Đọc truyện Online - Ảnh truyện TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN - truyennho.com

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN

Tác giả truyện TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN

TRUYENNHO

Truyện Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Thập Lý Kiếm ThầnBắc Huyền Tiên Tôn Trần Phàm do tu hành quá nhanh mà độ kiếp thất bại.
Trở về thời niên thiếu ở trái đất, pháp bảo, thần thông, tiên khí đều không còn. Hắn nhớ lại ân oán tình thù ngày trước, quyết tâm đền bù đầy đủ, tu hành một thế, trúc vô thượng đạo cơ, rũ sạch tâm ma... thành tựu Chân Tiên đại đạo

Danh sách chương truyện Trọng sinh đô thị tu tiên