Đọc truyện Online - Ảnh truyện Bách Luyện Thành Thần - truyennho.com

BÁCH LUYỆN THÀNH THẦN

Tác giả truyện BÁCH LUYỆN THÀNH THẦN

TRUYENNHO

Tên Khác: Hành Trình Tu Tiên
Cảnh giới: Luyện nhục cảnh, Luyện cốt cảnh, Luyện tạng cảnh.... La Chính vì gái mà bị đày làm nô bộc. La Bái Nhiên tham vọng đầy mình La Chính lại vì gái mà đâm đầu tu luyện La Gia trong phủ nước sôi lửa bỏng, tranh giành kịch liệt...

Danh sách chương truyện Bách luyện thành thần