THÔNG THIÊN CHI LỘ

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Thông thiên chi lộ - Chương 971 - Chương 975

Chương 971: Thần văn viên mãn

"Còn muốn uống thuốc... Đúng là ngốc hơn đầu lợn! Thượng cổ nữ tu đó tu vi kinh nhân, khẳng định có đạo lữ song tu hóa giải được, mỗi lần động dụng kim đơn uy năng mà hóa sinh ngần ấy nguyên âm nguyên khí thì thần thông của bà ta và đạo lữ song tu chẳng phải còn hơn Tây tịnh lưu ly này sao. Hà huống có nước mới có thể kết băng, có sao mới có ánh sáng, nguyên âm âm khí thuộc về khí huyết, tưởng tự nhiên mà có chắc! Lần nào cũng thế thì khí huyết chẳng phải bị chuyển hóa sạch bách. Tây tịnh lưu ly sao có thể thành vô thượng cường pháp."
Linh Lung Thiên cực kỳ bực mình, nhìn mười mấy con Băng tuyết thần nguyên non mà mắng Ngụy Tác, nó vốn thích mắng người ta ngốc, nhưng không bảo ngốc hơn lợn mà bảo ngốc hơn đầu lợn vì như thể cho là đầu là chỗ ngu nhất của con lợn. Câu mắng Ngụy Tác dài hơn nhiều bình thường.
"Hiện tại động dụng kim đơn uy năng thì không có nguyên âm âm khí hóa sinh, Tây tịnh lưu ly rất có thể từ Kim đơn nhất trọng đột phá đến lưỡng trọng, Kim đơn lưỡng trọng đột phá đến tam trọng... Kim đơn đột phá đến thần huyền thì mới như thế."
Ở vô danh hoang đảo, Ngụy Tác không có cảm tri như Linh Lung Thiên nên không nghe thấy tiếng nó mắng, lấy đi không ít linh đơn bổ sung dương nguyên nguyên khí mà luyện hóa, suýt nữa đem Hàn Vi Vi ra thử thêm.
Bất quá kết quảvẫn khiến gã ấm ức Hàn Vi Vi lại động dụng kim đơn uy năng thì cũng như Linh Lung Thiên mắng, thể nội không hề hóa sinh ra nhiều nguyên âm âm khí.
Gã cũng đã hiểu nguyên nhân Ngụy Tác, môn công pháp này khi ngưng kết kim đơn, thể nội có nhiều nguyên khí ngưng dịch nên một phần nguyên khí chuyển hóa thành nguyên âm âm khí, có thể khi kim đơn lại biến động chi thì mới có.
"Cương nha muội, chuẩn bị xuất phát." Xửy ý một chặp tại vô danh hoang đảo, Ngụy Tác lướt ra, gọi với vào băng đảo."Con bà nó chứ, không đi, ngươi tưởng ta là khổ lực hả, bảo đi đâu thì đi chắc." Linh Lung Thiên từ băng đảo cất tiếng mắng.
"À!" Ngụy Tác không hiểu, Trạm Đài Linh Lan được Hư Không đạo nhân truyền thừa mà Linh tộc và Hoang tộc là tử địch, vì sao Linh Lung Thiên lại không vui?
"Chát!"
Gã chưa lên tiếng, một đạo tử quang từ sau vô danh hoang đảo lao ra.
"Đi thôi." Linh Lung Thiên mặt mũi lạnh tanh bảo.
"Cương nha muội đáng chết! Chơi ta hả, ta có thể giúp ngươi tìm ra Hoang tộc đấy."
"Chơi ngươi thì sao, còn ngốc hơn lợn."
Cả hai tranh cãi, độn quang lóe vài lần, thân ảnh khuất vào thinh không.
Sợ Trạm Đài Linh Lan và Công Đức tông động dụng uy năng của Thiên khung, Ngụy Tác không quá tốn công chi tay bọn Cơ Nhã mà đi về Thiên Huyền đại lục.
Dọc đường, Ngụy Tác cảm ngộ kĩ biến hóa sau khi đột phá đến Thần huyền lưỡng trọng.
Chính thức đột phá đến Thần huyền lưỡng trọng, chân nguyên của gã đề thăng mấy thành, kích phát Đại đề tu di và Liệt khuyết tàn nguyệt còn hơn tu sĩ Thần huyền tam trọng trung kỳ thi triển thiên cấp thuật pháp. Nếu kích phát Liệt khuyết tàn nguyệt đạt uy năng gấp đôi thì không kém Vũ Hóa Ứng Thiên dốc toàn lực cực đạo thần uy.
Đúng như dự liệu, thần thức của gã được đề thăng cực đại, phối hợp với tiên âm rải thần thức thì bao trùm được hơn ba trăm dặm, thi triển Duy ngã tâm kiếm thì được hơn sáu trăm dặm.
Lúc trước gã nghe nói chân tiên có thể dễ dàng giết đối thủ cách nghìn dặm thì không dám tin, nhưng thần thông của gã hiện gần đạt như thế, tương lai mà thành tựu chân tiên, thần thức sẽ bao trùm không chỉ nghìn dặm.
...
Gió lạnh lùa qua, trong vạn dặm chỉ có tiếng yêu thú vang ngoài xa xa.
Hai hôm sau, Ngụy Tác và Linh Lung Thiên xuất hiện gần Thiên Dưỡng thành tại Thiên Huyền đại lục bắc bộ.
Thiên Huyền đại lục bắc bộ đã biến thành man hoang hoang nguyên, dù từ khi Thiên khung nứt liền ba vết chưa lâu nhưng Ngụy Tác đến đây tựa đã qua một kiếp người, không hề thấy tung tích tu sĩ hoạt động, quá nhiều phế khư thành trì đày cỏ dại, khác nào cổ địa.
Tuy không ít tu sĩ Thiên Huyền đại lục vào bắc bộ săn yêu thú nhưng trong vạn dặm thế nào cũng có thành trì, có mười mấy vạn tu sĩ ở lại, nhưng hiện tại Thiên Huyền đại lục bắc bộ còn thưa người rộng đất hơn Tịch Hàn đại lục bắc bộ.
Dọc đường, tại Thiên Huyền đại lục bắc bộ, Ngụy Tác và Linh Lung Thiên gặp vài nhóm tu sĩ.
Thiên Huyền đại lục bắc bộ hoàn toàn không khác gì hoang nguyên bên ngoài Thiên khung.
Thiên Dưỡng thành đổ nát mọc không ít cỏ dại cao như thân người, bong gòn tung bay, cảnh tượng ngày xưa không còn, thậm chí tạo cảm giác như đã hoang phế mấy chục năm.
"Nếu mọi Thiên khung tan vỡ, e là mọi đại lục, tuyệt đại đa số địa phương đều thế này."
Ngụy Tác hở dài trên đỉnh Thiên Dưỡng thành.
Gã và Linh Lung Thiên ẩn đi khí tức, từ Thiên Dưỡng thành tìm ra.
"Lẽ nào Trạm Đài Linh Lan chỉ vô tình xuất hiện tại đấy, đến Thiên Huyền đại lục bắc bộ săn yêu thú tu luyện? Suy đoán của chúng ta không chính xác?"
Thêm hai ngày nữa, Ngụy Tác và Linh Lung Thiên hiện ra cạnh phế khư Thiên Dưỡng thành đầy cỏ dại.
"Tiếp theo thế nào?" Linh Lung Thiên nhíu mày hỏi Ngụy Tác.
Hai hôm nay, cả hai đã tìm khắp sáu, bảy vạn dặm quanh Thiên Dưỡng thành nhưng công cốc. Đừng nói phát hiện Trạm Đài Linh Lan, ngay cả bóng đệ tử Công Đức tông cũng không thấy.
Cả hai từ Thiên Huyền đại lục tây bộ đến bắc bộ đã tìm kiếm khu vực này, gần như đã khắp quá nửa Thiên khung Thiên Huyền đại lục bắc bộ.
"Ta không thấy y giản đơn... với truyền thừa của y và thế lực Công Đức tông thì tu luyện cũng không cần đến Thiên Huyền đại lục bắc bộ." Ngụy Tác trầm ngâm.
"Nếu chúng chuẩn bị lợi dụng uy năng của Thiên khung Thiên Huyền đại lục bắc bộ, đã bắt đầu bố trí mà chúng ta không thể phát hiện, khẳng định vì cấm chế, Hư Không đạo nhân ở thời đại của ta cũng là đệ nhất về ẩn giấu. Chúng ta tìm thêm một làn, không thấy mà tìm tiếp thì chỉ tổ lãng phí thời gian." Linh Lung Thiên nhìn Ngụy Tác.
"Nếu chúng lợi dụng uy năng của Thiên khung, hiện tại chúng ta không thể phát hiện thì khi chúng động thủ tất sẽ khiến Thiên khung biến động, cảm tri của ngươi may ra sẽ phát hiện." Ngụy Tác nhãn quang không ngừng lóe lên, "Chúng ta ở lại thêm hơn mười ngày được không? Nếu không có gì dị thường, thì chúng ta coi như nghĩ lầm, sẽ đi."
"Được." Linh Lung Thiên đồng ý, chỉ vào một hoang sơn, "Chỗ đó địa thế cao nhất trong vòng vạn dặm, càng gần Thiên khung thì nếu chúng dẫn động Thiên khung chúng ta sẽ thấy ngay."
"Ngươi thi triển độn pháp từ từ đưa ta qua, đằng nào cũng phải đợi... ta lại thi triển Vạn cổ thành thánh quyết, cho thần văn xem khi nào thần văn này viên mãn."
Ngụy Tác để Linh Lung Thiên đưa mình, che đi độn quang lướt sát mặt đất, đến ngọn núi cao nhất trong vòng vạn dặm, đồng thời thi triển Vạn cổ thành thánh quyết dòn thần văn.
Cho một dải vào thì thời gian bất động không lâu, đối phương không biết gã chưa chết, trong lúc chờ đợi mà tu luyện cũng không thành vấn đề.
"Keng!"..."Keng!"...
Đến đỉnh hoang sơn, Ngụy Tác tin rằng động nào cũng là phúc địa, nên đào một động lớn, thi triển Vạn cổ thành thánh quyết dồn thần văn vào, Linh Lung Thiên đi quanh hộ pháp.
"Keng!"
Liền bốn ngày, Linh Lung Thiên không hề cảm tri thấy Thiên khung Thiên Huyền đại lục bắc bộ có gì lạ, Ngụy Tác cho thêm một thần văn vào thì mắt gã lóe lên. Nguồn truyện: Truyện FULL
Nhất thuấn gian.
Uy năng rung lên tại thể nội, Ngụy Tác những tưởng nát vụn, nhưng thể nội gã tựa hồ xuất hiện vô số quang văn, uy năng lạc ấn vào.
Thành rồi!
Ngụy mắt lóe lên, kinh hỉ từ thạch động lướt ra.
Tổng cộng tám trăm ba mươi bảy thần văn!
Gã nhớ rõ, dồn vào tám trăm ba mươi bảy thần văn thì thần văn tại thể nội viên mãn, hình thành pháp vực uy năng đặc biệt, lạc ấn vào thể nội!

Chương 972: Chấn động kịch liệt

"Vạn cổ thành thánh quyết quả nhiên thần diệu, là vô thượng cường pháp tích tiểu thành đại!"
Thần văn đầu tiên viên mãn, Ngụy Tác thoáng có thêm cảm ngộ.
Thần văn dệt trong thể nội gã pháp vực uy năng đặc biệt, trật tự nguyên khí hình thành một kiểu tăng cường.
Thể nội gã như có thần văn lan tỏa, không hề ngăn trở gì.
"Chát!"
Ngụy Tác chỉ với nhục thân mà tung quyền, không khí nổ vang, cũng như gã dự tính, nhục thân và chân nguyên không hề thay đổi.
Khác nhau ở chỗ nếu có uy năng xung kích vào thân mình gã thì muốn đả thương nhục thân tất phải phá được pháp vực uy năng của thần văn này đã.
Tương đương với nhục tự thân nhiên có thêm một đạo phòng hộ.
Linh Lung Thiên cung cấp cho gã thần văn này.
Thần văn này vốn để tăng cường cho thai thể pháp bảo, thần văn phòng ngự khắc và đại đạo thần văn thiên về công kích sẽ cópháp vực uy năng.Vạn cổ thành thánh quyết khắc được bao nhiêu loại thần văn là có thể dồn bấy nhiêu đạo thần văn.
Ngụy Tác trong tương lai có thể khắc vào mấy, thậm chí mười mấy u thần văn, bản thân gã sẽ ngang với một món cực đạo thần binh, một đòn là có thêm nhiều nguyên khí quy tắc, thần uy tăng cường.
"Chát!"
Ngụy Tác động tâm niệm, thi triển thuật pháp và pháp bảo như bình thường, qua pháp vực uy năng của thần văn đầu tiên mà Vạn cổ thành thánh quyết khắc vào, quanh gã dấy lên băng tử sắc thần văn, như vô số mảnh băng quay quanh.
"Đã xong rồi hả."
Thân ảnh Linh Lung Thiên hiển hiện cách Ngụy Tác không xa, quan sát pháp vực uy năng của gã.
"Thế này tựa hồ che được thủy linh nguyên khí của ta, Linh Lung Thiên, cảm tri xem có nhận ra ta luyện thủy hệ công pháp không." Ngụy Tác nhướng mày bảo Linh Lung Thiên. Băng tử sắc thần văn phát ra hàn khí cực kỳ kinh nhân, tạo cảm giác gã không phải một Thần huyền lưỡng trọng tu sĩ tu luyện thủy hệ công pháp mà là băng hệ công pháp, cũng như Vũ Hóa Ứng Thiên, là Thần huyền tam trọng tu sĩ đã lĩnh ngộ xuất được đại đạo thần văn.
Che giấu tu vi và thân phận càng khó bị phát giác.
"Phải Thần huyền ngũ trọng trung kỳ mới nhận ra." Linh Lung Thiên không rườm lời, đáp gọn.
"Được lắm!" Ngụy Tác mừng ra mặt, "Ta có song thần huyền, đối phương mà cho ta là tu sĩ Thần huyền tam trọng thông thường, chỉ chú ý đến của uy năng một thần huyền thì tất nếm đòn."
"Hừ, chưa biết chừng sau này ngươi được gọi là Âm nhân thần quân, chỉ biết lừa gạt." Linh Lung Thiên hầm hừ.
"Thể nội ta đã khắc thành một thần văn viên mãn, chi bằng chúng ta tìm quanh mấy vạn dặm xem có nguyên liệu tu luyện gì chăng?" Ngụy Tác không tranh cãi với Linh Lung Thiên mà hỏi dò, gần đây nó mất lòng tin, cho là mình cảm giác sai lầm.
"Chát!"
Thấy Linh Lung Thiên gật đầu vô vị, Ngụy Tác thu băng hàn thần vực lại đoạn cùng nó lướt về Thiên khung.
Cả hai chưa đi được nghìn dặm, đột nhiên, bất không chỉ Linh Lung Thiên, ngay cả Ngụy Tác cũng nhận ra ở mé trái, Thiên khung dao động kịch liệt.
Hư không tựa hồ có thiên địa ý chí vô cùng vô tận đang uốn cong.
"Ầm ầm ầm!"
Vô số tinh quang thoạt ẩn thoạt hiện lóe lên.
"Công Đức tông và Trạm Đài Linh Lan định lợi dụng uy năng Thiên khung Thiên Huyền đại lục bắc bộ?!"
Ngụy Tác và Linh Lung Thiên chấn động!
Vô số tinh quang thoạt ẩn thoạt hiện là thiên địa nguyên khí dao động quá kịch liệt, tạo thành ánh chớp!
"Đi thôi!"
Ngụy Tác phát động Động Hư bộ pháp, đưa Linh Lung Thiên đến đó.
Với tu vi hiện thời của gã, mỗi lần phát động Động Hư bộ pháp là lướt đi gần ba mươi dăm, trên mây như có quang hoa lưu ảnh, như quần tinh liên châu.
Thoáng sau cả hai vượt mấy nghìn dặm, Thiên khung ngoài xa như một biển chớp, hiện lên rất rõ. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL
"Ở gần khoảng Thiên khung đó!"
Linh Lung Thiên lấy cái bình màu đô ra, đưa cho Ngụy Tác, chỉ vào một góc Thiên khung.
"Hừ... chúng động thủ ở đây?" Dạo này vì vô liêu, lục bào lão đầu không ra mặt mà ẩn trong cái bình màu khôi phục nguyên khí cũng thò ra, thấy nghìn dặm bên ngoài Thiên khung lóe chớp thì kêu lên.
Ngụy Tác sầm mặt, tiến bước, với mục lực và cảm tri của gã không thấy Thiên khung mà Linh Lung Thiên bảo là có thay đổi, chỉ thấy khí tức khó tưởng tượng nổi không ngừng chấn động, Linh Lung Thiên chấn kinh càng khiến gã biết mọi thứ không tầm thường.
"A!"
Đột nhiên, Ngụy Tác và Linh Lung Thiên, lục bào lão đầu kinh hô, chấn kinh cực độ!
Cả ba chưa từng chấn kinh như thế bao giờ!
Từ vị trí bọn Ngụy Tác thì nhìn rõ khoảng Thiên khung đó.
Thiên khung có dấu hiệu uốn cong, nhũ bạch sắc quang hoa như mặt kính trồi lên.
Đồng thời, hư không xuất hiện tinh quang, hình thành hình ảnh khó tưởng tượng nổi.
Như hải thị thần lâu, một khối đảo chín tầng lớn hơn tu sĩ thành trì hiện nay không biết bao nhiêu lần xuất hiện trên hư không.
Cửu trọng hoàn đảo linh khí liễu nhiễu, kim bích huy hoàng, đầy kỳ trân mà tu đạo giả không tưởng tượng nổi.
Một tu sĩ mặc phổ thông bạch y, hành tẩu giữa thiên địa, trên cửu trọng hoàn đảo có hai nghìn tu sĩ mặc ngân sắc pháp y.
Các ngân sắc pháp y tu sĩ đều rừng rực thần quang, vô số pháp vực thậm chí hình thành những vũng xoáy, hư không quanh họ tan vỡ vì đại đạo pháp tắc, đâu đâu cũng là vết nứt không gian.
Mỗi nhất tu sĩ đều uy nghiêm kinh thiên động địa, khí tức căn thì ngay cả Hỏa Vực thần vương cũng không so được.
Ai nấy đều là kinh thiên cường giả hơn hẳn Hỏa Vực thần vương.
Các kinh thiên cường giả từ bốn phương tám hướng nhắm bạch y tu sĩ phát động công kích, hư không tan vỡ.
Ngụy Tác và Linh Lung Thiên, lục bào lão đầu thấy bạch y tu sĩ cứ tiến bước, không ai ngăn được, mỗi bước là mọi uy năng đều rơi sau lưng, đạo đạo kiếm khí kinh thiên giết từng kinh thiên cường giả.
Tất thảy thần uy hình thành ngân sắc cự luân tiêu diệt tất cả, bao lấy bạch y tu sĩ, nhưng không làm gì được mà còn bị y dấy động, đổ vào một hòn đảo.
"Oành!"
Đột nhiên, các ngân y cường giả lùi lại mấy trăm dặm, bừng lên vô số quang hoa nố nhau thành một đại trận đáng sợ.
Thần uy của số ngân y cường giả hóa thành phù lục, ép xuống bạch y tu sĩ.
Trên mình bạch y tu sĩ rực lên hơn vạn đạo tuyệt thế kiếm hoa, hình thành một kiếm luân.
Kiếm luân toát lên uy năng khiến hư không tan vỡ!
Triệt để toái hư!
Ít nhất năm, sáu trăm ngân y kinh thiên cường giả, tan biến theo hư không.
Huyết khí và chân nguyên vạch lên mấy vạn đạo thần quang kinh nhân.
"A!"
Ngụy Tác, Linh Lung Thiên và lục bào lão đầu đều rú lên.
Cảnh tượng trên Thiên khung tan ra, những tất cả khiến tâm thần họ run lên, mất hết khả năng suy nghĩ, mãi tới giờ mới tỉnh lại.
"Thiên khung sao lại có hình ảnh đó?"
"Lẽ nào vì uy năng của Thiên khung còn lưu lại ý chí, hiển hiện ra hình ảnh trước khi Thiên khung hình thành..."
"Lẽ nào là trận chiến trước khi Thiên khung hình thành?"
Ngụy Tác và Linh Lung Thiên, lục bào lão đầu run lên.
Cả ba khẳng định hư ảnh không phải do cấm chế tạo ra, mà là đại chiến thật sự từng xảy ra, vì tuy cách hai, ba nghìn dặm nhưng họ thậm chí cảm giác được chỉ những hình ảnh đó cũng toát lên ý chí kinh thiên của các đại năng, nhất là bạch y tu sĩ thật không gì ngăn được.
"Các ngân y tu sĩ e rằng đều là chân tiên… Đế tôn cấp tu sĩ! Hai nghìn tu sĩ cỡ này không địch nổi... Lẽ nào là..." Ngay cả Linh Lung Thiên cũng không thể tưởng tượng nổi, kim quang trong mắt lóe lên, hai nghìn tu sĩ cỡ đó, ở thời đại của nó đủ diệt hết tất cả.
"Uy năng của Thiên khung bị dẫn động!"
Không còn nhiều thời gian để chấn kinh, linh quang trên một góc Thiên khung hình thành từng dải tinh quang dài, bắn vào sơn cốc cách mép Thiên khung mấy trăm dặm!
"Chỗ chúng bố trí lại ở trong Thiên khung, tại sơn cốc đó!"
Ngụy Tác hít sâu một hơi, nhìn Linh Lung Thiên rồi điên cuồng lao đi!

Chương 973: Giết đại năng trong nháy mắt

"Có người ra!"
Cách sơn cốc hơn hai nghìn dặm, Linh Lung Thiên đột nhiên kêu lên. Mây đen dày đặc, trong sấm sét có một dải độn quang.
"Xa thế đã nhận ra? Cương nha muội, đừng để lộ, ta dò xem đối phương thê nào đã!"
Ngụy Tác nhướng mày, cùng Linh Lung Thiên cách ra mấy chục trượng, trên mình bừng lên băng tử sắc thần văn, tạo cảm giác như biến thành một Thần huyền tam trọng đại năng tu luyện băng hệ công pháp.
Ở nơi toàn là sấm sét, mục lực của Ngụy Tác không thể nhìn rõ cảnh tượng, đối phương khẳng định như Vũ Hóa Ứng Thiên, có thuật pháp đặc biệt cảm tri được gã và Linh Lung Thiên. Nguồn: http://truyenfull.vn
"Đây là ai? Sao chưa từng gặp."
"Tu luyện lôi hệ công pháp, tu vi Thần huyền tam trọng sơ kỳ!"
"Thần huyền tam trọng đại năng?"
Ngụy Tác nhìn rõ tu sĩ trong độn quang, nghe Linh Lung Thiên truyền âm thì cả kinh.
Lao ra từ sơn cốc là một thần huyền đại năng mặc kim lũ ngọc y, đưng trên hoàng kim dị thú, mặt mũi cau có.Thần huyền đại năng này hơn năm mươi tuổi, mặt dài không râu, đầu quấn một vòng bạch sắc lãnh điện, trông cực kỳ uy nghiêm, có phong phạm chí tôn một cõi.
Đại năng này rất lạ lẫm, Ngụy Tác và Linh Lung Thiên chưa từng gặp.
Y cưỡi hoàng kim dị thú, không phải pháp bảo mà là yêu thú chính tông, trông như sư tử nhưng có một đôi cánh ngắn, đầu có một sừng, lông vàng óng, kim quang như mặt trời chói lòa, mắt tựa chuông đồng, nhìn Ngụy Tác và Linh Lung Thiên, ra vẻ cực kỳ cao quý ngạo nghễ, không coi ai ra gì.
"Đây là yêu thú gì sao ta chưa biết! Yêu thú này khí tức quá mạnh, còn kinh nhân hơn Kim đơn ngũ trọng đại tu sĩ!"
"Yêu thú này do Hoàng kim hống và kỳ lân nào đó tạp giao sinh ra, có kỳ lân khí huyết, thực lực gần bằng hai cổ yêu thú ở Luân hồi tháp!" Linh Lung Thiên truyền âm và tiếng lục bào lão đầu kêu lên cơ hồ đồng thời vang trong tai Ngụy Tác.
"A! A! A! Quả nhiên khả dĩ!"
"Bố trí của Tiểu thiên giới cộng thêm bí pháp của Trạm Đài đạo hữu quả nhiên có thể dẫn động uy năng của Thiên khung!"
Công Đức tông tông chủ và Đăng Tiên tông tông chủ, Trạm Đài Linh Lan đứng ở góc bắc sơn cốc, trên bạch sắc tinh đài, ngay cả Công Đức tông tông chủ bình thường vô bi vô hỉ cũng tựa hồ không giữ được đạo tâm, kích động kêu to.
Trong sơn cốc, mấy chục tinh trụ phát ra đạo đạo quang hoa, nối lại với nhau, nền sơn cốc bay lên vô số các loại quang phù, lơ lửng trên không như sao trời.
Vô số quang hoa như tơ, như nước lan khắp sơn cốc.
Mọi tu sĩ Công Đức tông, Đăng Tiên tông đều kinh hãi không nói thành lời.
Thiên khung phát ra tinh quang, như viễn cổ thần thuyền giáng lâm sơn cốc, vô số quang phù bay lên như bươm bướm, tụ tập trên nhũ bạch sắc tinh quang, khí tức huyền ảo khoáng thế lan tràn, như cảnh tượng Thiên khung thượng phát ra ban nãy, khiến tất cả mê say.
"Thần huyền tam trọng đại năng, tu luyện băng hệ công pháp! Ai mà chưa từng nghe qua."
Trước mặt Đăng Tiên tông tông chủ tế xuất một tấm bạch sắc pháp kính, thu hết cảnh tượng Ngụy Tác đấu với đại năng cước đạp hoàng kim dị thú về.
"Mặc kệ, Khổng Cửu Lê thần thông kinh nhân, thú cưỡi có thực lực không kém thần huyền, giải quyết y không thành vấn đề. Không ảnh hưởng gì đến chúng ta."
"Khổng Cửu Lê bị chúng ta dùng lời lừa gạt, cấm chế lại sắp phát động, tu vi của chúng ta đều đề thăng, y không về kịp thì tốt còn sau đó thì y có nhận ra mà đại phát lôi đình, chúng ta cũng không sợ y và Trung thiên tử lôi tông!"
Công Đức tông tông chủ méo mó mặt mày gầm lên, không như bình thường.
"Chát!"
Cùng vô số quang phù quấn quanh, Thiên khung tinh quang rơi xuống sơn cốc đầu tiên hóa thành nhũ bạch sắc nguyên khí, hình thành từng bạch sắc tiểu nhân.
Bạch sắc tiểu nhân đều là đạo tôn xếp bằng, Linh Lung Thiên nhìn thấy sẽ nhận ra tướng mạo các đạo tôn giống hệt Hư Không đạo nhân ở thời đại của nó.
"Đạo hữu phương nào khiến Thiên khung biến đổi như thế!"
Cạnh đó, Ngụy Tác không hề dừng lại, áp sát đại năng mặc kim lũ ngọc y, chủ động lên tiếng hỏi lai lịch đối phương.
"Bản tôn thái thượng trưởng lão Lôi Xu chân quân Khổng Cửu Lê của Trung thiên tử lôi tông, ngươi là ai?" Đại năng này đi tới chỗ Ngụy Tác, đôi mắt ti hí không ngừng quan sát Ngụy Tác và Linh Lung Thiên.
"Trung thiên tử lôi tông? Đây là siêu cấp tông môn của Ngọc Hành đại lục! Công Đức tông và Đăng Tiên tông lại liên hợp với cả siêu cấp tông môn của Ngọc Hành đại lục?! Lẽ nào định qua đó nuốt chửng Thiên Huyền đại lục!" Nghe thần huyền đại năng đó nói, lục bào lão đầu kêu lên.
"Đại năng của Ngọc Hành đại lục?" Ngụy Tác mục quang lóe lên, thần sắc không hề dao động, nói, "Tại hạ Quý Lý, tu sĩ Tịch Hàn đại lục."
"Tu sĩ Tịch Hàn đại lục? Băng hệ công pháp chứng tỏ không phải người Vũ Hóa thế gia và Trưởng Tôn thế gia, không có bối cảnh gì." Lôi Xu thần quân Khổng Cửu Lê nhìn chăm chăm Ngụy Tác, nhãn quang không ngừng lóe lên, bỏ qua Linh Lung Thiên ở sau lưng gã.
"Tiểu tử, bố trí của chúng sắp kích phát! Là Công Đức tông và Đăng Tiên tông!"
Cùng lúc, Ngụy Tác giật giật chân mày, Linh Lung Thiên gấp gáp truyền âm.
"Lôi ngục, giết!" Lôi Xu thần quân đã xác định chủ ý, đột nhiên nhãn quang lóe sát cơ, hú vang với dị thú dưới chân.
"Lôi đình chí tôn! Vạn lôi cuồng sát!"
Hơn một vạn khiếu vị của Lôi Xu thần quân bắn ra hơn một vạn đạo thần uy, ngưng kết thành đơn, mỗi một viên ràn rạt khí tức kinh thiên động địa, đều như kim đơn của một tu sĩ chủ tu lôi hệ công pháp.
"Ầm, ầm, ầm, ầm! Oành!"
Hơn một vạn viên kim đơn lôi cầu ném ra, không tản ra mà ngưng thành một viên.
Lôi cầu chỉ cỡ nắm tay, toát lên lôi đình khí tức khó tưởng tượng nổi như sấm ét khắp trời bị cuốn tới.
"Gừ!" Đồng thời, hoàng kim dị thú của Lôi Xu thần quân gầm vang, kim sắc quang ba cơ hồ xô vào Ngụy Tác.
"Cương nha muội, động thủ!" Lôi Xu thần quân hú lên cho dị thú động thủ thì Ngụy Tác khước cũng quát.
"Định giết ta?! Ngươi mà cũng định cản ta cùng Lôi ngục liên thủ?" Lôi Xu thần quân động thủ, đồng thời thấy Ngụy Tác hú lên thì cười lạnh.
"Chát!" Y vừa cười lạnh thì thân thể như bị vô hình đại chùy đánh trúng, thân thể khiếu vị bừng lên vô số lôi quang, kim lũ ngọc y nứt nẻ, từng mạt ngọc bay ra.
"Là uy năng của vô thượng pháp âm?!"
Lôi Xu thần quân và Ngụy Tác cùng có ý nghĩ không dám tin.
Đại thừa pháp âm trực tiếp trấn áp lên mình Lôi Xu thần quân thì đồng thời uy năng kinh nhân cũng xung kích trúng Ngụy Tác.
Hoàng kim dị thú của Lôi Xu thần quân cũng phát ra uy năng như Đại thừa pháp âm!
Khác ở chỗ Đại thừa pháp âm của Ngụy Tác xung kích thì khiến Lôi Xu thần quân rùng mình, tốc độ thi pháp chậm lại.
Về phần Ngụy Tác, uy năng xung kích lên gã bị đại đạo pháp vực hóa giải quá nửa, thân thể chỉ hơi run lên.
"Chỉ dựa vào dị thú, chưa lĩnh ngộ đại đạo pháp vực mà định giết ta!"
"Xoẹt!!"
Ngụy Tác cười lạnh phát Liệt khuyết tàn nguyệt chấn động thiên địa, va vào kim sắc lôi cầu, hai làn uy năng chèn nhau, gã hoàn toàn chiếm thượng phong, Liệt khuyết tàn nguyệt từ tép tới Lôi Xu thần quân.
"Gừ!"
Hoàng kim dị thú của Lôi Xu thần quân rải kim quang hộ chủ.
Một vầng Liệt khuyết tàn nguyệt tương tự xuyên qua làn uy năng chưa tan hết, đến trước mặt Lôi Xu thần quân và hoàng kim dị thú.
"A!"
"Sao lại như thế! Dù Thần huyền ngũ trọng đại năng cũng không thể cùng lúc phát ra lưỡng đạo thuật pháp, là hai thần huyền thần uy cơ mà!"
Lôi Xu thần quân hãi hùng, vô số lôi quang và thần huyền nguyên khí phun ra.
"Oành!"
Lôi Xu thần quân và thân hạ hoàng kim dị thú bị đánh tan uy năng, văng đi.
"Sao lại như thế!"
"Liệt khuyết tàn nguyệt, sao y lại cùng lúc có thể phát ra lưỡng đạo Liệt khuyết tàn nguyệt!"
Trong sơn cốc của Công Đức tông, ai cũng chấn động!
"A!"
Lôi Xu thần quân nát xác, vô số máu và lôi quang rải ra, thần huyền nguyên khí từ đỉnh đầu v*t lên chạy trốn.
Một dải tử quang mà y không chú ý thấy xẹt tới, bừng lên hôi sắc thần quang. Lôi Xu thần quân cơ hồ linh quang tắt ngóm, kêu lên thê thảm, Linh Lung Thiên mặt mũi lạnh tanh đánh tan thần huyền nguyên khí và thân thể y.
"Gừ!"
Hoàng kim dị thú phun ra yêu đơn, tựa hồ định tự nổ. "Giết!" Ngụy Tác quát to, uy áp ép lên mình yêu thú đã nứt nẻ thân thể, yêu thú này tan xác, rải ra vô số hoàng kim huyết dịch.
Một Thần huyền tam trọng đại năng và một yêu thú bị Ngụy Tác và Linh Lung Thiên liên thủ giết trong tích tắc!

Chương 974: Tiên đơn từ trên trời rơi xuống

"Là y!"
"Sao lại như thế! Sao y lại còn sống!"
Linh Lung Thiên xuất thủ, Công Đức tông tông chủ, Đăng Tiên tông tông chủ, Trạm Đài Linh Lan, đều kêu lên không dám tin.
"Oành!"
Ngụy Tác giết Lôi Xu thần quân, không cần che giấu khí tức, chân nguyên cuốn Lôi Xu thần quân và hoàng kim dị thú lại, không ngừng phát động Động Hư bộ pháp, toàn lực vượt hư không, nhắm sơn cốc có bọn Công Đức tông tông chủ.
"A! Sao lại như thế! Nhục thân mộc hóa thì không ai ngăn được, y không chỉ còn sống, còn đạt tu vi Thần huyền lưỡng trọng! Quanh y sao còn có băng hệ thần văn!"
"A, tiểu tử, chúng bố trí được kìa, có thể chuyển hóa uy năng của Thiên khung hóa thành linh đơn!"
Hai phe triệt để chấn kinh!
Ngụy Tác thấy trong sơn cốc sừng sững mấy chục tinh trụ, vô số cổ tự quang phù đủ màu bay lên, bắn vào nhũ bạch sắc tinh quang từ Thiên khung trút xuống.
Nguyên khí từ nhũ bạch sắc tinh quang phát ra lơ lửng trên không, ngưng thành đạo tôn linh khí kinh nhân, như thể linh đơn.
Ít nhất năm, sáu mươi tu sĩ là nhân vật trọng yếu của Công Đức tông và Đăng Tiên tông, Công Đức tông tông chủ, Đăng Tiên tông tông chủ và Trạm Đài Linh Lan ở trên bạch sắc ngọc đài."Phù!"
Nhũ bạch sắc đạo tôn đột nhiên chìm xuống, hình thành bạch sắc lưu quang, giáng trúng Công Đức tông tông chủ.
"Phù!" "Phù!" "Phù!"...
Nhũ bạch sắc đạo tôn như quả chín rục nên rụng xuống.
Trên bạch sắc ngọc đài dày đặc nhũ bạch sắc đạo tôn hơn, những chỗ khác cũng có.
Không ít tu sĩ cũng được nhũ bạch sắc đạo tôn giáng trúng như Công Đức tông tông chủ.
Vù!
Nhũ bạch sắc đạo tôn rơi trúng, quang hoa lóe lên, trực tiếp chảy vào thể nội, phát ra âm thanh linh khí kịch liệt phun trào, nên những tu sĩ đó run lên, tỏ vẻ dị thường chấn kinh và cuồng nhiệt, khí tức lên cao.
"Oành!"
Một đệ tử Kim đơn lưỡng trọng điên phong của Công Đức tông rừng rực khí tức, trực tiếp từ Kim đơn lưỡng trọng điên phong đột phá đến Kim đơn tam trọng!
Mỗi nhũ bạch sắc đạo tôn uẩn hàm linh khí kinh nhân, như một viên tiên giai linh đơn!
Tiên giai linh đơn dày đặc như quả chín rơi xuống!
"Phù! Phù! Phù! Phù..." Mỗi tu sĩ được nhũ bạch sắc đạo tôn rơi trúng, tu vi tăng trưởng với tốc độ kinh nhân.
"A!"
Thoáng sau mọi tu sĩ Công Đức tông, Đăng Tiên tông như phát cuồng.
Ai nấy lao về nhũ bạch sắc đạo tôn, nhiều ngườithậm chí phát ra chân nguyên, pháp bảo để cuốn đạo tôn về.
Ai nấy chấn động vì bạch sắc đạo tôn hàm chứa không gian pháp tắc khôn tả, như xuyên qua hư không, chân nguyên và pháp bảo không thể hút được, rơi rụng trong quang hoa của chân nguyên và pháp bảo rồi tan biến.
Trừ những đạo tôn vô tình giáng trung tu sĩ thì còn lại, dù dùng thân thể đón lại cũng không thể ngăn được.
"A! A! A!..."
Không ít người được nhũ bạch sắc đạo tôn đập trúng, không ít người không được, ai nấy kêu vang, khí tức dâng tràn vì tăng tu vi.
"Thành rồi! Đều tương đương với thiên giai linh dược! A! Tiểu tử, mau lên, không thì tu vi của chúng sẽ nhanh chóng đột phá!"
Tình cảnh khiến Ngụy Tác và Linh Lung Thiên rúng động, lục bào lão đầu gầm lên.
"Cản y lại! Đừng để y phá hoại, tu vi của chúng ta sẽ tăng thêm một, hai cấp!"
Công Đức tông tông chủ lại được một nhũ bạch sắc đạo tôn đập trúng, thân thể như ngâm trong quỳnh tương ngọc dịch, mỗi góc ngách nhỏ nhất tựa được uống loại rượu ngon nhất, mỗi sợi tóc cũng thư phục cực độ, y run lên, thấy Ngụy Tác ngùn ngụt khí thế lao tới, Công Đức tông tông chủ méo mó mặt mày gầm lên.
"Oành!"
Pphật quang vô cùng vô tận từ Công Đức tông tông chủ bắn ra, thành mười sáu thần phật quang ảnh đổ vào Ngụy Tác.
Y cách Ngụy Tác bảy, tám trăm dặm nên không thể khóa chặt, gã không nghạnh tiếp mà phát động Động Hư bộ pháp, tránh khỏi toàn bộ thần phật quang ảnh.
"A!"
Một tu sĩ Công Đức tông kêu lên kinh hỉ cực độ, lão giả mặc hoàng long bào pháp y từ tu vi Kim đơn tam trọng đột phá đến Kim đơn tứ trọng!
"Đăng Tiên tông tông chủ sắp đột phá đến Thần huyền tam trọng!" Đồng thời, Linh Lung Thiên phi truyền âm cho Ngụy Tác.
Đăng Tiên tông tông chủ liên tiếp bị năm, sáu nhũ bạch sắc đạo tôn đập trúng, thần huyền khí tức bừng bừng, da cũng phát ra bạch sắc hà quang, hấp lực dâng tràn.
Trong sơn cốc cơ hồ ai cũng được hoặc ít hoặc nhiều nhũ bạch sắc đạo tôn đập trúng, Công Đức tông và Đăng Tiên tông đều tăng tiến tu vi một cách kinh nhân.
Vù! Vù!
Sau hai tiếng nổ, Ngụy Tác liên tục vượt hư không, cách sơn cốc không đầy sáu trăm dặm, song thần huyền đồng thời phát ra một đạo Duy ngã tâm kiếm, lưỡng đạo thanh sắc thần quang tinh chuẩn ép tới Công Đức tông tông chủ.
"Không ngờ ngươi còn sống, phá hoại kế hoạch của ta!"
Công Đức tông tông chủ gầm lên, bắt một pháp ấn, phát ra chữ "Trấn" như thân người chặn đứng lưỡng đạo Duy ngã tâm kiếm.
"Ngươi định phá hoại kế hoạch nhưng bọn ta đều tăng tiến tu vi, ngươi kịp không!"
"Ngươi giả chết lừa thiên hạ, lần này ta cho ngươi chết thật!"
Đồng thời, hai nhũ bạch sắc đạo tôn đập trúng Công Đức tông tông chủ, khí tức của y bừng lên.
"Xoẹt!!"
Ngụy Tác phát Đại đề tu di, bạch sắc thần sơn như ngọn roi vượt sáu trăm dặm quật xuống. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.
Đồng thời, dùng Đại đề tu di hoa ra bạch sắc thần sơn che kín, Ngụy Tác kích phát Sinh tử thư, quang tự xé hư không, vượt lên bạch sắc thần sơn.
Hai làn thần uy không thể khóa chặt chuẩn xác, đánh xuống sơn cốc.
"A!"
Nhiều người kinh hãi, cảm giác được nguy cơ nên phát uy năng ngăn cản, Ngụy Tác toàn lực kich phát Đại đề tu di và Sinh tử thư, uy năng hơn nhiều hai đạo Duy ngã tâm kiếm ban nãy.
"Xoẹt!!"
Hư không chấn động.
Công Đức tông tông chủ và Đăng Tiên tông tông chủ biến sắc, đồng thời phát ra kim sắc phật quang và bạch sắc thần hà, hóa thành một tấm bạch sắc đạo đồ cản lại.
"Oành!"
Như hai vì sao va nhau, Ngụy Tác phát ra Đại đề tu di và Sinh tử thư tan hết uy năng, tinh trụ và bố trí dưới lòng cốc chưa tan nhưng nhiều nhũ bạch sắc đạo tôn bị nguyên khí phát nổ ảnh hưởng, thay đổi quỹ tích rơi, bắn đi bốn phương tám hướng, linh khí khắp trời như một viên tiên đơn bay trên không trung, nhiều đạo tôn thậm chí bắn đi hơn nghìn dặm mới rơi.
"A! A! A!"
Tu sĩ Công Đức tông và Đăng Tiên tông kêu lên.
Toàn là chí bảo bay mất, đều có thể bắn vào thể nội, đề thăng tu vi cho họ! Ai nấy chỉ muốn xé Ngụy Tác thành vạn mảnh!
"Phù!"
"Phù!"
"Phù!"
Bạch sắc đạo tôn liên tục rơi xuống, cảnh tượng khó tưởng tượng nổi, phổ thông thảo mộc bị đạo tôn rơi xuống thì hiện rõ linh quang, thậm chí nở hoa, biến thành linh dược.
"Hữu dụng!"
Ngụy Tác sáng mắt, thi triển Động Hư bộ pháp tiền hành, khí tức lại chấn thiên động địa, đồng thời phát ra hai Liệt khuyết tàn nguyệt.
Nếu không ảnh hưởng được đến bố trí, gã và Linh Lung Thiên chỉ còn cách bỏ chạy, không thì tu vi người Công Đức tông và Đăng Tiên tông đều đề thăng kinh nhân, cả hai e không chạy được.
"Oành!"
Lại như vì sao va nhau, hư không rung chuyển, phía trên sơn cốc mờ đi, quá nửa bạch sắc đạo tôn đổi quỹ tích rơi, bắn đi tứ tán.
"A!"
"A!"
Công Đức tông tông chủ và nhiều tu sĩ gào lên, nhắm Ngụy Tác phát uy năng, nhưng cách hơn bốn trăm dặm, gã dễ dàng tránh được.
"Phù!" Một bạch sắc đạo tôn lóe lên, đột nhiên giáng trúng gã Ngụy Tác.
"Chuyện đó...!" Ngụy Tác bừng bừng nguyên khí, với tốc độ kinh nhân dung hóa vào chân nguyên, cảm giá này, ngay cả gã cũng run lên.
"Ta sắp đột phá thần huyền!"
Đột nhiên, một lão tăng Công Đức tông kêu to, một nhũ bạch sắc đạo tôn giáng lên, lão bắt đầu kim đơn phá bích, đơn khí lan tràn, thần huyền khí tức chấn động.
"A!"
Chỉ trong tích tắc lão tăng Công Đức tông từ kêu lên vui mừng thành kinh hoàng, nhục lão như cứng lại, biến thành gỗ mục.
Nhục thân mộc hóa!
Từng bạch sắc đạo tôn chứa linh khí kinh nhân như tiên đơn khiến lão tăng trực tiếp đột phá Kim đơn ngũ trọng, xung kích thần huyền, nhưng lão tăng lại thất bại, nhục thân không chống nổi quá nhiều đơn khí mà mộc hóa.
Một phật đà cầm trầm hương sắc hàng ma xử xuất hiện trên đầu lão tăng Công Đức tông nhưng chỉ một tích tắc là uốn cong rồi tan đi.
Cảnh tượng này chấn động tất cả.

Chương 975: Một mình đấu với song hùng

"Sao lại thế này!"
Cùng lúc, Công Đức tông tông chủ, Đăng Tiên tông tông chủ và Trạm Đài Linh Lan phát hiện Ngụy Tác vượt hư không, chuẩn xác đón lấy một nhũ bạch sắc đạo tôn.
Nhũ bạch sắc đạo tôn thứ hai như tiên đơn trút vào thể nội Ngụy Tác.
"Oành!"
Khí thế của gã tăng cao!
"Không xong! Y có thuật pháp nhìn thấy linh nguyên quỹ tích!" Công Đức tông tông chủ biến hẳn sắc mặt, toàn lực phát ra đạo đạo thần uy vào Ngụy Tác.
"Oành!"
Ngụy Tác lại nhắm sơn cốc phát ra Liệt khuyết tàn nguyệt đấu với thần uy, vô số quang hoa tắt lịm, chỉ còn thưa thớt nhũ bạch sắc đạo tôn rơi xuống, phần lớn thay đổi quỹ tích, bắn đi bốn phương tám hướng.
"Chát!"Đồng thời, Ngụy Tác lại phát động Động Hư bộ pháp, đến trước hai nhũ bạch sắc đạo tôn, một tan vào thể nội gã, một lướt qua người.
Gã tỏ rõ thần sắc kinh hỉ cực độ.
Nhũ bạch sắc đạo tôn như tiên đơn, như một mảnh vỡ đại đạo pháp tắc khó tưởng tượng nổi của nhân vật hoàn toàn siêu việt chân tiên phát ra, tuy gã nhờ Minh vương cảm ứng kinh mà biết được phần nào quỹ tích, song kinh ngạc là nguyên khí trong nhũ bạch sắc đạo tôn trung tựa hồ tương hợp với thể nội nguyên khí của gã nên có ý đến gần, nhờ thế gã thành công bắt được một đạo tôn.
"A! Tiểu tử, không ngờ ngươi lấy được thứ này! Cảm giác thế nào, có bao nhiêu nguyên khí kinh nhân! Đề thăng bao nhiêu tu vi!" Lục bào lão đầu hưng phấn kêu to.
"Oành!"
Hiện tại Ngụy Tác không có thời gian cảm giác kỹ, không đáp lục bào lão đầu mà lại phát ra Liệt khuyết tàn nguyệt, đến trước một nhũ bạch sắc đạo tôn để đạo tôn ấn vào thể nội.
"A!"
Một lão nhân Đăng Tiên tông đột nhiên hãi hùng rú vang, kim đơn khí tức đạt đỉnh phong, đang lao ra ngoài sơn cốc, lão mượn uy năng của Thiên khung đạt tới Kim đơn ngũ trọng đỉnh phong nhưng không nắm chắc đột phá thần huyền, sợ sa vào cảnh như lão tăng Công Đức tông nên bỏ chạy. Có điều một nhũ bạch sắc đạo tôn vì uy năng va nhau chấn động thiên địa mà đổi quỹ tích đích, lão phát ra vô số uy năng mà vẫn không tránh được.
Lão tỏ rõ thần sắc tuyệt vọng, thể nội nổ vang, kim đơn phá bích, đơn khí cuồn cuộn chảy ra.
Không có thần huyền pháp tướng ngưng thành, lão nhân Đăng Tiên tông này mất hết lòng tin, không dẫn đạo đơn khí, nhục thân hóa thành từng mảnh gỗ mục.
"A! Giết! Giết y mau! Ngụy Tác, ta sẽ xé ngươi thành vạn mảnh, bắt thần hồn ngươi mà đày đọa! Cho ngươi biết thế nào là thống khổ!"
Ầm một tiếng, Công Đức tông tông chủ từ bạch ngọc cao đài lao về phía Ngụy Tác.
Công Đức tông chủ mất sạch đạo tâm, lúc trước y bị Ngụy Tác lợi dụng đế thi đánh nát nhục thân, lần này đại kế mà thành, tu vi của y thậm chí đột phá đến Thần huyền ngũ trọng hậu kỳ.
Bố trí trong sơn cốc cơ hồ vô dụng, nhũ bạch sắc đạo tôn bay tán loạn, chỉ còn rơi xuống thưa thớt, cố thủ sơn cốc thành vô ý nghĩa.
Quả đã cho vào mồm lại bị giật ra!
Quả này còn có thể khiến y thăng tiến, thậm chí khả dĩ ngạo thị cả tu đạo giới!
Làm gì có chuyện Công Đức tông tông chủ không điên cuồng!
"Giết y đã!"
Đăng Tiên tông tông chủ cũng hú vang, bám theo Công Đức tông tông chủ, lưỡng đại thần huyền vây giết Ngụy Tác!
"Giết!"
Hai tông chủ hạ lệnh, tu sĩ Công Đức tông tu sĩ và Đăng Tiên tông gầm lên chấn động thiên địa.
"Phù!"
Cùng lúc, sơn cốc đã thưa thớt nhũ bạch sắc đạo tôn nhưng có một rơi trúng Trạm Đài Linh Lan, đơn khí kinh nhân cực độ từ thể nội y bừng lên.
"Y đang lúc đột phá thần huyền!" Linh Lung Thiên mục quang lạnh lại.
Trạm Đài Linh Lan không mất mạng như hai lão bất tử, tích tắc kim đơn phá bích là y lấy ra một cổ đồng sắc đơn bình, dốc một viên hổ phách sắc đơn dược cho vào miệng.
Nuốt viên đơn dược này, Trạm Đài Linh Lan tỏa dị hương, khí tức càng lúc càng mạnh, như có thứ gì đang hình thành với tốc độ kinh nhân.
"Cổ đơn gì nhỉ! Y đã chuẩn bị, đột phá thần huyền không thành vấn đề."
Ngụy Tác nheo mắt, lóe lên ý nghĩ này, vượt hư không chặn một nhũ bạch sắc đạo tôn.
Một lão bất tử Đăng Tiên tông già cốc đế, cơ hồ không mở nổi mắt kích phát một huyết sắc cổ lô, phát ra huyết hồng sắc thần văn. Là một món truyền thế pháp khí của Đăng Tiên tông, bình thường tuyệt đối không bao giờ động dụng, huyết hồng sắc thần văn dấy lên chân tiên khí tức, nhưng vừa phát ra là huyết sắc cổ lô vỡ tan, rõ ràng chỉ còn đủ uy năng kích phát một lần.
"Một không có thần huyền tu vi, đừng có tự sát. Dù là tiên binh, với tốc độ thi pháp này sao có thể uy hiếp được ta."
Chân tiên khí tức ngút trời, nhưng Ngụy Tác không thèm nhìn lão giả mà lạnh giọng đoạn vượt hư không, thành công đón đường một nhũ bạch sắc đạo tôn!
"A!"
Huyết hồng sắc thần văn chưa phát ra thì lão bất tử Đăng Tiên tông đột nhiên kêu to nát xác.
Tu sĩ hai tông vốn thèm muôn cực độ nhũ bạch sắc đạo tôn hồng đều bị chấn nhiếp, sững lại trên không.
"Thứ đó... đúng là sánh với tiên đơn!"
Đồng thời, mục quang Ngụy Tác lóe lên.
Tuy gã không có thời gian cảm tri kỹ tu vi đề thăng, nhưng nhũ bạch sắc đạo tôn vào thể nội, gã nhận ra mình gần đạt Thần huyền lưỡng trọng trung kỳ.
Một nhũ bạch sắc đạo tôn khiến nhiều tu sĩ trực tiếp đề thăng một mức Kim đơn tu vi, gã lấy được sáu đạo tôn nên cũng gần đến mức Thần huyền lưỡng trọng trung kỳ!
Ngụy Tác có song thần huyền, như động không đáy, từ Thần huyền nhất trọng đến Thần huyền lưỡng trọng, tiêu hao bao nhiêu?
Chỉ sáu nhũ bạch sắc đạo tôn khiến gã từ tu vi Thần huyền lưỡng trọng sơ kỳ đề thăng đến Thần huyền lưỡng trọng trung kỳ!
"Xoẹt!!"
Ngụy Tác lại vượt hư không, đến trước một nhũ bạch sắc đạo tôn.
Gã phát hai làn Liệt khuyết tàn nguyệt về sau lưng.
Vù! Vù!
Sau lưng Ngụy Tác, vô số kim sắc thần văn hình thành các dạng phật đà, pháp khí, thần huyền, phật điện, như thần phật đầy trời múa may, nguyên khí pháp tắc cháy lên trong tại hư không.
Một đạo đồ do bạch sắc hà quang ngưng thành ép tới.
Đây là lưỡng đạo thần uy Công Đức tông tông chủ và Đăng Tiên tông tông chủ liên thủ tấn công Ngụy Tác!
"Oành!" "Oành!"
Ngụy Tác phát ra lưỡng đạo Liệt khuyết tàn nguyệt, chuẩn xác cắt ngang quỹ tích thần uy, một mình đối kháng hai thần huyền đại năng.
"A!"
Tất thảy, cả Công Đức tông tông chủ và Đăng Tiên tông tông chủ đều kinh hãi.
Ngụy Tác một địch hai, một dải Liệt khuyết tàn nguyệt hoàn toàn áp đảo bạch sắc thần hà đạo đồ của Đăng Tiên tông tông chủ, ép cho y thoái lui liên tục, thần huyền nguyên khí tắt ngóm, lùi mấy chục dặm mới chặn được.
Vầng Liệt khuyết tàn nguyệt còn lại tan vỡ trước vô số kim văn thần vực của Công Đức tông tông chủ nhưng dư uy xung kích thì gã không tránh, nhục thân chỉ hơi run lên, vang động như thần thiết ngân nga mà thôi.
"Phù!"
Ngụy Tác bất động, chặn một nhũ bạch sắc đạo tôn đập tới, khí tức lại bừng lên.
"Xoẹt!!"
Ngụy Tác lại phát ra hai làn Liệt khuyết tàn nguyệt, chủ động công kích Công Đức tông tông chủ và Đăng Tiên tông tông chủ.
"A!"
Ai nấy kinh hãi, Đăng Tiên tông tông chủ văng đi, bạch sắc thần hà tan biến, hộc máu. Nguồn: http://truyenfull.vn
Công Đức tông tông chủ gầm lên liên tục, nhưng thần uy dù hơi cao hơn Ngụy Tác thì dư uy xung kích lên mình gã cũng như vào thần thiết, không mảy may ảnh hưởng đến chân nguyên lưu động.
"Nhục thân y làị thần thiết hay sao mà đạt mức đó!"
Tất thảy kinh hãi, Ngụy Tác lao thửng sang hai nhũ bạch sắc đạo tôn khác, đồng thời phát ra hai vầng Liệt khuyết tàn nguyệt tấn công Công Đức tông tông chủ!

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau