THẤT TUYỆT MA KIẾM

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Thất tuyệt ma kiếm - Chương 86 - Chương 90

Chương 86: Yếu bị kiếm thương , mạnh thì trúng độc

Lý Hàn Thu thò tay trái điểm vào mấy chỗ huyệt đạo của Ðàm Dược Sư rồi nói:

- Hàn công tử! Bữa nay chúng ta nhất định đấu cho kỳ đến lúc phân thắng bại mới thôi.

Chàng từ từ tiến đến trước mặt Hàn công tử.

Hàn công tử nói:

- Lý huynh cố ý cưỡng bách tiểu đệ phải tỷ đấu thì chắc là đã nắm vững được phần thắng.

Lý Hàn Thu nói:

- Ðàm Dược Sư và Quyên cô nương tự giải quyết với nhau. Còn đôi ta ra ngoài kia để quyết đấu sinh tử.

Hàn công tử không trả lời Lý Hàn Thu. Gã đưa mắt nhìn Quyên Nhi nói:

- Quyên cô nương! Lý huynh bức bách tại hạ đến thế thì tại hạ khó lòng rút lui được.

Quyên Nhi sửng sốt nói:

- Lý huynh! Lý huynh không nên bức bách y ứng chiến. Chúng ta nên bàn kế hoạch lâu dài là hơn...

Lý Hàn Thu ngắt lời:

- Ðàm Dược Sư đã không còn sức phản kháng nữa. Vậy câu chuyện giữa Hàn công tử và tại hạ, cô nương bất tất phải quan tâm.

Chưa dứt lời chàng đã rảo bước ra khỏi sảnh đường.

Hàn công tử cũng đi theo sau.

Quyên Nhi thấy hai người ra khỏi nhà rồi, liền khẻ bảo Lôi Phi:

- Lôi huynh nên nhắc Lý huynh phải coi chừng Hàn công tử sử dụng ám khí.

Lôi Phi gật đầu đi ra cửa.

Quyên Nhi nhìn Ðàm Dược Sư nói:

- Bây giờ bất luận tiểu nữ đối phó với Dược Sư như thế nào, Dược Sư cũng chẳng thể phản kháng được nữa.

Ðàm Dược Sư bề ngoài vẫn giữ được vẻ bình tĩnh mà thực ra trong lòng kinh hãi vô cùng. Hắn sợ Quyên Nhi hạ độc thủ.

Quyên Nhi giơ kiếm lên nói:

- Ðàm Dược Sư! Dược Sư chẳng còn cách nào nữa, ngoại trừ trả lời những câu hỏi của tiểu nữ nếu Dược Sư muốn cho da thịt khỏi phải đau khổ.

Ðàm Dược Sư ngập ngừng:

- Cô nương!...

Quyên Nhi lạnh lùng ngắt lời:

- Dược Sư đừng hòng thuyết phục tiểu nữ. Nếu Dược Sư không chịu trả lời những câu hỏi của tiểu nữ thì bước đầu tiên là tiểu nữ hãy cắt mũi của Dược Sư.

Nàng ngừng lại một chút rồi hỏi:

- Gia gia tiểu nữ còn sống ở thế gian không?

Ðàm Dược Sư quả nhiên sợ hãi đáp ngay:

- Lệnh tổ còn sống ở thế gian.

Quyên Nhi hỏi:

- Bây giờ lão gia hiện ở đâu?

Ðàm Dược Sư đáp:

- Lão cũng ở gần quanh đây.

Quyên Nhi sửng sốt hỏi:

- Ở quanh đây ư?

Ðàm Dược Sư đáp:

- Ðúng thế!

Quyên Nhi hỏi:

- Ở chỗ nào? Cách đây chừng bao xa?

Ðàm Dược Sư đáp:

- Chỗ này không có tên. Lão phu gọi nó là "Vô Ưu Thạch Thất", cách đây không đầy mười dặm.

Quyên Nhi hỏi:

- Dược Sư nói thật đấy chứ?

Ðàm Dược Sư đáp:

- Nhất định là thật.

Quyên Nhi nói:

- Nếu lão nói dối một câu là tiểu nữ móc một con mắt. Tiểu nữ phải điều tra cho biết hư thực thế nào đã.

Ðàm Dược Sư hỏi lại:

- Cô nương biết chỗ nào mà tìm tới nơi được?

Quyên Nhi hỏi lại:

- Vậy phải làm sao bây giờ?

Ðàm Dược Sư đáp:

- Lão phu phải dẫn cô nương đi mới được.

Quyên Nhi trầm ngâm một chút rồi hỏi:

- Bao giờ đi?

Ðàm Dược Sư đáp:

- Cái đó là tùy ý cô nương.

Quyên Nhi xoay tay lại thu kiếm về hỏi:

- Có việc mà tiểu nữ không hiểu là giữa Dược Sư và gia gia đã là chỗ bạn thân, sao Dược Sư còn hãm hại?

Ðàm Dược Sư lạnh lùng đáp:

- Nếu lão phu mà có hại lão thì lão đã chết lâu rồi, chứ sống sao được đến bây giờ?

Quyên Nhi hỏi:

- Dược Sư không hại gia gia thì làm sao lại kiếm người giả mạo để bịt mắt bọn để bịt mắt bọn tiểu nữ?

Ðàm Dược Sư đáp:

- Lệnh tổ hãy còn sống. Cô nương gặp mặt lão cứ hỏi lão sẽ biết.

Quyên Nhi nghe lão nói vậy biết là gia gia chưa chết, nàng cũng yên tâm được một phần, nhưng nàng lại lo rằng Lý Hàn Thu và Hàn công tử có thể xảy ra cuộc ác đấu kẻ sống người chết. Nàng liền nói:

- Tiểu nữ có chuyện cần dời khỏi nơi đây một khắc, vậy phải điểm vào vận huyệt của lão mới được.

Ðàm Dược Sư hỏi:

- Có phải cô nương ra coi cuộc ác đấu giữa Lý Hàn Thu và Hàn công tử không?

Quyên Nhi hỏi lại:

- Dược Sư hỏi làm gì?

Ðàm Dược Sư đáp:

- Hàn công tử tuy rất thông minh, nhưng e rằng y không phải là địch thủ của Lý Hàn Thu.

Quyên Nhi giơ tay lên điểm vào hai chỗ huyệt đạo Ðàm Dược Sư, rồi nói:

- Công phu của Dược Sư rất thâm hậu, nhất định có thể tự giải khai được huyệt đạo. Vì thế mà tiểu nữ chẳng thể không đề phòng được. Tiểu nữ đi rồi sẽ trở lại ngay để cùng đi với Dược Sư tìm kiếm gia gia. Nếu Dược Sư dối trá sẽ phải chịu sự đau khổ không vừa đâu.

Dứt lời nàng trở gót ra ngoài.

Lý Hàn Thu và Hàn công tử đang đứng đối lập và binh khí đều cầm ở tay rồi.

Lý Hàn Thu sử thanh trường kiếm.

Hàn công tử dùng một cây kim bút và một cặp đoản kiếm sáng loáng.

Lôi Phi đứng một bên theo dõi.

Quyên Nhi từ từ bước tới đứng bên Lôi Phi khẽ hỏi:

- Hàn công tử bản lãnh không phải tầm thường. Cuộc chiến này khó mà liệu trước được ai thắng ai bại. Không hiểu tại sao Lý huynh lại kiên trì đòi mở cuộc đấu?

Lôi Phi đáp:

- Lý đệ nóng lòng báo mối đại cừu cho song thân, nhưng mọi người đều nói là Hàn công tử đây võ công xuất chúng, nên y coi gã là một chướng ngại vật rất lớn trong công cuộc báo thù của y. Nay y gặp cơ hội, dĩ nhiên y muốn trừ cho bằng được gã.

Quyên Nhi nói:

- Lý huynh vị tất đã thắng được Hàn công tử.

Lôi Phi khẻ đằng hắng một tiếng rồi nói:

- Nếu hai người chỉ trông vào võ công mà động thủ thì nhất định Lý đệ sẽ nắm chắc phần thắng, không còn nghi ngờ gì nữa.

Quyên Nhi hỏi:

- Nhưng hai người cùng liều mạng mà Lôi huynh muốn họ chỉ dùng võ công được ư?

Nàng ngừng lại một chút rồi tiếp:

- Tiện thiếp đã nhờ Lôi huynh nhắc y phải đề phòng Hàn công tử dùng ám khí. Chẳng hiểu Lôi huynh đã cho y biết chưa?

Lôi Phi đáp:

- Tại hạ đã dùng thuật truyền âm cảnh cáo y rồi. Trước khi đối địch tưởng không nên bảo y là Hàn công tử bản lãnh ghê gớm.

Quyên Nhi không nói gì nữa. Nàng tạt ngang ra hai bước đứng cùng hàng Lôi Phi để coi diễn biến.

Lúc này Lý Hàn Thu đã từ từ giơ thanh trường kiếm lên.

Hàn công tử cũng cầm cây kim bút đặt trước ngực như thế sử kiếm.

Lôi Phi đột nhiên quay lại ngó Quyên Nhi một cái, thấy nàng đứng cách xa những hai thước nên y muốn nói lại thôi.

Nguyên Hàn công tử dường như lấy kim bút làm khí giới chính nên dùng tay phải cầm bút đặt trước ngực. Tay trái gã cầm đoản kiếm trỏ chênh chếch xuống đất.

Thật là một chiêu thức khai môn rất kỳ lạ. Lôi Phi kiến văn quảng bát mà cũng không nhìn ra là chiêu thức gì. Nhưng y phán đoán theo kinh nghiệm thì đây là một thủ thức nửa chính nửa tà.

Bỗng nghe Lý Hàn Thu cất tiếng lạnh lùng hỏi:

- Các hạ đã chuẩn bị xong chưa?

Hàn công tử đáp:- Xong rồi! Tại hạ nghe danh Thất Tuyệt Ma Kiếm đã lâu...

Lý Hàn Thu gạt đi:

- Xin các hạ đừng quá khen! Mời các hạ ra tay đi.

Hàn công tử đáp:

- Xin mời Lý huynh động thủ trước.

Lý Hàn Thu đáp:

- Thời giờ là vàng ngọc. Tại hạ không dám khách sáo nữa.

Chàng vung trường kiếm đâm tới.

Hàn công tử đưa đoản kiếm lên che kín môn hộ, gạt được thế kiếm của Lý Hàn Thu.

Lý Hàn Thu hạ thấp trường kiếm. Kiếm quang vừa lóe lên, thanh trường kiếm đã đâm xéo, nhằm phóng vào cổ tay Hàn công tử.

Hàn công tử phóng cây kim bút ở trước ngực điểm ra rất mau lẹ.

Choang một tiếng! Cây bút đã đâm trúng vào thanh trường kiếm của Lý Hàn Thu.

Lý Hàn Thu thấy thanh kiếm bị chấn động tự nhiên tay chàng đưa thấp xuống một chút.

Nguyên Hàn công tử sử cặp đoản kiếm khiến cho Lý Hàn Thu phải biến thế để cây kim bút kịp thời phản kích.

Mới một phen giao thủ Hàn công tử đang thế bị động đoạt lại được tiên cơ. Nhưng gã không mượn cơ hội này để phản kích mà lại lùi về phía sau một bước.

Lý Hàn Thu cũng lùi lại một bước, thu thế kiếm về, chuẩn bị đỡ gạt thế công của đối phương. Chàng không ngờ Hàn công tử không tiến đánh mà lại rút lui.

Lý Hàn Thu do dự một chút rồi đột nhiên vung kiếm xông lên. Thanh trường kiếm rung động vọt xéo ra hai bông kiếm hoa đánh vào hai chỗ yếu huyệt của Hàn công tử.

Hàn công tử tay trái cầm đoản kiếm cũng vung lên, kiếm quang lấp loáng gạt thế kiếm của Lý Hàn Thu. Nhưng lần này cây kim bút trong tay phải gã lại không phóng ra một cách khinh xuất.

Gã cự địch bằng đoản kiếm và tựa hồ coi cây kim bút rất trân quí không chịu di chuyển một cách bừa bãi.

Lý Hàn Thu tấn công gã mười mấy chiêu, mà chiêu nào chàng củng cố ý để sơ hở mong đối phương phản kích vào. Ngờ đâu Hàn công tử thủy chung vẫn giữ thế thủ không chịu phản công.

Lý Hàn Thu dần dần nóng ruột, lớn tiếng quát:

- Coi chừng!

Chàng đột nhiên biến thế, thi triển kiếm pháp Thất Tuyệt Ma Kiếm, chiêu nào cũng nhằm vào chỗ nguy hại của Hàn công tử.

Thất Tuyệt Ma Kiếm là một kiếm pháp ghê gớm nhất thiên hạ. Quả nhiên lúc sử dụng đến nó, uy lực ghê hồn.

Hàn công tử biến hóa binh khí trong tay rất mau lẹ, đột nhiên phóng bút, đột nhiên hươi kiếm. Thủ pháp của gã rất phức tạp, chiêu nào cũng phát huy võ công đường lối khác nhau.

Kiếm, bút của Hàn công tử liên tiếp di chuyển chỉ trong nháy mắt đã đón được hơn hai chục chiêu của Lý Hàn Thu.

Lý Hàn Thu thấy thủ pháp của đối phương phong tỏa được ngoài hai chục chiêu kiếm của mình bằng những chiêu thức khác nhau thì trong lòng rất là kính phục. Chàng nghĩ thầm:

- Gã còn nhỏ tuổi mà võ công đã tinh thông quảng bát như vậy. Nếu để lâu ngày thì còn làm gì được gã nữa.

Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, chàng ra chiêu tới tấp đánh rất gấp.

Hàn công tử tiếp đón được ngoài hai chục chiêu liền cảm thấy thế cùng lực kiệt mà Lý Hàn Thu lại phát huy thế kiếm khủng khiếp hơn liền biết ngay là khó lòng chống đỡ được lâu nữa.

Bỗng Lý Hàn Thu quát lên một tiếng "mau!"

Rồi thanh trường kiếm quất ngang đánh roạt một tiếng trúng vào cánh tay trái Hàn công tử. Gã bị rách áo vào đến da thịt, máu chảy đầm đìa.

Chiêu kiếm này thế rất trầm trọng khiến cho đoản kiếm ở trong tay Hàn công tử cũng bị rơi xuống đất.

Hàn công tử trấn tĩnh phi thường. Gã nhịn đau, tay phải phóng kim bút tới. Một tia sáng vàng từ ngọn bút vọt ra.

Hai người đứng cách nhau không đầy mấy thước. Ðầu bút có đặt ám khí bắn ra một cách đột ngột.

Lý Hàn Thu cảm thấy chồn tay, thanh trường kiếm đưa chậm lại một chút.

Hàn công tử hít mạnh một hơi chân khí, đột nhiên lùi lại tám thước.

Lý Hàn Thu cảm thấy chỗ bị thương bỗng trơ ra như gỗ. Cả cánh tay mặt không tài nào giơ lên được nữa thì trong lòng không khỏi kinh hãi.

Hàn công tử cũng bị thương khá nặng. Trong lúc này cả cánh tay trái gã đều bị máu tươi chảy ra ướt đẫm.

Lý Hàn Thu đã bị thương ở cánh tay mặt thì dù có kiếm pháp tuyệt thế cũng không tài nào xuất chiêu được nữa. Trong lòng phẩn khích, chàng ngửng đầu lên nhìn Hàn công tử lạnh lùng nói móc:

- Lệnh tôn rất giỏi về nghề dùng ám khí để hại người. Nay các hạ thừa kế nghề đó đã gần được đến trình độ lệnh tôn.

Hàn công tử cười mát nói:

- Binh bất yếm trá, càng trá càng hay! Lý huynh đã không chịu nhận lời cuộc đấu quân tử và đòi đem tính mạng ra để tỷ thí. Cuộc sinh tử chỉ trong hơi thở là xong. Nếu tại hạ không thi triển ám khí thì cái mạng này đã mất về tay Lý huynh từ lâu rồi.

Lý Hàn Thu không còn sức để ra tay giết gã, chàng toan thóa mạ gã một phen cho hả lòng căm tức. Nhưng Hàn công tử nói mấy câu như vậy khiến cho chàng muốn thóa mạ cũng không tiện thốt ra lời.

Bỗng thấy Hàn công tử giơ cây kim bút lên lắc một cái.

Hai gã thiếu niên võ phục chừng mười tám mười chín tuổi song song chạy tới.

Hai gã này đều đeo hai thứ binh khí. Trên lưng cài một thanh trường kiếm. Cạnh sườn lại đeo cái túi đựng một thứ binh khí hình vuông.

Hai người đi gần tới phía sau lưng Hàn công tử, lập tức chia nhau hành động. Một tên buộc vết thương cho Hàn công tử, còn một tên lượm đoản kiếm của gã bị rớt dưới đất.

Quyên Nhi chạy đến bên Lý Hàn Thu hỏi:

- Lý huynh! Lý huynh bị thương nặng lắm không?

Lý Hàn Thu đáp:

- Tại hạ trúng ám khí của đối phương.

Quyên Nhi hỏi:

- Bị thương ở chỗ nào?

Lý Hàn Thu đáp:

- Ở đầu vai bên phải.

Quyên Nhi hỏi:

- Lý huynh thấy thế nào?

Lý Hàn Thu đáp:

- Chỗ thương bị tê như gỗ. Tay phải không cất lên được.

Quyên Nhi nói:

- Ðó là thứ ám khí có chất độc.Nàng chẳng tỵ hiềm nam nữ lúc bao con mắt trông vào, giơ tay phải lên xé rách tay áo bên phải Lý Hàn Thu. Nàng thấy một mũi kim nhỏ sắc vàng cắm vào đầu cánh tay Lý Hàn Thu ngập hết vào thịt chỉ lộ ra một chấm vàng.

Quyên Nhi thò mấy ngón tay nhỏ nhắn toan rút mũi kim châm ở trên vai Lý Hàn Thu.

Lý Hàn Thu vội lùi lại hai bước nói:

- Cô nương không nên tùy tiện động thủ. Mũi châm đó có chất kịch độc.

Quyên Nhi nói:

- Tiểu muội biết rồi, nhưng ngón tay tiểu muội chưa đứt thì mũi kim dù có chất độc cũng không thể làm cho tiểu muội bị thương được.

Lý Hàn Thu nói:

- Nhưng cô nương phải cẩn thận một chút mới được. Bây giờ tại hạ đã bị thương, nếu cô nương cũng bị thương nữa thì thật là khốn đốn.

Quyên Nhi đáp:

- Ðược rồi! Xin Lý huynh vận khí tạm thời phong tỏa những huyệt đạo ở trên vai đừng để chất kịch độc chạy vào trong. Tiểu muội đi tìm cách lấy thuốc giải đem đến cho.

Lý Hàn Thu buông tiếng thở dài khẽ nói:

- Cô nương hãy coi chừng Hàn công tử là người rất xảo trá. Gã dấu độc châm ở trong bút là một chuyện chưa từng nghe thấy.

Quyên Nhi gật đầu đi thẳng đến chỗ Hàn công tử.

Lúc này thương thế Hàn công tử đã buộc xong rồi.

Hai gã thiếu niên đi theo Hàn công tử đột nhiên lạng người ra đứng chắn đường trước mặt Hàn công tử, tay cầm đốc kiếm.

Hàn công tử hắng giọng một tiếng rồi hỏi:

- Các ngươi hãy tránh ra!

Hai gã thiếu niên dạ một tiếng rồi đứng tránh sang bên.

Hàn công tử ngửng đầu lên ngó Quyên Nhi rồi hỏi:

- Chắc cô nương đến xin thuốc giải cho Lý Hàn Thu?

Quyên Nhi gật đầu đáp:

- Phải rồi!

Hàn công tử hỏi lại:

- Sao cô nương biết chắc là tại hạ cho thuốc giải?

Quyên Nhi đáp:

- Tiện thiếp không biết. Nhưng nếu công tử không cho thì tiện thiếp cũng cướp lấy, trừ khi công tử bị chết hoặc là thắng tiện thiếp.

Hàn công tử nói:

- Xem chừng cô nương tự tin là sẽ thắng được tại hạ.

Quyên Nhi nói:

- Tiện thiếp chỉ biết rằng công tử bị thương rất nặng.

Hàn công tử hỏi:

- Thế ra cô nương nhân lúc người ta đang nguy cấp mà hạ thủ hay sao?

Quyên Nhi đáp:

- Tiện thiếp cần lấy thuốc giải, chứ không có ý sát hại công tử, vì trước nay công tử đối với tiện thiếp rất tử tế.

Hàn công tử lại hỏi:

- Còn bây giờ thì sao?

Quyên Nhi đáp:

- Bây giờ chúng ta không cùng đi một đường, khó mà mưu sự được.

Hàn công tử khẽ đằng hắng một tiếng rồi nói:

- Cái đó tại hạ cũng biết rồi.

Gã thò tay vào bọc lấy ra một chiếc bình ngọc liệng về phía Quyên Nhi nói:

- Ðây, cô đón lấy!

Quyên Nhi giơ tay ra đón bình thuốc rồi nói:

- Ða tạ Hàn huynh! Bây giờ Hàn huynh có thể đi được rồi!

Hàn công tử nói:

- Trong bình có ba viên. Cô nương bảo y giữ lấy mà sử dụng, nó còn có thể cứu mạng cho y hai lần nữa.

Quyên Nhi đáp:

- Ða tạ Hàn huynh có dạ quan hoài.

Hàn công tử quay đầu đi hai bước. Gã còn nói thêm một câu:

- Quyên cô nương! Bây giờ cô nương đã tin là giữa tại hạ và Ðàm Dược Sư không hẹn mà gặp chưa?

Quyên Nhi lắc đầu đáp:

- Tiện thiếp vẫn không tin.

Hàn công tử nhăn nhó cười nói:

- Thong thả rồi cô nương sẽ biết.

Quyên Nhi hững hờ đáp:

- Tiện thiếp bỏ qua việc này không tra xét nữa.

Hàn công tử nói:

- Cô nương nên điều tra cho biết rõ.

Quyên Nhi nói:

- Tiện thiếp có nhiều việc quá, mà việc nào cũng khẩn yếu, không còn lòng dạ nào để tra xét việc này. Xin Hàn huynh bảo trọng tấm thân. Chúc Hàn huynh xuống núi bình yên.

Hàn công tử buồn rầu hỏi:

- Sau này chúng ta còn dịp nào gặp nhau nữa không?

Quyên Nhi lạnh lùng đáp:

- Hay hơn hết là đừng gặp nhau nữa.

Hàn công tử hỏi:

- Tại sao vậy?

Quyên Nhi đáp:

- Gặp mặt cũng như không, phỏng được ích gì?

Hàn công tử không nói nữa, uể oải đi về phía trước. Chân gã trầm trọng như đeo khối nặng ngàn cân.

Hai gã thiếu niên võ phục đi sau hộ vệ Hàn công tử. Chúng quay mặt lại đi lùi từng bước.

Quyên Nhi thấy bọn kia đã đi xa rồi mới bước tới bên cạnh Lý Hàn Thu cất giọng dịu dàng nói:

- Lý huynh! Hãy uống thuốc hoàn trong bình này đi.

Nàng vừa nói vừa mở nắp bình. Lý Hàn Thu cũng không hỏi gì nữa, giơ tay trái ra móc lấy viên thuốc bỏ vào miệng nuốt.

Quyên Nhi đậy nắp bình lại nói:

- Chẳng hiểu thuốc này có hiệu nghiệm không? Lý huynh hãy ngồi nghỉ một lúc.

Lý Hàn Thu nhìn chỗ bị thương cánh tay mặt đã thấy sưng vù lên và tím bầm lại thì nghĩ thầm:

- Ám khí này quả nhiên độc địa ghê gớm!

Quyên Nhi đi theo Lý Hàn Thu vào trong nhà nói:

- Lý huynh hãy ngồi điều dưỡng một lúc. Nếu thuốc không linh nghiệm thì phải tìm phương pháp khác.

Lôi Phi khẻ thở dài nói:

- Hàn công tử quả nhiên là tay thông minh hơn đời. Gã dấu ám khí ở trong binh khí thì còn ai biết mà đề phòng cho xiết được.

Quyên Nhi cười lạt nói:

- AÙm khí mà độc địa thế này thì không phải là người quân tử. Lòng người thật khó mà lường được.

228 Ngọa Long Sinh Hàn Giang Nhạn

Nàng nói câu này tựa hồ có lòng ác cảm sâu xa với Hàn công tử.

Lôi Phi nghĩ thầm trong bụng:

- Nếu vì mũi độc châm mà Quyên cô nương tiêu tan hết tấm lòng ngưỡng mộ Hàn công tử thì Lý đệ trúng mũi độc châm này kể ra cũng không uổng.

Bổng nghe Quyên Nhi nói:

- Lôi huynh! Xin Lôi huynh chiếu cố cho Lý huynh. Bây giờ Ðàm Dược Sư hãy còn đây, nếu mà Hàn công tử đem lòng xảo quyệt để thuốc không hợp thì chúng ta sẽ bức bách lão phải trị độc thương cho Lý huynh.

Nàng nói xong trở gót đi ngay.

Lôi Phi nói:

- Cô nương buông tha Hàn công tử một cách dễ dàng, chắc là trong lòng đã có định kiến.

Y đưa mắt nhìn vết thương trên vai Lý Hàn Thu xưng và đỏ ửng dường như đã lui dần. Nhưng mũi độc châm vẫn còn nguyên đó. Y liền lấy đôi đũa tre cặp lấy, rút ra.

Lý Hàn Thu thở phào một cái nói:

- Thuốc này đúng rồi. Tiểu đệ đã cảm thấy chất độc tiêu dần.

Chương 87: Tìm gia gia khám phá mật động

Lôi Phi khẽ nói:

- Lý đệ! Lý đệ bị mũi độc châm này kể ra cũng không uổng.

Lý Hàn Thu ngơ ngẩn hỏi:

- Lôi huynh! Lôi huynh nói vậy là có ý gì?

Lôi Phi đáp:

- Hàn công tử phóng mũi châm đó liền lòi bộ mặt ác độc của gã mà trước nay gã vẩn che kín được. Gã đánh vào giữa tấm lòng ái mộ của Quyên cô nương đã dành cho gã từ trước đến nay.

Lý Hàn Thu nói:

- Lôi huynh! Tiểu đệ...

Lôi Phi lắc đầu ngắt lời:

- Lý đệ hãy nghe tiểu huynh nói đã. Phàm làm việc gì đều nên thuận theo tự nhiên, chẳng nên cưỡng cầu. Nhưng Lý đệ đã ở trong cái tự nhiên mà chiếm được thượng phong.

Nhắc lại Quyên Nhi quay về chỗ Ðàm Dược Sư lạnh lùng nói:

- Hàn công tử thua chạy rồi.

Ðàm Dược Sư nói:

- Dù gã có thắng, vị tất gã đả ra tay giải cứu lão phu. Vậy gã thắng hay bại cũng chẳng liên can gì tới lão phu.

Quyên Nhi nói:

- Lão nói vậy là đúng sự thực.

Ðàm Dược Sư nói:

- Cô nương tin được là hay.

Quyên Nhi hỏi:

- Phải chăng bên ngoài hàn xá Dược Sư đã bố trí mai phục?

Ðàm Dược Sư đáp:

- Hai tên dược đồng của lão phu phỏng đã làm được việc gì.

Quyên Nhi nói:

- Tiểu nữ hy vọng Dược Sư nên bảo họ thôi đi để tiểu nữ khỏi gia hại đến Dược Sư.

Nàng ngừng lại một chút rồi tiếp:

- Dược Sư thử nghĩ coi chúng ta đi về phương nào bây giờ?

Ðàm Dược Sư hỏi lại:

- Cô nương bảo đi đâu?

Quyên Nhi đáp:

- Ðến gặp gia gia tiểu nữ.

Ðàm Dược Sư nói:

- Hay lắm! Trước tình trạng này chỉ còn cách đi gặp lão mới xong.

Quyên Nhi nói:

- Trong lòng tiểu nữ đã đầy mối bi phẫn. Tiểu nữ hy vọng Dược Sư đừng làm cho tiểu nữ phải nổi giận nữa. Có như thế thì tiểu nữ mới không ra tay làm cho Dược Sư phải thành người tàn phế.

Ðàm Dược Sư gật đầu nói:

- Lão phu suốt đời chưa bị ai uy hiếp như thế này. Hỡi ơi! Ngươi là một cô gái...

Quyên Nhi tức giận ngắt lời:

- Tiểu nữ không muốn Dược Sư nói vậy.

Ðàm Dược Sư hỏi:

- Ðược rồi! Bao giờ chúng ta lên đường?

Quyên Nhi đáp:

- Không nên cấp bách. Khi nào đi, tiểu nữ sẽ bảo Dược Sư.

Nàng lại điểm vào hai chỗ huyệt đạo Ðàm Dược Sư rồi đi ra.

Ðàm Dược Sư khẽ buông tiếng thở dài, nhắm mắt lại không nói gì nữa.

Nguyên Ðàm Dược Sư võ công cao cường. Nếu không phải là thủ pháp đặc biệt điểm huyệt lão, thì chỉ trong một thời gian là lão có thể vận khí để tự giải khai được huyệt đạo. Nhưng Quyên Nhi đã đề phòng chuyện này nên lão không còn có cơ hội nào nữa.

Quyên Nhi ra ngoài khẽ hỏi Lý Hàn Thu:

- Thương thế Lý huynh ra sao?

Lý Hàn Thu đáp:

- Ðã bớt nhiều rồi!

Quyên Nhi lại hỏi:

- Liệu có cử động được không?

Lý Hàn Thu đáp:

- Không hề gì.

Quyên Nhi hỏi:

- Lý huynh có tin lời Ðàm Dược Sư không?

???

Quyên Nhi đáp:

- Tiểu muội không quan tâm mấy, nhưng tin rằng lão không dám lừa gạt mình. Lão tự biết nếu lão lừa gạt tiểu muội thì sẽ bị trừng trị rất thảm khốc.

Lý Hàn Thu nói:

- Nếu chúng ta cùng đi thì có thể đề phòng được, không cho lão thi hành quỷ kế.

Quyên Nhi nói:

- Chỗ này tiểu muội không muốn ở nữa. Tiểu muội đi thu thập một ít quần áo rồi phóng hỏa đốt cả phòng ốc đi.

Lôi Phi hỏi:

- Cô nương cứ bỏ lại mà đi, hà tất phải đốt nhà?

Quyên Nhi đáp:

- Tiểu muội muốn cho Ðàm Dược Sư thấy rõ chỗ quyết tâm của mình. Làm như vậy tiểu muội tưởng còn có thể khiến cho lòng lão nao núng mà không dám giở trò.

Lý Hàn Thu hỏi:

- Còn vị Ký đại phu kia thì sao?

Quyên Nhi nói:

- Tiểu muội bảo Tiểu Nguyệt đi kiếm hai bác tiều phu và cho họ ít tiền để họ đưa lão về là xong.

Lý Hàn Thu nói:

- Bây giờ chỉ có cách đó là gọn.

Quyên Nhi dùng tín hiệu để liên lạc gọi Tiểu Nguyệt về. Nàng dặn thị đi kiếm tiều phu, còn nàng tự mình thu thập những thứ cần dùng, rồi giải khai huyệt đạo ở hai chân cho Ðàm Dược Sư, nhưng lại điểm bốn huyệt đạo trên cánh tay. Nàng đưa lão ra khỏi nhà rồi phóng hỏa đốt hết cả phòng xá.

Ðàm Dược Sư hỏi:

- Sao cô nương lại đốt nhà đi?

Quyên Nhi nói:

- Nếu tiểu nữ không tìm thấy gia gia thì xử trí Dược Sư xong rồi cũng không trở về chỗ này nữa. Bằng kiếm thấy gia gia thì rồi cũng tìm một nơi bí ẩn khác để cư trú.

Ðàm Dược Sư ngấm ngầm thở phào một cái muốn nói lại thôi.

Bỗng thấy Quyên Nhi đảo mắt nhìn quanh một lượt rồi bảo Ðàm Dược Sư:

- Dược Sư gọi hai tên dược đồng ra đi!

Nguyên Quyên Nhi phóng hỏa đốt nhà rồi nàng vẫn chưa thấy hai tên dược đồng chạy ra.

Ðàm Dược Sư cười ruồi hỏi:

- Bọn chúng tuy tuổi còn nhỏ, nhưng cũng khá trầm tĩnh phải không?

Hắn ngửng mặt lên huýt hai tiếng còi. Quả nhiên hai gã dược đồng chừng mười lăm, mười sáu tuổi từ trong bụi cỏ cách đó vài chục trượng chạy tới.

Lúc chúng còn cách mọi người chừng hai trượng, Quyên Nhi lớn tiếng quát:

- Ðứng lại!

Ðàm Dược Sư đã bị kiềm chế, sống chết ở tay người dĩ nhiên hai gã dược đồng không dám trái lời dừng bước lại ngay.

Quyên Nhi cười lạt nói:

- Ðàm Dược Sư! Bọn chúng theo Dược Sư đã lâu, chắc chúng đã học được cách dùng thuốc của Dược Sư. Bây giờ cho gã đi cũng được, nhưng tiểu nữ cần phải đề phòng.

Ðàm Dược Sư cười hỏi:

- Cô nương quả là người rất tinh tế. Cô định đề phòng bằng cách nào?

Quyên Nhi đáp:

- Tiểu nữ điểm vào huyệt đạo trên vai chúng để chúng vẩn đi đứng được, nhưng không thể đột kích.

Ðàm Dược Sư nói:

- Ðược lắm!

Quyên Nhi chú ý nhìn hai gã dược đồng nói:

- Nếu các ngươi còn có lòng phản kháng thì ta hãy giết Ðàm Dược Sư trước.

Hai gã đồng tử đứng thõng tay nói:

- Xin cô nương động thủ đi!

Lôi Phi rảo bước đi tới nói:

- Ðể tại hạ ra tay cũng vậy.

Y vừa nói vừa co tay điểm vào huyệt đạo hai cánh tay gã dược đồng.

Giữa lúc ấy Tiểu Nguyệt hối hả chạy về, nghiêng mình nhìn Quyên Nhi nói:

- Tiểu tỳ đã theo lời cô nương thu xếp đâu vào đấy rồi.

Quyên Nhi nói:

- Vậy chúng ta đi thôi!

Nàng đưa mắt nhìn Ðàm Dược Sư nói:

- Phiền Dược Sư dẫn đường cho!

Ðàm Dược Sư quay lại ngó hai tên dược đồng bảo chúng:

- Các ngươi đi theo cho ngoan ngoãn, đừng có tự động làm việc gì. Nhất thiết đều phải theo lời chỉ giáo của Quyên cô nương.

Hai tên dược đồng này theo hầu Ðàm Dược Sư đã lâu ngày, chúng quen biết Quyên Nhi, vừa nghe chủ nói vậy liền nhìn nàng khẻ gật đầu thi lễ.

Quyên Nhi chỉ hắng giọng một tiếng chứ không nói gì.

Ðàm Dược Sư quay lại ngó Quyên Nhi khẽ nói:

- Quyên cô nương! Trong mình lão phu bị điểm huyệt mấy chỗ thành ảnh hưởng đến việc cử động rất nhiều. Cả việc đi đường cũng cảm thấy có điều bất tiện. Vậy xin cô nương để cho hai tên dược đồng nâng đỡ lão phu được không?

Quyên Nhi hỏi lại:

- Phải chăng Dược Sư muốn cho chúng dùng thủ pháp ngấm ngầm giải khai huyệt đạo cho Dược Sư?
Ðàm Dược Sư đáp:

- Lão phu không nghĩ tới chuyện đó.

Lôi Phi khẻ bảo Quyên Nhi:

- Con người bị điểm huyệt mấy chỗ quả có điều bất tiện cho sự hành động, nhất là chúng ta lại đi ở trên đường núi, thì lại khó bề hành động.

Quyên Nhi nói:

- Hai tên dược đồng này đều được huấn luyện kỹ càng. Tuy chúng nhỏ tuổi mà võ công khá lắm đấy. Làm như vậy...

Lôi Phi ngắt lời:

- Tại hạ có một biện pháp chẳng hiểu cô nương có đồng ý chăng?

Quyên Nhi hỏi lại:

- Biện pháp gì?

Lôi Phi đáp:

- Bảo hai tên dược đồng này làm cái giá gỗ để khiêng Ðàm Dược Sư đi.

Ðàm Dược Sư ngồi trên giá gỗ trỏ đường.

Vượt qua mấy dãy trường sơn thì đến bên một chỗ hang sâu.

Quyên Nhi và Tiểu Nguyệt dọc đường tay không lúc nào dời kiếm đi theo sau Ðàm Dược Sư.

Gần đến hang núi, Ðàm Dược Sư khẽ nói:

- Ðến nơi rồi! Bây giờ đi vào hang núi.

Quyên Nhi cúi đầu nhìn xuống thì thấy hang sâu trăm trượng. Sườn núi đứng dựng. Dù người có khinh công tuyệt diệu đến đâu cũng không tài nào nhảy xuống vực thẳm được.

Nàng chau mày hỏi:

- Bây giờ làm sao mà xuống được?

Ðàm Dược Sư đáp:

- Ði quanh sang sườn núi đối diện sẽ có đường tắt xuống đáy hang được.

Quyên Nhi cười lạt hỏi:

- Dược Sư giam cầm gia gia tiểu nữ vào trong hang thẳm này, nhất định lão gia phải chịu nhiều nổi thống khổ?

Ðàm Dược Sư đáp:

- Lúc cô nương gặp lệnh tổ sẽ phán đoán cũng chưa muộn. Bây giờ nói ra hãy còn sớm quá.

Quyên Nhi nói:

- Chỉ lát nữa là chứng minh sự thực.

Ðàm Dược Sư nói:

- Chúng ta hãy qua sườn núi bên kia!

Quả nhiên trên sườn núi đối diện có một con đường thoai thoải đi xuống hang núi, nhưng cỏ rậm mọc đầy che kín hết. Nếu không phải là người thuộc đường thì khó lòng tìm thấy được.

Mấy người theo thứ tự xuống hang sâu. Ðáy hang toàn đá mọc tai mèo, cảnh tượng rất là hiểm trở.

Quyên Nhi nhìn Ðàm Dược Sư cười lạt hỏi:

- Gia gia tiểu nữ ở trong đó ư?

Ðàm Dược Sư đã dời khói giá cây, vừa rảo bước đi trước vừa đáp:

- Ðịa phương này lão phu cũng không thuộc hết. Nếu không được lệnh tổ chỉ dẫn thì khó lòng tìm được đến chốn này.

Quyên Nhi hỏi:

- Dược Sư nói vậy thì gia gia tiểu nữ đã nhờ Dược Sư đưa vào giam cầm ở trong này hay sao?

Ðàm Dược Sư hỏi lại:

- Lão phu đã thừa nhận điều đó mà cô nương không tin phải chăng?

Quyên Nhi đáp:

- Chỉ lát nữa là có lời đáp phúc chính xác.

Ðàm Dược Sư không nói gì, cất bước tiến vào.

Hang núi cực kỳ hiểm trở. Trừ những mũi đá mọc lởm chởm không còn thấy một gốc cây hay một ngọn cỏ nào cả.

Lôi Phi trong lòng rất lấy làm kỳ tự hỏi:

- Tại sao chỗ này cây cỏ không mọc được? Chắc là có nguyên nhân gì khác.

Ðàm Dược Sư dừng chân, lão chuyển động mục quang nhìn ra bốn phía.

Quyên Nhi lạnh lùng hỏi:

- Dược Sư ngó gì vậy?

Ðàm Dược Sư thủng thẳng đáp:

- Lão phu coi xem lệnh tổ ở chỗ nào.

Quyên Nhi hỏi:

- Dược Sư không biết chỗ ở của lão gia là nghĩa làm sao?

Ðàm Dược Sư đáp:

- Biết thì biết rồi! Nhưng chỗ này hiểm hóc lắm, vậy lúc hành động phải cẩn thận lắm mới được.

Lôi Phi hỏi:

- Sao? Trong hang còn có cơ quan ư?

Ðàm Dược Sư đáp:

- Có một thứ trận đồ rất kỳ dị, bên trong đặt chất kịch độc nếu không cẩn thận một chút là sa vào cạm bẫy ngay.

Lôi Phi hỏi:

- Có phải những phiến đá này là ở nơi khác đem đến đây?

Ðàm Dược Sư nói:

- Những mỏm đá này đều có ở hang núi từ lâu. Chỉ có việc di động đặt vào vị trí để bày thành kỳ trận mà thôi.

Lý Hàn Thu hỏi:

- Kỳ trận đó có phải là kiệt tác của Dược Sư không?

Ðàm Dược Sư đáp:

- Lão phu cũng đã nghĩ đến, nhưng đáng tiếc là mình không đủ nhẫn nại để làm xong vụ này.

Quyên Nhi hỏi:
- Vậy ai đã bày ra trận đó?

Ðàm Dược Sư thấy Quyên Nhi vẫn còn có lòng úy kỵ. Lão sợ nàng lúc nổi lên cơn tức giận sẽ ra tay hại người. Lão liền đáp:

- Ai bày trận này lão phu không hiểu, hoặc giả lệnh tổ biết rõ cũng nên.

Quyên Nhi hỏi:

- Dược Sư có nhìn ra được đường lối trong trận này không?

Ðàm Dược Sư nhìn Quyên Nhi trong lòng khiếp sợ. Lão đáp:

- Xin các vị đừng hỏi gì lão phu nữa, để lão phu tĩnh tâm suy nghĩ.

Quyên Nhi nói:

- Hay lắm! Tiểu nữ mong rằng Dược Sư tính toán lẹ lên.

Ðàm Dược Sư cúi đầu xuống, miệng lẩm bẩm:

- Xin các vị theo sát bước chân của lão phu mà đi.

Rồi lão cất bước đi trước.

Quyên Nhi đi theo sát sau lưng Ðàm Dược Sư.

Còn bọn Lý Hàn Thu, Lôi Phi và hai tên dược đồng theo thứ tự mà đi sau cùng.

Bỗng thấy Ðàm Dược Sư đứng trên một mỏm đá cao nhất rồi hết xoay tả lại quanh hữu, vòng đi vòng lại lâu tới nửa giờ rồi mới chui qua mỏm đá này đi tới một chỗ dốc núi.

Quyên Nhi chuyển động mục quang nhìn vách núi đứng dựng, không có chỗ nào khả nghi liền hỏi:

- Chẳng lẽ ở đây hay sao?

Ðàm Dược Sư đáp:

- Gần đến rồi.

Rồi lão cất bước đi trước. Mọi người cất bước theo sau.

Ðoàn người lại đi chừng hơn hai chục trượng thì đến trước một khối đá lớn mọc thẳng lên .

Ðàm Dược Sư nói:

- Tới rồi đây!

Quyên Nhi thò đầu nhìn vào thì chỉ thấy sau tảng đá lớn đó quả nhiên có một cửa động thì trong lòng không khỏi hồi hộp:

- Gia gia tiểu nữ ở trong thạch động này chăng?

Ðàm Dược Sư đáp:

- Phải rồi! Lão phu đã lưu lại một tên dược đồng để trông nom cho lão.

Ðoạn hắn lớn tiếng gọi:

- Du huynh! Thương thế của Du huynh đã khỏi chưa? Mau ra đây để giải vây cho tiểu đệ.

Trước tình cảnh này, chân tướng lập tức được chứng minh. Ðàm Dược Sư la lối như vậy cũng không phải là trá ngụy.

Quyên Nhi sửng sốt hỏi:

- Gia gia tiểu nữ dưỡng thương ở chốn này ư?

Ðàm Dược Sư đáp:

- Ðúng thế! Chút nữa lão xuất hiện, cô nương nghe lão thuyết minh nội vụ.

Bổng thấy bóng người chuyển động. Một gã đồng tử mắc áo đen chừng 17,18 tuổi ở phía trong đi ra.

Ðồng tử thấy Ðàm Dược Sư vội nghiêng mình thi lễ, cất tiếng gọi:

- Sư phụ!

Ðàm Dược Sư gật đầu hỏi:

- Du tiền bối thế nào?

Ðồng tử áo đen đáp:

- Lão gia đang vận khí điều dưỡng.

Ðàm Dược Sư nói:

- Hay lắm! Chúng ta hãy ngồi chờ ở ngoài này. Ngươi đợi lão tiền bối tỉnh lại rồi sẽ nói cho lão gia biết là có ta cùng Du cô nương đến bái phỏng.

Ðồng tử áo đen dạ một tiếng rồi trở gót đi vào.

Ðàm Dược Sư nhìn Quyên Nhi hỏi:

- Quyên cô nương! Bây giờ cô nương đã yên lòng chưa?

Quyên Nhi đáp:

- Lần trước bị đau, lần sau phải rái. Trước khi tiểu nữ chưa được gặp mặt gia gia, tiểu nữ vẫn chưa thể tin chắc...

Nàng ngừng lại một chút, rồi tiếp:

- Khi gặp gia gia rồi, nếu vãn bối quả có lầm sẽ xin dập đầu bái tạ.

Ðàm Dược Sư nhăn nhó cười nói:

- Suốt đời lão phu chưa bị ai kiềm chế khuất nhục. Không ngờ này đã tuổi ngoại sáu mươi còn phải nếm mùi vị này.

Quyên Nhi cười ruồi không trả lời.

Nàng biết Ðàm Dược Sư là tay cơ trí hơn đời. Trước khi chưa thấy gia gia, nàng chẳng thể nào tin lời Ðàm Dược Sư được.

Mọi người đợi chừng nửa giờ mới nghe có tiếng bước chân vọng ra.

Quyên Nhi thấy trong lòng cực kỳ hồi hộp. Nàng chú ý nhìn vào thì thấy một lão già cao lớn ở trong thạch động từ từ đi ra.

Lão này mặc một bộ áo xanh. Một chòm râu bạc trắng như tuyết chùng xuống trước ngực.

Quyên Nhi vội cất tiếng gọi:

- Gia gia!

Rồi nàng nhảy vọt vào lòng lão già.

Lão già cười khanh khách, đưa tay ra ôm lấy Quyên Nhi nói:

- Hài tử! Ðừng nhỏng nhẻo nữa. Có việc gì cứ từ từ mà nói.

Tuy miệng lão nói vậy mà hai dòng nhiệt lệ không khỏi tuôn rơi.

Ðàm Dược Sư lớn tiếng nói:

- Du huynh! Mau mau bảo Quyên Nhi giải khai huyệt đạo cho tiểu đệ.

Lão già kia chính là Nam Thiên Nhất Công Du Bạch Phong.

Du Bạch Phong nhìn Ðàm Dược Sư rồi cười nói:

- Hiền đệ! Tiểu huynh làm cho hiền đệ phải trải qua bao nhiêu cơn đau khổ nhọc nhằn.

Lão đưa mắt nhìn Quyên Nhi nói tiếp:

- Hài tử! Ngươi mau mau giải khai huyệt đạo cho nhị gia đi!

Quyên Nhi quay lại đến bên Ðàm Dược Sư vỗ tay vào huyệt đạo lão rồi loanh quanh quỳ xuống nói:

- Ðàm nhị gia! Quyên Nhi xin khấu đầu tại tội lão gia.

Ðàm Dược Sư không thò tay ra đỡ Quyên Nhi dậy.

Lão để nàng khấu đầu rồi mới nói:

- Ngươi bất tất phải đa lễ! Từ đây trở đi, bất luận ngươi làm việc gì cũng phải nghĩ kỷ rồi hãy làm.

Quyên Nhi cất giọng dịu dàng đáp:

- Ðàm nhị gia bất tất phải sinh lòng tức giận. Tiểu nữ biết tội rồi.

Du Bạch Phong đưa mắt nhìn Lôi Phi và Lý Hàn Thu, ngập ngừng hỏi:

- Hai vị này là...

Lôi Phi chắp tay ngắt lời:

- Tại hạ là Lôi Phi.

Lý Hàn Thu cũng nghiêng mình thi lễ đáp:

- Vãn bối là Lý Hàn Thu.

Du Bạch Phong lẩm bẩm gật đầu. Lão lại nhìn Lôi Phi nói:

- Các hạ có phải là người trên chốn giang hồ đều xưng tụng là Thần Thâu đó chăng?

Lôi Phi đáp:

- Chính là vãn bối. Tước hiệu này nghe rất là bất nhã, khiến cho lão tiền bối phải bật cười.

Du Bạch Phong nói:

- Trước khi lão phu vào trong hang này đã từng được nghe tiếng lớn của các hạ.

Lão đảo mắt nhìn Lý Hàn Thu nói:

- Các hạ còn nhỏ tuổi, khi lão phu vào ẩn nơi đây chắc các hạ chưa đi vào chốn giang hồ.

Lý Hàn Thu đáp:

- Ðúng thế! Từ lúc vãn bối ra đời đến nay bất quá chưa đầy một năm.

Quyên Nhi nói:

- Gia gia ơi! Vụ này là thế nào đây? Thật khiến cho hài nhi sinh dạ hồ nghi không sao hiểu được.

Du Bạch Phong tủm tỉm cười đáp:

- Chúng ta hãy vào trong động rồi sẽ nói rõ nội tình.

Lão đảo mắt nhìn Lôi Phi cùng Lý Hàn Thu nói:

- Mời hai vị vào cả trong này.

Lôi Phi đối với Du Bạch Phong dường như trong lòng nẩy ra một mối sùng kính khôn lường, y nghiêng mình đáp:

- Tại hạ không dám, xin lão tiền bối...

Du Bạch Phong ngắt lời:

- Ðược rồi! Lão phu xin dẫn đường cho các vị.

Ðoạn lão rảo bước đi trước, tiến vào trong động. Quyên Nhi đi theo Du Bạch Phong.

Còn Lôi Phi, Lý Hàn Thu, Ðàm Dược Sư và hai tên dược đồng theo thứ tự tiến vào.

Tòa sơn động này rộng không đầy bốn thước. Nhưng bề sâu có đến hai trượng, càng vào trong càng rộng lớn.

Chương 88: Lục Chỉ Dật Số một nhân vật thần bí

Du Bạch Phong dẫn mấy người tiến vào trong thạch thất rồi nói:

- Mời các vị ngồi chơi!

Lý Hàn Thu chuyển động mục quang ngó quanh một lượt thấy tòa thạch thất này rộng hơn một gian phòng.

Bên trong có một cái bàn đá và dưới đất có trải da thú.

Tuy phòng nhỏ hẹp nhưng mọi người ngồi lên da thú cũng không cảm thấy chật chội và vẫn được thoải mái.

Du Bạch Phong nhìn lên đồng tử áo đen đứng ở ngoài cửa đá vẫy tay nói:

- Ngươi đi nấu bình trà và chuẩn bị chút thức ăn.

Ðồng tử áo đen dạ một tiếng rồi cùng hai tên dược đồng đi theo hầu Ðàm Dược Sư cùng lui ra ngoài.

Quyên Nhi ngồi xuống rồi đảo cặp mắt linh hoạt nhìn vào mặt Du Bạch Phong. Nàng thấy gia gia sắc mặt hồng hào, tinh thần tráng kiện so với mấy năm trước còn có phần hơn thì trong lòng rất lấy làm kỳ. Nàng không nhịn được cất tiếng gọi:

- Gia gia ơi! Dạo này khí sắc gia gia hồng hào lắm! Hơn cả hồi gia gia chưa mắc bệnh.

Du Bạch Phong gật đầu nói:

- Hài tử! Bốn năm nanh hùng gia gia không thấy mặt ngươi. Còn ngươi cũng không nhìn mặt gia gia từ hai năm nay rồi. Hỡi ơi! Nếu không có Ðàm nhị gia y thuật nghiêng trời thì cái mạng già này khi nào còn sống được ở nhân gian?...

Ðàm Dược Sư nói:

- Du huynh mắc chứng bất trị đã chống cự với tử thần để sống lại được là hoàn toàn trông vào nội lực tinh thâm. Nếu ý chí của Du huynh không mạnh mẽ thì tiểu đệ cũng chẳng làm gì được. Ðây có phải là công trạng của tiểu đệ đâu.

Du Bạch Phong cười khanh khách nói:

- Hiền đệ hà tất phải khách sáo. Ba năm trước hiền đệ sử dụng y thuật châm cứu. Trong 24 giờ tiểu huynh không uống một giọt nước mà cũng không ra khỏi nhà thạch thất. Ngày đó hiền đệ khai thông huyệt đạo cho ta, đưa thuốc kịch độc vào trong mình ta, chính là lúc ta lầm vào tình trạng thập tử nhất sinh đó.

Ðàm Dược Sư nói:

- Khi đó thực tình tiểu đệ thật chẳng nắm vững phần nào chữa được thương thế cho Du huynh.

Hắn nhìn Quyên Nhi nói tiếp:

- May mà Du huynh thoát được kiếp nạn, nếu không thì vị tôn điệt nữ này chẳng tài nào cởi mở được mối nghi ngờ đối với tiểu đệ.

Quyên Nhi đỏ mặt lên đáp:

- Nhị gia! Tiểu nữ đã khấu đầu bái tạ nhị gia rồi mà nhị gia còn chưa lượng thứ cho ư?

Ðàm Dược Sư cười ha hả đáp:

- Cha ngươi khi còn tại thế đã nhận ta là nghĩa phụ. Sau khi sinh hạ ngươi rồi, chính lão phu đã dùng dược vật để tẩy luyện gân cốt cho ngươi hai năm. Hài tử ơi! Mối liên quan giữa chúng ta như tình ông cháu, thật là thâm trọng. Gia thân ngươi tạ thế rồi, những người trên thế gian quan tâm đến ngươi thứ nhất là gia gia ngươi, thứ nhì là lão phu.

Quyên Nhi buồn rầu thở dài nói:

- Quyên Nhi không biết rõ nội tình nên vừa rồi ở trên đỉnh núi đã có lời xúc phạm đến nhị gia...

Lúc này Quyên Nhi cảm thấy trong đầu óc nổi lên bao nhiêu luồng tư tưởng. Nàng không biết nên hỏi câu nào trước.

Ðàm Dược Sư vẫy tay ngắt lời:

- Lão phu chỉ nói rỏ cho ngươi biết sự tình. Có lý đâu lại đem lòng tức giận ngươi.

Nàng giơ tay lên vuột lại mái tóc mây, đồng thời nàng xếp đặt những ý niệm cho có thứ tự rồi cất tiếng hỏi:

- Gia gia! Gia gia bị nội thương gì? Tại sao gia gia lại bỏ hài nhi một mình ở trên đỉnh núi để hài nhi phải tận tâm kiệt lực mà chiếu cố cho một lão già chẳng biết là ai trong mấy năm trời?

Du Bạch Phong đưa tay ra khẻ vỗ vai Quyên Nhi nói:

- Hài tử! Ta cũng biết làm như vậy là khuất tất ngươi. Từ thủa nhỏ ngươi đã mất cả song thân. Gia gia cần chiếu cố cho ngươi mới phải, mà lại để cho ngươi, một đứa con gái nhỏ bé, phải len lỏi vào tranh đấu trên chốn giang hồ, tự lực cầu toàn. Hỡi ơi! Cái đó tuy là một lối rèn luyện cho ngươi. Nhưng gia gia không phụ trách việc chiếu cố cho ngươi được toàn thiện, thì trong lòng xiết nỗi băn khoăn lo lắng.

Lão thở phào một cái rồi nói tiếp:

- Mấy năm nay ta ở đây trị thương là một thời gian yên tĩnh nhất trong đời ta. Ta mà còn sống được chỉ là nhờ y đạo tinh thâm của Ðàm nhị gia, rồi đến lực lượng thứ hai tức là ngươi đó.

Quyên Nhi lấy làm kỳ hỏi:

- Hài nhi có năng lực gì giúp vào việc trị bệnh của gia gia đâu?

Du Bạch Phong đáp:

- Vì lòng ta lúc nào cũng nhớ đến ngươi, nên không thể chết được.

Quyên Nhi ồ lên một tiếng rồi nói:

- Té ra là thế!

Du Bạch Phong cười ha hả nói:

- Hài tử! Hiện tại mọi việc đều thành quá khứ, gia gia chẳng những thương thế đã lành và sức vóc còn có phần mạnh khỏe hơn xưa. Ðại khái ta còn có thể sống thêm vài chục năm nữa.

Quyên Nhi hỏi:

- Gia gia bị thương về tay ai? Bị thương ở chỗ nào sao mà hài nhi chẳng biết chi hết?

Du Bạch Phong mỉm cười đáp:

- Câu chuyện này rất dài. Ðể sau này ta sẽ nói cho hài nhi biết.

Lão đảo mắt nhìn Lôi Phi cùng Lý Hàn Thu hỏi:

- Hai vị này đều kết bạn với ngươi phải không?

Lôi Phi chắp tay đáp:

- Tại hạ là Lôi Phi, vẫn có lòng ngưỡng mộ lão tiền bối từ lâu, bữa nay được bái kiến thật là vạn hạnh.

Du Bạch Phong tươi cười nói:

- Các hạ từng nổi danh là hiệp thâu, lão phu cũng rất lấy làm mến phục.

Lôi Phi cười nói:

- Lão tiền bối thực là rộng lượng! Con người đã mang tiếng ăn trộm thì bất luận thần thâu hay hiệp thâu cũng chẳng vẻ vang gì.

Du Bạch Phong đảo mắt nhìn Lý Hàn Thu ngập ngừng hỏi:

- Vị này là...

Lý Hàn Thu đáp lời:

- Vãn bối là Lý Hàn Thu.

Ðàm Dược Sư tiếp:

- Ðây là công tử của Thái Cực Kiếm Lý Thanh Trần, và là truyền nhân về môn Thất Tuyệt Ma Kiếm.

Du Bạch Phong gật đầu cười nói:

- Té ra công tử là truyền nhân về Thất Tuyệt Ma Kiếm, vậy lão phu thất kính mất rồi!

Lý Hàn Thu đáp:

- Vãn bối không dám! Mong lão tiền bối chỉ giáo thêm cho.

Quyên Nhi nói:

- Gia gia! Lôi huynh và Lý huynh đã giúp cho hài nhi rất nhiều trong cơn hoạn nạn.

Ðàm Dược Sư cười nói:

- Hai vị đã giúp cho ngươi để chống đối với lão phu.

Quyên Nhi hỏi:

- Tại sao nhị gia không nói rõ chân tướng với hài nhi từ trước?

Ðàm Dược Sư đáp:

- Gia gia ngươi ở đây dưỡng thương là một việc phải giữ tuyệt đối bí mật. Nếu ngươi mà sớm biết vụ này thì khó lòng giữ kín được. Vạn nhất ngươi để lộ cơ quan thì thật là tổn hại rất lớn cho gia gia ngươi. Vì vậy bất đắc dĩ ta phải dối ngươi.

Quyên Nhi nói:

- Bây giờ gia gia tiểu nữ thương thế đã lành, nhị gia bất tất phải giấu giếm nữa.

Du Bạch Phong nói:

- Hay hơn hết là ngươi đừng tiết lộ ra ngoài.

Quyên Nhi nói:

- Gia gia ơi! Chúng ta không còn chỗ ở nữa rồi.

Du Bạch Phong hỏi:

- Tại sao vậy?

Quyên Nhi đáp:

- Hài nhi đã phóng hỏa đốt hết phòng ốc rồi.

Du Bạch Phong trầm ngâm một lúc rồi đưa mắt nhìn Ðàm Dược Sư hỏi:

- Ðàm huynh đệ! Huynh đệ ở vào tình trạng nào?

Ðàm Dược Sư đáp:

- Bọn họ dường như đã sinh lòng ngờ vực tiểu đệ, nhưng họ còn nhẫn nại, chưa tiện trở mặt với tiểu đệ.

Du Bạch Phong nói:

- Hỡi ơi! Mấy năm nay tiểu huynh làm cho hiền đệ đau khổ biết chừng nào.

Ðàm Dược Sư cười xòa nói:

- Không cần đâu! Bọn họ tuy trong lòng ngờ vực nhưng trong lúc nhất thời họ chưa đến nỗi hạ thủ gia hại. Có điều lão huynh ẩn cư tại đây mà họ phát giác ra thì tình trạng lại khác hẳn.

Du Bạch Phong thở phào một cái nói:

- Hiện giờ tiểu huynh tự tin mình có thể đối phó với họ được rồi.

Ðàm Dược Sư lắc đầu ngắt lời:

- Không được đâu! Dù võ công của lão huynh có cao cường đến mực nào cũng chẳng có cách gì kháng cự nổi bọn họ.

Du Bạch Phong nói:

- Nhưng còn có hiền đệ nữa.

Ðàm Dược Sư nhăn nhó cười đáp:

- Hiện giờ tiểu đệ chưa thể ra mặt chống đối với họ được.

Du Bạch Phong hỏi:

- Tại sao vậy?

Ðàm Dược Sư đáp:

- Vì tính mệnh của nội nhân tiểu đệ bị họ nắm giữ trong tay...

Du Bạch Phong động tâm ngắt lời:

- Có việc ấy ư? Sao lão đệ bấy lâu nay không nói cho tiểu huynh biết?

Ðàm Dược Sư đáp:

- Lão huynh đang ở thời kỳ dưỡng thương, tiểu đệ đề cập tới việc này chỉ sợ ảnh hưởng đến thời gian khôi phục nguyên lực cho lão huynh. Có điều tiểu đệ không hành động gì thì hai bên ở vào thế giằng co. Dĩ nhiên bọn họ không dám hạ sát nội nhân của tiểu đệ. Nhưng trong vòng nửa năm nếu tiểu đệ không đưa thuốc giải độc cho mụ thì mụ không thể sống được. Vì vậy cứ trong một năm tiểu đệ lại phải gặp mụ hai lần và ở với nhau chừng nửa tháng...Quyên Nhi nói:

- Cứ cách nửa năm nhị gia lại gặp nhị nhưng nhưng một lần thì sao nhị gia không tìm cách cứu lão nhân gia ra khỏi vòng cương tỏa của chúng?

Ðàm Dược Sư mỉm cười đáp:

- Hài tử! Ngươi nói nghe có vẻ dễ dàng lắm. Cứu được mụ ta há phải chuyện tầm thường. Nơi đó cực kỳ hiểm trở mà lại có những tay cao thủ hạng nhất canh giữ thì ta làm gì đủ lực lượng để mà hành động.

Quyên Nhi sửng sốt hỏi:

- Người nào mà ghê gớm đến thế?

Ðàm Dược Sư đáp:

- Hắn chính là Lục Chỉ Dật Sĩ ở núi Bắc Giáp.

Ðàm Dược Sư khẻ thở dài nói:

- Phải rồi! Rất ít người trên thế gian biết hắn. Hắn trước nay lại ít qua lại giang hồ, nhưng thế cục toàn thể võ lâm đều ở trong mắt hắn và bị hắn kềm chế một phần lớn. Hắn chỉ sợ có một người tức là gia gia ngươi. Sau khi gia gia ngươi bị ám toán, hắn không còn úy kỵ ai nữa. Dần dần bộ mặt hung ác của hắn đã chường ra ngoài.

Du Bạch Phong cười hỏi:

- Huynh đệ lại khách sáo rồi! Nếu hắn mà úy kỵ tiểu huynh thì mấy năm nay ta bị trọng bệnh sao hắn không ra mặt hành động?

Ðàm Dược Sư lắc đầu đáp:

- Mấy năm nay tiểu đệ đã nhiều lần nói chuyện lâu dài với Lục Chỉ Dật Sĩ nên tiểu đệ lại càng sợ hắn.

Du Bạch Phong hỏi:

- Tại sao vậy?

Ðàm Dược Sư đáp:

- Hắn là một người tâm địa thâm trầm, trí mưu quán thế. Hắn khiến cho mọi người khắp nơi đều phải kinh sợ. Hai mươi năm trước hắn đã an bài những tay nội ứng vào trong các phái võ lâm và bồi dưỡng cho địa vị chúng thành những người có địa vị quan trọng. Một điều đáng sợ hơn nữa là những người được hắn bồi dưỡng lại không hiểu thân thế hắn.

Quyên Nhi hỏi:

- Những người kia đã không biết hắn có ơn bồi đắp cho họ thì sau này làm sao hắn sử dụng họ được?

Ðàm Dược Sư nói:

- Ðó là một điều khiến cho người ta khó hiểu, nhưng chắc hắn không chịu hao phí tâm huyết một cách vô ích, tất hắn đã có kế hoạch để kềm chế bọn họ. Hởi ơi! Tỷ như người bị hắn lợi dụng mà chính họ cũng không tự biết. Thì dù có những nhân vật rất tinh tế cũng khó lòng điều tra được hắn là một quân gian tế.

Du Bạch Phong trầm ngâm một lúc rồi hỏi:

- Phải chăng những chuyện này do chính miệng hắn nói cho lão đệ nghe?

Ðàm Dược Sư đáp:

- Ðúng thế! Tiểu đệ biết chỗ dụng tâm của hắn là hắn hy vọng tiểu đệ sinh lòng quyến luyến và hợp tác với hắn, nên hắn cố ý tiết lộ một chút nội tình để dẫn dụ. Trước tình thế này, tiểu đệ chỉ giả vờ hàm hồ như người không biết rõ chỗ dụng tâm của hắn cứ vâng dạ cho xong chuyện.

Du Bạch Phong nói:

- Theo lời lão đệ thì dường như chỗ dụng tâm của Lục Chỉ Dật Sĩ vẫn chưa bộc lộ hành vi trên giang hồ.

Quyên Nhi hỏi:

- Nhị gia đã biết vụ này sao không đem nội tình công bố ra ngoài võ lâm?

Ðàm Dược Sư đáp:

- Ðiều thứ nhất là mình không có chứng cớ, nói ra vị tất có ai chịu tin lời. Hai là nhị nhưng nhưng của ngươi bị nắm giữ ở trong tay Lục Chỉ Dật Sĩ. Nếu để hắn sinh lòng ngờ vực, hắn sẽ gia tâm dò xét bệnh tình của gia gia ngươi. Ðiệt tôn nữ! Giả tỷ ngươi có biết ra chỗ khả nghi của Lục Chỉ Dật Sĩ thì tự nhiên ngươi cũng phải ráng mà nhẫn nại.

Quyên Nhi nói:

- Nhưng mấy năm nay điệt tôn nữ đều ở vào trong tình trạng hồ đồ.

Ðàm Dược Sư nói:

- Ðó là vì ngươi rất tín nhiệm ta nên mới không biết bệnh nhân kia là giả mạo.

Quyên Nhi gật đầu đáp:

- Nhị gia nói phải lắm! Ðiệt tôn nữ chẳng bao giờ sanh lòng ngờ vực nên không khi nào nghĩ tới bệnh nhân lại là người ngụy trang.

Ðàm Dược Sư tủm tỉm cười nói:

- Thỉnh thoảng ta lại đưa ra cho ngươi những vấn đề khó giải quyết để ngươi chịu đựng vất vả rèn luyện tâm tính cũng là có chỗ dụng tâm không để ngươi thường ở trên núi mới khỏi phát giác là gia gia ngươi đã có người thế thân rồi.

Quyên Nhi hỏi:

- Chẳng lẽ điệt nữ đánh cắp những thứ đó về đều là vật vô dụng ư?

Ðàm Dược Sư nói:

- Hữu dụng chứ! Mỗi thứ đều có chỗ đại dụng.

Lão nhìn Du Bạch Phong nói tiếp:

- Ngươi đã hao phí rất nhiều tâm lực để đánh cắp đồ vật về thì phần lớn đều dùng vào công việc của gia gia ngươi. Nên lão gia mới phục hồi nguyên lực sớm hơn thời gian đã dự liệu.

Quyên Nhi tựa hồ chợt nhớ ra điều gì hệ trọng, vội la hoảng:

- Hỏng rồi! Hỏng bét rồi!

Người trong nhà nghe nàng là hoảng không biết sự gì đều giật mình kinh hãi.

Mấy cặp mắt đổ dồn vào nhìn nàng chằm chập.

Du Bạch Phong tủm tỉm cười hỏi:

- Quyên Nhi! Có chuyện chi mà ngươi hốt hoảng như vậy?

Quyên Nhi đáp:

- Hài nhi đốt phòng ốc há chẳng làm tiết lộ gia gia đã thay đổi nơi bí mật để trị bệnh ư?

Du Bạch Phong trầm ngâm một chút rồi nói:

- Nay gia gia đã hoàn toàn khỏi bệnh thì dù bọn chúng có phát giác ra cũng không cần lắm. Có điều Ðàm nhị nhưng lọt vào tay Lục Chỉ Dật Sĩ...

Ðàm Dược Sư ngắt lời:

- Theo chỗ nhận xét của tiểu đệ thì Lục Chỉ Dật Sĩ không nghĩ đến chuyện này đâu. Bệnh tình của Du huynh kéo dài đến mấy năm, hắn tin là thuốc thánh cũng không chữa được.

Du Bạch Phong nói:

- Lục Chỉ Dật Sĩ sao lại tin lão đệ đến thế? Thật tiểu huynh không tài nào hiểu được.

Ðàm Dược Sư nói:

- Lúc ban đầu hắn đã khiến người cùng đi với tiểu đệ đến coi chất độc của Du huynh thì hoàn toàn giống như lời hắn đã đàm luận. Sau hắn còn ngấm ngầm sai người giám thị. May ở chỗ lúc đó đã thay người khác nên tiểu đệ dụng tâm ít đi nhiều, thì dù có kẻ ngấm ngầm theo dõi cũng không nhìn thấy chỗ sơ hở được.

Quyên Nhi nói:- Ðàm nhị gia! Tôn điệt nữ muốn thỉnh giáo nhị gia một việc.

Ðàm Dược Sư hỏi:

- Việc gì?

Quyên Nhi hỏi lại:

- Ðinh Bội đâu rồi? Có phải nhị gia bắt hắn đem đi không?

Ðàm Dược Sư sửng sốt hỏi:

- Ðinh Bội bị ta bắt đem đi ư?

Quyên Nhi đáp:

- Chính Tiểu Nguyệt đã nói vậy thì dĩ nhiên không thể sai được.

Ðàm Dược Sư vốn là người trầm tĩnh mà lúc này lão cũng đột nhiên biến sắc hỏi:

- Tiểu Nguyệt ư?

Quyên Nhi đáp:

- Thị cùng đến đây với chúng ta!

Nàng sực nhớ đến từ lúc xuống hang núi này chưa nhìn thấy Tiểu Nguyệt đâu.

Lý Hàn Thu hiểu ý nàng, cau mày nói:

- Thị lưu lại ở trên sườn núi chứ không xuống hang.

Quyên Nhi giậm chân nói:

- Thôi! Thế là con tiểu nha đầu đã lừa gạt mình rồi.

Lôi Phi lắc đầu đáp:

- Hỡi ơi! Thật là hổ thẹn! Chúng ta bao nhiêu người lớn mà để cho con tiểu nha đầu chơi mình một vố cay.

Quyên Nhi nói:

- Vụ này không thể đổ lỗi cho Lôi huynh cùng Lý huynh được. Thị là một vị tiểu cô nương thì dĩ nhiên hai vị không lưu tâm đến thị nên cũng chẳng cần hỏi tiểu muội.

Du Bạch Phong biết vụ này rất nghiêm trọng, liền quay lại hỏi Ðàm Dược Sư:

- Ðàm lão đệ! Con Tiểu Nguyệt đã bị Lục Chỉ Dật Sĩ mua chuộc rồi chăng?

Ðàm Dược Sư đáp:

- Hiện giờ chưa xác định được. Có điều thị ở lại trên sườn núi không xuống tất có tình ý gì đây.

Quyên Nhi đột nhiên đứng dậy nói:

- Hài nhi phải đi kiếm thị. Nếu thị quả có ý đến đây làm nội ứng cho địch thì hài nhi phải giết thị.

Ðoạn nàng cất bước tiến về phía trước.

Du Bạch Phong vội la lên:

- Quyên Nhi! Hãy đứng lại đã!

Quyên Nhi dừng bước quay lại hỏi:

- Gia gia! Hài nhi đối đãi với thị như tình chị em. Ai ngờ thị lại đem lòng phản trắc như vậy. Ðể thị sống thế nào được?

Ðàm Dược Sư nói:

- Bây giờ thị bộc lộ thân thế, mối hại còn nhỏ. Âu cũng là một cái may lớn trong những cái không may. Nếu thị vẫn ở bên mình chúng ta thì vĩnh viễn là mối họa tâm phúc. Như thế kể ra không phải là chuyện dỡ. Phàm gặp việc gì trọng đại, ngươi cần phải bình tĩnh một chút mới được.

Quả nhiên mấy câu này có lực lượng rất lớn. Bao nhiêu lửa giận trong lòng Quyên Nhi liền tiêu tan ngay.

Ðàm Dược Sư vẫy tay nói:

- Quyên Nhi! Kỳ trận trong hang này rất là độc địa. Dù bọn chúng có biết mình ở đây cũng chưa dễ gì mà vào được.

Quyên Nhi như hiển nhiên đã bị Ðàm Dược Sư thuyết phục, từ từ quay lại ngồi bên cạnh Du Bạch Phong.

Du Bạch Phong khẻ vuốt mớ tóc dài của Quyên Nhi, cười mát nói:

- Hài tử! Bây giờ người đã hiểu rõ vì lẽ gì Ðàm nhị gia không chịu cư trú ở chốn này rồi chứ?

Quyên Nhi gật đầu đáp:

- Hài nhi hiểu rồi.

Du Bạch Phong thở phào nói:

- Lục Chỉ Dật Sĩ không thể nhổ cỏ để rể, lúc ta đang ở thời kỳ dưỡng thương may mà hắn bỏ lỡ mất cơ hội hạ sát ta rồi. Bây giờ ta có thể hành động theo đường khác là tìm cách liên lạc với các đồng đạo võ lâm để tiêu trừ kiếp nạn một cách vô hình.

Ðàm Dược Sư gật đầu nói:

- Nhưng cái đó không phải là chuyện dễ dàng.

Du Bạch Phong hỏi:

- Tại sao vậy?

Ðàm Dược Sư đáp:

- Lục Chỉ Dật Sĩ là nhân vật thế nào, bạn hữu võ lâm rất ít người biết, mà ta bảo là hắn có ý mưu đồ làm bá chủ giang hồ, gây nên kiếp nạn lớn lao, há chẳng để cho mọi người võ lâm cười chê ư?

Lôi Phi khẻ đằng hắng một cái rồi nói:

- Lời nói của Dược Sư khiên cho tại hạ phải suy nghĩ. Tại hạ tự tin đã hiểu biết nhiều nhân vật võ lâm. Song Lục Chỉ Dật Sĩ thì tại hạ chưa từng nghe ai nói đến bao giờ.

Du Bạch Phong nói:

- Nếu mình không thể liên lạc được với các lực lượng trong võ lâm thì mấy người chúng ta định đối phó với hắn không phải là chuyện dễ dàng.

Ðàm Dược Sư nói:

- Mấy năm nay tiểu đệ thường tiếp xúc với hắn nhiều hơn, nên cũng hiểu hắn được phần nào. Thế lực của hắn dĩ nhiên đã bố trí khắp giang hồ, nhưng trừ một số rất ít là hắn, còn phần đông chỉ nghe mệnh lệnh của bọn thuộc hạ của hắn mà thôi.

Du Bạch Phong lại hỏi:

- Cung chủ Tử Vi Cung ở Mao Sơn phải chăng đã bị Lục Chỉ Dật Sĩ thu phục rồi?

Ðàm Dược Sư đáp:

- Ðúng thế! Theo chỗ tiểu đệ quan sát thì Tử Vi Cung đã vì Lục Chỉ Dật Sĩ mà ra sức rồi.

Du Bạch Phong trầm ngâm một lúc rồi nói:

- Ðàm lão đệ! Nếu có thể đánh thuốc độc cho hắn chết được là tránh cho giang hồ qua khỏi một tai nạn lớn lao.

Quyên Nhi nói:

- Nhưng Ðàm nhị nhưng nhưng lại mắc vào tay Lục Chỉ Dật Sĩ nắm giữ thì làm thế nào?

Du Bạch Phong vuốt râu nói:

- Ðó là công việc của gia gia.

Quyên Nhi hỏi:

- Công việc của gia gia ư?

Du Bạch Phong đáp:

- Phải rồi! Chúng ta sẽ tìm cách cứu Ðàm nhị nhưng nhưng thoát khỏi chốn lao lung.

Ðàm Dược Sư lắc đầu cười nói:

- Việc này không phải chuyện dễ đâu.

Du Bạch Phong hỏi:

- Ðàm lão đệ! Lão đệ cho là tiểu huynh đã già nua, không làm gì được nữa rồi chăng?

Ðàm Dược Sư đáp:

- Tiểu đệ cũng biết lão huynh thần khí sung túc, chẳng những thân thể đã lành mạnh mà thần công cũng khôi phục lại như thường, nhưng...

Du Bạch Phong hỏi ngay:

- Nhưng làm sao?

Ðàm Dược Sư đáp:

- Lực lượng của một mình lão huynh thì làm sao chống nổi với những tay cao thủ của Lục Chỉ Dật Sĩ nhiều không biết đến đâu mà kể. Cả bề ngoài chỗ hắn ở tưởng chừng như chẳng có gì phòng bị mà thực ra cách phòng thủ cực kỳ thâm nghiêm. Vào chỗ hắn chẳng khác chi vào đầm rồng hang cọp, nguy hiểm vô cùng.

Du Bạch Phong chau mày hỏi:

- Theo lời lão đệ thì chúng ta cứ ngồi yên mà nhìn để mặc hắn phát triển thế lực hay sao?

Ðàm Dược Sư đáp:

- Theo chỗ tiểu đệ biết thì Lục Chỉ Dật Sĩ trong lòng chỉ úy kỵ một mình Du huynh mà thôi. Nếu hắn tưởng là Du huynh chết rồi, thì không còn e dè gì nữa. Khi đó hắn sẽ huy động những lực lượng ngấm ngầm chuyển ra chỗ sáng. Thế là trên chốn giang hồ sẽ nổi cuộc phong ba khủng khiếp.

Du Bạch Phong đằng hắng một tiếng rồi nói:

- Ðàm lão đệ nói vậy thì tiểu huynh lại càng không hiểu ý kiến lão đệ ra sao.

Ðàm Dược Sư hỏi:

- Tại sao lại không hiểu?

Du Bạch Phong đáp:

- Tiểu huynh mắc bệnh liệt giường mấy năm, thân mòn trí cạn, như thế thì Lục Chỉ Dật Sĩ coi tiểu huynh chẳng khác như kẻ đã chết rồi.

Ðàm Dược Sư trầm ngâm một lúc rồi nói:

- Mấy năm qua tiểu đệ thường lo lắng về việc đó, nhưng hắn vẫn kéo dài thời gian chưa phát động, tiểu đệ rất lấy làm kỳ và cho là một sự may mắn. Nhưng hiện nay tiểu đệ đã hoàn toàn hiểu rõ.

Du Bạch Phong hỏi:

- Hiểu rõ thế nào?

Ðàm Dược Sư đáp:

- Từ khi xảy chuyện con nha đầu Tiểu Nguyệt, tiểu đệ mới nghỉ đến Lục Chỉ Dật Sĩ đã hiểu rõ người bệnh nằm liệt giường kia là kẻ khác đã thay thế cho lão huynh, nên hắn chần chờ chưa dám hạ thủ. Mục đích của hắn là điều tra cho ra chỗ ẩn thân của lão huynh. May mà chúng ta hành động kín đáo, đến cả Quyên Nhi cũng không cho biết chỗ lão huynh ẩn thân. Bọn chúng vẩn ngấm ngầm điều tra không được nên trùng trình đến nay chưa dám hành động.

Chương 89: Du Bạch Phong thử tài hào kiệt

Quyên Nhi nói:

- Bây giờ chắc bọn họ biết rồi?

Ðàm Dược Sư đáp:

- Nhưng họ chỉ biết chỗ mình ẩn thân chứ không thể hiểu là gia gia ngươi đã bình phục chưa.

Lão ngửng mặt trông chiều trời, lẳng lặng ngẫm nghĩ một lúc rồi nói với Du Bạch Phong:

- Nếu tiểu đệ không lầm thì trong vòng hai ba ngày bọn chúng sẽ tìm tới đây. Thời gian này ngắn ngủi lắm đấy.

Du Bạch Phong trầm ngâm một chút rồi nói:

- Bọn chúng tìm đến đây càng hay. Tiểu huynh mượn cơ hội này để cùng Lục Chỉ Dật Sĩ quyết một trận tử chiến.

Ðàm Dược Sư lắc đầu rồi nói:

- Biện pháp này không ổn đâu.

Du Bạch Phong hỏi:

- Ðàm lão đệ cho là ý kiến của tiểu huynh không ổn, vậy Ðàm lão đệ nghĩ ra được lương sách gì chưa?

Ðàm Dược Sư đáp:

- Ðiều thứ nhất là chưa chắc Lục Chỉ Dật Sĩ đã tự mình dấn thân tới đây mà hắn chỉ phái những tay cao thủ đến xâm phạm. Dĩ nhiên chúng phải chuẩn bị. Cuộc chiến này nếu Du huynh thắng được bọn thuộc hạ của hắn là khiến cho hắn đề cao cảnh giác, còn thua họ là hết chuyện.

Lão đảo mắt nhìn Du Bạch Phong nói tiếp:

- Nếu bọn chúng chỉ trông vào bản lãnh lấy đao kiếm để phân thắng phụ thì ngay Lục Chỉ Dật Sĩ thân hành tới đây, vị tất đã địch nổi du huynh. Nhưng bọn chúng quyết không ra mặt chiến đấu với Du huynh. Vậy sao chúng ta lại không tương kế tựu kế khiến cho hắn chẳng biết đâu mà lường.

Quyên Nhi hỏi:

- Mình làm thế nào để bọn chúng không biết đâu mà lường?

Ðàm Dược Sư đáp:

- Bất luận Lục Chỉ Dật Sĩ hành động thần tốc đến đâu, ta cũng đoán rằng phải trong vòng ba ngày hắn mới phái những tay cao thủ tới đây được. Trong thời gian ba ngày này, chúng ta lại tìm một người thay thế gia gia ngươi.

Quyên Nhi hỏi:

- Bọn chúng đã bị lừa một chuyến, khi nào còn chịu mắc bẫy lần nữa? Tôn diệt nữ nghĩ rằng họ sẽ tra xét cẩn thận. Hừ! Con tiểu nha đầu Tiểu Nguyệt mà để Tôn điệt nữ gặp mặt thì phải giết chết mới được.

Ðàm Dược Sư nói:

- Vụ này mình không nên trách Tiểu Nguyệt nhiều. Ðinh Bội và ngươi đều không ở trên núi, thị là một cô gái nhỏ bé thì làm sao đương nổi sự uy hiếp cùng dẫn dụ của Lục Chỉ Dật Sĩ, thị khó mà giữ cho khỏi bị người lợi dụng.

Quyên Nhi nói:

- Tôn điệt nữ đối với thị tình thâm nghĩa trọng, không ngờ thị đem lòng bội phản.

Ðàm Dược Sư nói:

- Sự việc đã đến thế này, ta phải lo việc sắp tới đã. Trước khi Lục Chỉ Dật Sĩ chưa đến, hắn còn bán tín bán nghi là gia gia ngươi không hiểu còn sống hay chết rồi.

Du Bạch Phong nói:

- Nếu biết lão đệ đem toàn lực ra để trị thương cho tiểu huynh mà y đạo của lão đệ tuyệt thế vô song thì chắc hắn đoán là có thể chữa khỏi cho ta.

Ðàm Dược Sư lắc đầu nói:

- Lục Chỉ Dật Sĩ một mặt úy kỵ y đạo của tiểu đệ, một mặt hắn đem chất kịch độc để đối phó với lão huynh. Hắn vẫn đầy lòng tự tin, và cho rằng dù tiểu đệ có hết sức chữa chạy cũng chẳng tài nào trị khỏi độc thương cho lão huynh được. Có khi hắn cũng biết tiểu đệ đã dấu linh dược hoặc giả chữa khỏi thương thế cho lão huynh. Thực ra hắn tính lui tính tới mà vẫn còn thiếu một điều.

Du Bạch Phong hỏi:

- Hắn tính thiết điều chi?

Ðàm Dược Sư đáp:

- Hắn không nghĩ đến nội công của Du huynh cực kỳ thâm hậu có thể vận khí chống chất độc trong vòng mười hai giờ không xâm nhập vào nội phủ được.

Du Bạch Phong tủm tỉm cười nói:

- Nếu không có Ðàm lão đệ tới nơi kịp thời thì tiểu huynh cũng chẳng còn cách nào chống chọi được nữa.

Ðàm Dược Sư tủm tỉm cười nói:

- Nhưng Lục Chỉ Dật Sĩ chưa nghĩ tới chỗ đó, vì thế mà hắn không thể khẳng định lão huynh sống chết thế nào. Hắn là con người đầy tự tin, trước nay không chịu nghe lời kẻ khác bao giờ.

Lão đứng dậy nói tiếp:

- Chư vị hãy ngồi đây một chút. Tại hạ ra ngoài kia rồi trở lại ngay.

Lão không chờ bọn Du Bạch Phong trả lời, đã rảo bước đi ra ngoài.

Lôi Phi hỏi:

- Ðàm Dược Sư muốn đi đâu?

Ðàm Dược Sư cười đáp:

- Tại hạ chỉ đi một chút rồi trở về ngay.

Rồi lão tiếp tục ra khỏi động không ngoảnh cổ lại.

Du Bạch Phong đã biết rõ tính tình Ðàm Dược Sư. Trước khi lão chưa làm xong việc là chẳng bao giờ lão chịu nói với ai.

Du Bạch Phong yên trí như vậy, nên chỉ mỉm cười nói:

- Trước nay Ðàm Dược Sư đi làm việc gì cũng tự ý. Các vị hãy ngồi chờ y trở về tất có báo cáo.

Lý Hàn Thu là người ít nói trong đám này. Chàng khẽ bảo Lôi Phi:

- Lôi huynh! công việc chúng ta thế là xong rồi. Quyên cô nương đã về bên tổ phụ nàng. Vậy chúng ta đi thôi chứ.

Lôi Phi gật đầu đáp:

- Ðược rồi!

Rồi y từ từ đứng dậy.

Quyên Nhi giật mình kinh hãi hỏi:

- Hai vị định đi đâu?

Lý Hàn Thu đáp:

- Mừng cho cô nương đã được cùng lệnh tổ phụ đoàn tụ. Từ nay bọn tại hạ không thể giúp đỡ cô nương được nữa vì còn nhiều việc phải làm. Vậy xin cáo biệt.

Quyên Nhi nhẹ buông tiếng thở dài nói:

- Trong lúc tiểu muội gặp tình trạng nguy ngập được nhờ hai vị giúp đỡ cho rất nhiều. Nay hai vị có việc, đáng lý tiểu muội cùng đi giúp hai vị một tay mới phải...

Du Bạch Long đưa mắt nhìn Lý Hàn Thu nói:

- Xin hai vị lưu lại đây mấy bữa. Lão phu chuẩn bị truyền thụ thêm cho Quyên Nhi một chút võ công. Hai vị hãy chờ y học xong rồi sẽ cùng nhau xuống núi một thể được chăng?

Lão là người lịch duyệt đã nhiều nên vừa ngó vẻ mặt Quyên Nhi đã biết nội tâm nàng ngay. Nàng đối với Lý Hàn Thu đã đem lòng quyến luyến không nở phân ly.

Lý Hàn Thu đưa mắt ngó Lôi Phi. Chàng cũng có cảm giác bâng khuâng.

Lôi Phi khẽ nói:

- Du lão tiền bối đã dạy thế, vậy chúng ta phải tuân mệnh.

Lý Hàn Thu gật đầu rồi ngồi xuống.

Quyên Nhi mỉm cười nói:

- Gia gia ơi! Nếu không được hai vị này giúp đỡ cho hài nhi...

Du Bạch Phong khẽ đằng hắng một tiếng rồi nói:

- Ta biết rồi. Hãy chờ Ðàm gia trở lại để ta cùng y thương lượng một việc rất cần. Gia gia đã già nua không làm gì được nữa. Các ngươi hãy còn trẻ tuổi nên gánh vác lấy đạo nghĩa võ lâm.

Quyên Nhi và Lý Hàn Thu nghe lão nói câu này liền hiểu trong lòng lão có thâm ý gì không tiện hỏi lại.

Du Bạch Phong tựa hồ có vẻ chú ý đến Lý Hàn Thu. Hai mắt nhìn chàng chầm chập rồi hỏi:

- Cận trạng lệnh sư thế nào?

Lý Hàn Thu ra chiều khó nghĩ. Chàng trầm ngâm một chút rồi đáp:

- Gia sư vẫn bình yên, có điều lão nhân gia đã quyết chí rút lui khỏi chốn giang hồ, không hỏi đến chuyện thị phi ngoài võ lâm. Vì thế mà lão nhân gia cũng không muốn gặp khách võ lâm nữa.

Du Bạch Phong cười xòa đáp:

- Té ra là thế.

Lão hắng giọng hỏi tiếp:

- Lệnh sư có nhắc tới lão phu bao giờ không?

Lý Hàn Thu đáp:

- Không. Gia sư rất ít nói chuyện nhân sự trong võ lâm với vãn bối.

Du Bạch Phong lẩm nhẩm gật đầu nói:

- Thất Tuyệt Ma Kiếm là môn kiếm pháp kỳ tuyệt trong võ lâm. Lệnh sư là một nhân vật kỳ tài thông minh tuyệt thế nghĩ lập ra kiếm pháp này. Ngoại trừ nó có điều tàn độc một chút, nhưng cũng là kiệt tác gần trăm năm nay mới có một.

Lý Hàn Thu nói:

- Lão tiền bối quá khen!

Du Bạch Phong nói:

- Lão phu muốn nói về phương diện thành tựu của lệnh sư. Còn công tử đã học được kiếm pháp này đến chỗ thần diệu hay chưa thì lão phu không hiểu. Lão phu hy vọng công tử luyện tập hết một lượt cho coi.

Lý Hàn Thu nghĩ thầm trong bụng:

- Lão Du Bạch Phong này miệng lưỡi có vẻ tự cao tự đại.

Chàng liền đáp:

- Nếu gặp cơ duyên vãn bối mong được tiền bối chỉ giáo thêm.

Du Bạch Phong cười ha hả nói:

- Cơ duyên ư? Lão phu vẫn còn sống đây mà hiện giờ công tử được gặp mặt là chẳng là cơ duyên hay sao?

Lý Hàn Thu sửng sốt hỏi:

- Lão tiền bối nói vậy là...

Du Bạch Phong mỉm cười ngắt lời:
- Lý công tử! Xem chừng trong bụng công tử có điều không phục lão phu chăng?

Lý Hàn Thu đáp:

- Vãn bối không dám.

Du Bạch Phong chuyển động mục quang liếc nhìn bốn phía rồi hỏi:

- Lý công tử! Công tử nhận thấy gian thạch thất này lớn hay nhỏ?

Lý Hàn Thu ngơ ngác hỏi lại:

- Lão tiền bối hỏi vậy nghĩa là làm sao?

Du Bạch Phong hỏi:

- Tại đây công tử có đủ chỗ thi triển Thất Tuyệt kiếm pháp không?

Lý Hàn Thu đáp:

- Cái đó... cái đó...

Du Bạch Phong nói:

- Lão phu biết chừng công tử có điều không phục. Bây giờ chúng ta lấy số 3 lần 7 là 21 chiêu để hạn định. Lão phu tỷ thí bằng hai bàn tay không, còn công tử cứ việc sử môn Thất Tuyệt Ma Kiếm.

Lý Hàn Thu ngập ngừng:

- Thưa lão tiền bối!... Binh khí không có mắt...

Du Bạch Phong nói:

- Cái đó lão phu cũng biết rồi. Công tử cứ việc phát huy toàn lực để động thủ. Nếu lão phu không nắm chắc được phần nào thì có lý đâu dám khoác lác.

Lý Hàn Thu trầm ngâm một lúc rồi nói:

- Lão tiền bối đã nhất định đòi tỷ thí mà vãn bối không tuân thì phạm tội thất kính.

Quyên Nhi vội la lên:

- Gia gia! ...

Du Bạch Phong mỉm cười chặn lời:

- Gia gia biết rồi mà. Ta chỉ muốn thử coi Thất Tuyệt Ma Kiếm của công tử đây đã được mấy thành hỏa hầu, quyết chẳng thương hại y đâu, ngươi cứ yên tâm.

Lão ngừng lại một chút, đảo mắt nhìn Lôi Phi và Quyên Nhi nói tiếp:

- Các vị hãy lui ra ngoài một lúc.

Lôi Phi thấy vụ này không ổn. Trong nhà đã chật hẹp mà kiếm chiêu của Lý Hàn Thu lại cực kỳ ác độc. Nếu Du Bạch Phong trong tay cầm binh khí thì còn chống chọi được. Lão lại để hai bàn tay không thì thật nguy hiểm quá chừng. Vạn nhất là Lý Hàn Thu rút chiêu về không kịp đã thương lão thì thật là một việc hối hận vô cùng.

Tuy trong lòng y rất đỗi băn khoăn, mà không tiện đưa lời ngăn cản. Y đành đứng lên cất bước lùi ra ngoài, gọi Lý Hàn Thu dặn:

- Lý đệ! Du lão tiền bối có lòng tỷ thí kiếm chiêu với Lý đệ là có ích cho Lý đệ đó. Nhưng Lý đệ...

Du Bạch Phong ngắt lời:

- Lý công tử! Công tử cứ đem toàn lực ra mà phát chiêu. Lão phu tự tin có thể đối phó được.

Lý Hàn Thu vốn không có ý so tài cao thấp với Du Bạch Phong, nhưng lão hai ba lần khiêu khích, khiến chàng bất giác nổi lòng hiếu thắng. Chàng thủng thẳng đáp:

- Lão tiền bối đã quyết ý như vậy thì vãn bối chẳng thể không tuân lệnh được.

Quyên Nhi liếc mắt nhìn thấy hai người đã thành thế cưỡi hổ, không còn cách nào vãn hồi lại. Nàng đành đứng dậy nói:

- Gia gia! Cuộc tỷ thí này cứ điểm tới là thôi, không thể đả thương được.

Du Bạch Phong cười ha hả nói:

- Lão phu bất quá muốn đo lường y một chút, ngươi đừng quan tâm chi hết.

Lão đưa mắt nhìn Lý Hàn Thu nói:

- Lý công tử! Rút kiếm ra đi!

Lý Hàn Thu từ từ rút kiếm ra nói:

- Lão tiền bối...

Du Bạch Phong vẫy tay giục:

- Công tử phát chiêu ra đi!

Lý Hàn Thu run tay một cái phóng kiếm đâm tới.

Du Bạch Phong phất tay áo một cái, lập tức một luồng tiềm lực ào ạt xô ra ngăn chặn thế kiếm lại rồi cười nói:

- Lý công tử! Chúng ta ước hẹn 21 chiêu mà công tử mới ra 1 chiêu, còn 20 chiêu nữa mà lão phu không bị đâm trúng, tức là lão phu thắng đấy nhé.

Lý Hàn Thu đáp:

- Dĩ nhiên là thế.

Miệng chàng nói vậy tay chàng biến đổi thế kiếm cực kỳ thần tốc, hết chiêu này đến chiêu khác đâm tới tấp vào Du Bạch Phong.

Quyên Nhi và Lôi Phi đứng ở ngoài cửa thấy hai bên chiến đấu cực kỳ khốc liệt thì trong lòng xao xuyến vô cùng.

Lại thấy Lý Hàn Thu phóng kiếm mỗi lúc một thần tốc nhằm đâm vào Du Bạch Phong.

Bóng người Du Bạch Phong chuyển động như bay, lưu động khắt trong gian nhà. Bao nhiêu chiêu kiếm của Lý Hàn Thu đều bị đâm vào quãng không.

Ðột nhiên kiếm quang thu lại, bóng người đứng yên.

Lôi Phi cùng Quyên Nhi thở phào nhẹ nhõm, đồng thanh hỏi:

- Cuộc tỷ đấu xong rồi ư?

Lý Hàn Thu vẻ mặt rất thành kính tra kiếm vào võ đáp:

- Võ công của lão tiền bối quả nhiên cao thâm khôn lường. Vãn bối xin bái phục.

Du Bạch Phong vuốt râu cả cười nói:

- Lý thế huynh đã được chân truyền về môn Thất Tuyệt Ma Kiếm của lệnh sư được tám thành hỏa hầu.

Lôi Phi từ từ bước vào trong nhà nói:- Thất Tuyệt Ma Kiếm nổi danh về chỗ ác độc. Thế mà lão tiền bối chỉ bằng hai bàn tay trắng ở trong căn nhà nhỏ hẹp tránh được 21 chiêu thì bản lãnh này vãn bối e rằng trên thế gian này ngoài lão tiền bối không còn người thứ hai nào nữa.

Du Bạch Phong nói:

- Còn một người võ công cũng chẳng kém gì lão phu.

Lôi Phi hỏi:

- Người ấy là ai?

Du Bạch Phong đáp:

- Lục Chỉ Dật Sĩ.

Lôi Phi trầm ngâm một lúc rồi hỏi:

- Thưa lão tiền bối! Vãn bối tự tin là biết rất nhiều nhân vật cùng sự việc trên chốn giang hồ mà sao không hiểu Lục Chỉ Dật Sĩ là ai?

Du Bạch Phong đáp:

- Chính thế! Lão phu cũng lấy làm lạ là một nhân vật ghê gớm như Lục Chỉ Dật Sĩ mà sao lại mai danh ẩn tánh trên chốn giang hồ. Ðã mấy chục năm không để ai biết đến. Trong vụ này nhất định có điều chi ngoắt ngoéo.

Lôi Phi hỏi:

- Phải chăng Lục Chỉ Dật Sĩ nhân vì dư một ngón tay mà mang ngoại hiệu đó?

Du Bạch Phong đáp:

- Ðúng thế! Bàn tay trái hắn dư một ngón.

Lôi Phi nói:

- Ðã mấy chục năm vãn bối chưa từng nghe ai nói tới nhân vật nào có sáu ngón tay mà bản lãnh cao minh như vậy.

Du Bạch Phong nói:

- Lão phu cũng cảm nghĩ như vậy, mà không thể nào tra ra vụ bí mật này.

Lão đảo mắt thẳng vào mặt Lý Hàn Thu hỏi:

- Lý công tử! Khi lệnh sư truyền kiếm thuật cho công tử. Y có bàn luận đến hiện nay kiếm pháp nào cao minh nhất đời không?

Lý Hàn Thu đáp:

- Gia sư chưa từng đề cập tới.

Du Bạch Phong tủm tỉm cười nói:

- Lệnh sư nên nói chuyện cho công tử hay mới phải.

Lão đằng hắng một tiếng rồi tiếp:

- Vậy chắc lệnh sư có chỗ dụng tâm. Lão phu không thể nào hiểu được.

Lúc này Quyên Nhi đã theo sau Lôi Phi vào tới trong nhà. Nàng hỏi:

- Gia gia ơi! Kiếm pháp Lý huynh thế nào?

Du Bạch Phong nhìn thẳng vào mặt Lý Hàn Thu đáp:

- Y còn nhỏ mà đã thành tựu đến trình độ này thật là hiếm có.

Quyên Nhi tủm tỉm cười nói:

- Môn Thất Tuyệt Ma Kiếm lấy chỗ kỳ bí hiểm độc là điều sở trường. Thế mà y tấn công gia gia liên tiếp 21 chiêu đều không trúng. Như vậy đủ chứng minh trong Thất Tuyệt Ma Kiếm còn có nhiều khuyết điểm.

Du Bạch Phong gật đầu đáp:

- Ừ! Có thế thật!

Quyên Nhi hỏi:

- Nếu gia gia đem những chỗ khuyết về Thất Tuyệt Ma Kiếm chỉ điểm cho y để y chấn chỉnh lại thì tự nhiên không còn chỗ sơ hở nữa.

Nàng tìm lời nói quanh co, té ra chỉ muốn Du Bạch Phong truyền thụ kiếm chiêu cho Lý Hàn Thu.

Du Bạch Phong nói:

- Lý công tử và ngươi đều là những người có thể xây dựng thành tài. Trong lòng gia gia đã sắp đặt một bài toán. Nhưng chưa hiểu có thực hành được không. Chúng ta hãy chờ Ðàm nhị gia trở về rồi sẽ cùng y thương lượng.

Câu này lão nói bằng một vẻ trịnh trọng. Quyên Nhi tuy được gia gia sủng ái mà cũng không dám nói nữa.

Lý Hàn Thu sau cuộc tỷ kiếm đem lòng kính phục Du Bạch Phong hết chỗ nói.

Bây giờ chàng mới biết Thất Tuyệt Ma Kiếm chưa phải là một kiếm thuật cao nhất thiên hạ.

Lôi Phi đã nhiều kinh nghiệm, chàng nghe giọng lưỡi Du Bạch Phong liền hiểu nội tình, bụng bảo dạ:

- Nghe khẩu khí lão này dường như cố ý duy trì chính nghĩa võ lâm và muốn đặc trọng trách lên vai Lý đệ cùng Quyên cô nương.

Trong nhà mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng, nên ai cũng lặng lẽ không nói câu gì.

Ðột nhiên có tiếng chấn động vọng vào phá tan bầu không khí trầm lặng.

Du Bạch Phong sắc mặt biến đổi, lão đứng phắt dậy.

Quyên Nhi, Lý Hàn Thu và Lôi Phi cũng lục tục đứng lên.

Du Bạch Phong vẫy tay nói:

- Các vị hãy ngồi xuống, để lão phu ra coi chuyện gì.

Ðoạn lão rảo bước đi ra ngoài.

Quyên Nhi nhìn bóng gia gia mất hút rồi khẽ hỏi Lý Hàn Thu:

- Lý huynh! Lý huynh đã nhìn thấy chuyện gì chưa?

Lý Hàn Thu hỏi lại:

- Chuyện gì vậy?

Quyên Nhi đáp:

- Gia gia tiểu muội xem chừng rất ưa kiếm pháp của Lý huynh vì nó đã thành tựu đến một trình độ cao minh.

Lý Hàn Thu nhăn nhó cười đáp:

- Tại hạ từ lúc tỷ đấu kiếm pháp với lênh tổ mới biết mình chẳng qua như ánh lửa đom đóm so với đời chưa vào đâu mà cô nương còn tán tụng ư?

Quyên Nhi vẻ mặt nghiêm trang hỏi:

- Lý huynh! Nếu gia gia tiểu muội mà truyền võ công cho Lý huynh thì Lý huynh có chịu tiếp thụ không?

Lý Hàn Thu đáp:

- Cái đó còn phải xem vì lẽ gì đã.

Chàng thở phào một cái nói tiếp:

- Quyên cô nương! Cái tội phản sư diệt tổ trong võ lâm ai cũng có thể trừ diệt được. Nếu tại hạ chưa bẩm rõ với sư trưởng mà đi học võ công của lệnh tổ, há chẳng phạm vào tội phản sư ư?

Quyên Nhi chau mày đáp:

- Ðó thật là một chuyện rất phiền phức.

Bỗng nghe thanh âm Du Bạch Phong ở bên ngoài cất lên hỏi:

- Các hạ là ai?

Quyên Nhi đứng phắt dậy chạy ra ngoài.

Lôi Phi cũng nói:

- Chúng ta thử ra coi xem chuyện gì.

Mấy người từ trong động vừa ra đến cửa đã nhìn thấy Du Bạch Phong ẩn mình sau một tảng đá lớn, lão chưa đối diện với người mới đến.

Lý Hàn Thu bụng bảo dạ:

- Lạ thiệt! Lão đã ẩn mình sau tảng đá là không muốn cho người ta ngó thấy thì sao lại lên tiếng hỏi người kia là ai?

Bụng nghĩ vậy, chàng nghiêng đầu ngó ra ngoài thì thấy ở dưới chân sườn phía đối diện có ba người sóng vai đứng đó.

Người đứng giữa mình mặc áo đạo bào, lưng đeo trường kiếm tay cầm phất trần. Bộ râu dài chúng xuống ngực bay phất phơ.

Những người mé tả mặc quần áo vải thổ sản, đầu đội mũ chiên màu vàng, trong tay cầm một cái tẩu hút thuốc lào rất dài.

Người mé hữu là một thiếu phị trung niên mình mặc áo vàng.

Lý Hàn Thu ít khi quan lại giang hồ nên chẳng biết một ai trong ba người đó.

Du Bạch Phong khẽ hỏi:

- Lý thế huynh! Những người ấy là ai vậy?

Lý Hàn Thu lắc đầu đáp:

- Vãn bối không biết.

Du Bạch Phong nói:

- Có nhìn rõ bọn họ mặc quần áo màu gì và tuổi tác vào khoảng bao nhiêu không?

Lý Hàn Thu gật đầu, tả hình dáng ba người cho lão nghe.

Lôi Phi nói:

- Tại hạ muốn đi coi may ra có thể nhận được bọn họ là những ai?

Chương 90: Những chuyện khả nghi khủng khiếp

Du Bạch Phong nói:

- Lão phu đã hiểu thân thế bọn họ rồi, bất tất dòm ngó làm chi nữa.

Bỗng nghe thanh âm oang oang cất lên hỏi:

- Du Bạch Phong! Chỗ ở ngươi đã bị bọn ta phát giác rồi. Sao không xuất hiện để tương kiến, còn đợi đến bao giờ?

Quyên Nhi né mình đi toan chuồn ra coi nhưng bị Du Bạch Phong nắm lại lắc đầu cười nói:

- Bất tất phải ra mặt.

Lôi Phi hỏi:

- Lão tiền bối! Trong ba người đó có Lục Chỉ Dật Sĩ không?

Du Bạch Phong lắc đầu đáp:

- Không có đâu.

Tiếng oang oang lại cất lên:

- Du Bạch Phong! Lão là một nhân vật võ lâm ai cũng ngưỡng mộ. Thế là tại hạ nói ra mấy câu khiếm nhã thì thật là một việc đáng ân hận suốt đời. Nếu lão còn không xuất hiện, thì tại hạ đến phải buông lời thóa mạ.

Quyên Nhi nói:

- Gia gia bọn chúng khiêu chiến rồi!

Du Bạch Phong khẽ bão nàng:

- Nếu không nhịn được điều nhỏ nhặt thì hư việc lớn. Hiện giờ chúng ta chưa biết rõ thực hư bọn chúng mà chường mặt ra cho họ thấy tức là trúng với tâm nguyện của họ vậy ta phải nhẫn nại một chút.

Lý Hàn Thu bụng bảo dạ:

- Du Bạch Phong vốn là người hào khí ngất trời. Vậy mà bây giờ lão cẩn thận đến thế thì chắc lão đã được nếm mùi đau khổ của đối phương nên biến thành người cẩn thận. Bọn địch thủ đều là những tay ghê gớm khiến lão phải dè dặt.

Du Bạch Phong dắt Quyên Nhi quay vào thạch động. Lão lại nhìn Lý hàn Thu và Lôi Phi nói:

- Hai vị hãy quay vào. Lão phu có việc cần bàn luận với hai vị.

Lý hàn Thu và Lôi Phi đưa mắt nhìn nhau, theo sau Du Bạch Phong vào nhà.

Du Bạch Phong ngồi trước vào chủ nghi rồi vẫy tay giục:

- Các vị ngồi xuống đi.

Quyên Nhi thấy vẻ mặt gia gia nghiêm trọng, nàng không nhịn được hỏi ngay:

- Gia gia có việc trọng đại phải không?

Du Bạch Phong đáp:

- Phải rồi! Ðể thủng thẳng các vị sẽ hay. Trong khi chờ đợi Ðàm Dược Sư trở về để bày ra một kế hoạch, nhưng hiện tình bây giờ khác hẳn. Bọn thủ hạ của Lục Chỉ Dật Sĩ đến sớm hơn sự tiên liệu của mình...

Lão đưa mắt nhìn Quyên Nhi hỏi:

- Hài tử! Ngươi coi tinh thần gia gia thế nào?

Ðột nhiên lão hỏi câu này khiến cho Lôi Phi và Lý hàn Thu không khỏi chấn động tâm thần.

Lôi Phí ngấm ngầm chau mày muốn nói lại thôi.

Quyên Nhi nói:

- Tinh thần gia gia khỏe lắm ạ! Vừa rồi hài nhi coi gia gia né tránh thế kiếm của Lý huynh thì biết thần công gia gia đã khôi phục lại như cũ.

Du Bạch Phong lắc đầu nói:

- Nếu gia gia không tỷ thí cùng Lý huynh đây mấy chiêu thì cũng không biết...

Quyên Nhi nghe trong lời nói của lão có ý khác nàng với nhắc lời:

- Gia gia! Chuyện gì vậy? Chẳng lẻ thương thế của gia gia chưa hoàn toàn khỏi hẵn hay sao?

Du Bạch Phong nhắn nhó cười đáp:

- Phải rồi! Vụ này khó nói lắm.

Lôi Phi giật mình kinh hãi hỏi:

- Coi chừng lão tiền bối không có vẻ gì là bệnh chưa hết mà sao lại...

Du Bạch Phong tủm tỉm cười thở dài ngắt lời:

- Vụ này lão phu tự mình phát giác ra...

Lão đưa mắt nhìn Lý hàn Thu, Lôi Phi và Quyên Nhi nói tiếp:

- May là các vị đều có mặt ở đây. Trước cảnh ngộ này chúng ta kể ra thật có cơ duyên với nhau.

Quyên Nhi nói:

- Gia gia! Chẳng lẻ gia gia...

Du Bạch Phong vội xua tay ngăn cản Quyên Nhi không để nàng nói tiếp, rồi lão lên tiếng:

- Lúc này thì giờ quí như vàng ngọc. Lão phu muốn đem mấy môn võ công của mình ra truyền thụ cho ba vị. Lão phu còn đủ thời gian chóng chỏi, nhưng e rằng chẳng được bao lâu nữa. Vậy các vị phải đem hết tài trí tận tâm học tập cho đến trình độ tối đa.

Lôi Phi, Lý Hàn Thu và Quyên Nhi nghe giọng nói của Du Bạch Phong dường như có triệu chứng bất tường. Vẽ mặt ba người trở nên nghiêm trọng.

Quyên Nhi trịnh trọng nói:

- Gia gia! Mấy năm nay gia gia lánh đời trị thương, hài nhi vẫn thấy gia gia vẻ mặt từ hòa, mà bữa nay ông cháu mới được trùng phùng sao gia gia lại thốt ra những lời bất tường khiến hài nhi rất lấy làm lo lắng. Hài nhi coi vẽ mặt của gia gia thấy là người tráng kiện không có triệu chứng bị thương hay bị bệnh hoạn. Quyên Nhi thật không sao hiểu được.

Du Bạch Phong khẽ thở dài nói:

- Hài tử! Sự biến chuyển này ngươi không thể nghĩ tới được. Chính gia gia đây cũng cảm thấy rất kỳ lạ ra ngoài ý nghĩ của mình. Nếu gia gia không nhân lúc hào hứng nhất thời bức bách Lý công tử thi triển Thất Tuyệt Ma Kiếm thì chính gia gia cũng không phát giác ra được là thương thế của mình đã lâm vào tình cảnh ghê gớm nhất.

Lôi Phi hỏi:

- Lão tiền bối! Lúc nãy dường như có điều khó có điều chi rất kỳ quái. Công lực của tiền bối đã đến trình độ khôn lường mà sao không điều tra ra thương thế của mình chửa khỏi là nghĩa làm sao?

Du Bạch Phong trầm ngâm một lúc rồi đáp:

- Chính thế! Biến diễn này cực kỳ đột ngột, nên lão phu rất đỗi ngạc nhiên.

Lôi Phi giơ tay trái lên bóp trán không ngớt. Hiển nhiên y nghĩ ngợi rất nhiều.

Du Bạch Phong nói:

- Lão phu mà phát giác ra được lúc này kể cũng còn là một cái may trong những điều bất hạnh.

Lôi Phi nói:

- Tại hạ có điều muốn hỏi, chẳng biết có tiện không?

Du Bạch Phong hỏi lại:

- Ðiều gì?

Lôi Phi khẽ hỏi:

- Ðàm Dược Sư là tay y đạo tinh thâm, chắc lão gia phải biết mới đúng.

Du Bạch Phong cười mát đáp:

- Ðến chính lão phu còn không phát giác ra thì y biết thế nào được?

Lão ngừng lại một chút rồi tiếp:

- Việc khẩn yếu trước mắt là lão phu cần đem võ công truyền thụ cho các vị. Mấy năm nay lão phu dưỡng thương ở trong thạch động, có nghĩ ra rất nhiều môn võ. Nhưng việc này cần phải giữ kín lắm mới được. Trừ bốn người chúng ta đây, không để cho một người thứ năm nào biết.

Lôi Phi gật đầu đáp:

- Lão tiền bối dạy rất phải.

Du Bạch Phong khẽ nói:

- Lão phu muốn đem võ công toàn thân của mình chia làm ba bộ phận. Mỗi người trong ba vị chuyên thủ một phần. Vị nào trí tuệ cao minh, trí nhớ cường kiện thì học nhiều hơn một ít.

Quyên Nhi nói:

- Gia gia! Truyền dạy võ công không thể gấp rút trong một lúc được. Gia gia hãy đem việc bị thương nói cho hài nhi hay, để ngày sau hài nhi sẽ tìm cách trả thù cho gia gia.

Du Bạch Phong nói:

- Cái đó ta sẽ bảo ngươi sau cũng chưa muộn. Bây giờ ngươi hãy tịnh tâm lại để học võ công đã.

Lão đảo mắt ngó Lôi Phi nói:

- Ông bạn học môn "Hàng Ma Thập Nhị Chưởng" của lão phu.

Lôi Phi nói:

- Lão tiền bối nổi tiếng giang hồ về kiếm và chưởng. Hàng Ma Thập Nhị Chưởng là môn tuyệt kỹ của lão tiền bối thì khi nào vãn bối dám thọ lãnh. Xin lão tiền bối truyền cho...

Du Bạch Phong vuốt râu cười khà ngắc lời:

- Cái đó ông bạn bất tất phải quan tâm. Lão phu khi nào quên được. Hỡi ơi! Thường tình của con người, lão phu vẫn nhớ tới người thân nhân duy nhất ư?

Lôi Phi nghĩ thầm trong bụng:

- Chắc lão này muốn truyền thụ cho Quyên cô nương một môn võ công đặt biệt nào đó mà không tiện nói ra trước mặt bọn mình.

Bỗng nghe Du Bạch Phong nói:

- Bây giờ lão phu bắt đầu khai giảng về cách biến hóa môn Hàng Ma Thập Nhị Chưởng.

Lôi Phi cùng Lý Hàn Thu lập tức tập trung tinh thần chú ý lắng tai nghe.

Du Bạch Phong dùng bàn tay làm chiêu thức từ từ đem môn Hàng Ma Thập Nhị Chưởng ra thi triển. Ðồng thời miệng lão giải thích.

Lôi Phi và Lý hàn Thu cùng Quyên Nhi để hết tinh thần lắng tai nghe, bất giác chưởng pháp này mọi người đã lĩnh hội vào tâm thần được khá nhiều.

Du Bạch Phong giảng luôn một hồi về những biến hóa môn Hàng Ma Thập Nhị Chưởng vừa mất nửa giờ.

Nguyên môn Hàng Ma Thập Nhị Chưởng tiếng rằng chỉ có ra chưởng, mà thực ra trong mỗi chưởng lại chia làm bốn thức. Bốn thức còn thiên biến vạn hóa để tùy tâm vận dụng trong lúc lâm địch, uy lực mãnh liệt vô cùng.

Kể cả chính, phản, hợp, biến cộng lại 128 chiêu.

Du Bạch Phong diễn xong mọi thế biến hóa về Hàng Ma Thập Nhị Chưởng. Lão thở phào một cái nói:

- Các vị nhớ cả rồi chứ?

Lôi Phi trầm ngâm một lâu rồi đáp:

- Vãn bối bất tất là chỉ nhớ được có 41 thức biến hóa mà thôi.

Du Bạch Phong gật đầu nói:

- Như thế cũng là hiếm có rồi

Lão lại đưa mắt ngó Lý hàn Thu hỏi:

- Lý thế huynh nhớ được bao nhiêu biến thức?

Lý hàn Thu đáp:

- Vãn bối kể cả chính, phản, biến, hóa mỗi cách được 36 lần biến.

Du Bạch Phong nói:

- Thề là 72 lần biến. Thật ít người bì kịp!

Du Bạch Phong ngó Quyên Nhi hỏi:

- Hài tử! ngươi nhớ được mấy chiêu?

Quyên Nhi đáp:

- Hài nhi cũng nhớ được cả chính lẩn phản 72 lần.

Du Bạch Phong gật đầu nói:

- Hay lắm! Cứ thế này mà tiến thì trong vòng ba ngày lão phu có thể hoàn thành tâm nguyện.

Quyên Nhi ngập ngừng:

- Dường như gia gia...

Du Bạch Phong ngắt lời:

- Bây giờ lão phu bắt đầu truyền thụ kiếm pháp.

Quyên Nhi thấy gia gia muốn tránh không trả lời mình, nàng chẳng hiểu vì lẽ gì mà lão muốn dấu nội tình.

Bỗng nghe Du Bạch Phong khẽ hắng giọng một tiếng rồi tiếp:- Lão phu suốt đời nghiên cứu kiếm thuật phối hợp những chỗ sở trường của mọi nhà, sáng lập ra 28 chiêu. Tuy chỉ có 28 chiêu song mỗi chiêu đều kiêm cả thủ lẫn công. Lão phu tự tin 28 chiêu kiếm pháp này bao quát rất nhiều chỉ cần các vị dụng tâm học tập thì sau đây vài ba năm nhất định có thể lý hội được những chỗ ảo diệu bên trong.

Lão lại đưa mắt nhìn Lý hàn Thu nói:

- Thất Tuyệt Ma Kiếm của lệnh sư là một cây cột lớn trên chốn giang hồ. Vừa rồi lão phu xem kiếm pháp của công tử biết rằng đã được chân truyền của lệnh sư. Nếu công tử đem kiếm pháp của lão phu phối hợp với Thất Tuyệt Ma Kiếm để mà sử dụng thì có thể thành môn kỳ học.

Lý hàn Thu nói:

- Vãn bối cảm kích vô cùng!

Du Bạch Phong lại ngó Quyên Nhi nói:

- Ngươi cũng lắng tai mà nghe cho kỹ. Kiếm pháp này tuy truyền cho Lý công tử làm chủ, song lão phu huy động cả ba người cùng học được ít nhiều. Hay ở mỗi chiêu kiếm pháp này đều sử dụng một cách độc lập. Nếu nhớ loáng thoáng được mấy chiêu cũng có thể dùng để khắc địch chế thắng.

Lôi Phi cùng Quyên Nhi gật đầu.

Du Bạch Phong bắt đầu giảng về kiếm pháp, mỗi chiêu biến hóa ra sao lão đều giải thích tường tận.

Du Bạch Phong vừa giảng xong về môn kiếm pháp thì có tiếng bước chân người vọng lại.

Ðàm Dược Sư rảo bước tiến vào thạch thất.

Quyên Nhi trong lòng đang xao xuyến về kẻ địch ở ngoài thạch động. Nàng vừa ngó thấy Ðàm Dược Sư vội hỏi ngay:

- Ðàm nhị gia! Nhị gia có thấy địch nhân ở ngoài thạch động không?

Ðàm Dược Sư đáp:

- Ta thấy rồi! Bọn chúng suýt nữa bị khốn ở trong thạch trận. Sau chúng thấy khó liền rút lui ngay.

Lão đưa mắt nhìn Du Bạch Phong rồi hỏi:

- Du huynh! Du huynh có thấy trong người đã hoàn toàn bình phục chưa?

Quyên Nhi toan lên tiếng nói cho lão biết là gia gia vừa cảm thấy có điều không ổn, nhưng Du Bạch Phong đã cướp lời:

- Khá lắm! Tiểu huynh tưởng dưỡng bịnh chỉ trong vòng một tháng nữa là hoàn toàn bình phục.

Ðàm Dược Sư nói:

- Con Tiểu Nguyệt nha đầu kia phản bội khiến cho toàn cục lâm vào tình trạng nguy ngập. Có điều trong hang đá này, thạch trận rất lợi hại. Du huynh chưa hoàn toàn khỏi hẳn thì hay hơn hết là cứ ở lại đây.

Du Bạch Phong nói:

- Tiểu huynh cũng nghĩ vậy

Ðàm Dược Sư khẽ hắng giọng một tiếng đưa mắt nhìn Lôi Phi cùng Lý hàn Thu hỏi:

- Cả hai vị có thể lưu lại đây trong thời gian này không?

Lôi Phi là nhân vật từng trải hơn người. Chàng nghe giọng lưỡi lão hiểu ý ngay, liền đáp:

- Phải rồi! Bọn tại hạ vẫn ở đây trong thời gian này để chờ cho Du Bạch Phong thân thể khang cường rồi mới ra đi một thể.

Ðàm Dược Sư nói:

- Nếu vậy càng hay! Nơi bí mật này đã bị tiết lộ. Có hai vị ở đây chiếu cố cho thì trong lòng tại hạ cũng yên tâm được một chút trong khi phải đi nơi khác.

Du Bạch Phong hỏi ngay:

- Sao! Lão đệ muốn đi ư?

Ðàm Dược Sư đáp:

- Chính thế! Tiểu đệ cần đi hội diện với nội nhân nếu để lở kỳ hẹn thì e rằng Lục Chỉ Dật Sĩ khiến cho mụ phải đau khổ.

Du Bạch Phong hỏi:

- Ðó là một điều trọng yếu. Nhưng không hiểu bao giờ lão đệ sẽ thượng lộ?

Ðàm Dược Sư đáp:

- Lão đệ cần phải đi ngay bây giờ.

Du Bạch Phong hỏi:

- Ði ngay ư?

Ðàm Dược Sư đáp:

- Phải rồi! Tiểu đệ đi sớm thì cũng về sớm. Chỉ trong vòng nửa tháng sẽ trở lại đây.

Du Bạch Phong nói:

- Tiểu huynh muốn nói chuyện nhiều với lão đệ. Nhưng việc này có quan hệ đế sự an nguy của đệ tức vậy tiểu huynh không tiện lưu lão đệ ở lại.

Ðàm Dược Sư thở phào một cái rồi nói:

- Ðại ca bảo trọng tấm thân, tiểu huynh xin cáo từ.

Du Bạch Phong nói:

- Hiền đệ đi cho bình yên. Miễn cho tiểu huynh khỏi tiễn chân.

Ðàm Dược Sư nói:

- Tiểu đệ không dám phiền.

Rồi lão trở gót rời khỏi thạch động đi ngay.

Du Bạch Phong quay lại bảo Quyên Nhi và Lôi Phi:

- Hai vị thay lão phu tiễn chân giùm.

Lôi Phi dường như đã hiểu ra điều gì. Y không chờ Quyên Nhi trả lời liền đứng dậy theo sát phía sau Ðàm Dược Sư.

Quyên Nhi thấy Lôi Phi không nói câu gì đã dứng dậy nàng liền cũng không nói gì, đi theo Lôi Phi.

Hai người đưa Ðàm Dược Sư ra khỏi thạch động rồi .

Quyên Nhi vẫy tay nói:

- Ðàm nhị gia! Xin nhị gia thận trọng. Tôn điệt nữ xin gửi lời nhị gia vấn an nhị nương nương.

Ðàm Dược Sư mỉm cười vẫy tay rồi vượt qua thạch động mà đi.

Lôi Phi chú ý nhìn Ðàm Dược Sư ra khỏi thạch trận rồi mới trở gót quay về thạch động.

Du Bạch Phong ngồi trong thạch thất dường như đang chờ đợi hồi âm.

Lôi Phi bước bào khom lưng nói:

- Vãn bối đã nhìn theo Ðàm Dược Sư cho tới khi lão đi qua thạch trận rồi mới trở về.

Du Bạch Phong nói:

- Vậy thì hay lắm!

Quyên Nhi nói theo:

- Gia gia ơi! Dường như gia gia có tâm sự gì mà không chịu nói cho hài nhi nghe.

Du Bạch Phong tủm tỉm cười đáp:

- Ta cũng nói cho các vị hay chứ...

Lão đảo mắt nhìn Lý hàn Thu nói:
- Lý công tử! Công tử hãy ra ngoài kia.

Lý hàn Thu khom lưng thi lễ rồi rảo bước đi ra.

Quyên Nhi trong lòng nóng nảy hỏi:

- Gia gia! Gia gia bảo y đi đâu thế?

Du Bạch Phong đáp:

- Y đi trong khoảnh khắc rồi trở về ngay.

Quyên Nhi tuy trong lòng phập phồng hồ nghi, nhưng đành nhẫn không tiện hỏi nhiều.

Sau khoảng thời gian chừng uống cạn tuần trà, quả nhiên Lý Hàn Thu trở về nghiêng mình trước Du Bạch Phong thi lễ nói:

- May mà vãn bối không đến nỗi nhục mệnh.

Du Bạch Phong hỏi ngay:

- Ba người kia đâu?

Lý hàn Thu đáp:

- Ba người đó đều bị vãn bối điểm huyệt lăn ra.

Quyên Nhi hỏi:

- Người nào vậy?

Lý hàn Thu không tiện lừa dối Quyên Nhi liền đáp:

- Tại hạ vâng lệnh Du lão tiền bối ra điểm huyệt ba tên dược đồng.

Quyên Nhi lấy làm kỳ hỏi:

- Ðiểm huyệt dược đồng ư? Tại sao thế?

Lý hàn Thu đáp:

- Tại hạ chỉ biết vâng lệnh mà làm, chứ không hiểu rõ nội tình.

Quyên Nhi hỏi:

- Gia gia! Tại sao gia gia lại phái Lý huynh đi điểm huyệt mấy tên dược đồng?

Du Bạch Phong gật đầu đáp:

- Phải rồi! Y đã vâng lệnh ta.

Quyên Nhi hỏi:

- Tại sao vậy?

Du Bạch Phong đáp:

- Hài tử! Thời gian của chúng ta chẳng còn mấy nữa, không nên phân tâm nghĩ việc khác mà phải mau mau chia nhau học tập võ công trong một thời gian nhất định. Rồi gia gia sẽ bảo rõ nội tình cho các ngươi hay.

Quyên Nhi đột nhiên nhớ ra điều gì liền nói:

- Gia gia ơi! Hài nhi có một điều quên chưa bẩm gia gia biết.

Du Bạch Phong hỏi:

- Ðiều gì?

Quyên Nhi đáp:

- Ðàm nhị gia trỏ đường cho hài nhi lấy cấp linh chi, nhưng hài nhi còn giữ lại bộ phận trọng yếu. Lúc hài nhi trúng độc đã dùng mất một ít, còn phần lớn chưa dùng tới.

Du Bạch Phong hỏi:

- Hiện giờ ngươi để đâu?

Quyên Nhi đáp:

- Hài nhi để trong người.

Du Bạch Phong nói:

- Ngươi lấy mau cho gia gia coi.

Quyên Nhi thò tay vào bọc lấy linh chi hai tay cầm đưa lên gia gia.

Du Bạch Phong đón lấy linh chi nhìn kỹ một lúc rồi đột nhiên nổi lên một tràng cười rộ.

Quyên Nhi lấy làm kỳ hỏi:

- Gia gia cười chi vậy?

Du Bạch Phong đáp:

- Phần linh chi mà ngươi giữ đây là bộ phận tố nhiệt. Ðã còn vật này thì tình thế giang hồ chúng ta còn có lắm chuyện.

Quyên Nhi chớp mắt nói:

- Gia gia ơi! Gia gia càng nói hài nhi càng hồ đồ chẳng hiểu ra sao. Xin gia gia nói rõ hơn một chút.

Du Bạch Phong gật đầu nói:

- Ðược rồi! Ðể ta nói cho các ngươi hay. Nhưng trước khi thuyết minh ta xin nói trước là lúc này ta không thể chứng thực được. Vì thế mà ta không muốn nói rõ.

Lôi Phi nói tiếp:

- Thực ra lão tiền bối không nói thì Ðàm Dược Sư cũng biết rồi.

Quyên Nhi ngơ ngác hỏi:

- Các vị nói chuyện gì vậy?

Du Bạch Phong đáp:

- Sau khi ta cùng Lý công tử thử kiếm pháp, mới biết là mấy năm nay tịnh dưỡng bệnh đã hoàn toàn vô dụng.

Quyên Nhi ngơ ngác hỏi:

- Sao? Thương thế của gia gia chưa khỏi ư?

Du Bạch Phong đáp:

- Trừ phi ta cam tâm làm một ông lão ở chốn điền viên thì mới sống thêm được ít ngày.

Quyên Nhi hỏi:

- Tại sao vậy?

Du Bạch Phong đáp:

- Nếu ta còn động thủ với ai sẽ bị hao tán chân khí, thế thì không có khác gì người thường. Chính gia gia cũng không tự biết là mình đã bị trọng thương đến thế.

Lão đưa mắt nhìn Lý hàn Thu nói tiếp:

- Dường như trong cõi mênh mang có một thứ gì khiến cho lực lượng lão phu phát triển mới cao hứng động thủ tỉ kiếm cùng Lý công tử. May nhờ cuộc tỉ thí đó mà lão tự biết trong người ngấm ngầm bị thương. Nếu động thủ với người khác thì thương thế phát tác và gia gia lão phu đã bị hại về tay địch thủ rồi.

Quyên Nhi gật đầu:

- Hài nhi hiểu rồi.

Du Bạch Phong hỏi:

- Ngươi hiểu thế nào?

Quyên Nhi đáp:

- Ðây lại là trò hí lộng quỉ thần của Ðàm Dược Sư.

Du Bạch Phong trầm ngâm một lúc rồi nói:

- Hiện giờ chưa có chứng cớ gì xác thực, chớ nên làm rùm.

Quyên Nhi tự hiểu vụ này Du Bạch Phong đã xếp đặt đại sự đâu vào đấy rồi, nên nàng cũng không nói gì nữa.

Du Bạch Phong lại nói:

- Bất luận là ai ở trong bóng tối ngấm ngầm mưu hại ta, cái đó càng chứng tỏ bọn chúng vẫn có phần còn úy kỵ ta. Mục đích của chúng đều là khiến cho ta không thể dùng đến võ công được nữa. May ở chỗ ta phát giác ra kịp thời, đem võ công truyền thụ lại cho các ngươi. Thế là cuộc âm mưu của chúng đã hao phí bao nhiêu công lực cũng bằng uổng mà thôi.

Lão thở phào một cái nói tiếp:

- Sự tình biến diễn một cách quá đột ngột, khiến cho chúng ta không khỏi hoang mang. Con người dù thông tuệ đến đâu cũng không thể trong một thời gian ngắn mà học được hết võ công của lão phu. Nhưng ba người trong các vị chia ra từng phần mà luyện tập thì tình thế lại khác hẳn. Lão phu chắc rằng các vị gắng công rèn luyện trong vòng một tháng. Lão phu cũng hết lòng truyền thụ thì các vị có thể thành tựu đến một trình độ đáng kể. Ít ra là các vị đã thuộc lòng hết những yếu huyệt về võ công của lão phu để ngày sau tự mình có thể luyện tập lấy được.

Lý hàn Thu cùng Lôi Phi đồng thanh nói:

- Bọn vãn bối xin tận tâm kiệt lực trong công cuộc rèn luyện.

Quyên Nhi khẻ thở dài nói:

- Gia gia định trong vòng một tháng...

Du Bạch Phong xua tay ngắt lời:

- Những cuộc biến hóa sau này gia gia cũng khó lòng kiềm chế được. Dĩ nhiên thời gian yên tĩnh kéo dài được chừng nào hay chừng ấy. Nếu kéo dài được chừng nửa năm thì ba vị đã tài trí hơn người lại có sẵn võ công từ trước, thì cuộc thành tựu nhất định đã đến trình độ khả quan.

Lôi Phi nói:

- Dĩ nhiên bọn tại hạ đã hiểu rõ chỗ dụng tâm của lão tiền bối, có điều tại hạ vẫn hy vọng lão tiền bối còn có thể mượn sức mầu nhiệm của linh chi để chửa cho khỏi bệnh.

Du Bạch Phong nói:

- Lão phu cũng biết thế khi nào lão phu chịu cam tâm khuất phục để kẻ khác dùng kế ám toán. Dù sao chúng ta cũng chẳng khi thể không đề phòng được.

Lão trầm ngâm một chút rồi nói:

- Trong các vị có ba người thì một người phải phụ trách các việc vặt, cùng phòng thủ sơn động. Còn hai vị mỗi người ở riêng một nhà rèn luyện võ công. Các vị tự chia công tác với nhau...

Lôi Phi nghĩ thầm trong bụng:

- Lão này nổi tiếng giang hồ về môn kiếm và chưởng. Lão truyền thụ kiếm pháp cho Lý đệ, còn chưởng pháp lại truyền cho mình, không hiểu lão truyền môn gì cho Quyên cô nương?

Du Bạch Phong lại nói:

- Hài nhi! Hay là ngươi phụ trách thường trực ba ngay liền.

Quyên Nhi dạ một tiếng rồi đứng dậy ra khỏi nhà thạch thất.

Lôi Phi hỏi:

- Bắt Quyên Nhi trực luôn ba ngày thời gian há chẳng dài quá ư?

Du Bạch Phong lắc đầu đáp:

- Tuy các vị đã có căn bản về võ công từ trước, nhưng muốn học cho đến chỗ tinh diệu biến ảo thì thời gian mỗi vị trực ba ngày đối với phương diện luyện võ không có ảnh hưởng gì mấy.

Thế rồi Du Bạch Phong đưa Lôi Phi cùng Lý hàn Thu vào trong hai căn thạch thất và truyền thụ cho mỗi người một môn võ công riêng biệt.

Lôi Phi chuyên chú về chưởng pháp, còn Lý hàn Thu chuyên chú về kiếm pháp...

Trừ những lúc ăn uống, ngoài ra ai về phòng nấy đóng cửa thạch thất lại chăm chú rèn luyện nghiên cứu võ công.

Mỗi người ở một nhà, lại không phải phân tâm về việc khác, nên sự học tập của hai người tiến bộ rất mau chóng.

Thời gian lặng lẽ trôi, bất giác mỗi người đã trực ba phiên.

Một hôm Lý Hàn Thu vừa hết phiên trực, chàng giao lại cho Quyên Nhi phụ trách.

Trong ba ngày thường trực Lý Hàn Thu khổ tâm suy nghĩ về mấy chiêu kỳ học trong kiếm pháp mà Du Bạch Phong mới truyền thụ cho chàng. Lòng chàng rất đỗi nghi hoặc, chỉ mong cho chóng được trở về thạch thất để xin Du Bạch Phong giải thích cho. Chàng giao công việc thường trực cho Quyên Nhi rồi hối hả trở gót chạy về...

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau