TIẾU NGẠO GIANG HỒ

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Tiếu ngạo giang hồ - Chương 161 - Chương 165

Chương 162: Hai phen cự tuyệt vào Ma giáo

Hai phen cự tuyệt vào Ma giáo

Một hán tử cười nói:

- Các bạn đừng tranh nhau nữa! Rồi ai cũng đến lượt.

Những tiếng chát chúa vang lên! Nhạc Linh San đã cùng địch động thủ.

Bỗng nghe một hán tử gầm lên ra chiều tức giận. Tiếng gầm đầy vẻ đau khổ, gã đã trúng kiếm bị thương rồi.

Một hán tử khác nói:

- Con nhỏ này ra tay tàn độc khiếp! Sử lão tam! Ðể ta báo thù cho!

Tiếng binh khí chạm nhau chưa dứt. Nhạc Linh San hô lớn:

- Hãy coi chừng!

Tiếng hô chưa dứt, Lâm Bình Chi rên lên một tiếng.

Rồi tiếng Nhạc Linh San gọi to:

- Tiểu Lâm tử!

Dường như Lâm Bình Chi bị thương rồi!

Lại có tiếng người la:

- Giết thằng lỏi đó đi!

Gã cầm đầu vội lên tiếng:

- Bắt sống gã chứ đừng giết chết. Mình đã bắt sống được con rể Nhạc Bất Quần thì chẳng lo gì lão ngụy quân tử kia không chịu nghe lời.

Lệnh Hồ Xung chú ý lắng tai nghe thấy tiếng khí giới rít veo véo trên không. Tiếng kiếm của Nhạc Linh San sử chiêu rất cấp bách.

Ðột nhiên một tiếng chát chúa vang lên rồi một hán tử thóa mạ:

- Mẹ kiếp! Con lỏi này xấu quá!

Lệnh Hồ Xung bỗng cảm thấy có người tựa vào mình chàng rồi tiếng Nhạc Linh San thở hồng hộc. Té ra nàng đã tựa lên "con người tuyết" của chàng. Sau mấy tiếng choang choảng rít lên, một hán tử hô:

- Còn chưa bắt lấy nó ư?

Nhạc Linh San bật lên tiếng "ối" hoảng hốt rồi không nghe thấy tiếng giao tranh nữa. Bọn hán tử nổi lên tràng cười hô hố.

Lệnh Hồ Xung cảm thấy Nhạc Linh San bị kéo ra khỏi người chàng rồi tiếng nàng la rùm:

- Buông ta ra! Buông ta ra!

Một hán tử cười nói:

- Mẫn lão đại! Lão bảo con nhỏ này thịt da trắng đỏ nhưng ta không tin. Chúng ta phải lột áo ả ra coi mới biết.

Cả bọn vỗ tay hoan hô.

Lâm Bình Chi quát mắng:

- Những quân cẩu cường đạo...

Tiếng quát mắng chưa dứt, gã đã bị người đá cho một cước.

Tiếp theo là tiếng xé lụa roặc roặc!

Lệnh Hồ Xung biết sư muội đã bị quân giặc làm nhục, thì còn nghĩ gì đến chất hàn độc trong mình đã trục hết ra hay chưa, chàng hết sức cựa quậy nhảy ra khỏi vùng tuyết động.

Tay mặt chàng rút trường kiếm ở sau lưng. Chàng đưa tay trái lên toan bóc làn tuyết còn dính trên mắt. Ngờ đâu tay trái chàng đã tê dại không chịu tuân theo ý chí điều động vì nó tê dại không cất nhắc được nữa.

Mọi người bật tiếng la hoảng chưa dứt, chàng đã giơ tay mặt lên vuốt mắt. Vừa thấy ánh sáng, chàng vung kiếm đánh ra. Ba hán tử bị trúng kiếm vào cổ họng.

Lệnh Hồ Xung xoay mình lại. Hai chiêu kiếm rít lên veo véo đâm trúng hai người. Chàng thấy một hán tử nắm lấy hai tay Nhạc Linh San bắt quặt ra sau lưng. Một tên khác rút đao để nghinh địch. Chàng liền phóng kiếm đâm vào cạnh sườn mé tả hán tử đang rút đao. Mũi kiếm xuyên ra đầu vai bên hữu. Chàng liền giơ chân trái lên đạp vào người hán tử rút ngược thanh trường kiếm ra.

Bỗng nghe có người tập kích ở sau lưng. Chàng không ngoảnh đầu lại, xoay trường kiếm rung lên thành hai chiêu đâm trúng vào trước ngực hai gã ở sau lưng.

Tiếp theo chàng tiện tay lướt thanh kiếm qua bên mình Nhạc Linh San đâm thẳng vào yết hầu hán tử đang giữ hai tay nàng.

Hán tử buông tay ra té phục xuống vai Nhạc Linh San. Cổ họng gã máu tươi phun ra như suối. Gã cao hơn Nhạc Linh San một cái đầu nên vết thương ở cổ chảy máu tươi xuống đầy cả đầu tóc mặt mũi nàng.

Lệnh Hồ Xung giết chết chín người trong nháy mắt. Tám tên còn lại hoảng vía đứng thộn mặt ra.

Tên trưởng toán quát lên một tiếng thật to múa tít song bài nhằm đánh xuống đỉnh đầu Lệnh Hồ Xung.

Lệnh Hồ Xung đưa thanh trường kiếm qua kẽ hở của cặp thiết bài đâm vào mắt bên trái đối phương.

Gã này rú lên một tiếng rồi ngã ngửa về phía sau.

Lệnh Hồ Xung quay lại tay cầm thanh kiếm quét ngang đâm dọc lại giết ba tên nữa.

Bốn tên sống sót sợ đến nát ruột tan hồn ho lên một tiếng rồi chạy tứ tung.

Lệnh Hồ Xung quát to:

- Bọn mi làm nhục tiểu sư muội của ta thì đừng hòng sống sót một tên nào.

Chàng rượt theo hai tên, hươi trường kiếm hớt lẹ một cái. Thủ cấp hai tên bị đứt liền. Nhưng hai tên này đang chạy rất gấp, đầu rớt xuống rồi chân vẫn còn chạy. Hai cái xác cụt đầu chạy đi hơn mười bước nữa mới ngã lăn ra.

Hiện chỉ còn lại hai tên thì một tên chạy về phía Ðông một tên chạy về phía Tây.

Lệnh Hồ Xung rượt theo tên chạy về phía Ðông phóng thanh trường kiếm ra. Một làn sáng bạc bay tới đâm gã kia cắm sâu xuống đất như đóng đinh.

Lệnh Hồ Xung lại vận động nội lực trở gót rượt theo hán tử chạy qua về mé Tây. Chàng đuổi mới hơn mười trượng đã đến sau lưng gã kia. Chàng vươn tay ra, bây giờ mới biết là tay mình không binh khí. Chàng liền vận nội lực vào ngón tay đâm tới sau lưng đối phương.

Công phu quyền cước của Lệnh Hồ Xung rất tầm thường. Ngón tay chàng vừa rồi đâm trúng địch nhân mà không đả thương được gã. Chàng thấy lưỡi đao của đối phương chém tới, trong lòng không khỏi hoang mang, vội né người tránh khỏi thì đồng thời thấy cạnh sườn mé hữu gã có chỗ sơ hở rất lớn, chàng liền vung quyền bên tả đánh tới. Không ngờ cạnh sườn mình bên tả chàng chỉ hơi nhúc nhích chứ không vung quyền lên được mà nhát đao của đối phương đã chém đến trước mặt.

Lệnh Hồ Xung kinh hãi vô cùng, vội nhảy lùi về phía sau.

Hán tử kia hết sức chém mạnh xuống.

Lệnh Hồ Xung tay không binh khí không dám nghinh địch, chàng đành chạy lùi về phía Nhạc Linh San.

Nhạc Linh San lượm thanh trường kiếm dưới đất lên, lớn tiếng gọi:

- Ðại sư ca! Kiếm đây!

Ðồng thời nàng liệng kiếm ra.

Lệnh Hồ Xung vươn tay mặt đón lấy kiếm rồi xoay mình lại bật lên tràng cười ha hả.

Hán tử kia đang vung đơn đao lên không toan chém xuống thì thấy kiếm quang trong tay chàng lóe lên. Lập tức gã sợ quá ngẩn người ra. Thanh đơn đao đờ tay không chém xuống nữa.

Lệnh Hồ Xung chạy đến gần thì thấy hán tử toàn thân run bần bật, không nắm vững được đơn đao để rớt xuống đất. Hai gối hắn cũng nhũn ra quỳ trên đống tuyết.

Lệnh Hồ Xung quát lên:

- Ngươi làm nhục sư muội ta, thì ta có muốn dung tha cũng không được.

Chàng phóng kiếm đâm vừa tới cổ họng hán tử thì chợt động tâm dừng lại. Chàng tiến thêm một bước khẽ hỏi gã:

- Ngươi có biết trên người tuyết đã viết những chữ gì không?

Hán tử sợ quá run lên đáp:

- Những chữ đó là: Dù cho... sông cạn... đá mòn... mối tình đây đấy.... vẫn còn như xưa...

Tức là những lời gắn bó trên đời thường nói: "Dù cho sông cạn đá mòn, mối tình đây đấy vẫn còn như xưa."

Hai câu này khiến người nghe phải nát ruột tan hồn.

Lệnh Hồ Xung đứng thộn mặt ra, miệng lẩm bẩm hai câu trên. Tay cầm trường kiếm đâm vào cổ họng hán tử. Chàng quay đầu lại thấy Nhạc Linh San đang nâng đỡ Lâm Bình Chi dậy. Hai người mặt mũi dính đầy máu tươi.

Lâm Bình Chi đứng thẳng người lên nhìn Lệnh Hồ Xung chắp tay nói:

- Ða tạ lệnh huynh đã có lòng cứu giúp.

Lệnh Hồ Xung gạt đi:

- Cái đó phỏng có chi đáng kể? Thương thế sư đệ có nặng không?

Lâm Bình Chi đáp:

- Không hề chi.

Lệnh Hồ Xung chỉ vào hai hàng vết chân ngựa nói:

- Sư phụ cùng sư nương đi về ngả này.

Lâm Bình Chi nói:

- Dạ! Cám ơn Lệnh Hồ huynh.

Nhạc Linh San dắt hai con ngựa của địch nhân để lại, tới nơi nàng tung mình lên ngựa nói:

- Chúng ta đi kiếm gia gia cùng má má.

Lâm Bình Chi gắng gượng lên ngựa.

Nhạc Linh San tung ngựa lướt tới qua bên mình Lệnh Hồ Xung.

Bỗng nàng dừng lại nhìn vào mặt chàng.

Lệnh Hồ Xung ngửng đầu lên thấy nàng chăm chú ngó mình, chàng cũng nhìn lại.

Nhạc Linh San ấp úng:

- Ta... ta...

Nàng chỉ nói được hai chữ rồi quay đầu đi giựt cương cho ngựa chạy.

Hai con ngựa chạy theo những vết chân của vợ chồng Nhạc Bất Quần còn để lại, nhằm hướng Tây Bắc mà đi.Lệnh Hồ Xung đứng ngẩn người nhìn cho đến lúc bóng sau lưng hai người biến vào trong rừng cây rồi mới từ từ xoay mình lại.

Nhậm Ngã Hành, Hướng Vân Thiên và Doanh Doanh ba người đã hất mình cho tuyết rụng và đang chăm chú nhìn chàng.

Lệnh Hồ Xung cả mừng nói:

- Nhậm giáo chủ! Vãn bối... không có làm nguy hại gì đến giáo chủ chứ?

Nhậm Ngã Hành nhăm nhó cười đáp:

- Không liên lụy gì đến ta nhưng chính ngươi thì hỏng to rồi. Tay trái ngươi thế nào?

Lệnh Hồ Xung đáp:

- Trong lúc nhất thời, kinh mạch không thuận, khí huyết không thông nên không cử động được.

Nhậm Ngã Hành chau mày nói:

- Chuyện này phiền lắm đấy. Rồi chúng ta thủng thẳng nghĩ phương pháp cứu trị. Ngươi cứu Nhạc đại tiểu thư thế là trả xong ơn đức sư môn. Từ nay không còn ai nợ ai nữa. Hướng lão đệ! Tại sao lão tam ngày càng tệ hại, làm những việc ty bỉ hèn hạ đến thế này.

Hướng Vân Thiên đáp:

- Thuộc hạ nghe khẩu khí lão thì dường như lão muốn bắt cặp thanh niên nam nữ này đem về Hắc Mộc Nhai.

Nhậm Ngã Hành hỏi:

- Chẳng lẽ đó là chủ ý của Ðông Phương Bất Bại? Giữa hắn và lão ngụy quân tử này có điều chi xích mích?

Lệnh Hồ Xung trỏ vào những xác chết năm rải rác trên đất tuyết nói:

- Những người này có phải là thuộc hạ của Ðông Phương Bất Bại không?

Nhậm Ngã Hành đáp:

- Chúng là thuộc hạ của ta.

Lệnh Hồ Xung gật đầu nghĩ bụng:

- Ðông Phương Bất Bại cướp ngôi giáo chủ Triều Dương thần giáo thì những người này không đáng kể là thuộc hạ của Nhậm giáo chủ.

Doanh Doanh nói:

- Cánh tay của Xung huynh làm sao?

Nhậm Ngã Hành cười đáp:

- Ngươi bất tất phải nóng nảy! Chàng rể khôn ngoan khu trục hàn độc cho nhạc gia thì dĩ nhiên nhạc gia phải tìm cách chữa trị lành cánh tay cho quý tế.

Lão nói rồi nổi lên tràng cười ha hả.

Hướng Vấn Thiên cười nói:

- Lệnh Hồ huynh đệ! Tình thế vừa rồi nguy hiểm lắm đấy chứ! Nếu huynh đệ không kịp thói cứu viện thì hậu quả chưa biết đến đâu mà lường.

Nhậm Ngã Hành trợn mắt lên nhìn Lệnh Hồ Xung ra chiều rất bẽn lẽn.

Ðột nhiên Doanh Doanh lên tiếng:

- Gia gia! Gia gia đừng nói chuyện này nữa. Xung ca ở với tiểu thư phái Hoa Sơn từ thuở nhỏ cho đến khi khôn lớn đã thành đội bạn khăng khít. Thái độ vừa rồi của y đối với Nhạc tiểu thư chẳng lẽ gia gia còn chưa rõ ư?

Nhậm Ngã Hành cười nói:

- Lão ngụy quân tử kia là cái thá gì? Con gái lão bì với con gái ta thế nào được? Vả lại Nhạc cô nương đã có ý trung nhân khác rồi. Từ này Xung nhi đừng để tâm đến hạng gái lãng mạn như vậy. Tính tình con người lúc trẻ nít thì đã lấy gì làm chuẩn đích?

Doanh Doanh nói:

- Xung ca đã vì hài nhi mà gây cuốc đại náo Thiếu Lâm tự, sau y lại vì hài nhi mà không chịu trở về phái Hoa Sơn. Nguyên hai việc này đã đủ khiến cho hài nhi lấy làm mãn nguyện lắm rồi, kỳ dư không còn chuyện gì đáng nhắc tới nữa.

Nhậm Ngã Hành đã biết tính cô con rất đỗi cương cường hiếu thắng. Mặt khác Lệnh Hồ Xung chưa đề cập đến việc cầu hôn, lão không muốn miễn cưỡng đưa người vào chỗ khó khăn và nghĩ rằng việc này chỉ còn sớm muộn mà thôi. Mai đây sẽ nhờ Hướng Vân Thiên đứng ra làm ông mai rồi sẽ chính thức đề cập đến việc kết hôn.

Lão liền cười khanh khách nói:

- Thôi được! Việc chung thân là việc lớn, thủng thẳng sẽ bàn tới. Xung nhi! Ta hãy truyền cho công tử những bí quyết để đả thông kinh mạch cánh tay trái.

Lão vời chàng sang bên đem pháp môn vận khí thế nào, thông mạch ra sao, nói cho chàng nghe.

Lệnh Hồ Xung nghe xong đọc lại một lượt không sai chữ nào.

Nhậm Ngã Hành lại nói:

- Công tử giúp ta trừ khử hàn độc, ta dạy công tử đả thông kinh mạch. Thế là có vay có trả rồi, hai bên không khiếm khuyết gì nhau nữa. Muốn cho kinh mạch cánh tay trái hồi phục như thường phải luyện mất bảy ngày không nên nóng nảy.

Lệnh Hồ Xung đáp:

- Dạ! Vãn bối xin vâng lời chỉ thị của giáo chủ.

Nhậm Ngã Hành lại vẫy tay kêu Hướng Vân Thiên và Doanh Doanh lại gần rồi nói:

- Xung nhi! Ngày trước, lúc ở Cô Sơn mai trang, ta yêu cầu công tử gia nhập Triêu Dương thần giáo. Khi ấy công tử đã ngỏ lời từ chối. Tình thế bữa nay khác trước rồi, nên ta nhắc lại câu chuyện cũ. Lần này ta mong công tử đừng khước từ nữa.

Lệnh Hồ Xung ngần ngừ chưa trả lời thì Nhậm Ngã Hành lại nói tiếp:

- Công tử đã luyện tập môn Hấp tinh đại pháp của ta rồi, nhưng mối hậu họa vẫn còn đáng lo vô cùng. Khi những luồng chân khí dị chủng trong mình phát tác thì thật là khổ sở, sống không sống được, chết chẳng chết cho. Lời nói của ta đã thốt ra, quyết không bao giờ hối hận. Nếu công tử không gia nhập bản giáo thì dù Doanh Doanh có thành hôn với công tử ta cũng chẳng thể truyền cách hóa giải cho công tử được. Dù con gái ta có hờn giận suốt đời ta cũng đành chịu. Công việc trọng đại hiện giờ là chúng ta đến đòi nợ Ðông Phương Bất Bại, công tử có đi theo bọn ta không?

Lệnh Hồ Xung đáp:

- Xin giáo chủ đừng buồn. Kiếp này vãn bối quyết chẳng thể nào gia nhập Triều Dương thần giáo được.

Chàng nói câu này thanh âm dõng dạc và chắc như đinh đóng cột không có ý quanh co chút nào.

Bọn Nhậm Ngã Hành ba người vừa nghe đã biến sắc.

Hướng Vân Thiên nói:
- Câu chuyện này chính là lợi cho lão đệ. Tại sao lão đệ lại coi thường Triều Dương thần giáo?

Lệnh Hồ Xung trỏ vào mười mấy xác chết trên đất tuyết đáp:

- Trong Triều Dương thần giáo toàn là hạng người thế này. Vãn bối tuy là kẻ bất hiếu nhưng cũng lấy làm xấu hổ đi vào hàng ngũ với họ. Hơn nữa vãn bối đã chịu lời Ðịnh Nhàn sư thái làm chưởng môn phái Hằng Sơn.

Nhậm Ngã Hành, Hướng Vân Thiên và Doanh Doanh ba người đều lộ vẻ quái dị. Việc Lệnh Hồ Xung không muốn gia nhập Triều Dương thần giáo chẳng có chi là kỳ, nhưng câu sau cùng của chàng thật là chuyện lạ, cả ba người đều không tự tin ở tai mình.

Nhậm Ngã Hành đột nhiên giơ ngón tay trỏ chỉ vào mặt Lệnh Hồ Xung nổi lên tràng cười hô hố. Tiếng cười rung động cành cây khiến cho những mảng tuyết bám trên đó xào xạc rơi xuống.

Lão cười hồi lâu rồi hỏi:

- Công tử... công tử đi làm ni cô ư? Hay làm chưởng môn của bọn ni cô?

Lệnh Hồ Xung đáp:

- Không phải làm ni cô mà làm chưởng môn phái Hằng Sơn. Ðịnh Nhàn sư thái sư thái lúc lâm tử đã có lời yêu cầu vãn bối. Dĩ nhiên vãn bối phải vâng lời để sư thái chết được nhắm mắt. Ðịnh Nhàn sư thái sư thái vì vãn bối mà chết. Vãn bối cũng biết đây là một chuyện lạ đời khiến cai cũng kinh ngạc, nhưng chẳng thể nào chối từ được.

Nhậm Ngã Hành lại cười ngất.

Doanh Doanh nói:

- Ðịnh Nhàn sư thái sư thái bị uổng mạng cũng là vì hài nhi.

Lệnh Hồ Xung nhìn nàng, thấy mục quang nàng đầy vẻ cảm kích.

Nhậm Ngã Hành từ từ ngừng tiếng cười hỏi:

- Thế ra công tử chịu lời ủy thác của người mà phải tận chung ư?

Lệnh Hồ Xung đáp:

- Ðúng thế! Ðịnh Nhàn sư thái cũng chịu lời ủy thác của vãn bối mà phải thác oan.

Nhậm Ngã Hành gật đầu nói:

- Nếu vậy hay! Ta là một "lão quái" thì công tử cũng là "tiểu quái". Nếu không làm nên những việc kinh thế hãi tục hì sao trở nên con người kinh thiên động địa được? Công tử cứ đi làm chưởng môn bọn vãi già vãi trẻ là phải. Bây giờ công tử lên núi Hằng Sơn chứ?

Lệnh Hồ Xung lắc đầu đáp:

- Không! vãn bối lên chùa Thiếu Lâm.

Nhậm Ngã Hành mới nghe lấy làm kỳ, nhưng rồi lão hiểu ngay nói:

- Phải rồi! Công tử lên đó để đưa thi hài hai vị lão ni cô về núi Hằng Sơn.

Nhậm Ngã Hành quay lại ngó Doanh Doanh hỏi:

- Ngươi có muốn đi với Xung nhi lên chùa Thiếu Lâm không?

Doanh Doanh đáp:

- Không! Hài nhi đi theo gia gia.

Nhậm Ngã Hành nói:

- Phải đấy! Ngươi đi theo y đến am chiền núi Hằng Sơn thì rồi lại làm ni cô mất.

Lão nói xong bật lên mấy tiếng cười ha hả. Nhưng tiếng cười của lão có đượm vẻ chua cay.

Lệnh Hồ Xung xá dài xuống tận đất nói:

- Nhậm giáo chủ! Hướng đại ca! Doanh Doanh! Bây giờ chúng ta hãy tạm biệt các vị.

Rồi chàng cất bước ra đi. Chàng đi chưa được mười bước bỗng quay lại hỏi:

- Nhậm giáo chủ! Bao giờ các vị lên Hắc Mộc Nhai?

Nhậm Ngã Hành đáp:

- Ðó là việc nội bộ của bản giáo, không muốn người ngoài để tâm đến.

Lão biết Lệnh Hồ Xung hỏi câu này là có ý sẽ tới đó để trợ lực cùng nhau đối phó với Ðông Phương Bất Bại nên lão chối phắt đi.

Lệnh Hồ Xung gật đầu chào mấy cái rồi cúi xuống lượm thanh trường kiếm dưới đất đọng tuyết cài vào sau lưng, đoạn trở gót ra đi.

Chàng nhận định phương hướng rảo bước nhằm núi Thiếu Thất mà tiến.

Vào lúc xế chiều chàng trở lại đến ngoài chùa Thiếu Lâm, tìm tri khách tăng nói rõ lên đây với mục đích cung nghinh di thể hai vị sư thái Ðịnh Nhàn sư thái và Ðịnh Dật đưa về núi Hằng Sơn.

Tri khách tăng tiến vào nội điện bẩm báo.

Sau một lúc tri khách tăng trở ra đáp:

- Phương trượng nói là pháp thể hai vị sư thái đã được hỏa táng và chư tăng bản tự đã tụng kinh kính cẩn đưa hương hồn hai vị trở về Tây thiên cực lạc. Cốt hôi cảu hai vị sư thái, bản tự sẽ phái người đưa lên núi Hằng Sơn. Lệnh Hồ thiếu hiệp không có dây dưa gì với phái Hằng Sơn nên không thể giao cốt hôi cho thiếu hiệp được.

Lệnh Hồ Xung ngẫm nghĩ thấy nhà sư nói có lý mà chàng không thể tự nhận là chưởng môn phái Hằng Sơn được. Chàng liền đi vào thiên điện là nơi đã làm lễ hai vị sư thái. Chàng hướng về phía hai bộ cốt hôi quỳ mọp xuống đất dập đầu lạy mấy lạy ra chiều rất cung kính rồi miệng lẩm bẩm khấn khứa:

- Lệnh Hồ Xung này còn sống ngày nào quyết trợ giúp cho phái Hằng Sơn được thêm phần hưng thịnh để khỏi phụ lòng phó thác của hai vị sư thái.

Phương Chứng phương trượng đã không chịu tiếp kiến, Lệnh Hồ Xung đành cáo biệt tri khách tăng rồi ra khỏi chùa. Chàng xuống đến chân núi, mưa tuyết vẫn còn rả rích.

Ðêm hôm ấy, Lệnh Hồ Xung tìm vào một nhà nông để ngủ trọ.

Sáng sớm hôm sau chàng lại theo hướng Bắc mà đi qua một thị trấn, chàng rẽ vào mua ngựa để khỏi phải đi bộ. Lúc này trời đã sáng sủa tạnh mưa.

Huyết mạch tay trái Lệnh Hồ Xung chưa lưu thông được thư thái.

Mỗi ngày chàng chỉ đi chừng bảy tám chục dặm rồi tìm quán trọ nghĩ ngơi.

Lệnh Hồ Xung theo phương pháp của Nhậm Ngã Hành để từ từ đả thông kinh mạch. Sau mười ngày kinh mạch tay trái Lệnh Hồ Xung vận hành được như thường. Chàng lại đi thêm mấy bữa nữa.

Một hôm vào khoảng giờ ngọ chàng vào quán ngồi uống rượu.

Hiện thời mọi nhà đang sửa soạn ăn tết, nào treo đèn kết hoa, nào may quần áo mới. Lệnh Hồ Xung trông ra ngoài đường phố thấy người qua lại ra chiều nhộn nhịp.

Chàng vừa rót rượu uống một mình vừa nghĩ thầm:

- Năm ngoái cũng vào dịp này, mình còn ở trên núi Hoa Sơn, sư nương đang đốc thúc các vị sư đệ, sư muội quét dọn khắp mọi chỗ. Tiểu sư muội cắt rất nhiều hoa chăng lên cửa sổ. Ai cũng hớn hở vui mừng. Năm nay mình ta trơ trọi ngồi đây uống rượu giải phiền.

Ðang lúc chàng bâng khuâng nhớ cảnh, nhớ người, bỗng nghe có tiếng người bước chân lên lầu rất nhộn nhịp.

Một người nói:

- Miệng khô queo, lên đây uống mấy chung là phải.

Người khác bẻ:

- Miệng không khô uống mấy chung thì không phải hay sao?

Lại một người khác nói:

- Miệng khô là miệng khô, uống rượu là uống rượu. Hai việc riêng rẽ lại dập vào làm một sao được?

Một người khác cãi lại:

- Càng uống rượu miệng càng khô. Hai việc này chẳng những không dính vào nhau mà còn tương phản nhau là khác.

Lệnh Hồ Xung vừa nghe, không cần để ý đến thanh âm cũng biết ngay là bọn Ðào cốc lục tiên.

Chàng hớn hở vui mừng lớn tiếng gọi:

- Lục vị đào huynh! Lên đây mau uống rượu với tại hạ.

Ðột nhiên mấy tiếng veo véo rít lên! Ðào cốc lục tiên đồng thời nhảy vọt tới bên Lệnh Hồ Xung.

Chúng tranh nhau đưa tay lôi kéo chàng, mạnh ai nấy la, ầm ỹ cả lên:

- Ta đến chỗ y trước.

- Ta nắm được y đầu tiên.

- Ta là người lên tiếng thứ nhất. Lệnh Hồ công tử mới biết là thanh âm của ta.

- Nếu ta không bảo lên đây uống rượu thì làm sao mà gặp Lệnh Hồ công tử được?

Lệnh Hồ Xung rất lấy làm kỳ, bật cười hỏi:

- Các vị làm trò khỉ gì mà ỏm tỏi lên thế?

Ðào Hoa Tiên chạy đến bên cửa sổ tửu lầu, cất tiếng la:

- Tiểu ni cô! Ðại ni cô! Ðào Hoa Tiên này tìm được Lệnh Hồ công tử đây! Mau lấy một ngàn lạng bạc đem tới.

Ðào Chi Tiên cũng chạy lại la lên:

- Ðào Chi Tiên ta đây là người thứ nhất phát giác ra Lệnh Hồ công tử. Ðại tiểu ni cô đâu! Mau đem bạc đến.

Ðào Căn Tiên và Ðào Thực Tiên mỗi người nắm một cánh tay Lệnh Hồ Xung tranh nhau la:

- Chính ta tìm thấy!

- Chính ta mới phải.

Chương 163: Lệnh Hồ Xung tiếp Nhiệm Chưởng Môn

Lệnh Hồ Xung tiếp Nhiệm Chưởng Môn

Bỗng nghe phía bên kia đường có người đàn bà lớn tiếng hỏi:

- Kiếm thấy Lệnh Hồ đại hiệp rồi ư?

Ðào Thực Tiên đáp:

- Ðúng thế! Ta đã tìm thấy Lệnh Hồ Xung. Ðem tiền đến đây mau!

Ðào Căn Tiên nói:

- Tiền trả mạ nhổ! Một tay giao tiền, một tay lấy hàng.

Ðào Thực Tiên nói:

- Phải đấy! Phải đấy! Nếu tiểu ni cô mà cãi xóa thì chúng ta đem Lệnh Hồ Xung giấu đi, không đưa cho các cô đó.

Ðào Chi Tiên hỏi:

- Làm thế nào mà giấu được? Ðem mi giam lại không cho bọn tiểu ni cô thấy mặt chăng?

Mấy người đang nói chuyện thì cầu thang có tiếng bước chân nhộn nhịp.

Mấy người tranh nhau lên lầu.

Người đi đầu chính là Nghi Hòa, đệ tử phái Hằng Sơn. Theo sau là bốn vị ni cô và hai vị tiểu cô nương là Trịnh Ngạc và Tần Quyên.

Bảy người vừa trông thấy Lệnh Hồ Xung đều lộ vẻ vui mừng.

Cô thì kêu: "Lệnh Hồ đại hiệp!".

Có cô gọi: "Lệnh Hồ đại ca!".

Bọn Ðào Căn Tiên liền giơ tay ra chắn trước mặt Lệnh Hồ Xung đồng thanh nói:

- Không đưa ngàn lạng bạc ra thì không giao người.

Lệnh Hồ Xung cười nói:

- Lục vị đào huynh! Ngàn lạng bạc đó là tiền gì vậy?

Ðào Chi Tiên đáp:

- Vừa rồi bọn ta gặp mấy cô này. Các cô hỏi: "Có tìm thấy Lệnh Hồ công tử không?". Ta nói tạm thời chưa thấy nhưng chẳng mấy chốc là kiếm được.

Tần Quyên nói:

- Vị đại thúc này bịa chuyện đó. Y bảo: "Không thấy đâu! Lệnh Hồ Xung có chân chạy được. Chắc bây giờ y đi đến góc biển bên trời rồi. Chúng ta làm sao mà tìm thấy được y?"

Ðào Hoa Tiên nói:

- Không đúng! Không đúng! Chúng ta đã có tài tiên đoán tính trước là tới đây sẽ gặp Lệnh Hồ Xung.

Lệnh Hồ Xung cười nói:

- Tại hạ đoán ra rồi. Mấy vị sư muội có việc phải tìm đến tại hạ và ủy thác cho sáu vị tìm kiếm giúp rồi các vị đòi ngàn lạng bạc chứ gì?

Ðào Cán Tiên đáp:

- Bọn ta mở miệng đòi ngàn lạng bạc là để khảo giá. Nếu các cô biết buôn bán thì phải coi lại mình xem có tiền không đã mới phải. Ai ngờ các cô ra vẻ đàng hoàng. Rồi vị tiểu cô nương này nói: "Ðược rồi! Cứ tìm thấy Lệnh Hồ đại hiệp là bọn tiểu ni đưa ngàn bạc cho". Câu đó thì có thật.

Nghi Hòa đáp:

- Ðúng thế! Sáu vị mà tìm được Lệnh Hồ đại ca giúp cho bọn đệ tử phái Hằng Sơn ưng chịu dâng lên một ngàn lạng bạc là xong.

Rồi sáu bàn tay xòe ra. Ðào cốc lục tiên đồng thanh giục:

- Ðưa đây!

Nghi Hòa nói:

- Bọn tiểu ni là người xuất gia, lúc rời khỏi nhà có biết đâu mà đem nhiều tiền đi? Cảm phiền sáu vị theo bọn tiểu ni lên núi Hằng Sơn mà lấy.

Cô nói vậy tưởng Ðào cốc lục tiên ngại rắc rối, ai ngờ sáu người cùng một ý nghĩ như nhau, đồng thanh đáp:

- Càng tốt! Chúng ta theo các cô lên núi Hằng Sơn để các cô hết lối quỵt tiền.

Lệnh Hồ Xung nói:

- Cung hỉ lục vị được một phen đại phát tài, đã đem tại hạ bán lấy được món tiền lớn.

Ðào cốc lục tiên chắp tay nói:

- Ða tạ! Ða tạ! Thật là vinh hạnh cho bọn lão phu!

Bỗng thấy bọn Nghi Hòa bẩy người lộ vẻ buồn rầu thê thảm, quỳ cả xuống trước mặt Lệnh Hồ Xung.

Lệnh Hồ Xung thất kinh hỏi:

- Tại sao các vị lại thi hành đại lễ như vậy?

Chàng vội đáp lễ.

Nghi Hòa nói:

- Ðệ tử là bọn Nghi Hòa xin tham kiến chưởng môn nhân.

Lệnh Hồ Xung hỏi:

- Các vị biết cả rồi ư? Các vị hãy đứng dậy để nói chuyện hay hơn.

Ðào Căn Tiên nói:

- Phải đấy! Quỳ dưới đất mà nói chuyện thì thật là bất tiện.

Lệnh Hồ Xung đứng lên tuyên bố:

- Thưa lục vị Ðào huynh! Tại hạ hiện giờ thuộc về phái Hằng Sơn có việc cần thương nghị với mấy vị đệ tử bản môn đây. Xin lục vị ngồi một bên mà uống rượu, đừng có quấy nhiễu để khỏi mất một ngàn lạng bạc kia.

Ðào cốc lục tiên còn muốn nói bi bô một lúc nữa, nhưng nghe câu sau cùng của Lệnh Hồ Xung liền lập tức câm miệng lại, ngồi vào bàn bên cửa sổ trông ra đường rồi hô lấy rượu, lấy nhắm.

Bọn Nghi Hòa đứng lên, sực nhớ tới hai vị sư thái Ðịnh Nhàn và Ðịnh Dật bị thảm tử, bất giác khóc rống lên.

Ðào Hoa Tiên nói:

- Lạ thật! Lạ thật! Họ đang nói chuyện vui vẻ mà sao lại bảo nhau khóc ròng.

Lệnh Hồ Xung trợn mắt lên nhìn hắn ra chiều tức giận.

Ðào Hoa Tiên sợ quá đưa tay lên bưng miệng.

Nghi Hòa vừa khóc vừa kể:

- Hôm ấy Lệnh Hồ đại ca... à quên, chưởng môn nhân lên bờ uống rượu không trở về thuyền. Sau có Mạc đại sư thúc phái Hành Sơn đến chỉ thị cho bọn đệ tử biết là chưởng môn đến chùa Thiếu Lâm gặp chưởng môn sư thúc và Ðịnh Dật sư thúc. Mọi người mở cuộc thương nghị ai cũng cho là nên cùng nhau lên chùa Thiếu Lâm để hội họp với hai vị sư thúc cùng chưởng môn. Không ngờ giữa đường gặp mấy chục vị hào khách giang hồ cao đàm hùng luận đều nói là chưởng môn thống lĩnh quần hào tiến đánh chùa Thiếu Lâm khiến mấy ngàn tăng chúng chùa này sợ quá phải bỏ chạy hết.

Nghi Hòa nói tiếp:

- Một lão già mập thù lù mà thấp lủn thủn họ Lão nói là... nói là chưởng môn sư thúc và Ðịnh Dật sư thúc bị hại ở chùa Thiếu Lâm. Chưởng môn sư thúc lúc lâm chung có yêu cầu... có yêu cầu sư thúc lên kế nhiệm chức chưởng môn phái và... sư thúc đã chịu lời. Lời hứa của sư thúc lúc đó có nhiều người nghe thấy...

Cô nói tới đây rồi khóc nức nở thốt không ra lời nữa.

Còn sáu cô kia cũng sụt sịt nghẹn ngào.

Lệnh Hồ Xung nói:

- Ðịnh Nhàn sư thái lúc lâm chung quả có sai tại hạ gánh lấy trọng trách này. Nhưng tại hạ nghĩ mình tấm thân nam tử lại còn nhỏ tuổi, nhất là thanh danh không được tốt đẹp. Ai ai cũng biết tại hạ là con người lãng tử vô hạnh thì đảm đương chức chưởng môn phái Hằng Sơn thế nào được? Có điều trước tình hình lúc đó, tại hạ mà không chịu lời thì Ðịnh Nhàn sư thái chết không nhắm mắt. Hỡi ôi! Vụ này thật khó cho tại hạ quá.

Nghi Hòa nói:

- Bọn đệ tử đại đa số đều trông mong... đều trông mong sư thúc lên chấp chưởng công việc phái Hằng Sơn.

Trịnh Ngạc nói:

- Thưa chưởng môn sư thúc! Sư thúc đã bao phen dìu dắt bọn đệ tử vào sinh ra tử và cứu mạng cho bao nhiêu môn hạ bản phái. Quần đệ tử phái Hằng Sơn ai cũng biết sư thúc là một bậc chính nhân quân tử. Tuy sư thúc thuộc phái nam song trong môn quy bản phái không có điều nào nói đến cấm phái nam làm chưởng môn cả.

Một vị ni cô vào hàng đứng tuổi là Nghi Văn bây giờ mới lên tiếng:

- Toàn thể quần đệ tử đưọc tin hai vị sư thúc viên tịch đều đau đớn khôn xiết, nhưng sau nghe nói sư thúc lên kế tiếp chấp chưởng quyền hành bản phái mới được đôi phần an ủi vì có thế thì phái Hằng Sơn mới khỏi bị tiêu diệt.

Nghi Hòa nói:

- Sư phụ của đệ tử đã bị người sát hại. Kế tiếp hai vị sư thúc cũng bị uổng mạng. Thế là ba vị sư trưởng phái Hằng Sơn biến thành số không. Mới trong vòng mấy tháng bản phái gặp phải những tai nạn tày trời mà được sư thúc lên cầm quyền chưởng môn thì thật là điều đại hạnh. Nếu không có chưởng môn sư thúc thì chẳng thể nào trả được món đại cừu cho ba vị sư trưởng.

Lệnh Hồ Xung gật đầu nói:

- Về trọng trách báo thù rửa hận cho ba vị sư thái dĩ nhiên tại hạ phải tự gánh lấy trọng trách.

Tần Quyên nói:

- Sư thúc bị phái Hoa Sơn đuổi đi, bây giờ lên làm chưởng môn phái Hằng Sơn. Một phái ở Tây nhạc, một phái ở Bắc nhạc, hai phái đi song đôi trong võ lâm. Từ này chưởng môn sư thúc có gặp Nhạc tiên sinh, bất tất phải kêu tiên sinh bằng sư phụ nữa, nhiều lắm chỉ kêu tiên sinh bằng sư huynh mà thôi.

Cô này nhỏ tuổi lắm, nên nói ra những lời còn đượm vẻ ngây thơ.

Lệnh Hồ Xung nhăn nhó cười nghĩ bụng:- Mình chẳng còn mặt mũi nào mà trông thấy vị Nhạc sư huynh đó nữa.

Trịnh Ngạc nói:

- Bọn đệ tử nghe tin hai vị sư thúc viên tịch rồi, liền đi suốt ngày đêm đến chùa Thiếu Lâm. Dọc đường có gặp Mạc đại sư thúc. Lão nhân gia cho hay là chưởng môn sư thúc không còn ở trong chùa Thiếu Lâm nữa. Lão nhân gia còn bảo phải liệu mà kiếm cho được chưởng môn sư thúc.

Tần Quyên nói:

- Mạc Ðại sư thúc nói là tìm thấy chưởng môn sư thúc càng sớm càng hay. Nếu để chậm một bước thì chưởng môn sư thúc sẽ bị người ta khuyên mời gia nhập Ma giáo. Hai bên chính tà khác nào nước lửa quyết chẳng tương dung mà phái Hằng Sơn không có chưởng môn nhân.

Trịnh Ngạc nguýt Tần Quyên một cái rồi hỏi:

- Tần sư muội bạ đâu nói đấy, chưởng môn sư thúc khi nào chịu gia nhập Ma giáo?

Tần Quyên đáp:

- Phải rồi! Bất quá Mạc Ðại sư thúc nói vậy mà thôi.

Lệnh Hồ Xung nghĩ bụng:

- Mạc Ðại sư thúc suy tính mọi việc đều chuẩn đích. Chỉ có vụ bảo ta sẽ tham dự Ma giáo là trật mất một điểm. Ngày ấy nếu Nhậm giáo chủ không đem bí quyết về nội công dụ ta và mời ta gia nhập Triều Dương thần giáo một cách thành khẩn thì ta cả quyết khước từ. Ta lại vì nể mặt Doanh Doanh nên phải dùng kế hoãn binh mà trả lời lão là sau khi liệu lý việc lớn cho phái Hằng Sơn xong, hoặc giả có thể gia nhập Triều Dương thần giáo.

Chàng nghĩ vậy liền nói:

- Vì thế mà các vị treo giải thưởng ngàn lạng bạc để tróc nã Lệnh Hồ Xung ở khắp nơi?

Tần Quyên đang nước mắt nước mũi bỗng phá lên cười nói:

- Tróc nã Lệnh Hồ Xung ư? Bọn đệ tữ đâu dám nói vậy?

Trịnh Ngạc nói:

- Khi mọi người nghe Mạc Ðại sư thúc chỉ điểm rồi liền chia thành từng đội bảy người đi kiếm chưởng môn sư thúc rước về núi Hằng Sơn đặng xử lý việc lớn trong phái. May bữa nay gặp Ðào cốc lục tiên, các vị liền lên tiếng đòi ngàn lạng bạc. Quần đệ tử đang nóng lòng kiếm cho được sư thúc thì đừng nói một ngàn mà đến một vạn lạng, bọn đệ tử cũng phải thiết pháp đi quyên giáo về đưa cho các vị.

Lệnh Hồ Xung mỉm cười nói:

- Tại hạ làm chưởng môn quý phái chưa được điều gì hay đã phải đi quyên giáo bọn tham ô quan lại, khổ hào ác bá để lấy tiền. Về việc này chắc các vị tiến bộ nhiều lắm.

Bảy tên đệ tử nhớ tới việc đi quyên giáo Bạch Bát Bì ở tỉnh Phúc Kiến ngày trước, quên cả sự đau khổ, có người nhịn không được phải mỉm cười.

Lệnh Hồ Xung nói:

- Ðược rồi! Các vị khỏi lo. Lệnh Hồ Xung này đã chịu nhận lời Ðịnh Nhàn sư thái thì dĩ nhiên phải giữ lấy lời và xin nhận làm chưởng môn phái Hằng Sơn. Vậy chúng ta ăn cơm no đi rồi còn thượng lộ về núi.

Lúc uống rượu Lệnh Hồ Xung ngồi cùng bàn với Ðào cốc lục tiên. Chàng hỏi mấy lão đòi số bạc ngàn lạng làm gì, thì Ðào Căn Tiên đáp:

- Dạ Miêu Tử Kế Vô Thi nghèo túng quá, nếu không có ngàn lạng bạc thì hắn không có gì độ nhật. Bọn lão phu đã nhận lời lo liệu cho y.

Ðào Các Tiên nói:

- Hôm ở chùa Thiếu Lâm, anh em lão phu đã đánh cuộc với Kế Vô Thi.

Ðào Hoa Tiên cướp lời:

- Dĩ nhiên Kế Vô Thi thua cuộc. Thằng cha đó thắng anh em lão phu thế nào được?

Lệnh Hồ Xung nghĩ bụng:

- Nếu bọn này mà đánh cuộc với Kế Vô Thi nhất định chúng thua y rồi.

Chàng liền hỏi:

- Các vị đánh cuộc điều gì?

Ðào Thực Tiên đáp:

- Ðiều kiện đánh cuộc có liên quan đến công tử. Bọn lão phu đoán chắc công tử nhất định không chịu làm chưởng môn phái Hằng Sơn. à quên! không phải... không phải...

Ðào Hoa Tiên nói hùa theo:

- Dạ Miêu Tử đoán là công tử nhất định không làm chưởng môn phái Hằng Sơn mà bọn lão phu kiên quyết bảo hắn: Bậc đại trượng phu đã nói là chẳng sai lời. Công tử đã hứa lời chịu làm chưởng môn phái Hằng Sơn với vị lão ni cô kia, anh hùng thiên hạ đều nghe biết, có đâu công tử lại chối cãi?

Ðào Chi Tiên nói:

- Dạ Miêu Tử đã nói: "Lệnh Hồ Xung là một tay lãng tử giang hồ, chẳng bao lâu y sẽ lấy Thánh cô bên Ma giáo làm vợ thì khi nào lại chịu đàn đúm với bọn vãi già, vãi trẻ?"

Lệnh Hồ Xung nghĩ bụng:

- Dạ Miêu Tử đối với Doanh Doanh cực kỳ cung kính. Khi nào y lại bảo nàng là "Ma giáo"? Nhất định bọn Ðào cốc lục tiên điên đảo gì đây.

Chàng liền hỏi:

- Thế rồi các vị đánh cuộc ngàn lạng bạc với y phải không?

Ðào Căn Tiên đáp:

- Ðúng thế! Khi đó bọn lão phu nắm chắc được phần thắng thì Kế Vô Thi nói là: Ngàn lạng bạc đặt cuộc phải có bằng chứng một cách quang minh chính đại, chứ không được đi cướp đoạt. Lão phu đã bảo y "Dĩ nhiên là thế". Ðào cốc lục tiên đời nào lại đi ăn cắp hay cướp đoạt của ai?

Ðào Diệp Tiên nói:

- Bữa nay lão phu chạm trán mấy ả ni cô. Bọn chúng đang khua chuông gõ mõ khắp nơi nói là đi tìm công tử rước về làm chưởng môn phái Hằng Sơn. Bọn lão phu đã cho là vụ này hỏng bét và bên mình thua cuộc mất...

Ðào Hoa Tiên đỡ lời:

- Không không! Công tử làm chưởng môn phái Hằng Sơn là bọn lão phu thắng cuộc rồi.

Lệnh Hồ Xung cười nói:- Các vị nghĩ tới Dạ Miêu Tử phải đi ăn cắp ngàn lạng bạc thì thật là tội nghiệp cho y thua cuộc các vị phải không?

Ðào cốc lục tiên đồng thanh nói:

- Chính thế! Công tử đoán việc như thần!

Ðào Diệp Tiên nói:

- Bản lãnh đoán việc của công tử so với bọn lão phu cách nhau không xa là mấy.

Mọi người ăn uống xong liền nhắm núi Hằng Sơn mà tiến.

Một hôm tới chân núi, quần đệ tử bản phái đã được báo tin trước, nhất tề kéo xuống nghinh tiếp.

Mọi người vừa thấy Lệnh Hồ Xung liền lạy phục xuống.

Lệnh Hồ Xung vội đáp lễ.

Ðoạn chàng thuật cho họ nghe vụ hai vị sư thái Ðịnh Nhàn và Ðịnh Dật viên tịch tại chùa Thiếu Lâm khiến cho mọi người đều đau xót.

Lệnh Hồ Xung thấy Nghi Lâm đứng lẫn vào trong quần đệ tử, nhan sắc nàng có vẻ tiều tụy so với trước kém phần xinh tươi rất nhiều chàng hỏi:

- Nghi Lâm sư muội! Dạo này sư muội trong người không được khỏe ư?

Nghi Lâm vành mắt đỏ hoe đáp:

- Ðệ tử không sao cả.

Nàng ngừng lại một chút rồi tiếp:

- Nay sư thúc đã làm chưởng môn bản phái, không nên kêu đệ tử bằng sư muội nữa.

Dọc đường bọn Nghi Hòa đều kêu Lệnh Hồ Xung bằng chưởng môn sư thúc. Chàng bảo họ đừng kêu như vậy, nhưng họ không nghe.

Bây giờ Nghi Lâm cũng gọi chàng là chưởng môn sư thúc chàng liền dõng dạc tuyên bố:

- Các vị sư tỷ, sư muội! Lệnh Hồ Xung này vâng lời di mệnh của tiền chưởng môn đến đây chấp chưởng công việc trong môn phái nhưng thực ra không đủ tài đức, quyết không dám nhận.

Quần đệ tử nhao nhao lên nói:

- Chưởng môn sư thúc gánh trọng nhiệm này thì thật là một điều đại hạnh cho phái Hằng Sơn.

Lệnh Hồ Xung nói:

- Nếu vậy toàn thể các vị phải ưng thuận cho ta một điều kiện, có thế thì ta mới chính thức đảm đương trách nhiệm.

Bọn Nghi Hòa đáp:

- Chưởng môn có điều chi truyền dạy, chẳng khi nào bọn đệ tử lại không tuân theo.

Lệnh Hồ Xung nói:

- Ta chỉ làm chưởng môn sư huynh của các vị chứ không làm chưởng môn sư thúc.

Bọn Nghi Hòa, Nghi Chân, Nghi Thanh, Nghi Văn là đại đệ tử khẽ bàn bạc với nhau mấy câu rồi đáp:

- Chưởng môn đã khiêm nhượng như vậy, bọn sư muội dĩ nhiên phải tuân mệnh.

Lệnh Hồ Xung cả mừng nói:

- Thế là hay lắm!

Ðoàn người cùng nhau lên núi. Cước trình ai nấy tuy rất mau lẹ nhưng từ chân núi lên đến đỉnh khá xa phải đi nửa ngày mới đến nơi.

Am chính của phái Hằng Sơn: Vô Sắc am là một am đường nhỏ. Bên am có hơn ba chục gian nhà ngói. Quần đệ tử ở tản mát trong những căn nhà này. So với cách kiến trúc vĩ đại của chùa Thiếu Lâm thì Vô Sắc am khác nào con kiến đứng bên con voi. Lệnh Hồ Xung vào am chỉ thấy trong điện bày thần tượng phật quan âm áo trắng. Chỗ nào cũng rất tinh khiết không dính một chút bụi trần. Cách kiến thiết trong am cũng cực kỳ giản dị. Không ai ngờ am chính phái Hằng Sơn nổi tiếng giang hồ lại sơ sài đến thế.

Lệnh Hồ Xung trước hết quỳ lạy trước tượng phật quan âm rồi Vu Tẩu dẫn chàng vào nơi Ðịnh Nhàn sư thái tĩnh tu hàng ngày.

Nơi đây bốn bề vắng vẻ, tường vách bỏ không. Dưới đất đặt một cái bồ đoàn. Bên cạnh bồ đoàn có một cái mõ gỗ. Ngoài ra không có vật gì khác.

Lệnh Hồ Xung là người ưa náo nhiệt lại thích rượu chè thì làm sao mà ở trong căn nhà quạnh quẽ thế này để thanh tu được? Nếu đem cả vò rượu đùi chó vào trong tĩnh thất thì là tiết mạn Ðịnh Nhàn sư thái quá độ.

Chàng liền nhìn Vu Tẩu nói:

- Tuy làm chưởng môn phái Hằng Sơn nhưng đã không phải là người xuất gia lại không thể làm được ni cô. Các vị sư tỷ, sư muội bản phái đều là nữ lưu, một mình ta thuộc phái nam ở trong am không tiện. Vậy ta nhờ Vu Tẩu dọn một phòng ở xa xa để ta cùng Ðào cốc lục tiên ở mới tiện.

Vu Tẩu đáp:

- Dạ! Trên đỉnh núi về mé tây có ba gian nhà rộng, nguyên đó là phòng khách dành cho những bậc cha mẹ của nữ đệ tử bản phái khi lên thăm con có chỗ trú ngụ. Nếu chưởng môn vừa ý thì tạm qua bên đó được chăng? Mai mốt bọn đệ tử sẽ dựng nhà mới cho chưởng môn.

Lệnh Hồ Xung cả mừng đáp:

- Nếu vậy là hay lắm rồi! Cần gì phải cất nhà mới?

Chàng nghĩ thầm trong bụng:

- Chẳng lẽ mình lại làm chưởng môn chân chính phái Hằng Sơn? Ta phải lựa chọn trong phái này lấy một người và mong sao quần đệ tử đều kính phục y rồi truyền chức chưởng môn cho y để ta vỗ đít ra đi tiêu dao giang hồ cho khoái lạc.

Chàng đến phòng khách ở phía tây núi thì thấy giường, mùng, chăn, chiếu, bàn ghế tương tự như một nhà phú nông ở dân gian. Tuy đây có vẻ quê mùa nhưng còn hơn là ở phòng riêng của Ðịnh Nhàn sư thái tẻ nhạt chẳng có vật gì.

Lệnh Hồ Xung bỗng la lên:

- Ô hay! Bọn Ðào cốc lục tiên đi đâu cả rồi?

Vu Tẩu đáp:

- Các vị đó đang uống rượu ở hậu viện.

Lệnh Hồ Xung cả mừng hỏi:

- Ở trên núi này cũng có rượu ư?

Chuyện này khiến chàng vui mừng khôn xiết.

Vu Tẩu mỉm cười đáp:

- Chẳng những có rượu mà còn là rượu ngon nữa. Nghi Lâm tiểu sư muội nghe tin chưởng môn sắp lên núi Hằng Sơn. Y bảo đệ tử: nếu không có rượu ngon thì e rằng chưởng môn không làm việc được đến chỗ sở trường. Bọn đệ tử liền phái người xuống núi ngày đêm mua được mấy chục hũ rượu ngon đem về.

Lệnh Hồ Xung ngượng ngùng cười nói:

- Mọi người trong bản phái đều thanh tu cần khổ mà phải vì ta tiêu phí nhiều tiền, khiến ta thật áy náy.

Nghi Thanh mỉm cười nói:

- Ngày trước đến quyên giáo nhà Bạch Bát Bì được số tiền lớn xài cho đến nay hãy còn dư nhiều. Lại bán được mấy chục con ngựa của quan quân. Dù chưởng môn sư huynh có uống rượu cả chục năm hay hai chục năm cũng chưa hết.

Ðêm hôm ấy Lệnh Hồ Xung cùng Ðào cốc lục tiên uống thỏa thích một bữa.

Sáng sớm hôm sau chàng thương nghị cùng bọn Vu Tẩu, Nghi Thanh, Nghi Hòa về cách cung nghinh tro xá lợi của hai vị sư thái từ chùa Thiếu Lâm đem về.

Chàng lại hỏi đến cách báo thù cho hai vị sư thái thì Nghi Thanh đáp:

- Chưởng môn sư huynh đã tiếp nhiệm chấp chưởng quyền hành tưởng nên bố cáo cho đồng đạo võ lâm cùng biết mới phải. Ðồng thời nên phái người đi cáo tri cho minh chủ Ngũ Nhạc kiếm phái là Tả sư bá.

Nghi Hòa tức giận nói:

- Hừ! Sư phụ chúng ta bị bọn gian tặc phái Tung Sơn gia hại. Hai vị sư thúc chắc cũng bị bọn này hạ độc thủ. Vậy cáo tri cho bọn chúng làm chi?

Nghi Thanh đáp:

- Ðó là một việc theo lễ nghi, mình không nên khiếm khuyết. Hãy chờ khi nào chúng ta điều tra ra sự thực, nếu quả ba vị sư tôn bị phái Tung Sơn gia hại thì khi đó chưởng môn sư huynh sẽ thống lãnh bản phái đến nơi hỏi tội.

Lệnh Hồ Xung gật đầu đáp:

- Nghi Thanh sư tỷ nói có lý. Có điều chức chưởng môn này ta nhận làm rồi, nhưng không dùng đến đại điền lễ.

Hồi còn nhỏ chàng nhớ được chuyện sư phụ lên tiếp nhiệm chức chưởng môn phái Hoa Sơn có rất nhiều chi tiết phiền phức. Những bạn đồng đạo võ lâm lên núi xem lễ không biết đến bao nhiêu người mà kể. Chàng lại nhớ vụ Lưu Chính Phong ở phái Hành Sơn rửa tay gác kiếm cũng tụ tập hết thảy quần hào. Phái Hằng Sơn ngang hàng với với hai phái Hoa Sơn và Hành Sơn, chàng lên làm chưởng môn mà để bọn người đến mừng lèo tèo ít ỏi thì không khỏi mất mặt. Nếu số người đến mừng nhiều quá họ thấy một chàng trai hơ hớ lên làm chưởng môn cho bọn nữ ni thì lại là việc đáng tức cười.

Nghi Thanh đoán biết ý Lệnh Hồ Xung liền nói:

- Chưởng môn sư huynh đã không muốn khinh động bạn hữu võ lâm thì khi đó đừng mời khách lên núi xem lễ nữa là xong. Nhưng chúng ta cũng phải định ngày cử hành nghi lễ chính thức rồi báo đi khắp nơi.

Lệnh Hồ Xung cũng nghĩ rằng phái Hằng Sơn là một trong Ngũ Nhạc kiếm phái nếu mình lên làm chưởng môn một cách quá úi xùi thì không khỏi tổn thương đến oai danh bản phái.

Chàng liền gật đầu khen phải.

Nghi Thanh lấy cuốn lịch coi ngày rồi nói:

- Tháng hai có ngày 16, tháng ba có ngày mồng 8 và 27 là những ngày hoàng đạo cát nhật. Vậy chưởng môn coi xem ngày nào hợp thức?

Chương 164: Lễ mừng trọng hậu của Đông Phương Bất Bại

Lễ mừng trọng hậu của Đông Phương Bất Bại

Lệnh Hồ Xung vốn chẳng tin gì hoàng đạo cát nhật hay hắc đạo hung nhật liền nghĩ ngay đến ngày cử hành diễn lễ càng sớm càng hay. Người lên núi tham dự càng ít càng tốt cho mình phải thẹn thùng luống cuống.

Chàng liền hỏi lại:

- Trong tháng giêng có ngày nào tốt không?

Nghi Thanh đáp:

- Trong tháng giêng ngày tốt tuy chẳng thiếu gì nhưng chỉ lợi cho những việc xuất hành, động thổ, hôn nhân, mở cửa hàng... Phải sang tháng hai mới có ngày tốt về việc tiếp ấn, tọa nha.

Lệnh Hồ Xung cười nói:

- Ta có làm quan nha đâu mà cần tiếp ấn, tọa nha?

Nghi Hòa cười hỏi:

- Chưởng môn sư huynh chẳng làm đại tướng quân là gì? Làm chưởng môn cũng phải tiếp ấn chứ.

Lệnh Hồ Xung không muốn trái ý mọi người liền đáp:

- Ðã thế thì ấn định vào ngày 16 tháng 2.

Ngày hôm sau Lệnh Hồ Xung phái đệ tử đến chùa Thiếu Lâm cung nghinh tro xá lợi của hai sư thái cùng đem việc này thông tri đi các nơi. Chàng lại ân cần dặn dò các đệ tử xuống núi chớ khoa trương cho việc thành lớn lao.

Chàng nói:

- Các ngươi đến bẩm rõ với chưởng môn các phái là Ðịnh Nhàn sư thái viên tịch, mối đại thù chưa báo được mà quần đệ tử phái Hằng Sơn đang ở thời cữ tang, nên không bày vẽ trong việc cử hành đại điển tiếp nhiệm chưởng môn. Nghĩa là đừng để người lên núi xem lễ và chúc hạ quá nhiều.

Phát lạc đệ tử xuống núi rồi.

Lệnh Hồ Xung nghĩ bụng:

- Ta đã làm chưởng môn phái Hằng Sơn thì cũng phải rèn luyện Hằng Sơn kiếm pháp mới được.

Chàng liền triệu tập quần đệ tử đến võ trường phô diễn kiếm pháp cùng võ công, từ công phu cơ bản nhập môn cho đến hết.

Sau cùng hai đại đệ tử Nghi Thanh, Nghi Hòa chiết chiêu với nhau, thi triển những chiêu thức về kiếm pháp thượng thặng.

Lệnh Hồ Xung thấy kiếm pháp phái Hằng Sơn rất kín đáo nghiêm cẩn, sở trường về thế thủ và thường thường nhân lúc đối phương sơ hở ra chiêu sát thủ một cách đột ngột. Chàng còn nhận thấy kiếm pháp này về phần linh động thì có thừa, nhưng phần lợi hại chưa đủ. Ðó là thứ võ công thích hợp với phái nữ. Ðời đời phái Hằng Sơn đệ tử toàn là nữ lưu thì võ công uy mãnh, hung hãn như phái nam thế nào được?

Lệnh Hồ Xung sau khi học được môn Ðộc Cô cửu kiếm thì bất cứ chiêu số địch thủ nào chàng cũng nhận ra chỗ sơ hở. Và chàng cho là Hằng Sơn kiếm pháp ít sơ hở hơn nhiều phái khác so với Thái cực kiếm pháp của phái Võ Ðương thì thế thủ kiếm pháp phái Hằng Sơn còn kém một chút, nhưng ra chiêu phản công đột ngột thì Hằng Sơn kiếm pháp còn có phần hơn Thái cực kiếm pháp. Phái Hằng Sơn là một phái đột khởi trong võ lâm có nhiều chỗ độc đáo.

Ngày Lệnh Hồ Xung ở trên núi sám hối phái Hoa Sơn, chàng đã thấy trên vách đá hậu động có khắc Hằng Sơn kiếm pháp với những biến chiêu rất tinh kỳ, cao thâm hơn kiếm pháp Nghi Hòa, Nghi Thanh rất nhiều. Nhưng kiếm pháp khắc trong hậu động của phái Hằng Sơn cũng còn bị người phá được. Nếu muốn phát dương uy thế của phái Hằng Sơn ra ngoài võ lâm thì kiếm thuật cơ bản hiển nhiên cũng còn phải cải tiến.

Lệnh Hồ Xung lại nghĩ tới ba vị sư thái Ðịnh Tĩnh, Ðịnh Nhàn, Ðịnh Dật lúc cùng người động thủ thì nội công thâm hậu, kiếm chiêu già dặn, cao xa, bọn Nghi Hòa cùng quần đệ tử bì kịp thế nào được? Xem chừng công phu của ba vị sư thái còn đến quá nửa quần đệ tử chưa luyện tập được. Ba vị sư thái liên tiếp tạ thế trong mấy tháng trời thì e rằng những công phu tinh diệu của các vị từ đây sẽ bị thất truyền.

Nghi Hòa thấy Lệnh Hồ Xung ngơ ngẩn xuất thần, không phê bình kiếm pháp của quần đệ tử một câu nào liền nói:

- Thưa chưởng môn sư huynh! Bọn đệ tử kiếm pháp hãy còn kém cỏi, chưa lọt vào mắt của chưởng môn sư huynh. Mong rằng chưởng môn sư huynh chỉ điểm cho.

Lệnh Hồ Xung nói:

- Còn một thứ kiếm pháp của phái Hằng Sơn, không hiểu ba vị sư thái đã truyền cho các ngươi chưa?

Ðoạn chàng cầm lấy thanh kiếm ở trong tay Nghi Hòa đem Hằng Sơn kiếm pháp khắc ở hậu động trên núi sám hối ra sử từng chiêu một.

Chàng ra chiêu rất chậm chạp để cho quần đệ tử coi được rõ ràng.

Chàng mới ra được vài chiêu thì quần đệ tử đều lớn tiếng hoan hô. Những chiêu số của chàng đều bao hàm những phần tinh yếu của kiếm pháp bản môn. Có điều cách biến hóa rất ly kỳ mà chiêu số thật ảo diệu, so với những điều sở học của họ thì kiếm pháp này cao minh hơn nhiều không biết đến thế nào. Cứ mỗi chiêu phát ra là lại khiến cho huyết mạch mọi người rung động, tâm thần khoáng đãng. Những kiếm chiêu này khắc trên vách đá là vật chết, nhưng Lệnh Hồ Xung sử ra thành sống động. Chàng đem những chiêu sử liền vào nhau, đồng thời chàng gia thêm những chỗ sáng tác mới của mình vào.

Lệnh Hồ Xung sử hết kiếm pháp, quần đệ tử lại hoan hô vang dội cả góc trời.

Hết thảy đều cúi mình bái phục.

Nghi Hòa hỏi:

- Chưởng môn sư huynh! Ðây rõ là kiếm pháp của phái Hằng Sơn, nhưng bọn đệ tử chưa từng thấy qua, không hiểu sư huynh học được ở đâu?

Lệnh Hồ Xung đáp:

- Ta được coi kiếm pháp này khắc ở trên vách đá trong một tòa sơn động. Nếu các vị sư tỷ, sư muội mà muốn học thì ta sẽ truyền thụ cho, các vị tính thế nào?

Quần đệ tử mừng rỡ khôn xiết, liên thanh cảm tạ.

Hôm ấy Lệnh Hồ Xung truyền thụ cho họ ba chiêu, đồng thời chàng phân tích kỹ càng những chỗ ảo diệu trong ba chiêu này để các đệ tử tự mình rèn luyện.

Tuy chỉ có ba chiêu kiếm pháp nhưng là những chiêu rộng lớn và tinh thâm.

Bọn đại đệ tử Nghi Hòa, Nghi Thanh cũng mất bảy tám ngày mới hiểu sơ qua được những chỗ tinh yếu.

Còn bọn Trịnh Ngạc, Nghi Lâm, Tần Quyên thì không dễ gì lãnh hội được.

Ðến ngày thứ chín trở đi, Lệnh Hồ Xung lại truyền thụ hai chiêu kiếm pháp khác.

Ðây là những chiêu khắc trên vách đá hậu động núi sám hối. Chiêu số tuy ít ỏi nhưng biến hóa vô cùng.

Lại phải hơn một tháng trời mới truyền thụ xong một cách đại khái. Còn họ có lĩnh hội được hay không là tùy theo tư chất cùng sự luyện tập của mọi người.

Trong vòng hơn một tháng này, bọn đệ tử xuống núi đi báo tin ngày cử hành lễ đại điển khắp nơi đã lục tục trở về. Phần đông vẻ mặt buồn thiu. Lúc họ phúc bẩm với Lệnh Hồ Xung thì nói ấp a ấp úng.

Lệnh Hồ Xung cũng không hỏi kỹ. Chàng biết bọn họ tất bị người ta chê cười, xỉ nhục bảo họ là một đám ni cô mà đi rước gã trai về làm chưởng môn. Chàng đành an ủi họ mấy câu và bảo họ chia nhau đi hỏi các sư tỷ để luyện kiếm pháp mà chàng đã truyền thụ. Chỉ khi nào họ có chỗ không hiểu chàng mới thân hành chỉ điểm thêm cho.

Hai người đem thư truyền tin lên phái Hoa Sơn là Vu Tẩu và Nghi Văn, hai tên đệ tử lão thành, tính nết trì trọng.

Phái Hoa Sơn cách phái Hằng Sơn tương đối gần hơn các phái khác đáng lẽ họ phải về trước mới đúng. Thế mà những đệ tử xuống phía Nam đưa tin đều đã trở về hết rồi. Vu Tẩu, Nghi Văn vẫn chưa thấy đâu.

Ngày mười sáu tháng hai sắp tới nơi, thủy chung vẫn không thấy bóng Vu Tẩu và Nghi Văn trở về.

Lệnh Hồ Xung lại phái Nghi Quang và Nghi Minh đi tiếp ứng.

Quần đệ tử chắc rằng các môn phái không ai lên núi xem lễ và chúc mừng nên cũng không chuẫn bị nơi ăn chỗ ở cho tân khách.

Mọi người chỉ nhổ có và quét tước. Mấy chục gian phòng ốc thu dọn cực kỳ sạch sẽ. Ai cũng may quần áo mới, đóng giày mới.

Bọn Trịnh Ngạc may cho Lệnh Hồ Xung một tấm trường bào bằng vải xanh để mặc ngày lên nhậm chức.

Sáng sớm ngày 16 tháng hai, Lệnh Hồ Xung vừa thức dậy đã thấy trên ngọn núi Kiến Tính trước mọi tòa nhà đều treo đèn kết hoa, hỷ khí tưng bừng.

Quần đệ tử phái Hằng Sơn đều là những người cẩn thận, những chuyện bé nhỏ như một tấm giấy, một sợi giây họ cũng sắp đặt cực kỳ chỉnh tề.

Lệnh Hồ Xung vừa thẹn thùng vừa cảm kích.

Chàng lại nghĩ bụng:

- Vì ta làm liên lụy đến hai vị sư thái phải thảm tử. Quần đệ tử đã không phiền trách ta mà còn đối với ta một cách trịnh trọng đến thế. Nếu Lệnh Hồ Xung này mà không trả thù cho được ba vị sư thái thì thật là uổng một đời.

Chàng đứng nhìn ra chốn sơn đầu đầy tuyết phủ ở phía xa xa đang buâng khuâng ngẫm nghĩ, chàng chợt thấy một toán người rất đông đảo đang dứt lác ồn ào từ dưới chân núi đi lên.

Ngọn Kiến Tính này trước nay vẫn tịch mịch, chẳng bao giờ có tiếng người huyên náo như vậy. Tuy bọn Ðào cốc lục tiên suốt ngày cãi vã nhau nhưng cũng không to tiếng. Lệnh Hồ Xung đang lấy làm quái dị thì nghe tiếng bước chân nhộn nhịp mỗi lúc một gần.

Mấy trăm người ào ào tiến lên núi.

Người đi đầu reo lên:
- Kính mừng Lệnh Hồ công tử! Bữa nay là ngày đại hỉ của công tử, sẽ gặp nhiều sự hân hoan!

Người này lùn tịt, béo ỵ chính là Lão Ðầu Tử.

Theo sau là bọn Kế Vô Thi, Tổ Thiên Thu cả Huỳnh Bá Lưu, Du Tấn, Mạc Bắc song hùng... đều lên hết.

Lệnh Hồ Xung vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, vội tiến ra nghinh đón, chàng nói:

- Tại hạ chịu di mệnh của Ðịnh Nhàn sư thái bất đắc dĩ mà phải đứng ra cất đặt công việc trong môn hộ phái Hằng Sơn, nên không dám khinh động đến các vị bằng hữu. Ai ngờ lại được các vị đều đến tương hội. Thật là hân hạnh cho tại hạ.

Những người này đều đã đi theo Lệnh Hồ Xung lên đánh Thiếu Lâm. Trải qua một phen chiến đấu sinh tử, dĩ nhiên họ đã thành bạn hữu trong cơn hoạn nạn với Lệnh Hồ Xung. Ðoàn người ồ ạt kéo lên bu quanh Lệnh Hồ Xung rất là thân thiết.

Lão Ðầu Tử nói:

- Anh em nghe tin Lệnh Hồ công tử đã đón tiếp được thánh cô ra ngoài ai nấy đều hoan hỉ vô cùng. Nay công tử lại lên trọng nhiệm chức chưởng môn phái Hằng Sơn. Việc này như sấm nổ trên chốn giang hồ. Có lý nào anh em chúng ta lại không biết? Bữa nay nếu chúng ta không lên núi nói lời chúc hạ thì thật là tội đáng chết.

Những người này tính khí hào hiệp hành động mau lẹ rất hợp với Lệnh Hồ Xung.

Mọi người nói dăm ba câu rồi cùng nhau cười ồ.

Lệnh Hồ Xung từ ngày lên núi Hằng Sơn, chàng đối với bọn ni cô và cô nương ăn nói cũng như hành động đều phải giữ ý từng ly từng tý, thỉnh thoảng gặp dịp mới cười nói với Ðào cốc lục tiên một lúc. Nhưng chỉ được vài ba câu là họ đâm ngang cành bứa, càng nói nhiều càng loạn xà ngầu.

Bây giờ đột nhiên chàng được gặp nhiều bạn hữu thì nỗi vui mừng kể sao cho xiết?

Huỳnh Bá Lưu nói:

- Chúng ta là bọn khách đột ngột, phái Hằng Sơn vị tất đã chuẩn bị được rượu thịt đồ ăn thức uống cho bọn thô hào này nên chúng ta đã gánh cả lên núi.

Lệnh Hồ Xung nói:

- Nếu vậy càng hay.

Chàng nghĩ bụng:

- Tình trạng này cũng giống như cuộc quần hùng đại hội trên Ngũ Bá Cương.

Ðang lúc nói chuyện lại thêm mấy trăm người chạy lên núi.

Kế Vô Thi nói:

- Công tử! Chúng ta đã là người trong nhà thì bất tất phải dùng lối khách sáo? Nơi đây các vị nữ đệ tử của công tử đều là những người văn nhã khép nép. Nếu kêu họ đến để giúp việc cho bọn thô hào chúng ta thì thật là bất tiện. Theo ý kiến của tiểu đệ thì ai nấy làm lấy mà dùng, đừng ai kêu ai nữa, để khỏi làm bận rộn cho người khác.

Lúc ấy ở trên ngọn Kiến Tính cực kỳ huyên náo. Quần đệ tử phái Hằng Sơn không ngờ lại có nhiều tân khách đến mừng như vậy, ai cũng lấy làm hứng khởi trong lòng. Chỉ có bọn đệ tử lão thành biết nhiều hiểu rộng mới rõ bọn tân khách tới đây đều là những hạng tứ chiếng giang hồ. Tuy trong số này chẳng thiếu gì nhân vật nổi danh nhưng đều là những tay cao thủ tà phái hoặc những anh hùng lục lâm, hay hào khách về phe hắc đạo.

Quy củ phái Hằng Sơn trước nay cực kỳ nghiêm cẩn. Quần đệ tử ai nấy đều giữ mình trong sạch tự trọng. Ngay đến những hào sĩ chính giáo cũng ít người qua lại. Còn đối với những nhân vật tả đạo bàng môn thì tuyệt không nhìn dõi gì đến. Không ngờ bữa nay bọn người ô hợp kéo đến núi Kiến Tính như ong vỡ tổ. Có điều họ thấy chưởng môn bản phái cùng bọn này tay bắt mặt mừng, thái độ cực kỳ thân thiết, nên họ chỉ ngấm ngầm tắc lưỡi mà thôi.

Vào khoảng giờ ngọ mấy trăm hán tử gánh lên núi gà vịt trâu dê cơm rượu bánh trái chẳng thiếu thứ gì.

Lệnh Hồ Xung nghĩ tới hiện nay mình đã làm chưởng môn phái Hằng Sơn thì phải cung phụng đức quan âm ám trắng mà lại sát sinh rất nhiều thì không khỏi có điều ngạo mạn các bậc tổ tiên đời trước phái này.

Chàng liền sai bọn hán tử phải rời xuống sườn núi vài chục trượng để làm bếp nấu nướng. Tuy nhiên mùi rượu thịt thơm lừng vẫn bay lên tới nơi.

Quần ni chỉ ngấm ngầm chau mày.

Quần hào ăn cơm trưa rồi liền đến ngồi ở khu đất trống rộng rãi trước am chính trên ngọn Kiến Tính.

Lệnh Hồ Xung ngồi ở mé Tây. Mấy trăm tên nữ đệ tử theo thứ tự lớn nhỏ đứng ở phía sau chàng.

Bỗng nghe tiếng đờn tiếng sáo nổi lên. Một đoàn nhạc thủ thổi tiêu, thổi sáo đang tiến lên đỉnh núi. Trung gian hai lão già áo đen rảo bước tiến lên trước.

Lão già mé tả dõng dạc lên tiếng:

- Ðông Phương giáo chủ ở Triều Dương thần giáo ủy nhiệm tả hữu Quang minh sứ giả đến chúc hạ Lệnh Hồ đại hiệp vinh nhiệm chức chưởng môn phái Hằng Sơn. Bản giáo xin kính cẩn chúc hạ phái Hằng Sơn ngày một mở mang rộng rãi, oai danh Lệnh Hồ chưởng môn lừng lẫy võ lâm.

Lời nói vừa dứt quần hào đều ồ lên một tiếng.

Những hào sĩ tả đạo số đông có mối liên quan với Ma giáo mà lại nhiều người đã uống phải Tam thi não thần đan vừa nghe đến bốn chữ "Ðông Phương giáo chủ" đều táng đởm kinh hồn. Nhiều hào sĩ quen biết hai lão này. Lão mé tả là Huỳnh diện tôn giả Giả Bố. Người mé hữu họ Thượng Quan tên Vân, ngoại hiệu là Ðiểu hiệp. Giả Bố cùng Thượng Quan Vân là hai nhân vật trợ thủ rất đắc lực cho Ðông Phương Bất Bại. Bản lãnh hai người này cao thâm hơn các vị chưởng môn cùng bang chúa các môn phái. Họ đã hoành hành mấy chục năm trời tại vùng Bắc sông Hoàng Hà và đã sát hại không biết bao nhiêu anh hùng hảo hán. Sau hai lão này bị Ðông Phương Bất Bại thu phục rồi gia nhập Triêu Dương thần giáo làm đại tướng dưới trướng Ðông Phương Bất Bại. Chuyến này Ðông Phương Bất Bại phái hai lão thân hành tới đây là có ý trọng vọng Lệnh Hồ Xung. Trong bọn quần hào thấy hai người đến, quả nửa đều đứng dậy.

Lệnh Hồ Xung tiến ra nghênh tiếp nói:

- Tại hạ cùng Ðông Phương giáo chủ vốn chưa quen biết. Nay nhọc lòng đại giá hai vị tới đây khiến cho tại hạ sợ hãi khôn xiết.

Chàng thấy Huỳng diện tôn giả Giả Bố mặt gầy khô đét, nước da vàng ửng nhưng huyệt thái dương nhô cao lên bằng hạt đào. Còn điêu hiệp Thượng Quan Vân thì tay chân dài ngoằng nghèo, song cặp mắt sáng quắc lúc dòm ngó nhanh như điện chớp thì đủ biết công lực hai người này vào hạng rất cao thâm.
Giả Bố nói:

- Bữa nay là ngày đại hỷ của Lệnh Hồ đại hiệp, Ðông Phương giáo chủ nói là đáng lý lão nhân gia thân hành tới đây ngỏ lời chúc hạ mới phải, nhưng vì bị công việc giáo hội bận chân chẳng thể chia mình ra được. Mong Lệnh Hồ chưởng môn miễn trách cho.

Lệnh Hồ Xung đáp:

- Tại hạ không dám.

Chàng nghĩ thầm trong bụng:

- Cứ coi Ðông Phương Bất Bại còn bày đặt cuộc này thì dĩ nhiên Nhậm giáo chủ chưa đoạt lại được ngôi giáo chủ. Không hiểu lão cùng Hướng đại ca và Doanh Doanh hiện giờ ở đâu? An nguy thế nào?

Giả Bố quay lại ngó bọn tả hữu một cái rồi nói:

- Chút bạc lễ này là để tỏ tấc dạ ân cần của Ðông Phương giáo chủ! Xin Lệnh Hồ chưởng môn vui lòng thu nạp.

Ðờn sáo lại nổi lên. Hơn một trăm tên hán tử khiêng bốn chục rương lớn sơn đỏ đi lên. Mỗi chiếc rương phải do bốn hán tử khiêng mới nổi mà xem ra cước bộ bọn chúng rất trầm trọng. Xem chừng đồ vật xếp trong rương không phải là thứ hàng nhẹ nhõm.

Lệnh Hồ Xung vội nói:

- Ðại gia hai vị quang lâm đã là một sự vinh dự khôn tả cho Lệnh Hồ Xung này rồi. Thế mà hai vị còn đưa trọng lễ thì chẳng khi nào tại hạ dám bái lãnh, nhờ hai vị về phúc bẩm Ðông Phương giáo chủ tại hạ xin có lời đa tạ. Quần đệ tử phái đều thanh tu cần khổ không dùng đến những vật sa hoa trân quý.

Giả Bố đáp:

- Lệnh Hồ chưởng môn mà không vui lòng thu nhận bạc lễ thì tại hạ cùng Thượng Quan huynh đây thật lâm vào tình trạng khó bề giải quyết biết làm thế nào được?

Giả Bố nghiêng đầu đi một chút nhìn Thượng Quan Vân hỏi:

- Thượng Quan lão đệ! Tiểu huynh nói vậy có đúng không?

Thượng Quan Vân đáp gọn một câu:

- Ðúng.

Thanh âm gã này cực kỳ vang dội. Gã chỉ nói một tiếng "đúng" cũng đủ làm chấn động lá nhĩ mọi người, cơ hồ thủng cả màng tai. Chắc gã cũng tự biết tiếng mình lớn quá, nên ít khi mở miệng. Từ lúc gã lên núi tới giờ mới nói có một tiếng này mà thôi.

Lệnh Hồ Xung lấy làm khó nghĩ. Chàng tự hỏi:

- Hằng Sơn là một môn phái trong chính giáo đối với phe ma giáo khác nào nước với lửa. Dù hai bên chưa đến nỗi đánh nhau, nhưng cũng chẳng thể nào kết giao với nhau được. Hơn nữa Nhân giáo chủ và Doanh Doanh lại sắp kéo đến tìm Ðông Phương Bất Bại để thanh toán. Vậy ta thu nhận lễ vật của bọn này thế nào được?

Chàng nghĩ vậy liền đáp:

- Xin hai vị huynh đài về phúc bẩm cùng Ðông Phương tiên sinh những lễ vật mà tiên sinh có lòng hậu tứ, tại hạ không dám thu nhận. Nếu hai vị không chịu đưa về thì tại hạ bắt buộc phải phái người đưa hoàn lại bên tổng đàn quý giáo.

Giả Bố tủm tỉm cười hỏi:

- Lệnh Hồ chưởng môn có biết trong bốn chục rương này đựng những thứ gì không?

Lệnh Hồ Xung đáp:

- Dĩ nhiên tại hạ không biết.

Giả Bố cười nói:

- Lệnh Hồ chưởng môn cứ coi xem sẽ rõ và nhất định không khước từ nữa. Trong bốn chục rương này không phải chứa hoàn toàn lễ vật của Ðông Phương giáo chủ. Ngoài ra còn có một phần thuộc quyền sở hữu của Lệnh Hồ chưởng môn. Bọn tại hạ khiêng cả tới đây thì chỉ là trả vật về cho chủ cũ mà thôi.

Lệnh Hồ Xung rất lấy làm kỳ hỏi:

- Sao lại của tại hạ? Nó là những thứ gì vậy?

Giả Bố tiến lên một bước khẽ nói:

- Bên trong đại đa số là đồ của Nhậm đại tiểu thư còn lưu lại trên Hắc Mộc Nhai, tỷ như quần áo đồ trang sức cùng những vật thường dùng. Ðông Phương giáo chủ sai bọn tại hạ đưa tới đây để cung cấp đồ ứng dụng cho Nhậm đại tiểu thư. Chỉ có một phần là ít bạc lễ của giáo chủ kính tặng Lệnh Hồ đại hiệp và Nhậm đại tiểu thư. Những vật kiện hỗn tạp dính líu với nhau muốn chia ra cũng không được. Lệnh Hồ chưởng môn chẳng nên khách khí làm chi. Ha ha! Ha ha!

Lệnh Hồ Xung là người mau lẹ khoát đạt. Trước nay chàng không câu nệ tiểu tiết. Chàng thấy Ðông Phương Bất Bại sai đưa lễ mừng với tấc dạ chí thành, mà bên trong lại còn nhiều đồ vật cùng xiêm áo của Doanh Doanh, chàng không tiện kiên quyết cự tuyệt liền cười ha hả nói:

- Nếu vậy tại hạ xin đa tạ!

Bỗng thấy một tên nữ đệ tử lẹ bước đi vào bẩm:

- Xung Hư đạo trưởng, chưởng môn phái Võ Ðương thân hành đến chúc hạ.

Lệnh Hồ Xung giật mình kinh hãi, vội ra trước cửa núi nghinh tiếp.

Chàng thấy Xung Hư dẫn tám tên đệ tử lên núi, liền khom lưng thi lễ nói:

- Ðạo gia đạo trưởng tới đây khiến cho Lệnh Hồ Xung này cảm kích muôn vàn.

Xung Hư đạo trưởng cười nói:

- Nay lão đệ vinh nhiệm chức chưởng môn phái Hằng Sơn, bần đạo được tin vui mừng khôn xiết. Bần đạo còn nghe nói hai vị đại sư Phương Chứng, Phương Sinh chùa Thiếu Lâm cũng đến chúc mừng lão đệ. Không hiểu hai vị đã tới chưa?

Lệnh Hồ Xung lại càng kinh hãi ngập ngừng đáp:

- Cái đó... cái đó...

Giữa lúc ấy trên đường lên núi có một đoàn tăng nhân đi tới.

Hai người đi đầu tay áo rộng thùng thình tung bay trước gió. Chính là Phương Chứng và Phương Sinh nhị vị đại sư.

Phương Chứng đại sư nói lớn:

- Xung Hư đạo huynh! Cước trình của đạo huynh lẹ thật. Ai ngờ đạo huynh lại đến trước bọn bần tăng?

Lệnh Hồ Xung xuống núi đón lên. Chàng hô lớn:

- Hai vị đại sư thân hành giá lâm khiến cho Lệnh Hồ Xung thật áy náy.

Phương Sinh đại sư cười đáp:

- Thiếu hiệp! Thiếu hiệp đã ba lần lên chùa Thiếu Lâm mà bọn bần tăng mới đến bái sư một lần bất quá là theo lẽ "có đi có lại mới toại lòng nhau".

Lệnh Hồ Xung đang mời các nhà sư chùa Thiếu Lâm và các đạo nhân phái Võ Ðương lên núi. Quần hùng thấy chưởng môn hai phái lớn thân hành giá lâm thì trong lòng không khỏi kinh hãi. Giả Bố cùng Thượng Quan Vân đưa mắt nhìn nhau rồi đứng yên một bên. Ðối với việc Phương Chứng, Phương Sinh, Xung Hư lên núi chúng giả vờ như không thấy gì.

Phương Chứng đại sư và Xung Hư đạo trưởng vào ngồi ghế trên.

Chàng nghĩ thầm trong bụng:

- Ta còn nhớ ngày trước sư phụ lên nhậm chức chưởng môn phái Hoa Sơn phái Thiếu Lâm và phái Võ Ðương không có chưởng môn thân hành đến chúc hạ mà chỉ sai người đại diện đưa lễ mừng. Khi đó ta tuy còn nhỏ tuổi không biết rõ các vị tân khách. Nhưng sau cùng sư phụ, sư nương thuật lại cho quần đệ tử biết chuyện vẻ vang ngày lên giữ chức chưởng môn mà không nói tới có chưởng môn phái Thiếu Lâm và Võ Ðương đại giá thân lâm. Bữa nay hai vị đồng thời đến đây chẳng lẽ thực tình đến để mừng ta hay còn có dụng ý gì?

Lúc này trên núi những tân khách lục tục kéo đến không ngớt.

Ðại đa số là bọn quần hào bữa trước đã tham gia việc tấn công chùa Thiếu Lâm.

Liếp theo những phái Côn Luân, Ðiển Thương, Nga Mi, Không Ðộng, Cái Bang đều phái người đại diện chưởng môn nhân và bang chúa đưa lễ vật đến mừng.

Chương 165: Phái Hằng Sơn thu nạp nam đồ

Phái Hằng Sơn thu nạp nam đồ

Lệnh Hồ Xung thấy tân khách đến đông thì trong lòng vui vẻ nghĩ thầm:

- Bọn họ đều vì nể phái Hằng Sơn cùng Ðịnh Nhàn sư thái mới đến mừng lễ chứ những như mình thì làm gì được thế.

Chỉ còn thiếu những phái Tung Sơn, Hoa Sơn, Hành Sơn và Thái Sơn là không phái người tới mừng.

Bỗng nghe mấy tiếng đùng đùng nổi lên, đó là pháo hiệu giờ tốt đã đến.

Lệnh Hồ Xung chắp tay xá vòng quanh một lượt rồi dõng dạc tuyên bố:

- Ðịnh Nhàn sư thái, chưởng môn đời trước phái Hằng Sơn, không may bị người ám toán, đồng thời Ðịnh Dật sư thái cũng viên tịch. Lệnh Hồ Xung này kính cẩn tuân di mệnh của Ðịnh Nhàn sư thái lên tiếp nhiệm chưởng môn hộ phái Hằng Sơn. Nay được các vị tiền bối, các vị bằng hữu không rẻ bỏ, đại giá quang lâm. Phái Hằng Sơn từ trên xuống dưới thực lấy làm vinh hạnh vô cùng.

Chuông trống nổi lên một hồi.

Quần đệ tử phái Hằng Sơn xếp thành hai hàng thứ tự tiến vào.

Bốn tên đại đệ tử là Nghi Thanh, Nghi Hòa, Nghi Chân, Nghi Chất đi giữa tiến đến trước mặt Lệnh Hồ Xung cúi mình thi hành lễ.

Lệnh Hồ Xung xá dài đáp lại:

Nghi Hòa lên tiếng:

- Bốn vật pháp khí của phái Hằng Sơn do tổ sư là Hiểu Phong sư thái truyền lại. Trước nay chưởng môn bản phái vẫn tiếp giữ. Nay Lệnh Hồ sư huynh lên nhậm chức Tân chưởng môn xin thu lãnh lấy.

Lệnh Hồ Xung đáp lại:

- Xin vâng.

Bốn tên đệ tử này tay cầm pháp khí theo thứ tự đưa lên. Bốn vật pháp khí đó là: một cuốn kinh, một cái mõ, một tràng hạt và một thanh đoản kiếm.

Lệnh Hồ Xung trông thấy mõ và tràng hạt không khỏi luống cuống. Nhưng chàng cũng đưa tay ra đón lấy. Chàng nhìn xuống không dám tiếp xúc mục quang với quần hào. Nghi Hòa lại nói:

- Phái Hằng Sơn có bốn điều đại giới luật: Nhất giới là giết càn người vô tội. Nhị giới là bạo loạn hành hung. Tam giới là phạm thượng ngỗ nghịch. Tứ giới là kết giao với bọn gian tà. Chưởng môn sư huynh nên thực hành và đốc xuất đệ tử cho ai nấy phải tuân theo.

Lệnh Hồ Xung đáp:

- Xin vâng.

Chàng nghĩ thầm:

- Ba giới trên thì không có gì đáng nói, nhưng còn khoản không kết giao với bọn gian tà thì khó mà tuân hành được. Hiện nay trong bọn tân khách lên núi quá nửa là hào sĩ phe tả đạo bàng môn.

Nghi Chân nói:

- Xin mời chưởng môn nhân sư huynh vào am để khấu bái tượng tổ sư cùng các vị chưởng môn đời trước.

Lệnh Hồ Xung đáp:

- Vâng.

Chàng toan trở gót, bỗng thấy trên đường lên núi có tiếng hô:

- Minh chủ Ngũ nhạc kiếm phái kiếm phái có lệnh: Lệnh Hồ Xung không được thiện tiện cướp ngôi chưởng môn phái Hằng Sơn.

Tiếng hô vừa dứt năm người chạy như bay tới nơi.

Phía sau còn mấy chục người đi theo.

Năm người đi trước đều cầm một lá cờ gấm. Ðó là minh kỳ của Ngũ nhạc kiếm phái. Năm người này đi đến trước mặt Lệnh Hồ Xung còn cách bảy tám trượng thì dừng lại. Người đi giữa thấp lủn thủn mà béo chùn béo chụt, nước da vàng ửng vào cỡ ngoài năm chục tuổi.

Lệnh Hồ Xung nhận ra người đó họ Lâm tên Hậu, ngoại hiệu là đại âm dương thủ. Hắn là một tên hảo thủ ở phái Tung Sơn. Ngày trước ở cõi Hoàng Giao tỉnh Hà Nam, Lệnh Hồ Xung đã cùng hắn động thủ. Thanh trường kiếm xuyên qua hai bàn tay hắn, vì thế mà kết mối thâm thù.

Lệnh Hồ Xung nói:

- Té ra là Lâm huynh!

Lâm hậu phất là cờ gấm trong tay một cái rồi nói:

- Hằng Sơn là một trong Ngũ nhạc kiếm phái nên tuân theo mệnh lệnh của Tả minh chủ.

Lệnh Hồ Xung mỉm cười đáp:

- Lệnh Hồ Xung này tiếp thụ chức chưởng môn phái Hằng Sơn rồi có gia nhập Ngũ nhạc kiếm phái hay không là còn tùy theo cuộc thương nghị nội bộ.

Lúc này đã có mấy chục người chạy đến gần. Ðó là bọn đệ tử các phái Hoa Sơn, Hành Sơn, Thái Sơn và Tung Sơn. Tám người phái Hoa Sơn đều là sư đệ của Lệnh Hồ Xung ngày trước còn bọn đệ tử các phái Hành Sơn, Thái Sơn, Tung Sơn thì Lệnh Hồ Xung cũng quen biết một phần.

Mấy chục người chia thành bốn hàng tay nắm chuôi kiếm lặng lẽ không nói gì.

Lâm Hậu nói:

- Phái Hằng Sơn trước nay đều do những vị nữ ni đã xuất gia chấp chưởng quyền hành trong môn phái. Lệnh Hồ Xung là đàn ông sao lại phá hoại quy củ mấy trăm năm của phái này?

Lệnh Hồ Xung đáp:

- Quy củ là do người đặt ra thì cũng có thể do người thay đổi. Ðó là việc riêng của bản phái, không liên quan gì đến người ngoài.

Trong đám quần hào đã có nhiều người nhìn vào mặt Lâm Hậu mà la ó thóa mạ.

- Việc riêng của phái Hằng Sơn người ta sao lại có phái Tung Sơn đến can thiệp?

- Mẹ kiếp! Không cút đi cho khuất mắt ta!

- Ngũ nhạc minh chủ là cái cóc gì? Minh chủ cái con khỉ! Thật quân mặt dày không biết thẹn.

Lâm Hậu nhìn Lệnh Hồ Xung hỏi:

- Những kẻ thốt ra những lời thô tục cũng đến đây làm chi?

Lệnh Hồ Xung đáp:

- Ðó là các vị huynh đài, bạn hữu với tại hạ đến xem lễ.

Lâm Hậu nói:

- Thế thì phải rồi! Ðiều thứ tư trong tứ đại giới điều của phái Hằng Sơn này là gì?

Lệnh Hồ Xung nghĩ bụng: Hắn còn muốn rắc rối. Vậy ta sửa cho hắn một trận mới được.

Chàng liền đáp:

- Ðiều thứ tư là cấm kết giao với kẻ gian tà. Tỷ dụ những người như Lâm huynh, Lệnh Hồ Xung này nhất định không kết bạn.

Quần hào nghe nói đều phá lên cười rồi hô:

- Hỡi quân gian tà! Cút đi cho lẹ!

Lâm Hậu xoay mình một chút ngó Phương Chứng phương trượng và Xung Hư đạo nhân nói:

- Hai vị chưởng môn hiện nay là sao bắc đẩu, núi Thái Sơn trong võ lâm. Lòng người ai cũng ngưỡng mộ. Vậy xin hai vị tuyên bố cho một lời công đạo. Lệnh Hồ Xung đã dắt díu biết bao nhiêu loài yêu ma quỷ quái đến phái Hằng Sơn. Như vậy có phải là gã đã phạm vào điều luật không được kết giao với bọn gian tà của phái này không? Hiện phái Hằng Sơn nổi tiếng là danh môn chính phái đã trải bao đời. Có lý đâu hai vị lại tọa thị điềm nhiên?

Phương Chứng đại sư ho hắng mấy tiếng rồi ngập ngừng đáp:

- Cái đó... cái đó...

Trong lòng nhà sư nghĩ rằng: gã kia nói cũng có lý. Trong quảng trường này quả nhiên đa số là những hào sĩ bàng môn tả đạo. Chẳng lẽ mình lại yêu cầu Lệnh Hồ Xung đuổi bọn họ xuống núi được ư?

Bỗng nghe trên đường núi có thanh âm đàn bà trong trẻo la lên:

- Nhậm đại tiểu thư ở Triêu Dương thần giáo đã tới.

Lệnh Hồ Xung vừa kinh hãi vừa mừng thầm, bất giác chàng miệng kêu:

- Doanh Doanh cũng tới rồi.

Chàng vội chạy ra sườn núi coi thì thấy hai đại hán tử khiêng một cỗ kiệu nhỏ đang chạy như bay lên sườn núi.

Sau kiệu có bốn ả nữ tỳ áo xanh chạy theo.

Lâm Hậu lớn tiếng:

- Cả nhân vật ma giáo cũng đến rồi! Như vậy còn chưa phải là kết giao với bọn gian tà ư?

Quần hào nghe Doanh Doanh tới nơi, mười phần có đến tám chạy ra trước đường sơn đạo để nghênh tiếp. Tiếng hoan hô vang động cả góc trời.

Quần đệ tử phái Tung Sơn thấy thanh thế bên địch hùng hậu như vậy thì nghĩ rằng:

- Ðịch nhiều mà ta ít. Ðịch mạnh mà ta yếu. Nếu đối phương trở mặt mà gây thành động thủ thì cục diện này khó mà dàn xếp được.

Bỗng thấy quần hào tiền hô hậu ủng rước cỗ kiệu nhỏ đi vào quảng trường rồi đặt xuống.

Mà kiệu vén lên, mọi người trông rõ một vị nữ lang tuyệt đẹp mình mặc áo xanh lợt. Nàng chính là Doanh Doanh.

Quần hào lớn tiếng hô:

- Thánh cô! Thánh cô!

Rồi nhất tề khom lưng thi lễ.

Coi cử chỉ và vẻ mặt của bọn họ đối với Doanh Doanh phần tỏ ra kính sợ, phần tỏ ra bội phục. Nỗi vui mừng phát ra tự đáy lòng.

Lệnh Hồ Xung tiến lại gần mấy bước, mỉm cười nói:

- Doanh Doanh! Doanh Doanh cũng đến đấy ư?

Doanh Doanh mỉm cười đáp:

- Bữa nay là ngày đại hỉ của Lệnh Hồ huynh, tiểu muội không đến thế nào được?

Nàng đảo mắt nhìn quanh một lượt thì thấy trong trường có cả Phương Chứng đại sư cùng Xung Hư đạo nhân.

Nàng liền tiến lại khom lưng cất tiếng:

- Phương trượng đại sư! Chưởng môn đạo trưởng! Tiểu nữ xin thi lễ.

Phương Chứng và Xung Hư đồng thời đáp lễ.

Hai lão nghĩ thầm trong bụng:

- Kể ra thì dù có tha thiết với Lệnh Hồ Xung đến đâu thì bữa nay cũng không nên tới. Hành động chỉ làm khó cho Lệnh Hồ Xung.
Lâm Hậu lớn tiếng la:

- Cô nương này là một nhân vật trọng yếu trong ma giáo ở Hắc Mộc Nhai. Lệnh Hồ Xung! Có đúng thế không?

Lệnh Hồ Xung hững hờ đáp:

- Ðúng thì đã sao?

Lâm Hậu nói:

- Trong bốn điều đại giới luật của phái Hằng Sơn đã có một điều quy định không được kết giao với bọn gian tà. Nếu ngươi không chịu chặt đứt mối liên kết vớ những nhân vật gian tà thì không được làm chưởng môn phái Hằng Sơn.

Lệnh Hồ Xung nói:

- Không được làm thì không được làm chứ có gì quan trọng?

Doanh Doanh đưa mắt nhìn chàng tỏ ra tình thâm vô hạn.

Nàng nghĩ thầm:

- Lệnh Hồ huynh chỉ nghĩ tới ta, còn ngoài ra chẳng coi cái gì vào đâu cả.

Nàng liền hỏi:

- Ông bạn ấy là người thế nào? Vì lẽ gì y lại đến can thiệp vào việc của phái Hằng Sơn?

Lệnh Hồ Xung đáp:

- Gã tự xưng là được Tả chưởng môn phái tới đây. Tay gã cầm đó là cây cờ lệnh của Tả chưởng môn. Ðừng nói cây cờ nhỏ xíu của Tả chưởng môn mà ngay đích thân Tả chưởng môn đến đây cũng chẳng thể can thiệp vào việc của phái Hằng Sơn chúng ta.

Doanh Doanh gật đầu đáp:

- Ðúng thế!

Nàng nghĩ tới cuộc tỷ võ tại chùa Thiếu Lâm bữa trước, Tả Lãnh Thiền đã tìm thiên phương bách kế để làm khó dễ cho bên mình. Hàn ngọc chân khí của lão lại làm gia gia nàng bị trọng thương, suýt nữa mất mạng.

Bất giác lòng nàng tức giận vô cùng xẵng giọng hỏi:

- Ai bảo cái đó là minh kỳ của Ngũ nhạc kiếm phái? Hắn chỉ là người đến gạt...

Nàng chưa dứt lời, bóng hình thấp thoáng. Tay trái nàng cầm thanh đoản kiếm hàn quang lấp loáng đâm nhẹ tới ngực Lâm Hậu.

Lâm Hậu không ngờ một vị nữ lang khuynh quốc, thân hình tha thướt lại nói đánh là đánh liền. Trước biến diễn tuyệt không có một cử động nào lộ ra là sắp hành động. Nàng ra tay nhanh như điện chớp.

Doanh Doanh phóng kiếm đâm tới, Lâm Hậu muốn rút kiếm ra đỡ gạt thì không kịp nữa. Gã đành nghiêng người đi né tránh.

Gã không ngờ Doanh Doanh ra chiêu này mới là hư chiêu. Người gã vừa di chuyển thì tay phải nới ra, lá cờ gấm bị đối phương đoạt mất.

Doanh Doanh vẫn chưa ngừng lại. Nàng đâm liền năm mũi kiếm và đoạt luôn cả năm cờ gấm. Nàng sử kiếm chiêu và thân pháp hệt như nhau. Năm chiêu cùng một kiểu. Nhưng nàng ra tay lẹ quá chừng, không để cho đối phương kịp để ý. Kiếm vừa phóng ra cờ đã vào tay.

Nàng chuyển đến phía sau Lệnh Hồ Xung cười nói:

- Xung ca! Quả nhiên toàn là cờ giả. Ðây không phải là Ngũ lệnh kỳ của Ngũ nhạc kiếm phái mà là ngũ độc kỳ của Ngũ tiên giáo.

Nàng cầm trong tay năm lá cờ gấm giương ra cho mọi người coi thì năm lá cờ này ai cũng nhìn rõ: lá thì thêu con rắn xanh, lá thêu con rết hoặc con nhện, con bọ cạp, con bọ nẹt là năm thứ độc vật. Hình thêu tươi sáng mà linh động như vật còn sống, chứ đâu phải là cờ lệnh của Ngũ nhạc kiếm phái.

Bọn Lâm Hậu khiếp sợ đến trợn mắt, há miệng nói không lên lời.

Bọn Lão Ðầu Tử, Tổ Thiên Thu và bao nhiêu người đều lớn tiếng reo hò để hoan hô Doanh Doanh. Quần hào ai cũng biết rằng sau khi Doanh Doanh đoạt được cờ lệnh lập tức nàng đánh tráo đem ngũ độc kỳ thay vào Ngũ nhạc lệnh kỳ. Có điều thủ cước nàng mau lẹ quá chừng, chẳng một ai trông thấy nàng có cử động thay đổi cờ lệnh.

Doanh Doanh la gọi:

- Lam giáo chủ!

Trong đám đông bỗng thấy một mỹ nữ ăn mặc theo kiểu người mèo tiến ra cười hỏi:

- Thánh cô có điều chi dạy bảo?

Mỹ nữ này tức là giáo chủ Ngũ tiên giáo tên gọi Lam Phượng Hoàng.

Doanh Doanh hỏi:

- Ngũ độc kỳ của quý giáo sao lại lọt vào tay bọn Tung Sơn?

Lam Phượng Hoàng cười đáp:

- Mấy tên đệ tử phái Tung Sơn này đều là bạn hữu với bọn nữ đệ tử dưới trướng tại hạ. Chắc bọn chúng đã dùng lời đường mật để đánh lừa lấy Ngũ độc kỳ đến đây giở trò này.

Doanh Doanh nói:

- Té ra là thế! Vậy năm lá cờ này xin hoàn lại quý giáo chủ.

Nàng nói xong liệng năm lá cờ tới.

Lam Phượng Hoàng cười đáp:

- Xin đa tạ!

Rồi đón lấy lá cờ.

Lâm Hậu cất tiếng thóa mạ:

- Loài yêu nữ vô sỉ kia! Trước mặt lão gia mà ngươi dám dùng yêu pháp để che mắt lão gia? Muốn tốt thì trả lại cờ lệnh cho lão gia.

Doanh Doanh cười hỏi:

- Ngươi muốn đòi Ngũ độc kỳ thì sao không đòi ở nơi Lam giáo chủ?

Lâm Hậu không biết làm thế nào liền quay lại nói với Phương Chứng đại sư cùng Xung Hư đạo trưởng:

- Phương Chứng đại sư! Xung Hư đạo trưởng! Xin hai vị đạo cao đức trọng và lại là bậc tiền bối chủ trương công đạo vụ này cho.

Phương Chứng ngập ngừng đáp:

- Cái đó... ồ! Không được kết giao với kẻ gian tà. Trong giới luật phái Hằng Sơn đã có điều giới luật như vậy. Nhưng... nhưng bữa nay bạn hữu giang hồ đến coi diễn lệ, Lệnh Hồ chưởng môn chẳng thể đóng cửa không tiếp đón làm mất thể diện người ta...

Lâm Hậu đột nhiên trỏ vào đám đông lớn tiếng:- Hắn... hắn... cũng như bọn này. Lệnh Hồ Xung kết bạn với bọn này...

Mọi người ngó theo ngón tay gã trỏ thì thấy hắn trỏ vào một người thân thể cao lớn. Chính là Vạn lý độc hành Ðiền Bá Quang.

Mọi người ai cũng biết tiếng ác gã này đã đồn đại khắp giang hồ và là một tên đại đạo hái hoa.

Lâm Hậu lớn tiếng hỏi:

- Ðiền Bá Quang! Ngươi đến núi Hằng Sơn làm chi?

Ðiền Bá Quang đáp:

- Tại hạ đến bái sư.

Lâm Hậu lấy làm kỳ hỏi:

- Bái sư ư?

Ðiền Bá Quang đáp:

- Ðúng thế!

Ðoạn gã chạy đến trước mặt Nghi Lâm hô lên:

- Thưa sư phụ! Ðệ tử Ðiền Bá Quang xin vấn an sư phụ!

Nghi Lâm thẹn quá mặt đỏ bừng lên, nghiêng mình né tránh ấp úng:

- Ngươi... ngươi

Quần hào thấy Ðiền Bá Quang đường đường một đại hán tử mà lại dập đầu trước một vị tiểu cô nương xinh đẹp văn nhã thì rất lấy làm kỳ, không sao hiểu được. Vụ này chỉ có Lệnh Hồ Xung biết mà thôi. Nhưng chàng lúc đó cũng tưởng nói đùa một câu, ai ngờ hắn lại cho là thực. Gã lại còn dập đầu lạy Nghi Lâm hô câu "sư phụ" mới thật tức cười.

Doanh Doanh cười nói:

- Ðiền sư phó đã có lòng cải tà quy chánh, quy đầu minh sư thư thế thì còn gì hay bằng? Phương Chứng đại sư! Kẻ có tội buông lưỡi dao đồ tể có thể thành Phật. Con người đã biết hối lỗi quay về điều thiện. Ðức Bồ Tát mở đường bạt độ cho y. Có phải vậy không?

Phương Chứng cả mừng đáp:

- Ðúng thế! Ðiền sư phó quy đầu phái Hằng Sơn, từ nay nghiêm thủ thanh quy. Thật là một điều hạnh phúc cho võ lâm.

Doanh Doanh lớn tiếng hô:

- Chúng vị hãy nghe đây! Bữa nay chúng ta tới đây để quy đầu phái Hằng Sơn. Chỉ mong Lệnh Hồ chưởng môn chịu thu nạp là chúng ta thành đệ tử phái Hằng Sơn cả. A Di Ðà Phật. Ðệ tử phái Hằng Sơn đâu phải loại yêu tà?

Lệnh Hồ Xung giật mình tỉnh ngộ:

- Té ra Doanh Doanh đã liệu trước ta lên làm chưởng môn phái Hằng Sơn tất gặp nhiều điều khó khăn trở ngại, nên nàng đã kêu mọi người quy đầu phái Hằng Sơn.

Chàng lại nghĩ:

- Ta làm chưởng môn cho bọn đàn bà con gái thật là bẽn lẽn. Nếu trong phái này thêm được nhiều nam đệ tử thì còn ai chê cười được nữa.

Ðoạn chàng dõng dạc cất tiếng hỏi:

- Nghi Hòa sư tỷ! Bản phái cò điều luật nào cấm thu nam đệ tử không?

Nghi Hòa đáp:

- Không có điều nào trong môn quy cấm thu nam đệ tử, nhưng...

Y nghĩ tới trong phái mình mà có nhiều nam đệ tử như vậy thì thật là bất tiện.

Lệnh Hồ Xung nói:

- Các vị muốn quy đầu phái Hằng Sơn thì còn gì hay bằng? Nhưng bất tất phải bái sư. Phái Hằng Sơn sẽ thiết lập... một... một "Hằng Sơn biệt viện" để an trí các vị. Bên kia là hang Thông Nguyên, thật là một nơi rất tốt.

Hang Thông Nguyên ở bên cạnh ngọn núi Kiến Tính. Tương truyền về đời nhà Ðường có ông tiên là Trương Quả Lão luyện thuốc ở đó. Trên tảng đá lớn núi Hằng Sơn hãy còn in vết chân lừa ngựa ở mấy chỗ, người ta bảo đấy là vết chân lừa mà Trương Quả Lão dẫm chân lên. Tảng đá hoa cương cứng rắn như thế mà vết chân lừa in sâu như vậy, nếu không phải tiên nhân thì còn người trần nào làm được? Ðường Huyền Tôn phong Trương Quả Lão làm Thông Nguyên tiên sinh. Vì thế hang núi này mang tên Thông Nguyên.

Hang Thông Nguyên tuy cách am chính trên đỉnh núi không xa là mấy, song từ hang lên đến đỉnh núi, đường sơn đạo cực kỳ hiểm trở.

Lệnh Hồ Xung muốn đem bọn hào sĩ giang hồ an trí vào hang Thông Nguyên là có ý để cho nam nữ cách biệt hẳn nhau.

Phương Chứng đại sư nghe Lệnh Hồ Xung nói vậy, gật đầu lên tiếng:

- Thế là hay lắm! Các vị bằng hữu đây đã quy đầu phái Hằng Sơn dĩ nhiên điều ước thúc về môn quy của bản phái này vụ này thật là mỹ sự rất lớn trong võ lâm.

Lâm Hậu thấy Phương Chứng đại sư tuyên bố như vậy biết là bữa này không còn cách nào cản trở Lệnh Hồ Xung lên tiếp nhiệm chức chưởng môn phái Hằng Sơn được nữa. Hắn đành truyền mệnh lệnh thứ hai của Tả Lãnh Thiền.

Hắn đằng hắng một tiếng rồi dõng dạc nói:

- Tả minh chủ của Ngũ nhạc kiếm phái còn có lệnh: Sáng sớm ngày rằm tháng ba, quần đệ tử trong Ngũ nhạc kiếm phái đều phải đến tụ hội ở núi Tung Sơn về việc lựa chọn chưởng môn nhân cho các phái. Vậy ai nấy phải đến đúng kỳ hạn chớ có lầm lỡ.

Lệnh Hồ Xung hỏi:

- Trong Ngũ nhạc kiếm phái, phái nào giữ phận riêng của phái ấy. Ý kiến này của ai đưa ra?

Lâm Hậu đáp:

- Bốn phái Tung Sơn, Thái Sơn, Hoa Sơn, Hành Sơn đều nhất tề đồng ý. Nếu phái Hằng Sơn đặc biệt có dị nghị tức là chống đối lại bốn phái kia, sẽ tự rước lấy những sự đau khổ vào mình.

Hắn quay lại hỏi bọn người phái Thái Sơn đi theo:

- Có phải thế không các vị?

Mấy chục người theo sau hắn đồng thanh đáp:

- Ðúng thế!

Lâm Hậu cười lạt một tiếng rồi trở gót đi ngay.

Lam Phượng Hoàng cười nói:

- Lâm lão sư! Lão sư mất cờ thì lấy gì về để phúc trình cùng Tả minh chủ? Vậy tại hạ trả lại cờ cho lão sư.

Nàng nói xong vung tay phải một cái, liệng cây cờ gấm lai.

Lâm Hậu bị đoạt mất cờ lệnh, trong lòng đang xao xuyến. Hắn thấy một lá cờ nhỏ bay tới, kình phong rít lên vang tai thì nghĩ bụng:

- Ðây là Ngũ độc kỳ của ả, nào có phải Ngũ nhạc lệnh kỳ, ta lấy làm cóc gì?

Trong lòng hắn đang xoay chuyển ý nghĩ thì ngọn cờ đã bay đến trước mặt nhằm đâm vào cổ họng hắn.

Lâm Hậu vươn tay ra nắm lấy. Ðột nhiên hắn "ối" lên một tiếng, vội vứt cờ đi, vì hắn cảm thấy lòng bàn tay nóng bỏng như bị lửa đốt, đau đớn không thể chịu được. Hắn giơ tay lên coi thì lòng bàn tay đã biến thành màu tím lợt, liền biết ngay cán cờ có bôi thuốc kịch độc vào đã bị Ngũ Ðộc giáo ám toán.

Lâm Hậu vừa kinh hãi vừa căm giận lớn tiếng thóa mạ:

- Yêu nữ...

Lam Phượng Hoàng cười nói:

- Bây giờ lão sư hô lên một tiếng "Lệnh Hồ chưởng môn" và năn nỉ y thì tại hạ sẽ có thuốc giải. Bằng không thì lão sư phải chặt cả cánh tay đó đi.

Lâm Hậu vẫn biết Ngũ Ðộc giáo sử độc rất lợi hại. Hắn do dự một chút thấy lòng bàn tay trơ như gỗ mất hết cảm giác liền nghĩ bụng:

- Bao nhiêu công lực hoàn toàn ở hai tay, nếu bị hư tay là thành phế nhân hỏng cả một đời.

Trong lúc cấp bách hắn đành cất tiếng hô:

- Lệnh Hồ chưởng môn! Chưởng môn...

Lam Phượng Hoàng cười giục:

- Năn nỉ đi!

Lâm Hậu đành năn nỉ:

- Lệnh Hồ chưởng môn! Tại hạ đắc tội với chưởng môn. Xin chưởng môn ban cho... chút thuốc giải.

Lệnh Hồ Xung mỉm cười nói:

- Lam cô nương! Trước tình trạng khả lân này, cô nên cho y một chút thuốc giải.

Lam Phượng Hoàng mỉm cười quay lại đưa mắt cho một cô gái mèo đứng cạnh rồi vẫy tay ra hiệu.

Cô gái mèo kia lấy gói giấy trắng nhỏ trong bọc ra, tiến lại mấy bước rồi liệng cho Lâm Hậu.

Lâm Hậu tay trái đón lấy gói thuốc, đoạn lật đật xuống núi. Hắn còn nghe tiếng cười vang của quần hào ở phía sau.

Lệnh Hồ Xung dõng dạc tuyên bố:

- Các vị bằng hữu! Các vị đã quy thuận phái Hằng Sơn và muốn đến cư trú ở biệt viện thì cần tuân giữ giới luật của bản phái. Thực ra giới luật này khi tuân hành cũng chẳng khó khăn gì. Chỉ một điều thứ tư: không được kết giao với bọn gian tà là hơi phiền một chút. Nhưng từ nay trở đi các vị tự coi mình là đệ tử phái Hằng Sơn mà đệ tử phái Hằng Sơn thì không phải hạng gian tà. Vậy lúc kết giao bạn hữu các vị cần để ý một chút.

Quần hào nổi lên hoan hô khen phải.

Lệnh Hồ Xung lại nói:

- Các vị muốn uống rượu ăn thịt cũng được, nhưng vị nào ăn mặn rồi thì qua ngày hôm nay không được lên núi Kiến Phong, kể cả tại hạ nữa cũng tuân hành.

Phương Chứng đại sư chắp tay lên niệm:

- Thiện tai! Thiện tai! Ðất Phật thanh tịnh không nên tiết mạn.

Lệnh Hồ Xung cười nói:

- Hay lắm! Thế là cuộc phong chưởng môn xong rồi. Chắc các vị đều đã đói lòng, vậy lấy cơm chay ra mà ăn. Tại hạ bồi tiếp phương trượng chùa Thiếu Lâm, chưởng môn phái Võ Ðương cùng các vị tiền bối. Chúng ta hãy chờ đến mai hãy cùng nhau đánh chén.

Chương 166: Chùa Huyền không hội tụ tay ba

Chùa Huyền không hội tụ tay ba

Hôm ấy toàn thể đều dùng cơm chay.

Ăn uống xong, Phương Chứng đại sư nói:

- Lệnh Hồ chưởng môn! Lão tăng cùng Xung Hư đạo huynh muốn thương nghị cùng chưởng môn một việc.

Lệnh Hồ Xung đáp:

- Tại hạ xin tuân lời.

Chàng nghĩ bụng:

- Chưởng môn hai phái lớn trong võ lâm đều thân hành đến núi Hằng Sơn tức là có việc trọng yếu muốn đem ra thương nghị. Ngọn Kiến Tính này rắn rồng hỗn tạp, bất cứ chỗ nào cũng tai vách mạch rừng.

Chàng liền dặn dò bọn Nghi Hòa, Nghi Thanh chia nhau mời mọc tân khách rồi chàng quay lại nói với Phương Chứng, Xung Hư:

- Dưới ngọn núi này bên cửa Từ Diêu có ngọn Thúy Bình Sơn. Vách núi dựng đứng, nhẵn bóng như gương. Trên núi có chùa Huyền Không. Ðó là một nơi thắng cảnh. Nếu hai vị tiền bối có nhã hứng thì Lệnh Hồ Xung này dẫn các vị đi chơi một lát nên chăng?

Xung Hư đạo nhân đáp:

- Bần đạo từng nghe chùa Huyền Không trên núi Thúy Bình Sơn dựng lên đời Bắc Ngụy. Nơi đây cực kỳ hiểm trở, khỉ vượn cũng không thể trèo lên tới nơi được, thế mà có người kiến tạo nên ngôi chùa. Bần đạo đang muốn đến coi cho mở rộng tầm mắt.

Lệnh Hồ Xung liền dẫn hai người xuống núi Kiến Tính, qua cửa Từ Diêu đi đến chân núi Thúy Bình. Mấy người ngửng đầu trông lên thấy hai tòa lâu các cao chót vót trên đỉnh núi, thật giống lâu các của người tiên mọc ra ở giữa đám mây.

Phương Chứng đại sư thở dài nói:

- Người dựng ra lâu đài các này thật có ý muốn lên mở cửa nhà trời. Thế mới biết trong thiên hạ chẳng có việc gì khó, chỉ sợ người không có chí mà thôi.

Ba người liền thi triển khinh công cất bước lên núi, đến chùa Huyền Không.

Chùa Huyền Không gồm hai tòa lâu các đều cao ba tầng chĩa lên không gian mấy chục trượng. Giữa hai tòa nhà lầu cách nhau chừng mấy chục thước nối vào nhau bằng một cây cầu treo lơ lửng.

Trong chùa có một mụ già trông nom quét tước.

Mụ thấy ba người tới nơi đã không chào hỏi lại không hành lễ, chỉ giương mắt lên mà nhìn.

Mười mấy bữa trước đây, Lệnh Hồ Xung cùng bọn Nghi Hòa, Nghi Lâm lên chùa nên biết rõ mụ bộc phụ này vừa câm, vừa điếc, chẳng hiểu chút gì.

Lệnh Hồ Xung không lý gì đến mụ, liền cùng Phương Chứng, Xung Hư bước lên cầu.

Cây cầu treo này rộng chừng vài thước. Nếu là người thường trèo lên nhìn ra bốn mặt đều là cõi mênh mông bát ngát, mây quẩn dưới chân thì tưởng chừng như mình đang lên trời, không khỏi dao động tâm thần, chân tay luống cuống. Nhưng ba người này đều là những tay cao thủ hạng nhất lên chỗ thắng cảnh này lại cảm thấy trong lòng khoan khoái.

Phương Chứng va Xung Hư nhìn về phương Bắc thấy ẩn hiện một tòa thành quách giữa đám khói mây.

Mọi người còn nhìn thấy giữa hai ngọn núi có giòng nước chảy về phía đông. Hình thế cực kỳ hùng vĩ hiểm trở.

Phương Chứng nói:

- Người xưa có câu: "Một người đóng lại, muôn người không mở ra được". Hình như thế nơi đây đúng là thế đó.

Xung Hư nói:

- Về đời Bắc Tống, Dương lão linh công giữ cửa tam quan đóng binh ở đây. Chốn này là nơi trọng yếu nên các binh gia đều muốn tranh đoạt. Vì vậy họ tới đây mới nhận thấy chùa Huyền Không là một công trình quỷ khốc, thần kinh, đáng ghê cho nghị lực người xưa. Nhưng khi coi tới quãng đường sơn đạo thẳng tắp dài năm trăm dặm thì công khai phá còn ghê gớm hơn nhiều. Việc kiến tạo chùa Huyền Không này chưa đáng kể vào đâu.

Lệnh Hồ Xung lấy làm kỳ hỏi:

- Thưa đạo trưởng! Quãng đường sơn đạo năm trăm dặm mà đạo trưởng nói đây đều do nhân công khai thác ư?

Xung Hư đáp:

- Sử chép rằng: Ðời Ngụy Võ Ðế, năm đầu niên hiệu Thiên Hưng, đánh dẹp nước Yên đưa quân từ núi Trung Sơn về Bình Thành đã điều động mấy vạn sĩ tốt khai phá núi Hằng Lĩnh làm một đường giao thông năm trăm dặm thẳng từ cửa Từ Diêu này. Cửa Từ Diêu là đầu đường phía Bắc con đường thẳng đó.

Phương Chứng nói:

- Con đường thẳng ngoài năm trăm dặm này dĩ nhiên phần lớn là đường thiên nhiên. Bắc Ngụy hoàng đế phát mấy vạn sĩ tốt chỉ là để phá mấy ngọn núi ngăn trở trung gian mà thôi. Tuy nhiên đó cũng là một công trình cực kỳ hiện đại khiến người nghe đến phải lắc đầu lè lưỡi.

Lệnh Hồ Xung cười nói:

- Không trách có nhiều người muốn làm hoàng đế. Chỉ cần hô lên một tiếng là mấy vạn sĩ tốt phải khai sơn phá thạch bạt thành đường thẳng.

Xung Hư nói:

- Tự cổ chí kim biết bao anh hùng hào kiệt khó lòng bước qua được quan ải "quyền thế". Ðừng nói chuyện làm hoàng đế mà ngay trong võ lâm hiện nay sỏ dĩ nỗi trận phong ba, gây cuộc phân tranh không dứt cũng chỉ vì hai chữ "quyền thế" mà ra.

Lệnh Hồ Xung run lên nghĩ thầm:

- Lão đưa vào chính đề rồi đây.

Chàng liền nói:

- Vãn bối thật chưa hiểu rõ, mong rằng hai vị tiền bối chỉ điểm thêm cho.

Phương Chứng nói:

- Lệnh Hồ chưởng môn! Bữa nay phái Tung Sơn sai Lâm lão sư dẫn một đoàn người tới đây vì mục đích gì?

Lệnh Hồ Xung đáp:

- Y truyền đạt hiệu lịnh của Tả minh chủ không cho vãn bối tiếp nhiệm chức chưởng môn phái Hằng Sơn.

Phương Chứng lại hỏi:

- Tại sao Tả minh chủ lại không muốn cho thí chủ lên ngôi chưởng môn phái Hằng Sơn?

Lệnh Hồ Xung đáp:

- Lúc còn ở Thiếu Lâm bảo tự, vãn bối đã đắc tội với y, nên y thống hận vãn bối không biết đến đâu mà nói...

Lệnh Hồ Xung nói tiếp:

- Tả minh chủ còn muốn đem Ngũ nhạc kiếm phái hợp vào làm một mà vãn bối đã mấy lần phá rối kế hoạch của y.

Phương Chứng lại hỏi:

- Tại sao chưởng môn lại ngăn cản kế hoạch của y?

Lệnh Hồ Xung ngẩn người một lúc không biết trả lời thế nào.

Phương Chứng lại hỏi:

- Phải chăng chưởng môn cho việc hợp Ngũ nhạc kiếm phái vào làm một là không ổn?

Lệnh Hồ Xung đáp:

- Khi đó vãn bối không nghĩ tới việc này có ổn hay không, chỉ vì thấy phái Tung Sơn muốn uy hiếp phái Hằng Sơn lại giả làm giáo chúng Ma giáo cướp bắt đệ tử phái Hằng Sơn, vây đánh Ðịnh Tĩnh sư thái bằng những thủ đoạn hèn mạt. Vãn bối gặp việc bất bình nên ra tay viện trợ. Vãn bối nghĩ rằng: việc hợp nhất Ngũ nhạc kiếm phái nếu là mỹ sự thì sao phái Tung Sơn không mời chưởng môn các phái đến thương nghị một cách đường hoàng mà lại giở trò ném đá dấu tay?

Xung Hư gật đầu nói:

- Chưởng môn nghĩ thế là phải. Tả Lãnh Thiền trong lòng hoài bão chí lớn, muốn làm người thứ nhất trong võ lâm. Nhưng y tự biết khó lòng khiến cho mọi người khâm phục nên phải sử dụng âm mưu.

Phương Chứng thở dài nói:

- Tả minh chủ quả là một nhân tài kiệt xuất trong võ lâm. Trong Ngũ nhạc kiếm phái không có người thứ hai nào so sánh với y được. Có điều hoài bão của y quá lớn, nóng lòng áp đảo hai phái Võ Ðương và Thiếu Lâm nên dùng thủ đoạn chẳng cần lựa chọn, miễn sao cho đạt được mục đích.

Xung Hư nói:

- Phái Thiếu Lâm nguyên là lãnh tụ võ lâm. Trải mấy trăm năm ai cũng công nhận như vậy. Sau phái Thiếu Lâm là đến Võ Ðương. Dưới nữa là những phái Côn Luân, Nga My, Không Ðộng... Lệnh Hồ hiền đệ! Mỗi một môn phái sáng tạo nên danh là do tâm huyết của biết bao nhiêu anh hùng hào kiệt hàng mấy trăm năm tích lũy mới thành. Gia số võ công cũng phải từng phân từng ly trăm ngàn lần rèn đi luyện lại mới có, chứ không phải công trình một sớm một chiều mà được. Ngũ nhạc kiếm phái quật khởi về sau góp mặt với võ lâm, đại khái mới sáu bảy chục năm nay. Tuy những phái này vươn lên rất mau, nhưng đa số vẫn chưa kịp những phái Côn Luân, Nga My... chứ đừng nói đến phái Thiếu Lâm võ công bác đại tinh thâm với bảy mươi hai tuyệt nghệ. Ngũ nhạc kiếm phái bì thế nào được?

Lệnh Hồ Xung gật đầu khen phải.Xung Hư lại nói:

- Trong các phái ngẫu nhiên nảy ra một vài nhân vật tài trí kiêu hùng một thời, nhưng sức một người chẳng tài nào áp đảo được những bậc hào kiệt các nhà các phái khác. Lúc Tả Lãnh Thiền lên làm chức minh chủ Ngũ nhạc kiếm phái, Phương Chứng đại sư đã liệu trước trong võ lâm sẽ xảy ra lắm chuyện. Mấy năm gần đây họ đã có những hành động quả đúng như tiên kiến của Phương Chứng đại sư.

Phương Chứng đại sư cất tiếng niệm:

- A Di Ðà Phật!

Xung Hư lại nói:

- Bước đầu của Tả Lãnh Thiền là lên làm minh chủ Ngũ nhạc kiếm phái. Bước thứ hai là hợp cả năm phái vào làm một để y làm chưởng môn. Sau khi Ngũ phái thống nhất, lực lượng hùng hậu, thế là ngấm ngầm phái này sẽ cùng hai phái Thiếu Lâm, Võ Ðương thành thế chia ba chân vạc. Khi ấy Tả Lãnh Thiền tiến thêm bước nữa như tằm giữ lấy cành, hắn sẽ thôn tính những phái Côn Luân, Nga My, Không Ðộng, Thanh Thành hợp vào làm một. Ðó là bước thứ ba. Sau nữa hắn quay lại gây hấn với Triều Dương thần giáo, đứng ra thống lãnh các phái Thiếu Lâm, Võ Ðương để đè bẹp Triều Dương thần giáo. Ðó là bước thứ tư.

Lệnh Hồ Xung ngấm ngầm cảm thấy trong lòng lo sợ liền hỏi:

- Những chuyện này khó mà làm được. Sao hắn lại hao tâm tổn lực như vậy?

Xung Hư đáp:

- Lòng người như biển khôn dò. Trên đời thiếu gì việc khó lòng làm được mà vẫn có người cố gắng thử làm. Hiền đệ thử coi con đường năm trăm dặm thẳng tắp chẳng đã có người khai phá được rồi đó ư? Chùa Huyền Không này cũng chẳng có người dựng lên được là gì? Tả Lãnh Thiền mà diệt xong Triều Dương thần giáo thì hắn sẽ thành thế "Duy ngã độc tôn" trong võ lâm. Lúc đó hắn muốn thôn tính phái Võ Ðương, thu thập phái Thiếu Lâm không còn là chuyện khó nữa.

Phương Chứng đại sư lại miệng niệm một câu:

- A Di Ðà Phật!

Lệnh Hồ Xung nói:

- Té ra Tả Lãnh Thiền muốn bao nhiêu hào sĩ võ lâm trong thiên hạ đều phải tuân theo mệnh lệnh của y?

Xung Hư đạo trưởng cười khanh khách đáp:

- Chính là thế đó! Khi ấy e rằng hắn còn muốn làm hoàng đế. Sau khi làm hoàng đế rồi hắn còn muốn trường sinh bất lão, vạn thọ vô cương! Cho nên mới có câu: "Lòng người chẳng biết thế nào cho thỏa mãn như rắn muốn nuốt voi". Từ cổ chí kim đều thế cả. Những anh hùng hào kiệt rất ít người tránh thoát được cửa quan "quyền vị".

Lệnh Hồ Xung lẳng lặng không nói gì.

Ngọn gió heo vi vút thổi tới, bất giác chàng rét run lên, rồi cất tiếng hỏi:

- Con người ở đời sống mấy chục năm, tưởng nên thích chí là hơn, sao họ lại khổ công theo đuổi những việc tày trời như vậy? Tả Lãnh Thiền mà muốn tiêu diệt Triều Dương thần giáo cùng thôn tính những phái Thiếu Lâm, Võ Ðương thì không hiểu phải mất đến bao nhiêu người mà kể, máu chảy biết đến đâu mà nói.

Xung Hư vỗ hai tay nói:

- Phải vậy a! Ba người chúng ta đây phải gánh lấy trách nhiệm đứng ra ngăn cản Tả Lãnh Thiền, không thể để dã tâm của hắn sinh cường được. Có như thế thì trên chốn giang hồ mới tránh được nạn máu tanh đầy đất.

Lệnh Hồ Xung rùng mình nói:

- Ðạo trưởng nói thế khiến cho vãn bối phải kinh hồn. Vãn bối kiến thức hẹp hòi, chỉ biết nghe lời giáo hối của nhị vị tiền bối mà thôi.

Xung Hư nói:

- Hôm ấy Lệnh Hồ chưởng môn thống lĩnh quần hào đến chùa Thiếu Lâm để nghênh đón Nhậm đại tiểu thư mà không làm tổn hại đến một gốc cây ngọn cỏ trong chùa. Phương trượng đại sư vẫn giữ mối tình cảm nồng hậu với chưởng môn.

Lệnh Hồ Xung đỏ mặt lên nói:

- Vãn bối mỗi khi nhớ tới vụ lộn xộn này rất là sợ hãi.

Xung Hư nói:

- Sau khi chưởng môn đi rồi, Tả Lãnh Thiền cùng đồng bọn cũng cáo biệt trở về hết, bần đạo còn ở lại chùa Thiếu Lâm bảy ngày đêm, bàn luận cùng phương trượng đại sư, rất lấy làm lo lắng về dã tâm bồng bột của bọn Tả Lãnh Thiền. Sau chúng ta được tin Lệnh Hồ lão đệ lên tiếp nhiệm chưởng môn phái Hằng Sơn liền quyết định thân hành đến đây một là để chúc mừng lão đệ hai là cùng nhau thương nghị đại sự.

Lệnh Hồ Xung nói:

- Hai vị đề cao vãn bối như vậy, vãn bối thật không dám.

Xung Hư nói:

- Vụ Lâm Hậu truyền hiệu lệnh của Tả Lãnh Thiền nói là đến sáng sớm ngày rằm tháng ba Ngũ nhạc kiếm phái từ trên xuống dưới phải đến tập họp ở núi Tung Sơn để lựa chọn và suy cử vị chưởng môn cho Ngũ Nhạc phái đã ở trong sự tiên liệu của phương trượng đại sư rồi. Có điều bọn ta không ngờ Tả Lãnh Thiền lại nóng nảy đến thế. Hắn nói suy tôn chức chưởng môn Ngũ nhạc phái tức là hợp nhất Ngũ nhạc kiếm phái đã thành định cục. Theo chỗ phỏng đoán của bần đạo thì Mạc Ðại tiên sinh tính tình quái gở, tất không phụ họa với Tả Lãnh Thiền. Thiên Môn đạo huynh phái Thái Sơn cũng cương trực nóng nảy quyết chẳng chịu khuất thân dưới quyền kẻ khác. Lệnh sư là Nhạc tiên sinh bề ngoài nhũn nhặn mà bề trong lại có góc cạnh. Tiên sinh coi địa vị chưởng môn phái Hoa Sơn rất quan trọng. Tả Lãnh Thiền muốn thủ tiêu phái Hoa Sơn chắc cũng giở lý sự để tranh giành. Chỉ có phái Hằng Sơn thì ba vị tiền bối sư thái viên tịch cả rồi, bọn nữ đệ tử đứng trước sự thể lúc đó của Tả Lãnh Thiền thì không chừng họ đành chịu khuất phục. Chẳng ngờ Ðịnh Nhàn sư thái lại là một vị nữ trung anh kiệt. Lúc lâm tử sư thái đã tính toán cả rồi, liền phá lệ đem chức chưởng môn ủy thác vào tay lão đệ. Chỉ cần sao bốn phái Thái Sơn, Hành Sơn, Hoa Sơn, Hằng Sơn liên thủ với nhau, không chịu ưng thuận hợp năm phái vào làm một Ngũ nhạc phái thì âm mưu của Tả Lãnh Thiền định làm bá chủ võ lâm, gây tai họa trên chốn giang hồ, không thể sinh cường được.

Lệnh Hồ Xung nói:

- Nhưng vãn bối coi thanh thế Lậm Hậu bữa nay đến truyền lệnh thì dường như ba phái Thái Sơn, Hành Sơn và Hoa Sơn đều bị Tả Lãnh Thiền uy hiếp rồi.

Xung Hư đạo trưởng gật đầu đáp:

- Ðúng thế! Và sự xoay chiều của lệnh sư là Nhạc tiên sinh cũng khiến cho phương trượng đại sư cùng bần đạo sinh lòng nghi hoặc, không sao hiểu được.

Xung Hư lại hỏi:
- Bần đạo còn nghe nói một kẻ đệ tử nhà họ Lâm ở Phúc Châu đã đến bái lệnh sư vào làm môn hạ có đúng thế không?

Lệnh Hồ Xung đáp:

- Ðúng thế! Sư đệ của vãn bối tên gọi Lâm Bình Chi.

Xung Hư hỏi:

- Y có pho Tịch tà kiếm phổ tổ truyền mà giang hồ đồn đại đã lâu. Ai cũng nói kiếm pháp trong pho này uy lực ghê gớm, lão đệ có nghe thấy không?

Lệnh Hồ Xung đáp:

- Vãn bối có biết việc đó.

Rồi chàng đem chuyện tìm thấy chiếc áo cà sa ở trong ngõ Hướng Dương thành Phúc Châu thế nào, bị người phái Tung Sơn mưu đồ cướp đoạt ra sao, rồi chàng bị thương ngất xỉu trong trường hợp nào thuật lại.

Xung Hư trầm ngâm hồi lâu rồi nói:

- Theo tình lý này mà xét đoán thì lệnh sư thấy chiếc áo cà sa kia rồi liền đem giao lại cho lệnh sư đệ.

Lệnh Hồ Xung nói:

- Nhưng sau đó sư muội vãn bối lại rượt theo vãn bối để đòi Tịch tà kiếm phổ. Hôm ấy trong chùa Thiếu Lâm, Tả Lãnh Thiền cùng Nhậm giáo chủ tỷ thí võ nghệ. Lúc lão lấy ngón tay làm kiếm thì Hướng Vấn Thiên đại ca hô lên đó là Tịch tà kiếm pháp. Vãn bối kiếm thức hẹp hòi, thực tình không thể hiểu được chiêu thức của Tả Lãnh Thiền thi triển đó có phải là Tịch tà kiếm pháp hay không? Vãn bối muốn thỉnh giáo nhị vị tiền bối về vụ này.

Xung Hư đưa mắt nhìn Phương Chứng nói:

- Phương trượng đại sư nguyên thủy vụ này ra sao xin đại sư giải thích cho Lệnh Hồ lão đệ.

Phương Chứng gật đầu đáp:

- Lệnh Hồ chưởng môn! Chưởng môn đã nghe ai nói tới danh từ "Quỳ hoa bảo điển" bao giờ chưa?

Lệnh Hồ Xung đáp:

- Sư phụ vãn bối đã nhắc tới Quỳ Hoa bảo điển là một pho bí lục trong đó chép những môn võ học tối cao vô thượng. Nhưng pho này thất truyền đã lâu, không hiểu lạc lõng nơi đâu. Sau vãn bối nghe Nhậm giáo chủ nói là đã đem Quỳ hoa bảo điển truyền cho Ðông Phương Bất Bại. Thế thì Quỳ hoa bảo điển hiện giờ ở trong tay bên Triều Dương thần giáo.

Phương Chứng lắc đầu nói:

- Ðó mới có nửa bộ chứ không phải toàn pho.

Lệnh Hồ Xung nói:

- Dạ!

Chàng nghĩ thầm:

- Nếu trong võ lâm quả có những việc trọng đại mà hai vị tiền bối này còn không hay gì thì người khác hiểu thế nào được. Chắc chắn trong võ lâm có đại sự gì sắp do miệng Phương Chứng đại sư tiết lộ ra.

Phương Chứng ngửng đầu lên nhìn đám mây bạc lơ lửng lưng trời nói:

- Phái Hoa Sơn chia làm hai phe: phe Khí tông và phe Kiếm tông mà rấy động can qua, tàn sát lẫn nhau. Lệnh Hồ chưởng môn có biết vụ này không?

Lệnh Hồ Xung đáp:

- Vãn bối có biết qua nhưng gia sư không nói một cách tường tận.

Phương Chứng gật đầu nói:

- Giữa các vị sư huynh sư đệ đồng môn mà xẩy cuộc tương tàn thiệt không phải là việc tốt đẹp, nên Nhạc tiên sinh không muốn nói nhiều là phải. Sở dĩ phái Hoa Sơn mà có việc phân chia làm Khí Tông và Kiếm Tông cũng chỉ vì pho Quỳ hoa bảo điển này mà ra.

Lão ngừng lại một chút rồi chậm rãi nói tiếp:

- Trong võ lâm thường đồn đại pho Quỳ hoa bảo điển của một cặp vợ chồng hợp tác, nhưng hai vị cao nhân tiền bối này họ tên gì thì không khảo cứu và đâu mà biết rõ được. Có thuyết nói họ tên người đàn ông có chữ Quỳ và người đàn bà có chữ Hoa. Vì thế mà kêu bằng Quỳ hoa bảo điển. Nhưng chỉ là lời phỏng đoán. Có điều ai nấy đều nói đôi vợ chồng này ban đầu mối ân ái rất mật thiết. Sau vì sáng tác bí lục này mà thành ra xích mích. Hai vợ chồng nhà này soạn bộ Quỳ hoa bảo điển vào hồi tráng niên cường lực. Võ công đang độ tối cao như vầng thái dương lên tới giữa trời. Sau khi xảy chuyện xích mích rồi cả hai ông bà đi ẩn lánh, không thấy đâu nữa. Pho bí lục võ công cũng chia làm hai bộ. Bộ của ông chồng gọi là Càn kinh. Bộ của bà vợ kêu bằng Khôn kinh.

Lệnh Hồ Xung nói:

- Té ra Quỳ hoa bảo điển chia làm hai bộ Càn, Khôn. Ðến nay vẫn bối mới được nghe lão tiền bối nói là lần đầu.

Phương Chứng nói:

- Pho kinh chia làm Càn, Khôn là do một số người trong võ lâm nói vậy. Nhưng thuyết khác lại bảo Quỳ hoa bảo điển chia làm hai bộ là "Thiên thư" và "Ðịa thư". Lại có người kêu bằng "Dương lục" và "Âm lục". Nói tóm lại nguyên bản sách này không có nhan đề rõ rệt mà người sau tự ý đặt ra tên gọi. Hơn hai trăm năm nay, vụ này kể ra cũng kỳ ở chỗ thủy chung chưa một người nào được đọc cả hai bộ Càn kinh và Khôn kinh này để dung hợp những võ công trong bảo điển. Nếu bảo là không có cơ duyên thì cũng không đúng hẳn, vì hơn trăm năm trước đây cả hai bộ Càn, Khôn đều lọt vào tay hạ viện chùa Thiếu Lâm ở xã Bồ Ðiền tỉnh Phúc Kiến. Khi đó phương trượng chùa Thiếu Lâm ở Bồ Ðiền là Hồng Diệp thiền sư, một nhân vật đại trí tuệ không ai bì kịp. Theo chỗ hiểu biết võ công của lão nhân gia thì lão nên chú giải hai phi kinh Càn, Khôn mới phải. Nhưng theo lời đệ tử của Hồng Diệp thiền sư thì lão nhân gia vẫn chưa chú giải toàn pho.

Lệnh Hồ Xung nói:

- Chắc nội dung pho bảo điển này sâu xa và ảo diệu vô cùng, nên Hồng Diệp thiền sư dù là nhân sĩ thông minh tài trí cũng khó lòng lĩnh hội được toàn pho.

Phương Chứng gật đầu đáp:

- Ðúng thế! Lão tăng cùng Xung Hư đạo huynh đều vô duyên chẳng có phước lấy được bảo điển vào tay. Nếu không thì dù chẳng dám nói đến luyện tập công pho trong bảo điển nhưng ít ra cũng coi cho biết những bí quyết cao thâm khôn lường trong sách thế nào đặng thỏa lòng mong ước.

Xung Hư tủm tỉm cười nói:

- Ðại sư lại động lòng trần tục rồi! Chúng ta là những người học võ không lấy được bảo điển chẳng nói làm chi, khi nó đã lọt vào tay thì nhất định bỏ ngủ quên ăn để nghiên cứu xem may ra có lãnh hội được chút nào chăng. Trường hợp này sẽ đưa chúng ta đến chỗ lầm lỡ của thanh tu mà chuốc lấy sự phiền não vào người. Chúng ta vô duyên không được thấy nó mà thực ra là phước cho mình đó.

Phương Chứng cười ha hả nói:

- Ðạo huynh nói phải lắm! Lão tăng chưa hết lòng trần tục, thật mắc cỡ quá.

Nhà sư quay lại bảo Lệnh Hồ Xung:

- Theo lời tương truyền của những bậc cố lão thì những võ công về cơ bản chép trong Càn kinh và Khôn kinh theo một đường lối khác lạ. Chẳng những khác nhau mà còn phản lại nhau nữa. Người ta còn đồn hai vị sư huynh, sư đệ phái Hoa Sơn ngày trước đã có cơ duyên đến làm tân khách chùa Thiếu Lâm ở Bồ Ðiền. Không hiểu trong trường hợp nào, hai vị đã được coi Quỳ hoa bảo điển.

Lệnh Hồ Xung bụng bảo dạ:

- Quỳ hoa bảo điển đã thuộc quyền sở hữu của chùa Thiếu Lâm ở Bồ Ðiền thì dĩ nhiên người ta giữ kín chẳng khi nào để hở ra cho người ngoài thấy. Vậy mà hai vị sư huynh, sư đệ tiền bối phái Hoa Sơn coi được, tức là coi lén. Có điều Phương Chứng muốn dùng lời lẽ lịch sự nên không đụng đến chữ coi lén.

Phương Chứng lại nói:

- Hai vị trong lúc thảng thốt không kịp đồng thời coi toàn pho, liền chia ra mỗi vị đọc một bộ. Sau trở về Hoa Sơn hai vị mới tham khảo nghiên cứu.

Nhà sư dừng lại một chút rồi nói tiếp:

- Không ngờ hai vị đem yếu quyết trong bảo điển ra chứng nghiệm thì lại thành đầu ngô mình sở, chẳng ăn nhập gì với nhau hết. Hai vị càng nói càng như kèo đục vênh, chẳng vào ngàm với nhau chút nào.

Lệnh Hồ Xung hỏi:

- Như vậy rồi hai vị đi đến kết quả thế nào?

Phương Chứng đáp:

- Cả hai vị đều cho là đối phương đọc lộn sách, chỉ có mình mới được coi đúng chân kinh. Hai vị đi tới chỗ mỗi lúc một xa nhau rồi mỗi vị tự luyện lấy những yếu quyết mà mình coi được. Do đó phái Hoa Sơn chia làm hai phe Khí tông và Kiếm tông.

Phương Chứng thở dài nói tiếp:

- Hai vị nguyên là sư huynh, sư đệ chẳng khác tình cốt nhục đồng bào, sau biến thành thù nghịch.

Lệnh Hồ Xung hỏi:

- Có phải hai vị sư huynh, sư đệ phái Hoa Sơn đó là Mẫn Túc và Chu Tử Phong tiền bối không?

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau