THẤT TUYỆT MA KIẾM

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Thất tuyệt ma kiếm - Chương 36 - Chương 40

Chương 36: Ngọc Chiêu Bày Kế Thoát vòng vây

Nét mặt tươi cười của Quyên nhi vẫn lẩn quẩn trong đầu óc Lý Hàn Thu không sao xóa nhòa được bất giác chàng nổi tính hiếu kỳ rất mãnh liệt.

Bỗng nghe Ngọc Chiêu lạnh lùng hỏi:

- Người đó nói vào lúc mặt trời lặn hôm nay có người đến điều ra con thuyền nhỏ này các hạ có tin không?

Lý Hàn Thu bị câu hỏi của Ngọc Chiêu cắt đứt luồng tư tưởng, chàng quay lại nhìn Ngọc chiêu nói:

- Theo ý tại hạ thì chắc y nói đúng.

Ngọc Chiêu nghe giọng lưỡi chàng dường như bàn việc với mình không có ý gì nghi ngại thì cười thầm hỏi.

- Các hạ muốn thỉnh giáo tiện thiếp chăng?

Lý Hàn Thu đáp:

- Cô nương cùng phe với bọn họ thì dĩ nhiên hiểu họ rõ hơn.

Ngọc Chiêu hỏi:

- Dường như các hạ không có chủ kiến gì?

Lý Hàn Thu đáp:

- Không hẳn thế. Theo ý kiến tại hạ thì việc người đồng đạo bị lưỡi truy thủ của cô nương đâm chết mà thi thể y lại đưa vào trong Hội Võ Quán trở nên rất trọng đại, vì thế tại hạ nghĩ rằng bọn họ phải có kế hoạch hành động đại quy mô. Dù bọn họ không nghi ngờ chiếc thuyền nhỏ này, nhưng có thể tiện dịp họ cũng lùng xét.

Ngọc Chiêu hỏi:

- Bây giờ các hạ định chuẩn bị thế nào?

Lý Hàn Thu đáp:

- Hiện giờ chưa cần đến chuyện ứng biến, chờ Ðiền huynh trở về rồi sẽ thương nghị.

Ngọc Chiêu nói:

- Y không phải họ Ðiền mà các hạ cũng không phải họ Trương. Cả hai vị đều dùng họ giả.

Lý Hàn Thu cười đáp:

- Ðúng thế! Bọn tại hạ đều dùng họ giả cả cái tên Ngọc Chiêu của cô nương cũng là tên giả.

Ngọc Chiêu nói:

- Có thể con thuyền này hiện giờ đang ở dưới con mắt giám thị của bọn họ.

Lý Hàn Thu gật đầu nói:

- Cô nương nói phải đó

Ngọc Chiêu cười lạt nói:

- Các hạ là người rất trầm tĩnh.

Lý Hàn Thu nói:

- Tại hạ trải sóng gió đã nhiều nên dù có bị họ nhát cũng chẳng cần hoang mang.

Ngọc Chiêu nói:

- Các hạ lại còn có tính rất tự nhiên nữa.

Lý Hàn Thu nhìn cằm chặp vào mặt Ngọc Chiêu nói:

- Bọn họ mà tìm lên thuyền này thì dĩ nhiên khó lòng tránh khỏi một cuộc ác đấu. Khi đó tại hạ e rằng khó lòng bảo vệ được cô nương.

Ngọc Chiêu hỏi:

- Chắc các hạ giết tiện thiếp trước?

Lý Hàn Thu lắc đầu đáp:

- Không phải thế!

Ðột nhiên bóng người thấp thoáng! Lôi Phi đã nhảy vào khoang thuyền.

Lý Hàn Thu hỏi ngay:

- Tình hình bên ngoài thế nào?

Lôi Phi đáp:

- Rắc rối lắm! Ðêm qua đã xảy ra mấy phen xung đột. Số người bị thương khá nhiều.

Lý Hàn Thu hỏi tiếp:

- Ðều là bọn người ấy cả phải không?

Lôi Phi đáp:

- Hay ở chỗ không ai bộc lộ thân thế. Họ cứ hồ đồ đánh nhau rồi chết một cách hồ đồ.

Lý Hàn Thu lấy làm kỳ hỏi:

- Tại sao thế?

Lôi Phi đáp:

- Dường như ai cũng ngăn ngừa đối phương.

Lý Hàn Thu nói:

- Thế thì thật là kỳ!

Lôi Phi nhìn Ngọc Chiêu hỏi:

- Tình trạng cô nương đây thế nào?

Lý Hàn Thu đáp:

- Khá nhiều rồi! Nhưng chúng ta phải dời cô sớm đi là hay.

Lôi Phi hỏi:

- Tại sao vậy?

Lý Hàn Thu đáp:

- Con thuyền nhỏ của chúng ta dường như đã bị người theo dõi. Vạn nhất xảy biến cố gì mà để cô ở trong thuyền này thì e rằng có điều không ổn.

Lôi Phi hỏi:

- Ông bạn mới phong thanh như vậy hay là đã nhìn thấy triệu chứng gì?

Lý Hàn Thu đáp:

- Có người cảnh cáo mà cũng là một phần xét đoán. Con thuyền của chúng ta rất có thể bị người giám thị.

Lôi Phi đưa mắt nhìn Ngọc Chiêu hỏi:

- Ông bạn chuẩn bị dời cô nương này đi đâu?

Lý Hàn Thu trầm ngâm một lúc rồi hỏi lại:

- Nếu chúng ta buông tha cô liệu có ảnh hưởng gì đến đại cuộc không?

Lôi Phi ngơ ngác hỏi lại:

- Ông bạn đã hứa lời buông tha cô nương rồi ư?

Lý Hàn Thu đáp:

- Ðúng thế! Nếu buông tha mà không phương hại đến đại cuộc...

Lôi Phi cười mát hỏi:

- Ông bạn đã nhận ra một điều chưa?

Lý Hàn Thu hỏi lại:

- Ðiều gì?

Lôi Phi đáp:

- Một điều có quan hệ đến thân thế Ngọc Chiêu cô nương.

Lý Hàn Thu hỏi:

- Quan hệ thế nào?

Lôi Phi đáp:

- Nếu tại hạ quan sát không lầm thì Ngọc Mỹ Phường có thể do cô đứng chủ.

Lý Hàn Thu đưa mắt nhìn Ngọc Chiêu nói:

- Cô nương! Bất luận cô có tin hay không, tại hạ muốn đem những lời chân thật nói rõ.

Ngọc Chiêu nói:

- Hay lắm! Các hạ nói đi.

Lý Hàn Thu cười mát nói:

- Bọn tại hạ không có ý gia hại cô nương mà chỉ muốn cô nương đừng trợ lực Giang Nam Song Hiệp. Tại hạ cũng không muốn hỏi lai lịch cô nương nữa chỉ cần cô nương ưng thuận dời khỏi Kim Lăng trong một thời gian sáu tháng

Ngọc Chiêu trầm ngâm một lát rồi nói:

- Binh bất yếm trá! Càng man trá càng tốt. Tiện thiếp có thể giả vờ ưng thuận lời các hạ, nhưng tiện thiếp cũng không muốn lừa gạt các hạ.

Lôi Phi không nhịn được bật cười nói:

- Hay lắm! Các vị nói chuyện nghe có vẻ thân mật lắm.

Lý Hàn Thu nghiêm nét mặt hỏi:

- Cô nương nói vậy thì ra không hợp tác với Giang Nam Song Hiệp không được hay sao?

Ngọc Chiêu đáp:

- Tiện thiếp cũng chẳng ưa gì Gian Nam Song Hiệp nhưng không tự chủ được.

Lý Hàn Thu hỏi:

- Như vậy là cô nương bức bách tại hạ phải thù nghịch rồi còn gì?

Ngọc Chiêu nói:

- Cái đó là tùy các hạ. Tiện thiếp không yêu cầu điều gì mà cũng không thể nói thêm được nữa.

Lôi Phi cười mát nói:

- Ông bạn bất tất phải hỏi nhiều nữa. Việc khẩn yếu lúc này là chúng ta phải nghĩ kế ngự địch...

Y ngừng lại một chút rồi tiếp:

- Theo chỗ tiểu huynh thì hiện giờ tại thành Kim Lăng khó mà kiếm được nơi nào tĩnh mịch, trừ phi chúng ta kịp thời dời bỏ Kim Lăng. Hội Võ Quán mở cuộc anh hùng đại hội tới nơi rồi. Anh hùng thiên hạ kéo đến Kim Lăng mỗi ngày một đông.

Lý Hàn Thu nói:

- Nếu bọn họ chỉ đến đây tham dự cuộc anh hùng đại hội thì cũng chẳng làm cho trong thành thêm rối loạn mà còn thu được kết qủa trấn áp nhân tâm.

Lôi Phi lắc đầu nói:

- Ông bạn nói nghe cũng có lý, nhưng tình thế không còn cách nào ngăn ngừa được. Theo chỗ tiểu huynh biết thì có rất nhiều cao thủ võ lâm và dường như họ đều thay đổi dạng. Mục đích họ đến đây tựa hồ không phải tham gia anh hùng đại hội mà hiển nhiên có cuộc mưu đồ khác.

Lý Hàn Thu hỏi:

- Bọn họ mưu đồ chuyện gì?

Lôi Phi đáp:

- Ðó là những cách vận động ngấm ngầm hiện giờ chưa điều tra được rõ.

Lý Hàn Thu động tâm tự hỏi:

- Chẳng lẽ những cuộc loạn động này đều có liên quan đến Ðinh Bội trong ngôi hoàng từ kia?
Tuy chàng nghỉ vậy nhưng không nói ra.

Lôi Phi đảo mắt nhìn Ngọc Chiêu nói:

- Tại hạ có một điều muốn nói với cô nương.

Ngọc Chiêu nói:

- Tiện thiếp đã bị bắt sống lại bị điểm huyệt dù muốn dù không muốn nghe thì cũng phải nghe.

Lôi Phi lạnh lùng nói:

- Tại hạ chẳng phải là người thương hương tiếc ngọc mà cô nương lại bức bách thái quá tại hạ đành hạ độc thủ.

Ngọc Chiêu đưa mắt nhìn Lôi Phi không nói điều gì nữa.

Lôi Phi lại nói tiếp:

- Thi thể đồng bạn của cô nương tại hạ đã đưa vào trong Hội Võ Quán nhưng không có phản ứng gì trọng đại. Bữa nay Hội Võ Quán vẫn đầy tửu khách mà không ai bàn tán đến chuyện đêm qua.

Ngọc Chiêu hỏi:

- Cái đó liên quan gì đến tiện thiếp?

Lôi Phi đáp:

- Cô nương thật là người trầm tĩnh.

Y ngừng lại một chút rồi tiếp

- Cái đó chứng tỏ Ngọc Mỹ Phường, Hội Võ Quán và Giang Nam Song Hiệp đã liên kết mật thiết với nhau, che những điều xấu cho nhau và những hành động gian trá.

Ngọc Chiêu đưa mục quang hết ngó Lôi Phi lại ngó Lý Hàn Thu rồi nói:

- Dù các vị đoán trúng nhưng có nói ra cũng chẳng ai tin.

Lôi Phi chậm rãi nói:

- Lúc này tại hạ cũng không cần người ta tin tưởng mình nhưng rồi một ngày kia họ sẽ biết rõ.

Chàng đưa mắt ngó Lý Hàn Thu nói tiếp:

- Ông bạn, chúng ta mau dời khỏi thuyền này. Chỉ còn Ngọc Chiêu cô nương là khó xử trí.

Lý Hàn Thu trầm ngâm một chút rồi nói:

- Nếu chúng ta giết cô thì hơi quá đáng.

Lôi Phi nói:

- Mà tha cô lại càng nguy hiểm hơn.

Lý Hàn Thu đột nhiên giơ tay lên vuốt mặt để lộ chân tướng rồi nghiêm trang nói:

- Ngọc Chiêu cô nương! Cô nương hãy ghi nhớ lấy tướng mạo tại hạ. Oan có đầu nợ có chủ. Rồi đây cô muốn báo thù thì cứ việc tìm Lý Hàn Thu này.

Chàng huy động hai tay giải khai huyệt đạo cho Ngọc Chiêu.

Ngọc Chiêu từ từ đứng lên nhìn kỹ Lý Hàn Thu rồi cười nói:

- Các hạ anh tuấn làm xúc động lòng người.

Lý Hàn Thu chau mày nói:

- Cô nương! Bây giờ cô có thể đi được rồi. Cô trở về Ngọc Mỹ Phường hay dời khỏi Kim Lăng để trở về nguyên quán là tùy ý cô.

Ngọc Chiêu từ từ đứng dậy nói:

- Cái ơn phóng thích này tiện thiếp có ngày báo đáp.

Rồi thị cất bước ra khỏi khoang thuyền.

Lôi Phi nhìn Ngọc Chiêu lặng lẽ không nói gì. Hiển nhiên y không thỏa mãn về hành động của Lý Hàn Thu nhưng cũng không lên tiếng ngăn cản.

Bỗng thấy Ngọc Chiêu ra khỏi khoang thuyền đột nhiên lại quay trở về.

Lý Hàn Thu lấy làm kỳ hỏi:

- Sao cô nương còn trở lại?

Ngọc Chiêu vẻ mặt nghiêm nghị đáp:

- Phía ngoài chiếc thuyền này đã có người giám thị các vị rồi đó.

Lôi Phi sửng sốt hỏi:

- Có chuyện đó ư?

Rồi y cất bước ra ngoài khoang thuyền.

Ngọc Chiêu vội nói:

- Ðiền đại gia chớ nên hấp tấp.

Lôi Phi dừng bước lại hỏi:

- Chuyện gì vậy

Ngọc Chiêu đáp:

- Trong khoang thuyền có cửa sổ nhỏ. Các hạ mở hé mà trông ra ngoài.

Lôi Phi nghe lời mở rèm che cửa sổ nhìn ra quả nhiên thấy một chiếc thuyền nhẹ đậu ngoài sáu bảy trượng. Trên thuyền có cắm cờ. Một lão già áo xanh râu bạc thái độ rất ung dung nhàn nhã.

Phía sau lão già này một người thủy thủ đầu đội nón trúc ngồi ở đằng lái.

Lôi Phi khẽ chau mày hỏi:

- Có phải chiếc thuyền kia không?

Ngọc Chiêu gật đầu đáp:

- Ðúng thế! Ngó chiếc thuyền nhỏ kia, tiện thiếp chắc chung quanh đây đều có bố trí.

Lúc Lôi Phi lên thuyền chưa thấy con thuyền đó, y cho là cô nói đúng.

Ngọc Chiêu nói tiếp

- Thuyền này đã bị theo dõi từ trước, có điều các vị chưa biết mà thôi.

Lý Hàn Thu nói:

- Ðến xảy cuộc ác đấu là cùng. Ta chẳng biết đâu mà lo nhiều được.

Ngọc Chiêu nói:

- Tiện thiếp không hiểu hai vị mượn con thuyền nhỏ này ở đây có tác dụng gì? Nếu muốn giấu kín hành tung thì bây giờ chẳng nên ra tay.

Lôi Phi đảo mắt nhìn Ngọc Chiêu hỏi:

- Theo ý cô nương thì sao?

Ngọc Chiêu đáp:
- Cách đây ngoài hai dặm có một khu rừng lau rộng chừng một mẫu. Nơi đó rất nhiều thuyền chài. Bây giờ chính gặp lúc bắt tôm cá. Theo ý tiện thiếp nếu mình trà trộn vào đó được thì may ra tránh khỏi con mắt theo dõi của họ.

Lôi Phi trầm ngâm một chút rồi nói:

- Ý kiến của cô nương rất hay. Chúng ta thử qua đó coi.

Y đảo mắt nhìn Lý Hàn Thu nói:

- Lý đệ! Hay hơn hết là Lý đệ cải trang như trước đừng để bộc lộ chân tướng.

Lý Hàn Thu tưởng đến Giang Nam Song Hiệp đã nhận biết mình nếu để chúng nhìn rõ chân tướng tất chúng điều động bao nhiêu cao thủ vây bắt hay truy sát. Việc cải trang để giấu chân tướng là cần.

Chàng nghỉ vậy rồi không trả lời, đổ thuốc dịch dung lên mặt.

Lôi Phi sắp sửa đồ chài lưới rồi hỏi:

- Cô nương có nhận biết những người đó không?

Ngọc Chiêu nói:

- Tiện thiếp không biết nhưng dám nói chắc là những người theo dõi các vị.

Lôi Phi chỉnh đốn y phục rồi nói:

- Nếu bên rừng lau kia mà có mai phục thì có khác gì đem thân vào miệng cọp.

Ngọc Chiêu nói:

- Nếu các hạ không tin tiện thiếp thì đừng đi nữa.

Lôi Phi không trả lời, ra ngoài khoang thuyền cầm chèo bơi đi.

Ngọc Chiêu nhìn Lý Hàn Thu bôi thuốc thay đổi sắc mặt rồi cười nói:

- Thuyền mình trà trộn vào giữa đám thuyền chài rồi sẽ tìm cách chuồn vào rừng lau. Sau đó bỏ thuyền lên bộ .

Lý Hàn Thu hỏi:

- Còn cô nương thì sao? Bọn tại hạ để cô ở lại trong thuyền.

Ngọc Chiêu ngắt lời:

- Ðiền đại hiệp nói rất đúng. Phải giữ bí mật mới được an toàn.

Lý Hàn Thu đưa cặp mắt lạnh lùng nhìn Ngọc Chiêu muốn nói lại thôi.

Ngọc Chiêu đưa tay lên vuốt mái tóc rồi nói:

- Trong lòng Trương đại gia dường như không phục. Nhưng sự thật là thế đó. Bất luận võ công đại gia cao cường đến đâu cũng không chống chọi được với số rất đông cao thủ tụ tập ở đây. Dù các vị có tấm thân đúc bằng thép thì cũng chỉ là hai người.

Lý Hàn Thu hững hờ nói:

- Ða tạ cô nương có lời chỉ giáo.

Ngọc Chiêu cười mát nói:

- Xem chừng đại gia là người rất quật cường.

Lý Hàn Thu chậm rãi đáp:

- Tại hạ nguyện chỉ muốn kiếm Gian Nam Song Hiệp, không ngờ lúc này lại bị lôi cuốn vào hoàn cảnh khác.

Ngọc Chiêu nói:

- Thế cũng đủ rồi. Giang Nam Song Hiệp là nhân vật chủ yếu trong khu vực này đó.

Lý Hàn Thu không nói gì nữa. Chàng đưa mắt nhìn ra mặt nước ngoài thuyền ngơ ngẩn xuất thần.

Ngọc Chiêu trầm giọng nói:

- Xem chừng giữa Trương đại gia và Giang Nam Song Hiệp có một mối cừu hận sâu xa.

Lý Hàn Thu đáp:

- Ðúng thế! Mối thù giết chẳng đội trời chung thì còn thù nào sâu hơn được?

Ngọc Chiêu cười ruồi hỏi:

- Tiện thiếp có một lời chẳng hiểu có nên nói hay không?

Lý Hàn Thu hỏi lại:

- Ðiều gì?

Ngọc Chiêu đáp:

- Nói ra sợ mang tiếng là mới quen biết mà đã nhiều lời. Tình thế Kim Lăng hiện giờ đã sắp xảy cuộc đại biến kinh thiên động địa. Giang Nam Song Hiệp vì việc bảo vệ cho mình đã thi hành hết các thủ đoạn gây nên một trường phong ba dữ dội và đã huy động rất nhiều người. Có người hữu tâm mà cũng nhiều người bị lôi cuốn vào trường thị phi này.

Lý Hàn Thu hỏi:

- Người hữu tâm là thế nào?

Ngọc Chiêu đáp:

- Ba chữ "người hữu tâm" bao hàm ý nghĩa rất rộng tiện thiếp khó mà giải thích cho rõ được.

Thị trầm ngâm một lúc rồi tiếp:

- Nói một cách khác thì có người mượn gió bẻ măng để cầu tư dục. Có người nhân cơ hội này đền ơn trả oán. Lại có người mượn cơ hội này để tìm ra nguồn gốc sự hỗn loạn trên chốn giang hồ. Ngoài ra thiếu chi kẻ thừa cơ nước đục buông câu, lại lắm người đến tham dự để coi một trường náo nhiệt.

Lý Hàn Thu hỏi:

- Nghe giọng lười cô nương thì dường nhu cô quen biết Giang Nam Song Hiệp nhiều lắm.

Ngọc Chiêu đáp:

- Mới gặp mặt mấy lần chưa thể gọi là quen biết được.

Bổng nghe Lôi Phi lên tiếng:

- Phải cẩn thận đấy.

Lý Hàn Thu muốn mở cửa sổ ra coi thì đột nhiên có tiếng mái chèo bơi rất gấp vọng lại.

Một con thuyền nhẹ lướt qua rất mau.

Lý Hàn Thu thấy trên khoang thuyền này có cặp mắt lấp loáng sáng như điện chớp để ý nhìn lại.

Vì thuyền lướt qua quá lẹ mà nét mặt người kia lại ẩn hiện trong cửa sổ, chàng chỉ ngó thấy cặp mắt mà thôi.

Một điều không ai ngờ tới là chiếc khoái thuyền vụt qua bên con thuyền nhỏ này rồi đi tuốt không quay lại nữa.

Lý Hàn Thu ngoảnh đầu nhìn lại thấy Ngọc Chiêu mở lưới cá từ từ đi ra, thị hỏi:

- Trên khoang thuyền kia có nhân vật nào?

Lý Hàn Thu đáp:

- Tại hạ chỉ thấy cặp mắt loang loáng chứ chưa nhìn rỏ mặt.

Ngọc Chiêu thò tay mở cửa sổ ra coi thì thấy chiếc khoái thuyền đả vượt ra ngoài mười trượng. Thị nói:

- Tiện thiếp chắc họ chưa nhìn thấy mình.

Ðang lúc nói chuyện thì chiếc thuyền nhỏ đã tiến vào rừng lau.

Con thuyền nhỏ xuyên qua đám lau mà đi gần tới bờ thì dừng lại.

Lôi Phi thủng thẳng bước vào trong thuyền cởi áo chài ra hỏi:

- Ngọc Chiêu cô nương! Cô ở lại trong thuyền này được không?

Ngọc Chiêu đáp:

- Nếu tiện thiếp cùng đi với hai vị thì chỉ trong vòng năm dặm là có người cản trở ngay.

Lôi Phi nói:

- Bây giờ bọn tại hạ hai người ra đi chưa chắc đã bình yên.

Ngọc Chiêu nói:

- Ðại hiệp nói cũng có lý, nhưng ít ra là các vị bớt được một phần trở lực.

Lôi Phi đưa mắt nhìn Lý Hàn Thu nói:

- Huynh đệ! Chúng ta đi thôi!

Ngọc Chiêu nói:

- Khoan đã! Tiện thiếp còn có điều muốn thỉnh giáo.

Lôi Phi hỏi:

- Ðiều chi?

Ngọc Chiêu hỏi:

- Có phải đại hiệp là Thần Thâu Lôi Phi không?

Lôi Phi cười ruồi hỏi lại:

- Theo nhận xét của cô nương thì sao?

Ngọc Chiêu đáp:

- Tiện thiếp chắc đúng thì phải.

Lôi Phi nói:

- Hay lắm! Vậy cứ kể là đúng đi!

Ngọc Chiêu vẫy tay nói:

- Hai vị lên đường cho trân trọng, tiện thiếp không tiễn chân nữa.

Lôi Phi cùng Lý Hàn Thu bỏ hết quần áo chài lại, nhảy lên bờ rồi sóng vai mà đi.

Lý Hàn Thu khẽ nói:

- Không ngờ chúng ta lại bỏ con thuyền đó. Nếu tiểu đệ độc ác một chút thì đã giết Ngọc Chiêu.

Lôi Phi ngắt lời:

- Chuyện này không liên quan gì đến Ngọc Chiêu. Dù không có thị chúng ta cũng phải dời khởi chỗ này.

Lý Hàn Thu hỏi:

- Tại sao vậy?

Lôi Phi đáp:

- Tình thế biến ảo không lường. Trước tiểu huynh chưa tiên liệu đến chuyện phải thiên đi nơi tạm trú.

Lôi Phi ngừng một chút rồi nói tiếp:

- Hiện giờ những nhân vật võ lâm trong thành Kim Lăng số đông là đang truy tầm một vật gì. Vì thế mà tình trạng rối beng. Hội Võ Quán kia cùng Giang Nam Song Hiệp cũng có chuyện mưu đồ rất gấp.

Chương 37: Cuộc mưu đồ tranh đoạt linh chi

Lý Hàn Thu nghĩ thầm trong bụng:

- Không chừng vụ nầy có liên quan đến cả Quyên nhi và Ðinh Bội.

Chàng liền hỏi Lôi Phi:

- Bọn họ tìm kiếm vật gì?

Lôi Phi đáp:

- Hiện giờ chưa biết rõ được.

Lý Hàn Thu hỏi:

- Những nhân vật võ lâm hiện diện trong thành Kim Lăng có biết nội vụ nầy không?

Lôi Phi đáp:

- Dường như Giang Nam Song Hiệp và Hội Võ Quán chủ đã hiểu nội vụ ít nhiều...

Lý Hàn Thu lẩm bẩm:

- Vụ nầy có liên quan đến ngôi hoang từ hẳn không sai rồi.

Bỗng nghe Lôi Phi nói tiếp:

- Còn những người khác đến tham dự dường như chưa hiểu vẩn đang dò xét.

Lý Hàn Thu hỏi:

- Lôi huynh căn cứ vào đâu mà bảo Giang Nam Song Hiệp cùng Hội Võ Quán chủ đã biết nội tình?

Lôi Phi đáp:

- Tiểu huynh quan sát tình thế thì hiện giờ bên họ tựa hồ cố ý bày ra nghi trận để dẫn dụ người ta đi vào đường rẽ.

Lý Hàn Thu nói:

- Tiểu đệ còn có chỗ chưa hiểu.

Lôi Phi hỏi lại:

- Về phương diện gì?

Lý Hàn Thu đáp:

- Giang Nam Song Hiệp và Hội Võ Quán chủ đã biết nội tình sao còn chờ không chịu hạ thủ.

Lội Phi mỉm cười đáp:

- Họ không dám cử động gì ngay vì họ sợ hành động hấp tấp sẽ thúc đẩy những tay cao thủ mấy phe khác vào tình trạng bất lợi cho họ. Tóm lại phe nọ phe kia giằng co nhau khiến cho trong thành Kim Lăng bề ngoài vẫn bình tĩnh.

Lý Hàn Thu hỏi:

Killah74 typed Thất Tuyệt Ma Kiếm 43 - Lôi huynh nên tìm cho hiểu rõ bọn họ truy tầm vật gì.

Lôi Phi đáp:

- Cái đó tiểu huynh chưa thể phán đoán được. Có điều nhất định là một vật rất trân quí quan hệ đến nhân vật võ lâm.

Lý Hàn Thu hỏi:

- Bây giờ chúng ta nên đi đâu?

Lôi Phi đáp:

- Cái đó tiểu huynh không thể trả lời ngay được. Chúng ta cứ đi rồi sẽ liệu.

Bỗng Lôi Phi hạ thấp giọng xuống nói:

- Có người đi tới đó. Chúng ta ăn nói phải cẩn thận một chút.

Hai người ngửng đầu trông ra thì thấy người đi tới mình mặc võ phục, lưng giắt đơn đao. Hắn phưỡn ngực, ngẩng đầu oai vệ tiến về phía trước.

Lôi Phi kéo Lý Hàn Thu tránh sang một bên để nhường lối đi.

Ðại hán kia lướt qua hai người đi thẳng xuống bờ sông.

Lôi phi đang tiến về hướng chính Nam, đột nhiên ngoắt sang phía Tây Nam mà đi.

Lý Hàn Thu biết y đã rất lịch duyệt lại có tài liệu việc, chàng không thể bì kịp được, nên không hỏi gì cả cứ lầm lũi theo sau.

Lôi Phi đi thành một đường vòng rộng quanh về tới trước cửa một nhà khách sạn nhỏ thì dừng bước lại. Y khẽ bảo Lý Hàn Thu.

- Lý đệ! Lý đệ chịu khuất tất một chút nhé.

Lý Hàn Thu đáp:

- Hà tất Lôi huynh còn khách sáo!

Lôi Phi tiến vào khách sạn đi thẳng tới một căn phòng chái hiên nhỏ hẹp.

Lúc này mặt trời chưa lặn. Cảnh vật trong phòng còn thấy rõ ràng. Trong phòng một lão già mình mặc áo lụa chân đi giày đan gục xuống bàn mà ngủ.

Hai người tiến vào phòng lão cũng không biết.

Lôi Phi tiến lại hai bước chắp tay nói:

- Tiểu đệ là Lôi Phi xin tham kiến Hồng huynh.

Người kia không ngẩn đầu lên tựa hồ chưa nghe Lôi Phi.

Lý Hàn Thu lẩm bẩm:

- Thằng cha này làm phách dữ!

Bỗng thấy Lôi Phi chau mày hỏi:

- Hồng huynh bị thương rồi hay sao?

Lão già từ từ ngẩng mặt lên ngó Lôi Phi khẻ gật đầu, rồi lại gục xuống bàn mà ngủ.

Lôi Phi vẻ mặt hoang mang hỏi tiếp:

- Hồng huynh! Thương thế nặng lắm không, để tiểu đệ điều trị cho?

Lão kia vẫn gục mặt xuống bàn khẽ lắc đầu.

Lý Hàn Thu rất lấy làm kỳ, tự hỏi:

- Lão nầy đã bị trọng thương sao không ngồi ngay ngắn điều dưỡng mà lại gục xuống bàn? Chẳng hiểu lão có dụng ý gì không?

Bổng thấy Lôi Phi khẽ vẫy tay mặt, nói nhỏ:

- Huynh đệ! Chúng ta ngồi nghỉ đây một chút.

Lý Hàn Thu trong lòng bao mối nghi ngờ nhưng chàng cố nhẫn nại không hỏi.

Tòa khách sạn này nhỏ bé, phòng khách trọ rất hẹp. Trong phòng đặt một cái bàn cây và một cái ghế tre và kê một cái giường gỗ. Chỉ có bấy nhiêu đồ đã chật ních không còn chỗ hở để xoay người một cách dễ dàng.

Lôi Phi cùng Lý Hàn Thu đành ngồi xuống chiếc giường gỗ.

Sau khoảng thời gian chừng ăn xong bữa cơm lão kia mới đứng lên đảo mắt nhìn Lôi Phi và Lý Hàn Thu nói:

- Phiền hai vị chờ lâu quá nhỉ?

Lôi Phi lộ vẻ khẩn trương hỏi:

- Thương thế Hồng huynh ra sao?

Lão kia đáp:

- Không sao đâu. Tại hạ uống thuốc và nghỉ một lúc rồi bây giờ đã khá lắm.

Lão đảo mắt nhìn Lý Hàn Thu hỏi:

- Vị nầy là ai? Sao không giới thiệu cho tại hạ biết?

Lôi Phi trỏ vào Lý Hàn Thu đáp:

- Y là Lý Hàn Thu, có lẽ Hồng huynh chưa biết tên y. Nhưng nói đến phụ thân y thì nhất định Hồng huynh hiểu ngay. Y chính là Lý công tử con trai của Thái Cực Kiếm Lý Thanh Trần.

Lão kia chắp tay nói:

- Té ra là Lý đại hiệp công tử. Huynh đệ là Hồng Bất Phát.

Lý Hàn Thu không hiểu Hồng Bất Phát là nhân vật thế nào nhưng chàng thấy Lôi Phi tỏ vẻ rất tôn kính lão, vội chắp tay đáp:

- Té ra Hồng lão tiền bối! Mai đây vãn bối mong được tiền bối chỉ giáo cho.

Hồng Bất Phát nói:

- Không dám! Không dám! Phải chăng Lý huynh đệ là truyền nhân về môn Thất Tuyệt Ma Kiếm?

Lý Hàn Thu sửng sốt hỏi:

- Sao lão này cũng biết mình là truyền nhân về Thất Tuyệt Ma Kiếm?

Chàng đáp:

- Vãn bối được ân sư rủ lòng thương thu làm đồ đệ nhưng mình trí hiển tài sơ, tuy được danh sư chỉ giáo mà tiến bộ rất tầm thường.

Hồng Bất Phát tủm tỉm cười nói:

- Kiếm thuật của Lý thế huynh đã đến mực cao diệu hơn đời, huynh đệ đã được nghe người ta nói nhiều rồi.

Lão đưa mắt nhìn Lôi Phi nói tiếp:

- Lôi đệ đến đây vừa may. Mấy bữa nay trong thành Kim Lăng đang âm ỷ một cuộc biến hóa rất lớn.

Lôi Phi gật đầu nói:

- Tiểu đệ biết rồi. Hai phái lớn Thiếu Lâm, Võ Ðương dường như cũng bị lôi cuốn vào trong trường phân tranh nầy...

Y ngừng lại một chút rồi nói tiếp:

- Võ công của Hồng huynh cao thâm tuyệt đỉnh không hiểu bị thương về tay ai?

Hồng Bất Phát mỉm cười đáp:

- Tại hạ chưa nhìn thấy mặt người đó, mới suy đoán mà thôi.

Lý Hàn Thu cười thầm trong bụng:

- Chà! Lão bị thương về tay ai mà cũng không biết.

Hồng Bất Phát nói tiếp:

- May ở chỗ tại hạ bị thương không nặng lắm. Bây giờ đã bình phục rồi. Chẳng cần thâm cứu chuyện nhỏ mọn nầy nửa. Có điều hiện nay trong thành Kim Lăng đang nổi lên những làn sóng ngấm ngầm tựa hồ đổ xô cả vào một chỗ.

Lão ngừng lại một chút rồi nói tiếp:

- Lôi huynh biết những ám ký của các môn phái khắp thiên hạ chắc là đã dò la được nhiều tin túc về những ám khí đó?

Lôi Phi gật đầu đáp:

- Ðúng thế!

Hồng Bất Phát vội hỏi:

- Lôi huynh đã tra ra nội vụ chưa?

Lôi Phi khẽ thở dài đáp:

- Tiểu đệ mới biết bọn họ dường như đang tranh đoạt một vật, song chưa biết là vật gì? Vì những ám ký của các môn phái đều không chỉ rõ.

Hồng Bất Phát nói:

- Ðúng thế! Những người các môn phái lớn đến tham dự tuy rất nhiều, song chỉ có một số rất ít là hiểu rõ mục đích. Họ giữ bí mật trong lòng mà chỉ huy các bộ hạ hành động.Lôi Phi hỏi:

- Hồng huynh chắc đã biết tại sao họ lại giữ bí mật?

Hồng Bất Phát đáp:

- Dĩ nhiên tại hạ nói cho Lôi huynh hay, bất tất phải hỏi vội.

Lão dừng lại một chút rồi tiếp:

- Có một điều rất khó hiểu là trong các môn phái thường xảy ra chuyện xung đột. Có lúc họ chiến đấu nửa vời rồi dừng tay rút lui. Có khi họ đấu đến xảy chuyện thương vong.

Lôi Phi nói:

- Họ đã có chuyện mưu đồ thì khó lòng tránh khỏi những cuộc tranh chấp.

Hồng Bất Phát lạnh lùng nói:

- Nếu chỉ giản dị như vậy thì đã không thành vấn đề.

Lôi Phi lại hỏi:

- Những điểm nào phức tạp?

Hồng Bất Phát đáp:

- Tại hạ bí mật điều tra thấy mỗi lần các môn phái lớn xảy ra chuyện xung đột điều do trung gian có người ngấm ngầm bày đặt dẫn dụ thành cuộc va chạm rồi họ lén lút rút lui.

Lôi Phi cười mát nói:

- Những cái đó tiểu đệ đã phát giác ra trong ám ký của họ rồi. Nhưng...

Hồng Bất Phát hỏi ngay:

- Nhưng làm sao?

Lôi Phi đáp:

- Cho đến bây giờ tiểu đệ còn chưa biết các môn phái tranh đoạt gì mà họ đều không ra mặt đường đường chính chính mà lại cải trang thay đổi sắc mặt để ngấm ngầm tranh đoạt. Cả hai môn phái lớn Thiếu Lâm, Võ Ðương trước đây hành động quang minh chính đại, mà lần nầy cũng không để bộc lộ thân thế.

Hồng Bất Phát trầm ngâm một lúc rồi nói:

- Vì họ không thể bộc lộ được.

Lôi Phi hỏi:

- Tại sao vậy?

Hồng Bất Phát đáp:

- Vì có ba nguyên nhân. Một là vật nầy quá trân quí. Hai là không ai muốn tiết lộ ra. Ba là họ chỉ nghe đồn không có cách nào chứng thực được vật đó. Ba nguyên nhân nầy gây nên cuộc tranh đấu ngấm ngầm là như vậy.

Lôi Phi nói:

- Có một điều khiến cho tiểu đệ rất xấu hổ, mong Hồng huynh chỉ giáo.

Hồng Bất Phát hỏi:

- Ðiều gì?

Lôi Phi đáp:

- Cho đến bây giờ tiểu đệ vẫn chưa hay họ tranh đoạt vật gì?

Hồng huynh có thể cho biết được chăng?

Hồng Bất Phát đáp:

- Nghe nói là một cây linh chi đã thành hình. Nhưng hiện tại chưa thể chứng minh được.

Lôi Phi ngạc nhiên hỏi:

- Cây linh chi thành hình ư?

Hồng Bất Phát đáp:

- Phải rồi! Nếu là vật thông thường thì sao lại khiến cho bao nhiêu người kéo tới đây để ngấm ngầm tranh giành nhau?

Lôi Phi lắc đầu nói:

- Nếu câu nầy không phải do miệng Hồng huynh nói ra thì tiểu đệ thật là khó tin quá.

Hồng Bất Phát cười mát nói:

- Ðó là tại hạ mới nghe đồn, còn trúng hay trật thì chưa dám bảo đảm.

Lôi Phi nói:

- Cây linh chi thường sinh trưởng ở nơi thủy tú sơn kỳ. Nó cần linh khí của trời đất mà thành hình. Linh chi đã chọn khu vực mà sinh trưởng thì sao họ lại kéo đến thành Kinh Lăng là một nơi rất đông người nầy?

Hồng Bất Phát trầm ngâm một chút rồi nói:

- Lời đồn còn có một đoạn khiến người nghe khó mà tin được.

Lôi phi nói:

- Nếu Hồng huynh không tiếc lời thì nói cho tiểu đệ nghe.

Hồng Bất Phát nói:

- Người ta đồn cây linh chi thành hình kia nguyên trước sinh trưởng ở núi Võ Di có người hái thuốc phát giác liền đánh cả gốc rễ đem về Kim Lăng. Người hái thuốc dùng nhiều điều bọc lại cho cây linh chi khỏi biến hình rồi đem về đây.

Lôi Phi nói:

- Té ra là thế!

Hồng Bất Phát nói:

- Người hái thuốc kia đem cây linh chi thành hình về đây rồi phát giác ra sau một phen lặn lội đường xa, cây linh chi gầy còm đi, phần công hiệu bị giảm sút nhiều. Y liền đem trồng lại, lấy nước sông Trường Giang mà tưới để bồi dưỡng cho nó.

Lôi Phi hỏi:

- Y trồng lại sống được không?

Hồng Bất Phát nói:

- Nghe nói người hái thuốc lúc trồng cây linh chi đã chôn những vật cấm chế chung quanh để bản chất nó không thoát đi mất.

Lão nói tới đó độc nhiên dừng lại.

Lôi Phi không nhịn được hỏi ngay:

- Rồi sao nữa?

Hồng Bất Phát đáp:

- Về sau ra sao thì không nghe thấy ai nói tới.
Lôi Phi hỏi:

- Bao nhiêu nhân vật võ lâm chỉ nghe đồn một thiên cố sự mà tụ tập tại thành Kim Lăng để tìm kiếm linh chi hay sao?

Hồng Bất Phát đáp:

- Lời đồn nầy không biết đã có từ mấy năm rồi.

Lôi Phi hỏi:

- Tại sao đến nay mới có nhiều nhân vật võ lâm kéo về thành Kim Lăng?

Hồng Bất Phát đáp:

- Cái đó là lời đồn khác.

Lôi Phi hỏi:

- Nhưng chắc nó cũng liên quan đến cây linh chi phải không?

Hồng Bất Phát đáp:

- Ðúng thế! Họ đồn cây linh chi bị tổn thương nguyên khí đã phục hồi và xuất hiện tại thành Kim Lăng. Thêm vào đó thiên cố sự về trước, cả hai ấn chứng gây nên một cuộc triệu tập anh hùng đại hội ở Hôi võ quán khiến cho các lộ anh hùng rần rộ kéo về Kim Lăng.

Lôi Phi hỏi:

- Hồng huynh đã nhận xét về những lời đồn nầy chưa?

Hồng Bất Phát đáp:

- Theo những ấn chứng thu lượm được thì lời đồn đó đúng đến tám phần mười.

Lôi Phi hỏi:

- Cây linh chi hiện giờ ở đâu?

Hồng Bất Phát đáp:

- Ðó chính là vấn đề người ta đang tìm kiếm.

Lôi Phi nói:

- Thế là họ bỏ gốc theo ngọn. Ðáng lý phải tìm đến nhà người hái thuốc trước mà hỏi cho biết rõ vụ này hư thực thế nào đã.

Hồng Bất Phát nói:

- Chỗ người hái thuốc đã điếu tra hết rồi. Họ sục sạo cả từng ngọn cỏ gốc cây xung quanh đó mấy dặm.

Lôi Phi hói:

- Ðiều tra có được kết quả gì không?

Hồng Bất Phát đáp:

- Không! Nghe nói người hái thuốc kia chưa đem cây linh chi về trồng ở nhà mình mà lại trồng tại một nơi bí mật nào khác.

Lý Hàn Thu động tâm nghĩ thầm:

- Ðinh Bội có bảo mình ở đó để giữ một vật mà mình không hiểu là vật gì? Hay là cây linh chi thành hình này?

Chàng nghĩ vậy rồi không nhịn lòng được cất tiếng hỏi:

- Có phải cây linh chi sau khi thành hình làm thuốc giải được không?

Lôi Phi gật đầu đáp:

- Ðược lắm! Chẳng những giải chất độc thông thường mà còn giải được những chất kịch độc...

Y ngừng lại một chút rồi tiếp:

- Chà! Những của quý kỳ lạ trên thế gian tại hạ đã biết không phải là ít, nhưng chưa được thấy qua cây linh chi thành hình, hoặc cây Hà thủ Ô.

Hồng Bất Phát nói:

- Chẳng những Lôi huynh chưa được thấy qua, mà trên thế gian này e rằng chưa được mấy người thấy vì nó hiếm quá. Có khi cả trăm năm chưa gặp một lần. Có hiếm thế mới là vật trân quý phi thường.

Vì muốn coi cây sâm Dã sơn nghìn năm mà tại hạ phải lần mò vào trong nội uyển chốn hoàng cung và phải chiến đấu với bọn thị vệ trong cung rất lâu.

Hồng Bất Phát hỏi:

- Thế rồi coi được không?

Lôi Phi đáp:

- Không được. Ðại khái cây nhân sâm này còn quý hơn cả minh châu nên cất giấu rất kỷ. Vả lại bọn thị vệ trong cung võ công không phải tầm thường. Tại hạ thấy tình thế khó khăn đành chịu rút lui.

Hồng Bất Phát tủm tỉm cười nói:

- Lẻn vào Hoàng cung có khi còn rước lấy cái vạ diệt tộc.

Lôi Phi nói:

- Tại hạ bất quá động tính hiếu kỳ mà thôi...

Rồi y nói tiếp:

- Hồng huynh! Ðã tìm thấy người hái thuốc trồng cây linh chi chưa?

Hồng Bất Phát đáp:

- Tìm hài cốt y đã thành tro bụi.

Lôi Phi hỏi:

- Y chết rồi ư?

Hồng Bất Phát gật đầu đáp:

- Hắn chết đã mấy chục năm.

Lôi Phi hỏi:

- Con cháu người đó đâu?

Hồng Bất Phát đáp:

- Cây linh chi đã để họa lây đến con cháu. Chúng bị rất nhiều nhân vật võ lâm tra khảo để hỏi cho ra cây Linh chi. Sau cả nhà nầy phải lánh nạn tới nơi nào không rõ. Hiện tại nhà y chỉ còn là một chỗ hoang lương.

Lôi Phi và Hồng Bất Phát nói chuyện với nhau. Còn Lý Hàn Thu đi theo một ý nghĩ riêng. Chàng tự hỏi:

- Ðinh Bội một mình trú trong tóa nhà hoang từ, xem chừng mười phần có đến tám là liên quan đến vụ linh chi này. Chẳng lẽ y canh giữ chỗ đó là canh giữ cây linh chi?

Chàng xoay chuyển ý nghĩ trong lòng nhưng giấu nhẹm không nói ra miệng.

Bổng nghe Lôi Phi nói:

- Phần lớn các môn phái đã phái cao thủ tới đây để tỏ vụ nầy rất trọng đại.

Hồng Bất Phát gật đầu nói:

- Cây Linh Chi kia đã trân quý như vậy thì dĩ nhiên ai cũng thèm khát nhưng chỗ dụng tâm thì lại có chỗ khác nhau.

Lôi Phi hỏi:

- Có những chỗ nào khác nhau?

Hồng Bất Phát đáp:

- Tỷ như phái Thiếu Lâm giả tỷ trong chùa nầy trông thấy được cây linh chi thành hình thì địa vị của bản phái lại được người võ lâm kính ngưỡng thêm một tầng.

Lôi Phi nói:

- Phải rồi! Theo ý Hồng huynh thì tưởng cây linh chi dùng để tăng công lực. Có người muốn bảo vệ vật kỳ trân của tinh hoa trời đất giữ cho khỏi thương tổn, để nó trường tốc mãi ở nhân gian.

Hồng Bất Phát nói:

- Tại hạ nghĩ như vậy chẳng hiểu có đúng không?

Lôi Phi nói:

- Ít ra chúng ta đã xát định được một điều. Hào kiệt các nơi kéo đến thành Kim Lăng gây ra một làn sóng dữ xô đẩy ngấm ngầm, nhất định là có liên quan đến cây linh chi. Ðó là điều không sai được nữa.

Hồng Bất Phát nói:

- Có khi còn nhiều nguyên nhân khác, nhưng tại hạ chưa phát giác ra được.

Lôi Phi trầm ngâm một chút rồi nói:

- Những đoàn thể tham dự vào cuộc tìm kiếm linh chi ít ra là có đến mười mấy tốp, mà nhân vật lãnh đạo mỗi tốp đều là tay hảo thủ, chẳng những võ công cao cường trí tuệ cũng hơn người nữa. Vì vậy mà những luồng sóng ngấm ngầm xô đẩy chưa phát ra những thảm kịch tranh đấu giết người đại quy mô?

Hồng Bất Phát khẽ buông tiếng thở dài nói:

- Trường thảm kịch này không tránh khỏi được. Ðúng như lời Lôi huynh nói thì các nhân vật lãnh đạo đều là những nhân vật ưu tú ở các môn phái lớn. Trước khi bọn họ tìm thấy linh chi, không chịu phí thực lực một cách khinh xuất, nên cũng không muốn cùng người ác đấu...

Lão ngửa mặt lên thở phào nói tiếp:

- Còn một chuyện kỳ dị nữa khiến tại hạ không hiểu được...

Lôi Phi hỏi:

- Chuyện gì?

Hồng Bất Phát đáp:

- Dường như bên trong có một lực lượng rất mạnh ngăn trở và thường bày ra nghi trận tưởng chừng như muốn tranh đấu liều mạng với các môn phái. May ra ở chỗ những nhân vật lãnh đạo đều tự mình kiềm chế được, nếu không tôi e rằng đã xảy ra những cuộc xung đột đổ máu rồi.

Lôi Phi tủm tỉm cười nói:

- Hồng huynh! Chắc lực lượng trọng đại ngăn trở đó. Hồng huynh đã biết là ai rồi?

Hồng Bất Phát đáp:

- Kể ra đã tìm được một chút manh mối nhưng thật khiến cho người ta khó tin lắm.

Lôi Phi hỏi:

- Ai vậy?

Hồng Bất Phát đáp:

- Tại hạ cho là Hội Võ Quán chủ, nhưng y là nhân vật trước nay không để mình lôi cuốn vào chốn giang hồ thị phi.

Lôi Phi cười lạt nói:

- Y dùng bàn tay để che tai mắt quần hùng và đã lừa bịp thiên hạ nhiều năm rồi. bản lãnh người này thật là phi thường.

Hồng Bất Phát nghiêm nghị nói:

- Võ công Hội Võ Quán chủ chắc là ghê gớm lắm.

Chương 38: Hội Võ Quán Chủ lủng đoạn quần hùng

Lôi Phi máy môi muốn nói nhưng đột nhiên ngừng lại.

Hồng Bất Phát nhìn chằm chập vào mặt y hỏi:

- Lôi huynh đã có tài phân biệt được những ám ký các môn phái khắp thiên hạ thì chắc là tình hình Kim Lăng hiện nay đã biết rõ rồi?

Lôi Phi đáp:

- Những người thủ hộ các môn phái đều là hạng mới tuyển nên những điều bí mật ít tiết lộ ra ngoài. Mãi hôm nay tiểu đệ mới nghe tin bọn họ vì cây linh chi mà tới đây.

Hồng Bất Phát khẻ thở dài hỏi:

- Vậy ra mục đích của Lôi huynh tới đây không phải vì cây linh chi hay sao?

Lôi Phi đáp:

- Trước đây tiểu đệ không biết cả chuyện cây linh chi nữa.

Hồng Bất Phát hỏi:

- Bây giờ Lôi huynh biết rồi, vậy tính thế nào đây?

Lôi Phi đáp:

- Tiểu đệ chẳng có gì mà tính toán.

Hồng Bất Phát tủm tỉm cười hỏi:

- Hiện giờ ở thành Kim Lăng ít ra có đến mười mấy lực lượng xung đột. Nếu Lôi huynh chỉ có một người chẳng hóa ra thế cô lực bạc hay sao?

Lão đưa mắt nhìn Lý Hàn Thu nói tiếp:

- Dù có Lý thế huynh hợp tác, tại hạ vẩn e rằng không tài nào có đủ thực lực chống đối với những lực lượng cường đại.

Lý Hàn Thu tự hỏi:

- Không hiểu lão này nói câu đó là có dụng tâm gì?

Bổng nghe Hồng Bất Phát nói tiếp:

- Tại hạ tự tin mình là tay lỗi lạc, nhưng đối với vụ linh chi này...

Lão nói tới đây đột nhiên im bặt.

Lôi Phi thủng thẳng hỏi:

- Hồng huynh! Phải chăng Hồng huynh cũng động lòng mưu cuộc tranh đoạt linh chi?

Hồng Bất Phát đáp:

- Lôi huynh đoán đúng đó.

Lão ngừng lại một chút rồi tiếp:

- Cây linh chi thành hình kia không phải là vật để thưởng ngoạn, nếu lấy được mà dùng thì có thể tăng thêm 60 năm công lực trở lên.

Lôi Phi hỏi:

- Linh chi công hiệu đến thế ư?

Hồng Bất Phát đáp:

- Ðó là tại hạ chưa nói hết hiệu dụng của nó.

Lôi Phi hỏi:

- Phải chăng Hồng huynh muốn thuyết phục tiểu đệ?

Hồng Bất Phát đáp:

- Phải rồi! Tại hạ muốn hợp tác với Lôi huynh.

Lôi Phi đáp:

- Cách hợp tác thế nào?

Hồng Bất Phát đáp:

- Chúng ta hiệp lực mưu đồ cây linh chi thành hình kia. Nếu lấy được rồi sẽ đem chia đều cho nhau mà dùng.

Lôi Phi tủm tỉm cười quay lại ngó Lý Hàn Thu nói tiếp:

- Hồng huynh! Tiểu đệ còn ông bạn này nữa.

Hồng Bất Phát trầm ngâm một chút rồi nói:

- Nếu đem chia nó thành 3 phần thì không hiểu công hiệu ra sao? Lý thế huynh nguyện ý thì tại hạ dĩ nhiên rất hoan nghinh mời nhập cuộc.

Lý Hàn Thu không biết trả lời ra sao. Chàng đưa mắt nhìn Lôi Phi lẳng lặng không nói gì.

Lôi Phi ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi:

- Hồng huynh cũng đơn phương độc mã đến Kim Lăng chăng?

Hồng Bất Phát đáp:

- Ngoài tại hạ còn hai tên đồ đệ...

Lão ngoảnh đầu nhìn Lôi Phi một cái rồi tiếp:

- Nếu ta muốn tìm người trợ lực thì lát nữa sẽ triệu thêm mấy chục tay cao thủ. Nhưng tại hạ không muốn cùng bọn họ hợp tác.

Lôi Phi hỏi:

- Vì không thể phân phối linh chi cho bọn họ được chứ gì?

Hồng Bất Phát đáp:

- Dĩ nhiên đó là một nguyên nhân rất trọng yếu. Còn nguyên nhân thứ hai là cuộc cạnh tranh này, võ công không phải là yếu tố quyết định, thành bại mà cần phải những nhân vật trí dũng kiên toàn. Có khi trí mưu cần hơn cả võ công. Tỷ như Lôi huynh chẳng những mưu trí hơn người mà về võ công cũng là tay cao thủ bậc nhất, vì thế mà sau khi gặp Lôi huynh tại hạ quyết định hợp tác ngay, mới nói cho Lôi huynh biết chỗ cư trú.

Lôi Phi cười mát nói:

- Chà! Ðã được Hồng huynh ân cần như vậy, nếu tiểu đệ từ chối thì là bất cung.

Y đưa mắt nhìn Lý Hàn Thu cười hỏi:

- Lý huynh đệ nghĩ sao? Có muốn hợp tác cùng Hồng huynh đây không?

Lý Hàn Thu thấy chuyện mưu đồ bảo vật của người khác là bất chính, lòng chàng có điều áy náy. Trong lúc thảng thốt chàng không biết làm thế nào cho phải, nên nghĩ ngợi mải mà không trả lời được.

Hồng Bất Phát hắng đặng một tiếng rồi nói:

- Mỗi người có một chí hướng. Nếu Lý huynh nhận thấy hành vi của bọn tại hạ có điều không ổn thì tùy ý. Lý huynh mà vui lòng hợp tác dĩ nhiên bọn tại hạ rất hoan nghênh. Bằng không muốn hợp tác, tại hạ cũng không miễn cưỡng.

Lý Hàn Thu đưa mắt nhìn Lôi Phi nói:

- Lôi huynh! Tiểu đệ có một điều khó nói.

Lôi Phi hỏi:

- Lý huynh có điều chi khó nói?

Lý Hàn Thu hỏi lại:

- Nếu cây linh chi đó hiện đã là một vật sở hữu của người khác thì cử động của chúng ta có nên hay không?

Lôi Phi đáp:

- Nếu mà vật sở hữu của người mà bọn mình mưu đồ tranh đoạt thì dĩ nhiên có điều không tiện.

Hồng Bất Phát nói ngay:

- Theo chỗ tại hạ biết thì cho đến giờ phút này, cây linh chi kia vẫn là vật vô chủ. Dĩ nhiên có người giảo quyệt nói bừa là vật sở hữu của họ.

Lôi Phi hỏi:

- Giữa hai vấn đề có hay không là vật sở hữu thiệt khó mà phân biệt. Như thế nào mới kể là sở hữu chủ được.

Lý Hàn Thu nói:

- Cái đó khó nói lắm. Tỷ như có người đã phát hiện ra cây linh chi, phái người đến coi giữ. Như vậy có phải là sở hữu chủ hay không?

Hồng Bất Phát đáp:

- Như vậy không kể là sở hữu chủ được.

Lý Hàn Thu hỏi:

- Trường hợp nào mới là sở hữu chủ?

Hồng Bất Phát đáp:

- Nếu họ lấy được vào tay đem đi chỗ khác. Giả tỷ có người đã thấy linh chi thật, dĩ nhiên họ sớm dời khỏi Kim Lăng vì họ đã biết rõ nơi đây náo loạn vô cùng, sao còn ở lại làm chi?

Lý Hàn Thu bụng bảo dạ:

- Lão nói vậy thật có lý. Nếu Ðinh Bội quả thật ở ngôi hoang từ kia để giữ linh chi thì sao lại không đem nó đi nơi khác.

Hồng Bất Phát lại nói:

- Tại hạ muốn hợp tác với Lôi huynh cùng mưu lấy linh chi không phải vì tham tâm tự dục.

Lý Hàn Thu bụng bảo dạ:

- Hiển nhiên lão muốn đoạt linh chi để tăng gia công lực mà lại chối không vì tham tâm tư dục, chẳng lẻ lão còn có liên quan gì đến đại sự võ lâm?

Chàng không hiểu lai lịch cùng thân thế Hồng Bất Phát, nên ráng nhịn không hỏi nữa.

Lôi Phi nói:

- Hồng huynh nói vậy tiểu đệ có chỗ chưa hiểu rõ lắm.

Hồng Bất Phát tủm tỉm cười nói:

- Vì cây linh chi thành hình kia là do tinh hoa của trời đất bồi dưỡng mới nên có những công hiệu tuyệt thế. Bất luận là ai lấy được, uống vào cũng tăng thêm tuổi thọ. Ðối với người luyện võ được gia tăng 60 năm công lực là một cuộc thành tựu khiến người nghe phải sợ hãi. Người uống nó có thần lực như vậy thì không phải là ai ai cũng bì kịp.

Lôi Phi ngắt lời:

- Cái đó tiểu đệ đã hiểu rồi. Cây linh chi thành hình hàng ngàn năm chưa có một lần dĩ nhiên là vật trân quý vô cùng. Nhưng chúng ta mưu đồ lấy làm của mình rồi chia nhau ăn uống, như thế chẳng phải vì mình thì còn vì ai nữa?

Lý Hàn Thu khen thầm trong bụng:

- Hay quá! Hay quá! Tuy y có biệt hiệu là Thần Thâu, song chưa mất lòng nghĩa hiệp, khẳng khái.

Hồng Bất Phát lại lên tiếng:

- Phải rồi! Chúng ta mưu đồ linh chi vì tự nguyện chứ bằng vì ai. Nhưng chúng ta tự tin mình không đến nỗi làm điều tàn ác trên chốn giang hồ. Cây linh chi lọt vào tay người tốt thì không sao. Vạn nhất bị quân thâm hiểm độc ác lấy được thì chẳng những họ dùng để tăng công lực cho bản thân mà còn tăng cường thực lực làm điều tàn ác. Người ta ở đời sống được bao lâu, tranh thủ khoảng thời gian 60 năm là một kỳ công vĩ tích. Tại hạ không dám nói khoác, sau khi uống linh chi rồi lập tức thành tay cao thủ bậc nhất trên thiên hạ, nói một cách khác sẽ trở nên bông hoa kỳ lạ trong võ lâm. Chúng ta mà đoạt được linh chi thì ít nhất là chặt hết mầm mống những tên ác đức.

Lý Hàn Thu nghĩ thầm:
- Lý do lão nói tuy miễn cưỡng, nhưng cũng không phải hoàn toàn vô lý.

Lôi Phi cười mát hỏi:

- Hồng huynh! Theo nhận xét của Hồng huynh thì vụ mưu đoạt linh chi liệu có phải trải qua một trường ác đấu không?

Hồng Bất Phát đáp:

- Dĩ nhiên là không tránh được.

Lôi Phi nói:

- Nếu không tránh khỏi cuộc ác đấu thì chúng ta nhất định phải mời Lý huynh đây gia nhập mới xong.

Y ngừng lại một chút rồi tiếp:

- Không phải tiểu đệ tâng bốc Lý huynh đệ, về kinh nghiệm giang hồ y không bằng chúng ta, nhưng về chân lực thì cả hai chúng ta hợp lại chưa chắc đã địch nổi y...

Lý Hàn Thu vội nói:

- Lôi huynh dạy quá lời, tiểu đệ không dám nhận.

Lôi Phi nói:

- Trong võ lâm còn ai không kinh sợ Thất Tuyệt Ma Kiếm?

Lý Hàn Thu nói:

- Nhưng tài trí tiểu đệ kém cỏi, dù gặp danh sư mà mình chưa phải là cao đồ.

Lôi Phi nói:

- Lý huynh đệ bất tất phải khiêm nhượng. Lôi mỗ đã biết Lý huynh thành tựu đến đâu rồi.

Hồng Bất Phát nghiêm nghị nói:

- Vì đại cuộc võ lâm, chúng ta cực lực hoan nghênh Lý huynh đệ nhập bọn.

Lý Hàn Thu trầm ngâm một chút rồi nói:

- Hai vị coi trọng tiểu đệ, khiến tiểu đệ cảm kích vô cùng. Nhưng tiểu đệ có mấy lời cần phải thuyết minh.

Lôi Phi nói:

- Ðược lắm! Lý huynh đệ có điều gì nói đi. Bọn ta rửa tai để nghe đây.

Lý Hàn Thu nói:

- Tiểu đệ mình mang mối thù sâu tựa bể, bao nhiêu ý chí toàn để vào việc trả thù rửa hận. Còn chuyện tham dự vào việc mưu đoạt linh chi thì không phải chí hướng của tiểu đệ. Nhưng đạo nghĩa võ lâm mà chìm đắm thì tà ma phải dâng cao. Ðịch thủ chủ yếu của tiểu đệ là Giang Nam Song Hiệp. Cây linh chi kia đã quan hệ đến đại cuộc võ lâm, tiểu đệ chẳng thể ngồi nhìn cũng muốn gia nhập với hai vị, nhưng có mấy điều kiện cần nói trước.

Lôi Phi hỏi:

- Ðiều kiện gì?

Lý Hàn Thu đáp:

- Ðiều thứ nhất, nếu linh chi có chủ rồi, tiểu đệ không ra tay tranh cướp.

Hồng Bất Phát hỏi:

- Còn gì nữa không?

Lý Hàn Thu đáp:

- Ðiều thứ hai, nếu cây linh chi lọt vào tay người quân tử thì tiểu đệ cũng không thể giúp hai vị để tranh đoạt.

Lôi Phi nói:

- Tiểu đệ đồng ý rồi, nhưng không hiểu Hồng huynh tính sao?

Hồng Bất Phát đáp:

- Lôi huynh đã đồng ý thì dù tại hạ chẳng đồng ý cũng phải đồng ý.

Lý Hàn Thu nói:

- Hai vị vui lòng ưng thuận thì tiểu đệ hãy gia nhập, bằng có chỗ nào nghi ngại thì tiểu đệ xin thôi.

Lôi Phi nói:

- Lý huynh đệ nên tham gia. Thực lực chúng ta đã đơn bạc mà Lý huynh đệ không gia nhập thì chỉ còn có hai người.

Hồng Bất Phát trong lòng muốn can ngăn Lôi Phi, nhưng y lại nhất định kéo Lý Hàn Thu vào.

Lý Hàn Thu hắn giọng một tiếng rồi nói:

- Ðã vậy thì tiểu đệ phải tuân mệnh.

Lôi Phi nói:

- Thế là hay lắm...

Y đảo mắt nhìn Hồng Bất Phát hỏi tiếp:

- Hồng huynh! Chắc Hồng huynh đã có chủ ý rồi?

Hồng Bất Phát tủm tỉm cười đáp:

- Tại hạ đã tìm ra chút manh mối, có điều chưa được xác định.

Lôi Phi nói:

- Bây giờ chúng ta đã hợp tác rồi thì Hồng huynh có điều gì cứ nói huỵch toẹt ra.

Hồng Bất Phát nói:

- Hội võ quán chủ đã ngấm ngầm phái nhiều người bày ra nghi trận làm rối tai mắt mọi người. Vì thế mà trong thành Kim Lăng trở nên hỗn loạn đặc biệt. Cố nhiên là nhân vật võ lâm kéo đến rất nhiều, Hội võ quán chủ chỗ nào cũng mô phỏng những ám ký của các môn phái để lại. Ðó là một nguyên nhân làm cho tình thế hỗn loạn thêm.

Lôi Phi nói:

- Té ra là thế! Thảo nào tiểu đệ thấy trên đường phố nhiều ám hiệu loạn xạ. Lắm thứ tưởng chừng như đúng mà ra không đúng, khiến người ta hoa mắt không sao phân biệt được chân giả.

Hồng Bất Phát nói:

- Sau một phen quan sát, tại hạ phát giác ra điều bí ẩn này, liền mạo hiểm tìm đến Hội võ quán chủ...

Lôi Phi hỏi xen vào:- Có phải nhân vật thao túng vụ này là Hội võ quán chủ không?

Hồng Bất Phát đáp:

- Cái đó tại hạ không dám đoán càn, nhưng người lãnh đạo một số cao thủ lũng đoạn bên trong thì đúng là Hội võ quán chủ.

Lôi Phi hỏi:

- Hồng huynh đã phát hiện được chứng cớ gì?

Hồng Bất Phát đáp:

- Tại hạ sau khi phát giác ra Hội võ quán chủ lãnh đạo công cuộc này rồi liền tìm cách trà trộn vào vùng tại nơi y tạm trú để ngấm ngầm tra xét.

Lôi Phi nói:

- Phải rồi! Hồng huynh vừa mới bị thương đây chắc cũng ở trong tòa viện của Hội võ quán chủ phải không?

Hồng Bất Phát đáp:

- Tuy tại hạ bị thương một chút, nhưng đã thám thính ra được một điều bí ẩn.

Lôi Phi hỏi:

- Có liên quan gì đến cây linh chi không?

Hồng Bất Phát đáp:

- Có chứ! Tại hạ nghe bọn họ bàn đến chỗ tài bồi cây linh chi, dường như ở một nơi hoang lương ngoại thành Kim Lăng.

Lý Hàn Thu động tâm nghĩ thầm:

- Chỗ hoang lương ngoài thành Kim Lăng thì chắc là ngôi hoang tự mà Ðinh Bội tạm trú.

Bổng nghe Lôi Phi hỏi:

- Chỗ đó là địa phương nào? Hồng huynh đã điều tra rõ ràng chưa?

Hồng Bất Phát đáp:

- Lúc tại hạ đang nghe ngóng thì bị bọn họ phát giác. Lập tức chúng bao vây.

Tại hạ vì tình thế bức bách đành động thủ chiến đấu để tìm kế thoát thân. May tại hạ đeo mặt nạ nên chưa bộc lộ chân tướng. Sau khi tỷ đấu mấy chục chiêu, tại hạ phá được vòng vây chạy thoát nhưng mình cũng bị thương nhẹ.

Lôi Phi toan kể chuyện đêm trước tại nhà Hội võ quán chủ có một bọn ma đầu trên chốn giang hồ trú ngụ.

Thế mà Hồng Bất Phát còn sống mà trốn thoát là phước cho lão. Nhưng y nhẫn nại đổi sang chuyện khác, y nói:

- Hồng huynh! Ðối với việc tranh cướp linh chi, tiểu đệ có ý kiến.

Hồng Bất Phát hỏi:

- Lôi huynh có cao kiến gì, xin nói cho nghe.

Lôi Phi đáp:

- Nếu chúng ta còn phấp phỏng lo âu thì đừng nghĩ đến linh chi nữa, hoặc đừng tha thiết cố đoạt cho bằng được. Có như thế mình mới tự do tung hoành tại Kim Lăng, giữa nơi quần hào tụ tập đông đảo. Nhưng hiện giờ trong lòng chúng ta đã có chuyện mưu đồ thì lại không thế nữa. Theo nhận xét của tiểu đệ thì thực lực của chúng ta không được hùng hậu, nên tiểu đệ chủ trương mình phải dùng trí mà tranh chứ không nên dùng sức mạnh.

Hồng Bất Phát đáp:

- Ý kiến của Lôi huynh cũng giống như tại hạ. Ngay từ lúc tại hạ gặp Lôi huynh đã có ý trông cậy vào trí tuệ của Lôi huynh.

Lôi Phi nói:

- Hồng huynh dạy quá lời.

Hồng Bất Phát thở phào một cái nói:

- Theo chỗ điều tra của tại hạ thì hiện giờ tuy tại thành Kim Lăng có hơi nhiều cao thủ tụ hội, nhưng Hội võ quán chủ vừa thế mạnh vừa biết địa lý, nên hắn biết về linh chi hơn người khác nhiều. Chúng ta muốn điều tra linh chi ở đâu, cần phải tìm cách lấy tin ở Hội võ quán chủ.

Lôi Phi ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi:

- Hồng huynh đã nghe cây linh chi hiện ở một nơi thanh vắng ngoài thành Kim Lăng thì chắc đã biết nó ở phương nào?

Hồng Bất Phát đáp:

- Cái đó tại hạ chưa nghe được rỏ, chỉ ngấm ngầm theo dõi hành động của Hội võ quán chủ để điều tra ra chỗ linh chi.

Lôi Phi nói:

- Ðược rồi! Ðêm nay chúng ta hãy nghỉ ngơi. Sáng mai lại đi điều tra.

Lý Hàn Thu ngấm ngầm chú ý:

- Chẳng biết có phải Ðinh Bội đang canh giữ cây linh chi không, nhưng ta phải tìm cách thông tri cho lão mới được.

Bụng chàng nghĩ vậy, nhưng miệng không nói ra.

Lôi Phi đảo mắt nhìn Hồng Bất Phát hỏi:

- Hai vị cao đồ của Hồng huynh bây giờ ở đâu?

Hồng Bất Phát đáp:

- Chúng đang mai phục ở nơi chu cận nhà Hội võ quán chủ.

Lôi Phi hỏi:

- Hồng huynh không sợ bị họ phát giác ư?

Hồng Bất Phát đáp:

- Không cần đâu. Hai gã đã hóa trang, họ khó mà biết được.

Lôi Phi nói:

- Tiểu đệ cầu trời phù hộ cho lệnh đồ bình yên.

Sáng sớm hôm sau Lôi Phi ra đi. Hồng Bất Phát cũng dời khỏi nhà khách sạn chỉ để một mình Lý Hàn Thu ở lại.

Chàng nghĩ thầm:

- Ta mượn quách lúc này đến hoang từ báo tin cho Ðinh Bội, nói rỏ nội tình cho lão hay. Nếu đúng lão canh giữ cây linh chi thì bảo lão đem đi nơi khác. Bằng lão không giữ cây linh chi chả cần phải giữ ngôi hoang từ nữa.

Bụng chàng nghĩ vậy, toan đứng dậy ra đi thì giữa lúc ấy Lôi Phi đẩy cửa bước vào hỏi:

- Hồng huynh đây rồi?

Lý Hàn Thu đáp:

- Sau khi Lôi huynh ra cửa y cũng đi liền, chưa thấy trở về.

Lôi Phi thủng thẳng ngồi xuống nói:

- Trong thành Kim Lăng các môn phái lớn để lại ám ký rất nhiều và cực kỳ phức tạp. Hay ở chỗ hiện giờ nhiều ám ký đã bị xóa bỏ.

Lý Hàn Thu hỏi:

- Phải chăng có người phá hoại?

Lôi Phi đáp:

- Ðúng thế! Nhưng họ không có cách nào phá hủy được hết, vẫn còn để lại một số.

Y tủm tỉm cười nói tiếp:

- Hồng Bất Phát chịu tìm đến chúng ta hợp tác, chỗ dụng tâm của y là muốn trông cậy vào tài năng của bọn mình...

Lý Hàn Thu hỏi xen vào:

- Hồng Bất Phát là nhân vật thế nào?

Lôi Phi đáp:

- Y không phải là người tồi bại. Có điều hành động của y hơi nghiêng về tư lợi mà thôi.

Y nghiêm nét mặt nói tiếp:

- Vừa rồi tiểu huynh tra xét những ám ký các môn phái lớn thì phát giác ra đêm qua một cuộc xung đột bộc phát.

Lý Hàn Thu hỏi:

- Những môn phái nào xung đột?

Lôi Phi đáp:

- Ám ký là phái Võ Ðương để lại, nhưng không nói rỏ xung đột với phe phái nào, mà chỉ báo cáo hai tên đệ tử bị trọng thương.

Lý Hàn Thu hỏi:

- Việc họ bị trọng thương cũng nói rõ ở trong ám ký hay sao?

Lôi Phi đáp:

- Chỉ có hai cái dấu hiệu đại biểu cho hai người đã bị thương.

Lý Hàn Thu hỏi:

- Trong ám ký vẽ cả dấu hiệu họ đã bị thương là có dụng ý gì?

Lôi Phi đáp:

- Họ triệu tập khẩn cấp một cuộc hội nghị những người trong phái Võ Ðương.

Lý Hàn Thu lại hỏi:

- Lôi huynh có biết những người phái Võ Ðương bị thương hiện giờ ở đâu không?

Lôi Phi gật đầu đáp:

- Có biết! Tiểu huynh đang muốn điều tra lại vì sợ mình hiểu lầm.

Chương 39: Tam Hiệp truy tầm bọn Thất Tinh

Lý Hàn Thu chậm rãi hỏi:

- Việc này có quan hệ lắm phải không?

Lôi Phi đáp:

- Khá quan trọng! Nếu tiểu huynh đoán không lầm thì phái Võ Ðương đã gần đến cây linh chi rồi mới xảy ra cuộc ác đấu hung hiểm như vậy.

Lý Hàn Thu tự hỏi:

- Trong ngôi hoang từ kia chỉ có một mình Ðinh Bội thì lấy đâu ra nhiều người ngăn cản phái Võ Ðương? Dù cho có thêm Quyên Nhi thì bất quá mới là hai người. Vụ này ra phải tìm cách hỏi cho ra mới được.

Chàng nghĩ vậy liền hỏi:

- Theo lời Lôi huynh thì dường như có rất nhiều cao thủ võ lâm đang bảo vệ cây linh chi, phải vậy không?

Lôi Phi đáp:

- Tựa hồ như vậy...

Y ngừng lại một chút rồi tiếp:

- Suy luận theo lẽ thông thường thì người giữ linh chi quyết nhiên không có nhiều, thế mà cuộc chiến đấu với người phái Võ Ðương dường như không phải ít. Hồng Bất Phát đã nói hiện giờ quần hào ở Kim Lăng rất nhiều, dường như có một luồng thực lực kỳ quái bảo vệ cây linh chi.

Lý Hàn Thu hỏi:

- Ðiều mà tiểu đệ không hiểu là tại sao bọn người kia lại giúp vào cuộc bảo vệ cây linh chi?

Trong lòng chàng đã có thành kiến nên miệng chàng nói ra hiển nhiên là có chuẩn đích.

Lôi Phi nghe chàng nói vậy sửng sốt hỏi:

- Bọn người kia là bọn người nào?

Lý Hàn Thu biết mình lỡ lời vội đánh trống lảng:

Lôi Phi đáp:

- Có khi bọn họ được mời đến. Có khi cây linh chi là vật sở hữu của họ. Lại cũng có thể bọn họ muốn nuốt cây linh chi một mình, nên không để người khác tới gần.

Lý Hàn Thu hỏi:

- Sao Lôi huynh biết những người đó bảo vệ linh chi? Lôi huynh căn cứ vào đâu mà biết lực lượng họ rất lớn mạnh?

Lôi Phi đáp:

- Giản dị lắm! Trong thành Kim Lăng đã tụ tập rất nhiều cao thủ các phái, nhưng bọn nào cũng muốn tránh cuộc xung đột gây thành cuộc chiến đấu đau thương. Trừ phi trường hợp bất đắc dĩ có người tiếp cận linh chi, bất đắc dĩ họ phải đứng ra ngăn cản...

Y ngừng lại một chút rồi nói tiếp:

- Phái Võ Ðương có danh vọng lớn trên giang hồ, chỉ ở dưới một phái Thiếu Lâm. Chuyến này họ phái người đến Kim Lăng dĩ nhiên là có những cao thủ tinh nhuệ. Thế mà còn bị người đánh bại, thậm chí có kẻ bị thương. Vì thế mà tiểu huynh biết rõ lực lượng kia rất lớn mạnh.

Lý Hàn Thu gật đầu nói:

- Lời cao luận của Lôi huynh khiến cho tiểu đệ rất kính phục.

Lôi Phi nói:

- Bây giờ chúng ta tìm đến chỗ phái Võ Ðương tạm trú để có thể thám thính nơi xảy ra cuộc chiến đấu.

Lý Hàn Thu hỏi:

- Nơi đó có liên quan gì đến cây linh chi?

Lôi Phi đáp:

- Dĩ nhiên chỗ đó tiếp cận linh chi hay ít ra cũng là nẻo đường đi tới cây linh chi. Vì vậy mà chúng ta cần phải kiếm cho được tới chỗ mà họ giao thủ.

Bỗng nghe có tiếng bước chân nhỏ nhẹ vọng tới.

Lôi Phi thủ thế phòng bị, trầm giọng hỏi:

- Ai đó?

Người kia đáp:

- Tại hạ đây mà! Lôi huynh đã về rồi ư?

Lôi Phi mở cửa ra hỏi:

- Hồng huynh! Hồng huynh đã nghe được tin tức gì chưa?

Hồng Bất Phát đáp:

- Có! Tin tức liên quan đến phái Võ Ðương.

Lôi Phi ngắt lời:

- Sự việc phái Võ Ðương chiến đấu với người phải không?

Hồng Bất Phát đáp:

- Phải rồi! Lôi huynh cũng biết ư?

Lôi Phi đáp:

- Tiểu đệ tuy có biết nhưng chưa hiểu họ động thủ ở chỗ nào?

Hồng Bất Phát khẽ thở dài nói:

- Người chiến đấu với phái Võ Ðương đêm qua là thủ hạ của Hội võ quán chủ phái tới.

Lôi Phi hạ thấp giọng xuống:

- Chuyện này quan hệ phi thường. Nếu Hồng huynh chưa được mắt thấy thì đừng đoán càn.

Hồng Bất Phát nói:

- Tuy không phải chính mắt trông thấy, nhưng cũng chẳng khác gì chính mắt mình trông thấy.

Lôi Phi hỏi:

- Hai tên đệ tử của Hồng huynh mai phục gần nhà Hội võ quán chủ có trông thấy không?

Hồng Bất Phát đáp:

- Ðúng rồi! Những cử động trong nhà Hội võ quán chủ đều ở dưới con mắt giám thị của tại hạ.

Lão ngừng một chút rồi tiếp:

- Vào khoảng canh hai đêm qua. Hội võ quán chủ đã phái đi mười hai tên cao thủ võ phục. Ðến canh tư họ trở về chỉ có mười người. Còn hai người được cõng trên lưng kẻ khác. Hiển nhiên chúng bị trọng thương.

Lôi Phi nói:

- Nếu hai vị cao đồ của Hồng huynh đã trông thấy thì chắc chắn không sai được nữa rồi.

Hồng Bất Phát nói:

- Bây giờ chúng ta đã có mấy điểm xác định.

Lôi Phi nói:

- Tiểu đệ xin rửa tai để nghe đây.

Hồng Bất Phát nói:

- Ðiểm thứ nhất chúng ta đã chứng minh được Hội võ quán chủ đang lũng đoạn vụ này và tỏ rõ lời đồn về cây linh chi mười phần có đến tám là sự thực. Ðiểm thứ hai Hội võ quán đã biến đổi thể chất, nó không còn giữ được địa vị cao sang trên các môn phái lớn trong võ lâm. Ðiểm thứ ba hiện giờ các môn phái lớn hoạt động tại thành Kim Lăng đều bị Hội võ quán chủ theo dõi.

Lôi Phi gật đầu nói:

- Còn một điểm nữa e rằng Hồng huynh chưa nghĩ tới.

Hồng Bất Phát hỏi:

- Chuyện gì?

Lôi Phi nói:

- Mấy ngày nay mọi nơi đều tránh những vụ xung đột chính diện. Hội võ quán chủ đã nắm giữ toàn cuộc sao còn ra tay một cách khinh xuất?

Hồng Bất Phát đáp:

- Hỡi ôi! Ðáng tiếc là tại hạ chỉ giám thị được những cử động phát xuất từ trong nhà Hội võ quán chủ, chứ không thể theo dõi hành động của những người họ phân phát đi.

Lôi Phi đáp:

- Không cần phải phân phái người đi theo dõi mà vẫn đoán trúng được...

Hồng Bất Phát nói:

- Xin Lôi huynh cho nghe lời cao luận.

Lôi Phi nói:

- Nhất định là người phái Võ Ðương đã tìm ra manh mối cây linh chi. Ít ra họ đã tiếp cận khiến cho Hội võ quán chủ phải động võ.

Hồng Bất Phát ngẫm nghĩ một lát rồi nói:

- Phải rồi! Hiện giờ chúng ta hãy điều tra cho ra chỗ phái Võ Ðương đã động thủ đêm qua rồi lập tức hành động.

Lôi Phi nói:

- Không thể nóng nảy quá được.

Hồng Bất Phát hỏi:

- Tại sao vậy?

Lôi Phi đáp:

- Vừa rồi tiểu đệ ở ngoài đường phố điều tra những ám ký mà các môn phái lớn đã lưu lại thì thấy có cả ám ký của phái Võ Ðương.

Hồng Bất Phát hỏi:

- Ám ký đã có thuyết minh điều gì không?

Lôi Phi đáp:

- Ám ký đó triệu tập phái Võ Ðương đến hội họp ở một nơi ấn định...

Y trầm ngâm một lúc rồi tiếp:

- Cái đó đã thuyết minh ngoại trừ những nhân vật phái Võ Ðương chiến đấu với thủ hạ của Hội võ quán chủ trong thành Kim Lăng còn có một tốp người khác thuộc phái Võ Ðương.

Hồng Bất Phát nói:

- Có lý!

- Người phái Võ Ðương đã nhất định bị tổn thương khá nặng. Hiện giờ có lẽ phái Võ Ðương đã tập trung đến một chỗ ước định trong miếu Kim Lăng. Nếu chúng ta phái người đi dọ thám thì e rằng bọn họ phát giác và bị hại thay thế cho người của Hội võ quán chủ.

Hồng Bất Phát nói:

- Lôi huynh nói vậy rất có lý, nhưng chúng ta chẳng thể bó tay không hỏi tới được.

Lôi Phi nói:

- Bọn chúng ta có ba người cũng là một phe phái tranh đoạt linh chi nhưng là một phe phái thực sự bạc nhược nhất, lấy đâu ra người để đối phó với cục diện?

Hồng Bất Phát hỏi:- Theo ý Lôi huynh thì làm thế nào?

Lôi Phi đáp:

- Chúng ta chỉ có thể nghiêng về phương diện đấu trí. Nói cho rõ ra là phải dùng cách khéo léo để tiến thủ.

Hồng Bất Phát nói:

- Vậy là đúng lắm! Nhưng cũng phải hành động mới được. Chẳng lẽ cứ ngồi gốc cây mà chờ sung rụng vào miệng ư?

Lôi Phi đáp:

- Bây giờ giữa lúc thanh thiên bạch nhật các môn phái lớn đang tìm đường lối. Ta phải chờ đến đêm mới hành động được. Ðêm nay chúng ta cùng hoạt động để coi tình thế hỗn loạn ra sao.

Lý Hàn Thu hỏi:

- Nếu là một cuộc rối loạn thì được ích gì cho mình?

Lôi Phi đáp:

- Họ càng rối loạn thì được ích gì cho mình. Nhưng trước khi hành động chúng ta phải chuẩn bị kế hoạch.

Hồng Bất Phát nói:

- Hay lắm! Vậy chúng ta nghe lời Lôi huynh điều động.

Lôi Phi đáp:

- Ðiều động thì không dám, nhưng chúng ta có sắp đặt kế hoạch trước thì mới khỏi bị lôi cuốn vào cục diện rối loạn.

Hồng Bất Phát hỏi:

- Chắc Lôi huynh đã sắp đặt trong bụng cả rồi?

Lôi Phi đáp:

- Thực tình tiểu đệ đã nghĩ ra phương pháp ứng phó. Vậy xin nói ra để cùng thảo luận...

Y ngừng lại một chút rồi tiếp:

- Hiện thời trong thành Kim Lăng, những nhân vật võ lâm các nơi đại đa số phát động về ban đêm. Còn ban ngày họ chỉ cho những người làm tai mắt hoạt động. Nếu tiểu đệ đoán không lầm thì đêm nay, môn hạ phái Võ Ðương càng hoạt động mạnh hơn. Ðồng thời về phía Hội võ quán chủ tất cũng phát động những tay cao thủ ngăn trở bọn thủ hạ của phái Võ Ðương. Các môn phái lớn khác tuy cũng cho những tay cao thủ đi quan sát tình hình. Song đa số đều muốn né tránh, không để mình lôi cuốn vào cuộc động thủ ngõ hầu bảo tồn thực lực chuẩn bị ra tay tối hậu đặng cướp linh chi.

Hồng Bất Phát gật đầu nói:

- Lôi huynh phân tích rất hợp lý.

Lý Hàn Thu hỏi:

- Còn chúng ta thì làm gì? Dường như Lôi huynh chưa đề cập đến.

Lôi Phi đáp:

- Cuộc quan sát của chúng ta càng phải cố sức né tránh đừng để cuốn vào cuộc phân tranh. Trừ trường hợp bảo vệ tính mạng, nhất thiết không nên động thủ.

Hồng Bất Phát nói:

- Xin theo ý kiến của Lôi huynh.

Ba người bàn định kế hoạch rồi ngồi xếp bằng điều dưỡng.

Hết canh một Lôi Phi mới cởi bọc lấy ra ba bộ võ phục màu lam rồi nói:

- Chúng ta chia nhau mỗi người mặc một bộ áo này.

Lý Hàn Thu nói:

- Tiểu đệ định mặc nguyên áo trường bào này.

Lôi Phi nói:

- Không được. Ðêm nay nhất định phải đổi áo. Có thể chúng ta sẽ trà trộn vào giữa đoàn người đi đêm, vậy cần mặc dạ hành y phục mới khỏi bị người ta chú ý.

Lý Hàn Thu nói:

- Ðược rồi! Vậy tiểu đệ xin thay áo.

Lôi Phi lại lấy ra ba mảnh lụa trắng chia cho cả hai người rồi nói:

- Quấn mảnh lụa này vào cổ tay để phòng khi không lên tiếng được cũng nhận ra người mình.

Hồng Bất Phát hỏi:

- Chúng ta để nguyên chân tướng mà đi hay sao?

Lôi Phi đáp:

- Ðeo mặt nạ thì hay hơn, nhưng tiểu đệ chỉ có hai cái không đủ phân phối.

Hồng Bất Phát cười đáp:

- Không cần. Tại hạ đã có thuốc dịch dung.

Lôi Phi lấy một tấm mặt nạ đưa cho Lý Hàn Thu.

Tấm này đeo vào biến thành bộ mặt vàng như nghệ tựa hồ người bị trọng bệnh mới khỏi.

Ba người ăn mặc xong. Lôi Phi lại nói:

- Ðem theo khí giới, ám khí đề phòng khi phải chiến đấu.

Y ngừng lại một chút rồi tiếp:

- Tại hạ đi trước dẫn đường. Hai vị theo sau và giữ khoảng cách chừng năm thước hay một trượng.

Ðoạn y mở cửa sổ nhảy ra ngoài.

Lý Hàn Thu theo sau Lôi Phi. Còn Hồng Bất Phát đi sau hậu.

Lôi Phi nhảy lên nóc nhà ngửng đầu trông chiều trời thấy mây nổi chuyển động, mặt trăng khi ẩn khi hiện. Y nhìn nhận phương hướng rồi tung mình nhắm phía chính nam mà đi.

Ba người đều là những tay cao thủ hạng nhất võ lâm, lao mình vọt đi như làn khói tỏa trong bóng đêm lờ mờ.

Lôi Phi dẫn đường qua tường vượt nóc đi liền một mạch chừng bốn năm dặm mới dừng lại trước một tòa nhà.

Lúc này vừa gặp đám mây khuất che mặt trăng.

Hồng Bất Phát nằm phục xuống trên nóc một tòa nhà ngói. Hai mắt y ngưng thần chú ý nhìn vào tòa nhà lớn này khẽ hỏi Lôi Phi.

- Lôi huynh! Ðây là đâu?

Lôi Phi đáp:

- Người phái Võ Ðương trú ngụ trong tòa nhà cao lớn này.Hồng Bất Phát hỏi:

- Lạ nhỉ! Ðây dường như là một tòa nhà riêng có người ở thì phải.

Lôi Phi gật đầu đáp:

- Ðúng thế! Nếu tiểu đệ đoán không lầm thì tòa nhà này của tục gia đệ tử phái Võ Ðương.

Hồng Bất Phát ngửng đầu trông chiều trời nói:

- Dường như hãy còn sớm quá.

Lôi Phi nói:

- Chúng ta đến sớm một chút mới được coi mọi biểu diễn từ đầu.

Giữa lúc hai người đang nói chuyện đột nhiên thấy trong tòa đại viện bốn bóng người vọt lên thành một dãy chạy thẳng về phía Ðông Bắc.

Hồng Bất Phát vội hỏi:

- Chúng ta theo dõi bọn họ chứ?

Lôi Phi lắc đầu đáp:

- Chúng ta bất tất phải vội vàng.

Hồng Bất Phát lấy làm kỳ hỏi:

- Tại sao thế?

Lôi Phi đáp:

- Tiểu đệ chắc bọn họ còn tốp thứ hai nữa.

Quả nhiên chỉ trong khoảng khắc lại thấy ba bóng người vọt ra khỏi đại viện và cũng chạy về phía bốn người đi trước.

Lôi Phi khẽ giục:

- Rượt theo!

Rồi y chạy trước.

Hồng Bất Phát thấy Lôi Phi dắt dìu Lý Hàn Thu thì trong lòng rất làm bất mãn nhưng không tiện phản đối ra mặt.

Lão nghĩ thầm trong bụng:

- Bất luận gã có phải là truyền nhân của Thất Tuyệt Ma Kiếm hay không, nhưng gã còn nhỏ tuổi như vậy thì bản lĩnh phỏng được bao nhiêu? Chỗ nào Lôi Phi cũng o bế gã không hiểu có dụng ý gì? Sao ta không mượn cơ hội này để coi khinh công gã đến đâu? Nếu gã đuổi không kịp tất phải xấu hổ mà rút lui.

Lão nghĩ vậy liền khẽ nói:

- Chúng ta rượt lẹ lên!

Vừa dứt lời, lão gia tăng cước bộ vọt người đi lẹ như sao sa.

Lôi Phi đã nổi tiếng thần thâu, khinh công y đến mức tuyệt đỉnh cước bộ mau lẹ giang hồ chẳng mấy ai không biết. Y tăng gia tốc độ cùng Hồng Bất Phát sóng vai mà chạy.

Lý Hàn Thu đề khí rượt theo Lôi Phi. Trong bóng đêm ba người vọt đi như ba làn khói tỏa.

Lôi Phi là tay biết nhiều hiểu rộng. Y thấy Hồng Bất Phát gia cước liền hiểu ý lão ngay.

Lý Hàn Thu không biết chỗ dụng tâm của Hồng Bất Phát. Chàng vừa chạy vừa nói:

- Lôi huynh, tiểu đệ có điều muốn thỉnh giáo.

Lôi Phi hỏi:

- Ðiều chi?

Lý Hàn Thu hỏi:

- Tại sao Lôi huynh biết bọn họ còn tốp thứ hai.

Lôi Phi cười đáp:

- Trong phái Võ Ðương có một kiếm trận khiến cho võ lâm phải nể mắt gọi là "Ngũ Hành Kiếm Trận". Gần đây lại tăng thêm hai người kêu bằng "Bắc Ðẩu Thất Tinh Kiếm Trận". Hôm qua họ bị thất bại thì bữa nay tất nhiên chuẩn bị đầy đủ. Nếu bọn họ cùng đi một lúc năm người chuẩn bị "Ngũ Hành Kiếm Trận" để cự địch. Nhưng họ mới đi có bốn người thì dĩ nhiên còn một tốp ba người nữa rượt theo, để bố trí "Bắc Ðẩu Thất Tinh Kiếm Trận".

Lý Hàn Thu nói:

- Té ra là thế!

Hồng Bất Phát ngấm ngầm quan sát thấy Lý Hàn Thu chẳng những không tỏ vẻ gì phát huy toàn lực để chạy theo, mà thái độ chàng rất ung dung cười nói tự nhiên. Rõ ràng chàng còn thừa sức để gia tăng tốc độ, thì khen thầm trong bụng:

- Mình không ngờ anh chàng nhỏ tuổi này mà công lực ghê gớm đến thế!

Ba người chạy lẹ quá thành ra đuổi gần kịp ba bóng người kia!

Hiển nhiên ba bóng người chạy trước đã phát giác có người truy tung liền dừng bước lại.

Lôi Phi khẽ nói:

- Ðừng có dừng bước mà phải vượt lên trước.

Hồng Bất Phát, Lý Hàn Thu dạ một tiếng rồi vọt lên lên trước ba người mà chạy.

Lý Hàn Thu đảo mắt ngó qua ba người thấy họ đều mặc võ phục lưng đeo trường kiếm thì trong lòng lấy làm kỳ tự hỏi:

- Ðệ tử phái Võ Ðương phần lớn là mặc đạo bào, sao lúc này họ lại mặc võ phục?

Ba người mặc võ phục không ngăn cản bọn Lôi Phi, chỉ liếc mắt nhìn qua rồi để mặc cho ba người chạy.

Lôi Phi dường như đã có thành kiến từ trước, không chờ hai người kia, cứ vượt thành chạy thẳng về phía Ðông Bắc.

Y chạy một lúc nữa ra đến ngoại thành. Nơi đây toàn là cỏ dại không thấy nhà cửa chi hết.

Lý Hàn Thu đưa mắt nhìn quanh bất giác động tâm nghĩ thầm:

- Ðây phải chăng là nẻo đường dẫn tới tòa hoang từ có Ðinh Bội trú ngụ?

Chàng còn đang ngẫm nghĩ thì tới một chỗ ngã ba.

Lôi Phi dừng chân lại nói:

- Bây giờ tiểu đệ không biết đi về nẻo nào?

Lý Hàn Thu chuyển động mục quang nhìn bốn phía bụng bảo dạ:

- Nẻo đường mé tả dẫn đến ngôi hoang từ. Nhưng Ðinh Bội rất tử tế với ta, vả nội tình chưa rõ ta không nên nói ra.

Hồng Bất Phát hỏi:

- Không biết bốn tên đệ tử phái Võ Ðương đi trước chạy về phía nào.

Lôi Phi ngửng đầu trông chiều trời nói:

- Bây giờ hãy còn sớm. Chúng ta cứ tìm chỗ ẩn thân ngấm ngầm quan sát. Bốn người đi trước nhất định đã ước hẹn ba người đi sau, việc tim kiếm bọn họ chẳng khó khăn gì.

Hồng Bất Phát nói:

- Bên kia có bụi cỏ rậm, chúng ta qua đó mà ẩn.

Lôi Phi nói:

- Hay hơn hết là chia nhau để nấp mỗi người một nơi.

Y nói đoạn chạy về phía cây lớn tung mình nhảy lên.

Hồng Bất Phát nói:

- Tại hạ nấp trong bụi cỏ kia.

Lão chạy vội tới ẩn vào trong đám cỏ.

Lý Hàn Thu chuyển động mục quang thấy ngoài năm trượng về phía bắc có một cái mả xanh. Chung quanh cỏ dại mọc đầy, liền chạy lại đó toan nấp vào sau ngôi mả.

Bỗng thấy giữa đám cỏ rậm cạnh ngôi mả này có cặp mắt lấp loáng như điện nhìn lại. Chàng biết trong đám cỏ này đã có người ẩn nấp bản năng tự vệ thúc đẩy tay phải chàng nắm chặt đốc kiếm.

Chàng ngưng thần chú nhìn người kia thấy y mình mặc võ phục xanh, đầu quấn khăn xanh. Chàng nhìn rõ mặt thì chính là Quyên Nhi mà chàng đã gặp mấy lần. Tay buông bỏng đốc kiếm chàng liền tiến lại.

Lý Hàn Thu đã đeo mặt nạ nên Quyên nhi chưa nhận ra chàng là ai. Cặp mắt sắc bén không ngớt ngó Lý Hàn Thu chầm chập nhưng nàng lộ vẻ không muốn động thủ.

Lý Hàn Thu từ từ tiến bước tới khẽ hỏi:

- Có phải Quyên cô nương đấy không?

Quyên nhi sửng sốt hỏi lại:

- Các hạ là ai?

Lý Hàn Thu đáp:

- Tại hạ là Lý Hàn Thu.

Quyên nhi lạnh lùng nói:

- Các hạ đeo mặt nạ ư?

Lý Hàn Thu đáp:

- Phải rồi! Người ta bảo tại hạ đeo nên tại hạ cũng nghe theo.

Quyên nhi cất giọng sắc bén hỏi:

- Người ta bảo các hạ đi chết, các hạ cũng đi chết chăng?

Nàng ngừng lại một chút rồi tiếp:

- Các vị đến đây làm chi? Còn hai người nữa là ai?

Lý Hàn Thu bụng bảo dạ:

- Hai bên đã không phải đồng minh thì ta không thể cáo tố với cô được.

Bỗng nghe Quyên nhi hỏi tiếp:

- Tiện thiếp biết một người là Lôi Phi còn người nữa là ai?

Lý Hàn Thu lắc đầu đáp:

- Xin lỗi cô nương tại hạ không thể nói được.

Chương 40: Sau mồ xanh lại gặp Quyên Nhi

Quyên Nhi lạnh lùng nói:

- Các hạ là một kẻ mất hết lương tâm. Tiện nữ đã cứu mạng, lại đưa tin đến cho các hạ...

Lý Hàn Thu ngắt lời:

- Những cái đó tại hạ xin ghi nhớ trong lòng tất có ngày báo đáp. Nếu thuộc phạm vi một mình Lý mỗ mà có chỗ cần đến thì dù tan xương nát thịt tại hạ cũng không từ chối. Song tại hạ không thể bán đứng bạn hữu được.

Quyên Nhi tủm tỉm cười nói:

- Tiện nữ nói chơi vậy thôi, các hạ đừng cho là chuyện thật. Cứu người là cứu, mong chi chuyện báo đáp.

Nàng ngập ngừng một chút rồi tiếp:

- Bữa nay các vị không đến thì cũng có rất nhiều người đến và sắp có chuyện vui đáo để.

Lý Hàn Thu nghĩ thầm trong bụng:

- Con nha đầu này là đàn bà con gái mà gan dạ phi thường. Thị qua lại giang hồ chỉ có một mình trà trộn nào giới võ lâm. Bữa nay làm tỳ nữ Trương gia ngày mai lộn vào làm nô bộc Trương phủ. Không hiểu thị dở lắm trò như vậy là có dụng ý gì?

Bụng chàng nghĩ thế nhưng miệng không nói ra.

Bỗng Quyên Nhi khẽ nói:

- Coi kìa! Có người tới đó!

Lý Hàn Thu ngưng thần chú ý nhìn ra thì quả thấy hai bóng người đang chạy lẹ tới nơi. Ðến chỗ ngã ba đường, họ do dự một chút rồi theo nẻo đường giữa mà đi.

Lúc ấy vừng trăng ra khỏi đám mây, tỏa ánh sáng xuống khắp vùng hoang dã.

Lý Hàn Thu nhận đúng là ba người phái Võ Ðương.

Ba người kia đi rất lẹ. Chớp mắt đã không thấy tông tích đâu nữa.

Lý Hàn Thu khẽ nói:

- Dường như họ đi lạc đường thì phải.

Quyên Nhi hỏi:

- Sao biết họ đi lạc đường?

Lý Hàn Thu đáp:

- Ðáng lý họ rẽ qua đường mé tả mới đúng.

Miệng chàng nói mà chàng vẫn lưu tâm thử xem Quyên Nhi có phản ứng gì không. Chàng hy vọng nhìn thái độ nàng để biết nội tình.

Ngờ đâu Quyên Nhi chỉ tủm tỉm cười. Nàng không lộ vẻ kinh ngạc mà cũng không ra chiều phẫn nộ. Nét mặt vẫn thản nhiên bình tĩnh.

Lý Hàn Thu khen thầm trong bụng:

- Con nha đầu này còn nhỏ tuổi mà lâm sự lại cực kỳ bình tĩnh.

Bổng Quyên Nhi nhìn lại lên tiếng:

- Coi kìa! Lại có người tới nữa.

Lý Hàn Thu chú ý nhìn ra thì thấy ba bóng người đang chạy lẹ tới.

Ba người này đến chỗ ngã ba cùng dừng lại nhận xét một hồi, rồi theo nẻo giữa mà đi.

Quyên Nhi chờ cho ba người kia đi xa rồi mới thủng thẳng hỏi:

- Các hạ có biết thân thế ba người đó không?

Lý Hàn Thu đáp:

- Tại hạ không hiểu.

Quyên Nhi lại hỏi:

- Các hạ muốn tiện nữ nói cho biết không?

Lý Hàn Thu đáp:

- Nếu cô nương nguyện ý thì tại hạ xin rửa tai để nghe, bằng cô nương không muốn nói thì thôi.

Quyên Nhi nói:

- Ðó là những nhà sư tại chùa Thiếu Lâm.

Lý Hàn Thu lấy làm kỳ hỏi:

- Hiển nhiên là họ ăn mặc như người trần tục.

Quyên Nhi nói:

- Có thế mới khiến người ta phải nghi ngờ.

Lý Hàn Thu nói:

- Ðã là người xuất gia mà còn cải trang thì e rằng những hành vi của họ có điều bất chính.

Quyên Nhi nói theo:

- Chẳng trộm thì cắp.

Ðang lúc nói chuyện lại có 5 bóng người đứng lại chỗ ngã ba đường.

Ðoàn người này cũng quan sát phương hướng rồi theo nẻo đường chính giữa mà đi.

Lý Hàn Thu nghĩ bụng:

- Cô ả này quen biết thật lắm người. Ta phải hỏi rõ xem mới được.

Chàng liền hỏi:

- Cô nương có nhận biết 5 người kia không.

Quyên Nhi thản nhiên đáp:

- Dĩ nhiên tiện nữ biết hết.

Lý Hàn Thu hỏi:

- Năm người đó lai lịch thế nào?

Quyên Nhi đáp:

- Họ là những người phái Nga Mi và phái Thanh Thành.

Lý Hàn Thu hỏi:

- Hai môn phái lớn này sao lại đi chung với nhau?

Quyên Nhi đáp:

- Một là vì chưởng môn 2 phái Nga Mi, Thanh Thành có mối thâm giao. Hai là tự họ biết thực 1 phái mình khó bề kháng cự với phái Thiếu Lâm và phái Võ Ðương. Cả hai mặt trong ngoài đã xui khiến họ bắt tay hợp tác.

Lý Hàn Thu hỏi:

- Ðối với mọi việc trên chốn giang hồ cô nương biết nhiều người quá nhỉ?

Quyên Nhi hững hờ đáp:

- Các hạ quá khen mà thôi.

Lý Hàn Thu lại hỏi:

- Bọn họ kéo đến cả đây không biết có dụng ý gì?

Quyên Nhi đáp:

- Các hạ có dụng ý gì? Tiện nữ e rằng chỗ dụng tâm của các hạ đêm nay cũng là chỗ dụng tâm của mọi người khác.

Lý Hàn Thu nói:

- Tại hạ ư? Tại hạ bất quá nhận lời mời của người ta mà tới đây.

Quyên Nhi hỏi:

- Thần Thâu Lôi Phi phải không?

Lý Hàn Thu đáp:

- Ðúng thế!

Quyên Nhi hỏi:

- Ðến đây làm gì?

Lý Hàn Thu đáp:

- Ðể tìm một vật.

Quyên Nhi hỏi:

- Các hạ có thể cho tiện nữ nghe được không?

Lý Hàn Thu đáp:

- Chắc cô nương còn hiểu rõ hơn tại hạ, nhưng tại hạ cũng nói ra lần nữa. Y đến đây là để tìm cây linh chi.

Quyên Nhi ngập ngừng:

- Các hạ nói thế là sự thực... nhưng...

Lý Hàn Thu hỏi:

- Nhưng làm sao?

Quyên Nhi đổi giọng đáp:

- Nếu Lý huynh không để cho cái đó động tâm thì tiện nữ lại càng kính trọng.

Lý Hàn Thu mỉm cười nói:

- Ðối với những kỳ vật mà người ta thường nói tại hạ vẫn chẳng quan tâm. Có điều mình bị họ cuốn vào trào lưu rồi muốn thôi cũng không được nữa.

Quyên Nhi hỏi:

- Có phải Lôi Phi đã lôi kéo Lý huynh không?

Lý Hàn Thu đáp:

- Cái đó dường như không cần phải nói rõ.

Ðột nhiên chàng nhớ tới điều chi khẽ hỏi:

- Quyên cô nương! Cô quen thuộc Ðinh Bội lắm phải không?

Quyên Nhi đáp:

- Phải rồi! Y đã nói cho Lý huynh biết chưa?

Lý Hàn Thu lắc đầu đáp:

- Không có đâu. Y gìn giữ mồm miệng lắm. Chỉ sợ lỡ lời tiết lộ nội tình.

Quyên Nhi hỏi:

- Nội tình gì?

Lý Hàn Thu đưa mắt nhìn nàng đáp:

- Cái đó chẳng qua tại hạ đoán vậy mà thôi.

Quyên Nhi lại hỏi:

- Lý huynh có thể nói trắng ra được không?

Lý Hàn Thu đáp:

- Tại hạ e rằng nội tình có liên quan đến cây linh chi.

Quyên Nhi tủm tỉm cười không nói gì nữa.

Lý Hàn Thu hỏi tiếp:

- Tại hạ nói vậy có đúng không?

Quyên Nhi lắc đầu vừa cười vừa hỏi lại:

- Lý huynh nhất định muốn tiện nữ nói cho biết chăng?

Lý Hàn Thu lạnh lùng nói:

- Thật là một chuyện kỳ lạ khiến cho tại hạ không sao hiểu được nguyên nhân.

Quyên Nhi hỏi:

- Chuyện chi mà lạ?

Lý Hàn Thu đáp:

- Một tốp đi lầm đường đã đành, tại sao cả bấy nhiêu người đều lầm hết.

Quyên Nhi hỏi lại:- Lý huynh có biết nên đi nẻo nào không?

Lý Hàn Thu đáp:

- Nói về phương hướng tưởng bọn họ nên rẽ qua nẻo đường mé tả mới đúng.

Bất thình lình một tiếng rú rất thê thảm vang lên từ đàng xa vọng lại phá tan bầu không khí tịch mịch.

Quyên Nhi hỏi:

- Lý huynh có nghe thấy âm thanh đó không?

Lý Hàn Thu đáp:

- Tại hạ nghe rõ rồi, âm thanh ấy chói tai.

Quyên Nhi lại hỏi:

- Lý huynh có phân biệt được tiếng rú này đã phát ra trong trường hợp nào không?

Lý Hàn Thu đáp:

- Dường như họ gặp việc khủng khiếp.

Quyên Nhi nói:

- Ðây là tiếng rú của kẻ sắp chết. Nó bao hàm cả ý nghĩa khủng khiếp cùng hối hận, khi tiếng rú này xảy ra khỏi cửa miệng rồi thì vĩnh viễn kêu không thành tiếng nữa.

Lý Hàn Thu hỏi:

- Sao cô nương lại có thể khẳng định như vậy được?

Quyên Nhi đáp:

- Về phương diện này tiện nữ có khả năng phân biệt rõ ràng ít người bì kịp. Tiện nữ còn có thể nghe tiếng người hô hoán hay đàm luận mà biết nội tâm họ thiện hay ác!

Lý Hàn Thu hỏi:

- Có chuyện đó ư? Thật khó mà tin được.

Bỗng lại nghe tiếng thét khủng khiếp vọng tới.

Lý Hàn Thu bảo ngay:

- Cô nương đã tự nhận mình chỉ nghe thanh âm mà biết rõ tâm sự biến hóa. Vậy mấy tiếng thét này ở trong trường hợp nào?

Quyên Nhi đáp:

- Ðó là bọn họ gặp phải kình địch. Hai bên động thủ rồi một bên lâm vào tình trạng không chống nổi.

Lý Hàn Thu hỏi:

- Bên nào không chống nổi?

Quyên Nhi đáp:

- Bên không chống nổi yên lặng còn bên quát thét là để khích lệ khí thế hy vọng đánh một đòn nữa thì hạ địch.

Lý Hàn Thu nghĩ thầm trong bụng:

- Mình ở cách xa hiện trường không nhìn thấy rõ. Cô ả này biết đâu chẳng đoán bậy. Cô nói vậy thì mình cũng biết thế mà thôi.

Lý Hàn Thu trong lòng nghĩ vậy nhưng miệng lại nói:

- Xem chừng trong bụng cô nương đã có thành kiến như vậy rồi.

Quyên Nhi tủm tỉm cười hỏi:

- Lý huynh bảo thành kiến về việc gì?

Lý Hàn Thu đáp:

- Về việc quan hệ giữ cây linh chi và cô nương.

Quyên Nhi hỏi:

- Lý huynh dường như biết rõ lắm, có phải Ðinh Bội đã nói không?

Lý Hàn Thu cười mát đáp:

- Ðinh Bội nói chuyện với tại hạ không dính gì đến linh chi hết. Vụ này tại hạ nghe người khác bàn tới. Tại hạ và Ðinh Bội giao kết với nhau trên đường đạo nghĩa quyết không dính líu đến phương diện lợi hại.

Chàng ngừng lại một phút rồi tiếp:

- Tại hạ có mắt để coi, có tai để nghe lại có óc để suy nghĩ.

Quyên Nhi cười nói:

- Tiện nữ nghĩ quanh quẩn rồi lại nghĩ tới thân mình.

Lý Hàn Thu nói:

- Nếu cô nương chịu nói rõ đến chuyện thần bí trong lòng thì việc này chẳng những có liên quan đến cô mà hoàn toàn do cô ở trong thao túng.

Quyên Nhi khẽ la:

- Trời ơi! Sao Lý huynh khéo đề cao tiện nữ đến thế?

Lý Hàn Thu nói:

- Nếu cô không chịu thừa nhận thì tại hạ cũng chẳng làm thế nào được.

Quyên Nhi hỏi:

- Lý huynh bảo tiện nữ thừa nhận cái gì?

Nàng ngừng lại một lúc lâu rồi tiếp:

- Lý huynh! Nếu Lý huynh chịu nghe lời khuyên chính đáng của tiện thiếp thì đừng để lôi cuốn vào vụ tranh chấp thị phi này.

Lý Hàn Thu hỏi:

- Cô nương có thể nói rõ hơn chút nữa không?

Quyên Nhi đáp:

- Dĩ nhiên là được.

Nàng trầm ngâm một lúc dường như để tìm câu mở lời.

Sau nàng lên tiếng:

- Chưa nói đến chuyện linh chi có hay không vội. Ta hãy biết bao nhiêu cao thủ võ lâm vì tin tưởng vụ này mà phải gây chuyện đánh võ.

Lý Hàn Thu hỏi:

- Cái đó cũng do cô nương ở trong điều động cơ quan.

Quyên Nhi nói:

- Nếu họ không có tham tâm mà con thông minh gấp mười tiện nữ thì không tài nào bảo họ cúi đầu nghe lịnh được.

Lý Hàn Thu hỏi:

- Nói vậy cô nương đã đứng ra phát lịnh rồi phải không?

Quyên Nhi đáp:

- Tiện thiếp ra mặt cũng được nhưng không muốn ra mặt vội mà chỉ nắm phần trọng yếu chỉ điểm họ mà thôi.

Lý Hàn Thu hỏi:

- Vì thế mà cô dẫn dụ bọn họ vào con đường rẽ để họ tự dẫn thân vào cơ quan mai phục.

Quyên Nhi hỏi:
- Mai phục gì?

Lý Hàn Thu đáp:

- Giang Nam Song Hiệp và Hội võ quán chủ đã triệu tập rất nhiều cao nhân...

Quyên Nhi mỉm cười ngắt lời:

- Lý huynh cũng biết nhiều đấy. Kể ra Lý huynh bôn tẩu giang hồ chưa được bao lâu mà so với nhân vật hơn mình lão luyện từng trải còn lịch duyệt hơn họ chứ không phải kém.

Lý Hàn Thu nói:

- Cái đó cũng không hoàn toàn vô lý.

Quyên Nhi hỏi:

- Có phải vì trí tuệ Lý huynh rất cao xa, người thường không kịp được chăng?

Lý Hàn Thu lắc đầu đáp:

- Không phải đâu. Chỉ vì tại hạ không tham tâm nên đầu óc tỉnh táo để quan sát đại cục.

Quyên Nhi gật đầu nói:

- Hay lắm! Lý huynh đã hiểu rồi vậy tiện thiếp có nói cũng chẳng hề chi.

Lý Hàn Thu nói:

- Tại hạ xin rửa tai để nghe đây.

Quyên Nhi nói:

- Nẻo đường chính giữa đúng là Giang Nam Song Hiệp đại bố trí mai phục. Trên nẻo đường này còn có nhiều ám hiệu để dẫn dụ bọn họ đi sâu vào.

Lý Hàn Thu nói:

- Giang Nam Song Hiệp lớn mật lắm nhỉ! Sao dám gây cừu địch với các môn phái lớn.

Quyên Nhi cười nói:

- Họ dám làm càn làm bậy không cần giấu giếm bộ mặt hung ác thì dĩ nhiên họ có chỗ ỷ mình.

Lý Hàn Thu hỏi:

- Họ ỷ vào cái gì?

Quyên Nhi đáp:

- Có thể họ tưởng đã uống linh chi rồi công lực tăng tiến rất nhiều dư lực ngạo mạn võ lâm. Cũng có thể sau lưng họ còn có một lực lượng rất lớn để làm hậu thuẫn.

Lý Hàn Thu hỏi:

- Quyên cô nương! Cô nương cho biết thêm mấy câu nữa được chăng?

Quyên Nhi đáp:

- Cái đó đều có thể được. Có khi bọn họ kiêm cả hai điều kiện trên mới dám hoành hành như vậy.

Lý Hàn Thu bụng bảo dạ:

- Cô ả này biết nhiều việc mà đa số là việc sắp xảy ra. Vậy những lời cô nói mình phải ghi lòng mới được.

Chàng xoay chuyển ý nghĩ trong lòng rồi hững hờ hỏi:

- Chẳng lẽ cô nương tự thủ bàng quan để mặc cho người ta lấy linh chi ư?

Quyên Nhi đáp:

- Vụ linh chi chỉ là chuyện đồn đại. Không ai dám nói quyết là vật đã có thiệt.

Lý Hàn Thu nghĩ thầm:

- Con nha đầu này thật là giảo quyệt! Lão Ðinh Bội rõ ràng do ả sai khiến canh linh chi mà ả làm bộ chẳng có chút liên can gì tới lão.

Bỗng nghe Quyên Nhi nói:

- Dù sao, câu chuyện linh chi đã khiến cho người ta tin là sự thực. Hơn nữa Hội võ quán sắp cử hành anh hùng đại hội khiến cho vụ tranh đoạt linh chi càng thêm phần náo nhiệt.

Nàng đưa mắt chăm chú nhìn Lý Hàn Thu rồi hỏi tiếp:

- Ðêm nay Lý huynh đến đây phải chăng cũng vì chuyện tranh đoạt linh chi?

Lý Hàn Thu đáp:

- Ðúng thế! Ðêm nay tại hạ tới đây quả tình vì vụ linh chi.

Quyên Nhi tủm tỉm cười nói:

- Tiện nữ muốn khuyên giải một câu được chăng?

Lý Hàn Thu đáp:

- Xin cô nương cứ nói.

Quyên Nhi đáp:

- Từ nay Lý huynh nghỉ tay đừng để tâm đến việc tranh đoạt linh chi nữa.

Lý Hàn Thu đáp:

- Tại hạ chủ yếu không có tham vọng đoạt cây linh chi nhưng nó là một kỳ vật, chỉ muốn coi cho biết mà thôi.

Quyên Nhi trầm ngâm một chút rồi hỏi:

- Lý huynh chỉ muốn xem thôi ư?

Lý Hàn Thu đáp:

- Kỳ vật trên thế gian mà được coi mở rộng tầm mắt đã là hay lắm.

Quyên Nhi nói:

- Nếu Lý huynh có thể ưng lời tiểu muội thì may ra tiểu muội tìm cho Lý huynh được vừa lòng.

Lý Hàn Thu nghĩ thầm:

- Hay lắm! Thế là cô thừa nhận có liên quan đến cây linh chi rồi.

Nghĩ tới đây bất giác chàng tủm tỉm cười.

Quyên Nhi hỏi:

- Lý huynh cười gì vậy? Lý huynh đừng tưởng lầm tiểu muội có chỗ dụng tâm. Sáng mai các vị sẽ biết đêm nay thật là lắm chuyện.

Nàng ngừng lại một chút rồi tiếp:

- Ðêm nay Lý huynh cải trang tới đây tiểu muội không nhận ra được. May là các vị tới vừa gặp dịp đã không bị những ám kỹ kia dẫn dụ mà lui ẩn vào chỗ mả xanh đây. Vụ này không phải Lý huynh hay tiểu muội có ý sắp đặt, thế thì sự ngẫu nhiên mà gặp có phải do chữ duyên mà ra không.

Lý Hàn Thu hỏi:

- Có phải cô nương muốn tại hạ nên quay về?

Quyên Nhi đáp:

- Ðúng thế! Tiểu muội hy vọng Lý huynh tin lời khuyên của tiểu muội.

Lý Hàn Thu nói:

- Nhưng tại hạ có ba người tới đây một mình tại hạ ưng lời cô nương mà hai người kia không chịu thì sao?

Quyên Nhi đáp:

- Lý huynh ráng tìm cách thuyết phục họ. Vạn nhất mà không thuyết phục được thì đành để tùy ý họ đi.

Lý Hàn Thu hỏi:

- Nếu bọn họ không nghe chẳng lẽ một mình tại hạ cũng quay về hay sao?

Quyên Nhi đáp:

- Lý huynh một mình quay về là hay. Nếu không tiện thì đi coi với họ cũng chẳng hề chi. Nhưng Lý huynh nên nhớ mình đi sau cùng, không nên dấn thân vào chỗ mai phục thì khó lòng toàn mạng trở về.

Lý Hàn Thu ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:

- Cô nương đã quan tâm đến tại hạ mà chỉ điểm cho, tại hạ rất cảm ơn, nhưng muốn thỉnh giáo cô nương một điều...

Quyên Nhi hỏi ngay:

- Ðiều chi?

Lý Hàn Thu hỏi:

- Có phải nơi đây cũng liên quan đến Giang Nam Song Hiệp không?

Quyên Nhi đáp:

- Dù là Giang Nam Song Hiệp có tới đây thì họ cũng không lộ diện mà chỉ đứng sau bức màn để chỉ huy.

Lý Hàn Thu muốn hỏi nữa thì đột nhiên có tiếng hú vọng lại.

Ðây là tín hiệu mà Lý Hàn Thu cùng Lôi Phi đã ước định với nhau.

Chàng vội đứng lên nói:

- Tại hạ phải đi đây.

Dứt lời chàng tung mình vọt ra khỏi vùng mộ xanh.

Lúc này Lôi Phi đã từ trên cây cao nhảy xuống. Hồng Bất Phát cùng ở trong đám cỏ rậm nhảy ra.

Ba người tụ họp vào một chỗ, Lôi Phi khẽ nói:

- Bao nhiêu cao thủ võ lâm cùng đi một đường, nhất định họ đã thấy gì rồi.

Hồng Bất Phát hỏi:

- Bây giờ chúng ta rượt theo họ xem thế nào chứ?

Lý Hàn Thu trong lòng đã hiểu rõ nhưng cũng hỏi tiếp:

- Bọn họ đều đi theo đường giữa không hiểu vì lẽ gì?

Lôi Phi để ý nhìn quả nhiên thấy trên nẻo đường này có để ám ký liền đáp:

- Chỗ này có lưu ám ký.

Lý Hàn Thu hỏi:

- Ám ký của ai để lại?

Lôi Phi đáp:

- Cái đó cũng chưa biết rõ.

Lý Hàn Thu lại hỏi:

- Ám ký nói chuyện gì?

Lôi Phi đáp:

- Ðại khái là chỉ rõ đường đi.

Lý Hàn Thu hỏi:

- Ám ký này đã chỉ rõ đường đi thì ai cũng hiểu được sao à?

Lôi Phi đáp:

- Chính là thế đó.

Lý Hàn Thu hỏi:

- Những tiêu ký ai xem cũng hiểu được thì e rằng bên trong có điều dối trá.

Lôi Phi đáp:

- Vấn đề này cần phải suy xét mới biết được.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau