TIẾU NGẠO GIANG HỒ

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Tiếu ngạo giang hồ - Chương 166 - Chương 170

Chương 167: Những mưu sâu của Nhạc Bất Quần

Những mưu sâu của Nhạc Bất Quần

Nguyên Mẫn Túc là ông tổ phe Khí tông, Chu Tử Phong là ông tổ phe Kiếm tông. Việc phái Hoa Sơn chia thành hai phe đã xẩy ra lâu năm rồi.

Phương Chứng đáp:

- Mẫn, Chu hai vị không được Hồng Diệp thiền sư ưng thuận rồi việc hai vị coi Quỳ hoa bảo điển sau bị thiền sư phát giác. Lão nhân gia đã biết võ học chép trong Quỳ hoa bảo điển tinh thâm bát ngát, ảo diệu vô cùng. Chính người đã phí công mấy chục năm trời còn chưa thông hiểu thì hai vị Mẫn, Chu đọc nghiến ngáu, câu được câu chăng, nhất định sẽ thành mối hậu họa quan trọng khôn lường. Lão nhân gia liền phái một vị đệ tử đắc ý nhất là Ðộ Nguyên thiền sư lên núi Hoa Sơn khuyến dụ hai vị Mẫn, Chu không nên luyện tập những môn võ học trong bảo điển.

Lệnh Hồ Xung hỏi xen vào:

- Chắc hai vị tiền bối Mẫn, Chu không chịu tuân theo?

Phương Chứng đáp:

- Nghĩ cho kỹ thì vụ này không nên trách hai vị Mẫn, Chu. Bọn ta là người theo võ học, nhất định vớ được bí lục về võ nghệ cao siêu khi nào lại không luyện tập? Lão tăng đây đã mấy chục năm thanh tịnh mà một khi nghĩ tới võ học trong Quỳ hoa bảo điển cũng không khỏi nổi lòng trần tục. Vừa rồi Xung Hư đạo huynh đã cười cho. Ðến mình còn thế huống chi những vị võ sư thông thường?

Lão ngừng lại một chút rồi tiếp:

- Dè đâu Ðộ Nguyên thiền sư đi chuyến đó lại xẩy chuyện bất ngờ.

Lệnh Hồ Xung hỏi:

- Phải chăng hai vị Mẫn, Chu đã có điều thất kính đối với Ðộ Nguyên thiền sư?

Phương Chứng lắc đầu đáp:

- Không phải thế! Ðộ Nguyên thiền sư lên núi Hoa Sơn rồi, hai vị Mẫn, Chu tỏ ra rất kính trọng thiền sư và thừa nhận đã coi lén pho Quỳ hoa bảo điển. Một mặt hai vị ngỏ lời tạ lỗi, một mặt đem những môn võ học trong kinh ra thỉnh giáo thiền sư. Ai ngờ Ðộ Nguyên thiền sư tuy là một vị đệ tử đắc ý nhất của Hồng Diệp thiền sư mà chưa được truyền thụ môn võ học trong bảo điển. Hai vị Mẫn, Chu cho rằng nhất định Ðộ Nguyên thiền sư đã tinh thông những môn võ học chép trong bảo điển. Hai vị có biết đâu Hồng Diệp thiền sư có thâm ý khác. Ðộ Nguyên thật sự không hiểu gì hết. Khi nghe hai vị đọc thuộc kinh văn thiền sư buột miệng giải thích theo ý nghĩ của mình. Ðồng thời Ðộ Nguyên cũng ngấm ngầm ghi nhớ vào lòng. Thiền sư là một tay bản lãnh cực cao lạo có trí hơn người. Lão nghe nói một câu kinh văn liền diễn giải một tràng dài rất trơn tru nên hai vị Mẫn, Chu khâm phục lắm.

Lệnh Hồ Xung hỏi:

- Vậy ra Ðộ Nguyên thiền sư học lại kinh văn trong bảo điển ở nơi hai vị Mẫn, Chu hay sao?

Phương Chứng gật đầu đáp:

- Ðúng thế! Có điều hai vị Mẫn, Chu đã chẳng nhớ được bao nhiêu mà lúc thuật lại còn giảm đi một ít. Nghe nói Ðộ Nguyên thiền sư ở lại trên núi Hoa Sơn đến bảy tám ngày rồi mới từ biệt ra đi. Nhưng từ đó thiền sư không trở về chùa Thiếu Lâm ở Bồ Ðiền nữa.

Lệnh Hồ Xung lấy làm kỳ hỏi:

- Ðộ Nguyên thiền sư không về chùa Thiếu Lâm thì đi đâu?

Phương Chứng đáp:

- Ngày ấy không ai hiểu tông tích thiền sư. Sau đó ít lâu, Hồng Diệp thiền sư nhận được phong thơ của Ðộ Nguyên thiền sư nói là không nén nổi lòng trần, quyết ý trở về cõi tục nên không còn mặt mũi nào trở về gặp sư phụ...

Lệnh Hồ Xung nghĩ bụng:

- Việc này thật ra ngoài sự tiên liệu của mọi người.

Phương Chứng lại nói tiếp:

- Vì vụ này mà giữa Hồng Diệp thiền sư cùng phái Hoa Sơn thành ra có nhiều mối hiềm khích. Việc đệ tử phái Hoa Sơn coi được Quỳ hoa bảo điển cũng đồn đại ra ngoài.

Phương Chứng thở dài nói tiếp:

- Cách đó vài chục năm mười vị trưởng lão ma giáo kéo đến tấn công phái Hoa Sơn.

Lệnh Hồ Xung nói:

- Vụ mười vụ trưởng lão ma giáo kéo đến tấn công phái Hoa Sơn vãn bối chưa từng nghe ai nói tới.

Phương Chứng đáp:

- Tính ra hồi ấy sư phụ của thí chủ cũng chưa ra đời. Mười vị trưởng lão ma giáo kéo đến tấn công phái Hoa Sơn cũng chỉ vì mục đính muốn lấy pho Quỳ hoa bảo điển. Khi ấy phái Hoa Sơn thế cô sức yếu, không chống nổi ma giáo liền liên kết với bốn phái Thái Sơn, Tung Sơn, Hằng Sơn và Hành Sơn. Cái tên Ngũ nhạc kiếm phái bắt đầu có từ đấy.

Phương Chứng đại sư ngừng lại một chút rồi kể tiếp:

- Lần thứ nhất cuộc đại chiến diễn ra ở chân núi Hoa Sơn. Bọn trưởng lão ma giáo cúp đuôi mà chạy. Nhưng năm năm sau mười vị trưởng lão sau khi nghiên cứu được cách phá giải những chỗ tinh thâm trong kiếm pháp của Ngũ nhạc kiếm phái lại kéo đến núi Hoa Sơn tấn công lần thứ hai.

Lệnh Hồ Xung nghe tới đây, sực nhớ đến những thi hài ở hậu động trên ngọn núi sám hối, cùng những võ công kiếm pháp khắc trên vách đá bất giác chàng la lên một tiếng ủa.

Phương Chứng hỏi:

-Thì sao?

Lệnh Hồ Xung đỏ mặt lên đáp:

- Vãn bối đã chặn lời phương trượng, xin phương trượng tha thứ cho.

Phương Chứng gật đầu nói tiếp:

- Lần này mười vị trưởng lão chuẩn bị sẵn sàng. Trước khi kéo đến Hoa Sơn họ đã nghĩ cách phá giải kiếm thuật của Ngũ nhạc kiếm phái đến chỗ tinh diệu. Hai phe quyết đấu, Ngũ nhạc kiếm phái thất bại chua cay. Nghe đâu pho Quỳ hoa bảo điển chép lại đã lọt vào tay ma giáo nhưng mười vị trưởng lão ma giáo cũng không còn sống mà rời khỏi núi Hoa Sơn. Chúng ta tưởng tượng cũng đủ rõ cuộc ác chiến này nhất định thảm khốc phi thường.

Lệnh Hồ Xung nghe Phương Chứng nói vậy liền nghĩ tới những bộ xương khô ở trong hậu động trên núi sám hối phái Hoa Sơn.

Chàng tự hỏi:

- Chẳng lẽ những bộ xương khô kia lại là di hài của mười vị trưởng lão ma giáo? Nếu không thì sao bọn họ lạo khắc chữ lên vách động để thống mạ Ngũ nhạc kiếm phái?

Xung Hư thấy chàng ngẩn ngơ xuất thần liền hỏi:

- Lão đệ có nghe Nhạc tiên sinh nói tới vụ này không?

Lệnh Hồ Xung đáp:

- Không! Nhưng vãn bối đã từng ở trong thạch động trên ngọn núi sám hối phái Hoa Sơn thấy rất nhiều bộ xương khô và trên vách đá cũng có đề chữ.

Xung Hư hỏi:

- Có việc đó ư? Trên vách động họ đề chữ thế nào?

Lệnh Hồ Xung đáp:

- Có mười sáu chữ lớn là: "Ngũ nhạc kiếm phái vô sỉ hạ lưu, tỷ võ bất thắng, ám toán hại nhân". Ngoài ra còn vô số chữ nhỏ cũng toàn những lời thóa mạ Ngũ nhạc kiếm phái là hạng đê hèn, vô lại, mặt dầy vân vân...

Xung Hư hỏi:

- Tại sao phái Hoa Sơn còn lưu lại những câu thóa mạ trên vách đá? Thế mới thật là kỳ!

Lệnh Hồ Xung đáp:

- Vãn bối đã vô tình phát giác ra thạch động này. Người ngoài không một ai hay biết.

Ðoạn chàng đem chuyện phát giác ra hậu động trong trường hợp nào kể lại một lượt. Chàng còn nói:

- Người sử búa đã dùng cây búa rất sắc để mở núi một quãng dài mấy trăm trượng, nhưng chỉ còn thiếu một thước thì kiệt lực mà chết. Nghị lực của họ thật đáng khâm phục, nhưng mạng vận xúi quẩy khiến người ta phải than thầm.

Phương Chứng đại sư hỏi:

- Người sử búa phải chăng là Ðại lực thần ma Phạm Tùng, một trong mười vị trưởng lão ma giáo?

Lệnh Hồ Xung đáp:

- Chính thị! Trên vách đá có khắc một hàng chữ: "Phạm Tùng, Triệu Hạc phá kiếm pháp phái Hằng Sơn tại đây".

Phương Chứng hỏi:

- Triệu Hạc ư? Lão là Phi Thiên thần ma trong mười vị trưởng lão. Có phải lão sử cây Lôi chấn đáng không?

Lệnh Hồ Xung đáp:- Cái đó vãn bối cũng không rõ. Nhưng trên mặt đất trong thạch động có bỏ lại một cây lôi chấn đáng. Vãn bối còn nhớ trên vách đá có ghi câu: người phá kiếm pháp phái Hoa Sơn là hai vị họ Trương tên gọi Thừa Phong, Thừa Vân gì đó.

Phương Chứng nói:

- Quả nhiên đúng rồi! Kim Hầu thần ma Trương Thừa Phong và Bạch Viên thần ma Trương Thừa Vân là hai anh em. Theo lời đồn thì hai người này sử cây thục đồng côn và cây thiết chấn côn.

Lệnh Hồ Xung nói:

- Ðúng rồi! Trong đồ hình trên vách đá đúng là người sử côn bổng để phá kiếm pháp phái Hoa Sơn mới thật là kỳ khiến người phải thán phục.

Phương Chứng nói:

- Cứ theo những điều trông thấy của thí chủ mà suy luận thì tựa hồ mười vị trưởng lão ma giáo trúng phải cơ quan mai phục của Ngũ nhạc kiếm phái. Có lẽ họ bị dẫn dụ vào trong sơn động rồi bị cầm tù ở đó không có cách nào thoát thân được.

Lệnh Hồ Xung nói:

- Vãn bối cũng nghĩ thế. Vì vậy mà bọn người kia ôm mối bất bình, đã khắc chử trên vách đá để thóa mạ Ngũ nhạc kiếm phái, lại khắc cả những cách phá giải kiếm pháp năm phái này, khiến cho người sau biết rằng không phải họ đã bại trận mà chỉ lầm trúng phải cạm bẫy mà thôi. Nhưng bên cạnh những bộ xương khô còn có mấy thanh trường kiếm, khí giới của Ngũ nhạc kiếm phái, đó là một điều mà vãn bối nghĩ không ra.

Phương Chứng ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:

- Những thanh trường kiếm đó khó mà đoán được. Không chừng mười vị trưởng lão ma giáo đã đoạt được ở trong bọn môn hạ Ngũ nhạc kiếm phái. Những điều mà thí chủ trông thấy trong hậu động đã nói với ai chưa?

Lệnh Hồ Xung đáp:

- Vãn bối vừa phát giác những chuyện kỳ lạ trong hậu động liền xảy ra biến cố, nên vãn bối chưa có cơ hội nào thuật vụ này cho sư phụ cùng sư nương hay.

Xung Hư hỏi:

- Vậy ra kiếm pháp của lão đệ được tinh diệu như vậy là nhờ đi học được ở đồ hình trên vách đá phải không?

Lệnh Hồ Xung đáp:

- Cái đó không phải. Kiếm pháp của vãn bối trừ những điều vỡ lòng học ở nơi Nhạc sư phụ còn đều là do Phong thái sư thúc tổ truyền thụ cho.

Phương Chứng, Xung Hư đều gật đầu.

Ba người nói chuyện hàng nửa ngày.

Bất giác vừng thái dương đã ngậm non đoài chiếu ánh hồng lên nửa vòm trời.

Phương Chứng nói:

- Mười vị trưởng lão tuy mất mạng trên núi Hoa Sơn nhưng bản sao Quỳ hoa bảo điển của Mẫn Túc và Chu Tử Phong ở phái Hoa Sơn lại bị Ma giáo cướp đem đi mất. Nhậm giáo chủ nói là đã truyền cho Ðông Phương Bất Bại tức là bộ viết tay này. Bộ đó không được đầy đủ e rằng còn kém bản của Lâm Viễn Ðồ.

Lệnh Hồ Xung hỏi:

- Lâm Viễn Ðồ ư? Lão là ai vậy?

Phương Chứng đáp:

- Lâm Viễn Ðồ là tằng tổ Lâm sư đệ của thí chủ và là người đã sáng lập ra Phước Oai tiêu cục. Lão dùng 72 đường Tịch tà kiếm pháp để trấn áp bọn tầm thường.

Lệnh Hồ Xung hỏi:

- Vị Lâm tiền bối đó đã thấy Quỳ hoa bảo điển chưa?

Phương Chứng ngập ngừng đáp:

- Lão chính là... Ðộ Nguyên thiền sư và cũng là đệ tử của Hồng Diệp thiền sư nữa.

Lệnh Hồ Xung giật nẩy mình lên nói:

- Té ra là thế. Nếu vậy... có thể...

Phương Chứng ngắt lời:

- Ðộ Nguyên thiền sư nguyên ở họ Lâm. Sau khi hoàn tục, lão lấy lại họ cũ.

Lệnh Hồ Xung nói:

- Té ra tằng tổ phụ của Lâm sư đệ dùng 72 đường Tịch tà kiếm pháp lừng danh trên chốn giang hồ tức là vị Lâm tiền bối pháp danh là Ðộ Nguyên thiền sư. Thật là một điều... không ai nghĩ tới được.

Lời di ngôn của Lâm Chấn Nam ở trong tòa phá miếu ngoài thành Hành Sơn đêm hôm đó cùng tình trạng lúc y lâm tử lại hiện lên trong đầu óc chàng.

Phương Chứng nói:- Ðộ Nguyên, Viễn Ðồ hai danh từ này mà có là vì Ðộ Nguyên thiền sư tiền bối kia lúc hoàn tục lấy lại họ cũ còn tên thì chỉ là pháp danh đảo ngược lại. Sau Lâm Viễn Ðồ tiền bối lấy vợ sinh con sáng lập ra tiêu cục, gây nên sự nghiệp lừng lẫy trên chốn giang hồ. Vị Lâm tiền bối này lập thân trung chính, tuy ăn cơm của tiêu cục, nhưng làm việc nghĩa hiệp, cứu giúp người trong cơn hoạn nạn. Thế là Lâm tiền bối mình không còn ở nơi cửa phật mà hành động đúng theo đức phật từ bi. Vậy con người có tâm địa tốt mà tâm tức là phật, thì có xuất gia hay không cũng chẳng khác nhau là mấy. Dĩ nhiên chẳng bao lâu Hồng Diệp thiền sư biết rõ Lâm tiêu đầu là tên đệ tử đắc ý của mình ngày trước, nhưng từ đó hai bên sư đồ không đi lại với nhau nữa.

Lệnh Hồ Xung hỏi:

- Vị Lâm tiền bối này nhờ được hai vị Mẫn, Chu tiền bối ở phái Hoa Sơn đọc khẩu quyết ra mà biết được chỗ tinh yếu về Quỳ hoa bảo điển. Vãn bối vẫn chưa hiểu, còn pho Tịch tà kiếm phổ ở đâu mà ra? Vả lại môn Tịch tà kiếm pháp truyền lại cho con cháu cũng không lấy gì làm cao minh cho lắm là tại sao?

Phương Chứng nhìn Xung Hư nói:

- Ðạo huynh! Về kiếm thuật đạo huynh là một đại hành gia so với bần tăng còn hiểu hơn nhiều. Vậy đạo lý trong vụ này ra sao, đạo huynh giải thích cho Lệnh Hồ thiếu hiệp nghe.

Xung Hư cười đáp:

- Ðại sư nói vậy, nếu chúng ta không phải là bạn tri kỷ lâu năm lão đạo này phải đến bực mình. Ðại sư khéo giỡn hoài! Kiếm thuật đời nay còn ai tinh thâm bằng Lệnh Hồ thiếu hiệp?

Phương Chứng nói:

- Kiếm thuật của Lệnh Hồ thiếu hiệp tuy tinh thâm thật, nhưng đường học vấn về kiếm đạo thì thiếp hiệp hãy còn kém đạo huynh xa. Chúng ta đã là người nhà, biết điều gì nên nói điều ấy, hà tất phải khách sáo?

Xung Hư thở dài đáp:

- Tình thực chỗ lão đạo được biết so với kiếm thuật mông mênh như biển cả, khác nào một hạt thóc trong kho đụn mà thôi.

Rồi lão quay sang nói với Lệnh Hồ Xung:

- Tịch tà kiếm pháp của nhà họ Lâm ngày nay tầm thường chẳng có chi kỳ lạ mà ngày trước kiếm pháp của Lâm Viễn Ðồ tiền bối lừng lẫy giang hồ là một việc xác thực không ai chối cãi được. Ngày trước chưởng môn phái Thanh Thành là Trương Thanh Tử tự xưng là bậc kiếm pháp đệ nhất từ núi Tam giáo trở về phía Tây mà cũng bị hại dưới bàn tay Lâm Viễn Ðồ. Ðó là một việc giang hồ đều biết hết. Ngày nay kiếm pháp phái Thanh Thành so với Tịch tà kiếm phổ ở Phước Oai tiêu cục còn cao thâm hơn nhiều. Vậy nhất định bên trong phải có nguyên nhân. Ðây là một lý do mà lão đạo nghĩ tới đã lâu. Thực ra nó cũng là một đạo lý mà hết thảy kẻ sĩ học kiếm đều nghĩ tới.

Lệnh Hồ Xung nói:

- Sở dĩ Lâm sư đệ bị tai họa nhà tan, người chết, song thân bị thảm tử cũng chỉ vì mối nghi ngờ khó giải quyết này mà ra.

Xung Hư nói:

- Ðúng thế! Tịch tà kiếm pháp lừng lẫy oai danh mà bản lĩnh Lâm Chấn Nam lại quá kém cỏi. Chỗ sai biệt này dĩ nhiên khiến người ta suy nghĩ và cho là Lâm Chấn Nam quá ngu xuẩn không học môn võ công gia truyền được tới nơi. Tiến xa hơn một bước, họ cho rằng nếu kiếm phổ kia mà lọt vào tay họ thì nhất định họ phải học tới trình độ huy hoàng như Lâm Viễn Ðồ ngày trước. Lệnh Hồ lão đệ! Hơn trăm năm trời nhờ kiếm pháp để nổi danh thiên hạ không phải chỉ có một mình Lâm Viễn Ðồ. Nhưng các phái Thiếu Lâm, Võ Ðương, Nga My, Côn Luân, Thanh Thành và Ngũ nhạc kiếm phái đời sau đều có truyền nhân nên người ngoài không ai có chủ ý đến đánh bọn họ. Chỉ vì võ công Lâm Chấn Nam quá thấp kém, khác nào đứa con nít lên ba, tay cầm nắm vàng đi vào giữa chợ náo nhiệt nên mọi người mới nảy lòng tham muốn cướp đoạt.

Lệnh Hồ Xung nói:

- Vị tiền bối đó nguyên là cao đồ của Hồng Diệp thiền sư, thế thì lúc còn ở chùa Thiếu Lâm đất bồ điền, đã có sẵn bản lãnh kinh người. Như vậy Tịch tà kiếm pháp chi đó không chừng là kiếm pháp của phái Thiếu Lâm biến đổi đi chút ít mà thôi, vị tất đã có kiếm phổ thực sự.

Xung Hư nói:

- Lý thuyết này kể ra cũng đã nhiều người nghĩ tới, nhưng thực sự Tịch tà kiếm pháp so với võ công của phái Thiếu Lâm không giống nhau chút nào. Ai đã là kẻ sĩ học kiếm cũng chỉ nhìn qua là biết. Ha ha! Tuy nhiều người nảy dạ tham tâm nhưng sau cũng chỉ có lão lùn ở phái Thanh Thành hạ thủ trước tiên và hắn tự cho là đắc sách. Lão lùn họ Dư tuy da mặt dầy mà trí óc lại vụng về đâu có được như lệnh Nhạc tiên sinh ngồi thản nhiên như không mà được lợi to.

Lệnh Hồ Xung nghe Xung Hư nói chạm đến sư phụ liền biến sắc hỏi:

- Thưa đạo trưởng! Ðạo trưởng bảo sao?

Xung Hư tủm tỉm cười đáp:

- Gã Lâm Bình Chi đã đến bái sư xin vào làm môn hạ phái Hoa Sơn thì pho Tịch tà kiếm phổ dĩ nhiên gã đem theo đi. Lão đạo còn nghe nói Nhạc tiên sinh có cô ái nữ độc nhất đã hứa gả cho gã rồi phải không? Quả nhiên tiên sinh là người thâm mưu viễn lự.

Lúc Xung Hư vừa nói đến Nhạc Bất Quần giữ vẻ thản nhiên để thu lợi lớn, Lệnh Hồ Xung đã tưởng lão vũ nhục đến sư tôn thì trong lòng không khỏi oán hận, nhưng sau lão nói đến sư phụ chàng là người thâm mưu viễn lự, đột nhiên chàng nhớ tới ngày trước sư phụ phái nhị sư đệ Lao Ðức Nặc hóa trang làm một ông già dắt tiểu sư muội đến mở quán rượu ở ngoài thành Phúc Châu, khi đó chàng chưa hiểu chỗ dụng ý của sư phụ, bây giờ chàng mới biết là tiên sinh có ý dòm ngó Phước Oai tiêu cục. Chàng nghĩ tới võ công Lâm Chấn Nam bình thường mà sư phụ phải thâm mưu như vậy nếu không phải vì Tịch tà kiếm phổ thì còn vì lễ gì nữa. Có điều mưu chước của sư phụ sử dụng khéo léo hơn để mong thành công, chứ không giống Dư Thương Hải và Mộc Cao Phong hành hung toan bề cướp đoạt.

Rồi chàng lại nghĩ thầm:

- Tiểu sư muội là một cô khuê nữ nhỏ tuổi mà sao sư phụ lại để nàng xuất đầu lộ diện trường kỳ ở trong quán rượu ngoài thành Phúc Châu?

Lệnh Hồ Xung nghĩ tới đây trong lòng không khỏi lạnh buốt.

Ðột nhiên chàng tỉnh ngộ nghĩ thầm:

- Sư phụ muốn đem tiểu sư muội hứa gả cho Lâm sư đệ thực ra từ trước, khi hai người chưa gặp nhau, nên lão nhân gia đã cố ý an bài như vậy.

Phương Chứng va Xung Hư thấy vẻ mặt Lệnh Hồ Xung âm thầm nghĩ ngợi, thay đổi luôn luôn, tướng mạo rất khó coi, hai lão biết ngay trước nay chàng vẫn một niềm tôn kính sư phụ, chắc mấy câu nói vừa rồi đã làm tổn thương đến thể diện chàng.

Phương Chứng nói:

- Mấy câu vừa rồi là lão tăng cùng Xung Hư đạo nhân trong lúc nhàn đàm phỏng đoán càn vậy thôi. Còn tôn sư là người đứng đắn, trong võ lâm đều kêu lão nhân gia là Quân tử kiếm. Bọn lão tăng e rằng mình đã lấy lòng dạ tiểu nhân để đo bụng người quân tử.

Xung Hư tủm tỉm cười không nói gì.

Lệnh Hồ Xung ruột rối tơ vò, chàng chỉ mong những lời của Xung Hư không đúng sự thực, nhưng trong thâm tâm chàng cũng biết lão nói đó toàn là tình thực.

Hồi lâu chàng mới nói:

- Hôm ấy ở chùa Thiếu Lâm, Tả minh chủ tỷ đấu với Nhậm giáo chủ, lúc Tả minh chủ dùng ngón tay làm kiếm thì Hướng Vân Thiên đại ca của vãn bối có hô lên: "Ðó là Tịch tà kiếm pháp". Nguyên do vụ này thế nào xin đạo trưởng chỉ giáo được chăng?

Xung Hư đạo trưởng lắc đầu đáp:

- Ðạo lý này bần đạo nghĩ mãi không ra. Không chừng Tả Lãnh Thiền dùng uy lực bức bách lệnh sư cướp lấy kiếm phổ. Cũng có thể lệnh sư lấy kiếm phổ đem ra cùng Tả Lãnh Thiền nghiên cứu. Võ công của Tả Lãnh Thiền so với lệnh sư còn cao thâm hơn nhiều. Nếu hai vị cùng nhau tham khảo thì cũng là một việc bổ ích cho lệnh sư. Vả lại Tả Lãnh Thiền lấy ngón tay làm kiếm thì kiếm pháp đó có ở trong Tịch tà kiếm pháp hay không bọn bần đạo cũng khó mà xác định được.

Lệnh Hồ Xung nói:

- Tịch tà kiếm pháp là môn võ gia truyền của nhà họ Lâm sư đệ là một điều mọi người trong phái Hoa Sơn đều biết hết. Hôm ấy Tả minh chủ có sử mấy chiêu tương tự, nhưng lại có những chiêu khác hẳn.

Lệnh Hồ Xung nhớ tới di ngôn của Lâm Chấn Nam hôm ấy tại trong nhà phá miếu liền nói:

- Phụ thân của Lâm sư đệ bụng dạ hẹp hòi. Y muốn gởi lời cho Lâm sư đệ lại còn sợ vãn bối coi trộm kiếm phổ truyền gia của y.

Xung Hư nói:

- Y dặn thiếu hiệp những câu gì?

Lệnh Hồ Xung đáp:

- Lâm thế bá bị phái Thanh Thành ngược đãi lại bị Tái bắc minh đà Mộc Cao Phong bức bách phải cung xưng. Lúc vãn bối trông thấy thì y chỉ còn thoi thóp thở. Y yêu cầu vãn bối nói lại với Lâm sư đệ là đồ vật cất ở dưới địa huyệt trong ngôi nhà cũ ở ngõ Hướng Dương thành Phúc Châu là vật tổ truyền, dặn gã phải giữ gìn trông nom cẩn thận. Vật đó tức là Tịch tà kiếm phổ đã chép vào tấm áo cà sa,.. à phải rồi! Nguyên Lâm Viễn Ðồ tiền bối trước là nhà sư nên trong ngôi nhà cũ này ở ngõ Hướng Dương cũng có Phật đường và pho kiếm phổ kia viết vào tấm áo cà sa.

Xung Hư nói:

- Suy xét xa hơn, ta nhận thấy lúc Lâm Viễn Ðồ tiền bối đến núi Hoa Sơn để thám thính Quỳ hoa bảo điển ở nơi Mẫn Túc và Chu Tử Phong hai vị tiền bối, khi đó lão còn là thiền sư nên nghe được câu nào chữ nào là đến đêm lại chép lén vào áo cà sa.

Lệnh Hồ Xung nói:

- Nói ra lại tức cười. Lâm thế bá còn dặn thêm một câu: "Viễn Ðồ công có để lại lời di huấn: Phàm con cháu ta bất cứ ai cũng không được mở coi. Nếu trái lời di huấn sẽ gặp họa hoạn vô cùng. Vậy dặn gã phải nhớ cho kỹ."

Hiển nhiên Lâm thế bá vẫn không yên lòng chỉ sợ vãn bối chiếm đoạt mất vật tổ truyền của nhà y, nên y đem câu "họa hoạn vô cùng" ra để hăm dọa vãn bối.

Xung Hư hỏi:

- Lâm Chấn Nam nói câu đó, sau thiếu hiệp có nhắc lại cho Lâm sư đệ nghe không?

Lệnh Hồ Xung đáp:

- Vãn bối đã chịu lời với Lâm thế bá thì dĩ nhiên y dặn sao phải nói đúng thế.

Phương Chứng nói:

- Cho đến ngày nay thì những môn võ học thần bí huyền diệu ghi trong Quỳ hoa bảo điển, ma giáo nắm được một phần, lệnh sư Nhạc tiên sinh cũng có một ít. Sau nữa Tả minh chủ phái Tung Sơn dường như cũng nắm được một mớ. E rằng Tả Lãnh Thiền lòng tham lam chưa thỏa mãn, hắn biết phần của hắn chưa phải là toàn pho. Hắn muốn tiêu diệt ma giáo thôn tính phái Thiếu Lâm thì phải lấy được toàn pho Quỳ hoa bảo điển đem về phái Tung Sơn. Vậy trong võ lâm còn là lắm chuyện.

Chương 168: Trên cầu treo, hào kiệt lâm nguy

Trên cầu treo, hào kiệt lâm nguy

Lệnh Hồ Xung hỏi:

- Kiến thức của hai vị tiền bối đã đến trình độ phi thường. Vậy hôm ấy ở trong chùa Thiếu Lâm hai vị nhìn nhận thủ pháp của Tả Lãnh Thiền ra chiêu có lẫn võ công trong Quỳ hoa bảo điển không?

Phương Chứng đại sư trầm ngâm một lúc rồi nhìn Xung Hư hỏi:

- Ðạo huynh có cao kiến gì không?

Xung Hư đáp:

- Chúng ta là người tu đạo chưa từng thấy qua Quỳ hoa bảo điển nhưng cứ theo lẽ thường mà phỏng đoán thì kiếm pháp của phái Tung Sơn dĩ nhiên không có cách nào biến hóa nên được những chiêu thức đó. Chính Tả Lãnh Thiền cũng chẳng thể suy nghĩ mà sáng lập ra được.

Phương Chứng nói:

- Ðúng thế! Nhưng dù Tả Lãnh Thiền có được coi Quỳ hoa bảo điển hoặc Tịch tà kiếm pháp thì sự lãnh hội của hắn cũng chỉ có ngần mà thôi. Vì thế nên hắn không địch nổi Nhậm giáo chủ.

Ðoạn lão hỏi Lệnh Hồ Xung:

- Ngày rằm tháng sau Tả Lãnh Thiền triệu tập Ngũ nhạc kiếm phái lên đại hội ở núi Tung Sơn để đề cử và suy tôn chức chưởng môn Lệnh Hồ thiếu hiệp có cao kiến gì không?

Lệnh Hồ Xung mỉm cười đáp:

- Còn chuyện suy tôn gì nữa? Chức chưởng môn Ngũ nhạc phái dĩ nhiên về tay Tả Lãnh Thiền chứ còn ai vào đấy?

Phương Chứng hỏi:

- Trước trường hợp này, Lệnh Hồ thiếu hiệp cũng không phản đối ư?

Lệnh Hồ Xung đáp:

- Hắn đã bàn soạn với các phái Thái Sơn, Hành Sơn, Hoa Sơn cộng với phái Tung Sơn của hắn tức là bốn phái đồng ý rồi. Vậy phái Hằng Sơn của vãn bối ở vào thế cô lập thì dù có muốn phản đối cũng bằng vô dụng.

Phương Chứng nói:

- Theo ý kiến của lão tăng, thiếu hiệp nên phản đối về việc năm phái hợp một bằng những lý lẽ nghiêm minh thì phái Tung Sơn của hắn chưa chắc đã được hết thảy mọi người chịu phục. Giả tỷ năm phái hợp một mà thành định cục thì chức chưởng môn sẽ căn cứ vào võ công mà quyết định. Nếu thiếu hiệp đem toàn lực ra mà đối phó thì kiếm pháp của thí chủ có thể thắng được Tả Lãnh Thiền. Khi đó thiếu hiệp cứ đánh bạo đoạt lấy ngôi chưởng môn vào trong tay.

Lệnh Hồ Xung ngẩn người ra một lúc rồi ngập ngừng đáp:

- Vãn bối... Vãn bối...

Xung Hư nói ngay:

- Lão đạo cùng phương trượng đại sư đã thương nghị với nhau từ lâu, đều nhận thấy lão đệ là người tính tình ngay thẳng, lại coi lạt đường danh lợi. Tình thực mà nói thì lão đệ có lên nắm quyền chưởng môn Ngũ nhạc phái thì không khỏi lề luật bị khơi nới mà hành vi của quần đệ tử đi đến chỗ phóng túng, chưa chắc đã là hạnh phúc cho võ lâm...

Lệnh Hồ Xung cười khanh khách nói:

- Ðạo trưởng nói đúng quá! Bảo vãn bối quản thúc người khác thì không được đâu. Người trên không chính thì kẻ dưới phải tà. Lệnh Hồ Xung này vốn là một tên lãng tử vô hạnh lại ham mê rượu chè.

Xung Hư nói:

- Dù cho tính phù phiếm vô hạnh cũng còn đỡ tai hại hơn con người có dã tâm mưu đồ những công cuộc lớn lao một cách bất chính. Lão đệ mà lên nắm quyền chưởng môn Ngũ nhạc phái thì điều thứ nhất không dấy động can qua để đi giệt ma giáo. Ðiều thứ hai là không có dạ thôn tính phái Võ Ðương và phái Thiếu Lâm của chúng ta. Ðiều thứ ba lão đệ cũng chẳng thích gì chuyện xâm lược phái Nga Mi, Côn Luân.

Phương Chứng mỉm cười nói:

- Lão tăng cùng Xung Hư đạo huynh tính toán như vậy tuy nói là tạo phúc cho võ lâm mà thực ra cũng một nửa vì tư lợi.

Xung Hư nói:

- Mở cửa nhà trời rồi mới nói chuyện sáng tỏ. Lão hòa thượng và lão đạo sĩ này lên núi Hằng Sơn một là để hoan hô lão đệ hai là vì lời thỉnh cầu của hàng ngàn hàng vạn đồng đạo cả hai phe chính tà.

Phương Chứng chắp tay nói:

- A Di Ðà Phật! Cuộc kiếp sát mà nổi lên thì rồi sẽ không biết đi tới đâu.

Lệnh Hồ Xung trầm ngâm một lát rồi nói:

- Hai vị tiền bối đã dạy thế, vản bối không dám khước từ nhưng xin hai vị soi xét cho. Vãn bối là một kẻ tiểu tử hậu sinh, làm chưởng môn phái Hằng Sơn đã là ngông cuồng quá đỗi. Nếu lại làm chưởng môn Ngũ Nhạc phái thì e rằng anh hùng thiên hạ phải cười đến trẹo mồm. Bây giờ đành thế này vậy. Làm chưởng môn Ngũ nhạc phái thì vãn bối dĩ nhiên không dám. Nhưng ngày rằm tháng ba vãn bối nhất định lên núi Tung Sơn đạo náo một phen để ngăn cản Tả Lãnh Thiền không thể làm chức chưởng môn Ngũ nhạc phái được. Nếu vãn bối không làm nên việc thì cũng phải quấy rối cho nát bét.

Xung Hư nói:

- Chỉ quấy rối thì không thành vấn đề. Giả sử gặp tình thế bắt buộc lão đệ không làm chưởng môn không xong thì khi đó chẳng thể khước từ.

Lệnh Hồ Xung vẫn lắc đầu quầy quậy.

Xung Hư nói:

- Nếu lão đệ không giành dựt thì dĩ nhiên Tả Lãnh Thiền sẽ làm chưởng môn. Khi đó năm phái hợp nhất, Tả Lãnh Thiền sẽ tha hồ mà thao túng quyền sát sinh. Việc đầu tiên là hắn đối phó với lão đệ.

Lệnh Hồ Xung thở dài nói:

- Nếu vậy vãn bối cũng đành chịu chứ biết làm sao?

Xung Hư nói:

- Dù lão đệ có bỏ đi để thoát thân, Tả Lãnh Thiền không bắt được lão đệ tất hắn sẽ hành hạ đệ tử phái Hằng Sơn chẳng còn nể nang gì nữa. Ðịnh Nhàn sư thái đã giao quần đệ tử vào tay lão đệ mà lão đệ để mặc cho Tả Lãnh Thiền tùng xẻo ư?

Lệnh Hồ Xung vỗ tay vào lan can lớn tiếng:

- Không được!

Xung Hư lại nói:

- Khi đó sư phụ, sư nương, sư đệ, sư muội của lão đệ ở phái Hoa Sơn Tả Lãnh Thiền nhất định không để yên. Chỉ trong vòng mấy năm là họ bị đại họa lâm đầu. Liệu lão đệ có nhẫn tâm bỏ mặc họ không nhìn nhõi gì đến chăng?

Lệnh Hồ Xung trong lòng run sợ lùi lại hai bước nhìn Phương Chứng cùng Xung Hư xá dài nói:

- Nhờ ơn hai vị tiền bối chỉ điểm. Nếu không thì Lệnh Hồ Xung này không biết cố gắng và sẽ để lụy cho nhiều người.

Phương Chứng, Xung Hư cũng hành đại lễ đáp lại.

Phương Chứng nói:

- Ðến ngày rằm tháng ba lão tăng cùng Xung Hư đạo huynh sẽ thống lãnh đệ tử bản môn lên núi Tung Sơn để trợ oai cho Lệnh Hồ thiếu hiệp.

Xung Hư nói:

- Nếu bọn người phái Tung Sơn có hành động khác lạ không theo quy củ hai phái Thiếu Lâm và Võ Ðương sẽ ra tay ngăn cản.

Lệnh Hồ Xung cả mừng nói:

- Nếu được hai vị tiền bối hiện diện tại trường chủ trương đại cuộc thì chắc Tả Lãnh Thiền không dám hành động càn rỡ.

Ba người định xong đâu đấy, tuy biết rằng bước tiền đồ còn nhiều nỗi gian nguy nhưng trong lòng đã có định kiến thì cũng yên tâm được một phần.

Xung Hư cười nói:

- Chúng ta về thôi kẻo họ đột nhiên không thấy tân chưởng môn đâu sinh lòng hồi hộp.

Ba người trở gót vừa đi được bảy tám bước thì đột nhiên dừng lại.

Lệnh Hồ Xung quát hỏi:

- Ai đó!

Chàng thấy đầu cầu bên kia có tiếng nhiều người hô hấp. Hiển nhiên trong gác Linh Quy ở mé tả chùa Huyền Không có người mai phục.

Tiếng quát vừa dứt, bỗng nghe tiếng "binh binh" mấy tiếng vang lên!

Mấy mảnh cửa sổ gác Linh Quy đồng thời bị người đánh bay đi. Trong cửa sổ gác này cũng có mười mấy cây cung lắp tên sẵn nhằm vào ba người.

Phương Chứng, Xung Hư và Lệnh Hồ Xung là những tay cao thủ tuyệt đỉnh trong võ lâm hiện nay, nhưng những cung tên nhằm vào ba người này không phải là cung tên tầm thường. Chắc rằng những nhân vật nấp sau cửa sổ để bắn tên cung không phải hạng kém cỏi. Kể ra cục diện này cũng chẳng làm gì nổi ba người. Có điều ba vị đang ở trên cây thiên kiều để nối hai gác mà bên dưới là vực sâu muôn trượng. Người trên cầu đã không thể nhảy xuống vực mà cây cầu lại chật hẹp chỉ rộng chừng vài thước nên không có đất để xoay sở. Ðắc dị lại người trong mình không dắt binh khí nên gặp biến cố đột ngột trong lòng không khỏi kinh hãi.

Lệnh Hồ Xung giữ địa vị chủ nhân. Chàng nghiêng người đi để chắn trước mặt hai vị quý khách, đồng thời chàng quát hỏi:

- Lũ chuột nhắt to gan lớn mật! Sao các ngươi không dám chường mặt ra?

Bỗng nghe tiếng người hô:

- Bắn!

Bọn Lệnh Hồ Xung ba người vung tay áo lên gạt. Nhưng lại thấy trong cửa sổ có mười mấy tia nước đen bắn ra.

Những tia nước này ở đầu mũi tên vọt ra. Nguyên những mũi trường tiễn đó không phải là thứ tên đuôi có tra lông để bắn người mà trong mũi tên có cơ quan để phun nước. Những mũi thủy tiễn bắn xéo lên không. Những tia nước đen có ánh tịch dương chiếu vào coi lại càng kỳ dị.

Bọn Lệnh Hồ Xung ba người bỗng ngửi thấy một mùi thúi tha rất khó chịu. Mùi thúi này tựa hồ mùi thúi của xác người chết, lại giống như tôm cá chết ươn. Tuy ba người nội công cực cao nhưng mùi tanh thúi lạ lùng xông vào mũi cũng không nhịn được mà phải buồn nôn.

Mười mấy mũi thủy tiễn bắn lên không gian rồi hóa thành những giọt mưa rào đổ xuống. Những giọt rớt trúng lan can cầu lập tức làm cho gỗ hủ nát thành những lỗ nhỏ, thật là lợi hại vô cùng.Phương Chứng và Xung Hư tuy biết nhiều hiểu rộng mà cũng chưa từng thấy thứ nước độc nào mãnh liệt đến thế. Nếu là vũ tiến, ám khí thì dù trong tay ba người này không cầm binh khí cũng có thể phất tay áo để gạt rớt xuống. Nhưng đây là thứ nước độc hễ rớt vào vật gì là làm cho vật ấy phải hủ nát tức khắc. Nếu để một giọt rớt trúng người thì e rằng đến xương cũng mục tan. Hai vị tăng đạo nhìn nhau đều nhận thấy sắc mặt đối phương biến đổi và mối lo âu lộ ra khóe mắt. Như vậy đủ rõ hai vị đã lâm vào cục diện rất đỗi gian nan.

Sau khi bắn một loạt tên nước độc, mấy người ở trong của sổ bỗng lên tiếng:

- Ðây là thứ nước độc bắn lên trên không. Nếu đem bắn vào mình ba vị thì sẽ ra sao?

Bỗng thấy mười bảy mười tám mũi trường tiễn từ từ hạ thấp đầu xuống nhằm vào ba người.

Cây thiên kiều này dài bất quá chừng hai chục trượng. Ðầu mé tả tới gác Linh Quy, đầu mé hữu đến gác thần xà. Cả hai gác đều có người mai phục bắn tên nước độc. Nếu cả hai bên đồng thời bắn ra thì dù ba người có bản lãnh nghiêng trời cũng khó lòng thoát chết.

Lệnh Hồ Xung nghe thanh âm người vừa nói, ngẫm nghĩ một chút rồi chợt nhớ ra hắn là ai. Chàng lên tiếng:

- Ðông Phương giáo chủ phái người đến đưa lễ. Té ra đây là một thứ lễ rất quý!

Nguyên người mai phục trong gác Linh Quy vừa rồi đó chính là Giả Bố.

Giả Bố là người Ðông Phương Bất Bại phái tới đưa lễ mừng.

Gã nghe Lệnh Hồ Xung nhận được khẩu âm mình liền cười ha hả nói:

- Lệnh Hồ công tử! Công tử quả là người thông minh khác thường đã nhận ra khẩu âm của tại hạ.

Hắn ngừng một chút rồi hỏi:

- Ðã là bậc người thông minh thì khi nào chịu cái thất bại trước mắt. Tại hạ phải dùng ngụy kế ty bỉ ngấm ngầm này mới chiếm được thượng phong. Vậy Lệnh Hồ công tử hãy tạm thời nhận thua đi nên chăng?

Huỳnh diện tôn giả Giả Bố nói ra trước hắn dùng ngụy kế đê hèn cốt để Lệnh Hồ Xung khỏi trách hắn.

Lệnh Hồ Xung vận khí vào huyệt đan điền buông tiếng cười rộ vang động cả một vùng sơn cốc rồi nói:

- Tại hạ cùng hai vị tiền bối phái Thiếu Lâm và phái Võ Ðương ở đây nói chuyện chơi, cho rằng bữa nay những người lên núi đều là bạn hữu nên không bố trí phòng bị thành ra mắc mưu Giả huynh. Bây giờ tại hạ không chịu thua cũng chẳng được.

Giả Bố nói:

- Thế thì hay lắm! Ðông Phương giáo chủ trước nay vốn tôn kính những bậc tiền bối võ lâm và cũng rất trọng vọng những bậc thiếu niên anh hùng vào hạng hậu bối. Huống chi Nhậm đại tiểu thư theo Ðông Phương giáo chủ từ nhỏ đến lớn. Bọn tại hạ vì nể mặt Nhậm đại tiểu thư mà không dám vô lễ với Lệnh Hồ công tử.

Lệnh Hồ Xung hắng dặng một tiếng chứ không trả lời.

Phương Chứng và Xung Hư nhân lúc Lệnh Hồ Xung đối đáp với Giả Bố đã quan sát xem tình thế xem chỗ nào sơ hở để mạo hiểm đánh một đòn, nhưng thấy phía trước phía sau đều có cung tên nhằm vào mình. Nếu hai vị đồng thời ra tay thì cũng có thể hạ được mười mấy cây thủy thương, nhưng muốn trừ hết thì nhất định không được. Bên địch chỉ còn lại một cây phát xạ nước độc là cả ba người không toàn tánh mạng.

Hai vị tăng đạo đưa mắt nhìn nhau ra hiệu không nên vọng động.

Bỗng Giả Bố lại nói:

- Nếu Lệnh Hồ công tử đã nguyện ý nhận thua thì còn gì hay bằng. Tại hạ cùng Thượng Quan huynh đệ lúc xuống núi, Ðông Phương giáo chủ có dặn mời công tử cùng phương trượng chùa Thiếu Lâm và đạo trưởng, chưởng môn phái Võ Ðương cùng lên tổng đàn bản giáo ở Hắc Mộc Nhai mấy ngày. Bây giờ ba vị cùng ở cả đây thật là tiện quá. Vậy chúng ta khởi hành ngay được chăng?

Lệnh Hồ Xung hắng dặng một tiếng, nghĩ thầm trong bụng:

- Trong thiên hạ sao lại có chuyện dễ dàng thế được? Bên mình ba người chỉ cần sao rời khỏi cây thiên kiều này là kiềm chế Giả Bố, Thượng Quan Vân và bọn thủ hạ chúng một ngàn người dễ như trở bàn tay.

Bỗng nghe Giả Bố lại nói tiếp:

- Có điều võ công ba vị cao quá nến đi đến giữa đường lại thay đổi chủ ý, không chịu lên Hắc Mộc Nhai nữa thì bọn tại hạ về phúc trình thế nào được? Vì vậy tại hạ lớn mật dám mượn cánh tay của các vị.

Lệnh Hồ Xung hỏi:

- Mượn ba cánh tay mặt ư?

Giả Bố đáp:

- Ðúng thế! Xin ba vị tự chặt tay đi thì bọn tại hạ thật yên tâm quá.

Lệnh Hồ Xung cười ha hả nói:

- Té ra là thế! Ðông Phương Bất Bại vì sợ võ công và kiếm thuật của ba người chúng ta mà bầy đặt ra cạm bẫy này. Y chỉ cần bọn ta chặt một cánh tay cầm kiếm là yên trí nằm cao ngủ kỹ không lo gì nữa.

Giả Bố nói:

- Nằm cao ngủ kỹ thì không chắc, có điều Nhậm Ngã Hành không được công tử viện trợ là lập tức thế cô, lực bạc.

Lệnh Hồ Xung nói:

- Các hạ nói nghe có vẻ thành thực lắm.

Giả Bố nói:

- Tại hạ là chân tiểu nhân.

Gã cất cao giọng hỏi tiếp:

- Phương trượng đại sư! Chưởng môn đạo trưởng! Hai vị chịu chặt một cánh tay hay là muốn liều mạng?

Xung Hư đáp:

- Ðược lắm! Ðông Phương Bất Bại đã muốn mượn cánh tay của chúng ta thì chúng ta cho y mượn là xong. Nhưng bên mình chúng ta không đeo binh khí, muốn chặt tay cũng khó lắm.

Lão vừa dứt lời, thì trong cửa sổ có ánh hào quang lấp loáng, một chiếc vòng thép đã liệng ra. Chiếc vòng này đường kính gần một thước mà cạnh rất sắc bén. Giữa vòng có một then ngang để cầm, đó là thứ khí giới đặc biệt để đánh giáp lá cà. Nếu hai bên đứng đối diện thì nó dùng làm một thứ càn khôn khuyên.Lệnh Hồ Xung đứng ngoài nhất thò tay ra đón lấy.

Chàng gượng cười nghĩ bụng:

- Thằng cha Giả Bố này thật là âm mưu sâu sắc. Ngoài vành tròn sắc bén như đao chỉ chém phập một cái là đứt tay liền. Nhưng múa lên thì bất luận mau lẹ đến đâu nó cũng chỉ là thứ khí giới ngắn quá chẳng thể hất được những tên nước bắn tới.

Giả Bố lớn tiếng quát:

- Ðã ưng lời thì mau mau hạ thủ đi! Ðừng có kéo dài thời gian để hòng cứu binh tới tiếp viện. Tại hạ hô lên: một, hai, ba. Nếu xong mà chưa chặt tay là tên độc bắn ra đó.

Lệnh Hồ Xung khẽ nói:

- Vãn bối xông tới trước hai vị theo sau vãn bối.

Xung Hư nói:

- Không được.

Giả Bố hô:

- Một, hai...

Lệnh Hồ Xung tay trái cầm vòng thép giơ lên nghĩ bụng:

- Phương Chứng đại sư và Xung Hư đạo trưởng là tân khách của phái Hằng Sơn nhất định không thể để hai vị bị hại được. Hắn mà hô tiếng ba thì ta liệng vòng thép ra vung tay áo bào xông lại. Chỉ cần bao nhiêu nước độc bắn hết vào mình ta là hai vị vó thể nhân cơ hội này để thoát thân.

Bỗng nghe Giả Bố hô lớn:

- Các vị chuẩn bị đi! Tại hạ hô tiếng "ba" đây.

Giữa lúc Giả Bố vừa hô tiếng "ba" bỗng nghe trong gác Linh Quy có tiếng trong của một cô gái quát:

- Hãy khoan!

Tiếp theo một bóng xanh như đám mây màu lục từ trên nóc gác phất phơ hạ xuống đứng chặn phía trước Lệnh Hồ Xung. Nàng chính là Doanh Doanh.

Lệnh Hồ Xung vội la lên:

- Doanh Doanh lùi lại phía sau!

Doanh Doanh xoay tay trái về phía sau vẫy mấy cái.

Miệng nàng hô lớn:

- Giả thúc thúc! Thanh danh Huỳnh diện tôn giả vang động giang hồ mà nay sao lại hành động một cách vô lý thế này?

Giả Bố ấp úng đáp:

- Cái này... Ðại tiểu thư... nên lui ra! Ðừng hòa mình vào vũng nước đục này.

Doanh Doanh hỏi:

- Thúc thúc đến đây làm chi? Ðông Phương thúc thúc bảo thúc thúc cùng Thượng Quan thúc thúc đưa lễ đến cho tiểu điệt. Sao thúc thúc lại ăn của đút phái Tung Sơn để hành động vô lễ với chưởng môn phái Hằng Sơn?

Giả Bố đáp:

- Ai bảo ta ăn của đút của Tả Lãnh Thiền? Ta vâng mệnh của Ðông Phương giáo chủ đến bắt Lệnh Hồ Xung đưa về tổng đàn.

Doanh Doanh nói:

- Thúc thúc đừng nói nhăng! Hắc mộc lệnh bài của giáo chủ hiện ở đây. Giáo chủ truyền lệnh: Giả Bố âm mưu hành động bất pháp. Toàn thể giáo chúng hễ gặp y là phải bắt hoặc giết ngay tức khắc sẽ được trọng thưởng.

Nàng nói xong giơ cao tay phải lên, quả nhiên có cây hắc mộc lệnh bài.

Giả Bố tức giận quát:

- Bắn tên!

Doanh Doanh hỏi:

- Ðông Phương giáo chủ bảo ngươi giết ta chăng?

Giả Bố ngập ngừng:

- Ngươi chống lại mệnh lệnh giáo chủ...

Doanh Doanh hô lớn:

- Thượng Quan thúc thúc! Thúc thúc bắt ngay tên phản đồ Giả Bố sẽ được thăng lên chức Quang minh tả sứ.

Giả Bố ở chức cao hơn Thượng Quan Vân.

Thượng Quan Vân vẫn tự phụ võ công mình cao thâm hơn Giả Bố mà kém chức hắn trong lòng vẫn có ý ghen tức. Bây giờ hắn nghe Doanh Doanh nói vậy liền đâm ra ngần ngừ.

Dĩ nhiên hắn biết Doanh Doanh là con gái của Giáo chủ trước và Ðông Phương giáo chủ trước nay vốn tôn trọng nàng. Tuy hắn nghe nói Nhậm giáo chủ lại xuất hiện trên chốn giang hồ mưu đồ khôi phục lại địa vị giáo chủ, hắn nghĩ rằng giữa Ðông Phương giáo chủ và Nhậm đại tiểu thư vẫn còn nhiều mối liên quan mà bản hắn chỉ huy bộ ba bắn nước độc vào Doanh Doanh thì chẳng khi nào hắn dám làm.

Giả Bố lại la lên:

- Bắn tên mau!

Nhưng bọn thuộc hạ vẫn coi Doanh Doanh như một vị thiên thần. Chúng lại thấy trong tay nàng cầm cây Hắc mộc lệnh bài thì đời nào chúng dám vô lễ với nàng.

Giữa lúc hai bên đang ở vào tình thế giằng co, bỗng có tiếng người la:

- Cháy cháy!

Ánh sáng đỏ rực thấp thoáng, khói đen bốc lên ngùn ngụt. Dưới chân lầu đã phát hỏa.

Doanh Doanh la lên:

- Giả Bố! Ngươi thật là lòng dạ lang sói. Sao ngươi lại phóng hỏa đốt chết cả bộ hạ của mình?

Giả Bố tức giận quát:

- Nói bậy...

Doanh Doanh hô lớn:

- Mau mau xuống cứu hỏa!

Ðoạn nàng xông về phía trước.

Lệnh Hồ Xung, Phương Chứng, Xung Hư thừa cơ chạy ùa về phía trước.

Ba người này thân thủ nào phải hạng tầm thường.

Sau khi Doanh Doanh xuất hiện gây nên tình thế chần chờ, ba người lập tức xông lại phá của sổ nhảy vào.

Ba người xông vào trong gác rồi, những cung nỏ bắn nước độc không thể thi hành tuyệt kỹ được nữa.

Lệnh Hồ Xung sấn đến trước toàn Chân Vũ đại đế cầm lấy cây đèn nến. Tay mặt chàng rung lên một cái. Ngọn nến bay đi. Chàng biết nước độc này rất ghê gớm, chỉ bắn vào người một giọt là mối hậu họa không biết đến đâu mà lường. Chàng thấy Phương Chứng và Xung Hư tay phóng chưởng chân đá vung động thủ chẳng nể nang gì. Chỉ trong chớp mắt hai vị đã hạ được bảy tám tên. Chàng cầm cây đèn làm kiếm phóng tay đâm vào cổ họng một người. Mới trong khoảnh khắc chàng đã giết được sáu tên.

Giả Bố và Thượng Quan Vân chuyến này lên núi Hằng Sơn đem theo bốn chục cái rương. Mỗi rương hai người khiêng, cộng là tám chục tên hán tử. Tám chục tên này đều là những giáo chúng rất đắc lực trong Triêu Dương thần giáo. Tuy chúng không phải là những tay cao thủ hạng nhất nhưng bản lĩnh cũng vào hạng khá.

Bốn chục tên chia ra bao vây bốn mặt chùa Huyền Không còn bốn chục tên lấy những máy nỏ xếp ở trong rương đem vào hai gác Thần Xà và Linh Quy để tập kích.

Bọn Lệnh Hồ Xung ba người chỉ trong khoảnh khắc đã tiêu diệt hết hai mươi tên thủ hạ của Giả Bố. Nỏ máy cùng nước độc đều bị phá tan nát đầy mặt đất.

Giả Bố sử cặp phán quan bút để chiến đấu với song kiếm một dài một ngắn của Doanh Doanh. Cuộc đấu cực kỳ ác liệt.

Lệnh Hồ Xung và Doanh Doanh giao thiệp với nhau lâu ngày. Nhưng ban đầu chàng chỉ nghe tiếng chứ không nhìn thấy người. Tiếp theo chàng thấy nàng uy hiếp quần hào mà không biết rõ lý do. Chàng cảm kích mối thâm tình mà không biết rõ tung tích.

Hôm nàng ra tay hạ sát bọn đệ tử phái Thiếu Lâm. Chiến đấu với Phương Sinh đại sư Lệnh Hồ Xung chỉ thấy bóng mà không thấy hình. Cho đến bây giờ mới là lần đầu nàng ra mặt đấu với Giả Bố.

Lệnh Hồ Xung thấy thân hình Doanh Doanh rất nhẹ nhàng linh động chợt tới, chợt lui. Nàng ra kiếm chiêu đánh người bằng những bộ vị kỳ tuyệt. Trường kiếm và đoản kiếm của nàng lúc hư, lúc thật, hời hợt khôn lường. Tuy người nàng có thực trước mắt mà trong lòng Lệnh Hồ Xung vẫn tưởng chừng chỉ thấy một đám lơ lửng phất phơ như khói tỏa, như mây mù.

Chương 169: Nhậm, Hướng hai người lại xuất hiện

Nhậm, Hướng hai người lại xuất hiện

Huỳnh diện tôn giả Giả Bố sử cặp phán quan bút kích thước không có gì khác lạ với những cặp bút thông thường, nhưng có phần nặng hơn nhiều. Lúc vung lên nó tựa hồ phát ra thanh âm tựa hồ những loại cương tiên thiết giản.

Thủy chung Doanh Doanh vẫn giữ song kiếm không để đụng vào cặp phán quan bút của đối phương.

Những chiêu bút của Giả Bố đều nhằm vào các đại huyệt Doanh Doanh phóng tới, chỉ khe chừng kẽ tóc.

Phương Chứng đại sư bỗng quát lên:

- Loại nghiệt chướng! Sao còn chưa buông binh khí chịu trói?

Giả Bố đang đấu đến lúc hăng say. Cặp bút của hắn chập vào làm một nhằm đâm tới cổ họng Doanh Doanh.

Lệnh Hồ Xung giật mình kinh hãi chỉ sợ Doanh Doanh tránh không kịp chiêu này. Chàng cầm cây đèn đâm ra veo véo hai tiếng trúng vào uyển mạch hai tay hắn.

Giả Bố cầm không vững, cặp phán quan bút tuột tay rớt mất. Nhưng hắn kiêu dũng phi thường, vung song chưởng nhằm đánh vào trước ngực Lệnh Hồ Xung.

Phương Chứng đại sư dâm chênh chếch lên. Ðại sư mở một phen cử động, hai tay nắm được song chưởng của Giả Bố.

Giả Bố cố sức giãy giụa nhưng không tài nào thoát ra khỏi bàn tay của Phương Chứng đại sư. Hắn liền vung cước nhằm đá vào hạ bộ Phương Chứng. Chiêu thức này rất là độc địa.

Phương Chứng buông tiếng thở dài rồi khẽ đẩy hai tay ra ngoài.

Giả Bố đứng không vững. Người hắn bị bắn qua cửa ra ngoài.

Bỗng nghe một tiếng rú rùng rợn hồi lâu không ngớt. Tiếng rú vang đi mỗi lúc một xa rồi người hắn rớt xuống vực sâu ngoài núi Thúy Bình.

Lệnh Hồ Xung nhìn Doanh Doanh cười nói:

- May nhờ được Doanh muội đến cứu kịp thời.

Doanh Doanh mỉm cười đáp:

- Tiểu muội phải tính toán cho dứng lúc.

Ðoạn nàng lớn tiếng hô:

- Phải dập tắt lửa cho mau.

Dưới gác có người đáp lại:

- Xin tuân lệnh.

Nguyên dưới lầu phát hỏa là do những chất lưu hoàng, thạch tiêu, cùng cỏ khô đốt lên để làm náo loạt tinh thần Giả Bố, chứ không phải dưới lầu bị lửa cháy thật sự.

Doanh Doanh đến bên cửa sổ quay mặt sang gác Thần Xà la gọi:

- Thượng Quan thúc thúc! Giả Bố chống lại mệnh, tự rước lấy tội lỗi. Vậy thúc dẫn bộ hạ xuống đi. Tiểu điệt nữ không làm khó dễ gì đến thúc thúc cả.

Thượng Quan Vân hỏi:

- Ðại tiểu thư! Tiểu thư nói thật chăng?

Doanh Doanh đáp:

- Tiểu điệt nữ phát thệ trước lịch đại thần ma của bản giáo. Thượng Quan Vân chịu nghe hiệu lệnh, tiểu nữ quyết không gia hại. Nếu trái lời thề sẽ bị tam thi trùng cắn tủy não cho bị thảm tử.

Ðây là lời thề độc nhất của Triều Dương thần giáo. Thượng Quan Vân nghe Doanh Doanh thề xong mới yên lòng thông suốt hai mươi tên bộ thuộc xuống lầu.

Bọn Lệnh Hồ Xung xuống khỏi gác Linh Quy thì gặp bọn Lão Ðầu Tử, Tổ Thiên Thu mấy chục người đã chờ ở đó.

Lệnh Hồ Xung hỏi Doanh Doanh:

- Sao Doanh muội biết bọn Giả Bố đến đây tập kích?

Doanh Doanh đáp:

- Ðông Phương Bất Bại khi nào lại có hảo tâm thành thực đưa lễ mừng Lệnh Hồ huynh? Lúc đầu tiểu muội đã nghĩ ngay trong bốn chục cái rương đó tất có giấu ngụy kế gì. Sau thấy Giả Bố lén lút dẫn bọn tùy tùng qua bên này sinh lòng nghi hoặc mới cùng bọn Lão tiên sinh đến coi. Phường toi cơm giữ chân núi Thúy Bình ngăn cản không cho bọn tiểu muội lên núi lại càng tiết lộ âm mưu.

Bọn Lão Ðầu Tử, Tổ Thiên Thu đều cười ồ.

Ðiêu hiệp Thượng Quan Vân vẻ mặt bẽ bàng cúi đầu xuống.

Doanh Doanh hỏi:

- Thượng Quan thúc thúc! Từ nay thúc thúc đi theo tiểu điệt nữ hay là theo Ðông Phương Bất Bại?

Thượng Quan Vân biến sắc.

Mới trong khoảnh khắc mà bản hắn quyết định bội phản Ðông Phương giáo chủ là việc rất khó.

Doanh Doanh lại nói tiếp:

- Trong mười vị trưởng lão ở Triều Dương thần giáo thì đã có sáu vị uống tam thi não thần đan của gia gia tiểu nữ. Thượng Quan thúc thúc đã uống thứ thần đan đó chưa?

Nàng vừa nói vừa thò tay móc ra một viên thuốc đỏ tươi để lăn long lóc trong bàn tay.

Thượng Quan Vân cất giọng run run ngập ngừng:

- Ðại tiểu thư! Tiểu thư nói là trong mười vị đại trưởng lão... Ðã có sáu vị trưởng lão...

Doanh Doanh ngắt lời:

- Ðúng thế! Thượng Quan thúc thúc chưa theo gia gia tiểu nữ, mấy năm nay làm việc với Ðông Phương Bất Bại cũng không kể là kẻ phản bội, nếu thúc thúc biết bỏ chỗ tối ra chỗ sáng thì tiểu điệt nữ nhất định cực lực bênh vực để gia gia coi thúc thúc bằng con mắt đặc biệt.

Thượng Quan Vân ngoảnh đầu nhìn bốn phía rồi nghĩ thầm:

- Ta mà không đầu hàng tất uổng mạng ngay đương trường. Trong mười vị trưởng lão đã có đến sáu vị quy thuận Nhậm giáo chủ. Ðại cục đã đến thế này, ta chẳng thể một mình tận trung với Ðông Phương giáo chủ được.

Hắn nghĩ vậy liền thẳng thắn tiến lại trước mặt Doanh Doanh đón lấy viên Tam thi não thần đan bỏ vào miệng nuốt rồi nói:

- Thượng Quan Vân này đã chịu ơn tha mạng của đại tiểu thư. Vậy từ nay trở đi xin vâng mệnh sai khiến, không dám phản bội.

Hắn vừa nói vừa khom lưng hành lễ.

Doanh Doanh cười nói:

- Từ nay trở đi chúng ta là người một nhà. Hà tất thúc thúc phải đa lễ như vậy? Những thủ hạ cũ của thúc dĩ nhiên cũng theo thúc thúc phải không?

Thượng Quan Vân quay lại nhìn 20 tên bộ thuộc. Những hán tử này thấy thủ lãnh đã đầu hàng và uống Tam thi não thần đan rồi chúng liền hướng về phía Doanh Doanh lạy phục xuống đất nói:

- Bọn tiểu nhân xin tuân theo lời thánh cô sai phái dù muôn thác cũng chẳng dám từ nan.

Lúc này quần hào đã dập tắt lửa rồi, thấy Doanh Doanh thu phục được Thượng Quan Vân đều chạy đến chúc mừng.

Nên biết Thượng Quan Vân là một tay võ công đã cao cường, chức vị lại tôn trọng ở Triêu Dương thần giáo. Hắn quy đầu Doanh Doanh là Nhậm Ngã Hành được một trợ lực rất lớn, trong công cuộc cướp lại ngôi giáo chủ.

Phương Chứng, Xung Hư thấy mọi việc yên ổn cả rồi liền cáo từ xuống núi.

Lệnh Hồ Xung tiễn chân ra ngoài mấy chục dặm rồi trân trọng từ biệt.

Doanh Doanh cùng Lệnh Hồ Xung sóng vai mà đi, đủng đỉnh trở về núi Kiến Tính. Nàng bảo chàng:

- Ðại ca! Ðông Phương Bất Bại là một tay nham hiểm, thủ đoạn tàn ác, vừa rồi đại ca đã thấy đó. Gia phụ và Hướng thúc thúc đang đi du thuyết cùng những người cố cực trong bản giáo yêu cầu họ quay về với chủ cũ. Ai vui vẻ quy thuận dĩ nhiên là chuyện hay nhất. Còn những ai không chịu đều giải quyết hết, mục đích để cắt bớt thế lực của Ðông Phương Bất Bại. Hiện giờ Ðông Phương Bất Bại mở đầu cuộc phản công. Hắn sai Giả Bố và Thượng Quan Vân đến hạ thủ gia hại đại ca là một nước cờ lợi hại nhất. Vì gia phụ và Hướng thúc thúc hành tung rất bí mật, hắn không tài nào tìm kiếm thấy các vị đó. Nếu hắn hạ sát được đại ca thì tiểu muội...

Nàng nói tới đây, hai má ửng hồng, ngoảnh nhìn ra chỗ khác.

Lúc này bóng chiều bảng lảng, ngọn gió hiu hiu lay động mái tóc của Doanh Doanh xõa xuống vai lật ngược lên má.

Lệnh Hồ Xung thấy cổ nàng trắng như tuyết thì trong lòng không khỏi bâng khuâng nghĩ thầm:

- Nàng đối với ta bằng một mối tình tha thiết, khắp thiên hạ ai cũng biết rồi. Gã Ðông Phương Bất Bại cũng muốn bắt ta để uy hiếp nàng đồng thời uy hiếp cả phụ thân nàng nữa. Vừa rồi ở trên cây cầu treo chùa Huyền Không, nàng đã biết rõ nước độc kia hễ trúng vào ai người đó phải chết ngay, thế mà nàng đã đứng chắn trước mình ta vì sợ ta bị thương. Ta được người vợ như thế thì còn mong gì hơn nữa?

Chàng đưa hai tay toan nắm lấy lưng nàng.

Doanh Doanh bật lên tiếng cười hích hích. Nàng né mình sang bên, Lệnh Hồ Xung chụp sểnh.

Nên biết Lệnh Hồ Xung tuy kiếm pháp tinh thâm, nội lực hồn hậu nhưng về những môn quyền cước, cầm nã, khinh công thì lại thua nàng xa.

Doanh Doanh tuy quay lưng về phía Lệnh Hồ Xung nhưng chàng vừa cử động nàng đã biết ý rồi, nên nàng tránh khỏi rồi cười hỏi:

- Một vị chưởng môn đại tôn sư trong một phái mà hành động như vậy thì còn chi là thể thống?

Lệnh Hồ Xung cười đáp:

- Trong các vị chưởng môn khắp thiên hạ, thì chưởng môn phái Hằng Sơn là tệ nhất để họ cười cho thỏa thích.

Doanh Doanh nghiêm sắc mặt hỏi:

- Ðại ca! Sao đại ca lại nói vậy? Ðến phương trượng chùa Thiếu Lâm, chưởng môn phái Võ Ðương đối với đại ca cũng kính trọng như vậy, còn ai dám coi thường mà cười diễu đại ca? Lệnh sư phụ trục xuất sư ca ra khỏi môn trường phái Hoa Sơn, đại ca vĩnh viễn không cần quan tâm đến chuyện đó mà lấy làm hổ thẹn với người nữa.

Doanh Doanh nói mấy câu này trúng vào tâm sự Lệnh Hồ Xung. Tuy chàng tính tình khoát đạt, nhưng đối với việc bị đuổi ra khỏi sư môn chàng vẫn lấy làm đau lòng, nhục nhã. nghe Doanh Doanh nói vậy chàng buông một tiếng thở dài rồi cúi đầu xuống.

Doanh Doanh nắm lấy tay chàng, tìm lời an ủi:

- Ðại ca! Ðại ca làm chưởng môn phái Hằng Sơn là một việc mở mày mở mặt với anh hùng thiên hạ. Hằng Sơn và Hoa Sơn là hai phái ngang hàng, chẳng lẽ đường đường làm chưởng môn phái Hằng Sơn lại không bằng một tên đệ tử quèn phái Hoa Sơn hay sao?

Lệnh Hồ Xung đáp:
- Ða tạ Doanh muội có lời khuyên nhủ. Nhưng tiểu huynh vẫn nghĩ đến mình là kẻ cầm đầu bọn ni cô thì không khỏi vừa hổ thẹn vừa tức cười.

Doanh Doanh nói:

- Hiện nay đã hàng ngàn anh hùng hảo hán quy đầu dưới trướng phái Hằng Sơn. Kể về thanh thế thì trừ phái Tung Sơn đại ca có kém ai đâu? Trong Ngũ nhạc kiếm phái thì các phái Thái Sơn, Hành Sơn, Hoa Sơn bì với đại ca thế nào được?

Lệnh Hồ Xung nói:

- Về công cuộc to lớn này, tiểu huynh chưa kịp tạ ơn Doanh muội.

Doanh Doanh mỉm cười hỏi:

- Tạ ơn cái gì?

Lệnh Hồ Xung đáp:

- Doanh muội sợ tiểu huynh lãnh đạo ni cô là một chuyện mất thể diện rất lớn, nên đã phái những tay thủ hạ về quy đầu phái Hằng Sơn. Nếu không có lệnh của thánh cô thì bọn trời đánh không chết ấy khi nào chịu riu ríu nghe theo sự ước thúc của tiểu huynh?

Doanh Doanh nhẻn miệng cười đáp:

- Cái đó cũng không hẳn như vậy. Ðại ca làm minh chủ của bọn họ đến đánh chùa Thiếu Lâm và họ chẳng đã khâm phục đại ca rồi là gì?

Hai người vừa đi vùa nói chuyện, bất giác đã gần về tới am chính. Bỗng nghe văng vẳng có tiếng quần hào cười nói dút lác, Doanh Doanh liền dừng bước lại nói:

- Ðại ca! Chúng ta hãy tạm chia tay, chờ đại sự của gia phụ thành công rồi, tiểu muội lại đến gặp đại ca.

Lệnh Hồ Xung đột nhiên cảm thấy trước ngực mình nóng bừng, chàng nói:

- Doanh muội đến Hắc Mộc Nhai phải không?

Doanh Doanh gật đầu cười đáp:

- Phải rồi!

Lệnh Hồ Xung nói:

- Tiểu huynh cùng đi với Doanh muội.

Khóe mắt Doanh Doanh lộ ra vẻ vui mừng hãnh diện. Nhưng nàng từ từ lắc đầu.

Lệnh Hồ Xung hỏi:

- Doanh muội không muốn để tiểu huynh cùng đi hay sao?

Doanh Doanh đáp:

- Bữa nay đại ca vừa lên tiếp nhiệm chưởng môn phái Hằng Sơn đã cùng đi với tiểu muội lo việc cho Triêu Dương thần giáo, tuy đó là hành động của vị tân chưởng môn phái Hằng Sơn cao thâm khôn lường, nhưng làm như vậy há chẳng quá đáng ư?

Lệnh Hồ Xung đáp:

- Vụ đối phó với Ðông Phương Bất Bại là một việc cực kỳ gian nan, chẳng lẽ tiểu huynh lại đứng ngoài vòng không hỏi gì đến, bỏ mặc Doanh muội dấn thân vào nơi nguy hiểm hay sao?

Doanh Doanh đáp:

- Bọn hán tử giang hồ kia tuy ở trong biệt phái Hằng Sơn, nhưng khó mà giữ được họ khỏi đến rắc rối với các cô trong phái này thì làm thế nào?

Lệnh Hồ Xung đáp:

- Chỉ cần Doanh muội ra nghiêm lệnh thì chắc bọn họ dù lớn mật đến đâu cũng không dám dây dưa với bọn nữ đệ tử.

Doanh Doanh cả mừng nói:

- Phải rồi đại ca muốn đi cùng tiểu muội, thì tiểu muội xin thay mặt gia gia ngỏ lời từ tạ.

Lệnh Hồ Xung cười nói:

- Giữa hai ta thì Doanh muội tạ ơn tiểu huynh hay tiểu huynh tạ ơn Doanh muội chẳng còn là khách sáo lắm ư?

Doanh Doanh mỉm cười đáp:

- Rồi đây tiểu muội không khách sáo với đại ca nữa, nhưng đại ca đừng trách tiểu muội nhé.

Hai người liền lên ngọn núi Kiến Tính, chia nhau ra dặn bảo thuộc hạ.

Lệnh Hồ Xung khuyên nhủ các đệ tử phải siêng năng rèn luyện võ công còn Doanh Doanh căn dặn quần hào từ nay trở đi không được lên núi Kiến Tính. Ai đặt chân trái bước lên thì bị chặt chân trái, chân phải bước lên cũng bị chặt ngay. Hai chân cùng bước lên thì bị chặt cả hai.

Sáng hôm sau, Lệnh Hồ Xung, Doanh Doanh, Thượng Quan Vân cùng 20 tên giáo chúng sống sót cáo biệt mọi người rồi nhằm phía Hắc Mộc Nhai thẳng tiến.

Hắc Mộc Nhai thuộc địa phận tỉnh Hà Bắc, ở về phía đông núi Hằng Sơn.

Một hôm đoàn người đi tới châu Bình Ðịnh, Lệnh Hồ Xung và Doanh Doanh dọc đường đều ngồi trong một cỗ xe lớn buông rèm để đề phòng tai mắt của Ðông Phương Bất Bại phát giác.

Tối hôm ấy Doanh Doanh cùng Lệnh Hồ Xung vào nghỉ trong khách điếm ở châu Bình Ðịnh. Nơi đây cách tổng đàn Triêu Dương thần giáo không còn xa mấy.

Trong thành giáo chúng đi lại rất đông.

Thượng Quan Vân liền phái bốn tên thuộc hạ đắc lực canh gác mặt trước và mặt sau khách điếm. Không để những người phức tạp đến gần.

Ăn cơm tối xong Doanh Doanh tiếp Lệnh Hồ Xung uống ba chung nhỏ.

Bồn lửa trong điếm đường cháy bừng bừng chiếu ánh mắt vào mặt Doanh Doanh khiến nàng càng thêm vẻ kiều diễm.

Lệnh Hồ Xung uống ba bát lớn rồi nói:
- Doanh Doanh! Ngày ở chùa Thiếu Lâm lệnh tôn đã nói: đối với hào kiệt đương thời lão nhân gia chỉ phục có ba người rưỡi mà Ðông Phương Bất Bại là người đứng đầu. Hắn đã đoạt được ngôi giáo chủ ở trong tay lệnh tôn thì hắn là một tay tài trí hơn đời. Trên chốn giang hồ đồn đại võ công hắn là tay đệ nhất thiên hạ. Không hiểu lời đồn đó hư thực thế nào?

Doanh Doanh đáp:

- Ðông Phương Bất Bại rất giỏi mưu lược là một điều khỏi nói ai cũng biết rồi. Còn võ công hắn thế nào, tiểu muội cũng không rõ lắm chỉ thấy mấy năm nay ít khi gặp hắn.

Lệnh Hồ Xung gật đầu nói:

- Mấy năm gần đây Doanh muội ở trong ngõ Lục Trúc thành Lạc Dương nên ít khi gặp mặt hắn là phải.

Doanh Doanh nói:

- Cũng không hẳn tại thế. Tuy tiểu muội ở thành Lạc Dương, song mỗi năm cũng trở về Hắc Mộc Nhai đôi ba lần mà lần nào cũng không gặp Ðông Phương Bất Bại. Theo lời những vị trưởng lão nói thì gần đây càng ngày càng thưa được gặp giáo chủ.

Lệnh Hồ Xung nói:

- Những người địa vị tối cao thường hí lộng quỷ thần, không muốn để cho người ta gặp luôn, để tỏ ra họ khác với quần chúng.

Doanh Doanh nói:

- Dĩ nhiên đó cũng là một nguyên nhân, nhưng tiểu muội lại đoán là hắn đang khổ công tu luyện công phu trong Quỳ hoa bảo điển, nên hắn không muốn để công việc trong bản phái làm bận rộn tâm thần.

Lệnh Hồ Xung nói:

- Lệnh tôn từng đã nói với tiểu huynh ngày trước lão nhân gia đêm ngày phải nghĩ ngợi về cách hóa giải những luồng chân khí dị chủng do Hấp tinh đại pháp hút và, nên lão nhân gia không hỏi gì đến công việc giáo vụ thành ra bị Ðông Phương Bất Bại thoán đoạt quyền vị. Không chừng ngày nay Ðông Phương Bất Bại lại đi vào vết bánh xe đỏ đó.

Doanh Doanh nói:

- Từ ngày Ðông Phương Bất Bại không tự mình trông nom được giáo vụ liền giao quyền hành lại cho gã tiểu tử họ Dương. Gã tiểu tử họ Dương này dường như không thể cướp đoạt được quyền binh của Ðông Phương Bất Bại, nên dường như hắn không lo điều đó.

Lệnh Hồ Xung lấy làm kỳ hỏi:

- Gã tiểu tử họ Dương là ai? Sao tiểu huynh chưa nghe nói tới?

Doanh Doanh vẻ mặt ra chiều bẽn lẽn, mỉm cười đáp:

- Vụ này rất cổ quái. Tiểu muội cũng không hiểu rõ, chẳng nói làm gì cho dơ miệng. Những người trong bản giáo có biết cũng chẳng ai nhắc tới, còn người ngoài thì chẳng ai hay, dị nhiên đại ca không nghe ai nói tới.

Lệnh Hồ Xung động tính hiếu kỳ liền giục:

- Hảo muội tử! Muội muội nói cho ta nghe đi.

Doanh Doanh đáp:

- Gã đó tên gọi Dương Liên Ðình vào trạc ngoài hai mươi tuổi. Võ công gã hèn kém lại chẳng hiểu việc gì. Thế mà những năm gần đây Ðông Phương Bất Bại lại sủng ái gã lắm. Thế mới thật là kỳ.

Nàng nói tới đây nét mặt ửng hồng, môi hơi bĩu ra. Hiển nhiên có điều chi khác thường.

Lệnh Hồ Xung chợt tỉnh ngộ la lên:

- Ồ! Té ra gã họ Dương là một nam đồng mà Ðông Phương Bất Bại đem lòng sủng ái. Tuy hắn là người anh hùng nhưng cũng thích... "trò chơi trống bỏi".

Doanh Doanh gạt đi:

- Ðại ca đừng nói chuyện đó nữa. Tiểu muội không hiểu Ðông Phương Bất Bại làm trò quỷ gì! Có điều bất cứ việc gì hắn cũng giao cho gã họ Dương làm hết. Nhiều anh em giáo chúng đã bị hại về tay gã. Thật là đáng chém.

Ðột nhiên phía ngoài cửa sổ có tiếng người nói:

- Ngươi nói thế là sai. Chúng ta nên đa tạ Dư Liên Ðình mới phải.

Doanh Doanh mừng quá cất tiếng gọi:

- Gia gia!

Nàng hối hả ra mở cửa. Nhậm Ngã Hành cùng Hướng Vân Thiên bước vào phòng. Cả hai người đều ăn mặc kiểu nông dân. Ðầu đội nón rách kéo sụp xuống che quá nửa mặt. Nếu không nghe thanh âm thì chẳng thể nào nhận ra được.

Lệnh Hồ Xung tiến lại vái chào rồi sai điếm tiểu nhị lấy đũa chén và thêm rượu cùng món ăn.

Nhậm Ngã Hành nói:

- Mấy bữa nay ta cùng Hướng lão đệ đi liên lạc với những người cũ trong bản giáo thấy công việc dễ dàng ta ngoài sự tiên liệu của mình. Trong mười người có đến tám vui mừng khôn xiết và đều nói là mấy năm gần đây Ðông Phương Bất Bại toàn làm những chuyện ngược đời cơ hồ đến trình độ khiến giáo chúng phải chia lìa bản phản bạn. Nhất là Dương Liên Ðình, một tên vô danh tiểu tốt trong bản giáo, được Ðông Phương Bất Bại sủng ái, nắm trọn quyền hành trong tay, đã cách chức hoặc hạ sát rất nhiều công thần. Nếu họ không bị quy giáo ước thúc một cách nghiêm khắc thì tất có nhiều người tạo phản rồi. Vậy gã họ Dương làm được những công cuộc lớn lao này, chẳng nên đa tạ gã mới phải ư?

Doanh Doanh cười đáp:

- Ðúng thế!

Rồi nàng nói:

- Sao gia gia lại biết bọn hài nhi đã tới đây?

Nhậm Ngã Hành cười đáp:

- Hướng thúc thúc đã xẩy cuộc động thủ với Thượng Quan Vân. Sau mới biết hắn quy thuận rồi.

Doanh Doanh hỏi:

- Hướng thúc thúc! Thượng Quan thúc thúc đã bị thúc thúc đả thương chưa?

Hướng Vân Thiên cười đáp:

- Ðả thương Thượng quan điêu hiệp đâu phải chuyện dễ dàng?

Vừa nói tới đây, bỗng nghe phía ngoài có tiếng còi rít lên "u ú" giữa lúc canh khuya thanh vắng càng khiến cho người ta phải ớn da gà.

Doanh Doanh hỏi:

- Chẳng lẽ Ðông Phương Bất Bại đã biết chúng ta đến đây rồi ư?

Ðoạn nàng quay lại giải thích cho Lệnh Hồ Xung nghe:

- Ðây là còi báo hiệu bắt thích khách hoặc đồ đệ phản loạn của bản giáo để ai nấy biết mà chuẩn bị ra sức tróc nã phạm nhân.

Sau một lúc lại nghe thấy tiếng bốn người kỵ mã lướt qua trên đường lớn. Người cưỡi ngựa lớn tiếng hô:

- Giáo chủ có lệnh: Lôi phong đường trưởng lão là Ðổng Bách Hùng cấu kết với địch nhân có mưu đồ phản nghịch, phải bắt cho được ngay đưa về tổng đàn. Nếu hắn chống cự cứ việc giết bỏ.

Doanh Doanh la thất thanh:

- Ðổng bá bá có chuyện gì vậy?

Tiếng vó ngựa mỗi lúc một xa. Dọc đường hiệu lệnh truyền ra, cả một khu vực thuộc Triêu Dương thần giáo này đều náo loạn cả lên, hiển nhiên chẳng coi địa phương quan vào đâu cả.

Nhậm Ngã Hành nói:

- Bọn thám tử Ðông Phương Bất Bại quả là ghê gớm. Chúng ta mới có cuộc gặp gỡ với Ðổng lão hôm kia mà chúng đã phát giác ra rồi.

Doanh Doanh thở phào một cái hỏi:

- Ðổng bá bá có ưng chịu giúp chúng ta không?

Nhậm Ngã Hành lắc đầu đáp:

- Khi nào lão chịu phản bội Ðông Phương Bất Bại? Ta cùng Hướng thúc thúc đã phân tách mọi đường lợi hại với lão hàng nửa ngày, sau cùng lão nói: "Ðổng mỗ đã có mối thâm giao sống chết cùng nhau với Ðông Phương huynh đệ, hai vị cũng đã biết rồi. Nay hai vị nói thế thì ra chưa hiểu Ðổng Bách Hùng này và coi Ðổng mỗ cũng là kẻ bán rẻ bạn bè như ai. Gần đây Ðông Phương huynh đệ bị kẻ tiểu nhân làm cho mê hoặc, gây nên nhiều chuyện lầm lỗi, nhưng dù cho y có phải danh thân tan nát, Ðổng mỗ quyết chẳng làm điều gì đắc tội với y. Ðồng mỗ không phải là địch thủ của hai vị, vậy hai vị muốn giết muốn mổ thì cứ việc động thủ đi!" Lão Ðồng này quả là một củ gừng, càng già càng cay.

Lệnh Hồ Xung cất tiếng khen:

- Hảo bằng hữu! Hản hán tử!

Doanh Doanh hỏi:

- Lão đã không ưng giúp việc cho bọn ta mà sao Ðông Phương Bất Bại còn ra lệnh bắt lão?

Hướng Vân Thiên đáp:

- Có thế mới kêu bằng làm lắm chuyện ngược đời. Ðông Phương Bất Bại tuổi tác chưa lấy gì làm già nua cho lắm mà hành động đã điên đảo khác thường. Ðổng lão là con người tận trung, đi khắp thiên hạ dễ tìm được mấy kẻ. Vậy mà hắn còn trở mặt hạ lệnh truy nã.

Nhậm Ngã Hành vỗ tay cười nói:

- Ðông Phương Bất Bại đã trở mặt với Ðổng lão thì đại sự của chúng ta nhất định có cơ thành tựu. Nào chúng ta hãy cạn chung này.

Bốn người cùng nâng chung cạn chén.

Doanh Doanh nhìn Lệnh Hồ Xung nói:

- Ðổng bá bá là một bậc nguyên lão trong bản giáo. Ngày trước bá bá đã lập được nhiều công lớn, nên mọi người trong bản giáo từ trên xuống dưới ai cũng tôn kính. Trước nay bá bá vẫn chẳng bằng mày bằng mặt với gia gia tiểu muội mà mối thâm tình đối với Ðông Phương Bất Bại thì cực kỳ thâm hậu. Nếu cứ theo lẽ thông thường mà xét đoán thì dù Ðổng bá bá có phạm tội nặng đến đâu, Ðông Phương Bất Bại cũng nên nể mặt mới phải.

Chương 170: Đoàn người giả dạng lên Hắc Mộc Nhai

Đoàn người giả dạng lên Hắc Mộc Nhai

Nhậm Ngã Hành nói:

- Ðông Phương Bất Bại ra lệnh tróc nã Ðổng Bách Hùng, trên Hắc Mộc Nhai nhốn nháo phi thường. Vậy chúng ta nhân cơ hội này lên núi thì hay biết mấy?

Hướng Vân Thiên nói:

- Chúng ta hãy mời cả Thượng Quan huynh đệ bàn tính xem sao?

Nhậm Ngã Hành gật đầu đáp:

- Phải lắm!

Hướng Vân Thiên trở gót ra khỏi phòng, lát sau dẫn Thượng Quan Vân vào. Thượng Quan Vân vừa ngó thấy Nhậm Ngã Hành đã khom lưng thi lễ nói:

- Kẻ thuộc hạ là Thượng Quan Vân xin làm lễ tham bái. Kính chúc giáo chủ trường trị thiên thu nhất thống giang hồ.

Nhậm Ngã Hành cười hỏi:

- Thượng Quan huynh đệ! Ta thường nghe huynh đệ là một trang hán tử cứng cỏi không ưa những lời ton hót, mà sao bữa nay mới hội diện lần đầu đã nói toàn chuyện phỉnh phờ?

Thượng Quan Vân cũng ngạc nhiên đáp:

- Thuộc hạ ngu muội, xin giáo chủ minh thị.

Doanh Doanh ngó thấy phụ thân nghi ngờ thái độ Thượng Quan Vân liền hỏi:

- Gia gia! Phải chăng gia gia nghe Thượng Quan thúc thúc chúc câu trường trị thiên thu, nhất thống giang hồ" có vẻ đường đột?

Nhậm Ngã Hành đáp:

- Ðúng thế! Cái gì mà "trường trị thiên thu nhất thống giang hồ"? Dường như ta là Tần Thủy Hoàng không bằng.

Doanh Doanh mỉm cười giải thích:

- Ðây chính là Ðông Phương Bất Bại dở trò ra đó. Hắn muốn giáo chúng, thuộc hạ khi gặp hắn đều tung hô câu này. ít lâu nay các anh em trong bản giáo lúc vào ra mắt đều hô thế cả. Thượng Quan thúc thúc quen miệng thành ra vào yết kiến gia gia cũng học thuộc lòng như vậy.

Nhậm Ngã Hành gật đầu nói:

- Té ra là thế! Những từ ngữ "trường trị thiên thu, nhất thống giang hồ" nghe có hay thật, nhưng mình không phải là thần tiên thì làm gì có chuyện muôn kiếp ngàn thu? Thượng Quan lão đệ! Nghe nói Ðông Phương Bất Bại hạ lệnh tróc nã Ðổng lão, chắc trên Hắc Mộc Nhai đang nhốn nháo lắm. Chúng ta định đêm nay lên núi thì lão đệ tính sao?

Thượng Quan Vân đáp:

- Giáo chủ là bậc anh minh, kế hoạch không còn thiếu sót, khác nào cây đuốc rạng soi bốn biển, tạo phúc muôn dân. Cờ ra đắc thắng bá lão thành công. Thuộc hạ nghiêng mình khép nép tuân theo lệnh dụ cốt sao giữ vẹn lòng trung, xá quản thân này muôn thác?

Nhậm Ngã Hành nghĩ thầm trong bụng:

- Trên chốn giang hồ thường đồn đại Ðiêu hiệp thượng quan, võ công cao cường, tính tình lại trung trực, mà sao nay miệng nói toàn lời siểm nịnh, óc nghĩ những chuyện vu vơ, chẳng khác lòng dạ kẻ tiểu nhân, không hơn những phường vô sỉ. Chẳng lẽ tiếng đồn sai trật chỉ có hư danh?

Lão nghĩ tới đây không khỏi chau mày.

Doanh Doanh liền cười nói:

- Gia gia! Nếu chúng ta định trà trộn lên Hắc Mộc Nhai thì điều cần nhất là nên thay đổi hình dạng, đừng để đối phương biết mặt. Thứ hai là phải học lấy những sáo ngữ trên Hắc Mộc Nhai, nếu không thì mở miệng ra là nói trật.

Nhậm Ngã Hành hỏi:

- Những sáo ngữ trên Hắc Mộc Nhai thế nào?

Doanh Doanh đáp:

- Tỷ như Thượng Quan thúc thúc vừa nói: "... cốt sao giữ vẹn lòng trung, xá quản thân này muôn thác..." gì gì đó. Những cân này đều do Dương Liên Ðình nghĩ ra để tâng bốc Ðông Phương Bất Bại. Hắn càng nghe càng vừa dạ. Thậm chí về sau ai không biết nói những câu này là phạm vào tội đại nghịch. Còn những kẻ nói năng thiếu vẻ mặt khiêm cung liền rước lấy thảm họa sát thân.

Nhậm Ngã Hành lại hỏi:

- Khi ngươi gặp Ðông Phương Bất Bại cũng phải đưa ra cái giọng thối tha ấy hay sao?

Doanh Doanh cười đáp:

- Hồi hài nhi ở Hắc Mộc Nhai cũng chẳng có cách nào làm khác được nên hài nhi thường ở thành Lạc Dương nhiều hơn và ít được nghe những câu khiến người ta phải hổ thẹn.

Nhậm Ngã Hành nói:

- Thượng Quan lão đệ! Từ này trở đi chúng ta có điều gì nói với nhau, xin miễn thốt ra những lời như vậy nghe!

Thượng Quan Vân đáp:

- Ðó là những lời huấn thị thánh thần của giáo chủ, thì dù trải qua trăm năm vẫn còn là mới mẻ, sau muôn thuở vẫn không người vượt mức. Kẻ thuộc hạ dĩ nhiên phải nhất khâm tuân.

Doanh Doanh chỉ nhếch mép chứ không dám cười lên tiếng.

Nhậm Ngã Hành lại hỏi:

- Theo ý Thượng Quan lão đệ thì chúng ta nên làm thế nào?

Thượng Quan Vân đáp:

- Trong lòng giáo chủ đã có định kiến. Những kế hoạch của giáo chủ đều là thần cơ diệu toán, người đương thời chẳng ai bì kịp trong muôn một. Trước tòa giáo chủ, thuộc hạ đâu dám đưa ra đề nghị kém cỏi?

Nhậm Ngã Hành cười hỏi:

- Thế ra trong bản giáo khi hội nghị việc lớn, Ðông Phương Bất Bại nói sao nên thế không một ai dám dị nghị hay sao?

Doanh Doanh đáp:

- Ðông Phương Bất Bại tài trí siêu quần. Kiến thức người ngoài đã không bằng hắn thì còn ai dám nói xen vào để rước lấy tai bay vạ gió.

Nhậm Ngã Hành thở dài nói:

- Té ra là thế! Thượng Quan lão đệ! Khi Ðông Phương Bất Bại ra lệnh cho lão đệ đi tróc nã Lệnh Hồ Xung hắn đã chỉ thị cho lão đệ làm thế nào?

Thượng Quan Vân đáp:

- Ðông Phương giáo chỉ truyền một câu: Nếu bắt được Lệnh Hồ đại hiệp sẽ được ban thưởng rất hậu. Bằng không bắt được thì phải tự cắt đầu dâng nạp.

Nhậm Ngã Hành cười nói:

- Hay lắm! Nếu vậy Thượng Quan thúc thúc trói Lệnh Hồ Xung đem về lãnh thưởng.

Thượng Quan Vân lùi lại một bước nói:

- Lệnh Hồ đại hiệp là một viên tướng thân ái của giáo chủ lại có công lớn với bản giáo, thuộc hạ khi nào dám vô lễ thế?

Nhậm Ngã Hành cười đáp:

- Chỗ ở của Ðông Phương Bất Bại rất khó lòng lên được. Thượng Quan lão đệ có trói Lệnh Hồ Xung đưa đến Hắc Mộc Nhai thì chắc hắn mới kêu lên yết kiến một cách dễ dàng.

Doanh Doanh cười nói:

- Kế ấy tuyệt diệu! Chúng ta giả làm thuộc hạ của Thượng Quan thúc thúc lên gặp Ðông Phương Bất Bại. Chỉ cần sao lần được đến trước mặt hắn rồi bọn mình rút vũ khí giới ra nhất tề xông vào. Bất luận hắn đã luyện được võ công trong Quỳ hoa bảo điển hay chưa thì "bốn người đánh một chẳng chột cũng què".

Hướng Vân Thiên nói:

- Lệnh Hồ lão đệ hay hơn hết là giả vờ trọng thương, chân tay băng bó, đầy mình huyết tích. Mấy người trong bọn ta làm cáng khiêng y lên, một là để Ðông Phương Bất Bại không cần đề phòng, hai là trong cáng có thể dấu vũ khí được.

Nhậm Ngã Hành khen rằng:

- Hay lắm! Hay lắm!

Bỗng nghe ngoài đầu đường có tiếng vó ngựa dồn dập vọng lại, rồi tiếng người hô lớn:

- Bắt được Phong lôi đường chúa rồi! Bắt được Phong lôi đường chúa rồi!

Doanh Doanh nhìn Lệnh Hồ Xung vẫy tay. Hai người chạy ra cửa lớn nhà khách thì đã thấy mấy chục tên kỵ mã giơ cao ngọn đuốc áp giải một lão già tầm vóc cao lớn ruổi ngựa lướt qua.

Lão già đó râu tóc bạc phơ, mặt đầy những máu. Hiển nhiên là trải qua một phen kịch chiến. Hai tay lão bị trói quặt ra sau lưng. Cặp mắt lão loang loáng dường như muốn tóe lửa tỏ ra lão căm hận đến cùng cực.

Doanh Doanh khẽ nói:

- Năm sáu năm về trước hễ Ðông Phương Bất Bại gặp Ðổng bá bá là một điều "Hùng huynh" hai điều "Hùng huynh" ra chiều rất thân thiết. Ngờ đâu ngày nay hắn lại trở mặt vô tình đến thế?

Lát sau, Thượng Quan Vân đã đem đến cáng cùng mọi đồ vật đến.

Doanh Doanh lấy vải băng bó chân tay Lệnh Hồ Xung rồi treo lên cổ chàng. Người ta lại cắt tiết một con chó để lấy máu tươi tưới vào người chàng.

Nhậm Ngã Hành và Hướng Vân Thiên bảo anh em giáo chúng thay đổi y phục. Doanh Doanh cũng cải dạng nam trang, bôi mặt đen nhẻm.

Mọi người ăn no một bữa rồi hòa mình với những tên bộ thuộc của Thượng Quan Vân nhằm Hắc Mộc Nhai mà tiến.

Ðoàn người rời khỏi châu Bình Ðịnh theo ngả Tây Bắc đi chừng được ngoài 40 dặm thì đến một nơi đá núi đỏ tươi như máu. Một thác nước dài chảy rất gấp. Ðó là thác Tinh Tinh.

Từ thác Tinh Tinh thì chuyển hướng đi về phía Bắc hai bên đường vách núi phẳng lỳ như hai bức tường. Con đường ở giữa rộng chừng năm thước đá mọc lởm chởm nhưng có thể đi được.

Dọc đường giáo chúng Triều Dương thần giáo canh giữ rất là nghiêm mật. Nhưng chúng vừa thấy Thượng Quan Vân đều tỏ ra rất cung kính.

Ðoàn người đi qua ba khúc đường sơn đạo thì lại tới phía trước thác nước.

Thượng Quan Vân liền bắn ra một mũi tên hiệu rít lên veo véo.

Lập tức ở bên kia thác nước có ba con thuyền nhỏ lướt sóng sang qua để đón tiếp mọi người.
Lệnh Hồ Xung nghĩ bụng:

- Cơ nghiệp Triều Dương thần giáo trải qua mấy trăm năm quả nhiên không phải tầm thường. Nếu như không có Thượng Quan Vân làm nội ứng thì bọn mình ở bên ngoài đánh vào đâu phải chuyện dễ dàng.

Sang qua thác nước rồi lại đến một đường sơn đạo dốc ngược.

Bọn Thượng Quan Vân bỏ ngựa đi bộ. Dưới ánh sáng của cành khô đốt cháy, mọi người bám lấy sười núi trèo lên.

Doanh Doanh thủy chung vẫn đi bên cạnh cái cáng để ý giám thị cho Lệnh Hồ Xung.

Nên biết đường lên núi này địa thế cực kỳ hiểm trở. Nếu bọn người khiêng cáng mà liều mạng quăng cáng xuống hang sâu muôn trượng thì tính mạng Lệnh Hồ Xung sẽ bị chết về tay bọn tiểu tốt.

Ðoàn người lên đến tổng đàn vào lúc trời chưa sáng rõ.

Thượng Quan Vân sai người lên thông báo tới chỗ Ðông Phương Bất Bại nói là vâng lệnh chỉ của giáo chủ đã thành công trở về.

Sau một lúc bỗng tiếng nhạc vang lên.

Thượng Quan Vân đứng ngay người cung kính chờ đợi.

Doanh Doanh kéo tay Nhậm Ngã Hành khẽ nói:

- Lệnh chỉ của giáo chủ đã tới. Ðứng dậy mau!

Nhậm Ngã Hành tự hỏi:

- Sao biết có lệnh của Ðông Phương Bất Bại đưa đến?

Lão đứng dậy phóng tầm mắt ra chớp nhoáng đã thấy bao nhiêu giáo chúng trong tổng đàn đứng cả dậy không nhúc nhích như những kẻ vừa bị ma làm.

Tiếng nhạc từ trên cao đi xuống thấp rất mau chóng.

Tiếng nhạc vừa dứt, mọi người cử động trở lại.

Một tên đồ đệ mình mặc áo vàng tiến ra hai tay mở một cuộn vải vàng tuyên đọc:

"Triều Dương thần giáo, văn thành, võ đức, nhân nghĩa, anh minh. Ðông Phương giáo chủ xuống lệnh: Giả Bố cùng Thượng Quan Vân tuân phong lệnh chỉ. Nay thành công trở về được đặc cách đưa tù binh lên núi bái kiến".

Thượng Quan Vân khom lưng tung hô:

- Giáo chủ muôn năm trường trị, nhất thống giang hồ!

Lệnh Hồ Xung thấy tình trạng này không khỏi cười thầm lẩm bẩm:

- Ðúng là một viên thái giám tuyên đọc thánh chỉ trò hề trên sân khấu.

Thượng Quan Vân lại lớn tiếng hô tiếp:

- Giáo chủ ban ân cho thuộc hạ được lên bái kiến. An đức cao cả này vĩnh viễn ghi lòng tạc dạ.

Bọn thuộc hạ của Thượng Quan Vân liền đồng thanh hô to:

- Giáo chủ ban ân cho thuộc hạ được lên bái kiến. Ơn cao đức cả xin ghi lòng tạc dạ.

Bọn Nhậm Ngã Hành, Hướng Vấn Thiên cũng mở miệng máy môi như người chúc tụng mà thực ra trong bụng mắng thầm.

Ðoàn người theo bậc đá đi lên phải qua ba tầng cửa sắt. Cứ đến trước mỗi tầng cửa lại có người quát hỏi khẩu lệnh và kiểm tra thẻ bài.

Khi đến trước một khuôn cổng đá lớn thì thấy hai bên cổng đều có hàng chữ lớn. Bên tả là bốn chữ: "Văn thành võ đức". Bên trái là bốn chữ "Nhân nghĩa anh minh". Trên tường cổng khắc bốn chữ đỏ "Trung hưng thánh giáo".

Qua tầng cửa đá này đã thấy một vái cũi tre rất lớn để dưới đất. Cái cũi này có thể chữa được đến tám chín thạch gạo.

Thượng Quan Vân hô lớn:

- Bỏ tù binh vào trong cũi mà khiêng lên.

Rồi hắn cùng Nhậm Ngã Hành, Hướng Vấn Thiên, Doanh Doanh khom lưng khiêng cáng bỏ vào trong cũi.

Bỗng nghe tiếng nhạc động. Cái cũi tre từ từ lên cao.

Nguyên bên trên đã có đầu dây buộc vào để kéo cũi lên.

Cái cũi tre từ từ đưa lên, Lệnh Hồ Xung ngoảnh đầu nhìn ra thì thấy trên đầu có mấy điểm sáng.

Tòa Hắc Mộc Nhai này thật cao quá chừng.

Doanh Doanh đưa tay phải ra nắm lấy tay Lệnh Hồ Xung.

Trong đêm tối có thể nhìn thấy từng đám mây lướt qua trên đầu.

Một lúc sau mọi người biến vào trong lớp sương mù, cúi đầu nhìn xuống đáy chỉ thấy tối đen. Ðèn lửa cũng không trông rõ nữa.

Sau một lúc rất lâu chiếc cũi tre mới dừng lại.

Bọn Thượng Quan Vân khiêng Lệnh Hồ Xung ra khỏi cũi tre đi về mé tả mấy trượng lại bỏ vào trong một cũi khác.

Nguyên đỉnh núi này cao quá, trung gian phải có ba chặng thay cũi mới lên được đến đỉnh núi.

Lệnh Hồ Xung bụng bảo dạ:

- Ðông Phương Bất Bại ở trên cao thế này thì bọn giáo chúng muốn được gặp mặt hắn thật khó khăn vô cùng.

Ðoàn người vất vả lên đến đỉnh núi thì mặt trời đã lên cao. ánh sáng mặt trời từ phương đông chiếu lại soi vào tấm biển lớn bằng ngọc đề bốn chữ "Trạch Bị Thương Sinh" (ơn khắp lê dân).

Bốn chữ này ánh nắng chiếu vào lấp loáng bất giác khiến người ta sinh lòng kính cẩn.
Lệnh Hồ Xung nghĩ bụng:

- Cách an bài của Ðông Phương Bất Bại khiến cho bọn người võ lâm không ai bì kịp. Phái Thiếu Lâm ở Tung Sơn cũng chưa vào đâu. Còn Hoa Sơn, Hằng Sơn thì dĩ nhiên còn kém xa lắm. Xem chừng hắn là người có nhiều học vấn chứ không phải bọn anh hùng sơn dã tầm thường.

Nhậm Ngã Hành lẩm bẩm:

- Trạch bị thương sinh. Ái chà!

Bỗng nghe Thượng Quan Vân dõng dạc hô:

- Thuộc hạ là quang minh hữu sứ Thượng Quan Vân vâng mệnh giáo chủ tiến lên bái kiến.

Trong gian thạch mé hữu liền có bốn người đi ra. Người nào cũng mặc áo bào tía.

Lão đứng đầu lên tiếng:

- Kính mừng Thượng Quan hữu sứ đã lập được công lớn. Sao Giả tả sứ lại không thấy lên?

Thượng Quan Vân đáp:

- Giả tả sứ đã bỏ mình trong cuộc đại chiến để báo đáp ơn sâu của giáo chủ.

Người kia nói:

- Té ra là thế! Vậy Thượng Quan hữu sứ sẽ được thăng chức ngay.

Thượng Quan Vân đáp:

- Nếu tại hạ được đội ơn cất nhắc của giáo chủ quyết không quên hảo ý của lão huynh.

Người kia nghe Thượng Quan Vân có ý đút lót liền cười híp mắt lại đáp:

- Bọn ta cảm ơn hữu sứ trước.

Hắn đưa mắt nhìn Lệnh Hồ Xung rồi cười hỏi:

- Nhậm đại tiểu thư vừa lòng thằng lỏi này ư? Ta cứ tưởng dong mạo gã phải đẹp bằng Phan An, Tống Ngọc té ra chỉ có thế này. Thượng Quan tả sứ! Tả sứ đi về mé này.

Thượng Quan Vân đáp:

- Giáo chủ chưa cất nhắc. Xin lão huynh đừng nói vậy mà câu chuyện đến tai ngài sẽ bị tội nặng.

Người kia thè lưỡi ra rồi đi trước dẫn đường.

Từ cổng lầu đi vào là một con đường lớn lát đá thẳng tắp. Vào qua cổng rồi lại có hai tên mặc áo tía khác dẫn vào nhà hậu sảnh.

Một tên bảo Thượng Quan Vân:

- Dương quản gia muốn gặp hữu sứ. Vậy hữu sứ hãy chờ đây!

Thượng Quan Vân dạ một tiếng rồi thõng tay đứng chờ.

Sau một lúc lâu vẫn chưa thấy Dương quản gia ra.

Thượng Quan Vân vẫn cứ đứng hoài chứ không ngồi xuống.

Lệnh Hồ Xung nghĩ thầm:

- Thượng Quan hữu sứ có địa vị không phải thấp hèn trong Triều Dương thần giáo, vậy mà y lên đến đây chẳng ai coi vào đâu cả. Họ xem thường y như bọn nô bộc mà thôi. Gã Dương quản gia là người thế nào? Chắc gã là Dương Liên Ðình rồi. Té ra gã chỉ là một tên quản gia mà đến chức Quang minh hữu sứ tiếng tăm lừng lẫy cũng phải kính cẩn gã như vậy Ðông Phương Bất Bại thật là khinh người quá đáng.

Lại chờ một lúc lâu nữa mới có tiếng chân người bước ra, nghe tiếng bước chân này rất mau lẹ nhưng hời hợt, không phải là một tên nội công thâm hậu.

Một tiếng hặng dắng báo trước, một người từ phía sau bình phong đi ra.

Lệnh Hồ Xung ngước mắt nhìn lên thì thấy gã là người vào trạc 30 tuổi, mình mặc áo đoạn mầu hồng thẫm, thân thể to lớn, mặt mũi đầy râu tướng mạo rất hùng tráng.

Chàng nghĩ thầm:

- Doanh Doanh bảo ta Ðông Phương Bất Bại sủng ái và tin cẩn gã này, nàng còn nói; giữa hai người có mối liên quan đầm ấm. Mình cứ tưởng gã là một chàng trai xinh đẹp như một vị cô nương, ngờ đâu gã lại là một đại hán to lớn mới thật là kỳ.

Bỗng nghe gã lên tiếng:

- Thượng Quan hữu sứ! Hữu sứ đã lập nên công ích lớn bắt được Lệnh Hồ Xung đem về đây. Giáo chủ xiết nỗi vui mừng.

Thanh âm nghe rất lọt tai.

Thượng Quan Vân khom lưng đáp:

- Ðây là nhờ hồng phúc của giáo chủ cùng những lời chỉ điểm cặn kẽ của Dương tổng quản. Thuộc hạ chỉ biết tuân theo chỉ ý của giáo chủ để thi hành mà thôi.

Dương Liên Ðình đi tới bên cáng đưa mắt nhìn Lệnh Hồ Xung, thì thấy hai mắt chàng đờ đẫn, miệng môi mấp máy như người bị trọng thương thành ra si ngốc.

Dương Liên Ðình hỏi:

- Tên này sống dở chết dở rồi. Gã là Lệnh Hồ Xung ư? Hữu sứ không nhận lầm đấy chứ?

Thượng Quan Vân đáp:

- Chính mắt thuộc hạ đã trông thấy gã lên tiếp nhiệm chức chưởng môn phái Hằng Sơn, không thể nào lầm được. Có điều gã bị Giả tả sứ điểm vào ba nơi trọng huyệt, lại bị trúng hai phát chưởng của thuộc hạ nên bị thương nặng lắm. Cứ tình hình này thì e rằng dăm bảy tháng hay một năm chưa chắc đã phục hồi lại được.

Dương Liên Ðình cười nói:

- Thượng Quan hữu sứ đánh ý trung thân của Nhậm đại tiểu thư đến thế này ư? Hữu sứ phải coi chừng kẻo nàng sẽ liều mạng với hữu sứ đó.

Thượng Quan Vân đáp:

- Thuộc hạ chỉ biết giữ vẹn tấm trung can với giáo chủ, còn ngoài yêu hay ghét không biết đâu mà úy kỵ. Nếu giữ được vẹn lòng trung mà phải chết vì giáo chủ thì đó lại là tâm nguyện của kẻ thuộc hạ. Toàn gia được hưởng ân huệ biệt đãi.

Dương Liên Ðình nói:

- Hay lắm! Hay lắm! Tấc dạ trung thành của hữu sứ ta sẽ nói đến tai giáo chủ và nhất định giáo chủ sẽ trọng thưởng cho hữu sứ. Phong lôi đường chúa đem lòng phản bạn giáo chủ thậm chí phạm thượng làm loạn. Chắc hữu sứ đã biết rồi.

Thượng Quan Vân đáp:

- Thuộc hạ đang định thỉnh giáo tổng quản. Nếu tổng quản có điều chi sai khiến, thuộc hạ sẽ vâng mệnh thi hành. Dù phải nhẩy vào nước lửa cũng không lùi bước.

Dương Liên Ðình ngồi trên ghế thở dài nói:

- Ðổng Bách Hùng ngày thưởng ỷ mình được giáo chủ biệt đãi lại cậy tuổi tác già nua không coi ai vào đâu cả. Mấy năm gần đây lão kết bè đảng âm mưu phản bạn. Ta đã nhìn rõ manh mối. Không ngờ lão càng ngày càng hành động vô pháp vô thiên, lại đi cấu kết với tên đại nghịch Nhậm Ngã Hành. Có lý nào thế được?

Thượng Quan Vân hỏi:

- Lão cấu kết với cả lão... họ Nhậm ư?

Hắn vừa nói vừa run tỏ ra lòng trung của hắn phải chấn động.

Dương Liên Ðình đáp:

- Thượng Quan hữu sứ! Sao hữu sứ phải sợ hãi đến thế? Tên Nhậm Ngã Hành kia có phải hạng ba đầu sáu tay gì đâu? Ngày trước giáo chủ đã coi hắn như cái trò chơi trong lòng bàn tay. Hắn không lên Hắc Mộc Nhai thì thôi, bằng hắn lớn mật đến đây thì chẳng qua việc giết hắn cũng như giết một con gà mà thôi.

Thượng Quan Vân hỏi:

- Dạ dạ! Không hiểu Ðổng Bách Hùng đã ngấm ngầm cấu kết với hắn như thế nào?

Dương Liên Ðình đáp:

- Ðổng Bách Hùng cùng Nhậm Ngã Hành lén lút gặp nhau, bàn soạn hàng mấy giờ. Lại còn một tên phản giáo đại nghịch là Hướng Vấn Thiên cũng đi kèm. Ðó là một điều có người trông thấy rồi. Ðổng Bách Hùng cùng hai tên đại nghịch Nhậm Ngã Hành, Hướng Vấn Thiên còn có chuyện gì mà bàn nếu không phải là việc mưu phản giáo chủ?

Thượng Quan Vân lại hỏi:

- Chuyện đó có thật chăng?

Dương Liên Ðình đáp:

- Ðổng Bách Hùng đã đến Hắc Mộc Nhai. Ta đã hỏi có việc này không thì lão đã thừa nhận rồi.

Thượng Quan Vân nói:

- Nếu lão đã thừa nhận thì dĩ nhiên không phải là oan uổng nữa.

Dương Liên Ðình nói:

- Ta hỏi lão: "Lão đã gặp mặt Nhậm Ngã Hành mà sao không báo cáo với giáo chủ?" Thì lão trả lời: "Nhậm lão đệ rất coi trọng Ðổng mỗ, nói năng cực kỳ cung kính. Y đáng là bạn với ta và ta cũng nên kết bạn với y. Giữa tình bằng hữu nói chuyện mấy câu đó thì có chi là lạ?". Ta lại hỏi: "Nhậm Ngã Hành trở lại giang hồ tất có ý phản loạn giáo chủ. Ðiều đó tưởng đường chúa cũng biết rồi. Hắn đã chẳng tử tế gì với giáo chủ thì còn kết bạn với hắn làm sao được?". Thế rồi lão ăn nói một cách bừa bãi phản đối ta: "Ðồng mỗ e rằng giáo chủ đối với ngươi chẳng ra gì chứ không phải người đã không tử tế giáo chủ."

Thượng Quan Vân nói:

- Lão ăn nói như vậy thật là bậy bạ. Giáo chủ đạo nghĩa ngất trời, đối với bạn hữu cực kỳ hậu đãi sao lại bảo là không ra gì?

Chương 171: Đông Phương Bất Bại đi đâu mất?

Đông Phương Bất Bại đi đâu mất?

Thượng Quan Vân nói mấy câu này, Dương Liên Ðình nghe ra có ý trỏ vào Ðông Phương Bất Bại. Nhưng đồng thời bọn Lệnh Hồ Xung cũng tưởng hắn muốn lấy lòng Nhậm Ngã Hành.

Bỗng nghe hắn nói tiếp:

- Thuộc hạ đã quyết ý tận trung với giáo chủ thì quân chuột nhắt nào lớn mật dám có điều vô lễ với giáo chủ là Thượng Quan Vân này nhất định không tha.

Mấy câu này thật ra có ý thóa mạ Dương Liên Ðình, nhưng khi nào gã hiểu được.

Gã cười đáp:

- Hay lắm! Trong bản giáo nếu ai ai cũng được như Thượng Quan hữu sứ, hết lòng trung thành với giáo chủ, thì lo gì sự chẳng làm xong? Hữu sứ vất vả rồi! Hãy về nghỉ đi.

Thượng Quan Vân sững sờ nói:

- Thuộc hạ rất khao khát được ra mắt giáo chủ. Cứ mỗi lần được nhìn kim điện giáo chủ là lại cảm thấy tinh thần phấn khởi, làm việc rất hăng say. Toàn thân rạo rực, tưởng chừng công lực trong người tăng lên bằng mười năm tu luyện.

Dương Liên Ðình đáp:

- Giáo chủ rất bận rộn, ta e rằng ngài không có thì giờ rảnh để tiếp hữu sứ được.

Thượng Quan Vân liền thò tay vào bọc móc ra mười mấy hạt trân châu khẽ nói:

- Dương tổng quản! Chuyến này thuộc hạ đi công chuyện được mười tám hạt trân châu xin dâng hết để tỏ lòng hiếu kính. Tổng quản và mong rằng tổng quản cho thuộc hạ tham kiến giáo chủ. Không chừng giáo chủ vui mừng thăng chức cho thuộc hạ cũng nên, khi đó thuộc hạ còn tạ ơn tổng quản rất nhiều.

Dương Liên Ðình nhếch mép cười nói:

- Ðã là chỗ anh em trong nhà, sao hữu sứ còn bày vẽ như vậy? Ða tạ hữu sứ!

Gã hạ thấp giọng xuống nói tiếp:

- Trước mặt giáo chủ ta sẽ gắng sức nói tốt cho hữu sứ và khuyên ngài thăng lên chức Quang minh tả sứ cho.

Thượng Quan Vân xá lia lịa mấy cái nói:

- Việc này thì Thượng Quan Vân suốt đời không dám quên ơn đức của giáo chủ cùng tổng quản.

Dương Liên Ðình nói:

- Hữu sứ hãy chờ đây để ta vào coi xem giáo chủ có được rảnh sẽ kêu hữu sứ lên.

Thượng Quan Vân dã luôn mấy tiếng, đồng thời nhét trân châu vào tay Dương Liên Ðình, đoạn khom lưng lùi lại.

Dương Liên Ðình đứng dậy bệ vệ đi vào hậu điện.

Sau một lúc lâu, một tên thị bộc áo tía đi ra, đứng chính giữa dõng dạc xưng hô:

- Văn thành võ đức, nhân nghĩa anh minh. Giáo chủ ban lệnh: Cho Thượng Quan Vân đem tù binh lên tham kiến.

Thượng Quan Vân hô:

- Bái tạ ơn điển giáo chủ. Cầu nguyện giáo chủ muôn năm trường trị nhất thống giang hồ.

Gã xòe tay trái ra để gã áo tía đi trước rồi mới theo sau.

Nhậm Ngã Hành cùng Hướng Vấn Thiên và Doanh Doanh khiêng Lệnh Hồ Xung lóc nhóc theo sau.

Qua mấy dẫy hành lang đều có võ sĩ cầm kích đứng sắp hàng.

Sau khi qua ba tầng cửa sắt lại đến một dẫy hành lang nữa.

Tại đây mấy trăm võ sĩ giàn hàng đứng hai bên. Tên nào cũng cầm trường đao sáng loáng đưa ngang ra.

Bọn Thượng Quan Vân khom lưng cúi đầu đi qua, chỉ sợ trong mấy trăm thành trường đao này chỉ một thành chém xuống là người bị đứt làm hai đoạn.

Bọn Nhậm Ngã Hành, Hướng Vấn Thiên đã từng trải hàng trăm cuộc chiến đấu, dĩ nhiên không coi bọn võ sĩ này vào đâu. Nhưng trước khi được ra mắt Ðông Phương Bất Bại, họ đành chịu khuất phục.

Ai nấy nghĩ thầm trong bụng:

- Ðông Phương Bất Bại đối đãi với thuộc hạ vô lễ thế này thì khiến cho người ta hết sức tận trung với mình thế nào được? Sở dĩ bọn giáo chúng chưa dám sinh lòng phản bạn là vì sợ uy quyền hắn, không dám bạo động một cách khinh xuất mà thôi. Ðông Phương Bất Bại dã khinh miệt hào kiệt thiên hạ thì không thua thế nào được?

Bọn người đi hết đao trận thì đến trước một khuôn cửa.

Ngoài cửa treo một bức màn rất dầy.

Thượng Quan Vân giơ tay lên vén màn tiến vào thì đột nhiên ánh hào quang lấp loáng. Tám cây thương từ hai bên đánh lẹ tới.

Bốn cây lướt qua trước ngực và bốn cây lướt qua sau lưng chỉ khe chừng mấy tấc.

Lệnh Hồ Xung thấy thế giật mình kinh hãi, đưa tay nắm lấy thanh trường kiếm buộc ở dưới đùi.

Bỗng Thượng Quan Vân đứng sững lại không nhúc nhích dõng dạc hô:

- Thuộc hạ là Quang Minh hữu sứ, xin tham kiến giáo chủ văn thành võ đức, nhân nghĩa anh minh.

Trong điện có tiếng nói ra:

- Cho vào!

Tám tên võ sĩ lùi lại mở đường.

Bây giờ Lệnh Hồ Xung mới hiểu là tám cây trường thương kia phóng ra cốt để hăm người. Nếu người vào yết kiến mà trong lòng có mưu đồ chuyện bất pháp vừa thấy tám cây thương đâm vào lập tức lấy binh khí ra đón đỡ là âm mưu đã bị bại lộ.

Vào điện rồi Lệnh Hồ Xung lẩm bẩm:

- Tòa điện này dài quá!

Nguyên tòa điện rộng không đầy ba chục thước mà bề sâu có đến dư ba trăm thước.

Ðầu kia điện đường có đặt một tòa rất cao. Trên tòa một lão già râu dài ngồi đó. Hắn là Ðông Phương Bất Bại.

Trong điện không có cửa sổ. Cửa điện có thắp nến sáp, ánh sáng lập lòe.

Bên mình Ðông Phương Bất Bại cũng có hai đĩa đèn khi tỏ khi mờ.

Người đứng xa mà ánh sáng lại lờ mờ nên không nhìn rõ tướng mạo người này.

Thượng Quan Vân quỳ mọp ở dưới thềm nói:

- Giáo chủ văn thành võ đức, nhân nghĩa anh minh, trung hưng thánh giáo, đức khắp lê dân. Thuộc hạ là Quang minh hữu sứ Thượng Quan Vân khấu đầu bái kiến giáo chủ.

Một tên hầu mặc áo tía đứng bên Ðông Phương Bất Bại quát hỏi:

- Tên tiểu tốt dưới quyền hữu sứ đã trông thấy giáo chủ sao lại không quỳ?

Nhậm Ngã Hành là người rất trầm tĩnh, tự nhủ:

- Chưa tới lúc hành động thì mình phải quỳ trước mặt hắn cũng chẳng hề chi. Lát nữa mình sẽ lột da rút xương hắn ra.

Lão nghĩ vậy rồi quỳ xuống.

Hướng Vấn Thiên và Doanh Doanh cũng quỳ theo.

Thượng Quan Vân nói:

- Mấy tên tiểu tốt của thuộc hạ đây ngày đêm mong ước được nhìn thấy kim điện của giáo chủ. Bữa nay giáo chủ ban ơn cho được bái kiến dung nhan thật là phước bảy mươi đời nhà chúng. Nhưng chúng được thấy kim điện, mừng quá phát run, quên cả quỳ lạy. Xin giáo chủ tha tội cho.

Dương Liên Ðình đứng bên Ðông Phương Bất Bại lại hỏi:

- Giả tả sứ chiến đấu bị tử nạn thế nào? Hữu sứ trình bày cùng giáo chủ đi!

Thượng Quan Vân đáp:

- Giả tả sứ cùng thuộc hạ vâng mệnh chỉ giáo của giáo chủ từng bảo nhau: "Hai chúng ta chịu ơn đức giáo chủ tài bồi, cất nhắc. Chuyến này giáo chủ lại đem việc lớn giao phó cho chúng ta, chúng ta nhớ lời giáo chủ dạy bảo hàng ngày, bầu nhiệt huyết sủi lên sùng sục..."

Lệnh Hồ Xung nằm trên cáng mắng thầm:

- Ðồ khốn! Ngoại hiệu của Thượng Quan Vân đã mang chữ "hiệp" mà còn thốt ra câu này mặt không hồng, tai không đỏ, thì thật không biết đến liêm sỉ ở đời là gì nữa.

Giữa lúc ấy, bỗng nghe phía sau có tiếng người la:

- Ðông Phương huynh đệ! Phải chăng đúng là huynh đệ đã phái người đi bắt ta?

Người này tiếng nói khàn khàn đúng tiếng một ông già, nhưng nội lực đầy rẫy. Mỗi câu lão nói ra vang dội cả điện. Hiển nhiên lão là con người uy mãnh phi thường! Lệnh Hồ Xung đoán chắc lão là đường chúa Phong lôi đường tên gọi Ðổng Bách Hùng.

Dương Liên Ðình hỏi:

- Ðổng Bách Hùng! Trong Thành Ðức điện này không để cho ngươi la ó om xòm đâu. Ngươi đã thấy mặt giáo chủ sao lại không quỳ? Ngươi còn lớn mật không một lời xưng tụng văn võ thánh đức của giáo chủ nữa ư?

Ðổng Bách Hùng ngửa mặt lên trời cười rộ đáp:

- Ta cùng Ðông Phương huynh đệ lúc kết bạn với nhau làm gì đã có thằng lỏi con ở đây? Ngày trước ta cùng Ðông Phương huynh đệ vào sinh ra tử, cùng chia hoạn nạn. Lúc đó thằng lỏi chưa ráo máu đầu có lẽ chưa ra đời, mà bây giờ đến thứ người đối lời với ta ư?

Lệnh Hồ Xung ngoảnh đầu trông lại, bây giờ chàng mới rõ râu tóc lão dựng đứng cả lên. Da mặt chuyển động cặp mắt tròn xoe. Máu tươi trên mặt đã đóng lại, hình thù rất khủng khiếp. Chân tay lão đều bị xiềng khóa. Lão vừa nói vừa phẫn nộ, cử động hai tay. Xiềng khóa bật lên những tiếng loảng xoảng.

Nhậm Ngã Hành nguyên quỳ không nhúc nhích. Bây giờ lão nghe tiếng xiếng xích lại nhớ tới tình cảnh đau khổ khi bị giam ở dưới đáy Tây Hồ. Cơ hồ lão không kiềm chế nổi xúc động. Người lão run lên những muốn động thủ.

Nhưng lại nghe Dương Liên Ðình xẵng giọng:

- Trước mặt giáo chủ mà ngươi dám vô lễ như vậy thật là cuồng vọng quá nỗi. Ngươi lại ngấm ngầm cấu kết với tên đại nghịch đồ của bản giáo là Nhậm Ngã Hành. Ngươi đã biết tội chưa?

Ðổng Bách Hùng đáp:

- Nhậm giáo chủ là vị giáo chủ tiền nhiệm của bản giáo. Vì người lo trong bụng mình bị chứng bệnh bất trị nên đi ẩn cư, mới giao công việc bản giáo cho Ðông Phương huynh đệ. Sao lại bảo người là nghịch đồ được Ðông Phương huynh đệ? Nhậm giáo chủ phản bạn ở chỗ nào? Huynh đệ nói rõ ra đi!

Dương Liên Ðình nói:

- Sau khi Nhậm Ngã Hành bị tật bệnh khỏi rồi, đáng lý phải về ngay bản giáo. Nhưng y lại đi cấu kết với chưởng môn các phái Thiếu Lâm, Võ Ðương, Tung Sơn. Như vậy không phải là mưu cuộc phản loạn thì còn là gì nữa? Tại sao y không đến tham kiến giáo chủ để nghe lời chỉ thị của ngài?

Ðổng Bách Hùng cười ha hả nói:
- Nhậm giáo chủ còn là cựu thượng ty của Ðông Phương huynh đệ. Võ công cùng kiến thức của cựu giáo chủ chưa chắc gì đã kém Ðông Phương huynh đệ. Ðông Phương huynh đệ! ta nói vậy có đúng không?

Dương Liên Ðình lớn tiếng quát:

- Ngươi đừng ỷ mình già nua tuổi tác mà nói càn nữa. Giáo chủ với ai cũng đạo nghĩa ngất trời, không thèm tranh khôn với người đâu. Nếu ngươi tự biết trách mình, lo bề hối cải thì sáng mai ở giữa tổng đàn, ngươi phải nói rõ những hành vi bất pháp của ngươi trước mặt anh em. May ra giáo chủ còn có thể mở đường sinh lộ tha mạng cho. Bằng không thế thì hậu quả ra sao ngươi cũng tự biết rồi.

Ðổng Bách Hùng cười nói:

- Ðồng mỗ gần tám chục tuổi đầu, sống đã quá đủ rồi thì còn sợ gì hậu quả nữa?

Dương Liên Ðình quát:

- Dẫn người lên đây!

Tên hầu áo tía dạ một tiếng.

Tiếp theo những tiếng xiềng xích loảng xoảng vang lên. Mười mấy người bị áp giải vào đại điện, có nam có nữ và cả mấy đức con nít độ bảy tám tuổi.

Ðổng Bách Hùng thấy bọn người này tiến vào, lập tức lão biến sắc quát hỏi:

- Dương Liên Ðình! Bậc đại trượng phu mình làm mình chịu. Ngươi bắt cả con cháu ta đến đây làm chi?

Tiếng lão quát làm chấn động màng tai mọi người.

Lệnh Hồ Xung thấy Ðông Phương Bất Bại ngồi giữa đại điện cũng phải giật mình, thì chàng nghĩ bụng:

- Lão này còn có chút lương tâm. Hắn thấy Ðổng Bách Hùng trong dạ bồn chồn cũng không khỏi động lòng.

Dương Liên Ðình cười hỏi:

- Ðiều thứ ba trong bản giáo huấn của giáo chủ là gì? Ngươi thử đọc lại ta nghe!

Ðổng Bách Hùng hừ một tiếng chứ không trả lời.

Dương Liên Ðình lại hỏi:

- Trong những người nhà Ðổng gia có tên nào thuộc điều thứ ba trong bản giáo huấn của giáo chủ thì đọc ra cho mọi người nghe!

Một thằng nhỏ chừng mười tuổi cất tiếng đọc:

- Văn thành võ đức, nhân nghĩa quang minh. Ðiều thứ ba trong bản giáo huấn của giáo chủ là: Ðối với kẻ thù nghịch cần phải tàn độc. Nhổ cỏ trừ rễ. Già trẻ gái trai, giết cho kỳ hết, đừng để một mống.

Dương Liên Ðình khen:

- Giỏi lắm! Giỏi lắm! Nhỏ kia! Mười điều giáo huấn của giáo chủ ngươi đều thuộc lòng cả ư?

Thằng nhỏ đáp:

- Tiểu tử thuộc hết. Hàng ngày không đọc đến bản giáo huấn của giáo chủ là ăn không ngon miệng, ngủ không yên giấc. Hễ đọc giáo huấn của giáo chủ là luyện võ tiến bộ rất mau, đấm đá thêm phần khí lực.

Dương Liên Ðình cười hỏi:

- Ðúng lắm! Ai dạy ngươi nói câu đó?

Thằng nhỏ đáp:

- Gia gia của tiểu tử dạy thế!

Dương Liên Ðình trỏ vào Ðổng Bách Hùng hỏi:

- Lão kia là ai?

Thằng nhỏ đáp:

- Ðó là tổ phụ của tiểu tử.

Dương Liên Ðình hỏi:

- Tổ phụ ngươi không đọc bản giáo huấn của giáo chủ, không nghe lời giáo chủ. Trái lại y còn phản đối giáo chủ thì ngươi tính sao?

Thằng nhỏ đáp:

- Nếu vậy thì tổ phụ lầm lỗi. Bất cứ ai cũng phải đọc bảo huấn của giáo chủ và nghe lời giáo chủ truyền dạy.

Dương Liên Ðình quay lại hỏi Ðổng Bách Hùng:

- Tôn nhi ngươi là đứa nhỏ lên mười còn biết rõ đạo lý. Ngươi đã bấy nhiêu tuổi đầu, sao lại hồ đồ đến thế?

Ðổng Bách Hùng đáp:

- Ta có nói chuyện với hai vị họ Nhậm và họ Hướng. Bọn họ bảo ta phản giáo chủ nhưng ta không nghe. Ðổng Bách Hùng này nói một là một, hai là hai, quyết chẳng làm việc gì phạm lỗi với người.

Lão thấy trong mấy người trong nhà cả già lẫn trẻ bị bắt đưa vào, nên giọng lưỡi không phải mềm nhũn một phần.

Dương Liên Ðình hỏi:

- Nếu ngươi nói trước như vậy thì đâu đến nỗi phải phiền lụy. Bây giờ ngươi đã biết tội chưa?

Ðổng Bách Hùng đáp:

- Ta không có lỗi gì hết, không phản nghịch bản giáo mà cũng không phản đối giáo chủ.

Dương Liên Ðình thở dài nói:

- Ngươi đã không chịu nhận tội thì ta không thể cứu ngươi được. Tả hữu đâu? Ðem bọn này xuống đi! Bắt đầu từ hôm nay, không được cho chúng ăn một hạt cơm, uống một giọt nước.

Mấy tên hầu cận mặc áo tía dạ ran, toan lại áp giải mười mấy người ra ngoài.

Ðổng Bách Hùng la lên:

- Hãy khoan!Rồi quay lại bảo Dương Liên Ðình:

- Ðược rồi! Ta nhận tội là xong. Ðổng mỗ yêu cầu giáo chủ mở đường cho!

Dương Liên Ðình cười lạt hỏi:

- Vừa rồi ngươi bảo sao? Có phải ngươi đã nói cùng giáo chủ vào sinh ra tử, phân chia hoạn nạn từ khi ta chưa ra đời. Ðúng thế không?

Ðổng Bách Hùng cố nhịn đáp:

- Ðổng mỗ biết lỗi rồi!

Dương Liên Ðình hỏi:

- Ngươi biết lỗi rồi ư? Có lỗi mà chỉ nói một câu như vậy là xong chẳng hóa ra dễ dàng lắm ư? Trước mặt giáo chủ, sao ngươi lại không quỳ xuống?

Ðổng Bách Hùng đáp:

- Giữa Ðổng mỗ và giáo chủ ngày trước đã kết nghĩa chi lan cùng dâng tám lạy. Mấy chục năm nay ngồi đứng ngang hàng.

Ðột nhiên lão cất cao giọng:

- Ðông Phương lão đệ! Lão đệ thấy ca ca bị hành hạ đủ điều mà sao không mở miệng nói lấy một câu? Lão đệ muốn ca ca phải quỳ xuống ư? Cái đó dễ lắm! Chỉ cần lão đệ nói một câu thì ca ca có phải chết vì lão đệ cũng quyết chẳng cau mày.

Ðông Phương Bất Bại vẫn ngồi yên không nhúc nhích.

Trong nhà đặi điện yên lặng như tờ. Ai cũng đợi Ðông Phương Bất Bại mở miệng. Nhưng sau một lúc lâu, thủy chung hắn vẫn không lên tiếng.

Ðổng Bách Hùng la lên:

- Ðông Phương lão đệ! Mấy năm nay ta muốn gặp lão đệ lấy một lần cũng khó. Lão đệ ẩn cư, khổ công tu luyện Quỳ hoa bảo điển, có biết đâu những người cố cựu phải lìa tan mà đại họa đến trước mặt rồi không?

Ðông Phương Bất Bại vẫn lặng thinh.

Ðổng Bách Hùng hỏi lại:

- Chỉ cần lão đệ nói một câu là ta quỳ xuống ngay. Lão đệ giết ta hay hành hạ ta cũng chẳng lo gì, nhưng để Triêu Dương thần giáo oai danh chấn động giang hồ mấy trăm năm nay mà bị hủy diệt là kẻ có tội muôn đời. Sao lão đệ chẳng nói chẳng rằng? Có phải lão đệ luyện công đã bị tẩu hỏa nhập ma rồi không?

Dương Liên Ðình quát lên:

- Ngươi đừng nói nhăng nói càn nữa. Quỳ xuống đi!

Hai tên bộc thị áo tía phóng cước đá vào đầu gối lão.

Bỗng nghe "binh binh" hai tiếng.

Tiếp theo là hai tiếng la rùm. Hai tên thị bộc bị gãy xương chân, ngã ngửa người ra. Miệng phun máu tươi.

Nội lực Ðổng Bách Hùng quả nhiên không phải tầm thường. Hai tên hán tử mặc áo tía bị sức phản chấn của lão hất ngược lại gây thành trọng thương, nằm thẳng cẳng dưới đất, hơi thở chỉ còn thoi thóp.

Ðổng Bách Hùng lại kêu lên:

- Ðông Phương lão đệ! Lão đệ chỉ mở miệng nói một câu thì tiểu huynh có phải chết cũng cam lòng. Hơn ba năm nay, lão đệ không nói một tiếng khiến cho anh em trong bản giáo, ai cũng sinh lòng ngờ vực.

Dương Liên Ðình tức giận hỏi:

- Ngờ vực điều chi?

Ðổng Bách Hùng lớn tiếng:

- Ngờ vực giáo chủ bị người ám toán cho uống thuốc cấm khẩu vì lẽ gì mà y không nói được? Vì lẽ gì y không nói được?

Dương Liên Ðình cười nhạt nói:

- Có lý đâu kim khẩu của giáo chủ lại nói với tên nghịch đồ phản giáo như ngươi một cách dễ dàng? Tả hữu đâu? Ðem hắn xuống kia!

Tám tên hán tử mặc áo tía đồng thanh dạ một tiếng rồi tiến lại.

Ðổng Bách Hùng lớn tiếng la lối:

- Ðông Phương lão đệ! Tiểu huynh muốn coi xem đã bị kẻ nào ám hại đến nỗi cấm khẩu?

Lão vung hai tay, xiềng sắt tung lên. Hai chân bị xích, lão cũng cứ nhẩy xổ về phía Ðông Phương Bất Bại.

Mấy tên hán tử áo tía thấy lão thần oai lẫm liệt không dám sấn vào gần.

Dương Liên Ðình hô:

- Bắt lấy hắn! Bắt lấy hắn!

Những võ sĩ đứng dưới điện ở ngoài cửa chỉ lớn tiếng reo hò chứ không dám lên điện.

Nguyên Triều Dương thần giáo có giáo quy rất nghiêm ngặt. Giáo chúng mình đeo khí giới mà bước vào điện Thành Ðức điện một bước là phạm tội thập ác sẽ bị tử hình.

Ðông Phương Bất Bại đứng lên trở gót đi vào hậu điện.

Ðổng Bách Hùng gầm lên:

- Ðông Phương lão đệ! Ðừng đi nữa! Ðừng đi nữa!

Lão muốn tăng gia cước bộ nhưng vì chân bị xiềng xích không thể bước nhanh được. Trong lòng nóng nảy, lão nhảy chúi về phía trước. Lão quả là người có võ công cực cao, chúi đầu xuống thừa thế lăn lộn mình đi mấy vòng, rồi lại nhảy xổ tới chỉ còn cách chỗ Ðông Phương Bất Bại không đầy trăm thước.

Dương Liên Ðình hô:

- Quân phản nghịch lớn mật! Ðịnh hành thích giáo chủ!

Nhậm Ngã Hành thấy Ðông Phương Bất Bại né lách mình một cách mập mờ. Ðổng Bách Hùng lại rượt không kịp hắn liền thò tay vào trong bọc lấy ra ba đồng tiền. Ðoạn lão vận nội công vào bàn tay, nhằm Ðông Phương Bất Bại liệng ra đánh vù một tiếng.

Doanh Doanh vội hô lên:

- Ðộng thủ đi!

Lệnh Hồ Xung nhảy vọt lên rút trường kiếm ra.

Hướng Vấn Thiên cũng rút binh khí dấu ở trong cáng ra chia cho Nhậm Ngã Hành và Doanh Doanh. Ðoạn y dùng sức mạnh kéo cái cáng. Nguyên dây buộc dưới cáng là một cây nhuyễn tiên. Y cũng lấy ra nốt.

Bốn người thi triển khinh công vọt vào.

Bỗng nghe Ðông Phương Bất Bại ối lên một tiếng. Trán hắn bị trúng một đồng tiền. Máu tươi rươm rướm chảy ra.

Lúc Nhậm Ngã Hành phát xạ cả thảy ba đồng tiền và đứng cách rất xa. Ðồng tiền trúng vào trán Ðông Phương Bất Bại thì đường lực đạo đã vừa hết nên hắn chỉ bị thương ngoài da một chút.

Tuy nhiên Ðông Phương Bất Bại là người võ công cao cường đệ nhất hiện nay mà không tránh thoát để đồng tiền liệng trúng cũng là chuyện phi lý.

Nhậm Ngã Hành cười ha hả reo lên:

- Ðông Phương Bất Bại này là đồ giả.

Hướng Vấn Thiên quất cây nhuyễn tiên đánh véo một tiếng, quấn lấy hai chân Dương Liên Ðình rồi giựt mạnh cho gã té nhào.

Ðông Phương Bất Bại bưng mặt chạy như người điên.

Lệnh Hồ Xung giơ mũi kiếm ra quát:

- Ðứng lại!

Dè đâu Ðông Phương Bất Bại chạy hốt hoảng không kịp dừng chân, người hắn nhào vào mũi kiếm.

Lệnh Hồ Xung vội rụt kiếm về.

Nhậm Ngã Hành nhảy xổ lại túm lấy sau gáy Ðông Phương Bất Bại lôi vào đến cửa điện rồi lớn tiếng tuyên bố:

- Các vị hãy nghe đây! Tên này giả mạo Ðông Phương Bất Bại làm loạn Triều Dương thần giáo ta. Các vị hãy nhìn cho rõ mặt mũi hắn.

Người này tướng mạo và ngũ quan thực giống hệt Ðông Phương Bất Bại, nhưng hiện giờ hắn cuống quít hoang mang, khắc hẳn Ðông Phương Bất Bại lúc nào cũng bình tĩnh thản nhiên như người đã có định kiến từ trước. Thái độ hai người thật khác nhau một trời một vực.

Bọn võ sĩ ngơ ngác nhìn nhau. Chúng đều kinh hãi không thốt nên lời.

Nhậm Ngã Hành lớn tiếng quát hỏi:

- Tên họ ngươi là chi? Nếu ngươi không nói thực thì ta đập nát cái đầu ngươi ra.

Người kia toàn thân run bần bật. Hai hàm răng đụng vào nhau lách cách. Hắn ấp úng:

- Tiểu nhân là... là...

Hắn lặp đi lặp lại không ngớt tiếng "là" mà thủy chung không nói ra được gì.

Hướng Vấn Thiên điểm lẹ vào mấy huyệt đạo của Dương Liên Ðình rồi lôi gã đến cửa điện quát hỏi:

- Người kia tên họ là gì?

Dương Liên Ðình ngang nhiên đáp:

- Ngươi là cái thá gì mà chất vấn được ta? Ta chỉ biết ngươi là tên nghịch đồ phản giáo tên gọi Hướng Vân Thiên. Triêu Dương thần giáo đã cách chức và đuổi ngươi ra khỏi bản giáo và ngươi chẳng còn tư cách gì để lên Hắc Mộc Nhai nữa?

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau