TIẾU NGẠO GIANG HỒ

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Tiếu ngạo giang hồ - Chương 151 - Chương 155

Chương 151: Núi Thiếu Thất, quần hùng bị hãm

Núi Thiếu Thất, quần hùng bị hãm

Sáu anh em Ðào cốc lục tiên mạnh ai nấy nói rồi cũng chạy vào hậu viện.

Lệnh Hồ Xung cùng Tổ Thiên Thu, Lão Ðầu Tử, Huỳnh Bá Lưu ra khỏi sương phòng rồi xoay tay đóng cửa lại.

Quần hào kẻ qua người lại vào sục tìm mọi chỗ trong chùa Thiếu Lâm.

Sau một lúc, người đến báo cáo không ngớt ai cũng nói là trong chùa không có một vị hòa thượng nào, cả bọn thủ tự thắp đèn nhang cũng không biết đi đâu hết sạch.

Lại có người báo:

- Những kinh sách cùng dụng cụ đều chuyển đi nơi khác, cả mâm bàn bát đĩa cũng không còn lấy một chiếc.

Skip in 7...Ad finishes in 01 seconds

Lại có người báo:

- Củi đuốc, gạo, nước, dầu, mỡ trong chùa không còn một thứ gì. Cả đến rau cỏ ngoài vườn cũng nhổ đem đi hết sạch sành sanh.

Lệnh Hồ Xung nghe mọi người báo cáo, cúi đầu ngẫm nghĩ chàng tự hỏi:

- Quần tăng chùa Thiếu Lâm đã thu xếp chu chuẩn đến thế, cả cây rau ngọn cỏ còn không bỏ lại thì dĩ nhiên Doanh Doanh cũng bị rời đi nơi khác rồi. Thiên hạ bao la bát ngát, biết đi đâu tìm nàng bây giờ?

Thời khắc trôi qua đã hơn một giờ, hai trăm hào sĩ sục tìm hàng trăm ngàn phòng ốc chùa Thiếu Lâm không còn sót chỗ nào, cả dưới gầm thần tượng hay phía sau những tấm biển cũng lục soát hết, mà đến mảnh giấy chữ cũng không còn.

Có người nhơn nhơn ra chiều đắc ý lên tiếng:

- Phái Thiếu Lâm là một danh môn đại phái thứ nhất trong võ lâm mà vừa nghe tin bọn ta tới nơi đã phải trốn biệt tích. Thật là một chuyện cả trăm ngàn năm chưa từng thấy bao giờ.

Có người nói:

- Chuyến này chúng ta oai phong hiển hách, hẳn từ nay người võ lâm không dám coi thường nữa.

Có người cất tiếng hỏi:

- Ðuổi được bọn hòa thượng chùa Thiếu Lâm dĩ nhiên là oai lắm, nhưng còn Thánh cô thì sao? Chúng ta tới đây vì mục đích đón tiếp Thánh cô, chứ có phải đến đây đuổi sư đâu?

Quần hào nghe nói câu này ai nấy vẻ mặt buồn thiu, đưa mắt nhìn Lệnh Hồ Xung để xem chàng chỉ thị thế nào.

Lệnh Hồ Xung lên tiếng:

- Vụ này ngoài sự tiên liệu của chúng ta. Có ai ngờ quần tăng chùa Thiếu Lâm lại bỏ chùa đi hết. Công việc bây giờ phải làm thế nào tại hạ chưa có chủ ý. Vị nào có cao kiến gì chăng?

Huỳnh Bá Lưu nói:

- Theo ý kiến thuộc hạ thì tìm Thánh cô mới là việc khó còn tìm nhà sư chùa Thiếu Lâm là việc dễ hơn. Tăng chúng chùa này có đến hàng ngàn thì dù họ có trốn tránh không thò mặt ra cũng chẳng được bao lâu. Chúng ta chỉ cần kiếm thấy một nhà sư là sẽ hỏi ra được phương gia Thánh cô ở đâu.

Tổ Thiên Thu nói:

- Huỳnh huynh nói phải đó. Chúng ta hãy ở lại trong chùa này. Chẳng lẽ quần đệ tử phái Thiếu Lâm bỏ cả cơ nghiệp ngàn năm để mặc chúng ta cư trú hay sao? Chắc bọn họ phải trở về lấy chùa lại. Khi đó chúng ta sẽ hỏi họ xem Thánh cô lạc lõng nơi đâu?

Có người nói:

- Hỏi họ về tin tức Thánh cô ư? Khi nào họ chịu nói?

Lão Ðầu Tử nói:

- Gọi là hỏi han cho có vẻ lịch sự mà thôi thực ra thì bức bách họ phải cung xưng. Vì vậy mà chúng ta có thấy nhà sư nào thì chỉ bắt chứ không được giết. Nếu bắt được bảy tám người hoặc mười người thì lo gì không hỏi cho ra được?

Lại có người lên tiếng:

- Nếu những nhà sư này quật cường nhất định không nói thì làm thế nào?

Lão Ðầu Tử đáp:

- Cái đó dễ lắm mà! Chúng ta sẽ xin Lam giáo chủ thả những con thần long, thần vật vào trong người họ thì lo gì họ chẳng thổ lộ chân tình?

Mọi người đều khen phải.

Ai nấy đã biết những thần long, thần vật của Lam giáo chủ nói đây là những loài rắn độc, trùng độc của Lam Phượng Hoàng, giáo chủ Ngũ Ðộc giáo. Những độc vật này thả vào người để chúng cắn cho thì thật là đau khổ ghê gớm hơn hết các cực hình khác.

Lam Phượng Hoàng tủm tỉm cười nói:

- Các vị hòa thượng chùa Thiếu Lâm đã luyện lâu ngày e rằng những thiên long thần vật của tại hạ chưa chắc đã kiềm chế được bọn họ.

Lệnh Hồ Xung nghĩ thầm:

- Bất tất phải lạm dụng đến những hình phạt nặng nề. Bọn mình mà đem hết lực lượng bắt lấy độ một trăm nhà sư chùa Thiếu Lâm. Mấy trăm mạng đổi một chắc họ phải buông tha Doanh Doanh.

Bỗng nghe một thanh âm rất vang dội cất lên:

- Hàng nửa ngày trời chưa được ăn thịt, đói đến ngã người mà trong chùa chẳng thấy một nhà sư nào nếu không thì bắt lấy một người da nhỏ thịt cũng có thể lót dạ được một bữa.

Người nói đó thân thể cao lớn. Hắn chính là Bạch Hùng trong Mạc Bắc Song Hùng.

Quần hào đã biết hắn cùng một vị hòa thượng nữa là Hắc Hùng thích ăn thịt người, tuy nghe nói vậy không khỏi ớn da gà, nhưng thực ra quần hào lên đến núi Thiếu Thất đã mấy giờ rồi không được ăn uống đều bụng đói miệng khát.

Huỳnh Bá Lưu nói:

- Ðây không phải là phái Thiếu Lâm dùng kế kiên gì gì thánh chi chi đó.

Tổ Thiên Thu nói:

- Kiên bích thanh dã.

Huỳnh Bá Lưu nói:

- Phải rồi! Họ mong chúng ta ở trong chùa gặp cảnh vườn không nhà trống chẳng lấy gì mà ăn tất phải rút lui xuống núi. Nhưng việc thiên hạ có phải chuyện dễ dàng thế đâu?

Lệnh Hồ Xung hỏi:

- Không hiểu Huỳnh bang chúa có cao kiến gì?

Huỳnh Bá Lưu đáp:

- Một mặt chúng ta phái anh em xuống núi thám thính xem bọn tăng chúng chùa Thiếu Lâm đi về phương nào? Một mặt phái người đi tìm lương thực. Còn số đông ở lại trong chùa ôm... ôm cái gì đợi thỏ, để bọn đại hòa thượng tự... tự cái gì vào tròng.

Lão muốn nói: "Ôm cây đợi thỏ lao đầu vào tròng". Lão Huỳnh bang chúa này bản tính thích dùng thành ngữ mà lại chỉ nhớ lõm bõm, nên lúc nói ra chẳng trơn tru chút nào.

Lệnh Hồ Xung nói:

- Như thế là phải. Vậy Huỳng bang chúa truyền lệnh xuống, phái năm trăm anh em tinh minh mẫn cán đi tản mát ngoài giang hồ để nghe ngóng tăng chúng chùa Thiếu Lâm lạc lõng nơi đâu, cùng mua lương thực đem về. Xin Huỳng bang chúa lo liệu việc này.

Huỳnh Bá Lưu vâng lời trở gót đi ngay.

Lam Phượng Hoàng cười nói:

- Huỳng bang chúa đi lo liệu cho mau không thì hai vị Bạch Hùng, Hắc Hùng của chúng ta đói quá rồi, biết lấy gì để nuốt vào bụng?

Huỳnh Bá Lưu cười nói:

- Lão phu cũng hiểu thế. Nhưng Mạc Bắc Song Hùng có đói đến chết người cũng chẳng dám đụng tới một đầu ngón tay của Lam giáo chủ.

Tổ Thiên Thu thấy hai trăm vị hào sĩ sục tìm trong chùa đã tụ tập đông đảo, liền nói:

- Trong chùa không có người nào rồi. Bây giờ xin các vị lại vất vả phen nữa là đi coi hết mọi chỗ xem có điều chi khác lạ chăng, biết đâu chúng ta chẳng tìm được một chút manh mối.

Quần hào dạ ran rồi chia nhau đi các ngả tra xét.

Lần này không phải đi kiếm người mà là đi dò tìm manh mối.

Họ moi móc hết xó nhà kẽ vách lại đào cả gạch lên tưởng chừng tường đổ vách xiêu, tượng thần Bồ tát cũng muốn lung lay.

Lệnh Hồ Xung ngồi trên chiếc bồ đoàn trong Ðại Hùng bảo điện, thấy tượng phật Như Lai, bảo tướng nghiêm trang, nét mặt vẫn tỏ vẻ từ bi nghĩ bụng:

- Phương Chứng phương trượng quả nhiên là bậc cao tăng đắc đạo. Ðại sư biết bọn mình kéo tới đông quá thà là chịu để thương tổn đến thanh danh phái Thiếu Lâm, chứ không muốn dẫn quần tăng xuất chiến để tránh khỏi một trường huyết kiếp trầm trọng. Nhưng sao lại sát hại hai vị sư thái Ðịnh Nhàn và Ðịnh Dật. Vậy những người hạ thủ chắc chỉ là mấy nhà sư hung dữ chứ không phải chủ ý của phương trượng đại sư. Ta nên hiểu thiện ý của Phương Chứng đại sư chứ không nên thống xuất quần hào đi kiếm chúng quần tăng chùa Thiếu Lâm để làm khó dễ. Còn việc cứu Doanh Doanh ta sẽ tìm biện pháp khác mới được.

Ðột nhiên một trận gió Bắc từ cửa điện thổi vào hất tung bay bức rèm che trước thần tượng. Thế gió rất mãnh liệt. Tro trong lò hương bị bốc lên khắp điện.

Lệnh Hồ Xung bước chân ra trước cửa điện thấy bầu trời bao phủ một làn mây dầy đặc tối đen. Gió bắc ào ào nổi lên.

Chàng lẩm bẩm:

- Sắp có trận mưa tuyết lớn rồi đây.

Chàng chưa kịp nghĩ sang chuyện khác thì từng làn tuyết trên không rớt xuống như hoa bay.

Chàng tự hỏi:

- Trời rét lạnh đến nơi, không hiểu Doanh Doanh có đủ áo ấm chăng? Phái Thiếu Lâm người nhiều thế mạnh lại sắp đặt chu đáo đến thế này mà bọn mình đều là những hạng dũng phu mà muốn cứu mạng Doanh Doanh ra thật là một việc khó khăn vô cùng.

Chàng chắp tay để sau lưng ra ngoài hành lang trước điện, bước lùi rồi lại bước tới. Những hoa tuyết tung bay vào cả đầu tóc mặt mũi chân tay và đầy áo chàng rồi lại tan ngay.

Lệnh Hồ Xung chợt nhớ ra điều gì, miệng lẩm bẩm:

- Ðịnh Nhàn sư thái lúc lâm tử, tuy đã bị thương trầm trọng đến thế mà tinh thần vẫn tỉnh táo, không hoảng loạn chút nào. Sao sư thái lại yêu cầu ta giữ chức chưởng môn phái Hằng Sơn? Ðệ tử phái này không một gã đàn ông. Ta còn nghe nói những bậc chưởng môn đời từ trước đều là nữ ni. Bây giờ một mình ta là trai thì làm chưởng môn phái Hằng Sơn thế nào được? Tin này đồn đại ra ngoài há chẳng khiến cho các hảo hán trên chốn giang hồ bật cười đến trẹo quai hàm? Hỡi ơi! Ta đã nhận lời với Ðịnh Nhàn sư thái rồi, dĩ nhiên chẳng thể nào nuốt lời được. Thôi đành việc ta ta làm, ai cười mặc ai. Các hoàng đế đều là đàn ông cả, nhưng Võ Tắc Thiên muốn làm nữ hoàng đế là làm thì đã chết ai?Lệnh Hồ Xung nghĩ tới đây bất giác hào khí nổi lên bồng bột.

Giữa lúc ấy bỗng nghe từ lưng chừng sườn núi văng vẳng có tiếng la ó vọng tới.

Chẳng mấy chốc quần hào bên ngoài chùa đều dứt lác om sòm.

Lệnh Hồ Xung trong lòng kinh hãi rảo bước ra cửa chùa thì thấy Huỳnh Bá Lưu mặt đầy máu tươi chạy về. Trên vai lão còn cắm một mũi tên đuôi có tra lông rung động không ngớt.

Lão lớn tiếng la:

- Minh chủ!... Ðịch nhân... canh giữ ở dưới chân núi rồi. Thế là.. chúng ta tự lao... tự lao đầu vào tròng.

Lệnh Hồ Xung thất kinh hỏi:

- Có phải các nhà sư chùa Thiếu Lâm không?

Huỳnh Bá Lưu đáp:

- Không phải hòa thượng mà là người phàm tục. Tổ mẹ nó! Bọn thuộc hạ xuống đi chưa được một dặm liền bị bắn tên như mưa, làm chết mất mười mấy anh em và bị thương có khi đến bảy tám chục người chứ không phải ít. Quần hùng ngoài cổng chùa đang nhốn nháo cả lên. Ai nấy đều đòi xuống núi để quyết tử chiến với họ.

Lệnh Hồ Xung lại hỏi:

- Ðịch nhân thuộc môn phái nào? Huỳnh bang chúa có coi ra được chút manh mối nào không?

Huỳnh Bá Lưu đáp:

- Bọn thuộc hạ không thể tới gần địch nhân để chiến đấu. Tổ mẹ nó! Chúng bắn tên nỏ cực kỳ lợi hại, thuộc hạ chưa coi rõ được hình thù bọn rùa đen đó thế nào thì đã bọ ngay một mũi tên bắn trúng.

Tổ Thiên Thu nói:

- Xem chừng phái Thiếu Lâm cố ý bày đặt cạm bẫy, dùng kế bắt ba ba trong rọ.

Lão Ðầu Tử ngắt lời:

- Bắt ba ba trong rọ là cái cóc gì? Nói như vậy há chẳng hóa ra tuyên dương nhuệ khí cho địch, để tự hủy diệt oai phong của mình? Cái này là... là kế "dẫn địch vào sâu trọng địa".

Tổ Thiên Thu nói:

- Ðược lắm! Dù là kế dụ địch vào sâu trọng địa, nhưng chúng ta đã vào rồi thì còn nói gì được nữa? Bọn hòa thượng, đạo sĩ kia muốn chúng ta chết đói ở trên núi Thiếu Thất này.

Bạch Hùng lớn tiếng la:

- Họ làm vậy chưa chắc đã được. Vị nào muốn cùng tại hạ xông thẳng xuống chân núi?

Lập tức có đến hơn ngàn người đồng thanh hưởng ứng.

Lệnh Hồ Xung ngăn lại:

- Khoan đã! Ðối phương tên bắn như mưa, chúng ta cần nghĩ kế hoạch đối phó để tránh khỏi sự thương tổn vô ích.

Kế Vô Thi nói:

- Tại hạ có ý kiến muốn đưa ra là trong chùa này chẳng có một cái gì, nhưng bồ đoàn thì còn đến mấy ngàn chiếc...

Câu này thức tỉnh mọi người. Ai nấy đều reo lên:

- Phải đó chúng ta dùng những cái ấy làm lá mộc thì thật là tuyệt!

Mấy trăm người liền xông vào chùa khuân bồ đoàn liệng ra ngoài.

Lệnh Hồ Xung la lên:

- Các vị cầm lấy bồ đoàn đỡ tên rồi chúng ta xuống núi.

Kế Vô Thi hỏi:

- Thưa minh chủ! Sau khi xuống núi chúng ta tụ tập ở đâu? Rồi làm gì? Dùng biện pháp nào để giải phóng Thánh cô? Bây giờ nên bàn trước đi!

Lệnh Hồ Xung đáp:

- Phải đó! Kế huynh đã nhận thấy lúc lâm sự tại hạ chẳng có chủ trương gì hết, thì làm minh chủ thế nào được? Theo ý kiến tại hạ thì sau khi xuống núi chúng ta hãy tạm thời giải tán đâu về đấy rồi chia nhau đi các ngả để điều tra xem Thánh cô lạc lõng nơi đâu. Hễ được tin gì sẽ thông báo cho nhau và đặt kế hoạch cứu viện.

Kế Vô Thi nói:

- Ðành phải thế vậy!

Rồi hắn đem ý kiến của Lệnh Hồ Xung lớn tiếng tuyên bố cho mọi người hay.

Nhà sư ăn thịt người Hắc Hùng la lên:

- Bọn thầy chùa trọc đầu này thật là khả ố! Chúng ta cầm mớ lửa đốt chùa đi rồi sẽ xông ra cùng bọn chúng quyết sống mái.

Quần hào đồng thanh reo lên:

- Phải đấy!

Lệnh Hồ Xung xua tay nói:

- Hiện giờ Thánh cô còn bị họ kiềm chế, chúng ta không nên lỗ mãng để làm hại cho Thánh cô.

Mọi người nghĩ lại thấy chàng nói đúng, liền đồng thanh đáp:- Phải đấy! Vậy chúng ta hãy tiện nghi cho họ.

Lệnh Hồ Xung lại bảo Kế Vô Thi:

- Kế huynh! Bây giờ cần điều động anh em xông ra thế nào nhờ Kế huynh sắp đặt.

Kế Vô Thi thấy Lệnh Hồ Xung quả không đủ tài thống lĩnh quần hào để đối phó với tình thế trong cơn nguy biến hắn liền dõng dạc tuyên bố:

- Các vị bằng hữu hãy nghe đây! Minh chủ có lệnh cho chúng ta chia làm tám lộ: Ðông, Tây, Nam, Bắc và Ðông Nam, Tây Nam, Ðông Bắc, Tây Bắc để xuống núi. Chúng ta chỉ mong sao xông ra khỏi trùng vi không nên giết hại nhiều người.

Ðoạn hắn điều động chia các bang phái theo phương hướng thành tám lộ, mỗi lộ có đến gần ngàn người.

Lệnh Hồ Xung nói:

- Mé chính Nam là đường lớn để lên núi có nhiều địch quân hơn hết. Tổ huynh, Lão huynh, chúng ta theo đường chính Nam xuống núi trước kiềm chế địch nhân để anh em các lộ ung dung xông ra khỏi vòng vây.

Kế Vô Thi nói:

- Hay lắm! Lam giáo chủ! Chúng ta tạm chia tay sẽ có ngày tái ngộ sau này.

Lam Phượng Hoàng cười đáp:

- Sao đã từ biệt vội thế? Bản giáo chủ cũng ra cửa chính Nam đây.

Kế Vô Thi mỉm cười nói:

- Lam giáo chủ đã có giống bách binh hộ vệ anh em sẽ được ỷ vào hồng phúc của giáo chủ.

Lệnh Hồ Xung rút kiếm cầm tay, chàng không dùng bồ đoàn rảo bước xuống núi.

Quần hào thấy chàng đi tiên phong đều reo hò trợ oai rồi chia ra tám ngả xuống núi. Nguyên lên núi không đủ tám đường.

Ban đầu quần hào còn chia làm tám lộ, sau như ong vỡ tổ chạy tứ lung tung khắp chỗ.

Lệnh Hồ Xung đi được vài dặm, bỗng nghe tiếng thanh la vang lên rồi đột nhiên từ trong rừng cây tên bắn ra như mưa. Chàng đã phòng bị từ trước liền sử "phá khí thức" trong phép "Ðộc cô cửu kiếm" để gạt tên bắn tới trước mặt, chân chàng tiếp tục cất bước không ngớt xông về phía trước.

Bỗng nghe phía sau có người "ối" lên một tiếng.

Lam Phượng Hoàng bị trúng tên vào chân trái và ngực bên trái. Nàng ngã lăn ra đất.

Lệnh Hồ Xung vội xoay mình lại đỡ nàng dậy nói:

- Tại hạ xin bảo vệ giáo chủ xuống núi.

Lam Phượng Hoàng đáp:

- Minh chủ bất tất phải quan tâm đến tại hạ. Minh chủ... lo cho mình xuống núi là việc khẩn yếu hơn.

Lúc này vũ tiễn vẫn bay rợp bắt tới vù vù.

Lệnh Hồ Xung múa kiếm đỡ gạt, bao nhiêu tên đều bị rớt hết.

Lệnh Hồ Xung tay trái nắm lưng Lam Phượng Hoàng chạy xuống núi.

Bỗng nghe một tiếng quát vang! Một thanh đại đao và hai cây thiết trượng chia hai bên tả hữu phóng tới.

Lệnh Hồ Xung vung trường kiếm quét ngang một cái. Ba tiếng choang choảng rít lên, ba cây binh khí bên địch đều rớt bị xuống đất.

Lệnh Hồ Xung chạy thêm được vài trượng, lại nghe tiếng gió réo bên tai.

Ba cây trường thương từ phía sau đâm tới.

Lệnh Hồ Xung phải dắt dìu Lam Phượng Hoàng nên chạy nhảy không tiện. Chàng đành hươi kiếm đỡ gạt.

Chợt nghe Lão Ðầu Tử rú lên một tiếng ở phía sau. Hiển nhiên lão bị thương rồi.

Lệnh Hồ Xung quay đầu nhìn lại thấy Tổ Thiên Thu và Kế Vô Thi chạy ngược trở lại để cứu Lão Ðầu Tử. Chàng hoang mang không quyết định được nên chạy xuống núi hay quay lại tiếp ứng cho mọi người.

Bỗng nghe thanh âm một cô gái quát lên:

- Lệnh Hồ Xung! Mỗi ngày ngươi một thành đốn mạt!

Lệnh Hồ Xung giật mình kinh hãi quay đầu nhìn lại thì thấy người nói đó rõ ràng là tiểu sư muội Nhạc Linh San. Mặt nàng xám xanh ra chiều phẫn nộ đến cực điểm. Một người khôi vĩ bảnh trai đứng sững bên nàng chính là Lâm Bình Chi.

Lệnh Hồ Xung vừa kinh hãi vừa vui mừng. Chàng cất tiếng hỏi:

- Tiểu sư muội! Sư muội không việc gì ư? Lâm sư đệ vẫn mạnh giỏi chứ?

Nhạc Linh San hắng giọng một tiếng rồi hỏi lại:

- Ai là sư đệ, sư muội ngươi? Ngươi thống lĩnh bọn yêu tà đến quấy nhiễu Thiếu Lâm bảo tự mà còn học đòi làm người nữa ư?

Lệnh Hồ Xung khác nào bị giáng một chùy vào ngực, chàng nghĩ thầm:

- Công việc bữa nay chẳng còn cách nào giải thích được nữa mà thực ra cũng không nên giải thích. Trong con mắt mọi người phái Hoa Sơn những hành vi của mình đã thành vô pháp, vô thiên đến cực độ.

Nhạc Linh San vung trường kiếm lên quát:

- Lệnh Hồ Xung bữa nay các môn phái bên chính giáo đã bao vây núi Thiếu Thất chẳng khác gì tường đồng vách sắt. Bọn tà ma ngoại đạo các ngươi đừng hòng trốn thoát. Ngươi muốn xuống núi thì trước hết vượt qua cửa ải này đã.

Lệnh Hồ Xung quay đầu nhìn lại thì thấy bọn theo mình bất quá còn độ năm sáu chục người mà tiếng chiến đấu vang trời nổi lên tứ phía. Chàng lại đảo mắt nhìn quanh thì thấy bên địch nào toán áo xanh, nào đội áo vàng. Có đội tay đeo băng đỏ, có đội đầu quấn khăn trắng. Cơ nào đội ấy hàng ngũ chỉnh tề, trận thế nghiêm minh. Còn bọn hào sĩ giang hồ bên mình thì mạnh ai nấy đánh, xông xáo bừa bãi chạy loạn xà ngầu. Chẳng cần phải nhìn lâu thì thế thành bại cũng đã rõ rệt.

Bỗng trong đầu óc chàng thoáng một ý niệm:

- Phái Thiếu Lâm quả đã bài binh bố trận, tụ tập các môn phái phe chính giáo để cố tình diệt bọn mình ở trên núi Thiếu Thất này. Các anh em khó mà thoát khỏi tai ách. Mình bất quá cũng là một xác chết trong đống thây ma mà thôi.

Nghĩ tới đây, chàng lại tự nhủ:

- Ta chết chẳng có chi đáng tiếc, có điều Doanh Doanh vĩnh viễn không tài nào cứu ra được mà ta lại có bổn phận phải cứu nàng.

Bốn mặt tiếng đao thương chát chúa lẫn với tiếng chém giết, tiếng rú thê thảm, tiếng quát tháo om sòm nổi lên không ngớt.

Chàng nghiến răng nói:

- Nhạc cô nương! Nếu cô nương không buông tha cho tại hạ xuống núi thì tại hạ đành đắc tội với cô nương.

Nhạc Linh San tức giận quát hỏi:

- Ngươi định động thủ với ta chăng?

Lệnh Hồ Xung đáp:

- Tại hạ chỉ cần xuống núi chứ không muốn động thủ với cô nương.

Nhạc Linh San nói:

- Những tay hảo thủ các phái Tung Sơn, Thái sơn, Hành Sơn, Hoa Sơn đều đã đến đây. Ngoài ra phái Thiếu Lâm còn mời không biết bao nhiêu anh hùng hảo hán khắp thiên hạ nữa. Ngươi chạy không thoát được đâu, chi bằng đầu hàng đi là hơn. Ta sẽ năn nỉ gia gia...

Ðột nhiên sau lưng nàng có người xuất hiện, lớn tiếng quát:

- Lệnh Hồ Xung! Ngươi chưa quăng kiếm chịu trói thì còn đợi đến bao giờ?

Người này chính là Quân Tử Kiếm Nhạc Bất Quần, chưởng môn phái Hoa Sơn.

Lệnh Hồ Xung thấy sư phụ tới, bất giác chấn động tâm thần. Dưới oai quyền của sư phụ, chàng không dám nói gì nữa, một tay đỡ Lam Phượng Hoàng, chàng trở gót chạy ngược lên núi.

Nhạc Bất Quần hươi trường kiếm phóng tới nhằm đâm vào sau lưng chàng.

Lệnh Hồ Xung đề tụ nội lực chạy như bay lên núi.

Nhạc Bất Quần phóng luôn ba chiêu mà thủy chung vẫn không trúng chỉ cách người chàng không đầy một thước.

Lệnh Hồ Xung tuy tay trái bận dắt díu Lam Phượng Hoàng, song nội lực chàng dư dật không để cho sư phụ đuổi kịp.

Nhạc Bất Quần cả giận, lão hít mạnh một hơi chân khí rồi vận động Tử hà thần công tung mình vọt đi. Lão phóng trường kiếm như theo sao đuổi nguyệt, uy thế mãnh liệt vô cùng, kình phong rít lên veo véo nhằm đâm vào sau lưng Lệnh Hồ Xung.

Lệnh Hồ Xung không muốn dùng trường kiếm đón đỡ mà chỉ đề tụ chân khí nhảy tung người lên núi. Chàng cảm thấy khí lạnh căm căm xông vào người mình, liền tự nhủ:

- Liệu ta có tránh thoát được chiêu kiếm này không? Nếu ta phải chết thì thà chết dưới lưỡi kiếm của sư phụ còn hơn là để cho kẻ khác hạ sát.

Giữa lúc ấy, chân trái chàng đã đặt xuống đất, bỗng nghe đánh "choang" một tiếng vang ở sau lưng.

Chương 152: Toan thoát hiểm, quần hùng thất bại

Toan thoát hiểm, quần hùng thất bại

Ðào Hoa Tiên nói:

- Sau lưng cũng được mà trước mặt cũng không sao. Chúng ta thử lật lên coi.

Ðào Diệp Tiên và Ðào Thực Tiên đồng thanh nói:

- Phải đấy!

Ba người cùng đưa tay ra toan lôi pho thần tượng ra, Lệnh Hồ Xung vội la lên:

- Không được đâu! Ðây là tượng Ðạt Ma lão tổ.

Chàng biết Ðạt Ma lão tổ là tổ sư chùa Thiếu Lâm và là Thủy tổ võ học Trung Nguyên. Vì thế mà võ học của chùa Thiếu Lâm ở ngôi lãnh tụ trên chốn giang hồ. Trải mấy trăm năm võ học vẫn không suy đồi là nhờ ở môn phái Ðạt Ma vẫn có người kế tiếp. Hồi ấy Ðạt Ma lão tổ quay mặt vào vách chín năm rồi thành tay đại giác ngộ, nên trong chùa có thần tượng quay mặt vào vách.

Bọn Ðào Hoa Tiên đã nổi dã tính, khi nào còn đếm xỉa đến lời kêu gọi của Lệnh Hồ Xung. Ba người nhất tề vận động kình lực mạnh quá ngàn cân. Bỗng nghe một hồi lách cách vang lên. Tượng Ðạt Ma đã kéo lên di chuyển ra chỗ khác.

Ðột nhiên bảy người cùng la lên một tiếng, vì thấy một tấm thiết bản từ từ đưa lên lộ ra một cái động lớn.

Tấm thiết bản quá lâu ngày đã han rỉ dính chặt bị sức mạnh của bọn Ðào Hoa Tiên ba người kéo ra bật lên những tiếng lách cách chói tai.

Ðào Chi Tiên reo lên:

- Quả nhiên có huyệt động! Quả nhiên có huyệt động!

Ðào Căn Tiên nói:

- Ta phải vào lôi sáu chú chuột ra mới được.

Hắn cúi đầu chuồn ngay vào trong động.

Bọn Ðào Căn Tiên năm người khi nào chịu thua? Chúng tới tấp nhảy vào tranh tiên.

Dường như huyệt động rất lớn. Sáu người vào động rồi, tiếng bước chân mỗi lúc một xa.

Nhưng thoáng cái sáu người đã thét lên be be chạy lộn trở ra.

Ðào Chi Tiên nói:

- Trong động tối đen như mực mà sâu vô cùng.

Ðào Diệp Tiên hỏi:

- Ðã tối đen như mực sao còn biết sâu vô cùng? Không chừng thêm mấy bước là cùng đường cũng nên.

Ðào Chi Tiên nói:

- Ðã biết đi thêm mấy bước là cùng đường, sao lại không đi cho tới nơi xem sao?

Ðào Diệp Tiên cãi:

- Tiểu đệ chỉ nói là "cũng nên" chứ không nhất định. Giữa "cũng nên" và "nhất định" khác nhau rất nhiều.

Ðào Chi Tiên hỏi:

- Ðã không nhất định thì còn nói làm chi?

Ðào Căn Tiên nói:

- Làm gì mà om sòm lên thế? Mau đốt hai bó đuốc để tiến vào.

Ðào Thực Tiên hỏi:

- Sao lại chỉ thắp có hai bó đuốc, thắp ba bó có được không?

Ðào Hoa Tiên hỏi theo:

- Ðã thắp ba bó thì sao không thắp bốn bó?

Bọn Ðào cốc lục tiên miệng cãi nhau hoài, nhưng tay hành động rất lẹ. Chỉ trong khoảng khắc họ đã chẻ những chân bàn thắp bốn bó đuốc. Sáu người đã già mà giống tính trẻ nít, tranh nhau cầm đuốc chui vào trong động.

Lệnh Hồ Xung nghĩ thầm:

- Kiểu này thì rõ ràng trong chùa Thiếu Lâm có đường địa đạo bí mật. Ngày trước mình bị hãm ở Cô Sơn Mai trang cũng đã đi qua một đường địa đạo rất dài. Xem chừng Doanh Doanh cũng bị cầm tù trong đường hầm này.

Rồi chàng cũng chui vào trong động chạy thật nhanh để đuổi bọn kia.

Ðường hầm này rất rộng, so với đường hầm ở Mai trang vừa chật hẹp vừa ẩm ướt thật khác xa nhau. Có điều mùi hôi hám trong động rất nặng nề hít vào trong ngực cảm thấy khó chịu.

Lệnh Hồ Xung chạy gấp một lúc thì đuổi kịp Ðào cốc lục tiên.

Bỗng nghe Ðào cốc lục tiên la lên:

- Sáu chú chuột đó sao vẫn chưa thấy? Hay là chúng không chịu vào trong động này?

Ðào Chi Tiên nói:

- Vậy chúng ta trở ra để đê kiếm chỗ khác.

Ðào Cán Tiên nói:

- Chúng ta hãy đi đến tận cùng rồi sẽ trở ra cũng không muộn.

Sáu người lại đi một lúc nữa. Ðột nhiên nghe đánh véo một tiếng. Một cây thiền trượng từ trên không giáng xuống.

Ðào Hoa Tiên chạy trước vội nhảy lùi trở lại đập mạnh vào trước ngực Ðào Thực Tiên.

Bỗng thấy một nhà sư tay cầm thiền trượng đập mạnh vào vách núi bên hữu.

Ðào Hoa Tiên cả giận quát:

- Mẹ kiếp! Thằng trọc này nấp ở đây để ám toán lão gia.

Hắn thò tay chụp vào trong vách núi, chợt nghe đánh véo một tiếng.

Trong vách núi mé tả lại có cây thiền trượng đánh ra. Phát trượng này chặn một đường lùi của Ðào Hoa Tiên.

Ðào Hoa Tiên không có đường thoát đành nhảy về phía trước. Chân trái hắn vừa chấm đất thì vách tường mé hữu lại có cây thiền trượng vọt ra.

Lúc này Lệnh Hồ Xung coi đã rõ ràng. Nhà sư sử cây thiền trượng không phải là người sống, dường như là người bằng sắt được trang trí tuyệt diệu và có cơ quan huy động. Hễ có người đặt chân xuống đất là cơ quan phát động cho thiền trượng đánh ra. Cách hưởng ứng tiến thoái của mỗi phát trượng đều cực kỳ lợi hại và tinh diệu vô cùng.

Bỗng nghe một tiếng choang vang lên! Thanh yêu đao bị cong lại. Nguyên cây thiền trượng rất nặng sức giáng xuống mãnh liệt vô cùng.

Ðào Hoa Tiên kêu "ối" lên một tiếng ngã lăn xuống đất.

Lại thấy một cây thiền trượng đánh xuống.

Ðào Căn Tiên và Ðào Chi Tiên vội rút yên đao ra xông lại cứu Ðào Hoa Tiên. Hai thanh đao đồng thời đưa lên, vì thế giáng của cây thiền trượng đã suy giảm mới chặn lại được không để giáng vào người Ðào Hoa Tiên.

Nhưng một trượng vừa qua, trượng thứ hai lại đến. Bọn Ðào Căn Tiên, Ðào Diệp Tiên, Ðào Thực Tiên nghĩ tới thâm tình cốt nhục đều nhảy xổ tới.

Năm thanh đơn đao lại vung lên để đỡ gạt thiền trượng hai bên vách đánh ra.

Những nhà sư bằng sắt tuy là tử vật sử thiền trượng, nhưng đã được người đương thời tâm cơ ghê gớm bố trí, nếu không phải là những tay tuyệt nghệ phái Thiếu Lâm thì cũng là những vị cao tăng chùa này chỉ điểm, nên những nhà sư bằng sắt phóng trượng ra một cách rất tinh diệu. Còn điểm lợi hại nữa là cánh tay cùng thiền trượng của những nhà sư này đều đúc bằng thép nguyên chất nặng tới mấy trăm cân và điều động bằng cơ quan nên giáng xuống thành những luồng lực đạo mãnh liệt hơn cả những tay cao thủ về nội lực.

Ðào cốc ngũ tiên tuy võ công cao cường nhưng đơn đao đụng vào thiền trượng chẳng khác gì chuồn chuồn lay cột đá.

Chỉ trong khoảnh khắc, cả mấy thanh đơn đao đều bị cong veo.

Sáu người kêu la rầm trời nhưng muốn rút lui thì tiếng gió ở phía sau vèo vèo xô tới, trông ra toàn là bóng thiền trượng. Bằng tiến về phía trước một bước thì lại gặp thêm mấy nhà sư sắt giáp chiến.

Lệnh Hồ Xung thấy cơ nguy lại xem chừng những chiêu thức của những nhà sư bằng sắt cực kỳ tinh diệu, có điều mỗi chiêu đều lộ ra những chỗ sơ hở rất lớn. Chàng liền rút trường kiếm phóng veo véo hai chiêu đâm vào cổ tay những nhà sư sắt.

Hai tiếng choang choảng vang lên. Mũi kiếm đâm trúng huyệt đạo ở cổ tay nhà sư sắt. Tia lửa hơi lóe ra một chút. Thanh trường kiếm bị hất văng trở lại.

Giữa lúc ấy bỗng nghe Ðào Diệp Tiên rú lên một tiếng thật to. Hắn bị thiền trượng đánh trúng ngã lăn xuống đất.

Lệnh Hồ Xung trong lòng đã cực kỳ kinh hãi, thấy vậy cũng rối loạn tâm thần. Chàng thấy bóng thiền trượng lay động, không nghĩ ngợi gì nữa lại phóng hai nhát kiếm chênh chếch đâm tới và trúng vào những chỗ yếu hại trong người nhà sư sắt. Có điều hai chiêu kiếm này cực kỳ huyền diệu chỉ quét một lượt rỉ sắt trước ngực nhà sư.

Trên đỉnh đầu bỗng nghe tiếng gió rít lên, rồi một cây thiền trượng chụp xuống đầu chàng.

Lệnh Hồ Xung giật mình kinh hãi nhảy về phía trước né tránh thì một cây thiền trượng mé tả đã phóng ra.

Ðột nhiên mắt chàng tối sầm lại rồi không nhìn thấy gì nữa.

Nguyên Ðào cốc lục tiên đem vào bốn cây đuốc, nhưng lúc mải đánh nhau với những nhà sư bằng sắt đã đặt xuống đất. Những cây đuốc làm bằng chân bàn cầm thì còn cháy được. Khi đặt xuống đất rồi, chẳng bao lâu là bị tắt ngấm.

Lúc Lệnh Hồ Xung tiến lên trước thì ba cây đã tắt rồi. Chàng tránh khỏi mấy trượng thì cả cây thứ tư tắt nốt.

Võ công của Lệnh Hồ Xung chỉ tinh diệu ở chỗ trông rõ chiêu thức bên địch, khám phá ra chỗ sơ hở. Lúc trước thanh trường kiếm của chàng tuy không điểm ngã được những nhà sư bằng sắt nhưng nhờ tiên liệu trước được thế chiêu của đối phương đánh tới, chỉ lạng người đi một cái là tránh khỏi. Bây giờ tối đen như mực, chàng luống cuống chân tay.

Bỗng thấy vai bên trái đau nhói lên. Người chàng chúi về phía trước.

Tiếp theo chàng nghe thấy những tiếng kêu rú "ối chao" tiếng rên la, tiếng kêu cha gọi mẹ do bọn Ðào cốc ngũ tiên thét ra ầm ầm.

Bọn ngũ tiên đều bị đánh ngã hết rồi.

Lệnh Hồ Xung nằm phục dưới đất, nghe những tiếng gió rít veo véo trên lưng và toàn là tiếng thiền trượng quét tới.

Trong lúc nhất thời chàng bàng hoàng như người trong mộng. Toàn thân không nhúc nhích được, lòng chàng cực kỳ kinh hãi mà không biết làm thế nào.Sau tiếng gió nhẹ đi dần dần thì những tiếng lách cách vang lên không ngớt. Dường như những nhà sư sắt đã trở về nguyên vị.

Bất thình lình trước mắt chàng lóe lên ánh sáng rồi có tiếng người la gọi:

- Lệnh Hồ công tử! Công tử ở chỗ nào?

Lệnh Hồ Xung mừng quýnh líu lưỡi đáp:

- Tại hạ... tại hạ ở đây....

Chàng thấy thanh âm mình yếu ớt quá cơ hồ không tin do miệng mình phát ra.

Chàng vẫn nằm phục dưới đất không dám nhúc nhích.

Bỗng nghe tiếng chân người vang lên. Mấy người đang tiến lại.

Kế Vô Thi la lên một tiếng:

- Úi chà!

Hắn ra chiều kinh dị phi thường.

Lệnh Hồ Xung vội nói:

- Ðừng... đừng tiến lại nữa... Cơ quan lợi hại lắm.

Nguyên bọn Kế Vô Thi chờ lâu không thấy Lệnh Hồ Xung trở lại thì trong lòng nóng nẩy chạy đi tìm. họ phát hiện ra đường địa đạo trong Ðạt Ma đường liền chui vào.

Bây giờ Kế Vô Thi thấy Lệnh Hồ Xung và Ðào cốc lục tiên đều nằm lăn dưới đất, mặt mũi cùng đầu tóc đầy vết máu tươi thì không khỏi kinh hãi.

Tổ Thiên Thu hỏi:

- Lệnh Hồ công tử! Công tử làm sao thế?

Lệnh Hồ Xung nói:

- Phải đứng yên đừng có động đậy chạm vào cơ quan mà khốn.

Tổ Thiên Thu nói:

- Dạ! Tại hạ dùng cây nhuyễn tiên kéo công tử ra được chăng?

Lệnh Hồ Xung đáp thế thì hay lắm.

Tổ Thiên Thu liền tung cây nhuyễn tiên quấn lấy chân trái Ðào Chi Tiên rồi lôi y ra.

Nguyên Ðào Chi Tiên nằm ở ngoài cùng nên Tổ Thiên Thu kéo hắn ra trước. Tiếp theo lão lại vung nhuyễn tiên quấn lấy chân phải Lệnh Hồ Xung, hô lên:

- Xin lỗi minh chủ.

Ðoạn lão kéo chàng ra.

Tổ Thiên Thu tiếp tục theo cách này kéo nốt bọn Ðào cốc ngũ tiên mà vẫn không đụng vào cơ quan nên không bị những nhà sư bằng sắt đặt ở hai bên vách động nhảy ra đả thương người.

Lệnh Hồ Xung lảo đảo đứng lên lại coi thương tích Ðào cốc lục tiên. Cả sáu người đều bị đả thương ở bả vai. May ở chỗ bọn họ đều da dầy thịt bắp lại có nội lực cao thâm cầm cự, nên tuy bị thương khá nặng mà không đến nỗi phải bỏ mạng.

Chỉ trong khoảng khắc bọn Ðào cốc lục tiên hồi tỉnh, lại nói ba hoa khoác lác ngay.

Ðào Căn Tiên không thấy những nhà sư sắt đâu nữa liền nói:

- Mấy nhà sư sắt lợi hại thế mà cũng bị Ðào cốc lục tiên phá tan rồi.

Ðào Hoa Tiên biết điều hơn một chút, không tiện nhận là công lao của mình hết hắn nói:

- Kể ra Lệnh Hồ công tử cũng có đóng góp một phần nhưng công lao y không bằng sáu anh em ta được.

Lệnh Hồ Xung ráng nhịn đau cười nói:

- Cái đó đã hẳn, ai mà bằng Ðào cốc lục tiên được.

Tổ Thiên Thu hỏi:

- Minh chủ, vụ này thế nào đây?

Lệnh Hồ Xung đem tình hình vừa xảy ra lược thuật lại cho mọi người nghe rồi tiếp:

- Chắc Thánh cô cũng bị giam giữ trong đường hầm này. Vậy chúng ta phải nghĩ sao cho ra một kế hoạch để triệt bỏ những người sắt này đi.

Tổ Thiên Thu nhìn Ðào cốc lục tiên nói:

- Té ra những nhà sư bằng sắt chưa phá bỏ được.

Ðào Căn Tiên nói:

- Muốn phá hủy những nhà sư sắt đó phỏng có khó gì? Trong lúc nhất thời ta chưa muốn ra tay mà thôi.

Ðào Thực Tiên nói:

- Phải đó! Ðào cốc lục tiên đi tới đâu là bất luận vật gì cứng rắn đến đâu cũng tan ra đến đó, cường địch nào mà không thắng được?

Kế Vô Thi hỏi:

- Không hiểu những người sắt đó lợi hại thế nào? Cảm phiền Ðào cốc lục tiên tiến vào trước đụng chạm cơ quan để anh em được coi một chuyến cho mở rộng tầm mắt, được chăng?
Ðào cốc lục tiên vừa bị đau khổ khi nào còn chịu tiến vào để lãnh thêm những đòn thiết trượng đánh vào mình.

Lâm vào hoàn cảnh khó bề trốn tránh trách nhiệm Ðào Căn Tiên hỏi:

- Này các vị ạ! Mèo bắt chuột các vị đều thấy rồi, nhưng chuột vờn mèo đã có vị nào trông thấy chưa?

Ðào Diệp Tiên nói tiếp:

- Bọn ta bảy người vừa được coi xong, thật là mở rộng tầm mắt. Suốt đời này mới thấy là một.

Bọn Ðào cốc lục tiên có cái tài là khi gặp bước khó khăn không đối đáp được liền đánh trống lảng để gác chính đề ra một bên.

Lệnh Hồ Xung hỏi:

- Vị nào ra ngoài khuân mấy phiến đá vào đây? cần những phiến đá nặng tới một hai trăm cân.

Ba người liền ra ngoài khuân vào ba phiến đá lớn lấy ở tòa núi giả trong sân chùa Thiếu Lâm, mỗi phiến ít ra nặng tới hai trăm cân.

Lệnh Hồ Xung bê một phiến lên, vận nội lực liệng mạnh vào.

Bỗng nghe một tiếng sầm vang lên! Cơ quan phát động. Hai bên vách lại bật lên những tiếng lách cách. Những nhà sư bằng sắt lại nhảy ra. Bóng trượng veo véo rít lên không ngớt. Mấy cây thiết trượng vung tít lên rất lẹ hồi lâu, rồi những nhà sư sắt lại thụt vào trong vách đá.

Quần hào thấy thế ai cũng chấn động tâm thần, miệng há hốc ra.

Kế Vô Thi nói:

- Thưa công tử! những nhà sư sắt này đều do cơ quan điều khiển. Theo chỗ nhận xét của tại hạ thì sức mạnh của cơ quan chỉ một lúc là hết. Cơ quan có xoay chuyển thì người sắt mới vận động được. Chỉ cần liệng những khối đá lớn vào mấy lần cho lực đạo cơ quan lay chuyển đến độ chót là các nhà sư sắt không vận động được nữa.

Lệnh Hồ Xung nóng ruột cứu Doanh Doanh thoát hiểm liền nói:

- Tại hạ coi những nhà sư bằng sắt vẫn vung thiết trượng như cũ không thấy chậm lại chút nào. Chẳng hiểu thiết trượng còn múa tít được bao nhiêu lấn cơ quan mới hết lực đạo. Nếu thử bảy tám lần nữa thì e rằng trời sáng bạch mất rồi. Vị nào có bảo đao hoặc bảo kiếm cho tại hạ mượn để dùng một lúc.

Một người liền vượt bọn chúng tiến lại rút đao ra khỏi vỏ nói:

- Thanh đao này của tại hạ khá sắc bén, minh chủ thử dùng coi.

Lệnh Hồ Xung thấy người đó mũi cao, mắt sâu, dưới cằm có chòm râu vàng, dường như người bên Tây vực. Chàng đón lấy thanh đao coi thì quả nhiên nó tiết ra khí lạnh ngăm ngăm, không phải là món khí giới tầm thường. Chàng liền nói:

- Ða tạ huynh trưởng đã cho tại hạ mượn thanh bảo đao này để chặt người sắt. Nếu bị sứt mẻ đừng trách tại hạ nhé.

Người kia cười đáp:

- Vì việc đón tiếp Thánh cô thì đến tánh mạng bao nhiêu anh em chẳng đáng tiếc. Ðao kiếm bất quá là thân ngoại chi vật, phỏng có chi đáng kể?

Lệnh Hồ Xung gật đầu tiến về phía trước.

Ðào cốc lục tiên đồng thanh la lên:

- Công tử hãy coi chừng!

Lệnh Hồ Xung lại tiến thêm hai bước.

Véo một tiếng. Một cây thiền trượng từ trên không quật xuống.

Chiêu thức này chàng đã thấy lần này là lần thứ ba.

Lệnh Hồ Xung không nghĩ ngợi gì nữa, vung bảo đao lên đánh véo một cái. Cánh tay mặt nhà sư bị gẫy liền. Cả tay lẫn thiết trượng đều rớt xuống đất.

Lệnh Hồ Xung bật tiếng khen:

- Thanh bảo đao này tốt quá!

Ban đầu Lệnh Hồ Xung chỉ sợ đơn đao không đủ sắc bén, ngờ đâu vừa vung lên đã chặt đứt cổ tay nhà sư đúc bằng sắt mới biết thanh đao này chặt sắt như cắt đất, thật là của báu hiếm có ở đời. Chàng bất giác phấn khởi tinh thần.

"Chát chát"! Lại hai cổ tay của thiết hòa thượng bị đứt rời!

Lệnh Hồ Xung lấy đao làm kiếm. Chàng sử dụng toàn những chiêu thức trong phép "Ðộc cô cửu kiếm".

Bao nhiêu thiết hòa thượng từ hai bên vách động xô ra tấn công không ngớt, nhưng cổ tay bị chặt đứt, thiết trượng rớt xuống rồi thì hai cánh tay không có vung lên múa tít cũng chẳng còn sức mạnh uy hiếp ai nữa.

Lệnh Hồ Xung càng tiến vào sâu càng thấy nhiều thiết hòa thượng phóng ra những chiêu rất tinh diệu, lòng chàng không khỏi ngấm ngầm khâm phục những nhân vật đã bố trí các cơ quan này. Dù sao đó cũng chỉ là những tử vật bằng sắt, mỗi khi phóng chiêu ra lại để lộ nhiều kẽ hở. Cổ tay bị chặt đứt rồi, cơ quan có rít lên những tiếng vang kinh khủng cũng bằng vô dụng.

Quần hào cầm đuốc theo sau chiếu sáng cho chàng động thủ.

Sau khi chặt đứt hơn trăm cổ tay sắt rồi, hai bên vách không còn thiết hòa thượng nhảy ra nữa.

Có người đếm số cỗ tay bị chặt đứt liền biết tổng số thiết hòa thượng lên tới 108 vị.

Quần hào đều lớn tiếng hoan hô. Tiếng reo trong địa đạo lại càng chấn động khiến người ta cơ hồ thủng cả màng tai.

Lệnh Hồ Xung nóng ruột tìm Doanh Doanh, chàng giựt lấy một bó đuốc xăm xăm chạy trước, nhưng cất bước cực kỳ thận trọng chỉ lo đụng phải cơ quan mà phát sinh tai họa.

Ðường hầm tiếp tục xuống dốc không ngớt, càng đi xuống càng thấp.

Lệnh Hồ Xung đi được chừng hơn ba dặm, đường địa đạo thẳng vào mấy tòa huyệt động thiên nhiên, song thủy chung chàng không gặp cơ quan hoặc cạm bẫy nào khác.

Ðột nhiên có làn ánh sáng lờ mờ lọt vào. Lệnh Hồ Xung bước lẹ hơn tiến tới. Bỗng chân chàng dẫm vào một đống nhũn nhũn thì ra là tuyết đọng trên mặt đất. Ðồng thời một luồng không khí mát mẻ giá lạnh trút vào lồng ngực. Người chàng đã ra ngoài chỗ trống không.

Lệnh Hồ Xung đảo mắt nhìn bốn phía thì chỉ thấy một mầu tối đen. Những mảng tuyết lớn rớt xuống tới tấp. Tiếp theo chàng lại nghe thấy tiếng nước chảy róc rách, mới biết là mình hiện đang đứng bên khe núi.

Lệnh Hồ Xung trong lòng lúc này rất là thất vọng vì đường địa đạo không thông vào chỗ cầm tù Doanh Doanh.

Bỗng nghe Kế Vô Thi ở phía sau hô lớn:

- Xin anh em đừng lên tiếng! Có lẽ chúng ta đã ra đến chân núi Thiếu Thất.

Lệnh Hồ Xung tự hỏi:

- Chẳng lẽ bọn mình đã thoát hiểm rồi?

Kế Vô Thi lại bảo chàng:

- Thưa công tử! Hiện nay là tháng trọng đông nên những khe lạch trên núi không có nước đổ xuống. Xem chừng chúng ta đã đi hết đường địa đạo ra đến chân núi.

Tổ Thiên Thu cũng nói:

- Phải rồi! Chúng ta đi liều đi lĩnh không ngờ lại tìm ra con đường hầm bí mật ra khỏi chùa Thiếu Lâm.

Lệnh Hồ Xung nói:

- Nếu vậy xin mau mau truyền tin vào cho các anh em theo địa đạo mà ra.

Kế Vô Thi lại sai mọi người tán đi các ngả để thăm đường và mấy chục anh em canh giữ ở xa xa ngoài cửa đường hầm đề phòng địch nhân giáp công đột ngột vít chặt hai cửa hầm cả hai đầu thì những anh em chưa kịp ra sẽ bị chết cứng trong địa đạo.

Chỉ trong khoảnh khắc đã có người đi dò đường về báo thì quả là ra tới chân núi Thiếu Thất rồi. Chỗ mọi người đang đứng đây là mặt sau núi, ngẩng đầu lên có thể nhìn thấy mái chùa trên đỉnh.

Quần hào biết còn số đông đồng bạn chưa thoát hiểm, nên không ai dám nói to. Sau các hào khách từ trong địa đạo đi ra mỗi lúc một nhiều rồi cả người bị thương hay tử trận cũng đều khiêng ra.

Mọi người sau cơn chết hụt tuy không lớn tiếng reo hò nhưng cũng thì thầm bàn tán, nỗi vui mừng lộ ra ngoài mặt.

Hắc Hùng trong cặp Mạc Bắc Song Hùng lớn tiếng:

- Thưa minh chủ! Bọn chó chết kia tưởng chúng ta vẫn còn ở trong chùa. Chi bằng chúng ta đi tấn công vào đít chúng chặt đứt khấu đuôi mới hả lòng căm tức này.

Lệnh Hồ Xung xua tay nói:

- Chúng ta đến chùa Thiếu Lâm vì mục đích nghinh đón Thánh cô. Bây giờ chưa thấy Thánh cô đâu, vậy nên tiếp tục công cuộc tìm kiếm Thánh cô là việc quan trọng, chẳng nên sinh sự giết người làm chi.

Bạch Hùng nói:

- Hừ! Hay giở gì thì tại hạ cũng đi bắt mấy tên chó chết về ăn thịt một bữa, nếu không thì chúng khinh khi bọn mình quá.

Lệnh Hồ Xung không lý gì đến bọn Mạc Bắc Song Hùng hô lớn:

- Xin các vị truyền lệnh cho anh em tan hàng đi các ngả. Nếu gặp bọn môn hạ phe chính giáo thì hay hơn hết là cùng động thủ tỷ đấu với họ. Hễ ai được tin tức gì về Thánh cô phải truyền tin cho mọi người hay. Lệnh Hồ Xung này còn sống ngày nào thì bất luận phải trải qua bao nhiêu nỗi gian nan nguy hiểm cũng nhất định không lùi bước và ráng cứu thoát Thánh cô cho bằng được... các anh em trong chùa đã ra hết chưa?

Kế Vô Thi chạy trở lại đường hầm quay vào lớn tiếng gọi mấy lần mà bên trong vẫn không có tiếng người đáp lại liền về bảo:

- Anh em ra hết cả rồi!

Lệnh Hồ Xung bỗng nổi tính trẻ nít nói:

- Chúng ta hãy hô lớn ba tiếng khiến cho phe chính giáo phải giật mình.

Tổ Thiên Thu theo hùa:

- Thật là tuyệt diệu! toàn thể anh em hãy nghe minh chủ mà hô!

Chương 153: Thấy đường hầm, quần hùng thoát hiểm

Thấy đường hầm, quần hùng thoát hiểm

Ðào Hoa Tiên nói:

- Sau lưng cũng được mà trước mặt cũng không sao. Chúng ta thử lật lên coi.

Ðào Diệp Tiên và Ðào Thực Tiên đồng thanh nói:

- Phải đấy!

Ba người cùng đưa tay ra toan lôi pho thần tượng ra, Lệnh Hồ Xung vội la lên:

- Không được đâu! Ðây là tượng Ðạt Ma lão tổ.

Chàng biết Ðạt Ma lão tổ là tổ sư chùa Thiếu Lâm và là Thủy tổ võ học Trung Nguyên. Vì thế mà võ học của chùa Thiếu Lâm ở ngôi lãnh tụ trên chốn giang hồ. Trải mấy trăm năm võ học vẫn không suy đồi là nhờ ở môn phái Ðạt Ma vẫn có người kế tiếp. Hồi ấy Ðạt Ma lão tổ quay mặt vào vách chín năm rồi thành tay đại giác ngộ, nên trong chùa có thần tượng quay mặt vào vách.

Bọn Ðào Hoa Tiên đã nổi dã tính, khi nào còn đếm xỉa đến lời kêu gọi của Lệnh Hồ Xung. Ba người nhất tề vận động kình lực mạnh quá ngàn cân. Bỗng nghe một hồi lách cách vang lên. Tượng Ðạt Ma đã kéo lên di chuyển ra chỗ khác.

Ðột nhiên bảy người cùng la lên một tiếng, vì thấy một tấm thiết bản từ từ đưa lên lộ ra một cái động lớn.

Tấm thiết bản quá lâu ngày đã han rỉ dính chặt bị sức mạnh của bọn Ðào Hoa Tiên ba người kéo ra bật lên những tiếng lách cách chói tai.

Ðào Chi Tiên reo lên:

- Quả nhiên có huyệt động! Quả nhiên có huyệt động!

Ðào Căn Tiên nói:

- Ta phải vào lôi sáu chú chuột ra mới được.

Hắn cúi đầu chuồn ngay vào trong động.

Bọn Ðào Căn Tiên năm người khi nào chịu thua? Chúng tới tấp nhảy vào tranh tiên.

Dường như huyệt động rất lớn. Sáu người vào động rồi, tiếng bước chân mỗi lúc một xa.

Nhưng thoáng cái sáu người đã thét lên be be chạy lộn trở ra.

Ðào Chi Tiên nói:

- Trong động tối đen như mực mà sâu vô cùng.

Ðào Diệp Tiên hỏi:

- Ðã tối đen như mực sao còn biết sâu vô cùng? Không chừng thêm mấy bước là cùng đường cũng nên.

Ðào Chi Tiên nói:

- Ðã biết đi thêm mấy bước là cùng đường, sao lại không đi cho tới nơi xem sao?

Ðào Diệp Tiên cãi:

- Tiểu đệ chỉ nói là "cũng nên" chứ không nhất định. Giữa "cũng nên" và "nhất định" khác nhau rất nhiều.

Ðào Chi Tiên hỏi:

- Ðã không nhất định thì còn nói làm chi?

Ðào Căn Tiên nói:

- Làm gì mà om sòm lên thế? Mau đốt hai bó đuốc để tiến vào.

Ðào Thực Tiên hỏi:

- Sao lại chỉ thắp có hai bó đuốc, thắp ba bó có được không?

Ðào Hoa Tiên hỏi theo:

- Ðã thắp ba bó thì sao không thắp bốn bó?

Bọn Ðào cốc lục tiên miệng cãi nhau hoài, nhưng tay hành động rất lẹ. Chỉ trong khoảng khắc họ đã chẻ những chân bàn thắp bốn bó đuốc. Sáu người đã già mà giống tính trẻ nít, tranh nhau cầm đuốc chui vào trong động.

Lệnh Hồ Xung nghĩ thầm:

- Kiểu này thì rõ ràng trong chùa Thiếu Lâm có đường địa đạo bí mật. Ngày trước mình bị hãm ở Cô Sơn Mai trang cũng đã đi qua một đường địa đạo rất dài. Xem chừng Doanh Doanh cũng bị cầm tù trong đường hầm này.

Rồi chàng cũng chui vào trong động chạy thật nhanh để đuổi bọn kia.

Ðường hầm này rất rộng, so với đường hầm ở Mai trang vừa chật hẹp vừa ẩm ướt thật khác xa nhau. Có điều mùi hôi hám trong động rất nặng nề hít vào trong ngực cảm thấy khó chịu.

Lệnh Hồ Xung chạy gấp một lúc thì đuổi kịp Ðào cốc lục tiên.

Bỗng nghe Ðào cốc lục tiên la lên:

- Sáu chú chuột đó sao vẫn chưa thấy? Hay là chúng không chịu vào trong động này?

Ðào Chi Tiên nói:

- Vậy chúng ta trở ra để đê kiếm chỗ khác.

Ðào Cán Tiên nói:

- Chúng ta hãy đi đến tận cùng rồi sẽ trở ra cũng không muộn.

Sáu người lại đi một lúc nữa. Ðột nhiên nghe đánh véo một tiếng. Một cây thiền trượng từ trên không giáng xuống.

Ðào Hoa Tiên chạy trước vội nhảy lùi trở lại đập mạnh vào trước ngực Ðào Thực Tiên.

Bỗng thấy một nhà sư tay cầm thiền trượng đập mạnh vào vách núi bên hữu.

Ðào Hoa Tiên cả giận quát:

- Mẹ kiếp! Thằng trọc này nấp ở đây để ám toán lão gia.

Hắn thò tay chụp vào trong vách núi, chợt nghe đánh véo một tiếng.

Trong vách núi mé tả lại có cây thiền trượng đánh ra. Phát trượng này chặn một đường lùi của Ðào Hoa Tiên.

Ðào Hoa Tiên không có đường thoát đành nhảy về phía trước. Chân trái hắn vừa chấm đất thì vách tường mé hữu lại có cây thiền trượng vọt ra.

Lúc này Lệnh Hồ Xung coi đã rõ ràng. Nhà sư sử cây thiền trượng không phải là người sống, dường như là người bằng sắt được trang trí tuyệt diệu và có cơ quan huy động. Hễ có người đặt chân xuống đất là cơ quan phát động cho thiền trượng đánh ra. Cách hưởng ứng tiến thoái của mỗi phát trượng đều cực kỳ lợi hại và tinh diệu vô cùng.

Bỗng nghe một tiếng choang vang lên! Thanh yêu đao bị cong lại. Nguyên cây thiền trượng rất nặng sức giáng xuống mãnh liệt vô cùng.

Ðào Hoa Tiên kêu "ối" lên một tiếng ngã lăn xuống đất.

Lại thấy một cây thiền trượng đánh xuống.

Ðào Căn Tiên và Ðào Chi Tiên vội rút yên đao ra xông lại cứu Ðào Hoa Tiên. Hai thanh đao đồng thời đưa lên, vì thế giáng của cây thiền trượng đã suy giảm mới chặn lại được không để giáng vào người Ðào Hoa Tiên.

Nhưng một trượng vừa qua, trượng thứ hai lại đến. Bọn Ðào Căn Tiên, Ðào Diệp Tiên, Ðào Thực Tiên nghĩ tới thâm tình cốt nhục đều nhảy xổ tới.

Năm thanh đơn đao lại vung lên để đỡ gạt thiền trượng hai bên vách đánh ra.

Những nhà sư bằng sắt tuy là tử vật sử thiền trượng, nhưng đã được người đương thời tâm cơ ghê gớm bố trí, nếu không phải là những tay tuyệt nghệ phái Thiếu Lâm thì cũng là những vị cao tăng chùa này chỉ điểm, nên những nhà sư bằng sắt phóng trượng ra một cách rất tinh diệu. Còn điểm lợi hại nữa là cánh tay cùng thiền trượng của những nhà sư này đều đúc bằng thép nguyên chất nặng tới mấy trăm cân và điều động bằng cơ quan nên giáng xuống thành những luồng lực đạo mãnh liệt hơn cả những tay cao thủ về nội lực.

Ðào cốc ngũ tiên tuy võ công cao cường nhưng đơn đao đụng vào thiền trượng chẳng khác gì chuồn chuồn lay cột đá.

Chỉ trong khoảnh khắc, cả mấy thanh đơn đao đều bị cong veo.

Sáu người kêu la rầm trời nhưng muốn rút lui thì tiếng gió ở phía sau vèo vèo xô tới, trông ra toàn là bóng thiền trượng. Bằng tiến về phía trước một bước thì lại gặp thêm mấy nhà sư sắt giáp chiến.

Lệnh Hồ Xung thấy cơ nguy lại xem chừng những chiêu thức của những nhà sư bằng sắt cực kỳ tinh diệu, có điều mỗi chiêu đều lộ ra những chỗ sơ hở rất lớn. Chàng liền rút trường kiếm phóng veo véo hai chiêu đâm vào cổ tay những nhà sư sắt.

Hai tiếng choang choảng vang lên. Mũi kiếm đâm trúng huyệt đạo ở cổ tay nhà sư sắt. Tia lửa hơi lóe ra một chút. Thanh trường kiếm bị hất văng trở lại.

Giữa lúc ấy bỗng nghe Ðào Diệp Tiên rú lên một tiếng thật to. Hắn bị thiền trượng đánh trúng ngã lăn xuống đất.

Lệnh Hồ Xung trong lòng đã cực kỳ kinh hãi, thấy vậy cũng rối loạn tâm thần. Chàng thấy bóng thiền trượng lay động, không nghĩ ngợi gì nữa lại phóng hai nhát kiếm chênh chếch đâm tới và trúng vào những chỗ yếu hại trong người nhà sư sắt. Có điều hai chiêu kiếm này cực kỳ huyền diệu chỉ quét một lượt rỉ sắt trước ngực nhà sư.

Trên đỉnh đầu bỗng nghe tiếng gió rít lên, rồi một cây thiền trượng chụp xuống đầu chàng.

Lệnh Hồ Xung giật mình kinh hãi nhảy về phía trước né tránh thì một cây thiền trượng mé tả đã phóng ra.

Ðột nhiên mắt chàng tối sầm lại rồi không nhìn thấy gì nữa.

Nguyên Ðào cốc lục tiên đem vào bốn cây đuốc, nhưng lúc mải đánh nhau với những nhà sư bằng sắt đã đặt xuống đất. Những cây đuốc làm bằng chân bàn cầm thì còn cháy được. Khi đặt xuống đất rồi, chẳng bao lâu là bị tắt ngấm.

Lúc Lệnh Hồ Xung tiến lên trước thì ba cây đã tắt rồi. Chàng tránh khỏi mấy trượng thì cả cây thứ tư tắt nốt.

Võ công của Lệnh Hồ Xung chỉ tinh diệu ở chỗ trông rõ chiêu thức bên địch, khám phá ra chỗ sơ hở. Lúc trước thanh trường kiếm của chàng tuy không điểm ngã được những nhà sư bằng sắt nhưng nhờ tiên liệu trước được thế chiêu của đối phương đánh tới, chỉ lạng người đi một cái là tránh khỏi. Bây giờ tối đen như mực, chàng luống cuống chân tay.

Bỗng thấy vai bên trái đau nhói lên. Người chàng chúi về phía trước.

Tiếp theo chàng nghe thấy những tiếng kêu rú "ối chao" tiếng rên la, tiếng kêu cha gọi mẹ do bọn Ðào cốc ngũ tiên thét ra ầm ầm.

Bọn ngũ tiên đều bị đánh ngã hết rồi.

Lệnh Hồ Xung nằm phục dưới đất, nghe những tiếng gió rít veo véo trên lưng và toàn là tiếng thiền trượng quét tới.

Trong lúc nhất thời chàng bàng hoàng như người trong mộng. Toàn thân không nhúc nhích được, lòng chàng cực kỳ kinh hãi mà không biết làm thế nào.Sau tiếng gió nhẹ đi dần dần thì những tiếng lách cách vang lên không ngớt. Dường như những nhà sư sắt đã trở về nguyên vị.

Bất thình lình trước mắt chàng lóe lên ánh sáng rồi có tiếng người la gọi:

- Lệnh Hồ công tử! Công tử ở chỗ nào?

Lệnh Hồ Xung mừng quýnh líu lưỡi đáp:

- Tại hạ... tại hạ ở đây....

Chàng thấy thanh âm mình yếu ớt quá cơ hồ không tin do miệng mình phát ra.

Chàng vẫn nằm phục dưới đất không dám nhúc nhích.

Bỗng nghe tiếng chân người vang lên. Mấy người đang tiến lại.

Kế Vô Thi la lên một tiếng:

- Úi chà!

Hắn ra chiều kinh dị phi thường.

Lệnh Hồ Xung vội nói:

- Ðừng... đừng tiến lại nữa... Cơ quan lợi hại lắm.

Nguyên bọn Kế Vô Thi chờ lâu không thấy Lệnh Hồ Xung trở lại thì trong lòng nóng nẩy chạy đi tìm. họ phát hiện ra đường địa đạo trong Ðạt Ma đường liền chui vào.

Bây giờ Kế Vô Thi thấy Lệnh Hồ Xung và Ðào cốc lục tiên đều nằm lăn dưới đất, mặt mũi cùng đầu tóc đầy vết máu tươi thì không khỏi kinh hãi.

Tổ Thiên Thu hỏi:

- Lệnh Hồ công tử! Công tử làm sao thế?

Lệnh Hồ Xung nói:

- Phải đứng yên đừng có động đậy chạm vào cơ quan mà khốn.

Tổ Thiên Thu nói:

- Dạ! Tại hạ dùng cây nhuyễn tiên kéo công tử ra được chăng?

Lệnh Hồ Xung đáp thế thì hay lắm.

Tổ Thiên Thu liền tung cây nhuyễn tiên quấn lấy chân trái Ðào Chi Tiên rồi lôi y ra.

Nguyên Ðào Chi Tiên nằm ở ngoài cùng nên Tổ Thiên Thu kéo hắn ra trước. Tiếp theo lão lại vung nhuyễn tiên quấn lấy chân phải Lệnh Hồ Xung, hô lên:

- Xin lỗi minh chủ.

Ðoạn lão kéo chàng ra.

Tổ Thiên Thu tiếp tục theo cách này kéo nốt bọn Ðào cốc ngũ tiên mà vẫn không đụng vào cơ quan nên không bị những nhà sư bằng sắt đặt ở hai bên vách động nhảy ra đả thương người.

Lệnh Hồ Xung lảo đảo đứng lên lại coi thương tích Ðào cốc lục tiên. Cả sáu người đều bị đả thương ở bả vai. May ở chỗ bọn họ đều da dầy thịt bắp lại có nội lực cao thâm cầm cự, nên tuy bị thương khá nặng mà không đến nỗi phải bỏ mạng.

Chỉ trong khoảng khắc bọn Ðào cốc lục tiên hồi tỉnh, lại nói ba hoa khoác lác ngay.

Ðào Căn Tiên không thấy những nhà sư sắt đâu nữa liền nói:

- Mấy nhà sư sắt lợi hại thế mà cũng bị Ðào cốc lục tiên phá tan rồi.

Ðào Hoa Tiên biết điều hơn một chút, không tiện nhận là công lao của mình hết hắn nói:

- Kể ra Lệnh Hồ công tử cũng có đóng góp một phần nhưng công lao y không bằng sáu anh em ta được.

Lệnh Hồ Xung ráng nhịn đau cười nói:

- Cái đó đã hẳn, ai mà bằng Ðào cốc lục tiên được.

Tổ Thiên Thu hỏi:

- Minh chủ, vụ này thế nào đây?

Lệnh Hồ Xung đem tình hình vừa xảy ra lược thuật lại cho mọi người nghe rồi tiếp:

- Chắc Thánh cô cũng bị giam giữ trong đường hầm này. Vậy chúng ta phải nghĩ sao cho ra một kế hoạch để triệt bỏ những người sắt này đi.

Tổ Thiên Thu nhìn Ðào cốc lục tiên nói:

- Té ra những nhà sư bằng sắt chưa phá bỏ được.

Ðào Căn Tiên nói:

- Muốn phá hủy những nhà sư sắt đó phỏng có khó gì? Trong lúc nhất thời ta chưa muốn ra tay mà thôi.

Ðào Thực Tiên nói:

- Phải đó! Ðào cốc lục tiên đi tới đâu là bất luận vật gì cứng rắn đến đâu cũng tan ra đến đó, cường địch nào mà không thắng được?

Kế Vô Thi hỏi:

- Không hiểu những người sắt đó lợi hại thế nào? Cảm phiền Ðào cốc lục tiên tiến vào trước đụng chạm cơ quan để anh em được coi một chuyến cho mở rộng tầm mắt, được chăng?
Ðào cốc lục tiên vừa bị đau khổ khi nào còn chịu tiến vào để lãnh thêm những đòn thiết trượng đánh vào mình.

Lâm vào hoàn cảnh khó bề trốn tránh trách nhiệm Ðào Căn Tiên hỏi:

- Này các vị ạ! Mèo bắt chuột các vị đều thấy rồi, nhưng chuột vờn mèo đã có vị nào trông thấy chưa?

Ðào Diệp Tiên nói tiếp:

- Bọn ta bảy người vừa được coi xong, thật là mở rộng tầm mắt. Suốt đời này mới thấy là một.

Bọn Ðào cốc lục tiên có cái tài là khi gặp bước khó khăn không đối đáp được liền đánh trống lảng để gác chính đề ra một bên.

Lệnh Hồ Xung hỏi:

- Vị nào ra ngoài khuân mấy phiến đá vào đây? cần những phiến đá nặng tới một hai trăm cân.

Ba người liền ra ngoài khuân vào ba phiến đá lớn lấy ở tòa núi giả trong sân chùa Thiếu Lâm, mỗi phiến ít ra nặng tới hai trăm cân.

Lệnh Hồ Xung bê một phiến lên, vận nội lực liệng mạnh vào.

Bỗng nghe một tiếng sầm vang lên! Cơ quan phát động. Hai bên vách lại bật lên những tiếng lách cách. Những nhà sư bằng sắt lại nhảy ra. Bóng trượng veo véo rít lên không ngớt. Mấy cây thiết trượng vung tít lên rất lẹ hồi lâu, rồi những nhà sư sắt lại thụt vào trong vách đá.

Quần hào thấy thế ai cũng chấn động tâm thần, miệng há hốc ra.

Kế Vô Thi nói:

- Thưa công tử! những nhà sư sắt này đều do cơ quan điều khiển. Theo chỗ nhận xét của tại hạ thì sức mạnh của cơ quan chỉ một lúc là hết. Cơ quan có xoay chuyển thì người sắt mới vận động được. Chỉ cần liệng những khối đá lớn vào mấy lần cho lực đạo cơ quan lay chuyển đến độ chót là các nhà sư sắt không vận động được nữa.

Lệnh Hồ Xung nóng ruột cứu Doanh Doanh thoát hiểm liền nói:

- Tại hạ coi những nhà sư bằng sắt vẫn vung thiết trượng như cũ không thấy chậm lại chút nào. Chẳng hiểu thiết trượng còn múa tít được bao nhiêu lấn cơ quan mới hết lực đạo. Nếu thử bảy tám lần nữa thì e rằng trời sáng bạch mất rồi. Vị nào có bảo đao hoặc bảo kiếm cho tại hạ mượn để dùng một lúc.

Một người liền vượt bọn chúng tiến lại rút đao ra khỏi vỏ nói:

- Thanh đao này của tại hạ khá sắc bén, minh chủ thử dùng coi.

Lệnh Hồ Xung thấy người đó mũi cao, mắt sâu, dưới cằm có chòm râu vàng, dường như người bên Tây vực. Chàng đón lấy thanh đao coi thì quả nhiên nó tiết ra khí lạnh ngăm ngăm, không phải là món khí giới tầm thường. Chàng liền nói:

- Ða tạ huynh trưởng đã cho tại hạ mượn thanh bảo đao này để chặt người sắt. Nếu bị sứt mẻ đừng trách tại hạ nhé.

Người kia cười đáp:

- Vì việc đón tiếp Thánh cô thì đến tánh mạng bao nhiêu anh em chẳng đáng tiếc. Ðao kiếm bất quá là thân ngoại chi vật, phỏng có chi đáng kể?

Lệnh Hồ Xung gật đầu tiến về phía trước.

Ðào cốc lục tiên đồng thanh la lên:

- Công tử hãy coi chừng!

Lệnh Hồ Xung lại tiến thêm hai bước.

Véo một tiếng. Một cây thiền trượng từ trên không quật xuống.

Chiêu thức này chàng đã thấy lần này là lần thứ ba.

Lệnh Hồ Xung không nghĩ ngợi gì nữa, vung bảo đao lên đánh véo một cái. Cánh tay mặt nhà sư bị gẫy liền. Cả tay lẫn thiết trượng đều rớt xuống đất.

Lệnh Hồ Xung bật tiếng khen:

- Thanh bảo đao này tốt quá!

Ban đầu Lệnh Hồ Xung chỉ sợ đơn đao không đủ sắc bén, ngờ đâu vừa vung lên đã chặt đứt cổ tay nhà sư đúc bằng sắt mới biết thanh đao này chặt sắt như cắt đất, thật là của báu hiếm có ở đời. Chàng bất giác phấn khởi tinh thần.

"Chát chát"! Lại hai cổ tay của thiết hòa thượng bị đứt rời!

Lệnh Hồ Xung lấy đao làm kiếm. Chàng sử dụng toàn những chiêu thức trong phép "Ðộc cô cửu kiếm".

Bao nhiêu thiết hòa thượng từ hai bên vách động xô ra tấn công không ngớt, nhưng cổ tay bị chặt đứt, thiết trượng rớt xuống rồi thì hai cánh tay không có vung lên múa tít cũng chẳng còn sức mạnh uy hiếp ai nữa.

Lệnh Hồ Xung càng tiến vào sâu càng thấy nhiều thiết hòa thượng phóng ra những chiêu rất tinh diệu, lòng chàng không khỏi ngấm ngầm khâm phục những nhân vật đã bố trí các cơ quan này. Dù sao đó cũng chỉ là những tử vật bằng sắt, mỗi khi phóng chiêu ra lại để lộ nhiều kẽ hở. Cổ tay bị chặt đứt rồi, cơ quan có rít lên những tiếng vang kinh khủng cũng bằng vô dụng.

Quần hào cầm đuốc theo sau chiếu sáng cho chàng động thủ.

Sau khi chặt đứt hơn trăm cổ tay sắt rồi, hai bên vách không còn thiết hòa thượng nhảy ra nữa.

Có người đếm số cỗ tay bị chặt đứt liền biết tổng số thiết hòa thượng lên tới 108 vị.

Quần hào đều lớn tiếng hoan hô. Tiếng reo trong địa đạo lại càng chấn động khiến người ta cơ hồ thủng cả màng tai.

Lệnh Hồ Xung nóng ruột tìm Doanh Doanh, chàng giựt lấy một bó đuốc xăm xăm chạy trước, nhưng cất bước cực kỳ thận trọng chỉ lo đụng phải cơ quan mà phát sinh tai họa.

Ðường hầm tiếp tục xuống dốc không ngớt, càng đi xuống càng thấp.

Lệnh Hồ Xung đi được chừng hơn ba dặm, đường địa đạo thẳng vào mấy tòa huyệt động thiên nhiên, song thủy chung chàng không gặp cơ quan hoặc cạm bẫy nào khác.

Ðột nhiên có làn ánh sáng lờ mờ lọt vào. Lệnh Hồ Xung bước lẹ hơn tiến tới. Bỗng chân chàng dẫm vào một đống nhũn nhũn thì ra là tuyết đọng trên mặt đất. Ðồng thời một luồng không khí mát mẻ giá lạnh trút vào lồng ngực. Người chàng đã ra ngoài chỗ trống không.

Lệnh Hồ Xung đảo mắt nhìn bốn phía thì chỉ thấy một mầu tối đen. Những mảng tuyết lớn rớt xuống tới tấp. Tiếp theo chàng lại nghe thấy tiếng nước chảy róc rách, mới biết là mình hiện đang đứng bên khe núi.

Lệnh Hồ Xung trong lòng lúc này rất là thất vọng vì đường địa đạo không thông vào chỗ cầm tù Doanh Doanh.

Bỗng nghe Kế Vô Thi ở phía sau hô lớn:

- Xin anh em đừng lên tiếng! Có lẽ chúng ta đã ra đến chân núi Thiếu Thất.

Lệnh Hồ Xung tự hỏi:

- Chẳng lẽ bọn mình đã thoát hiểm rồi?

Kế Vô Thi lại bảo chàng:

- Thưa công tử! Hiện nay là tháng trọng đông nên những khe lạch trên núi không có nước đổ xuống. Xem chừng chúng ta đã đi hết đường địa đạo ra đến chân núi.

Tổ Thiên Thu cũng nói:

- Phải rồi! Chúng ta đi liều đi lĩnh không ngờ lại tìm ra con đường hầm bí mật ra khỏi chùa Thiếu Lâm.

Lệnh Hồ Xung nói:

- Nếu vậy xin mau mau truyền tin vào cho các anh em theo địa đạo mà ra.

Kế Vô Thi lại sai mọi người tán đi các ngả để thăm đường và mấy chục anh em canh giữ ở xa xa ngoài cửa đường hầm đề phòng địch nhân giáp công đột ngột vít chặt hai cửa hầm cả hai đầu thì những anh em chưa kịp ra sẽ bị chết cứng trong địa đạo.

Chỉ trong khoảnh khắc đã có người đi dò đường về báo thì quả là ra tới chân núi Thiếu Thất rồi. Chỗ mọi người đang đứng đây là mặt sau núi, ngẩng đầu lên có thể nhìn thấy mái chùa trên đỉnh.

Quần hào biết còn số đông đồng bạn chưa thoát hiểm, nên không ai dám nói to. Sau các hào khách từ trong địa đạo đi ra mỗi lúc một nhiều rồi cả người bị thương hay tử trận cũng đều khiêng ra.

Mọi người sau cơn chết hụt tuy không lớn tiếng reo hò nhưng cũng thì thầm bàn tán, nỗi vui mừng lộ ra ngoài mặt.

Hắc Hùng trong cặp Mạc Bắc Song Hùng lớn tiếng:

- Thưa minh chủ! Bọn chó chết kia tưởng chúng ta vẫn còn ở trong chùa. Chi bằng chúng ta đi tấn công vào đít chúng chặt đứt khấu đuôi mới hả lòng căm tức này.

Lệnh Hồ Xung xua tay nói:

- Chúng ta đến chùa Thiếu Lâm vì mục đích nghinh đón Thánh cô. Bây giờ chưa thấy Thánh cô đâu, vậy nên tiếp tục công cuộc tìm kiếm Thánh cô là việc quan trọng, chẳng nên sinh sự giết người làm chi.

Bạch Hùng nói:

- Hừ! Hay giở gì thì tại hạ cũng đi bắt mấy tên chó chết về ăn thịt một bữa, nếu không thì chúng khinh khi bọn mình quá.

Lệnh Hồ Xung không lý gì đến bọn Mạc Bắc Song Hùng hô lớn:

- Xin các vị truyền lệnh cho anh em tan hàng đi các ngả. Nếu gặp bọn môn hạ phe chính giáo thì hay hơn hết là cùng động thủ tỷ đấu với họ. Hễ ai được tin tức gì về Thánh cô phải truyền tin cho mọi người hay. Lệnh Hồ Xung này còn sống ngày nào thì bất luận phải trải qua bao nhiêu nỗi gian nan nguy hiểm cũng nhất định không lùi bước và ráng cứu thoát Thánh cô cho bằng được... các anh em trong chùa đã ra hết chưa?

Kế Vô Thi chạy trở lại đường hầm quay vào lớn tiếng gọi mấy lần mà bên trong vẫn không có tiếng người đáp lại liền về bảo:

- Anh em ra hết cả rồi!

Lệnh Hồ Xung bỗng nổi tính trẻ nít nói:

- Chúng ta hãy hô lớn ba tiếng khiến cho phe chính giáo phải giật mình.

Tổ Thiên Thu theo hùa:

- Thật là tuyệt diệu! toàn thể anh em hãy nghe minh chủ mà hô!

Chương 154: Cuộc khẩu chiến giữa hai phe chính tà

Cuộc khẩu chiến giữa hai phe chính tà

Lệnh Hồ Xung vận nội lực lớn tiếng:

- Toàn thể anh em hãy hô theo tại hạ! Một hai ba. A ha! Chúng ta xuống núi rồi đây!

Mấy ngàn người đồng thanh hô theo:

- A ha! Chúng ta xuống núi rồi đây!

Lệnh Hồ Xung lại hô:

- Các vị ở lại trên núi mà thưởng tuyết!

Quần hào hô theo:

- Các vị ở lại trên núi mà thưởng tuyết!

Lệnh Hồ Xung lại hô:

- Non xanh trơ đó, nước biếc vẫn đây, còn ngày tái hội!

Quần hào hô theo:

- Non xanh trơ đó, nước biếc vẫn đây, còn ngày tái hội!

Lệnh Hồ Xung cười nói:

- Chúng ta đi thôi!

Bỗng có người lớn tiếng la:

- Chúng bay là đồ chó chết, là quân đê hèn! Tổ mẹ chúng bay! Phải đào mồ, cuốc mả ông tổ thập bát đại chúng bay lên mới hả giận.

Tiếp theo mấy ngàn người đều cất tiếng thóa mạ:

- Chúng bay là phường chó chết, là quân đê hèn! Phải đào mồ, cuốc mả ông tổ thập bát đại nhà chúng bay lên mới hả giận.

Những câu chửi bới tục tằn hạ lưu do miệng mấy ngàn người réo lên làm vang động cả một vùng sơn cốc cổ kim chưa từng có, khiến người nghe phải kinh hãi.

Lệnh Hồ Xung lớn tiếng la:

- Chúng ta đi thôi! La ó làm chi cho mệt!

Nhưng quần hào đang cao hứng vẫn tiếp tục ngoác miệng ra mà thét lên một lúc nữa. Sau họ thấy trên lưng chừng sườn núi không động tĩnh gì mới thôi.

Trời sáng rõ, mưa tuyết càng lớn, mọi người tản mát đi dần dần.

Lệnh Hồ Xung bụng bảo dạ:

- Hiện giờ công việc trọng đại thứ nhất là phải tìm xem Doanh Doanh ở đâu, thứ hai là điều tra cái chết của hai vị sư thái Ðịnh Nhàn, Ðịnh Dật xem ai là hung thủ. Muốn làm cho được hai việc này, mình phải đi về phương nào cho phải?

Trong đầu óc chàng bỗng lóe lên một tia sáng. Chàng tự nhủ:

- Quần tăng chùa Thiếu Lâm cùng mọi người phe chính giáo xuống chân núi Thiếu Thất bao vây để diệt trừ bọn mình mà không thành công dĩ nhiên họ trở về chùa Thiếu Lâm, không chừng họ đem cả Doanh Doanh đi theo. Vậy muốn làm xong hai việc này mình phải trở lại chùa Thiếu Lâm.

Ðoạn chàng quyết định:

- Muốn trà trộn vào chùa Thiếu Lâm càng ít người càng hay, vậy không nên đem người đi theo, cả bọn Tổ huynh cũng vậy.

Chàng trả bảo đao cho hào sĩ Tây Vực rồi từ biệt bọn Tổ Thiên Thu, Kế Vô Thi, Lão Ðầu Tử, Lam Phượng Hoàng, Huỳnh Bá Lưu... chàng nói:

- Xin liệt vị chia nhau đi các ngả cố gắng tìm cho đến chỗ Thánh cô, đón tiếp được người rồi chúng ta cùng nhau uống rượu một bữa say thỏa thích.

Kế Vô Thi nói:

- Thưa công tử! Công tử đi đâu?

Lệnh Hồ Xung đáp:

- Xin tha thứ cho tiểu đệ không thể nói rõ được, mai đây sẽ có lời tường thuật.

Mọi người không dám hỏi nhiều, liền chắp tay bái biệt.

Lệnh Hồ Xung thi triển khinh công chuồn vào trong rừng rồi tung mình nhảy lên ngọn cây cho khỏi để lại vết chân trên mặt đất đầy tuyết phủ. Chỗ chàng ẩn thân cành lá rậm rạp.

Sau một lúc, tiếng quần hào dứt lác nhỏ dần đi rồi im bặt.

Lệnh Hồ Xung liệu chừng mọi người đã giải tán đi hết rồi, chàng liền nhảy xuống chậm chạp quay về phía cửa đường hầm thì quả nhiên không một người nào.

Chỗ cửa hầm khuất vào sau hai tảng đá lớn, lại có cỏ dại mọc đầy. Nếu là người chưa rõ nội tình thì đến bên cũng không phát giác ra được.

Lệnh Hồ Xung hiện giờ tay không khí giới, chàng liền lượm một cành cây dưới đất dài chừng bốn thước, cầm tay đi vào địa đạo.

Chàng đi rất mau trở về đến Ðạt Ma đường, lắng tai nghe thì thấy điện trước văng vẳng có tiếng người. Chàng biết là bọn chính giáo hành động rất trì trọng, liền từ từ tiến ra để dò la. Chàng sợ đối phương đã bố trí cạm bẫy nên dè dặt từng bước để tránh cơ quan.

Lệnh Hồ Xung vận nội lực ra hai cánh tay để bưng tượng Ðạt Ma từ từ đặt vào chỗ cũ rồi tính thầm trong bụng:

- Mình muốn nghe lỏm cuộc đàm thoại giữa các vị chưởng môn các phái, không nên hiểu nấp vào chỗ nào cho tiện? Trong chùa Thiếu Lâm đến có hàng ngàn phòng viện. Bọn họ thương nghị ở căn nào mình cũng chưa hay.

Chàng sực nghĩ tới ngày trước Phương Sinh đại sư đã dẫn chàng đến bái kiến chưởng môn phương trượng, chàng chỉ còn nhớ phảng phất chỗ phương trượng ngồi, liền rời khỏi Ðạt Ma đường ra phía sau. Chàng chạy như bay một hồi thủy chung vẫn không tìm ra thiền phòng của phương trượng vì lẽ khu phòng xá chùa Thiếu Lâm rộng lớn quá.

Bỗng nghe có tiếng chân vang lên. Chừng hơn mười người từ phía ngoài đi gần tới chỗ chàng ẩn thân. Hiện chàng đang đứng trong một tòa thiền điện. Trên xà điện có treo một tấm biển gỗ khắc bốn chữ vàng "Thanh lượng cảnh giới". Chàng thấy xung quanh không có chỗ nào khả dĩ ẩn núp được liền tung mình vọt lên chuồn vào sau tấm biển.

Tiếng bước chân mỗi lúc một gần, bảy tám người tiến vào.

Một người nói:

- Bọn tà ma ngoại đạo này bản lãnh không phải tầm thường. Bên mình đã bao vây tứ phía như tường đồng vách sắt mà bọn chúng vẫn trốn xuống núi được.

Một người khác hỏi:

- Chắc trên núi Thiếu Thất còn có đường hầm bí mật thông ra chân núi không thì bọn họ trốn ra thế nào được?

Lại một người nữa nói:

- Ðường hầm lối tắt nhất quyết không có đâu. Tiểu tăng xuất gia ở chùa Thiếu Lâm đã hơn hai chục năm mà chưa từng nghe thấy ai nói đến đường lối tắt nào để xuống núi cả.

Người nói trước liền vặn:

- Ðã gọi là đường hầm bí mật thì bọn người tầm thường biết thế nào được?

Lệnh Hồ Xung nghe mấy lời đối đáp liền biết trong bọn này có một nhà sư chùa Thiếu Lâm, còn ngoài ra đại khái là những người được mời đến để trợ lực.

Lại nghe nhà sư chùa Thiếu Lâm cãi:

- Dù tiểu tăng không biết đã đành, chẳng lẽ phương trượng tự cũng không biết hay sao? Nếu trong chùa có đường ngầm thì chắc phương trượng đã thông tri cho mấy vị thủ lãnh các phái gia tâm đề phòng, khi nào để bọn tà ma ngoại đạo trốn thoát một cách ung dung?

Một người khác vừa bật lên tiếng cười khành khạch, bỗng nghe tiếng một người quát hỏi:

- Ai? Ra đây cho ta coi mặt.

Lệnh Hồ Xung giật mình kinh hãi tự hỏi:

- Té ra hành tung của mình bị bại lộ rồi ư?

Chàng toan nhảy xuống, chợt nghe sau tấm biển mé Ðông có tiếng cười khánh khách nổi lên, rồi một người lên tiếng:

- Lão gia đã thổi một hơi cho mấy đám tro bụi rớt xuống để các ngươi nhìn thấy rồi. Nhãn quang các ngươi ghê gớm thiệt!

Thanh âm này rất vang dội. Ðúng là tiếng Hướng Vân Thiên.

Lệnh Hồ Xung vừa kinh hãi vừa mừng thầm, miệng lẩm bẩm:

- Té ra Hướng đại ca đã nấp trên từ hồi nào. Y nín thở ghê thật! Từng bấy lâu mà mình chưa nghe thấy. Nếu không có đám bụi cát rớt xuống thì bọn người này quyết chẳng thể nào phát giác ra được...

Chàng còn đang xoay chuyển ý nghĩ, bỗng nghe hai tiếng "bịch bịch". Hai mé Ðông Tây đều có người nhảy xuống.

Tiếp theo ba người đồng thanh quát hỏi:

- Ai?...

- Ngươi...

- Làm...

Mỗi người mới quát được một tiếng ra khỏi cửa miệng liền im bặt.

Lệnh Hồ Xung không nhịn được, thò đầu ra coi thì thấy trong đại điện hai bóng đen đang vùng vẫy. Một người là Hướng Vân Thiên. Còn người nữa thân thể cao lớn chính là Nhậm Ngã Hành.
Hai người này phóng chưởng không có tiếng động, nhưng mỗi phát chưởng là người trong điện phải té nhào.

Chỉ trong khoảnh khắc tám người cùng ngã xuống, năm người nằm úp không nhúc nhích, còn ba người nữa nằm ngửa mặt lên, mắt trợn tròn xoe trông rất khủng khiếp. Da thịt không động đậy nữa. Hiển nhiên chúng đã bị Nhậm, Hướng hai người đánh một chưởng chết rồi.

Nhậm Ngã Hành tủm tỉm cười cất tiếng gọi:

- Doanh nhi xuống đây!

Phía trong tấm biển gỗ mé Tây một người nhẹ nhàng hạ xuống thân hình yểu điệu. Chính là Doanh Doanh mà lâu ngày chàng chưa thấy mặt.

Lệnh Hồ Xung rất kích động tâm tình vì thấy nàng mặc áo vải thô, dung nhan tiều tụy không còn chút huyết sắc. Chàng toan nhảy xuống cùng nàng tương kiến thì Nhậm Ngã Hành xoay mình lại nhìn lên chỗ chàng nấp, xua tay luôn mấy cái.

Lệnh Hồ Xung không hiểu ý chàng nghĩ thầm:

- Bọn họ đến trước ta ẩn mình sau tấm biển gỗ dĩ nhiên họ biết rồi. Nhậm lão tiên sinh bảo ta đừng ra mặt là có ý gì?

Nhưng chỉ trong giây lát, chàng hiểu ngay dụng tâm của lão.

Bỗng thấy mấy người lẹ chân bước vào trong cửa điện. Chàng vừa nhìn đã rõ ngay vợ chồng Nhạc Bất Quần, sư phụ chàng. Phương Chứng đại sư phương trượng chùa Thiếu Lâm. Ngoài ra còn vô số người chàng không dám nhìn lâu, vội thụt đầu vô biển. Trái tim rạo rực trống ngực đập thình thình, chàng lẩm bẩm:

- Nếu Doanh Doanh bị hãm thân vào chốn trùng vi thì ta có phải tan xương nát thịt cũng quyết cứu nàng thoát hiểm.

Phương Chứng đại sư bỗng lên tiếng:

- A Di Ðà Phật! Thất sát chưởng của ba vị thí chủ ghê gớm quá. Nữ thí chủ đã rời khỏi chùa Thiếu Lâm sao còn quay trở lại?

Doanh Doanh đáp:

- Tiểu nữ đi rồi vì lẽ gì còn trở lại nên hỏi phương trượng đại sư chỉ giáo cho.

Phương Chứng đáp:

- Lão tăng không hiểu nguyên do câu hỏi này. Hai vị đây chắc là những tay cao thủ trên Hắc Mộc Nhai! Xin tha thứ cho lão tăng mắt kém lại chưa được quen biết. Các vị đã tới đây là quý khách của chùa Thiếu Lâm vậy xin ngồi xuống nói chuyện.

Lệnh Hồ Xung trong lòng ngầm ngầm khâm phục, bụng bảo dạ:

- Phương Chứng quả là một vị cao tăng đắc đạo, lão nhìn thấy bọn đệ tử bản phái chết lăn ra đó mà không hề xúc động thanh sắc. Ðối với bọn đối đầu sát nhân, nhà sư vẫn nhã nhặn lịch sự.

Hướng Vấn Thiên giới thiệu:

- Vị này là Nhậm giáo chủ ở Triều Dương thần giáo. Còn tại hạ là Hướng Vân Thiên.

Nguyên hai người này là những tay lừng tiếng võ lâm, chỉ vì ẩn cư đã lâu nên Phương Chứng đại sư cùng vợ chồng Nhạc Bất Quần đều không quen biết.

Nghe Hướng Vân Thiên nói vậy, chỉ có mấy người bật lên tiếng "ái chà. Còn ngoài ra đều chấn tĩnh phi thường. Tuy trong lòng kinh hãi nhưng không để lộ ra ngoài.

Phương Chứng đại sư hỏi:

- Té ra là Nhậm giáo chủ cùng Hướng tả sứ. Hai vị quang lâm tệ tự khiến cho lão tăng rất lấy làm vinh hạnh. Không hiểu hai vị có điều chi chỉ giáo?

Nhậm Ngã Hành đáp:

- Lão phu lánh đời đã lâu không hỏi đến thế sự, nên những vị hào kiệt lớp sau trên chốn giang hồ đều không quen biết. Chẳng hay mấy vị bằng hữu đây là ai?

Mấy câu này lão nói ra vẻ cực kỳ ngạo nghễ.

Phương Chứng liền nói:

- Ðã vậy để lão tăng giới thiệu: Vị này là Xung Hư đạo trưởng, chưởng môn phái Võ Ðương.

Bỗng nghe thanh âm một lão già cất lên:

- Hoặc giả bần đạo có lớn hơn Nhậm tiên sinh vài tuổi, nhưng hồi lên cầm quyền phái Võ Ðương nhất định là sau khi Nhậm tiên sinh đã lùi vào đường ẩn dật. Kẻ lên sau vẫn là hậu bối không thể vượt lên trước được. Ha ha!

Lệnh Hồ Xung nghe thanh âm rồi bụng bảo dạ:

- Thanh âm đ*o trưởng chưởng môn phái Võ Ðương này rất quen tai, nhất định ta đã nghe thấy ở đâu rồi thì phải.

Rồi chàng tỉnh ngộ lẩm bẩm:

- À phải rồi! Lúc mình đến chân núi Võ Ðương đã gặp ba người một người gánh củi, một người gánh rau và một lão tiên sinh cưỡi lừa kiếm pháp tinh diệu vô cùng! Té ra tiên sinh là chưởng môn phái Võ Ðương.

Chàng bỗng nổi lên mối tự phụ, bàn tay toát mồ hôi ra.

Nên biết phái Võ Ðương đứng ngang hàng với phái Thiếu Lâm mấy trăm năm. Một phái chuyên về môn âm nhu, một phái sở trường về dương cương. Thanh âm Ngũ nhạc kiếm phái tuy đã vang dội nhưng so với hai phái Thiếu Lâm, Võ Ðương vẫn còn kém một bậc. Chưởng môn phái Tung Sơn là Tả Lãnh Thiền đang dựng lên thiên phương bách kế để gộp năm phái vào một hòng lập ra Ngũ Nhạc phái. Chỗ dụng ý của hắn là có thể muốn đứng ngang hàng với hai phái Thiếu Lâm, Võ Ðương đặng thành thế chia ba chân vạc.

Lệnh Hồ Xung đột nhiên biết ra mình đã thắng được một tay kiếm pháp độc đáo đương thời là Xung Hư đạo trưởng thì nỗi vui mừng kể sao cho xiết.

Bỗng nghe Nhậm Ngã Hành nói:

- Vị Tả đại chưởng môn đây bọn lão phu đã được gặp mặt rồi. Tả sư phó! Gần đây chắc môn "Ðại Tung dương thần chưởng" của sư phó tinh tiến nhiều rồi phải không?

Lệnh Hồ Xung kinh hãi tự hỏi:

- Té ra Tả sư bá, chưởng môn phái Tung Sơn cũng đến đây rồi ư?

Bỗng nhiên một thanh âm nhu hòa cất lên:

- Nghe nói Nhậm tiên sinh bị bọn thuộc hạ giam cầm đã mấy năm. Phen này lại ra được, thật là đáng mừng! Ðại tung dương thần chưởng đã mười mấy năm nay không dùng đến, tại hạ e rằng quên mất quá nửa rồi.Nhậm Ngã Hành cười nói:

- Lão phu cảm thấy trên chốn giang hồ thật là tịch mịch. Từ ngày lão phu thoái ẩn, không một ai đối chưởng được với Tả huynh. Ðáng phục! Thật là đáng phục.

Tả Lãnh Thiền nói:

- Trên chốn giang hồ những người bản lãnh so với Nhậm tiên sinh cũng chẳng thiếu gì. Tỷ như Phương Chứng đại sư, Xung Hư đạo trưởng đều là những bậc hiền sĩ đắc đạo, quyết chẳng bao giờ vô cớ lại đòi giáo huấn tại hạ....

Nhậm Ngã Hành ngắt lời:

- Hay lắm! Khi nào được rảnh lão phu sẽ tỷ thí cùng Tả sư phó những chiêu mới mẻ.

Tả Lãnh Thiền nói:

- Tiên sinh đã có ý như vậy, dĩ nhiên tại hạ phải bồi tiếp.

Nghe hai người đối đáp thì hiển nhiên đã có lần tỷ thí với nhau, nhưng rồi ai thắng ai bại họ nói nghe không biết rõ được.

Phương Chứng đại sư tiếp tục giới thiệu:

- Vị này là Thiên Môn đạo trưởng, chưởng môn phái Thái Sơn. Vị này là Nhạc tiên sinh, chưởng môn phái Hoa Sơn. Vị này là Ninh nữ hiệp ngày trước và hiện giờ là Nhạc phu nhân, chắc Nhậm tiên sinh đã biết rõ rồi.

Nhậm Ngã Hành cười nói:

- Ninh nữ hiệp thì lão phu đã biết qua, còn Nhạc tiên sinh gì đó thì chưa từng nghe thấy.

Lệnh Hồ Xung không hiểu nghĩ thầm:

- Sư phụ ta thành danh trước sư mẫu. Cả hai người lão không biết thì có lý, nhất quyết chẳng khi nào biết Ninh nữ hiệp mà lại không biết Nhạc tiên sinh. Lão bị cầm tù dưới đáy Tây Hồ bất quá là việc mười năm sau này thì khi đó thanh danh sư phụ ta đã truyền đi khắp thiên hạ. Hiển nhiên lão này có ý khiêu khích để gây sự.

Nhạc Bất Quần thản nhiên đáp:

- Tiện danh của vãn sinh không đáng lọt vào tai Nhậm tiên sinh.

Nhậm Ngã Hành hỏi:

- Nhạc tiên sinh! Lão phu muốn hỏi thăm tiên sinh tin tức một người. Chẳng hiểu tiên sinh có biết y lạc lõng nơi đâu không? Lão phu còn nghe nói y là môn hạ phái Hoa Sơn.

Nhạc Bất Quần hỏi:

- Chẳng hay Nhậm tiên sinh muốn hỏi ai?

Nhậm Ngã Hành đáp:

- Người này chẳng những nhân nghĩa hơn đời mà lại trí dũng song toàn. Bản lãnh y rất cao cường, nhân phẩm lại hiếm có. Có kẻ mắt đui đem lòng đố kỵ bài xính y. Nhậm mỗ mới gặp y một lần mà chẳng khác người từng quen biết đã lâu. Nên nhất tâm đem đức con gái bảo bối gả cho y để thành đôi lứa.

Lệnh Hồ Xung nghe tới đây trống ngực đánh thình thình. Chàng ngấm ngầm cảm thấy một việc rất khó cho mình sắp xẩy ra.

Bỗng nghe Nhậm Ngã Hành nói tiếp:

- Y là một chàng thanh niên có tình nghĩa nghe thấy đứa con bảo bối của lão phu bị cầm tù trong chùa Thiếu Lâm liền thống lĩnh mấy ngàn anh hùng hào kiệt đến chùa Thiếu Lâm đón vợ. Thế mà chỉ trong nháy mắt đã không biết đi đâu mất. Lão phu là nhạc phụ y nên trong lòng cực kỳ nóng nẩy, muốn nhờ các vị điều tra giùm.

Nhạc Bất Quần ngửa mặt lên trời cười khanh khách nói:

- Nhậm tiên sinh đã thần thông quảng đại mà có chàng rể cũng không kiếm ra ư? Hôm qua ở trên núi Thiếu Thất, tại hạ có thấy một gã nhỏ tuổi tay mặt cầm kiếm, tay trái ôm một vị cô nương rất xinh đẹp nghe nói cô ta là Lam giáo chủ Ngũ Ðộc giáo gì đó. Nhậm tiên sinh! Tiên sinh phải coi chừng đừng để cho chàng rể dông sang dòm dõi nơi khác. Gã ôm Lam Phượng Hoàng chạy đi rồi.

Lệnh Hồ Xung tự hỏi:

- Sao sư phụ lại nói vậy? Người đã biết rõ Lam cô nương trúng tên bị thương, mình chỉ vì cứu tính mạng cô mà ôm chạy đi, sao người lại dùng câu nói khó chịu đến thế? À phải rồi! Sư phụ ta căm hận bọn Ma giáo thấu xương nên có thành kiến nhận định bọn họ không phải là hảo nhân nên quyết chẳng để ta lấy con gái giáo chủ Ma giáo làm vợ.

Bọn Nhậm Ngã Hành, Hướng Vấn Thiên, Doanh Doanh ba người chính mắt đã trông thấy Lệnh Hồ Xung một mình chạy vào điện, ẩn thân sau tấm biển gỗ, nên không tin lời Nhạc Bất Quần.

Nhậm Ngã Hành cười ha hả nói móc:

- Chàng thiếu niên này phong lưu đàng điếm, đi tới đâu là để tình duyên tới đó. Thế mới biết đã có danh sư phải có cao đồ mới lãnh thụ được hết chân truyền của sư môn.

Nhạc Bất Quần không nhịn được bất giác đưa mắt nhìn bà vợ.

Nhạc phu nhân biết rõ trượng phu mình nhất nhất hành động theo quy củ, là một người quân tử chân chính, ngay đối với nữ đệ tử bản môn cũng chẳng bao giờ ghé mắt. Thế mà Nhậm Ngã Hành nói vậy thì thật là hồ đồ. Bà thấy Nhạc Bất Quần đưa mắt nhìn mình liền đáp lại bằng một cái mỉm cười.

Nhạc Bất Quần quay lại hỏi:

- Gã thiếu niên mà Nhậm tiên sinh nói đó phải chăng là tên tiểu tặc và là khí đồ của bản phái tên gọi Lệnh Hồ Xung?

Nhậm Ngã Hành cười đáp:

- Rõ ràng là châu báu mà lão đệ lại coi như ngói gạch thì thật là mờ mắt. Chàng thiếu niên mà lão phu nói đó chính là Lệnh Hồ Xung. Ha ha! Tiên sinh mắng chàng là tiểu tặc thì có khác gì mắng lão phu là lão tặc phải không?

Nhạc Bất Quần đáp:

- Tên tiểu tặc đó tham mê nữ sắc. Gã vì một đứa con gái mà cổ động quần cẩu đảng phe bàng môn tả đạo trên chốn giang hồ kéo đến ngang ngược quấy rối chùa Thiếu Lâm là nơi nguồn gốc mọi võ học trong thiên hạ. Giả tỷ không được Tả sư huynh bày diệu kế thì ngôi cổ tự mấy ngàn năm này đã bị đốt cháy thành bãi hoang rồi. Như vậy há chẳng phải là tên đại nghịch dù muôn thác cũng không đủ đền tội?

Hướng Vân Thiên xen vào:

- Nhạc tiên sinh nói thế là sai. Ðừng nói Lệnh Hồ công tử đến chùa Thiếu Lâm này để nghinh tiếp Nhậm cô nương, chẳng khi nào có lòng quấy rối làm càn, mà cả đến bạn hữu giang hồ có hành động vượt ra ngoài phép tắc cũng không càn rỡ. Ðường đường phái Thiếu Lâm có đến hàng ngàn hảo thủ chẳng lẽ không bảo vệ được chùa hay sao? Tiên sinh thử coi lại biết bao nhiêu bạn hữu của công tử ở trong chùa Thiếu Lâm sau một ngày một đêm mà không hủy hoại một ngọn cỏ gốc cây. Cả một hột gạo, một ngụm nước cũng không đụng đến.

Bỗng có người lên tiếng:

- Những bạn hữu có đến chùa Thiếu Lâm rồi còn để lại nhiều vật nữa là khác.

Lệnh Hồ Xung nghe giọng nói sắc bén liền biết ngay là Dư Thương Hải, chưởng môn phái Thanh Thành thì lẩm bẩm:

- Cha này cũng đến rồi.

Hướng Vấn Thiên hỏi:

- Xin hỏi Dư quán chủ: trong chùa Thiếu Lâm còn để lại những thứ gì?

Dư Thương Hải đáp:

- Nào cứt trâu nào nước đái ngựa, nào vàng bạc khắp nơi.

Mọi người không nhịn được phải cười ồ.

Lệnh Hồ Xung hối hận nghĩ thầm:

- Ta chỉ ước thúc anh em không nên hủy hoại sư vật mà quên không dặn họ không được đái bậy. Những người thô tục này trễ quần ra là làm ô uế đến đất Phật thanh tịnh.

Phương Chứng đại sư nói:

- Những thuộc hạ cùng bạn hữu với Lệnh Hồ công tử quang lâm chùa Thiếu Lâm khiến cho lão tăng suốt ngày trong lòng hồi hộp, những lo khói lửa bốc lên gây thành thảm trạng. Nhưng các vị bằng hữu không làm tổn hại một chút gì trong chùa. Ðúng là Lệnh Hồ công tử đã vì kính cẩn đức Bồ Tát mà cực lực ước thúc anh em nên mới được như vậy. Toàn thể bản tự từ trên xuống dưới chẳng ai là không cảm kích. Bọn lão tăng định sau này được gặp Lệnh Hồ công tử sẽ có lời từ tạ. Dư quán chủ nói đùa, xin Hướng tiên sinh đừng để ý.

Hướng Vấn Thiên nói:

- Ðại sư quả là một vị cao tăng đắc đạo, thật có bụng dạ khác người so với hạng ngụy quân tử, chân tiểu nhân gì đó thật khác xa nhau một trời một vực.

Phương Chứng lại nói:

- Còn một việc mà lão tăng không hiểu là tại sao hai vị sư thái phái Hằng Sơn lại viên tịch ở trong tệ tự?

Doanh Doanh bỗng thét lên một tiếng:

- Úi chao! sao?... Ðịnh Nhàn và Ðịnh Dật... Hai vị sư thái chết rồi ư?

Phương Chứng đáp:

- Ðúng thế! Di thể hai vị phát hiện ở trong chùa. Theo lời phỏng đoán thì hai vị viên tịch đúng vào lúc các vị bằng hữu giang hồ tiến vào tệ tự. Chẳng lẽ Lệnh Hồ công tử lại chưa kịp ước thúc bọn thuộc hạ để đến nỗi hai vị sư thái ít người không địch lại số đông rồi mất mạng ở đây? A Di Ðà Phật! A Di Ðà Phật!

Doanh Doanh nghẹn ngào nói:

- Vụ này... thật là kỳ! Hôm ấy tiểu nữ cùng hai vị sư thái tương kiến ở điện sau trong quý tự, rồi được nhờ lượng từ bi của phương trượng đại sư, ngài nói vì nể mặt hai vị sư thái nên buông tha... tiểu nữ thoát khỏi chốn lao lung...

Lệnh Hồ Xung trong lòng vừa cảm kích vừa hối hận. Chàng nghĩ thầm trong bụng.

- Té ra hai vị Ðịnh Nhàn và Ðịnh Dật sư thái đã năn nỉ phương trượng chùa Thiếu Lâm và quả nhiên phương trượng đã tha Doanh Doanh ra rồi. Nhưng hai vị lại táng mạng ở đây. Thế là hai vị vì ta cùng Doanh Doanh mà phải thác oan... Không biết hai vị đã bị ai sát hại?... Ta nhất quyết phải báo thù cho hai vị mới được.

Chương 156: Nhậm Ngã Hành đả bại Phương Chứng

Nhậm Ngã Hành đả bại Phương Chứng

Nhậm Ngã Hành nói:

- Nếu vậy thì tuyệt diệu! Tả đại trưởng môn có một trai. Nhạc tiên sinh có một gái, Dư quán chủ dường như có mấy ái thiếp. Thiên môn đạo trưởng không có con cái, nhưng lòng thương yêu đồ đệ cũng không phải là ít. Mạc tiên sinh còn cả lão phu, lão mẫu. Càn khôn nhất kiếm Chấn Sơn Tử phái Côn Luân cũng còn một tôn tử nối dõi. Sau nữa là Giải đại bang chúa ở Cái Bang, Hướng tả sứ! Giải bang chúa còn có những người nào chẳng thể bỏ được không?

Hướng Vân Thiên đáp:

- Nghe nói trong Cái Bang có Thanh Liêm sứ giả, Bạch Liên sứ giả là hai vị tuy không ở họ Giải nhưng đều là con tư sinh của Giải bang chúa.

Nhậm Ngã Hành hỏi:

- Tả sứ không nhầm lẫn đấy chứ? Chúng ta chớ sát hại lầm người tốt.

Hướng Vân Thiên đáp:

- Không lầm đâu! Thuộc hạ đã tra hỏi rõ ràng.

Nhậm Ngã Hành gật đầu nói:

- Dù có giết lầm đi nữa thì cũng chẳng sao. Chúng ta mà giết đến ba bốn chục người Cái Bang thì trong số đó ít ra là có mấy người đáng chết.

Hướng Vân Thiên nói:

- Giáo chủ thật là cao kiến.

Nhậm Ngã Hành vừa nhắc tới chuyện những người thân thích khiến cho bọn Tả Lãnh Thiền, Giải bang chúa đều không khỏi sợ run. Ai cũng biết lão nói đây không phải là chuyện đùa. Nếu mọi người không ngăn cản được lão mà lại giết con gái lão thì tất lão sẽ thi hành thủ đoạn tàn ác để trả thù mà những người thân ái nhất trong bọn mình, e rằng khó lòng tránh khỏi độc thủ của lão. Vì nghĩ vậy nên mọi người đều ớn lạnh xương sống.

Trong một lúc bầu không khí biến thành yên lặng như tờ, sắc mặt mọi người đều biến đổi không ngớt. Sau hồi lâu, Phương Chứng mới lên tiếng:

- Oan oan tương báo biết bao giờ cho hết? Nhậm giáo chủ! Bọn bần tăng không hại tiểu thư mà chỉ muốn khuất giá ba vị lưu lại trên núi Thiếu Thất mười năm.

Nhậm Ngã Hành đáp:

- Không được! Lão phu đã động sát khí không nhịn nổi nữa rồi, muốn đem bốn cô ái thiếp đẹp như hoa của Dư quán chủ giết cho bằng hết. Cả lệnh ái của Nhạc tiên sinh cũng chẳng thể khoan dung để sống ở đời nữa.

Lệnh Hồ Xung trong lòng kinh hãi. Chàng không hiểu lão đại ma đầu chi lộ thất thường này nói thế để hăm dọa hay là lão muốn đại khai sát giới thật sự.

Xung Hư đạo trưởng cất tiếng hỏi:

- Nhậm tiên sinh! Chúng ta đánh cuộc một phen nên chăng?

Nhậm Ngã Hành lắc đầu đáp:

- Lão phu xúi vận quá, đánh cuộc chẳng nắm vững phần nào, giết người thì chắc chắn hơn. Giết cao thủ chưa hẳn đã được, nhưng giết cha mẹ con cái, vợ lớn, vợ nhỏ của các cao thủ thì nhất định ăn chắc.

Xung Hư đạo nhân nói:

- Những người đó không biết võ công thì giết đi chả có gì là anh hùng.

Nhậm Ngã Hành đáp:

- Tuy là hành động đó không anh hùng thiệt, nhưng cũng làm cho bọn đối đầu phải thương tâm và lão phu được hả dạ.

Xung Hư đạo nhân nói:

- Các hạ không còn con gái nữa thì cũng chẳng lấy chi làm hả dạ. Ðã mất con gái thì chàng rể cũng không còn. Chàng rể của các hạ tránh sao khỏi sự đi làm rể nhà khác thì cũng chẳng vinh hạnh gì cho các hạ.

Nhậm Ngã Hành nói:

- Cũng đành vậy chứ biết sao được? Lão phu sẽ giết hết bọn chúng thì lo lắng gì chàng rể ra dạ phụ phàng với con gái Nhậm mỗ?

Xung Hư đạo nhân nói:

- Thôi bây giờ chúng ta làm thế này: bọn bần đạo không ỷ nhiều người để thủ thắng mà các hạ cũng đừng giết người bừa bãi. Muốn sử sự công bằng thì dùng võ công để quyết thắng bại. Bên các vị ba người, bần đạo cùng hai vị nữa bên này tỷ đấu ba keo, hễ bên nào thắng hai là được.

Phương Chứng nói ngay:

- Phải lắm! Phải lắm! Xung Hư đạo nhân quả là cao kiến khác thường! Nhưng chúng ta cứ điểm tới là thôi, đừng sát hại mạng người.

Nhậm Ngã Hành hỏi:

- Ba người bên lão phu mà thua thì phải lưu lại mười năm trên núi Thiếu Thất không được hạ sơn, có phải thế không?

Xung Hư đạo trưởng đáp:

- Chính thế! Nếu bên các vị ba người mà thắng hai cuộc thì bên bần đạo chịu thua để ba vị tự do xuống núi. Còn tám đệ tử bị thiệt mạng cũng coi như là chết uổng.

Nhậm Ngã Hành nói:

- Trong lòng lão phu đã không phục lão mũi trâu một nửa thì cũng cảm thấy lời nói của lão đúng lý một nửa. Vậy bên các vị ba người là những ai ra đấu? Ðể Nhậm mỗ kêu ra được chăng?

Tả Lãnh Thiền xen vào:

- Phương trượng đại sư là chủ, dĩ nhiên y phải xuất diện. Còn lão phu đã gác việc luyện võ mười mấy năm nay, cũng muốn thử một keo. Còn người thứ ba ư? Tưởng nên dành cho người đã đưa ra ý kiến này là Xung Hư đạo trưởng, không thể để lão đặt vấn đề nan giải cho người còn mình lại tự thủ bàng quang. Ðồng thời để lão có dịp phô trương Thái cực kiếm pháp.

Bên này mười người tuy ai cũng là những tay cao thủ nhưng đều cho Phương Chứng đại sư, Xung Hư đạo nhân và Tả Lãnh Thiền bản lãnh trội hơn. Hắn đưa ra ba nhân vật này là ăn chắc, đứng vào thế không thể thất bại. Mặt khác Doanh Doanh bất quá là cô gái 18, 19 tuổi thì võ công có cao thâm đến đâu, nhưng công tu luyện hãy còn ít ỏi thì bất luận đấu với vị chưởng môn nào nàng cũng bị thất bại.

Phương Chứng đại sư, Xung Hư đạo trưởng và Tả Lãnh Thiền là ba tay đại cao thủ bên chính giáo. Bất luận võ công vị nào cũng chẳng kém gì Nhậm Ngã Hành, còn so với Hướng Vân Thiên chắc là cao thâm hơn. Vậy ba cuộc chiến này chỉ cần được hai là thắng thì mười phần họ nắm vững hết bảy tám, bằng ba cặp phải thắng cả thì họ cũng nắm được đến năm phần.

Bên chính giáo chỉ còn lo không bắt được Nhậm Ngã Hành để lão trốn thoát xuống núi thi hành những thủ đoạn thâm độc tàn sát đệ tử của mọi người nên chỉ mong có cuộc quyết chiến chính đại quang minh là không sợ gì.

Nhậm Ngã Hành lắc đầu nói:

- Ba cặp mà chỉ có hai cặp thắng đã là được thì không ổn. Chúng ta chỉ đấu một cuộc. Bên các vị chọn lấy một người, bên lão phu cũng đưa ra một người mà chỉ đánh một trận là xong.

Tả Lãnh Thiền nói:

- Nhậm huynh! Bữa nay các vị thế cô lực bạc lâm vào thế kém. Ðừng nói trong bọn tại hạ đây đã mười người tức là so với bên Nhậm huynh đã nhiều gấp quá ba lần, mà Phương Chứng đại sư ra lệnh một tiếng thì nguyên những tay cao thủ hạng nhất của phái Thiếu Lâm cũng đã có đến ba chục vị, không cần kể tới những tay hảo thủ các phái khác.

Nhậm Ngã Hành nói:

- Vì thế nên lão phu mới bảo các vị ỷ vào số đông để thủ thắng.

Tả Lãnh Thiền nói:

- Phải rồi! Bên tiểu đệ quả có ỷ vào số đông để thủ thắng thiệt.

Nhậm Ngã Hành nói:

- Thật là tuồng mặt dầy!

Tả Lãnh Thiền hỏi:

- Vô cớ giết người có phải là mặt dầy không?

Nhậm Ngã Hành đáp:

- Ðã giết người là phải có lý do. Tả đại chưởng môn! các hạ ăn chay hay là ăn mặn.

Tả Lãnh Thiền hắng giọng một tiếng đáp:

- Tại hạ giết người là giết người, việc gì phải nói chuyện ăn chay hay là ăn mặn?

Nhậm Ngã Hành lại hỏi:

- Khi các hạ giết một người thì kẻ bị chết đều là đáng tội cả chăng?

Tả Lãnh Thiền đáp:

- Cái đó đã hẳn.

Nhậm Ngã Hành liền vặn:

- Các hạ ăn thịt bò, thịt cừu thì bò với cừu có tội gì không?

Phương Chứng đại sư chắp tay nói:

- A Di Ðà Phật! Nhậm thí chủ nói ra vẻ có lòng dạ bồ tát lắm!

Tả Lãnh Thiền nói ngay:

- Phương trượng đại sư đừng mắc bẫy y. Y muốn đem tám đệ tử vô tội của chúng ta bị uổng mạng ví với bò cừu đó.

Nhậm Ngã Hành nói:

- Con sâu, con kiến hay con bò, con cừu, Tiên Phật hay người phàm tục đều thuộc vào loại chúng sinh.

Phương Chứng đại sư lại niệm:

- A Di Ðà Phật.

Tả Lãnh Thiền nói:

- Nhậm huynh! Nhậm huynh cố kéo dài thời gian, bữa nay không dám chiến đấu phải chăng?

Nhậm Ngã Hành đột nhiên hú lên một tiếng dài làm chấn động cả mái ngói. Cả tám cây đèn cầy trên bàn thờ cũng leo lét tối mò. Tiếng hú yên lại đèn mới sáng lên như cũ.

Mọi người nghe lão hú lên một tiếng mà trống ngực đánh thình thình, sắc mặt tái mét ra chiều kinh hãi.

Nhậm Ngã Hành nói:

- Ðược lắm! Lão Tả kia! Chúng ta tỷ đấu thì tỷ đấu chứ sao?

Tả Lãnh Thiền nói:

- Bậc đại trượng phu đã nói ra một lời thì ngựa tứ cũng không đuổi kịp. Ba cặp thắng hai tức là trong ba vị có hai người thua thì ở lại núi Thiếu Thất này mười năm.

Nhậm Ngã Hành nói:

- Thôi cũng được! Tam chiến lưỡng thắng. Trong ba người bọn lão phu hai người bị thua thì cả ba cùng ở lại trên núi Thiếu Thất mười năm.

Người chính giáo thấy Nhậm Ngã Hành bị Tả Lãnh Thiền nói khích mà chịu ưng lời thì ai nấy đều hoan hỉ vô cùng.

Nhậm Ngã Hành lại nói tiếp:

- Lão phu đấu với các hạ, Hướng tả sứ đấu với lão lùn họ Dư. Còn con gái lão phu thì đàn bà phải đấu với đàn bà tức là y sẽ lãnh giáo Ninh nữ hiệp.

Tả Lãnh Thiền nói:

- Không được! Bên tại hạ những ai ra tỷ đấu là do bên này cắt cử đâu có thể Nhậm huynh chỉ định được?

Nhậm Ngã Hành hỏi:

- Nhất định các vị đòi quyền đề cử không cho đối phương chỉ định ư?

Tả Lãnh Thiền đáp:- Chính thế! Tức là hai vị đại chưởng môn Thiếu Lâm, Võ Ðương thêm vào tại hạ nữa.

Nhậm Ngã Hành nói:

- Ðịa vị của các hạ sao lại dám so bì với hai vị đại chưởng môn phái Thiếu Lâm và Võ Ðương được?

Tả Lãnh Thiền đỏ mặt lên. Câu này nói đã trúng tâm bệnh hắn.

Hắn liền đáp:

- Tại hạ không dám đưa mình lên ngang hàng với hai đại chưởng môn phái Thiếu Lâm và phái Võ Ðương, nhưng cũng miễn cưỡng tỷ đấu với các hạ một phen.

Nhậm Ngã Hành cười ha hả nói:

- Phương Chứng đại sư! Tại hạ muốn lãnh giáo Thiếu Lâm thần quyền của đại sư liệu có đáng không?

Phương Chứng đáp:

- A Di Ðà Phật! Lão tăng bỏ bê việc luyện công từ lâu không thể là đối thủ của thí chủ được. Có điều lão tăng chỉ mong khuất giá thí chủ ở lại đây, nên nhân cơ hội này đem nắm xương già yếu dựa vào quyền cước thí chủ.

Tả Lãnh Thiền tuy muốn khiêu chiến với Nhậm Ngã Hành nhưng thực ra cũng không nắm vững phần thắng. Hắn biết rõ Hấp tinh đại pháp của đối phương chuyên hút công lực người. Mấy năm nay tuy hắn đã luyện được phép chống cự, nhưng đó là trường hợp bất đắc dĩ, không dám mạo hiểm thử thách. Bây giờ hắn thấy Nhậm Ngã Hành lại khiêu chiến với Phương Chứng đại sư tuy có bị mất mặt một chút, nhưng cũng mừng thầm:

- Ta vẫn lo hắn đấu với ta, để Hướng Vấn Thiên đấu với Xung Hư còn con gái lão đấu với Phương Chứng. Như vậy Xung Hư đạo nhân mà thua đối phương, ta cũng bại về tay hắn thì thật hỏng bét!

Nếu biết hai chục năm trên chốn giang hồ bình yên vô sự, những tay đại cao thủ như Phương Chứng, Xung Hư chưa động thủ với ai bao giờ. Người ngoài chỉ biết các vị đó bản lãnh thông thần còn trình độ cao minh đến đâu hoàn toàn ở trong đầu óc tưởng tượng chứ không được mắt thấy.

Vụ Hướng Vân Thiên đại chiến với quần hùng vừa chính giáo vừa ma giáo thì khỏi nói tới, vì trong cuộc chiến này có những tay hảo thủ, môn hạ phái Tung Sơn, Côn Luân, Thanh Thành tham dự thì dĩ nhiên họ đã về báo cáo với những bậc sư tôn. Bây giờ hễ nghe kể chuyện lại ai nấy chưa hết hãi hùng. Vì thế mà Tả Lãnh Thiền biết rằng bản lãnh Hướng Vấn Thiên đã ghê gớm lắm.

Giả tỷ Nhậm Ngã Hành dùng phép "Hạ tứ đấu thượng tứ" của Tôn Tẫn, để con gái đấu với Phương Chứng đại sư, một tay cao thủ nổi danh đệ nhất thiên hạ và Xung Hư đạo nhân đấu với Hướng Vân Thiên thì Xung Hư tuổi già sức kém không bằng đối phương còn trẻ hơn mười năm, cuộc thắng bại khó mà biết trước. Vì vậy nên hắn thấy Phương Chứng đứng ra ứng chiến với Nhậm Ngã Hành liền không nói gì nữa, đừng lùi ngay sang một bên mấy bước để nhường chỗ.

Nhậm Ngã Hành hô:

- Xin mời phương trượng!

Ðồng thời lão phất hai tay áo chắp tay thi lễ.

Phương Chứng cũng chắp tay đáp lễ nói:

- Mời thí chủ ra chiêu trước đi!

Nhậm Ngã Hành đáp:

- Tại hạ xin sử môn chính tông của Triều Dương thần giáo, còn đại sư cũng thi triển võ nghệ chính tông của phái Thiếu Lâm. Thế là chúng ta lấy môn chính tông đối phó với môn chính tông cho xứng đáng với cuộc tỷ thí này.

Dư Thương Hải xen vào:

- Chà chẳng biết chính tông thế nào, chỉ sợ lòi cái xấu ra mà thôi.

Nhậm Ngã Hành nói:

- Thưa phương trượng! Xin để tại hạ giết lão lùn họ Dư trước rồi sẽ đấu với phương trượng.

Phương Chứng vội la lên:

- Không nên!

Nhà sư biết Nhậm Ngã Hành ra tay nhanh như điện chớp. Nếu lão đánh một đòn sét nổ không kịp bưng tai thì Dư Thương Hải mất mạng ngay cũng chưa biết chừng. Nhà sư liền không chần chờ gì nữa vừa phóng chưởng đánh ra vừa hô lớn:

- Nhậm thí chủ! Hãy tiếp đón chưởng đi!

Phát chưởng này lúc mới phóng ra rất tầm thường nhưng tới nửa vời đột nhiên dao động một chút rồi lập tức một chưởng biến thành hai, hai biến thành bốn, bốn biến thành tám.

Nhậm Ngã Hành buột miệng la:

- Thiên Thủ Như Lai Chưởng!

Lão đã biết chỉ chần chờ một giây là tám chưởng biến thành mười sáu, rồi mười sáu biến thành ba hai, thành sáu mươi bốn... Lão liền phóng chưởng phản kích.

Vèo một cái! Phát chưởng của lão nhằm đánh vào vai bên hữu Phương Chứng đại sư.

Phương Chứng luồn tay trái xuống dưới tay mặt phóng ra. Phát chưởng này cũng dao động một chút rồi một thành hai, hai thành bốn... Bóng chưởng nhảy múa bay lộn.

Nhậm Ngã Hành liền nhảy vọt lên phóng ra hai phát chưởng rít lên veo véo.

Lệnh Hồ Xung ở trên ngó xuống rất rõ. Chàng chú ý theo dõi thì thấy chưởng pháp của Phương Chứng đại sư biến ảo khôn lường. Mỗi chưởng vừa đánh ra nửa vời đã biến đổi thành mấy phương vị. Thật là một loại chưởng pháp biến ảo phi thường, suốt đời chàng chưa từng được ngó thấy.

Chưởng pháp của Nhậm Ngã Hành lại rất chất phác. Lão thu trường pháp chưởng coi rất cứng cỏi, trì trệ. Nhưng bất luận chưởng pháp của Phương Chứng đại sư ly kỳ biến ảo đến đâu, một khi chưởng lực của Nhậm Ngã Hành đưa tới nó cũng biến theo. Xem chừng hai bên kẻ tám lạng người nửa cân chẳng ai thua ai mà ở vào thế quân bình.

Lệnh Hồ Xung là tay quyền cước bình thường, nhưng chàng thấy hai tay đạo cao thủ đương thời thi triển chưởng pháp cao thâm, chàng coi say mê không hiểu đến chỗ huyền diệu của nó, chỉ quan tâm đến chỗ thắng bại của hai người, bất giác chàng ngưng thần theo dõi.

Sau một lúc, chàng thấy Nhậm Ngã Hành phóng ra hai chưởng một cách bình thường và Phương Chứng đại sư phải lùi lại ba bước liền.

Trong lòng kinh hãi, chàng la thầm:

- Úi chà! Hỏng bét Phương Chứng đại sư thua đến nơi chắc?

Nhưng tiếp theo chàng thấy tay trái đại sư khoanh mấy vòng tròn. Còn tay hữu phóng chưởng ra tới tấp, đánh từ trên xuống dưới, từ tả sang hữu. Sau mấy chiêu tới tấp của Phương Chứng, Nhậm Ngã Hành phải lùi một bước.

Phương Chứng đánh luôn mấy phát, Nhậm Ngã Hành lại lùi thêm bước nữa.

Lệnh Hồ Xung mừng thầm miệng lẩm bẩm:

- Hay lắm! Chưa việc gì.

Chàng thở phào một cái rồi tự hỏi:

- Tại sao thấy Phương Chứng đại sư sắp thua thì trong lòng kinh hãi mà thấy nhà sư thắng thế lại vui mừng? Phải rồi! Phương Chứng đại sư là một vị cao tăng đắc đạo, còn Nhậm giáo chủ dù sao cũng chỉ là một hào sĩ phe tả đạo. Thế là ý niệm về thị phi thiện ác vẫn còn ngự trị trong lòng ta.

Rồi chàng tự nhủ:

- Nếu biết Nhậm giáo chủ mà thất bại, Doanh Doanh bị cầm tù trên núi Thiếu Thất mười năm nữa thì đâu có hợp với tâm nguyện của ta?

Trong lúc nhất thời, chính chàng cũng chưa hiểu được lòng chàng. Trong đầu óc chàng cảm thấy cha con Nhậm Ngã Hành và Hướng Vân Thiên mà trở lại giang hồ thì võ lâm lại nổi sóng gió.

Rồi chàng tự hỏi:

- Giang hồ nổi sóng gió thì có gì không hay? Như vậy há chẳng huyên náo ư?

Bỗng chàng đưa mục quang từ từ ngó thấy Doanh Doanh ngồi tựa cột. Nàng ra vẻ một cô gái khiếp nhược lại càng xinh đẹp. Cặp lông mày nheo lại ra chiều lo lắng vô cùng. Chàng lại nổi lòng thương xót tự hỏi:- Sao ta nỡ để nàng lại bị cầm tù mười năm nữa? nàng chịu sao nổi tình trạng ma thiết này?

Lệnh Hồ Xung coi không hiểu đến chỗ tinh diệu về chưởng pháp của Phương Chứng đại sư và Nhậm Ngã Hành liền đưa mắt nhìn Doanh Doanh thấy nàng mặt buồn rười rượi. Chàng nghĩ ngay tới nàng vì cứu mạng cho mình mà cam nguyện hy sinh cả tính mạng. Ơn đức này suốt đời chàng phải ghi dạ. Kể ra chàng còn có thầy có bạn hậu đãi cũng không phải ít, nhưng chưa một ai cam nguyện đem sinh mạng mà phó thác cho chàng. Chàng nguyên là người nhiều tình cảm lúc này bầu máu nóng sủi lên sùng sục, dù chàng biết Doanh Doanh bất quá là một cô gái của giáo chủ phe Ma giáo, nhưng chàng cũng quyết không phụ ơn nghĩa của nàng.

Trên điện mười một cặp mắt đều chăm chú nhìn vào chưởng pháp của Phương Chứng đại sư và Nhậm Ngã Hành, ai cũng trầm trồ khen ngợi.

Tả Lãnh Thiền bụng bảo dạ:

- May mà Nhậm lão quái lại khiêu chiến với Phương Chứng đại sư, không thì hắn dùng loại chưởng pháp coi bề ngoài có vẻ vụng về mà thật ra rất tinh xảo để đánh mình thì mình khó biết đường đối phó. Ðại tung dương thần chưởng của bản phái hiển nhiên chiêu thức rất phức tạp mà lại không có nhiều biến hóa đem so với chưởng pháp của hắn chỉ đánh vào một chỗ thật mình hãy còn kém xa.

Hướng Vân Thiên nghĩ thầm:

- Võ công phái Thiếu Lâm nổi tiếng ngàn năm quả nhiên không phải tầm thường. Môn Như lai thần chưởng tuy phiền phức mà công lực không phân tán, đó thật là một điều khó khăn vô cùng. Nếu mình gặp phải lão thì chỉ nên đấu nội lực hay hơn, còn chưởng pháp thì nhất định không bằng lão rồi.

Bọn Thiên Môn đạo nhân cũng ngấm ngầm đem võ công bản thân ra ấn chứng với chưởng pháp của hai người.

Nhậm Ngã Hành tham chiến hồi lâu cảm thấy chưởng pháp của Phương Chứng đại sư dần dần chậm lại thì trong bụng mừng thầm, miệng lẩm bẩm:

- Chưởng pháp lão này tuy cao thâm song lão tuổi già khó lòng giữ cho dai sức chiến đấu.

Hắn liền biến chuyển chiêu số đánh rất rát. Hắn đánh ra bốn chưởng rồi lúc thu tay mặt về nhận thấy huyết mạch tê chồn cung nhắc nội lực vận chuyển không được lưu thông khoan khoái thì trong lòng không khỏi kinh hãi. Hắn biết nội lực trong người có chỗ trở ngại thì nghĩ bụng:

- Lão hòa thượng này luyện Dịch Cân Kinh thành ra nội lực ghê gớm đến thế. Chưởng lực lão không đụng vào chưởng lực của mình mà nội công mình cũng bị kiềm chế.

Hắn biết rằng nếu còn tiếp tục tỷ đấu cách này thì nội lực thâm hậu của đối phương sẽ phát huy đến tột độ để đưa lão vào chỗ kém thế.

Bỗng nghe Phương Chứng đại sư phóng tay trái đánh tới, lão liền quát lên một tiếng rồi vung song chưởng một cách rất thần tốc để nghinh địch. Song chưởng giao nhau cả hai người đều lùi lại một bước.

Nhậm Ngã Hành thấy nội lực đối phương tuy nhu hòa mà thực ra thâm hậu vô cùng. Lão đã sử dụng Hấp tinh đại pháp mà chẳng hút được chút nội lực nào của nhà sư nên lại càng kinh hãi khôn xiết.

Phương Chứng đại sư bỗng niệm phật hiệu rồi nói:

- Thiện tai! Thiện tai!

Tiếp theo nhà sư vung chưởng tay mặt đánh ra.

Nhậm Ngã Hành lại vung chưởng tay mặt để đón tiếp.

Cả hai người cùng lảo đảo đi một cái.

Nhậm Ngã Hành cảm thấy khí huyết trong mình nhộn nhạo, hắn lùi mau lại hai bước.

Ðột nhiên hắn xoay mình, vươn tay mặt ra nắm lấy trước ngực Dư Thương Hải. Tay trái hắn vung lên nhắm đập xuống đỉnh đầu họ Dư.

Mọi người chỉ thấy Nhậm Ngã Hành nhô lên hụp xuống một cái, không ai ngờ đã xảy ra biến cố trong chớp nhoáng. Ai nấy đang yên trí Nhậm Ngã Hành đấu với Phương Chứng đại sư dần dần đi vào tình thế bất lợi. Theo lẽ ra thì hắn tự giữ mình còn chưa xong, dè đâu hắn xoay mình công kích Dư Thương Hải.

Biến diễn này đã đột ngột lại cực kỳ mau lẹ!

Dư Thương Hải cũng là một nhà võ học tinh thâm. Giả tỷ lão cùng tỷ đấu thật sự với Nhậm Ngã Hành thì dù sau cùng có bị thua, nhưng nhất quyết không để cho đối phương bắt được ngay chiêu đầu.

Mọi người la lên một tiếng "ủa" kinh ngạc rồi kêu réo om sòm.

Phương Chứng đại sư nhảy vọt người lên như một con chim khổng lồ nhào tới, đồng thời vung song chưởng nhằm đánh vào sau gáy Nhậm Ngã Hành.

Ðó là kế vây nước Ngụy để cứu nước Triệu trong võ học. Mục đích tấn công là để bắt buộc địch nhân phải quay lại tự cứu mình, đồng thời đối phương phải thu phát chưởng của hắn đang nhằm đánh xuống đầu Dư Thương Hải.

Những tay cao thủ thấy Phương Chứng đại sư trong chớp mắt đã phóng chưởng ra đều nghĩ ngay tới thấm mưu của nhà sư và đem lòng bội phục.

Nhưng mọi người chưa kịp lên tiếng hoan hô. Họ chỉ biết rằng cử động của đại sư cứu mạng được cho Dư Thương Hải. Nhưng có ai ngờ Nhậm Ngã Hành thu chưởng về rồi lại không xoay tay đón đỡ, hắn nhằm chụp vào huyệt đản trung của nhà sư. Tiếp theo hắn đưa một ngón tay phải điểm vào huyệt tâm phòng của đối phương.

Phương Chứng đại sư toàn thân nhủn ra té nhào xuống đất.

Mọi người cả kinh hốt hoảng chạy lại đỡ Phương Chứng dậy.

Tả Lãnh Thiền phóng chưởng nhằm đánh vào sau lưng Nhậm Ngã Hành.

Nhậm Ngã Hành xoay tay lại vừa phóng chưởng phản kích vừa hô lớn:

- Hay lắm! Ðây là cuộc đấu thứ hai.

Tả Lãnh Thiền chợt phóng quyền, chợt phát chưởng, lúc phóng chỉ, lúc chụp tới.

Chỉ trong khoảnh khắc lão đã biến đổi đến hơn chục chiêu số.

Nhậm Ngã Hành bị Tả Lãnh Thiền đánh tới tấp mười mấy chiêu, lão chỉ có phần thủ chứ không phản kích được.

Nguyên lão vừa đấu với Phương Chứng đại sư ba chiêu tối hậu, tuy là dùng trí mà cũng phải đem hết sức bình sinh không thì chẳng tài nào chụp được huyệt đản trung, điểm trúng huyệt tâm phòng của đại sư vì nội lực đối phương thâm hậu phi thường, mấy chiêu này lão đã phải tận tâm kiệt lực.

Tả Lãnh Thiền là tay cơ biến nhìn rõ sự trạng biết đây là một cơ hội ngàn năm một thuở, nên chẳng từ ngại mang tiếng là dùng lối xa luân chiến thừa cơ đánh tràn vào.

Nên biết Nhậm Ngã Hành mà thắng được Phương Chứng đại sư là nhờ ở sự trá ngụy. Lão đã tính trúng vào chỗ lòng dạ từ bi của đối phương, nên hạ độc thủ đánh Dư Thương Hải.

Một là mọi người đứng xa cả, dù muốn cứu cũng không đến kịp, hai là chưởng môn các phái đối với lão Dư chẳng có thâm tình gì mấy thì còn ai mạo hiểm liều mình xông vào cứu lão nữa, chỉ có mình Phương Chứng đại sư nhất định ra tay.

Trước trường hợp này, phương trượng chùa Thiếu Lâm liền công kích lão Nhậm để giải mối nguy cho Dư Thương Hải.

Lão Nhậm không đỡ gạt và cũng không né tránh phát chưởng của Phương Chứng đại sư, lại xoay tay chụp vào yếu huyệt đối phương.

Ðây là một sự mạo hiểm đến cùng cực của Nhậm Ngã Hành vì hai chưởng đánh vào sau gáy không cần đụng tới đích mà chưởng phong quạt đến nơi cũng đủ làm cho đầu óc lão vỡ tan tành.

Lúc Nhậm Ngã Hành bắt lấy Dư Thương Hải tức là lão đã đem tính mạng ra đánh cuộc. May ở chỗ lão đánh cuộc với một vị cao tăng cửa Phật lòng dạ từ bi.

Nhà sư vừa thấy song chưởng sắp đánh vỡ sọ đối phương liền thu hồi chưởng lực.

Phương Chứng đại sư người đang lơ lửng trên không phóng hai chưởng ra rồi lại đem toàn lực thu lại thì dù có là cao thủ tuyệt đỉnh cũng để sơ hở trước ngực và bụng, thành ra Nhậm Ngã Hành quả nhiên điểm trúng yếu huyệt và khiến nhà sư té nhào. Tuy nhiên, lão Nhậm cũng bị chưởng lực hùng hậu của đại sư xô tới sau gáy làm cho đau đớn vô cùng. Luồng chân khí từ huyệt đan điền không sao chuyển vận lên được.

Những người bàng quang đều đã nhìn rõ Nhậm Ngã Hành thắng Phương Chứng trong trường hợp nào.

Xung Hư đạo trưởng đỡ Phương Chứng đại sư dậy, giải khai huyệt đạo cho nhà sư rồi thở dài nói:

- Phương trượng sư huynh vì lòng nhân từ mà bị gian nhân ám toán.

Phương Chứng nói:

- A Di Ðà Phật! Nhậm thí chủ tâm cơ minh mẫn, y đấu trí chứ không đấu lực. Lão tăng thua y rồi.

Nhạc Bất Quần lớn tiếng la:

- Nhậm Giáo chủ thi hành thủ đoạn gian trá, dù có thắng cũng chẳng quang minh chính đại chút nào, không phải là hành vi của bậc chính nhân quân tử.

Hướng Vân Thiên cười hỏi:

- Trong Triêu Dương thần giáo của bọn tại hạ cũng có bọn chính nhân quân tử ư? Nếu Nhậm giáo chủ mà là chính nhân quân tử thì cũng hòa mình vào dòng nhơ nhớp các vị rồi, còn tỷ đấu cái gì?

Nhạc Bất Quần cứng họng không nói gì được nữa.

Bỗng thấy Nhậm Ngã Hành tựa lưng vào cột gỗ rồi từ từ phóng chưởng ra gạt hết những quyền cước của Tả Lãnh Thiền đánh tới.

Tả Lãnh Thiền là minh chủ trong Ngũ nhạc kiếm phái, vốn tính tự phụ. Giả tỷ là lúc bình thời thì chẳng khi nào hắn nhân lúc Nhậm Ngã Hành sau khi đã kịch đấu với tay cao thủ đệ nhất phái Thiếu Lâm bị kiệt lực rồi còn ra khiêu chiến với lão để chiếm phần tiện nghi. Hắn làm như vậy chẳng khỏi bị người ta chê cười, nhất là lão lại làm tôn sư một phái.

Nhưng vừa rồi Nhậm Ngã Hành đánh ngã được Phương Chứng đại sư là lợi dụng chỗ hảo tâm của đối phương. Cái thắng này chẳng qua là một cái thắng gian trá, nên chưởng môn các phái chẳng ai là không tức giận. Lão Tả liền nhân cơ hội liều mình xông ra tấn công tới tấp, người ngoài cho là hắn vì phẫn kích quá độ, nên chẳng kể gì đến mối tỵ hiềm về xa luân chiến nữa.

Hướng Vân Thiên thấy Nhậm Ngã Hành không được một lát nào xả hơi, vội đến bên cây cột gỗ hỏi:

- Tả đại chưởng môn! Ðại chưởng môn dùng thủ đoạn hèn mạt để chiếm phần tiện nghi mà không sợ người ta cười cho ư?

Tả Lãnh Thiền đáp:

- Ðể ta đánh nhã lão Nhậm rồi sẽ đấu với ngươi. Ta chẳng sợ gì lối xa luân chiến của các ngươi đâu.

Rồi hắn vung quyền đánh tới Nhậm Ngã Hành.

Nhậm Ngã Hành đưa tay trái lên gạt. Trong lòng lão lửa giận bốc lên vì mấy câu nói của Tả Lãnh Thiền, lão xẵng giọng quát hỏi:

- Bản lãnh kém cỏi của ngươi mà muốn đánh ngã Nhậm Ngã Hành này ư? Hướng lão đệ! Lão đệ cứ lui ra!

Hướng Vân Thiên đã biết Nhậm giáo chủ bản tính quật cường lại là người hiếu sự nên không dám trái lệnh liền đáp:

- Thuộc hạ xin tạm lui ra. Có điều lão họ Tả là đồ vô sỉ, thuộc hạ phải đá đít hắn một cái đã.

Y khoa chân lên nhằm đá vào mông Tả Lãnh Thiền.

Tả Lãnh Thiền tức giận hỏi:

- Các ngươi định hai người đánh một chăng?

Rồi hắn né người đi để tránh phát đá của Hướng Vân Thiên.

Ngờ đâu Hướng Vân Thiên làm bộ vung chân chứ không đá thật sự. Chân y chỉ giơ lên và khẽ chuyển động. Ðó là một hư chiêu mà khiến cho Tả Lãnh Thiền mắc bẫy.

Hướng Vân Thiên liền cười ha hả, cất tiếng thóa mạ:

- Chỉ có những tên khốn kiếp mới ỷ vào nhiều người để thủ thắng.

Rồi hắn tung người nhảy vọt về phía sau, đến đứng bên Doanh Doanh.

Tả Lãnh Thiền vì phải tránh phát đá mà ra chiêu tấn công Nhậm Ngã Hành lại một chút.

Những tay cao thủ động thủ đối chiêu chỉ sai một kẽ tóc là tình thế biến đổi.

Nhậm Ngã Hành nhân thời gian chớp nhoáng này đã hít mạnh được một hơi chân khí, nội tức liền lưu thông khoan khoái và lập tức tinh thần lại phấn chấn lên nhiều.

Nhậm Ngã Hành chỉ xả hơi trong chớp nhoáng là nội lực từ huyệt đan điền lại phát huy ra được.

"Binh binh binh"! Lão đánh ra ba chưởng liền.

Tả Lãnh Thiền cố sức hóa giải, nhưng trong lòng ngấm ngầm kinh hãi nghĩ thầm:

- Thằng cha này lâu ngày không thấy mặt. Bây giờ công lực hắn cao thâm hơn trước rất nhiều. Bữa nay mình muốn thắng hắn thì phải đem toàn lực ra mà đối phó.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau