TIẾU NGẠO GIANG HỒ

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Tiếu ngạo giang hồ - Chương 131 - Chương 135

Chương 131: Trại 28, Quần Ni mất tích

Ðịnh Tĩnh sư thái thấy những đệ tử bị thương vẻ mặt thẫn thờ liền nói:

- Hành tung chúng ta đã bị lộ rồi vậy từ giờ không cần đi đêm nữa. Những người bị thương phải nghỉ lại. Tối nay chúng ta đến trạm 28 trọ đêm.

Từ trên sườn núi cao đi xuống phải mất ba giờ mới đến trạm 28. Chỗ này là giáp giới hai tỉnh Triết, Mân mà cũng là mấu chốt giao thông rất xung yếu.

Bóng chiều bảng lảng, trong thị trấn không có một bóng người.

Nghi Hòa nói:

- Phong tục tỉnh Phúc Kiến thực là kỳ quái! Còn sớm thế này mà họ đã ngủ hết cả rồi.

Ðịnh Tĩnh sư thái nói:

- Chúng ta hãy tìm đến quán trọ mà nghỉ.

Nguyên phái Hằng Sơn vẫn cùng thanh khí với các ni am trong võ lâm, song trạm 28 không có ni am, nên đành phải tìm khách sạn ngủ trọ.

Có điều bất tiện là người ngoài cõi tục đối với ni cô vẫn úy kỵ, họ cho là điềm bất lợi. Nhưng bọn ni cô vốn đã quen với những trường hợp này rồi nên dù có gặp kẻ bàn ra tán vào các cô chỉ nín thinh.

Bỗng thấy có một khách điếm đóng cửa rồi.

Trạm 28 không to mà cũng không bé, có chừng mấy trăm nóc nhà, trông một cái là thông suốt hết, chẳng khác nột thị trấn chết. Bóng hoàng hôn chưa tắt mà ở trạm 28 này tưởng chừng như đã đêm khuya.

Mọi người liền quanh sang trước khách điếm thì thấy tấm chiếu dài bằng vãi trắng bay phất phới trên đề bốn chữ lớn "Tiền An Khách Ðiếm". Nhưng cửa lớn lại đóng chặt. Ðâu đấy im lặng như tờ không một tiếng động.

Một cô nữ đệ tử liền gõ cửa. Nữ đệ tử này tên gọi Trịnh Ngạc là người ngoài tục. Miệng cô lúc nào cũng tươi cười, cô lại khéo nói nên được nhiều ưa thích. Trên đường khi cần có dịp giao thiệp với người ngoài là đều phái cô ra đối đáp, dẻ cho người ta khỏi phải nhìn thấy ni cô mà sinh lòng cự tuyệt.

Trịnh Ngạc gõ cửa mấy cái. Cô dừng lại một chút rồi gõ thêm mấy tiếng nữa. Nhưng hồi lâu vẫn không thấy có người mở cửa.

Cô liền lớn tiếng gọi:

- Ðại thúc ơi! Mở cửa cho cháu với.

Tiếng cô trong trẻo rõ ràng cô lại tập võ nên thanh âm vang đi rất xa, dù ở cách mấy tòa viện cũng nghe thấy. Thế mà trong khách điếm lại không có người nào ra mở cửa. Hiển nhiên tình hình này có điều khác lạ.

Nghi Hòa tiến lại dán tai vào cánh cửa nghe ngóng, song bên trong vẫn không thấy động tĩnh gì.

Mụ quay ra nói:

- Thưa sư bá! Trong điếm không có người.

Ðịnh Tĩnh sư thái cũng ngấm ngầm cảm thấy có điều kỳ dị. Tòa điếm này khá mới, cánh cửa rửa rất sạch sẽ. Nhất định không phải đã đình nghiệp. Bà nói:

- Hãy đi coi nữa đi! Chắc trong thị trấn này còn có khách điếm khác.

Ðoàn người lại tiến về phía trước hơn trăm nhà thì đến tòa An Nam Khách Ðiếm. Nhưng Trịnh Ngạc chạy lại gõ cửa cũng chẳng thấy ai thưa.

Trịnh Ngạc nói:

- Nghi Hòa sư tỷ! Chúng ta thử tiến vào coi.

Nghi Hòa đáp:

- Phải đấy!

Hai người vượt tường vào trong.

Trịnh Ngạc gọi to:

- Trong điếm có ai không?

Vẫn không có tiếng đáp lại.

Hai người liền rút kiếm ra khỏi vỏ tiến vào nhà khách, rồi vào nhà bếp, chuồng ngựa, phòng ngủ, xem xét hết mọi nơi quả nhiên chẳng thấy một ai. Nhưng bàn ghế vẫn sạch trơn không bụi bậm. Bình nước trà để trên bàn hãy còn hơi ấm.

Trịnh Ngạc mở cửa lớn ra để Ðịnh Tĩnh sư thái và mọi người tiến vào. Cô đem tình hình nói lại thì ai cũng chép miệng lấy làm kỳ dị.

Ðịnh Tĩnh sư thái nói:

- Các ngươi hợp thành từng đội bảy người chia nhau đi coi các ngã để nghe ngóng xem vì duyên cớ gì mà có hiện tượng này. Bảy người phải luôn luôn liền nhau, hễ thấy dấu vết địch nhân là thổi còi báo hiệu.

Quần đệ tử vâng lời chia nhau đi rất mau. Trên nhà khách chỉ còn lại một mình Ðịnh Tĩnh sư thái.

Ban đầu còn nghe tiếng bước chân bọn đệ tử, về sau không thấy một tiếng động nào nữa.

Thị trấn 28 này quạnh hiu đến nỗi người ta phải ớn da gà. Cả một trấn diện mấy trăm nhà mà tuyệt không có tiếng người, cả tiếng gà gáy chó sủa cũng không nốt, mới thật là lạ!

Sau một lúc Ðịnh Tĩnh sư thái đột nhiên thấy băn khoăn trong dạ nghĩ thầm:

- Không khéo bọn Ma giáo đã bố trí cạm bẫy thì bọn nữ đệ tử của ta ít từng trải giang hồ bị bọn chúng một mẻ quét hết rồi cũng chưa biết chừng.

Bà liền đi ra cửa thì thấy góc Ðông Bắc có bóng người thấp thoáng. Mé Tây cũng có thâý người nhảy qua tường vào nhà người ta, đều là đệ tử bản phái, bà mới hơi yên dạ.

Sau một lúc bọn đệ tử lục tục chạy về báo đều nói là trong thị trấn không có một người.

Nghi Hòa nói:

- Chẳng những không người, súc vật cũng không có lấy một con.

Nghi Thanh nói:

- Xem chừng những người trong thị trấn rời khỏi đây chưa lâu. Nhiều nhà rương hộp mở cả ra để thu nhặt những của cái đáng tiền đem đi.

Ðịnh Tĩnh sư thái gật đầu hỏi:

- Các ngươi nghĩ thế nào?

Nghi Hòa đáp:

- Ðệ tử đoán rằng bọn yêu nhân Ma giáo đã đuổi cư dân trong thị trấn ra ngoài chắc chẳng bao lâu sẽ kéo đến rất đông để đánh mình.

Ðịnh Tĩnh sư thái nói:

- Ðúng rồi! Chuyến này bọn Ma giáo sẽ thực sự giao đấu với chúng ta. Thế thì càng hay! Các người có sợ không?

Quần đệ tử đồng thanh đáp:

- Hàng yêu diệt ma là thiên chức của Phật môn đệ tử chúng ta.

Ðịnh Tĩnh sư thái nói:

- Chúng ta cứ ở lại khách điếm này nghỉ ngơi và ăn no một bữa rồi sẽ liệu. Nhưng phải coi xem trong cơm rau có chất độc không.

Lúc phái Hằng Sơn ăn cơm kể ra không được lên tiếng. Nhưng lần này trong lúc khẩn trương ai cũng lắng tai để nghe bên ngoài có tiếng động gì không.

Toán thứ nhất ăn xong rồi liền ra ngoài đổi phiên cho tốp khác vào ăn cơm.

Nghi Thanh bỗng nghĩ ra một kế nói:

- Thưa sư bá! Chúng ta đi vào các nhà thắp đèn lên để bọn địch không biết mình ở chỗ nào.

Ðịnh Tĩnh sư thái đáp:

- Ðó là kế nghi binh rất hay. Các ngươi lại từng tốp bảy người chia nhau đi thắp đèn.

Bọn đệ tử chia nhau đi một lúc rồi, Ðịnh Tĩnh sư thái đúng ở cửa lớn trông ra ngoài thấy đường sá mé Tây, trong khách điếm chỗ nào cũng có ánh đèn lọt ra ngoài cửa sổ. Sau một lúc nhiều nhà ở phía Ðông cũng có ánh đèn lửa.

Ðèn lửa khắp nơi thắp sáng rồi vẫn không thấy một tiếng động.

Ðịnh Tĩnh sư thái ngửng đầu trông vầng trăng lưỡi liềm trên trời miệng lâm râm khấn:

- Xin đức Bồ Tát bảo vệ cho quần đệ tử phái Hằng Sơn chuyến này được bình yên rút lui. Ðệ tử là Ðịnh Tĩnh mà trở về được núi Hằng Sơn thì từ đây đèn hương lễ Phật không đụng đến đao kiếm nữa.

Ðịnh Tĩnh sư thái trước kia lừng tiếng giang hồ, gây nên sự tích oanh liệt rất nhiều. Nhưng từ hôm qua cuộc ác chiến nguy hiểm trên Tiên Hà Lĩnh, bây giờ bà hãy còn kinh hãi. Bà lo cho bao nhiêu đệ tử do mình cầm đầu. Giả tỷ có một mình bà thì gặp tình trạng nguy hiểm gấp mười, bà cũng chẳng thèm để tâm.

Ðịnh Tĩnh sư thái lại khấn thầm:

- Ðức Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn! Nếu phen này phái Hằng Sơn có bị tổn thất thì xin để một mình Ðịnh Tĩnh này gánh lấy tai họa. Bao nhiêu, sự báo ứng oan nghiệt một mình đệ tử xin chịu hết.

Giữa lúc ấy, ở góc Ðông Bắc có tiếng phụ nữ kêu thét lên:

- Ối làng nước ơi! Cứu tôi với! Cứu tôi với!

Trong đêm tối bồn bề tịch mịch quạnh hiu, tiếng la hét lại càng thê thảm chói tai.

Ðịnh Tĩnh sư thái không khỏi giật mình, nhưng bà phân biệt được đó không phải là thanh âm của nữ đệ tử phái Hằng Sơn. Bà chú ý nhìn về góc Ðông Bắc thì thấy tốp bảy người do Nghi Thanh cầm đầu lao nhanh về phía đó để xem xét quan sát xem sự gì đã xảy ra.

Ðịnh Tĩnh chờ một lúc khá lâu vẫn không thấy Nghi Thanh trở về báo cáo.

Nghi Hòa nói:

- Thưa sư bá! Sư bá cho đệ tử cùng sáu vị sư muội qua đó coi tình hình ra sao?
Ðịnh Tĩnh gật đầu.

Nghi Hòa liền dẫn sáu cô sư muội chạy thẳng lên góc Ðông Bắc.

Trong đêm tối, ánh kiếm lấp loáng, thoáng cái đã mất hút.

Sau lúc nữa, tiếng phụ nữ lúc trước lại la làng:

- Trời ơi! Chúng giết người! Ai cứu tôi... cứu tôi với!

Quần đệ tử phái Hằng Sơn khiếp đảm, ngơ ngác nhìn nhau tự hỏi:

- Chẳng hiểu bên kia đã xảy chuyện gì? Vì sao hai tốp do Nghi Thanh và Nghi Hòa cầm đầu đi đã bấu lâu không thấy trở lại? Nếu họ gặp địch nhân thì sao lại không nghe tiếng đánh nhau?

Nhưng những tiếng kêu cứu của người đàn bà nào đó đã thúc đẩy lòng nghĩa hiệp của các cô trỗi dậy. Các cô ngửng lên ngó Ðịnh Tĩnh sư thái để chờ bà phát lệnh đi cứu ứng người bị nạn.

Ðịnh Tĩnh sư thái cất tiếng gọi:

- Vu Tẩu ngươi là người già dặn, chắc chắn, vậy ngươi dẫn sáu tên sư muội đi coi. Bất luận thấy chuyện gì ngươi cũng lậo tức phái người về báo.

Vu tẩu là mụ nạ dòng đúng tuổi, trạc ngoại tứ tuần. Nguyên trước mụ chỉ là bộc phụ hầu cận Ðịnh Nhàn sư thái tại am Bạch Vân. Sau Ðịnh Nhàn sư thái thấy mụ là người mẫn cán rất đắc lực, lại hết dạ trung thành với bà, bà liền thu làm đồ đệ. Chuyến này mụ theo Ðịnh Tĩnh sư thái xuống Nam là lần đầu tiên mụ len lõi vào chốn giang hồ.

Vu tẩu nghe Ðịnh Tĩnh sư thái hạ lệnh vội khom lưng vâng lời, dắt sáu tên sư muội đi về góc Ðông Bắc.

Bảy người này đi một lúc lâu vẫn đám tin như đá chìm đáy biển mới càng lạ kỳ!

Ðịnh Tĩnh sư thái mỗi lúc một thêm chột dạ nghĩ thầm:

- Hay là địch nhân đã bố trí cạm bẫy để dụ địch khiến cho hai chục đệ tử của ta tới nơi đều bị chúng bắt hết rồi.

Bà lại chờ hồi lâu vẫn chẳng thấy động tĩnh gì. Cả tiếng người đàn bà kêu cứu lúc nãy giờ cũng im bặt.

Ðịnh Tĩnh sư thái lại lên tiếng:

- Nghi Chất! Nghi Chân! Hai tốp các ngươi 14 tên ở lại đây để trông coi cho bọn sư tỷ sư muội bị thương. Bất luận xảy ra chuyện quái dị gì cũng không được rời khỏi khách điếm để khỏi trúng kế điệu hổ ly sơn của địch.

Nghi Chất, Nghi Chân hai người cúi đầu vâng lệnh.

Ðịnh Tĩnh sư thái lại nói:

- Còn ai nữa thì đi theo ta!

Lúc này bên bà chỉ còn ba cô đệ tử nhỏ tuổi là Trịnh Ngạc, Nghi Lâm và Tần Quyên. Bà nắm chặt trường kiếm đi trước chạy về góc Ðông Bắc.

Ở góc Ðông Bắc có một dãy phòng tối mò, đã không đèn lửa, lại không tiếng người.

Ðịnh Tĩnh sư thái lớn tiếng la:

- Bớ quân yêu nhân Ma giáo! Tụi bay có giỏi thì ra đây quyết một trận tử chiến. Nếu cứ ở trong bóng tối giở trò ma quái thì đâu phải anh hùng hảo hán.

Bà dùng lại một chút trong nhà vẫn không có tiếng người đáp lại.

Ðịnh Tĩnh sư thái liền phóng chân đá vào cửa phòng gần chỗ bà đứng.

Mấy tiếng "rắc rắc" vang lên! Then cửa gẫy lìa. Cánh cửa mở tung ra.

Trong phòng tối đen như mực, chẳng biết có người hay không.

Ðịnh Tĩnh sư thái không dám mạo muội xông vào, bà cất tiếng gọi:

- Nghi Hòa! Nghi Thanh! Vu Tẩu! Các người có nghe thấy tiếng ta gọi không?

Thanh âm bà truyền đi rất xa. Sau giây lát từ đàng xa có tiếng dội lại.

Trại 28 bốn mặt núi non vây bọc thanh âm của Ðịnh Tĩnh sư thái đụng vào vách núi dội ngược lại phát ra tiếng vọng.

Tiếng vọng yên rồi bốn bề lại im phăng phắc.

Ðịnh Tĩnh sư thái quay lại nói:

- Ba người theo sát bên mình ta, chớ có xa rời!

Bà cầm kiếm đi quanh dãy phòng hết một lượt mà chẳng phát giác ra một chút gì khác lạ. Bà liền chí đầu ngón chân xuống tung mình vọt lên nóc nhà, đua mắt nhìn ra bốn phía.

Lúc này đâu đấy yên lặng như tờ, cơn gió hiu hiu cũng không có. Ðầu cành ngọn cỏ đúng im. Mảnh trăng lạnh lùng tỏa ánh sáng xuống mái ngói. Phong cảnh chẳng khác gì ngày trước ở am Bạch Vân núi Hằng Sơn lúc nữa đêm bà đi đoạn nguyệt. Chỉ khác ở chỗ trên núi Hằng Sơn bà được yên tịnh, còn bây giò bà ở vào giữa đám sát khí kỳ bí khôn lường.

Ðịnh Tĩnh sư thái là một tay có võ công quán thế nhưng địch nhân thủy chung không chịu lộ diện, bà cũng đành chịu bó tay chẳng biết làm thế nào?

Ðịnh Tĩnh sư thái trong lòng vừa nóng nảy lại vừa hối hận, bà lẩm bẩm:

- Mình mà sớm biết bọn yêu nhân Ma giáo lắm mưu thần chước quỷ thì chẳng cho bọn đệ tử chia thành toán tới đây.

Ðột nhiên lòng bà phát run. Bà vỗ tay trái một cái từ trên nóc nhà nhảy xuống rồi thi triển khinh công chạy vội về Nam Yên khách điếm, lớn tiếng gọi:

- Nghi Chất! Nghi Chân! Có chuyện gì không?

Nhưng trong khách điếm không có tiếng người đáp lại.

Ðịnh Tĩnh sư thái vội vàng xông vào nhà thì trong điếm chẳng thấy một ai. Cả những tên đệ tử bị thương nằm trên giường cũng không biết đi đâu mất rồi.

Ðịnh Tĩnh sư thái dù công phu hàm dưỡng cao thâm đến đâu thì trước tình trạng này cũng không thể bình tĩnh được nữa.Dưới ánh đèn, mũi kiếm không ngớt rung động lấp loáng thanh quang. Thế đủ biết thanh trường kiếm bà câm trong tay đang run lên bần bật.

Hoang mang trong lúc lâm địch là một điều tố kỵ của con nhà võ.

Ðịnh Tĩnh sư thái về nội công cũng như võ thuật đều vào hàng thượng thặng đáng lý không có tình trạng này. Dù là có mười tay cao tủ vây đánh, bà tự biết không thể thoát chết, bà cũng không rung động đến một đầu ngó tay. Nhưng vì mấy chục tên đệ tử mới trong khoảnh khắc đã thất tung một cách đột ngột không tiến động là một trưòng hợp rất đặc biệt. Chẳng khác gì người trúng phải yêu thuật, bà cảm thấy lưỡi ráo môi khô.

Chỉ trong khoảnh khắc gân cốt toàn thân bà đều mềm nhũn ra không sao chuyển động được nữa. Song tình trạng tê chồn này chỉ diễn ra trong chốc lát.

Ðịnh Tĩnh sư thái hít mạnh một hơi chân khí vào huyệt đan điền, gia tâm vận động nội lực. Lập tức bà phấn khởi tinh thần trở lại, đi vòng quanh đình viện phòng ốc một lượt rất mau.

Lúc bà trở về trước sân bỗng ngó thấy một chiếc hài dưới gốc cây quế. Bà lượm lên coi thì đấy là một chiếc hài đàn bà bằng vải xanh đúng là của người bản phái thường đi. Trong hài hãy còn hơi ấm hiển nhiên đệ tử bản phái bị bắt đi đánh rớt. Lạ ở chỗ trước đây bà không nghe thấy tiếng hô hoán hoặc tiếng quát tháo chi hết.

Ðịnh Tĩnh sư thái định thần lên tiếng gọi:

- Ngạc nhi! Quyên nhi! Các ngươi lại đây coi xem chiếc hài này của vị sư tỷ nào?

Nhưng trong đêm tối, bà chỉ nghe thấy tiếng mình gọi, chứ không có thanh âm của bọn Trịnh Ngạc, Tần quyên và Nghi Lâm đáp lại.

Bà la thầm:

- Hỏng mất rồi!

Bà nhảy vội ra cửa lớn tiếng hỏi:

- Ngạc nhi! Quyên nhi! Nghi Lâm! Các ngươi ở chỗ nào?

Bà kêu luôn mấy câu mà bốn bề vẫn yên lặng không một tiếng động.

Ðịnh Tĩnh sư thái không nhịn được nữa lớn tiếng thóa mạ. Nhưng trại 28 là một tòa trấn điện khá lớn tựa hồ chỉ còn lại một mình bà.

Ðịnh Tĩnh sư thái đã xuất gia làm ni cô, tuy trong lòng căm hận cất tiếng thóa mạ, song chỉ bằng những câu văn nhã còn lời thô tục bà không tiện thốt ra ngoài miệng.

Giữa lúc tình trạng không còn gì để thi thố nữa Ðịnh Tĩnh sư thái động tâm cơ, dõng dạc hô:

- Bớ quân yêu nhân Ma giáo! Nếu tụi bây không dám chường mặt ra là đủ chứng tỏ tên Ðông Phương Bất Bại là quân hèn hạ khiếp nhược, không dám phái người chống đối ra mặt với bọn ta. Vậy hắn tự xưng là Ðông Phương Bất Bại thế nào được? Bất quá chỉ đáng tên Ðông Phương Bất Bại mà thôi. Bớ Ðông Phương Bất Bại! Ngươi có giỏi thì chường mặt ra đây để gặp mặt lão ni! Ðông Phương Bất Bại! Ðông Phương Bất Bại! Ta chắc rằng chẳng đời nào ngươi dám ló mặt ra.

Bà biết trong Ma giáo từ trên xuống dưới coi Giáo chủ chúng như đấng thần minh. Nếu gặp người nào xỉ nhục đến tên tuổi giáo chủ, giáo đồ nghe thấy không xông ra liều mạng để bảo vệ vinh dự cho Giáo chủ là phạm vào một tội đại ác theo luật lệ của giáo hội.

Quả nhiên Ðịnh Tĩnh sư thái mới hô mấy tiếng Ðông Phương Bất Bại, bỗng thấy bảy người từ trong mấy gian phòng nhảy ra rồi vọt lên nóc nhà không một tiếng động.

Ðịnh Tĩnh sư thái thấy địch nhân lộ hình thì trong bụng mừng thầm tự nhủ:

- Bọn yêu ma quỉ quái nhà mi bị ta thóa mạ phải chường mặt ra rồi! Dù bọn mi có đem đao mà băm vằm ta, ta cũng nhận thấy còn dễ chịu hơn bọn mi chỉ chui rúc chỗ kín không một tên nào ló ra.

Lạ ở chỗ bảy người kia tay không cầm binh khí, miệng không hở một lời. Chúng chỉ đúng bao vây chung quanh bà.

Ðịnh Tĩnh sư thái tức giận hỏi:

- Bọn nữ đệ tử của ta đâu? Tụi bay giam chúng vào nơi nào?

Bọn bảy người kia vẫn lặng lẽ không lên tiếng.

Ðịnh Tĩnh sư thái thấy hai tên đứng ở mé tây đều ngoài năm chục tuổi. Mặt chúng trơ như xác chết, tuyệt không lộ vẻ hỉ nộ chút nào.

Ðịnh Tĩnh lại hô:

- Ðược lắm! Bọn mi coi kiếm đây!

Bà vung kiếm nhằm đâm vào trước ngực một tên đứng ở góc tây bắc.

Bà cũng tự biết mình ở giữa đám trùng vi thì đâm một kiếm chẳng tái nào trúng được. Ðó chẳng qua là một hư chiêu. Kiếm mới phóng ra nữa vời liền dừng lại.

Người kia cũng đáo để. Hắn biết chiêu của Ðịnh Tĩnh sư thái là hư chiêu nên vờ như chẳng thấy gì. Hắn không né tránh chi hết.

Nhưng những tay võ công cao cường thì chiêu kiếm nào cũng hư hư thực thực chứ không nhất định. Thường khi hư lại biến thành thực mà thực lại chuyển thành hư.

Ðịnh Tĩnh sư thái thấy đối phương tỏ vẻ thản nhiên không lý gì đến chiêu kiếm bà đâm tới, bà liền xoay chuyển ý nghĩ rất mau. Chỉ trong nháy mắt bà bỏ ý định thu kiếm về, vận toàn lực vào cánh tay rồi tiếp tục phóng tới.

Bỗng thấy bóng hai người đứng bên lay động thấp thoáng. Hai người này vươn tay ra nhằm chụp vào hai vai Ðịnh Tĩnh sư thái.

Ðịnh Tĩnh sư thái chuyển động thân hình nhanh như làn gió thoảng bà xoay mình lại tấn công một người thân hình cao nghễu cao nghều.

Người này lướt đi nửa bước, rút binh khí đánh soạt một tiếng. Binh khí của hắn là tấm thiết bài rất trầm trọng. hắn vung thiết bài lên gạt kiếm của đối phương.

Nhưng Ðịnh Tĩnh sư thái đã đưa thanh kiếm thành đường vòng tròn.

Véo một cái! Bà nhằm đâm tới lão già mé tả. Lão này liền đưa tay trái định chụp lấy thân kiếm.

Dưới ánh trăng, Ðịnh Tĩnh sư thái nhìn rõ tay lão có đeo bao sắt đen. Bà chắc thứ bao này rất cứng rắn, đao kiếm chém không vào, lão mới dám đưa tay ra bắt kiếm.

Ðịnh Tĩnh sư thái liền xoay kiếm đánh người khác.

Mới trong khoảnh khắc mà trong bảy tên bà đã giao thủ với năm tên. Năm tên này đều là những tay cao thủ, võ công rất tinh thâm. Giả tỷ lấy một chọi một hoặc mình bà phải đấu với hai tên, bà quyết chẳng sợ gì. Nhưng hiện giờ bà phải đấu với bảy người thì hể sơ hở một chút là có kẻ lập tức đánh vào ngay. Thế là bà lâm vào tình thế chỉ có phần chống đỡ, không còn cơ hội nào phản kích được.

Cuộc chiến càng kéo dài Ðịnh Tĩnh sư thái càng thêm phần nao núng.

Bọn địch bảy người hiển nhiên đã luyện thành một thứ trận pháp. Chúng tiến thoái ăn nhịp như thể một người. Lúc họ đõ gạt đã không đụng chạm vào nhau mà thế công hay thế thủ của chúng là cả 14 cánh tay cùng đưa ra. Còn Ðịnh Tĩnh sư thái khác nào như người phải đấu với một quái vật có 14 tay.

Bà nghĩ thầm trong bụng:

- Những nhân vật nổi tiếng trong Ma giáo thì trong mười người mình đã từng biết mặt hay nghe danh đến tám chín. Gia số về võ công của họ ai dùng thứ binh khí gì Ngũ Nhạc kiếm phái ta đều biết cả. Song bảy tên này là những nhân vật ta chưa từng mắt thấy hay tai nghe ai nói đến bao giờ, nên lai lịch của chúng ta chẳng hiểu tý gì. Mấy năm gần đây, Ma giáo đã tìm cách bành trướng thế lực tại Trung Nguyên, chúng cũng thu dụng được một số cao nhân thân thế thần bí.

Cuộc chiến đấu đã kéo dài đến sáu bảy chục chiêu, Ðịnh Tĩnh sư thái phải đở tả gạt hữu rất là chật vật, bà thở lên hồng hộc. Bà cầm chắc sẽ phải bỏ mạng ở trại 28 này rồi.

Sau bà lại phát giác thêm số người ẩn trên mái nhà cộng đến trên chục tên đã mai phục từ lâu. Lúc trước bà còn mãi đối địch nên không khám phá ra được. Sau mặt trăng thiên về phía Tây, bóng người dài lê thê bà mới khám phá ra được.

Bà than thầm:

- Hỏng rồi! Thật hỏng rồi! Bọn chúng chỉ bảy người mình còn không chống nổ, huống chi bây giờ còn một số rình mò bên cạnh. Bữa nay Ðịnh Tĩnh này tới số rồi! Ðàng nào cũng chết mà lọt vào tay địch để cho chúng xỉ nhục, hành hạ, thì sao bằng mình tự tử đi là hơn. Nhà Phật ngăn cấm kẻ tự hủy mình. Nhưng đây là ta ở trên chiến trường vì kiệt lực mà đành chịu chết, chứ đâu phải tự hủy sinh mạng. Thân ta chết chẳng có gì đáng tiếc nhưng mấy chục tên đệ tử do ta thống lĩnh cũng bị uổng mạng thì thật là một điều tủi hổ với liệt vị tiền nhân phái Hằng Sơn ở dưới suối vàng.

Quyết định rồi, Ðịnh Tĩnh sư thái phóng kiếm luôn ba mhát. Kiếm phong rít lên veo véo!

Ðịch nhân bắt buộc phải lùi lại hai bước.

Ðột nhiên Ðịnh Tĩnh sư thái xoay trường kiếm nhằm đâm vào ngực mình.

Mũi kiếm vừa tới trước ngực.

Bất thình lình nghe đánh choang một tiếng! Cổ tay bà bị chấn động kịch liệt, thanh trường kiếm bị hất sang một bên.

Một người đàn ông tay cũng cầm kiếm đúng bên cạnh bà la lên:

- Ðịnh Tĩnh sư thái chớ liều mình! Ðã có đồng bạn ở Tung Sơn đến viện trợ đây!

Lại nghe tiếng khí giới chạm nhau chát chúa. mười mấy người mai phục trong bóng tối ào ạt nhảy xổ tới chiến đấu với bảy tên Ma giáo. Té ra bọn họ là đồ đệ phái Tung Sơn chứ không phải địch.

Ðịnh Tĩnh sư thái chết hụt lại phấn khởi tinh thần, kiền chống kiếm lại nhảy vào vòng chiến.

Ðoàn người phái Tung Sơn thi triển kiếm pháp bổn môn mà lại hai người đánh một. Bọn Ma giáo lập tức lâm vào thế kém.

Bảy tên Ma giáo thấy mình số ít không địch lại đám đông liền thổi còi ra hiệu rút lui rồi đột nhiên chạy về phía Nam.

Ðịnh Tĩnh sư thái đang cầm kiếm rượt theo, bỗng nghe tiếng gió rít lên!

Mười mấy mũi ám khí đồng thời bắn ra tới tay.

Ðịnh Tĩnh sư thái nhớ tới bữa qua ở Tiêu Hà Lĩnh đã bị địch nhân phóng ám khí cực kỳ lợi hại, bà không dám coi thường vội vung trường kiếm lên chú ý ngưng thần gạt cho rớt hết.

Trong đêm tối, dưới ánh trăng lờ mờ, bà thi triển kiếm pháp của phái Hằng Sơn rất tinh diệu. Tay áo rộng thùng thình bay phất phới. Thanh trường kiếm múa tít như giao long vùng vẫy biển khơi. Những tiếng leng keng vang lên không ngớt.

Mấy chục mũi ám khí lại rớt xuống lả tả.

Ðây là chỗ tinh tuyệt về mặt kiếm pháp của phái Hằng Sơn. Chỉ có một mình Ðịnh Tĩnh sư thái sau khi rèn luyện mấy chục năm mới tới chỗ tinh thần ngưng nhất! bà không để cho một mũi ám khí nào chạm vào da thịt.

Có điều bọn Ma giáo bảy tên đã nhân cơ hội Ðịnh Tĩnh sư thái dừng lại chạy trốn xa rồi.

Bỗng nghe phía sau có người lón tiếng quát:

- Vạn Hoa kiếm pháp của phái Hằng Sơn quả nhiên tinh diệu tuyệt luân! Bữa nay đã khiến cho người ta mở rộng tầm mắt!

Chương 132: Bọn Tung Sơn tính bài giậu đổ bìm leoÐịnh Tĩnh sư thái tra gươm vào vỏ từ từ quay lại. Trong thời gian chớp nhoáng từ chỗ động vào chỗ tĩnh, bà tỏ ra là một tay cường kiện chiến đấu kịch liệt trong lâm bỗng biến thành một vị lão ni khiêm hòa từ thiện.
Bà chắp hai tay thi lễ nói:
- Ða tạ Chung sư huynh đã giải vây cho!
Nguyên bà đã nhận ra hán tử trung niên đúng trước mặt là sư đệ của Tả chưởng môn phái Tung Sơn tên gọi Chung Trấn ngoại hiệu Cửu khúc kiếm.
Ngoại hiệu này không phải nói về binh khí của y là thanh trường kiếm uốn khúc mà là để tán thưởng kiếm pháp của y kỳ ảo khôn lường.
Ngày trước Chung Trấn đến dự cuộc đại hội Ngũ Nhạc kiếm phái trên ngọn Nhật Quang núi Thái Sơn, Ðịnh Tĩnh sư thái có gặp y một lần, nên bà mới nhận ra. Còn mười mấy nhân vật Tung Sơn kia bà cũng nhận biết năm người.
Chung Trấn khoanh tay đáp lễ, mỉm cười nói:
- Ðịnh Tĩnh sư thái một mình chọi với bảy tên Thất tinh sứ giả của Ma giáo quả nhiên kiếm pháp rất cao siêu. tại hạ kính phục vô cùng.
Ðịnh Tĩnh sư thái nghĩ thầm:
- Té ra là bảy tên Ma giáo đó là Thất tinh sứ giả.
Bà không muốn tỏ ra là mình cổ lậu ít hiểu biết, liền lẳng lặng không hỏi gì nữa. Bà định bụng để mai đây thủng thẳng dò hỏi cũng chưa muộn. Ðã biết được danh hiệu bọn chúng thì công việc điều tra cũng dễ dàng được phần nào rồi.
Lúc này những người kia trong phái Tung Sơn cũng tới nơi thi lễ.
Trong bọn này có hai tên là sư đệ của Chung Trấn, còn ngoài ra đều hàng đệ tử bậc dưới.
Ðịnh Tĩnh sư thái đáp lễ xong rồi hỏi:
- Nói ra lại hổ thẹn! Phái Hằng Sơn lão ni chuyến này xuống Phúc Kiến đưa đi mấy chục tên đệ tử. Ðột nhiên chúng thất tung tại thị trấn này. Chung sư huynh các vị đến trại 28 có manh mối gì để giúp cho cuộc điều tra của lão ni chăng?
Nên biết Ðịnh Tĩnh sư thái là sư tỷ của Ðịnh Nhàn sư thái, chưởng môn phái Hằng Sơn, nên địa vị của bà rất cao mà bản tính cũng cực kỳ kiêu ngạo, bà nghĩ tới bọn người phái Tung Sơn đã ẩn nấp một bên từ trước nhưng họ chờ đến lúc bà thế cùng lực kiệt toan vung kiếm tự tử mới ra tay viện trợ thì hiển nhiên là họ để mình lộ chỗ kém cỏi trước, cho oai phong của họ càng nổi bật, nên trong lòng bà có ý không vui. Nhưng đột nhiên mấy chục tên đệ tử mất tích là một vụ trọng đại, bất đắc dĩ bà phải hạ mình hỏi họ một câu. Giả tỉ là việc cá nhân của bà thì chẳng thà bà chịu chết chứ quyết chẳng mở miệng cầu ai. Lúc này bà phải hỏi đến Chung Trấn âu đó là một chuyện khuất phục lắm rồi.
Chung Trấn cười mát đáp:
- Bọn yêu nhân Ma giáo chuyến này đã chuẩn bị kỹ càng rồi mới tới đây. Chúng thật lắm mưu thần chước quỉ, lại biết sư thái võ công trác tuyệt, nếu chỉ lấy lực địch thì khó lòng thủ thắng. Chúng liền ngấm ngầm bố trí âm mưu để bắt hết đệ tử của quý phái. Sư thái bất tất phải nóng nảy. Bọn Ma giáo tuy lớn mật đến đâu, chắc cũng chưa dám lập tức gia hại các vị sư muội bên quý phái. Chúng ta sẽ thương nghị kế hoạch giải cứu bọn họ là xong.
Chung Trấn dứt lời liền xòe tay mời Ðịnh Tĩnh sư thái nhảy xuống.
Ðịnh Tĩnh sư thái nghĩ thầm:
- Toàn thể bọn đệ tử của ta bị bọn Ma giáo bắt đem đi đâu không biết. Mình ta lại chưa tìm được manh mối gì. Nếu chỉ trông vào sức một người thì bất luận cách nào cũng không thể cứu bọn chúng ra được. Cổ nhân đã nói: " Không nín nhịn được việc nhỏ nhặt thì hỏng việc lớn". Hiện giờ ta đành nhẩn nại im tiếng để cho gã họ Chung này khoái chí. Miễn sao gã cứu được bọn đệ tử của ta thoát nơi hang cọp là việc khẩn yếu.
Bà nghĩ vậy liền gật đầu nhảy xuống.
Chung Trấn cũng nhảy xuống theo. Hắn vừa đi về hướng Tây vừa nói:
- Tại hạ xin dẫn đường cho sư thái.
Hắn đi chừng mười trượng thì rẽ qua hướng Bắc đến trước Tiên An khách điếm.
Hắn đẩy cửa bước vào nói:
- Sư thái! Chúng ta vào đây thương nghị để tìm kế hoạch.
Hai tên sư đệ của hắn thì một tên là Thần tiên Ðặng Bát Công và một tên nữa là Cẩm Mao Sư Cao Khắc Tân.
Ba người dẫn Ðịnh Tĩnh sư thái tiến vào một căn phòng rộng lớn, thắp nến lên rồi chia chủ khách mà ngồi.
Bọn đệ tử dâng trà rồi lui ra. Cao Khắc Tân liền đóng cửa phòng lại.
Chung Trấn nói:
- Ðồng sư đệ cùng Cao sư đệ ngưỡng mộ kiếm pháp của sư thái là đệ nhất phái Hằng Sơn...
Ðịnh Tĩnh sư thái lắc đầu ngắt lời:
- Không phải đâu kiếm pháp của lão ni còn kém Ðịnh Nhàn chưởng môn lại kém cả Ðịnh Dật sư muội nữa.
Chung Trấn mỉm cười nói:
- Sư thái bất tất phải quá khiêm! Hai vị sư đệ của tại hạ vì ngưỡng mộ oai danh muốn coi cho biết kiếm pháp thần diệu của sư thái, nên chúng mới cứu viện chậm trễ thực ra không phải có ác ý. Bây giờ tại hạ xin có lời từ tạ, mong sư thái miễn trách cho.
Ðịnh Tĩnh sư thái trong lòng cũng đã hơi nguội. Bà thấy mọi người đều đứng khoanh tay thi lễ, cũng chắp tay đáp lễ nói:
- Chung sư huynh dạy quá lời.
Chung Trấn chờ Ðịnh Tĩnh ngồi xuống rồi nói:
- Ngũ Nhạc kiếm phái chúng ta sau khi liên kết như cây liền cành, chẳng có chuyện riêng tây. Chỉ vì mấy năm gần đây ít khi hội diện, lại không liên thủ hợp lực mà làm việc để đến nỗi Ma giáo bành trướng mỗi ngày một lớn mạnh.
Ðịnh Tĩnh sư thái nghĩ bụng:
- Phải chăng bọn này có ý mỉa mai phái Hằng Sơn mình?
Nguyên chuyến này phái Hằng Sơn vào tỉnh Phúc Kiến không nói cho phái Tung Sơn biết trước. Nhưng chẳng phải chỉ có một mình phái Hằng Sơn làm như vậy mà cả những phái Hoa Sơn, Thái Sơn cũng không nói cho chưởng môn phái Tung Sơn hay biết.
Nên biết Ngũ nhạc kiếm phái liên minh là chỉ khi nào gặp việc lớn mới liên thủ cộng sự còn những việc gì riêng của bản phái thì không nhất thiết phải bẩm minh với Tả minh chủ quy định.
Chung Trấn lại nói:
- Tả chưởng môn ngày thường đã nói: Hợp lại thì sức mạnh, phân tán thì sức yếu. Ngũ Nhạc kiếm phái ta nếu hợp làm một thì bọn Ma giáo quyết không địch nỗi. Ngay đến cả phái Võ Ðang, Thiếu Lâm là những phái nổi tiếng từ lâu cũng phải kém chúng ta rất xa. Lão nhân gia vốn có tâm nguyện hợp cả năm phái lại một, chẳng hiểu ý sư thái thế nào?
Ðịnh Tĩnh sư thái giương cặp lông mày lên đáp:
- Bần ni ở phái Hằng Sơn vốn là người nhàn hạ. Trước nay vốn không để ý đến việc trong việc ngoài am Bạch Vân. Chung sư huynh nói đến việc lớn, tưởng nên nói với sư muội bọn ta mới phải. Việc khẩn yếu trước mắt là phải tìm cách cứu bọn nữ đệ tử tệ phái thoát khỏi chốn giam cầm. Ngoài ra còn việc gì sẽ thủng thẳng tính sau.
Chung Trấn mỉm cười đáp:
- Sư thái cứ yên tâm. Việc này đã giao cho phái Tung Sơn rồi thì phái Hằng Sơn chẳng lo gì nữa. Việc của phái Hằng Sơn cũng là việc của phái Tung Sơn chúng ta. Dù thế nào cũng không thể để cho bọn sư muội bên quý phái chịu khuất nhục.
Ðịnh Tĩnh sư thái nói:
- Nếu vậy xin đa tạ. Chẳng hiểu Chung huynh có cao kiến gì và nắm vững được phần thắng lợi?
Chung Trấn mỉm cười đáp:
- Sư thái đã thân hành đến đây chả lẽ lại sợ mấy tên yêu nhân Ma giáo? Vả lại anh em tại hạ sẽ gắng sức hết lòng để sư thái sai khiến. Hai phái chúng ta đồng tâm hiệp lực, thì còn sợ gì bọn Ma giáo! Ha ha...
Ðịnh Tĩnh sư thái nghe gã nói vậy thủy chung bà không nói câu gì, trong lòng vừa nóng nảy vừa tức giận.
Bà đứng dậy nói:
- Chung huynh nói vậy là hay lắm rồi! Vậy bây giờ chúng ta đi thôi!
Chung Trấn hỏi:
- Sư thái định đi đâu?
Ðịnh Tĩnh sư thái đáp:
- Ði kiếm người.
Chung Trấn hỏi:
- Ði đâu để kiếm người?
Câu hỏi này khiến cho Ðịnh Tĩnh sư thái cứng họng không trả lời được.
Bà ngừng lại một chút rồi nói:
- Bọn đệ tử của ta chuyến này mất tích chưa lâu, nhất định chúng còn ở đâu đây. Nếu mình còn chần chờ mãi thì việc tìm kiếm càng khó khăn hơn.
Chung Trấn nói:
- Theo chỗ tại hạ biết thì bọn Ma giáo ở cách không xa trại 28. Chúng có một chỗ sào huyệt. Các vị sư muội quý phái chắc là bị cầm tù ở đó...Ðịnh Tĩnh sư thái ngắt lời:
- Cái sào huyệt đó ở chỗ nào? Chúng ta đến thẳng đó cứu người.
Chung Trấn thủng thẳng nói:
- Bọn chúng đã chuẩn bị sẳn sàng và mình đến nơi một cách đột ngột. Nếu để sơ hở thì chẳng những người không cứu được mà bọn mình còn mắc bẫy họ nữa. Theo ý kiến của tại hạ thì ta hãy bàn định kế hoạch rồi sẽ cứu người một cách hoàn thiện hơn.
Ðịnh Tĩnh sư thái không sao được đành ngồi xuống nói:
- Lão ni xin nghe lời cao kiến của Chung huynh.
Chung Trấn nói:
- Lần này tại hạ vâng lệnh sư huynh đến Phúc kiến, nguyên có một việc lớn muốn thương lượng với sư thái. Vụ này có mối liên quan đến võ lâm Trung Nguyên và cũng liên quan đến cuộc thịnh suy của Ngũ Nhạc kiếm phái ta nữa. Thật là nột công cuộc trọng đại, chú không phải tầm thường. Ngoài ra những việc cứu người chỉ cất tay một cái là xong.
Ðịnh Tĩnh sư thái hỏi:
- Không hiểu việc lớn đó là việc gì?
Chung Trấn đáp:
- Ðó là việc mà tại hạ vừa mới đề nghị. Ðem Ngũ Nhạc kiếm phái hợp lại làm một.
Ðịnh Tĩnh sư thái đứng dậy nét mặt xám xanh nói:
- Chung huynh... Chung huynh... nói thế...
Chung Trấn mỉm cười ngắt lời:
- Xin sư thái chớ hiểu lầm mà cho là tại hạ nhân lúc người ta gặp bước nguy nan mà bức bách sư thái ưng thuận việc này.
Ðịnh Tĩnh sư thái tức giận nói:
- Ngươi đừng chối cãi là không thừa cơ người ta gặp bước nguy nan. Nếu không sao ngươi lại bắt buộc như vậy?
Chung Trấn đáp:
- Quý phái là phái Hằng Sơn, tệ phái là phái Tung Sơn. Công việc của quý phái tệ phái tuy quan tâm đến những lúc dùng đao kiếm động thủ, tại hạ đã nguyện ý vì sư thái tận lực nhưng không hiểu các vị sư dệ sư điệt họ có hết lòng không. Nếu hai phái hợp nhất thì thành việc của mình, chẳng ai chểnh mảng được nữa.
Ðịnh Tĩnh sư thái nói:
- Theo lời Chung huynh nếu phái Hằng Sơn ta không hợp nhất với quý phái thì bọn đệ tử phái ta bị cầm tù bên phái Chung huynh chỉ tụ thủ bàng quang phải không?
Chung Trấn đáp:
- Tại hạ không nói thế. Tại hạ vâng lệnh chưởng môn sư huynh đến thương nghị với sư thái về việc đại sự này. Ngoài ra còn việc gì khác thì chưởng môn sư huynh không có dặn bảo chi hết, nên tại hạ không dám làm bừa, mong rằng sư thái đừng trách.
Ðịnh Tĩnh sư thái tức quá sắc mặt lợt lạt lạnh lùng nói:
- Về việc hai phái hợp nhất lão ni không tác chủ được. Nếu lão ni mà đồng tình nhưng chưởng môn sư muội không ưng cũng là vô dụng.
Chung Trấn liền tiến lại gần một bước khẽ nói:
- Chỉ cần sư thái ưng thuận là xong Ðịnh Nhàn sư thái chắc cũng ưng thuận liền không có điều gì trở ngại đâu. Trước nay môn phái nào thì vị chưởng môn mười phần có hết tám chín là do người đệ tử lớn tuổi nhất nắm giữ. Sư thái về đúc hạnh, về võ công đều hơn các vị khác mà lại nhập môn trước, vậy đáng giữ quyền chưởng môn phái Hằng Sơn mới đúng.
Ðịnh Tĩnh sư thái giơ tay trái lên đập xuống góc bàn một cái, lớn tiếng nói:
- Ngươi muốn ly gián chị em ta chăng? Sư muội ta làm chưởng môn là ta năn nỉ với tiên sư mãi mới được. Ðịnh Tĩnh này nếu muốn làm chưởng môn thì đã làm ngay từ ngày ấy rồi, há còn để cho người ngoài xúi bẩy chăng?
Chung Trấn thở dài nói:
- Lời nói của chưởng môn sư huynh quả đã không lầm.
Ðịnh Tĩnh sư thái hỏi:
- Y nói thế nào?
Chung Trấn đáp:
- Chuyến này Nam tiến chưởng môn sư huynh đã nói trước: "Ðịnh Tĩnh sư thái phái Hằng Sơn nhân phẩm rất cao, võ công rất tinh thâm, song có điều đáng tiếc là không hiểu đại thể". Tại hạ hỏi lại: "Sao sư thái lại không hiểu đại thể" thì sư huynh đáp: "Ta vốn biết tính tình sư thái rất thanh cao, không thích hư danh lại không ưa nghe chuyện trần tục. Vậy ngươi có nói hai phái hợp nhất với sư thái thì ngươi sẽ đụng phải một cái đinh đấy". Nhưng việc này liên quan trọng đại. Chúng ta đã biết việc không làm được mà cứ làm, giả tỉ Ðịnh Tĩnh sư thái một mình tự nguyện ưng thuận thì đó là cái phước lớn. Không những nó giữ cho chính giáo được yên ổn mấy ngàn năm mà nó còn tránh được cho võ lâm một trường kiếp nạn lớn lớn lao. Vậy việc đó không thể bỏ qua được.
Ðịnh Tĩnh sư thái đứng dậy nói:
- Ngươi có hoa ngôn xảo ngữ thế nào trước mặt ta cũng bằng vô dụng. Phái Tung Sơn các ngươi hành động như vậy chẳng những là nhân lúc người ta gặp nguy hiểm mà thừa cơ, thực ra lại còn muốn đẩy người xuống giếng khơi.
Chung Trấn nói:
- Sư thái nói vậy là sai. Nếu sư thái không cương quyết vì trọng trách của võ lâm mà gấp rút hợp hai phái Tung Sơn, Hằng Sơn làm một rồi tiến tới ba phái Thái Sơn, Hoa Sơn, Hành Sơn cùng gia nhập. Nếu ba phái kia cũng gia nhập nữa thì phái Tung Sơn chúng ta nhất định cử sư thái lên giữ chức chưởng môn Ngũ Nhạc Kiếm phái. Ðó là sư huynh chúng ta nhất dạ công tâm, tuyệt không có riêng tây chi hết...
Ðịnh Tĩnh sư thái lắc đầu quầy quậy đáp:- Ngươi nói vậy chỉ tổ làm bẩn lỗ tai ta.
Và giơ song chưởng lên, người chưa xô đến nơi chưởng lực đã đánh tới đến binh một tiếng. Hai cánh cửa gỗ bật tung bay đi. Thân hình bà tung ra ngoài cửa. Bà không dừng bước chạy thẳng ra Tiên Yên khách điếm.
Ra khỏi cửa rồi gió thổi vào mặt Ðịnh Tĩnh sư thái đang nóng nảy cảm thấy mát rượi. Bà nghĩ thầm:
- Thằng cha họ Chung này bảo bọn Ma giáo có sào huyệt ở gần trại 28 và bọn nữ đệ tử của bản phái đều bị giữ tại đó. Chẳng hiểu hắn nói thật hay là giả dối?
Bà cầm kiếm trong tay mọt mình đi hùng hục ngoài đường.
Lúc này mặt trăng sắp lặn, bóng người dài lê thê trên đường lát đá xanh coi rất thê lương quạnh quẻ.
Bà đi được mấy trượng bỗng đứng lại nghĩ:
- Ta chỉ có một mình thì sao mà cứu được quần đệ tử. Xưa nay những bậc anh hùng hào kiệt phải biết đường lui tới sao ta không tạm thời ưng thuận lời Chung Trấn. Chờ cho chúng cứu thoát bọn đệ tử rồi ta sẽ tự vẫn để tạ tội. Thế là tử vô đối chứng. Như vậy ta có nuốt lời thì cũng một mình chịu lấy cái nhục về sự bất tín.
Nên biết nhân vật võ lâm ít khi chịu khuất phục vì điều bội tín.
Ðịnh Tĩnh sư thái buông tiếng thở dài từ từ quay về Tiên Yên khách điếm.
Bỗng nghe có tiếng người đàn ông quát lớn:
- Này! Ðiếm tiểu nhị! Mau mở cửa để bản tướng quân vào trọ. Bản tướng đi đường mệt rồi phải nghỉ lại uống rượu.
Tướng quân này chính là Tham tướng Ngô Thiên Ðúc (tức Lệnh Hồ Xung), mà Ðịnh Tĩnh sư thái đã gặp lúc ban ngày ở Tiêu Hà Lĩnh trên đường đi Toàn Châu.
Ðịnh Tĩnh sư thái vừa nghe tiếng Tham tướng la gọi thì khác nào người sắp chết đuối nắm ngay được một khúc cây lớn.
Ðây nhắc lại Lệnh Hồ Xung sau khi đã ra tay giúp đỡ cho Nghi Lâm tiểu ni cô ở Tiên Hà Lĩnh, chàng rất lấy làm khoái chí. Chàng càng đắc chí hơn nữa ở chỗ Nghi Lâm không nhận ra chàng.
Suốt một đêm chật vật mà chàng không cảm thấy mỏi mệt chút nào. Chàng vẫn hăng hái rảo bước tiến về phía trước cho tới thị trấn ở trại 28 vào lúc các phạn điếm vừa mở cửa.
Lệnh Hồ Xung vừa bước chân vào điếm đã thét lớn:
- Lấy rượu đây! Mau!
Ðiếm tiểu nhị ngẩng ra trông thấy một vị tướng quân khi nào dám chần chờ, gã vội vàng rót rượu, làm cơm chặt gà, thái thịt bày ra để khoản đãi quan tướng một bữa no say.
Lệnh Hồ Xung rượu đã ngà ngà, chàng sực nhớ tới những việc đã xảy ra bữa trước, bụng bảo dạ:
- Bọn Ma giáo chuyến này bị một phen thất bại nặng nề, nhất định chúng chẳng chịu cam tâm. Mười phần chắc đến chín còn lo mưu thiết kế để sinh chuyện với phái Hằng Sơn. Ðịnh Tĩnh sư thái là người hữu dũng vô mưu thì không thể đối phó với bọn Ma giáo quỉ quái được. Ta phải ngấm ngầm theo dõi bảo vệ bọn họ mới dược.
Chàng tính trả tiền cơm rượu rồi đến Tiên Yên khách điếm mướn phòng nằm ngủ.
Lệnh Hồ Xung chật vật suốt đêm qua ở Tiên Hà Lĩnh, bây giờ lại no say vừa đạt lưng xuống là ngủ liền.
Chàng ngủ cho đến chiều, chàng vừa tỉnh dậy còn đang rửa mặt, bỗng nghe ngoài đường phố có tiếng người xôn xao, hô hoán:
- Bọn cường nhân ở trại Hoàng Phong núi Loạn Thạch đêm nay sẽ đến càn quét trại 28. Chúng thấy người là giết, thấy của là cướp. Ta phải mau mau tìm đường chạy trốn mới mong thoát chết.
Chỉ trong khoảnh khắc tiếng kêu la inh ỏi vang dội cả một vùng.
Ðiếm tiểu nhị đến cửa phòng Lệnh Hồ Xung vừa đập cửa vừa la:
- Quân gia ơi! Quân gia ơi! Nguy đến nơi rồi!
Lệnh Hồ Xung quát mắng:
- Tổ mẹ nó! Chuyện gì mà nguy đến nơi? Chúng bây chỉ rắc rối.
Ðiếm tiểu nhị đáp:
- Thưa quân gia! Các đại vương ở trại Hoàng Phong đỉnh Loạn thạch đêm nay đến càn quét cho sạch thị trấn này. Nhà nào nhà nấy trốn hết rồi.
Lệnh Hồ Xung mở cửa phòng, miệng vẫn không ngớt càu nhàu thóa mạ:
- Con bà chúng nó! Giữa lúc thanh thiên bạch nhật, càn khôn trong sáng, làm gì có trộm cướp? Huống chi đã có bản tướng ở đây, khi nào bọn cường đạo dám càn rỡ?
Ðiếm tiểu nhị nhăn mặt ấp úng:
- Mấy ông đại vương đó dữ lắm... dữ hơn cả hùm tinh... Mấy ông không biết có tướng quân ở đây.
Lệnh Hồ Xung nói:
- Vậy ngươi ra bảo cho chúng biết.
Ðiếm tiểu nhị la lên:
- Trời ơi!.. Tiểu nhân... đời nào... dám ra bảo mấy ông... tiểu nhân chưa ra đến nơi thì cái đầu đã rụng rồi!
Lệnh Hồ Xung hỏi:
- Trại Hoàng Phong núi Loạn Thạch ở chỗ nào?
Ðiếm tiểu nhị đáp:
- Trại này ở cách ấp 28 chừng hơn 200 dặm. Hai năm trước họ đã đến cướp phá một lần, giết chết sáu bảy chục người và đốt phá dư trăm nóc nhà. Như thế có khiếp không?... Tướng quân ơi!... Tướng quân tuy võ nghệ cao cường nhưng một mảnh hổ làm sao địch nổ cả đàn cáo? trên sơn trại của họ, trừ các đại vương ra không kể, nguyên bọn tiểu lâu la cũng đến quá 300 người.
Lệnh Hồ Xung lại thóa mạ:
- Tổ sư chúng nó! Ba trăm đứa thì làm cái gì? Bản tướng đây xông vào giữa chiến trận có hằng thiên binh vạn mã còn chẳng coi vào đâu, xông vào rồi lại xông ra như chỗ không người.
Ðiếm tiểu nhị lấm lét đáp:
- Dạ dạ! Tướng quân quả là thần dũng.
Rồi gã trở gót đi cho lẹ.
Bỗng nghe ngoài thị trấn nhốn nháo loạn xà ngầu, tiếng kêu la rầm rỉ, tiếng hô con gọi mẹ ầm ầm khắp nơi.
Lệnh Hồ Xung ra ngoài cửa điếm thì thấy từng đoàn người tay xách nách mang, lưng đeo bao lớn bọc nhỏ, hớt hơ hớt hãi chạy về phía Nam.
Chàng nghĩ bụng:
- Ðây là chỗ giáp giới hai tỉnh Triết Mân. Các quan chức địa phương cùng các tướng lãnh ở Hàng châu và Phúc kiến không thể chiếu cố đến khu vực này được, nên nổi bọn cường đạo hoành hành làm càn, tàn ngược trăm họ. Vậy thì đại tướng quân Ngô Thiên Ðức này qua đây đến trọng nhậm ở phủ Toàn Châu gặp chuyện bất bình, có lý đâu mắt lấp tai ngơ! Ta phải giết cho kỳ hết những tên đầu sỏ bọn cường đạo để lập một chút công đức. Cái đó kêu bằng kẻ vi thần đã ăn lộc chúa phải báo đáp ơn vua. Mẹ kiếp! Như thế là phải lắm. Ha ha!
Chàng nghĩ tới đây ra chiều đắc ý, không nhịn được, nỗi lên tràng cười rộ.
Rồi chàng la gọi:
- Ðiếm tiểu nhị! Lấy rượu đem đây. Bản tướng phải uống rượu rồi mới giết giặc.
Nhưng từ chủ quán, chưởng quỹ, cho đến khách trọ đều đã chuồn hết. Cả lão ẩu tiểu di, sa sẩm, tiểu nhị cũng tới tấp tranh nhau mà chạy. Dường như chúng sợ chỉ chậm một chút là chạm trán cường nhân.
Lệnh Hồ Xung la gọi khản cả cổ chúng cũng cứ cắm đầu mà chạy hết chẳng ai lý gì đến chàng.
Lệnh Hồ Xung không sao được đành tự mình xuống bếp lấy rượu thịt lên nhà đại đường, một mình rót rượu uống.
Tiếng huyên náo ngoài dường dần dần bình tĩnh lại. Lệnh Hồ Xung uống được ba bát rượu rồi thì những tiếng gọi nhau cùng những tiếng la hoảng đều mất hết. Toàn thể thị trấn yên lặng như tờ.
Lệnh Hồ Xung bụng bảo dạ:
- Lần này bọn địch ở trại Hoàng Phong gặp vận xui để lộ tiếng tăm, khi đến thị trấn thì chẳng còn gì nữa mà cướp đoạt.
Ðang lúc yên lặng như tờ, bỗng nghe tiếng vó ngựa từ đàng xa từ góc tây nam vọng tới. Bốn con ngựa đang lao như tên bắn đến trại 28.

Chương 133: Lệnh Hồ Xung giải cứu Nghi Lâm

Lệnh Hồ Xung tự hỏi:

- Ðại vương gia đã đến chăng, nhưng sao bọn tùy tùng chỉ lèo tèo có mấy người thôi ư?

Chàng nghe mấy con ngựa dong ruổi trên đường lớn. Vó ngựa nện xuống những phiến đá xanh lát đường bật lên những tiếng côm cốp.

Bỗng một người lên tiếng:

- Bọn mồng béo ở trại 28 hãy nghe đây: Ðại vương gia ở Hoàng Phong trên Loạn Thạch cương có nhật lệnh: Bất luận già trẻ gái trai ra khỏi cửa lớn rồi thì không bị giết. Còn kẻ nào ở trong nhà nhất nhất phải rụng đầu.

Hắn vừa quát tháo vừa rổi ngựa trên đường lớn trong thị trấn.

Lệnh Hồ Xung dòm qua khe cửa ra ngoài thì thấy bốn người này đều võ phục sắc vàng. Bốn con ngựa phi nhanh như gió cuốn, chàng chỉ kịp nhìn thấy bóng sau lưng mà thôi.

Lệnh Hồ Xung nghĩ thầm trong bụng:

- Bọn kỵ mã này xem chừng võ công hiển nhiên rất cao cường. Nếu chúng chỉ là tiểu lâu la trong các trại giặc cướp thì làm gì có hạng người như vậy?

Chàng len lén mở cửa ra đúng ở trước thềm quay mặt ra ngoài. Nhìn một lúc rồi cất bước đi xa chừng hơn mười trượng thì thấy bên một tòa miếu thổ địa có một cây hòe rất cao, cành lá rậm rạp. Nếu trèo lên ngọn cây này thì cả tòa thị trấn mười có thể nhìn rõ đến tám chín.

Chàng liền tung mình nhảy lên. Tay mặt lấy một cành cây rồi đánh lộn người đi mấy vòng mà lên. Chàng lên cành cao nhất nằm ngang ra liền ngồi xuống. Nhưng cả bốn bề đều yên lặng như tờ không một tiếng động.

Lệnh Hồ Xung càng chờ lâu không thấy động tĩnh càng biết trong vụ này có nhiều điều ngắt ngéo. Chàng tự hỏi:

- Bọn lâu la trại Hoàng Phong đã đến trước bấy nhiêu lâu mà sao tụi đại đầu mục chưa thấy tới? Hay là chúng chỉ phái mấy tên lâu la đến đây để báo tin rần rộ cho nhân dân trong thị trấn này trốn đi hết để lại một tòa thị trấn trống rỗng?

Chàng chờ chừng nữa giờ mới nghe văng vẳng có tiếng người mà lại là thanh âm nhỏ nhẻ của phái nữ. Chàng ngưng thần lắng tai nghe mấy câu rồi nhận ra là bọn đệ tử phái Hằng Sơn đã tới nơi.

Lệnh Hồ Xung không khỏi ngạc nhiên miệng lẩm bẩm:

- Tại sao bây giờ bọn này mới tới đây? à phải rồi! Ban ngày chắc họ còn nghỉ ngơi ở ngoài hoang dã.

Rồi chàng nghe thấy bọn họ đến gõ cửa Tiên Yên khách điếm. Nhà này không mở cửa bọn Hằng Sơn lại tìm đến khách điếm khác để gõ cửa. Khách điếm này là Nam Yên khách điếm cách miếu thổ địa khác xa.

Bọn ni cô vào Nam Yên khách điếm rồi làm gì hay nói chuyện thế nào chàng không nghe rõ được. Nhưng trong lòng chàng cũng cảm giác được đây chắc là bọn Ma giáo bố trí cạm bẫy để lừa cho phái Hằng Sơn phải mắc vào.

Lệnh Hồ Xung vẫn ẩn mình trên ngọn cây hòe để lắng nghe diễn biến.

Lệnh Hồ Xung ngồi chờ khá lâu bỗng thấy bọn Nghi Thanh bảy người ra ngoài đi thắp đèn. Trên đường phố lớn trong nhiều khách điếm đều có ánh đèn lửa lọt ra ngoài cửa sổ.

Chàng chờ một lát nữa bỗng ghe góc Ðông Bắc có tiếng đàn bà thất thanh:

- Cứu tôi với! Có ai cứu tôi với!

Lệnh Hồ Xung giật mình kinh hãi la thầm:

- Trời ơi! Hỏng bét rồi! Ðệ tử phái Hằng Sơn chắc đã mắc tay độc thủ của Ma giáo.

Chàng còn tiên liệu bọn Ma giáo đã khua chuông gõ mỏ bố trí cuộc này quyết không phải chỉ sát hại một vài tên nữ đệ tử là lấy làm mãn nguyện. Nhất định chúng còn có chuyện mưu đồ trọng đại.

Chàng liền từ trên ngọn cây nhảy xuống hạ mình trên nóc tòa miếu thổ địa rồi thi triển khinh công chuyền nóc nhà nhằm chạy thẳng đến phía Ðông Bắc.

Những phòng ốc trong trại 28 này căn nọ liền với căn kia. Hiện nay nội lực chàng đã cao thâm khôn lường, còn về khinh công tuy chưa đến mức tuyệt vời, song chàng chỉ hít một hơi chân khí là có thể nhảy từ nóc nhà nọ sang nóc nhà kia mau lẹ phi thường không gây ra một tiếng động.

Chỉ trong nháy mắt, chàng đã chạy tới phía ngoài căn nhà có tiếng đàn bà kêu cứu. Chàng men theo bờ tường rồi nhẹ nhàng nhảy xuống đất, dòm qua khe cửa sổ vào trong.

Trong phòng tối đen như mực, chẳng có đèn lửa chi hết. Nhưng chàng nhìn một lúc lâu cũng rõ mọi cảnh vật bên trong.

Chàng thấy 7,8 tên hán tử đứng tựa vào tường. Một người đàn bà đứng giữa phòng lớn tiếng la:

- Trời ơi! Chúng giết người! Ai cứu tôi với!

Lệnh Hồ Xung chỉ trông thấy một bên mặt người đàn bà này, nhưng cũng rõ vẻ thê lương. Coi tình trạng này thì hiển nhiên mụ đang chờ ai.

Quả nhiên mụ vừa dứt tiếng la thì có tiếng một người đàn bà quát hỏi:

- Kẻ nào dám tới đây hành hung?

Cửa phòng chỉ khép hờ, chỉ đẩy một cái là mở ra. bày người đàn bà tiến vào, người đi đầu chính là Nghi Thanh.

Cả bảy người đều tay cầm trường kiếm. Vì nóng lòng cứu người nên họ tiến vào rất gấp.

Ðột nhiên người đàn bà kêu cứu vừa rồi giơ tay phải lên. Một tấm vải xanh vuông vắn dài chừng 4 thước tung lên một cái.

Bọn Nghi Thanh bảy người lập tức run lên bần bật dường như đầu váng mắt hoa. Người xoay đi mấy vòng rồi ngã lăn ra.

Lệnh Hồ Xung giật mình kinh hãi, động tâm nghĩ thầm:

- Tấm khăn trải trong tay mụ đàn bà kia nhất định có tẩm chất thuốc độc mê hồn cực kỳ lợi hại. Nếu ta xông vào cứu người tất cũng mắc phải độc thủ của mụ. Âu là ta tạm thời nhẩn nại một chút.

Bỗng thấy bọn hán tử đứng tựa lưng vào tường nhảy xổ ra lấy dây thừng cột hết chân tay bọn Nghi Thanh bảy người lại.

Lát sau, Lệnh Hồ Xung lại nghe phía ngoài có thanh âm đàn bà "ối" lên một tiếng rồi quát hỏi:

- Ai ở trong đó?

Lệnh Hồ Xung khi ở Tiên Hà Lỉnh đã từng được nghe vị ni cô này bản tính nóng nảy hay nói luôn miệng, chàng liền biết ngay đây là Nghi Hòa thì bụng bảo dạ:

- Bộ cô này nóng nảy và lổ mãng như vậy, nhất định bị bó giò chứ không thoát được.

Bỗng nghe Nghi Hòa lại la gọi:

- Nghi Thanh sư muội! Các người ở chỗ nào vậy?

Tiếp theo đánh binh một tiếng! Cánh cửa mở toang.

Bọn Nghi Hòa cứ hai người một hàng sóng vai tiến vào.

Sáu người khoa chân bước vào phòng rồi, mỗi cô vung trường kiếm lên thành hai bông hoa kiếm để hộ vệ hai bên, phòng địch nhân ở trong bóng tối xông ra tập kích. Ánh kiếm dầy đạc, tưởng chừng địch nhân muốn đánh úp cũng không thể được.

Lệnh Hồ Xung biết ngay đây là phái Hằng Sơn đã luyện cho quần đệ tử tuyệt kỹ này để phòng thân.

Sau cùng người thứ bảy tiến vào rồi xoay mình lại để hộ vệ mặt sau.

Mọi người trong nhà đều nín thở không nhúc nhích.

Chúng cho người thứ bảy vào rồi thì mụ đàn bà kia lại vung tấm vải xanh lên khiến cho cả bọn mới vào đều mê đi và ngã lăn ra.

Tiếp theo bọn Vu Tẩu lại dẫn sáu người tiến vào phòng và cũng bị thuốc mê làm cho té nhào. Thế là cả trước sau 21 cô đệ tử phái Hằng Sơn đều bị hôn mê bất tỉnh và trói chặt lại trong góc phòng.

Sau một lúc, mụ đàn bà kia lại lớn tiếng kêu:

- Cứu mạng! Cứu mạng!

Nhưng không thấy người phái Hằng Sơn tới nữa.

Bỗng nghe một lão già đứng trong góc phòng vỗ tay mấy cái, bảy tên đồng bọn của lão liền theo cửa sau len lén rút lui.

Lệnh Hồ Xung nhảy lên nóc nhà khom lưng mà đi để nghe động tỉnh. Bỗng thấy trên nóc nhà phía trước có tiếng vạt áo bay phành phạch. Chàng vội nép mình xuống sát ngói thì thấy hơn chục tên hán tử vỗ tay ra hiệu cho nhau để chia đi mai phục mọi chỗ trên nóc tòa nhà lớn. tòa nhà này cách chổ Lệnh Hồ Xung ẩn thân bất quá không đầy mấy trượng.

Lệnh Hồ Xung liền bò sát bờ tường nhẹ nhàng tuột xuống thì thấy Ðịnh Tĩnh sư thái dẫn ba tên đệ tử đang đi tới. Chàng lẩn bẩm:

- Hỏng rồi! Ðây là chúng dùng kế điệu hổ ly sơn. Hiện giờ bọn tiểu ni cô ở lại trong Nam Yên khách sạn tất bị nguy mất.

Giữa lúc ấy chàng lại thấy ở phía xa có mấy bóng người đi về phía khách sạn Nam Yên. Chàng muốn theo dõi hành tung bọn này.

Chợt nghe trên nóc nhà có tiếng người nói khẽ:

- Hãy chờ cho mụ ni cô lại đây rồi các người vây bọc lấy mụ.

Tiếng người nói ở ngay trên đầu Lệnh Hồ Xung. Chàng chỉ hơi cử động một chút là bị họ phát giác ra liền. Chàng đành đứng dán chặt mình vào bức tường phía sau.

Bỗng lại nghe Ðịnh Tĩnh sư thái đạp cửa ra lớn tiếng gọi:

- Nghi Hòa! Nghi Thanh! Vu Tẩu! Các người có nghe thấy ta nói không?

Thanh âm bà vọng đi rất xa, rồi bà lại chạy quanh căn nhà tìm kiếm một lượt. Sau bà nhảy lên nóc nhà dòm ngó bốn phía chứ không vào phòng tra xét.

Lệnh Hồ Xung tự hỏi:

- Sao bà lại không vào nhà xục tìm? Nếu bà vào là thấy ngay 21 tên nữ đệ tử bị trói nằm trong góc nhà.

Nhưng rồi chàng tỉnh ngộ ngay, bụng bảo dạ:

- Bà không vào là phải. Bọn Ma giáo đã bắt 21 tên đệ tử phái Hằng Sơn, dĩ nhiên họ còn bố trí nhiều thuốc mê hồn. Ðịnh Tĩnh sư thái mà vào cởi trói cho đồ đệ tất cũng bị thuốc mê làm cho té nhào chứ không thoát được.

Chàng thấy Ðịnh Tĩnh sư thái chạy ngược chạy xuôi hiển nhiên không có định kiến gì. Ðột nhiên bà lại chạy về Nam Yên khách điếm. Bà chạy lẹ quá, ba tên nữ đệ tử không theo kịp.

Bỗng thấy trong góc đường mấy người nhảy xổ ra vung tấm vải vàng lên.

Ba cô đệ tử liền ngã lăn ra rồi bị bọn họ khiêng vào trong nhà.

Trong bóng tối lh lờ mờ nhìn thấy có cả Nghi Lâm trong bọn ba cô nữ đệ tử bị bắt.

Chàng động tâm tự hỏi:- Ta có nên xông ra cứu cho tiểu sư muội Nghi Lâm không?

Rồi chàng lại tự nhủ:

- Bây giờ nếu ta xuất hiện tất xảy ra cuộc ác đấu kịch liệt, mà số đông bọn đệ tử phái Hằng Sơn lại bị quân Ma giáo bắt giữ rồi. Người ta thường nói: "ném chuột sợ vỡ đồ". Vậy ta không nên ra mặt chiến đấu với họ mà chỉ ngấm ngầm động thủ là hơn.

Tiếp theo chàng lại thấy Ðịnh Tĩnh sư thái từ Nam Yên khách điếm chạy ra. Bà vừa lớn tiếng thóa mạ. Sau bà lại nhảy lên nóc nhà réo tên Ðông Phương Bất Bại ra mà chưởi.

Quả nhiên bọn Ma giáo không nhịn được nữa.

Bảy tên kia liền nhảy ra vây lấy bà tấn công.

Lệnh Hồ Xung coi hai bên qua lại mấy chiêu rồi chàng nghĩ thầm trong bụng:

- Kiếm thuật của Ðịnh Tĩnh sư thái quả nhiên cao thâm khôn lường. Tuy một mình bà chọi với bảy tên nhưng cũng không đến nỗi thất bại ngay trong nhất thời được. Âu là ta nhân cơ hội này đi tìm cách giải cứu cho Nghi Lâm sư muội.

Tính vậy rồi chàng liền tung mình nhảy vào trong nhà. Chàng thấy một hán tử cầm đao đứng ở giữa phòng. Ba cô gái bị trói chặt nằm lăn dưới chân gã.

Lệnh Hồ Xung nhảy xổ lại tay cầm kiếm giơ lên đâm thẳng vào cổ họng gã.

Gã này chưa kịp phát giác thì đã chết toi rồi!

Chính Lệnh Hồ Xung cũng không khỏi sửng sốt. Chàng tự hỏi:

- Sao chiêu kiếm của ta lại phóng ra thần tốc đến thế được? Tại sao mình vừa hươi kiếm mà mũi kiếm đã cắm phập ngay vào cổ họng đối phương mới thật là kỳ!

Chàng có biết đâu sau khi luyện được "Hấp Tinh Ðại Pháp" của Nhậm Ngã Hành, trong người chàng lại có những luồng chân khí của Ðào Cốc lục tiên, Bất Giới hòa thượng, Hắc Bạch Tử, thành ra nội lực chàng cường mạnh đến trình độ không ai có thể tưởng tượng được. Nội chàng mà phát huy bằng phép "Ðộc Cô cửu kiếm" thì uy lực khủng khiếp biết đến đâu mà nói.

Hấp Tinh Ðại pháp rất lợi hại ở chỗ nó hút nội lực của địch nhân chính chàng cũng không biết và tự nhiên nó tăng công lực cho chàng.

Nguyên Lệnh Hồ Xung định phóng chiêu kiếm này khiến cho địch nhân vung đao lên gạt thì thanh trường kiếm của chàng sẽ đâm xuống huyệt Hoàn khiêu ở đùi của gã khiến gã ngã lăn ra để chàng cứu người. Không ngờ đối phương lại không kịp ra tay đỡ gạt để nhát kiếm đâm gã chết uổng.

Lệnh Hồ Xung trong lòng không khỏi có chút hối hận. Chàng kéo tử thi lên cuối xuống nhìn thì quả nhiên trong ba cô gái nằm đó có cả Nghi Lâm.

Chàng đưa tay sờ mũi nàng thì thấy hơi thở đều đặn. Nàng chỉ mê chứ không có gì đáng ngại.

Lệnh Hồ Xung liền chạy xuống bếp lấy một gáo nước lạnh vỗ vào mặt Nghi Lâm.

Chỉ trong khoảnh khắc Nghi Lâm miệng ú ớ rồi hồi tỉnh lại. Ban đầu nàng không biết mình hiện đang ở đâu. Nhưng nàng hé mắt ra ngó liền tỉnh ngộ ngay, ngồi bật dậy. Nàng muốn sờ thanh kiếm bên mình mới phát giác ra là chân tay bị trói, suýt nữa lại té xuống.

Lệnh Hồ Xung nói:

- Tiểu sư thái! Tiểu sư thái đùng sợ chi hết tên bất lương đó đã bị bản tướng giết chết rồi.

Chàng nói xong liền lấy kiếm cắt đút dây trói cho Nghi Lâm.

Nghi Lâm ở trong bóng tối nghe thanh âm thì phảng phất như tiếng Lệnh Hồ đại ca là con người mà nàng vẫn ngày thương đêm nhớ.

Nàng vừa kinh hãi vừa mừng thầm, lắp bắp gọi:

- Tướng quân...Tướng quân...là Lệnh Hồ đại...

Còn chữ "ca" nàng không nói ra miệng vì nàng cảm thấy không đúng rồi nàng hổ thẹn mặt đỏ bừng lên.

Nàng ngập ngừng hỏi:

- Tướng quân...Tướng quân là ai?

Lệnh Hồ Xung nghe nàng nói đã nhận ra mình rồi, liền đỗi lại giọng khẽ đáp:

- Ðã có bản tướng ở đây. Bọn giặc cỏ đó không dám khinh mạn các vị đâu.

Nghi Lâm vọi nói:

- Ủa! Té ra là Ngô tướng quân. Sư bá của tiểu ni đâu rồi?

Lệnh Hồ Xung đáp:

- Bà ở bên ngoài giao chiến với địch nhân. Chúng ta ra ngoài coi đi!

Nghi Lâm gọi:

- Trịnh tỷ tỷ! Tần sư muội!...

Nàng móc trong bọc ra viên đá lửa quẹt lửa lên thì thấy hai người vẫn nằm dưới đất. Nàng nói:

- Chà! Họ đều nằm cả ở đây.

Nàng muốn lại cắt đút dây trói chân tay cho bạn thì Lệnh Hồ Xung bảo:

- Khoan đã! Chúng ta phải đi giúp sư thái là việc cần kíp.

Nghi Lâm đáp:

- Ðúng thế!

Lệnh Hồ Xung trở gót đi ra. Nghi Lâm đi theo chàng.

Hai người đi được mấy bước thì thấy bóng bảy người chạy ra như bay. Tiếp theo là những tiếng leng keng gạt ám khí rớt xuống không ngớt.
Lại nghe có tiếng người nói lớn:

- Kiếm pháp Ðịnh Tĩnh sư thái thật là cao cường!

Ðịnh Tĩnh sư thái nhận ra đối phương đều là nhân vật phái Tung Sơn.

Sau đó một lát lại thấy Ðịnh Tĩnh sư thái cùng mười mấy tên hán tử đi theo vào Tiên Yên khách điếm.

Lệnh Hồ Xung dắt tay Nghi Lâm ngấm ngầm đi theo đến khách điếm, đứng núp bên ngoài của sổ nghe trộm.

Nghi Lâm thấy tay mặt của mình bị Lệnh Hồ Xung nắm giữ, nàng muốn giựt ra nhưng lại nghĩ rằng người ta đã cứu mình ra khỏi ổ ma quỉ thì có nắm tay mình quyết không phải vì ác ý. Nếu mình miễn cưỡng giựt ra há chẳng thành người bất lịch sự.

Nàng nghĩ vậy liền cứ dể vậy cho Lệnh Hồ Xung nắm chặt tay mình.

Bỗng nghe Ðịnh Tĩnh sư thái cùng Chung Trấn nói chuyện ở trong nhà.

Lão họ Chung mồm năm miệng mười yêu cầu Ðịnh Tĩnh sư thái trước hết hãy ưng thuận việc đem phái Hằng Sơn hợp vào phái Tung Sơn làm một rồi hắn sẽ giúp bà cứu thoát bọn đệ tử.

Nghi Lâm tuy ít lịch duyệt và kiến thức thô sơ nhưng nàng nghe giọng lưỡi của Chung Trấn cũng biết rõ hắn thừa cơ người ta gặp lúc nguy nan mà tính chuyện mưu đồ bất chính thì trong lòng nàng ngấm ngầm căm tức.

Sau nàng nghe Ðịnh Tĩnh sư thái ra chiều tức giận đối phương, một mình bà bỏ ra ngoài.

Lệnh Hồ Xung chờ cho Ðịnh Tĩnh sư thái đi xa rồi mới lại gõ cửa Tên Yên khách điếm. Chàng lớn tiếng thóa mạ:

- Tổ mẹ chúng bay! Bản tướng vào đây ăn uống rồi còn đi ngủ. Những quân điếm tiểu nhị khốn kiếp đâu sao không mở cửa cho mau?

Ðịnh Tĩnh sư thái ở trong tình trạng vô kế khả thi, nỗng nghe tiếng vị tướng quân này quát tháo thì trong bụng mừng thầm.

Lập tức quay trở lại.

Nghi Lâm tiến ra đón, cất tiếng gọi:

- Sư bá!...

Ðịnh Tĩnh sư thái càng mừng hơn vội hỏi:

- Vừa rồi ngươi ở đâu?

Nghi Lâm đáp:

- Ðệ tử bị bọn yêu nhân Ma giáo bắt rồi được vị tướng quân đây cứu thoát...

Lúc này Lệnh Hồ Xung đã đẩy cửa quán tiến vào.

Trong đại đường, hai ngọn đèn nên sáng trưng.

Chung Trấn nét mặt lầm lì cất giọng trầm trầm hỏi:

- Tên nào mà quát tháo ầm ĩ thế? Ðuổi cổ nó đi cho ta!

Lệnh Hồ Xung nghe lão kia nói vậy liền ngoác miệng ra mà thóa mạ:

- Mẹ quân khốn kiếp! Bản tướng đường đường là mệnh quan triều đình mà mi lớn mật dám buông lời hỗn xược. Chủ quán đâu! Mụ già, mụ trẻ cùng điếm tiểu nhị đâu cả rồi? Các ngươi mau mau đuổi chúng cút ngay.

Bọn người phái Tung Sơn nghe chàng thóa mạ mấy câu lại gọi cả lũ nhà quán trách mắng thì trong lòng có ý khiếp sợ.

Chung Trấn nghĩ mình mang tội lớn nhất đang nữa đêm đang cướp lại gặp phải tên cẩu quan này, liền khẽ bảo sư đệ:

- Ðiểm huyệt cho hắn ngã ra chứ đùng giết hắn.

Cẩm Mao Sư Cao Khắc Tân gật đầu cười hì hì đi tới trước mặt Lệnh Hồ Xung nói:

- Bọn tại hạ tưởng ai. Té ra là quan lão gia. Vậy cam bề thất kính.

Lệnh Hồ Xung đáp:

- Ngươi biết phép là hay. Các ngươi bất quá là hạng bách tính man rợ không hiểu vương pháp, kể ra cũng không đáng trách.

Cao Khắc Tân cười nói:

- Dạ dạ! Ða tạ quan lão gia!

Rồi gã lạng người tới trước thò ngó tay trỏ ra nhằm đâm vào sau lưng Lệnh Hồ Xung.

Gã nhằm huyệt rất trúng. Về công phu diểm huyệt, phái Tung Sơn nổi tiếng là một tuyệt nghệ trong võ lâm. Gã điểm trúng "Tiếu yêu huyệt". Ðáng lý đối phương phải nổi lên tràng cười không ngớt rồi mê đi không biết gì nữa và sau 12 giờ mới tỉnh lại được.

Ngờ đâu, Cao Khắc Tân sau khi điểm huyệt Lệnh Hồ Xung, chàng chỉ cười khì một tiếng rồi hỏi:

- Ngươi thật là hổn xược, dám động thủ động cước định làm trò cười cho bản tướng chăng?

Ðịnh Tĩnh sư thái và Nghi Lâm lúc này đang đúng ngoài cửa thấy Cao Khắc Tân dùng thủ pháp điểm huyệt của phái Tung Sơn điểm vào người Lệnh Hồ Xung mà chàng vẫn thản nhiên như không, bất giác hai người vừa kinh hãi vừa mừng thầm, bụng bảo dạ:

- Bản lãnh người này cao cường đến thế, vậy phen này phái Tung Sơn muốn thừa cơ lúc người ta lâm vào tình trạng nguy ngập để hòng uy hiếp, tất phải thất bại.

Cao Khắc Tân thấy mình đã điểm trúng huyệt đối phương mà không đem lại kết quả nào thì trong lòng rất lấy làm kỳ. Gã lại phóng ngón tay ra điểm lần thứ hai. Lần này gã vận cả 10 thành công lực vào ngón tay trỏ.

Lệnh Hồ Xung bật cười ha hả rồi nhảy tung lên vừa cười vừa thóa mạ:

- Con bà nó! Cứ sờ lần vào lưng lão gia, muốn ăn cắp tiền bạc phải không? Ta coi tướng mạo ngươi đường đường là một hán tử ra dáng nhân tài, mà sao không chịu học làm người cao thượng, lại học nghề ăn cắp đê tiện làm chi?

Cao Khắc Tân trong lòng cảm thấy người này có điều khác lạ. Gã không nghĩ ngợi gì nữa, xoay tay trái lại nắm lấy tay phải Lệnh Hồ Xung hất mạnh một cái tưởng làm cho chàng phải ngã lăn ra.

Ngờ đâu, bàn tay gã vừa chạm vào cổ tay chàng liền cảm thấy luồng nội lực trong người mình từ lòng bàn tay ào ạt tiết ra. Gã muốn giựt tay về cũng không được nữa.

Cao Khắc Tân sợ quá muốn la lên nhưng gã há miệng rồi mà không thốt ra được nửa tiếng.

Nguyên Lệnh Hồ Xung luyện được Hấp Tinh Ðại Pháp rồi tuy lòng chàng không muốn sử dụng mà tự nhiên hấp lực cứ hút lấy công lực của người khác.

Giả tỷ đối phương không vận nội lực mà chỉ cầm tay một cách thân thiết hoặc như khi Lệnh Hồ Xung nắm tay dắt Nghi Lâm cùng đi thì hấp lực không phát huy để hút lấy nội lực bên ngoài. Nhưng đối phương vận động nội lực nhiều hay ít thì lại bị hấp lực trong người chàng hút lấy chân lực theo mức độ tương đương. Chỉ còn biện pháp duy nhất là lập tức đình chỉ không vận nội động nội lực nữa hay Lệnh Hồ Xung không có ý nắm giữ thì nội lực mới đình lại không tiết ra. Bằng hai bên cùng phát huy nội lực để dằng co thì nội lực dối phương càng bị hút rất mau.

Lệnh Hồ Xung phát giác nội lực của đối phương đang trút vào trong người chàng, cũng như ngày trước chàng nắm lấy tay Hắc Bạch Tử khiến hắn biến thành phế nhân thì trong lòng kinh hãi nghĩ thầm:

- Ðây là một thứ tà pháp không nên sử dụng.

Chàng liền lấy hết sức giật mạnh cho rời khỏi tay ra.

Cao Khắc Tân đúng ngay người như tượng gỗ va có cảm tưởng nhu được Hoàng Ân xuống lệnh đại xá liền lại hai bước.

Có điều hắn cảm thấy toàn thân nhủn ra như người bị trọng bệnh mới khỏi.

Hắn liền lớn tiếng la:

- Hấp Tinh Ðại Pháp! Hấp... Hấp Tinh Ðại Pháp!

Giọng nói ú ớ đầy vẻ khủng khiếp.

Chung Trấn, Ðặng bát công và quần đệ tử phái Tung Sơn đều nhảy lên nhao nhao đồng thanh hỏi:

- Sao?

Cao Khắc Tân ấp úng đáp:

- Người.. người này sử dụng.. Hấp tinh yêu pháp.

Bỗng thấy ánh thanh quang loé lên và những tiếng choang choảng khua vang.

Mọi người rút trường kiếm ra khỏi vỏ.

Thần tiên Ðặng Bát Công tay cầm nhuyễn tiên.

Tay kiếm của Chung Trấn cực kỳ thần tốc. Ánh hào quang vừa loé lên mũi kiếm nhằm đâm vào cổ họng Lệnh Hồ Xung.

Lúc Cao Khắc Tân lớn tiếng kêu la, Lệnh Hồ Xung đã nghĩ ngay tới bọn người phái Tung Sơn nhất định sẽ xông vào để đâm chém mình. Chàng vừa thấy mọi người rút trường liếm ra cầm tay cũng rút yêu đao ở sau lưng ra. Thanh đao còn dính cả túi dùng làm trường kiếm. Tay chàng run động nhằm điểm vào cánh tay mọi người.

Bỗng nghe những tiếng choang choảng không ngớt.

Bao nhiêu trường kiếm tới tấp rớt xuống đất.

Chung Trấn là tay võ công cao nhất. Tay hắn tuy bị túi đao điểm trúng mà hắn vẫn giữ được trường kiếm không tuột khỏi tay. Nhưng hắn cũng phải một phen bở vía nhảy lùi lại phía sau.

Trong đám đệ tử phái Tung Sơn thì thảm hại nhất là Ðặng Bát Công, đốc roi đã tuột khỏi tay mà ngọn roi lại quấn ngược vào đầu vào cổ khiến hắn cơ hồ nghẹt thở.

Chương 134: Thấy giày mũ biết đường theo lối

Chung Trấn đứng tựa lưng vào tường, hắn sợ quá sắc mặt lợt lạt, không còn một chút huyết sắc, cất giọng run run hỏi:

- Trên chốn giang hồ, có lắm tin đồn đại là Giáo chủ trước kia của Ma giáo là Nhậm Ngã Hành, lại mới xuất hiện. Các hạ... các hạ có phải là... Nhậm giáo chủ... Nhậm Ngã Hành không?

Lệnh Hồ Xung vừa bật lên tràng cười hô hố vừa văng tục thóa mạ:

- Tổ mẹ chúng nó! Cái gì mà Nhậm Ngã Hành với Nhậm Nhĩ Hành? Bản tướng đây là mệnh quan của triều đình, là hào kiệt đương thời, đi không đổi họ, ngồi chẳng đổi tên. Bản tướng họ Ngô, quan danh húy hiệu Thiên Ðức. Còn tụi bay là quân ở xó núi nào? Trại nào?

Chung Trấn chắp tay đáp:

- Các hạ phục hưng cơ nghiệp ở Ðông sơn. Chung mỗ tự biết mình không địch nỗi, vậy xin hãy tạm biệt, sau này có ngày tái ngộ.

Ðột nhiên hắn nhảy vọt lại phía cửa sổ chuồn đi.

Cao Khắc Tân cũng nhào ra theo.

Bọn đồ đệ lục tục vọt mình qua cửa sổ tiếp tục dông tuốt.

Trường kiếm ngổn ngang đầy mặt đất mà tên nào cũng hốt hoảng bỏ chạy không ai dám lượm một thanh nào.

Lệnh Hồ Xung vẫn đứng yên, tay trái cầm túi đao, tay mặt nắm chuôi làm bộ gắng sức rút mấy lần mà thủy chung lưỡi đao vẫn không tách rời khỏi túi.

Chàng lại càu nhàu:

- Mẹ kiếp! Ðao kiếm gì mà han rỉ tệ hại đến thế? Mai mình phải đi kiếm một tên thợ mài dao để nó tháo cho mới dược.

Ðịnh Tĩnh sư thái hai tay chắp trước ngực nói:

- Ngô tướng quân! Tướng quân có rảnh thì cùng đi với lão ni để cứu bọn nữ đồ đệ được chăng?

Lệnh Hồ Xung thấy bọn Chung Trấn đã bỏ đi, chàng chắc không còn tên nào chống nỗi Ðịnh Tĩnh sư thái vì kiếm pháp của bà tinh diệu phi thường.

Chàng liền đáp:

- Bản tướng cần phải ở lại đây uống mấy bát rượu đã! Lão sư thái ơi! Sư thái ngồi lại uống với bản tướng vài chung được chăng?

Nghi Lâm nghe chàng nhắc đến chuyện uống rượu thì nghĩ bụng:

- Ông tướng này mà gặp Lệnh Hồ đại ca thì thật là đôi bạn rất tương đắc.

Nàng liếc cặp mắt trong sáng ngó trộm Lệnh Hồ Xung thì ngay phải mục quang chàng đang nhìn mình chằm chặp. Bất giác má nàng ửng hồng ra chiều bẻn lẻn. Nàng liền cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng nữa.

Ðịnh Tĩnh sư thái đáp:

- Xin Ngô tướng quân miễn thứ cho bần ni. Bần ni không biết uống rượu và xin cáo biệt.

Bà chắp tay thi lễ rồi trở gót đi ngay.

Nghi Lâm theo Ðịnh Tĩnh sư thái ra cửa quán, nàng không nhịn được lại quay đầu nhìn Lệnh Hồ Xung lần nữa thì thấy chàng đã đứng lên vừa đi tìm rượu vừa càu nhàu:

- Con bà nó! Người trong khách điếm này chết sạch sành sanh không còn một mống nào hay sao mà chẳng thấy chúng ló mặt ra?

Nghi Lâm nghĩ thầm trong bụng:

- Lúc ở trong bóng tối, ta nghe khẩu âm ông tướng này phảng phất như thanh âm của Lệnh Hồ đại ca. Có điều hễ ông mở miệng là tuôn ra những lời thô tục, mỗi câu lại đèo thêm mấy tiếng tục tằn, đâu có được văn nhã lễ mạo như Lệnh Hồ đại ca? Ta...Ta thật khéo nghĩ quanh nghĩ quẩn! Hỡi ơi! Thật là...

Lệnh Hồ Xung tìm thấy vò rượu liền ghé miệng vào nốc ừng ực hết đến nữa vò.

Chàng nghĩ bụng:

- Mấy bà vãi già, ni trẻ rối mấy cô gái đó có quay trở lại, lại loe toe cái miệng. Cô này chưa dứt lời bà kia lại hỏi tới. Mình mà đối đáp lỡ một câu tất bị lòi đuôi. Các mụ đi khỏi lại càng rảnh mình. Những cô kia có cứu tỉnh lại được ít ra cũng mất nữa giờ. Mình thì bụng đã đói meo, hãy tìm đồ ăn một bữa cho no đã.

Chàng lại nâng vò rượu lên uống cho cạn sạch không còn lấy một giọt rồi mới lần mò xuống bếp để tìm đồ ăn.

Chàng vào bếp thấy một chảo cơm trắng đang bốc hơi ngùn ngụt nhưng mũi ngửi đã thấy mùi khét lẹt vì bị cháy khê.

Chàng biết chảo cơm này là do bọn Chung Trấn nấu rồi chưa kịp ăn. Chàng xới cơm vào bát rồi cúi đầu xuống ăn luôn mấy miếng.

Ðoạn chàng lại chạy đi kiếm đồ ăn. Chàng vừa ăn được mấy miếng, bỗng nghe tiếng Nghi Lâm thét lên lanh lảnh từ đàng xa vọng lại.

Nàng lớn tiếng gọi:

- Sư bá! Bớ sư bá! Sư bá ở chỗ nào?

Thanh âm la gọi rất cấp bách!

Lệnh Hồ Xung tay bưng bát cơm hấp tấp chạy về phía phát ra âm thanh.

Chàng thấy Nghi Lâm và hai cô nhỏ tuổi đứng trên đường phố, lớn tiếng réo gọi:

- Sư bá! Sư phụ ới!...

Lệnh Hồ Xung hỏi ngay:

- Có chuyện chi mà hốt hoảng như vậy?

Nghi Lâm đáp:

- Tiểu ni đi cứu tỉnh Trịnh sư thư và Tần sư muội. Còn sư bá nóng ruột đi kiếm các vị sư thư khác. Lúc bọn tiểu ni ba người ra khỏi phòng thì chẳng biết lão nhân gia đi về hướng nào nữa.

Lệnh Hồ Xung thấy Trịnh Ngạc mới trạc 22 tuổi, mà Tần Quyên lại càng nhỏ nữa, bất quá mới 15,16 thì bụng bảo dạ:

- Cô bé này hãy còn là con nít đã biết gì đâu mà sao phái Hằng Sơn cũng cho cô đi làm chi?

Chàng liền mỉm cười đáp:

- Bản tướng biết các vị đó ở chỗ nào rồi. Vậy các cô hãy đi theo bản tướng.

Ðoạn chàng chạy lẹ về phía Ðông Bắc, đến gian phòng lớn mà bọn Nghi Thanh, Nghi Hòa bị bắt lúc trước.

Vừa tới nơi, Lệnh Hồ Xung đẩy cửa mở ra. Nhưng chàng sợ người đàn bà lúc nãy chuyên đánh thuốc mê hãy còn ở bên trong nên quay lại bảo mấy cô đi theo:

- Các cô hãy lấy khăn tay bịt mũi lại vì trong nhà có con mụ tàn ác chuyên phóng thuốc độc.

Chàng cũng đưa tay lên bịt mũi và ngậm miệng lại rồi mới khoa chân bước vào phòng.

Mọi người vào trong đại dường bất giác đều thộn mặt ra!

Nguyên trong phòng này lúc trước bao nhiêu đệ tử phái Hằng Sơn bị điểm huyệt và la trời đều nằm ngổn ngang ở dưới đất thì bây giờ không thấy tông tích đâu nữa.

Lệnh Hồ Xung buột miệng la:

- Ô hay!

Chàng ra chiều rất đỗi ngạc nhiên.

Trên bàn có cây đèn nến, chàng bật lửa thắp lên thì trong phòng rộng lớn trống không chẳng có một người nào.

Chàng liền chạy đi xục tìm khắp một lượt mà chẳng thấy tăm hơi chi hết, miệng chàng lẩm bẩm:

- Thế này thì lạ thật! Thế này thì lạ thật!

Nghi Lâm, Trịnh Ngạc, tần Quyên giương cặp mắt thao láo nhìn Lệnh Hồ Xung.

Cả ba cô nét mặt đều lộ vẻ nghi ngờ.

Lệnh Hồ Xung nói:

- Mẹ kiếp! Bao nhiêu sư tỷ sư muội các cô bị một mụ nạ dòng phóng độc cho mê đi ngã lăn ra rồi bị trói lại bỏ chỗ này. Mới trong khoảnh khắc mà sao lại không thấy đâu nữa?

Trịnh Ngạc hỏi:

- Ngô tướng quân! Tướng quân trông rõ bọn sư tỷ của tiểu ni ngã lăn cả ra đây ư?

Lệnh Hồ Xung đáp:

- Ðêm qua bản tướng nằm mơ thấy rõ vô số ni cô nạ dòng nằm ngổn ngang dưới đại đường này. Khi nào còn sai được.

Trịnh Ngạc lắp bắp hỏi:

- Tướng quân... Tướng quân...

Cô muốn hỏi tướng quân nằm mơ thấy đã chắc đâu là chuyện thật? Nhưng cô biết ông tướng này thích nói quanh nói quẩn. Y nói nằm mộng thấy mà thực ra chính mắt y thấy rồi cũng chưa biết chừng.

Cô nghĩ vậy liền đổi giọng:

- Tướng quân! Tướng quân thử đoán coi bọn họ đi về phương nào?

Lệnh Hồ Xung trầm ngâm một chút rồi đáp:

- Không chừng các bà các cô thấy nơi nào có lắm cá nhiều thịt tìm đến ăn một bữa cho thỏa thích. Hoặc họ gặp trường ca kịch, hát xướng liền la cà vào coi cho thích mắt, khoái tai.

Rồi chàng vẫy tay nói tiếp:

- Ba cô nhỏ ơi! Hay hơn hết là mấy cô đi theo sát bản tướng đừng có xa rời. Muốn ăn thịt hay xem hát thì để lúc nào rãnh hãy đi, hà tất phải vội vàng trong nhất thời.

Tần Quyên tuy là cô gái nhỏ tuổi nhất nhưng cô rất thông minh. Cô biết ông tướng này thấy bọn mình là ni cô mà chỉ nói đến chuyện ăn thịt và xem hát chẳng qua là ông muốn đùa chắc ông biết rõ tình thế nguy ngập lắm rồi.

Rồi cô tự nghĩ:

- Ông bảo các vị sư tỷ lọt vào tay địch chẳng hiểu có đúng không sự thực không. Nhưng mấy chục người phái Hằng Sơn ở nhà ra đi bây giờ chỉ còn lại ba người nhỏ tuổi. Ngoài cách nghe ông sai phái cũng chẳng có kế hoạch nào khác nữa.

Cô liền cùng Nghi Lâm, Trịnh Ngạc theo Lệnh Hồ Xung ra cửa.

Lệnh Hồ Xung lẩm bẩm một mình:

- Chẳng lẽ đêm qua mình nằm mộng không đúng, mắt hoa nhìn không rõ hay sao? Nếu vậy đêm nay phải ăn chay nằm mộng lại một lần nữa mới được.

Chàng nghĩ thầm trong bụng:

- Bọn đệ tử phái Hằng Sơn kia bị chúng bắt đem đi đã đành nhưng sao cả Ðịnh Tĩnh sư thái cũng đột nhiên mất tích? Không khéo mà lọt vào cạm bẫy và bị địch nhân ám toán rồi. Bây giờ ta phải lập tức đi tìm kiếm mới được. Nhưng bọn Nghi Lâm ba cô hãy còn nhỏ tuổi mà lưu lại trại 28 này thì thật không ổn chút nào. Mình phải đưa cả các cô đi để tìm sư bá họ mới xong.

Nghĩ vậy chàng liền nói:

- Bây giờ chúng ta chẳng có mấy người vậy chúng ta cùng đi cả với nhau để tìm xem sư bá các cô la cà vào đám nào? Các cô tính có nên không?

Trịnh Ngạc vội đáp:

- Vậy là hay lắm! Tướng quân võ nghệ cao cường, kiến thức hơn đời. Nếu không được tướng quân hướng dẫn thì e rằng bọn tiểu ni khó lòng tìm thấy sư bá được.

Lệnh Hồ Xung cười nói:

- Cô bảo bản tướng võ nghệ cao cường kiến thức hơn đời là đúng lắm. Sau này bản tướng được đeo ấn Nguyên soái đi binh Phiên rồi thăng quan phát tài thì thế nào cũng đi tặng hai trăm lạng bạc để ba cô nhỏ may quần áo mới mặc chơi.

Chàng vừa nói huyênh hoang vừa đi bất giác đã hết trại 28. Chàng nhảy lên nóc nhà nhìn ra bốn phía.Lúc này mặt trời mới mọc, làn mù trắng hãy còn bao la bát ngát.

Trên ngọn cây khói ráng rực rỡ.

Chàng đưa mắt nhìn ra hai con đường lớn ở hai bên tòa nhà chưa thấy một bóng người.

Ðột nhiên chàng thấy trên đường lớn mé nam có một vật mầu xanh xanh cách đó khá xa nên không rõ là vật gì nhưng trên đường vắng tanh mà vật đó nằm chình ình ở giữa đường khác nào đập vào mắt.

Lệnh Hồ Xung liền từ trên nóc nhà nhảy xuống, chàng chạy tới lượm lên coi thì ra một chiếc giày đàn bà giống như giày của Nghi Lâm vẫn đi.

Chàng đứng chờ lại một chút thì ba cô kia cũng rượt tới nơi.

Chàng liền đưa chiếc giày cho Nghi Lâm hỏi:

- Cô hãy coi chiếc giày này có phải của cô không? Tại sao lại bỏ tại đây?

Nghi Lâm cầm chiếc giày, cô biết rõ hiện chân mình đang đi giày mà cũng phải nhìn xuống xem thì quả hai chân đều có đủ giày.

Trịnh Ngạc hỏi xen vào:

- Chiếc giày này không biết của vị sư tỷ hay sư muội nào? Tại sao lại rớt ở đây?

Tần Quyên đáp:

- Chắc là vị sư tỷ nào khi bị địch nhân bắt đem đi rồi y dãy dụa nên rớt chiếc giày này xuống.

Trịnh Ngạc nói:

- Có khi vị sư tỷ đó cố ý lưu chiếc giày này lại để chúng ta biết đường tìm kiếm cũng nên.

Lệnh Hồ Xung hỏi:

- Ðúng thế! Cô này quả nhiên kiến thức hơn người mà võ nghệ lại cao cường vậy bây giờ chúng ta nên rượt theo về phía nam hay ngược lên phía Bắc?

Trịnh Ngạc đáp:

- Dĩ nhiên chúng ta phải nhằm phía Nam mà đuổi.

Lệnh Hồ Xung liền co cẳng chạy thật mau về phía Nam.

Chỉ trong chớp mắt chàng đã chạy đến mấy chục trượng.

Ban đầu bọn Trịnh Ngạc cách chưa xa mấy nhưng chẳng bao lâu trông bóng sau lưng chàng chỉ còn thấy một chấm đen nhỏ.

Lệnh Hồ Xung vừa chạy vừa quan sát hai bên đường. Thỉnh thoảng chàng quay đầu lại nhìn ba người vì sợ mấy cô đi cách xa cứu ứng không kịp. Nếu ba cô bị địch nhân bắt đem đi mà chàng ở xa một dặm thì khó lòng đuổi kịp. Chàng liền dừng chân để chờ đợi.

Lệnh Hồ Xung dừng bước chờ cho bọn Nghi Lâm rượt tới nơi rồi chàng lại cất bước tiến về phía trước.

Chàng cứ chạy nhanh một lúc hễ thấy cách ba cô khá xa lại dừng bước chờ đợi họ.

Sau mấy lần như vậy, chàng đã chạy xa được đến mấy chục dặm đường.

Lệnh Hồ Xung đưa mắt nhìn ra phía trước thấy đường xá gập ghềnh mà hai bên toàn là những cây cổ thụ rất lớn thì nghĩ thầm:

- Giả tỷ địch nhân ẩn mình vào gốc cây ở khúc đường vòng vèo này xổ ra bắt bọn Nghi Lâm cướp đem đi thì mình khó lòng đuổi kịp.

Chàng lại thấy Tần Quyên mặt đỏ bừng vì chạy lâu mỏi mệt. Chàng biết cô nhỏ tuổi non sức không thể chịu đựng được những cuộc chạy nhanh trên quãng đường dài liền thả bước chậm lại và lớn tiếng càu nhàu:

- Tổ mẹ nó! Bản tướng đi ủng mà lại chạy nhanh thành ra thủng cả đế da không chạy được nữa rồi, chẳng lẽ mình làm tướng lại quẳng ủng đi chân không bao giờ? Vậy bây giờ đành đi thong thả lại một chút.

Bốn người lại đi thêm một quãng đường chừng bảy, tám dặm nữa, Tần Quyên bỗng la lên:

- Ô kìa!

Rồi cô chạy vào một bụi cây rậm, lượm được một cái mũ chóp xanh lên coi thì đúng là mũ cũa một vị nữ ni phái Hằng Sơn.

Trịnh Ngạc nói:

- Thưa tướng quân! Bọn sư tỷ của tiểu ni quả nhiên bị giặc bắt đem đi theo ngả đường này rồi.

Ba cô thấy bọn mình rượt đúng đường đều phấn khởi tinh thần.

Các cô liền hăng hái tăng gia cước lực mà chạy thành ra Lệnh Hồ Xung lọt lại phía sau.

Vào khoảng giờ ngọ, bốn người đi tới một quán cơm nhỏ liền vào nghỉ chân ăn uống.

Chủ quán thấy một vị tướng quân lại có một tiểu ni cô và hai thiếu nữ đi theo thì trong lòng rất lấy làm kinh dị bất giác hắn giương cặp mắt thao láo lên mà ngắm nghía mọi người.

Lệnh Hồ Xung liền đập bàn quát mắng:

- Con bà ngươi! Có chi kỳ lạ mà ngươi ngó dữ thế? Cả đời ngươi chưa từng trông thấy ông sư bà vãi hay sao?

Chủ quán run sợ đáp:

- Dạ dạ! Tiểu nhân không dám!...

Trịnh Ngạc chợt động tâm trỏ vào Nghi Lâm cất tiếng hỏi chủ quán:

- Này đại thúc! Ðại thúc có thấy mấy vị tiểu sư thái cũng là người xuất gia ăn mặc như thế này đi qua đây không?

Chủ quán ngơ ngác đáp:

- Mấy vị thì không có nhưng một vị thì có. Song là một vị lão sư thái nhiều tuổi hơn tiểu sư thái không biết bao nhiêu?...

Lệnh Hồ Xung lại quát mắng:

- Thằng cha này nói lăng nhăng quá! hay là ngươi muốn giở giọng khôi hài? Ðã là một vị lão sư thái chẳng lẽ lại nhỏ tuổi hơn tiểu sư thái hay sao mà ngươi còn nói cái gì nhiều tuổi hơn tiểu sư thái?

Chủ quán sợ hãi đáp:

- Dạ dạ! Quan gia dạy chí phải!

Trịnh Ngạc lại cười hỏi:

- Hình dạng vị lão sư thái đó thế nào?

Chủ quán đáp:- Vị lão sư thái đó hớt ha hớt hải hỏi tiểu quán có thấy mấy người xuất gia đi qua nẻo đường này không? Tiểu quán trả lời bà là không có rồi bà lại chạy ngay. Trời ơi! Bà tuổi già như vậy mà bà chạy lẹ ôi là lẹ. Tay bà còn cầm một thanh kiếm sáng loáng khác nào một cô đào trên võ hí đài.

Tần Quyên vỗ tay reo:

- Ðúng là sư phụ rồi! Chúng ta rượt mau đi!

Lệnh Hồ Xung cản lại nói:

- Khoan đã! Ăn no rồi hãy tính!

Bốn người hối hả ngồi vào ăn cơm.

Lúc ra đi Tần Quyên mua bốn chiếc bánh bao rồi lại bảo đem đi cho sư phụ ăn.

Lệnh Hồ Xung nghe cô nói vậy bất giác lòng se lại nghĩ thầm:

- Con nhỏ này đối với sư phụ có hiếu tâm như vậy thật là đáng khen. Tuy mình hết lòng hiếu thảo với sư phụ cùng sư nương cũng không được bằng y.

Lúc này bốn người đạ vào tới địa giới tỉnh Phúc Kiến.

Lệnh Hồ Xung thấy còn cách chỗ sư phụ không xa mấy nữa chàng tự nhủ:

- Ta ăn mặc kiểu này thì sư phụ cùng sư nương nhất định không nhận ra được. Nhưng như vậy cũng hay người không nhận ra ta càng khỏi bực mình.

Bốn người lại đi cho đến lúc trời tối mà cũng chẳng thấy tông tích Ðịnh Tĩnh sư thái đâu cả! Buông tầm mắt nhìn ra xa thì toàn một màu rừng hoang cỏ rậm. Ðường lối mỗi lúc một chật hẹp hơn.

Mấy người đi thêm lúc nữa cỏ mọc càng cao ngập đến ngang vai mà trời lại tối đen như mực không nhìn rõ đường.

Lệnh Hồ Xung bụng bảo dạ:

- Ta tìm vào một nhà nông nào gần đây để nghỉ qua đêm. ở quãng rừng hoang này tìm đâu ra khách điếm?

Bỗng chàng thấy trước mắt có một cây cổ thụ rất lớn. Chàng liền nhảy vọt lên ngọn cây đảo mắt nhìn ra bốn phía thì tuyệt không thấy chỗ nào có khói bốc lên tức là không có nhà ở.

Ðột nhiên chàng nghe về góc tây bắc văng vẳng có tiếng binh khí chạm nhau chát chúa.

Chàng vội nhảy xuống nói:

- Các cô mau đi theo bản tướng. Bên kia họ đang đánh nhau chúng ta qua đó coi cho vui mắt.

Tần Quyên la lên:

- Trời ơi! Hay là sư phụ tiểu nữ cũng ở trong đám chiến trường?

Lệnh Hồ Xung pha bừa vào đám cỏ cây rậm rạp chạy về phía phát ra thanh âm. Chàng mới chạy được mấy chục trượng thì trước mắt bỗng sáng lòa. Mười mấy ngọn đuốc đang cháy. Tiếng khí giới đụng chạm nhau vang lên.

Lệnh Hồ Xung tăng gia cước lực chạy tới nơi thì thấy đến mấy chục bó đuốc đứng thành một vòng tròn. Giữa vòng vây một người tay áo rộng thùng thình bay phất phới múa tít thanh trường kiếm đánh với bảy tên, chính là Ðịnh Tĩnh sư thái.

Ngoài vòng chiến nằm dài mấy chục người vừa ngó tới y phục đã biết ngay là bọn nữ đệ tử phái Hằng Sơn.

Lệnh Hồ Xung thấy bọn người đứng ngoài đều che mặt chàng liền lần bước tiến vào gần.

Mọi người đang chăm chú theo dõi cuộc chiến đấu nên chàng đến bên mà họ chưa phát giác.

Lệnh Hồ Xung cười ha hả nói:

- Bẩy người đánh một có chi là thú?

Bọn người che mặt thấy Lệnh Hồ Xung xuất hiện một cách đột ngột đều giật mình kinh hãi quay đầu nhìn lại. Chỉ có bảy người ở trong vòng chiến là thản nhiên như không nghe thấy gì vì họ để hết tinh thần vào cuộc chiến đấu đang ở giai đoạn cực kỳ khốc liệt. Chúng bao vây Ðịnh Tĩnh sư thái rất gắt gao.

Bao nhiêu binh khí đều phóng ra những chiêu ác liệt nhằm đâm chém vào người bà. Tiếng binh khí rít lên veo véo cơ hồ thủng cả màng tai nghe thật rùng rợn.

Lệnh Hồ Xung thấy vạt áo bào rộng thùng thình của Ðịnh Tĩnh sư thái đã loang lổ nhiều vết máu, mặt bà cũng lốm đốm có huyết tích đồng thời chàng thấy bà sử kiếm bằng tay trái hiển nhiên tay mặt đã bị thương.

Bất giác chàng lẩm bẩm:

- Mình mà đến chậm một bước thì e rằng Ðịnh Tĩnh sư thái sẽ bị loạn đao bên địch chém nát ra như tương.

Bỗng trong đám đông có tiếng người quát hỏi:

- Tên nào mà dám ngông cuồng nói láo?

Rồi hai hán tử múa đơn đao nhảy xổ đến trước mặt Lệnh Hồ Xung.

Lệnh Hồ Xung cũng lớn tiếng quát:

- Bản tướng đánh Ðông dẹp Bắc, ngựa không dừng vó mình không cởi giáp mà sao hàng ngày lại cứ phải chạm trán với bọn giặc cỏ chúng bay? Ngươi hãy thông danh báo họ cho mau, lưỡi đao của bản tướng không bao giờ chém tướng vô danh.

Một tên hán tử cười nói:

- Té ra hắn là một quân nhân!

Gã không trả lời vung đao lên nhằm chém vào đùi Lệnh Hồ Xung.

Lệnh Hồ Xung bật tiếng la:

- Ô hay! Ngươi định đánh nhau với bản tướng thật ư?

Chàng lạng người đi một cái đã xông vào vòng chiến.

Lệnh Hồ Xung cầm thanh yêu đao còn dính cả túi đập loạn xạ.

Mấy tiếng chát chát vang lên chàng đã đập trúng vào cổ tay bảy đại hán.

Bảy thứ binh khí rớt xuống lả tả.

Tiếp theo là một tiếng sột rùng rợn.

Ðịnh Tĩnh sư thái đã phóng đao đâm trúng vào ngực một địch nhân.

Nguyên tên này đột nhiên bị Lệnh Hồ Xung đánh trúng uyển mạch làm cho rớt mất binh khí. Gã sợ quá, chưa kịp né tránh thì Ðịnh Tĩnh sư thái phóng kiếm tới nhanh như chớp.

Ðịnh Tĩnh đang lúc cấp bách vận toàn lực phóng chiêu kiếm này mạnh quá. Lưỡi kiếm xuyên qua từ trước ngực ra tới sau lưng rồi còn cắm chặt xuống đất như đóng đanh.

Người bả cũng lảo đảo mấy cái rồi không đứng vững lại được té ngồi phệt xuống đất.

Tần Quyên la gọi rối rít:

- Sư phụ! Sư phụ!

Rồi cô nhảy xổ vào ôm lấy Ðịnh Tĩnh sư thái.

Một người che mặt vung đao lên kề vào cổ một tên nữ đệ tử quát lớn:

- Mốt tốt thì lui lại ba bước bằng không ta chém con lỏi này một nhát chết tươi.

Lệnh Hồ Xung miệng cười toe toét đáp:

- Hay lắm! Hay lắm! Ngươi muốn bản tướng lùi lại thì bản tướng lui ra cho mà coi chứ có chi kỳ lạ? Ðừng nói lui ba bước dù phải lui đến ba chục bước cũng dễ lắm mà!

Ðột nhiên chàng phóng túi đao vào trước ngực gã.

Gã kia chỉ kịp "ối" lên một tiếng rồi người bắn vọt về phía sau.

Lệnh Hồ Xung đứng cách xa gã đến hai trượng mà không biết vì sao chàng vừa phóng tay liền đâm trúng ngực gã, nội lực chàng đưa tới còn hất gã ra xa hơn trượng.

Lệnh Hồ Xung cũng chỉ tưởng điểm cho gã té xuống đặng gã khỏi đem tính mạng của cô đệ tử phái Hằng Sơn để uy hiếp mình. Chàng không ngờ nội lực mình lại ghê gớm đến thế. Ðầu túi dao vừa đụng vào người đối phương đã làm chấn động cho gã bắn đi xa như vậy. Bây giờ chàng đứng thộn mặt ra.

Nhưng chỉ thoáng cái chàng định thần lại tiện tay vung túi đao, mấy tiếng chát chát vang lên trúng vào ba tên hán tử che mặt khiến chúng té nhào rồi chàng quát trả lại:

- Các ngươi còn chưa lùi lại ư? Nếu vậy ta phải bắt hết cả lũ đưa về quan phủ để mỗi đứa bị phạt 30 trượng cho các ngươi biết đời.

Tên đứng đầu bọn che mặt bản lãnh rất cao thâm không biết đâu mà lường nhưng gã cũng biết bữa nay khó mà vãn hồi được cục diện, hắn liền chắp tay đáp:

- Vì nể mặt Nhậm giáo chủ, bọn tại hạ tạm nhường nhịn một phen.

Hắn vẫy tay một cái ra lệnh:

- Ðã có Nhậm giáo chủ Ma giáo tới đây chúng ta phải biết điều một chút và rút lui đi thôi.

Bọn chúng khiêng một xác chết và ba tên bị điểm huyệt té nhào nằm đó, liệng cả đóm đuốc đi kéo nhau chạy về phía tây.

Chỉ trong khoảnh khắc bọn chúng đã biến vào đám cỏ rậm.

Nghi Lâm cùng Trịnh Ngạc chia nhau đi cởi trói cho các vị sư tỷ.

Lúc này Tần Quyên đã đem thứ thuốc rất linh nghiệm của bản môn ra cứu trị vết thương cho sư phụ.

Bốn cô nữ đệ tử lượm những bó đuốc còn cháy dở lên đứng xung quanh Ðịnh Tĩnh sư thái.

Mọi người thấy bà bị thương nặng nên ai cũng lẳng lặng không nói gì vẻ mặt người nào cũng băn khoăn ra chiều lo lắng.

Ðịnh Tĩnh sư thái thở hổn hển, trước ngực không ngớt nhô lên thụp xuống.

Bà từ từ mở mắt ra nhìn Lệnh Hồ Xung hỏi:

- Tướng quân!.... Tướng quân quả là vị giáo chủ Ma giáo ngày trước... tên gọi... Nhậm... Ngã Hành đấy ư?

Lệnh Hồ Xung lắc đầu đáp:

- Không phải đâu!

Ðịnh Tĩnh sư thái lại nhắm mắt. Bà thở vào thì ít thở hắt ra thì nhiều hiển nhiên thương thế trầm trọng khó bề chống đỡ được nữa.

Bà thở dốc lên mấy cái rồi đột nhiên lớn tiếng quát:

- Nếu ngươi quả là Nhậm Ngã Hành thì ta... phái Hằng Sơn ta có bị thất bại đến tan tành... hay bị tiêu diệt đi nữa, cũng quyết không chịu...

Chương 135: Lâm Bình Chi và Nhạc Linh San lại xuất hiện

Lâm Bình Chi và Nhạc Linh San lại xuất hiện

Bà nói tới đây rồi hết hơi không nói thêm được nữa.

Lệnh Hồ Xung biết Ðịnh Tĩnh sư thái nguy đến nơi rồi, chàng không dám nói lăng nhăng nữa cất tiếng hỏi lại:

- Tại hạ mới bấy nhiêu tuổi đầu mà là Nhậm Ngã Hành ư?

Ðịnh Tĩnh sư thái gắng gượng giương cặp mắt lên nhìn chàng một lần nữa thì thấy chàng tuy râu ria xồm xoàn, nhưng nét mặt còn non choẹt nhiều lắm là chưa quá ba chục tuổi. Bà miệng lắp bắp hỏi:

- Nếu vậy thì tại sao... tại sao ngươi biết xử dụng môn Hấp tinh yêu pháp? Phải chăng ngươi là đồ đệ của Nhậm Ngã Hành?

Lệnh Hồ Xung nhớ lại những lời của sư phụ cùng sư nương ở phái Hoa Sơn thường nhắc tới những hành động của bọn Ma giáo cực kỳ dã man tàn ác. Hai bữa nay chàng lại thấy bọn Ma giáo tập kích phái Hằng Sơn bằng những hành động gian trá quỷ quái liền đáp:

- Bọn Ma giáo làm điều càn rỡ, có lý đâu tại hạ lại hòa mình với bọn nhơ nhuốc đó? Lão Nhậm Ngã Hành quyết không phải là sư phụ tại hạ. Xin sư thái cứ yên tâm. Ân sư của tại hạ là nhân vật đoan chính, chuyên làm điều nghĩa hiệp. Nói cho đúng lão gia là một bậc anh hùng tiền bối mà bạn hữu võ lâm đều kính ngưỡng.

Ðịnh Tĩnh sư thái trên môi thoáng hiện một nụ cười dường như bà rất yên tâm.

Bà lên giọng nhát gừng nói:

- Lão ni... lão ni không sống được nữa rồi... Cảm phiền túc hạ đem bọn đệ tử... phái Hằng Sơn...

Bà nói tới đây rồi hơi thở cấp bách phải nghỉ lại một lúc mới miễn cưỡng nói tiếp:

-...đưa đến am Vô tướng ở Phúc Châu...để an trí bọn chúng.. Chỉ trong vòng bữa nay...là chưởng môn sư muội của lão ni sẽ tới nơi...

Lệnh Hồ Xung kiếm lời an ủi:

- Xin sư thái cứ yên tâm điều dưỡng mấy ngày chắc là thương thế sẽ thuyên giảm.

Ðịnh Tĩnh sư thái gắng gượng hỏi lại:

- Túc hạ... túc hạ nhận lời lão ni rồi chăng?

Lệnh Hồ Xung thấy Ðịnh Tĩnh sư thái giương mắt lên nhìn mình chằm chặp, vẻ mặt tỏ ra lo lắng chỉ sợ mình không nhận lời.

Chàng liền đáp:

- Sư thái đã căn dặn như vậy, dĩ nhiên tại hạ phải theo đó mà làm.

Ðịnh Tĩnh sư thái mỉm cười nói tiếp:

- A di đà phật!...Trọng trách này....lẽ ra lão ni không đáng gánh vác...Thiếu hiệp!... Thiếu hiệp là ai?

Lệnh Hồ Xung thấy bà nhân thần đã tán loạn, hơi thở chỉ còn thoi thóp, sắp chết đến nơi. Chàng không nỡ giấu diếm nữa, liền ghé miệng vào bên tai bà nói nhỏ:

- Ðịnh Tĩnh sư bá! Vãn bối nào phải ai xa lạ, mà chính là Lệnh Hồ Xung, một tên khí đồ của phái Hoa Sơn.

Ðịnh Tĩnh sư thái "ủa" lên một tiếng rồi nói:

- Té ra là ngươi...ngươi là...

Rồi bà tắt thở chết ngay không nói thêm được tiếng nào nữa.

Lệnh Hồ Xung la gọi:

- Sư thái! Sư thái!...

Chàng để tay lên mũi thì thấy Ðịnh Tĩnh sư thái đã ngừng hô hấp.

Quần đệ tử phái Hằng Sơn liền khóc rống lên.

Giữa nơi hoang dã tiếng khóc bi ai càng thêm vẻ ảo não.

Mấy cây đuốc vất xuống đất rồi tắt dần. Bốn bề tối đen như mực. Thật là một cảnh tượng thê lương quạnh quẻ.

Lệnh Hồ Xung bụng bảo dạ:

- Ðịnh Tĩnh sư thái cũng là một tay cao tủ đương thời mà bị bọn tiểu bối ám toán, mất mạng tại chốn hoang lương. Bà là một vị lão ni đã xuất gia chẳng cùng người tranh danh đoạt lợi. Thế mà bọn Ma giáo cũng không buông tha.

Ðột nhiên chàng động tâm nghĩ thầm:

- Vừa rồi tên thủ lĩnh bọn che mặt lúc ra đi có hô lên "Nhậm giáo chủ của Ma giáo đã tới đây, chúng ta phải biết điều một chút, mà rút đi thôi!". Người Ma giáo vẫn tự xưng giáo phái của họ là Triều Dương thần giáo. Hai chữ "Ma giáo" là một danh hiệu ô nhục. Tại sao người đó lại thốt ra hai chữ Ma giáo? Y đã kêu Ma giáo thì nhất định không phải là người trong Ma giáo rồi. Vậy lai lịch bọn đó ra sao?

Bên tai phải nghe những tiếng khóc bi ai của bọn đệ tử phái Hằng Sơn, chàng để mặc bọn họ không quấy nhiễu nữa, ngồi tựa lưng vào gốc cây một lúc rồi ngủ thiếp đi.

Sáng sớm hôm sau lúc chàng tỉnh dậy thấy mấy cô đệ tử khá lớn tuổi vẫn còn ngồi coi sóc thi thể của Ðịnh Tĩnh sư thái.

Mấy cô nhỏ tuổi quá và bọn nữ ni thì nằm quay ra ngủ bên cạnh.

Lệnh Hồ Xung bụng bảo dạ:

- Một ông tướng mà dẫn dắt bọn đàn bà tới Phúc Châu là một chuyện rất cổ quái chẳng an nhập gì với nhau. Chính bản thân ta cũng muốn đến Phúc Châu thì việc dẫn dắt bọn họ không thành vấn đề mà cũng chẳng trở ngại chi cho công việc của ta. Vậy dọc đường ta cứ bảo vệ cho họ là xong.

Chàng nghĩ vậy, liền hắng giọng một tiếng rồi cất bước ra đi.

Bọn Vu Tẩu, Nghi Hòa, Nghi Thanh, Nghi Chất, Nghi Chân tức là mấy đệ tử đứng đầu, tiến lại gần chàng chấp tay thi lễ chàng nói:

- Bọn bần ni nhờ được đại hiệp giải cứu. Ơn đức ấy không biết lấy chi báo đáp? Sư bá lại bất hạnh gặp đại nạn, khi viên tịch người có ủy thác trọng nhiệm cho đại hiệp. Vậy từ lúc này nhất thiết việc gì bọn tiểu ni cũng tuân theo mệnh lệnh của đại hiệp.

Bọn họ không kêu chàng là tướng quân dĩ nhiên họ biết hai chữ tướng quân chỉ là chiêu bài giả hiệu.

Lệnh Hồ Xung gạt đi:

- Cái gì mà đại hiệp với chẳng đại hiệp? Gọi thế khó nghe lắm! Nếu các cô quả có lòng kính trọng ta thì cứ gọi ta bằng tướng quân hay hơn.

Bọn Vu Tẩu đưa mắt nhìn nhau rồi đáp lại bằng cái gật đầu.

Lệnh Hồ Xung hỏi:

- Ðêm qua bản tướng nằm mộng, mơ thấy các cô bị một mụ nạ giòng dùng thuốc độc làm cho té nhào rồi nằm ngổn ngang trong một gian nhà đại đường, về sau sao lại đến chốn này?

Nghi Hòa đáp:

- Bọn tiểu ni bị đánh thuốc mê không biết gì nữa. Rồi sau bọn giặc đó lấy nước lạnh phun vào mặt cho tỉnh lại. Chúng còn cởi trói chân cho bọn bần ni rồi dẫn vào trong một đường hầm. Lúc chui lên thì đã ra ngoài thị trấn. Chúng bắt bọn bần ni chạy thật nhanh chân không dừng bước. Hễ ai đi chậm một chút liền bị chúng vung roi lên mà quất veo véo.

Cô ngừng lại một chút rồi kể tiếp:

- Trời đã tối đen, vẫn không dừng bước. Sau sư bá bọn bần ni đuổi tới. Chúng liền vây sư bá lại kêu người đầu hàng.

Cô nói tới đây rồi nghẹn ngào không thốt ra lời được nữa, buông tiếng khóc ròng.

Lệnh Hồ Xung hỏi:

- Bọn giặc cỏ đó phải chăng là người Ma giáo? Dọc đường các cô có nghe thấy chút manh mối gì không?

Nghi Hòa ngập ngừng đáp:

- Bọn chúng... bọn chúng dĩ nhiên là phường yêu nhân Ma giáo rồi. Nếu chúng không phải là yêu nhân Ma giáo thì khi nào tâm địa lại hiểm độc như thế? Chẳng kể gì đến đạo nghĩa giang hồ.

Cô này lòng ngay mà miệng lẹ. Cô cho là trên chốn giang hồ trừ bọn người Ma giáo hung tàn độc ác, không còn hạng người nào hư đốn nữa.

Nghi Thanh nói:

- Thưa tướng quân. Tiểu ni nghe chúng nói mấy câu mà sinh lòng ngờ vực.

Lệnh Hồ Xung hỏi:

- Họ nói sao?

Nghi Thanh chậm chãi đáp:

- Tiểu ni nghe một tên che mặt bảo đồng bạn: "Ngũ sư đệ hãy dặn mọi người đi cho lẹ. Dọc đường đừng có uống rượu la cà để khỏi lỡ việc. Hãy đi tới Phúc Châu để cùng nhau đánh chén một bữa no say cho thỏa thích"...

Lệnh Hồ Xung ngắt lời:

- Cái đó không đúng. Dọc đường có rượu thì uống sao lại phải chờ tới Phúc Châu?

Nghi Thanh không đáp.Cô nói tiếp:

- Bần ni nghĩ rằng: Người Ma giáo không kêu huynh gọi đệ. Hơn nữa người Ma giáo cữ ăn mặn, uống rượu. Vậy câu họ nói ăn uống no say cho thỏa thích là không đúng rồi.

Lệnh Hồ Xung bụng bảo dạ:

- Vị tiểu ni cô này thật là ý tứ, nhận xét kỹ càng mà lại có kiến thức.

Nhưng miệng chàng vẫn cãi:

- Cữ ăn mặn, uống rượu là không phải đâu. Nếu ai cũng không uống rượu thì mất công cất rượu vất vả để làm gì? Thế rồi trên đời còn sinh ra những giống gà vịt dê lợn làm chi?

Nghi Thanh không lý luận với chàng về chuyện uống rượu ăn mặn, cô chỉ hỏi:

- Thưa tướng quân! Bây giờ làm thế nào? Xin tướng quân chỉ thị cho!

Lệnh Hồ Xung lắc đầu đáp:

- Những việc của ông sư bà vãi, bản tướng chẳng hiểu chút gì ráo trọi. Nếu bảo bản tướng ra chỉ thị thì chẳng khác gì người mù dắt kẻ lòa. Bản tướng chỉ cần mau được thăng quan phát tài. Bây giờ bản tướng đi đây!Ðoạn chàng rảo bước đi nhanh về phía Bắc.

Quần đệ tử lớn tiếng gọi:

- Tướng quân! Tướng quân!...

Lệnh Hồ Xung lờ đi như không nghe tiếng. Chàng tiếp tục chạy lẹ khỏi một khúc quanh liền nhảy vọt lên ẩn trên một ngọn cây lớn. Chàng chờ chừng nửa giờ thì thấy bọn nữ đệ tử phái Hằng Sơn khiêng thi hài Ðịnh Tĩnh sư thái đi qua, vừa đi vừa khóc lóc rất thảm thiết.

Lệnh Hồ Xung lại nhảy xuống ngấm ngầm theo dõi bảo vệ cho họ.

Dọc đường may không xảy ra chuyện gì. Sau quần đệ tử thu lượm thi hài Ðịnh Tĩnh rồi mướn phu đưa quan tài về đến Phúc Châu. Tới đây họ đi chậm lại.

Lệnh Hồ Xung theo đoàn người phái Hằng Sơn và cỗ quan tài tiến vào một ni am có viết ba chữ lớn: "Vô Tướng Am".

Chàng thở phào một cái nhẹ nhõm tự cười thầm nghĩ bụng:

- Ðại tướng quân thống lãnh bọn tiểu ni cô là chuyện kỳ dị chưa từng thấy ở đời. May mà gánh nặng này mình làm được xong xuôi. Mình đã hứa với Ðịnh Tĩnh sư thái đưa đám đệ tử đến am Vô Tướng ở Phúc Châu, thì bây giờ đến nơi rồi.

Lệnh Hồ Xung trở gót nhằm đường lớn mà đi. Chàng muốn hỏi thăm người qua đường xem Phước Oai tiêu cục đi về ngả nào.

Ðột nhiên trong đám đông có một hán tử áo xanh tướng mạo rất cổ quái. Gã vừa thấy chàng vội xuay mình chạy đi rất lẹ.

Lệnh Hồ Xung động tâm nghĩ thầm:

- Có chuyện gì đây? Tại sao thằng cha này vừa nhìn thấy mình đã lập tức chạy trốn?

Chàng là người tâm cơ linh mẫn, liền tỉnh ngộ ngay, tự nói một mình:

- Phải rồi! Ta ở ngoài trại 28 ngoài thành Phúc Châu đã hai lần đánh nhau toàn gặp bọn ăn mặc thế này. Không khéo trên chốn giang hồ đã đồn đại ầm lên là tiền nhiệm giáo chủ Ma giáo Nhậm Ngã Hành lại xuất hiện. Rồi họ thổi phồng câu chuyện cho to ra. Họ rỉ tai nhau hễ gặp con người ăn mặc thế này, tướng mạo thế nọ là chính lão đó. Gã hán tử này là một người võ lâm mà không chừng là một tên trong bọn che mặt trong bọn hôm qua đã nhận ra mình rồi. Vậy ta phải thay đổi y phục, nếu không tất gặp nhiều điều bất tiện.

Chàng liền tìm vào quán trọ, rồi ra đường mua quần áo để thay đổi.

Lệnh Hồ Xung đi qua mấy đường phố mà không gặp một tiệm bán đồ cũ. Ðột nhiên có một thanh âm cất lên:

- Tiểu Lâm tử! Ngươi có đi uống rượu với ta không?

Lệnh Hồ Xung nghe thanh âm này đã quen lắm. Ngực chàng nóng lên. Ðầu óc chàng choáng váng. Chàng đi đường ngàn dặm đến Phúc Kiến cũng chỉ để nghe thanh âm này, mà còn muốn nhìn mặt người đã phát ra thanh âm đó nữa thì bây giờ chàng đã nghe thấy rồi.

Nhưng chàng không quay đầu lại. Chàng đã đổi mặt hóa trang, dĩ nhiên tiểu sư muội không nhận ra chàng nữa.

Nhưng không hiểu tại sao chàng đứng trơ ra như tượng gỗ. Cặp mắt chàng không tự chủ được đã long lanh ngấn lệ. Mắt chàng trông ra chỉ thấy lờ mờ.

Câu xưng hô vừa rồi là một câu của tiểu sư muội đã phát ra bằng một giọng rất thân thiết với Lâm sư đệ.

Lệnh Hồ Xung tưởng tượng hai người đi trên đường, đang hưởng thụ không biết bao nhiêu phong cảnh vui thú mà lòng chàng se lại.

Lệnh Hồ Xung còn đang đau đớn trong lòng, bỗng nghe Lâm Bình Chi đáp:

- Tiểu đệ không được rảnh vì sư phụ đã giao cho bài học mà tiểu đệ chưa luyện thuộc.

Nhạc Linh San nói:

- Ba chiêu kiếm quèn dễ như trò đùa chứ có gì đâu mà phải lo lắng? Tiểu Lâm tử có ngồi uống với ta mấy chén rồi ta dạy yếu quyết những chiêu đó cho có được không?

Lâm Bình Chi ngập ngừng đáp:

- Sư phụ và sư nương đã dặn đi dặn lại mấy bữa nay đừng có la cà vào thành để khỏi chuốc lấy những chuyện thị phi. Tiểu đệ tính chúng ta về đi là hơn.

Nhạc Linh San tỏ vẻ không bằng lòng hỏi:

- Chẳng lẽ đi chơi phố một chút cũng không được ư? Ta chưa gặp một nhân vật võ lâm nào hết. Hơn nữa dù có gặp hào khách giang hồ thì họ mặc họ, mình mặc mình, nước sông không xâm phạm nước giếng, có điều chi mà ngại?

Hai người vừa nói chuyện vừa dần dần đi vào thành.

Lệnh Hồ Xung ngửng đầu nhìn lại thì thấy Nhạc Linh San, con người óng ả đang sóng vai cùng với Lâm Bình Chi. Nàng mặc tấm áo xanh biếc màu nước hồ, phía dưới nàng mặc quần màu cánh trả. Còn Lâm Bình Chi thì mặc áo trường bào màu vàng lợt.

Cả hai người y phục cùng diêm dúa. Chỉ trông sau lưng cũng biết là một đôi người ngọc tài mạo song toàn.

Lệnh Hồ Xung tưởng chừng trước ngực mình có vật gì đút chặt, cơ hồ hơi thở không thông.

Chàng từ biệt Nhạc Linh San mấy tháng trời, tuy lúc nào chàng cũng tưởng nhớ mà bây giờ thấy mặt mới biết là mình đã yêu nàng một cách tha thiết. Tay chàng xoay lại nắm chặt lấy chuôi thanh yêu đao, chàng tự hận không lẽ rút đao ra đâm cổ tự vẫn cho rồi.

Ðột nhiên mắt chàng tối sẫm lại, đầu chàng choáng váng tưởng chừng trời đất xoay chuyển rồi chàng đứng không vững, ngồi phệt xuống đất.

Trên đường người qua lại đông như mắc cửi. Mọi người đột nhiên thấy một vị quan quân ngồi phệt dưới đất đều bu quanh lại hỏi han mọi điều.

Lệnh Hồ Xung định thần lại rồi từ từ đứng lên.

Ðầu óc chàng cực kỳ hoang mang, bụng bảo dạ:

- Ta vĩnh viễn không nên chạm mặt hai người này nữa. Vì như vậy là tự chuốc lấy đau khổ vào mình chứ chẳng được ích gì. Ðêm nay ta để lại một phong thư trình bày mọi việc cùng sư phụ, sư nương. Ðồng thời ta ngấm ngầm đến gặp hai vị lão nhân gia lần cuối cùng. Rồi từ đây tìm nơi xa lánh ẩn thân không bước chân vào chốn Trung Nguyên nữa.

Chàng lấy tay đẩy những người qua đường xích ra và cũng không đi mua quần áo cải trang nữa.

Lệnh Hồ Xung về điếm kêu tiểu bảo lấy rượu ra uống. Tửu lượng chàng ghê gớm, uống bao nhiêu cũng không say. Nhưng lúc này chàng vừa uống mấy chung, mối sầu đã khiến chàng choáng váng rất mau lẹ. Chàng mới uống hết ba cân đã say khướt, rồi để vậy quần áo nằm lăn xuống giường mà ngủ.

Lệnh Hồ Xung ngủ tới nửa đêm thì thức giấc. Chàng gọi điếm tiểu nhị vào hỏi xem Phước Oai tiêu cục ở chỗ nào. Chàng lại bảo gã lấy nghiên bút để chàng viết thơ cho vợ chồng Nhạc Bất Quần. Trên đầu chàng chỉ đề: "Thơ này kính dâng chưởng môn phái Hoa Sơn là Nhạc đại hiệp và Nhạc phu nhân".

Trong thơ chàng nói rõ việc Nhậm Ngã Hành đã trở lại giang hồ để đối đầu với phái Hoa Sơn. Chàng còn nói rõ võ công Nhậm Ngã Hành thật là ghê gớm, cần phải để ý đề phòng.

Cuối thơ chàng viết bốn chữ: "Tri danh bất dị".
Chàng cố ý cho nét chữ xiêu vẹo đi để Nhạc Bất Quần không nhận ra bút tích của chàng. Có điều lời văn tỏ ra rất cung kính hiển nhiên là bức thư của bọn hậu bối võ lâm viết.

Chàng viết xong lại gọi điếm tiểu nhị vào. Chàng giơ ngón tay điểm huyệt cho gã ngã lăn ra đoạn cởi hết quần áo của gã.

Ðiếm tiểu nhị giương cặp mắt thao láo lên mà nhìn, gã lộ vẻ kinh hãi không bút nào tả xiết.

Lệnh Hồ Xung cởi quần áo điếm tiểu nhị rồi mặc vào mình. Còn bộ quần áo quân nhân chàng gói lại cắp nách.

Lệnh Hồ Xung lại vất xuống bên mình điếm tiểu nhị hai lạng bạc và quát bảo gã:

- Bản tướng phải đi tra án bắt giặc, nên cần mượn quần áo của ngươi một lúc. Nếu ngươi tiết lộ vụ này ra ngoài để quân đại đạo sông biển trốn thoát, thì ta quay lại bắt ngươi khép vào tội đồng đảng với giặc và sẽ trừng trị. Thật rằng hai lạng bạc này để trả tiền phòng tiền ăn, còn bao nhiêu ta thưởng cho ngươi.

Ðiếm tiểu nhị bị điểm huyệt không tiến lên được chỉ gật đầu lia lịa để tỏ ý tuân theo mệnh lệnh.

Lệnh Hồ Xung vượt tường ra ngoài chạy thẳng đến Phước Oai tiêu cục.

Tiêu cục này kiến trúc rất rộng lớn nên nhận ra ngay. Chàng rời khỏi khách điếm chưa bao xa đã nhận thấy hai cây cột cờ của Phước Oai tiêu cục. Trên cột chưa có treo cờ. Chàng cho là Lâm Bình Chi từ khi song thân chết rồi, chuyên tâm luyện võ không trùng tu nghề nghiệp bảo tiêu nữa.

Lệnh Hồ Xung đi quanh viện ra sau tiêu cục tự hỏi:

- Không hiểu sư phụ cùng sư nương ở chỗ nào? Bây giờ chắc các người ngủ rồi. Ðêm nay ta hãy đưa thơ vào trước. Ðể ngày mai sẽ tới ra mắt hai vị.

Chàng thấy trong tiêu cục đèn lửa tắt hết, bốn bề phẳng lặng không có động tĩnh gì.

Giữa lúc ấy bỗng thấy đầu tường mé tả có bóng người thấp thoáng. Một bóng đen vượt tường ra ngoài, trông bóng sau là một cô gái.

Lệnh Hồ Xung chỉ nhô lên hụp xuống mấy cái đã đến trước tiêu cục. Chàng thấy cô gái đi về hướng Tây Nam mà chạy thật nhanh. Trông bóng sau lưng phảng phất như là Nhạc Linh San. Chàng tự hỏi:

- Ðang lúc canh ba nửa đêm, không hiểu tiểu sư muội còn chạy đi đâu?

Lệnh Hồ Xung thấy Nhạc Linh San cứ men theo bờ tường mà chạy về phía trước, chàng rất lấy làm kỳ nên cứ lẽo đẽo theo hút xem nàng đi tới đâu.

Hiện nay khinh công chàng so với tiểu sư muội đã cao thâm hơn nhiều lắm, song thủy chung chàng vẫn đi cách quãng hai trượng. Chân chàng bước rất nhẹ nhàng không để phát ra một chút tiếng động nào cả.

Nhạc Linh San đi một lúc khá lâu rồi ngoảnh cổ lại thử coi xem có ai theo dõi mình chăng.

Nhưng lúc nàng ngoảnh cổ lại thế nào cũng hạ thấp vai bên trái xuống một chút, thì Lệnh Hồ Xung đã biết trước lại nép vào bờ tường, nên nàng không phát giác ra được.

Ðường phố trong thành Phúc Châu xuyên ngang đóng dọc như bàn cờ mà có hàng ngàn cửa ngõ liên tiếp.

Nhạc Linh San chợt rẽ qua hẻm bên Ðông, chợt đi sang hẻm mé Tây, tựa hồ nàng đã quen thuộc những ngả đường cùng ngõ hẻm này lắm rồi. Cả những chỗ ngã ba, nàng cũng không do dự chút nào.

Nhạc Linh San chạy quanh co trong những nẻo ngang ngõ dọc chừng hai dặm đường thì đến một cái cầu đá. Nàng liền rẽ vào trong một ngõ hẻm nhỏ hẹp.

Lệnh Hồ Xung vội tung mình nhảy lên nóc nhà để nhìn cho rõ. Chàng thấy Nhạc Linh San đi đến tận đầu hẻm rồi nhảy vọt qua một bức tường cao vào trong một tòa nhà đồ sộ.

Tòa nhà lớn này cửa sơn đen, tường quét trắng. Một khóm dây leo rất dầy phủ cả mặt tường. Hiển nhiên là một khóm dây cổ thụ đến trăm năm rồi. Mấy khuôn cửa sổ đều có ánh đèn lọt ra ngoài.

Nhạc Linh San chạy đến bên cửa sổ gian phòng phía Ðông. Nàng ghé mắt qua khe cửa nhìn vào trong nhà rồi hú lên mấy tiếng như quỷ khóc ma gào.

Lệnh Hồ Xung lúc trước thấy nàng đi tới có vẻ thần bí đã tưởng đây là nhà ở của kẻ cừu địch với nàng, nên nàng đến để do thám. Nhưng đột nhiên nghe nàng hú lên mấy tiếng lanh lảnh khiến chàng rất đỗi ngạc nhiên.

Nhưng sau chàng nghe người phía trong cửa sổ lên tiếng, liền tỉnh ngộ ngay.

Người phía trong cửa nói vọng ra:

- Sư tỷ ơi! Sư tỷ muốn hăm dọa cho tiểu đệ sợ đến chết chăng? Tiểu đệ chết đi biến thành quỷ thì cũng dữ đến như sư tỷ là cùng.

Nhạc Linh San cười nói:

- Gã Lâm tử thối tha kia! Gã Lâm tử chết đâm chết chém kia! Nguơi mắng ta là quỷ ư? Liệu hồn đấy, không thì ta moi gan móc ruột ra cho mà coi.

Lâm Bình Chi nói:

- Bất tất sư tỷ phải móc, chính tiểu đệ sẽ đưa cho sư tỷ coi.

Nhạc Linh San cười nói:

- Ngươi nói giỡn với ta chăng? Ta sẽ tố cáo chuyện này cho sư nương biết.

Lâm Bình Chi cười hỏi:

- Nếu sư nương hỏi sư tỷ, tiểu đệ nói câu này lúc nào và ở nơi đâu thì sư tỷ trả lời thế nào?

Nhạc Linh San đáp:

- Ta sẽ đáp ngươi nói những câu đó sau giờ ngọ vào khoảng giờ mùi hôm nay tại trường luyện kiếm.

Lâm Bình Chi nói:

- Sư tỷ nói vậy mà sư nương nổi giận bắt giam tiểu đệ vào một nơi, để cho sư tỷ ba tháng cũng không được gặp mặt.

Nhạc Linh San bĩu môi nói:

- Chà ngươi tưởng ta cần gặp ngươi lắm sao? Chẳng gặp thì thôi ta cũng không cần. Xú lâm tử! Ngươi còn ru rú ở trong đó làm gì mà chưa mở cửa ra?

Lâm Bình Chi cười xòa, rồi nghe đánh "kẹt" một tiếng. Cánh cửa gỗ mở ra.

Nhạc Linh San ngồi thụp xuống ẩn mình.

Lâm Bình Chi tự nói một mình:

- Ta tưởng sư tỷ tới đây, té ra chẳng có ai.

Rồi gã từ từ khép cửa lại.

Nhạc Linh San liền nhảy vọt lên chuồn qua khe cửa vào trong.

Lệnh Hồ Xung ngồi co ro ở góc tường thấy hai người cười đùa nói giỡn với nhau, chàng ngây người ra. Sau chàng lại nghe trong phòng hai người tiếp tục cười nói ầm ĩ.

Lúc này cửa sổ nửa khép nửa mở. Bóng Nhạc Linh San và Lâm Bình Chi in vào trên giấy dán cửa sổ. Chàng thấy rõ hai cái đầu cách xa nhau không đầy vài tấc, còn người thì kề cận sát vào nhau. Bất giác chàng buông một tiếng thở dài, toan cắm đầu chạy đi.

Bỗng nghe Nhạc Linh San cất tiếng hỏi:

- Ðã khuya thế này mà ngươi còn thức làm gì chưa đi ngủ?

Lâm Bình Chi cười đáp:

- Tiểu đệ còn chờ sư tỷ.

Nhạc Linh San cũng cười nói:

- Chà! Ngươi nói dối thế mà không sợ méo miệng ư? Sao ngươi lại biết ta tới đây?

Lâm Bình Chi đáp:

- Kẻ sơn nhân có phép thần cơ diệu toán. Tự nhiên thấy tâm thần chấn động liền bấm ngón tay tính toán một lúc là biết ngay đại giá sư tỷ sắp đến nơi.

Nhạc Linh San nói:

- Ngươi đừng bẻm mép nữa! Ta cứ trông trong phòng loạn xạ cả lên là biết ngươi đang làm gì rồi. Nhất định ngươi sục tìm pho "kiếm phổ" kia. Có đúng thế không?

Lệnh Hồ Xung đã đi được mấy bước, đột nhiên nghe thấy hai tiếng "kiếm phổ", bất giác chấn động tâm thần xoay mình trở lại.

Bỗng nghe Lâm Bình Chi nói:

- Trong vòng mấy tháng nay từ trên xuống dưới trong căn nhà này tiểu đệ sục tìm không biết đã bao nhiêu lần nữa. Cả trên mái tiểu đệ cũng lật lên từng viên ngói mà tìm cũng chẳng thấy chi hết. Chỉ có những gạch xây tường là chưa đập ra... À này sư tỷ! Tòa nhà này cũ kỹ lắm rồi chả dùng làm gì nữa. Chúng ta có nên phá tường ra mà tìm không?

Nhạc Linh San đáp:

- Ðây là nhà của họ Lâm phá cũng được mà không phá cũng được. Cái đó tùy ngươi hỏi ta làm chi?

Lâm Bình Chi nói:

- Vì là nhà họ Lâm nên mới hỏi sư tỷ.

Nhạc Linh San hỏi lại:

- Tại sao vậy?

Lâm Bình Chi đáp:

- Không hỏi sư tỷ thì hỏi ai được? Chẳng lẽ sư tỷ... sau này không phải họ... Vụ này tiểu đệ... hà hà...

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau