SỞ HÁN TRANH BÁ

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Sở hán tranh bá - Chương 286 - Chương 290

Chương 286: Đại Hán Phiêu Kỵ (4)

- Giết!

Chu Quan Phu hét lớn một tiếng, liền chém Bách Phu Trưởng Hung Nô thành hai đoạn.

Chu Quan Phu phóng ngựa tiến lên, tiếp tục tìm kiếm đối thủ, khi này phát hiện trước mặt đã không còn một người Hung Nô, không ngờ đã vô tình đột phá trận địa, mạnh mẽ quay đầu lại. Cách đó không xa, Lưu Tị máu chảy qua trọng giáp, cầm trong tay trường mâu cũng giết sâu vào trận địa địch, nhìn tương đối kỹ lưỡng, liền ngửa mặt lên trời cười ha hả.

- Ha, ha ha, chúng ta thắng rồi!

Chu Quan Phu dương kích hét lớn.

- Quân Hán thắng, Đại Hán uy vũ!

Lưu Tị giơ thương chỉ lên trời, cao giọng thét lớn.

- Quân Hán thắng, quân Hán thắng, quân Hán thắng!

Đi theo Chu Quan Phu, Lưu Tị phía sau phá trận mà mấy trăm kỵ binh quân Hán đứng lên hoan hô như sống thần, còn đang trong trận khổ chiến kỵ binh quân Hán nghe tiếng rất phấn chấn, lập tức đám người cùng tiến đánh, hướng tới người Hung Nô hô hào tấn công như nước thủy triều lên.

Quân Hán sau trận, trên sườn núi.

Lã Đài nhẹ nhàng giơ tay phải lên, chỉ ngón trỏ về phía trước, thản nhiên nói:

- Hiệu lệnh toàn quân, tiếp tục tiền về phía trước, nhân lúc Mạo Đốn không kịp trở tay, tiến tới phía trước đánh tan hoàn toàn người Hung Nô.

Trong loạn quân, Công Thúc Thuyết phóng ngựa tới trước mặt Mạo Đốn, vội vã nói:

- Đại Thiền Vu, quân Hán dáng vẻ rất kiêu căng, mà quân ta thì đã mất tiên cơ, sự thể khó thành, không bằng tạm thời lui quân, từ từ tính kế sau?

- Ngươi nói cái gì?

Mạo Đốn giận dữ, nói:

- Lúc này lui binh sao?

Lúc này lui binh, khiến Mạo Đốn cam tâm được sao?

Người Nguyệt Thị sẽ hoàn toàn tan tác ngay trước mắt, một khắc, nhiều nhất là một khắc nữa, người Nguyệt Thị binh sĩ bại như núi đổ. Hắn Mạo Đốn có thể chặt bỏ đầu người Nguyệt Thị ngâm rượu. Lúc này lui binh, chằng phải kiếm củi ba năm thiêu một giờ sao?

- Đại Thiền Vu!

Công Thúc Thuyết vội vàng la lớn:

- Kỵ binh Quân Hán như hổ lang, quân ta ở xa đuổi không kịp, một khi bị quân Hán đuổi kịp, muốn chạy thoát thân chỉ sợ cũng khó!

Ngừng lại một chút, Công Thúc Thuyết lại hạ giọng nói:

- Đại Thiền Vu, đừng quên lần này xuất chinh đều là dũng sĩ bộ lạc Xanh Lê, một khi mất nhuệ khí, thì Đại Hung Nô tương lai...

Mạo Đốn nghe vậy có vẻ sợ hãi, Công Thúc Thuyết nói đúng, lần này xuất chinh Mạo Đốn đều lệ thuộc trực tiếp vào kỵ binh bộ lạc Xanh Lê, một khi cùng quân Hán đánh " lưỡng bại câu thương", người Hán chưa chắc sẽ mất nhuệ khí, Mạo Đốn chỉ sợ khó đàn áp được các bộ lạc còn lại. Đại Hung Nô chỉ sợ sẽ sụp đổ trong nháy mắt.

Hít vào một hơi thật sau, Mạo Đốn rút cục hạ lệnh:

- Truyền Hiệu lệnh của bản Thiền Vu, Tả Đại Đô Úy dẫn hai ngàn quân cản lại phía sau, còn lại các bộ, lập tức rút lui, chúng ta trở về Cửu Nguyên!

Mạo Đốn ra lệnh một tiếng, đang giao đấu cùng người Nguyệt Thị, người Hung Nô đều quay đầu ngựa, hướng về phía bắc chạy như điên. Chỉ có hai nghìn quân Hung Nô từ đại đội phân ra, không chút do dự ào ạt hướng về phía kỵ binh quân Hán mà đánh, Mạo Đốn không hổ là người có dã tâm trên thảo nguyên kiêu hùng, ở thời khắc quan trọng nhất có thể từ bỏ tất cả.

Quân Hán sau trận, trên sườn núi.

Lã Đài thở dài, nói:

- Đáng tiếc, nếu là Mạo Đốn ham chiến thêm một chút nữa, người Hung Nô đã xong rồi!

Ngừng lại một chút, Lã Đài quát lớn:

- Truyền lệnh, toàn quân quay đầu chuyển hướng tấn công sang người Hưu Đồ, người Hồn Tà. Trước khi người Hung Nô xâm nhập vào thảo nguyên Hà Tây, bây giờ cần loại bỏ hai nanh vuốt này.

Hàm Dương, cung Trường Nhạc.

Lưu Bang đang mở tiệc chiêu đãi, Bạch Mặc, Tiêu Hà, Trương Lương, Trần Bình cũng đều ngồi tại đó.

Lưu Bang người không hề có bản lĩnh. Biết người khéo dùng bản lĩnh, cũng không ai có thể đụng, một khi hắn ủy nhiệm Bạch Mặc làm tả tướng thay hắn toàn quyền phụ trách công việc biến pháp, trước mắt sẽ không có bất kỳ trở ngại nào, chỉ có điều hiện tại chiến sự cùng người Hung Nô vẫn chưa kết thúc, dự định chọn Chu Quan Phu làm họ pháp tướng quân còn chưa tới đảm nhiệm, cho nên tạm thời chỉ có thể phát triển chầm chậm.

- Tử Nghiễn, hãy thử một chén.

Lưu Bang giơ chén rượu lên. Kính Bạch Mặc, nói:

- Rượu này gần đây vừa mới xuất hiện tại chợ ở Hàm Dương, theo như lời người nói, rượu xuất sứ ở Giang Đông bên trong có gì khác biệt gì không.

Rượu trắng sao?

Bạch Mặc nghe thấy rượu, phẩy ống tay áo, một hơi uống cạn sạch, tuy nhiên rất nhanh nhíu mày nói:

- Đại Vương, rượu trắng của quan lại ở Trung Nguyên vẫn có điều khác biệt. Thoạt nhìn. Xem ra, thương nhân Sở quốc không có đem rượu trắng chính gốc tới Quan Trung.

- Sao hả?

Lưu Bang nghe vậy cả giận nói:

- Đây chính là quả nhân dùng số tiền lớn để mua, không ngờ là rượu không ngon sao?

Trương Lương cười cười, khuyên giải Lưu Bang:

- Đai Vương, thương nhân Quan Đông mang rượu trắng phiến đến Quan Trung, đường xá xa xôi, xa xôi mệt nhóc, chứa nhiều gian khổ, thù lao có ít, bởi vậy rượu bên trong có pha thêm chút nước, theo lẽ tự nhiên, bằng không, những thương nhân này sẽ không được lợi, làm sao có thể buôn bán rượu trắng ở Quang Trung?

- Việc này quả nhân không cần biết.

Lưu Bang hừ một tiếng, lại quay đầu bảo Hạ Hầu Anh, ngươi dẫn ngươi đi tới quan rượu mới mở ở chợ phía đông, bắt tất cả những thương nhân Quan Đông lại! Người đời đều biết quả nhân thích uống rượu, nhưng những thương nhân Quan Đông dám bán rượu kém cho quả nhân, quả thực đáng buồn cười.

- Vâng!

Hạ Hầu Anh tuân lệnh hô lớn, xoay người nghênh ngang đi.

Ủa, Hà Tây đại thắng sao?

Phiêu Kỵ tướng quân đánh thắng trận sao?

Còn chưa dứt lời, Lưu Bang, Tiêu Hà, Trương Lương, Trần Bình, Bạch Mặc năm người đưa ánh mắt nhất tề nhìn xuống người Tùy Hà, Lưu Bang bỗng nhiên đứng dậy, vội vàng hỏi:

- Tùy Hà, Lã Đài đánh trận sao?

- Vâng!

Tùy Hà gật đầu thật mạnh, vừa hai tay run rẩy đưa thư thắng lợi từ Lã Đài, vừa run rẩy nói:

- Ba ngày trước, Phiêu Kỵ Tướng Quân ở Cô Tang một trận chiến đánh bại Hung Nô, trảm thủ hơn tám nghìn quân địch, Thiền Vu Hung Nô Mạo Đốn dẫn quân trốn chạy, Phiêu Kỵ Tướng Quân thừa cơ chiêu hàng hai bộ lạc Hưu Chư, Hồn Tà, như vậy đã có được người Hồ Kỵ chưa!

- Ngươi nói cái gì?

Lưu Bang hú lên quái dị, khó có thể tin nổi, nói:

- Tên tiểu tử Lã Đài không chỉ có đại bại người Hung Nô, mà còn bức hàng được mấy vạn quân Hồ Kỵ hai bộ lạc Hưu Chư, Hồn Tà sao?

Được Tùy Hà khẳng định lại, Lưu Bang mặt không khỏi có chút ửng hồng.

Tiêu Hà, Trương Lương, Trần Bình, Bạch Mặc bốn người nhất tề quỳ xuống, hướng tới Lưu Bang chúc mừn, Lưu Bang vui mừng khôn xiết, liền chỉ Tiêu Hà, nói:

- Tướng Quốc, lập tức triệu tập văn võ bá quan, quả nhân phải nêu ra ăn mừng cùng quần thần, ha ha, ha ha! Tên tiêu tử Lã Đài này, thật đúng là không phụ lòng kỳ vọng của quả nhân đối với hắn.

Tuy nhiên cười chưa được vài tiếng, Lưu Bang đang tươi cười bỗng nhiên có phần cứng ngắc.

Lã Đài đánh bại người Hung Nô, việc này thực sự làm người khác vui mừng, tên tiểu tử Lã Đài có thể đánh như vậy, lại càng khiến Lưu Bang trong lòng có phần cảm thấy bất an, cần biết Lã gia là ngoại thích, như thế là đại thế ngoại thích, không có lợi cho Lưu gia thống trị. Một khi Lưu Bang hắn chết đi, Thái Tử Lưu Doanh nhu nhược, quyền binh Đại Hán chẳng phải rơi vào tay Lã thị hay sao?

Khiến ánh mắt Lưu bỗng nhiên dừng lại trên người Bạch Mặc, đột nhiên trong lòng khẽ cười.

Lã thị thế lớn, gần như không ai có thể sánh bằng, Lưu Bang hắn khi còn sống không có chuyện gì, một khi hắn Lưu Bang hắn chết đi, lão Lưu gia thống trị có thể nguy cấp, xem ra ắt Lã thị trở thành đối thủ. Tiêu Hà, Trương Lươn tuổi đã cao, tuổi thọ, tinh lực không đủ để chống lại Lã thị, Trần Bình trẻ trung khỏe mạnh, kinh nghiệm lý lịch danh vộng đều có thể đủ chống lại Lã thị. Tuy nhiên, chỉ là thế đơn lực cô, nếu thêm một Bạch Mặc nữa, vậy không có gì khác biệt lắm.

Tại Bành Thành, trong cung Hoài Nam vương.

Vũ Thiệp hướng về phía Anh Bố vái chào, nói:

- Đại Vương, nghe nói biến pháp Hoài Nam quốc có chút khó khăn, chuyện này là sao vậy?

Anh Bố nhíu mày, không nói gì, Khoái Triệt khẽ mỉm cười, nói:

- Vốn không có gì khó khăn, chẳng qua có một số sĩ tộc làm ảnh hưởng tới lợi ích quốc gia, cho nên tạo ra chút trở ngại nho nhỏ. Tuy nhiên bổn tướng đã cùng họ nói chuyện, tất cả mọi vấn đề đều đã được giải quyết, cho nên Thượng Đại Phu không cần phải lo lắng.

Vũ giọng điệu có phần cứng lại, nói:

- Đại Vương của ta muốn tại hả chuyển cáo tới Hoài Nam Vương, hai nước làm liên bang, về lý nên giúp đỡ lẫn nhaum cho nên nếu Hoài Nam Quốc cần lời nói, Đại Vương ta nguyện ý giúp đỡ hết khả năng ủng hộ biến pháp Hoài Nam Quốc, thí dụ như đem toàn bộ sĩ tộc này tới Giang Đông xung quân, không biết ý của Hoài Nam Vương như thế nào?

- Oh, là như thế hả?

Anh Bố nghe vậy trong lòng không khỏi có chút động tâm.

Phải thừa nhận, đây đúng là một biện pháp tốt đẹp, nếu bọn người kia không muốn hợp tác cùng biến pháp Tướng Quốc, có thể đem bọn chúng tới Giang Đông sung quân, trước mắt không trông thấy phiền hà nữa phải không?

Khoái Triệt mỉm cười, nói:

- Thượng Đại Phu, nếu bổn tướng không nhầm, quý quốc biến pháp chỉ sợ cũng gặp khó khăn lớn, có phải vậy không?

So với Anh Bố, Vũ Thiệp nhãn lực có phần cao minh hơn.

Vũ Thiệp khẽ gật đầu nói:

- Không dám lừa gạt tướng quân, quốc gia ta biến pháp thực sự cũng gặp nhiều khó khăn, trong nước không ít sĩ tộc làm tổn hại tới đại cục, cố ý chống đối tân pháp, thậm còn có không ít quan viên tham gia vào đó, bởi vậy, nếu có Hoài Nam quốc sĩ tộc thiên nhập Giang Đông, đúng là bài học đối với sĩ tộc tại Giang Đông.

Cũng là trước khi Vũ Thiệp rời đi, Hạng Tran, Phạm Tằn, Bách Lý Hiền định ra sách lược.

Sở quốc biến pháp gặp khó khăn, việc này tuyệt đói không giấu diếm được, tuy nhiên, Hoài Nam quốc còn có Ô Mộc Nhai chưa linh thông, cho nên, Anh Bố cùng Khoái Triệt chưa chắc biết được tình hình thực tế của Sở quốc. Việc này tạo cơ hội cho Sở quốc, chỉ cần Anh Bố, Khoái Triệt cảm thấy đưa sĩ tộc tới Giang Đông, hợp tác hai bên đều có lợi, ắt đại sự thành công.

- Không ít sĩ tộc sao???

Khoái Triệt lãnh đạm nói:

- Thượng Đại Phu, nếu bổn tướng đoán không nhầm, sĩ tộc quý quốc cũng đang chống đối? Ha hả, khiến thế khanh, sĩ tộc cùng thứ dân tất cả đều phải nạp phú, từ xưa tới nay chưa hề có biến cách, sĩ tộc quý quốc nếu không cùng chống đối, kia mới là chuyện quái lạ.

- Này...

Vũ Thiệp nghe vậy nghiêm nghị nói, Khoái Triệt, thật đúng là chuyện gi cũng không không giấu diếm được hắn à.

Lập tức Khoái Triệt phẩy tay áo, nói:

- Thượng Đại Phu, việc của quý quốc, Đại Vương ta dĩ nhiên biết rõ, về việc trợ giúp biến pháp hay không, Đại Vương ta ngày mai có quyết định, ngài hãy về trước dịch quán nghỉ ngơi đi.

Chương 287: Nỗi lo thầm của nước Sở

Đợi sau khi đã đánh đuổi Vũ Thiệp, Anh Bố mới hỏi Khoái Triệt:

- Quốc Tướng, Hạng Trang gặp rắc rối lớn ư?

Khoái Triệt gật gật đầu, nói:

- Tóm lại một câu, Sở Vương Hạng Trang quá nóng vội, chủ trì công cuộc cải cách chính trị là Bách Lý Hiền tuy có năng lực nhưng lại không có được bao nhiêu uy tín, Phạm Tăng thì có cả năng lực lẫn uy tín, nhưng đáng tiếc tuổi tác đã cao, không thể cáng đáng được mọi việc, cho nên Giang Đông sĩ tộc mới dám liên kết cùng nhau chống đối chế độ mới, đây cũng là chuyện nằm trong dự liệu.

Anh Bố ồ lên một tiếng, hỏi:

- Như vậy, chuyện này chúng ta có giúp hay không?

Khoái Triệt trầm ngâm một lát, nói:

- Thần cho rằng, chuyện này chúng ta nhất định phải giúp, nhưng không thể giúp toàn bộ?

- Nhất định phải giúp, nhưng lại không thể giúp toàn bộ?

Anh Bố nghe xong càng thấy khó hiểu, nói:

- Ý ông là gì?

Khoái Triệt giải thích nói:

- Đại Vương người nghĩ thử xem, hiện giờ nước Hoài Nam và nước Sở là một khối liên minh, nay nước Sở đang gặp nạn, nếu chúng ta khoanh tay đứng nhìn, há chẳng phải là môi hở để cho nước đồng minh bị răng lạnh sao? Vả lại, nếu nước Sở lâm vào đại loạn, đến nỗi mất hết sức mạnh thì cũng không có lợi cho nước Hoài Nam chúng ta, sau này nếu muốn ngăn chặn nước Tề còn cần phải dựa vào sự chi viện của nước Sở.

- Ngoài ra, nếu đem một bộ phận sĩ tộc Hoài Nam kịch liệt phản đối việc cải cách chính trị chuyển đến Giang Đông cũng là có lợi cho nước Hoài Nam chúng ta tiến hành chế độ mới, việc này vừa là giúp đỡ đồng minh, đồng thời lại có lợi cho nước Hoài Nam ta tiến hành cải cách chính trị, như vậy vì cớ gì mà không làm chứ? - Khoái Triệt hơi dừng lại một chút rồi nói tiếp, - Nhưng, dù thế nào thì tầng lớp sĩ tộc cũng là tinh anh của quốc gia, nếu điều toàn bộ các sĩ tộc phản đối cải cách chính trị đến Giang Đông, thì tất sẽ dẫn đến tình trạng chảy máu nhân tài của nước Hoài Nam ta, việc này đi ngược lại với tôn chỉ về ý đồ cải cách chính trị của thần!

- Ôh, quả nhân hiểu rồi.

Anh Bố gật gật đầu, như có suy nghĩ gì nói:

- Ý Quốc Tướng là, chỉ nên điều động số ít sĩ tộc phản đối kịch liệt việc cải cách chính trị đi Giang Đông thôi, đúng không?

- Đúng. Nhiều nhất không thể quá năm mươi sĩ tử!

Khoái Triệt gật gật đầu, nói tiếp, Còn việc nước Sở có thể lợi dụng năm mươi sĩ tử này để giải quyết vấn đề trong nước của họ hay không thì phải xem năng lực của bọn họ như thế nào, dù sao thì là đồng minh, nước Hoài Nam ta cũng đã giúp hết khả năng của mình rồi. Đại Vương ngài nói đúng không?"

- Uhm, cứ làm như Quốc Tướng nói!

##########

Trong cung Sở Vương ở Ngô Trung.

Khuất Bất Tài rốt cục cũng đã có tin tức, sau khi nhập cảnh Khuất Bất Tài rất nhanh liền thành lập một tuyến tình báo từ Hàm Dương thông tới Định Đào, những tin tức này đều là thông qua tuyến tình báo đó chuyển tới Định Đào, sau đó từ Định Đào truyền trở lại Ngô Trung, cho nên mất mất hai ngày liền, nhưng tiếc là, đó chẳng phải là tin tốt lành gì.

Trong thượng thư phòng. Năm người Hạng trang, Phạm Tăng, Hạng Tha, Hạng Đà, Bách Lý Hiền ngồi đối diện với nhau, ai nấy vẻ mặt đều trầm tư, Hạng Trang đưa tay cầm lấy hai bức mật thư trên bàn đưa cho Hạng Tha, nói:

- Tử Dực, con mau đọc cho á phụ nghe coi.

Tất Thư tuy đã ra làm quan cho nước Sở, nhưng trong khoảng thời gian ngắn không thể có được khả năng tác động đến quyết sách của nước Sở.

- Uhm.

Hạng Tha đón lấy mật thư mở ra rồi đọc lớn: "Đại vương quân giám: Bất Tài đã tới Hàm Dương. Đáng sợ hơn Quan Đông sĩ tử Bạch Nghiêm cũng đã ra làm quan cho nước Hán và còn được Hán Vương ủy nhiệm làm Tả Tướng, và chuẩn bị thực hiện cải cách chính trị theo Tiên Tần, nhất là Hán Vương rất mực bảo vệ Bạch Nghiêm, mỗi bước ra vào đều có vệ sĩ đi theo hộ tống. Cho nên trước mắt chưa thể trừ khử được, việc phải từ từ mà làm."

- Hả? Bạch Nghiêm đã ra làm quan cho nước Hán sao?!

Hạng Đà kinh ngạc nói:

- Sự việc trở nên phức tạp rồi, thoạt đầu chính miệng Tất Thư đã nói với thần rằng luận về tài năng thì sư huynh Bạch Nghiêm của hắn giỏi hơn hắn gấp trăm lần!

Bách Lý Hiền cũng nói:

- Hứa Phụ cũng từng nói, cái tên Bạch Nghiêm này là sao Văn Khúc trăm năm mới xuất hiện một lần.

- Ôi.

Phạm tăng khoát tay áo, lạnh lùng nói:

- Tất Thư nói Bạch Nghiêm tài giỏi hơn hắn gấp trăm lần, nhưng đó là khiêm tốn thôi, lão phu không tin cái tên Bạch Nghiêm đó có khả năng thông thiên triệt địa? Còn sao Văn Khúc, tướng tinh hay đế tinh như Hứa Phụ nói thì chúng ta cứ nghe, cứ tin vậy thôi chứ không được quá sùng bái,.

Hạng Trang cũng không tin Bạch Nghiêm tài năng thực có thể giỏi hơn Tất Thư gấp trăm lần. Nhưng bài văn do Bạch Nghiêm viết được Tất Thư tả lại ở trong bài thi pháp học lại làm cho Hạng Trang có ấn tượng sâu sắc, Hạng Trang rất muốn cùng với Bạch Nghiêm đi sâu thảo luận về nội dung bài viết đó, nhưng nay Bạch Nghiêm đã làm quan nước Hán, sau này e là không còn cơ hội nữa rồi.

Hạng Trang gật đầu ý bảo đọc tiếp. Hạng Tha tiếp tục đọc:

- Lưu Bang phong Lữ Đài làm Phiêu Kỵ tướng quân, dẫn hai vạn kỵ binh đánh bại đại bại mười vạn quân Hung Nô ở cao nguyên Cô Tạng bên Hà Tây. Lại còn khiến hai bộ lạc là Hưu Chư và Hồn Tà phải đầu hàng và có được thêm hàng vạn kỵ binh phương Bắc, người Nguyệt Thị nhờ có quân Hán chi viện nên may mắn còn tồn tại nên đối với nước Hán càng thêm gắn kết.

- Hả? Đánh bại mười vạn quân Hung Nô?!

Hạng Đà nghe vậy kinh hãi.

Bách Lý Hiền cũng tỏ vẻ không thể tin được, điều này sao có thể?!

Hạng Trang thần sắc cũng trầm tư, lúc mới mở mật thư hắn cũng không dám tin, Lữ Đài chỉ bằng hai vạn kỵ binh lại có thể đánh bại mười vạn kỵ binh Hung Nô, điều này sao có thể? Phải biết rằng quân tiên phong Hung Nô không phải là đối thủ mà người Lâu Phiền, Bạch Dương hay người Lâm Hồ có thể đánh lại, họ thực sự là bá chủ của thảo nguyên, kỵ binh của quân Hán tự lúc nào đã trở nên lợi hại như vậy chứ?

Phải biết rằng trong lịch sử, Đế quốc Đại Hán phải tích góp tài lực, vật lực trong gần trăm năm mới có thể xây dựng được một đội kỵ binh hùng mạnh, sau đó dựa vào lực lượng kỵ binh này mà đánh đuổi người Hung Nô phải chạy sang châu Âu, vậy mà hiện tại Lưu Bang chỉ mất hai năm rèn luyện, tổ chức lực lượng kỵ binh mà đã có thể đánh tan rã đại quân Hung Nô của Mạo Đốn? Không thể nào?!

Tuy nói Hung Nô của hiện tại còn kém xa so với một Hung Nô hùng mạnh của một trăm năm sau (trăm năm sau người Hung Nô bắt được rất nhiều thợ thủ công của Trung Nguyên, trình độ kỹ thuật nhất là kỹ thuật luyện sắt đã có bước phát triển mạnh, nhờ vậy mà đã cải thiện được số chất lượng vũ khí trang bị của người Hung Nô), nhưng kỵ binh của Lữ Đài cũng không cần giống Vệ Thanh, Hoắc Khứ Bệnh viễn chinh vào sâu Mạc Bắc vài ngàn dặm, nhưng dù nói thế nào thì người Hung Nô vẫn là bá chủ trên thảo nguyên, tuyệt không thể dễ dạng bị đánh bại như vậy.

Phạm Tăng khoát tay áo, lại nói:

- Việc này có quá nửa là tin đồn nơi chợ búa, tên nhãi Lưu Bang muốn khích lệ lòng dân Quan Trung và sĩ khí quân Hán cho nên mới cố ý khuếch trương chiến tích, nếu lão phu đoán không sai trong lời nói, cuộc chiến ở Hà Tây e là còn nhiều khúc chiết, kỵ binh quân Hán nếu không phải đến đúng lúc thì đừng nghĩ có thể giành thắng lợi, mà quân Hung Nô bị đánh bại càng không thể có nhiều tới con số mười vạn được!

Lão gia tử quả là lợi hại, mặc dù không có đích thân tới Hà Tây, lại có thể dựa vào một vài manh mối vụn vặt đã suy đoán đúng được chín phần mười tình hình chiến cuộc ở Hà Tây, trên thực tế, chiến thắng của Lữ Đài ở Hà Tây đích xác là nhờ may mắn, nếu không phải quân Hán che giấu hành tung tốt, nếu không phải khi quân Hán xuất hiện, người Hung Nô cùng với người Nguyệt Thị đang vây quấn lấy nhau thì đừng nói là giành chiến thắng mà ngay cả toàn mạng rút lui cũng là điều khó.

Một sự thực rất rõ ràng chính là, một khi Mạo Đốn đã phát hiện kỵ binh quân Hán thì tất nhiên việc đầu tiên sẽ là giải quyết hai vạn quân Hán, sau đó mới nghĩ cách đối phó người Nguyệt Thị, đem mười vạn quân Hung Nô vây đánh hai vạn kỵ binh quân Hán thì e là kỵ binh quân Hán sẽ dữ nhiều lành ít, mà lúc đó người Nguyệt Thị đang vội vàng chuẩn bị cho việc di chuyển đến Tây Vực, tuyệt đối sẽ không xuất binh tương trợ.

Hạng Trang gật gật đầu, nói tiếp:

- Nhưng, việc hai bộ lạc Hưu Chư, Hồn Tà hàng Hán có lẽ là sự thật, cứ thế này thì lão Lưu Bang sẽ không còn phải tiêu tốn sắt thép, lương thực, tơ lụa... để đổi lấy ngựa của Tây Khương và Nguyệt Thị nữa rồi, hai bộ lạc Hưu Chư và Hồn Tà sẽ trược tiếp cung cấp hàng loạt chiến mã với giá rẻ cho quân Hán.

- Còn có Lý Tất, Lạc Giáp.

Bách Lý Hiền cũng nói:

- Thời Tiên Tần thì hai người này chính là hai kỵ tướng nổi tiếng của Quan Trung, vừa có thể cầm quân lại cũng có thể luyện quân, hiện nay Quan Trung rất nhiều chiến mã, đợi một thời gian nữa nhất định lão Lưu Bang có thể biên luyện được một lực lượng kỵ binh đông đảo và hùng mạnh, chuyện này đối với nước Sở chúng ta mà nói thật không phải là tin tốt lành gì.

Hạng Trang ngầm tán thành, trong lịch sử Lý Tất và Lạc Giáp chỉ là hạng người vô danh, nhưng bây giờ nghiễm nhiên lại là đại tướng của quân Hán!

Bởi vì cái gọi là thời thế tạo anh hùng, bởi vì Hạng Trang xuyên việt thời không, nghịch chuyển thiên hạ đại thế, đồng thời cũng làm thay đổi vận mệnh của rất nhiều nhân vật Sở Hán, ví như Lữ Đài, từ một tên công tử vô danh biến thành Phiêu Kỵ tướng quân hung danh hiển hách, còn Lý Tất, Lạc Giáp từ hạng vô danh tiểu tốt trở thành hai cánh tay đắc lực của Phiêu Kỵ tướng quân, hai vạn kỵ binh quân Hán của tiểu đoàn Trường Nhạc, Lũng Tây nói cho cùng kỳ thực là do hai người Lý Tất và Lạc Giáp huấn luyện mà thành.

Hiện tại, hy vọng duy nhất của Hạng Trang chính là Qua Thắng có thể sớm luyện thành đoàn quân lính thủy.

Chỉ cần luyện thành đoàn quân lính thủy, rồi mua thêm ngựa Ả rập ở Trung Đông thì kỵ binh quân Sở sẽ có thể đánh thắng được kỵ binh quân Hán, tuy quân Hán cũng có thể mua vào ngựa Đại Uyển từ Tây Vực để cải tiến giống ngựa của mình, nhưng chất lượng cải biến gene khi kết hợp ngựa Đại Uyển với ngựa chân ngắn của Mông Cổ còn thua xa ngựa Ả rập, điều này đã được lịch sử chứng minh.

Đương nhiên, với điều kiện hiện nay, một là không có thuyền lớn như bảo thuyền chín cột, hai là không có la bàn, việc hàng hải thật là ngàn khó vạn nguy, nhưng phái khiển một chi đội tàu dọc theo đường ven biển đi thẳng về phía tây, xuyên qua eo biển Malaca, Ấn Độ Dương tới Ả rập mua mấy trăm con ngựa Ả rập cũng không phải là chuyện không thể.

Suy cho cùng, Đông Nam Á lúc này cũng đã có không ít dân bản xứ sinh sống, còn Ấn Độ, lại là một trong bốn nền văn minh tề danh cùng Hoa Hạ, do vậy, chỉ cần đội tàu đi men theo đường biển mà đi thì nhất định có thể được bổ sung nước ngọt, đồ ăn và hoa quả, cuối cùng cũng nhất định có thể đến được khu vực Trung Đông.

Đôi khi, kỳ tích cũng có thể xuất hiện.

Hạng Trang trong tiền kiếp đã xem qua một tiết mục trên ti vi, theo như tiết mục giới thiệu, những người thổ dân sinh sống trên một hòn đảo nào đó ở nam Thái Bình có gene giống với thổ dân ở một nước nào đó thuộc Nam Mĩ, theo phỏng đoán, cách đây mấy ngàn năm những người thổ dân trên đảo này dùng bằng bè gỗ vượt Thái Bình Dương đến nơi đây!

Mấy ngàn năm trước dân bản xư Nam Mĩ đã có thể lên tàu bè gỗ qua sông Thái Bình Dương, thì cớ gì Sở quốc thủy quân nước Sở lại không đến được Trung Đông? Phải biết rằng thuyền của nước Sở do tông sư thợ thủ công là Công Thâu Xa thiết không phải là loại thuyền trọng tâm không cân bằng như loại thuyền phổ biến của thời Tần Hán Tam Quốc, mà là loại thuyền đúng nghĩa có trọng tâm nằm dưới mặt nước, nếu không bị nứt vỡ thì thuyền sẽ không thể bị lật chìm!

Nhưng việc này có muốn vội cũng không vội được, bây giờ còn phải gửi thư hồi âm Khuất Bất Tài, nói cho hắn biết kế tiếp nên làm gì?

Lập tức Hạng Trang vung tay lên, liền có Ô Mộc tử sĩ đi ra từ trong bóng tối, chắp tay thi lễ nói:

- Đại vương có gì căn dặn?

Hạng Trang nói:

- Nói cho Khuất Bất Tài biết, việc ám sát Bạch Nghiêm phải lựa thời cơ mà làm, có thể giết thì giết, không thể giết thì tuyệt không được miễn cưỡng ra tay, còn nữa, đối tượng ám sát cũng không cần chỉ giới hạn ở một mình Bạch Nghiêm, các trọng thần còn lại như Tiêu Hà, Trương Lương, Trần Bình cũng cần liệt vào danh sách ám sát, còn Lưu Bang, nếu có thể giết Lưu Bang thì đó là chuyện không thể tốt hơn.

- Rõ!

Ô Mộc tử sĩ đáp lệnh, toan lui ra phía sau ẩn vào trong bóng tối thì lại Hạng Trang gọi giật lại.

Hạng Trang nghĩ ngợi một lát rồi tiếp tục dặn dò:

- Nếu Bạch Nghiêm ở Quan Trung thi hành chế độ mới, thì bằng mọi giá cũng phải thu thập cho được các điều khoản của chế độ mới! Thứ mà Bạch Nghiêm khiến Hạng Trang hứng thú chính là bài văn do hắn viết kia, trong đó mơ hồ đề cập nhân tố không chế gia tăng dân số, nếu có thể thu thập được bài viết đó thì việc cải cách chính trị của nước Sở sẽ càng triệt để hơn.

Chương 288: Sĩ tộc tan rã

Đêm hôm đó, Vũ Thiệp cũng đã quay về Ngô Trung, nghe nói Anh Bố chỉ đồng ý cấp năm mươi sĩ tử, Hạng Trang thì gấp rút phái người triệu đám người Phạm Tăng, Hạng Tha, Hạng Đà, Bách Lý vào Vương Cung nghị sự tìm đối sách.

Nghe xong lời giới thiệu của Vũ Thiệp, Hạng Đà tức giận nói:

- Anh Bố đúng là đồ keo kiệt.

Bách Lý Hiền phe phẩy chiếc quạt lông chim, thản nhiên nói:

- Đây cũng là chuyện nằm trong dự liệu.

Phạm Tăng đột nhiên hỏi Vụ Thiệp:

- Vũ Thiệp, năm mươi sĩ tử đó khi nào thì có thể qua sông?

Vũ Thiệp vội nói:

- Bẩm báo lão quân sư, tại hạ đã nói chuyện năm mươi sĩ tử đó rồi, bọn họ đều đã sẵn sàng quay về Giang Đông, nếu mọi việc diễn ra thuận lợi, nhiều nhất ba ngày, bọn họ có thể qua sông.

Phạm Tăng lại nói:

- Như vậy, lập tức phái binh qua sông đi bảo vệ năm mươi sĩ tử đó, sau đó chia bọn họ thành từng nhóm vượt sông, nhóm đầu tiên mười sĩ tử, nhóm thứ hai lại là mười sĩ tử, sau đó là nhóm thứ ba, nhóm thứ tư, sau khi tất cả đã qua sông thì sắp xếp cho bọn họ ở hết trong vương cung, trước mắt không được để cho bọn họ tiếp xúc với bên ngoài.

- Rõ...

Vũ Thiệp khó xử nói:

- Lão quân sư, làm như vậy liệu có ổn không?

Việc phái binh qua sông bảo vệ sĩ tử Hoài Nam thì không có gì, nhưng sau khi vượt sông lại sắp xếp bọn họ ở trong vương cung, cấm bọn họ không được tiếp xúc với bên ngoài, như vậy có nghĩa là muốn đem giam lỏng họ rồi, vạn nhất nếu chọc giận những sĩ tử Hoài Nam đó, khiến họ giận rỗi mà bỏ đi thì chuyện mượn người lần này chẳng phải là công cốc sao?

Phạm Tăng không muốn giải thích, Hạng Trang lại nói:

- Vũ Thiệp, ngươi cứ như vậy mà làm là được rồi.

- Rõ!

Vũ Thiệp khum tay vái chào Hạng Trang, Phạm Tăng rồi xoay người lĩnh mệnh bước đi.

Nhìn theo thân ảnh của Vũ Thiệp cho đến khi đã đi xa khỏi, Hạng Trang quay đầu nói với Phạm Tăng:

- Á phụ, có lẽ đây là người đang dụng kế nghi binh, nhưng số sĩ tử mà nước Hoài Nam cho chúng ta mượn chỉ có năm mươi người. Mỗi ngày một nhóm, như vậy cũng chỉ có thể chống đỡ được trong năm ngày, sau năm ngày, nếu vẫn không làm dao động được quyết tâm của sĩ tộc Giang Đông thì hẳn là bao nhiêu công sức của chúng ta liền trôi theo dòng nước đổ ra biển rồi.

- Ky nhi. Con đánh giá quá cao quyết tâm của bọn họ rồi.

Phạm Tăng khoát tay áo, nói giọng chắc nịch:

- Chỉ cần chúng ta trước nâng cao thanh thế, sau lại tung tin ngước Hoài Nam không ngừng phái sĩ tử vượt sông tiến về phía nam thì không đầy năm ngày, sĩ tử Giang Đông nhất định sẽ bị tan rã. Tới lúc đó, bọn họ sẽ quay lại mà nịnh bợ Ky nhi con ấy chứ.

- Hay.

Hạng Trang vui vẻ gật đầu nói:

- Có những lời này của á phụ, con cũng yên tâm!

Đối với Phạm Tăng, Hạng Trang vẫn có một niềm tin không thể gọi tên, cái lão già này trong lịch sử thật là quá nổi tiếng, ngay cả Trương Lương - một trong Hán sơ tam kiệt cũng không phải là đối thủ của ông ta!

##########

Ngày hôm sau. Sở Vương Hạng Trang đã ban hạ một tờ chiếu lệnh, lệnh buộc tất cả các sĩ tử từ quan ở nhà phải đến phủ lệnh doãn đăng ký tên, và nói rõ, nếu trong vòng năm ngày phủ lệnh doãn không nhận được đăng ký tên, thì tất cả tước vị, phẩm hàm của họ đều bị tước bỏ, phủ lệnh doãn sẽ cử người khác lên thay thế chức vị của bọn họ.

Lúc này, gần như toàn bộ sĩ tử từ quan đã tập trung đông đủ trong thành Ngô Trung.

Nhưng, đối với tờ chiếu lệnh này của Hạng Trang. Hơn bốn trăm sĩ tử từ quan căn bản vẫn thờ ơ, một cụ già "đức cao vọng trọng" đã quả quyết rằng hành động này của Hạng vương chỉ là là phô trương thanh thế khiến mọi người không thèm để ý, rồi lại phao tin, Hạng Vương nếu không thu hồi mệnh lệnh, xóa bỏ luật thuế ruộng đất mới thì bọn họ sẽ đấu tranh đến.

Tuy nhiên, điều khiến sĩ tử Giang Đông cảm thấy bất an chính là, xế chiều hôm đó, một nhóm sĩ tử từ Giang Bắc đến đã gióng trống khua chiêng tiến vào thành Ngô Trung, lại còn được sắp xếp vào ở trong vương cung. Hạng Trang thậm chí còn ở Vương Cung đại điện thiết yến khoản đãi đám sĩ tử từ Giang Bắc tới, hơn nữa trước triều đình còn tỏ ý muốn thu nhận nhân tài sĩ tử Giang Bắc và sẽ giao phó những vị trí cao cho ai có đủ tài đức vẹn toàn.

Vừa rạng sáng ngày thứ hai, lại một việc nữa xảy ra khiến sĩ tử Giang Đông cảm thấy bất an, Sở Vương Hạng Trang, lệnh doãn Hạng Tha lần lượt triệu kiến hơn hai trăm học tử của Thái Học viện. Yêu cầu bọn họ tăng cường học pháp luật nhà Tần, làm quen với chính sách mới, trong lời nói còn ngầm ám thị trong thời gian không dài tới đây sẽ đưa bọn họ xuông các địa phương làm quan.

Buổi chiều ngày thứ ba. Lại có một nhóm sĩ tử Giang Bắc đến Ngô Trung.

Cứ vậy, sĩ tử Giang Đông bắt đầu có chút lo lắng, tình hình xem ra là có chút vấn đề!

##########

Đêm hôm đó, trong phủ Hoàn Uyên có thể nói là khách quý chật nhà, nhưng mà không khí thì có chút không cởi mở lắm.

- Hoàn Công, tình hình gần đây xem ra có chuyện rồi.

Một sĩ tử trung niên đầu đội mũ rộng, thân mặc đồ trắng, vẻ mặt gian tà nói:

- Chuyện hai nhóm sĩ tử từ Giang Bắc liên tục kéo đến không nói, bên Thái Học cũng truyền đến tin tức, nói Hạng Trang, Hạng Tha cố ý cho bọn họ sớm xuống địa phương nhậm chức đó!

- Đúng vậy, Hoàn Công. xem tại TruyenFull.vn

Lập tức có người phụ họa nói:

- Cứ như vậy chẳng phải là xong rồi sao, đợi cho đám sĩ tử Giang Bắc cùng những học tử trong Thái Học viện nhận hết các vị trí ở các quận, các huyện thì lúc ấy chúng ta chẳng những không bắt được cá mà còn mất cả chài, đến lúc đó cũng sẽ chẳng còn tước vị, chức quan gì, chúng ta sẽ chẳng là gì hết.

- Vương huynh quá lo lắng rồi, Giang Bắc tuy đã có hai nhóm sĩ tử đến đây, nhưng cộng lại cùng lắm cũng chỉ vỏn vẹn hai mươi người thì làm được việc gì chứ? Ngay cả các học tử trong Thái Học viện, lông cánh còn chưa đủ đã đòi xuống địa phương làm quan này nọ, có nằm mơ! Hạng Trang thật nếu dám làm liều như vậy thìchỉ có chờ Giang Đông đại loạn, nước Sở bại vong thôi, hừ!

- Ta lại thấy, sĩ tử Giang Bắc thế tới rất hào hứng, không thể không đề phòng, Hoàn Công, chi bằng chúng ta hãy để vậy đi? Chẳng phải là chúng ta cũng đóng thuế như đám tiện dân đó sao, nói ra thì cũng có chút mất mặt, nhưng bất kể nói thế nào thì thuế suất một trên mười lăm cũng không thể làm tổn hại đến nguồn vốn của các vị, nhưng tước vị, quan chức mà bị mất thì chúng ta coi như cũng không còn gì.

- Tào Quý, mẹ kiếp ngươi có còn là đàn ông nữa không, có chút khó khăn như vậy đã rụt đầu rồi? Người sống trên đời không cần thể diện ư, nếu chúng ta cũng nộp thuế như đám tiện dân đó thì còn là sĩ tộc gì chứ? Nếu ngươi chịu thua thì cứ đến lệnh doãn phủ mà đăng ký tên đi, nhưng kể từ hôm nay Vương Trọng ta sẽ không có bằng hữu như ngươi nữa, hừ!

- Vương Trọng, ngươi nói gì? Tào Quý ta làm như vậy cũng không phải là vì mình, mà là nghĩ cho tiền đồ của mọi người, Vương Trọng ngươi cô gia quả nhân cho dù có bị tước đoạt tước vị, quan chức cũng chẳng là gì, nhưng người trên có già dưới có trẻ, cả một nhà người đều trông cậy vào, nếu mất đi tước vị và quan chức thì những ngày tháng sau này họ sẽ sống ra sao?

- Đúng đấy, Tào Quý nói có lý, nếu quả thực chúng ta bị tước đoạt tước vị và chức quan thì sẽ chẳng còn quyền thế gì nữa, đến nước ấy chỉ có thể làm bạn với lũ tiện dân thôi, haizz.

Bỗng chốc tất cả các sĩ tử tụ tập trong đại sảnh liền thay nhau tranh cãi, làm cho đại sảnh huyên náo tựa hồ như một buổi chợ rau.

Cuối cùng cũng có một sĩ tử lão thành đứng ra hô:

- Chư vị, chư vị, mọi người khoan đừng cãi nhau, trước hết nghe xem ý định của Hoàn Công thế nào, sau đó mới quyết định nên làm thế nào?

Lúc này đại sảnh đang huyên náo mới dần dần yên tĩnh trở lại.

Đợi đến khi ánh mắt của mọi người đều tập trung về mình, chủ tọa Hoàn Uyên mới nhẹ nhàng nói:

- Chư vị, chuyện sĩ tử Giang Bắc đi vào Ngô Trung lão phu cũng đã nghe nói, chuyện Đại Vương và lệnh doãn có ý để cho các học tử của Thái Học viện xuống địa phương, ta cũng đã biết, nhưng chư vị không cần lo lắng, đây chỉ là Đại Vương đang hư trương thanh thế thôi.

Hoàn Uyên lên tiếng, cuối cùng cũng đã chấm dứt được cuộc cãi vã, lúc này các sĩ tử tụ tập ở Hoàn phủ mới có thể hài lòng giải tán, nhưng Hoàn Uyên thì chưa dừng lại ở đó, ngay đêm hôm đó liền chuẩn bị xe ngựa đến Quận thủ phủ cùng Ngô quận Quận trưởng Thúc Tôn Quán mật nghị cả đêm, mãi đến rạng sáng trở về Hoàn phủ.

Không ai cũng biết Thúc Tôn Quán và Hoàn Uyên đã bàn những chuyện gì, nhưng tới ngày thứ tư, Đại Sở Thượng tướng quân Hoàn Sở ngầm tỏ ý muốn Tộc Thúc và Hoàn Uyên có thể đi đầu đến lệnh doãn phủ đăng ký tên, nếu không một khi Đại Vương phẫn nộ tước đoạt tước vị và chức quan của hắn Hoàn Sở cũng sẽ không ra mặt nói đỡ cho hắn.

Thái độ lén lút của Hoàn Sở nhanh chóng truyền khắp Ngô Trung, gây ra cơn chấn động rất lớn trong đám sĩ tộc.

Mọi người đều biết, Hoàn Sở là đồng đảng của Hạng Trang, đồng thời cũng là đại tướng thân tín của Hạng Trang, Hoàn Sở lén khuyên bảo Hoàn Uyên như vậy, lẽ nào là đã nắm được tin gì từ Hạng Trang? Liệu có phải là lần này Hạng Trang thật muốn hạ độc thủ với đám sĩ tử Giang Đông? Nếu quả thật như vậy thì sự kiên trìcủa bọn họ trước giờ chẳng có ý nghĩa gì nữa.

Nói đến cùng, lợi thế duy nhất của sĩ tộc Giang Đông chính là Hạng Trang không có nhiều nhân tài như vậy để dùng, nhưng một khi Hạng Trang giải quyết xong bài toán khó này, một khi Hạng Trang có đủ nhân tài trong tay thì sự phản kháng của sĩ tộc Giang Đông sẽ trở nên hết sức nực cười, quá là không biết tự lượng sức mình.

Mà đã không biết tự lượng sức mình thì kết quả nhận được thường là tai họa giáng xuống.

Nước Sở hiện giờ chỉ có bốn quận và hơn sáu mươi huyện, những vị trí có thể đưa người vào làm quan cũng chỉ có mấy trăm chỗ, nhưng bây giờ lại có thêm các sĩ tử Giang Bắc và các bao nhiêu học tử trong Thái Học viện, mấy trăm vị trí ấy rõ ràng là không đủ để phân bổ, nếu không tới Lệnh Doãn phủ đăng ký tên, đến lúc sẽ không có chỗ mà ngồi.

##########

Trong thượng thư phòng tại cung Sở Vương.

Hạng Tha hăm hở đem bản danh sách đưa cho Hạng Trang, nói:

- Đại vương, trước khi thần chuẩn bị tới vương cung, tổng cộng đã có hơn hai trăm vị sĩ tộc trình bản danh sách, đã vượt quá phân nửa đám sĩ tử làm huyên náo hôm trước rồi.

- Vậy sao? Điều này dĩ nhiên là tốt rồi. Hạng Trang vui vẻ tiếp nhận bản danh sách, tiện tay lật qua lật lại rồi quay đầu nói với Phạm Tăng:

- Á phụ, thật đúng như người nói, bọn người kia thực đã chịu thua rồi.

Phạm Tăng vuốt vuốt chòm râu bạc dưới cằm, mỉm cười nói:

- Đây cũng là chuyện nằm trong dự liệu.

Hạng Tha lại nói:

- Đại vương, có được hơn hai trăm sĩ tộc này, tính cả các sĩ tử từ Giang Bắc tới, cộng với những nhân tài được tuyển chọn từ Thái Học viện, gần như đã đủ để lấp vào các vị trí trống khuyết ở các quận, các huyện rồi, người xem, những sĩ tộc còn lại có nên thôi không tiếp nạp? Lần này để xảy ra chuyện lớn như vậy, cũng nên có người bị trừng phạt mới phải.

Không đợi Hạng Trang tỏ thái độ, Phạm Tăng liền nói thẳng:

- Cái đó không cần.

Ngừng lại đôi chút, Phạm Tăng tiếp tục giải thích cho Hạng Trang nói:

- Ky nhi, dự tính ban đầu của chúng ta không phải là muốn tước đoạt chức vị và quan chức của đám sĩ tộc Giang Đông, càng không phải là muốn đuổi cùng giết tận bọn họ, sở dĩ chúng ta mượn người của Hoài Nam, lại chọn một số nhân tài trong Thái Học viện, chẳng qua là vì để thi hành tốt hơn chế độ luật pháp mới, cho nên...

Hạng Trang mỉm cười, nói:

- Cho nên, chỉ cần sĩ tộc Giang Đông đồng ý thay đổi lề lối, ủng hộ chế độ mới, chúng ta cũng sẽ không nhắc lại chuyện cũ, phải không á phụ?

Phạm Tăng vui vẻ gật đầu, lại nói:

- Ky nhi, nếu so với Vũ nhi con thật sự giỏi hơn nhiều.

Chương 289: Canh Chiến Thương Đọc

Sĩ tộc tan rã, tân thếu ruộng pháp thi hành không gặp bất cứ trở ngại nào. Mặc dù Thúc Tôn Quán cầm đầu các thế khanh, trong lòng không muốn, nhưng cũng không thể chuyển đổi cục diện. Mấy ngày sau đó, vốn hơn bốn trăm sĩ tộc từ quan về quê lại đều tự tới đảm nhiệm. Hạng Trang cũng không áp chế, làm khó bọn họ.

Hạng Trang rộng lượng khiến các sĩ tộc cảm kích, sau khi bọn họ trở về đảm nhiệm, bắt đầu toàn lực hợp tác cùng Hộ Pháp Giáo Úy chủ đao đo đạc thổ địa, không tới nửa tháng, đã có kết quả đo đạc thổ địa.

Cung Sở Vương, tại thượng thư phòng.

Bách Lý Hiền cùng Hộ Pháp Giáo Úy Tử Xa Sư suốt đêm tiến cung yết kiến.

- Đại Vương, thổ địa cả nước đo đạc đã có kết quả rồi, Ngô quận, Đan Dương quận, Hội Kê quận, Lư Giang quận, Cửu Giang quận tổng cộng trên dưới sáu mươi tám huyện, có hơn một nghìn hai trăm vạn mẫu đất canh tác! Trong đó lượng sản thu được ở những cánh đồng phì nhiêu nhiều hơn ba triệu mẫu, có hơn hai trăm vạn mẫu vùng núi lượng sản thạch thu được không nhiều, kế đến có thể trưng thu thếu ruộng hơn chín mươi vạn thạch!

Tử Xa Sư cầm tổng sách thuế ruộng, từng câu từng chữ quay về phía Hạng Trang giải thích.

- Hả, hơn chín mươi vạn thạch sao?

Hạng Trang nghe vậy mừng rỡ, nói:

- Từ khi nào thu được như vậy?

Nguyên bản còn tưởng rằng, nhiều nhất cũng chỉ thu được sáu trăm nghìn thạch thuế ruộng đất, không ngờ lại có thể thu được hơn chín mươi vạn thạch! Nếu hơn chín mươi vạn thạch thuế ruộng lúc nào đó có thể thu được nhiều hơn, quả thực nhanh chóng có thể giúp quốc khố khỏi cảnh khốn quẫn. Đến lúc đó chẳng những có thể cho các thế gia mượn lương thực, mà còn có thể túc ngạch cho vay, cấp bổng lộc cho các quan viên, thậm chí còn có thể thu được lợi nhuận.

Bách Lý Hiền, phe phẩy chiếc quạt lông, cười nói:

- Đại Vương yên tâm, cuối năm nay hẳn toàn bộ có thể thu được nhiều hơn.

Theo lịch pháp Đại Tần, trưng thu vào mười ngày đầu tháng của chín tháng cuối năm. Mà hiện tại đang là thượng tuần tháng chín, nói cách khác, nhiều nhất hơn mươi ngày, hơn chín mươi vạn thạch thếu ruộng đất có thể áp giải toàn bộ đến nhà kho Ngô Trung.

- Ngô Trung.

Hạng Trang vui vẻ gật đầu, hướng về phía Tử Xa Sư, nói:

- Tử Xa Sư Tướng Quân, đã vất vả nhiều.

Tử Xa sư vội vàng chắp tay thi lễ, nói:

- Là thần tử Sở quốc. Vì Đại Vương cống hiến chút sức lực là chuyện nên làm.

Hạng Trang khẽ mỉm cười, nhìn Hạng Tha:

- Tử Dực, lập tức thăng chức Hộ Pháp Giáo Úy Tử Xa Sư thành Hộ Pháp Trung Lang Tướng!

- Vâng.

Hạng Tha xúc động tuân lệnh, Tử Xa Sư thì vội vàng quỳ gối xuống đất, hướng tới Hạng Trang tạ ơn nói:

- Đa tạ Đại Vương!

Hạng Trang xoay người trở lại ghế ngồi, lại ra hiệu cho Hạng Tha, Bách Lý Hiền, Tử Xa Sư cùng ngồi xuống, sau đó nói:

- Tử Dực, Tử Lương, tân thuế ruộng pháp thi hành thuận lợi phi thường, hiệu quả cũng rõ rệt, như vậy tiếp đến. Có thúc đẩy phát triển canh chiến ngư thương pháp hay không?

Dựa theo Hạng Trang, Bách Lý Hiền quy hoạch. Sở quốc biến pháp chủ yếu phân theo ba bước đi.

Bước đầu tiên thi hành luật nhập hộ khẩu toàn dân, đem thế gia, sĩ tộc, dòng họ tàng trữ số lượng ruộng đất lớn phóng xuất, trực tiếp chịu quản lý trên trung ương. Đồng thời trong quá trình thi hành luật nhập hộ khẩu toàn dân, thuận tiện giải quyết các dòng họ thế lực tại các quận, huyện Kê Bắc, loại bỏ những trường hợp đáng tiếc thầm lặng xảy đến cho Sở quốc.

Bước thứ hai là đo đạc thổ địa cả nước, thi hành tân thuế ruộng pháp, khiến thế gia, sĩ tộc cùng bình dân đều phải nạp phú, đồng thời mở rộng khố phú toàn quốc. Làm suy yếu những thế gia có thế lực lớn, sĩ tộc có tầm ảnh hưởng lớn tại Giang Đông, tập trung quyền lực tại trung ương, khiến các quận, các huyện trực tiệp nằm trong tay vương quyền.

Bước thứ ba là trọng yếu bước thứ nhất, chính là khuyến khích canh chiến đọc thương!

Hạng Trang quả thực rất tôn sùng hệ thống ruộng đất Đại Tần, nhưng cho tới bây giờ hắn không hề nghĩ tới việc sao chép toàn bộ. Từ khi ở Quan Trung, Hạng Trang cùng Bách Lý Hiền đã nghiên cứu thảo luận nhiều. Phải thêm một từ đọc vào giữa hệ thống canh chiến, để biến hệ thống canh chiến Đại Tần trở thành hệ thống vừa làm nông vừa học chiến của Đại Sở. Tuy nhiên hiện tại, vẫn còn muốn thêm một từ thương.

Hệ thống đất canh tác Đế Quốc Đại Tần kỳ thực cũng không hoàn mỹ, thậm chí còn có chỗ khác thường.

Hệ thống canh chiến Đế Quốc Đại Tần, bên trong chỉ đi sâu vào hai sự kiện. Một là trồng trọt, hai là đánh giặc, chiến công cùng với tước vị rất hấp dẫn, nhân dân đều biến thành cuồng nhân chiến tranh, quốc gia biến thành cỗ máy chiến tranh khổng lồ, cho nên quân đội Tần quốc càng đánh càng mạnh, quân lương tuyệt đối cũng không phải lo ngại, vì thế Tần quốc mới có thể có đủ năng lực càn quét sáu nước Quan Đông, nhất thống thiên hạ.

Nếu như Tần Thủy Hoàng không qua đời, nếu không phải Nhị Thế Hồ Hợi và Triệu Cao làm điều ngang ngược, thừa hành hệ thống canh chiến Đế Quốc Đại Tần mà còn trực tiếp mở rộng ra bên ngoài, phát ba trăm nghìn quân bắc đánh Hung Nô, sau khi xuất năm trăm nghìn binh nam chinh Bách Việt, khẳng định còn xuất hiện đại quy mô tác chiến bên ngoài, bản đồ Đế Quốc Đại Tần rốt cục sẽ như thế nào, cũng chỉ có trời mới biết.

Tuy nhiên, khi Đế Quốc Đại Tần chinh phục toàn bộ Đại Lục Á Châu, cũng tuyệt đối không phải chuyện lâu dài, bởi vì Đế Quốc Đại Tần khuếch trương động lực đối ngoại, đồng thời mạnh mẽ thưởng cho canh chiến, đặc biệt kìm hãm buôn bán, khoa học, phát triển văn hóa xã hội. Nếu mất đi văn minh, buôn bán, khoa học, văn hóa, tuyệt đối không còn gì đáng nói.

Không xuất hiện buôn bán phồn vinh, sẽ không có vật chất phong phú, quốc gia sẽ không giàu có.

Không có khoa học phồn vinh, sẽ không xuất hiện văn minh tiến bộ sẽ bị cường địch xâm lấn.

Không có văn hóa phồn vinh, sẽ không có nhận thức dân tộc, quốc gia cũng dễ dàng tan rã.

Cho nên, Hạng Trang phải tìm hiểu hai từ "Đọc" "Thương " nhiều hơn nữa, biến canh chiến đọc thương trở thành một hệ thống!

Canh chiến không cần phải nói tới, khuyến khích mọi người đọc sách, cũng không phải là cổ vũ sĩ tử phải đọc sách để đến khi đầu bạc vẫn nghèo khó, mà là khích lệ sĩ tử học hỏi những cái hay của người khác, chư tử bách gia đều siêng năng. Có như vậy, mới có thể làm cho nền văn hóa phồn vinh, văn hóa phồn vinh, tất nhiên sẽ đề cao thiên văn học, địa lý, vật lý, hóa học, y học và rất nhiều ngành học khác phát triển nhanh.

Về phần khuyến khích cho thương nhân, lái buôn, sẽ khiến cho quốc gia càng trở nên giàu có, chỉ khi quốc gia giàu có, tài lực mới có thể dư thừa chống đỡ đại quy mô khuếch trương bên ngoài. Đương nhiên, nếu muốn thương mại Sở quốc trở nên phồn vinh, phải tiến hành chế độ cải cách, chuyển đổi hệ thống từ đồng bản vị chuyển hóa thành ngân bản vị, hoặc là một cách thay thế bản vị vàng bạc.

Cổ đại Hoa Hạ vẫn không xuất hiện phương thức buôn bán khoa học giống như các nước ở Phương Tây như Rome cổ đại, Ai Cập cổ đại, Babylon cổ đại. Nguyên nhân chủ yếu chính là hệ thống đồng bản vị dùng trong buôn bán bị chế ước nghiêm trọng. Mọi người có thể tưởng tượng một chút, trong thời cổ đại không có tiền trang, thương nhân muốn sang nước khác buốn bán, nếu không có tiền vàng tiền bạc, hắn có thể mang theo một xe trở toàn tiền đồng sao?

Cho nên, thời Tống ngân lượng được định thành tiền, Hoa Hạ buôn bán mới chính thức trở nên phồn thịnh.

Tóm lại, quả thực Hạng Trang muốn tận dụng khả năng duy trì hệ thống canh chiến khuếch tán ra bên ngoài, đồng thời tận lược bỏ phần trói buộc văn minh của hệ thống canh chiến, thông qua quần chúng. Hạng Trang hiểu rõ không nông không xong, không buôn bán không giàu, không khoa học khiến đất nước sẽ không phát triển. Cho nên, cần phải có năng lực, hơn nữa nhất định phải kiên quyết!

Bách Lý Hiền có chút do dự, thấp giọng nói:

- Đại Vương, trước mắt có cần chậm rãi tiến hành hay không?

Cần biết Tần Hiếu Công trước kia tiến hành Vệ Ưởng biến pháp, mất khoảng hai mươi năm mới có thể thi hành toàn bộ các hạng pháp lệnh, mà ở Sở quốc chỉ mất một thời gian ngắn ngủn, không tới một năm đã liên tục thi hành hai nhóm tân pháp. Nếu lập tức lại thi hành nhóm tân pháp thứ ba, đúng thực là không để cho người dân có thời gian nghỉ ngơi, e rằng Sở quốc sẽ chịu không nổi.

Nói không sai, nhóm tân tân pháp thứ ba này một khi thi hành, sẽ đắc tội không ít đến các tướng già trong quân.

Thực lực phái tướng già so với các dòng họ, sĩ tộc, thế gia cũng không hề dễ đối phó, bởi vì bọn họ trong tay lắm giữ binh quyền!

Một khi thực lực phái tướng già cùng sĩ tộc thế cùng với các dòng họ có thế lực còn sót lại liên thủ với nhau, tuyệt không phải chuyện đùa, làm không tốt Giang Đông sẽ làm rơi vào cảnh đại loạn. Lúc này cục diện đang tốt đẹp, chỉ trong khoảnh khắc sẽ bị hủy hoại.

Hạng Tha cũng nói:

- Đại Vương, hai năm qua mọi việc đều trải qua giai đoạn tốt đẹp. Thế gia, sĩ tộc và bách tính đã quen hai nhóm tân pháp trước, chờ đến khi bọn họ đã nhận ra mặt tốt của tân pháp, trong lòng vứt bỏ hoàn toàn ý định chống đối tân pháp. Sau đó tiếp tục thi hành nhóm tân pháp thứ ba cũng không muôn, nếu không một khi các thế lực liên hợp gây loạn, thì đại sự không ổn.

- Đúng vậy.

Hạng Trang nghe lời phải, cười nói:

- Quả nhân có phần nóng vội.

Gặp Hạng Trang không nhẫn lại được, Bách Lý Hiền, Hạng Tha không khỏi than vãn thở dài

Đúng lúc này, Hạng Trang mơ hồ nghe thấy một âm thanh vang lên, lập tức quay đầu lại nói:

- Mau ra đi.

Tiếng nói vừa dứt, một gã Ô Mộc tử sĩ liền từ trong góc thư phòng đi ra, tiến đến Hạng Trang chắp tay thi lễ:

- Đại Vương, đại tổng quản có mật tin!

Dứt lời, Ô Mộc tử sĩ lại phun trong miệng ra một viên tịch hoàn, dâng lên.

Hạng Trang tiếp nhận tịch hoàn, nhẹ nhàng sờ, liền lấy ra bên trong một mảnh giấy nhỏ cuộn lại, bên trong là một mảnh giấy thưởng đẳng Công Thâu mỏng manh. Ô Mộc Nhai tổng quản Khuất Bất Tài dùng bút lông ngỗng viết chữ rất nhỏ lên mảnh giấy, Hạng Trang tiến đến ngọn đèn cẩn thận coi, đúng là Khuất Bất Tài sao chép lại Bạch Mặc tân pháp rất tỉ mỉ.

- Bạch Mặc tân pháp?

Hạng Trang trong lòng lo lắng, nói:

- Tên Lưu Bang rốt cục cũng muốn biến pháp sao?

Hiện giờ, không chỉ có Sở quốc kiên quyết biến pháp, Hoài Nam quốc, Tề quốc, Lương quốc, Triệu quốc, thậm chí Yến quốc, Hàn quốc, như vậy các tiểu quốc cũng đều biến pháp. Lại nói đến, Lâm Giang quốc thì không hề có động tĩnh gì.

- Ngọc dịch, bình tính phú?!

Đọc đi đọc lại mấy lần, Hạng Trang bỗng nhiên đứng dậy thất thanh hô lớn.

Hạng Tha, Tử Xa Sư nghe vậy ngơ ngác nhìn nhau, Tử Xa Sư tuy rằng là Hộ Pháp Giáo Úy, lại vừa mới được thăng làm Hộ Pháp Trung Lang Tướng, nhưng thực sự không hiểu được phục dịch toàn quân bình tính phú là có chuyện gì xảy ra. Bách Lý Hiền cũng lộ vẻ khiếp sợ, trầm giọng nói:

- Ngọc dịch, bình tính phú sao? Đại Vương, e rằng Bạch Mặc tân pháp còn có một ý nghĩa khác?

Hạng Trang không nói, chỉ có điều đang chăm chú đọc mật tin.

Sau một lúc lâu, rốt cục Hạng Trang mới bùi ngùi thở dài một tiếng, sau đó đưa cho Bách Lý Hiền, nói:

- Tên Bạch Mặc này, quả thực rất lợi hại, việc này hắn muốn chia đinh nhập mẫu và đưa ra một tiên tiên pháp à!

Trước kia từng luận về đoản văn viết trên bài thi của Tất Thư. Hạng Trang cảm thấy có gì đó quen quen, bấy giờ hồi tưởng lại, hóa ra chính là một tiên pháp và chia đinh nhập mẫu thủy chung theo một nguyên tắc chung. Hạng Trang trước kia học về khoa hoc tự nhiên chỉ ở mức trung học, theo lịch sử không hề thi vào cao đẳng, cho nên đối với tiên pháp và chia đinh nhập mẫu chỉ có đọc sơ qua, cho nên lúc bấy giờ như thế nào cũng không thể nghĩ ra.

Tuy nhiên, sau khi xem đến Bạch Mặc tân pháp do Khuất Bất Tài cung cấp. Hạng Trang cũng nghĩ tới, một tiên pháp và chia đinh nhập mẫu, nhất là việc chia đinh nhập mẫu, có thể khiến nhân khẩu tăng trưởng nhanh thế nhưng phải chém giết quá nhiều! Nghĩ tới đấy, Hạng Trang không khỏi có phần mềm lòng, Hán quốc có Bạch Mặc biến pháp, nhân khẩu tăng trưởng vọt, thực lực trong nước sắp tới sẽ tăng vọt.

Chương 290: Bông Hạt

Đông tàn xuân đến, thoáng chốc nửa năm đã trôi qua

Tính theo dương lịch, bây giờ đã bước sang mùa xuân năm 198.

Ngụy Duyệt, Bách Lý Y Thủy đã mang thai được mười tháng. Trong vòng ba ngày, hai nàng sinh hạ cho Hạng Trang thêm hai hà tử. Hạng Trang vui mừng khôn xiết, khẩn trương mời Á Phụ Phạm Tăng đặt tên cho nhi tử, Phạm Tăng chiếu cố, đặt tên cho nhi tử thứ ba của Ngụy Duyệt tên Quyền, hài tử thứ tư của Bách Lý Y Thủy tên Thuật.

Cho tới lúc này, Hạng Trang có bốn hài tử, trường tử Hạng Chính, thứ tử Hạng Trị, tam tử Hạng Quyền, tứ tử Hạng Thuật.

Nửa năm qua, Giang Đông cơ bản không phát sinh đại sự, thông qua luật nhập hộ khẩu toàn dân, sĩ nông công thương cùng với tân thuế ruộng pháp, vương quyền Hạng Trang vững chắc hơn bao giờ hết, chính trị các quận, các huyện tất thảy được chuyển tới triều đình, các dòng họ, sĩ tộc cùng ba thế gia có thế lực lớn đã dần suy yếu.

Tại Sở Vương cung, Hạng Trang đang ở hậu hoa viên luyện kiếm.

Lúc này là mùa xuân, cũng không phải thời điểm săn thù, ngoài việc săn thú, ở thời đại này vốn không có trò giải trí nào khác. Trong lòng Hạng Trang muốn tuyển chọn những ca kỹ xinh đẹp mang về hoàng cung, kết quả bị Á Phụ, Hạng Tha phản đối kịch liệt, cũng đành phải thôi.

Nhàn rỗi vô sự, Hạng Trang cũng chỉ có thể luyện kiếm giải sầu.

Luyện kiếm một hồi, mồ hôi chảy toàn thân, khi Hạng Trang chuẩn bị đi tắm, bỗng nhiên Doanh Trinh đi tới hậu hoa viên.

- Trinh nương, sao nàng lại tới đây?

Hạng Trang thuận tay đưa bảo kiếm cho Tấn Tương, tiếp nhận khăn lau mặt trong tay Doanh Trinh.

Doanh Trinh khẽ ừ một tiếng, nhẹ nhàng nói:

- Đại Vương, thần thiếp có chuyện muốn thương nghị với người.

Hạng Trang khẽ mỉm cười, nói:

- Lại là chuyện nhận Thuật nhi làm con thừa phải không? Quả nhân sớm đã nói, chỉ cần Y Thủy không phản đối. Quả nhân cũng không phản đối, nàng nên đi tìm Y Thủy mới đúng.

Trước khi Bách Lý Y Thủy sinh hạ Hạng Thuật, Doanh đã nảy sinh ý niệm nhận con thừa trong đầu, Chuyện này cũng bình thường, Doanh Trinh theo Hạng Trang đã ba năm, mắt thấy Ngụy Duyệt đã có lưỡng thai, Bách Lý Y Thủy cũng đã sinh nhi tử, Doanh Trinh biết rằng bản thân phân nửa không thể sinh dưỡng, cho nên nảy sinh ý niệm nhận một hài tử làm con thừa trong đầu.

Về phần vì sao muốn nhận con thừa là Hạng Thuật do Bách Lý Y Thủy sinh hạ, mà không phải Hạng Quyền do Ngụy Duyệt sinh. Doanh Trinh biết rằng Ngụy Diệt đã giao một hài tử làm con thừa của Hạng Võ, cho nên biết ý không hỏi Ngụy Duyệt, nhưng điểm này nàng có cẩn thận suy nghĩ cũng không sao giấu được Hạng Trang. Doanh Trinh kỳ thực từng nghĩ nhận một hài tử của lão Tần nhân làm con thừa nối dõi.

Hạng Trang vừa mới dứt lời, Doanh Trinh liền vui mừng không xiết, nói:

- Đại Vương, người nói thật sao?

- Tất nhiên rồi.

Hạng Trang cười cười, nói:

- Đã khi nào quả nhân nói ra mà không tính toán kỹ lưỡng chưa?

- Đại Vương, Y Thủy đã bằng lòng cho Hạng Thuật làm con thừa của thần thiếp.

Doanh Trinh nói xong, tựa như bươm bướm trên cành hoa bay đi.

Hạng Trang lắc đầu, đang muốn đi tắm. Bỗng nhiên, Hô Duyên Chính Đức vội vàng đi tới hậu hoa viên.

- Đại Vương!

Hô Duyên Chính Đức thi lễ, nói:

- Có tin cấp báo, Qua Thắng đã trở về!

- Ủa, Qua Thắng đã trở về sao?!

Hạng Trang nghe vậy mừng rỡ. Không cần tắm rửa thay đồ, vội la lớn:

- Qua Thắng giờ ở đâu, mau kêu hắn lập tức vào cung gặp quả nhân!

- Rõ!

Hô Duyên Chính Đức tuân lệnh hô lớn, lĩnh mệnh đi.

Trong chốc lát, Hô Duyên Chính Đức dẫn Qua Thắng tới.

Lúc đầu trông thấy Qua Thắng, Hạng Trang suýt nữa không nhận ra, hắn đúng là Qua Thắng sao? Thân hình đã gầy hơn trước, y phục trông cũng lam lũ qua, da thịt đen như than, toàn thân giống như người bản sứ ở Đông Nam Á!

- Qua Thăng, sao bộ dạng người lại trở thành thế này?

Hạng Trang chậm rãi hỏi.

Nhìn bộ dạng Qua Thắng, Hạng Trang sợ rằng Nam Dương đã thất bại.

- Đại Vương!

Qua Thắng quỳ xuống đất, lộ vẻ sầu thảm nói:

- Đại Vương, thần không làm tốt sứ mệnh, khiến người thất vọng rồi.

- Đứng lên, đứng lên, mau đứng lên mà nói.

Hạng Trang vội vàng tiến tới gần Qua Thắng đỡ dậy, lại nói tiếp:

- Ngươi hãy từ từ, nói từ từ đến cuối ta nghe.

Qua Thắng gật gật đầu, nói:

- Đại Vương, mùa hạ năm trước, thần dẫ mười thuyền lón, hai ngàn quân tinh nhuệ xuống Nam Dương, có thể nói trên đường mọi chuyện đều thuận lợi, chỉ không tới nửa tháng, đội tàu đã tới bến tàu Phiên Vũ. Tuy nhiên, quan viên Nam Việt quốc căn bản không cho chúng ta cập bến, cho nên, thần đành phải thống lĩnh đội tàu tiếp tục nam hạ.

- Ở phía nam có một người dân bản xứ gần bến tàu, thần có giao dịch với họ, dùng tơ lụa đổi lấy thóc gạo, ở nơi đây, thần còn tìm được loại thực vật có tên là " Bông". Nói xong, Qua Thắng lấy trong ngực ra một bao da, cởi bao da ra, bên trong quả thực có mấy chục hạt bông hạt.

- Qua Thắng, đấy quả là hạt bông sao?

Hạng Trang vui mừng khôn xiết, nói:

- Ngươi có tận mắt trông thấy loài cây này hay không, lá nó hình dạng thế nào, hoa có nở rộ không, có phải giống như bức họa ngươi đưa cho quả nhân không?

Qua Thắng gật đầu, kiên quyết nói:

- Đúng vậy, giống bức tranh kia như đúc.

- Tốt, thật tốt quá!

Hạng Trang như lấy được chí bảo, nhận mấy chục hạt bông trong tay Qua Thắng, lại nói tiếp:

- Tuy nhiên Qua Thắng, chỉ có vậy thôi sao? Nếu như người đã tìm được cây bông, vì sao không lấy thêm nhiều hạt trở về? Còn nữa, vì sao không lấy một ít cây bông trở về đây?

- Ôi.

Qua Thắng ảm đạm nói:

- Thần kỳ thực giao dịch ước chừng có sáu thuyền bông, bông hạt cũng có mấy chục thùng lớn, tuy nhiên cây bông này, hạt bông trên đường trở về toàn bộ thuyền đều bị lật bởi gió lốc, toàn bộ hai nghìn quân theo thần đều bị vùi thân dưới đáy biển, chỉ có thần bị sóng biển đưa lên chỗ nước cạn, được ngư dân ở huyện lân cận cứu lên, còn lại mấy chục hạt bông này, cũng là thần mắt vài ngày tìm trên bãi biển nhặt mang về.

Hạng Trang nghe vậy buồn lòng, mười chiếc thuyền lón, hai nghìn thủy thủ không ngờ toàn bộ đã tiêu rồi? Truyện được copy tại

Không nghĩ tới cảnh tượng đó, Hạng Trang cũng liền trở lại bình thường, ở thế kỷ 21, cũng thường xuyên có thuyền cá gặp bão bị lật úp, huống chi là ở thời đại này? Tuy rằng Công Thâu Xa tạo thuyền trọng tâm vững vàng, mà nếu gặp phải bão lớn, lốc xoáy vẫn có thể dễ dàng xé rách thuyền lớn.

- Không cần bàn nhiều, Qua Thắng trở về là tốt rồi.

Hạng Trang vỗ vỗ bả vai Qua Thắng, lại nói:

- Nói cho cùng, ngươi không phải đã đem hạt bông về đây? Mang bông hạt về đây, lân này xuống Nam Dương coi như là đại công cáo thành, mười thuyền lớn có gì đáng nói, cho dù là một trăm thuyền lón, cũng không hơn được một bông hạt này!

- Đại Vương, thần...

Qua Thắng nghẹn ngào không nói thành lời.

- Được rồi, ngươi mau trở về nghỉ ngơi đi.

Hạng Trang lại nói:

- Mấy tháng này, ngươi không cần làm gì hết, hãy ở nhà an dưỡng, khi nào thân thể khôi phục, lại huấn luyện cho quả nhân một đội Thủy Sư tinh nhuệ, đến lúc đó quả nhân lại sai người đóng hàng trăm thuyền lớn, chúng ta còn đi xuống Tây Dương!

- Vâng!

Qua Thắng hô lớn, lúc này mới xoay người đi.

Lúc này Hạng Trang mang theo mấy hạt bông nhỏ kia tới hậu hoa viên, ở hậu hoa viên luôn để chừa ra một mảnh đất, lại lệnh Tấn Tương sai người khẩn trương tùng thổ, làm phì mảnh đất này, sau đó đem mấy chục bông hạt này cẩn thận gieo xuống. Hạng Trang thuở nhỏ lớn lên ở nông thôn, biết bông sinh trưởng trong thời gian khá dài, cho nên gieo được vào mùa xuân.

Trải qua nửa năm chuẩn bị, rốt cục Bạch Mặc cũng bắt đầu thi hành biến pháp ở Quan Trung.

Bạch Mặc thi hành " Toàn quân phục dịch, bình tính phú" cùng Chương Cư Chính thực hiện tiên pháp và cùng với Ung Chính chia đinh nhập mẫu, kỳ thực còn có thêm một số người khác.

Trương Cư Chính thực hiện tiên pháp, là chuyển toàn bộ ngọc dịch, tạp dịch thành ngân lượng. Tuy nhiên Bạch Mặc cũng đem ngọc nhỏ còn lại chuyển thành ngọc dịch tương ứng để thay cho lương thực trưng thu thuế ruộng đất. Nhưng Bạch Mặc bình tính phú cùng Ung Chính chia đinh nhập mẫu là một chuyện, tuy nhiên cũng đều thu thuế ruộng chia theo đầu người tương ứng. Từ đó về sau chỉ trưng thu thuế ruộng đất, nếu không trưng thu thuế đầu người.

Khi tân pháp được phát triển rộng, ngay lập tức bị cường hào Quan Trung phản đối kịch liệt.

Bởi vì " ngọc dịch bình tính phú" bản chất chính là giảm bớt thuế của dân chúng, tăng lượng lớn thuế của thế gia, sĩ tộc và cường hào. Làm ảnh hưởng lớn tới lợi ích của cường hào Quan Trung.

Tần Thủy Hoàng sau khi nhất thống thiên hạ, từng ép cường hào trong thiên hạ đổ vào Quan Trung, bởi vậy Quan Trung rất nhiều cường hào. Sau khi Đại Tần diệt vong, bộ phận cường hào cũng tiêu vong theo, phần lớn trở về vùng thôn quê, tuy nhiên phần lớn bộ phận cường hào vì " Ước pháp tam chương" mà vè hàng Lưu Bang, ở thời Hán Sở Tranh Hùng, cường hào vì Lưu Bang lập không ít công lao.

Cho nên, cường hào Quan Trung thế lực rất lớn, hơn nữa cũng là có công lao, hiện tại Lưu Bang chăng những không luận công ban thưởng, ngược lại đoạt miếng cơm trên miệng bọn họ, cường hào Quan Trung há chịu để yên sao? Lúc ấy không ít cường hào tụ tập gây rối, tìm mọi cách chống đối quan viên đo đạc thổ địa.

Tuy nhiên, Lưu Bang quyết tâm thay đổi biến pháp, không chỉ giao cho Bạch Mặc toàn quyền xử trí, đồng thời còn cắt cử kiêu tướng Chu Quan Phu làm Hộ Pháp Tướng Quân thống lĩnh năm nghìn tinh binh hộ pháp. Mặc dù, Chu Quan Phu còn trẻ tuổi, nhưng làm việc rất nghiêm túc, nội trong thời gian nửa tháng ngắn ngủn liên tục trấn áp cường hào mười mấy huyện gây rối, chặt hơn một nghìn cái đầu!

Hơn một nghìn đầu người, máu me nhầy nhụa rơi xuống đất, cường hào Quan Trung đột nhiên tỉnh ngộ, lần này Hán Vương quyết tâm thực. Bọn họ nếu ngoan cố chống lại, ắt sẽ mang họa vào thân, nói cho cùng, Hán Vương là vương Quan Trung, đứng đầu Ba Thục, người ta năm trong tay hơn hai mươi vạn đại quân, cho dù cường hào Quan Trung liên hợp tạo phản, cũng không phải đối thủ của Hán Vương.

Quan trọng hơn cả, tân pháp được hơn ba triệu bách tính lê dân Quan Trung, Ba Thục hết lòng ủng hộ!

Không ngoa chút nào, nếu nói là thuế đầu người chính là đeo gông xiềng lên cổ thứ dân, hiện tại Hán Vương muốn phế khí thuế đầu người, việc này đối với bách tính lê dân mà nói chẳng phải là thiên đại giáo lý Phúc Âm sao, bọn họ không ủng hộ sao được? Chỉ có điều ban đầu bọn họ không có tin Hán Vương, Cho đến khi Chu Quan Phu trấn áp cường hào mười mấy huyện gây rối, chặt hơn một nghìn đầu người. Lúc này, dân chúng rốt cục mới tin, do đó mới bắt đầu hết lòng ủng hộ biến pháp.

Đối mặt với vương quyền cùng lê dân hai bên giáp công, cường hào Quan Trung rất nhanh sau đó cũng lặng lẽ thoái lui.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau