SỞ HÁN TRANH BÁ

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Sở hán tranh bá - Chương 561 - Chương 565

Chương 565-566: Cha con

Lưu Hằng nghe vậy mừng rỡ, vội la lên:

- Tướng Phụ, lời ấy là thật sao?

- Thật.

Bạch Mặc trịnh trọng gật đầu, nói:

- Tuy nhiên Sở Thái Tử không phải là kẻ tầm thường, mà tình thế hiện nay của thần không còn như ban đầu, cho nên đành phải để Đại vương chịu thiệt thòi ở Lạc Dương một thời gian, tuy nhiên Đại Vương yên tâm, chờ sau khi thế cục bình ổn lại, thần chắc chắn nghĩ cách đón đại vương quay về Quan Trung.

Tình thế hiện giờ quả thật rất khác biệt đối với dự tính của Bạch Mặc.

Bạch Mặc vốn định thông qua việc dâng binh quyền trong tay để chiếm được lòng tin tưởng của Hạng Chính, đợi Hạng Chính thả lỏng cảnh giác thì mới âm thầm phát động binh biến, đồng thời từ Hà Tây gọi gấp kỵ binh khinh kỵ của Chu Á Phu tiến đến, trong ngoài giáp công Hàm Dương,như vậy thì việc lớn sẽ thành.

Không ngờ Hạng Chính tuổi còn trẻ nhưng làm việc cực kỳ thận trọng, hắn chẳng những không nhận binh phù mà Bạch Mặc dâng lên, thậm chí còn phòng ngừa chu đáo muốn giải Hán vương tới Lạc Dương, hơn nữa cách làm việc không dề dà, ngày mai sẽ đi luôn. Việc này đã làm rối kế hoạch của Bạch Mặc, bây giờ căn bản không kịp điều binh Hà Tây.

Nếu là hai quân đối trận, Bạch Mặc còn cố gắng nghĩ được cách, nhưng lúc này Lưu Hằng đang là tù nhân, vận mệnh như cá trên thớt dù Bạch Mặc có khả năng thông thiên cũng rất khó lật ngược được cục diện trở lại.

Cho nên hiện tại điều duy nhất Bạch Mặc có thể làm là hoàn toàn "đầu hàng", hoàn toàn nghe lời Sở Vương, đợi khi được Sở Vương tín nhiệm thì mới ung dung mưu tính sau, nhưng Bạch Mặc không dám đảm bảo chắc chắn có cơ hội nghênh đón được Hán Vương, nói không chừng việc hàng Sở lại từ giả hóa thành thật, chỉ có điều khi đối mặt với Lưu Hằng, Bạch Mặc chỉ có thể an ủi như vậy.

Đương nhiên, Bạch Mặc cũng có thể trực tiếp trở mặt liều mạng với quân Sở nhưng phần thắng thật sự không lớn, hơn nữa hai quân Sở Hán khi đấu trận thì Lưu Hằng chắc chắn sẽ chết. Cho nên Bạch Mặc không dám mạo hiểm.

Lưu Hằng lại tin là thật, nói:

- Được, có lời của tướng phụ, quả nhân cũng yên lòng.

- Đại vương, để tránh người Sở nghi ngờ, thần cũng không thể ở lại đây lâu, xin cáo từ trước.

Dứt lời, Bạch Mặc liền cùng đám người Mai Quyên đứng dậy cáo từ, Lưu Hằng lưu luyến không rời tiễn ra tận cửa sảnh, tận đến khi không còn thấy bóng dáng đám người Bạch Mặc nữa thì mới ủ rũ quay vào.

***

Đồng Quan, hành dinh Quan Quân hầu.

Hạ Hầu Táo bước vào hành viên, chắp tay hành lễ với Chu Quan Phu:

- Quan Quân Hầu, Thừa tướng có tin tức chưa?

Chu Quan Phu yên lặng gật đầu, cầm trong tay một phong mật thư đưa cho Hạ Hầu Táo, Hạ Hầu Táo vội vàng xem xong thư, sắc mặt biến đổi lớn:

- Cái gì. Sai chúng ta thả quân Sở tiến vào quan? Còn trơ mắt nhìn quân Sở áp giải Đại vương đến Lạc Dương?

Chu Quan Phu thở dài:

- Thừa tướng nói vậy cũng không phải không có lý, quân Sở thế lớn, Đại vương lại biến thành tù nhân của quân Sở, chúng ta là những người yếu thế, sao không thể cúi đầu.

Dừng một chút, Chu Quan Phu lại nói:

- Chuyện cho tới bây giờ cũng không có biện pháp nào khác rồi, chỉ có thể chiếu theo lời thừa tướng, trước hết phải lấy được sự tín nhiệm quân Sở đã rồi bàn sau.

Hạ Hầu Táo buồn bực hừ một tiếng, bỗng nhiên nói:

- Quan Quân Hầu, không phải thừa tướng thật sự hàng rồi chứ?

- Tướng quân nói năng cẩn thận.

Quan Quân Hầu hơi hơi biến sắc, thấp giọng quát trách mắng:

- Thừa tướng không phải người như vậy.

- Không phải người như vậy? Điều này rất khó nói.

Hạ Hầu Táo nói:

- Phải biết rằng Thượng Tướng Quân nước Sở Tất Thư cùng Thừa tướng là sư huynh đệ môn hạ của Quỷ Cốc, chỉ cần có Tất Thư tiến cử, sao Sở Vương không trọng dụng thừa tướng chứ?

- Ngươi câm miệng!

Chu Quan Phu cả giận nói:

- Bản hầu nói rồi, Thừa tướng tuyệt đối sẽ không phản bội Hán!

Hạ Hầu Táo vội la lên:

- Quan Quân Hầu, không thể không đề phòng. Theo mạt tướng thấy, không bằng chuẩn bị tinh binh đợi sau khi quân Sở tiến vào quan thì ngăn đánh, như thế dù không những đoạt lại được Đại vương còn có hể nhân cơ hội đánh chết Thái Tử nước Sở. Khi đoạt lại được Đại vương rồi thì liên hợp với Phiêu Kỵ tướng quân, Lý lão tướng quân cùng đánh Hàm Dương, chưa chắc đã không thành công.

Chu Quan Phu trầm ngâm một lát nhưng vẫn lắc đầu, trầm giọng nói:

- Không, bản hầu tin tưởng Thừa tướng, nếu ở Đồng Quan hành động thiếu suy nghĩ, không những không thể giết được Sở Thái Tử, mà làm không tốt có thể ảnh hưởng đến tính mạng của Đại Vương, nếu như vậy, ta dù có chết trăm lần cũng không đủ đền tội.

Hạ Hầu Táo vội la lên:

- Quan Quân Hầu...

- Được rồi, ngươi không cần nhiều lời.

Chu Quan Phu lãnh đạm nói:

- Việc này quyết định như vậy đi.

***

Quan ngoại Đồng Quan, đại doanh quân Sở.

Cao Sơ vừa đón Chung Ly Muội vào lều lớn, vừa thân thiết hỏi han:

- Lão Chung ly, việc rút hết lưới sắt Trầm Giang và xích sắt Lan Giang ở đường sông đã thế nào rồi? Khi nào mới có thể tiến vào Vị Thủy?

Cao Sơ cũng có chút sốt ruột, đường thủy sông Vị Thủy ngày nào mà chưa khơi thông thì ngày đó quân Sở xâm nhập vào Quan Trung sẽ không nhận được tiếp tế tiếp viện đúng lúc thì rất dễ sinh biến sau này, nếu Lãng nhi mà có chuyện gì xảy ra, thể nào về nhà cũng bị bà vợ thiến cho? Lại nói hiện tại thái tử đã ở Hàm Dương rồi, nếu thái tử có mệnh hệ gì, thì nền tảng lập quốc của nước Sở cũng bị lung lay.

Trên mặt Chung Ly Muội lộ vẻ khó xử, cười khổ nói:

- Ngụy Quốc Công có điều không biết, xích sắt Lan giang đã xử lý xong xuôi rồi, nhưng lưới sắt Trầm Giang thì lại rất khó rút hết, tiến triển thật sự không lớn.

Cao Sơ cau mày nói:

- Nói như vậy chỉ có thể cường công Đồng Quan rồi.

Nhưng mà Đồng Quan đang có tám ngàn tinh nhuệ quân Hán đóng ở đó, những nơi gần đó cũng có mấy vạn quân Hán, lại có mãnh tướng tuyệt thế Chu Quan Phu lĩnh quân, nếu muốn cường công e rằng nói dễ hơn làm?

Chìa tay, Cao Sơ đang mời Chung Ly Muội ngồi vào vị trí thì phụ tá Từ Khương bỗng nhiên vội vàng đi đến, vui vẻ nói:

- Ngụy Quốc Công, Chu Quan Phu vừa mới phái sứ giả tiến đến, bọn họ hiến quan đầu hàng!

- Hả?

- Ổ?

Chung Ly Muội, Cao Sơ nghe vậy ngạc nhiên.

Lập tức Chung Ly Muội nói:

- Ngụy Quốc Công, trong đó chắc có lừa dối.

- Lừa dối?

Hai mắt Cao Sơ nheo lại, lập tức hung dữ nói:

- Không cần biết hắn lừa dối hay là thật, chỉ cần quân hán mở cửa quan ra, thì có muốn đóng lại cũng khó khăn, hắc!

Dừng một chút, Cao Sơ lại ngẩng đầu quát:

- Người tới, nổi trống tụ tướng!

Sau một lát, trong đại doanh quân Sở liền vang lên tiếng trống trận dồn dập. trong nhịp trống gấp gáp trào dâng, tướng tá các bộ phận các doanh đều tới rồi lều lớn trung quân của Cao Sơ.

Buổi chiều cùng ngày, Cao Sơ dẫn đại quân vào Đồng Quan.

Ngoài dự đoán của mọi người, Chu Quan Phu và tướng phòng giữ Lâm Tấn Hạ Hầu Táo không hề có yêu cầu gì lập tức dâng binh phù ra. Mà cũng không khiêm nhường như Hạng Chính, Cao Sơ không chút khách khí thu nhận binh phù, phái binh tướng tiến vào giao giới giữa Đồng Quan cùng với Lâm Tấn tập trung trấn áp quân Hán lại.

Gần như là đồng thời, Chu Á Phu đóng ở Hà Tây, Ly Thương đóng ở Thượng Quận và Cận Hấp đóng ở Bắc Địa cùng Lý Tả Xa dẫn quân ngăn ở Tử Ngọ Cốc cũng đều nhận được thư của Bạch Mặc.

Mấy ngày sau, Chu Á Phu, Ly Thương cùng với Cận Hấp đều phái người đem ấn tín cùng với binh phù của mình đưa đến Hàm Dương, Lý Tả Xa cũng lĩnh quân rút khỏi Tử Ngọ Cốc để đại quân Tất Thư tiến vào Quan Trung.

Tiếp mấy ngày, đại quân Tất Thư và đại quân Cao Sơ gần như đồng thời tiến đến Hàm Dương.

Ngay khi Hạng Trang suất lĩnh ba đại cấm quân đi đến Hàm Cốc Quan thì quân Hán Hà Tây đang giằng co với người Nguyệt Thị, người Hung Nô Cửu Nguyên đang giằng co với kỵ quân Bắc Điêu, thế cục Quan Trung đã định, Hạng Trang lập tức buông bỏ việc lĩnh quân tiến quan mà lệnh gấp cho Thái Tử Hạng Chính nhanh hơn hành trình tới Hàm Cốc Quan hội hợp cùng hắn.

***

Hàm Cốc Quan, hành dinh Hạng Trang.

Khuất Bất Tài giống âm hồn chợt ẩn chợt hiện tiến vào hành viên, vái chào thật sâu với Hạng Trang nói:

- Đại vương.

Hạng Trang buông tập sách về nhân khẩu và đồng ruộng Quan Trung trong tay xuống, trầm giọng nói:

- Đã điều tra xong chưa?

- Đã điều tra xong.

Khuất Bất Tài gật gật đầu, đáp:

- Vào ngày đó Thái tử cũng có mặt, ám chỉ Đậu Y Phòng chỉ là một cung nữ bình thường trong cung, cho nên thế tử không biết Đậu Y Phòng là Vương hậu của Lưu Hằng, còn nữa, thế tử còn phóng túng để mặc Khương binh ở trong thành gian dâm cướp bóc tàn sát khắp nơi cũng đã được xác thực.

Hạng Trang gật gật đầu, nói:

- Đã biết, ngươi đi xuống đi.

- Vâng.

Khuất Bất Tài lại hành lễ với Hạng Trang, khom người lui ra ngoài.

Trong phòng lập tức rơi vào trong yên lặng, ánh lửa u tịch, ánh mắt Hạng Trang vô cùng âm trầm, chợt nói ra ngoài:

- Tấn Tương, gọi Thái tử vào.

Tấn Tương giữ ngoài cửa đáp lời, lĩnh mệnh đi.

Chỉ chốc lát, Hạng Chính quần áo chỉnh tề lo sợ bước nhanh đến, quỳ hành lễ với Hạng Trang, cung kính nói:

- Con bái kiến phụ vương.

- Đứng lên đi.

Hạng Trang phất phất tay, lạnh nhạt nói:

- Hãy giải thích cho phụ vương, Nhị đệ con chết như nào?

Hạng Chính thầm giật mình, nhưng không chút hoang mang mà nói:

- Nhị đệ là bị loạn quân của Lưu Hằng giết chết, nguyên nhân gây ra là do nhị đệ đã gọi Đậu Y Phòng, vương hậu của Lưu Hằng để thị tẩm...

Không đợi Hạng Chính nói xong câu cuối, Hạng Trang bỗng nhiên ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn Hạng Chính, thân hình Hạng Chính đang quỳ run lên kịch liệt, sắc mặt vốn đang bình thường chợt trắng bệch, hai hàm răng va lập cập, nhưng y vẫn gắng gượng chống đỡ nói ra từ "tẩm".

Hạng Trang cố ghìm lửa giận,lạnh lùng hỏi:

- Thật sự là vậy?

- Đúng...đúng là như vậy.

Hạng Chính run giọng nói:

- Ở đây... ở đây có rất nhiều tướng...tướng...sĩ...sĩ...có thể làm chứng, con...con...không dám...lừa....gạt....

- Ngươi còn nói dối?

Hạng Trang giận tím mặt, chỉ vào Hạng Chính mắng:

- Khuất Bất Tài đã điều tra xong, là ngươi cố ý nói dối, nói Đậu Y Phòng chỉ là cung nữ bình thường, vì vậy mới có chuyện Trị nhi gọi Đậu Y Phòng vào thị tẩm. Ngươi cho là thủ đoạn này của ngươi có thể giấu được người trong thiên hạ sao?

Sắc mặt Hạng Chính càng trở nên trắng bệch, cả người càng run rẩy, nhưng vẫn ngoan cố nói:

- Con...con...con không biết, không biết phụ vương đang nói cái gì...

- Nghịch tử, ngươi là nghịch tử!

Hạng Trang cả giận:

- Phụ vương đã nói với ngươi bao nhiêu lần, huynh đệ phải đoàn kết, phải yêu thương nhau, dù Trị nhi tính tình tàn bạo nhưng nó là người ngay thẳng, vốn nó có thể trở thành một cánh tay đắc lực hỗ trợ ngươi, nhưng ngươi lại vì bản thân mà bày kế hại chết nó, sao lòng ngươi lại ác độc như thế?

Hạng Chính còn đang muốn biện bạch, lại bị Hạng Trang cắt ngang:

- Ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, là ngươi lo lắng thế lực sau lưng Trị đúng không? Ngươi lo lắng Trị nhi vì có thế lực đó ủng hộ mà sẽ uy hiếp đến Vương vị của ngươi, đúng không? Nhưng ngươi nào biết Trị nhi chỉ nghe theo sự an bài của phụ vương, chứ nào nghe sự sắp đặt của bọn họ?

Trong doanh phòng khác, Bách Lý Hiền, Tất Thư đang khêu đèn đêm chơi cờ.

Bách Lý Hiền khẽ nhón một quân cờ trắng đặt vào giỏ, cười nói:

- Thượng Tướng Quân, lúc này vẫn chưa được hai trăm nước mà cục diện đã sắp kết thúc rồi, dường như ngươi không có tinh thần thì phải? Truyện được copy tại

Tất Thư "hử"một tiếng, đáp vội:

- Đó là bởi vì trình độ chơi cờ của Thái sư tăng cao.

Bách Lý Hiền khoát khoát tay, cười hỏi:

- Có phải Thượng Tướng Quân đang nghĩ muốn cởi giáp về quê không?

Tất Thư giật mình, phủ nhận:

- Thái sư nói đùa, hiện giờ mặc dù Trung Nguyên đã định nhưng Nguyệt Thị, Hung Nô, Đông Hồ và Man tộc chưa bình định, đang cần ta đại triển kế hoạch, sao dám có ý nghĩ cởi giáp về quê chứ?

- Thượng Tướng Quân, giữa ta và ngươi cần gì phải giấu diếm?

Bách Lý Hiền cười cười, lại nói:

- Nếu trước đó, dù ngươi chỉ có ý nghĩ cởi giáp về quê ở trong đầu thôi thì Đại Vương cũng sẽ không đồng ý, tuy nhiên hiện tại sư huynh của ngươi đã hàng Sở thì ngươi cũng có cơ hội. Các ngươi một người là quốc quân phụ tá trong triều, một người ở phe đối lập, chẳng phải là quá hoàn mỹ, đúng không?

Tất Thư cũng cười, thầm nghĩ Bách Lý Hiền cũng là người biết chuyện, biết rõ bí quyết trong đó.

Nếu Bạch Mặc không hàng Sở, thì việc Tất Thư muốn an toàn rút lui không phải là chuyện dễ dàng, nguyên nhân rất đơn giản, để một tuyệt thế binh gia như Tất Thư về quê, với tính cách của Hạng Trạng, sao hắn không nảy sinh lòng nghi ngờ? Làm không tốt cuối cùng sẽ phái người đi ám sát Tất Thư, bởi vì chỉ khi Tất Thư chết, Sở Vương mới thật sự yên tâm.

Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán, chưa chắc Sở Vương đã tàn độc như thế.

Tuy nhiên sau khi Bạch Mặc hàng Sở thì tình hình sẽ lập tức có thay đổi lớn.

Không chỉ bởi vì Bạch Mặc cùng Tất Thư cùng là môn hạ Quỷ Cốc, cộng thêm năng lực của Bạch Mặc cũng không hề kém Tất Thư, có Bạch Mặc làm quan trong triều, còn Tất Thư lại không cầm quyền mà về hưu, có hai tuyệt thế thần binh này có thể giữ thế cân bằng, vì vậy Sở Vương có thể yên tâm để Tất Thư về quê.

Lập tức Tất Thư lắc đầu cười nói:

- Thái sư, thực sự là không gì có thể gạt được ngươi.

Bách Lý Hiền lắc lắc quạt lông, bỗng thở dài nói:

- Thượng Tướng Quân đã quyết định đi, tại hạ sẽ không khuyên, chắc chắn sau khi Đại Vương có được sư huynh của ngươi thì cũng sẽ không gây khó dễ gì, nhưng tại hạ thì không biết khi nào mới có thể rảnh rỗi đây, ôi!

Bách Lý Hiền cũng vô cùng bùi ngùi, Tất Thư đã tính toán hết đường lui cho mình, không hề lui tới giữa các phe phái nữa, vài lần lĩnh quân xuất chính cũng không hề kết giao thân thiết với các tướng lĩnh dưới trướng, thậm chí còn cố ý tạo nên một số việc khiến các tướng tá trong quân bất hòa với hắn, cho nên hiện tại hắn có thể nhẹ nhàng đặt mình ra ngoài cục diện.

Nhưng Bách Lý HIền thì không được, thứ nhất Bách Lý Hiền là người Tần, ông chưa bao giờ nghĩ sẽ sáng lập ra một hệ Tần, nhưng vấn đề là những tướng lĩnh như Bách Lý Mậu, Tử Xa Sư, Tây Khất Liệt có xuát thân từ lão Tần đều tự nhiên tụ hợp bên cạnh ông, mặc kệ là Bách Lý Hiền bằng lòng hay không bằng lòng, hiện tại thế lực hệ Tần của ông đã vô cùng lớn mạnh.

Huống chi Bách Lý Hiền còn là đại ca của Vương phi Bách Lý Y Thủy, thân sinh ra Vương tử Hạng Thuật, Hạng Dũng, bất kể ông muốn hay không muốn thì ông cũng đã bị cuốn vào chuyện tranh giành trong hậu cung. Ví dụ như trên đường đến Hàm Dương, Đại vương từng nói với ông là muốn lập Hạng Thuật lên vị trí Thái Tử thay Hạng Chính, điều này khiến Bách Lý Hiền như bị mắc cục xương trong họng, thực khó nuốt xuống.

Tất Thư thấy tinh thần Bách Lý Hiền có chút không vui, liền cười hỏi:

- Có phải là lo nghĩ chuyện Đại vương phế lập thái tử không?

- Ôi, ai nói không phải?

Bách Lý Hiền thở dài nói:

- Tâm tư Đại vương càng ngày càng khó đoán. Thượng Tướng Quân, thật sự là hâm mộ ngươi sắp được rời xa mọi thị phi rồi.

Tất Thư cười khoát tay áo, hắn biết lời của Bách Lý Hiền chưa hẳn đã xuất phát tận đáy lòng, việc Bách Lý HIền ngưỡng mộ sự thanh tĩnh rời xa triều đình là không giả, nhưng để Bách Lý Hiền buông bỏ quyền lực trong tay ra thì chưa chắc đã bằng lòng, lập tức cười nói:

- Thái sư, không nói những chuyện phiền lòng này nữa, chúng ta tiếp tục chơi cờ, ha hả.

***

Hạng Trang nhìn chằm chằm Hạng Chính, lãnh đạm nói:

- Chính nhi, ngươi biết mình sai ở điểm nào không?

Mặc dù thân hình Hạng Chính vân run rẩy, nhưng vẫn là cắn chặt hàm răng nói:

- Con, con không biết.

- Ngươi sai ở chỗ không nên để huynh đệ tương tàn.

Hạng Trang chỉ vào trán Hạng Chính, nói:

- Huynh đệ đồng tâm mới có lợi đồng tâm,nhưng ngươi thì sao? Cũng chỉ vì Trị nhi không tuân lệnh, mạo phạm ngươi ở Trường Nhạc Cung thì ngươi liền có lòng giết người, khéo léo bố trí cạm bẫy ám hại Trị nhi, lòng dạ của ngươi quá hẹp hỏi, sao có thể làm thành việc lớn?

- Phụ vương.

Hạng Chính run giọng nói:

- Con thật sự không hại nhị đệ.

- Huyền Y Vệ cũng đã tra được rành mạch rồi, ngươi còn dám nói xạo?

Hạng Trang giận dữ nói:

- Ngươi cho là không thừa nhận thì phụ vương không tìm ra được chứng cứ sao? Ngươi cứ thề thốt phủ nhận, cho rằng việc này có thể bỏ qua sao? Phụ vương nói cho ngươi biết, không dễ dàng như vậy đâu, ngươi nhất định phải chịu trách nhiệm về cái chết của Trị nhi.

Hạng Chính rơi nước mắt, run giọng nói:

- Phụ vương, con oan uổng.

- Chết đến nơi rồi mà còn gàn bướng.

Hạng Trang không kiên nhẫn được nữa, vẫy tay phía bên ngoài, lạnh lùng quát:

- Tấn Tương đâu?

- Có mạt tướng!

Tấn Tương lên tiếng trả lời đi vào.

Hạng Chính tê liệt ngã xuống đất, buồn bã nói:

- Phụ vương?

Hạng Trang lạnh lùng nhìn Hạng Chính, điềm nhiên nói:

- Biết phụ vương định xử trí ngươi như nào sao?

- Phụ vương, phụ vương.

Hạng Chính bỗng nhiên nhất lê tới ôm lấy đùi Hạng Trang khóc không ra tiếng:

- Phụ vương, con không có gia hại Nhị đệ, thật là oan uổng, thật là oan uổng quá.

- Sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn làm?

Hạng Trang dửng dưng.

Tấn Tương tiến lên giữ Hạng Chính, trầm giọng nói:

- Thái Tử, đắc tội.

Mặc dù Hạng Chính có võ nghệ nhưng sao bằng Tấn Tương, bởi vậy đã bị ghì chặt không động đậy được, đành phải nhìn Hạng Trang, rơi nước mắt:

- Phụ vương, con oan uổng, con oan uổng

Tận đến khi bị kéo ra khỏi cửa phòng Hạng Chính cũng chỉ kêu to "oan uổng", tuy rằng trong lòng vô cùng sợ hãi nhưng không hề có câu nào xin tha thứ, càng không thừa nhận đã bày kế hãm hại Hạng Trị, thấy tình cảnh đó, ánh mắt Hạng Trang vốn sắc bén cuối cùng dịu đi, lập tức phất tay ra hiệu, Tấn Tương buông Hạng Chính khom người lui ra ngoài.

Hạng Chính như thoát ra khỏi hồ nước, quỳ bò đến dưới chân Hạng Trang.

Hạng Trang lại một lần nữa hỏi:

- Chính nhi, phụ vương hỏi con lần cuối, con có bày kế hãm hại Trị nhi không?

Hạng Chính lắc đầu như trống bỏi, luôn miệng nói:

- Phụ vương, con thật không có thiết kế hại Nhị đệ, thật sự không có.

- Đi, phụ vương đã biết, Trị nhi không phải con bày kế hãm hại.

Hạng Trang vỗ vỗ khuôn mặt Hạng Chính, mỉm cười nói:

- Đứng lên đi, ngồi nói chuyện cùng phụ vương.

- Vâng.

Hạng Chính cuống quít đứng dậy, nơm nớp lo sợ quỳ ngồi xuống phía bên sườn cánh tay Hạng Trang.

Hạng Trang nhẹ vỗ lên khuôn mặt Hạng Chính, ôn tồn hỏi:

- Chính nhi, con hãy nói thật cho phụ vương biết, có phải con rất muốn làm vương không?

- Không không không. Con tuyệt đối không có ý nghĩ xằng bậy đó.

Hạng Chính sợ tới mức lại quỳ rạp xuống đất, rung giọng nói:

- Con chỉ muốn là con ngoan của phụ vương, về việc làm Thái Tử hay không làm Thái Tử, làm Vương hay không làm Vương, con không hề để tâm, phụ vương muốn con làm thái tử, con tuân lệnh, phụ ương không cho con làm, con cũng không làm.

- Đứng lên. Đứng lên.

Hạng Trang dìu Hạng Chính lên, cười nói:

- Nếu lời này mà do Trị nhi nói thì phụ vương tin. Nhưng từ miệng con nói ra thì phụ vương lại không hề tin. Tuy nhiên con không cần chột dạ, lại càng không cần sợ hãi, không phải phụ vương đang đánh giá thấp con, mà là đang khen con, nói dối trắng trợn hơn nữa lại nói như thật, đây mới thực sự là Vương.

Hạng Chính nghe vậy ngẩng đầu, có chút kinh ngạc nghi hoặc nhìn Hạng Trang, nói:

- Phụ vương, ý cha là...

- Ba năm, cho phụ vương thời gian ba năm.

Hạng Trang giơ tay phải lên lại duỗi ra ba ngón tay, nói:

- Đợi phụ vương làm xong vài chuyện lớn thì sẽ truyền vương vị lại cho con.

Nói xong, Hạng Trang lại vỗ vỗ bả vai Hạng Chính, nói:

- Chính nhi, con sẽ trở thành một vị quân vương vĩ đại, nước Sở sẽ càng trở nên cường mạnh hưng thịnh.

- Phụ vương, đây...đây...

Hạng Chính càng thêm nghi hoặc ngạc nhiên.

- Đi đi, hãy gọi Bạch Mặc đến đây.

Hạng Trang cười cười, lại nói:

- Dù Bạch Mặc là trá hàng, nhưng phụ vương có biện pháp khiến y giả hàng thành thật, hơn nữa, có người này, tương lai sẽ là cánh tay đắc lực cho con.

Hạng Chính lâng lâng đứng lên, lâng lâng nói:

- Phụ vương, vậy...vậy con đi.

***

Chốc lát sau, Hạng Chính lại dẫn Bạch Mặc đi vào hành dinh Hạng Trang.

Đáp lễ xong, Hạng Chính đang định lui ra lại bị Hạng Trang giữ lại:

- Chính nhi, con ở lại đi, dù sao qua ba năm nữa con sẽ kế vị Vương vị rồi, đây là cơ hội tốt để quan sát.

- Vâng.

Hạng Chính đáp lời, cung kính ngồi xuống.

Bạch Mặc nghe vậy lại có chút kinh ngạc, ba năm sau Hạng Chính kế vị, chẳng lẽ Hạng Trang muốn truyền ngôi?

- Tử Nghiễn không cần kinh ngạc.

Hạng Trang lạnh nhạt nói:

- Nói ra chắc ngươi không tin, cho tới bây giờ quả nhân làm Vương đều là thời thế bắt buộc, quả nhân chỉ muốn cuộc sống vui vẻ mà thôi, hiện nay thiên hạ đã định, cuộc sống không phải lo lắng,cũng có thể an tâm truyền vương vị cho Chính nhi, sau đó hưởng phúc, ha hả.

- Trí tuệ đại vương không thua hiền quân thượng cổ, thần khâm phục.

Hạng Trang cười cười, đột nhiên hỏi Bạch Mặc:

- Tử nghiễn, ngươi cảm thấy quả nhân có nên xưng đế không?

Bạch Mặc thầm thở dài, nhưng ngoài miệng nói:

- Đại vương võ công hiển hách, đăng cơ xưng đế là là chuyện phải làm.

- Tử Nghiễn, chỉ sợ đây không phải là lời nói thật lòng của ngươi?

Hạng Trang cười nói:

- Tuy nhiên cũng không sai, quả nhân cũng nói thật cho ngươi biết, có lẽ quả nhân không bằng hiền quân thượng cổ, càng không thể so sánh được với Tần Thủy Hoàng Đế, nhưng lại tuyệt đối thích hợp làm hoàng đế hơn Lưu Bang, không tới ba năm nữa, ngươi sẽ cam tâm tình nguyện hiệu lực cho Hạng gia ta.

Bạch Mặc im lặng không nói gì,mà cũng không biết nên nói gì.

Hạng Trang lại nói:

- Tử Nghiễn, sau khi xưng đế, ngươi đoán xem quả nhân sẽ làm việc gì đầu tiên?

- Việc đầu tiên Đại vương muốn làm tất nhiên là tước bỏ thuộc địa.

Bạch Mặc nói không cần nghĩ:

- Vương vị của Ngụy vương, Triệu vương, Yến Vương, Tề vương và Bắc Điêu vương chỉ khó bảo toàn được, tính mạng cũng khó giữ được.

- Ồ, Tử Nghiễn ngươi sai rồi.

Hạng Trang cười nói:

- Tước bỏ thuộc địa thì nhất định phải làm, quả nhân không thể áp dụng hình thức "nước trong nước", tuy nhiên cướp đoạt vương vị và mưu hại tính mạng các vương hầu thì không, chỉ cần bọn họ ngoan ngoãn sống yên ổn ở Lạc Dương, quả nhân sẽ không giết bọn họ, cũng giữ lại vương vị của bọn họ, tuy nhiên, tuyệt đối sẽ không có chuyện cha truyền con nối.

Chương 567: Quốc hiệu, niên hiệu

Từ lúc xuất cung, Hạng Trang cũng đem mọi cảm xúc ném đi hết.

Lúc này đã là sau tháng thứ hai khi đại chiến phạt Hán đã chấm dứt, tin tức Hạng Trị bị giết không thể che giấu được nữa, cuối cùng trong lúc vô ý Ngu Cơ đã nghe được tin dữ này từ miệng một cung nữ, kết quả vẫn nằm trong dự đoán của mọi người, thể xác lẫn tinh thần của Ngu Cơ lập tức suy sụp.

Căn cứ theo kết quả chẩn bệnh của thái y thì Ngu Cơ khó qua khỏi mùa đông này.

Ngay tại vừa rồi, thậm chí Ngu Cơ còn hôn mê gọi Đại Vương, nhưng Hạng Trang biết nàng không gọi mình mà là Hạng Võ. Hắn hiểu, tình yêu giữa nàng và Hạng Võ không vì năm tháng trôi qua mà mất đi, trong lòng Ngu Cơ, Hạng Võ vẫn là Tây Sở Bá Vương hùng tính vô thượng.

Tuy nhiên Hạng Trang cũng không rảnh mà than thở vận mệnh của Ngu Cơ, hắn có quá nhiều chuyện cần phải xử lý.

Thái Tử Hạng Chính vội vàng đi đến, hành lễ với Hạng Trang, hỏi:

-Phụ Vương, bệnh tình của Thái Hậu có khá hơn không?

-Vẫn vậy.

Hạng Trang khoát tay áo, hỏi:

- Chính nhi, Cử Vương đã tới chưa?

Sau khi diệt Hán, Hạng Trang đã lệnh Cao Sơ trấn thủ Hàm Dương, lệnh Hô Diên dẫn Thiên Lang Quân hội hợp với Mông Cức giáp công Hung Nô, lại lệnh Tấn Tương dẫn Hổ Bí Vệ đến phía tây trục xuất người Nguyệt Thị, còn hắn thì dưới sự bảo vệ của Kiêu Kỵ quân quay trở về Lạc Dương. Ngày hôm sau trở lại Lạc Dương, Hạng Trang liền hạ chiếu lệnh cho Ngụy vương, Tề vương, Yến Vương, Triệu vương, Hàn vương, Cử Vương, Bắc Điêu Vương đến Lạc Dương yết kiến.

Chư Vương khiếp sợ uy oai của Hạng Trang nên đều tiến đến Lạc Dương, Cử Vương Lã Đài là người đến muộn nhất.

Hạng Chính ồ một tiếng, nói:

-Phụ vương, Cử Vương đang nghi trượng qua Huỳnh Dương, sắp đến Lạc Dương rồi.

Hạng Trang nhẹ nhàng vuốt cằm, hỏi:

-Việc ủng hộ lên ngôi đã an bài xong chưa? Chư vương có phản ứng gì không?

Hạng Chính cười cười, thấp giọng nói:

-Cũng đã sắp xếp xong xuôi, chư vương đều tỏ lòng muốn phụ vương tiến vị.

-Ha ha, bọn họ sao dám đề xuất gì khác.

Hạng Trang mỉm cười, ngày nay thiên hạ đã định, chư hầu các nước gần như đều có quân đóng tại nước Sở, nên Chư vương sao dám cưỡng lại chiếu lệnh của Hạng Trang hắn?

Hạng Chính ngẫm nghĩ một chút, lại nói:

-Phụ vương, Thượng Tướng Quân đã treo ấn quy ẩn rồi.

Hạng Trang nghe vậy khẽ khựng người, trong ánh mắt ánh lên tia phức tạp, bùi ngùi nói:

-Cuối cùng Học Kiếm hắn vẫn đi rồi sao?

Đối với Tất Thư, Hạng Trang luôn cảm thấy cực kỳ phức tạp.

Thứ nhất, Hạng Trang vô cùng cảm kích Tất Thư, Tất Thư có công huân vô cùng to lớn đối với Đại Sở. Tại cuộc chiến lớn nhất của Sở Hán, nếu không phải Tất Thư ở chiến trường Tứ Thủy đánh bại Tề Vương Hàn Tín, thì sự việc thống nhất nghiệp lớn của Hạng Trang rất có thể tan thành bong bóng, hơn nữa còn lãnh cô quân huyền sư ngàn dặm xâm nhập vào đại mạc cày đình quét huyệt đối với dân tộc Hung Nô, Tất Thư đã thay tộc Hoa Hạ lập được chiến công hiển hách.

Sau đó, Hạng Trang cũng vô cùng kiêng kị Tất Thư, không chỉ bởi vì Tất Thư là quân sư mưu lược không ai sánh bằng, mà càng bởi vì Tất Thư có một trái tim có bảy ngăn, thí dụ nói đến thất bại nhỏ tại Thượng Dung, ngay cả Hạng Trang cũng còn đang do dự có nên chỉnh đốn lại thế lực hệ Giang Đông hay là hệ Hạng Võ hay không, thì Tất Thư lại một lần nữa thông qua thất bại nhỏ này mà trực tiếp diệt trừ hai hệ lớn mạnh lâu đời tại Giang Đông là Hoàn Sở, Quý Bố.

Hành động lần này của Tất Thư rõ ràng là cố ý, Tất Thư không chỉ mượn hành động đó để âm thầm loại bỏ sự lo lắng cho Hạng Trang, cũng mượn điều này để tạo nên mâu thuẫn gay gắt giữa các thế lực hệ Giang Đông, nên mới có hành động lật ngược mạnh mẽ trở lại với thế lực hệ Giang Đông là Hạng Trang trấn an hệ Giang Đông, không thể không thuận thế từ bỏ tước vị của Tất Thư, bãi miễn chức quan của Tất Thư.

Hạng Trang hiểu rất rõ, miễn đi chức quan của Tất Thư đều là mong muốn của Tất Thư, bởi chỉ có như vậy, Tất Thư mới có thể buông bỏ gánh nặng rời xa triều đình, làm một người truyền bá thụ nghiệp sáng lập ra "Quỷ Cốc tử".

Nhưng chính là bởi vì vậy, Hạng Trang lại càng thêm kiêng kỵ Tất Thư, đó là một người văn võ toàn tài, tâm trí hơn người, thật sự là uy hiếp rất lớn đối với đế quốc Đại Sở, nếu không phải còn có Bạch Mặc miễn cưỡng có thể giữ thế cân bằng thì Hạng Trang tuyệt đối sẽ không yên tâm để Tất Thư quy ẩn điền viên. Giết công thần hoặc là chưa đến mức đó nhưng khó tránh khỏi việc bắt buộc phải giam lỏng Tất Thư.

Làm một người xuyên không, Hạng Trang cũng không muốn tái diễn thảm cảnh quân thần cá quên nơm, có mới nới cũ, nhưng sự thật vẫn luôn vô cùng tàn khốc, nó không chỉ lấy đi ý chí của con người, tuy Hạng Trang là người xuyên qua nhưng cũng không thể thay đổi được tính tàn khốc của lịch sử, từ xưa đến nay, sở dĩ xảy ra nhiều thảm kịch quân thần như vậy cũng không phải là không có nguyên nhân.

Đối với sự cảm thán của phụ vương, Thái Tử Hạng Chính cũng tràn đầy xúc động, Cao Sơ, Bàng Ngọc, Mông Cức thậm chí là Bạch Mặc mặc dù cũng có chiến công hiển hách hoặc là anh tài tuyệt tung nhưng phụ vương lại chẳng hề kiêng kỵ bọn họ, duy chỉ có Thượng Tướng Quân Tất Thư là phụ vương kiêng kỵ, bởi vì Tất Thư có mưu lược binh lược mà ngay cả phụ vương cũng không thể sánh bằng.

Tuy nhiên hiện tại, kết cục của Tất Thư không thể nghi ngờ lại là tốt nhất.

Lập tức Hạng Chính chuyển sang chuyện khác:

-Phụ vương, vài vị đại thần đã đến Thượng thư phòng rồi.

-Ồ, ta biết rồi.

Hạng Trang dừng mọi suy tư, lập tức cùng Hạng Chính đi đến thượng thư phòng.

Trong thượng thư phòng, các đại thần hàng đầu là Thái sư Bách Lý Hiền, phải Thừa tướng Hạng Tha, Tả thừa tướng Bạch Mặc, Thái úy Hạng Đà, Thái phó Vũ Thiệp đang tranh luận kịch liệt về tôn hiệu của Hạng Trang. Chiến Quốc xưa kia, chư hầu tôn hiệu xưng Quân hoặc Vương. Sau khi Doanh Chính thống nhất thiên hạ lần đầu tiên đã sáng chế ra tôn hiệu Hoàng đế, sau đó Hạng Võ diệt Tần đã tự đặt cho mình tôn hiệu "Bá Vương".

Tuy Hạng Trang có lòng xưng đế đã lâu, nhưng ít biểu lộ trước mặt người khác, bởi vậy năm vị đại thần hàng đầu cũng chia làm hai phái.

Bạch Mặc, Bách Lý Hiền và Vũ Thiệp rõ ràng là nghiêng về tôn hiệu Hoàng đế, mà Hạng Tha, Hạng Đà thì có khuynh hướng nghiêng về tôn hiệu Bá Vương, nguyên nhân trong đó không cần nói cũng biết, nếu Hạng Trang lấy tôn hiệu Bá Vương, thì phải là đời thứ hai, Hạng Võ mới là Bá vương đời thứ nhất của Đại Sở, nhưng nếu Hạng Trang lấy tôn hiệu Hoàng đế, thì vị Hoàng đế đầu tiên của Đại Sở chắc chắn không phải là Hạng Võ.

Hai phái ai cũng cho là mình đúng, không ai nhường ai, đến cuối cùng thậm chí còn rùm beng lên.

-Loạn cái gì, có gì mà loạn?

Hạng Trang tiến vào thấy mọi người đang tranh luận kịch liệt thì nhíu mày giận giữ:

-Chuyện tôn hiệu bàn sau, thảo luận quốc hiệu trước.

-Thảo luận quốc hiệu?

Bách Lý Hiền, Bạch Mặc ngơ ngác nhìn nhau, không dám tin tưởng.

Sau một hồi khá lâu, Thái phó Vũ Thiệp mới cẩn thận hỏi:

-Đại vương định sửa đổi quốc hiệu?

Hạng Tha Hạng Đà thì chợt biến đổi sắc mặt, liên thanh khuyên can:

-Đại vương, ngàn lần không được đổi quốc hiệu, không thể!

Không ngờ Đại vương định sửa đổi quốc hiệu? Hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn muốn phân rõ ranh giới với tiên vương? Nếu quốc hiệu sửa lại, giang sơn này còn là giang sơn Đại Sở không? Thiên hạ này có còn là thiên hạ Đại Sở không?

Hạng Trang nói:

-Quốc hiệu nhất định phải sửa!

Hạng Trang quyết định sửa đổi quốc hiệu không phải do bất chợt hứng khởi mà là được quyết định sau khi đã suy nghĩ cặn kẽ, bởi vì chư Tần, Tề, Yến, Triệu, Sở đều là nước chư hầu dưới sự trị vì của Chu thiên tử, màu sắc địa phương quá dày, nếu như lấy Sở làm quốc hiệu cũ, sợ là rất khó giành được sự nhận thức của dân chúng dưới sự cai quản của chư hầu các nước.

Sở dĩ đế quốc Đại Tần bị diệt vong, nguyên nhân lớn nhất là bởi vì Tần nhị thế, gian tướng Triệu Cao đã đi ngược lại, nhưng không thể không xem nhẹ nhân tố quan trọng chính là dân chúng dưới sự cai quản của các nước chư hầu Sở, Triệu, Tề, Yến, Ngụy, Hàn không ủng hộ Đại Tần, chính bởi vì dân chúng Quan Đông không ủng hộ Đại Tần, nên đã có người đứng ra hô hào bọn họ đã tạo phản.

Trong lúc năm vị đại thần đang trợn mắt há hốc mồm, Thái Tử Hạng Chính cẩn thận nói:

- Phụ vương, Trung Nguyên ta xưng là Hoa Hạ, không bằng lấy hiệu là Hoa Hạ đi, có được không?

Đề nghị của Hạng Chính đương nhiên là đã được Hạng Trang sắp đặt trước, tuy nhiên Hạng Trang vẫn giả vờ trầm ngâm một lát, sau đó liên tục gật đầu nói:

-Ừm, quốc hiệu Hoa Hạ này rất hay, lấy nó đi.

Bạch Mặc, Bách Lý Hiền, Vũ Thiệp, Hạng Tha, Hạng Đà ngơ ngác nhìn nhau, thực sự sửa quốc hiệu?

Năm vị đại thần cùng là kinh ngạc nhưng trong đó ý nghĩa lại khác nhau, Hạng Tha, Hạng Đà không cam lòng, dòng máu người lão Sở chảy nhiều như vậy, vất vả lắm mới phá được bạo Tần, bình định thiên hạ, kết quả là không ngờ đem nước Sở quét sạch, đây gọi là gì? Đây chẳng phải là lấy giỏ trúc mà múc nước hay sao?

Sự chấn kinh của Vũ Thiệp thì đơn giản, sửa quốc hiệu ư? Trò đùa à.

Bạch Mặc, Bách Lý Hiền thì lại vô cùng bội phục, lại đại hiền đương thời, việc chọn quốc hiệu nước Sở đương nhiên không thiếu hai người, nhưng bọn họ lại không dám đề xuất trước mọi người, thậm chí cũng không dám nói ra, đó là tối kỵ! Nhưng bọn họ tuyệt đối không ngờ Đại vương lại chủ động đề xuất sửa quốc hiệu, quả thật là khí phách, quả thật là anh minh.

Hạng Tha hít một hơi thật sâu, tiến lên khuyên nhủ:

-Đại vương, thật sự phải đổi quốc hiệu sao?

-Quốc hiệu nhất định phải sửa đổi.

Hạng Trang nheo hai mắt lại, thản nhiên nhìn Hạng Tha, nói:

-Trong triều đình còn có quan viên Giang Đông trong thái học viện, rất có thể các môn đồ không hiểu, ngươi phải giải thích rõ ràng với họ, nói cho bọn họ biết,sửa đổi quốc hiệu chính là chiều hướng phát triển, tuyệt đối không ai có thể nghịch chuyển. Bạn đang đọc chuyện tại

Hạng Tha rùng mình, đáp:

-Vâng.

Hạng Trang khẽ mỉm cười, lại nói:

-Giờ thì tiếp tục thương nghị niên hiệu và tôn hiệu.

-Niên hiệu?

Năm đại thần ngơ ngác nhìn nhau, tôn hiệu thì họ biết,nhưng niên hiệu là gì?

Thái Tử Hạng Chính vội nói:

-Là như này, phụ vương cảm thấy ghi năm Vương hiệu hoặc niên hiệu quá mức phức tạp, rối loạn, không bằng sáng chế ra một hệ niên hiệu, như vậy thì việc biên soạn lịch pháp, sử thư cũng có thể có thứ tự.

Hạng Chính vừa nói xong, Hạng Trang liền đi thẳng vào vấn đề:

-Quả nhân muốn lấy nguyên niên Tần Thủy Hoàng làm nguyên niên Hoàng Đế, từ nay về sau muôn đời đều phụng thờ niên hiệu này, chư vị ái khanh nghĩ như nào?

Trước khi xuyên qua, lúc Hạng Trang đọc lịch sử đến đoạn niên hiệu thì nhức đầu, Đại Minh đời sau cùng với Mãn Thanh trên cơ bản Hoàng đế có một niên hiệu thì còn đỡ, nhưng trước thời Minh thì mỗi một hoàng đế đều có mấy niên hiệu, thí dụ như Võ Tắc Thiên có đến tám niên hiệu đến nỗi lịch pháp, sử thư đều loạn rối tinh cả lên.

Cho nên, chọn dùng một niên hiệu cho muôn đời có thể nói là trách nhiệm lịch sử của Hạng Trang khi xuyên qua.

Ngoài ra, về phần vì sao phải lấy tôn hiệu "Hoàng đế" do Tần Thủy Hoàng đế sáng lập ra lần đầu tiên là niên hiệu, đồng thời lại lấy nguyên niên Tần Thủy Hoàng làm "nguyên niên Hoàng đế" thì đương nhiên xuất phát từ sự tôn sùng đối với vị thiên cổ nhất đế Tần Thủy Hoàng này rồi. Hạng Trang nghĩ rằng, nhìn chung lịch sử Hoa Hạ cũng chỉ có Tần Thủy Hoàng hùng tài đại lược mới xứng là niên hiệu nhất hệ muôn đời.

Chương 568: Nội các, Võ viện

Năm Nguyên Đán 179 trước Công Nguyên, Sở Vương Hạng Trang sau khi liên tục từ chối thì cuối cùng đã tiếp nhận sự ủng hộ của các chư hầu lên ngôi Hoàng đế, trước thì cho xây dựng Đàn tế thiên tại Đông Giao Lạc Dương, sau đó chiếu cáo thiên hạ chính thức kế vị Hoàng đế.

Cùng ngày, Hạng Trang ban xuống đạo thánh chỉ thứ nhất sau khi kế vị là sửa Quốc hiệu là Hoa Hạ.

Đạo thánh chỉ này đã gây ra tranh luận rất lớn tại trong triều, huân thích quý tộc, quan viên thân sĩ Giang Đông cực kỳ mâu thuẫn đối với điều này, nhưng cũng có những huân thích quý tộc quan viên cường hào lại khen không dứt miệng.

Ngày tiếp theo, Hạng Trang lại ban xuống đạo thánh chỉ thứ hai, chính thức phổ biến lịch, Khâm định lấy năm Tần Thủy Hoàng xưng đế tức là năm 220 trước Công Nguyên làm nguyên niên Hoàng Đế, mà năm Hạng Trang xưng đế phân định là năm thứ bốn mươi hai, từ nay về sau kỷ niên của tộc Hoa Hạ đã hoàn toàn đi theo một hướng khác, niên hiệu Ngũ Hoa Bát Phương đã bị kỷ niên Hoàng đế nhất hệ muôn đời thay thế.

Tháng hai năm Hoàng đế thứ bốn mươi hai, trải qua hơn một tháng đánh giá thành tích, luận công, Hạng Trang chính thức hạ chiếu phong thưởng quần thần, Bách Lý Hiền được phong làm Sở quốc công, Mông Cức vẫn làm Tần quốc công, Cao Sơ vẫn làm Ngụy Quốc Công, Bàng Ngọc thì chuyển thành Tề quốc công, Chung Ly Muội được phong làm Ngô quốc công, Ngu Tử Kỳ được phong làm Việt quốc công, cấp bậc được cha truyền con nối, hưởng bổng lộc mười ngàn thạch, trở thành Lục Đại quốc công của Đế quốc Hoa Hạ.

Lại phong Hạng Tha, Hạng Đà, Vũ Thiệp, Tấn Tương, Hô Diên, Tử Xa Sư, Tây Khất Liệt, Bách Lý Mậu và ba mươi sáu người làm Triệt hầu, tước vị cũng được cha truyền con nối, hưởng bổng lộc hai ngàn thạch.

Tước vị dưới Triệt Hầu đều được phong thưởng bởi chế độ Võ Viện.

Võ Viện là cơ cấu võ quan do Hạng Trang nghĩ ra, gần giống với phủ Ngũ quân thời Đại Minh, nhiệm vụ chủ yếu là dự trữ đào tạo võ tướng, các võ tướng trong Võ viện bình thường không cầm binh, chỉ khi tác chiến bên ngoài mới được Hoàng đế trao tặng binh phù và ấn tín, sau đó mới có thể điều phủ binh tại các quận xung quanh. Sau khi chiến sự kết thúc thì lại trả lại binh phù và ấn tín cho Hoàng Đế.

Đương nhiên đây chỉ là trình tự ở tình huống bình thường, còn sẽ có tình huống đặc biệt vậy thì sẽ là biên quan.

Bởi vì biên quan liền nhau với lãnh địa Man tộc xung quanh, thí dụ các quận Liêu Đông, Cửu Nguyên hay là Lũng Tây, thông thường khi chiến sự bùng nổ nếu những Man tộc đánh tới thì sẽ thượng tấu lên triều đình, sau đó sẽ do Hoàng đế chọn phái đại tướng đi cầm binh thảo phạt. Rõ ràng những lúc cấp bách thì nhất định phải giao các võ tướng trú tại các quận ở biên quan cầm binh.

Hạng Trang noi theo Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương thiết lập Lục trấn tổng binh tại Liêu Đông, Cửu Nguyên, Lũng Tây, Kiềm Trung, Mân Việt, Đan Đồ.Trong đó Liêu Đông phụ trách tiến công chiếm đóng các Man tộc như Ô Hoàn, Tiên Ti, Phu Dư, Túc Thận, Cao Cú Lệ; Cửu Nguyên phụ trách tiến công chiếm đóng Hung Nô; Lũng Tây phụ trách tiến công chiếm đóng Nguyệt Thị, Khương, Bạch Mã; quận Kiềm Trung phụ trách tiến công chiếm đóng Dạ Lang, Lậu Ngọa, Cú Đinh; Mân Việt phụ trách tiến công chiếm đóng Sơn Việt, Bách Việt; Đan Đô trấn thủ tổng binh thủy quân. nguồn TruyenFull.vn

Tổng binh biên trấn có quyền thống lĩnh quân đội, nếu như cấu kết với quan viên địa phương rất dễ hình thành cát cứ quân sự, vì để ngăn ngừa xuất hiện tình trạng cát cứ phiên quân, Hạng Trang phụ trách tổng binh biên trấn quân sự, phụ trách Quận Thủ biên quân dân chính, đặt niên hạn nhiệm kỳ đối với Tổng binh biên trấn và Quận Thủ biên trấn, lấy một nhiệm kỳ là năm năm, hơn nữa tuyệt đối không cho phép bổ nhiệm liên tiếp!

Mặc dù chế độ "Binh thuộc phủ, tướng thuộc triều" sẽ ít hoặc nhiều ảnh hưởng đến sức chiến đấu của quân đội, nhưng lại có thể hữu hiệu ngăn chặn việc xuất hiện quân phiệt nắm giữ trọng binh, có lợi cho sự ổn định và hòa bình lâu dài của đế quốc.

Ngoài ra,Vương tước các chư hầu Ngụy vương Ngụy Thác, Cử Vương Lã Đài, Tề vương Điền Hoành, Hàn Vương Hàn Tín, Hán Vương Lưu Hằng dù không trừ diệt nhưng lại không cho nối truyền, nói cách khác, những chư hầu vương chỉ có thể đảm bảo vinh hoa cho bản thân, chứ con cái họ lại không thể được truyền lại vương tước, muốn đạt được vinh hoa phú quý thì phải dựa vào bản lĩnh của bản thân.

Sau khi Võ Viện được thiết lập, Hạng Trang lập tức bắt đầu cải cách cơ cấu quan văn.

Cơ cấu quan văn trong lịch sử Hoa Hạ trải qua diễn biến từ chế độ Tam Công Cửu Khanh tại thời kỳ Tiền Tần, phát triển đến chế độ Lục Bộ Tam Tỉnh thời kỳ Tùy Đường, đến triều Minh thì được phát triển thành chế độ Lục Bộ Nội Các hoàn thiện nhất.

Nói đến chế độ Lục Bộ Nội Các không thể không đề cập tới Hoàng đế áo vải Chu Nguyên Chương.

Hậu nhân nhắc đến Triều Đại Minh, ấn tượng ban đầu đó là Cẩm y Vệ bạo ngược mà nhà máy hoạn công quyền âm khí dày đặc, dường như triều Đại Minh là thời kỳ lịch sử đen tối nhất, thối nát nhất trong lịch sử Hoa Hạ. Nhắc đến Minh Thái Tổ, ấn tượng đầu tiên của thế nhân chính là hai vụ án Hồ Lam, lột da nhét cây cỏ, coi Chu Nguyên Chương là vị Hoàng đế tàn bạo bất nhân nhất trong lịch sử Hoa Hạ.

Thật ra đây chỉ là vu oan của Mãn Thanh đốivới Đại Minh triều và Minh Thái Tổ.

Trên thực tế, triều Đại Minh tuyệt đối là triều đại cai trị trong sạch nhất, thuế ruộng thấp nhất, gánh nặng nông dân giảm nhẹ nhất trong lịch sử Hoa Hạ, mà Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương cũng tuyệt đối là vị Hoàng Đế trí tuệ chính trị nhất trong lịch sử Hoa Hạ

Nếu như nói, "Thư đồng văn, xa đồng quỹ" thống nhất đo lường để tu sửa đường lớn, để Hoa Hạ dung hợp các dân tộc thành một nền móng thống nhất to lớn thì đó là Thiên cổ nhất đế Tần Thủy Hoàng; nếu như nói hưng khoa cử, trường Đại Vận Hạ thì là Thiên cổ Nhị đế Tùy Dương Đế; như vậy cơ cấu yếu tướng quan liêu đã được hoàn thiện đến mức tận cùng chính là vị Thiên cổ tam đế Minh Thái Tổ nhân đức nhất thiên hạ.

(Thư đồng văn, xa đòng quỹ: sách viết cùng loại chữ, xe có cùng cỡ trục, tức là thống nhất văn tự, thống nhất đơn vị đo lường.)

Mặc dù Chu Nguyên Chương xuất thân áo ải, nhưng trí tuệ chính trị của ông lại có thể nói vô tiền khoáng hậu!

(vô tiền khoáng hậu: trước không có, sau này cũng không có)

Đứng đầu trong Nội các là Tể tướng đã được thay thế bởi Đại Học sĩ, lấy Ngũ quân phủ đô đốc thay thế bằng Đại Đô đốc phủ, giao cho ngự sử ngôn quan phẩm cấp thấp có đặc quyền giám quan (chuyên giám sát vạch tội quan lại), thiết lập Cẩm Y Vệ giám sát bách quan, lại thiết lập chế độ Đông Hán hành Cẩm y Vệ. Tất cả những điều đó đều thể hiện Chu Nguyên Chương là một vị hoàng đế áo vải trí tuệ hơn người.

Nhất là việc thiết lập Đại Học Sĩ Nội Các thay thế Tể tướng được coi là kinh điển.

Tể tướng phụ trách hiệp trợ Hoàng Đế xử lý chính vụ cả nước, trong đó quyền lực quan trọng nhất là bổ nhiệm và miễn nhiệm nhân sự, thông qua việc bổ nhiệm và miễn nhiệm các quan viên, tể tướng rất dễ dàng nảy sinh tình trạng nuôi dưỡng hệ thống quan viên trung thành với mình, tiến tới giành lấy quyền lực hoàng đế, để khi quyền lực tể tướng thẩm thấu vào quân đội thì chỉ sợ việc thay đổi triều đại khó mà tránh được.

Từ thời kỳ Tiền Tần đã xuất hiện Tể tướng đến thời Minh Thái Tổ thì dừng, hơn hai trăm năm phàm trần không có một Hoàng đế nào có thể nghĩ ra được biện pháp hữu hiệu để khống chế quyền lực Tể tướng, nhưng Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương lại làm được.

Đại Học Sĩ Nội Các thay thế Tể Tướng cũng không phải là chỉ đơn giản đem quyền lực to lớn của tể tướng cấp cho Đại học sĩ, mấu chốt là cấp bậc của Đại Học sĩ chỉ có ngũ phẩm.Việc bổ nhiệm miễn nhiệm Đại Học sĩ Nội Các do Hoàng đế nắm giữ và lựa chọn, nói cách khác, những quan viên kinh nghiệm lý lịch và danh vọng thấp chỉ cần được Hoàng đế tín nhiệm là có thể được bổ nhiệm làm Đại học sĩ.

Cứ như vậy, trên thực tế Nội Các đã trở thành bộ máy thư ký bên cạnh Hoàng đế, không chỉ phù trợ quyền lực Hoàng đế, mà căn bản Nội Các không áp được Lục Bộ, và càng không có khả năng khiêu chiến với hoàng quyền. Về phần quan viên Lục Bộ, dù là Lại Bộ Thượng Thư mặc dù có mạng lưới quan hệ rộng lớn nhưng vẫn chịu sự tiết chế của Nội Các, cũng đồng thời mất đi khả năng khiêu chiến với hoàng quyền.

Cho nên, Hạng Trang quyết định học theo Minh Thái Tổ chọn dùng chế độ Nội Các.

Đương nhiên, cơ cấu quan văn cải tiến còn phức tạp hơn so với quan võ.

Võ viện chỉ là một cơ cấu không rõ ràng, nói trắng ra là vài nóc viện để cho những Quốc công, Triệt hầu cùng với những võ tướng trẻ tuổi tốt nghiệp Thái Học viện uống trà nói chuyện phiếm, cấp bậc quân hàm trong Võ viện cũng đơn giản, ngoại trừ Quốc công cùng Triệt Hầu, dưới còn có ba quân hàm tướng quân, Trung Lang Tướng, Giáo Úy.

Cơ cấu quan văn thì khác hơn, ngoại trừ Nội Các ra, còn có Lục Bộ, Đô Sát Viện cùng với cơ cấu khổng lồ tại địa phương.

Hạng Trang từ năm đầu tiên của Hoàng Đế thứ bốn mươi hai đã bắt đầu cải các cơ cấu quan văn, tận đến mùa đông năm thứ Hoàng Đế thứ bốn mươi ba mới hoàn thành.

***

Mùa xuân năm Hoàng Đế thứ bốn mươi bốn, Hạng Trang đi tuần tra Giang Đông sau lần đầu tiên xưng đế.

Tuy nhiên trạm dừng đầu tiên của Hạng Trang không phải là Tỷ Lặng, mà là đại doanh thủy quân tại Đan Đồ.

Sau khi Hạng Trang xưng đế đã xử lý việc lớn đầu tiên, không phải là di dân từ Giang Đông, Ba Thục, Hà Bắcbổ sung đầy tại biên ải, cũng không phải là là phát binh chinh phạt Hung Nô, Nguyệt Thị, mà là giả xưng thiên thần báo mộng vẽ ra một bức hải đồ Thái Bình Dương, chiếu lệnh tổng binh thủy quân trấn thủ Đan Đồ là Khương Tể suất lĩnh năm mươi thuyền biển lớn vượt qua đại dương đi tìm đại lục Châu Mỹ.

Làm một người xuyên qua, Hạng Trang biết rõ hoạt động hàng hải có khả năng mang lại lợi ích thật lớn.

Hương liệu Nam Dương, bạc trắng Châu Mỹ cùng với hoàng kim Châu Phi, quan trọng nữa là còn có các loại sản nghiệp khoai lang, khoai tây, cây ngô Châu Mỹ nhất định phải giành có được!

Trên lịch sử, bất luận là Hán mạnh hay là Đường thịnh cũng không có cách nào khiến Hoa Hạ thống trị thực tế văn minh vượt qua được hai đại lưu vực là Trường Giang và Hoàng Hà, Hán mạnh tuy có thể đánh bại Hung Nô, nhưng căn bản lại không thể không chế toàn bộ đại mạc, Đường thịnh tuy có sức mạnh quân sự tồn tại ở Trung Á, nhưng chỉ kéo dài được thời gian ngắn, căn bản không thể nào đồng hóa các tộc Trung Á.

Sở dĩ như vậy gông xiềng lớn nhất chính là nhân khẩu, bất kể là Hán mạnh hay là Đường thịnh, nhân khẩu không đủ để chống đỡ nổi đối với các khu vực thống trị xung quanh như Mạc Bắc, Trung Á, Viễn Đông, Đông Nam Á.

Nếu Hán mạnh hoặc là Đường thịnh có được hơn một tỷ nhân khẩu vậy thì có thể thông qua công trình di dân khổng lồ từng bước lấn chiếm lên không gian sinh tồn của Man tộc, vậy thì hoàn cảnh sinh tồn của dân tộc Hoa hạ có thể được cải thiện rất lớn, sẽ tuyệt đối không xảy ra những bi kịch như Ngũ Hồ Loạn Hoa, Ngũ Đại Thập Lục quốc và Mãn Thanh nhập chủ Trung Nguyên.

Truyền thống tộc Hoa Hạ chỉ tập trung thế lực ở hai đại lưu vực là Hoàng Hà và Trường Giang.

Có người đã tính toán, lấy thời đại Tần Hán làm lực lượng sản xuất, hai đại lưu vực Hoàng Hà, Trường Giang có thể nuôi sống năm mươi triệu người, sau mươi triệu người là cực hạn, vượt qua cực hạn này sẽ dẫn tới nạn đói nghiêm trọng, tiến tới mâu thuẫn xã hội dâng cao, đến cuối thời Đông Hán loạn Khăn Vàng khởi nghĩa cũng bởi vì nạn đói đầy rẫy.

Hạng Trang muốn thoát khỏi gông xiềng nhân khẩu thì nhất định phải nhập vào khoai lang, khoai tây và cây ngô!

Cho nên, sau khi Hạng Trang xưng đế, việc lớn đầu tiên xử lý chính là phái thủy quân lặn lội đường xa vượt qua đại dương đi Châu Nam Mỹ tìm khoai lang, khoai tây, cùng với cây ngô. Đây là cơ sở vật chất tạo ra sự bùng nổ lớn nhân khẩu dân tộc Hoa Hạ. Trên lịch sử có thật, cũng là sau khi các loại cây nông nghiệp có sức chịu đựng lớn sản lượng cao như khoai lang, khoai tây, cây ngô được nhập vào mới xuất hiện sự bùng nổ nhân khẩu một cách lớn mạnh.

Mùa xuân năm Hoàng Đế thứ bốn mươi hai, đội tàu thủy quân Khương Tế xuất phát rời bến từ cảng Đan Đồ, đến nay đã trải qua suốt hai năm, ngay lúc Hạng Trang nghĩ đội thuyền thủy quân này đã bị gió bão giết chết ở Thái Bình Dương thì nửa tháng trước lại đột nhiên nhận được thư từ bồ câu đưa tin do Huyền Y Vệ từ Phiên Ngu phát ra, đội thuyền thủy quân đã quay về cảng Phiên Ngu!

Hạng Trang nghe vậy vô cùng vui mừng, lập tức lệnh Thái tử trấn giữ Lạc Dương, còn mình thì đi tới cảng Đan Đồ đích thân nghênh đóng đội thủy quân Khương Tế chiến thắng trở về.

Chương 569: Đông chinh Cao Cú Lệ

Ngày hôm sau khi Hạng Trang đến đại doanh thủy quân Đan Đồ thì Khương Tế cũng đã quay về Phiên Ngu.

Nghe nói thủy quân Khương Tế đã đến ngoài mặt sông, Hạng Trang đích thân đến bến tàu nghênh đón, trên bến tàu đợi nửa canh giờ thì trên mặt sông mênh mông mù mịt phía đông cuối cùng đã xuất hiện chấm đen, khi khoảng cách càng gần, một con thuyền bị gãy cột buồm, mạn thuyền vỡ tan thủng lỗ chỗ cuối cùng hiện ra trong tầm mắt.

Nhìn "thuyền Sở" vô cùng rách nát này, Hạng Trang có chút ảm đạm. Bạn đang xem tại - www.TruyệnFULL.vn

Hai năm trước khi xuất phát từ đại doanh thủy quân Đan Đồ, đội tàu thủy quân Khương Tế có gần một trăm thuyền Sở, hơn nữa đều là những chiếc thuyền lớn sâu đáy, trăm thuyền Đại Sở lấy mười thuyền làm một đội, chia làm mười đội đi tới thám hiểm đại lục Nam Mĩ. Hạng Trang bức bách làm như vậy cũng là bất đắc dĩ, dù sao kỹ thuật hàng hải lúc này cũng có hạn.

Tuy nói là hải đồ Thái Bình Dương do mình giả xưng báo mộng vẽ ra nhưng dù sao hải đồ này cũng không rõ ràng, trên nam Thái Bình Dương có bao nhiêu đảo nhỏ và vị trí chuẩn xác của những đảo nhỏ này thì trên bức vẽ của Hạng Trang lại không thể hiện rõ, còn độ chính xác của la bàn cũng không cao nên vấn đề chỉ hướng cũng tồn tại rất lớn, bất đắc dĩ Hạng Trang chỉ có thể chia đội tàu làm mười hướng, đúng là hiệu quả thấp nhưng mười đội phái ra chỉ cần một đội trở về cũng là thắng lợi.

Đây chính là một đề xác suất số học đơn giản.

Bởi vì kỹ thuật hàng hải hạn chế, một trăm thuyền kết đội đồng hành, xác suất sinh tồn này tuyệt đối sẽ không cao bao nhiêu so với mười đội thuyền rời biến, Hạng Trang đoán chừng có thể có xác suất một nửa thành công sinh tồn cũng đã rất tốt rồi, nhưng nếu chia đội tàu làm mười đội vậy thì xác suất thành công đội tàu trở về địa điểm xuất phát có thể cao lên tới một nửa!

Một nửa, đây cũng là tỷ lệ rất cao rồi!

Hạng Trang chưa bao giờ hy vọng quá xa vời là đội thủy quân hoàn chỉnh trở về địa điểm xuất phát, hắn chỉ cần mấy con thuyền hoặc là một con thuyền trở về địa điểm xuất phát là được, chỉ cần thủy quân có thể mang về khoai lang, khoai tây còn có cây ngô thì lần mạo hiểm hàng hải lớn này đã thành công rồi.

Nhưng khi Hạng Trang thật sự nhìn thấy chỉ có một đội và chỉ còn một con thuyền biển trở về địa điểm xuất phát thì cần vô cùng rầu rĩ. Là một hoàng đế, Hạng Trang đã từng chứng kiến sinh tử, nhưng khi gặp lại thủy quân này thì trong lòng lại thấy áy náy, nếu đợi vài năm nữa, thì việc tổn thất có thể giảm bớt đi một nửa.

Nhưng thành thật mà nói, Hạng Trang không chờ được, hắn thực sự muốn trong thời gian ngắn nhất đem ba loại cây nông nghiệp khoai lang, khoai tây, cây ngô nhập vào Hoa Hạ, hắn thực sự muốn nhìn thấy nhân khẩu tộc Hoa Hạ bùng nổ, hắn càng muốn lúc khi còn sống được nhìn thấy tộc Hoa Hạ thực hiện sự thống trị đối với Viễn Đông, Trung Á, và Đông Nam Á.

Thuyền hỏng chậm rãi cập bến tàu, Khương Tế vội vàng bước xuống cầu thang bên sườn tàu, chỉ thấy y quần áo tả tơi, rối bù, hai mắt cũng thật sâu lõm xuống, đỏ ngầu.

Hạng Trang nhìn thấy thì suýt nữa không nhận ra đây là... Khương Tế?

- Thần, Thủy quân Trung Lang Tướng Khương Tế, khấu kiến bệ hạ!

Khương Tế quỳ xuống.

- Khấu kiến bệ hạ, vạn tuế...

Tướng sĩ Thủy quân phía sau Khương Tế cũng đều quỳ rạp xuống đất.

- Khương ái khanh bình thân.

Hạng Trang khẩn trương tiến lên nâng Khương Tế dậy, lại chìa tay với các tướng sĩ còn lại, nói:

- Chư vị tướng sĩ mau mau bình thân, bình thân...

An ủi qua loa vài câu, Hạng Trang liền vội hỏi han:

- Khương ái khanh, có đến được đại lục Viễn Đông không?

Khương Tế dài thở dài, vẻ mặt ảm đạm hồi đáp:

- Thần cũng không biết đó có phải đại lục Viễn Đông không? Tuy nhiên thần đích thật là dựa theo bản đồ hàng hải của Đại vương đi chếch về hướng Đông, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, nhưng chín tháng sau cuối cùng cũng đã đến được một đại lục và cũng tìm được những thứ mà Đại Vương nói.

Bao nhiêu khó khăn trắc trở nhưng lúc này Khương Tế nhắc đến lại nhẹ nhàng như không, nhưng Hạng Trang lại hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được chín tháng này đã kinh tâm động phách như nào, trên Thái Bình Dương gió lốc bão lớn, dã thú dã nhân trên đảo hoang vắng cùng với trên đại dương mênh mông không tìm được tiếp viện mà gây nên nỗi sợ hãi, tạo thành sự uy hiếp tính mạng của từng người.

Tuy nhiên Hạng Trang lại chẳng quan tâm việc cần phải an ủi Khương Tế mà vội vàng nói:

- Những thứ đó đâu rồi?

Khương Tế quay đầu lại vẫy tay một cái, liền có sáu gã tướng sĩ thủy quân khiêng ba giỏ mây từ trên thuyền xuống. Hạng Trang chăm chú nhìn phát hiện trong giỏ quả nhiên là có những thứ mà hắn luôn nằm mộng thấy, một nửa giỏ là khoai tây, một nửa giỏ là khoai lang còn có non nửa giỏ là cây ngô hạt. Hạng Trang nắm lên một vốc ngô hạt nhìn, cuối cùng không kìm nổi ngửa mặt lên trời cười rộ lên.

Khương Tế không hiểu, cẩn thận nói:

- Đại vương, thần vốn mang về ước chừng trăm giỏ, tuy nhiên trước mấy tháng khi đến Phiên Ngu, trên thuyền thật sự là không có thức ăn, cho nên...

- Không sao không sao, ngần này là đủ rồi, vậy là đủ rồi.

Hạng Trang không để bụng khoát tay áo, lại quay đầu lại chỉ bảo Quận Thủ Đan Dương đứng phía sau:

- Chu Quận Thủ, ngươi lập tức trở lại an bài, trẫm cần trăm mẫu đất phì nhiêu nhất, còn phải có một trăm lão nông cực kỳ có kinh nghiệm, lại phái một ngàn phủ binh nghe điều động.

- Vâng!

Quận Thủ Đan Dương lĩnh mệnh, vội vàng đi... Hai tháng sau, tận đến khi trong đất nảy mầm ra cây ngô, mầm khoai tây nhú ra rồi lại đem mầm khoai lang trồng xuống đất, lại an bài Quận Thủ Đan Dương cẩn thận chăm sóc mười mẫu ruộng tốt này Hạng Trang mới tạm thời thỏa mãn trở về Lạc Dương, tuy nhiên bốn tháng sau, Hạng Trang lại đến lần nữa, lúc đó khoai lang, khoai tây và cây ngô được reo trồng đã trưởng thành lên nhiều.

Trở lại Lạc Dương, Hạng Trang bắt đầu an bài dụng binh đối với Cao Cú Lệ.

Lúc này khoảng cách thiên hạ đại nhất thống mặc dù mới vừa mới qua năm thứ hai, giống Quan Trung, những nơi như đất Tề, đất Yến cùng với Hoài Nam và những nơi khác thậm chí còn chưa hoàn toàn khôi phục do chiến tranh nhưng đế quốc Hoa Hạ mới ra đời vẫn khẩn cấp triển khai đại quy mô chinh chiến đối với bên ngoài, Cao Cú Lệ chính là mục tiêu đầu tiên mà đế quốc Hoa Hạ khai đao.

Trong lịch sử đế quốc Đại Hán cùng thời kỳ ước chừng nghỉ ngơi lấy lại sức gần trăm năm, mới cuối cùng tích lũy đầy đủ thực lực của một nước, sau đó bắt đầu tiến hành tác chiến đối với Hung nô trường kỳ năm mươi năm, nhưng đế quốc Hoa Hạ lại đi trước quá trình này một nửa, đừng thấy sở hán tranh chấp liên tục lâu dài, nhưng quốc lực của đế quốc Hoa Hạ vẫn vượt xa đế quốc Đại Hán.

Việc này là nhờ Hạng Trang đã thi hành quốc sách cổ vũ sĩ nông công thương, rải qua ba mươi năm phát triển, nước Sở và bây giờ trở thành đế quốc Hoa Hạ đã có được nền công thương nghiệp quy mô khổng lồ. Công thương nghiệp hưng thịnh đã mang đến ngân khố quốc gia đầy đủ, hơn nữa thủ công nghiệp nuôi dưỡng kỹ thuật nông nghiệp dẫn đến các quận dưới sự cai trị của nước Sở mấy năm liên tục được mùa thu hoạch, lương thực tích trữ trong hai nhà kho chồng chất như núi.

Về phần tại sao thủ công nghiệp lại hình thành nuôi dưỡng kỹ thuật nông nghiệp nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì thủ công nghiệp sẽ hấp thu số lượng lớn lao động tráng niên, lao động tráng niên này dấn thân vào thủ công nghiệp, thì tất nhiên sẽ tạo thành ảnh hưởng đối với nông nghiệp, vì bù lại hoặc là tiêu trừ ảnừ kỹ thuật canh tác mà nghĩ cách sản xuất công cụ, việc này đã cao kỹ thuật nông nghiệp phát triển.

Thí dụ như kỹ thuật cái bừa thâm canh, thí dụ như guồng nước, thí dụ như kỹ thuật cho guồng nước tưới ruộng bằng nước giếng, lại thí dụ như kỹ thuật trồng xen kẽ, kỹ thuật luân canh từ từ. Sự khám phá của nông dân, cùng với sự nỗ lực siêng năng của học sinh trường thái học, kỹ thuật nông nghiệp xuất hiện liền phát triển hình thức giếng phun.

tiền lương Trong quốc khố sung túc, hơn nữa với cơ chế thưởng cho chiến công, cao nhất là đế quốc Hoa Hạ mới ra đời đến Hoàng đế, dưới đến quần chúng nhân dân đều có ý nguyện mãnh liệt dụng binh với bên ngoài. Với tư cách l là Hoàng Đế đều muốn mở mang bờ cõi, khởi tạo những thành tích khác đời, làm võ tướng phải chém lập chiến công, giành được phong thưởng, làm dân chúng, cũng hy vọng con cháu minh cũng đạt được chiến công.

Trong lịch sử Đế quốc Đại Tần, dưới sự khuyến khích hệ thống canh chiến thì phải là một cỗ máy chiến tranh dị dạng khổng lồ. đế quốc Hoa Hạ mới ra đời lại phát triển toàn diện trên các mặt sĩ nông công thương, năng lực động viên chiến tranh tuyệt đối không thua gì hệ thống canh chiến Đế quốc Đại Tần, năng lực chiến tranh liên tục lại mạnh hơn rất nhiều.

Cho nên, đại quy mô khuếch trương dụng binh với bên ngoài cũng không thể tránh né được rồi.

Về phần tại sao lựa chọn Cao Cú Lệ làm cú thảo phạt đầu tiên cũng là được suy nghĩ cặn kẽ.

Ttrước hết láng giềng Cao Cú Lệ gần Liêu Đông, khoảng cách không phải quá xa. tiếp theo, Cao Cú Lệ là nông canh văn minh, không giống các dân tộc du mục Hung Nô, Nguyệt Thị, đánh không lại bọn hắn sẽ trốn vào đại mạc hoặc là ở bên trong bãi sa mạc, tìm bóng người cũng tìm không ra. Điểm quan trọng cuối cùng hính là, Cao Cú Lệ đang trong giai đoạn mở rộng.

Chỉ cần tiêu diệt Cao Cú Lệ, địa khu Viễn Đông còn dư lại mấy địch nhân, bất kể là người Ô Hoàn, người Tiên Ti vẫn đỡ hơn là Cơ Tử Triều Tiên, đều khó có khả năng tiếp tục khiêu chiến đế quốc Hoa Hạ. đương nhiên giai đoạn hiện tại chỉ có thể là chinh phục, nếu muốn thực hiện sự thống trị trên ý nghĩa chân chính đối với Viễn Đông còn cần phải có thời gian nhất định.

Hôm nay là đại triều đầu tháng, bách quan tụ tập trong Đại Hoa Cung Phụng Thiên Điện vừa xây dựng.

Trên đại điện tráng lệ, hoàng đế Hạng Trang của đế quốc Hoa Hạ ngồi trên cao, Thái Tử Hạng Chính điều khiển án dưới bậc thềm ngọc. Hạng Chính mặc long bào ngũ trảo hình dạng và cấu tạo này giống như đúc long bào trên người Hạng Trang. mũ miện trên đầu hai cha con cũng là độc nhất vô nhị, đều là mười hai chuỗi ngọc.

Hạng Trang đang dùng phương thức này thiết lập quy củ, đây mới thực sự là Thái tử của đất nước.

Sở dĩ Hạng Trang làm như vậy, không chỉ vì tạo quyền uy cho Thái Tử, hắn còn suy xét càng sâu xa, bởi vì Hạng Trang cảm thấy chế độ kế thừa trong lịch sử tồn tại thiếu hụt rất lớn, Thái Tử chỉ có thể được tuyển chọn từ con nối dòng của Hoàng đế đương nhiệm, đường sống lựa chọn nhỏ, rất khó đảm bảo tố chất hoàng đế đảm nhiệm kế tiếp, có đôi khi còn xuất hiện hiện tượng đứt gãy giữa chừng.

Nếu Hoàng đế đương nhiệm đột tử, Thái Tử tuổi nhỏ gấp gáp đăng cơ, vấn đề nghiêm trọng làm cho hoàng quyền gián đoạn cũng là có khả năng. Trong lịch sử bởi vì chủ ấu mà xuất hiện tiền lệ rung chuyển nhiều không kể xiết, thí dụ như nói Hán Huệ Đế, mà xú danh rõ ràng nhất chỉ sợ là Mãn Thanh những năm cuối buông rèm chấp chính.

Cho nên, Hạng Trang quyết tâm bài trừ chế độ kế thừa ngôi vị Hoàng đế bất hợp lý này, bất kể như thế nào cũng không thể để một Hoàng đế chưa đủ mười tám tuổi không có kinh nghiệm tham gia triều chính. Vì vậy để xác lập củng cố địa vị của Thái Tử Hạng Chính, hắn lệnh Hạng Chính theo mình tham gia triều chính đồng thời quyền đặc quyền bàn luận về bổ nhiệm và miễn nhiệm nhân sự, đó chính là bước đi đầu tiên của Hạng Trang.

Ánh mắt Hạng Trang đảo qua trên mặt quần thần, cuối cùng dừng ở trên mặt Hạng Chính hỏi:

- Thái Tử, về đại tướng cầm binh đông chinh Cao Cú Lệ, ngươi có thể chọn người thích hợp?

Chương 570: Truyền ngôi Thái Tử

Xe lộc cộc, ngựa rít gào, một đội quân khổng lồ đang uốn lượn dọc theo đại lộ về hướng đông.

Chu Á Phu người mặc giáp nhẹ, cưỡi ngựa trắng, dưới sự vây quanh của mấy trăm thân binh đi trong đội ngũ hành quân, nhìn đội ngũ đi đầu, đột nhiên Chu Á Phu hoảng hốt.

Bốn tháng trước, khi Chu Á Phu nhận được thánh chỉ cũng không dám tin, không ngờ Hoàng đế hạ chỉ để hắn suất lĩnh năm vạn kỵ binh cộng thêm hai trăm ngàn bộ binh đi thảo phạt Cao Cú Lệ. Điều này sao có thể? Phải biết rằng Chu Á Phu hắn dù là tướng nước Hán đầu hàng nhưng Hoàng Đế và hắn lại có thù giết cha, chẳng lẽ không sợ hắn mang theo đại quân tạo phản sao?

Sau đó Chu Á Phu mới biết, là do Thái Tử Hạng Chính đề cử hắn. Bạn đang xem tại - www.TruyệnFULL.vn

Đối với Thái Tử Hạng Chính, Chu Á Phu cảm thấy vô cùng phức tạp, ban đầu ở đất Tề, Chu Á Phu hắn liên tục chịu thua dưới tay Hạng Chính, đến nỗi đồng minh liên hoành hoàn toàn tan rã, điều này mới dẫn đến có mười lộ quân Sở quy mô phạt Hán, cho nên theo ý nào đó giải thích, cuộc đua giữa Chu Á Phu và Hạng Chính trực tiếp quyết định kết cục tranh chấp giữa Sở Hán.

Chu Á Phu không chút do dự tiếp nhận thánh chỉ, bởi vì hắn có cùng tâm tư giống Bạch Mặc, chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có lấy tín nhiệm của Hoàng đế hoàn toàn mới có thể khôi phục nước Hán. Mà nếu muốn tạo tín nhiệm với Hoàng đế, biện pháp tốt nhất không thể nghi ngờ là thành lập đầy đủ công huân để mình trở thành đại tướng công huân hiển hách nhất trong triều.

Công tác chuẩn bị viễn chinh Cao Cú Lệ vô cùng bề bộn.

Dù đó là đế quốc Hoa Hạ khổng lồ như vậy cũng phải chuẩn bị đầy đủ mấy tháng!

Giữa tháng tư Hoàng đế hạ chỉ, tận đến giữa tháng sau đại quân mới hoàn thành tập kết, cuối tháng bảy đại quân mới ra khỏi Liêu Đông.

Một đội thám mã từ phía trước chạy như điên đến, tiểu giáo đi đầu ở trên lưng ngựa chắp tay vái chào Chu Á Phu, thở dốc nói:

- Đại tướng quân, phía trước chính là vương đình của Man Tộc, nơi đó có xây dựng một tòa thổ thành diện tích chừng hơn 10 dặm, tường thành cao hơn một trượng, tuy nhiên Man tộc này hình như không gọi là Cao Cú Lệ, mà gọi là nước Phù Dư.

- Đúng vậy, chính là nó.

Chu Á Phu thản nhiên nói.

Lúc chuẩn bị xuất chinh, Hạng Trang từng gọi Chu Á Phu đến trước ngự tiền, từng nói lần này nước cần chinh phạt có lẽ cũng không gọi là Cao Cú Lệ, nhưng tên gọi là gì không quan trọng, dù sao cũng nằm ở Liêu Đông, là một trong những Man tộc vừa thành lập chính quyền ở giữa Cơ Tử Triều Tiên. Sao có thể để Man tộc thành lập chính quyền được? Nhất định phải kiên quyết phá hủy.

Kỳ thật, cái gọi là Cao Cú Lệ chính là bởi một người là Phù Dư, người Ốc Trở thành lập chính quyền Man tộc. Về phần lúc nào chọn dùng quốc danh Cao Cú Lệ, giới sử học cũng có vài cách nói, người thì nói thế kỷ thứ 1 trước công nguyên; người thì nói là thế kỷ thứ 2 trước công nguyên, có thể khảo chứng chính là đầu Tây Hán là khẳng định đã có Cao Cú Lệ rồi.

Chu Á Phu giơ roi ngựa trong tay lên, lạnh nhạt nói:

- Truyền quân lệnh của ta, toàn quân hạ trại ngay tại chỗ, truy trọng doanh bắt đầu triển khai lắp ráp khí giới công thành, sau một ngày nghỉ ngơi và chỉnh đốn thì tiến hành công kích Vương đình Man tộc.

***

Đầu tháng mười, Hạng Trang tuần tra Đan Dương xong thì quay về Lạc Dương.

Tại Quận Đan Dương, trên trăm mẫu hoàng điền đã được mùa thu hoạch, nửa giỏ khoai tây đã trở thành mấy chục giỏ, nửa giỏ ngô đã thu hoạch trên trăm giỏ,tuy nhiên thu hoạch lớn nhất vẫn là khoai lang, bởi vì khoai lang sau khi cắt mầm lại vẫn có thể nảy mẩm tiếp, non nửa giỏ khoai lang không ngờ sau đó lại trồng được trên diện tích năm mươi mẫu!

Chu kỳ trưởng thành của khoai lang, khoai tây và ngô không khác nhau lắm, đều là bốn tháng, hiện tại đã làm đầu tháng mười, đã không kịp để mùa gieo hạt quý hai rồi, nhưng rõ ràng là ít nhất có thể gieo hai mùa. Sau đó là có thể đem gieo trồng quy mô mở rộng vạn mẫu, đến năm sau bốn quận Giang Đông đã có đầy đủ hạt giống để tiến hành đại quy mô gieo trồng rồi.

Hạng Trang vừa mới quay về Lạc Dương thì nhận được tin chiến thắng của Chu Á Phu.

Trên Phụng Thiên Điện lộng lẫy chói vàng, Thái Tử Hạng Chính đang tấu với Hạng Trang:

- Phụ hoàng, Chu Á Phu đã công phá vương thành Cao Cú Lệ, chém đầu hơn tám vạn, bắt phụ nữ và trẻ em hơn mười vạn. Nam đinh thân cao tám thước trong vương thành Cao Cú Lệ đã bị chém tận giết tuyệt, một số ít đã trốn vào núi, đang phái du kỵ đuổi giết, ít ngày nữa có thể đánh tan.

Hạng Trang nhẹ nhàng vuốt cằm, kết quả như vậy đã nằm trong dự liệu của hắn.

Năm đó nước Tần dù không đủ năm triệu nhân khẩu, nhưng ẫn có thể phát động trăm vạn đại quân nam chinh bắc chiến, trước sau càn quét sáu nước, là dựa vào cái gì? Dựa vào lực lượng hệ thống canh chiến! Bây giờ đế quốc Hoa Hạ ước chừng có được hai ngàn vạn nhân khẩu, vả lại có được hệ thống canh chiến, hệ thống thương chiến vừa làm việc vừa đi học vừa chiến đấu càng hoàn thiện, sao không thể tiêu diệt được một Cao Cú Lệ?

Đừng nói lúc này Cao Cú Lệ mới chỉ là một chính quyền Man tộc vừa mới lập quốc không lâu, nhưng quốc lực, quân lực của Cao Cú Lệ không thua kém gì quốc lực, quân lực của Thất hùng trong nước Tần, tuy vậy cũng không thể ngăn nổi hai mươi lăm vạn đại quân kỵ bộ của Chu Á Phu, phải biết rằng, hai mươi lăm vạn đại quân này bất kể là binh khí, huấn luyện hay là khí giới đồ quân nhu cũng vượt xa quân Tần!

Về phần tại sao phải giết tuyệt nam đinh Cao Cú Lệ mà không phải giống thời Đường thịnh mà "nạp hải bách xuyên" (ý là dung nạp chứ không phải giết tuyệt), áp dụng chính sách mở rộng dung nạp dân tộc, Hạng Trang cũng là bị bất đắc dĩ, bởi vì giai đoạn hiện tại nhân khẩu tộc Hoa Hạ cũng chỉ có hơn hai ngàn vạn, dù tính cả quần cư tại hai đại khu truyền thống là Trường Giang và Hoàng Hà cũng còn xa mới tới mức bão hòa, càng không nói đến việc di dân quy mô lớn đi đối ngoại.

Nhân khẩu còn chưa tới sáu ngàn vạn, nên không đủ để di dân quy mô lớn, bởi vậy chỉ có thể áp dụng chính sách máu tanh, tàn khốc đối với các Man tộc xung quanh, đợi cho nhân khẩu Hoa Hạ vượt qua quy mô sáu ngàn vạn thì có thể bắt đầu áp dụng quy mô di cư rồi, sau đó mới dung nhập gien di truyền Man tộc với tộc Hoa Hạ cũng không muộn.

Dù sao, ở góc độ theo sinh vật học, di truyền học mà nói, việc duy trì huyết thống thuần khiết thật ra lại không hề tốt, một dân tộc chỉ không ngừng dung nhập gien của dân tộc khác mới càng trở nên ưu tú, càng hùng mạnh hơn. Thí dụ như nói đến đế quốc đại Đường, thậm chí ngay cả huyết mạch hoàng thất mẫu hệ đều đến từ Man tộc thảo nguyên.

Hạng Trang cũng không bài xích việc dẫn gien mẫu hệ Man tộc để cải thiện hệ thống gia phả gien tộc Hoa Hạ.

Chính là vì gien mẫu hệ Man tộc đến từ thảo nguyên đã khiến Hoàng Đế Lý Đường là vị hoàng đế có tinh thần khai phá và tham vọng khuếch trương hơn so với các hoàng đế tiền nhiệm trong lịch sử, tiến tới khiến Đại Đường trở thành vương triều mở mang lãnh thổ quốc gia nhất trong lịch sử Hoa Hạ. Tuy rằng lãnh thổ quốc gia Mông Nguyên ngày càng mở mang hơn so với đế quốc Đại Đường nhưng đây căn bản không phải vương triều Hoa Hạ.

Ánh mắt Hạng Trang ôn hòa nhìn Hạng Chính, nói:

- Thái tử, con đã đề cử một thống soái giỏi.

- Nhi thần không dám kể công.

Hạng Chính nói:

- Hết thảy đều là công lao của Chu Á Phu cùng với các tướng sĩ đã xuất chinh.

Hạng Trang khẽ mỉm cười, bỗng nhiên nói:

- Thái tử, con còn nhớ trước đây phụ hoàng đã ước hẹn với con ba năm không? Tính toán thì giờ cũng đã đến rồi, ha hả.

Tim Hạng Chính khẽ nảy lên, trong lúc nhất thời lại không biết nên trả lời sao.

Chẳng phải lúc trước phụ hoàng nói đùa đấy sao? Nói đùa gì vậy, có câu "quân vô hí ngôn", nói vậy chẳng phải là coi rẻ phụ hoàng? Phụ họa theo phụ hoàng cũng hình như không ổn, như vậy chẳng phải là vội vàng đoạt quyền rồi sao?

Các đại thần dưới thềm cũng ngơ ngác nhìn nhau, căn bản không biết ước hẹn ba năm là cái gì.

Ánh mắt Hạng Trang chuyển hướng sang các quần thần trên điện, lãnh đạm nói:

- Ba năm trước đây, trẫm cùng Thái Tử từng có ước định, là ba năm sau sẽ nhường đế vị cho Thái tử, hiện tại kỳ hạn ba năm đã đến, trẫm cũng nên thực hiện lời hứa của mình rồi.

Nói tới đây khẽ dừng một chút, Hạng Trang lại nói với Hạng Chính:

- Chính nhi, con lên đây, đến bên cạnh phụ hoàng.

Quần thần trên điện giật mình sợ hãi, vẻ mặt Hạng Chính cũng hoảng loạn, không biết làm sao, nói:

- Phụ hoàng, nhi thần...

Hạng Trang cười cười đích thân bước xuống thềm ngọc dắt tay Hạng Chính lên trên, ấn Hạng Chính ngooifo vào ghế rồng, sau đó quay đầu lại nói với quần thần cả điện:

- Cũng không cần phải nghi thức rườm rà, từ ngày hôm nay, trẫm chính thức thoái vị, Chính nhi là Hoàng đế Nhị thế của đế quốc Hoa Hạ, các ngươi sao không mau khấu kiến Tân Hoàng?

- Việc này...việc này...

Mặt mũi văn võ cả triều đều lúng túng, không biết phải làm sao, tận đến khi Hạng Trang luôn giục, tất cả mới quỳ xuống thềm son, hô to vạn tuế.

***

Đêm, thượng thư phòng tại Đại Hoa Cung.

Sau khi dập đầu hành lễ, Hạng Chính cung kính ngồi đối diện với Hạng Trang.

Tuy rằng đã là Hoàng đế đế quốc rồi nhưng Hạng Chính vẫn luôn cẩn trọng, cung kính như một trước mặt Hạng Trang, bởi vì Hạng Chính hiểu rõ, uy quyền của phụ hoàng không phải là Nhị Thế Hoàng Đế hắn có thể khiêu chiến, nếu hắn có gì làm không đúng, phụ hoàng chỉ nói một tiếng, hắn sẽ ngoan ngoãn mà bị hạ tước vị.

Nói tóm lại, ngôi vị hoàng đế thay thế chỉ là ở bề ngoài.

So sánh với trước đây, khác biệt duy nhất là Hạng Trang không còn ngồi nghe báo cáo và quyết định chính sự,mà Hạng Chính lại từ ghế dựa Thái tử dưới thềm ngọc lại được lên thềm ngọc ngồi trên ghế rồng.

Đương nhiên Hạng Trang hiểu rõ, bất kể hắn ủy quyền thế nào, bất kể Hạng Chính điều chỉnh quan viên Nội Các, lại giản lược tướng tá Võ viện thế nào, nó cũng tuyệt đối không thể khiêu chiến được với quyền uy của mình, bởi vì Hạng Trang hắn là một người duy nhất không cần binh phù, chỉ dựa vào thể diện là có thể điều động được ba đại cấm quân cùng với quận phủ các quận.

Nhìn Hạng Chính, Hạng Trang bình tĩnh nói:

- Chính nhi, Vạn Thọ Cung đã khánh thành, ngày mai phụ hoàng chuyển qua đó, Đại Hoa Cung này từ nay về sau là của con rồi, ha hả.

Hạng Chính vội hỏi:

- Không bằng phụ hoàng hãy ở Đại Hoa Cung, để nhi thần ngày ngày được yết kiến...

- Cha con ta không cần phải rườm rà.

Hạng Trang khoát tay áo, từ tốn nói:

- Tuy nhiên, trước khi di chuyển đến Vạn Thọ Cung, phụ hoàng muốn thương lượng với con một chút về chuyện Thái tử. Thái tử là gốc rễ của một nước, việc công tư lớn nhỏ cần phải cẩn trọng.

- Thái tử?

Hạng Chính ngạc nhiên nói:

- Phụ hoàng, Sở nhi vừa mới đầy tháng, có phải quá sớm hay không?

Bốn năm trước Hạng Chính đã đại hôn, có ba con gái một con trai, Hoàng Tử trưởng Hạng Sở chính là Sở Đản con của Thái Tử Phi, vừa mới đầy tháng.

- Sở nhi?

Hạng Trang lắc đầu nói:

- Sở nhi còn quá nhỏ, năng lực, tâm tính còn chưa biết, thậm chí dù đã lớn khôn cũng khó mà hiểu được, sao đảm đương tước vị Thái tử?

Hạng Chính khó hiểu:

- Vậy ý phụ hoàng là...

Hạng Trang lãnh đạm nói:

- Ý phụ hoàng là mấy đệ đệ của con đã trưởng thành rồi, hãy đề cử một người hoặc là võ tướng có công huân trong võ viện hoặc Đại học sĩ Nội Các để làm Thái Tử.

- Hả?

Hạng Chính quá sợ hãi nói:

- Phụ hoàng, việc này...hình như không phù hợp với chế độ xưa nay?

Hoa Hạ từ triều Hạ đã có chế độ cha chết con kế thừa, cùng với chế độ huynh chết đệ kế thừa, ý là, lão quốc quân chết thì con đầu kế thừa, nếu không có con trai thì đệ đệ của quốc quân lên kế thừa. Hiện tại Hạng Chính rõ ràng đã có con, vì sao phải chọn đệ đệ làm Thái tử? Cho nên Hạng Chính mới không hiểu.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau