Đọc truyện Online - Ảnh truyện THÔNG LINH PHI - truyennho.com

THÔNG LINH PHI

Tác giả truyện THÔNG LINH PHI

TRUYENNHO

Sư phụ nói vận mệnh không phải do trời định, vận mệnh là do tự mình nỗ lực mà thay đổi.
Cho nên ta không tin vận mệnh là do trời định ~ Ta chỉ tin vào bản thân, ta là ngời mà không ai có thể kiểm soát. Chuyện cô ấy và (các) vương gia...

Danh sách chương truyện Thông linh phi