THÔNG THIÊN CHI LỘ

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Thông thiên chi lộ - Chương 1006 - Chương 1010

Chương 1006: Nhiều thứ không thể tin được

Quá nửa tu sĩ theo Đăng Tiên tông tông chủ áp sát vô danh hoang đảo, mỗi làn khí tức đều như bão rú.
Mặt biển rực quang hoa, các tu sĩ còn lại bố trí nhiều cấm chế, lấy ra kiện pháp khí kích phát, đề phòng bọn Cơ Nhã bỏ chạy.
Đăng Tiên tông tông chủ đi đầu, vô số bạch sắc thần hà phát ra, thần huyền khí tức chấn động thiên địa.
Đạo đồ đầy bạch sắc vũ hạc và bạch vân liễu nhiễu xuất hiện, là một môn cường pháp dùng chân nguyên rút thiên địa nguyên khí, mô phỏng uy năng thần vực.
"Oành!"
Bạch sắc hà quang đạo đồ to dần, cơ hồ bằng nửa hoang đảo rồi ép xuống.
"Cách!"
Một đạm lam sắc linh quang quang tráo quanh vô danh hoang đảo không chống nổi bạch sắc hà quang đạo đồ mà tan đi. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL
"Chát!"Đột nhiên, vô danh hoang đảo phát ra thần quang như tụ hết màu sắc trong thiên địa, cùng thanh sắc hà quang như nước đầm.
Bạch sắc đạo đồ bị đánh tan, Đăng Tiên tông tông chủ vừa phát ra bạch sắc hà quang chặn hai làn dư uy, thì quang hoa lấp lánh vô số thần văn như thanh sắc thần hải phát ra khiến y nhợt nhạt mặt mày, lùi lại trăm trượng mới tránh thoát.
Mọi tu sĩ đang lao về vô danh hoang đảo đều sững lại, ba làn uy năng dấy lên khí tức khiến tất cả, kể cả Trạm Đài Linh Lan cũng rùng mình.
Ba làn uy năng tương đương với thực lực thần huyền đại năng, Kim đơn đại tu sĩ e không ngăn được.
Vù! Vù! Vù!...
Mặt biển chợt vang lên tiếng xé không khí.
"A!"
Một chân truyền đệ tử Đăng Tiên tông tu vi Kim đơn nhất trọng tan nát linh quang, tế xuất kim đơn cũng không ngăn được, đột nhiên bị bảy, tám đạo thanh sắc kiếm quang từ vô danh hoang đảo chém tan.
"Sao lại thế được! Lẽ nào đảo này có bảy, tám tu sĩ Kim đơn tam trọng trở lên!"
Mọi tu sĩ Đăng Tiên tông sững lại, không còn nhẹ tênh nữa mà trong lòng lạnh buốt.
Chân truyền đệ tử đó cách vô danh hoang đảo không gần, lại ở một góc phía sau nên Đăng Tiên tông tông chủ và Trạm Đài Linh Lan đều không kịp ngăn, từ vô danh hoang đảo đến vị trí đó ít nhất tu sĩ Kim đơn tam trọng trở lên mới khóa chặt được.
"Không phải pháp khí, đều là pháp bảo gần đạt tiên giai? Tới ba món?"
Trong vô danh hoang đảo, trừ các lão nhân khống chế pháp trận thì hầu hết đều tụ tập trên đỉnh, Long Mộc Tinh vừa mới run rẩy thì giờ tròn mắt không dám tin nhìn thanh sắc thủ trạc, thanh sắc cổ du đăng và cổ họa rực rỡ trước mặt bọn Thủy Linh Nhi, Kỳ Long Sơn và Phong Tri Du.
Vì y nhát gan, lúc Ngụy Tác phân phối pháp bảo không có mặt y nên y không hiểu lắm về tích lũy của vô danh hoang đảo, cho là chủ nhân không có mặt thì pháp bảo lợi hại cũng không có.
Ba món đó kích phát na uy năng như thế mà không tan linh quang, không phải pháp khí dùng một lần, mà là pháp bảo còn nguyên... tu sĩ Kim đơn kỳ điều khiên mà uy năng như thế... rõ ràng là pháp bảo gần đạt tiên giai, lại tới ba món!
Thuật pháp của bọn Kỳ Long Sơn phát được xa thế, gần như gấp đôi thần thức của gã, thật ra là thuật pháp gì!
Long Mộc Tinh quá chấn kinh, vì thế... nên gã không sợ nữa.
"Uy năng không mạnh, chỉ là bản thân thuật pháp đặc biệt hoặc nhờ pháp khí mới phát ra được xa như thế, không phải có nhiều tu sĩ Kim đơn tam trọng trở lên!" Sắc mặt Trạm Đài Linh Lan âm trầm hẳn, không hề khẩn trương mà hừ lạnh.
"Nhất tề xuất thủ, phá đạo cấm chế này!"
Sắc mặt Đăng Tiên tông tông chủ càng khó coi, gầm lên phát ra bạch sắc hà quang đạo đồ ép xuống vô danh hoang đảo.
Uy năng cấm chế của vô danh hoang đảo không hề kinh nhân nhưng ngăn được thần thức khiến y không thể khóa chặt bọn Cơ Nhã.
"Oành!"
Đăng Tiên tông tông chủ rú vang, sở mọi tu sĩ đang áp sát liền toàn lực kích phát pháp bảo và uy năng thuật pháp, quang hoa giáng vào linh quang quang tráo.
"Nhiều thế hả?"
"Thật ra có bao nhiêu Kim đơn tu sĩ?"
Tất cả kinh hãi, bốn mươi mấy đạo quang hoa mang uy năng kinh nhân từ linh quang quang tráo bắn ra.
Thần quang chói lòa, ráng xanh như đầm nước, thần quang như thanh sắc hải dương, thanh hoàng sắc đạo đồ ràn rạt hỏa nguyên, kim sắc thiên hỏa, một đạo ngân sắc quang trụ... Phe Đăng Tiên tôngkể cả thần uy của Đăng Tiên tông tông chủ và Trạm Đài Linh Lan đều bị ngăn lại, hai thần huyền đại năng cùng hơn mười Kim đơn tu sĩ, hơn mười Phân niệm cảnh tu sĩ hợp lực mà không phá được linh quang quang tráo!
"Xoạt... Xoạt..."
Trong linh quang quang tráo, đàn Băng tuyết thần nguyên tụ tập lên đỉnh hoang đảo, đứng cạnh Hỗn nguyên ngân oa, Dương chi điểu và thanh loan, phẫn nộ kích phát uy năng băng hàn cực độ.
Âm Lệ Hoa, Kỳ Long Sơn, Thanh Bình, Nam Cung Vũ Tinh, Hàn Vi Vi, Phong Tri Du, Sư Phi Thanh, Trương Châu Dự, Thủy Linh Nhi, Cơ Nhã, Trần thúc, hai kẻ đầu óc đơn giản, Độc Cô Vũ Vân, Diệp gia huynh muội, thậm chí Lưu lão hòa đều tụ tập lại tế xuất pháp bảo, không ngừng kích phát uy năng.
Long Mộc Tinh không còn va răng lập cập, liều mạng phát uy năng, nhưng vẫn thụ thương.
Y phát hiện, tựa hồ tất cả, kể cả những lão bất tử luyện đơn dược thì pháp bảo đều hơn gã.
Huyền giai trung phẩm pháp bảo do Ngụy Tác thưởng cho đã khiến y hưng phấn mãi, nên nhớ là huyền cấp trung giai pháp bảo, có một món pháp bảo như thế đủ để hoành hành nhất phương.
Y phát hiện, hiện tại tựa ai cũng có pháp bảo cao cấp hơn y, y dù gì cũng là tu sĩ Kim đơn lưỡng trọng, nhưng trong số cả toán thì uy năng... chỉ hơn mười mấy con Băng tuyết thần nguyên chưa trưởng thành.
Trừ pháp bảo công kích, linh quang trên pháp y của bọn Âm Lệ Hoa, Nam Cung Vũ Tinh cũng khiến y hoa mắt.
"Chủ nhân... tại hạ tuy nhát gan nhưng dù gì cũng một lòng, chủ nhân không nên thiên vị như thế." Thấy một luyện dược lão đầu thở hồng hộc sử dụng một món huyền giai thượng phẩm pháp bảo phát ra uy năng hơn mình thì Long Mộc Tinh cơ hồ phát khóc.
"Con bà nó chứ, sau cùng cũng không va răng vào nhau nữa, chưa thấy ai nhát như ngươi." Đúng lúc đó, Hàn Vi Vi vung tay, đưa bích lục sắc trường tiêu điểm cho y, "Định nhân lúc y vắng mặt mà bắt nạt bọn ta, bà cô đây phải cho các ngươi biết tay!"
"A... kia là... Bán tiên giai pháp bảo!" Long Mộc Tinh vốn sắp khóc lại hoan hỉ.
Bích lục sắc trường tiêu do cổ trúc chế thành, khảm nă vieên bạch sắc thỏa viên hình bảo thạch, phong linh khí tức như có thể thổi lên.
Chỉ khí tức và linh quang lấp lóe cũng khiến Long Mộc Tinh khẳng định là một món pháp bảo có uy năng ít nhất bán tiên giai!
"Đến đây, ta không sợ các ngươi!" Long Mộc Tinh hào khí ngút trời, kêu to kích phát pháp bảo.
Trạm Đài Linh Lan và Đăng Tiên tông tông chủ phát ra thần quang hơi rung lên.
Vô danh hoang đảo như núi lửa phun trào, thinh không rực rỡ các loại thần quang.
Động phủ lâm thời của một tán tu mà có ngần ấy cao thủ?
Ngần ấy người đã đành, quan trọng là tuyệt đại đa số quang hoa phát ra đều hơn hẳn Kim đơn đại tu sĩ thông thường!
Thần quang rực rỡ như tụ hết màu sắc của thiên hạ, ánh xanh như đầm nước, thần văn tụ thành thanh sắc thần hải... không ngừng kích phát, đều không phải pháp khí mà là pháp bảo gần đạt tiên giai! Ngụy Tác không có mặt mà ở đây vẫn có ngân ấy pháp bảo đẳng cấp đến thế!
Còn những uy năng khác, mỗi một đạo tựa hồ đều huyền giai trung phẩm trở lên, đại đa số được Kim đơn đại tu sĩ kích phát. Ít nhất cũng có mười mấy Kim đơn đại tu sĩ!
Sao lại có ngần ấy Kim đơn đại tu sĩ như thế được!
Khoảnh khắc sau, uy năng của vô danh hoang đảo triệt để áp đảo phe y.
"A!"
Một tu sĩ Đăng Tiên tông bị một đạo thanh sắc kiếm khí xuyên người rơi xuống.
"Lý trưởng lão!"
Đăng Tiên tông tông chủ hơi giật giật khóe môi, hú vang.
Một lão bất tử Đăng Tiên tông mặc hoàng bào rùng mình, thân thể còng xuống thẳng lên, kim hoàng sắc cổ phù từ tay áo bay ra như rút sạch thể nội chân nguyên àn, hóa thành vô số lôi quang, hình thành một kim sắc lôi chùy không kém gì hoang đảo.
"Oành!"
Kim sắc lôi chùy giáng xuống, va vào vô số quang hoa khiến linh quang quang tráo không chịu nổi chấn động mà tan vỡ.

Chương 1007: Các ngươi muốn chết sao

Linh quang quang tráo đó tan vỡ.
Kích phát kim sắc lôi chùy cổ phù, một món truyền thừa pháp khí của Đăng Tiên tông, hoàn toàn tương đương với uy năng của tiên khí chân chính.
Đăng Tiên tông tông chủ và Trạm Đài Linh Lan liên tục biến ảo phương vị, cơ hồ đến ngay tầng không vô danh hoang đảo, hai làn thần thức uy áptrấn áp toàn đảo.
Những tu sĩ khác tranh nhau lao xuống đảo.
Khi thần thức song phương có thể khóa chặt thì phe có hai thần huyền đại năng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, chỉ thần thức uy áp đủ khiến đối phương giảm tốc độ thi pháp.
"Chát!"
Đăng Tiên tông tông chủ và Trạm Đài Linh Lan tránh khỏi thần quang của vô danh hoang đảo, phát ra đạo đồ và đạo tôn giáng xuống.
"Tuy tổn hao một món truyền thừa pháp khí, nhưng đối phương chắc không chống nổi."
Nhiều tu sĩ Đăng Tiên tông cười gằn. Nhìn thấy trên đỉnh vô danh hoang đảo có một Kim đơn tu sĩ mặc tinh kim pháp y sợ mất mật như sụm xuống, không dám cả thi pháp.
Rõ ràng không phải giả đò.Nhưng rồi phe Đăng Tiên tông đều tròn mắt. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.
"Chát!" Một nữ tu xinh đẹp mặc một món đạm hoàng sắc vân cẩm pháp y nghiến răng nghiến lợi đá tu sĩ bỏ chạy một cước.
Trong toán tu sĩ tụ tập trên đỉnh hoang đảo ít nhất hữu bảy, tám người cùng rực tinh quang, nối làm một nghênh tiếp, như hoàn toàn ngưng thành một tinh quang quang tráo mới, chặn đứng Đăng Tiên tông tông chủ.
Một yêu thú lạ lùng toàn thân sáng rực ngân quang, như nữ hài mười hai, mười ba tuổi mặc ngân giáp cùng Dương chi điểu, thanh loan không hề bị thần thức uy áp của Đăng Tiên tông tông chủ và Trạm Đài Linh Lan ảnh hưởng, đồng thời phát ra đạo đạo uy năng chặn đứng Trạm Đài Linh Lan.
"Ba yêu thú này chặn được đòn của thần huyền? Đây là cường pháp gì mà có thể ngần ấy người liên pháp?"
"Ngần ấy pháp bảo kinh nhân!"
"Có ngần ấy Kim đơn tu sĩ?"
"Kia là Băng tuyết thần nguyên? Ở đây có lắm Băng tuyết thần nguyên thế hả?"
Cơ hồ mọi tu sĩ Đăng Tiên tông vừa kịp nhìn rõ cảnh tượng thì nhợt nhạt mặt mày, trừ tu sĩ sợ chết lúc trước thì đối thủ đều thập phần lãnh tĩnh.
Trong thông đạo có hai lão đầu tóc bạc thò ra liếc rồi rụt lại.
"Chát!"
Cơ hồ đồng thời, thanh quang từ dưới chân bừng lên, như tầng tầng thanh sắc nguyên khí trùm lấy tất cả.
"Cách!"
Không ít tu sĩ Đăng Tiên tông không kịp phản ứng thì đã bị dây léo tím đen kéo xuống. Tiếng kêu thê thảm vang lên, có người tan hết hộ thể linh quang, xương bị bóp gãy hết.
Bất quá tiếng kêu thảm lại bị tiếng kêu thảm khác nuốt gọn.
Chỉ một tích tắc, cả vô danh hoang đảo sôi sùng sục, cơ hồ mọi tu sĩ Đăng Tiên tông mới nhận ra hoang đảo hóa ra không phải màu tím đen.
Trông thì màu tím đen vì bề mặt vô danh hoang đảo toàn là dây leo cùng màu.
Dây leo như cự long lao ra, hoang đảo như biến thành một cự ma vật, trong vòng sáu, bảy trăm trượng trên không dày đặc dây leo cỡ thùng nước.
Phía dưới dây leo là màu trắng, cả vô danh hoang đảo như biến thành bạch sắc... Toàn là xương yêu thú.
"Diệt tiên đằng!"
Mọi tu sĩ Đăng Tiên tông đều không phải kẻ kém cỏi, nhiều người nhận ra thứ đáng sợ đó là gì.
Nhưng rồi tất cả đều thoáng thất thần.
Diệt tiên đằng sao lại to, lại dài đến thế!
Các loại quang hoa bừng lên trong vô danh hoang đảo, vô số mảnh Diệt tiên đằng tung bay, mỗi một Kim đơn đại tu sĩ hoặc tu sĩ cầm pháp bảo lợi hại đều muốn cứu nhưng người không chống nổi Diệt tiên đằng nhưng vô dụng. Diệt tiên đằng to lớn khó tưởng tượng nổi, đâm thủng cũng không gãy, dù gãy thì phần còn lại cũng cuốn tung như cự long trên không trung.
Tích tắc sau, phe Đăng Tiên tông có thân ảnh mười tu sĩ tan biến trong đám Diệt tiên đằng.
Đăng Tiên tông tông chủ và Trạm Đài Linh Lan biến sắc.
Tích tắc đó cả hai nhận ra hoang đảo mọc đầy Diệt tiên đằng, nhưng cả hai không ngờ Diệt tiên đằng ở động phủ của Ngụy Tác lại dài kinh nhân như thế!
Đối phương không hề hoảng loạn, có thủ đoạn liên pháp kinh nhân như thế thì cả hai không thể chiếm ư thế.
"Ực!"
Nhiều tu sĩ may mắn thoát khỏi Diệt tiên đằng đồng thời nuốt nước bọt, dự cảm không lành như mây đen bao trùm trước cơn bão.
Vù!
Nhưng chưa kịp làm gì thì trước mắt toán tu sĩ dẫn đầu, cùng Đăng Tiên tông tông chủ và Trạm Đài Linh Lan tấn công năm, sáu cá nữ tu xinh đẹp vang lên tiếng rít, khí tức rợn người dấy lên.
Toán tu sĩ đó có không ít người không ngừng ném ra một viên kim đơn dấy lên quang văn và khí tức hủy diệt!
"Tuyệt diệt kim đơn!"
Đăng Tiên tông tông chủ và Trạm Đài Linh Lan nín thở.
"Oành!" "Oành!"...
Tiếng động rợn người vang lên quanh vô danh hoang đảo, từng đám mây hình nấm và sóng xung kích tỏa đi bốn phương tám hướng.
Nhiều nhánh Diệt tiên đằng hóa thành tro, đồng thời nhiều tu sĩ Đăng Tiên tông mất mạng theo.
Mười mấy tu sĩ may mắn sống sót run lên.
Tuyệt diệt kim đơn thành phổ thông pháp khí, đây... đây là thế nào?
Phần lớn là do kim đơn của tu sĩ Kim đơn tứ ngũ trọng luyện chế thành, thần huyền trở xuống khó chống nổi! Sống sót chỉ nhờ không ở trung tâm Tuyệt diệt kim đơn phát nổ!
Có hai chân truyền đệ tử Phân niệm cảnh của Đăng Tiên tận mắt một thái thượng trưởng lão Kim đơn tứ trọng và một Kim đơn ngũ trọng không kịp kích phát bảo mệnh pháp khí đã bị Tuyệt diệt kim đơn nuố chửng.
"Hả..." Long Mộc Tinh ở cạnh Hàn Vi Vi, vốn bị thần huyền khí tức khiến cho mất mật, chợt tròn mắt kêu lên bằng tiếng Tịch Hàn đại lục, "Hả.. nổ rồi!"
"Oành!"
Trạm Đài Linh Lan lại đấu một đòn với Dương chi điểu, Hỗn nguyên ngân oa và thanh loan.
"Chát!"
Hư không chấn động, một đạo hôi hắc sắc loan nguyệt đột nhiên xuất hiện, chấn tan quang hoa của Trạm Đài Linh Lan, hất y thổ máu văng đi, suýt nữa nát xác.
Đăng Tiên tông tông chủ kinh hãi lui lại mấy trăm trượng.
Từ sơn động lướt ra không phải Ngụy Tác, mà là một bạch phát lão nhân ngây ngô.
"Trời đất!"
Mấy tu sĩ Đăng Tiên tông run lên, cơ hồ rớt xuống.
Ngụy Tác có "Thỏ huynh đệ" như Lý Tả Ý thì ai cũng biết, lại biết y đã điên, kim đơn suy kiệt, chỉ tu vi Kim đơn tam trọng, nhưng bạch phát lão nhân ngây ngô này lại ràn rạt khí tức khôn tả, tu vi Kim đơn ngũ trọng sơ kỳ. Y kích phát Liệt khuyết tàn nguyệt có uy năng càng đáng sợ, cả Trạm Đài Linh Lan cũng trọng thương.
"Người xấu... nhân lúc huynh đệ của ta không có mặt mà tấn công động phủ... muốn chết hả?" Lý Tả Ý đánh bay Trạm Đài Linh Lan, ngây ngô nói.
Vù!
Một đạo quang hoa từ mi tâm Thủy Linh Nhi bắn ra, hóa thành nguyệt cung khổng lồ.
Trạm lam sắc quang hoa như biến nàng thành tiên nữ.
"Chúng ta cùng đối phó Đăng Tiên tông tông chủ!"
Tế xuất Quảng hàn nguyệt cung, Thủy Linh Nhi thu Phong Tri Du, Trương Châu Dự, Sư Phi Thanh, Trần thúc, Kỳ Long Sơn, Thanh Bình, Âm Lệ Hoa vào.
Lý Tả Ý tiến về phía Đăng Tiên tông tông chủ đang kinh hãi vì tưởng Ngụy Tác dĩ quay về, Hỗn nguyên ngân oa, Dương chi điểu và thanh loan đi cùng. Thực lực này đối phó Đăng Tiên tông tông chủ không thành vấn đề.
"Mang ta theo, đừng cản!" Một lão đầu trông rất cố chấp cầm thanh sắc tiễn đao quang hoa kinh nhân, lao về Quảng hàn nguyệt cung, là luyện dược lão đầu Lưu lão cùng Trần thúc đột phá Kim đơn khi trước.
"Kiếp này được đấu vài chiêu với thần huyền đại năng thì một luyện đơn sư như ta không sống uổng." Sợ Thủy Linh Nhi kéo lại nên lão đầu cố chấp kêu to.
"Oành!"
Đăng Tiên tông tông chủ run lên, bạch sắc hà quang đạo đồ tắt ngóm.
Thiên cổ kỳ quan, một toán Kim đơn nhất trọng, lưỡng trọng... Thậm chí cả một luyện đơn sư Kim đơn nhất trọng cũng đòi giết một thần huyền đại năng!

Chương 1008: Ta không giả bộ

"Phù!"
Trạm Đài Linh Lan tế xuất Hư không kim hồ, biến mất.
Hiện tại dù không dám tin, y cũng nhận ra phe mình không thắng được.
Mười mấy Kim đơn đại tu sĩ, ai nấy đều có một món pháp bảo huyền giai thượng phẩm trở lên, một "Thỏ huynh đệ" chiến lực không kém thần huyền và ba linh thú thực lực bát cấp cao giai... Đấy là động phủ lâm thời của một tán tu? Phải là một sơn môn của siêu cấp thế gia?!
Phe Đăng Tiên tông hãi hùng bỏ chạy, hơn mười tu sĩ ở ngoài bố trí cấm chế còn chưa hiểu... Ban nãy họ còn lo bọn Cơ Nhã bỏ chạy sao chỉ thoáng sau đã thành họ phải chạy.
Hơn mười tu sĩ may mắn thoát khỏi Diệt tiên đằng và Tuyệt diệt kim đơn bị bức dừng lại.
Không phải có biến cố gì mà phi độn pháp bảo của bọn Cơ hơn hẳn nên họ không thoát được.
Hàn Vi Vi chặn một Kim đơn đại tu sĩ rực hồng quang, che kín diện mục.
Đại tu sĩ này ít nhất cũng tu vi Kim đơn tam trọng trung kỳ, hơn hẳn nàng ta.
Nhưng chỉ tích tắc sau, Kim đơn đại tu sĩ đó cơ hồ phát khóc.Hàn Vi Vi sử dụng toàn pháp bảo cóphẩm giai thực quá cao, kinh nhân hơn nhiều người kế thừa ngôi tông chủ của các siêu cấp đại tông môn.
Đạm hoàng sắc vân cẩm pháp y phát ra hoàng sắc vân hà, tự nhiên lưu chuyển, hình thành từng thanh như ý, chỉ quang hoa phòng ngự là Kim đơn tam trọng đại tu sĩ rực hồng quang này không phá được.
Y sử dụng một chiếc bát sứ trắng, ít nhất cũng bán tiên giai, dốc tu vi kích phát bạch sắc thần quang mới ngăn được.
Y cơ hồ thổ huyết vì Hàn Vi Vi liên tục phát ra tinh quang cực kỳ băng hàn khiến y tê dại.
Thấy không phải đối thủ, y nghiến răng, chuẩn bị thi triển thủ đoạn bài tẩy thì đột nhiên thấy thần sắc Hàn Vi Vi cổ quái, tức thì ngẩn ra ngoái lại.
Tóc Kim đơn đại tu sĩ này cơ hồ dựng lên.
Mười mấy con Băng tuyết thần nguyên không biết từ lúc nào vòng ra sau lưng y, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt.
"Chát!"
Y chưa kịp làm gì, mười mấy con Băng tuyết thần nguyên phun ra đạo đạo bạch quang đông cứng y rồi vỡ tan thành từng mảnh.
"Oành!"
Tích tắc đó trước mặt Đăng Tiên tông tông chủ vang lên tiếng nổ kinh thiên động địa.
Trong hào quang tan vỡ, Quảng hàn nguyệt cung bao phủ tinh quang rung lên trên hư không, Lý Tả Ý và ba linh thú đều ở cạnh, Đăng Tiên tông tông chủ lại hộc máu văng đi.
"A!"
Đăng Tiên tông tông chủ rối bù đầu tóc, không ngờ một vô danh hoang đảo lại có thực lực kinh nhân. Hai thần huyền đại năng, dẫn theo quá nửa nhân vật đỉnh nhọn của Đăng Tiên tông cùng Kim đơn đại tu sĩ của phái khác trợ trận mà bị đánh tơi tả!
Đối phương không chết ai, số lượng phe y chết khá rõ rệt.
"Tông chủ, đi mau! Giữ được núi xanh lo gì thiếu củi!"
Ngoài xa, một lão nhân bố trí cấm chế kêu to với Đăng Tiên tông tông chủ.
"Phù!" Đăng Tiên tông tông chủ phun ra một ngụm máu.
Không phải do thương thế mà vì lửa giận công tâm, phun ra nghịch huyết.
"A!"
Đăng Tiên tông tông chủ cũng bó tay, phát động Liên hoa kim ngư bỏ chạy.
Tựu tạ Đăng Tiên tông tông chủ giận đến thổ huyết bỏ chạy thì một hôi bào lão nhân diện mục âm trầm đến cực điểm lao nhanh về phía Nam Cung Vũ Tinh.
Hôi bào lão nhân là thái thượng trưởng lão của Đăng Tiên tông, tu vi Kim đơn ngũ trọng sơ kỳ, trong các tu sĩ Đăng Tiên tông đến đây, trừ tông chủ và Lý thái thượng trưởng lão kích phát đích kim sắc lôi chùy thì địa vị của lão tối cao.
Lần đại chiến này, Đăng Tiên tông thất bại thảm hại, nếu bắt được một đạo lữ của Ngụy Tác thì ít nhất cũng thu được chút vốn.
Thái thượng trưởng lão Đăng Tiên tông mặt mũi âm trầm cực điểm phát hiện Nam Cung Vũ Tinh chỉ một mình.
Lão cho rằng tu vi của mình bắt tu sĩ Kim đơn nhất trọng không thành vấn đề.
"Chát!"
Thần thức uy áp ép lên Nam Cung Vũ Tinh khiến nàng sững lại, thi pháp đình đốn.
Một đạo hắc quang từ thái thượng trưởng lão Đăng Tiên tông bắn ra, như ngọn roi cuốn lên Nam Cung Vũ Tinh rồi siết lại.
Nhưgn lão tỏ rõ thần sắc không dám tin vì hắc quang không phá được linh quang từ pháp y của Nam Cung Vũ Tinh.
Nam Cung Vũ Tinh mặc vũ y hoa lệ do mấy chục loại lông luyện chế thành, uy năng phòng ngự ít nhất bán tiên giai!
Thái thượng trưởng lão này co rút tròng mắt.
Bị thần thức uy áp ép tới, hiện tại Nam Cung Vũ Tinh kịp phản ứng, đột nhiên có thêm một cây phá trượng khảm hai viên pháp châu.
"Phù!"
Băng hàn bạch quang rợp trời, giống hệt uy năng Băng tuyết thần nguyên nhưng hơn không biết bao nhiêu lần đột nhiên bừng lên trước Nam Cung Vũ Tinh, đạo hắc sắc quang trụ của y tan đi.
"Đây là Thanh tác ngân pháp trượng... Đây là pháp châu của thần huyền cấp yêu thú không thì không thể có uy năng như thể!"
Thái thượng trưởng lão Đăng Tiên tông hoàn toàn bỏ ý định bắt sống Nam Cung Vũ Tinh, liên tục lùi lại.
Nhưng băng hàn bạch quang sánh với thần huyền từ Thanh tác ngân pháp trượng bắn ra, cùng lúc hỏa hồng yêu quang chói lòa giáng vào lão.
"A!"
Lão hãi hùng cực độ, tế xuất kim đơn. Hắc sắc kim đơn hiện lên hắc sắc như ý rải ra đủ màu sác mới chặn được hỏa quang yêu quang kinh nhân cực độ.
"Chát!"
"Oành!"
Băng hàn bạch quang và hỏa hồng yêu quang chói lòa đan nhau.
"Cách!"
Cực hàn cực nhiệt ập tới, hắc sắc như ý tan nát. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL
Tu vi của lão vô dụng, Nam Cung Vũ Tinh không cần kích phát thuật pháp và phòng ngự, chỉ quan đếm đến uy năng Thanh tác ngân pháp trượng.
Đẳng cấp pháp bảo và pháp khí của hai bên qua cách biệt, Thanh tác ngân pháp trượng chỉ hai lần kích phát uy năng, trưởng lão Đăng Tiên tông đã bị hủy bản mệnh pháp bảo.
"A!"
Kêu lên tuyệt vọng, lão bị băng hàn bạch quang đông cứng đoạn tan vỡ, một viên hắc sắc kim đơn từ không trung rơi xuống.
"A!"
Cạnh đó một lão bất tử Đăng Tiên gầm lên giận dữ như sắp thổ huyết.
Chặn lão lại là Long Mộc Tinh.
Long Mộc Tinh ban nãy sợ mất mật, ai đánh vào đảo cũng nhìn thấy nhưng hiện giờ bích lục sắc trường tiêu của y lại khiến lão như đứng trong cửu thiên huyền phong tựa kinh đào hãi lãng.
Đột nhiên, lao bất tử Đăng Tiên tông nhận ra những nơi khác trong vô danh hoang đảo đều yên lặng.
Lão nhìn quanh tức thì sững người.
Trong mấy trăm dặm, trừ lão thì không còn một tu sĩ Đăng Tiên tông nào nữa.
Quảng hàn nguyệt cung, Lý Tả Ý và mấy yêu thú... đang vây lại.
"Chát!"
Quang hoa từ Quảng hàn nguyệt cung bắn tới, là luyện dược lão đầu cố chấp Lưu lão.
"Long Mộc Tinh, để ta! Ta chưa từng giết đại tu sĩ Kim đơn tam trọng trở lên!" Luyện dược lão đầu Lưu lão lao ra kêu lên với Mộc Tinh.
"Lưu lão, chỉ mình ông không đánh lại y." Nhưng lão bị bọn Kỳ Long Sơn kéo lại.
"A!"
Lão bất tử Kim đơn tứ trọng của Đăng Tiên tông không nén được nữa.
"Các ngươi có thực lực này!... Sao còn ra vẻ sợ hãi... Quá vô sỉ !"
Gầm lên với Long Mộc Tinh đoạn lão tự nổ kim đơn tan xác.
"Ta không giả bộ..." Long Mộc Tinh hãi hùng lùi lại, sợ bị uy năng tự nổ kim đơn ảnh hưởng, có phần muốn khóc mà không có nước mắt.

Chương 1009: Nhân lúc ngươi bệnh lấy mạng ngươi

Tất cả đều yên lặng.
Lần đại chiến này thu hoạch không nhiều, trừ nạp bảo nang của mười mấy tu sĩ bị Diệt tiên đằng giết còn nguyên thì còn lại bị Tuyệt diệt kim đơn và chúng nhân vây giết thì gần như tổn hủy hết, chỉ còn vài viên kim đơn.
Vô danh hoang đảo tổn thất một nửa Diệt tiên đằng, nhiều nhánh bị gãy, mọc ra nhánh mới tương tự.
Nhưng chiến thắng khi không có Ngụy Tác tọa trấn, phương là một siêu cấp đại tông môn, hai thần huyền cùng tới thì cả vô danh hoang đảo đều thập phần hưng phấn.
"Động phủ của chúng ta thực lực như thế, ngần ấy pháp bảo lợi hại, chủ nhân tích lũy như thế mà vẫn không khai tông lập phái?" Long Mộc Tinh kích động đến trào nước mắt, tự thấy mình phúc lớn mạng lớn, theo được một chủ nhân tốt.
"Biết thế không kích phát Khiên cơ cảm ứng châu, không biết y lo thế nào." Cơ Nhã cũng thập phần hưng phấn, nàng cho rằng bọn mình đã chứng minh được năng lực, không khiến Ngụy Tác lo lắng, việc đó còn quan trọng hơn chiến lợi phẩm, nhưng nàng vẫn trách mình.
"Không sao, tỷ sẽ đưa tin đi. Y và Linh Lung Thiên về đến Vân Linh đại lục sẽ biết. Sẽ không cần vội nữa." Âm Lệ Hoa hơi mỉm cười, liên tục kích phát quang diễm, đồng thời lấy ra hắc sắc mộc điêu tiểu quỷ pháp khí, "Chúng tan nên chia ra, không thì đối phương chưa biết chừng sẽ mai phục đánh lén.""Ta lại không giết được một kim đơn này." Luyện đơn lão đầu Lưu lão ấm ức, trừng mắt không vui.
"Y ở Thiên Huyền đại lục lâu như thế, Thiên khung Thiên Huyền đại lục không còn, đâu cũng là thú triều, nạp bảo nang của y thế nào cũng có cả núi thi thể yêu thú, nuôi dưỡng lại Diệt tiên đằng không khó." Nam Cung Vũ Tinh tính chuyện tu bổ động phủ.
"Không ra sao cả, hai thần huyền cũng định hạ chúng ta hả." Hàn Vi Vi phất tay, "Lần này hoang đảo của chúng ta đã nổi tiếng, cũng nên có tên, Diệt Thần đảo được không."
"Chỉ diệt một toán Kim đơn đại tu sĩ, hai thần huyền đại năng chạy mất, gọi là Diệt Thần khủng không ổn, Nhiếp Thần thì hơn." Mấy lão đầu luyện đơn và bố trận phản đối.
... Nguồn truyện: Truyện FULL
"Cái gì?!"
Trong ngọc điện Hải Tiên tông, Hiên Viên lão tổ cầm một hắc sắc mộc điêu tiểu quỷ pháp khí, suýt nữa ngã khỏi bảo tọa, "Thực lực của họ đạt tới mức này?"
"Luyện Vu Đường! Lý Chúng Dịch! Mau vào đây!" Chốc sau, Hiên Viên lão tổ đứng dậy kêu lên, thu hắc sắc mộc điêu tiểu quỷ pháp khí, lấy ra ngọc phù ghi chép vào.
"Sư tôn, có việc gì chăng?"
Luyện Vu Đường và Lý Chúng Dịch nhanh chóng xuất hiện ở cửa đại điện, hai đệ tử kiệt xuất nhất Hải Tiên tông kinh hoàng, không hiểu có chuyện gì.
"Truyền tin trong ngọc phù này ra khắp Vân Linh đại lục, càng nhanh càng tốt!"
"Từ hôm nay đệ tử Hải Tiên tông, kể cả các ngươi ra ngoài không nên dùng bản lai diện mục, tránh bị ám toán trút giận!"
Hiên Viên lão tổ vung tay, đưa ngọc phù cho Luyện Vu Đường và Lý Chúng Dịch.
"Cái gì... Đăng Tiên tông tông chủ đích thân tới... Đại bại..." Liếc qua ngọc phù, hai đệ tử kiệt xuất của Hải Tiên tông biến sắc.
"Sư tôn, con hiểu!" Cả hai chấn kinh nhưng mắt ánh lên thần sắc kinh hỉ, hành lễ rồi đi nhanh.

"Cái gì, Đăng Tiên tông tông chủ dẫn Kim đơn tu sĩ tiến công động phủ của Ngụy Tác, kết quả đại bại, tổn thất hơn mười kim đơn?"
"Ngụy Tác không có mặt, Đăng Tiên tông tông chủ và một toán Kim đơn tu sĩ bại trong tay mấy đạo lữ của y? Đạo lữ của y có thực lực đó?"
"Cái gì, Đăng Tiên tông không chí có là một thần huyền đại năng là tông chủ, mà còn cả một người tên Trạm Đài Linh Lan cùng tới mà vẫn đại bại! Sao lại thế được!"
Một tin tức nhanh chóng triệt để chấn động Vân Linh đại lục, Đăng Tiên tông thừa cơ Ngụy Tác không có mặt mà tiến công đạo lữ và động phủ của gã, kết quả bị đạo lữ và chúng hảo của gã đánh cho đại bại, chân truyền đệ tử và các lão bất tử chết gần hết.
Ban đầu nhiều người không tin.
Nhất là có tin Ngụy Tác còn sống khiến nhiều người không dám tin, ai cũng biết sau khi san bằng Thiên Kiếm tông, gã chết vì nhục thân mộc hóa.
Nhưng rồi còn tin tức càng kinh nhân truyền ra.
Có tin đồn rằng Đăng Tiên tông tông chủ vì thất thủ trước Ngụy Tác tại Thiên Huyền đại lục nên định san bằng động phủ của gã, trận trước đó thì Công Đức tông tông chủ chết trong tay gã.
Công Đức tông tông chủ chết, tin này quá kinh nhân, nhiều người ở Thiên Huyền đại lục biết Công Đức tông tông chủ đã đạt Thần huyền tam trọng.
Tin tức càng đồn càng rộng, nhiều tu sĩ đỉnh nhọn của Công Đức tông và Đăng Tiên tông mất tăm thay vì phải ra mặt phủ nhận tin đó.
"Bọn Cơ Nhã tự xử lý được?"
Ngụy Tác đứng trước bố cáo bài ở Linh Cữu thành, tròn mắt.
Truyền thừa pháp khí của Tây Tiên nguyên đưa gã và Linh Lung Thiên đến man hoang hoang nguyên ở Vân Linh đại lục nên tốc độ quay về của gã nhanh hơn bọn Đăng Tiên tông tông chủ dự liệu.
Lúc tại vô danh hoang đảo bạo phát đại chiến, gã và Linh Lung Thiên đã đến Linh Cữu thành của Âm Thi tông.
Như Cơ Nhã lo lắng, gã nóng lòng nhưng không ngờ lúc đến Linh Cữu thành thì tin Đăng Tiên tông đại bại đã lan khắp.
Tin tức này tuy chấn kinh nhưng truyền nhanh như thế vì có người ngầm thuê vô số tu sĩ, thương đội trợ giúp.
Không có Thiên lý truyền âm phù hoặc Vạn lý truyền tấn diễm của các thương đội thì tin tức không thể lan khắp hang cùng ngõ hẻm thế này.
Tin tức này là thật.
Bố cáo bài có một phần để đăng tin, đăng ám ngữ mà Cơ Nhã, Âm Lệ Hoa ước định với gã, ghi chép càng tường tận. Có lẽ Cơ Nhã và Âm Lệ Hoa thông qua Hải Tiên tông và Âm Thi tông truyền đi để gã yên lòng.
Ngụy Tác cũng không dám tin.
Đăng Tiên tông tông chủ và Trạm Đài Linh Lan là hai thần huyền đại năng, dẫn theo một toán người mà bị mấy bà vợ của gã đánh cho tơi tả, bỏ lại không ít thi thể?
"Có gì lạ đâu, họ có ba pháp bảo gần đạt tiên khí cùng ngần ấy bán tiên khí. Cả ba linh thú và Lý Tả Ý, động phủ lại được bố trí, chỉ cần họ không ngốc đến mức lao ra liều mạng với đối phương thì không có Thần huyền tứ trọng đại năng , có thêm một đại năng Thần huyền nhất, lưỡng trọng cũng có sao?" Linh Lung Thiên cười khẩy trước phản ứng của Ngụy Tác nhưng càng cười khẩy với Đăng Tiên tông, "Định nhân cơ hội, kết quả đâm đầu vào đá."
"Nhân lúc ta không có mặt mà đánh vào động phủ của ta... Hiện tại không cần quay về đó." Đừng trước bố cáo bài, ẩn đi thân hình, Ngụy Tác ăn vận theo kiểu tu sĩ lùn mập hầm hừ.
Không về đó? Tiểu tử, ngươi định làm gì?" Lục bào lão đầu lên tiếng trong tai gã.
"
Ta định giết gà dọa khỉ, Đăng Tiên tông tích lũy còn hơn Thiên Kiếm tông hân, xem có thứ gì có thể dùng độ kiếp không." Ngụy Tác nhe răng như Linh Lung Thiên: "Nếu không phải Đăng Tiên tông gây phiền, ta ở Toái Ngọc cổ vực nhờ vàoTụ linh trận, chí ít cũng đề thăng đến tu vi Thần huyền tam trọng trung kỳ, Đăng Tiên tông khiến ta tổn thất tổn thất như vậy, ta cũng nên thu chút vốn lại."
"
Tiểu tử, ngươi định đến Đăng Tiên tông... san bằng sơn môn?" Lục bào lão đầu ngẩn người, kêu lên.
"
Trạm Đài Linh Lan và Đăng Tiên tông tông chủ thụ thương không nhẹ, Kim đơn đại tu sĩ chết gần hêt, đang lúc yếu ớt, chúng định nhân lúc ta bệnh mà định lấy mạng ta, sao ta lại không như thế?" Ngụy Tác cười hắc hắc, "Đến Đăng Tiên tông xem sao, không có cơ hội thì thô, có thì ta sẽ san bằng Đăng Tiên tông, cho những kẻ rập rình biết tay."
"
Được!" Lục bào lão đầu kích động, "Công Đức tông tông chủ đã bị ngươi giết, đánh Đăng Tiên tông thì Công Đức tông không còn ai lợi hại, đây đúng là thời cơ tốt nhất để san bằng Đăng Tiên tông!"
"
Đi thôi!"
Ngụy Tác nhìn Linh Lung Thiên, thấy nó trợn tròng trắng thì biết nó không phản đối. Không hề dừng lại, gã đến một truyền tống pháp trận của Linh Cữu thành.

Chương 1010: Tiên thai! Ẩn nấp

"Tông chủ! Trạm Đài Linh Lan không xuất hiện, không có tin gì về y."
Trong một gian đại điện bằng bạch ngọc của Đăng Tiên tông, không hề có dấu ghép nối, tông chủ Hàn Hi ngồi trên một bạch ngọc bảo tọa, bên dưới là các nhân vật trọng yếu.
"Xem ra y định rũ bỏ quan hệ với Đăng Tiên tông chúng ta, không đáng để tin tưởng!" Một trưởng lão mặc tử hồng sắc bào tử gầm lên thập phần phẫn nộ.
"Hết cách rồi! Mở mật địa, lấy tiên thai!" Đăng Tiên tông tông chủ gần như điên cuồng.
"Cái gì, tông chủ định động dụng Đăng tiên tiên thai!"
Đăng Tiên tông dứt lời, mọi tu sĩ trong điện biến sắc.
"Tông chủ, vạn lần không thể! Với tu vi hiện tại của tông chủ mà động dụng tiên thai thì sẽ bị tiên thai thôn tính!" Một lão bất tử chỉ còn lại bộ xương, trông như khô lâu tỏ ra quá kinh hãi, đứng dậy.
"Đến nước này cũng hết cách rồi, với tính cách của y thì về Vân Linh đại lục tất sẽ đánh tới sơn môn chúng ta. Người ta mời không đến kịp."
"Đành động dụng tiên thai! Dù ta bị tiên thai thôn tính, ít nhất cũng giữ được một phần ý chí, tiên thai vốn có tâm thần lạc ấn của tổ sư Đăng Tiên tông, tương đương với Đăng Tiên tông đổi tông chủ mà thôi!"
"Lần này ta tính toán sai lầm, không ngờ động phủ của y thực lực kinh nhân, khiến Đăng Tiên tông sa vào cảnh này, ta phải gánh vác!"Đăng Tiên tông tông chủ đứng dậy, hít sâu một hơi, mặt méo đi, "Tâm ý của ta đã quyết đừng ngăn nữa."
"Tông chủ..." Mấy tiền bối Đăng Tiên tông đều nhợt nhạt mặt mày, nhưng chưa kịp nói gì thì tiêng chuông đang vọng khắp toàn tông.
"Chát!"
Đăng Tiên tông tông chủ biến sắc, thân ảnh loáng lên, lướt khỏi gian đại điện.
Gian đại điện này ở giữa sơn môn Đăng Tiên tông, tứ bề là hào quang trắng xóa, nhìn không thấy điểm cuối, ra dáng thiên cổ đại phái, tiên gia tịnh thổ.
Đăng Tiên tông bị kinh động hoàn toàn, nhiều đạo độn quang lao lên.
"Tông chủ! Tu sĩ họ Ngụy ở Phi Tiên sơn cách đây ba nghìn dặm gầm hét."
Đăng Tiên tông tông chủ và các lão bất tử lướt khỏi bạch ngọc đại điện, liền có mấy chân truyền đệ tử nhợt nhạt mặt mày đến bẩm báo.
"Gì hả! Y đến rồi!" Các tiền bối Đăng Tiên tông biến hẳn sắc mặt, run lên.
"Quả nhiên đến rồi! Không ngờ nhanh thế." Đăng Tiên tông tông chủ tỏ vẻ hung hãn, "Tiếp tục quan sát hành tung của y, chư vị trưởng lão, cùng ta mở Đăng tiên mật địa, lấy tiên thai!"

"Gì hả! Lời đồn là thật, Ngụy Tác không chết!"
Quanh Đăng Tiên thành chấn động, cơ hồ mọi tu sĩ đều rời thành kinh hãi nhìn về phía đông, là Phi Tiên sơn đối diện sơn môn Đăng Tiên tông.
"Hàn Hi, cút ra đây, có gan thì ra đây đấu với ta!"
"Ngươi không phải muốn đối phó ta hả, ta đến rồi, có dám ra đấu với ta không!"
"Dám thừa lúc ta không có mặt mặt mà đánh động phủ! Bọn chuột vô sỉ mau ra đây!"
Trên đỉnh hoang sơn nghìn trượng, ngoại hình như một tiên nữ, không ngừng vang lên tiếng gầm như sấm.
"Oành!"
"Oành!"
"Oành!"
Thần huyền khí tức không ngừng chấn động tầng không.
Một thanh sắc thân ảnh đứng trên đỉnh núi, khí tức và uy áp chấn tan mây mù khiến thinh không trút xuống hai quang trụ khổng lồ, trong phạm vi mấy trăm trượng dày đặc mây đen, thủy linh khí tức đạt tới cực điểm, dấy lên cuồng phong bạo vũ.
Ai nấy chấn kinh, không ai dám đến gần Phi Tiên sơn nghìn dặm.
Cùng với tiếng gầm lên còn có từng hôi sắc tàn nguyệt dấy động khí tức hủy diệt và bạch sắc tu di thần sơn lao ra, văng khắp năm, sáu trăm dặm.
Quả là thần vương phát nộ, thiên địa biến sắc.
"Ngụy Tác san bằng Thiên Kiếm tông không chết, nhục thân mộc hóa mà vẫn sốn!"
"Đăng Tiên tông vây công động phủ của y là thật, Ngụy Tác gào hét ngoài sơn môn, Đăng Tiên tông không dám ra ứng chiến."
Một tin tức với tốc độ kinh nhân lan khắp Vân Linh đại lục, ai cũng biết Ngụy Tác chưa chết, không ai giả được song thần huyền.
"Ta đợi các ngươi ở đây bốn canh giờ, các ngươi không ra ứng chiến, ta sẽ đánh vào sơn môn Đăng Tiên tông."
Một tuần hương sau, Đăng Tiên tông không có tu sĩ ra ứng chiến, trong mấy nghìn dặm, mọi tu sĩ đều nghe thấy thanh sắc thân ảnh trên Phi Tiên sơn nói. Nguồn truyện: Truyện FULL
Thanh sắc thân ảnh như đóng đinh trên núi, xếp bằng đợi tu sĩ Đăng Tiên tông nhưng hai làn thần huyền khí tức chấn động thiên địa, khiến vân khí biến ảo kịch liệt như có vô số thần ma qua lại.
"Bốn canh giờ, ta sai lầm nên sa vào cảnh này. Ngụy Tác, hôm nay ngươi lại sai lầm, cho ta ngần ấy thời gian, lúc đó mà ngươi dám đánh vào sơn môn, tất sẽ chết không có đất chôn!"
Trong Đăng Tiên tông, Đăng Tiên tông tông chủ và mấy chục nhân vật trọng yếu tụ tập một ngọn núi đá.
Ngọn núi ở phía tây sơn môn Đăng Tiên tông, cao mấy trăm trượng, nhìn từ xa trông như bạch sắc cự trụ.
Bên trên chỉ mọc một cây hoàng sắc thần mộc.
Thần mộc trông như cây đào, vừa một người ôm, ánh lên cổ đồng sắc quang hoa, tuyệt đại đa số các cành đã nứt, phát ra các loại lôi cương, thiên hỏa, cương phong khí tức!
Thần mộc tựa hồ là thứ còn lại qua thiên kiếp!
Bọn Đăng Tiên tông tông chủ tụ tập tại trước thần mộc, trước mặt có thanh sắc pháp kính mờ mờ quang hoa, hiện rõ hình ảnh Ngụy Tác trên Phi Tiên sơn cách mấy nghìn dặm.
Ngụy Tác xếp bằng trên đỉnh Phi Tiên sơn, lạnh lùng nhìn về phía Đăng Tiên tông.
"Tổ sư trên cao, đệ tử không ra gì dẫn đến họa này, đành lấy Đăng tiên tiên thai ra lập lại uy danh của Đăng Tiên tông!"
Toàn thân sung mãn sát khí nhìn Ngụy Tác trong hình, đoạn Đăng Tiên tông tông chủ quỳ xuống trước thần mộc.
Thần mộc ở trước mặt y, trước đó là một đạo phù lục do kim sắc ngọc thạch đặc biệt chế thành ràn rat Hoang cổ khí tức.
"Tổ sư trên cao, thỉnh động tiên thai, tru sát tiểu tử đó!"
Mọi tu sĩ Đăng Tiên tông đều khấu bái, bốn bạch sắc đạo đài hình vuông cỡ cái bàn bị tế xuất, đạo đạo quang hoa giáng vào, tức thì bốn đạo đài sáng chói, hình thành một đạo bạch sắc quang trụ bắn vào kim sắc phù lục trên thân thần mộc.
"Cách!"
Kim sắc phù lục từ thần mộc thượng rơi xuống, lơ lửng trên không.
Đồng thời, thân thần mộc nát vụn, hoàng sắc tinh quang cùng chân tiên khí tức hiển hiện.
"Đăng tiên tiên thai, đó là truyền thừa của Đăng Tiên tông chúng ta!" Cơ hồ mọi tu sĩ tại trường đều cực kỳ kích động.
"Đây là chí bảo gì, Đăng Tiên tông còn thứ như thế!"
Cùng lúc, trong một tĩnh thất ở sơn môn Đăng Tiên tông, Ngụy Tác cũng chấn động.
Không ai ngờ từ đầu gã không đánh thẳng vào Đăng Tiên tông mà trước khi đến Phi Tiên sơn gào hét, gã đã ngầm bắt một đệ tử Đăng Tiên tông ở ngoài Đăng Tiên thành, hỏi rõ thân phận đối phương và cách ra vào Đăng Tiên tông. Gầm gào một lúc, gã dùng Thế thân tiên phù lấy được ở Tịch Hàn đại lục, vốn do thanh niên được Hoang tộc truyền thừa dùng để lừa gạt tất cả.
Thế thân tiên phù không chỉ hóa ra hình thể, còn cả khí tức hùng hậu, dù thần huyền đại năng đến nơi cũng không nhận ra hư thực.
Hiện tại ai cũng tưởng gã ở trên Phi Tiên sơn nhưng không ai ngờ cũng như lúc lén vào Công Đức tông, gã với thân phận đệ tử đã lẻn vào Đăng Tiên tông!
Thần mộc nát ra, bảo quang xung thiên địa và khí tức kinh nhân cực độ khiến ai trong sơn môn Đăng Tiên tông đều nhận thấy.
Đấy là chân tiên khí tức, như có chân tiên xuất thế, khiến Ngụy Tác kinh hãi.
Trốn trong tịnh thất, tế xuất Vạn lý sưu ảnh kính, cảnh tượng đưa lại càng khiến gã chấn động.
Thần mộc nát vụn, thứ ràn rạt chân tiên khí tức là một minh hoàng sắc tiểu nhân bảy tấc.
Như một thai thể chân tiên đã hỏng!
"Chát!"
Giá cá minh hoàng sắc tiên thai lao ra, uy áp dồn lên tất cả, ngay cả Đăng Tiên tông tông chủ cũng thế.
Thấy minh hoàng sắc tiên thai sắp bay đi, kim sắc phù lục đột nhiên phát quang, ẩn vào trán tiên thai, tức thì tiên thai rung lên, không thể động đậy, bị Đăng Tiên tông tông chủ cầm lấy.
"Thật ra là thứ gì?! Sao lại có chân tiên khí tức! Như một chân tiên chưa trưởng thành. Sao lại có thứ cổ quái thế này!" Lục bào lão đầu kêu lên cực kỳ không dám tin.
"Không thể để y thuận lợi lợi dụng thứ này! Đi thôi! Ta bắt tu sĩ Đăng Tiên tông có địa vị cao hơn, đưa Linh Lung Thiên vào đã!"
Ngụy Tác không hề dừng lại, dùng pháp kính coi lén rồi lao ra, gã và lục bào lão đầu không biết tiên thai là gì, có tác dụng thế này nhưng dám chắc vật đó phi phàm.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau