LỤC MẠCH THẦN KIẾM

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Lục mạch thần kiếm - Chương 151 - Chương 155

Chương 151: Tống triết tôn khu trục công thần

Triệu Hú trầm ngâm một lúc rồi nói:

- Nhưng Nhưng làm Hoàng đế thay cho hài nhi, tức là thương hài nhi. Việc dùng người do NhữngNhững quyết định. Thánh chỉ cũng do Nhưng Nhưng bàn ra. Hài nhi được thanh nhàn, khi nào còn oán hận Nhưng Nhưng?

Hoàng thái hậu thở dài nói:

- Người giống tính gia gia, lại thông minh hơn người, muốn làm nên đại sự nghiệp. Trong lòng ngươi vẫn oán hận ta, lẽ nào ta không biết?

Triệu Hú tủm tỉm cười nói:

- Dĩ nhiên là Nhưng Nhưng đã biết rồi. Quân ngự lâm trong cung do người thân tín của Nhưng Nhưng chỉ huy. Bọn Thái giám cũng là người tâm phúc của Nhưng Nhưng. Các văn võ đại thần trong triều đều vâng mệnh Nhưng Nhưng. Hài nhi ngoài việc vâng lời dạy bảo của Nhưng Nhưng, không còn có chi phải làm nữa.

Hoàng thái hậu nhìn lên đỉnh màn nói:

- Chắc hàng ngày, ngươi chỉ mong cho bệnh ta ngày một thêm trọng như bữa nay, ngươi... được ra tay hành động.

Triệu Hú nói:

- Nhất thiết cái gì của hài nhi cũng đều là của Nhưng Nhưng cho. Gia gia hài nhi băng hà rồi, nếu ngày ấy không được Nhưng Nhưng chủ trương, thì các vị đại thần trong triều chẳng lập Ung Vương cũng lập Tào Vương lên ngôi, đâu có lần đến hài nhi. Ơn đức của Nhưng Nhưng hài nhi khi nào quên được. Có điều... có điều...

Hoàng thái hậu hỏi:

- Có điều thế nào? Sao ngươi không nói huỵch toẹt ra, mà cứ úp mở như vậy?

Triệu Hú nói:

- Hài nhi nghe người ta nói: sở dĩ Nhưng Nhưng lập hài nhi là vì hài nhi còn nhỏ tuổi. Có như thế Nhưng Nhưng mới thao túng được việc triều chính.

Triệu Hú cả gan nói câu này, nhưng trái tim vị ấu quân đó cũng đập loạn lên. Y liếc mắt nhìn ra ngoài cửa điện, thấy bọn Thái giám vẫn là bọn tâm phúc của mình. Tên nào cũng tay cầm khí giới phòng vệ rất nghiêm mật, mới hơi yên lòng.

Hoàng thái hậu gật đầu đáp:

- Ngươi nói đúng đó. Quả ta muốn chính mình chỉnh lý mọi việc trong nước. Chín năm nay ta đã làm được những việc gì?

Triệu Hú lấy trong bọc ra một cuộn giấy đáp:

- Nhưng Nhưng! Những bậc văn học trong triều ngoài nội ca tụng công đức Nhưng Nhưng rất nhiều, tưởng Nhưng Nhưng cũng đã biết rồi?

Hoàng thái hậu gật đầu nói:

- Thiên hạ ca tụng hay buông lời phỉ báng cũng vậy thôi... Là thân chỉ sống đến đêm nay là hết... Chẳng biết lão thân còn coi được Liêu Tể tướng đưa bản tin tâu lên Liêu chúa đã nói gì nữa không?

Hoàng thái hậu tuy biết mình đã như ngọn đèn khô dầu, còn sống chẳng được mấy giờ, mà lòng hiếu danh vẫn chưa mất hết. Bà nghe tin Tể tướng nước Liêu có bản tâu Hoàng đế nước họ đề cập đến bà. Bà muốn biết bản tâu đó nói gì?

Triệu Hú nói:

- Bản tâu của Liêu Tể tướng như sau: "Từ Thái hậu Ðại Tống buông rèm, nghe chính, chiêu nạp kẻ danh thần, bài trừ chính trị hà khắc. Trong chín năm trời, triều đình hưng thịnh, trăm họ yên vui..."

Triệu Hú đọc đến đây thì ngừng lại. Y nhìn cặp mắt lờ đờ của Hoàng thái hậu có bốc lên vài tia phấn khởi.

Triệu Hú lại đọc tiếp:

"Bà thật là bậc nữ trung Nghiêu Thuấn...."

Hoàng thái hậu lẩm nhẩm:

- Nữ trung Nghiêu Thuấn! Nữ trung Nghiêu Thuấn! Dù có là Nghiêu Thuấn thiệt đi chăng nữa, cũng không tránh khỏi chết.

Ðột nhiên trong bộ óc đã lu mờ, vụt ra một tia sáng.

Hoàng thái hậu lại hỏi:

- Tể tướng nước Liêu sao lại đề cập đến là thân? Hài nhi! Ngươi... phải cẩn thận đấy! Bọn họ biết là thân chết đến nơi rồi và họ sẽ khinh nhờn ngươi đó.

Bộ mặt non nớt của Triệu Hú lộ vẻ kiêu ngạo. Y nói:

- Họ muốn khinh khi hài nhi ư? Có thể đúng như vậy. Những không phải dễ dàng đâu. Người Khất Ðan có thám tử ở Ðông Kinh biết Nhưng Nhưng bệnh trọng. Chẳng lẽ chúng ta không biết đặt do thám ở Thượng Kinh hay sao? Ðến bản tâu của họ dâng lên Hoàng đế Ðại Liêu cũng bị bên ta lấy được đó thôi? Vua tôi Khất Ðan thương nghị cùng nhau nói là chờ Nhưng Nhưng trăm tuổi rồi, mà văn võ đại thần bên ta vẫn không thay đổi chính sách báo quốc an dân thì thôi. Nếu hài nhi... có vọng động gì... thì bọn họ mới cư sự.

Hoàng thái hậu thất thanh nói:

- Nếu vậy thì chắc họ cử Nam chinh.

Triệu Hú đáp:

- Ðúng thế!

Y xoay mình ra cưa sổ, nhìn lên trời thấy bảy chòm sao Bắc Ðẩu sáng ngời. Y lại chú ý nhìn sao Bắc cực rồi lẩm bẩm: "Nhà Ðại Tống ta quân cơ tinh nhuệ lương thảo đầy đủ mà lại đông người thì còn sợ gì bọn Khất Ðan? Dù họ chẳng Nam chinh ta cũng đem quân Bắc phạt để tỷ thí một phen".

Hoàng thái hậu nghe không rõ hỏi lại:

- Ngươi nói gì vậy? Cái gì mà tỷ đấu một phen?

Triệu Hú đến bên giường bệnh đáp:

- Nhưng Nhưng! Nhà Ðại Tống ta dân số nhiều gấp mười nước Liêu mà lương thảo cũng đến gấp ba mươi lần có đúng thế không? Mười người chọi một, chẳng lẽ không đánh được họ hay sao?

Hoàng thái hậu run lên hỏi lại:

- Ngươi muốn cùng nước Liêu khai chiến ư? Năm trước Châu Nguyên Hoàng đế oai võ như vậy, ngự giá thân chinh rồi cũng phải ký tờ hòa ước Thiên Uyên. Sao ngươi còn dám thiện tiện dấy động binh đao?

Triệu Hú hậm hực đáp:

- Nhưng Nhưng vẫn chưa hiểu hài nhi và coi là một đứa con nít miệng còn hôi sữa, không hiểu việc đời. Hài nhi dù chẳng bằng được Thái tổ, Thái tông thì còn có lý, chẳng lẽ lại không bằng được Chân Tôn Hoàng đế hay sao?

Hoàng thái hậu khẽ nói:

- Ngay Thái Tôn Hoàng đế ngày trước cũng bị đại bại vì Bắc quốc, may mà không đến nỗi mạng vong.

Triệu Hú nói:

- Thiên hạ sự không phải việc nào cũng giống nhau, ngày trước nhà Ðại Tống ta không đánh được nước Liêu, nhưng chưa chắc là vĩnh viễn chịu thua họ hoài.
Hoàng Thái hậu muốn nói rất nhiều song tinh lực đã hết, đầu óc hồ đồ không còn đủ sáng suốt, mà thốt nên lời lại rất khó khăn. Thế mà vì lòng kiên cường nổi lên, thanh âm rất dõng dạc, bà nói tiếp:

- Ðộng binh là điềm dữ, lại khiến cho bá tánh phải lầm than. Hài nhi chớ nên vọng động.

Hoàng Thái hậu hít một hơi chân khí, rồi từ từ nói tiếp:

- Hài nhi! Trong chín năm trời, ta cầm quyền chính mà không phân tách rõ cho hài nhi nghe. Ðó là lỗi của ta. Ta tưởng rằng còn sống được lâu năm, ngờ đâu...

Hoàng thái hậu ho mấy tiếng rồi lại nói:

- Chúng ta người đông đúc, lương thực nhiều thiệt, nhưng nhà Ðại Tống ta chuyên về văn học, còn võ bị lại kém Khất Ðan. Hơn nữa xảy việc binh đao thì quân dân gan góc lầy đất, biết bao nhiều người uổng mạng? Bao nhiêu nhà cưa bị thiêu hủy? Làm một ông vua thì trong lòng lúc nào cũng phải nghĩ đến chữ nhân ấy là chưa kể đến chuyện thắng bại khó mà lường được. Dù mình có nắm chắc phần thắng, cũng chẳng nên động binh là hơn.

Triệu Hú nói:

- Mười sáu châu, quận đất Yên Vân của chúng ta bị người Liêu vô cớ chiếm đóng. Họ còn đòi hàng năm phải tiến cống vàng, lụa, khác nào một nước Phiên thuộc. Hài nhi làm Thiên tử nhà Ðại Tống thì chịu thế nào được cái nhục này? Chẳng lẽ cứ để bọn họ vĩnh viễn khinh nhờn hoài hay sao?

Thanh âm Triệu Hú mỗi lúc một vang lên. Y nói tiếp:

- Ngày trước Vương An Thạch thay đổi pháp lệnh, dựng ra phép"Bảo Giáp, Bảo Mã"cũng chỉ muốn cho quốc gia trở nên phú cường để rữa nhục cho tổ tông. Kẻ làm con cháu có biết trả thù rữa hận cho mới là đạo hiếu. Phụ hoàng hài nhi suốt đời hoài bão ý chí làm cho nước được hưng thịnh, phải chăng cũng là vì vậy? Hài nhi nhất quyết noi di chí của gia gia. Nếu không thỏa chí thì nguyện như thế này.

Triệu Hú nói xong đột nhiên rút thanh kiếm ở trên lưng ra chém xuống chiếc ghế bên cạnh đứt làm hai đoạn.

Dù là bậc Hoàng đế nhưng đã vào hậu cung thì không được mang cung đeo kiếm. Hoàng thái hậu thấy Triệu Hú còn nhỏ tuổi mà có cử động vũ phu thì không khỏi giật mình kinh hải, liền nói bằng một giọng đau buồn, uất ức:

- Sao mi đeo gươm kiếm vào đây? Phải chăng là để giết ta? Hoặc ngăn cấm không cho ta buông rèm nghe chính sự? Thằng lỏi này lớn mật làm càn! Ta phải truất phế mi đi! Hoàng thái hậu tuy bản tính hiền từ, nhưng đã từng nắm giữ quyền binh lâu ngày.

Bây giờ bà thấy quyền hành bị uy hiếp liền lập tức nghĩ tới cách bài trừ đối thủ. Dù là tình cốt nhục bà cũng không chịu khoan dung. Trong lúc thảng thốt bà quên rằng mình đã đến lúc như ngọn đèn khô dầu và sắp từ trần trong nháy mắt.

Triệu Hú thì trong lòng chỉ nghĩ đến cách xung trận giết giặc thu phục mười sáu châu, quận Yên Vân. Mộng tưởng của y đã lên đến mức độ tối cao, nhưng muốn thống suất trăm vạn hùng binh đến công phạt Thượng Kinh bắt Liêu chúa là Gia Luật Hồng Cơ phải ra hàng.

Y giơ cao thanh kiếm lên nói:

- Việc lớn nhà nước sở dĩ hử hỏng là vì bọn hủ nho kém cỏi nhát gan. Chúng tự xưng là quân tử, song thực ra chỉ là hạng tiểu nhân, ích kỷ. Hài nhi... phải trừng phạt bọn này mới được!

Hoàng thái hậu đột nhiên hồi tỉnh nghĩ bụng:

- Thằng nhỏ này là đương kim hoàng đế. Y có chủ ý của y ta không thể bắt y nghe ta được nữa, vì ta chết đến nơi rồi.

Hoàng thái hậu cố gượng nói:

- Hài nhi! Hài nhi có chí khí như vậy, Nhưng Nhưng rất lấy làm thỏa mãn.

Triệu Hú cả mừng tra kiếm vào vỏ nói:

- Nhưng Nhưng, hài nhi nói vậy có đúng không?

Hoàng thái hậu hỏi:

- Hài nhi có biết thế nào là kế vẹn toàn không?

Triệu Hú cau mày đáp:

- Dồn lương, chứa thảo, luyện tập binh cơ, để cùng Ðại Liêu quyết một trận sống mái thì có thể nắm chắc được phần thắng.

Hoàng thái hậu nói:

- Ngươi có biết rằng cất quân đi đánh chưa chắc đã nắm vững được phần thắng? Nhà Ðại Tống ta có thể không gây cuộc chiến chinh mà đưa người ta đến chỗ phải khuất phục được chăng?

Triệu Hú đáp:
- Cho dân nghỉ ngơi, ban hành nhân nghĩa thì có thể không đánh mà khuất phục được lòng người. Nhưng Nhưng! Ðó là kiến thức thiển cận của bọn hủ nho, loại Tư Mã Quang. Như vậy thì nên đại sự thế nào được?

Hoàng thái hậu thở dài nói:

- Kiến thức của Tư Mã Quang thiệt là siêu tuyệt, sao lại bảo là kẻ hủ nho thiển cận? Ngươi có lúc nào rảnh việc thì nên đọc sách "Tự trị thông giám" của Tư Mã tướng công. Bộ sách này biên chép rõ ràng những nguyên nhân về sự thịnh, suy của các thời đại hơn ngàn năm nay. Nhà Ðại Tống ta đất cát phì nhiêu, dân cư đông đúc gấp mười nước Liêu, không gây nên việc chiến chinh thì sự hưng thịnh mỗi ngày một tăng lên. Người Liêu tính nết hung hãn mà thích chiến đấu, nhưng ta chỉ phòng thủ biên cương cho nghiêm nhặt thì trong những bộ lạc của họ tất sinh nội biến, tàn sát lẫn nhau rồi đi đến chỗ bại vong. Năm trước cái loạn Sở vương đã làm cho một số lớn quân tinh nhuệ của nước Liêu phải hao mòn...

Triệu Hú vỗ đùi nói:

- Phải rồi! Khi ấy hài nhi đã toan xua quân Bắc tiến để nội ngoại giáp công. Nước Liêu đang có nội loạn, nhất định không thể đối phó được. Trời ơi! Thật là một cơ hội ngàn năm một thuở mà để lỡ mất rồi!

Hoàng thái hậu lớn tiếng:

- Lúc nào ngươi cũng chỉ nghĩ đến chuyện gây hấn với nước Liêu. Ngươi... ngươi...

Ðột nhiên bà ngồi dậy trỏ tay vào mặt Triệu Hú.

Triệu Hú thấy Hoàng thái hậu nổi cơn thịnh nộ, thì giật mình lùi lại ba bước. Chân y loạng choạng suýt nữa ngã quay. Tay y nắm chặt đốc kiếm. Trống ngực đánh thình thình, y lớn tiếng la:

- Mau! Các ngươi vào đi!

Bốn tên Thái giám nghe chúa thượng la gọi, liền tiến vào điện.

Triệu Hú run lên hỏi:

- Các ngươi... hãy trông kìa! Thái hậu làm sao rồi? Y vừa nói ra bao nhiêu lời hùng tâm tráng chí, muốn quyết ra trận tử chiến cùng người Khất Ðan. Thế mà một bà già ốm o bệnh hoạn vừa ra oai, y đã hoảng vía kinh hồn. Chân tay luống cuống, như vậy đủ biết đởm lượng y rất tầm thường.

Một tên nữ Thái giám tiến lại gần mấy bước, chú ý nhìn Hoàng thái hậu đưa tay ra sờ mặt, rồi nói:

- Khẩu tấu Hoàng thượng! Ðức Thái hậu đã cỡi hạc quy tiên rồi!

Triệu Hú cả mừng, cười ha hả lên:

- Hay quá! Hay quá! Ta là Hoàng đế rồi! Ta là Hoàng đế rồi!

Thực ra, Triệu Hú đã làm Hoàng đế bảy năm nay, nhưng trong thời gian ấy thì chỉ có danh hiệu mà thôi. Bấy giờ y mới chân chính là Hoàng đế cầm quyền trị nước.

Triệu Hú tự mình trông coi mọi việc triều chính. Việc đầu tiên của y là giáng chức quan lễ bộ thượng thư Tô Thức phải đi làm tri phủ huyện Ðịnh Châu.

Tô Thức là một nhà văn lừng danh thiên hạ, ai cũng trọng vọng. Thế mà Hoàng đế vừa thực hành quyền chính đã giáng quan nhà văn này. Các vị đại thần trong triều thấy thế nghị luận xôn xao.

Tô Thức là kẻ đối đầu với Vương An Thạch. Sự xích mích giữa các quan văn, quan võ là thường tình. Trong khoảng thời gian niên hiệu Nguyên, Hựu đức Hoàng thái hậu buông rèm nghe chính trọng dụng bọn Tư Mã Quang và anh em Tô Thức, Tô Triệt, Hoàng thái hậu vừa băng hà mà Hoàng đế đã giáng chức Tô Thức làm cho từ triều đình đến dân gian đều bị bao phủ một làn không khí sợ hãi. Ai nấy than thầm:

- Hoàng đế thi hành chính lệnh mới làm khốn khổ trăm họ đến nơi rồi! Dĩ nhiên cũng có kẻ mừng thầm vì chính lệnh mới sẽ là cơ hội khiến cho họ được thăng quan phát tài.

Lúc này những người cầm quyền binh trong triều đều là cựu thần do Hoàng thái hậu nhiệm dụng.

Hán lâm học sĩ là Phạm Tô Vũ cầm bản tâu dâng lên Hoàng đế, rồi nói:

- Ðức Tiên Hoàng thái hậu lấy công binh chính trực làm gốc, bài bỏ tân pháp độ của bọn Vương An Thạch, Lã Huệ Khanh mà áp dụng chính lệnh cũ của tổ tiên. Nhờ thế mà xã tắc gặp buổi nguy nan trở lại an ninh, lòng người ly tán trở lại đoàn kết. Thậm chí Liêu vương cùng Liêu Tể tướng bàn bạc với nhau nói là Nam triều thi hành chính sự của vua Nhân Tôn chỉ nên giữ nguyên Kinh Ðịa, phòng thủ bờ cõi, không nên sinh sự. Bệ hạ cứ xem địch quốc còn nghị luận như vậy, đủ biết lòng người trong nước thế nào? Nay bệ hạ thay đổi chính sách, bọn tiểu nhân sẽ thừa cơ vận động, mà kẻ vụ lợi cũng đã ngấm nghé dòm nom. Thần xin bệ hạ nghĩ đến tổ tiên trải bao gian nan, xây dựng cơ nghiệp, đức Hoàng thái hậu đã phải nhọc lòng giữ vững giang sơn, mà nghe lời tiểu thần, xa lánh tiểu nhân, noi theo chính cũ khiến nhà nước vững bền, bá tánh an vui thì thật may cho thiên hạ.

Triệu Hú càng coi bản tâu càng tức giận, đập bàn quát:

- Ngươi nói xa lánh kẻ tiểu nhân. Vậy những ai là quân tử, ai là tiểu nhân?

Nhà vua lại quắc mắt lên nhìn Phạm Tô Vũ.

Phạm Tô Vũ dập đầu tâu:

- Xin bệ hạ minh xét. Buổi đầu đức Hoàng thái hậu nghe việc triều chính thì thần dân trong triều ngoài nội có đến hàng vạn người đều nói là chính lệnh không hay làm cho trăm họ phải đau khổ. Ðức Hoàng thái hậu thể tuất dân tình đã đổi pháp lệnh, lại đổi luôn người hành khắp có tội. Bệ hạ đã vâng theo lời Hoàng thái hậu cho thuận lòng dân. Những thần tử bị đuổi đó là tiểu nhân.

Triệu Hú cười lạt nói:

- Ðó là Hoàng thái hậu đuổi họ, có can dự gì đến trẫm?

Nói xong rũ áo lui chầu.

Triệu Hú chán ghét quần thần nhưng mới lên thân hành chấp chính không tiện đuổi hết đại thần. Nhà vua lập tức hạ sắc phong thăng quan cho bọn nội thị Nhạc Sĩ Tuyến, Lưu Duy Giản, Lương Tòng Chính để thưởng chúng đã có công phụ họa với mình. Mấy ngày liền nhà vua cáo bệnh không lâm triều.

Quan Thái giám đưa bản tâu nét chữ rất tinh vi của Tô Thức vào.

Triệu Hú lẩm bẩm:

- Thằng cha này chữ thật tốt, chẳng hiểu hắn nói gì đây?

Rồi mở tấu chương ra xem thấy viết rằng:

"Hạ thần đang chầu chực dưới trướng, được lệnh đi thú biên cương. Hạ thần ra đi không được vào bái mạng mà muốn thông tin đến bệ hạ thật là khó khăn."

Triệu Hú nói:

- Ta không muốn nhìn thấy bộ râu quai nón của ngươi, vĩnh viễn không muốn gặp ngươi nữa.

Nhà vua lại đọc tiếp: "Những hạ thần đâu dám chẳng hết lòng trung. Ðó là theo hành vi của thánh nhân để dạy. Phải vào chỗ tối mới được biết chỗ sáng, ngồi chỗ tĩnh để coi chỗ động, thì vạn vật đều bày ra trước mắt. Bệ hạ là bậc thánh trí hơn đời, đang tuổi thanh niên."

Triệu Hú tủm tỉm cười nghĩ bụng:

- Thằng cha rậm râu này hỗn lắm! Hắn vẫn ra giọng mỉa mai. Hắn bảo ta thánh trí hơn đời, mà lại đèo câu đang tuổi thanh niên thì ra hắn bảo mình nhỏ tuổi. Ðã nhỏ tuổi thì còn hiểu việc trị nước thế nào được?

Nhà vua lại coi tiếp: "Hạ thần nguyện để tâm theo dõi, chưa dám hành động gì, để chiêm nghiệm bề lợi hại ra sao? Quần thần tà chính thế nào? Thần chờ trong ba năm cho mọi việc thực hiện rồi mới hành động. Ðã hành động tất nhiên bách tính không còn oán hận, bệ hạ không có điều chi hối tiếc. Hạ thần e rằng hành động cấp tiến chỉ là tấm lòng nông nổi của những người vụ lợi, nay dâng biểu tâu này, mong rằng bệ hạ tận trọng canh cải tôn pháp thời phúc cho xã tắc và may cho thiên hạ lắm vậy."

Triệu Hú coi tấu chương xong, nhắp chén thanh trà lẩm bẩm:

- Người ta nói thằng cha rậm râu họ Tô là tay thông minh tuyệt đỉnh quả danh bất hư truyền. Hắn biết ta cố ý noi theo Tiên đế thi hành tân pháp, nhưng hắn không ngăn trở mà có ý khuyên ta trì hoãn lại ba năm. Y nói cái gì: "Ðã hành động tất bách tính không còn oán hận, bệ hạ không điều hối tiếc". Thật là những cái nói uyển chuyển và như vậy tức là cấp tiến vụ lợi thì bách tính oán hận và mình phải hối tiếc.

Chương 152: A tử xuất hiện cứu tiêu phong

Triệu Hú nghĩ vậy bất giác nổi lôi đình, lập tức xé tan bản tâu.

Mấy hôm sau Triệu Hú lâm triều, Phạm Tô Vũ lại dâng bản tâu nói:

"Ðầu đời Chiêu Ninh, Vương An Thạch là Lã Huệ Khanh dựng ra phép mới, biến đổi lề luật cũ của tổ tông, đưa nhiều kẻ tiểu nhân vào làm hỏng việc nước. Ngoài ra dùng binh cơ để mở rộng biên thuỳ, gây thù oán với ngoại bang khiến cho sinh linh đồ thán, trăm họ lưu ly".

Triệu Hú coi tới đây, lửa giận bốc lên ầm ầm, mắng thầm:

- Ngươi thoá mạ Vương An Thạch và Lã Huệ Khanh thì có khác gì thoá mạ phụ hoàng ta?

Nhà vua lại xem xuống dưới:

"Thái Xác mở nhà ngục lớn, Vương Thiều lấy Tây Hồ, Chương mở rộng, Thẩm Khởi, Thẩm Quát gây cuộc tao tác và động binh làm quân sĩ tử thương tới hai mươi vạn người. Ðức tiên đế lâm triều đầy lòng hối hận. Ngài tuyên bố triều đình phải chịu trách nhiệm này." "Khi ấy dân gian sầu khổ oán hận, gây nên mầm loạn." "Nhà Hán, nhà Ðường mất nước cũng do nhà cầm quyền bắt dân phải lao đầu vào công cuộc xây dựng vĩ đại, không được nghỉ ngơi. Những kẻ vì chút lợi nhỏ mà gây oán hờn cho quốc dân thì dù có đa hình khu trục cũng chưa đủ để tạ tội với trăm họ".

Triệu Hú coi tới đây không nhẫn nại được nữa, vỗ long án đứng lên.

Triệu Hú tuổi mới mười tám đã ở ngôi cao lại tính tình nóng nảy. Một ông vua mà nổi nóng giữa triều đình thì quần thần không khỏi sợ hãi thất sắc.

Triệu Hú lớn tiếng quát hỏi:

- Phạm Tô Vũ! Bản tâu của ngươi nói thế này phải chăng là buông lời phỉ báng?

Phạm Tô Vũ dập đầu tâu:

- Xin bệ hạ minh xét cho. Kẻ vi thần khi nào dám lỗi đạo với vua.

Triệu Hú mới lên nắm quyền hành mà thấy quần thần đều khiếp sợ, trong lòng rất lấy làm đắc ý, nộ khí tiêu tan. Nhưng y vẫn giữ vẻ mặt nghiêm khắc lớn tiếng nói:

- Ðức Tiên đế là bậc thiên tài tất phải có chí lớn. Ngài muốn bình định giang sơn, thống nhất thiên hạ. Ðáng tiếc là ngài tuổi trẻ băng hà. Nay trẫm muốn nối di chí của tiên đế, sao lại không được. Các ngươi đã nói nhàm cả tai trẫm lại còn trách tiên đế thay đổi cựu pháp là nghĩa làm sao?

Bỗng trong bọn đinh thần, một vị tướng mạo thanh tao, oai phong bệ vệ bước ra. Vị đại thần này chính là tể tướng Tô Triệt.

Triệu Hú vừa trông thấy đã phát ngán nghĩ thầm:

- Lão này là em thằng cha rậm râu họ Tô. Hai anh em y cấu kết với nhau, nhưng vẫn khôn ngoan không để lộ hình tích.

Bỗng nghe Tô Triệt lên tiếng:

- Xin bệ hạ minh xét: Ðức Tiên đế có nhiều điểm vượt cả tiền nhân. Tỷ như ngài ở ngôi hai chục năm trời mà chung thân không chịu tôn hiệu. Kẻ vi thần đã làm bản tâu dâng lên ca tụng đức lớn mà Tiên đế vẫn khiêm nhượng không nhận. Còn việc triều chính có điều lầm lẫn thì bất cứ đời nào chả có? Vả lại việc cha đã lầm trước, con cái ai bổ cứu về sau. Ðó là đạo hiếu của người xưa.

Triệu Hú hắng giọng một tiếng, không nhìn vào mặt Tô Triệt chỉ hững hờ hỏi lại:

- Cha đã lầm trước, con cái bổ cứu về sau là ý nghĩ làm sao?

Tô Triệt đáp:

- Hạ thần nói đây là tỷ việc vua Hán Võ Ðế ngày xưa. Hán Võ Ðến ngoài tánh tứ di, trong dựng cung thất, tiền tài khánh kiệt, đến nỗi phải sang đoạn tài vật cùng nguồn lợi của bá tánh. Nhân dân không chịu nổi suýt sinh hoạ loạn. Vua Võ Ðế băng giá rồi, vua Chiêu Ðế lên nối ngôi, thu đúng Hoắc Quang, bỏ việc phiền hà, mà nhà Hán trở lại vững vàng.

Triệu Hú lẩm bẩm:

- Thế ra ngươi lấy việc Hán Võ Ðế để tỷ với phụ hoàng ta.

Tô Triệt thấy mặt rồng nhăn nhó, biết là nguy hiểm, nghĩ thầm:

- Nếu ta còn nói nữa hoàng thượng nổi lôi đình, không chừng mình đến mất mạng. Nhưng nếu mình cứ thuận gió theo chiều để cho trăm họ lầm than, xiết nỗi cơ hàn, lưu ly thất tán, thì ta đây là một vị đại thần trong nước, nhẫn tâm thế nào được? Ðời vua Quang Võ nhà Ðông Hán lấy việc giám sát ra làm gốc tra xét lời nói của bá quan, thật là tỷ mỉ. Khi vua Chương Ðế lên nối ngôi lại thay đổi dùng chính sách khoan hồng mà lòng người vui vẻ, thiên hạ thịnh trị. Ðó là những bậc làm con đã bổ cứu những lỗi lầm của tiên phụ, ra thành những bậc đại hiếu để tiếng thơm muôn đời?

Triệu Hú lớn tiếng hỏi:

- Ngươi lấy việc vua Hán Võ Ðế để tỷ với Tiên hoàng?

Tô Triệt thấy nhà vua nổi giận thì dập đầu lạy luôn mấy lạy rồi từ trong điện chạy ra sân, quỳ xuống để chịu tội, không dám nói gì nữa.

Bá quan sợ xanh mặt không ai dám giải thích giùm Tô Triệt.

Bỗng thấy một vị đại thần đầu tóc bạc phơ vượt mọi người đi ra.

Lão là Phạm Thuần Nhân.

Phạm Thuần Nhân ung dung nói:

- Xin bệ hạ dẹp lôi đình. Nếu Tô Triệt có điều thất thố cũng chỉ vì y một dạ trung thành với bệ hạ. Bệ hạ mới lên chấp chính, đối với đại thần nên lễ mạo.

Triệu Hú nói:

- Người ta đã có câu: "Tần Hoàng Hán Võ". Vậy Hán Võ Ðế cũng tàn bạo như Tần Thủy Hoàng. Y nói thế chẳng là vô đạo lắm ư?

Phạm Thuần Nhân tâu:

- Lời Tô Triệt nói đây là nghị luận thời thế cùng sự việc, chứ không phải nói về người.

Triệu Hú nghe Phạm Thuần Nhân giải thích mới nguôi cơn giận quát lên:

- Tô Triệt! Ngươi hãy vào đi!

Tô Triệt từ trong sân trở vào điện không dám đứng ở chỗ cũ mà quỳ ở sau cùng hàng quần thần, nói:

- Kẻ vi thần đắc tội với bệ hạ. Xin bệ hạ ban hình phạt cho.

Hôm sau có chiếu ban ra giáng chức Tô Triệt đang làm Ðoàn minh điện học sĩ phải xuống làm Tri châu Như Châu.

Quân thám tử nước Liêu biết hết động tĩnh tại Nam triều liền về Thượng Lĩnh phi báo.

Liêu chúa là Gia Luật Hồng Cơ được tin Hoàng thái hậu Nam triều băng giá mà Hoàng đế Triệu Hú hãy còn nhỏ tuổi chỉ muốn tung hoành lộng võ, giáng chức hết thảy đại thần thì mừng rỡ vô cùng nói:

- Các ngươi sắp sửa xa giá để ta xuống Nam Kinh thương nghị với Tiêu Ðại vương!

Gia Luật Hồng Cơ lại nói:

- Bọn thám tử Nam triều ở Thượng Kinh không phải là ít. Nếu biết chúng ta đến Nam kinh, tất họ đề phòng ghê gớm lắm. Vậy số binh kỵ theo ta giảm bớt đi và phải lập tức lên đường, chẳng cần báo trước cho Nam viện Ðại vương nữa.

Liêu chúa dẫn ba ngàn giáp binh lật đật đi ngay. Nhà vua nhớ đến cái loạn Sở vương ngày trước, liền lưu quan binh lại giữ Thượng kinh và do đích thân Hoàng hậu là Tiêu thị thống lãnh binh quyền.

Liêu chúa lại phái năm vạn binh mã hộ tống, nhưng để đi sau.

Một ngày kia, Liêu chúa ngự giá đến ngoài thành Nam kinh thì Tiêu Phong lại đem hơn hai chục kỵ binh ra săn bắn ngoài Bắc giao.

Tiêu Phong được tin Liêu chúa đột ngột đến Nam kinh liền ruổi ngựa tiến về hướng Bắc để nghênh tiếp.

Vừa thấy cờ trắng lọng vàng ở phía xa, Tiêu Phong đã xuống ngựa đi bộ lật đật tiến lại bái phục dưới đất.

Gia Luật Hồng Cơ xuống ngựa cười ha hả nói:

- Hiền đệ! Ta cùng hiền đệ tiếng là vua tôi mà thực ra là tình thân như cốt nhục cần gì phải làm đại lễ.

Gia Luật Hồng Cơ nâng Tiêu Phong dậy hỏi:

- Có nhiều dã thú không?

Tiêu Phong đáp:
- Mấy hôm nay rét dữ, dã thú đều lánh xuống phương Nam, tiểu đệ đi săn đã nửa ngày mới được con sói xanh và mấy con hươu nhỏ chẳng có chi đáng kể.

Gia Luật Hồng Cơ cũng thích săn bắn lắm liền nói:

- Chúng ta lại xuống Nam giao kiếm dã thú đi! Tiêu Phong đáp:

- Nam giao liên tiếp với đất đai của Nam triều. Thần sợ mất hoà khí giữa hai nước, nên nghiêm cấm bọn thuộc hạ không được đi săn về phía đó.

Gia Luật Hồng Cơ hơi nhíu cặp lông mày hỏi:

- Thế thì không đi "kiếm lương thảo" ư?

Tiêu Phong đáp:

- Không!

Gia Luật Hồng Cơ nói:

- Bữa nay anh em mình tụ hội, phá bỏ lệ đó một lần cũng chẳng hề chi.

Tiêu Phong đáp:

- Dạ!

Hiệu tù và nổi lên. Gia Luật Hồng Cơ cùng Tiêu Phong cưỡi ngựa sánh vai mà đi, quanh bức tường thành Nam kinh, thẳng xuống phía Nam.

Ði chừng hơn hai trăm dặm, quân sĩ reo hò chia ra hai ngả thành hình cái quạt kéo đi rồi quay đầu lại.

Tiếng ngựa pha lẫn với tiếng chó sủa loạn lên. Bốn bề từ từ quay lại. Vòng vây mỗi lúc một nhỏ hẹp. Loại cáo chồn trong cỏ rậm chạy ra. Nhưng Gia Luật Hồng Cơ không muốn bắn giết những con dã thú nhỏ bé này. Chờ hàng nửa ngày, thuỷ chung vẫn chẳng thấy những loài thú lớn như gấu, hổ xuất hiện.

Ðang lúc cụt hứng, bỗng nghe có tiếng kêu loạn lên, từ góc Ðông Nam, mười mấy gã hán tử chạy như bay tới nơi. Cứ trông cách ăn mặc của họ thì biết ngay toàn là bọn săn bắn và tiều phu người ở Nam triều.

Quân Liêu đuổi dã thú chẳng được biết là Hoàng thượng không vui, liền quay ra vậy mười mấy người Hán này. Chúng quát tháo om sòm đuổi rượt, bức bách bọn Hán tử phải chạy về phía trước Liêu chúa.

Gia Luật Hồng Cơ cười nói:

- Bọn này đến đây hay lắm.

Rồi giương cung lắp tên bắn ra veo véo. Liêu chúa bắn ra không sai phát nào. Chớp mắt đã có sáu người ngã, tên suốt qua bụng cắm chặt xuống đất.

Bọn người chưa bị bắn khiếp đảm chạy về phía Nam thì lại gặp Liêu binh dùng trường mâu phóng ra bắt buộc họ phải quay trở lại.

Tiêu Phong thấy thế trong lòng đau xót la lên:

- Bệ hạ!

Gia Luật Hồng Cơ cười nói:

- Bọn này để dành cho ngự đệ. Ta muốn coi thần tiễn của hiền đệ!

Tiêu Phong lắc đầu đáp:

- Bọn này vô tội, nên tha cho họ quách!

Gia Luật Hồng Cơ cười nói:

- Người Hán nhiều lắm mà! Nếu giết họ đi dĩ nhiên thiên hạ càng thái bình thịnh trị. Bọn chúng đầu thai làm người Hán cũng đáng tội chết rồi đó!

Nói xong Liêu chúa dùng liên châu tiễn bắn ra. Mỗi một mũi trúng một tên. Thế là mười mấy người Hán chẳng một ai thoát. Có người chết ngay lập tức. Có người trúng vào bụng chưa chết ngay thì ngã lăn ra rên xiết!

Bọn Liêu binh lớn tiếng reo hò, hoan hô:

- Vạn tuế!

Giả tỷ lúc ấy Tiêu Phong muốn ngăn trở thì có thể bắn cho những mũi tên của Liêu chúa phải rớt xuống, nhưng ông lại nghĩ rằng: "trước mặt quân sĩ mà mình công nhiên làm bẽ mặt Hoàng đế thì phạm tội đại nghịch", chỉ có nét mặt ông lộ ra vẻ không bằng lòng.

Gia Luật Hồng Cơ thấy vậy liền cười hỏi:

- Thế nào?
Liêu chúa toan thu cung nỏ về thì chợt thấy một người cưỡi ngựa xông qua vòng vây chạy đến.

Gia Luật Hồng Cơ thấy người cưỡi ngựa ăn mặc ra kiểu người Hán thì chẳng thèm hỏi gì nữa, giương cung lắp tên bắn ngay.

Người kia chĩa hai ngón tay thẳng lên cặp lấy lông đuôi mũi tên.

Giữa lúc ấy thì mũi tên thứ hai của Gia Luật Hồng Cơ lại bắn tới.

Người kia lại đưa tay trái lên cặp mũi tên thứ hai mà ngựa vẫn không dừng bước xông về phía Liêu chúa.

Hồng Cơ liền bắn nỏ liên châu mũi tên nọ nối đuôi mũi tên kia. Nhưng tên càng bắn bao nhiêu, thì người kia càng bắt mau bấy nhiêu. Chỉ trong chớp mắt y bắt đến mười mấy mũi tên.

Lúc này hai bên gần nhau. Tiêu Phong nhìn rõ mặt người mới đến thì giật mình kinh hãi la lên:

- A Tử! Ngươi đấy ư? Không được vô lễ với Hoàng thượng!

Hai mươi tên quân Liêu đi hộ vệ đều ra trường mâu ra ngăn cản trước Liêu chúa. Chúng sợ người mới đến làm kinh hãi đến Vương gia.

Khách kỵ mã cười khanh khách nắm cả mười mấy mũi tên lang nha liệng lên trên không, gọi to:

- Tỷ phu! Sao tỷ phu đã biết tiểu muội đến mà ra đây nghênh tiếp?

Hai chân nàng đứng trên lưng ngựa nhảy vọt qua đầu hơn hai mươi tên thị vệ hạ mình xuống trước ngựa Tiêu Phong.

Bóng người thấp thoáng áo tía phất phơ, thân hình uyển chuyển quả nhiên là A Tử. Cặp mắt nàng nay đã biến thành sáng loáng.

Tiêu Phong vừa kinh hãi vừa vui mừng reo lên:

- A Tử! Sao... mắt Tử Muội lại khỏi được?

A Tử cười đáp:

- Chính nhị đệ của tỷ phu đã chữa cho đó. Tỷ phu bảo y có giỏi không?

Tiêu Phong nhìn lại mắt A Tử thì không khỏi run lên vì trong khoé mắt nàng dường như chứa đầy nỗi thương tâm tịch mịch, không bút mực nào tả được.

Theo lẽ ra cặp mắt nàng đã sáng trở lại mà trùng hội Tiêu Phong thì nàng phải vui mừng khôn xiết mới đúng. Thế mà trái lại, nàng lộ vẻ cực kỳ đau khổ là nghĩa làm sao? Có điều trong tiếng cười của A Tử lại tỏ ra rất vui mừng.

Tiêu Phong tự hỏi:

- Chẳng lẽ A Tử dọc đường đã gặp điều bất như ý?

Giữa lúc ấy A Tử đột nhiên thét lên lanh lảnh. Người nàng đang ở trong lòng Tiêu Phong bỗng co lại rồi nhảy vọt ra phía trước.

Tiêu Phong cũng đã phát giác ra có người ở sau lưng mình đột nhiên đến ám toán. Ông xoay mình lại đưa hai tay lên để trước ngực thì thấy một cây đinh ba phân phóng tới.

A Tử vươn tay trái ra nắm lấy cây đinh ba liệng trở lại trúng vào trước ngực một người nằm dưới đất như đóng đanh vào người đó.

Nguyên người này là một nhà săn bắn người Hán bị trúng tên của Gia Luật Hồng Cơ ngã lăn ra nhưng chưa chết. Hắn thu tàn lực cầm cây đinh ba liệng vào sau lưng Tiêu Phong vì gã thấy ông ăn mặc ra kiểu một vị đại thần nước Liêu người định liệng ám khí hạ sát ông để rửa mối hận mình bị giết một cách oan uổng.

Không ngờ A Tử nhìn qua vai Tiêu Phong thấy rõ, liền nhảy ra đón lấy đinh ba liệng trở lại đúng vào người gã.

Thực ra thì bản lãnh người đi săn kia cũng không thể nào ám toán Tiêu Phong được.

A Tử trỏ vào mặt người đi săn, lúc này hắn đã tắt thở rồi.

Nàng lớn tiếng mắng:

- Mi không tự lượng cái sức chó lợn của mi mà dám ám toán tỷ phu ta?

Tiêu Phong thấy người đi săn mắt trợn tròn xoe, cắn chặt hai hàm răng, nét mặt đầy vẻ căm phẫn thì nghĩ bụng:

- Ta cùng người này vốn không quen biết lại không thù oán. Hai nước Tống, Liêu vì đâu mà gây nên thù hận? Người Tống bảo người Khất Ðan xâm chiếm đất đai của họ, người Khất Ðan mình lại bảo người Hán quên ân phụ nghĩa, không giữ lời hứa. Mình chẳng biết ai phải ai trái cả?

Gia Luật Hồng Cơ thấy A Tử liệng đinh ba lại đâm chết người đi săn kia thì trong lòng cả mừng nói:

- Thủ pháp cô nương thật là tuyệt diệu! Bản lãnh cô ít người bì kịp. Vừa rồi mũi đinh ba không đả thương được Nam viện Ðại vương thì thiệt là may! Nếu y bị thương, dù chỉ là một vết thương rất nhỏ nhẹ cũng không khỏi làm lỡ việc lớn của trẫm. Không biết trẫm nên trọng thưởng cô nương thế nào cho xứng đáng?

Liêu chúa còn đang ngẫm nghĩ chưa quyết định được thì A Tử đã nói ngay:

- Tâu hoàng thượng! Hoàng thượng đã phong cho tỷ phu tiểu nữ làm một vị quan lớn, thì xin Hoàng thượng cũng cho tiểu nữ một chức quan để làm chơi. Tiểu nữ không cần chức to như tỷ phu nhưng cũng đừng nhỏ quá để người ta coi vào không được.

Gia Luật Hồng Cơ cười đáp:

- Nước Liêu ta không có phụ nữ làm quan. Trẫm phong cho khanh làm công chúa. Nhưng không biết công chúa được gì nhỉ? à phải rồi! Bình Nam công chúa!

A Tử bĩu môi nói:

- Làm gì chả nói, chứ làm công chúa thì không làm đâu. Hồng Cơ lấy làm kỳ hỏi:

- Sao lại không làm?

A Tử đáp:

- Hoàng thượng là nghĩa huynh nghĩa đệ với tỷ phu. Nếu tiểu Muội nhận làm công chúa thì có khác chi là con gái Hoàng thượng, chẳng hoá ra thấp xuống một bậc ư?

Hồng Cơ thường để ý đến tâm sự người ngoài. Y nghe A Tử kêu Tiêu Phong là tỷ phu trường tỷ phu đoản một cách rất đằm thắm, thì hiểu tâm sự nàng ngay.

Tiêu Phong tuy ở ngôi cao mà không gần nữ sắc. Theo tập tục nước Liêu thì địa vị của ông đừng nói ba bốn vợ mà năm thê bảy thiếp cũng đáng.

Liêu chúa thấy nàng hợp tình ý với Tiêu Phong, nhưng vì nàng còn nhỏ tuổi không tiện thành thân. Y liền cười nói:

- Chức công chúa của cô nương còn lớn hơn công chúa thường mà vào hàng em gái trẫm, chứ không phải hàng con. Chẳng những trẫm phong cho cô làm Bình Nam công chúa mà còn muốn giúp cho cô thoả lòng tâm nguyện nên chăng?

A Tử đỏ mặt lên hỏi:

- Tiểu Muội có tâm nguyện gì? Sao bệ hạ lại biết? Bệ hạ là đức Hoàng đế, lẽ nào gặp đâu nói đấy được?

A Tử chẳng biết sợ trời sợ đất là gì, nên đối với Gia Luật Hồng Cơ cũng chẳng giữ lễ vua tôi. Mặt khác lễ giáo nước Liêu cũng rất giản dị. Tiêu Phong lại là người được Hồng Cơ rất yêu mến rất tin cậy, nên A Tử muốn nói sao thì nói. Y vẫn cười hì hì nói:

- Chức Bình Nam công chúa đó nếu khanh không làm thì trẫm không phong nữa. Nào! Một, hai, ba... Khanh có chịu làm không?

A Tử liền lạy phục xuống, khẽ nói:

- A Tử tạ ơn Hoàng thượng!

Tiêu Phong cũng khom lưng thi lễ nói:

- Ða tạ bệ hạ!

Chương 153: Tiêu đại vương không chịu

Tiêu Phong từ khi lỡ tay ngộ sát A Châu, ông thương A Tử như em gái mình, nên nàng được Liêu chúa gia ơn, ông cũng ngỏ lời bái tạ.

Gia Luật Hồng Cơ lại cho là mình đoán không sai, bụng bảo dạ:

- Bây giờ ta thành toàn hôn sự cho y một cách vinh quang, rồi sai y khởi binh đánh Tống chắc là y phải tận tâm kiệt lực.

Tiêu Phong lại tự hỏi:

- Phen này Hoàng thượng Ðông du là có ý gì? Ngài đã phong A Tử làm công chúa mà còn thêm hai chữ "Bình Nam" là nghĩa làm sao? Hỡi ôi! Bình Nam, Bình Nam!... Phải chăng là có ý động binh đánh xuống Nam triều?

Hồng Cơ nắm lấy tay Tiêu Phong nói:

- Ngự đệ! Hai ta lâu ngày chưa gặp nhau. Bây giờ đi chơi nói chuyện với nhau một lúc.

Hai người cưỡi ngựa đi về phía Nam. Ngựa hay mà đường sá lại bằng phẳng. Chớp mắt đã đi được ngoài ba mưoi dặm. Nơi đây là một khu đồng ruộng bát ngát hoang vu, toàn lúa má cùng cỏ dại, mọc chen nhau. Chỗ nào cũng đầy chông gai, vì lâu ngày không người đi lại.

Tiêu Phong nghĩ thầm:

- Người Tống vì sợ bọn mình đến đây cướp lương thảo, nên đành bỏ hoang mấy trăm vạn khoảnh ruộng tốt này. Mỗi một khoảnh ruộng này đều nuôi sống được bao nhiêu sinh linh. Họ đã tốn bao nhiêu huyết lệ mới làm thành ruộng tốt như vậy.

Gia Luật Hồng Cơ ra roi cho ngựa chạy lên trên một cái gò nhỏ, đứng nhìn bốn phía ra vẻ tự hào.

Tiêu Phong cũng giục ngựa theo lên. Ông ngó theo con con mắt của Hồng Cơ nhìn về phía Nam thấy núi đồi chập chùng bao la bát ngát, không biết đâu là cùng tận.

Gia Luật Hồng Cơ trỏ đầu roi ngựa về phía Nam nói:

- Ngự đệ ơi! Trẫm nhớ lại ba mươi năm trước đây phụ hoàng đã dẫn trẫm tới đây trỏ cho hay giang sơn gấm vóc này là của nhà Ðại Tống...

Tiêu Phong nói:

- Dạ!

Hồng Cơ lại nói:

- Ngự đệ từ thửa nhỏ sinh trưởng ở đất Nam, am hiểu nhiều về nhât vật cùng sông núiNam Mau. Phải chăng dưới đó sung sướng hơn nhiều chứ, không rét mướt khổ sở như chúng ta?

Tiêu Phong đáp:

- Thần nghĩ rằng ở đâu cũng có cái khoái lạc của nó. Trong tâm có thư thái thì người mới vui sướng được. Người Nam không quen ở Phương Bắc. Người Bắc cũng không quen ở phương Nam. Tạo hoá đã an bày như vậy. Nên hễ ai miễn cưỡng đứng núi này trông núi nọ thì tổ rước lấy phiền não vào mình.

Hồng Cơ hỏi:

- Thứ thì người Bắc xuống ở Phương Nam quen rồi lại quay trở về Miền Bắc cũng cảm thấy phiền não sao?

Tiêu Phong đáp:

- Thần là người phiêu bạt giang hồ. Bốn bể đâu cũng là nhà, nên khác với những người dân thượng. Nay được bệ hạ ban cho có chỗ nương thân lại được quan cao lộc hậu, trong lòng rất đại đức, còn có điều chi phiền muộn nữa?

Hồng Cơ quay lại nhìn vào mặt Tiêu Phong một lúc.

Tiêu Phong không muốn bốn mắt gặp nhau liền mỉm cười, rồi nhìn ra phía khác.

Hồng Cơ chậm rãi nói:

- Ngự đệ! Trẫm cùng ngự đệ tuy có bổn phận vua tôi mà thực là anh em kết nghĩa. Lâu ngày chưa nói chuyện với nhau sao ngự đệ giữ thủ lễ quân thân?

Tiêu Phong đáp:

- Trước kia kẻ vi thần chưa được biết bệ hạ, thấy mình mạo Muội đã nhiều. Nhưng sau khi biết rồi, đâu dám lấy nghĩa anh em mà xử?

Hồng Cơ thở dài nói:

- Làm Hoàng đế thì không được giao kết thân nhiệt cùng người hết lòng hết dạ với mình hay sao? Ngự đệ ơi! Trẫm muốn cùng hiền đệ bôn tẩu giang hồ, không bị điều gì câu thúc. hoá ra lại nóng.

Tiêu phong nói:

- Bệ hạ đãthích kết bạn cũng chẳng khó gì, Thần có hai người kết nghĩa đệ huynh ở Trung Nguyên, một là Hư Trúc Tử ở cung Linh Thức và một là Ðoàn Dự người nước Ðại Lý. Họ đều là những hầu tử ôm bầu nhiệt huyết phơi gan trải mật cùng người. Nếu bệ hạ muốn gặp họ, thần xin mời họ qua chơi Liêu quốc.

Nguyên Tiêu Phong từ khi về Nam Kinh, hàng ngày phải giao thiệp với quần thần cùng tướng sĩ nước Liêu. Từ lời nói cho đến tính tình đều không phù hợp, nên ông vẫn nhớ Ðoàn Dự và Hư Trúc, ông mong họ đến nước Liêu.

Hồng Cơ cả mừng nói:

- Hiền đệ đã có anh em kết nghĩa, thì sai người đưa thư mời họ đến nước Liêu. Nếu họ muốn làm quan thì trẫm sẽ phong cho hai người đó có những quan tước lớn.

Tiêu phong mỉm cười đáp:

- Thần mời họ qua chơi thì được, nhưng làm quan thì họ không làm được đâu.

Hồng Cơ trầm ngâm một lúc rồi nói:

- Hiền đệ! Trẫm xem nét mặt cùng lời nói của hiền đệ dường như có ý không vui.

Trẫm dù là vua, giầu gồm bốn bể, mà không làm cho ngự đệ được như ý, còn làm ca ca thế nào được!

Tiêu Phong trong lòng cảm động đáp:

- Thần không dám giấu bệ hạ, việc lầm lỡ của thần là một mối hận chung thân, không còn cách nào vãn hồi được nữa.

Rồi ông thuật sơ quan lại chuyện đã ngộ sát A Châu cho Hồng Cơ nghe.

Hồng Cơ vỗ đùi đánh đét một cái rồi nói:

- Thảo nào hiền đệ gần bồn mươi tuổi vẫn chưa lấy vợ thì ra không quên được người cũ. Hiền đệ! Cái lầm lỡ của hiền đệ đều gốc tự bọn người Hán tàn bạo mà ra. Nhất là bọn Cái Bang lại càng vong ân bội nghĩa. Hiền đệ bất tất phải phiền não. Trẫm lập tức hưng binh chinh phạt Nam Man giết cho kỳ hết bọn Cái Bang cùng võ lâm Trung Nguyên để trả mối thù chúng hạ sát mẫu thân đệ cùng cái hậu vây khốn đệ ở Tụ Hiền trang. Hiền đệ thích con gái Nam Man xinh đẹp thì trẫm sẽ bắt về cho hiền đệ một vài nghìn tên để phục thị cũng chẳng khó gì.

Tiêu Phong nở một nụ cười đau khổ nghĩ thầm:

- Mình đã giết lầm A Châu thì kiếp này quyết chẳng lấy ai nữa. Dù là hàng ngàn hàng vạn thiếu nữ người Hán cũng chẳng thay thế cho nàng được. Hoàng thượng chỉ quen ở với hàng trăm hạng cung phi chưa hiểu chữ "tình" thế nào được?

Ông liền nói:

- Ða tạ bệ hạ! Nhưng mối thù oán giữa thần và bọn võ lâm Trung Nguyên không còn nữa, vì chính tay vi thần đã giết không biết bao nhiêu người Trung Nguyên. Nếu còn kéo dài mối thù oán gây cuộc chiến chinh thì hoạ hoạn không biết đến đâu mà kể. Gia Luật Hồng Cơ cười ha hả, nói:

- Người Tống trọng văn khinh võ, nói khoác thì hay lắm, nhưng đụng đến chiến tranh, chưa chắc đã chịu nổi một trận. Hiền đệ anh hùng vô địch, lãnh binh Nam chinh chỉ trong một ngày bình định Nam Man còn lo gì hoạ hoạn? Hiền đệ! Lần này ca ca đến đây, hiền đệ có biết vì lẽ gì không?

Tiêu Phong đáp:

- Thần đang trông chờ bệ hạ cho biết!

Hồng Cơ cười nói:

- Việc thứ nhất là trẫm đến đây bàn với hiền đệ. Tình thế nước Tây Hạ hiểm trở thế nào? Quân mã mạnh yếu ra sao? Hiền đệ mới qua Tây Hạ chắc đã biết rõ? Vậy hiền đệ cho trẫm hay liệu lấy nước Tây Hạ được chăng?

Tiêu Phong giật mình kinh hãi nghĩ thầm:

- Hoàng thượng mưu đồ nhiều quá! Ðã muốn chiếm Nam Tống, còn toan lấy Tây Hạ.
Ông nghĩ vậy, liền đáp:

- Thần vừa rồi đi Tây Hạ chỉ là để xem cuộc náo nhiệt về việc cầu thân của công chúa nước này, không nghĩ gì đến địa thế chiến trận cả. Xin bệ hạ minh xét. Thần tuy từng trải giang hồ, nhưng chỉ là những cuộc tỷ đấu tầm thường với người võ lâm, còn việc hành binh bố trận, thiệt tình không hiểu gì hết.

Gia Luật Hồng Cơ nói:

- Hiền đệ bất tất phải quá khiêm nhượng. Nay ca ca đến đây còn có việc thứ hai nữa là thăng quan tấn tước cho hiền đệ. Vậy hiền đệ nghe ca ca gia phong.

Tiêu Phong đáp:

- Kẻ vi thần chịu ơn nặng của bệ hạ đã nhiều...

Gia Luật Hồng Cơ dõng dạc ngắt lời:

- Nam Viện đại vương Tiêu Phong hãy nghe trẫm gia phong!

Tiêu Phong đành phải vội vàng nhảy xuống ngựa, lạy phục dưới đất.

Bỗng nghe Hồng Cơ tuyên bố:

- Nam Viện đại vương Tiêu Phong hết dạ trung thành với quốc gia, làm chân tay cho trẫm. Nay phong lên tước Tống vương lĩnh ấn Bình Nam đại nguyên soái. Khâm thử!

Tiêu Phong trong lòng nghi hoặc không biết làm thế nào, liền tâu:

- Kẻ vi thần chưa làm nên công trạng gì, không dám thọ lãnh ơn sâu của bệ hạ!

Hồng Cơ nghiêm giọng hỏi:

- Sao? Ngươi kháng cự mệnh lệnh của trẫm ư?

Tiêu Phong thấy Hoàng đế nghiêm giọng, biết rằng không thể chối từ đành khấu đầu đáp:

- Thần Tiêu Phong tạ ơn bệ hạ!

Hồng Cơ cười ha hả, nói:

- Có thế mới là hiền đệ của trẫm!

Liêu chúa đưa hai tay ra đỡ Tiêu Phong dậy, nói:

- Hiền đệ! Lần này trẫm xuống Nam không phải là chỉ tới Nam Kinh mà thôi,còn muốn ngự giá vào thành Biện Lương nữa!

Tiêu Phong lại một phen kinh hãi, quỳ tâu:

- Bệ hạ muốn đến Biện Lương... Thế thì sao...

Liêu chúa cả cười ngắt lời:

- Hiền đệ đã là Nam Bình đại nguyên soái thống lĩnh ba quân lên đường trước đi! Chúng ta tới thẳng Biện Lương! Sau này bình xong Tống quốc hiền đệ sẽ đặt phủ Tống vương ở ngay hoàng cung của thằng lỏi Triệu Hú trong thành Biện Lương.

Tiêu Phong hỏi:

- Theo lời bệ hạ thì ra ta khai chiến với Nam triều ư?

Liêu chúa đáp:

- Không phải là khai chiến! Ngày trước Nam triều còn Hoàng thái hậu cầm quyền chính, mọi việc đều có khuôn phép, nên tuy ta muốn khởi binh Nam chinh, nhưng không nắm chắc phần thắng. Bây giờ mụ già đó chết rồi, thằng lỏi Triệu Hú chưa ráo máu đầu, tự nhiên phái người chỉnh đốn việc Bắc phòng, huấn luyện ba quân, dồn lương chứa thảo, mộ binh nuôi ngựa. Thế là thằng lỏi đó cố ý gây hấn với ta, chứ còn gì nữa?

Tiêu Phong nói:

- Việc Nam triều huấn luyện sĩ tốt, tưởng ta bất tất phải can thiệp đến họ. Mấy năm nay Tống, Liêu không xảy ra cuộc giao binh, hai nước từ trong triều cho chí ngoài nội đều an hưởng thái bình. Giả tỷ Triệu Hú có xâm phạm cõi bờ, rồi ta đánh cho tàn tạ. Còn y mà sợ oai võ của bệ hạ không dám vọng động, ta chẳng cần gây sự với y làm gì?

Hồng Cơ nói:

- Hiền đệ có chỗ chưa hay, là Nam triều đất rộng người nhiều, sản vật phong phú. Nếu họ có vị minh chúa trị nước mà muốn thôn tính Ðại Liêu, chúng ta khó lòng địch nổi. May mà thằng lỏi Triệu Hú mới lên cầm quyền đã làm điều bất nghĩa, phóng trục hết những vị đại thần có kiến thức. Cả Tô Ðông Pha còn bị biếm ra đồn thủ biên cương. Lúc này vua tôi họ chẳng đồng lòng, thật là cơ hội ngàn năm một thuở. Nếu mình không cử sự thì còn đợi đến bao giờ?

Tiêu Phong nhìn về phía Nam tưởng tượng ra cảnh hàng ngàn hàng vạn quân Liêu đang rong ruổi, nhà cửa bị tàn phá, lửa cháy ngút trời, già trẻ trai gái ở Trung Nguyên đều bị vó ngựa dày xéo rên xiết!
Tên bắn như mưa, quân Tống và quân Liêu đang chiến đấu cực kỳ khốc liệt. Những cảnh máu đổ thây phơi, xương chất thành non, hiện ra trước mắt...

Tiêu Phong còn đang đau buồn về những ảo ảnh sắp xảy ra, thì Hồng Cơ lại lên tiếng:

- Tổ tông giòng giống Khất Ðan ta bao giờ cũng nghĩ đến chuyện thu phục Nam triều, mấy phen cử động đều bị thất bại. Ngày nay mệnh trời đã về với ta, tay ta có thể lập nên công lớn. Hiền đệ! Sau này tên tuổi hai ta ghi vào thanh sử. Ðó chẳng là một việc hay lắm ru?

Tiêu Phong dập đầu nói:

- Kính tâu bệ hạ! Vi thần có một việc khẩn cầu!

Hồng Cơ kinh hãi hỏi:

- Hiền đệ có điều chi, mà sức ca ca làm được thì bất luận điều gì cũng ưng thuận!

Tiêu Phong nói:

- Xin bệ hạ vì ức triệu sinh linh của hai nước Tống, Liêu mà rủ lòng thương thu ý chỉ Nam chinh lại. Người Khất Ðan chúng ta lấy nghề săn bắn, chăn nuôi để sinh sống, thì dù có lấy được đất đai Nam triều cũng bằng vô dụng. Huống chi gây việc đao binh thật là điềm dữ. Nếu mình bị toả nhuệ thì không khỏi thương tổn đến oai danh của bệ hạ.

Gia Luật Hồng Cơ nghe lời Tiêu Phong thấy thuỷ chung ông vẫn không muốn cử binh Nam chinh thì lấy làm ngạc nhiên vì người Khất Ðan từ vương công cho đến tướng soái đại thần hễ ai nghe thấy hai chữ "Nam chinh" đều nhảy nhót mừng vui, mà sao Tiêu Phong cứ khuyên can ngăn trở hoài.

Gia Luật Hồng Cơ lại liếc mắt nhìn Tiêu Phong, thấy ông riu ríu cặp lông mày ra vẻ lo buồn, thì nghĩ thầm:

- Ta phong cho y làm Tống vương kiêm Bình Nam đại nguyên soái. Thế là y chỉ dưới quyền một mình ta, mà đứng trên cả muôn người. Tại sao y lại không hớn hở mừng vui? Phải rồi! Tuy y là người Liêu, nhưng từ thuở nhỏ đã được bọn Nam Man nuôi dạy. Có thể nói y phân nửa là người Nam Man. Nước Ðại Tống đối với y đã thành phụ mẫu chi bang, nên y nghe ta định phát binh đánh Nam Man, y liền cực lực can gián. Cứ tình hình này dù ta có ép uổng y dẫn binh Nam chinh, e rằng y không chịu dốc lòng hết sức.

Liêu chúa lại nói:

- ý trẫm đã quyết! Hiền đệ chẳng nên nói nhiều nữa!

Tiêu Phong nói:

- Chinh chiến là việc lớn của quốc gia, xin bệ hạ nghĩ kỹ. Nếu bệ hạ đã quyết định Nam chinh, xin bệ hạ uỷ thác cho bậc hiền tài nào khác hay hơn. Nếu để vi thần thống lĩnh ba quân, e rằng làm lỡ việc lớn của quốc gia và đắc tội với bệ hạ.

Gia Luật Hồng Cơ chuyến này xuống Nam, trong lòng phấn khởi, đinh ninh được Tiêu Phong tận tâm phụ hoạ với mình bàn việc Nam chinh.

Bây giờ nghe ông nói chán ghét chiến tranh lại không chịu để lãnh chức Bình Nam đại nguyên soái, trong lòng rất đỗi không vui.

Liêu chúa nói bằng một giọng trách móc:

- Hiền đệ coi Nam triều trọng hơn Liêu quốc, giữ hết lòng trung với Nam triều mà thờ ơ với nước Ðại Liêu ta phải chăng?

Tiêu Phong dập đầu tâu:

- Xin bệ hạ xét soi: Tiêu Phong là người nước Liêu dĩ nhiên là phải tận trung với Ðại Liêu. Nếu gặp bước nguy nan này dù phải nhảy vào đống lửa, cũng quyết không lùi bước.

Hồng Cơ nói:

- Thằng lỏi Triệu Hú đã nảy ra ý muốn dòm ngó Ðại Liêu. Người ta thường nói: "Nhanh tay là được, chậm bước tất nguy". Chúng ta mà không kiềm chế họ trước thì cái hoạ vong quốc có thể xảy ra. Chờ nguy mới tra cứu, đâu phải là thượng sách? Trẫm mong hiền đệ vì việc nước mà cầm quân, sao hiền đệ lại không chịu?

Tiêu Phong đáp:

- Bình nhật Tiêu Phong này giết người đã nhiều. Thực tình hai tay không muốn nhúng vào máu tanh nữa. Cầu xin bệ hạ cho thần được từ quan vào chốn sơn lâm ẩn lánh.

Gia Luật Hồng Cơ nghe Tiêu Phong xin từ quan thì trong lòng căm giận có ý muốn giết ngay lập tức. Nhà vua tay nắm đốc đao toan rút ra đâm vào cổ Tiêu Phong, nhưng lại nghĩ rằng:

- Người này võ công ghê gớm lắm. Nếu mình chém y một đao mà y không chết thì mình tất bị y sát hại. Huống chi ngày trước y đã có công cứu mạng mình, lại cùng mình kết nghĩa anh em. Thế mà ngày nay chỉ vì một câu nói không hợp đã giết kẻ công thần, sao khỏi mang tiếng vong ân phụ nghĩa?

Liêu chúa nghĩ thế rồi, thở dài, buông tay đao ra nói:

- ý kiến của hiền đệ không hợp ý trẫm. Vậy hiền đệ hãy về nghĩ lại. Trẫm mong rằng hiền đệ sẽ hồi tâm chuyển ý phụng mạng xuất chinh.

Tiêu Phong tuy phục lạy dưới đất, nhưng ông bản lãnh cao cường, nên người đứng bên chỉ chau mày hay một cử động, ông cũng biết ngay. Huống chi Gia Luật Hồng Cơ tay nắm đốc đao nảy ý giết người? Ông biết rằng nếu mình còn nói một câu, tất Hồng Cơ trở mặt, liền đáp ngay:

- Vi thần xin tuân mệnh!

Rồi ông lập tức đứng lên dắt ngựa lại cho Hồng Cơ.

Hồng Cơ không nói nửa lời, nhảy phắt lên lưng ngựa đi ngay.

Vua tôi lúc trước cưỡi ngựa song song đi xuống phía Nam. Bây giờ quay về Bắc thì chúa trước tôi sau cách nhau đến nửa dặm đường.

Tiêu Phong biết rằng Gia Luật Hồng Cơ đã sinh lòng nghi kỵ, nếu ông đi gần quá thì sợ nhà vua không yên lòng, nên ông đánh bạo đi sau một quãng xa.

Hai người về đến thành Nam Kinh, Tiêu Phong mời Liêu chúa nghỉ lại trong nội điện phủ Nam Viện đại vương.

Hồng Cơ cười nói:

- Ta không ở lại vương phủ để khỏi phiền hiền đệ, và muốn để hiền đệ được yên tĩnh, nghĩ lại mọi đường hoạ phúc lợi hại. Trẫm về ngự doanh an nghỉ đây!

Tiêu Phong liền đưa Hồng Cơ đến ngự doanh.

Hồng Cơ đem từ Thượng Kinh đến rất nhiều bảo đao, bảo kiếm cùng ngựa hay, gái đẹp, nhất nhất thưởng cho Tiêu Phong hết.

Tiêu Phong tạ ơn đưa về vương phủ.

Tiêu Phong trước nay vẫn chẳng để ý gì đến chánh sự. Ông không ưa sách vở chữ nghĩa, nên trong vương phủ chẳng có thư phòng chi hết. Ngày thường ông cùng chư tướng ngồi trong đại sảnh uống rượu ăn thịt cũng như ngày ở Cái Bang.

Các tướng Khất Ðan ở trong trướng cũng vậy. Kể ra chỗ này đối với Tiêu Phong cũng rất yên ổn.

Tiêu Phong ở ngự doanh trở về thì trời vừa tối. Lúc ông bước vào nhà đại sảnh thấy dưới ánh lửa lập loè có một thiếu nữ áo tía nằm phục trên tấm da hổ. Nàng chính là A Tử.

A Tử nghe tiếng bước chân Tiêu Phong đi vào, liền ngồi nhỏm dậy, ra ôm lấy cổ Tiêu Phong.

Nàng nhìn thẳng vào mắt ông hỏi:

- Tiểu Muội lại đến đây, tỷ phu có vui mừng không? Sao vẻ mặt tỷ phu vẫn buồn thiu?

Tiêu Phong lắc đầu đáp:

- Ta còn có việc khác. A Tử! Tử Muội đến đây ta mừng lắm. Trên đời này ta chỉ còn có một người để mà nghĩ đến chính là Tử Muội đó. Lúc nào ta cũng lo Tử Muội gặp chuyện không may. Nay Tử Muội về đây lại khỏi mắt rồi thì ta không còn lo lắng gì nữa.

A Tử cười nói:

- Tỷ phu! Chẳng những tiểu muội khỏi mắt mà Hoàng thượng còn phong cho làm công chúa.

Nàng ngồi xuống tấm da hổ, đồng thời kéo luôn Tiêu Phong ngồi xuống bên mình.

Chương 154: Mục quí phi thi hành độc kế

Tiêu Phong hỏi:

- Hoàng đế phong cho tiểu Muội làm công chúa, tiểu muội có thích không?

Ông vừa nói vừa giơ túi rượu lên, mở nắp ra rót vào miệng uống ừng ực.

Trong nhà đại sảnh, bốn bề toàn bì rượu đầy.

Lúc nào Tiêu Phong hứng lên lại uống, không cần có người chầu chực.

A Tử cười nói:

- Cung hỷ tỷ phu lại được thăng quan!

Tiêu Phong thở dài đáp:

- Hoàng thượng phong cho ta làm Tống vương kiêm chức Bình Nam đại nguyên soái, thống lĩnh ba quân đi chinh phạt Nam triều. Tử Muội thử nghĩ coi: nếu xảy cuộc chiến tranh thì biết bao nhiêu sinh linh phải tàn hại? Vì thế ta không chịu bái mệnh, nên Hoàng thượng đem lòng tức giận.

A Tử nói:

- Tỷ phu thế thì kỳ thiệt! Tiểu Muội nghe người ta nói, khi ở Tụ Hiền trang, tỷ phu đã sát hại vô số hào kiệt võ lâm Trung Nguyên, không buông một tiếng thở dài. Bọn Nam Man ở Trung Nguyên khinh mạn tỷ phu quá tệ. Bữa nay Hoàng thượng dành cho tỷ phu một cơ hội để trả hận, đâu phải chuyện dễ dàng. Thế mà tỷ phu lại không lấy làm sung sướng là nghĩa làm sao?

Tiêu Phong lại dốc bì rượu lên uống một hơi, rồi thở dài đáp:

- Ngày ấy ta cùng tỷ nương của tiểu muội bị vây đánh, nếu mình không gắng sức chiến đấu tất bị loạn đao phanh thây. Ðó là trường hợp bất đắc dĩ. Những người bị ta giết hôm ấy có rất nhiều bạn tốt! Mỗi khi ta nhờ đến lại hối hận trong lòng.

A Tử nói:

- À! Tiểu Muội biết rồi. Ngày ấy tỷ phu vì chị A Châu nên mới giết người. Vậy bây giờ xin tỷ phu vì tiểu Muội mà giết bọn dã man Nam triều. Như vậy chẳng hay lắm ru?

Tiêu Phong trợn mắt lên đáp:

- Nhân mạng là trọng. Vậy mà tiểu muội coi chẳng khác gì giết dê, giết bò. Gia gia Tử muội tuy là người Ðại Lý, song má má Tử muội cũng là người Tống...

A Tử bĩu môi ngắt lời:

- Tiểu muội biết lòng tỷ phu rồi. Cả một ngàn tiểu muội, tỷ phu cũng không coi bằng một chị A Châu. Một vạn A Tử còn sống cũng chưa bằng một chị A Châu đã chết rồi. Tiểu muội chắc là phải chết may ra mới được tỷ phu nghĩ tới một chút. Nếu tiểu muội biết thế này... thì chẳng tội gì mà lặn lội đường xa diệu vợi đến đây để... thăm tỷ phu... Tỷ phu có bao giờ quan tâm đến tiểu muội đâu?

Tiêu Phong nghe lời nói của A Tử đầy vẻ oán hận, thì trống ngực đánh thình thình, tự hỏi:

- Phải chăng cô bé này ngấm ngầm có tình ý với mình? Như thế quyết là không được!

Ông liền đáp:

- Tử Muội hãy còn nhỏ tuổi mà đã ương ngạnh tức tối, không hiểu được công việc của người lớn...

A Tử cướp lời:

- Cái gì mà nhỏ tuổi với người lớn?

Tiểu muội không còn nhỏ nữa đâu. Tỷ phu đã nhận lời với tỷ nương chiếu cố cho tiểu muội... thì ra tỷ phu chỉ chiếu cố cho lưng cơm manh áo... có bao giờ được tỷ phu chiếu cố cho điều gì đâu. Trước nay tỷ phu vẫn chưa hiểu được lòng tiểu muội đã nghĩ gì... Tiêu Phong càng nghe nói lại càng kinh hãi, không dám nối lời.

A Tử xoay lưng lại nói tiếp:

- Ngày tiểu muội bị đui mắt đãbiết rằng tỷ phu chẳng ưa gì tiểu muội, nên tiểu muội cũng chẳng đến thân cận làm chi. Bây giờ mắt sáng rồi, tỷ phu cũng chẳng thèm nghĩ đến. Tiểu muội... kém chị A Châu ở những chỗ nào? Kém bề nhan sắc hay kém thông minh? Chẳng qua là tỷ nương chết rồi, nên lúc nào tỷ phu cũng nhớ. Tiểu muội ân hận không được tỷ phu đánh một chưởng chết quách đi cho rồi! Có thế thì tỷ phu mới nghĩ đến tiểu muội, cũng như đã nghĩ đến chị A Châu...

A Tử nói đến chỗ thương tâm, đột nhiên nàng nhảy xổ vào lòng Tiêu Phong oà lên khóc.

Tiêu Phong chân tay luống cuống không biết nói thế nào để khuyên dỗ nàng.

A Tử nghẹn ngào một lúc, rồi lại nói:

- Sao tiểu muội lại còn là đứa con nít được? Giữa đêm mưa gió ở bên cây cầu nhỏ, tiểu muội thấy tỷ phu đánh chết tỷ nương, rồi khóc lóc cực kỳ thảm thiết. Tiểu muội thấy thế cũng thương tỷ phu vô cùng và định bụng theo luôn bên mình tỷ phu. Nhưng tỷ phu nhất định không chịu. Tiểu muội liền rủa thầm trong bụng: "Ðược rồi! Ngươi đã không cho ta đi theo, thì ta quyết làm cho ngươi thành người tàn phế." Thế rồi, tiểu muội bố trí cho một bọn đi theo.

Bây giờ Tiêu Phong mới tỉnh ngộ liền hỏi:

- Ngày ấy Tử muội dùng độc châm để bắn ta cũng là vì lẽ này ư?

A Tử bám lấy hai vai Tiêu Phong lay thật mạnh, la lên:

- Tỷ phu ngu quá! Còn muốn bắt miệng tiểu muội phải nói ra nữa ư? Vậy là từ trước tới nay, tỷ phu chẳng biết gì đến tâm sự tiểu muội cả.

Tiêu Phong nhẹ nhàng vuốt mái tóc mây trên đầu A Tử, khẽ nói:

- Tử Muội! Ta lớn tuổi hơn Tử muội gấp đôi. Ðối với Tử muội, ta chẳng khác gì thúc thúc hoặc đại ca, ta chỉ chiếu cố cho tiểu muội trong bề bậc đó thôi. Trong đời ta, ta chỉ yêu có một người đàn bà. Người đó là tỷ nương của tiểu muội. Vĩnh viễn không có người thứ hai nào thay thế cho A Châu được. Ta đã quyết định không yêu một người con gái nào nữa. Hoàng thượng đã ban cho ta hơn một trăm mỹ nữ mà ta chưa để mắt đến bao giờ. Sở dĩ ta quan tâm đến Tử muội cũng chỉ vì A Châu, chứ không phải vì ta.

A Tử tức quá, giơ tay lên tát vào mặt Tiêu Phong đánh bốp một cái.

Giả tỷ Tiêu Phong muốn né tránh thì chẳng khó gì, nhưng ông thấy A Tử căm hận đến xám mặt, toàn thân run lẩy bẩy, cặp mắt lộ vẻ cực kỳ đau khổ, nên ông không nỡ tránh phát chưởng này.

A Tử tát rồi lại sinh lòng hối hận, la lên:

- Tỷ phu! Tiểu muội thật đã lỗi lầm... Tỷ phu đánh trả đi! Ðánh trả đi!

Tiêu Phong nói:

- Ðó chẳng phải là tính nết con nít là gì? Tử muội! Trên đời chẳng có việc chi là không kết liễu. Tử muội bất tất phải thương tâm làm chi. Ta là một gã hán tử thô hào, Tử muội kề cận ta chỉ khổ luỵ cho mình mà thôi.

A Tử hỏi:

- Khoé mắt của tiểu muội trông buồn thảm lắm phải không? Cái đó là của gã Xú Bát Quái đã cho tiểu muội!

Tiêu Phong hỏi:

- Xú Bát Quái nào? A Tử nói:

- Cặp mắt này là của gã Xú Bát Quái đầu sắt đã cho tiểu muội.

Tiêu Phong chưa hiểu đầu đuôi, liền hỏi:

- Xú Bát Quái, gã đầu sắt là ai?

A Tử đáp:

- Gã là Bang chúa Cái Bang tên gọi Vương Tinh Thiên. Gã còn làm Chưởng Môn phái Cực Lạc nào đó. Tỷ phu có biết gã là ai không? Nói tới gã lại không khỏi cười vỡ bụng. Gã chính là Du Thản Chi mà tiểu muội đã lồng cái đầu sắt vào. Không hiểu gã học được kỳ môn võ công ở đâu mà cứ lẽo đẽo theo tiểu muội hoài, gã dám hy sinh cả tính mạng để cầu cạnh tấm lòng thương yêu của tiểu muội. Tiểu muội đã bị gã lừa gạt cực kỳ đau khổ. Một điều kêu gã bằng Vương công tử, hai điều kêu bằng Vương công tử. Bây giờ cứ nghĩ đến lại xấu hổ vô cùng!

Tiêu Phong lấy làm kỳ hỏi:

- Té ra Bang chúa Cái Bang chính là gã đầu sắt đấy ư? Thảo nào mặt gã đầy vết sẹo. Chắc là gã tháo cái đầu sắt nên bị rách da thịt. Gã không nghĩ đến mối thù cũ lại hết lòng với Tử muội, thật là con người hiếm có.

A Tử cười lạt nói:

- Cái gì mà hiếm có? Có phải gã tốt bụng đâu? Gã chỉ muốn đánh lừa để lấy cho kỳ được tiểu muội.

Tiêu Phong nhớ lại tình trạng hôm ở trên núi Thiếu Thất , Du Thản Chi đăm đăm nhìn A Tử bằng cặp mắt thâm tình. Nhưng lúc đó ông không để tâm nên không biết.

Tiêu Phong lại hỏi:

- Thế là khi Tử muội biết chân tướng gã, rồi nổi nóng lên giết phắt gã đi, để móc mắt phải không?

A Tử lắc đầu đáp:

- Không phải! Tiểu muội không giết gã. Cặp mắt này là gã tự nguyện cho tiểu muội.

Tiêu Phong cả kinh không hiểu rõ liền hỏi:

- Tại sao gã lại móc mắt ra cho tiểu muội?

A Tử đáp:

- Gã là con người ngốc dại, điên rồ. Tiểu muội lên cung Linh Thứu, núi Phiêu Diễu tìm đến Hư Trúc Tử để xin y chữa mắt cho. Y mở sách thuốc ra coi hàng nửa ngày, rồi bảo phải đôi mắt người sống thay vào mới được. Trong cung Linh Thứu, hết thảy mọi người đều là phụ nữ thuộc hạ Hư Trúc Tử. Tiểu muội dã đến cầu y chữa mắt, dĩ nhiên không tiện móc mắt bọn phụ nữ đó. Tiểu muội liền kêu Du Thản Chi xuống núi tìm một người, thì gã khóc ròng nói là nếu tiểu muội khỏi mắt rồi, nhìn thấy chân tướng gã, tất không hỏi gì đến gã nữa. Tiểu muội đã bảo là vẫn coi gã như cũ, nhưng gã không tin. Ngờ đâu gã cầm lưỡi dao nhọn đưa cho Hư Trúc Tử bảo y lấy mắt gã mà thay. Dù gã đầu sắt nguyện ý, nhưng Hư Trúc Tử vẫn không chịu. Gã đầu sắt liền cầm đao rạch mặt ra nói: nếu Hư Trúc Tử không chịu thì gã tự sát ngay lập tức. Hư Trúc Tử không làm sao được đành lấy mắt gã để thay cho tiểu muội.

A Tử kể lại câu chuyện một cách ung dung bình thường nhưng Tiêu Phong lại cho là câu chuyện rùng rợn, còn kinh động tâm phách hơn là cuộc ác đấu giết người.

Hai tay ông run lên, liệng bì rượu xuống đất hỏi:

- A Tử! Gã đầu sắt cam tâm tình nguyện đem mắt đổi cho Tử muội ư?

A Tử đáp:

- Phải rồi!

Tiêu Phong nói:

- Thế thì người là một kẻ mặt sứa gan lim, người ta lấy mắt cho ngươi mà ngươi thản nhiên nhận lấy ư?

A Tử thấy Tiêu Phong sẵng giọng thì nàng lại khóc oà lên nói:

- Tỷ phu! Nếu tỷ phu bị mù mắt thì tiểu muội cũng cam tâm đổi mắt cho tỷ phu! Tiêu Phong nghe lời nàng cực kỳ thiết tha, chứ không phải là điều giả trá, ông không khỏi động tâm dịu dàng nói:

- Tử muội! Du quân như vậy là có một mối tình thâm trọng với Tử muội. Tử muội được phúc mà không chịu hưởng. Trên thế gian này, trừ y ra còn tìm đâu thấy người tình lang thứ hai như vậy? Hiện giờ y ở đâu?

A Tử đáp:

- Chắc là gã còn ở lại cung Linh Thứu. Gã đã không mắt thì làm sao mà rời khỏi được núi Phiêu Diễu cực kỳ hiểm trở kia?

Tiêu Phong nói:

- Trời ơi! Không chừng nhị đệ ta đã tìm được một tên tử tù nào để thay mắt gã rồi cũng nên.

A Tử nói:

- Không được đâu! Hư Trúc Tử đã bảo gã móc mắt ra rồi kinh mạch bị đứt hết, không thay lại được nữa.

Tiêu Phong nói:

- Tử muội mau mau đi bầu bạn với gã. Bất luận gã ở bên trời góc biển cũng không nên rời xa gã một bước nữa.

A Tử lắc đầu đáp:

- Tiểu muội không đi đâu. Tiểu muội chỉ kề cận tỷ phu mà thôi. Con người xấu như quỷ sứ kia, tiểu muội trông thấy tất phải nôn oẹ, còn đi với gã thế nào được?

Tiêu Phong tức giận nói:

- Tuy mặt người xấu nhưng lòng người còn đẹp hơn gấp trăm. Ta không muốn ngươi bầu bạn với ta. Ta không thèm nhìn mặt ngươi nữa.

A Tử rú lên:

- Ta... ta...

Rồi nàng nói không ra tiếng.

Bỗng nghe có tiếng chân người vào tới cửa.

Hai gã vệ sĩ đồng thanh nói:

- Có thánh chỉ đây!

Cánh cửa mở ra.

Tiêu Phong cùng A Tử đều quay ra, thấy sứ giả nhà vua tiến vào sảnh đường. Nghi lễ triều đình nước Liêu không phiền phức như nhà Ðại Tống. Bầy tôi thấy sứ giả nhà vua chỉ đứng nghiêm để nghe đọc chiếu chỉ, mà không phải mặc triều phục, bày hương án, quỳ xuống tiếp chỉ.

Sứ giả lớn tiếng tuyên bố:

- Hoàng thượng triệu Bình Nam công chúa ra mắt thánh giá.

A Tử đáp:

- Xin tuân mệnh.

Nàng lau nước mắt đi theo sứ giả.

Tiêu Phong nhìn sau lưng A Tử, nghĩ thầm:

- Du Thản Chi đối với nàng hết dạ chung tình, thật là cổ kim hiếm có. Chỉ vì mối tình đầu của nàng để hết cả vào mình ta, lúc nàng bị trọng thương, ta lại không tỵ hiềm nam nữ đến nỗi nàng mang một mối si tình từ lúc còn nhỏ tuổi. Ta bảo nàng quay về với Du Thản Chi, nếu bỏ con người đui mù đáng thương đó, thì hoàng thiên tất chẳng dung tha.

Ông nghe tiếng bước chân của sứ giả và A Tử đi xa rồi, lại nghĩ tới Gia Luật Hồng Cơ quyết ý sai ông đi đánh Tống.

Ông lẩm bẩm:

- Hoàng thượng với A Tử có việc chi? Chắc không ngoài chuyện bảo nàng khuyên mình vâng mệnh đánh Tống. Nếu mình cương quyết không tuân chiếu chỉ thì còn đâu là phép nước? Vừa rồi ở ngoài cõi Nam Giao đã xảy cuộc tranh chấp. Hoàng thượng tay nắm đốc kiếm toan nổi sát khí, nhưng chắc ngài nghĩ lại đạo quân thần, nghĩa anh em rồi cố nén lòng. Nếu mình phụng mệnh xuất chinh, tàn sát ngàn muôn người Tống, thì nhẫn tâm thế nào được? Huống chi hiện giờ gia gia mình lại xuất gia đầu Phật ở chùa Thiếu Lâm, người nghe mình dẫn quân Nam chinh, nhất định người phải đau lòng. Hỡi ôi! Mình kháng cự quân mệnh là kẻ bất trung, không vẹn tình chi lan là bất nghĩa. Mình đem quân xuống Nam tàn sát bá tánh lại là bất nhân, trái với chí hướng của phụ thân còn là bất hiếu. Trung hiếu khó lòng vẹn cả hai bề, nhân nghĩa khôn đường bảo vệ. Biết làm sao bây giờ? Thôi thôi! Chức Nam Viện đại vương này không làm nữa, ta đành treo ấn bỏ đi không một lời từ biệt. Nhưng đi đâu bây giờ? Một vùng trời đất bao la mà không còn một chỗ cho Tiêu Phong này dung thân!

Ông dốc bì rượu lên nốc một hơi, rồi tự nhủ:

- Ta chờ A Tử quay về, rồi cùng nàng lên núi Phiêu Diễu. Một là đưa nàng lại cho Du Thản Chi, hai là cùng nhị đệ bàn hoàn ít ngày, rồi sau sẽ liệu.

Nhắc lại A Tử theo Vương Sứ đến ngự doanh.

Vừa nhìn thấy Gia Luật Hồng Cơ, nàng đã nói luôn:

- Hoàng thượng! Cái chức Bình Nam công chúa này xin trả lại cho Hoàng thượng, tiểu muội không làm nữa!

Hồng Cơ truyền triệu A Tử quả không ngoài sự tiên liệu của Tiêu Phong. Nhà vua vời nàng đến định bảo nàng về khuyên Tiêu Phong phụng chỉ Nam chinh. Vừa nghe A Tử nói câu này, nhà vua chau mày gắt lên:

- Việc phong thưởng của triều đình là việc lớn của nhà nước, đâu phải chuyện trẻ con muốn làm là làm, không làm thì thôi mà được?

Hồng Cơ vì sủng ái Tiêu Phong mà phong A Tử làm công chúa, vị thần nên nể cả cây đa. Ðối với A Tử, y nói câu này kể cũng quá nặng.

A Tử oẹ một tiếng, rồi oà lên khóc.

Hồng Cơ dậm chân, nói:

- Hỏng bét, hỏng bét!
Bỗng phía sau trướng có thanh âm một người đàn bà trong trẻo vang lên:

- Có chuyện chi mà hỏng bét? Hoàng thượng giận gì mà đến nỗi phải làm cho cô bé phải sợ hãi khóc lóc?

Dứt lời, tiếng bội ngọc leng keng, một người đàn bà sang trọng bước ra. Mắt nàng tựa sóng thu, khoé hạnh tươi như hoa nở.

A Tử nhận ra nàng là Mục quý phi, một người rất được Hồng Cơ sủng ái.

A Tử liền nói:

- Mục Quý phi! Quý phi hãy xử công bằng cho! Tiểu muội vừa bảo không làm Bình Nam công chúa nữa, mà Hoàng thượng đã quát mắng.

Mục Quý phi thấy nàng khóc lóc sướt mướt trông rất đáng thương, liền quay lại liếc Hồng Cơ bĩu môi cười nói:

- Hoàng thượng! Nàng không làm Bình Nam công chúa, thì Hoàng thượng phong làm Bình Nam Quý phi quách!

Hồng Cơ vỗ đùi nói:

- Nói nhảm! Ta nghĩ tình Tiêu Phong hiền đệ mà phong cho cô bé này chức Bình Nam công chúa và phong y làm Bình Nam đại nguyên soái để chúng vẻ vang kết hôn với nhau. Chẳng dè hiền đệ không chịu làm Bình Nam đại nguyên soái bây giờ cô bé lại không chịu làm Bình Nam công chúa. Phải rồi! Ngươi là người Nam Man không muốn cho ta xuống bình Nam, phải vậy chăng?

A Tử đáp:

- Tiểu Muội có nghĩ đến chuyện Hoàng thượng bình Nam hay chẳng bình Nam đâu? Hoàng thượng muốn bình Ðông, bình Tây hay bình gì thì bình, tiểu muội hoàn toàn không để tâm. Nhưng tỷ phu của tiểu muội... lại bắt tiểu muội phải lấy tên Xú Bát Quái đui mắt.

Hồng Cơ và Mục Quý phi rất lấy làm kỳ, liền hỏi:

- Tại sao thế?

A Tử không muốn nói rõ căn do, chỉ đáp:

- Tỷ phu không ưa tiểu muội, bắt tiểu muội đi lấy người khác. Giữa lúc ấy bên ngoài trướng có tiếng người khẽ la:

- Hoàng thượng!

Hồng Cơ chạy ra ngoài trướng thấy một gã là tên thị vệ thân tín hầu cận Tiêu Phong.

Gã khẽ nói:

- Khải tấu Hoàng thượng! Tiêu đại vương niêm phong công khố, treo ấn để lại, dường như... đại vương... không từ biệt đã bỏ đi.

Hồng Cơ nghe nói tức giận vô cùng, la lên:

- Hỏng rồi! Thế thì y còn coi ta là Hoàng đế nữa thôi?

Nhà vua ngẫm nghĩ một chút, rồi gọi:

- Kêu chỉ huy sứ ngự doanh vào đây!

Ngự doanh Chỉ huy sứ lật đật chạy vào.

Hồng Cơ nói:

- Ngươi dẫn quân đến bao vây Nam viện vương phủ ngay tức khắc và hạ lệnh đóng chặt cổng thành. Bất luận là ai cũng không được ra vào.

Hồng Cơ sợ Tiêu Phong thống lĩnh bộ tướng làm phản, liền truyền hiệu lệnh gọi hết các tướng dưới trướng Nam Viện đại vương đến ngự doanh.

Mục Quý phi ngồi trong ngự trướng, nghe bên ngoài có tiếng tù và thổi lên inh ỏi, tiếng vó ngựa dồn dập tưởng chừng như đã xảy ra biến cố gì.

Người Khất Ðan coi sự cách biệt giữa nam nữ không lấy gì làm nghiêm khắc.

Quý phi chạy ra ngoài trướng, khẽ hỏi Hồng Cơ:

- Bệ hạ! Có sự gì xảy ra mà bệ hạ phải nổi lôi đình như vậy?

Hồng Cơ tức giận nói:

- Thằng cha Tiêu Phong thật không biết điều, dám phản nghịch ta bỏ đi. Lòng hắn vẫn hướng về Nam triều. Chắc là hắn chạy đi báo tin cho bọn Nam Man. Hắn đã biết rất nhiều bí mật quân cơ của Ðại Liêu mà bây giờ qua Tống triều, thật là cái lo tâm phúc của ta.

Mục Quý phi trầm ngâm nói:

- Thiếp thường nghe bệ hạ nói là võ công hắn rất cao. Nếu không bắt được, để hắn ra khỏi trùng vi, quả là một mầm vạ lớn.

Hồng Cơ nói:

- Phải đó!

Rồi lớn tiếng hạ lệnh:

- Lệnh cho các trại Phi Long, Phi Hồ, Phi Báo phải hoả tốc dẫn quân đến phủ Nam Viện đại vương để tiếp viện.

Mục Quý phi nói:

- Bệ hạ! Thiếp có một kế!

Rồi ghé tai Hồng Cơ thì thầm một lúc.

Gia Luật Hồng Cơ gật đầu nói:

- Hay lắm! Việc này mà thành thì trẫm trọng thưởng cho khanh!

Mục Quý phi tủm tỉm cười nói:

- Ðược thấy bệ hạ vui lòng là phần thưởng rất trọng rồi. Bệ hạ đối với thần thiếp như vậy, thần thiếp còn mong gì hơn nữa?

Bên ngoài ngự doanh tiếng điều động binh mã rầm rộ không ngớt. Thế mà A Tử ở trong trướng vẫn thản nhiên như không.

Người Khất Ðan gọi nhau ơi ới, chạy tới, chạy lui, nàng được thấy nhiều rồi. Trong những cuộc đi săn, tình trạng này diễn ra hàng ngày. Nàng có biết đâu là Hồng Cơ điều động binh mã để tróc nã Tiêu Phong.

Nàng ngồi thẫn thờ, ruột rối như mớ bòng bong, lẩm bẩm một mình:

- Bữa nay ta thổ lộ tâm tình với tỷ phu. Nhưng y... chẳng để ý gì đến ta mà lại muốn cho ta đi theo gã Xú Bát Quái kia. Dù ta chết còn hơn, nhất định không đi với gã.

Thốt nhiên, một bàn tay khẽ đặt lên vai A Tử. Nàng giật mình kinh hãi ngoảnh đầu nhìn lại thì chạm cặp mắt dịu hiền của Mục Quý phi.

Quý phi tươi cười hỏi:

- Tiểu muội! Vì lẽ gì mà tiểu muội bần thần như vậy? Phải chăng tiểu muội nghĩ tới tỷ phu?

A Tử tuy là người bướng bỉnh, nhưng nghe Quý phi nhắc đến tâm sự của mình, bất giác đỏ mặt lên, cúi đầu không nói gì.

Mục Quý phi ngồi song song với A Tử, khẽ cầm tay nàng vuốt ve dịu dàng nói:

- Tiểu Muội! Tính khí bọn đàn ông thường thô lỗ nóng nảy, nhất là đức Hoàng thượng của chúng ta và Nam Viện đại vương đều là anh hùng hảo hán đương thời, muốn thu phục tấm lòng của họ thật khó khăn.

A Tử gật đầu, nhận lời Quý phi là đúng. Mục Quý phi lại nói:

- Trong hậu cung chúng ta bọn đàn bà hàng trăm hàng ngàn, lại vô số người còn đẹp hơn ta. Thế mà ta khiến cho Hoàng thượng sủng ái một mình ta, phần là vì duyên phận, phần nữa là vì ta quen thuộc với một vị lão hoà thượng chùa Thánh Ðức tại Thượng Kinh. Nay tỷ phu tiểu muội không chút lòng đoái hoài tưởng đến tiểu muội, nhưng tiểu Muội bất tất phải buồn phiền. Hãy đi theo ta cùng Hoàng thượng về Thượng Kinh, ta sẽ gặp cao tăng tại chùa Thánh Ðức đó, để người tìm cách giúp cho tiểu muội.

A Tử lấy làm kỳ hỏi:

- Vị lão hoà thượng ấy có phép gì?

Mục Quý phi đáp:

- Việc này ta nói với tiểu muội, nhưng tiểu muội không được môi hở răng lạnh với ai. Vậy tiểu muội phải thề với ta rằng: quyết không tiết lộ bí mật!

A Tử liền phát thệ:

- Nếu tiểu muội mà phát thệ những bí mật của Mục Quý phi thì nguyện chết vì loạn đao phân thây.

Mục Quý phi nói:

- Tiểu muội! Vị cao tăng này Phật pháp vô cùng, thần thông quảng đại. Sau khi ta quỳ xuống cầu khẩn, hoà thượng cho ta một bình nước thánh và dặn ta ngấm ngầm cầu khẩn rồi lén cho người đàn ông uống vào. Một khi họ đã uống nước thánh đó thì đến chết cũng không thay lòng đổi dạ.

Mục Quý phi nói xong, móc trong bọc ra một chiếc bình đỏ tươi, nắm thật chặt tựa hồ như chỉ sợ rớt mất.

Chương 155: Tiêu phong trúng độc bị cầm tù

A Tử vừa kinh hãi vừa mừng thầm, liền cầu khẩn Quý phi:

- Hảo tỷ nương! Tỷ nương cho tiểu Muội coi một chút!

Mục Quý phi nói:

- Coi thì được, nhưng đừng dốc lên.

Quý phi nói xong, trịnh trọng đưa bình thuốc cho A Tử.

A Tử nắm lấy mở nắp ra ngửi thì thấy một mùi hương thoang thoảng.

Mục Quý phi lại thò tay ra lấy bình thuốc về đút nút lại nói:

- Ta cho tiểu muội một ít cũng được. Nhưng ta e rằng vạn nhất mà Hoàng thượng sau này mà thay đổi lòng dạ thì nước thánh này không dùng được nữa.

A Tử nói:

- Tử nương vừa bảo Hoàng thượng uống vào rồi, thì vĩnh viễn không biến tâm kia mà?

Mục Quý phi tủm tỉm cười, đáp:

- Kể thì thế đấy. Nhưng không hiểu nước thánh này có hiệu quả lâu hay chóng. Ta chỉ lo nó lọt vào tay một ả phi tần nào khác, thì họ cũng lén cho Hoàng thượng uống và dĩ nhiên Hoàng thượng sẽ đổi lòng và chia sẻ tình yêu với kẻ khác...

Mục Quý phi chưa dứt lời, bỗng nghe tiếng Gia Luật Hồng Cơ ở ngoài ngự doanh la gọi:

- A Mục! Khanh hãy ra đây cho trẫm hỏi?

Mục Quý phi cười đáp:

- Thần thiếp xin ra ngay!

Rồi gót sen nàng thoăn thoắt chạy ra.

Bỗng "cạch" một tiếng khẽ vang lên. Chiếc bình nhỏ từ trong bọc Mục Quý phi rớt xuống, nhưng Quý phi vẫn không biết.

A Tử vừa kinh ngạc vừa mừng thầm, chờ Quý phi ra khỏi phòng rồi, nàng nhảy lại lượm lấy chiếc bình cất vào bọc, bụng bảo dạ:

- Ta phải lấy nước thánh này đem về cho tỷ phu uống rồi trút nước lã vào trả lại Quý phi. Hoàng thượng đã vĩnh viễn sủng ái Quý phi thì nước thánh này cũng chả dùng làm gì nữa.

Nàng liền rón rén mở cửa sau ra ngự doanh lẻn đi như một làn khói toả chạy về phía vương phủ Nam Viện đại vương.

Về đến nơi, A Tử thấy ngoài vương phủ sĩ tốt nhốn nháo dường như phát sinh vụ gì khẩn cấp.

Bọn quan binh thấy A Tử chạy về vương phủ, cũng không bị ngăn trở.

A Tử tiến vào đại sảnh thì thấy Tiêu Phong tay chắp để sau lưng, đi lui đi tới trên thềm ra chiều nóng ruột.

Tiêu Phong vừa thấy A Tử thì lộ vẻ vui mừng, nói:

- Tử Muội! Ngươi về thật đúng lúc. Ta chỉ sợ ngươi bị Hoàng thượng bắt giữ rồi, chúng ta phải đi ngay chậm thì không kịp nữa!

A Tử nghi ngờ hỏi:

- Ði đâu bây giờ? Làm sao chậm lại không kịp? Hoàng thượng vì lẽ gì mà muốn giữ tiểu muội?

Tiêu Phong nói:

- Ngươi hãy lắng tai nghe!

Hai người im lặng, thì nghe bốn mặt vương phủ đều có tiếng vó ngựa dồn dập không ngớt, xen lẫn với tiếng thiết giáp và tiếng khí giới loảng choảng. Cả bốn mặt Ðông, Nam, Tây, Bắc đều như vậy.

A Tử hỏi:

- Chuyện gì vậy? Tỷ phu định dẫn binh đi chinh phạt chăng?

Tiêu Phong nhăn nhó cười nói:

- Quan binh này không còn ở trong tay ta nữa. Hoàng thượng sinh lòng ngờ vực muốn bắt ta đó.

A Tử nói:

- Hay lắm! Lâu nay chúng mình không được đánh nhau. Vậy tỷ phu cùng tiểu muội xung đột trùng vi mà ra.

Tiêu Phong lắc đầu nói:

- Hoàng thượng đối với bọn ta ơn đức rất thâm hậu. Bây giờ sở dĩ người sinh lòng nghi kỵ là vì ta quyết ý chẳng chịu xuất chinh. Nếu ta đánh chết thuộc hạ của Hoàng thượng là không trọng nghĩa anh em và để anh hùng thiên hạ chê cười cho Tiêu Phong này là hạng vong ân bội nghĩa, mình còn mặt mũi nào mà trông thấy ai. Tiểu muội! Chúng ta chạy đi, đừng để họ bắt là xong.

A Tử nói:

- Chạy thì chạy. Nhưng tỷ phu ơi! Chúng ta chạy đi đâu bây giờ?

Tiêu Phong đáp:

- Chạy lên cung Linh Thứu núi Phiêu Diễu.

A Tử sa sầm nét mặt đáp:

- Tiểu muội không muốn gặp Xú Bát Quái đó nữa đâu.

Tiêu Phong nói:

- Việc khẩn cấp lắm rồi. Cần phải thoát hiểm ngay đã, rồi sẽ tính chuyện đi đâu thì đi.

A Tử nghĩ thầm:

- Tỷ phu muốn tống mình lên núi Phiêu Diễu rồi bỏ mình. Chi bằng mình cho y uống nước thánh để y hết dạ yêu mình, rồi mình bảo gì mà y chẳng phải nghe? Nếu mình còn chần chờ, e rằng Mục Quý phi đuổi đến nơi cướp lại mất.

Nàng tính vậy, liền đáp:

- Ðược rồi! Chờ tiểu muội lấy mấy bộ quần áo thay rồi đi ngay.

Nàng lật đật chạy vào hậu đường, rót nước thánh ra một cái chén lớn, rồi lấy thêm già nửa phần rượu pha vào. Nàng lâm râm khấn:

- Ðức Bồ Tát có linh thiêng thì xui khiến cho Tiêu Phong uống nước thánh để y đem hết lòng dạ yêu thương A Tử này và kết làm phu phụ, vĩnh viễn không nghĩ tới A Châu tỷ nương nữa.

A Tử trở ra sảnh đường nói:

- Tỷ phu! Tỷ phu hãy uống cạn chén rượu này cho thêm phấn khởi tinh thần. Chuyến này ra đi rồi vĩnh viễn không bao giờ trở lại đây nữa.

Tiêu Phong đỡ lấy chén rượu. Dưới ánh đèn lửa, ông thấy hai tay A Tử run lên, vẻ mặt cũng khác lạ, vừa ra chiều phấn khởi vừa tỏ rõ nét ôn nhu. Bất giác ông động tâm nhớ lại ngày trước lúc nào A Châu vui sướng trong lòng thì cũng lộ ra nét mặt này. Hỡi ôi! Xem chừng A Tử đã quá si tình với mình rồi.

Ông liền đổ chén rượu vào miệng nuốt ừng ực, rồi hỏi:

- Tử muội đã lấy quần áo chưa?

A Tử thấy Tiêu Phong uống hết chén rượu không còn một giọt, cả mừng nói ngay:

- Không cần lấy quần áo nữa, chúng ta đi ngay!

Tiêu Phong đeo một bọc lên vai. Trong bọc đựng ít quần áo và tiền bạc.

Ông khẽ nói:

- Bọn họ đề phòng ta chạy về phía Nam, nên ta phải đi về phía Bắc.

Ông dắt A Tử lẹ làng theo lối cửa sau mà ra. Ông ngó thấy hai tên vệ sĩ đang song song đi lại. Ông nấp ở sau cửa, hắng giọng một tiếng. Hai tên vệ sĩ chạy lại tra xét, ông liền phóng ngón tay ra điểm huyệt nhanh như chớp, rồi kéo chúng vào bụi rậm, khẽ bảo A Tử:

- Mau đổi nón áo đi.

A Tử thích quá nói:

- Thế thì tuyệt diệu!

Hai người lột mũ áo vệ sĩ mặc vào mình, tay cầm trường mâu sóng vai mà đi!

A Tử đội mũ sụp xuống tận mí mắt ngó trộm Tiêu Phong thấy ông co người lại cho thấp xuống mà đi, không khỏi cười thầm.

Hai người đi được hơn hai chục bước, bỗng gặp một tên chánh đội dẫn mười tên phu và một chục thân binh đi tuần qua đó.

Tiêu Phong cùng A Tử liền đứng sang bên đường, giờ trường mâu lên chào. Tên chánh đội gật đầu bước đi. Nhưng gã vừa nhìn thấy A Tử mặc áo giáp rộng thùng thình dài quét đất, liền để ý nhìn thì thấy võ kiếm sau lưng nàng cũng kéo lệt bệt dưới đất.

Hắn tức giận, vung quyền đập vào vai A Tử quát hỏi:

- Ngươi ăn vận kiểu gì thế?

A Tử cho là mình bị bại lộ hành tung, liền xoay tay lại nắm lấy cổ tay và phóng chân đá vào lưng gã.
Tên chánh đội kêu lên một tiếng:

- Úi chao!

Rồi ngã lăn ra.

Tiêu Phong nói:

- Chạy cho mau!

Ông kéo A Tử chạy về phía trước.

Mười tên Liêu binh lớn tiếng la:

- Có thích khách! Có gian tế!

Chúng chưa biết hai người là Tiêu Phong và A Tử.

Hai người chạy được một quãng nữa thì gặp mười mấy tên khinh kỵ từ phía trước chạy lại.

Tiêu Phong giơ trường mâu lên gạt ngang một cái, khiến cho bọn chúng ngã xuống tới tấp. Ông xách A Tử để lên lưng ngựa, rồi chính mình nhảy lên một con nữa, kéo dây cương cho ngựa quay đầu lại, rồi gia roi cho chạy về phía Bắc.

Lúc này bốn mặt vương phủ đã biết tin đều vây cả vào.

Tiêu Phong phóng ngựa chạy thật nhanh.

Quả nhiên, Liêu binh mười phần có đến tám phòng thủ Nam môn, còn cửa Bắc thì chỉ lác đác một vài tên bộ tốt. Những tên này cũng được báo động, nên vừa thấy hai người đi đến đã hoảng vía. Chúng sợ quân lệnh tiến lại ngăn cản, nhưng vừa nghe thấy Tiêu Phong quát lên một tiếng đã phải tới tấp tránh ra cho ông đi, rồi mới chạy theo sau vừa đuổi vừa la.

Khi quan chỉ huy ngự doanh điều động nhân mã đuổi tới nơi thì Tiêu Phong cùng A Tử đã chạy xa rồi.

Tiêu Phong ra đến cửa Bắc thì cửa thành đã đóng chặt. Cửa thành này có dư trăm người canh giữ. Chúng giơ trường mâu ra cản đường.

Giả tỷ Tiêu Phong xông lại giết đi thì bọn Liêu binh này ngăn trở sao nổi. Nhưng ông chỉ cần chạy thoát thân, không muốn giết hại đồng bào.

Ông liền vươn tay ra ẵm lấy A Tử, chân trái dọi vào bàn đạp rồi hai chân bước cả lên lưng ngựa. Ông đề tụ chân khí nhảy vọt lên tường thành.

Kể ra thì hành động này rất liều lĩnh vì tường thành quá cao. Nhưng ông đã chuẩn bị sẵn. Lúc mình bắt đầu sà xuống, ông đâm mạnh cây trường mâu vào bức tường để vượt đà nhảy phát nữa. Quả nhiên ông nhảy lên được.

Tiêu Phong đứng trên mặt thành nhìn ra ngoài, chỉ thấy tối đen tuyệt không có đèn lửa chi hết, tỏ ra không ai liệu trước là ông sẽ chạy về phía Bắc, nên ngoài thành không có một tên quân nào canh giữ.

Tiêu Phong liền hú lên một tiếng dài, rồi lớn tiếng nói:

- Phiền các ngươi thay mặt ta về tâu cùng Hoàng thượng là tôi thần Tiêu Phong bỏ đi không kịp bái biệt. Sau này sẽ có dịp đền đáp hoàng ân. Ông ôm lấy lưng A Tử toan nhảy xuống và nghĩ bụng:

- Mình nhảy ra ngoài thành rồi thì như chim sổ lồng, cá ra biển, tha hồ bay bổng vẫy vùng không còn bị ai câu thúc nữa.

Nhưng ông sắp tung mình nhảy xuống thì đột nhiên trong bụng nổi cơn đau kịch liệt, hai tay tê dại. Tay trái đang ôm lưng A Tử, bất giác rời ra, nàng rớt xuống mặt thành.

Hai chân ông cũng nhũn ra luôn, ngã lăn ra bên cạnh A Tử.

Bụng ông tưởng chừng như bị trăm ngàn mũi dao đâm vào, đau đớn vô cùng, không thể chịu được, phải bật tiếng rên la.

A Tử cả kinh la hỏi:

- Tỷ phu! Tỷ phu làm sao vậy?

Tiêu Phong người co rúm lại, hai hàm răng va chạm vào nhau run lập cập.

Ông đáp:

- Ta... trúng phải... thuốc kịch độc... để ta vận khí... trục ra... Ông vận chân khí vào huyệt Ðan Ðiền để thúc đẩy chất độc ra ngoài. Nhưng không vận khí còn khá, ông vừa vận chân khí thì toàn thân lại càng đau đớn. Nội khí trong huyệt Ðan Ðiền chỉ đưa lên được vài tấc, rồi lại chìm xuống.

Tiêu Phong gặp lúc nguy nan vẫn không rối trí. Tai ông nghe vó ngựa chạy dồn dập. Có đến nghìn quân khinh kỵ từ phía Nam chạy tới, ông lại vận khí lần nữa mà tứ chi cứng đờ, liền biết ngay là mình trúng phải chất độc này vô cùng lợi hại, không thể dùng nội lực thúc đẩy ra được.

Ông liền bảo A Tử:

- Tử muội! Tử muội chạy mau đi! Ta không thể đi với Tử muội được nữa!

A Tử động tâm, chợt tỉnh ngộ biết mình đã mắc gian kế của Mục Quý phi. Bình nước thánh mà Quý phi đánh rớt, nàng đã lượm được hoà rượu đưa cho Tiêu Phong uống chính là thuốc độc.

Nàng vừa kinh hãi vừa hối hận, ôm lấy cổ Tiêu Phong vừa khóc vừa nói:

- Tỷ phu!... Thuốc độc này chính tiểu muội đã cho tỷ phu uống.

Tiêu Phong run lên chẳng hiểu ra sao hỏi lại:

- Tại sao Tử muội lại muốn hại ta?

A Tử vừa khóc vừa đáp:

- Không không! Mục Quý phi cho tiểu muội bình thuốc nước, mụ nói gạt là tỷ phu uống thuốc này vào vĩnh viễn thương yêu tiểu muội... và lấy làm vợ. Tiểu muội ngu ngốc quá nên bị mắc lừa. Tỷ phu ơi! Tiểu muội nguyện chết với tỷ phu. Chúng ta không rời xa nhau nữa.

Nói xong, nàng rút đoản đao ở sau lưng ra toan đâm vào cổ tự vẫn.

Tiêu Phong vội ngăn lại nói:

- Khoan đã!...Toàn thân ông nóng ran như lửa đốt, mà ruột quặn đau như lưỡi cương đao xéo vào. Ông đau quá phải nghỉ một lúc, mới hiểu rõ ý A Tử, liền nói:

- Ta không chết đâu. Tử muội bất tất phải tự vẫn.

Bỗng nghe hai cánh cổng thành nặng nề rít lên những tiếng kẽo kẹt, rồi mở ra.

Cổng thành vừa mở, mấy trăm kỵ binh xông ra, dàn thành trận thế.

Tiêu Phong ngồi trên mặt thành nhìn ra phía Bắc, thấy ánh lửa lập loè soi rõ đến hàng mấy dặm, tựa như những con rồng lửa uốn khúc. Ông quay lại nhìn về phía Nam cũng đến phân nửa thành trì, đèn đuốc sáng rực, thì nghĩ thầm:

- Hoàng thượng điều động hết binh mã ở ngự doanh ra đây để bắt ta!

Trong thành, ngoài thành tiếng reo hò rầm rộ:

- Tiêu Phong phản tặc! Mau mau đầu hàng đi!

Tiêu Phong lại nổi cơn đau bụng kịch liệt, ông khẽ bảo A Tử:

- Tử Muội! Tử muội mau mau trốn đi!

A Tử đáp:

- Tiểu muội chính tay mình làm chết tỷ phu, có lý đâu lại trốn chạy để sống một mình. Tiểu muội nguyền cùng chết với tỷ phu!

Tiêu Phong nhăn nhó cười nói:

- Thuốc độc này không giết người mà chỉ làm cho ta bị trọng thương, khiến ta không động thủ được nữa mà thôi.

A Tử cả mừng hỏi:

- Có đúng thế không?

Nàng xoay người lại gắng sức cõng Tiêu Phong lên vai. Nhưng thân hình nàng nhỏ quá, mà người Tiêu Phong lại to lớn.

A Tử cõng ông đứng lên rồi, mà hai chân ông còn chấm đất.

Giữa lúc ấy, hơn chục tên võ sĩ Khất Ðan trèo lên mặt thành, một tay cầm đoản đao, một tay cầm bó đuốc. Nhưng chúng đều khiếp oai Tiêu Phong, không dám đến gần.

Tiêu Phong nói:

- Kháng cự cũng vô ích, để chúng lại bắt đi thôi!

A Tử khóc nói:

- Không không! Tên nào dám đụng đến tỷ phu là tiểu muội giết lập tức!

Tiêu Phong nói:

- A Tử! Ngoan ngoãn nghe lời ta đi! Ðừng vì ta mà phải giết người. Nếu ta chịu giết người thì đã phụng chỉ lãnh binh đi chinh phạt Nam triều rồi, hà tất còn để xảy ra lắm chuyện lôi thôi!

Rồi ông lớn tiếng nói:

- Các người rụt rè như vậy thì đâu phải là hạng nam nhi dòng giống Khất Ðan? Các ngươi hãy cùng ta đến yết kiến Hoàng thượng!

Bọn võ sĩ sửng sốt, khom lưng nói:

- Dạ! Bọn tiểu nhân vâng thánh chỉ, thành ra vô lễ với đại vương. Xin đại vương tha tội cho!

Tiêu Phong tuy mới làm Nam viện đại vương chưa được bao lâu, nhưng oai danh ông vang lừng đất Bắc. Các tướng sĩ Khất Ðan rất là kính phục. Bọn người vừa mới la: "Tiêu Phong phản tặc", nhưng thấy mặt ông lại kính sợ không dám vô lễ nữa.

Tiêu Phong vịn lấy vai A Tử gắng gượng đứng lên. Lục phủ ngũ tạng ông quặn đau, như bị cắt đứt ra từng khúc. Bọn sĩ tốt đứng ngoài xa một trượng, tra đao vào vỏ, thấy ông đi từng bước một theo bậc đá từ trên mặt thành đi xuống.

Các tướng sĩ thấy Tiêu Phong đi tới, không tự chủ được, đều nhảy xuống ngựa. Trong thành ngoài thành hàng vạn tướng sĩ đứng im phăng phắc.

Tiêu Phong dưới ánh lửa thấy rõ tướng sĩ đều ra vẻ cung kính, thì trong lòng cũng hơi dễ chịu. Ông nghĩ thầm:

- Giả tỷ mình phụng mệnh Nam chinh thì hàng vạn tướng sĩ này e rằng khó lòng còn được một nửa sống sót mà trở về Bắc quốc. Mình thực tâm cứu sống được bao nhiêu người thì Hoàng thượng có đem mình xử tử cũng không đáng oán hận. Nhưng chỉ e Hoàng thượng giết mình rồi lại phái người khác lĩnh binh Nam chinh...

Nghĩ tới đây, bụng ông lại nổi cơn đau. Người lảo đảo muốn té.

Một bộ tướng của ông dắt ngựa lại, rồi đỡ ông đặt lên lưng ngựa.

A Tử cũng cưỡi ngựa đi theo sau.

Ðoàn người tiền hô hậu ủng đưa Tiêu Phong về vương phủ. Các tướng sĩ tuy bắt được Tiêu Phong có công với nhà vua nhưng họ đều chẳng lấy thế làm mừng.

Tiếng thiết giáp loảng xoảng lẫn với tiếng vó ngựa cộp cộp đi trên đường hoà thành một nhạc điệu rộn ràng.

Cửa Bắc mở rộng, đoàn người đi vào đến đầu cầu Bạch Mã thì Tiêu Phong phóng ngựa đi lên cầu.

A Tử đột nhiên nhảy vọt lên, hai chân nàng đứng trên yên ngựa rồi vèo một cái nàng nhảy tòm xuống sông.

Tiêu Phong đứng trước diễn biến bất ngờ này không khỏi giật mình kinh hãi. Nhưng rồi ông chợt nghĩ ra điều gì, trong bụng lại mừng thầm. Tiêu Phong nhớ lại ngày trước cô bé ương ngạnh này lúc gặp ông lần đầu trên bờ Tiểu Kính hồ nàng đã nhảy xuống đáy hồ trốn. Thuật lặn dưới nước của nàng thiệt là hiếm có. Nàng lừa gạt luôn cả song thân nàng. Bây giờ nàng lại lặn xuống nước trốn đi thiệt là hay lắm! Nhưng ông e rằng từ đây trở đi không có ngày tái hội nữa nên cũng cảm thấy bâng khuâng trong dạ.

Tiêu Phong hồi hộp trong lòng, lớn tiếng gọi:

- A Tử! Sao Tử muội lại tự tử? Hoàng thượng có bắt tội Tử muội đâu mà phải liều mình?

Các tướng sĩ nghe Tiêu Phong nói vậy, lại thấy A Tử chìm xuống đáy sông rồi không nổi lên nữa, cũng cho là nàng quyên sinh. Liêu chúa chỉ hạ lệnh bắt một mình Tiêu Phong, nên A Tử có chết cũng vậy hay trốn cũng thế thôi, các tướng sĩ chẳng bận tâm làm chi. Họ dừng lại đầu cầu một chút rồi đi theo Tiêu Phong.

Về đến vương phủ, Hồng Cơ không ra mặt ông nữa, chỉ hạ lệnh cho Ngự doanh chỉ huy sứ bắt giam Tiêu Phong lại.

Chỉ huy sứ thấy Tiêu Phong thần lực phi thường, nghĩ rằng giam ông vào lao thường thì giữ sao nổi?

Hắn liền nghĩ ra một kế, sai người lấy dây lòi tói và khoá sắt xích chân tay Tiêu Phong lại, đoạn đem giùm ông vào một cái cũi sắt khổng lồ. Cũi sắt này trước kia A Tử dùng nó để nhốt sư tử. Nhưng cột cũi lớn bằng cánh tay trẻ con.

Bên ngoài cũi sắt lớn lại phái hơn trăm quân ngự lâm cầm giáo dài đứng canh bốn mặt, để hễ thấy Tiêu Phong có hành động gì là cầm trường mâu đâm vào trong cũi. Dù Tiêu Phong có một nội lực kinh thiên động địa, cũng không tài gì trong giây lát mà phá được cũi sắt này để tẩu thoát.

Ngoài vương phủ lại còn một đội thần binh đi lại tuần tiễu rất nghiêm mật. Gia Luật Hồng Cơ còn điều động hết các tướng sĩ ở Nam kinh rước ra ngoài thành để đề phòng bọn chúng có lòng trung với Tiêu Phong nổi loạn để cứu ông.

Tiêu Phong ngồi tựa lan can cũi sắt, nghiến răng chịu đựng những cơn đau khủng khiếp. Ông chẳng còn lòng dạ nghĩ gì khác nữa.

Qua mười hai giờ tức là vào buổi tối hôm sau, Tiêu Phong mới thấy bớt đau. Chất độc dần dần nhẹ bớt đi. Tuy khí lực ông dần dần hồi phục, nhưng ở vào tình cảnh hùm thiêng đã bị sa cơ, không còn cách nào thoát hiểm được nữa.

Tiêu Phong tự nghĩ:

- Mình có phiền não cũng bằng vô ích. Ðời mình trải qua bao nhiêu cuộc nguy hiểm vạn phần, chẳng lẽ một đời hào kiệt bữa nay lại bị chết trong cũi sắt này ư?

May là bọn thân binh kính trọng ông là bậc anh hùng, tuy họ canh giữ nghiêm mật nhưng đưa cơm rượu đầy đủ và không tỏ ra vô lễ.

Tiêu Phong thản nhiên ăn uống.

Bên cũi sắt, mới có mấy ngày mà vò bì rượu đã xếp cao bằng đầu người.

Hồng Cơ thuỷ chung vẫn không lại thăm Tiêu Phong nhưng phái mấy tay thuyết khách rất giỏi hàng ngày đến khuyên dỗ ông. Họ nói: Ðức Hoàng thượng khoan hồng đại độ, nghĩ lại tình nghĩa năm xưa không nỡ gia hình. Chỉ mong Tiêu Phong hối lỗi xin tha? Nhưng Tiêu Phong là một trang hảo hán ngạo nghễ, đời nào lại chịu năn nỉ xin tha? Rồi ông cũng chẳng thèm để mắt nhìn họ nữa, tự mình rót rượu uống tràn.

Tình trạng này diễn ra gần một tháng.

Bọn thuyết khách vẫn không nản chí, ngày nào cũng đến và nói đi nói lại chỉ có mấy câu:

- Hoàng thượng đãi Tiêu đại vương ơn đức tầy con. Chỉ mong đại vương nghe lời Hoàng thượng thì có cơ thoát được tội lỗi.

- Hoàng thượng là bậc thần võ trông xa hàng ngoài vạn dặm. Ngài đã quyết định điều gì là không bao giờ sai lầm. Ðại vương nên theo con đường Hoàng thượng đã trỏ cho...

Họ nói đi nói lại nhiều lần, tuy đã biết những lời khuyến dụ đó chẳng lay chuyển được tấm lòng Tiêu Phong.

Một hôm Tiêu Phong bỗng sinh lòng ngờ vực tự hỏi:

- Hoàng thượng không phải là người hồ đồ, há lại chẳng biết dù có khuyên ta cũng vô ích, mà sao cứ cho bọn này đến lải nhải bên ta hoài?

Ông cúi đầu ngẫm nghĩ, đột nhiên la thầm:

- Phải rồi! Hoàng thượng đã điều binh khiển tướng đi đánh Nam triều mà phái bọn này đến đây để khuyên nhủ ta hàng ngày, chẳng qua là để cho ta yên lòng ngồi trong cũi này. Nhưng ta đã không còn năng lực phản kháng sao người không hạ lệnh giết ta đi, lại còn giở trò này làm chi cho uổng công?

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau