LÔI ÂM MA CÔNG

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Lôi âm ma công - Chương 11 - Chương 15

Chương 11: Hành tung bất định

- A di đà Phật...

Nhất Phàm đại sư vừa lần tràng hạt, vừa niệm Phật hiệu. Sau câu Phật hiệu đó, Nhất Phàm chiếu tinh nhãn sáng ngời vào Tử Kiếm Thường Nhẫn :

- Bần tăng chỉ muốn đem lời tốt cho thí chủ.

Thường Nhẫn lắc đầu :

- Đa tạ đại sư.. tại hạ không muốn nghe.

Nhất Phàm cau mày :

- Tại sao thí chủ không muốn nghe?

- Không muốn nghe là không muốn nghe, chứ chẳng cần biết tại sao.

- A di đà Phật.. Thí chủ hãy xem lại thanh kiếm của thí chủ, nó đã nhuộm màu đỏ của máu. May mắn cho thí chủ, là tất cả những người thí chủ ra tay sát tử đều là những nhân vật đáng chết trong giang hồ, nhưng lần này thí chủ quyết lấy mạng Tiểu Quân, thí chủ đã tự đưa mình vào cảnh giới không lối thoát. Bần tăng nói chắc như vậy.

Tử Kiếm tháo thanh kiếm đeo sau lưng :

- Đại sư... Thường mỗ luyện một chiêu độc kiếm sát nhân đúng mười năm cốt cũng chỉ lấy mạng Tiểu Quân mà thôi. Tất cả những đại cao thủ đã chết bởi thanh Huyết kiếm này, mục đích của Thường mỗ cũng chỉ để ấn chứng chỗ linh diệu của chiêu kiếm đó trước khi đối mặt với Tiểu Quân.

- Thì ra là vậy. Cớ sao Tử Kiếm lại chủ định muốn giết Tiểu Quân.

Tử Kiếm Thường Nhẫn hơi nhếch mép :

- Chuyện của tại hạ. Tại hạ không muốn đại sư nghe. Cứ cho là Thường Nhẫn nhận sứ mạng giết Tiểu Quân vì kim ngân.

- Các hạ giết người vì vàng?

- Cứ cho là thế. Đại sư đừng thắc mắc gì thêm.

Nhất Phàm đại sư thở dài một tiếng :

- Các hạ không hạ sát Tiểu Quân không được à?

- Không giết không được!

Nhất Phàm đại sư lắc đầu :

- Tử Kiếm các hạ nên biết một điều rằng. Tiểu Quân chết bởi thanh kiếm của ngươi rồi ngươi cũng không có đất dung thân trong chốn giang hồ. Tử Kiếm các hạ biết điều đó chứ?

Thường Nhẫn gật đầu :

- Biết!

- Vậy sao các hạ cứ khư khư đòi giết Tiểu Quân bằng được?

- Sứ mạng của Tử Kiếm.

Nhất Phàm thở dài một tiếng :

- Bần tăng nghĩ Tử Kiếm các hạ muốn chữ danh Thường Nhẫn nổi tiếng trong thiên hạ.

- Cũng được. Mỗi người có một suy nghĩ riêng, không ai giống ai.

- A di đà Phật. Bần tăng quả thật không muốn thí chủ tự tìm vào cửa chết.

- Ai có thể nói Thường Nhẫn chết được chứ. Tại hạ đa tạ tấm lòng từ bi của đại sư. Nhưng cái chết chỉ có thể đến với Xảo Quỷ Tiểu Quân mà thôi. Thật ra đại sư không muốn Tiểu Quân thảm tử bởi Huyết kiếm của Thường Nhẫn.

Nhất Phàm lắc đầu :

- Chưa chắc các hạ là đối thủ của Tiểu Quân.

- Nếu đúng như vậy... Huyết kiếm sẽ gãy, và chẳng một ai còn nghe đến Tử Kiếm Thường Nhẫn.

- A di đà Phật... Không thù, không oán, không ganh đua cớ sao phải quyết đấu với nhau chứ?

- Đó là sứ mạng của tại hạ.

Nhất Phàm đại sư thở ra một tiếng. Tiếng thở ra của lão thật não nề ủ dột :

- Bần tăng có một đề nghị thế này.

- Đại sư cứ nói.

- Bần tăng sẽ tỉ thí với thí chủ thay cho Tiểu Quân.

Tử Kiếm lắc đầu :

- Sinh mạng của đại sư không bằng Tiểu Quân.

- Bần tăng không đủ bản lĩnh ấn chứng võ công của Tử Kiếm Thường Nhẫn sao?

- Tại hạ nói về cái mạng.

- Mạng của bần tăng không bằng Tiểu Quân à?

- Đối với sứ mạng của tại hạ, đại sư chết cũng không thể cho Tiểu Quân được.

- Nói như vậy bần tăng muốn tỉ thí với Tử Kiếm các hạ.

Tử Kiếm Thường Nhẫn lắc đầu :

- Đại sư không có tên trong danh sách mà tại hạ phải dụng đến Tử Kiếm.

- Dù bần tăng không có tên trong bản danh sách các hạ phải động thủ, nhưng một khi các hạ đã có ý hạ sát Tiểu Quân thì bần tăng không thể khoanh tay đứng nhìn.

Tử Kiếm Thường Nhẫn lắc đầu :

- Đại sư đi tìm cái chết nhưng không đúng chỗ rồi.

Tử Kiếm Thường Nhẫn vừa dứt lời thì bất thần thêm mười cao thủ nữa xuất hiện.

Nhất Phàm đại sư thấy những người đó, liền niệm Phật hiệu rồi xá một cái.

- Giang Nam thập tướng cũng đến hồ Lạc Thủy vì Tiểu Quân?

Giang Nam thập tướng xá Nhất Phàm đại sư. Trong mười người có hai vị nữ hiệp có tướng mạo lẫm lẫm liệt liệt đó là Phi Châm Đang Mỹ Dung đã từng nổi tiếng khắp Giang Nam, đứng bên cạnh Đang Mỹ Dung là Đinh Đinh với biệt danh Hỏa cô cô, bởi nàng có đặc chiêu dùng hỏa công trong giang hồ không ai bì kịp.

Sau khi xá Nhất Phàm đại sư, Giang Nam thập tướng hướng về Tử Kiếm Thường Nhẫn.

Xung Hóa gằn giọng :- Các hạ chính là Tử Kiếm Thường Nhẫn?

- Đích thị chính là tại hạ.

- Các hạ muốn tiêu diệt Xảo Quỷ Tiểu Quân?

- Đúng như vậy!

Xung Hóa quay lại Nhất Phàm đại sư :

- Đại sư... Không cần nhiều lời với hắn nữa, chúng ta giết hắn cho rồi.

Nhất Phàm thở dài, niệm Phật hiệu.

- A di đà Phật!

Đại sư nói với Tử Kiếm Thường Nhẫn :

- Một lần nữa bần tăng mong thí chủ hãy nghĩ lại mà tuyên thệ không được đụng đến Tiểu Quân.

Tử Kiếm lắc đầu :

- Không bao giờ tại hạ bỏ sứ mạng của mình.

- A di đà Phật... Bần tăng đã hết lời, không còn cách nào khác.

Đang Mỹ Dung nghiêm giọng nói :

- Không cần nhiều lời với gã sát thủ này làm gì nữa.

Đang Mỹ Dung dứt lời, liền phi thân đảo bộ. Thân pháp của Mỹ Dung vô cùng quái lạ và đặc dị. Đứng ngoài trông Mỹ Dung như hóa thân thành một con trốc quay vùn vụt, rồi từ con trốc vần vũ đó, hàng loạt những cây trâm vùn vụt bắn ra công thẳng vào Tử Kiếm Thường Nhẫn.

Phi Châm Đang Mỹ Dung đã xuất chiêu công đối phương, chín người còn lại đâu thể khoanh tay đứng nhìn. Giang Nam thập tướng đã cùng thề đồng sanh đồng tử, giờ đây đối mặt với Tử Kiếm Thường Nhẫn, họ đâu dám xem thường thanh Huyết kiếm của y, nên không thể để Mỹ Dung một mình đối mặt với Tử Kiếm.

Đinh Đinh lắc hai cổ tay, liền lập tức tay nàng đã xuất hiện đôi vòng lửa soi sáng cả phạm vi bốn trượng vuông.

Xung Hóa thì hườm cây Lang nha bổng nặng non trăm cân, Triệu Tử Long thì tra tên vào cánh cung. Mang Vũ thì vũ lộng mảnh lưới sắc kim loại, Nhan Lũ thì dụng đại đầu đao, Vương Bân thì đôi búa nặng đến hai trăm cân, với hai lưỡi búa bén ngót có thể chặt đá như chặt bùn, Nhị Giang thì dụng đôi qủy bút, đầu bút đen nhánh chứng tỏ có tẩm kịch độc vô cùng nguy hiểm, riêng Lý Lâm Kỳ thì chẳng có thứ binh khí gì.

Lý Lâm Kỳ không như những người kia bay vào đánh Tử Kiếm Thường Nhẫn, mà chỉ nhảy nhót bên ngoài như một con tiểu hầu xem thật nực cười. Nhưng không phải y chỉ biết nhảy nhót và thị trận không đâu, mà thực ra y là kẻ nguy hiểm nhất, đứng bên ngoài, y thị trận nhưng mắt không rời đối phương để tìm chỗ sơ hở tất công. Lối tấn công của y là ngọn phi đao, một khi phóng ra tuyệt nhiên không thể trật mục tiêu được.

Muôn ngàn cành trâm bắn thẳng vào Thường Nhẫn, thế mà Tử Kiếm vẫn không hề nao núng. Y dùng vỏ kiếm tạo thành một bức tường kim quang đánh bật những cành trâm rơi xuống đất, và tuyệt nhiên không hề rút thanh Huyết kiếm ra khỏi vỏ.

Vừa đánh rơi non ba mươi nhành trâm thì đôi vòng hỏa của Đinh Đinh ập tới. Tử Kiếm băng lên cao, chân đạp vào đôi vòng lửa của Đinh Đinh, đồng thời đưa vỏ kiếm về phía trước, đánh bật luôn ngọn Lang nha bổng của Xung Hóa. Thân pháp của y nhanh không thể tưởng được, mặc dù đối đầu một lúc với Giang Nam thập tướng, bộ pháp của y không hề bấn loạn, và tuyệt nhiên cũng chưa cần rút thanh kiếm ra khỏi vỏ.

Vừa đánh bật ngọn Lang nha bổn, Tử Kiếm vừa nghiên đầu thì cây tên của Triệu Tử Long đã bay xoạt qua sát bên tai y. Tránh được cây tên sát tử của Triệu Tử Long, phải thừa nhận Tử Kiếm Thường Nhẫn đã luyện võ công đến cảnh giới tâm ý, thân nhập làm một.

Y gần như đọc được ý niệm trong đầu đối phương, trước khi đối phương ra sát chiêu.

Vừa tránh cây tên của Triệu Tử Long thì đôi quỷ bút của Nhị Giang lại ập tới. Hai đầu bút đen nhánh, trông tợ như đầu của con mãng xà chụp thẳng vào Đan điền của Thường Nhẫn.

Thế công của Nhị Giang quả là hiểm độc và tàn nhẫn vô cùng. Nếu Thường Nhẫn tránh không được chiêu công này, nhất định Đan điền sẽ bể tung, hoặc như chỉ cần đôi quỷ bút chạm vào lớp trang y thôi, độc chất cũng sẽ xâm nhập vào Đan điền của y. Để cho độc nhập Đan điền, Thường Nhẫn không thể nào thoát được cái chết trước mắt.

Để tránh được đôi quỷ bút của Nhị Giang, Thường Nhẫn chỉ còn cách duy nhất là thoát về sau ba bộ, trong lúc y đang lơ lửng như thế này thì làm sao có điểm tựa để thối bộ.

Ngoài mọi dự kiến của Giang Nam thập tướng và Nhất Phàm đại sư, Tử Kiếm Thường Nhẫn chẳng hề rút thanh Huyết kiếm, điểm đặc dị nhất từ lúc y giao thủ với Giang Nam thập tướng. Tử Kiếm Thường Nhẫn rú lên một tiếng lanh lảnh như rồng ngân, bằng một thế hoài long quá bộ, lộn luôn một vòng trên không, khiến đôi quỷ bút lướt sạt ngang phía dưới.

Chỉ trong chớp mắt, Giang Nam thập tướng đã thi triển đúng bốn chiêu tuyệt học sở trường, vị chi tất cả là bốn mươi chiêu thế mà vẫn chưa bức ép được Thường Nhẫn phải rút thanh Tử Kiếm ra khỏi vỏ. Điều đó khiến cho Nhất Phàm đại sư phải bội phục và thắc mắc, lẫn ngưỡng mộ võ công của Thường Nhẫn.

Nhất Phàm đại sư nghĩ thầm :

- “Nếu như Thường Nhẫn rút Huyết kiếm có lẽ Giang Nam thập tướng đã chết dưới thanh Tử kiếm của gã rồi. Cuộc diện này xem ra Thường Nhẫn không muốn lấy mạng Giang Nam thập tướng, nên chỉ một mực chống đỡ bằng thân pháp siêu phàm của y mà thôi. Với võ công xuất thần nhập hóa của Thường Nhẫn, nếu y một mực sát tử Tiểu Quân thì Xảo Quỷ đã gặp một sát tinh có một không hai trên giang hồ.”

Từ ý niệm, Nhất Phàm đại sư quyết định thi thố tuyệt công Phật môn để hỗ trợ cho Giang Nam thập tướng.

Nhất Phàm đại sư hít một luồng chân khí căng phồng lòng ngực, rồi vận chuyển nguyên ngươn vào Đan điền, di hóa qua một vòng đai chu thiên, vẻ mặt nghiêm hẳn lại như đang ngồi trước bồ đoàn Phật tổ.
Đại sư ngửa mặt đột ngột trổ tuyệt công “Sư Tử Hống” một công phu của Phật đạo có một không hai trong giang hồ. Tiếng rống “Sư Tử Hống” của Nhất Phàm đại sư cất lên ngỡ như tiếng sấm vang động trời đất.

Giang Nam thập tướng đang thi triển tuyệt học đột ngột bị âm thanh Sư Tử Hống làm cho thất thần, đồng loạt rút binh khí về.

Tử Kiếm Thường Nhân cũng bị tiếng “Sư Tử Hống” của đại sư chùa Thiếu Lâm khống chế tâm thức. Y hơi bần thần loạn bộ pháp thì Nhất Phàm đại sư đã dụng luôn xâu chuỗi Phật gia, điểm luôn vào hai đại huyệt Vĩ Lữ và Đan điền của Thường Nhẫn. Nhất Phàm đại sư vừa ra chiêu công vừa niệm Phật hiệu.

- A di đà Phật... Bần tăng phải bắt buộc làm như vậy.

Cạch... Cạch....

Bất thần bị đại sư phóng chuỗi hạt điểm huyệt, trong lúc tâm đã bất định bởi tiếng rống sư tử của Phật môn, Tử Kiếm Thường Nhẫn không thể tránh né kịp, hứng trọn luôn thế công của Nhất Phàm đại sư.

Y lảo đảo rồi ngã xuống đất.

Tất nhiên Mang Vũ và Lý Lâm Kỳ đâu để vuột mất cơ hội này.

Tử Kiếm Thường Nhẫn vừa ngã xuống, Mang Vũ đã tung mành lưới sắt trông chẳng khác lão chài quẳng lưới chài cá. Manh lưới sắt chụp gọn xuống thân ảnh Tử Kiếm Thường Nhẫn như chụp một con kình ngư đã bị mắc cạn.

Lý Lâm Kỳ xoạt chân, ngọn phi đao hiện ngay trên tay gã.

Nhất Phàm đại sư vừa thấy phi đạo trên tay Lý Lâm Kỳ biết ngay ý định của họ Lâm tính phóng phi đao lấy mạng Tử Kiếm Thường Nhẫn.

Nhất Phàm đại sư thét lớn :

- Dừng tay...

Tiếng quát của Nhất Phàm đại sư chậm hơn phi đao của Lý Lâm Kỳ một nhịp. Cánh tay của họ Lý vung lên, một ánh chớp bạc sáng ngời kẽ một đường thẳng tắp, cùng với âm thanh đó phi đao xẻ không khí tạo ra nghe buốt cả cột sống.

Nhất Phàm đại sư nhắm mắt, buột miệng niệm Phật hiệu :

- A di đà Phật... A di đà Phật.

..... Bùm...

Một tiếng nổ phát ra ngay khi ngọn phi đao của Lý Lâm Kỳ còn cách mành lưới sắt trong có Tử Kiếm Thường Nhẫn độ hai gang tay.

Khói trắng tỏa ra mù mịt cùng với mùi xú khí khiến không một ai chịu được.

Giang Nam thập tướng, và Nhất Phàm đại sư sợ khí độc thâm nhập vào lục phủ ngũ tạng liền cấp tốc bế khí, vận công phong tỏa ba mươi sáu huyệt đạo, đồng thời đưa tay bịt hai cánh mũi, nhưng cũng không sao chịu được cái mùi xú khí đó. Thế là tất cả mọi người phải nôn thốc, nôn tháo. Nhất Phàm đại sư phi thân về sau mười trượng để tránh cái mùi khó ngửi đó. Giang Nam thập tướng thấy đại sư chùa Thiếu Lâm lui ra mươi trượng, cũng bắt chước thối bộ ra sau.

Khi vùng khói trắng tan, và mùi xú khí cũng chẳng còn, mọi người mới sực nhớ đến Tử Kiếm Thường Nhẫn.

Giang Nam thập tướng là những người đầu tiên phi thân về phía mành lưới sắt.

Mang Vũ thật kinh, quay lại nói với Nhất Phàm đại sư :

- Đại sư... hãy đến đây xem nè.

Nghe giọng hoảng hốt của Mang Vũ, Nhất Phàm đại sư băng đến bên Giang Nam thập tướng.

Trong mành lưới sắt chỉ có ngọn phi đao và xâu chuỗi hạt của đại sư nằm chỏng chơ dưới đất, riêng mành lưới binh khí đặc dị của Mang Vũ thì bị cắt một đường dài.

Nhìn vết cắt đó, Mang Vũ lắc đầu, thở dài một tiếng :

- Chết Mang mỗ này rồi. Với vết cắt này, Mang mỗ phải mất trọn một con trăng mới có thể kết lại như cũ. Ai hại Mang mỗ đến cơ này chứ.

- A di đà Phật... Trong giang hồ đâu có thứ binh khí nào sắc bén có thể cắt mảnh lưới kim ty của Mang đại hiệp ngoài cây dao trủy thủ của...

Mang Vũ quay ngoắt qua đại sư hỏi :

- Đại sư! Cây dao trủy thủ đó của ai?

Nhất Phàm nhìn Mang Vũ, rồi cúi xuống lượm xâu chuỗi. Đại sư thở dài một tiếng nói :

- Lão nạp không hiểu được sao y lại hành động như vậy.

Mang Vũ hối thúc Nhất Phàm đại sư :

- Đại sư hãy nói đi... Trong giang hồ ai có dao cắt được mành lưới kim ty của Mang mỗ chứ?

- Còn ai nữa, ngoài Xảo Quỷ Tiểu Quân.

Giang Nam thập tướng buột miệng lập lại :

- Xảo Quỷ Tiểu Quân!

Đang Mỹ Dung cau mày :

- Xảo Quỷ Tiểu Quân? Bộ gã điên hay sao mà không biết chúng ta đã vì gã mà đối mặt với Tử Kiếm Thường Nhẫn. Đắc được cơ hội hạ thủ sát tinh của gã đâu phải dễ thế mà gã lại phá bĩnh.

Đinh Đinh chấp tay sau lưng, lắc đầu nguầy nguậy :

- Nếu như Tiểu Quân không giết Tử Kiếm Thường Nhẫn thì nhất định y sẽ tìm chúng ta đòi lại món nợ này. Lúc đó...

- A di đà Phật!

Xung Hóa dựng cây Lang nha bổng :

- Đại sư. Chúng ta làm sao bây giờ?

- Lão nạp cũng chưa biết tính sao nữa. Lúc nãy thấy các vị thi thố võ công với Tử Kiếm Thường Nhẫn, lão nạp thấy y tuyệt nhiên không màng đến chuyện rút kiếm để tỷ đấu. Nếu giả như y rút Huyết kiếm, có lẽ Giang Nam thập tướng đã thảm tử bởi kiếm chiêu của gã sát thủ đó rồi. Chính vậy lão nạp mới dụng đến công phu Sư Tử Hống giúp các vị...

Đang Mỹ Dung dậm chân :

- Bao nhiêu người hợp lực mới có được cơ hội giết đặng gã Tử Kiếm Thường Nhẫn đó, thế mà Xảo Quỷ Tiểu Quân lại phá bĩnh. Y muốn gì chứ? Y muốn giao cái mạng của y cho gã sát thủ đó à?

Đang Mỹ Dung lắc đầu :

- Xảo Quỷ Tiểu Quân có điên không vậy? Nhất định tôi phải tìm Tiểu Quân hỏi cho ra lẽ.

Đinh Đinh gật đầu :

- Đúng vậy. Tỷ tỷ nói đúng. Chúng ta phải tìm Tiểu Quân hỏi cho ra lẽ.

Chương 12: Lâu thuyền, Vân tửu, Lạc kiếm

Lâu thuyền “Nghề Thường vũ y khúc”.

Hoàng Giang vốn đã có phong cảnh nên thơ hữu tình, đi trên dòng Hoàng Giang chẳng khác nào đi trên dải Ngân Hà, nhất là vào những đêm trời trong, có trăng có sao, Hoàng Giang càng huyền ảo không một nơi nào có thể sánh bằng. Nhưng nếu Hoàng Giang không có lâu thuyền “Nghê Thường vũ y khúc” thì thiếu hẳn một nét chấm phá độc đáo trên bức tranh sơn thủy vốn đã được tạo hóa dày công kiến tạo.

Chẳng một ai biết chủ nhân “Lâu thuyền Nghê Thường vũ y khúc” là ai, nhưng chỉ một lần gặp chiếc lâu thuyền ấy thôi tất cũng có thể đoán được vị chủ nhân con thuyền này là bậc đại gia hào phú nhất đẳng trong thiên hạ. Nếu ai đã một lần gặp con thuyền đó sẽ hủy sinh ý niệm một lần được đặt chân lên thuyền, và ý niệm đó chỉ là ý niệm.

Còn đối với những văn nhân nho sĩ, thì lại càng ao ước được một lần đứng trên khoang thuyền rong ruổi theo dòng Hoàng Giang này sinh tứ thơ, và ý truyện.

Nhưng dễ có mấy ai được đặt chân lên chiếc thuyền thanh nhã đó lần nào, nên ý tưởng kia trở thành một cái gì thôi thúc trong lòng khách lãng tử thích ngắm non xanh thủy biếc. Thiên hạ cũng kháo nhau rằng, chủ nhân lâu thuyền “Nghê Thường vũ khúc” là một con người lập dị, thích sống cuộc sống cô tịch, chỉ tìm sự cô đơn trên chiếc thuyền thanh nhã đó. Chưa một ai được chủ nhân Lâu thuyền “Nghê Thường vũ y khúc” mời lên một lần, dù ngay cả những vị chức sắc đương triều, hay những bậc đại gia thế phiệt nhứt kinh thành Trường An.

Cái cá tính lập dị ấy khiến mọi người chú ý hơn khi một lần, chủ nhân Lâu thuyền Nghê Thường vũ y khúc lại cung nghinh mấy đứa trẻ ăn mày ở Trường An lên thuyền vui một đêm tết Trung ngươn, nổi đình nổi đám trước mắt các đại gia hào phú và các vị chức sắc như muốn trêu cợt bọn người đó. Chính cá tính lập dị đó, mà tự dưng chủ nhân Lâu thuyền “Nghê Thường vũ y khúc” có thêm ngoại danh “Cuồng Ngạo tử”.

Mặc cho ai nói gì cũng được, Lâu thuyền Nghê Thường vũ y khúc vẫn bồng bềnh trên dòng Hoàng Giang đúng vào đêm Trung ngươn để đón những đứa trẻ mạt hạng ở Trường An thành. Nó như một cây đinh dưới mắt các vị chức sắc, đại gia hào phú. Mặc cho những lời chế giễu, nhưng chủ nhân Lâu thuyền cũng chẳng màng tới, thậm chí cũng chưa một ai thấy mặt vị chủ nhân đó. Sự bí hiểm ấy càng khiến cho mọi người thêm tò tò về chiếc thuyền có một không hai trên dòng Hoàng Giang này.

Ngay cả những đứa trẻ mạt hạng của Trường An, sau khi lên thuyền vui đêm Trung ngươn trở xuống, bộ mặt rạng rỡ cùng những chiếc đèn lồng ngũ sắc, cũng chỉ lắc đầu khi có người hỏi về chủ nhân chiếc thuyền đó.

Chúng chỉ có mỗi một câu trả lời :

- Năm sau đến tết Trung ngươn lại được lên thuyền nữa. Trên thuyền vui lắm. Trên đời này không có nơi nao vui hơn.

Và lần đầu tiên có một ngoại lệ, ngoại lệ này nếu có nói ra chắc chắn thiên hạ không bao giờ tin. Lần đầu tiên Lâu thuyền Nghê Thường vũ y khúc tiếp một nhân vật ngoài giang hồ, mà nhân vật đó là một sát thủ đã từng vấy máu bằng thanh Huyết kiếm.

Người đó chẳng ai khác chính là Tử Kiếm Thường Nhẫn.

Tử Kiếm Thường Nhẫn ngồi trên khoang thuyền, đưa mắt nhìn dòng Hoàng Giang.

Từ lúc y được hắc y nhân che mặt cứu đưa về chiếc Lâu thuyền này vẫn chưa được diện ngỏ với ân nhân lần nào.

Y như một thượng khách đặc biệt, được các nàng mỹ nữ phục dịch chu đáo từ cái ăn đến cái mặc, nên càng muốn gặp chủ nhân Lâu thuyền. Một ngày, hai ngày, ba ngày, Tử Kiếm càng thất vọng hơn khi chẳng hề thấy mặt người vận hắc y đó.

Trăng đã lên tới đầu đỉnh núi. Thường Nhẫn thở dài một tiếng. Y quyết định, nếu đêm nay không gặp chủ nhân chiếc thuyền này, nhứt định y sẽ ly khai. Thường Nhẫn đã vận lại trang phục cũ của mình và y chỉ chờ con trăng kia lên tới đỉnh núi, là sẽ ra đi.

Thường Nhẫn bâng khuâng nhìn dòng nước soi bóng trăng lấp lánh như một cái đĩa tròn phát quang. Y thở dài một tiếng.

Vừa lúc đó hai nàng mỹ nữ bước ra. Họ gập mình thủ lễ với Thường Nhẫn. Sau khi thủ lễ, một nàng cất tiếng oanh nói :

- Chủ nhân chúng tôi thỉnh đại kiếm khách thưởng thức hảo tửu và điệu múa Nghê Thường vũ y khúc có một không hai trong thiên hạ.

Thường Nhẫn lắc đầu :

- Ba ngày qua Thường mỗ mong ngóng được gặp mặt ân nhân, nhưng ân nhân không bao giờ xuất đầu lộ diện. Thường mỗ quyết định ly khai khỏi con thuyền này.

Không dám làm phiền thêm các vị nữa.

- Chủ nhân tiện nữ biết kiếm khách sẽ rời thuyền đêm nay nên muốn tiễn kiếm khách bằng hảo tửu và vũ khúc này.

Thường Nhẫn suy nghĩ rồi hỏi :

- Sao ân nhân không cho tại hạ gặp mặt chứ?

- Kiếm khách sẽ được gặp mặt chủ nhân của tiện nữ.

- Nếu là ý muốn của ân nhân, Thường mỗ đành phải phục tùng.

Hai nàng mỹ nữ mỉm cười, lui trở vào trong khoang. Liền ngay đó hai nàng khác xuất hiện, trên tay họ là hai chiếc mâm vàng, trên có hai bầu rượu bằng ngọc, và hai cái chúng ngọc lưu ly.

Nhìn thấy bộ tửu ẩm đó thôi, Thường Nhẫn có thể khẳng định chủ nhân Lâu thuyền “Nghê Thường vũ y khúc” giàu có cỡ nào rồi. Xét ra y là bậc đại gia nhứt đẳng trong giang hồ.

Hai nàng bưng mâm rượu đặt xuống trước mặt Thường Nhẫn rồi đứng hầu hai bên gã.

Thường Nhẫn quay qua nói với họ :

- Tại hạ tự rót rượu được, không dám làm phiền nhị vị cô nương.

Một nàng mỉm cười nói :

- Kiếm khách đừng khác sáo. Để kiếm khách có được chung rượu ngon và thưởng thức hết cái hay cái đẹp của Nghê Thường vũ y khúc chỉ có Cúc Cúc, và Sư Sư mới làm được thôi.

Thường Nhẫn cau mày :

- Tại hạ có thể rót rượu được.

Cúc Cúc lắc đầu.

Sư Sư cầm bầu rượu, nói :

- Rượu trong bầu này không giống với thứ rượu ngoài giang hồ. Nó có tên là “Vân tửu”

- Lần đầu tiên tại hạ được nghe đến thứ rượu này.

- Lần đầu tiên kiếm khách nghe đến “Vân tửu” cũng đúng thôi, bởi “Vân tửu” chỉ có trên Lâu thuyền “Nghê Thường vũ y khúc”, “Vân tửu” được chưng cất theo phương pháp chưng cất của dân Thiệu Hưng, xuất xứ của Hảo tửu Trung Nguyên nhứt tửu Thiếu Nữ Nhi Hồng, nhưng Vân tửu lại có cái đặc dị khác.

- Đặc dị chỗ nào?

- Nước cất rượu “Vân tửu” không phải như nước bình thường mà chủ nhân của tiện nữ phải lặn lội lên tận Tây Tạng chọn đỉnh núi cao nhất để hứng mây lấy nước cất rượu, nên nó mới có tên là “Vân tửu”.

- Thường mỗ không ngờ chủ nhân của nhị vị cô nương lại bận bịu với bầu rượu như vậy.

- Tửu đạo cũng là một nghệ thuật. Vân Tửu của Lâu thuyền Nghê Thường vũ y khúc không bao giờ đãi người bình thường. Người duy nhất được chủ nhân tiện nữ mời uống “Vân tửu” là kiếm khách.

- Tại hạ được may mắn như vậy sao?

- Chủ nhân của Sư Sư rất mến tài nghệ của kiếm khách.

- Thường mỗ chắc không đáng được chủ nhân của nhị vị cô nương trọng thị như vậy.

Cúc Cúc lắc đầu :

- Kiếm khách đừng khách sáo. Nếu như kiếm khách không xứng đáng thì chủ nhân của tôi đã không để ngài đặt chân lên Lâu thuyền “Nghê Thường vũ y khúc” rồi, dù cho kiếm khách có là đại quan nhứt phẩm triều đình, hay là thiên hạ vô địch kiếm hoặc là ấn chủ võ lâm cũng vậy thôi.

- Thường mỗ chỉ là một tay kiếm sát thủ trong thiên hạ mà thôi, chắc chủ nhân của nhị vị cô nương có sự hiểu lầm.

- Chủ nhân của tiện nữ không bao giờ nhìn lầm người. Chỉ có người nhìn lầm chủ nhân của tiện nữ.

- Hành tung của ân nhân khiến tại hạ thắc mắc vô cùng.

- Kiếm khách đừng thắc mắc. Chủ nhân của tiện nữ bình thường như những người khác mà thôi.

Sư sư cầm bầu rượu ngọc :

- Sư Sư nói tiếp về “Vân tửu” nhé. Do Vân tửu được cất bằng thứ nước hứng trên mây, nên khi cất thành Vân tửu, rượu trong và rất nhẹ, có thể ví như mây. Do đó “Vân tửu” mới được đựng trong bầu ngọc lưu ly không cho bốc hơi, khi rót rượu ra chén, nếu không có “Hàn Băng công” hỗ trợ, thì chẳng còn giọt “Vân tửu” nào trong chén cả.

Thường Nhẫn cau mày :

- Nói vậy cô nương đây có Hàn Băng công. Môn công phu đã nổi tiếng trước đây?

- Không dấu gì kiếm khách, tôi may mắn đã luyện được thành Hàn Băng công.

- Hàn Băng công là một công phu đặc dị, ai luyện thành có thể xưng hùng xưng bá võ lâm, thế mà cô nương lại...

Sư Sư mỉm cười nói :

- Ý kiếm khách nói Sư Sư đã luyện thành Hàn Băng công sao không ra ngoài thi thố với thiên hạ mà lại chịu làm thân phận nô tỳ trên chiếc Lâu thuyền Nghê Thường vũ y khúc phải không?

Sư Sư nói đúng ý niệm của Thường Nhẫn. Y đành gật đầu luôn :

- Quả thật Thường mỗ có ý niệm đó.

Sư Sư mỉm cười vận công vào hai cánh tay trắng nỏn, rồi từ từ rót rượu ra chén. Rượu vừa rót ra khỏi chiếc bầu ngọc bốc khói như mây rồi nhanh chóng tụ thành nước đóng băng trong chén ngọc.

Cúc Cúc bưng chén rượu đó dâng đến tay Tử Kiếm Thường Nhẫn :

- Thỉnh kiếm khách!

Thường Nhẫn đón chén rượu, trong lúc đó Sư Sư phân giải :

- Sư Sư đã nói rồi. Được đặt chân lên Lâu thuyền Nghê Thường vũ y khúc là một ân huệ lớn. Nếu người muốn đặt chân lên đấy mà không có sự ngưỡng mộ của chủ nhân tiểu nữ thì có là ấn chủ võ lâm cũng không được. Vậy tiện nữ Sư Sư đã ở trên Lâu thuyền này thì còn cần gì thi thố với thiên hạ chứ. Ra ngoài giang hồ, tất có chút danh vọng vì đó, nhưng chưa chắc đã được bước lên Lâu thuyền này đâu.

- Nghe cô nương nói, Thường mỗ càng khám phục chủ nhân chiếc thuyền trang nhã này.

- Kiếm khách quá khen!

Thường Nhẫn vừa nói vừa đón chén rượu của Cúc Cúc. Y tưởng tượng chiếc chén kia chắc chắn phải lạnh như băng hàn sau khi Sư Sư dụng Hàn Băng công để rót “Vân tửu”, nhưng tay vừa chạm vào chiếc chén ngọc, Thường Nhẫn lại càng ngạc nhiên hơn.

Cái chén không lạnh mà lại âm ấm. Y nhìn Cúc Cúc, cất tiếng hỏi :

- Đáng lẽ ra cái chén ngọc này phải lạnh sau khi Sư Sư cô nương thi thố Hàn Băng công, sao bây giờ nó lại ấm?
- Kiếm khách thắc mắc cũng đúng thôi. Nếu như tôi không dùng hỏa công để làm tan số rượu đã đóng băng thì kiếm khách đâu thể thưởng thức hảo tửu được.

Thường Nhẫn trố mắt nhìn nàng :

- Cô nương luyện được Hỏa công? Nhị vị cô nương đều là những hảo thủ trong giang hồ.

Cúc Cúc lắc đầu :

- Kiếm khách quá khen, chẳng qua chúng tôi luyện công cốt cũng chỉ muốn hầu rượu cho chủ nhân.

- Hầu rượu mà luyện thành Hàn công và Hỏa công, không biết võ công chủ nhân nhị vị cô nương còn đến bậc nào nữa.

Sư Sư lắc đầu :

- Kiếm khách đừng hiểu lầm. Võ công của chủ nhân rất xoàng xĩnh, ngoài mỗi tuyệt chiêu đối ẩm thì chẳng ai bằng.

- Chuyện này tại hạ có nằm mơ cũng không nghĩ tới được.

Cúc Cúc hối Thường Nhẫn :

- Mời kiếm khách thưởng thức hảo tửu, kẻo để lâu phải phiền đến Sư Sư tỷ tỷ.

Thường Nhẫn gật đầu. Y nâng chén ngọc nhấp số rượu trong chén. Y ngạc nhiên vô cùng khi “Vân tửu” vừa trôi qua miệng đã biến thành khí tửu lan tỏa nhanh trong cơ thể.

Mùi rượu thơm nồng xộc cả qua cánh mũi của Thường Nhẫn để phả ra ngoài, khiến y phải ngây ngất.

Thường Nhẫn buột miệng nói :

- Hảo tửu... Hảo tửu...

Thần trí của y lâng lâng, ngất ngưỡng. Thường Nhẫn nhìn bầu rượu ngọc :

- Vân tửu đúng là hảo tửu có một không hai trong giang hồ.

Sư Sư mỉm cười :

- Kiếm khách quá khen.

- Tại hạ không bao giờ ngoa ngôn. Với “Vân tửu” một người có tửu lượng Túy Tiên cũng không thể uống hết bầu rượu này.

Cúc Cúc nói :

- Túy Tiên Thượng Quan Nhượng cũng chỉ uống được một chén “Vân tửu” đã lăn quay.

Đúng như Cúc Cúc nói, Thường Nhẫn cũng vậy, mặc dù thường ngày y dùng rượu để giải khuây trong sự tịch mịch cô đơn.

Sư Sư cầm bầu rượu ngọc, thỏ thẻ nói :

- Thỉnh kiếm khách thưởng thức điệu múa Nghê Thường vũ y khúc do tỷ tỷ Trân Trân biểu diễn.

Cúc Cúc hướng về khoang thuyền :

- Mời tỷ tỷ!

Cửa khoang mở ra, Trân Trân xuất hiện, nàng chính là người đầu tiên đến gặp Thường Nhẫn, lần này Trân Trân xuất hiện với bộ trang y dính ngọc dạ minh châu, lấp lánh trông như Hằng Nga giáng thế, Dương quí phi sống lại, xinh đẹp tuyệt trần.

Trân Trân vốn đã có nhan sắc, lại được thêm bộ y trang lộng lẫy trông nàng quá đẹp. Đẹp đến độ Thường Nhẫn phải đưa tay dụi mắt.

Ngay cả Thường Nhẫn cũng phải nghĩ thầm :

- “Mình đang nằm mơ chăng?”

Từ trong khoang thuyền tiếng nhạc trổi lên. Tiếng nhạc nghe réo rắt với những cung âm trầm bổng khiến người nghe phải liên tưởng đến một cõi tiên bồng trên thượng giới.

Trân Trân bắt đầu múa theo khúc nhạc trầm bổng kia. Động tác của nàng uyển chuyển nhẹ nhàng, và di chuyển chỉ trên mười đầu ngón chân, trông tợ như lướt trên sàn thuyền.

Thường Nhẫn chú nhãn vào từng động tác của Trân Trân, mắt y không chớp tưởng như muốn thâu tóm tất cả những gì mình đang thấy vào hai con ngươi sáng quắc.

Tiếng nhạc réo rắt trỗi lên dồn dập, và Trân Trân theo tiếng nhạc dồn dã kia, điểm mũi hài xoay tròn vun vút, tạo thành đóa hoa huyền ảo, phát dạ quang lấp lánh do những hạt dạ minh châu kết thành.

Tiếng nhạc đột ngột ngừng hẳn, trước mắt Tử Kiếm Thường Nhẫn, Trân Trân đúng là một nàng tiên với đôi thu nhãn long lanh trong vắt trong tư thế quì, tợ như một pho tượng mỹ nhân sống động.

Tử Kiếm Thường Nhẫn vốn bình thời rất lảnh đạm, nhưng bây giờ phải buột miệng thốt :

- Tuyệt quá... Hay quá... Dù cho có đổi chức ấn chủ võ lâm với chiếc Lâu thuyền “Nghê Thường vũ y khúc” tại hạ cũng không đổi.

Trân Trân xá Tử Kiếm Thường Nhẫn rồi lui gót vào trong khoang thuyền.

Sư Sư lại rót rượu “Vân tửu” ra chén. Cúc Cúc dâng rượu cho Thường Nhẫn :

- Chén rượu này chủ nhân của tôi tiễn kiếm khách.

Tử Kiếm cầm chén rượu uống cạn, rồi hỏi Cúc Cúc :

- Tại hạ xin được một lần gặp ân nhân chủ Lâu thuyền “Nghê Thường vũ y khúc”.

- Tất nhiên kiếm khách sẽ được gặp, nhưng trước khi hội kiến với chủ nhân, chủ nhân muốn nhờ kiếm khách xem qua thứ này.Thường Nhẫn gật đầu :

- Xin cô nương cho tại hạ xem.

Cúc Cúc vỗ tay. Một tên tiểu đồng trong khoang thuyền bước ra, trên tay gã là chiếc mâm, trên cái mâm đó có một mảnh lụa trắng.

Tiểu đồng bưng mâm có mảnh lụa xuống trước mặt Thường Nhẫn.

Sư Sư, Cúc Cúc cùng gã tiểu đồng lùi lại hai bộ.

Thường Nhẫn mở miếng lụa trắng ra xem. Trên mảnh lụa có hàng chữ triện, nét chữ mảnh khảnh, sắc nét như rồng bay phượng múa.

“Nhan Tử viết :

Con chim lúc cùng tới mổ, giống thú lúc cùng thì quèo, người lúc cùng thì phản. Từ xưa tới nay chưa có ai làm điều ác mà không bị nguy bao giờ”.

Dưới hàng chữ viết câu nói của Nhan Tử là khẩu quyết luyện một chiêu kiếm có tên là “Lạc An phổ kiếm”.

Thường Nhẫn cầm miếng lụa hai tay run run. Y không bấn loạn tâm định sao được, bởi chiêu kiếm trong mảnh lụa trắng này vô cùng huyền diệu. Có thể nói, bất cứ một người luyện kiếm nào khi thấy khẩu quyết “Lạc An phổ kiếm” chẳng khác nào gặp đặng kỳ duyên mà bản thân không bao giờ ngờ được.

Tử Kiếm Thường Nhẫn vốn là kiếm thủ đã từng luyện độc kiếm tử chiêu để đối mặt quyết đấu với Tiểu Quân, thế mà khi đọc khẩu quyết “Lạc An phổ kiếm” cũng bị cuốn vào chiêu kiếm đặc dị đó.

Thường Nhẫn thở dài một tiếng, ngước lên nhìn Sư Sư :

- Cô nương, hôm nay tại hạ mới được chủ nhân của các vị mở mắt. Trong giang hồ núi cao vẫn có núi cao hơn. Thường mỗ tự nhận là một kiếm thủ, và đã từng lấy mạng bao nhiêu kiếm thủ, nhưng so với chủ nhân Lâu thuyền chỉ là con đom đóm so với vầng dương quang.

Sư Sư từ tốn đáp lời Thường Nhẫn :

- Kiếm khách quá đề cao chủ nhân của tiểu nữ mà thôi. Chủ nhân của tiểu nữ chẳng đáng được nhận những lời khen như kiếm khách nói đâu. Nếu kiếm khách thấy “Lạc An phổ kiếm” có chỗ dụng được, chủ nhân tôi xin tặng cho người.

Thường Nhẫn lắc đầu :

- Quả thật tại hạ rất...

Cúc Cúc khoát tay :

- Kiếm khách đừng khách sáo, hãy giữ lấy “Lạc An phổ kiếm” mà sử dụng. Chủ nhân của tôi không màng đến nó đâu. Kiếm khách được chủ nhân của chúng tôi trọng như vậy vì chủ nhân của chúng tôi đã thấy ngạo khí kiêu dũng của kiếm khách khi giao đấu với Giang Nam thập tướng. Nếu trong trận đấu đó, kiếm khách chịu nhọc công rút thanh kiếm ra khỏi vỏ thì Giang Nam thập tướng đã bị xóa tên trong giang hồ rồi.

- Tại hạ không ngờ chủ nhân Lâu thuyền “Nghê Thường vũ y khúc” lại có thể thấy được điều đó. Vốn tại hạ đã luyện mỗi một thức chiêu độc kiếm để lấy mạng Tiểu Quân. Chiêu kiếm đó tại hạ đã giữ sát khí đến tầng sau cùng, nên không thể làm mất sát kiếm trước khi đối mặt với Xảo Quỷ Tiểu Quân.

- Kiếm khách có hận thù với Xảo Quỷ Tiểu Quân. Cái hận đó phải cao như núi, sâu như vực nên mới chủ tâm luyện một chiêu kiếm chỉ đối phó với Tiểu Quân mà thôi.

Thường Nhẫn lắc đầu, thở ra :

- Tại hạ chẳng có hận thù gì với Tiểu Quân cả, mà chỉ làm theo sứ mạng của mình.

Sư Sư nheo mày :

- Sứ mạng..

- Cô nương sẽ hỏi ai đã giao sứ mạng giết Tiểu Quân cho tại hạ?

Thường Nhẫn lắc đầu :

- Tại hạ không thể nói được.

Y gấp mảnh lụa đặt trả lại chiếc mâm, hướng mắt về phía khoang thuyền, từ tốn nói :

- Tại hạ không được may mắn diện ngộ với ân nhân, nhưng sẽ không bao giờ quên những ngày được lưu lại trên Lâu thuyền, hẹn có ngày sẽ báo đáp.

Thường Nhẫn toan quay bước đi đến be thuyền. Cúc Cúc đã lạng người chặn trước mặt Thường Nhẫn :

- Kiếm khách! Chủ nhân của chúng tôi có nhã ý gởi cho kiếm khách khẩu quyết “Lạc An phổ kiếm”, mong kiếm khách vị tình tri kỷ mà nhận lấy.

Thường Nhẫn lưỡng lự.

Sư Sư bước đến bên gã :

- Khẩu quyết “Lạc An phổ kiếm” nếu một người như kiếm khách, thông tư tuệ mẫn thì luyện không quá hai mươi bốn canh giờ. Kiếm khách luyện xong “Lạc An phổ kiếm” nhất định chủ nhân của tôi sẽ diện ngộ người.

- Chủ nhân của nhị vị cô nương muốn như vậy, Thường mỗ đành tuân phục thôi.

Cúc Cúc cười mỉm :

- Nếu kiếm khách đã nhận thì cứ ở đây luyện kiếm.

Thường Nhẫn lắc đầu :

- Tại hạ không muốn làm phiền chủ nhân của nhị vị cô nương thêm nữa.

Y cầm mảnh lụa gấp lại nhét vào thắt lưng, rồi ôm quyền xá Cúc Cúc và Sư Sư :

- Hẹn ngày tái ngộ!

Sư Sư xá Thường Nhẫn :

- Kiếm khách bảo trọng!

Cúc Cúc cũng xá gã :

- Sau hai mươi bốn canh giờ, nếu kiếm khách luyện thành Lạc an phổ kiếm hãy đến lầu “Bách tửu”, nhất định chủ nhân của chúng tôi sẽ đến diện ngộ với người.

- Tại hạ ghi nhớ.

Cúc Cúc và Sư Sư dẫn Thường Nhẫn ra be thuyền, chỉ chiếc xuồng nhỏ cột sát bên :

- Chủ nhân chúng tôi biết đêm nay kiếm khách thế nào cũng rời khỏi Lâu thuyền, nên chuẩn bị sẵn cho người chiếc xuồng nan này.

- Một lần nữa tại hạ đa tạ chủ nhân Lâu thuyền và tấm lòng quảng đại của nhị vị cô nương.

Y nói xong phi thân xuống chiếc thuyền nan, cùng lúc đó Sư Sư đã cởi dây thừng, để con thuyền nhỏ tách ra khỏi chiếc lâu thuyền “Nghê Thường vũ y khúc”.

Khi Thường Nhẫn ly khai khỏi lâu thuyền “Nghê Thường vũ y khúc” thì Mỹ Hằng từ trong khoang thuyền ôm đàn bước ra.

Mỹ Hằng tủm tỉm cười :

- Nhị vị tỷ tỷ hành sự rất cao minh...

Sư Sư bước đến bên Mỹ Hằng :

- Mỹ Hằng, Tử Kiếm Thường Nhẫn luyện kiếm chỉ vì muốn lấy mạng Tiểu Quân, sao Mỹ Hằng lại còn đưa thêm cho y “Lạc An phổ kiếm”. Làm như vậy chẳng khác nào chắp cánh cho hổ, Tiểu Quân làm sao đối kháng lại gã chứ?

Mỹ Hằng chắp tay sau lưng, bước ra be thuyền nhìn dòng Hoàng Giang.

- Trước đây muội cũng có ý nghĩa như nhị vị tỷ tỷ, nhưng sau mới nghiệm ra.

Nàng quay lại nhìn Sư Sư và Cúc Cúc :

- Trong giang hồ còn ai thông minh hơn Xảo Quỷ Tiểu Quân. Qua việc này muội mới phát hiện Tiểu Quân là kẻ thông minh nhất thiên hạ.

Cúc Cúc nheo mày nhìn Mỹ Hằng :

- Cúc Cúc không hiểu ý của muội!

Mỹ Hằng cười mỉm rồi nói :

- Nhị vị tỷ tỷ tin đi. Bây giờ Tiểu Quân đến lầu “Bách tửu” uống trăm cân lượng say khướt nhưng Tử Kiếm Thường Nhẫn vẫn không làm gì được Tiểu Quân.

Sư Sư hỏi :

- Muội có thể giải thích rõ được không?

- Muội chỉ kết lại một câu, Tiểu Quân là xảo quỷ thông minh nhất trong thiên hạ tất có cách trị độc kiếm sát chiêu của Thường Nhẫn.

Chương 13: Trong Bách Tửu lầu

Lầu Bách Tửu.

Đúng với cái tên mà chủ nhân lầu Bách Tửu tự đặt cho tòa lầu này. Trong Bách Tửu lầu không thiếu một thứ rượu nào, có thể nói đó là một cái kho rượu trong thiên hạ, ai muốn dùng thứ rượu thật đặc biệt, như Trung Nguyên nhứt tửu, Thiếu Nữ Nhi Hồng, Bách Hoa tửu, Kim Kê tửu, Hầu Tước tửu cùng có, nhưng đừng có đòi hỏi quá, bởi rượu trong Bách Tửu lầu không có sự tinh khiết cho riêng từng thứ rượu.

Ai thích uống rượu cứ đặt chân đến đấy mà uống đến say mèm mới thôi, dó đó Bách Tửu lầu trở thành nơi hội ngộ của những tay ma men nổi tiếng trong giang hồ. Tất nhiên chủ nhân Bách Tửu lầu là một thương nhân, nên cũng biết cách lôi kéo những con ma say rượu đến tòa lầu của lão.

Cặp mắt cá chết, hàm râu cá chốt, cùng với bộ mặt dài như mặt ngựa cũng đủ nói lên sự giảo hoạt vốn có của những tay buôn rượu, biết chìu khách để thâu tóm kim lượng vào hầu bao cho đầy.

Ngay tòa chính sảnh Bách Tửu lầu là một tấm bảng sơn son thếp vàng, trên tấm bảng đó đề tên những hảo tửu nổi tiếng trong thiên hạ. Tất nhiên chủ nhân Bách Tửu lầu muốn phô trương tấm bảng đó để chiêu dụ sự thi thố tửu lượng của ma men mà thôi.

Hai bên tấm bảng đó là vài vò rượu khổng lồ, ít ra phải chứa được ngàn cân, như khiêu khích những ai muốn thi thố tửu lượng mình.

Cũng như mọi ngày, Bách Tửu lầu tấp nập khách thập phương ra vào nườm nượp.

Lúc vào thì áo mủ chỉnh tề, khi trở ra chẳng một ai còn giữ được vẻ đạo cốt lúc ban đầu.

Để làm cho Bách Tửu lầu bớt đi phần nào sự hỗn tạp, nhớp nháp, chủ nhân Bách Tửu lầu cũng biết tạo dựng thêm một khu phòng riêng dành cho những đại gia hào phú nhất kinh thành. Trong khu đặc biệt đó, tất nhiên khách sẽ được hưởng sự phục dịch chu đáo hơn.

Thúy Ngân Đài cùng với Thiên Sơn Quỷ Kiếm bước vào trong Bách Tửu lầu. Sự xuất hiện của nàng chẳng khác nào tiên nữ giáng thân xuống ngay giữa bầy quỷ háo sắc.

Ngân Đài mặc dù nhận ra những cặp mắt hau háu chiếu vào mình nhưng vẫn phớt lờ, sánh vai cùng Thiên Sơn Quỷ Kiếm.

Nàng tiến thẳng đến bên quầy :

- Lầu chủ thu dọn cho bổn cô nương một chỗ uống rượu khang trang.

Gã lầu chủ nhìn nàng từ đầu đến chân. Y chỉ cái bàn đặt ngay góc nhà chính sảnh :

- Cô nương và lão trượng đây đến bàn kia. Tôi sẽ sai gia nhân bưng rượu cho hai vị. Chẳng hay hai vị dùng thứ rượu gì?

Ngân Đài cau mày :

- Lầu chủ bắt bổn cô nương ngồi chung với đám tửu hèn này à?

Gã lầu chủ mỉm cười :

- Bách Tửu lầu của tôi chỉ bán rượu trong gian chính sảnh này thôi.

Thiên Sơn Quỷ Kiếm nhướng mắt nhìn lầu chủ. Lão từ từ đưa mắt dời về phía tấm bảng sơn son thếp vàng :

- Lão quỷ... Ngươi muốn lão phu ngồi chung với đám tửu hèn này?

Gã lầu chủ cười ruồi :

- Lão tiền bối thông cảm cho tại hạ... Bách Tửu lầu chỉ có thể tiếp nhị vị trong gian nhà này thôi.

Y liếc qua Ngân Đài :

- Vị cô nương đây sắc nước hương trời, ngồi chung với các vị hảo hán càng hay chứ sao.

Thiên Sơn Quỷ Kiếm khịt mũi một cái :

- Ý của ngươi bắt tiểu nữ đây làm cánh hoa cho lũ tửu hèn chiêm ngưỡng.

Lầu chủ lắc đầu :

- Lão trượng đừng nghĩ vậy... Tại hạ đây đâu dám có ý tưởng đó.

Thiên Sơn Quỷ Kiếm gật gù :

- Vậy cũng được.

Nói dứt lời, Thiên Sơn Quỷ Kiếm nắm tay Ngân Đài tiến đến chiếc bàn kê ngay góc nhà đại sảnh.

Sau khi an vị rồi, Thiên Sơn Quỷ Kiếm mới hỏi Thúy Ngân Đài :

- Tiểu nữ đoán chắc Xảo Quỷ Tiểu Quân sẽ đến Bách Tửu lầu à?

Ngân Đài gật đầu :

- Chắc chắn y sẽ đến.

- Y cũng là con ma men?

- Tửu lượng của Tiểu Quân rất cao, nhưng không biết y có phải là ma men không?

Trong lúc Ngân Đài và Thiên Sơn Quỷ Kiếm nói chuyện với nhau thì quần hào cứ chằm chằm nhìn Ngân Đài quên cả uống rượu.

Một gã đại hán lực lưỡng, vận trường thư sinh bước lại bàn Ngân Đài.

Y nhìn nàng, giả lả cười nói :

- Bách Tửu lầu lần đầu tiên được một giai nhân ghé bước vào, tại hạ mạn phép xin được mời cô nương một chung rượu.

Ngân Đài cau mày nhìn gã, rồi khoát tay :

- Bổn cô nương không thích uống rượu của các hạ.

- Cô nương chê rượu của Giang Thế Lâm?

Ngân Đài chẩu hai cánh môi :

- Hừ... Ta nói không uống là không uống.

- Giang mỗ thỉnh cô nương!

Thiên Sơn Quỷ Kiếm cười ruồi, rồi ngước lên nói với Giang Thế Lâm.

- Giang công tử không mời lão phu?

- Tại hạ sẽ mời lão sau.

Thiên Sơn Quỷ Kiếm dời mắt qua Thúy Ngân Đài :

- Điệt nữ không thích vui một chút à?

Lão vuốt chòm râu bạc, tằng hắng nói với Ngân Đài :

- Bước chân vào Bách Tửu lầu, gặp lão lầu chủ, cùng với cảnh nhốn nháo này, lão phu quả chẳng cao hứng tí nào. Nếu như Xảo Quỷ đến đây, mà đông khách nhân như vậy, lão thấy cũng bất tiện lắm.

Thúy Ngân Đài nhìn Thiên Sơn Quỷ Kiếm :

- Tiền bối muốn chúng ta thảnh thơi chứ gì?

Thiên Sơn Quỷ Kiếm gật đầu :

- Ồn ào quá cũng mất hay.

Ngân Đài gật đầu, nhìn lại Giang Thế Lâm. Nàng nở một nụ cười duyên khiến họ Giang phải ngớ ngẩn nhìn.

Ngân Đài nhìn gã nói :

- Trong Bách Tửu lầu đông người quá. Muội tiếp huynh một chén rượu hóa ra đánh mất sự đoan chính của mình. Nếu như Giang huynh đuổi hết đám thực khách trong lầu này ra ngoài, muội sẵn sàng hầu tiếp huynh mươi cân rượu.

Nghe Ngân Đài nói, đôi mắt của Giang Thế Lâm sáng hẳn lên. Y đặt chén rượu xuống bàn, ưỡn ngực nói :

- Muội chờ Giang huynh một chút. Tại Trường An và quanh Bách Tửu lầu không ai không biết Đào Hoa công tử Giang Thế Lâm.

Nghe gã công tử xưng đại danh, Thúy Ngân Đài phải mím môi mới nén được tiếng cười.

Giang Thế Lâm quay lại quần hào. Đôi mắt của gã trợn ngược, gã dõng dạc nói :

- Hôm nay Bách Tửu lầu có sự quá vãng của sư muội tại hạ. Giang mỗ muốn các vị rời ngay khỏi tòa lầu để nhường chỗ cho Giang mỗ tiếp sư muội và lão nhân gia.

Giang Thế lâm vừa nói vừa móc ra hai nén kim ngân, mỗi nén đoán chừng khoảng ba lượng.

Y giơ cao hai nén kim ngân vàng óng đó, nghểnh mặt kiêu hãnh nói :

- Tất cả số rượu các vị đã uống, tại hạ sẽ thanh toán hết cho Lầu chủ.

Khách nhân nghe Giang Thế Lâm nói, liền ồn ào hẳn lên. Họ như ong vỡ tổ, vỗ cánh rì rì. Liền sau đó độ hơn mươi người dời chỗ ngồi đến trước mặt Giang Thế Lâm ôm quyền xá gã một xá rồi nói :

- Giang công tử cần gian chính lầu này, anh em chúng tôi xin nhường lại cho công tử.

Giang Thế Lâm mỉm cười, nhìn họ gật gù :

- Đa tạ các vị!

Mười người kia quay trở xuống lầu. Mười người đó đi rồi thì mười người khác, chỉ trong khoảng khắc tòa chính lầu chỉ vỏn vẹn còn lại ba người. Ba vị khách nhân kia mỗi người ngồi một bàn, họ lẳng lặng rót rượu ra chén nhấp từng ngụm chẳng màng đến lời của Giang Thế Lâm.

Thiên Sơn Quỷ Kiếm nheo mắt với Ngân Đài :

- Điệt nữ thấy chưa... thế nào cũng có người chống lại Giang công tử mà.

Thiên Sơn Quỷ Kiếm vừa dứt lời thì từ ngoài cửa Tử Kiếm Thường Nhẫn bước vào.

Vừa thấy Thường Nhẫn, Ngân Đài vội ngoảnh mặt vào trong truyền âm nhập mật nói với Thiên Sơn Quỷ Kiếm :

- Lão trượng biết gã vừa mới vào chứ?

- Điệt nữ nói ai?

- Gã kiếm khách vừa mới vào đó.

Thiên Sơn Quỷ Kiếm nheo mày nhìn nàng rồi lắc đầu :

- Lão chưa hề biết gã đó, cũng chưa từng thấy qua mặt Tiểu Quân. Vừa ra giang hồ, lão chỉ nghe tiếng mỗi một Xảo Quỷ mà ai ai cũng nhắc đến.

- Ngân Đài quên... Lão trượng đã ẩn tích một trăm năm rồi nên không biết gã... Gã kiếm khách vừa mới bước vào đó chính là Tử Kiếm Thường Nhẫn. Một kiếm thủ khét tiếng trong giang hồ, y là sát tinh của Xảo Quỷ Tiểu Quân. Hắn đến Bách Tửu lầu, nhất định Tiểu Quân sẽ đến đây.

- Thế thì tốt cho lão phu quá.

Trong lúc đó, Giang Thế Lâm sau khi đuổi tất cả khách nhân chỉ còn lại ba người chưa chịu rời bàn thì chạm mặt với Thường Nhẫn. Vừa đối nhãn với đôi mắt của Thường Nhẫn, Giang Thế Lâm bất giác lạnh cột sống. Gã rụt rè hỏi :

- Các hạ đây hình như là... là...

Thiên Sơn Quỷ Kiếm nheo mày, cất tiếng oang oang :

- Giang công tử còn hỏi nữa... Y chính là Thường Nhẫn đấy.

Tử Kiếm Thường Nhẫn nghe có người nói đến tên mình, liền dời đôi mắt cá chết về phía bàn của Thiên Sơn Quỷ Kiếm. Y chớp mắt một cái, khi nhận ra cây long trượng gác ngay vách tường :

- Lão tiền bối là Thiên Sơn Quỷ Kiếm?

- A.. Ngươi nhận ra lão phu... Hay lắm, lần đầu tiên có người nhận ra lão...

Giang Thế Lâm một lần nữa thót ruột. Thiên Sơn Quỷ Kiếm là kiếm thủ nổi danh cách đây trăm năm, ai cũng ngỡ quỷ kiếm đã thành đất từ lâu rồi, không ngờ hôm nay trong một lúc y lại đối mặt với hai kiếm thủ sát nhân một đời trước, một đời nay, nên không còn bụng dạ nào nghĩ đến chuyện hầu rượu với Ngân Đài.

Thế Lâm quay lại Ngân Đài :

- Cô nương... Hôm nay tại hạ có chút chuyện không tiện bồi tiếp cô nương. Hẹn cô nương khi khác, Giang mỗ sẽ bồi ẩm.

Ngân Đài gật đầu :

- Giang công tử không có nhã hứng, vậy kiếu từ.

Giang Thế Lâm vừa quay bước toan xuống cầu thang thì một gã Cái bang với bộ mặt khắc khổ, tay chân khòng khèo bật đứng dậy cản đường gã :

- Giang công tử đã hứa trả kim lượng cho Lầu chủ, phiền công tử trả hết đã.

Giang Thế Lâm trừng mắt :

- Ngươi không có quyền bắt ta phục vụ ngươi. Hừ! Cái bang hôi thúi cũng có quyền bắt Giang mỗ đãi rượu sao?

Gã Cái bang cười hề hề :

- Tiểu nhân không ép công tử.. Nhưng tại vì công tử đã hứa rồi mà... Nếu công tử không giữ lời tiểu cái đâu có chịu.

Y dứt lời chớp nhoáng phóng chỉ điểm luôn vào hai đại huyệt Kiên Tĩnh của Giang Thế Lâm. Bị đứng bất động Giang Thế Lâm chỉ biết tròn mắt, sững sờ nhìn gã tiểu cái.Y lắp bắp nói :

- Tiểu quỷ thối tha... Ngươi muốn gì?

Gã tiểu cái dí miệng vào tai Thế Lâm :

- Tiểu cái sẽ cắt lưng quần Giang công tử, bắt Giang công tử trần như nhộng ra ngoài kia cho mọi người nhìn chút chút...

- Tiểu quỷ!

Gã Cái bang vẫn trơ trẽn :

- Một chút kim ngân đâu đáng gì với đại gia Giang công tử chứ. Nam nhi nói là phải làm. Tiểu quỷ biết công tử hay đổi ý mới ngồi lì ở lại đó.

- Ngươi giải huyệt cho Giang mỗ đi, rồi ta sẽ trao kim lượng cho ngươi.

- Tiểu cái không cần... Giang công tử cứ gởi kim lượng cho Lầu chủ.

- Được rồi.

Tiểu cái giải huyệt cho Giang Thế Lâm. Y gằn giọng nói :

- Giang công tử đừng nuốt lời đấy, tiểu cái đã găm một sợi tóc độc lên đầu công tử rồi. Nếu như Giang công tử trở mặt thì chỉ trong ba canh giờ da thịt sẽ bị thối rữa, dù có ngàn vàng cũng không cứu mạng được đâu.

- Ngươi dám...

Gã tiểu cái dí sát miệng vào mặt Giang Thế Lâm :

- Tiểu Quân đã nói là làm. Công tử biết rồi đấy.

- Ngươi... ngươi chính là...

- Thôi, Giang công tử tìm Lầu chủ đi, rồi tại hạ có cách lấy bửu bối về.

Tiểu Quân nói xong quay lại bàn thản nhiên rót rượu uống từng chén đầy.

Giang Thế Lâm đảo mắt một lượt. Gã rủa thầm :

- “Không biết hôm nay mình bị xúi quẩy gì mà một lúc gặp toàn là những cao thủ tuyệt luân trong giang hồ”.

Nghĩ như vậy, y đành đến quầy, trả hai thoi vàng, vị chi sáu lượng cho lão Lầu chủ.

Trả xong số kim ngân đó, Giang Thế Lâm lẩn luôn xuống lầu như bị ma đuổi chẳng hề quay đầu lại.

Thường Nhẫn chọn chiếc bàn kê ngay chính diện. Gã gọi một lúc hai cân rượu ngon.

Thiên Sơn Quỷ Kiếm tằng hắng, rồi dời chỗ đến bên Thường Nhẫn :

- Lão phu mạn phép hỏi kiếm thủ... Phải người đang chờ Xảo Quỷ Tiểu Quân?

Thường Nhẫn lắc đầu :

- Tại hạ chờ người khác.

- Không chờ Tiểu Quân, vậy chờ ai?

- Người này còn hơn cả Tiểu Quân bội phần.

Nghe Tử Kiếm nói Ngân Đài không khỏi thắc mắc, liền dời luôn qua bàn gã :

- Thường các hạ nói chờ người nào mà còn hơn Tiểu Quân?

Thường Nhẫn nhìn nàng :

- Thì ra là cô nương. Cô nương đến đây để chờ Xảo Quỷ Tiểu Quân?

- Không phải một mình tôi đâu, mà Thiên Sơn lão trượng cũng chờ Tiểu Quân.

- Nếu gặp Tiểu Quân ở đây. Thường mỗ sẽ chửi vào mặt y là con rùa rút cổ.

Ngân Đài tròn mắt :

- Sao lại chửi y... Y đắc tội gì với các hạ à?

- Y là kẻ bội ngôn thất tín, không đáng mặt để thiên hạ nể.

- Y thất hẹn với các hạ không đến hồ Lạc Thủy.

- Y quá quí cái mạng mình. Thường mỗ cảm thấy hối tiếc khi luyện độc kiếm để đối phó với Tiểu Quân.

Thiên Sơn Quỷ Kiếm lắc đầu :

- Ngươi nói khiến lão phu ngỡ Tiểu Quân là hạng người mạt hạng trong giang hồ.

- Đối với Thường mỗ y chỉ là kẻ mạt hạng mà thôi.

- Thế mà mọi người đều tôn xưng y... Nghĩ cũng lạ thật. Lão phu chưa diện ngộ hắn càng thắc mắc hơn.

Tiểu Quân lúc đó đã lẻn ra sau quầy lão lầu chủ. Y khệ nệ bưng hai vò rượu trên hai mươi cân đặt lên quầy. Đặt xong hai bầu rượu đó, y cất giọng oang oang :

- Rượu này của Giang công tử đãi các vị. Mời các vị đến thưởng thức.

Nghe gã nói vậy, mọi người đồng loạt quay lại nhìn Tiểu Quân.

Thúy Ngân Đài thoáng cau mày. Nàng ngờ ngợ đôi mắt của gã tiểu cái này đã gặp một lần ở đâu đó.

Phớt lờ ánh mắt của Ngân Đài. Tiểu Quân rót rượu vào ba bầu rượu, bưng đến bàn của Thiên Sơn Quỷ Kiếm, Thường Nhẫn và Ngân Đài :

- Mời ba vị thưởng thức!

Ngân Đài thộp hổ khẩu hữu thủ Tiểu Quân. Nàng nghiêm giọng nói :

- Thật ra ngươi là ai?

Tiểu Quân nhăn mặt, la oai oái :

- Vị cô nương này kỳ cục quá. Tiểu cái vừa mới xin vào phục dịch trong tửu lầu này đã bị cô nương tấn công rồi.

Y quay qua Thiên Sơn Quỷ Kiếm :

- Lão tiền bối mau nói điệt nữ của mình thả tay tiểu cái ra...

Y nhìn lại Thúy Ngân Đài :

- Cô nương đẹp đẽ thế kia mà không biết luân lý “Nam nữ thọ thọ bất thân” à?

Ngân Đài ửng mặt rút tay lại :

- Bổn cô nương chỉ thấy ngươi quen quen mà thôi.

- Hình như cô nương quen biết quá nhiều nam nhân, nên mới trông gà hóa cuốc. Thấy tiểu cái mà ngỡ là phu tướng của mình.

Ngân Đài nạt ngang gắt gỏng :- Tiểu quỷ... Ngươi nói vậy đừng trách ta sẽ... đâm đui hai mắt ngươi.

Tiểu Quân khóat tay :

- Không dám... Không dám nói bậy nữa.

Y lẩn trở lại quầy rượu, trong lúc đó Ngân Đài liếc theo sau lưng gã với cặp mắt hậm hực.

Nhắc đến hai người, một lão ông và một lão bà ngồi trong góc đại sảnh. Đến giờ mới lên tiếng.

Ma Tôn Hắc Tử Diệm nhìn Quỷ Nữ Liễu Vô Tâm nói :

- Không biết Tiểu Quân đã làm gì mà ai cũng đòi giết gã...

Ma Tôn lắc đầu :

- Tiểu Quân mà có mệnh hệ gì chắc Hắc huynh phải mở một trận sát kiếm để tế vong linh của y. Muội có đồng ý với Hắc huynh không?

Nghe Hắc Tử Diệm nói, Thúy Ngân Đài bất giác quay lại nhìn hai người đó. Vẻ mặt của nàng thoáng chốc căng thẳng hẳn lên.

Ngân Đài truyền âm nói với Thiên Sơn Quỷ Kiếm :

- Lão tiền bối đã có đối thủ rồi đó.

- Điệt nữ nói đối thủ của lão phu là ai?

Nàng nheo mắt, nhướng mày rồi nói tiếp :

- Hai vị trưởng lão ngồi bàn bên kia kìa. Lão tiền bối biết họ không?

- Nếu những người đó trên trăm tuổi ắt biết lão phu.

- Tất nhiên họ đã trên trăm tuổi rồi. Lão trượng chính là Ma Tôn Hắc Tử Diệm, còn lão mẫu chẳng ai khác mà chính là Quỷ Nữ Liễu Vô Tâm.

Đôi mày bạc của Thiên Sơn Quỷ Kiếm cau hẳn lại :

- Y.. Phải vậy không?

- Tiểu nữ nhìn không bao giờ lầm hai người này. Họ chính là chủ nhân của Quỷ môn.

Thiên Sơn Quỷ Kiếm liếc mắt về phía Ma Tôn Hắc Tử Diệm và Quỷ Nữ Liễu Vô Tâm.

Lão lẩm nhẩm nói :

- Đúng rồi. Đích thị là Hắc Tử Diệm và Liễu Vô Tâm. Điệt nữ... Chúng ta không nên ở đây làm gì nữa, đi thôi.

- Lão tiền bối cũng phải nể mặt hai người đó nữa à?

Thiên Sơn Quỷ Kiếm vuốt chòm râu bạc :

- Lúc lão phu còn hành đạo trên giang hồ cũng phải nể mặt hai người này. Không riêng lão phu, mà tất cả những vị tiền Chưởng môn cũng phải nể mặt.

- Nếu vậy thì Tiểu Quân đâu còn ai dám đụng đến nữa. Có Ma Tôn và Quỹ Nữ đứng sau lưng, chẳng một ai dám đụng đến Tiểu Quân.

- Xem chừng họ rất ưu ái Tiểu Quân nữa là khác. Xem sự tình này dám Tiểu Quân là đệ tử của Hắc Tử Diệm và Liễu vô Tâm.

Thiên Sơn vừa dứt lời thì Tiểu Quân trong bộ lốt Cái bang bước ra. Y khệ nệ khiêng luôn vò rượu năm mươi cân đặt hai bên bảng đề tên những người có tửu lượng cao mang đến đặt ngay giữa gian chính sảnh.

Y dõng dạc nói :

- Các vị tiền bối... Vò rượu này là của Tiểu Quân muốn thết các vị đấy.

Tử Kiếm cau mày :

- Các hạ vừa nói đến Tiểu Quân. Vậy Tiểu Quân đang ở đâu?

Ma Tôn Hắc Tử Diệm đứng bật dậy nhìn Thường Nhẫn :

- Ngươi còn hỏi nữa. Lão phu hỏi có phải ngươi chính là Tử Kiếm Thường Nhẫn, người luyện độc kiếm để nhằm mục đích tiêu diệt Tiểu Quân không?

- Chính tại hạ.

- Thế thì gã đang đứng trước mặt ngươi đó.

Tử Kiếm cau hẳn đôi mày rậm nhìn Tiểu Quân không chớp mắt :

- Ngươi...

Tiểu Quân vuốt mũi, quay lại Hắc Tử Diệm :

- Chưa đánh mà Hắc lão huynh đã khai hết rồi... Chẳng còn gì hứng thú nữa...

Tiểu Quân nhìn lại Thúy Ngân :

- Một lần tại hạ tha cho cô nương... Rồi cô nương còn đòi thọc mù hai mắt Tiểu Quân nữa.

Y vừa nói vừa vuốt mặt, lột luôn chiếc mặt nạ da người để lộ khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, đúng là bậc mỹ nam tử trong thiên hạ.

Tiểu Quân đằng hắng nói :

- Tiểu gia nói thật cho các vị biết, một bầu rượu vừa rồi tiểu gia cho các người uống đều có bỏ độc dược... Muốn giải được độc chất trong mấy vò rượu vừa rồi các người phải uống hết tĩnh rượu năm mươi cân này.

Hắc Tử Diệm biến sắc :

- Tiểu Quân... Ngươi nói thật sao?

Gã thở dài nhún vai :

- Hắc lão huynh thông cảm cho Tiểu Quân. Tiểu Quân không còn cách nào khác. Nếu không hạ thủ độc chất một lượt, thì mấy người kia đâu có dễ bị trúng độc.

Ngân Đài bật cười khúc khích. Nàng cắt tràng cười chế giễu, nhìn Tiểu Quân nói :

- Ngươi có thể qua mặt ai bằng xảo ngôn quỷ quyệt nhưng không qua mặt được Ngân Đài đâu... Trong rượu làm gì có độc, chẳng qua ngươi chỉ muốn hù dọa mọi người mà thôi.

- Hừ... Ngân Đài cô nương quả chẳng biết gì hết, thế mà đã vội ra ngoài giang hồ vỗ ngực xưng tên. Nếu như tiểu gia nói ra thứ chất độc ấy, và dẫn chứng luôn, cô nương chịu mất cái gì?

Ngân Đài tủm tỉm cười. Nàng rút cành trâm cài trên mái tóc :

- Đây là trâm thử độc... Bổn cô nương trước khi uống khi ăn đều đã thử rồi.

Hắc Tử Diệm cười hăng hắc :

- Tiểu Quân ơi... Lần này thì ngươi đừng hòng qua mặt nhi nữ được nữa.

- Hừ... Cô nương đâu có lịch duyệt giang hồ... Ỷ thị vào cành trâm đó, nhưng cành trâm kia thì làm sao phát hiện được chất độc “Vô Ảnh Chi Độc” của Độc Vương Tây Môn Kình chứ.

Thiên Sơn Quỷ Kiếm đứng bật dậy :

- Vừa rồi ngươi bỏ Vô Ảnh Chi Độc vào bầu rượu bưng ra cho lão phu à?

- Tiểu bối bắt buộc phải làm vậy thôi.

Tiểu Quân hướng mắt về Thúy Ngân Đài :

- Thế nào... Cô nương đã tin lời tại hạ chưa?

- Ta chẳng cảm thấy gì trong người cả.

- Thế thì phiền các vị thử vận công.

Thiên Sơn Quỷ Kiếm, Hắc Tử Diện và cả Liễu Vô Tâm và Ngân Đài đồng loạt vận công. Vừa vận công chuyển nguyên âm, bất giác mặt Thúy Ngân Đài đỏ bừng giải tỏa ngay nội khí sắp tụ thành trong Đan điền. Mặt nàng thẹn đỏ, nhìn Tiểu Quân không chớp mắt, trong lúc đó Hắc Tử Diệm, Liễu Vô Tâm, Thiên Sơn Quỷ Kiếm vốn là những đại cao thủ đời trước, vừa tụ trung nguyên khí vào Đan điền thì bất ngờ lại phóng xú khí thành âm thanh.

Ba người ngượng chín người.

Tiểu Quân cười khẩy nói :

- Vô Ảnh Chi Độc của Độc Vương Tây Môn Kình vô cùng lợi hại. Một khi đã bị trúng độc, mà vẫn cố chấp dụng đến nguyên khí, nguyên khí tụ tại Đan điền sẽ bị thoát ra ngoài bằng cửa hậu môn, người bị trúng độc chẳng mấy chốc như cành cây khô mà tiêu mạng thôi.

Thường Nhẫn vốn có bộ mặt lầm lì, người tràn sát khí cũng phải nhăn mặt, muốn cười mà cười không được.

Y thở dài một tiếng, nói với Tiểu Quân :

- Thường mỗ không ngờ trên giang hồ có một người trơ trẽn và bỉ ổi như ngươi.

Tiểu Quân vuốt mũi :

- Không biết Tử Kiếm các hạ có dùng hai bầu rượu của tiểu gia chưa?

Thường Nhẫn lắc đầu :

- May mắn Thường mỗ chưa thưởng thức qua.

- Tại sao ngươi không uống chứ?

- Ta còn chờ một người...

- Phải các hạ chờ chủ Lâu thuyền “Nghê Thường vũ y khúc”?

Thường Nhẫn ngạc nhiên cùng tột :

- Ngươi biết Thường mỗ chờ chủ nhân Lâu thuyền “Nghê Thường vũ y khúc”?

- Tiểu Quân chỉ đoán thôi. Người có thể bắt được Tử Kiếm Thường Nhẫn chờ đợi để đối ẩm chỉ có thể là chủ nhân Lâu thuyền “Nghê Thường vũ y khúc”.

Y tủm tỉm cười :

- Thường các hạ cũng bản lĩnh lắm mới được chủ nhân Lâu thuyền “Nghê Thường vũ y khúc” đãi ngộ ba ngày. Tiểu Quân muốn như vậy cũng không được.

- Thường mỗ chờ người nhưng lại gặp ngươi.

Thường Nhẫn vừa nói hết lời thì bất thần Tiểu Quân động chủ nhanh không thể tưởng. Mặc dù đang đối mặt với Tiểu Quân, nhưng Thường Nhẫn vẫn không kịp nhận ra y động thủ vào lúc nào.

Chỉ thoáng một cái chưởng ảnh của Tiểu Quân đã nện vào vai hữu của Thường Nhẫn đẩy hắn dạt ngang ba bộ. Cùng với động tác của Tiểu Quân một mũi phi tiễn bay xẹt qua mang tai Thường Nhẫn ghim luôn vào tấm bảng sơn son thếp vàng.

Chát...

Mũi phi tiễn mang theo một bức lụa vẽ chân dung Tiểu Quân giống như tạc, phía dưới dòng chữ :

“Mạng người này đáng giá nghìn lượng vàng, hai cánh tay giá năm trăm lượng, đôi chân giá năm trăm lượng.”

Mọi người nhìn bức vẽ chân dung Tiểu Quân, trong lúc gã gãi đầu :

- Ai da, mình cao giá như vậy sao?

Y vừa thốt ra câu nói đó thì Hắc Tử Diệm, Liễu Vô Tâm, Thiên Sơn Quỷ Kiếm và Ngân Đài lảo đảo, ngã xuống sàn nhà.

Tiểu Quân trang trọng hẳn lên :

- Nguy thật rồi... Đây mới đúng là Vô Ảnh Chi Độc.

Chương 14: Độc vương tây môn báu

Lời của Tiểu Quân còn đọng trên hai cánh môi, thì Tử Kiếm Thường Nhẫn cũng ngồi bệt xuống sàn nhà. Tư thế ngồi kiết đà của gã đúng là đang vận công điều tức để khống chế kịch độc không cho lan tỏa trong kinh mạch.

Tiểu Quân ngồi thỏm xuống tĩnh rượu ba mươi cân, há miệng uống ừng ực.

Từ ngoài khung cửa sổ, một người phi thân vào. Nhìn bộ tạng và lối trang phục của người đó trông thật nực cười. Bộ mặt non choẹt, ngỡ như thằng bé mười hai, mười ba tuổi, nhưng mái tóc thì đã hoa râm như người ngoài bốn mươi niên kỷ, da tay lại nhăn nheo ngỡ lão già trên trăm tuổi. Trang phục của gã cũng thật là dị hợm. Trường y thì dài phết đất tưởng như y mượn đồ ai đó mà bận. Đôi giày thêu hoa bướm sặc sỡ, thêm những đường viền kim tuyến lạ lùng vô cùng.

Gã chớp đôi mắt sáng ngời, nhìn qua một lượt tất cả mọi người, rồi dời tinh nhãn chiếu vào Tiểu Quân :

- Tiểu tử là Xảo Quỷ Tiểu Quân?

Tiểu Quân nuốt vội ngụm rượu, gật đầu :

- Đúng... Tại hạ là Xảo Quỷ Tiểu Quân.

- Ngươi biết ta chứ?

- Lão lùn thì ai mà không biết. Các hạ chính là Độc Vương Tây Môn Báu... Cháu ba đời chít chắt của Độc Vương Tây Môn Kình.

Tiểu Quân dứt lời, lại há miệng tu rượu ừng ực.

Tây Môn Báu bước đến bên Tiểu Quân :

- Tiểu Xảo Quỷ biết vì sao Tây Môn mỗ đến Bách Tửu lầu không?

Tiểu Quân chớp mắt, nuột vội ngụm rượu rồi nói :

- Biết! Tây Môn Báu các hạ đến Bách Tửu lầu chắc chắn để uống rượu rồi. Nếu các hạ thích thì hãy cùng uống với tại hạ.

Tây Môn Báu khịt mũi, lắc đầu nói :

- Rượu ở đây Tây Môn mỗ không uống được. Nếu Tây Môn mỗ muốn uống rượu thì đến Túy lầu của Thượng Quan Nhượng kìa.

Tiểu Quân nhướng mày :

- A... Tây Môn huynh có quen với Thượng Quan Nhượng đại ca.

Tây Môn Báu lắc đầu :

- Tây Môn mỗ không quen với con ma men đó.

- Không quen cũng được... Trước lạ sau quen, chỉ chờ thời gian mà thôi.

Tiểu Quân nói xong, lại há miệng uống rượu từ cái vòi gắn vào chiếc tịnh bình lớn.

Tây Môn Báu nhìn gã uống rượu mà nuốt nước dãi. Y hỏi :

- Sao ngươi uống rượu nhiều như vậy?

Tiểu Quân đậy nắp vòi rượu :

- Gần chết thì uống chứ còn hỏi gì nữa.

- Ngươi biết mình sắp chết à?

- Nhìn mặt Tây Môn huynh thì biết chắc rồi.

- Thì ra ngươi biết Tây Môn mỗ đến Bách Tửu lầu để lấy mạng ngươi?

Tiểu Quân nhếch mép, nhún vai nói :

- Mạng của tại hạ đáng giá những ngàn lạng kim lượng, ai mà không sáng mắt chứ. Có người giết Tiểu Quân vì chữ tình, có người giết Tiểu Quân vì chữ tài, sau này thế nào cũng có người muốn giết vì chữ danh cũng nên.

- Ngươi biết vì sao như vậy không?

Tiểu Quân mở nắp vòi rượu uống tiếp. Gã uống một hơi dài rồi đậy nắp lại, nhìn Tây Môn Báu nói :

- Tất nhiên là biết rồi.

- Biết như thế nào?

- Xảo Quỷ Tiểu Quân nổi tiếng trong giang hồ quá, nên có nhiều người chú ý. Đến ngay cả Độc môn, vốn đã bế môn mai danh ẩn tích cũng khai môn tái xuất giang hồ.

- Ngươi nói đúng quá. Nếu bây giờ Tây Môn mỗ giết ngươi... Ngươi có hận Độc môn của Tây Môn mỗ không?

Tiểu Quân lắc đầu :

- Tất nhiên là không rồi.

- Lần đầu tiên Tây Môn mỗ nghe một người nói ra điều đó... Ngươi có thể giải thích cho Tây Môn mỗ biết được không?

- Nếu như các hạ muốn nghe.

- Điều lạ thì Tây Môn mỗ rất muốn nghe.

Tiểu Quân lại mở nắp vòi rượu, uống ừng ực. Gã trợn mắt như cố nuốt ngụm rượu quá lớn rồi đậy nắp vòi rượu lại.

- Nếu như Tây Môn huynh dụng chưởng dụng kiếm, dụng quyền bức tử Tiểu Quân. Quả thật Xảo Quỷ này không phục. Không phục, tất chết sẽ không nhắm mắt. Nhưng hiện tại Tây Môn huynh lại dụng Vô Ảnh Chi Độc, bí truyền đặc công của Độc môn, khiến Tiểu Quân giơ tay giơ chân không nổi, nên mới khâm phục. Bởi tại hạ biết mình chết bởi Độc công của Tây Môn huynh.

- Ngươi tâm phục khẩu phục chứ?

- Đã nói rồi... Tây Môn huynh còn hỏi nữa...

Tây Môn Báu nhìn Tiểu Quân gật gù :

- Từ lâu Tây Môn mỗ đã nghe tiếng Xảo Quỷ Tiểu Quân lời nói lưu loát, thông minh thần trí, võ công quảng đại, có thể ví như con tiểu long vẫy vùng khắp giang hồ, xem cái chết tợ lông hồng, hôm nay Tây Môn mỗ được diện ngộ, quả là lời đồn không ngoa... Tây môn Báu này bội phục vô cùng. Nhưng...

- Bội phục nhưng Tây Môn huynh vẫn cứ lấy mạng tại hạ.

- Tây Môn mỗ đã nhận lời người ta rồi.

- Tây Môn huynh đã nhận lời ai vậy?

- A... Tây Môn mỗ không thể nói... Tây Môn mỗ đã hứa rồi.

- Lời hứa của Tây Môn huynh chắc nặng như núi Thái sơn nên không thể thố lộ được.

Tiểu Quân thở dài một tiếng :

- Mình chết mà cũng không được quyền biết ai bắt mình chết... Thật là đau lòng quá...

Tây Môn Báu thở dài một tiếng :

- Thôi được... Ngươi sắp chết rồi... Ta cũng chẳng muốn dấu làm gì. Mặc dù ta đã tuyên lời trọng thề trước người đó.

Đôi mắt của Tiểu Quân sáng hẳn lên :

- Đa tạ Tây Môn huynh gia ơn cho kẻ sắp chết. Kiếp sau Tiểu Quân có đầu thai sẽ đầu nhập vào Độc môn để đảm đương chức vị Độc Vương dùm Tây Môn huynh.

Nghe Tiểu Quân nói, Tây Môn Báu trợn tròn hai mắt. Chức vị Độc Vương Độc môn đâu phải ai muốn cũng được, thế mà Tiểu Quân lại than như vậy, hóa ra gã muốn làm vua trong kiếp sau cũng được sao.

Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Tây Môn Báu vẫn giữ vẻ mặt bình thản nói :

- Chức vị Độc Vương chỉ truyền trong dòng họ Tây Môn mà thôi. Chỉ khi nào ngươi chịu đầu thai làm con cháu của Tây Môn mỗ mới được giữ chức vị đó.

Tiểu Quân khoát tay :

- Thế thì không được rồi.

- Sao không được?

Tiểu Quân lại mở nút uống tiếp ngụm rượu nữa. Tây Môn Báu thấy Tiểu Quân uống rượu kiểu đó, nghĩ thầm :

- “Gã đã uống ít nhất trên năm cân rượu, phàm người bình thường đã ngã ra bất tỉnh rồi, thế mà Xảo Quỷ Tiểu Quân vẫn chưa tỏ vẻ say, hay bội ẩm gì cả.”

Tây Môn Báu hỏi Tiểu Quân :

- Ngươi giải thích coi tại sao ngươi không muốn làm con cháu họ Tây Môn?

- Có gì khó đâu. Tại Tây Môn huynh không xem mình trong gương đấy mà. Đầu thai làm con cháu Tây Môn huynh, Tiểu Quân này tủi thân lắm.

Tây Môn Báu cau mày :

- Tủi thân điều gì?

- Xấu quá!

Tây Môn Báu đỏ bừng mặt vì thẹn :

- Ngươi chê bộ tạng của Tây Môn mỗ?

- Có sao tại hạ nói vậy. Tây Môn huynh có bộ tạng xấu quá, nếu giống Tây Môn huynh Tiểu Quân thà chết cho rồi.

- Thế thì ngươi đáng chết lắm.

Tiểu Quân khoát tay :

- Tây Môn huynh chưa nói người muốn giết tại hạ.

- A... Tây Môn mỗ chưa nói. Nếu ngươi chết có biến thành oan hồn mà đi đòi nợ thì tìm chủ nhân Lâu thuyền “Nghê Thường vũ y khúc” mà đòi.

Tiểu Quân trợn tròn hai mắt. Y lập lại lời Tây Môn Báu :

- Khỉ gì thế nhỉ? Chủ nhân Lâu thuyền “Nghê Thường vũ y khúc”? Tây Môn huynh đã bị người ta lừa rồi.

- Ta bị lừa sao?

- Tất nhiên Tây Môn huynh bị lừa rồi. Bởi Tiểu Quân và chủ nhân Lâu thuyền “Nghê Thường vũ y khúc” là bằng hữu thâm giao, đã thề đồng sanh đồng tử. Chẳng lẽ chủ nhân Lâu thuyền muốn giết Tiểu Quân sao? Làm gì có chuyện đó.

- Ngươi không tin cũng được... Nhưng Tây Môn mỗ chưa từng ngoa ngôn bao giờ. Ngươi không tin là quyền của ngươi.

Tiểu Quân thở dài một tiếng :

- Thế mới biết giang hồ hiểm ác... Bằng hữu chi giao vẫn có thể mượn dao đồ tể để thanh trừng nhau.
- Bây giờ ngươi còn hỏi gì nữa không?

Tiểu Quân lắc đầu :

- Không hỏi gì nữa cả... Chỉ mong Tây Môn huynh cho Tiểu Quân uống thêm hai cân rượu để tiêu bớt nỗi muộn phiền, rồi hành xử sao cũng được.

Tây Môn Báu gật đầu :

- Được... Tây Môn mỗ hiểu tâm trạng của ngươi. Ngươi cứ việc thỏa thê. Khi nào không còn biết trời đất gì nữa, Tây Môn mỗ sẽ lấy mạng ngươi.

- Đa tạ Tây Môn huynh.

Tiểu Quân mở nút vòi rượu, uống từng ngụm lớn. Gã uống đúng hai cân rượu rồi đậy nắp vòi lại, thở ra, nhìn Tây Môn Báu nói :

- Tây Môn huynh này.

- Ngươi muốn gì nữa?

- Tây Môn huynh đã ưu ái Tiểu Quân trước khi từ giã cõi đời này, Tiểu Quân muốn đền đáp lại Tây Môn huynh.

- Ngươi chết rồi, làm sao đền đáp Tây Môn mỗ?

- Trước khi chết chứ... Tiểu Quân vẫn tính sổ dùm huynh. Trước khi huynh giết Tiểu Quân, đầu tiên huynh chặt hai tay, vị chi được năm trăm lạng, sau đó đến hai chân, được năm trăm lạng rồi mới cưa cái đầu, tổng cộng được hai ngàn lạng kim ngân. Làm như vậy huynh sẽ phát tài mà có kim lượng chi dụng cho Độc môn.

Tây Môn Báu nhìn Tiểu Quân chằm chằm :

- Ngươi tính như vậy không sợ khổ sở à?

- Thì đằng nào cũng chết. Chết mà thêm chút đỉnh lợi lộc cho Tây Môn huynh tất phải tính chứ.

- Thôi được... Tây Môn mỗ chiều theo ý của Xảo Quỷ Tiểu Quân.

Tây Môn Báu nhìn Tiểu Quân, ôn nhu nói :

- Thiên hạ đặt ngoại danh Xảo Quỷ cho ngươi. Tây Môn mỗ thấy oan cho ngươi quá, đáng ra ngươi phải có ngoại danh là “Quân tử vị nhân” mới đúng.

Tiểu Quân cười mỉm :

- Đa tạ Tây Môn huynh đã ban tặng cho mỹ danh đó. Chết cũng toại nguyện lắm rồi.

- Ngươi chuẩn bị rồi chứ?

- Đã sẵn sàng. Huynh tính dùng dao hay kiếm cắt tay chân Tiểu Quân?

Tây Môn Báu hơi ngỡ ngàng. Vốn Độc môn từ trước tới nay chưa bao giờ dùng đến binh khí, nên y mới sững sờ như vậy.

Tiểu Quân cười khẩy :

- Tiểu Quân biết Tây Môn huynh không mang binh khí theo bên mình.

Tây Môn Báu chợt quay mặt nhìn thanh Huyết kiếm của Thường Nhẫn :

- Để Tây Môn mỗ dùng thanh kiếm của gã này chặt tay chân ngươi.

Tiểu Quân la lên :

- Tây Môn huynh không làm như vậy được.

- Sao không được?

- Cá gã đó từng muốn giết Tiểu Quân. Phàm người trong giang hồ đều có độc công tuyệt kỹ riêng. Tây Môn huynh đây nổi tiếng nhờ “Vô Ảnh Chi Độc”, còn gã kia lẫy lừng khắp Trung Nguyên thị vào thanh Huyết kiếm. Lấy kiếm của gã chặt tay chân Tiểu Quân tất chủ nhân Lâu thuyền “Nghê Thường vũ y khúc” sẽ nhận ra ngay Tiểu Quân bị chặt bởi thanh Huyết kiếm mà lật lọng cho rằng chính Thường Nhẫn là người hạ thủ Tiểu Quân và sẽ không giao kim ngân cho Tây Môn huynh.

- Ngươi nói cũng có lý... Tây Môn mỗ càng khâm phục Xảo Quỷ hơn. Kiến văn của ngươi quảng bác vô cùng, lại có lòng tốt giúp Tây Môn mỗ nữa.

- Đã giúp thì giúp cho trót mà.

- Không dùng thanh kiếm của Thường Nhẫn. Tây Môn mỗ lấy gì chặt tay chân và chặt cả cái thủ cấp của ngươi nữa?

- Tây Môn huynh lo chi chuyện nhỏ đó. Trong ống tay áo của tại hạ đây có ngọn trủy thủ “Quang Minh” chém sắt như chém bùn. Tây Môn huynh chỉ cần lia nhẹ một cái là xong.

- Ngươi nói... trong ống tay áo của ngươi có ngọn trủy thủ “Quang Minh” à?

Tiểu Quân gật đầu :

- Đúng như vậy... Ngọn dao đó là vật bất ly thân của tại hạ đấy.

- Nhưng nếu Tây Môn mỗ dùng ngọn trủy thủ “Quang Minh” chặt tay chân ngươi, chủ nhân Lâu thuyền nghĩ như thế nào? Y có thể nghĩ ngươi tự sát thì sao?

Tiểu Quân bật cười :

- Tây Môn huynh sao lại ngờ nghệch như vậy? Y đâu thể nào lật lọng được, Tiểu Quân bị Vô Ảnh Chi Độc của Độc môn, Tây Môn huynh mới có thể lấy dao quí của Tiểu Quân mà hành xử được chứ. Đúng không nào?

Tây Môn Báu vỗ trán :

- A... Đúng như vậy... Sao Tây Môn mỗ không hiểu ra chứ? Tây Môn mỗ đa tạ ngươi chỉ giáo. Tây Môn mỗ giết ngươi cũng hối tiếc đó.

- Nếu hối tiếc thì Tây Môn huynh đừng giết mà giao giải được Vô Ảnh Chi Độc cho Tiểu Quân.

- Chuyện đó thì không được rồi.

- Nếu không được thì thỉnh Tây Môn huynh ra tay.

Tây Môn Báu nhìn Tiểu Quân, hỏi :

- Ngọc trủy thủ “Quang Minh” ngươi dấu trong ống tay áo nào.

- Tay phải... Thỉnh Tây Môn huynh.

Tây Môn Báu cúi xuống thọc hữu thủ vào ống tay áo của Tiểu Quân. Bất chợt y rú lên một tiếng :

- A...

Cùng với tiếng rú của Tây Môn Báu, Tiểu Quân bật đứng dậy, trong khi Tây Môn Báu nhũn hẳn người ra ngồi bệt xuống sàn nhà. Y nhìn Tiểu Quân trừng trừng, lắp bắp :- Ngươi vừa điểm vào huyệt Vĩ lư của Tây Môn mỗ?

Tiểu Quân vuốt mũi :

- Ở đây chỉ có tại hạ và Tây Môn độc vương, không phải tại hạ thì ma quỷ điểm huyệt Tây Môn độc vương à?

- Nếu ngươi còn có thể vận công phóng chỉ thì chứng tỏ ngươi không bị trúng “Vô Ảnh Chi Độc”. Điều đó quả thật là chuyện hy hữu trong giang hồ.

Tiểu Quân nhún vai :

- Tiểu Quân không phải là bậc thần tiên đâu. Đã không là bậc thần tiên tất phải trúng “Vô Ảnh Chi Độc” chứ.

- Thế sao ngươi vẫn có thể vận công được?

Tây Môn Báu dời mắt nhìn qua những người đang ngồi trang trọng, nhắm nghiền hai mắt vận công khống chế chất độc :

- Những người kia còn bị trúng chất độc, chỉ duy nhất mình ngươi. Tây Môn mỗ khó tin quá.

- Đúng là khó tin nhưng tất cả đều là sự thật.

- Sự thật như thế nào?

- Những người kia bị trúng Vô Ảnh Chi Độc bởi họ không biết uống rượu.

- Rượu đâu thể giải được Vô Ảnh Chi Độc, thậm chí rượu còn khiến cho chất độc sớm công phá lục phủ ngũ tạng mà tiêu mạng nữa kìa.

- Điều đó Tây Môn độc vương không nói ra Tiểu Quân cũng biết. Nhưng ai uống rượu để tiêu mạng thì đúng, còn Tiểu Quân thì khác. Tiểu Quân dùng rượu để pha trộn chất độc Vô Ảnh trong kinh mạch mình, dẫn truyền chúng ra ngoài.

Gã gãi đầu :

- Ậy, còn một ít chất độc trong cơ thể Tiểu Quân đấy, để Tiểu Quân trả nó về cho Độc Vương.

Tiểu Quân vừa nói vừa bóp miệng Tây Môn Báu, rồi dí ngón trỏ của mình vào miệng gã.

Độc Vương Tây Môn Báu trợn mắt, nuốt vội ngụm rượu hăng hắc bắn từ ngón tay trỏ của Tiểu Quân phún qua miệng mình.

Tiểu Quân nhìn Tây Môn Báu nói :

- Giờ thì Tây Môn huynh biết rồi chứ?

- Đàn Chỉ thần công!

- Đúng như vậy... Huynh không để ý thôi, nếu huynh tinh mắt một chút tất biết vì sao Tiểu Quân uống bảy cân rượu mà không say, không bội ẩm.

- Thì ra ngươi chỉ kéo thời gian để dùng rượu dẫn lưu “Vô Ảnh Chi Độc”, rồi vận dụng “Đàn Chỉ thần công” tống độc ra ngoài.

- Bây giờ Tây Môn độc vương đã khôn ngoan hơn rồi đấy.

Tiểu Quân vuốt mũi, nhìn Tây Môn Báu :

- Tây Môn độc vương chuyên dùng độc, nhưng có thể không giải được kịch độc của tại hạ, nếu như Độc Vương không luyện tửu lượng.

- Ngươi muốn gì đây?

Tiểu Quân tủm tỉm cười, moi trong thắt lưng ra một gói hồng điều :

- Đây là chất độc không hại người, không áp chế võ công nhưng nó lại có công dụng rất kỳ lạ.

- Kỳ lạ như thế nào?

- Tiểu Quân trong một lần ngao du ra Miêu Cương, vô tình ăn phải một thứ lá cây, lá cây đó có công năng tiêu phong, nhuận huyết, nhưng khốn nỗi khi ăn rồi, lúc vận công cứ phóng xú khí mãi, nên mới nảy sinh ý hay, gom góp thứ lá đỏ phơi khô, giả nhuyễn, dùng làm độc công bản thân.

Y chỉ mấy người đang vận công điều tức :

- Mấy người vốn trúng Vô Ảnh Chi Độc của Tây Môn huynh nhưng chưa giải tỏa được là vì trúng độc đặc dị của Tiểu Quân.

Gã nói xong liền pha gói bột ấy vào rượu, rồi đổ cho Tây Môn Báu uống.

Tiểu Quân vỗ miệng Tây Môn Báu :

- Tây Môn huynh ráng chịu khó nhé.

Tiểu Quân ấn Tây Môn Báu nằm dài dưới vòi rượu, rồi vuốt mái tóc hoa râm của họ Tây Môn.

Tây Môn Báu biến sắc :

- Ngươi tính làm gì Tây Môn mỗ nữa?

Tiểu Quân chiêm ngưỡng gã một lúc rồi nói :

- Tây Môn huynh lúc nãy đòi chặt tay chân Tiểu Quân... Giờ Tiểu Quân chỉ xin lão mái tóc thôi. Đúng ra Tây Môn huynh phải để chỏm ba giá mới hợp với dung diện của huynh.

- Ngươi tính cạo đầu ta?

- Cạo đầu đỡ hơn chặt tay chặt chân nhiều.

Tiểu Quân vừa nói vừa rút ngọn trủy thủ “Quang Minh”, cạo luôn mái tóc Tây Môn Báu chỉ chừa lại ba giá như mấy đứa trẻ chăn trâu. Gã nhìn Tây Môn Báu lẩm nhẩm :

- Đẹp! Đẹp lắm! Không ngờ Tiểu Quân lại có hoa tay như thế này.

Tây Môn Báu nghiến răng ken két, buông lời cay độc :

- Tiểu Quân! Sau này ngươi sẽ hối hận.

- Sao Tây Môn huynh lại đay nghiến như vậy. Khi nãy Tiểu Quân đã không khách sáo với huynh vậy mà huynh lại mở lời hăm he, Tiểu Quân thật buồn lòng quá.

Tây Môn Báu chỉ còn biết nghiến răng chịu đựng những lời châm chọc của Xảo Quỷ Tiểu Quân mà thôi.

Tiểu Quân lần tay vào thắt lưng Tây Môn Báu. Y móc ra một chiếc tịnh bình bằng ngọc, mở nút ngửi :

- A, đây rồi. Đích thị là giải dược “Vô Ảnh Chi Độc”.

Tiểu Quân trút ra ba hoàn đơn tỏa mùi thơm ngào ngạt :

- Ái chà, chỉ có ba hoàn mà tới năm người bị trúng “Vô Ảnh Chi Độc”. Ta biết xử sao bây giờ.

Tiểu Quân nhìn lại Tây Môn Báu :

- Tây Môn huynh còn giải dược nào nữa không?

Tây Môn Báu nhắm mắt lắc đầu.

Tiểu Quân cau mày :

- Huynh không nói à?

Tâm Môn Báu bặm môi, quay đầu vào vách.

Tiểu Quân gật đầu :

- Được rồi. Tây Môn huynh không nói cũng không sao. Tiểu Quân có cách bắt huynh phải nói.

- Ngươi đừng hòng. Dù ngươi có giết Tây Môn mỗ, Tây Môn mỗ cũng không bao giờ nói cho ngươi biết.

- Tiểu Quân đâu cần giết Tây Môn huynh làm gì. Giết Tây Môn huynh chẳng được ích lợi mà còn bị thiên hạ chê cười là hạ thủ người dưới ngựa.

Tiểu Quân liếc mắt nhìn về phía Ngân Đài, tủm tỉm cười :

- Tại hạ sẽ cho vị cô nương kia phóng xú khí vào mặt huynh đến khi nào huynh chịu khai thì thôi. Đường đường là Độc Vương Độc môn mà bị quỷ nữ phóng xú khí vào mặt, chắc Độc môn của huynh phải bế môn nghìn năm mới dám chường mặt ra ngoài giang hồ.

Tiểu Quân vừa nói vừa vươn vai toan đứng lên.

Tây Môn Báu biến sắc, quay ngoắt lại. Trong khi đó Ngân Đài mặt dù đang bận điều tức nhưng vẫn nghe những lời nói của Tiểu Quân, dung diện đỏ gấc thẹn thùng.

Nàng toan mở miệng, như đã bị Tiểu Quân cách không điểm chỉ vào Á huyệt.

Tây Môn Báu thở hắt ra một tiếng :

- Ngươi đừng làm như vậy?

- Nếu Tây Môn huynh sợ thì mau nói giải dược còn dấu ở đâu nữa.

- Chỉ cần một viên pha với rượu, cho năm người uống cũng giải được “Vô Ảnh Chi Độc” của bổn môn.

- Thế mà huynh không nói sớm.

Tiểu Quân liền pha một hoàn đơn giải dược vào bầu rượu, rồi đem cho từng người uống.

Y đến trước mặt Thúy Ngân Đài, lí nhí nói :

- Nhờ có cô nương hắn mới chỉ cách pha chế giải dược đấy nhé.

Tiểu Quân quay trở lại, dựng Tử Kiếm Thường Nhẫn đứng lên, cắp ngang hông gã :

- Đến lượt Tiểu Quân và ngươi.

Tiểu Quân vừa nói vừa cách không phóng chỉ giải huyệt cho Độc Vương Tây Môn Báu, rồi cắp Thường Nhẫn, trong nháy mắt trổ Di Hình Tướng thoát ra ngoài theo ngã cửa sổ khuất dạng.

Chương 15: Lưỡng chiêu tâm loan

- Tiểu Quân... Ngươi thừa biết Thường mỗ sẽ giết ngươi sao lại không lợi dụng cơ hội này mà hạ thủ Thường mỗ.

Tiểu Quân nhướng mày, lắc đầu :

- Tử Kiếm Thường huynh không chỉ giết một mình tại hạ. Ngoài Tiểu Quân ra người thứ hai các hạ muốn giết còn có Đồng Mã Kỳ nữa kia mà.

- Nhưng tụ trung Thường mỗ vẫn có ý giết ngươi.

Tiểu Quân nhún vai :

- Trong giang hồ có hai hạng người thích giết người...

Tiểu Quân dốc bầu rượu nhấp một ngụm dài, rồi nói tiếp :

- Hạng người thứ nhất giết người vì bản thân mình. Hạng người thứ hai giết người vì người khác. Không biết Tử Kiếm huynh thuộc hạng người nào?

- Hạng người nào cũng được, nhưng nói gì đi nữa, Thường mỗ cũng phải giết ngươi.

- Điều đó Tử Kiếm huynh không nói Tiểu Quân cũng biết. Nhưng chẳng lẽ trước khi vào một cuộc quyết đấu, một điều thắc mắc nhỏ của tại hạ, Tử Kiếm huynh cũng không muốn nói sao?

- Nếu như ngươi thắc mắc Thường mỗ sẽ nói.

- Tiểu Quân đang rất muốn nghe.

- Sao ngươi lại muốn nghe chứ?

Tiểu Quân mỉm cười nói :

- Cá tính của Tử Kiếm huynh không phải hạng người giết người bừa bãi.

- Do đâu Tiểu Quân phỏng đoán như vậy? Ngươi nên biết thanh kiếm của ta đã nhuộm máu chín mươi chín mạng, người thứ một trăm là ngươi.

- Tiểu Quân biết chứ. Nhưng chín mươi chín kẻ bị chết bởi Tử Kiếm là những ai? Một gã đao phủ thủ vung đao lấy mạng một phạm nhân, nếu gã phạm nhân kia không đáng tội chết nhất định tay đao phủ thủ phải run, còn không run thì quả là phạm nhân kia đáng chết rồi. Chín mươi chín mạng người huynh hạ thủ đều là những kẻ đáng chết.

- Vậy ngươi có phải là kẻ đáng chết không?

- Câu hỏi của Tử Kiếm Thường huynh tại hạ không trả lời được. Có thể với người này tại hạ rất đáng chết, nhưng với người khác thì không thể, theo Thường huynh, Tiểu Quân này có đáng chết không?

Tử Kiếm Thường Nhẫn cau mày nhìn Tiểu Quân :

- Theo ý của Thường mỗ ngươi chẳng có điểm gì đáng chết cả.

- Thế thì được rồi. Tiểu Quân có thể khẳng định Tử Kiếm huynh lại hạng người thứ hai, giết người vì người khác.

Tử Kiếm Thường Nhẫn thở dài một tiếng :

- Thường mỗ bắt buột phải giết người mà thôi.

- Tiểu Quân biết như vậy là đủ rồi. Nếu như Tử Kiếm huynh không hạ thủ được Tiểu Quân thì sao?

- Thường mỗ không biết nữa.

Tiểu Quân vuốt mũi, có lẽ đó là hành động duy nhất mỗi khi y phải suy nghĩ.

- Tại hạ sẽ cho Tử Kiếm huynh cơ hội được giữ chữ tín với người giao sứ mạng cho huynh. Không chỉ một cơ hội mà những ba cơ hội.

- Ngươi nói vậy có ý gì?

- Tiểu Quân sẽ cho Tử Kiếm huynh ba cơ hội tử đấu. Cơ hội thứ nhất hôm nay, là cơ hội giao tình. Cơ hội tỷ đấu thứ hai gọi là tri diện, cơ hội thứ ba gọi là tuyệt tình.

- Ngươi thật là quang minh chính đại, nhưng Thường mỗ nghĩ hôm nay là cơ hội duy nhất Thường mỗ gặp ngươi trong chốn giang hồ.

- Nếu vậy, Đồng Mã Kỳ sẽ cám ơn tại hạ. Nếu Tiểu Quân ra đi về cõi hư ảo bởi thanh Huyết kiếm của Tử Kiếm Thường Nhẫn, y không phải lo lắng đến huynh nữa.

Tiểu Quân vừa dứt lời, thối lui một bộ :

- Mời Tử Kiếm huynh.

Tử Kiếm Thường Nhẫn nhìn gã chằm chằm :

- Binh khí của ngươi đâu?

Tiểu Quân lắc đầu :

- Tại hạ ít khi cho đối phương thấy binh khí của mình lắm.

Tử Kiếm cau mày, mặt sa sầm hẳn xuống :

- Tiểu Quân... Ngươi muốn đấu với thanh Huyết kiếm bằng hai bàn tay thịt à?

Tiểu Quân lắc đầu :

- Tại hạ đâu dám xem thường Tử Kiếm huynh như vậy. Kiếm pháp đòi hỏi sự nhanh lẹ, chính xác và vững chãi cùng với sát kiếm tạo thành độc chiêu. Tiểu Quân biết Tử kiếm huynh đã đạt đến cảnh giới siêu phàm, nên đâu dám xem thường.

Y mỉm cười nói tiếp :

- Bao giờ Tử Kiếm huynh mà thấy đặng binh khí của Tiểu Quân e rằng người đã hồn lìa khỏi xác rồi. Tại hạ không dấu làm gì, tuyệt kỹ của tại hạ dựa vào chỗ bất ngờ và thần tốc.

- Được lắm... Ngươi cũng đáng là một đối thủ của Tử Kiếm Thường Nhẫn. Hôm nay Thường mỗ không chặt được một cánh tay của Tiểu Quân thì sẽ nói ra sự thật vì sao Thường mỗ phải giết ngươi.

Tiểu Quân mỉm cười :

- Tại hạ đã sẵn sàng.

Tiểu Quân chấp tay sau lưng, thong dong như một gã nho sinh nhàn tản đang đứng ngắm Thường Nhẫn. Trong khi đó Thường Nhẫn trang trọng chuyển thanh huyết kiếm đến trước ngực, hai chân dạng ngang theo tư thế khai kiếm của những kiếm thủ mới bước vào học kiếm đạo.

Nếu ai thấy lối thủ kiếm của Thường Nhẫn, tất sẽ coi thường kiếm thuật của y, nhưng với Tiểu Quân thì khác. Gương mặt Tiểu Quân trang trọng hẳn lên, biểu lộ một sự căng thẳng tột cùng.

Điều đó cũng đúng thôi, bởi Thường Nhẫn là một kiếm thủ sát tử trong thiên hạ, nên lối khai kiếm của y lúc nào cũng trở về tư thế ban sơ. Trong sự khởi đầu căn cơ ấy, khi xuất kiếm sẽ tụ trung tất cả những tinh hoa rèn luyện suốt mười năm luyện kiếm khổ nhọc kết tạo thành một chiêu sát kiếm vô địch.

Hai mắt Thường Nhẫn chằm chằm nhìn Tiểu Quân không chớp, tưởng chừng như nhãn quang của gã biến thành khí kiếm có thể cướp hồn đối phương trong nháy mắt.

Bên đây Tiểu Quân cũng không hề chớp mắt, hai con ngươi của y gần như đứng tròng nhìn chằm chằm vào kiếm quyết của Thườnh Nhẫn, tư thế không hề thay đổi.

Chính cái tư thế khoáng đạt của Tiểu Quân cũng khiến Tử Kiếm Thường Nhẫn rơi vào trạng thái lưỡng lự. Đối với một đối thủ khác, thấy Tử Kiếm sắp xuất thủ sát chiêu tất phải thủ kín tất cả mọi chỗ hở trên cơ thể mình, nhưng Tiểu Quân thì khác, hình như y chẳng cần biết Tử Kiếm là sát thủ đang chực giết y bằng một chiêu nên mới thong dong như vậy, nhưng chính sự thong dong tự tại ấy mới đặt Thường Nhẫn vào chỗ lưỡng lự, không biết đâu là chỗ sơ hở của đối phương.
Tử Kiếm Thường Nhẫn đã nâng kiếm chuyển vào tư thế phải xuất chiêu bất giác lưỡng lự, đây là một điều hiếm có, và có thể nói y chưa từng rơi vào trường hợp này bao giờ. Thường Nhẫn càng lưỡng lự càng rơi vào thế thụ động, chính trong khoảnh khắc thụ động đó y sực nhớ đến chiêu “Lạc An kiếm phổ”.

Tử Kiếm thở dài một tiếng, nói :

- Thường mỗ đắc tội với ngươi vậy.

Dứt câu nói đó, Tử Kiếm Thường Nhẫn nghiến răng quát lớn :

- Đỡ chiêu!

Cùng với tiếng quát, Thường Nhẫn dồn nội lực vào đốc kiếm, phát tác “Lạc An kiếm pháp”. Ảo kiếm xuất hiện trong tợ như đường cầu vồng máu, đỏ ối nhắm Tiểu Quân xẹt thẳng tới.

Thế kiếm của y thật khủng khiếp và tỏ lộ sức mạnh vô biên. Ảnh kiếm cộng thêm với sát kiếm mà bất cứ ai chạm trán với chiêu kiếm “Lạc An kiếm phổ” nhất định chỉ còn biết nhắm mắt chờ thần chết đưa mình về chầu Diêm chúa.

Thế kiếm sát tử của Thường Nhẫn xuất ra, mà Tiểu Quân vẫn không hề động thủ tránh né, hay dùng binh khí cản huyết kiếm lại.

Chát...

Mũi thanh Huyết kiếm kẻ dọc trước mặt Tiểu Quân với khoảng cách vừa đúng thân diện một sợi tóc. Nếu đứng ngoài trận tưởng chừng như Tiểu Quân đã bị thanh Huyết kiếm bổ dọc xẻ làm hai phần bằng nhau. Mũi kiếm dừng lại ngay trước mũi giày Tiểu Quân, dung diện của Tiểu Quân cũng không hề thay đổi.

Ngược lại Tử Kiếm Thường Nhẫn thì ngạc nhiên đến độ tròn hai con ngươi nhìn Tiểu Quân không chớp. Sát chiêu xuất ra vừa rồi và nó đã dừng lại ngay dưới đầu mũi giày đối phương, mà Tiểu Quân chẳng hề có chút xao tâm hay biến đổi sắc diện, ngược lại chính Thường Nhẫn mới là kẻ ngỡ ngàng.

Tiểu Quân bình thản lắc cổ tay, ngọn trủy thủ “Quang Minh” xuất hiện ngay trước yết hầu Tử Kiếm Thường Nhẫn.

Y cười khẩy nói :

- Lạc An kiếm pháp của Tử Kiếm huynh quả lợi hại, nhưng rất tiếc tại hạ biết khoảng cách mà chiêu kiếm tuyệt kỹ kia có thể lấy mạng tại hạ.

Tử Kiếm ngạc nhiên hơn nữa :

- Ngươi biết Lạc An kiếm pháp?

- Tại hạ và chủ nhân Lâu thuyền “Nghê Thường vũ y khúc” là bằng hữu đồng sanh đồng tử. Tử Kiếm huynh lại dụng ngay chính tuyệt kỹ kiếm pháp của y, chẳng khác nào dụng kiếm pháp của Tiểu Quân thi thố với Tiểu Quân.

Tử Kiếm gục mặt nhìn xuống :

- Thường mỗ đã thua ngươi rồi.

Y dứt lời, đột ngột trở ngược thanh Huyết kiếm toan thọc vào yết hầu mình, nhưng ý tưởng của gã đã bị Tiểu Quân đọc được. Thanh Huyết kiếm vừa nhích động thì ngọn trủy thủ “Quang Minh” đã kẻ ngang chém xả vào đốc kiếm.

Chát...

Lực từ ngọn trủy thủ phát động vừa đủ đánh bật thanh huyết kiếm rơi khỏi tay Tử Kiếm Thường Nhẫn.

Tiểu Quân vuốt mũi :

- Tử Kiếm huynh còn hai cơ hội lấy mạng Tiểu Quân. Tại hạ cũng đâu cần nghe những gì Tử Kiếm huynh sắp nói đâu.

Y mỉm cười nói tiếp :

- Tử Kiếm huynh cũng đừng ân hận làm gì, và cũng chẳng cần phải tự sát. Nếu như vừa rồi Tử Kiếm huynh dụng đến độc kiếm sát chiêu của bản thân, e rằng Tiểu Quân mất mạng rồi.

Tử Kiếm nhìn gã chằm chằm :

- Thường mỗ là kẻ bại sao ngươi lại rộng lượng với ta chứ? Ngươi không nghĩ tới lần thứ hai, ngươi không được may mắn như lần này à?

- Tất nhiên tại hạ phải nghĩ tới chứ... nhưng lần này Tiểu Quân không phải là kẻ thắng.

- Ngươi đã thắng ta đúng khoảng cách một sợi tóc.

- Nhưng chiêu kiếm của Thường huynh thi thố không phải chính bản lỉnh kiếm thuật của huynh từng khổ luyện để đối phó với Xảo Quỷ Tiểu Quân.

Tiểu Quân ôm quyền :- Hẹn ngày tái ngộ!

Thường Nhẫn gọi giật lại :

- Tiểu Quân... Nếu ngươi muốn biết ai đã giao sứ mạng cho Thường mỗ... Hãy đến gặp..

Tiểu Quân quay lại khoát tay :

- Lần thứ hai gặp Thường huynh Tiểu Quân sẽ nghe. Kiếu từ...

Tiểu Quân cười khẩy một tiếng, hoành thân trổ Di Hình Tướng thoát đi trong chớp mắt đã khuất dạng rồi.

Thường Nhẫn bâng quơ thở dài não nề. Y cảm nhận mãi mãi và vĩnh viễn không phải là đối thủ của Xảo Quỷ Tiểu Quân. Từ ý niệm ấy, Thường Nhẫn bất giác nói :

- Y mới đúng là vầng dương quang, còn bản thân ta chỉ đáng là đom đóm lập lòe. Biết bao giờ ta mới có thể gặp được nàng.

Có tiếng thở dài não lòng cất lên ngay sau lưng Thường Nhẫn.

Tử Kiếm Thường Nhẫn quay ngoắt lại :

- Thánh Cô...

Tử Kiếm Thường Nhẫn ngờ ngợ sự xuất hiện của Thánh Cô mang đến cho y điều dữ nhiều hơn điều lành, bởi vì sau lưng Thánh Cô có một nhân vật xích y, đầu đội kim mão, vẻ mặt lạnh như sắt thép.

Thánh Cô nhìn Tử Kiếm Thường Nhẫn :

- Ngươi vẫn còn nhận ra ta à?

- Thường Nhẫn vẫn một lòng tôn kính Thánh Cô.

Thánh Cô tiến lại đứng đối mặt với gã :

- Ta ngỡ Xảo Quỷ Tiểu Quân đã hớp hồn ngươi rồi chứ.

Tử Kiếm Thường Nhẫn cúi gầm mặt.

Thánh Cô nói tiếp :

- Mười năm luyện độc kiếm tử chiêu của ngươi, cuối cùng cũng chỉ vũ lộng làm trò cười cho Tiểu Quân mà thôi.

Thường Nhẫn bặm môi.

Y ngước mặt nhìn Thánh Cô :

- Thường Nhẫn biết mình có tội với Thánh Cô.

Thánh Cô lắc đầu :

- Ngươi chẳng có tội gì đâu, chỉ có điều ta thật là thất vọng.

Thánh Cô chấp tay sau lưng, bước qua trước mặt Thường Nhẫn, đôi mắt đăm chiêu theo hướng Tiểu Quân vừa mới đi khỏi.

- Ta thừa biết Tiểu Quân lợi hại như thế nào. Bề ngoài của gã trông ngờ nghệch, nhưng y có thể đọc được ý niệm trong đầu người khác, lối hành xử thì vô cùng quỷ quyệt.

Thánh Cô thở dài một tiếng, rồi quay lại Tử Kiếm Thường Nhẫn.

Vừa chạm phải ánh mắt của Thánh Cô, Thường Nhẫn cúi mặt nhìn xuống.

Thánh Cô nói :

- Sư huynh và tỷ tỷ của Thường kiếm thủ dày công chế tác chiêu kiếm sát tử vô địch, cốt chỉ truyền lại cho ngươi để thực thi sứ mạng mà sư huynh và tỷ tỷ của ngươi ôm ấp, nhưng ta xem chừng sứ mạng đó vĩnh viễn chỉ là một giấc mơ.

- Thánh Cô... Thường Nhẫn biết tội của mình.

- Ta đã nói ngươi không có tội. Nếu ngươi có tội, ta chẳng để ngươi đứng yên trước mặt ta đâu.

- Thường Nhẫn phải làm gì bây giờ?

Thánh Cô quay lại gã đại lực bộ tộc đội quyết đứng sau lưng :

- Ngày nào Trung Nguyên võ lâm còn Xảo Quỷ Tiểu Quân, thì ngày đó sứ mạng của chúng ta không thực hiện được. Tử kiếm khách xem như đã không làm tròn nhiệm vụ của mình, ta muốn ngươi trao chiêu kiếm sát tử đó lại cho Thiết Đầu Đà, để người thay thế ngươi.

Tử Kiếm Thường Nhẫn biến sắc sau câu nói của Thánh Cô.

Y lắp bắp :

- Thánh Cô... Xin hãy cho tôi một cơ hội!

- Không có cơ hội thứ hai của Tử kiếm khách đâu. Dù bổn Thánh Cô có ban cho ngươi trăm cơ hội ngươi cũng không bao giờ hoàn thành sứ mạng.

Thường Nhẫn cúi gằm mặt xuống :

- Thường mỗ còn hai cơ hội giao thủ với Tiểu Quân.

Thánh Cô Quốc Trượng lắc đầu :

- Ngươi đã từng nói, Xảo Quỷ Tiểu Quân không đáng chết. Thực thi sứ mạng này không thể trao cho người yếu đuối, đối mặt với Tiểu Quân mà yếu đuối coi như người đó đã trao kiếm cho gã rồi. Bổn Thánh Cô nói bao nhiêu đó, ngươi tự hiểu.

Thánh Cô nói xong những lời giáo huấn đó, thản nhiên quay lưng bỏ đi, để mặc gã đại lực Đột Quyết ở lại với Thường Nhẫn.

Thường Nhẫn biết mình phải làm gì. Y lẳng lặng tháo thanh Huyết kiếm trao qua tay tên đại lực Đột Quyết.

Y nhìn gã đại lực Đột Quyết bằng cặp mắt vô hồn, vô cảm, lạnh nhạt nói :

- Các hạ chuẩn bị nhận kiếm quyết.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau