TIẾU NGẠO GIANG HỒ

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Tiếu ngạo giang hồ - Chương 116 - Chương 120

Chương 116: Xuống đường hầm, hào kiệt nghi ngờ

Xuống đường hầm, hào kiệt nghi ngờ

Hắc Bạch Tử nói:

- Phong huynh đệ! Ta đi với lão đệ. Ðồng huynh! Ðồng huynh dùng cơm trước đi! Chúng ta qua bên một lát rồi trở về ngay.

Hướng Vấn Thiên lắc đầu quầy quậy đáp:

- Cuộc tỷ đấu này các vị quyết chí thủ thắng. Phong huynh đệ của tại hạ tuy kiếm pháp tinh thâm nhưng thiếu kinh nghiệm lâm địch. Nếu tại hạ không đứng ngoài lược trận thì Phong huynh đệ có bị thua, tại hạ cũng chẳng can tâm bội phục.

Hắc Bạch Tử nói:

- Ðồng huynh nói vậy là có dụng ý gì? Chẳng lẽ chúng ta còn có chuyện man trá được chăng?

Hướng Vấn Thiên đáp:

- Bốn vị trang chúa ở Cô Sơn Mai trang đều là bậc hào kiệt, tại hạ ngưỡng mộ danh vọng từ lâu, mười phần đã tin tưởng rồi, nhưng Phong huynh đệ lại đi tỷ kiếm với một người nào khác thì thực tình mà nói, tại hạ không biết một ai ngoài bốn vị trang chúa lại còn cao nhân nào nữa? Xin hỏi nhị trang chúa, người ấy là ai? Nếu họ cũng là anh hùng hiệp sĩ quang minh lỗi lạc như bốn vị trang chúa thì tại hạ mới yên lòng được.

Ðan Thanh tiên sinh nói:

- Võ công cùng danh vọng người này cũng tương tự như bốn anh em ta không kém.

Hướng Vấn Thiên nói:

- Các đồng đạo võ lâm có danh vọng tương đương với bốn vị trang chúa chỉ đếm ở đầu ngón tay là hết, chắc tại hạ phải biết y.

Ngốc Bút Ông nói:

- Tên họ người này không tiện nói với Ðồng huynh.

Hướng Vấn Thiên nói:

- Nếu vậy tại hạ nhất định phải đứng ngoài theo dõi cuộc chiến, bằng không thì bãi bỏ cuộc tỷ thí này đi.

Ðan Thanh tiên sinh nói:

- Sao Ðồng huynh lại cố chấp thế? Ta thấy việc Ðồng huynh lâm trường chỉ có hại chứ không có lợi cho Ðồng huynh. Người này ẩn cư đã lâu không thích để người ngoài thấy mặt.

Hướng Vấn Thiên hỏi vặn:

- Thế thì Phong huynh đệ sao lại tỷ kiếm với y được?

Hắc Bạch Tử nói:

- Cả hai bên đều bịt mặt chỉ để hở đôi mắt, không ai nhìn rõ mặt ai.

Hướng Vấn Thiên hỏi:

- Ba vị trang chúa cũng bịt mặt hay sao?

Hắc Bạch Tử đáp:

- Phải rồi! Người này tính khí rất cổ quái! Nếu không thì y không chịu động thủ.

Hướng Vấn Thiên nói:

- Nếu vậy tại hạ cũng che mặt là xong.

Hắc Bạch Tử ngần ngừ một chút rồi nói:

- Ðồng huynh đã quyết ý đòi tới trường quan chiến thì đành thế này vậy. Xin Ðồng huynh ưng chịu một điều là thủy chung không được lên tiếng.

Hướng Vấn Thiên nói:

- Giả câm giả điếc thì có khó gì?

Hắc Bạch Tử đi trước dẫn đường. Hướng Vấn Thiên và Lệnh Hồ Xung theo sau. Ngốc Bút Ông và Ðan Thanh tiên sinh đi sau rốt.

Lệnh Hồ Xung nhận thấy họ đưa mình theo lối cũ đi về phía nhà đại trang chúa.

Khi tới trước cửa, Hắc Bạch Tử khẽ gõ ba tiếng rồi đẩy cửa bước vào. Một người đầu trùm khăn đen ngồi đó. Cứ trông quần áo cũng đủ biết là Hoàng Chung Công.

Hắc Bạch Tử tiến lại trước lão ghé tai vào nói nhỏ mấy câu.

Hoàng Chung Công lắc đầu tỏ ra không muốn để Hướng Vấn Thiên tham dự cuộc đấu.

Hắc Bạch Tử lại nói nhỏ mấy câu nữa, Hoàng Chung Công vẫn lắc đầu quầy quậy.

Hắc Bạch Tử liền quay ra nói:

- Theo ý đại ca ta thì tỷ kiếm là chuyện nhỏ mà gây hận với vị bằng hữu kia là chuyện lớn. Vậy đành bãi bỏ cuộc đấu kiếm này.

Năm người khom lưng hướng về phía Hoàng Chung Công, thi l cáo từ ra khỏi phòng.

Ðan Thanh tiên sinh hậm hực nói:

- Ðồng huynh! Ðồng huynh thiệt kỳ quá! Chẳng lẽ cả bọn ta kéo ùa vào để uy hiếp một mình Phong lão đệ hay sao? Vì Ðồng huynh đòi đến quan chiến mà cuộc tỷ đấu tuyệt thú phải bãi bỏ khiến cho mọi người đều cụt hứng.

Ngốc Bút Ông nói:

- Nhị ca phải tốn bao nhiêu hơi sức mới được đại ca chấp thuận thế mà Ðồng huynh lại phá tan mất.

Hướng Vấn Thiên cười nói:

- Ðược rồi! được rồi! Vậy tại hạ xin nhượng bộ không theo dõi cuộc tỷ đấu. Có điều các hạ phải giữ cho thật công bằng, không nên lừa gạt Phong huynh đệ của tại hạ.

Bọn Hắc Bạch Tử ba người cả mừng đồng thanh hỏi:

- Ðồng huynh coi anh em ta là hạng người nào? Có lý đâu chúng ra lại lừa gạt Phong huynh đệ?

Hướng Vấn Thiên cười nói:

- Phong lão đệ! Tiểu huynh ra ngoài kỳ thất chờ lão đệ. Bọn họ úp úp mở mở không hiểu định giở trò gì. Lão đệ cần phải đề cao cảnh giác gia tâm đề phòng mới được.

Lệnh Hồ Xung cười nói:

- Trong Mai trang toàn là những bậc cao sĩ đâu có phải hạng người trá ngụy mà lo?

Ðan Thanh tiên sinh cười nói:

- Ðúng thế! Phong lão đệ nào phải như Ðồng huynh lấy tâm địa kẻ tiểu nhân đo bụng dạ người quân tử.

Hướng Vấn Thiên đi ra ngoài cửa mấy bước rồi quay lại vẫy tay nói:

- Phong lão đệ! Lão đệ ra đây cho tiểu huynh dặn mấy câu để khỏi mắc lừa người ta.
Lệnh Hồ Xung nghĩ bụng:

- Hướng đại ca thật quá cẩn thận. Mình đây nào phải đứa con nít lên ba mà để kẻ khác lừa gạt một cách d dàng?

Chàng ngó bọn Ðan Thanh tiên sinh vừa cười vừa đi về phía Hướng Vấn Thiên thì khi khi chàng gần tới nơi Hướng Vấn Thiên nắm lấy tay chàng.

Lệnh Hồ Xung thấy trong tay mình có một gói giấy vo tròn. Chàng nắn xem thì bên trong là một vật rất cứng.

Hướng Vấn Thiên cười hề hề kéo chàng lại gần ghé tai nói nhỏ:

- Lão đệ gặp người kia rồi thì làm ra vẻ thân mật, ngấm ngầm nhét vào tay y gói giấy này. Cái đó rất quan hệ, lão đệ chớ có sơ suất nghe!

Hắn nói mấy câu này bằng một giọng rất trịnh trọng, song ngoài mặt vẫn tươi cười. Sau cùng hắn nổi lên một tràng cười khanh khách.

Sự thực câu nói của Hướng Vấn Thiên không có liên quan gì đến bọn Hắc Bạch Tử, song bọn này lại cho là hắn có ý nói gì mình.

Ðan Thanh tiên sinh hỏi:

- Có gì đáng cười đâu? Kiếm pháp Phong lão đệ dĩ nhiên là rất cao minh. Còn kiếm pháp Ðồng huynh thế nào bọn ta chưa được thỉnh giáo.

Hướng Vấn Thiên cười đáp:

- Kiếm pháp của tại hạ tầm thường lắm, chẳng có chi đáng thỉnh giáo cả.

Hắn nói xong khệnh khạng đi luôn.

Ðan Thanh tiên sinh cười nói:

- Hay lắm! Bây giờ chúng ta lại vào ra mắt đại ca.

Bốn người tiến vào cầm đường của Hoàng Chung Công.

Hoàng Chung Công không ngờ bọn này ra đi còn quay trở lại nên đã bỏ khăn trùm đầu ra rồi.

Hắc Bạch Tử nói:

- Thưa đại ca! Bọn tiểu đệ đã thuyết phục Ðồng huynh kia rồi, y ưng chịu không vào quan chiến nữa.

Hoàng Chung Công nói:

- Vậy là hay lắm.

Lão lại lấy khăn đem trùm lên đầu.

Ðan Thanh tiên sinh mở rương gỗ lấy ra ba tấm khăn đen đưa cho Lệnh Hồ Xung một tấm và bảo chàng:

- Cái này của các hạ, Phong lão đệ trùm đầu đi.

Lão quay vào nói với Hoàng Chung Công:

- Ðại ca! Ðại ca cho tiểu đệ mượn cái áo gối.

Lão nói rồi tiến vào nội thất. Một lát lão trở ra, trên đầu đã bịt bằng tấm áo gối vải xanh. áo gối có khoét hai lỗ thủng tròn để lộ cặp mắt đen láy.

Hoàng Chung Công gật đầu nhìn Hắc Bạch Tử nói:

- Nhị đệ! Nhị đệ cầm hai thanh kiếm gỗ xuống đi!

Hắc Bạch Tử liền mở rương lấy ra hai thanh kiếm gỗ.

Lệnh Hồ Xung tự hỏi:

- Sao lão lại bảo cầm kiếm gỗ xuống đi? Chẳng lẽ người kia ở dưới hầm nào chăng?

Hoàng Chung Công quay ra bảo Lệnh Hồ Xung:

- Phong lão đệ! Chúng ta đi gặp một ông bạn để lão đệ tỷ thí kiếm pháp với y. Cuộc tỷ đấu này bất luận ai thắng ai bại cũng xin lão đệ đừng tiết lộ với người ngoài một câu nào.
Lệnh Hồ Xung đáp:

- Dĩ nhiên là thế. Vãn bối đã nói trước đến Mai trang không phải để cầu danh, có lý đâu còn khoe trương ra ngoài? Huống chi vãn bối phần thua nhiều hơn là phần thắng thì còn chi mà nói nữa?

Hoàng Chung Công nói:

- Cái đó vị tất. Có điều ta tin lão đệ là người thủ tín, chắc không tiết lộ ra ngoài. Lão đệ có thấy chuyện gì xin đừng hở ra một lời. Cả đối với Ðồng huynh, lão đệ cũng đừng cho biết, được không?

Lệnh Hồ Xung ngần ngừ đáp:

- Cả Ðồng huynh cũng không cho biết ư? Vãn bối e rằng sau cuộc tỷ kiếm y sẽ hỏi căn hỏi vặn, mà mình lại dấu diếm thì không khỏi lỗi đạo bạn bè.

Hoàng Chung Công nói:

- Ðồng huynh cũng là tay lão luyện giang hồ. Y biết lão đệ đã giao ước với lão phu thì một lời hứa của bậc đại trượng phu trọng hơn ngàn vàng. Chắc y không đến nỗi ép uổng lão đệ, trong tình trạng khó ăn khó nói.

Lệnh Hồ Xung gật đầu đáp:

- Tiền bối nói cũng có lý. Vãn bối xin ưng chịu.

Hoàng Chung Công chắp tay nói:

- Ða tạ hậu tình của Phong lão đệ. Nào mời lão đệ đi!

Lệnh Hồ Xung trở gót toan đi ra. Nhưng Ðan Thanh tiên sinh trở vào nội thất bảo chàng đi vào trong kia.

Lệnh Hồ Xung ngơ ngác tự hỏi:

- Sao lại ở trong nội thất?

Nhưng rồi chàng tỉnh ngộ ngay tự trả lời:

- À phải rồi! Người tỷ thí kiếm với ta đây là một phụ nữ. Có khi là phu nhân hoặc cơ thiếp của đại trang chúa không chừng. Vì vậy mà bọn họ kiên quyết không để Hướng đại ca tới nơi quan chiến. Họ không để người đàn bà thấy mặt ta cũng không cho ta nhìn mặt đối phương là vì lẽ nam nữ hữu biệt.

Chàng nghĩ tới đây bao nhiêu mối nghi ngờ tự nhiên được giải thích. Nhưng chàng sờ đến vật cứng rắn trong lòng bày tay liền nghĩ thầm:

- Xem chừng Hướng đại ca đã biết trước là ta tỷ kiếm với người đàn bà này. Y nóng lòng muốn gặp mặt người đó không được mới bảo ta đưa thơ cùng tín vật vào. Vậy trong vụ này tất có chuyện tư tình mờ ám. Hướng đại ca tuy đã cùng ta thành nghĩa kim lan, nhưng bốn vị trang chúa cũng đãi ta rất hậu. Nếu ta trao vật này cho bà nào đó há chẳng lỗi đạo với bốn vị trang chúa ư? Bây giờ biết làm thế nào?

Rồi chàng lại nghĩ:

- Hướng đại ca cùng bốn vị trang chúa đều là những bậc già cả năm sáu chục tuổi rồi. Dĩ nhiên người đàn bà kia cũng chẳng còn trẻ trung gì nữa. Dù có tình duyên vướng víu thì cũng là chuyện trước xưa. Vậy có đưa tín vật vào cũng chẳng thương tổn gì đến danh tiết người đàn bà.

Lệnh Hồ Xung vừa đi vừa ngẫm nghĩ bất giác đã theo chân bốn người tiến vào nội thất.

Trong nội thất kê một cái giường và một cái ghế. Cách trần thiết rất đơn giản. Trên giường có buông tấm rèm sa rất cũ kỹ đã biến thành màu vàng. Trên ghế đặt một cây đàn ngắn, đen láy dường như chế bằng sắt.

Lệnh Hồ Xung bụng bảo dạ:

- Nhất thiết mọi việc biến din này dường như Hướng đại ca đã sắp đặt từ trước. Hỡi ôi! Mối thâm tình của y là thế! Lẽ nào ta không giúp y để thỏa mãn chút tâm nguyện?

Nên biết Lệnh Hồ Xung tính tình phóng đãng, trước này chàng chẳng quan tâm đến những chuyện phòng ngừa danh tiết l giáo. Trong lòng chàng vẫn ẩn hiện hình ảnh cô tiểu sư muội Nhạc Linh San. Cô đi lấy Lâm Bình Chi rồi thì sau đây mấy chục năm nữa chàng cũng như Hướng Vấn Thiên sẽ tìm trăm phương nghìn kế để được thấy mặt tiểu sư muội một phen. Nếu không được hội diện thì cũng tìm cách đưa tín vật năm xưa để tỏ mối tình nồng nhiệt và an ủi nỗi đau khổ tương tư mấy chục năm trời.

Rồi chàng lại tự nhủ:

- Sở dĩ Hướng đại ca thoát ly ma giáo chẳng cần đếm xỉa đến giáo chủ cùng anh em, trở mặt chắc cũng vì mối tình cũ kỹ này.

Lệnh Hồ Xung còn đang ngẫm nghĩ thì thấy Hoàng Chung Công mở những tấm ván ghép làm giường lên. Phía dưới là một tấm sắt bản có vòng đồng.

Hoàng Chung Công nắm lấy vòng đồng kéo mạnh một cái. Tấm thiết bản rộng tới ba thước dài năm thước mà lão nhấc bổng lên được ngay. Phía dưới lộ ra một cửa động vuông vắn dài rộng.

Hoàng Chung Công đặt tấm thiết bản dầy đến nửa thước, cực kỳ trầm trọng xuống mặt đất rồi nói:

- Chỗ ở người này rất cổ quái! Mời Phong lão đệ theo lão phu vào đây!

Dứt lời lão nhảy xuống, Lệnh Hồ Xung liền nhảy theo thì thấy dưới hầm có một ngọn đèn dầu đặt trên mặt tường chiếu ra ánh sáng vàng lợt. Chỗ chàng đứng là một đường hầm. Chàng theo Hoàng Chung Công tiến về phía trước.

Bọn Hắc Bạch Tử ba người lần lượt nhảy xuống. Ði chừng được hai trượng thì hết đường. Hoàng Chung Công lấy trong bọc ra một chùm chìa khóa cắm vào lỗ khóa xoay đi mấy vòng. Một tràng lách cách nổi lên. Cánh cửa đá từ từ mở ra.

Lệnh Hồ Xung thấy cánh cửa này tương tự như một phiến đá núi lớn, ít ra dầy tới hơn hai thước thì trong lòng rất lấy làm kinh dị. Chàng liền có ý đồng tình với Hướng Vấn Thiên, bụng bảo dạ:

- Bọn họ giam người đàn bà xuống dưới hầm thì dĩ nhiên là họ cưỡng bách cầm tù trái với tâm nguyện của người ta. Bốn vị trang chúa tựa hồ đều là hào kiệt nghĩa sĩ mà sao lại có hành động đê hèn này?

Chàng theo Hoàng Chung Công đi vào phía trong cửa đá. Từ chỗ này đường đi dốc xuống chừng mấy chục trượng lại tới trước một khuôn cửa nữa.

Hoàng Chung Công lại lấy chìa khóa ra mở. Lần này là một tấm cửa sắt rất dày. Ðịa thế phía trong cửa sắt vẫn đi xuống thấp, e rằng đã vào sâu lòng đất đến dư trăm trượng.

Ðường địa đạo vòng qua mấy khúc quanh rồi trước mặt lại hiện ra một tầng cửa thứ ba.

Lệnh Hồ Xung cười thầm nghĩ bụng:

- Mình cứ tưởng bốn vị trang chúa là những cao nhân dị sĩ về cầm, kỳ, thi, họa ngờ đâu họ lại bố trí địa lao để giam người ta vào chỗ âm u không có bóng mặt trời.

Ban đầu chàng không để ý đề phòng nhưng từ lúc này lòng chàng không khỏi hồi hộp, tự hỏi:

- Bọn họ tỷ kiếm với ta không thắng được, hay là họ dẫn ta vào đây để cầm tù? Trong địa lao đã bố trí cơ quan môn hộ trùng điệp thì có mọc cánh cũng không đường bay thoát.

Tuy chàng ngấm ngầm kinh hãi đề phòng, nhưng Hoàng Chung Công đi trước, phía sau bọn Hắc Bạch Tử, Ngốc Bút Ông, Ðan Thanh tiên sinh mà trong tay chàng lại không có binh khí thì dù biết rõ đối phương có lòng bất thiện cũng chẳng làm thế nào được?

Tầng cửa thứ ba có bốn lần ghép lại. Sau lần cửa sắt là lần cửa gỗ dồi bông có đóng đinh rất dày. Sau lần cửa gỗ lại đến lần cửa sắt và cuối cùng lại là ván ghép nhồi bông đóng đinh rất kỹ.

Lệnh Hồ Xung tự hỏi:

- Tại sao trong hai lần cửa gỗ lại còn đóng thêm ván gỗ nhồi bông làm chi?

Rồi chàng tự trả lời:

- Phải rồi! Chắc người bị cầm tù nội công ghê gớm lắm, nên họ đệm những lớp ván ghép mềm mại để cho chưởng lực bị hút vào đó phòng khi bà ta phá cửa sắt.

Sau lần cửa này lại đi mấy chục trượng nữa, nhưng không thấy cửa ngõ chi hết. Quãng đường này xa xa mới đặt một ngọn đèn dầu. Chỗ nào đèn tắt đường hầm lại tối đen như mực, phải lần mò mà đi chừng hơn mười trượng mới lại thấy ánh đèn.

Lệnh Hồ Xung đi trong đường hầm cảm thấy hô hấp nặng nề khó khăn. Trên vách cũng như dưới chân, chỗ nào cũng ẩm ướt.

Ðột nhiên chàng nhớ ra điều gì, bỗng la thầm:

- Trời ơi! Mai trang ở cạnh tây hồ mà ta đi đã xa như vậy e rằng vào tới trung tâm đáy hồ rồi. Một người bị cầm tù ở đáy hồ thì dĩ nhiên chẳng còn cách nào thoát ra được. Người ngoài có muốn vào giải cứu cũng chẳng thể thành công, vì hễ đục tường vách là nước hồ ùa vào.

Chương 117: Lệnh Hồ Xung đề nghị thả tù nhân

Lệnh Hồ Xung đề nghị thả tù nhân

Lại đi mấy trượng nữa, đường hầm thu hẹp lại, phải cúi lom khom mới tiến về phía trước được.

Càng đi sâu vào càng phải cúi thấp xuống.

Lệnh Hồ Xung nghe Ðan Thanh tiên sinh đi sau cầu nhàu chửi bới, chàng chắc người lão vừa cao vừa lớn mà phải cúi rạp xuống nên lão rất khó chịu.

Ði trong khoảng thời gian chừng uống cạn tuần trà Hoàng Chung Công bỗng dừng lại. Tiếp theo là tiếng loảng xoảng nổi lên dường như lão dùng vật gì đập vào cửa sắt.

Sau một lúc lại nghe tiếng chìa khóa chuyển động rồi tiếng kẹt vang lên, cánh cửa sắt mở ra.

Hoàng Chung Công bật lửa thắp vào ngọn đèn trên vách ánh sáng lờ mờ chiếu ra trông rõ trên cửa có lỗ vuông.

Nguyên tiếng kẹt cửa vừa rồi là cái cửa sắt vuông nhỏ xíu này mở ra. Lệnh Hồ Xung chắc cái lỗ vuông đó, dùng làm chỗ để đưa đồ ăn uống cho người bị giam.

Hoàng Chung Công nhìn vào lỗ vuông lớn tiếng gọi:

- Nhậm huynh! Bốn anh em Hoàng Chung Công này đến thăm Nhậm huynh đây!

Lệnh Hồ Xung sửng sốt, tự hỏi:

- Sao đại trang chúa lại kêu y bằng Nhậm huynh? Chẳng lẽ người bị cầm tù trong kia không phải là đàn bà?

Bên trong không có tiếng người đáp lại.

Hoàng Chung Công nói:

- Nhậm huynh! Bọn tiểu đệ lâu nay không đến bái yết trong lòng rất áy náy. Bữa nay tới đây để báo cáo với Nhậm huynh một việc lớn.

Trong nhà có người cất tiếng thóa mạ:

- Việc lớn việc nhỏ con mẹ nó cái gì? Có chuyện thối tha thì nói đi, không thì cút cho xa.

Lệnh Hồ Xung rất đỗi kinh ngạc. Bao nhiêu ý nghĩ trước bây giờ bị lật ngược lại hết. Khẩu âm này chẳng những là tiếng người đàn ông tuổi già, mà còn thốt ra những lời thô tục. Ðúng là một người quê mùa.

Bỗng nghe Hoàng Chung Công nói:

- Trước kia bọn tiểu đệ tưởng bọn mình kiếm pháp cao thâm Nhậm huynh là đệ nhất, ngờ đâu mình đã lầm to. Bữa nay có một người tới Mai trang, dĩ nhiên bốn anh em tiểu đệ không địch nổi.

Ngay kiếm pháp của Nhậm huynh so với y cũng còn kém xa.

Lệnh Hồ Xung bụng bảo dạ:

- Té ra lão này dùng lời kích để cầu người kia tỷ kiếm với ta.

Người kia cười ha hả nói:

- Hoàng Chung Công! Bọn các ngươi là phường trẻ nít không địch nổi người ta mới khích họ đến tỷ đấu với ta để mong ta thu xếp cường địch cho. Có đúng thế không? Ha ha! Các người tưởng là đắc sách nhưng hỏng rồi! Mấy chục năm ta không đụng đến binh khí bây giờ quên hết kiếm pháp rồi.

Lệnh Hồ Xung trong lòng kinh hãi nghĩ thầm:

- Người này có trí hơn đời, liệu việc như thần. Y vừa nghe lời Hoàng Chung Công đã đoán trúng ngay. Thật là một nhân tài hiếm có trên giang hồ.

Hắc Bạch Tử nói:

- Ðại ca! Nhậm tiên sinh không phải là địch thủ của người này đâu. Y đã nói trong Mai trang không một ai thắng được y quả đúng sự thật. Chúng ta nhiều lời với Nhậm tiên sinh làm chi cho mất thì giờ?

Lão họ Nhậm quát lên:

- Ngươi khích ta làm chi vô ích? Chẳng lẽ Nhậm mỗ này lại đi làm việc cho bọn trẻ nít các ngươi chăng?

Hắc Bạch Tử nói:

- Kiếm pháp của người này đã được Phong Thanh Dương lão tiên sinh truyền thụ cho. Ðại ca!

Nghe nói ngày trước Nhậm tiên sinh vùng vẫy giang hồ không biết sợ trời, sợ đất là gì mà chỉ sợ một mình Phong lão tiên sinh. Ngoại hiệu Nhậm tiên sinh là "Vọng phong nhi đào". Chữ "phong" này trỏ vào Phong lão tiên sinh, phải vậy chăng?

Lão họ Nhậm thét lên be be rồi cả tiếng mắng nhiếc:

- Thúi lắm! Thúi lắm! Thúi không ngửi được.

Ðan Thanh tiên sinh nói:

- Nhị ca lầm rồi!

Hắc Bạch Tử hỏi:

- Lầm thế nào?

Ðan Thanh tiên sinh đáp:

- Nhị ca nhầm một chữ. Ngoại hiệu Nhậm tiên sinh không phải là "Vọng Phong nhi đào" mà là "Văn phong nhi đào". Nhị ca thử nghĩ coi, Nhậm tiên sinh mà trông thấy Phong lão tiên sinh thì hai người không còn cách xa nhau mấy, khi nào Phong lão tiên sinh còn để y chạy thoát. Y mới nghe tiếng Phong lão tiên sinh đã co giò cúp đuôi mà chạy lêu đêu như chó mất chủ.

Ngốc Bút Ông nói theo:

- Hoang mang như cá lọt lưới.

Ðan Thanh tiên sinh xen vào:

- Có thế mới giữ được ngôi thủ lĩnh cho tới ngày nay.

Lão họ Nhậm không tức giận, lại cười nói:

- Bốn thằng trẻ nít bị người ta đẩy vào tình thế không còn chỗ dong thân mới nghĩ tới lão phu. Lão phu mà trúng quỉ kế của các ngươi thì còn là Nhậm tiên sinh thế nào được?

Hắc Bạch Tử thở dài nói:

- Phong huynh đệ! Nhậm tiên sinh đây vừa nghe nói tới họ Phong đã hồn vía lên mây, tâm thần hoảng hốt. Không cần phải tỷ đấu nữa, bọn tại hạ thừa nhận Phong huynh đệ là đệ nhất kiếm đời nay.

Lệnh Hồ Xung tuy phát giác ra người này không phải đàn bà, bao nhiêu sự dự đoán sai trật, nhưng chàng thấy lão bị giam hãm vào chỗ lao lung đã lâu ngày, thì không khỏi nẩy mối đồng tình. Chàng lại nghe giọng nói của Hoàng Chung Công cũng đoán được võ công lão này rất cao thâm.

Chàng nghe Hắc Bạch Tử nói vậy, vội lên tiếng:

- Nhị trang chúa nói vậy là sai, lúc Phong lão tiên sinh đàm luận về kiếm pháp với vãn bối tỏ ra rất tôn sùng Nhậm lão tiền bối. Người cho là chỉ có một mình Nhậm lão tiên sinh là đáng kính phục. Người còn dặn sau này nếu vãn bối có cơ duyên bái kiến Nhậm lão tiền bối thì phải thành tâm thành ý kính cẩn nghe lời chỉ giáo.

Chàng nói câu này khiến bọn Hoàng Chung Công rất đỗi ngạc nhiên.

Lão họ Nhậm lại vô cùng đắc ý cười ha hả nói:

- Tiểu bằng hữu! Tiểu hữu nói đúng lắm! Phong Thanh Dương không phải là hạng tầm thường.

Chỉ có y mới hiểu được chỗ tinh diệu về kiếm pháp của ta.

Hoàng Chung Công nói xen vào:

- Phong lão tiên sinh có biết Nhậm lão tiên sinh ở đâu không?

Lệnh Hồ Xung hàm hồ đáp:

- Phong lão gia chỉ nói Nhậm tiền bối qui ẩn ở một nơi danh sơn thắng cảnh. Hồi lão nhân gia dạy vãn bối luyện kiếm thường nhắc tới Nhậm tiền bối. Lão gia còn nói những kiếm chiêu mà vãn bối luyện tập chỉ dùng để đối địch với truyền nhân của Nhậm lão tiền bối. Trên đời nếu không còn Nhậm lão tiền

bối thì kiếp pháp phức tạp đó bất tất phải học nữa.

Lúc này chàng rất lấy làm bất mãn với bốn vị trang chúa ở Mai trang nên nói mấy câu ra chiều mạt sát họ. Chàng nghĩ lão họ Nhậm là tay hào kiệt một đời mà bị cầm tù vào chỗ tối đen này tất nhiên vì bị họ ám toán. Như vậy thủ đoạn đê hèn của bốn vị trang chúa không cần nói cũng biết!

Lão họ Nhậm lại nói:

- Phải đó! Tiểu bằng hữu! Phong Thanh Dương quả nhiên là người kiến thức. Tiểu hữu đã đánh bại bốn tên trang chúa ở Mai trang phải không?

Lệnh Hồ Xung đáp:

- Kiếm pháp của vãn bối đã do chính tay lão gia truyền thụ thì ngoài Nhậm tiền bối hay truyền nhân của ngài, người thường dĩ nhiên không địch nổi.

Chàng nói mấy câu đã công nhiên mạt sát bọn Hoàng Chung Công.

Chàng cảm thấy khí ẩm thấp chốn lao tù trong lòng đất làm cho khó chịu, nên tức giận bốn vị trang chúa. Chàng nghĩ rằng mình mới tới đây trong khoảnh khắc mà đã khó chịu thế này thì bọn trang chúa đem giam một vị đại anh hùng vào đây hàng mấy chục năm thật quá tàn nhẫn.

Chàng lẩm bẩm:

- Dù các ngươi có giết ta, ta cũng mỉa mai cho hả dạ.

Bọn Hoàng Chung Công nghe Lệnh Hồ Xung nói dĩ nhiên là rất bực mình, nhưng thực tình bốn lão tỷ kiếm bị bại thì còn nói sao được nữa.

Hắc Bạch Tử là người thâm mưu thấy lão Nhậm không chịu tỷ đấu với Lệnh Hồ Xung dù có nói khích cũng bằng vô dụng. Lão xem chừng Lệnh Hồ Xung lại có thâm ý khác dường như cố ý lấy lòng lão Nhậm, liền kéo tay áo Ðan Thanh tiên sinh bảo y đừng xen vào.

Người kia lại nói:

- Hay lắm! Hay lắm! Tiểu hữu hãy nói cho ta hả giận. Tiểu hữu đả bại bọn chúng thế nào?

Lệnh Hồ Xung đáp:

- Người đầu tiên trong Mai trang tỷ kiếm với vãn bối là ông bạn họ Ðinh danh hiệu là Nhất tự điện kiếm Ðinh Kiên.Người kia nói:

- Kiếm pháp của thằng cha này chỉ có vẻ bay bướm chứ không thực lực. Hắn dùng kiếm quang để hăm người mà không có bản lãnh chân thực. Tiểu hữu chẳng cần ra chiêu hại hắn, cứ hươi lưỡi kiếm vào là tay hắn tự đưa ngón tay, cổ tay cho lưỡi kiếm của tiểu hữu chặt đứt.

Năm người nghe nói bất giác "ủa" lên một tiếng.

Người kia hỏi:

- Sao? Ta nói có đúng không?

Lệnh Hồ Xung đáp:

- Lão tiên sinh nói đúng lắm, tựa hồ chính mắt trông thấy.

Người kia cười hỏi:

- Hay lắm! Hắn bị đứt năm ngón tay hay cả bàn tay?

Lệnh Hồ Xung đáp:

- Vãn bối vội nghiêng lưỡi kiếm đi.

Người kia nói:

- Không được! Không được! Ðối phó với kẻ địch cần gì phải lịch sự? Tiểu hữu lòng dạ nhân từ sau này tất có phen thất bại. Người thứ hai tỷ đấu với tiểu hữu là ai?

Lệnh Hồ Xung đáp:

- Là tứ trang chúa.

Người kia nói:

- Hừ kiếm pháp của lão tứ dĩ nhiên cao minh hơn gã Nhất tự thí kiếm gì đó, nhưng cũng không hơn mấy. Y thấy tiểu hữu thắng Ðinh Kiên nhất định là vừa ra chiêu đã giở môn tuyệt kỹ đắc ý nhất. Chà chà! Cái đó kêu bằng gì nhỉ? À phải rồi! Cái kêu bằng "Bát mặc phi ma kiếm pháp" với những chiêu

"Bạch hồng quán nhật", "Ðằng giao khởi phụng" và "Xuân phong dương liu" gì gì đó.

Ðan Thanh tiên sinh nghe lão Nhậm nói huỵch toẹt kiếm chiêu đắc ý nhất của mình không sai chút nào thì kinh hãi vô cùng!

Lệnh Hồ Xung nói:

- Kiếm pháp tứ trang chúa thực ra rất cao minh, có điều lúc y tấn công để nhiều chỗ sơ hở.

Lão Nhậm cười khanh khách nói:

- Truyền nhân của lão Phong quả nhiên có cặp mắt tinh đời. Tiểu hữu nói trắng được nhược điểm trí mạng về môn Bát mạc phi ma kiếm pháp ra thì giỏi thiệt! Kiếm pháp này có một chiêu mà hắn cho là lợi hại nhất kêu bằng "Ngọc long đảo huyền" vung kiếm từ bên trên bổ xuống. Nếu hắn không sử đến thì thôi, bằng hắn đưa ra chém truyền nhân của lão Phong thì chỉ cần lướt trường kiếm lên trên lưỡi kiếm của hắn là năm ngón tay hắn bị đứt liền. Máu tươi trên tay ứa ra như tóe mực. Chiêu đó kêu bằng "Bắc huyết

phi chi kiếm pháp" thì phải. Ha ha!

Lệnh Hồ Xung nói:

- Tiền bối liệu việc như thần. Vãn bối quả đã thắng y ở chiêu này nhưng vãn bối với y không thù oán, y còn cho uống rượu ngon, có lý đâu lại để y rụng năm đầu ngón tay. Hà hà!

Ðan Thanh tiên sinh tức giận sắc mặt đỏ bừng lại xám xanh, nhưng đầu y đã trùm áo gối nên không ai ngó thấy.

Lão Nhậm nói:

- Ngốc Bút lão tam chuyên sử phán quan bút. Tay hắn viết chẳng khác gì đứa trẻ nít lên ba mà lại học đòi lối phong nhã, tự xưng thư pháp của mình bao hàm nét bút danh gia. Ha ha! Tiểu hữu ơi! Nên biết lúc lâm địch ra chiêu thì chuyện sinh tử như treo đầu sợi tóc là việc lớn. Người lâm trận đem toàn

lực ra mà chiến đấu còn lo chưa thắng được làm gì có thì giờ nhàn rỗi để giảng cứu những văn bia bút thiếp cổ nhân. Trừ phi võ công đối phương kém quá xa thì mới có thể giỡn cợt người ta ở lòng bàn tay.

Bằng võ công hai bên tương đương nhau mà lại dùng phán quan bút theo lối viết chữ phỏng có khác gì hai tay bưng tính mạng để dâng cho địch nhân.

Lệnh Hồ Xung nói:

- Tiền bối nói chẳng sai chút nào. Tam trang chúa lúc động thủ cùng người quả có vẻ làm phách thiệt.

Ngốc Bút Ông nghe lão Nhậm phê bình mình như vậy, lúc đầu hắn tức giận tới cực điểm nhưng càng nghĩ càng cảm thấy lão nói đúng lý. Hắn tự nhận đem thư pháp vào phán quan bút quả nhiên uy lực giảm đi rất nhiều. Lệnh Hồ Xung không nương tay thì đến mười mạng Ngốc Bút Ông cũng đi đời.

Hắn nghĩ vậy bất giác khắp mình toát mồ hôi lạnh ngắt.

Lão Nhậm cười nói:

- Muốn thắng Ngốc đầu lão Tam thực d như chơi. Hắn phóng cây bút trông đẹp mắt thật nhưng ngông cuồng thái quá! Có ai đem võ công vào thư pháp bao giờ? Lúc động thủ ra chiêu tranh nhau từng tấc từng phân còn chưa được. Thế mà hắn lại đem tính mạng ra mà đùa cợt. Hắn còn sống được đến

ngày nay quả là một chuyện lạ trong võ lâm. Ngốc đầu lão Tam! Gần 20 năm nay ngươi chui rúc trong xó nhà không dám ló mặt ra ngoài giang hồ phải không?

Ngốc Bút Ông chỉ hắng dặng một tiếng chứ không trả lời. Trong lòng hồi hộp, tự nhủ:

- Lão nói quả không sai. Hai chục năm nay mà mình qua lại giang hồ thì còn sống thế nào được đến ngày nay?

Lão Nhậm lại nói:

- Còn lão nhị luyện công phu vào bàn cờ sắt quả có thực lực. Hễ động thủ tiến công là hắn ra chiêu dồn dập như gió táp mưa sa. Hạng tầm thường khó mà chống đỡ được. Tiểu hữu ơi! Tiểu hữu phá hắn cách nào nói cho lão phu nghe thử!

Lệnh Hồ Xung đáp:

- Vãn bối không dám nhận chứ "phá". Có điều lúc cùng Nhị trang chúa đối trận, chiêu đầu vãn bối đưa y vào thế thủ.
Lão Nhậm hỏi:

- Hay lắm! Chiêu thứ hai thì sao?

Lệnh Hồ Xung đáp:

- Chiêu thứ hai vãn bối vẫn tranh tiên, Nhị trang chúa vẫn giữ thế thủ.

Lão Nhậm nói:

- Phải lắm! Ðến chiêu thứ ba thì sao?

Lệnh Hồ Xung đáp:

- Chiêu thứ ba cũng vậy. Vãn bối tấn công. Nhị trang chúa giữ thế thủ.

Lão Nhậm nói:

- Thế là tuyệt rồi! Ngày trước Hắc Bạch Tử oai danh chấn động hai miền Nam Bắc sông Ðại Giang cũng vì cách sử dụng bàn cờ sắt. H người nào đỡ được ba chiêu liên hoàn kinh thiên động địa của hắn là hắn tha chết cho. Hắn thành danh trong võ lâm chỉ ở điểm này. Tiểu hữu bức bách hắn phải giữ thế

thủ ba chiêu liền là giỏi lắm. Ðến chiêu thứ tư thì sao?

Lệnh Hồ Xung đáp:

- Chiêu thứ tư cũng vậy. Vãn bối tấn công. Nhị trang chúa phòng ngự.

Lão Nhậm lại hỏi:

- Kiếm pháp lão Phong cao minh đến thế thật ư? Lão phu cứ tưởng dù chính lão Phong động thủ ra tay có thắng được Hắc Bạch Tử, song chẳng thể bức bách hắn giữ thế thủ đến bốn chiêu. Vậy chiêu thứ năm chắc là hắn tấn công chứ?

Lệnh Hồ Xung đáp:

- Thế công thủ trong chiêu thứ năm vẫn không cải biến.

Lão họ Nhậm "ủa" lên một tiếng, lẳng lặng hồi lâu rồi hỏi:

- Vậy tiểu hữu tấn công bao nhiêu chiêu Hắc Bạch Tử mới phản kích?

Lệnh Hồ Xung ngập ngừng đáp:

- Cái đó... cái đó... vãn bối cũng không nhớ nữa.

Hắc Bạch Tử xen vào:

- Phong lão đệ đây kiếm pháp xuất quỷ nhập thần. Thủy chung tiểu đệ không phản kích được chiêu nào. Y tấn công đã ngoài bốn chục chiêu, tiểu đệ tự lượng sức mình không địch nổi, đành hạ bàn cờ chịu thua.

Lão Nhậm la lên một tiếng "ái chà" rồi nói:

- Có lý nào thế được. Chính Phong Thanh Dương tuy là một nhân tài xuất chúng phe Kiếm tông phái Hoa Sơn, nhưng kiếm pháp phái này cũng chỉ có giới hạn. Lão phu nhất quyết không tin trong phái Hoa Sơn từ cổ chí kim lại có người liên tiếp tấn công Hắc Bạch Tử ngoài bốn chục chiêu mà vẫn dồn hắn vào thế bí không còn cách nào phản kích.

Hắc Bạch Tử nói:

- Nhậm huynh vẫn coi tiểu đệ một cách quá cao, song kiếm pháp Phong lão đệ đây cao thâm đến trình độ không thể tưởng tượng được, nó vượt hẳn ra ngoài phạm vi kiếm pháp phái Hoa Sơn rất xa.

Lão Nhậm nói:

- Hay lắm! Vậy lão phu muốn thử cho biết kiếm pháp của tiểu hữu.

Lệnh Hồ Xung vội nói:

- Lão tiền bối đừng mắc bẫy họ. Giang Nam tứ hữu chỉ muốn đưa tiền bối đến chỗ tỷ thí kiếm với vãn bối, vì họ có chuyện mưu đồ ám muội.

Lão Nhậm hỏi:

- Chúng mưu đồ chuyện gì?

Lệnh Hồ Xung đáp:

- Bọn họ đánh cuộc với một người bạn của vãn bối. Nếu trong Mai trang có nhân vật nào thắng được kiếm pháp của vãn bối là phải mất mấy thứ với bọn họ đó.

Lão Nhậm hỏi:

- Mất những vật gì? Chà! Chắc lại cầm phổ kỳ phổ hoặc bút thiếp, danh họa hiếm có của cố nhân chứ gì?

Lệnh Hồ Xung đáp:

- Tiền bối đoán việc như thần, quả không sai chút nào.

Lão Nhậm nói:

- Lão phu chỉ muốn coi kiếm pháp của tiểu hữu chứ không động thủ ra chiêu thực sự. Hơn nữa lão phu chưa chắc đã thắng được tiểu hữu.

Lệnh Hồ Xung nói:

- Tiều bối mà muốn thắng vãn bối là một chuyện mười phần ăn chắc đến chín. Nhưng phải xin bốn vị trang chúa ưng cho một điều.

Lão Nhậm hỏi:

- Ðiều gì?

Lệnh Hồ Xung đáp:

- Tiền bối thắng được vãn bối thì mấy vật báu hiếm có kia dĩ nhiên sẽ về tay bốn vị trang chúa, song các vị này phải mở rộng cửa nhà lao trả lại sự tự do cho tiền bối.

Ngốc Bút Ông và Ðan Thanh tiên sinh đồng thanh nói:

- Cái đó thì nhất định không được rồi.

Hoàng Chung Công chỉ hắng dặng một tiếng chứ không nói gì.

Lão Nhậm cười nói:

- Tiểu hữu có tư tưởng khác đời như vậy, phải chăng là Phong Thanh Dương dặn tiểu hữu nói thế?

Lệnh Hồ Xung đáp:

- Phong lão tiên sinh tuyệt không biết tý gì về vụ tiền bối bọ cầm tù tại đây, mà vãn bối cũng không ngờ tới.

Hắc Bạch Tử vội hỏi xen vào:

- Phong lão đệ! Lão đệ có biết rõ tên họ Nhậm tiên sinh không? Ngoại hiệu y là gì? Y đã làm chưởng môn phái nào? Vì sao lại bị cầm tù tại đây? Lão đệ đã nghe Phong lão tiên sinh nói tới bao giờ chưa?

Hắc Bạch Tử đưa ra bốn câu hỏi một cách đột ngột, Lệnh Hồ Xung không thể trả lời được một câu. Lúc trước chàng liên công Hắc Bạch Tử ngoài bốn chục chiêu, bây giờ đối phương đưa ra bốn câu hỏi khác nào tấn công tới tấp bốn chiêu mà chàng không đỡ được chiêu nào. Chàng ấp úng hồi lâu mới đáp:

- Cái đó... Phong lão tiên sinh... thực tình chưa nói với vãn bối bao giờ.

Hắc Bạch Tử nói:

- Ðúng thế! Ta cũng chắc lão đệ không hiểu, vì lão đệ không biết rõ căn do, tất đã không yêu cầu bọn ta tha Nhậm tiên sinh. Y mà rời khỏi nơi đây thì võ lâm lại trải qua những trận trời long đất lở, không biết bao nhiêu anh hùng hiệp sĩ sẽ mất mạng về tay y và từ đây trên chốn giang hồ không còn có ngày nào bình yên nữa.

Lão Nhậm cười ha hả nói:

- Ðúng thế! Giang Nam tứ hữu dù lớn mật đến đâu cũng chẳng dám để lão phu thoát khỏi chốn lao lung. Hơn nữa bọn họ bất quá vâng mệnh người khác ở đây coi giữ, nói trắng ra chúng chỉ là bốn tên ngục tốt bé nhỏ mà thôi, làm gì có quyền buông tha lão phu? Tiểu hữu nói vậy là đề cao chúng quá

cỡ.

Lệnh Hồ Xung nghĩ thầm trong bụng:

- Trong vụ này có bao nhiêu điều can hệ mà mình chẳng biết tí gì, nếu nói năng luống cuống tất bại lộ hành tung.

Hoàng Chung Công nói:

- Phong lão đệ! Lão đệ thấy nhà lao này tối tăm ẩm ướt mà nẩy mối đồng tình với Nhậm huynh và có ý bất mãn với anh em lão phu. Ðó là lòng dạ nghĩa hiệp của lão đệ, chẳng có điều gì đáng trách.

Nhưng lão đệ nên biết nếu Nhậm huynh đây tái xuất giang hồ thì ngay phái Hoa Sơn nhà lão đệ ít ra cũng mất mạng quá nửa. Nhậm huynh! Tiểu đệ nói vậy có đúng không?

Lão Nhậm cười đáp:

- Ðúng thế! Ðúng thế! Phải chăng chưởng môn phái Hoa Sơn là Nhạc Bất Quần? Thằng cha đó có bộ mặt giả đạo đức. Ðáng tiếc là hắn vừa lên làm chưởng môn ta liền lỡ tay bị ám toán. Nếu không ta đã lột da bộ mặt trá ngụy của hắn rồi.

Chương 118: Cuộc đấu kiếm giữa Hồ Xung và Lão Nhậm

Cuộc đấu kiếm giữa Hồ Xung và Lão Nhậm

Lệnh Hồ Xung chấn động tâm thần. Tuy Nhạc Bất Quần đã đuổi chàng ra khỏi sư môn và gửi thư đi khắp thiên hạ công bố chàng là công địch của nhân sĩ võ lâm chính phái, nhưng chàng vẫn nhớ ơn đức sư phụ cùng sư nương nuôi dạy mình từ thuở nhỏ đến ngày khôn lớn và đã coi chàng như con ruột sinh ra, khiến chàng không lúc nào quên được. Bây giờ chàng nghe lão Nhậm buông lời sỉ nhục sư phụ thì không ngăn nổi cơn tức giận, lớn tiếng quát:

- Im miệng! Sư...

Chữ "phụ" tới cửa miệng chàng vội dừng lại, vì chàng chợt nhớ tới Hướng Vấn Thiên dẫn chàng tới Mai trang đã bảo chàng mạo nhận làm sư thúc Nhạc Bất Quần. Nhất là chưa rõ đối phương là thiện hay ác, không nên thổ lộ chân tình với họ.

Lão Nhậm chưa rõ ý nghĩa tiếng quát của Lệnh Hồ Xung, lão liền cười nói tiếp:

- Trong phái Hoa Sơn dĩ nhiên cũng có người tử tế tỷ như Phong lão, như tiểu hữu. Lại còn một người hậu bối của tiểu hữu kêu bằng Hoa Sơn Ngọc Nữ Ninh.. Ninh gì Tắc. À phải rồi! Tên nàng là

Ninh Trung Tắc. Vị tiểu cô nương này khẳng khái hào hiệp đáng là một nhân vật khả kính. Tiếc thay nàng lại đi lấy Nhạc Bất Quần phỏng có khác gì đem đóa hoa tươi cắm vào đống phân trâu, để mình ngọc cho ngây vầy, hồng ngâm cho chuột vọc?

Lệnh Hồ Xung nghe lão Nhậm kêu sư nương mình bằng tiểu cô nương thì không khỏi cười dở khóc dở, nên không trả lời.

Lão Nhậm lại hỏi tiếp:

- Tiểu bằng hữu! Tên họ tiểu hữu là gì?

Lệnh Hồ Xung đáp:

- Vãn bối họ Phong tên gọi Nhị Trung.

Lão Nhậm nói:

- Những người họ Phong ở phái Hoa Sơn đều không phải là tầm thường. Tiểu hữu lại đây để ta lãnh giáo mấy chiêu kiếm pháp của Phong lão.

Trước lão kêu Phong Thanh Dương bằng "lão Phong", sau lão đổi làm Phong lão. Chắc Lệnh Hồ Xung khéo nói làm cho lão vui lòng. Vì thân nên nể cây đa, bây giờ đối với Phong Thanh Dương lão đã tỏ ra lịch sự hơn trước.

Lệnh Hồ Xung nổi tính hiếu kỳ. Chàng vừa nóng coi chân tướng lão vừa muốn biết bản lãnh lão cao minh đến đâu, liền đáp:

- Kiếm pháp thô thiển của vãn bối phô trương với ai thì còn tạm được,nhưng ở trước mặt tiền bối thì thật là múa rìu qua mắt thợ, không bõ làm trò cười. Nhưng Nhậm lão tiên sinh là rồng, phượng trong loài người, vãn bối đã vào đây, có lý nào lại không bái kiến?

Ðan Thanh tiên sinh lại sát bên chàng ghé tai nói nhỏ:

- Lão đệ! Võ công người này rất quái dị mà thủ đoạn thâm độc vô cùng! Lão đệ tỷ kiếm với y thì được nhưng chớ có tỷ thí nội lực mà nguy đấy.

Y nói tới đây bỗng "ồ" lên một tiếng, mừng rỡ tiếp:

- À, nhưng không có chi đáng ngại. Lão đệ chẳng có chút nội lực nào. Cũng vì thế mà đại ca mới ưng thuận cho lão đệ đi tỷ kiếm với hắn.

Y nói khẽ, nhưng bằng một giọng rất thân thiết, tỏ ra con người chí thành.

Lệnh Hồ Xung động tâm tự nghĩ:

- Vị tứ trang chúa này đối với ta thật nhiều nghĩa khí. Vừa rồi ta mỉa mai y mà y chẳng giận dữ chút nào lại vẫn thật tình quan tâm tới sự yên nguy của ta.

Chàng không khỏi ngấm ngầm hổ thẹn trong lòng.

Lão Nhậm ở trong nhà lại gọi:

- Vào đây! Vào đây! Bọn chúng ở ngoài úp mở gì đó? Tiểu hữu ơi! "Giang Nam tứ xú" chẳng tử tế gì đâu. Họ nói câu gì đều là muốn cho tiểu hữu mắc bẫy đó.

Lão cố ý đổi Giang Nam tứ hữu thành Giang Nam tứ xú.

Lệnh Hồ Xung khó mà quyết đoán được. Chàng không hiểu rõ bên nào mới đúng là người tử tế và chàng phải giúp bên nào cho phải.

Hoàng Chung Công lại thò tay vào bọc móc ra chiếc chìa khóa khác, tra vào lỗ khóa xoay mấy vòng.

Lệnh Hồ Xung đã tưởng lão mở khóa rồi là đẩy cửa ra. Ngờ đâu lão lùi lại đứng một bên.

Hắc Bạch Tử tiến lên cũng lấy ra một chiếc chìa khóa tra vào lỗ một chiếc khóa khác xoay mấy vòng.

Sau Ngốc Bút Ông và Ðan Thanh tiên sinh cũng lần lượt tiến lại lắp chìa vào ổ khóa xoay đi.

Bây giờ Lệnh Hồ Xung mới tỉnh ngộ, nghĩ thầm:

- Té ra thân phận vị tiền bối này rất quan trọng. Cả bốn vị trang chúa đều có chìa khóa riêng nhưng phải cùng vào mở mới mở được cửa sắt. Có điều Giang Nam tứ hữu tình đồng huynh đệ, bốn người như một mà sao còn chưa tin nhau?

Chàng lại nghĩ:

- Vừa rồi vị tiền bối kia bảo Giang Nam tứ hữu bất quá vâng lệnh người khác để canh giữ lão như bọn ngục tốt chứ không có quyền buông tha lão. Thế thì bốn người chia nhau mỗi người giữ một chìa khóa không chừng cũng là qui định của người kia sai phái họ phải như vậy. Ta nghe tiếng chìa khóa xoay chuyển rất trầm trệ, hiển nhiên ổ khóa đã han rỉ. Không hiểu cái cửa sắt này đã bao lâu chưa mở tới.

Ðan Thanh tiên sinh xoay chìa khóa xong lấy cánh cửa lay mấy cái rồi đẩy mạnh vào trong.

Bỗng nghe những tiếng kẽo kẹt vang lên một hồi mà cánh cửa mới đẩy vào trong hé mở được mấy tấc.

Cánh cửa sắt vừa hé mở. Ðan Thanh tiên sinh vội nhảy lùi lại. Bọn Hoàng Chung Công ba người đồng thời cũng nhảy lùi ra xa hơn trượng.

Lệnh Hồ Xung thấy vậy không tự chủ được cũng lùi ra mấy bước.

Lão Nhậm cười ha hả nói:

- Tiểu bằng hữu! Bọn chúng sợ lão phu đã đành, còn tiểu hữu hà tất phải hoang mang?

Lệnh Hồ Xung "dạ" một tiếng rồi tiến lên. Chàng đưa tay ra đẩy cánh cửa sắt thấy bao cửa đã han rỉ rất dày, phải tốn nhiều khí lực mới đẩy cánh cửa sắt mở rộng ra được hai thước. Mùi hôi hám xông lên ngạt mũi.

Ðan Thanh tiên sinh tiến lại cầm hai thanh kiếm gỗ đưa vào tay chàng.

Lệnh Hồ Xung đón lấy cầm trong tay trái.

Ngốc Bút Ông nói:

- Phong lão đệ! Lão đệ cầm ngọn đèn dầu này vào.

Lão nói rồi với tay lên vách lấy ngọn đèn đưa cho chàng.

Lệnh Hồ Xung cầm đĩa đèn bằng tay mặt tiến vào trong nhà.

Nhà tù này vuông vắn chừng hơn một trượng. áp tường kê một chiếc giường. Trên giường có một người ngồi. Tóc dài xõa xuống trước ngực. Mặt mũi râu ria xồm xoàm nhìn không rõ tướng mạo. Ðầu tóc râu mày toàn một màu đen, không có chỗ nào loang lổ màu trắng.

Lệnh Hồ Xung khom lưng nói:

- Bữa nay vãn bối có duyên may được bái kiến Nhậm lão tiền bối. Mong tiền bối rộng đường chỉ giáo.Lão Nhậm cười nói:

- Tiểu hữu bất tất phải khách sáo. Tiểu hữu vào đây giải khai nỗi tĩnh mịch cho lão phu, lão phu cảm ơn lắm.

Lệnh Hồ Xung nói:

- Không dám! Ðĩa đèn này đặt xuống giường được không.

Lão Nhậm đáp:

- Ðược.

Nhưng lão không thò tay ra đón lấy.

Lệnh Hồ Xung nghĩ bụng:

- Nhà tù chật hẹp thế này, chỉ hai người ở cũng đã khó bề xoay sở, muốn chuyển động không phải dễ dàng, thì tỷ thí kiếm pháp thế nào được?

Chàng liền tiến lại trước giường đặt đĩa đèn xuống. Tiện tay chàng cầm gói giấy vo tròn trong có vật cứng của Hướng Vấn Thiên giao cho, khẽ nhét vào trong tay lão.

Lão Nhậm ngơ ngác một chút, đón lấy nắm giấy, rồi dõng dạc cất tiếng hỏi:

- Ô kìa! Bốn ông bạn kia có vào quan chiến không?

Hoàng Chung Công đứng ngoài đáp vọng vào:

- Trong nhà địa thế chật hẹp không đủ chỗ đứng.

Lão Nhậm nói:

- Ðược rồi! Tiểu hữu đóng cửa lại.

Lệnh Hồ Xung dạ một tiếng xoay mình đóng cánh cửa sắt lại.

Lão Nhậm đứng dậy. Người lão phát ra những tiếng leng keng nhỏ nhẹ tựa hồ những sợi xích sắt nhỏ va chạm vào nhau bật lên tiếng.

Lão Nhậm đưa tay phải ra đón lấy một thanh kiếm gỗ ở trong tay Lệnh Hồ Xung thở dài nói:

- Ðã 20 năm nay, lão phu không động đến binh khí, chẳng hiểu kiếm pháp học ngày trước còn nhớ nữa không?

Lệnh Hồ Xung thấy trên cổ tay lão là một chiếc vòng sắt. Vòng sắt này buộc vào dây lòi tói thông ra bức tường phía sau lão. Chàng lại coi đến tay kia và hai chân lão đều có xích sắt cột liền vào với dây lòi tói gắn trên tường vách ở phía sau người lão.

Chàng đảo mắt nhìn quanh thấy 4 bức tường đều một màu xanh bóng phát ra ánh sáng. Nguyên bốn bức tường này đều là sắt thép đúc thành. Chàng nghĩ bụng:

- Những xích sắt khóa trên chân tay lão chắc đều bằng thép nguyên chất. Không thì những sợi dây nhỏ bé kia khó mà ràng buộc được cao nhân về võ học như lão.

Lão Nhậm cầm thanh kiếm gỗ vung lên không chém xuống. Quãng không mà mà lão di động thanh kiếm chỉ chừng 2 thước thế mà kiếm phong đã rít lên veo véo.

Lệnh Hồ Xung lên tiếng ca tụng:

- Lão tiền bối! Công lực lão tiền bối thâm hậu vô song.

Lão Nhậm xoay mình đi tựa hồ để cởi bỏ những dây xích cột mình, nhưng Lệnh Hồ Xung đã thấp thoáng nhìn thấy lão mở gói giấy lòi vật cứng trắng ra và lão đang đọc những chữ viết trên tờ giấy.

Lệnh Hồ Xung lùi ra một bước để đầu lấp lỗ vuông trên cửa sắt khiến cho bốn người bên ngoài khỏi nhìn rõ cảnh tượng bên trong.

Lão Nhậm cử động khiến cho dây xích bật lên những tiếng loảng xoảng. Người lão hơi run tựa hồ những dòng chữ trên tờ giấy khiến cho lão cảm xúc. Nhưng chỉ thoáng qua một lát, lão xoay mình lại cặp mắt sáng rực, lão nói:

- Tiểu bằng hữu! Tuy hai tay lão phu cử động không tiện nhưng chưa chắc là không đả bại được tiểu hữu.
Lệnh Hồ Xung đáp:

- Vãn bối là hậu tiến, dĩ nhiên không phải đối thủ của tiền bối.

Lão Nhậm nói:

- Trước tiểu hữu đã liên công Hắc Bạch Tử 40 chiêu khiến hắn không trả đòn được chiêu nào.

Bây giờ tiểu hữu thử tấn công lão phu đi.

Lệnh Hồ Xung đáp:

- Vãn bối thật là lớn mật.

Rồi cầm trường kiếm đâm tới. Chàng cũng dùng chiêu thứ nhất mà lúc trước chàng đã tấn công Hắc Bạch Tử.

Lão Nhậm cất tiếng khen:

- Hay lắm!

Lão phóng kiếm chênh chếch đâm ra nhắm vào trước ngực bên tả Lệnh Hồ Xung.

Chiêu này vừa thủ vừa công. Thực là một chiêu thức rất lợi hại trong kiếm pháp. Hắc Bạch Tử dòm qua lỗ vuông thấy không nhịn được lớn tiếng reo:

- Hảo kiếm pháp!

Lão Nhậm cười nói:

- Bữa nay thế là bốn ông bạn vận hên được coi cho mở rộng tầm mắt.

Giữa lúc ấy Lệnh Hồ Xung đã phóng chiêu thứ hai đâm tới.

Lão Nhậm vung kiếm gỗ nhằm đâm vào vai bên hữu Lệnh Hồ Xung vẫn bằng chiêu thức vừa công vừa thủ cực kỳ tinh diệu như trước.

Lệnh Hồ Xung trong lòng hồi hộp vì thấy chiêu kiếm của đối phương không sơ hở chỗ nào để mình phóng kiếm vào kiềm chế những huyệt đạo trọng yếu của lão. Chàng đành đưa ngang lưỡi kiếm ra phong tỏa, có điều mũi kiếm chênh chếch tựa hồ nhằm vào bụng dưới đối phương.

Lão Nhậm cười khành khạch nói:

- Chiêu này tuyệt diệu!

Lão xoay kiếm lướt qua một bên để giải khai lưỡi kiếm Lệnh Hồ Xung.

Hai người ăn miếng trả miếng, mới trong khoảnh khắc đã qua lại ngoài 20 chiêu mà thủy chung hai thanh kiếm gỗ vẫn chưa đụng nhau lần nào.

Lệnh Hồ Xung nhận thấy kiếm pháp đối phương biến hóa phức tạp vô cùng! Từ ngày chàng học được kiếm pháp "Ðộc cô cửu kiếm" chưa từng gặp phải tay kình địch nào ghê gớm như lão. Kiếm pháp của đối phương thủy chung vẫn kín đáo không tìm đâu ra được chút sơ hở.

Lệnh Hồ Xung đinh ninh ghi nhớ yếu quyết của Phong Thanh Dương dùng "Vô chiêu thắng hữu chiêu", biến ảo theo ý muốn.

Chiêu "Phá kiếm thức" trong "Ðộc cô cửu kiếm" tuy là một thế kiếm song nó bao hàm hết thảy những mấu chốt kiếm pháp các môn phái. Tiếng gọi là vô chiêu mà thực ra nó gồm hết căn bản những chiêu số các kiếm pháp khắp thiên hạ.

Lão Nhậm thấy kiếm chiêu của Lệnh Hồ Xung phát huy vô cùng vô tận mà những chiêu biến hóa lại rất kỳ lạ lão chưa từng thấy. May nhờ có kinh nghiệm phong phú, kiến văn quảng bác, lại có trí hơn người, lão hóa giải được hết.

Sau khi trao đổi ngoài 40 chiêu, lão phóng kiếm hơi chậm lại. Lão từ từ vận nội lực vào kiếm gỗ.

Mỗi lần kiếm phóng ra lại vẳng nghe có tiếng rít lên như sấm rền gió cuốn.

Cái kỳ diệu về "Ðộc cô cửu kiếm" là không phải tỷ đấu nội lực với đối phương. Bất luận nội lực địch thủ thâm hậu đến đâu mà gặp phải kiếm pháp "Ðộc cô cửu kiếm" tới độ tinh vi cũng thành vô dụng.

Từ ngày Lệnh Hồ Xung học được kiếm pháp này, đây là lần đầu tiên lòng chàng có ý sợ sệt. Mấy phen nguy hiểm tuy chàng nhờ được kiếm pháp tinh diệu hóa giải mà sau lưng đã toát mồ hôi lạnh ngắt.

Thực ra trong lòng lão Nhậm còn xao xuyến hơn. Mấy lần lão chắc mẩm thủ thắng được rồi vì thấy mình dồn đối phương vào tuyệt cảnh ngoài cách buông kiếm chịu thua không còn đường lối nào khác.

Thế rồi đột nhiên Lệnh Hồ Xung thi triển quái chiêu chẳng những giải thoát được tình trạng khốn đốn mà còn thừa cơ phản kích nữa. Chiêu số lợi hại như vậy thực ra ngoài sự tiên liệu của lão.

Bọn Hoàng Chung Công bốn người đứng xúm xít bên cửa sắt nhìn qua lỗ vuông để quan sát cuộc tỷ đấu. Nhưng lỗ vuông này nhỏ quá chỉ đủ hai người xem cùng một lúc, một người ngó bằng mắt bên tả và một người ngó bằng mắt bên hữu. Hai người này coi một lúc rồi lui ra nhường chỗ cho hai người khác.

Ban đầu bốn người thấy lão Nhậm tỷ đấu cùng Lệnh Hồ Xung kiếm pháp tinh kỳ khiến họ thán phục vô cùng. Về sau kiếm pháp của hai người đi tới chỗ vi diệu khiến họ không thể lĩnh hội được.

Có lúc Hoàng Chung Công coi một chiêu rồi cố nghĩ cho ra chỗ tinh diệu của nó mà phải mất một thời gian khá lâu mới hiểu được thì bên trong hai người đã qua lại thêm mười mấy chiêu nữa rồi. Mười mấy chiêu này chiết giải thế nào tuy lão ngó đấy mà thật ra như chẳng nhìn thấy gì. Lão kinh hãi vô cùng

bụng bảo dạ:

- Té ra kiếm pháp của Phong lão đệ tinh thâm đến trình độ mình không thể lường được. Hồi nãy y tỷ đấu với mình, thực ra mình mới dùng tới một thành nội lực, nhưng đừng nói y toàn thân không có chút nội lực nào, dù y có nội lực cao thâm đi nữa thì phép "Thất huyền vô hình kiếm" trên cây dao cầm

của mình cũng chẳng làm gì được y. Y chỉ cần thi triển ba chiêu kiếm liên hoàn, để ta buông đàn chịu thua. Giả tỷ y quyết đấu sinh tử thì ngay chiêu đầu đã đâm mù cặp mắt của ta rồi.

Phép "Ðộc cô cửu kiếm" đối với địch nhân càng cường mạnh bao nhiêu nó càng lợi hại bấy nhiêu.

Bản lãnh địch nhân mà tầm thường thì chỗ tinh diệu trong "Ðộc cô cửu kiếm" lại không phát huy được.

Bây giờ Lệnh Hồ Xung gặp phải 1 nhân vật bản lãnh kinh thiên động địa trong võ lâm hiện nay.

Võ công lão đã đến trình độ mà kẻ thông thường không biết đâu mà lường nên những chỗ tinh vi ảo diệu trong "Ðộc cô cửu kiếm" càng phát huy đến chỗ lâm ly độc đáo.

Nếu Ðộc cô cầu bại tái sinh mà gặp được tay đối thủ thế này, chắc lão phải hoan hỉ hết chỗ nói.

Nên biết người sử dụng "Ðộc cô cửu kiếm" này ngoài phần kiếm quyết, kiếm thuật, còn một phần

lớn phải trông vào trí tuệ linh mẫn của người sử nó. Người nào sử được một cách tự nhiên không còn

bó buộc trong giới hạn qui củ lề luật mới là chỗ tối cao vô thượng của kiếm pháp. Vậy người sử kiếm trí

tuệ càng cao minh bao nhiêu thì kiếm pháp càng cao minh chừng ấy. Mỗi cuộc tỷ kiếm cũng như nguồn

cảm hứng đến với đại thi gia. Nguồn cảm hứng càng dồi dào thì ý thơ càng lai láng. Bài thơ nghĩ ra có giá trị tương đương với nguồn cảm hứng.

Chương 119: Chốn Hắc lao, dào dat sóng lòng

Chốn Hắc lao, dào dat sóng lòng

Hai bên qua lại ngoài 40 hiệp, Lệnh Hồ Xung ra chiêu càng về sau càng tinh diệu. Nhiều chiêu thức chàng chưa được Phong Thanh Dương chỉ điểm mà bây giờ gặp tay địch thủ kiếm pháp cao thâm, phép "Ðộc cô cửu kiếm" tự nhiên phát sinh những chiêu số chống chọi rất tân kỳ.

Những mối lo âu trong chàng tiêu tan hết, bao nhiêu tâm trí để cả vào kiếm pháp, chàng không hoảng hốt mà cũng không mừng vui.

Lão Nhậm biến đổi đến tám loại kiếm pháp thượng thặng, có môn đánh rất rát, có môn chiêu số liên miên không dứt. Có lúc đánh mau tới tấp, có chiêu uy mãnh trầm trọng. Bất luận lão biến chiêu cách nào, Lệnh Hồ Xung cũng đưa ra ngay những chiêu thức tựa hồ tám loại kiếm pháp của đối phương chàng đã thuộc lòng sẵn những chiêu thức để chiết giải từng thứ một.

Lão Nhậm cầm ngang thanh kiếm quát lên:

- Tiểu bằng hữu! Kiếm pháp này tiểu bằng hữu đã được ai truyền thụ cho? Tưởng bản lãnh Phong lão không ghê gớm đến trình độ này được.

Lệnh Hồ Xung ngẩn người ra một chút rồi đáp:

- Kiếm pháp này mà chẳng phải Phong lão tiên sinh chỉ điểm thì trên đời còn có cao nhân nào truyền thụ cho nữa?

Lão Nhậm nói:

- Tiểu hữu nói cũng có lý. Bây giờ tiểu hữu hãy đón tiếp đường kiếm này của lão phu.

Lão hú lên một tiếng dài, đột nhiên đánh tới.

Lệnh Hồ Xung hươi kiếm đâm chênh chếch lại, bức bách đối phương phải thu kiếm về chống đỡ.

Lão Nhậm quát tháo luôn miệng tựa hồ kẻ phát điên. Tiếng quát tháo càng cấp bách thì kiếm chiêu càng mau lẹ.

Lệnh Hồ Xung nhận thấy kiếm pháp của đối phương chẳng lấy chi làm kỳ dị cho lắm, nhưng vì lão quát tháo om sòm làm chàng rối loạn tâm thần. Chàng cố gắng trấn tĩnh để giải khai kiếm pháp thì đột nhiên lão Nhậm gầm lên một tiếng kinh khủng, khiến chàng ù tai tựa hồ bị đứt lá nhĩ. Ðầu óc chàng choáng váng rồi mê đi không biết gì nữa, ngã lăn xuống đất.

Không hiểu Lệnh Hồ Xung hôn mê đã bao lâu, lúc chàng tỉnh lại thấy đầu nhức như búa bổ bên tai văng vẳng tựa hồ nghe sấm sét vẫn nổ ầm ầm không ngớt.

Chàng hé mắt ra nhìn thì chỉ thấy một màu tối om không biết mình hiện ở chỗ nào? Chàng gắng gượng chống tay xuống toan ngồi dậy nhưng toàn thân không còn lấy một chút khí lực, miệng lẩm bẩm.

- Nhất định ta chết rồi đây và đã được người ta chôn ở trong phần mộ.

Vừa thương tâm vừa bồn chồn quá độ, chàng lại ngất đi.

Lần thứ hai Lệnh Hồ Xung tỉnh lại vẫn thấy nhức đầu kịch liệt có điều tiếng vang bên tai đã nhẹ đi nhiều. Chàng cảm thấy nửa dưới mình vừa lạnh vừa cứng dường như nằm trên sắt thép. Chàng liền đưa tay ra sờ soạng thì quả nhiên là một tấm thiết bản. Tay mặt chàng vừa cử động bỗng nghe tiếng loảng xoảng. Ðồng thời chàng nhận ra trên tay mình có vật gì lạnh ngắt cột lại.

Lệnh Hồ Xung đưa tay trái lên sờ cũng phát ra tiếng loảng xoảng. Té ra tay trái chàng cũng bị cột nốt.

Lệnh Hồ Xung vừa kinh hãi vừa mừng thầm. Mừng vì cảm thấy mình vẫn còn sống chứ không phải chết rồi. Kinh hãi vì thấy mình bị cột bằng xích sắt, hiển nhiên đã bị hãm vào tình cảnh bất hạnh như lão Nhậm.

Lệnh Hồ Xung cố sức giơ tay trái lên sờ soạng thì quả nhiên thấy trên tay bị cột bằng một sợi xích sắt nhỏ bé. Chàng khẽ cử động hai chân liền cảm thấy cổ chân cũng bị cột rồi.

Lệnh Hồ Xung ráng mở to mắt ra nhìn nhưng chỉ thấy một màu tối đen như mực chẳng rõ một thứ gì, liền bụng bảo dạ:

- Lúc ta đang cùng Nhậm lão tiên sinh tỷ kiếm đột nhiên ngất xỉu, chẳng hiểu Giang Nam tứ hữu ám toán bằng cách nào? Coi chừng ta cũng bị cầm tù trong địa lao dưới đáy Tây Hồ rồi. Có điều ta chẳng hiểu mình có bị cầm tù với Nhậm lão tiền bối một chỗ không?

Chàng liền cất tiếng gọi:

- Nhậm lão tiền bối! Nhậm lão tiền bối!

Chàng gọi hai tiếng không thấy động tĩnh gì lại càng sợ hãi, lớn tiếng kêu:

- Nhậm lão tiền bối! Nhậm lão tiền bối!

Trong bóng tối chỉ nghe thấy tiếng kêu hốt hoảng của mình vọng lại. Tiếng vọng trong nhà lao cũng làm cho màng tai rung động đau đớn.

Lệnh Hồ Xung hoang mang ngơ ngác lớn tiếng la:

- Ðại trang chúa! Tứ trang chúa! Tại sao các vị lại giam tại hạ vào đây? Mau tha tại hạ ra!

Mau mau thả tại hạ ra!

Nhưng dù chàng có kêu gào bể họng thì ngoài tiếng vọng la lối của mình cũng chẳng có chút thanh âm nào khác đáp lại.

Lệnh Hồ Xung giận quá ngoác miệng ra mà thóa mạ:

- Các ngươi là bọn đê hèn, là quân tiểu nhân vô liêm sỉ! Các ngươi giam cầm ta thiệt ư?...

Rồi chàng nghĩ tới số phận mình cũng như Nhậm lão tiên sinh mà trong lòng chứa chan tuyệt vọng. Nguyên chàng chẳng biết sợ trời sợ đất gì cả gặp lúc nguy nan sống chết cũng không kể nữa, nhưng chàng nghĩ tới suốt đời bị cầm tù trong hắc lao dưới đáy hồ thì không khỏi hãi hùng, lông tóc dựng

đứng cả lên.

Lệnh Hồ Xung càng nghĩ càng lo âu, xót dạ. Chàng kêu la rầm trời. Tiếng kêu la biến thành tiếng gào khóc. Nước mắt tuôn ra đầy mặt lúc nào chàng cũng không hay. Chàng nghẹn ngào gầm réo:

-Bốn tên trong Mai trang các ngươi... là bốn quân cẩu tặc hèn hạ. Lệnh Hồ Xung này ngày kia thoát ra khỏi chốn lao lung sẽ đâm lòi tròng mắt các ngươi, chặt cụt tay bọn ngươi... sau khi ta ra khỏi hắc lao...

Ðột nhiên chàng dừng lại tưởng chừng trong lòng có tiếng kêu:

- Liệu có ra khỏi hắc lao được không? Nhậm lão tiền bối thần thông quảng đại còn không ra được thì ta ra thế nào nổi?

Lệnh Hồ Xung uất ức quá độ, ọe lên một tiếng, phun ra mấy búng máu tươi, rồi lại ngất đi.

Mỗi lần chàng ngất đi là mỗi lần người chàng thêm hư nhược. Giữa lúc li bì nửa tỉnh nửa mê, dường như nghe có tiếng lách cách vang lên rồi sáng lóe mắt. Chàng giật mình tỉnh lại nhảy lên một cái. Nhưng chàng quên mất rằng tay chân mình đã bị cột bằng xích sắt, hơn nữa toàn thân bất lực nên chỉ nhảy lên được chừng một thước lại rớt xuống đánh huỵch một cái. Chàng té khá nặng, chân tay mình mẩy tựa hồ bị gãy rời.

Lệnh Hồ Xung ở trong tối đã lâu đột nhiên có ánh sáng lòa nên mắt chói khó mở ra được. Chàng lại sợ ánh sáng này chỉ hiện lên một lát rồi vụt tắt là bỏ mất cơ hội tốt, nên dù mắt chàng nhức nhối vẫn cố giương lên để nhìn xem ánh sáng từ đâu rọi tới.

A¨nh sáng này do cái lỗ vuông vắn chừng một thước chiếu vào. Lệnh Hồ Xung liền nhớ lại trên cửa sắt nhà lao giam Nhậm lão tiền bối có một lỗ vuông rất giống chỗ lỗ vuông này, chàng nhìn kỹ lại quả nhiên mình cũng ở trong hắc lao như vậy.

Chàng vội lớn tiếng gọi:

- Thả ta ra mau! Hoàng Chung Công! Hắc Bạch Tử! Bọn cẩu tặc đê hèn các ngươi có giỏi thì tha ta ra!

Lúc trước một mình chàng ở trong chỗ tối tăm vì quá thương thân không nhịn được mà sa đôi hàng lệ, nhưng bây giờ vừa mới thấy địch nhân tới, khí khái anh hùng lại chỗi dậy. Bất luận địch nhân hành hạ ngược đãi đến thế nào, chàng quyết chẳng chịu tỏ ra khiếp nhược.

Bỗng thấy một cái khay khá lớn ở ngoài lỗ hổng từ từ đưa vào. Trên khay đặt một bát cơm lớn.

Trên mặt bát cơm có rau có thịt. Ngoài ra còn một bình sành đựng nước nóng.

Lệnh Hồ Xung vừa ngó thấy lại càng điên tiết, chàng lẩm bẩm:

- Bọn ngươi đưa cơm rau cho ta là muốn giam cầm ta trường kỳ ở đây chăng?

Ðoạn chàng lớn tiếng thóa mạ:

- Bốn tên cẩu tặc kia! Bọn ngươi muốn giết thì giết, muốn mổ thì mổ đi! Chứ đừng đem lão gia ra làm trò tiêu khiển.

Chiếc khay gỗ thò qua lỗ hổng rồi dừng lại không nhúc nhích. Hiển nhiên người đưa cố ý để Lệnh Hồ Xung thò tay ra đón lấy.

Căn nhà lao này rất chật hẹp, chàng chỉ nghiêng mình đi một chút vươn tay ra là lấy được. Nhưng chàng phẫn nộ đến cực điểm, vươn tay ra đập mạnh một cái.

Mấy tiếng choang choảng vang lên! bát cơm cùng bình nước rớt xuống đất vỡ tan tành. Cơm rau và nước nóng tung tóe đầy mặt đất, nhưng cái khay gỗ không rớt xuống từ từ rút ra ngoài.

Lệnh Hồ Xung tức giận như người điên xổ đến bên lỗ vuông ngó thấy một lão già tóc bạc, tay trái cầm đèn tay phải cầm khay gỗ đang từ từ trở gót.

Lão già này mặt đầy vết dăn deo coi bộ suy nhược lắm rồi. Lão lại là một người chàng chưa gặp qua. Chàng la gọi:

- Lão về bảo Hoàng Chung Công, Hắc Bạch Tử tới đây! Bốn tên cẩu tặc... có phải giống người thì vào đây cùng đại gia quyết một trận tử chiến.

Lệnh Hồ Xung lại kêu lớn:

- Này này! Lão kia!... Lão đã nghe rõ chưa?

Bất luận chàng kêu gọi thế nào lão cũng cứ lầm lũi bước đi không ngoảnh cổ lại.

Lệnh Hồ Xung nhìn bóng sau lưng lão quanh vào lối rẽ đường hầm. ánh đèn ảm đạm dần dần tối lại. Sau một lúc ngoài cửa lại văng vẳng có tiếng chuyển động. Lỗ hổng đóng chặt lại. Trong nhà lao lại tối đen như mực không còn một chút tia sáng hay một tiếng động nào khác.

Lệnh Hồ Xung cảm thấy đầu óc choáng váng. Chàng ngưng thần một lát rồi từ từ nằm duỗi dài xuống giường tự nhủ:

- Lão già đưa cơm kia chắc đã nhận nghiêm lệnh không được nói chuyện với ta. Dù ta có la gọi lão cũng bằng vô dụng.

Rồi chàng lại nghĩ:

- Nhà lao này giống hệt nơi cầm tù Nhậm lão tiền bối. Xem chừng dưới lòng đất khu vực Mai trang đã kiến trúc rất nhiều hắc lao để giam hãm không biết bao nhiêu anh hùng hảo hán. Giả tỷ mà ta thông tin được với Nhậm lão tiền bối hoặc có thể liên lạc với một bạn nào cũng bị cầm tù để cùng nhau đồng tâm hiệp lực hoặc giả có cơ hội thoát khỏi chốn lao lung.
Nghĩ tới đây chàng liền giơ tay ra gõ vào tường vách.

Chàng nghe tiếng kêu kình kịch đúng là thanh âm của gang thép phát ra. Tiếng vọng rất trầm trọng hiển nhiên tường vách này không trống rỗng bên trong mà nó dày vô cùng.

Lệnh Hồ Xung dò lại bên bức tường khác đưa tay lên đập cũng thấy phát ra những tiếng chắc nịch.

Chàng vẫn chưa thoái chí, ngồi xuống giường gõ vào bức tường phía sau. Thanh âm vẫn chẳng có gì khác lạ.

Lệnh Hồ Xung sờ mò và đập gõ kỹ càng cả ba mặt tường. Ngoài bức tường có đặt cửa sắt, tựa hồ gian hắc lao nầy biệt lập lẻ loi và sâu xuống lòng đất đến mấy chục trượng. Ðã đành dưới lòng đất còn có nhà tù khác, ít ra căn hắc lao cầm tù lão Nhậm, nhưng chàng không biết gian hắc lao kia ở phương hướng nào chàng cũng chẳng hiểu chỗ giam mình đây cách phòng giam khác bao xa.

Lệnh Hồ Xung ngồi tựa lưng vào vách để nghĩ lại tình trạng trước khi mình bị ngất đi. Chàng chỉ nhớ được chiêu kiếm của lão Nhậm phóng ra mỗi lúc một mau lẹ tiếng quát mỗi lúc vang dội rồi đột nhiên chàng ngất đi. Còn vụ Giang Nam tứ hữu bắt chàng ra sao, đưa chàng vào phòng giam thế nào, chàng

không hay biết gì hết. Chàng nghĩ thầm:

- Bốn vị trang chúa kia ngoài mặt đạo đức thanh cao phi thường, hàng ngày tiêu khiển bằng cầm, kỳ, thi, họa hiển nhiên là những cao nhân nhã sĩ không phải tầm thường, nhưng bề trong lại lục súc đê hèn chẳng từ điều ác nào không làm. Trong võ lâm thiếu chi hạng tiểu nhân như rứa, vậy chẳng có chi

là lạ, chỉ lạ ở chỗ bốn lão này ham mê cầm, kỳ, thi, họa một cách chân thành. Nếu họ giả vờ đến thế được. Ngốc Bút Ông viết lên vách bài thơ "Bùi tướng quân thi". Nét bút lâm ly, kẻ vô sĩ tầm thường quyết không làm nổi.

Chàng lại nghĩ:

- Sư phụ thường nói: "Những quân đại ác nhất định là những kẻ sĩ thông minh tài trí".Câu đó quả đã không lầm. Bọn Giang Nam tứ hữu bố trí gian kế thiệt cho người ta khó mà phát giác ra được. Tình thực lúc ta tiến vào địa đạo dưới gầm giường Hoàng Chung Công là tự đưa mình vào bẫy, nhưng dù lúc ấy ta có phát giác muốn lùi lại cũng không kịp nữa.

Thình lình chàng la hoảng:

- Trời ơi!

Bất giác chàng ngồi bật dậy như cái lò xo. Trống ngực đánh thình thình chàng tự hỏi:

- Hướng đại ca bây giờ ra sao? Chẳng hiểu y có mắc vào độc thủ của bọn chúng không?

Nhưng chàng tự nhủ:

- Hướng đại ca là người thông minh cơ biến, xem chừng y đã biết trước bọn Giang Nam tứ hữu là người thế nào rồi. Y vùng vẫy giang hồ đến Quang Minh hữu sứ trong Ma giáo thì dĩ nhiên không thể mắc bẫy bọn này một cách khinh xuất. Chỉ cần y đừng bị bọn Giang Nam tứ hữu cầm tù là nhất định có thể tìm cách cứu ta. Dù ta có bị cầm tù dưới lòng đất sâu muôn trượng thì bản lãnh của Hướng đại ca cũng tìm được biện pháp khiến cho ta thoát khỏi chốn lao lung.

Nghĩ tới đây chàng rất yên tâm, cười hì hì, tự nói một mình:

- Lệnh Hồ Xung hỡi Lệnh Hồ Xung! Ngươi thật là đồ nhát gan vô dụng! vừa rồi sợ quá đến phải kêu khóc. Nếu có người biết ra thì cái mặt ngươi biết dấu vào đâu? Sau này dù Hướng đại ca cứu được ngươi ra, ngươi cũng không còn đất để đứng trên chốn giang hồ nữa.

Một khi Lệnh Hồ Xung yên dạ. Chàng từ từ đứng dậy liền cảm thấy bụng đói miệng khát, lại than thầm:

- Ðáng tiếc là vừa rồi ta nổi hung đập vỡ cả bát cơm, bình nước. Ta mà không ăn no thì Hướng đại ca có vào đây cứu thoát rồi, sẽ lấy đâu ra khí lực để đối địch với bọn Giang Nam tứ cẩu? Ha ha!

Ðúng lắm! Bọn tiểu nhân gian ác này chỉ đáng gọi là Giang Nam tứ cẩu, sao lại kêu bằng Giang Nam tứ hữu được? Trong bọn Giang Nam tứ cẩu, Hắc Bạch Tử lúc nào nét mặt cũng thản nhiên lầm lỳ là một tên nham hiểm hơn hết. Bao nhiêu ngụy kế phần lớn do hắn bầy ra. Sau khi ta thoát khỏi chốn lao tù, hắn là đứa đầu tiên đáng giết. Trong bọn Giang Nam tứ cẩu thì Ðan Thanh tiên sinh tương đối thực thà hơn, ta sẽ tha mạng cho hắn cũng chẳng hề chi, nhưng hầm rượu ngon của hắn mà không để ta uống hết không xong.

Vừa nghĩ tới rượu ngon của Ðan Thanh tiên sinh, chàng cảm thấy khát như cháy họng, tự hỏi:

- Không hiểu ta mê đi đã bao lâu mà sao chưa thấy Hướng đại ca đến cứu?

Ðột nhiên chàng la thầm:

- Trời ơi! Không được rồi! Võ công của Hướng đại ca mà lấy một chọi một thì thắng bọn Giang Nam tứ cẩu có thừa. Nhưng nếu bốn tên liên thủ hợp lực thì Hướng đại ca khó bề thủ thắng. Dù đại ca hiển lộng thần oai giết sạch được cả bốn tên thì việc tìm đường vào trong hắc lao này cũng khó khăn vô

cùng! Ai mà nghĩ ra được cửa ngầm đi vào hắc lao lại ở dưới gầm giường Hoàng Chung Công bao giờ?

Lệnh Hồ Xung bồn chồn trong dạ hồi lâu rồi tự hỏi:

- Hướng đại ca là hạng người nào? Y thần thông quảng đại ngày ở trong quán lương đình dùng sức một người mà đối địch với mấy trăm anh hùng hảo hán cả hai phe chính tà. Lúc đó hai tay y bị cột bằng xích sắt mà vẫn oai phong lẫm liệt chẳng sợ hãi gì, thì việc đối phó với Giang Nam tứ cẩu, y có

coi vào đâu?

Chàng cảm thấy tinh thần mỏi mệt, liền nằm duỗi dài xoay chuyển ý nghĩ:

- Nhậm lão tiền bối ở đây võ công cao cường còn có phần hơn cả Hướng đại ca, về phần cơ trí so với Hướng đại ca lão cũng tương đương chứ không chịu kém. Một nhân vật như lão còn chịu giam cầm thì chắc gì Hướng đại ca thắng được bọn chó má kia? Trước nay những người quang minh lỗi lạc

thường bị kẻ tiểu nhân ám toán, cho nên người ta đã có câu: "Minh thương d tranh, ám tiến không phòng". Ðã bấy nhiêu lâu mà Hướng đại ca vẫn chưa thấy đến cứu mình, e rằng y cũng gặp chuyện bất trắc rồi.

Lệnh Hồ Xung nghĩ quanh nghĩ quẩn bất giác ngủ đi lúc nào không biết. Khi chàng tỉnh dậy giương mắt lên nhìn chỉ thấy tối om, cũng không biết ngày giờ nào nữa, chàng tự hỏi:

- Nếu chỉ trông vào sức mình thì bất luận thế nào cũng không thể thoát ra được. Trường hợp mà Hướng đại ca quả nhiên đã bị bọn chúng ám toán thật thì còn ai cứu mình được nữa không? Sư phụ đã gửi văn thư đi khắp thiên hạ tuyên bố việc trục mình ra khỏi phái Hoa Sơn thì dĩ nhiên người chính

phái không ai đến giải cứu...

Chàng chợt nhớ tới Doanh Doanh, bật tiếng la:

- Doanh Doanh! Doanh Doanh...

Chàng phấn khỏi tinh thần ngồi nhỏm dậy tự nhủ:

- Doanh Doanh đã bảo bọn Lão Ðầu Tử phao ngôn trên chốn giang hồ phải cố gắng tìm ta mà hạ sát. Như vậy bọn võ sĩ bàng tả đạo cũng nhất định không đến cứu ta rồi. Nhưng còn Doanh Doanh thì sao? Nếu nàng biết ta bị cầm tù ở đây quyết nhiên tìm đến cứu viện. Kể về bản lãnh tuy nàng không
bằng Hướng đại ca song người đồng đạo chịu nghe mệnh lệnh của nàng có một số rất đông. Nàng chỉ cần hở môi ra một câu là...Ha ha...

Ðột nhiên chàng ngừng tiếng cười nghĩ bụng:

- Chà! Cô này coi quí thể diện hơn tính mạng. Nàng rất sợ người ta đồn đại nàng thương yêu mình. Như vậy thì dù nàng có quyết tâm đến cứu nhất định chỉ đến một mình chứ không chịu kêu người giúp sức. Hơn nữa có ai biết nàng đến cứu mình thì tính mạng người đó cũng khó an toàn. Trời ơi!

Lòng dạ của các cô thật khiến cho người ta khó nỗi đo lường. Còn tiểu sư muội...

Lúc này chàng đã gặp điều bất hạnh đến cực điểm mà sực nhớ tới Nhạc Linh San, lòng chàng không khỏi quặn đau. Mối thương tâm tuyệt vọng càng sâu rộng thêm một tầng. Chỉ trong chớp mắt bao nhiêu ý niệm đều đi vào chỗ chán chường, hy vọng đều tan ra mây khói.

Chàng lẩm bẩm:

- Sao ta còn... hy vọng người đến cứu? Lúc này không chừng tiểu muội cùng Lâm sư đệ bái đường làm lễ thành hôn rồi. Dù ta có thoát khỏi chốn lao lung trở về đời trần tục thì cũng chẳng còn chi là thú vị?

Chẳng thà vĩnh viễn bị nhốt trong hắc lao này, không hiểu gì đến thế sự còn hơn.

Rồi chàng cho là mình bị cầm tù cũng có nhiều chỗ rất hay. Lập tức bao nhiêu mối bồn chồn tiêu tan hết. Trái lại chàng còn nhơn nhơn đắc ý là đã được ngồi tù.

Nhưng chàng yên dạ chẳng được bao lâu lại cảm thấy đói như cào ruột, khát như cháy họng.

Chàng thèm thuồng cảnh ngộ ngồi trên tửu lâu nốc từng bát rượu lớn, nhai những miếng thịt to. Bất giác chàng cảm thấy ra thoát tù ngục là sung sướng hơn nhiều. Chàng xoay chuyển ý nghĩ theo chiều hướng khác, tự nhủ:

- Tiểu sư muội cùng Lâm sư đệ thành thân thì đã sao? Huống chi mình đã bị người ta khinh mạn từ lâu. Toàn thân nội lực mất hết thành một phế nhân. Bình đại phu cũng bảo là ta chẳng còn sống được bao lâu. Như vậy dù tiểu muội có định lấy ta, ta cũng không thể lấy nàng được. Chẳng lẽ ta lại để nàng suốt đời góa bụa thủ tiết với ta?

Thực ra trong thâm tâm chàng không dám lấy Nhạc Linh San dù nàng có bụng yêu chàng. Nhưng nàng đem lòng yêu Lâm Bình Chi thì cũng lại là một mối đau khổ đến cùng cực cho chàng. Vậy hay hơn hết... là thế nào?

Chàng lẩm bẩm:

- Hay hơn hết là tiểu sư muội vẫn giữ nguyên tình trạng trước kia. Hay hơn hết là đừng xảy ra chuyện gì. Ta vẫn cùng nàng luyện kiếm dưới thác nước trên núi Hoa Sơn. Lâm sư đệ đừng đến phái Hoa Sơn. Ta cùng tiểu sư muội vĩnh vin sống một đời khoái hoạt. Hỡi ôi! Ðiền Bá Quang! Ðào cốc

lục tiên, Nghi Lâm sư muội...

Lệnh Hồ Xung thoáng nghĩ tới Nghi Lâm tiểu ni phái Hằng Sơn, trên môi chàng thoáng một nụ cười ôn nhu. Chàng tự hỏi:

- Không hiểu Nghi Lâm sư muội bây giờ ra sao? Nếu nàng biết ta bị giam cầm ở đây tất nàng nóng nảy vô cùng! Sau khi sư phụ nàng nhận được văn thư của sư phụ ta dĩ nhiên bà không cho nàng đi kiếm ta. Nhưng nàng sẽ năn nỉ phụ thân là Bất Giới hòa thượng lo mưu thiết kế. Không chừng lão sẽ hội đồng cùng bọn Ðào cốc lục tiên tới đây. Hỡi ơi! Bảy lão này chỉ làm trò rối là hay, chứ chẳng nên được việc gì. Dù sao có người đến cứu vẫn hơn chắng có ai dòm ngó gì tới mình.

Nghĩ tới Ðào cốc lục tiên mồm năm miệng mười lý sự với nhau, Lệnh Hồ Xung không nhịn được bất giác bật tiếng cười khà khà.

Khi cùng ở với sáu anh em bọn họ, chàng không khỏi ý khinh nhờn, nhưng bây giờ chàng lại tiếc rẻ không có bọn họ bầu bạn ở chốn lao tù này. Ngày trước chàng cho những lời nói của họ là kỳ quái chẳng ăn nhằm gì thì lúc này chàng hồi tưởng lại dường như đó là những khúc tiên nhạc du dương.

Lệnh Hồ Xung xoay chuyển ý nghĩ hồi lâu rồi ngủ thiếp đi.

Chàng ở trong hắc lao không biết ngày giờ, bỗng thấy lờ mờ có ánh sáng từ chỗ lỗ vuông rọi vào.

Chàng mừng rỡ vô cùng ngồi bật dậy, trống ngực đánh thình thình, tự hỏi:

- Không biết ai vào cứu mình đây?

Nhưng nỗi vui mừng chẳng đươc mấy chốc. Chàng nghe tiếng bước chân chậm chạp, trầm trọng.

Hiển nhiên là lão già đưa cơm.

Lệnh Hồ Xung ngồi thừ ra lớn tiếng la:

- Kêu bốn tên chó chết đó vào đây, thử xem bọn chúng còn dám ngó mặt ta nữa không?

Tiếng bước chân mỗi lúc một gần. ánh sáng đèn tỏ hơn. Tiếp theo là cái khay gỗ từ ngoài lỗ vuông đưa vào. Trên khay vẫn đặt một bát cơm và một cái bình sành.

Lão già kia chẳng nói năng gì cứ chìa khay vào để chờ Lệnh Hồ Xung đón lấy.

Lệnh Hồ Xung đói đã lả người, khát đã khô cổ, cơ hồ không nhẫn nại được nữa. Chàng ngần ngừ một chút rồi đón lấy khay gỗ đem vào.

Lão già buông tay xong trở gót đi ngay.

Lệnh Hồ Xung gọi giật giọng:

- Này này! Lão hãy dừng bước để ta hỏi đã!

Lão già vẫn không để ý gì đến chàng, vẫn lặng lẽ lủi thủi cất bước. Tiếng bước chân ỳ ạch mỗi lúc một xa. Ánh đèn cũng mất hút.

Lệnh Hồ Xung càu nhàu mấy câu rồi giơ bình sành lên ghé miệng vào vòi bình mà uống một hơi.

Nước bình vừa trong vừa mát chàng khỏi khát rồi mới ăn cơm. Trên mặt bát cơm có mấy thức ăn.

Tuy trong bóng tối chàng cũng phân biệt được đó là rau dưa cùng đậu hũ.

Lệnh Hồ Xung ở trong hắc lao đã bảy tám ngày. Mỗi ngày lão già kia đưa cơm vào một lần, đồng thời để đón lấy đũa bát cùng bình sành bữa trước. Bất luận Lệnh Hồ Xung nói gì lão vẫn trơ trơ, tuyệt không lộ vẻ gì mới lạ...

Không hiểu đến ngày thứ mấy, Lệnh Hồ Xung vừa thấy ánh đèn lấp lóe liền nhảy xổ lại lỗ vuông.

Chàng nắm lấy khay gỗ la hỏi:

- Tại sao lão không nói với ta một câu nào? Lão có nghe thấy ta hỏi gì không?

Lúc này hai người đứng gần nhau. Lão già thấy vậy không khỏi giật mình kinh hãi. Lệnh Hồ Xung ngó thấy cặp mắt lão trắng dã, nhãn quang trì trệ, hiển nhiên là một người đui mù.

Lão già vừa trỏ tay vào lỗ tai vừa lắc đầu tỏ ra điếc. Lão lại há hốc miệng cho chàng coi.

Lệnh Hồ Xung nhòm vào, kinh ngạc đến thộn mặt ra vì ngọn lưỡi trong miệng lão chỉ còn một nửa coi rất khủng khiếp.

Chàng "ối" lên một tiếng rồi hỏi:

- Ðầu lưỡi lão bị người cắt đi ư? Phải chăng bọn Mai trang tứ cẩu đã hạ độc thủ.

Lão già kia vẫn không trả lời, từ từ đưa khay gỗ vào. Hiển nhiên lão không nghe rõ Lệnh Hồ Xung nói gì. Dù lão có nghe thấy chăng nữa cũng không thể trả lời được.

Lệnh Hồ Xung trong lòng khiếp sợ. Chàng chờ cho lão đi ra rồi mới tĩnh tâm ngồi xuống ăn cơm.

Lão già bị cắt nửa lưỡi lại hiển hiện re trong đầu óc chàng. Chàng nằm duỗi dài trên giường ngấm ngầm phát trọng thệ:

- Bọn Giang nam tứ cẩu thật là khả ố! Lệnh Hồ Xung này chung thân bị cầm tù chẳng nói làm chi, nếu còn có ngày thoát khỏi chốn lao lung thì việc đầu tiên là phải cắt đứt đầu lưỡi, dùi thủng lỗ tai, đâm mù hai mắt những tên chó chết đó...

Ðột nhiên trong đầu óc lóe ra một tia sáng, chàng la thầm:

- A phải rồi! Tại sao bọn chúng lại ám toán mình thế này? Phải chăng bọn họ... bọn họ...

Chàng sực nhớ tới đêm khuya hôm đó chàng đã dùng trường kiếm đâm đui mắt 15 tên hán tử tại miếu Dược Vương. Lai lịch bọn này thế nào chàng vẫn chưa hay. Chàng tự hỏi:

- Chẳng lẽ bọn chúng cầm tù ta ở đây để trả mối thù bữa trước.

Lệnh Hồ Xung nghĩ tới đây không nhịn được nữa, buông tiếng thở dài sườn sượt. Những oán khí chứa chất trong lòng chàng bấy nhiêu ngày lập tức vơi quá nửa.

Chàng tự nhủ:

- Ta đã đâm mù mắt 15 người thì họ bày kế trả thù cũng là xứng đáng.

Khí phẫn uất lắng xuống. Lệnh Hồ Xung trải qua những ngày tù ngục một cách d dàng hơn.

- trong ngục tối bất phân nhật dạ. Lệnh Hồ Xung không hiểu mình bị cầm tù đã bao lâu. Chàng cảm thấy mỗi ngày nhiệt độ một nóng hơn thì chắc là mùa hạ đã tới.

Gian nhà tù nhỏ bé không có một luồng gió thổi qua, tình trạng ẩm ướt nóng nảy rất là khó chịu.

Một hôm trời nóng quá chịu không nổi, Lệnh Hồ Xung cởi bỏ hết quần áo để mình trần truồng nằm ngủ trên giường.

Chương 120: Nghĩ thâm mưu gạt kẻ thâm mưu

Nghĩ thâm mưu gạt kẻ thâm mưu

Vì chân tay bị trói bằng xích sắt, nên quần áo cởi ra mà không sao trút đi được, Lệnh Hồ Xung đành cuộn áo đưa lên cổ, còn quần tụt xuống bắp chân. Chàng lại lột cả tấm chiếu rách trải trên tấm thép rám lên nữa. Con người trần truồng nằm xuống thiết bản liền cảm thấy mát lạnh. Mồ hôi dần dần mất hết rồi chàng ngủ đi lúc nào không biết.

Lệnh Hồ Xung ngũ được một lúc, chỗ nằm lại nóng lên. Nửa tỉnh nửa mê, chàng xích người ra chỗ khác cho mát mình. Tay trái chàng dán xuống tấm thiết bản in thành vết ngang dọc, nhưng lúc này chàng ngái ngủ, nên chẳng buồn để ý tới.

Sau khi đánh một giấc ngủ ngon lành, Lệnh Hồ Xung tỉnh dậy cảm thấy trong lòng khoan khoái tinh thần phấn chấn.

Chẳng mấy chốc, lão già mỗi ngày lại đưa cơm tới. Lệnh Hồ Xung rất cảm tình với lão. Mỗi lần lão đưa khay gỗ qua lỗ hổng, chàng lại nắm lấy bàn tay lão, hoặc khẽ vỗ vào vai mấy cái để tỏ lòng cảm ơn lão.

Lần này cũng vậy, chàng đón lấy chiếc khay gỗ rồi rụt tay về, đột nhiên chàng nhìn vào lưng bàn tay mình dưới ánh đèn le lói mà cũng rõ bốn chữ nổi lên. Chàng coi kỹ lại là 4 chữ: "Nhậm Ngã Hành bị tù".

Lệnh Hồ Xung rất lấy làm kỳ. Chàng không sao hiểu được bốn chữ này ở đâu mà ra? Chàng trầm ngâm một lúc rồi hấp tấp đặt cái khay xuống, lấy tay sờ mó trên mặt tấm thiết bản.

Nguyên trên mặt tấm thiết bản này đầy từ tích dầy chi chít không biết bao nhiêu là chữ.

Chàng liền vỡ lẽ ngay tấm thiết bản đã khắc chữ từ trước vì bấy lâu nay vẫn trải chiếu lên nên chàng không phát giác ra được. Ðêm qua trời nóng quá, chàng nằm lõa thể trên thiết bản, nên những chữ này mới in vào lưng bàn tay.

Lệnh Hồ Xung lại xoay sờ từ trên lưng xuống đến mông đít, bất giác chàng phải phì cười vì khắp mình chỗ nào cũng lồi lên những chữ lớn bằng đồng tiền một in vào rất sâu. Xem chừng tự tích này dường như đã khắc một cách vội vàng.

Lão đưa cơm đi đã xa rồi, Lệnh Hồ Xung trong lòng nóng nảy muốn khám phá cho ra vụ này, chàng không kịp ngồi ăn cơm nữa chỉ uống mấy ngụm nước rồi đưa tay sờ lần những tự tích từ đầu tấm thiết bản. H chàng mò được chữ nào lại đọc chữ ấy lên rồi chắp lại thành những câu:

- "Bình sinh lão phu thích chuyện đền ân trả oán, giết người như ngóe. Nay có bị giam cầm cũng là một chuyện quả báo xứng đáng... Có điều lão phu Nhậm Ngã Hành bị tù..."

Chàng đọc tới đây liền lẩm bẩm:

- Té ra bốn chữ "Ngã Hàng bị tù" ở lưng bàn tay ta mà nổi lên là vì ta đã đặt bàn tay vào chỗ này.

Lệnh Hồ Xung tiếp tục đọc những tự tích như sau:

- "... ở đây thì cả một bản lãnh nghiêng trời lệch đất cũng theo nắm xương khô của lão phu mà mai một... Bọn tiểu tử hậu thế không biết đến tài ba của lão phu thì thật là một điều đáng tiếc".

Lệnh Hồ Xung dừng tay lại ngẩng đầu lên lẩm bẩm:

- Lão phu Nhậm Ngã Hành, Lão phu Nhậm Ngã Hành! Người khắc chữ đây tên là Nhậm Ngã Hành rồi. Vậy lão Nhậm ở đây có liên can gì với Nhậm lão tiền bối không?

Rồi chàng lại tự hỏi:

- Chẳng hiểu địa lao này kiến thiết đã bao lâu? Có khi người khắc chữ đây qua đời đã mấy chục hay mấy trăm năm cũng chưa biết chừng.

Lệnh Hồ Xung tiếp tục sờ xuống dưới thấy khắc những chữ:

- "Nay lão phu đem những yếu quyết về thần công viết vào đây để bọn tiểu tử hậu thế có kẻ nào luyện tập được là có thể tung hoành thiên hạ thì lão phu chết đi thanh danh cũng không hủ nát".

"Chương nhất: Nói về tọa công..."

Phía dưới khắc toàn phương pháp điều khí hành công.

Lệnh Hồ Xung sau khi luyện "Ðộc cô cửu kiếm" rồi, trong các môn võ chàng chỉ thích kiếm pháp.

Hơn nữa trong người chàng đã mất hết nội lực nên vừa sờ đến hai chữ "tọa công" liền sinh lòng chán nản.

Chàng chỉ còn mong dưới nữa sẽ có khắc một môn kiếm pháp kỳ diệu nào thì dù ở trong ngục tối chàng cũng nghiên cứu rèn luyện được. Hy vọng thoát khỏi chốn lao lung ngày càng mờ mịt, nhất là ngồi trong lao tù không tìm chuyện gì làm cho có việc thì lấy chi để giết thì giờ?

Nhưng chàng sờ thấy những tự tích toàn là yếu quyết về nội công như cách thở hút, thúc đẩy chân khí từ huyệt Ðan điền chuyển vào những Nhâm mạch, Kim tỉnh...

Lệnh Hồ Xung tiếp tục sờ cho đến hết tấm thiết bản mà chàng chẳng thấy một chữ "kiếm" nào khiến chàng thất vọng vô cùng miệng lẩm bẩm:

- Lão nói những gì bản lãnh ngiêng trời lệch đất há chẳng làm trò cười với ta ư? Bất cứ võ công gì cũng tốt, nhưng về nội công ta không thể luyện được vì mỗi lần đề khí là khí huyết trong người lại nhộn nhạo cả lên. Nếu ta luyện nội công tức là tự rước lấy cái khổ vào mình.

Bất giác chàng buông tiếng thở dài vừa bưng chén cơm lên ăn vừa nghĩ bụng:

- Không hiểu Nhậm Ngã Hành là nhân vật thế nào? Khẩu khí lão lớn quá. Nói những gì "nghiêng trời lệch đất", tung hoành thiên hạ", dường như trên đời không còn ai địch nổi. Té ra căn địa lao này chuyên cầm tù những tay cao thủ về võ học.

Lúc ban đầu khám phá ra tụ tích trên tấm thiết bản, Lệnh Hồ Xung trong lòng phấn khởi vô cùng.

Sau chàng sờ những văn tự dầy chi chít chỉ nói về phép tụ nội công, chà lại buồn thiu than thầm:

-Trời xanh khéo trêu người! chẳng thà ta chẳng tìm ra sự tích này còn hơn.

Rồi chàng tự hỏi:

- Nếu Nhậm Ngã Hành quả có bản lãnh đúng như lời khắc trên thiết bản thì võ công lão phải xuất quỉ nhập thần mà sao vẫn bị cầm tù ở đây không tài nào thoát ra được? Như vậy đủ tỏ địa lao này kiên cố vô cùng, dù ai có bản lãnh thông thần mà đã bị nhốt vào đây thì chỉ còn đường chờ chết.

Chàng liền phế bỏ những văn tự trên thiết bản không nghĩ gì tới nữa.

Về mùa viêm nhiệt, toàn thành Hàng châu nóng như lò lửa. Ðịa lao này ở dưới đáy hồ, không chịu ánh nắng mặt trời đáng lý mát mẻ mới phải...

Nhưng một là không thông hơi, hai là ẩm thấp vô cùng, nên người ở trong này bực bội khó chịu.

Lệnh Hồ Xung ngày nào cũng trần truồng nằm trên thiết bản. H buồn tay lại mân mê sờ chữ. Bất giác chàng đã thuộc lòng được khá nhiều.

Một hôm chàng nằm trên giường chợt nhớ tới môn phái tự hỏi:

- Không hiểu sư phụ, sư nương, tiểu sư muội bây giờ ở đâu? Ðã trở về núi Hoa Sơn chưa?

Bỗng nghe đằng xa có tiếng bước chân vọng lại. Tiếng động này vừa nhẹ vừa mau, khác hẳn với cước bộ của lão già đưa cơm mọi khi.

Lệnh Hồ Xung ở trong hắc lao lâu ngày chàng không mong mỏi gì có người đến cứu nữa. Tiếng bước chân người lạ đột ngột này không khỏi khiến chàng vừa kinh ngạc vừa mừng thầm. Chàng muốn nhảy xổ ra, song toàn thân bất lực. Chàng đành nằm yên trên giường không nhúc nhích.

Tiếng bước chân rất mau đã đến ngoài cửa sắt. Tiếp theo là tiếng kẹt mở lỗ vuông. Lệnh Hồ Xung ngưng thần nín hơi không phát ra nửa tiếng động.

Bỗng nghe người ngoài cửa lên tiếng:

- Nhậm huynh! Mấy bữa nay trời nóng quá. Trong mình Nhậm huynh có dễ chịu không?

Tiếng nói vừa lọt vào tai Lệnh Hồ Xung đã nhận ra ngay là thanh âm Hắc Bạch Tử. Giả tỷ lão nầy tới đây trước một tháng thì Lệnh Hồ Xung tất nhiên đã ngoác miệng ra mà thóa mạ. Bao nhiêu từ ngữ độc ác thô tục chàng tuôn ra hết cho hả giận. Nhưng trải qua một thời gian bị cầm tù khá lâu, lửa phẫn hận đã giảm đi nhiều. Chàng bình tĩnh tự hỏi:

- Sao hắn lại kêu ta bằng Nhậm huynh? Phải chăng hắn đã kiếm lầm nhà lao?

Chàng vẫn lẳng lặng không lên tiếng.

Hắc Bạch Tử lại nói:

- Chỉ vì một câu nói mà cứ hai tháng tiểu đệ lại tới đây hỏi Nhậm huynh một lần. Bữa nay là mồng một tháng bảy. Tiểu đệ hỏi Nhậm huynh về câu đó Nhậm huynh có chịu hay là không chịu?

Lệnh Hồ Xung cười thầm trong bụng tự nhủ:

- Quả nhiên cha này đến lầm phòng rồi. Hắn tưởng chỗ giam mình đây là phòng giam Nhậm lão tiền bối. Sao lại có con người hồ đồ đến thế được?

Nhưng rồi chàng giựt mình tự nghĩ:

- Trong bốn tên trang chúa ở Mai trang, hiển nhiên Hắc Bạch Tử là người tinh tế hơn hết. Bảo Ngốc Bút Ông hoặc Ðan Thanh tiên sinh đến lầm phòng thì còn có thể, chứ Hắc Bạch Tử cẩn thận như vậy khi nào còn lầm được? Trong vụ này tất có duyên cớ.

Nghĩ vậy chàng liền kín tiếng.

Bỗng nghe Hắc Bạch Tử lại hỏi:

- Nhậm huynh ơi! Một đời được mấy anh hùng như Nhậm huynh? Tội gì mà để mình hủ nát với đất bùn trong chốn lao tù? Tiểu đệ nói lời coi nặng bằng non. Chỉ cầu Nhậm huynh ưng chịu việc đó là tiểu đệ sẽ giúp Nhậm huynh thoát vòng tù tội.

Lệnh Hồ Xung trống ngực đánh thình thình. Bao nhiêu ý nghĩ xoay chuyển trong đầu óc mà không tìm ra được manh mối. Chàng không hiểu Hắc Bạch Tử nói những câu đó với chàng có dụng ý gì?

Tiếng Hắc Bạch Tử bên ngoài lại vọng lên:

- Nhậm huynh có chịu không?

Lệnh Hồ Xung cảm thấy có cơ hội trốn thoát. Chàng bất chấp đối phương có thâm ý gì thì thoát khỏi vòng tù ngục vẫn còn hơn cảnh bị giam cầm sống dở chết dở. Nhưng chàng không tài nào mò ra được dụng ý của đối phương và chỉ sợ nói lỡ một lời là hư mất cơ hội hiếm có, chàng đành im tiếng không trả lời.

Hắc Bạch Tử lại thở dài hỏi:- Nhậm huynh ơi! Vì lẽ gì mà Nhậm huynh không lên tiếng? Lần trước tiểu đệ đưa thằng lỏi họ Phong đến tỷ kiếm với Nhậm huynh. Trước mặt ba người anh em của tiểu đệ mà Nhậm huynh không nhắc tới vấn đề tiểu đệ đã nói với Nhậm huynh đủ khiến cho tiểu đệ rất đem lòng cảm tạ. Tiểu đệ

nghĩ rằng cuộc tỷ kiếm vừa qua đã làm cho hào khí trong lòng Nhậm huynh trỗi dậy. Nhậm huynh ra khỏi chốn hắc lao, ngoài kia là vòm trời bát ngát. Bất kể nam nữ lão ấu khắp thiên hạ, Nhậm huynh muốn giết ai thì giết, chẳng một người nào dám kháng cự lại. Như vậy há chẳng khoan khoái ư? Nhậm

huynh ưng chịu việc đó chẳng thiệt hại mảy may gì cho mình mà tại sao đã hơn 12 năm nay, Nhậm huynh vẫn không chịu ưng thuận.

Lệnh Hồ Xung nghe giọng Hắc Bạch Tử ra chiều rất thành khẩn dường như hắn tưởng chàng là lão Nhậm thật sự trong lòng không khỏi động mối hoài nghi.

Bỗng nghe Hắc Bạch Tử ở bên ngoài lại lên tiếng. Hắn vẫn quanh đi quẩn lại thỉnh cầu lão Nhậm chấp thuận đề nghị của hắn.

Lệnh Hồ Xung không hiểu Hắc Bạch Tử năn nỉ điều gì, chàng nóng biết rõ nội vụ, song lại sợ mình mở miệng lên tiếng là hỏng việc ngay tức khắc, chàng đành lẳng lặng không dám mở môi.

Hắc Bạch Tử thở dài nói:

- Nhậm huynh đã cố chấp như vậy, tiểu đệ đành lui về chờ hai tháng sau lại tới.

Ðoạn hắn nổi lên mấy tiếng cười nhè nhẹ nói:

- Lần này Nhậm huynh không buông lời thóa mạ, xem chừng trong lòng đã có cơ chuyển động.

Xin để Nhậm huynh nghĩ kỷ trong hai tháng nữa.

Hắc Bạch Tử dứt lời trở gót bước đi.

Lệnh Hồ Xung nổi dạ bồn chồn chàng tính thầm:

- Ðể hắn ra đi hai tháng mới trở lại mà mình ở trong hắn ngục một ngày đằng đẵng xem không bằng ba thu thì quãng thời gian hai tháng biết bao giờ cho hết?

Chàng thấy Hắc Bạch Tử đi mấy bước rồi lập tức cất giọng ồm ồm và hạ thấp xuống hỏi:

- Ngươi... cầu ta đến chấp thuận điều chi?

Hắc Bạch Tử vừa nghe tiếng đã quay phắt trở lại nhảy vọt tới trước lỗ vuông mau lẹ như chim bay. Hắn hỏi lại bằng giọng cấp bách:

- Nhậm huynh! Nhậm huynh chấp nhận rồi chăng?

Lệnh Hồ Xung quay mặt vào tường đưa tay lên che miệng cho lạc giọng đi, hàm hồ hỏi lại:

- Chấp thuận điều chi?

Hắc Bạch Tử nói:

- Trời ơi! Mười hai năm nay mỗi năm tại hạ sáu lần mạo hiểm tới đây để năn nỉ Nhậm huynh điều đó. Nhậm huynh đã thừa hiểu sao còn hỏi lại.

Lệnh Hồ Xung đằng hắng giọng một tiếng, uể oải đáp:

- Ta quên sạch cả rồi.

Hắc Bạch Tử nói:

- Tại hạ thỉnh cầu Nhậm huynh đem bí quyết về đại pháp kia truyền thụ cho. Sau khi tại hạ luyện thành, lập tức sẽ thả Nhậm huynh ra.

Lệnh Hồ Xung tự hỏi:

- Có thật là hắn nhận nhầm ta là Nhậm tiền bối không? Hay hắn còn có âm mưu ngụy kế gì khác?

Trong lúc nhất thời chàng chưa thể hiểu được chân ý của Hắc Bạch Tử đành nói mấy câu ấm ớ.

Chính chàng cũng chẳng hiểu là mình nói gì dĩ nhiên Hắc Bạch Tử còn nghe rõ thế nào được? Hắn hỏi dồn:

- Nhậm huynh có ưng thuận chăng? Nhậm huynh có ưng thuận chăng?

Lệnh Hồ Xung vẫn giữ giọng ồm ồm nhưng ra vẻ hững hờ đáp:

- Ngươi là kẻ nói không giữ lời, đừng hòng ta mắc bẫy.

Hắc Bạch Tử nói:

- Nhậm huynh muốn tại hạ bảo chứng bằng cách nào mới chịu tin lòng?

Lệnh Hồ Xung hàm hồ đáp:

- Cái đó ta để tự ngươi nói ra hay hơn.

Hắc Bạch Tử nói:- Chắc Nhậm huynh chỉ băn khoăn về vấn đề sau khi truyền thụ đại pháp cho tại hạ rồi, tại hạ nuốt lời không chịu buông tha. Có phải vậy không? Về điều này tại hạ nhất định có cách xếp đặt để Nhậm huynh tin cậy là xong.

Lệnh Hồ Xung lạnh lùng hỏi:

- Xếp đặt thế nào?

Hắc Bạch Tử hỏi lại:

- Nhậm huynh cho hay có chấp thuận không đã.

Lệnh Hồ Xung xoay chuyển ý nghĩ trong đầu óc thật mau:

- Hắn năn nỉ ta truyền thụ bí quyết về đại pháp nào đó, nhưng ta có bí quyết gì đâu thì biết lấy chi mà truyền thụ? Nhưng ta hãy thử nghe xem hắn an bài cách nào. Nếu hắn thiệt tình có thể buông tha ta thì âu là ta đọc bí quyết khắc trên tấm thiết bản này cho hắn nghe. Bất luận cái đó hữu dụng hay là vô dụng, ta hãy lừa cho hắn xuôi rồi sẽ tính.

Hắc Bạch Tử chờ khá lâu không thấy tiếng đáp lại liền nói tiếp:

- Nhậm huynh mà đem phương pháp đó truyền thụ cho tại hạ rồi thì dĩ nhiên tại hạ đã thành một đệ tử dưới trướng. Trong quí giáo những kẻ đệ tử lừa thấy diệt tổ trước nay phải chịu trọng hình lột da lăng trì cả mấy trăm năm không một ai trốn thoát. Một khi tại hạ đã thành đệ tử của Nhậm huynh

khi nào còn dám giam giữ sư phụ mà không buông tha?

Lệnh Hồ Xung hắng hắng giọng một tiếng hững hờ đáp:

- Té ra cách an bài của ngươi là thế.

Hắc Bạch Tử nói:

- Như vậy Nhậm huynh chấp thuận rồi chăng?

Giọng nói của hắn lộ vẻ vừa kinh ngạc vừa vui mừng.

Lệnh Hồ Xung thủng thẳng nói:

- Sau đây ba ngày ta sẽ trả lời.

Hắc Bạch Tử hỏi:

- Nhậm huynh đã chấp thuận là xong, tội gì còn ở trong hắc lao thêm ba ngày nữa?

Lệnh Hồ Xung bụng bảo dạ:

- Thằng cha này còn nóng nảy hơn ta. Ta cứ trùng trình lại ba ngày để xem hắn còn ngụy kế gì chăng?

Rồi chàng "hứ" một tiếng ra chiều phẫn nộ.

Hắc Bạch Tử vội nói:

- Dạ dạ! Vậy ba ngày nữa vãn bối sẽ trở lại thỉnh giáo "lão nhân gia".

Hắn không kêu bằng Nhậm huynh mà lại gọi "lão nhân gia" tỏ ý nhận định đối phương đã chấp thuận thu hắn làm đệ tử.

Lệnh Hồ Xung nghe tiếng chân Hắc Bạch Tử đi rồi và ba tầng cổng đã đóng chặt, trong lòng chàng những làn sóng tư tưởng nổi lên dồn dập. Chàng tự hỏi:

- Chẳng lẽ hắn nhận nhầm ta là Nhậm tiền bối thật ư? Thằng cha này tâm tư rất cẩn mật làm sao có cái lầm to tát đến thế?

Ðột nhiên chàng nghĩ ra điều gì, liền bụng bảo dạ:

- Hay là Hoàng Chung Công đã dò biết chuyện bí mật của hắn, ngấm ngầm đem Nhậm tiền bối đi giam chỗ khác rồi nhốt mình vào đây Ðúng rồi! Mười hai năm trời Hắc Bạch Tử cứ cách hai tháng lại đến đây một lần thì hành tung của hắn rất có thể bị phát giác. Vụ này nhất định Hoàng Chung Công ngấm ngầm bố trí cạm bẫy.

Lệnh Hồ Xung chợt nhớ tới Hắc Bạch Tử đã nói một câu: "Những đệ tử trong quí giáo lừa thầy diệt tổ trước nay đều bị trọng hình lột da lăng trì, đã mấy trăn năm chẳng một ai chốn thoát".

Chàng tự hỏi:

- Hắn nói "quí giáo" là giáo phái nào? Chẳng lẽ lại là Ma giáo? Phải chăng Nhậm tiền bối cũng người trong Ma giáo? Hỡi ôi! Dù lão có ở Ma giáo thì đã sao? Trong Ma giáo thiếu gì hảo nhân. Khúc Dương trưởng lão là người Ma giáo, cả Hướng đại ca ra cũng là người Ma giáo đấy thôi?

Vấn đề Ma giáo hay không chỉ thoáng qua trong đầu óc, rồi chàng gác qua một bên chẳng cần nghĩ tới nữa. Chàng chỉ xoay sở trong hai vấn đề: Hắc Bạch Tử hành động chân thật hay giả trá?

Sau ba ngày hắn trở lại đây mình sẽ trả lời hắn ra sao?

Suốt một ngày đầu Lệnh Hồ Xung suy lui nghĩ tới bao nhiêu vấn đề cổ quái tưởng đến vỡ đầu cũng không quyết đoán được hành động của Hắc Bạch Tử là chân hay giả. Sau chàng mệt quá ngủ thiếp đi.

Lúc tỉnh dậy, Lệnh Hồ Xung nghĩ ngay tới:

- Giả tỷ có Hướng đại ca ở đây, y là người biết nhiều hiểu rộng thì chỉ trong khoảnh khắc là đoán được ngay dụng ý của Hắc Bạch Tử. Ðến Nhậm tiền bối trí tuệ lại càng cao, hiển nhiên hơn cả Hướng đại ca... Trời ơi!...

Chàng buột miệng kêu lên một tiếng rồi đứng phắt dậy. Sau một giấc ngủ ngon đầu óc Lệnh Hồ Xung rất tỉnh táo, chàng nghĩ thầm:

- Mười hai năm trời Nhậm lão tiền bối thủy chung không chịu chấp thuận lời thỉnh cầu của Hắc Bạch Tử thì dĩ nhiên vụ này có chỗ Nhậm tiền bối không chấp thuận được. Nhậm lão tiền bối là một nhân vật như vậy có lý nào lại không tính bề lợi hại?

Nhưng sau chàng lại nghĩ:

- Nhậm lão tiền bối không chấp thuận là việc riêng của tiền bối. Ta không phải là Nhậm tiền bối thì sao lại không được?

Trong thâm tâm Lệnh Hồ Xung vẫn nhận thấy vụ này khó ổn vì trung gian còn có những mối nguy hiểm rất lớn. Nhưng lòng chàng lại tha thiết muốn thoát khỏi chốn lao lung, chỉ mong có cơ hội là hành động, bất chấp hiểm họa gì chàng cũng chẳng để tâm.

Rồi chàng quyết định chủ ý:

- Sau ba ngày Hắc Bạch Tử trở lại, ta ưng chịu lời thỉnh cầu của hắn. Ta đem những bí quyết về luyện khí trên mặt tấm thiết bản truyền thụ cho hắn, xem thế nào rồi sẽ tùy cơ ứng biến là xong.

Chàng liền sờ mó lại tự tích học cho thuộc rồi tự nhủ:

- Mình phải thuộc lòng để lúc đọc cho hắn trơn như nước hắn mới khỏi nghi ngờ. Có điều khẩu âm của mình khắc hẳn Nhậm lão tiền bối, vậy mình phải hạ thấp giọng xuống và nói tiếng ồm ồm. Phải rồi!

Ta cả tiếng kêu là trong hai ngày cho thành giọng khàn rồi lúc đó biến thêm cho thành hàm hồ thì hắn không thể phát giác ra được.

Lệnh Hồ Xung đọc khẩu quyết một hồi rồi lớn tiếng la hét một lúc.

Hắc lao này ở sâu dưới lòng đất cách bao nhiêu tầng cửa ngõ trùng điệp thì dù nổ pháo lớn ở đây, bên ngoài cũng không nghe thấy chút gì. Lệnh Hồ Xung biết rõ mình có la rầm trời cũng nhất định chẳng ai nghe thấy.

Chàng liền gân cổ lên, lớn tiếng thóa mạ bọn Giang Nam tứ hữu. Thóa mạ một hồi lại hát xướng om sòm. Chàng hát cho đến lúc tự mình nghe cũng chói tai. Bất giác chàng nổi lên tràng cười rộ rồi quay vào học khẩu quyết trên thiết bản...

Bỗng chàng đọc tới câu: "Huyệt Ðan điền như cái rương trống rỗng nó lại giống hang sâu. Rương rỗng có thể đựng đồ, hang sâu có thể chứa nước. Nếu có nội tức thì phải tán ra những huyệt ở Nhâm mạch". Mấy câu này chàng đã sờ qua mấy lần nhưng trước kia trong lòng vốn chán ghét phương pháp luyện khí, nên để chữ qua tay, chẳng buồn ngẫm nghĩ tới hàm ý bên trong.

Bây giờ chàng rất lấy làm kỳ tự hỏi:

- Trước kia sư phụ dạy ta tu luyện nội công: Nguyên tắc căn bản là phải ngưng tụ chân khí đầy rẫy trong huyệt Ðan điền. Nội tức ở huyệt Ðan điền đầy rẫy chừng nào thì nội lực thâm hậu chừng ấy mà sao khẩu quyết ở đây lại bảo để huyệt Ðan điền trống rỗng không nên giữ lại mảy may nội tức? Trong huyệt Ðan điền đã không nội tức thì nội lực ở đâu mà ra? Bất luận phép luyện nội công nào cũng đều thế cả, chẳng lẽ phương pháp này chỉ để làm trò cười? Hà hà! Hắc Bạch Tử là quân đê tiện bất nhân ta đem môn pháp này truyền cho hắn để hắn mắc bẫy một phen càng tốt.

Chàng vừa mò chữ trên thiết bản vừa suy luận ý nghĩa thì chỉ thấy mấy trăm chữ này toàn dậy người ta cách tấn công thế nào, hóa giải nội lực ra sao?

Lệnh Hồ Xung càng nghĩ càng kinh hãi tự hỏi:

- Trong thiên hạ làm gì có hạng người ngu ngốc đem nội lực suốt đời khổ công luyện thành hóa giải đi bao giờ? Trừ phi họ quyết ý tự tử. Nếu muốn tự tử thì chỉ cần cầm kiếm đâm cổ một cái là xong, hà tất phải hóa tán nội lực cho mất công? Huống chi công việc này so với tích tụ nội công còn khó khăn

hơn thì luyện nó để làm gì?

Nghĩ tới đây, chàng không khỏi chán phèo, lẩm bẩm:

- Hắc Bạch Tử mà nghe ta đọc khẩu quyết này liền biết ngay ta đùa giỡn hắn. Khi nào hắn chịu mắc bẫy! Xem chừng kế hoạch đó không thông mất rồi.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau