LỤC MẠCH THẦN KIẾM

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Lục mạch thần kiếm - Chương 21 - Chương 25

Chương 21: Hào kiệt trổ tài, quần hùng khiếp vía

Hôm nay Tụ Hiền Trang mở anh hùng đại yến, rượu nhắm rất là đầy đủ.

Chỉ trong khoảng khắc người nhà đem ruợu cùng chén ra.

Kiều Phong nói:

- Chén nhỏ thế này sao đủ hào hứng ? Xin rót rượu ra bát.

Hai tên người nhà đem ra mấy chiếc bát lớn và một vò rượu mới mở để trên bàn, trước mặt Kiều Phong, rồi rót rượu đầy vào môt bát lớn.

Kiều Phong nói:

- Rót đầy vào hết cả các bát này!

Hai tên người nhà theo lời rót ra mấy bát rượu đầy.

Kiều Phong nâng môt bát rượu lên nói:

- Các vị anh hùng đây đều là bạn cũ với Kiều mỗ. Hôm nay đã đem lòng nghi kỵ nhau, chúng ta cùng uống chén tuyệt giao. Ông bạn nào muốn giết Kiều mỗ, xin mời lại cùng uống bát rượu này. Từ đây sắp tới, mối thâm giao kể như đã hết. Tôi giết người không phải là vong ơn, mà người tôi giết tôi cũng không phải là phụ nghĩa. Các vị anh hùng thiên hạ đều chứng kiến cho.

Mọi người nghe nói đều rùng mình. Trong nhà đại sảnh im phăng phắc.

Ai cũng nghĩ thầm:

- Mình lại uống rượu, biết đâu chẳng bị y ám toán , y chỉ phóng thần quyền ra không gian, mình làm sao mà chống đỡ được?

Giữa lúc im lặng, bỗng nhiên một người đàn bà toàn thân mặc đồ trắng bước ra.

Chính là Mã phu nhân, quả phụ Mã Ðại Nguyên. Nàng nâng bát rượu lên, lầm lì nói:

- Tiên phu ta chết về tay ngươi thì còn tình cố cựu gì nữa?

Nói xong cầm bát rượu đặt lên môi; uống một hớp rồi nói tiếp:

- Tửu lượng ta kém không thể uống hết. Mối thù sinh tử ở chén rượu này.

Nói xong hất bát rượu uống dở còn đến quá nửa xuống đất.

Kiều Phong mở mắt nhìn thẳng vào mặt Mã phu nhân thấy nàng mi thanh mục tú, tướng mạo xinh đẹp. Hôm ở trong rừng hạnh dưới bầu trời u ám nhìn không rõ mặt. Bây giờ ông thấy con người dung nhan diễm lệ, không ngờ lại ghê gớm đến thế.

Kiều Phong không nói gì, nâng bát rượu lên uống một hơi hết ngay, rồi quay lại vẫy tay bảo người nhà rót rượu vào đầy bát.

Mã phu nhân lui ra. Từ trưởng lão bước lại không nói câu gì bưng rượu uống luôn. Kiều Phong lại uống bát nữa.

Lại đến hai vị Truyền công, Chấp pháp bước lại bê rượu toan uống, thì Kiều Phong nói:

- Khoan đã!

Chấp pháp trưởng lão hỏi:

- Kiều huynh có điều chi dạy bảo?

Chấp pháp đối với Kiều Phong trước nay vẫn môt niềm kính cẩn , bây giờ giọng nói cũng chẳng khác xưa, chỉ khác ở chỗ không xưng hô là bang chúa nữa mà thôi.

Kiều Phong than rằng:

- Chúng ta ăn ở với nhau như tình anh em trong bấy nhiêu năm, không ngờ ngày nay đã hoá ra cừu địch.

Chấp pháp trưởng lão ứa nước mắt, chạy quanh nói:

- Nếu không phải là chuyện đại cừu của nhà nước, thì Bạch Thế Kính này xin một thác cho rồi, không dám coi Kiều huynh là kẻ cừu thù.

Kiều Phong gật đầu nói:

- Tiết tháo của trưởng lão tôi biết kỹ lắm rồi. Nhưng nay đương bạn ra thù, không khỏi xẩy ra một trường ác đấu. Kiều Phong này có một việc muốn ủy thác lại cho trưởng lão.

Bạch Thế Kính nói:

- Miễn là việc đó không can thiệp đến nghĩa cả nhà nước, thì thế nào bạch mỗ cũng xin tuân mệnh.

Kiều Phong trỏ A Châu nói:

- Nếu anh em Cái bang còn nghĩ đến chút công nhỏ của Kiếu mỗ ngày trước thì xin trông nom chu toàn cho cô nương đây được đặng bình an.

Mọi người nghe Kiều Phong nói mấy câu ủy thác lại thấy ông cùng bạn bè cạn chén chia ly để sắp đi vào một trận ác chiến. Trong trận ác chiến sắp xẩy ra, ai cũng nghĩ rằng ở đây biết bao nhiêu tay cao thủ, dù ông có giết được mươi lăm người, nhưng sau cùng rồi cũng không tránh khỏi cái chết. Những bậc anh hùng nhà đại sảnh phần đông là những tay nghĩa hiệp khẳng khái tuy giận ông là dòng giống rợ Hồ làm nhiều điều bất nghĩa, vẫn không khỏi động lòng hào khí.

Bạch Thế Kính võ công tuyệt cao, nổi tiếng đã lâu, làm đến chức chấp pháp ở Cái Bang, dĩ nhiên phải là một tay rất giỏi. Lão cùng Kiều Phong giao tình rất hậu, nghe ông nói mấy câu này, khác nào mấy lời di ngôn lúc lâm chung.

Lão khẳng khái đáp:

- Kiều huynh hãy khoan tâm. thế nào Bạch Thế Kính này cũng cầu khẳn được Tiết thần Y chữa cho cô ta , nếu Nguyễn cô nương có mệnh hệ nào thì Bạch mỗ xin tự vẫn để tạ lòng kiều huynh.

Mấy câu này lão đã nói rõ: Tiết thần Y có chịu chữa hay không lão chưa thể quyết được, nhưng xin hết sức.

Những bậc anh hùng nổi tiếng trong võ lâm nói sao làm vậy. Huống chi Bạch thế Kính lại nói trước mặt các vị hào kiệt thì khi nào còn dám đơn sai.

Kiều Phong nói:

- Ðược vậy Kiều mỗ cảm ơn trưởng lão vô cùng.

Bạch Thế Kính lại tiếp:

- Ðến lúc giao thủ mà Kiều huynh không thể lưu tình, Bạch mỗ có chết về tay Kiều huynh thì Cái bang cũng sẽ có người trông nom cho Nguyễn cô nương.

Nói xong nâng bát rượu lên uống môt hơi cạn sạch.

Kiều Phong cũng uống cạn bát rượu.

Sau đến Tống trưởng lão, Hồ trưởng lão lại cùng Kiều Phong đối ẩm. Những người bạn Cái Bang uống rượu tuyệt giao xong đến các Bang phái khác, lần lượt lại đối ẩm.

Mọi người càng nhìn Kiều Phong càng kinh hãi vì thấy một mình ông uống đến bốn năm chục bát rượu lớn.

Người nhà lại khiêng vò rượu khác đến.

Kiều Phong thần sắc vẫn thản nhiên, chỉ thấy cái bụng hơi lớn ra môt ít ngoài ra không có gì khác cả. Ai cũng nghĩ rằng Kiều Phong uống nhiều như thế những say cũng đủ chết rồi còn nói chi đến chuyện dụng võ chiến đấu?

Ngờ đâu Kiếu Phong càng uống nhiều tinh thần khí lực càng mạnh

Hơn nữa mấy hôm nay ông bị oan ức rất nhiều trong lòng buồn bực không chỗ phát tiết. Lúc này rượu vào ông bỏ hết nỗi đau thương phóng tâm uống rượu, ông uống đến hơn năm chục bát.

Bảo Thiên Linh cùng Khoái Ðạo Kỳ Lục uống với Kiều Phong rồi, Hướng Vọng Thiên bước tói nâng bát rượu lên nói:

- Gã họ Kiều kia! Ta uống với ngươi một bát!

Giọng nói có vẻ vô lễ.

Kiều Phong hơi men chếnh choáng, liếc mắt nhìn Hướng Vọng Thiên nói:

- Kiều Phong này cùng anh hùng thiên hạ uống rượu tuyệt giao là có ý phế bỏ những ơn nghĩa ngày xưa. Còn người có kết giao gì với ta mà cũng đòi uống rượu tuyệt giao ?

Nói tới đây, không chờ Hướng Vọng thiên trả lời, Kiều Phong bước lên môt bước, thò tay phải ra nắm lấy ngực y, hất tay một cái tung y ra ngoài cửa sảnh đường nghe đến "binh" một cái.

Hướng Vọng Thiên đụng vào tường mạnh quá ngất đi.

Biến cố bất ngờ làm cho nhà đại sảnh náo loạn cả lên. Kiều Phong nhảy ra, lớn tiếng hỏi: - Ai cùng ta ra đây quyết một trận tử chiến ?

Quần hùng thấy ông thần oai lẫm liệt, chưa ai dám ra.

Kiều Phong quát lên:

- Các ông không động thủ thì tôi phải ra tay trước!

Nói xong vung tay lên, hai người bị chưởng đánh ngã lăn xuống đất huỳnh huỵch. Kiều Phong thừa thế xông lên trước quyền đánh chân đá, chớp mắt lại đánh ngã mấy người nữa.

Dư Ký la lên:

- Anh em đứng tựa cả vào tường đừng đánh loạn xạ như thế!

Trong nhà đại sảnh có đến hơn ba trăm người tụ tập. Giả tỷ mà họ nhất tề xông lên thì võ công Kiều Phong có giỏi đến đâu cũng không chống cự nổi. Nhưng vì người nhiều mà đất hẹp, chỉ đủ chỗ cho năm sáu người xúm vào bên mình Kiều Phong. Bốn mặt đao thương kiếm, kích múa loạn lên, quá nửa là để phòng giữ cho thân mình khỏi bị thương.

Dư Ký vừa hô, nhiều người đứng lui ra.

Kiều Phong gọi to:

- Xin hai vị anh hùng họ Dư chủ nhân Hiền Trang cho tôi được lĩnh giáo!

Vừa nói vừa vung tay trái lên chụp lấy hũ rượu lớn nhằm mặt Dư Ký liệng tới.

Dư Ký vòng hai tay lại đỡ, toan dùng chưởng lực phóng hất hũ rượu ra. Không ngờ Kiều Phong tay phải đánh luôn môt chưởng "bốp" một tiếng, hũ rượu vỡ tan tành, mảnh hũ sắc bén do chưởng lực cực kỳ lợi hại của Kiều Phong phóng ra như trăm ngàn mũi cương tiên, phi đao bắn ra ba mảnh hũ trúng vào mặt Dư ký, máu tươi chảy ra đầm đìa , bên ngoài cũng đến hơn mười người bị thương vì mảnh hũ.

Kiều Phong co chân trái đá tung ra, một hũ rượu khác bị hất lên trên không. Ông toan đánh thêm một chưởng nữa thì bỗng nghe sau lưng có tiếng chưởng lực từ từ phóng tới. Chưởng lực này tuy nhẹ nhàng, nhưng nội lực rất là hùng hậu.

Kiều Phong biết ngay người phóng chưởng phải là môt tay đại cao thủ, ông không dám coi thường, thu tay về chống đỡ. Nội lực hai bên va chạm nhau, cả hai người cùng chú ý nhìn nhau. Kiều Phong thấy tướng mạo người này rất xấu xa, chính là gã tự xưng là Triệu Tiền Tôn Lý Thu Ngô Trình Vương mà người ta thường gọi tăt là Triệu Tiền Tôn.

Kiều Phong tự nghĩ: "nội lực gã này rất lợi hại, không thể khinh địch được. Ông liền hít mạnh một hơi, phóng ra môt chưởng nữa mạnh dường nghiêng non dốc biển.

Triệu Tiền Tôn biết dùng một chưởng không thể đỡ nổi, liền đánh cả hai chưởng ra cùng môt lúc toan để chống chọi Kiều Phong thì một người đàn bà đứng bên quát lên:

- Sư huynh liều mạng đó ư?

Vừa nói vừa kéo Triệu Tiền Tôn tránh xa tuy tránh đuợc chính diện đòn chưởng của Kiều Phong, song chưởng lực của ông quá mạnh cứ cuồn cuộn xông ra.

Triệu Tiền Tôn được người kéo lui ra. Ba người đứng sau gã bị trúng chưởng vang lên ba tiếng "binh, binh, binh", và cả ba bị hất lên trên không rồi đập mạnh vào tường rất mạnh khiến cho bức tường rung chuyển. Vôi đá, đất, cát lở ra từng mảnh rớt xuống ầm ầm.

Triệu Tiền Tôn nhìn lại xem ai kéo mình ra thì chính là Ðàm Bà trong lòng cả mừng nói:

- Ða tạ sư muội đã cứu tôi thoát chết.

Ðàn Bà nói:

- Tôi đánh y vào mé tả, sư huynh đánh vào mé hữu.

Triệu Tiền Tôn vừa mở miệng khen phải thì thấy một người thấp lủn củn gầy khẳng gầy kheo vào đánh Kiều Phong. Người đó chính là Ðàm Công.

Ðàm Công tuy thấp bé mà nội công rất là hùng hậu. Tay trái vừa đánh ra, tay phải đã phóng tiếp. Tay trái co về một chút dể tăng gia chưởng lực vào tay phải. Ba chưởng liên hoan này dường như ba đợt sóng, đợt sau đẩy đợt trước, hết sức đồng thời đánh ra thì mạnh gấp ba lần nếu chỉ đánh một tay.

Kiều Phong la lên:

- Trường giang tam điệp lăng (ba đợt sóng sông trường giang) thật là tuyệt!

Ông vung tay trái ra. hai luồng chưởng lực chạm nhau vang lên , những người đứng đó đều phải lui ra hai bên,

Giữa lúc ấy, Triệu Tiền Tôn và Ðàm Bà cùng đánh tới.

Kế tiếp bọn Từ trưởng lão, truyền công trưởng lão, Trần trưởng lão cũng nhảy vào vòng chiến.

Truyền công trưởng lão la lên:

- Kiều huynh đệ! Rợ Khất Ðan cùng nhà Ðại Tống không thể chung sống với nhau được. chúng ta vì nghĩa công mà quên mình riêng. Lão huynh thật là có lỗi!

Kiều Phong cười nói:

- Chúng ta đã uống rượu tuyệt g iao, con hô anh xưng em mà làm chi ? Coi tôi ra chiêu đây!

Nói xong phóng chân ra đá môt cước. Tuy ngoài miệng Kiều Phong nói thế, song trong lòng ông chưa quên tình cố cựu. Ðối với quần hào Cái bang chẳng những ông không muốn giết họ, mà còn không muốn làm xấu mặt họ trước mọi người. Nên chân vừa đá ra, thốt nhiên đến nửa vời lại chuyển hướng đá sang bên.
Khoái Ðao Kỳ Lục kêu rú lên môt tiếng rồi người vọt lên.

Nguyên gã bị Kiều Phong đá trúng vào mông, không thể tự chủ được băn tung lên trên không. Thanh đơn đao đang cầm trong tay toan chém xuống đầu Kiều Phong, nhưng mình bật lên khá cao, thanh đao chém ra đánh chát một tiếng trúng vào tường nhà.

Anh em họ Dư ở tụ Hiền trang dựng toà sảnh này khảo cứu rất công phu. Rường nhà là môt phần chủ yếu cái nhà, nên chọn ngày hoàng đạo mới cất rường lê. Rường làm bằng môt cây cổ thụ trăm năm nên rất cứng rắn. Nhát đao Ký Lục chém vào sâu đến hơn môt thước, thì đủ biết sức mạnh của gã thật là ghê gớm. Lưỡi đao ngập sâu nhưng khi nào Kỳ Lục đang lúc lâm địch chịu bỏ khí giới sắc bén. Tay phải gã vẫn nắm chặc chuôi đao không chịu buông ra, người gã lơ lửng trên không. Trước tình trạng vừa buồn cười vừa nguy hiểm này quần hào trong nhà đại sảnh đang mải chiến đấu trí mạng với Kiều Phong, không ai dám phân tâm để mắt đến Kỳ Lục, mà cũng không ai bật lên tiếng cười.

Từ khi Kiều Phong nổi tiếng đến này, đã đánh quen trăm trận chưa chịu thua ai, nhưng lần này bị bao nhiêu cao thủ hợp lực vây đánh, đây mới là lần đầu ông gặp bước nguy hiểm nhất.

Men rượu bốc lên ngùn ngụt Kiều Phong múa tít song chưởng uy hiếp đối phương khiến những tay cao thủ không có cách nào vào gần bên mình được.

Tiết Thần Y rất giỏi về thuốc nhưng võ công ông chưa đáng kẻ vào bậc nhất.

Nên biết rằng võ công cùng y thuật tương tự như nhau. Nó đòi hỏi một sự chuyên tâm trì ý mới đếnc hỗ tinh vi. nếu còn phân tâm về việc khác thì không được.

Tiết Thần Y có thiên tài về y thuật hơn người, tựa hồ chưa học đã biết.

Tiết lại thích võ nghệ từ thửơ nhỏ. Ông luyện võ rất sớm. kể ra võ học cùng y thuật có thể song song tiến bộ. Song ông không chuyên chú theo một đường lối. Khách võ lâm đến nhờ ông chữa bệnh rồi ai cũng truyền thụ võ nghệ cho ông, thành ra ông học được nhiều lối quá. Trong đám giang hồ hạng người giỏi nhiều môn võ hiếm lắm. Biết rộng về võ thuật có cái hại là vì ôm đồm, học nhiều quá nên không môn nào luyện được đến chỗ tinh vi, chẳng khác gì ăn nhiều nhai không kỹ.

Trước đây Tiết Thần Y từng đi khắp hai miền Nam Bắc sông Ðại Giang, ai cũng kính nể ông, khi ông hỏi đến võ nghệ là người ta đưa đẩy vài câu lấy lòng chẳng ai chịu nói thực.

Song ông khắp khởi mừng vui, đinh ninh rằng mười phần võ công khắp thiên hạ thì trong bụng mình đã biết được tám chín.

Bây giờ Tiết Thần Y thấy Kiều Phong cùng quần hùng tranh đấu ra đòn cực mau lẹ, sức mạnh lại phi thường. Bản lãnh của Kiều Phong đối với ông là một chuyện lạ như người thấy trong giấc mơ. Bình nhật không bao giờ ông tưởng đến trên đời lại có người ghê gớm như vậy.

Ông sợ xám mặt, trống ngực đánh hơn trống làng không thốt nên lời, chứ đừng nói đến chuyện xông ra động thủ nữa.

Tiết Thần Y đứng tựa vào tường, mỗi lúc một sợ hãi thêm, rồi cứ thế lầm lũi chuồn ra khỏi nhà đại sảnh. Ông liếc măt nhìn thấy một vị lão tăng đứng cạnh mình, chính là Huyền Nạn sực nhớ ra điều gì, bẽn lẽn vô cùng trông Huyền Nạn nói:

- Ðại sư phụ! Vừa nãy tôi có nói môt câu thật là vô lễ xin đại sư miễn thứ cho.

Huyền Nạn bao nhiêu tâm trí để vào Kiều Phong, nên Tiết Thần Y nói gì nhà sư cũng không nghe thấy.

Tiết nhắc lại lần thú hai, nhà sư giựt mình quay ra hỏi:

- Thần Y có gì thất lễ đâu?

Tiết thần Y nói:

- Lúc nãy tối có biểu: Kiều Phong một mình vào chùa Thiếu Lâm rồi lại trở ra mà không bị sứt một mảy lông thế thì lạ quá.

Huyền Nạn nói:

- Thế là làm sao?

Tiết Thần Y bẽn lẽn nói:

- Võ công Kiều Phong cao đến độ trên thế gian ít người bì kịp.. Bây giờ tôi mới biết y ra vào chùa Thiếu Lâm như không là phải, quả khó có người ngăn trở được.

Bản ý Tiết Thần Y nói câu này tựa hồ để xin lỗi Huyền Nạn.

Song Huyền Nạn nghe câu này càng lấy làm khó chịu, đằng hắng một tiếng rồi nói:

- Phải chăng Tiết Thần Y muốn phái Thiếu Lâm so tài với y?

Rồi không đợi Tiết Thần Y trả lời, từ từ bước ra khẽ phất tay áo rộng thùng thình. Quyền lực phát ra vù vù nhằm Kiều Phong phóng tới.

Ðây là môt trong bảy mươi hai môn tuyệt kỹ của phái Thiếu Lâm mệnh danh là "Tụ lý càn khôn". Khi phất tay áo kình lực ở canh tay phất ra nhờ tay áo che đi mà đối phương không thể trông thấy thế quyền đánh về phía nào đặng biết đường ra tay đón đỡ cho kịp. Ðối phương không biết trong tay áo che dấu một sức mạnh cùng chiêu thức cực kỳ lợi hại, nhưng nếu đối phương để hết tinh thần và chú ý nhìn xem hiểu biết được thế quyền giấu trong tay áo này thì chuyển được địa vị ngược lại đang làm khách hoá làm chủ mà đánh bại người ra đòn.

Kiều Phong vừa thấy đòn đánh tới, hai luồng kình phong từ trong tay áo rộng lùng thùng của nhà sư phóng tới, tựa hồ như thuyền buồm thuận gió, uy thế cực kỳ mãnh liệt, bất giác lớn tiếng la lên:

- Môn "Tụ lý càn khôn" quả là ghê gớm.

Vừa hô vừa phóng chưởng nhằm đánh vào tay áo nhà sư.

Quyền lực của Huyền Nạn từ tay áo phát ra uy thế rất rộng. Trái lại chưởng lực của Kiều phong ngưng tụ theo một đường phóng ra veo véo. Kình lực hai bên chạm nhau vang lên. Ðột nhiên trong nhà đại sảnh, dường như có đến mấy chục con bướm đen bay lượn trên không.

Quần hùng cả kinh, chú ý nhìn kỹ thì những hình ảnh bướm đen phất phới đó là những mảnh tay áo Huyền Nạn bị rách bay tung lên. Ai nấy nhìn vào nhà sư thì thấy hai cánh tay lão đã trần như nhộng, để lộ những ống xương gầy guộc dài ngoẵng, trông rất khó coi.

Nguyên kình lực đôi bên chạm nhau, tay áo nhà sư chống sao ổn với chưởng lực đối phương, nên lập tức bị rách tướp.

Huyền Nạn đại sư bị rách hết tay áo, chiêu "Tụ lý càn khôn" tự nhiên không thể thi thố được nữa.

Nhà sư giận muốn phát điên, sắc mặt xám xanh. Thế là môn tuyệt kỹ nhà sư nhờ nó mà nổi tiếng, đã bị Kiều Phong phá tan tành.

Huyền Nạn đại sư phải vố này thì cay quá, thà rằng bị đánh chết còn đỡ nhục hơn, liền muá tít song quyền, kình lực phóng ra như gió thổi ào ào đánh đến tới tấp.

Mọi người nhìn xem thì đó la thế "Thái Tổ trường quyền" một thế quyền lưu truyền rất sâu rộng trong giang hồ.

Nguyên Tống Thái Tổ Triệu Khuơng Dận nhờ đôi quyền và một cây bổng mà thu phục được giang sơn gấm vóc về nhà Ðại Tống. Sau khi mở tiệc thái bình, các tướng không còn quyền thống lĩnh ba quân, triều nhà Tống từ đó suy yếu đi. Song các vị anh hùng hảo hán trên chốn giang hồ đều ngưỡng mộ oai thần dũng của Tống Thái Tổ. Những môn "Thái Tổ trường quyền" và "Thái Tổ bổng" là những thế võ được lưu hành sâu rộng trong giới võ lâm thời bấy giờ. Cả người không biết xử những thế này nhưng vừa trông thấy đã biết ngay.

Quần hùng thấy vị cao tăng chùa Thiếu Lâm nổi tiếng khắp thiên hạ lại sử dụng thứ quyền pháp rất thông thường chẳng có chi kỳ dị thì đều lấy làm ngạc nhiên. nhưng khi xem nhà sư mới đánh ba quyền, ai nấy đều phải khen thầm, lẩm bẩm: "Phái Thiếu Lâm nổi tiếng quả nhiên không phải kiêu hãnh mà được. Chiêu "hoá sơn đổ kỳ" dưới tay nhà sư uy lực mạnh đến thế!

Quần hùng khâm phục Huyền Nạn hết chỗ nói. Nhà sư khoác áo mất tay kể ra thực đáng buồn cười. Nhưng mỗi chiêu nhà sư đánh ra khiến cho mọi người đều hoan hô cổ võ.

Mấy chục người vây đánh Kiều Phong thấy Huyền Nạn ra tay, không tiện giáp công tự nhiên lùi ra, chỉ bao vây trùng điệp để đề phòng Kiều Phong tẩu thoát và chăm chú theo dõi hai bên quyết chiến.

Kiều Phong thấy mọi người lùi ra, chợt nhớ tới một điều, vừa hô vừa phóng ra chiêu "xung trận trảm tướng" cũng là một chiêu trong môn "Thái Tổ trường quyền". chiêu thức này coi rất nhẹ nhàng ung dung mà kình lực gồm đủ cả nhu lẫn cương. Thế đánh này được tất cả những tay cao thủ võ lâm rất hi vọng đạt tới chỗ hoàn mỹ về quyền thuật. Chiêu thức biểu lộ một cách rất hoàn bị, quần hùng đến Tụ Hiền Trang dự yến đều là những tay bản lãnh tuyệt cao hay ít ra cũng là những nhân vật kiến thức rất phong phú, chõ tinh diệu về môn" Thái Tổ quyền Pháp" không phải ai là người không biết. Kiều Phong vừa ra chiêu, mọi người bất giác bật lên tiếng reo hò khen ngợi.

Sau khi buột miệng hoan hô, nhiều người cảm thấy hối hận vì nhớ ra Kiều Phong là một kẻ đại địch. Reo hò như họ như thế là cổ võ chí khí cho đối phương và tiêu diệt oai phong của bên mình.

Tiếng reo vừa ngớt, Kiều Phong ra chiêu thứ hai là chiêu "Hà sóc lập oai" lại cũng tinh diệu đến chỗ cùng cực. So với chiêu đầu, thực khó mà phân biệt được chiêu này diệu hơn chiêu trước ở chỗ nào. Trong nhà đại sảnh vẫn còn môt số đông lớn tiếng reo hò. Có người vừa cất tiếng, chợt nhớ ra là vô ý thúc, vội ngậm miệng lại, nên tiếng reo chiêu sau này không vang dội như chiêu trước. Tuy nhiên nhiều tiếng "uả" "a ha" "úi cha" mấp máy trong cửa miệng để ngấm ngầm tán tụng, khâm phục vị tất đã kém hào hứng những tiếng hoan hô vang dội.

Ban đầu Kiều Phong cùng mọi người tranh đấu hùng hổ, bên quần hùng chỉ chuyên tâm vào việc chống đỡ, sợ ông đánh đòn hung mãnh. Lúc này tạm thời dừng lại bàng quan mới nhận rõ ra võ công ông có nhiều điểm hơn người.

Kiều Phong cùng Huyền Nạn đánh nhau mới bảy tám hiệp đã phân cao thấp, kể ra thì chiêu thức cả hai bên cũng tương tự như nhau không có gì kỳ dị. Song chiêu nào Kiều Phong cũng nhường cho đối phương ra trước.

Huyền Nạn ra chiêu rồi, Kiều Phong mới ra, không hiểu vì ông tuổi trẻ sức mạnh, hay vì chiêu thức mau lẹ gấp bội, mà chiêu nào ra sau cũng đến trước.

Môn "Thái Tổ trường quyền" gồm bảy mươi hai chiêu, nhưng mỗi chiêu đều có chỗ xung khắc của nó.

Kiều Phong nhận rõ quyền pháp của đối phương rồi mới ra chiêu áp đảo thì làm gì mà Huyền nạn chẳng thua?

Ai cũng hiểu rằng lối đánh ra đòn sau sao mà đến trước là chỗ ảo diệu dị thường trong võ thuật.

Huyền Tịch thấy Huyền Nạn che tả đỡ hữu thế không địch nổi đã rõ ràng, liền quát mắng:

- Mi là giống chó má Khất Ðan. Những thủ pháp của mi thật là hèn mạt!

Kiều Phong cả cười nói móc:

- Quyền pháp tôi sử đây là môn chính tông của Ðức Thái Tổ bản triều, sao được biểu là hèn mạt?

Quần hùng vừa nghe Kiều Phong nói đã biết ngay cái dụng ý của ông vì sao mà chỉ xử dụng môn "Thái Tổ trường quyền". Giả tỷ ông dùng quyền pháp nào khác để đánh bại "Thái Tổ trường quyền" thì e rằng có người chưa hiểu bản lãnh ông ghê gớm, sẽ thoá mạ ông cố ý vũ nhục võ công của đấng tổ tông bản triều lúc ra mở nước. Thế là ông giữ kẽ cùng những kẻ mạt sát về chủng tộc giữa man di và trung quốc, giữa dòng giống kẻ Hán người Hồ.

Chương 22: Đại hán áo đen xuất hiện đột ngột

Lúc này đôi bên cùng xử dụng toàn môn "Thái Tổ trường quyền" ngoài việc so bì võ công cao thấp, không còn chỗ nào để nhiếc móc nhau nữa.

Huyền Tịch thấy Huyền Nạn chỉ trong chớp mắt nữa là nguy hiểm đến tính mạng, không nói gì nữa, phóng véo một chỉ ra điểm huyệt "toàn cơ" Kiếu Phong. Môn điểm huyệt tuyệt kỹ này của phái Thiếu Lâm gọi là "Thiên trúc phật chỉ".

Kiều Phong thấy Huyền Tịch phóng chỉ ra điểm, vừa nghe tiếng vù vù rất nhỏ nhẹ, đã nói ngay:

- Lâu nay tôi vẫn ngưỡng mộ ngón "Thiên trúc Phật chỉ", quả nhiên lợi hại! Nhưng ngón này là võ công của người Hồ bên Thiên Trúc mà đại sư đem ra để đấu với quyền pháp chính tông của đức Thái Tổ bản triều thì dù đại sư có thắng được tôi há chẳng mang tiếng lÀ kẻ theo Phiên bán nước, làm nhục cho bản triều ?

Huyền Tịch vừa nghe, bất giác rùng mình.

Nguyên võ công của phái Thiếu Lâm được Ðạt Ma lão tổ truyền thụ. Ðạt Ma lại là người Hồ nước Thiên Trúc.

Hôm nay quần hùng sở dĩ đến đây vây đánh Kiều Phong vì ông là dòng giống rợ Hồ nước Khất Ðan. Nhưng môn võ phái Thiếu Lâm được truyền vào Trung quốc từ lâu. Mọi người cơ hồ đã lãng quên mối liên quan giữa người Hồ cùng môn phái này.

Quần hùng nghe Kiều Phong nói ai nấy trong lòng rung động, vì trong các vị anh hùng ở đây có nhiều nhân vật kiến thức rất rộng, không khỏi nghĩ thầm: "Bọn ta đã kính cẩn Ðạt Ma lão tổ như một vị thần minh mà sao lại căm hận người Khất Ðan đến xương tủy ? Cả người Khất Ðan cho chí người Thiên Trúc đều là giòng giồng rợ Hồ chớ đâu có cùng chủng tộc với mình ? Xét cho cùng thì hai giống người này khác nhau xa. Người Thiên Trúc trước nay không tàn sát đồng bào Trung Quốc, còn người Khất Ðan thì tàn ác vô cùng. Như vậy thì không phải cứ thấy người Hồ là giết, mà bên trong còn phần biệt kẻ tội ác ngập trời. Kiếu Phong bất giác không dằn nổi lòng căm tức, quát to:

- Quân chó má này khai sát giới giết mi đầu tiên đây!

Ông vừa quát vừa vận động nội lực vào cánh tay phóng chưởng ra nhằm đánh Triệu Tiền Tôn.

Huyền Nạn cùng Huyền tịch đồng thời kêu rú lên:

- Nguy mất!

Hai nhà sư đều phóng song chưởng ra để đồng thời vừa đánh Kiều Phong vừa cứu Triệu Tiền Tôn.

Bất thình lình có bóng người trên không rú lên một tiếng thê thảm.

Phía trước ngực người này bị chưởng lực của Huyền Nạn , Huyền Tịch đụng mạnh vào, phía sau bị chưởng lực của Kiều Phong đánh trúng. Ba luồng chưởng lực cực kỳ lợi hại giáp công cả hai mặt trước sau làm cho gã gân cốt bị đứt đoạn, phủ tạng tan nát, miệng phun máu tươi ra tung tóe, người gã nằm lăn dưới đất bầy nhầy như một đống bùn.

Biến cố này không những làm cho Huyền Nạn, Huyền Tịch phải kinh hãi, cả Kiều Phong cũng không khỏi ngạc nhiên.

Người này chính là Khoái Ðao Kỳ Lục.

Nguyên Kỳ Lục bám chuôi đao, đu qua đu lại đã lâu, vẫn chưa rút được lưỡi đao chém ngập vào xá nhà, mình gã rơi xuống vào vào giữa lúc ba người dùng toàn lực phóng chưởng, chẳng khác gì những thanh sắt lớn đập rất mạnh vào thì còn gì mà không chết ?

Huyền Nạn tuyên Phật hiệu, nói:

- A Di Ðà Phật! Cứu khổ cứu nạn! Kiều Phong! Mi làm nên tội đại ác này!

Kiều Phong cả giận nói:

- Tôi chỉ giết gã có một nửa, còn sư huynh sư đệ nhà ông hợp lực lại giết gã một nửa. Sao ông lại đổ cả cho tôi ?

Huyền Nạn nói:

- A Di Ðà Phật! Tội nghiệp! Tội nghiệp! Nếu người không hại người trước thì việc gì xảy ra vụ này ?

Kiều Phong cả giận nói:

- Ðược lắm! Cái gì cũng đổ cho tôi hết thì đã sao ?

Trong lúc ác chiến, máu hung nổi lên chẳng khác gì con mãnh thú, Kiều Phong xoay tay nắm được môt người, chính là con thứ Ðơn Chính tên là Ðơn Trọng Sơn.

Kiều Phong dằng lấy đơn đao rồi vung chưởng đánh trúng đầu Ðơn Trọng Sơn nát nhừ chết ngay lập tức.

Quần hùng la lối om sòm, vừa kinh hãi lại vừa căm giận.

Kiều Phong lúc này đã điên tiết, múa tít đơn đao. tay phải lúc vung quyền lúc phóng chưởng, tay trái cầm cương đao ôm ngang chém dọc, uy thế cực kỳ mãnh liệt không ai đương cự nổi.

Trên tường máu tươi bắn tóe vào loang lổ. trong nhà đại sảnh thây chết ngổn ngang , cái thì đầu lìa cổ, cái thì vỡ bụng đứt chân mất tay.

Lúc này Kiều Phong không thể nghĩ đến tình cố cựu Cái Bang mắt ông đỏ sọng, gặp ai cũng giết. Truyền công trưởng lão cùng Hề trường lão đều bỏ mạng dưới lưỡi dao của ông.

Những bậc hào kiệt đến hội yến anh hùng, mười vị có đến tám chín đã từng ra tay giết người. Nên biết rằng những người trong võ lâm không phải chỉ có giao du hoặc nghĩa hiệp mà nổi tiếng anh hùng. Dù ai chưa giết người thì cũng đã trông thấy vô số cảnh sát nhân phóng hỏa nhưng cuộc ác đấu kinh hồn động phách như bữa thì bình sinh chưa được thấy qua.

Bên địch chỉ có một người, chẳng khác gì con thú cùng đường hay yêu ma tác quái, thoắt ở bên này thoắt qua bên kia chém giết lung tung. Nhiều tay cao thủ xông vào tiếp chiến bị Kiều phong ra đòn cực mạnh, cực lẹ, cực tinh diệu đánh chết.

Ðã hay rằng quần hùng đâu phải là hạng nhát gan sợ chết, nhưng khi gặp địch thủ tựa hồ như con mãnh hổ điên cuồng, cũng phải ghê hồn. Có đến già nửa người muốn tháo chạy ra khỏi nhà đại sảnh, bỏ mặc Kiều Phong có tội cũng mặc, vô tội cũng thây không muốn can thiệp nữa.

Dư Thị Song Hùng tay trái đều cầm lá mộc. tay phả một ngọn đoản thương hoặc lưỡi đơn đao. thốt nhiên hai người hô lên một tiêng dùng lá mộc che thân, chia hai bên tả hữu xông vào đánh Kiều Phong.

Kiều Phong đang lúc cuồng đả loạn sát không còn kiêng nể gì nữa, song vẫn chú ý nhìn chiêu thức đối phương, đầu óc không rối loạn chút nào, mới giữ cho thân mình khoi bị thương. Giờ ông thấy anh em Dư từ khí giới cho tới chiêu thức đều quái dị. vừa nghe tiếng đao vù vù, bên mình đã thấy hai người đánh tới. Ông muốn chiếm thượng phong. xông lại đánh Dư Kỳ trước.

Kiếu Phong giơ đao chém xuống. Dư Kỳ giơ mộc lên đỡ đánh choang một tiếng, lưỡi đao của Kiều Phong bật trở về.

Kiều Phong nhìn lại thấy lưỡi đao quằm lên không dùng được nữa.

Nguyên lá mộ của anh em họ Dư đúc bằng thép nguyên chắt dù có bảo đao bảo kiếm chém vào cũng không suy suyển, huống chi thanh đao Kiếu phong cầm trong tay chỉ là một thanh cương đao tầm thường của Ðơn Trọng Sơn mà ông vừa giằng được.

Dư Ký dùng lá mộ đỡ đòn, đồng thời sử cây đoản thương theo thế "độc xà xuất động" nhanh như chớp luồn qua gầm lá mộc phóng ra đâm vào bụng kiều phong.

Giữa lúc ầy Kiều Phong thấy ánh hào quang lóe lên, Dư Câu cầm lá mộc đang dánh xuống sau lưng mình. Ông lẹ mắt trông rõ thấy cạnh lá mộc sắc bén vô cùng. Khi chém xuống lá mộc này chẳng khác gì lưỡi búa hình tròn. nếu để lá mộc đánh trúng thì người đã đứt đôi. Thật là một thứ khí giới lợi hại vô cùng.

Kiều Phong quát lên:

- Giỏi lắm!

Ông quăng lưỡi đơn đao đi. tay trái vung quyền ra đỡ đến sầm một tiếng trúng vào giữa là mộc Dư Ký. Tay phải đánh ra một quyền trúng vào giữa mộc Dư Câu cũng phát ra một tiếng "uỳnh".

Dư Thị Song hùng cảm thấy nửa người tê buốt vì quyền lực của Kiều Phong mãnh liệt vô song. Hai người cùng cặp mắt sáng lòa, đôi tay tê dại không cầm vững được lá mộc và đao thương để rơi loảng choảng xuống đất. Tay phải hai người đều bị toạc hổ khẩu, máu ra đầm đìa.

Kiều Phong cả cười nói:

- Tốt lắm! Các người để hai thứ khí giói này cho ta!

Ông liền cướp lấy cương thuẫn (lá mộc bằng thép).

hai lá mộc này là món lợi khí vừa công vừa thủ. Bỗng thấy những tiếng rú vang lên:

- Trời ơi!

- Úi chà!

Bốn người bị cương thuẫn phang chết.

Anh em Dư thị mặt xám nhu gà cắt tiết. Dư Kỳ nói:

- Hiền đệ ơi! Sư phụ đã dạy rằng: "Mộc còn thì người còn, mộc mất thì người phải chết!'

Dư Câu nói:

- Ca ca ơi! Hôm nay chúng ta gặp phải cái nhục lớn này còn mặt mũi nào sống ở thế gian nữa ?

Hai người gật đầu cùng lượm lấy đao thưuơng của mình đâm cổ tự vẫn.

Quần hùng chỉ kịp la lên một tiếng:

- Chao ôi!

Nhưng bị Kiều Phong dùng cương thuẫn đánh rất rát, không sao cứu kịp.

Kiều Phong cũng thộn mặt ra không ngờ đến đỗi chủ nhân Tụ hiền trang là anh em họ Dư lại tự vẫn, cũng cảm thấy sau lưng ớn lạnh, hơi men tiêu đi đến phân nửa, trong lòng rất là hối hận nói:

- Hai vị họ Dư ơi! Can chi mà tự vẫn ? Ðôi mộc này tôi hoàn lại cho nhị vị đây! Nói rồi cầm đôi mộc cung kính đặt xuống bên Dư thị Song hùng.

Kiều Phong còn đang khom lưng chưa kịp đứng thẳng người lên, bỗng nghe thấy tiếng thiếu nữ kinh hãi la lên:

- Phải cẩn thận đấy!

Kiều Phong vừa né mình sang bên phải, ánh thanh quang lấp loáng. Một mũi kiếm nhọn bên mình. Giả tỷ mà A Châu không la lên thì tuy lưỡi kiếm chưa chắc đã đâm trúng ông. Song lúc chân tay luống cuống, ông lâm vào cảnh ngộ rất là bất lợi.

Người đánh lén Kiều phong đó là Ðàm Công. Lão đâm không trúng liền lánh ra xa.

Ðàm Bà cả giận quát mắng A Châu:

- Gớm thật! Con nhóc yêu quái này! Ta không giết mi thì mi còn lên tiếng giúp người.

Mụ lạng người đi một cái, vung chưởng đánh xuống đầu A Châu.

Kiều phong đang cùng quần hùng đại chiến. A Châu nằm co ro trong góc nhà đại sảnh, nguyên khí trong người tiêu tan đi lần lần. nàng thấy mọi người vây đánh Kiều phong, nghĩ thầm: "Ông đã biết là hung hiểm mà vẫn dấn thân hộ tống mình tới đây để xin chữa thuốc. Ơn đức ấy dù tan xương nát thịt cũng không báo đền". Nghĩ tới đó nàng cảm kích vô cùng. Gặp lúc cấp bách nàng vẫn biết Kiều phong có bản lãnh thiên hạ vô địch đi nữa nhưng vẫn không địch lại một số hảo hán quá đông. Nàng thấy Kiếu Phong đặt trả cương thuẫn cho Dư thị, Ðàm Công nhân cơ hội đánh lén, phải lên tiếng nhắc Kiều phong.

Ðàm Bà phóng chưởng còn cách đầu A Châu chừng nửa thước, Kiều phong tung mình xông lại, nắm lấy sau lưng mụ chăt cứng lôi ra, quẳng sang một bên đánh "uýnh" một tiếng. làm cho cái ghế bành bằng gỗ lê gẫy tan tành.

A Châu tuy chưa bị chưởng Ðàm bà đánh trúng, nhưng mặt hoa xám ngắt, người nhũn ra ngất xỉu. kiều Phong cả kinh, nghĩ thầm: "trong người nàng lại mất hết chân khí rồi. Mình đang bị họ đánh rát thế này, làm sao mà tiếp chân khí vào cho nàng được?

Bỗng thấy tiết thần y cất tiếng lạnh lùng nói :

- Cô nương này chỉ trong chớp mắt là chân khí tiêu tan hết, người còn đem nội lực tiếp cho cô ta nữa thôi ? Một khi nàng đã tắt thở , thì ta không còn cách nào cứu sống lại được nữa.

Kiếu Phong lấy làm khó nghĩ, biết rằng Tiết Thần Y nói vậy là đúng sự thật. Nhưng nếu mình ra tay tiếp mạng cho nàng, đề phòng sơ hở tất quần hùng thừa cơ xông vào đâm chém. trong bọn này chẳng bị con chết thì cũng có bạn hữu vong thân vì mình khi nào họ chịu dung tình ? Một đàng cứ giương mắt ra mà nhìn cô này tắt thở cũng không xong.

Kiều Phong nghĩ tiếc công mình mạo hiểm đưa A Châu đến Tỵ Hiền Trang nếu chưa được Tiết Thần Y ra tay điều trị để nàng chân khí suy kiệt mà chết, thì thật là đáng tiếc, nhưng lúc này còn đem nội lực để tiếp tục chân khí cho nàng thì rõ ràng là mình đem đổi tính mạng của mình. A Châu chẳng qua là một tên thị nữ ngẫu nhiên gặp ở giữa đường thật ra chưa có gì thâm tình với nàng. Mình có liều mạng để cứu cũng chỉ là một điều nghĩa hiệp thường. Thế mà mình đánh đổi tính mạng mình cho nàng, nghe cũng khó xuôi tai, nàng chẳng phải là thân nhân cũng không phải là người có ân nghĩa gì mà mình cần phải báo đáp.

Thôi thì ta cùng hết sức đến mức độ cuối cùng cho trọn điều nhân nghĩa. Miễn sao mình giữ cho nàng được khỏi chết, rồi lập tức chạy đi để Tiết Thần y chữa cho nàng là xong.

Kiều Phong đã định chủ ý, hai tay phóng mộc theo chiêu thức "Ðại bằng triễn xí". hai luồng bạch quang chuyển động lấp loáng bay ra phía cửa nhà đại sảnh.

Quần hùng nhiều người, nhưng một là sợ đòn Kiều Phong ghê gớm, hai là đôi mộc lợi hại vô cùng nên đều phải giãn ra trong khoảng chu vi hơn trượng, không ai có cách nào sấn vào được.

Kiều Phong bước vài bước tới bên cửa nhà đại sảnh, khoa chân lên toan đạo vào then cửa, bỗng thấy tiếng khàn khàn của một lão già:

- Hãy giết con thị tì này rồi sau sẽ báo thù!

Người nói chính là Thiết Diện Phán Quan Ðơn Chính.

Con trưởng Ðơn Chính là Ðơn bá Sơn nói theo:

- Phải đó!

Rồi vung dao lên nhằm đầu A Châu chém xuống.

Kiều Phong đang lúc kinh ngạc, không kịp nghĩ kỹ, phóng mộc trong tay trái ra cực kỳ mãnh liệt. Bảy tám người đồng thanh la lên:

- Coi chừng!

Ðơn bá Sơn đưa đao lên đỡ, nhưng Kiều Phong dùng kình lực rất mạnh liệng ra, cạnh lá mộc sắc bén vô cùng, vừa nghe một tiếng choảng, cả người lẫn đao Ðơn Bá Sơn đứt làm hai đoạn.

Lá mộ văng vào cột nhà ma dư lực vẫn còn mạnh cắm ngập vào rất sâu.

Ðơn Bá Sơn bị chết thảm hại, gây căm phẫn cho mọi người. chẳng những cha con Ðơn Chính toan xúm vào đánh A Châu, mà ngoài ra còn sau bảy người khác cũng cầm khí giới toan đánh cô ta.

Kiều Phong quát mắng:

- Thật là những quân hèn mạt.

Kiều Phong phóng chưởng ra veo véo, khiến mọi người phải giạt ra . Ông liền sấn đến, tay trái ôm A Châu dậy dùng lá mộc che cho nàng.

A Châu khẽ nói:

- Kiều đại gia ơi! Tôi không sống được đâu. Ðại gia đừng nghĩ gì tới tôi nữa, mau mau tẩu thoát đi.

Cuộc quyết chiến này khiến Kiều Phong nổi chí khí cao ngạo quật cường. Ông lớn tiếng nói:

- Ðã đến thế này, bọn họ quyết không để cô sống. Chúng ta đành chết với nhau một chỗ.
Ông lại xoay tay lại cướp lấy thanh trường kiếm chém tứ tung. Vì trong tay phải ôm một người, không những hành động khó khăn mà còn thiếu một tay dể xử dụng. Lá mộc tuy cứng rắn nhưng không che hết được toàn thân A Châu.

Kiều Phong thục mạng không đếm xỉa gi đến sống chết nữa. Ông múa tít thanh trường kiếm rảo bước đi ra.

Vừa đi được hai bước, Kiều phong cảm thấy sau lưng đau nhói lên, vì bị trúng một nhát đao.

Kiều Phong liền phóng chân đá trúng vào người đó bắn xa ra hơn trượng, chết ngay lập tức. nhưng giữa lúc ấy vai bên phải ông cũng bị Huyền Nạn đánh trúng một quyền rất nặng. rồi tiếp theo bên phải ngặc lại bị trúng một nhát kiếm.

Kiều Phong kêu rống lên một tiếng rồi quát to:

- Kiều Phong này tự xử lấy mình, quyết không để chết vào tay lũ chuột.

Nhưng quần hùng khi nào chịu để ông tự vẫn ?

Hơn mười người xông vào, Kiều Phong phấn khởi thần oai đưa tay ra nắm trung huyệt "đản trung" của Huyền Tịch, rồi thuận tay giơ cao nhà sư lên.

Mọi người thấy vậy la hét rồi bất giác lùi lại mấy bước.

Huyền Tịch đã bị Kiều Phong nắm chặt huyệt "đản trung" dù võ công cao đến đâu, nhưng toàn thân tê dại, nhà sư không nhúc nhích được nữa. Yết hầu nhà sư chí còn cách lưỡi mộc chừng một thước. Kiều Phong chỉ khẽ đưa một cái là lập tức nhà sư phải đứt đầu. nhà sư bất giác thở dài môt tiếng nhắm mắt chịu chết.Kiều Phong cảm thấy sau lưng, trưóc ngực và vai bên phải ba chỗ bị thương đau rát như lửa đốt. Ông nói:

- Ta có được bản lãnh này khởi đầu từ chùa Thiếu Lâm mà ra. uống nước phải nhớ nguồn. có lý đâu lại hạ sát một vị cao tăng chùa Thiếu Lâm ? Hôm nay Kiều mỗ đằng nào cũng chết, dù có giết thêm một người cũng chẳng ích gì.

Nói xong buông nhà sư ra.

Quần hùng nhìn nhau ngơ ngác, khí phách hào hùng của Kiều Phong xúc động mọi người, không ai muốn lại gần động thủ.

Thiết Diện Phán Quan Ðơn Chính có hai con bị Kiều phong giết dĩ nhiên đau lòng đến phát điên, quát to lên, xấn lạii giơ đao lên đâm vào ngực Kiều Phong.

Kiều Phong biết hôm nay không còn cách nào thoát khỏi trùng vây đứng yên không nhúc nhích. Trong thời gian ngắn ngủi một nháy mắt ông nghĩ rất nhiều, tự hỏi: "Ta là người Khất Ðan hay người Hán ? Kẻ nào đã ám hại song thân cùng sư phụ ta ? Suốt đời ta chỉ làm việc nghĩa hiệp, sao hôm nay ta vô cớ giết hại bấy nhiều anh hùng hiệp sĩ ? Ta một mình dấn thân vào nơi nguy hiểm để tìm đường cứu khỏi A Châu mà để mình chết vào tay quần hùng há chẳng phải là hành động của mộ kẻ ngu muội để anh hùng thiên hạ cười chê.

Kiều Phong thấy Ðơn Chính nét mặt xám ngắt, hai mắt nhìn trừng trừng, giơ đao lên chém vào ngực mình.

Lưỡi đao Ðơn Chính còn cách người Kiều Phong không đầy một thước mà Kiều Phong vẫn không để ý đề phòng. Ngô trưởng lão cùng bọn Bạch Thế Kính bên Cái Bang đều nhắm mắt lại không nỡ nhìn cảnh tượng bi thảm.

Bất thình lình trên không có tiếng hô lên rồi một người nhảy xuống cấp bách lạ thường rơi đúng vào mũi cương đao của Ðơn Chính.

Ðơn Chính chống không nổi với sức mạnh này phải hạ thấp tay xuống.

Quần hùng đang la lên những tiếng kinh ngạc, thì từ trên không lại nhảy xuống một nguời nữa.

Người này nhảy lộn đầu xuống, chân giơ lên tình thế cũng rất gấp.

Ðầu gã đụng đúng vào đầu Ðơn Chính. Cả hai người cùng vỡ óc ra mà chết.

Quần hùng định thần nhìn lại thì hai người nhảy xuống đều là những người canh gác trên nóc nhà đề phòng ngừa Kiều Phong tẩu thoát. Hai người này đã bị ai bắt dùng làm "ám khí" ném xuống.

Trong lúc quần hùng đang nhốn nháo thì từ trên nóc nhà một đầu sợi dây dài quẳng xuống một cách rất mãnh liệt, quét qua trên đầu mọi ngươi. quần hùng tới tấp đưa binh khí lên đỡ. Ðầu sợi dây dài bay lại tới phiá sau Kiều Phong, quấn chặt lấy lưng ông rồi kéo lên lập tức.

ba vết thương Kiều Phong máu đương chảy tuôn ra. tay trái ông ôm A Châu nhưng không cón chút kình lực nào nữa đành phải rời ra.

Kiều Phong bị dây cuốn, còn A Châu bị rớt xuống đất.

Mọi người nhìn lên đầy dây kia, thấy một đại hán áo đen, tầm vóc vạm vỡ, mặt bịt miếng vải đen, chỉ để hở hai con mắt.

Ðại hán cắp Kiều Phong vào nách rồi lại tung đầu sợi dây ra cho quấn vào cột cờ cao ngất ngoài cổng Tụ Hiền trang.

Quần hùng la gọi ầm ĩ. Thoáng một cái dã thấy nào cương tiêu, nào tu, tiễn, nào phi đao, nào thiết chùy, nào phi hoàng thạnh, nào lắt thủ tiên, đủ thứ ám khí đều nhằm vào Kiều Phong cùng đại hán bắn lên.

Ðại hán áo đen níu dây đu người sang ngọn cột cờ đặt chăn xuống, bỗng nghe thấy vang lên những tiếng vù vù, veo véo, lách cách của bao nhiêu thú ám khí bắn tới.

Ðại hán lại quẳng đầu dây ra quấn lấy một ngọn cây xa hơn mười trượng, rồi cắp Kiều Phong từ cột cờ đu sang ngọn cây đó.

Chỉ trong khỏang khắc, đại hán theo cách này đã chạy cách xa cột cờ đến ba mươi trượng thì đặt chân xuống đất.

Ðoạn cứ theo cách quẳng đầu dây ra quấn lấy cây đu luôn một hồi thì chạy đã xa lắm không còn thấy tông tích đâu nữa.

Quần hùng còn đang kinh hãi nhìn nhau, bỗng thấy vó ngựa dồn dập mỗi lúc một xa dù có đuổi theo cũng không kịp nữa.

Kiều Phong tuy bị thương nặng song tâm thần vẫn tỉnh táo. Ðại hán dùng dây dài quăng cứu ông thóat hiểm, nhất cử nhất động của đại hán ông đều nhìn thấy rõ. Lòng ông rất cảm kích ơn đức đại hán đã cứu mạng cho mình và nghĩ thầm: "cách tung dây tới đích thì ta cũng làm được, nhưng dùng dây làm binh khí đề đống thời quét một lúc mấy chục người thuộc về chiêu "thiên ữ tán hoa" trong phép xử dụng nhuyễn tiên thì ta sử chưa được linh lợi như đại hán này.

Ðại hán áo đen đặt Kiều Phong lên lưng ngựa, hai người cưỡi chung một con chạy về phía Bắc. lúc ngồi trên lưng ngựa, đại hán lấy thuốc dấu ra dịt vào ba chỗ vết thương cho Kiều Phong.

Kiều Phong vì ra huyết quá nhiều nên cực kỳ hư nhược, mấy lần suýt ngất đi. Nhưng mỗi lần khi săp ngất, ông hít mạnh một hơi, nội lực trong người lại lưu chuyển và tinh thần lại trấn tĩnh.

Ðại hán phóng ngựa nhăm phía Tây Bắc thẳng tiến. Ðường lối mỗi lúc một gập ghềnh. Về sau không còn thấy đường lối nữa ngựa xông pha vào nhưng tảng đá ngổn ngang lởm chỏm mà đi.

Ði như vậy một lúc lâu, ngựa chồn chân không bưóc nổi nữa. Ðại hán ôm Kiều Phong trong tay, xuống ngựa trèo lên đỉnh núi, càng lên cao, sườn núi càng dốc. Thân thể Kiều Phong nặng nề là thế mà đại hán ôm coi nhẹ như không. Trèo núi cực kỳ khó khăn mà đại hán ôm coi nhẹ như bay. Ði đến chỗ vách đá đứng dựng thì cùng đường. Ðại hán dùng dây dài quấn vào cành cây nhảy qua vực thẳm để sang bên kia.

Kiều Phong kinh hãi nghĩ thầm: "Cách vượt qua khe này mình chân tay không còn có thể làm được, chứ đã ôm người trong tay thì đành phải chịu!

Ðại hán tiếp tục vượt qua bảy tám nơi hiểm yếu đến môt chỗ co đường đi xuống, vào trong hang sâu thẳm rồi dừng chân lại, đặt kiều Phong xuống.

Kiều Phong gắng gượng đứng vững nói:

- Ơn đức to lớn không dám nói đến lời cảm tạ. chỉ cần ân huynh cho Kiều Phong này thấy chân diện.

Ðại hán đưa cặp mắt sáng rực nhìn đi nhìn lại mặt kiều phong hồi lâu rồi mới nói:

- Trong sơn động này còn được nữa tháng lương khô đủ để cho người ở đây đến lúc khỏi vết thương. Ðịch nhân không có cách nào tìm đến đây được.

Kiều Phong nói:

- Xin vâng.

Ông nghĩ thầm trong lòng "nghe thanh âm người này tựa hồ như người đã lớn tuổi ?"

Ðại hán nhìn ông môt hồi nữa rồi thốt nhiên giơ tay phải lên tát bốp môt cái. Ðại hán ra tay cực kỳ mau lẹ. Kiều Phong tuyệt nhiên không ngờ đến ân nhân lại ra tay đánh mình, hai nữa là đối phương ra tay cực kỳ mau lẹ nên ông bị đánh trúng.

Ðại hán tát một cai rồi toan tát cái thư hai. Hai cái tát chỉ cách nhau trong chớp mắt, nhưng Kiều Phong dã có đủ thi giờ, khi nào để đại hán đánh trúng nữa. Có điều ông nghĩ đến đối phương là ân nhân cứu mạng cho mình không muốn động thủ đánh lại, chỉ giơ ngón tay trỏ để chống đỡ lòng bàn tay đối phương.

Ngón trỏ chỉ đúng vào huyệt "lao cung" trong lòng bàn tay đại hán. Nếu bàn tay cứ đập xuống thì trúng vào huyệt đạo rất khẩn yếu trong lòng bàn tay mình. Nhưng đại han võ công tuyệt cao, biến đổi chiêu thức mau lẹ dị thường. Khi bàn tay còn cách má Kiều Phong không đầy một thước, đại hán lập tức xoay lưng bàn tay đánh vào.

Kiều Phong cũng di động ngón tay ra nhanh, nhằm đúng phương vị huyệt "nhị giáo" trên lưng bàn tay đối phương để chống đỡ.

Ðại hán bật lên tiếng cười một tràng dài, tay phải còn cách đầu ngón tay Kiều Phong không đầy ba tấc, lấp tức rút về rồi tay phải chém tạt ngang.

Kiều Phong giơ ngón tay ra đón đụng vào huyệt "hậu khê" trên tay đại hán.

Ðại hán đột nhiên đổi hướng, thế đánh vẫn mãnh liệt không giảm đi chút nào, nhưng Kiều Phong vẫn chuyển kịp, ngón tay ông nhằm huyệt "tiền cốc" trên cườm tay đối phương.

Chỉ trong khoảng khắc, đại hán đã múa tay thay đổi đến mười mấy chiêu thức.

Kiều Phong chỉ thủ chứ không phản công và thủy chung vẫn đưa ngón tay chống đỡ nhằm huyệt đạo để đối phương không dám đánh.

Chương 23: Ngoài nhạn môn quan lại thấy a châu

Trong khi xuất kỳ bắt ý, Ðại Hán tát trúng được chiêu đầu.

Từ chiêu thứ hai Ðại Hán đánh không trúng, cả hai bên đánh đỡ đều dùng đòn hờ.

Thật là những đòn hiếm thấy trong những tay cao thủ vào loại thượng thừa.

Ðại Hán xử đủ mười hai chiêu.

Kiều Phong đang bị trọng thương và vẫn biến đổi thế thủ rất thần tốc, nhận huyệt rất đúng chống cự được.

Ðại Hán đột nhiên thu chưởng về nhảy lùi lại nói:

- Ta không ngờ ngươi ngu xuẩn đến thế. Biết vậy ta chẳng thèm cứu ngươi nữa.

Kiều Phong nói:

- Kiều mỗ xin kính cẩn nghe lời giáo huấn của ân công.

Ðại Hán mắng:

- Ngươi thật là con lừa! Ðã luyện được thành bản lĩnh thiên hạ vô địch, sao còn vì một con nhóc ẻo lả kia thí mạng? Thị đã không thân thích lại không ơn nghĩa gì với ngươi, mà tài thị đã chẳng bằng ai, sắc thị nào phải hoa nhường nguyệt thẹn cho cam. Trong thiên hạ sao lại có kẻ điên rồ như ngươi.

Kiều Phong thở dài nói:

- Lời giáo huấn của ân công thật là đích đáng! Kiều Phong này đem cái thân hữu dụng vào những việc vô ích, không xứng đáng chút nào. Chỉ vì một lúc quá bồng bột nóng giận, hành động điên rồ không kịp suy xét đến hậu quả.

Ðại Hán ngửa mặt lên trời cười một tràng dài.

Kiều Phong nghe tiếng cười có ngụ ý thê lương không khỏi ngạc nhiên.

Thốt nhiên Ðại Hán đứng phát dậy, nhảy ra ngoài một trượng, lại bay người đi một cái đã biến vào sau tảng đá lớn che khuất đi.

Kiều Phong gọi với theo:

- Ân công! Ân công!

Chỉ nghe thấy tiếng Ðại Hán nhảy luôn mấy cái nữa. Rồi tiếng chân mỗi lúc một xa.

Kiều Phong toan bước đi nhưng người lảo đảo muốn ngả phải va vào vách núi. Ông định thần quay gót trở lại quả nhiên thấy vách núi có một sơn động. Ông vừa vịn vách núi vừa từ từ tiến lên động. Ông thấy trên mặt đất có vô số thịt nướng, cơm chín, trái cây cùng cá khô để làm lương thực. Tuyệt nhất là còn có một bình rượu lớn.

Kiều Phong mở hũ rượu ra một mùi hương ngào ngạt xông lên mũi. Ông thò tay vào hũ vốc rượu lên uống, vừa ngon vừa ngọt, thật là một thứ rượu thượng hạng. Trong lòng cảm kích vô cùng ông nghĩ thầm:

- Không ngờ vị ân công này lại chu đáo đến thế, ta mà ưa rượu nên để cho một hũ. Có điều đường núi hiểm trở khó đi mà đeo hủ rượu lớn nầy đến đây chỉ thật phí nhiều hơi sức quá!

Thuốc dầu của Ðại Hán rất là linh nghiệm.

Kiều Phong rịt vài lát đã cầm máu ngay không chảy ra nữa, Ông nhờ được nội công cực kỳ thâm hậu nên tuy bị thương nặng như thế mà phục hồi rất mau.

Kiều Phong ở trong động được sáu bảy ngày thì ba vết thương đã lành mạnh khá nhiều.

Trong sáu bảy ngày này, lúc nào ông cũng lo nghĩ đến hai điều: Kẻ nào ám hại mình? Ân nhân cứu mạng cho mình là ai? Cả hai người này đều bản lĩnh nghiêng trời, xem ra không kém gì mình.

Tính ra những tay cự phách trong võ lâm như thế phỏng được mấy người? Ông nhẩm lại những tay võ nghệ tuyệt luân và suy nghĩ mãi chưa thấy ai bản lãnh được đến mức này. Cừu nhân là ai không đoán được đã đành, còn ân nhân cùng mình đấu đã ngoài hai chiêu thức phải cố nghĩ ra thuộc môn phái nào nhưng những chiêu thức của ân nhân toàn là những ngón bình thường không có chi kỳ mà chẳng khác gì những chiêu thức trong "Thái tổ trường quyền" mà mình đã xử dụng trong Tự Hiền Trang. Nó không bộc lộ một chút gốc gác nào về bản lĩnh người ra chiêu.

Kiều Phong vốn tính tình hào sảng nên hai điều kiện cốt yếu đó không đoán ra được, rồi cũng bỏ ngay không để tâm đến nữa.

Hũ rượu lớn Kiều Phong chỉ uống được hai ngày là cạn sạch. Ông nún nán ở trong động đến ngày thứ mười lăm thì những vết thương mười phần đã khỏi được bảy tám. Người khỏe lên lại càng thèm rượu, không thể nhịn được, liệu chừng trèo núi vượt khe không có điều gì đáng ngại, ông liền đi ra khỏi sơn động, lặn lội qua những khu rừng núi hiểm trở để lại len lỏi vào đám giang hồ.

Kiều Phong hồi tưởng lại: A Châu đã rơi vào tay họ nếu chết thì nàng đã chết rồi, dù nàng còn sống mình cũng bất tất phải quan tâm đến nữa. Việc đầu tiên bây giờ là phải điều tra xem mình là giống người nào? Gia nương cùng sư phụ đều đã qua đời, gốc gác mình khó lòng tìm được người để hỏi cho biết rõ. Chỉ còn cách ra ngoài ải Nhạn Môn Quan xem bài di văn ở trên vách núi.

Kiều Phong tính toán đâu đấy rồi, trông về hướng Tây Bắc mà đi. Ðến một thị trấn việc đầu tiên là ông tìm vào hàng rượu để uống vài chục bát.

Kiều Phong uống một bữa rượu, trong túi có mấy lạng bạc vụn chỉ đủ trả tiền rượu trong một ngày là hết sạch.

Thời bấy giờ giang san nhà Ðại Tống là đất Trung Nguyên, chia ra làm mười lăm lô. Thủ đô ở Ðại Lương, gọi phủ Khai Phong là Ðông Kinh, Lạc Dương là Tây Kinh thuộc Hà Nam phủ Tống Châu là Nam Kinh, Ðại danh phủ là Bắc Kinh, thế là bốn kinh.

Kiều Phong đi đến Như Châu thuộc lộ Tây Kinh.

Hôm ấy tại Lương Huyện, bên mình hết sạch tiền, ông phải chờ đến đêm liền vào huyện nha, ăn trộm mấy chục lạng bạc trong công khố. Thế là cao lương mỹ tửu cuộc hành trình của ông đều do công do nhà Ðại Tống phải đài thọ.

Một hôm Kiều Phong đi đến Ðại Châu thuộc lộ Hà Ðông , ải Nhạn Vô Quan ở trên núi Nhạn Môn cách Ðại Châu ba mươi dặm về phía Bắc. Hồi Kiều Phong còn là hiệp khách trong đám giang hồ, đã từng qua đây. Nhưng khi đó vì có việc gấp, nên chỉ đi qua chứ không để ý. Ông đến Ðại Châu lúc đầu giờ Ngọ vào thị trấn uống hơi mười bát rượu và ăn một bữa thật no xong ra khỏi thành đi về hướng Bắc. Ông đi rất mau, ba chục dặm đường chỉ mất độ nữa giờ đã tới nơi.

Kiều Phong trèo lên núi thấy hai mặt Ðông Tây, đều là hai rặng núi bích lập, giữa có một lối đi quanh co gập ghềnh, quả là một nơi rất hiểm trở.

Ông nghĩ bụng:

- Chim nhạn vào phương Nam tránh rét lúc về Bắc không thể vượt qua được những ngọn núi cao ngất trời đều phải bay len lỏi vào lối đi giữa hai rặng núi để bay ra, nên đây mới gọi là Nhạn Môn. Bữa nay mình ở phương Nam đến đây, giả tỷ mà những tự tích khắc trên núi đã chứng minh mình là giống Khất Ðan, thì Kiều mỗ sau khi ra khỏi ải Nhạn Môn Quan, sẽ vĩnh viễn thành người ải Bắc, không bao giờ trở lại cửa ải này nữa. Thật không bằng giống chim nhạn mỗi năm được một chuyến tự do đi lại cửa quan này vào phương Nam đến hết rét trở lại về Bắc .

Nghĩ tới đó ông không khỏi bùi ngùi trong dạ .

Nhạn Môn Quan là một trọng trấn biên cương về mặt Bắc nước Ðại Tống.

Hơn bốn mươi ải đất Sơn Tây thì Nhạn Môn hùng vĩ và kiên cố nhất.

Ra khỏi vài chục dặm là thuộc địa phận nước Liêu, cửa ải này có đặt trọng binh để trấn giữ bờ cõi.

Kiều Phong tính rằng nếu mình theo cửa ải mà đi tất bị quan quân tra hỏi.

Ông liền đi vòng đỉnh núi cao ở mé Tây quan ải.

Lên đến đỉnh núi cao nhất, Kiều Phong phóng tầm mắt nhìn ra bốn phía thấy mé Ðông có núi Ngũ Ðài, phương Tây có dãy Ninh Vũ, phía Nam là những ngọn Chinh Dương, Thạch Cổ, mặt Bắc là dãy thuộc Sóc Châu, dài dằng dặc không biết đến đâu là cùng. Phong cảnh núi rừng lạnh lẽo tiêu điều.

Kiều Phong nhớ lại hồi trước mình qua ải Nhạn Môn Quan rồi có nghe người bạn đồng hành kể chuyện rằng: Ðại Tướng Lý Mục Triệu về thời Trấn Quốc và Ðại Tướng Thương Ðô triều Hán đã trấn thủ ở Nhạn Môn để chống giữ quân Hung Nô vào xâm lấn Trung Nguyên. Nếu quả là giòng dõi Hung Nô Khất Ðan thì ra hơn nghìn năm trước đây, những vụ vào xâm lấn Trung Nguyên đều là tổ tiên mình cả.

Ông lại ngoảnh về phía Bắc để xem địa thế rồi lẩm bẩm: Ngày trước Uông Bang Chúa cùng bọn Triệu Tiền Tôn phục kích bọn võ sĩ Khất Ðan ngoài ải Nhạn Môn Quan, tất chọn địa điểm lợi thế trên sườn núi. Quanh đây hơn mười dặm, địa thế không hay bằng chỗ sườn núi ở góc Tây Bắc, tất bọn họ mai phục ở đó. Ông liền chạy xuống để sang sườn núi bên kia.

Thốt nhiên Kiều Phong cảm thấy một nỗi đau thương phiền não không biết từ đâu đưa đến. Ông chợt để ý nhìn chỗ sườn núi nầy, thấy một khối đá rất lớn, sực nhớ đến lời Trí Quang đại sư bữa trước kể lại quần hùng phục ở phía sau tảng đá lớn để tiện trông ra ngoài liệng ám khí, hẳn là tảng đá này.

Cách tảng đá mấy bước là đến bờ vực thẳm. Lòng vực mây mù phong tỏa trông không rõ đáy.

Kiều Phong lẩm bẩm:

- Nếu lời tường thuật của Trí Quang đại sư là đúng sự thì sau khi má má ta bị bọn họ đánh chết, gia gia ta ở chỗ này phải nhảy xuống vực thẳm tự vận. Gia gia không nỡ để ta đây phải chết theo, liền tung người ta rớt xuống trên mình Uông Bang Chúa. Gia gia ta đã viết những gì vào vách đá?

Kiều Phong quay đầu lại nhìn vách núi mé hữu, bỗng thấy một chỗ thiên nhiên phẳng phiu nhẵn nhụi. Nhưng chính giữa tấm đá phẳng phiu trên vách núi nầy đã có vết những nhát búa chém vào trông rất rõ. Phải chăng có người đã cố ý bạt những tự tích của người võ sĩ Khất Ðan đi.

Kiều Phong đứng thộn mặt nhìn vách đá, bất giác lửa giận bốc lên bùng bùng, những muốn vung dao chém chết một mẻ nhưng thốt nhiên nhớ lại một điều: Lúc ta rời khỏi Cái Bang đã từng bẻ lưỡi cương đao của Ðơn Chính, tuyên thệ rằng: "Dù tôi là người Hán hay là người Khất Ðan cũng vậy, quyết không hạ sát một người nào". Thế mà ở Tự Hiền Trang mình đã trót giết bao nhiêu người Há? Bây giờ lại còn giết người nữa há chẳng trái với lời thề ru?

Than ôi! Sự việc xảy ra như thế, mình không giết người, người cũng chẳng tha mình. Nếu bó tay chịu chết mặc người băm vằm, há phải là hành vi của đại trượng phu?

Kiều Phong rong ruỗi ngàn dặm chỉ vì mục đích muốn điều tra cho rõ thân thế mình, rút cục chẳng được việc gì.

Ông càng nghĩ càng căm giận, nóng nẩy quát to lên:

- Ta không phải là người Hán! Ta không phải là người Hán! Ta là giống rợ Hồ Khất Ðan! Ta là giống rợ Hồ Khất Ðan!

Rồi giơ tay lên đập mạnh vào vách núi thì đồng thời từ bốn phía hang núi có tiếng vọng lại "Ta không phải người Hán! người Hán! Ta là người rợ Hồ Khất Ðan! ... rợ Hồ Khất Ðan!..." .

Ngoài tiếng vọng vách núi cao ngất vẫn trơ trơ!

Nỗi uất hận của Kiều Phong không bề giải tỏ. Thương thế ông vừa khỏi, nội lực sung mãn, ông giơ tay lên đập vách đá mỗi lúc một mạnh tựa hồ như đem nỗi uất ức hơn tháng nay trút lên vách đá cho hả giận.

Trong lúc Kiều Phong đang đập tay, bất thình lình có tiếng trong trẻo của một cô gái vang lên ở phía sau lưng:

- Kiều đại gia ơi! Ðại gia đập nữa đi! Không chừng trái này sẽ bị đại gia làm đổ xuống!

Kiều Phong giật mình ngoảnh đầu nhìn lại thấy bên sườn núi, một thiếu nữ đứng tựa gốc cây đang toét miệng ra cười. Thiếu nữ này chính là A Châu.

Bữa trước Kiều Phong sở dĩ ra tay cứu vớt A Châu chỉ vì lòng phấn khích nổi lên trong chốc lát. Thực ra đối với người nữ tỳ này, ông chẳng quan tâm chút nào. Về sau ông tự lo cứu mình cũng chưa xong may được người cứu thoát. Ông không nghĩ gì đến sự sống còn của A Châu nữa. Bây giờ thốt nhiên thấy nàng xuất hiện ở đây, thật là một sự bất ngờ, ông cũng thấy vui mừng chạy lại rồi cười hỏi:

- A Châu! Người cô đã lành mạnh chưa?

Có điều ông đang căm giận đến cực điểm, thốt nhiên chuyển giận làm mừng, nên tuy vẻ mặt tươi cười nhưng không khỏi có nét miễn cưỡng.

A Châu đáp:

- Kiều đại gia! Ðại gia cũng mạnh giỏi đấy ạ?

Nàng ngẩn ngơ nhìn Kiều Phong một hồi đột nhiên nhảy vào lòng ông khóc sướt mướt nói:

- Kiều đại gia ơi! Tôi ở đây chờ đại gia đã năm ngày năm đêm rồi, lúc nào cũng phập phồng lo ngại không biết đại gia có đến hay không. Quả nhiên bây giờ lại được thấy mặt đại gia. Cảm ơn Trời Phật phù hộ, đại gia vẫn bình yên vô sự.

Nàng vừa nức nở khóc vừa ấp úng nói mấy câu này. Song trong lời nói đầy vẻ mừng vui, đầy tình an ủi.

Kiều Phong vừa nghe đã biết ngay nàng lo lắng cho mình khôn xiết! Ông cảm thấy xúc động trong lòng liền hỏi nàng:

- Cô ở đây chờ tôi đã năm ngày, năm đêm rồi ư? Sao cô biết tôi đến đây?

A Châu từ từ ngẩng đầu lên. Nàng sực nhớ ra mình đã nằm vào trong lòng một người đàn ông bất giác mặt thẹn đỏ bừng, lùi ra hai bước. Nàng bình tĩnh nghĩ lại cái cử động vừa rồi trong lúc tâm thần bị xúc động, cảm thấy hổ thẹn vô cùng. Ðột nhiên nàng chạy bon bon nấp vào sau gốc cây.

Kiều Phong hốt hoảng gọi theo:

- A Châu, A Châu! Cô làm chi vậy?

A Châu không đáp, trái tim đập loạn lên.

Hồi lâu nàng mới đi ra nét mặt vẫn còn có ý bẽn lẽn, ấp úng mãi, nói không ra lời.

Kiều Phong thấy vẻ mặt A Châu khác lạ liền hỏi:

- A Châu cô có điều chi nan giải nói cho tôi nghe. Chúng ta đã gặp gỡ nhau trong bước đường hoạn nạn, đã cùng nhau chia sẻ nỗi gian nguy thập tử nhứt sanh thì còn có điều chi phải e dè?

A Châu đỏ mặt lên nói:

- Không có điều chi.

Kiều Phong vỗ nhè nhẹ vào vai A Châu, xoay mặt nàng ra ánh sáng mặt trời, tuy thấy dung nhan hãy còn tiều tụy nhưng trong sắc trắng bệt đã ửng hồng, không xám xịt như hôm bị thương nữa. Ông lại để ngón tay lên xem mạch nàng. Ngón ông vừa chạm vào cổ tay A Châu, thốt nhiên toàn thân nàng run bắn lên.

Kiều Phong hỏi:

- Sao vậy? Cô còn có chỗ chưa được bình phục chăng?

A Châu đỏ mặt lên vội đáp:

- Không phải! Không... Không có gì khó chịu hết.

Kiều Phong cầm mạch nàng thấy mạch chạy bình thường và đã có sức lực, liền nói:

- Phép"điệu thủ hồi xuân"của Tiết Thần Y quả nhiên danh bất hư truyền.

A Châu nói:

- Nhờ được ông bạn đại gia là Bạch Thế Kính trưởng lão chỉ mũi dao vào ngực Tiết Thần Y, nên lão bất đắc dĩ phải cứu chữa cho tôi.

Kiều Phong lại hỏi:

- Cô khỏi rồi, sao họ để cho cô ra tự nhiên?

A Châu cười đáp:
- Ðời nào họ dễ dãi thế được. Từ lúc thương thế tôi mới bớt đi nhiều, mỗi ngày có đến bảy tám gã lại vặn hỏi tôi đủ điều: Tên ác tàn Kiều Phong với mi quen thế nào? Hắn trốn đi đâu? Tên đại hắc áo đen cứu hắn là ai? Những điều đó tôi có biết đâu. Nhưng tôi thành thực trả lời thành thực là không biết thì họ lại cho mình nói dối còn dọa không cho ăn cơm cùng là dùng cực hình khảo đả. Sau tôi kiếm cách khủng bố tinh thần họ: "Vị tiên sinh áo đen đó tôi được nghĩ nhiều chuyện rất hoang đường. Hôm nay tiên sinh đang ở núi Côn Luân mà sáng mai đã thấy ở vùng Ðông Hải". Tôi thổi phồng tiên sinh lên bằng những câu chuyện lạ đời. Họ nghe dường như lọt tai.

Nàng nói đến đây, nhớ lại bữa đó bịa đặt ra những chuyện vu vơ trên trời dưới đất bịp được bao nhiêu anh hùng hào kiệt nổi tiếng trên đời, bất giác cảm thấy khoan khoái trong lòng, miệng cười như hoa nở.

Kiều Phong cười tủm tỉm hỏi:

- Bọn họ có tin lời cô không?

A Châu đáp:

- Người tin, người không. Ðại đa số là bán tin bán nghi. Tôi đoán chắc bọn họ không ai biết lai lịch tiên sinh áo đen, không ai chứng minh được là tôi nói dối. Câu chuyện cổ tích của A Châu này càng nói càng ly kỳ cổ quái, khiến bọn họ ngờ Ðại Hán là thần thánh hay là ma quỷ rồi họ đâm ra sợ sệt.

Kiều Phong nói xen vào:

- Vị tiên sinh áo đen đó chính tôi cũng chẳng biết là ai. Tôi e rằng chính mình nghe miệng cô nương cũng đâm ra bán tín bán nghi.

A Châu lấy làm kỳ hỏi:

- Ðại gia cũng không quen biết Ðại Hán áo đen thật ư? Sao Ðại Hán lại chịu xông pha vào nơi đầm rồng hang cọp để cứu mạng đại gia? À mà phải! Những bậc đại hiệp cứu người trong cơn hoạn nạn đều như thế cả.

Kiều Phong thở dài nói:

- Tôi chẳng biết bây giờ đi báo thù ai đã đánh, mà cũng không biết ân nhân mình là ai? Mình là người Hán hay người Hồ? Hánh vi của mình phải hay quấy mình cũng không biết nữa! Kiều Phong hỡi Kiều Phong! Làm người như ngươi thật là uổng quá!

A Châu thấy Kiều Phong buồn bực trong lòng, bất giác thò tay ra nắm lấy tay ông an ủi:

- Kiều đại gia ơi! Ðại gia buồn làm chi? Việc gì mà chẳng có đầu mối. Cái kim bọc để lâu ngày cũng ra. Chỉ cần đại gia vốn tâm không có gì đáng hổ thẹn, làm việc hợp với lẽ trời là được.

Kiều Phong nói:

Nhưng tôi tự vấn tâm có điều hổ thẹn nên mới khó chịu, khi ở trong rừng hạnh, tôi bật đao tuyên thệ quyết không giết một người Hán nào. Thế mà...

A Châu ngắt lời:

- Bọn người ở Tự Hiền Trang không phân rõ trắng đen, vây đánh đại gia một cách hồ đồ. Nếu đại gia không đánh lại tất bị họ giết chết.

Kiều Phong nói:

- Cô nói đúng lắm!

Kiều Phong là một Ðại Hán suy nghĩ chóng vánh, việc gì cũng qua đi được ngay không để tâm nữa. Có bị thương cảm xúc cũng chỉ một lúc rồi không quan tâm đến nữa.

Ông nói tiếp:

- Trí Quang thiền sư cùng Triệu Tiền Tôn, nói trên vách núi có khắc chữ mà không biết ai bạt đi rồi.

A Châu reo lên:

- Phải mà! Tôi đoán thế nào đại gia cũng ra ngoài ải Nhạn Môn Quan để xem lại lời di văn trên vách núi, nên sau khi thoát hiểm tôi đến đây chờ đại gia ngay.

Kiều Phong hỏi:

- Cô làm thế nào mà ra thoát. Có phải Bạch trưởng lão lại giúp cô nữa không?

A Châu tủm tỉm cười đáp:

- Không phải đâu. Chắc đại gia còn nhớ khi ở chùa Thiếu Lâm tôi đã cải trang làm một vị hòa thượng mà cả bọn sư huynh sư đệ cũng không rõ rồi chứ?

Kiều Phong đáp:

- Ðúng rồi! Cái kiểu nghịch ngợm của cô nương ghê gớm lắm.

A Châu nói:

- Ðến hôm nay thương thế tôi khá lắm rồi, Tiết Thần Y biểu không cần phải điều trị thêm nữa, chỉ cần nghĩ ngơi bảy tám ngày là phục hồi được như cũ. Trong thời gian đó tôi nằm suy nghĩ về những việc đã làm qua để tìm kế thoát thân. Càng ngày càng khám phá ra những chỗ sơ hở của họ để thi hành kỳ kế một cách tế nhị hơn. Tôi lại nhớ đại gia quá đỗi, thế là tối hôm đó tôi cải trang làm một người...

Kiều Phong sửng sốt hỏi ngắt lời:

- Lại cải trang! Cô cải trang làm ai?

A Châu nói:

- Tôi cải trang làm Tiết Thần Y. Nhưng làm sao mà giống lão được?

A Châu đáp:

- Ngày nào tôi cũng thấy mặt lão đến chữa cho tôi. Nhiều khi trò chuyện rất lâu, nên từ diện mạo cho đến thanh âm tôi thuộc kỹ lắm. Lão thường thường ngồi một mình bên tôi. Tối hôm đó tôi giả vờ ngất xỉu, lão lại chẩn mạch cho tôi. Tôi liền trở tay nắm lấy huyệt mạch môn lão, thế là lão không nhúc nhích được nữa, để mặc tôi bố trí.

Kiều Phong không nhịn cười, nghĩ bụng:

- Tiết Thần Y chỉ nghĩ đến chữa bệnh cho người, có ngờ đâu gặp phải của quỷ này!

A Châu kể tiếp:

- Tôi điểm huyệt lão xong, lột hết quần áo và tụt giầy lão ra. Tôi e thì rất nguy cho mình, liền lấy dây cột chặt lão lại để nằm trên giường đắp chăn lại cho tử tế. Nếu có người ghé cửa sổ nhòm vào cũng chỉ cho tôi là trùm chăn nằm ngủ, chớ không nghi ngờ gì nữa. Tôi mặc quần áo và đi giày của lão vào, nhồi mặt cho dãn dẹo. Thế là mười phần đã giống đến bảy, chỉ còn thiếu bộ râu nữa là hoàn toàn...

Kiều Phong ngắt lời:

- Thiếu bộ râu mới khó! Vì Tiết Thần Y râu lốm đốm, nửa đen nửa bạc khó làm giả lắm.

A Châu nói:

- Không giả được thì tôi mượn bộ râu thật.

Kiều Phong ngơ ngác lặp lại:

- Mượn bộ râu thật?

A Châu nói:

- Ðúng vậy! Tôi lấy bộ râu của lão. Tôi mở hòm thuốc của lão ra lấy một lưỡi dao cạo tuột bộ râu của lão đính vào cằm tôi. Bây giờ thì tôi giống lão hoàn toàn không sai chút nào. Tiết Thần Y tuy tức chết đi được nhưng chẳng biết làm sao? Lão chữa thương cho tôi không phải do lòng tốt mà ra thế thì tôi có cạo lão cũng không phải là lấy oán trả ơn. Huống chi sau khi bị cạo mất bộ râu, tựa hồ như lão trẻ thêm được mười tuổi, tướng mạo trông anh tuấn đáo để!

Kể tới đây hai người trông nhau cả cười.

A Châu lại kể tiếp:

- Tôi giả trang làm Tiết Thần Y xong, đường hoàng bước ra khỏi Tự Hiền Trang, dĩ nhiên không ai dám hỏi vặn, tôi kêu người sắp ngựa, lấy tiền, rồi lập tức đi luôn.

Rời khỏi trang ba mươi dặm, tôi bỏ bộ râu đi lại biến thành một đứa nhỏ. Tôi đoán chắc sáng hôm sau bọn Tự Hiền Trang phát giác ra thì tôi đã cải trang rồi, bọn họ có tìm cũng chẳng thấy.

Kiều Phong vỗ tay khen:
- Tuyệt diệu! Thật là tuyệt diệu!

Ðột nhiên ông lại nhớ lại bóng người ông đã trông thấy qua tấm gương tại viện Bồ Ðề chùa Thiếu Lâm thì ngẩn người ra, trong lòng cảm thấy không yên. Bây giờ ông nghe nàng thuật lại việc cải trang để đánh lừa người, ông cũng có cảm giác hồi hộp, mà lần này lại càng băn khoăn hơn nữa.

Ông nói:

- A Châu! Cô lại gần đây cho tôi coi.

A Châu không hiểu dụng ý của ông, bước lại gần Kiều Phong trầm ngâm một lúc, cởi áo ngoài ra khoác vào mình nàng.

A Châu mặt ửng đỏ, cặp mắt ôn nhu quay lại nhìn Kiều Phong nói:

- Tôi không lạnh mà.

Kiều Phong thấy nàng khoác áo ngoài của mình, lập tức nghĩ ra điều gì, xoay lại nắm lấy cổ tay nàng, lớn tiếng hỏi gặng lọng:

- A! Ra chính ngươi! Ai đã xúi ngươi, phải nói cho mau!

A Châu giật mình hỏi:

- Kiều đại gia! Có chuyện chi vậy?

Kiều Phong nói:

- Ngươi đã giả trang ra ta, mạo nhận làm Kiều mỗ phải không? Kiều Phong chợt nhớ tới bữa trước mình đi cứu anh em Cái Bang trên đường, nhác thấy sau lưng một người giống hệt, nhưng bấy giờ vội vàng chưa để ý. Ðến khi chưa nhìn nhận thấy bóng mình trong tấm gương tại viện Bồ Ðề, mới nhớ lại bóng sau lưng con người mình gặp ngoài đường cũng giống in như thế.

Nguyên bữa trước Kiều Phong vào chùa Thiên Ninh định cứu quần hùng Cái Bang, nhưng tới nơi thì mọi người đã thoát hiểm từ trước, và ai cũng biểu vừa nãy đã thấy ông vào.

Ông có cãi không nhận mà chẳng ai tin. Lúc đó ông cũng nghĩ rằng ngoài chuyện có người mạo nhận là mình thì không còn cách giải thích nào khác. Có điều người giả trang làm mình mà bọn Bạch Thế Kính Ngô trưởng lão đã ngày đêm bên mình chẳng lẽ cũng không nhận ra được ư?

Bây giờ Kiều Phong thấy bóng A Châu khoác áo ngoài của mình vào liền tỉnh ngộ ra ngay, tuy trong người nàng không độn mền bông, thân hình bé nhỏ so với tầm vóc vạm vỡ của ông thật khác nhau xa vì khắp thiên hạ ngoài nàng ra còn có ai giả trang tuyệt khéo nữa đâu?

A Châu không kinh hãi gì cả, cười khanh khách nói:

- Vâng tôi xin cung xưng. Rồi nàng đem chuyện giả trang Kiều Phong thế nào, đến cứu quần hào Cái Bang ra sao, nhất nhất thuật lại.

Kiều Phong buông tay nàng ra lớn tiếng hỏi:

- Người giả trang ta đi cứu người là có dụng ý gì?

A Châu lộ vẻ kinh dị nói:

- Tôi vốn tính tinh nghịch như vậy, chứ có dụng ý gì đâu? Tôi thấy bọn họ vô ân bội nghĩa với đại gia, nên nghĩ cách giả trang đại gia đến giải cứu cho bọn họ đã bị ngộ độc để họ phải ăn năn và tự tin thế là tôi lấy làm thích thú.

Nàng lại thở dài, tức mình nói tiếp:

- Ngờ đâu ở Từ Hiền Trang;bọn họ vẫn đem lòng độc ác đối với đại gia, chẳng nhớ gì đến tình xưa nghĩa cũ.

Kiều Phong vẻ mặt mỗi lúc một thêm nghiêm trọng, nghiến răng nói:

- Nhưng sao ngươi lại mạo nhận ta để hạ sát song thân ta? Rồi lại vào chùa Thiếu Lâm ám toán sư phụ ta?

A Châu giật nẩy mình lên:

- Trời ơi! Ðâu có việc ấy! Ai hạ sát song thân đại gia? Ai ám toán sư phụ đại gia?

Kiều Phong nói:

- Sư phụ ta bị đánh trọng thương, rồi người vừa trông thấy ta đến liền bảo là chính ta hạ độc thủ. Không phải ngươi thì còn ai vào đây?

Nói tới đây, Kiều Phong mặt đầy sát khí từ từ giơ tay phải lên còn chờ A Châu nói một câu ấp úng là đánh xuống thì dù đếm đến mười A Châu cũng chết ngay tức khắc.

A Châu nhìn mặt Kiều Phong, run sợ vô cùng bất giác lùi lại một bước. Nàng chỉ lùi bước nữa là rớt xuống vực sâu muôn trượng.

Kiều Phong quát lên:

- Ðứng lại! Không được nhúc nhích!

A Châu sợ quá rưng rưng hai hàng lệ nhỏ xuống, đáp bằng giọng run run:

- Tôi không... sát hại song thân đại gia, cũng không... ám toán sư phụ đại gia. Sư phụ đại gia bản lãnh... biết đến mực nào. Tôi làm gì ám sát được người?

Hai câu sau cùng quả nhiên có sức mạnh khiến cho Kiều Phong hồi tâm nghĩ lại lập tức ông biết mình trách oan nàng. Nhanh như chớp ông đưa tay trái ra giữ lấy vai nàng kéo lại để tựa vào vách núi cho khỏi lỡ chân rớt xuống vực sâu, rồi nói:

- Phải rồi! Phải rồi! Sư phụ tôi đúng không phải cô ám sát.

Nguyên Huyền Khổ đại sư là sư huynh, sư đệ với các vị Cao Tăng như Huyền Từ, Huyền Tịch, Huyền Nạn, võ công đứng vào bậc nhất phái Thiếu Lâm. Huyền Khổ không phải chết vì trúng độc hay vì gươm đao, ám khí, mà bị chưởng lực làm tan nát phủ tạng. A Châu là một cô gái nhỏ tuổi làm gì có nội lực thâm hậu đến thế? Nếu nội lực nàng chấn động đánh chết được Huyền Khổ đại sư thì đã không bị Kim Cương Chưởng của Huyền Tử đánh cho đến nỗi thập tử nhất sinh.

A Châu đang nước mắt nước mũi phá lên cười, vỗ ngực nói:

- Ðại gia làm tôi sợ muốn chết. Ðại gia thật là vô lý. Nếu tôi có bản lãnh đánh chết được sư phụ Ðại gia, thì ở Tự Hiền Trang tôi đã giúp Ðại gia giết bọn họ một mẻ.

Kiều Phong thấy nàng hơi có vẻ giận dữ, thẹn thùng nói:

- Mấy bữa nay thần trí tôi hoang mang thành ra ăn nói hàm hồ. Cô nương đừng giận tôi.

A Châu cười nói:

- Tôi giận đại gia làm quái gì? Nếu tôi giận đã chẳng nói chuyện với đại gia nữa.

Kiều Phong ngơ ngẩn xuất thần, thốt nhiên hỏi:

- A Châu! Cái thuật giả trang mau lẹ dễ dàng tài tình cô đã được ai truyền thụ cho? Sư phụ cô còn có đồ đệ nào khác nữa không?

A Châu lắc đầu nói:

- Không có ai dạy hết. Từ thưở nhỏ tôi đùa nghịch bắt chước người chơi. Thế rồi tôi càng tập bắt chước cách giả trang càng giống hệt, chứ làm gì có thầy dạy? Chẳng lẽ cả đến cái trò chơi tinh nghịch cũng phải tìm sư phụ ư?

Kiều Phong thở bực mình nói:

- Thế này thì lạ thật! Trên đời sao lại có kẻ khác giống tôi như hệt. Giống đến sư phụ nhận lầm là chính tôi đây.

A Châu nói:

- Ðã có đầu dây mối nhợ thì vụ này cũng dễ. Ta đi kiếm người đó khảo đả cho y phải xưng ra là được.

Kiều Phong nói:

- Ðã đành rằng thế. Nhưng trời đất bao la bát ngát biết tìm đâu ra. Thế mới khó chứ?

Kiều Phong để ý nhìn trên vách núi chỗ vết búa đẻo, để cốt tìm xem có ra được chữ gì không. Nhưng coi đi coi lại không thấy chữ gì hết.

Ông nói:

- A Châu cô nương! Tôi muốn đi tìm Trí Quang đại sư hỏi lão xem trên núi đã viết những gì. Tôi chưa tra được vụ này thì ăn ngủ không yên.

A Châu nói:

- Tôi sợ lão không chịu nói với đại gia.

Kiều Phong nói:

- Chắc chắn là lão không chịu nói rồi, nhưng tôi bức bách lão phải nói mới nghe.

A Châu nói: Trí Quang đại sư là người gan lỳ không sợ chết. Bất luận dù nhu hay cũng không ăn thua, chỉ còn cách...

Kiều Phong gật đầu nói:

- Ðúng rồi! Chỉ còn cách đi hỏi gã Triệu Tiền Tôn. Chà, Triệu Tiền Tôn cũng gan lắm, thà chết không chịu khuất phục, nhưng đối với gã tôi đã có cách.

Nói đến đây ông đưa mắt nhìn xuống vực sâu rồi tiếp:

- A Châu! Tôi tưởng phải xuống dưới kia xem.

A Châu giật nẩy mình lên đưa mắt nhìn xuống vực chỉ thấy mây che mù mịt liền nói:

- Không được! Không được! Ðại gia không thể nào xuống được đâu. Và xuống đó làm gì?

Kiều Phong nói:

- Tôi là người Hán hay là người Khất Ðan? Câu hỏi này quanh quẩn trong óc tôi không lúc nào khuây. Tôi muốn xuống đó điều tra cho rõ bằng cách xem lại thi thể người Khất Ðan còn ở dưới ấy.

A Châu nói:

- Người đó đã nhảy xuống ba mươi năm nay, nhiều lắm là còn nắm xương trắng, chớ có gì mà xem.

Kiều Phong nói:

- Tôi tưởng nếu người đó quả là cha ruột tôi, thì tôi đem nắm xương tàn lên an táng, cho tỏ chút đạo làm con.

A Châu nói bằng một giọng lanh lãnh:

- Không phải đâu! Ðại gia là người nhân từ nghĩa hiệp có lý đâu lại là giòng dõi Khất Ðan bạo ngược.

Kiều Phong nói:

- Cô cứ ở đây chờ tôi một ngày một đêm. Bằng giờ ngày mai nếu không thấy tôi lên thì đừng chờ nữa.

A Châu sợ quá, kêu lên một tiếng khóc rưng rức nói:

- Kiều đại gia ơi! Ðại gia đừng xuống đó. Kiều Phong là người gan tim dạ sắt không cảm động chút nào, tủm tỉm cười nói:

- Ở Tự Hiền Trang bao nhiêu anh hùng hảo hán còn chưa đánh chết được tôi, chẳng lẽ cái khe núi cỏn con này đòi được mạng tôi ư?

A Châu không tìm được lời ngăn trở, liền nói quanh:

- Biết đâu dưới đó chẳng có rắn độc, hoặc quái vật hung dữ.

Kiều Phong cười ha hả vỗ vai nàng nói:

- Nếu quả có rắn độc hoặc quái vật thì càng hay chớ sao? Tôi sẽ bắt lên đây mấy con cho cô chơi.

Kiều Phong đảo mắt nhìn bốn phía để kiếm chỗ sườn núi khả năng đặt chân để lần lần tụt xuống vực.

Chương 24: Tầm cừu nhân hào kiệt cải trang

Giữa lúc ấy, bất thình lình ở góc Ðông Bắc văng vẳng có tiếng vó ngựa đi về phía Nam.

Kiều Phong lắng tai nghe thì đoàn người ngựa này có đến dư hai chục, ông lập tức chạy nhanh quanh sườn núi, về phía có tiếng vó ngựa để xem ai.

Kiều Phong đứng trên cao trông thấy rõ hơn hai chục người kỵ mã điều mặc áo giáp vàng, đúng là quan binh nhà Ðại Tống. Ông nhận rõ bọn người này rồi, không muốn để ý đến nữa, nhưng chỗ ông và A Châu đang đứng lại là yếu lộ từ ngoài ải tiến vào Nhạn Môn Quan.

Năm trước quần hùng Trung Nguyên sở dĩ ẩn ở chỗ này để phục kích bọn võ sĩ Khất Ðan vì nơi đây trông ra ngoài rất rõ.

Kiều Phong nghĩ thầm:

- Ðây là nơi biên phòng hệ trọng, quan binh nhà Ðại Tống gặp người lạ mặt, tất thế nào cũng tra hỏi lôi thôi. Chi bằng mình tránh khỏi phiền phức .

Nghĩ vậy ông liền dắt A Châu nấp vào tảng đá lớn và bảo nàng:

- Ðây là quan binh nhà Ðại Tống.

Chỉ trong khoảnh khắc, hơn hai mươi tên quân kỵ ruổi ngựa lên núi.

Kiều Phong nấp sau tảng đá lớn đã trống thấy tên quân sĩ đầu trong lòng không khỏi xúc động thở dài lẩm bẩm:

- Ngày trước Trí Quang Ðại sư cùng bọn Triệu Tiền Tôn mai phục để tập kích quân địch chắc cũng nấp ở sau tảng đá lớn này ngó bọn võ sĩ Khất Ðan ruổi ngựa lên núi như ta bây giờ. Núi non trơ đó, tảng đá còn đây, mà bọn võ sĩ đôi bên đã biến thành đống xương trắng .

Trong lúc Kiều Phong đang bâng khuâng nghĩ ngợi, bỗng nghe thấy tiếng trẻ con kêu khóc.

Ông giật mình như người trong giấc mơ, tự hỏi:

- Tại sao lại có trẻ nít khóc?

Kế đó ông lại nghe thấy tiếng đàn bà lanh lãnh, liền thò đầu trông ra để xem cho rõ thì thấy bọn quan binh nhà Ðại Tống này, tên nào cũng cướp đem về một vài người đàn bà, con nít.

Bọn người bị bắt đều mặc quần áo Khất Ðan theo ông đều chăn bò.

Nhiều tên quan binh nhà Ðại Tống đưa tay ra sờ nắn vào những người đàn bà con gái Khất Ðan, trông rất bỉ ổi và khả ố.

Người đàn bà nào kháng cự là quan binh đánh đập.

Kiều Phong rất lấy kỳ, không hiểu ra sao?

Bọn người ngựa này đi qua bên tảng đá lớn, tiến thẳng vào Nhạn Môn Quan.

A Châu hỏi:

- Kiều đại gia! Bọn họ làm gì vậy?

Kiều Phong lắc đầu nghĩ thầm:

- Quan quân trấn thủ biên cương sao lại càn rỡ thế này .

Ông chưa kịp đáp thì A Châu lại nói:

Bọn quan binh này không khác gì quân giặc cướp.

Ðang khi nói chuyện, lại thấy hơn ba chục tên quan binh khác đi lên, xua mấy trăm con trâu bò và bắt về mười mấy người phụ nữ Khất Ðan.

Một tên quân nói:

- Chuyến này đi tuần tiểu, thu hoạch chẳng ra gì. Không hiểu chủ soái có lên ruột không?

Tên khác đáp:

- Kể ra thì không lấy được nhiều trâu bò của bọn Liêu Công. Song bọn đàn bà cướp về đây, được vài thị sạch nước cản hầu hạ Ðại soái. Chắc người khoái lắm, không lên ruột đâu mà sợ.

Tên kia lại nói:

- Ðược có ba chục đứa con gái đem về, làm sao đủ chia? Ðành phải vất vả thêm một ngày, mai lại đi cướp nữa.

Một tên quân khác cười nói:

- Bọn Liêu Cẩu đã thấy rút dây động rừng, chúng nó trốn hết rồi còn gì. Có muốn đi càn quét, ít ra là phải vài ba tháng nữa mới được.

Kiều Phong nghe tới đây, khí giận đầy ruột, nghĩ bụng:

- Những hành động của lũ quan binh này còn hung ác hơn là quân giặc cướp .

Ðột nhiên một đứa con nít đang ngồi trong lòng mẹ khóc thét lên. Người mẹ Khất Ðan hất tay tên quân binh Ðại Tống ra, quay lại gọi đứa nhỏ đang khóc.

Tên quân cả giận, nắm lấy đứa nhỏ quật xuống đất rồi cho vó ngựa xéo lên mình.

Lập tức, ruột gan đứa nhỏ lòi ra.

Người đàn bà Khất Ðan sợ, mặt xám ngắt, muốn khóc mà không khóc ra tiếng.

Cả bọn quan binh cười rộ xúm lại.

Kiều Phong đã được chứng kiến không biết bao nhiêu cảnh tượng thảm khốc nhưng cái lối tàn sát con nít một cách công nhiên để làm trò đùa thì đây mới là lần thứ nhất. Ông căm giận vô cùng, nhưng vốn tính trầm mặc, không buông cơn giận cho nổi lên, vẫn lẳng lặng xem sao.

Lũ quan binh này đi qua rồi thì lại một toán hơn mười tên quân binh khác la ó đi tới.

Toán quan binh Ðại Tống cũng đều cưỡi ngựa, tay cầm đao dài giơ lên.

Ðầu mũi giáo đều có bêu một cái thủ cấp máu chảy đầm đìa.

Khấu đuôi một con ngựa có buộc quăng dây dài trói năm người đàn ông Khất Ðan.

Kiều Phong nhìn cách ăn mặc những người Khất Ðan này cũng toàn là hạng bình dân chăn trâu bò.

Hai người đã già lắm, đầu tóc bạc phơ còn ba người nữa là thiếu niên mười lăm, mười sáu tuổi.

Ông hiểu ngay: khi thấy quan binh Ðại Tống đến ăn cướp, bọn tráng niên Khất Ðan mạnh khỏe đều chạy thoát, nên lũ quan binh chỉ cướp được những người già nua yếu đuối cùng đàn bà trẻ con đem về.

Bỗng thấy một tên quan binh cười nói:

- Chặt được bốn mươi cái thủ cấp, bắt sống được năm tên Liêu cẩu, công lao tuy chẳng có gì là lớn, nhưng cũng không phải là nhỏ. Mình sẽ được thăng một cấp bậc và phần thưởng trăm lạng bạc hẳn nắm chắc rồi.

Một tên khác nói:

- Này lão Triệu! Cách đây về phía Tây năm mươi dặm có một thị trấn Khất Ðan, anh có dám tới đó càn quét không?

Lão Triệu đáp:

- Có chi mà chẳng dám? Ngươi khinh ta mới đến chăng? Cũng vì mới đến nên ta muốn lập thêm công nữa đây. Trong khi hai tên nói chuyện thì mọi người đã đi đến bên tảng đá lớn. Một ông già Khất Ðan trông thấy đứa con nít bị dày xéo vừa rồi, đột nhiên kêu rống lên.

Kiều Phong tuy không hiểu tiếng Khất Ðan, song nghe tiếng la kêu la vừa bi thương vừa căm phẫn đến cùng cực, cũng đoán ra xác đứa nhỏ đó là thân nhân của lão.

Tên tiểu tốt cầm dây trói lão ra sức lôi bước đi, không để lão dừng lại gầm thét.

Lão già Khất Ðan điên tiết lên, nhảy xổ vào tên tiểu tốt.

Tên tiểu tốt cả kinh, vung dao lên chém lão.

Lão ráng sức đẩy mạnh một cái, tên tiểu tốt từ trên ngựa rơi tọt xuống, há mồm cắn vào cổ lão.

Giữa lúc ấy một tên quân Ðại Tống khác ngồi trên lưng ngựa vung dao chém tới ngập sâu vào lưng lão rồi bồi thêm một cái đá.

Tên tiểu tốt kia nhờ thế mới đứng dậy được.

Hắn tức quá vung dao chém vào mình lão hán Khất Ðan vài nhát nữa.

Lão loạng choạng rồi té lăn xuống đất.

Lũ quan binh, kẻ cầm dáo dài, người cầm đoản đao vây quanh người lão hán.

Lão hán ngoảnh mặt về phía Bắc, cởi áo ra rồi vùng đứng dậy bỗng nhiên lão lớn tiếng kêu gào, nghe rất bi thương, tự như tiếng voi rống.

Trong lúc thảng thốt, lũ quan binh đều lộ vẻ kinh hãi.

Kiều Phong cũng thấy nao nao trong dạ.

Bỗng nhiên ông tựa hồ như cảm thấy tâm linh thông cảm cùng lão hán Khất Ðan.

Mấy tiếng lão rú lên thê thảm lúc hấp hối, chính ông đã cảm thấy như ông bị trúng luôn mấy nhát đao tại Tụ Hiền Trang. Ðó là những tiếng rú của người biết mình sắp chết.

Lúc đó ông còn kịp nghĩ đến những tiếng rú này, chẳng khác chi loài dã thú, tổn hại đến thanh danh một đấng anh hùng, nên ông phải miễn cưỡng cố nhịn. Giả tỷ mà ông không được Ðại Hán áo đen đến cứu kịp thời, thì biết đâu lúc mình chết đến nơi, chẳng buột miệng thét lên những tiếng rú như sói gầm.

Kiều Phong nghe lão rú mấy tiếng, trong lòng bất giác nảy ra cảm tình với lão liền phi thân từ trong tảng đá nhảy xổ ra, chụp lấy từng tên một trong lũ quan binh liệng xuống khe vực.

Chỉ trong khoảnh khắc, cả lũ quan binh đều bị quẳng xuống vực thẳm.

Kiều Phong đang hăng máu, mỗi con ngựa cũng bị một chưởng hất lăn hết xuống khe núi.

Tiếng người kêu oai oái lẫn tiếng ngựa hí chói tai một lúc, rồi im lặng như tờ.

A Châu cùng bốn người Khất Ðan sống sót thấy thần oai Kiều Phong đều đứng thộn mặt ra mà nhìn.

Kiều Phong giết chết hơn mười tên quan binh, hú lên một tràng dài, vang động cả khe núi.

Ông thấy lão hán Khất Ðan bị trúng mấy nhát đao mà người vẫn đứng trơ như đá vững như đồng thì trọng kính phục lão là một tay hảo hán.

Ông liền bước lại trước mặt lão, thấy lão trễ áo để hở ngực và bụng, quay về hướng Bắc.

Kiều Phong vừa trông vào ngực lão, bỗng la lên một tiếng kinh dị, lùi lại một bước, loạng choạng tựa hồ xuýt ngã.

A Châu cả kinh vội hỏi:

- Kiều đại gia! đại gia... làm sao thế?

Bỗng nghe"roạc"một tiếng, Kiều Phong xé áo để lộ ngực ra trên có vẽ hình.

A Châu nhìn kỹ thấy trước ngực Kiều Phong có thích một cái đầu con sói xanh há miệng nhe nanh coi rất hung dữ. Nàng lại nhìn vào trước ngực lão hán Khất Ðan, cũng thấy chạm hình đầu con sói giống hình trên ngực Kiều Phong như hệt.

Thốt nhiên bốn người Khất Ðan la lên vang trời.

Kiều Phong từ thưở lên ba, mới hơi hiểu nhân sự, đã nhận biết trên ngực mình thích hình đầu con sói xanh, nhưng hình này đã có từ thưở nhỏ, tưởng chẳng có gì khác lạ, nên tuyệt không để ý đến.

Khi đến lớn lên, có lần ông đã hỏi song thân về hình này thì vợ chồng Kiều Tam Hòe chỉ biểu là thích vào cho đẹp, rồi trầm trồ khen ngợi một lúc, chớ không nói rõ lai lịch.

Về thời Bắc Tống tục thích hoa vào người đã thành tập quán. Thậm chí có người chạm hoa khắp từ đầu đến chân. Nguyên nhà Ðại Tống thừa kế giang sơn của Sài thị đời Hậu Chu, Ông Tổ mở nước nhà Hậu Chu là Quách Oai, trước ngực có thích một con sẻ. Vì thế mà người ta kêu rằng "Quách Tước Nhi ".

Thời bấy giờ thích họa vào người hầu như là một tập tục.
Quần chúng cái bang mười người đến tám chín thích họa vào mình, nên Kiều Phong không có ý hoài nghi gì nữa.

Hôm nay Kiều Phong thấy lão hán Khất Ðan chết rồi để lộ hình con sói xanh trước ngực, giống hệt hình vẽ trên ngực mình đã kinh hãi vô cùng, lại thấy bốn gã Khất Ðan xúm lại bên mình, vừa la gọi lão vừa trổ hình đầu con sói trên ngực mình.

Kiều Phong không hiểu bọn họ nói gì, một gã cởi áo phanh mình ra.

Trên ngực gã cũng thích hình đầu sói.

Rồi ba gã kia cũng cởi áo ra để lộ hình vẽ trên ngực.

Kiều Phong không còn nghi ngờ gì nữa, biết chắc mình là giòng giống Khất Ðan.

Hình vẽ đầu sói trước ngực, nhất định là ký hiệu bộ lạc Khất Ðan nên người ta thích vào từ thưở nhỏ.

Trước nay, Kiều Phong vẫn thống hận người Khất Ðan vì cho họ là loài hèn mạt tàn ác, không giữ tín nghĩa, biết họ giết chóc người Hán cực kỳ thê thảm.

Bây giờ ông tự nhận là người Khất Ðan như loài muông thú trong lòng đau khổ vô cùng, mặt thộn ra người run lên bần bật một lúc.

Ðột nhiên ông gầm lên một tiếng thật to rồi cắm đầu chạy vào rừng như người nổi cơn điên.

A Châu vội gọi lại:

- Kiều đại gia! Kiều đại gia!

Ðoạn ra sức chạy theo. Nàng đuổi đến hơn mười dặm, mới thấy Kiều Phong dừng lại ôm đầu ngồi dưới gốc cây lớn, sắc mặt xám xanh, những đường gân to nổi lên trán xanh lè.

A Châu chạy đến ngồi cạnh ông.

Kiều Phong lảng ra nói:

- Ta là hạng người Hồ đất Liêu, không bằng giống chó lợn. Từ đây trở đi, cô chẳng nên nhìn mặt ta nữa.

A Châu vốn cùng một ý nghĩ như người Hán, thống hận người Khất Ðan thấu xương. Song Kiều Phong đối với nàng chẳng khác nào một bậc thiên thần mà nàng vẫn thờ kính trong lòng. Ðừng nói ông là người Khất Ðan mà là mãnh thú, ma quỷ hay là gì đi nữa, nàng cũng không rời ông nửa bước.

Nàng nghĩ thầm:

- Bây giờ Kiều Phong đang buồn bực trong lòng, mình phải cố ý mềm mỏng đối với ông mới được .

Nàng liền cười nói:

- Bất luận người Hán hay người Khất Ðan cũng có kẻ hay người dở. Kiều đại gia, đại gia chả nên quan tâm làm gì. Tính mạng A Châu nay đã được đại gia cứu thoát thì dù đại gia là người Hán hay người Khất Ðan cũng vậy, A Châu không phân biệt chi hết.

Kiều Phong lạnh lùng nói:

- Ta không cần cô an ủi ta. Thực tình cô chả muốn nhìn mặt ta cô bất tất phải giả vờ giả vịt tìm câu nói đãi lòng. Ta có cứu tính mạng cho cô, thực ra cũng không phải do bản thân ta, mà chỉ là tính hiếu thắng bồng bột trong lúc nhất thời xui nên. Việc đó đến đây là hết. Thôi cô đi đi!

A Châu bàng hoàng và bồn chồn trong dạ, nghĩ thầm:

- Bây giờ y đã tự biết mình đúng là người Khất Ðan. Không chừng y sẽ trở về đất Bắc và từ đây không trở lại Trung Nguyên nữa .

Nàng hốt hoảng bất giác năn nỉ:

- Kiều đại gia! Nếu đại gia nhất định bỏ tôi mà đi, tôi quyết nhảy xuống vực thẳm. A Châu này cũng là người nói sao làm vậy. Ðại gia là một tay anh hùng hảo hán Khất Ðan, chả coi đứa nha hoàn đê tiện này vào đâu. Tôi đành chết đi là hơn.

Kiều Phong thấy nàng nói bằng một giọng cực kỳ thành khẩn trong lòng đâm ra cảm động. Ông vẫn tưởng mình là giòng giống man mọi thì người đời ai cũng coi mình như rắn rết, trong lòng chỉ muốn tránh xa.

Ngờ đâu A Châu đối với mình vẫn thủy chung như nhất, không có điều chi lạnh nhạt. Bất giác ông thò tay cầm lấy tay nàng ôn tồn nói:

- A Châu! Cô là nữ tỳ của Mộ Dung công tử, có phải là nữ hầu của tôi đâu mà bảo tôi khinh bỉ cô được.

A Châu nói:

- Tôi không cần đại gia an ủi. Thực tình trong lòng đại gia không muốn nhìn tôi nữa. Ðại gia bất tất phải giả vờ giả vịt tìm câu nói vừa lòng.

Nàng lắp lại mấy câu nói của Kiều Phong trước, đồng thời tỉnh tâm và mặt vẻ cũng bắt chước như in, mắt còn lộ ra đầy vẻ tính ngờ, Kiều Phong cười ha hả. Trong lúc ông bực mình được một cô gái lanh lợi thông minh cười nói, thành ra cũng khuây khỏa được cơn ngu muộn.

A Châu thốt nhiên nghiêm nét mặt nói:

- Kiều đại gia! Tôi phục thị Mộ Dung công tử thì có, chứ không dám bán mình cho công tử đâu! Chỉ vì nhà tôi gặp nạn: gia gia bị một kẻ đối đầu rất lợi hại đến tìm trả thù. Người tự liệu sức mình không chống chọi nổi, mới đem tôi ký thác vào chỗ phụ thân Mộ công tử. Tuy tiếng là một thị tỳ, nhưng thực ra là tôi đến Yến Từ Ô ở Cô Tô để lánh nạn. Rồi đây tôi có phục thị đại gia, làm kẻ nữ tỳ, Mộ công tử cũng không thể trách được.

Kiều Phong khoát tay lia lịa nói:

- Không! Không đâu! Tôi là người Hồ man mọi không bao giờ có thị tỳ. Những bậc phú quý ở Giang Nam các cô đã quen tính rồi, đi theo tôi chỉ tổ phiêu lưu khổ sở, chẳng có gì là thú? Cô nhìn con người thô lỗ như tôi liệu có đáng để cô phục thị không?

A Châu mỉm cười nói:

- Thế thì tôi sẽ đi cướp về cho đại gia mấy tên nô bộc. Lúc nào đại gia vui vẻ thì nói cười với tôi, mà lúc nào bực mình, đại gia tha hồ đánh đập mắng nhiếc! đại gia đã vừa lòng chưa?

Kiều Phong nói:

- Tôi chỉ e đánh ra một quyền là cô chết ngay tức khắc.

A Châu nói:

- Vậy thì xin đại gia nhẹ tay cho đừng ra đòn quá nặng.

Kiều Phong cười ha hả nói:

- Ðã đánh mà còn nhẹ tay thì thà rằng đừng đánh còn hơn. Tôi chả cần có nô bộc làm quái gì.

A Châu nói:

- Ðại gia là một vị anh hùng Khất Ðan đi cướp vài cô gái người về làm nô lệ cũng chả sao. Chính mắt đại gia chả vừa trông thấy quan binh nhà Ðại Tống đi cướp vô số người Khất Ðan là gì?

Kiều Phong lẳng lặng không nói gì nữa.

A Châu thấy ông nhíu cặp lông mày khóe mắt đăm chiêu thì nàng rất băn khoăn ngờ rằng là mình nói câu gì thất thố để ông phải buồn phiền.

Hồi lâu Kiều Phong thủng thỉnh nói:

- Trước nay tôi chỉ thấy nói người Khất Ðan hung ác, tàn bạo ngược đãi người Hán, nhưng giờ chính mắt mình được mục kích cảnh tượng quan quân nhà Ðại Tống tàn sát những người già nua cùng đàn bà trẻ con, tôi... tôi... A Châu! Tôi là người Khất Ðan, song từ đây không lấy thế làm thẹn mà cũng không cho dòng Hán tộc là vinh nữa.

Kiều Phong liếc mắt nhìn vực thẳm bên cạnh thẩn thờ nói:

- A Châu! Ngày trước gia gia cùng má má tôi không tội lỗi mà bị người Hán giết chết ở đây. Thù này không báo không được.
A Châu gật gật đầu, nhưng trong lòng không khỏi ngấm ngầm kinh hãi.

Tuy Kiều Phong chỉ nói sơ sơ hai chữ báo thù song A Châu bảo rằng hai chữ này bao hàm những cuộc ác đấu rùng rợn, máu chảy thây phơi.

Kiều Phong lại trỏ vực thẳm hỏi:

- Hôm ấy má má tôi bị bọn họ giết rồi, gia gia tôi đau xót không muốn sống. Chắc cũng đứng bên tảng đá này nhảy xuống vực sâu. Nhưng còn đang chơi vơi gia gia tôi không nỡ chôn sống tôi theo, hay quăng lên, nên Kiều mỗ mới có ngày này. Thế thì gia gia tôi thật đáng thương tôi vô bờ bến, có phải không cô?

A Châu rưng rưng dòng lệ đáp:

- Vâng!

Kiều Phong lại nói:

- Mối thù giết cha mẹ sâu nhường biển cả, lẽ nào quên đi không báo. Từ trước giờ tôi không biết lại đi nhận thù làm bạn, thẹn may bất hiếu vô cùng! Nếu nay không đi tìm giết thủ phạm đã hạ sát phụ thân mình, thì Kiều mỗ còn mặt mũi nào đứng trong trời đất? Không hiểu con người mà bọn họ xưng hô "Thủ lãnh đại ca" là ai? Trao bức thư gửi cho Uông Bang Chúa hắn có thư danh rõ ràng nhưng Trí Quang hòa thượng lại xé chỗ tên hắn bỏ vào miệng nuốt đi mất. Thằng cha "Thủ lãnh đại ca" đó chắc hãy còn sống không thì bọ họ cần gì phải giấu nhẹm.

Ông hỏi rồi tự trả lời như vậy vì ông biết rằng A Châu chẳng giúp gì mình tìm cho ra kẻ thù. Nhưng có người ngồi bàn để nghe mình nói thì cũng đỡ cơn phiền não được phần nào.

Kiều Phong lại nói tiếp:

- Gã "Thủ lãnh đại ca" đã đứng ra suất lĩnh bọn hào kiệt ở Trung Nguyên thì tất phải là tay không những võ nghệ tuyệt luân mà danh vọng còn cao xa hơn hơn nữa. Trong thơ hắn viết kêu Uông Bang Chúa bằng "Kiếm Nhiên Lão Ðệ" thì tuổi hắn ít ra nay cũng đã ngoài sáu chục có khi đến bảy chục hay hơn nữa. Một nhân vật lẫy lừng mà tuổi già như vậy tưởng cũng không khó tìm. À phải! Những người được coi bức thư này ngoài Trí Quang hòa thượng còn có Từ trưởng lão và Mã phu nhân bên Cái Bang, cả Thiết Ðiện Phán Quan Ðơn Chính, Triệu Tiền Tôn cũng biết hắn là ai: Trí Quang hòa thượng cùng Triệu Tiền Tôn cũng là những tên đồng phạm hạ sát song thân tôi. Mẹ kiếp! Tôi phải tìm cho được thằng cha "thủ lãnh đại ca" để chu diệt cả nhà hắn, bất cứ già trẻ, không để sống sót một mống.

A Châu sợ ớn da gà toan nói:

- Ðại gia giết một tên chính phạm là đủ, nên tha cho toàn gia y .

Song nàng ngập ngừng trong miệng không hở môi ra vì nàng trông thấy Kiều Phong thần oai lẫm liệt, không dám nói một câu gì trái ý.

Kiều Phong lại nói:

- Trí Quang hòa thượng vân du bốn bể, Triệu Tiền Tôn phiêu lưu vô định. Hai người này khó lòng tìm được. A Châu! Chúng ta đi tìm Từ trưởng lão bên Cái Bang thôi!

A Châu nghe Kiều Phong dùng hai chữ "Chúng ta" thì vui mừng khôn xiết.

Thế rồi Kiều Phong dắt nàng cùng đi. Hai người đi vòng quanh đỉnh núi quanh về phía Nam chứ không đi thẳng qua cửa ải.

Khi tới một thị trấn nhỏ, hai người tìm vào phạn điếm.

A Châu không đợi Kiều Phong phải mở miệng, sai điếm tiểu nhị lấy hai mươi cân rượu ra.

Ðiếm tiểu nhị thấy hai người này vợ chồng không ra vợ chồng anh em chẳng phải anh em, mà đi với nhau đã lấy làm lạ, lại đòi lấy những hai mươi cân rượu, thì càng ngạc nhiên. Bất giác đã đứng dựa ra mà nhìn hai người. Không đi lấy rượu cũng chẳng trả lời.

Kiều Phong trừng mắt nhìn gã. Ông không giận mà cũng không nghiêm.

Ðiếm tiểu nhị uống nốt bát rượu rồi quay gót đi vào, vừa lẩm bẩm:

- Ðòi lấy những hai mươi cân rượu, để tắm bằng rượu chắc?

A Châu cười nói:

- Kiều đại gia! Nay ta đi kiếm Từ trưởng lão, còn phải đi những vài ngày nữa, tất thế nào cũng bị phát giác. Kể ra đại gia đi đường, đến đâu đánh chết đến đó cũng hay. Nhưng sợ Từ trưởng lão trốn biệt thì làm sao mà bắt được lão?

Kiều Phong cười ha hả nói:

- Thôi cô đừng cho tôi ăn bánh phỉnh nữa. Trên đường chạm trán với họ, địch nhân mỗi lúc kéo đến mỗi lúc một đông mà mình chỉ có hai người tất bị toi mạng.

A Châu nói:

- Nguy hiểm thì mình chưa trông thấy, hãy nói họ thấy bóng mình đã chạy bạt vía là mình khó đạt được mục đích rồi.

Kiều Phong hỏi:

- Vậy cô tính thế nào? Hay là chúng ta nằm quán đêm hay ra đi?

A Châu tủm tỉm cười đáp:

- Muốn cho họ khỏi nhận ra mình cũng chẳng khó gì. Có điều Kiều đại hiệp là người lừng lẫy tiếng tăm khắp thiên hạ, chẳng biết người có chịu cải trang hay không mà thôi.

Kiều Phong cười đáp:

- Tôi không phải Hán, bộ quần áo này không muốn mặc nữa A Châu! Cô bảo tôi cải trang thế nào đây?

A Châu nói:

- Ðại gia diện mạo khôi ngô khiến ai cũng để ý. Hay nhất là cải trang thành một người tầm thường, bộ dạng không lộ ra chút gì đặc biệt là người hào kiệt giang hồ. Làm như vậy thì một ngày đường có gặp đến mấy trăm người cũng chẳng ai để ý.

Kiều Phong vỗ tay khen:

- Tuyệt diệu! Thật là tuyệt diệu! Uống rượu xong rồi chúng ta sẽ cải trang.

Kiều Phong nốc một lúc hết hai mươi cân rượu.

A Châu liền lấy phấn bột, nước hồ, bút lông, mực keo, các đồ dùng ra. Nàng chỉ ra tay một lúc là những điểm dị dạng trên mặt Kiều Phong đều biến mất. Nàng lại thêm cho ông một chòm râu giả lơ thơ.

Kiều Phong được hóa trang xong lấy gương soi, thì chính mình cũng không nhận ra mình nữa.

A Châu lại hóa trang cho mình thành một gã Hán tử đứng tuổi, rồi cười nói:

- Tướng mạo đại gia đã hoàn toàn biến thành người khác rồi. Nhưng còn tiếng nói và cách xơi rượu của đại gia, người ta có thể nhận ra được đấy.

Kiều Phong nói:

- Ồ! Vậy tôi ít nói và uống ít rượu là xong.

Hai người nhằm phía Nam mà đi.

Quả nhiên từ đó Kiều Phong rất ít mở miệng, mỗi bữa cơm ông cũng chỉ uống vài ba chén rượu.

Một hôm đi đến thị trấn Tam giáp ở Tấn Nam, Kiều Phong cùng A Châu vào một tiệm nhỏ ăn mì, bỗng nghe thấy hai tên hành khất đang nói chuyện với nhau.

Một tên nói:

- Cái chết của Từ trưởng lão thật là thê thảm, chắc cũng bị tên ác tặc Kiều Phong hạ độc thủ!

Kiều Phong hơi rùng mình lẩm bẩm:

- Từ trưởng lão chết rồi ư?

A Châu đưa mắt nhìn ông, thì lại nghe thấy tên hành khất khác nói với nhau:

- Mai mốt, các vị trưởng lão Cái Bang ta thành Vệ Huy bên Hà Nam tế điện, chắc sẽ bàn cách bắt Kiều Phong.

Tên kia lại nói mấy câu tiếng lóng. Nhưng Kiều Phong cũng hiểu ý gã. Gã nói: Kiều Phong là một tên đại địch của bọn hào kiệt Trung Nguyên. Vụ này ghê gớm lắm đừng có bạ đâu nói đấy để bọn thủ đối phương biết tin.

Kiều Phong cùng A Châu ăn mì xong ra khỏi trấn giáp.

Ra đến ngoại ô, Kiều Phong mới nói:

- Chúng ta thủ đến Vệ Huy xem, may ra nghe ngóng được gì chăng?

A Châu đáp:

- Phải đó! Cố nhiên ta phải tới đó. Nhưng những người đến điện Từ trưởng lão, Kiều đại gia gặp toàn người cũ, đại gia nhớ trong mọi cử chỉ chớ để lộ hình tích.

Kiều Phong gật đầu nói:

- Cái đó đã hẳn. Hai người liền quay ra phía Ðông nhằm thành Vệ Huy mà tiến.

Hôm sau hai người tới nơi trong thành Vệ Huy ăn uống trong lâu, người thì mổ trâu mổ lợn trong các ngõ hẻm, lại có người đi xin trên hàng phố, lên mặt yêu sách rất khả ố.

Kiều Phong lấy làm khó chịu.

Cái Bang là một bang lớn nhất tiếng trong đám giang hồ, ngày nay còn đâu là luật pháp nghiêm minh, còn đâu bộ mặt hưng thịnh, như khi mình còn là Bang Chúa nắm quyền hành. Tình thế này tất bị người đời khinh rẻ. Dù hiện nay, Bang đối ông hết bạn ra thù, song trong lòng ông không khỏi luyến công tình mình xây đắp bấy nhiêu năm.

Linh cữu Từ trưởng lão đặt tại một khu vườn hoang phía Tây thị, Kiều Phong cùng A Châu mua vàng hương và đồ lễ tam sinh đi người ngoài vườn.

Hai người vào cúi lạy trước linh vị Từ trưởng, ngẩng mặt lên trông thấy bài vị quét đầy máu tươi.

Ðó là một thể lệ Cái Bang để biểu thị người chết đã bị kẻ khác giết và quần chúng bản bang phải báo thù rửa hận cho vong linh người quá cố.

Trong nhà lịnh gương thống mạ Kiều Phong, họ có ngờ đâu ông đang đứng ngay bên cạnh họ.

Kiều Phong thấy bọn người trông nom linh vị Từ trưởng lão đều là những nhân vật đầu não Cái Bang.

Ông sợ tiết lộ cơ quan không tiện đứng lâu, liền cáo từ cùng A Châu đi ra.

Kiều Phong nghĩ thầm:

- Từ trưởng lão chết là trên đời này bớt đi một người biết mặt biết tên"thủ lãnh đại ca" .

Thốt nhiên trong cùng ngõ hẻm, thấp thoáng có bóng người một thân thể cao lớn.

Kiều Phong nhanh mắt trông thấy nhận ra Ðàm Bà thì lẩm bẩm:

- Hay lắm! Mình đang muốn tìm mụ lại thấy ngay. Chắc mụ cũng đến đây viếng Từ trưởng lão .

Kiều Phong lại thấy thoáng có bóng người theo mụ. Người này khinh công rất giỏi. Tưởng ai té ra Triệu Tiền Tôn.

Kiều Phong rùng mình tự hỏi: Hai người thậm thụt với nhau chắc có tình ý gì đây? Ông biết họ là một cặp sư huynh sư Muội, mối tình oan trái giữa hai người đến nay vẫn chưa dứt khoát, rồi ông lẩm bẩm:

- Cả đôi đều sáu bảy chục tuổi đầu chẳng lẽ cùng nhau đi làm chuyện thầm kín?

Kiều Phong vốn là người không ưa dính líu vào chuyện vẩn vơ. Nhưng nghĩ đến Triệu Tiền Tôn cùng Ðàm Bà biết rõ "Thủ lĩnh đại ca" là ai. Nếu mình biết được không chừng sẽ bức bách họ, phải thổ lộ chân tướng gã kia.

Chương 25: Thành Vệ Huy phát sinh nghi án

Kiều Phong dặn A Châu:

- Cô cứ ở trong khách sạn này chờ tôi.

A Châu gật đầu, Kiều Phong liền lập tức rảo bước theo hút Triệu Tiền Tôn.

Ông thấy Triệu Tiền Tôn lúc núp vào góc tường mé tả, lúc lại ẩn sang gian nhà mé hữu, hành tung có vẻ bí mật.

Ra khỏi cửa Ðông, Kiều Phong vẫn đi cách Triệu Tiền Tôn một quãng khá xa, không để cho y biết mình đang theo hút.

Triệu Tiền Tôn đi thẳng ra bờ sông, chui ngay vào chiếc thuyền mui đen.

Kiều Phong để khí đi rất mau, chỉ nhô lên thụt xuống mấy cái đó đến bên thuyền, ông nhẹ nhàng nhảy lên mui nằm phục xuống, lắng tai nghe.

Bỗng thấy tiếng Ðàm Bà nói:

- Sư huynh ơi! Chúng ta đã bấy nhiêu tuổi đầu, câu chuyện hồi còn nhỏ có hối hận thì nay cũng đã quá muộn. Duyên phận lỡ rồi, nghĩa cũ tình xưa nhắc lại vô ích.

Triệu Tiền Tôn nói:

- Vì sư Muội mà tôi đã đành bỏ phí một đời. Tôi hẹn mình nay đây không có gì khác, chỉ xin mình hát lại mấy khúc ngày xưa cho tôi nghe một lần nữa!

Ðàm Bà thở dài nói:

- Trời ơi! Sao sư huynh si tình đến thế! Lang quân tôi đến Vệ Huy trông thấy mặt sư huynh y rất khó chịu. Y là người có tính đa nghi, sư huynh chẳng nên ép uổng tôi nhiều!

Triệu Tiền Tôn nói:

- Cần cóc gì? Chúng ta là sư huynh Muội với nhau, đến đây kể lại chuyện xưa có gì mà sợ.

Ðàm Bà thở dài:

- Những khúc hát trước kia, những khúc hát trước kia...

Triệu Tiền Tôn thấy mụ đã động lòng liền tấn công thêm:

- Triệu Quyên nay chúng ta may gặp dịp hội ngộ, sau này chưa biết còn có cơ hội nào được trùng phùng? Tôi e rằng chẳng còn sống mấy nỗi. Tôi chết rồi thì dù mình có muốn hát cho tôi nghe cũng không được nữa.

Ðàm Bà nói:

- Sư huynh đừng nói gở như vậy. Sư huynh đã muốn nghe thì để tôi hát một bài.

Triệu Tiền Tôn nói:

- Thế thì còn gì bằng!

Ðàm Bà cất tiếng hát:

- Nhớ buổi đó trên cầu nhẹ gót... Dưới đầu cầu em giặt mớ xiêm y...

Mới hát được hai câu, hai tiếng lách tách vang lên, cửa khoang bị đẩy ra, một Ðại Hán xồng xộc bước vào, chính là Kiều Phong.

Nhưng ông đã cải trang nên Triệu Tiền Tôn và Ðàm Bà không nhận ra.

Hai người thấy không phải là Ðàm Công nên mới yên tâm quát:

- Ngươi là ai?

Kiều Phong lạnh lùng nhìn hai người nói:

- Một đứa là gái bạc tình dâm đãng, trốn chúa lộn chồng, hò hẹn với tình lang. Một gã là phường Nam nhi bỉ ổi, quyến rũ vợ người...

Kiều Phong chưa dứt lời, Ðàm Bà cùng Triệu Tiền Tôn đồng thời vung tay đánh vào hai bên tả hữu Kiều Phong.

Kiều Phong né người đi một chút, và nhanh như cắt xoay tay nắm lấy tay Ðàm Bà.

Ðồng thời khuỷu tay ông huých vào sườn bên trái Triệu Tiền Tôn.

Triệu Tiền Tôn cùng Ðàm Bà đều là cao thủ võ lâm, tưởng rằng chỉ một chiêu là hạ được đối phương. Ngờ đâu chàng Ðại Hán tướng mạo tầm thường, mà võ công kỳ tuyệt, mới một chiêu dã đối thủ sang động.

Khoang thuyền chật hẹp quá hai người không xoay xở chân tay được, còn Kiều Phong bất luận gặp nơi rộng hay nhỏ hẹp, cũng ra đòn một cách rất thuần thục.

Trong khoang thuyền vuông không đầy một trượng, ông vẫn xử chiêu cực kỳ linh động.

Ðánh nhau mới được bảy hợp, lưng Triệu Tiền Tôn đã bị trúng chỉ.

Ðàm Bà thất kinh ra tay chậm một lút, sau lưng bị trúng chưởng của Kiều Phong ngã xuống ván thuyền.

Kiều Phong nói:

- Hai vị ở đây nghỉ một lát. Trong khu vườn hoang thành Vệ Huy hiện có mặt vô số anh hùng hảo hán, ta đi mời bọn họ đến đây phê phán vụ này.

Triệu Tiền Tôn cùng Ðàm Bà cả kinh, gắng gượng vận động nội lực.

Nhưng các huyệt đạo đều bị phong tỏa, ngay đầu ngón tay út cũng không nhúc nhích được nữa.

Triệu Tiền Tôn và Ðàm Bà đều đã cao niên, thực ra không âm niệm về tình dục, hẹn nhau ra đây là để kể tình xưa, chớ không phải để làm điều càn rỡ quá mức.

Về thời Bắc Tống ai cũng coi việc vi phạm lễ giáo là hệ trọng. Nhất là những bậc anh hùng hảo hán trong giới giang hồ phạm vào sắc giới càng bị anh em thóa mạ. Một ông một bà lén lút hẹn nhau chui vào khoang thuyền, đố ai mà tin được họ rủ nhau đến đây nghe mấy câu hát? Hay nói vài câu chuyện vẩn vơ.

Nếu để mọi người kéo đến quan chiêm thì còn ra thế nào? Cho đến Ðàm Công cũng mất mặt với thiên hạ.

Ðàm Bà vội nói:

- Thưa anh hùng, chúng tôi không có điều gì đắc tội với các hạ. Nếu các hạ khoan dung cho, tôi xin báo đáp.

Kiều Phong nói:

- Tại hạ không mong gì báo đáp và chỉ hỏi một câu. Hai vị trả lời cho ba tiếng là tại hạ lập tức giải huyệt đạo cho hai vị rồi ra khỏi nơi này ngay. Tại hạ xin hứa vĩnh viễn không đem việc hôm nay tiết lộ với ai. Nhưng hai vị phải nói cho thật.

Ðàm Bà nói:

- Nếu già này biết sẽ xin nói thật.

Kiều Phong nói:

- Có người viết thư cho Uông Bang Chúa bên Cái Bang nói về thân thế Kiều Phong. Con người đó được nhiều vị kêu là "Thủ lãnh đại ca". Vậy người ấy là ai?

Triệu Tiền Tôn vội kêu lên:

- Tiểu Quyên! Không nói được! Không nói được!

Kiều Phong trừng mắt nhìn Triệu Tiền Tôn nói:

- Nếu không chịu nói thì thanh danh của ngươi sẽ bị tan tành.

Triệu Tiền Tôn nói:

- Lão gia đành chịu chết là cùng chứ gì? Thủ lãnh đại ca là người có ơn với ta, ta quyết không chịu đem tên tuổi người ra bán cho người.

Kiều Phong lại hỏi:

- Thế thanh danh của Tiểu Quyên bị tiêu tan ngươi cũng không chịu nói ư?

Triệu Tiền Tôn đáp:

- Nếu Ðàm Công biết chuyện này ta lập tức tự vận ngay trước mặt y thế là xong hết.

Kiều Phong quay sang nói với Ðàm Bà:

- Người đó chắc không có ơn nghĩa gì với bà? Vậy thì bà nói ra thì không những mọi ngươi đều vui vẻ mà lại bảo toàn danh dự cho Ðành Công cùng tính mạng của sư huynh bà.

Ðàm Bà nghe Kiều Phong hăm giết Triệu Tiền Tôn, không khỏi run sợ nói:

- Ðể tôi cho các hạ hay, người đó là...

Triệu Tiền Tôn đột nhiên thét lên:

- Tiểu Quyên! Dù sao sư Muội cũng đừng nói. Ðó là một điều tôi khẩn khoản xin mình. Thằng cha này chắc là thủ hạ Kiều Phong mình mà nói ra thì thủ lãnh đại ca nguy mất.

Kiều Phong nói:

- Kiều Phong chính thị là ta! Các ngươi không chịu nói thì mang hậu họa không biết đâu mà kể!

Triệu Tiền Tôn giật mình nói:

- Thảo nào bản lĩnh của ngươi ghê gớm quá! Tiểu Quyên! Suốt cuộc đời tôi chưa xin mình việc gì, chẳng lẽ tôi xin mình có một điều này mà không được ư?

Ðàm Bà nghĩ tới mấy chục năm nay, Triệu Tiền Tôn vẫn đem lòng quyến luyến mình. Mình phụ y nhiều rồi. Trước nay dù y lòng có xin cầu, cũng không nói ra miệng bao giờ. Phen này y vì muốn bảo vệ tính mạng ân nhân, chết cũng không tiếc. Có lý đâu mình lại phá hoại người cũ của y. Nghĩ vậy mụ liền đáp:

- Kiều Phong! Hai điều thiện, ác đều ở nơi ngươi: Anh em ta tự vấn tâm không có điều gì đáng thẹn là đủ. Xin miễn thứ cho ta không thể nói với ngươi cái điều mà ngươi muốn biết.

Giọng nói tuy lễ độ nhưng đầy vẻ quyết liệt, dù sao cũng không chịu thổ lộ.

Triệu Tiền Tôn cả mừng nói:

- Tiểu Quyên! Tôi rất cảm ơn mình.

Kiều Phong biết có bức bách nữa cũng vô ích, chỉ "hứ" một tiếng rồi thò tay rút cành thoa trên đầu Ðàm Bà, nhảy lên bờ, trở về thành Vệ Huy tìm Ðàm Công.

Ông đã cải trang rồi, đi đường không ai nhận biết.

Ðàm Công, Ðàm Bà trọ trong khách sạn "Như Quy" ai cũng biết, nên Kiều Phong hỏi được ngay.

Kiều Phong tiến thẳng vào khách sạn, thấy Ðàm Công hai tay chắp sau lưng, bước lui bước tới trong phòng ra chiều nóng nảy.

Kiều Phong đi vào cầm sẵn cành thoa của Ðàm Bà trong tay giơ ra.

Ðàm Công tử từ lúc thấy Triệu Tiền Tôn cũng đến Vệ Huy thì trong lòng hồi hộp không yên, lại chờ đến nửa ngày trời chẳng thấy vợ về, nên lão đang băn khoăn không biết mụ đi phương nào? Lão chợt nhìn thấy cành thoa của vợ thì vừa sợ vừa mừng, hỏi ngay:

- Các hạ là ai? Phải chăng nội nhân tôi nhờ các hạ đến đây có việc gì?

Lão vừa nói vừa giơ tay ra cầm lấy cành thoa.

Kiều Phong để lão cầm cành thoa rồi mới nói:

- Tôn phu nhân bị người ta bắt, nguy đến nơi rồi.

Ðàm Công cả kinh nói:

- Nội nhân tôi võ công há phải tầm thường, sao lại bị bắt một cách dễ dàng như thế được?

Kiều Phong nói:

- Bà bị Kiều Phong bắt.

Ðàm Công vừa nghe nói "Bị Kiều Phong bắt" thì không nghi ngờ gì nữa. Lão tự nghĩ Kiều Phong đã ra tay thì không còn gì lạ nữa, chỉ lạ một điều là tại sao Kiều Phong lại bắt mụ?

Lão sửng sốt hỏi:
- Trời ơi! Lại hắn! Lại chính hắn rắc rối đến cả nội nhân tôi, hiện giờ ở đâu?

Kiều Phong đáp:

- Nếu các hạ muốn tôn phu nhân khỏi chết thì cũng chẳng có gì là khó, mà muốn phu nhân chết lại càng dễ hơn.

Ðàm Công cũng là người trầm lặng, tuy nóng nảy trong lòng, song không để lộ ra ngoài mặt.

Lão hỏi:

- Xin các hạ chỉ giáo cho.

Kiều Phong nói:

- Kiều Phong này có điều muốn hỏi Ðàm Công. Nếu Ðàm Công chịu bảo thật, Kiều mỗ tức khắc trả phu nhân về ngay, không dám đụng đến chân lông. Nếu các hạ không nói, tại hạ sẽ đem phu nhân xử tử rồi đem thi thể phu nhân cùng thi thể Triệu Tiền Tôn chôn vào một chỗ.

Ðàm Công không thể nhịn được nữa, quát to lên một tiếng, vung đánh vào mặt Kiều Phong.

Kiều Phong hơi né người đi, đòn chưởng Ðàm Công đánh chệch vào quãng không.

Ðàm Công cả kinh nghĩ thầm:

- Thế chưởng của mình nhanh như điện chớp ghê gớm đến thế mà hắn tránh dễ như chơi .

Lão lại phóng chưởng bên phải chéo đi, còn chưởng bên trái thì phóng tạt ngang.

Kiều Phong thấy trong phòng chật hẹp không chỗ né tránh liền đưa cánh tay dựng thẳng lên để đỡ chưởng.

"Bốp" một tiếng, chưởng Ðàm Công đánh xuống cánh tay Kiều Phong.

Kiều Phong vẫn đứng yên, thuận đà tay vung ra, đè xuống bả vai Ðàm Công.

Chỉ trong chớp mắt bả vai Ðàm Công tựa hồ bị trái núi nặng ngàn cân chụp xuống, những đốt xương sống cơ hồ muốn gãy chỉ trừ có hai đầu gối là còn quỳ xuống được.

Ðàm Công miễn cưỡng đứng thẳng, không chịu lộ ra khiếp nhược. Song lão vừa hít một hơi thở vào, hai đầu gối nhũn ra quỳ mọp ngay xuống, nhưng không phải vì chịu khuất phục mà quỳ xuống van xin, chỉ vì người hết sức lực nên không tự chủ được. Những khớp xương đầu gối không chịu được sức nặng ngàn cân, không quỳ không được.

Kiều Phong cố ý làm thế cho nhụt bớt nhuệ khí của lão.

Ðè được hai gối lão quỳ xuống rồi, kinh lực cánh tay ông vẫn chưa được giảm lại đè cả lưng cho cong xuống, trông tựa như là cúi đầu lạy.

Ðàm Công tức quá đỏ mặt tía tai, gắng gượng chống, ngửng mặt lên.

Kiều Phong đột nhiên buông tay ra.

Sức mạnh đè ép trên vai Ðàm Công bất thình lình buông ra, lão đang ra sức chống chọi, thu về không kịp, toàn thân nhảy bắn lên, cao hơn một trượng.

Ðầu va vào tường nhà đánh rầm một tiếng, rồi từ trên không rớt xuống.

Kiều Phong không chờ cho chân lão chấm đất, đưa tay ra nắm lấy ngực lão.

Ðàm Công thân thể thấp bé mà cánh tay Kiều Phong lại rất dài nên bất luận lão đấm đá thế nào cũng không chạm tới người đối phương. Hơn nữa hai chân lơ lững trên không thì dùvõ công cao đến đâu cũng khó bề thi thố.

Ðàm Công chợt tỉnh ngộ quát to:

- Mi là Kiều Phong?

Kiều Phong nói:

- Kiều Phong chính thị là ta!

Ðàm Công tức quá nói:

- Mi... Mẹ... Mẹ kiếp! Sao mi lại muốn dính líu đến thằng cha Triệu Tiền Tôn.

Lão rất tức bực về câu Kiều Phong biểu giết Ðàm Bà rồi đem chôn chung với thi thể Triệu Tiền Tôn vào một huyệt.

Kiều Phong nói:

- Mụ vợ ngươi muốn dính líu đến Triệu Tiền Tôn thì can gì đến ta? Ngươi có biết Ðàm Bà hiện giờ ở đâu không? Ngươi có biết mụ đang nói chuyện tình tứ, hát xướng đú đởn với ai không?

Ðàm Công vừa nghe thấy mấy câu nầy biết vợ mình đang lả lơi cùng Triệu Tiền Tôn ở một nơi, lão không dằn lòng được nữa, muốn chạy đến xem sao liền hỏi dồn:

- Giờ mụ ở đâu? Xin ngươi dẫn ta đi!

Kiều Phong cười lạt nói:

- Ngươi có thưởng gì ta, ta mới dẫn ngươi đi.

Ðàm Công nhớ lại lời Kiều Phong yêu cầu mình liền hỏi:

- Ngươi vừa bảo có điều cần hỏi ta. Việc gì vậy?

Kiều Phong đáp:

- Bữa trước trong rừng hạnh, ngoài thành Vô Tích. Từ trưởng lão có đưa ra một bức thơ gởi cho Uông Kiếm Thông là Bang Chúa Cái Bang hồi trước. Thơ đó ai viết?

Ðàm Công chân tay run lên, lúc nầy lão đang bị Kiều Phong nhấc bổng người lên. Nếu Kiều Phong chỉ bóp mạnh một cái là chết ngay tức khắc, thế mà lão vẫn cứng cổ không sợ, đáp:

- Người đó là kẻ thù giết cha ngươi. Ta không thể tiết lộ tên họ với ngươi được, vì ngươi tất đi tìm y mà báo thù, chẳng hóa ra chính ta đã giết y?

Kiều Phong nói:

- Nếu không chịu nói ta sẽ giết ngươi.

Ðàm Công cười ha hả đáp:

- Ngươi coi Ðàm Mỗ vào hạng người nào? Há phải tuồng tham sinh úy tử, bán cả bạn bè?

Kiều Phong thấy lão coi trọng nghĩa khí, trong lòng rất là khuất phục. Giả tỷ là chuyện khác thì ông không truy vấn nữa, nhưng mối thù giết cha mẹ há phải tầm thường? Ông liền xoay chiều hỏi:

- Ngươi không tiếc mình đã đành, chẳng lẽ lại hy sinh tính mạng vợ con nữa ư? Thanh danh Ðàm Công Ðàm Bà từ đây quét đất để tiếng xấu với thiên hạ, chẳng lẽ ngươi chẳng sợ ư?

Người trong võ lâm thương tiếc nhất là danh dự. Trọng thanh danh, rẻ tính mạng là thường tình của các bậc hảo hán trong chốn giang hồ.

Ðàm Công nghe mấy câu này liền đáp:

- Ðàm Mỗ đường ăn lẽ ở không có điều gì xấu với bạn bè, sao lại bảo là thanh danh quét đất, để xấu với thiên hạ được?

Kiều Phong nghiêm nét mặt đáp:

- Nhưng Ðàm Bà ăn ở không chính đính, Triệu Tiền Tôn làm nhơ nhuốc bạn bè...
Ðàm Công mặt đỏ bừng chuyển sang xanh xám, lão trừng mắt căm hờn nhìn Kiều Phong.

Kiều Phong buông tay ra bỏ lão xuống đất, quay gót đi ngay.

Ðàm Công không nói gì nữa, lập tức theo sau.

Hai người kẻ trước người sau ra khỏi thành Vệ Huy.

Trên đường gặp vô số bạn giang hồ quen biết, ai cũng cung kính thi lễ nhường lối cho Ðàm Công. Ðàm Công chỉ "ư hử" một tiếng rồi chạy ngay.

Ði trong khoảnh khắc hai người đã đến bên chiếc thuyền mui đen.

Kiều Phong tung mình nhảy lên thuyền, vỗ cửa bảo Ðàm Công:

- Ngươi vào mà xem!

Ðàm Công nhảy lên đầu thuyền, ngó vào trong khoang, thấy vợ mình cùng Triệu Tiền Tôn gối tựa vai kề ngồi trong góc khoang thuyền.

Ðàm Công điên tiết phóng ra một chưởng đánh vào đầu Triệu Tiền Tôn đến "binh" một tiếng.

Triệu Tiền Tôn khẽ động đậy chứ không dám đánh lại và không dám né tránh.

Lúc chưởng Ðàm Công vừa chạm vào đầu Triệu Tiền Tôn, lão đã phát giác ra có điều kỳ dị, liền đưa tay sờ vào mặt vợ, thì thấy giá lạnh như băng, té ra mụ đã chết từ lúc nào rồi.

Ðàm Công run bắn người lên, lại đưa tay đặt vào mũi, thì mụ đã tắt thở từ bao giờ.

Lão đứng thộn mặt ra rồi sờ vào trán Triệu Tiền Tôn cũng lạnh như băng.

Ðàm Công vừa thương vừa giận, quay người lại hầm hầm nhìn Kiều Phong cặp mắt dường muốn tóe lửa.

Kiều Phong thấy Ðàm Bà cùng Triệu Tiền Tôn thốt nhiên bất đắc kỳ tử thì kinh dị vô cùng.

Lúc ông ra khỏi thuyền, chỉ điểm huyệt đạo hai người thôi.

Tại sao hai tay cao thủ này lại chết một cách đột ngột.

Ông coi thi thể Triệu Tiền Tôn thì không thấy vết đao kiếm cũng chẳng có vấy máu.

Ông liền vạch áo Triệu Tiền Tôn ra xem thì thấy trước ngực có vết huyết cứng đen lại, rõ ràng là trúng chưởng lực rất nặng. Lạ hơn nữa vết chưởng này lại in như vết tay mình.

Kiều Phong nghiêng lầu ngẫm nghĩ. Ðàm Công ôm lấy Ðàm Bà, cởi áo ra xem vết thương của mụ ở trước ngực cũng giống hệt như vết thương Triệu Tiền Tôn.

Ðàm Công muốn khóc mà không ra nước mắt quay lại khẽ bảo Kiều Phong:

- Mi thật là mặt người dạ thú, độc ác đến thế là cùng!

Kiều Phong khôn xiết kinh ngạc, chẳng biết nói sao, trong óc nổi ra nhiều mối nghi ngờ, tự hỏi:

- Ai đã hạ thủ một cách rùng rợn giết Ðàm Bà cùng Triệu Tiền Tôn? Tên này công lực thâm hậu ghê gớm lắm, phải chăng gã là kẻ oan gia đối đầu với mình? Làm sao hắn biết hai người ở trong thuyền mui đen này?

Ðàm Công đau xót ái thê bị thảm tử, vận nội lực vào hai cánh tay đột nhiên nhằm Kiều Phong đánh tới.

Kiều Phong né sang bên tránh khỏi.

Bỗng nghe hai tiếng "binh binh", chưởng lực Ðàm Công đụng vào mui thuyền gẫy hẳn một bên.

Kiều Phong luồn tay ra chụp lấy vai Ðàm Công hỏi:

- Ðàm Công! Vợ ngươi không phải ta giết đâu , ngươi có tin thế không?

Ðàm Công tức mình nói:

- Không phải ngươi thì còn ai?

Kiều Phong đáp:

- Hiện giờ tính mạng ngươi ở trong tay ta. Kiều mỗ giết ngươi như trở bàn tay, cần gì phải nói dối ngươi.

Ðàm Công nói:

- Ngươi chỉ muốn tra hỏi cho ra ai là kẻ thù giết cha, Ðàm Mỗ tuy võ công không bằng ngươi, nhưng khi nào chịu ngươi áp chế?

Kiều Phong nói:

- Ðược lắm! Ngươi cho ta hay kẻ thù giết cha ta, ta sẽ gánh lấy trách nhiệm tìm ra kẻ thù giết vợ ngươi.

Ðàm Công vẻ mặt thê thảm, cười rộ lên như kẻ nổi cơn khùng, luôn luôn vận kình lực để giựt khỏi tay Kiều Phong. Song Kiều Phong vẫn nắm lấy vai Ðàm Công một cách nhẹ nhàng.

Ðàm Công dãy dụa hết sức thì chưởng lực của đối phương lại tăng gia theo, nên thủy chung Ðàm Công vẫn không thoát được.

Ðàm Công nổi hung, thè đầu lưỡi ra, hai hàm răng nghiến thật mạnh cho đứt lưỡi.

Miệng đầu máu tươi phun vào Kiều Phong.

Kiều Phong vội buông tay né tránh. Ðàm Công chạy đi, đá mạnh một cước cho thấy Triệu Tiền Tôn bắn ra ngoài.

Lão ôm lấy thi thể Ðàm Bà rồi rũ ra mà chết.

Kiều Phong trông thảm trạng này không khỏi não lòng và hối hận vô cùng. Vợ chồng Ðàm gia cùng Triệu Tiền Tôn tuy không phải chính mình ra tay hạ sát, song bọn họ vì mình mà phải chết oan. Giả tỷ Kiều Phong muốn hủy diệt những thây ma nầy thì chỉ dẫm chân mạnh một cái cho đáy thuyền thủng để nước chảy vào chìm xuống đáy sông là xong.

Nhưng ông nghĩ thầm:

- Nếu mình lấp liếm ba xác chết này đi, càng tỏ ra mình là tên giặc sát nhân .

Nghĩ vậy ông ra khỏi khoang thuyền nhảy lên bờ để xem hung phạm có để lại dấu vết gì lại không?

Nhưng tuyệt nhiên không thấy tâm tịch chi hết.

Kiều Phong bon bon trở về khách sạn.

A Châu đứng chờ ở cổng trông ngóng, thấy Kiều Phong bình tĩnh trở về thì vui mừng khôn xiết. Song nhìn sắc mặt ông lộ vẻ hớt hải thì biết ngay là cuộc điều tra Triệu Tiền Tôn cùng Ðàm Bà chưa được manh mối gì.

Nàng khẽ cất tiếng hỏi:

- Ðại gia có tin gì chưa? Họ chết sạch cả rồi!

A Châu rùng mình hỏi lại:

- Cả Ðàm Bà lẫn Triệu Tiền Tôn?

Kiều Phong đáp:

- Thêm Ðàm Công nữa là ba người.

A Châu cho là ông giết. Tuy trong lòng nàng bồi hồi nhưng không tiện đem lời trách móc, đành nói hùa theo:

- Triệu Tiền Tôn cũng tham dự vào cuộc sát hại phụ thân đại gia, giết đi là phải.

Kiều Phong lắc đầu nói:

- Không phải tôi giết đâu!

Kiều Phong nhẫn nại rồi nói:

- Hiện trên đời chỉ còn hai người biết họ tên thủ phạm đại ác. A Châu! Bây giờ chúng ta phải hành động thật lẹ, đừng để kẻ thù tranh được trước bọn mình, mới khỏi mắc mưu họ.

A Châu nói:

- Ðúng rồi! Mã phu nhân căm giận đại gia thấu xương thì bất cứ cách nào cũng không chịu nói. Huống chi áp bức tra hỏi một người quả phụ, đâu phải hành động của bậc đại trượng phu. Sáng mai ta phải đăng trình tìm đến nhà họ Ðơn ở Thái An thuộc tỉnh Sơn Ðông.

Kiều Phong khóe mắt lộ vẻ thương hại nàng, nói:

- A Châu! Mấy bữa nay cô vất vả quá nhỉ?

A Châu lớn tiếng gọi:

- Chủ quán, chủ quán! Tính tiền cho lẹ!

Kiều Phong lấy làm lạ hỏi:

- Ðể sáng mai hãy tính, vội gì?

A Châu đáp:

- Không được, phải thượng lộ ngay bây giờ, đừng để kẻ thù tranh mất bước trước.

Kiều Phong cảm kích trong lòng, gật đầu luôn mấy cái.

Kiều Phong cùng A Châu ra khỏi thành Vệ Huy vào lúc hoàng hôn.

Trên đường đã gặp người bàn tán xôn xao.

Con quỷ khát máu Khất Ðan là Kiều Phong không biết tại sao thốt nhiên lại hạ độc thủ sát hại vợ chồng Ðàm Công cùng Triệu Tiền Tôn.

Những người này vừa nói vừa đưa mắt nhìn nhớn nhác ra vẻ phập phồng lo sợ Kiều Phong xuất hiện đột ngột thì toi mạng.

Họ có biết đâu rằng chính Kiều Phong đang đi bên cạnh, nếu muốn giết thì chỉ ra tay một cái là xong, trốn đâu cho thoát?

Kiều Phong cùng A Châu mướn ngựa lên đường đi suốt ngày đêm, bon bon nhắm hướng Ðông thẳng tiến.

Cưỡi ngựa ròng rã ba ngày, A Châu dù tuyệt nhiên không hề hé miệng phàn nàn mệt mỏi song Kiều Phong cũng biết nàng không chống nổi được nữa, liền bỏ ngựa thuê xe.

Hai người nằm trong xe lớn, ngủ được ba bốn giờ, tinh thần tỉnh táo rồi, lại bỏ xe đi ngựa cho lẹ hơn.

Hai người dong duổi suốt ngày đêm, A Châu vui mừng hớn hở nói:

- Phen này chắc mình tranh được bước trước tên đại ác.

Nàng cùng Kiều Phong không biết họ tên kẻ thù, nên đề cập đến hắn lại gọi là"tên đại ác".

Kiều Phong lúc nào trong lòng cũng ngấm ngầm hồi hộp lo âu mấy lần trước đã bị tên đại ác đoạt mất thượng phong.

Nếu chuyến này Thiết diện phán quan Ðơn Chính lại bị "tên đại ác" hạ sát để bịt miệng thì mối oan cừu chìm sâu đáy biển mà cả đời mình bị mang tiếng là con người bất hiếu bất mục.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau