LỤC MẠCH THẦN KIẾM

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Lục mạch thần kiếm - Chương 116 - Chương 120

Chương 116: Hắc bạch nhị tăng đều xuất hiện

Mộ Dung Phục quấn tóc lại, mặt xám như tro tàn. Y nghĩ bữa nay lên núi Thiếu Thất đấu kiếm mà bị thảm bại thật là nhục nhã vô cùng! Huống chi lại phải nhờ một cô gái mở miệng van xin mới được đối phương tha mạng cho, thì từ đây không còn mặt mũi nào mà đứng trên chốn giang hồ nữa?

Y nghĩ vậy rồi quát lên:

- Kẻ đại trượng phu thà chết chớ không cần ngươi phải nhân nhượng. Hắn múa tít cây câu và cây phán quan bút nhảy xổ lại tấn công Ðoàn Dự.

Ðoàn Dự xua tay nói:

- Chúng ta đã không thù oán đánh nhau mãi làm chi? Không đấu nữa! Không đấu nữa!

Mộ Dung Phục bản tính cao ngạo. Trước nay y coi người trong thiên hạ bằng nửa con mắt, mà lúc này trước mặt quần hùng thiên hạ y bị Ðoàn Dự đánh cho tơi bời không còn cơ để trả đòn được, lại nhân vì lời năn nỉ của Vương Ngọc Yến mà đối phương nhân nhượng thì cái hận này y nuốt trôi làm sao được?

Mộ Dung Phục vung câu móc vào mặt Ðoàn Dự còn phán quan bút thì đâm tới trước ngực chàng. Y định bụng:

- Mi dùng Vô hình kiếm khí giết ta đi có phải hay hơn không? Bây giờ ta liều mạng với mi cho cả hai cùng chết, còn hơn là sống thừa một cách nhục nhã trên thế gian này.

Y nghĩ vậy rồi thục thân nhảy xổ lại, gác hẳn sinh, tử, tồn, vong sang một bên không đến xỉa gì đến nữa.

Ðoàn Dự thấy Mộ Dung Phục khí thế hung mãnh. Chàng nghĩ rằng:

- Nếu ta phóng Lục mạch thần kiếm ra để đâm vào chỗ xung yêu thì e rằng y sẽ chết mất mạng thì đắc tội tày trời với Vương cô nương.

Chàng không biết làm thế nào đành đứng thộn mặt ra.

Mộ Dung Phục đã ra đòn này để liều mạng thì dĩ nhiên là mau lẹ và mãnh liệt vô cùng!

Bóng người vừa lấp loáng đã nghe đánh sột một tiếng. Cây phán quan bút trong tay mặt Mộ Dung Phục đã đâm vào người Ðoàn Dự.

Gặp lúc nguy cấp, Ðoàn Dự nghiêng người sang mé tả. Ðầu nhọn cây phán quan bút tuy không đâm trúng ngực nhưng đã đâm sâu vào vai bên hữu chàng suốt từ đằng trước ra đằng sau.

Ðoàn Dự la lên một tiếng:

- Úi chao!

Mộ Dung Phục lại vung cây câu bên tay trái mọc vào đầu chàng.

Lúc này vai Ðoàn Dự đã bị cây phán quan bút đâm sâu vào không còn nhúc nhích được nữa. Cây cương câu lại ra chiêu "Ðại hải lao châm".

Ðây là một chiêu số rất lợi hại trong phép "Ngư tẩu cẩu pháp" của nhà phép câu cá dưới biển chế ra. Thật là một chiêu vừa chuẩn xác vừa độc địa.

Ðoàn Dự không còn cách nào phá giải được chiêu thế hiểm độc của Mộ Dung Phục.

Ðoàn Chính Thuần và Nam Hải Ngạc Thần thấy tình trạng nguy ngập hai người nhảy xổ vào cứu Ðoàn Dự.

Lần này Mộ Dung Phục quyết tâm giết cho được Ðoàn Dự dù y có bị thương cũng cam tâm, chứ quyết không nới tay. Vì thế mà y thấy Ðoàn Chính Thuần cùng Nam Hải Ngạc Thần xông vào công kích, y cũng không để ý gì hết.

Ðang lúc cây cương câu sắp móc vào sau gáy Ðoàn Dự thì đột nhiên huyệt "Thần Ðạo" trên lưng Mộ Dung Phục bị tê nhức. Người y bị nhấc hẳn lên không.

Huyệt "Thần Ðạo" là một yếu huyệt, khi đã bị người nắm được thì lập tức hai tay nhũn ra. Mộ Dung Phục không giữ chắc được cây phán quan bút và cây cương câu nữa. Bỗng nghe Tiêu Phong quát lên:

- Người ta đã tha mạng cho ngươi mà ngươi còn hạ độc thủ thì còn đâu là phong độ của anh hùng hảo hán?

Nguyên Tiêu Phong thấy Mộ Dung Phục nhảy xổ tới để môn hộ sơ hở. Ông tưởng Ðoàn Dự chỉ phóng ra một chiêu kiếm khí là đủ giết y rồi. Không ngờ Ðoàn Dự vẫn đứng yên dừng tay.

Mộ Dung Phục nhảy tới lẹ quá, tuy Tiêu Phong ra tay chớp nhoáng cũng không kịp giải cứu nhát bút đâm vào vai chàng. Nhưng lúc y sử chiêu "Ðại hải lao châm" thì Tiêu Phong lập tức ra tay nắm lấy huyệt "Thần Ðạo" ở sau lưng y.

Kể ra võ công của Mộ Dung Phục tuy kém Tiêu Phong một chút nhưng thực ra không đến nỗi mới một chiêu đã bị bắt ngay chỉ vì lúc nãy y căm hận đến cực điểm, quyết ý giết cho được Ðoàn Dự không nghĩ gì đến bảo vệ thân mình nữa. Vì thế Tiêu Phong phóng ra một thủ pháp cầm nã tuyệt diệu đã nắm được huyệt đạo trọng yếu của y khiến y không còn nhúc nhích được nữa.

Tiêu Phong tầm vóc khôi vĩ, tay dài chân mạnh. Y nhấc Mộ Dung Phục lên trông chẳng khác gì con quạ bắt con gà con.

Ðặng Bách Xuyên, Công Dã Càn, Bao Bất Ðồng và Phong Ba Ác bốn người đồng thanh la lên:

- Ðừng hại chủ ta! Rồi nhất tề nhảy xổ lại.

Vương Ngọc Yến cũng la lên:

- Biểu ca!

Mộ Dung Phục bị người nắm giữ, tuy bản lãnh cao cường mà không phát huy được chút nào. Y căm hận muốn chết ngay lập tức để khỏi bị cái nhục thảm bại này.

Tiêu Phong cười lạt, dõng dạc lên tiếng:

- Tiêu mỗ đường đường tấm thân nam tử mà liệt danh cùng hạng người đốn mạt như ngươi thật uổng!

Dứt lời ông rung tay một cái liệng Mộ Dung Phục ra xa ngoài mấy trượng.

Mộ Dung Phục bị thần lực của Tiêu Phong liệng đi ra xa đến bảy tám trượng.

Người y vừa chấm đất, muốn đứng phắt dậy, không ngờ lúc Tiêu Phong nắm lấy huyệt "Thần Ðạo" nội lực của ông phát ra đã thấu vào các kinh mạch. Trong người Mộ Dung Phục khiến cho chân tay y tê dại không thể khôi phục lại được ngay thành ra xương sống lưng giáng xuống đất đánh huỵch một tiếng. Y hoảng sợ vô cùng!

Bọn Ðặng Bách Xuyên chưa đến trả thù cho Mộ Dung Phục vội xoay mình chạy về phía Mộ Dung Phục đang nằm lăn kềnh ra.

Mộ Dung Phục vận chuyển nội lực, không chờ bọn Ðặng Bách Xuyên chạy tới đã trầm mình đứng dậy. Mặt y xám ngắt. Y vươn tay rút lấy thanh trường kiếm sau lưng Ðặng Bách Xuyên rồi vung tay trái gạt một vòng tròn đẩy bọn Ðặng Bách Xuyên cùng Vương Ngọc Yến ra xa ngoài mấy thước. Y xoay tay lại cầm ngang lưỡi kiếm đưa lên cổ toan tự tử.

Vương Ngọc Yến la hoảng:

- Biểu ca! Không nên...

Giữa lúc ấy trên không nổi lên tiếng veo véo. Một mũi ám khí từ ngoài hai chục trượng bay tới, lướt qua đầu quần hùng, vào không trường, đụng đúng tay kiếm Mộ Dung Phục đánh choang một tiếng.

Cánh tay Mộ Dung Phục bị tê nhức, thanh trường kiếm rời khỏi tay bay ra. Lòng bàn tay đầm đìa máu tươi vì hổ khẩu bị toạc.

Mộ Dung Phục ngoảnh đầu nhìn về phía ám khí phóng tới thì thấy sau tảng đá lớn có một nhà sư áo trắng đứng đó.

Nhà sư này người cao lêu nghêu, bịt mặt bằng tấm khăn trắng, chỉ lộ cặp mắt loang loáng sắc như dao.

Nhà sư áo trắng bệ vệ bước ra không trường đến bên mình Mộ Dung Phục hỏi:

- Ngươi đã có con chưa?

Mọi người thấy một mũi ám khí nhỏ bé bay trên không mà rít lên thành tiếng rùng rợn thì biết rằng nội lực của người phóng ra cực kỳ ghê gớm! Ðến khi thấy người phóng ám khí là một nhà sư áo trắng đi tới bên Mộ Dung Phục lên tiếng hỏi một câu như vậy thì rất lấy làm kỳ mà lại buồn cười nữa.

Mọi người nghe thanh âm khàn khàn hiểu ngay là một lão già.

Lão mặc áo nhà sư có nhiều chỗ khác với y phục tăng lữ chùa Thiếu Lâm.

Mộ Dung Phục đáp:

- Tại hạ chưa có hôn phối, làm gì có con?

Nhà sư áo trắng trợn trừng hỏi lại:

- Ngươi có tổ tiên không?

Mộ Dung Phục tức giận lớn tiếng đáp:

- Dĩ nhiên là có! Tại hạ muốn chết thì được chứ không chịu nhục. Mộ Dung Phục này đường đường tấm thân nam tử, không thể chịu được những lời nói vô lễ của các hạ.

Nhà sư áo trắng nói:
- Cao tổ ngươi có con, tằng tổ, tổ phụ, phụ thân ngươi đều có con. Sao lại chỉ mình ngươi không có con? Ha ha! Nước Ðại Yên ngày trước có Mộ Dung Tuần, Mộ Dung Khác, Mộ Dung Thuỳ, Mộ Dung Ðức anh hùng là thế, không ngờ nay biến thành những người không kẻ nối dõi.

Mộ Dung Tuần, Mộ Dung Khác, Mộ Dung Thuỳ, Mộ Dung Ðức đều là những ông vua nổi tiếng anh hùng nước Yên, oai danh lừng lẫy thiên hạ, lập nên sự nghiệp hiển hách. Những vị đó chính là tổ tiên Mộ Dung Phục.

Mộ Dung Phục đang lúc tức giận như điên khùng nghe nhà sư nói đến tên tuổi bốn vị tiên nhân thì khác nào bị gáo nước lạnh dội vào người.

Y lẩm bẩm:

- Tiên phụ ta trước kia đã hết lời răn dạy, bảo ta phải lấy việc phục hưng nước Ðại Yên làm chí nguyện suốt đời. Thế mà ngày nay ta nhân lúc cáu giận nhất thời tự tìm cái chết để họ Mộ Dung từ đây phải tuyệt tự. Ta không có cả lấy một đứa con thì còn có chi đến chuyện quang tôn phục quốc?

Mộ Dung Phục nghĩ tới đây bất giác trán toát mồ hôi lạnh ngắt. Y lạy phục xuống đất nói:

- Mộ Dung Phục kiến thức nông cạn, được nhờ cao tăng chỉ điểm bến mê. Ơn đức to tát này suốt đời ghi tạc.

Nhà sư áo trắng thản nhiên để mặc cho Mộ Dung Phục quỳ lạy.

Lão nói:

- Xưa nay, những người làm nên công nghiệp vĩ đại ai mà không trải qua trăm nghìn cay đắng? Hán Cao Tổ phải chịu nhục cầu hoà ở Bạch Ðằng, Ðường Cao Tổ phải chịu nhục đầu hàng rợ Ðột quyết. Giả tỷ những vị đó cũng như ngươi, vung kiếm lên tự tử thì chẳng qua là những người tâm địa hẹp hòi, chỉ muốn giải quyết lấy mình, còn nghĩ chi đến việc xây dựng sự nghiệp mở mang bờ cõi. Ngươi còn thua cả Câu Tiễn, Hán Tín nữa là khác. Chí khí ngươi thiệt nông cạn hết chỗ nói.

Mộ Dung Phục vẫn quỳ mọp nghe lời giáo huấn, y kinh hãi nghĩ bụng:

- Dường như lão này biết tấm lòng hoài bão của ta nên đem những Hán Cao Tổ, Ðường Cao Tổ là những bậc vua chúa lập quốc ra nghị luận.

Nghĩ vậy chàng liền đáp:

- Mộ Dung Phục này biết mình lầm lỡ rồi!

Nhà sư áo trắng nói:

- Thôi ngươi dậy đi!

Mộ Dung Phục kính cẩn dập đầu ba cái nữa rồi đứng lên.

Nhà sư áo trắng lại nói:

- Nhà Mộ Dung ở Cô Tô các người đã có môn võ công gia truyền thần kỳ tinh diệu, thế gian chẳng ai bằng. Ngươi chưa học được đến nơi đến chốn mà thôi. Có lý đâu lại chịu thua kém môn Lục mạch thần kiếm của họ Ðoàn nước Ðại Lý. Ngươi hãy coi đây!

Ðột nhiên nhà sư áo trắng chĩa ngón tay trỏ ra điểm lên không ba cái.

Lúc này Ðoàn Chính Thuần cùng Ba Thiên Thạch đứng bên Ðoàn Dự.

Ðoàn Chính Thuần đang dùng phép Nhất dương chỉ phong toả những huyệt mạch chung quanh vết thương của Ðoàn Dự và toan rút cây phán quan bút trên bả vai chàng ra. Không ngờ nhà sư áo trắng nhanh như chớp, nhìn vào chuôi cây phán bút thì thấy nó lay động rồi bắn ra ngoài. Dư lực hãy còn rất mãnh liệt cây bút cắm phập vào cành tùng.

Ðoàn Chính Thuần cùng Ba Thiên Thạch vừa ngã ra, lập tức trằn mình đứng phắt dậy, thấy thế không khỏi kinh hãi.

Hai người biết rằng nhà sư áo trắng đã tỏ ra không muốn hại người. Không thì lão điểm trên không cũng đủ hạ sát mình rồi.

Bỗng nghe nhà sư áo trắng dõng dạc nói:

- Ðây là "Tham hợp chỉ" của nhà Mộ Dung ngươi đó. Ngày trước lão tăng vô tình đã học được của tiền nhân nhà ngươi và chỉ biết sơ sơ một chút bề ngoài. Còn biết bao nhiêu môn võ lão tăng chưa được hiểu đến. Ha ha! Chẳng lẽ một gã thiếu niên như ngươi hãy còn kém cỏi mà đã sáng lập ra được phép gậy ông đập lưng ông để nổi tiếng lớn cho nhà Mộ Dung ở Cô Tô ư? Hết thảy quần hùng đều chấn động về oai danh của Cô Tô Mộ Dung, nhưng thấy Mộ Dung Phục bị thảm bại với Ðoàn Dự rồi lại bị thua cả Tiêu Phong thì cho là nhà Mộ Dung Phục chỉ có hư danh chứ chẳng có võ công gì đặc biệt quán thế. Bây giờ họ thấy nhà sư áo trắng trổ ngón thần thông, lại nghe lão nói mới biết được một chút bề ngoài phép "Tham hợp chỉ" của nhà Mộ Dung Phục thì bất giác sinh lòng kính cẩn bốn chữ "Cô Tô Mộ Dung".

Nhưng ai cũng nghi ngờ tự hỏi:

- Nhà sư áo trắng kia là ai? Lão có mối liên quan gì với nhà Mộ Dung?

Nhà sư áo trắng xoay mình lại nhìn Tiêu Phong chắp tay nói:

- Kiều đại hiệp võ công trác tuyệt, quả nhiên danh bất hư truyền, lão tăng muốn lĩnh giáo mấy chiêu.

Tiêu Phong vốn đã đề phòng, thấy nhà sư chắp tay thi lễ, cũng khoanh tay đáp lễ nói:

- Không dám!

Hai luồng nội lực kia chạm nhau và cả hai người đồng thời run lên một chút. Giữa lúc ấy từ trên không một bóng trông tựa như con chim ưng khổng lồ nhào xuống đứng vào giữa nhà sư áo trắng và Tiêu Phong.

Người này từ trên không hạ xuống một cách đột ngột.

Toàn trường kinh hãi đồng thanh la hoảng.
Người mới xuống hai chân vừa đáp xuống đất mọi người đã nhìn rõ trong tay y cầm một sợi dây dài. Một đầu dây buộc vào cành cây lớn cách xa hơn mười trượng.

Người này đen đủi và đầu trọc, cũng là một nhà sư, che mặt bằng tấm khăn đen, chỉ để cặp mắt hở ra sáng như điện.

Hai nhà sư một đen một trắng đứng quay mặt vào nhau.

Hồi lâu hai nhà sư vẫn không ai lên tiếng. Cả hai nhà sư đều thân hình cao nghệu. Có điều nhà sư áo đen thì mập mạp hơn, còn nhà sư áo trắng lại gầy như hạc.

Trong những người bàng quan chỉ mình Tiêu Phong là vừa vui mừng vừa cảm kích. Ông nhìn thân pháp nhà sư dùng sợi dây dài để tung mình vào thì nhận ngay nhà sư này trước kia là một Ðại Hán áo đen đã cứu tính mạng ông ở Tụ Hiền Trang. Nhưng ngày ấy, Ðại Hán áo đen đầu đội mũ vải, mình mặc áo tục gia, mà bây giờ y đã thay đổi mặc tăng trang. Tuy nhiên nhỡn lực Tiêu Phong sắc bén vô cùng, thân pháp võ công người nào chỉ qua mắt ông một lần là ông nhớ suốt đời không bao giờ quên nữa. Huống chi Ðại Hán áo đen đã cứu ông đem vào núi và đã cùng ông chiết giải mấy chục chiêu thế cao thâm.

Bữa nay quần hùng tụ tập trên núi Thiếu Thất, có rất nhiều vị đã đến tham dự đại hội ở Tụ Hiền Trang, nhưng khi đó Ðại Hán áo đen chỉ xuất hiện trong nháy mắt lại đi ngay, chưa một ai nhìn rõ thân pháp y, cho nên không nhận ra.

Thời gian lặng lẽ trôi qua hồi lâu, đột nhiên Hắc, Bạch nhị tăng đồng thời lên tiếng:

- Ngươi...!

Nhưng tiếng ngươi vừa ra khỏi cửa miệng hai nhà sư lập tức ngừng lại.

Sau một lúc, nhà sư áo trắng hỏi:

- Ngươi là ai?

Nhà sư áo đen cũng hỏi theo:

- Ngươi là ai?

Quần hùng vừa nghe nhà sư áo đen nói mấy tiếng đã nghĩ bụng:

- Vị hoà thượng này giọng nói khàn khàn. Té ra y cũng là một vị lão tăng.

Tiêu Phong nghe thanh âm thì đúng là Ðại Hán áo đen bữa trước đã giáo huấn mình tại khu rừng hoang. Ông cực kỳ xúc động, nhưng muốn chạy ra để tạ ơn cứu mạng.

Bỗng nghe nhà sư áo trắng hỏi:

- Ngươi ẩn núp tại chùa Thiếu Lâm mấy chục năm làm gì?

Nhà sư áo đen nói:

- Ðó chính là điều ta muốn hỏi ngươi? Ngươi lén lút trong chùa Thiếu Lâm làm gì mấy chục năm trời?

Hai nhà sư nói ra mấy câu này khiến cho quần tăng chùa Thiếu Lâm, từ Huyền Từ phương trượng trở xuống chẳng ai là không kinh dị, ngơ ngác nhìn nhau tự hỏi:

- Hai vị lão tăng này đã ở trong bản tự mấy chục năm mà sao mình chẳng biết một tý gì? Chẳng lẽ việc này có thực ư?

Bỗng nghe nhà sư áo trắng đáp:

- Ta ẩn mình trong chùa Thiếu Lâm là để điều tra biết rõ ngọn ngành một việc. Nhà sư áo đen nói:

- Ta ẩn mình trong chùa Thiếu Lâm cũng để dò xét chân tướng một việc. Việc của ta điều tra xong rồi, còn việc của ngươi?

Nhà sư áo trắng đáp:

- Việc của ta, ta cũng thám xét được rõ rồi.

Nhà sư áo trắng lại lễ phép nói tiếp:

- Võ công tôn giá rất mực cao thâm. Thiệt tình tại hạ chưa thấy ai bằng. Chúng ta tỷ thí ba lần mà thuỷ chung vẫn chưa phân cao thấp. Bữa nay chúng ta lại tỷ thí nữa chăng?

Nhà sư áo đen đáp:

- Huynh đệ thiệt tình rất bội phục võ công của các hạ. Bây giờ có tỷ đấu nữa e rằng khó lòng phân được thắng bại.

Mọi người nghe hai nhà sư gọi nhau bằng các hạ, huynh đệ không đúng kiểu cách xưng hô của người xuất gia thì không sao đoán được hai người là những nhân vật như thế nào.

Nhà sư áo trắng lại nói:

- Ðã thế thì chúng ta chẳng nên trái ngược với thâm tâm và tỷ thí làm gì nữa.

Nhà sư áo đen nói:

- Phải lắm!

Hai nhà sư gật đầu sóng vai đi đến gốc cây lớn ngồi xuống bên nhau nhắm mắt nhập định không nói gì nữa.

Mộ Dung Phục bị một phen bại nhục toan tự tử, nhưng nghe nhà sư áo trắng mấy lời cảnh giác thì trong lòng vừa hổ thẹn vừa cảm kích nghĩ thầm:

- Vị cao tăng này biết rõ tiền nhân ta. Không hiểu y quen biết với gia gia hay chính là gia gia ta cũng nên. Từ đây sắp tới, công cuộc phục hưng đại nghiệp phải nhờ vị cao tăng này chỉ điểm mới được. Bữa nay quyết không thể có hành động của kẻ vũ nhục, và cũng không nên quấy nhiễu nhà sư kia nữa.

Y nghĩ vậy rồi đứng sang một bên quyết định chờ cho nhà sư áo trắng đứng lên, bấy giờ mới lại khấu đầu để xin lĩnh giáo.

Vương Ngọc Yến nghĩ tới vừa rồi suýt nữa biểu ca mình chực tự vận, bây giờ nàng vẫn chưa hết kinh sợ liền lại nắm lấy tay áo y. Nước mắt nàng lã chã tuôn rơi.

Mộ Dung Phục trong lòng rất lấy làm khó chịu nhưng cũng biết rằng đây là hảo ý của nàng nên không chịu phất áo đẩy nàng ra.

Từ lúc Hắc Bạch nhị tăng liên tiếp xuất hiện cho đến lúc hai người lại ngồi chung dưới gốc cây, Hư Trúc vẫn cùng Ðinh Xuân Thu chiến đấu kịch liệt không ngừng.

Bây giờ quần hùng mới để mắt theo dõi cuộc chiến giữa hai người.

Một trong Tứ kiếm cung Linh Thứu là Cúc Kiếm chợt nhớ ra điều gì liền chạy đến gần mười tám tên võ sĩ Khất Ðan nói:

- Chủ nhân ta đang cùng người tỷ đấu, cần được chút rượu để tăng gia khí lực.

Một tên võ sĩ Khất Ðan nói:

- Rượu ở đây có nhiều. Cô nương cứ việc lấy mang đi! Gã nói xong cầm cả hai bì rượu đưa ra.

Cúc kiếm cười nói:

- Xin đa tạ! Chủ nhân ta tửu lượng bình thường thôi một bì là đủ lắm rồi. Nàng cầm bì rượu mở nút ra, từ từ lại gần chỗ Hư Trúc cùng Ðinh Xuân Thu đánh nhau cất tiếng gọi:

- Thưa chủ nhân! Chủ nhân gieo "Sinh tử phù" vào Tinh Tú lão quái đi để xơi một chút rượu đã!

Thị bê ngang bì rượu đưa mạnh ra phía trước.

Bì rượu vọt ra một tia lẹ như tên phun, đến chỗ Hư Trúc.

Mai, Lan, Trúc ba cô vỗ tay reo lên:

- Cúc Muội! Thủ pháp của Cúc Muội thiệt là tuyệt diệu!

Chương 117: Hư trúc thụ hình gặp mẫu thân

Bỗng nghe ngoài cửa sơn môn có thanh âm đàn bà hắt lên vời vợi:

- Mất cành tươi tốt hương thơm ngát, Mưa gió non Vu luống đoạn trường. Ta đây là Dương Quý Phi. Rượu ngon cha chả là ngon! Nô gia say tuý luý, nằm cạnh trầm hương đỉnh!

Khi dứt tiếng hát thì Cúc kiếm đã phun đến nửa bình rượu về phía Hư Trúc.

Hư Trúc cùng Ðinh Xuân Thu kịch đấu đến hồi lâu mà không bên nào có cách thủ thắng được. Hư Trúc chợt nghe bọn thuộc hạ Linh Thứu cung kêu y dùng Sinh tử phù để đối phó. Tuy y biết rằng môn này rất tàn ác bá đạo nhưng thấy Cúc kiếm tia rượu đến nơi, y liền thò tay ra nắm lấy một nắm.

Bỗng thấy từ sau núi chuyển ra chín người là Cầm tiên Khang Quảng Lăng, Kỳ Phạm Bách Linh, Thư Ngại Cầu Ðộc, Hoạ Cuống Ngũ Linh Quân, Thần y Tiết Mộ Hoa, Xảo Tượng Trương A Tam, Hoạ Sĩ Thạch Thanh Lộ, Hí Mê Lý Quỷ Lỗi, tức cả bọn Hàm cốc bát hữu và nữ đồ đệ Khang Quảng Lăng tên gọi A Bích.

Chín người này thấy Hư Trúc cùng Ðinh Xuân Thu đang quyền cước qua lại chiến đấu hăng hái liên miên, liền reo hò trợ oai:

- Chưởng Môn sư thúc! Bữa nay phải trổ tài thần thông để giết thằng giặc Ðinh Xuân Thu báo thù cho sư phụ!

Quần tăng Thiếu Lâm lại một phen kinh ngạc tự hỏi:

- Bọn này là bọn nào mà lại kêu Hư Trúc bằng sư thúc?

Cúc kiếm đang phun rượu về phía Hư Trúc, một phần lớn phun về phía Ðinh Xuân Thu. Tinh Tú lão quái đang ác đấu cùng Hư Trúc dằng dai đến quá nửa giờ. Hắn thấy đối phương thủ pháp linh diệu vô cùng, hắn không được lúc nào rảnh tay để thi triển tà thuật. Ðột nhiên, hắn hấy một tia rượu bắn tới liền nghĩ ngay ra một kế vung tay áo bên trái phát ra kình lực làm cho tia rượu bắn tứ tung như mưa phun tà độc vào Hư Trúc.

Lúc này công lực toàn thân Hư Trúc đang vận chuyển ra ngoài. Nội lực của y gồm đủ của Vô Nhai Tử, Thiên Sơn Ðồng Mỗ, Lý Thu Thủy phóng ra như tường đồng vách sắt để che kín thân mình, tà khí không xâm nhập vào được.

Ðinh Xuân Thu hạ độc thủ mấy lần mà vẫn chẳng ăn thua gì. Dù là hàng ngàn hàng vạn giọt rượu bay tới, nhưng chưa bám vào đến áo Hư Trúc đã bị kình lực hất ra rồi.

Bất thình lình hai tiếng úi chao la lên.

Cúc kiếm cùng A Bích ngã lăn ra.

Nguyên Ðinh Xuân Thu lúc phất tay áo làm mưa rượu, trong mỗi giọt đều có tẩm thuốc độc.

Cúc kiếm đứng gần, còn A Bích đang chạy về phía Mộ Dung Phục để bái kiến thì gặp phải mưa độc mới ngã lăn ra.

Hư Trúc liếc mắt nhìn thấy Cúc kiếm và A Bích mới trong chớp mắt, mặt đã xám lại vì vừa kinh hãi vừa tức giận.

Y nghĩ thầm:

- Quân mọi rợ Ðinh Xuân Thu này nếu không diệt trừ thì thật là mối hoạ ghê gớm vô cùng!

Bỗng nghe Tiết Thần Y la hoảng:

- Sư thúc! Thuốc độc này lợi hại vô cùng! Cần phải kiềm chế lão tặc cho mau để bắt hắn đưa thuốc giải cứu mới được.

Hư Trúc vung chưởng tay phải ra tấn công Ðinh Xuân Thu, ngấm ngầm vận nội lực vào lòng bàn tay trái, lại vận chuyển "Bắc minh chân khí" cho chạy ngược đường.

Chỉ trong khoảnh khắc đã biến chất rượu trong lòng bàn tay thành bảy tám miếng băng lạnh. Tay phải đánh ra veo véo luôn ba chiêu "Thiên Sơn lục dương chưởng" kèm theo nội lực "Bắc minh chân khí".

Ðinh Xuân Thu chợt thấy gió lạnh thổi vào không chịu được bất giác cả kinh nghĩ thầm: - Thằng trọc này nội lực dương cương sao đột nhiên biến đổi và âm hàn thật nguy hiểm.

Hắn vận toàn lực chống đỡ.

Ðột nhiên thấy huyệt "Khuyết Bồn" trên đầu vai hơi lạnh tựa hồ tuyết rơi vào. Rồi đến huyệt "Thiên Khu" ở bụng dưới, huyệt "Phục Hổ" ở vế đùi, huyệt" Dương Tiền" ở bắp chân, huyệt "Thiên Tiền" trên cánh tay cả bốn chỗ đều giá lạnh.

Ðinh Xuân Thu rủa thầm:

- Thằng trọc non đã dùng chưởng lực âm nhu, mình không thể coi thường được. Nó có thể làm cho toàn thân mình bị rét lạnh.

Hắn đang thúc đẩy chưởng lực để chống đỡ thì đột nhiên huyệt "Thiên Trụ" ở sau gáy, huyệt "Phong Phiến" và huyệt "Chi Thất" ở sau lưng cả ba chỗ đều giá lạnh.

Ðinh Xuân Thu là người biết nhiều hiểu rộng, trong lòng rất lấy làm kỳ, liền lẩm bẩm một mình:

- Chưởng lực của gã đã biến thành âm hàn. Hơn nữa những đại huyệt mình đều bị giá lạnh. Chắc thằng trọc dùng tà thuật cổ quái gì đây mình phải đề phòng mới được.

Hắn liền phất tay áo ra để che hai chân rồi phóng cước đá vào Hư Trúc.

Ðây là một môn tuyệt học của Ðinh Xuân Thu mà cũng là môn võ chân thực đánh ra trăm phát trúng cả trăm. Người bị đá chẳng chết cũng bị thương. Ngờ đâu chân hắn mới đá ra nửa vời thì đột nhiên huyệt"Phục thổ và huyệt Dương giao"phát sinh ngứa ngáy cực kỳ khó chịu.

Bất giác hắn la lên hai tiếng:

- Úi chà!

Ðầu chân phải hắn rõ ràng đã chạm vào áo Hư Trúc, nhưng hai chỗ yếu huyệt đồng thời phát ngứa phải hạ chân xuống. Hắn lại la lên mấy tiếng úi chao.

Bọn đồ đệ lão lại ca tụng:

- Tinh Tú lão tiên thần thông quảng đại thiên hạ vô song.

Vừa vung tay áo hai ả ngã liền.

- Lão gia đá một phát bằng trời long đất lở, vẫy tay một cái, nhật nguyệt phải lu mờ. Tinh Tú lão tiên tay phất áo bào, miệng niệm chân ngôn, khiến bạn bàng môn, ngưu quỷ, xà thần, chúng bây chết hết, không có đất chôn.

Những câu ca tụng Tinh Tú lão tiên hoà lẫn với tiếng la úi chao luôn miệng của lão quái thực chẳng ăn nhập với nhau chút nào.

Bọn môn đồ tinh khôn đều ngạc nhiên ngơ ngác im miệng nhưng vẫn còn số đông kéo gân cổ lên mà nịnh hót.

Chỉ trong khoảnh khắc, Ðinh Xuân Thu thấy bảy đường huyệt đạo "Thiên Khu", "Phục Thổ", "Dương Giao", "Thiên Tuyên", "Thiên Trụ", "Phong Môn", "Chi Thất" đồng thời ngứa ngáy tựa muôn ngàn con kiến đốt không sao chịu nổi. Bảy huyệt đạo này không phải là những yếu huyệt trí mạng trong con người.

Ðinh Xuân Thu lại là tay bản lãnh phi thường. Lúc tiếp chiến, tự nhiên đã có nội lực chống đỡ nên "Sinh tử phù" của Hư Trúc đối với hắn không có công hiệu ngay. Tuy nhiên cả bảy miếng "Sinh tử phù" cũng len lỏi được vào các huyệt đạo khác trong khắp người hắn. "Sinh tử phù" hoà với nội lực của Hư Trúc lạnh như băng thấm vào thân thể Ðinh Xuân Thu rồi bị nhiệt lực của hắn hóa giả ngay không còn tăm tích gì nữa. "Sinh tử phù" đã không phải là thuốc độc cũng không phải là ám khí. Nó chỉ là một thứ nội lực vô hình vẫn còn chạy trong huyệt mạch Ðinh Xuân Thu, mặc dầu chất hàn băng đã tiêu tan.

Ðinh Xuân Thu chân tay luống cuống, thò tay vào bọc lấy ra năm, bảy thứ thuốc giải độc uống liền một lúc, mà huyệt đạo lại càng ngứa ngáy thêm.

Nếu là người khác đã phải nằm lăn xuống đất rồi.

Nhưng Ðinh Xuân Thu bản lãnh ghê người, gắng gượng chống đỡ. Ngờ đâu "Sinh tử phù" chỉ là một thứ nội kinh ở ngoài vào, nên nếu là người không biết võ công trúng phải thì cái hại không đáng kể, nhưng người nội công càng cao thâm cố ra sức đề kháng thì phản ứng lại càng mãnh liệt.

Ðinh Xuân Thu chân bước loạng choạng như người say rượu. Sắc mặt lúc đỏ bừng, lúc trắng hợt. Hai tay xua loạn lên coi rất khủng khiếp.

Hư Trúc có điều hối hận nghĩ thầm:

- Lão này tuy tội ác đã nhiều, song mình làm cho lão phải khổ não quá chừng! Biết vậy thì mình chỉ gieo vào lão một vài miếng "Sinh tử phù" cũng đủ rồi.

Bọn môn đồ phái Tinh Tú thấy tình trạng sư phụ như vậy đều yên lặng.

Nhưng còn có kẻ kêu:

- Tinh Tú lão tiên đang vận "Ðại La toàn tiên võ đạo công", rồi nhà sư nhỏ kia sẽ biết. Nhưng câu nói này ra chiều gượng gạo không hăng hái như trước nữa.

Lý Quý Lỗi lớn tiếng nói giễu:

- Ðem Ngũ hoa mã, Thiên kim cẩu ra mà đổi lấy rượu ngon đặng chúng ta tiêu sầu giải muộn. Ha ha! Lý Thái Bạch chính thị là ta! Rượu uống vào tiên cũng vào theo. Ðệ nhị là Tinh Tú lão tiên Ðinh Xuân Thu.

Quần hùng thấy Ðinh Xuân Thu tựa như người say rượu mà vẻ mặt hốt hoảng vô cùng, lại nghe Lý Quý Lỗi hát diễu thì cười ầm lên!

Nên biết rằng, Hư Trúc dùng rượu mạnh để chế ra bảy miếng "Sinh tử phù" so với chất băng lạnh thông thường khác nhau nhiều.

Chẳng mấy chốc, Ðinh Xuân Thu không gượng gạo được nữa, giơ tay lên giật chòm râu. Những sợi râu bạc dài đến rốn, bay ra trước gió. Tiếp theo là những mảnh áo bị xé rách để lộ màu da trắng như tuyết chẳng khác một gã thiếu niên đang tuổi cường tráng. Ngón tay hắn sờ vào đâu thì thịt rách máu chảy ra đến đó.

Lão vừa cào vừa kêu lên:

- Ngứa chết ta rồi! Ngứa chết rồi!

Sau một lúc hắn quỳ một chân xuống kêu gào cực kỳ thảm thiết.

Quần hùng, tuy số đông là những người biết nhiều hiểu rộng, nhưng thấy một cao nhân võ lâm da hồng, tóc bạc, chẳng khác thần tiên mà trong khoảnh khắc biến thành quỷ ma, gầm lên như dã thú thì ai nấy đều kinh hãi thất sắc.

Cả đến gã hay cười đùa giễu cợt là Lý Quý Lỗi cũng sợ hãi rụng rời không dám mở miệng.

Chỉ có Hắc Bạch nhị tăng ngồi nhắm mắt tĩnh toạ dưới gốc cây là thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra.

Huyền Từ phương trượng bấy giờ mới lên tiếng:

- Ðức Phật từ bi! Hư Trúc ngươi cởi mở khổ não cho Ðinh cư sĩ đi!

Hư Trúc đáp:

- Dạ! Xin kính cẩn tuân lời pháp dụ.

Huyền Tịch vội nói:

- Khoan đã! Phương trượng sư huynh! Ðinh Xuân Thu tội ác đã nhiều. Huyền Nạn, Huyền Thống hai vị sư đều mất mạng về tay hắn. Có lý đâu buông tha hắn một cách khinh xuất được? Khang Quảng Lăng cũng lên tiếng:

- Chưởng Môn sư thúc! Sư thúc là chưởng môn bản phái sao lại đi nghe lời người ngoài? Mối đại thù của sư tổ và sư phụ của bọn sư điệt, chẳng lẽ không trả hay sao? Hư Trúc không biết làm thế nào cho phải.

Tiết Mộ Hoa nói:

- Sư thúc! Cần lấy thuốc giải trước đã.

Hư Trúc gật đầu nói:

- Phải rồi! Mai kiếm cô nương! Cô nương hãy lấy nửa viên thuốc trị ngứa cho hắn.

Mai kiếm vâng lời lấy trong bọc ra chiếc bình nhỏ sắc xanh múc lấy một viên thuốc to bằng hạt đậu. Nhưng ả thấy Ðinh Xuân Thu tựa như người điên khùng, không dám đến gần.

Hư Trúc đón lấy viên thuốc bửa làm đôi rồi la lên:

- Ðinh tiên sinh! Há miệng ra! Tại hạ thảy cho tiên sinh uống thuốc trị ngứa!

Ðinh Xuân Thu thở hồng hộc há miệng ra.

Hư Trúc lấy ngón tay búng nửa viên thuốc cho bắn vào miệng hắn. Chất thuốc chưa kịp ngấm vào, Ðinh Xuân Thu ngã lăn ra đất mà lăn lộn.

Sau khoảng thời gian chừng ăn xong bữa cơm, mới thấy đỡ ngứa.

Ðinh Xuân Thu đứng dậy, thần trí tuy tỉnh táo nhưng hắn biết rằng không thể phản kháng được nữa. Hắn không chờ cho Hư Trúc mở miệng, đã lấy thuốc giải ra đưa cho Tiết Mộ Hoa nói:

- Thứ thuốc trắng để uống vào trong, còn thứ đỏ thoa ngoài. Hắn kêu gào lâu quá đã khàn cả tiếng nên thanh âm không rõ lắm.

Tiết Mộ Hoa liệu chừng hắn không dám man trá, liền đưa thuốc cho A Bích cùng Cúc kiếm trong uống ngoài thoa.

Mai kiếm lớn tiếng nói:

- Tinh Tú lão quái! Nửa viên thuốc trị ngứa đó có thể giữ được ba ngày khỏi ngứa. Nhưng sau ba ngày bệnh ngứa lại phát tác. Khi đó ngươi chờ chủ nhân ta có cho linh dược nữa hay không là tuỳ ở ngươi. Ngươi liệu đó, đừng có phản trắc mà chết đấy. Ðinh Xuân Thu vẫn còn chưa hết kinh hãi, người lão run lẩy bẩy nói không ra tiếng.

Bọn môn đồ phái Tinh Tú liền thuận gió theo chiều.

Có đến hai trăm tên chạy đến trước mặt Hư Trúc, khẩn cầu y thu dụng.

Có tên nói:

- Chủ nhân cung Linh Thứu nhân nghĩa vô song, bản lãnh quán thế. Tiểu nhân thành tâm quy phục để vị chủ nhân ra sức khuyển mã.

Có tên nói:

- Ngôi minh chủ võ lâm trong thiên hạ phi chủ nhân thì còn ai đương nổi? Chủ nhân có lệnh truyền ra thì dù tiểu nhân có phải nhảy vào đống lửa cũng không dám chối từ.

Lại còn nhiều tên nữa bày tỏ tấc dạ trung can, trỏ tay vào mặt Ðinh Xuân Thu mà thống mạ:

- Ánh lửa đom đóm mà dám tranh sáng với mặt trời, mặt trăng. Người là kẻ tiểu nhân gian tà, độc ác, trong tâm toàn thị âm mưu phản trắc.

Còn có kẻ khỉnh cầu Hư Trúc giết ngay Ðinh Xuân Thu để trừ loại cho thế gian.

Bỗng nhiên nghe tiếng chiêng trống cùng tiếng đàn sáo nổi lên.

Bọn đồ đệ phái Tinh Tú gân cổ lên hét vang:

- Linh Thứu chủ nhân Danh lừng vũ trụ Ðức sánh cửu thiên Cổ kim hiếm có.

Nguyên là khúc hát ca tụng Ðinh Xuân Thu mà chỉ đổi đi bốn chữ "Tinh Tú lão tiên" thành ra "Linh Thứu chủ nhân" còn những câu dưới để nguyên như cũ.

Hư Trúc tuy là người chất phác nhưng nghe bọn môn đồ phái Tinh Tú ca tụng mình cảm thấy nhẹ nhàng như bay bổng trên chín tầng mây.

Lan kiếm quát lên:

- Bọn mi thiệt là đồ tiểu nhân vô sỉ! Sao dám đem khúc hát thối nát ca tụng Tinh Tú lão quái chuyển sang ca tụng chủ nhân ta? Thiệt là vô lễ đến cùng cực!

Bọn môn đồ phái Tinh Tú sợ hãi vô cùng!

Có kẻ nói:

- Phải rồi! Tiểu nhân vào một cơ quan khác, cái gì cũng phải đổi mới. Xin tiên cô vui lòng bao dung cho.

Có người nói:

- Thưa bốn vị tiên cô, các cô nguyệt thẹn hoa nhường đã hơn Tây Tử, lại vượt Quý Phi Ðại khái toàn những lời nịnh hót.

Bọn môn đồ phái Tinh Tú sau khi sụp lạy Hư Trúc rồi tự mình lại đứng ở phái sau các động chúa đảo. Tên nào cũng dương dương tự đắc, mặt mũi vênh vang, coi bọn quần hào Trung Nguyên, Bang chúa Cái Bang và các tăng lữ chùa Thiếu Lâm không vào đâu nữa.

Huyền Từ nói:

- Hư Trúc! Ngươi tự lập môn phái nhưng sau này nên theo đường chính dẫn dụ đệ tử khiến bọn họ đừng làm điều trái gây tai vạ cho giang hồ. Ðược như vậy thì tăng tục cũng thế thôi. Hư Trúc nghẹn ngào nói:

- Dạ! Hư Trúc xin tuân lời chỉ giáo của phương trượng.

Huyền Từ lại nói:

- Cái tội ngươi phá quy luật bản môn không thể nào xoá bỏ được nhưng phạt trượng thì có thể miễn cho.

Bỗng nghe có tiếng người cười ha hả nói:

- Bần tăng tưởng chùa Thiếu Lâm coi trọng giới luật, pháp độ nghiêm minh. Ngờ đâu cũng chỉ là hạng phù thịnh mà thôi.

Mọi người liếc mắt nhìn xem người đó là ai. Té ra là Ðại Minh Vương Cưu Ma Trí. Huyền Từ biến sắc nói:

- Minh Vương lấy đại nghĩa mà phiền trách. Lão tăng biết lỗi rồi. Huyền Tịch sư đệ! Hãy chuẩn bị đồ pháp trượng ra.

Huyền Tịch dạ một tiếng rồi quay lại nói:

- Pháp trượng đã sẵn sàng cả rồi!

Rồi quay lại bảo Hư Trúc:

- Hư Trúc! Hiện giờ ngươi còn là đệ tử chùa Thiếu Lâm. Vậy ngươi nằm phục xuống để lãnh phạt.

Hư Trúc khom lưng nói:

- Xin tuân pháp dụ.

Y quỳ xuống trước mặt Huyền Từ và Huyền Tịch rồi thi lễ nói:

- Ðệ tử là Hư Trúc đã vi phạm giới luật bản tự, xin kính cẩn lãnh trượng cùng thủ toà viện giới luật.

Bọn môn đồ phái Tinh Tú đột nhiên la ó om sòm:

- Chủ nhân cung Linh Thứu là minh chủ võ lâm. Các ngươi là tăng lữ chùa Thiếu Lâm, có lý đâu lại phạm đến quý thể lão gia được? Nếu các người mà đụng đến một sợi lông của lão gia thì bọn ta quyết cùng các ngươi sống chết một phen. Dù bọn ta có phải tan xương nát thịt và được chết về việc của chủ nhân cũng là vinh hạnh.

Dư bà vốn biết tâm ý Hư Trúc, liền quát lên:

- Sao các ngươi lại kêu là chủ nhân bọn ta? Những quân yêu ma quỷ quái kia, câm miệng đi ngay!

Bọn môn đồ phái Tinh Tú thấy Dư bà quát mắng lập tức câm như hến và kinh hãi không dám thở mạnh nữa.

Huyền Tịch quát lên:

- Thi hành hình phạt!

Mấy nhà sư chấp pháp cởi áo thầy tu của Hư Trúc, để hở cả da thịt sau lưng y ra.

Một nhà sư khác giơ cây thủ giới côn toan đánh xuống.

Hư Trúc không dám vận khí và nghĩ bụng:

- Ta chịu phạt trượng vì mình đã phạm giới luật. Mỗi một côn đánh vào là nhẹ tuổi đi một phần. Nếu mình vận khí lên để chống khỏi cho đỡ đau khổ thì cũng như không mà thôi.

Giữa lúc ấy, thanh âm một phụ nữ lanh lảnh vang lên:

- Khoan đã! Khoan đã! Ngươi... trên lưng ngươi có gì thế kia?

Mọi người đều nhìn vào lưng Hư Trúc thì thấy trên lưng y có chín chấm đen. Những nhà sư thụ giới thường đốt hương điểm vào đỉnh đầu. Không ngờ Hư Trúc, trừ nốt tàn hương trên đỉnh đầu, mà sau lưng cũng còn có vết nữa. Nhưng vết tàn hương sau lưng Hư Trúc lớn bằng đồng tiền. Hiển nhiên những nốt tàn hương này đã đốt từ thuở nhỏ, rồi những nốt đó cũng theo người mà lớn lên. Bây giờ trông rất tròn trĩnh và rõ ràng. Quần hùng còn đang kinh ngạc thì trong đám đông có một thiếu phụ đứng tuổi chạy ra. Thiếu phụ này mình mặc áo trường bào màu xanh lợt, đầu để tóc dài xoã xuống vai. Hai bên lưỡng quyền đều có ba chấm đỏ.

Mụ chính là một người trong tứ đại ác tên gọi Vô ác bất tác Diệp Nhị Nương.

Diệp Nhị Nương nhảy xổ lại, hai tay đẩy hai nhà sư chấp pháp chùa Thiếu Lâm rồi nắm lấy dây lưng Hư Trúc toan cởi tuột ra.

Hư Trúc giật mình kinh hãi, trở mình đứng lên rồi lùi lại mấy bước hỏi:

- Bà... bà là ai?

Diệp Nhị Nương toàn thân run bần bật la lên:

- Con... con ta ơi!

Rồi mụ giang hai tay ra toan ôm lấy Hư Trúc.

Hư Trúc né mình tránh khỏi, thành ra Diệp Nhị Nương ôm vào khoảng không.

Mọi người đều tự hỏi:

- Mụ này điên rồi chắc?

Diệp Nhị Nương toan ôm lấy mấy lần đều bị Hư Trúc lẹ làng tránh khỏi.

Nên nhớ rằng, từ khi mụ bị Du Thản Chi đánh cho một chưởng ngất đi, sau hồi tỉnh lại, nhưng công lực đã giảm sút rất nhiều, không được như trước. Nhất là khinh công thì so với trước mụ không còn một nửa.

Mụ la lên như điên cuồng:

- Hài nhi! Sao con không nhìn nhận mẫu thân?

Hư Trúc run lên như bị điện giật hỏi:

- Bà... bà là mẫu thân tiểu tăng ư?

Diệp Nhị Nương lớn tiếng:

- Hài nhi ơi! Ta sinh ngươi chưa bao lâu thì điểm vào sau lưng chín nốt tàn hương và cả hai bên mông cũng có chín nốt, có đúng thế không?

Hư Trúc cả kinh vì quả nhiên hai bên mông y có chín nốt tàn hương thật. Y thấy thế từ thuở nhỏ nhưng chẳng hiểu lai lịch ra sao. Y lại hay mắc cỡ nên không nói với bạn bè. Có lúc tắm rửa, y thấy vậy còn cho là mình có duyên với nhà Phật nên trời sinh ra thế. Do đó mà y kiên tâm hâm mộ Phật pháp. Bây giờ y nghe Diệp Nhị Nương nói vậy thì tưởng chừng như sét đánh lưng trời.

Y run lên hỏi:

- Có có!... Hai bên... mông tiểu tăng có chín nốt tàn hương thật. Bà là... mẫu thân tiểu tăng và đã châm... những nốt tàn nhang đó ư?

Diệp Nhị Nương khóc hu hu nói:

- Phải rồi! Phải rồi! Nếu không phải ta đốt thì làm sao ta biết được? Thế là ta tìm thấy đứa con yêu quý của ta rồi!

Mụ vừa nói vừa đưa tay ra sờ má Hư Trúc.

Bây giờ Hư Trúc không né tránh nữa để cho mụ ôm vào lòng.

Hư Trúc từ thuở nhỏ không cha, không mẹ. Y là một đứa con côi được nhà sư chùa Thiếu Lâm đem về nuôi dưỡng. Hai bên đùi y có một tàn nhang là một điều bí mật, chỉ có mình y biết mà thôi. Thế mà nay Diệp Nhị Nương lại nói như vậy thì còn giả sao được? Hơn hai chục năm trời, ngày nay y mới được nếm mùi từ ái của mẫu thân.

Hai hàng nước mắt đầm đìa, y cất tiếng gọi:

- Mẫu thân... Bà là mẫu thân hài nhi ư?

Câu chuyện đột ngột này mọi người bàng quan đều lấy làm kỳ dị.

Hai người chỉ ôm nhau mà khóc. Mừng mừng, tủi tủi biết bao nhiêu tình? Bọn quần hùng, tuy lòng dạ cứng rắn nhưng đứng trước tình trạng này cũng không khỏi ngậm ngùi. Bỗng nghe Diệp Nhị Nương cất tiếng hỏi:

- Hài nhi! Nay ngươi đã hai mươi bốn tuổi rồi. Trong hai mươi bốn năm trời, ta ngày đêm thương nhớ đến ngươi chẳng lúc nào quên. Ta thấy thiên hạ có con mà bực mình, vì con ta bị tên gian ác trời đánh nào lấy đi mất. Thế rồi ta... cũng đi ăn cắp con nhà khác. Nhưng... con người đâu bằng được chính mình sinh ra?

Nam Hải Ngạc Thần cười hô hố nói:

- Tam Muội! Có phải mụ cứ thấy con nhà ai trắng trẻo là mụ bắt trộm về chơi. Chơi chán rồi lại đem ra hút máu nó. Té ra vì con mụ bị người ta bắt trộm, nên mụ làm thế phải không? Nhạc lão nhị hỏi mụ đã bao nhiêu lần mà mụ không chịu nói. Ðược lắm! Hư Trúc tiểu tử kia! Má má ngươi là nghĩa Muội ta. Vậy ngươi kêu ta Nhạc lão bá đi!

Chương 118: Tiêu viễn sơn hạ sát những ai?

Nam Hải Ngạc Thần thấy Hư Trúc võ công cao siêu khôn lường mà mình lại được đứng vào hàng tiền bối y, nhất là y lại làm chủ nhân cung Linh Thứu thì nỗi mừng vui của lão khỏi cần nói cũng biết rồi.

Vân Trung Hạc lắc đầu nói:

- Không được! Không được! Hư Trúc tử còn là nghĩa huynh sư phụ ngươi, vậy ngươi phải kêu y bằng sư bá. Ta đây là nghĩa đệ mẫu thân y, thế thì ta còn ở hàng trên lão tam. Lão tam phải kêu ta bằng sư thúc tổ.

Nam Hải Ngạc Thần thộn mặt ra, hậm hực văng tục ra mắng:

- Mẹ kiếp! Lão gia không gọi...

Diệp Nhị Nương nhấc đầu Hư Trúc ra nắm lấy vai y, coi qua ngó lại, mừng vui khôn xiết. Mụ quay lại nói với Huyền Từ:

- Y là con trai ta. Vậy lão trọc thối tha kia đừng đánh y nữa!

Hư Trúc đột nhiên nhớ tới ngày phá thế cờ bí hiểm, đã thấy Diệp Nhị Nương cùng Ðinh Xuân Thu ra chiều thân thiết với nhau mà Diệp Nhị Nương cái miệng lém lẩu kêu Ðinh lão quái bằng Xuân Thu ca ca. Hiển nhiên hai người có vẻ đằm thắm với nhau. Chẳng lẽ mình là con Ðinh Xuân Thu? Nếu như vậy thì thiệt là phiền quá. Mẫu thân đã mang tiếng là người thứ hai trong bọn tứ đại ác, mình đã phải chịu cái tiếng không hay rồi. Nếu phụ thân là Ðinh Xuân Thu thì càng tệ hại nữa, nhất là mình vừa đánh lão thất điên bát đảo, lại gieo vào người lão đến bảy miếng "Sinh tử phù"... Bây giờ biết làm thế nào cho được?

Hư Trúc liếc mắt ngó trộm Ðinh Xuân Thu, trong lòng biến đổi không yên. Mặt y lúc đỏ bừng, lúc trắng nhợt, quay lại ngó Diệp Nhị Nương để xem mụ bảo ai là phụ thân. Nếu quả nhiên Tinh Tú lão quái là phụ thân mình thật thì thà rằng lơ đi đừng nói đến còn hơn.

Nhưng Hư Trúc từ nhỏ đến lớn không cha không mẹ, bây giờ đã thấy mẫu thân thì lại mong gặp được phụ thân. Dù phụ thân đúng là Ðinh Xuân Thu, y cũng không thể không nhận được.

Hư Trúc còn đang ngẫm nghĩ thì Diệp Nhị Nương lớn tiếng hỏi:

- Quân chó đẻ trời đánh nào bắt trộm con ta? Làm mẹ con ta phải chia lìa hai mươi bốn năm? Hài tử! Chúng ta dù có phải đến tận chân trời góc biển cũng phải tìm quân chó má nào đó để băm thây làm muôn đoạn mới hả giận. Dù ta không địch nổi hắn thì võ công hài nhi cao cường đến thế, phải vì ta mà báo thù rửa hận.

Nhà sư áo đen ngồi dưới gốc cây từ nãy giờ không nói năng mà cũng không nhúc nhích, bây giờ đột nhiên đứng dậy thủng thẳng hỏi:

- Con mụ bị người ta bắt trộm hay là bị người ta cướp mất? Sáu nốt đỏ trên mặt mụ từ đâu mà ra?

Diệp Nhị Nương đột nhiên biến sắc thét lên lanh lảnh:

- Ngươi... ngươi là ai? Sao ngươi lại biết?

Nhà sư áo đen hỏi lại:

- Chẳng lẽ mụ không nhận được ta ư? Diệp Nhị Nương thét lên:

- Úi chao! Ngươi đấy ư?

Rồi mụ tung mình nhảy về phía nhà sư áo đen. Lúc còn cách đối phương hơn trượng thì đột nhiên mụ đứng lại, chĩa ngón tay ra, nhưng không dám tới gần. Hai hàm răng mụ nghiến qua nghiến lại ra chiều căm giận vô cùng.

Nhà sư áo đen nói:

- Ðúng rồi! Con trai mụ bị ta cướp đem đi, sáu vết sẹo trên mặt mụ là do tay ta cào ra.

Diệp Nhị Nương quát lên:

- Tại làm sao? Tại sao ngươi lại cướp con ta? Ta với ngươi vừa không quen không biết lại không thù oán. Ngươi... ngươi làm ta cay cực biết chừng nào! Trong hai mươi bốn năm trời, lòng ta đau như cắt!

Nhà sư áo đen hỏi:

- Hôm ấy, mụ bị Vương Tinh Thiên đánh độc một chưởng hàn băng và dĩ nhiên là mụ sắp mất mạng. Ai đã cứu sống mụ?

Diệp Nhị Nương đáp:

- Ta cũng không biết. Chẳng lẽ cũng lại là ngươi?

Nhà sư áo đen đáp:

- Phải rồi! Chính ta đã cứu mụ.

Hôm ấy Diệp Nhị Nương bị thương cực kỳ trầm trọng. Trong lúc mơ màng, mụ biết có người nội lực thâm hậu đã trị vết thương cho mình. Nhưng lúc mụ tỉnh lại thì người cứu mụ không biết đi đâu rồi. Mụ hỏi lại Ðinh Xuân Thu và Ðoàn Diên Khánh nhưng không phải hai người này cứu mình. Vụ này đã là một nghi vấn trong đầu óc mụ. Mụ tự biết mình làm ác đãnhiều, tiếng xấu đồn đãi xa gần. Người chính phái chẳng ai là không muốn giết mụ. Chỉ có hai lão Ðinh Xuân Thu và Ðoàn Diên Khánh là người giao hảo với mụ, còn ngoài ra chẳng có ai ưa. Vậy ai là một tay cao thủ hạng nhất đã cứu tính mạng cho mình?

Bữa nay được mắt thấy nhà sư áo đen võ công kinh thế hãi hùng, mà chính lão tự nói ra đã cứu mạng cho mụ thì đúng là chuyện thật. Nhưng mụ vẫn còn ngờ vực không dám tin.

Mụ thộn mặt, trố mắt ra nhìn nhà sư áo đen một lúc, rồi lên tiếng:

- Tại sao? Tại sao? ...

Nhà sư áo đen trỏ Hư Trúc ngắt lời hỏi lại:

- Phụ thân thằng nhỏ này là ai?

Diệp Nhị Nương toàn thân run bắn lên đáp:

- Ta... không thể nói được.

Hư Trúc bâng khuâng trong dạ chạy lại hỏi:

- Mẫu thân! Gia gia hài nhi là ai?

Diệp Nhị Nương lắc đầu đáp:

- Ta không thể nói được.

Nhà sư áo đen thủng thẳng đáp:

- Diệp Nhị Nương! Mụ nguyên là một vị công nương, tính tình nhu thuận lại nhan sắc tuyệt vời, đoan trang trinh thục. Nhưng năm mụ mới mười tám tuổi đã có bản lãnh cao cường nên có hạng trai nổi tiếng quyến rũ, mụ bị thất thân với y mà sinh ra thằng nhỏ này, có phải thế không?

Diệp Nhị Nương đứng ngay ra như cây gỗ hồi lâu mới gật đầu đáp:

- Chính thế!

Nhà sư áo đen lại nói:

- Chàng trai kia chỉ nghĩ tới thanh danh cùng bước tiến trình của mình, mà không nghĩ đến một vị cô nương nhỏ tuổi chưa gả chồng đã có con, lâm vào cảnh ngộ cực kỳ thê thảm!

Diệp Nhị Nương đáp:

- Không phải thế! Y vẫn săn sóc đến ta và cho ta rất nhiều tiền bạc để thu xếp cuộc sống cho đời ta.

Nhà sư áo đen lại hỏi:

- Thế thì sao y lại để ngươi phiêu bạt giang hồ?

Diệp Nhị Nương đáp:

- Ta không thể lấy y được, mà y cũng không thể lấy ta làm vợ. Y là người rất tốt, cư xử với ta rất tử tế, ta không muốn để liên luỵ cho y. Y... thiệt là người quân tử.

Nghe lời nói của mụ thì đối với người tình lang đã bỏ lửng mình, mụ vẫn tỏ ra có lòng quyến luyến. Ân tình ngày trước không vì cảnh khổ não hay thời gian mà phai lạt.

Mọi người đều nghĩ thầm:

- Diệp Nhị Nương nổi tiếng tàn ác, song với tình lang ngày trước thiệt là tình thâm, nghĩa trọng. Nhưng không hiểu tình lang của mụ là ai?

Ðoàn Dự, Nguyễn Tinh Trúc, Phạm Hoa, Hoa Hách Cầu, Ba Thiên Thạch, bọn người Ðại Lý nghe nhà sư áo đen và Diệp Nhị Nương đối đáp nhau về vụ này bất giác đưa mắt ngó trộm Ðoàn Chính Thuần. Họ đều cho là người tình lang của Diệp Nhị Nương về địa vị cũng như về tính tình cùng cách xử sự đều hợp với ông ta.

Nhưng có người lại nghĩ rằng:

- Ngày nọ, cả tứ đại ác đều tới nước Ðại Lý, chắc cũng vì việc đòi món nợ ân tình của Trấn Nam Vương.

Cả Ðoàn Chính Thuần cũng nghi hoặc.

Ông lẩm bẩm:

- Mình biết đàn bà con gái thiệt là nhiều, chẳng lẽ có cả mụ này, mà sao mình không nhớ ra?

Nhà sư áo đen dõng dạc hỏi:

- Phụ thân thằng nhỏ này hiện có mặt tại đây. Sao ngươi không chỉ mặt kêu tên ra?

Diệp Nhị Nương đáp:- Không! Không được. Ta không thể nói được. Hư Trúc chỉ đưa mắt nhìn Ðinh Xuân Thu.

Ðoàn Chính Thuần trong lòng hồi hộp tưởng chừng như dăm bảy gáo nước tạt vào mặt mình.

Nhà sư áo đen lại hỏi:

- Tại sao ngươi lại điểm tàn hương vào lưng và hai vế đùi thằng nhỏ cho thành dấu vết?

Diệp Nhị Nương che mặt lại đáp:

- Ta không biết! Ta van ngươi đừng hỏi lôi thôi nữa.

Nhà sư áo đen vẫn giữ vẻ mặt bình thản không động thanh sắc, hỏi tiếp bằng một giọng rất tự nhiên:

- Lúc ngươi sinh ra thằng nhỏ này phải chăng mi đã rắp tâm cho gã làm hoà thượng?

Diệp Nhị Nương đáp:

- Không phải đâu! Nhà sư áo đen lại hỏi:

- Thế thì sao ngươi lại điểm hương vào người gã, chắc ngươi cũng biết đó là dấu vết của Phật môn?

Diệp Nhị Nương gạt đi:

- Ta không biết đâu! Ta không biết đâu! Nhà sư áo đen lớn tiếng nói:

- Dù ngươi không nói ta cũng biết rồi. Vì phụ thân gã là đệ tử nhà Phật và là một vị cao tăng đắc đạo nên ngươi không chịu nói chứ gì?

Diệp Nhị Nương rên lên. Mụ không gượng gạo được nữa, té xuống ngất đi. Quần hùng nhốn nháo cả lên, coi tình hình Diệp Nhị Nương và nghe lời nói của nhà sư áo đen ai cũng biết đúng là sự thực rồi. Té ra mụ đã tư thông với một vị hoà thượng.

Quần hùng ghé tai vào nhau thì thầm to nhỏ, luận bàn đến thiên tình sử hiếm có trong võ lâm.

Hư Trúc đưa tay ra đỡ Diệp Nhị Nương dậy và gọi rối rít:

- Mẫu thân! Mẫu thân hãy tỉnh lại.

Hồi lâu Diệp Nhị Nương dần dần tỉnh, khẽ bảo Hư Trúc:

- Hài nhi! Ngươi mau đỡ ta xuống núi. Lão này... thiệt là quỷ quái... tinh ma. Làm sao lão lại biết hết? Ta không muốn nhìn mặt lão nữa. Mối thù đó... cũng không cần phải trả nữa.

Hư Trúc nói:

- Dạ! Mẫu thân! Vậy chúng ta đi thôi ư?

Nhà sư áo đen nói:

- Khoan đã! Ta đã nói hết đâu! Ngươi muốn báo thù, ta cũng muốn báo thù. Diệp Nhị Nương! Tại sao ta lại cướp con của ngươi, ngươi có biết không? Vì có người cướp mất con ta khiến ta phải nhà tan người mất. Vợ chồng cha con không đoàn tụ với nhau được nữa. Ta cần phải báo thù.

Diệp Nhị Nương hỏi:

- Có người cướp mất con ngươi ư? Vì thế mà ngươi muốn báo thù phải không?

Nhà sư áo đen đáp:

- Chính thế! Ta cướp con ngươi đem về bỏ vào vườn rau chùa Thiếu Lâm để chùa nuôi nó lớn lên và dậy võ nghệ cho nó. Vì chính con ta sinh ra cũng bị người cướp mất và cũng được chùa Thiếu Lâm nuôi nấng cho khôn lớn và truyền thụ cho y một bản lãnh cao cường. Ngươi có muốn nhìn rõ chân tướng của ta không?

Rồi nhà sư không chờ cho Diệp Nhị Nương trả lời, giơ tay lên kéo tấm khăn che mặt ra.

Quần hùng lấy làm kinh ngạc, la lên một tiếng:

- Úi chao!

Nhà sư này mặt vuông tai lớn, râu ria xồm xoàm, tướng mạo rất oai phong, chừng sáu chục tuổi.

Tiêu Phong vừa kinh hãi vừa mừng thầm, rảo bước đến trước mặt lạy phục xuống đất la lên:

- Ðại sư là...

Nhà sư cười ha hả nói:

- Hảo hài nhi! Hay quá! Ta chính là gia gia ngươi. Tướng mạo cha con ta không cần phải có ám kỳ mà ai cũng nhìn nhận ra ngay. Ta là gia gia ngươi.

Nhà sư mở vạt áo trước ngực ra để lộ hình đầu chó sói xăm vào trước ngực. Lão vươn tay trái kéo Tiêu Phong lại.

Tiêu Phong cũng mở vạt áo trước ngực để hở hình đầu con chó sói há miệng, nhe nanh.
Hai người sánh vai mà đi, đột nhiên ngẩng mặt nhìn trời hú lên một tiếng. Thanh âm như sóng cồn gió cuộn vang đi rất xa, làm chấn động cả một khu rừng núi. Mấy ngàn hào kiệt nghe tiếng rú đều phải sợ run.

Mười tám tên võ sĩ Khất Ðan cũng rút trường đao ra, thanh thế hùng mạnh bằng một toán thiên binh vạn mã.

Tiêu Phong móc trong bọc ra lấy một gói nhỏ bằng vải dầu. Ông mở gói lấy ra một cuốn giấy vàng mở ra. Tấm giấy này rất rộng và dính bức di văn trên vách núi ngoài Nhạn môn quan mà Trí Quang hoà thượng đã phóng lấy. Trên mặt giấy có những chữ văn tự Khất Ðan.

Lão rậm râu trỏ mấy chữ cuối cùng cười nói:

- Tiêu Viễn Sơn tuyệt bút. Tiêu Viễn Sơn tuyệt bút! Hà hà! Hà hà! Hôm ấy lúc ta thương tâm quá đỗi, nhảy xuống vực thẳm để tự vận. Không ngờ chưa đến ngày tận số lại rớt xuống một cành cây cổ thụ dưới đáy vực nên không chết, đó là không quyết ý liều chết nữa và hoài bảo tấm lòng rửa hận.

Tiêu Phong cũng nói:

- Mối thù của cha mẹ là mối thù chẳng đội trời chung, khi nào lại không trả.

Tiêu Viễn Sơn nói:

- Số người sát hại mẫu thân ngươi hôm đó đã bị ta đánh chết và bị thương đến quá nửa. Trí Quang hoà thượng thì ẩn tích mai danh tự xưng là Triệu Tiền Tôn và đã bị hài nhi giết chết rồi. Bang chúa Cái Bang Uông Kiếm Thông cũng bị bệnh mà chết, thế là may cho y lắm rồi, nhưng kẻ đứng đầu bọn đại ác đến nay vẫn còn tồn tại. Vậy hài nhi tưởng ta nên bắt hắn rồi xử trí thế nào?

Tiêu Phong vội hỏi:

- Người ấy là ai?

Tiêu Viễn Sơn hú lên một tiếng thanh âm phát ra nghe thật rùng rợn. Rồi quát hỏi:

- Người ấy là ai?

Ðoạn lão đưa mắt nhanh như điện nhìn khắp quần hào một lượt.

Lúc quần hào chạm vào mắt lão đều run lên. Tuy những người này không liên quan gì đến vụ sát hại mẹ Tiêu Phong ngoài ải Nhạn Môn quan. Có điều ai đã nhìn vẻ mặt cha con Tiêu Phong thì đều khiếp sợ không dám cử động chân tay, hay mở miệng nói nửa lời, vì họ sợ vạ lây đến mình.

Tiêu Viễn Sơn nói:

- Hài nhi! Hôm ấy ta cùng mẫu thân ngươi sang nhà bà ngoại. Ngờ đâu tới ải Nhạn Môn quan thì mấy chục tên võ sĩ Trung Nguyên đột nhiên nhảy ra giết chết mẫu thân ngươi cùng bọn tuỳ tùng. Nhà Ðại Tống và nước Khất Ðan có mối thâm thù, thấy người là giết chẳng có chi là lạ. Nhưng trong bọn võ sĩ mai phục phía sau núi còn có kẻ dự mưu. Hài nhi có biết vì cớ gì không?

Tiêu Phong đáp:

- Hài nhi có nghe nhà sư Trí Quang nói thì bọn họ được tin tức nói cánh võ sĩ Khất Ðan muốn đến chùa Thiếu Lâm để cướp kinh điển võ học đem về luyện tập để sau này mưu đồ giang sơn nhà Ðại Tống, nên họ tập kích một cách đột ngột khiến cho mẫu thân sợ quá chết đi.

Tiêu Viễn Sơn nở một nụ cười thê thảm nói:

- Ha ha! Ngày đó ta không có ý gì đoạt kinh điển võ học của chùa Thiếu Lâm cả. Bọn chúng vu oan cho ta. Ðược lắm! Tiêu Viễn Sơn này nhất định phải báo thù. Họ đã vu oan cho mình thì mình phải làm cho họ biết tay. Ba mươi năm nay, Tiêu mỗ đã ẩn mình trong chùa Thiếu Lâm và những kinh điển võ học đã xem kỳ thích. Bọn ngươi giờ có ra mai phục ngoài ải Nhạn Môn quan cũng không làm gì được ta nữa đâu.

Tăng lữ chùa Thiếu Lâm nghe Tiêu Viễn Sơn nói vậy đều kinh hãi thất sắc. Ai nấy cũng nghĩ rằng lời lão nói là đúng sự thực. Võ công bản phái mà để bọn người nước Liêu hiểu biết thì khác nào hổ thêm cánh, không biết đối phó cách nào cho được?

Tiêu Phong nói:

- Gia gia! Con người đại ác năm trước giết mẫu thân hài nhi, đó là chuyện hiểu lầm mà ra, chứ không phải thực tình tàn ác. Có điều hắn đã hạ sát vợ chồng họ Kiều, nghĩa phụ, nghĩa mẫu hài nhi, lại gieo tiếng ác cho mình thì thật là không thể tha thứ được. Hài nhi chưa hiểu hắn là ai, xin gia gia nói cho hài nhi biết.

Tiêu Viễn Sơn cười ha hả nói:

- Hài nhi! Con lầm rồi đó!

Tiêu Phong ngạc nhiên hỏi:

- Hài nhi lầm ư?

Tiêu Viễn Sơn gật đầu đáp:

- Con lầm thiệt đó. Người giết vợ chồng họ Kiều chính là ta.

Tiêu Phong kinh hãi hỏi:

- Gia gia giết ư? Tại sao vậy?

Tiêu Viễn Sơn đáp:

- Ngươi là con ruột ta. Ðáng lý cha con vợ chồng một nhà đoàn tụ vui vẻ biết mấy? Thế mà bọn võ lâm Nam triều coi người Khất Ðan như quân chó lợn. Mình không động gì đến họ, họ cũng giết chóc, bắt con ta đưa cho người khác nuôi làm con họ. Vợ chồng họ Kiều kia đã mạo xưng là cha mẹ ngươi lại đoạt niềm vui của trời ban cho ta, thế mà họ không dám nói rõ chân tướng cho con biết thì họ chết là đáng lắm.

Tiêu Phong chua xót trong lòng nói:

- Hài nhi chịu ơn nghĩa rất sâu xa của nghĩa phụ, nghĩa mẫu. Ông bà ta là người rất tốt. Vậy còn việc đốt Ðơn gia trang giết chết Ðàm công, Ðàm bà... đều do...

Tiêu Viễn Sơn đáp:

- Ðúng thế! Những việc đó đều do ta làm ra hết. Các người này đã biết rõ những ai giết người ở ngoài ải Nhạn Môn quan ngày trước mà không chịu nói ra. Người nào cũng che chở cho hắn, há chẳng đáng chết ư?

Tiêu Phong lẳng lặng nghĩ thầm:

- Mình khổ sở đi tìm kẻ đại ác. Tưởng là ai? Té ra chính là gia gia.

Ông thủng thẳng nói:

- Huyền Khổ đại sư chùa Thiếu Lâm đã truyền thụ võ công cho hài nhi liền một thời gian mười năm trời không hề gián đoạn. Hài nhi có được một bản lãnh như ngày nay là hoàn toàn nhờ ân sư tài bối...

Nói tới đây ông cúi đầu xuống nhớ đến ân sư, lòng ông ngậm ngùi nhỏ lệ như mưa.

Tiêu Viễn Sơn nói:

- Bọn người võ lâm tại Nam triều thâm hiểm, gian trá chứ có tử tế gì đâu? Cả lão Huyền Khổ cũng do ta vung chưởng đánh chết.

Tiêu Viễn Sơn vừa nói dứt lời thì quần tăng chùa Thiếu Lâm đồng thanh niệm kinh:

- A Di Ðà Phật! A Di Ðà Phật!

Thanh âm cực kỳ bi phẫn. Tuy chưa có ai tiến ra để cùng Tiêu Viễn Sơn khiêu chiến nhưng trong tiếng niệm Phật của quần tăng đã lộ vẻ cực kỳ đau khổ và dĩ nhiên có ẩn ý quyết không thể nào bỏ qua vụ này được.

Tiêu Viễn Sơn lại nói:

- Giết chết người vợ yêu quý của ta, cướp đứa con độc nhất của ta. Trong mối đại thù này còn có Bang chúa Cái Bang, lại có cả những tay cao thủ phái Thiếu Lâm. Ha ha! Bọn họ tưởng rằng vĩnh viễn che dấu được vụ huyết án này, còn ra chăng nữa chỉ là một thiên cổ bi án. Họ đem con ta biến thành người Hán, bảo con ta kêu kẻ đại thù bằng sư phụ, kế vị kẻ đại thù là Bang chúa Cái Bang. Ha ha! Hài nhi ơi! Tối hôm ấy ta phóng chưởng đánh chết Huyền Khổ rồi nấp mình một bên. Sau một lát ta lại thấy con về bái kiến lão trọc đầu. Huyền Khổ thấy tướng mạo ta giống hệt như con thì cho rằng chính con đã hạ thủ. Cả chú tiểu cũng không phân biệt được con ta. Hài nhi! Người Khất Ðan ta bị khinh mạn và vu oan giá hoạ như vậy còn chưa đủ hay sao?

Bây giờ Tiêu Phong mới tỉnh ngộ và hiểu tại sao Huyền Khổ đại sư lúc thấy mình ra vẻ kinh ngạc và chú tiểu cũng nhất định chứng thực là mình đã hạ thủ giết chết đại sư. Thì ra người hành hung có tướng mạo giống mình và người đó lại là cốt nhục với mình nữa.

Tiêu Phong nói:

- Những người này mà gia gia đã ra tay giết thì cũng chẳng khác gì hài nhi. Vậy hài nhi có mang tiếng cũng không oan uổng. Còn việc những võ lâm ở Trung Nguyên mai phục ngoài ải Nhạn Môn quan thì ai là lãnh tụ, gia gia đã điều tra được chưa?

Tiêu Viễn Sơn cười ha hả nói:

- Có lý nào lại không điều tra minh bạch? Kẻ đó đã làm cho mình đau khổ, người chết nhà ta. Nếu ta vung chưởng đánh chết hắn ngay thì chẳng hoá ra làm phước cho hắn. Diệp Nhị Nương! Khoan đã! Rồi hãy đi!

Lão thấy Diệp Nhị Nương được Hư Trúc nâng đỡ đưa đi mỗi lúc một xa nên thét dừng lại.

Lão hỏi tiếp:

- Cha đứa nhỏ là ai? Nếu ngươi không nói ra, ta đã ở trong chùa Thiếu Lâm ba mươi năm thì còn gì qua mắt ta được? Hai ngươi hò hẹn nhau trong động Từ Vân. Hắn kêu Kiều bà bà đến đỡ đẻ cho ngươi. Những việc trải qua ta đã thấy rõ mồn một. Ngươi nên thuật lại từng chi tiết cho mọi người nghe đi.

Diệp Nhị Nương quay trở lại tiến về phía trước mấy bước bỗng quỳ xuống nói:

- Tiêu anh hùng! Anh hùng là người đại nhân đại nghĩa, nên rộng lòng bỏ qua vụ đó, hài nhi tại hạ đã cùng quý công tử kết đệ huynh. Y... là người có tiếng lớn trong võ lâm. Về địa vị cũng như về tuổi tác, không nên để y phải tai tiếng. Còn đối với tại hạ, Tiêu anh hùng muốn giết, muốn mổ thế nào cũng được. Chỉ xin anh hùng đừng làm khó dễ đến y.

Chương 119: Theo huyền từ , nhị nương hủy mình

Quần hùng đã nghe Tiêu Viễn Sơn nói phụ thân Hư Trúc là một vị cao tăng đắc đạo, bây giờ lại thấy Diệp Nhị Nương bảo y thanh danh rất lớn trong võ lâm và có địa vị tối cao. Mấy câu này kết hợp với nhau, ai nấy tự hỏi:

- Chẳng lẽ người đó là một nhà sư có địa vị cao cả tại chùa Thiếu Lâm?

Mọi người đều đưa mắt nhìn khắp các vị lão tăng râu tóc bạc phơ ở chùa này?

Bỗng nghe Huyền Từ phương trượng lên tiếng:

- Ðức Phật từ bi! Bần tăng đã gây nên nghiệt nhân nên phải chịu nghiệt quả. Hư Trúc! Ngươi lại đây!

Hư Trúc chạy lại trước mặt phương trượng quỳ xuống.

Huyền Từ ngắm tướng mạo y hồi lâu rồi đưa tay ra khẽ vỗ vào đỉnh đầu y nói:

- Ngươi đã ở trong chùa hai mươi bốn năm thế mà thuỷ chung ta vẫn không hay. Ngươi chính là con ta!

Huyền Từ vừa thốt ra câu này, quần tăng và quần hùng nhốn nháo cả lên. Ai cũng ra chiều kinh dị, hãi hùng. Người căm hờn kẻ khinh mạn. Lại có một số lộ vẻ bi thương, mỗi người có một cảm xúc riêng.

Huyền Từ phương trượng đạo cao, đức trọng. Ðã là người võ lâm, chẳng ai không ngưỡng mộ. Ngờ đâu bật ra việc này khiến ai nấy đều sửng sốt.

Tiếng người huyên náo bàn tán chừng nửa giờ rồi lắng xuống.

Huyền Từ lại lên tiếng bằng một giọng nói trầm tĩnh:

- Tiêu thí chủ! Thí chủ cùng lệnh lang xa cách nhau ba mươi năm trời tuy không thấy mặt nhau nhưng còn được biết tung tích của đứa con yêu quý và ngày nay võ công cực kỳ tinh tiến, thanh danh lừng lẫy trên chốn giang hồ, thành một bậc anh hùng hảo hán vào bậc nhất võ lâm. Tưởng như vậy trong lòng thí chủ cũng được an ủi phần nào. Còn bần tăng thì hàng ngày được thấy hài nhi mà vẫn tưởng y bị quân cường đạo cướp mất, sống chết không hay. Nỗi niềm canh cánh bên lòng, ngày đêm mong nhớ.

Diệp Nhị Nương vừa khóc vừa nói:

- Ðại sư... Ðừng nói nhiều như vậy nữa! Bây giờ biết làm thế nào đây?

Huyền Từ đáp bằng một giọng ôn hoà:

- Nhị nương! Mình đã làm nên tội nghiệt thì có hối hận cũng bằng vô dụng, mấy chục năm nay nỗi thống khổ của Nhị nương biết nói thế nào cho xiết được!

Diệp Nhị Nương nói:

- Tiên phụ chẳng lấy thế làm đau khổ cho lắm. Ðại sư có mối sầu khổ mà không nói ra được mới thật đau lòng.

Huyền Từ từ từ lắc đầu nhìn Tiêu Viễn Sơn nói:

- Tiêu thí chủ! Về việc xảy ra ở ngoài cửa ải Nhạn Môn quan đó, bần tăng gây nên lỗi lầm. Các anh em đã vì lão tăng giúp tay vào việc này. Nhưng họ đều chết cả rồi. Lão tăng đến nay mới chết kể ra đã là quá muộn quá. Có điều trong lòng vẫn chưa hiểu rõ.

Ðột nhiên, đại sư cất cao giọng nói:

- Mộ Dung Bác thí chủ! Ngày ấy thí chủ phao tin có toán võ sĩ Khất Ðan vào chùa Thiếu Lâm đoạt kinh điển võ học là có ý gì?

Mọi người nghe đến ba chữ "Mộ Dung Bác" đều giật mình kinh hãi. Trong đám quần hùng chỉ người kiến thức quảng bác, giàu kinh nghiệm mới biết được trong bọn tiền bối Cô Tô Mộ Dung có tên Mộ Dung Bác. Nhưng người này hành tung bí mật, rất ít người biết chân tướng lão nữa. Thế mà sao Huyền Từ đột nhiên kêu tên gọi họ lão?

Mọi người đều đưa mắt nhìn theo mục quang Huyền Từ thì Mộ Dung Bác chính là nhà sư áo trắng ngồi gốc cây.

Nhà sư áo trắng bật lên tràng cười rồi đứng dậy nói:

- Phương trượng đại sư! Ðại sư thiệt có con mắt tinh đời và đã nhận ra tại hạ! Rồi lão đưa tay lên kéo tấm khăn bịt mặt ra để lộ mày thanh mắt sáng phong tư tuấn nhã.

Mộ Dung Phục đứng ngay bên lão thất kinh la lên:

- Gia gia! Gia gia... chưa chết ư?

Huyền Từ nói:

- Mộ Dung thí chủ! Bần tăng cùng thí chủ đã có mối giao hảo lâu năm. Bấy lâu, bần tăng không tìm thấy thí chủ nữa. Sau đó được tin thí chủ mắc bệnh qua đời. Bần tăng đau đớn vô cùng! Bần tăng lại nghĩ rằng thí chủ cũng như bần tăng tin lời người gây nên tội lỗi. Ngờ đâu... Hỡi ôi!...

Tiếng than của đại sư vừa tỏ ra hối hận vừa tỏ ra thống trách Mộ Dung Bác.

Tiêu Viễn Sơn cùng Tiêu Phong đưa mắt nhìn nhau.

Bây giờ hai người mới hiểu Mộ Dung Bác đã phao tin này để gây xích mích giữa hai bên Ðại Tống và Khất Ðan. Ðồng thời trong lòng hai người cùng nghĩ:

- Vụ thảm án ngoài ải Nhạn Môn quan, tuy Huyền Từ phương trượng chùa Thiếu Lâm chỉ vì quan tâm đến sự an nguy của giang sơn nhà Ðại Tống và sự tồn vong về kinh điển võ học của môn phái nên phải dốc lòng theo đại nghĩa mà làm. Rồi sau đại sư phát giác ra lỗi lầm nên đã hết sức bồi bổ lại. Thế thì kẻ đại ác là Mộ Dung Bác chứ không phải Huyền Từ.

Trong quãng thời gian ba mươi năm trời, Tiêu Viễn Sơn chồng chất mối oán hờn lên Huyền Từ, còn Tiêu Phong thì lại có lòng thương sót nhà sư.

Mộ Dung Bác cười ha hả nói:

- Người Tống cùng người Khất Ðan đã có mối thù truyền đời, hễ thấy mặt nhau là giết, còn phân biệt gì đến chuyện phải trái nữa. Hài nhi! Chúng ta đi thôi!

Lão nói xong, xoay mình lại dắt tay Mộ Dung Phục toan bỏ đi.

Tiêu Phong lớn tiếng quát:

- Khoan đã! Các ngươi đâu có thể bỏ đi dễ dàng thế được?

Mộ Dung Bác hỏi lại:

- Sao? Ngươi muốn lĩnh giáo võ công của nhà Mộ Dung ở Cô Tô chăng?

Tiêu Phong đáp:

- Mối thù giết mẹ có lý nào không báo được? Bao nhiêu mầm hoạ đều do ngươi mà ra. Vậy bữa nay ngươi khó lòng trốn tránh công đạo được đâu.

Mộ Dung Phục cười khẩy một tiếng, buông tay Mộ Dung Phục ra rồi tung mình nhảy đi theo đường lên núi rất mau lẹ.

Tiêu Viễn Sơn cùng Tiêu Phong nói:

- Chúng ta phải vượt theo hắn! Ðoạn hai người chia bên tả hữu đuổi theo.

Cả ba người này đều là những tay võ công trác tuyệt. Chỉ trong nháy mắt đã đi rất xa.

Một người chạy trước hai người đuổi sau. Cả ba người đều chạy về phía chùa Thiếu Lâm. Một bóng trắng hai bóng đen, trong giây lát đã biến vào sau bức tường vàng ngói biếc chùa này.

Quần hùng thấy biến diễn ly kỳ đều nghĩ thầm:

- Mộ Dung Bác, Tiêu Viễn Sơn hai người công lực ngang nhau không phân cao thấp. Lại thêm Tiêu Phong nữa thì Mộ Dung Bác không thể địch nổi. Vậy sao hắn không chạy xuống núi lại chạy lên chùa Thiếu Lâm?

Mộ Dung Phục la gọi:

- Gia gia! Gia gia!

Rồi y cũng rượt theo lên núi. Tuy y khinh công tuyệt đỉnh nhưng so với ba người phía trước vẫn chưa bằng.

Bọn Ðặng Bách Xuyên, Công Dã Càn, Bao Bất Ðồng, Phong Ba Ác và mười tám tên võ sĩ Khất Ðan muốn chạy theo lên núi để viện trợ cho chủ mình.

Nhưng họ vừa cất bước thì Huyền Từ đã quát lên:
- Lập trận để ngăn trở mọi người.

Hơn một trăm nhà sư chùa Thiếu Lâm, vâng lời, bày thành trận thế ngay giữa đường. Người cầm thiền trượng, kẻ cầm giới đao cản lại không cho mọi người lên núi.

Huyền Tịch cũng lên tiếng:

- Chùa Thiếu Lâm ta là nơi cửa Phật đất lành không phải là trường đấu và cũng không phải là nơi để quý vị đến làm việc riêng. Vậy các vị thí chủ đứng thiện tiện tiến lên đó nữa.

Bọn Ðặng Bách Xuyên thấy chùa Thiếu Lâm người nhiều, thế mạnh, biết rằng không thể nào xông pha lên được. Nếu còn xung đột thì chỉ tổ gây thêm cừu địch. Tuy họ băn khoăn về chủ nhân mà đành phải dừng bước đứng lại nguyên chỗ.

Bao Bất Ðồng nói:

- Phải rồi! Chùa Thiếu Lâm là nơi của Phật đất lành chỉ để nuôi những hạng con tư sinh vô thừa nhận. Gã vừa nói câu này thì mấy trăm con mắt căm hận nhìn thẳng vào mặt gã. Nhưng Bao Bất Ðồng là người lớn mật, tuy gã biết rõ quần tăng chùa Thiếu Lâm có rất nhiều cao thủ vào hàng chữ Huyền, thì bất luận là ai gã cũng không địch nổi. Thế mà gã muốn nói là nói chẳng uý kỵ chi hết. Gã thấy tăng lữ chùa Thiếu Lâm nhìn mình bằng con mắt hằn học thì gã cũng hằm hằm nhìn lại không chớp mắt.

Bỗng nghe Huyền Từ lớn tiếng nói:

- Lão tăng phạm vào đại giới Phật môn làm nhơ danh chùa Thiếu Lâm. Huyền Tịch sư đệ! Theo giới luật bản tự thì nên trừng trị thế nào?

Huyền Tịch ngập ngừng đáp:

- Cái đó... sư huynh...

Huyền Từ nói:

- Nước có phép nước, nhà có luật nhà. Bất luận là môn phái, hay bang hội, hay tôn tộc, chùa chiền đều khó lòng tránh khỏi cái nạn con em bất tiếu. Muốn bảo toàn thanh danh để vĩnh viễn khỏi có người phạm pháp nên phải trừng trị theo luật định, không thể nhân nhượng được. Chấp Pháp tăng! Hãy đem Hư Trúc đánh một trăm ba chục côn. Một trăm côn phạt chính mình y chịu tội. Còn ba mươi côn là y tình nguyện thay cho nghiệp sư.

Chấp Pháp tăng đưa mắt nhìn Huyền Tịch.

Huyền Tịch gật đầu.

Hư Trúc đã quỳ xuống để chịu phạt.

Chấp Pháp tăng giơ trượng (côn) lên đánh. Lưng và mông Hư Trúc da thịt nát nhừ, máu tươi lênh láng.

Diệp Nhị Nương trong lòng đau xót nhưng sợ Huyền Từ oai nghiêm không dám van xin. Một trăm ba mươi trượng đánh xong, Hư Trúc lại không vận nội lực chống đỡ. Y đau quá không ngồi dậy được.

Huyền Từ lại nói:

- Từ giờ phút này ngươi ra khỏi cửa chùa hoàn tục và không được trở lại làm tăng lữ chùa Thiếu Lâm nữa.

Hư Trúc sa nước mắt đáp:

- Xin tuân pháp dụ.

Huyền Từ lại nói:

- Huyền Từ này phạm vào dâm giới cũng phải chịu tội như Hư Trúc. Nhưng làm phương trượng mà phạm tội thì tội nặng gấp đôi. Chấp Pháp tăng phải đánh Huyền Từ hai trăm côn thật nặng. Thanh danh chùa Thiếu Lâm là ở giới luật nghiêm minh, không được tư vị để sinh tệ nhũng.

Huyền Từ nói xong, quỳ phục xuống đất nhìn về phía Phật tượng trong Ðại hùng bảo điện cởi áo tăng bào để hở lưng ra.

Quần hùng ngơ ngác nhìn nhau. Phương trượng chùa Thiếu Lâm thụ hình trước mặt công chúng thật là một chuyện xưa nay chưa từng có.

Huyền Tịch nói:

- Sư huynh! Sư huynh!...

Huyền Từ lớn tiếng nói:

- Thanh danh ngàn thu chùa Thiếu Lâm há để tiêu diệt về tay ta!

Huyền Tịch rưng rưng nước mắt hô:

- Chấp Pháp trưởng tăng! Ðộng hình!

Hai nhà sư chấp pháp chắp tay khom lưng nói:

- Phương trượng! Tiểu tăng thật đắc tội!Rồi đứng ngay người lên giơ cao hình trượng đánh xuống lưng Huyền Từ.

Hai nhà sư, biết rằng phương trượng phải thụ hình, cái khó chịu nhất là bị nhục nhã trước mặt công chúng chứ cái đau về xác thịt chưa đáng kể. Nếu còn dung tình để người ngoài nhìn thấy rồi xuyên tạc câu chuyện thì vụ phương trượng thụ hình bữa nay không còn thu lượm được kết quả nào hết. Vì thế mà mỗi côn đập xuống lưng Huyền Từ đều vang lên những tiếng rùng rợn. Lưng và đùi Huyền Từ đầy vết trượng, máu chảy ướt đẫm cả tăng bào.

Quần tăng nghe nhà sư chấp pháp vừa đếm vừa đánh, ai nấy cúi đầu xuống niệm Phật.

Ðạo Thanh đại sư chùa Phổ Ðộ đột nhiên lên tiếng:

- Huyền Tịch sư huynh! Quý tự tôn trọng giới luật Phật môn. Chính phương trượng cũng phải thụ hình. Bần tăng rất lấy làm khâm phục. Có điều Huyền Từ sư huynh già nua tuổi tác, lại không vận nội lực chống đỡ thì chịu nổi thế nào được hai trăm côn? Bần tăng mạo muội có lời năn nỉ: Hiện giờ sư huynh đã chịu tám mươi trượng rồi, xin tạm hoãn chỗ còn lại.

Quần hùng cũng la lên:

- Phải rồi! Chúng tôi cũng đồng thanh năn nỉ về việc này.

Huyền Tịch chưa kịp trả lời thì Huyền Từ đã lên tiếng:

- Ða tạ thịnh ý của các vị. Nhưng giới luật bản tự nghiêm cẩn như sấm sét không thể khoan dung được. Chấp Pháp tăng! Tiếp tục động hình đi! Mau lên!

Hai nhà sư chấp pháp đã dừng lại, nghe lời phương trượng kiên quyết đành tiếp tục đánh xuống.

Vừa đánh thêm được bốn chục trượng nữa, Huyền Từ chịu không nổi, hai tay chống xuống đất nhũn ra, mặt va xuống đất chạm vào cát bụi.

Diệp Nhị Nương vừa khóc vừa la:

- Việc này không nên trách phương trượng. Trăm điều ngang ngửa đều vì tiện phu. Tiện phu bị người ta khinh khi nên có ý quyến rũ phương trượng. Vậy phần phạt trượng còn lại tiện phu xin chịu thay.

Mụ tiến ra phía trước muốn nằm phục xuống chỗ Huyền Từ để thay cho nhà sư.

Huyền Từ đưa ngón tay trỏ điểm ra đánh véo một tiếng để phong toả huyệt đạo của mụ rồi tủm tỉm cười nói:

- Con người si tình kia! Thí chủ không phải là nữ ni, vậy không phạm vào giới luật thì chẳng có tội chi hết!

Diệp Nhị Nương đứng thộn mặt ra không nhúc nhích được. Hai hàng nước mắt nhỏ xuống như mưa.

Huyền Từ lại quát lên:

- Thi hành phạt trượng đi!

Nhà sư chấp pháp đánh đủ hai trăm trượng.

Huyền Từ máu me đầm đìa mặt đất, phải cố gắng đề khí hộ vệ trái tim để không đến nỗi ngất đi.

Hai nhà sư chấp pháp dựng hình trượng lên, quay lại nói với Huyền Tịch:

- Bẩm thủ toà! Huyền Từ phương trượng chịu đòn đã mãn.

Huyền Tịch gật đầu rồi không biết nói gì nữa.

Huyền Từ cố gắng ngồi lên giơ tay lên điểm trên không để giải khai huyệt đạo cho Diệp Nhị Nương. Không ngờ đại sư bị thương nặng quá, không ngưng tụ chân khí được, tay chỉ điểm ra mà vô hiệu.

Hư Trúc cũng đứng bên mình mẫu thân, thấy vậy liền giải khai huyệt đạo cho mụ.

Huyền Từ trông hai người vẫy tay.

Diệp Nhị Nương cùng Hư Trúc lại bên đại sư.

Hư Trúc ngần ngừ không biết nên xưng hồ Huyền Từ bằng gia gia hay bằng phương trượng.

Huyền Từ nhìn quần tăng chùa Thiếu Lâm thều thào nói:

- Bốn nhà sư hàng chữ Huyền chùa Thiếu Lâm bị chết về tay người, Huyền Thống và Huyền Nạn hai vị sư đệ bị chưởng môn phái Tinh Tú là Ðinh Xuân Thu sát hại. Huyền Khổ sư đệ bị Tiêu Viễn Sơn thí chủ hạ sát. Huyền Bi sư đệ cũng bị chết bất đắc kỳ tử. Ban đầu lão tăng nghi cho Cô Tô Mộ Dung hạ độc thủ. Nhưng sau gặp Mộ Dung Phục thí chủ thì nhận thấy bản lãnh y chưa có thể hạ sát được Huyền Bi sư đệ. Bần tăng lúc nào cũng băn khoăn về vụ này mà chưa tìm ra được manh mối. Vừa rồi thấy Mộ Dung Bác lão thí chủ đứng ra ngăn cản con y không cho tự sát mới biết là vị cố nhân này vẫn chưa chết mà cái môn gậy ông, lại đập lưng ông quả nhiên là tuyệt kỹ bậc nhất thiên hạ. Nhưng xét cho cùng thì phái Thiếu Lâm cùng Mộ Dung lão thí chủ không có thù oán gì nhau, không hiểu tại sao y lại cố tình mưu hại bản phái. Vụ này thật ra ngoài sự hiểu biết của lão tăng.

Quần tăng chùa Thiếu Lâm trong lòng vừa bi thảm vừa uất hận đồng thanh la lên:

- Bây giờ phải bắt sống Mộ Dung Bác đem xử tử để báo thù cho Huyền Bi đại sư.

Huyền Từ lắc đầu, trên môi thoáng một nụ cười chậm rãi nói:

- Ðã là chúng sinh tất có tội nghiệt và chỉ trông vào đức từ bi của Phật tổ giải trừ cho.

Ðại sư lại chìa tay ra nắm lấy cổ tay Diệp Nhị Nương, còn một tay nắm lấy Hư Trúc đọc câu kệ:

- Người trên thế gian, đều có thất tình, lòng tục sạch không thực là khó kiếm.

Huyền Từ đại sư nói xong từ từ nhắm mắt lại.

Diệp Nhị Nương cùng Hư Trúc không dám nhúc nhích để ý nghe xem đại sư còn nói gì nữa không.

Không ngờ tay đại sư mỗi lúc một giá lạnh.

Diệp Nhị Nương giật mình kinh hãi, đưa tay ra sờ mũi thì đã tắt hơi rồi.

Mụ biến sắc la lên:

- Ôi ông ơi!... Ông bỏ tôi mà đi ư?

Ðột nhiên, mụ nhảy lên cao đến hơn trượng rớt xuống chân Huyền Từ đánh huỵch một tiếng. Mụ giãy lên mấy cái rồi không nhúc nhích nữa.

Hư Trúc la hoảng:

- Mẫu thân! Mẫu thân!...

Ðoạn đưa tay ra đỡ mụ dậy, thì thấy lưỡi đao truỷ thủ đã đâm vào trái tim rồi.

Hư Trúc hốt hoảng, điểm vào các huyệt đạo xung quanh vết thương. Y lại vận chân khí vào trong thân thể Huyền Từ. Y luống cuống chân tay vì muốn đồng thời cứu cả hai người.

Tiết Mộ Hoa chạy lại giúp đỡ, nhưng thấy hai người trái tim ngừng đập và đã tắt hơi không còn cách nào giải cứu được nữa, liền cất lời khuyên nhủ:

- Sư thúc nên bớt nỗi bi thảm. Hai vị lão gia tịch cả rồi, không còn cách nào cứu được nữa.

Hư Trúc vẫn chưa chịu thôi. Y vận "Bắc minh chân khí" đến nửa giờ mà vẫn không thấy động tĩnh gì.

Bỗng nghe quần tăng tuyên Phật hiệu rồi đồng thanh niệm kinh vãng sinh chú.

Chương 120: Bao bất đồng trổ tài miệng lưỡi

Hư Trúc quá thương tâm khóc rống lên. Trong hai mươi bốn năm trời y là một đứa nhỏ côi cút không cha không mẹ, được hưởng chút lòng từ ái của song thân. Bữa nay gặp cha sanh, mẹ đẻ thì lại chỉ được một giờ đã thành âm dương đôi ngả. Nỗi thảm trên thế gian tưởng đến như vậy là cùng?

Quần hùng vừa được biết cha sanh Hư Trúc là phương trượng chùa Thiếu Lâm, mọi người thấy đại sư chẳng giữ luật thanh tu đã đem lòng khinh bỉ. Ðến khi đại sư thản nhiên thụ hình trước công chúng để duy trì thanh danh bản tự thì nhận thấy đại sư dũng cảm hơn người.

Ai cũng nghĩ rằng:

- Ðại sư cam chịu cực hình để đền bồi tội lỗi. Nào ngờ sau khi thụ hình lại tự cắt đứt kinh mạch huỷ hoại thân xác để chuộc tội nghiệp. Tuy cái chết của đại sư cũng phạm giới luật nhà Phật. Nhưng cử động của Huyền Từ hiển nhiên là lấy cái chết để tỏ mình phạm tội quá nặng. Hai trăm trượng phạt còn chưa đủ giải trừ tội lỗi. Chỉ còn cái chết là mọi việc đều bỏ qua.

Giả tỷ Huyền Từ chết trước đi thì dĩ nhiên khỏi được cái khổ nhục hai trăm trượng, nhưng vị đại sư chịu phạt trượng rồi mới tự vận thì thật là hành vi của bậc đại anh hùng hảo hán. Quần hùng kính trọng đại sư, nhiều người tới trước thi thể đại sư hạ mình sụp lạy.

Nam Hải Ngạc Thần cũng mếu máo nói:

- Nhị tỷ ơi! Nhị tỷ chết rồi ư? Nhạc lão tam bây giờ không tranh ngôi thứ và xin kêu bằng nhị tỷ.

Mấy năm nay, trong lòng lão lúc nào cũng muốn tranh ngôi với Diệp Nhị Nương. Lão nghĩ rằng: "Võ công có giỏi mới được làm thiên hạ đệ nhị ác nhân." Bây giờ lão tự mình nhường bước đủ biết đối với cái chết của Diệp Nhị Nương lão cũng đau xót và bội phục tấm lòng chung thuỷ của mụ.

Bang chúng Cái Bang nhân khi cao hứng theo Bang chúa đến chùa Thiếu Lâm. Ngờ đâu Bang chúa Vương Tinh Thiên lại bái Ðinh Xuân Thu làm sư phụ, rồi bị Tiêu Phong đánh gãy chân, nên ai nấy buồn bã và lộ ra vẻ bàng hoàng thất vọng vô cùng.

Ngô trưởng lão lớn tiếng nói:

- Các vị huynh đệ! Chúng ta còn ở đây làm chi? Chẳng lẽ còn muốn xin cơm thừa canh cặn nữa chăng? Mau xuống núi đi thôi.

Bang chúng rầm rộ vâng lời, toan trở gót xuống núi.

Bỗng nghe Bao Bất Ðồng lên tiếng:

- Khoan đã! Bao Bất Ðồng này còn có lời muốn nói chuyện với Cái Bang. Trần trưởng lão khi ở Vô Tích đã cùng gã và Phong Ba Ác tỷ đấu và biết gã chẳng bao giờ có được một lời tử tế.

Lão đứng bước lại lớn tiếng nói:

- Gã họ Bao kia có điều gì thì nói đi, chớ nên phun những điều thối tha ra khó ngửi lắm.

Bao Bất Ðồng đưa tay bịt mũi la lên:

- Thúi quá! Thúi quá! Trời ơi, lũ ăn mày sao mà thúi tha thế? Trong Cái Bang của lão có ai tên là Diệp Nhất Thanh không?

Trần trưởng lão nghe gã nói đến Diệp Nhất Thanh liền để ý ngay, rồi hỏi lại:

- Có thì làm sao, mà không có thì làm sao?

Bao Bất Ðồng đáp:

- Ta nói chuyện với một lão hoá tử thối tha. Lão đã dúng miệng vào tức là thừa nhận rồi phải không?

Trần trưởng lão nghĩ đến việc lớn trong bang, không muốn lòng dòng với gã để tranh hơn thua, liền hỏi:

- Ta hỏi ngươi: Diệp Nhất Thanh làm sao? Gã là đệ tử bản bang được phái đi công cán bên Tây Hạ. Ngươi có được tin tức gì về gã không?

Bao Bất Ðồng đáp:

- Ta đương muốn nói với lão về một việc lớn ở nước Tây Hạ. Nhưng Diệp Nhất Thanh thì đã xuống chầu Diêm Vương rồi.

Trần trưởng lão sửng sốt hỏi:

- Tin ấy đúng không? Bên Tây Hạ có việc gì trọng đại liên quan đến Diệp Nhất Thanh?

Bao Bất Ðồng đáp:

- Lão đã mắng ta hễ mở miệng là thốt ra những lời thối tha. Bây giờ ta không muốn nói những lời thối tha nữa.

Trần trưởng lão tức quá, chòm râu bạc lay động, nhưng lão là người có mưu kế, liền cười ha hả nói:

- Lão phu thiệt là đắc tội với các hạ. Bây giờ lão phu xin có lời bồi tội.

Bao Bất Ðồng nói:

- Bất tất lão phải bồi tội. Có điều từ đây trở đi nói leo mà phóng hơi thối ra nhiều là được rồi.

Trần trưởng lão ngẩn người ra tự hỏi:

- Gã nói vậy là có ý gì?

Nhưng lão lại nghĩ rằng:

- Bây giờ mình có việc phải cầu gã, liền tủm tỉm cười và không nói gì nữa.

Bao Bất Ðồng lại nói:

- Thúi quá! Thúi quá! Lão này nói không nên lời rồi.

Trần trưởng lão hỏi:

- Sao các hạ bảo lão phu nói không nên lời?

Bao Bất Ðồng nói:

- Lão đã không mở miệng nói năng, cho hơi thở ra ngoài miệng thì tất phải bài tiết hơi ra đường khác.

Trần trưởng lão nghĩ bụng:

- Thằng cha này thật là khó chịu. Mình mới nói một câu vô lễ, mà gã xoay mình mãi. Mình không lên tiếng nữa là hơn. Nếu không thế thì gã không chịu nói vào chính đề.

Trần trưởng lão nghĩ vậy, rồi lại tủm tỉm cười, vẫn không nói nửa lời.

Bao Bất Ðồng lắc đầu nói:

- Không phải là không phải đâu! Lão muốn thi gan với ta thì thiệt là ngu quá chừng!

Trần trưởng lão mỉm cười nói:

- Tại hạ không mở miệng ra sao lại bảo là thi gan với các hạ?

Bao Bất Ðồng nói:

- Lão không nói gì, tức là chỉ tiết hơi thối ra. Mà tiết hơi thối không phải dùng đến cái miệng. Thì hỡi ôi! Hơi thối chui ra ngả khác thúi gấp nghìn lần ra đằng miệng.

Trần trưởng lão châu mày nói:

- Các hạ đùa dai quá.

Bao Bất Ðồng thấy Trần trưởng lão nhân nhượng, gã biết là mình đã nắm được thượng phong, liền nói:

- Láo đã mở miệng nói tức là không thi gan với ta nữa. Vậy ta nói rõ cho lão biết: "Nửa năm trước đây, ta theo Mộ Dung công tử, Ðặng đại ca, Công Dã nhị ca, một đoàn người theo đường Cam Lương, thấy một xác chết và một người bị thương đều là hai gã ăn xin. Gã chết người gày hơn, chắc là gã xin cơm không đủ ăn, đói quá, nên gầy đét rồi chết lả. Thiệt là đáng thương! Thiệt là đáng thương!"

Trần trưởng lão nói:

- Có lẽ không phải là đệ tử của bản bang đâu.

Bao Bất Ðồng nói:

- Lúc ta trông thấy thì gã bị gãy xương sống chết từ lâu rồi. Còn bây giờ thì chẳng hiểu y đang ăn cháo lú hay là lên Vọng Hương đài hoặc đang ở Thập Ðiện Diêm Vương để chịu cuộc thẩm vấn. Gã đã không nói được thì dĩ nhiên ta không hỏi được tên họ gã cùng quê quán nơi đâu? Nếu không thế thì gã biến thành quỷ sứ và mắng ta "Có chuyện thì nói cho hơi thối thì phù ra. Chẳng cũng oan uổng cho ta lắm ru? Ta đâu có biết gã họ Cảnh hay họ Trần?".

Trần trưởng lão không thể nín thinh mà cũng không thể buông lời xúc phạm, chỉ thản nhiên đáp:

- Bao huynh nói phải đó!

Trong lòng lão tự nhủ:

- Thằng cha này khó chơi quá! Mình mà nói ra một câu thất thố thì gã ba hoa thiên địa, dồn mình vào ngõ bí.

Bao Bất Ðồng lắc đầu nói:

- Không phải đâu là không phải đâu! Tính Bao mỗ rất ghét kẻ phụ hoạ, theo hùa, thế mà lão lại bảo: "Bao huynh nói phải đó" còn trong lòng lại rủa ngầm ta là quân chó đẻ, là loài rùa đen ti tiện. Cái kiểu phỉ báng ngầm trong bụng đó là hành vi bỉ ổi của bọn Tinh Tú. Ðã là nam tử hán, là đại trượng phu thì phải là phải, trái là trái. Người ta có lập trường của người ta thì mình cũng có chủ trương của mình. Dù đứng trước muôn vạn người ta cũng cứ đi. Ðứng một mình, đi một thân không kéo cả đàn cả lũ. Có thế mới là anh hùng hảo hán.

Bao Bất Ðồng giáo huấn Trần trưởng lão một tràng dài rồi nói tiếp:

- Còn có một gã ăn mày khác tuổi già hơn thì bị thương. Hắn tự xưng là Diệp Nhất Thanh. Hắn ở nước Tây Hạ về cầm một bức bản văn, gửi bọn ta trao lại cho trưởng lão quý bang.

Tống trưởng lão nghĩ bụng:

- Trần huynh đệ đã ăn nói lỗ mãng với gã. Âu là ta đứng ra giao thiệp hay hơn.

Lão nghĩ vậy rồi tiến ra xá dài nói:

- Bao tiên sinh đã có lòng tốt đưa tin, tệ bang tử trên xuống dưới đều cảm thấy đại đức. Bao Bất Ðồng nói:- Không phải đâu là không phải đâu! Bất tất phải cả quý bang từ trên xuống dưới đều cảm tạ đại đức của ta.

Tống trưởng lão chưng hửng hỏi lại:

- Sao Bao tiên sinh lại nói vậy?

Bao Bất Ðồng trỏ Du Thản Chi nói:

- Bang chúa quý bang đây chẳng những không cảm ơn ta mà trong lòng còn giận ta đến cực điểm.

Tống, Trần hai vị trưởng lão đồng thanh hỏi:

- Vì lẽ gì vậy? Xin Bao tiên sinh chỉ giáo.

Bao Bất Ðồng đáp:

- Diệp Nhất Thanh lúc đó cũng sắp chết đến nơi rồi. Cả hai gã ăn mày đó đều bị Vương Bang chúa đánh chết.

Ta nên nhớ rằng, hôm đó Du Thản Chi ra tay đánh chết hai gã ăn mày họ Diệp và họ Cảnh, chính mắt Bao Bất Ðồng trông thấy. Du Thản Chi trước kia đã được Phong Ba Ác tặng cho lưỡi dao truỷ thủ mà gã toan dùng để chặt cái đầu sắt ra. Người ngoài không ai biết Vương Tinh Thiên là Du Thản Chi, nhưng bọn Mộ Dung Phục đã đoán ra rồi.

Bao Bất Ðồng vừa nói câu đó, quần cái bang đều chấn động.

Ngô trưởng lão chạy tới trước mặt Du Thản Chi lớn tiếng quát hỏi:

- Lời Bao tiên sinh vừa nói đó là chân hay giả?

Du Thản Chi từ lúc bị Tiêu Phong đá gãy chân, ngồi lỳ dưới đất chẳng nói năng mà cũng không nhúc nhích, ngấm ngầm vận nội lực cho đỡ đau. Ðột nhiên gã nghe Bao Bất Ðồng phanh phui điều bí mật ngày trước thì không khỏi hoảng hồn. Gã không biết trả lời Ngô trưởng lão thế nào cho phải.

Quần cái bang thấy gã lúng túng thì biết ngay là gã đã mặc nhiên thừa nhận. Nhưng dù gã có những hành vi không hợp lòng mong mỏi của bang chúng, gã vẫn là một vị bang chúa nên chưa biết đối phó thế nào?

Ngô trưởng lão lại hỏi:

- Tại sao ngươi lại đánh chết hai người anh em họ Diệp và họ Cảnh?

Du Thản Chi ấp úng đáp:

- Bản tâm ta... không có ý giết chúng vì chúng chịu không nổi...

Du Thản Chi nói câu này khiến cho bọn Bao Bất Ðồng không còn hoài nghi gì nữa. Vương Tinh Thiên đúng là gã Du Thản Chi có những hành động kỳ dị quái đản. Tống trưởng lão không muốn bộc lộ những cái xấu của bang trước mặt mọi người liền quay lại hỏi Bao Bất Ðồng:

- Tấm bản văn mà người anh em lão phu Diệp Nhất Thanh cho tiên sinh, chẳng hiểu tiên sinh có để bên mình không?

Bao Bất Ðồng quay lại đáp:

- Không!

Tống trưởng lão hơi biến sắc. Lão tức mình phí công nói năng nửa ngày mà gã vẫn chưa chịu đưa bản văn cho mình, dường như đem mình ra làm trò tiêu khiển.

Bao Bất Ðồng xá dài nói:

- Non xanh trơ đó, nước biếc còn đây thì chúng ta còn tái hội.

Nói xong, trở gót đi ngay.

Ngô trưởng lão vội hỏi:

- Tấm bản văn của nước Tây Hạ sao tiên sinh lại không chuyển giao cho lão phu?

Bao Bất Ðồng đáp:

- Thế này thì kỳ thật! Sao trưởng lão biết Diệp Nhất Thanh trao bản văn cho Bao mỗ? Vì lẽ gì trưởng lão dùng hai chữ chuyển giao? Có phải hôm ấy chính mắt lão trông thấy chăng?

Tống trưởng lão cố nén cơn giận nói:

- Rõ ràng Bao huynh vừa nói là Diệp Nhất Thanh hiền đệ bên tệ bang ở nước Tây Hạ trở về, giựt được một tấm bản văn của nước Tây Hạ về theo. Xin Bao huynh trao cho trưởng lão bổn bang. Lời nói của Bao huynh các vị anh hùng hảo hán đều nghe thấy. Sao Bao huynh thốt nhiên lại đổi giọng?

Bao Bất Ðồng lắc đầu nói:

- Không phải thế là không phải thế! Bao mỗ có nói thế đâu?

Gã thấy Tống trưởng lão sắc mặt biến đổi, liền nói ngay:

- Bao mỗ từng nghe các vị trưởng lão Cái Bang đều là những hảo hán mặt sắt đen sì. Thế mà trước các vị anh hùng thiên hạ, sao đổi trắng thay đen, hàm hồ phải trái? Như vậy chẳng hoá ra cái anh hùng một thời của các vị đem buông theo dòng nước cả ư?

Tống, Trần, Ngô ba vị trưởng lão nhìn nhau, sắc mặt biến đổi khó coi, không biết làm thế nào: nên trở mặt động thủ hay là nên nhẫn nại nữa.

Trần trưởng lão nói:

- Các hạ đã nói thế, bọn lão phu cũng không biết làm thế nào? Hay dở đã có công luận. Nếu cứ đem đầu lưỡi ra mà đưa đẩy nói nhăng cãi cối cũng bằng vô dụng.

Bao Bất Ðồng nói:

- Không phải là không phải thế!

Trưởng lão bảo: "Ðem đầu lưỡi ra mà đưa đẩy cũng bằng vô dụng". Thế thì sao ngày trước Tô Tần chỉ trông cậy vào đầu lưỡi mà đeo tướng ấn sáu nước? Trương Nghi cũng đem tài biện thuyết để thực thi kế liên hoàn giúp nhà Tần gồm thâu cả sáu nước?Tống trưởng lão nghe Bao Bất Ðồng lôi kéo câu chuyện mỗi lúc một đi xa, đành nhăn nhó cười nói:

- Giả tỷ Bao tiên sinh mà sinh vào thời Xuân Thu, Lục Quốc thì tài năng còn vượt khỏi Tô, Trương, đeo tướng ấn đến bảy, tám nước chứ không phải sáu!

Bao Bất Ðồng nói:

- Ðây là trưởng lão muốn mỉa mai Bao mỗ sinh chẳng gặp thời nên tiền đồ kém cỏi phải không? Hay lắm! Hay lắm! Từ đây Bao mỗ có váng mình sốt mẩy, lưng mỏi, chân chồn, nhức đầu, ngạt mũi, nhất thiết phải hỏi trưởng lão.

Trần trưởng lão nóng ruột, xẵng giọng:

- Ý kiến Bao huynh muốn thế nào xin nói mau cho biết!

Bao Bất Ðồng nói:

- Hừ! Trưởng lão nóng tính quá! Ngày ở thành Vô Tích trưởng lão cùng đệ tử tỷ võ, trong tay trưởng lão cầm một cái túi lớn. Trong cái túi có một con rết to. Con rết này có hai kim độc. Kim độc đâm vào người thì nổi bọt lên. Nổi bọt lên là thủ mạng đối phương phải đi đời. Có đúng thế không?

Trần trưởng lão nghĩ thầm:

- Cái này chỉ nói một câu là xong mà gã cũng thiên hô bách sát cho ra một tràng dài.

Lão đáp ngay:

- Chính phải!

Bao Bất Ðồng nói:

- Hay lắm! Bao mỗ muốn cùng trưởng lão đánh cuộc thi. Ðược cuộc thi Bao mỗ lập tức đem tin Diệp lão hoá ở nước Tây Hạ đưa về nói cho trưởng lão hay. Còn nếu trưởng lão thua cuộc thì chỉ phải đưa cái túi, trong có con rết lớn cùng bình thuốc giải nọc độc rết cho Bao mỗ. Trưởng lão có bằng lòng không?

Trần trưởng lão hỏi lại:

- Bao huynh định đánh cuộc gì?

Bao Bất Ðồng đáp:

- Tống trưởng lão quý bang đã vu cáo Bao mỗ nói dựng đứng lên là Diệp Nhất Thanh người quý bang lấy được bản văn của Tây Hạ Quốc vương rồi nhờ Bao mỗ trao lại cho trưởng lão quý bang. Thực Bao mỗ không nói thế. Vậy đôi ta đưa vấn đề đó ra đánh cuộc. Nếu Bao mỗ nói thế thật thì trưởng lão được cuộc, còn Bao mỗ không nói thế thì trưởng lão thua cuộc.

Trần trưởng lão đưa mắt nhìn lại vị Tống, Ngô gật đầu để tỏ ý bảo nhau:

- Nơi đây đã có mấy ngàn người làm chứng thì bất luận gã có giảo quyệt đến đâu cũng khôn bề chối cãi. Vậy cứ nhận cuộc đi.

- Ðược lắm! Lão phu cùng Bao huynh đánh cuộc. Nhưng lão huynh dùng cách gì để chứng minh ai thua, ai được. Phải chăng Bao huynh muốn suy cứ mấy vị đạo cao, đức trọng để ra phán đoàn cho công bằng.

Bao Bất Ðồng ôm đầu nói:

- Không phải đâu là không phải đâu. Trưởng lão bảo suy cử mấy vị đạo cao đức trọng ra phán đoàn cho công bằng. Nhưng dù mình suy cử đến tám vị hay mười vị còn ngoài ra có đến hàng trăm, hàng ngàn anh hùng hảo hán, chẳng lẽ người ta không có đạo cao, đức trọng hay sao? Mà đã không có đạo cao, đức trọng thì tức là bọn vô danh tiểu tốt, hèn mạt hạ lưu. Nói như vậy thì ra Cái Bang đã vô lễ khinh mạn các vị anh hùng đương thế.

Trần trưởng lão nói:

- Bao huynh nói giỡn rồi. Lão phu quyết không có ý ấy. Vậy Bao huynh tính sao cho phải?

Bao Bất Ðồng nói:

- Những điều phải trái gian nguy chỉ một lời là quyết định để tại hạ giãi bày cho trưởng lão hay. Ðưa ra đây!

Gã vừa nói vừa giơ tay ra.

Trần trưởng lão hỏi:

- Ðưa cái gì?

Bao Bất Ðồng đáp:

- Cái bao vải có con rết và bình thuốc giải.

Trần trưởng lão cãi:

- Bao huynh chưa chứng minh sao đã tự cho là mình được cuộc?

Bao Bất Ðồng nói:

- Bao mỗ sợ trưởng lão thua cuộc rồi lại cãi không đưa nữa.

Trần trưởng lão cười ha hả nói:

- Những vật nhỏ mọn đó có chi đáng kể, Bao huynh muốn lấy thì lão phu lập tức đưa ngay, cần gì nói chuyện thua cuộc hay được cuộc.

Lão nói xong cởi chiếc bao trên vai rồi móc trong bọc lấy một cái bình đưa cho Bao Bất Ðồng.

Bao Bất Ðồng đón lấy ngay mở miệng túi ra. Trong túi có đến bảy tám con rết lớn vân xanh, đỏ. Gã vội thắt miệng túi lại, bỏ thuốc giải vào trong bọc rồi nói:

- Bây giờ Bao mỗ đưa bằng chứng cho trưởng lão coi vì lẽ gì trưởng lão thua cuộc.

Gã vừa nói vừa cởi giải áo trường bào, tay cầm lấy một góc bao, kêu mọi người đến coi thì trong bao ngoài mấy chục thoi bạc vụn, hoả đao, đá lửa không còn vật gì khác.

Tống, Trần, Ngô ba vị trưởng lão vẫn chưa hiểu ý Bao Bất Ðồng ra sao, sắc mặt lộ vẻ nghi ngờ.

Bao Bất Ðồng lại nói:

- Nhị ca! Cầm tấm bản văn giơ ra cho mấy vị coi.

Công Dã Càn đang lo lắng về sự yên nguy của Mộ Dung Phục, trong lòng nóng nảy. Gã không có cách nào để xông qua La Hán đại trận của quần tăng chùa Thiếu Lâm, mà cũng không có kế khác để chạy lên chùa xem, đành tủm tỉm cười lấy bản văn ra cầm trong tay.

Quần hùng để ý nhìn vào tấm bản văn thì thấy nó là một tờ giấy vàng lớn có dấu son to tướng trên viết những chữ ngoằn ngoèo bằng thứ văn tự ngoại quốc. Tuy chẳng biết là chân hay giả nhưng tựa hồ như không phải là vật ăn nhập gì với vấn đề này.

Bao Bất Ðồng nói:

- Trước kia Bao mỗ đã nói là Diệp Nhất Thanh, người quý bang đem một tấm bản văn giao lại cho bọn ta, nhờ đưa lại cho trưởng lão quý bang có đúng thế không?

Tống, Trần, Ngô ba trưởng lão thấy gã thốt nhiên thừa nhận liền mừng rỡ nói:

- Ðúng thế!

Bao Bất Ðồng nói:

- Thế mà Tống trưởng lão lại dựng đứng câu chuyện lên nói là Diệp Nhất Thanh giao tấm bản văn cho đích thân Bao mỗ để nhờ Bao mỗ giao lại cho trưởng lão quý bang, có đúng vậy không?

Ba vị trưởng lão đồng thanh nói:

- Ðúng rồi! Như vậy có gì là sai trật.

Bao Bất Ðồng lắc đầu nói:

- Trật rồi! Trật rồi! Trật nhiều lắm. Ðầu trâu đâu có phải ngựa. Sai một ly, đi một dặm. Bao mỗ bảo là đưa bản văn cho bọn ta mà Tống trưởng lão lại bảo là đưa cho ta. Bọn ta chỉ cả bọn Cô Tô Mộ Dung, trong đó có Mộ Dung công tử, có Ðặng đại ca, có Công Dã nhị ca, có Phong tứ đệ, có Bao Bất Ðồng này, lại có một vị cô nương nữa là Vương Ngọc Yến. Còn ta không thì chỉ là một mình Bao Bất Ðồng cô thân chích ảnh, không bạn bè, một gã quang côn tịch mịch thê lương mà thôi. Các vị anh hùng xem đó, Vương Ngọc Yến cô nương nguyệt thẹn, hoa nhường, một trang thục nữ lầu hồng, gác tía với Bao Bất Ðồng, Bao tam gia, mà bảo là tương đồng thì thiệt vô lý.

Tống, Trần, Ngô ngơ ngác nhìn nhau, không ngờ thằng cha văn, nhấm chử này vì chữ ta và bọn ta mà nó lôi ra một lố văn chương trường giang đại hải.

Bao Bất Ðồng lại nói:

- Bức bản văn này là của Diệp Nhất Thanh trao tay cho Công Dã nhị ca để nhờ báo tin quý bang. Ðó cũng là chủ ý của Mộ Dung Phục công tử, nên Bao mỗ nói là bọn ta mới đúng. Nếu chỉ nói không một tiếng ta là trật. Quý vị nên biết rằng tại hạ không hiểu văn tự Tây Hạ thì giữ tấm bản văn đó làm chi? Tại hạ ở ngoài thành Vô Tích đã bị hạ về tay quý bang mà không tìm đến quý bang để báo thù là tốt, còn chuyện báo tin về bản văn Tây Hạ thì là việc của cả bọn ta chứ không phải là việc của cá nhân Bao Bất Ðồng.

Gã nói xong quay lại bảo Công Dã Càn:

- Nhị ca! Bọn họ thua rồi. Cất bản văn đi thôi.

Trần trưởng lão là người cơ biến nghĩ bụng:

- Thằng cha này nói lòng dòng, té ra chỉ vì gã chưa quên cái nhục thảm bại năm nào ở ngoài thành Vô Tích.

Lão chắp tay nói:

- Ngày đó Bao huynh chân tay không mà đấu với cây trượng nặng sáu mươi cân của Hề trưởng lão. Bao huynh đã chiếm được phần thắng. Rồi tệ bang thấy không địch nổi liền kết thành... "Ðả... trận pháp" mà vẫn không làm gì được. Bao huynh, sau Bang chúa tệ bang hồi đó là Kiều Phong đem toàn sinh lực vào trận cùng Bao huynh chiến đấu hồi lâu mới miễn cưỡng thắng được Bao huynh nửa chiêu. Khi đó Bao huynh cất tiếng hát vang bỏ đi. Chiến đấu đã vào hạng cao minh, lúc bỏ đi vẫn cứ ung dung! Tệ bang từ trên xuống dưới, mỗi khi đề cập đến vụ này, đều lấy làm thú vị và bội phục Bao huynh vô cùng! Thế mà Bao huynh lại tự khiêm nói là thua về tay tệ bang. Quyết không có việc đó, quyết không có việc đó. Nay Kiều Phong cùng tệ bang không còn có mối liên quan gì nữa và có thể nói y là cường địch không đội trời chung của tệ bang.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau