LONG NHI THÁNH NỮ

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Long nhi thánh nữ - Chương 16 - Chương 20

Chương 16: Răng chống răng - mắt chống mắt

Tuy nhiên Mạnh Lệ Ty tìm cách tự an ủi lấy mình.

Nàng thốt :

- Tứ lang! Đoàn Thừa Tổ không dám chống đối bọn Khổng Đại Bằng, chúng ta hết trông mong nơi lão ấy rồi. Dù vậy, cũng không nên trách lão ta hèn khiếp, bởi lão yếu thế hơn bọn kia, trong việc này, chúng ta nhận thấy lão ngả về phía ta rõ ràng. Bây giờ, chúng ta hãy đi gấp đến Côn Minh gặp ân sư tôi, tôi sẽ thỉnh giáo lão nhân gia, chủ trì cho chúng ta.

Niên Canh Nghiêu lắc đầu :

- Chúng như đàn ngựa hoang, hợp lại là phóng vó lung tung, bất chấp kỷ cương, có chúng trong tổ chức lại ích lợi gì đó? Trong tương lai, đại công sẽ dựa vào chúng mà cáo thành chăng? Hội viên cơ đồ rằng đông, tôn chỉ của tổ chức càng hoạt.

Lữ Tử Kỳ mỉm cười :

- Nói như thế là sai! Chu Nguyên Chương, khởi tổ nhà Minh, vốn là một kẻ đầu đường xó chợ, nhờ đám giang hồ vong mạng giúp mà làm nên sự nghiệp lẫy lừng, chỉ cần sau khi thành công biết cách khống chế họ là đâu cũng vào đó như thường. Ngày nay Thần ni muốn khôi phục nhà Minh, dưới tay có nhiều mưu sĩ, tự nhiên có nhiều kẻ khuất phục bọn Khổng Đại Bằng. Tuy nhiên, Niên đại hiệp có lý, Nhật Nguyệt Đồng Minh hội không thể ủng hộ Doãn tứ công tử đâu. Cái đó, chúng ta đừng hy vọng vô ích.

Tiểu Long Nhi phẫn nộ :

- Ai hy vọng bọn họ! Có tôi ủng hộ đại ca cũng đủ lắm rồi! Đừng thèm quan tâm đến cái hội quỷ đó!

Lữ Tử Kỳ lắc đầu :

- Nói như thế cũng không được. Hào kiệt anh hùng tuy đông, nhưng chẳng có ai dám chống đối Nhật Nguyệt Đồng Minh hội cả. Hơn nữa, ngôi vị Minh chủ võ lâm phần chắc sẽ về tay người trong hội đó. Nếu không có Đồng Minh hội làm hậu thuẫn, thì ai lại dám leo lên ngôi vị đó chứ?

Tiểu Long Nhi cười lạnh :

- Minh chủ võ lâm là do hào kiệt trong thiên hạ cử lên, nếu Doãn đại ca được chọn, thì liệu họ dám bất phục sao?

Lữ Tử Kỳ thốt :

- Trong cuộc tuyển chọn Minh chủ võ lâm, trước hết hào kiệt anh hùng phải trải qua một lần so tài nghệ, qua vòng sơ tuyển, người ta lấy hai mươi bốn người người có bản lĩnh cao hơn hết. Hai mươi bốn người nay, là hai mươi bốn Phó minh chủ. Sau đó hai mươi bốn vị Phó minh chủ suy cử một vị Minh chủ, phải biết, trong số hai mươi bốn Phó minh chủ, ít nhất có mười lăm, mười sáu người của Nhật Nguyệt Đồng Minh hội. Họ có đa số tuyệt đối như vậy thì ngôi vị Minh chủ khi nào lại về tay người ngoài hội được?

Tiểu Long Nhi cười mỉa :

- Ông cứ nói đùa mãi! Tôi dã biết qua đủ mười tám Phân hội của Nhật Nguyệt Đồng Minh hội rồi! Cớ người như Khổng Đại Bằng đó, làm gì tranh nổi cái chức Phó minh chủ, nói chi là chánh Minh chủ!

Lữ Tử Kỳ lắc đầu :

- Minh chủ Phân hội đâu phải là người tài nhất trong Phân hội! Minh chủ Phân hội bất quá chỉ là một kẻ được cất nhắc đề điều hành sự vụ, triệu tập hội nghị, khéo léo làm cho tài chánh dồi dào, cung ứng mọi nhu cầu, trang trải mọi phí tổn, nếu cần còn đóng góp về Tổng hội. Trong một Phân hội, có lắm người võ công cao hơn bọn Minh chủ, những người đó chưa hẳn biết toàn thể hội viên Phân hội. Ngươi khinh thường họ qua mẫu người Khổng Đại Bằng là lầm!

Tiểu Long Nhi lạnh lùng :

- Tôi không tin! Đến lúc đó tôi sẽ chuyên tìm người trong Nhật Nguyệt Đồng Minh hội mà thách đấu, tôi sẽ giết từng người một, xem chúng còn ai mà tranh giành ngôi vị tối cao!

Lữ Tử Kỳ nói :

- Tiểu Long Nhi! Đành rằng ngươi cũng là một cao thủ trong võ lâm, song đứng trong giang hồ, nào có ai tất giỏi hơn hai chúng ta!

Tiểu Long Nhi nổi tánh quật cường :

- Tôi bất chấp nhất thiết! Trừ mỗi Doãn đại ca, tôi không phục ai cả. Ai không sợ phiền phức xưng tên tranh giành cho tôi xem!

Lữ Tử Kỳ cười nhẹ :

- Ngươi bình tĩnh một chút!

Tiểu Long Nhi trừng mắt :

- Bình tĩnh cái gì, ai cản tôi gây náo loạn được chứ! Này lão, đáng lẽ tôi phải tranh đoạt chức Minh chủ võ lâm đấy! Ông đã đáp ứng với tôi cái đó không thành vấn đề, nếu tôi muốn tôi cứ làm. Song bây giờ tôi không muốn nữa, vì có Doãn đại ca làm. Tuy nhiên tôi cảnh cáo ông biết, trước kia ông nói khác, bây giờ ông nói khác, ông lừa tôi rõ ràng. Coi chừng tôi bẻ gãy xương ông đấy nhé!

Doãn Chánh Thanh mỉm cười :

- Thế ra, tiểu huynh đệ cũng có ý tham gia?

Tiểu Long Nhi đáp :

- Tại cái lão ấy đó. Lão nói tôi có nhiều hy vọng thành công.

Lữ Tử Kỳ thốt :

- Quả thật lão phu nói như vậy. Lão phu có một số bằng hữu có thân phận khá cao trên giang hồ, họ sẽ đứng ra chủ trì, đám Nhật Nguyệt Đồng Minh hội sẽ không dám giành giật với ngươi đâu!

Tiểu Long Nhi đáp :

- Tôi không tham gia, thì có Doãn đại ca tham gia, ông cứ bảo họ ủng hộ Doãn đại ca như ủng hộ tôi vậy!

Lữ Tử Kỳ lắc đầu :

- Đâu có giản đơn như vậy được. Ngươi còn nhỏ dù trở thành Minh chủ võ lâm thì cái đó không tạo ảnh hưởng gì cho Nhật Nguyệt Đồng Minh hội. Nhưng, đối với Doãn công tử thì lại khác. Nhất định là Nhật Nguyệt Đồng Minh hội sẽ phản đối. Và bọn bằng hữu của lão phu khó nhúng tay vào chủ trì cho Doãn tứ công tử!

Tiểu Long Nhi toan cãi, Lữ Tử Kỳ nói luôn :

- Tuy nhiên, không phải là không thể làm bởi Doãn công tử có một thế cờ rất cao, công tử không từ nhiệm Minh chủ Phân hội Sơn Đông, là cao minh lắm đó. Lão phu nghĩ như thế này, thoạt đầu công tử không nên tiết lộ thân phận mình, cứ nói mình là khách giang hồ, tham gia võ lâm minh hội với thân phận độc lập thôi. Qua cuộc sơ tuyển rồi, công tử cho biết mình là Minh chủ Phân hội Sơn Đông. Khi đó đa số Phó minh chủ võ lâm là người của Nhật Nguyệt Đồng Minh hội, sẽ ủng hộ công tử. Bên ngoài còn có giang hồ do lão phu huy động, ủng hộ luôn. Việc thành rồi, Thần ni nắm cái lý vững chắc, sẽ ủng hộ công tử khống chế bọn Khổng Đại Bằng.

Mạnh Lệ Ty khen :

- Biện pháp đó hay tuyệt! Phần tôi tôi sẽ giải thích với gia sư, người đáp ứng là cái chắc, miễn chức Minh chủ võ lâm không vào tay người ngoài Hội là được!

Lữ Tử Kỳ lắc đầu :

- Đừng làm vậy, cần phải đặt Thần ni trước mọi sự đã rồi, bởi rất có thể Thần ni sẽ ngăn trở công tử tham gia võ lâm minh hội đấy. Vả lại, nếu bọn Khổng Đại Bằng biết sớm sẽ gây áp lực, bắt buộc Thần ni phải loại trừ Doãn công tử khỏi ngôi vị Minh chủ Phân hội Sơn Đông!

Mạnh Lệ Ty hừ một tiếng :

- Thần ni sẽ không nghe chúng một cách mù quáng đâu!

Lữ Tử Kỳ tiếp :

- Dù Thần ni không chịu khai trừ Doãn công tử, song giữa đại hội võ lâm bọn Khổng Đại Bằng sẽ tuyên bố là không thừa nhận Doãn công tử, có phải sẽ bẽ bàng cho công tử!

Niên Canh Nghiêu cãi :

- Giả được mất, biết đâu ý không nghĩ là tứ ca lây, mà chỉ tưởng đồng bọn của y giữ hộ? Cũng có thể y nghĩ rằng: dạo nào đó, vì đố kỵ nên lấy mất, y sẽ tìm kẻ đó sanh sự lên. Chúng bất hòa, mình có lợi.

Lữ Tử Kỳ cười nhẹ :

- Cũng có thể như vậy, song đến ngày đại hội võ lâm, y sẽ thấy Doãn công tử mạnh khỏe như thường, y sẽ làm lành lại với đồng đạo và y cũng cầm hòa với Doãn công tử. Phàm hành sự, chúng ta nên nhằm vào mục tiêu chánh đáng, chứ cứ chạy theo mục tiêu xấu để mua vui, thì chung quy chẳng thu được cái gì khả quan cả.

Niên Canh Nghiêu cãi :

- Đâu có phải là có mục đích mua vui, tiền bối? Đến ngày đại hội võ lâm, Doãn tứ ca sẽ hướng về chúng, nói vu vơ chứ không quả quyết là người nào, rằng nhờ bọn chúng tảo giải dược, nên tứ ca khôi phục lại được tình trạng cũ, chúng sẽ nghi ngờ lẫn nhau, như thế là bọn mình đánh được một đòn ly gián.

Lữ Tử Kỳ chưa kịp nói thì Tiểu Long Nhi reo lên :

- Chiêu đó tuyệt! Tôi đi ngay bây giờ!

Niên Canh Nghiêu khoát tay :

- Tiểu huynh đệ không đi được. Tình hình trong vương phủ, tiểu huynh đệ không hiểu rõ bằng tại hạ, ngoài ra tại hạ còn là một tuần đa sứ của Tổng hội, vạn nhất có biến cố gì, thì cũng có người ủng hộ, đáp trợ tại hạ.

Tiểu Long Nhi hừ một tiếng :

- Tôi hằng vào ra vương phủ chẳng biết bao nhiêu lần rồi, chẳng lẽ không biết rõ tình hình bằng các hạ sao? Còn như có biến cố gì, tôi lại đi sợ hay sao? Kẻ nào chống đối, tôi sẽ cho kẻ đó nếm mùi đôi đoản kiếm của tôi!

Gã thoắt đi liền sau khi buông dứt tiếng cuối. Gã đi nhanh quá, thoáng mắt là mất dạng.

Doãn Chánh Thanh thốt :

- Qua khẩu khí và thái độ của Tiêu Đại Toàn, chúng ta nhận thấy Đoàn Thừa Tổ mặc nhiên chấp thuận cho chúng ta tùy tiện hành động, do đó không thể có vấn đề là nguy hiểm bởi lão có an bày ngầm tiếp trợ cho chúng ta. Tuy vậy, Niên nhị đệ và Mạnh muội cũng nên đi theo, phòng những bất trắc trên chỗ tưởng của chúng ta. Đồng thời, nếu cần, hãy mời Đoàn Thừa Tổ xuất hiện dàn xếp, để tránh sanh sự to tát.

Niên Canh Nghiêu và Mạnh Lệ Ty đi ngay.

Lữ Tử Kỳ kêu lên :

- Lão phu không yên tâm được, phải đi theo xem sự việc thế nào. Cái vị thiếu gia đó quả thật là hồ đồ quá chừng muốn gì là làm ngay, bất kể trời đất!

Doãn Chánh Thanh thốt :- Nếu tiền bối không yên tâm, thế thì tại hạ xin cùng đi với tiền bối, Tiểu Long huynh đệ vì tại hạ mà mạo hiểm chẳng lẽ tại hạ điềm nhiên?

Lữ Tử Kỳ lắc đầu :

- Nếu công tử đi thì sự tình bại lộ ngay!

Doãn Chánh Thanh mỉm cười :

- Không quan hệ gì, tại hạ không cần động thủ là được. Chất độc trên tay của Khổng Đại Bằng có hiệu dụng làm tán thất võ công của người trúng độc, nhưng điều đó không có nghĩa là người trúng độc cũng mất luôn. Hà huống, vì sự an toàn của huynh đệ, sự tình có tiến triển như thế nào cũng mặc. Vả lại, những gì chúng ta đề cập đến vừa rồi đó, bất quả chỉ là một giả thuyết thôi!

Lữ Tử Kỳ trầm ngâm một chút :

- Cũng được, vậy chúng ta đi liền!

Lỗ Anh ở lại khách sạn một mình, cả hai đi liền sau đó.

Lữ Tử Kỳ và Doãn Chánh Thanh ra phía hậu viên, vượt tường vào vương phủ, qua ngang hậu viên, họ không gặp một ai hết.

Lữ Tử Kỳ thốt :

- Tiểu Long Nhi chưa động thủ, nếu giả động thủ rồi thì phải nhiệt náo rồi chứ!

Doãn Chánh Thanh mỉm cười :

- Cái vị tiểu huynh đệ đó, tuy buông lung tánh khí, nhưng khi hành động thì lại cẩn thận ghê.

Lữ Tử Kỳ thở dài :

- Lão phu hết sức khổ vì gã! Gã như con ngựa bất kham không dây cương nào kiềm chế nổi. Đi đến đâu là sanh sự, gậy họa đến đó. Nếu biết sớm như vậy thì lẽ nào lão phu để cho gã học võ công? Không biết võ công, gã sẽ an phận hơn.

Doãn Chánh Thanh hỏi :

- Tiền bối truyền võ thuật cho à?

Lữ Tử Kỳ đáp :

- Lão phu dạy gã tập luyện khí công khi còn nhỏ, rồi các bằng hữu của lão phu mỗi người truyền cho gã một tuyệt học, luận về tư chất, thì gã là kẻ rất thông minh, song khổ cái là gã không chịu khó khổ luyện, bọn lão phu lại không thể quản thúc. Nếu gã ham học, tài nghệ của gã bây giờ cao siêu không tưởng nổi.

Doãn Chánh Thanh hỏi :

- Sự học của gã, do tiền bối khai tâm từ nhỏ, thế tại sao gã không kiêng nể gì tiền bối?

Lữ Tử Kỳ đáp :

- Cái đó, do sự liên hệ đặc biệt giữa lão phu và gã. Tổ tiên của gã có một ân trọng với dòng họ của lão phu, cho nên vì việc của người đời trước mà phải chịu đừng người đời sau vậy.

Doãn Chánh Thanh mỉm cười.

Chàng biết Lữ Tử Kỳ không nói thật. Tuy nhiên, chàng cũng không muốn tìm hiểu xa hơn.

Đến lượt Lữ Tử Kỳ hỏi lại :

- Trong trường hợp nào, công tử lại kết giao vơi Niên Canh Nghiêu? Qua tướng mạo của y, lão phu nhận thấy y là con người rất thâm hiểm, công tử nên dè dặt.

Doãn Chánh Thanh thoáng giật mình :

- Tại hạ thấy Niên nhị đệ có nhiệt tâm đối với tại hạ, vả lại y là người rất thông minh...

Lữ Tử Kỳ cười lạnh :

- Lão phu không bao giờ xem lầm tướng người.

Doãn Chánh Thanh hơi lo, chàng hỏi :

- Thế ra tiền bối am tường khoa tướng số! Vậy tiền bối xem tướng tại hạ như thế nào?

Lữ Tử Kỳ đáp :

- Có thể lão phu xem không trúng, song công tử đã hỏi, lão phu phải nói công tứ có cái tướng làm chủ mọi người, nhưng khí số nhà Thanh hiện còn dài, ít nhất cũng phải vài trăm năm sau mới đến hồi suy vị, do đó còn chưa có việc thay vua đổi chúa hiện tại! Lão phu nói là nói đến việc thay dòng đổi họ đấy. Như vậy, công tử không tranh được giang san, mà chỉ có thể tạo sự nghiệp trên giang hồ mà thôi!

Trong khi giải sự suy đoán, lão chăm chú nhìn Doãn Chánh Thanh, niềm nghi hoặc hiện lên trong mắt của lão.

Doãn Chánh Thanh thầm kinh hãi, chàng cảm thấy thuật xem tướng của đối phương thật cao minh, do đó chàng không dám hỏi nhiều, sợ lão khám phá thêm những điều khác.

Lữ Tử Kỳ tiếp :

- Tiểu Long Nhi cũng có tướng cách như công tử, cả hai lại có vẻ ý hợp tâm đầu, trong tương lai ắt hẳn sẽ có một cuộc phong vân với nhau! Tuy nhiên, lão phu có phần lo ngại!
Doãn Chánh Thanh hỏi :

- Tiền bối lo ngại điều chi?

Lữ Tử Kỳ đáp :

- Cả hai có tướng cách tốt, song lại yểu thọ, cơ hồ bất đắc thiện chung và phải có tai ách lớn, như chết vì đao kiếm.

Lão trấn an Doãn Chánh Thanh :

- Theo thuật tướng số thì vậy, song trời cao có thể thay đổi, biến nguy thành an, bởi con người bằng vào ân đức mà chuyển họa thành phúc. Công tử không nên tin những gì lão phu vừa suy giải theo sách vở.

Doãn Chánh Thanh bật cười ha hả, cười để trấn an cơn sôi động trong cõi lòng.

Chàng thốt :

- Tại hạ không hề lo ngại, tiền bối yên trí. Phàm đã dấn thân vào sống cảnh giang hồ, là chấp nhận mọi bất trắc hãi hùng, chỉ xem trọng nghĩa vụ, còn sanh mạng thì khinh thường. Nếu cần an phận thì không lao vào sóng gió?

Họ đã qua hết khu vực hậu viên, đến đại sảnh. Từ trong đại sảnh, một bóng người thoắt chạy ra, nhanh như tên bắn, đồng thời mắng oang oang :

- Tiểu tặc! Người ám toán lão gia! Đừng mong trống khỏi! Lão gia nhất định đập chết ngươi, cho ngươi theo ông bà ông vải dưới cửu tuyền luôn! Chạy trước là Tiểu Long Nhi, đuổi sau là Khổng Đại Bằng, như vậy là Tiểu Long Nhi đã đắc thủ rồi.

Nhưng không phải Tiểu Long Nhi chạy trốn. Trong đại sảnh, người đông, gã cố ý dụ Khổng Đại Bằng và một vài đồng đạo của y ra bên ngoài để dễ bề đối phó.

Cho nên, gã chạy vòng vòng theo vườn hoa.

Sau Khổng Đại Bằng lần lượt là đồng đạo của y trong mười phân hộ, họ chia toán chặn đầu.

Một người toan tiến sát Tiểu Long Nhi.

Khổng Đại Bằng kêu to :

- Không được đâu, Mạnh huynh! Gã có chiếc Truy Hồn giới chỉ của tiểu đệ, nguy lắm! Gã vừa ám toán tiểu đệ đó!

Người đó là Minh chủ Sơn Tây, vốn là tổng đầu lãnh Thái Hành Sơn, họ Mạnh, tên Triệu Ngươn, ngoại hiệu Phi Ưng, chuyên sử dụng Phi Ưng Trảo, rất giỏi thuật khinh công. Y sắp chụp trúng Tiểu Long Nhi, nghe Khổng Đại Bằng gọi, vội rút tay về.

Ngờ đâu, Tiểu Long Nhi quyết tâm sanh sự, y không tiến tới gã lại tiến tới, đáp phớt qua lưng ý một chưởng.

Mạnh Triệu Ngươn nhào xuống.

Khổng Đại Bằng lướt tới, đỡ y lên, hỏi :

- Có bị gã ám toán chăng?

Mạnh Triệu Ngươn đáp :

- Chưởng lực rất nhẹ, như có cái gì đó chích vào da thịt.

Khổng Đại Bằng kinh hãi :

- Thế là bị ám toán rồi! Các vị hãy canh chừng gã, đừng để gã chạy thoát! Tiểu đệ đi lấy thuốc giải ngay!

Y chạy vào đại sảnh, bao nhiêu người còn lại vây quanh Tiểu Long Nhi. Gã đứng trên hòn giả sơn gọi :

- Mang thuốc giải ra mau họ Khổng ơi! Coi chừng ta sẽ ám toán tất cả từng người một dấy! Các ngươi không cho Doãn đại ca ta tham gia võ lâm minh hội, ta cũng có cách ngăn chặn các ngươi vậy!

Khổng Đại Bằng trấn ân đồng đạo :

- Các vị đừng lo, dù bi gã ám toán cũng chả sao, thuốc giải của tiểu đệ hiệu nghiệm phi thường, uống vào rồi là chất độc tan biến ngay! Tiểu đệ mang theo nhiều lắm.

Tiểu Long Nhi cười lạnh :

- Để ta ám toán các ngươi xem thuốc giải linh nghiệm như thế nào?

Mạnh Triệu Ngươn không dám vọng động, sợ chất độc phát tác gấp.

Tuy nhiên, vốn tánh quật cường, y hét lớn :

- Tiểu tặc sắp chết đến nơi rồi mà còn phách lối!

Những người có ám khi đều lấy cầm tay toan vung ra.

Đái Độc Hành vừa xuất hiện, thấy thế vội ngăn chặn :

- Không được! Các vị đừng hồ đồ! Tiểu tử đó chẳng ra gì, nhưng Túy Tiêu Hổ giao du rất rộng, bằng hữu của lão ta vừa nhiều vừa lợi hại, chạm vào chúng là nguy ngay cả lũ đấy! Hãy nhẫn nhục là hơn!

Mạnh Triệu Ngươn trầm giọng :

- Chẳng lẽ Nhật Nguyệt Đồng Minh hội lại sợ chúng?

Đái Độc Hành lớn giọng :

- Đến cả Thần ni còn phải kiến nhường Túy Tiêu Hổ mấy phần, các vị muốn gây sự thì tùy vậy, bổn hội không chủ trì nổi các vị đâu nhé! Mạnh Triệu Ngươn hừ một tiếng :

- Thế để cho gã uy hiếp sao?

Đái Độc Hành đáp :

- Cứ để lão phu dàn xếp. Lão phu sẽ bảo Khổng huynh cho gã ít thuốc giải là êm chuyện.

Mạnh Triệu Ngươn không phục :

- Đãi lão gia! Ám toán Doãn Chánh Thanh là do chủ ý của lão gia, bây giờ lão gia lại nói sẽ trao thuốc giải cho Doãn Chánh Thanh! Thế nghĩa là gì?

Đái Độc Hành trừng mắt :

- Mạnh Triệu Ngươn! Ngươi ăn nói cẩn thận một chút nhé! Cũng may ở đây toàn là huynh đệ trong nhà cả. Nếu có người ngoài nghe lọt thì phiền phức không nhỏ!

Mạnh Triệu Ngươn trầm giọng :

- Nhưng ý tứ của lão gia ra sao, có ai hiểu nổi đâu?

Đái Độc Hành thấp giọng :

- Ý tứ của lão phu, là bức Doãn Chánh Thanh ly khai hội, hắn rất được lòng khách giang hồ, có mấy vị tiền bối võ lâm rất sẵn sàng ủng hộ hắn. Nếu để hắn mọc gốc sanh rễ trong hội thì chức vị Minh chủ võ lâm không về tay bọn ta được. Hiện tại, hắn từ nhiệm, kể như đã mất gốc, bổn hội không ủng hộ hắn nữa, thì hắn đừng mong tranh đoạt ngôi vị tối thượng trong võ lâm. Chúng ta nhân dịp này mua chuộc chút cảm tình, trong chủ trương thêm bạn bớt thù, dù hắn không trở thành bằng hữu của chúng ga, thì hắn cũng không là kẻ thù nữa!

Quay qua Tiểu Long Nhi, lão cao giọng nói :

- Tiểu Long hiệp! Lão phu trao thuốc cho Long hiệp, vậy trả phao tay lại để làm hòa với nhau nhé!

Tiểu Long Nhi vờ suy nghĩ một chút :

- Ta không biết hòa hay chiến là cái gì. Ta chỉ đòi thuốc giải thôi. Có thuốc giải rồi ta sẽ buông tha các ngươi, nhưng chiếc phao tay không thể trả cho các ngươi được!

Mọi người nhìn nhau tỏ vẻ bất phục.

Đái Độc Hành trấn áp mọi người lão thốt :

- Lão phu biết rõ nguyên tắc hành sự của Long Hồ song hiệp, thứ nhất, không chen vào việc người, thứ hai, không lấy vật gì của ai. Việc xảy ra giữa Khổng đầu lãnh và Doãn Chánh Thanh, là việc riêng trong bổn hội, thì Long hiệp còn chen vào làm gì? Mà cũng không nên giữ vật của Khổng đầu lãnh làm gì.

Tiểu Long Nhi nghẹn lý. Nhưng vốn mẫn tuệ, gã có cách ứng biến ngay. Gã đáp :

- Ta không đoạt vật đó làm chi, bất quá tạm thời ta giữ lại đây. Nếu trao cho y, y sẽ mang ra sử dụng trong kỳ đại hội võ lâm tới đây, hãm hại nhiều người thì sao. Ít nhất cũng phải chờ sau ngày đại hội võ lâm, ta sẽ trả lại cho y. Ta còn buộc y một điều kiện, y không được tùy tiện dùng nó hại người!

Chương 17: Nổi oai sấm sét

Tiểu Long Nhi tiếp luôn :

- Ta phải đề phòng, bởi ngày đó, Khổng Đại Bằng sẽ gặp Doãn đại ca của ta!

Đái Độc Hành giật mình :

- Doãn Chánh Thanh còn chuẩn bị tranh tuyển Minh chủ võ lâm sao?

Tiểu Long Nhi đáp :

- Đương nhiên, nếu không thì ta cần gì phải đến đây đòi giải dược với bọn ngươi! Đồng Minh hội các ngươi không chủ trì Doãn đại ca ta, thì thiên hạ anh hùng ủng hộ! Đại ca ta tha thiết với cuộc tranh tuyển đó lắm!

Đái Độc Hành bật cười ha hả :

- Hay quá! Hay quá! Trên giang hồ, Doãn Chánh Thanh có danh vọng lớn, do đó, bọn lão phu yêu cầu hắn rút lui khỏi Nhật Nguyệt Đồng Minh hội. Bọn lão phụ kệ hắn tham gia vào võ lâm đại hội, không muốn nương tựa vào sự vinh quang của hắn. Thuốc giải, tự nhiên sẽ trao cho hắn, còn chiếc phao tay thì lão phu yêu cầu Long đại hiệp trao trả cho Khổng Đại Bằng, vì đó là vật phòng thân của y, Doãn Chánh Thanh dù bị ám toán một lần rồi, thì hắn phải có chuẩn bị sau này mỗi lần gặp mặt Khổng Đại Bằng. Nếu hắn còn bị ám toán lượt nữa, thì đó chứng minh tài năng của hắn kém quá, hắn không đủ tư cách làm Minh chủ võ lâm. Long thiếu hiệp nghĩ sao?

Tiểu Long cao ngạo thành danh, muốn tỏ ra mình là một người hùng, không hề biết sợ, toan đáp ứng trao đổi vật, bất người lúc đó có một bọn đổ xô ra.

Bọn người đó là Niên Canh Nghiêu, Mạnh Lệ Ty, Đoàn Thừa Tổ và một số Minh chủ Phân hội chánh thống, chứ không xuất thân từ giới lục lâm cường đạo.

Niên Canh Nghiêu nói :

- Đái lão nói phải đấy! Doãn tứ ca có tài nghệ cái thế lần trước không phòng bị nên mới bị ám toán! Chỉ cần có thuốc giải, để thoát khỏi khổ cảnh hiện tại, ngoài ra không có ý gì khác. Long huynh đệ! Hãy trao chiếc phao tay cho Đái lão đi!

Đái Độc Hành biến sắc, thốt :

- Niên huynh đệ quán thông với người ngoài à! Rồi đưa họ đến đây sanh sự phải không! Niên huynh đệ đừng quên mình là tuần du sứ của bổn hội đấy!

Niên Canh Nghiêu mỉm cười :

- Đái lão nói thế nghĩa là làm sao? Tại hạ biết Long huynh đệ đây có chiếc phao tay, Long huynh đệ đến đây để đổi lấy giải dược, nên tại hạ theo đến đây, thông báo.

Đái Độc Hành lạnh lùng :

- Sao huynh đệ không đến sớm?

Niên Canh Nghiêu đáp :

- Bắt được tin đó, tại hạ đi ngay, nhưng tìm hơn nửa ngày trời, mới biết vương phủ nằm trên con đường nào, thành ra đến trễ.

Đái Độc Hành nổi giận hỏi :

- Sao các hạ không thông báo với lão phu?

Niên Canh Nghiêu đáp :

- Tại Đồng Minh hội, Đái lão và Đoàn vương gia đồng hành, nhưng ở đây Đoàn vương gia là chủ nhân, cho nên theo lẽ, tại hạ phải thông báo với Đoàn vương gia trước!

Đái Độc Hành trợn đôi mắt, không biết lời nào mà nói để quở trách Niên Canh Nghiêu. Lão chỉ cười lạnh.

Chợt Khổng Đại Bằng từ bên trong chạy ra, tay cầm một chiếc bình, mặt lộ vẻ giận dữ. Y hét lớn :

- Thuốc giải của tại hạ biến đâu hết! Đây là chiếc bình đựng tiêu! Hẳn là có kẻ nào đánh tráo! Kẻ nào chơi ác thế chứ!

Mọi người cùng giật mình. Tiểu Long Nhi cao giọng :

- Ngươi định giở trò gì nữa đó. Hôm nay ngươi không trao giải dược cho ta, ta nhất định không buông tha ngươi đâu!

Đái Độc Hành gọi :

- Khổng đầu lãnh! Tiểu Long hiệp bằng lòng trao chiếc phao tay đổi lấy giải dược rồi đó. Huynh đệ đừng sanh chuyện nữa!

Khổng Đại Bằng giậm chân :

- Đích xác là bình thuốc bị đánh tráo rồi! Ai bịa chuyện trời cho chết một cách thảm thiết đi! Kẻ nào đó, lấy bình thuốc, lưu lại bình tiêu! Bình tiêu đây, các vị xem!

Đái Độc Hành tiếp nhận lấy bình tiêu, mở nút, ngửi qua, rồi hướng về Đoàn Thừa Tổ thốt :

- Chừng như trong vương phủ, có thứ này!

Đoàn Thừa Tổ nhìn chiếc bình, gật đầu :

- Đúng vậy, vật trong bổn phủ, có dấu hiệu dưới đáy. Song việc này không liên quan đến lão phu!

Khổng Đại Bằng gằn giọng :

- Tại sao không liên quan?

Đoàn Thừa Tổ trầm gương mặt :

- Có phải Khổng đầu lãnh cho rằng lão phu đánh tráo bình tiêu lấy bình thuốc chăng? Nếu thế lão phu xin các hạ cứ đưa bằng cớ ra!

Khổng Đại Bằng buông gọn :

- Chiếc bình chính là bằng cớ!

Đoàn Thừa Tổ giận :

- Các vị đến nhà lão phu, vì thế lão phu dành tòa mật thất cho các vị sử dụng, lão phụ tự mình không tùy tiện đến đó. Khổng đầu lão vu cho như vậy. Là có ý làm nhục lão phu rõ ràng!

Khổng Đại Bằng cao giọng :

- Thế nhưng tại sao bình thuốc lại biến thành bình tiêu?

Đoàn Thừa Tổ hừ một tiếng :

- Bình giải dược vốn là vật bất ly thân của các hạ, mà đồ vật của lão phu thì bất cứ nơi nào trong vương phủ lại chẳng có! Những vật dụng trong ngôi nhà dành cho các vị đó, cũng đều mang dấu hiệu của họ Đoàn, nói gì là một chiếc bình?

Khổng Đại Bằng thốt :

- Nhưng bình đựng hạt tiêu không phải là vật trưng bày trong nhà.

Đoàn Thừa Tổ cười lạnh :

- Mỗi ngày, các vị ăn ba lượt, vật thực, khí dụng do nhà bếp cung cấp, gia nhân mang đến tận nơi, các vị khỏi khỏi phải đi đâu cả, cũng có những món cần dùng. Nếu các hạ muốn vu oan cho lão phu, thì khó khăn gì giữ lại tại phòng một vài món?

Đái Độc Hành chen vào :

- Khổng đầu lãnh! Nếu quả Đoàn vương muốn đánh tráo bình thuốc, thì Vương gia không dại gì lưu lại một vật mang dấu hiệu riêng như vậy! Đầu lĩnh hồ đồ quá!

Khổng Đại Bằng biết mình hấp tấp quá vội thốt :

- Tại hạ hồ đồ thật! Tuy nhiên, chiếc bình này rất giống chiếc bình của tại hạ, lúc thường, tại hạ không lưu ý đến nó, hôm nay có việc mới mó đến nó. Nhờ vậy tại hạ mới phát giác ra nó bị đánh tráo. Đương nhiên, tại hạ không dám nghi ngờ Vương gia, chỉ sợ người trong quý phủ đùa ác với tại hạ thôi!

Đoàn Thừa Tổ cao giọng :

- Không thể có việc đó. Người trong vương phủ là những gia thần truyền tử, lưu tôn, rất mực trung thành, lão phu hoàn toàn tín nhiệm họ, không bao giờ họ dám tự do hành động. Nghi lão phu thì còn có thể, chứ nghi gia thần lão phu thì đáng hận thật!

Đái Độc Hành vôi khuyên :

- Vương gia đừng nội giận. Khổng đầu lãnh mất thuốc giải, tự nhiên phải mất bình tĩnh. Việc đó nên châm chước cho hắn. Có thể vì vội vàng, Khổng đầu lãnh lấy lộn chăng?

Khổng Đại Bằng bực tức :

- Làm gì có sự nhầm lẫn! Tại hạ chỉ có mỗi một chiếc bình, luôn luôn mang nó bên mình. Bây giờ cần đến nó, lấy ra mới biết đã bị đánh tráo!

Tiểu Long Nhi cười lạnh :

- Cửu Đầu Điểu! Ngươi không muốn trao giải dược nên vịn chuyện đổ cho Đoàn vương gia, hẳn là ngươi muốn đem Vương gia ra, dọa ta khiếp phải không?

Mạnh Triệu Ngươn kinh hãi :

- Tại hạ trúng độc, Khổng huynh lại bảo bình thuốc mất rồi, thế tại hạ làm sao đây?

Khổng Đại Bằng gằn giọng :

- Làm sao? Tại hạ còn biết làm sao? Muốn chế luyện thứ thuốc giải đó, ít nhất cũng phải mất bảy hôm. Không kể phải phí lắm công phu!

Mạnh Triệu Ngươn kinh hãi :

- Trời! Bảy hôm! Tại hạ làm sao chịu nổi trong bảy hôm?

Khổng Đại Bằng trấn an y :

- Không sao đâu! Chỉ cần tránh vọng động trong thời gian đó là được, sanh mạng không hề hấn gì!

Tiểu Long Nhi quát :

- Thế còn Doãn đại ca?

Khổng Đại Bằng nổi giận :

- Ta lo cho ta chưa xong, con lo cho ai được gì chứ!

Tiểu Long Nhi từ đỉnh giả sơn nhảy xuống đất, sấn tơi toan động thủ. Đái Độc Hành chặn lại thốt :

- Tiểu Long hiệp! Có gì, dùng lời lẽ mà nói với nhau, động thủ chưa phải là cách giải quyết vấn đề!

Tiểu Long Nhi hét lên :

- Không có thuốc giải! Ta còn không buông tha các ngươi!

Đái Độc Hành phân trần :

- Thuốc giải đã mất rồi, phải đợi bảy ngày nữa mới có thứ mới. Xin Tiểu Long hiệp nể mặt lão phu, dằn lòng chờ. Sau bảy hôm, chính lão phu đích thân mang đến cho Long hiệp! Lão phu bảo đảm việc đó!

Tiểu Long Nhi nổi giận :

- Câm đi! Bảy hôm nữa. Các người lại kiếm cớ hứa quanh hứa quẩn, dần dần đến ngày đại hội võ lâm khai diễn, đại ca làm sao tham dự? Phải có thuốc giải ngay hôm nay cho ta!

Thốt xong, gã sấn tới.

Đái Độc Hành trầm giọng :

- Tiểu Long hiệp! Lão phu vị nể Túy Tiêu Hổ Lữ Tử Kỳ nên mới khách khí với thiếu hiệp như vậy, chứ không phải ngán sợ thiếu hiệp đâu nhé!

Tiểu Long Nhi gầm lên :

- Không ngán sợ thì cứ đánh! Ngươi là cái quái gì mà nói giọng đó!

Gã vung tay đánh tới liền.

Đái Độc Hành vốn định đưa tay nghinh đón, song trực nhớ đến chiếc phao tay có độc, lão rút tay về rồi dùng ống tay áo phải quật bàn tay của Tiểu Long Nhi.

Tiểu Long Nhi vung bàn tay kia, bàn tay có cầm đoản kiếm, kiếm đưa lên, một tiếng soạt vang khẽ, ống tay áo của Đái Độc Hành đứt mất một đoạn.Đái Độc Hành lạnh lùng thấy rõ, hai tay gã chẳng thể nghinh đón chiếc phao tay có độc và thanh đoản kiếm.

Đoàn Thừa Tổ bỗng bước tới, nắm lấy tay có kiếm.

Tiểu Long Nhi hoành tay kia đánh qua lão một chưởng.

Mạnh Lệ Ty hấp tấp kêu lên :

- Long huynh đệ! Không nên đánh nữa!

Tiểu Long Nhi dừng tay kịp lúc, thốt :

- Đại tẩu, tôi vì đại ca...

Mạnh Lệ Ty đáp chặn :

- Nhưng Đoàn vương gia không liên quan gì trong vụ này!

Tiểu Long Nhi trừng mắt :

- Sao lại không? Doãn đại ca bị ám toán ngay trong nhà lão mà! Lão giả vờ chẳng biết việc gì đấy, ai dám chắc là lão không đồng mưu?

Đoàn Thừa Tổ hết sức thẹn, thốt :

- Long thiếu hiệp trách lão phu rất phải, lão phu ê mặt trước sự việc này, song vô luận thế nào, Long hiệp cũng nên nể tình lão phu một chút. Những gì Tiêu Đại Toàn tiên sanh đã trình bày với các vị hộ lão phu, đủ chứng tỏ tấm lòng của lão phu, mong các vị thông cảm cho!

Tiểu Long Nhi hỏi :

- Rồi Vương gia tính làm sao với Doãn đại ca?

Đoàn Thừa Tổ đáp :

- Khổng Đại Bằng mất bình thuốc, việc đó chưa biết chân hay giả, nếu Long hiệp muốn đòi thuốc giải, thì lão phu không có quyền can thiệp, nhưng lão phu chỉ yêu cầu Long hiệp đừng động thủ tại đây!

Tiểu Long Nhi hừ một tiếng :

- Tìm thuốc giải là khẩn cấp, mà hiện tại thì họ ở tại nhà Vương gia, nếu không bức bách họ tại đây, thì chẳng lẽ đợi đến ngày đại hội võ lâm mới hỏi? Đợi như vậy, dù có thuốc đi nữa, liệu có kịp chữa trị cho Doãn đại ca của tôi không?

Đoàn Thừa Tổ trầm gương mặt :

- Bắt đầu từ giờ phút này, họ sẽ không còn lưu lại nhà lão phu nữa. Lão phu sẽ yêu cầu họ rời khỏi đây ngay lập tức!

Đái Độc Hành kinh ngạc :

- Vương gia có ý tứ gì?

Đoàn Thừa Tổ lạnh lùng :

- Khổng đầu lãnh ngụ tại nhà lão mà bị trộm vật này, vật nọ, như vậy lão phu không đủ sức bảo vệ sự an toàn cho các vị nữa. Lão phu thẹn vô cùng chỉ có cách là yêu cầu các vị tìm nơi khác có đủ an toàn hơn mà tạm trú!

Đái Độc Hành thốt :

- Nơi đây là địa điểm do Thần ni chỉ định cho bọn lão phu tạm trú, chờ ngày đại hội võ lâm tại Côn Minh, Vương gia không thể đuổi bọn lão phu đi nơi khác được.

Đoàn Thừa Tổ đáp :

- Lão phu sẽ chịu tội với Thần ni sau!

Đái Độc Hành uy hiếp :

- Còn nơi nào khác an toàn hơn ở đây? Hành động của bổn hội cần được giữ bí mật, Vương gia phải biết, chẳng riêng gì giới giang hồ chú ý, mà triều đỉnh Mãn Thanh có tình báo khắp nơi, nếu tìm nơi khác tạm trú, lỡ ra sự tình bị bại lộ, thì trách nhiệm này ai gánh chịu cho?

Đoàn Thừa Tổ căm hận :

- Hành động không cẩn mật, thì các vị chịu trách nhiệm chứ đổ cho ai thế nào được! Nói thật với các vị, sở di lão phu tham gia Nhật Nguyệt Đồng Minh hội, là vì lòng rất tôn kính Thần ni mà thôi, chứ chẳng phải là lão tán đồng mọi cử động của các vị đâu. Các vị là người nhà đại Minh, thì có phận sự khuông phò Đại Minh, khôi phục Đại Minh, chứ lão phu đâu phải phần tử dân gian của nhà Đại Minh còn sót lại? Lão phu là người Đại Lý, của họ Đoàn. Lão phu có quốc gia riêng biệt, dù quốc gia của lão phu hiện nay chỉ là bóng mờ thôi! Cũng như cái bóng mờ của Đại Minh.

Đái Độc Hành nằm mộng cũng không tưởng nổi Đoàn Thừa Tổ dám nói như vậy. Lão sửng sốt một phút, rồi nói :

- Đại Minh ngày trước không hề bạc với họ Đoàn tại Đại Lý, nên dành trọn cả mảnh đất Vân Nam cho họ Đoàn. Cái ân điển đó, Vương gia quên sao? Chu thủy tổ Nguyên Chương tóm thâu giang sơn gồm mười ba tỉnh về một mối còn được, huống hộ một địa điểm Đại Lý nhỏ nhoi ấy mà Đại Minh không thôn tính nổi?

Đoàn Thừa Tổ cười nhạt :

- Lão phu không quên, song nhà Thanh hiện nay cũng ưu đãi họ Đoàn, có kém gì nhà Minh ngày trước? Chẳng lẽ lão phu không cảm kích đặc huệ nhà Thanh?

Đái Độc Hành gằn từng tiếng :

- Chính Vương gia nói câu đó đấy nhé!

Đoàn Thừa Tổ vốn bực mình :

- Phải! Chính lão phu nói! Trước mặt Thần ni, lão phu dám thừa nhận như thường. Đối với vị lãnh tụ tối cao của Nhật Nguyệt Đồng Minh hội, lão phu trọn lòng thán phúc. Nhưng lão phu không chịu nổi hành vi độc ác của các vị. Từ hôm nay trở đi, lão phu xin từ chức chấp pháp trong Tổng hội!

Tình hình biến chuyển vừa nhanh vừa nghiêm trọng, Niên Canh Nghiêu khẩn trương cực độ.

Hắn vội lên tiếng :

- Vương gia! Một việc nhầm lẫn nhỏ mọn, Vương gia để bụng làm chi? Tại hạ hy vọng Vương gia nghĩ lại, đừng quan trọng hóa vấn đề! Không vui chút nào cả!

Đoàn Thừa Tổ quắc mắt bắn lửa chớp, cao giọng đáp :

- Lão phu không vui từ lâu rồi, nào chỉ là mới đây đâu! Nam Chiếu vương phủ, tuy không phải là một thế ngoại càn khôn, song cũng là một lãnh thổ tuyệt thế, vì cái hội Nhật Nguyệt Đồng Minh hội mà lão phu bắt buộc phải đón tiếp họ như khách quý, rồi họ ngày ngày trong nhà lão phu làm những việc khiến lão phu không vui! Đã vậy Khổng Đại Bằng làm mất bình thuốc, lấy bình tiêu làm bằng cớ, vu khống lão phu trộm vật của y. Lão phu không thể chịu nhục hơn được, dù chỉ thêm một giây, một phút. Khi họp mặt với tổ tiên nơi tuyền đài, lão phu phải ăn nói làm sao?

Khổng Đại Bằng vội kêu lên :

- Bình thuốc của tại hạ thật sự đã mất. Tại hạ giấu làm gì?

Đoàn Thừa Tổ lạnh lùng :

- Vật mất tại nhà lão phu, dù lão phu không lấy trộm, cũng chẳng làm sao biện minh được! Khổng đầu lãnh thử cho biết cái giá đi, lão phu theo giá đó, đền bù thiệt hại!

Thấy Đoàn Thừa Tổ giận thật sự! Đái Độc Hành không dám cứng nữa, vội cười cười, nói :

- Vương gia dạy quá lời! Lỗi về phần lão phu, lão phu xin chịu hết trách nhiệm, cúi mong Vương gia tha thứ cho!

Đoàn Thừa Tổ cười lạnh :

- Lão phu đâu dám nhận lời tạ lỗi của các hạ! Tại hạ nói làm sao, giữ làm vậy, lời nói của tại hạ nặng như núi, buông rồi không thể lấy lại! Trong một giờ nữa, tại hạ sẽ cho gia nhân dọn quét ngôi nhà dành cho các vị đó! Ai có vật gì, cứ mang đi, nếu có mất món chi, tại hạ sẽ chiếu giá đền bồi. Xin các vị thu xếp gấp hành trang đi cho!Thần sắc của lão cực kỳ nghiêm trọng, không ai nói một tiếng nào với lão.

Một lúc lâu, Niên Canh Nghiêu mới cất tiếng :

- Đái lão! Vương gia đã hạ lệnh đuổi khách rồi, thì không ai có thể miễn cưỡng nấn ná tại đây lâu hơn! Tuy nhiên, mọi sự việc phát sanh tại đây, đều do Đái lão khởi xướng, điều đó ai ai cũng thấy rõ. Nếu sau này, Thần ni có quở trách, Đái lão phải có can đảm thừa nhận, xin đừng trút đổ cho bọn tại hạ đấy nhé!

Đái Độc Hành nổi giận :

- Lão phu khởi xướng à! Nói như thế mà nghe được!

Niên Canh Nghiêu cười lạnh :

- Chẳng phải Đãi lão chỉ cho Khổng Đại Bằng ám toán Doãn tứ công tử sao? Không có Đái lão chủ trì, can đảm nào mà y dám vọng động?

Tiểu Long Nhi cao giọng phụ họa :

- Đúng vậy! Chính cái lũ đó tố cáo lẫn nhau như vậy!

Đái Độc Hành nổi giận :

- Câm ngay! Sự việc phát sanh là do các ngươi, đầu tiên Doãn Chánh Thanh vào hội đó. Không có hắn, làm gì có náo loạn?

Niên Canh Nghiêu đáp :

- Việc tiến cử Doãn tứ công tử tại hạ sẽ có trách nhiệm phải quyết đoán, sẽ có dư luận. Dù Thần ni không hỏi đến, tại hạ cũng trình bày cho lão nhân gia quyết định!

Đái Độc Hành tức giận, quát :

- Tốt! Tốt lắm! Bọn tơ sẽ chờ xem sự quyết đoán đó như thế nào! Thần ni làm cái gì được chứ! Nhật Nguyệt Đồng Minh hội đâu phải có mỗi mình bà!

Lão vẫy tay một vòng, gọi :

- Chúng ta đi thôi!

Dĩ nhiên lão gọi đồng bọn phe lão. Lão bước đi, chân đạp mạnh trên sàn, tỏ rõ khí uất nặng trong người lão.

Tiểu Long Nhi không ngờ sự tình kết thúc như vậy, trố mắt nhìn đầu này đầu kia. Đoàn Thừa Tổ điểm một nụ cười âm trầm, Tiểu Long Nhi nhìn lão hỏi :

- Đoàn vương gia! Tại tôi cả! Ngày khác tôi đến nhận sự trách cứ của Vương gia.

Gã thoắt liền sau câu nói.

Niên Canh Nghiêu và Mạnh Lệ Ty cũng chịu tội với Đoàn Thừa Tổ, rồi vòng tay cáo biệt.

Đoàn Thừa Tổ thở dài thốt :

- Ly khai Nhật Nguyệt Đồng Minh hội, lão phu cảm thấy rất đau lòng, mong các vị hiểu cho. Từ nay trở đi, nếu các vị có ý tưởng gặp lại nhau thì cứ đến tìm lão phu. Tuy nhiên, đến với tư cách võ lâm đồng đạo thì các vị sẽ là thượng khách của lão phu? Còn đến với thân phận hội viên Nhật Nguyệt Đồng Minh hội, thì các vị đừng trách tại sao lão phu không nghênh tiếp?

Niên Canh Nghiêu vội đáp :

- Vương gia không nên vội lấy thái độ quyết liệt! Nếu Doãn tứ ca của tại hạ dành được chỗ đừng trong Đồng Minh rồi, thì các tệ đoan sẽ được diệt trừ, bổn hội sẽ được chỉnh đốn từ gốc trở đi. Lúc đó, xin Vương gia tiếp tục chủ trì.

Đoàn Thừa Tổ thở dài :

- Không làm gì có ngày Đồng Minh hội được chỉnh đốn như Niên đại hiệp nói đâu! Lão phu biết rõ Thần ni, bà chỉ chú trọng vào sức mạnh, mục đích của bà là trước hết tạo hành một thực lực to lớn, mà bọn Đái Độc Hành là một cái thực lực của Đồng Minh hội, là chỗ tựa nương của hội, của Thần ni. Bà nuôi kỳ vọng nơi bọn đó, thành thử có dung túng chúng ít nhiều, có vậy chúng mới dám tung hoành ngang dọc, nhiệm ý tác phức tác oai? Không khi nào Thần ni dám buông rơi bọn ấy!

Niên Canh Nghiêu mỉm cười :

- Đành là Thần ni có chú trọng đến thực lực, song bà vẫn rất trọng tâm vào đại cuộc, một đại cuộc trên nền tảng đạo nghĩa. Bọn Đái Độc Hành bất quá chỉ là những con cờ của giai đoạn mà thôi, không thể vì sự có mặt của chúng trong một giai đoạn nào đó, mà chúng ta bỏ phế luôn đại cuộc? Huống chi, lực lượng của chúng chưa phải là vô thượng, bất địch! Giả sử Doãn tứ ca tranh được ngôi Minh chủ võ lâm, thì anh hùng hào kiệt khắp muôn phương sẽ ủng hộ Doãn tứ ca. Một lực lượng như thế liệu có kém Đái Độc Hành chăng? Thần ni sẽ thừa sáng suốt để cân nhắc! Thế nào là lợi, thế nào là hại!

Đoàn Thừa Tổ kinh ngạc :

- Có thể sao? Doãn Chánh Thanh trúng độc, thuộc giải thì chưa tìm ra, thì làm sao ứng tuyển chức vị đó được? Nói tri là tranh đoạt với cao thủ trên đời?

Mạnh Lệ Ty muốn bày tỏ ngay sự thật, nhưng Niên Canh Nghiêu lấy ánh mắt ngăn chặn. Hắn lại thốt chặn luôn :

- Phàm kiệt nhân thì có thiên tướng. Tham gia minh hội võ lâm sắp đến đây, Doãn tứ ca nhân anh đức và hạnh, còn võ công thuộc hàng thứ yếu. Bởi có đại cao thủ đoạt ngôi vị, song lai vô đức thì sự nghiệp khó bền. Chủ trương của tứ cà là trau dồi nhân tâm trước, rồi gây dựng tâm phúc, sau đó mới đến dùng vũ lực. Huống chi Khổng Đại Bằng đã trúng độc, hắn phải phối chế giải dược cho hắn. Biết đâu, bọn tại hạ có cách lấy thuốc đó cho tứ ca dùng. Giả như bình thuốc giải của gã đã mất thật sự, thì có một vị bằng hữu nào đó vì muốn cứu tứ ca, nên khỏi ngần ngại để lấy!

Đoàn Thừa Tổ nói :

- Lấy gì làm chắc?

Niên Canh Nghiêu đáp :

- Lấy thuốc giải chỉ để cứu người thôi, không cứu người thì lấy làm gì? Có điều chẳng rõ vị bằng hữu đó là ai?

Đoàn Thừa Tổ gật đầu :

- Có lý! Khi đại hội võ lâm mở màn, thế nào lão phu cũng đến đó dự khán. Hiện tại, lão phu không nên lưu các vị tại đậy, sợ bọn Đái Độc Hành nghi kỵ, gây phiền phức cho chúng ta. Lão phu chịu tội thất lễ vậy!

Lão vòng tay tiễn khách. Bọn Niên Canh Nghiêu trở về khách sạn, Doãn Chánh Thanh và Lữ Tử Kỳ chầm chậm trở về, nên đến sau họ Niên một lúc. Thấy họ, Tiểu Long Nhi tường thuật sự tình cho họ biết, song Lữ Tử Kỳ cười lớn, cất tiếng chặn gã :

- Ta biết rồi! Ngươi khôn mất một phần nhỏ khí lực!

Tiểu Long Nhi kinh ngạc. Tự hỏi tại sao lão hiểu là gã không hề động thủ. Doãn Chánh Thanh cười nhẹ thốt :

- Tiểu huynh đệ khá lắm! Ngu huynh thành thật khen đó! Lão hồ ly gặp tiểu huynh đệ ngoan ngoãn như con cừu!

Tiểu Long Nhi chợt tỉnh ngộ kêu lên :

- Đáng ghét! Mấy người này nấp xó xỉnh nhìn trộm người ta hành động! Thảo nào mà chẳng hiểu!

Niên Canh Nghiêu lại tán :

- Long huynh đệ quả tuổi nhỏ mà tài cao. Ngu huynh hết sức khâm phục!

Hắn vươn tay định vỗ lên vai Tiểu Long Nhi. Ngờ đâu, Tiểu Long Nhi hụp mình xuống lẩn người qua một bên cách Niên Canh Nghiêu xa xa, rồi lạnh lùng thốt lên :

- Niên Canh Nghiêu, ta chỉ có mỗi mình Doãn đại ca là huynh đệ thôi nhé. Ngươi đừng xưng huynh gọi đệ với ta. Vô phúc cho ta, trên đường đời gặp ngươi, người mà ta khó thân cận nổi! Từ nay, ngươi nó gì, cứ đứng ra xa ta mà nói, đừng có chạm vào mình ta, cũng đừng xưng huynh đệ với ta nữa. Tốt hơn, ngươi không nên nói gì với ta.

Niên Canh Nghiêu tiu nghỉu! Doãn Chánh Thanh cười thốt :

- Tánh khí của huynh đệ nóng nảy quá! Niên nhị đệ có hảo ý mà! Sao huynh đệ lại cự nự!

Tiểu Long Nhi buông gọn :

- Tôi không thích hắn! Hắn tốt mặc kệ hắn, tôi đâu có nhờ hắn khen?

Doãn Chánh Thanh sợ Niên Canh Nghiêu thẹn rồi sinh giận, nên quay qua hắn an ủi :

- Long huynh đệ còn nhỏ tuổi, ăn nói thiếu dè dặt, Niên nhị đệ bỏ qua đi cho! Huống chi, càng thân cận nhau thì càng dễ sỗ sàng, thà giữ khoảng cách giữa nhau mà tôn kính nhau mãi mãi!

Niên Canh Nghiêu thẹn hóa giận, nếu không có Doãn Chánh Thanh ngăn trở, thì hắn đã phát tác rồi.

Tiểu Long Nhi cười lạnh :

- Nhà ngươi tức uất, thì chúng ta đánh nhau một trận cho hả. Ta biết ngươi có học nghệ của Cố Khẳng Đường, một cao thủ của phái Võ Đương. Ngươi là đồ đệ đắc ý nhát của lão ấy mà.

Niên Canh Nghiêu hét lên :

- Đi! Đi đến chỗ vắng đánh nhau một trận!

Tiểu Long Nhi sợ gì chứ? Gã đứng lên liền!

Lữ Tử Kỳ vội ngăn :

- Tiểu Long. Sao nông nổi quá vậy? Người ta không có ác ý với mình, hà huống Doãn đại hiệp đã dàn hòa rồi!

Tiểu Long Nhi vẫn giận :

- Ai cho phép hắn gọi tôi là Long đệ? Ai cho phép hắn vỗ tay đập chân thân mật với tôi?

Doãn Chánh Thanh chen vào :

- Bỏ đi mà, Long huynh đệ. Cho ngu ca xin. Chúng ta còn tụ họp với nhau trong thời gian ngăn, tại sao lại để tổn thương đến hòa khí?

Tiểu Long Nhi hừ nhẹ :

- Tôi có muốn tụ họp với hắn đâu. Mỗi lần nhìn thấy hắn là tôi nghe ngứa mắt rồi!

Gã nói tiếp với giọng cao hơn :

- Đại ca ơi! Tôi không muốn đi chung với hắn! Tôi đến Côn Minh trước chờ đại ca nhé!

Thốt xong gã quay mình bước đi liền.

Lữ Tử Kỳ nhìn Doãn Chánh Thanh cười khổ :

- Lão phu không còn biện pháp nào sửa chữa gã nổi, lão phu phải đi theo gã. Đến Côn Minh. Lão phu sẽ do thám tình hình như thế nào, nhất là tìm hiểu hành động của bọn Đái Độc Hành. Nhân dịp này, lão tiếp xúc với mấy vị bằng hữu dọn đường cho Doãn đại hiệp.

Lão vòng tay cáo biệt. Còn lại bốn người, Doãn Chánh Thanh trách Niên Canh Nghiêu :

- Nhị đệ đâu phải kém thông minh, cớ sao không nhận ra Tiểu Long Nhi là một thiếu nữ cải trang?

Niên Canh Nghiêu trố mắt.

Doãn Chánh Thanh tiếp :

- Bởi là nữ nhân, gã không muốn ai chạm vào gã!

Niên Canh Nghiêu kêu lên :

- Sao nhận ra vậy?

Lỗ Anh đáp thay :

- Gã có mấy chỗ đặc biệt, nếu chú ý một chút là ai ai cũng nhận ra ngay. Làn da trắng mịn này, không dơ dáy như phần lớn bọn hành khất này, hơi người không hôi mà lại thoang thoáng thơm như có bôi nước hoa!

Chương 18: Lòng chàng ý thiếp

Niên Canh Nghiêu mỉm cười :

- Nếu gã là gái giả trai thì tiểu đệ không còn hận gã nữa. Cũng tại tiểu đệ quá sốt sắng mà thành mang nhục. Tuy nhiên, dù là gái giả trai gã cũng có thể khoác cái lốt thuộc giai cấp khác chứ, sao lại thích làm một kẻ ăn mày?

Doãn Chánh Thanh đáp :

- Đạo lý bên trong chỉ có gã và Hổ hiệp biết được, chúng ta làm sao hiểu? Thân phận của cả hai là cả một nghi vấn lớn lao, Lữ Tử Kỳ kể như là một siêu nhân thế mà vẫn tuân phục mọt thiếu nữ tuổi trăng tròn cái đó mới là lạ lùng nhất!

Niên Canh Nghiêu thở ra :

- Một con người cỡ Lữ Tử Kỳ lại đi làm một tên nô lệ cho người khác. Không ai tưởng tượng nổi!

Doãn Chánh Thanh tiếp :

- Mặc họ, họ là ai, cuối cùng rồi chúng ta cũng sẽ biết. Họ có ý giúp ngu huynh, nhu huynh dại gì không nhờ họ. Việc khám phá gã là nữ nhân, chúng ta phải giữ kín. Nếu họ biết được thì chắc chắn là họ tránh mặt chúng ta ngay. Và như vậy là mình mất những viện thủ đáng giá!

Niên Canh Nghiêu gật đầu :

- Tiểu đệ hiểu. Theo nhận xét của tiểu đệ thì tuổi của gã cũng hơn mười bảy mười tám. Lứa tuổi phát động xuân tình đó, tứ ca! Gã lại có vẻ tha thiết với tứ ca quá, tha thiết trên hẳn tình bằng hữu.

Doãn Chánh Thanh thở dài :

- Ngu huynh biết lắm chứ! Cho nên ngu huynh hết sức cẩn thận, ngoài ra, ngu huynh còn kiếm cách trách Lệ Ty, để có thể tự do bàn luận với nhị đệ về vấn đề này. Nếu nàng biết chắc là nàng đau khổ lắm và một sự hiểu lầm đều gây tai hại, không nhiều thì ít.

Niên Canh Nghiêu gật đầu :

- Tứ ca lo xa như vậy là phải. Tính tình của Mạnh Lệ Ty nóng nẩy lắm, lại độc đoán, chẳng khi nào nàng chịu san sẻ tình yêu cho ai đâu. Bây giờ tiểu đệ hỏi tứ ca, tứ ca định xử lý làm sao trong tương lai về trường hợp Tiểu Long.

Doãn Chánh Thanh trầm ngâm một lúc :

- Ngu huynh chẳng biết phải làm sao mà nói. Ngu huynh nhận thấy gã có cảm tình với Lệ Ty nhiều, như vậy là gã không tật đố. Về mặt gã, ngu huynh không lo ngại, chỉ còn mặt Lệ Ty thôi. Ngu huynh yêu cầu nhị đệ chú ý đến nàng. Nếu nàng phát hiện sự tình thì nàng dám quậy phá cho tan hoang lắm đấy!

Niên Canh Nghiêu gật đầu :

- Được! Tiểu đệ sẽ lưu ý đến nàng. Giả như nàng có phát giác thì tứ ca cứ hàm hồ chối phắt, rằng tuyệt nhiên không hề biết Tiểu Long Nhi là gái giả trai, Có thể vì tiền đồ của tứ ca mà nàng nhẫn chờ khi đại công cáo thành!

Mạnh Lệ Ty được Doãn Chánh Thanh ủy thác làm một việc chi đó, lúc ấy trở về.

Nàng cho biết Đoàn Thừa Tổ chấp thuận ngày mai sẽ hiệp đoàn với họ, khởi hành thẳng đến Côn Minh.

Đêm đó không có việc gì xảy ra, ai ai cũng ngủ yên.

Sáng sớm hôm sau, Đoàn Thừa Tổ đến. Đi theo lão chỉ có một mình Tiêu Đại Toàn thôi. Theo tiết lộ của Đoàn Thừa Tổ thì Tiêu Đại Toàn là hậu duệ của một đại thần triều đại họ Đoàn. Y kiêm cả văn lẫn võ, chính y huấn luyện đoàn võ sĩ trong Nam chiếu Vương phủ.

Đem một y theo là đủ cho Đoàn Thừa Tổ lắm rồi.

Doãn Chánh Thanh không ngờ một người có dáng dấp thư sinh lại là tay nội gia công phu, nhớ lại hôm nào, chàng khinh thường y đến nỗi tỏ ra ngạo mạn ít nhiều.

Chàng cảm thấy thẹn mình quá nông nổi, Chàng nghĩ trong giới giang hồ, có ba hạng người đáng sợ nhất: Tăng ni, thư sinh và nữ nhân thương.

Họ đàm đạo, một lúc, đoạn lên ngựa, khởi hành.

Thời gian còn rộng, họ không vội vã lắm, vả lại từ Đại Lý đến Côn Minh đường dài độ năm trăm dặm nếu ngồi ngựa tốt thì chỉ mất hai ngày, mà còn đến năm hôm nữa minh hội võ lâm mới khai triển.

Họ la cà dọc đường xem phong cảnh, chuyện trò vui vẻ.

Hết ngày thứ nhất họ đến Tường Vân, sang ngày thứ hai, họ vào địa phận Trần Nam. Qua ngày thứ ba, họ vượt đoạn đường ngắn nhất độ mấy mươi dặm thôi và họ đến huyện Sở Hùng rất sớm. Họ dừng lại địa phương này.

Cần nhắc lại Đoàn Thừa Tổ có cho gia nhân đi trước chuẩn bị sẵn nơi ăn chốn ở, họ đều có sẵn phòng trong khách sạn khỏi phải chọn lựa, tìm kiếm.

Huyện thành Sở Hùng nhỏ quá một con lộ lớn xuyên qua thành, còn thì những hẻm những đường dơ dáy quá hẹp.

Nơi đây không có cảnh đẹp cho họ du ngoạn.

Tuy nhiên địa phương tiếp cận vùng biên giới Điêu Tri người Hán, người Miêu lẫn lộn, cuộc sanh hoạt của hai sắc dân khá nhiệt náo.

Lúc bọn Doãn Chánh Thanh đến nơi thì đúng kỳ bọn người Miêu chuẩn bị làm lễ “lạy trăng”.

Đoàn Thừa Tổ từng mục kích cuộc tế trăng này, đáng lẽ lão không cần xem nữa, song có bọn Doãn Chánh Thanh trong đoàn, lão nhân dịp này đưa họ đi xem cuộc tế cho biết.

Theo lệ, người ngoài sắc tộc không được vào trại của chúng dự cuộc tế. Nhưng họ Đoàn qua mấy mươi đời giữ quyền chúa tể tại Vân Nam, mỗi lần họ cúng tế đều thỉnh người trong vương tộc đến dự khán.

Nhờ thế khi Đoàn Thừa Tổ đưa bọn Doãn Chánh Thanh đến, vị tộc trưởng người Miêu nghênh tiếp rất trọng thể.

Mạnh Lệ Ty vì đau bụng dạ sao đó nên không đi được, Lỗ Anh bắt buộc phải ở lại săn sóc nàng.

Thành thử, hai nàng vắng mặt chỉ còn Đoàn Thừa Tổ, Tiêu Đại Toàn và Doãn Chánh Thanh, Niên Canh Nghiêu đi xem mà thôi. Tiêu Đại Toàn biết rõ phong tục tập quán cùng địa thế tại vùng này nên giảng giải cho Doãn Chánh Thanh hiểu. Đang lúc chàng chăm chú nghe, bỗng một nữ nhân vận y phục Miêu xuất hiện. Nữ nhân có gương mặt trắng như tuyết, đầu đội mão vàng, tóc xanh hờ phủ bờ vai.

Nàng vừa ca vừa tròng vòng hoa tươi lên đầu Doãn Chánh Thanh, vòng hoa rất rộng tuột luôn xuống vai che phần ngực chàng.

Tiêu Đại Toàn cười lớn :

- Doãn đại hiệp ơi! Nàng ấy chấm đại hiệp rồi đó nhé.

Doãn Chánh Thanh bối rối :

- Làm sao bây giờ?... Tại hạ...

Tiêu Đại Toàn thốt :

- Đại hiệp cứ đi theo nàng. Nàng cũng biết tiếng Hán đấy! Đến chỗ vắng người, đại hiệp giải thích cho nàng hiểu. Dân tộc Miêu cởi mở lắm, nàng ấy sẽ thông cảm không cưỡng ép đại hiệp đâu! Chứ cứ cự tuyệt ngay bây giờ thì họ cho mình là vô lễ đó.

Doãn Chánh Thanh nhìn thoáng qua nàng nhận thấy quen quen, rồi nhìn kỹ một chút nữa chàng có chủ trương ngay.

Lập tức chàng đi theo Miêu nữ rời khỏi cuộc tế.

Niên Canh Nghiêu không yên tâm định đi theo chàng.

Chàng đưa mắt ra hiệu ngân chặn hắn nói :

- Yên trí! Ngu huynh đi một chút sẽ trở lại.

Niên Canh Nghiêu đành đứng lại chỉ nhìn theo Doãn Chánh Thanh và Miêu nữ đưa nhau vào rừng.

Khi vào rừng rồi, Doãn Chánh Thanh nhìn quanh quẩn không thấy bóng dáng người nào bèn cười hỏi :

- Tiểu long! Mặc y phục quỷ đó tưởng đâu quá mặt nổi đại ca phải không?

Miêu nữ giật mình kêu lên :

- Làm sao đại ca nhận ra tôi? Chắc là cái lão Túy Miêu bép xép rồi. Tôi sẽ bứt râu lão ta không chừa một sợi!

Doãn Chánh Thanh lắc đầu :

- Đừng nói oan cho người ta! Cái miệng của lão ấy còn kín hơn rương khóa đấy! Ngu huynh đã biết sớm tiểu huynh đệ là gái, có điều không biết là tiểu huynh đệ mặc nữ phục vào rồi lại đẹp quá!

Tiểu Long Nhi trầm ngâm một chút hỏi :

- Tôi rất đẹp sao đại ca?

Doãn Chánh Thanh đáp :

- Tất nhiên là đẹp! Đẹp như thiên tiên giáng trần, tuy nhiên tiểu huynh đệ có đẹp hay không đẹp cái đó chẳng có ý nghĩa gì điều cần là ngu huynh nhận ra được tiểu huynh đệ thôi!

Tiểu Long Nhi gắt :

- Tiểu muội chứ sao lại tiểu huynh đệ?

Doãn Chánh Thanh cười hì hì :

- Quên! Quên mất! Tại sao tiểu muội ăn mặc như thế?

Tiểu Long Nhi mỉm cười :

- Tại vì tôi là gái Miêu.

Tiểu Long Nhi tiếp :

- Tôi nửa phần là Miêu, nửa phần là Mông Cổ, hai phần đó nhập lại không thành người Hán được. Đại ca tin như thế chăng?

Doãn Chánh Thanh trầm ngâm một chút :

- Thân thế của tiểu muội, ngu huynh cũng không hiểu, tiểu muội nói sao, ngu huynh tin vậy, có điều tiểu muội là huynh đệ của ngu huynh, là... là tiểu muội tốt của ngu huynh...

Tiểu Long Nhi nhẹ thở dài :

- Tôi nói thật đấy, đại ca ơi! Phụ thân của tôi là người Mông Cổ còn mẫu thân là người Miêu. Phụ thân tôi là hậu duệ của vị đại kha hãn, chỉ vì cơ nghiệp không vững bền nên phải lưu lạc trên giang hồ!

Doãn Chánh Thanh gật đầu :

- Ngu huynh tin như vậy bởi nhận thấy tiểu muội có khí chất bất phàm, phong nghi đặc biệt, con người của tiểu muội phải là hậu duệ của nhà Nguyên mới xứng!

Tiểu Long Nhi tiếp :

- Phải! Tôi là cháu chắt của Thành Cát Tư Hãn, sau khi nhà Nguyên sụp đổ, tại Mông Cổ người trong tôn thất phát động cuộc tương tranh, tiền nhân của tôi không còn nơi nương tựa phải xuất ngoại lưu vong đến đất Miêu này, lấy người Miêu làm vợ.

Doãn Chánh Thanh nói :

- Thế thì tiểu muội là một vị Công chúa xứ Mông Cổ, còn Lữ Tử Kỳ? Lão ấy là chi của tiểu muội? Lão là người Hán mà? Làm sao lão lại đi theo tiểu muội?

Tiểu Long Nhi tiếp :

- Phải! Lão ta là người Hán, tổ tông của lão là một danh tướng nhà Tống tên Lữ Văn Hoán ngày xưa từng trấn thủ đất Tương Dương, bị quyền thần đố kỵ, trong cơn binh lửa lại không phái quân sĩ tiếp viện, cũng không giữ nổi thành phải đầu hàng nhà Nguyên. Tổ tông tôi rất ưu đãi Lữ Văn Hoán do đó họ Lữ lập lời thề là tận tâm tận lực báo đáp ơn tri ngộ. Trải qua mấy trăm năm, họ Lữ vẫn một lòng một dạ khuông phò nhà Nguyên. Khi phụ thân tôi lưu lạc đất khách quê người, không tiện mang tôi theo nên ký thác tôi nơi Lữ Tử Kỳ.

Doãn Chánh Thanh mỉm cười :

- Chẳng trách tiểu muội không có hảo cảm đối với nhà Minh.

Tiểu Long Nhi lại thở dài tiếp :

- Không nhất thiết như vậy! Chẳng qua tôi rất ghét những kẻ có tâm địa đê hèn, suốt đời chỉ chuyên lo việc cướp nước giành dân. Ai làm Hoàng đế mặc ai, cái đó không gây một ảnh hưởng nhỏ nơi tôi cả. Nhìn vào Nhật Nguyệt Đồng Minh hội, tôi rõ tởm bọn người không ra người đó, chẳng làm cái gì khác hơn là lo cướp vị tranh quyền, không ngại đổ máu vì tư lợi. Hội viên có phẩm cách như thế thì tổ chức của chúng chì là một chiêu bài, một bình phòng, lừa dối quốc dân, thỏa mãn tham vọng, tôi làm sao có hảo cảm với chúng được?

Doãn Chánh Thanh trầm buồn nét mặt :

- Tiểu Long ơi! Có thể là giao tình của chúng ta sẽ không được duy trì bền lâu bởi ngu huynh cũng là một người ti bỉ, đê tiện như những kẻ đó, cũng mưu quốc, đồ dân cũng có dã tâm dòm tranh ngôi báu.

Tiểu Long Nhi chớp mắt :

- Thật vậy sao? Lão Túy Miêu nói là đại ca hoài bão chí lớn, đại ca lại có khí chất bất phàm. Có đúng hay không đúng là đại ca dùng Nhật Nguyệt Đồng Minh hội làm một phương tiện giúp đại ca đạt thành nguyện vọng. Điều đó tôi không cần biết. Tôi chỉ biết giúp đỡ đại ca với trọn vẹn sức mình mà thôi.

Doãn Chánh Thanh lắc đầu :- Lợi dụng Nhật Nguyệt Đồng Minh hội thì có song khôi phục nhà Minh thì không. Ngu huynh chỉ muốn dựng cơ đồ cho chính mình.

Chàng trầm giọng nói tiếp :

- Không giấu chi tiểu muội, ngu huynh là Tứ hoàng tử đương triều, ngu huynh cũng như các Hoàng tử khác hy vọng một ngày nào đó ngồi lên ngôi báu thống trị muôn dân!

Tiểu Long Nhi nhìn chàng thật lâu sau cùng phá lên cười :

- Thật vậy sao? Càng tốt chứ sao! Lần này thì lão Túy Miêu đoán sai rồi. Tôi thì cho rằng đại ca phải là người của quí tộc, còn lão lại nói đại ca xuất thân từ giới bình dân.

Nàng vui ra mặt, vui vì thắng được lão Túy Miêu. Từ hồi nào đến giờ bất kỳ ý kiến nào do nàng đưa ra đều bị lão Túy Miêu đả phá hết, lão cứ khoe khoang mình có thừa kinh nghiệm, lão nhận xét người không hề sai, khổ thay lần nào lão cũng đoán đúng, liệu đúng.

Nàng thua lão mãi.

Bây giờ, đoán sai rồi, lão Túy Miêu phải phục nàng.

Doãn Chánh Thanh tiếp :

- Tiểu Long! Những con người như chúng ta chăng khi nào cam phận dưới thấp cả. Tiểu muội cùng Lữ Tử Kỳ xuôi ngược khắp sông hồ, hẳn là để chờ cơ hội quật khởi tái tạo vinh quang ngày xưa đã đổ vỡ qua bao năm tháng dài. Có phải vậy chăng?

Tiểu Long Nhi đáp :

- Lão Túy Miêu luôn luôn duy trì hùng tâm tráng chí mặc dù niên kỷ của lão đã về chiều. Lão giao kết với một số nhân tài mưu toan tiến hành đại sự. Dù không giành quyền thống trị Trung Nguyên, ít nhất cũng khôi phục được cái địa vị của tôi tại Mông Cổ. Phụ thân tôi hằng nuôi ước vọng như thế đó, không may người tạ thế quá sớm, tôi còn hiện giữ chiếc ấn báu của nhà Nguyên, vật đó sẽ chứng minh lai lịch của tôi. Nhưng ấn ngọc truyền quốc bất quá chỉ là một chứng tích, vật vô tri vô giác, nó không giúp mình đại công được. Chỉ có thực lực và một thực lực quan trọng, hiện tại Lữ Tử Kỳ đã quy tụ được một số người đáng kể song tôi chưa chịu ra mặt tình tánh tôi lười lắm không đủ kiên nhẫn tiếp xúc thường xuyên với số người đó nên để mặc cho Lữ Tử Kỳ làm sao đó thì làm. Giá như sau này đại ca mãn nguyện tôi cũng mãn nguyện luôn thì hay biết bao nhiêu. Chắc là gia phụ dưới cửu tuyền vui dạ lắm!

Nàng nhích lại gần chàng hơn, thấp giọng hỏi :

- Đại ca xuất ngoại hành sự, phụ thân của đại ca có biết hay chăng?

Vận nam trang nàng tỏ rõ tánh khí quật cường, trở lại y phục nữ nhân nàng thùy mị đáng yêu hết sức.

Một mùi thơm da thịt bốc từ người nàng, thoảng qua mũi Doãn Chánh Thanh.

Ngửi mùi đó Doãn Chánh Thanh nghe lòng rạo rực, không dằn cơn kích thích, chàng hôn nhẹ lên má nàng.

Tiểu Long Nhi giật mình né đầy tránh qua một bên.

Doãn Chánh Thanh thẹn mình thiếu trang nghiêm vội phần trần :

- Đừng giận ngu huynh, Tiểu Long Nhi! Ngu huynh không có ý khinh bạc đâu, bởi tiểu muội quá đẹp, quá đáng yêu thành ra ngu huynh không kềm hãm được lòng mình...

Tiểu Long Nhi đỏ mặt, nhìn chàng với ánh mắt dịu dàng, nhích trở lại gần chàng như cũ.

Nàng thốt :

- Không đâu đại ca. Tôi không giận. Thực sự tôi rất cao hứng được đại ca mến đấy chứ! Tôi chỉ sợ đại ca hiềm tôi xấu xí, tôi lỗ mãng, sợ như vậy nên tôi không dám lại gần đại ca thôi!

Nàng sà vào lòng chàng luôn.

Doãn Chánh Thanh vuốt ve đôi má nàng, gật đầu :

- Nói nhảm mãi! Ai hiềm tiểu muội xấu hồi nào đâu? Đối với ngu huynh thì tiểu muội là con người đẹp nhất trần đời đấy nhé!

Tiểu Long Nhi ngẩng đầu lên, long lanh đôi mắt, hỏi :

- Đại ca nói thật chứ? Tôi nghe nói trong cung có rất nhiều nữ nhân, nàng nào cũng xinh đẹp như thiên tiên, chắc chắn là tôi kém họ xa.

Doãn Chánh Thanh lắc đầu :

- Ngu huynh đã nói, không có ai đẹp bằng hiền muội cả. Bao nhiêu người trong cung, đành rằng cũng đẹp thật song chẳng nàng nào sánh kịp tiểu muội!

Tiểu Long Nhi đáp :

- Đại ca chưa đáp câu hỏi của tôi! Lúc đại ca ra đi, phụ thân đại ca có hay biết chăng?

Doãn Chánh Thanh không đáp chỉ nói :

- Đêm nay ngu huynh chỉ biết mỗi một việc là thân cận, ôm ấp hiền muội như thế này thôi! Đừng hỏi gì hết! Ngu huynh không muốn phí phạm thời gian nghĩ đến việc này việc nọ.

Tiểu Long Nhi nghe tim đập rộn rã hơn, song nàng cố tập trung tâm ý vào việc chánh. Nàng thốt :

- Tôi bất quá chỉ là một Công chúa của triều đại vong quốc, tôi mang địa vị hư danh nhưng Lão Túy Miêu cứ gây ấn tượng là tôi thực sự là con vua đương quyền, thành ra tôi quen tánh cao ngạo, tự tôn, tự đại, tôi không xem thiên hạ là gì, nhất là nam nhân, tôi khinh thường như cỏ rác, chẳng một gã đáng cho tôi nhìn nửa con mắt. Nhưng từ lúc gặp đại ca, tôi đổi ý và đại ca là người tôi xem trọng, đánh kính, đáng yêu, người duy nhất của đời tôi.

Do đó, tôi phải hỏi rõ ràng những gì có dính dấp đến đại ca, bởi tầm quan trọng của vấn đề. Vậy đại ca phải cho tôi viết những điều tôi cần biết.

Doãn Chánh Thanh trầm ngâm một lúc, rồi đáp :

- Được! Hiền muội muốn biết ngu huynh sẽ nói cho biết. Lúc ngu huynh ra đi phụ vương có biết, chẳng những thế ông già lại còn mặc nhiên chuẩn nhận. Cho nên ngu huynh có thể nói rằng mình vâng thánh chỉ xuất kinh tuần tra các tỉnh.

Tiểu Long Nhi gật đầu :

- Như vậy là phụ thân đại ca tuyển chọn đại ca làm người thừa kế ngôi chánh thống rồi.

Doãn Chánh Thanh lắc đầu :

- Không phải vậy đầu! Hiền muội nghĩ sai. Phụ thân chưa có ý đó, chỉ vì lòng nhân từ ông già sợ ngu huynh hiếu sát đấy thôi.

Chàng giải thích :

- Phụ vương nghĩ rằng, ngu huynh cứ tiếp xúc với thế nhân nhìn khổ đau của thế nhân mà sanh tâm từ thiện nhân đó mà đưa dân lành lánh hiếu sát. Nhưng ngu huynh thì nghĩ khác, có lẽ phụ vương thấy sát khí bốc lên thần sắc của ngu huynh, ông già ngại cốt nhục tương tàn sau đó nên cho ngu huynh đi xa.

Tiểu Long Nhi cau mày :

- Làm gì đến nỗi tương tàn cốt nhục? Nghe nói phụ thân đại ca đã truất phế Thái tử, phải không? Trong số các huynh đệ còn lại, có người nào sánh được đại ca đâu? Phụ vương đại ca không chọn đại ca thì còn chọn ai nữa?

Doãn Chánh Thanh tiếp :

- Người huynh trưởng của đại ca không có tài cán gì, chỉ biết uống rượu nghe đàn, ôm ấp nữ sắc, thích nghe lời dua nịnh, tâng bốc, không thể tiếp nhận trọng nhậm được. Lão Bát là Dận Lễ thì đúng là một nhân tài song cái tánh lại khắc bạc, chỉ biết nhận chứ không cho thành ra thiếu ân thừa oán, lại hành sự bất chấp thủ đoạn miễn sao có kết quả thì thôi, con người đó cũng không thể giữ quyền thống trị được! Còn ở ngu ca thì, nếu là gặp lúc loạn ly, có thể được truyền ngôi lắm, song hiện tại là lúc thái bình thịnh trị người như ngu ca không có chỗ dùng thành như ngu ca không có nhiều hy vọng!

Dừng lại một chút, chàng tiếp :

- Phụ vương ưng ý nhất người con thứ mười bốn nhưng vấp phải sự chống đối của triều thần, nên ông già chưa quyết định cuộc tấn phong.

Tiểu Long Nhi mỉm cười :

- Nếu vậy, chúng ta cứ để cho Nhật Nguyệt Đồng Minh hội tạo náo nhiệt đi. Lúc đó, dù muốn dù không phụ thân đại ca cũng phải nghĩ đến đại ca.
Doãn Chánh Thanh mỉm cười :

- Biện pháp không phải là vậy! Tiểu Long ơi! Cả hai chúng ta, đều không là người Hán, ngu huynh thành thật nói với tiểu muội câu này. Luận về nhân lực thì người Mãn của đại ca không làm sao đánh bại nổi người Hán. Bởi lẽ thứ nhất, Trung Nguyên là đất gốc của người Hán, họ hiểu địa hình, địa thế, thời tiết, khí hậu, hơn đoàn quân Mãn từ phương xa đến. Là đạo quân viễn chinh, người Mãn làm một cuộc phiêu lưu đầy nguy hiểm, như đứt đoạn tiếp tế, phục kích bất thần, không kể nhân số Trung Nguyên đông gấp trăm, gấp ngàn lần. Người Mãn ít, thắng được người Hán đông, chẳng qua cái số đông đó không đoàn kết mà thôi. Cũng như một cổ thụ, tán to, thân lớn, song bên trong mục nát, hình thức còn đó, nếu có ngọn gió quét qua, tán đổ cây ngã! Cái đạo lý trong việc Mãn thắng Hán bại là thế!

Tiểu Long Nhi gật đầu :

- Đúng vậy! Thủy tổ của tôi ngày xưa, chỉ huy động nhân số một bộ lạc mà cũng thôn tính được nửa quả địa cầu. Người đông đảo mà lòng rời rạc thì cũng chẳng làm gì.

Doãn Chánh Thanh cười :

- Tuy nhiên, cũng phải có vấn đề vận khí mới được. Nhà Nguyên xâm chiếm Trung Nguyên là gặp lúc nhà Tống suy vi, triều cương đổ nát, lòng dân ly tán vì nạn tham nhũng ở địa phương, cũng như lúc nhà Thanh vào nội địa thì nhà Minh đến hồi mạt vận, dân chúng bỏ rơi triều đình thì mong gì dẹp loạn xâm lăng.

Chàng dừng lại, một phút sau nói tiếp :

- Trong chuyến đi này, ngu huynh được phụ vương ủy thác thêm một nhiệm vụ là phá sự đoàn kết của người Hán.

Tiểu Long Nhi hừ một tiếng :

- Đại ca hà tất phải phí công? Làm để cho người khác hưởng thì dại quá.

Doãn Chánh Thanh cười nhẹ :

- Không dại đâu! Ngu huynh làm cho chính mình đó, chứ chẳng phải để giúp ai cả. Hiện tại, hiền muội không hiểu sau này rồi sẽ thấy.

Tiểu Long Nhi nói :

- Đại ca hãy thương lượng với Lão Túy Miêu, lão ấy có thể giúp đại ca được việc lắm.

Doãn Chánh Thanh tiếp :

- Cuộc hôn nhân giữa ngu huynh và Mạnh Lệ Ty được phụ vương chấp nhận bởi đó là cuộc hôn nhân chánh trị. Mạnh Lệ Ty là đệ tử của Độc Tý thần ni, vị thủ lãnh của Nhật Nguyệt Đồng Minh hội. Ngu huynh bằng vào mối liên hệ đó lung lạc người trong hội.

Tiểu Long Nhi hỏi :

- Rồi sau này đại ca sẽ tính làm sao?

Doãn Chánh Thanh đáp :

- Sở dĩ ngu huynh làm thế là vù muốn có một bảo chứng với phụ vương ngu huynh không có dã tâm tranh đoạt quyền vị, người trong hoàng tộc không được lấy gái Hán làm vợ, nếu vi phạm là bị khai trừ khỏi tôn thất. Ngu huynh lấy vợ Hán, vợ Hán không thể trở thành mẫu nghi thiên hạ thì ngu huynh cũng không dễ trở thành Hoàng đế luôn. Trong tương lai nếu may mắn được đăng cơ tựu vị ngu huynh sẽ giải trừ quy củ đó.

Tiểu Long Nhi thở dài :

- Đại tẩu ôn nhu hiền thục quá nếu được làm Hoàng hậu thì sẽ giúp đại ca không ít đâu.

Doãn Chánh Thanh nghiêm sắc mặt :

- Phải! Nhưng kỳ vọng của ngu huynh không phải hạn chế ở cái việc chiếm đoạt ngai vàng đâu. Ngu huynh muốn tạo dựng một sự nghiệp vĩ đại, không tiền khoáng hậu, lưu danh hiển hách trên lịch sử muôn đời, ngang hàng với thủy tổ của hiền muội là Thiết Mộc Chân, Hốt Tất Liệt đại hãn, có như thế mới không uổng sanh ra trên đời. Với địa vị đó ngu huynh cần phải có một Hoàng hậu siêu việt hơn Mạnh Lệ Ty. Hiện tại, ngu huynh có để ý đến một người, xứng đáng làm một bậc mẫu nghi thiên hạ, một bạn lòng của vị chúa tể hoàn cầu!

Tiểu Long Nhi vội hỏi :

- Ai? Đâu phải là tôi, phải không?

Doãn Chánh Thanh lắc đầu :

- Không phải hiền muội! Cảm tình của ngu huynh đối với hiền muội phát sanh từ nội tâm cho nên ngu huynh phải dành cho hiền muội tất cả chân thành, không thể lợi dụng hiền muội làm một công vụ thực hiện mưu đồ kế hoạch. Người mà ngu huynh chọn là con gái của đại tướng quân Nữu Cổ Lộc tại triều, nàng không đẹp nhưng phụ thân nàng có lắm quyền hành thế lực. Hiện tại nàng còn nhỏ nên chưa áo gấm ghé đến. Nếu ngu huynh cầu hôn nhất định phụ thân nàng chấp thuận ngay. Có người đó chi trì ngu huynh sẽ nằm gối cao mà ngủ.

Tiểu Long Nhi thở dài :

- Tôi chỉ sợ đại ca chọn tôi! Tôi tự hiểu mình không đủ tài, vả lại tôi không quen câu thúc. Tôi chỉ cần được ở bên cạnh đại ca là đủ rồi! Danh phận là cái quái gì, đối với tôi hoàn toàn vô nghĩa!

Doãn Chánh Thanh mỉm cười :

- Hiền muội là một con tiểu long thích cỡi mây lướt gió, thích vẫy vùng nơi biển cả, ngu huynh nỡ lòng nào đem dây mà trói, cột vào vào trụ đồng nhốt trong lồng sắt? Trong tương lai, nếu ngu huynh thành công thì ngu huynh sẽ thiết lập cho hiền muội một địa phương hoàn toàn độc lập không lệ thuộc hoàng cung, sống ngoài quy củ, vô câu vô thúc. Nơi đó chỉ mõ mỗi một mình ngu huynh được vãng lai...

Tiểu Long Nhi nói :

- Còn đại tẩu Mạnh Lệ Ty?

Doãn Chánh Thanh đáp :

- Nàng sẽ có vòm trời riêng biệt cho nàng. Việc thuộc tương lai, nói như vậy chứ ai biết chắc biến chuyển như thế nào? Có thể nàng không chịu đựng nổi nếp sống quy củ của một vị đại đế, tuy nhiên ngu huynh không hề có ý nghĩ phũ phàng chi nàng, giả như nàng chịu thông cảm cho ngu huynh, thì nhất định là ngu huynh sẽ sẽ có cách an bài cho nàng một khung cảnh thích đáng.

Tiểu Long Nhi vặn mình, vươn tay rồi hoành lại, ôm chàng, thấp giọng nói :

- Tôi biết đại ca là một người phi thường, tôi không muốn độc chiếm đại ca, bởi dù có muốn cũng không được, trừ ra giết chết đại ca cho đừng ai tranh đoạt. Tôi chỉ xin một phần nơi đại ca thôi, một phần nhỏ cũng đủ lắm rồi. Đêm nay, chúng ta thân cận với nhau, ngày mai, tôi sẽ trở về cái lốt hành khất, tự tôi cũng thấy tởm cho mình với cái lốt đó, làm gì tôi dám gần gũi đại ca!

Doãn Chánh Thanh ngửi qua mái tóc của nàng hỏi :

- Tại sao tiểu muội không khoác cái lốt nào khác lại cải trang thành gã ăn mày? Ngu huynh nghĩ, tiểu muội nên thay đổi lại là phải hơn!

Tiểu Long Nhi lắc đầu :

- Bây giờ thì muộn rồi, không phương thay đổi nữa. Sai từ lúc đầu phải để sai luôn, Long Hồ song cái đã thành danh thì bằng mọi giá phải giữ cái danh đó.

Doãn Chánh Thanh tiếp :

- Danh do người tạo, danh đổi nhưng người không đổi thì có sao đâu? Ngu huynh cho rằng tiểu muội nên trở lại hình dạng chân chính của một thiếu nữ, nếu cần cũng có thể tổ rõ thân phận mọt hậu duệ nhà Nguyên. Ngu huynh thấy, làm như vậy là có lợi cho tiểu muội nhiều.

Tiểu Long Nhi cười khổ :

- Tiên phụ là một phần tử hoàng tộc lưu vong mà tôi thì cô độc, trở về thân phận chân chánh, có ích chi cho tôi? Mà tôi sẽ giúp đại ca được gì với thân phận đó?

Doãn Chánh Thanh đáp :

- Mông Cổ lệ thuộc vào một trong bát kỳ, nếu tiểu muội trở về với thân phận nhà Nguyên thì với tư cách là hậu duệ nhà Nguyên tiểu muội sẽ cổ võ người Mông cổ ủng hộ ngu huynh, như vậy là tiếp trợ ngu huynh nhiều lắm đó! Ngoài ra, ngu huynh rất quý tiểu muội, thì còn gì làm cho ngu huynh hân hoan bằng! Tiểu muội chịu không?

Tiểu Long Nhi mỉm cười :

- Nếu đại ca hân hoan thì bất cứ làm việc gì tôi cũng đáp ứng. Tuy nhiên, đại ca không sợ đại tẩu ghen sao?

Doãn Chánh Thanh đáp :

- Ngu huynh tin rằng nàng không ghen. Tiểu muội để yên thế đó, còn ai nỡ lòng nào sanh tật đó? Huống chi còn có Niêu nhị đệ! Niêu nhị đệ sẽ dựa vào đại nghĩa mà thuyết phục nàng.

Tiểu Long Nhi hừ một tiếng :

- Cái gã Niên Canh Nghiêu đó chỉ là một tên quỷ quái, dã tâm của gã hiện lộ quá rõ ràng, gã tuyệt đối không là người tốt đâu, đại ca đừng tín nhiệm gã. Sau này đại ca sẽ hối hận cho mà xem!

Doãn Chánh Thanh mỉm cười :

- Ngu huynh biết, hắn có tham vọng lớn, chẳng khi nào hắn chịu an phận! Song, hắn có tài hắn có thể giúp ngu huynh nhiều việc, ngu huynh tin rằng có thể chế ngự được hắn, hắn không dám sanh tâm phản trắc đối với ngu huynh đâu. Mà dù hắn dám thì chỉ có hại cho hắn chứ không làm gì ngu huynh nổi! Từ nay tiểu muội nên khách khí với hắn một chút, đừng làm cho hắn quá khó chịu mà sau này phiền phức!

Tiểu Long Nhi trầm giọng :

- Nhưng tôi ghét gã cứ động tay động chân...

Doãn Chánh Thanh lại cười :

- Từ nay sẽ không có những cái đó nữa, trước kia hắn không biết tiểu muội là gái giả trai nên có sỗ sàng đôi chút. Ngu huynh đã nói cho hắn biết rồi. Hắn chỉ tha thiết với tiền tài danh vọng, chứ không đam mê nữ sắc mà thích sàm sỡ với nữ nhân.

Tiểu Long Nhi gật đầu :

- Tôi xin vâng lời đại ca, từ nay tôi không màng gã nữa đâu. Nhưng tôi cười vả lả với gã lắm! Tánh tôi không thích trò chuyện với nam nhân. Dĩ nhiên trừ đại ca ra!

Cả hai đàm đạo một lúc, Doãn Chánh Thanh càng phút càng say mê vẻ thùy mị của nàng, bất giác quàng tay qua cổ nàng hôn thật lâu vào môi nàng.

Lần này thì nàng không chống cự nữa.

Chợt nàng đẩy Doãn Chánh Thanh ra rồi thấp giọng bảo :

- Có người đến!

Doãn Chánh Thanh ngưng thần lắng tai nghe có tiếng thở rất nhỏ ở phía sau vọng tới.

Tiếng thở càng phút càng nghe gần. Chàng thốt :

- Có thể một đôi nhân tình nào đó vào đây tâm sự với nhau. Mặc họ, Tiểu Long!

Chàng nói thế để tỏ cho người nào đó biết là chàng không chú ý đến hậu quả người đó rình rập chàng và Tiểu Long. Mà cũng để cảnh cáo là chàng đã phát hiện sự có mặt của kẻ đó bên cạnh chàng.

Rồi chàng thì thầm bên tai Tiểu Long :

- Kẻ đó đi về phía chúng ta, võ công rất cao đấy!

Tiểu Long Nhi thốt :

- Có thể là Niên Canh Nghiêu chăng? Hay là Đoàn Thừa Tổ? Để họ thấy mình như vậy thì kỳ quá!

Doãn Chánh Thanh đáp :

- Không phải đâu! Có đến ba người chứ không phải một. Bọn này bao vây chúng ta rõ ràng. Tiểu muội để ý nhé ngu huynh xô tiểu muội ra rồi là lập tức tiểu muội tấn công mặt hữu còn mấy mặt kia để cho ngu huynh.

Doãn Chánh Thanh xô nàng liền. Cả hai rẽ nhau đồng thời tung mình lên mỗi người vọt đi một trượng. Vừa lúc đó ba loại ám khí từ ba hướng khác nhau bắn vào chỗ họ ngồi. Nếu họ chậm chân một chút dù có tài thánh họ cũng không thoát chết nổi! Từ trên không, Tiểu Long Nhi đáp xuống sau một thân cây hai tay rút đôi đoản kiếm vừa chém tới mắng :

- Quái vật nào từ đâu đến ám toán người ta thế?

Song kiếm chém réo thân cây đứt ngang.

Tán cây không ngã qua ngã lại mà lại đổ ập xuống người nàng.

Nàng biết có kẻ ẩn núp bên kia thân cây xô tán để đè bẹp nàng.

Nhanh như chớp nàng rẽ qua một bên, tay chụp một cành cây, quật ngược cho cây ngã qua phía đối phương.

Đồng thời gian nàng vọt mình về một thân cây gần đó tấn công luôn một địch nhân nấp phía sau.

Chương 19: Máu đổ rừng già

Người nấp sau thân cây này không có võ công cao bằng người thứ nhất, vừa thấy ánh kiếm chớp từ trên xuống, là kêu lên kinh hãi, cấp tốc lạng mình đảo bộ rời xa chỗ đứng.

Đúng lúc đó, Doãn Chánh Thanh cũng đã bức dồn người thứ ba xuất hiện.

Cả ba người ám toán cùng chường mặt rõ ràng.

Đoàn Chánh Thanh giật mình kêu lên :

- Thì ra chính các vị à?

Trong ba người chàng nhận diện được hai, một là Đái Độc Hành, người do Doãn Chánh Thanh bức dồn, một là Khổng Đại Bằng, bị Tiêu Long Nhi làm hoảng vía. Còn người thứ ba, quật tàng cây định đè bẹp Tiêu Long Nhi là một lão nhân lùn mập lạ mặt.

Thấy cuộc ám toán bất thành, Đái Độc Hành đổi giọng liền :

- Thì ra là Doãn đại hiệp! Bọn lão phu lầm rồi! Bọn lão phu có tiếp được tin mật báo, tại khu rừng này có địch nhân ẩn nấp nên kéo đến bao vây, không ngờ vô ý trúng lầm, làm mất hứng đại hiệp! Cũng may đại hiệp là bậc phi phàm, không thọ thương...

Doãn Chánh Thanh bật cười ha hả :

- Vừa rồi vị nào phóng ám khí đó?

Lão nhân lùn mập đáp :

- Bổn tọa.

Doãn Chánh Thanh lại hỏi :

- Các hạ là ai?

Đái Độc Hành đáp thay :

- Lão huynh đó là Đô Thân Hồng, giang hồ gọi là Vạn Lý Phi Hồng Truy Vân Hiệp, hiện đương chức Hình đường Chấp sự trong trong Nhật Nguyệt Đồng Minh hội.

Doãn Chánh Thanh cười nhạt :

- Thủ pháp phóng ám khí của các hạ tuyệt diệu thật!

Đô Thân Hồng vênh mặt :

- Những mũi tiêu Hồi Phong Tam Tuyệt của bổn tọa từ lâu không hề chệch đích, sở dĩ thế Thần ni mới giao phó Hình đường Chấp sự cho bổn tọa chưởng quản. Các ngươi may mắn lắm mới tung mình đúng lúc chứ nếu không các ngươi đã thọ hại rồi.

Doãn Chánh Thanh nổi giận :

- Đã là một chức sắc chưởng quản Hình đường thì phải biết quy củ chứ. Dù muốn hạ sát tại hạ, ít nhất Đường chủ cũng phải tuyên bố tội danh, sao lại âm thầm giết người như vậy?

Đái Độc Hành vội thốt :

- Lão phu đã nói rồi mà! Đây chỉ là một sự nhầm lẫn thôi, bọn lão phu bao vây địch, không ngờ lại gặp Doãn đại hiệp.

Doãn Chánh Thanh cười lạnh :

- Nếu vậy cả ba vị đều không nhìn kỹ?

Đái Độc Hành đáp :

- Đương nhiên! Nếu có nhìn kỹ bọn lão phu khi nào hạ thủ!

Doãn Chánh Thanh bĩu môi :

- Không nhìn rõ, không kêu gọi, đột nhiên hạ thủ thì quả thật lỗ mãng. Đô đường chủ có cái quyền tùy thời mà giết người chăng?

Đái Độc Hành nín lặng. Lão còn biện hộ hành động của Đô Thân Hồng làm sao đây.

Doãn Chánh Thanh tiếp luôn :

- Giả như vận khí của tại hạ không tốt, tại hạ chết vì Hồi Phong Tam Tuyệt tiêu thì Đường chủ tính sao?

Đô Thân Hồng nổi giận, thốt oang oang :

- Không tính cái gì hết. Ta nói thẳng cho ngươi biết, ngươi khỏi phải viện lý truy vấn ta. Ta không trông lầm ngươi, bởi người ta muốn giết chính là ngươi đó.

Doãn Chánh Thanh cười nhẹ :

- Nói như thế mới nghe được! Đái lão cho rằng nhầm người, thì còn ai tin được. Lầm thế nào được mà lầm.

Chợt chàng trầm mặt, cao giọng tiếp :

- Đô đường chủ đã thú nhận là quyết sát tử tại hạ, vậy Đường chủ hãy nghe tại hạ nói đây, thanh danh là Đường chủ chấp chưởng Hình đường, các hạ muốn xử trí một người tất phải có lý do, tại hạ phạm tội gì mà các hạ áp dụng kỷ luật xử tử?

Đô Thân Hồng buông gọn :

- Ta giết ngươi, không cần nêu lý do.

Doãn Chánh Thanh lạnh lùng :

- Muốn xử tử một người, tất phải có sự cộng đồng nghị quyết của các vị trưởng lão trong Tổng hội, sau đó Hình đường Chấp sự mới thi hành bản án, tại hạ chưa được thẩm vấn công khai, thì không thể có một nghị quyết cộng đồng của ban trưởng lão, vậy các hạ chấp hành lịnh của ai mà hạ sát diệt tại hạ.

Đô Thân Hồng quát to :

- Giết ngươi xong, ta sẽ biện minh sau, đó là phần việc của ta, ngươi khỏi phải nói lôi thôi! Các ngươi biết chẳng phải vô duyên vô cớ mà ta hạ thủ.

Doãn Chánh Thanh bĩu môi :

- Nghĩa là Đường chủ phụng lệnh giết người? Lệnh của ai thế? Hãy cho tại hạ biết đi. Các hạ nên nhớ là sẽ có một ngày nào đó, chúng ta đối chất trước Tổng hội, lúc ấy các hạ đừng chối trách nhiệm về cuộc ám toán này.

Đô Thân Hồng cười lớn :

- Ta đã dám xuất thủ, ngươi muốn đối chất, cứ tìm chứng minh mà chuẩn bị đối chất! Ta không hề chối trách nhiệm về việc đã làm!

Doãn Chánh Thanh nghiêm giọng :

- Các hạ đừng tưởng việc này chỉ có chúng ta biết, ngoài ra không có người thứ ba biết! Tưởng như vậy là lầm! Ít nhất cũng có thần minh chứng giám...

Đô Thân Hồng gạt ngang :

- Đừng nói nhảm, ta không có thì giờ nghe nghe léo nhéo. Hãy nạp mạng cho ta! Bằng mọi giá ta phải giết ngươi cho kỳ được. May mắn cho ngươi, thoát chết lần đầu, lần này thì đừng mong sống sót với ta.

Tiểu Long Nhi đã cho tay vào mình, định lấy đoản kiếm.

Doãn Chánh Thanh ngăn nàng lại, bảo :

- Bất tất phải vội Tiểu Long! Lão đã nói là vâng mệnh hành sự thì ngu huynh không thể không tính. Tuy nhiên ngu huynh cần phải cho rõ ràng.

Tiều Long Nhi kêu lên :

- Đại ca cam tâm bó tay chịu chết à?

Đái Độc Hành giật mình hỏi :

- Tiểu Long, Tiểu Long là gái sao? Còn Tiểu Long nào trong Long Hồ song cái?

Tiểu Long Nhi mắng :

- Lão quái vật này có đui không, mà chẳng nhận ra bổn cô nương sao? Lần trước bổn cô nương đã tha chết tại Nam Chiếu vương phủ, đêm nay bổn cô nương không còn khoan hồng nữa đâu nha.

Đái Độc Hành trố mắt :

- Tiểu Long hiệp! Tiểu Long hiệp là nữ nhân.

Quay qua Đô Thiên Hồng, lão tiếp :

- Thế là phiền phức lớn đây, Đô đường chủ! Nàng là Tiêu Long hiệp, trong cặp Long Hồ song cái. Họ tuy không phải người trong Đồng Minh hội song Hổ Hiệp Lữ Tứ Kỳ có quen thân với mấy lão quái vật thuộc phe chống đối chúng ta. Sau này chúng ta ăn nói làm sao với bọn ấy? Vả lại lý do hành động của chúng ta không được vững vàng cho lắm. Mình phái tính sao đây Đô đường chủ?

Đô Thân Hồng trầm ngâm một phút, đoạn đáp :

- Một không làm hai không thôi, chúng ta hạ sát luôn con bé đó. Chúng chết hết còn ai đâu đối chứng mà mình sợ.

Đái Độc Hành lo lắng :

- Chúng chết còn thi thể chúng đó chi, Lữ Tứ Kỳ dại gì mà không khám nghiệm tử thi? Lão ấy phát giác ra thì sao?

Đô Thân Hồng cười lạnh :

- Thì mình giấu tử thi, tráo vào đó một cái xác chết của cô gái Miêu khác.

Doãn Chánh Thanh vỡ lẽ, cười vang thốt :

- Thì ra các vị bằng vào lối đánh này để hạ thủ!

Đô Thân Hồng lạnh lùng :

- Ngươi thông minh đó. Giới luật của bổn hội cấm việc gian dâm, kẻ nào phạm điều cấm kỵ đó là xử tử ngay. Ngươi đã lấy vợ rồi mà vợ ngươi lại là đệ tử bổn hội, ngươi lại sinh tâm phá hoại trinh tiết gái nhà lành thì tội ngươi đáng chết!

Doãn Chánh Thanh cười nhẹ :

- Bọn tại hạ là ngu huynh muội kết nghĩa với nhau, chẳng lẽ lại có quy luật cấm huynh muội nói chuyện thân mật với nhau? Cái tội danh đó không ổn rồi.

Đô Thân Hồng hừ một tiếng :

- Ồn hay không chung quy cũng là một tội danh. Chỉ tại ngươi tìm cái chết, chứ ai muốn giết ngươi làm gì!

Rồi lão giải thích :

- Chúng ta đã an bài đâu đó xong xuôi về cuộc đại hội võ lâm năm nay, bỗng dưng ngươi xuất hiện gậy trở ngại bọn ta. Tự nhiên bọn ta phải san bằng mọi chướng ngại vật. Ngươi là một chướng ngại vật thì cố mà chịu với số phận.

Doãn Chánh Thanh hỏi :

- Tuyển chọn Minh chủ võ lâm là việc làm của toàn thể anh hùng hào kiệt bốn phương, các vị tự ý an bày thi ai người ta thừa nhận cho?

Đái Độc Hành cười nhẹ :

- Anh hùng hào kiệt trên giang hồ tuy đông song chỉ là những cá nhân lẻ tẻ còn bổn hội là mộ tổ chức bao la vĩ đại, cá nhân tranh tuyển chỉ bằng vào tự lực, không có hậu thuẫn ủng hộ, còn người của Đồng Minh hội tranh tuyển là toàn thể tổ chức chủ trì. Cá nhân nào đối đầu với tổ chức là cá nhân đó phải chết. Như ngươi đó, Tổng hội không để ngươi tranh tuyển, ngươi lại ứng tuyển đi ngược lại chủ trương của hội, ngươi phải chết.

Doãn Chánh Thanh hỏi :

- Tại hạ cũng là một hội viên, giả như tại hạ trúng tuyển điều đó có hại gì cho Tổng hội dầu? Tại sao Tổng hội không chủ trì tại hạ mà các vị lại toan trừ diệt tại hạ?

Đái Độc Hành bĩu môi :

- Muốn được chủ trì, ngươi phải đứng trong mặt trận của chúng ta, ngươi đi riêng một mình là phản động, ngươi phải chết!

Doãn Chánh Thanh hỏi :

- Cũng là người trong Đồng Minh hội cả, sao lại cho rằng tại hạ không đứng chung mặt trận: Chẳng lẽ trong hội còn có một tập đoàn riêng biệt nữa sao? Một quốc gia trong quốc gia? Một thế giới trong thế giới?

Đái Độc Hành toan đáp, nhưng Đô Thân Hồng cất tiếng trước :

- Lão Đái, dài dòng với hắn làm chi? Nói nhiều phải vấp, mình vấp là hắn có lý, người ngoài nghe lọt tai lại sanh phiền phức. Lão phải đề phòng nàng đó, để lão phu thanh toán gã này xong, sau sẽ tính đến nàng.

Đái Độc Hành mỉm cười :

- Được! Được! Đô huynh yên trí! Cứ hành động đi! Lão phu sẽ thu thập con bé này cho!

Đô Thân Hồng cười lạnh :

- Không phải lão phu khinh ngươi, song nếu ngươi có thủ đoạn thì làm gì tại vương phủ họ Đoàn, nàng dám gây náo loạn trước mặt ngươi! Lão phu không hy vọng ngươi thu thập nàng, chỉ mong sao ngươi giữ cho nàng không chạy thoát thì thôi! Để sổng nàng la phiền phức lắm đấy!

Tiểu Long Nhi xúc động linh cơ, gọi Doãn Chánh Thanh :

- Đại ca duy trì nổi với bọn họ không? Nếu được tôi chạy về gọi Niên Canh Nghiêu và Đoàn vương gia đến đây.

Doãn Chánh Thanh đáp :

- Duy trì ngu huynh thừa, song liệu hiền muội liệu có vượt nổi vòng vậy chăng? Không khi nào họ để hiền muội thoát đi được đâu!

Tiểu Long Nhi cười vang :

- Bọn đó làm gì ngăn chặn tôi nổi! Nhất là cái lão Đái, tôi coi lão như cỏ rác!

Doãn Chánh Thanh cười nhẹ :

- Hiền muội không nên khinh thường lão! Nếu lão không có tài đáng kể thì Thần ni đâu có tuyển lão vào ban cố vấn của Tổng hội? Tại Nam Chiếu Vương phủ, sở dĩ lão nhường nhịn hiền muội là vì lão cố kỵ bọn Đoàn vương gia đó. Chứ bây giờ thì khung cảnh khác rồi vả lại sự tình liên quan đến an nguy của lão trong tương lai, lão bắt buộc không khách khí như trước.

Tiểu Long Nhi cao giọng thốt :

- Đại ca nói chi thì nói, tôi không hề ngán sợ lão chút nào. Nếu không quan tâm đến sự an toàn của đại ca, thì tôi không cần đi gọi viện thủ, một mình tôi cũng có thể đánh bại lão được vậy!

Doãn Chánh Thanh cao giọng :

- Đến hiền muội còn không ngán lão thì đai ca lại sợ lão sao? Chúng ta không cần gọi ai tiếp trợ cả, cứ liên thủ đấu với họ một phen xem sao!

Tiểu Long Nhi đáp :

- Được lắm chứ, nhưng tôi không muốn đại ca mạo hiểm. Niên Canh Nghiêu ở gần đây, tôi gọi y đến trước tiếp trợ đại ca sau đó tôi đi gọi luôn cái lão Túy Miêu cho lão có dịp múa may một lúc, đỡ ngứa chân ngứa tay, từ lâu rồi lão chỉ ở không, nên có phần nào khó chịu.

Doãn Chánh Thanh dọa luôn :

- Hiền muội phải biết, Niên Canh Nghiêu và ngu huynh là đôi bằng hữu sinh tử chi giao, không khi nào bọn ngu huynh rời nhau nửa bước, bất quá hắn ẩn mặt để cho ngu huynh và hiền muội đàm đạo mà thôi. Ngu huynh tin chắc hắn đang ở quanh đây thôi, chỉ cần gọi to là hắn xuất hiện liền.

Đái Độc Hành và Đô Thân Hồng biến sắc, bất giác đảo mắt nhìn ra bốn phía. Không một bong người nào cả.

Một hán tử cùng đi với Đô Thân Hồng thốt :

- Đường chủ yên trí, hắn nói vu vơ đấy, chúng ta có mai phục dọc theo đường đến đây, nếu có ai thấp thoáng là đã có sự báo động rồi. Tại sao các chỗ mai phục đều im lặng? Đường chủ hãy động thủ đi, nếu chần chừ e có biến cố phát sanh bất lợi cho chúng ta lắm.

Doãn Chánh Thanh cười nhẹ tiếp :

- Hiền muội có nghe họ nói đó chứ! Dù cho biểu muội có vượt qua Đái Độc Hành thì dọc đường còn gặp nhiều toán mai phục khác!

Đô Thân Hồng cười lớn :

- Doãn Chánh Thanh! Biết như vậy là tốt đó! Bổn tọa hành sự không bao giờ hồ đồ đâu! Nhất định là ngày hôm nay ngươi phải chết!

Doãn Chánh Thanh cười ngạo nghễ :

- Từ bấy giờ Đô đường chủ không hồ đồ nhưng lần này thì kém chu đáo thấy rõ. Niên nhị đệ của tại hạ là đệ tử đắc ý nhất của Cố Khẳng Đường, tài nghệ của Cố lão tiền bối ra sao, Đường chủ hẳn phải biết? Và biết được sư phó hẳn nhiên phài suy đoán sở năng của một đệ tử học được chân truyền. Thì cái bọn vô dụng do Đường chủ mai phục dọc đường đó liệu có ngăn trở nổi Niên nhị đệ chăng? Tại hạ cho rằng Niên Canh Nghiêu đến thì chắc chắn là hắn phải đến.

Đô Thân Hồng không tin.

Chính Tiểu Long Nhi cũng hoài nghi, nên hỏi :

- Chắc vậy hở đại ca?

Doãn Chánh Thanh gật đầu :

- Đương nhiên là chắc! Hắn là người có qui củ, ngu huynh không gọi chẳng bao giờ hắn ra mặt. Nếu hiền muội không tin, thì ngu huynh gọi cho mà xem!

Chàng gọi liền :

- Niên nhị đệ! Ra ngay! Ra gấp! Có kẻ muốn làm khó bọn ngu huynh đây này!

Từ một tàng cây, một bóng người bắn vút lên không, như con hạc bay đêm, uốn cầu vồng đáp xuống cục trường.

Đúng là Niên Canh Nghiêu tay cầm trường kiếm. Hắn cười hì hì cất tiếng :

- Đại ca lợi hại quá! Tiều đệ có giấu hình tích, vẫn không qua mắt đại ca.

Doãn Chánh Thanh cũng cười :

- Thân pháp Tiệm Anh Ma Tông mà Cố tiền bối truyền cho nhị đệ là một thân pháp vô địch, làm gì bọn vô dụng kia phát hiện nhị đệ nổi! Ngu huynh biết thế nào nhị đệ cũng đến đây mà! Tuy nhiên ngu huynh thành thật mà nói chính mình cũng không phát hiện nhị đệ đến đây từ lúc nào và nấp tại đâu.

Niên Canh Nghiêu kinh ngạc :

- Thế tại sao tứ ca biết mà gọi?

Doãn Chánh Thanh đáp :

- Ngu huynh bằng vào sự linh nhiệm giữa chúng ta ma thôi! Đã là huynh đệ với nhau, nhị đệ tự nhiên phải đến bởi chẳng lẽ thấy ngu huynh ra đi một mình mà nhị đệ yên tâm để mặc ngu huynh với mọi bất trắc hay sao?

Niên Canh Nghiêu cảm động vô cùng. Nhiệt tâm của Doãn Chánh Thanh dành cho hắn xứng đáng đổi một hy sinh vô bờ bến mà hắn phải đáp lại mới vừa.

Hắn thốt mấy lời, bày tỏ niềm khích động.

Doãn Chánh Thanh mỉm cười, khoát tay :

- Bỏ nhưng lời thừa đi! Hãy nhìn vào thực tại. Chúng ta đang đối đầu với sống chết, địch ở quanh chúng ta, phải làm cách nào thoái địch!

Niên Canh Nghiêu đáp :

- Đại ca cứ yên trí, Đoàn vương gia và Tiêu tiên sinh cũng có đến đây nữa đó! Tứ ca đi rồi tiểu đệ lo ngại nên âm thầm theo sau, bất quá tiểu đệ không dám đến gần lắm, mà cũng không cách xa, nhờ thế tiểu đệ phát hiện bọn này đột nhập khu rừng. Tiều đệ bèn thông tri cho Đoàn vương gia biết, đoạn bám sát theo sau cái bọn quái quỉ đó.

Hắn vừa dứt câu, từ hai bên rừng, hai bóng người vọt ra.

Hai bóng đó chính là Đoàn Thừa Tổ và Tiêu Đại Toàn, một chận bên tả một chận bên hữu.

Tình thế đảo ngược nhanh chóng, hiện tại chính Đái Độc Hành và Đô Thân Hồng bị bao vây bên ngoài.

Cả hai còn phải lo bên trong có Doãn Chánh Thanh và Tiểu Long Nhi.

Nếu trong đánh ra ngoài đánh vô, thì mười phần họ phải bại đến chín. Đoàn Thừa Tổ cười hà hà thốt :

- Niên lão đệ nóng nảy quá, vừa nghe gọi là xuất hiện ngay! Chứ lão phu thì muốn ẩn mặt một lúc nữa xem hai lão quỷ đó dở trò trống gì!

Đô Thân Hồng trách Đái Độc Hành :

- Là người của ngươi quả thật vô dụng, địch đi ngang trước mặt mà cũng chẳng hay biết gì cả! Nếu ta đi như vậy thì đã mang theo bốn đại chấp pháp của ta rồi!

Đái Độc Hành cúi đầu không đáp, Đô Thân Hồng tiếp :

- Cũng may ta không tin tưởng nơi ngươi cho lắm nên ta có dặn bốn vị chấp pháp ta đi rồi họ sẽ âm thầm theo sau ở khoảng cách xa xa chờ lệnh của ta. lệnh giờ đối phương đã xuât hiện toàn bộ, họ không có lý do gì ẩn mặt nữa.

Quay qua gã hán tử bên cạnh lão ra lệnh :

- Nguyễn Lai Phong! Phát tín hiệu đi gọi bọn chúng đến!

Nguyễn Lai Phong vung tay lên, một quả cầu lửa bắn vọt lên không trung. Đoàn Thừa Tổ cười nhẹ thốt :

- Đô đường chủ! Từ lâu lão phu nghe đồn bốn chấp pháp: Phong, Vũ, Vân, Lôi của Đường chủ là nhưng tay khá lắm! Hôm nay được hội ngộ với họ kể ra cũng là một hân hạnh cho lão phu đó!

Đái Độc Hành hỏi :

- Đoàn vương gia đã thoái xuất khỏi Đồng Minh hội rồi sao còn lại chen vào vụ này làm gì? Đây là việc thuộc nội bộ của Đồng Minh hội mà!

Đoàn Thừa Tổ trầm mặt :

- Lão Đái, lão phu dù tuyên bố là ly khai Đồng Minh hội nhưng nào đã được Thần ni chấp thuận cho đâu? Thần ni chưa chấp thuận, lão phu vẫn còn là một hộ pháp trưởng lão trong Đồng Minh hội như thường, với thân phận đó khi nào lão phu để mặc các vị tự tung tự tác? Riêng về Đô đường chủ, thân danh là Tổng chấp sự Hình đường, chưởng quản một trong ba Đường của Tổng hội, lại có thể tự chuyên hành động như thế sao? Sát diệt đồng đạo...

Doãn Chánh Thanh cười nhẹ chận lời :

- Vương gia nói sai đấy! Đô đường chủ vâng lệnh hành sự chứ đâu phải tự chuyên?

Đoàn Thừa Tổ hừ lạnh :

- Lệnh của ai chứ? Tổng hội muốn xử quyết một hội viên nào tất phải triệu tập toàn bộ ban hộ pháp trưởng lão, cộng đồng nghị tội, số phận người bị đưa ra xét xử sẽ được định đoạt do quyết định của đa số tương đối. Lão phu là một trong số các trưởng lão, tại sao lão phu chẳng hay biết gì cả?

Đô Thân Hồng cười mỉa :

- Ngươi không biết là do ngươi vắng mặt, trong tương lai Tổng hội sẽ trả lời vấn đề này, ngươi khỏi phải thắc mắc.

Đoàn Thừa Tổ cao giọng :

- Ta không tin ngươi chấp lệnh hành sự! Ta cho rằng ngươi tự chuyên, cố sát diệt đồng đạo! Trừ khi ngươi giết hết bọn ta, để không còn ai đối chứng. Nếu ta còn sống nhất định ta sẽ nêu vấn đề này ra trước Tổng hội cho Thần ni tra xét.

Đô Thân Hồng cười lớn :

- Đoàn Thừa Tổ! Ngươi thách ta phải không? Đừng tưởng ngươi là một hộ pháp trưởng lão rồi ta chẳng dám làm chi ngươi! Cho ngươi biết, nếu cần ta cũng có thể hạ sát ngươi luôn!

Day qua Nguyễn Lai Phong, lão hỏi :

- Sao bọn ấy chưa đến?

Nguyễn Lai Phong đáp :

- Khu rừng này lớn quá, họ ở tận ngoài bìa rừng, trong nhất thời không làm sao nhận định vị trí chính xác tự nhiên phải có sự chậm trễ.

Trở lại Đái Độc Hành lão hỏi luôn :

- Còn đám người của ngươi? Chúng mai phục gần hơn, đáng lẽ thấy tín hiệu là chúng đến đây liền, tại sao chưa có bóng ma nào xuất hiện?

Đái Độc Hành cười khổ, chẳng biết phải đáp làm sao.

Nguyễn Lai Phong hỏi :

- Hay là họ chờ tín hiệu của chính Đái lão mới chịu đến cho? Mười hai vị thái bảo của lão Đái có võ công cao lắm mà, nếu họ đến đây hợp với chúng ta thì lực lượng của chúng ta cũng đáng kể lắm chứ. Bọn Đoàn Thừa Tổ đâu còn dám uy hiếp chúng ta nữa.

Hắn tiếp luôn :

- Vậy lão Đái hãy gọi bọn họ đến gấp đi! Trong tình hình thế này mà Đái lão còn có ý riêng tư muốn bảo toàn lực lượng của mình, không chịu hy sinh phần nào để giải nguy đồng đạo thì thật là đáng trách? Đừng tưởng Đô đường chủ lâm nguy mà Đái lão lại được an toàn!

Đái Độc Hành phân trần :- Lão phu đâu có ý riêng tư gì, Nguyễn lão đệ! Chỉ sợ cái lũ bất tài đó bị chế ngự hết rồi.

Nguyễn Lai Phong giật mình :

- Đái lão nói sao? Thập nhị thái bảo của Đái lão đâu phải là những tay vừa? Ai có bản lĩnh chế ngự được cả bọn cùng một lúc chứ?

Đái Độc Hành cười thảm :

- Đoàn Thừa Tổ đã ra mặt chống đối rồi tự nhiên lão ấy có bọn gia thần bên ngoài, biết đâu thập nhị thái bảo của lão phu lại chẳng bị bọn gia thần họ Đoàn chế ngự?

Đô Thân Hồng lộ vẻ không tin :

- Làm gì trong phủ họ Đoàn có những tay lợi hại cỡ đó? Chúng là nhưng ai?

Đái Độc Hành đáp :

- Lão phu làm sao biết được bọn chúng là ai? Họ Đoàn là một thế gia vọng tộc xuất thân từ võ nghiệp trải mấy mươi đòi vẫn còn giữ được uy danh, đủ biết trong vương phủ có lắm anh hung hào kiệt không hề xuất ngoại nên không có tên tuổi trong giang hồ thôi. Hôm ấy lão phu không dám phát tác là vì ngại bọn thủ hạ của lão. Lão phu dè dặt đấy chứ không phải khiếp sợ trước họ Đoàn.

Đô Thân Hồng thoáng biến sắc.

Đoàn Thừa Tổ thốt :

- Đô Thân Hồng! Đã biết là không dễ gì tiêu diệt bọn lão phu mà sao ngươi vẫn dám làm. Doãn công tử là người trong Tổng hội chứ đâu phải người ngoài đâu mà sao ngươi sanh tâm đố kỵ. Dù cho công tử có la người ngoài đi nữa nhưng cũng là bằng hữu lão phu. Ít nhất ngươi cũng nên nể mặt lão phu.

Tiểu Long Nhi cười lạnh ngắt lời :

- Đừng mong chúng kiêng nể Vương gia! Cả Long Hồ song cái mà chúng vẫn xem thường nói chi ai khác! Chúng âm mưu ám sát tôi và Đoàn Đại ca tại đây, sau đó sẽ bịa ra một tội danh biện minh hành động.

Đến lúc này, Niên Canh Nghiêu mới nhận ra thiếu nữ mặc Miêu phục là Tiểu Long Nhi. Hắn muốn nói một câu song sợ Doãn Chánh Thanh quở trách nên thôi.

Và Đoàn Thừa Tổ cũng kinh ngạc không ít.

Quay qua Niên Canh Nghiêu, nàng điểm một nụ cười, tiếp :

- Niên nhị ca! Mấy hôm trước tôi buông lời xúc phạm đến nhị ca, thật tệ quá. Bây giờ nhị ca hẳn phải hiểu tại sao rồi, tôi ở trong hoàn cảnh chẳng đặng đừng mà nhị ca! Xin nhị ca tha thứ tôi nhé!

Niên Canh Nghiêu vội đáp :

- Hiểu chú! Hiểu lắm! Cô nương chẳng có lỗi gì cả, bất cứ nữ nhân nào cũng phải có thái độ như vậy. Chính tại hạ mới chính là kẻ đáng thẹn, vì mình quá sổ sàng và tại hạ chịu lỗi mới phải chứ. Tại hạ thành thật hân hoan có một tiểu muội đẹp tuyệt vời như cô nương.

Đoàn Thừa Tổ cũng tán một câu :

- Lão phu lấy làm lạ làm sao trong Miêu trại lại có một thiếu nữ đẹp như thiên tiên! Thì ra là cô nương.

Tiểu Long Nhi thốt :

- Nếu Doãn đại ca không phát hiện ra sớm thì tôi vẫn còn mang cái lốt hành khất như thường.

Doãn Chánh Thanh cất tiếng :

- Tạm thời hãy xếp câu chuyện đó lại đi, chúng ta còn phải đối phó với địch nhân kìa.

Chàng hướng qua Đô Thân Hồng hỏi :

- Đô đường chủ! Bốn vị chấp pháp của Đường chủ chỉ có mặt một vị tại đây, còn ba vị kia đâu? Hay là đã bị gia thần của Đoàn vương gia an bày hết rồi?

Đoàn Thừa Tổ mỉm cười thốt :

- Không! Lão phu không sờ mó gì đến bọn đó cả, bất quá lão phu may mắn gặp một vị thái bảo của Đái lão. Lão phu nghĩ có mặt một thái bảo là phải có mặt luôn mười một vị nữa, bởi mười hai thái bảo của Đái lão luôn xuất hiện toàn bộ. Cho nên lão phu truyền lệnh cho đám gia thần mở cuộc săn bắt trọn bộ.

Vừa lúc đó từ trên tang cây bay xuống một bóng người chính là Lữ Tứ Kỳ. Lão cười lớn nói với Đoàn Thừa Tổ :

- Phần ba vị chấp pháp của lão Đô, thì chính lão phu bồi tiếp họ. Hiện tại họ được lão phu mời nằm nghỉ bên ngoài ven rừng. Họ nghỉ khỏe lắm không biết đến thời gian nào mới tỉnh lại.

Đoạn lão tiếp :

- Hôm nay lão phu nghe trong người mỏi mệt lạ, định vào khu rừng này đánh một giấc thật sướng. Không ngờ lại gặp phải ba ôn thần của Vạn Lý Phi Hồng. Lão phu biết ngay là sắp có sóng gió rồi. Và như vậy làm sao chợp mắt được? Vạn bất đắc dĩ lão phu phải an bài ba ôn thần đó bên ngoài ven rừng rồi vào đây tìm chỗ ngủ không ngờ lại gặp các vị.

Tiểu Long Nhi reo lên :

- Hay qua! Lão Túy Miêu làm việc được đó! Tôi sẵn sàng tha cho ông cái tội đến trễ.

Lão Túy Miêu Lữ Tứ Kỳ lại cười vang :

- Lão phu đến sớm hay muộn chẳng quan hệ gì cả, bởi có ai làm chi nổi mọi người đâu mà lão phu sợ hãi! Vả lại lão phu biết có Doãn đại hiệp bên cạnh ngươi nữa kia mà!

Đô Thân Hồng nghe nói ba vị chấp pháp của lão đều bị Lữ Tứ Kỳ quật ngã, bất giác sôi giận bừng bừng vung tay đánh ra một chưởng đồng thời quát :

- Lão quái vật ta liều mạng với ngươi.

Lữ Tứ Kỳ lạng mình né tránh, cười hì hì nói :

- Ta không trêu vào ngươi sao ngươi hành hung ta?

Đô Thân Hồng không nói gì cả, vung tay đánh tiếp chiêu thứ hai. Lữ Tứ Kỳ nhào xuống đất lăn tròn, lão lăn đến đâu chưởng rơi như mưa đến đó, nhưng chẳng có một chưởng nào trúng mình của lão.

Tiểu Long Nhi kêu lên :

- Đừng có lăn nữa! Đứng lên đi lão Túy Miêu! Đứng lên đi, cho lão quái vật nếm vài chiêu xem sao. Phải dằn mặt lão cho lão bỏ cái thói hung hăng cao ngạo.

Lữ Tứ Kỳ vừa lăn vừa đáp :

- Tiểu Long Nhi ơi! Ngươi đâu có biết mình lão ấy có gai, đánh lão thì trúng dễ dàng, song tay lão phu bị gai nhọn đâm vào đau sao thấu.

Niên Canh Nghiêu giải thích :

- Thần ni có ba vật báu lưu truyền trong cung nhà Minh trải qua nhiều đời rồi. Bà tặng mỗi Đường chủ một món, Đô Thân Hồng được bà tặng một áo giáp bằng da nhím, mềm và chắc lắm.

Tiểu Long Nhi hỏi :

- Thứ áo giáp đó có hiệu dụng như thế nào?

Niên Canh Nghiêu đáp :

- Tránh được đao kiếm không chạm vào mình, trên áo giáp lại có gai nhọn, cái này chuyên phá khí công của địch. Nhờ chiếc áo đó lão chẳng hề sợ ai điểm huyệt.

Tiểu Long Nhi à lên một tiếng :

- Thật vậy?

Niên Canh Nghiêu gật đầu :

- Đương nhiên. Chiếc áo đó là một trong ba món bảo vật của võ lâm ngày nay. Hai vật kia là Biên Ngô Câu và Đoạt Ngọc Chùy, chỉ là những vũ khí nên không sánh được với Nhuyễn Vi Giáp của lão Đô.

Tiểu Long Nhi gọi to :

- Lão Túy Miêu! Tôi muốn cái áo giáp của lão ấy! Ông làm cách nào lột cho tôi!

Lão Túy Miêu cười hắc hắc :

- Cô nương ơi! Cô nương đòi như vậy có khác nào bảo lão phu tự tử! Ngươi không nghe Niên Canh Nghiêu đại hiệp nói đó sao? Đao kiếm chém không thủng này, quyền chưởng không hề hấn này, ta không chết vì lão là may, làm gì lột áo lão nổi.

Tiểu Long Nhi gắt :

- Tôi không biết, ông làm sao thì làm, miễn lấy được áo cho tôi thì thôi!

Doãn Chánh Thanh chợt thốt :

- Tiểu Long, nếu hiền muội muốn chiếc áo đó, ngu huynh xin lấy cho, Nhuyễn Vi Giáp tuy quý song không phải là không có cách đối phó.

Tiểu Long Nhi hỏi :

- Đại ca dùng biện pháp gì?

Doãn Chánh Thanh mỉm cười :

- Hiện tại không nói được, nếu lão ấy biết thì phương pháp mất hiệu quả. Nhưng nhất định là ngu huynh lấy được.

Tiểu Long Nhi thốt :

- Đại ca biết tôi đòi chiếc áo để làm gì không? Quần áo nam nhân mặc rồi hôi thối lắm dơ lắm cho tôi, tôi cũng không thèm lấy. Tôi đòi nó là để cho đại ca dùng đó! Đại ca mặc nó thì không còn sợ ai ám toán nữa.

Niên Canh Nghiêu chen vào :

- Phải đó đại ca, Đô Thân Hồng tuy hành sự với tư cách Đường chủ Hình đường, song lão không phải là kẻ chủ mưu, bất quá lão bị áp lực của một số trưởng lão hộ pháp, cho nên chủ mưu là bọn trưởng lão ấy, họ đã có dã tâm hãm hại đại ca, họ sẽ tính kế khác, muốn được an toàn đại ca cần đoạt cho kỳ được chiếc áo đó.

Doãn Chánh Thanh cười nhẹ :

- Ngu huynh không tưởng phải đoạt một vật gì hay một ngôi vị trong Đồng Minh hội hay trên giang hồ cả. Tuy nhiên dù không tưởng cũng phải làm, bởi ở một tổ chức nhỏ như Đồng Minh hội mà bọn này còn cấu xé lẫn nhau, tranh giành quyền lợi từng chức vụ một, huống hồ trong một tổ chức lớn như võ lâm minh hội? Nếu để chúng đạt thành sở vọng, thì cái hại do chúng gây nên giữa dòng đời to tát biết đến đâu mà lường? Cho nên dù không thích, ngu huynh cũng phải tranh, tranh để ngăn chặn bọn chúng thực hiện tham vọng, tranh để giết chết lòng tham của bọn chúng thôi. Ngu huynh vào đời chỉ muốn đem tài sức mình hành hiệp tác nghĩa chứ không nhắm vào một quyền lợi nào cả.

Đoàn Thừa Tổ gật đầu tán thưởng :

- Doãn công tử quả có khẩu khí của một lãnh tụ võ lâm. Lão phu đồng ý hôm nay công tử phải đoạt chiếc Nhuyễn Vị Giáp đó, làm một vật phòng thân trên con đường tiến đến mục tiêu cao cả, công tử phải đề phòng bọn tiểu nhân toan ám hại.

Doãn Chánh Thanh lại cười :

- Chiếc áo giáp tuy quý song chỉ có giá trị vật chất, nó không sánh được một thứ áo giáp tinh thần là đạo nghĩa. Đạo nghĩa là một của báu phòng thân rất hữu hiệu, đạo nghĩa do một cá nhân tự tạo chứ còn áo giáp kia muôn có tất phải đoạt của người. Đoạt áo giáp mà dùng là sở đoản, tạo đạo nghĩa mà dùng là sở trường. Tại hạ nghĩ áo giáp đó là vật của Thần ni, không ai có thể chiếm đoạt làm của riêng được.

Đoàn Thừa Tổ cãi :

- Thần ni đã cho rồi là không còn quyền sở hữu nữa. Thần ni chọn lầm người, chúng ta có quyền lấy lại, không để bọn tiểu nhân dùng nó mà thực hiện dã tâm.

Doãn Chánh Thanh gật đầu :

- Đoạt lại là việc nên làm, nhưng đoạt mà không nên dùng, đạo nghĩa bắt buộc phải thế, đoạt để chuyển hoàn Thần ni, bà sẽ chọn người xứng đáng mà tặng.

Mọi người đều khâm phục tư tưởng đó.

Ngoài kia, Lữ Tứ Ký cứ lăn tròn trên mặt đất, Đô Thân Hồng không ngừng tấn công, chưởng ảnh trùng trùng hầu như phủ kín bên trên Lữ Tứ Kỳ, lão ra đổ mồ hôi đẫm ướt mình, mồ hôi quyện lây đất, y phục vốn lem luốc lại càng lem luốc hơn.

Tiểu Long Nhi cười hì hì, thốt :

- Các vị đừng thấy thế mà lo sợ cho lão Túy Miêu! Lão giả vờ quýnh quáng đấy, chờ cơ hội phản công đấy! Chiếc Nhuyễn Vi Giáp dù lợi hại, song không che chở được cái đầu hai tay hai chân của Đô Thân Hồng, nếu có một chỗ trống trải là lão Miêu có đất dụng võ. Rồi các vị xem Đô Thân Hồng sẽ ngả trong phút giây thôi.

Lữ Tứ Kỳ kêu lên :

- Cô bé hại lão phu rồi! Lão phu duy trì qua bao nhiêu lâu cốt chờ dịp tấn công vào mấy chỗ đó, cô bé lại chỉ điểm cho lão quái vật biết thành ra cơ mưu của lão phu hỏng mất. Nguy chưa! Cô bé hại lão phu ghê!

Đô Thân Hồng đang vận dụng toàn lực dồn Lữ Tứ Kỳ vào tử địa, nghe Tiều Long Nhi nói thế chợt giật mình, bớt thế công ngay để quay về phòng thủ chiếc đầu dè dặt hai bàn tay bàn chân.

Lữ Tứ Kỳ kêu lên :

- Cô bé thấy chưa! Bây giờ làm sao lão phu phản công đây? Hết biện pháp rồi, khổ thật!

Tiểu Long Nhi gắt :

- Ông hết biện pháp thì để cho tôi! Tôi không tin lão quái vật là bất khả xâm phạm! Nếu là tôi thì đã quật ngã lão ta từ lâu rồi! Để cho lão dai dẳng chống cự như vậy thì còn đâu danh tiếng của Long Hồ song cái!

Lữ Tứ Kỳ cười ha hả :

- Ngươi đã cởi lốt rồi đâu còn là một tiểu hành khất nữa mà xưng là Long Hồ song cái? Chiêu bài đó phải vất bỏ! Bỏ luôn! Bỏ vĩnh viễn!

Tiểu Long Nhi đáp :

- Bỏ thì bỏ, tiếc gì? Song phải hạ lão quái vật đó kỷ niệm việc thay đổi chiêu bài của chúng ta.

Nàng tiến vào cuộc chiến.

Doãn Chánh Thanh ngăn lại :

- Tiểu Long thấy cần phải vào cuộc sao? Muốn kỷ niệm việc thay đổi chiêu bài, ít nhất cũng nên làm việc gì đó xứng đáng hơn chứ hạng con người đó chưa hẳn là một danh dự đâu! Không xứng đáng đâu!

Đô Thân Hồng chịu không nổi sự khinh miệt đó, sôi giận bừng bừng hét lớn :

- Ta dù thân đơn thế cô cũng chẳng ngán bọn ngươi đâu! Đừng buông thói cuồng ngạo trước mặt ta! Có tài năng thì cứ bước ra đây xem ta có quật ngã được ngươi không? Ta dù sao cũng là Đường chủ một hội đường còn ngươi bất quá chỉ là một Minh chủ Phân hội sao dựa vào địa vị đó mà hãnh diện với ta?

Doãn Chánh Thanh quay qua Niên Canh Nghiêu trách :

- Chức Minh chủ Phân hội đó là do nhị đệ và Lệ Tư tiên tử, sao lúc đó nhị đệ không cho ngu huynh biết đó là một chức vị thấp hèn?

Niên Canh Nghiêu cười nhẹ :

- Thấp hèn sao được? Minh chủ Phân hội chuyên lo sự vụ một địa phương, tuy về mặt tinh thần có lệ thuộc Tổng hội song hoạt động hoàn toàn độc lập, chỉ với tính cách độc lập đó, chức vị Minh chủ Phân hội cũng đã cao lắm rồi, nội đường Tổng hội không có ảnh hưởng mảy may đến Phân hội, lão quái vật đó hợm mình mới cho rằng mình cao hơn!

Đô Thân Hồng cười nhạt :
- Một địa phương sao sánh bằng Tổng hội nắm quyền chủ trì toàn thiên ha. Cũng như một Tổng đốc, một tuần phủ bất quá là một quan viên địa phương sánh sao được một cận thần kiểm soát toàn bộ quốc vụ khắp toàn dân?

Doãn Chánh Thanh cười mỉa :

- Thế ra Tổng hội là một triều đình?

Đô Thân Hồng bật cười cao ngạo :

- Biết đâu chẳng phải vậy trong tương lai! Hiện tại thì Tổng hội đang ở trong cái thế tranh giành mà tranh giành phải dùng người, dùng mọi người để tiến đến mục tiêu, kể cả hạng giang hồ cường đạo như các ngươi! Tuy nhiên các người đừng hòng chen vào hàng danh dự liệt sĩ mà mong một sự phong thưởng trọng hậu! Cái danh dữ liệt sĩ, các ngươi còn lâu lắm mới mong về tay.

Đái Độc Hành kêu lên :

- Sao Đô đường chủ lại nói thế?

Đoàn Thừa Tổ trầm mặt :

- Chính lão phu đây là một trong số các trưởng lão hộ pháp của Tổng hội mà cũng chưa hề nghe bất cứ ai trong Tổng hội thốt ra những lời như thế!

Không hối hận lỡ lời, Đô Thân Hồng còn buông thêm :

- Chức trưởng lão hộ pháp của ngươi là cái quái gì mà ngươi không nghe nói đến những điều quan trọng của Tổng hội? Ngươi chỉ có hư danh thôi! Nếu biết an phận với hư danh mà đừng tìm hiểu sâu xa hơn thì may ra trong tương lai ngươi còn hy vọng bảo tồn được chéo đất Đại Lý nhỏ nhoi của ngươi. Bằng ngược lại ngươi cứ can thiệp mãi vào những việc không đâu thì cái xác thân của ngươi cũng hóa thành tro bụi, đừng nói là cơ nghiệp.

Đoàn Thừa Tổ gằn từng tiếng :

- Câu đó chính ngươi nói ra đó nhé! Đừng quên!

Đô Thân Hồng vỗ ngực bình bịch :

- Ta sẽ nhớ mãi, không bao giờ ta chối. Dù ngươi tố cáo trước Tổng hội! Cho ngươi biết đến Thần ni cũng chưa nắm vững tình hình thì hạng trưởng lão quái vật ngươi làm gì hiểu được mưu đồ đại lược! Tuy Nhật Nguyệt Đồng Minh hội nêu cao chiêu bài phản Thanh phục Minh nhưng các ngươi thừa hiểu khí số nhà Minh đã dứt, lòng dân không còn lưu luyến nữa, như vậy có ai ngu dại gì hy sinh vô ích để làm một việc mà ai ai cũng biết trước là chẳng bao giờ thành! Chân Hồng Võ ngày xưa tay trắng mà nên sự nghiệp, tại sao chúng ta không làm được như Chân Hồng Võ? Con người sanh ra ai cũng có thể trở thành thiên tử cả. Ai nắm được chủ quyền, người đó thống trị thiên hạ.

Đoàn Thừa Tổ lắc đầu thở dài thốt :

- Thật ra Nhật Nguyệt Đồng Minh hội lại biến thể thành một cơ cấu tranh đoạt giang sơn như ngươi nói.

Đô Thân Hồng mỉm cười đắc ý :

- Ngươi không ngờ là tại ngươi cứ thu mình ở cái xó Đại Lý, thành ra ngươi chẳng theo sát các chuyển biến trong Tổng hội. Tuy nhiên đó cũng là cái may cho ngươi chứ nếu ngươi ở gần thì với tính khí của ngươi động mỗi chút là mỗi bình loạn phê phán oang oang lên, ngươi không còn sống sót đến ngày nay đâu. Những lão quái vật mắc phải tính khí giống như nhà ngươi đó, ngày nay đều câm miệng hết cả rồi. Chỉ còn có mỗi một mình ngươi đó, ngươi liệu mà giữ hồn!

Đoàn Thừa Tổ hừ một tiếng :

- Chẳng lẽ tất cả đều bị hãm hại?

Đô Thân Hồng cười nhẹ :

- Không đến nỗi như thế! Đại sự chưa thành thì họ vẫn còn đó, đề làm gì? Che mắt thế nhân, chỉ vì họ...

Chừng như lão cố kỵ điều chi, nên thốt đến đó lại ngừng Đoàn Thừa Tổ hỏi dồn :

- Họ làm sao?

Đô Thân Hồng lắc đầu :

- Chẳng làm sao cả! Ngươi muốn biết cứ đến đó xem là biết. Bất quá ta tin rằng họ không dám nói gì cho ngươi hiếu đâu! Thôi để ta nói cho ngươi hiểu luôn là nếu thức thời vụ ngươi hãy tiếp trợ ta, trừ diệt tiểu tử Doãn Chánh Thanh đi!

Đoàn Thừa tổ hỏi :

- Nói nhảm! Ngươi đâu có sai sử được ta!

Đô Thân Hồng lạnh lùng :

- Ta quên mất ngươi là một Vương gia mà Vương gia nào lại chẳng có thói quen tự cao tự đại! Được lắm dù sao dưới tay ngươi vẫn còn một số gia thần, bọn ấy ủng hộ ngươi giữ gìn danh dự cho ngươi được. Tuy nhiên ta khuyên ngươi tốt hơn từ nay đừng gánh lấy việc người nữa. Có vậy ngươi mới mong được yên thân!

Đoàn Thừa Tổ toan mắng. Doãn Chánh Thanh vội ngăn lại :

- Cãi lý làm chi với bọn tiểu nhân cuồng ngạo cho mệt Vương gia! Hãy để tại hạ thu thập chúng cho!

Đoàn Thừa Tổ lắc đầu :

- Không được! Lão phu đã góp công rất nhiêu trong việc kiến lập Nhật Nguyệt Đồng Minh hội! Không thể vì một lý do gì để cho chúng dùng Minh hội làm bàn đạp, thực hiện mưu đố bất chánh, phá hoại tôn chỉ của hội. Lão phu sẵn sang gây kết oán cừu với chúng nếu chúng ngoan cố, nuôi mộng hoang đường.

Doãn Chánh Thanh mỉm cười :

- Tội gì mà Vương gia phải dấn thân vào cuộc cho khổ? Không khéo lại làm đất Đại Lý phải hứng chịu phong ba luôn đấy. Quay qua Tiêu Đại Toàn, chàng tiếp :

- Tiêu tiên sinh, xin tiên sinh khuyên giải Vương gia!

Tiêu Đại Toàn biết ý Doãn Chánh Thanh muốn gì rồi, bèn thì thầm bên tai Đoàn Thừa Tổ một lúc.

Đoàn Thừa Tổ nghe xong lắng dịu nghẹn ngào lòng.

Tiều Long Nhi thu đôi đoản kiếm, định vào trợ chiến Lữ Tứ Kỳ, Doãn Chánh Thanh giữ nàng lại bảo :

- Việc của ngu huynh hiền muội không được giành làm. Hãy để đó cho ngu huynh.

Lữ Tứ Kỳ cũng ngăn nàng :

- Tiều Long! Chiếc Nhuyễn Vị Giáp của lão kiên cố lắm, ngoài ra ba mũi tiêu Hồi Phong Tam Tuyệt của lão lợi hại vô cùng, do đó lão phu không dám hấp tấp phản công, còn ngươi dù võ công không kém lão song cơ trí chưa đầy đủ nếu nóng nảy là ngươi bị hạ ngay. Doãn đại hiệp có cách chế ngự lão, ngươi cứ để cho đại hiệp hạ thủ đoạn, đừng có tranh giành làm gì!

Tiểu Long Nhi không phục cao giọng đáp :

- Ông nói đùa mãi! Lão ta có ám khí chứ tôi không có vũ tiêu đây sao? Chưa chắc gì ám khí của tôi không bằng của lão! Tôi không thể không giao đấu với lão ta. Nhất định là vậy!

Doãn Chánh Thanh bỏ nhỏ với nàng :

- Tiểu Long! Ngu huynh biết ám khí của muội lợi hại lắm mà ngu huynh lại không biết sử dụng thứ đó nên ngu huynh muốn ra đánh với lão, còn hiền muội thì giám thị lão như vậy phải hay hơn không? Vừa rồi chúng ta thoát chết khỏi ba mũi tiêu của lão là nhờ may mắn đó, hiền muội không thấy sao! Chúng ta phải nhìn nhận lão không phải tay vừa, nếu hiền muội liều mạng với lão đâm đồng quy ư tận thì ngu huynh biết sao đây! Hãy nghe ngu huynh cứ chăm chăm nhìn tay tả của lão hễ thấy lão nhích động tay đó thì hiền muội phát động ám khí chế ngự lão trước.

Tiểu Long Nhi thích lời ngọt dịu, nghe thế chịu liền.

Doãn Chánh Thanh từ từ bước tới.

Đô Thân Hồng thấy chàng ung dùng đâm lo, quát hỏi :

- Ngươi muốn chết hả tiểu tử?

Doãn Chánh Thanh đáp :

- Nếu tại hạ không chết chắc các vị không yên tâm?

Đô Thân Hồng nói :

- Chỉ cần ngươi thức thời vụ ngay từ bây giờ quay đầu lại, chẳng những bọn ta không làm khó dễ gì ngươi trái lại còn dành cho ngươi nhiều cái tốt nữa đấy! Tuy ngươi cũng là một nhân tài nhưng việc tranh tuyển chức Minh chủ võ lâm thì bọn ta đã an bài đâu đó xong rồi. Ngươi đừng có chen vào gây rối cho bọn ta.

Doãn Chánh Thanh hỏi :

- Nếu các vị an bài xong xuôi rồi là các vị cầm chắc sự thành công, thế thì tại sao còn sợ tại hạ chen vào quấy rối? Điều đấy cho thấy các vị không phải không xem trong tại hạ. Các hạ xem trọng tại hạ thì khi nào tại hạ dám đối xử tệ bạc phụ lòng ưu ái của các vị sao?

Đô Thân Hồng trầm giọng :

- Ngươi mỉa bọn ta phải không? Được rồi ngươi muốn chết, ta sẽ thành toàn ý muốn của ngươi. Bất quá ta cần nói cho ngươi biết điều này là Tổng hội theo dõi từng hành động của ngươi lâu rồi và bằng mọi giá không để cho ngươi đến Côn Minh. Giả như ngươi thoát khỏi tay bọn ta hôm nay thì ngày mai ngày kia sẽ còn những trường hợp tương tự chờ đón ngươi. Xem ngươi có đủ khả năng vượt qua mọi trở ngại hay không cho biết? Đồng Minh hội luôn luôn bám sát theo ngươi bất cứ ở địa phương nào, bất cứ phút giây nào.

Doãn Chánh Thanh cười lớn :

- Thế ra Đồng Minh hội chủ trương một cuộc chống đối tại hạ đến cùng! Tại hạ không tin như vậy! Có chăng là các vị cùng một nhóm người nữa mượn danh nghĩa Hội uy hiếp tại hạ chứ làm gì toàn bộ Nhật Nguyệt Đồng Minh hội có thái độ đó? Bằng cớ là hai vị Tuần du Sứ là Niên Canh Nghiêu, Mạnh Lệ Ty, một vị cố vấn trưởng lão là Đoàn Thừa Tổ luôn luôn giúp đỡ tại hạ, họ không hề chủ trương trừ diệt tại hạ, chắc các hạ cũng thấy như vậy mà!

Đô Thân Hồng dùng cứng dọa khiếp chàng, trong cái cứng ẩn ước có cái mềm như thỉnh cầu chàng quay về phục vụ nhóm của lão.

Nhưng chàng không hề bị cái cứng lẫn cái mềm của lão lay chuyển.

Cả cương lẫn nhu đều vô hiệu quả. Đô Thân Hồng bất giác nổi tánh hung thật sự, hừ một tiếng đưa tay lên đầu vai rút thanh đao Cửu Hoàn lộ cán một tấc toan đâm thẳng về Doãn Chánh Thanh.

Đấu với Lữ Tứ Lý lão dùng tay không bây giờ lão dùng đến đao, đủ biết lão không dám khinh thường Doãn Chánh Thanh, mà cũng có thể là dùng đao để biểu thị ý chí quyết tâm của lão bằng mọi giá phải hạ sát Doãn Chánh Thanh cho kỳ được.

Đoàn Thừa Tổ kêu lên :

- Công tử cẩn thận đấy! Thanh đao của lão chém sắt như chém bùn, lại có tẩm độc, thanh đao là một trong ba vũ khí lợi nhất của Tổng hội đấy, nó là Đoạn Hồn đao của Lưu Đức Phương, chẳng rõ trong trường hợp nào lại về tay lão ta.

Tiểu Long Nhi cười lạnh :

- Nhật Nguyệt Đồng Minh hội có nhiều bảo vật quá!

Đoàn Thừa Tổ gật đầu :

- Đúng rồi, ngoài ba món bảo vật đó Thần ni lấy từ trong hoàng cung nhà Minh còn có ba móm vũ khí cực kỳ nổi danh đó là Truy Hồn tam lão trong Tổng hội. Món thứ nhất là Đoạt Hồn đao của Lưu Đức Phương hiện ở trong tay của Đô Thân Hồng đó. Món thứ hai là Truy Hồn Song Kiếm của Độc Long kiếm khách Cửu Tam Hóa. Món thứ ba là Sách Mạng Phán Quan bút của Dao Kỳ Dân. Truy Hồn tam lão là ba tuyệt đại cao thủ trong ban trưởng lão, ba món vũ khí đó giết người không vấy máu, chạm đến đâu là chết không phương cứu chữa.

Đô Thân Hồng bật cười ha hả :

- Sự việc trong Tổng hội ngươi biết khá nhiều đó Đoàn Thừa Tổ, rất tiếc thời vụ bây giờ thì ngươi chẳng biết mảy may. Ngươi đã Truy Hồn Tam Lão lợi hại như thế nào tất phải biết luôn thực lực của bọn ta trong Tổng hội ra sao chứ? Tại sao ngươi còn chống đối bọn ta?

Đoàn Thừa Tổ nạt ngang :

- Đừng nói nhảm. Ta hiểu Cửu Tam Hòa và Dao Kỳ Dân kết phe với ngươi hành hung tàn ác còn Lưu Đức Phương là một nhân vật thuộc chính phái, một bậc quân tử đương thời...

Dừng lại một chút lão nói :

- Ngươi đã nắm trong tay thanh Đoạt Hồn đao của Lưu Đức Phương thế là ngươi đã hãm hại lão ta sao đó để đoạt vũ khí. Có phải vậy không?

Đô Thân Hồng cười mỉa :

- Không có cái việc hãm hại lão quỷ đó đâu! Trong hàng trưởng lão, Lưu Đức Phương cao niên kỷ hơn hết, phàm ai đến tuổi cũng không giữ được cường tráng như lúc thiếu thời, lão ta thường hay nhuốm bệnh, một hôm lão trúng gió tay chân mềm nhũn rồi trở thành vô dụng luôn. Tổng hội đưa lão vào Phúc Thọ đường cho lão an hưởng tân niên. Lão ta trao cho ta thanh Đoạt Hồn đao này nhường luôn chức vụ Truy Hồn cho ta chấp chưởng đến nay.

Đoàn Thừa Tổ nổi giận :

- Lưu Đức Phương là một cao thủ thượng đẳng của Võ Đang, công phu thâm hậu làm gì để thân thể suy nhược phải trúng gió? Nhất định là các ngươi đã âm mưu hãm hại là cái chắc! Ta biết lão rất chán ghét bọn các ngươi. Không bao giờ lão tặng vũ khí nhường chức vụ. Đây là một hành động nhổ đinh không hơn không kém.

Đô Thân Hồng điểm nhiên đáp :

- Ta không nói ngoa, lão tặng đao, nhường chức vụ có giấy chứng đàng hoàng. Bút tích của lão hiện lưu lại Tổng hội, chính cháu của lão tự tay trao cho Tổng hội.

Đoàn Thừa Tổ giật mình :

- Ta hiểu rồi các ngươi dùng thủ đoạn đê hèn, uy hiếp luôn cháu của lão ấy.

Đô Thân Hồng cười nhạt :

- Sự tình bên trong ra làm sao ta không cần nói, ta chỉ biết lão hiểu rõ thời cơ, cho nên lão bằng lòng rút lui khỏi vòng tranh đấu, sống an phận tại Phúc Thọ Đường!

Rồi lão trầm giọng tiếp :

- Còn ngươi, nếu ngươi cương lý xuất đầu ngoan cố bênh vực Doãn Chánh Thanh, ngươi cũng sẽ chịu chung số phận của Lưu Đức Phương vào Phúc Thọ Đường chờ ngày rũ xương tàn về theo tiên tổ. Truy Hồn Tam Lão trong Tổng hội có nhiệm vụ diệt trừ phản nghịch, được quyền tùy nghi hành sự. Cho nên những kẻ chết nơi tay của Truy Hồn Tam Lão dù là chết oan nếu có muốn tố cáo thì chỉ có cách tố cáo với Diêm Vương chứ Tổng hội không bao giờ tra cứu. Chính toàn bộ cộng đồng trưởng lão nghị quyết như vậy. Thấy Đoạt Hồn đao trong tay ta tự nhiên ngươi hiểu rõ tình hình.

Đoàn Thừa Tổ sôi giận định xông ra. Doãn Chánh Thanh gọi :

- Vương gia! Bắt chuột cần gì hổ xuất lực! Một tại hạ cũng thừa sức đối phó với lão tặc.

Đoàn Thừa Tổ hằn học :

- Chúng hoành hành thái quá, lão phu phải bắt sống chúng, đoạt Truy Hồn đao giải về Thần ni trừng trị chúng. Nhật Nguyệt Đồng Minh hội không thể dung dưỡng hạng người đó.

Doãn Chánh Thanh thở dài :

- Vương gia nên ý thức tình hình của Tổng hội Nhật Nguyệt ngày nay hoàn toàn do chúng thao túng, nếu Thần ni có khả năng khống chế chúng thì làm gì chúng dám tự tung tự tác? Vương gia còn tin tưởng vào uy quyền của Thần ni là nuôi mộng đó. Chúng bưng bít tai mắt Thần ni, bà hiện tại không khác một bù nhìn. Đừng làm một việc vô ích, chúng sẽ cười cho.

Đoàn Thừa Tổ lắc đầu :

- Công tử luận việc mà đoán tình hình chứ vị tất Thân Ni nhu nhược đến thế!

Niên Canh Nghiêu cũng không tin là Thần ni bị bọn Đô Thân Hồng lấn áp đến thành vô dụng như vậy, nên thốt :

- Có thể Thần ni đã mặc nhiên chấp thuận chứ bọn này hành động theo chiều hướng bạo lực, bởi Nhật Nguyệt Đồng Minh hội dù do các vị trưởng lão với Thần ni sáng lập ra, song ngày nay Đồng Minh hội đã biến chất rồi. Vì nóng nảy khôi phục nhà Minh, Thần ni tán đồng bất cứ cá nhân nào tạo thế lực đủ thống nhất cục diện, bà sẽ chỉ huy cái thống nhất đó đánh đổ Thanh triều. Nói tóm lại, bà muốn đi tắt cho nhanh nên bỏ chủ trương đi quanh với phương pháp thu phục nhân tâm trước rồi củ đổ sau.

Đoàn Thừa Tổ thở dài :

- Niên lão đệ biết như vậy từ bao lâu rồi?

Niên Canh Nghiêu đáp :

- Thực ra, tại hạ cũng không được rõ lắm. Ngày trước nhân đề cập đến Đồng Minh hội với gia sư, hy vọng gia sư vào hội, gia sư đem tình hình phân tích chỉ điểm lại cho tại hạ hiểu rõ ràng. Bởi biết trước Đồng Minh hội biến chất như ngày nay, gia sư từ chối gia nhập.

Đoàn Thừa Tổ quay qua Doãn Chánh Thanh hỏi :

- Nội tình của Nhật Nguyệt Đồng Minh hội hắc ám như vậy Doãn công tử còn thiết tha làm chi?

Doãn Chánh Thanh lắc đầu :

- Tại hạ không tin Thần ni tán đồng hành động của bọn Đô Thân Hồng. Như tại hạ đã nói Thần ni ngày nay hầu như một bù nhìn là vì bà bị áp lực bắt buộc phải bất động chứ không phải bà thụ động đâu. Cho nên chúng ta có đem sự tình tố cáo với bà, bà cũng không giải quyết được gì theo chiều hướng mong muốn của chúng ta. Bà bất động để tìm cách chế ngự bọn chúng. Biết đâu hiện tại bà đang có sách lược gì đối phó với chúng chẳng hạn, tiêu trừ vài tên đầu não, bọn quá khích sẽ là rắn không đầu, hết dám ngo ngoe nữa, nhân đó bà lật ngược thế cờ, đặt lại kỷ cương, điều khiển toàn bộ trở lại đường lối đã vạch ra từ buổi ban đầu?

Đoàn Thừa Tổ thở dài :

- Nói thì dễ làm thì khó công tử phải biết lực lượng của chúng không phải là nhỏ.

Doãn Chánh Thanh cao giọng :

- Chúng ta không làm thì ai làm? Chúng ta phải làm một cái gì để tiếp trợ Thần ni chứ? Đã biết là trứng chọi đá trứng phải vỡ, tại hạ cũng làm. Huống chi chưa chắc chúng ta là trứng còn bọn họ là đá. Tranh tuyển võ lâm Minh chủ, tại hạ không nhắm vào ngôi vị tối thượng mà chỉ muốn có dịp liên lạc với anh hùng hào kiệt trên giang hồ kêu gọi lòng trung nghĩa của họ cùng đồng tâm hiệp lực tiêu diệt quân gian trừ diệt cho dân tộc.

Đoàn Thừa Tổ bị những lời đầy hứng khởi của Doãn Chánh Thanh kích thích mạnh bất giác kêu lên :

- Đối với Nhật Nguyệt Đồng Minh hội lòng của lão phu đã nguội lạnh rồi song công tử có tráng chí như vậy lẽ nào lão phu đứng ngoài cuộc. Lão phu xin toàn lực giúp đỡ công tử.

Doãn Chánh Thanh mỉm cười :

- Đa tạ Vương gia hưởng ứng! Để chứng tỏ sự cương quyết chúng ta bắt đầu với lão quái vật này!

Đoàn Thừa Tổ nhắc :

- Lão ta có chiếc Nhuyễn Vi Giáp đấy, lại sử dụng Đoạt Hồn đao, công tử hãy đề phòng. Hay là công tử để lão phu thu thập lão đấy.

Doãn Chánh Thanh đáp :

- Không đáng ngại lắm, Vương gia yên trí! Tuyệt học của họ Đoàn vương gia hãy để dành lại đó sau này sẽ thi thố giữa Tổng hội, tại đó toàn là các vị trưởng lão tiền bối, còn tại hạ thuộc lớp hậu sanh tự nhiên phải khiêm nhường không thể mạo muội ứng phó.

Đoàn Thừa Tổ vẫn khăng khăng đòi xuất trận.

Niên Canh Nghiêu thấp giọng thốt :

- Tứ ca quả quyết thủ thắng thì Vương gia không nên xuất lực làm gì, bởi chưa phải lúc Vương gia khinh thường vinh dự giao thủ với hạng tiểu nhân đó. Cứ y theo lời tứ ca đi, khi nào đến Tổng hội rồi, Vương gia muốn sao cũng được bọn tại hạ không ngăn trở đâu.

Đoàn Thừa Tổ đành thôi. Doãn Chánh Thanh rút kiếm cầm tay tiến tới gần cuộc chiến hơn.

Chàng dùng thanh Cự Khuyết kiếm do Khang Hy tặng ngày trước, thanh kiếm đó chàng đã giao cho Niên Canh Nghiêu, hiện cần đối phó với Đoạt Hồn đao chàng mượn lại.

Đô Thân Hồng bật cười ha hả thốt :

- Đúng là ngươi chán sống thật rồi ma! Cho nên ngươi cứ ngoan cố đòi ra đây chịu chết dưới thanh đao của ta!

Doãn Chánh Thanh cao giọng :

- Đô Thân Hồng dù sao chúng ta cũng là chỗ đồng đạo với nhau, ta khuyên ngươi nên buông đao chịu trói, miễn cho ta phải mang tiếng tương tàn tương sát.

Đô Thân Hồng xì một tiếng :

- Nói nhảm! Ai là đồng đạo với ngươi! Ngươi mới vào hội đầu hôm sớm mai lại toan với cao chen mình so với bậc trưởng thượng à? Ngươi đừng tưởng có Đoàn Thừa Tổ ủng hộ mà cho là vững vàng! Các ngươi chết cả lũ đấy nhé! Hôm nay thoát chết thì ngày mai cũng phải chết, đừng hòng sống sót mà đến Côn Minh.

Doãn Chánh Thanh gạt ngang :

- Nói nhiều vô ích! Cứ trao đổi với ta vài chiêu xem sao...

Chàng chồm tới. Đô Thân Hồng quát :

- Khoan! Ta muốn giết ngươi thật đó, song...

Doãn Chánh Thanh hỏi :

- Song làm sao?

Đô Thân Hồng trầm giọng :

- Nể mặt một vài người, ta không muốn hạ thủ, chỉ khuyên ngươi nên từ bỏ ý định, tranh tuyển chức Minh chủ võ lâm. Ta hứa sẽ bảo đảm an toàn cho ngươi nếu ngươi chịu rút lui. Ngươi có lợi mà ta cũng tránh được phiền phức.

Doãn Chánh Thanh mỉm cười :

- Ngươi nể mặt những ai?

Đô Thân Hồng đáp :

- Ngư Xác có gặp ta bảo ta đừng làm khó dễ chi ngươi. Nên ta không muốn có việc lôi thôi với lão, vả lại Long Hồ song cái cũng là bằng hữu của ngươi...

Doãn Chánh Thanh bĩu môi :

- Thế ra ngươi sợ các người đó? Còn một người nữa ngươi cũng sợ như họ song ngươi quên nêu tên.

Đô Thân Hồng trố mắt :

- Ai?

Doãn Chánh Thanh buông gọn :

- Ta!

Đô Thân Hồng hét to :

- Sợ này!

Giận quá lão không do dự vung Đoạn Hồn đao chém sang.

Doãn Chánh Thanh xử kiếm nghinh chiến liền.

Nói là nghinh chiến thật ra chàng chỉ tránh né, đồng thời múa kiếm cho có hoa dạng để gây hoang mang cho đối phương chứ vẫn giữ không cho kiếm chạm vào đao.

Sở dĩ thế là do cho chàng không muốn cho đối phương biết chân lực của chàng thế nào.

Đô Thân Hồng không thấy chàng phản công tưởng đâu tài nghệ chàng ở mức tầm thường nên vung đao tới tấp định kết thúc trận đấu nhanh chóng.

Doãn Chánh Thanh vẫn ung dùng né tránh, không hề lộ vẻ nao núng.

Thái độ đó chỉ có ở những người trên bậc đối phương.

Đoàn Thừa Tổ theo dõi cuộc chiến, luôn luôn gật gù tán thưởng.

- Doãn đại hiệp quả thật là bậc thiên tài, lão phu chỉ lo sợ hão!

Bất thình lình Đô Thân Hồng quát lên một tiếng lớn, thuận tay sử dụng thế Lực Phách Hoa Sơn cử đao từ bên trên giáng xuống đầu Doãn Chánh Thanh.

Chiêu đó chẳng có gì là đặc sắc, song Đô Thân Hồng vận dụng toàn lực gia dĩ vũ khí là Đoạt Hồn đao dù không lợi hại cũng trở thành lợi hại.

Giả như Doãn Chánh Thanh cử kiếm hất lên đao vẫn giáng xuống kiếm phải gãy. Doãn Chánh Thanh chẻ làm hai mảnh là cái chắc.

Ngờ đâu lần này Doãn Chánh Thanh không né tránh chàng còn cử kiếm đánh lên.

Đô Thân Hồng đắc ý cười ha hả.

Một tiếng xoảng vang lớn, thanh đao bị hất lên trên, bàn tay Đô Thân Hồng tê buốt, suýt buông đao luôn. Doãn Chánh Thanh thì vẫn vững như thường, miệng điểm một nụ cười.

Chàng vung lên một nhát kiếm.

Đô Thân Hồng chưa kịp hoàn hồn, vừa thấy kiếm chớp toan rú khiếp, miệng chưa há, ánh kiếm xẹt ngang cắt đứt chiếc đầu của lão, đầu bắn đi xa, mình ngã xuống, máu vọt thành vòi.

Chương 20: Chàng đâu thiếp đó

Đái Độc Hành và Nguyễn Lại Phong không tưởng sự tình kết thúc bi thảm hãi hùng như thế, cùng chết sững tại chỗ, không có một phản ứng nào thích đáng với trường hợp.

Doãn Chánh Thanh thu kiếm, đảo bộ tiến qua chặn đường rút lui của họ, điểm một nụ cười hỏi :

- Hẳn Đái lão không ngờ kẻ vẫn sờ chẳng phải là tại hạ?

Đái Độc Hành biến sắc mặt như chết, ấp úng trong yết hầu.

- Doãn Chánh... Thanh! Lão phu... tự xét, mình chưa phải là đối thủ của ngươi! Cứ vung kiếm đi! Lão phu sẵn sàng ra đi!...

Doãn Chánh Thanh lắc đầu :

- Không! Đối với Đái lão, tại hạ không oán, không cừu nên tại hạ quyết không xuống tay, thì hai vị đã đi theo Đô Thân Hồng rồi, tại hạ cần gì phải hỏi đến hai vị?

Đái Độc Hành kinh ngạc :

- Ngươi không giết chúng ta?

Doãn Chánh Thanh lại lắc đầu :

- Không! Tại hạ nhận thấy, trong Nhật Nguyệt Đồng Minh hội, dù sao thì Đái lão cũng là người còn giữ lương tri, bất quá bị uy hiếp như thế nào đó nếu không thì tự do hành động theo lý trí của mình!

Đái Độc Hành cúi đầu thở dài :

- Doãn công tử không giết, lão phu cũng khó bảo toàn sanh mạng! Bất ngờ hôm nay lão phu được nghe Đô Thân Hồng tiết lộ những điều mà nằm mộng lão phu cũng không không tưởng nổi, thì khi nào đồng đảng của Đô Thân Hồng lại để yên cho lão phu? Họ thất bại trong việc mưu hại công tử, họ sợ một ngày nào đó, công tử sẽ chất vấn họ trước Tổng hội, thì bằng mọi giá họ phải diệt trừ một nhân chứng như lão phu!

Doãn Chánh Thanh cau mày :

- Tại sao lạ lùng thế? Họ không sợ tại hạ biết, mà lại sợ Đái lão?

Đái Độc Hành cười khổ :

- Lập trường của lão phu không giống với lập trường của họ, họ chỉ xem lão phu như người bị lôi cuốn vào vòng, chịu sự sai sử của họ, chứ không muốn lão phu biết rõ mưu đồ, kế hoạch, chủ trương của họ. Công tử biết, công tử nói ra, chẳng ai tin công tử. Lão phu nói ra, nhiều người phải tin. Họ không sợ công tử mà chỉ sợ lão phu, là vậy đó. Cho nên muốn bảo trì bí mật họ phải thủ tiêu lão phu.

Doãn Chánh Thanh trầm ngâm một chút :

- Nếu thế, Đái lão không phương trở về Tổng hội rồi!

Đái Độc Hành thở dài :

- Đúng vậy! Chẳng những không thể trở về, mà lại chẳng có chỗ dung thân dù trời đất bao la, rừng hoang núi vắng không thiếu!

Rồi lão nói tiếp :

- Cho nên, lão phu nghĩ, công tử nên giết lão phu là hơn, miễn cho lão phu phải tự sát!

Doãn Chánh Thanh lại suy nghĩ một lúc, sau đó đáp :

- Nếu Đái lão chấp nhận sự tiếp trợ của tại hạ, thì tại hạ có cách bảo vệ an toàn cho Đái lão!

Không sợ Đái Độc Hành nói gì, chàng quay qua Niên Canh Nghiêu, tiếp :

- Niên nhị đệ! Đưa Đái lão và vị Nguyễn bằng hữu này ly khai nơi đây, rồi viết một lá thơ cho Quắc Tinh Hán, bảo lão ta hãy tìm cách an bài hai vị một nơi nào đó, ngu huynh tin rằng nhị đệ chu toàn được điều giao phó.

Trở lại Đái Độc Hành, chàng tiếp :

- Hai vị đừng ngại, đến nơi rồi tại hạ ngồi nhàn, các vị sẽ tiếp trợ Quắc Tinh Hán trong nhiều việc lắm!

Đái Độc Hành vội thốt :

- Nếu tránh được sự truy tầm đồng đảng Đô Thân Hồng, thì lão phu sẵn sàng xuất lực với các vị, để đền đáp ơn tri ngộ!

Niên Canh Nghiêu do dự.

Quắc Tinh Hán đã hiểu Doãn Chánh Thanh là Tứ hoàng tử đương triều, nên Đái Độc Hành đến đó lão ta sớm muộn gì cũng biết được thân phận chân chánh của chàng.

Như vậy, có lợi hay có hại cho chàng? Hắn hỏi :

- Tiện hay không đó tứ ca? Tứ ca nghĩ kỹ xem!

Doãn Chánh Thanh mỉm cười :

- Không sao đâu! Đái lão là người bất đắc dĩ trong Tổng hội, sau việc này, lão không còn chỗ đứng trong tổ chức nữa, chúng tạo an bài cho lão, nhất định từ đây lão sẽ dành hảo ý cho chúng ta! Nhị đệ yên trí làm y theo sự xếp đặt của ngu huynh!

Niên Canh Nghiêu hướng dẫn Đái Độc Hành và Nguyễn Lại Phong đi liền.

Đoàn Thừa Tổ nói về lai lịch Quắc Tinh Hán. Doãn Chánh Thanh thuyết lược sợ tình ngày trước. Đoàn Thừa Tổ cho rằng Quắc Tinh Hán chưa có thanh danh trên giang hồ, sợ lão không giúp được việc quan trọng.

Doãn Chánh Thanh trấn an Đoàn Thừa Tổ, bảo rằng việc lớn không giúp được, thì giúp việc nhỏ, miễn con người trung thành là đủ, phàm hành sự, nếu có người đảm trách đại sự, tất phải có kế chu toàn, nếu ai ai cung lo chuyện lớn, thì còn ai chu toàn nhu cầu vụn vặt, tuy không quan trọng song vẫn cần thiết như thường.

Đoàn Thừa Tổ lại tỏ sự lo ngại về Đái Độc Hành là con người phản phúc khó lường, giúp lão ấy chẳng khác nào nuôi ong tay áo.

Doãn Chánh Thanh trấn an bảo Đoàn Thừa Tổ rằng chàng có cách đối phó nếu Đái Độc Hành trở mặt.

Phương chi, chẳng lẽ lại giết luôn lão ta? Dù sao chàng cũng phải tránh tiếng hiểu sai. Vả lại, không giết là ta thì phải an trí lão tai một nơi, chứ để lão về Tổng hội, tác hại to lớn hơn nhiều. Họ trở lại Miêu trại, dự cuộc lễ, ăn uống vui vẻ, mãi đến sáng họ mới cáo từ.

Tại khách sạn, qua một đêm, nhờ Lỗ Anh chăm sóc Mạnh Lê Ty dứt cơn đau bụng. Nàng niềm nở đón tiếp long Nhi hiện biến thành một thiếu nữ mỹ miều, tuyệt nhiên không lộ vẻ gì chứng tỏ nàng đố kỵ.

Doãn Chánh Thanh thở phào.

Trong khi dò hỏi lăng xăng với nhau thì Niên Canh Nghiêu và Lữ Tử Kỳ cũng đến góp mặt.

Niên Canh Nghiêu nháy mắt ra hiệu với Doãn Chánh Thanh giãi bày cho chàng biết sự tình trước, rồi với Mạnh Lệ Ty, thảo nào mà chẳng có thái độ cởi mở.

Có điều chàng không biết tại sao Mạnh Lệ Ty lai đại lượng như vậy.

Chàng đưa mắt ra hiệu với Niên Canh Nghiêu.

Niên Canh Nghiêu hội ý, dẫn Lữ Tử Kỳ lui ra, để cho họ tự do đàm thoại.

Mạnh Lệ Ty nắm tay Tiểu Long Nhi, nghiêm giọng nói :

- Tiểu Long muội! Tôi đã biết từ lâu hiền muội là gái giả trai, tôi cũng biết luôn tình ý của hiền muội đối với Tứ lang, song tôi không dám nói gì, bởi tôi hiểu thân phận chân chánh của Tứ lang, và cử chỉ của chàng như thế nào, chỉ sợ hai người phấn khích với nhau quá nhiều mà rồi trong tương lai lại khổ vì nhau, bởi vì địa vị cách biệt như trời với vực...

Dừng lại một chút nàng tiếp :

- Hiện tại thì điều lo ngại của tôi không còn nữa. Hiền muội là Công chúa nhà Nguyên, còn Tứ lang là Hoàng tử đương triều, như vậy là xứng thân phận của nhau lắm. Tôi hy vọng hiền muội tận tình tiếp trợ Tứ lang...

Tiểu Long Nhi vội thốt :

- Đại tỷ sao lại nói thế?

Mạnh Lệ Ty khoát tay :

- Để tôi nói hết cho mà nghe! Tôi biết, hiền muội và Tứ lang không có ý hất bỏ tôi ra ngoài, song tôi phải biết thân phận của tôi chứ, trong tương lai nếu Tứ lang lên ngôi cửu ngũ, thì phải có một người xứng đáng làm mẫu nghi thiên hạ...

Doãn Chánh Thanh chặn lời :

- Lệ Ty đừng nói vậy! Thân phận của Lệ Ty phụ vương đã chấp nhận rồi!

Mạnh Lệ Ty cười khổ :

- Phụ thân Tứ lang chấp nhận tôi là vì ngài không có ý chọn Tứ lang làm người thừa kế trị vì. Nhưng cái chí của Tứ lang là bằng mọi giá phải chiếm cho kỳ được ngai vàng, thì sự tính giữa chúng ta hôm nay là một vấn đề trong tương lai đó!

Doãn Chánh Thanh nín lặng.

Mạnh Lệ Ty thở dài nói tiếp :

- Tôi bất quá là một gái võ sống kiếp giang hồ, ngày nay Tứ lang bôn tẩu giang hồ thì còn có chỗ dùng đến. Nhưng ngày sau thì sao? Niên Canh Nghiêu có cho tôi biết qua sự tình đã xảy ra trong đêm, lòng tôi nguội lạnh ngay mà tôi cũng hết sức hạ uy, bởi Nhật Nguyệt Đồng Minh hội đã biến cải thực chất, việc phản Thanh phục Minh không còn là vấn đề nữa. Dù tôi có làm gì giúp Tứ lang, cũng không mang tiếng phản bội Thần ni được. Tôi chỉ còn một hi vọng cuối cùng, là khi Tứ lang nắm quyền thống trị, đừng quên công bố một công bằng xã hội, Mãn và Hán hai dân tộc phải được đối xử như nhau, tôi ước mong Tứ lang sẽ là một vị Hoàng đế nhân từ!

Doãn Chánh Thanh khẳng khái đáp :

- Ty muội yên trí! Ngu huynh không để cho muội thất vọng đâu!

Mạnh Lệ Ty mỉm cười :

- Nếu bọn quyền thần người Mãn phản đối?

Doãn Chánh Thanh cao giọng :

- Thế là bọn đó không muốn sống! Ngu huynh sẽ không ngần ngại tiêu trừ!

Vừa lúc đó, Niên Canh Nghiêu bước vào thốt :

- Tứ ca ra ngoài kia một chút đi!

Doãn Chánh Thanh không biết có việc gì, hấp tấp theo hắn ra ngoài. Bên ngoài, có Lữ Tử Kỷ chực sẵn.

Niên Canh Nghiêu trách :

- Tứ ca nói chuyện lớn tiếng quá! Cũng may, bọn người của Đoàn Thừa Tổ không ở gần đây! Nếu họ nghe lọt thì sao?

Lữ Tử Kỳ cười nhẹ :

- Lão ấy nghe thì nghe, có sao đâu? Giang san của lão là Đại Lý, ai làm chúa tể Trung Hoa thì làm, lão cần gì phải quan tâm? Bất quá, bọn người toan khôi phục nhà Minh, hoạt động từ biên thùy vào nội địa, lão ở lại biên thùy vào nội địa, nếu không thêm ra Minh hội thì ai người ta để cho lão? Vì quyền lợi riêng tư lão ra nhập Đồng Minh hội chứ không vì nhà Minh đâu mà các vị phải sợ lão!

Nhìn Doãn Chánh Thanh lão tiếp :

- Có điều, tại võ lâm đại hội Điện hạ nên cẩn thận một chút, họ là những người Hán, họ là những kẻ giàu lòng nghĩa hiệp, nếu chân tướng của Điện hạ bị lộ, thì bất lợi lắm!

Doãn Chánh Thanh nghiêm giọng :

- Thế ra tiền bối đã hiểu hết rồi! Vậy xin tiền bối thanh toàn sở nguyện của tại hạ!

Lữ Tử Kỳ thở dài :

- Lão phu tuy là những người Hán xong tiên tổ đã xuất sĩ với nhà Nguyên, thì kể như vong bản rồi, cành bèo mặt nước còn biết trôi dạt về đâu, con chim lạc đàn chưa rõ trong tương lai nghỉ ở cành nào. Cho nên vũ trụ bao la đối với lão phu thu hẹp lại quanh một Tiểu Long, nàng đã thuộc về Điện hạ thì tự nhiên lão phu cũng thuộc về Điện hạ. Điện hạ giúp nàng trở về quê cha lên ngôi chánh thống thì lão phu ngại gì mà chẳng xả thân tiệp trợ Điện hạ được sở cầu?

Doãn Chánh Thanh gật đầu :

- Tuy nhiên việc của tại hạ cũng như việc của Tiểu Long, đều phải nhờ tiền bối tận tình giúp đỡ mới mong có thành tựu!

Lữ Tử Kỳ long trọng hứa :

- Cái đó khỏi phải nói?

Hôm đó, cả bọn lên đường, trực chỉ Côn Minh. Tiểu Long Nhi vẫn giữ lốt thiếu nữ, Lữ Tử Kỳ cũng bỏ luôn lốt hành khất, cả hai vận y phục sang quý, nhìn vào họ không còn dám tưởng là Long Hồ song cái dơ dáy của ngày nào.

Bọn Doãn Chánh Thanh và Lữ Tử Kỳ giấu hẳn thân phận chân chánh của Tiểu Long Nhi với bọn Đoàn Thừa Tổ, lão ta vẫn không biết Tiểu Long Nhi là một Công chúa nhà Nguyên, bất quá lão lấy làm lạ tự hỏi nàng là con gái nhà ai tại sao lại giả trai len lỏi giữa giang hồ vậy thôi.

Từ đây Côn Minh, họ không còn giữ hành tung bí mật nữa. Có đám gia thần của Nam Chiêu hồi phủ, đoàn người rầm rộ tiến hành trông rất oai hùng.

Dọc đường, nhờ Lữ Tử Kỳ và Tiêu Đại Toàn chiếu trước liệu sau, họ không gặp sự trở ngại nào cả.

Ngày khai diễn đại hộ võ lâm đã được giới giang hồ ấn định vào tiết Đoan Dương, địa điểm là bờ hồ Đại Minh tại đất Côn Minh.

Sự tuyển chọn địa điểm do nhóm người trong Nhật Nguyệt Đồng Minh hội quyết định, có sự phụ họa của một số lục lầm cường đạo đồng phe phái.

Để có thể hiệu triệu toàn thể hào kiệt bốn phương đến tham dự, Nhật Nguyệt Đồng Minh hội dùng chiêu bát quang nhà Hán, để khích lệ chí khí anh hùng, bởi họ tin chắc người trong hội đoạt được chức Minh chủ, nên muốn toàn thể võ lâm có mặt, như vậy mới quang vinh cho người được tuyển chọn.

Thực ra, hòa kiệt không phục môt số hành động của một số phần tử trong hội, song người lãnh tụ là Thần ni, dòng dõi nhà Minh, họ còn nhờ đến nhà Minh là còn nặng niềm quốc bàn, nên dù tích cực, dù tiêu cực họ vẫn đến dự.

Bọn quá khích trong Nhật Nguyệt Đồng Minh hội cũng biết không phải hầu hết hào kiệt anh hùng hoan nghênh chúng. Tuy nhiên cũng thừa hiểu khoác cái chiêu bài đó chúng không sợ ai phản đối.

Quần hùng không phản đối là đủ cho chúng lắm rồi. Chúng còn mong mỏi gì hơn!

Không ai phản đối tức là chẳng ai tranh tuyển, cho nên chúng cầm chắc chức Minh chủ vào tay chúng. Với chức vị đó chúng có thể hoành hành trên giang hồ, ai chống đối chúng, là chống đối chủ trương phục Minh diệt Thanh, là phản dân tộc! Ngờ đâu trong lúc chúng chờ ngày gặt hái kết quả thì Doãn Chánh Thanh xuất hiện.

Chưa đến ngay đại hội võ lâm chàng đã tiêu trừ bao nhiêu tay đắc lực của chúng, như Cao Tắc Minh, Lỗ Nhị huynh đệ rồi đến Đô Thân Hồng!

Thực chất chưa hết vì Doãn Chánh Thanh tuy đồng hội song lại biến mình thành một chướng ngại vật cho mưu đồ của chúng, chúng sanh thù, mối thù càng lúc càng thâm với thái độ chống đối của Doãn Chánh Thanh càng ngày càng rõ rệt, càng cương quyết.

Bây giờ chúng vừa tức vừa thù vừa lo sợ.

Hiện tại danh tánh của Doãn Chánh Thanh rất vững chắc trên giang hồ, các vị tiền bối trên võ lâm hầu hết đều ủng hộ chàng. Dĩ nhiên, họ không biết chân tướng của chàng cứ cho chàng là một trang thiếu niên anh hùng, có hiệp tâm hào khí nên luôn bảo vệ chánh nghĩa, giầu lòng nhân đạo diệt bạo trừ gian.

Bọn quá khích trong Nhật Nguyệt Đồng Minh hội mưu hại chàng đều thất bại liền thay đổi chiến lược tìm cách lung lạc chàng.

Ngày mồng một tháng tám trước cuộc đại hội võ lâm bốn hôm, Nhật Nguyệt Đồng Minh hội mở cuộc hội nghị có mời chàng.

Chàng không tham dự, phái Niên Canh Nghiêu đi thay, còn chàng thì cùng Lữ Tử Kỳ và Tiểu Long Nhi đến một tửu lâu tại Côn Minh khai yến, thỉnh các nhân sĩ trong võ lâm. Tại hội nghị Đồng Minh hội, Niên Canh Nghiêu, Mạnh Lệ Ty và Đoàn Thừa Tổ cực lực bênh vực chàng, nhờ thế lôi cuốn được một số đông hội hữu hứa sẽ ủng hộ chàng trong kỳ tranh tuyển Minh chủ võ lâm sắp tới.

Sở dĩ chàng tránh mặt là vì không muốn bọn mầm mống trong Tổng hội nhân danh Thần ni cưỡng bách chàng tự động rút lui khỏi cuộc tranh tuyển. Chàng không có mặt thì mọi nghị quyết trở thành vô hiệu.

Trong tửu lâu chàng bảo Lỗ Anh biện minh về cái chết của anh nàng và Cao Tắc Minh trước quần hùng, giải thích hai chị em nàng tại sao bỏ thù cam tâm khuất phục chàng. Đối với quần hùng, Doãn Chánh Thanh có thái độ cực kỳ khiêm cung từ tốn chàng cho biết ra ứng tuyển không phải vì cầu danh mà chỉ muốn có một hậu thuẫn để chỉnh đốn Nhật Nguyệt Đồng Minh hội loại trừ những phần tử bất hảo, chuyên vì dân lành, mưu đồ hạnh phúc đem lại thanh bình.

Chàng đề nghị mình hội tuyển chọn bốn vị Minh chủ một nhiệm kỳ, bởi một người không thể quán xuyến sự vụ bao la, suốt một năm dài.

Sở dĩ chàng đề nghị như vậy là vì sau ngày tuyển cử, thỉnh thoảng chàng phải trở lại là một Hoàng tử đương triều, trong thời gian đó, phải có người thay chàng xử lý sự vụ, Mà cũng biết đâu, sau khi chàng thanh lọc Tổng hội Nhật Nguyệt Đồng Minh hội rồi, chàng từ nhiệm luôn! Có thêm ba vị Minh chủ nữa, thì sự việc không gián đoạn điều hành.

Quần hùng chấp nhận đề nghị đó, dĩ nhiên họ chọn chàng là một rồi, còn ba Minh chủ nữa thì đại hội công cử ba thanh niên tuyển trong năm môn phái lớn nhất đương thời. Sau cuộc họp đó, trở về khách sạn, Doãn Chánh Thanh cùng bọn Lữ Tử Kỳ thảo luận lại kỹ càng hơn.

Nếu chọn ba Minh chủ khác nằm trong năm môn phái lớn, ba Minh chủ này có hậu thuận mạnh, Doãn Chánh Thanh khó lòng khống chế, điều khiển theo hướng mong muốn của chàng.

Như vậy họ cần phải tìm ra ba Minh chủ độc lập, đưa ra tranh cử chung số với Doãn Chánh Thanh, rồi họ chọn Niên Canh Nghiêu.

Thế là được một, còn hai.

Lữ Tử Kỳ đề nghị nên dành một ghế cho Nhật Nguyệt Đồng Minh hội, Được một ghế, là tham vọng của họ được thỏa mãn một phần họ hết xung đột với bọn chàng. Vả lại với một ghế Nhật Nguyệt Đồng Minh hội vẫn không nắm được đa số, trong khi Doãn Chánh Thanh chiếm hai ghế.

Như vậy, đâu có gì đáng lo?

Còn một ghế thứ tư, Tiểu Long Nhi đề cử Vương Xuân Minh.

Vương Xuân Minh là một trang thanh niên Chưởng môn phái Thái Cực, lại là chồng của Sa Kháp Lạc, Thánh nữ vùng sa mạc.

Doãn Chánh Thanh từng tiếp xúc với Vương Xuân Minh suốt buổi tiệc tại tửu lâu, cả hai đàm thoại rất hợp ý.

Doãn Chánh Thanh đồng ý liền song lại ngại :

- Tánh tình của Vương công tử rất đạm bạc, sợ y không ham danh vọng chẳng chịu ứng tuyển!

Lữ Tử Kỳ thốt :

- Điểm khó khăn là chỗ đó! Cả cơ nghiệp của Thái Cực môn, y còn bỏ, nhường lại cho người đệ tử nhỏ tuổi của y, tự y viễn chinh vùng sa mạc, cùng Thánh Nữ Sa Kháp Lạc sánh duyên vợ chồng! Thì một chức vị Minh chủ làm gì động tâm y nổi!

Tiểu Long Nhi cao giọng :

- Tôi lãnh phần thuyết phục y! Nhất định là tôi thành công.

Lữ Tử Kỳ lắc đầu :

- Tuy cô nương là sư muội của Sa Kháp Lục song chắc gì chồng nàng đã nể cô nương mà nghe lời?

Từ lúc Tiểu Long Nhi bỏ cái lốt hành khất, trở về thân phận một thiếu nữ, Lữ Tử Kỳ không dùng tiếng ngươi gọi nàng nữa.

Tiểu Long Nhi mỉm cười :

- Ông yên trí, tôi có cách của tôi!

Nàng bước đi rồi.

Doãn Chánh Thanh nhìn theo bóng nàng thốt :

- Thế ra nàng học võ tại sa mạc!

Lữ Tử Kỳ đáp :

- Thánh nữ đại sa mạc Sa Kháp Lạc là người Mông Cổ biết rõ thân phận chân chánh của Tiểu Long Nhi nên lão phu đưa Tiểu Long đến học nghệ tại đó. Mẫu thân Thánh Nữ họ Sa thu nhập Tiểu Long làm đệ tử, nàng phải vất vả lắm mới mới luyện được Đại Mạc thần công.

Doãn Chánh Thanh mỉm cười :

- Nàng học được càng tốt, không học được cũng chả sao, bởi sau này nàng trợ giúp tại hạ không phải bằng võ công chính cái lý lịch của nàng mới là điều quan trọng.

Lữ Tử Kỳ thốt :

- Sa Kháp Lạc là thánh nữ người Mông Cổ rất được tôn sùng, trên nguyên tác, nàng có thể chỉ thị Tiểu Long khôi phục chính quyền tại Mông Cổ. Công tử có thể đặt hy vọng vào Thánh nữ. Doãn Chánh Thanh gật đầu :

- Sa Kháp Lạc thừa nhận thân phận của Tiểu Long, thì việc đó kể như thành tựu chín phần mười rồi!

Lữ Tử Kỳ trâm giọng :

- Chỉ sợ mẫu thân Sa Kháp Lạc không tán đồng Tiểu Long trở về Mông Cổ, bà chỉ muốn giữ nàng tại sa mạc thôi!

Doãn Chánh Thanh lắc đầu :

- Hiện tại có thể là như vậy. Chứ sau này nàng thành một vương phi, có ra đình, có lý nào bà còn kèm thúc nàng được nữa? Tại hạ tưởng, nếu có lợi cho bà, thì bà phải tán đồng cho Tiểu Long Nhi trở về chấp tránh tại Mông Cổ!

Lữ Tử Kỳ cau mày :

- Ý tử của công tử thế nào?

Doãn Chánh Thanh giải thích :- Như tiền bối đã biết hoặc bằng vũ lực hoặc bằng thương thuyết, Tiểu Long Nhi phải trở về Mông Cổ, khôi phục ngôi chánh thống Sa Kháp Lạc là người Mông Cổ, nếu có thể tránh được cuộc binh đao cho đồng bào nàng, thì không có lý do gì nàng lại không làm một việc giúp cho đồng bào nàng qua cơn chinh chiến, việc đó là việc giúp Tiểu Long trở về. Nàng không giúp, thì rồi nhà Thanh cũng giúp, như tại hạ đã hứa. Nàng giúp là bằng thương thuyết, bằng uy tín, còn nhà Thanh giúp là bằng binh lực, bằng chiến tranh!

Lữ Tử Kỳ lại cau mày :

- Đã chắc gì bọn đương quyền chịu thoái vị? Bọn đó ra nhà Minh đưa sang, giữ vai trò nhiếp chánh, trải qua nhiều triều đại đến nay thì chả khác nào chúng trị vì.

- Chúng không tự động thoái vị thì rồi cũng bị truất phế! Thoái vị thì còn vớt vát chút quyền lợi, nếu bị truất phế thì phải sống cái cảnh quản thúc, suốt đời mất tự do!

Vừa lúc đó Tiểu Long Nhi đã về.

Doãn Chánh Thanh vội hỏi :

- Thế nào?

Tiểu Long Nhi cười hì hì :

- Có khi nào mà tôi ra ngựa mà chẳng thành công đâu đại ca.

Lữ Tử Kỳ nói :

- Cô nương dùng biện pháp gì, bắt buộc phải đáp ứng?

Tiểu Long Nhi đáp :

- Chẳng có biện pháp gì cả, bất quá tôi chỉ khích y mấy câu thôi. Tôi nói, Doãn đại ca không màng danh lợi, chẳng qua vì muốn bảo vệ dân lành nên bắt buộc phải ứng tuyển chức võ lâm Minh chủ thôi. Còn y, đã học được một thân toàn võ nghệ, chẳng lẽ không làm gì cho đáng mặt nam tử hán trên đời? Hiện nay còn một ghế Minh chủ, mà có đến năm môn phái lớn tranh giành, chắc là phải có máu đổ, có người chết. Nếu y bằng lòng ra mặt, thì ai cũng sẵn sàng nhượng cho y. Y nghe có lý, chịu xuất đầu lộ diện.

Ngoài mặt, Doãn Chánh Thanh có vẽ cao hứng nhưng trong lòng lại lo âu. Điều đó chứng tỏ Vương Xuân Minh đáp ứng không phải là một cái may cho chàng.

Chàng thấy trước, rất khó cho chàng lung lạc được Vương Xuân Minh.

Lữ Tử Kỳ và chị em họ Lỗ bước ra khỏi phòng rồi. Tiểu Long Nhi thấy Doãn Chánh Thanh cứ thừ người ra, ngơ ngẩn bèn hỏi :

- Tôi hành động như thế là sai chăng?

- Không sai, nhưng thành công của hiền muội lại mang phiền phức cho ngu huynh không ít. Hiền muội có biết, ngu huynh đâu có tha thiết gì đến chức vị Minh chủ, bất quá mượn nó làm bàn đạp để thực hiện một mưu đồ. Nếu Vương Xuân Minh vì nghĩa mà động tâm hơn là vì tình cảm mà hợp tác, thì trong tương lai sẽ có điều bất lợi cho ngu huynh đó! Tốt hơn, nên để cho năm môn phái lớn tương tàn tương sát với nhau!

Tiểu Long Nhi mỉm cười :

- Đại ca cứ tưởng tôi không nghĩ đến điều đó à? Vương Xuân Minh nhiệt liệt hơn ai hết về vấn đề phản Thanh phục Minh đó. Đại ca muốn cải biến Nhật Nguyệt Đồng Minh hội, thì y là một con cờ thích hợp hơn hết ngoài y ra, đại ca không còn tìm ra đâu một tay đắc lực giúp đại ca chóng thành công!

Doãn Chánh Thanh trố mắt :

- Dùng một kẻ nhiệt liệt phản Thanh Phục Minh? Hiền muội có thể tự mâu thuẫn với mình không? Dùng người như thế có khác nào tự hủy hoại công cuộc của mình?

Tiểu Long Nhi lắc đầu :

- Tôi đâu có ngu, xúi dại đại ca như vậy? Tôi đưa ý kiến như thế này Minh chủ võ lâm có bốn vị. Mỗi vị hành sự một năm, năm đầu do y đảm nhiệm, dứt nhiệm kỳ y được đoàn tụ với gia đình ở Đại Mạc. Trong nhiệm kỳ, y sẽ dốc toàn tâm toàn lực, chỉnh lý Nhật Nguyệt Đồng Minh hội giúp đại ca. Vì nhiệt tâm với công cuộc phản Thanh Phục Minh, y thẳng tay thanh lọc hàng ngũ, loại trừ các phần tử bại hoại. Mà thành phần bại hoại là phe phái chống đối đại ca, sau nhiệm kỳ của y là giai đoạn của đại ca. Y dọn đường rồi đại ca cứ việc bước dài dài, đều đều! Có phải là phương tiện của đại ca chăng?

Doãn Chánh Thanh thốt :

- Tuy mỗi Minh chủ hành sự một năm, song cả bốn vị đều đồng trách nhiệm suốt bốn năm, nếu y chen vào vụ thì sao?

Tiểu Long Nhi lắc đầu :

- Với ai thì có việc đó, với y thì không bao giờ! Đáp ứng hành sự một năm là điều cực kỳ miễn cưỡng cho y lắm rồi. Sau nhiệm kỳ, là y phủi tay, dù làm cỗ sẵn mà mới, y cũng không đến, nói chi là y tự động chen vào! Y không tha thiết với chức vị của Minh chủ lắm đâu, thì tội gì y bám víu vào một hư quyền đề chuốc lấy phiền phức giữa giang hồ? Dùng y, là dùng một gã thợ vườn, phá cỗ, dọn đất, cho đại ca canh tác đó!

Doãn Chánh Thanh ngẫm nghĩ một lúc, buột miệng khen nàng cao kiến.

Nhìn quanh quẩn chẳng thấy ai, chàng quàng tay quanh mình nàng, siết mạnh, rồi hôn vào má nàng.

Nàng đẩy chàng ra, nghiêm giọng thốt :

- Đại ca có chí lớn, bổn phận tôi là tiếp trợ đại ca, đạt thành sở nguyện, chứ tôi không mong ước sau này đại ca giúp lại tôi, trở về Mông Cổ, chấp chưởng chánh quyền đâu. Tôi không hề mơ vọng đến địa vị đó chỉ tại cái lão Túy Miêu vẽ vời, mà thành vấn đề, riêng tôi, tôi hy vọng được ở bên đại ca mãi mãi, được thế là tôi mãn nguyện lắm rồi!

Doãn Chánh Thanh lắc đầu :

- Hiền muội nghĩ thế là sai! Bằng mọi giá, hiền muội phải trở về thống trị Mông Cổ, để làm một hậu viện cho ngu huynh thành tựu chí lớn, huống chi, tại Mông Cổ, có hiền muội, nếu mưu sự bất thành, ngu huynh sẽ về đó lánh nạn, Nếu còn thời cơ, chúng ta sẽ từ Mông Cổ quật khởi phục thù. Hiền muội phải ý thức cái tầm quan trọng của sự việc!

Cả hai đàm thoại với nhau một lúc nữa, rồi ai về phòng người nấy, nghỉ ngơi. Về phía Nhật Nguyệt Đồng Minh hội, đã bắt được tin tức cuộn hàn nghị giữa Doãn Chánh Thanh và quần hùng tại tửu lầu, họ đồng ý suy cử bốn vị Minh chủ, trong đó Doãn Chánh Thanh là một.

Họ nghĩ, hất chàng ra khỏi minh hội võ lâm, chẳng phải là việc dễ làm, thôi đành phải chịu như vậy.

Ngoài ra, trong bốn Minh chủ, họ có một ghế cũng đủ lắm rồi. Huống chi, trên danh nghĩa Doãn Chánh Thanh và Niên Canh Nghiêu, cùng là người trong hội, dù sao, cái tiếng vẫn là Nhật Nguyệt Đồng Minh hội thắng lớn trong kỳ tranh tuyển này, nếu họ biết tùy cơ hoạt động, thì chàng mãi chẳng thu được kết quả mong muốn.

Họ chọn Bạch Thái Quan làm người ứng tuyển duy nhất.

Bạch Thái Quan là một thanh niên, đệ tử của Độc Tý thần ni, học được chân truyền của Thiên Sơn, có thực tài, bọn lộng quyền nhằm vào hắn để biến thành một công cụ trong tương lai, lợi dụng cái tài của chúng, san bằng mọi trở ngại, lợi dụng liên hệ của hắn, lung lạc Thần ni.

Như thế, cả có hai ứng viên trong kỳ tranh Minh chủ võ lâm, một Doãn Chánh Thanh do quần hùng đưa ra, một Bạch Thái Quan do Nhật Nguyệt Đồng Minh hội đưa ra.

Năm đại Môn phái chọn hai người.

Lữ Tử Kỳ ủng hộ Niên Canh Nghiêu, còn Ngư lão đại hiệp thì do lời yêu cầu của Lữ Tử Kỳ, tiến cử Vương Xuân Minh.

Thế là sáu ứng cử viên tranh bốn ghế.

Toàn thể hội trượng đều đồng thanh chấp nhận Doãn Chánh Thanh, chàng đắc cử không khó. Về Bạch Thái Quan thì Nhật Nguyệt Đồng Minh hội làm hậu thuẫn, không ai dám tranh với hắn, nhờ thế nên cũng đắc cử luôn.

Niên Canh Nghiêu vốn là đệ tử của Cố Khẳng Đường, có liên hệ mật thiết với hai phái Vũ Đường và Thiếu Lâm, hai phái này sẵn sàng nhường chức vị cho hắn, chì còn ba phái Không Động, Nga My và Côn Luân ra tranh thôi.

Hắn đánh bại hai cao thủ của ba phái không khó khăn.

Chiếc ghế thứ ba về phần hắn.

Vương Xuân Minh vất vả hơn, bởi phải giao chiến với mười danh thủ của năm phái, trong số đó, các danh thủ của phái Thiếu Lâm và phái Vũ Đường tỏ ra lợi hại hơn hết.

Tuy nhiên cuối cùng y cũng chiếm được ghế thứ tư.

Cuộc tuyển đã kết thúc, Doãn Chánh Thanh đề nghị Vương Xuân Minh hành nhiệm kỳ đầu, kế đó là chàng, rồi đến Niên Canh Nghiêu, cuối cùng là Bạch Thế Quan.

Hội trường chấp nhận đề nghị đó, trao tín phù và kiếm cho Vương Xuân Minh.

Thế là công cuộc tranh tuyển Minh chủ võ lâm.

Rời hội trường, Doãn Chánh Thanh và nội bọn âm thầm trở lại Sơn Đông, lấy sào huyệt của chị em họ Lỗ làm căn cứ địa, tạo vây cánh, gây thanh thế.

Người trong Nhật Nguyệt Đồng Minh hội dần dần theo về chàng.

Trong thời gian đó, chàng có lén lút về kinh một chuyến gặp Long Khoa Đa.

Lão Quốc cựu lúc ấy đang nắm giữ binh quyền, nên khi chàng thỉnh cầu phát động việc dùng binh đánh sang Mông Cổ, lão ta chấp thuận ngay.

Việc đó bị triều thần phản đối.

Phần đông cho rằng đánh Mông Cổ không phải là việc dễ làm, tuy người Mông Cổ bất tuân vương hoa, từ lâu không theo lệ tiến cống Thanh triều, song chúng chưa hề có ý xâm phạm biên giới, thì cũng nên lờ đi cho chúng, tránh gây đồ thán cho sanh linh.

Đánh đã không chắc gì thắng, mà một cuộc viễn chinh đòi hỏi phí lộ lớn lao, huy động quân lực to lớn, sợ làm kinh động toàn dân, lợi chưa nắm, cái hại đã hiện ra trước mắt. Vả lại, nếu chẳng may bại trận, thì còn gì quốc thể?

Nhưng Khang Hy lại phê chuẩn.

Triều thần lấy làm lạ, thử hỏi nhà vua xưa nay rất cẩn thận trong việc dụng binh, sao giờ này lại có một quyết định hầu như liều lĩnh?

Họ có biết đâu Long Khoa Đa bí mật đưa Tiểu Long Nhi vào gặp Khang Hy, nàng lấy lễ nàng dâu ra mắt cha chồng, trình bày sự việc, đồng thời xin nhà vua phái quân, trợ giúp nàng khôi phục ngai vàng.

Sự kiện đó đáp đúng ý nguyện Khang Hy.

Trong mấy năm sau này, Mông Cổ nghe theo lời xúi giục của La Sát quốc, không còn thuần phục Trung Nguyên nữa. Hai quốc gia đó cấu kết với nhau, là một mầm họa lớn cho Thanh triều sau này.

Nhà vua đã nghĩ từ lâu đến một giải pháp phá vỡ liên hợp của Mông Cổ và La Sát, đồng thời mua chuộc bọn cầm quyền tại Mông Cổ quy thuận nhà Thanh, quay mũi giùi về La Sát, uy hiếp quốc gia này không còn giám rục rịch nữa.

Giải pháp chưa có, thời cơ chưa có. Khang Hy ngày đêm lo lắng vô cùng.

Bây giờ, bỗng nhiên Tiểu Long Nhi xuất hiện.

Có một người thân tín nắm quyền thống trị Mông Cổ, thì còn gì hơn?

Vả lại giúp nàng khôi phục cơ nghiệp tổ tông, cũng là một việc làm chánh danh thuận lý.

Tự nhiên, Khang Hy làm sao bỏ qua dịp này?

Do theo lời đề nghị của Long Khoa Đa, Khang Hy hạ sắc chỉ phong Tổng đốc Sơn Đông là Nhan Minh làm tướng soái, cử binh chinh phạt Mông Cổ.

Nhan Minh không phải là một danh tướng, nhưng cần gì cái đó, lão ta chỉ là bình phong thôi, còn trong thì có Tứ hoàng tử, Niên Canh Nghiêu, Mạnh Lệ Ty và Tiểu Long Nhi vận trù quyết sách.

Dĩ nhiên, Lữ Tử Kỳ cũng có mặt bên cạnh Tiểu Long Nhi. Thân phận chánh của Tiểu Long Nhi, Vương Xuân Minh đã hiểu từ lâu.

Doãn Chánh Thanh nhờ hắn viết một phong thơ dao cho Thánh Nữ Sa Kháp Lạc tìm cách giúp đỡ.

Biết hắn là một nghĩa sĩ hoài bão ý đồ phản Thanh phục Minh. Doãn Chánh Thanh giải thích lợi và hại cho hắn hiểu rằng nếu Tiểu Long Nhi khôi phục được ngôi vị thì dưới tay nàng có một lực lượng đáng kể, lực lượng đó tương lai sẽ là hậu thuẫn hùng mạnh của công cuộc lật đổ Thanh triều.

Vương Xuân Minh nghe bùi tai, không cần do dự, viết thơ ngay lập tức. Hắn lại còn nói thêm nói thừa cho vợ hắn dừng thoái thoát.

Có bức thư đó rồi, Doãn Chánh Thanh vững lòng, tiến quân vào Đại Mạc, cầu kiến Thánh Nữ.

Xem xong thơ chồng, lại nghe lời Doãn Chánh Thanh trình bày lợi hại, Thánh Nữ Sa Kháp Lạc bèn hiệu triệu dân chúng Mông Cổ.

Kết quả như ý muốn dân chúng Mông Cổ ùn ùn hưởng ứng, địa vị của Tiểu Long Nhi được chánh thức xác định.

Nhưng Tiểu Long Nhi không muốn làm nữ vương Mông Cổ, muốn theo Doãn Chánh Thanh trở về Trung Nguyên.

Không biết phải là sao hơn, Doãn Chánh Thanh chấp nhận giải pháp tìm một thân nhân của Tiểu Long Nhi, phong làm Đa Duy Quân Vương, tạm thay nàng nắm quyền thống trị.

Doãn Chánh Thanh lại phòng xa, lưu Lữ Tử Kỳ bên cạnh Đa Duy Quân Vương nhiếp chánh.

Rồi chàng bèn hồi triều. Nhờ thu hoạch thắng lợi đó, Doãn Chánh Thanh được phụ hoàng ưu đãi, chàng hành động tự do, không còn bị quản thúc như trước.

Thời gian thấm thoát qua mau, Vương Xuân Minh mãn nhiệm kỳ Minh chủ võ lâm, Doãn Chánh Thanh tiếp nối, có Vương Xuân Minh dọn đường sẵn, chàng xúc tiến công việc của chàng rất thuận lợi, tạo vây cánh khắp nơi.

Niên Canh Nghiêu kế vị, y theo kế hoạch của chàng mà hành động, tiêu trừ dần dần bọn chống đối, gây nên một thế lực hùng mạnh.

Đồng thời gian chàng âm thầm chỉ định cho Niên Canh Nghiêu âm thầm sát hại các chí sĩ phản Thanh, rồi đổ tội đó cho Nhật Nguyệt Đồng Minh hội, thành thử, hào kiệt anh hùng thán oán, căm thù Nhật Nguyệt Đồng Minh hội không tưởng nổi.
Đến khi Bạch Thái Quan tiếp quản vị trí Minh chủ, thì sự công phẫn trong võ lâm bốc lên cao độ, quần hùng nổi dậy, lật đổ Bạch Thái Quan trao quyền lại cho Doãn Chánh Thanh tạm thời xử lý các sự vụ minh hội võ lâm, chờ ngày tổng tuyển cử lần hai.

Lần này, thì Doãn Chánh Thanh được danh chánh ngôn thuận rồi, thẳng tay đàn áp Nhật Nguyệt Đồng Minh hội, chàng bất phân trắng đen, có tội cũng giết, không tội thì viện cớ để giết.

Chàng càng hạ độc thủ, thanh danh chàng trên giang hồ càng cao, không lâu lắm, Nhật Nguyệt Đồng Minh hội tan vỡ, những người may mắn chưa bị chàng sát hại thì lẩn trốn nơi rừng hoang núi vắng, góc biển ven trời, tuyệt tích luôn.

Mãi đến lúc đó, Mạnh Lệ Ty mới phát hiện ra dã tâm của Doãn Chánh Thanh.

Nàng khóc nức nở :

- Tứ lang đã lợi dụng tôi!

Doãn Chánh Thanh mỉm cười :

- Lệ Ty! Ngu huynh không hề lừa dối! Chẳng lẽ bọn người đó không đáng giết?

Mạnh Lệ Ty căm hờn :

- Đành rằng họ đáng giết, song ít nhất người hạ thủ không nên là Tứ lang!

Doãn Chánh Thanh đáp :

- Ngu huynh vốn ý có muốn giết họ đâu? Sở dĩ ngu huynh hạ thủ là vị đồng đạo võ lâm thỉnh cầu. Là Minh chủ võ lâm, ngu huynh không thể không thi hành trách vụ!

Mạnh Lệ Ty tắc tị. Lâu lắm, nàng mới nói tiếp :

- Dù sao, thì hành động của họ cùng do Tứ lang ngầm xúi sử, họ chỉ biết tuân lời của Tứ lang, chứ đâu tưởng là phải đắc tội với võ lâm! Bảo họ làm, rồi buộc tội họ, như thế có hiểm độc chăng?

Doãn Chánh Thanh thản nhiên :

- Nếu không có một lý do, thì làm sao trừ khử họ được? Họ không làm nên tội thì vịn vào lý do gì để xử tử họ? Ngu huynh phải xúi sử họ làm nên tội, để có lý do hạ thủ bởi bằng cách này hay cách khác, ngu huynh phải loại trừ họ trên con đường đến mục tiêu! Phải có gian, mới là ngoan, mới giành quyền sống được!

Rồi chàng tiếp :

- Huống chi, họ là thành phần bại hoại, để họ sống, là dân chúng khổ, ngu huynh từng hứa sẽ là một Hoàng đế tốt khi đăng cơ, xem hai tộc Mãn Hán tượng đồng. Ngu huynh giết họ, là vì dân hơn là chính mình, Lê Ty nên hiểu như vậy.

Mạnh Lệ Ty biết rõ, chàng ngụy biện, song bây giờ đã muộn, nàng còn nói được gì. Bây giờ nàng chỉ còn biết khóc mà thôi. Trong khi Doãn Chánh Thanh dương dương đắc ý, bỗng một tin tức cực kỳ quan trọng đưa đến.

Khang Hy hoàng đế đột nhiên lâm trọng bệnh.

Ngài là bậc tinh minh, biết rõ Dận Trinh không xứng phẩm vị thừa kế ngôi báu, nên vừa ngã bện là hạ mật lệnh vời Dận Trinh vào cung, mai phục võ sĩ giết chàng để tránh một loạt đoạt quyền kế vị, cốt nhục tương tàn.

Bởi dã tâm của Dận Trinh quá lộ liễu, không khi nào chàng chịu an phận để cho kẻ khác nắm quyền thống trị, dù kẻ đó là huynh đệ đồng bào.

Mật lệnh được truyền miệng, còn di chiếu sắc phong tân quân thì ngài giao cho thị tuần thân tín là Nột Lan Minh Đức cất giữ.

Người mà Khang Hy chọn kế vị là Hoàng tử thứ mười bốn, đúng như Dận Trinh đã dự đoán từ lâu.

Rất tiếc, lúc Khang Hy ban khẩu lệnh đó, thì có Long Khoa Đa bên cạnh.

Lão ta lập tức rời cung, sai người thân tín thông tri gấp cho Doãn Chánh Thanh.

Trong thời gian đó, bọn Doãn Chánh Thanh đã về kinh thành rồi.

Và Niên Canh Nghiêu gặp người đưa tin trước nhất.

Tiếp được tin đó, hắn hết sức kinh hoàng không chậm trễ, hắn đi tìm Long Khoa Đa. Lúc đi, hắn quên mất cho Doãn Chánh Thanh hay.

Cho nên, sau đó thị vệ đến đòi Doãn Chánh Thanh vào cung, chàng chẳng biết ất giáp gì, thản nhiên đi.

Niên Canh Nghiêu dẫn Long Khoa Đa trở lại phủ tìm chàng, mới hay là chàng đã theo thị vệ vào cung rồi.

Cả hai xám mặt, lập tức chạy vào cung, lúc họ đến thì Nột Lan Minh Đức đang huy động một toán thị vệ bao vây Doãn Chánh Thanh.

Song phương còn đang tương trì với nhau, chưa bên nào bại bên nào thắng.

Thấy Long Khoa Đa, Nột Lan Minh Đức kêu lên :

- Thái sư đến đúng lúc quá! Khi Thánh thượng tự mệnh hạ chiếu lệnh, thì Thái sư có mặt nghe rõ ràng.

Long Khoa Đa giả vờ hồ đồ đáp :

- Tướng quân! Tuy có mặt, song lão phu nghe không được rõ ràng.

Nột Lan Minh Đức giật mình.

Long Khoa Đa tiếp :

- Chứ khẩu lệnh của Hoàng thượng dạy làm sao đó? Chẳng lẽ Hoàng thượng truyền bắt Hoàng tử? Tứ hoàng tử phạm tội gì? Người ta lập công lớn, phá hủy Nhật Nguyệt Đồng Minh hội, một tổ chức phản Thanh đại quy mô chẳng thưởng thì thôi, vì cớ gì lại bắt tội y?

Nột Lan Minh Đức suy nghĩ một lúc, nhận ra Long Khoa Đa có lý. Y có biết đâu, Long Khoa Đa cùng Tứ hoàng tử âm mưu với nhau, tranh quyền cướp vị?

Ngoài việc phá vỡ tổ chức phản Thanh, Tứ hoàng tử còn bình định xứ Mông Cổ, tiêu trừ họa loạn biên thùy, công lao đó đâu phải nhỏ? Nếu hạ lệnh xử tử, thì chẳng hóa ra Hoàng thượng bất cần nhân tính lắm sao!

Long Khoa Đa lại hỏi :

- Hiện tại long thể như thế nào?

Nột Lan Minh Đức đáp :

- Thánh thượng tỉnh hơn hôm qua nhiều!

Long Khoa Đa tiếp :

- Vậy lão phu phải vào thỉnh thị lại thánh ý, có lẽ hôm qua Hoàng thượng không mấy sáng suốt thần trí, nên ra lệnh hàm đồ. Nếu bằng vào một khẩu lệnh hồ đồ mà giết oan một công thần thì đúng là một sự bất hạnh cho quốc gia vậy!

Ngày thường Nột Lan Minh Đức giao thủ rất hậu với Dận Trinh, y lại là con người trung thành, giàu lòng nhân đạo, hôm qua nghe Khang Hy hạ lệnh cho y, gặp Dận Trinh là giết liền, không cần hỏi tội, không cần hỏi han gì cả, thi y bất nhẫn rồi.

Cho nên vừa thấy Dận Trinh, y cho biết ý chỉ của nhà vua liền.

Rồi bây giờ, nghe Long Khoa Đa nói thế, y đồng ý ngay.

Y gật đầu đáp :

- Hay lắm! Lão Thái sư vào triều bái kiến Hoàng thượng đi, mạt tướng ở đây chờ.

Long Khoa Đa láy mắt ra hiệu với Dận Trinh, đoạn vào cung luôn.

Nột Lan Minh Đức nhìn Dận Trinh thốt :

- Tứ điện hạ, nếu thánh dụ không thay đổi, thì Điện hạ tha thứ cho nô tài vậy!

Dận Trinh cười nhẹ :

- Chẳng quan hệ gì! Vua muốn tôi chết, tôi không chết không được, cha muốn giết con, con không chết không được, nếu phụ vương quyết ý giết ta, thì đợi gì ngươi phải ra tay, chính ta cũng biết tự xử lấy mình được vậy!

Nột Lan Minh Đức nín lặng.

Nhìn Niên Canh Nghiêu kèm bên cạnh Dận Trinh, Nột Lan Minh Đức càng ra tăng giới bị, chính y đã bị hắn hại một lần trong đêm Khang Hy đến phủ của Dận Trinh.

Tài nghệ Niên Canh Nghiêu, y đã biết như thế nào rồi.

Không lâu sau Long Khoa Đa trở ra, thốt :

- Thánh thượng truyền bãi bỏ lệnh giết Tứ điện hạ đã ban hôm qua, đồng thời truyền cho tướng quân trao lại di chiếu cho lão phu đọc giữa triều đình!

Nột Lan Minh Đức giật mình :

- Thánh thượng dạy như vậy sao Thái sư?

Long Khoa Đa gật đầu :

- Tất nhiên, chẳng lẽ lão phu bịa chuyện?

Nột Lan Minh Đức thốt :

- Xin Thái sư thứ tôi cho, việc này rất trọng đại để mạt tướng vào thỉnh lại thánh chỉ, rồi sẽ trao lại di chiếu cho Thái sư.

Y quay mình bước đi.

Long Khoa Đa thấp giọng gọi Dận Trinh :

- Điện hạ liệu định cách nào gấp đi, sự tình không ổn rồi đó.

Dận Trinh kinh hãi :

- Phụ vương nói sao?

Long Khoa Đa lắc đầu :

- Lão già còn đâu mà nói năng gì! Chết rồi! Long phi đã đưa lão về chầu trời rồi.

Dận Trinh biến sắc, Long Khoa Đa thở dài :

- Lão phu mượn cớ thăm bệnh vào cung, báo Long phi vào theo, rồi lão phu đưa nàng vào luôn nội phòng gặp lão già. Lão già vẫn giữ nguyên ý đó, quyết ý giết Điện hạ. Do đó, Long phi tặng cho lão một đao.

Dận Trinh kêu lên :

- Thế thì làm sao? Làm sao cho êm chuyện đây?

Long Khoa Đa thở dài :

- Còn làm gì được nữa! Chỉ còn cách là đoạt tờ di chiếu nơi Nột Lan Minh Đức, cải sửa lại...

Dận Trinh kêu lên :

- Khó lắm lão Quốc cựu ơi! Thấy di thể phụ vương rồi Nột Lan Minh Đức biết ngay có người hạ thủ, y sẽ hô nội gián...

Long Khoa Đa đáp :

- Còn ai đâu cho y hỏi! Long phi đã giết hết trơn những kẻ quanh đó!

Dận Trinh bối rối :

- Hỏng! Hỏng lớn!

Long Khoa Đa tiếp :

- Việc cấp bách, không thể suy tính dây dưa, phí thì giờ quý báu, nên trước khi vào cung lão phu đã bảo Mạnh Lệ Ty triệu tập nhân mã lại, cấp tốc kéo đến đây cứu viện, vô luận làm sao, tuyệt đối không nên để Nột Lan Minh Đức ra khỏi cung, có như vậy y mới không tuyên đọc di chiếu được!

Dận Trinh lo lắng ra mặt :

- Khó ngăn chặn Nột Lan Minh Đức lắm!

Long Khoa Đa tiếp luôn :

- Biết như thế lão phu sợ họa bên ngoài không ngăn trở y nổi, bèn đưa y trở lại nội phòng, nơi Long phi còn ẩn nấp, nàng sẽ thu thập y, rồi lục soát trong người y lấy tờ di chiếu. Bây giờ phần Điện hạ và Niên hiền điệt phải làm sao hạ gấp bọn thị vệ kia, trừ bớt thế lực của y chúng ta mới có hy vọng chuyển thế cờ...

Nhìn quanh bốn tay kiếm đang bao vây giám thị chàng, chàng gọi Niên Canh Nghiêu :

- Nhị đệ, bốn người họ là Tứ kiệt trong cung, bốn thủ hạ đắc lực của Nột Lan Minh Đức, ngu huynh tự lượng sức mình, chỉ có thể đối phó với một người thôi, còn nhị đệ?

Niên Canh Nghiêu đáp :

- Tiểu đệ như thế nào, tứ ca thừa hiểu, cao lắm là chỉ trụ với một người thôi. Chỉ sợ Tiểu Long Nhi chưa phải là đối thủ của Nột Lan Minh Đức! Chúng ta phải hành động gấp, cầu may mà làm, có ra sao thì ra, không còn cách nào khác.

Long Khoa Đa giục :

- Phải đó, nhanh lên Điện hạ! Lão phu vì Điện hạ, tham gia vào vụ này, việc bất thành thì khó tránh khỏi tử tội!

Dận Trinh trầm ngâm một chút :

- Thôi được! Ngu huynh vào cuộc trước, nhị đệ cẩn thận nhé! Hãy hết sức chú ý! Nếu trời còn ngó xuống cho chúng ta thì khi xuất thủ ta đắc thủ liền.

Chàng lấy bao da bao vào tay.

Niên Canh Nghiêu kêu khẽ :

- Tứ ca định dùng ám khí! Tiểu đệ không sợ không thành công dâu!

Dận Trinh trầm giọng :

- Đoạt Mạng Kim Sa của Phi Thiên Dạ Xoa Trần Đại Trung ngu huynh lấy lúc trước đó, thành công hay không, cũng phải dùng đến. Độc sa nhiễm vào người, phát tác nhanh lắm. Nhị đệ nên nhớ, để một tên chạy thoát là chúng ta mất mạng cả đấy!

Niên Canh Nghiêu gật đầu :

- Tiểu đệ biết! Tứ ca ra tay đi!

Dận Trinh từ từ bước tới.

Một trong bốn tên giám thị chàng bước ra, hoành kiếm ngăn chặn :

- Điện hạ định đi đâu?

Dận Trinh đáp :

- Ta muốn vào đó xem sao!

Người đó vội thốt :

- Xin Điện hạ thứ tội, chưa có lệnh của thống lãnh, tiểu nhân không dám để Điện hạ vào. Quy củ trong cung cấm, chẳng lẽ Điện hạ không biết?

Dận Trinh mỉm cười :

- Biết chứ! Vậy các ngươi mang vật này vào đó cho ta!

Chàng cho tay vào người lấy vật.

Bỗng, chàng vung bàn tay ra, độc sa bay ra, bắn lại phía bốn người.

Thủ pháp chàng cực nhanh song Tứ kiệt cũng không phải tay vừa.

Chỉ có người đang đối thoại là không phòng tránh kịp, độc sa bắn vào mặt, y nghe đau đớn vô cùng, chịu không nổi, phải thét lên.

Còn ba người kia đều tránh khỏi.

Phản ứng của họ cực nhanh, vừa tránh xong la họ rút kiếm liền tấn công về Dận Trinh, đồng thời cao giọng gọi đám cận vệ quân đứng tại cửa :

- Tứ điện hạ hành hung! Các ngươi hãy kéo đến đây vây bắt cho kỳ được!

Cấm vệ quân liền đáp ứng.

Một tên toan chạy đi gọi đồng đội, Niên Canh Nghiêu vội rút kiếm dợm đuổi theo, Long Khoa Đa gọi lại :

- Bỏ đi, Niên hiền điệt, mặc chúng! Hãy lo tiếp trợ Điện hạ đây!

Niên Canh Nghiêu thốt :

- Hắn chạy đi báo động ầm lên, nguy lắm!

Long Khoa Đa thấp giọng :

- Bọn đó là người của lão phu, chúng không báo động đâu! Có thế lão phu mới dám dẫn hiền điệt vào đây chứ! Chẳng lẽ đưa hiền điệt vào chỗ chết!

Niên Canh Nghiêu chớp mắt :

- Thật à! Mình ít, chúng dông, e không địch lại, lão Thái sư hãy ra ngoài, xem bọn Mạnh Lệ Ty đến chưa? Nếu đã đến rồi, Thái sư bảo bọn họ vào đây gấp đi!

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau