Đọc truyện Online - Ảnh truyện TỐI CƯỜNG TIÊN ĐẾ TRỌNG SINH - truyennho.com

DOWNLOAD TỐI CƯỜNG TIÊN ĐẾ TRỌNG SINH
EBOOK PRC PDF EPUB AZW3

TỐI CƯỜNG TIÊN ĐẾ TRỌNG SINH

Tác giả truyện TỐI CƯỜNG TIÊN ĐẾ TRỌNG SINH

NU VUONG QUYEN TY

Khi một vị Tiên Đế trọng sinh, mà lại trọng sinh ở đô thị.
Cửu Kiếp Tiên Đế cảm thán, Tiên giới và Trái Đất a, thiên địa cách biệt nha!
Cảnh giới:
TRÁI ĐẤT: Tiên Thiên - Hậu Thiên - Trúc Cơ - Kim Đan - Độ Kiếp - Thần Anh
TIÊN GIỚI: (từ chương 800): Địa Tiên - Thiên Tiên -  Kim Tiên -  Đại La Kim Tiên- Tiên Tôn - Tiên Vương - Tiên Đế từ nhất kiếp Tiên Đế đến cửu kiếp Tiên Đế 

Danh sách chương truyện Tối cường tiên đế trọng sinh