Đọc truyện Online - Ảnh truyện NGƯỜI BỊ TA CHÔN SỐNG KIA - truyennho.com

DOWNLOAD NGƯỜI BỊ TA CHÔN SỐNG KIA
EBOOK PRC PDF EPUB AZW3

NGƯỜI BỊ TA CHÔN SỐNG KIA

Tác giả truyện NGƯỜI BỊ TA CHÔN SỐNG KIA

VAMPIRE_J

Thể loại: Hiện đại, có H, bác sĩ tâm lý công x bệnh nhân thụ, HE.
Độ dài: 47
Editor: Tịnh + Zombie cưỡi Lợn
Có một bệnh nhân rất lạ đến đây.  Hôm ấy là chiều thứ sáu.

Danh sách chương truyện Người bị ta chôn sống kia