LƯ SƠN KỲ NỮ

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Lư sơn kỳ nữ - Chương 21 - Chương 25

Chương 21: Gặp kẻ ác ra tay diệt trừ liền

Dật Tư nói tới đõ khẻ thở dài mà nói với Bách Biểu tiếp:

-Nhưng cũng may nhờ có hai người, nên mới giết nổi Giang Tử Kỳ và làm đảo

lộn cả Ly Hồn cốc, dò thám được khá nhiều tin tức rất quan trọng.

Bách Biểu cau mày lại đáp:

-Tạ Tiên Tử, tuy Độc Cô lão đệ đã trải qua biết bao sự gian nan hiểm trở, rồi lại

may mắn thoát hiểm nhưng theo sự nhận xét của lão, nên cứ để cho Ôn cô nương ở

trong ổ ma mãi như vậy, sẽ có hại nhiều hơn là có ích.

Dật Tư gật đầu tán thành:

-Cụ nghĩ như vậy rất phải, cũng như tiểu bối vậy. Hãy chờ Độc Cô biểu đệ tỉnh

rượu đã, rồi chúng ta hãy bàn tán sau.

-Theo lời của Độc Cô lão đệ nói, thì công lực cua Chúc Thiếu Khoan đã luyện

tới mức kinh người. Nếu bây giờ lại để cho Tam Liệt Dương Ma Dương Thúc Độ

và Thất Nhu mà hạ sơn liên kết với Hoàn Vũ Cửu Sát. Lão chỉ e tai kiếp này quá

lớn. Chúng ta chưa chắc đã đương đầu nổi với chúng.

-Đạo cao một thước ma cao một trượng, việc thiên hạ vẫn thường thường như

vậy! Bằng không những công việc phù trì chính khí, vệ đạo giáng ma gọi sao được

là sự nghiệp to tát và gian nan khó lắm? Cũng may Dương Thúc Độ và Sở Lục

Châu xưa nay rất tự phụ không thèm hợp tác với bất cứ một người nào cả.

-Tiên tử bảo ¢m Dương Song Ma khó đấu hơn, hay là Hoàn Vũ Cửu Sát khó đấu

hơn?

Dật Tư ngẫm nghĩ giây lát rồi đáp:

-Hoàn Vũ Cửu Sát người nhiều. ¢m Dương Song Ma thì tài nghệ cao siêu....

Bách Biểu vội đỡ lời:

-Tiên tử bảo tài ba của ¢m Dương Song Ma cao siêu hơn cả Chúc Thiếu Khoan

phải không?

Dật Tư gật đầu đáp:

-Dù Thiếu Khoan có luyện thành công môn Thiên Ma Huyết Khuyết đi chăng

nữa, cũng không thể thắng nổi Dương Thúc Độ và Sở Lục Châu.

-¢m Dương Song Ma đã lợi hại như vậy, theo ý lão chúng ta nên đính ước với

chúng trước, rồi nghĩ cách đối phó. Bằng không nếu Song Ma nổi giận hạ sơn, đến

kiếm tiên tử trả thù ngay, lão chỉ e những đệ tử của phái Điểm Thương sẽ bị tai

kiếp trước.

-¢m Dương Song Ma đã ẩn tích lâu năm đến giờ nghe Tiểu Đào nói chúng ta

mới biết cha mẹ của y thị chưa chết, nhưng ẩn cư ở đâu thì không ai hay biết gì cả.

Vậy thì làm sao mà đi đính ước với chúng được?

Bách Biểu nghe nói lo âu vô cùng, lại nói tiếp:

-Chúng ta không thể đứng vào thế chủ động thì đứng vào thế bị động vậy. Như

vậy chúng ta phải tập hợp hết các cao thủ của phái Điểm Thương lại...

Dật Tư vội ngắt lời:

-Như thế không được! Cũng nên biết ¢m Dương Song Ma là hai ma đầu cái thế,

đừng nói các nhân vật khác của phái Điểm Thương mà ngay cả tiểu bối đây cũng

không địch nổi bất cứ một người nào trong vợ chồng chúng.

Bách Biểu dậm chân hậm hực nói tiếp:

-Từ khi Dương Tiểu Đào giơ cái móc ngọc đoạt hồn ra, lão đã biết lai lịch của y

thị ngay rồi, định ngăn cản Độc Cô lão đệ, nhưng đã muộn. Phen này để cho Độc

Cô lão đệ gây nên một tai hoạ tày đình.

-Cụ đừng có lo âu buồn rầu như thế, cổ nhân đã dạy: "Là phúc thì chưa chắc đã

là hoạ, mà là hoạ thì không sao trốn tránh thoát được". Vậy chúng ta nghĩ cách đối

phó với ¢m Dương Song Ma mà để các môn hạ của phái Điểm Thương khỏi bị tai

kiếp mới được. Nhưng muốn làm cho các đệ tử khỏi mang hoạ, cũng không phải là

không có cách, chỉ phải một cách ấy không được quang minh chính đại một chút!

-Chẳng hay Tạ tiên tử đã nghĩ ra được kế gì rồi thế?

Dật Tư có vẻ hổ thẹn đáp:

-Quý hồ tiểu bối trốn tránh đi nơi khác, là phái Điểm Thương không còn bị vạ

lây nữa.

Bách Biểu nghe nói nghĩ bụng:

"Tạ tiên tử ở lại mọi việc mà còn không thoát nổi tai nạn, nay nàng lại bảo trốn

đi thì không việc gì. Thế là nghĩa lý gì?"

Dật Tư đã hiểu Bách Biểu đang nghĩ gì rồi, liền giải thích:

-¢m Dương Song Ma tuy rất hung ác nhưng lại là người rất kiêu ngạo, không bao

giờ chúng ra tay giết bừa giết bãi những thủ hạ của phái Điểm Thương một khi

người chưởng môn của phái ấy vắng mặt cả. Cho nên quý hồ tiểu bối kịp thời trốn

tránh mà chỉ lựa chọn một đệ tử trẻ tuổi táo bạo ra mặt ứng đáp đợi chờ ¢m Dương

Song Ma tới mà trả lời cho chúng biết người chưởng môn đợi chờ lâu ngày không

thấy hai vị tới thì xin mời hai vị đến một nơi nào đó gặp gỡ. Như vậy ¢m Dương

Song Ma thế nào cũng đi đến chỗ hẹn ước để tìm kiếm tiểu bối ngay chứ không khi

nào chúng lại ra tay giết bừa bãi các môn hạ đệ tử của phái Điểm Thương đâu.

-Kế này hay lắm! Hay lắm! Vậy sao tiên tử lại bảo là không được quang minh

chính đại! Chẳng hay tiên tử định hẹn ước với vợ chồng y ở đâu?

Dật Tư cau mày lại đáp:

-Đây là một sự rất quan trọng và cũng rất khó khăn nếu xử lý được khéo léo thì

có thể tiêu tan giải hoạ được ngay mà trái lại xử lý thất đáng, thì sẽ làm cho giang

hồ bị vạ lớn, chứ không sai. Nên nhất thời tiểu bối vẫn chưa dám quyết định hẳn là

sẽ hẹn chúng tới đâu hết, phải đợi chờ tiểu đệ thức tỉnh, rồi bàn tán với nhau xem

có kế nào hoàn hảo hơn không?

Bách Biểu nghe nói liền lấy hai viên thuốc màu trắng ra nhét ngay vào mồm

Độc Cô Sách, Dật Tư thấy thế mỉm cười hỏi:

-Hai viên thuốc đó của tiền bối có phải là giải tửu hoàn đấy không?

Bách Biểu gật đầu đáp:

-Người có công lực thâm hậu như Độc Cô lão đệ, rất ít khi bị say sưa như thế

này, mà khi đã say thì thế nào cũng ngủ lâu lắm mới có thể lai tỉnh được. Bây giờ

chúng ta đang cần lão đệ mau tỉnh táo để bàn tính đại sự, nên lão phu mới phải cho

lão đệ uống hai viên thuốc giải tửu.

Bách Biểu là đại tửu đồ, tất nhiên thuốc giải tửu của ông ta phải rất linh nghiệm.

Độc Cô Sách uống xong hai viên thuốc ấy, không đầy nửa tiếng đồng hồ sau đã lai

tỉnh ngay.

Bách Biểu thấy Độc Cô Sách đã tỉnh rượu, liền nói cho chàng biết thân phận của

Tiểu Đào và lai lịch của cái móc ngọc và chàng giết chết Tiểu Đào sẽ xảy ra hậu

quả như thế nào v.v..

Nghe Bách Biểu nói xong, Độc Cô Sách có vẻ hổ thẹn liền nói với Dật Tư rằng:

-Thưa chị, không ngờ vì em say rượu mà đã gây nên tai hoạ lớn cho chị. Nếu vợ

chồng ¢m Dương Song Ma tới đây để trả thù cho con gái cưng, khiến môn hạ của

Điểm Thương bị tổn thương thì biết làm sao bây giờ đây?

Dật Tư liền an ủi Độc Cô Sách rằng:

-Biểu đệ không nên buồn rầu như thế, nếu đêm nay mà để chị đối phó với

Dương Tiểu Đào, kết quả cũng vẫn phải giết chết y thị như hiền đệ vậy. Vì ngu tỷ

là người chưởng môn của môt môn phái, không thể nào chỉ vì nể oai danh của cha

mẹ y thị, mà mình phải lép vế mị điều được. Hơn thế nữa đối phương lại hung ác

kiêu hãnh tuyệt thế, như vậy tránh sao khỏi sự ra tay chiến đấu với y thị.

-Tuy trận đấu ấy không sao tránh được nhưng nếu tiểu đệ không giết chết y thì

hậu quả đâu đến nỗi nghiêm trọng như thế này.

-Tiểu đệ nói như thế là sai rồi, cổ nhân vẫn thường nói: "Người không có lòng

giết hổ, nhưng hổ lại có ý vồ người" và còn một câu nữa là "đã vào đấu trường, cha

con không bao giờ nhân nhượng". Khi đôi bên đã ra tay đấu với nhau rồi dù biểu

đệ không giết Tiểu Đào, thì Tiểu Đào sẽ giết biểu đệ, nhất là cái móc "Đoạt hồn

thanh ngọc câu" của y lợi hại vô cùng, khi nào y lại chịu tha thứ cho biểu đệ được?

Cho nên gặp những kẻ hung tà thì nếu có thể diệt trừ được ta nên trừ ngay. Cổ

nhân đã dạy: "Gặp Văn Vương ta nói lễ nghĩa mà gặp Kiệt Trụ thì ta phải động

binh đao", lời nói ấy thực không sai một ly một tí nào hết.

Độc Cô Sách thấy chị họ không có trách cứ mình thì chớ, mà lại còn nói như thế

trong lòng mới an tâm. Chàng bỗng cau mày lại hỏi Dật Tư và Bách Biểu rằng:

-Bây giờ đã trót lầm rồi, muốn cứu vãn không được nữa. Chúng ta nên nghĩ cách

đối phó với Song Ma, nếu chúng xuống núi tầm thù thì sao?

Bách Biểu vừa cười vừa đỡ lời:

-Trước khi lão đệ chưa tỉnh, Tạ tiên tử đã nghĩ ra được một cách, nhưng chờ lão

đệ tỉnh rượu đã rồi sẽ bàn tán thêm, mới dám quyết định hẳn.

Nói xong, ông ta liền kể lại mưu kế của Dật Tư đã định như thế nào cho Độc Cô

Sách nghe.

Nghe xong Độc Cô Sách mỉm cười hỏi Dật Tư rằng:

-ý kiến của chị hay lắm, vậy còn phải hỏi gì tiểu đệ nữa?

Dật Tư vừa cười vừa đáp:

-Ngu tỷ muốn thương lượng với biểu đệ là nên hẹn ước với Song Ma tới chỗ nào

dứt khoát mới là thượng sách?

Nghĩ giây lát, Độc Cô Sách đáp:

-Trước khi quyết định địa điểm để hẹn ước, chúng ta cần biết rõ công lực ¢m

Dương Song Ma lợi hại tới mức đọ nào, rồi chúng ta mới biết cách mà đối phó. Và

mới biết kiếm người nào để giúp chúng ta một tay.

Dật Tư cau mày lại gật đầu đáp:

-Biểu đệ nghĩ như vậy rất phải. Công lực của vợ chồng Song Ma vừa độc ác vừa

cao minh, có lẽ hai chị em chúng ta gắng sức đối phó thì may ra chỉ địch nổi một

người trong vợ chồng chúng thôi.

Độc Cô Sách biết chị họ mình là người chưởng môn của phái Điểm Thương xưa

nay rất tự phụ ít khi khen ngợi người khác để tự làm giải mất nhuệ khí của mình

như thế bao giờ. Nay chị ấy phải khen ngợi vợ chồng Song Ma như vậy, đủ thấy vợchồng chúng phải lợi hại tới cực độ, nên nàng mới nói như thế. Nên chàng kêu "ồ"

rồi cau mày lại hỏi:

-Biểu tỷ nói như vậy, chỉ nơi mà chúng ta hẹn ước vợ chồng Song Ma phải có

một người đủ tài ba đối phó được một trong vợ chồng của chúng phải không?

-Biểu đệ phân tích rất đúng, biểu đệ thử nghĩ xem nơi nào mới có đủ điều kiện

như chúng ta đang nghĩ đây?

Độc Cô Sách ngẫm nghĩ giây lát, bỗng nhảy lên kêu hớn hở cười như điên như

khùng đáp:

-Có rồi! Có rồi! Nơi đây thực là tuyệt diệu!

Dật Tư thấy chàng đắc trí như vậy, liền mỉm cười hỏi:

-Đó là nơi nào thế? Biểu đệ mau nói đi?

Độc Cô Sách không chần chừ gì hết, vội đáp:

-Nam Hải Phổ Đà Sơn!

Dật Tư ngạc nhiên hỏi lại:

-Biểu đệ đã tỉnh rượu chưa thế? Sao lại hẹn ¢m Dương Song Ma đến núi Phổ Đà

ở Nam Hải làm gì? Chẳng lẽ biểu đệ muốn mời Quan Thế ¢m Bồ Tát xuống giúp

chúng ta một tay chăng?

Độc Cô Sách thất cười đáp:

-¢m Dương Song Ma chỉ là biệt hiệu của một kẻ hung ác thôi, chứ không phải là

yêu ma thực đâu mà chúng ta phải nhờ đến Quan ¢m Bồ Tát trợ giúp cơ chứ?

Nói xong chàng bèn nói cho Dật Tư biết hiện Đại Bi Tôn Giả với Nam Môn Vệ,

hai vị ân sư và sư thúc của chàng đang ở núi Phổ Đà tu luyện môn thần công và

dùng "Tiểu chuyển Luân đại pháp" để hoán thai hoán cốt, thay gây đẩy tỳ cho Độc

Cô Hưng v.v..

Dật Tư nghe xong mới biết tại sao Độc Cô Sách lại quyết định hẹn ước với ¢m

Dương Song Ma đi Phổ Đà như thế.

Độc Cô Sách lại vừa cười vừa nói tiếp:

-Chị thử nghĩ xem chúng ta hẹn ước với vợ chồng Song Ma tới Nam Hải Phổ Đà,

để chúng ác chiến với Thích Đạo Song Tuyệt, chả phải là một đại sự của võ lâm là

gì?

Bách Biểu cũng vỗ tay khen ngợi:

-ý kiến của Độc Cô lão đệ hay lắm!...

Ngờ đâu ông ta chưa nói dứt thì Dật Tư đã xua tay và đỡ lời ngay:

-Cụ thử nghĩ xem, thì đã biết ý kiến của Độc Cô biểu đệ không hay một tí nào

cả.

Độc Cô Sách rất ngạc nhiên hỏi lại:

-Chị thử nghĩ lại xem trong võ lâm đương thời, còn có ai cao minh được bằng ân

sư với sư thúc của đệ nữa?

Dật Tư lắc đầu đáp:

-Không phải là ngu tỷ bảo Thích Đạo Song Tuyệt không cao minh đâu, mà là

bảo hai vị tiền bối ấy đang tu luyện thần công ở Nam Hải Phổ Đà, để chuẩn bị đối

phó với Thiên Nam đại hội và còn bận dùng Tiểu Chuyển Luân Đại Pháp để chữa

cho Độc Cô Hưng thì rất tối kỵ để cho người khác đến quấy nhiễu. Nếu chúng ta

hẹn ước ¢m Dương Song Ma tới đó liệu có thể làm mất đại sự của hai vị tiền bối ấy

không?

Độc Cô Sách như mới nằm mơ, vừa thức tỉnh, kinh hoàng đáp:

-Nếu chị không nhắc nhở đến vấn đề đó, thì tiểu đệ cũng không nghĩ tới! Phải,

chúng ta không nên hẹn ước với Song Ma đến Nam Hải thật!

Dật Tư vừa cười vừa nói tiếp:

-Biểu đệ sơ ý như vậy, ngu tỷ phạt biểu đệ phải nghĩ cho ra được một nơi khác

đấy.

Độc Cô Sách gượng cười:

-Địa điểm thì dễ kiếm lắm, nhưng muốn kiếm được người trợ giúp, thì quả thực

là khó khăn! Ngoài chị ra thì chỉ có Hoàng Diệp đạo trưởng của phái Không Động,

Thanh Huyền chân nhân của phái Võ Đang...

Không chờ chàng nói dứt, Dật Tư đã xua tay ngắt lời:

-Không được! Không được! Không thể đi kiếm những người ấy được! ¢m Dương

Song Ma đã có tiếng là táng môn sát tinh, phái Điểm Thương gây nên tai hoạ thì

thôi, chứ ta không nên lôi kéo các môn phái khác vào để mang hoạ lây. Huống hồ

Thanh Huyền của Võ Đang, Hoàng Diệp của Không Động, Liễu Trần của Thiếu

Lâm, Lăng Tiêu bang chủ của Trúc Chi bang với Công Dương Thọ... công lực của

họ chỉ ngang tài với chúng ta thôi, như vậy thì họ địch sao nổi vợ chồng ¢m Dương

Song Ma?

Bách Biểu đứng cạnh đso nghe liền cau mày lại lắc đầu xem lời nói:

-Các nhân vật chưởng môn của các đại môn phái đều không thích hợp cả như

vậy thì thực khó kiếm quá!

Độc Cô Sách chẳng nói chẳng rằng cứ cau mày lại suy nghĩ hoài, nhưng hai con

mắt của chàng bỗng sáng ngời lên. Dật Tư thấy vậy liền mỉm cười hỏi Bách Biểu

rằng:

-Biểu đệ của tiểu bối là người thông minh tuyệt đỉnh, xem thái độ của biểu đệ

như vậy chắc là đã nghĩ ra được một người nào rồi cũng nên?

Bách Biểu lắc đầu đáp:

-Vừa rồi chúng ta đã nói ra hết những anh hùng dương thế rồi, mà không có một

ai là thích đáng cả, như vậy Độc Cô lão đệ có thông minh tuyệt đỉnh đến đâu

cũng...

Bách Biểu chưa nói dứt thì Độc Cô Sách đã lên tiếng, nhưhg không phải là

chàng nói diệu kế gì ra mà là đang lẩm bẩm tự nói với mình.

Dật Tư với Bách Biểu đều rất ngạc nhiên, chăm chú nhìn và lắng tai nghe, chỉ
nghe thấy Độc Cô Sách đang lẩm bẩm nói hai câu: "Gặp Văn Vương thì nói lễ

nghĩa mà gặp Kiệt Trụ thì phải động binh đao".

-Đây là tôi căn cứ câu "gặp Kiệt Trụ thì phải động binh đao" mà nảy nở ra linh

cảm, và tiến thêm một bước nữa mới nghĩ ra được diệu kế. Vì Văn Vương phạt

Trụ, nếu Văn Vương thắng, dân chúng được làm ăn yên ổn, nhưng nếu Văn Vương

bại, thì dân chúng sẽ còn đau khổ hơn bây giờ nhiều. Nếu có thể sai được vua Kiệt

đánh vua Trụ thì bất cứ bên nào thắng bên nào bại, rốt cuôc vẫn diệt trừ được một

bạo quân, còn bạo quân đắc thắng kia, tuy đắc thắng mà cũng bị vỡ đầu sứt tai.

Nhân lúc ấy, chúng ta thừa thời cơ đứng lên cử đội quân Thang Vũ như vậy có phải

là chúng ta nhất cử lưỡng lợi không?

Bách Biểu nghe chàng ta nói vậy, gật đầu lia lịa, mỉm cười khen ngợi:

-Độc Cô lão đệ nghĩ như vậy quả thật là vô thượng diệu sách, nhưng theo lời lão

đệ nói muốn mời một người giúp sức, người đó lại là nhân vật của Hắc đạo, chẳng

hay người đó là ai?

Độc Cô Sách đắc trí, vừa cười vừa đáp:

-Người đó không những rất có tên tuổi trong Hắc đạo, mà còn một điểm nữa là,

hễ người Bạch đạo nào trông thấy y thị cũng phải kinh hồn thất đảm. Y thị chính là

Bạch Phát Quỷ Mẫu oai trấn thiên hạ đấy.

Dật Tư thất thanh hỏi:

-Độc Cô biểu đệ nói Bạch Phát Qủy Mẫu Tiêu Anh ư? Tại sao y thị lại chịu giúp

chúng ta?

Độc Cô Sách vừa cười vừa đáp:

-Nếu tiểu đệ muốn y thị giúp, y thị sẽ giúp ngay, vì y thị đã để ý đến tiểu đệ rồi.

Dật Tư nghe nói kinh ngạc, liền hỏi tiếp;

-Sao Bạch Phát Quỷ Mẫu lại để ý đến biểu đệ?

Bách Biểu cũng thắc mắc vô cùng, xen lời hỏi:

-Y thị thấy lão đệ anh tuấn nên muốn kén lão đệ làm người yêu hay là thấy căn

cốt của lão đệ hơn người mà muốn thu lão đệ làm môn đồ?

Độc Cô Sách biết mình đã lỡ lời, mặt đỏ bừng, gượng cười đáp:

-Đổng lão tiền bối đoán sai rồi, Bạch Phát Quỷ Mẫu để ý tiểu đệ làm rể để lấy

con gái của y thị.

Dật Tư vẫn kinh ngạc hỏi tiếp:

-Xưa nay Bạch Phát Quỷ Mẫu vẫn có tiếng là cô độc, như vậy y thị làm gì có

con gái?

Độc Cô Sách mỉm cười đáp:

-Y thị khen con gái đẹp vô cùng, có thể nói là trên đời cũng ít có, mà dưới đất

khó kiếm ra người thứ hai.

Nói xong, chàng liền kể câu chuyện mình gặp Bạch Phát Quỷ Mẫu đang luyện

Tứ Sát ¢m Hồn Sa với Bạch Cốt Trảo Hồn Thủ ở trong Thiên Ma cốc trên núi Câu

Lưu, chàng đã đấu kiếm với y thị hơn trăm hiệp và còn hẹn nhau đến tết Trung

Thu sẽ gặp lại ở Lãnh Vân Phong trên núi La Phù, v.v..

Bách Biểu nghe xong gật đầu, vừa cười vừa đỡ lời:

-Theo Độc Cô lão đệ nói như vậy chỉ cần lão đệ nhận làm tử tế của Bạch Phát

Quỷ Mẫu thì y thị là mẹ vợ tất nhiên phải giúp lão đệ đối phó với Dương Thúc Độ

và Sử Lục Châu, hai tên ¢m Dương Song Ma ấy.

Độc Cô Sách vừa cười vừa đáp:

-Vợ chồng Dương Thúc Độ với Sở Lục Châu công lực cao siêu khôn tả, vả lại

còn có những môn ám khí và khí giới rất lợi hại là Huyết ảnh Thần Trâm Vô ảnh

Kiếm, Tiêu Hồn Bảo Phiến Đoạt Hồn Câu, nhưng Bạch Phát Quỷ Mẫu Tiêu Anh

luyện hai môn Bạch Cốt Trảo Hồn Thủ với Tứ Sát ¢m Hồn Sa cũng là tuyệt học

hãn thế, âm độc không thể tưởng tượng. Biểu tỷ bảo tiểu đệ dùng chính sách dĩ độc

công độc ấy có được không?

Dật Tư vừa cười vừa đáp:

-Quả thật Là hảo kế diệu tuyệt.

Độc Cô Sách gượng cười nói tiếp:

-Kế này của tiểu đệ tuy huyền diệu thật, nhưng tiểu đệ vẫn nhận thấy hơi trái

với lương tâm.

Bách Biểu vội ngắt lời:

-Cái gì là trái với lương tâm nào? Một đằng là Kiệt, một đằng là Trụ, lão đệ chỉ

phải làm đông sàng khoái tế trước, rồi mới làm Thanh Vũ đấy thôi. Lão đệ mau

theo kế hành sự đi.

Độc Cô Sách đưa mắt nhìn Tạ Dật Tư rồi gượng cười nói tiếp:

-Thưa chị, chúng ta theo kế hoạch mà tiến hành rồi, nếu có hậu quả gì không

tiện thì chị làm ơn gánh vác hộ đôi chút nhé?

Dật Tư không hiểu, hỏi lại:

-Biểu đệ nên nói rõ một chút, cái gì là hậu quả không tiện?

Độc Cô Sách muốn nói lại thôi, hình như có điều gì ngại ngùng, nhưng rốt cuộc

chàng vẫn ấp úng đáp:

-Đó là việc tiểu đệ bằng lòng lấy con gái của Bạch Phát Qủy Mẫu, không phải

là... đệ tự nguyện đâu, và chắc cũng không khi nào thành sự thật được. Đấy chỉ là

theo kế sách tạm thời nhận lời y thị đấy thôi.

Dật Tư nghe xong mới vỡ lẽ liền kêu "ồ" một tiếng, rồi hỏi Độc Cô Sách tiếp:

-Có phải biểu đệ sợ sau này Ôn cô nương hiểu lầm thì nhờ ngu tỷ giải thích hộ

cho phải không/

Độc Cô Sách mặt đỏ bừng và nói tránh sang chuyện khác:

-Hai chữ "hiểu lầm" thường thường gây nên rất nhiều tai hoạ, nên tiểu đệ mới

phải nhờ chị trước nếu nhỡ có chuyện gì rắc rối xảy ra thì xin chị chứng minh hộ

lòng của tiểu đệ.

Dật Tư gật đầu đáp:

-Được! Được! Ôn cô nương rất hợp với ngu tỷ, ngu tỷ xin đảm nhiệm việc này

cho. Nhưng biểu đệ chớ có thấy con gái của Quỷ Mẫu quá đẹp mà làm giả hoá

thật, biến thành chồng của Quỷ nữ thật sự thì phiền lắm đấy.

Độc Cô Sách cau mày lại nói tiếp:

-Sao chị lại nói đùa tiểu đệ như thế? Tiểu đệ còn một việc nữa vẫn tấm tức ở

trong lòng hoài, muốn thỉnh giáo chị.

-Có chuyện gì biểu đệ cứ nói đi, chúng ta là chị em hà tất phải dùng đến hai chữ

"thỉnh giáo" như thế!

-Tiểu đệ muốn biết mối thù của Ôn cô nương với Qủy Mẫu như thế nào?

-Biểu đệ hỏi thật đúng người vì việc này ngoài đôi bên đương sự ra, thì chỉ có

ngu tỷ với Hận Thiên Ông Công Dương Thọ là biết rõ nguyên nhân câu chuyện đó

thôi.

-Mẹ của Ôn cô nương là ai? Tại sao lại bị Quỷ Mẫu giết chết?

-Mẹ của Ôn cô nương là Phật Nữ Ôn Sa, người đã lừng danh thiên hạ năm xưa.

Bách Biểu nghe nói ngạc nhiên xen lời hỏi:

-Phật Nữ Ôn Sa là nữ hiệp cái thế năm xưa, đến lúc chết hãy còn là độc thân,

sao lại có con gái được? Và tại sao con gái của Phật Nữ Ôn Sa cũng họ Ôn như

thế?

Dật Tư lắc đầu thở dài đáp:

-Người có tình, Phật sao lại vô tình được? Huống hồ Ôn Sa chỉ có biệt hiệu là

Phật Nữ thôi, chứ có phải là người tu hành đâu? Nàng đi ở trong núi gặp phải độc

chướng, bị mê man bất tỉnh, sau khi lai tỉnh mới biết mình đã được một người đàn

ông rất anh tuấn cứu giúp. vì Ôn Sa quá đẹp nên trong khi thiếu niên ấy giải độc

chướng cho nàng đã làm nên một việc không thể nói cho người ngoài hay được.

Bách Biểu lại hỏi tiếp:

-Thế sau khi lai tỉnh, Ôn Sa xử trí ra sao?

Dật Tư đáp:

-Ôn Sa tính nóng như lửa, khi biết mình đã thất thân với người, liền dùng nội gia

cương chưởng đánh người đó một chưởng rồi hậm hực bỏ đi luôn.

Độc Cô Sách cau mày hỏi tiếp:

-Vì thế mà Phật đã mang bầu phải không?

Dật Tư gật đầu đáp:

-Nửa năm sau Ôn Sa mới biết là mình đã mang bầu. Không thể nào để cho đứa

con sắp chào đời mà không có cha, nàng nghĩ đến thiếu niên anh tuấn kia, nhận

thấy chàng rất phong lưu tao nhã và lại có ơn cứu mình thoát chết vì vậy nàng mới

thay đổi ý kiến mà quyết tâm lấy người đó làm chồng.

Bách Biểu xen lời nói:

-Phải nói đó là nghiệp chướng chứ không phải là duyên trời được.

Độc Cô Sách thất kinh hỏi:

-Chả lẽ thiếu niên ấy không thèm lấy nàng ta hay sao?

Dật Tư lắc đầu đáp:

-Ôn Sa tìm đến chỗ định tình ngày nọ, thì chỉ thấy trước cửa ngôi nhà đó có một

mộ mới, trước ngôi mộ có một thiếu phụ tuyệt đẹp mặc áo sô đang khóc sướt mướt.

Chương 22: Cốt nhục thành thù

Độc Cô Sách thất kinh hỏi tiếp:

-Chả lẽ thư sinh ấy đã chết rồi hay sao? Còn thiếu phụ tuyệt đẹp ăn mặc áo sô

ấy là ai?

Dật Tư thở dài đáp:

-Thiếu niên đẹp trai bị Ôn Sa đánh một chưởng, bị thương nặng ngay. Đồng thời

y lại nhớ nhung nàng, và trong lòng lúc nào cũng hổ thẹn, nên mới ốm đau nặng.

Khi Ôn Sa kiếm tới, thì y đã chết được ba ngày rồi.

Độc Cô Sách lại hỏi:

-Chị vẫn chưa cho biết người đàn bà tuyệt đẹp, mặc áo sô kia là ai?

Dật Tư rất cảm khái, lắc đầu thở dài nói:

-Nói ra biểu đệ với cụ Bách Biểu thể nào cũng phải kinh ngạc. Người đàn bà

tuyệt đẹp ấy chính là vợ của thiếu niên và là Bạch Phát Quỷ Mẫu ngày nay.

Độc Cô Sách với Bách Biểu nghe tới đó, cả hai người đều kinh ngạc mồm há

hốc, mắt tròn xoe thật.

Dật Tư nói tiếp:

-Lúc bấy giờ Tiêu Anh gọi là Thiết Lâm Quỷ nữ chứ không phải là Bạch Phát

Quỷ Nữ. Y thị thấy Ôn Sa tới tất nhiên tức giận khôn tả muốn giết Ôn Sa để trả thù

cho chồng.

Độc Cô Sách thở dài:

-Không ngờ nguyên nhân mối thù hận này lại phức tạp đến thế! Có lẽ Ôn Sa vì

đang mang thai, không tiện giở công lực ra đối địch nên mới bị Tiêu Anh giết chết

phải không?

Dật Tư lắc đầu đáp:

-Không phải! Lúc ấy tuy Ôn Sa có bầu nhưng Tiêu Anh cũng mang bầu như

nàng, hai người đều muốn giữ lại giòng giống cho thiếu niên đẹp trai ấy, cho nên

mới hẹn nhau chờ tới khi nào cả hai người sinh sản xong, mới quyết tử chiến một

phen.

Bách Biểu cũng thở dài xen lời nói:

-Phật Nữ Ôn Sa với Thiết Tâm Quỷ Nữ Tiêu Anh đã kết thù với nhau vì việc

chồng bị chết, chắc trận đấu của hai nàng thể nào cũng kịch liệt lắm?

Độc Cô Sáh rất cảm khái thở dài một tiếng nữa, và nói tiếp:

-Điều khó giữ nhất, là trong khi hai người đang giận dữ thù hằn nhau như vậy,

mà vẫn có thể bảo tồn được lý trí, chờ sinh sản rồi mới quyết chiến với nhau.

Dật Tư lại nói tiếp:

-Không bao lâu hai người đều cùng sinh nở. Ôn Sa sinh được một người con gái,

vì không biết họ của cha là gì, cho nên mới tạm thời theo họ mẹ lấy tên là Ôn

Băng. Còn con của Tiêu Anh không biết là trai hay là gái, mãi đến ngày hôm nay

ngu tỷ nghe hiền đệ nói y thị muốn kén hiền đệ làm rể, mới hay y thị cũng đẻ con

gái!

Độc Cô Sách muốn biết thêm tình hình sau đó, nên thúc giục Dật Tư:

-Xin chị đừng nói chuyện phiếm nữa, mau kể tiếp câu chuyện ấy cho tiểu đệ

nghe đi?

Dật Tư cười đáp:

-Sao hôm nay tiểu đệ lại nóng tính đến như thế? Ôn Sa và Tiêu Anh hai người

đều điềm đạm và biết lo xa, cùng đem con giấu một nơi rồi mới đến chỗ ước hẹn

để gặp gỡ nhau.

Độc Cô Sách lại nói:

-Ôn Sa có công lực tuyệt thế như thế này, sao lại bị Tiêu Anh giết chết được?

Dật Tư đáp:

-Vì lối quyết đấu khác thường, không phải là hai người ra đấu với nhau, mà lại

mỗi người phải chịu cho đối phương đánh ba chưởng!

Độc Cô Sách lại hỏi tiếp:

-Thế trong hai người ai được đánh trước?

-Tiêu Anh đề nghị rút thăm, nhưng Ôn Sa thị mình tài cao hơn nên cho Tiêu Anh

tấn công trước.

Bách Biểu nghe tới đó, vuốt râu thở dài xen lời nói:

-Từ xưa tới nay không biết có bao nhiêu tuyệt thế hào kiệt đều chết vì hai chữ

"kiêu ngạo", quá tự phụ mà coi thường địch thủ.

Độc Cô Sách lắc đầu đỡ lời:

-Lão tiền bối nhận xét như thế là không đúng! Theo ý tại hạ thì Ôn Sa thấy mình

đã lỡ tay giết chết chồng của Tiêu Anh, trong lòng ăn năn nên mới nhường cho

Tiêu Anh đánh trước chứ không phải là nàng ta kiêu ngạo đâu.

Dật Tư trợn ngược đôi lông mày lên mỉm cười đỡ lời:

-ý kiến của cụ Bách Biểu là thông bạch của các nhân vật của võ lâm, còn ý kiến

của biểu đệ mới đoán được tâm sự của Ôn Sa lúc đó!

Bách Biểu lại cau mày hỏi tiếp:

-Ôn Sa có công lực như thế, chả lẽ Tiêu Anh đánh ba chưởng chết ngay tại chỗ,

mà không kịp trả đũa hay sao?

Dật Tư đáp:

-Vì muốn trả thù cho chồng, Tiêu Anh đã khổ tâm luyện tập pho Huyết Quang

Ma Thủ trong Quỷ Mẫu chân kinh!

Bách Biểu nghe tới đó, liền kêu "ối chà" một tiếng và đỡ lời:

-Ai luyện thành công pho Huyết Quang Ma Thủ chỉ có thể sử dụng được một lần

thôi, vì thế mà oai lực của nó mạnh một cách kỳ lạ. Thảo nào mà Ôn Sa chịu đựng

không nổi!

Dật Tư vừa cười vừa nói tiếp:

-Ôn Sa vận dụng Vô Tướng Thần công để hộ thân, chịu đựng luôn ba thế Huyết

Quang Ma Thủ mà đã sử dụng tới mười hai thành công lực của Tiêu Anh mặt vẫn

không biến sắc.

Bách Biểu tắc lưỡi khen ngợi:

-Thần công của Phật quả thật là thần diệu không thể tưởng tượng được! Đến lượt

Ôn Sa ra tay nếu nàng không dùng Giáng Ma Kim Cương Thủ thì thế nào cũng

dùng Cự Linh Thần Chưởng như vậy Tiêu Anh chịu sao nổi?

Dật Tư vừa cười vừa nói tiếp:

-Tiêu Anh tấn công luôn ba thế Huyết Quang Ma Thủ mà không giết chết nổi

đối phương, biết mình không thể nào thoát chết được, liền nhắm mắt chờ chết.

Nhưng Ôn Sa lại mỉm cười nói với y thị rằng:

-Tôi đã lỡ tay giết chồng, nên tôi rất ăn năn, tôi chịu ba đòn thế Huyết Quang

Ma Thủ như thế này là đáng lắm! Như vậy coi như oan nghiệt của chúng ta đã tiêu

giải từ ngày hôm nay, chúng ta nên cười một tiếng mà chia tay nhau, chứ đừng thù

hận nhau nữa.

Độc Cô Sách nghe tới đây, đã tắc lưỡi khen ngợi:

-Đó mới thật là tấm lòng bồ tát và phong độ của một hiệp nữ!

Dật Tư cười gượng nói tiếp:

-Lòng bồ tát với phong độ hiệp nữ thì có ăn thua gì đâu, và cũng không trao đổi

được một kết quả tốt đẹp!

Tất nhiên lúc bấy giờ Tiêu Anh rất cảm động và hổ thẹn, nhưng sau đó y thị

không tin Huyết Quang Ma Thủ của mình khổ luyện như vậy mà lại không có linh

nghiệm gì. Y thị liền ngấm ngầm theo dõi Ôn Sa để dò xét. Rút cục y thị thấy Ôn

Sa đi tới một khu núi, vào trong hàng mà ngồi toạ hoá!

Độc Cô Sách mới vỡ lẽ:

-Có lẽ Ôn Sa chịu luôn ba thế Huyết Quang Ma Thủ ấy đã bị thương rât nặng,

nhưng thị công lực của mình thâm hậu gượng làm ra vẻ vô sự. Tiếc thay nàng làm

như thế thì thương tích càng trầm trọng thêm, tới khi thấy trong người đau đớn thì

không còn cứu chứa được nữa.

Bách Biểu cũng thở dài xen lời nói:

-Câu chuyện kể tới đây đã kết thúc...

Nhưng ông ta mới nói tới đó đã thấy Dật Tư lắc đầu và đỡ lời:

-Câu chuyện đến đây đã hết đâu!

Bách Biểu ngạc nhiên hỏi tiếp:

-Ôn Sa đã chết thì còn chuyện gì nữa?

Dật Tư cười đáp:

-Tiêu Anh đã làm một chuyện rất quái là không hiểu y thị đem xác Ôn Sa đi đâu

mất!

Bách Biểu kêu "ủa" một tiếng, rồi vội hỏi:

-Tiêu Anh đem xác của Ôn Sa đi làm gì? Chả lẽ nàng ta cho Ôn Sa chết như vậy

vẫn chưa nguoi được thù hận của mình mà còn muốn đem thi hài của kẻ địch về

quật xác hay sao?

Dật Tư lắc đầu đáp:

-Đến giờ cũng không ai biết y thị đem xác Ôn Sa đi như thế để làm gì?

Độc Cô Sách bỗng nghĩ đến chuyện khi mình vào trong Thiên Ma cốc ở núi Câu

Lưu thấy một bộ xương trắng xếp bằng tròn chấp tay trước ngực liền tớn tiếng nói:

-Tiểu đệ đã hiểu rồi!

Dật Tư có vẻ thắc mắc liền hỏi:

-Độc Cô biểu đệ đã hiểu chuyện gì?

Độc Cô Sách liền đem chuyện mình đã trông thấy ở Thiên Ma cốc như thế nào

kể cho Dật Tư với Bách Biểu nghe.

Nghe xong Bách Biểu lắc đầu thở dài và nói tiếp:

-Việc làm này của Tiêu Anh quả thực là ác độc! Cổ nhân đã nói người đã chết

rồi thì oán thù gì cũng tiêu giải hết. Sao y htị lại còn đem di hài của Phật Nữ ra mà

luyện Bạch Cốt Trảo Hồn Thủ và Tứ Sát ¢m Hồn Sa như thế?

Dật Tư lại nói tiếp:

-Vì hành vi của Tiêu Anh gian tà ác độc nên chúng tôi mới nghĩ cách diệt trừ y

thị. Bằng không cũng đã khuyên giải Ôn cô nương nên khoan hồng cho y thị rồi, vì

y không phải là kẻ thù trực tiếp giết mẹ mình.

Độc Cô Sách cau mày lại hỏi tiếp:

-Ôn cô nương không nên theo họ mẹ mãi như thế! Không hiểu cha của cô ta là

ai?

Dật Tư đáp:

-Cha cô ta là người không có tên gì cả, khó biết được tên họ của y. Trừ khi chỉ

có hỏi Bạch Phát Quỷ Mẫu tức Thiết Tâm Quỷ Nữ năm xưa, thì mới có thể rõ

được. Nhưng thủ đoạn của Tiêu Anh độc ác như vậy là kết thù lớn như thế, nhất là

hành tung của thị lại huyền bí không thể tưởng tượng được. Cho nên đến giờ mà
Ôn cô nương vẫn không sao đổi họ được, mà đành phải theo họ mẹ như thế.

Độc Cô Sách ngẫm nghĩ giây lát rồi nói tiếp:

-Đến tết Trung Thu tiểu đệ gặp lại Tiêu Anh ở trên Lãnh Vân Phong tại dãy núi

La Phù, thể nào tiểu đệ cũng phải hỏi thăm hộ Ôn cô nương xem cha của nàng họ

gì?

Dật Tư gật đầu đỡ lời:

-Đây cũng là một đại sự, còn một đại sự nữa nếu biểu đệ có thể làm được cho

Ôn cô nương thì thế nào cô ta cũng cảm ơn hiền đệ thêm!

Độc Cô Sách nghe nói, hình như đã vỡ nhẽ liền hỏi lại Dật Tư rằng:

-Có phải chị muốn tiểu đệ đi lấy trộm thi hài của mẹ Ôn cô nương về cho cô ta

đấy không?

Dật Tư đáp:

-Phải! Nhưng việc này khó làm lắm!

Độc Cô Sách trợn ngược đôi lông mày lên hăng hái nói:

-Quý hồ có công mài sắt có ngày nên kim, ở đời việc gì cũng không đáng gọi là

khó khăn hết, mà cần phải có lòng mới được! Tiểu đệ đã quyết tâm thì thể nào

cũng phải lấy trộm được di hài của mẹ cô ta về mới thôi.

Dật Tư mỉm cười nói tiếp:

-Biểu đệ không những là người có lòng mà lại còn là người có tình nữa. Ngu tỷ

dám cam đoan là thể nào cũng tận lực giúp cho hiền đệ với Ôn cô nương thành vợ

thành chồng.

Bách Biểu thấy Độc Cô Sách nghe tới đó có vẻ ngượng, liền mỉm cười xen lời

nói:

-Núi La Phù ở tận tỉnh Quảng Đông đường xá xa xôi lắm. Tạ Tiên Tử với Độc

Cô lão đệ đã quyết định như vậy thì lên đường đi ngay, để dù giữa đường có

chuyện gì xảy ra cũng không đến nỗi lỡ ngày tết Trung Thu.

Dật Tư gật đầu:

-Cụ nói rất phải, để tôi về Điểm Thương dặn dò các môn hạ và xếp đặt qua loa,

rồi mới có thể cùng biểu đệ đi La Phù được.

Nói xong, nàng quay người định đi, Bách Biểu lại kêu gọi:

-Tiên tử hãy khoan đã!

Dật Tư ngạc nhiên hỏi:

-Cụ còn chuyện gì muốn dặn dò tiểu bối thế?

Bách Biểu vuốt râu mỉm cười đáp:

-Tiên tử nên dặn môn hạ của quý phái là hễ ¢m Dương Song Ma có tới, thì nên

đính ước với họ vào sau Trung Thu chứ đừng hẹn họ vào đúng ngày tết mới được!

Độc Cô Sách ngạc nhiên hỏi:

-Tại sao không nên hẹn họ vào ngày tết Trung Thu?

Bách Biểu đáp:

-Oai danh của vợ chồng Song Ma lớn biết bao, mà Tiêu Anh lại rất giảo hoạt.

Nếu lão đệ chưa thành tế tử của y thị khi nào thị lại chịu ra tay giúp cho?

Độc Cô Sách thấy Bách Biểu nói như thế, liền cau mày lại hỏi tiếp:

-Lão tiền bối nói thế chả lẽ tại hạ thế nào cũng phải làm con rể thực của y thị

hay sao?

-Chả cần lão đệ nhận làm tế tử của y thị, mà chỉ cần lúc đấu với y thị trăm hiệp

mà lão đệ để cho y thị thắng một thế nữa tức là xong.

Độc Cô Sách mặt đỏ bừng ấp úng:

-Thế này...

Bách Biểu hiểu ý ngay hỏi tiếp:

-Lão đệ còn do dự gì nữa, có phải lão đệ sợ đã định danh phận rồi để thành sự

thật mà không sao đối phó nổi phải không?

Độc Cô Sách gật đầu:

-Lão tiền bối nói đúng đấy.

Bách Biểu mỉm cười nói tiếp:

-Theo sự nhận xét của lão phu thì việc này lão đệ chả cần phải lo âu gì cả, dù

danh phận có định đi rồi chăng nữa nhưng chưa chắc y thị đã bắt lão đệ phải động

phòng ngay đêm đó với con gái của y thị cơ mà?

Độc Cô Sách ngẫm nghĩ một lát, rồi gượng cười nói với Dật Tư rằng:

-Biểu tỷ, tiểu đệ thiết nghĩ việc này không nên để lâu quá, vì sợ để lâu rồi sẽ có

những chuyện mà mình không sao biết trước được xảy ra cũng chưa chừng. Nếu

Đổng lão tiền bối nhận thấy hẹn ước với vợ chồng ¢m Dương Song Ma vào ngày

tết Trung Thu không tiện thì chị cứ dặn hẹn vợ chòng chúng đến sáng sớm ngày

hôm mười sáu, bảo họ lên Lãnh Vân Phong ở núi La Phù gặp gỡ chúng ta vậy.

Dật Tư gật đầu quay người và nhặt cái móc Đoạt Hồn Thanh ngọc ở dưới đất

lên, rồi vội vàng quay trở về Điểm Thương xếp đặt công việc.

Chờ Dật Tư đi khỏi, Độc Cô Sách lắc đầu nói với Bách Biểu rằng:

-Tiểu bối thực không ngờ mối thù của Ôn cô nương với Quỷ Mẫu lại phức tạp

đến như thế.

Bách biểu cũng thở dài đáp:

-Món nợ ấy quả thực khó tính toán lắm. Mẹ của Ôn Băng được cha nàng cứu

thoát chết trước, nhưng mẹ nàng lại bị cha nàng phá mất sự trinh trắng! Ôn Sa giết

chồng của Tiêu Anh, nhưng lại bị Huyết Quang Quỷ Thủ của Tiêu Anh đánh chết!

Bên trong ân ân oán oán, thị thị phi phi, thật khó mà phán đoán ai phải ai trái hết!

Độc Cô Sách cau mày lại lắc đầu đáp đỡ lời:

-Nhất là con gái của Tiêu Anh lại là chị em cùng cha khác mẹ với Ôn cô nương!

Nếu Ôn cô nương muốn trả thù cho mẹ, thì phải giết chết Tiêu Anh, như vậy con

gái của Tiêu Anh thể nào cũng phải trả thù cho thân mẫu mà đi giết chị!

-Cốt nhục tương tàn, oan cừu vĩnh kết không phải là một điềm hay! Lão đệ đã có

liên can với đôi bên như vậy, lại là người có trí tuệ phải cố nghĩ cách làm thế nào

cho đôi bên khỏi thù oán nhau nữa, như vậy mới là thượng sách!

-Mối oan thù rắc rối lôi thôi này, có lẽ phải có Phật lực rất cao mới mong hoà

giải nổi, nên thể nào tại hạ cũng xin tuân theo lời vàng ngọc của lão tiền bối mà

gắng sức làm cho kỳ được mới thôi!

-Hiện giờ tai kiếp của người đời đang kéo tới dồn dập, chúng ta cứ biết đối với

những việc đó phải tận hết tâm lực mà làm thì thôi, chứ còn thành công hay không,thì ta có phải là ông trời đâu mà biết trước được.

Hai người vừa chuyện trò vừa thưởng thức cảnh sắc của đảo Kim Chi ấy.

Lúc ấy Dật Tư đã sắp đặt xong mọi công việc và đã xuống dưới núi Điểm

Thương để chờ đợi Độc Cô Sách rồi.

Dật Tư thấy Độc Cô Sách với Bách Biểu đã bơi thuyền về tới nơi, liền cười và

nói với Bách Biểu rằng:

-Thưa cụ, tôi nhận thấy lệnh tôn là người can đảm thông minh hơn người, có thể

làm được những việc lớn, nên tôi đã giao phó cho y công việc gặp gỡ ¢m Dương

Song Ma rồi.

Bách Biểu thấy Dật Tư coi trọng cháu mình như vậy hớn hở vô cùng, mỉm cười

đáp:

-Cháu Minh Nhi kể cũng khá can đảm đấy, hơn nữa trước kia ở Thái Hồ đã có

kinh nghiệm đối phó với Giang Tử Kỳ rồi.

Dật Tư vừa cười vừa đỡ lời:

-Giang Tử kỳ là một tên hung tà tuyệt đời, giết người không chớp mắt, lệnh tôn

dám ứng đối với y như vậy mà không sợ hãi chút nào, thì lần này lệnh tôn thể nào

cũng hoàn thành được nhiệm vụ mà tôi đã giao phó cho.

Nói tới đó nàng đưa mắt liếc nhìn Độc Cô Sách một cái, rồi mỉm cười nói với

Bách Biểu tiếp:

-Bây giờ tôi với Độc Cô biểu đệ phải đi núi La Phù, cụ ở nhà mong cụ lấy lập

trường của một vị bề trên, đốc thúc công việc của phái Điểm Thương hộ.

Bách Biểu cười đáp:

-Tiên tử cứ yên tâm, Bách Biểu tôi thể nào cũng tận dụng hết sức lực, giúp đỡ

tiên tử một tay! Từ đây đi La Phù đường xá khá xa xôi, hai vịi cũng nên...

Ông ta vừa nói tới đó, hình như sực nghĩ tới một việc gì, vội ngắt lời mà nói với

Độc Cô Sách rằng:

-Độc Cô lão đệ này đợi chờ lão phu một chút, lão phu có vật này muốn tặng lão

đệ, vì chuyến đi này lão đệ cần phải dùng tới vật ấy!

Nói xong ông cụ vội trở về căn nhà lá của mình ngay. Dật Tư nhìn theo ông ta

mà nói với Độc Cô Sách rằng:

-Không hiểu cụ ấy định lấy gì để tặng cho biểu đệ thế?

Độc Cô Sách rất cảm động đáp:

-Ông ta quả thực là người rất có lòng với tiểu đệ! Ông ta đã truyền thụ cho tiểu

đệ ba thế võ tuyệt diệu, bây giờ lại định tặng một vật báu gì cho tiểu đệ nữa? Tiểu

đệ rất lấy làm hổ thẹn, không biết nên đền ơn ông ta bằng cách gì mới xứng?

Dật Tư rất ngạc nhiên vội hỏi:

-Võ công của cụ ấy tầm thường lắm, vậy cụ ấy có tuyệt học gì mà lại truyền cho

biểu đệ ba thế võ như thế?

-Khi tiểu đệ ra tay giết chết Dương Tiểu Đào, chị có ẩn núp ở trong rừng, vậy

chị có thấy ba thế võ của tiểu đệ đã giết Dương Tiểu Đào rất lợi hại không?

-Nhất là thế kiếm thứ ba của tiểu đệ quả thực huyền diệu vô cùng. Chả lẽ ba thế

kiếm đó lại là của cụ ta đã truyền thụ cho hiền đệ hay sao?

Độc Cô Sách liền kể chuyện Tứ Chiêu Đà Đao truyền võ công cho Bách Biểu

như thế nào và Bách Biểu lại truyền lại ba thế võ ấy ra sao cho Tạ Tiên Tử nghe.

Dật Tư nghe xong mỉm cười nói:

-Biểu đệ khỏi cần phải áy náy trong lòng làm gì, đối với cháu của ông ta là

Đổng Minh, ngu tỷ đã phá lệ thương giúp đỡ cho y. Như vậy cũng như là ngu tỷ đã

thay mặt biểu đệ tạ ơn cụ ta rồi.

Độc Cô Sách nghe thấy Dật Tư nói như thế mới yên lòng. Chàng bỗng thấy nàng

cầm một cái hộp gỗ dài, liền ngạc nhiên hỏi:

-Biểu tỷ dùng trường kiếm, thanh kiếm biểu tỷ đang đeo ở trên vai. Thế còn

trong hộp gỗ này là môn khí giới gì nữa?

-Chuyến đi này và trận đại chiến sau này ở Ly Hồn cốc, đối thủ đều là tay cao

thủ thượng thừa, hung hiểm vô cùng, phải có khí giới thật tốt mới có thể đối phó

được. Môn khí giới ở trong cái hộp này là ngu tỷ đem đi để chuẩn bị cho hiền đệ

dùng đấy.

Độc Cô Sách lại tưởng chị họ mình định tặng cho mình một thanh bảo kiếm hãn

thế gì, mừng rỡ khôn tả vội mở cái hộp gỗ ấy ra xem. Nhưng chàng vừa trông thấy

vật ở trong cái hộp đã ngạc nhiên vô cùng ngay.

Thì ra trong hộp đựng Đoạt Hồn Thanh Ngọc câu của Dương Tiểu Đào sử dụng,

nhưng chỗ cán Dật Tư đã bảo một tay thợ rất khéo của phái Điểm Thương dùng sợi

vàng cuộn vào và đóng một cái hộp rất xinh này để đựng.

Độc Cô Sách bưng cái hộp ở trong tay, ngạc nhiên hỏi:

-Chị muốn tiểu đệ dùng cái móc Thanh ngọc này làm khí giới ư?

Dật Tư gật đầu đáp:

-Cái móc này oai lực cao mạnh hơn Tỷ diện. Thanh Sương và Mạc Tà Can

Tương. tuy nó hơi quá ác độc, và nó thuộc về loại ma đạo, nhưng dùng để đối phó

với bọn tà ma, lấy ma giáng ma, lại là một vật rất huyền diệu.

Độc Cô Sách kêu "ồ" một tiếng, thất cười nói tiếp:

-Chị bảo tiểu đệ dùng móc này lấy ma giáng ma, là để phù hợp với câu gặp Kiệt

Trụ thì phải động binh đao phải không?

-Hiền đệ nói đúng đấy! Nếu hiền đệ dùng cái móc này để đối phó với những

người chính phái thì ngu tỷ còn trách mắng hiền đệ nữa là khác!

-Biểu tỷ muốn tiểu đệ dùng cái này làm lợi khí giáng ma thì ít nhất biểu tỷ cũng

phải cho tiểu đệ biết điểm lợi hại của nó như thế nào trước đã chứ.

-Tất nhiên ngu tỷ phải nói cho hiền đệ biết cái móc này từ đầu móc đến cán móc

có tẩm thuốc độc rất lợi hại, không thể để cho nó đụng chạm vào da thịt mình

được.

-Điểm này tiểu đệ đã biết rồi! Bây giờ biểu tỷ sai người cuốn sợi vàng vào cán

và lại làm một cái hộp gỗ để đựng thì không cần sợ đụng chạm phải nó nữa.

-Móc này ngoài thân móc có tẩm thuốc độc rất lợi hai ra, lại còn sắc bén và

cũng cứng rắn vô cùng, bất cứ đao kiếm nào cũng không thể chặt gãy nó được. Khi

nào đấu với đối phương mãi mãi mà vẫn chưa hạ nổi, có thể ngấm ngầm dồn chân

lực vào thân móc, chất độc có trong móc sẽ biến thành một luồng độc khí vô hình

toả ra khiến cường địch chế một cách lặng lẽ mà không hay biết.

-Cây móc này đã sắc bén lại cứng rắn không sợ đao kiếm và lại còn chất độc lợi

hại như thế, cũng đủ lợi hại vô cùng rồi. Còn cách dùng thứ tư của nó thì quá hèn

mạt, tiểu đệ quyết không bao giờ sử dụng đến cách sau cùng ấy!

Dật Tư thấy Độc Cô Sách có lòng nhân từ như vậy trong lòng rất vui vẻ, liền

mỉm cười nói tiếp:

-Có sử dụng cách đó hay không là tuỳ ở như biểu đệ, nhưng lần này đi La Phù,

ngu tỷ phải nói cho biểu đệ biết rõ, có lẽ người đối địch với biểu đệ thế nào cũng

là Dương Thúc Độ, mà khí giới của y sử dụng lại là Đoạt Hồn Bạch Ngọc Câu.

-Chẳng hay Bạch Ngọc Câu với Thanh Ngọc Câu có điểm gì khác nhau không,

hay là sự lợi hại của nó cũng tương tự nhau thôi?

-Hoàn toàn giống nhau, nhưng chỉ khác ở chất độc thôi.

-Sao chất độc lại khác nhau được? Xin biểu tỷ chỉ rõ nốt cho?

-Nếu người ta bị dính dấp phải chất độc của Bạch Ngọc Câu, chỉ thấy máu là đã

thất khiếu rỉ máu ra chết ngay tại chỗ, nhưng Thanh Ngọc Câu thì chất độc của nó

chậm hơn, đến nửa tiếng sau mới chết.

-Theo lời biểu tỷ vừa nói, chả lẽ Bạch Ngọc Câu lại còn lợi hại hơn Thanh Ngọc

Câu hay sao?

-Biểu đệ nói như thế cũng không đúng, vì người trúng phải chất độc của Thanh

Ngọc Câu thì chân tay mình mẩy sẽ co rúm, nửa tiếng đồng hồ sau xác bị teo lại

chỉ còn nhỏ như một đứa con nít thôi!

Độc Cô Sách nghe nói nghi đến chuỵện mình nhân lúc say rượu đánh cuộc với

Dương Tiểu Đào, sự thực mình không biết cây Thanh Ngọc Câu của đối phương lợi

hại đến như thế! Cũng may mình giở ba kiếm tuyệt diệu ra và hạ được địch thủ

ngay tại chỗ. Bằng không...

Nghĩ tới đó chàng kinh hoảng đến toát mồ hôi lạnh ra.

Bách Biểu đã quay trở lại, tay bưng một gói đồ đưa cho chàng và mỉm cười nói:

-Lão đệ, sau này lão đệ giáng ma vệ đạo, lừng danh giang hồ, vật này sẽ hữu ích

rất lớn cho đệ, nên Bách Biểu mới phải đem đến đây để tặng lão đệ.

Độc Cô Sách không biết là vật gì, mở cái gói ấy ra xem, liền thất kinh la lớn:

-Nhân Phát Kim Soa (chiếc áo tơi vàng làm bằng tóc người).

Bách Biểu gật đầu đáp:

-Ngày nọ ở núi Mã Tích trong Thái Hồ gặp Giang Tử Kỳ, nhờ có cái áo tơi này

mà lão phu mới không bị Đoạt Mệnh Kim Mang của Tử Kỳ bắn trúng mà thoát

chết. Nay xin tặng cho lão đệ...

Độc Cô Sách vội ngắt lời ông ta, xua tay đáp:

-Lão tiền bối cái áo tơi Nhân Phát Kim Soa này là vật chí bảo vô giá của võ lâm

Độc Cô Sách tôi không dám nhận.

Bách Biểu mỉm cười nói tiếp:

-Lão đệ nói rất phải cái áo tơi này quả thật là vật chí báu của võ lâm nhưng

Bách Biểu tôi đã nhờ lão đệ giới thiệu nên mới được đến Điểm Thương ở nhờ và

được Tạ Tiên Tử che chở cho. Từ đó tới nay lão phu mới khỏi bị lo âu suốt ngày sợ

bọn tà ma ám hại ngầm. Như vậy vật báu này ở cạnh người lão phu cũng như là

không thôi. Lão đệ cứ nhận, quý hồ nó giúp được lão đệ giáng ma vệ đạo, thoát

khỏi được mấy lần nguy hiểm, diệt trừ được mấy tên hung ác đại gian là lão phu

được vẻ vang lây rồi.

Chương 23: Nói chuyện xưa trong núi vân vụ

Độc Cô Sách lắc đầu vừa cười vừa nói tiếp:

-Thịnh tình của lão tiền bối tại hạ xin ghi vào trong lòng, nhưng còn cái áo tới

này tại hạ không thể nào dám nhận. Dù lão tiền bối ở nơi đây không phải tranh đấu

với ai, nhưng sau này lệnh tôn Đổng Minh ra đời thể nào cũng phải dùng tới nó.

Hai người cứ một tặng cho một không nhận đưa đi đẩy lại hoài. Dật Tư thấy thế

liền thất cười xem lời nói:

-Cụ với hiền đệ đừng có tranh chấp như thế nữa. Việc này do tôi quyết định hộ

cho nhé?

Bách Biểu gật đầu đáp:

-Hay lắm, xin tiên tử can thiệp hộ cho. Có tiên tử giải quyết cho lão chắc lão đệ

không dám từ chối nữa.

Độc Cô Sách gượng cười và nói với Dật Tư rằng:

-Thưa chị tiểu đệ đã được Đổng lão tiền bối truyền thụ cho ba thế tuyệt diệu rồi

còn dám...

Dật Tư xua tay vừa cười vừa đỡ lời:

-Biểu đệ đừng có nói nhiều nữa, mau nhận lấy cái áo tơi ấy đi.

Bách Biểu thấy Dật Tư nói như thế mừng rỡ khôn tả vỗ tay và lớn tiếng cười nói:

-Tiên tử thật là ngời nhanh nhảu có khác.

Độc Cô Sách mặt mếu mó đang định nói tiếp, thì Dật Tư đã nói trước:

-Bây giờ ngu tỷ nhận thấy chỉ có một cách này là hợp lý nhất. Hiện giờ cụ Bách

Biểu ở nhà vô sự, hãy cho tiểu đệ tạm mượn cái áo để sử dụng trước. Chờ khi nào

Đổng Minh thành tài ra đời thì lúc ấy biểu đệ hãy trả lại để Đổng Minh được sử

dụng và biểu đệ còn phải phụ trách phó trợ dạy bảo Đổng Minh thêm nữa.

Nhận thấy lời nói của Tạ tiên tử rất có lý, Độc Cô Sách liền hỏi Bách Biểu:

-Đổng lão tiền bối nghĩ sao. Tại hạ đã tán thành ý kiến của biểu tỷ không từ chối

lão tiền bối nữa.

Bách Biểu gật đầu tỏ vẻ bằng lòng và còn giơ ngón tay cái lên khen ngợi:

-Dù sao Tạ tiên tử cũng không hổ thẹn là người chưởng môn của một phái. Quả

thật cao minh vô cùng khiến ai cũng phải kính phục.

Dật Tư thất cười đáp:

-Cụ lại nói bông tôi rồi. Tôi có cao minh gì đâu?

Bách Biểu vuốt râu vừa cười vừa trả lời:

-Tiên tử không những giải quyết hộ vấn đề nan giải hiện thời của lão và còn

giúp cho cả cháu Minh được một vị sư phụ rất lý tưởng nữa. Như vậy Bách Biểu

này không kính phục sao được.

Nói xong ba người tạm chia tay, Bách Biểu ở lại Điểm Thương trợ giúp phái

Điểm Thương mọi việc, còn Dật Tư với Độc Cô Sách thì lên đường đi núi La Phù

ngay.

Trong khi đi đường Dật Tư bảo Độc Cô Sách mặc cái áo tơi vào để phòng thân

trước.

Từ tỉnh Vân Nam đi đến tỉnh Quảng Đông phải đi chặng đường khá xa, nhưng

với khinh công của hai người khi đi tới tỉnh lỵ Quảng Đông mới là mùng bốn tháng

tám thôi, còn hơn mười ngày nữa mới đến tết Trung Thu, ngày hẹn ước của Bạch

Phát Quỷ Mẫu.

Hôm mùng bảy, hai người đi tới núi Vân Vụ, thấy nơi đây cảnh sắc khá đẹp, hai

người cùng leo lên trên núi thưởng thức phong cảnh một đôi ngày.

Khi lên tới trên đỉnh núi, Độc Cô Sách chỉ tay về phía những ngọn núi xung

quanh và nói:

-Biểu tỷ xem, tình thế nơi đây hiểm ác âm u không kém gì núi Vân Vụ ở khu

người Mèo tại tỉnh Quí Châu. Nhưng sao không nghe thấy nói nơi đây có ma đầu

hắc đạo hay ẩn thế cao nhân ẩn cư?

Dật Tư mỉm cười đáp:

-Núi Vân Vụ này không phải là không có kỳ nhân ẩn cư đâu. Khi kỳ nhân ấy

lừng danh thiên hạ thì ngu tỷ chưa ra đời.

-Biểu tỷ nói như vậy chả lẽ hồi đó mới đây đã có một vị ma đầu rất lợi hại ẩn cư

hay sao?

-Ngu tỷ chỉ lớn hơn hiền đệ mười tuổi thôi. Nhưng chuyện chưởng cố của võ lâm

vào hồi trăm năm trước đây thì ngu tỷ biết sao được. Nhưng hồi nhỏ ngu tỷ đã được

nghe người chưởng môn đời trước của bổn phái nói cho hay được ít nhiều đấy thôi.

-Chị hãy nói chuyện của kỳ nhân ẩn cư ở trên núi Vân Vụ này cho tiểu đệ nghe

trước đi?

Hai người liền kiếm một tảng đá lớn ngồi xuống nghỉ chân, rồi Dật Tư mới lên

tiếng kể:

-Hồi cách đây chừng ba mươi năm, lúc ấy trong võ lâm có rất nhiều nhân tài

xuất hiện nên trên giang hồ rất hỗn loạn và náo nhiệt. Trong giới chính phái có

Song Tuyệt, Nhất Tiên, Bán Ký và Tứ Dị là nổi tiếng nhất. Còn phái tài đạo thì có

Tam Hung Cửu Sát, Nhất Quái, Song Ma là khét tiếng nhất.

-Chỉ nghe thấy những tên ấy cũng đủ biết hồi đó nào nhiệt như thế nào rồi. Chắc

Song Tuyệt là ân sư và Nam Môn sư thúc phải không, còn Cửu Sát, Song Ma có lẽ

là Hoàn Vũ Cửu Sát và ¢m Dương Song Ma phải không? Nhưng còn Nhất Tiên,

Bán Kỳ và Tứ Dị trong chính phái với Tam Hung, Nhất Quái trong ta đạo sao đệ

không nghe thấy ai nói tới? Xin làm ơn nói cho tiểu đệ hay những chuyện của các

vị ấy để tiểu đệ được sáng trí thêm. Nhất là cái tên Bán Kỳ chắc vị này phải kỳ lạ

lắm mới được thiên hạ ban cho cái tên ấy?

-Để ngu tỷ nói từ chính phái kể trước. Nhất Tiên là sư tỷ của Ôn Sa tên là Man

Đà La Tiên Tử Như Huệ.

-Như tiên tử có còn sống ở trên đời này không?

-Man Đà La Tiên Tử công lực cao siêu lắm, có thể nói là người số một của thời

đó, không ai có thể sánh kịp, nhưng tính nết Như Tiên Tử rất khiêm hoà, có thể nói

là không bao giờ tranh chấp với ai cả. Nhưng nghe nói bà ta đã qui tiên ở trên đỉnh

núi Côn Luân cách đây hơn hai năm rồi.

Độc Cô Sách gật đầu, Dật Tư lại nói tiếp:

-Tứ Dị tức là bốn người chưởng môn đời trước của bốn phái: Điểm Thương,

Không Động, Thiếu Lâm và Võ Đang.

-Sao biểu tỷ lại không kể cho tiểu đệ nghe chuyện của Bán Kỳ trước? Nghe cái

tên Bán Kỳ ấy tiểu đệ cảm thấy thích thú lắm, đệ vẫn không hiểu tại sao người ta

lại gọi ông ấy là Bán Kỳ như vậy.

-Người đó tên là Nam Cung Giáp, ông ta được gọi là Bán Kỳ vì khí lực của ông

ta rất kỳ lạ, chứ võ công lại không kỳ. Bất cứ tuyệt học hay thế võ kỳ lạ gì ông ta

chỉ xem qua một lần là đã nghĩ được cách phá giải liền.

-Hiện giờ vị kỳ nhân ấy có còn sống ở trên đời không?

-Có một lần Nam Cung Giáp gặp Song Hoàn Quái Tú Trà Thiên Cảnh biệt hiệu

là Nhất Quái, hai người đấu với nhau. Ông ta địch không nổi bị Thiên Cảnh không

nể nang làm cho nhục nhã vô cùng, nên ông ta đã thề nặng từ đó trở đi quyết ẩn

tích vào một nơi, khổ tâm luyện tập cho tới khi nào luyện thành công kỳ công tuyệt

thế võ kỳ lạ huyền áo có thể đánh bại được Thiên Cảnh để trả thù tuyết hận bằng

không sẽ chết già ở trong xó núi, chứ không xuất hiện trên giang hồ nữa.

-Nam Cung Giáp tiền bối là người có trí lực kỳ tuyệt, kiến thức quảng bác và lại

quyết tâm trả thù cho được, như vậy thì chắc ông ta thể nào cũng thành công và trả

được mối thù đó phải không?

-Không những tiểu đệ nghĩ như thế mà lúc ấy các người trong võ lâm, ai cũng

đều nghĩ như thế. Ngay chính Song Hoàn Quái Tú Trà Thiên Cảnh bản thân cũng

hối hận và u uất hoài. Y hối hận là vi đôi bên đã kết thù kết hoán với nhau như thế

tại sao lúc ấy không tiện tay giết luôn Nam Cung Giáp để khỏi hậu hoạ có hơn

không? Còn y u uất là vì thấy trí lực của Nam Cung Giáp rất kỳ tuyệt, nay đối

phương đã thề nghiên cứu tuyệt nghệ để trả thù thì chắc đối phương thế nào cũng

phải nghĩ ra được những thế võ kỳ tuyệt để kiếm mình trả thù, nên y cứ lo âu suốt

ngày, lúc nào cũng phải đề phòng.

-Sau rồi kết quả ra sao? Nam Cung tiền bối có luyện thành công được tuyệt học

để trả thù tuyết hận không?

Dật Tư lắc đầu thở dài đáp:

-Sự thực thì trái hẳn với sự ước đoán của mọi người và còn xảy ra một chuyện

bất ngờ khác nữa.

Độc Cô Sách ngạc nhiên hỏi:

-Cái gì là bất ngờ thế?

-Điều bất ngờ thứ nhất là từ khi Nam Cung Giáp thề nặng ẩn tích đến giờ, không

còn ai nhìn thấy hình bóng ông ta đâu hết, và cũng không thấy ông ta xuất hiện

giang hồ nữa cho tới nay ông ta còn sống hay chết và đã luyện được môn tuyệt học

nào để trả thù chưa không một ai hay biết cả!

-Sự bất ngờ này rất dễ đoán, nếu không phải ôn gta đã chết rồi, thì trong khi khổ

luyện thần công thế nào cũng gặp sự gì trắc trở hay là ông ta tự nghĩ tài ba của

mình vẫn chưa có thể trả thù được nên ông ta mới không ló mặt ra nữa.

-Dù Nam Cung Giáp có luyện tập được tuyệt nghệ có thể đánh bại được kẻ thù

để trả thù tuyết hận để tái xuất giang hồ đi chăng nữa thì cũng không sao tìm thấy

Trà Thiên Cảnh nữa.

-Có phải Trà Thiên Cảnh đã chết rồi không?

-Việc này rất ít người hay biết và cũng có thể nói là kỳ đàm của võ lâm.

-Biểu tỷ nói đi, đầu đuôi câu chuyện ra sao?

-Người ta suốt ngày lo âu thì làm sao mà sống lâu được, từ khi Thiên Cảnh ngay

đêm lo âu Nam Cung Giáp tìm kiếm mình trả thù, y ở núi ẩn tích để Nam Cung

Giáp không sao tìm thấy. Trước khi ẩn tích, y cho tẩm đầy thuốc độc vào nhật

nguyệt song hoàn, đôi khí giới của y, để gặp Nam Cung Giáp, nếu địch không nổi

thì sẽ dùng đôi vòng tẩm thuốc độc đó mà liều thân cùng chết với kẻ địch một lúc.
-Trà Thiên Cảnh đã định tâm như vậy chắc chất độc tẩm ở trên đôi vòng của y

lợi hại lắm?

-Cổ nhân thường nói nhân tính không bằng thiên tính, biểu đệ dù thông minh

đến đâu cùng không thể đoán ra được Trà Thiên Cảnh định tâm hai người như vậy

sẽ kết quả như thế nào... Thiên Cảnh suốt ngày bôn tẩu ở trên rừng núi tránh sao

khỏi nhiễm phải sơn lam chướng khí lại thêm suốt ngày lo âu, thế là rút cục y bị

bệnh nằm ở trong một cái hang động ở núi Lục Chiếu.

Độc Cô Sách nghe tới đây, trố mắt nhìn Dật Tư hỏi:

-Chả lẽ tên ma đầu ấy lại bị chết một cách tầm thường như vậy hay sao?

-Y bi bệnh rất nặng, nhưng nhờ có nội công thâm hậu nên chưa đến nỗi bị chết

ngay, nhưng trong lúc bị bệnh nặng, thì có một vị cao nhân lấy mạng đi qua cửa

hang động.

-Cái gì là cao nhân lấy mạng?

-Đáng lẽ phải nói là hung tinh lấy mạng mới phải, nhưng vì vị hung tinh ấy lại là

sư thúc của ngu tỷ đã qau đời rồi, tên ông ta là Lam Công Tuyệt, làm sư điệt thì

phải tôn kính sư thúc, nên ngu tỷ mới gọi là cao nhân.

-Chả lẽ Trà Thiên Cảnh lại chết ở trong tay Lam tiền bối ư?

-Không đúng, không đúng, vì Thiên Cảnh suốt ngày nghi thần nghi quỷ, y bỗng

thấy có người đi qua cửa liền quát hỏi, Lam sư thúc rất giản dị trả lời y ba tiếng

"Lam Công Tuyệt".

Độc Cô Sách nghe tới đó mới kêu ồ một tiếng và đỡ lời:

-Có phải ba chữ Lam Công Tuyệt với Nam Cung Giáp nghe hao hao giống nhau

không? (tiếng quan hoả của người Trung Hoa thì Lam Công Tuyệt với Nam Cung

Giáp hầu như đồng âm).

-Trà Thiên Cảnh sợ nhất là Nam Cung Giáp đã luyện thành công môn thần công

tuyệt kỷ tìm tới trả thù. Nên y vừa nghe thấy chữ Lam Công Tuyệt, tưởng là kẻ thù

đã tới, y liền nghĩ bụng: "Ngày thường ta còn có thể thí mạng với y một phen,

nhưng bây giờ ta đag đau nặng, chân tay yếu ớt không có một tý hơi sức, làm sao

mà kháng cự nổi, như vậy có phải là tha hồ để cho đối phương chém giết nhục nhã

không".

Độc Cô Sách chờ đợi Dật Tư nói tiếp và xen lời:

-Thiên Cảnh là một tên hung ác khét tiếng, và cũng là người rất độc ác, y đã

nghĩ như thế, thì khi nào y chịu để lọt vào tay người? Chắc y dùng đôi vòng tẩm

thuốc độc khẽ rạch vào người một cái phải không?

-Biểu đệ đoán không sai tí nào, cho tới khi Lam sư thúc vào trong động. Thiên

Cảnh mới nhận ra không phải là Nam Cung Giáp, nhưng chất độc vẫn ngấm, gan

ruột sắp đứt đến nơi y liền thét lớn: "Ngươi không phải là Nam Cung Giáp thật,

làm cho ta chết oan uổng quá" nói tới đó thì mắt mũi mồm y đều ứa máu và tắt thở

luôn.

Độc Cô Sách cảm khái vô cùng, ngẩn người ra giây lát hỏi:

-Những chuyện mà biểu tỷ vừa kể các cao thủ của phái tà chỉ còn lại Tam Hung

là chưa thấy nói tới.

-Tam Hung tức là Vân Vụ Tam Hung. Bọn này hung ác ngông cuồng kiêu ngạo

vô cùng, chúng cấm tất cả các nhân vật của võ lâm đi qua núi Vân Vụ này không

được đem theo khí giới biểu đệ bảo chúng có phải là quái vật của võ lâm không?

-Vân Vụ Tam Hung là những ai? Sao họ lại cấm nhân vật của võ lâm đi qua đây

lại không được đeo khí giới như thế?

-Vân Vụ Tam Hung là: Vân Vụ tiên ông, Vân Vụ tiên cô và Vân Vụ tiên khách,

vì họ thấy núi Võ Đang có một chỗ gọi là Giải Kiếm Nhan nên ở núi Vân Vụ này

cũng lập mọt chỗ gọi là Giải Kiếm cốc. Họ qui định phàm nhân vật võ lâm muốn

đi qua núi Vân Vụ này là phải cởi khí giới ám khí đeo ở trên người ra dùng khăn

quấn gói lại cầm ở tay mới được đi qua, bằng không sẽ nguy hiểm đến tính mạng ít

nhất cũng bị Tam Hung bẻ gãy khí giới, phá nát ám khí.

-Biểu tỷ nói như vậy nếu ba mươi năm trước, chúng ta đi tới đây thì chắc thể nào

cũng bị phiền phức lắm.

Dật Tư chưa kịp trả lời, thì bỗng Độc Cô Sách nhìn thẳng về phía bên trái, vì hai

người đã nghe phía đó có tiếng động, tiếp theo đó có tiếng cười rất quái dị và

giọng lạnh lùng vọng tới:

-Thì ngay bây giờ vẫn bị lôi thôi rắc rối chứ chả riêng gì ba mươi năm về trước.

Tiếng nói vừa dứt, đã thấy trong rừng ở bên trái có một ông già mặc áo đen, tay

cầm gậy trúc lững thững bước tới.

Dật Tư ngạc nhiên thất sắc, vội đứng dậy hỏi ông cụ tóc bạc ấy ngay:

-Ngài là ai?

Ông già tóc bạc mồm cười và thớ thịt trên mặt không thấy rung động rồi đáp:

-Lão phu chính là một người trong nhóm Vân Vụ Tam Hung mà người vừa kể

đấy.

Độc Cô Sách liếc mắt nhìn ông ta một cái, rồi gật đầu vừa cười vừa đỡ lời:

-Tại hạ biết rồi, lão tiền bối là Vân Vụ tiên ông phải không?

Ông già tóc bạc lắc đầu thờ dài đáp:

-Ngươi đừng tưởng lão phu tóc bạc như thế này tức là Vân Vụ tiên ông đâu.

Ngươi phải biết hơn ba mươi năm nay hoàn cảnh đã thay đổi rất nhiều. Vân Vụ

tiên ông đã về trời rồi, cả Vân Vụ tiên cô cũng thế. Còn lão phu chính là Vân Vụ

tiên khách Phạm Long Sinh, mà năm xưa lão phu tự tin còn anh tuấn hơn cả ngươi

là khác.

Độc Cô Sách vừa cười vừa nói tiếp:

-Hoàn cảnh đã thay đổi rất nhiều, chả lẽ riêng có ác lệ năm xưa là hãy còn tồn

tại hay sao?

Vân Vụ tiên khách kêu "hừ" bằng giọng mũi rồi đáp:

-Lâu năm lão phu đã không bước chân vào giang hồ, đáng lẽ luật cũ của GiảiKiếm cốc này quên đã lâu rồi, nhưng hôm nay các người đã nhắc nhở tới, thì lão

phu vẫn phải tuân theo qui ước năm xưa của Vân Vụ Tam Hung.

Nói tới đó, y nhìn Dật Tư, lạnh lùng nói tiếp:

-Ngươi hãy cởi kiếm ra trước.

Dật Tư cau mày lại, lắc đầu đáp:

-Tôi là người chưởng môn của một môn phái, xin thứ lỗi, không thể tuân lệnh

được.

Vân Vụ tiên khách nghe thấy câu "chưởng môn của một môn phái" liền trố mắt

lên ngắm nhìn Dật Tư và hỏi tiếp:

-Ngươi là chưởng môn của môn phái nào?

Dật Tư dõng dạc đáp:

-Tạ Dật Tư giữ chức chưởng môn của phái Điểm Thương ở Vân Nam.

Vân Vụ tiên khách đảo ngược đôi ngươi một vòng, ngẫm nghĩ giây lát, mới sực

nhớ ra một chuyện liền hỏi lại:

-Lão phu đã nghĩ ra rồi. Có phải ngươi là con nhỏ nhà họ Tạ, năm xưa được sư

phụ ngươi là Thanh Dương đạo trưởng ẵm về nuôi nấng dạy bảo từ hồi còn thơ ấu

phải không?

Bây giờ Dật Tư đã được làm chưởng môn rồi, nghe thấy Phạm Long Sinh nói

chuyện hồi nhỏ của mình, nàng cũng phải hổ thẹn đến mặt đỏ bừng.

Long Sinh chống gậy trúc xuống đất thở dài một tiếng nói tiếp:

-Phần vì ngươi là chưởng môn của phái Điểm Thương, phần thứ hai là vì năm

xưa lão phu với sư phụ của ngươi, Thanh Dương đạo trưởng đã gặp nhau mấy lần,

nên dù ngươi không giải kiếm lão phu cũng không trách cứ ngươi đâu.

Dật Tư biết Phạm Long Sinh là một ma đầu cái thế rất khó đối phó, tốt hơn là

mình không nên gây hấn với y. Cho nên nàng nghe thấy đối phương nói như vậy,

liền mỉm cười không nói năng gì hết.

Long Sinh hơi quay đầu lại trợn mắt ngắn nhìn Độc Cô Sách một hồi, ra vẻ ngạc

nhiên hỏi:

-Người tuổi trẻ này, sao ngươi không bỏ kiếm ở sau lưng xuống?

Độc Cô Sách tủm tỉm cười, không cởi kiếm ra thì chớ, mà trái lại còn hỏi lại Vân

Vụ tiên khách rằng:

-Nếu tại hạ không nghe lời của tiền bối thì sao? Sẽ có hậu quả như thế nào?

Long Sinh trợn ngược đôi mắt lên, lạnh lùng:

-Ba mươi năm trước nếu ngươi không nghe lời lão phu, thì hậu quả chỉ có một lối

là chết thôi, bây giờ lão phụ đã tự cảm thấy mình già rồi, không còn hứng thú giết

người như trước nữa. Cho nên nếu ngươi không nghe lời, ta sẽ cướp vũ khí của

ngươi và bẻ huỷ nó đi.

Độc Cô Sách nghe đối phương nói xong liền ngửng mặt lên trời cười ha hả. Long

Sinh thấy thế giận dữ hỏi:

-Ngươi cười cái gì?

Độc Cô Sách vẫn cười và đáp:

-Tại hạ cười là vì nhận thấy lời nói của tiền bối vừa rồi chỉ có thể đối phó với

người khác được thôi, chứ không đối phó nổi với tại hạ đâu. Tại hạ có hai lý do để

không tuân theo lời tiền bối.

Long Sinh ngạc nhiên hỏi:

-Hai lý do gì thế? Ngươi cứ nói ra đi, để lão phu thỉnh giáo xem?

Độc Cô Sách trợn ngược đôi lông mày lên, cười vẻ kiêu ngạo đáp:

-Lý do thứ nhất là tiền bối không thể nào cướp nổi khí giới của tại hạ. Còn lý do

thứ hai là tiền bối cũng không sao phá huỷ nổi khí giới của tại hạ nốt!

Long Sinh cười khẩy, lắc đầu nói:

-Lão phu không tin.

-Tiền bối không tin thì cứ việc đánh cuộc với tiểu bối đi.

-Hay lắm! Hay lắm! Ngươi định đánh cuộc như thế nào?

Dật Tư sợ quá trớn thì cái xảy lại nảy cái ung, lúc ấy dù có muốn dàn xếp cũng

khó lắm. Nên nàng vội dùng "nhĩ ngữ truyền thanh" khẽ bảo Độc Cô Sách rằng:

"Biểu đệ, ma đầu này lợi hại lắm chúng ta lại đang có việc cần, nên việc gì cũng

vậy, chỉ tới mức độ nào thôi mà phải nên ngừng tay ngay mới đỡ phiền luỵ về sau".

Độc Cô Sách không trả lời chỉ mỉm cười liếc nhìn nàng một cái, có ý bảo nàng

cứ yên tâm.

Dật Tư thấy vậy đành phải lẳng lặng đứng cạnh đó ngấm ngầm đề phòng hộ

chàng.

Độc Cô Sách rất điềm đạm, mỉm cười nói với Vân Vụ tiên khách người đã nổi

tiếng từ hồi ba mươi năm về trước:

-Tiền bối hỏi tại hạ muốn đánh cuộc như thế nào phải không?

Trước khi tại hạ trả lời câu hỏi này, hãy hỏi tiền bối định ra tay cướp khí giới của

tại hạ bằng cách nào?

Thấy Độc Cô Sách đứng ở trước mặt một người như mình, mà không có vẻ gì là

sợ cả, lúc nào cũng đầy vẻ hào khí. Nên y gật đầu đáp:

-Thực là làn sóng sau đẩy làn sóng trước, người mới thay người cũ có khác! Nếu

là ba mươi năm về trước Phạm Long Sinh này dám nói khoác là chỉ ra tay một cái

là đã cướp được của ngươi ngay, nhưng bây giờ lão phu không dám khinh thường

những người hào hùng tuổi trẻ như các người, mà phải quyết định mười hiêp, thì

thể nào cũng cướp được trong tay ngay.

-Con số mười hiệp thì tại hạ dám đánh cuộc! Để tại hạ thử nghĩ lại xem chúng ta

nên lấy cái gì để đánh cuộc mới được.

-Lão phu đã bế quan lâu nay, bảy ngày trước đây mới ra khỏi hang động bí mất,

không ngờ đêm nay lại gặp hai người ở đây, như vậy lão phu cũng đỡ buồn phần

nào. Cho nên chả cần gì phải dùng những vật dị báu để làm đồ đánh cuộc cả, mà

quý hồ có một chút gì để lấy lệ là được rồi.

-Tại sao lão tiền bối lại phải bế quan lâu năm đến thế?

-Lão phu muốn làm võ lâm đệ nhất nhân, không muốn để cho Song Tuyệt, Nhất

Tiên, Bán Kỳ, Tứ Dị, Cửu Sát, Nhất Quái, Song ma đứng ngang hàng với mình, mà

muốn tên tuổi của Vân Vụ tiên khách Phạm Long Sinh này đứng trên hết tất cả

mọi người!

-Khoá cửa lợi lộc nhưng cửa danh không thoát được, từ xưa tới nay ai ai cũng

như vậy cả! Chẳng hay hùng tâm cao trăm trượng của Phạm lão tiên sinh có thành

công hay không. Và đã có mấy thành nắm chắc là có thể làm nổi?

-Nếu không nắm chắc chính tàhnh, thì không bao giờ lại chịu khi quan ra khỏi

hang động bí mật cả.

-Phạm lão tiên sinh, chả hay hùng tâm tráng trí của tiên sinh đã thu hoạch được

bao nhiêu rồi? Có lẽ chưa thu lượm được kết quả, mà sự hao tổn của mình đã quá

lớn rồi phải không?

Long Sinh ngạc nhiên hỏi:

-Mỗ có mất mát gì đâu mà ngươi bảo là tổn thất quá lớn?

-Lão tiên sinh đã có biệt hiệu là Vân Vụ tiên khách, tất năm xưa ắt phải là một

người đẹp trai tuyệt thế, nhưng bây giờ tiên sinh đã biến thành tóc bạc da mồi bỏ

phí mất ba mươi năm trời, thời kỳ trẻ trung của mình, như vậy chả là hao tốn rất

nhiều rồi là gì? Lão tiên sinh thử nghĩ xem, dù tiên sinh có hoàn thành được tâm

nguyện thiên hạ vô địch đi chăng nữa, cũng như mặt trời xế chiều, chiếu sáng

không bao lâu rồi lặn ngay không?

Dật Tư nghe thấy chàng nói thế cũng phải gật đầu khen ngợi thầm, Long Sinh

đưa tay lên sờ mái tóc bạc, cảm khái vô cùng, hai mắt ngơ ngác lẩm bẩm nói:

-Người trẻ tuổi nói rất phải! Ba mươi năm trời, cuộc đời trẻ trung và hạnh phúc

biết bao, bây giờ muốn vãn hồi lại tóc xanh da hồng như trước quả thực không còn

lấy lại được nữa. Lúc này lão phu mới biết số vốn mà lão phu đã bỏ ra quá lớn

thực!

-Lão tiên sinh không nên cảm khái như thế vội hãy chờ đợi cuộc đánh đố của

chúng ta kết thúc xong. Độc Cô Sách xin tình nguyện hiến lão tiên sinh một môn

thanh xuân diệu dược.

Long Sinh lắc đầu gượng cười:

-Lão phu không được tin trên thế giới này lại có thuốc gì mà có thể cải lão hoàn

đồng được?

-Ba mươi năm về trước khi lão tiên sinh được người ta gọi là Vân Vụ tiên khách,

chắc lúc đó tuổi hãy còn trẻ?

-Phải! Lão phu lúc ấy mới ngoài hai mươi, là một võ lâm cao thủ trẻ trung nhất!

-Với tuổi tác của tiên sinh bây giờ chưa quá giáp mà với công lực của lão tiên

sinh đáng lẽ có thể tu luyện được sự trẻ trung mãi mãi mới phải, sao bây giờ lão

tiên sinh lại tóc bạc như thế? Cách đây không lâu tại hạ đã gặp Giang Tử Kỳ trong

nhóm của Cửu Sát với Thiên Diệu Lang Quân Tô Báo Văn, tuổi của họ cũng xấp

xỉ với lão tiên sinh thôi, nhưng sao trông họ lại chỉ như người mới ngoài ba mươi

thôi.

Chương 24: Không tin không gọi nổi tuổi xuân trở lại

Long Sinh cau mày đáp:

-Lão phu rất hổ thẹn...

-Thuốc chữa bệnh bất tử, Phật độ người có duyện! Lão tiên sinh không nên vì

chuyện đầu tóc bạc phơ mà vội chán nản! Theo ý tại hạ thì chỉ cần tìm ra căn bệnh

mà chữa, thì thế nào cũng có thể hồi xuân được.

Long Sinh nghe thấy Độc Cô Sách nói như vậy, mặt lộ vẻ ngạc nhiên cứ trố mắt

ra nhìn chàng hoài.

Độc Cô Sách giả bộ làm như không trông thấy, cúi đầu xuống nhặt một hòn đá

nhỏ chỉ bằng trái hạnh đào lên, rồi mỉm cười nói:

-Việc Độc Cô Sách cung hiến thuốc hồi xuân cho lão tiên sinh hãy tạm gác sang

bên và chúng ta hãy bàn đến chuyện đánh cuộc của chúng ta trước đã.

-Lão đệ muốn đánh cuộc cái gì cũng được, tuỳ lão đệ quyết định.

Độc Cô Sách chìa bàn tay ra chỉ vào hòn đá ở trong lòng bàn tay mà mỉm cười

nói:

-Chúng ta lấy hòn đá này đánh cuộc với nhau nhé?

Long Sinh nghe nói ngạc nhiên cau mày lại hỏi:

-Tuy chúng ta không cần phải dùng những vật dị báu để làm vật đánh cuộc,

nhưng hòn đá ấy thì trên núi này đâu đâu cũng có, nó không có một tí giá trị gì mà

có thể bảo là vật kỷ niệm được?

-Việc gì cũng vậy, đều do người làm nên hết, hòn đá nhỏ tầm thường này, chúng

ta vẫn có thể khiến nó biến thành một hòn ngọc rất có giá trị được.

-Xin lão đệ thử nói xem lão đệ có cách nào biến hòn đá thành hòn ngọc được?

-Phương pháp này giản dị lắm! Hai chúng ta đấu với nhau trong mười hiệp, nếu

trong mười hiệp, lão tiên sinh có thể cướp được khí giới của tại hạ, thì tại hạ phải

để lại một dấu vết ngón tay ở trên hòn đá này. Trái lại, lão tiên sinh thua thì cũng

phải để lại dấu vết ngón tay ở trên đó.

-Chúng ta không phải là tiên mà có thể điểm đá thành vàng được. Chẳng lẽ chỉ

để lại một dấu vết ngón tay như thế, mà có thể khiến hòn đá nho nhỏ này có giá trị

ngay như thế hay sao?

-Chúng ta bất cứ ai được hòn đá có dấu vết ngón tay, thì phải coi hòn đá đó như

một tín phù, hễ thấy hòn đá này tới, bất cứ phải nhảy vào đống lửa, cũng phải phục

tùng người thắng cuộc, mà làm cho người đó một việc. Như vậy hòn đá nhỏ này đã

biến thành rất có giá trị hơn vàng ngọc là gì?

Long Sinh nghe tới đó, liền cười ha hả, đỡ lời:

-Độc Cô lão đệ thông minh thực. Phương pháp này hay lắm! Nào, lại đây chúng

ta bắt đầu ra tay đánh cuộc đi.

Dật Tư là người đứng cạnh xem bao giờ cũng sáng suốt hơn, nàng biết Độc Cô

Sách thể nào cũng thắng cuộc, như vậy công việc dĩ ma giáng ma sắp tới đây,

chàng ta đã bày sẵn một thế cờ trước. Nhưng nàng lại nhận thấy Phạm Long Sinh

nổi danh lâu năm như vậy mà đã bế quan khổ luyện ba mươi năm trời nay, công

lực có lẽ đã luyện tới mức siêu phàm nhập thánh rồi. Tuy Độc Cô biểu đệ đã được

khá nhiều chân truyền của Đại Bi Tôn Giả, nhưng đã chắc đâu trong mười hiệp có

thể tránh né không cho đối phương cướp được khí giới của mình?

Dật Tư đang lo âu cho chàng, nhưng bỗng trông thấy cái hộp gỗ dài đeo ở sau

lưng chàng thì nàng lại hớn hở mừng thầm. Vì cái móc ấy tẩm đầy thuốc độc, người

khác không bao giờ dám rờ tay vào cả. Như vậy đừng nói là mười hiệp, dù trăm

hiệp hay ngàn hiệp cũng không sợ người khác cướp được.

Nàng đang nghĩ ngợi thì quả nhiên đã thấy Độc Cô Sách lấy cái hộp đựng Thanh

Ngọc Câu xuống. Long Sinh thấy Độc Cô Sách rất trầm tĩnh, trong lòng cũng rất

thắc mắc liền nghĩ bụng:

"Đối phương sử dụng khí giới gì, mà hình như y có vẻ chắc chắn không để cho ta

cướp khí giới của y như thế?"

Bây giờ y thấy Độc Cô Sách lấy cái hộp gỗ xuống, liền trố mắt lên nhìn kỹ.

Độc Cô Sách rất cẩn thận, mở nắp hộp cầm vào cái cán câu đã cuộn dây vàng,

rồi mới rút cây Đoạn Hồn Thanh Ngọc Câu đã chấn động giang hồ từ lâu ra. Cái

móc vừa ra khỏi hộp, đã có ánh sáng xanh làm loé mắt mọi người.

Long Sinh kinh hãi vô cùng, thất thanh kêu "ủa" một tiếng và vội hỏi:

-Khí giới trong tay lão đệ có phải là một trong đôi Đoạt hồn song câu của vợ

chồng Song Ma vẫn sử dụng năm xưa đấy không?

Dật Tư vội đỡ lời:

-Phạm lão tiên sinh sành sỏi thực, khí giới của Độc Cô biểu đệ đang cầm trong

tay đó chính là Thanh Ngọc Câu trong đôi Đoạt Hồn Song Câu đấy!

Phạm Long Sinh nổi danh cùng với ¢m Dương Song Ma, tất nhiên phải biết Đoạt

Hồn Thanh Ngọc Câu lợi hại như thế nào, liền cau mày lại gượng cười ngay.

Dật Tư mỉm cười nói tiếp:

-Có lẽ lão tiên sinh không ngờ khí giới của Độc Cô biểu đệ là môn khí giới này.

Như vậy trong mười hiệp chưa chắc lão tiên sinh đã cướp được nổi phải không?

Long Sinh thở dài một tiếng, nhặt hòn đá nhỏ lên vận lực in ngón tay vào hòn đá

cho Độc Cô Sách gượng cười hỏi:

-Độc Cô lão đệ, Phạm Long Sinh này đã nhận thua rồi, nhưng lão phu còn muốn

thỉnh giáo lão đệ một việc. ¢m Dương Song Ma đã chết rồi phải không? Bằng

không tại sao cái móc Thanh Ngọc Câu này lại lọt vào tay của lão đệ?

Ngờ đâu Độc Cô Sách lại cất cái móc ngọc vào trong hộp gỗ mà không nhận hòn

đá của Long Sinh đưa cho, chỉ mỉm cười đáp:

-Phạm lão tiên sinh, Độc Cô Sách tuy tuổi trẻ tài kém, nhưng vẫn không muốn t

hắng cuộc một cách không minh bạch như thế.

Long Sinh rất thắc mắc cau mày lại hỏi:

-Thế lão đệ muốn thắng như thế nào?

Độc Cô Sách liền rút thanh kiếm gỗ ra cầm ở trong tay.

Dật Tư thấy vậy đã biết ngay ý định của chàng tuy không muốn ngăn cản, nhưng

trong lòng của nàng nhận thấy chàng ngông cuồng và tự cao tự đại quá đỗi.

Long Sinh cũng rất kinh ngạc, trố mắt lên nhìn vào thanh kiếm gỗ ở trong tay

của Độc Cô Sách mà hỏi tiếp:

-Lão đệ cất móc mà lấy kiếm ra như vậy là dụng ý gì?

-Tại hạ không thèm ỷ vào cây móc tẩm độc, khiến đối thủ không dám rờ tay vào

mà thắng cuộc một cách không tốn một chút hơi sức nào, nên tại hạ mới đổi thanh

kiếm gỗ này để lãnh giáo một cách công bằng mười hiệp của lão tiên sinh.

Long Sinh nghe nói lại ngắm nhìn Độc Cô Sách một hồi, rồi cười ha hả nói tiếp:

-Độc Cô lão đệ hào khí tận mây xanh như vậy Phạm Long Sinh này rất muốn

được kết bạn vong niên với lão đệ.

Độc Cô Sách một mặt cung kính hiến kiếm, một mặt mỉm cười đáp:

-Lão tiên sinh có mỹ ý như vậy, Độc Cô Sách này rất lấy làm cám ơn, nhưng dù

sao cũng hãy thi hành xong vụ đánh cuộc này đã rồi hãy nói sang chuyện khác.

-Độc Cô lão đệ đã chấp nhận ý muốn thi hành vụ đánh cuộc ấy, thì chúng ta

hoạt động chơi một lát cũng không sao.

Độc Cô Sách hai tay bưng kiếm, lại cung kính vái một lạy mới nói:

-Lão tiên sinh, xin thứ lỗi cho tại hạ đã vô lễ trước nhé?

-Lão đệ cứ giở toàn lực ra mà thi thố đi, lão phu muốn nhờ lão đệ mà thử thách

xem sự khổ công ba mươi năm trời nay, có đến nỗi hoá thành công dã tràng không.

Nếu trong mười hiệp mà không cướp được thanh kiếm gỗ ở trong tay lão đệ thì

Phạm Long Sinh này cũng đừng có hòng tranh bá với quần hùng đương thời nữa.

-Lão tiên sinh hãy nghe đây! Năm thế đầu Độc Cô Sách chủ lực vào thế công,

và năm thế sau thì chủ lực vào thế thủ. Xin lão tiên sinh chỉ giáo cho?

Nói xong chàng giở luôn "Thập Bát La Hán kiếm pháp" tuyệt học của bổn môn

ra, thế đầu là Trường mi đàn kiếm quả thực lợi hại vô cùng.

Long Sinh thấy chàng vừa giở thế kiếm ấy ra, kêu "ồ" một tiếng và nói:

-Thảo nào Độc Cô lão đệ lại có khí phách khác người như vậy, thì ra là đệ tử đắc

ý của Đại Bi Tôn Giả.

Tuy y đã biết lai lịch của đối phương, nhưng cũng biết pho Thập Bát La Hán

kiếm pháp này rất lợi hại, không thể để đối phương bao vây mình, nên ông ta đã

nhẹ nhàng lướt ra ngoài tám chín thước ngay.

Độc Cô Sách thấy Phạm Long Sinh rất nhẹ nhàng và ung dung tránh thoát được

thế kiếm của mình, mới biết võ công của đối phương quả thực siêu phàm, ít nhất

phải cao hơn Giang Tử Kỳ, Đinh Ngọc Sương và Uất Trì Cảnh nhiều.

Đã biết đối phương lợi hại như thế nào, Độc Cô Sách không dám coi thường nữa,

thế thứ hai chàng vội giở thế "Giáng long phục hổ" là thế kiếm có oai lực mạnh

nhất trong pho "Thập Bát La Hán kiếm pháp" ra. Ngờ đâu lần này Phạm Long

Sinh lại còn tránh né dễ dàng hơn thế trước.

Độc Cô Sách kinh hãi lại vội liên tiếp giở luôn ba thế tuyệt học của Bách Biểu

truyền thụ cho ra. Quả nhiên ba thế liên hoàn này lợi hại thực khiến cho Long Sinh

chân tay cuống quít chứ không được ung dung như trước nữa.

Độc Cô Sách không phục chút nào liền nghĩ bụng:

"Chả lẽ oai lực của ba thế kiếm tuyệt học này lại còn lợi hại hơn cả Thập Bát La

Hán kiếm pháp của sư môn ta chăng?"

Chàng nghĩ như vậy là sai lầm rồi, vì Long Sinh đã muốn xưng hùng xưng bá

trong giang hồ, trong lúc bế quan mấy chục năm ấy, tất nhiên y phải nghiên cứu

hết các pho võ công của tất cả các môn phái, và đã nghĩ ra được những cách chống

đối.

Đại Bi Tôn Giả năm xưa nổi danh cùng với Long Sinh nên đối với pho "Thập

Bát La Hán kiếm pháp" của Tôn Giả lợi hại như thế nào, y đã biết rõ hết. Y đã tốn

công khá lâu, để nghĩ cách tránh né và khắc chế pho kiếm pháp ấy. Hơn nữa hoả

hầu của Độc Cô Sách hãy còn kém Tôn Giả nhiều, không thể nào giở hết những

tinh vi của pho kiếm tuyệt học ấy ra thì tất nhiên Long Sinh mới ung dung đối phó

được như vậy.

Đồng thời Độc Cô Sách đã tuyên bố trước là năm thế đầu toàn dùng thế công,

còn năm thế sau mới giữ thế thủ, nên vừa ra tay Long Sinh mới không tiện giở

những thế võ rất quái dị của mình đã nghiên cứu được để khắc chế pho "Thập Bát

La Hán kiếm pháp ra" bằng không thì Độc Cô Sách sẽ bị đánh bại đến nơi ngay.

Ba thế võ của Bách Biểu truyền thụ cho Độc Cô Sách là của Tứ Chiêu Đầu Đà

sáng tác, vừa quái dị vừa huyền ảo, vừa ít khi lộ diện trên giang hồ, nên Phạm

Long Sinh mới không hay biết gì hết, chỉ thị khinh công tuyệt diệu tránh né thôi,

tất nhiên y phải cuống quýt không biết đâu mà chống đỡ.

Tránh né xong năm thế, Long Sinh thấy công lực và võ công của Độc Cô Sách

đều cao siêu và thâm hậu hơn sự tưởng tượng của mình nên y càng cao hứng thêm,

hớn hở nói:

-Độc Cô lão đệ quả thực quá lắm, nếu là người khác thì khó mà tránh nổi năm

thế của lão đệ.Bây giờ đến lượt Phạm mỗ bêu xấu, lão đệ cầm vững thanh kiếm

nhé.

Nói xong, y đưa gậy trúc lên nhằm ngực của Độc Cô Sách điểm hờ một thế. Thế

võ này rất tầm thường, nhưng do tay Long Sinh đưa ra, oai lực quả thật lợi hại vô

cùng.

Độc Cô Sách tài cao gan lớn, cũng muốn nhân lúc này khảo nghiệm thử công lực

cảu mình, chàng không tránh né thì chớ lại còn tiến lên là khác. Chàng giở thế Bái

Phật Tây thiên đỡ thế công của Long Sinh.

Long Sinh thấy thế liền xoay gậy trúc hoả điểm thành cuốn, gậy của y dính ngay

thanh kiếm gỗ của chàng.

Khi kiếm và gậy dính vào nhau, Long Sinh cười ha hả vận chân lực vào gậy,

mắt nhìn Độc Cô Sách và hỏi:

-Độc Cô lão đệ có bỏ kiếm ra không?

Độc Cô Sách thấy thực lực đối phương mạnh hơn thực lực mình, biết thế nào

cũng phải bỏ kiếm đi mới xong, nhưng chàng nghĩ ra được một kế, liền lớn tiếng

cười và đáp:

-Không tới sông Hoàng Hà, Độc Cô Sách này không chịu phục đâu Phạm tiênsinh cứ việc ra tay đi.

Long Sinh thấy nội lực của Độc Cô Sách khá thâm hậu, liềm mỉm cười hỏi tiếp:

-Phạm mỗ bình sinh rất thích những người trẻ tuổi bướng bỉnh như lão đệ. Nào,

chúng ta thử so chân lực với nhau xem sao.

Nói xong, y dồn toàn lực vào thân cây gậy và đầu. Độc Cô Sách lại không dùng

sức gì hết, trái lại còn buông tay ra để mặc cho gậy của Long Sinh hất kiếm của

mình bắn tung lên cao trên bốn trượng. Chàng đã có mưu kế rồi, nên thấy kiếm

vừa bay lên chàng cũng phi thân theo, giơ tay ra bắt lấy thanh kiếm rồi nhẹ nhàng

nhảy xuống dưới đất, vẫn đứng lấy thế đợi chờ Long Sinh tấn công tiếp.

Long Sinh thấy thế bật cười nói:

-Có sức dùng sức, không có sức thì dùng trí. Người ta xông pha giang hồ phải

như thế mới được. Lão đệ thật thông minh Phạm mỗ đã mắc hỡm lão đệ rồi.

Độc Cô Sách nghe nói mặt đỏ bừng, nhưng chàng lại nghe đối phương nói: "lão

đệ cẩn thận!" và đã thấy trượng phong rất kinh hồn lấn át tới ngay.

Lần này chàng không dám thị cường chống đỡ thực sự nữa, mà vội giở thế thoát

nạn tuyệt học của pho Đại Bi Cửu thức ra đối phó, rất lanh lẹ tránh khỏi vòng vây

của bóng trượng ấy.

Thế công ấy của Long Sinh là một thế tuyệt học của y sáng chế ra, tự tin thế nào

cũng có thể cướp được kiếm của đối thủ. Ngờ đâu lại để cho Độc Cô Sách tránh

thoát được. Nên y rất cảm thấy hứng thú, liền cất tiếng cười như điên và nói tiếp:

-Còn ba thế nữa, lão đệ phải cẩn thận mới được.

Độc Cô Sách biết ba thế sau cùng này thể nào đối phương cũng giở toàn lực ra

tấn công. Võ công và hoả hầu của mình còn kém đối phương quá xa chỉ e không

sao ứng phó nổi.

Chàng vừa nghĩ tới đó đã thấy xung quanh mình ba trượng đều có bóng trượng

bao vây chặt không sao biết được đối phương dùng thế võ gì ra tấn công và định

tấn công bộ phận nào của mình?

Chàng vừa tự hổ thẹn thở dài bỗng nghe thấy có tiếng kêu "lách cách".

Thì ra Long Sinh tuy đã dính được kiếm của đối thủ rồi, dang định đẩy gậy về

phía trước điểm vào ngực của đối thủ để bắt buộc đối thủ phải buông tay thả kiếm

ra. Nhưng vì y mừng rỡ đã dùng sức phá mạnh làm cho thanh kiếm gỗ gãy làm đôi.

Như vậy tuy y đã bắt được lưỡi kiếm nhưng còn cán kiếm vẫn còn ở trong tay

Độc Cô Sách. Phạm Long Sinh gượng cười, nhìn nửa thanh kiếm gỗ ở trong tay

mình một cái, rồi lại ném hòn đá có in dấu vết ngón tay của mình và đó cho Độc

Cô Sách, mặt thì bẽn lẽn nói tiếp:

-Phạm Long Sinh này đã ước định đấu mười thế, nhưng mãi đến thế thứ chín mới

cướp được một nửa lưỡi kiếm của lão đệ, như vậy lão phu không chịu cam tâm thua

sao được?

Đến lúc này Dật Tư mới yên tâm và nghĩ bụng:

"Biểu đệ ta có hòn đá nho nhỏ ấy, sau này thể nào cũng lợi dụng đối phương

được một phen".

Độc Cô Sách mặt đỏ bừng, bỗng vứt nửa khúc kiếm gỗ đi, bắt lấy hòn đá nhỏ,

rồi để vào hai bàn tay xoa một cái, hòn đá nho nhỏ của đối phương vừa ném đã bị

chàng bóp nát thành cám liền.

Long Sinh thấy thế ngạc nhiên hỏi:

-Độc Cô lão đệ làm như thế có ý nghĩa gì?

Độc Cô Sách bẽn lẽn đáp:

-Mãi đến thế thứ sáu mới sử dụng kiếm gỗ, mà thế thứ chín khí giới đã bị bẻ

gãy, như vậy dù Phạm lão tiên sinh không chịu nhận là đã thắng cuộc, thì Độc Cô

Sách tôi cũng không dám tự nhận là đã thắng được trận này.

Long Sinh cam tâm nhận thua, mà Độc Cô Sách lại không chịu nhận mình được,

hai bên cứ đùn qua đùn lại nhau như vậy hoài. Dật Tư thấy thế mỉm cười xen lời

nói:

-Phạm lão tiên sinh với Độc Cô tiểu đệ đừng có tranh chấp với nhau như thế

nữa. Dật Tư tôi là người đứng cạnh bao giờ cũng sáng hơn, xin hai vị cho phép tôi

được thưa một lời rất công bằng nhé?

Long Sinh gật đầu đáp:

-Tạ tiên tử là người chưởng môn của một môn phái mà đứng ra làm trọng tài, thì

không còn ai công bằng hơn nữa.

Dật Tư liền phát biểu ý kiến của mình:

-Nếu Độc Cô biểu đệ mà sử dụng Đoạt Hồn Thanh Ngọc câu để đấu với Phạm

tiên sinh thì dù Phạm tiên sinh dù có thần công cái thế đi chăng nữa, chắc cũng

không có cách gì có thể cướp được khí giới của Độc Cô biểu đệ đâu.

Long Sinh gật đầu đáp:

-Lão phu vừa trông thấy Độc Cô lão đệ sử dụng đến Đoạt Hồn Thanh Ngọc câu,

đã nhận ra ngay đó là vật của của ¢m Dương Song Ma, nên lão phu đã cam tâm

nhận thua liền.

Dật Tư mỉm cười khen ngợi:

-Như vậy đủ thấy Phạm tiên sinh là người quang minh lỗi lạc đến thế nào.

Long Sinh lắc đầu đáp:

-Tạ tiên tử không nên vì thấy mình có liên hệ là chị họ của Độc Cô lão đệ mà

bênh cho lão. Sự thực Độc Cô lão đệ cất ngọc câu đi và lấy kiếm gỗ ra sử dụng,

như vậy mới thật là một người quang minh lỗi lạc.

Dật Tư đưa mắt liếc nhìn Độc Cô Sách một cái, mới nói tiếp:

-Đấu đến hiệp thứ sáu, Độc Cô biểu đệ ném kiếm bắt kiếm và may mắn chưa bị

bại trận, đó là chỗ thông minh của biểu đệ nhưng đến hiệp thứ chín mà biểu đệ vẫn

không hơn được tí nào, dù tay cầm khí giới. Xin Phạm lão tiên sinh thử nghĩ xem,

nếu thanh kiếm ở trong tay của biểu đệ là kiếm sắt tầm thường thôi chứ không phải

là kiếm gỗ dễ gãy thì chưa chắc lão tiên sinh đã cướp được kiếm của biểu đệ phải

không?

Long Sinh chỉ tủm tỉm cười thôi chứ không trả lời, nhưng Độc Cô Sách lại vừa

cười vừa đỡ lời:

-Biểu tỷ luận như thế công bằng lắm!

Dật Tư lại đưa mắt liếc nhìn hai người một cái rồi xếch ngược đôi lông mày lên

mà nói tiếp:

-Cho nên theo sự nhận xét của tôi, thì lão sinh đáng thắng mà lại không thắng.

Độc Cô biểu đệ đáng bại mà lại không bị bại. Xem bề ngoài thì tất nhiên là tiên

sinh bị thiệt thòi một chút. Nhưng người trong võ lâm ai ai cũng như vậy, đều ưa

thích dìu dắt hậu bối. Độc Cô biểu đệ tuổi trẻ như vậy, mà có thể chống đỡ được

chín hiệp với một tuyệt thế cao nhân như Phạm lão tiên sinh thì quả thực là hiếm

có lắm.

Long Sinh gật đầu lia lịa lớn tiếng cười và đỡ lời:

-Phải lắm! Quả thực là hiếm có!

Dật Tư vừa cười vừa nói tiếp:

-Cuộc đua đôi bên đã hẹn đấu mười hiệp mà hai người chỉ đấu có chín hiệp đã

ngừng tay ngay, như vậy trận đấu đó vẫn chưa có thể nói là xong được, cũng vì thếmà không thể nói ai thắng ai bại hết. Nhưng Tạ Dật Tư là người ngoài cuộc cũng

tán thành lời của Phạm tiên sinh vừa nói, cùng Độc Cô biểu đệ kết thành bạn vong

niên với nhau.

Long Sinh vuốt râu cằm cười và đỡ lời:

-Tạ tiên tử nói rất phải, nhưng lão phu là một người trong nhóm Vân Vụ Tam

Hung tên tuổi của lão phu không được đẹp đẽ cho lắm. Còn Độc Cô lão đệ là cao

túc của Đại Bi Tôn Giả, một vị thánh tăng của cửa Phật, khi nào lại chịu...

Độc Cô Sách nghe nói vội vái chào và ngắt lời:

-Sao Phạm lão tiên sinh lại nói như thế! Tiếng tăm thiện ác chưa chắc đã liên

can với tâm tính của người ta, nếu Độc Cô Sách được lão tiên sinh đoái hoài tới...

-Nếu Độc Cô lão đệ bằng lòng kết bạn với lão phu, thì phải gọi lão phu là Phạm

đại ca, chứ không gọi lão tiên sinh, này lão tiên sinh nọ như thế nữa.

-Phạm lão tiên sinh là nhân vật đóng vai vế với ân sư của tại hạ Độc Cô Sách

đâu dám vượt bực kết giao một cách vô lễ như thế?

Long Sinh nghe Độc Cô Sách nói vậy liền cười ha hả nói:

-Cái gì là vượt bậc kết giao? Cái gì là vô lễ với chẳng vô lễ? Người nào cũng có

quyền kết giao với bạn bè cả, chứ không cần phân biệt già trẻ lớn bé gì hết. Biết

đâu lão phu gặp sư phụ của lão đệ là Đại Bi Tôn Giả, nói chuyện với nhau vài câu

rồi không hợp chuyện mà đánh nhau cũng nên, nhưng dù lão phu với lệnh sư có

đánh nhau một trận đi chăng nữa cũng không ảnh hưởng đến tình giao hảo quên cả

tuổi tác của chúng ta.

Độc Cô Sách nghe tới đây, liền cau mày lại mà gọi Dật Tư một tiếng:

-Biểu tỷ!

Dật Tư vội khuyên chàng rằng:

-Cử chỉ ấy của Phạm lão tiên sinh là chuyện rất thường trong võ lâm, biểu đệ

không nên lo ngại gì nữa.

Độc Cô Sách nghe thấy Dật Tư nói như vậy, rất ngượng nghịu gượng cười vái

chào Long Sinh một lạy mà nói:

-Tiểu đệ Độc Cô Sách tham kiến Phạm đại ca.

Long Sinh cao hứng cười ha hả, nắm chặt lấy hai cánh tay của Độc Cô Sách kéo

chàng ngồi xuống một tảng đá ở cạnh đó, xong mới nghiêm nghị hỏi:

-Lão đệ, chúng ta đã kết thành bạn vong niên với nhau rồi, xin lão đệ hãy kể

cho đại ca biết chuyện lão đệ cướp được cái móc Đoạt Hồn Thanh Ngọc câu này

như thế nào đi?

Độc Cô Sách liền kể chuyện mình đã lỡ tay giết chết Dương Tiểu Đào cho người

anh mới kết giao nghe.

Long Sinh lẳng lặng nghe xong, rồi cau mày nói:

-Phen này lão đệ đã gây nên tại hoạ quá lớn!

Độc Cô Sách hỏi lại:

-Có phải Phạm đại ca bảo ¢m Dương Song Ma rất khó đối phó đấy không?

Long Sinh không trả lời câu hỏi ấy mà chỉ nói với Dật Tư rằng:

-Tạ tiên tử, năm xưa trong những người Tam Hung Cửu Sát Nhất Quái Song Ma

đảo ai trấn Hắc đạo đó, tuy tên tuổi ngang nhau. Nhưng phải nói là Tam Liệt

Dương Ma Dương Thúc Độ và Thất Nhu ¢m Ma Sở Lục Châu công lực cao siêu

hơn hết. Nhất là những môn ám khí ác độc của vợ chồng họ. Huyết Thần Trâm, Vô

ảnh kiếm, Tiêu Hồn bảo phiến, Đoạt Hồn câu rất khó đấu!

Dật Tư gật đầu đáp:

-Phạm lão tiên sinh nói rất đúng!

Long Sinh lại thở dài nói tiếp:

-Trong ba mươi năm nay, tuy Phạm mỗ đã tài ba hơn trước nhiều, nhưng vợ

chồng Song ma chắc thế nào cũng phải tiến bộ hơn trước?

Dật Tư nghe nói cau mày lại đỡ lời:

-Phạm lão tiên sinh nói rất phải!

Phạm Long Sinh thấy thái độ của Độc Cô Sách rất thành thực và kính mến mình

nên mỉm cười nói tiếp:

-Bây giờ đại ca nói mấy câu này, lão đệ đừng có giận nhé. Theo sự nhận xét của

đại ca thì nếu thực sự lão đệ có thù với Phạm mỗ, đôi bên chí mạng đấu với nhau,

thì dù sao hoả hầu của lão đệ hãy còn hơi kém và giỏi lắm chỉ có thể đấu được với

đại ca hai mươi hiệp là cùng thôi.

Độc Cô Sách cúi đầu cười gượng đáp:

-Phạm đại ca nói con số hai mươi hiệp là sự quá nhiều, sự thực Độc Cô Sách đệ

dù có dở hết tài ba ra để đấu thực sự với đại ca đi chăng nữa thì cũng chỉ miễn

cưỡng chống đỡ được đến hiệp thứ mười ba, mười bốn là cùng.

Long Sinh vừa cười vừa nói tiếp:

-Lão đệ đã tự biết như vậy, lão đệ phải biết cuộc gặp gỡ với Song Ma ở Lãnh

Vân Phong trên núi La Phù vào ngày mười sáu tháng tám này quả thực nguy hiểm

không thể tưởng tượng được đấy chứ? Nếu vợ chồng Song Ma chỉ có một người

đến phó ước thôi, thì lão đệ với Tạ tiên tử liên tay đấu với chúng hoặc giả có thể

đối phó nổi nhưng nếu vì thương con gái cưng bị giết một cách thảm khốc như vậy

mà Song Ma cùng tới cả...

Độc Cô Sách vừa cười vừa đỡ lời:

-Cám ơn đại ca đã quan tâm đến, nhưng tiểu đệ còn có một người giúp sức rất

đắc lực và cũng có tên tuổi lắm nữa.

Long Sinh kêu "ồ" rồi vội hỏi tiếp:

-Người đó là ai thế? Lão đệ thử hỏi để đại ca xem người ấy có phải là đối thủ

của vợ chồng Song Ma không?

Độc Cô Sách vừa cười vừa đáp:

-Người đó là Bạch Phát Quỷ Mẫu Tiêu Anh.

Bạch Phát Quỷ Mẫu tiếng tăm lừng lẫy giang hồ như thế mà hình như Phạm

Long Sinh không hay biết gì cả nên ông ta ngơ ngác hỏi Dật Tư rằng:

-Tạ tiên tử, Bạch Phát Qủy Mẫu Tiêu Anh mà Độc Cô lão đệ vừa nói đó là ai

thế?

Dật Tư biết Long sinh bế quan đã quá lâu nên không hay biết một tí gì về những

nhân vật mới nổi danh trên giang hồ liền mỉm cười đáp:

-Bạch Phát Quỷ Mẫu chính là Thiết Tâm Quỷ Nữ năm xưa đấy.

Phạm Long Sinh cau mày lại nói:

-Tài ba của Thiết Tâm Quỷ nữ thì địch sao nổi vợ chồng Song Ma cơ chứ?

Dật Tư vội trả lời:

-Tiêu Anh đã khổ luyện cuốn Quỷ Mẫu chân kinh, hiện giờ y thị đã khác xưa

nhiều, nhất là hai môn võ công mà y thị mới luyện thành, là Bạch Cốt Trảo Hồn

Thủ và Tứ Sát ¢m Hồn Sa lại càng lợi hại.

Long Sinh nghe thấy Dật Tư nói tới đó, liền lộ vẻ kinh ngạc và gật đầu tiếp lời:

-Bạch cốt trảo hồn thủ với Tứ sát âm hồn sa quả thực sự độc lắm và oai lực cũng

mạnh kỳ lạ, nhưng muốn luyện thành hai môn đó cần phải tốn rất nhiều thì giờ và

công phu. Nếu Tiêu Anh sở trường hai môn ấy thực thì y thị đúng là một người trợ

giúp rất đắc lực cho lão đệ đấy.

Độc Cô Sách mỉm cười đỡ lời:

-Vì thế mà tiểu đệ mới hẹn ước với vợ chồng Song Ma gặp nhau ở Lãnh Vân

Phong trên núi La Phù như vậy. Theo ý đại ca, thì tiểu đệ có thể yên tâm được

chưa?

Long Sinh gật đầu đáp:

-Lão đệ đã chuẩn bị sẵn như vậy tất nhiên đại ca này yên tâm rồi, chỉ mong lão

đệ diệt trừ được vợ chồng Song Ma thì tên tuổi của lão đệ sẽ lừng lẫy khắp võ lâm

và được những người của muôn đời sau này khen ngợi là khác. Độc Cô Sách lại nói

tiếp:

-Phạm đại ca là người cùng nổi danh một lúc với vợ chồng Song Ma, võ công

của vợ chồng y cao siêu hay không, thực hư thế nào đại ca cũng biết rất rõ. Chẳng

hay đại ca có thể chỉ giáo cho tiểu đệ biết đôi chút không?

Long Sinh ngẫm nghĩ giây lát, rồi mỉm cười đáp:

-Đã hơn ba mươi năm nay, Phạm mỗ không được gặp vợ chồng y, bây giờ công

lực của vợ chồng y thế nào, mỗ không hay biết gì cả thì làm sao mà bình phẩm

được. Nhưng mỗ chỉ nhắc nhở Tạ tiên tử với lão đệ một câu, là phải đặc biệt đề

phòng ám khí Huyết ảnh thần trâm của Thất Nhu ¢m Ma mới được.

Độc Cô Sách lại nói:

-Huyết ảnh thần trâm của ¢m Ma chỉ có lợi hại ở điểm có chất dộc rất lợi hại

không có thuốc gì có thể giải cứu được, và dù vật gì cứng rắn đến đâu, những mũi

kim ấy cũng có thể xuyên qua được đấy thôi.

Long Sinh lắc đầu đáp:

-Lão đệ chưa biết sự lợi hại của pho Huyết ảnh thần trâm đấy, ngoài những điểm

mà lão đệ vừa nói, pho ám khí ấy khiến người ta nhức đầu nhất, chính là thủ đoạn

ném của ¢m Ma.

Độc Cô Sách hỏi:

-Mỗi lần y thị có thể ném ra được bao nhiêu mũi kim độc ấy một lúc?

Long Sinh nghiêm nghị đáp:

-Ba ngàn sáu trăm mũi!

Độc Cô Sách thất kinh và có vẻ không tin hỏi lại:

-Thất Nhu ¢m Ma có bao nhiêu chiếc tay mà một lúc lại có thể ném ra được

nhiều ám khí đến như thế?

-¢m Ma có dùng tay để ném Huyết ảnh thần trâm đâu?

-Y thị không dùng tay ném, chả lẽ lại dùng người mà hất ra hay sao?

-Phải! ¢m Ma có một cái áo ngắn màu đỏ như máu tên là Thất Nhu Huyết ảnh y,

trên cái áo ấy có cài ba nghìn sáu trăm mũi kim đỏ hồng và tẩm thuốc độc rất lợi

hại. Nếu gặp phải cường địch đấu mãi vẫn không thắng nổi, là y thị ngấm ngầm

vận Thất Nhu ¢m khí lên quay người một vòng, ba nghìn sáu trăm mũi kim cài ở

trên áo Huyết y ấy bay lên như mưa ngay. Nhờ có Thất Nhu ¢m sát thúc đẩy, nên

những mũi kim đó bắn tung ra và hoá thành một cái lưới rộng hàng mấy trượng và

hễ bị mũi kim đó bắn trúng là chết tức khắc. Đối thủ vì không sao biết được y thị

sẽ phát động từ lúc nào, số kim lại nhiều như vậy, không thể nào đề phòng được,

dù người có công lực cao siêu đến đâu, cũng không sao tránh khỏi cái chết!

Độc Cô Sách nghe tới đó cũng phải kinh hoảng vô cùng, cau mày lại gượng cười

nói tiếp:

-Theo lời đại ca nói, thì môn Huyết ảnh thần trâm ấy của y thị, mình không có

cách gì phá nổi được hay sao?

Long Sinh đáp:

-Nhờ có Thất Nhu Huyết ảnh y mà Sở Lục Châu đã tung hoành giang hồ mấy

chục năm nay chưa hề gặp địch thủ bao giờ. Nhưng vì những mũi kim độc ấy khó

chế luyện lắm, mỗi một lần dùng thểnào cũng mất mát một chút, cũng vì vậy mà

phải bất đắc dĩ lắm y thị mới sử dụng tới.

Chương 25: Mỗi người có một quan niệm riêng

Độc Cô Sách lại hỏi tiếp:

-Âm Dương Song Ma thị có Huyết ảnh Thần Trâm Vô ảnh kiếm, Tiêu Hồn bảo

phiến Đoạt Hồn câu mà đã oai trấn cán khôn, bây giờ tiểu đệ đã biết rõ sự lợi hại

của hai môn Huyết ảnh Thần trâm với Đoạt Hồn câu rồi, còn Vô ảnh với tiêu Hồn

bảo phiến.

Chàng chưa nói dứt, thì Dật Tư đã mỉm cười đỡ lời

-Độc Cô biểu đệ, Vô ảnh với Tiêu Hồn bảo phiến lợi hại như thế nào, ngu tỷ

cũng biết được đôi chút, biểu đệ khỏi cần phải hỏi Phạm đại ca nhiều như thế nữa.

Độc Cô Sách thấy Dật Tư nói như vậy, lại hỏi Long Sinh:

-Đại ca, bây giờ tiểu đệ hãy thực thi lời hứa của tiểu đệ trước, rồi cáo biệt đại ca

đi La Phù ngay.

Long Sinh ngạc nhiên hỏi:

-Lão đệ có lời hứa gì mà thực thi thế?

Độc Cô Sách vừa cười vừa đáp:

-Tiểu đệ xin đại ca một vị thuốc, có thể làm cho nước chảy ngược về phía Tây

mà người ta có thể trẻ ra được.

Long Sinh giơ hai tay lên rờ hai mái tóc trắng như tuyết gượng cười hỏi:

-Có thực lão đệ có tài ba như thế không?

Độc Cô Sách vừa cười vừa đáp:

-Trước hết đệ phải xem rõ căn bệnh của đại ca đã.

Long Sinh nghe nói vừa cau mày lại nhìn Độc Cô Sách vừa cười vừa nói tiếp:

-Với công lực của đại ca thâm hậu đến như thế, khi nào lại tuổi chưa đầy sáu

mươi mà tóc đã bạc như vậy rồi, cho nên đệ mới đoán chắc sở dĩ đại ca chóng già

và tóc chóng bạc là chỉ do hai chữ "tịch mịch" mà nên.

Long Sinh nghe nói lẩm bẩm tự nói:

-Hai chữ "tịch mịch" ấy mà lợi hại đến như thế ư?

Dật Tư thở dài một tiếng rồi đỡ lời:

-Vâng, chỉ có vui vẻ, an ủi mới sống lâu trường thọ thôi, chứ còn tịch mịch, buồn

bực là rất hại người, cho nên Độc Cô lão đệ nói căn bệnh của lão tiên sinh rất

đúng.

Độc Cô Sách vừa cười vừa nói tiếp:

-Đại ca thử nghĩ xem, mới ngoài hai mươi đại ca đã bế quan khổ tu luyện để cho

hai chữ "tịch mịch" nuốt dần tuổi xuân của đại ca. Bây giờ đại ca phải sớm bổ cứu

ngay mới được.

Long Sinh ngơ ngác hỏi:

-Bổ cứu bằng cách nào?

-Dễ lắm! Dễ lắm! Quý hồ đại ca phải khoan tâm, đừng có giam cầm mình vào

trong một cái vòng nho nhỏ, rồi ngao du thiên hạ thì không bao lâu sẽ có sự thay

đổi rất lớn ngay.

-Ngũ Tử Tư qua Siêu Quan một đêm trời đầu đã bạc hết, nhưng Phạm Long Sinh

khó mà ngày một ngày hai khiến tóc trắng thành tóc đen được.

-Vẫn biết một đêm không thể nào được thì ta để mười đêm, tháng không đủ, thì

một năm cũng không sao. Tiểu đệ chỉ mong lâu sau gặp lại đại ca, chúng ta tay bắt

mặt mừng cùng vui vẻ cả.

Long Sinh nghe tới đây liền hớn hở đáp:

-Lời nói này của hiền đệ khiến Phạm Long Sinh hùng tâm nổ cao trăm trượng,

thật không tin không gọi được tuổi xuân trở lại, vậy đến lúc nào chúng ta lại được

gặp mặt nhau nữa?

-Quả đất tròn, chả cần phải hẹn nhau trước. Khi đáng được gặp nhau ngay, thì sẽ

gặp, khi phải giải tán thì giải tán liền.

-Hiền đệ thật không hổ thẹn là cao túc của Đại Bi Tôn Giả, lời của hiền đệ lúc

nào cũng cso thiên cơ phật lý. Thôi được, bây giờ lão đệ có việc đi La Phù, Long

Sinh không tiện giữ lão đệ ở lại nữa, chúng ta hãy tạm thời tạm biệt.

Nói xong Long Sinh giơ tay lên chào Dật Tư với Độc Cô Sách và chỉ khẽ chống

chiếc gậy trúc một cái đã lẩn khuất trong rừng liền.

Long Sinh đã đi, Dật Tư với Độc Cô Sách tất nhiên không tiện giữ lại, hai người

liền rời khỏi núi Vân Vụ, thủng thẳng đi luôn.

Độc Cô Sách vừa đi vừa nói:

-Biểu tỷ, Phạm Long Sinh tuy là người trong nhóm Vân Vụ Tam Hung. Nhưng

theo sự nhận xét của đệ, hình như vẫn còn chút chí tình chứ không hung ác như

người ta tưởng tượng đâu.

Dật Tư đáp:

-Phạm Long Sinh vốn dĩ là người lương thiện nhất trong đám Tam Hung. Bây

giờ gặp mặt y, thấy y lại còn hiền lành hơn cả lời đồn đại của thiên hạ.

-Theo sự nhận xét của tiểu đệ, thì sở dĩ Long Sinh hiền lành hơn trước là có hai

nguyên nhân.

-Bây giờ biểu đệ đã biến thành chuyên gia phân tích tính nết của người đời rồi

phải không?

Độc Cô Sách có vẻ đắc trí, vừa cười vừa đáp:

-Cổ nhân đã nói: "Một cây chả thành rừng" cũng như vua Trụ, nếu không có tả

hữu xu nịnh thì đâu đến nỗi ác như thế, nên tiểu đệ thấy sau khi Vân Vụ tiên ông

với Vân Vụ tiên cô ốm chết, khiến Long Sinh cảm thấy người đời chẳng qua chỉ có

thế thôi và hai người bạn đã giúp y gây nên tội ác không còn nữa, thì tất nhiên tính

nết y phải ngày một lương thiện hơn trước ngay.

-Nguyên nhân thứ nhất này của tiểu đệ phân tích rất có lý.

-Nguyên nhân thứ hai là vì Phạm Long Sinh bế quan ba mươi năm khổ công tu

luyện như thế chỉ vì một lòng hiếu thắng mà nên chứ y không có kết thù kết oán

với một nhân vật nào ở trong võ lâm cả, thì ý niệm hung ác cũng phải tiêu diệt

dần, đầu óc sáng sủa theo, và đạo tâm đ*o khí tự nhiên nảy nở lên mà y không

hay.

-Nguyên nhân thứ hai này biểu đệ phân tích càng khéo hơn ngu tỷ dám đoán

chắc về khí chất của Long Sinh khác hẳn bọn Hoàn Vũ Cửu Sát. Biểu đệ đã đoán

đúng rồi.

-Hai lý do ấy tuy đã được biểu đệu đoán đúng, nhưng còn một việc khiến tiểu đệ

không ngờ.

-Việc gì thế?

Độc Cô Sách đưa tay lên rờ cái hộp gỗ đựng Thanh Ngọc câu ở trên vai, mỉm

cười đáp:

-Trong lúc đệ đổi câu dùng kiếm, Long Sinh liền nhận thua ngay, vì vậy mà đệ

tưởng sau khi nghe chúng ta nói đi núi La Phù đấu với Âm Dương Song Ma thì thể

nào cũng hăng hái, yêu cầu chúng ta cho y đi, giúp chúng ta một tay. Ngờ đâu đệ

đã đoán lầm y không hề tỏ vẻ gì hết.

Dật Tư lắc đầu, vừa cười vừa đỡ lời:

-Có lúc biểu đệ thông minh tuyệt đỉnh, mà cũng có lúc hồ đồ vô cùng. Chả lẽ

biểu đệ không nhận xét thấy với việc hẹn đấu với Song Ma của chúng ta thế nào y

cũng không chịu làm ngơ đâu.

Độc Cô Sách ngạc nhiên hỏi:

-Sao chị lại biết Phạm Long Sinh không làm ngơ?

-Người đứng cạnh bao giờ cũng sáng suốt hơn. Ngu tỷ đã nhận thấy Long Sinh

có vẻ hợp duyên với biểu đệ lắm.

-Tiểu đệ cũng cảm thấy như vậy.

-Long Sinh đã mến biểu đệ thì thế nào y cũng quan tâm đến việc của biểu đệ

đấu với Song Ma rất hung hiểm, mặc dầu đã có Bạch Phát Quỷ Mẫu trợ giúp một

tay.

-Đệ cũng có ý nghĩ ấy, nhưng sau thấy thái độ của y có vẻ lạnh lùng mới ngạc

nhiên vô cùng.

-Kỳ nhân trong võ lâm, đa số đều thế hết. Vẻ mặt rất lạnh lùng nhưng trong lòng

lại rất nhiệt thành. Sở dĩ ngu tỷ có sự nhận xét như trên là vì ngu tỷ nghe thấy khi

đi y có nói câu: "Chúng ta tạm biệt" như vậy chắc y thể nào cũng yên lặng theo

sau, chờ tới khi nào chúng ta lâm nguy thì lúc ấy y thể nào cũng xuất hiện giúp

chúng ta một tay chứ chẳng sai!

Độc Cô Sách nghe nói gật đầu:

-Sự phán đoán của biểu tỷ rất chính xác. Nếu tiểu đệ là Long Sinh mà hay biết

tri kỷ của mình đi La Phù phó ước, thì thể nào tiểu đệ cũng tới nơi hẹn ước của

người bạn ấy một phen liền.

Dật Tư cau mày, trịnh trọng thủng thẳng nói tiếp:

-Đây chỉ là một sự phán đoán thôi, chứ ta không nên ỷ lại. Vợ chồng Song Ma

độc ác lắm, võ công lại cao siêu, chúng ta phải cẩn thận đối phó, đừng có sơ ý một

chút nào.

-Từ khi biểu đệ đấu với Đinh Ngọc Sương và Giang Tử Kỳ các người rồi, cứ

tưởng Hoàn Vũ Cửu Sát là những kẻ hung ác tuyệt thế như vậy cũng chỉ có thế

thôi, nên đệ đã có lòng kiêu ngạo thật. Nhưng sau khi gặp Phạm Long Sinh đấu

đến hiệp thứ chín đã bị y cướp được kiếm gỗ, đệ mới nhìn nhận câu nói: "người

giỏi còn có người giỏi hơn. Trời cao lại có trời khác cao hơn". Vì vậy mà tiểu đệ

đoán chắc phen này đấu với Âm Dương Song Ma thể nào cũng khó khăn lắm.

-Nghe biểu đệ nói mới biết việc bẻ gãy kiếm ở trên núi Vân Vụ này đã giúp cho

biểu đệ rất nhiều.

Thấy Dật Tư an ủi mình như vậy, Độc Cô Sách vẫn hổ thẹn, đáp:

-Võ công của Âm Dương Song Ma có cao siêu đến đâu, chúng ta vẫn có thể

miễn cưỡng chống đỡ nổi, nhưng còn Huyết ảnh thần trâm của Thất Nhu Âm Ma

mà Phạm Long Sinh vừa nói, trên cái áo ấy có những ba nghìn sáu trăm mũi kim

độc như vậy thì thật đáng sợ lắm.

-Huyết ảnh thần trâm của y thị tuy lợi hại nhưng biểu đệ đã được Bách Biểu

tặng cho cái áo tóc người và biểu đệ chỉ cần dùng Đại Bị thiền công bảo vệ lấy bộ

mặt với chân tay thì không còn sợ gì môn ám khí ác độc ấy của Âm Ma nữa.

Độc Cô Sách cau mày hỏi:

-Tuy hiền đệ đã có cái áo tơi tóc người để hộ thân rồi, nhưng còn chị...

Dật Tư vội xua tay ngắt lời:

-Tiểu đệ khỏi cần phải lo cho ngu tỷ, vì ngoại hiệu của ngu tỷ là Lưu Vân tiên

tử, lại là chưởng môn của phái Điểm Thương, ngu tỷ đã ngày đêm luyện tập pho

"Lưu Vân song tụ" hiện giờ đã luyện được mười hai thành hoả hầu, dùng nó để tấn

công thắng vợ chồng Song Ma thì có lẽ chưa đủ, nhưng dùng nó để phòng thân thìlại có thừa.

Độc Cô Sách biết chị họ mình là người rất khiêm tốn, không bao giờ nói khoác

nửa lời. Bây giờ nàng ta đã nói như thế thì chắc pho "Lưu Vân song tụ" của nàng

phải luyện tới mức thượng thừa rồi.

Nghĩ tới đó, chàng hớn hở vô cùng, liền mỉm cười hỏi tiếp:

-à, chị bảo chị biết hai môn khí giới của vợ chồng Song Ma là Vô ảnh kiếm với

Tiêu Hồn bảo phiến lợi hại như thế nào, thì nhân lúc rỗi rãi này, chị hãy nói cho

tiểu đệ hay đi!

-Vô ảnh kiếm là một pho kiếm pháp, lại còn có một tên nữa là "Truy Vân chế

điện cửu thập nhị thức".

Độc Cô Sách kêu "ồ" một tiếng mới vỡ nhẽ và đỡ lời:

-Tiểu đệ đã hiểu rõ rồi. Có lẽ pho kiếm pháp ấy nhanh như gió nên mới được

gọi là "Vô ảnh" và "Truy Vân chế điện" như thế.

-Chín mươi hai thức kiếm pháp của chúng nhanh như điện chớp mà còn biến hoá

vô cùng. Khi chúng đã giở pho kiếm pháp ấy ra, thì hai tay của mình khó mà ứng

phó nổi, cho nên pho kiếm pháp ấy của vợ chồng y mới lừng danh giang hồ, và

cũng là một tuyệt kỷ đã làm cho vợ chồng y nổi danh thiên hạ.

-Vô ảnh kiếm là một pho kiếm pháp thế còn Tiêu Hồn bảo phiến có phải là một

khí giới không?

-Cái quạt ấy của chúng không những là một môn khí giới lợi hại mà còn có thể

gọi là một môn khí giới ác độc nữa.

-Tiêu Hồn bảo phiến là một môn khí giới bên trong có cả ám khí, nhưng không

hiểu cái quạt ấy làm bằng vật gì? Đồng mài bằng gió hay là Âm trầm trúc, hay là...

Dật Tư vội ngắt lời:

-Biểu đệ đừng có đoán nữa, không sao đoán ra được đâu.

Độc Cô Sách có vẻ không phục, vội cãi:

-Chưa chắc tiểu đệ đã không đoán ra được. Những thứ quạt bên trong có giấu ám

khí thì hoặc nan quạt có thể bay đi đả thương người, hay trong những cái nan quạt

đó có giấu thuốc độc hoặc nước độc đấy thôi. Đệ lưu lạc giang hồ đã được trông

thấy hai cái quạt như vậy rồi.

-Biểu đệ đã đoán lầm hết. Tiêu Hồn bảo phiến không phải là một cái quạt hình

như quạt giấy đâu, mà nó lại là cái quạt hình như quạt lá.

Độc Cô Sách ngạc nhiên đỡ lời:

-Khí giới mà làm thành hình quạt lá thì quả thật đệ chưa thấy bao giờ.

-Năm xưa vợ chồng Song Ma đi Đông Hải ngao du, đã giết một con mãng xà

đầu to như cái Tỳ Bà, có nọc độc kỳ tuyệt, và có lẽ nghìn năm mới có một con

mãng xà như thế xuất hiện.

-Chả lẽ Tiêu Hồn bảo phiến của vợ chồng y là dùng xương mãng xà kết thành...

-Vợ chồng Song Ma thấy Đại Đầu Tỳ Bà mãng độc kỳ tuyệt như vậy, mà chất

độc của nó lại tù vào cái xương vừa trong vừa bẹt ở trên đầu cho nên vợ chồng

Song Ma mơí lấy xương đầu con mãng xà độc kỳ tuyệt ấy làm thành một môn ám

khí kỳ lạ. Vì Xương đầu con mãng xà trông giống như cái quạt lá, nên chúng mới

đặt tên là Bảo Phiến.

-Xương mãng xà có chất độc kỳ tuyệt như vậy, chẳng hay có thể bay ra đả

thương người được không?

-Thoạt tiên vợ chồng Song Ma chỉ vì nhất thời hiếu kỳ mà chế thành môn khí

giới đặt tên là Tiêu Hồn Bảo Phiến để sử dụng thôi, nhưng khi đem ra sử dụng mới

biết môn khí giới ấy có hai cách diệu dụng rất đặc biệt: một là vô hình, một là hữu

danh.

-Diệu dụng vô hình tất nhiên là chất độc ở cái quạt đó bắn ra bên ngoài đả

thương người, nhưng còn diệu dụng hữu hình thì là cái gì?

-Hà! Thật là trời sinh vạn vật dù kỳ lạ như thế nào cũng đều có hết. Đầu con

mãng xà ấy đã hình như cái quạt có chất độc rất lợi hại mà nó còn cứng rắn đến nỗi

không có vật gì phá huỷ nổi. Đồng thời nó lại còn phá được những đá cứng và gang

thép, nên không riêng gì những khí giới bị nó đánh trúng vỡ và gãy ngay, mà cả

những người luyện nội gia khí công như Thập Tam Thái Bảo Hoành Luyện, Kim

Chung Tạo, Thiết Bố Xuân v.v.. hêễbt nó đánh trúng dù có những môn nội công ấy

cũng không sao chịu đựng.

Độc Cô Sách nghe tới đó liền cau mày lại và nói:

-Công lực của bản thân vợ chồng Song Ma đã tuyệt vô song như vậy, lại còn có

nhiều võ khí và ám khí lợi hại như thế, thảo nào Phạm Long Sinh và các người đều

nhận vợ chồng y rất khó đối phó.

Dật Tư vừa từ từ tiến lên vừa thở dài:

-Câu: "Đạo cao một thước, ma cao một trượng" quả thật không sai một ly một tý

nào. Mấy năm gần đây, vì việc của võ lâm rất ít nên ngu tỷ mới tĩnh tâm ở trên núi

Điểm Thương nghiên cứu võ học tưởng mình đã tiến bộ tới mức độ rất cao siêu.

Ngờ đâu khi tai kiếp của võ lâm sắp giáng xuống đầu mới hay trên giang hồ còn

lắm ma đầu như thế. Sau này không biết giang hồ võ lâm sẽ bị chúng gây ra tai hại

như thế nào?

-Hiện giờ trong võ lâm tuy rất hiểm ác, Hoàn Vũ Cửu Sát và Âm Dương Song

Ma cá người hung ác tuyệt vời đều lần lượt ra đời, nhưng dù sao chúng ta cũng đã

làm quen được Phạm Long Sinh, may ra y có thể giúp ích cho chúng ta rất nhiều.

Vẫn biết công việc giáng ma vệ đạo là một việc rất khó khăn, chúng ta chỉ biết tận

hết tâm lực ra mà thực thi đi một bước hay một bước, chứ lo làm sao được nhiều

như thế?

Hai chị em vừa đi vừa chuyện trò, khi tới La PHù thì vừa đúng ngày Trung Thu,

và lúc ấy đã hoàng hôn. Hai người liền lên đỉnh Lãnh Vân Phong ngay.

Khi lên trên đỉnh núi đã thấy Bạch Phát Quỷ Mẫu đợi chờ ở đó rồi, nhưng chỉ

thấy một mình y thj thôi chứ không thấy con gái của y thị đâu cả.

Độc Cô Sách chưa kịp nói thì Bạch Phát Qủy Mẫu đã đưa mắt liếc nhìn Lưu Vân

tiên tử và lạnh lùng nói:

-Độc Cô Sách ta không ngờ ngươi còn rủ cả người khác đến giúp sức nữa.

Độc Cô Sách mỉm cười đáp:
-Xin lão tiền bối đừng có hiểu lầm. Tạ tiên tử là biểu tỷ của tiểu bối, và cũng là

người thân duy nhất của tiểu bối. Nếu ngày hôm nay Độc Cô Sách bị lão tiền bối

đánh bại, thì phải theo lời hẹn ước kết duyên Tần Tấn với lệnh ái. Chả lẽ tiểu bối

lại không nên mời người chị họ đến chủ trì hôn lễ cho mình hay sao?

Nghe thấy chàng nói thế, Bạch Phát Quỷ Mẫu mới nguôi cơn giận, gật đầu chào

Dật Tư và hỏi:

-Tạ tiên tử, chúng ta đã lâu năm không gặp mặt rồi.

Dật Tư mỉm cười đáp:

-Vì việc bận nay đây mai đó, đã lâu năm tiểu muội chưa được gặp lại Tiêu đại

tỷ.

Thấy thái độ và lời nói của Dật Tư rất ôn hoà, Quỷ Mẫu liền hớn hở nói tiếp:

-Về cuộc hẹn ước của lệnh biểu đệ với mụ này, chẳng hay Tạ tiên tử có ý kiến

gì?

Dật Tư vừa cười vừa đáp:

-Cuộc hẹn ước này, bất cứ thắng hay bại, biểu đệ của tiểu muội đều có lợi ích

hết, thì tất nhiên tiểu muội phải tán thành chứ?

Độc Cô Sách nghe tới đó mỉm cười hỏi:

-Sao chưa thấy lệnh ái tới?

Tiêu Anh mỉm cười đáp:

-Chúng ta cứ việc theo đúng lời hẹn ước mà cử hành, nhưng nếu thiếu hiệp thất

bại, thì cuộc hôn ước của thiếu hiệp với tiểu nữ thế nào cũng phải hơi trì hoãn một

chút, vì bây giờ già này cũng không biết nó đi đâu cả, tìm mãi vẫn chưa thấy nó

đâu hết.

Độc Cô Sách đang lo âu nhất là Bạch Phát Quỷ Mẫu bắt mình phải thành hôn v

ới con y thị ngay, nhưng bây giờ nghe y thị nói là không tìm thấy con gái, chàng lại

càng yên tâm thêm. Tuy rất mừng rỡ, nhưng chàng muốn lợi dụng Qủy Mẫu giúp

mình đấu với Song Ma, cho nên chàng không dám để lộ liệu vẻ mặt tươi cười cho

đối phương trông thấy. Trái lại, chàng còn làm ra vẻ buồn rầu là khác.

Dật Tư biết Độc Cô Sách đóng kịch, nàng không sao nhịn được, suýt tý nữa thì

phì cười:

Quả nhiên Tiêu Anh đã mắc hỡm, liền mỉm cười hỏi Độc Cô Sách tiếp:

-Chắc thiếu hiệp cũng nóng lòng mặt mũi của tiểu nữ xấu đẹp ra sao? Già này

có thể nói nó còn đẹp hơn già này hồi còn trẻ đẹp gấp trăm lần.

Độc Cô Sách đáp:

-Tôi làm sao có thể biết được lúc tiền bối hồi còn trẻ ra sao?

TIêu Anh nghe nói thất cười quay đầu lại nói với Dật Tư rằng:

-Tạ tiên tử, lệnh biểu đệ không biết một tý của già này lúc hồi còn trẻ như thế

nào, còn tiên tử thì được trông thây già này tóc xanh má hồng rồi?

Dật Tư gật đầu và nói với Độc Cô Sách rằng:

-Độc Cô biểu đệ, con gái cưng của Tiêu đại tỷ nhan sắc chỉ bằng một nửa của

đại tỷ hồi còn trẻ cũng đã là một người tuyệt sắc rồi. Huống hồ đại tỷ lại nói còn

đẹp gấp trăm lần nữa.

Độc Cô Sách trợn ngược đôi lông mày kiếm, bỗng lớn tiếng nói với Tiêu Anh

tiếp:

-Tiêu tiền bối, chúng ta mau thì hành lời hứa đi, chờ tới lúc thắng bại rồi Độc Cô

Sách còn có lời muốn thưa cùng.

Tiêu Anh vừa cười vừa nói tiếp:

-Việc gì thế? Bây giờ có thể cho già này biết rõ ngay được không?

Độc Cô Sách lắc đầu đáp:

-Trong vụ đánh cuộc của chúng ta không có điều lệ nào báo trước khi phân

thắng bại mà tiểu bối phải nói rõ việc này cho tiền bối hay cả.

Tiêu Anh nghe thấy chàng nói như thế liền mỉm cười:

-Được chúng ta bắt đầu vào cuộc đi.

Nói tới đó y thị liền quay lại nói với Tạ Dật Tư tiếp:

-Tạ tiên tử, lần trước Tiêu đại tỷ này dùng xương thay kiếm đấu với biểu đệ

hàng trăm hiệp vẫn chưa thắng bại, vậy lần này nên đấu bằng cách nào thì Tạ tiên

tử làm ơn nghĩ hộ chúng tôi đi?

Dật Tư mỉm cười đáp:

-Độc Cô biểu đệ so tài với đại tỷ không khác gì châu chấu đá voi thể nào bị thua

rồi, nhưng đã có dịp may này cũng nên để cho y được lãnh giáo vài thế tuyệt kỷ

của đại tỷ để y được học hỏii thêm.

Tiêu Anh nghe nói mỉm cười đỡ lời:

-Tạ tiên tử khỏi cần phải quá khiêm tốn như thế. Tư chất của lệnh biểu đệ đặc

biệt hơn người và lại là cao túc của Đại Bi Tôn Giả một vị thánh tăng đương thời,

võ học đã đạt tới mức thượng thừa. Tuy ngu tỷ hơn y vài tuổi thật, nhưng tài ba của

ngu tỷ so sánh sao nổi với võ công của danh môn chính phái nên chưa đấu với nhau

vẫn chưa có thể biết được mèo nào cắn mỉu nào.

Dật Tư nghe nói cũng phải kinh ngạc thầm, nàng không ngờ Bạch Phát Quỷ

Mẫu vẫn khét tiếng là kiêu hãnh và hung ác nhất thời không ngờ khí tiết của y thị

bây giờ hình như đã thay đổi hẳn?

Nàng vừa kinh ngạc vừa mỉm cười đáp:

-Tiêu đại tỷ đã bắt tiểu muội phải ra đầu đề thì Dật Tư này cũng xin mạn phép

đề nghị cách đấu của cuộc đánh đố này vậy. Đôi bên cứ đấu với nhau ba trận, bên

nào thắng trận trước là coi như đã thắng cuộc rồi. Chỉ có cách ấy giản tiện hơn hết

và cũng rất công bằng nữa.

Tiêu Anh gật đầu:

-Như vậy cũng được, đôi bên có thể giở hết tài ba sở trường của mình ra. Nhưng

không biết ba trận ấy đấu bằng cách nào? Là...

Dật Tư vội đáp:

-Đôi bên nên thi đua huyền công, kiếm thuật và chưởng pháp ba trận. Chẳng

hay Tiêu đại tỷ nghĩ sao?

Tiêu Anh cười gật đầu:

-Ngu tỷ hoàn toàn đồng ý. Hãy khoan nói đến trận đấu huyền công vội, chỉ nói

về đáu kiếm thuật trước vẫn lấy trăm hiệp làm giới hạn và đấu chưởng pháp thì

Độc Cô Sách lão đệ chỉ cần chống đỡ nổi già này mười hiệp là coi như lão đệ đã

đắc thắng rồi.

Độc Cô Sách nghe nói cả kinh, chàng biết trong thời gian mình cách biệt y thị,

chắc võ công y thế nào cũng tiến bộ nhanh hơn trước nhiều. Vì lần trước tỷ thí

kiếm thuật ở trong Thiên Ma cốc, công lực của mình như thế nào đối phương đã

biết rõ hết, nên đối với trận đấu kiếm y thị vẫn hạn định trăm hiệp, như vậy có

khác gì là đối phương đã nắm chắc phần thắng rồi không, nhất là về trận đấu

chưởng pháp lại chỉ hạn đấu có mười hiệp, lại càng khiến chàng sợ hãi thêm, đồng

thời chàng cũng nghi ngờ Tiêu Anh đã luyện thành công pho "Bạch Cốt Trảo Hồn

Thủ" rồi.

Từ khi ra đời tới giờ Độc Cô Sách vì chưa gặp một địch thủ lợi hại nào, nên

chàng mới có vẻ kiêu ngạo, nhưng từ khi vào Ly Hồn cốc ở trong núi Dã Nhân

thoát chết đến giờ và đấu kiếm với Phạm Long Sinh, kiếm của chàng lại bị đánh

gẫy, chàng mới biết dù tư chất của mình được trời ban cho hơn người và được ân sư

truyền thụ cho những môn võ cao siêu huyền ảo, nhưng vì công lực của mình hãy

còn kém người xa. Bây giờ đấu với cường địch là Bạch Phát Quỷ Mẫu này, tuy

chàng có ý muốn lợi dụng đối phương, dù có đắc thắng cũng phải giả bộ thua,

nhưng vì Tiêu Anh đã biết mình là đệ tử của Đại Bi Tôn Giả, nên mình không thể

làm mất oai vọng của sư môn, dù có thất bại cũng thất bại một cách vẻ vang mới

được.

Dật Tư thấy Độc Cô Sách có vẻ do dự, liền mỉm cười nói:

-Độc Cô biểu đệ không nên hồi hộp như thế, hãy đấu với Tiêu đại tỷ trận thứ

nhất trước đi?

Độc Cô Sách cố trấn tĩnh tâm thần, lớn tiếng hỏi lại:

-Có phải trận thứ nhất đấu huyền công đấy không?

Dật Tư mỉm cười đáp:

-Đằng kia có hai cây trúc lớn, biểu đệ với Tiêu đại tỷ hãy dùng hai cây trúc ấy

thi thố huyền công xem sao? Tôi xin phê phán một cách rất công bằng vô tư.

Độc Cô Sách nhìn cây trúc lớn ấy, rồi mỉm cười hỏi Bạch Phát Quỷ Mẫu rằng:

-Thưa lão tiền bối, chúng ta đứng ở chỗ cách xa cây trúc ba bước, rồi dùng

chưởng lực làm chấn động cây trúc. Nhưng phải làm thế nào cây trúc không rung

động gì cả, mà lá trúc lại tự động rụng xuống, xem lá của cây nào rụng nhiều thì

người ấy sẽ thắng cuộc.

Tiêu Anh mỉm cười đáp:

-Thi đấu như thế cũng khó lắm, chứ không phải là chuyện dễ đâu. Độc Cô lão đệ

đã đề nghị ta như vậy đủ thấy rất cao minh. Xin lão đệ biểu diễn trước đi, Tiêu

Anh này sẽ thi thố liền.

Độc Cô Sách không khách sáo nữa, vội vận môn "Kích Vật Vô Hình" trong "Đại

Bị thần công" của sư môn ra đứng ở chỗ cách xa cây trúc ba bước giơ tay lên khẽ

đẩy luôn vào cây trúc một chường.

Tiêu Anh với Dật Tư đứng cạnh đó để ý xem chàng biểu diễn, chỉ thấy tay Độc

Cô Sách đẩy ra rồi mà cây trúc vẫn không rung động chút nào, nhưng những lá cây

đã rụng xuống khá nhiều. Dật Tư vội tiến tới gần đếm những lá cây rụng ở trên

mặt đất một hồi, rồi nói với Tiêu Anh rằng:

-Tiêu đại tỷ, Độc Cô biểu đệ làm rụng được bốn mươi tám lá tất cả.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau