Đọc truyện Online - Ảnh truyện LÔI ÂM MA CÔNG - truyennho.com

DOWNLOAD LÔI ÂM MA CÔNG
EBOOK PRC PDF EPUB AZW3

LÔI ÂM MA CÔNG

Tác giả truyện LÔI ÂM MA CÔNG

GIẢ CỔ LONG

Một Tiểu Quân tài trí vô song. Một Ðồng Tiểu Linh đa sầu đa cảm. Một Tử Kiếm Thường Nhẫn sát khí ngút trời.
Ba khách giang hồ không hẹn mà gặp ở thành Trường An chứng kiến cái chết của Ðỗ Hạo Thiên, đệ nhất đổ thần. Họ là ai? Quan hệ với nhau như thế nào? Số phận họ sẽ ra sao? Kính mời các bạn đọc Lôi Âm Ma Công để xem tác giả lật từng lá bài trong canh bạc trời long đất lở này.

Danh sách chương truyện Lôi âm ma công