SỞ HÁN TRANH BÁ

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Sở hán tranh bá - Chương 276 - Chương 280

Chương 276: Cùng quân dịch, bình tính thuế

Lập tức Tiêu Hà hỏi:

- Bạch tiểu ca cho rằng Đại Hán phải tiến hành cải cách như thế nào?

Bạch Mặc không trả lời ngay vấn đề của Tiêu Hà mà hỏi ngược lại:

- Tiêu tướng quốc cho rằng hiện tại nước Đại Hán thiếu thốn nhất là cái gì?

Tiêu Hà trầm ngâm một lát mới nói:

- Bạch tiểu ca là người hiểu biết, bổn tướng cũng không nói dối, trước mắt nước Đại Hán thiếu tiền, thiếu lương thực lại thêm thiếu tráng đinh. Nhưng mà suy cho cùng vẫn là thiếu nhân khẩu! Chỉ cần nhân khẩu đông đúc, thuế ruộng, thuế phú (thuế theo đầu người) tự nhiên cũng sẽ dồi dào, việc chiêu mộ tráng đinh nhập ngũ cũng sẽ không thiếu.

Bạch Mặc nhẹ nhàng gõ nhịp nói:

- Lời Tiêu tướng quốc thật không sai!

Dừng một chút, Bạch Mặc lại nói:

- Cho nên, nếu muốn cho dân giàu nước mạnh, các biện pháp như là thi hành luật nhập hộ khẩu toàn dân, thu thuế ruộng đều là cách thức trị phần ngọn, chỉ có khuyến khích việc sinh con, tích tụ nhân khẩu mới là biện pháp giải quyết tận gốc. Nước Đại Hán nếu như tiến hành cải cách việc sinh đẻ thì có thể coi đây là một bước đột phá về vấn đề nhân khẩu!

Tiêu Hà trầm ngâm nói:

- Khuyến khích sinh con, tích tụ nhân khẩu?

- Đúng, thưởng cho việc sinh đẻ để tích tụ nhân khẩu.

Bạch Mặc dứt lời giơ lên chén rượu che tay áo uống cạn, lại nói:

- Tuy nhiên, theo tình hình hiện giờ, nước Đại Hán nếu muốn thật sự làm chuyện này cũng không dễ dàng.

Tiêu Hà nhẹ nhàng vuốt cằm, nói:

- Nguyện được nghe tường tận.

Bạch Mặc buông chén rượu, lại nói:

- Hiện nay ở Quan Trung, phần lớn ruộng đất đều do các cường hào, phú hộ nắm giữ trong tay, còn đại đa số dân chúng đều là tá điền của bọn họ, thật sự có rất ít nông dân có được ruộng đất, hơn nữa số ruộng đất của họ cũng cực kỳ ít ỏi, những tá điền, nông dân này lại phải gánh vác toàn bộ việc quân dịch (bắt làm việc quân), nộp thuế đầu người cùng với thuế ruộng.

Tiêu Hà yên lặng gật đầu, những điều Bạch Mặc nói đều là sự thật. Quan Trung đất đai ngàn dặm, ruộng tốt có hơn một triệu khoảnh nhưng lại có hơn một nửa nằm ở trong tay các đại thế gia cùng với các cường hào lớn nhỏ, còn không đến một nửa đất ruộng mới thuộc về nông dân, mà số không đến một nửa này lại phải gánh vác toàn bộ thuế ruộng của nước Đại Hán!

Các tá điền của các phú hộ, cường hào và các nông dân này, ngoại trừ phải gánh vác thuế ruộng khổng lồ ra, còn phải gánh vác việc quân dịch của quốc gia, đi lính, nộp thuế đầu người, những gánh vác này quả là không thể không nặng.

Bạch Mặc lật bàn tay lên chỉ vào các đường chỉ tay nói:

- Tiêu tướng quốc người nghĩ xem, nông dân có rất ít đất canh tác, ngoại trừ phải nuôi sống vợ con ra còn phải nộp thuế ruộng, thuế ðầu ngýời, lại còn phải đi quân dịch, đi lính. Như vậy với tình hình này, nếu như tướng quốc khuyến khích việc sinh con bọn họ dám sinh sao, cần phải biết nếu sinh thêm một đứa con sẽ phải nộp thuế thêm một phần nữa!

Tiêu Hà nghe vậy im lặng, với tình hình này, bá tính bình dân quả thật không dám sinh nhiều bởi vì bọn họ căn bản nuôi không nổi.

Bạch Mặc giọng điệu chậm rãi nói:

- Người đời chỉ biết chiến tranh là nguyên nhân lớn nhất dẫn đến tổn hao nhân khẩu. Không ai nghĩ rằng việc quân dịch nặng nề, thuế đầu người cùng với thuế ruộng mới là yếu tố chủ yếu kìm hãm sự tăng trưởng nhân khẩu!

Dừng một chút, Bạch Mặc lại nói:

- Cho nên, nước Đại Hán nếu muốn có được càng nhiều nhân khẩu, càng nhiều nguồn thuế, nguồn mộ lính, nhất định phải "cùng quân dịch, bình tính thuế"!

- "Cùng quân dịch, bình tính thuế?"!

Tiêu Hà bỗng nhiên biến sắc, trầm giọng nói:

- Mong được nghe tường tận.

Bạch Mặc nói:

- Cái gọi là "cùng quân dịch", chính là hàng năm đem số tráng đinh đi quân dịch quy ra thành một số tiền cụ thể, cứ như vậy, tráng đinh nước Hán chỉ có thể nộp tiền theo quy định, nếu không sẽ phải chịu nỗi khổ đi quân dịch, quốc gia nếu khi cần sử dụng số đông tráng đinh, thì có thể dùng tiền để chiêu mộ người lao động trong dân chúng.

- "Cùng quân dịch" như thế, còn "bình tính thuế" thì sao?

- Cái gọi là "bình tính thuế" đó chính là huỷ bỏ thuế đầu người.

- Thuế đầu người chính là nguồn thuế lớn nhất của quốc khố, nếu đột nhiên huỷ bỏ, chẳng phải khiến quốc khố túng quẫn?

- Quả thật như thế.

Bạch Mặc gật đầu, lại nói:

- Xin hỏi Tướng quốc, hiện giờ Quan Trung tổng cộng có bao nhiêu nhân khẩu?

Tiêu Hà không cần nghĩ ngợi nói:

- Hiện giờ bốn quận ở Quan Trung cộng thêm hai quận Ba, Thục tổng cộng có hơn ba triệu nhân khẩu.

- Tốt.

Bạch Mặc vươn tay phải dựng thẳng lên năm ngón tay, nói:

- Vậy lấy năm triệu nhân khẩu làm một định mức, sau đó đem năm triệu nhân khẩu này ứng với việc nộp thuế đầu người quy ra thành tiền, tính cả tiền quân dịch đã quy đổi thành tiền trong tiền thuế ruộng, xem là như nhau rồi tính xem số tiền thuế ruộng mới đạt ở mức nào, đồng thời quy định bất kể phú hộ hay cường hào, nếu như làm ruộng đều phải nạp thuế, như thế, việc lớn đã thành rồi.

Tiêu Hà sợ hãi biến đổi cả sắc mặt, nói:

- Ngươi nói là đem việc quân dịch, thuế đầu người đều quy ra trong tiền thuế ruộng?

Bạch Mặc gật đầu thật mạnh, nói:

- Đúng, đem quân dịch, thuế đầu người quy ra trong tiến thuế ruộng. Lãnh thổ trong nước Đại Hán có bao nhiêu đất vườn sẽ có bấy nhiêu nguồn thuế, quốc khố thu vào nhiều hay ít từ nay về sau chỉ có liên quan tới đất vườn nhiều hay ít, việc nhân khẩu nhiều hay ít cũng không có gì liên hệ, cứ như vậy, yếu tố hạn chế việc tăng trưởng nhân khẩu cũng sẽ không tồn tại.

- Yếu tố hạn chế việc tăng trưởng nhân khẩu không còn nữa, hơn nữa được quốc gia cổ vũ, bá tánh bình dân sẽ yên tâm sinh đẻ và nuôi con, nhân khẩu ngày càng nhiều thì tất nhiên phải khai khẩn càng nhiều đất ruộng để nuôi sống người nhà, kể từ đó, diện tích đất trồng của nước Đại Hán sẽ ngày một tăng, nguồn thuế của nước Đại Hán cũng sẽ tăng theo, vòng tuần hoàn này sẽ lặp đi lặp lại thật tốt.

Tiêu Hà phải thừa nhận những điều Bạch Mặc miêu tả trong tương lai quả thật rất mê người.

Thiên hạ ngày nay, một sự thật phổ biến chính là phần đông lê thứ dân chúng chỉ có được chút ít đất ruộng lại phải gánh vác đại bộ phận sưu cao thuế nặng. Còn một số ít phú hộ, cường hào thì có được phần lớn đất canh tác nhưng lại không gánh vác bất kỳ nguồn thuế nào. Nguyên nhân chính là vì thế, lê thứ dân chúng mới không dám sinh nhiều, không dám nuôi nhiều, bởi vì bọn họ sinh con và nuôi nấng không nổi.

Nếu theo lời Bạch Mặc có thể thực hiện "cùng quân dịch, bình tính thuế" suông sẻ, thì phần lớn gánh nặng về thuế sẽ đổ lên trên một số ít phú hộ, cường hào, còn gánh nặng của phần đông bá tánh bình dân sẽ giảm bớt thật nhiều, hơn nữa nếu không nộp thuế đầu người nữa hoặc được nhà nước thưởng cho việc sinh con, bọn họ cũng sẽ yên tâm sinh, yên tâm dưỡng.

Hoàn toàn có thể đoán được, đến lúc đó nhân khẩu nước Đại Hán sẽ tăng mạnh!

Cùng với việc nhân khẩu tăng mạnh, diện tích đất canh tác nước Đại Hán cũng sẽ tăng theo, kể từ đó, nguồn thuế nước Đại Hán, nguồn mộ lính cũng sẽ tăng lên, vậy thì nhiều nhất là năm mươi năm, tổng hợp thực lực của một nước như nước Đại Hán có thể đem các nước Quan Đông bỏ lại phía sau, một việc mà ngay cả nước Tần hùng mạnh lúc trước cũng không thể làm được.

Tuy nhiên, nếu muốn "cùng quân dịch, bình tính thuế", cũng không phải chuyện dễ dàng.

Tiêu Hà nói:

- Nhưng mà phải đo đạc đất canh tác trên cả nước là một nhiệm vụ khá gian khổ.

Dừng một chút, Tiêu Hà lại nói:

- Còn nữa, muốn phú hộ cường hào nộp thuế cũng là việc vô vàn khó khăn, một khi cưỡng ép cải cách, tất nhiên sẽ bị phản đối kịch liệt ở khắp nơi, lẽ đâu lại làm nền tảng nước nhà phải lung lay?

Tiêu Hà lo lắng cũng không phải là vô cớ, từ thời kì xuân thu đã có không ít học giả nghiên cứu rất nhiều về khả năng "cùng quân dịch, bình tính thuế". Tuy nhiên từ lúc ấy cho đến hai ngàn năm sau cũng không có bất kì người nào có thể làm được, mãi cho đến đời Minh Trương Cư Chính cầm quyền mới rốt cục thực hiện chân chính ý nghĩa "cùng quân dịch", đó cũng là một khuôn mẫu đầu tiên.

Về phần "bình tính phú", cho đến thời kỳ Mãn Thanh Ung Chính sau cùng mới thực hiện được.

Mà số nhân khẩu của tộc người Hoa Hạ đến thời kỳ Ung Chính mới thực sự tăng mạnh. Thời điểm nhân khẩu nhiều nhất là ở cuối đời nhà Minh, khoảng mười ngàn năm sau, lúc ấy tổng nhân khẩu của tộc người Hoa Hạ cũng không hơn một trăm triệu người. Nhưng tới thời kỳ Mãn Thanh Càn Long, nhân khẩu của tộc người Hoa Hạ lại tăng mạnh tới hơn ba trăm triệu người, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến chính là huỷ bỏ thuế đầu người.

Thuế đầu người chỉ đến thời kỳ Mãn Thanh Ung Chính mới chính thức huỷ bỏ, có thể thấy được nếu muốn huỷ bỏ có bao nhiêu gian nan.

Nhất là bây giờ còn ở thời kì cuối đời Tần đang có nhiều biến động lớn, Hán Vương Lưu Bang rất cần sự ủng hộ đắc lực của các phú hộ, cường hào ở Quan Trung, một khi cưỡng ép cải cách vào lúc này, đem việc nộp thuế tính lên đầu của bọn họ nữa thì rất có khả năng khiến cho Quan Trung rung chuyển, nếu làm không tốt Lưu Bang có thể bị các phú hộ, cường hào ở Quan Trung lật đổ.

Cho nên, Tiêu Hà băn khoăn là rất có lý.

Bạch Mặc giống như đã tính trước kỹ càng, thản nhiên nói:

- Tiêu tướng quốc, cái gọi là lúc loạn thế phải dùng những giải pháp mạnh, thiên hạ ngày nay, các anh hùng Quan Đông đều đang chăm lo việc nước, kiên quyết cải cách, Hán Vương nếu bảo thủ không chịu thay đổi, bảo thủ, coi như việc lớn đã hỏng rồi.

Ngừng một chút, Bạch Mặc lại nói:

- Về phần phản ứng của các phú hộ, cường hào...

Đang lúc Tiêu Hà vểnh tai lặng yên chuẩn bị mà nghe thì Bạch Mặc lại "thắt một cái nút", mỉm cười nói:

- Tiêu tướng quốc, hôm nay sắc trời đã không còn sớm, vãn bối có phần hơi say, hay là để ngày khác nói tiếp, có được không?

Tiêu Hà nghe vậy cố nén cười, thầm nghĩ Bạch Mặc này rõ ràng là đang treo giá.

- Cũng tốt, vậy ngày khác nói tiếp.

Tiêu Hà dứt lời đứng dậy, lại nói:

- Hôm nay vừa mới cùng Bạch tiểu ca đàm luận một hồi, bổn tướng rất vui mừng, tiểu ca kiến thức lịch duyệt, bổn tướng thật sự khâm phục.

- Tiêu tướng quốc đã quá khen.

Bạch Mặc cúi người vái chào, xoay người nhẹ nhàng rời đi.

Mãi cho đến khi bóng dáng Bạch Mặc biến mất không còn thấy ở trên đường, Tiêu Hà mới vội vàng đi ra khỏi quán rượu, bảo với tên gia nhân đang đợi bên ngoài cửa lớn của quán rượu nói:

- Mau mau, tức khắc chuẩn bị hai con khoái mã!

- Khoái mã?

Tên gia nhân nghe vậy ngạc nhiên:

- Ý tướng quốc muốn đi nơi nào?

- Lũng Tây, bổn tướng có nhiệm vụ khẩn cấp cần trình bày với Đại vương!

Tiêu Hà ngừng một chút, lại nói:

- Còn không mau đi!

- Vâng.

Tên gia nhân cúi người vái chào, xoay người vội vàng đi.

##########

Lũng Tây, đại doanh quân Hán.

Lưu Bang đang đứng giữa mười bảy cái đuôi ngựa màu lửa đỏ, những con tuấn mã cao hơn vai tám xích (một xích bằng mười tấc) đảo quanh, hỏi Tùy Hà ở bên cạnh:

- Tùy Hà, ngươi nói đây là ngựa Ðại Uyển?

Tùy Hà gật đầu nói: truyện được lấy tại TruyenFull.vn

- Đúng vậy.

Khi nói chuyện, có mấy tên tiểu giáo (người huấn luyện ngựa) của quân Hán đã từng ở Cửu Giang có gặp qua ngựa cưỡi của nước Sở đi tới phía trước mặt.

Lập tức Lưu Bang hỏi những tên tiểu giáo kia:

- Các ngươi xem, ngựa Ðại Uyển này so với ngựa quân Sở thường hay cưỡi như thế nào?

Vài tên tiểu giáo quân Hán liên tục gật đầu nói:

- Bẩm Đại vương, ngựa quân Sở thường hay cưỡi không khác lắm so với những con ngựa này.

- Tốt!

Lưu Bang vỗ đùi, dặn bảo Tùy Hà:

- Tùy Hà, ngươi lập tức lại đi Nguyệt Thị, thay quả nhân mua tuấn mã như thế này, chuyển lời với Nguyệt Thị vương, hắn có bao nhiêu tuấn mã như thế này quả nhân sẽ mua hết bấy nhiêu!

Tùy Hà gật đầu, lại nói:

- Nhưng mà thưa Đại vương, hiện tại người Nguyệt Thị đang bị người Hung Nô uy hiếp, hơn nữa tình hình không mấy lạc quan, một khi người Nguyệt Thị bị người Hung Nô tiêu diệt, chúng ta sẽ rất khó có được ngựa Ðại Uyển.

- Người Hung Nô?

Lưu Bang nhíu mày, tức giận nói:

- Lại là bọn người Hung Nô chết tiệt này!

Trương Lương ở bên cạnh khẽ mỉm cười, nói:

- Đại vương, hiện giờ kỵ binh của chúng ta có lẽ đã luyện thành, là thời điểm cho bọn người Hung Nô nếm thử một chút lợi hại, ha hả.

Chương 277: Phiêu Kỵ tướng quân

Lưu Bang nói:

- Tử Phòng, ngươi muốn nói dụng binh đối với Hung Nô?

Nói thực ra, đối với người Hung Nô Lưu Bang vẫn là khá sợ sệt, nguyên nhân chủ yếu chính là người Hung Nô đều là kỵ binh thảo nguyên đi lại như gió, mà đa số Hán quân đều là bộ binh, một khi hai bên đánh nhau dữ dội, Hán quân về chiến lược sẽ nằm vào thế bị động, cho nên, không đến thời điểm vạn bất đắc dĩ, Lưu Bang quả thực không muốn chủ động chọc giận người Hung Nô.

Trương Lương không đáp hỏi ngược lại:

- Đại vương không cảm thấy hiện tại đang là cơ hội tốt để dụng binh Hà Tây sao?

Bởi vì sự xuất hiện của người vượt qua như Hạng Trang đây, làm cho Lưu Bang đối với kỵ binh có chút nhận thức sâu sắc, lại thêm vào thế lực lớn của thiên hạ cùng với sự chênh lệch cực lớn phát sinh trên lịch sử, khiến cho Lưu Bang không thể không tự mình đối mặt với sự uy hiếp của Hung Nô, do đó, từ sau khi người Hung Nô Nam hạ Quan Trung lần thứ nhất, Lưu Bang liền tăng cường dối với Hung Nô, phòng bị của Nguyệt Thị và thâm nhập.

Lúc này Quan Trung, mặt đông là Hàn Quốc, Lương quốc, phía nam là Ba, Thục Nhị quận, có thể bình chân như vại.

Biên giới phía Tây của người Nguyệt Thị cùng với phía bắc của người Hung Nô đều có thể cấu thành uy hiếp đối với Đại Hán, nhưng mà nói tóm lại, sự uy hiếp của người Hung Nô phải rộng lớn hơn người Nguyệt Thị.

Trên thực tế, người Nguyệt Thị cuộc sống hiện tại cũng không khá giả lắm.

Cách đây không lâu, bộ lạc Hưu Chư và bộ lạc Hồn Tà bắt ngang giữa người Hung Nô và người Nguyệt Thị đều đầu hàng người Hung Nô, người Nguyệt Thị phải đối mặt với sự uy hiếp của người Hung Nô, nghe nói, Hung Nô Thiền Vu Mạo Đốn đã vài lần phái sứ giả đi tới vương đình Nguyệt Thị, uy hiếp người Nguyệt Thị làm theo hai bộ lạc Hưu Chư, Hồn Tà, thần phục dưới chân người Hung Nô.

Người Nguyệt Thị cũng là một bộ lạc lớn, mang giáp hơn mười vạn, tự nhiên sẽ không dễ dàng thần phục.

Trương Lương cho rằng, một khi người Nguyệt Thị cùng người Hung Nô khai chiến toàn diện, Đại Hán quốc thì đang nhân cơ hội này kết hảo người Nguyệt Thị, hung hăng đả kích người Hung Nô, đã không thể đánh tàn hoàn toàn người Hung Nô. Ít nhất cũng phải đánh cho bọn họ không dám Nam hạ dân chăn nuôi, kể từ đó, Đại Hán quốc có thể vừa giải quyết đến từ biên giới phía Tây, uy hiếp hai đại Bắc Cương, có thể nói là một công đôi việc.

Hơn nữa đối với tình hình này, Trương Lương, Trần Bình cũng đã phân tích qua nhiều lần rồi.

Lưu Bang cũng có chút ý động, lại nói:

- Tử Phòng. Ngươi cảm thấy trận này có thể đánh?

Trương Lương nói:

- Đại vương, Hà Tây chi chiến, quân ta có ba trận thắng mà Hung Nô có ba trận bại, cho nên cược chiến này có thể đánh!

- Quân ta có ba trận thắng mà Hung Nô có ba trận bại?

Lưu Bang thêm vào chút hứng thú, hỏi han:

- Tử Phòng, nói cụ thể chút.

Trương Lương nói:

- Hành lang Hà Tây láng giềng gần Lũng Tây, đất Bắc hai quận, quân ta dùng khỏe ứng mệt, đây là thắng một; người Nguyệt thị đối mặt với sự uy hiếp tồn vong sinh tử, ắt phải đồng tâm hiệp lực với ta, cùng nhau chống lại Hung Nô; thắng thứ hai; kỵ quân ta dĩ nhiên đã luyện thành. Có thể gọi là binh hùng tướng mạnh, khí giới sắc bén Hung Nô cũng không sánh bằng, đây cũng là cái thắng thứ ba.

Trần Bình khẽ mỉm cười, nói tiếp:

- Cửu Nguyên cách xa hành lang Hà Tây, người Hung Nô ủy lạo chiến sĩ dùng tập kích từ xa, đây là cái bại thứ nhất; Hưu Chư, Hồn Tà mới hàng, lòng người không ổn định, khó mà đồng tâm hiệp lực với Hung Nô, liên binh tác chiến, đây là cái bại thứ hai; trước mắt vẫn chỉ là giữa hè. Người Hung Nô chưa béo lên, ngựa không cường tráng, lại không thể triệu tập toàn bộ đại binh của bộ lạc xuất chinh, đây là cái bại thứ ba.

Trương Lương lại nói:

- Quân ta có tam thắng mà Hung nô có tam bại, trận này tại sao không thể đánh?

Lưu Bang nghe được tim đập thình thịch, lập tức hung hăng gõ nhịp nói:

- Tốt. Đánh!

Dừng một chút, Lưu

Bang lại nói,

- Như vậy, lại nên lấy ai làm tướng, nên xuất động bao nhiêu kỵ binh?

Trương Lương, Trần Bình liếc nhau, mỉm cười không nói.

Hán vương đã là người sắp sáu mươi tuổi, xương cốt sớm đã không thể so với năm đó được nữa, hơn nữa kỵ quân tác chiến, động một tí là tiến nhanh bay nhanh hơn nghìn dặm, xương cốt già cỗi của Hán vương thật sự đang trên mức nguy hiểm, vậy có thể không được rồi! Cho nên nói trận này chỉ có thể vái một viên đại tướng lĩnh quân xuất chinh, về phần ai xuất chinh, cũng không thể trì hoãn.

Kỵ quân Hán vốn dĩ không nhiều, ngoại trừ Quán Anh cũng chính là Lã Đài.

Đổi lại một năm trước, phái ai xuất chinh còn phải suy xét. Tuy nhiên bây giờ thôi, lại căn bản không phải điều tất yếu nữa, năm trước Bạch Vu Sơn một trận đại chiến, Lã Đài đã lấy được toàn thắng, lại bắt sống được hộ vệ tay trái của Hung Nô. Quán Anh lại ở Phu Thi chịu khổ bại tích, hai người ai hơn ai kém đã rõ. Lã Đài tuy rằng tuổi trẻ, nhưng khả năng lãnh binh tác chiến lại trên Quán Anh!

Nếu nói Lưu Bang còn băn khoăn, đó chính là Lã Trạch đứa con cả của Lã Đài, lại là cháu trai ngoại của Lã Hậu, lại là biểu huynh của Thái tử Lưu Doanh, một khi Lã Đài lập chiến công lớn, trở thành Đại Hàn quốc hoặc trụ cột không thể thiếu, thì Lưu Bang lại muốn phế truất Lưu Doanh sửa lập Lưu Như Ý làm Thái tử, thì phải cực kỳ cân nhắc phản ứng của Lã thị.

Tuy nhiên Trương Lương, Trần Bình cũng không đồng ý Lưu Bang phế truất Lưu Doanh, cho nên đều muốn do Lã Đài lãnh binh.

Lưu Bang suy xét nhiều lần, cuối cùng cảm thấy phế truất Thái tử còn có thể bàn bạc kỹ hơn, mà uy hiếp người Hung Nô lại là vô cùng cấp bách, lập tức lấy quyền, quay đầu lại chỉ bảo Trương Lương nói

- Tử Phòng, lập tức nghĩ ra một chiếu lệnh, đề bạt Giáo Úy Lã Đài là Phiêu Kỵ tướng quân, Thống soái Lũng Tây, và hai vạn tinh binh Hàm Dương, kỳ hạn triệu tập đến Hà Tây!

- Vâng!

Trương Lương vui vẻ đồng ý, xoay người lĩnh mệnh đi.

Trương Lương vừa mới bước chân đi, Tiêu Hà bổng nhiên mệt mỏi nhanh chóng xông vào.

- Tướng quốc?

Lưu Bang ngạc nhiên nói,

- Ngươi sao lại từ Lũng Tây đến đây?

- Đại vương.

Tiêu Hà vái chào Lưu Bang thở hổn hển nói,

- Mau, mau theo thần hồi Hàm Dương

- Hồi Hàm Dương?

Lưu Bang trong lòng nhảy loạn xạ, mặt biến sắc nói,

- Tướng quốc, có phải là đã xảy ra chuyện lớn gì?

- Ách, không phải.

Tiêu Hà khẩn trương lắc đầu, sau đó nói,

- Là như thế này, mấy ngày trước thần trong lúc vô ý gặp một sĩ tử du học Quan Đông, người này học thức hơn người, cách nói năng lại không tầm thường, tuyệt đối là nhân tài mà Đại vương cần, chỉ có điều, với thân phận của thần, sợ là không đủ để chiêu nạp người này, cho nên, Đại vương vẫn phải nhanh chóng trở về Hàm Dương một chuyến.

- Nhân tài?

Lưu Bang vẻ mặt khẽ nhúc nhích, đối với con mắt nhìn người của Tiêu Hà, Lưu Bang xưa nay khá tin phục, Tiêu Hà nói người này là nhân tài, vậy nhất định là nhân tài, nếu là nhân tài, Lưu Bang tất nhiên không muốn bỏ qua, lập tức Lưu Bang nói:

- Được, quả nhân liền quay về Hàm Dương!

Hàm Dương tây giao, Trường Nhạc Doanh.

Ngày tàn khốc như lửa, thủy triều giống như trong tiếng gót sắt, một đội ước chừng bốn năm trăm kỵ quân Hán giống như gió lao đi, hướng về phía viên môn Trường Nhạc Doanh mà đến, khó khăn lắm mới tiếp cận viên môn, tiểu tướng mặc hồng bào giục ngựa phi nhanh trước nhất giơ tay phải lên, phía sau ào ào bốn năm trăm kỵ binh lập tức hai bên tả hữu nhanh chóng mở rộng ra.

Gần như là cùng lúc, viên môn Trường Nhạc Doanh cũng ầm ầm mở ra, một đội quân kỵ binh Hán khác từ trong viên môn ào ào kéo ra, hai bên quân Hán vào, tốc độ nhanh chóng trì hoãn, thẳng đến cách xa không đến mười bước đều ghì ngựa, từ trong Trường Nhạc Doanh nghênh đón ra là nhóm quân Hán, cầm đầu là một viên tiểu tướng quân Hán.

- Tướng!

- Thắng!

Đứng song song trong nháy mắt, tiểu tướng cầm đầu hai viên quân Hán đồng thời chắp tay cười to.

Hai viên tiểu tướng quân Hán này chính là Lã Đài, Chu Quan Phu, Lã Đài tự Tương Chi, Chu Quan Phu tự Thắng Chi, tất cả đều là Hán Vương Lưu Bang ban cho, Lã Đài, Chu Quan Phu và Vương Khởi cũng xưng Quan Trung tam tuấn, chỉ tiếc là trận chiến Đại Biệt Sơn, Vương Khởi chưa kịp lễ đội mũ liền chiết ở dưới tay Hạng Trang, lại nói tiếp thật là làm cho người ta bóp cổ tay thở dài.

- Thắng Chi, ngươi không luyện binh trên quận, về Hàm Dương làm gì?

Lã Đài dứt lời ghìm ngựa xoay người, và Chu Quan Phu cũng đi, phía sau xếp thành hàng mấy trăm Hán kỵ liền hướng về tả hữu hai sườn phần phật còi địa phát ra, thông đạo viên môn.

Chu Quan Phu lắc lắc trong tay roi ngựa, tức giận nói:

- Ở trên quận mỗi ngày bắn cây cỏ nhân, nhiều nhất chính là thú săn bắn, đến trong núi bắn mấy chỉ con thỏ gà rừng, cuộc sống này thực sự nhàm chán, đều nhanh mờ nhạt đi đến đây, đúng lúc ta cũng luyện mấy trăm kỵ binh, liền mang đến Hàm Dương để tỷ thí với Trường Nhạc Doanh của người, xem ai yếu hơn ai.

Lã Đài mỉm cười lắc đầu, nói:

- Ngươi vẫn còn tính này sao, ha ha.

Chu Quan Phu tức giận nói:

- Tương Chi, ngươi nói thẳng, so hay là không so?

- So, đương nhiên so.

Lã Đài cười khổ lắc đầu, lập tức lại tự tin tràn đầy nói,

- Đấu tướng một mình đấu, ta còn thực không bằng ngươi, tuy nhiên nếu là tỷ thí dưới trướng kỵ binh cưỡi ngựa bắn cung thôi, không phải ta khoe khoang, mấy trăm kỵ binh của ngươi tuy rằng thoạt nhìn cũng khá hồi sự như vậy, thật phải đến sa trường, hay thật là không đủ nhìn.

Chu Quan Phu hừ một tiếng nói:

- Múa mép khua môi ai không biết, lên sa trường đi rồi sẽ biết cuối cùng thế nào!

Lã Đài lắc lắc đầu, lại nói:

- Như vậy đi, ngươi ở xa tới là khách, ta cũng không ức hiếp ngươi, ta Trường Nhạc Doanh hạt hạ luôn luôn mười sáu khúc tinh cưỡi, ngươi tùy tiện chọn một khúc với ngươi này mấy trăm kỵ binh so với, thế nào?"

Chu Quan Phu nói:

- Được, hàng ngũ, cưỡi ngựa bắn cung, thêm đoạt dê, ba thắng hai!

Khi nói chuyện, hai người liền đã giục ngựa đi tới bên sân Trường Nhạc Doanh, khi Lã Đài đang muốn kích trống tụ binh, trạm canh gác ở trên viên môn lại thổi kèn vang dội.

Lã Đài, Chu Quan Phu quay đầu lại nhìn lên, chỉ thấy mấy trăm Hán kỵ đang đi tới ngoài viên môn, khi nài ngựa cầm một cây đỏ thẫm mầu đại kỳ, mặt trên thêu chữ "Hán", Lã Đài, Chu Quan Phu vừa thấy mặt liền biến sắc, đây là…Hán vương đại kỳ! Hán vương ngự giá tới rồi!

Lập tức Lã Đài, Chu Quan Phu lại cố ý không tỷ thí lần lượt xoay người xuống ngựa vọt ra ngoài viên môn.

Không lâu sau, từ tiền phương bay nhanh mà đến mấy trăm Hán kỵ liền vọt tới viên môn ngoại, cưỡi ngựa phía trước không đúng là Hán vương? Phía sau Hán vương còn có một gã tiểu tướng mặc hồng bào mười sáu mười bảy tuổi đi theo, tiểu tướng hồng bào bộ dạng giống như lãng tinh, mặt như thoa phấn, nhìn qua vẫn còn có tính trẻ con, có thể nhìn quanh binh khí kỹ lang vòng cổ.

- Đại vương!

- Đại vương!

Lã Đài, Chu Quan Phu cùng với tướng sĩ quân Hán xếp thành hàng phía sau đều quỳ một gối xuống đất, đại lễ tham kiến.

- Tương Chi bình thân, Thắng Chi cũng bình thân, còn có các tướng sĩ, đều hãy bình thân.

Lưu Bang xoay người

xuống ngựa, tự mình nâng ã Đài, Chu Quan Phu dậy, lại giơ tay ra hiệu tướng sĩ phía sau đứng dậy.

Lập tức Lưu Bang tay trái lôi kéo Lã Đài, tay phải nắm Chu Quan Phu thẳng vào viên môn.

Nhìn quanh hai bên, nhìn từ thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, nhuệ khí kinh người Lã Đài, Chu Quan Phu, lại quay đầu lại nhìn ưng nhìn kỹ lang cố, kiêu hùng khí độ Lưu Tị, Lưu Bang liền ảm đạm thần thương, sao Lã Trạch, Chu Bột còn có Nhị ca Lưu Hỉ đều sinh đứa con quý hóa, duy độc hắn Lưu Bang lại sinh không giống đứa con?

Chương 278: Chiêu hiền đãi sĩ

Trường Nhạc Doanh, Lã Đài hành dinh.

Lưu Bang khó khăn vào ghế, lại nói:

- Lã Đài, Chu Quan Phu, Lưu Tị!

Đứng hầu hai bên tả hữu Lã Đài, Chu Quan Phu, Lưu Tị lên lên tiếng trả lời bước ra khỏi hàng, đứng ở dưới bậc.

Lưu Bang lại vung tay lên, ngăn Tùy Hà lúc này tiến lên hai bước đứng trước Lưu Bang, sau đó cao giọng tuyên bố:

- Chỉ dụ: đề bạt Giáo Úy Lã Đài là Phiêu Kỵ tướng quân, Chu Quan Phu, Lưu Tị là phó tướng, Thống soái Lũng Tây, hạn tinh binh đại doanh, kỳ hạn triệu tập Hà Tây, chống lại Hung Nô, dẹp yên biên thùy.

- Vâng!

Lã Đài, Chu Quan Phu, Lưu Tị ầm ầm đồng ý, tất cả đều lộ ra vẻ phấn chấn.

Từ Trường Nhạc Doanh biên luyện thành quân, Lã Đài đã sớm trông chờ một trận đánh tốt, có câu là nông phu chính là nông phu, huấn luyện như thế nào vẫn là nông phu, chỉ có trải qua thử thách chiến tranh máu lửa, tài năng tinh binh mới thực sự trưởng thành, Lã Đài có thể không hy vọng dưới trướng hắn chỉ có điều một đám huấn luyện có cả nông phu, hắn muốn nhóm này phải thiết huyết tinh cưỡi thân chinh bách chiến.

Về phần đối thủ là người Hung Nô, hay là người Nguyệt Thị, Lã Đài cũng không quan tâm, bởi vì trong mắt Lã Đài, chỉ có thiết kỵ Sở quốc của Hạng Trang, cái khác, không đáng, về phần Chu Quan Phu, Lưu Tị, càng là hai phần tử hiếu chiến, bình thường không đánh với bọn họ đều không nghĩ sẽ phá vỡ động tĩnh mà đi ra, hiện tại nghe nói còn muốn đánh trận này, hơn nữa còn đánh với người Hung Nô, kích động đó đừng nói nữa.

Chờ Lã Đài tiến lên, Lưu Bang lại từ tráp gấm bày ra trên bàn dài lấy ra một hổ phù, đưa cho Lã Đài nói:

- Tướng chi, đây là hổ phù điều binh đại doanh Lũng Tây, Đại Hán quốc chỉ có hai vạn kỵ binh quả nhân giao cho ngươi, cùng với trận chiến Hung Nô này, ngươi nhất định phải đánh cho bọn Hung Nô thấy được sự uy phong của kỵ binh Đại Hán chúng ta, tuyệt đối không được làm cho quả nhân thất vọng.

- Đại vương yên tâm.

Lã Đài tiếp nhận hổ phù, ầm ầm ứng với vâng nói,

- Thần nhất định không hổ thẹn!

Lưu Bang lại quay đầu hướng về phái Lưu Tị sau lưng Lã Đài, trầm giọng nói:

- Tị nhi, đến rồi dưới trướng tướng quân Phiêu Kỵ không thể so với bên người quả nhân, ngươi nhất định phải nghe sự điều hành của Phiêu Kỵ tướng quân, ngươi nếu như dám cả gan kháng mệnh, khiến cho kỵ binh Đại Hán thất bại, ngay cả ngươi là cháu trai ruột của quả nhân, cũng không thể cứu nỗi ngươi, nghe rõ chưa?

- Cháu hiểu rồi.

Lưu Tị ầm ầm nói,

- Cháu sẽ nghe lời Phiêu Kỵ tướng quân!

Lưu Bang vui vẻ gật đầu, lập tức ở Tùy Hà cùng với hơn mười lang tướng vây chặt liền rời khỏi đại doanh Trường Nhạc Doanh.

Lã Đài, Chu Quan Phu, Lưu Tị lao thẳng đến ngoài viên môn của Lưu Bang. Đi thẳng đến Lưu Bang cùng với bóng dáng kỵ binh cấm vệ đi theo biến mất không thấy đâu, Lã Đài mới quay đầu lại đem hổ phù giao cho Chu Quan Phu nói:

- Thắng chi. Ngươi tức khắc cầm hổ phù đi tới đại doanh Lũng Tây, một khi điều được binh mã thì tức khắc bắc thượng, chúng ta ở bắc địa Ô thị huyện hội hợp.

- Vâng!

Chu Quan Phu ầm ầm đồng ý, tiếp nhận hổ phù lĩnh mệnh đi.

Nhìn theo Chu Quan Phu xoay người lên ngựa, nghênh ngang mà đi. Lã Đài lại cao giọng quát:

- Thổi kèn, toàn quân tập kết!

Chỉ trong chốc lát, trong đại doanh Trường Nhạc liền vang lên tiếng kèn phát lệnh trầm và xa, trong tiếng kèn kéo dài không thôi, một đội toàn trang bị mang theo thói quen cuộn trào mãnh liệt của tướng sĩ Đại Hán từ trong lều trại mà ra, lại giống như sóng thủy triều hướng về phía chuồng ngựa, trong đại doanh rất nhanh liền vang lên tiếng ngựa hí liên tiếp không ngừng. Trước sau không đến thời gian nửa khắc, một đội kỵ binh đã xông vào trên đại giáo trường.

Trên đại giáo trường, một cay đại kỳ màu đó đang đón gió phần phật phiêu đãng, trên góc trái của mặt cờ có dùng sợi sơ màu kim hoàng thêu bốn chữ "Đại Hán Phiêu Kỵ". Chính giữa lại dùng sợi tơ màu đen thêu chữ "Lã", Lã Đài mặc áo bào trắng, đỉnh đầu ngỗng quan, sớm đã đứng ở dưới cờ.

Bên trong thành Hàm Dương, dòng người như đan.

Trong tiếng vó ngựa dồn dập, hơn mười binh cưỡi theo trên đường cái bay nhanh àm đến, trước khi kỵ binh cũng không phải là Hán vương Lưu Bang mới từ đại doanh Trường Lạc Tây Giao về tới? Đầy tớ trên đường, người đi đường thấy thế đều chạy trốn, không đến một lát. Hơn mười kỵ binh liền vọt tới đại môn trước một dịch quán, đã sớm canh giữ ở ngoài cửa lớn Tiêu Hà, Trương Lương, Trần Bình khẩn trương nghênh xuống đài bậc.

Lưu Bang xoay người xuống ngựa. Một bên lớn tiếng nói:

- Tướng quốc, ngươi nói các tướng sĩ vào trong này đặt chân ở đây?

Tiêu Hà tiến lên hướng về phía Lưu Bang vái chào nói:

- Hồi bẩm Đại vương, Quan Đông sĩ tử Bạch Mặc đã đặt chân ở đây.

- Đi

Lưu Bang vung ống tay áo, trước khi đi, Tiêu Hà, Trương Lương, Trần Bình khẩn trương đuổi kịp, áp người Tùy Hà cùng với mười lang binh đi theo đều giữ ở ngoài cửa lớn, nơi này dù sao cũng là Hàm Dương, hơn nữa phía trước bọn Tiêu Hà, Trương Lương, Trần Bình đã sớm âm thầm tra xét dịch quán một lần, xác định bên trong không có nguy hiểm.

Lưu Bang bốn người tiến vào hậu viện dịch quán, lại phát hiện Bạch Mặc đang trú ở trong phòng đóng cửa lại.

Tiêu Hà lập tức tiến lên gõ cửa, lại bị Lưu Bang nhẹ nhàng ngăn lại, Lưu Bang nói:

- Xem ra lúc này, vị Bạch Tiên sinh sợ là vừa mới đi ngủ, hay là để cho hắn ta ngủ một lúc đi, đừng đánh thức hắn.

Trần Bình nói:

- Đại vương, vậy thì chúng ta đi ra tiền viện đi.

Lưu Bang khoát tay áo, nói:

- Không cần đâu, ở chỗ này chờ thôi.

Dứt lời, Lưu Bang liền đứng ở chỗ mái nhà cong xuống ngay phòng của Bạch Mặc, Tiêu Hà, Trương Lương, Trần Bình bất đắc dĩ, phải đi theo Lưu Bang đứng ở chỗ mái nhà cong xuống, vậy mà lại mất nửa giờ! Tiêu Hà, Trương Lương, Trần Bình trên mặt đã có vẻ khẩn trương không kiên nhẫn, Lưu Bang lại với vẻ mặt tự nhiên, giống như dáng điệu vô vị.

Lại qua hơn nửa canh giờ, bầu trời bỗng nhiên mây đen tứ hợp, tiếp theo liền mưa to tầm tả, thỉnh thoảng có một cơn cuồng phong tạt mưa tiến vào chỗ mái nhà cong xuống, Lưu Bang và bốn người nhanh chóng bị ướt toàn thân.

Tiêu Hà nhíu nhíu mày, vừa muốn tiến lên gõ cửa, lại vẫn là bị Lưu Bang ngăn lại.

Trương Lương, Trần Bình cười khắc khổ, cũng có chút cảm động, Hán vương có thể là quốc quân chi tôn, lại phải chờ đợi mất tiết tháo một tên Quan Đông sĩ tử chưa biết mặt, sự chờ đợi hạ mình cầu hiền này, cho dù là Chu Văn Vương cũng chẳng qua như vậy thôi?

Nghĩ đến đây, Trương Lương không kìm nổi nhìn thoáng qua trước mặt khẻ mở cửa sổ ra, tên Bạch Mặc này, nếu thật chính là cuồng sinh cậy tài khinh người.

Bạch Mặc nếu như thật sự là tên cuồng sinh như vậy, cho dù có tài học, chỉ sợ cũng là có hạn.

Trương Lương đang lúc cân nhắc, cửa phòng quả nhiên bị người từ bên trong nhẹ nhàng đẩy ra, một tên mặc áo trắng"mắt ngáy ngủ" từ trong cửa thản nhiên đi ra, nhìn thấy Lưu Bang cùng bốn người ngoài cửa đứng trang nghiêm dưới mái hiên, lập tức "ngẩn người", sau đó hỏi Tiêu Hà:

- Tiêu Tướng quốc, ngài đây là... còn mấy vị này là?

Tiêu Hà không có trả lời, chỉ khẽ hừ một tiếng.

Lưu Bang vuốt bọt nước trên mặt, hướng về phía tú sĩ áo trắng chắp tay thở dài nói:

- Vị này ắt là sĩ tử du học ở Quan Đông tới Bạch Mặc Bạch công tử? Tại hạ Lưu Bang..

- Hóa ra đúng là giáp mặt Hán vương!

Tú sĩ áo trắng khẩn trương chắp tay thở dài nói,

- Thất kính

Lập tức Bạch Mặc mời bốn người Lưu Bang, Tiêu Hà, Trương Lương, Trần Bình vào trong phòng, lại mời Lưu Bang ngồi vào vị trí ghế trên, Tiêu Hà, Trương Lương cùng với Trần Bình thì ngồi phía dưới, Lưu Bang lại đem Trương Lương, Trần Bình giới thiệu cho Bạch Mặc, Bạch Mặc khẩn trương đứng dậy, thở dài nói:

- Hóa ra đúng là hai vị tiên sinh Trương, Trần, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, ngưỡng mộ đại danh đã lâu.

Trương Lương, Trần Bình cũng lần lượt đứng dậy đáp lễ, sau đó lại ngồi vào vị trí.

Lưu Bang trầm ngâm một lát, thân thiết nói:

- Nghe Tướng quốc nói, tiên sinh có nhị sách "Cùng dao dịch, bình tính phú", có thể giải được thế cục khốn khổ thuế ruộng tráng đinh Quang Trung, việc này thật sao?

- Thật sao.

Bạch Mặc gật gật đầu, nói,

- Chỉ có điều kế sách thứ hai này nói thì dễ, làm thì khó.

Dứt lời, không đợi Lưu Bang đặt câu hỏi, Bạch Mặc liền chủ động đem cùng dao dịch, bình tính phú lợi hại cùng Lưu Bang, Trương Lương, Trần Bình nói thẳng ra, chủ yếu chính là hành động này sẽ thật lớn tổn hại thế gia, sĩ tộc ích lợi, mà Quan Trung thế gia, sĩ tộc thế lực cho dù phi Quan Đông các quốc gia có thể sánh bằng, bởi vì sau khi Tần Thế thống nhất thiên hạ, từng áp bức gia tộc quyền thế thiên hạ nhập điền Quan Trung.

Trương Lương, Trần Bình đều sâu sắc cho rằng, nếu muốn cùng dao dịch, bình tính phú thật sự là không dễ!

Lưu Bang lại chau mày thật sâu, Quang Trung gia thế không ít nhà quyền thế, sĩ tộc lại nhiều không kể xiết, lúc trước nếu không phải bởi vì ước pháp tam chương lấy lòng tuyệt đại bộ phận phân thế gia và sĩ tộc Quan Trung, Lưu Bang cũng không có khả năng nhanh chóng bình định Quan Trung, sau đó khi đại quân Hạng Võ rời khỏi Quan Trung, hắn cũng không có khả năng đắc thủ tập kích Quan Trung như vậy.

Lưu Bang có thể có địa vị hôm nay, cùng với sự ủng hộ to lớn của sĩ tộc, thế gia Quan Trung là không thể phân định được.

Mà nếu quả thi hành biến cách, cùng dao dịch, bình tính phú thì phải đắc tội chết với thế gia Quan Trung, sĩ tộc, bị người ta mắng chửi là vong ân bội nghĩa, đâm vào xương sống Lưu Bang trái lại không làm sao để ý đến, vấn đề là sĩ tộc, thế gia Quan Trung một khi liên thủ vồ đến, Đại Hán quốc lập tức sẽ lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm bất an.

Đây đúng là lựa chọn lưỡng nan, có khả năng dẫn đến quốc gia rối ren, không thay đổi cách, thì Đại Hán quốc rất có khả năng bị các quốc gia Quan Đông nhất là Sở quốc ném sau lưng, hiện giờ, biến cách của Sở quốc đang tiến hành với khí thế hừng hực, mà Tế quốc, Lương quốc, Triệu quốc và Yến quốc cũng không có nhàn rỗi, đều ở đó kiên quyết biến cách đâu.

Bạch Mặc lại nói:

- Đại vương, biến cách tuy khó, nhưng không phải là không có hi vọng.

- Ồ?

Lưu Bang hơi hơi biến đổi sắc mặt, vội vàng nói,

- Còn phải mời tiên sinh dạy ta.

Bạch Mặc nói:

- Dám hỏi Đại vương, Đại vương hiến công nay so với Tần yếu như thế nào?

Lưu Bang nói:

- Qủa nhân, mặc dù không bằng hiến công, nhưng mà Đại Hán lại phải so hiến công với Tần quốc mạnh hơn nhiều, khi Tấn quốc hiến công chính là một trong bảy nước yếu nhất, Đại Hán lại là chư hầu quốc đương kim thiên hạ anh hùng.

- vậy thì

Bạch Mặc vui vẻ gật đầu, nói,

- Khi Tần quốc hiến công là một trong bảy nước yếu nhất, lại có Ngụy cường rình bên, còn dám kiên quyết biến cách, và cuối cùng còn có được thành công, nay Đại Hán ta chính là chư hầu mạnh nhất thiên hạ, lại không có bất cứ một nước nào rình rập ở bên, Đại vương lại có điều gì đáng lo lắng nữa?

Dừng một chút, Bạch Mặc lại nói:

- Chỉ cần Đại vương hạ quyết tâm, và cho biến pháp đại thần cũng đủ tín nhiệm, cùng dao dịch, bình tính phú kỳ thật cũng không khó!

Lưu Bang gật gật đầu, nghiêm nghị nói:

- Nếu uả nhân quyết ý biến pháp, tiên sinh nguyện ý lưu lại hay không?

ạch Mặc nghe vậy đứng dậy, trước hướng Lưu Bang vái chào thật sâu, sau đó nói:

- Đại vương có tài đức, từ văn vương cổ, hiến công Tần do không kịp, tại hạ lại không có thái công, tài vệ ưởng, nhận được lễ ngộ của Đại Hán như vậy, lại không dám hiến thân phục vụ?

- THiện!

Lưu Bang vỗ đùi, hưng phấn mà nói,

- Từ mấy ngày trước, tiên sinh là tả tướng quốc của Đại Hán ta, toàn quyền phụ trách biến cách công việc!

Nói dứt lời, Lưu Bang lại cởi kiếm đang đeo tự tay giao cho Bạch Mặc, biểu lộ sát khí nói,

- Vương kiếm này của quả nhân lúc này, nếu có người cả gan dám cản trở biến pháp, mặc kệ hắn là ai, tả tướng đều có thể tiền trảm hậu tấu.

Chương 279: Hộ Pháp Giáo Úy

Lúc này Lưu Bang đang bận bịu tác chiến với dân tộc Hung Nô, Hạng Trang cũng không có nhàn rỗi.

Sau khi cuộc thi quốc gia kết thúc, tức thì Hạng Trang bắt đầu mở ra viện Thái Học. Thống nhất chọn ra hai trăm sỹ tử đạt được chức tước, sắp xếp vào viện Thái Học, đồng thời mời danh sỹ Giang Đông tới giảng dạy cho những sỹ tử này, ngoài học về Binh Thư Chiến Sách, kiệt tác văn học và nông gia, trị bệnh, tranh chữ cổ điển, nhưng cốt yếu vẫn học về lễ nghi pháp gia.

Bấy giờ cũng là đề cao chính nghĩa, hơn hai trăm sỹ tử này cơ bản cũng là nhân tài dự trữ!

Sở Quốc cần cải cách để có được thành tựu, chỉ dựa vào Hạng Trang và Bách Lý Hiền nhất định sẽ không thể có được thành công, nhất định hai người đang rất mệt mỏi, biến pháp cũng không có khả năng thành công. Cần phải thúc đẩy tân pháp trừ khi Hạng Trang cùng Bách Lý Hiền muốn giữ toàn bộ đại cục, còn phải có nhiều tân pháp đúng đắn đồng thời các quan viên phải chấp hành nghiêm minh.

Chỉ có như vậy, tân pháp mới có thể phát triển thuận lợi.

Chỉ có như vậy, tân pháp sẽ không bị bãi bỏ khi Hạng Trang chết.

Tiếp đến, Hạng Trang ban hành chiếu lệnh toàn quốc, tăng bổng lộc cho thế huân, thế khanh. Cái gọi là thế huân, thế khanh kỳ thực giống như Khuất thị, Ngũ thị, Thúc tôn thị trong gia tộc quyền thế. May mà toàn bộ Sở Quốc cũng chỉ có hơn mười nhà là thế huân thế khanh, không giống như Hán Quốc, có khoảng trên trăm nhà. Bởi vậy tăng bổng lộc trên diện rộng cũng không làm ảnh hưởng nhiều tới quốc khố.

Thoáng chốc, các đại thế gia đều dâng tấu chương cảm tạ ân đức của Hạng Trang.

Tuy nhiên, Hạng Trang dự tính ban đầu không phải để cho các đại thế gia cảm kích, sau khi mọi việc đúng theo dự định, Hạng Trang rốt cục cũng lộ rõ ý đồ, mạnh mẽ cải cách ' tân thuế ruộng pháp'.

' Tân thuế ruộng pháp' được quy định rõ ràng, phàm là đất canh tác thuộc bên trong lãnh thổ Sở quốc, bất luận là thế gia, sĩ tộc hay dân nghèo đều phải giao nộp mười lăm phần trăm mức thuế suất số tiền thuế đất. Bất luận kẻ nào có ý giấu diếm diện tích đất canh tác, có ý định chống đối thuế ruộng đất, tất cả đều là hành động phản quốc, nhẹ thì đánh đập xung quân, nặng thì chém đầu.

' Tân thuế ruộng đất ' một khi được ban hành, trong phút chốc cả nước bàn tán xôn xao. quan quân và dân chúng đều tán thưởng.

Sĩ tộc các quận huyện phản ứng kịch liệt, thanh âm phản đối vang lên khắp nơi. Mười mấy gia tộc quyền thế tuy rằng vẫn chưa có biểu hiện, nhưng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn sau đó cũng không ngừng oán trách. Toàn bộ Giang Đông lâm vào cảnh rối loạn chưa từng có. Có thể dùng câu nói sau để hình dung: Gió thổi mưa giông trước cơn bão.

Nhưng mà, ngay cả Hạng Trang cũng thật không ngờ, đo đạc ruộng đất rốt cuộc gặp nhiều khó khăn như vậy!

Đêm khuya, tại Hoàng Cung nước Sở.

Hạng Trang ngồi trên ghế chăm chú xem xét văn kiện, phía dưới chếch bên tay phải Á Phụ Phạm Tăng đang ngồi. Lúc này đêm đã khuya, Hạng Trang vốn không muốn quấy rầy Á Phụ, tuy nhiên, sau khi Á Phụ biết tin lại muốn đến bàn thảo. Hạng Trang bất đắc dĩ, đành lòng thuận theo. Ngồi đầu là Á Phụ Phạm Tăng, Hạng Tha, Hạng Đà, Bách Lý Hiền ngồi hai bên tả hữu.

Hạng Trang trầm giọng hỏi:

- Tử Lương, hơn một trăm sĩ tộc Ngô Trung Huyện, rốt cuộc vì sao không muốn hợp tác?

Bách Lý hiền lắc đầu, nói:

- Chẳng những không ai chủ động hợp tác, thậm chí còn có vài gia tướng Ngô Trung huyện lệnh phái đi đo đạc bỗng nhiên ngừng lại, thật là quá ngạo mạng.

Hạng Trang nghe vậy giận dữ, quát lớn:

- Bọn người kia, thật là dám cả gan làm vậy sao?

Hạng Tha cười nhạt nói:

- Cái gọi là pháp không trách chúng, những sĩ tộc này ỷ vào người đông thế mạnh mà làm càn.

- Người đông thế mạnh là sao hả?

Phạm Tăng vung hai tay lên, đằng sát khí nói:

- Kế hoạch cải cách chính là chiều hướng thúc đẩy phát triển mạnh mẽ, ai dám cản trở tân pháp. Kẻ đó nhất định muốn chống đối Hạng Trang!

Ngừng lại một lát, Phạm Tăng quay đầu nhìn Hạng Trang, nghiêm nghị nói:

- Hạng Nhi, cần bắt phải bắt, đáng giết phải giết, vi phụ muốn xem, ai thực sự dám tạo phản không?

- Á Phụ bớt giận.

Hạng Trang phẩy tay áo, lại hỏi Bách Lý Hiền, nói:

- Tử Lương, còn lại những Quận Huyện nào nữa?

Bách Lý Hiền nói:

- Đại Vương, các Quận Huyện khác tình hình cũng đều giống vậy, hầu như không có sĩ tộc nào hợp tác!

Hạng Trang nghe vậy nhất thời rùng mình, trầm giọng nói:

- Xem ra, không giết vài kẻ thật đúng là không được.

Ngừng lại một lát, Hạng Trang quay đầu nhìn lại, giao phó cho Hạng Kỳ:

- Hạng Kỳ, lập tức truyền thánh chỉ, phong Sơn Âm Huyện Úy Tử Xa làm Hộ Pháp Giáo Úy, định ngày chuẩn bị xây dựng Hộ Pháp doanh. Sở Cần Bộ Khúc có thể điều động quân đội ở các Quận, các Huyện. Không để bất cứ kẻ nào trong các Quận, các Huyện cản trở!

Huyện Sơn Âm, tửu quán Ngọc Nương.

Tử Xa Sư không khách khí đưa bàn tay vào bên trong quần dò xét, vừa thăm dò khe rãnh u cốc, vừa hổn hển nói:

- Ngọc Nương, ta sắp phải rời khỏi Sơn Âm, nếu nàng thực sự thương ta, vậy hãy bán tửu quán đi, thu dọn, theo ta tới Ngô Trung.

- Ủa?

Ngọc Nương ngạc nhiên nói:

- Nhị Lang, chàng phải về Ngô Trung sao?

Tử Xa Sư gật đầu, nói:

- Ngọc Nương có bằng lòng theo ta không?

- Ta...

Ngọc Nương có chút do dự, ngay lập tức trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng lại nở ra nụ cười đầy quyến rũ, ôm cái cổ to khỏe của Tử Xa Sư, ghé vào tai Tử Xa Sư dịu dàng nói:

- Nhị Lang, thiếp bằng lòng, chàng đi tới đâu thiếp đi tới đó, thiếp sống làm người của chàng, chết làm ma của chàng.

Ngô Trung, vừa mới lên đèn, trong phủ liền đón tiếp hơn mười vị khách mới.

Đây không phải Đại Sở Thứ Tướng Hoàn Sở phủ đệ, mà là Hoàn Sở Tộc Thúc Hoàn Uyên phủ đệ.

Gia tộc họ Hoàn vốn chỉ là sĩ tộc nhỏ chỉ được biết đến ở Giang Đông, nơi này theo như lời sĩ tộc là sĩ tộc tiếng tăm lừng lẫy trong lịch sử Trung Quốc, kỳ thực gia tộc Đông Hán mới mới thực sự có tiếng tăm lừng lẫy trong lịch sử Hoa Hạ. Mà ở đây theo như lời sĩ tộc, đây chỉ là gia tộc sĩ phu.

Thí dụ như Hoàn Uyên, Hạng Võ trước kia đều là Sở Vương, hắn cũng chỉ là một quan lớn. Bây giờ Hạng Trang là Sở Vương, hắn cũng chỉ là một quan lớn. Tuy rằng một đời làm quan, nhưng cũng có quyền thế tại Giang Đông, hơn nữa Hoàn Sở vẫn là Đại Sở Thứ Tướng Quân, cho nên thế lực gia tộc họ Hoàn ở Giang Đông rất lớn, cho nên hiện tại, hơn mười nhà sỹ tộc đều tìm đến Hoàn Uyên.

Tại đại sảnh Hoàn phủ, Hoàn Uyên ngồi trên ghế giữa, sáu bẩy gia chủ sĩ tộc ngồi hai bên tả hữu, còn lại hơn mười một gia chủ sĩ tộc không thể ngồi chung một ghế, cho nên chỉ có thể đứng, tuy nhiên những gia chủ sĩ tộc này cũng không để tâm. Bọn họ chẳng quá cấp thiết muốn biết, Hoàn Uyên hoặc là nói Hoàn Uyên có thái độ gì sau lưng Hoàn Sở?

Dựa theo sự tình của ba ngày trước.

Ba ngày trước, Sở Vương đột nhiên hạ chiếu chuẩn bị xây dựng Hộ Pháp doanh, hơn nữa hai bàn tay dính đầy máu dòng họ Hội Kê, triệu Tử Xa Sư trở về Sơn Âm huyện trấn giữ đảm nhiệm chức Hộ Pháp Giáo Úy. Dụng ý của Sở Vương hết sức rõ ràng, chính là muốn mượn lưỡi giao sắc bén của Tử Xa Sư đối phó với những Giang Đông sĩ tộc dám cả gan chống đối ' tân thuế ruộng pháp '.

- Hoàn Công chính là mấu chốt của sự việc, lão nhân gia người đứng lên giúp bọn họ phân xử.

- Hoàn Công, Tử Xa Sư đều là người Tần, Tần Sở hai nước là kẻ thù truyền kiếp. Bấy giờ, chó dữ giết người không chớp mắt.

- Đúng là, Hoàn Công đức cao vọng trọng, lại là thúc thúc của Thứ Tướng Quân. Nếu như lão nhân gia người cùng đoàn người dâng tấu chương, cho dù Đại Vương không thu hồi chiếu mệnh, chí ít cũng khiến Đại Vương làm cho minh bạch. Sở Quốc vẫn là Sở Quốc, dựa vào Giang Đông sĩ tộc chúng ta, không để cho kẻ khác có dụng ý xấu.

- Đúng! Đúng! Nhất định Đại Vương nhẹ dạ cả tin Bách Lý Hiền ăn nói hàm hồ, mới có thể đựa ra hạ sách này.

- Không sai! Bách Lý Hiền, Tử Xa Sư những người Tần này lòng dạ thật khó lường. Tưởng rằng

có thể khiến Đại Sở chúng ta bị đảo lộn, bị hủy hoại. Chúng ta tuyệt đối không để cho bọn chúng thực hiện được ý đồ!

Bấy giờ, tại đại sảnh các sĩ tộc càng lúc càng xao động, tất cả đám người mặt mũi đỏ bừng, nước miếng bay tung tóe. Nếu như không hiểu rõ căn do, thật đúng là đều lầm nghĩ bọn người kia đều kà trung thần Sở Quốc. Bách Lý Hiền, Tử Xa Sư thúc đẩy cải cách là khi quân phạm thượng, lạm dụng quyền lực gây tai họa.

- Các chư vị, các chư vị, hãy nghe lão phu nói một lời.

Hoàn Uyên liên tục vẫy tay, tiếng ồn ào trong đại sảnh dần dần lắng xuống.

Cố gắng bình tĩnh, Hoàn Uyên vẻ mặt nghiêm túc nói rằng:

- Các ngài có lẽ đã hiểu được tâm ý của lão phu, lão phu không dám cam đoàn. Nhưng vì sự tồn vong của Đại Sở, vì hai trăm sáu mươi vạn lê dân bách tính Giang Đông, dù lão phu có phải rơi đầu cũng nhất định phải khuyên đại vương thu hồi mệnh lệnh đã ban ra.

- Tốt, Hoàn Công gan dạ, không sợ quyền thần, thật là tấm gương cho hậu bối.

- Đúng! Đúng! Đúng!, Hoàn Công thực sự là bề tôi trung thần của Đại Sở, nên sớm thăng làm Thượng Đại Phu!

- Đại Vương, người sẽ thấy không thấy sao? Đại Sở có trung thần như Hoàn Công, bá nghiệp đâu còn gì phải băn khoăn?

Trong chốc lát, trong đại sảnh các sĩ tộc không ngớt lời nịnh bợ. Hoàn Uyên phẩy tay áo, lại nói:

- Đợi đến ngày mai, lão phu lập tức vào triều can ngăn. Về phần Tử Xa Sư kia, cái gì mà Hộ Pháp Giáo Úy, mọi người không cần phải bận tâm đến, chỉ cần biết gia tộc của chúng ta không bị tra khảo. Lão phu muốn xem, thực sự tên Tử Xa Sư có dám giết người không? Hừ!

Chương 280: Cối Tử Thủ

Tuy nhiên ngày hôm sau, Hoàn Uyên không trực tiếp vào triều, mà đi tới phủ đệ của Tôn Thúc Quán Thái Thú tại Ngô Quận.

Sự thực, Hoàn Uyên là Trung Đại Phu, trừ khi Sở Vương triệu kiến mới có thể vào triều, bằng không cơ bản không có tư cách vào cung. Dù ông ta là Tộc thúc của Hoàn Sở tộc cũng không được.

Thúc Tôn Quán không hề lạnh nhạt, tại thư phòng trịnh trọng tiếp đón Hoàn Uyên.

Trong thư phòng, hai người thi lễ. Hòa Uyên cũng không hề giấu giếm, thẳng thắn nói:

- Thúc Tôn Công, Đại Vương hạ chiếu thúc đẩy tân thuế ruộng pháp, quân quan và dân chúng từ trên xuống dưới, triều đình từ trong ra ngoài đều thảo luận. Khiến thế gia, sĩ tộc cùng dân đen tất cả đều phải đóng thuế, từ xưa chưa bao giờ có tiền lệ này, làm trái với quy tắc, nhất định làm cho người người oán trách.

Thúc Tôn Quán im lặng không nói, cũng không tùy tiện tỏ thái độ.

Hòa Uyên lại nói:

- Phò tá họ Hạng đã trải qua ba đời, có thể nói là nguyên lão ba đời Sở Quốc, trở thành cựu thần của Đại Sở. Không thể nhắm mắt làm ngơ nhìn Đại Vương nghe lời hàm hồ, làm trái lại quy tắc, càng không thể nhắm mắt làm ngơ nhìn Đại Sở lầm đường lạc lối, rơi xuống vực sâu. Thúc Tôn Công, ngài cần phải đứng lên kêu gọi, dẫn dắt Giang Đông sĩ tộc...

- Dẫn dắt Giang Đông sĩ tộc gì chứ?

Thúc Tôn Quán lạnh lùng cắt lời Hoàn Uyên nói:

- Định tạo phản sao?

- Oạch, đương nhiên không phải là tạo phản.

Hoàn Uyên nghe vậy, có chút khó xử nói:

- Là nguyên lão ba đời của Đại Sở, trở thành cựu thần, cần có trách nhiệm và nghĩa vụ khuyên giải Đại Vương gần quân tử, xa tiểu nhân, vậy không phải sao?

- Gần quân tử, xa tiểu nhân là sao?

Thúc Tôn Quán lãnh đạm nói:

- Ai là quân tử, còn ai là tiểu nhân?

Hoàn Uyên nói rằng:

- Có công lên tiếng khuyên giải, đó chính là quân tử. Còn như Bách Lý Hiền, Tử Xa Sư chỉ biết a dua phụng thành, lại không hiểu lễ nghi là gì, rốt cuộc ăn nói xằng bậy khiến dân đen cùng sĩ tộc trong thiên hạ tất cả giao nộp thuế, đó chính là tiểu nhân. Đứng lên dẫn dắt Giang Đông sĩ tộc, khuyên giải Đại Vương tránh xa lũ tiểu nhân Bách Lý Hiền, Tử Xa Sư, bằng không, Sở Quốc ta ắt sẽ diệt vong!

- Cái gì mà a dua phụng thành, cái gì là lễ nghi?

Thúc Tôn Quán nhíu mày, lãnh đạm nói:

- Hoàn Uyên, lão phu hôm nay không ngại cảnh báo với ngươi. Tân thuế ruộng pháp được thúc đẩy, chính là chiều hướng phát triển, thấu tình đạt lý, ai dám cản trở biến pháp. Nếu ai dám chống đối quá trình đo đạc ruộng đất, toàn bộ đều là kẻ thù của Sở Quốc, ngươi tự thu xếp cho ổn thỏa.

- Thúc Tôn Công, ngài đây là...

Hoàn Uyên ngạc nhiên, có chút lo lắng.

- Người đâu, tiễn khách!

Thúc Tôn Quán không đếm xỉa gì tới, trực tiếp hạ lệnh mời khách ra khỏi phủ.

Nhanh chóng một tiểu lại đi tới, nghiêm trang nhìn Hoàn Uyên giơ tay, nói:

- Trung Đại Phu, mời.

Hoàn Uyên bất đắc dĩ, chỉ biết đứng dậy. Liền hướng về phía Tôn Thúc Quán vái chào, sau đó xoay người nghênh ngang đi.

Bóng dáng Hoàn Uyên ngoài cửa dần dần biến mất, Thúc Tôn Quan sắc mặt từ từ trầm xuống. Hoàn Uyên vốn cũng không biết, Thúc Tôn Quán vừa mới từ Vương Cung trở về, tại Vương Cung, Thúc Tôn Quán yết kiến Hạng Trang cùng Phạm Tăng. nhưng mà, Thúc Tôn Quán chưa kịp thể hiện thái độ của hắn, đã bị Hạng Trang chặn lại.

Phạm tăng nói còn tàn độc hơn, ban nãy Thúc Tôn Quán chuyển tặng lại cho Hoàn Uyên câu nói kia, chỉ là lược bớt đi mà thôi. Phạm Tăng nguyên nói là:

- Thúc Tôn Quán, lão phu hôm nay không gần ngại cảnh cáo ngươi. Tân thuế ruộng pháp thúc đẩy, chính là chiều hướng phát triển, thấu tình đạt lý. Ai dám cản trở biến pháp, ai dám chống đối quá trình đo đạc, nhất định là kẻ thù của họ Hạng, ngươi tự thu xếp ổn thỏa.

Hạng Trang, Phạm Tăng đều nhắc tới việc này ở phần trên, Thúc Tôn Quán còn có thể thế nào? chỉ có thể ngủ một giấc ngủ đông.

Trước kia, họ Hạng dựa vào Giang Đông thế gia, sĩ tộc, cùng với dòng họ gắng sức giúp đỡ, quả thực không sai. Nhưng bây giờ, họ Hạng có đầy đủ vây cánh, nhất là Hạng Trang lúc này kế vị Sở Vương, lại bày ra thủ đoạn chính trị hết sức cao siêu. Các Huyện tại Kê Bắc đều do thế lực dòng họ Hạng chiếm giữ, Hạng Trang chẳng qua muốn trở mặt nhổ cỏ nhổ tận gốc!

Bây giờ bắt tay vào việc làm giảm bớt tầm ảnh hưởng của các sĩ tộc, sợ sau này khó có thể nghịch chuyển tình thế.

Có Hạng Trang hoàn toàn nắm giữ binh quyền, hiện tại lại có Phạm Tăng trấn thủ, địa vị họ Hạng có thể nói vững như bàn thạch.

Thúc Tôn Quán nhận thấy rằng mười mấy thế gia Giang Đông năng lực, địa vị không thể sánh cùng họ Hạng. Một khi Thúc Tôn Quan ở giữa không suy nghĩ kỹ càng, hậu quả rất có thể lọt vào cuộc tàn sát đẫm máu của dòng họ Hạng. Phạm Tăng sát phạt quyết đoán không chỉ là nói khoác. Nhớ năm xưa, nếu không phải Hạng Võ do dự không quyết đoán, Lưu Bang sớm đã bị hắn giết chết.

Tất nhiên, Thúc Tôn Quán quyết định ở ẩn, cũng không có nghĩa hắn sẽ không chống đối lại.

Nếu như có cơ hội, Thúc Tôn Quán không ngần ngại ở phía sau thúc đẩy. Bởi vì mặc kệ nói như thế nào, tân thuế ruộng pháp đều làm ảnh hưởng tới lợi ích của các đại thế gia, một ngày tân thuế ruộng pháp phát triển thuận lợi, không chỉ có nghĩa các đại thế gia hàng năng giao nộp lương thực vào quốc khố, mà còn có nghĩa chính trị của các đại thế gia bị thất thế tại Sở quốc, đây mới là điều Thúc Tôn Quán cần lưu tâm.

Thúc Tôn Quán đã nhận thấy, Sở Quốc biến pháp, Hạng Trang ý chí không nhỏ. Đây là Hắn làm theo triều đại nhà Tần làm suy yếu thế lực thế, tầm ảnh hưởng của thế huân thế khanh. Sau đó đứng lên cũng cố vương quyền! Nếu như các đại thế gia không tìm cách chống lại, sớm muộn gì cũng trở thành con rối trong tay Hạng Trang, hắn muốn vặn thế nào tựa phải làm theo thế đó, hắn muốn chơi đùa thế nào phải làm theo thế đó.

Là gia chủ dòng họ Thúc Tôn, Thúc Tôn Quán đương nhiên sẽ để cho cục diện bất lợi.

Tại Ngô Trung huyện, Tây Giao

Cách đồng lớn gần dòng sông, đó chính là sản nghiệp của gia tộc Ngô Trung Trương, Trương gia không những có quan hệ thông gia với Hoàn gia, mà còn có hai cháu làm quan tại Ngô Trung Huyện.

Dựa vào thế lực của gia tộc, Trương Gia tại Tây Giao Ngô Trung huyện tích góp được không ít không ít ruộng đất.

Tuy nhiên ngày hôm nay, Trương gia lại gặp phải phiền toái lớn, Hộ Pháp Giáo Úy mang binh tới trước cửa!

Ngay ngày hôm qua, huyện thừa Ngô Trung dẫn người tới đo đạc giao đất, khi đo đạc đến đất ruộng đất Trương Gia, thì bị cản trở, náo loạn đến cuối cùng Ác Phó của Trương gia thậm chí còn cho người đánh Huyện thừa Ngô Trung và mười mấy tên nha dịch. Huyện thừa Ngô Trung giận giữ, làm đơn kiện Trương Gia bẩm báo tới Bộ Hộ pháp Giáo úy, bởi vậy, Tử Xư Sa mang binh giết tới cửa.

Trên bờ ruộng, hơn năm mươi gia nô mặc áo xanh cầm tay cầm mộc côn, kết thành viên trận. Xung quanh viên trận, hơn hai trăm Sở binh đằng đằng sát khí bao vây bốn phía.

Tử Xa Sư ngồi trên lưng ngựa, dùng roi ngựa chỉ ra phía xa nơi những gia nô của Trương gia, quát lớn dẹp đường:

- Trương Vấn, bản Tướng Quân nói lần cuối cùng, hãy từ bỏ ý đính chống cự đi, mau hạ lệnh cho người của ngươi buông binh khí xuống. Sau đó hợp tác cùng Ngô Trung Huyện Lệnh đo đạc ruộng đất cho tốt, mọi thứ vẫn còn chưa muộn, bằng không, bản Tướng Quân đành phải giết ngươi!

Ở giữa trong đám gia nô, Trương Vấn nghe vậy có phần sợ hãi. Tuy nhiên hắn lập tức nghĩ tới câu nói đêm qua của Hoàn Uyên với mọi người, cần biết rằng Giang Đông sĩ tộc không phải dòng họ Kê Bắc, lại càng không thể so sánh cùng dân đen. Việc này Tử Xa Sư tuy rằng ngang nghạnh, chẳng lẽ nào thực sự dám ngang nhiên giết hại sĩ tộc Giang Đông sao?

Hơn nữa, Trương gia cũng không còn đường lui, bởi vì đo đạc ruông đất một khi bắt đầu, sản nghiệp Trương Gia chí ít cũng giảm đi sáu phần. Bởi vì phần lớn ruộng đất đều do Trương gia chiếm đoạt mà có, căn bản đều không có khế ước, khế đất. Bởi vì trước đây căn bản không cần thiết, cho nên cũng không có làm khế ước, khế đất giả. Bây giờ muốn làm giả cũng không kịp nữa rồi.

Lập tức Trương Vấn nói:

- Sĩ tộc không phải nộp thuế, trước kia cũng vậy, các ngươi đều là bọn loạn thần tặc tử, làm bại hoại phép tắc, làm rối kỷ cương. Lão phu muốn xem, các ngươi thực sự dám giết người tại đây không?

Lão thất phu một phen liều mạng. Tử Xa Sư nhếch mép cười, thoáng chốc trên mặt hiện lên một tia sát khí, ngay lập tức rút hoành đao bên hông ra, chỉ lên trời, ở bốn phía hơn hai trăm Sơ binh cùng rút kiếm ra bày thành thế trận sẵn sàng nghênh địch. Ánh nắng rọi xuống thanh đao lóe lên một tia sáng, khiến kẻ khác vô cùng sợ hãi.

Bị bao vây, hơn năm mươi gia nô Trương gia nhất thời rối loạn, không ai dám lên tiếng. Ngay tức khắc năm mấy gia nô vứt binh khí trong tay tìm cách thoát thân, tuy nhiên thật không may, lúc này bọn họ nghĩ tới chuyện thoát thân cũng đã muộn mất rồi. Rất nhanh sau đó, Tử Xa Sư giơ thanh đao chỉ lên trời giữ tợn chém xuống:

- Giết!

Cùng với tiếng hét lớn oai phong vang dội, hơn hai trăm quân Sở giống như bầy lang sói đánh về phía năm mưới mấy gia nô Trương gia cướp đường bỏ chạy. Trong chốc lát, trên bờ ruộng vang lên những tiếng kêu thê lương, hai hạ phủ vừa tới, năm mươi mấy nô gia Trương gia đều nằm trên vũng máu.

Từ trước tới nay biến pháp, không đổ máu ắt không thể thành công!

Tử Xa Sư đã hạ quyết tâm, muốn mượn năm mưới mấy cái đầu kia để lập uy cho tân pháp!

Trong khoảng thời gian ngăn, Trương Vấn chủ Trương gia cùng năm mươi mấy gia nô đều bị chém chết tại chỗ. Tại đó máu chảy khắp bờ ruộng, còn có ba kẻ mặt mày dữ tợn nằm trên bờ ruộng. Rất nhiều thi thể không đầu nằm ngổn ngang dưới đất, toàn bộ chính là một tòa Tu La địa ngục.

Đứng ở xa xa bách tính đứng xem, có không ít người lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, Trương gia thường ngày làm hại người bá tánh, lạt làm khinh nữ vô cùng độc ác, nhất là năm mươi mấy tên gia nô giống như năm mươi con chó dữ, vẽ đường cho hươu chạy. Hiện tại những con chó dữ này đã bị quan binh tiêu diệt, mọi người không vui mừng sao được?

Núp sau đám người không ít sĩ tộc sợ hãi, mặt mũi trắng bệch.

Việc này Tử Xa Sư, thật đúng là một ' cối tử thủ ' giết người không chớp mắt, năm mươi mấy mạng người, nói giết là giết, hơn nữa ngay cả Trương Vấn cũng giết ngay tại chỗ. Tuy rằng, bản thân Trương Vấn không phải xuất thân sĩ tộc, nhưng hắn có hai cháu giữ chức tại Ngô Trung huyện nha, vả lại Trương gia cùng Hoàn gia có quan hệ thông gia, bấy giờ tại Ngô Trung rất có danh vọng sĩ tộc.

Nhưng Tử Xa Sư vốn không để ý tới chuyện này, thậm chí còn chưa sai người thu thập những thi thể tại hiện trường, tựu giao phó Ngô Trung huyện lệnh bắt đầu đo đạc ruộng đất Trương gia.

Ngô Trung, quận thủ phủ.

Thúc Tôn Bình vội vã đi vào thư phòng, chạy tới thượng thư phòng bẩm báo với Thúc Tôn Quán:

- Phụ Thân, Tử Xa Sư ' cối tử thủ ' giết người, hơn nữa một lúc giết hơn năm mươi mấy mạng người Trương gia, ngay cả Trương Vấn lão tiên sinh cùng giết!

- Hả, Thật vậy sao?

Lúc đầu, Thúc Tôn Quán nghe vậy ngây người ra, xong lập tức mỉm cười nói:

- Giết tốt lắm!

- Ồ sao vậy? Phụ Thân, người đấy là...

Thúc Tôn Bình nhất thời rối loạn, trong đầu mịt mờ khó hiểu tự hỏi. Tại sao Tử Xa Sư giết rất tốt?

Nhưng Thúc Tôn Quán không giải thích nhiều, chỉ giao phó cho Thúc Tôn Bình nói:

- Bình nhi, ngươi mau tới Hoàn phủ, kêu Hoàn Uyên lập tức đến đây gặp ta, nói là ta có việc gấp

muốn cùng hắn bàn bạc.

Vâng!

Thúc Tôn Bình cúi đầu chào, xoay người đi.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau