LỤC MẠCH THẦN KIẾM

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Lục mạch thần kiếm - Chương 11 - Chương 15

Chương 11: Hào kiệt sa cơ dưới bụi mù

Nên biết rằng nội lực Ðoàn Dự tuy mạnh nhưng không biết võ công, thu vào phát ra không đúng lúc, nên lần này không phát ra kình lực được. Gã người Hán thấy sau lưng có vật gì chạm nhè nhẹ vội quay đầu lại xem, thì thấy Ðoàn Dự

Lúc trước gã đã được thấy Ðoàn Dự liền một lúc giết ba người. Bây giờ thấy chân tay chàng loạn cả lên, gã tưởng chàng đương dùng tà thuật gì thì trong lòng sợ hãi vô cùng, vội nhảy tránh sang bên tả một bước.

Ðoàn Dự ra chiêu tuyệt không thấy một chút uy lực nào, còn đang ngơ ngẩn thì gã kia quát lên:

- Thằng lỏi này! Mi làm trò ma quỷ gì đó?

Gã xoè bàn tay trái ra nhắm đỉnh đầu chàng chụp xuống.

Ðoàn Dự co người lại nắm giữ trục ngang guồng, đà guồng nước đương quay đưa cả chàng lên.

Gã người Hán níu lấy đánh"cách" một tiếng, một cánh guồng gãy, mảnh gỗ tung lên thành ra cái guồng khuyết một lỗ lớn.

Ngọc Yến nói:

- Nếu công tử muốn đấu nữa với hắn thì quanh ra phía sau, điểm vào huyệt "Chí dương" là hắn phải chết ngay. Gã này là đệ tử Hổ trảo ở Phổ Nam, võ công gã không luyện đến khu vực huyệt "Chí dương".

Ðoàn Dự cả mừng, nói:

- Nếu vậy hay!

Chàng vịn vào guồng nước xuống đến phòng lớn nhà máy. Lần này bọn chúng đã dự bị từ trước, không chờ cho Ðoàn Dự kịp đặt chân xuống đất, ba gã đã đồng thời đưa tay ra bắt.

Ðoàn Dự xua tay, nói:

- Tại hạ ít người không địch được nhiều. Hảo hán nào có giỏi thì một người đấu với tại hạ?

Nói xong, chàng đưa chéo mình, đi chân bước theo phép "Lăng ba vi bộ". Chàng né tránh vài bước thì đã đi sát đến sau lưng gã cao thủ người Hán, quát lên một tiếng "Mau!", đưa ngón tay trỏ điểm ra. Mấy tiếng "xuỳ xuỳ" vang lên, trúng chính vào huyệt "chí dương" gã. Gã không kịp kêu đã ngã lăn ra chết liền.

Ðoàn Dự giết xong gã này lại toan quay lại chỗ guồng nước để lên với Ngọc Yến thì đã không kịp nữa. Một tên võ sỹ người Tây Hạ đưa đao ra ngăn chặn phía sau, gã giơ đao lên chém một nhát.

Ðoàn Dự vội kêu lên:

- Thôi nguy rồi! Bây giờ ta bốn mặt bị địch bao vây có lẽ mất mạng.

Chàng lại bước chéo chân đi, đối phương chém sểnh. Lập tức cả mười một gã vây lấy chàng, gã nào cũng lăm lăm đao kiếm cầm tay. Trong đám này, nếu ba tay cao thủ chỉ đánh trúng chàng một quyền hay một chưởng thì tất chàng phải mất mạng.

Ðoàn Dự kêu lên:

- Vương cô nương! Xin chờ kiếp sau sẽ gặp cô! Ðoàn Dự này không thể nào bảo vệ cho cô được nữa. Chính tôi cũng nguy đến nơi rồi. Tôi xin xuống suối vàng trước để chờ cô (!)

Miệng chàng gọi rầm lên, chân chàng bước thế nào lại đúng phép "Lăng ba vi bộ" vô cùng biến ảo.

Ngọc Yến nhìn ra, liền bảo:

- Ðoàn công tử! Có phải công tử chạy theo kiểu "Lăng ba vi bộ" đó chăng? Tôi có nghe tiếng nhưng chưa biết pháp này thế nào?

Ðoàn Dự cả mừng, nói:

- Vâng! Vâng! Cô nương muốn xem để tôi diễn lại từ đầu, nhưng không có biểu diễn được đến hết không thì đầu tôi đã bị chúng chém mất rồi cũng chưa biết chừng.

Chàng liền đem bộ pháp học trong thạch động khởi đầu từ bước thứ nhất... Mười một tên võ sỹ vừa đuổi vừa phóng quyền cước ra đấm đá, hoặc vung đao múa kiếm đâm chém mà không trúng vào áo chàng được nhát nào.

Mười một tên võ sỹ xôn xao bảo nhau:

- Anh chắn bên này!

- Anh giữ góc Ðông Bắc!

- Cứ hạ thủ đi, đừng nể nang gì nữa!

- Thôi hỏng rồi! Thằng lỏi lại chuồn mất rồi!

Ðoàn Dự bước chân trước, đưa chân sau vào guồng nước, bước loạn cả sang chỗ chày máy.

Ngọc Yến tuy thông minh nhưng không nhìn ra, vội kêu lên:

- Công tử cần tránh kẻ địch là việc khẩn cấp, đừng biểu diễn cho tôi xem nữa.

Ðoàn Dự nói:

- Bây giờ mà còn không biểu diễn, e rằng tôi chết đi, cô nương muốn xem cũng không được nữa.

Lúc này Ðoàn Dự không quan tâm đến tính mạng mình sống hay chết, chàng đem bộ pháp "Lăng ba vi bộ" diễn lại từ đầu đến cuối cho Ngọc Yến xem. Dè đâu con người si tình lại được hưởng phúc do sự si tình mà ra. Giả tỷ chàng thấy địch nhân tấn công mới cất bước né tránh, thì một là chàng không hiểu võ công, những tay cao thủ đối phương ra đòn hư hư thực thực, biến hoá khôn lường, mà chàng cứ để tâm vào việc né tránh thì tất không tránh được.

Hai nữa là bên địch cả thảy có mười một người, ngay tám tên võ sỹ Tây Hạ đã chống không nổi rồi, huống chi còn ba tay cao thủ? Tránh được tay này thì tất bị với tay thứ hai, tránh được tay thứ hai thì còn tay thứ ba nữa, nhưng đằng này

chàng không để ý gì, mặc chúng đánh thế nào thì đánh chàng cứ biểu diễn phép "Lăng ba vi bộ" khiến cho bên địch nhằm chàng mà đuổi mà đánh thì không thể trúng đích được.

Chúng mắt thấy chân trái chàng khoa sang phía đông, nhưng lúc đặt chân xuống thì lại nghiêng người sang mé Tây Bắc. Mười một tên võ sỹ đánh mỗi lúc một nhanh, nhưng mười chiêu thì có đến chín đánh vào người bên mình, còn một chiêu đánh vào quãng không.

Tỷ dụ hai gã Giáp và ất, thấy Ðoàn Dự đứng bên guồng nước thì kẻ quyền người cước, hoặc cầm binh khí, đều nhằm chàng đánh tới, những tên Bính, Ðinh, Mậu, Kỷ cũng giơ khí giới lên nhằm chàng đánh theo. Ðoàn Dự đột nhiên đã chuyển hướng, thành ra binh khí của Giáp, ất, Bính, Ðinh,... lại chạm vào nhau kêu choang choảng.

Mấy tên võ sỹ Tây Hạ chậm chạp hơn có khi còn bị thương nữa.

Ngọc Yến nhìn chiêu thức của chàng, nàng thông minh khác thường nên hiểu rõ ngay, liền hô:

- Ðoàn công tử! Cước bộ của công tử thật tuyệt diệu nhưng rất phiền phức, công tử mới biểu diễn một lượt, tôi chưa nhìn ra. Vậy công tử diễn lại từ đầu một lần nữa!

Ðoàn Dự đáp:

- Vâng! Cô nương sai bảo điều gì tôi cũng xin tuân theo.

Chàng lại đem phương vị bát quái, tám lần tám thành sáu mươi tư quẻ, bước theo bộ pháp diễn lại từ đầu đến cuối. Ngọc Yến nghĩ thầm: "Tính mệnh Ðoàn công tử tạm thời không có gì đáng ngại, song không biết tìm cách gì để thoát khỏi bước nguy nan này. Mình lại không có áo mặc, xấu hổ chết đi được. Nhất là từ lúc trúng độc tới giờ, mình không còn chút khí lực nào nữa, duy có cách ngồi đây chỉ điểm cho Ðoàn công tử để chàng giết sạch mười một gã kia."

Nghĩ vậy, nàng không xem bộ pháp của Ðoàn Dự nữa, chú ý nhìn nhận võ công mười một gã xem thuộc môn phái nào. Tám tên võ sỹ Tây Hạ thuộc hai phái ngoại môn gốc tích ở Trung Nguyên, hai gã cao thủ người Hán và người Tây Hạ cũng đã nhìn ra, chỉ còn một gã người Tây Vực thì có lúc chậm như sên, lại có lúc nhanh như cắt, khó mà lường được.

Nàng xem bước chân của gã người Tây Vực để khám phá ra thuộc phe phái nào thì bỗng nghe thấy tiếng động lách cách, một gã võ sỹ Tây hạ bắc thang trèo lên gác. Nguyên mười một tên đánh lâu không hạ được Ðoàn Dự thì gã đầu lĩnh người Tây Hạ sai một tên thuộc hạ lên bắt Ngọc Yến.

Ngọc Yến cả kinh, kêu lên:

- Nguy rồi! Nguy to rồi!

Ðoàn Dự ngẩng đầu lên hỏi:- Ðánh tên này vào chỗ nào?

Ngọc Yến đáp:

- Huyệt "chí thất".

Ðoàn Dự bước rảo lại nắm lấy lưng gã, trúng huyệt "chí thất", thuận tay điểm luôn một cái khiến cho gã lăn vào cối gạo. Cối giã gạo này chạy bằng thác nước,guồng nước cứ xuống đều cho chày đá bật lên bổ xuống cối. Lúc này không người trông coi để hãm lại, chày đá liên tiếp giơ lên hạ xuống, tên võ sỹ Tây Hạ bị chày đá nên vỡ đầu, máu chảy đầy vào cối gạo. Gã cao thủ người Tây Hạ không ngớt hối thúc mấy tên khác. Ba gã võ sỹ khác lại tranh nhau bước lên. Ngọc Yến lại hô:

- Cứ đánh theo kiểu vừa rồi!

Ðoàn Dự lại vươn tay ra điểm đúng vào huyệt "chí thất" một tên nữa rồi dùng kình lực hất xuống. Thế là một tên nữa lại rơi xuống, nhưng lần này chàng có ý để gã rơi vào cối cho chày đá giã đúng chân gã. Gã rú lên một tiếng kinh hồn vì chưa chết ngay.

Ðoàn Dự còn đang thộn mặt ra mà nhìn thì hai tên kia đã trèo tiếp.

Ðoàn Dự cả kinh, vội la lên:

- Không được đâu! Không được! Xuống mau đi!

Tay trái chàng chỉ trỏ loạn lên. Không ngờ lúc chàng hoảng hốt, chân khí bị khích động phóng uy lực "Lục Mạch Thần Kiếm" phát ra những tiếng "xuỳ xuỳ",kiếm khí bay thẳng vào lưng, hai gã rớt xuống ngay lập tức. Ba tay cao thủ bên

địch thấy Ðoàn Dự điểm dứ bên ngoài mà giết được người, tuyệt kỹ này chúng chưa từng nghe thấy bao giờ, không hiểu luyện tập thế nào mà ghê gớm như vậy.

Lúc cố ý sử những chiêu này thì lại không chắc đã ăn thua gì, mà lúc nguy cấp hốt hoảng phóng bừa thì lại kiến hiệu. Ba gã càng nghĩ càng sợ. Bỏ đi cũng không can tâm, vì mang tiếng là ba tay cao thủ trong Nhất phẩm đường mà để thằng lỏi con làm cho thất điên bát đảo đến phải rút lui, thì còn mặt mũi nào mà trông thấy ai nữa.

Vương Ngọc Yến ngồi trên cao nhìn xuống rất rõ ràng, thấy bên địch tuy còn có bẩy người nhưng ba tên võ công rất giỏi, nhất là trong ba gã cao thủ này thì một gã chỉ huy làm thủ lĩnh cả một đoàn người. Nàng muốn hạ thủ hắn trước, liền bảo Ðoàn Dự:

- Ðoàn công tử! Công tử giết gã áo vàng, đầu đội mũ da kia! Nhằm đánh vào hai huyệt đạo "ngọc chẩm" và "thiên trụ" trên đầu gã.

Ðoàn Dự đáp:

- Ðược lắm!

Nói rồi xông vào. Gã cao thủ người Tây Hạ phập phồng kinh sợ, nghĩ bụng: "Hai huyệt đạo "ngọc chẩm" và "thiên trụ" là hai điểm trọng yếu của ta, sao cô bé này lại biết?" Gã thấy Ðoàn Dự xông lại liền giơ đơn đao quét tạt ngang không cho chàng đến gần. Ðoàn Dự mấy lần xông vào không được, suýt bị đơn đao chém trúng, liền kêu lên:

- Vương cô nương! Tên nàylợi hại lắm! Tôi không xông vào đến sau lưng gã được!

Vương Ngọc Yến nói:

- Gã mặc áo bào sắc tro kia cửa tử của y là huyệt "nhân nghinh" ở cổ họng. Còn tên mặc áo xanh thì công tử đưa ngón tay vào trước ngực gã.

Ðoàn Dự đáp:

- Ðược lắm!

Chàng thò ngón tay điểm vào trước ngực gã mặc áo xanh, tuy chàng điểm trúng nhưng không có sức mạnh. Gã áo xanh người Tây Vực không hiểu thế đánh của đối phương, lún người xuống tránh ba đòn, chờ ngón thứ tư điểm tới gã mới nhảy lên không, giơ chưởng đánh xuống, tựa hồ như chim ưng vồ mồi.

Kình lực gã rất hùng hậu bọc kín lấy cả toàn thân Ðoàn Dự. Ðoàn Dự thở hít nặng nhọc, đầu váng, mắt hoa. Chàng nhắm lại, hai tay điểm loạn lên, những kiếm khí "thiếu thương", trung xung", thiếu xung", "thiếu trạch" trong Lục Mạch Thần Kiếm nhất tề phóng ra "xuỳ xuỳ".

Gã võ sỹ Tây Vực thấy kiếm khí xông ra rất mạnh, liền đánh một chưởng vào bả vai Ðoàn Dự. Lúc này chân khí Ðoàn Dự vận ra khắp mình, nội lực rất hùng hậu tự nhiên chống lại, nên chưởng lực đối phương tuy mạnh mà không mảy may bị thương. Ngọc Yến chưa biết chàng có việc gì hay không, cả kinh hỏi:

- Ðoàn công tử! Công tử có can gì không? Hay bị thương rồi?

Ðoàn Dự giương mắt ra nhìn, thấy tay cao thủ Tây Vực nằm ườn dưới đất ngửa mặt lên trời. Trước ngực và bụng có sáu lỗ thủng, máu tươi phun thẳng lên không. Mặt gã trông mà khủng khiếp, cặp mắt tròn xoe nhìn chàng ra chiều căm phẫn và hung dữ khôn tả. Gã vẫn chưa tắt thở. Ðoàn Dự trống ngực đánh thình thình kêu lên:

- Ta đã bảo không muốn giết người mà ngươi cố gây sự với ta!

Chân chàng bước theo phép "Lăng ba vi bộ" rất mau lẹ, chắp hai tay nhìn sáu gã kia, vừa vái vừa nói:

- Các vị anh hùng hảo hán! Ðoàn Dự này vốn cùng quý vị không thù oán, xin quý vị mở đường cho ta đi. Ta... ta không dám giết người nữa đâu. Ta đã làm chết nhiều người. Lòng ta hối hận vô cùng! Quý vị rút lui đi! Ðoàn Dự này chịu thua rồi mà!

Thốt nhiên chàng xoay mình, chợt thấy một người Tây Hạ đứng đó, không biết gã đến từ bao giờ. Gã này tầm vóc vừa phải, y phục cũng giống như những tên võ sỹ Tây Hạ kia. Có điều sắc mặt gã vàng lợt, trơ như gỗ đá, chả khác gì cái mặt chết trôi.Ðoàn Dự trông thấy sợ quá, nghĩ thầm: "Không biết gã này là người hay là ma?

Phải chăng mình đánh chết mấy gã võ sỹ Tây Hạ, âm hồn chưa tiêu tan nên oan quỷ xuất hiện?" Nghĩ vậy, chàng sợ run cầm cập, lắp bắp hỏi:

- Mi... mi là ai? Ðến đây làm gì?

Gã cao thủ người Tây Hạ vẫn đứng trơ như phỗng, đã không trả lời lại không nhúc nhích.

Ðoàn Dự lạng người đi, túm lấy huyệt "chí thất" một gã võ sỹ Tây Hạ ném vào quái nhân kia. Quái nhân né người đi một chút, tên võ sỹ Tây Hạ bị đập đầu vào tường vỡ óc ra mà chết. Ðoàn Dự thở phào một cái rồi nói:

- Té ra mi cũng là người chứ không phải là quỷ.

Ba tên võ sỹ Tây Hạ thấy bên mình mỗi lúc một ít người đều nảy ra ý kiến muốn rút lui. Một gã chạy ra toan mở cửa chạy thì tay thủ Tây Hạ quát lên:

- Mi làm gì vậy?

Gã vung đao lên vù vù chém xuống Ðoàn Dự ba nhát. Ðoàn Dự đã không có ý chí phấn đấu, nhìn thấy ánh đao xanh lè khoa lên trước mặt mình đâm tới, chàng sợ hãi vô cùng, kêu lên:

- Mi... mi còn hung hăng thế ư? Ta mà đánh vào huyệt "ngọc chẩm" và "thiên trụ" chắc mi không chống nổi ta đâu. Ta khuyên mi nên thu binh trở về đi là hơn.

Tay cao thủ người Tây Hạ nghiến răng, càng đánh mạnh hơn, tiến sát mãi vào Ðoàn Dự. Nếu chàng không nhanh chân đổi bước kịp thời thì chỉ trúng một đao là mất mạng. Gã cao thủ người Hán rất quỷ quyệt. Lúc ban đầu thấy cuộc đấu cực kỳ hung dữ, gã lùi lại sau.

Bây giờ thấy Ðoàn Dự năn nỉ xin thôi vì ngoài cách né tránh, chàng không còn lối nào đánh trả, gã nghĩ ra một kế: đến bên cối gạo, bốc hai nắm cám ném vào mắt Ðoàn Dự. Ðoàn Dự bộ pháp xảo diệu vô cùng, hai nắm cám ném không trúng.

Gã cao thủ người hán lại bốc hai nắm cám ném luôn, mấy lần không trúng. Trong nhà trại, cám bay lên tứ tung như một làn mù toả. Ðoàn Dự cả tiếng kêu lên:

- Nguy rồi! Nguy rồi! Tôi không trông rõ nữa rồi!

Ngọc Yến biết tình thế cực kỳ nguy hiểm. Nàng lại biết rằng mấy tay cao thủ đánh mà Ðoàn Dự không việc gì là nhờ ở bộ pháp thần diệu "Lăng ba vi bộ". Khi địch nhận ra chiều, khí giới hoặc quyền cước chỉ sai một ly, không bao giờ trúng

cả.

Bây giờ trong nhà đại đường, cám bụi bay mù, ai nấy ra chiêu bừa bãi thì rất có thể Ðoàn Dự sẽ đánh trúng. Vì chân Ðoàn Dự bước theo bộ pháp "Lăng ba vi bộ" mà đối phương cứ nhắm chàng đuổi đánh thì không bao giờ trúng, nhưng không cần biết Ðoàn Dự ở chỗ nào thì đánh lại dễ trúng. Giả tỷ mà bọn cao thủ này cứ nhắm mắt chém tràn thì Ðoàn Dự đã bị nát như tương từ bao giờ rồi.

Ðoàn Dự hai mắt bị cám làm cho mờ tịt không mở ra được, liền nhẩy mạnh một cái, tung mình vào guồng nước rồi bám theo cánh guồng lên trên. Bỗng nghe hai tiếng kêu rú lên, thì ra hai gã võ sỹ Tây Hạ bị tay cao thủ người Tây Hạ chém

nhầm phải chết tươi. Theo sau là những tiếng choang choảng. Một người hô lên: - Tôi đây mà!

Người khác cũng kêu lên:

- Phải coi chừng, tôi đây này!

Ðó là tiếng đao kiếm chạm nhau giữa những tay cao thủ người Hán và người Tây Hạ. Cuộc đánh lộn thêm hai hiệp nữa, lại có một tiếng kêu "ối chao" rất thê thảm. Tên võ sỹ cuối cùng người Tây Hạ không biết bị ai đá trúng vào huyệt trọng

yếu, người hắn bắn ra ngoài cửa. Trước khi chết, hắn còn kịp kêu lên một tiếng bi thảm.

Ðoàn Dự nghe tiếng kêu thì sởn gáy rụng rời, toàn thân run lên bần bật.

Chàng hấp tấp kêu lên:

- Ôi thôi! Các ngươi còn có ba người, sao cứ đánh mãi? Ta đã van xin các ngươi mà!

Gã người Hán nghe tiếng Ðoàn Dự nói, phân biệt được phương hướng, vung tay phải một cái, phóng một mũi cương tiêu về phía chàng. Mũi tiêu đến nơi thì cánh guồng đã quay Ðoàn Dự xuống thấp một chút. "Tách" một tiếng, mũi cương tiêu đã cắm chặt góc vạt áo Ðoàn Dự vào cánh guồng.

Ðoàn Dự cả kinh nghĩ thầm: "Mình không hiểu lối tránh ám khí, hễ đối phương phóng trúng là mình phải chết!" Vì khiếp sợ quá nhủn tay ra. Năm ngón tay cũng không còn sức mạnh nữa, đang cầm guồng nước phải rời ra. Gã người Hán trông qua đám "mù toả" thấy rõ, vung tay ra chụp Ðoàn Dự.

Ðoàn Dự còn nhớ được Vương Ngọc Yến bảo chàng điểm vào huyệt "nhân nghinh" gã. Nhưng một là chàng đang lúc hoang mang, hai là tuy chàng nhận ra huyệt đạo, nhưng không luyện tập bao giờ, chân tay cuống quít, chàng đưa tay

điểm vào huyệt "nhân nghinh" nhưng không đúng vị trí, hoặc về tả hoặc lệch sang hữu một chút.

Lúc chàng điểm trúng vào huyệt "khí hộ" gã, nhưng gã luyện tập võ công khác người thường, huyệt "khí hộ" chỉ là "tiểu huyệt" mà thôi. Gã bị điểm trúng huyệt này không nhịn được, cất lên tiếng cười ha hả không ngớt. Gã phóng kiếm đâm

Ðoàn Dự, miệng vẫn cười đủ giọng "khì khì", "ha hả", "hích hích",... những chuỗi cười thật lớn không sao ngừng được. Gã cao thủ người Tây Hạ hỏi gã cao thủ người Hán:

- Dung huynh! Làm gì mà cười lắm thế?

Gã người Hán không sao trả lời được, chỉ cười ngặt cười nghẹo. Gã võ sỹ Tây Hạ không hiểu đầu đuôi, tức giận hỏi:

- Kẻ địch lợi hại ở trước mặt, ngươi còn giỡn được ư?

Võ sỹ người Hán lắp bắp:

- Ha ha... tôi... hích hích... hì hì...

Gã cầm kiếm phóng ra đâm vào lưng Ðoàn Dự. Ðoàn Dự nghiêng về mé tả. Gã cao thủ người Tây Hạ vì trông không rõ, nhìn về phía đó xông tới. Hai người đụng vào bụng nhau. Gã võ sỹ người Tây Hạ này là tay đã nổi tiếng về môn bắt người. Gã vừa chạm vào mình Ðoàn Dự đã phản ứng rất mau lẹ, xoay tay trái một cái đã nắm ngay được ngực chàng. Gã biết rằng Ðoàn Dự chỉ sở trường về bộ pháp, giờ đã níu đuợc chàng chính là cơ hội rất tốt để thủ thắng. Tay phải gã bỏ đơn đao xuống, xoay lại nắm lấy cổ tay bên trái chàng.

Ðoàn Dự kêu to lên:

- Khổ rồi! Khổ rồi!

Chàng cố sức giãy giụa, song gã cao thủ Tây Hạ kình lực rất lợi hại. Hai tay gã tự hồ như hai đai sắt nắm chặt lấy cổ tay trái cùng da ngực chàng, nên chàng cố cựa quậy mà không sao thoát ra được. Gã cao thủ người Hán trông thấy dễ ăn, liền giơ kiếm nhằm sau lưng Ðoàn Dự đâm tới.

Gã cao thủ người Tây Hạ nghĩ thầm: "Không được! Nếu để y đâm sâu vào vài tấc thì đối phương không toàn tính mạng. Vả nếu gã kia không kể gì đến nghĩa khí, muốn tranh công một mình, y chỉ đâm sâu vào một thước thì chết luôn cả mình nữa". Nghĩ vậy, gã kéo Ðoàn Dự về phía sau một bước.

Gã người Hán vẫn cả cười không ngớt, tiến lên một bước, lại muốn phóng kiếm ra đâm nữa.

Ðột nhiên nghe đánh "binh" một tiếng, một cánh guồng nước đánh vào đầu gã khiến gã ngất đi. Thế mà lúc gã chưa tắt thở vẫn cười ha hả, nhưng tiếng cười vô lực, tiếng cười quái dị.

Guồng nước vẫn từ từ chuyển bánh, lại một cánh thứ hai đập vào ngực gã đánh "chát" một tiếng, tiếng cười của gã nhẹ đi vài phân.

Ðến cánh thứ bảy bắn vào ngực gã thì tiếng cười chỉ lơ mơ như người trong mộng.

Gã cao thủ Tây Hạ vẫn níu chặt Ðoàn Dự, tay trái vận thêm kình lực khiến cho chàng hít thở khó khăn, rồi sau sẽ liệu hoặc bắt hoặc giết.

Tay trái Ðoàn Dự vẫn phóng về phía trước nhưng đều phóng ra ngoài không gian.

Chương 12: Võ công tuyệt thế là ai?

Vương Ngọc Yến thấy Ðoàn Dự bị tay cao thủ người Tây Hạ dùng phép "Cẩm nã" bắt được, không có cách nào thoát thân thì trong dạ bồn chồn muốn chạy ra cứu viện. Khốn nỗi từ lúc trúng độc trở đi, tứ chi bải hoải, nhắc tay cất chân rất khó khăn thì còn nói chi đến chuyện cứu người nữa. Nàng còn nghĩ đến một tay cao thủ nữa người Tây Hạ mặt mũi gớm ghiếc đang đứng bên cửa lớn. Gã này chỉ giơ đao lên chém một nhát tất là Ðoàn Dự uổng mạng. Nàng sợ hãi quá, lớn tiếng la lên:

- Các người không được sát hại Ðoàn công tử. Ta... ta theo các người đi là xong!

Giữa lúc này, trong lòng Ðoàn Dự cũng cực kỳ kinh hãi, chàng liều mạng đưa ngón tay ra điểm loạn cả lên. Thực ra, nếu lúc chàng trấn tĩnh, chân tay không bị nắm giữ thì "Chu Cáp Thần công" ở trong thân thể chàng cũng đủ hút chặt lấy nội lực của tay cao thủ người Tây Hạ.

Nhưng một là chàng tinh thần bị khủng bố đã lâu, hai là nội lực chàng nhân lúc kinh khủng mà chạy hết ra năm đầu ngón tay và tụ tập ở đó, thì lại điểm ra ngoài không gian. Chàng cảm thấy áp lực trên ngực mỗi lúc một nặng thêm, dần dần

không thở được nữa. Ðang lúc mười phần nguy ngập, bỗng nghe mấy tiếng "xuỳ xuỳ", rồi gã cao thủ người Tây Hạ rú lên:

- úi chao! Thằng lỏi này giỏi thực. Mi điểm trúng vào ta... trúng huyệt "ngọc chẩm" ta rồi!

Hai tay gã nới ra, đầu rũ xuống, gục vào vách mà chết. Ðoàn Dự rất lấy làm kỳ,ngoảnh đầu lại xem, thì huyệt "ngọc chẩm" gã cao thủ Tây Hạ bị thủng một lỗ nhỏ,máu tươi ứa ra. Vết thương này là do kiếm khí Lục Mạch Thần Kiếm gây nên.

Ðoàn Dự không nghĩ ra, chàng không ngờ trong lúc cực kỳ nghiêm trọng, công lực ngưng tụ ở đầu ngón tay điểm ra phóng lên trên tường còn văng ngược lại đánh trúng vào hậu chẩm gã cao thủ Tây Hạ được. Chính ra Ðoàn Dự đã điểm ca thảy mười mấy phát vào sau lưng đối phương mà gã không việc gì vì nội lực gã rất hùng hậu.

Thế mà kiếm khí bật văng trở lại, sức mạnh đã giảm sút, thì tưởng không thể là cho gã tổn thương mảy may được. Dè đâu hai huyệt "ngọc chẩm" và "thiên trụ" là cửa tử gã, kiếm khí chàng đụng vào là gã lập tức chết ngay.

Ðoàn Dự vừa mừng vừa sợ, buông thi thể gã cao thủ Tây Hạ xuống rồi gọi:

- Vương cô nương! Bên địch chết hết rồi!

Chàng quên mất gã đứng bên cửa. Thốt nhiên phía sau có tiếng nói lạnh như băng:

- Chưa chết hết đâu!

Ðoàn Dự rùng mình quay lại, thấy vẻ mặt gã cao thủ Tây Hạ này trơ như gỗ thì nghĩ thầm: "Chắc võ công gã này không giỏi, mình chỉ cần túm lấy huyệt "chí thất" gã là giết được ngay", liền cười nói:

- Lão huynh đi đi thôi! Tôi quyết không giết đâu.

Gã kia hỏi:

- Ngươi có đủ bản lĩnh để giết được ta ư?

Giọng nói cực kỳ ngạo mạn. Thực ra thì Ðoàn Dự không muốn giết hại thêm nữa, chàng chắp tay nói:

- Tại hạ chưa chắc đã là tay đối thủ với các hạ, còn nhờ các hạ rộng dung tha cho.

Gã cao thủ Tây Hạ đáp:

- Mấy lời ngươi nói có vẻ đùa giỡn chứ không có ý thành thực xin tha. phép "Nhất Dương Chỉ" cùng "Lục Mạch Thần Kiếm" của họ Ðoàn nước Ðại Lý đã từng nổi danh lừng lẫy khắp nơi, lại được cô nương kia chỉ bảo yếu quyết, há chẳng phải là tay cao thủ bậc nhất hiện nay sao? Tại hạ muốn được lĩnh giáo những đòn tuyệt kỹ của các hạ.

Gã nói thẳng một làu đều nhau, không tiếng nhỏ, tiếng nặng tiếng nhẹ, cũng không tỏ vẻ tán dương hay khinh miệt. Ai chưa nghe quen tai thì tưởng gã ở nước nào đến. Gã nói tiếng Hán, từ ngữ không sai lầm mà âm điệu cũng rõ ràng. Ðoàn Dự nghĩ thầm: "Nghe giọng lưỡi, gã này quyết không phải là tay tầm thường. Ta không cùng y động thủ hay hơn!"

Nên nhớ rằng bản tính Ðoàn Dự không ưa võ công mà nay giết đã lắm người vì tình thế bất đắc dĩ. Về chuyện đánh đấm nhau nếu có thể tránh được là chàng thôi ngay. Thế rồi chàng vái sát đất, thành thực năn nỉ:

- Lời chỉ trích của các hạ thật đúng, ý nguyện cầu xin của tại hạ thật ra chưa đủ thành kính. Vậy bây giờ tại hạ xin có lời từ tạ. Thực ra tại hạ chưa học chút võ công nào, vừa rồi tại hạ đánh chết người, chẳng qua sự ngẫu nhiên. Tại hạ chỉ

mong bảo toàn tính mạng đã lấy làm mãn nguyện lắm rồi, đâu dám tranh cường với ai.

Gã cao thủ Tây Hạ cười khành khạch, nói:

- Các hạ chưa từng học võ công, vậy mà mới giơ tay một cái đã giết chết hết bốn tay cao thủ trong Nhất phẩm đường, lại giết luôn mười một tên võ sỹ. Giả tỷ như các hạ học võ công rồi, bao nhiêu tay cao thủ trong võ lâm khắp thiên hạ liệu còn sống được nữa không?

Ðoàn Dự đảo mắt nhìn từ đông sang tây trong nhà đại đường một lượt, thấy bảy tám xác chết nằm ngổn ngang dính bê bết máu, trong lòng chàng ăn năn vô cùng, bưng mặt nói ấp úng:

- Sao?... Sao tôi lại giết nhiều người thế này? Tôi... tôi thực không muốn giết người. Bây giờ biết làm thế nào? Bây giờ biết làm thế nào?

Gã kia cười lạt mấy tiếng, liếc mắt nhìn chàng xem mấy lời chàng nói có đúng là bản tâm chàng không. Ðoàn Dự rớt nước mắt nói:

- Những người này trong nhà đều có cha mẹ, vợ con, vừa mới đây họ đều mạnh khoẻ như rồng như cọp, mà đều bị giết. Tôi... tôi... rất lấy làm hổ thẹn với chúng họ!

Nói tới đây, chàng xúc động dị thường, bất giác nước mắt như mưa, nghẹn ngào nói:

- Chưa chắc bọn họ định bụng giết tôi, mà chỉ vâng lệnh trên sai khiến đến đây để bắt người. Họ với tôi chưa từng quen biết nhau, vậy mà tôi hạ độc thủ làm chi?

Gã cao thủ Tây Hạ cười, lại nói:

- Thôi! Ngươi đừng nhân nghĩa giả nữa! Làm trò mèo khóc chuột làm chi! Ngươi tưởng thế là được người ta tha tội cho ư?

Ðoàn Dự gạt nước mắt, đáp:

- Các hạ nói phải lắm! Người đã giết, tội đã phạm, khóc cũng vô ích. Tôi đành đem những thi thể này đi mai táng cho rồi!

Ngọc Yến nghĩ bụng: "Ðem mười mấy cái xác đi chôn thì biết bao giờ cho xong?" Nàng liền la lên:

- Ðoàn công tử! Tôi e rằng địch nhân còn đến tấn công nữa. Ta phải gấp rút rời khỏi nơi đây.

Ðoàn Dự đáp ngay:

- Vâng! Vâng!

Rồi trở gót lên thang. Gã cao thủ Tây Hạ nói:

- Ngươi chưa giết ta đã đi ngay ư?

Ðoàn Dự lắc đầu, đáp:

- Tôi không giết các hạ. Hơn nữa, tôi không địch nổi các hạ.

Gã kia nói:

- Chúng ta chưa tỷ thí sao ngươi đã biết không địch nổi ta? Cô nương kia đã đem môn "Lăng ba vi bộ" truyền thụ cho ngươi. Quả nhiên các ngươi có thủ đoạn khác người.

Ðoàn Dự toan giãi bày phép "Lăng ba vi bộ" không phải do Ngọc Yến truyền thụ cho mình. Song chàng lại nghĩ việc này hà tất phải nói với người ngoài, rồi chàng đáp:

- Ðúng rồi! Tôi không hiểu võ công là gì, hoàn toàn trông nhờ ở Vương cô nương chỉ điểm cho mới thoát khỏi đại nạn.

Gã kia nói:

- Càng hay! Ta ở đây chờ. Ngươi xin chỉ thị cô nương phương pháp giết ta đi!

Ðoàn Dự đáp:

- Tôi không giết các hạ mà!

Người kia nói:

- Ngươi không muốn giết ta, nhưng ta lại cứ muốn giết ngươi.

Nói xong, lượm một thanh đao dưới đất. Ðột nhiên, giữa nhà đại đường ánh đao lấp lánh trong vòng hơn một trượng. Ðoàn Dự khoa chân bước ra một bước, giơ sống đao lên đỡ trên bả vai rồi bỗng kêu lên một tiếng, chân bước loạng choạng.

Gã cao thủ Tây Hạ lập tức thừa thế đưa mũi đơn đao đâm vào cổ chàng.

Ðoàn Dự sợ toát mồ hôi, lạnh ngắt, đứng yên không nhúc nhích. Người kia nói:

- Ngươi mau lên thỉnh giáo sư phụ đi, xem nàng bảo dùng cách gì để giết ta.

Nói xong thu đao về, phóng chân đá một cái. Ðoàn Dự lăn đi long lóc, va vào cột nhà, trán sưng húp chảy máu tươi ra. Vương Ngọc Yến gọi:

- Ðoàn công tử! Ðứng dậy mau!

Ðoàn Dự đáp:

- Vâng!

Ðoạn, vịn thang trèo lên gác. Vừa trèo vừa quay đầu nhìn lại thì thấy gã kia thu đao về ngồi xuống. Nét mặt gã trơ ra như xác chết, tựa hồ đang nhớ lại việc gì, quyết không nhân lúc chàng trèo thang mà đánh lén vào phía sau. Ðoàn Dự lên gác rồi khẽ bảo Vương Ngọc Yến:

- Vương cô nương! Mình đánh không lại gã đâu. Chúng ta chuồn đi là hơn.

Ngọc Yến đáp:

- Gã giữ ở dưới nhà, chuồn đi lối nào được? Công tử cầm tấm áo kia lại đây cho tôi.

Ðoàn Dự đáp:

- Vâng!

Ðoạn, với lấy tấm áo cũ của cô gái nông thôn để lại đưa cho Ngọc Yến. Ngọc Yến nói:

- Công tử nhắm mắt rồi lại gần đây mặc áo giúp tôi. Cấm công tử không được mở mắt ra.

Ðoàn Dự tuyệt đối kính cẩn làm theo lời nàng. Nguyên chàng là người quân tử chí thành, coi Ngọc Yến như là một vị thần linh mà chàng rất sùng bái, nên không dám mảy may trái lệnh. Song tấm áo này rách nát, sợ che không hết thân thể nàng nên chàng sợ quá, trống ngực đánh thình thình. Ngọc Yến chờ chàng mặc áo xong cho mình rồi nói:

- Ðược rồi! Ðược rồi! Công tử dắt tôi đứng lên.

Ðoàn Dự chưa được lệnh truyền cho mở mắt, hai mắt vẫn nhắm chặt không dám hé mở. Chàng vừa nghe nàng bảo "nâng tôi đứng dậy" liền giơ tay lên, không ngờ tay phải lúc vươn ra lại đụng phải má nàng. Chàng thấy tay mát rợi và mềm mại, bất giác sợ giật nảy mình, bèn xin lỗi:

- Thật là đắc tội! Thật là đắc tội!

Ngọc Yến lúc nhờ chàng mặc áo giùm đã thẹn mặt đỏ bừng, giờ thấy tay chàng đưa lên sờ má lại càng bẽn lẽn, nói:

- ủa! Tôi bảo công tử nâng tôi dậy kia mà!

Ðoàn Dự đáp:

- Vâng! Vâng!

Mắt chàng vẫn nhắm chặt, hai tay sờ soạng, không biết sờ vào đâu cho được, chỉ sợ sờ vào người nàng thì tội nghiệp càng nặng. Vì vậy mà chân tay luống cuống rất đỗi hãi hùng. Ngọc Yến trong lòng nóng nảy vô cùng, hồi lâu mới nhận ra rằng chàng vẫn nhắm mắt, liền hỏi:

- Sao công tử không mở mắt ra?

Gã võ sỹ người Tây Hạ ở dưới đại đường cười hềnh hệch, nói:

- Ta bảo ngươi lên học võ công để giết ta chứ ta có bảo ngươi lên để giỡn nhau đâu?

Ðoàn Dự mở mắt ra thấy Vương Ngọc Yến mặt đỏ như gấc e thẹn khôn xiết thì chàng mê mẩn tâm thần, run run thộn mặt ra mà nhìn nàng. Mấy lời gã Tây Hạ vừa nói không lọt vào tai. Ngọc Yến nói:

- Ngươi nâng ta dậy, ngồi xuống đây.

Ðoàn Dự vội đáp:

- Vâng! Vâng!Chàng rất kinh sợ đỡ người nàng lên để ngồi xuống ghế. Ngọc Yến hai tay giữ lấy vạt áo, cúi đầu nghĩ ngợi hồi lâu rồi nói:

- Gã cố ý không tiết lộ võ công của gã thuộc về môn phái nào, ta... ta không biết làm thế nào để đánh bại gã.

Ðoàn Dự hỏi:

- Gã ghê gớm lắm phải không?

Ngọc Yến đáp:

- Vừa rồi gã động thủ với công tử đã ra chiêu tất cả mười bẩy môn khác nhau.

Ðoàn Dự lấy làm kỳ, hỏi:

- Sao? Vừa một loáng mà gã đã ra đòn đến mười bẩy lối khác nhau rồi kia ư?

Vương Ngọc Yến nói:

- Phải rồi! Y vừa sử đơn đao để uy hiếp công tử. Vung đao chém mặt đông là Hàng Ma đao pháp của phái Thiếu Lâm. Nhát đao chém về phía tây là môn Sài đao gồm mười tám đường của Lê hảo hán ở động Lê Sơn tỉnh Quảng Tây. Khoa đao chém trở lại biến thành đường Hồi Phong phất liễu đao của Sử gia tại Giang Nam.

Gã sử mười bốn thế đao của mười bốn môn phái khác nhau. Sau y lại trở sống đao xuống vai công tử lại là đao pháp của lão hoà thượng Tam Quán tại chùa Thiên Ðồn phủ Ninh Ba (Triết Giang) sáng chế ra và đặt tên là Từ Bi đao. Ðòn

này chỉ để áp chế đối phương mà không giết người. Thế đao mà gã kề cổ công tử là một trong ba thứ "Hậu Sơn Tam tuyệt chiêu" của Dương Linh Công Bản Triều.

Cuối cùng, cái đá cho công tử lăn đi là một đòn của người Tây Hạ.

Vương Ngọc Yến nói đúng từng chiêu một thuộc môn phái nào. Ðoàn Dự mù tịt chẳng hiểu gì,chỉ thộn mặt ra mà nghe. Vương Ngọc Yến nghiêng đầu đi nghĩ ngợi một lát rồi nói:

- Công tử không địch nổi gã đâu, chịu thua gã quách đi cho rồi!

Ðoàn Dự nói:

- Tôi đã bảo gã là chịu thua rồi.

Rồi chàng lớn tiếng nói tiếp:

- Bất luận dùng cách nào tại hạ cũng không địch nổi các hạ, các hạ có chịu thôi không?

Gã cao thủ Tây Hạ cười lạt, đáp:

- Kể ra thì ngươi muốn ta tha mạng cũng chẳng khó gì. Ngươi chỉ theo ta một điều là đủ.

Ðoàn Dự hỏi:

- Ðiều chi?

Người đó đáp:

- Từ nay trở đi, mỗi khi ngươi thấy mặt ta phải dập đầu xuống đất "binh binh" lạy ta ba lạy và hô lên một câu "Xin đại lão gia tha cho cái mạng kiến ruồi này cho"!

Ðoàn Dự tức khí nổi lên bừng bừng, nói:

- Muốn giết kẻ sỹ thì được chứ làm nhục thì không xong đâu! Các hạ muốn giết tại hạ thì giết phứt đi cho rồi!

Người kia hỏi:

- Có thật ngươi không sợ chết?

Ðoàn Dự đáp:

- Cái chết ai mà không sợ. Nhưng sống để mỗi lần thấy các hạ, lại phải quỳ xuống dập đầu lạy thì tại hạ quyết không chịu.

Người kia cười lạt, nói:

- Ngươi thấy ta, quỳ xuống dập đầu lạy mà đã cho là tủi nhục? Thế thì một ngày kia ta lên ngôi Hoàng đế đất Trung Nguyên, dễ thường ngươi không quỳ lạy xuống hay sao?

Ðoàn Dự nói:

- Bái kiến đức Hoàng đế, dập lạy là một chuyện khác. Vả đó là theo lễ nghi chứ không phải van xin tha mạng.

Vương Ngọc Yến thấy gã cao thủ Tây Hạ nói câu "thế thì một ngày kia ta lên ngôi Hoàng đế đất Trung Nguyên..." không khỏi giật mình, nàng tự hỏi: "Sao gã dám nói câu này?" Gã cao thủ Tây Hạ lại nói:

- Phải chăng thế là ngươi không chịu điều kiện của ta?

Ðoàn Dự lắc đầu, nói:

- Như vậy thì quả tại hạ không thể tuân mệnh được, còn mong lão huynh nhân nhượng cho được phần nào chăng?

Người kia đáp:

- Ðược lắm! Ngươi xuống đây ta chém cho một nhát đao là xong!

Ðoàn Dự nhìn Vương Ngọc Yến ra chiều quyến luyến, nói:

- Lão huynh định giết tôi, điều đó không có gì quan hệ. Tôi chỉ xin lão huynh một việc. Người kia hỏi:

- Việc gì?

Ðoàn Dự đáp:

- Cô nương đây bị trúng độc nặng lắm, chân tay không cất nhắc được. Xin lão huynh liệu bài phương tiện đưa về nhà nàng tại Mạn Ðà Sơn Trang trong Thái Hồ.

Người kia ha hả cười, nói:

- Ta không thể nào làm việc đó được, quan Chinh Ðông đại tướng quân nước Tây Hạ đã ban tướng lệnh hễ ai bắt được cô này, một vị nữ lang học rộng tài cao, sẽ được ban thưởng ngàn lượng vàng và phong quan Vạn Hộ Hầu.

Ðoàn Dự nói:

- Thế thì dễ lắm! Tôi viết một phong thư, sau khi lão huynh đưa nàng về nhà rồi,cầm thư đưa đến nước Ðại Lý lấy năm ngàn lượng vàng và chức Vạn Hộ Hầu cũng không mất đâu!
Người kia cười khanh khách, nói:

- Ngươi làm như ta là đứa con nít lên ba không bằng! Ngươi là cái thớ gì mà một phong thư đem đi được cấp năm ngàn lượng vàng và phong quan đến chức Vạn Hộ Hầu?

Ðoàn Dự biết gã không tin nhưng cũng chẳng còn có cách nào khác. Chàng hỏi:

- Thế thì biết làm sao bây giờ? Tôi chết chả có gì đáng tiếc, nhưng để tiểu thư lưu lạc sang đó, sa vào tay quân giặc cướp thì dù tôi có muốn thác cũng không thể chuộc tội được.

Vương Ngọc Yến thấy lời chàng chân thành thì trong lòng không khỏi xúc động.

Nàng lớn tiếng bảo gã cao thủ Tây Hạ:

- Này! Nếu ngươi vô lễ với ta thì biểu huynh ta sẽ tìm ngươi để báo thù, làm cho nước Tây Hạ ngươi phải một phen thất điên bát đảo, đất lở trời long. Cả đến giống súc sinh cũng không yên thân đâu.

Người kia hỏi:

- Biểu huynh ngươi là ai?

Ngọc Yến đáp:

- Biểu huynh ta tiếng tăm lừng lẫy trong các phái võ lâm ở Trung Nguyên là Mộ Dung công tử. Cái tên Cô Tô Mộ Dung chắc ngươi chẳng lạ gì. Nếu ngươi không nể ta thì biểu huynh ta sẽ chơi đòn "gậy ông đập lưng ông" còn khốc liệt hơn, chứ không nể ngươi đâu.

Người kia cười khành khạch, đáp:

- Mộ Dung công tử ở Cô Tô là đứa con nít miệng còn hôi sữa, chưa ráo máu đầu, chỉ có hư danh chứ có bản lĩnh gì? Dù y không tìm đến, ta cũng quyết tìm đến y để so tài cao thấp.

Vương Ngọc Yến lắc đầu, nói:

- Ta bảo cho ngươi biết, chắc chắn trăm phần trăm ngươi không địch lại biểu huynh ta đâu. Ta khuyên ngươi về nước đi là hơn! Nếu ngươi muốn hại đến tính mạng của Ðoàn công tử đây, ta cũng sẽ xin biểu huynh ta tìm ngươi để báo thù.

Ngươi nên biết rằng, giả tỷ mà Ðoàn công tử đây chạy lấy thân thì đã thoát rồi, nhưng công tử hoàn toàn muốn giúp đỡ ta nên mới sa cơ chốn này. à! Từ nãy tới giờ ta chưa kịp hỏi họ tên ngươi, ngươi có dám nói cho ta biết không?

Gã kia đáp:

- Bản quan đi không thay họ, ngồi chẳng đổi tên. Tây Hạ Lý Diên Tông chính thị là ta.

Vương Ngọc Yến nói:

- Chà chà! Ngươi họ Lý tức là quốc tính nước Tây Hạ.

Gã kia nói:

- Không những ta ở trong quốc tính mà thôi! Ta còn có chí dốc dạ trung thành mơ màng đất nước đánh Liêu, diệt Tống, phía tây lấy nước Thổ Phồn, phía Nam lấy nước Ðại Lý.

Ðoàn Dự cười ha hả, nói:

- Lý Diên Tông hỡi Lý Diên Tông! Chí ngươi kể cũng lớn đấy! Nhưng này ta bảo cho ngươi hay, ngươi thông hiểu tuyệt kỹ các môn phái để luyện thành một người có bản lãnh vào bậc nhất thiên hạ, thì việc đó kể ra cũng không khó lắm. Nhưng nếu ngươi muốn thống nhất cả thiên hạ, thì dù có bản lãnh về võ công ngươi bất cứ đến đâu cũng khó lòng làm nổi.

Vương Ngọc Yến xen vào:

- Ngay đến cái việc luyện thành một tay giỏi võ nhất thiên hạ, vị tất ngươi đã làm được?

Lý Diên Tông hỏi:

- Sao cô biết tôi không làm được? Xin cô chỉ giáo cho.

Ngọc Yến đáp:

- Hiện nay hãy lấy cái kiến thức thiển cận của ta mà nói thì ta đã thấy võ công ngươi còn kém hai người.

Lý Diên Tông tiến gần lại một bước, ngẩng đầu lên hỏi:

- Hai người đó là ai?

Ngọc Yến đáp:

- Người thứ nhất là vị Bang chúa trước đây của Cái bang tên gọi Kiều Phong.

Lý Diên Tông "hứ" lên một tiếng rồi nói:

- Y tuy có lớn tiếng tăm thật, nhưng sự thực chưa chắc chắn đã giỏi. Còn người thứ hai là ai?

Ngọc Yến đáp:

- Người thứ hai là biểu huynh ta, tức Mộ Dung công tử, tên gọi Mộ Dung Phục,người Giang Nam.

Lý Diên Tông lắc đầu, nói:

- Lời cô nương chưa chắc đã đúng. Tôi xin hỏi: cô kể tên Kiều Phong lên trên Mộ Dung Phục là theo công lý hay là tư tình?

Vương Ngọc Yến hỏi lại:

- Sao ngươi lại hỏi vì công lý hay tư tình?

Lý Diên Tông nói:

- Nếu theo công lý mà nói là cô nương quả thấy Kiều Phong bản lĩnh trội hơn Mộ Dung công tử. Còn về tư tình thì cô nương nhận là người thân thích với Mộ Dung Phục, nên có ý nhún nhường để người ngoài lên trên.

Vương Ngọc Yến trầm ngâm một lát rồi nói:

- Vì công lý hay vì tư tình cũng vậy, ta vẫn mong biểu huynh ta giỏi hơn Kiều Bang chúa. Nhưng hiện nay thì chưa được.

Lý Diên Tông cười lạt, nói:

- Hiện nay còn chưa được nhưng sau này tài nghệ ngày một tấn tới, chắc rồi sẽ thành được tay cao thủ đệ nhất thiên hạ?

Ngọc Yến thở dài, nói:

- Sau này cũng không được, tay võ công đệ nhất thiên hạ sau này chắc chắn là Ðoàn công tử đây.

Lý Diên Tông ngửa mặt lên trời cười sằng sặc, nói:

- Cô nương khéo nói giỡn đấy! Tên đồ gàn này bất quá nhờ được cô nương truyền cho môn "Lăng ba vi bộ", chẳng qua chỉ có công dụng lẩn tránh cho khỏi mất mạng trong một lúc mà thôi. Chẳng lẽ cái bản lĩnh chuyên cầm đầu chạy trốn

hay cứ rút cổ nấp nánh như con rùa mà lại xưng là cao thủ đệ nhất thiện hạ ư?

Vương Ngọc Yến toan nói cho gã biết là môn "Lăng ba vi bộ" không phải nàng truyền thụ cho Ðoàn Dự và nội lực chàng hùng hậu vô song không ai bì kịp. Song rồi nàng nghĩ lại: "Gã này tâm địa hẹp hòi, nếu mình nói thực e rằng gã sẽ cố giết Ðoàn công tử. Chi bằng mình nói khích gã mấy câu". Nghĩ vậy, nàng liền đáp:

- Nếu công tử chịu nghe lời ta chỉ điểm cho luyện tập võ công, thì chỉ trong ba năm võ công chàng nếu không đến được bậc nhất thiên hạ thì ít ra cũng đã đánh bại ngươi dễ dàng như trở bàn tay.

Lý Diên Tông nói:

- Nếu vậy càng hay! Tôi rất tin lời cô nương, để hắn lại sẽ thành mầm hoạ sau này. Chi bằng bữa nay tôi chém phứt hắn một nhát để khỏi lo về sau. Ðoàn công tử xuống đây mau! Ta giết ngươi đó!

Vương Ngọc Yến cả kinh. Nàng không ngờ cao mẹo mà hoá ra thừa cơ, gã này không thể dùng lời nói khích được. Nàng đành cười lạt, nói:

- Thế ra ngươi nhát gan thật, ngươi sợ ba năm sau chàng sẽ thắng ngươi.

Lý Diên Tông nói:

- Ngươi dùng kế khích ta để ta tha mạng cho hắn. Ha ha! Lý Diên Tông này là hạng người nào mà lại mắc mưu ngươi một cách dễ dàng thế được? Muốn ta tha mạng cho cũng chẳng khó gì, vì ta đã bảo rồi đó: mỗi khi gặp ta, hắn phải sụp lạy xin tha. Thế thì ta không thèm giết hắn đâu.

Vương Ngọc Yến quay đầu nhìn Ðoàn Dự, nghĩ bụng việc thấy gã mà chàng phải dập đầu xin tha tất không xong rồi. Bây giờ chỉ còn cách tìm lấy cái sống ở giữa cái chết. Nàng khẽ bảo Ðoàn Dự:

- Ðoàn công tử! Kiếm khí ở đầu các ngón tay công tử có lúc linh nghiệm có lúc không là tại sao vậy?

Ðoàn Dự đáp:

- Tôi cũng chẳng hiểu ra sao nữa.

Ngọc Yến nói:

- Bây giờ công tử thử cố sức dùng kiếm khí đâm vào cổ tay gã, cướp lấy thanh trường kiếm rồi sau ôm chặt lấy gã, liều mình tranh đấu chết thì cùng chết cả. Bữa trước ở Mạn Ðà Sơn Trang, công tử đã áp chế nổi Bình má má để cứu tôi, thì nay công tử lại dùng phương pháp đó.

Nguyên Vương Ngọc Yến thấy Lý Diên Tông quả là tay lợi hại vô cùng nên nàng tính trong thời gian ngắn ngủi này mà dạy cho Ðoàn Dự dùng võ công uy hiếp bên địch để thủ thắng thì không thể nào làm được. Nàng nhớ lại hôm Ðoàn

Dự áp chế được Bình má má là hoàn toàn nhờ hấp lực ở trong mình chàng thu hút hết kình lực đối phương.

Chỉ cần chàng tiếp xúc được tay đối phương là tự nhiên may ra có hiệu quả cũng chưa biết chừng. Ðoàn Dự nghe nàng nói, gật đầu và cũng nghĩ thầm: "Ngoài cách đó cũng không còn cách nào nữa". Có điều chàng không nắm chắc cách đó có hiệu quả cũng chưa biết chừng. Ðoàn Dự xốc áo lại cho ngay ngắn rồi cười, nói:

- Vương cô nương! Tại hạ bất tài không thể bảo vệ cô nương về quý phủ, thật lấy làm xấu hổ. Ngày sau cô nương vinh quy về quý phủ cùng lệnh biểu huynh làm lễ thành thân, xin đừng quên những khóm trà mà chính tay tai hạ đã trồng ở Mạn Ðà Sơn Trang, cô nương tưới cho mấy chén rượu vào gốc, tức là tại hạ cũng được uống rượu mừng cô nương đó.

Ngọc Yến nghe Ðoàn Dự nói đến cuộc thành thân giữa nàng và Mộ Dung công tử, cảm thấy nức lòng hở dạ. Song nàng nhìn Ðoàn Dự đem thân ra cho kẻ ác chém giết, không khỏi tội nghiệp cho chàng, buồn rầu nói:

- Ðoàn công tử! Ơn cứu mạng của Ðoàn công tử Vương Ngọc Yến này quyết không bao giờ dám quên.

Ðoàn Dự nghĩ bụng: "Sau này nàng cùng Mộ Dung công tử thành thân, mình trông thấy tất sinh lòng đố kỵ đến phải phát điên lại càng đau ruột hơn nữa. Sống như vậy thì thà rằng hôm nay chết đi còn được yên tâm hơn". Chàng quay lại mỉm cười với Vương Ngọc Yến rồi bước từng bậc cầu thang đi xuống dưới nhà. Vương Ngọc Yến nhìn sau lưng chàng, lẩm bẩm:

- Thật là con người kỳ quái. Ðã đến lúc này mà chàng hãy còn cười được!

Ðoàn Dự xuống gác rồi trừng mắt nhìn Lý Diên Tông, nói:

- Lý tướng quân! Ngươi không giết ta không được, vậy thì động thủ đi!

Nói xong, chân chàng đạp theo bộ pháp "Lăng ba vi bộ". Lý Diên Tông múa tít thanh đơn đao, chém luôn ba nhát veo véo mà ba thế chém thuộc về ba phái khác nhau. Kể về đao pháp thì khắp trong thiên hạ có biết bao nhiêu là môn phái, Lý Diên Tông sử dụng đơn đao và đã là một tay biết rộng thì dù có sử dụng mười bảy,mười tám chiêu cũng không cần trở lại một chiêu thứ hai nào của một môn phái.

Phép bước chân theo "Lăng ba vi bộ" của Ðoàn Dự đúng là biến ảo tinh kỳ. Lý Diên Tông vung đao thành hình vòng tròn vây bọc lấy chàng và đã mấy lần gã nhìn thấy rõ chàng đã bị ánh đao bao vây mà không hiểu tại sao chàng lại thoát ra được, chẳng khác nào yêu quái biến hình.

Chương 13: Duyên kia ai đợi mà chờ

Vương Ngọc Yến tuy thấy Ðoàn Dự còn chống đỡ được, song nàng chỉ mong có cơ hội biến chuyển để chàng phóng kiếm khí một cách đột ngột, may ra thủ thắng được giữa lúc nguy nan này chăng.

Ðoàn Dự ngấm ngầm vận nội lực vào năm đầu ngón tay phải để phóng ra. Song chân khí chỉ ra đến cánh tay mà thôi, không hiểu tại sao nó ngừng lại không phát ra được.

Nên biết rằng Ðoàn Dự đã có duyên thu hút được nội lực của mấy tay cao thủ xúc tích vào trong người, thực là một việc rất hiếm. Nhưng chàng chưa học qua võ công thì làm thế nào mà vận dụng được? Chàng chỉ nhờ phép "Lăng ba vi bộ" chân bước rất thuần thục như nước chảy mây trôi.

Dù đao pháp Lý Diên Tông có nhanh đến đâu đi nữa, thuỷ chung vẫn không chém trúng được vào người chàng.

Lý Diên Tông đã được mắt thấy Ðoàn Dự phóng ngón tay ra chỉ trỏ một cách quái dị và đánh chết mấy tay cao thủ Tây Hạ.

Bây giờ gã lại thấy chàng giơ ngón tay lên, nào trỏ, nào vạch, tựa hồ như giở trò yêu ma quỷ quái.

Gã có biết đâu rằng nội lực của chàng chưa phóng ra được. Gã cho là sở dĩ chàng có những cử động như vậy là cốt để chuẩn bị trước khi dùng tà thuật theo một lối của một môn phái nào đó. Gã lại nghĩ rằng bất luận tà pháp nào cũng phải

có phù chú xong rồi sẽ dùng tà thuật vô hình để giết người. Trong lòng gã không khỏi phập phồng lo sợ.

Gã lại nghĩ chàng chỉ được môn bộ pháp kỳ dị còn võ công lại rất tầm thường,vậy phải tìm cách giết chàng trước khi chàng huy động tà pháp. Nhưng khốn nỗi đao chém mãi không trúng, biết làm thế nào?

Lý Diên Tông là một gã tâm cơ linh diệu, kế này không xong, gã xoay ngay kế khác.

Ðột nhiên gã rút tay về đánh một chưởng vào guồng nước, một miếng cánh gỗ bật tung lên. Gã đưa tay trái ra đón lấy nhằm phóng vào chân Ðoàn Dự.

Ðoàn Dự đi nhanh như gió, miếng cánh gỗ ném trúng chàng thế nào được!

Lý Diên Tông dùng cả quyền cước đấm đá, tung những khí cụ nhà nông như thúng, mủng, dần,sàng, bao bay loạn lên, vật gì cũng nhằm chân Ðoàn Dự phóng tới!

Mười mấy xác chết nằm ngổn ngang trong nhà đại đường, thêm vào đó những đồ vật gãy nát khiến Ðoàn Dự không còn chỗ nào đặt chân. Phép "Lăng ba vi bộ" cần tiến thoái nhẹ nhàng, như gió lướt trên mặt nước thì không có gì đáng ngại.

Nhưng lúc này chân không dẫm lên xác chết thì vướng phải đồ vật, còn làm cách nào mà tiến thoái được dễ dàng?

Chàng biết rằng sự hôm nay cực kỳ nguy hiểm, chỉ chậm chạy một chút là mất mạng ngay, nên tuyệt không trông xuống đất, chân vẫn bước theo bộ pháp, chạy nhảy như lúc bình thường. Dù có bước cao bước thấp hay dưới chân có phát ra tiếng động lạ tai, chàng cứ mặc kệ như không biết đến. Ngọc Yến thấy nguy cấp quá, vội kêu lên:

- Ðoàn công tử! Công tử mau bước ra khỏi cửa lớn đặng trốn đi thôi! Nếu còn ở đây cầm cự với bọn chúng sẽ nguy hiểm đến tính mạng bây giờ!

Ðoàn Dự nói:

- Trừ phi Ðoàn mỗ bị người giết thì thôi, dù chỉ còn một hơi thở cũng quyết tâm bảo hộ cho cô nương đến cùng.

Lý Diên Tông cười lạt, nói:

- Võ công ngươi chỉ là cái bị thịt mà còn giữ thói đa tình thốt ra những câu đầy tình tứ, đầy ân nghĩa với Vương cô nương.

Ðoàn Dự lắc đầu, nói:

- Không phải đâu là không phải đâu! Vương cô nương là một bậc thần tiên, Ðoàn mỗ chỉ là kẻ phàm phu tục tử, há dám nói đến chuyện tình nghĩa. Nàng còn nhìn ta bằng con mắt tin cậy, chịu cùng ta ra khỏi đây đi tìm biểu huynh nàng thì ta quyết lòng báo đáp để đền ơn tri ngộ.

Lý Diên Tông nói:

- Ái chà! Nàng mà có cùng ngươi ra thoát nơi này thì nàng sẽ đi tìm biểu huynh nàng là Mộ Dung công tử, chứ đâu có thèm nghĩ đến ngươi là một nhân vật rất tầm thường. Sao ngươi ngốc thế? Vẫn đem lòng mơ tưởng hão huyền, phỏng có khác chi ếch nằm đáy giếng coi trời bằng vung? Ha! Ha! Thật là buồn cười chết được!

Ðoàn Dự nghe gã nói vẫn không lấy làm giận dữ, thủng thỉnh trả lời:

- Ngươi bảo ta là ếch nằm đáy giếng mà cô nương là trời, tỷ dụ như vậy là rất đúng. Nhưng ta là con ếch khác thường, chỉ mong trời ngó tới một đôi lần đã lấy làm mãn nguyện, không mong gì hơn nữa.

Lý Diên Tông nghe chàng tự cho mình là con ếch khác thường thì không nhịn được, phá lên cười. Cái cười của gã thật ghê gớm, nét mặt vẫn lạnh như tiền, tuyệt không lộ vẻ cười cợt chút nào. Ðoàn Dự đã được thấy thái tử Diên Khánh nói không động môi, bộ mặt Lý Diên Tông tuy có quái lạ nhưng hãy còn kém bộ mặt kỳ quái của Diên Khánh.

Chàng nói:

- Nếu nói về cái mặt trơ như gỗ không lộ vẻ thất thường thì ngươi còn kém thái tử Diên Khánh xa lắm, chưa đáng làm đồ đệ ông ta.

Lý Diên Tông hỏi:

- Thái tử Diên Khánh là ai? Ta chưa từng nghe thấy bao giờ.

Ðoàn Dự đáp:

- Thái tử Diên Khánh là một tay cao thủ nước Ðại Lý, võ công ngươi còn kém ông xa.

Thực ra bàn về võ công cao thấp của người ngoài thì Ðoàn Dự có hiểu gì đâu mà so sánh, nhưng chàng nghĩ rằng mình chẳng còn mấy chốc nữa sẽ bị chết vì tay gã,dù có thuận miệng nói vài câu chơi cho bớt lo cũng chẳng hại gì.

Lý Diên Tông đằng hắng một tiếng rồi nói:

- Võ công ta cao hay thấp hơn thì thằng lỏi con biết gì mà nói?

Gã miệng nói, giơ tay đao quét ngang chém rất mau. Ðoàn Dự từ lúc bắt đầu chưa nhìn đao pháp gã, giờ tuy có nhìn nhưng cũng chẳng biết là hay hay dở. Song Vương Ngọc Yến càng xem càng sợ, nàng nghĩ thầm: "Gã này kiến thức cũng uyên bác chẳng kém gì mình. Tay gã lại rất mạnh, nội lực cũng rất sung mãn. Nước Tây Hạ có bậc kỳ tài thế này mà giờ mình ta chạm trán với gã, không có biểu huynh bên cạnh để hộ vệ cho ta, mà lại vớ được một anh đồ gàn kỳ dị này chống chọi với gã, thật là vận xui rồi!" Nàng nhìn thấy Ðoàn Dự thân hình xiêu vẹo, tình thế rất là nguy ngập, không khỏi sinh lòng thương tiếc liền kêu lên:

- Ðoàn công tử! Công tử ra ngoài cửa lớn đi. Muốn cầm chân gã thì ở ngoài đó cũng thế!

Ðoàn Dự nói:

- Cô nương chưa cử động được, để mình cô trong nhà tôi chẳng yên lòng chút nào. ở đây nhiều xác chết thế, cô nương là một người đàn bà con gái, tất nhiên hoảng sợ. Tôi cần ở lại đây cho cô được vững dạ.

Vương Ngọc Yến thở dài, nghĩ thầm: "Anh chàng này thật là si ngốc, nghĩ cả đến việc ta sợ xác chết, còn chính mình sắp mất mạng thì lại không đếm xỉa đến".

Lúc này chân Ðoàn Dự bước bên đông né bên tây, nhiều lúc mũi đao đối phương chỉ còn khe chừng một sợi tóc. Chàng sợ quá run lên bần bật.

Lòng chàng không ngớt thay đổi ý nghĩ: "Gã chỉ chém trúng mình một đao hớt mất nửa đầu là hỏng hết. Ðã là đại trượng phu phải biết lúc thân lúc khuất. Hay là ta vì bảo vệ Vương cô nương, chịu quỳ xuống lạy gã để xin tha mạng quách", song tuy lòng nghĩ vậy mà miệng không nói ra được.

Lý Diên Tông cười lạt, nói:

- Ta thấy ngươi có vẻ sợ lắm rồi, đang tính bài chuồn đây chứ gì?

Ðoàn Dự nói:

- Chết là việc lớn, ai là người không sợ. Sau khi chết rồi thì mọi việc đều xong tuốt. Chuồn thì ta cũng muốn chuồn, nhưng lại không thể chuồn được.

Lý Diên Tông hỏi:

- Sao vậy?

Ðoàn Dự đáp:

- Nói lắm vô ích. Giờ ta đếm đến mười, nếu ngươi không giết được ta, thì không bồi tiếp ngươi nữa đâu!

Chàng không cần đợi Lý Diên Tông có đồng ý hay không, cất tiếng đếm luôn:

- Một, hai, ba...

Lý Diên Tông hỏi:

- Ngươi làm trò gì đó?

Ðoàn Dự lại đếm tiếp:

- Bốn, năm, sáu...

Lý Diên Tông cười, nói:

- Thiên hạ sao lại có đứa vô vị như ngươi làm nhục cho con nhà võ?

Gã chém luôn ba đao từ tả sang hữu. Ðoàn Dự lại bước lẹ hơn, miệng cũng đếm mau hơn:

- Bảy, tám, chín, mười, mười một, mười hai, mười ba... Ha ha! Ta đã đếm đến mười ba, ngươi không giết được ta mà còn chưa chịu thua, thật là mặt dầy vô liêm sỉ!

Lý Diên Tông nghĩ bụng: "Bình sinh ta gặp không biết bao nhiêu là đại địch,chưa ai có võ công kém cỏi như thằng lỏi này. Người thì khôn chả ra khôn, dại chẳng ra dại, võ công giỏi không giỏi mà kém cũng không kém, ở đời thật ít người

như hắn. Mình quanh quẩn đánh mãi mà chưa kết liễu, chỉ sợ sơ suất trúng phải tà thuật của hắn là mất mạng nơi đây cũng chưa biết chừng". Gã tâm cơ minh mẫn vô cùng, biết Ðoàn Dự rất quan tâm đến Ngọc Yến, đột nhiên gã ngửng đầu nhìn lên gác, lớn tiếng hô:

- Các ngươi ở trên đó chém chết cô nương này đi rồi xuống đây giúp ta!

Ðoàn Dự cả kinh, ngỡ rằng có kẻ địch trên gác sát hại Vương Ngọc Yến. Chàng vội ngẩng đầu nhìn lên, thế là chân bước chậm lại. Lý Diên Tông liền lia chân đá ngang một cái khiến chàng ngã lăn xuống đất. Chân trái gã dẫm lên ngực, thanh đao kề vào cổ chàng. Ðoàn Dự toan giơ tay lên điểm huyệt đối phương, Lý Diên Tông tay trái khẽ tăng thêm kình lực, lưỡi đao đưa sát vào cổ chàng thêm vài phân nữa rồi quát lên:

- Ngươi hơi nhúc nhích là ta cắt đầu ngay!

Bây giờ Ðoàn Dự nhìn rõ trên gác không có một kẻ địch nào. Chàng mới hơi vững dạ, nói:

- Thế ra ngươi lừa ta. Vương cô nương có gặp nguy hiểm gì đâu?

Rồi chàng lại than rằng:

- Ðáng tiếc thật là đáng tiếc!

Lý Diên Tông hỏi:

- Sao mà đáng tiếc?

Ðoàn Dự đáp:

- Võ công ngươi giỏi thật, ta tưởng ngươi cũng là một vị anh hùng hảo hán thì Ðoàn mỗ dù có chết vào tay ngươi cũng đáng. Dè đâu ngươi không thể lấy võ công thắng nổi ta, phải dùng cách man trá học thói quân tiểu nhân hèn hạ. Ðoàn mỗ này chết thật oan uổng.

Lý Diên Tông nói:

- Trước nay ta chưa mắc phải lời ai nói khích bao giờ. Mi bị chết oan, trong lòng không phục thì xuống Diêm Vương mà kiện!

Vương Ngọc Yến nói:

- Nếu ngươi giết Ðoàn công tử trừ phi giết luôn cả ta nữa, không thì có ngày ta giết ngươi để báo thù cho chàng.

Lý Diên Tông run lên, hỏi:

- Phải chăng cô nương sẽ cậy lệnh biểu huynh để giết ta?

Ngọc Yến nói:

- Biểu huynh ta võ công vị tất đã hơn ngươi, nhưng ta đã nắm chắc được cách giết ngươi rồi!

Lý Diên Tông cười lạt, hỏi:

- Sao cô chắc sẽ giết được ta?

Vương Ngọc Yến nói:

- Về võ học tuy ngươi có hiểu rộng nhưng chưa biết được bằng nửa phần của ta.

Lúc đầu ta thấy đao pháp ngươi có nhiều đòn đã lấy làm kinh dị, nhưng xem đến đòn thứ năm mươi thì biết ngươi đã cạn tàu ráo máng, không còn gì hơn nữa. Thế đủ biết ngươi còn thua xa ta lắm.

Lý Diên Tông nghĩ thầm: "Từ đầu đến cuối, mình ra đòn chưa có chiêu nào của một môn phái mà mình chịu trở lại đánh lần thứ hai. Sao cô này dám bảo ta chưa biết nhiều bằng ả? Sao ả biết ta chỉ có bấy nhiêu đòn, chứ võ công ta đã phát xuất hết đâu?"

Gã chưa kịp hỏi lại thì Vương Ngọc Yến nói tiếp:

- Vừa rồi ngươi ra chiêu "Ðại mục phi sa" của phái Ngọc Thụ ở Thanh Hải, Ðoàn công tử bước lẹ tránh được. Giả tỷ mà ngươi ra đòn "Vũ y đao", chiêu thứ mười bảy của phái Thái ất, tiếp theo đến chiêu "Thanh phong từ lai" của phái Linh Phi thì đã đánh Ðoàn công tử ngã lăn ra rồi. Ngươi lại sử đao pháp của Hác gia ở Sơn Tây để coi cho đẹp mắt chứ chẳng ăn thua gì. Xem thế càng rõ ngươi tuyệt không biết gì về đao pháp của các đạo gia nổi tiếng.

Lý Diên Tông buột miệng hỏi lại:

- Ta không biết đao pháp của các đạo gia nổi tiếng?

Ngọc Yến đáp:

- Chính thế! Ta đoán là ngươi chỉ hiểu về cách sử kiếm cùng sử phất trần của các đạo gia mà thôi. Có biết đâu rằng đao pháp của các môn phái này gồm đủ nhu,cương, nhiều trường hợp rất có công hiệu.

Lý Diên Tông hỏi:

- Cô này tự phụ lắm. Cứ như lời cô nói thì cô đã có thâm tình với gã họ Ðoàn kia lắm phải không?

Vương Ngọc Yến đỏ mặt, đáp:

- Ngươi nói cái gì thâm tình? Ta đối với chàng chả có tình ý gì ráo. Có điều chàng vì ta mà uổng mạng, đương nhiên ta phải quyết tâm báo thù cho chàng.

Lý Diên Tông cười khanh khách, móc trong bọc ra một chiếc lọ sứ, ném lên mình Ðoàn Dự. Rồi đột nhiên nghe đánh "soạt" một tiếng, gã tra đao vào túi.

Người gã lạng đi một cái đã ra đến cửa ngoài, tiếp theo là tiếng ngựa hí, rồi tiếng vó câu lộp cộp, gã bỏ ra đi mỗi lúc một xa...Ðoàn Dự đưa tay sờ vào vết đao trên cổ, cảm thấy hơi đau. Chàng tựa hồ như người đang mơ ngủ.

Ngọc Yến cũng không thể tưởng tượng đến những hành vi đột ngột của tay cao thủ Tây Hạ.

Ðoàn Dự cùng Vương Ngọc Yến, kẻ dưới nhà người trên lầu, giương mắt ngó nhìn nhau nửa mừng rỡn nửa kinh dị. Hồi lâu, Ðoàn Dự mới lên tiếng:

- Gã bỏ đi rồi!

Ngọc Yến cũng nói:

- Gã bỏ đi rồi!

Ðoàn Dự cười, nói:

- Hay quá! Hay quá! Gã vẫn chưa giết tôi. Vương cô nương! Võ học cô nương còn hơn gã nhiều lắm. Gã bở vía bỏ chạy rồi!

Ngọc Yến nói:

- Cái đó chưa chắc! Vừa rồi giả tỷ gã giết công tử xong, lên chém nhát nữa có phải chết sạch rồi không?

Ðoàn Dự lắc đầu, nói:

- Câu này cô nói không đúng! Sở dĩ... sở dĩ gã không dám hạ thủ vì cô nương là một vị thần tiên xuống trần, gã đời nào dám giết.

Vương Ngọc Yến đỏ mặt lên, nghĩ bụng: "Chỉ có ngươi là anh đồ gàn mới bảo ta là thần tiên, còn gã người Tây Hạ là một tên võ biền độc ác, gã sợ gì ta?" Nghĩ vậy nhưng nàng không tiện nói ra, Ðoàn Dự thấy nàng bẽn lẽn càng tăng thêm vẻ kiều diễm, cũng nức lòng hởi dạ, nói:

- Tôi đã liều mạng là chỉ mong cô nương được an toàn. Không ngờ cô nương vẫn yên lành mà cái mạng nhỏ bé này cũng sống sót, thật là phước quá!

Ðoàn Dự tiến lên một bước, cái bình nhỏ rớt xuống đánh "binh" một tiếng, chính là cái bình mà Lý Diên Tông ném vào người chàng vừa rồi. Ðoàn Dự cúi xuống nhặt bình lên coi lại thấy tám chữ đề "Sương hồng hoa hương ngửi cho giải độc".

Chàng cả mừng, nói:

- Té ra là thuốc giải độc.

Chàng mở nút ra ngửi, một làn hơi xú uế xông lên mặt làm chàng choáng váng,bước chân loạng choạng. Vừa đứng vững lại được, chàng vội đậy nắp bình lại, nói:

- Thuốc phép gì mà khó ngửi quá xá.

Vương Ngọc Yến nói:

- Công tử đưa cho tôi coi. Không chừng họ dùng thuốc độc để trị chất độc mới có hiệu nghiệm.

Ðoàn Dự "vâng" một tiếng, cầm bình thuốc chạy đến trước mặt Vương Ngọc Yến, nói:

- Cái này khó ngửi lắm! Cô nương hãy ngửi thử một chút xem sao đã!

Vương Ngọc Yến gật đầu. Ðoàn Dự tay cầm bình thuốc vẫn chưa mở nút. Chàng ngừng một lát, trong đầu óc nảy ra vô số ý nghĩ: "Giả tỷ mà thứ thuốc giải độc này quả nhiên công hiệu giải được chất độc trong người nàng, bấy giờ nàng sẽ không cần đến ta hộ vệ nữa vì võ công nàng giỏi hơn ta gấp trăm lần thì còn để ta bên mình làm gì. Dù nàng không cự tuyệt vẫn cho ta theo, nhưng khi nàng tìm được ý trung nhân là Mộ Dung Phục rồi, chẳng lẽ ta cứ đứng bên giương mắt ra mà nhìn,dỏng tai ra mà nghe những lời họ thủ thỉ ân ái với nhau một cách cực kỳ thân mật?

Ðoàn Dự này dù nhẫn nại đến đâu nữa liệu không nổi đoá dược chăng? Liệu vẫn giữ được bộ mặt bình tĩnh và miệng khỏi thốt ra những câu tức mình được chăng?"

Ngọc Yến thấy chàng ngẩn ngơ không nói, liền nhoẻn miệng cười, cất tiếng hỏi:

- Công tử nghĩ gì thế? Ðưa bình thuốc cho tôi ngửi nào! Tôi không sợ nặng mùi!

Ðoàn Dự vội vàng đáp:

- Vâng! Vâng!

Rồi mở nút bình đưa đến bên mũi nàng. Ngọc Yến hít hai hơi thật mạnh, xong cả kinh la lên:

- Trời ơi! Quả nhiên khó ngửi vô cùng!

Ðoàn Dự nói:

- Ðúng không? Tôi đã bảo cô nương chẳng nên ngửi.

Ngọc Yến lại nói:

- Cho tôi ngửi lần nữa thử coi.

Ðoàn Dự lại cầm bình thuốc để vào trước mũi nàng. Chàng chẳng mong gì thuốc có linh nghiệm hay không. Ngọc Yến nhăn mày, đưa tay lên bưng mũi cười, nói:

- Thà rằng chân tay tôi chẳng cử động được thì chớ, tôi không ngửi cái thuốc ma quỷ này nữa... ủa mà lạ! Tay tôi... tay tôi cử động được rồi!

Nguyên nàng bất giác đưa tay lên bưng mũi... lúc trước thì dù nàng chỉ hơi cất tay kéo áo lại cho ngay ngắn cũng khó nhọc lắm rồi. Nàng mừng quá liền nhắc lấy bình thuốc trong tay Ðoàn Dự hít lấy hít để. Nàng biết thứ thuốc này sở dĩ linh nghiệm là vì cái mùi vị đặc biệt khó ngửi của nó nên nàng không sợ gì nữa. Ngọc Yến hít thêm vài hơi thì những chỗ mềm xèo vô lực trong thân thể dần dần phục hồi sức lực. Nàng quay lại bảo Ðoàn Dự:

- Công tử xuống dưới nhà cho tôi thay áo!

Ðoàn Dự đáp:

- Vâng! Vâng!

Rồi vội ra cầu thang đi xuống. Chàng nhìn thấy xác ngổn ngang, trừ đôi thanh niên nam nữ nông thôn, còn hết thảy là do tay chàng hạ thủ, nên trong lòng áy náy vô cùng. Chàng lại thấy tử thi một tên võ sỹ Tây Hạ, đôi mắt vẫn mở to nhìn

chàng, thật là chết không nhắm mắt. Chàng xá dài một cái, nói:

- Tôi không giết lão huynh thì lão huynh sẽ giết tôi, bây giờ nằm đây nếu không phải lão huynh thì lại là tôi. Trong lòng tôi thật chua xót vô cùng! Sau này tôi về đến Ðại Lý nhất định sẽ mời cao tăng tụng kinh để siêu độ cho các vị nhân huynh.

Chàng đưa mắt nhìn đôi thanh niên nam nữ nông thôn rồi nói tiếp:

- Các người tìm ta để giết, tìm Vương cô nương để bắt đi, sao lại giết những người vô tội này?

Vương Ngọc Yến thay áo xong từ từ bước xuống cầu thang. Tuy chân nàng hãy còn mềm yếu nhưng đã đi lại tự nhiên được. Nàng thấy Ðoàn Dự đang lảm nhảm giãi bày với đám thây ma thì bật cười, hỏi:

- Công tử nói gì vậy?

Ðoàn Dự đáp:

- Tôi thấy mình giết hại nhiều người quá, lương tâm cắn rứt!

Vương Ngọc Yến trầm ngâm một lát rồi hỏi:

- Ðoàn công tử! Công tử có biết gã cao thủ họ Lý nước Tây Hạ sao lại cho ta thuốc giải độc không?

Ðoàn Dự đáp:

- Cái đó.. cái đó... tôi không được rõ... à... mà tôi biết rồi. Gã... gã...

Chàng nói mấy tiếng "gã" rồi bỏ lửng. Bản tâm chàng muốn hiểu gã đem lòng ái mộ cô nương nhưng không dám nói ra. Vì chàng nghĩ: "Con người giống Tây Hạ thô lỗ, dã man kia dù có lòng ái mộ Ngọc Yến đến đâu đi nữa nói ra cũng là đường đột giai nhân. Vương cô nương mỹ lệ hơn đời, cái lòng hiếu sắc của nam nhi ai mà chả thế! Nhưng ai ai cũng ái mộ nàng cả thì cái say mê của mình chả có gì là cao cả nữa. Ðoàn mỗ cũng cùng một loại như những chàng trai khác trong thiên hạ,không hơn không kém. Hỡi ôi! Cam tâm vì nàng mà chết còn chưa vào đâu, mình đã không được chết vì nàng thì còn ăn thua gì". Nghĩ đến đây, chàng nói tiếp:

- Tôi... tôi không biết!

Vương Ngọc Yến nói:

- Ðoàn công tử! Chốn này nguy hiểm lắm, chúng ta phải rời ngay đi nơi khác mới được. Công tử định đi đâu bây giờ?

Kể về võ học thì hết thảy các môn phái thiên hạ nàng đều biết, mà còn thông thạo nữa là khác. Nhưng việc xử thế thì nàng chưa hiểu một chút gì về cách ứng biến. Bản tâm nàng chỉ muốn đi tìm biểu huynh nhưng nói ra ngượng miệng. Ðoàn Dự tuy chỉ là anh đồ gàn, nhưng tâm sự nàng chàng đã biết hết, chàng hỏi lại:- Cô nương muốn đi đâu bây giờ?

Chàng nói câu này cảm thấy chua xót trong lòng, thì nghe nàng đáp:

- Tôi muốn đi tìm biểu huynh tôi.

Ðoàn Dự cứng đầu lưỡi, gượng gạo đáp:

- Tôi xin đi với cô...

Ngọc Yến tay mân mê cái bình thuốc, mặt đỏ bừng, nói:

- Cái đó... cái đó...

Nàng ấp úng rồi nói tiếp:

- Các vị anh hùng hảo hán Cái bang đều trúng phải thứ "sương hồng hoa hương" gì đó... Giả tỷ mà biểu huynh tôi cũng ở đó thì đã có thuốc giải độc cho chàng ngửi ngay. Thế rồi A Châu, A Bích hoặc giả có bị mắc vào tay địch nhân thì chúng ta...chúng ta...

Nàng muốn nói: "... chúng ta đi tìm biểu huynh tôi trước rồi sẽ kiếm cách tiếp cứu hai nàng". Dè đâu Ðoàn Dự nhảy người lên, lớn tiếng ngắt lời nàng:

- Phải rồi! Hai cô A Châu, A Bích mà gặp nạn thì chúng ta phải tức tốc nghĩ cách cứu họ ra ngay!

Vương Ngọc Yến nghe chàng không đề cập gì đến việc đi tìm Mộ Dung Phục ngay tức khắc mà lại muốn đi cứu hai cô A Châu, A Bích trước thì nàng hơi thất vọng. Nhưng nàng nghĩ lại: "A Châu, A Bích là hai ả nữ tỳ tâm phúc của biểu

huynh ta, ta biết rõ chúng bị mắc vào tay địch, lẽ nào lại không đi cứu? Nếu đi tìm được biểu huynh rồi mới trở lại cứu chúng thì e rằng chậm mất rồi!" Nghĩ vậy nàng liền nói:

- Phải rồi! Chúng ta đi thôi!

Ðoàn Dự trỏ đám xác chết:

- Tôi tưởng phải đem bọn họ an táng xong xuôi, rồi tra xét tên họ từng người,dựng bia mộ để ngày sau thân nhân họ biết chỗ mà lấy hài cốt đem về quê hương,để kẻ chết rồi có nơi nương tựa.

Ngọc Yến ho một tiếng rồi cười, nói:

- Tốt lắm! Công tử ở lại đây lo việc ma chay cho họ, bắt đầu bằng lễ đại liệm, lễ thành phục, rồi đọc văn tế, làm câu đối viếng và nhiều nghi lễ khác nữa... Tôi sẽ trở lại đây tìm công tử sau.

Ðoàn Dự thấy nàng nói ra vẻ trào phúng, liền tươi cười hỏi lại:

- Theo ý kiến cô nương thì nên làm thế nào?

Ngọc Yến đáp:

- Cho mớ lửa đốt lên là xong hết!

Ðoàn Dự nói:

- ủa! Làm vậy coi không tiện.

Nhưng chàng trầm ngâm một lát, nhận thấy không còn cách nào hơn, đành châm lửa đốt vào đống rơm trong trại giã gạo. Hai người ra ngoài trại, lên ngựa ngồi nhìn. Trong chốc lát, lửa cháy ngất trời. Ðoàn Dự xuống ngựa, cung kính quỳ xuống đất, khấn:

- Các vị cao tăng viên tịch mượn ngọn lửa hồng, đó là phép thường. Các vị nhân huynh hôm nay chết vì tôi, tôi cầu cho hồn về thế giới cực lạc vĩnh viễn, thoát khỏi chốn trần gian phiền não. Xin đừng hờn oán tôi.

Chàng khấn trơn như cháo chảy một hồi mới lên ngựa cùng Vương Ngọc Yến ra đi. Hai người đi đã khá xa còn văng vẳng nghe tiếng ồn ào dân làng ra cứu hoả.

Ðoàn Dự nói:

- Một trại máy gạo công trình kể biết mấy mươi, vì tôi mà phút chốc thành đống tro tàn, lòng tôi áy náy vô cùng!

Ngọc Yến nói:

- Công tử lẩn thẩn như đàn bà, lắm chuyện quá! Mẫu thân tôi tuy vào hàng nữ lưu nhưng tính tình sảng khoái, hành động mau lẹ, nói làm là làm. công tử là đấng nam nhi, là bậc đại trượng phu, sao còn câu nệ những quy củ lỗi thời?

Ðoàn Dự nghĩ bụng: "Mẫu thân nàng động một tí là giết người, lấy thịt người bón cho hoa. Sao nàng lại đem ta bì với phu nhân được?" Nghĩ vậy, chàng nói:

- Ðây là lần đàu tiên tôi giết người, đốt nhà, nên không khỏi đau lòng xót dạ!

Vương Ngọc Yến gật đầu, nói:

- ừ! Công tử nói phải đó! Rồi sau thạo về nghề này sẽ coi như không.

Ðoàn Dự giựt mình, lắc đầu nói:

- Không được! Không được! Một lần đã là quá, đâu dám tái phạm. Xin miễn đề cập vấn đề giết người, đốt nhà.

Vương Ngọc Yến cưỡi ngựa đi song song bên Ðoàn Dự, nàng ngoảnh đầu nhìn thấy chàng thộn mặt ra, liền hỏi:

- Trong đám giang hồ, giết người phóng hoả là việc thường ngày. Ðoàn công tử!

Công tử từ đây rửa sạch tay, không len lỏi vào chốn giang hồ hay sao?

Ðoàn Dự đáp:

- Bá phụ cùng gia gia tôi bắt học võ công thế nào tôi cũng không chịu, chẳng ngờ lúc sự việc đáo đầu, vì hoàn cảnh bức bách không biết làm thế nào cho phải.

Vương Ngọc Yến tủm tỉm cười, hỏi:

- Phải chăng chí hướng của công tử là đọc sách để ra làm quan, làm học sỹ hay làm tể tướng?

Ðoàn Dự đáp:

- Không phải thế đâu! Làm quan cũng chả có chi là thú vị.

Ngọc Yến lại hỏi:

- Thế thì công tử muốn làm gì? Chẳng lẽ công tử cũng đồng quan điểm với biểu huynh tôi, hoài bão chí lớn lệch đất nghiêng trời để làm Hoàng đế?

Ðoàn Dự lấy làm kỳ, hỏi lại:

- Mộ Dung công tử muốn làm Hoàng đế ư?

Ngọc Yến đỏ mặt lên, nàng biết mình lỡ lời thổ lộ tâm sự bí mật của biểu huynh.

Từ khi xảy ra việc vào ẩn trong trại gạo, nàng cùng Ðoàn Dự thoát chết đã thành đôi bạn hoạn nạn có nhau. Nàng hiểu tính tình chàng bình dị vui vẻ, bất cứ việc gì nàng cũng có thể nói trước mặt chàng mà không ngại ngùng. Nhưng dù sao câu chuyện Mộ Dung Phục nhất tâm nhất trí khôi phục lại cơ nghiệp nước Yên thuở xưa cũng không bạ đâu nói đó. Nghĩ vậy, nàng dặn Ðoàn Dự:

- Câu chuyện tôi vừa nói với công tử chớ thổ lộ với một người thứ hai nào. Cả khi ở trước mặt biểu huynh tôi cũng không nên đề cập đến. Nếu không thì biểu huynh tôi sẽ rầy tôi đến chết!

Trong lòng Ðoàn Dự lại một phen rất khó chịu. Chàng nghĩ thầm: "Xem chừng nàng có vẻ nóng nảy muốn gặp lắm. Ðể gã oán trách nàng càng hay!" Nghĩ vậy nhưng miệng chàng đáp:

- Vâng! Tôi chả để ý đến việc của biểu huynh cô nương làm cóc gì. Dù y làm Hoàng đế cũng vậy, mà làm tên ăn mày cũng thế thôi, tôi chả dây vào làm quái gì.

Ngọc Yến lại đỏ mặt lên, nghe giọng chàng nói có vẻ không bằng lòng liền ỏn thót nói:

- Ðoàn công tử! Công tử nổi đoá rồi đấy ư?

Ðoàn Dự từ khi biết nàng đến giờ, chỉ thấy lúc nào trong lòng cũng như ngoài miệng, nàng toàn để ý đến chuyện biểu huynh là Mộ Dung công tử. Ðây là lần đầu tiên mà chàng được nghe lời nàng ra vẻ dịu dàng và có ý khẩn khoản đến mình,bất giác chàng sung sướng quá, ruột gan nở lên bồng bồng. Vì mừng quýnh mà chàng suýt nữa ngã ngựa. Chàng ngồi vững lại rồi cười, nói:

- Không đâu! Không đâu! Khi nào tôi dám nổi đoá? Vương cô nương! Suốt cuộc đời tôi còn sống trên cõi nhân gian này, vĩnh viễn không bao giờ tôi nổi nóng với cô nương!

Mối tình của Vương Ngọc Yến hoàn toàn ràng buộc cả vào Mộ Dung công tử.

Tuy Ðoàn Dự liều mạng cứu nàng, song nàng thuỷ chung vẫn chỉ để ý vào một mình Mộ Dung công tử và cho Ðoàn Dự là người trung hậu, thành thực, được trời phú cho tấm lòng nghĩa hiệp.

Bây giờ nàng nghe câu chàng nói "suốt đời tôi còn sống trên thế gian này, vĩnh viễn không bao giờ tôi nổi nóng với cô nương" là một câu rất tình tứ, tựa hồ như cùng ai thề thốt nặng nề, nàng mới tỉnh ngộ ra và tự hỏi: "Phải chăng đó là một câu chàng... chàng... giãi bày tình ý với mình?" Bất giác nàng quá thẹn, mặt đỏ như gấc chín, từ từ cúi gầm mặt xuống, nói:

- Cô ng tử không giận, thế là may lắm!

Ðoàn Dự thấy vậy lại càng sung sướng, không biết nói sao, lẩm bẩm một mình:

"Gia gia ta là Hoàng đế, ta là thế tử của Trấn Nam Vương. Ngôi Hoàng đế nước Ðại Lý nhất định sẽ truyền cho ta. Ðến ngai vàng ta còn chẳng thiết, huống chi là chức học sỹ hay ngôi tể tướng". Hồi lâu chàng mới nói:

- Trong đời tôi, lộc trong quyền cao hay gì gì nữa tôi cũng không màng. Tôi chỉ mong vĩnh viễn được như lúc này là thoả mãn lắm rồi, không cầu gì hơn nữa.

Câu chàng nói "chỉ mong vĩnh viễn được như lúc này" nghĩa là được cùng Ngọc Yến sánh vai mà đi. Ngọc Yến không muốn cho chàng nói thêm gì nữa, nghiêm nét mặt nói:

- Ðoàn công tử! Cái ơn công tử cứu mạng bữa nay Ngọc Yến này không bao giờ dám quên, Nhưng trái tim tôi... trái tim tôi đã thuộc về người khác rồi. Tôi mong rằng công tử nói năng cho hợp lễ để sau này ta còn có đất mà trông thấy nhau.

Câu này chăng khác chi nhát búa bổ vào đầu Ðoàn Dự, khiến chàng mắt hoa lên cơ hồ ngất đi. Ngọc Yến nói câu này thật rõ ràng, tựa như bảo thẳng vào mặt Ðoàn Dự: "Trái tim tôi đã thuộc về Mộ Dung công tử. Từ đây trở đi xin công tử đừng đả động gì đến lời yêu đương nữa. Nếu không thì không dám nhìn mặt công tử. Công tử chớ tưởng đã có ơn với tôi là có thể lần khân được đâu."

Câu nói của nàng rất đoan chính không vượt ra ngoài vòng lễ độ. Ðoàn Dự không phải là chưa hiểu rõ tâm tư nàng, có điều câu nói đó chính miệng nàng nói ra khiến chàng nghe càng thêm khó chịu. Chàng đưa mắt nhìn trộm Vương Ngọc

Yến thì thấy nét mặt nàng rất trang nghiêm, đúng như pho tượng ngọc mà chàng đã nhìn thấy trong thạch động nước Ðại Lý không hơn không kém.

Bất giác chàng cảm thấy mình sắp gặp đại hoạ đến nơi, chàng lẩm bẩm: "Ðoàn Dự hỡi Ðoàn Dự! Ngươi đã gặp cô nương này mà trái tim nàng đã thuộc về người khác, suốt đời ngươi nhất định sẽ phải chịu đựng bao nhiêu cực hình tùng xẻo đau đớn không thể nói xiết được!" Hai người lặng lẽ cưỡi ngựa sóng nhau mà đi.

Vương Ngọc Yến nghĩ thầm: "Chàng bực mình, bực mình lắm rồi. Ta cứ lờ đi như không biết là hơn. Vì bằng như ta quay ra xin lỗi thì rồi đây chàng ăn nói không uý kỵ gì nữa. Lỡ ra những câu chàng nói đến tai biểu huynh ta, nhất định

làm cho biểu huynh phải cay cực."

Ðoàn Dự cũng nghĩ bụng: "Nếu ta còn nói một câu nào thổ lộ tâm tình thì câu đó chỉ là lời khinh bạc vô vị và thất kính với nàng. Từ đây trở đi Ðoàn Dự này dù chết thì thôi, quyết không nói nửa lời như vậy nữa."

Ngọc Yến thấy chàng lặng lẽ nghĩ thầm: "Chàng cứ phóng ngựa đi tràn, không nói câu gì chắc là đã biết phải đến chốn nào đặng cứu A Châu, A Bích". Ðoàn Dự cũng nghĩ thế: "Nàng chẳng nói năng gì, cứ phóng ngựa đi tràn, tất là đã biết phải đi đâu để cứu A Châu, A Bích". Hai người lại đi chừng nửa giờ, đến một chỗ rẽ thì không hẹn mà nên, quay ra hỏi nhau:

- Ta đi về mé tả hay rẽ qua mé hữu?

Rồi đưa mắt nhìn nhau, đồng thời lại hỏi:

- Chết chửa! Thế ra ta chưa biết đường ư?

Hai người hãy còn tính trẻ, câu hỏi vừa ra khỏi miệng, đều lấy làm kỳ thú và đều nổi lên một trận cười ròn rã. Hai người vừa mới âm thầm lặng lẽ, phút chốc đã trở lại như không có gì xảy ra. Ðó là cái khiếm của hai người chưa từng trải giang hồ, nên chưa đủ kinh nghiệm, không biết về đâu cho phải để cứu A Châu, A Bích.

Mãi sau Ðoàn Dự mới nói:

- Bọn Tây Hạ bắt được hết cả người Cái bang. Bất luận là họ giết đi hay cầm tù,thế nào cũng còn dấu vết để lại. Chi bằng ta trở về khu rừng hạnh xem sao rồi sẽ liệu.

Ngọc Yến hỏi:

- Trở về rừng hạnh ư? Nếu bọn võ sỹ Tây Hạ còn ở đó, chẳng hoá ra mình tự chui vào tròng ư?

Ðoàn Dự đáp:

- Tôi tưởng vừa rồi có trận mưa to, tất là bọn chúng đi hết rồi. Bây giờ thế này vậy, cô nương ở bên ngoài để tôi vào rừng xem trước, nếu địch nhân còn ở đó thì chúng ta chuồn đi cho xong.

Ngọc Yến nói:

- Không được! Không được! Không thể để công tử dấn thân vào nơi nguy hiểm một mình, cả hai cùng vào, nếu có nguy hiểm thì cùng chạy trốn.

Ðoàn Dự thấy nàng nguyện ý có hoạn nạn cùng chịu, lòng càng phấn khởi,chàng cười nói:

- Muốn đánh mà đánh không được, muốn trốn lại trốn không thoát biết làm thế nào?

Thế rồi hai người bàn định cách cứu A Châu, A Bích, ấn định để Ðoàn Dự thi hành "Lăng ba vi bộ" đi vào cho đến trước mặt A Châu, A Bích, đưa bình thuốc cho hai cô ngửi. Giải độc xong rồi mới tìm cách cứu hai cô ra. Hai người vừa nói vừa giục ngựa đi mau, chẳng mấy chốc đã đến rừng hạnh. Ðoàn Dự cùng Ngọc Yến xuống ngựa, buộc ngựa vào gốc cây hạnh. Ðoàn Dự cầm bình thuốc trong tay,hai người trông nhau mà cười, rón rén đi song nhau vào rừng.

Chương 14: Dùng quỷ kế kinh hồn tây hạ

Trong rừng hạnh bùn lầy nhơ nhớp, trên ngọn cỏ hãy còn nước mưa đọng.

Ðoàn Dự cùng Ngọc Yến vào rừng rồi buông tầm mắt nhìn ra xa thì chẳng thấy bóng nào cả, chỉ còn trơ khu đất mông mênh. Ngọc Yến nói:

- Bọn họ quả nhiên đi hết rồi, chúng ta về thành Vô Tích để thăm dò tin tức.

Ðoàn Dự nói:

- Phải đó!

Chàng nghĩ đến lúc lại được cùng Ngọc Yến sánh vai ra đi thêm một đoạn đường nữa, trong lòng mừng rỡ vô cùng, miệng cười tí toét. Ngọc Yến lấy làm lạ, hỏi:

- Phải chăng tôi có điều gì thất thố?

Ðoàn Dự vội đáp:

- Ðâu có! Chúng ta lại xuống thành Vô Tích là phải.

Ngọc Yến hỏi:

- Thế sao công tử còn cười hoài?

Ðoàn Dự không dám nhìn thẳng vào mặt nàng, quay đi phía khác tủm tỉm cười, đáp:

- Tôi phải cái nết điên rồ như vậy, đâu có phải cô nương nói sai mà cười. Xin cô đừng dể ý.

Ngọc Yến thấy tính chàng buồn cười như vậy, cũng "hích" lên một tiếng rồi cười ngặt nghẹo.

Ðoàn Dự thấy vậy, không nhịn được, phá lên cười ha hả. Hai người lỏng buông tay khấu, cho ngựa chạy đều đặn, nhắm hướng Vô Tích mà đi.

Ði được mấy dặm, nhác trông lên cành cây thấy có xác người treo lủng lẳng, nhìn ra là một tên võ sỹ Tây Hạ.

Hai người đều ngạc nhiên không biết ai đã hạ thủ.

Ði thêm mấy trượng nữa lại thấy bên sườn núi hai xác võ sỹ Tây Hạ nữa, vết thương máu còn chưa khô, đúng là mới chết.

Ðoàn Dự hỏi:

- Phe Tây Hạ đúng là đã gặp phải tay kình địch. Vương cô nương! Cô thử đoán xem là ai?

Vương Ngọc Yến đáp:

- Phải là một người võ công tuyệt cao, chỉ giơ tay lên một cái là giết được địch thủ chứ không cần phải ra sức... Hừ! Thật là một tay ghê gớm, nhưng không biết là ai.

Bỗng thấy tận đằng xa, trên con đường lớn hai người cưỡi ngựa song song đi tới, một người áo đỏ và một người áo xanh. Tưởng ai, té ra là hai cô A Châu, A Bích.

Ngọc Yến cả mừng, gọi to lên:

- A Châu! A Bích! Hai người đã thoát nạn rồi ư?

Bốn người gặp nhau vui mừng khôn xiết. A Châu nói:

- Vương cô nương, Ðoàn công tử! Tại sao cô nương cùng công tử lại về được? Tôi cùng A Bích định tìm đây!

Ngọc Yến hỏi:

- Sao các ngươi lại thoát nạn? Ðã ngửi thuốc nặng mùi chưa?

A Châu cười, đáp:

- Trời ơi! Khó ngửi muốn chết được. Cô nương chắc cũng đã ngửi rồi? Có phải cô nương cũng được Kiều Bang chúa giải cứu?

Ngọc Yến hỏi:

- Ngươi nói Kiều Bang chúa cái gì? Các ngươi đã được Kiều Bang chúa giải cứu cho hay sao?

A Châu đáp:

- Vâng! Tôi cùng A Bích bị trúng độc mê man không biết gì và không nhúc nhích được, rồi bị bọn Tây Hạ trói lại cùng với quần chúng Cái Bang, quẳng lên lưng ngựa. Ði được một lúc gặp trời mưa to. Ðoàn người tản đi các ngả tìm chỗ trú ẩn.

Mấy tên võ sỹ Tây Hạ đem tôi cùng A Bích ẩn vào cái quán đằng kia, chờ tạnh mưa mới đi ra. Giữa lúc ấy, phía sau có một người cưỡi ngựa đuổi tới, chính là Kiều Bang chúa. Người thấy chúng tôi bị bọn Tay Hạ trói, rất đỗi ngạc nhiên, chưa cất tiếng hỏi thì A Bích đã gọi to: "Kiều Bang chúa! Cứu tôi với!" Mấy tên võ sỹ Tây Hạ vừa nghe đến ba chữ "Kiều Bang chúa" đều chân tay luống cuống, hấp tấp rút khí giới ra đối địch. Kết quả là tên thì bị treo lên cành cây, tên thì chết ngã vật bên sườn núi, có tên lại lăn cả xuống suối nữa!

Ngọc Yến hỏi:

- Việc vừa mới xảy ra phải không?

A Châu đáp:

- Vâng. Tôi nói với Kiều Bang chúa: "Chị em chúng tôi bị trúng độc, xin Bang chúa tìm trong mình những tên man mọi Tây Hạ lấy thuốc giải độc cho!"

Kiều Bang chúa đưa tay ra lần vào xác một tên võ sỹ, lấy một chiếc bình sứ nhỏ, mùi rất khó ngửi. Tôi không nói chắc cô nương cũng biết rồi.

Ngọc Yến hỏi lại:

- Kiều Bang chúa ư?

A Châu đáp:

- Ðúng rồi! Bang chúa nghe tin bọn Cái bang trúng độc bị bắt hết thì nóng nảy vô cùng. Người bảo vội đi cứu bọn họ rồi hốt hoảng đi ngay. Bang chúa còn quay lại hỏi: "Ðoàn công tử có việc gì không?", xem ra Bang chúa quan tâm đến công tử lắm.

Ðoàn Dự than rằng:

- Ðại ca ta thật là người nghĩa khí vô cùng!

A Châu nói:

- Bọn Cái bang thật là ngu! Không biết phải trái là gì, tự nhiên đuổi một vị Bang chúa như vậy đi, thế là mình làm mình chịu, đáng kiếp lắm! Tôi tưởng Kiều Bang chúa còn đi cứu bọn vô nhân bội nghĩa đó làm gì, để chúng phải khổ sở cho bõ với tội chúng đuổi mình đi.

Ðoàn Dự nói:

- Ðại ca ta là người quân tử có độ lượng bao dung, thà để kẻ khác phụ mình chứ đại ca ta quyết không phụ ai.

A Bích hỏi:

- Cô nương! Chúng ta đi đâu bây giờ?

Ngọc Yến nói:

- Ta cùng Ðoàn công tử bàn nhau đi cứu hai người. Bây giờ cả bốn người đều bình yên, thế là hay lắm rồi. Việc Cái bang không có liên quan gì đến, chúng mình lên Thiếu Lâm Tự kiếm Mộ Dung công tử.

A Châu, A Bích vốn rất quan tâm đến Mộ Dung công tử, nghe Ngọc Yến nói vậy đều vỗ tay khen phải.

Ðoàn Dự xót ruột như muối bóp, nhưng thản nhiên nói:

- Tôi vốn ngưỡng mộ Mộ Dung công tử lắm, ước ao được gặp mặt. Hiện giờ không bận việc gì, muốn theo các cô lên Thiếu Lâm Tự một chuyến.

Bốn người bắt ngựa trông về phía bắc mà đi. Ngọc Yến cùng A Châu, A Bích cười cười nói nói. Nàng đem chuyện gặp nguy hiểm tại trong trại gạo, Ðoàn Dự đã nghinh địch thế nào, tay cao thủ Tay Hạ là Lý Diên Tông tha mạng cùng tặng thuốc giải độc ra sao, thuật hết một lượt cho A Châu, A Bích nghe.

A Châu, A Bích đều lấy làm kinh dị.

Ba cô gái nói chuyện với nhau, nhiều chỗ thú vị cười lên hích hích, thỉnh thoảng cô quay đầu lại nhìn Ðoàn Dự, lấy tay che miệng không dám cười rộ.

Ðoàn Dự biết rằng ba cô bàn chuyện mình, chàng nghĩ thầm: "Tuy mình chỉ là một gã thư sinh cũng quyết bảo hộ cho Vương Ngọc Yến được chu toàn". Chàng thấy các cô cười mình thì vừa hổ thẹn vừa tức bực. Chàng nghĩ: "Bây giờ mới có ba cô thân mật với nhau đã không đếm xỉa gì đến mình. Khi họ thấy Mộ Dung công tử rồi thì không

khéo mình hết đất dung thân!" Chàng càng nghĩ càng thấy mình trơ trẽn vô vị. Ði được vài dặm tới khu rừng trồng dâu, bỗng nghe ngoài ven rừng có tiếng hai gã thiếu niên gào khóc rất thê thảm. Bốn người phóng ngựa lại xem, thấy hai chú tiểu chừng mười bốn, mười lăm tuổi, áo thầy tu đầy vết máu còn lốm đốm. Một chú bị thương ở trên trán.

A Bích có tính thương người, dịu dàng hỏi:

- Này hai chú! Hai chú bị ai hà hiếp? Tại sao lại bị thương?

Chú tiểu không bị thương đáp:

- Chúng tôi ở chùa bị vô số quân Phiên Bang tàn ác giết mất sư phụ rồi đuổi chúng tôi ra đây.

Bốn người nghe nói đến "quân Phiên Bang tàn ác" thì đưa mắt nhìn nhau và tự hỏi: "Phải chăng là người Tây Hạ?"

A Châu lại nói chú tiểu:

- Chùa các chú ở đâu? Quân Phiên Bang tàn ác là ai?

Chú tiểu đáp:

- Sư phụ chúng tôi ở chùa Thiên Ninh đằng kia...

Vừa nói vừa trỏ về góc đông bắc. Chú lại nói tiếp:

- Quân Phiên Bang bắt được hơn một trăm tên "ăn mày" đưa vào chùa trú mưa,đòi rượu thịt rồi đòi giết gà mổ trâu bò. Sư phụ chúng tôi bảo cửa phật chay tịnh,

không thể sát sinh ở trong chùa được, thế là chúng đem sư phụ cùng mười mấy vị sư huynh, sư đệ chúng tôi ra giết hết.

A Châu hỏi:

- Bọn chúng còn ở đó không?

Chú tiểu trỏ tay về phía sau rừng dâu khói đang bốc lên cuồn cuộn, nói:

- Bọn chúng còn đang thui lợn, thui bò, thật là tội nghiệp! Ðức Bồ Tát có linh thiêng tất sẽ đem bọn Phiên Bang giam vào ngục rút lưỡi.

A Châu nói:

- Các chú nên trốn đi xa thôi. Nếu để người Phiên bắt được, chúng lại mổ các chú ăn thịt đó.

Hai chú tiểu cả kinh, lật đật lại chạy nữa. Ðoàn Dự có ý không bằng lòng, nói:

- Hai chú đã hết đường chạy trốn, A Châu tỷ nương sao còn làm cho họ khủng khiếp thêm?

A Châu cười, đáp:

- Không phải tôi khủng bố các chú. Tôi nói tình thực đấy.

A Bích nói:

- Bọn Cái bang đang bị cầm tù trong chùa Thiên Ninh, Kiều Bang chúa hiện giờ lại xuống thành Vô Tích. Thế là không gặp họ.

A Châu đột nhiên nghĩ ra một cách kỳ dị, nói:

- Vương cô nương! Tôi muốn cải trang làm Kiều Bang chúa, vào chùa Thiên Ninh, đem bình thuốc nặng mùi này đến cho bọn "ăn mày" (Cái bang) ngửi. Bọn Cái Bang thoát nạn nhất định họ sẽ cảm kích Kiều Bang chúa vô cùng!

Ngọc Yến mỉm cười:

- Kiều Bang chúa thân thể cao lớn, khôi ngô dị dạng, ngươi hoá trang giống thế nào được?

A Châu cười, nói:

- Càng khó khăn bao nhiêu, càng rõ thủ đoạn A Châu này bấy nhiêu.

Vương Ngọc Yến lại cười, nói tiếp:

- Ngươi có giả trang giống được Kiều Bang chúa chăng nữa, nhưng làm sao mà giả mạo được võ công tuyệt thế của ông? Trong chùa Thiên Ninh hiện giờ đầy cả những tay cao thủ tại Nhất phẩm đường, đâu có thể ra vào như chỗ không người được? Theo ý ta thì ngươi giả làm người đầu bếp hoặc người bán rau trong làng có lẽ trà trộn dễ hơn.

A Châu nói:

- Bảo tôi giả làm mụ nhà quê thì còn thú gì! Thôi. tôi không đi nữa.

Vương Ngọc Yến nhìn Ðoàn Dự như muốn nói gì, lại thôi. Ðoàn Dự bèn hỏi:- Dường như cô nương muốn bảo tại hạ điều gì thì phải?

Ngọc Yến đáp:

- Tôi muốn nói với công tử giả làm một người để cùng A Châu đi vào chùa Thiên Ninh, nhưng nói ra không tiện.

Ðoàn Dự hỏi:

- Cô nương muốn tôi giả dạng ư?

Ngọc Yến đáp:

- Bọn anh hùng Cái bang nặng bệnh đa nghi, ngờ oan cho biểu huynh tôi ngấm ngầm cấu kết với Kiều Bang chúa sát hại Mã Phó Bang chúa của họ. Giả tỷ... biểu huynh tôi cùng Kiều Bang chúa đến cứu bọn họ, tất họ hết mối nghi ngờ.

Ðoàn Dự chua xót trong lòng, hỏi:

- Cô nương muốn tôi giả trang làm lệnh biểu huynh?

Ngọc Yến mặt phấn ửng hồng, đáp:

- Bọn địch trong chùa Thiên Ninh rất mạnh. Hai người vào đó tất nguy hiểm lắm,không đi nữa là hơn.

Ðoàn Dự nghĩ thầm: "Nàng bảo ta làm sao, ta làm vậy. Dù nát thịt tan xương cũng không có lý do nào từ chối".

Rồi chàng tự nhủ: "Ta giả trang làm biểu huynh nàng, có lẽ nàng nhìn ta bằng con mắt khác hẳn. Ta hưởng được vẻ mặt tình tứ của nàng lúc nào hay lúc ấy. Như thế chẳng thú lắm ư?" Nghĩ đến đó, bất giác tinh thần phấn khởi, chàng đáp:

- Giả tỷ có xảy ra điều chi nguy hiểm thì mình chuồn là cùng chứ gì?

Ðoàn Dự này vốn tính hoạt kê mà!

Ngọc Yến nói:

- Tôi bảo không ổn, vì biểu ca tôi giết địch dễ như trở bàn tay, chả bao giờ chàng chịu trốn ai.

Ðoàn Dự nghe Ngọc Yến nói, bực mình vô cùng, nghĩ thầm: "Nàng nói thế chẳng hoá ra chỉ có biểu huynh nàng là đại anh hùng, đại hào kiệt. Ta không xứng đáng giả trang gã để lòi cái dở ra trước mặt mọi người và như thế là làm ô nhục

đến thanh danh gã". A Bích thấy chàng có vẻ bực dọc, liền tìm lời an ủi:

- Ðịch nhiều mà ta ít, hãy tạm ẩn nhẫn chẳng có gì là lạ. ý chí của chúng ta là ở việc cứu người, đâu có ở việc tỷ võ để dương danh.

Ðôi mắt trong sáng của A Châu nhìn thẳng vào mặt Ðoàn Dự từ đầu xuống chân rồi từ chân lên đầu, lâu lâu nàng gật đầu nói:

- Ðoàn công tử! Công tử muốn cải trang làm gia chủ tôi thực khó đấy chứ không phải dễ. May mà mọi người Cái Bang chưa biết mặt Mộ Dung công tử, chỉ cốt sao giống đại khái là được.

Ðoàn Dự nói:

- Tỷ nương phải trổ tài cải trang làm Kiều Bang chúa cho thật đúng vì ngày nào họ cũng nhẵn mặt Bang chúa. Chỉ sơ hở một chút là lập tức cơ mưu sẽ bị bại lộ.

A Châu tủm tỉm cười, nói:

- Kiều Bang chúa tuy là một nhân vật khôi vĩ, ấy thế mà giả trang ông ta không có gì là khó. Còn gia chủ tôi cùng công tử tầm vóc, cùng trạc tuổi không sai nhau mấy, cả hai đằng đều là thư sinh, thế mà bây giờ đem bộ mặt Ðoàn công tử biến thành Mộ Dung công tử lại khó lắm kia đấy!

Ðoàn Dự than rằng:

- Mộ Dung công tử như rồng như phượng, trong loài người ai mà học được cách cử chỉ đặc biệt của công tử. Tôi tưởng mình cải trang không giống càng hay, kẻo lúc nữa "đánh bài tẩu mã" há chẳng làm tổn thương đến thanh danh của công tử ư?

Ngọc Yến đỏ mặt lên, nói khẽ:

- Tôi nói lỡ lời. Ðoàn công tử giận tôi đấy ư?

Ðoàn Dự vội vàng đáp:

- Không phải! Không phải! Ðời nào tôi dám giận cô nương.

Vương Ngọc Yến mỉm cười, nói:

- A Châu! Bây giờ cô đưa Ðoàn công tử đi đâu cải trang?

A Châu đáp:

- Cần tìm đến một nơi thị trấn nhỏ để mua vật liệu ứng dụng.

Bốn người bắt ngựa quay hướng tây mà đi. Ði chừng được bẩy dặm thì đến thị trấn Mã Lang Kiều. Thị trấn này rất nhỏ, không có quán trọ để vào thay đồ.

A Châu liền nghĩ ra cách thuê thuyền đậu dưới bờ sông trước rồi sẽ đi mua quần áo,giày dép đem xuống thuyền cải trang.

Việc thuê thuyền ở Giang Nam không khó khăn gì, vì miền này nhiều sông ngòi,thuyền nhiều như lá tre. A Châu cải trang cho Ðoàn Dự trước, mình mặc áo trường bào sắc xanh, tay phải cầm cây quạt giấy, nhón trỏ tay trái đeo nhẫn.

A Châu cnói:

- Gia chủ tôi đeo nhẫn bằng ngọc quý đời xưa, ở đây làm sao mua được? Ðành dùng thứ ngọc bằng đá xanh để mập mờ đánh lận con đen vậy.

Ðoàn Dự cười nhăn nhó, nghĩ thầm: "Mộ Dung Phục thì nhẫn bằng ngọc quý còn mình thì hèn hạ đeo nhẫn đá. Có lẽ ba cô thiếu nữ này đánh giá mình và gã như vậy".

A Châu cải trang cho Ðoàn Dự xong, vừa cười vừa nói với Ngọc Yến:

- Cô nương! Cô thử nhìn xem còn chỗ nào không giống?

Ngọc Yến không đáp, chỉ ngây người ra mà nhìn, đôi mắt đầy vẻ tình tứ, tỏ ra tâm thần xúc động tựa hồ như trông thấy Mộ Dung Phục thật. Ðoàn Dự cùng nàng,hai người như say như tỉnh, hai luồng nhãn quang chạm nhau mà trong lòng không khỏi bâng khuâng.

Nhưng rồi chàng lại nghĩ: "Ðây là nàng nhìn Mộ Dung Phục chứ đâu phải nhìn mình". Lòng chàng đang vui mừng bỗng đổi ra đau đớn. Rút cục, chàng nhìn nàng,nàng nhìn chàng mà mỗi người có một ý nghĩ riêng tâm hồn dào dạt, ngẩn ngơ đến nỗi A Châu cùng A Bích vào trong thuyền cải trang mà hai người cũng không biết.

Sau một thời gian khá lâu, bỗng thấy một chàng trai giọng thô ồm ồm gọi:

- Ơ kìa! Ðoàn hiền đệ! Hiền đệ ở đây ư? Ðể ngu huynh kiếm mãi, mất bao công phu không thấy.

Ðoàn Dự giật mình, quay đầu lại xem, té ra Kiều Phong, bất giác cả mừng reo lên:

- Ðại ca! Ðại ca đấy ư? Ðại ca đến vừa khéo quá. Chúng tôi đang định giả trang làm đại ca để cứu người. Bây giờ chính đại ca thân tự đến đây, cô A Châu bất tất phải giả dạng nữa.

Kiều Phong nói:

- Quần chúng Cái Bang đã trục xuất ta ra khỏi bang. Bọn chúng sống chết cũng mặc, ta không bận tâm đến nữa. Hiền đệ! Lại đây mau, anh em mình đi uống thi mười bát rượu chơi!

Ðoàn Dự nói:

- Ðại ca! Quần chúng Cái bang đa số là những người quang minh lỗi lạc. Ðại ca nên đi cứu họ là phải.

Kiều Phong tức mình, nói:

- Chú đồ gàn này biết gì! Lại đây uống rượu đã!

Nói xong vươn tay ra nắm lấy tay Ðoàn Dự. Ðoàn Dự không sao được, nói:

End of dialog window.

- Vâng! Chúng ta đi uống rượu xong rồi sẽ đi cứu người.

Kiều Phong cười khanh khách, tiếng cười thanh tao mà uyển chuyển, tiếng cười của một trang đại hán mà không khác gì tiếng cười của cô gái nhỏ tuổi thế mới kinh người.

Ðoàn Dự khẽ rùng mình một cái, bây giờ chàng mới hiểu, liền vái dài sát đất, nói:

- A Châu ỷ nương! Cô cải trang một cách mau lẹ dễ dàng, thật là một cách thần diệu vô song, không những giống người mà tiếng nói cũng hệt đến thế là cùng.

A Châu bắt chước tiếng Kiều Phong nói:

- Này hiền đệ! Chúng ta đi thôi! Mang cả bình thuốc nặng mùi đi.

Rồi nàng quay lại bảo Ngọc Yến cùng A Bích:

- Hai vị cô nương ở đây chờ tin lành nhé!

Nói xong, dắt tay Ðoàn Dự bước lên bờ. Không hiểu tay nàng nhồi thêm gì vào mà trước kia nhỏ bé trắng nõn, bây giờ hoá ra nước da ngăm ngăm, tuy không lớn bằng tay Kiều Phong, song người ngoài trong chốc lát khó mà biết ra được.

Ngọc Yến đưa mắt nhìn phía sau Ðoàn Dự, trong bụng nghĩ thầm: "Giả tỷ chàng là biểu huynh ta thật thì hay biết mấy! Biểu huynh hỡi biểu huynh! Lúc này chàng ở đâu? Có nghĩ gì đến tôi không?"

A Châu cùng Ðoàn Dự cưỡi ngựa đi về phía chùa Thiên Ninh. Còn cách chừng năm dặm, hai người sợ bọn Tây Hạ nghe tiếng vó ngựa, liền đem buộc ngựa vào chuồng bò một nhà nông rồi đi bộ đến chùa.

A Châu hỏi Ðoàn Dự:

- Mộ Dung huynh đệ! Khi đến chùa tôi sẽ nói chuyện huênh hoang để ướm bọn chúng. Công tử nhân cơ hội đó đem thuốc cho bọn Cái Bang giải độc.

Nàng nói mấy câu giọng ồm ồm nghiễm nhiên như Kiều Phong thật.

Ðoàn Dự tươi cười gật đầu. Hai người ngang nhiên đi đến trước cổng chùa Thiên Ninh.

Ngoài cổng hơn mười tên võ sỹ Tây Hạ tay cầm dáo trường, tướng mạo cực kỳ hung dữ.

A Châu cùng Ðoàn Dự vừa nhìn thấy đã trống ngực đánh hơn trống làng,bất giác sợ co rúm người lại.

A Châu khẽ bảo:

- Ðoàn công tử! Lát nữa công tử liệu dìu tôi cấp tốc chuồn ra, không thì chúng thách đấu võ, khó lòng mà đối phó được.

Ðoàn Dự khẽ đáp:

- Phải rồi!

Chàng vừa nói vừa run sợ. Trong lúc hai người đang thì thầm bàn định, nghiêng đầu nghé cổ coi chừng, một tên võ sỹ Tây Hạ đứng ngoài trông thấy, cả tiếng quát:

- Những tên man mọi kia! Làm gì mà thì thầm dòm ngó, phải chăng đến đây để làm gian tế?

Tiếng quát vừa dứt, bốn tên võ sỹ chạy ngay lại. A Châu không còn cách gì hơn,đàng hoàng tiến bước, dõng dạc nói:

- Các ngươi mau vào báo với tướng quân các ngươi có Kiều Phong ở Cái Bang cùng Mộ Dung Phục ở Giang Nam đến bái kiến Hách Liên đại tướng quân nước Tây Hạ.

Tên võ sỹ đứng đầu bọn này tuy chưa biết tướng Mộ Dung Phục nhưng biết Kiều Phong là Bang chúa Cái Bang, nghe nói cả kinh, vội khoanh tay đáp:

- Cái Bang Kiều Bang chúa giá lâm, bọn tiểu nhân thực là vô lễ, để tiểu nhân xin lập tức vào bẩm báo.

Nói xong trở gót rảo bước đi vào, còn những tên khác cũng đều đứng nghiêm chỉnh ra chiều cung kính. Oai danh Kiều Phong khét tiếng khắp thiên hạ, nên bọn võ sỹ Tây Hạ rất là ngưỡng mộ. Lát sau tiếng tù và nổi hiệu, cửa chùa mở rộng.

Chủ nhân Nhất Phẩm Ðường nước Tây Hạ là Hách Liên Thiết Thụ suất lĩnh bọn Nỗ Nhi Hải cùng một đám cao thủ ra nghênh tiếp. Trong bọn này có cả Diệp Nhị Nương, Nam Hải Ngạc Thần, Vân Trung Hạc.

Ðoàn Dự chẳng còn hồn vía nào nữa, cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng.

Bỗng nghe Hách Liên Thiết Thụ nói:

- Tôi từng nghe đại danh Cô Tô Mộ Dung đã lâu chuyên về cách lấy "gậy ông đập lưng ông". Hôm nay gặp cao hiền, vinh hạnh biết chừng nào!

Nói xong, chắp tay nhìn Ðoàn Dự thi lễ... Ðoàn Dự vội đáp lễ, nói:

- Thịnh danh Hách Liên đại tướng quân, lẫy lừng đến tận bên giời góc bể. Tại hạ đang mong có dịp qua Tây Hạ hội diện cùng các vị hào kiệt trong Nhất Phẩm Ðường. Bữa nay đột ngột đến đây bái kiến, xin quý vị miễn thứ cho.

Chàng cho ra một tràng lời lẽ khách sáo. Tuy lời lẽ có vẻ trào lộng nhưng không sơ hở chút nào, nên tuyệt không ai biết chàng giả mạo. Hách Liên Thiết Thụ lại nói:

- Chúng tôi thường nghe trong võ lâm đã có câu "Bắc Kiều Phong Nam Mộ Dung" là hai vị đứng đầu các bậc hào kiệt khắp Trung Nguyên. Hôm nay đồng thời được hai vị chiếu cố hay cho tôi biết là chừng nào! Xin mời hai vị vào đại điện!

Nói xong, đứng tránh sang bên để nhường lối cho Kiều Phong và Mộ Dung giả vào đại điện.

A Châu cùng Ðoàn Dự một liều ba bảy cũng liều, ngang nhiên đi song song cùng Hách Liên Thiết Thụ.

Ðoàn Dự nghĩ thầm: "Từ lời nói cho đến vẻ mặt, đại tướng quân nước Tây Hạ xem chừng đối với Mộ Dung công tử còn có vẻ trịnh trọng hơn đối với Kiều đại ca. Chẳng lẽ võ công cùng nhân phẩm Mộ Dung Phục lại trội hơn đại ca ta một bậc? Ta không thể nào tin được". Bất thình lình nghe giọng quái gở la lên:

- Không tin được! Nhất định không tin được!

Ðoàn Dự giật mình, ngoảnh đầu nhìn xem ai nói câu đó thì chính là Nam Hải Ngạc Thần. Lão giương đôi mắt ti hí, nghoẹo cổ dòm ngó Ðoàn Dự rồi lắc đầu lia lịa.

Ðoàn Dự lại càng bở vía, nghĩ thầm: "Thôi hỏng bét rồi! Mình bị lão nhận diện rồi!" Nam Hải Ngạc Thần nói tiếp:

- Ta xem tướng ngươi thường lắm, chả đáng gì hết. Ta thường nghe thiên hạ đồn rằng ngươi giỏi cái nghề "lấy gậy ông đập lưng ông", Ngạc lão nhị này vẫn không tin. Ta không cần ngươi ra tay mà chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi có biết ta thiện về môn gì không? Ngươi dùng môn gì để đối phó lại với ta để đi đến chỗ "lấy gậy lão gia đập vào lưng lão gia" cho được?

Hách Liên Thiết Thụ đã toan kiếm lời ngăn cản Nam Hải Ngạc Thần, nhưng rồi hắn lại nghĩ: "Thằng cha Mộ Dung Phục này oai danh cực lớn, chẳng hiểu có thực tài không? Chi bằng để lão Nam Hải Ngạc Thần dở điên dở khùng thử nhau với gã". Thế rồi hắn để mặc hai bên thử thách với nhau. Lúc đó mọi người đã vào đến đại điện, Hách Liên Thiết Thụ mời Ðoàn Dự ngồi vào chỗ cao nhất.

Ðoàn Dự nhường lại A Châu. Nam Hải Ngạc Thần vốn nóng tính, lớn tiếng giục:

- Ồ! Mộ Dung tiểu tử! Ta chuyên dùng môn gì? Ngươi thử nói đi coi!

Ðoàn Dự tủm tỉm cười, nghĩ bụng: "Người khác hỏi có khi ta không biết thật, chứ lão thì ta lạ gì". Chàng mở quạt ra phe phẩy, đáp:

- Nam Hải Ngạc Thần Nhạc lão tam! Ngươi đã thờ Ðoàn Dự công tử nước Ðại Lý làm thầy mà chưa học được gì ráo. Môn võ mà ngươi đắc ý nhất hiện giờ chẳng qua là cây Nhạc vĩ tiên cùng cây Ngạc chuỷ tiễn chứ có gì đâu!

Chàng nói đúng tên hai thứ khí giới của Nam Hải Ngạc Thần khiến lão sợ quá,há hốc miệng ra không ngậm lại được nữa. Cả đến Diệp Nhị Nương cùng Vân Trung Hạc cũng cực kỳ kinh dị. Ta nên hiểu rằng hai thứ khí giới này Nam Hải

Ngạc Thần mới luyện được, chưa từng thi thố trước mặt người nào, chỉ có lúc cùng Vân Trung Hạc động thủ ở Ðại Lý mới dùng qua một lần. Lúc đó trừ Mộc Uyển Thanh, ra không ai trông thấy. Bọn họ có ngờ đâu Mộc Uyển Thanh đã đem đầu đuôi kể hết cho Ðoàn Dự nghe, mà hiện giờ Ðoàn Dự đang giả trang làm Mộ Dung công tử.

Nam Hải Ngạc Thần lại nghiêng đầu nghoẹo cổ nhìn kỹ lại Ðoàn Dự. Tuy lão là người rất hung ác nhưng có lòng khâm phục anh hùng hảo hán. Nhìn một lúc,lão giơ ngón tay cái lên, nói:

- Chà! Giỏi thiệt!

Ðoàn Dự cười, nói:

- Tôi tưởng chả bõ làm trò cười cho quý vị.

Nam Hải Ngạc Thần nghĩ thầm: "Ngay đến những món binh khí ta vừa luyện xong thằng cha này còn biết thì những thứ võ công khác bất tất hỏi y làm gì nữa.

Có điều đáng tiếc là đại ca ta (thái tử Diên Khánh) không ở đây để đấu với y một chuyến xem sao. Nhưng mà được, ta đã có cách!"

Lão la lớn:

- Mộ Dung công tử! Ngươi hiểu được võ công của ta cũng chưa lấy làm kỳ, giả tỷ mà sư phụ ta đến đây thì quyết nhiên ngươi không hiểu võ công của người được.

Ðoàn Dự tủm tỉm cười, nói:

- Lệnh tôn sư là ai? Võ công của người làm gì mà tôi chả biết.

Nam Hải Ngạc Thần đắc ý, mặt nhơn nhơn cười, nói:

- Vị sư phụ mà ta thụ nghiệp qua đời đã lâu rồi, không nói đến nữa. Ta chỉ nói về vị sư phụ mà ta mới nhận sau này. Bản lãnh sư phụ ta không phải tầm thường,chẳng cần nói đâu xa, ngay một cước pháp "Lăng ba vi bộ" ta dám chắc trên đời

này không ai hiểu nổi.

Ðoàn Dự giả vờ trầm ngâm một lát rồi nói:

- Ủa! "Lăng ba vi bộ" quả là một võ công tuyệt thế. Ðoàn công tử chịu thu các hạ làm đồ đệ cũng lạ thực! Tại hạ cũng nghe nói vậy nhưng chưa tin chắc.

Nam Hải Ngạc Thần vội nói:

- Ta nói dối ngươi làm gì! Việc ta bái sư có nhiều người trông thấy. Chính miệng người vẫn kêu ta là đồ đệ (!)

Ðoàn Dự cười thầm, nghĩ bụng: "Ban đầu lão thà chết thôi chứ không chịu bái ta làm thầy, bây giờ trái lại lão chỉ sợ ta không nhận lão làm đồ đệ". Chàng liền hỏi:

- Nếu vậy thì các hạ chắc đã học được tuyệt kỹ của lệnh tôn sư?

Nam Hải Ngạc Thần lắc đầu lia lịa, đáp:

- Chưa! Ta chưa học được tí gì! Còn ngươi đã tự xưng là biết các võ công khắp thiên hạ, nếu ngươi chỉ chạy được bước trong"Lăng ba vi bộ" thì Nhạc lão nhị (?) này mới phục.

Ðoàn Dự cười, nói:

- Phép "Lăng ba vi bộ" dù khó tại hạ cũng học được mấy đường. Nhạc lão gia!

Lão gia thử coi xem có phải không nhé!

Nói xong, áo phấp phới, Ðoàn Dự thủng thỉnh bước ra đứng giữa đại điện. Quần hao Tây Hạ chưa biết qua phép "Lăng ba vi bộ" là môn võ thế nào. Giờ nghe Nam Hải Ngạc Thần tâng bốc món này cực kỳ thần diệu, ai nấy đều tới tấp đến đứng chật cả bốn góc đại điện để xem Ðoàn Dự biểu diễn.

Nam Hải Ngạc Thần gầm lên một tiếng, giơ tay trái lên, luồn tay phải xuống gầm bàn trước để chụp tới Ðoàn Dự.

Ðoàn Dự bước chéo chân đi hai bước rồi lại lui về phía sau hai bước, trông tựa như lá sen trước gió, nhẹ nhàn tránh đòn. Bỗng nghe đánh "phập" một tiếng vang lên, đòn Nam Hải Ngạc Thần đánh không trúng,năm ngón tay phải lão đâm trúng chiếc cột lớn đại điện, sâu vào mấy tấc.

Những người bàng quan thấy của lão ai nấy đều kinh hãi, nhưng thấy Ðoàn Dự tránh được lại hoan hô rầm trời. Nam Hải Ngạc Thần đánh không trúng, gầm thét càng lớn, tung mình nhẩy lên, giáng xuống như chim ưng vồ mồi.

Ðoàn Dự để mặc lão muốn làm gì thì làm, không cần nghĩ đến, chỉ y theo bát quái bộ pháp học được ở trong thạch động, chân bước ung dung.

Nam Hải Ngạc Thần cáu tiết càng gầm lên những tiếng thật to, khác nào như con dã thú phát điên.

Ðoàn Dự vừa nhìn thấy mặt mũi lão hung dữ, trong lòng khiếp sợ, vội quay đi nơi khác, lấy khăn tay trong áo ra che mắt rồi nói:

- Dù ta bưng mắt lại ngươi cũng không đánh trúng được ta.

Nam Hải Ngạc Thần múa tít song chưởng nhắm đánh vào người Ðoàn Dự mà đòn nào cũng chỉ sai một ly. Người đứng xem lắm lúc sợ run, tay ướt đẫm mồ hôi cũng không biết. Ðoàn Dự vẫn vững như núi Thái Sơn, chỉ mong cho Nam Hải

Ngạc Thần cứ nhắm mình mà đánh, thì vĩnh viễn không bao giờ đánh trúng và chỉ sợ lão nhắm mắt đánh tràn thì mới thật nguy hiểm.

A Châu rất lo Ðoàn Dự, nàng sợ quá bắp thịt giật đùng đùng. Ðột nhiên, nàng quát hỏi:

- Nam Hải Ngạc Thần! Phép "Lăng ba vi bộ" này so với sư phụ ngươi thế nào?

Nam Hải Ngạc Thần giật mình, thở phào một cái rồi dừng chân lại, nói:

- Thật là tuyệt diệu! Ngươi bịt mắt bước lẹ, ta e rằng sư phụ ta cũng chưa được thế. Cô Tô Mộ Dung quả nhiên giỏi thật! Tiếng đồn thực đã không ngoa. Nam Hải Ngạc Thần này chịu phục ngươi rồi.

Ðoàn Dự bỏ khăn bịt mắt ra về chỗ ngồi. Trong nhà đại điện đâu đấy tiếng hoan hô vang lên như sấm dậy.

Chương 15: Về thiếu lâm hào kiệt khóc song thân

Hách Liên Thiết Thụ đợi hai người vào ngồi, nâng trà mời:

- Xin mời hai vị anh hùng uống trà! Chưa hiểu hai vị tới đây có điều chi dạy bảo?

A Châu nói:

- Dưới trướng tại hạ có mấy người anh em không hiểu đã làm điều chi đắc tội với tướng quân. Rồi các hạ phái những bậc cao thủ đi dùng võ công thượng thừa bắt cả về đây. Tại hạ cả gan đến xin tướng quân tha họ về.

Nàng dùng những câu "phái những bậc cao thủ đi dùng võ công thượng thừa bắt cả về đây" cho ra vẻ trịnh trọng. Nhưng ngấm ngầm chê người Tây Hạ dùng thủ đoạn đê hèn phun thuốc chuột để bắt ngươi.

Hách Liên Thiết Thụ mỉm cười, đáp:

- Quả có như vậy. Vừa rồi Mộ Dung công tử đã phô rõ tài cao, thực đáng mặt anh hùng không phải chỉ có hư danh. Kiều Bang chúa cùng Mộ Dung công tử nổi tiếng ngang nhau, chúng tôi mong Bang chúa cùng trổ tài cho chúng tôi xem. Khi chúng tôi đã tâm phục, quyết sẽ tha ngay liệt vị anh hùng hảo hán trở về quý phủ.

A Châu chột dạ, nghĩ bụng: "Mình giả mạo hình dung cùng cử chỉ Kiều Bang chúa thì còn tạm được, nếu giả mạo bản lĩnh của ông thì thế nào cũng lòi đuôi".

Nàng đang tìm cách chối khéo, bỗng cảm thấy chân tay mềm nhũn, cử động khó khăn, chẳng khác gì lúc trúng độc hôm trước, bất giác cả sợ than thầm: "Nguy hiểm đến nơi rồi. Ta có ngờ đâu trong chốc lát ở đây bị bọn chúng thách đấu võ,bây giờ biết làm thế nào?"

Ðoàn Dự mắt vẫn không ngang trông ngửa nên chẳng biết gì, chợt nhìn lại thấy A Châu ngồi nhũn ra trên ghế thì biết là nàng lại trúng độc, chàng vội lấy bình thuốc trong bọc, mở nút ra đưa vào mũi nàng.

A Châu hít luôn vài hơi, nàng mới trúng độc nên hết ngay. Ðưa tay ra cầm lấy bình thuốc ngửi luôn một lúc mà lạ thay, sao không thấy địch nhân động thủ can thiệp. Khi nhìn lại thì ra bọn Tây Hạ chân tay đều nhũn ra hết, ngồi trên ghế không nhúc nhích được, chỉ còn đôi mắt nhớn nhác.

Ðoàn Dự nghĩ thầm: "Thật là quái lạ! Bọn người này sao đánh thuốc độc mình?"

A Châu đến lay Hách Liên Thiết Thụ một cái thì gã lăn kềnh ra ghế. Ðúng là trúng độc rồi. Gã vẫn còn nói được, quát hỏi:

- Ô hay! Kẻ nào dám tự tiện dùng hương vụ? Lấy thuốc giải độc ra đây cho mau!

Quát luôn mấy tiếng nhưng thủ hạ đều trúng độc lăn ra, lên tiếng đáp lại:

- Bẩm tướng quân! Chúng tôi không nhúc nhích được nữa rồi!

Nỗ Nhi Hải nói:

- Tất là có kẻ nội phản, không thì ai biết được cách dùng hương vụ rất phiền phức này?

Hách Liên Thiết Thụ cả giận, hỏi:

- Ai ? Bắt lấy nó đem đây cho ta tra hỏi. Ta quyết phanh thây ra làm muôn đoạn.

Nỗ Nhi Hải nói:

- Vâng! Vâng!

Gã liếc mắt nhìn A Châu, thấy trong tay nàng cầm bình thuốc, liền nói:

- Kiều Bang chúa! Cảm phiền Bang chúa đem bình thuốc cho chúng tôi ngửi.

Tướng quân chúng tôi xin hậu tạ.

A Châu cười, nói:

- Tôi còn phải đi giải cứu cho anh em bản bang gấp hơn, ai mong các ông hậu tạ làm gì!

Nỗ Nhi Hải nói với Ðoàn Dự:

- Mộ Dung công tử, trong mình tôi cũng có bình thuốc đây, nhờ công tử lấy giùm cho chúng tôi ngửi.

Ðoàn Dự móc tay vào trong bọc gã lấy bình nhỏ ra, quả nhiên là bình thuốc giải,chàng cười, nói:

- Giải độc là cần gấp, nhưng không phải giải cho các người!

Nói rồi cùng A Châu chạy vào hậu điện, mở cửa phòng ra thì thấy bên trong lúc nhúc đầy người, đều là quần chúng Cái Bang bị bắt giam vào đó.

Ngô trưởng lão trông thấy A Châu gọi to lên:

- Kiều Bang chúa đấy ư? Tạ ơn trời đất!

A Châu đưa thuốc giải độc cho lão ngửi rồi nói:

- Ðây là thuốc giải, trưởng lão mau đem cho anh em ngửi để giải độc.

Ngô trưởng lão cả mừng, chờ cho tay chân cử động được liền cầm bình thuốc lại cho Tống trưởng lão ngửi.

Ðoàn Dự thì dùng bình thuốc của Nỗ Nhi Hải đến giải

cho Từ trưởng lão.

A Châu nói:

- Người cái bang nhiều thế này mà chỉ có hai bình, đến bao giờ mới giải độc xong? Xin Ngô trưởng lão đi lục trong người đám võ sỹ Tây Hạ xem còn bình nào nữa không để đem vào đây giải cho lẹ.

Ngô trưởng lão vội chạy ra đại điện tìm thuốc rồi thấy tiếng mắng chửi om sòm,thì ra lão vừa móc thuốc vừa đánh chửi người cho hả giận. Chẳng bao lâu, lão cầm được sáu bình nữa vào, cười nói:

- Tôi cứ nhè những tên mọi Hồ mặc áo bảnh mà lục soát. Quả nhiên những tên cấp bực cao bên mình đều có thuốc giải độc. Ha ha! Chúng chết là đáng lắm.

Ðoàn Dự cười, hỏi:

- Cái gì?

Ngô trưởng lão cười, nói:

- Tôi tát cho mỗi đứa một cái. Tên nào có thuốc tôi càng tát mạnh.

Lão chợt nhìn thấy Ðoàn Dự liền hỏi:

- Vị huynh đài đây quý tính cao danh là chi? Xin đa tạ huynh đài đã cứu chúng tôi.

Ðoàn Dự nói:

- Tại hạ họ Mộ Dung đến cứu quá muộn, khiến liệt vị phải chịu phiền luỵ ít lâu,xin liệt vị tha lỗi cho.

Mọi người Cái bang nghe chàng tự xưng ra họ Mộ Dung thì biết ngay con người tiếng tăm lừng lẫy là Mộ Dung Cô Tô. Ai nấy kinh hãi khôn xiết.

Tống trưởng lão nói:

- Chúng tôi có mắt mà không khác kẻ đui mù, ngờ oan cho Mộ Dung công tử sát hại Mã Phó Bang chúa. Giả tỷ hôm nay không được Bang chúa cùng chàng giải cứu cho thì cả lũ mắc tay bọn ác cẩu Tây Hạ và kết quả sẽ đến thế nào?

Ngô trưởng lão cũng nói:

- Kiều Bang chúa! Ðại nhân không chấp nhặt lỗi lầm của bọn tiểu nhân. Xin Bang chúa lại trở về làm chúa tể chúng tôi.

Toàn Quang Thanh vẫn chưa được ngửi thuốc giải độc vẫn không nhúc nhích được, lạnh lùng nói:

- Kiều gia quả cùng Mộ Dung công tử có chỗ thâm giao (!)

Y gọi Kiều Phong là Kiều gia chứ không gọi là Kiều Bang chúa để tỏ ý không nhận ông là Bang chúa mình nữa, lại đeo thêm câu "...cùng Mộ Dung công tử quả là chỗ thâm giao" mới tệ hại nữa.

Nên nhớ rằng quần chúng Cái Bang nghi ngờ Kiều Phong mượn tay Mộ Dung Phục để trừ khử Mã Ðại Nguyên và Kiều Phong vẫn một mực phủ nhận Mộ Dung Phục quen biết mình.

Hôm nay hai người cùng vào chùa Thiên Ninh cười cười nói nói ra chiều thân mật từ lâu chứ không phải bây giờ mới biết nhau.

A Châu nghĩ bụng: "Bọn này hàng ngày hợp tác với Kiều Phong sợ nún nán lại sẽ bị họ khám phá ra chỗ giả trá", liền nói:

- Việc lớn trong bang thong thả sẽ bàn tới, để tôi đi coi bọn ác cẩu Tây Hạ đã.

Nói xong rảo bước ra đại điện. Ðoàn Dự cũng bước ra theo. Hai người ra đến đại điện thấy Hách Liên Thiết Thụ đang cả tiếng chửi mắng om sòm:

- Các ngươi mau tra xét cho ra tên chó má nào người Tây Hạ, đi đốt nhà nó lên và bắt hết già trẻ gái trai giết cho kỳ hết, đừng để sót một mống. Mẹ nó! Ðã là người Tây Hạ sao còn phản chủ giúp người ngoài lấy trộm hương vụ tung ra?

Ðoàn Dự giựt mình tự hỏi: "Y mắng người Tây Hạ nào đây?"

Cứ Hách Liên Thiết Thụ chửi một câu thì Nỗ Nhi Hải lại đáp một lời.

Hách Liên Thiết Thụ lại hỏi:

- Nó viết mấy chữ trên tường kia, phải chăng rõ ràng để mạt sát chúng ta?

Ðoàn Dự cùng A Châu ngoảnh đầu lại xem thì thấy tường có mấy dòng chữ như rồng bay phượng múa, đề rằng:

Ác giả thời ác báo,

Gậy ông đập lưng ông,

Hại người bằng hương vụ,

Chớ trách kẻ phản công.

Ðoàn Dự trong thấy kinh ngạc, khẽ la lên:

- Ồ! Ðây chắc là Mộ Dung công tử viết rồi? Nét mực hãy còn ướt, đúng là vừa mới viết.

A Châu khẽ nhắc:

- Ðoàn công tử chớ quên mình đang đóng vai Mộ Dung công tử đó. Thiếu gia tôi viết rất nhiều, tôi không có cách nào nhận rõ đó có phải là bút tích của người không?

Ðoàn Dự quay lại hỏi Nỗ Nhi Hải:

- Ai viết những dòng chữ này?

Nỗ Nhi Hải không trả lời vào câu hỏi, gã nói:

- Gớm thật! Hôm nay mình mới biết cái thủ đoạn "gậy ông đập lưng ông" là thế nào.

Trong lòng gã phập phồng lo sợ, vì bọn gã bắt quần hào Cái Bang, đánh đập chửi mắng không thiếu thứ gì, không biết bây giờ bọn Cái bang sẽ đối phó ra sao? Chắc là cái trò "gậy ông đập lưng ông" còn ghê gớm hơn nữa?

Ðoàn Dự khẽ nói:

- Dùng độc vụ hại bọn Tây Hạ hình như do công tử nhà cô làm ra thì phải?

Không biết y đến lúc nào và hiện ở đâu? Thực là con thần long thấy đầu mà chẳng thấy đuôi.

Ðoàn Dự vốn đem lòng đố kỵ Mộ Dung công tử, nhưng lúc này chàng thấy cái thủ đoạn quăng một mẻ lưới mà chụp hết bao nhiêu cao thủ Tây Hạ thì chàng không khỏi thầm phục về cái hành vi này của Mộ Dung Phục.

A Châu thấy quần hào Cái Bang đã cử động được hết, tới tấp lên đại điện chuyện trò, liền khẽ bảo Ðoàn Dự:

- Ðại sự xong rồi. Chúng ta đi thôi!

Ðoạn, lên tiếng nói:

- Tôi còn có việc khác khẩn cấp hơn phải cùng Mộ Dung công tử đi lo liệu ngay,rồi đây sẽ có ngày tái hội.

Nó i xong, bước mau ra cửa điện. Bọn Ngô trưởng lão gọ to lên:

- Bang chúa hãy thong thả! Bang chúa hãy thong thả!

A Châu không dám trùng trình, càng đi mau hơn. Quần hào Cái Bang trước nay vẫn có lòng kính sợ Kiều Phong, không ai dám chạy ra ngăn trở. Hai người chạy chừng hơn một dặm, A Châu mới cười, nói:

- Ðoàn công tử! Nghĩ lại thật buồn cười. Cái trò "Lăng ba vi bộ" mà lão đồ đệ của công tử đòi biểu diễn, lại bảo là công tử diễn giỏi hơn sư phụ lão!

Ðoàn Dự ồ lên một tiếng, A Châu lại hỏi:

- Không biết ai đã ngầm tung hơi độc ra? Lão đại tướng Tây Hạ cứ mồm năm miệng mười là có kẻ nội phản. Tôi chắc chính người Tây Hạ phóng ra.

Ðoàn Dự chợt nghĩ đến một người, nói:

- Hay là Lý Diên Tông? Y là một tay cao thủ Tây Hạ mà chúng tôi đã được gặp trong trại giã gạo.

A Châu chưa biết Lý Diên Tông, nàng nói:

- Chúng ta về hỏi lại Vương cô nương xem có biết không.

Ðoàn Dự trước vẫn ngờ kẻ viết trên tường là Mộ Dung Phục và như vậy tất y đã ở gần đâu đây rồi đến hội họp với Vương Ngọc Yến. Lòng chàng phiền muộn vô cùng. Bây giờ chợt nghĩ tới Lý Diên Tông, chàng lại vui vẻ ngay, cười nói như thường. Trong lúc đang đi, chợt nghe tiếng vó ngựa dồn dập. Trên đường lớn một người phóng ngựa rất mau đi tới. Ðoàn Dự tinh mắt, trông tận đằng xa đã biết là Kiều Phong thì rất mừng, reo lên:

- A ha! Kiều đại ca!Chàng toan cất tiếng gọi, A Châu vội kéo áo chàng, nói:

- Ðừng la! Vai chính đã đến đó!

Rồi nàng quay mình đi... Thoáng cái, Kiều Phong đã phóng ngựa đến nơi, đưa mắt nhìn Ðoàn Dự cùng A Châu một lượt.

Ðoàn Dự thấy A Châu kéo áo mới tỉnh ngộ ra rằng hai người đã cải trang.

A Châu giả làm Kiều đại ca, nếu để người nhìn thấy nàng thì có điều bất tiện.

Lúc đó Kiều Phong đã cưỡi ngựa đến trước mặt, Ðoàn Dự không dám nhìn thẳng phải quay đi. Chàng tự hỏi: "Lúc Kiều đại ca cùng quần hào Cái bang tương hội,chân tướng sẽ bị bại lộ, không hiểu đại ca có phiền trách A Châu này không?"

Nguyên Kiều Phong cứu được A Châu, A Bích rồi mới biết tin anh em Cái Bang bị người Tây Hạ bắt hết thì trong lòng nóng nảy, chạy khắp nơi tìm kiếm.

Nhưng miệt Giang Nam ruộng lúa đồi dâu bát ngát, đường thuỷ bộ giao tiếp tứ tung, không phải như miền bắc phần nhiều là đường độc đạo nên khó bề tìm kiếm.

Kiều Phong tìm đến nửa ngày trời cũng gặp hai chú tiểu chùa Thiên Ninh, ông hỏi rõ đường lối vào chùa. Ðang đi thì gặp Ðoàn Dự, ông thấy dáng người thanh tú,trạng mạo khôi ngô, nghĩ thầm: "Vị công tử này hao hao giống Ðoàn Dự, người anh em kết nghĩa với ta."

A Châu đã trở gót quay đi, Kiều Phong không để ý tới hai người nữa vì trong lòng đương mải lo lắng về anh em Cái Bang. Ông không hỏi gì, ra roi cho ngựa lướt qua.

Kiều Phong đến ngoài chùa Thiên Ninh đã thấy mười mấy người đệ tử Cái Bang đang trói bọn võ sỹ Tây Hạ ép giải từ trong chùa đi ra. Kiều Phong cả mừng,nghĩ thầm: "Nhân vật Cái bang quả nhiên anh hùng, đã chuyển bại ra thắng." Quần chúng Cái Bang thấy Kiều Phong đi rồi quay lại, tới tấp chạy ra nghênh tiếp, nói:

- Bang chúa! Bọn giặc này bây giờ nên phát lạc ra sao? Xin Bang chúa chỉ cho.

Kiều Phong nói:

- Tôi đã không phải là người Cái Bang nữa, thôi xin miễn nói đến hai chữ "Bang chúa". Anh em có bị tổn thương không?

Bọn Từ trưởng lão ở trong chùa được tin báo Kiều Phong đến, đều chạy ra nghênh tiếp. Ngô trưởng lão bộp chộp nói ngay:

- Bang chúa! Khi nãy Bang chúa đi khỏi, chúng tôi vẫn bảo nhau, nếu không được Bang chúa cùng Mộ Dung công tử đến cứu kịp thời, thì toàn thể quân Cái Bang sẽ chết hết. Bang chúa không trở về nắm giữ đại cuộc cầm đầu cho chúng tôi là việc hỏng hết!

Kiều Phong lấy làm lạ, hỏi:

- Mộ Dung công tử nào?

Ngô trưởng lão đáp:

- Bọn Toàn Quang Thanh nói càn, Bang chúa chẳng nên để vào tai. Việc giao kết bạn bè phỏng có chi là khó? Tôi tin rằng Bang chúa cùng Mộ Dung công tử mới biết nhau bữa nay.

Kiều Phong đáp:

- Có phải là Mộ Dung Phục không? Tôi chưa từng gặp mặt y.

Từ trưởng lão cùng bốn vị Tống, Hồ, Trần, Ngô ngơ ngác nhìn nhau đều lấy làm kinh dị, tự hỏi: "Vừa mới đây y cùng Mộ Dung công tử dắt tay nhau vào giải độc cho mọi người, sao bây giờ bảo chưa biết Mộ Dung công tử?"

Ngô trưởng lão nghĩ một lát, tỉnh ngộ ra, nói:

- À phải rồi! Chàng thanh niên công tử vừa rồi tự xưng ở họ Mộ Dung chứ y có bảo là Mộ Dung Phục đâu! Trong thiên hạ, người họ Mộ Dung biết bao nhiêu mà kể, cái đó chả có chi là lạ.

Trần trưởng lão nói:

- Nhưng mấy hàng chữ đề trên tường kia có câu: "gậy ông đập lưng ông", không phải Mộ Dung Phục thì còn ai vào đây?

Bỗng có tiếng quái gở xen vào:

- Gã công tử lỏi con đó môn võ nào cũng giỏi, giỏi hơn cả chủ môn đó nữa, mà còn không phải Mộ Dung Phục ư? Ðúng hắn rồi! Nhất định là hắn không sai!

Mọi người nhìn xem ai nói, thì ra lão mắt chuột râu ngắn Nam Ngạc Hải Thần.

Lão trúng độc bị trói, không nhịn được nữa nên xen vào.

Kiều Phong lấy làm lạ, hỏi:

- Mộ Dung Phục đến đây ư?

Nam Ngạc Hải Thần tức mình nói:

- Ðồ khỉ! Mẹ kiếp! Mi vừa cùng Mộ Dung Phục dắt tay nhau đến đây, không biết dùng tà thuật gì trói lão gia lại. Mau buông tha lão gia ra thì thôi, không thì...

Lão ấp úng không biết nói sao, đằng hắng lên mấy tiếng.

Kiều Phong nói:

- Trông ngươi có vẻ là một tay cao thủ trong võ lâm mà sao lại ăn nói lăng nhăng như thế? Ta đến đây bao giờ? Ai cùng Mộ Dung Phục dắt tay đi vào? Cái đó lại càng hoang đường nữa!

Nam Ngạc Hải Thần bi bô nói to:

- Kiều Phong giỏi thật! Ngươi làm Bang chúa Cái Bang thật là uổng! Sao dám gian dối quá trời thế? Các bạn! Có phải Kiều Phong vừa đến đây không? Tướng quân ta chả mời y ngồi trên rồi cùng uống trà là gì?

Bọn Tây Hạ đồng thanh đáp:

- Ðúng rồi! Mộ Dung Phục còn biểu diễn "Lăng ba vi bộ", Kiều Phong đứng bên khen ngợi, tướng quân ta còn nói: "Bắc Kiều Phong, Nam Mộ Dung" gì gì... nữa kia mà? Không thật thì ai bịa đặt ra được?

Ngô trưởng lão kéo tay áo Kiều Phong, khẽ nói:

- Bang chúa! Người quang minh lỗi lạc không làm việc mờ ám! Chuyện Bang chúa vừa đến đây sao bây giờ lại cãi?

Kiều Phong bực quá, nhăn nhó cười, nói:

- Ngô tứ ca! Chẳng lẽ chính mắt tứ ca cũng vừa trông thấy tôi ư?

Ngô trưởng lão liền cầm bình thuốc giải đưa ra, nói:

- Bang chúa! Tôi xin trả lại Bang chúa bình thuốc này chừng sau này còn có lúc dùng đến.

Kiều Phong nói:

- Trả lại tôi? Cái gì mà trả lại tôi?

Ngô trưởng lão đáp:

- Vừa nãy Bang chúa lấy thuốc này đưa cho tôi, Bang chúa quên rồi ư?

Kiều Phong hỏi lại:

- Ngô tứ ca! Chính tứ ca cũng vừa thấy tôi đưa bình thuốc?

Ngô trưởng lão thấy Kiều Phong cãi hoài, trong lòng không vui và rất băn khoăn.

Kiều Phong dù là người tinh thông mẫn cán, nhưng ngờ đâu đến lũ giả trang mình vừa đến đây trước để giải cứu cho mọi người? Ông trầm ngâm nghĩ lại thì trong vụ này tất có kẻ âm mưu thâm độc.

Ngô trưởng lão và Hồ trưởng lão đều là những người tính tình ngay thẳng, quyết không làm điều ngoắt ngoéo đê hèn. Kẻ bầy trò này tất phải là tay quyền biến mưu lược ghê gớm mới có thể giả tạo một cách tài tình trước mặt mọi người được.

Kể ra thì quần hào Cái Bang được giải cứu, ai cũng cảm kích, nhưng thấy Kiều Phong phủ nhận công việc mình làm thì không khỏi kinh dị.

Có người cho là cuộc biến cố xảy ra liền liền mấy hôm nay đã làm cho thần trí ông hoang mang. Có người cho là chính ông đã mượn tay Mộ Dung Phục để giết Mã Ðại Nguyên, ông sợ gian mưu bại lộ nên cố chối là không biết Mộ Dung Phục.

Có người đoán ông đồ mưu trở lại ngôi Bang chúa Cái bang nên bày ra mưu nọ chước kia... Còn có người tin là ông vì trung thành với Khất Ðan mà phản cả Tây Hạ, hại cả Ðại Tống. Tóm lại, mỗi người đoán một cách, nét mặt lộ ra vẻ luyến tiếc ông có; khó chịu, căm hờn ông cũng có; khinh bỉ, thù hằn với ông cũng có.

End of dialog window.

Kiều Phong thở dài, nói:

- Các vị đã bình yên vô sự, vậy Kiều mỗ xin cáo biệt từ đây.

Nói xong, chắp tay từ giã mọi người, nhảy lên mình ngựa ra roi cho ngựa chạy mau. Bỗng nghe thấy Từ trưởng lão gọi to:

- Kiều Phong! Hãy để cây "Ðả cẩu bổng" lại đã!

Kiều Phong dừng ngựa, hỏi:

- Cây "Ðả cẩu bổng" ư? Tôi đã trao trả từ lúc còn ở rừng hạnh kia mà?

Từ trưởng lão nói:

- Chúng tôi lỡ bị bắt, cây "Ðả cẩu bổng" lạc vào tay ác cẩu Tây Hạ. Bây giờ tìm khắp cả mà chẳng thấy đâu. Chắc là ngươi lấy đi?

Kiều Phong ngửa mặt lên trời cườ một trang dài, tiếng cười lạnh lùng bi ai, rồi lớn tiếng nói:

- Từ đây Kiều Phong này với Cái bang không còn dây mơ rễ má gì nữa thì lấy "Ðả cẩu bổng" làm gì? Từ trưởng lão! Thế ra trưởng lão coi thường tôi quá!

Ông thúc hai vế vào bụng ngựa, phóng chạy như bay đi về phía bắc. Từ thuở nhỏ Kiều Phong đã được cha mẹ nuôi nấng cưng chiều, sau đi học võ nghệ phái Thiếu Lâm, còn thờ Uông Bang chúa làm thầy. Tuy ông bôn tẩu giang hồ, gặp nhiều bước gian nan, nhưng vẫn được thầy bạn hết lòng thương mến một cách nhiệt thành. Hai bữa nay đất bằng nổi sóng, bao nhiêu oai danh lừng lẫy từ trước, cả đến tiếng thơm của một vị Bang chúa đại nhân đại nghĩa, bỗng phút chốc tiêu tan trở nên một kẻ bán nước hại dân, một kẻ đốn hèn vô liêm sỉ.

Ông bâng khuâng nhìn ra phương trời để ngựa muốn đi đâu thì đi, trong lòng ngổn ngang trăm mối: "Giả tỷ mình là người Khất Ðan mà mười năm trước đây mình đã hạ sát bao nhiêu tay cao thủ Khất Ðan lại phá hoại bao nhiêu mưu đồ của Khất Ðan thì chẳng hoá ra mình đã đại bất trung? Giả tỷ mà cha mẹ mình bị người Hán sát hại ở ngoài ải Nhạn Môn quan, mình lại đi lại kẻ cựu thù giết cha mẹ làm thầy và nhận người khác làm cha mẹ hơn ba mươi năm nay há chẳng là đại bất hiếu? Kiều Phong hỡi Kiều Phong! Mi đã là người bất trung, bất hiếu như vậy thì còn mặt mũi nào sống ở trên thế gian này nữa? Giả tỷ Tam Hoè Công không phải là phụ thân mình thì mình nguyên họ gì chứ đâu phải họ Kiều? Phụ thân sinh ra đã đặt tên cho mình là gì mình cũng không hay? Trời ơi! Ta chẳng những bất trung,bất hiếu mà lại là kẻ vô danh, vô tính!"

Kiều Phong lại nghĩ tiếp: "Hay là mọi việc này đều do một tên đại gian đại ác vu hãm mình? Kiều Phong này đường đường là bậc đại trượng phu mà để kẻ khác làm cho thân danh tan nát, tiếng xấu ngàn đời không rửa sạch, thì ra mình chịu thua gian nhân hay sao? Không được! Thế nào mình cũng tra xét cho ra thực hư."

Ông nghĩ ngợi quanh quẩn mãi, rồi quyết định công việc đầu tiên là hãy trở về núi Thiếu Thất tỉnh Hà Nam để hỏi lại Hoè Tam Công về lai lịch thân thế mình.

Công việc thứ hai là vào chùa Thiếu Lâm cầu kiến ân sư Huyền Khổ đại sư, xin người trỏ bảo chân tướng. Hai vị này đều tha thiết thương yêu mình, chắc chẳng nỡ giấu giếm.

Kiều Phong nguyên là người hào sảng, muốn sao làm vậy, đủ tài đảm đương việc lớn. Sau khi tính toán và quyết định chủ ý, ông không buồn phiền nữa. Có điều, trước ông làm chủ Cái bang thì khắp chốn giang hồ đâu cũng là nhà. Bây giờ ông bị trục xuất ra khỏi Cái Bang, đến ăn ngủ ở các phân đà không tiện, mà có khi sinh ra phiền não nữa.

Nên ông tìm những đường hẻo lánh mà đi để khỏi phải gặp những kẻ thuộc hạ cũ. Ði được hai ngày, trong mình hết sạch tiền chi dụng, đành đem bán con ngựa cướp được của người Tây Hạ để làm lộ phí. Một hôm, Kiều Phong đến chân núi Tung Sơn, nhắm thẳng núi Thiếu Thất mà đi. Nơi đây là chỗ ông ở khi còn nhỏ tuổi, cảnh vật đâu đấy vẫn y nguyên như cũ.

Cái Bang là một bang lớn thứ nhất trong đám giang hồ, Thiếu Lâm cũng là phái lớn nhất tong các phái võ. Một khi Bang chúa Cái Bang lên chùa Thiếu Lâm là một cuộc náo nhiệt chấn động trong võ lâm, bao nhiêu nghi tiết này được bầy đặt ra làm kinh động đến nhiều người. Vì vậy mà từ khi lên làm Bang chúa Cái Bang,Kiều Phong chưa trở về chùa Thiếu Lâm bao giờ.

Chỉ hàng năm phái người dâng quần áo hoặc thực phẩm về cho ân sư cùng cha mẹ mà thôi. Bây giờ ông quay về đất cũ, nghĩ lại thân mình, bất giác cảm thấy nao nao trong dạ mặc dầu ông là người trấn tĩnh, trầm mặc. Nhà ông ở về phía nam sườn núi Thiếu Thất. Ông bước lẹ đi trên sườn núi đến một khu vườn hoa có cây táo lớn. Dưới gốc táo còn để một cái nón cỏ và bình trà gẫy tay cầm.

Kiều Phong nhận ra đó là những đồ vật của phụ thân (Kiều Tam Hoè) mình,trong tâm ông cảm thấy ấm cúng, miệng lẩm bẩm: "Gia gia ta thật là cần mẫn trung hậu, bình trà gẫy chuôi này đã dùng đến mấy chục năm mà chưa bỏ đi". Xem

đến cây táo lớn, ông nhớ lại thuở nhỏ, mỗi mùa táo chín, Kiều Tam Hoè thường dắt ông ra để đập lấy trái.

Những trái táo đỏ chín mọng ngon ngọt vô cùng. Từ lúc lìa bỏ cố hương ông chưa được ăn thứ táo nào ngon như thế... Kiều Phong nghĩ thầm: "Dù gia nương đây không phải là cha mẹ ruột ta, nhưng ơn dưỡng dục từ thuở tấm bé suốt đời ta không chắc báo đáp được. Bất luận chân tướng ta thế nào, ta quyết không thay đổi cách xưng hô".

Kiều Phong chạy đến căn nhà ba gian tường đất, thấy ngoài sân có mảnh phên tre để phơi rau dưa. Một con gà mái dẫn đàn gà con đang lúc cúc bới cỏ tìm ăn. Bất giác ông tủm tỉm cười, nghĩ thầm: "Không chừng tối nay má má lại giết gà làm cơm để khoản đãi cậu con lâu ngày chưa thấy mặt". Ông cất tiếng gọi to:

- Gia gia, má má ơi! Con đã về đây!

Ông gọi hai câu chẳng thấy ai thưa thì nghĩ bụng: "Thôi phải rồi! Hai cụ ngày nay tuổi già, tai điếc không nghe rõ". Ông đẩy cửa đi vào... Trong nhà nào bàn gỗ,ghế tre, nào cày, cuốc bỏ đó, chẳng khác ngày ông rời khỏi căn nhà này ra đi,

nhưng sao không thấy bóng người.

Kiều Phong lại gọi luôn mấy tiếng nữa, vẫn không thấy tiếng người đáp lại đã hơi cảm thấy mối nghi ngờ, tự hỏi: "Không biết gia nương mình đi đâu?" Ông cúi đầu nhìn vào trong phòng, bất giác giật nảy mình lên.

Hai vợ chồng Kiều Tam Hoè nằm lăn dưới đất không nhúc nhích.

Kiều Phong vội nhảy xổ vào nâng mẫu thân dậy thì thấy người đã tắt thở nhưng mình còn hơi nóng, rõ ràng là mới chết chưa đầy một giờ. Ông lại đến ôm phụ thân thì tình trạng cũng như vậy.

Kiều Phong vừa bàng hoàng vừa xót thương, ôm thi thể phụ thân ra ngoài cửa dưới ánh nắng mặt trời để xem xét kỹ lại, thì thấy những xương sườn lồng ngực đều bị gãy hết, đúng là một tay cao thủ võ lâm dùng chưởng lực cực kỳ lợi hại đánh chết. Ông xem đến thi thể mẫu thân cũng vậy. Kiều Phong trong lòng cực kỳ bối rối, nghĩ thầm: "Gia nương ta là nông phu, nông phụ thật thà, sao lại có chuyện những tay cao thủ võ lâm đến đây hạ độc thủ? Chuyện này chẳng qua vì ta mà ra."

Ông liền xem xét kỹ càng từ trong ba gian nhà cho đến phía trước, phía sau cùng trên nóc xem hung thủ có vết tích gì không. Xong kẻ hạ thủ là một gã vô cùng cẩn thận, không để một chút di tích gì, dù là một vết chân.

Kiều Phong khóc sướt mướt,càng nghĩ càng thêm đau xót, rồi bất giác khóc rống lên. Vừa khóc mấy tiếng thì sau lưng có tiếng người nói:

- Ðáng tiếc! Ðáng tiếc! Chúng ta đến chậm mất rồi.

Kiều Phong vội quay đầu nhìn lại, thấy bốn nhà sư đứng tuổi, xem cách phục sức đều là hoà thượng tại chùa Thiếu Lâm.

Kiều Phong từng học võ ở phái Thiếu lâm,nhưng sư phụ ông là Huyền Khổ đại sư hằng ngày cứ nửa đêm mới đến nhà rèn luyện, ngay cha mẹ ông cũng không hay, nên không biết một vị sư nào tại chùa Thiếu Lâm cả. Lúc này trong lòng ông đau khổ, dù thấy người ngoài đến cũng không cầm được nước mắt.

Một vị sư người cao đầy vẻ giận dữ, lớn tiếng quát mắng:

- Kiều Phong! Con người như mi không bằng tuồng chó lợn. Vợ chồng Kiều Tam Hoè dù không phải là cha mẹ ruột mi, song ơn đức dưỡng dục trong mười mấy năm trời đâu phải ít công lao, sao ngươi dám độc ác đến ra tay hạ sát?

Kiều Phong khóc, nói:

- Tại hạ vừa về đến nhà thì song thân bị hại, hiện đang điều tra hung thủ để báo thù cho người, sao nói như vậy?

Nhà sư tức giận nói:

- Dòng giống Khất Ðan tâm địa độc dữ như loài lang sói, hành động chẳng khác gì cầm thú. Mi đang tay hạ sát nghĩa phụ, nghĩa mẫu, tiếc rằng bọn ta đến đây chậm mất một chút. Gã họ Kiều kia! Mi đã trở lại núi Thiếu Thất để làm một việc đại ác, lại còn giở giọng loè bịp chúng ta à?

Nói xong vung chưởng đánh vào ngực Kiều Phong. Kiều Phong đang định né tránh bỗng nghe sau lưng có luồng gió nhè nhẹ, biết rằng có người đánh lén mặt sau. Ông không muốn động thủ cùng các nhà sư Thiếu Lâm một cách hồ đồ nên lạng người xa hơn trượng, quả thấy một nhà sư Thiếu Lâm giơ chân đá vào quãng không.

Bốn nhà sư Thiếu Lâm thấy Kiều Phong né tránh một cách dễ dàng như vậy đều lộ vẻ kinh dị. Nhà sư cao lớn lại quát mắng:

- Võ công ngươi giỏi thì có làm gì? Ngươi tưởng giết nghĩa phụ, nghĩa mẫu đi để bịt miệng, hòng giấu kín gốc gác mi. Có điều đáng tiếc là mi dòng giống Khất Ðan ác nghiệt đã đồn rầm khắp võ lâm, trên chốn giang hồ còn ai không biết? Nay mi làm việc đại nghịch này chỉ tổ gia tăng thêm tội ác của mi mà thôi.

Một nhà sư khác cũng mắng:

- Mi đã hạ sát Mã Ðại Nguyên, nay lại hạ sát vợ chồng Kiều Tam Hoè. Hừ! Mi tưởng việc xấu xa này còn che đậy được nữa ư?

Kiều Phong đang cơn phiền não, tuy nghe hai nhà sư mắng nhiếc là thế mà vẫn không tỏ thái độ căm tức. Bình sinh ông gặp việc khó khăn đã nhiều, quen tính nhẫn nại, dằn lòng căm phẫn, ông chắp tay thi lễ, nói:

- Xin hỏi bốn vị đại sư pháp hiệu là gì? Phải chăng là những bậc cao tăng tai chùa Thiếu Lâm?

Một vị hoà thượng tầm vóc vừa phải, tính khí êm đềm hơn, nói:

- Bọn ta đều là đệ tử phái Thiếu Lâm. Hỡi ôi! Vợ chồng Kiều Tam Hoè một đời trung hậu, ngờ đâu được báo đáp một cách thảm hại thế này? Kiều Phong! Bọn Khất Ðan các người thật là tàn nhẫn!

Kiều Phong nghĩ thầm: "Mấy nhà sư này đã không thổ lộ pháp danh, hỏi nữa cũng vô ích. Mình cũng vừa nghe nhà sư cao kia bảo là họ đến cứu chậm một chút,tựa hồ như có được người đưa tin đến xin cứu viện. Vậy thì ai đến đưa tin? Ai biết trước gia nương ta gặp nạn nguy hiểm?" Ông liền nói:

- Bốn vị đại sư rộng lòng từ bi định đến cứu gia nương tại hạ. Có điều đáng tiếc là chậm một chút...

Nhà sư người cao, tính nóng như lửa vung quyền lên nhằm Kiều Phong đánh liều và quát lên:

- Bọn ta chậm một chút nên mi mới ra tay ngỗ nghịch được. Sao mi còn dám nhơn nhơn tự đắc, buông lời khiêu khích bọn ta.

Kiều Phong biết rõ bốn vị này khi được tin báo vì lòng hảo tâm mà đến cứu nạn cho gia nương mình, thực tâm ông không muốn động thủ ra chiêu. Nhưng chợt nghĩ rằng: "Muống biết rõ chân giả, nếu mình không thi thố thủ đoạn đối đáp với bọn họ thì vĩnh viễn không hiểu rõ trắng đen". Nghĩ vậy, ông liền nói:

- Tại hạ rất cảm kích lòng tốt của bốn vị, Chuyện hôm nay vì bất đắc dĩ mà phải đắc tội cùng quý vị!

Nói xong, ông chuyển mình như gió, đưa tay ra vỗ vào vai nhà sư thứ ba. Nhà sư này quát hỏi:

- Mi động thủ thật ư?

Câu hỏi vừa dứt, nhà sư đã bị vỗ trúng vai, người nhũn ra ngồi phịch xuống đất.

Kiều Phong đã luyện võ Thiếu Lâm, tuy không quen biết bốn nhà sư nhưng đã thuộc lòng những căn bản võ công của bổn phái. Ông phóng luôn bốn chưởng đánh bốn nhà sư ngã liền rồi nói:

- Tại hạ thật là đắc tội! Xin hỏi vị đại sư, Người vừa bảo đến cứu chậm một chút thì tại sao biết được gia nương tôi bị nạn? Ai đã báo tin cho sư phụ biết?

Nhà sư đó cả giận, nói:

- À ra mi muốn tra hỏi cho biết người nào đã đưa tin để lại hạ độc thủ giết họ chứ gì? Ta là đệ tử phái Thiếu Lâm, há chịu cung khai cho loài chó má Khất Ðan các ngươi biết hay sao? Dù ngươi có dùng thủ đoạn thảm khốc đến mức nào cũng đừng hòng ta nói hở lấy một tiếng.

Kiều Phong than thầm trong bụng: "Sự hiểu lầm mỗi lúc một sâu cay, mình muốn trình bầy thế nào mặc lòng, các vị này đều cho là mình lấy khẩu cung họ".

Ông lại giơ tay ra nắn vào lưng mỗi vị mấy cái để giải huyệt đạo cho các nhà sư rồi nói:

- Nếu tại hạ muốn giết người bịt miệng lúc này đã hại tính mạng của bốn vị,nhưng thế không phải là chân tướng của tại hạ. Tại hạ mong rằng có ngày tra ra được rõ trắng đen!

Bỗng nghe sườn núi có tiếng người cười lạt, nói:

- Giết người bịt miệng vị tất dễ dàng như ngươi tưởng đâu.

Kiều Phong ngoảnh đầu lại xem thì thây có đến hơn mười vị sư chùa Thiếu Lâm,người cao, người lùn, mà vị nào cũng tay cầm thiền trượng hoặc giới đao. Chẳng ai là tay không khí giới. Hai nhà sư chừng năm chục tuổi trong tay cầm cây phương tiên sạn. Những răng đầu cây sạn có ánh sáng xanh lè.

Bốn luồng nhỡn quan hai nhà sư sáng như điện loang loáng phóng ra, mới trông đã biết ngay là nội công thâm hậu.

Kiều Phong tuy không sợ hãi những cũng biết võ công mười hai vị này cao hơn bốn vị trước nhiều. Nếu đã giao thủ mà không giết được mấy người thì khó lòng trốn thoát một cách yên lành. Nhưng ông ứng biến rất mau lẹ, ông chắp tay nói:

- Kiều Phong này thật vô lễ, xin có lời từ tạ các vị đại sư.

Rồi đột nhiên xoay người đi một cái, lấy lưng xô gẫy cánh cửa, lùi vào trong nhà. Biến cố này cực kỳ mau lẹ. Các nhà sư đều la lên những tiếng kinh dị. Năm sau vị giơ tay lên vận nội lực để ngăn trở. Một tiếng "binh" vang lên, cát bụi tung

bay. Năm sáu nhà sư này bị một chưởng lực từ trong phóng ra, lùi lại bốn năm bước, khi đứng lại được thì đều cảm thấy tức ngực như huyết ứ lên.

Mấy vị sắc mặt lợt lạt, ngơ ngác nhìn nhau. Ai cũng biết rõ ràng những chưởng lực của Kiều Phong tuy đã mạnh nhưng vẫn còn dư lực. Chưởng thứ hai phóng ra vị tất đã chống nổi. Mọi người tưởng Kiều Phong là hạng cùng hung cực ác và cho là ông còn dành sức để đánh nữa, chứ biết đâu rằng ông muốn lưu tình, không có ý giết người.

Một lát sau, vị sư cầm phương tiên sạn ra chiêu "song long nhập động", thế mạnh vô cùng. Rồi ba nhà sư sử hai cây sạn đi ngang vai thẳng vào trong nhà. Hai cây sạn giao nhau bật lên những tiếng leng keng thành ra một thư lá chắn sáng loè

để hộ thân.

Nhưng trong nhà vắng tanh nào thấy bóng Kiều Phong đâu. Lạ hơn nữa là thi thể vợ chồng Kiều Tam Hoè cũng mất tích. Hai nhà sư sử phương tiên sạn là những vị ở Giới Luật Viện trong chùa Thiếu Lâm, chuyên việc giám sát hành vi các đệ tử bổn phái thuộc ngành trì giới tăng và thủ luật tăng.

Nhiệm vụ thường xuyên của các vị này là bôn tẩu trong đám giang hồ để tra xét công, tội của các thuộc hạ. Bản lĩnh đã cao cường, kiến văn lại quảng bác hơn người, hai vị thấy Kiều Phong trong chớp mắt đã biến đâu mất, lấy làm khó nghĩ.

Hơn nữa, ông lại đem theo cả thi thể vợ chồng Kiều Tam Hoè, càng làm cho hai vị ngạc nhiên.

Các nhà sư không thể tin rằng mới một phút mà Kiều Phong đã chạy xa được,chắc còn ẩn úp đâu đây. Các vị tìm hết phía trước, phía sau nhà cùng bụi cây, xó bếp không sót một chỗ nào. Hai nhà sư trong Giới luật viện đề khí chạy xuống núi truy tầm đến hai mươi dặm vẫn không thấy tông tích Kiều Phong đâu cả.

Số là Kiều Phong đã cắp thi thể gia nương chạy ngược lên núi Thiếu Thất. Ông len lỏi vào những nẻo không người đi lại, những chỗ rừng rậm um tùm mà trèo.

Ðến chỗ một đám cây rậm rạp, cành lá chi chít, ông táng thi thể cha mẹ xuống đó.

Ðoạn, cung kính đập đầu lạy tám lạy, lâm râm khấn vái:

- Gia nương ơi! Gia nương bị kẻ nào hạ độc thủ sát hại. Con nhất định tìm ra hung phạm về moi gan, móc ruột để tế trước phần mộ gia nương.

Kiều Phong tưởng đến chuyến này về nhà chỉ chậm một phút mà không thấy được mặt mẹ cha. Ông nghĩ thầm: "Nếu gia nương trông thấy mình đã trưởng thành với thân hình vạm vỡ, khôi ngô chắc là mừng lắm! Ví phỏng ba người được thấy nhau trong chốc lát thì cũng được hưởng mấy phút khoái lạc."

Nghĩ đến đây, không cầm lòng được, Kiều Phong khóc ngất lên thổn thức không ra tiếng. Nguyên từ thuở nhỏ, Kiều Phong vốn tính cương ngạnh, không mấy khi khóc lóc. Từ lúc thành nhân đến giờ, ông chưa từng nhỏ một giọt nước mắt nào.

Bữa nay vì trong lòng đau thương đến cùng cực, căm phẫn đến tột độ, nên nước mắt chảy xuống như mưa, không tài nào ngăn lại được. Ðôt nhiên như nghĩ ra điều gì quan trọng, Kiều Phong khẽ la lên:

- Thôi nguy rồi! Ân sư ta là Huyền Khổ đại sư không khéo cũng gặp nguy hiểm mất!

Ðang lúc ông khóc lạy trước phần mộ gia nương, chợt nhớ ra mấy điều: "Tên hung thủ hạ sát gia nương mình... không phải ngẫu nhiên trong chốc lát vào lúc trước khi mình vào nhà, mà việc này đúng có dự mưu từ trước. Y hạ thủ xong, lập tức đi thông báo vào chùa Thiếu Lâm đổ tội cho mình về núi Thiếu Thất giết gia nương để bịt miệng.

Phải rồi! Các nhà sư chùa Thiếu Lâm hoài bão tấm lòng nghĩa hiệp, nhất tâm đến giải cứu cho gia nương mình thì lại gặp mình ở nhà. Hiện nay chỉ còn một người biết rõ thân thế của mình là Huyền Khổ sư phụ. Mình phải gia tâm đề phòng tên hung thủ này tìm cách hạ sát sư phụ để bao nhiêu tội lỗi trút lên đầu mình.

Vừa nghĩ đến Huyền Khổ đại sư không chừng sẽ vì mình mắc nạn, Kiều Phong bất giác ruột nóng như lửa, đứng lên cất bước chạy như bay về phía chùa Thiếu Lâm. Ông biết rõ những tay cao thủ trong chùa rất đông, nhất là mấy vị sư già đều có tuyệt kỹ riêng không phải tầm thường. Nếu mình thò mặt ra tất nhiên bị chư tăng vây đánh thì khó lòng thoát thân được."

Tuy ông chạy rất mau nhưng phải tìm những nẻo đường hoang vắng, chông gai,cỏ rậm mà đi. Quần áo bị móc rách bươm, cảng chân máu chảy đầm đìa mà ông vẫn không hay.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau