đâu đây. Chết sống là có số mạng, người trong mộ đã chẳng bảo vệ được cho mình còn phù hộ cho ai được?

Giang Mỹ Linh ngắt một bông hoa trắng trước mộ cài vào vạt áo rồi tiếp tục tiến về phía trước dẫn đường cho hai người.

Cô quanh sang mé tả đi một lúc rồi lại rẻ qua mé hữu, bất giác tới một chân núi.

Trái núi này rất lớn, đứng sững một mình mà cao ngất trời. Đỉnh núi đỏ như máu. Gió thổi đưa mùi lưu huỳnh tới khét lẹt. Sườn núi cây cỏ um tùm.

Giang Mỹ Linh nói :

- Liệt Hỏa tán nhân! Ngươi bất tất phải sợ hãi. Hỏa sơn trên kia đã tắt hết rồi.

Liệt Hỏa tán nhân ngẩng lên trông trái núi thần bí, bất giác trong lòng hẳn lại xao xuyến không yên. Nhưng hắn thấy Giang Mỹ Linh là một cô gái dám dẫn đầu đi lên, đành đánh bạo đi theo.

Lên đến lưng chừng núi, Lăng Trung Ngọc lắng tai nghe bỗng la lên :

- Ô hay! Dường như bên kia có người đang đánh nhau.

Chàng chưa dứt lời, bỗng có tiếng la :

- Cứu mạng! Cứu mạng!

Thanh âm này xuyên qua một hang núi khá dài nghe rất ảm đạm.

Liệt Hỏa tán nhân la thất thanh :- Đúng là Vân Nghệ Tử!

Ba người hấp tấp vượt qua một khu thung lũng, trông lên chốn sơn đầu ở phía xa xa thấy Vân Nghệ Tử đang chiến đấu ác liệt với một quái nhân.

Quái nhân khoác tấm da thú năm màu loang lổ, tóc dài chấm vai. Hình dạng y nổi bật lên như đập vào mắt.

Vân Nghệ Tử bị quái nhân bức bách phải lùi dần.

Liệt Hỏa tán nhân kêu lên :

- Nguy rồi! Y... y...

Hắn chưa dứt lời đã nghe hai tiếng choang choảng. Cặp Phán Quan bút của Vân Nghệ Tử bay vọt lên không.

Quái nhân cười ha hả, đột nhiên chụp lấy cổ tay Vân Nghệ Tử. Quái nhân đổi giọng cười hô hố, nhấc Vân Nghệ Tử lên đỉnh đầu xoay mình lại toan liệng ra.

Bỗng quái nhân như nghĩ tới điều gì, liền đưa người Vân Nghệ Tử trở lại rồi trợn mắt quát hỏi :

- Ngươi là ai? Từ đâu tới đây?

Quái nhân nói câu này co pha giọng Thiểm Tây. Bọn Lăng Trung Ngọc đều lấy làm kỳ.

Vân Nghệ Tử bị quái nhân nắm giữ trong tay cực kỳ sợ hãi chẳng còn hồn vía nào nữa. Nghe quái nhân hỏi vậy, hắn vội đáp :

- Tại hạ là Vân Nghệ Tử Chưởng môn phái Linh Sơn, từ Tây Tạng tới đây.

Linh Sơn là một phái có uy danh lớn ở miền Tây bắc. Hắn hy vọng quái nhân hoặc giả vì biết mình là Chưởng môn phái Linh Sơn mà nể mặt buông tha cho chăng. Ngờ đâu hắn chưa giới thiệu còn khá, hắn vừa nói câu này, quái nhân bỗng gầm lên một tiếng thật to, chấn động cả màng tai, liệng hắn ra liền.

Lăng Trung Ngọc đứng cách hai người rất xa không cứu ứng kịp chắc hẳn Vân Nghệ Tử sẽ tan xương nát thịt.

Giữa lúc ấy đột nhiên trên tảng đá núi có người nhảy ra dang hai tay đón lấy.

Người này chính là Xà Thần Tất Thông. Tất Thông đang đi kiếm Đào Vĩnh Trạch tới đây vừa gặp quái nhân liệng Vân Nghệ Tử ra.

Lăng Trung Ngọc thở phào một cái, bỗng nghe đánh “bình” một tiếng. Thân thể to lớn của Vân Nghệ Tử rớt xuống đất nằm thẳng cẳng. Tất Thông cũng bị lộn đi mấy vòng.

Nguyên Tất Thông không chịu đựng nổi lực đạo của quái nhân liệng người ta. Hắn bị thân hình Vân Nghệ Tử đè xuống tới đất còn lộn đi mấy vòng, luồng kình lực của quái nhân bây giờ mới tiêu tan.

Quái nhân nhảy nhót nhanh như bay đuổi tới nơi, giương cặp mắt tròn xoe lên quát hỏi :

- Úi chà! Từ lúc sơ sinh đến nay ngươi không mọc tóc ư?

Xem chừng quái nhân này suốt đời không biết hòa thượng là gì.

Lão lộ vẻ kinh dị ngó đi ngó lại giơ tay ra sờ vào cái đầu trọc lóc của Tất Thông.

Tất Thông bình sinh vẫn nhớ mình đã biến thành đầu trọc, nhưng hắn chưa kể với ai câu chuyện tại sao hắn cắt tóc đi tu, cả Đào Vĩnh Trạch cũng không biết.

Lúc này Tất Thông thấy quái nhân đưa tay ra sờ đầu mình bất giác nổi giận đùng đùng.

Nguyên Tất Thông khi ở Miêu Cương lấy nghề nuôi rắn làm thú. Một hôm hắn gặp một vị lão hòa thượng đi vân du. Lão hòa thượng vô danh này thấy hắn nuôi rắn độc là có ý hại người liền độ hóa cho hắn. Tất Thông không chịu, thi triển tuyệt kỹ toan giết chết lão hòa thượng. Ngờ đâu hắn động thủ mấy lần đều bị thảm bại.

Sau bất đắc dĩ Tất Thông phải chịu để vô danh lão hòa thượng cắt tóc làm sư và tuyên lời trọng thệ vĩnh viễn không nuôi tóc dài trở về cuộc đời trần tục.

Ba năm sau, lão hòa thượng kia viên tịch rồi, Tất Thông mới rời khỏi Miêu Cương trở về Trung Nguyên...

Bây giờ Tất Thông thấy quái nhân sờ vào cái đầu trọc lóc, hắn tức quá chẳng nghĩ gì nữa, quay phắt lại vung thiền trượng đánh quái nhân.

Quái nhân hú một tiếng dài tung mình lên không. Bàn tay vẫn đè trên đầu Tất Thông.

Bỗng nghe đánh “choang” một tiếng! Tay quái nhân dường như không phải bằng xương bằng thịt đập vào cây thiền trượng lớn bằng miệng bát của Tất Thông hất ra.

Quái nhân cười ha hả nói :

- Hay lắm! Ngươi đầu không có tóc mà bản lãnh còn cao hơn kẻ có tóc.

Tiếng cười chưa dứt quái nhân lại nhảy xổ tới.

Tất Thông bị quái nhân hất đi chân đứng chưa vững thì đột nhiên thấy một luồng khí lạnh làm người hắn run bần bật.

Tất Thông thấy quái nhân xổ tới trong lòng kinh hãi vô cùng. Lập tức hắn khoa tròn cây thiền trượng, thi triển 36 thức về Phong Ma trượng pháp để hộ thân.

Hắn không mong gì thắng, mà chỉ cầu giữ mình không việc gì.

Đồng thời hắn hết sức la thật lớn :

- Lão Đào! Lão Đào! Mau tới đây!

Phong Ma trượng pháp này theo lời đồn nguyên là của Đạt Ma tổ sư sáng chế ra, vô danh lão hòa thượng ở Miêu Cương đem truyền thụ cho Tất Thông.

Trượng pháp của Tất Thông văng vẳng có tiếng như sấm động, Lăng Trung Ngọc thấy thế không khỏi ngấm ngầm thán phục là một trượng pháp tuyệt luân.

Tuy nhiên Phong Ma trượng pháp của Tất Thông mãnh liệt như vậy mà chỉ có phần đón đỡ, chớ không phản kích được chiêu nào.

Chưởng pháp của quái nhân chẳng người rất hùng hồn mà lại đột ngột phi thường. Tất Thông chỉ thủ chứ không công, mà vẫn bị song chưởng của quái nhân thỉnh thoảng xuyên qua làn bóng trượng đánh vào mình.

Lăng Trung Ngọc giật mình kinh hãi. Chàng biết quái nhân được dị nhân truyền thụ một bản lãnh siêu phàm, võ công đã đến bậc thượng thặng. Rồi chàng tự hỏi :

- “Chẳng lẽ quái nhân này đã lấy được bí lục võ công của Võ Hạo Thiên lưu lại trên đảo. Nếu lão cũng là người thâm hiểu võ học truyền thụ thì dù có lấy được bí lục, cũng khó lòng hiểu thấu chế vi diệu. Vậy người truyền thụ võ công cho quái nhân là ai? Phải chăng là người nằm trong phần mộ kia? Người đó là ai?”

Chàng càng nghĩ càng thấy là ngoài bộ mặt ngây ngô quái nhân còn lộ ra bằng giọng nói chưa biết đến nhà sư là thế nào, tựa hồ suốt đời y chưa từng rời khỏi hải đảo này. Nhưng tại sao khẩu âm thì dường như y là người ở cao nguyên miền Tây bắc Trung Quốc?

Chàng ngấm ngầm để ý thấy Giang Mỹ Linh ngó quái nhân chòng chọc, nét mặt cô phi thường quái dị.

Lăng Trung Ngọc động tâm cất tiếng hỏi :

- Mỹ Linh! Ta nhớ cô bảo nhà cô ở Tỏa Dương sơn miền Thiểm Bắc phải không?

Giang Mỹ Linh đáp :

- Phải rồi! Từ ngày Võ Hạo Thiên ra biển, tổ tiên tiểu muội dọn đến ở đó có tới hai trăm năm rồi.

Lăng Trung Ngọc lại hỏi :

- Nghe khẩu âm quái nhân thì dường như y là người đồng hương với cô. Trong tỉnh Thiểm Tây có nhà võ học nổi tiếng như vậy không?

Giang Mỹ Linh đáp :

- Ấy đó! Tiểu muội cũng rất lấy làm kỳ! Những nhà võ học nổi tiếng ở Thiểm Tây rất nhiều, nhưng không một ai đánh được tiểu muội, chứ đừng nói so bì với quái nhân này.

Lăng Trung Ngọc không sao hỏi ra được vụ này, trong lòng chàng rất lấy làm khó chịu.

Đang lúc kịch chiến, bỗng nghe đánh choang một tiếng. Chỉ trong nháy mắt cây thiền trượng của Tất Thông bị quái nhân cướp mất.
Tất Thông vẻ mặt xám xanh la lên mấy tiếng rồi lùi ra xa vài trượng.

Quái nhân không đuổi đánh, lão ngắm nghía cây thiền trượng một chút rồi đột nhiên mỗi tay cầm một đầu bắt vào nhau thành cái vòng tròn treo vào vai, cười ha hả nói :

- Đẹp quá! Đẹp quá!

Vẻ mặt quái nhân hí hửng chẳng khác đứa con nít lượm được chiếc đồ chơi.

Lăng Trung Ngọc toan tiến lại bỗng nghe quái nhân kia gầm lên một tiếng, rung cánh tay một cái cho chiếc vòng thép bay ra.

Từ trong góc núi đột nhiên có người chạy tới vung chưởng đánh tạt ngang.

Chiếc vòng thép rít lên veo véo rồi rớt xuống hang núi.

Người đó chính là Đào Vĩnh Trạch. Lão phóng chưởng đánh rớt chiếc vòng thép, nhưng cánh tay lão cũng bị tê chồn thì không khỏi giật mình kinh hãi. Lão không ngờ trên hoang đảo này lại có tay cao thủ võ công tuyệt đỉnh.

Quái nhân kia đảo cặp mắt cho toàn lòng trắng ra rồi ngoẹo đầu hắng giọng một tiếng hỏi :

- Ngươi họ Đào phải không?

Đào Vĩnh Trạch cũng không chịu kém, lão lên mặt cuồng ngạo cười lại, hỏi :

- Chà! Ngươi là người sơn dã chưa được khai hóa mà cũng biết đến ta ư?

Quái nhân đáp :

- Thằng cha đầu không có tóc vừa kêu ngươi cứu mạng. Chắc võ công ngươi phải cao hơn hắn. Hay lắm! Ngươi hãy nếm thử một chưởng của ta đây.

Binh! Hai chưởng giao nhau. Đào Vĩnh Trạch lùi lại ba bước. Quái nhân cũng xiêu người đi.

Quái nhân ngạc nhiên một chút đột nhiên nổi giận hỏi :

- Té ra ngươi đả thương con Kim mao toan của ta.

Đào Vĩnh Trạch cực kỳ kinh hãi. Nguyên lúc hai chưởng giao nhau lão cũng cảm thấy một luồng khí âm hàn từ lòng bàn tay đối phương xô ra. Lão không nghi ngờ gì nữa, cho là quái nhân này đã luyện Tu La thần công và nội lực y cũng tương tự như mình, không ai đả thương được ai.

Đào Vĩnh Trạch cũng nổi lên trong đầu óc một ý niệm giống Lăng Trung Ngọc rồi tự hỏi :

- “Phải chăng y đã lấy được bí lục võ công trên hải đảo này”.

Nhưng lão lại nghĩ thầm :

- “Giả tỷ y có tìm được bí lục võ công của Võ Hạo Thiên thì chắc đã luyện Tu La thần công đến bậc thứ chín rồi mới phải, song hiện giờ công lực y dường như mới tới bậc thứ bảy là nghĩa làm sao?”

Quái nhân chuyển động thân hình lại vung song chưởng đánh ra như sấm sét.

Đào Vĩnh Trạch vận đủ công lực đón lấy phát chưởng của đối phương. Lần này lão cảm thấy lục phủ ngũ tạng tựa hồ đảo lộn cả lên.

Lão là một nhà đại hành gia về võ học, thì thử hai chiêu là biết sức địch nhân. Lão la thầm :

- “Nguy rồi!”

Đoạn tự hỏi :

- “Tu La thần công của ta mà không đánh chết được hắn, cứ chiến đấu dằng dai thì nhất định bị hắn làm cho sức cùng lực kiệt biết làm thế nào?”

Đào Vĩnh Trạch nghĩ vậy đã toan chạy trốn, nhưng quái nhân mau lẹ như gió thoảng. Hắn vừa nghĩ tới đó đã bị quái nhân chặn đường rút lui.

Quái nhân thi triển chưởng pháp, trong vòng hai trượng vuông đều bị chưởng lực của y bao trùm, bóng chưởng trùng điệp, tựa hồ bảy tám người ở tứ phía đánh vào.

Quái nhân chẳng những công lực thâm hậu mà chiêu thức còn ảo diệu hơn Đào Vĩnh Trạch nhiều.

Lạ ở chỗ là chiêu số của y tựa hồ cùng một nhà với Đào Vĩnh Trạch, có điều biến hóa tinh vi đến độ Đào Vĩnh Trạch không liệu trước được.

Đào Vĩnh Trạch ngấm ngầm kinh hãi. May ở chỗ lão từng đánh quen trăm trận nên về kinh nghiệm chiến đấu thì lợi hơn quái nhân nhiều.

Lão liền tập trung nguyên khí chú ý nhìn quái nhân để chiết chiêu. Tuy lão kém thế song không rối loạn chút nào.

Cả hai người cùng có võ công tuyệt thế diễn ra cuộc chiến đấu thiên sâu địa thảm nhật nguyệt lu mờ.

Lăng Trung Ngọc theo dõi cuộc đấu cũng chấn động tâm thần bụng bảo dạ :

- “Đào lão quái không hổ là tay cao thủ hạng nhất trong tà phái hiện nay. Ta ở vào địa vị lão thì e rằng không chống nổi ba trăm chiêu”.

Giang Mỹ Linh đột nhiên khẽ hỏi chàng :

- Này! Lăng ca thử coi quái nhân kia chừng độ bao nhiêu tuổi.

Lăng Trung Ngọc đáp :

- Đại khái vào trạc tứ tuần.

Giang Mỹ Linh lộ vẻ nghi ngờ, miệng lẩm bẩm :

- Lạ thật! Lạ thật!

Lăng Trung Ngọc cũng lấy làm kỳ là đã đến lúc khẩn trương thế này mà cô ta còn hỏi tuổi tác quái nhân kia.

Chàng toan hỏi lại thì đột nhiên nghe đánh “binh” một tiếng.

Đào Vĩnh Trạch bị quái nhân đánh trúng một chưởng.

Lăng Trung Ngọc không hỏi nữa, chú ý theo dõi cuộc đấu thì thấy Đào Vĩnh Trạch đã bị quái nhân bức bách phải lùi dần từng bước.

Quái nhân chẳng những công lực thâm hậu mà chiêu thức kỳ ảo tựa hồ vô cùng vô tận. Tuy y kém về kinh nghiệm chiến đấu, song bản lãnh còn caohơn Đào Vĩnh Trạch đến mấy bậc.

Cuộc chiến đấu càng kéo dài, Đào Vĩnh Trạch càng lâm vào tình thế khó lòng ứng phó nổi.

Lăng Trung Ngọc thấy thế bất diệu liền bụng bảo dạ :

- “Tang Mộc Thanh đã bị Kim mao toan giết chết, Vân Nghệ Tử bị quái nhân đánh trọng thương xem chừng khó sống được. Nếu Đào Vĩnh Trạch lại bị chết thì chỉ còn lại mấy người, nhất định không thể nào chống chọi được với quái nhân và hai con Kim mao toan. Khi đó còn bàn chi đến chuyện kiếm bí lục võ công, chỉ cần toàn mạng đào sinh cũng là khó rồi”.

Đào Vĩnh Trạch tuy là kẻ thù của chàng nhưng gặp đại địch trước mắt cần phải ra tay viện trợ. Chàng liền nói :

- Mỹ Linh! Cô cho ta mượn thanh trường kiếm.

Giang Mỹ Linh ngần ngừ một chút rồi nói :

- Nếu Lăng ca đuổi được y là hay mà không địch nổi thì phải cấp tốc lùi về bên mình tiểu muội.

Giữa lúc ấy lại nghe đánh sầm một tiếng. Đào Vĩnh Trạch cả trước sau đã trúng ba phát chưởng của quái nhân. Dù lão đã luyện tấm thân sắt thép chém không vào cũng không chịu nổi nữa. Đầu nhức mắt hoa chưởng pháp chiến đấu rối loạn.

Quái nhân vươn hai tay chụp tới cùng một lúc song chưởng của Đào Vĩnh Trạch đưa ra.

Đào Vĩnh Trạch muốn né tránh nhưng song chưởng của lão bị áp lực đối phương giữ chặt. Lão đành vận công lực toàn thân để chống lại.

Công lực quái nhân cao hơn Đào Vĩnh Trạch. Tu La thần công dần dần kém phần hỏa hầu. Chỉ trong khoảnh khắc Đào Vĩnh Trạch mồ hôi toát ra đầm đìa, thở lên hồng hộc.

Sắc mặt quái nhân cũng xanh rờn, nhưng Lăng Trung Ngọc xem chừng y còn có thể chống chọi được mà Đào Vĩnh Trạch đã lâm vào tình trạng cực kỳ nguy hiểm như ngàn cân treo đầu sợi tóc, cơ hồ mất mạng đến nơi.

Đào Vĩnh Trạch bị nội lực của quái nhân làm chấn động lục phủ ngũ tạng mà không sao gỡ ra được, đành liều chết chống chọi!

Lão ngấm ngầm hít một hơi chân khí, than thầm :

- “Không ngờ mình nửa đời ngang dọc võ lâm mà nay bị chết không kèn không trống về tay quái nhân trên đảo này”.

Giữa lúc cực kỳ nguy hiểm, bỗng nghe quái nhân quát lên một tiếng thật to, hất mạnh song chưởng một cái.

Đào Vĩnh Trạch bị hất tung lên, theo đà lộn đi mấy vòng rồi rớt xuống đất.

Nguyên Lăng Trung Ngọc đã lại tới nơi phóng trường kiếm đưa tới sau lưng quái nhân. Quái nhân nghe tiếng gió biết là gặp kình địch tập kích. Y liền đẩy Đào Vĩnh Trạch ra để đối phó với Lăng Trung Ngọc. Nhờ vậy mà Đào Vĩnh Trạch thoát chết.

Quái nhân tức giận quát lên :

- Tụi bây còn bao nhiêu người ra hết cả đi!

Lăng Trung Ngọc đáp :

- Xin tiền bối hãy nguôi giận. Bọn tiểu bối tránh mưa to gió lớn vào đây, thực không có ác ý gì với tiền bối.

Quái nhân nói :

- Bất luận bọn ngươi đến đây làm chi, đã lên hải đảo thì đừng hòng sống mà trở về.

Y xoay song chưởng một tay cầm kiếm, một tay nhắm đánh vào đầu Lăng Trung Ngọc.

Lăng Trung Ngọc vội thi triển công phu “Di Hình Hoán Vị” đồng thời phóng kiếm ra chiêu “Nộ Hải Phiếm Chu” nhằm vào huyệt Mạch Môn quái nhân.

Quái nhân bật lên tiếng “ái chà” xoay tay lại. Y không lùi mà lại tiến lên, vòng tay trái tới chụp cánh tay Lăng Trung Ngọc. Thủ pháp này rất là kỳ dị. Nếu là người khác nhất định đã bị quái nhân nắm được. May Lăng Trung Ngọc ra chiêu kiếm độc môn của Kim Xà tôn giả sáng chế nó kỳ bí khôn lường.

Ngón tay quái nhân sắp chạm vào mũi kiếm, đột nhiên kiếm quang lóe lên.

Thanh trường kiếm của Lăng Trung Ngọc đoạt được tiên cơ nhằm hớt vào ngón tay của đối phương.

Quái nhân gầm lên một tiếng. Y rụt ngón tay lại. Mũi kiếm của Lăng Trung Ngọc đâm vào khoảng không.

Bỗng nghe đánh keng một tiếng. Nguyên trong lúc chớp nhoáng này, tay mặt quái nhân đã đánh tới. Thanh kiếm của Lăng Trung Ngọc vừa lướt qua liền bị ngón tay của quái nhân bật vào.

Hai bên cùng vận võ công thượng thặng tỷ đấu hai chiêu hiểm độc vô cùng.

Cả hai người cùng chấn động tâm thần.

Giang Mỹ Linh đứng ngó sợ toát mồ hôi.

Đào Vĩnh Trạch càng khẩn trương hơn tưởng chừng nghẹt thở. Lúc này lão đang ngồi xếp bằng vận khí điều tức vì bị hao tổn chân lực quá nhiều, chỉ mong Lăng Trung Ngọc chống đỡ thay mình một lúc để có thể khôi phục lại sức lực.

Nếu trước khi khôi phục mà Lăng Trung Ngọc đã bị quái nhân giết chết thì cả lão lẫn Tất Thông đều không thể toàn mạng.

Đào Vĩnh Trạch vừa điều tức vừa liếc mắt nhìn cuộc đấu thì thấy quái nhân phóng chưởng mỗi lúc một mãnh liệt hơn, khác nào những làn sóng điên cuồng xô vào Lăng Trung Ngọc.

Lăng Trung Ngọc cũng huy động thanh trường kiếm nhanh như gió táp không có nhượng bộ chút nào.

Sau một lúc bỗng Lăng Trung Ngọc run bắn người lên lùi lại hai bước.

Đào Vĩnh Trạch giật mình kinh hãi tưởng chàng không chống được nữa.

May mà chàng chỉ lùi hai bước rồi lại giữ được trận thế.

Chương 29: Giữa khuya đi tìm bí lục

Sự thực công lực của Lăng Trung Ngọc đã sút kém Đào Vĩnh Trạch thì bì với quái nhân thế nào được? Nhưng quái nhân đã chiến đấu với Đào Vĩnh Trạch một hồi, chân lực hao tổn không phải ít. Vì thế mà hai bên còn giữ thế quân bình. Có điều võ công của quái nhân rất kỳ ảo và vẫn chiếm được thượng phong.

Lăng Trung Ngọc thấy kém thế khó lòng chống nổi, chàng toan xử dụng Kim Xà trùy, chợt nhớ ra điều gì, liền bụng bảo dạ :

- “Ta nghe giọng lưỡi Giang Mỹ Linh dường như cô không muốn ta hạ sát quái nhân, nhưng nếu không giết y thì tất mình bị đả thương. Biết làm thế nào bây giờ?”

Những tay cao thủ tỷ đấu, chỉ sơ hở hay phân tâm một chút là có thể thất bại ngay.

Bỗng nghe đánh “binh” một tiếng, Lăng Trung Ngọc bị quái nhân đánh trúng một chưởng.

Tu La thần công của quái nhân đã luyện đến bậc thứ bảy. Lúc y phát chưởng có cả khí âm hàn. Nguyên Lăng Trung Ngọc nhờ nội công thâm hậu, chàng còn gắng gượng chống đỡ được lâu. Song chàng trúng chưởng vào hậu tâm. Luồng khí âm hàn xông vào hai huyệt Đại Trùy và Phế Dủ. Người chàng tưởng chừng gặp giá lạnh trong buổi hàn đông, toàn thân run bần bật.

Đào Vĩnh Trạch la lên :

- Hảo huynh đệ! Ráng mà chống chọi lát nữa là ta có thể tiếp viện được.

Lăng Trung Ngọc ráng trấn tĩnh tâm thần đỡ gạt mấy chiêu sau. Thật ra có thể không thể chống được nữa. Chàng nghĩ rằng công lực của quái nhân đã đến trình độ này thì dù có trúng Kim Xà trùy của mình, chưa chắc đã chết bỏ mạng.

Giữa lúc quái nhân phóng hai chưởng liên tiếp vào không gian hất Lăng Trung Ngọc lùi lại đến sáu bảy bước, cơ hồ té xuống bên Đào Vĩnh Trạch.

Lăng Trung Ngọc không kịp nghĩ gì nữa. Chàng ọe lên một tiếng thổ ra một bãi nước miếng rồi giơ tay lên. Lập tức ba mũi Kim Xà trùy bay vọt ra.

Giang Mỹ Linh bật tiếng la hoảng. Quái nhân đột nhiên mất hút không thấy bóng đâu nữa.

Lăng Trung Ngọc đứng ngẩn người ra, xoay mình lại coi bất giác hồn vía lên mây.

Chàng thấy quái nhân đã bắt Giang Mỹ Linh ôm trong tay đang toét miệng ra cười coi rất quái gở.

Nguyên lúc Lăng Trung Ngọc thổ độc chân, Giang Mỹ Linh chạy ra bị quái nhân trông thấy. Y liền bỏ Lăng Trung Ngọc nhảy vọt lại nhanh như điện chớp để bắt Giang Mỹ Linh.

Lăng Trung Ngọc kinh hãi không bút nào tả xiết vội nhảy xổ lại.

Bỗng nghe quái nhân bật lên tràng cười quái gở nói :

- Ha ha! Cô là một vị đại cô nương! Hề hề! Ta muốn lấy cô làm...

Y muốn nói lấy cô làm vợ nhưng chưa hết lời thì đột nhiên trong mình Giang Mỹ Linh dường như phát ra vật gì đáng sợ.

Giữa lúc ấy Lăng Trung Ngọc cũng xoay mình chạy lại. Chàng còn cách quái nhân chừng hai trượng, thấy Giang Mỹ Linh môi miệng lắp bắp không nghe rõ cô nói gì.

Quái nhân đột nhiên la lên một tiếng thật to đặt Giang Mỹ Linh xuống rồi bưng mặt chạy đi như bay. Xem chừng lão hổ thẹn không biết chui vào đâu muốn chạy trốn càng xa càng tốt.

Biến đổi đột ngột này ra ngoài sức tưởng tượng của Lăng Trung Ngọc.

Chỉ trong chớp mắt quái nhân đã trốn vào rừng rậm mất hút.

Lăng Trung Ngọc vừa kinh hãi vừa mừng thầm, nắm lấy tay Giang Mỹ Linh hỏi :

- Cô hăm dọa thế nào mà quái nhân bỏ chạy thục mạng.

Giang Mỹ Linh tủm tỉm cười đáp :

- Tiểu muội không sợ y, dĩ nhiên y phải sợ tiểu muội. Lăng ca đã bị thương vì Tu La thần công của y. Vậy nằm xuống đây mau, để tiểu muội chữa cho.

Giang Mỹ Linh dùng kim châm hút độc ra. Cô lấy một mũi kim châm cắm vào một tử huyệt Lăng Trung Ngọc rồi vận công trục khí âm hàn phát tán ra ngoài.

Đào Vĩnh Trạch thấy thế không khỏi kinh hãi. Tuy lão có học được Tu La thần công mà không hiểu phép “Kim Châm Bạt Độc” để giải cứu. Lão nghĩ thầm trong bụng :

- “Thảo nào Lăng Trung Ngọc được bình yên vô sự, thì ra con nha đầu này đã cứu trị cho gã. Ta mà lấy được bí lục võ công trở về Trung Nguyên phải giết thị đi mới được”.

Lăng Trung Ngọc đã một phen bị thương về Tu La thần công và được chữa khỏi, nên sức chống chọi khí âm hàn cũng tăng lên khá nhiều. Vì thế mà lần này chàng bị thương không đến nổi nghiêm trọng như lần trước.

Sau một lúc Giang Mỹ Linh nhổ kim châm ra nói :

- Lần này Lăng ca chỉ tĩnh dưỡng ba ngày là sẽ hoàn toàn khôi phục sức lực.

Lăng Trung Ngọc đưa mắt nhìn ra thấy Tất Thông đang xếp bằng vận công.

Trên cái đầu trọc của hắn, nhiệt khí bốc lên ùn ùn.

Chàng liền bảo :

- Mỹ Linh! Cô lại cứu trị cho y!

Tất Thông tuy không bị quái nhân đánh trúng, nhưng hít phải khí âm hàn.

Có điều thương thế hắn không nghiêm trọng như Lăng Trung Ngọc. Hắn ỷ mình nội công thâm hậu liền vận nội lực trong người để phát tán chất độc mười phần đã được đến bảy tám.

Hắn vừa thấy Giang Mỹ Linh chữa cho Lăng Trung Ngọc đã kềm chế hết các tử huyệt thì nghĩ bụng :

- “Giả tỷ con nha đầu có ác ý thì thị hạ sát mình thật dễ như chơi”.

Hắn đâm ra khiếp sợ liền tìm lời chối từ :

- Ta không muốn phiền đến Giang cô nương. Lão Đào! Lão giúp ta một tay.

Giang Mỹ Linh cười lạt nói :

- Ngươi đã muốn giữ lấy cái đau khổ trong mấy ngày thì ta cũng chẳng tội gì mà mất chút khí lực.

Đào Vĩnh Trạch biết người bị thương về Tu La thần công thì khí âm bèn ngưng tụ vào những tử huyệt trong mình. Vì thế nên tuy lão không hiểu cách kim châm chế huyệt, song cũng biết phép trị của cô là rất hợp lý.

Lão không muốn vì Tất Thông mà phải hao tổn chân khí, nhưng lại nghĩ thầm :

- “Bây giờ chỉ có mình lão Tất là sống chết với ta. Nếu ta khuyên y nên tiếp thụ cách trị thương của Giang Mỹ Linh thì sau khi khỏi thương, vạn nhất hai đứa nhóc này trở mặt, dù lão không về phe với chúng cũng chẳng chịu ra sức đối địch với Lăng Trung Ngọc”.

Lão nghĩ vậy rồi đành đem công lực bản lãnh trị thương cho Tất Thông. Khi đã giải tán xong khí âm hàn, cả hai người cùng mệt nhoài.

Bỗng nghe tiếng con Kim mao toan rống lên từ phía xa xa, Đào Vĩnh Trạch kinh hãi vô cùng nói :

- Nếu quái nhân kia lại đem hai con quái thú đó tới thì tính mạng chúng ta đều không thể trốn thoát được.

Giang Mỹ Linh cười nói :

- Lão cứ yên tâm. Hắn không trở lại đâu. Bây giờ hắn đang mắc trị thương cho con Kim mao toan.

Đào Vĩnh Trạch giương mắt lên hỏi :

- Giang cô nương! Vừa rồi vì lẽ gì quái nhân lại buông tha cô.

Giang Mỹ Linh đáp :

- Ta có phép khắc chế được hắn nhưng khi nào ta lại nói cho lão hay.

Đào Vĩnh Trạch cụt hứng. Trong lòng lão bán tín bán nghi nhìn Giang Mỹ Linh thì thấy cô ra chiều bí hiểm lạnh lùng. Dù lão đã tung hoành khắp nơi, song lúc này ở trên hoang đảo, lâm vào tình trạng bất trắc, nên lão ngấm ngầm kính sợ.

Đang lúc trầm tịch, bỗng nghe tiếng kêu gào khóc lóc. Mọi người hướng mục quang nhìn về phía đó thì thấy Liệt Hỏa tán nhân đang ôm Vân Nghệ Tử lớn tiếng khóc ròng.

Lăng Trung Ngọc nghĩ bụng :

- “Mình mải nghĩ việc trị thương cho mình mà quên mất Vân Nghệ Tử”.

Chàng vội chạy tới nơi thấy Vân Nghệ Tử sắc mặt lợt lạt, hơi thở chỉ còn thoi thóp. Chàng sờ vào người lão thấy giá lạnh, hiển nhiên khó lòng sống được nữa rồi.

Lăng Trung Ngọc liền đặt tay nắn vào huyệt Mạch Môn trên lưng Vân Nghệ Tử cho y tỉnh lại rồi hỏi :

- Lão còn chuyện gì thắc mắc không?

Vân Nghệ Tử người run lên một lúc, môi miệng mấp máy rồi mở ra.

Liệt Hỏa tán nhân vội kề tai vào miệng y thì nghe thấy giọng nói nhát gừng :

- Xin... thu lượm hài cốt vợ chồng ta... hợp tác với nhau... ngươi cũng liệu về sớm đi... đừng mơ tưởng bí lục võ công gì nữa...

Cặp mắt Vân Nghệ Tử chảy ra hai giọt lệ, giọng nói run run :

- Hỡi ôi!... Thanh nương cùng chết với ta... thật là thảm khốc... Ta nghĩ thẹn với nàng...

Y chưa dứt lời đã nấc lên mấy cái rồi toàn thân cứng đờ.

Liệt Hỏa tán nhân cùng vợ chồng Vân Nghệ Tử và Linh Sơn mỗ mỗ là bốn tên ma đầu vì muốn kiếm bí lục võ công của Võ Hạo Thiên nên cùng nhau kết bạn từ Tây Tạng tới đây. Kết quả là Linh Sơn mỗ mỗ bị than lửa hỏa sơn đốt cháy. Tang Mộc Thanh bị Kim mao toan hút mất cả tủy não. Bây giờ Vân Nghệ Tử lại bị quái nhân quật chết. Chỉ còn lại một mình Liệt Hỏa tán nhân. Nghĩ tình thọ tử hồ bi, trong lòng xúc động, hắn thương tâm vô hạn những muốn chết theo.

Liệt Hỏa tán nhân khóc lóc thảm thiết rất lâu. Mấy người khuyên giải mãi mà hắn không ngăn được dòng lệ.
Lăng Trung Ngọc nói :

- Muốn chữa xong thuyền ít nhất phải mất năm ngày. Chúng ta còn lại năm người phải đồng tâm hiệp lực để đối phó với mọi sự nguy hiểm bất trắc.

Liệt Hỏa tán nhân không biết làm thế nào đành tiến thoái theo mấy người kia.

Đào Vĩnh Trạch trong lòng cũng nao núng không yên. Công lực lão và Tất Thông chưa phục hồi nếu trong mấy ngày quái nhân trở lại công kích thì hậu quả không biết tới đâu mà tưởng tượng. Vì thế lão chỉ còn cách hay nhất là kết liên với Lăng Trung Ngọc cùng Giang Mỹ Linh.

Mọi người thấy Giang Mỹ Linh thần sắc trấn tĩnh, tuyhọ không hiểu cô có phép gì nhưng cũng bớt được nỗi lo âu khủng khiếp đôi chút.

Đoàn người xuống núi vào khu rừng rậm để sắp đặt chỗ ngủ. Đào Vĩnh Trạch cùng Tất Thông và Liệt Hỏa tán nhân nằm chung một màn. Lăng Trung Ngọc vẫn ngủ với Giang Mỹ Linh trong trướng, nhưng ở giữa có ngăn cách bằng một tấm chăn.

Hôm sau Liệt Hỏa tán nhân tìm di hài của Tang Mộc Thanh và theo di mệnh của Vân Nghệ Tử hợp táng hai vợ chồng y vào một chỗ.

Trong khu rừng rậm lại thêm một ngôi mả mới khiến mọi người lòng thêm thảm đạm.

Mấy hôm sau may mắn không gặp tông tích quái nhân xuất hiện, cả Kim mao toan cũng chưa xuống núi. Mọi người yên tâm trị thương.

Đến ngày thứ ba, công lực Lăng Trung Ngọc đã hoàn toàn hồi phục. Đào Vĩnh Trạch mười phần cũng đỡ được bảy tám. Chỉ có Tất Thông chưa thể vận dụng chân lực, song đã đi lại được như thường.

Đêm hôm thứ ba Lăng Trung Ngọc nằm duỗi dài nghĩ lại những chuyện kỳ ngộ mấy bữa vừa qua, chàng trằn trọc không sao ngủ được.

Bỗng nghe tiếng sột soạt, cửa màn bên cạnh bỗng mở ra. Chàng giật mình đánh thót một cái bật tiếng la hoảng :

- Mỹ Linh! Cô đến làm gì vậy?

Giang Mỹ Linh khẽ “hừ” một tiếng rồi bảo nhỏ chàng :

- Đừng có lên tiếng! Đi theo tiểu muội.

Lăng Trung Ngọc rất đỗi kinh nghi. Giang Mỹ Linh nắm lấy vạt áo chàng.

Chàng đành phải theo cô ta ra khỏi trướng.

Trong chỗ ngủ Đào Vĩnh Trạch đêm nay đến lượt Liệt Hỏa tán nhân ở ngoài canh gác.

Giang Mỹ Linh kéo Lăng Trung Ngọc ẩn vào trong đám bụi rậm. Liệt Hỏa tán nhân dường như đã thấy động đang ngơ ngác nhìn bốn phía.

Giang Mỹ Linh đột nhiên bóp cổ họng gáy lên mấy tiếng líu lo nghe rất quái gở. Lập tức trong khu rừng bay ra một con quái điểu. Nó cũng kêu lên mấy tiếng líu lo.

Liệt Hỏa tán nhân mấy ngày liền sợ vỡ mật. Hắn vừa nghe quái điểu kêu vang liền co ro chui vào gốc cây.

Giang Mỹ Linh kéo vai Lăng Trung Ngọc khẽ nói :

- Chúng ta đi thôi!

Lăng Trung Ngọc thi triển khinh công tuyệt đỉnh vọt đi như làn khói tỏa, chớp mắt đã ra ngoài mấy trượng. Bọn Liệt Hỏa tán nhân không hay biết gì hết.

Giang Mỹ Linh nhảy xuống sườn núi, thở phào một cái rồi nói :

- May đêm nay không phải phiên canh của Đào Vĩnh Trạch. Nếu hắn gác ngoài thì bọn mình nhất định không thể qua tai mắt hắn được. Ha ha! Tiểu muội học tiếng kêu của con quái điểu kia có giống không?

Lăng Trung Ngọc cười đáp :

- Cô này tai quái thật! Trời ơi! Cô định đưa ta đi đâu bây giờ?

Giang Mỹ Linh đáp :

- Dĩ nhiên là đi lấy bí lục võ công của Võ Hạo Thiên chứ đi đâu?

Lăng Trung Ngọc càng lấy làm kỳ hỏi :

- Tại sao cô lại biết chỗ cất giấu bí lục?

Giang Mỹ Linh gạt đi :

- Lăng ca đừng hỏi lôi thôi nữa, cứ đi theo tiểu muội là được. Chúng ta muôn ngàn gian khổ đến được chốn này là để kiếm bí lục võ công. Chẳng lẽ lại để Đào lão quái nhanh chân hơn mình ư? Không biết cũng phải tìm kiếm.

Lăng Trung Ngọc ngờ vực, đi theo Giang Mỹ Linh.

Hai người xuống tới chân núi, Giang Mỹ Linh kiếm một đường lên trái núi phía trước. Cô phát lau vạch cỏ mà đi. Cô quanh tả rẻ hữu một lúc thì tới vùng cỏ rậm trong rừng sâu.

Lăng Trung Ngọc hỏi :

- Quái nhân ở trên núi này. Lở ra mình chạm trán hắn thì làm thế nào?

Giang Mỹ Linh cười đáp :

- Sao mà Lăng ca nhát gan thế? Được rồi! Nếu Lăng ca khiếp sợ thì tiểu muội cho mượn thanh kiếm để sử dụng.

Lăng Trung Ngọc toan từ chối thì Giang Mỹ Linh lại nói :

- Lăng ca có thanh kiếm này trong tay thì dù gặp quái nhân kia ít ra cũng còn chống chọi được vài trăm chiêu. Còn tiểu muội dù có chạm trán lão cũng không hề gì.
Lăng Trung Ngọc đón lấy kiếm hỏi :

- Mỹ Linh! Nhất định cô còn có điều gì giấu ta.

Giang Mỹ Linh đáp :

- Nếu tiểu muội muốn giấu Lăng ca thì còn dẫn đến đây làm chi? Lăng ca bất tất phải nóng nảy, rồi tiểu muội sẽ nói cho mà nghe.

Lăng Trung Ngọc xoay chuyển ý nghĩ, chàng nín nhịn không hỏi nữa.

Đi một lúc nữa, Giang Mỹ Linh dừng lại dưới gốc cây cực lớn.

Cây này hình thù rất lạ. Cành lá nó xòe ra như một cái tán khổng lồ che kín một phạm vi mấy mẫu. Ngoài ra lại có mấy cành đứng dựng lên như một ngọn núi. Thân cây to lớn dị thường, mười mấy người ôm không xuể. Còn một điều lạ hơn nữa là xung quanh cây này không có một thứ cây cỏ nào khác, tựa hồ bao nhiêu đất cát khu núi này để hết vào việc nuôi cây lớn đó.

Giang Mỹ Linh ngắm nghía một hồi, nét mặt lộ vẻ vừa kinh hãi vừa mừng thầm. Cô nhìn Lăng Trung Ngọc vẫy tay, rồi trèo lên cây.

Lăng Trung Ngọc rất đỗi hồ nghi tự hỏi :

- “Chẳng lẽ bí lục võ công lại để trên cây này ư?”

Chàng theo cô nhảy lên cây. Hai người lên tới ngọn cây, Giang Mỹ Linh vạch đống lá rậm thấy trên cành này có một chỗ lõm sâu vào.

Giang Mỹ Linh đưa tay ra sờ soạng một lúc, chỗ lõm đó đột nhiên hở ra một cái cửa động.

Lăng Trung Ngọc nhìn vào thì ra cây này rỗng ruột.

Giang Mỹ Linh la lên :

- Đúng lắm! Quả nhiên tiểu muội tìm ra rồi!

Đột nhiên cô chui vào trong lòng cây.

Lăng Trung Ngọc không kịp hỏi cũng chui vào theo. Hai người thi triển Bích Hổ công dán bụng vào cành cây từ từ tụt xuống. Khi đặt chân tới đất thì trước mặt hiện ra một đường hầm.

Trong đường hầm nhìn chẳng thấy gì lạ, chỉ một màu tối đen. Trong cái khủng khiếp lại thêm mấy phần thần bí.

Giang Mỹ Linh lấy một chuỗi dạ minh châu có thể soi sáng trong phạm vi một thước. Cô khẽ nói :

- Tiến vào nữa đi!

Lăng Trung Ngọc đứng yên không nhúc nhích, lạnh lùng hỏi :

- Mỹ Linh! Đến bây giờ mà cô còn chưa nói thực với ta ư? Phải chăng trước kia cô đã có một lần vào đây?

Giang Mỹ Linh cười đáp :

- Nếu tiểu muội đã đến hải đảo này thì bất tất phải đi theo Lăng ca.

Lăng Trung Ngọc thấy cô đi thuyền say sóng thì quả nhiên cô chưa có chút kinh nghiệm nào về đường hàng hải. Chàng càng nghi hoặc hỏi :

- Cô chưa tới bao giờ sao lại tìm ra chỗ ẩn bí này.

Giang Mỹ Linh chỉ cười mà không đáp.

Lăng Trung Ngọc tức mình to tiếng :

- Ta dấn thân vào chỗ nguy hiểm thập tử nhất sanh đưa cô đi tìm bí lục võ công mà cô giấu ta hết mọi sự, coi ta như người ngoài. Được rồi! Bây giờ cô lấy được võ công chả cần gì ta. Chúng ta chia tay từ đây. Cô cứ tự tiện đi vào.

Giang Mỹ Linh kéo chàng lại cười nói :

- Làm gì mà nóng thế! Mấy bữa trước tiểu muội chưa nắm chắc tìm thấy chỗ này, bây giờ thì có thể nói được.

Cô ngừng lại một chút bỗng đổi thành giọng nghiêm trọng chậm rãi tiếp :

- Bí lục võ công không phải cất giấu ở đây. Tiểu muội đi tìm quái nhân đó.

Lăng Trung Ngọc giật mình ngơ ngác hỏi :

- Đi tìm quái nhân ư?

Giang Mỹ Linh đáp :

- Bước tiên đồ là phước hay họa chưa thể biết trước được. Nếu tìm lầm người thì cả đôi ta khó lòng toàn mạng. Tiểu muội không muốn làm liên lụy đến Lăng ca. Lăng ca bằng muốn, bỏ đi tiểu muội cũng không ngăn trở.

Lăng Trung Ngọc nói :

- Vụ này là nghĩa làm sao? Ta chỉ cần cô nói cho biết rõ, chứ ta không phải hạng người úy tử tham sanh.

Giang Mỹ Linh nói :

- Hay lắm! Vậy chúng ta đi thôi!

Cô vừa đi vừa nói :

- Câu chuyện về Võ Hạo Thiên, Lăng ca đã biết sơ qua. Ngày trước lão nhân gia bị bại dưới thanh kiếm của Địch Phương Thanh và bị trọng thương.

Người thời bấy giờ đều đã chết hết. Ai ngờ lão trốn ra ngoài hoang đảo, điều bí mật này chỉ có nhà tiểu muội là biết mà thôi. Vì thế mấy đời nhà tiểu muội đều muốn tìm thấy hải đảo mà lão ở trước để lấy bí lục về.

Hơn hai trăm năm, hết toán này đến toán khác ra biển tìm kiếm, nhưng khác nào đáy biển mò kim. Tính ra những người này vào hàng thúc tổ của tiểu muội.

Các vị đó phiêu lưu mấy năm trên bể, sau cũng tìm đến được huyệt động mà Võ Hạo Thiên đã ở ngày trước hãy còn để dấu vết.

Cô ngừng lại một chút rồi nói tiếp :

- Nhưng võ công bí lục của Võ Hạo Thiên giấu tại nơi nào vẫn chưa ai tìm ra được. Những vị đó ở lại trên đảo này chỉnh đốn lại huyệt động. Vì muốn phòng bị dã thú hay người ngoài xâm nhập nên bít kín cửa động cũ. Ngoài ra còn mở một đường hầm để thông lên đảo qua một lối độc nhất, là cái cây lớn này, còn đường hầm là chỗ chúng ta đứng đây. Hết năm này qua năm khác những người trước đã đào bới khắp nơi trong huyệt động của Võ Hạo Thiên ra đến hải đảo đều không thấy bí lục đâu. Ngày giờ thấm thoát đã mấy chục năm, hai anh em thúc tổ của tiểu muội lúc tới đây vào trạc trung niên, đã trở thành người già cả. Sau hai người nghĩ ra một biện pháp quyết định để ông em ở lại còn ông anh quay về báo tin để bọn thanh niên đến đây tìm kiếm.

Lăng Trung Ngọc thấy Giang Mỹ Linh kể tới đây ngừng lại chàng liền thúc giục :

- Rồi sao sao nữa?

Giang Mỹ Linh kể tiếp :

- Ông anh đang đi biển gặp cá kình đánh lật thuyền rồi lại bị giặc biển cướp bóc, bao phen nguy hiểm. Ông phiêu lưu trên mặt biển gần mười năm mới về được tới nhà. Lúc ra đi ông còn là một thanh niên chưa đầy ba mươi, mà lúc trở về đã thành ông già tóc bạc. Ông này có trí nhớ hơn người, vẽ lại thành một bản đồ trên đảo, ghi rất rõ ràng những chỗ ẩn bí trong huyệt động.

Cô ngừng lại một chút rồi tiếp :

- Khi ấy gia phụ vừa đến tuổi trưởng thành và thông minh hơn người, võ công lại cao thâm hơn những anh em đồng hành. Bản địa đồ này do gia phụ cất giữ. Gia phụ toan ra biển ngay nhưng tổ phụ tuổi cao, mà chưa có cháu. Gia phụ phải kết hôn rồi mới ra biển.

Giang Mỹ Linh nói đến đây đột nhiên khóc ròng.

Lăng Trung Ngọc bây giờ tuy đã đoán ra được vài phần về quái nhân kia có mối liên quan với Giang Mỹ Linh, nhưng chưa thể xác định được. Đối với quái nhân, chàng chẳng thể không đề phòng cẩn thận vì chàng sợ tiếng khóc của cô làm kinh động lão. Vạn nhất mà lão theo đường hầm đi ra tập kích thì nguy hiểm biết là chừng nào.

Lần này Giang Mỹ Linh chưa nói hết đầu đuôi, chàng sợ cô cũng bị uổng mạng liền kiếm lời an ủi :

- Việc dĩ vãng đã qua rồi. Cô có mối thương tâm gì, thủng thẳng nói cho ta nghe.

Giang Mỹ Linh gạt lệ đứng tưạ vào Lăng Trung Ngọc kể tiếp :

- Không ngờ tiểu muội ra đời được một năm thì trong nhà bị thảm họa. Toàn gia lớn bé đều bị Đào Vĩnh Trạch giết không còn một mạng. Khi đó chỉ mình gia mẫu trốn thoát. Bao nhiêu hy vọng báo thù đều ký thác vào mình tiểu muội. Đến khi tiểu muội biết chữ, gia mẫu liền dạy tiểu muội coi bản đồ này. Tiểu muội nhớ kỹ rồi, người liền đốt bản đồ đi và bảo tiểu muội: “Trên đời hiện nay chỉ có mình hài nhi là biết những điều bí mật trên hải đảo. Bản đồ đốt đi rồi, ngươi mà kín tiếng không nói ra thì sau này không còn một người nào hay biết. Ngươi ráng đến hải đảo để tìm thúc tổ. Nếu lão nhân gia chết rồi thì cứ theo đường địa đạo tiến vào rồi ở nguyên trong động tìm cho thấy bí lục võ công đặng báo thù tuyết hận”. Gia mẫu còn dặn dò mọi nỗi rồi chẳng bao lâu người cũng qui tiên. Năm ấy tiểu muội mới mười bảy tuổi. Sau ba năm tiểu muội mới có cơ hội gặp Lăng ca và bữa nay coi như tâm nguyện đã đạt vì vào được tới chốn này.

Giang Mỹ Linh nói tới đây, ngừng lại một chút rồi hỏi :

- Bây giờ tiểu muội đã nói rõ ngọn ngành cho Lăng ca nghe, Lăng ca còn ngờ vực điều gì nữa không?

Lăng Trung Ngọc nghĩ bụng :

- “Thảo nào cô này chưa ra hải đảo bao giờ mà đã thuộc hết địa hình địa thế”.

Chàng thấy cô tín nhiệm mình tột độ thì không khỏi cảm động nói :

- Bất luận tiền đồ nguy hiểm tới đâu! Mỹ Linh! Tiểu huynh nhất định đi với cô.

Chương 30: Tránh nguy nan mạo xưng vợ chồng

Giang Mỹ Linh nắm chặt lấy hai tay Lăng Trung Ngọc khẽ nói :

- Trung Ngọc ca! Ca ca thật hết lòng với tiểu muội.

Lăng Trung Ngọc động tâm hỏi lại :

- Giang muội nói thế thì lệnh thúc tổ nếu còn sống...

Giang Mỹ Linh ngắt lời :

- Nếu y còn thì năm nay đã ngoại tám mươi.

Lăng Trung Ngọc nói :

- Nhưng quái nhân kia xem ra nhiều lắm cũng chưa tới năm chục tuổi.

Giang Mỹ Linh đáp :

- Chính thế! Vì vậy mà tiểu muội không dám nhận y.

Quái nhân kia hiển nhiên không phải là thúc tổ Giang Mỹ Linh vậy lão là ai?

Sao lão biết chỗ bí ẩn này? Vì thế mà Lăng Trung Ngọc tuy đã giải trừ được mối hoài nghi với Giang Mỹ Linh, chàng cảm thấy vụ này thần bí khôn lường.

Hai người đi một lúc thì phát giác ra phía trước có một cái cửa đá, Giang Mỹ Linh nói :

- Lát nữa chúng ta vào qua cửa kia hoặc giả sẽ biết rõ chân tình.

Cô giơ hai tay ra sờ soạn cơ quan thì đột nhiên có tiếng lách cách vang lên.

Cánh cửa đá mở ra.

Giang Mỹ Linh giật mình kinh hãi. Trong bóng tối nghe đánh véo một tiếng.

Một cây trường tiên nhằm cô đánh tới.

Lăng Trung Ngọc vội nhảy xổ lại một tay nắm lấy ngọn roi. Không ngờ luồng lực đạo của đối phương cương mãnh phi thường, và ở trong bóng tối ngọn roi đột nhiên bay ra bất ngờ khiến chàng không kịp đề phòng. Tuy chàng nắm được ngọn roi nhưng bị nó quấn lấy rồi người đầu kia kéo tuột vào trong.

Giữa lúc ấy bỗng nghe đánh sầm một tiếng, cánh cửa đá lại đóng chặt thành ra Giang Mỹ Linh còn ở ngoài cửa.

Lăng Trung Ngọc bị cây roi người kia quấn lấy kéo đi tuy chàng biết lực đạo đối phương ghê gớm vô cùng, nhưng tâm thần chàng cảm giác ngay đối phương không phải quái nhân lúc trước.

Công lực người này tuy tinh thâm nhưng vị tất đã hơn chàng. Chàng liền dùng phép “Thiên Cân Trụy” đứng vững xoay mình gỡ trường tiên ra, quát hỏi :

- Ngươi là ai?

Trong bóng tối có tiếng cười the hté đáp :

- Ta ở trong này, ngươi đui mắt rồi hay sao mà không nhìn rõ.

Nghe thanh âm dường như là một mụ già. Lăng Trung Ngọc cũng lấy làm kỳ. Tuy mụ nói khẩu âm tỉnh Thiểm Tây, nhưng nghe rất cứng cỏi, nó còn chói tai hơn quái nhân nhiều.

Lăng Trung Ngọc trấn tĩnh tâm thần. Chàng tiến vào địa đạo đã lâu mắt quen bóng tối. Hơn nữa trong thạch thất có ánh sáng lờ mờ chàng nhìn thấy căn thạch thất này sâu đến mấy trượng.

Mụ già kia ngồi trong góc nhà tựa vào tường vách. Tóc chấm vai, mũi nhô cao lên, mắt phát ra ánh sáng xanh biếc. Quả nhiên mụ không giống người Trung Quốc.

Tình hình mỗi lúc một thêm kỳ bí quái đản. Lăng Trung Ngọc không khi nào ngĩ tới chuyện này. Ngoài quái nhân kia lại thêm quái nhân nữa.

Mụ già bỗng quát hỏi :

- Ngươi có buông tay ra không?

Mụ giật mạnh cây trường tiên một cái. Công lực hai người ngang nhau.

Lăng Trung Ngọc không nắm chắc liền bị mụ giật ra. Cây trường tiên lại rít lên veo véo nhắm quất tới Lăng Trung Ngọc.

Lăng Trung Ngọc rút trường kiếm ra la lên :

- Lão tiền bối! Bọn tại hạ tới đây tuyệt không có ác ý gì hết.

Mụ già khi nào chịu nghe lời phân giải. Mụ quất cây trường tiên mỗi lúc một cấp bách hơn.

Lăng Trung Ngọc đành vung kiếm lên chống cự.

Mụ già vẫn ngồi dưới đất sử cây trường tiên.

Lăng Trung Ngọc rất lấy làm kỳ tự hỏi :

- “Tại sao mụ không đứng dậy?”

Tiên pháp mụ già tuy lợi hại nhưng vì ngồi dưới đất, trường tiên vung ra chỉ uy hiếp Lăng Trung Ngọc được ba mặt nên chàng phòng ngự một cách dễ dàng.

Lăng Trung Ngọc động tâm. Chàng thi triển thân pháp cực kỳ mau lẹ quanh đi mấy vòng rồi đột nhiên dừng lại nín thở.

Mụ già dường như cảm thấy đối phương tự nhiên mất hút không biết biến vào phương nào. Mụ đánh luôn mấy tiên vẫn không trúng Lăng Trung Ngọc.

Lăng Trung Ngọc bụng bảo dạ :

- “Té ra mụ này đui mắt. Thảo nào mụ thấy mình vừa tới liền hỏi mình có đui mắt không?”

Giang Mỹ Linh vẫn còn ở bên ngoài chưa vào được mà cũng không nghe thấy nàng kêu gọi, Lăng Trung Ngọc lẩm bẩm :

- Chẳng lẽ ngoài cửa đá này còn có cơ quan, hay là Giang Mỹ Linh ở bên ngoài gặp nguy hiểm rồi?

Chàng không khỏi bồn chồn trong dạ.

Giữa lúc ấy mụ già đột nhiên phóng ra một roi đánh tới trước mặt chàng.

Nguyên thính giác người đui đặc biệt linh mẫn. Mụ đã nghe tiếng hô hấp của Lăng Trung Ngọc.

Lăng Trung Ngọc la lên :

- Tại hạ đã không có ác ý mà sao tiền bối còn bức bách hoài?

Mụ già lạnh lùng hỏi lại :

- Ngươi tới đây làm chi?

Lăng Trung Ngọc đáp :

- Tại hạ đến thăm một người bạn.

Mụ già hắng giọng một tiếng rồi hỏi :

- Ngươi có biết ta là ai không?

Lăng Trung Ngọc đáp :

- Tại hạ đang muốn hỏi điều đó.

Mụ già cười lạt nói :

- Ngươi đã không biết ta sao mà còn dám vào đây? Ngươi tìm bạn bè nào? Ta coi chừng ngươi chỉ vì bí lục võ công của Võ Hạo Thiên mà vào đây.

Lăng Trung Ngọc đáp :

- Đúng thế! Nhưng người muốn kiếm bí lục võ công không phải tại hạ, mà tại hạ chỉ đi theo một người chủ đích.

Chàng định nói tên họ Giang Mỹ Linh ra để xem bà già này có mối liên quan gì với nhà họ Giang không. Ngờ đâu chàng chưa dứt lời mụ già đã quát lên như sấm :

- Ta đã sớm biết ngươi là hạng người nào rồi! Ngươi vào tới đây quyết không thể toàn mạng đâu.

Mụ huy động cây trường tiên, không để chàng nói thêm câu nào nữa, quất veo véo như gió táp mưa sa.

Lăng Trung Ngọc nghĩ bụng :

- “Chuyện này trong lúc nhất thời khó mà nói cho rõ được. Ta phải kềm chế mụ trước rồi sẽ tính”.

Bản lãnh mụ già rất cao cường, nhưng cặp mắt đui mù lại nửa người tê liệt không hành động được.

Lăng Trung Ngọc thay đổi thân pháp mấy lần, không ngớt cải biến phương hướng tấn công. Chỉ trong khoảnh khắc chàng tiến vào gần còn cách mụ già không đầy một trượng.

Mụ già đột nhiên hú lên một tiếng dài. Lập tức con Kim mao toan gầm lên một tiếng.

Lăng Trung Ngọc giật mình kinh hãi. Mụ già có con Kim mao toan trợ lực thì chàng khó lòng đối phó được.

Chớp mắt con Kim mao toan đã nhảy xổ lại.

Lăng Trung Ngọc vung kiếm nghênh địch. Con Kim mao toan đột nhiên dừng lại. Nó gầm lên một tiếng rồi đứng yên.

Nguyên con Kim mao toan này đã nhận ra Lăng Trung Ngọc. Bữa trước chàng tha nó không giết. Nó là giống vật có linh tính đã nhận ra ân nhân nên không muốn gia hại.

Mụ già quát lên :

- Con súc sinh! Không cắn chết gã đi còn chờ gì nữa?

Con Kim mao toan ăng ẳng mấy tiếng. Chẳng những nó không cắn Lăng Trung Ngọc mà còn cúp đuôi chạy đi.

Lăng Trung Ngọc cười hỏi :

- Tiền bối coi đó! Đến con Kim mao toan hung dữ là thế mà còn nguyện ý kết bạn với tại hạ. Sao tiền bối không chịu nói chuyện tử tế.

Mụ già nghe thanh âm biết rõ phương, lập tức vung roi quất liền.

Lăng Trung Ngọc nhảy vọt lên không. Mụ già ngồi dưới đất, trường tiên không đánh tới nơi.

Khinh công của Lăng Trung Ngọc đã đến độ tuyệt vời. Chàng nhảy vọt lên như mớ bông cơ hồ không nghe rõ tiếng động.

Mụ già không biết đối phương ở phướng nào, cầm trường tiên vụt loạn xạ.

Lăng Trung Ngọc còn lơ lửng trên không đã chuyển mình đi, dùng thế sét đánh không kịp bưng tai đột nhiên nhảy xuống chụp vào huyệt Mạch Môn mụ già, khoa tay đoạt lấy cây trường tiên.

Chàng toan điểm huyệt mụ thì bất thình lình cảm thấy một luồng kình lực rất mạnh xô tới khiến thân thể chàng phát lạnh. Chàng vội lộn người đi nhảy vọt trở ra.

Bỗng nghe quái nhân cất tiếng hỏi :

- Má má! Má má làm sao thế?

Mụ già đáp :

- Suýt nữa ta bị thằng lỏi đó đánh chết. Nó khinh mạn ta quá chừng! Ngươi giết nó đi cho ta.

Mụ nói câu sau cùng, thanh âm cực kỳ lạnh lẽo khiến người nghe phải ớn da gà.

Quái nhân gầm lên một tiếng thật to, vung cây binh khí vàng rực đột nhiên nhảy xổ lại ra chiêu “Thái Sơn Áp Đỉnh” đập xuống Lăng Trung Ngọc.

Lăng Trung Ngọc kinh hãi nghĩ thầm :

- “Thằng cha này sử dụng cây Độc cước đồng nhân (người một chân bằng đồng)”.

Nguyên Độc cước đồng nhân rất trầm trọng, chẳng những nó có thể dùng làm cây đồng côn mà còn làm lá mộc để đón đỡ. Cái đó chưa có gì đáng kể lợi hại nhất là người cao thủ thường dùng độc cước đồng nhân là điểm huyệt.
Nguyên binh khí này trầm trọng khó bề sử dụng linh hoạt nên khinh công và nội công người dùng đồng nhân điểm huyệt phải đến mức độ tuyệt đối cao thâm cầm nó nhẹ như không.

Lăng Trung Ngọc từ ngày bước chân vào chốn giang hồ, đây là lần đầu tiên chàng gặp thứ binh khí kỳ dị này.

Đồng nhân đã trầm trọng mà thần lực của quái nhân lại ghê gớm. Lăng Trung Ngọc phải huy động kiếm pháp thượng thừa cực kỳ tinh diệu để chống chọi.

Chỉ trong chớp mắt chàng đã tấn công mười mấy chiêu liên tục.

Tiếng đồng théo chạm nhau đinh tai nhức óc. Nội lực của quái nhân xô đến như sóng cồn liên miên không ngớt. Mới trong khoảng khắc mà cánh tay Lăng Trung Ngọc đã cảm thấy tê chồn.

Lăng Trung Ngọc phải dùng kiếm pháp nhẹ nhàng vì chàng tuy lượng công lực mình kém đối phương xa, cần tránh những đòn đánh tới. Ngờ đâu kiếm chiêu của chàng tuy hời hợt mà gần cốt cũng bị chấn động.

Lăng Trung Ngọc la lên :

- Các hạ hãy để cho tại hạ nói rõ rồi hãy động thủ được không?

Quái nhân thét lớn :

- Ngươi dám lén vào đường hầm thì bất luận nói gì ta cũng không thể tha được.

Miệng hắn nói mà tay hắn không ngớt tấn công vũ bão. Hắn phóng cây đồng nhân ra một phát đột nhiên cơ quan rung chuyển. Mười ngón tay thình lình cử động. Đồng thời nó nhằm điểm vào những huyệt đạo Lăng Trung Ngọc.

Lăng Trung Ngọc bắt buộc phải lùi lại, chàng không dám phân tâm mở miệng nói nữa, chỉ phát huy toàn lực liều chết chống đối và nghĩ thầm trong bụng :

- “Té ra mụ đàn bà người nước ngoài kia là mẫu thân hắn. Vậy hắn đúng là thúc tổ Giang Mỹ Linh, không hiểu mẹ con hắn làm thế nào đến được hải đảo này?”

Kể ra bản lãnh của Lăng Trung Ngọc cũng không vừa. Nếu quái nhân công kích bằng tay không thì chàng có thể dùng kiếm chống chọi được đến dự trăm chiêu nhưng hiện giờ chàng phải chống đỡ với cây độc cước đồng nhân thì chưa đầy 50 chiêu đã cảm thấy khó lòng đối phó.

Sau một lúc nữa, Lăng Trung Ngọc lại thấy một hiện tượng rất kỳ quái là thanh trường kiếm của chàng dần dần biến thành lạnh toát như băng. Luồng khí âm hàn này liền theo đốc kiếm chuyển vào lòng bàn tay chàng.

Nguyên quái nhân này luyện Tu La thần công tuy còn kém Đào Vĩnh Trạch một chút nhưng bản lãnh “Cách vật truyền công” của hắn lại cao siêu gấp hai Đào Vĩnh Trạch. Lăng Trung Ngọc trong lòng xao xuyến la thầm :

- “Không ngờ ta lại bỏ mạng một cách mịt mờ ở chốn này”.

Chàng liều chết chống chọi, toàn thân lạnh buốt mà mồ hôi toát ra như tắm.

Giữa lúc nguy hiểm phi thường, đột nhiên trong thạch động có một chút tia sáng lóe ra rồi tiếng bước chân từ phía trong vọng ra.

Quái nhân ngơ ngác một chút rồi bỏ Lăng Trung Ngọc trở gót chạy vào ngay.

Mụ già quát lớn :

- Ngươi là ai? Sao lại ở phía trong đi ra được?

Lúc này Giang Mỹ Linh đã ngăn chận quái nhân lại.

Nguyên sau khi cửa đá ngoài đường hầm bị mụ già đóng lại rồi, Giang Mỹ Linh may tìm ra được một lối thông lộ khác, cô đi quanh vòng ra cửa sau thạch động mà vào.

Trong thạch động Giang Mỹ Linh phát hiện ra nhiều thứ có liên quan đến nhà họ Giang và cô xác định quái nhân là ai rồi.

Cô la lên hỏi :

- Trọng Tử thúc tổ đâu! Các ngươi là ai mà dám đến chiếm cứ huyệt động của thúc tổ ta?

Mụ già cực kỳ kinh hãi lớn tiếng hỏi lại :

- Sao? Ngươi kêu ai bằng thúc tổ?

Giang Mỹ Linh đáp :

- Ta là cháu gái đời thứ mười một của thủy tổ Thẩm Kháng Thiên Giang Trọng Tử là thúc tổ ta.

Mụ già nói :

- Thế ra ngươi là thân nhân của chúng ta rồi! Trọng Tử là trượng phu ta. Miện Quí là con ta đó.

Quái nhân liệng cây đồng nhân xuống, lộ vẻ cực kỳ bẽn lẽn.

Giang Mỹ Linh nói :

- Thúc thúc! Thúc thúc còn chưa nhận điệt nữ ư? Thúc thúc hãy coi cho rõ tấm kim bài này.

Quái nhân thẹn thùng đáp :

- Ta không biết ngươi là điệt nữ ta. Hôm ấy...

Giang Mỹ Linh gạt đi :

- Điệt nữ cũng không biết thúc tổ còn có dõng dõi ở đây. Cả hai đều không hiểu nhau, bất tất nhắc làm chi.

Nguyên năm chục năm về trước đây, hai anh em họ Giang cùng tới hải đảo này. Ông anh là Giang Bá Tử, ông em là Giang Trọng Tử.

Giang Trọng Tử ở trên đảo này hết năm này qua năm khác thủy chung vẫn không tìm thấy bí lục võ công của Võ Hạo Thiên, nhưng vẫn tuân giữ lời giao ước định với ca ca chờ con cháu nhà họ Giang đến đây tìm lão. Dù lão ở trên đảo vô cùng tịch mịch nhưng có chết cũng đành chứ không dám bỏ đi.

Trọng Tử cứu được một thiếu nữ người A Lạp Bá rồi bắt nàng thành thân.

Đến năm sau sinh một đứa con trai lão nhớ cố hương không bút nào tả xiết mới đặt tên cho con là Miện Qui.

Giang Bá Tử và em là Giang Trọng Tử mỗi người đều có một vật trang sức giống nhau để làm tiêu chỉ cho nhà họ Giang, tức là đôi thể kim bài nhỏ.

Lúc hai anh em chia tay vì sợ sau này lỡ có người biết chỗ bí mật này, giả mạo con cháu họ Giang trà trộn vào đây nên anh em cùng giao ước với nhau :

Giang Bá Tử mà về được đến cố hương thì giao thẻ bài lại để con cháu cầm ra hải đảo mà nhận nhau cho khỏi lầm lẫn. Vì thế mà bữa trước quái nhân (tức Miện Qui) phát giác ra trên cổ Giang Mỹ Linh có đeo thẻ vàng, hắn mắc cỡ không biết chui vào đâu được liền vội vả bỏ chạy đi ngay.

Bây giờ Giang Miện Qui hiểu Giang Mỹ Linh là điệt nữ thì trong lòng vừa hoan hỉ vừa bi thương, hắn nói :

- Thúc tổ người mất sớm rồi, phần mộ trong khu rừng đó là mộ người đấy.

Lăng Trung Ngọc điều dưỡng xong thấy chú cháu nhận nhau liền tiến gần lại, chàng tưởng Giang Miện Qui sẽ tiếp đãi mình tử tế.

Ngờ đâu Miện Qui trợn cặp mắt quái gở lên hỏi :

- Gã có phải người họ Giang không?

Giang Mỹ Linh ngập ngừng :

- Không phải! Y... y...

Cô chưa dứt lời thì Giang Miện Qui đã quát lớn :

- Sao ngươi lại dẫn người ngoài vào đây!

Đột nhiên lão gầm lên một tiếng vươn bàn tay to tướng chụp xuống Lăng Trung Ngọc.Giang Mỹ Linh vội ngăn cản giữa hai bên nhưng thủ pháp Miện Qui mau lẹ quá chừng, tuy hắn bị Giang Mỹ Linh cản trở cũng vòng tay nắm được áo Lăng Trung Ngọc và kéo rách ra. May có Giang Mỹ Linh cản trở một chút không thì Lăng Trung Ngọc chưa kịp đề phòng có khi bị lão bóp gãy xương sườn rồi.

Giang Mỹ Linh la lên :

- Y là người bạn tốt của điệt nữ.

Giang Miện Qui tức giận nói :

- Bạn tốt cũng không được. Ngươi quên lời di ngôn của Tổ tôn rồi sao. Bí lục võ công của Võ Hạo Thiên tuyệt đối không để người ngoài dòm ngó. Trái đảo này không cho một người ngoài họ nào bước chân lên. Gã đã không phải thân quyến của họ Giang thì nhất định không để y sống mà ra khỏi đây.

Giang Mỹ Linh bồn chồn không biết làm thế nào cô đành nói liều :

- Thúc thúc! Y là điệt nữ tế của thúc thúc đó.

Giang Miện Qui sửng sốt miệng lắp bắp :

- Sao ngươi không nói trước? Suýt nữa ta đập chết gã rồi!

Giang Mỹ Linh hai má ửng hồng làm vẻ thẹn thò, bĩu môi cười nói :

- Điệt nữ đã bảo y là người bạn rất thân của điệt nữ. Vậy mà thúc thúc không hiểu ý ư?

Giang Miện Qui cười nói :

- Nếu vậy thì y không phải người ngoài nữa. Cháu rể ngoan ngoãn của ta ơi! Cháu lại đây! Vừa rồi ta làm cháu hết hồn phải không?

Lăng Trung Ngọc cực kỳ bẽn lẽn, chàng ở vào tình trạng thừa nhận cũng dở mà không thừa nhận cũng dở. Nhưng so ra thì không thừa nhận tất bị quái nhân giết chết. Chàng đành lẳng lặng không nói gì, tựa hồ mặc nhiên thừa nhận.

Giang Miện Qui cười khanh khách hỏi :

- Các ngươi kết hôn đã bao lâu?

Giang Mỹ Linh đáp :

- Được một năm lẻ mười ngày rồi.

Lăng Trung Ngọc tính ra ngày đầu tiên chàng gặp gỡ Giang Mỹ Linh đến nay quả đúng một năm mười ngày.

Chàng nghĩ thầm trong bụng :

- “Cô ả này nhớ rõ ràng cả! Mình tưởng cô buột miệng nói quanh. Té ra cô kể ngày kết bạn đầu tiên là ngày kết hôn”.

Giang Miện Qui cười hỏi :

- Lấy nhau một năm mười ngày rồi. Thời gian nào phải ngắn ngủi mà hãy còn thọn thẹn như vậy?

Lăng Trung Ngọc không biết làm thế nào đành liền cất tiếng gọi :

- Thúc thúc!

Rồi chàng làm đại lễ bái kiến lão bà bà.

Lão bà bà vui sướng cười ha hả. Bao nhiêu mối hờn giận Lăng Trung Ngọc đều tiêu tan hết.

Lăng Trung Ngọc hỏi :

- Thái thúc bà! Có phải thái thúc bà khi luyện không đúng trình độ đến nỗi bị tẩu hỏa nhập ma không?

Bà già đáp :

- Đúng thế! Sao ngươi biết?

Lăng Trung Ngọc nói :

- Sư phụ vãn bối đã truyền phép giải mối nguy cơ này. Thái thúc bà thử vận dụng công phu của vãn bối coi.

Mẹ con Giang Miện Qui được Lăng Trung Ngọc truyền thụ nội công tâm pháp chính tông thì mừng rỡ quá chừng! Giang Miện Qui cũng đem võ công của nhà họ Giang dạy Lăng Trung Ngọc.

Bà già cười nói :

- Hai đứa đã bị ngươi làm cho khiếp sợ, ngươi phải để cho chúng nghỉ ngơi đã.

Giang Miện Qui bật lửa thắp nến lên nói :

- Mỹ Linh! Ta dẫn các ngươi đi coi căn nhà này.

Cây nến thắp đây Miện Qui đã dùng mở bò rừng chế ra, thắp sáng trưng.

Lăng Trung Ngọc cùng Giang Mỹ Linh theo sau Miện Qui. Chàng thấy đường lối chi chít. Chỗ nào cũng có cơ quan mai phục. Đây là nơi ngày trước Võ Hạo Thiên đã dựng ra, sau lại được anh em Giang Bá Tử, Giang Trọng Tử sửa sang nhiều lần Lăng Trung Ngọc tự nghĩ :

- “Nếu mình không được Giang Mỹ Linh cộng sự thì đừng nói đến chuyện không tìm thấy huyệt động, dù tìm thấy mà tiến vào nhất định phải bỏ mạng”.

Phía trong càng rộng rãi. Mấy căn thạch thất đã được hai đời họ Giang kinh doanh. Đồ dùng hằng ngày hoặc chỉ bằng đá hoặc bằng đất nung kể ra cũng đủ.

Giang Miện Qui thu dọn xong rồi trải tấm da thú lên trên lò lửa. Hắn còn cắm đủ hoa vào bình sành và thắp mấy cây nến hồng cho có vẻ tân phòng.

Hắn lấy rượu ướp bằng trái cây và bánh làm bằng thịt ra cười nói :

- Các ngươi mới về nhà lần đầu tức là tân nhân. Ta phải tiếp đãi mà chúc mừng.

Lăng Trung Ngọc không lẽ chối từ, đành nâng chung uống rượu rất là hoan hỉ.

- Ta không quấy rầy các ngươi nữa. Ta chúc các ngươi ngủ ngoan mà mau sinh quí tử.

Hắn là người sơn dã chất phác, tính tình thẳng thắn, nghĩ sao nói vậy làm cho Lăng Trung Ngọc thẹn quá mặt đỏ ra đến mang tai.

Giang Miện Qui ra khỏi nhà thạch thất tiện tay khép cửa lại. Giang Mỹ Linh gạt tàn cây nến sáp hai má đỏ bừng, khẽ hỏi :

- Trung Ngọc ca! Ca ca có buồn tiểu muội không?

- Tiểu huynh không biết nhà họ Giang có lệ cấm. Vi bằng biết sớm đã không tới hải đảo này.

Giang Mỹ Linh đang đắm đuối nhìn Lăng Trung Ngọc, nghe chàng nói vậy lập tức sắc mặt lợt lạt. Hai hạt lệ nhỏ xuống, cô khẽ nói bằng một giọng rất buồn thảm :

- Tiểu muội cũng biết mình không xứng đáng với ca ca. Chắc trong bụng ca ca đang thóa mạ tiểu muội là đứa mặt dầy.

Lăng Trung Ngọc thấy cô tủi hổ đáng thương, không khỏi bâng khuâng trong bụng suýt nữa chàng giơ tay ra đỡ lấy người cô. Nhưng chàng nhẫn nại được, nghiêm nét mặt nói :

- Mỹ Linh! Muội muội đừng nói thế. Trước khi tiểu huynh gặp muội muội trong lòng đã có người rồi. Muội muội đã đẹp như hoa và thông minh tuyệt đỉnh. Sau này tất có người hơn ta gấp mười gấp trăm theo đuổi muội muội để cầu lấy một cái đuôi con mắt. Muội muội bất tất phải quan tâm đến ta.

Giang Mỹ Linh nước mắt chảy quanh nói :

- Tiểu muội cũng biết ca ca đã có người trong thâm tâm rồi, nhưng tiểu muội sợ thúc thúc mà phải nói vậy. Bây giờ biết làm thế nào?

Lăng Trung Ngọc nói :

- Ta rất cảm động về hảo ý của cô. Nếu cô không ruồng bỏ ta...

Giang Mỹ Linh ngẩng đầu lên hỏi :

- Sao?

Lăng Trung Ngọc đáp :

- Ta nhiều hơn cô mấy tuổi. Cô mà không ruồng bỏ thì chúng ta kêu nhau bằng huynh muội được không?

Giang Mỹ Linh hỏi lại :

- Trước mặt thúc thúc cũng xưng hô với nhau như vậy sao?

Lăng Trung Ngọc đáp :

- Trước khi chưa rời khỏi hải đảo này, tạm thời chúng ta là một đôi vợ chồng giả nhưng ngấm ngầm theo lễ anh em mà đối đãi với nhau.

Chàng ngừng lại một chút rồi tiếp :

- Mỹ Linh! Ta cũng biết vậy là khuất tất cô nhiều lắm, nhưng ngoài biện pháp này không còn cách nào hơn được. Ta mong rằng cô lượng thứ cho.

Giang Mỹ Linh gạt lệ, lạy phục xuống khẽ cất tiếng gọi :

- Ca ca!

Lăng Trung Ngọc đỡ cô dậy đồng thời hô lên hai tiếng :

- Muội muội!

Giang Mỹ Linh nói :

- Ca ca! Ca ca tận tình với muội muội như vậy, từ nay trở đi tiểu muội là cô em một lòng một dạ với ca ca. Bất luận chàng trai nào khác, tiểu muội không không nhìn tới.

Lăng Trung Ngọc nghe cô nói vậy tự hỏi :

- “Liệu y có thực tình thỏa mãn với cách xưng hô huynh muội hay không?”

Dĩ nhiên chàng đã đoán ra rồi nhưng không dám nghĩ tới nữa.

Đêm hôm ấy Lăng Trung Ngọc cùng Giang Mỹ Linh ngủ trên lò sưởi, chàng để nguyên áo nằm duỗi dài thức thâu canh suốt sáng không sao nhắm mắt được.

Chàng nghĩ quanh nghĩ quẩn rồi đi vào chỗ mơ màng mãi đến lúc Giang Mỹ Linh gọi, chàng mới biết ánh dương quang đã lọt qua kẽ đá chiếu vào.

Giang Mỹ Linh cười nói :

- Ca ca ngủ say quá! Trời sáng rồi, tiểu muội muốn để ca ca ngủ lúc nữa nhưng bữa nay là ngày đầu tiên về nhà chúng ta cần dậy ra thỉnh an lão thái thúc tổ.

Lăng Trung Ngọc cười thầm trong bụng :

- “Cô đâu có biết ta thức suốt đêm không nhắm mắt”.

Giang Mỹ Linh làm bộ vô ý, nhoẻn miệng cười khẽ nói :

- Ở sau lưng, chúng ta kêu nhau bằng huynh muội, nhưng trước mặt thúc thúc, ca ca cần phải tỏ ra thân thiết với muội muội một chút tựa hồ đôi vợ chồng, để khỏi trông thấy chỗ sơ hở của mình.

Hai người đi ra nhà ngoài không thấy Giang Miện Qui, liền hỏi bà già, mới biết từ sáng sớm đã đưa con Kim mao toan đực ra ngoài rồi. Còn con cái bị Tu La thần công của Đào Vĩnh Trạch đả thương, phải mấy bữa nữa mới khỏi hẳn.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau