LAM Y NỮ HIỆP

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Lam y nữ hiệp - Chương 16 - Chương 20

Chương 16: Duyên kỳ ngộ, Thái Phượng đẹp duyên cùng Tào Chí Sầu chia ly, Bích Nữ ngơ ngẩn biệt Chu lang

Au Dương Tòng Đức nói chuyện đi tìm Tào Chí cho Bích Nữ nghe. Tòng Đức đã chuyển tất cả hành lý đến Tào gia trang, có lẽ lát nữa họ Tào cũng theo giấy chàng đã để lại tới quán Hải Hồ tìm hai anh em. Tiệc rượu đang vui vẻ, bỗng mọi người thấy có tiếng ồn ào và người quát tháo phía ngoài :

- Các người vào kêu con tiện tì ra đây hỏi tội, nếu nó không ra ta sẽ kéo vào thì quán này ra trọ nghe!

Lam Y nói :

- Chắc bọn Mộng Hoa Vương dò biết Âu Dương tiểu thư đến đây nên tìm tới báo cái nhục ban nãy.

Quả nhiên, chủ quán hớt hơ hớt hải chạy vào.

- Hình như có vị nữ quý khách nào làm phật lòng Diệp công tử hồi lúc du thuyền nên họ kéo tới đây gây chuyện đe dọa phá quán tôi, quí vị nghĩ sao?

Bích Nữ đẩy ghế đứng lên :

- Phải! Chính tôi đã cho tên cẩu trệ ấy uống nước Thanh Dương hồ ban nãy. Tiên sinh an tâm. Tôi ra ngay xem chúng muốn chi nữa.

Nói đoạn Bích Nữ gài cây thiết phiến vào dây lưng, ra khỏi bàn tiệc.

Âu Dương Tòng Đức cũng đứng lên :

- Vì anh em tôi, tiệc rượu mất vui, quý vị lượng thứ cho.

Mọi người đẩy ghế đứng cả dậy, Thiết Xích Tử nói :

- Hai cháu bất tất phải quan tâm. Trên bước giang hồ những chuyện này thường có. Bọn ta sẽ ra theo.

Bích Nữ nói :

- Bất tất phải thế. Sá chi lũ chuột nhắt ấy.

Bên ngoài tiếng ồn ào quát tháo lớn thêm. Các khách ăn phòng ngoài người nào cũng nhớn nhác không hiểu chuyện gì. Ra tới ngoài thềm trước cửa quán, Bích Nữ thấy một toán người đông tới bốn, năm chục tên tay cầm khí giới, hùng hổ dữ tợn, mím môi trợn mắt.

Đứng đầu là Mộng Hoa Vương Diệp Thoại Tấn vận võ phục, tay cầm đao. Tên áo bào xanh ban nãy cũng đã thay đổi y phục cầm kiếm. Nguyên bọn Diệp Thoại Tấn cậy thế cha xưa nay hay hiếp đáp người, dân chúng Dương Châu ai ai cũng gớm mặt. Họ Diệp cùng tên áo bào xanh con nhà trọc phú tên là Thôi Toàn giao du thân mật, tụ họp bè đảng, quanh năm ngày tháng lúc nào cũng rượu chè be bét tìm gái hái hoa, trác táng. Nên dầu có tập võ nghệ cũng không đạt được đúng nghĩa của hai chữ công phu. Chúng hoàn toàn trông cậy vào lũ vệ sĩ tùy tòng là bọn du thủ du thực, con quan cậy có đôi chút sức lực, năm ba miếng quyền hiếp đáp dân lành... Đối với hạng võ nghệ bình thường, lực lượng mấy chục tên vệ sĩ ấy có khí giới trong tay thì cũng đáng kể thiệt, nhưng trái lại, đứng trước những võ thuật gia điêu luyện lành nghề như anh em Âu Dương thì nhóm người ấy chẳng khác chi châu chấu đá xe không đáng kể.

Diệp Thoại Tấn chỉa đao vào Bích Nữ mắng lớn :

- Con tiện tì còn chờ chi nữa mà chưa biết xuống đây nạp mình xin lỗi, ta sẽ chấp thuận nạp vào hàng tì thiếp trong ít ngày. Bây giờ đừng hòng thoát tay ta nghe?

Thấy tên khốn kiếp dùng toàn giọng khinh bạc, Bích Nữ cố dằn nộ khí, với tay lượm viên đá nhỏ gần đấy nhằm ngực họ Diệp chọi mạnh. Diệp Thoại Tận vội đưa đao gạt nhưng sức chọi mạnh quá nẩy lửa, cây đao văng sang một bên. Thoại Tấn cánh tay te buốt lùi lại mấy bước, nhăn nhó hô bọn tùy tòng xông lên thềm bắt Bích Nữ.

Các thực khách lấp ló ở cửa quán xem, thấy bọn lang sói ào tới thì vội chạy lùi vào phía trong e bị đòn lây. Bích Nữ đứng chắn ngay ở bực lên thềm nhà.

Một tên lực lưỡng hung hăng, cầm côn nhảy lên trước đồng bọn ào theo sau. Tên đó hoa côn quật ngang lưng Bích Nữ. Nàng giơ tay đón, cặp chặt cây côn rút mạnh lại phía sau theo thế Phượng Hoàng Đào Dực. Bị rút mạnh, tên nọ nhào bắn hẳn người lên thềm, Âu Dương Tòng Đức đứng ở phía sau đón lấy, một tay xách ngang thắt lưng, một tay túm cổ áo nhấc bổng lên nhằm bọn vệ sĩ chạy theo sau, lao mạnh. Bị trúng viên nhục đạn nặng nề ấy, bọn chạy theo té nhào đứa nọ chồng lên đứa kia, vấp phải nhau kêu dậy trời lẫn với tiếng cười thỏa thích của khán giả. Tên bị Tòng Đức liệng đau quá nằm xoài rên siết. Đồng bọn xúm lại khiêng ra một chỗ.

Diệp Thoại Tấn kinh hoàng nhưng vẫn thôi thúc tùy tòng xông vào đánh. Một loạt khác nhào tới, Bích Nữ cười khanh khách, vung tròng một làn côn khiến khí giới của chúng tuột khỏi tay, sáu, bảy tên ngã bật về phía sau. Bích Nữ thừa thế nhảy theo, hoa côn gạt mạnh tứ phía, khí giới của bọn kia bay tung lên như lá rụng. Chúng sợ quá, không ngờ một thiếu nữ xinh đẹp nhường ấy mà lại có võ lực phi thường, kéo nhau rùng rùng chạy xô cả xuống mấy chiếc thuyền lớn đậu ở bờ hồ, hô lái chèo mau, đứa nọ chen đứa kia lác đác lăn cả xuống nước. Luýnh quýnh, Diệp Thoại Tấn và Thôi Toàn bị Tòng Đức và Bích Nữ tóm được vạt áo. Cùng quá, Diệp, Thôi hoa đao, kiếm chém lại nhưng chỉ một cái gạt nhẹ là hai món khí giới tuột khỏi tay chúng ngay.

Bích Nữ vờ giơ côn nhắm đầu hai tên vụt mạnh... Diệp Thoại Tấn, Thôi Toàn sợ quá bủn rủn cả tứ chi quỳ xuống vang lại như tế sao, xin tha mạng :

- Trăm ngàn lạy nhị vị sanh phúc tha mạng cho, chúng tôi có mắt không ngươi, từ nay trở đi không dám lộng hành nữa...

Tòng Đức trợn mắt nạt :

- Tin sao được lời nói của lũ chuột này. Xưa nay, các ngươi chuyên hiếp đáp dân lành, tội ác đã nhiều chẳng giết đi còn để bây sống làm chi cho dơ bẩn cả thế gian này. Nhưng thôi, chúng ta tha cho toàn mạng, chỉ tạm mượn mấy cái tai kia để các ngươi lấy đó làm bài học làm người, hiểu chưa?...

Nói đoạn, chàng nhặt lưỡi đao liếc đi liếc lai trên bàn tay, Diệp, Thôi hai tên hoảng qua, mặt tái mét, lạy lia lịa, nói chẳng ra tiếng.

Bích Nữ biết ý kéo tay Tòng Đức :

- Thôi, hiền huynh tha cho chúng được nguyên vẹn, bây giờ bắt chúng phải làm tờ cung khai tội lỗi, nếu sau này phạm pháp để dân chúng ta thán thì sẽ lấy thủ cấp luôn thể.

Được lời như cởi tấm lòng, hai tên Diệp, Thôi luôn miệng vâng dạ, quên cả lúc đó đang có bao cặp mắt hờn ghét chúng đã ỷ thế gây tai bay vạ gió cho dân lành, nay lại thêm khinh bỉ chúng về thái độ hèn nhát hiện thời. Tòng Đức bèn gọi tửu bảo lấy nghiên bút và giấy để Diệp Thoai Tấn viết tờ cung tội. Tửu bảo đem mấy thứ đó ra, cầm luôn chiếc ghế đẩu để Diệp Thoại Tấn trải giấy lên đó viết.

Giây lát tờ cung tội đã xong. Tòng Đức bắt hai tên ký vào đó, rồi mới cho chúng đứng lên. Hai tay lạy tạ bèn lẻn bước xuống thuyền chèo đi...

Anh em Âu Dương đủng đỉnh bước lên thềm nhà, chủ quán chạy ra vái :

- Nhị vị anh hùng đã làm một việc đại nghĩa cho chúng tôi ở vùng này. Hai tên ấy từ nay chắc không còn dám lộng hành như trước nữa, ơn đức ấy chúng tôi không bao giờ quên.

Tòng Đức gạt đi nói :

- Sanh sự, sự sanh hậu quả của mấy tên mạt vận ấy là thế, có chi mà nói chuyện ơn huệ hả tiên sinh?

Bọn Chu Đức Kiệt đứng cả đó xem anh em Âu Dương xử sự đều lấy làm hả hê.

Mọi người đang cùng nhau định bước vào quán thì có tiếng người gọi ở bến thuyền.

- Âu Dương huynh!

Mọi người cùng quay lại nhìn thấy một người trạc hai mươi bảy, hai tám tuổi, dong dỏng cao, nước da ngâm đen vận áo bào màu lục vừa ở trên chiếc thuyền nhỏ nhảy xuống bên.

Âu Dương Tòng Đức vui vẻ kêu lên :

- A! Tào huynh! Sao đến trễ vậy?

Thiên Lý Mã Tào Chí vừa bước lên bực đá, vừa nói :

- Về với tệ trang, nhận được giấy thì vội vàng đến đây ngay. Đại ca vừa đánh bọn Mộng Hoa Vương, phải không?

Tòng Đức và Tào Chí tay bắt mặt mừng.

Tào Chí thấy mọi người đong, nhìn Tòng Đức có ý hỏi, nhưng Tòng Đức đã giới thiệu từng người một.

Thi lễ xong xuôi, tất cả cùng kéo vào trong quan. Thiết Xích Tử nói :

- Chao ôi! mấy tên cẩu trệ tới làm nguội cả tiệc rượu ngon lành.

Chủ quán đứng gần đấy đỡ lời :

- Không sao, tôi đã cho dọn tiệc khác nóng hổi rồi, xin mời quý vị tái nhập ngay cho kẻo nguội.

Thiết Xích Tử vỗ vai chủ quán cười ha hả :

- Có thế chứ! Chiều khách như vậy trách nào chẳng đắt hàng!

Rượu nồng, bạn mới, câu chuyện trong bữa tiệc rất hào hứng và thiên về kỳ hội sắp tới ở Kim Lăng. Nói tới ngựa Tào Chí thao thao bất tuyệt nói đủ các chi tiết, kinh nghiệm về ngựa. Mọi người đều thán phục Tào chịu khó xem xét khảo cứu các môn nuôi dạy giống vật đáng quý.

Thiết Xích Tử nói giỡn :

- Nghe Tào hiền điệt bàn luận về môn kỵ mã, tôi có cảm tưởng rằng hiền điệt chỉ ưa thích có giống hảo vật đó thôi!... Chẳng hay đã lập gia đình chưa!

Tào Chí mỉm cười :

- Bá phụ dạy chí phải, từ lúc biết học kỵ mã tới nay, lúc nào chàng cũng bận rộn vì giống hảo vật ấy, nên chưa... có rảnh để nghĩ tới việc gập gia đình, tuy gia mẫu đã nhiều phen thôi thúc cháu về việc đó.

Nhà có lão mẫu mà tới tuổi này chưa lập gia đình, hiền điệt không nghĩ tới câu "bất hiếu hữu tam..." sao? Cho phép lão hủ này làm mối nhé.

Tào Chí cười khà :

- Một phần nữa cũng vì diện mạo xấu xí nên ai cũng chê. Bá phụ định làm mối, che lấp sao được điểm ấy cho cháu?

Mọi người cùng cười ồ lên.

Thiết Xích Tử nói :

- Diện mạo đáng kể chi! Cần nhất là có tài mới là điều đáng để cho các cô gái đức hạnh chú ý tới. Thiệt nhé, ta đứng môi nhân, hiền điệt không được từ chối nhé?

- Bá phụ có lòng yêu như vậy thì còn chi bằng. Cháu xin... nhận tiếp.

Thiết Xích Tử phân bua :

- Họ Tào nhận lời rồi có quý vị hiền điệt làm chứng nhé. Tôi sẽ làm mối cho y một bà nội trợ đức hạnh và tuyệt sắc giai nhân.

Chu Đức Kiệt cả cười :

- Thế thì tân lang còn chờ chi nữa không tạ ơn môi nhân một ly rượu cho bọn tôi uống theo với!

Ai nấy cười rộ lên khen phải.

Tào Chí chưa biết hành động ra sao thì Âu Dương Tòng Đức đã giục.

- Kìa, Tào đại ca còn ngần ngừ định thất hứa sao đó? Tạ ơn môi nhân đi chứ. Còn nghĩ ngợi chi nữa?

Tào Chí đỏ mặt, đành phải đứng dậy rót ly rượu đầy đưa mời Thiết Xích Tử.

Đỡ lấy ly rượu. Thiết Xích Tử nói :

- Xin mời cử tọa và tân lang cùng uống để lấy may chứ.

Hạ Thái Phượng thỏ thẻ :

- Cháu không uống được rượu, xin bá phụ cho phép uống chút ít thôi...

Thiết Xích Tử ghé tai Phàn Thế Hùng ngồi bên nói nhỏ mấy câu. Họ Phàn mỉm cười gật đầu lia lịa lẳng lặng nhìn Hạ Thái Phượng.

- Không được! Đây là ly rượu duyên tình của Tào anh hùng, không ai có quyền từ chối cả. Nào xin mời.

Nói đoạn Thiết Xích Tử uống một hơi cạn ly. Mọi người cùng uống theo.

Hạ Thái Phượng da mặt hồng ngập ngừng mãi mới uống hết ly rượu.

Phàn Thế Hùng mỉm cười bảo Thái phượng :

- Biểu muội rán uống thế là phải lắm. Biết đâu rồi gần đây chính biểu muội cũng như Tào đại ca, sẽ chẳng phải mời Trương tiên sinh uống ly rượu... biết ơn?

Hà Thái Phượng đỏ mặt :

- Hư! Biểu huynh hay nói quấy lát nữa về nhà, ngu muội sẽ mách cho!...

Phàn Thế Hùng cười khà :

- Ngu huynh đâu có lo sẽ bị cô mẫu quở mắng. Những điểm mà ngu huynh sẽ nói có lẽ sẽ khiến người vui mừng và... đỡ lo!

Anh em Chu gia hiểu ý nhìn Phàn Thế Hùng và Thiết Xích Tử rồi mỉm cười.

Bữa tiệc hào hứng vui vẻ kéo dài tới xế chiều, mọi người mới ra về. Phía nữ có vẻ chếch choáng nên Phàn Thế Hùng gọi tửu bảo thuê kiệu để mọi người cùng về nhà. Ra tới cổng quán, Tào Chí và anh em Âu Dương xin cáo biệt. Thiết Xích Tử nói :

- Kìa! Vội vàng thế? Mời quý vị về chơi cho biết nhà, định chia tay ngay bây giờ sao?

Phàn Thế Hùng cũng vồn vã mời ba người cùng đi. Tào Chí khoanh tay nói :

- Nếu tôi không quên thì ban nãy có hỏi tới địa chỉ bên nhà ở Chiêu Dương lộ, tiệm Đạt Hưng gần chợ Bắc Qua. Vậy sớm mai thế nào bọn chúng tôi cũng sẽ tới hầu và mời quý vị đến tệ trang dùng bữa luôn thể.

Chu Đức Kiệt nói :

- Tào đại ca dạy như thế cũng được. Chúng ta nên tùy tiện.

Sáng mai sẽ tái kiến rồi sang bên Tào gia trang.

Thiết Xích Tử nói :

- Như vậy cũng được, nhưng cho phép lão hủ này nói riêng với Tào Chí một lời...

Nói đoạn, Thiết Xích Tử bảo riêng họ Tào ra một nơi thì thầm mấy câu, Không hiểu Thiết Xích Tử đã nói những gì nhưng mọi người thấy Tào Chí kín đáo nhìn Hạ Thái Phượng. Chờ cho bọn Thiết Xích Tử lên kiệu trước đi khỏi rồi. Tào Chí và anh em Âu Dương mới ra về.

Âu Dương Tòng Đức hỏi Tào Chí :

- Có việc chi bí mật mà Trương tiên sinh cùng Tào ca thì thầm dữ vậy?

Tào Chí mỉm cười :

- Có gì đâu! Trương tiên sinh muốn làm mối Hạ tiểu thư cho ngu huynh. Hiền đệ và hiền muội nghĩ có nên không?

Tòng Đức nói :

- Sao không nên! Hạ tiểu thư tuy không là người có võ thuật, nhưng thùy mị nết na, sẽ là người nội trợ giỏi. Bá mẫu có người con dâu đó chắc chắn hài lòng, đại ca chớ bỏ qua dịp tốt. Chẳng lẽ ở vậy mãi sao.

Bích Nữ cũng xen vào :

- Tào đại ca và Thái Phượng rất đẹp đôi. Bá mẫu đã trọng tuổi, đại ca ít khi ở nhà, chắc người cũng buồn. Chi bằng kết duyên luôn cùng họ Hạ để bá mẫu sớm tối có người hầu hạ là phải lắm rồi.

Tào Chí khẽ gật đầu :

- Ngu huynh về thưa lại với gia mẫu rồi sẽ liệu sau, Còn nhiều thì giờ mà!

Về tới nhà, Thiết Xích Tử nói riêng với anh em Chu gia :

- Tối làm mối cho hai họ Tào, Hạ. Lát nữa nói chuyện với Hạ mẫu, nhị vị liệu lời tương trợ hộ nhé!

Lam Y nói :

- Tiên sinh hành động phải lẽ lắm. Chắc thế nào cũng thành.

Hạ thái thái thấy mọi người đã về, vui vẻ hỏi thăm cuộc du hồ, Thái Phượng đem chuyện Âu Dương, Bích Nữ đánh bọn Mộng Hoa Vương kể lại cho mẹ nghe.

Hạ thái thái lắc đầu :

- Khiếp quá! Thời buổi này con gái không có bảo lãnh ra đường kể cũng đáng sợ thật. Mà ngồi nhà cũng có chuyện, như vụ mấy tên đầu đà vừa rồi, nếu không nhờ nhị vị Chu hiệp và họ Phàn thì nguy hiểm cho con biết chừng nào. Mỗi khi nghĩ tới, mẹ còn thấy rùng mình lo sợ, con ạ.

Thái Phượng lẳng lặng không nói gì. Thấy dịp tốt, Lam Y nói xen vào :

- Bá mẫu dạy chí phải, như Hạ muội đây chỉ có việc xuất giá lấy được người chồng có bản lãnh, thế lực là giải quyết xong mọi điều lo lắng của bá mẫu.

- Những người như vậy đâu có dòm ngó tới Thái Phượng?

- Ai lấy vợ cũng mong kiếm được người hiền hậu nết na. Hữu duyên thiên lý ngộ, Bá mẫu chớ lo, người thức thời chỉ căn cứ vào đức hạnh con người chớ không khi nào phân giai cấp. Lát nữa, Trương tiên sinh sẽ nói với bá mẫu một việc, chắc sẽ hài lòng...

- Việc chi vậy?

Lam Y mỉm cười, bí mật :

- Việc đó cực hảo, lát nữa bá mẫu sẽ biết, vội chi! Muốn biết ngay, bá mẫu cứ hỏi Thái Phượng :

- Việc chi vậy, con?

- Con có biết chi đâu! Chắc Chu nữ hiệp nói giỡn đấy.

Người ấy đâu có nói sai.

Từ nãy Phàn Thế Hùng vẫn nghe chuyện, bèn xen vào :

- Cháu hiểu rồi. Cô mẫu vào trong nhà cháu sẽ trình bày rõ ràng nhưng chỉ nói riêng với cô mẫu thôi. Biểu muội lên lầu thay y phục đi.

Lúc chỉ có hai cô cháu, Phàn Thế Hùng đem việc Thiết Xích Tử muốn làm mai cho hai họ Tào, Hạ, nói cho Hạ thái thái nghe.

- Họ Tào thế nào, cháu có nhận xét điều gì không?

- Có con người ấy làm rể thì còn gì hay bằng! Võ giỏi, giàu có giao du rộng, hơn nữa y lại là người sanh quán tại Dương Châu, Hai nhà đi lại với nhau tiện lắm. Năm nay y hai mươi tám tuổi Nhâm Ngọ. Hơn Thái Phượng những mười một tuổi, chỉ sợ biểu muội chê y lớn tuổi quá thôi. Diện mạo không đẹp như Chu hiệp, nhưng tốt tướng. Sớm mai y sẽ tới đây mời mọi người sang Tào gia trang uống rượu, cô mẫu sẽ có dịp biết mặt.

- Nếu vậy, con Thái Phượng còn chê cái nổi gì? Được, để cô giảng giải nó phải nghe. Bây giờ cần so đôi tuổi đã.

- Thái Phượng có chê bai gì đâu? Đây là cháu lo biểu muội nghĩ tới sự tuổi tác chênh lệch thôi...

- Khi xưa thúc thúc hơn cô gấp đôi tuổi mà vợ chồng cũng còn thương mến nhau khăng khít nữa là!... Chẳng bao giờ cô không thương tiếc người chồng kiểu mẫu ấy.

Nói đoạn, Hạ thái thái gọi lão bộc Lý Trung bảo :- Quản gia sang bên thầy Thái Ất nhờ so tuổi Nhâm Ngọ hai mươi tám với tuổi Thái Phượng xem sao. Lúc trở về nói riêng tôi biết thôi nhé.

Lý quản gia vâng dạ quày quả đi ngay.

Hạ thái thái hỏi Phàn Thế Hùng :

- Theo ý riêng cháu nghĩ thế nào về vụ này?

- Dạ, cháu ưng ý lắm. Nếu cô mẫu cho phép, cháu sẽ nói với Trương tiên sinh là cô mẫu đã ưng ý để ông ta khỏi phải nói lại.

- Được, nhưng chờ Lý quản gia về xem kết qua cuộc sao đôi tuổi ra sao đã. Bây giờ cháu đi thay áo sửa soạn ăn bữa tối.

Hãy còn no nguyên, cô mẫu ạ.

- Nếu vậy cô bảo nấu cháo con ăn vậy.

Bữa tối hôm ấy chỉ có Hạ thái thái và gia đình Lý Trung ăn cơm. Bọn đi chơi Thanh Dương hồ về chờ bữa cháo. Phàn Thế Hùng bước vào phạn phòng.

Hạ thái thái biết ý, gật đầu :

- Việc coi Thái Ất lúc nãy kết quả tốt lắm cháu ạ. Có thể trả lời Trương tiên sinh được rồi.

- Xin vâng, cháu sẽ để ý thu xếp việc này, cô mẫu an tâm.

Nói đoạn chàng trở ra tìm Thiết Xích Tử nói riêng :

- Cháu đã thưa lại với cô mẫu việc tiên sinh muốn tác thành cho Tào Chí và Hà Thái Phượng. Ổn thỏa rồi. Biểu muội Thái Phượng thành vợ thành chồng, cô mẫu cũng an lòng được phần nào.

Thiết Xích Tử vỗ vai họ Phàn :

- Chính vì lẽ ấy nên tôi mới nghĩ tới sự làm mai cho đôi bên. Tác thành cho hai họ ấy sống trong an vui không phải là nghĩa cử sao?

- ... Và cũng là một dịp để uống cho thật say!

- Hà, hà, cháu nói trúng ý ta lắm!

Hôm sau vào quãng đầu giờ thìn, Tào Chí và anh em Âu Dương cỡi ngựa tới thăm mọi người bên tiệm Đạt Hưng. Ba người vào chào lạy Hạ thái thái.

Phàn Thế Hùng đưa mắt ra hiệu cho cô mẫu biết Tào Chí. Thấy họ Tào nghiêm trang, dáng điệu anh hùng, Hạ thái thái rất đỗi mừng thầm cho Hà Thái Phượng lấy được chồng khí khái. Trong khi mọi người nói chuyện trong phòng khách, Phàn Thế Hùng lẻn ra hỏi Hạ thái thái.

- Cô mẫu có ưng cho Tào Chí làm giai tế cho họ Hạ không?

- Phúc cho Thái Phượng lắm rồi, cháu ạ. Chỉ e người ta chê biểu muội của cháu thôi.

- Không đâu, Tào Chí có vẻ chú ý tới Thái Phượng nhiều lắm. Thế nào cũng thành.

- Sớm ngày nào hay ngày ấy, trước khi các cháu trở về Thái An huyện, cô càng đỡ lo.

- Đã đành, hai họ cùng ưng thuận cả thì không lẽ nào để hôn lễ chậm trễ.

- Thôi cháu vào nhà trong tiếp khách đi. Mọi việc cô cho cháu toàn quyền hành động, bất tất phải hỏi ý kiến cô nữa.

Phàn Thế Hùng vào nhà trong thì bọn Tào Chí, theo sự hướng dẫn của Phàn Mộng Liên, đang đi xem vườn cảnh. Tào Chí khen ngăn nắp rộng rãi quá cho một gia đình ít người.

- Nếu quý vị không tới đây chắc trong nhà lặng lẽ lắm nhỉ?

Thiết Xích Tử nói khẽ :

- Bởi vậy nay thêm có một giai tế như hiền điệt, gia đình sẽ vì đó mà vui vẻ hơn lên! Bên này ta dàn xếp xong rồi, còn phần hiền điện đã nhất quyết chưa?

- Anh hùng chỉ nói có một lời thôi. Bá phụ đã có lòng tác thành cho lẽ nào cháu lại từ chối. Vì thế nên cháu tổ chức bữa rượu hôm nay tạ ơn môi nhân đó...

- Vậy thì nên cử hành hôn lễ ngay trước khi bọn chúng ta đi Kim Lăng, nghĩ có nên không?

- Cháu rất đồng ý, vì lúc này đang có đông đủ mọi người, vả lại chuyến này nếu không có vợ, gia mẫu cũng không muốn cho cháu đi xa.

Bọn Tào Chí ở lại nhà họ Hạ chờ mọi người y phục chỉnh tề sửa soạn sang chơi bên Tào gia trang. Khi sắp ra đi Thiết Xích Tử tuyên bố việc đứng làm mai cho hai họ Tào, Hạ. Ai nấy đều vui vẻ hoan hô.

Thiết Xích Tử nói :

- Tào hiền điệt nên tới lạy nhạc mẫu đi cho tiện bề lo liệu ngay Tào Chí bèn tiến tới quỳ lạy Hạ thái thái ba lạy và kêu là nhạc mẫu.

Hạ thái thái đỡ Tào Chí dậy :

- Nay đã là người trong nhà, hiền tế cứ tùy tiện. Riêng phần tôi rất sung sướng có rể như con. Chỉ e Thái Phượng còn non nớt không biết cách làm dâu, nên trăm sự ta trông cậy ở con dạy bảo nó sau này.

Thiết Xích Tử nói đỡ cho Tào Chí :

- Hai bên cùng xứng đáng lắm rồi, vị tất Hạ thái thái phải nghĩ nhiều.

Hạ thái thái vui vẻ :

- Hôm nay, đáng lẽ tôi phải làm cơm đãi rể nhưng quý vị đã trót hẹn nhau sang bên Tào gia trang, vậy xin tới ngày mai.

Thiết Xích Tử nói :

- Hay lắm! Nhân tiện tôi sẽ đạt lời mời Tào mẫu ngày mai sang đây chơi để hai bên thông gia quen biết nhau.

Mọi người đều hoan hô hảo ý của Thiết Xích Tử. Vợ chồng Lý quản gia vì Tiểu Kim thấy đại sự thành đạt mau lẹ như vầy thì đều mừng rỡ, đứng sau rèm nhòm ngó chú rể mới. Mọi người xin phép Hiền mẫu lên đường.

Phàn Thế Hùng nói :

- Chúng ta tám người mà chỉ có bảy con ngựa, vậy Mộng Liên nên nhường ngựa cho Trương tiên sinh, đi kiệu vậy.

Tào Chí nói :

- Tiểu đệ đã nghĩ tới việc đó nên sai gia đình giắt theo mấy con ngựa, có lẽ giờ này nó tới nơi rồi.

Moi người cùng ra cửa xem, quả nhiên hai gia nhân bên Tào gia trang đã đứng chờ dưới gốc liễu với mấy con tuấn mã cực kỳ lớn.

Chu Đức Kiệt mỉm cười, nói giỡn :

- Chú tân lang này được, chu đáo lắm. Ông mối bằng lòng nhé và bữa nay phải say mới được.

Thiết Xích Tử gật đầu lia lịa :

- Được! Bữa nay Trương mỗ nhất định uống một bữa quần thiên, náo địa, say cho quý vị coi.

Ai nấy đều cười ồ lên.

° ° °

Nói về Thái Phượng, ngay từ tối hôm qua, nàng có cảm tưởng như có việc gì lạ mà mọi người cố ý giấu không cho mình biết. Tuy nhiên, nàng rất tinh ý, nên cũng đoán ra được phần nào câu chuyện. Bởi vậy sáng nay, nàng hỏi dò Lý quản gia, mới biết việc Hạ mẫu cho đi so đôi tuổi nàng với tuổi người nào đó bên thầy Thái Ất. Do đó, những câu nói đầy ngụ ý của mọi người lúc ban ngày ở Hải Hồ Quan, lần lượt hiện lai trong tâm trí nàng và nàng hiểu ngay cái người tuổi Nhâm Ngọ ấy không phải ai xa lạ, mà chính là người họ Tào. Vì thế, Thái Phượng tự nhiên cảm thấy e lệ, thẹn thùng trước mặt mọi người. Tới khi bọn Tào Chí và anh em Âu Dương đến nhà thì Thái Phượng ở lì trên lầu không xuống nhà nữa tuy nàng rất mong được gặp Thiết Phiến Cô.

Mọi người cũng hiểu tâm trạng Thái Phượng nên không gọi nàng xuống nhà dưới. Một lúc sau, trong khi Thái Phượng còn đang mung lung nghĩ ngợi, xa gần thì Tiểu Kim lén lên. Thái Phượng vô cớ giật mình thót một cái, trách :

- Gớm! Tiểu Kim làm gì vậy? Sao lại nhón nhén đi khiến ta hết hồn!

Tiểu Kim tươi cười bước vào phòng tiểu chủ nhân :

- Xin chúc mừng cô nhé. Hay lắm cơ...

- Ô hay! Chúc mừng gì? Việc chi mà hay lắm?

- Mọi người ai nấy đều rõ cả rồi, cô cứ giấu giếm làm chi! Đời người, ai chẳng qua một ngày vui mừng ấy?

- Tiểu Kim! Lạ thiệt, ta có biết việc gì đâu. Sao cứ úp mở mãi vậy! Ngồi cạnh đấy nói ta nghe.

Thường ngày, Thái Phượng và Tiểu Kim rất thân mật, coi nhau như chị em ruột nên Tiểu Kim ngồi ghé bên thủ thỉ kể lại chuyện Thiết Xích Tử làm mai và việc Tào Chí đã chánh thức lạy chào Hạ mẫu.

- Đấy! Công việc như thế không đáng gọi là vui mừng sao?

Thái Phượng xa xôi nhìn qua cửa sổ giây lâu mới nói :

- Lạ nhỉ! Sao mẫu thân không cho ta biết trước mà lại tự tiện nhận một việc can hệ tới đời ta như vậy!

Tiểu Kim đon đả :

- Dễ hiểu lắm. Cô và Tào lang đã biết mặt nhau từ ngày hôm qua. Tới khi trở nhà, tôi thấy Phàn công tử nói riêng với thái thái, chắc là hai người bàn tính về việc đó rồi. Vả lại, dõng dạc hiên ngang như Tào lang xứng đáng với cô lắm rồi, còn chọn lọc đâu hơn nữa. Thái Phượng im lặng suy nghĩ, nàng cảm thấy nỗi vui, buồn buồn đang tràn ngập tâm trí nàng. Nàng vui vì Tào lang quả xứng đáng là một nam nhi đội trời đạp đất mà nàng được sửa túi nâng khăn, nhưng nghĩ tới khi xuất giá, lão mẫu ở nhà còm cọm một mình sớm tối không người thân hôn định tĩnh, Thái Phượng thấy không đang tâm.

Giá hẳn như Tào lang chịu ở rể thì còn chi bằng, trong nhà thêm người thêm vui, sớm tối nàng được hầu hạ mẹ già. Nhưng có ngôi nhà họ Tào giàu lớn, chàng lại còn có lão mẫu chắc hẳn sự ở rể không bao giờ thành.

Hay là từ chối cuộc lương duyên này để được suốt đời ở nhà với mẹ, rau cháo cho qua ngày tháng, mẹ con lúc nào cũng có nhau.

Nếu từ chối chắc hẳn mẹ không bằng lòng vì đã hứa hôn với họ Tào rồi, quyết không thể nào nói hai lời. Hơn nữa, sau vụ đầu đà Kim Cương tự, mẹ chẳng lo lắng về tương lai cho nàng, nay gặp người xứng đáng tài ba võ nghệ có thể đảm bảo sự an ninh cho nàng được, nên nàng quyết định thành hôn mau lẹ để được an tâm.

Tiểu Kim thấy Thái Phượng tự lự vội hỏi :

- Cô nghĩ chi vậy? Có thể cho tôi biết được không?

Thái Phượng như người tỉnh giấc mơ, cầm tay Tiểu Kim rơm rớm nước mắt :

- Tiểu Kim ơi, ta với em như tình ruột thịt cần chi phải giấu giếm. Lấy được người chồng như Tào lang quả không có điều chi chê trách nhưng, em còn lạ chi, ta là con một nay xuất giá, để mẹ già ở nhà thui thủi một mình, đau đớn cho ta biết nhường nào, không nghĩ ngợi buồn rầu sao được!

- Không còn cách nào điều chỉnh sự thiếu sót này được hay sao.
- Đã đành vợ chồng quý mến nhau ta yêu sách gì mà chàng chẳng ưng theo, nhưng ta đâu dám quên bổn phận dâu con? Tào lang cũng còn có mẹ già ở trang trại, cần có kẻ hầu hạ sớm hôm, chàng còn mắc bận kinh doanh chớ?

Hai người đang nói chuyện trò thủ thỉ thì Lý quản gia lên :

- Thái thái gọi Thái Phượng, xuống ngay nhé!

Tiểu Kim vội xuống lầu trước, Thái Phượng sửa lại mái tóc xuống sau.

Hạ thái thái ngồi ở trong phòng nhà dưới chờ.

- Thưa mẫu thân cho gọi con có việc chi.

Hạ thái thái lặng lẽ nhìn kỹ Thái Phượng, thấy nàng quả là cô gái đương thì xuân xinh đẹp bội phần. Quen lệ thường, Thái Phượng ngồi xuống bên mẹ.

Hạ thái thái mỉm cười :

- Lớn rồi, con còn làm nũng như thuở còn thơ nữa sao? Hôm nay, mẹ có một điều hệ trọng muốn bàn bạc cùng con.

- Biết mẹ sắp sửa nói tới việc hôn nhân, Thái Phượng đôi má ửng hồng, vân vê tà áo, im lặng.

- Nói gần, nói xa, chẳng qua nói thiệt, nay con đã lớn, mẹ muốn lo bề gia thất cho con để mẹ được an tâm. Trương tiên sinh làm mai, hỏi con cho Tào Chí, vậy hôm qua con đã nhìn rõ diện mạo Tào lang rồi chớ? Sáng nay, y qua đây mời mọi người sang Tào gia trang uống rượu, mẹ đã nhận xét kỹ thấy y là một nam tử tu mi đáng trọng...

Thái Phượng sắc diện đỏ gay gắt, im lặng.

- Kìa, sao lại im lặng? Trong phòng này chỉ có hai mẹ con, nên tỏ ý cho mẹ nghe.

Thái Phượng rưng nước mắt cầm tay mẹ :

- Phận làm con, cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Điều chi thuộc về họ Tào không đáng kể, vậy hà tất phải bàn luận, thưa mẫu thân!

- Thế, con thắc mắc điều chi. Mẹ cần nói cho con nghe là mẹ đã nhận lời vì Tào Chí và con rất xứng đôi. Con được nâng khăn sửa túi cho người ấy, mẹ thấy an tâm một phần nào.

- Mẫu thân dạy chí phải, con đâu dám cưỡng lời, nhưng mẫu thân đã quên hẳn một điều mà bổn phận riêng con phải nghĩ.

Hạ thái thái cầm tay con, vội hỏi :

- Điều chi vậy con?

- Con là con một, khi xuất giá rồi, ai người thân hồn định tĩnh. Từ tắm bé lúc nào mẹ con ta cũng chưa hề xa nhau, nên trước đây con đã quyết định ở nhà hầu hạ mẹ sớm hôm... chớ con không đang tâm để mẫu thân ở lại nhà đâu!

- Mẹ cũng nghĩ tới việc đó rồi, nhưng cần đặt tương lai của con lên trên mọi tình cảm, vả lại họ Tào là người Dương Châu, mẹ nghĩ rằng con không phải đi xa nên cũng an tâm, bởi vậy mẹ ưng thuận ngay.

Thái Phượng lắc đầu :

- Dù chàng là người đồng tỉnh nhưng làm dâu con người ta không lẽ con luôn luôn về nhà được, như vậy tức là mẹ con ta xa nhau rồi... thôi con chẳng chịu đâu!

Nói đoạn, Thái Phượng úp mặt vào vai mẹ thổn thức. Hạ thái thái vuốt ve con gái yêu, cố dằn tâm, nói :

- Nói như con không được. mẹ nào có muốn xa con, nhưng thử nghĩ lại xem vụ Kim Cương tự bữa nọ khiến mẹ hết hồn, nếu con có người chồng anh hùng như Tào Chí rồi thì đâu xảy ra nông nổi ấy... Con nên suy xét lợi hại, đừng để cảm tình chi phối. Vả lại, con gái lớn phải lấy chồng, ở nhà mãi không nên.

- Mẫu thân dạy con phải chịu nhưng thiệt tình con không muốn xa mẹ chút nào cả.

- Thôi, con đừng buồn, thế nào cũng có sự dàn xếp ổn thỏa, chẳng nên nghĩ ngợi vô ích. Thiếu nữ nào xuất giá cũng hoang mang, rồi sẽ quen đi. Khi xưa lấy thân phụ con, mẹ cũng dùng dằng như vậy đó. Con an tâm, mẹ sẽ lo liệu sau, tuần tự nhi tiến mới được. Mẹ chắc Tào Chí không phải là người không biết chu đáo đâu.

° ° °

Chiều hôm ấy, bọn Thiết Xích Tử trở về, nói việc Tào mẫu ngày mai sẽ sang thăm Hạ mẫu để bàn định việc cưới xin.

Hạ Thái Phượng đang ngồi đó thấy nói tới hôn nhân, vội bỏ lên lầu. Lam Y nữ hiệp mỉm cười, gọi Thái Phượng lại nói rằng :

- Chúng ta là người nhà cả, xấu hổ nỗi chi? Ngồi đây, tôi nói cho nghe điều này vui lắm.

Lam Y nắm tay Thái Phượng kéo xuống ngồi cạnh mình.

Thái Phượng muốn rút tay ra lên lầu nhưng không được, đành phải ngồi xuống cạnh Lam Y.

Nghiêm nét mặt, Lam Y nói với Hạ thái thái :

- Trưa nay, sau khi công việc làm mai của Trương tiên sinh đã xong xuôi, cháu chợt nghĩ tới một điều nên đã thưa chuyện riêng với Tào mẫu, gọi là góp phần xây dựng đôi chút cho cuộc hảo hôn nhân này.

Mọi người ngạc nhiên không biết là điều gì nên chăm chú nghe.

Lam Y nói tiếp :

- Cháu trình bày rõ ràng cho Tào mẫu biết tình hình trong gia đình nhà ta, Hạ tiểu thơ là con một, mà Hạ mẫu thì cũng có tuổi cần người săn sóc sớm hôm... Tào mẫu hiểu ngay nói rằng người cũng nghĩ như vậy nên sau khi cưới xin, có ý muốn mời Hạ mẫu sang ở cả bên Tào gia trang để sớm tối hai vị lão mẫu có bè bạn, và để Thái Phượng được tròn chữ hiếu với cả mẹ chồng lẫn mẹ đẻ... Còn cửa tiệm này, Tào tiên sinh sẽ trao cho Lý quản gia đứng lên quản lý, thái thái nghĩ vậy có ổn không?

Lời nói của Lam Y nữ hiệp có hiệu nghiệm của trận mưa rào trên khu đất đang bị hạn hán.

Hạ thái thái và Thái Phượng tươi hẳn lên. Ai nấy đều khen ngợi Lam Y quyết định công việc rất mau lẹ, hạp thời.

Thiết Xích Tử cười lớn :

- May quá! Tôi cũng đã nghĩ tới điểm này nhưng chưa biết xử trí ra sao, định sau khi cưới sẽ nói cho Tào lang hay rồi thu xếp sau, nay nữ hiệp lo xong điểm ấy thì mọi sự có thể coi là giải quyết xong rồi. Hai họ chỉ còn việc sửa soạn cho bọn ta uống rượu thôi!

Lam Y nói :

- Ngày mai sang đây, Tào mẫu sẽ ngỏ ý đó với Hạ mẫu, Tào mẫu bổn tánh thiệt thà chất phác, vậy Hạ thái thái cũng nên nhận lời chớ đừng giữ ý nữa.

Hạ thái thái cảm động :

- Ơn của Trương tiên sinh và nữ hiệp, mẹ con tôi chẳng bao giờ dám quên.

- Thái thái dạy chi nặng lời vậy? Chỉ xin một điều là khi chúng tôi "náo tân phòng" thì Thái Phượng đừng giận dỗi nhé!...

Mọi người cười ồ lên vui vẻ. Thái Phượng thẹn quá chạy vút ra ngoài lên thẳng lầu, an tâm, sung sướng hơn lúc ban sáng nhiều. Nàng không ngờ lại may mắn đến thế, lấy được chồng anh hùng mà vẫn được gần mẹ già sớm hôm được đích thân phụng dưỡng.

Hạ thái thái cùng vợ chồng Lý Trung cũng rất mừng cuộc hôn nhân bất thần đó được kết thúc mau lẹ và đẹp đẽ vô cùng.

Hạ thái thái nói với mọi người :

- Bây giờ tôi sửa soạn để mai tiếp đãi họ nhà trai, tuy vậy sự tiếp đãi đều nhờ ở quý vị trông nom giúp cả nhé.

Ai nấy đều nhận lời. Phàn Thế Hùng nói :

- Cháu và Mộng Liên là con cháu nhà rồi, đứng đắn và hiểu biết hơn cả chỉ có Trương tiên sinh và nhị vị Chu hiệp, vậy cô mẫu bất tất phải lo.

Nhìn Mộng Liên, Lam Y nữ hiệp nói :

- Phàn thư thư coi, Hạ tiểu thư cho chúng tôi uống rượu rồi đó. Chừng nào đến lượt thư thư? Mau lẹ lên chớ? Mọi người còn đang tựu họp đông đủ cả đây.

Phàn Mộng Liên đỏ mặt cúi đầu đi ra.

Thiết Xích Tử nói :

- Lại để mỗ làm mối cho!

Lam Y mỉm cười, ranh mãnh :

- Mộng Liên thuộc giới kiếm cung của chúng ta, tiên sinh phải dò hỏi cẩn thận kẻo làm mai không trúng chỗ thì nguy hiểm lắm đó, chăng như Hạ tiểu thơ là con người của phòng the đặt đâu ngồi đấy!

- Thế thì chịu thôi, việc tâm tình Trương mỗ này vốn dĩ vẫn kém ngay từ hồi còn niên thiếu...

Ai nấy đều lẳng lặng cười. Tối hôm ấy, Hạ thái thái sửa soạn phòng thư để hôm sau tiếp đãi họ Tào. Thái thái xưa nay là người ngăn nắp, nhà cửa tuy rộng rãi nhưng rất gọn gàng sạch sẽ, thứ gì cũng trữ sẵn cả trong nhà, nên khi hữu sự không mất công nhiều.

Hôm sau, giờ Tỵ, bên Tào gia tới. Tào mẫu đi kiệu, Tào Chí và anh em Âu Dương đi ngựa. Hai tên gia nhân cũng đi ngựa theo mang mấy thứ tặng vật sang biếu Hạ gia. Hạ thái thái cùng mọi người ra tận cửa tiếp đón nồng hậu. Người trong phố thấy nhà họ Hạ có nhiều khách sang trọng tới thì có ý chăm chú xem.

Hạ mẫu và Tào mẫu chuyện trò tâm đầu ý hợp, ngồi chung với Lam Y nữ hiệp, Âu Dương Bích Nữ và Phàn Mộng Liên, Thiết Xích Tử, Chu Đức Kiệt, Phàn Thế Hùng, Âu Dương Tòng Đức và Tào Chí ngồi riêng.

Hạ thái thái cho gọi Thái Phượng xuống ra mắt, Tào mẫu thấy con dâu kiều mị, dịu dàng thì rất mừng, đỡ nàng dậy cho ngồi một bên. Thái Phượng giữ ý đứng hầu.

Thời bên nam, câu chuyện ngã về võ nghệ, giang hồ nghĩa hiệp, tửu nhập ngôn xuất, chuyện nở như gạo rang. Tào Chí và anh em Âu Dương hỏi Chu Đức Kiệt cho xem Thất Tinh đao và cây Thái Dương trường kiếm. Chu Đức Kiệt lên lầm lấy hai bảo vật ấy đưa cho ba người coi. Ai nấy đều tấm tắc khen ngợi là hai thứ bảo vật hiếm có trên đời...

Tào mẫu và Hạ mẫu nhất định xúc tiến mau lẹ hôn lễ nên cho mời thầy Thái Ất đến nhà lựa chọn ngày giờ tốt. Sau khi bàn xét kỹ lưỡng, hai bà nhất định ngày mùng sáu tháng hai sính lễ và ngày mười thì cưới. Ngay từ hôm sau, Hạ thái thái lo việc sửa soạn tư trang cho Thái Phượng về nhà chồng, và Tào mẫu cũng xúc tiến việc đón dâu. Hai họ cũng quen biết nhiều nên lễ mừng để chật nhà. Hôm nhận sính lễ, nhà gái khách khứa chật nhà, yến tiệc linh đình. Hạ Thái Phượng ngỏ ý nhờ Lam Y và Phàn Mộng Liên cùng mấy người bạn trong khu phố phù dâu.

Lam Y cười :

- Tôi rất quý mến hiền muội, nhưng rất tiếc không thể làm việc đó được. Trước hết cô dâu và phó dâu cùng phải sàn sàn tuổi nhau mà tôi thì ngoài hai mươi rồi. Đã nhiều năm nay, tôi đã không dùng tới xiêm y, dáng điệu võ biền rất khó coi. Vậy Mộng Liên và các cô bạn khác phò dâu thừa đủ rồi. Nên coi tôi như người chị chạy việc ngoài có lẽ được việc hơn.

Phàn Mộng Liên được dịp báo thù :

- Chao ôi, Chu thư chối từ khéo quá! Nếu nói đến tài, sắc thì bọn tôi chưa bén gót. Chẳng vậy mà khi tới Trấn Giang, Tham Hoa Quỷ Dương Tấn Đình đã chẳng mê say đến nỗi bỏ nát cả tòa Xuân Phong quán đó ư?

Lam Y ừ hử không nói gì. Mộng Liên thừa dịp nói nữa. Hạ Thái Phượng thấy Lam Y từ chối không dám nài thêm nữa.

Nói về bên Tào gia trang, quan khách ăn uống linh đình trước ba ngày, rồi mồng mười mới rước dâu.

Hôm đó, Hạ mẫu và Lý quản gia ở lại nhà. Tiểu Kim theo hầu cô dâu. Bọn Thiết Xích Tử, anh em Chu gia, Phàn gia cùng cả bên trang trại họ Tào. Tào Chí giao du rộng, bạn hữu nhiều nên cuộc tân phòng khá náo nhiệt, vui vẻ đến cực độ. Mãi khuya, chú rể mới chuệch choạng nhập phòng. Thị nữ đã bày một bàn tiệc khác ngay trong tân phòng cho tân lang và tân giai nhân song ẩm.

Hạ Thái Phượng e thẹn, phủ mặt ngồi trong góc phòng thấy Tào Chí vào, vội đứng lên nhưng thẹn thùng đứng nguyên chỗ.

Tào Chí tiến lại khẽ nói :

- Các bằng hữu phá quá nên tôi chậm trễ, chắc hiền thê mong đợi nhiều...

Thái Phượng bẽn lẽn im lặng...

- Đã nên nghĩa phu thê, còn e thẹn nỗi chi! Nào, mời hiền thê uống với tôi ly rượu bách niên nào...

Thị nữ biết ý rót ly rượu bưng đến. Tào Chí đón lấy, vẫy tay bảo thị nữ ra ngoài, đóng cửa lại...

Tào Chỉ bỏ tấm nhiễu hường phủ mặt Thái Phượng sang bên, lùi lại một bước chăm chú nhìn :

- Chao ôi, hiền thê xinh đẹp hơn bữa ở Thanh Dương hồ bội phần, không hiểu tôi tu hành từ kiếp nào mà bây giờ được diễm phúc dường này!... Nào, xin mời hiền thê cùng uống nào...

Thái Phượng bấy giờ mới dám ngửng đầu nhìn chồng, thỏ thẻ :

- Thiếp chỉ e vụng về không được vừa ý nâng khăn sửa túi cho khách anh hùng, vậy có phạm lỗi chi mong phu quân liệu bề dung thứ.

Giọng oanh vàng thỏ thẻ, mùi hương sực nức. Tào Chí say sưa cười ngất :

- Tình nghĩa vợ chồng mà!... Hiền thê nặng lời làm chi khiến tôi vô cùng thắc mắc.

Nói đoạn, chàng lần tay kéo Thái Phượng lại gần :

- Mời hiền thê uống.

Thái Phượng đỡ lấy ly rượu, hai tay nâng gần miệng chồng :

- Thiếp xin mời người anh hùng uống trước.

Tào Chí sung sướng ghé môi uống nửa ly và đưa mời lại Thái Phượng...

Chờ Thái Phượng uống hết, Tào Chí quàng tay lưng nàng dìu ra bàn tiệc :

- Nào, bây giờ đến lượt hai ta đồng ẩm.

Tào Chí vỗ tay gọi thị nữ vào hầu.

Từ sáng đến giờ, may nhờ Tiểu Kim lấy mấy chén yến nhỏ cho ăn, Thái Phượng mới đỡ đói bụng. Bây giờ tuy ngồi yến ẩm với chồng, nàng vẫn thấy là lạ, lo sợ vẩn vơ thế nào ấy.

Riêng phần Tào Chí từ trước tới nay chỉ ưa tập luyện võ nghệ, cung mã, vẫn giữ được nguyên khí, nhưng nay rượu say ngà ngà, ngồi trước một người vợ tuyệt sắc giai nhân, chàng thấy lòng xao xuyến rung động bởi một cảm giác kỳ lạ... Rượu được vài tuần, Thái Phượng vừa lạ, vừa nhớ mẹ, nhớ nhà, nàng ăn qua loa chút đỉnh rồi ngồi ỳ ra đó vân vê tà áo. Tào Chí biết ý, hối thị nữ dẹp bàn tiệc. Thị nữ dâng khăn bông nóng ướp hương lan cho hai người dùng rồi cáo lui.

- Hiền thê đừng buồn, vài hôm nữa, tôi sẽ đích thân sang bên nhà rước nhạc mẫu về đây như đã thỏa thuận từ trước. Đêm xuân của vợ chồng nhất khắc thiên kim, hiền thê phải vui vẻ mới được.

Nghe lời nói như cởi tấm lòng, Thái Phượng ngước mắt nhìn chồng, biết ơn...

° ° °

Bọn Thiết Xích Tử, Chu Đức Kiệt sau khi mãn tiệc kéo nhau ra về bên Chiêu Dương lộ. Hạ thái thái còn ngồi chờ mọi người về kể lại hôn lễ bên Tào gia trang cho nghe. Hôm sau, vợ chồng Tào Chí về nhà nhị hỉ có anh em Âu Dương đi theo.

Trong bữa tiệc gia đình, Thiết Xích Tử nói với mọi người :

- Mọi việc đã hoàn hảo, mai mốt, tôi xin phép lên đường. Hẹn gặp nhau tại Kim Lăng ngày rằng tháng ba. Chuyến này vô tình nán lại Dương Châu nhiều ngày rồi...

Tào Chí vội nói :

- Không được! Mấy bữa nay toàn bận rộn không được tiếp bá phụ đàng hoàng, vậy thế nào cũng xin nán lại ít ngày cho cháu được nghe lời dạy bảo.

- Thấy cháu thành gia thất ta rất mừng. Còn việc tiệc tùng cũng đã nhiều rồi, hiền điệt chẳng nên ép, chúng ta còn gặp nhau nhiều sau này... Lần sau qua Dương Châu, mong rằng được bế cháu ta mới hả lòng...

Thấy Thiết Xích Tử nhất quyết, Tào Chí hiểu biết tâm tình khách giang hồ thường như vậy, nên cũng không dám nài ép nữa.

Chu Đức Kiệt cũng nói :

- Anh em tôi lần thứ nhất du Giang Nam nên xin phép lên đường, và cũng xin hẹn sẽ gặp nhau tại Kim Lăng.

Phàn Thế Hùng vội ngăn :

- Sao Chu huynh vội đi vậy, nán lại Dương Châu mấy bữa cùng về Thái An huyện, rồi ra đi Kim Lăng luôn thể.

Bọn Tào Chí và Âu Dương Tòng Đức cũng ngăn giữ :

- Từ bắc xuống nam, nhị vị nên ở lại chơi Dương Châu và quá tệ trang cho chúng tôi được thù tiếp cho thỏa lòng khát vọng, rồi cùng đi cả Kim Lăng có vui không?

Chu Đức Kiệt đáp :

- Các vị nhân huynh có lòng quý mến, anh em tôi rất đa tạ tấm thạnh tình ấy, nhưng Tào đại ca vừa lập gia thất xong, việc nhà chắc còn nhiều điểm cần phải thu xếp cho gọn gàng trước khi lên đường đi Kim Lăng, vậy chúng tôi xin khất tới kỳ sau, thế nào chẳng có phen qua nơi thị thành hoa lệ này nữa...

Từ nãy Lam Y vẫn lẳng lặng quan sát mọi người, thấy Âu Dương Bích Nữ đăm chiêu kín đáo nhìn Chu Đức Kiệt, nay Đức Kiệt cáo biệt lên đường, nét mặt nàng bỗng mất vui...

Lam Y nhận thấy rõ rệt như vậy nên có ý ngạc nhiên. Tại sao Bích Nữ buồn khi nghe nói anh em nàng ra đi? Đây là một mối buồn tự nhiên khi cùng bằng hữu chia tay hay là có lẫn ý chi khác thường...

Nhìn kỹ, cô gái Âu Dương quả đẹp thiệt, thứ đẹp sắc xảo mạnh dạn của một thiếu nữ có tài võ nghệ tuyệt luân. Nàng đã chẳng phải là tay đồ đệ chân truyền của một phái võ nổi danh vào bực nhất thời đại này đó ư? Hai lần đánh bọn Mộng Hoa Vương ở Thanh Dương hồ và tửu quán, Bích Nữ đã tỏ ra nàng là một người có nghị lực, cả quyết tiến ở tài nghệ mình.

Ngay từ lúc đầu, Lam Y đã nhận thấy ngay anh em Âu Dương thọ hưởng được công phu chân truyền, sức lực tiềm tàng. Kẻ hữu tài thường đa tình, để nhận xét nhau, vì thế Bích Nữ có cảm tình ngấm ngầm riêng đối với Chu huynh chăng? Nghĩ tới đây, Lam Y đưa mắt nhìn Đức Kiệt.

Từ trước tới nay, trên bước giang hồ, gặp đã nhiều người, đẹp có, dữ dội có, và ngay hiện tại nơi đây, Đức Kiệt tuy tuổi ngoại tam tuần nhưng quả là một trang hảo hán phương phi tuấn tú có dáng điệu rất dễ gay cảm tình với mọi người, kể cả nam lẫn nữ.

Đức Kiệt có sức hấp dẫn lạ thường, ngay tới trai hai mươi vị tất đã vượt nổi chàng!... Ờ, thiệt vậy, có lẽ vì thế mà Bích Nữ, anh hùng mộ anh hùng, mến chàng chăng?

Lam Y đưa mắt từ Đức Kiệt, nhìn lại Bích Nữ thì vừa gặp đôi mắt của Bích Nữ nhìn mình.

Chương 17: Giữa tiệc, Đức Kiệt Lam Y biểu diễn Phong Vũ đao Ngoài sân, Thế Hùng Mộng Liên trổ tài Liên Châu pháp

Bích Nữ bỗng có cảm giác là Lam Y quan sát nàng từ lâu rồi nên sắc diện từ hồng hào chuyển sang hồng tía, quay nhìn ra phía cửa sổ.

Lam Y không còn ngờ vực nữa. Sự nhận xét của nàng đã có phần nào xác thực rồi! Phàn Mộng Liên dịu dàng bao nhiêu thì Bích Nữ kiêu hùng bấy nhiêu. Hai người tuy cùng đẹp nhưng hai sắc đẹp ấy khác nhau xa. Trong khi Lam Y quan sát, suy nghĩ về Âu Dương Bích Nữ và Đức Kiệt, thì mọi người hẹn hò nhau, bàn tán việc đi Kim Lăng.

Dùng đồ ngọt xong, mọi người ra phòng khách uống trà. Nhân lúc ấy, Lam Y bấm Bích Nữ cùng ra huê viên...

° ° °

Hai người lẳng lặng ra tới huê viên. Lam Y chỉ phiếm đá sau ngọn giả sơn :

- Ngồi kia hóng gió đi. Mấy bữa tiệc tùng liên miên, uống nhiều rượu quá nhức cả đầu...

Nhìn hai chiếc chim sát cánh bay trong bầu trời xanh ngắt, Bích Nữ nói :

- Tụ họp thì như vậy, nhưng mai mốt đây chia tay lại mỗi người một phương trời chẳng biết ngày nào mới tái hội!

Nói đoạn, nàng khẽ thở dài.

Lam Y vội nói :

- Đâu có! Chúng ta còn tái hội ở Kim Lăng mà!...

Bích Nữ nhìn thẳng mặt Lam Y :

- Sau kỳ hội ở Kim Lăng thì cũng vẫn thế, chúng ta có khác chi cá nước chim trời không? Thiên hạ rộng mênh mông, thư thư và Chu huynh lại tiếp tục bước giang hồ hành hiệp vô địch, biết ngày nào chúng ta mới được liên miên uống những bữa rượu đến nhức đầu như ngày nay nhỉ?

Lam Y xây người lại cầm tay Bích Nữ ôn tồn :

- Chúng tôi sẽ sang Tô Châu bái yết bá phụ và tái kiến cùng hiền muội. Chúng ta sẽ có nhiều thì giờ đàm đạo cơ mà.

- Thấy Trương tiên sinh nói nhị vị sẽ từ Kim Lăng đi Thái An huyện qua thăm Phàn gia phải không?

- Có thể vì đã hứa trước với Phàn Thế Hùng và Mộng Liên rồi. Từ Thái An huyện, chúng tôi sẽ sang thẳng bên Tô Châu.

- Nếu vậy, Phàn thư thư có phúc được gặp trước nhỉ?

Lam Y mỉm cười :

- Trước sau có chi đáng kể! Như chúng tôi từ miền Bắc xuống Giang Nam chưa bao lâu thì đã hữu duyên được kết giao cùng kỳ nữ xứ Tô Châu rồi đó! Thiên hạ tuy rộng lớn thiệt nhưng theo ý riêng tôi vẫn còn chật hẹp cho bọn võ biền chúng ta, phải không? Đường xa vạn dặm, bọn ta trùng phùng vẫn chẳng khó khăn gì.

Bích Nữ lẳng lặng suy nghĩ.

Lam Y nói tiếp :

- Trong đám đông người loạn đã gươm đao sáng quắc, hiện muội vẫy vùng dữ dội như giao long trên mặt nước, lúc bình thản này lại đa cảm đa sầu chẳng khác thiếu nữ phòng the, tôi thấy mến hiền muội vô cùng!...

Bích Nữ thấy Lam Y đoán trúng tâm lý mình thì cả thẹn, đánh trống lấp :

- Thiệt nhé, ngu muội trông chờ thư thư bên Tô Châu nhé?

Lam Y gật đầu :

- Xin hứa, hiền muội yên trí, chừng nào tiện dịp chúng tôi còn muốn mời hiền muội về sanh quán ở Sơn Đông thăm tệ trang luôn thể...

- Ủa! Thư thư và Chu huynh giang hồ hành hiệp như thế này, ai trông nom trang trại?

- Đã có Vương quản gia. Gia huynh nhiều tuổi rồi mà chẳng chịu lập gia đình, lúc nào cũng bắt chước người xưa du hiệp. Nghĩ tới dòng họ chưa người nối dõi nhiều lúc tôi cũng thấy nao tấc dạ...

- Đi cho biết đó biết đây, viếng giang san đất nước một thời gian rồi trở về cố hương cũng chưa muộn...

Hai người đang chuyện trò chợt có tiếng chân và tiếng người gọi :

- Hai người đi đâu rồi mà kín tiếng vậy.

Nhận ra tiếng Phàn Mộng Liên, Lam Y và Bích Nữ cùng ra khỏi hòn giả sơn thấy Phàn Mộng Liên và Hạ Thái Phượng dắt tay nhau đi tìm.

- Chúng tôi đây, đang ngồi hóng gió.

Phàn Mộng Liên nói :

- Hóng gió mà chẳng gọi chúng tôi với.

Lam Y đáp :

- Chúng tôi là khách mời có quyền nhàn rỗi thế này, chớ hai người là người nhà phải trông coi mọi việc dọn dẹp chớ! Cũng đòi rong chơi sao?

Bốn người cùng cười vang.

Ở trong nhà, Tào Chí nói với Thiết Xích Tử và Chú Đức Kiệt :

- Tiên sinh và Chu huynh đã nhất định lên đường tôi không dám cản, nhưng ngày mai xin mời quý vị qua Tào gia trang cho chúng tôi được nâng ly rượu tiễn hành.

Thiết Xích Tử và Chu Đức Kiệt cùng nhận lời. Đến xế chiều, vợ chồng Tào Chí và anh em Âu Dương mới ra về, Thiết Xích Tử cũng bái biệt Hạ thái thái đi cùng bọn Tào Chí sang Tào gia trang trước.

Hạ thái thái tiễn Thiết Xích Tử ra cửa :

- Tiên sinh đã góp phần trừ bọn đầu đà Kim Cương tự lại còn gây dựng cho tiểu nữ thành vợ nên chồng, ơn này tôi xin ghi xương khắc cốt. Chừng nào qua Dương Châu, thế nào cũng mời tiên sinh tới nhà cho chúng tôi được thù tiếp.

Thiết Xích Tử nói mấy lời từ biệt mọi người rồi ra đi.

Hôm sau, anh em Chu gia cũng cáo biệt sang bên Tào gia trang để hôm sau lên đường. Hạ thái thái và vợ chồng Lý Trung rất quyến luyến hai người. Phàn Thế Hùng và Mộng Liên còn ở lại Dương Châu ít ngày giúp cô mẫu thu xếp việc nhà, nhưng vì có lời của Tào Chí nên cùng đi với anh em Chu gia sang Tào gia trang uống rượu.

Xế chiều hôm ấy, rượu được vài tuần, Tào Chí và anh em Âu Dương ngỏ lời yêu cầu Chu Đức Kiệt và Lam Y biểu diễn mấy đường đao kiếm để mọi người được thưởng thức tài nghệ.

Nói về tài nghệ của họ Chu thì Thiết Xích Tử và họ Phàn hiểu biết quá lắm rồi, nhưng Tào Chí và họ Âu Dương mới quen, không lẽ từ chối. Vả lại cũng muốn cho anh em Âu Dương biết về mình hơn nữa. Lam Y nữ hiệp nhận lời ngay, khiến Đức Kiệt không kịp chối từ. Đức Kiệt kín đáo nhìn Lam Y tỏ vẻ trách nhưng lại mỉm cười ngay, vào nhà lấy Thất Tinh đao và Thái Dương kiếm ra.

Hai người đeo khí giới gọn gàng, ra trước bàn tiệc bái tổ rồi cùng nhảy lùi lại tuốt báu đao, báu kiếm ra khỏi vỏ dùng lối song đấu của bài gia truyền Chu Gia Phong Vũ Đao tận tình biểu diễn. Ngọn Thất Tinh đao tỏa ra luồng sáng xanh lè vun vút bay lượn bốn phương tám hướng biến hiện vô chừng, quây lấy Lam Y vừa đánh vừa đỡ toàn những thế hay, đòn hiểm bí truyền. Không kém, cây Thái Dương kiếm hoa lên tỏa ra luồng sáng trắng mờ mờ như khói tỏa sương tan, đâm chém tơi bời, tiến thoái, biến hóa thiên hình vạn trạng xoắn láy ngọn Thất Tinh đao, không chịu nhường bước. Tiếng đao, kiếm va vào nhau chan chát nẩy nửa, rít lên như tiếng lụa xé rợn người quỷ khiếp, thần sầu, luồng sáng tỏa ra gió lạnh vi vu hay tới bàn tiệc.

Anh em Âu Dương và Tào Chí mải miết xem rất lấy làm thích thú. Trong lúc bất ngờ, bỗng mọi người giật mình cúi đầu xuống nhau linh tính báo tránh nguy hiểm.

Thật vậy, Lam Y và Chu Đức Kiệt bỗng lùi lại vung tay liên tiếp hai cái. Hai luồn sáng xanh và trắng vút qua phía trên bàn tiệc bay vụt lên xà nhà...

"Phập, phập".

Mọi người định thần nhìn lên chiếc xà ngang thì thấy Thất Tinh đao và Thái Dương kiếm đã cắm ngang hàng tại đó.

Chu Đức Kiệt và Lam Y từ chỗ đứng phi thân lẹ làng tựa hai bóng đen qua bà tiệc rút đao kiếm ra, móc hai chân vào xà ngang chổng ngược đầu xuống như hai con voi, đoạn buông chân ra lộn đi một vòng thả người xuống hai chân đậu xuống mặt đất như cặp én liệng, mặt không biến sắc, hơi không thở mạnh. Tháo bao ra, tra đao, kiếm vào vỏ để lên mặt án thư gần đó, Chu Đức Kiệt và Lam Y trở lại bàn tiệc giữa tiếng vỗ tay ca ngợi của mọi người.

Âu Dương và Tòng Đức nói :

- Chúng tôi xuất từ Trương Lãng Tử mục kích tuy đã nhiều, nhưng đường đao thế kiếm của nhị vị thiệt đã nhập thần danh bất hư truyền, xin bái phục. Nhất là lối phóng đao kiếm như vừa rồi quả chưa từng thấy.

Anh em Chu gia nói mấy lời khiêm tốn.

Tào Chí rót rượu mời hai người giải lao.

Lam Y nói :

- Nghe Trương tiên sinh nói ba vị là tay kỵ mã đại tài vậy xin biểu diễn trước là mua vui, sau đó cho bọn tôi học hỏi đôi chút.Tào Chí sai gia đinh thắng hai con Phi Vân, Thần Phong của chàng và hai con Long Câu, Bạch Hồng Mã của anh em Âu Dương dắt ra sân rộng trước sảnh.

Lát sau gia đình dắt bốn con tuấn mã tới, Chu Đức Kiệt và Lam Y ngắm kỹ mấy con ngựa dũng mãnh, tấm tắc khen thầm.

Tào Chí xin phép biểu diễn trước xốc áo bước ra sân. Mọi người theo ra xem Tào Chí coi lại yên cương cẩn thận, vỗ về hai tuấn mã nói mấy câu như là nói với bạn vậy, đoạn chàng vỗ mạnh vào mông ngựa quát lớn :

- Chạy mau!

Hai con Phi Vân và Thần Phong chồm lên, hí vang, và song song phi nước đại vòng quanh sân. Chờ tới lúc hai tuấn mã phi đến gần, Tào Chí chạy theo nắm trụ yên nhảy vụt lên cưỡi con Phi Vân, Thần Phong vẫn phi nước đại bên cạnh. Bỗng Tào Chí bỏ bàn đạp, co chân nhảy vụt sang cưỡi con Thần Phong. Hai tuấn mã vẫn phi song song như vậy. Tào Chí cứ nhảy đi nhảy lại đổi ngựa như vậy năm lần. Sau cùng chàng cầm dây cương cả Phi Vân và Thần Phong rồi đứng hẳn lên mỗi chân một bên yên trong lúc hai tuấn mã vẫn phi như bay, tới vòng thứ ba qua gần chỗ mọi người, Tào Chí mới nhảy xuống đất, thả cương cho hai tuấn mã chạy ra chỗ bọn gia đinh đứng mới dừng lại.

Thiết Xích Tử, Chu, Phào khen ngợi Tào Chí kỳ tài về môn kỵ mã.

Tào Chí khiêm nhượng, nói với anh em Âu Dương :

- Nghề của tôi chỉ có thế thôi, đến lượt đại ca và hiền muội.

Tòng Đức, Bích Nữ vâng lời. Tòng Đức chạy vào nhà lấy hai cây cung và hai ống tên ra đưa cho Bích Nữ một cây cung và một ống tên. Đai nịt gọn ghẽ, anh em Âu Dương bảo gia nhân kiếm cho hai miếng gỗ cỡ lớn bằng hai chiếc đĩa. Đoạn hai người hút gió gọi hai con Long Câu và Bạch Hồng tới.

Biết hiệu của chủ, hai tuấn mã chạy đến sát chỗ hai người đứng. Tòng Đức nhảy lên Long Câu còn Bích Nữ lên Bạch Hồng Mã, rồi thúc ngựa đi rẽ sang hai bên cách nhau đọ tám trượng, ghìm ngựa lại đứng đều nhau, Bích Nữ vẫy tay ra hiệu.

Hai người liền đồng thời thúc ngựa phi thiệt lẹ sang cuối sân bên kia rồi quay ngựa lại vẫn phi thiệt lẹ. Tòng Đức cầm tấm gỗ giơ lên khỏi đầu, Bích Nữ giương cung lắp tên bắn liên tiếp tám phát, mũi tên nào cũng trúng tấm gỗ thì vừa vặn ngựa phi tới chỗ mọi người đứng.

Tòng Đức liệng tấm gỗ đó xuống chân Thiết Xích Tử rồi lại thúc ngựa sang cuối sân cùng Bích Nữ như lúc đầu. Nhưng lần này đến lượt Bích Nữ giơ tấm gỗ lên. Tòng Đức bắn luôn tám phát trúng đích thì vừa vặn ngựa phi tới trước sảnh. Hai người kềm ngựa lại nhảy xuống. Bích Nữ đưa tấm gỗ có tám mũi tên cắm cho mọi người coi.

Thiết Xích Tử, Chu, Phàn xúm lại xem thì thấy bảy mũi tên quay lại thành hình tròn và một mũi tên cắm ngay chính giữa. Cả hai tấm gỗ cũng y như nhau không sai mảy may. Ai nấy đều khen ngợi Tào Chí và anh em Âu Dương có tài vô địch về kỵ mã phóng tên. Bích Nữ sung sướng nhìn Chu Đức Kiệt, nhưng chợt gặp cặp mắt sáng như sao của Lam Y nên nhìn lảng đi nơi khác.

Lam Y mỉm cười vỗ vai Bích Nữ.

- Chu thư thư và Đức Kiệt đại huynh trước đây không ưa môn kỵ mã hay sao?

Tòng Đức nói theo :

- Ủa! Tôi cứ tưởng nhị vị cũng chuyên luyện về môn này, vì hai con Ô Mã và Bạch Tuyết của nhị vị đâu có phải giống ngựa thường.

Chu Đức Kiệt nói :

- Vâng, con Ô mã là giống ngựa Sơn Đông do tôi nuôi ở tệ trang từ hồi chưa cất bước giang hồ. Còn con Bạch Tuyết của gia muội đây là giống ngựa Mông Cổ. Cả hai con này cùng khỏe lắm, thuần thục nhưng không được đặc biệt chuyên luyện như các tuấn mã Tào gia và Âu Dương gia. Hơn nữa, Ô mã Bạch Tuyết cũng trên mười ba tuổi cả rồi, còn độ vài năm nữa sẽ bắt đầu yếu. Nếu chỉ dùng trên đường lúc chạy, lúc đi thì còn có thể dùng được trong một thời gian nữa, còn như xông trận chắc chắn không bằng những tuấn mã đương tơ của quý vị.

Theo lời các bực lão thành, giống ngựa Sơn Đông và Mông Cổ tốt ngang Kỳ Kỳ và Hoa Lưu. Có thể dùng được tới năm mười tám tuổi, nhưng phải chọn lọc.

Bích Nữ nói :

- Chu huynh và thư thư thử cỡi Bạch Hồng và Long Câu xem thế nào.

- Không tiện chối từ, Đức Kiệt và Lam Y nhận lời. Bích Nữ hút gió gọi hai con tuấn mã tới.

Lam Y hỏi :

- Chúng có chịu người lạ lên yên không?

- Tự nhiên thì không được, nếu có chủ nhân giữ cương thì nó chịu.

- Khôn quá nhỉ!

Anh em Âu Dương mỗi người giữ cương một con ngựa.

Lam Y có ý đi trước nhảy lên Long Câu nhường Chu Đức Kiệt lên Bạch Hồng mã do Bích Nữ giữ cương.

Lúc trao cương, Bạch Hồng mã lùi lại một bước nên Chu Đức Kiệt chạm phải tay Bích Nữ giữ cương khiến nàng hai má đỏ ửng.

Lam Y lanh mắt trong thấy, mỉm cười quay đi nơi khác.

Anh em Lam Y thúc ngựa chạy song song. Thừa dịp, Lam Y khẽ nói :

- Chúng ta tập thử lối liệng và bắt phi đao như vẫn tập trước đây xem sao.

Chu Đức Kiệt gật đầu, phóng ngựa chạy ra cuối sân, trong khi Lam Y quay ngựa lại đầu sân bên này.

Mọi người đang ngơ ngác chưa hiểu anh em Chu gia định làm gì thì đã thấy cả hai cùng giơ tay ra hiệu rồi thúc ngựa phi vùn vụt ngược chiều nhau. Tới lúc hai ngựa còn cách nhau độ ba trượng. Lam Y vút một ngọn phi đao vào mặt Đức Kiệt bay tới. Đức Kiệt giơ tay bắt lấy gài phi đao vào dây lưng. Ngựa phi tới đầu sân, hai người vòng trở lại tới gần nhau, Lam Y vung tay ném luôn hai ngọn phi đao một lúc. Đức Kiệt né tránh một ngọn và quày tay lại bắt một ngọn cài vào dây lưng. Tới vòng ngựa thứ ba, Lam Y dùng lối liên châu ném luôn ba mũi phi đao cùng một lúc. Đức Kiệt né tránh cả ba nhưng liệng trả lại một ngọn nhằm mặt Lam Y. Lam Y vươn người lên hé miệng cắn chặt lấy cái tua xanh buộc ở chuôi ngọn Liễu Diệp đao nhỏ xíu. Anh em Chu gia liền quay ngựa lại trở về chỗ mọi người đang vỗ tay hoan hô.Tào Chí nói :

- Thế mà nhị vị giấu nghề mãi.

Âu Dương Bích Nữ nói xen :

- Lối phi ngựa phóng và bắt đao đến thế là nhập diệu rồi, giản tiện hơn cung tên.

Chu Đức Kiệt cười :

- Hiền muội quá khen, dùng cung tên lợi ở chỗ bắn xa hơn nhiều. Chúng tôi cũng có luyện tập môn xạ tiễn nhưng lối bắn chân phương chứ không tài tình biến hóa như Âu Dương đại ca và hiền muội.

Lam Y nói :

- Long Câu và Bạch Hồng mã kiệu êm như ru, đang thời sung sức có khác.

Bích Nữ nói :

- Dạ, mấy con ngựa này được luyện ngay từ nhỏ nên thuần lắm. Bên Tô Châu, chúng tôi gặp được cả một tầu ngựa luyện tập thuần thục. Chừng nào Chu huynh và thư thư qua chơi, sẽ xin biếu một cặp ô và bạch cao lớn không kém chi ngựa Sơn Đông, Mông Cổ.

- Đa tạ. Chúng tôi xin nhận và cứ giữ đó. Ô mã và Bạch Tuyết còn đắc lực được mấy năm nữa. Chừng nào cần phải đổi sẽ xin bái lãnh.

Quay sang chỗ anh em Phàn gia, Bích Nữ nói :

- Phàn huynh và thư thư cũng nên biểu diễn cho vui.

Phàn Mộng Liên nói :

- Chúng tôi tài mọn biết biểu diễn chi bây giờ?

Phàn Thế Hùng vẫy tay gọi Mộng Liên :

- Biểu diễn tập luyện chơi cho vui. Anh em nhà cả, có dở cũng không ai chê mà! Giấu dốt, hiền muội học hỏi sao được?

Nói đoạn, Phàn Thế Hùng vào bàn tiệc lấy sáu trái mận, cho Mộng Liên ba trái, và ba mũi phi đao. Mộng Liên đứng cách Thế Hùng độ hai trượng, tung một trái mận lên cao. Lẹ như cắt, Phàn Thế Hùng phóng một mũi đao cắt đôi trái mận ra rơi xuống đất. Mộng Liên tung luôn một lúc cả hai trái mận lên không trung, Thế Hùng phóng luôn hai mũi phi đao cắm đúng hai trái mận rớt xuống. Đồng thời, Thế Hùng tung liên tiếp ba trái mận lên cao. Mộng Liên cũng phóng liên tiếp ba mũi đao rất lẹ làng, không mũi nào trật ra ngoài. Mọi người vỗ tay vang ầm khen ngợi.

Lam Y cười lớn :

- Trước đây tôi cứ yên trí chỉ có Phi Đao Thái Bảo Thế Hùng biết phóng đao bách phát bách trúng, ai ngờ Song Đao Nữ Mộng Liên cũng luyện được nghề riêng này. Khá quá! Khá quá!

Chu Đức Kiệt nói :

- Có thế mới gọi là bất ngờ chứ?

Phàn Thế Hùng lượm đao bỏ vào túi, nói :

- Gia muội có luyện nhưng ít dùng tới trong trận đấu.

Lam Y nói :

- Gia huynh cũng vậy, có luyện mà không bao giờ dùng. Theo thiện ý thì môn ngoại luyện này giúp ta rút ngắn trận đấu lại, nếu cần. Hoặc có thể thắng kẻ địch ngang tay một cách bất ngờ. Gọi phi đao thuật là một môn đánh không chánh đáng thì tôi nhất định phản đối. Mỗi người một ý thích, nói không hết được.

Ai nấy đều trở vào bàn tiệc.

Thiết Xích Tử nói :

- Quý vị người nào cũng có tài nghệ riêng biệt, riêng Trương mỗ này không biết gì cả, đành xem không vậy.

Âu Dương Tòng Đức mỉm cười :

- Nghề riêng của bá phụ độc quá nên không thể biểu diễn được. Ai lại dại dột đưa cổ cho bá phụ liệng xích sắt thắt gãy cổ để biểu diễn bây giờ!

Mọi người cười vang.

Lam Y bảo Thái Phượng :

- Tào phu nhân cũng nên nói với đức phu quân dạy võ nghệ cho nhé. Sư phụ ở liền bên cạnh mà không chịu luyện tập thì có thể liệt vào hạng lười biếng được đó!

Ai nấy lại cười vang khiến Hà Thái Phượng thẹn thùng đỏ mặt.

Thiết Xích Tử nói :

- Mấy bữa nay phải y phục chỉnh tề theo gót quý vị thấy bó buộc bực bội quá vì áo dài quần cùng quá. Mai lên đường tái lốt hành khất nhẹ nhàng dễ chịu biết chừng nào.

Âu Dương Tòng Thiện hỏi :

- Bá phụ định đi đâu trước khi đến Kim Lăng?

- Trước kia, định đi Phong Dương, nhưng nay đổi ý đi Tô Châu thăm Trại Mạnh Thường rồi cùng xuống Kim Lăng.

- Cháu sẽ viết một phong thư nhờ bá phụ đưa cho gia phụ.

- Được lắm. Ta sẽ kể chuyện bên Dương Châu này cho thân phụ nghe.

Bích Nữ vội nói :

- Bá phụ nhắc rằng anh em cháu sẽ mời nhị vị Chu gia về chơi Tô Châu.

Phàn Mộng Liên ngạc nhiên, nhìn Lam Y có ý hỏi.

Lam Y biết ý nói ngay :

- Từ Kim Lăng, chúng tôi qua Thái An chào Phàn mẫu như đã hứa rồi từ đó sẽ qua Tô Châu.

Tào Chí nói :

- Từ nãy tới giờ chỉ nói tới chỗ nọ chỗ kia mà không nghĩ tới đường đi. Nhị vị Chu hiệp chuyến này du Giang Nam thì phải từ Kim Lăng đi Tô Châu, rồi từ Tô Châu đi Thái An huyện mới không ngược đường chớ. Đỡ công trình đi lợi biết nhường nào!...

Chu Đức Kiệt gật đầu :

- Tôi đồng ý với Tào đệ, trước hay sau đằng nào cũng một chuyến đi, nhưng nên đi cho phải đường có thuận tiện không?

Câu nói vô tình của Chu Đức Kiệt khiến Mộng Liên không vui. Trước sự thật rõ ràng về cuộc hành trình, nàng đành nhượng bộ :

- Nếu vậy, nhị vị Chu hiệp sẽ đi Tô Châu sau sẽ xuống Thái An huyện cho tiện đường.

Sáng hôm sau, Tào Chí, anh em Âu Dương, anh em họ Phàn tiễn Thiết Xích Tử, Chu Đức Kiệt, và Lam Y ra tận ngoài thành Dương Châu mới chia tay. Thiết Xích Tử đội lốt hành khất như trước, lưng đeo xích và bầu rượu, tay chống gậy tập tễnh theo đường hướng tây bắc đi Tô Châu. Anh em Chu gia chờ Thiết Xích Tử đi khuất mới lên ngựa đi nẻo Kim Lãng.

Chương 18: Sơn Phu điếm, Chu song hiệp lầm tiệc thịt người Nơi địa huyệt, Mẫu Dạ Xoa tới ngày tận số

Anh em Chu Đức Kiệt ngày đi đêm nghỉ, qua các thôn xóm trù mật trong địa phận tỉnh Dương Châu, nơi nào cũng dừng lại thảnh thơi.

Hôm thứ tư hai người đi tới quá trưa thì đến chỗ ngã ba đường. Một đường về Dương Châu, một ngã theo hướng Bắc, một ngã hướng Tây nam.

Lam Y nói :

- Sáng nay lúc ra đi quên không hỏi thăm, thành thử bây giờ không biết rõ lối nào. Chúng ta hãy vào ngồi nghỉ trên phiến đá dưới gốc cây kia một lát, xem có ai đi qua sẽ hỏi thăm.

Hai người bèn rẽ ngựa vào chỗ cây lớn ngồi nghỉ.

Quãng đường này khô khan quá, đồi núi gồ ghề hơn quãng đường trong địa phận Dương Châu. Ngựa lâu không được uống mà không có suối.

- Hiền muội lấy lương khô ra ăn, ngu huynh đi quanh xem có nơi nào có nước không nhé.

Nói đoạn, Chu Đức Kiệt đi vòng ra phía sau đồi tìm suối.

Hồi lâu trở về, Chu Đức Kiệt lắc đầu :

- Không có lấy một khe nước. Cũng như không có lấy một người nào qua đây. Thôi, ta cứ theo con đường hướng Tây nam mà đi, ngồi chờ đây thêm mất thì giờ chẳng được ích lợi gì.

Chu Đức Kiệt ăn qua loa mấy miếng lương khô, mở bầu nước uống, rồi hai người cùng lên ngựa rẽ vào con đường dưới. Tuy lâu không được uống nước, nhưng được nghỉ hồi lâu dưới bóng mát, hai con Ô mã và Bạch Tuyết cũng vẫn còn khỏe lắm, giống ngựa Sơn Đông và Mông Cổ dai sức có tiếng.

Hai người càng đi, càng tiến vào nơi cây cối rậm rạp hơn, Chu Đức Kiệt nói :

- Cây cối nhiều hơn chắc có nước. Khu này hoang vu là phải.

Sang đầu giờ thân, hai người mới gặp hai cha con lão tiều.

Anh em họ Chu xuống ngựa chào hỏi :

- Lão trượng cho chúng tôi biết gần đây có thôn xóm nào khả dĩ có thể nghỉ qua đêm nay không?

Cha con lão tiều nhìn anh em Chu gia hồi lâu, Lão tiều nói :

- Cứ theo đường này đi xế chiều thì tới làng Sơn Phu... Nhưng hảo hán và cô nương đi đâu lại qua đây.

- Chúng tôi đi Kim Lăng.

- Thế thì lầm đường rồi. Đáng lẽ phải theo con đường trên ở khu ngã ba mới là đường chánh.

- Thế chúng tôi cần phải trở lại sao?

- Trở lại cũng không kịp. Bây giờ cứ thẳng tới làng Sơn Phu, rồi từ đó cứ theo độc đạo này đi mãi bằng giờ ngày mốt sẽ bắt gặp đúng con đường chánh.

- Gần đây có suối nước nào không, lão trượng làm ơn chỉ giúp.

Lão tiều nhìn mép hai con tuấn mã sùi bọt trắng xóa.

- Cách đây độ nửa dặm có khe nước ở kẽ đá bên đường khả dĩ cho ngựa uống được. Ngay bên đường!

Anh em Chu gia cảm ơn tặng lão trượng mấy tiền rồi nhảy lên ngựa tiến thẳng. Độ chừng nửa dặm, quả nhiên có tiếng nước chảy róc rách. Một khe nước nhỏ từ vách đá cao độ ba trượng rót xuống một phiến đá mòn trũng như lòng chậu.

Gần đó, một người quần áo đen, đi giày cỏ, chít khăn mỏ diều, tuổi trạc ngoài ba mươi, mắt sắc như dao, đang ngồi dựa lưng vào phiến đá nhỏ. Chu Đức Kiệt và Lam Y xuống ngựa, đến vũng nước vớt lên rửa mặt, đoạn chụm tay hứng nước mát lạnh uống.

Chu Đức Kiệt uống xong, khen :

- Chà! Nước mát lạnh, thiệt ngon!

Nói đoạn, chàng dắt ngựa tới uống.

Người nọ ngồi gần đấy hỏi :

- Nhị vị từ xa qua đây? Rán đi một thôi đường nữa thì có chỗ nghỉ ngơi rồi. Con đường này không nơi nào có nước, ngoại trừ nơi đây. Hành khách không biết trước phòng bị thì mệt lắm.

Chu Đức Kiệt hỏi :

- Độ bao lâu nữa tới chỗ nghỉ?

- Mặt trời lặn thì tới. Có quán rượu lâu năm, tốt lắm. Tôi cũng đi về đó.

Nói đoạn, người ấy đứng dậy phủi áo quần, vác cây đòn gánh lên vai ra đi.

- Nhị vị đi sau nhé. Tôi đi chân nên phải đi trước kẻo trễ.

Chờ cho người ấy đi xa rồi, Lam Y nói :

- Hai cha con lão tiều không nói làm gì, nhưng thằng cha này bộ dạng khả nghi. Đôi mắt sắc như dao ấy luôn luôn nhìn trộm hai bọc hành lý trên lưng ngựa. Hay y là tên hướng mã của bọn cường đạo nào đó.

- Ngu huynh cũng đồng ý với hiền muội. Hướng mã kiểu này lừa người thường thôi. Qua mắt bọn ta sao được. Nào, lên ngựa kẻo trễ.

Nguyên bọn giặc cướp tụ họp chuyên cướp của người đi đường, thường hay cho đồng bọn trá hình thành khách bộ hành đón ở các ngả đường. Chừng nào gặp người qua thời kiếm cách hướng dẫn họ tới chỗ đồng bọn đón đường để cướp bóc. Bởi vậy mới thành tên Hướng mã.

Lối "Hướng mã" này khởi thủy từ đất Sơn Đông, Trực Lệ là nơi rất "nghịch" có tiếng trong chốn giang hồ, bởi vậy thiên hạ gọi luôn là Sơn Đông hướng mã. Thật ra không phải tay hướng mã nào cũng là người Sơn Đông mà chỉ là một danh từ người ta quen miệng gọi như vậy. Sở dĩ anh em Chu gia chỉ dùng hai chữ "Hướng mã" gọi người áo đen vừa rồi vì chính họ là người Sơn Đông giang hồ kiếm khách lão luyện. Không phải bất cứ ai cũng cáng đáng nổi vai hướng mã. Một Sơn Đông hướng mã chính tông phải là một tay hắc đạo có bản lãnh, tinh tường, tế nhị mới mong hướng dẫn nổi đoàn người vào trong cạm bẫy để đánh phá bóc lột được. Trái lại, nếu vụng về kém gan dạ, gặp phải tay hảo hán giang hồ thì toi mạng ngay.

Chu Đức Kiệt và Lam Y cho ngựa chạy kiệu nhỏ để mau tới làng Sơn Phu. Hai con Ô mã và Bạch Tuyết vừa được uống nước, ăn cỏ xong nên rất tỉnh táo, hồi sức. Chạy được vài dặm đường, Chu Đức Kiệt nói :

- Người áo đen vừa rồi đi trước ta không bao lâu mà sao không gặp y ở đây? Trừ phi y biết phi hành!

- Hay là y đi đường tắt?

- Vô lý, ngu huynh đã để ý, không thấy con đường mòn nào cả.

- Mặc y, nghi ngờ làm chi cho mất công. Con đường này dữ dội chẳng kém chi đất Bắc, chỉ khác có núi đá không cao và thiên hiểm thôi.

Hai anh em vừa đi vừa nói chuyện, tám vó ngựa đạp xuống đất rắn cồm cộp vang động cả khu vực yên tĩnh. Không bao lâu, mặt trời đã lặng khuất sau rặng đồi nhấp nhô. Chim hôm ríu rít bay từng đoàn gọi nhau về tổ.

Tới một khúc đường rê tay hữu, cách mặt đường độ mười trượng, hiện ra một tửu quán khang trang rộng rãi, chiêu bài đề ba chữ Sơn Phu quán hay phất phới trước ngon gió chiều.

Dưới gốc thông lớn trước cửa quán, hai tiểu nhị đang đứng chuyện vãn thấy khách tới thì vội chạy ra đón rước :

- Mời quý khách vào quán nghĩ. Quán này độc nhất rộng rãi sạch sẽ, nhiều món ăn ngon, chắc quý khách sẽ vừa lòng.

Anh em Chu gia mỉm cười, xuống ngựa, đeo hành lý lên vai.

Một trong hai tiểu nhị đón lấy cương ngựa, còn tên kia vội nói :

- Khách quan đi đường xa mệt nhọc để tôi xách hành lý kẻo mệt.

Chu Đức Kiệt nói :

- Được rồi, mặc chúng ta. Có phòng tốt không?

- Bẩm có, phòng rộng rãi chắc khách quan sẽ vừa lòng.

- Tàu ngựa ở đâu? Có mái không?

- Dạ, tàu ngựa ở phía sau, mái lá, xin khách quan an tâm, chúng tôi rất thạo chăm nom ngựa tốt.

- Vậy thì tháo yên cương đem vào phòng cho ta. Phải cho hai con ngựa mệt nhọc này ăn thóc mới, uống nước trong, ta sẽ trả tiền đàng hoàng, đừng ngại.

- Dạ, dạ. Xin theo đúng lời.

Tiểu nhị dắt ngựa vòng ra lối bên, còn tên kia cúi mời anh em Chu gia qua cổng.

Lam Y nhìn quanh, hỏi :

- Không có làng mạc thôn xóm nào gần đây sao?

- Bẩm có chứ. Làng Sơn Phu ở trong kia cách đây độ vài trăm thước. Tửu quán này thuộc về làng đó, nhưng cần đón khách nên lập ngay ở gần đường cho tiện.

Lam Y gật đầu, cùng Đức Kiệt vào quán.

Thấy có khách, một người đàn bà vận áo ngắn trạc ngoài bốn mươi tuổi, vóc người thô kịch, răng vồ, hai mắt ốc nhồi, da bánh mật, từ trong quầy bước ra, cất tiếng ồm ồm vái chào :

- Xin chào quý khách.

Anh em Chu gia chào lại, bước thẳng vào trong quán chọn một bàn sạch sẽ kê bên tường để hai bọc hành lý lên.

Từ trong nhà bước ra một thiếu nữ trạc đôi mươi, mặt trái xoan, mắt lá răm sắc sảo, cất tiếng lanh lảnh gọi tiểu nhị lấy thứ này thứ nọ và bảo chúng sửa soạn phòng ngủ. Thiếu nữ chăm chú nhìn Chu Đức Kiệt và Lam Y.

Người đàn bà có tuổi chỉ thiếu nữ, nói với hai người :

- Thưa quý khách, đây là tiện nữ Đới Ngọc Hoàn giúp tôi trông quán này. Nếu cần thứ chi, quý khách cứ việc sai bảo.

Đới Ngọc Hoàn liếc mắt nhìn Chu Đức Kiệt và cúi đầu chào hai người. Anh em Chu gia khẽ gật đầu chào lại, kéo ghế ngồi.

Lam Y hỏi :

- Tửu quán ở nơi vắng vẻ thế này mà chỉ có nhị vị trông coi thôi sao?

Người đàn bà xấu xí đáp :

- Có nhà tôi nữa, hôm nay có việc ở trong làng nên không ra trông coi được.

- Quán này coi bộ vắng khách nhỉ?

- Cũng tùy từng bữa. Hôm qua có mấy người khách trọ mới lên đường sáng sớm hôm nay.

Đới Ngọc Hoàn quay vào nhà trong hối tiểu nhị bê nước nóng ra cho hai người rửa mặt.

Chờ Chu Đức Kiệt, Lam Y rửa mặt sạch sẽ xong xuôi, tiểu nhị hỏi :

- Quý khách dùng thứ chi? Quán này có đủ các món thịt nai, thịt thỏ rừng, heo, bò và rượu bồ đào nấu đã lâu năm rất nổi tiếng, uống ngọt giọng vô cùng...

Lam Y đưa mắt nhìn kín đáo Đức Kiệt.

Chu Đức Kiệt giả đò nghĩ giây lát :

- Lấy bốn đĩa thịt gà xào nấm đông cô, hai đĩa bốn chiếc tỏi gà chiên hành thiệt vàng, cơm trắng và một hồ bồ đào tửu lên đây.

Tên tiểu nhị ngẩn người hỏi :

- Nhị vị không ưa dùng thứ sơn hào như thỏ rừng, thịt nai... sao.

Chu Đức Kiệt lắc đầu :

- Không! Ta ưa dùng kê nhục. Lấy thêm một dĩa hột gà ướp muối nhé.

Tiểu nhị vâng dạ, bê hai chậu nước vào.

Hồi lâu đem các thực vật ra bày trên thồi và rót rượu. Lam Y nâng cốc đầy rượu ngửi thấy men thơm bốc ngào ngạt, bèn sai tiểu nhị lấy một chiếc Lam Y khác, tự rót đầy, bảo :

- Cho phép người uống ly rượu này.

Tên tiểu nhị nâng Lam Y uống một hơi cạn.

- Thưa quý khách, rượu này ngon lắm, uống một lại muốn uống hai. Chừng nào hết sẽ lấy thêm.

Lam Y nói :

- Được, cho người lui ra, cần thêm thứ chi ta sẽ gọi sau.

Chờ tiểu nhị đi khỏi, Chu Đức Kiệt bảo Lam Y :

- Những nhân viên tửu quán này kỳ lắm, rất đáng ngờ...

Lam Y nhắp một ngụm rượu.

- Ngon thiệt nhưng chẳng nên quá chén. Đêm nay cần tỉnh táo coi chừng.

- Bọn này có vẻ biết võ nghệ. Nhất là mụ già xấu xí như quỷ cái. Vợ mà như vậy chắc anh chồng phải gớm ghê!

Lam Y đảo đĩa thịt gà xào lên nhìn kỹ rồi mới gắp ăn.

- Đúng thịt gà đó, ăn được.

Chu Đức Kiệt mỉm cười :

- Đang đói ngấu mà phải ăn dè dặt thế này, bực mình thiệt.

Chợt thấy Đới Ngọc Hoàn từ nhà trong đi ra. Nàng đã thay đổi trang phục, vận xiêm y sặc sỡ, thoa phấn tô son, xức hương thơm nực mũi. Trên mớ tóc mây đen lánh cấm hai ngọn trâm dát ngọc lung linh. Ngọc Hoàn yểu điệu lả lơi, tiến tới thồi anh em Chu gia đang ngồi ăn, đứng sát gần Đức Kiệt :

- Quý khách từ đâu tới đây?

Chu Đức Kiệt chưa hiểu Ngọc Hoàn có ý định gì, ngước mắt nhìn thì bắt gặp ngay cặp mắt rất dâm đãng của thiếu nữ lờ đờ tống tình. Chàng nhìn đi không nói gì.

Đới Ngọc Hoa kéo ghế ngồi xuống bên :

- Để thiếp ngồi hầu rượu. Kìa, quý khách không trả tiếp.

- Từ Dương Châu tới đây.

Ngọc Hoàn liếc nhìn Lam Y, hỏi Đức Kiệt :

- Đây là quý phu nhân phải không? Xinh đẹp quá!

- Không! Đó là gia muội.

- Ồ! Anh em có khác, cả hai cùng đẹp khiến ai ai... cũng phải chú ý. Để thiếp rót rượu hầu... chàng nào!

Nói đoạn, thiếu nữ cầm lấy hồ rượu định rót vào ly của Đức Kiệt.

Đức Kiệt gạt tay nàng ra, nghiêm trang nói :

- Để tôi tự rót lấy, Cô nương nên tự trọng đừng quấy rầy chúng tôi trong bữa ăn.

Đới Ngọc Hoàn đẩy ghế đứng dậy :

- Gớm, người gì mà trơ ra như đá vậy! Chẳng biết luyến ái là chi cả! Nét mặt đẹp thế kia, ngờ đâu tâm tánh lại khô khan như vậy!

Dứt câu, thiếu nữ quay phắt đi vào, nhưng không khỏi liếc nhìn Đức Kiệt một cái nữa cho... đỡ thèm.

Lam Y tủm tỉm cười :

- Hiền huynh làm người đẹp nổi giận nơi đây bất lợi quá. Giả đò mê luyến nàng đôi chút, có phải đêm nay được yên trí dưỡng sức mai lên đường không?

- Ủa! Hiền muội nói chi lạ vậy! Nếu chúng không biết điều thì làm cỏ quán này chớ lo gì!

- Giỡn hiền huynh vậy thôi. Có lẽ vào lầm hắc điếm rồi! Ngu muội đang lo chúng cho thuốc mê trong món ăn chớ không cho vào rượu. Nếu thấy khác trong người, ta phải nuốt luôn viên thuốc giải độc của thúc phụ cho, hiền huynh còn giữ không?

- Có chớ! Gói thuốc luôn luôn ở trong túi.

Nói về Đới Ngọc Hoàn giận dỗi đi và nhà trong, mụ già thấy vậy vội hỏi :

- Chúng nó không uống rượu sao?

Thiếu nữ hằn hộc :

- Thằng cha đó xuẩn quá, không biết ái tin là gì cả. Thấy con mê luyến nên nó ra vẻ làm tàng! Nhưng đúng ra thì y cũng... mỹ nam tử quá, trông đang yêu tệ! Con người ấy, gái nào thấy cũng phải say.

Người mẹ nghe vậy quay lại bảo bọn tiểu nhị :

- Nếu thế, lát nữa trói cả lại giết đi cho rồi. Coi bộ mấy bọc hành trang đó nặng lắm.

Đới Ngọc Hoàn vội xua tay :

- Không! Tên mỹ nam tử ấy phải để lại cho ta. Còn con bé ấy, các người muốn làm gì thì làm. Thịt nó chắc mềm ngon lắm.

Mụ già quạu cọ :

- Nó đã không mê luyến mình thì cứ thích nó làm chi? Thằng ấy mập mạp thế chắc được nhiều thịt lắm. Coi chừng có bản lãnh đấy!

- Chừng nào con ngán nó sẽ giết cũng chẳng muộn cơ mà! Cứ để nó đấy, mặc con tùy nghi sử dụng. Dù có bản lãnh cũng chẳng sợ chi hai đứa ấy.

Mụ già im lặng trở ra ngoài quầy hàng. Anh em Chu gia ăn mấy miếng thịt gà thấy mỡ xào, mỡ chiên gây gây nên bỏ dở.

Chu Đức Kiệt nói :

- Gớm, mỡ gì mà gây quá! Chưa biết chừng mỡ người đó.

- Hiền huynh nói vậy khiến ngu muội lợm giọng. Thôi, ta ăn hột gà muối vậy, nhưng cũng nên giả đò mệt không ăn được kẻo chúng để ý.

- Hiền muội có thấy chiếc xe ngựa để ở góc sân kia không? Đó là thứ xe chuyên chở hành khách, mà sao không thấy người nào ăn trong quán này chiều nay?

- Có lẽ họ đến đây trước ta và trúng gian kế bị sát hại cả rồi cũng chưa biết chừng.

Lát sau, hai người buông đũa, Chu Đức Kiệt lấy nậm nước hứng ở khe núi ban nãy ra uống chớ không gọi nước trà.

Tiểu nhị chạy ra dọn bàn, lắc thấy hồ rượu đã cạn và hai thực khách có vẻ say sưa.

- Thịt gà ngon thế này, quý vị bỏ phí không dùng sao?

Chu Đức Kiệt giả đò mệt nhọc, quá chén :

- Đi đường xa mệt quá không... ăn được chỉ uống thôi! Rượu... rượu ngon quá! Liệu dọn phòng! ta đi nghỉ sớm nhé.

- Dạ. Nhưng nhị vị không dùng trà?

Chu Đức Kiệt vươn vai, ngáp dài :

- Không. Ta ưa dùng nước suối có... có sẵn đây cho mát. Chà mát quá!

Anh em Chu gia ngồi nán thêm lát nữa rồi đứng dậy, xách hành lý.

Mụ chủ quán chạy tới cất giọng ồ ồ :

- Đêm tối, quý vị cần gì, xin cứ gọi.

Lam Y cười :- Đêm nay mệt lại hơi say rượu chắc ngủ say sáng mai mới có sức đi đường.

Mụ kia cũng nhe bộ răng vồ khấp khểnh cười, mắt luôn nhìn trộm hai thứ khí giới của hai người.

Vào tới trong phòng đóng cửa lại, mỗi người để hành lý lên một giường.

- Hiền muội ở đây để ngu huynh ra nhìn coi Ô mã, Bạch Tuyết có được tử tế không nhé.

Nói đoạn, chàng đẩy cửa bước ra.

Lam Y cởi áo ngoài giũ bụi, lấy nước rửa mặt, chân tay sạch sẽ, rồi lại mặc vào trèo lên giường nằm. Ra tới phòng ăn, Chu Đức Kiệt gặp tiểu nhị liền hỏi :

- Dẫn ta ra tầu ngựa coi.

Tiểu nhị vâng dạ, đi trước vòng hiên ngoài nhà, ra sau vườn vào căn tầu ngựa lợp lá.

- Thưa quý khách, tầu ngựa đây. Tôi đã cho ngựa ăn no rồi.

Chu Đức Kiệt nhận thấy Ô mã, Bạch Tuyết đứng gần nhau ở trong một góc tầu phía đông. Ngoài ra còn có bốn con ngựa khác nữa. Chàng bước chuếnh choáng vào vỗ về hai con tuấn mã, xem xét cẩn thận rồi đi ra lối cũ thì vừa gặp Đới Ngọc Hoàn đang đứng ở hiên nhà.

Nàng nguýt yêu một cái hỏi :

- Oan gia đi đâu thế này?

- Tôi ở tầu ngựa về.

- Đã có tiểu nhị, ra làm chi ngoài đó?

- Không có chi lạ cả, nhưng đó là thói quen.

Đới Ngọc Hoàn đưa tình, đến gần :

- Chăm chú săn sóc ngựa như vậy, mà với... thiếp thì chàng hờ hững.. Thôi, thiếp tha thứ sự sỗ sàng ban nãy, đêm nay... ngủ ở phòng thiếp để... chuộc tội đi!...

Dứt câu, thiếu nữ định cầm lấy tay Chu Đức Kiệt.

Nén giận, Chu Đức Kiệt lánh sang bên :

- Đến... mai nhé. Bữa nay say rượu mệt lắm... Mai nhé.

Nói đoạn, chàng vào nhà về thẳng phòng.

Đới Ngọc Hoàn hậm hực quay đi, lẩm bẩm :

- Đã vậy sẽ biết tay gái này! Đồ ngốc.

Lam Y nằm xuống mặt quay vào tường. Chu Đức Kiệt xem xét lại hai bộ yên ngựa, rồi bỏ ủng ngồi xếp tròn trên giường tham thiền nhập định. Ngoài trời đã tối hẳn. Chu Đức Kiệt lắng nghe bên ngoài hãy còn tiếng người nói và đi lại dọn dẹp. Tiếng Lam Y thở đều đều. Chó sủa đêm từ làng Sơn Phu vọng ra từng hồi.

Canh một, sang quá canh hai, Lam Y nhỏm dậy dụi mắt, Chu Đức Kiệt vẫn ngồi dưỡng thần lù lù như pho tượng ở trên giường. Ngọn bấc dầu khêu nhỏ để dưới chiếc bàn thấp che lấp, nên trong phòng lờ mờ gần như tối hẳn.

Lam Y bước xuống đất lẹ làng tới gần Chu Đức Kiệt :

- Hiền huynh nằm nghỉ đi. Ngu muội canh chừng.

Im lặng, Chu Đức Kiệt ngả mình xuống gối. Lam Y trở lại giường mình ngồi xếp tròn dưỡng thần, nghe ngóng.

Vào quãng đầu canh ba, chợt có tiếng động ngoài cửa như tiếng chuột gặm. Lúc có lúc không. Lam Y nghi ngờ nhưng chợt có tiếng hai con chuột cắn nhau chí chóe. Nàng mỉm cười tự nghĩ quen thói nên nghi ngờ cả những cái không đâu.

Trên bước giang hồ, tiểu tâm phòng bị là đầu chốt của mọi nết, không thế không được, mất mạng dễ như chơi.

Bỗng Chu Đức Kiệt nhỏm dậy, buông chân xuống đất đi ủng, với tay lấy Thất Tinh đao đeo vào người. Chàng nhón nhén ghé tai nói nhỏ :

- Khuya rồi, ngu huynh ra ngoài coi xem chúng thế nào.

- Hễ có động, thì ra tay liền.

Chu Đức Kiệt để ngon đèn bấc vào góc nhà che lấp hẳn ánh lửa đi sửa soạn mở cửa phòng đi ra thì có tiếng chân ngựa từ phía đường vọng vào. Lam Y cùng bước xuống đất lắng nghe. Tiếng mở cổng quán và có nhiều người vào sân. Những tiếng ấy tuy nhỏ, người thường không hề để ý tới, nhưng đối với thính giác đặc biệt của kiếm khách thì khác hẳn.

- Có nhiều người mới vào sân quán, hiền muội thấy không?

- Chúng ra cả phía sau quán và tiếng đó mất hẳn. Hiền huynh ra xem thế nào.

Chu Đức Kiệt lẹ tay mở cửa bước ra ngoài. Yên lặng. Tối om.

Vận dụng cặp mắt nhìn đêm, Chu Đức Kiệt nép người vào tường nghe ngóng. Đoạn, chàng lẹ làng tuốt đao ra khỏi vỏ cầm ngược ép sát lưỡi đao vào cánh tay để che lấp ánh sáng xanh lè tỏa từ lưỡi đao ra. Lần vào phía trong, tới căn phòng trong cùng, ánh đèn le lói chiếu sáng qua khe cửa. Đức Kiệt nghe thấy tiếng nói nhỏ vọng ra, áp tai vào vách ván nghe.

Tiếng mụ chủ quán nói :

- Giờ này chắc chúng ngủ say rồi, chủ nhân cho lệnh bắt chúng đem cả về nhà trong, nhưng cứ giết luôn cả đi, ta chịu trách nhiệm...

Đới Ngọc Hoàn nói :

- Con đã nói không được giết thằng cha đẹp trai đó, còn con mụ xinh đẹp kia thì tùy ý mẫu thân sử dụng.

- Thiệt là bố nào con ấy. Thấy trai đẹp, gái non híp mắt lại, Cha mày vừa nghe nói con ấy xinh đẹp là hạ lệnh đem nó về nhà liền. Hừ! đồ dâm đãng có khác. Có ngày, ta họa lây...

Chu Đức Kiệt nghĩ thầm "Họa tới nơi rồi, còn có ngày chi nữa!".

Tiếng người đàn ông lạ nói :

- Bây giờ chúng tôi ra xem thế nào rồi hạ thủ nhé?

Tiếng Đới Ngọc Hoàn :

- Ờ! Phải cẩn thận kẻo hỏng việc. Cả hai đứa ấy cũng có thủ đoạn cả đấy, chớ khinh thường.

Tiếng khí giới rút ra khỏi vỏ...

Chu Đức Kiệt vội vàng quay ra về phòng bảo nhỏ Lam Y :

- Chúng sắp tới bây giờ...

- Vào đứa nào giết đứa ấy. Tiêu diệt cho kỳ hết mới thôi.

Hai anh em đứng sang cửa phòng chờ. Chợt có tiếng động nhỏ ở gầm bàn. Hai người chú ý nhìn, thì ra đó là miệng hầm. Miếng ván từ từ do bàn tay bí mật nào mở ngược xuống như một cánh cửa. Ánh sáng mờ mờ từ dưới hầm thoát lên.

Lam Y nhẹ nhàng tiến tới gần miệng hầm bỏ chiếc bàn sang bên. Lát sau, một lưỡi đao từ từ nhô lên quơ nhẹ chung quanh, rồi một người đầu lên khỏi miệng hầm.

Có lẽ tên này chưa quen với bóng tối trong phòng, không trông thấy gì, theo hẳn lên mặt sàn. Lam Y buông kiếm, giơ tay tả chém bàn tay Cương đao trúng gáy tên đó, đồng thời đưa tay hữu túm lấy lưng áo nhấc bổng đặt nhẹ sang một bên. Tên đó chết không kịp ngáp. Liền lúc ấy, một tên khác nhô đầu trèo lên. Lam Y lại hành động như trước, đặt xác thứ hai xuống cạnh tên thế nhất.

Lát sau, có tiếng chuột kêu nhè nhẹ từ dưới hầm vọng lên. Lam Y mỉm cười nghĩ thầm có lẽ mấy tên đồng bọn chờ ở dưới không thấy hai tên vừa bị đánh gãy xương cổ chết hành động gì, nên giả tiếng chuột gọi nhau.

Nàng bèn đứng hẳn lên khẽ ló mắt nhìn xuống. Quả nhiên, ở dưới hầm còn ba tên nữa đang đứng ngay dưới chân thang... Nhưng ngay lúc ấy có tiếng động nhẹ ở cửa phòng. Cánh cửa từ từ mở ra... một người ló đầu vào...

Chu Đức Kiệt hạ một lát đao phập, chiếc thủ cấp lăn cồng cộc xuống mặt sàn, còn cái thây thì đổ xuống nằm ngang bực cửa, máu phun ra như suối. Bên ngoài thốt lên một tiếng chao ôi đồng thời tiếng chân chạy thình thịch.

Lam Y biết là mọi sự đã vỡ lở, bèn lao luôn hai xác chết xuống hầm trúng ba tên đứng ở dưới. Một tên tránh không kịp bị xác chết rớt trúng đầu, té úp mặt xuống đất, nhưng lại đứng lên được ngay. Chúng la hò vang động gọi đồng bọn.

Lam Y nói vội :

- Hiền huynh tự liệu ở trên này. Mặc ngu muội đối phó với chúng dưới hầm.

Dứt lời, nàng không lần theo thang, nhảy vụt xuống hầm... Chu Đức Kiệt thấy Lam Y đã xuống hầm, bèn đạp tung hẳn cánh cửa phòng rồi nhảy vụt ra ngoài, thì vừa vặn có tiếng chân chạy từ phía trong ra, đuốc đốt sáng ngời. Mụ chủ quán cầm song đao đi đầu, theo sau là mấy tên tiểu nhị, tên nào cũng có gươm đao, hăng hái chạy theo mụ chủ. Chu Đức Kiệt cầm ngang đơn đao chờ.

Mụ chủ quán chỉ đao vào mặt Chu Đức Kiệt hét :

- Hay cho tên ăn cướp này, dám vào quán trọ giết người hôi của...

Chu Đức Kiệt mắng lại :

- Đồ cẩu tặc, mở hắc điếm hại người lương thiện còn già họng. Coi đao ta đây!

Nói đoạn, chàng nhảy vào hoa đao đánh mạnh. Mụ chủ quán múa đao đỡ trả đòn tới tấp. Mấy tên đồng bọn cũng bổ vây tròn Chu Đức Kiệt vào giữa. Họ Chu khen thầm mụ chủ quán võ nghệ khá cao cường và có dũng lực. Chỉ trong chớp mắt, hai tên giặc đã mất đầu, xác quật xuống sàn gạch, máu phun thành vòi như tưới.

Mụ chủ quán thấy vậy càng nổi giận hét lên như sư tử, hoa cặp song đao lợi hại vùn vụt như gió quấn chặt lấy địch thủ. Mụ dùng thế Mãnh Hổ Cầm Dương nhảy chồm tới chém một đao ngay hông và một đao bổ thượng nhằm đầu đối phương. Thế này rất lợi hại trong lối dùng song đao vì địch thủ cùng một lúc thọ địch hai đòn trong lúc còn phải chống đỡ đồng bọn giặc đánh tới. Đoán trước đòn hiểm của mụ chủ quán, Chu Đức Kiệt cũng xô ngay tới phóng chân đá trúng tay địch thủ làm bật cây đao chém ngang hông ra một góc nhà, đồng thời tay hữu đưa Thất Tinh đao chém mạnh khiến lưỡi đao bổ thượng bị tiện đứt đến gần chuôi.

Vừa phá xong hai đòn ấy thì hai người cũng vừa vặn xô vào gần nhau. Tong khi mụ chủ quán chưa kịp trở tay thì Chu Đức Kiệt đã quay phắt người lai đánh ngược cùi chỏ bên tả Phượng Dực trúng sườn đối phương... rắc một tiếng.

Mụ chủ quán sức lực to lớn nhường ấy khôn kịp tránh cánh tay Phượng Dực đánh quá gần, xương sườn bị gãy vụn như vỏ trứng óp, té bật ngửa người ra phía sau, hộc máu miệng, hai chân giãy đành đạch lên mấy cái, rồi mới tắt thở về chầu Diêm La điện.

Thế đòn mà Chu Đức Kiệt dùng để phá ngọn Mãnh Hổ Cầm Dương của mụ chủ quán là thế Long Phi Phượng Vũ và tiếp luôn cùi chỏ Phượng Dực đánh gãy xương sườn địch thủ là thế Hổ Tướng Hồi Quân đánh rất gần và bất ngờ, ít khi đối phương tránh kịp trong khi vừa bị mất khí giới hoang mang. Cả hai thế này đều là ngọn đòn chí tử của bài Phong Vũ Đao gia truyền của họ Chu danh vang đất Bắc.

Thấy chủ đã thọ tử, hai tên còn lại vội vàng xô nhau chạy, nhưng chạy sao kịp với cặp giò điện tử của họ Chu! Tên thứ nhất bị một dao xén đứt cánh tay hữu, còn tên thứ hai thì bị Chu Đức Kiệt tóm được cổ áo ấn xuống.

Tên đó hoảng quá vội buông khí giới rên la, lạy như tế sao :

- Trăm, ngàn lạy hảo hán, xin tha mạng cho con là tiểu tốt vô danh còn mẹ già, vợ dại, con thơ...

Chu Đức Kiệt cười gằn khiến tên đó rợn tóc gáy.

Tên đó run lẩy bẩy :

- Bẫm... bẩm...

- Bẩm với báo gì! Biết điều dẫn ta xuống địa huyệt, kẻo mất đầu bây giờ!

- Dạ... dạ... xin vâng... ạ.

- Lẹ lên mau!

Tên đó giật mình đánh thót bật cả người, dẫn Chu Đức Kiệt đi thẳng vào căn phòng trong cùng mà chàng đã nghe lén hồi nãy.

- Có mấy lối xuống địa huyệt?

- Bẩm... có ba... ba lối ạ. một một lối ở... ở phòng của hảo... hảo hớn, một lối ở... ở dưới bếp và một... lối ở... ở trong phòng... phòng này ạ.

... Nói về Lam Y khi nhảy xuống địa huyệt, thấy có năm tên đạo tặc cầm khí giới chạy lại bao vây đánh.

Lam Y quát lớn :

- Loài chuột, coi kiếm của cô nương nè!

Nàng hoa kiếm thành vòng sáng ngời như chiếc tán.

Khí giới của đối phương bị lưỡi Thái Dương kiếm chém trúng tiện đứt, rơi loảng xoảng xuống mặt địa huyệt lát gạch vuông đỏ.

Năm tên giặc sợ quá chưa kịp né chân chạy thì đã bị làn bạch quang rít lên như gió lia tròng trúng cổ. Năm chiếc thủ cấp rụng lộp độc xuống gạch như trái sung. Năm thây cụt đầu đổ vật xuống đất, chân tay co giật lên rồi mới nhoài ra, máu phun thành vũng... Giữa lúc ấy, Đới Ngọc Hoàn cùng hai tên tặc đạo râu quai nón từ khúc rẽ trong địa huyệt chạy ra.

Ngọc Hoàn vận quần áo chẽn, cẩm kiếm. Hai tên kia vác côn và đinh ba.

- Con ác nữ này dám đột nhập nơi đây giết thủ hạ của ta, hãy coi kiếm đây!
Lam Y không nói không rằng đón đánh luôn. Hai tên kia cũng nhập trận rất hăng hái. Đới Ngọc Hoàn thấy kiếm của Lam Y và lối nhập trận dũng mãnh, biết ngay gặp tay cao thủ, nên thận trọng dùng tận lực bình sanh đánh, cố ý tránh chớ không đỡ những lát kiếm của đối phương. Lam Y vừa đánh vừa nhận xét thấy bản lãnh của họ Đới rất khá, nên đoán rằng xó lẽ đã nhiều người thường và ngay cả hảo hớn giang hồ ít kinh nghiệm hoặc bản lãnh kém, bị táng mạng tại hắc điếm này.

"Soạt!"

Cây côn của tên tặc đạo bị tiện đứt làm đôi. Tên đó hoảng sợ nhảy lùi lại mấy bước, không ngờ Lam Y đã phóng một ngọn cước trúng ngực tên cầm đinh ba, bật ra khỏi vòng chiến, đầu va vào mặt tên đồng bọn đánh bốp một cái khiến y ôm mặt lảo đảo. Còn tên bị đá thì lăn ra sân gạch nằm không cựa quậy tim phổi vỡ nát, miệng ứa huyết.

Sợ đối phương thừa dịp ngay tới sát hại nốt bộ hạ, Đới Ngọc Hoàn chặn đường chém một kiếm ngang đầu gối địch thủ, Lam Y nhảy vọt lên cao duỗi chun đạp mạnh gót vào mặt Đới Ngọc Hoàn, Đới Ngọc Hoàn nhận thấy Lam Y có cặp giò lợi hại, vừa lẹ làng vừa nặng nề nên chú ý đề phòng. Nàng ngồi thụp xuống nhường cái đạp ấy trượt ra ngoài, và nhân dịp nhắm hông địch thủ thúc mạnh một mũi kiếm theo thế Xuyên Thiện kiếm.

Đòn nguy hiểm này mau lẹ lắm nhưng Lam Y thấy kịp gạt mũi kiếm của họ Đới sang bên. Chân vừa xuống tới đất, Lam Y thoái luôn hai bộ. Đới Ngọc Hoàn mừng lắm, thừa dịp xông lên chém một lát ngang cổ đối phương... Bất thần, Lam Y ngồi thụp xuống nhường cho lưỡi kiếm vụt qua đầu, dùng chân tả đá quét một ngọn Kim Cương Tảo Địa.

Chém hụt bị mất đà trong khi đang rượt theo đối thủ. Đới Ngọc Hoàn không kịp tránh ngọn cước vừa mạnh mẽ vừa bất thần đó nên trúng đòn. Chân nàng như bị chiếc chầy sắt đánh trúng tê buốt vô cùng, toàn thân nàng bật lên khỏi mặt đất nhào đi một vòng, thanh kiếm trong tay bị văng ra một nơi. Đới Ngọc Hoàn nằm ngất lịm trên mặt đất, hai chân xoạc ra, cổ chân chỗ trúng đòn vẹo sang một bên. Thì ra ngọn đá quét dũng mãnh ấy đã làm gãy lìa hẳn xương ống chân cô gái lẳng lơ họ Đới.

Nói ra thì lâu, mấy thế đánh liên tiếp này đã diễn ra rất mau lẹ.

Tên tặc đạo bị chém đứt cây côn hồi nãy đã liệng khúc côn còn lại trong tay, đi lượm cây chỉa ba của tên đồng bọn bị Lam Y đá chết, nhảy tới nhắm bụng Lam Y thọc một ngọn cốt ý cản không cho đối thủ hạ sát Đới Ngọc Hoàn, Lam Y đứng yên tại chỗ chém ngang một lát kiếm tiện đứt mũi cây chỉa ba. Tên nọ nhào tới mất đà chúi đầu vào ngực Lam Y. Nàng khẽ tránh sang bên đưa chân gạt ngược một cái, tên nọ bị lộn nhào, đầu dốc xuống đất bốp, bể sọ chết tươi, Lam Y nhìn quanh không thấy tên nào khác nữa, gần đó có hồ nước, bèn tiến tới múc nước đổ vào mặt Đới Ngọc Hoàn.

Bị nước lạnh ngấm, Đới Ngọc Hoàn tỉnh lại rên siết tỏ vẻ đau đớn lắm, nhưng đôi mắt căm hờn vẫn gờm gờm nhìn kẻ chiến thắng như muốn vùng ngay dậy, nuốt sống ăn tươi mới hả dạ.

Lam Y liệng chiếc chậu đồng sang bên, cười gằn :

- Các ngươi đã hạ sát bao nhiêu người trong điếm này rồi?

Đới Ngọc Hoàn hằn hộc quay đi, nhắm mắt lại, Lam Y bỏ Đới Ngọc Hoàn đó định đi xem xét các nơi trong địa huyệt thì thấy tiếng chân đi. Nàng nhảy đứng nép vào tường chờ. Người đi đó chính là tên tặc đạo và Chu Đức Kiệt từ góc tường phía đông ló ra.

Nhìn thấy mấy xác chết nằm ngổn ngang dưới đất liền hỏi :

- Xong cả rồi chứ? Có tên nào thoát không?

- Những đứa ở dưới này thì đây cả rồi. Trên nhà thế nào?

- Cũng vậy. Còn sống sót tên này dẫn đường.

- Có một điều lạ là không thấy lão chủ điếm đâu cả.

Chu Đức Kiệt nạt tên giặc.

- Lão chủ điếm họ Đới đâu? Nói cho thiệt!

Tên kia thấy đồng bọn đứa mất đầu, đứa vỡ mặt, bể sọ, nằm ngổn ngang trên mặt đất, khiếp sợ quá, sắc mặt tái mét, run rẩy nói ngắt đoạn :

- Chủ nhân con không có ở đây, nhưng lát nữa sẽ tới!

- Nhà y ở đâu? Tại sao không ở đây?

- Dạ, ở cách đây năm dặm, cứ theo hướng tây đi thì tới, nhà ở ngay bên đường. Chủ nhân tôi không ở hẳn đây vì nhà có... có...

Tên đó ngập ngừng không nói nốt.

- Có gì?

- Dạ... có nơi nhốt người kín đáo hơn ở đây ạ. Thường thường thì đánh thuốc mê bắt người ở đây. Nếu không dùng tới ngay, bắt nhốt về nhà đằng kia nuôi cho ăn khỏe mập, chừng nào cần dùng, đến đêm sẽ trói lại đem lại đay làm thịt cho khách hàng ăn. Các việc này đều do chủ nhân con tự làm lấy, chúng con đi làm lấy lương chỉ có phụ tá sai gì thì làm nấy thôi...

Lam Y cười lạt :

- Nghĩa là các người không có tội tuy vẫn giết người hiền lương như giết nghé hả? Tên chủ nhân người là chi?

- Dạ, tên là Xích Hoa Xà Đới Vĩnh Khang. Bà vợ là Mẫu Dạ Xoa Đổng Kim Hoàn còn cô con gái là Hoa Cô Nương Đới Ngọc Hoàn.

- Các ngươi dùng thịt người làm những món ăn gì?

- Dạ, làm nhân bánh bao, giả làm thịt thỏ rừng, thịt nai, heo rừng. Gan tim, phổi xài được hết. Người nào mập thì lọc mỡ ra xào, chiên...

Nhớ tới lúc ban chiều ăn phải mấy miếng thịt gà xào gây gây, Lam Y cảm thấy lợm giọng muốn mửa.

Chu Đức Kiệt hỏi :

- Các bộ phận của các nạn nhân mà các ngươi không xài tới bỏ đi đâu?

- Chủ nhân con bắt chôn ra sau núi gần đây.

- Hạ sát bao nhiêu người rồi?

Con tới sau không biết rõ.

- Chiếc xe ngựa chở hành khách để ở ngoài sân quán là của ai?

Tên đó xám mặt đáp :

- Dạ, xe ấy của hai vợ chồng chàng thanh niên mới qua trọ cách đây được vài hôm.

- Hai người ấy đâu rồi?

- Hiện còn bị giam ở nhà đằng kia với cha con người xa phu.

- Người đàn ông đó đẹp trai nên Hoa cô nương giữ làm của riêng để nài ép... vui đùa...

- Con dâm tặc ấy hành động như vậy mà Đới Vĩnh Khang ưng chịu sao?

- Hoa cô nương được cha mẹ nuông chiều muốn sao làm vậy, không bao giờ ngăn cấm. Hiện đã có mấy người tuấn tú bị bắt. Hoa cô nương bắt họ hành sự ngày đêm nên họ đâm ra lao lực ốm yếu, họ không đủ sức đứng dậy được nữa. Thấy họ vô dụng. Hoa cô nương chờ đêm tối đem họ vào rừng hạ sát cả rồi. Cũng có khi Hoa cô nương chán người nào, mà còn khỏe mạnh thì đem về điếm này làm thịt bán hàng, rồi cho người khác thay thế hành sự vui đùa.

- Đáng lẽ đêm nay Hoa cô nương về nhà với thanh niên mới bắt được hôm rồi, nhưng vì có hảo hán tới trọ, cô ấy thấy hảo hán tuấn tú khỏe mạnh nhiều nên quyết tâm bắt cho kỳ được để thỏa mãn dục tình, không ngờ cớ sự vỡ lở ra như vầy.

- Khi nào bắt được phụ nữ đẹp thì chính chủ nhân tôi lãnh riêng giống như Hoa cô nương lãnh các thanh niên vậy.

Chu Đức Kiệt vội hỏi :

- Thế vợ chàng thanh niên mới bị bắt hôm rồi đâu?

- Còn bị giam giữ cả ở nhà, không hiểu đã bị chủ nhân... đùa bỡn chưa.

- Dẫn ta tới chỗ làm thịt người coi.

- Tên kia vâng dạ quay người định đi trước thì Hoa cô nương Đới Ngọc Hoàn mở mắt ra, miệng rên siết, khiến y giật bắn người lên, mắt mở tròn xoe kinh ngạc :

- Ủa! Hoa... Hoa cô nương còn sống?

Lam Y gắt :

- Đi! Hay muốn ta xẻo tai bây giờ?

Tên đó mồ hôi toát ra đây mặt, trệu trạo bước đi trước.

Lam Y nói với Chu Đức Kiệt :

- Hiền huynh đi trước, ngu muội lục soát xem con dâm tặc này có gì trong người không đã.

Nói đoạn, Lam Y bước lại chỗ Đới Ngọc Hoàn lục xét khắp người, không có chi lạ, ngoài mấy thứ nữ trang thường dùng hằng ngày và một gói giấy nhỏ, Lam Y mở gói đó ra thấy thứ bột gì trắng như phấn mùi thơm thoang thoảng, lật đi lật lại tờ giấy gói, Lam Y thấy đề: Khởi dục phấn.

Dự đoán Hoa cô nương dùng thứ phấn này hòa vào nước hay rượu cho đàn ông uống để khởi dục. Lam Y nổi giận, rắc cả gói bột đó vào đầy mặt nữ tặc, rồi đứng dậy đi theo Chu Đức Kiệt vừa ra.

Hoa cô nương nhắm mắt lại cho bột khỏi vào mắt, miệng vẫn rên la không ngừng vì ống xương chân gãy gập lại.

Bước khỏi chỗ góc tường, quẹo sang hữu, Lam Y thấy Chu Đức Kiệt đang đứng ở cuối địa huyệt giữa một khung cảnh rùng rợn đến buồn nữa.

Treo lủng lẳng ở cây xà ngang mấy cái đùi, cánh tay người đã lóc thịt dở dang, hai trái tim, bộ gan, phổi thứ nào cũng đã khuyết mất một phần. Mấy cuộn dây thừng vấy máu treo vào móc sắt. Trong góc, mấy chiếc sọt tre đan đựng mấy cái thủ cấp đã bị đập bể nát có lẽ để lấy óc dùng nấu ăn. Mấy bộ xương sườn lóc thịt trơ ra trắng hếu.

Gần đó hai cái bục đá nhẵn hoen máu đã khô. Kế bên, là hai chiếc cột cây có lẽ dùng để trói nạn nhân vào đó khi mổ bụng moi ruột. Quanh đấy, ngổn ngang nào chậu sành, nào nồi đất. Sau chót, là mấy chiếc chảo bắt trên mặt lò than đun nước hãy còn bốc khói. Mùi hôi tanh bốc lên sặc sụa!

Trong bước giang hồ, anh em Chu gia hành hiệp, hạ sát cũng đã nhiều kẻ gian phi tặc đạo, quen thấy cảnh chém giết, đầu rụng máu phun, nhưng mỗi chuyến vào lầm hắc điếm, hai người vẫn cảm thấy ghê tởm trước cảnh người lương thiện bị phân thây, thịt nát xương tan bởi bọn tặc đạo khát máu giết người vô tội kiếm lời, cướp của.

Chu Đức Kiệt đùng đùng nổi giận, liếc lưỡi đao vào gáy tên giặc hỏi gằn :

- Riêng phần ngươi đã mổ bụng bao nhiêu người rồi? Có sướng tay không? Hả? Nói mau?

Bị lưỡi đao áp vào gáy lạnh giá như tuyết băng, tên đó rợn tóc gáy, mặt cắt không còn hột máu :

- Bẩm... bẩm con không được... được mổ bụng người... bao... bao giờ, đã... đã có... có đổ tể chuyên... chuyên môn...

Chu Đức Kiệt quát :

- Lúc nãy người cầm khí giới theo mụ Mẫu dạ xoa, nếu bọn ta thua thì người có làm thịt không?

- Dạ, con... con... con...

Ghét quá, Chu Đức Kiệt gài đao vào vỏ, nhắc bổng tên đó lên lao vào chiếc sọt lớn nhễ nhãi những xương thịt người.

Đầu cắm xuống trước, hai chân chổng ngược, tên giặc giãy giụa, la hét, lúng túng thế nào, chiếc sọt đổ kình ra úp hẳn lên người y đầy dơ dáy nhầy nhụa, gớm khiếp.

- Mặc nó đấy, ra khỏi nơi đây đi hiền huynh.

Hai người theo lối cũ lên khỏi địa huyệt. Vừa nhô lên mặt đất trong bếp, bỗng có một bóng đen chạy vụt từ lu nước ra cửa sau bếp.

Lam Y đuổi theo túm được áo bóng đó lôi xềnh xệch ra nhà ngoài.

- Trăm lạy ngàn lạy nữ đại vương, con tên là Trần Nhị nghèo khó phỉ đi ở, không ngờ xin làm đúng nơi nguy hiểm này. Chúng hãm giết, muốn thôi cũng không được, con đành nương náu qua ngày tìm cách trốn khỏi địa ngục này. Ban nãy trong khi sát phạt, con sợ quá chui vào lu nước trốn. Ngấm lạnh, không chịu nổi, con vừa ra khỏi lu nước, thì nhị vị đại vương lên khỏi miệng hầm... Xin nhị vị tha chết cho con là người lương thiện vào lầm nơi đây...

Trần Nhị vừa nói vừa run vì sợ có, mà vì lạnh cũng có. Lam Y phát tức cười.

Nhận xét thấy Trần Nhị diện mạo thực thà, hiền lành Lam Y hiểu ngay y nói sự thật bèn hỏi :

- Người từ đâu tới đây? Được bao lâu rồi?

Bẩm, nữ đại vương...

Lam Y phì cười :

- Ta có đi ăn cướp đâu mà gọi nữ đại vương? Ta mới giết tặc đạo hắc điếm này để cứu... người đó. Trả lời đi!

- Bẩm ân nhân, con từ Lâm huyện qua đây thấy Sơn Phu tửu điếm cần người làm, con xin ở, không ngờ lầm phải nơi giết người này. Tất cả được ngót ba tháng rồi, trốn không nỗi.

- Điếm này có bao nhiêu người?

- Tại điếm thì không có bao nhiêu. Nhưng tại sào huyệt của chúng khá đông, toàn kẻ có võ nghệ. Ngay trước canh ba vừa rồi, chúng định bắt sống nhị vị nên có phái thêm người tới đây, không ngờ bị nhị vị giết cả. Thật là thiên bất dung gian.

- Ngươi có biết sào huyệt chúng ở đâu không?

Trần Nhị gật đầu :

- Dạ có, cách mấy dặm đường, nhưng không cho tới đó bao giờ cả...

- Hắc điếm này làm bậy như vậy mà viên chức sở tại trong làng Sơn Phu không nói chi sao?

- Dạ, nói thế nào được? Bọn họ Đới hai vợ chồng, cô con gái và thủ hạ rất giỏi, võ nghệ tinh thông, sức mạnh ít người địch nổi, viên chức tại làng này có muốn nói cũng e sợ chúng giết hại, nên đành câm miệng làm thinh, còn đâu dám nói tới việc trừng phạt nữa!

- Cho người đi thay áo đi, sửa soạn hành lý rồi ra đây ta bảo.

Trần Nhị lạy tạ đứng lên toan vào nhà trong thay áo, nhưng chợt nhớ tới việc gì, y nói với Lam Y :

- Giờ này mà Đới Vĩnh Khang không thấy vợ con y cho người về sào huyệt báo tin thì chắc y sẽ tới đây, nhị vị nên phòng bị kẻo bị đánh bất ngờ.

Lam Y mỉm cười :

- Được rồi! Tháo áo rồi ra ngay.

Anh em Chu gia khám xét trong các phòng không có gì lạ, Nhưng lấy được ở phòng Mẫu dạ xoa một số vàng ngọc, tiền nong, đếm được trên một trăm lượng bạc.

Lam Y bỏ riêng ra ba mươi lượng, còn thì cất cả và bọc hành lý để khi cần thì giúp đỡ kẻ khó.

Chu Đức Kiệt tìm bút mực đề mấy hàng chữ lên tường:

"Cùng các viên chức sở tại,

Nhân đi qua đây, thấy điếm Sơn Phu là nơi tặc đạo trá chân hoành hành giết người cướp của khách trọ, nên phải ra tay trừ gian. Chứng cớ hành động bọn giặc còn nguyên dưới địa huyệt. Yêu cầu đừng bắt bớ dân lành tra xét oan uổng.

Lam Y nữ hiệp, đề".

Lam Y nhìn nét chữ rắn rỏi, cười :

- Đã lâu lắm, hiền huynh không viết đại tự mà nét chữ còn tốt lắm.

Chu Đức Kiệt liệng cây viết lông vào góc nhà.

- Hiền muội có biết ngu huynh đang nghĩ ý không?

- Xin chịu! Lam sao mà đoán được?

- Còn nhớ người mặc đồ đen gặp ở khe nước bên đường không?

- Có chứ.

- Chúng ta đã ngờ y là tay hướng mã, vậy mà y vắng mặt nơi đây.

- Việc ngờ cứ ngờ chứ, còn trúng hay không là một việc. Trên bước giang hồ, lúc nào cũng cần phải phòng bị. Cẩn tắc vô ưu!

- Đã đành! Nhưng ngu huynh ngạc nhiên không thấy tên đó trong hắc điếm này.

Hai người còn đang nói chuyện thì Trần Nhị tới, lưng đeo khăn gói, tay cầm chiếc gậy.

Lam Y đưa cho Trần Nhị ba mươi lượng bạc.

- Đây! Cầm tiền này về sanh quán làm vốn sanh nhai lương thiện. Đêm nay nếu ngươi lọt vào tay người khác thì mất thủ cấp rồi đó, nghe?

Trần Nhị cảm động, đón lấy gói bạc bọc lại cẩn thận, quỳ lạy tạ ơn anh em họ Chu.

Lam Y xua tay :

- Bất tất phải hành động như vậy, người có biết thắng ngựa không?

- Dạ, có. Con thạo nghề ấy lắm.

Lam Y gật đầu nói :

- Được lắm! Trong tầu có hai con Ô mã, Bạch Tuyết, vô dắt ra đây cho ta.

Trần Nhị vội vàng vào tầu dắt hai con tuấn mã ra.

- Được, để chúng đó. Trở vô trong tầu tìm yên cương thắng lấy con ngựa nào mà ngươi ưa nhất, lẹ tay lên!

Khi Trần Nhị đi khỏi, anh em Chu gia xem xét lại Ô mã, Bạch tuyết cẩn thận rồi thắng yên cương. Đoạn, đeo hành lý lên lưng, hai người bước ra sân quán thì đã thấy Trần Nhị dắt ngựa đứng đó rồi.

Chu Đức Kiệt bảo Trần Nhị :

- Vào tắt mấy ngọn đèn trong quán đi, lẹ lên.

Trần Nhị tuân lời vào nhà tắt đèn, nhưng vẫn nhớn nhác trông mấy tử thi nằm ngổn ngang ra vẻ sợ sệt vô cùng. Lúc trở ra, không quen nhìn tối, Trần Nhị vấp phải xác chết té nhào ra phía trước. Hoảng qua, Trần Nhị vội vàng trở dậy chạy ùa ra sân như kẻ bị ma đuổi.

Chu Đức Kiệt hỏi :

- Sao thế?

- Con vấp phải tử thi nên té nhào. Ghê quá!

Lam Y phì cười :

- Nào, bây giờ người hướng dẫn chúng ta tới sào huyệt của Xích Hoa Xà. Hay ngươi muốn lên đường ngay bây giờ cũng được.

- Dạ không! Con đi theo nhị vị, chừng nào trời sáng hẳn mới dám tự kỷ đi. Trời tối đi đường một mình, sợ lắm.

- Nào đi. Cho ngươi đi tiên phong.

Ba người cùng lên ngựa ra khỏi hắc điếm.

Trời tối như mực.

Sương rừng, khí núi bốc lên mờ mờ.

Gió lạnh phây phẩy thổi.

Trần Nhị rùng mình hắt hơi luôn mấy tiếng, thả lỏng dây cương mặc ngựa phóng theo con đường mờ mờ trắng đục trước mặt.

Trái lại, anh em Chu gia vận dụng cặp mắt luyện nhìn đêm nên phân biệt được mọi vật rất rõ ràng.

Chương 19: Duyên gặp đạo sĩ, Đới Vĩnh Khang luyện võ thuật Dong ruổi trên đường, kết duyên với Đổng thị

Ba con ngựa đang chạy nước kiệu trong sương mờ đêm tối, bỗng có tiếng vó ngựa phi từ phía trước tới. Chú Đức Kiệt và Lam Y vội bảo Trần Nhị rẽ theo vào núp sau mấy hốc đá lớn bên đường. Tiếng vó ngựa mỗi lúc một gần. Anh em Chu gia nhìn rõ hai người kỵ mã phi vùn vụt qua khúc đường đó tiến về lối làng Sơn Phu. Nghe ngóng giây lát không thấy gì lạ, ba người lại rẽ ngựa ra mặt đường nhắm sao huyệt của Xích Hoa Xà Đới Vĩnh Khang tiến. Không bao lâu, anh em Chu gia nhìn thấy ánh đèn lấp ló xa xa ở lề đường bên hữu.

Lam Y hỏi Trần Nhị :

- Sào huyệt họ Đới ở bên kia phải không?

- Có lẽ, vì từ Sơn Phu quán tới đây cũng được năm, sáu dặm đường rồi... Con chưa được đến đây lần nào cả.

- Thôi được, theo chúng ta vào đây.

Trần Nhị theo hai người vào trong khe núi cách lề đường bên tả độ vài chục trượng.

Chu Đức Kiệt, Lam Y xuống ngựa trao dây cương cho Trần Nhị :

- Ngươi cứ núp ở đây giữ ngựa, đừng sợ hãi chi cả. Lát nữa, chúng ta sẽ trở về đây tìm. Nghe không?

- Dạ, xin tuân lệnh. Nhị vị ân nhân bình tâm.

Như hai vệt đen, anh em họ Chu phi hành như biến vào trong đêm tối. Trần nhị chưa kịp nhận xét gì cả thì đã thấy hai người biến đâu mất rồi.

Hắn lắc đầu lè lưỡi.

Hai người này biến ảo như ma quỷ chẳng trách mẹ con chủ quán táng mạng vì tay họ.

Nghĩ tới ma quỷ, Trần Nhị cảm thấy rờn rợn giữa khu rừng núi vắng vẻ âm u này. Hắn nhìn quanh quẩn, mắt láo liên sợ hãi, muốn đi ra gần đường cho khỏi sợ, nhưng đã trót hứa với hai người nên cố gắng lấy sức, mím môi, nghiến răng, tay cầm chắc cây gậy, quay đi quay lại vài vòng để lấy lai can đảm. Quả nhiên, Trần Nhị thấy dễ chịu thiệt. Đởm lượng đã trở lại với hắn. Chống gậy xuống đất, hắn mỉm cười tự ngủ cho mình là nhát quá nên đâm bủn nhủn tứ chi chớ thiệt ra có gì đáng sợ đâu! À, chuyến này về quê nhà quyết mở ngôi hàng buôn bán rối tìm thầy học võ mới được! Có bản lãnh, tinh thần sẽ vững vàng hơn, chớ đâu có bỗng dưng lại run rẩy như vừa rồi? Nghĩ tới đây, Trần Nhị mỉm cười đắc chí. Bỗng mấy tiếng thở phì phì và tiếng đập vào đá cồm cộp. Hắn giật bắn người lên, hai hàm răng cũng theo đà run lập cập. Trần Nhị lấy gân, gồng người lên hoa gậy quay lại nhìn. Thì ra, nào có gì đâu! Ba con ngựa cột vào cụm cây gần đó thở phì và đập móng xuống đất...

Mồ hôi toát ra như tắm, nhưng Trần Nhị hết run rẩy, dễ chịu, lẩm bẩm một mình :

- Hừ! Được lắm! Nhất định chuyến này ta học võ cho mà coi!

Hắn ngồi xuống phiến đá nhỏ kế bên ba con ngựa, cây gậy để ngang trên đùi, nhưng thỉnh thoảng mắt vẫn láo liên nhìn mấy phiến đá lớn hay mấy cây to xù sì, lá rườm rà như mớ tóc quỷ rối, cành vươn lên khúc khuỷu chẳng khác chi những cánh tay khổng lồ đang vươn ra định vồ lấy hắn...

Nói về anh em Chu gia phi hành như gió, nhắm thẳng về phía có đóm lửa tiến tới. Thoạt nhìn từ xa, hai người tưởng như ánh lửa ấy ở ngay bên đường. Nhưng trái lại, lúc hai người tới ngang ánh lửa thì nhận ra có con đường mòn bên hữu dẫn đến một trang viện lầu các nguy nga xây dựng giữa một khu vừa sân vừa huê viên rộng rãi. Tường cao, hào sâu bao bọc xung quanh :

- Phía trong tường, trồng nhiều hàng cây lớn che gần khuất hẳn lầu các bên trong.

Lam Y nói với Chu Đức Kiệt :

- Hai tên kỵ mã gặp trên đường hồi nãy chắc là người của Đới Vĩnh Khang sai đến hắc điếm xem động tĩnh thế nào. Từ đây tới đó không xa mấy, lát nữa hai tên ấy trở về, nội vụ sẽ đổ bể, thêm khó bề hành động cho chúng ta.

- Hơn nữa, trời cũng không bao lâu nữa thì sáng để Trần Nhị nơi khe núi ấy kế cận nơi đây quá, e xảy ra chuyện chi chăng? Nơi trang viện lớn như vầy, do tay tên cường tặc điều khiển tất nội bọn phải đông, e trong lúc anh em ta hành động, chúng chạy tản mác ra mọi nơi, bắt gặp Trần Nhị thì hỏng cả.

- Hiền muội nói phải, ngu huynh cũng nghĩ vậy. Bây giờ cũng gần canh năm rồi, chi bằng chúng ta trở lại đón đường hai tên vừa rồi xét nếu là đồng đảng của Xích Hoa Xà Đới Vĩnh Khang thì hạ sát đi cho đỡ vây cánh. Đoạn cùng Trần Nhị đi trú tạm nơi nào quanh đây, chờ đêm tối này đủ thì giờ hành động, có lễ tiện lợi hơn.

Lam Y đồng ý.

Hai người phi hành trở lại lối cũ, lúc gần tới chỗ rẽ vào nơi Trần Nhị chờ, thì nhảy lên cành cây lớn bên đường ngồi chờ.

Lát sau, quả nhiên có tiếng vó ngựa phi vọng tới.

Anh em Chu gia sửa soạn hành động.

Nhưng chỉ có một người phi ngựa đến. Chu Đức Kiệt nói :

- Chắc tên kia ở lại điếm vì con Đới Ngọc Hoàn chưa chết. Muội mặc tên này cho ngu huynh.

Chờ tên nọ phi ngựa vừa tới phía dưới cành cây. Chu Đức Kiệt lao người xuống, gạt hắn té xuống ngựa.

Tên nọ còn đang bàng hoàng chưa hiểu việc chi cả thì một bàn tay sắt nắm lấy cổ tay hắn bẻ quẹo ra sau lưng.

- Biết điều đi vào bên đường, trái lời sẽ gãy tay bây giờ.

Tên nọ vội vàng tập tễnh đi theo sức đẩy của người đi phía sau. Có lẽ hắn bị té ngựa bị thương nên kêu đau đi không được lẹ.

Trong lúc Chu Đức Kiệt hành động, Lam Y cũng không bỏ phí thì giờ.

Tên nọ vừa té xuống ngựa, thì nàng đã từ cành cây phi thân xuống đất, chạy theo con ngựa đang phi nước đại, túm được đuôi kéo mạnh lấy đà phóng người qua mông ngựa ngồi lên yên rồi kéo cương ghìm ngựa đứng sững lại.

Lam Y cho ngựa quay lại chỗ Chu Đức Kiệt thì vừa lúc anh nàng đang chất vấn tên kia :

- Trong trang viện có bao nhiêu người?

Tên đó trù trừ không nói. Chu Đức Kiệt khẽ giật cánh tay khiến y kêu rống lên như heo bị chọc tiết.

- Nếu mi không chịu nói sẽ gãy tay.

- Tôi xin nói. Tất cả có hai mươi lăm người, thì ở Sơn Phu điếm đã bị chết trên mười người rồi.

- Trong trang viện có cơ quan không?

- Có!

- Sào huyệt thọ Đới lập ra lâu đời chưa?

- Lâu rồi, từ hồi chủ nhân tôi còn thiếu thời, tính đến nay được ngót ba mươi năm.

- Có những ai lui tới đó?

- Thỉnh thoảng có vài người bạn chủ nhân tôi tới chơi Xích Hoa viện.

- Hiện nay có ai không?

- Có hai người mới đến được vài bữa nay nên họ Đới bận thù tiếp không tới tửu điếm đêm nay được.

Thấy không cần hỏi chi thêm nữa, Chu Đức Kiệt đưa mắt nhìn Lam Y, Lam Y gật đầu, Chu Đức Kiệt nói :

- Hạng đạo tặc như mi chuyên giết người lương thiện, nay sợ vì đau mà phản chủ, để sống cũng vô ích!...

Tên đó sợ quá, hé môi định nói, thì Chu Đức Kiệt đã đưa hai ngón tay thọc trúng sau óc. Tên giặc không kịp kêu, gục đầu xuống chết hẳn.

- Bất tất phải liệng xác tên này vào núi làm chi. Cho nó về, nhân thể cảnh cáo tên giặc họ Đới luôn thể.

Nghe Chu Đức Kiệt nói, Lam Y nhảy xuống ngựa, Chu Đức Kiệt đặt xác tên giặc nằm vắt ngang lên lưng ngựa rồi buông cương.

Con ngựa quen đường về đi Xích Hoa viên...

Anh em họ Chu chạy về chỗ để ngựa, tới sau Trần Nhị đưa tay vỗ vào vai y.

Trần Nhị đang ngồi nghĩ cách sắp đặt tiệm hàng tương lai của y, một bàn tay bí mật vỗ lên vai y khiến giật nẩy người lên bổ nhào ra phía trước hoa gậy múa lung tung... đánh gió.

Chu Đức Kiệt, Lam Y phì cười :

- Kìa, Trần Nhị làm trò chi vậy.

Nhận ra tiếng ân nhân, Trần Nhị mới hoàn hồn, ngừng tay gậy lại bẽn lẽn :

- Con tưởng có giặc tới nên đánh.

- Để giặc... sờ vào vai mới giở võ đánh thì mất đầu rồi còn chi?.. Nè, gần đây có nơi nào khả dĩ tạm trú được qua ngày hôm nay không?

- Ủa! Nhị vị chưa vào sào huyệt bọn giặc sao?

- Chưa! Vì gần sáng rồi, hành động không tiện. Bữa nay phải nán lại quanh đây, tối sẽ đánh cũng không muộn.

- Từ đây về làng Sơn Phu, vào quãng giữa đường có một lối nhỏ dẫn vào lều của cha con người tiều phu... Nếu nhị vị không ngại chật hẹp thì con xin dẫn lộ tới đó.

- Độ bao nhiêu xa!

- Ước độ trên mười dặm mới tới lều. Từ lều ấy vào làng Sơn Phu dẫn đường tắt độ ba, bốn dặm đường.

- Hay lắm, người đi trước dẫn lộ, mau.

Ba người cùng lên ngựa, kiệu trở về lối cũ. Được nửa đường, Trần Nhị tìm đường mòn rẽ sang tay hữu.

Càng đi sâu vào, cây cối càng rậm rạp hơn. Anh em họ Chu chú ý nhận xét đường đi.

Trời tảng sáng, ba người tới chỗ chòi cỏ dựng giữa một khu có cây lớn, bóng lá âm u.

Hơi rừng trắng xóa bốc lên là là mặt đất tạt đi, tạt lại như khói.

Chòi vách phên tre, nóc cỏ có hàng hiên khá rộng, dựng trên nhiều khúc thân cây lớn...

Đánh hơi thấy lạ, con chó lớn lông dài màu vàng như màu lửa cháy đang nằm trong góc hiên, vụt trỗi dậy đứng ló đầu khỏi lỗ lan can sủa ầm ĩ.

Trần Nhị nhảy xuống ngựa, hút gió mấy cái gọi con chó ấy.

- À, con Hoàng Hỏa này không nhận ra người quen sao mà sủa hoài! Đi vô mau!

Trong chòi có tiếng vọng ra :

- Ai như tiếng A Nhì đó phải không?

Trần Nhị nói lớn :

- Kính chào Củng lão, A Nhì tới thăm đây. Gớm, sáng nay lạnh quá!

Một lão hán tuổi trạc sáu mươi, da dẻ hồng hào vóc dáng nở nang khỏe mạnh dưới lần áo nỉ, từ trong lều bước ra.

Lão hán hơi ngạc nhiên khi thấy Trần Nhị cùng đi với hai người lạ mặt. Anh em Chu gia nhảy xuống ngựa khoanh tay thi lễ. Lão hán chào lại, khiêm tốn...

Trần Nhị giới thiệu :

- Đây là nhị vị hiệp khách qua khu vực này trọ ngoài Sơn Phu tửu điếm vô đây có việc nhờ lão hán. Và đây là Củng lão, tục danh Thuận, chuyên ở trong khu Đại lâm này đã lâu năm.

Củng Thuận vội vàng xuống thang chòi ân cần mời :

- Xin mời quý vị lên chòi có lửa sưởi ấm. Ngoài trời, sáng nay sương mù lạnh quá chừng!

Anh em họ Chu và Trần Nhị cột ngựa vào gốc cây nhỏ gần đó rồi trèo thang tre lên sàn chòi.

Con Hoàng Hỏa cứ chĩa ra phía ba con ngựa sủa mãi. Củng Thuận phải lên tiếng nó mới chịu vào nằm im trong góc hiên.

Trần Nhị hỏi :

- Nhất Lang đâu? Sớm thế này đã vô rừng rồi sao? Chăm quá nhỉ.

Củng Thuận đáp :

- Không phải! Thằng A Hoành nhà tôi vừa nhóm lửa sàn xong. Có lẽ nó đang đun nước phía sau.

Nói đoạn, Củng Thuận gọi lớn :

- Nhất Lang ơi, A Nhì đến chơi đây nè.

Một chàng trai vạm vỡ trạc hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi da bánh mật phía cửa trong bước ra, thấy hai người lạ liền khoanh tay vái chào.

Củng lão bảo con :

- Đây là nhị vị hiệp khách có việc qua khu này, con pha trà uống cho ấm đi.

Củng Hoành giương cặp mắt đen láy nhìn thấy anh em Chu gia dùng dũng, oai vệ, tướng mạo phi phàm trong bộ võ phục, trên lưng đeo hai cây đao kiếm càng làm nổi bật hẳn tư cách giang hồ mã thượng, thì có ý rất cảm phục.

- Thưa phụ thân, trà nước sẵn sàng rồi để con vào bưng ra.

A Nhì cùng theo A Hoành vào bếp.

Củng lão kéo mấy chiếc ghế tre thô sơ tới kế bên lò lửa đắp ngay trên sàn, mời ngồi. Anh em Chu gia cảm ơn, theo hành lý và khí giới, để dựa vào một góc phên, rồi kéo ghế ngồi giơ tay sưởi.

Lò lửa đây là thứ đất sét đắp theo hình tròn lớn bằng mặt thôi. Một cành cây lớn một đầu gác vào giữa lò đang âm ỉ cháy đã thành than. Như vậy, tàn than rụng xuống mặt lò, người trong nhà chỉ có việc đẩy lần lần khúc cây vào giữa lò cho tới khi nào cháy hết. Một cành cây lớn và dài tới một trượng có thể xài được trong vài ngày. Trong nhà có lửa suốt ngày đêm thành thử lúc nào cũng âm ấm dễ chịu tuy ngoài trời lạnh.

Củng Hoành bưng khai trà lên. Trần Nhị bê khúc cây tròn thay bàn tới bên lò lửa để đặt khai trà. Củng Thuận rót nước mời anh em Chu gia, Trần Nhị tự mình rót hai ly, đưa cho Củng Hoành một ly.

Lam Y đưa mắt nhìn khắp căn nhà sàn thấy khá rộng rãi, ngăn nắp. Giường ghế toàn bằng tre già, bàn là những khúc cây tròn đều đặn mặt bào nhẵn. Từ đồ đạc đến xà ngang, xà dọc trên mái lợp lá đều lên nước đỏ thẫm bóng loáng. Trần Nhị kể chuyện đánh hắc điếm đêm rồi cho cha con họ Củng nghe. Nghe đến đâu, hai cha con tươi hẳn nét mặt lên tới đó. Khi Trần Nhị đã kể rõ mọi sự., Củng Thuận đứng lên vái anh em Chu gia :

- Nhị vị hiệp khách đã cứu sống lại toàn thể dân chúng khu vực này. Đã bao năm nay, họ Đới hoành hành tại đây, nhưng làng Sơn Phu là nơi hẻo lánh, dân chúng chẳng biết trông cậy vào đâu nên đành nhắm mắt làm ngơ trước những hành động phi pháp bất nhân của bọn tặc đạo ấy. Hơn nữa, chúng khá đông vây cánh nhiều, tên nào cũng có võ nghệ nhất là hai vợ chồng họ Đới và đưa con gái Ngọc Hoàn.

Chu Đức Kiệt đỡ Củng Thuận ngồi xuống :

- Cứu khổ phò nguy, giúp đỡ người hèn yếu là thiên chức của bọn giang hồ du hiệp chúng tôi, lão trượng bất tất phải nói tới ơn huệ làm chi khiến anh em tôi khó nghĩ vô cùng. Bữa nay tới đây phiền toái lão trượng qua ngày hôm nay, chờ tối đến để hành động dò thám trang viện của Đới tặc, mai lại lên đường đi Kim Lăng...

Nơi đây rất u tĩnh, ít khi có người lạ tới quấy nhiễu, xin nhị vị hiệp khách tự nhiên, nếu cần ở lại nhiều ngày cũng không hề chi. Cha con tôi ở trong khu Đại Lâm này đã lâu, chuyên nghề kiếm củi và săn bắn vừa sẵn có ở vườn sau, thịt săn phơi sẵn không hiếm, rượu nhà cũng cất lấy. Thằng A Hoành khéo lắm làm đủ mọi việc... A, để tôi bảo cháu nấu cháo nướng thịt nai nhị vị điểm tâm...

Chu Đức Kiệt nói :

- Được lão trượng quý mến, anh em tôi rất đỗi cảm kích. Nay muốn nhờ lệnh lang ra làng Sơn Phu mua vài thứ vặt vãnh và nhân dịp dò thám tình hình hắc điếm thế nào.

Củng Hoành nói ngay :

- Nhị vị cứ việc sai khiến, tôi ra chợ làng luôn thể.

Trần Nhị cũng nói xen vào :

- Củng đại ca cứ yên trí ra đi, tôi sẽ thay đại ca làm việc ở nhà để bá phụ rảnh tay thù tiếp nhị vị hiệp khách đây.

Củng Hoành đứng dậy lấy chiếc áo lạnh mặc vào và đeo chiếc giỏ mây lên.

Chu Đức Kiệt móc túi lấy năm lượng bạc đưa cho Củng Thuận :

- Lão trượng vui lòng nhận ít tiền đây chi dùng. Lòng thành thực, xin chớ nghĩ xa gần.

- Nhị vị sẵn lòng giúp đỡ nhà nghèo, chúng tôi đâu dám chối từ, nhưng quả thiệt là cho nhiều quá.

- Không sao, lão trượng cứ vui lòng nhận bạc.

Củng lão nhận năm lượng bạc đem cất vào trong nhà...

Chu Đức Kiệt lại đưa cho Củng Hoành ít nhiều tiền lẻ :

- Củng huynh tự tiện mua mây thứ cần về làm rượu uống chơi, Còn việc do thám hắc điếm, tôi chắc Củng huynh có sự tính rồi?

- Dạ, nhị vị an tâm, lát nữa trở về chắc có tin rõ ràng về quán Sơn Phu.

Dứt lời, Củng Hoành bước ra khỏi nhà.

Trần Nhị cũng đứng lên vào bếp.

Củng Thuận nói :

- Cháu biết các thứ ở đâu rồi chứ?

- Dạ, cháu quen rồi, bá phụ an tâm.

Lát sau, Trần Nhị bưng lên hai chậu nước nóng, mời anh em Chu gia rửa mặt, Chu Đức Kiệt và Lam Y rửa mặt xong, bước vào phía trong nhìn quanh. Bếp núc gọn gàng. Đứng trên lan can hàng hiên trông xuống khu vườn nhỏ trồng đủ mấy thứ rau cần thiết. Giữa vườn, có chuồng gà cao ráo sạch sẽ. Kế bên khu vườn là một căn nhà trống nền đất cao, để những khúc cây lớn đã khô và nhiều bó củi chẻ sẵn.

Sau khi đã đặt nồi cháo lên bếp, Trần Nhị dắt ba con ngựa vào sân nhà đó tháo yên cương, lấy nước ở suối nhỏ gần đó cho ngựa uống và lấy cỏ khô cho ăn. Lam Y khen cha con họ Củng ngăn nắp lạ thường.

Trần Nhị cho ngựa ăn xong quay lên nhà thấy hai người đang tựa lan can bèn nói :

- Con đã đem sẵn nồi nước nóng lớn để nhị vị tắm cho sảng khoái. Suốt ngày hôm qua đi đường, tới đêm lại chiến đấu không ngủ, dùng điểm tâm xong, nhị vị nên tắm táp nghỉ ngơi kẻo mệt. Đêm nay cần dùng sức nhiều.

Chu Đức Kiệt mỉm cười, im lặng.

Mùi thịt nai nướng trên bếp thơm phức. Củng lão sửa soạn mâm bát xong rót một bình rượu và mấy chiếc Lam Y bày trên nhà trên. Lát sau, Trần Nhị bưng nồi cháo bốc khói nghi ngút lên nhà, múc cháo ra bát.

Củng Thuận mời :

- Xin mời nhị vị dùng điểm tâm và chút ít rượu nhà cất cho ấm bụng.

Đêm qua ăn ít, anh em Chu gia thấy đói bụng liền và vào ăn uống rất tự nhiên. Rượu nhà cất lấy men nồng thơm phức, thịt nai khô nướng vàng chấm tiêu muối lạ miệng, hai anh em Chu gia ăn ăn, uống uống như hùm đói. Củng Thuận ngồi tiếp, Trần Nhị ngồi kế bên cùng ăn.

Ăn một chặp no lòng, Chu Đức Kiệt buông chén muỗng :

- Ngon quá! Thịt rượu thơm ngon đặc biệt. Cháo ngọt vô cùng. Củng lão ở đây chẳng khác chi tu tiên vậy.

- Dạ, ở đây được các thú rừng thường về, hươu nai, thỏ, cầy đủ cả. Hôm rồi có dấu chân báo về quanh đây rồi lại dông mất.

- Lão trượng săn bằng tên thường hay có tẩm thuốc?

- Cả hai thứ. Tên thuốc dùng bắn thú lớn.

Củng Thuận với hai cây cung treo trên vách phên đưa cho anh em Chu gia coi.

Lam Y giương thử :

- Lão trượng sức còn mạnh lắm. Cây cung này có sức một trăm cân?

Củng Thuận gật đầu :

- Nữ hiệp dạy đúng lắm. Sức mạnh cây cung này quả đúng một tạ.

- Cây cung của thằng cháu A Hoành một tạ rưỡi. Ơn trời ban cho cha con tôi sức khỏe, nếu không, ở trong rừng cũng vất vả lắm.

Chuyện vãn hồi lâu, anh em Chu gia thay phiên nhau đi tắm, thay y phục mới.

Củng lão và Trần Nhị trải giường tre để hai người nghỉ. Lúc Lam Y ở suối giặt quần áo trở về thì Chu Đức Kiệt đã thiêm thiếp ngủ say. Nàng cũng leo lên giường bên ngủ lấy sức.

Ngoài trời, sương mù lần lần tan dưới ánh thái dương. Tuy vậy tiết trời vẫn lạnh hơn mọi ngày.

Trần Nhị đẩy lùi cành cây vào giữa lò, than bốc nổ lách tách. Đúng Ngọ thì Củng Hoành đeo rọ đựng đầy thức ăn mua ở chợ Sơn Phu trở về. Củng lão đón sẵn ở hàng hiên ra hiệu cho con biết là hai người khách đang ngủ ở sau rèm. Củng Hoành nhón nhén vào nhà đi thẳng tuốt xuống bếp, lấy các thứ trong rọ ra, rồi cùng Trần Nhị sửa soạn cơm, rượu. Trần Nhị nóng ruột muốn hỏi thăm tin tức nhưng thấy Củng Hoàng không nói, có vẻ chờ anh em họ Chu, thì cũng đành nén lòng chờ theo.

Đến cuối giờ mùi, anh em Chu gia mới tỉnh giấc.

Chu Đức Kiệt nói với Củng Thuận :

- Mấy hôm hành trình mệt nhọc, đêm qua lại không được nghỉ ngơi thành thử bữa nay ngủ say, bê đi cũng không biết trời đất là chi nữa.

Củng Thuận cười :

- Giá chúng tôi cứ trói nhị vị lại đem nộp cho Đới Vĩnh Khang thì có được thưởng nhiều tiền không!

- Đâu có! Bọn giang hồ chúng tôi còn kiêm cả môn tâm lý nữa chớ!... A Hoành đã về rồi có lượm được tin tức gì không?

Nghe tiếng Chu Đức Kiệt gọi, Củng Hoành bảo Trần Nhị :

- Có muốn nghe chuyện thì ra ngoài nhà.

Nói đoạn, Củng Hoành bước ra khỏi bếp. Trần Nhị theo sau bưng ấm trà nóng mới pha.

Mọi người quay vào ngồi uống nước ở quanh lò lửa.

Củng Hoành bắt đầu kể chuyện :

- Từ nhà, tôi đến quán Sơn Phu trước, đi đường trong chớ không đi đường cái. Cũng vì trời lạnh và hãy còn sớm nên không có ai qua lại trên đường trước cổng quán.

Tôi bèn đi vòng qua khu núi trước mặt tửu quán núp trong bụi rậm quan sát, Vừa lúc ấy có hai chiếc xe ngựa từ phía Xích Hoa viện đi tới vào thẳng trong sân quán.

Đới Vĩnh Khang và hai người lạ mặt, một đàn ông trạc ngoại tứ tuần dáng người dong dỏng râu ba chồm, một nữa là lão phụ tóc bạc như cước lanh lẹ khỏe mạnh, từ chiếc xe đầu nhảy xuống. Xe thứ hai chở mấy tên bộ hạ.

Có một tên ở trong quán ra đón. Bọn người đều vội vàng vào cả bên trong. Hồi lâu, bọn thủ hạ vác những bọc lớn, mà tôi đoán là vác bọn tặc đạo bị tử thương đêm qua, ra để vào trong xe thứ hai.

Chính tay Đới tặc bê một bọc nữa đặt vào trong xe thứ nhất.

Bọn chúng thắng ngựa vào chiếc xe khác vẫn để ở góc cây trong sân từ trước. Đoạn lão phụ tóc bạc bế một người ra đặt vào xe. Đó là Hoa cô nương Đới Ngọc Hoàn.

Xong xuôi, cả ba xe đó đi ngay về phía Xích Hoa viện. Đới tặc và hai người lạ ấy cầm cương ba xe ngựa.

Một số thủ hạ ở lại khép cổng quán và cửa quán bên trong lại.

Tôi chờ hồi lâu không thấy động tĩnh chi nữa nên lén đi vòng ra lối đường cái, tới thẳng cổng quán gọi :

- Có ai trong quán không? Không bán hàng hay sao mà đóng cổng thế này?

Một lúc sau, có một tên vẫn làm tửu bảo mở cửa ló đầu ra nhịn. Y thấy tôi bèn nói :

- À, A Hoành phải không? Củi còn nhiều, chưa cần vội. Mười hôm nữa sẽ đến nhé!

- Không phải! Rét quá nên tôi muốn mua ít rượu uống cho ấm người.

- Mua rượu hả? Này, tớ nói thiệt, bữa nay có việc nên nghỉ, quán không bán hàng, vui lòng vào trong làng mà mua, Đành để bữa khác vậy nhé.

Tôi giả đò lẵng nhẵng :

- Đóng cửa thì đóng, việc bán rượu cứ bán chớ. Có hại gì đâu! Này, tớ chỉ ưa dùng thứ rượu lâu năm của đằng ấy thôi. Có bán cho tớ nửa cân nào!

Nói đoạn, tôi thò tay làm ra vẻ mở cổng để vào. Tên tửu bảo cau mặt :

- Tớ đã nói là bận, không bán hàng. Đằng ấy cứ lằng nhằng thế này, lỡ chủ nhân tớ hay thì bị quở mắng đó. Vô trong làng mua tạm uống. Chuyến sau mua một cân, tớ biếu đằng ấy một cân là hai.

Biết là chúng không muốn cho tôi vào, có lẽ vì phải dọn dẹp lau chùi các vết tích cuộc chiến đấu đêm qua và hủy những tang vật về lò làm thịt người nên đồng bọn cùng ở cả dưới hầm, chỉ riêng tên tửu bảo này canh chừng ở trên thôi, tôi bèn trở gót.

Nhớ nhé! Chuyến sau phải bán một thành hai, nghe chưa?

Tên tửu bảo vẫy tay chào, rồi thụt vào trong nhà đóng cửa lại.

Còn tôi quảy rọ đi vào làng Sơn Phu.

Củng Hoành kể một hơi, châm thêm nước sôi vào bình trà.

Lam Y hỏi :

- Làng Sơn Phu có ai hay về vụ này chưa?

Củng Hoành lắc đầu :

- Dạ chưa. Ra chợ mua bán, lang thang nghe ngóng, tuyệt nhiên không nghe thấy bàn tán chi cả. Trong lúc bình thường, dân làng Sơn Phu cũng không hay ra lối tửu quán vì không ưa bọn họ Đới.

Chu Đức Kiệt nhìn Lam Y :

- Ngu huynh đoán thế này. Khi Đới tặc thấy ngựa đem xác bộ hạ của y về trang viện sáng nay, biết là có biến nên cấp tốc phi tới hắc điếm xem sao. Sau đó, y mới cho người về trang viện lấy xe ngựa chở xác các bộ hạ đi tiêu hủy, đem xác Mẫu dạ xoa và Đới Ngọc Hoàn về trang viện chôn cất và chữa thuốc bó chân bị gãy. Một mặt, y sai người dọn dẹp trong tửu quán, bôi xóa hết các vết tích, hòng sau này lại tái lập cửa tiệm như thường...

Lam Y tiếp :

- ... Vì Xích Hoa Xà yên trí rằng bọn ta đã đi thẳng sau trận chiến đêm qua?

Chu Đức Kiệt lắc đầu :

- Không đâu! Hiền muội quên rằng tên giặc mà ngu huynh không giết, nhưng chỉ lao đầu vào cái sọt bầy nhầy máu người ở trong lò làm thịt người sao? Chính tên đó đã khai ra trang viện. Mà Đới Vĩnh Khang không thấy chúng ta tới đó, tất y phải tự vấn và ngạc nhiên!... Còn việc y cho dọn dẹp hắc điếm chỉ cốt ý che mắt mọi người đó thôi.

- Kết luận, theo ý hiền huynh thì y phòng bị chờ bọn ta tới tìm y ở Xích Hoa viện?

- Đúng thế! Nếu chúng ta là họ Đới thì cũng hành động như vậy.

Lam Y suy nghĩ giây lát rồi bảo A Hoành :

- Củng đại ca cho ăn chớ? Ăn bây giờ tối đến hành động đỡ nặng nề.

Củng Hoành đáp :

- Thưa nữ hiệp, cơm nước sửa soạn xong cả rồi, chỉ có việc dọn lên là ăn thôi.

Dứt lời, Củng Hoành, Trần Nhị cùng đứng lên xuống bếp dọn cơm.

Lam Y lo lắng nói riêng với Chu Đức Kiệt :

- Hiền huynh à, ngu muội chỉ lo chúng hạ sát hay làm ô uế mất vợ chồng thanh niên mới bị bắt hôm rồi. Lại còn cha con người phu xa nữa!... Tiếc quá! Tiếc quá! Không hành động kịp sáng nay.

Chu Đức Kiệt ngẫm nghĩ đáp :

- Chắc Đới tặc chưa có thì giờ nghĩ tới bọn ấy đâu. Đêm qua, y bận có khách và chờ có kết quả cuộc bắt chúng ta ở hắc điếm hai người, mà sáng hôm nay A Hoành trông thấy đi cùng với họ Đới chắc là hai người khách của y đó.

Cơm rượu xong, Trần Nhị và A Hoành xuống nhà dưới trong nom mấy con ngựa. Anh em Chu gia ngồi chuyện vãn cùng Củng lão quanh bếp lửa.

Trời lạnh nên tối lẹ lắm. Gió thổi vi vu từng đợt qua rừng Đại lâm, thỉnh thoảng rít lên như tiếng quỷ giận ma hờn. Mây xám từ đâu kéo đến che lấp cả bầu trời.

Lam Y bước ra mái hiên nhìn quanh :

- Có lẽ trời mưa chăng?

Củng lão thổi mồi lửa giấy, rít một hơi thuốc lào nhả khói, khoan khoái :

- Năm nào cũng vậy, cứ tháng này thường có nhiều ngày lạnh bất ngờ, gió thổi, mây che nhưng không mưa. Đêm tối như mực không có trăng sao... Rất tiện cho anh em tôi nhập Xích Hoa viện đêm nay.

- Nhị vị có nhớ đường ra không? Nếu cần, tôi sẽ cho A Hoành dẫn đường.

- Nhớ chứ! Xin khỏi phiền. Làm rộn Củng lão thế này là quá nhiều rồi.

° ° °

Đới Vĩnh Khang vốn người gốc tại Linh Viễn phủ thuộc miền Nam tỉnh Tứ Xuyên. Y có sức khỏe, tánh tình tàn bạo ngay từ lúc còn nhỏ.

Năm mười bốn tuổi, y theo hầu một đạo sĩ hình dung cổ quái tóc vàng như râu ngô. Không rõ tục danh đạo sĩ đó là chi, nhưng thường đi lại khu vực Linh Viễn nên ai cũng gọi là Hoàng Mao đạo sĩ. Hoàng Mao thấy Đới Vĩnh Khang còn ít tuổi mà đã có dũng lực, chăm chỉ nên rất mến cho theo hầu.

Một hôm, đạo sĩ bảo Đới Vĩnh Khang :

- Ta sắp bỏ xứ này, xuống Vân Nam du ngoạn, chắc người chẳng muốn đi theo, vậy cầm ít tiền đây, chừng nào ta qua đây, sẽ tìm ngươi.

Đới Vĩnh Khang quỳ lạy nói :

- Bẩm lạy sư phụ, con tứ cố vô thân từ năm còn nhỏ dại, chẳng biết cha mẹ là ai nữa. Hiện ở nhờ một người chú họ xa, vậy sư phụ có lên đường, con nguyền quyết tâm theo, dầu góc biến chân trời cũng không hề quản ngại, sư phụ đừng bỏ con tội nghiệp.

Đạo sĩ nhìn thẳng vào mặt Đới Vĩnh Khang hồi lâu :

- Thiệt vậy không?

- Bẩm thiệt, con đã quyết tâm rồi.

Hoàng Mao mỉm cười gật đầu, bảo Đới Vĩnh Khang đứng dậy :

- Được lắm, ta ưng thuận cho người theo. Mọi sự nhất nhất phải tuân theo lời ta nghe không?

- Dạ, không bao giờ con dám trái.

Từ đó, hai thầy trò Hoàng Mao cất gánh lên đường, qua toàn vùng núi non hiểm trở, rừng cây rậm rạp nhắm hướng Tây nam thẳng tiến.

Trên đường du hành, giặc cướp lục lâm đại đạo nhan nhản, nhưng hoặc tránh hoặc đánh, Hoàng Mao đạo sĩ trổ bản lãnh khiến nhiều bọn cường đạo phải khiếp sợ. Đới Vĩnh Khang thấy sư phụ bản lãnh cao cường thì cảm phục vô cùng.

Một hôm, Hoàng Mao hỏi :- Vĩnh Khang, con có muốn học võ nghệ không?

Đới Vĩnh Khang chỉ mong có thế, được lời như cởi tấm lòng bèn quỳ xuống lạy :

- Xin sư phụ nhận cho con mấy lễ bái sư này.

Hoàng Mao đỡ Đới Vĩnh Khang dậy và từ đó bắt đầu truyền dạy võ nghệ cho y. Hoàng Mao đến thẳng am Quan Âm tìm bạn là Chương Dương đạo sĩ, Am Quan Âm rất rộng rãi ở sát Tây môn dưới nhiều chặng đa cổ thụ cành lá rườm rà che kín cả một vùng rộng lớn.

Lúc hai thầy trò Hoàng Mao tới nơi thì trời đã xế chiều. Cửa am đóng kín.

Hoàng Mao gõ cửa :

- Mở cửa cho tôi với.

Tiếng chân lẹ làng bên trong bước ra mở then cửa, cánh cửa từ từ hé ra.

Một đạo đồng tóc gọt trái đào bước tới vái chào :

- Thưa sư phụ gọi cửa có việc chi?

- Chương Dương đạo hữu có nhà không?

Tiểu đồng nhanh nhẩu đáp :

- Dạ, sư phụ con vào trong dinh quan Tổng đốc từ trưa, có lẽ cũng sắp về. Mời sư phụ vào am.

Hai thầy trò Hoàng Mao bước vào, theo đạo đồng lên điện ngồi chờ. Đạo đồng pha nước trà bưng lên. Đới Vĩnh Khang đặt bọc hành lý xuống bục đá, nhìn đây đó.

Trên khuôn cửa vòng ở giữa điện, một tấm lớn sơn son thếp vàng đề ba chữ đại tự khắc kiểu triện vuông vắn cực lớn:

"Quan Âm Am". Trên bục đá ở bên trong cửa võng sừng sững một pho tượng Quan Âm chạm khắc rất tinh xảo, cao tới ngót hai trượng.

Thấy Đới Vĩnh Khang ngơ ngác nhìn. Hoàng Mao mỉm cười bảo :

- Con nên theo đạo đồng đi xem địa thế am này... Thầy trò ta nán lại đây còn lâu.

Đạo đồng nghe vậy bèn rủ họ Đới ra ngoài cửa điện đi thăm hết mọi chỗ trong am.

Gần tối hôm ấy Chương Dương đạo sĩ mới về, thấy Hoàng Mao thì tay bắt mặt mừng :

- Đạo huynh tới lâu chưa? Sao không vào phòng thay áo nghỉ ngơi cho đỡ mệt sau cuộc hành trình vạn dặm?

- Chờ chốc lát không hề chi. Đạo hữu đi đâu về trễ vậy?

- Quan Tổng đốc mời vào uống rượu hầu chuyện người. Từ tạ hai ba lượt bây giờ mới được về.

Hoàng Mao chỉ Đới Vĩnh Khang nói :

- Đồ đệ của tôi đây... Ra lạy sư thúc đi con.

Đới Vĩnh Khang vội bước tới trước mặt Chương Dương lạy ra mắt và kêu là sư thúc.

Nguyên Hoàng Mao và Chương Dương là bạn đồng môn. Về sau, Chương Dương kế vị sư phụ ở lại Quan Âm am. Còn Hoàng Mao hay du hành đây đó, thỉnh thoảng bất thần về chơi. Chuyến này Hoàng Mao đi quá lâu, Chương Dương thâu đạo đồng mới nên đạo đồng không biết mặt Hoàng Mao.

Hai vợ chồng ông già vừa nấu bếp vừa làm việc vặt trong am, nghe nói Hoàng Mao đã trở về, cùng dắt nhau lên chào.

Chương Dương nói :

- Căn phòng riêng của đạo huynh vẫn để như cũ, không có gì thay đổi cả. Mới vắng mặt có mấy năm mà đạo huynh về am nhà như một người lạ vậy!

Hoàng Mao mỉm cười không nói gì, vẫy Đới Vĩnh Khang bảo vác gói hành lý sân sau xuống căn nhà ngang về phòng riêng. Từ đó trở đi, Hoàng Mao ở liền trong am truyền võ nghệ cho họ Đới, không đi đâu xa nữa, trừ vài lần đi chơi quanh vùng thì lại cho Đới Vĩnh Khang theo hầu. Họ Đới luyện tập rất tấn tới nhờ sức khỏe sẵn. Thập bát ban võ nghệ thứ nào cũng thạo, càng lớn tánh tình càng nóng nảy và ngả về hung ác.

Năm năm sau, Đới Vĩnh Khang vừa đúng hai mươi tuổi, chiều cao chưa đầy bốn thước, nhưng rất đỗi to ngang, toàn thân mình mẩy vần đỏ, vai u, ngực lớn, bắp thịt nổi cuồn cuộn chẳng khác chi thừng chão.

Sư phụ Hoàng Mao và sư thúc Chương Dương rất mực khen họ Đới có sức vô địch, nhưng rất ngại về tánh nóng nảy hung hãn của y.

Trong thời kỳ Đới Vĩnh Khang học tập tại Am Quan Âm thì Chương Dương đạo sĩ cũng truyền dạy võ nghệ cho đạo đồng là Lưu Tuấn và một đồ đệ nhỏ tuổi hơn Lư Tuấn là Hứa Khải Liêm.

Một hôm, Hoàng Mao bảo họ Đới :

- Tài học bình sanh của ta, con đã nhận hết rồi. Hơn nữa, đến tuổi trưởng thành, thiết tưởng con chẳng nên lưu luyến ở lại nơi đây mai một chí anh hùng. Ta khuyên con nên lên đường về cõi Giang Nam, đất rộng người nhiều dễ bề tiến thủ sau này ta cũng được thơm lây. Con nghe chưa?

Bề ngoài tuy vâng dạ nhưng Đới Vĩnh Khang thấp thỏm mừng thầm, sẵn có tài nghệ trong tay, được thoát ly khỏi nơi khổ ải này sớm chừng nào hay chừng ấy, tự ý chọc trời khuấy nước muốn làm chi thì làm không ai ngăn cản. Hoàng Mao cho đồ đệ một cây đơn đao, một túi tiền ăn đường và may thêm y phục cho. Vài bữa sau, Đới Vĩnh Khang từ biệt thầy và mọi người ra khỏi Côn Minh phủ theo đường về Tứ Xuyên. Là trai mới lớn lên đầy nhựa sống, Đới Vĩnh Khang cảm thấy ham muốn nhiều thứ sau nhiều năm chịu kham khổ theo hầu Hoàng Mao.

Trên đường về Tứ Xuyên, mỗi khi qua làng mạc hay thị trấn nào Đới Vĩnh Khang cũng rẽ vào quán rượu nhậu nhẹt say sưa và tìm những thú vui xác thịt với bọn đào nương ca kỹ. Thành thử số tiền sư phụ cho làm lộ phí đi mới được nửa đường đã cạn nhẵn.

Nhịn đói hơn một ngày trời, chiều hôm ấy, họ Đới vừa tới làng Thọ An trù mật, dân cư người nào cũng có vẻ giàu có, nhà ngói tường hoa. Tiếng gọi là làng nhưng cũng có phố xá buôn bán tấp nập chẳng kém chi một trấn nhỏ giữa một khu rừng xanh thăm thẳm, núi đá nhấp nhô. Bụng đói, dạ khát, Đới Vĩnh Khang chưa biết tính thế nào, thì đi tới khúc đường có mấy tửu điếm khách hàng đông đúc kẻ ăn người uống tấp nập. Liếc nhìn, Đới Vĩnh Khang nước miếng trào ra miệng, càng cảm thấy đói cồn cào. Vừa đi vừa suy tính, Đới Vĩnh Khang rẽ sang tay hữu, đi một quãng nữa thì chợt nghe tiếng ai cười lanh lảnh. Giựt mình, ngước mắt nhìn, thấy ở trên lầu căn nhà lớn kế bên đường, một thiếu phụ tì tay trên cửa sổ xây cuốn đang xây mặt vào trong nhà cười :

- Làn tóc mây đen láng tựa huyền là nổi bật làn da trắng mát như mỡ đọng, đôi vai nàng rung lên vì tiếng cười...

Đới Vĩnh Khang đứng sững lại mê mẩn nhìn quên cả đói. Thiếu phụ chợt quay mặt ra đường thấy một người ngũ đoản vai rộng ngực lớn, sắc mặt vẫn đỏ dỡ tợn đang giương đôi mắt trố ra nhìn một cách thèm thuồng...

Thiếu phụ đỏ mặt buông rèm cửa, quay ngoắt đi vào.

Chao ôi! Con người đâu mà đẹp tuyệt, chẳng khác chi tiên nữ giáng trần! Mái tóc huyền tết lững lờ sao mà hợp với khuôn mặt trái xoan thế! Đới Vĩnh Khang nuốt nước miếng đánh ực lần này không phải vì đói cơm, nhưng vì thèm muốn cái vưu vật vừa buông rèm xuống kia. Khẽ gật đầu, họ Đới chợt nghĩ ra một điều khiến chàng mỉm cười quên cả đói. Nhìn trước nhìn sau, chàng nhận đường rồi thẳng ra phía cuối làng tìm nói cây cối rậm rạp, phi thân lên một cành lớn, cởi hành lý, ngả lưng vào thân cây nghỉ ngơi, thiêm thiếp ngủ.

Lúc tỉnh dậy, Đới Vĩnh Khang đeo hành lý, nhảy xuống đất ngó quanh. Khuya rồi, trời tối như mực, bốn bề vắng ngắt, xa xa tiếng chó sủa từng hồi. Tuy đói lắm, nhưng Đới Vĩnh Khang còn thừa sức khỏe, phi hành trở về khu phố lúc ban chiều.

Nhà nào cũng cửa đóng then cài kín mít. Nhẹ nhàng như bóng ma, phi thân lên mái nhà, Đới Vĩnh Khang nhìn sao đêm lờ mờ ước lúc này độ canh ba, thì quả nhiên tiếng trống canh ba ở đầu làng vừa vặn điểm hồi. Lần tới mấy tửu điếm, chàng ngó xuống sân vắng vẻ. Nằm áp xuống mái, Đới Vĩnh Khang nhẹ tay giở viên ngói nhìn xuống. Trong nhà leo lét ngọn đèn dầu, tiếng người ngủ say thở phì phò nghe rõ mồn một. Lấp viên ngói lại như cũ, Đới Vĩnh Khang nhảy xuống sân áp lưng vào tường nghe ngóng. Yên lặng. Lần vào nhà trong mà chàng đoán là căn bếp, một người đắp mền nằm trên tấm phản, quay mặt vào tường ngủ say. Trong cùng là bếp, ánh lửa ủ nhẹ bốc. Trên bếp kê một cái quả hấp lớn.

Không một tiếng động nhỏ, Đới Vĩnh Khang nhón nhén bước tới mở nắp quả hấp, thấy bên trong để toàn bánh bao.

Mừng quá, chàng cởi khăn quàng cổ bọc luôn mười mấy chiếc bánh nóng hổi, đậy nắp quả hấp lại, đi ra. Lúc bấy giờ mới chợt nhìn thấy trên chiếc ngăn đóng ngang trên tường bày nhiều chai lọ.

Chọn lấy một chai nhắc xuống. Đới Vĩnh Khang ngửi qua mỉm cười, bỏ liền vào bọc bánh, bước thẳng ra ngoài sân, phi thân trên nóc nhà chuyền ra đầu đường ngồi cheo leo trên cao, lấy chai ra tu một hơi dài.

Chà! Rượu ngon thơm thiệt!

Đới Vĩnh Khang lấy bánh ra ngốn một hồi như hùm, hết nhẵn.

Liệng chai rỗng đi một nơi, họ Đới võ bụng thỏa mãn. Nhảy xuống đường, Đới Vĩnh Khang lần đến căn nhà có thiếu phụ cười lúc ban chiều, chàng phi thân lên mặt tường, từ tường lên nóc rồi nhón nhén vào phía trong nằm áp xuống mái quan sát hồi lâu.

Ngay dưới mái có hai lớp hành lang chạy dọc và chạy xuôi. Đới Vĩnh Khang trở lại đầu nhà rút ngói nhìn xuống. Bên dưới là một căn phòng rộng rãi bày trí trang nhã. Ngọn đèn khêu nhỏ để trên án thư góc phòng. Ở cuối phòng kê giường bát bảo buông mùng kín mít. Ngay dưới chân giường lộ ra một đôi hài thêu nhỏ xíu. Đới Vĩnh Khang lần lượt giở ngói cho một chân xuống trước, buông tay để rơi nhẹ xuống sàn gạch ngay trước nơi cửa sổ xây cuốn.

Trong góc phòng, kế bên giường, có cửa lớn đóng kín ăn thông vào phòng trong. Nhẹ nhàng, Đới Vĩnh Khang rút đao ra tiến tới bên giường vén mùng lên...

Thiếu phụ lúc ban chiều mền kéo lên tận ngực đang thiêm thiếp giấc nồng. Nàng đẹp như đóa hoa xuân trong khung cảnh tranh tối, tranh sáng, thở đều hòa hai trái đào dưới mền nhô lên hạ xuống nhịp nhàng...

Mải miết ngắm bức tranh thiên tạo này, Đới Vĩnh Khang thấy một cảm giác tê tê, buồn buồn khắp thể xác mình.

Như có linh tính báo nguy, thiếu phụ bỗng mở choàng mắt ra, nhận thấy người lạ, nàng hé miệng định la, thì lẹ như cắt, họ Đới đã bịt chặt lấy miệng nàng, áp lưỡi đao lạnh toát lên cổ, khẽ nói :

- Biết điều nằm im kẻo mất đầu!

Sợ quá, thiếu phụ tê liệt cả tứ chi chưa biết phải hành động thế nào thì Đới Vĩnh Khang đã nhét khăn vào đầy miệng nàng cứng nhắc.

Tay đao vẫn kề vào cổ, còn tay kia tung mền ra kéo tuột chiếc xiêm lụa mỏng xuống chân giường...

Bị lộ thể, thiếu phụ định đưa hai chân che đậy nhưng không kịp! Một sức nặng nề đã đè lấn lên người nàng, hai tay ghì chặt...

- Nằm im, không thì ta cắt cổ.

Sức đè nặng quá, thiếu phụ ngạt thở, hai mắt lờ đờ rồi nhắm hẳn mặc tình cho tên cường đạo mưa gió phũ phàng...

... Đới Vĩnh Khang bước xuống đất xốc lại y phục. Thiếu phụ mê man nằm thẳng như xác chết...

Đới Vĩnh Khang lấy mũi đao khẽ cạy cánh tủ nhỏ kê giáp tường. Cánh tủ hé ra để lộ mấy món nữ trang bằng vàng và bốn lượng vàng thoi đỏ ối...

Tên cường tặc bỏ bốn lượng vàng vào túi, quay lại giường rút phắt chiếc khăn ở miệng nạn nhân ra, chạy mở cửa sổ phi thân ra ngoài trời trong lúc thiếu phụ bàng hoàng không kịp la lối cầu cứu!...

Đới Vĩnh Khang chạy một mạch tới chỗ cây lớn, nhảy lên cành ngồi nghỉ khoan khoái, chờ trời hừng sáng lên đường.

Nhờ có bản lãnh, từ đó Đới Vĩnh Khang trở thành tay giang hồ hắc đạo chuyên hãm hiếp phụ nữ, giết người cướp của, gây không biết bao nhiêu cảnh tang tóc thương đau.

Về tới Linh Viễn, Đới Vĩnh Khang tìm đến nhà chú họ khi xưa, nhưng người chú đã mất, căn nhà cũ sang tay người khác, họ hàng thân thích chẳng biết lang bạc nơi đâu. Đới Vĩnh Khang không quan tâm, vào trọ nơi tửu quán, nán lại ít ngày, tiền vung ra như rác chẳng bao lâu mấy lượng vàng đoạt được ở nhà thiếu phụ trước đây tiêu tan hết. Đới Vĩnh Khang lại nhằm một đại phú gia, giở nghề phi thiềm tẩu bích vào đoạt của rồi bỏ Linh Viễn, theo chiều Dương Tử giang ra khỏi địa phận Tứ Xuyên, phiêu bạt khắp đó đây chuyên nghề độc thân đại đạo.

Suốt mười năm đầu, Đới Vĩnh Khang đặt gót đạo tặc cũng đã nhiều nơi, giao du với bọn lục lâm cường đạo không biết bao nhiêu mà kể. Vì trên mặt lúc nào cũng có những đường vằn đỏ, tính nết nham hiểm hung bạo, giết người không biết ghê tay, nên đồng bọn gọi y là Xích Hoa Xà.

Năm ấy, Đới Vĩnh Khang đã ngoài ba mươi tuổi, một ngày kia đi tới Hoàng Giang, một nhánh nhỏ của sông Dương Tử thuộc địa phận Dương Âm huyện, thì trời đã quá Ngọ.

Ngồi dưới gốc cây nhìn ngọn lau phất phơ trước gió, Đới Vĩnh Khang chờ đò.

Hồi lâu, nóng ruột, Đới Vĩnh Khang gọi lớn :

- Có lái đò đâu đây qua sông không? Chở tôi sang với...

Im lặng, trừ tiếng cụm lau sột sạt bên bờ sông vắng, không có lấy một tiếng người.

Chờ mãi, Đới Vĩnh Khang nóng ruột lẩm nhẩm một mình :

- Gớm thiệt! Không ngờ khúc sông này lại vắng thế! Không một con đò! Mà cũng chẳng một bóng người?

Giữa lúc ấy, bỗng có tiếng ca chầm chậm từ đâu vọng tới lẫn với tiếng chèo khua nước :

- Sớm chèo, tối lội vui thay,

Ngày ngày hứng gió, đêm chầy nhìn trăng,

Bến Hoàng Giang, bãi Dương Âm,

Thênh thênh chài lưới, biết đâu bến bờ...

Mừng quá, Đới Vĩnh Khang đã tuyệt vọng phải trở lại đường cũ, liền đứng phắt dậy, nghểnh chân, ngó trước ngó sau. Không thấy gì. Tiếng hát im bặt. Nhưng con thuyền của ai đó vẫn bì bõm chèo tuy che lấp bởi ngàn lau vậy. Đới Vĩnh Khang định phi thân lên cây nhìn xem thì từ từ một chiếc thuyền cỡ trung bình đang đủng đỉnh từ bụi lau gần giữa sông ló ra.

Bắt tay thành loa quanh miệng, Đới Vĩnh Khang gọi lớn :

- Chú lái ơi! Cho tôi qua sông với!

Trên chiếc thuyền xa chỉ có một người đội nón, quần ngắn, lững lờ khua mái chèo.

Như không nghe thấy tiếng gọi, người lái đò chèo thuyền đi thẳng, nghêu ngao hát :

- Nghinh ngang nay vũng, mai hồ,

Riêng mình một cõi, ngọn cờ tung bay.

Kinh luân đã sẵn trong tay,

Nghêu ngao mặt nước, gươm bay giữa trời.

Giọng ca vừa ấm áp vừa hùng vang xa xa, Đới Vĩnh Khang nghe rõ mồn một.

Tên lái đò này điên sao! Nó hát ta nghe thấy, mà gọi nó lại lờ đi!

Nghĩ đoạn, họ Đới lại gọi lớn :

- Bớ chú lái! Bớ chú lái! Có khách quá giang nè. Vào bờ mau, vào bờ mau!

Tiếng gọi rất lớn vang động cả một vùng.

Lúc bấy giờ, người lái đò mới ngừng tay chèo, vểnh chiếc nón mây đan, quay đầu lại nhìn vô bờ :

- Ai gọi ta thế?

- Cho tôi quá giang với, lẹ lên kẻo trễ ngày giờ của tôi.

- Có mấy người tất cả?

- Một mình tôi thôi, nhưng muốn lấy bao nhiêu tôi cũng trả.

- Thuyền này chở được mười người, mỗi người ba quan, vị chi là ba mươi quan, có chịu không?

Họ Đới nghĩ bụng :

- Thằng cha này bắt bí người ta thiệt, ai lại qua một chuyến đò bắt người ta chịu ba mươi quan tiền bao giờ không? Được lắm! Sang tới bờ bên kia, ta chỉ trả ba quan thôi xem y làm chi ta!

Tiếng người lái đò hỏi với vào bờ :

- Thế nào? Có chịu không để tôi còn đi. Nghĩ ngợi... gì mà lâu vậy?

Đới Vĩnh Khang vội đáp :

- Chịu chứ! Nào ghé thuyền vào đây! Lẹ lên!

Đủng đỉnh, lái đò quay mũi thuyền vào bờ... tiếng ca lại vang dậy :

- Thuyền lan một chiếc thảnh thơi,

Dầm mưa, dãi gió bên trời Hoàng giang,

Không đi khắp chốn lang thang,

Vùi đầu áng sách, uổng trang hải hồ...

Đới Vĩnh Khang nóng ruột lẩm bẩm :

- Thằng này quả điên rồ! Ca hát trên sông vắng này cho quỷ nó nghe!.

Thuyền gần tới bờ, Đới Vĩnh Khang nhận thấy chú lái là một lão trạc ngoại tứ tuần, sắc mặt đỏ tía cháy nắng, bắp chân và tay nở rắn chắc, tỏ vẻ ưa hoạt động.

Người lái đò đăm đăm nhìn Đới Vĩnh Khang lái thuyền vào hẳn bờ, cười khanh khách :

- Hảo hán nghĩ chi đờ người ra vậy? Cười lão điên rồ ca hát nghêu ngao hả?

Họ Đới giật mình nghĩ thầm :

- Quái! Thằng này đoán được ý nghĩ của ta?

Nghĩ vậy, trả lời ngay :

- Đâu có! Tôi nghĩ rằng người lái đò bến Hoàng giang tốt giọng quá.

- Có cần tôi đẩy lui thuyền vào bờ cho dễ đáp xuống không?

Đới Vĩnh Khang lắc đầu :

- Khỏi cần. Tôi xuống được.

- Bằng cách nào?

- Nhảy xuống chứ sao?

Người lái đò nguây nguẩy :

- Trời ơi! To ngang, nặng nề như hảo hán, nhảy xuống thuyền tôi thì chìm hay bể mất chứ còn gì!

- Không đâu! Coi nè!.

Họ Đới nhảy vụt từ bờ lên mũi thuyền nhẹ nhàng, chiếc thuyền chỉ hơi chòng chành chút xíu.

Lái đò vỗ tay khen ngợi :

- A ha! Giỏi quá! Giỏi quá! Thế mà lão cứ lo phải lội nước đẩy thuyền ghé sát vào bờ.

- Sá chi cái trò nhỏ mọn đó! Thôi mất thì giờ nhiều rồi! Chèo đi thôi!

Vẫn đủng đỉnh, chậm rãi, người lái quay mũi thuyền chèo trở ra.
- Hảo hán từ đâu qua đây?

- Từ miền Tây tới định đi thăm người bà con miền Giang Nam...

Chăm chú nhìn khách qua đò một lần nữa, lão lái im lặng nhìn ra giữa sông. Lát sau, thuyền ra tới giữa dòng sông, Đới Vĩnh Khang ngồi ở đầu thuyền nhìn phong cảnh.

- Bến đò này vắng quá, mỗi ngày chở được mấy mạng qua sông?

- Nếu làm nghề này có lẽ tôi giải nghệ mất!

Lão lái đủng đỉnh :

- Ấy thế mà không! Thỉnh thoảng vớ được món bở... ra phết?

- Thế nào là.. bở ra phết?

- Như ngày hôm nay chẳng hạn. Chở một mà được những mười, không bở là gì?.. À hảo hán cho xin tiền...

Nói đoạn, người lái đò ngừng tay chèo, đưa tay ra chờ tiền.

- Tới bờ bên kia sẽ trả cũng được, chạy đi đâu mà sợ?

- Lão đâu có sợ chạy không trả tiền? Nhưng lấy tiền trước là lệ luật ở khu này. Thiệt ra, lão cũng chẳng muốn!

- Đã vậy thì lát nữa tới bờ trả cũng được. Tôi đây không phải hạng người... tiếc ba mươi quan tiền!

- Nhưng trái với luật lệ thì không được!

Tức mình, Đới Vĩnh Khang hỏi :

- Ai ra lệ luật đó, ngặt quá!

Vỗ vào ngực, lái đó đáp :

- Ở đâu cũng vậy, cứ xuống thuyền là phải trải tiền liền tay!... Khu vực Hoàng Giang này tự lão đặt ra lệ luật, ngoài vòng cương tỏa... Tuy vậy cũng chẳng khác chi mọi nơi. nói không đưa tiền trước thì lão quay thuyền lại, trả khách vào bờ.

Tức lắm, Đới Vĩnh Khang cười khẩy :

- Nếu vậy, Đới mỗ này cũng tự ra luật lệ, bắt mọi người sống trong ảnh hưởng khúc sông này phải tuân theo. Đó là lệ lấy tiền quá giang sau.

Không nói không rằng, lái đò quay ngay mũi thuyền lại chèo vào bờ.

Đới Vĩnh Khang chỉ tay vào mặt người lái :

- Này! Ta nói cho mà nghe! Biết điều thì chở ta sang bên kia ngay, thủ cấp nhà ngươi sẽ được đứng yên trên cổ. Mất nhiều thì giờ rồi, Xích Hoa Xà này không biết đùa dai đâu đó, nghe?

Buông mái chèo, người lái đò dùng chân đẩy nhẹ tấm ván ở cuối thuyền, cúi xuống lẹ như vượn lấy ra một cây đoản đao, chỉ Đới Vĩnh Khang, mắng lại :

- Xích Hoa Xà hay Bách Sắc Hoa Xà ta cũng chẳng sợ! Dọc ngang hồ hải trên ba mươi năm nay, ta chưa hề nghe lệnh của thằng nào, hơn nữa, chở hàng ở khu này cũng đã nhiều năm, hạng người như ngươi thì chỉ đáng cho xuống Thủy phủ. Biết điều để hành lý lại, ta sẽ cho ăn "bánh chay". Cưỡng lời ta thì ăn "bánh trôi". Lúc đó chớ trách ta là ác!

Nộ khí xung thiên, Đới Vĩnh Khang tuốt đao mắng lại :

- Muốn lấy hành lý, cứ thử hỏi đao này xem nó có ưng không?...

Gớm thiệt. À, ra hạng cướp cỏ như nhà ngươi mà cũng loạn ngôn thế! Coi đao của gia gia này!

Nói đoạn, Đới Vĩnh Khang nhảy vụt tới hoa đao lia ngang cổ người lái đò. Không kém, người lái đò múa đao gạt phắt sang bên rất mạnh mẽ, nhắm bụng họ Đới thọc một mũi đao thiệt mạnh.

Hai đấu thủ cùng khỏe, đao pháp vù vù, xây đi, nhảy lại đỡ đỡ, đánh đánh, lưỡi đao va chạm nẩy lửa, kinh hồn.

Nếu trận đấu xảy ra ở trên đất liền hay thuyền lớn thì có lẽ tưởng gặp tay ngang, nhưng đây là chiếc ghe nhỏ, hai địch thủ nhảy đi, nhảy lại đánh đỡ liên tiếp khiến thuyền chòng chành nhiều lúc như muốn úp lật.

Từ trước tới nay, Đới Vĩnh Khang vốn ghét nước và sợ nước, không biết bơi, nay cùng người lái đò chiến đấu ở trên thuyền nhỏ vừa hẹp, bộ cước vừa bồng bềnh không vững, phải gắng gượng nhiều lắm mới giữ nổi thăng bằng. Trái lại, lão lái đò không những đao pháp đã hay mà còn quen với cuộc sống bình bồng trên mặt nước, thành thử càng đánh càng hăng lanh lẹ dị thường như đấu chiến trên đất bằng vậy.

Bị dồn luôn mấy đòn độc, Đới Vĩnh Khang tức bực vô cùng vì một kẻ địch võ thuật chẳng hơn chi mình mà cầm cự nổi trong bao lâu. Càng nghĩ càng tức, Đới Vĩnh Khang dồn tất cả sức lực ra cánh tay nhè lưỡi đao của đối phương chém thiệt mạnh. quả nhiên, lát đao đó có hiệu lực tức thì. Lão lái đò bất ngờ đưa đao ra đón lát chém ấy, thanh đao bật ra khỏi tay rớt xuống nước, cánh tay tê buốt đau đớn. Đới Vĩnh Khang cả mừng, nhằm vai địch thủ chém một lát nữa chí mạng. Nhưng không kịp vì dự đoán trước, lão lái đò đã như con nhái bén, nhào xuống sông lặn mất tích...

Đới Vĩnh Khang đứng trên thuyền nhìn quanh chẳng thấy tâm hơi địch thủ đâu cả. Không lẽ đứng lì ra đó nhìn mãi, họ Đới cài đao vào vỏ, cầm chèo định bơi sang bờ sông bên kia thì lúc đó mới nhận thấy thuyền đang trôi theo dòng nước mỗi lúc một nhanh. Cầm chèo cố ghìm thuyền lại, Đới Vĩnh Khang loay hoay thế nào mà con thuyền cứ quay tròn rồi lại trôi thẳng... Giữa lúc ấy thì lão lái đò nhô đầu lên mặt nước, miệng ngang thanh đoản đao buông xuống nước ban nãy.

Đới Vĩnh Khang rất phục tài lặn của đối phương, đã ngụp xuống nước lấy lại được cây đao, nhưng cũng mắng át :

- Tên giặc kia có giỏi lên thuyền này đấu trăm hiệp nữa!

Lái đò cười ha hả :

- Ta và mi chưa biết tên nào là giặc bị các phủ huyện treo hình tróc nã. Nên hiểu qua khúc sông này, đừng hòng vượt mặt Hải Đề Giao Đổng Kính Thiên, nghe chưa! Mi sẽ biết tay ta. Coi đây!

Dứt lời, lão lái đò nhào lộn ngược hai chân trồi lên mặt nước, rồi toàn thân lặn hẳn xuống nước biến mất.

Đới Vĩnh Khang chưa kịp suy tính thì chiếc xuồng bỗng dưng quay tròn như chong chóng khiến y phải ngồi xuống bám chặt lấy mạn thuyền cho khỏi té nhào xuống nước.

Biết là Đổng Kính Thiên trổ tài nghề quay thuyền cho đối thủ sợ, Đới Vĩnh Khang bèn rút đao, một tay giữ chặt mạn thuyền, một tay đưa đao chém lùa xuống dưới nước.

- Đổng Kính Thiên! Có tài thì lên đây cùng ta giao đấu phân thua cao thấp, chớ làm trò trẻ ấy ta khinh thường!...

Dứt lời, chiếc thuyền không quay nữa nhưng lại nghiêng ngửa cơ hồ như muốn úp lật bởi những ngọn sóng nước lớn tự nhiên nổi dậy ầm ầm...

Đới Vĩnh Khang hoảng quá buông đao ra, bám chặt lấy mạn thuyền cho khỏi té xuống nước, tuy vậy cũng nhìn thấy rõ Hải Đề Giao đang nhào lộn quanh chiếc thuyền gây lên những ngọn thủy ba thiệt lớn... Họ Đổng vùng vẫy chẳng khác chi con giao long trên mặt biển...

Đới Vĩnh Khang vừa sợ hãi, vừa thầm phục, hai tay vẫn bám chặt lấy mạn thuyền, hoang mang không biết xử trí ra sao, thì bỗng nhiên Đổng Kính Thiên nhào vụt đến gần, túm chặt vai áo lôi tuột họ Đới xuống nước, Đới Vĩnh Khang cố vùng vẫy, nhưng chìm lỉm, sặc sụa, uống nước ừng ực, nghẹt thở...

Bỗng một bàn tay vô hình nâng y lên mặt nước. Chưa kịp thở, bàn tay ấy lại buông ra khiến Đới Vĩnh Khang chìm lỉm như trước. Lần này thì ghê gớm quá, họ Đới cảm thấy nước trào cả vào mắt, tai mũi, miệng. Không thở được nữa, y nấc lên mấy tiếng, tứ chi duỗi ra ngất hẳn, trôi là dưới mặt nước rồi lật úp chìm từ từ...

Nhưng, Đổng Kính Thiên, từ nãy vẫn hơi ở bên cạnh nắm lấy thắt lưng lôi họ Đới lên mặt nước, đặt nằm ngửa trên lưng, tay tả cặp ngược lại giữ họ Đới cho khỏi lật, tay hữu và hai chân bơi vùn vụt đuổi theo chiếc thuyền đang lững lờ trôi cách đó bẩy, tám sải tay... Hai tay nâng bỏ Đới Vĩnh Khang vào trong thuyền, Đổng Kính Thiên cũng nhảy lên thuyền vuốt quần áo qua loa cho bớt nước, rồi cúi xuống cởi cây lưng và nút áo họ Đới ra, đoạn cầm hai chân dốc ngược đầu y xuống. Xốc đi, xốc lại giây lát, Đới Vĩnh Khang ọc nhiều nước ra miệng.

Đặt họ Đới xuống ván thuyền, cởi hẳn áo y bỏ sang bèn, Đổng Kính Thiên lật ván ở đuôi thuyền lấy chiếc mền đắp lại cho y. Tự cởi áo mình ra vắt hết nước, Đổng Kính Thiên bắt đầu chèo thuyền ngược lại phía sau, lách vào đám lau sậy mà đi.

Hồi lâu, lau sậy thưa dần, thuyền ghé vào một cù lao nhỏ, mặt đất toàn bằng sỏi trắng rất sạch sẽ, đẹp mắt.

Tiếng chó sủa vang lên.

Đổng Kính Thiên huýt gió mấy cái, một con chó bông đen trắng từ phía trong cù lao chạy ra. Tiếp theo là tiếng ồ ồ vang lên :

- A ha! phụ thân đã về! Có được mẻ lưới nào không?

Một... thiếu nữ tóc như rễ tre, nước da đen sạm, mũi sư tử, mắt trố, răng vồ đội hẳn đôi môi dầy như cặp chả, chạy lạo xạo trên sỏi, theo sau cách con chó bông độ mười bước.

Đổng Kính Thiên nhảy xuống đất cột thuyền vào thân cây gần đó, chỉ tay xuống thuyền bảo thiếu nữ :

- Đấy! Con cá lớn chui vô lưới đó. Con hãy xách bao hành lý của y và hai cây đao vào nhà. Mặc ta với nó.

Thiếu nữ nhìn cha :

- Có hỗn đấu hay sao mà cha ướt át như vậy? Thủy chiến à? Sao không giết phắt y đi, mang về đây làm chi?

Đổng Kính Thiên vỗ vai con gái, mỉm cười :

- Gớm, con gái gì mà đa sát thế! Không lẽ động một chút cũng giết người sao?

- Phụ thân đem y về đây thêm lộ liễu, có ích lợi chi?

- Thằng này là tên độc thân tặc đạo nổi danh bị nhiều nơi dán lệnh truy nã. Ai bắt sống được y sẽ có thưởng năm trăm lượng bạc. Trình thủ cấp, được hai trăm lượng.

- Xích Hoa Xà Đới Vĩnh Khang là nó đó.

- Thế sao phụ thân không trói y lại. Để tự do thế sao tiện?

- Ai lại cướp bắt tặc đạo bao giờ! Cha con ta há không phải đồng nghề với y đó sao? Tuy cách kiếm ăn khác nhau! Thôi, sẽ nói chuyện sau, Kim Hoàn ạ. Cất các thứ ấy vào nhà, lẹ lên con. Đốt lửa lên sưởi nóng cho Đới Vĩnh Khang tỉnh dậy. Y ngất khá lâu rồi.

Thật ra thì Đới Vĩnh Khang đã hồi tỉnh từ lúc có tiếng chó sủa. Hé mắt nhìn sơ sơ, y biết là đã bị đem tới một nơi nào lạ nên cứ vờ ngất xem Đổng Kính Thiên hành động thế nào. Mẫu chuyện mà cha con họ Đổng vừa trao đổi vừa rồi đều lọt vào tai họ Đới nên y rất lấy làm cảm kích lòng tốt của lão lái đò. Đang định đứng vùng dậy tạ ơn thì Đổng Kim Hoàn xúi xuống gần lượm hai cây đao và bọc hành trang vác lên vai.

Trong khi cô... gái họ Đổng vô tình, Đới Vĩnh Khang hé mắt nhìn trộm, đoạn nhắm mắt lại nghĩ thầm: gớm, con gái chi mà xấu như ma! Rợn cả người! Nhưng chợt nghĩ ra mình cũng chẳng đẹp đẽ chi, họ Đới cười thầm, nằm im.

Chờ Đổng Kim Hoàn đi khỏi, lão lái đò mới ghé người vào mạn thuyền ôm xốc họ Đới lên vai đi theo vào sau.

Con chó bông đen trắng thấy ngươi lạ thì cứ sủa dóng một ầm ĩ.

Đổng Kính Thiên nạt :

- Im đi! Về nhà mau!

Như hiểu tiếng chủ nhân, con chó cố sủa thêm mấy tiếng nữa rồi mới vẫy đuôi, tung tăng chạy về nhà trước.

Không người kiểm soát, Đới Vĩnh Khang mở mắt nhìn kỹ. Qua khỏi chỗ cát trắng gần mé sông, hai bên lồi đó có trồng bờ cây gai thắp hoa đỏ rung rinh trước gió coi khá đẹp mắt. Đi vằn vèo giây lát thì tới nhà rộng rãi cất bằng cây lợp lá ngay dưới mấy gốc đa cổ thụ cành lá um tùm. Phía trước nhà có mấy mảnh vườn trồng các thứ rau thường dùng.

Tiếng Kim Hoàn lại ồ ồ cất lên :

- Vác nó làm chi cho mất công. Trói gô nó lại rồi xách có hơn không, hả phụ thân?

Nhắm nghiền mắt lại, Đới Vĩnh Khang cười thầm: "Cô ả này ác thiệt! Xấu như quỷ có khác!".

- Con đốt lửa chưa?

- Dạ, có sẵn rồi. Phụ thân lẹ chân vào thay áo, uống rượu cho ấm người...

- Phải cho họ Đới tỉnh đã. Quái! Y ngất lâu quá! Xưa nay chưa ai như thế cả!

Đới Vĩnh Khang mỉm cười, vùng từ vai họ Đới nhào xuống đất, lăn đi hai vòng rồi trỗi dậy rất lẹ làng.

Hai cha con họ Đổng giựt mình, nhảy né sang bên thủ thế...

Nhưng họ Đới đã tươi cười tiến tới quỳ lại Đổng Kính Thiên.

- Tiểu tử hữu nhãn vô người, đứng trước bực tiền bối đáng kính mà không biết, xin muôn vàn thứ lỗi.

Mỉm cười, vuốt râu, Đổng Kính Thiên đỡ Đới Vĩnh Khang dậy :

- Đánh nhau chán tay rồi mới giao tình là thường trong bọn giang hồ chúng ta. Hảo hán chớ lấy thế làm lạ. Vào nhà thay áo kẻo lạnh, sẽ nói chuyện sau.

Đổng Kính Thiên dẫn họ Đới vào căn phòng nhỏ, để bọc hành lý lên giường :

- Hảo hán thay y phục đi. Phải nán lại đây ít ngày, lão sẽ nói chuyện sau.

Nói đoạn, họ Đổng ra khỏi phòng.

Đới Vĩnh Khang thay áo, càng nghĩ càng cảm kích tánh tình quảng giao của lão lái đò... nhưng nghĩ đến Kim Hoàn thì lại giật mình thon thót :

- Người đâu mà xấu tệ! Giá xinh gái thì ta có thể ở đây vài tháng cũng được!

Có tiếng gọi ở nhà ngoài :

- Đới hảo hán đã rồi chưa? Ra đây sưởi ấm, uống vài ly rượu nào!

Thiệt trúng tâm lý, Đới Vĩnh Khang đang vừa đói vừa khát, thèm rượu bả cả miệng. Đẩy cửa phòng, bước ra ngoài, Đới Vĩnh Khang nhận thấy trong nhà rất ngăn nắp sạch sẽ.

Đổng Kính Thiên ngồi bên lửa sưởi cạnh chiếc bàn gỗ nhỏ bày bầu rượu, mấy cái Lam Y và một đĩa thức nhắm.

- Ngồi xuống đây cho ấm. Mời hảo hớn xơi rượu đi. Kim Hoàn sẽ đem cơm lên sau, trời gần tối rồi.

Đới Vĩnh Khang kéo ghế ngồi xuống, lơ đãng nhìn ra lối cửa ánh sáng bên ngoài mờ mờ trong cảnh hoàng hôn tại một nơi cô tịnh.

Cuộc nhân sinh quả thiệt éo le không biết thế nào mà ngờ được. Trong cảnh giang hồ lạc bước, Đới Vĩnh Khang tưởng gặp đò sang sông đi cho rồi, ngờ đâu đánh nhau trối chết với người lái đò, rồi cả hai cùng về căn nhà trên tiểu đảo vắng vẻ u tịch này, đối diện chè chén phiếm đàm.

Mới đây, tôi lên huyện thấy hình hảo hớn dán khắp nơi cùng phiếu truy tầm, Đồng cảnh, đồng thuyền, nhận ra hảo hớn nên mới bày chuyện trêu cợt thử tài làm quen. Đi lang thang như vậy không sợ sa lưới pháp luật sao?

Đới Vĩnh Khang cảm kích vô cùng, thưa rằng :

- Làm thế nào được! Bao nhiêu năm vùng vẫy hải hồ đã quen, nay chẳng lẽ vì bị truy nã mà dừng chân ẩn lánh mai một cùng thời gian? Bởi vậy tiểu tử cứ đi, nếu bị cản đường sẽ đánh, sá chi lũ quan quân hèn yếu...

Đổng Kính Thiên xua tay lắc đầu :

- Luận đàm như vậy hãy còn thanh niên tính, không được. Tôi đã qua giai đoạn ấy rồi! Hảo hớn võ nghệ cao cường và có dũng lực thiệt, nhưng anh hùng thiên hạ không phải hiếm. Sách có câu "Cao nhân tắc hữu cao nhân trị", một ngày kia thế nào cũng sẽ gặp người có bản lãnh cao hơn mình, lúc đó có muốn thoái cũng không kịp.

Con người thức thời anh hùng phải biết tiến, thoái hợp thời, cứ khư khư chấp nệ cậy mình tài giỏi, không trước thì sau thế nào cũng bị táng mạng vì lẽ khinh thường.

Như tôi đây, lúc thiếu thời cũng đã từng sanh nhai trong đám giang hồ hắc đạo, ấy thế mà khi bị truy tầm cũng phải tìm cách ẩn thân, tìm lẽ sống trong cảnh bình thường an nhàn, lập gia đình, xoay nghề, đổi nghiệp... Nhưng thôi! Nói nhiều e hảo hớn bất khuất giận dỗi...

Đới Vĩnh Khang khoanh tay cung kính :

- Gặp được bực lão thành chỉ bảo, tiểu tử như người đui được thấy ánh sáng, chưa biết nói thế nào để cảm ơn, huống chi còn giận dỗi nữa sao? Xin cứ dạy bảo.

- ... Từ đây đến khắp dọc sông Dương Tử trong vùng Giang Tây này, hảo hớn chừng nào đi, chú ý thử coi cái danh Hải Đề Giao cũng hãy còn làm khiếp đởm giới thương thuyền, vậy mà con giao long ấy hiện thời nằm tròng trong vũng nước này, để rồi bữa nay gặp hảo hớn đó.

Nghĩ lại trận đấu ban nãy, Đới Vĩnh Khang thấy cảm phục võ nghệ và tài thủy chiến của con người trước đây đã một thời chọc nước khuấy trời.

- Giờ đây nên hành động thế nào, xin lão anh hùng dạy cho đôi lời...

Nhắm hụm rượu, Đổng Kính Thiên mời họ Đới :

- Nói chuyện quên cả uống sao?.. Hảo hớn đã hỏi, Đổng mỗ cũng chẳng tiếc lời. Hiện nay, vị Thiếu Vương mới bị triều đình đày xuống Kim Lãng đang cần chiêu nạp nhiều tay võ dũng để làm bộ hạ, vây cánh, tại sao hảo hớn không tới đó tìm kiếm công danh có phải là sẽ được trọng dụng an thân biết chừng nào không? Với tài nghệ dũng lực ấy, hảo hớn lo chi cuộc đầu hôn ấy sẽ không mở rộng một con đường mới cho kẻ tài ba sau này?

Đới Vĩnh Khang suy nghĩ :

- Lão anh hùng định nói tới Thuận Vương ở Kim Lãng đó phải không?

Chính vậy đó. Tôi dùng chữ đày với vị Vương gia ấy vì tuy cùng dòng máu với Vĩnh Lạc hoàng đế hiện thời, nhưng Thiếu vương rất nghịch với nhà vua. Bởi vậy triều đình mới phái người xuống trấn thủ Kim Lãng cốt ý đày cho ra khỏi nơi triều chánh.

Có lẽ vì vậy nên thiếu vương lo xa, thâu nạp hảo hớn tứ phương cốt ý gây một sức mạnh phòng thân sau này. Theo ý tôi, hiện thời không còn đâu hơn nơi đó để cho những người sống ngoài vòng pháp luật của triều đình tìm lối dung thân. Thiết tưởng hảo hớn chẳng nên ngần ngại.

Đổng mỗ không có con trai, sanh được một gái mà sắc diện lại xấu xí quá chừng, chẳng ai buồn hỏi.

Được cái nó có sức khỏe và thâu nhận được võ nghệ cũng khá, nên đôi khi cũng muốn bỏ nơi cô tịch này dẫn nó về Kim Lăng đầu bôn mong sau này kiếm được chút ít danh phận, chớ không lẽ để nó chết già trên tiểu đảo này sao?

Hai người đang đàm luận thì Đổng Kim Hoàn bưng khay thức ăn lên, khói bốc nghi ngút, mùi thơm rực nức, bày ra bàn. Lắc thấy bầu rượu đã cạn, Kim Hoàn bèn cầm bầu vào nhà trong đổ thêm cho đầy.

Thừa dịp, Đới Vĩnh Khang liếc nhìn kỹ nhận thấy Đổng nữ nét mặt thô kịch xấu thiệt, nhưng thân hình khỏe mạnh, gọn gang, rắn rỏi, bước đi thoăn thoắt, nhất cử, nhất động đều tỏ ra con người dũng mãnh có tài. Họ Đới thầm nghĩ: "Trên mười năm nay, hai cánh tay này cũng đã từng ôm ấp không biết bao nhiêu là phụ nữ đẹp có, xấu có. Vậy về vấn đề kiều diễm mỹ miều cũng chẳng còn thèm muốn nữa. Nay tuổi đã lớn, Đổng Kính Thiên là người biết quý chuộng ta chứ không như mọi người thù ghét ta là tên tặc đạo dâm hôn hại dân hại nước... Gặp lúc đồng cảnh, đồng thuyền thế này, chi bằng xin với Kính Thiên cưới Kim Hoàn rồi cùng nhau đi Kim Lăng đầu bôn thiếu vương cho rồi. Như vậy, có lẽ ổn hơn cả".

Đổng Kim Hoàn trở ra để bầu rượu lên bàn, Đới Vĩnh Khang nhìn lại một lần nữa. "Ừ! Nàng khỏe mạnh thiệt! Nàng tuy xấu nhưng ta thì có hơn chi? Nếu trên mười năm nay không xài lối cưỡng bức phụ nữ thì có lẽ bây giờ ta hãy còn trai... tân!"

Đổng Kính Thiên thấy Đới Vĩnh Khang thần người ra nghĩ ngợi thì chỉ mỉm cười vuốt râu, tôn trọng sự im lặng cá nhân của khách lạ.

Đổng Kim Hoàn nói :

- Mời phụ thân và khách quan dùng rượu đi kẻo nguội cả món ăn. Đổng Kính Thiên nói :

- Người nhà cả, xin mời cô nương dùng bữa.

Kim Hoàn quày quả vào nhà trong lấy thêm đũa bát lên ngồi ăn.

Bữa cơm nhà chài lưới toàn tôm với cá, rau dưa, nhưng nhờ bàn tay khéo léo của Kim Hoàn nên món nào cũng ngon chẳng khác chi bữa thịnh soạn. Cơm nước xong xuôi, Đổng Kim Hoàn dẹp bát chén xuống nhà dưới.

Đới Vĩnh Khang nhân dịp ấy, ngỏ ý xin lấy Kim Hoàn.

Đổng Kính Thiên cười ha hả :

- Hảo hớn có lòng yêu thương nó. Tôi rất vui mừng. Chỉ cần chọn ngày lành, làm mâm cơm lễ gia tiên là xong ngay. Cầu kỳ vô lối không phải là lý lẽ của bọn chúng ta.

Đới Vĩnh Khang bèn đứng lên lạy họ Đổng ba lạy kêu là nhạc phụ.

Đổng Kính Thiên đỡ Đới Vĩnh Khang dậy, đoạn gọi Kim Hoàn lên nói cho nghe việc chấp thuận Đới Vĩnh Khang làm rể. Tuy thô kịch, Kim Hoàn cũng biết bẽn lẽn, mắc cởi đỏ mặt, Nàng nghĩ thầm: "Thế mà hồi nãy ta giục phụ thân ta hạ sát oan gia đi cho rảnh chuyện. Ngờ đâu duyên tiền định lại se ta với y nên vợ chồng".

- Đưa cho ta coi cuốn niên lịch, con.

Kim Hoàn với lấy cuốn lịch màu đỏ trên bàn thờ gia tiên xuống đưa cho cha. Kính Thiên hỏi tuổi Đới Vĩnh Khang mở lịch ra so tuổi, rồi chọn ngày lành liệu bề thành hôn. Họ Đới ba mươi bốn tuổi, Kim Hoàn mười chín tuổi. Sang đầu hạ tuần tháng ấy ngày tốt.

- Sang hạ tuần sẽ thành hôn cho hai con. Vậy trong khi chờ đợi Đới Vĩnh Khang nên ở lại đây, để ta lên huyện mua sắm vài thứ lặt vặt.

Từ đó, họ Đới ở lại nhà Đổng Kính Thiên theo giúp nhạc phụ trong việc chài lưới. Lúc nhàn rỗi, ba cha con cùng nhau tập luyện võ nghệ. Nhân dịp, Đới Vĩnh Khang yêu cầu Đổng Kính Thiên dạy môn bơi lặn.

Sẵn có căn bản về võ thuật, sáu tháng sau, Đới Vĩnh Khang đã trở thành tay bơi lội đại tài dù hình vóc nặng nề.

Đới Vĩnh Khang ngỏ ý về việc đi Kim Lăng đầu bôn Thiếu Vương.

- Ta cùng nghĩ vậy, không lẽ cứ ở lì khu cô tịch này sao? Như hiện giờ còn đang rét mướt mưa phù. Chờ sang Xuân đẹp trời hãy lên đường cũng chưa muộn.

Cuối tháng hai năm sau, Đổng Kính Thiên và vợ chồng Đới Vĩnh Khang thu xếp hành lý khóa cửa nhà lại cẩn thận xuống thuyền sang sông bên kia. Giấu thuyền vào đám lau lách, ba người ngày đi đêm nghỉ theo đường lối đi Kim Lăng cuối hạ mới tới nơi.

Trong khi đang cần kẻ võ dũng, Thuận Thiếu Vương thấy ba người võ nghệ cao cường nên thâu nhận trọng dụng ngay. Cha con họ Đổng ở trong vương phủ được ngót một năm, Thiếu Vương thấy có thể tin cẩn được nên theo lời Thần Cơ quân sư phái Đổng Kính Thiên và vợ chồng Đới Vĩnh Khang ra lập tửu quán ở góc đường làng Sơn Phu cho dễ bề chiêu nạp thêm bọn giang hồ hảo hớn. Ngoài ra, Đới Vĩnh Khang còn nhận được mật lệnh thủ tiêu tất cả những người nào có ý ngả về phe triều đình. Chính trong thời kỳ ở Kim Lăng, bọn tùy tướng của Thuận vương đã gọi Đổng Kim Hoàn với tước hiệu là Mẫu Dạ Xoa.

Lúc ba người tới Sơn Phu lập tửu điếm thì Đổng thị đang có bầu. Mấy tháng sau hạ sanh Đới Ngọc Hoàn, Ngọc Hoàn xinh đẹp chứ không xấu như mẹ. Được một tuổi, Đổng Kính Thiên bị bạo bệnh chỉ có vài ngày mất.

Thuận Vương rất thương tiếc, truyền tặng thiệt hậu khiến vợ chồng Đới Vĩnh Khang cảm kích đặc biệt.

Xích Hoa Xà Đới Vĩnh Khang vốn dĩ tính tình ác nghiệt, cha vợ chết đi không còn ai kềm giữ y nữa, nên mặc tình thao túng, đổi Sơn Phu tửu điếm ra thành hắc điếm, một phần chiêu nạp người về đầu bên Vương phủ cũng có, một phần sát hại cướp của cũng nhiều.

Tuy thô kệch dữ dội, Đổng thị mọi sự đều nhất nhất nghe theo và chiều chồng. Đới Vĩnh Khang bèn xây dựng trang viện lập thành cơ sở riêng, hòng sau này nếu cần sẽ về đó ẩn náu. Trang viên rộng rãi có đủ các cơ quan bẫy người phòng kẻ lạ vô thám thính. Sơn Phu tửu điếm trao cho Đổng thị điều khiển. Bởi vậy Đới Vĩnh Khang mới rộng rãi thì giờ, thỉnh thoảng lại hẹn hò cùng bạn bè tặc đạo đi xa đón đường cướp khách thương hay đánh phá các nhà hào phú vơ vét vàng bạc châu báo về chia nhau. Cho dù Xích Hoa viện ở nơi vắng vẻ, Đới Vĩnh Khang cũng thường có bạn hữu ngoài mặt qua chơi, nhưng thiệt ra, đồng bọn đã có hẹn trước rủ nhau đi ăn cướp.

Mỗi chuyến hành động, Đới Vĩnh Khang thường dùng khăn bịt mặt nên không bị lộ hình tích. Nạn nhân chỉ biết là một người trong bọn đạo tặc, hình dáng lùn mập và cũng không thể đoán được bọn cướp căn cứ ở đâu, bởi lẽ Đới Vĩnh Khang không bao giờ hoạt động ở gần khu Sơn Phu.

Công việc làm ăn của họ Đới cứ đều đều như vậy, rất an ổn cho tới khi Đới Ngọc Hoàn khôn lớn, Đới Vĩnh Khang và Đổng thị truyền võ nghệ cho nàng.

Nhờ trí thông minh, Đới Ngọc Hoàn thâu nhận được hết tài nghệ của cha mẹ. Càng lớn, nàng càng đẹp ra, đẹp lẳng lơ, biết dâm dật ngay từ năm mười sáu tuổi.

Nàng là con một, được vợ chồng họ Đới nuông chiều nên lộng hành. Những khi theo cha mẹ đi Kim Lăng đem lễ vật về biếu Thuận Vương, Đới Ngọc Hoàn thừa dịp thông gian với các hàng tướng tá tùy thuộc trong Vương phủ, nổi danh là Hoa cô nương. Mỗi chuyến cha con họ Đới về Kim Lăng, mọi người luân phiên đua nhau mời dự tiệc, nô đùa phóng đãng, dâm dật.

Đã có lần đầu đà Phi Không về thăm Thuận Vương, gặp Hoa cô nương tại dinh Nguyên soái Phi Thiên Hổ Hoàng Bách Thắng, hai bên đi lại với nhau hàng mươi, mười lăm ngày. Một đàng, Phi Không ưa chuộng lối lẳng lơ của Hoa cô nương. Đàng khác, Đới Ngọc Hoàn rất thỏa mãn vì Phi Không đầu đà nhiều kinh nghiệm và hữu dũng. Hết ở vương phủ, Đới Ngọc Hoàn lại mời Phi Không về Xích Hoa viện chơi, công khai dan díu hàng tháng trời, Phi Không đầu đà mới dứt ra về Kim Cương tự được.

Bởi vậy, việc Lam Y nữ hiệp và Chu Đức Kiệt đại phá Kim Cương tự, tàn sát bọn Phi Không và bảy tên đầu đà Pháp Cổ, Dục Đức Lỗ Năng, Lục Độ, Bảo Tích, Tuệ Giác, Thiết Đầu Đà làm chấn động cả phủ Thuận Vương.

Riêng đối với nhà họ Đới, Ngọc Hoàn rất đỗi cảm xúc khi nhận được tin Phi Không táng mạng.

Theo lời Hắc Đầu Đà là tên độc nhất thoát khỏi trận Kim Cương tự, tả hình dáng năm người đêm hôm ấy, Ngọc Hoàn cố ghi nhớ và thường nói :

- Nếu gặp và nhận ra được bọn chúng sau này, ta sẽ báo thù cho Phi Không.

Không ngờ gặp thiệt. Anh em Chu gia lúc vào hắc điếm Sơn Phu. Đới Ngọc Hoàn chăm chú nhìn, nhưng vì hình dáng dũng mãnh, vẻ mặt tuấn tú giang hồ mã thượng, Đới Ngọc Hoàn mê tít, quên cả thù hiềm, trí óc vẩn vơ tính chuyện quyến rũ, mong sao được cùng anh chàng mỹ mạo nam tử ấy hành lạc ngay đêm ấy thì mới thỏa mãn. Vì thế, Đới Ngọc Hoàn chỉ chú trọng đến Đơn Đao Chu Đức Kiệt mà quên khuấy đi mất Lam Y nữ hiệp.

Hai hôm trước khi xảy ra vụ anh em Chu gia đánh hắc điếm Sơn Phu, cả sát Mẫu Dạ Xoa và đồng bọn, Đới Vĩnh Khang có hai người khách từ Quý Châu đến thăm. Hai người này cũng thuộc về bọn hắc đạo, chuyên nghề cướp lột khách qua sông trên khúc Võ Giang thuộc Xuyên Vỹ huyện bên Quý Châu.

Một người họ Lã, tên Ứng đăng trạc năm mươi tuổi nổi danh trong giới giang hồ với tước hiệu Hắc Sát Thần Ngư, bơi lội như cá vẫy vùng ngoài biển cả, chuyên dùng cây dùi nhọn mũi bằng sắt. Người nữa là một lão phụ, mẹ ruột Lã Ứng Đăng, tên là Tần Tô Hằng, đã bảy mươi tuổi, gầy như hạc, tóc bạc như cước mà sức còn mạnh lắm. Tần thị thường dùng cây gậy sắt có đốt trúc, khiến nhiều hảo hán giang hồ phải thán phục gọi là Bạch Mẫu Ngô Công.

Tần thị tuy đã cao niên nhưng tánh tình ác nghiệt, kiết dóng, đa sát. Răng còn tốt nguyên như lúc thiếu thời, ăn khỏe, uống nhiều. Lã Ứng Đăng rất sợ mẹ, bảo sao nghe vậy.

Hồi ấy, khu vực Võ Giang kiếm ăn không được dồi dào, lại nhân biết tin bạn là Đới Vĩnh Khang làm ăn rất khá giả, nên hai mẹ con tính chuyện sang Xích Hoa viện theo họ Đới hoạt động một phen.

Gặp bạn cũ, Đới Vĩnh Khang rất mừng rỡ, giữ lại chơi và bảo Lã Ứng Đăng :

- Hiền đệ muốn ở lại Xích Hoa viện cũng được, trang viện rộng rãi thừa chỗ ở, thỉnh thoảng ra kéo nhau đi ăn hàng một chuyến thừa tiêu pha cả năm, bằng không ngu huynh biên thư giới thiệu với Thuận Vương bên Kim Lăng, với tài nghệ của lão bá mẫu và hiền đệ chắc chắn sẽ được trọng dụng!... Nhưng dù sao, cũng phải ở chơi ít lâu đã, việc không cần gấp mà...

Mẹ con Lã Ứng Đăng lưu lại đó. Đới Vĩnh Khang đang tính chuyện đi cướp khách thương ở vùng xa, thì bắt được hai vợ chồng thanh niên và cha con người mã phu vào lầm hắc điếm, đem về giam tại Xích Hoa viện vì thịt người hãy còn thừa dùng.

Kế tới hôm thứ ba, Mẫu Dạ Xoa báo về trang viện rằng có một cặp trai gái tới trọ, hành lý nặng nề có nhiều vàng bạc, không cần phải tiếp tay, mặc mẹ con y hành động đủ rồi. Vốn tin ở bản lãnh của Mẫu Dạ Xoa và Hoa cô nương, Đới Vĩnh Khang ở lại trang viện hàn huyên cùng Lã Ứng Đăng và Trần thị. Tuy vậy, y cũng sai thêm bộ hạ tới hắc điếm tiếp tay. Theo thường lệ, mỗi khi bắt được người Mẫu Dạ Xoa cho đem ngay về trang viện giam dưới hầm, rồi lần lượt bị bắt trước đưa làm thịt.

Đêm hôm ấy mãi gần sáng cũng không thấy tin báo tiếp, Đới Vĩnh Khang cùng mẹ con là Lã Ứng Đăng ngồi bàn luận uống rượu chờ tin nóng ruột, bèn sai hai tên kỵ mã đến hắc điếm xem công việc được tiến hành đến đâu. Không ngờ, tới canh năm thì tên tráng đinh canh cửu thấy tiếng chân ngựa lộp cộp ở ngoài phía cổng, bèn trèo lên vọng lầu nhìn xuống nhận ra người nhà, nhưng không hiểu vì lẽ chi, y lại nằm úp trên lưng mấy ngựa, hai tay và hai chân rũ sang bên hông ngựa. Gọi hỏi cũng không thấy trả lời, nên tên gia đinh vội chạy vào báo cho chủ nhân biết.

Đới Vĩnh Khang, Lã Ứng Đăng và Tần thị vội vàng xách khí giới chạy ra leo lên vọng lầu nhìn, quả nhiên thấy như vậy, liền truyền lệnh mở cổng. Cổng vừa mở, con ngựa quen đường tiến vào trong. Gia đinh cầm cương giữ lại, đặt tên nằm úp mặt xuống thì ra đó chỉ là cái xác không hồn.

Ba người vội nhảy từ vọng lầu xuống xem, Đới Vĩnh Khang nói :

- Sai hai tên đi, nay chỉ có một tên chết cứng đơ nằm úp trên lưng ngựa trở về là thế nào?.. Chắc có biến cố ở tửu quán rồi!...

- Bây! Sửa soạn đao mã cho ta đi, mau! Gióng cả hai xe nữa phòng hờ.

Đới Vĩnh Khang tự tay khám xét khắp tử thi tên bộ hạ không thấy qua một vết thương lấy làm lạ :

- Quái! Không có thương tích là thế nào?

Lã Ứng Đăng cũng lắc đầu chịu.

Tần thị đích thân úp sấp tử thi xuống, rọi đèn xem ở vai và sau gáy... Giây lát Tần thị đứng dậy nói :

- Có thương tích. Tên này bị điểm trúng huyệt cân não nên ngay phía trên gáy chỉ có hai vết bầm nhẹ, không xem kỹ không thấy rõ. Thủ phạm tất là một tay võ thuật cao siêu mới dùng nổi thuật điểm huyệt hạ sát lẹ làng như thế này. Thì thể nạn nhân còn mềm và ấm tức là cơ sự mới xảy ra gần đây chưa lâu! Biến cố chắc chắn ở ngoài tửu quán rồi. Ta nên cấp tốc kẻo phí thì giờ!...

Ngựa và xe đã sẵn sàng ở sân.

Đới Vĩnh Khang bỏ ngựa cho gia đinh cỡi theo sau, tự mình thảy lên xe ngựa lái đi trước, Lã Ứng Đăng và Tần thị lên chiếc xe thứ hai phóng chạy theo sau.

Không mấy chốc tới tửu quán. Tên bộ hạ kỵ mã thứ hai đã đón sẵn, chạy vội ra mếu máo nói với Đới Vĩnh Khang :

- Thưa, Mẫu chủ nhân bị sát hại rồi... còn cô nương thì...

Đới Vĩnh Khang trợn mắt, hỏi vội :

- ... Cô nương thì sao? Ngươi không nói lẹ lên một chút nữa hả?

- Cô nương bị gãy giò, đau đớn lắm, Chúng con đã khiêng cô nương từ địa huyệt lên trên phỏng rồi... Trừ ra hai người, còn tất cả đã táng mạng...

Không nghe hơn nữa, Đới Vĩnh Khang gạt tên bộ hạ sang một bên đi thẳng vào trong quán, thấy xác Mẫu Dạ Xoa hãy còn nằm ngửa trên mặt đất, chân tay co quắp, mặt nhăn, mắt trợn trừng trừng tỏ vẻ đau đớn lắm khi sắp tắt thở. Đau đớn, phẫn nộ, Đới Vĩnh Khang ngồi quỳ xuống bên tử thi vợ xem xét vết thương, thấy sườn bên tả bị nát nhừ y hệt kẻ bị phiến đá lớn đè trúng. Họ Đới bèn bế xốc xác Mẫu Dạ Xoa lên tay đem đặt vào căn phòng trong. Có hai giường. Giường bên kia Hoa cô nương đang nằm rên rỉ.

Thấy cha vào, Đới Ngọc Hoàn quay đầu ra, nhăn nhó, nước mắt dàn rụa, miệng thều thào :

- Đau đớn, nhục nhã lắm phụ thân ơi! Bao giờ trả được hận này!

Đới Vĩnh Khang ngồi xuống bên giường vuốt mấy đợt tóc lòa xòa xuống trán Đới Ngọc Hoàn, khẽ gật đầu :

- Cha sẽ trả thù, con an tâm...

Nói đoạn, họ Đới cúi xuống xem vết thương ở chân con gái. Ống chân bị gãy lìa, chỗ gãy xương nát nhừ. Rút con dao găm gài ở đai lưng ra, Đới Vĩnh Khang từ từ cắt miếng vải quấn cổ chân bị gãy, bỏ chiếc võ hài ra và để nguyên chiếc vớ trắng cho sạch sẽ. Tuy họ Đới làm việc rất nhẹ tay, nhưng cũng tránh khỏi sự đau đớn cho Đới Ngọc Hoàn mỗi khi động phải chỗ có chân gãy.

Đới Ngọc Hoàn nghiến răng cố chịu đau :

- Con nữ tặc! Ta thề cùng mi chẳng đội trời chung!...

- Nữ tặc nào, con?

Đới Ngọc Hoàn chỉ tay ra ngoài nhà, Đới Vĩnh Khang đứng phắt lên đi ra cửa phòng thì vừa gặp Lã Ứng Đăng và Tần thị vào.

Lã Ứng Đăng nói :

- Đới đại ca, tôi đã thâu gọn các tử thi vào trong bao để tùy ý đại ca định đoạt. Hừ! Con Lam Y ghê gớm thiệt!

- Lam Y nào?

- Chưa đọc mấy hàng chữ do con sát nhân ấy để lại trên tường sao? Đại ca ra ngoài nhà mà coi!

Đới Vĩnh Khang vùng vằng, đau đớn, bước thẳng ra khỏi phòng.

Tần thị tiến tới bên giường Đới Ngọc Hoàn vén ống quần lên nhìn qua vết thương, khẽ nói :

- Cháu đừng lo. Bà có thuốc bó rất hay và kinh nghiệm. Chỉ hai mươi ngày lành xương, bốn mươi ngày đi lại được. Sáu tháng sau cháu sẽ tập luyện được như cũ mà nơi bị thương còn có phần rắn chắc hơn trước. Đừng lo!... Hình dáng con Lam Y thế nào?

Đới Ngọc Hoàn kể rõ :

- Nó xinh đẹp lắm bà ạ, quắc thước anh thư. Nước da hồng hào như da đào, tóc đen lánh búi trần, vóc người tầm thước nhưng chắc chắn lăm. Tay kiếm siêu diệt. Cước bộ Bắc phái linh động và tối ư nguy hiểm... Cháu mới nhận được có thế thì đã bị gãy chân rồi!

Dứt lời, nàng hu hu khóc. Tần thị vuốt ve tìm lời dỗ dành, Lã Ứng Đăng lấy tấm khăn lớn phủ lên thi thể Mẫu Dạ Xoa, rồi ra nhà ngoài với Đới Vĩnh Khang.

Sau khi đã đọc mấy hàng chữ trên vách và hỏi tên bộ hạ còn sống sót, Đới Vĩnh Khang suy nghĩ giây lát, truyền lệnh cho bộ hạ giữ kín việc này, lấy nước lau rửa sạch các vết máu, quét vôi tường, thu dọn tửu quán lại cho sạch sẽ như trước.

Khi Lã Ứng Đăng bước tới, Đới Vĩnh Khang nói :

- Tên gia đinh cho ngựa trở về hồi nãy bị đối phương gặp và sát hại ở giữa đường, chớ không phải tại đây. Cho ngựa chở xác về tỏ ý chúng khinh thường ta và có ý cảnh cáo. Như vậy, chắc tên gia đinh đó đã bị đối phương điều tra, biết rõ nơi trang viện. Ta phải ráo riết phòng bị và liệu kế bắt chúng báo thù mới được!

- Đúng là mối tử thù! Đệ xin ra sức giúp đại ca một phen.

Đới Vĩnh Khang bảo gia nhân đem các tử thi bỏ vào một xe ngựa. Đoạn, y vào phòng bế xác Mẫu Dạ Xoa ra xe do y cầm cương. Tần thị cũng nhẹ nhàng bế Hoa cô nương ra xe riêng. Lã Ứng Đăng tự ý lái chiếc xe chở tử thi đi trước về trang viện. Hai xe kia theo sau. Còn các bộ hạ khác ở lại dọn dẹp tửu quán. Đoàn xe ghê rợn về tới trang viện, Đới Vĩnh Khang truyền lệnh gia nhân đem các tử thi vào chôn trong rừng sâu. Riêng có xác Mẫu Dạ Xoa thì để lại sẽ mai táng sau.

Đới Vĩnh Khang hỏi lại Hoa cô nương :

- Con có nhận ra cặp trai gái đêm qua là bọn đánh Kim Cương tự bên Dương Châu không?

- Đúng rồi! Bây giờ con mới nghĩ ra! Chắc nó còn muốn do thám trang viện?

- Việc đó mặc cha lo liệu, con an tâm nghỉ ngơi để Tần lão bà phục thuốc cho.

Ngay hôm ấy, Đới Vĩnh Khang cắt đặt bộ hạ đêm đến người nào cũng có phận sự phải canh phòng, hễ thấy động thì đánh phèng la lên báo động. Thế là Xích Hoa viện trở thành một pháo đài kiên cố.

Chương 20: Thiên bất dung gian, Xích Hoa viện bị hỏa thiêu Đến Mã Thạch cương, Hán Thọ Đình Hầu báo mộng

Màn đêm dày đặc, gió lạnh âm u rít lên từng đợt như tiếng ma hờn quỷ khóc...

Chu Đức Kiệt và Lam Y nữ hiệp phi hành như biến trong đêm tối, không mấy chốc đã tới gần Xích Hoa viện, Lam Y trở ra phía sau, Chu Đức Kiệt hiểu ý, cả hai cùng chạy vòng ra phía sau trang viện, phi thân lên cây cao dòm vào quan sát. Qua tường là vườn cây rộng lớn, ở giữa và quanh vườn có mấy khu nhà nhỏ bằng gạch lợp bằng lá. Chu Đức Kiệt nói nhỏ :

- Thế này thì có đường gạt chúng rồi!

Lam Y chưa kịp trả lời thì có tiếng chó sủa vọng tới.

- Chắc bọn này nuôi chó canh phòng! Thính hơi lắm.

- Ta cứ vào sẽ liệu sau. Hiền muội đáp xuống mặt tường trước đi!

Hai bóng đen nhảy theo nhau xuống mặt tường hoa lẹ làng không một tiếng động. Nhưng có hai bóng trắng từ xa chạy tới...

Đó là hai con chó trắng thiệt lớn, chạy gần tới chân tường thì dừng ngay lại, gầm gừ tìm tòi. Anh em Chu gia nằm dài trên mặt tường như hai pho tượng không nhúc nhắc. Đánh được hơi người, hai con chó tiến tới gần hơn, chưa kịp sủa báo hiệu thì Lam Y đã lẹ như chớp vung luôn hai mũi phi đao theo lối liên châu trúng yết hầu hai con vật. Cùng hộc lên được một tiếng, hai con chó lăn ra giãy giụa vài cái chết liền.

Sở dĩ hạ sát ngay được hai con vật tinh quái ấy vì Lam Y có hai thứ phi đao. Một thứ thường, một thứ có tẩm thuốc độc rất mạnh do Đức Võ Thượng Nhân chế hóa và truyền cho hai đồ đệ. Thứ thuốc đó ngấm vào máu thì kẻ bị trúng đao táng mạng ngay trong khoảnh khắc. Thuốc độc ngấm thẳng vào tim, lưỡi rụt lại, da mặt xám ngắt, chân tay co quắp. Bởi vậy, hai con chó lớn vừa rồi chỉ kịp hộc lên một tiếng lăn ra giãy chết liền.

Anh em Chu gia chưa đứng dậy vội, đưa mắt nhìn tứ phía. Bỗng có tiếng nói léo nhéo, rồi hai người từ gian nhà gạch ở giữa vườn cầm đèn bước ra. Chúng huýt gió gọi chó ba bốn lần.

Một tên nói :

- Lạ nhỉ! Rõ ràng nghe hai con chạy ra phía này, vừa chạy vừa gầm gừ, thế mà mất biến.

Tên khác nói :

- Ta cũng nghe thấy đúng như vậy. Mọi khi chỉ huýt gió nhẹ một tiếng là chúng tới ngay... Hừ! kỳ thiệt! Hay là ta thẳng lối kia xem sao?

- Ờ phải đó, nếu có động ta đánh phèng la báo hiệu ngay.

Hai tên cùng cầm đèn, xách đao, chuệnh choạng đi ra lối hai con chó vừa trúng thương.

- Hai bữa nay trời lạnh quá! Mất cả giấc ngủ. Nếu bắt được bọn tặc đạo ở tửu điếm đem qua, tôi quyết bằm chúng ra thành trăm mới hả giận.

Không mấy chốc, hai tên gia đinh ra tới chỗ hai con vật chết lăn trên mặt đất.

- Ủa! Mấy con quái phải gió hay sao thế này.

Một tên để đèn xuống bên sờ vào bụng chó :

- Mình nó hãy còn ấm, vừa mới bị chết xong.

Lật xác chó lại, y trông thấy giải phi đao màu lam lòng thòng ngay chỗ yết hầu con vật, máu ri rỉ chảy. Xem xác con chó kia cũng vậy.

- Có động rồi mày ơi, đánh phèng la, mau!

Nhưng, mau cũng chẳng kịp, cả hai tên cùng rợn tóc gáy vì từ phía sau lưng, có vật gì lạnh giá áp vào gáy chúng.

- Biết điều câm miệng ngay kẻo về chầu tổ bây giờ!.

Hai tên sợ toát mồ hôi, cứng cả lưỡi, đứng đờ người ra, buông khí giới rớt xuống đất.

Lam Y thâu hai chiếc đèn để lấp vào cây.

Chu Đức Kiệt hỏi một tên :

- Thằng Đới tặc ở đâu?

- Dạ... ở trên... nhà lớn ạ.

- Có ai nữa không?

- Dạ có... có hai ngườị. nữa ạ.

- Mấy gian nhà trong vườn này là nhà chi?

- Nhà... lợp ngói là... tầu... ngựa, còn thì... là... là nhà để rơm và... và thóc gạo ạ...

Không cần biết thêm, anh em Chu gia lấy thắt lưng của chúng trói chặt lại, cắt miếng vạt áo nhét đầy miệng chúng.

Đoạn Lam Y lấy lại hai ngọn phi đao chùi sạch vết máu lên áo tên gia đinh.

- Bỏ xác hai con chó và hai tên này ra ngoài tường, hiền huynh ạ.

- Khỏi cần! Đằng nào cũng nhốn nháo ngay bây giờ. Ta phóng hỏa đốt nhà lá khiến chúng cứu hỏa hoang mang rồi đánh thẳng lên nhà trên.

Anh em Chu gia cầm đèn giấu ra phía sau lưng chạy ra chỗ mấy căn nhà lá phi thân lên nóc dốc dầu xuống mái lá. Dầu lửa gặp mái lá bốc cháy ngay, không mấy chốc ngọn lửa đã bốc lớn ngùn ngụt. Bọn gia đinh thấy cháy hò nhau kẻ lấy thang, người lấy nước chạy ra vườn cứu hỏa ầm ầm. Các tên khác có phận sự canh phòng phía trước trang viện, trông thấy ngọn lửa bốc cao ở vườn sau và tiếng reo hò ầm ĩ bèn chạy vào đại sảnh cấp báo.

Đới Vĩnh Khang đang ngồi uống rượu, đàm đạo với Tần thị và Lã Ứng Đăng, chờ động tĩnh. Họ Đới nói :

- Giờ này mà bọn Lam Y chưa tới, chắc chúng có ý kéo dài đòn cân não, làm ta chờ đợi mệt mỏi rồi mới tới đánh. Vậy, từ mai trở đi ta thay phiên nhau thức canh phòng cho khỏi mất sức.

Tần thị lắc đầu :

- Dự đoán như vậy sai lạc cả rồi. Hẵng hỏi trang viện này có thể ví được với Kim Cương tự không? Có kiên cố và nhiều người bằng ngôi chùa ghê gớm của Phi Không chăng? Chắc không? Vậy, nếu chúng không tới thì chắc là đi thẳng nơi khác rồi. Việc đề phòng cứ đề phòng, lúc phải đánh cứ đánh, chớ chẳng nên quá tin ở lực lượng của ta. Căn cứ vào trận Kim Cương tự, ta đủ biết bọn Lam Y bản lãnh hẳn không vừa!

Đới Vĩnh Khang tỉnh ngộ đâm ra lo lắng :

- Làm thế nào được bây giờ?

Tần thị quắc thước nói :

- Bây giờ mới hỏi làm gì được thì ta trả lời sao nổi? Cắt đặt đề phòng đã chu đáo lắm rồi, không có chi đáng trách. Ta chỉ so sánh lực lượng của ta và của địch đó thôi. Không nên tự phụ nguy hiểm tới tánh mạng. Trái lại, nên ra công đánh và phải biết tiến thoái tùy theo trường hợp. Câu nệ, háo thắng khinh thường kẻ địch là nguyên nhân thất trận. Hai người nên cố tâm nghe lời lão phu này mới được!

Giữa khi đang bàn luận, tên gia đinh hớt hơ hớt hải chạy vào.

Ba người tưởng có động, đứng phắt dậy.

- Bẩm chủ nhân, mấy căn nhà để thóc và rơm ở sau vườn bốc cháy. Cho chúng con ra chữa lửa?

Đới Vĩnh Khang ngần ngừ chưa quyết định ra sao thì Tần thì nói ngay :

- Mấy gian nhà sau vườn tự dưng bốc lửa, đáng ngờ lắm! Chắc địch thủ gây rối để đột nhập nơi đây. Được! Để hai tên bộ hạ ở lại phía trước với ta, còn hai người liệu đốc thúc tất cả ra chữa lửa ngay kẻo muộn.

Thấy Tần thị sáng suốt, cắt đặt đâu vào đấy, Đới Vĩnh Khang cả mừng, để lại hai gia đinh cho Tân thị sai bảo, còn thì cùng Lã Ứng Đăng đốc thúc nội bọn ra cả phía vườn sau.

Đới Vĩnh Khang vừa chạy vừa hút gió gọi chó.

- Quái! Hai con vật này đâu mà gọi cũng không tới.

Lã Ứng Đăng nói :

- Có lẽ nó ra chỗ đám cháy.

Một tên gia đinh thưa :

- Hồi nãy, hai con chó còn lảng vảng ở quanh đại viện, không lẽ chúng ta ra chỗ cháy thấy lửa bốc, bóng người nhấp nhô mà im lìm không sủa.

Nói về anh em Chu gia phóng hỏa xong, bèn phi thân ra ngoài tường chạy vòng ra mặt tiền, thoáng thấy bóng người canh phòng trên vọng lầu, hai người phi thân lên cây lớn gần đó. Chu Đức Kiệt bắt chước tiếng chuột.

Tên gia đinh trên vọng lầu vội ghé đầu ra ngoài ngó ngàng, nhìn dọc, lẩm bẩm :

- Chuột chi kêu ở đâu mà như ở trên cây vậy?

Vừa nói hết câu, bỗng một bàn tay sắt túm tóc y giật ngửa đầu ra phía sau rắc một tiếng. Tên đó bị gãy cổ chết không kịp ngáp. Lam Y vẫn túm tóc để xác chết nằm xoài ra đó. Thì ra, trong khi tên kia ngơ ngác, nàng đã phi thân từ cây sang vọng lâu, như một vệt đen mà tên gia đinh không trông thấy nên bỏ mạng. Thấy Lam Y hành động đã xong. Chu Đức Kiệt phi thân sang vọng lâu nhìn vào trang viên. Giây lát, thấy gia đinh chạy tới tấp theo Đới Vĩnh Khang và Lã Ứng Đăng đi cứu hỏa.

- Trúng kế rồi!

Lam Y nói :

- Chưa chắc hiền huynh ạ, nếu A Hoành nói đúng thì còn một nhân vật thứ ba nữa, Vừa rồi mới thấy có hai người cùng bọn gia nhân đi ra phía vườn sau thôi.

- Phải! Còn thiếu lão phụ!

Chờ cho bọn Đới Vĩnh Khang đi khuất, anh em Chu gia liền tuốt khí giới, đáp xuống đất lần theo bóng tối chạy băng qua sân gạch lớn đứng sát lưng vào tường trang viện. Ngó qua, các cửa mặt tiền đóng kín, Chu Đức Kiệt cầm tay Lam Y đi lẹ ra lối cửa giữa. Nhìn kỹ thấy hai cánh cửa chỉ khép lại chớ không đóng kín.

Lam Y nói nhỏ :

- Cửa chính không đóng chặt, vô lý quá!

Nhận xét trên tường cẩn thận, hai người đứng nép lưng vào tường ở hai bên cửa, đoạn Lam Y lấy mũi Thái Dương kiếm đẩy bật cánh cửa vào phía trong... "soạt!" một tiếng, ngay ở trong ngưỡng cửa, một miệng hầm tối om mở rộng ra bằng chiếc chiếu lớn. Cũng may, nếu không thận trọng thì hai anh em đã trúng cơ quan đối phương rơi cả xuống hầm rồi. Nhìn vào, phía trong khá rộng rãi, bày biện đơn sơ, không có thắp đèn, nhưng ánh sáng lọt từ phòng trong qua các khuôn kính ra ngoài. Chu Đức Kiệt ra hiệu cho Lam Y rồi phóng mình nhảy vụt vào trong nhà. Lam Y nhảy theo. Trong cuối căn này có hai cửa ở hai bên đi vào phòng trong. Trong khi Chu Đức Kiệt đứng canh chừng, Lam Y nhảy lên xà ngang phía dưới mái nhìn qua các khuôn kính quan sát bên trong. Căn này hình như là đại sảnh nên bày biện gọn gàng, trang hoàng đẹp đẽ. Vắng ngắt không có một bóng người. Lam Y nhảy xuống bảo cho Chu Đức Kiệt biết tình hình gian trong.

Hai người tiến đến gần cửa nhận xét, thấy không có then cũng chẳng có khóa nên có ý nghi ngờ, Lam Y nhìn lên bức tường thấy có một vật bằng đồng thau lồi ra khỏi mặt tường như chiếc ly nước lớn. Nàng bèn lấy mũi kiếm ấn mạnh vào miếng đồng đó, thì ở ngay kế bên mở rộng ra một khuôn cửa lớn khác thông vào gian trong. Ánh sáng đèn theo khuôn cửa tràn ra ngoài.

Thì ra, đó mới là cửa thật còn hai khuôn ngờ là cửa ở hai bên, có lẽ lại là một cơ quan lừa kẻ lạ.

Anh em Chu gia theo nhau nhảy vọt vào phòng trong, chân vừa tới đất thì từ miệng con sư tử lớn bày ở giữa nhà vọt ra một mớ đến bảy, tám chiếc nhắm thẳng chỗ hai người đứng bay tới. Không ai bảo ai, hai người vội nhảy sang hai bên tránh khỏi luồng tên. Mớ tên đó phát vụt ra ngoài cửa giữa, Lam Y nhảy tới bên con sư tử chém mạnh một lát kiếm.

Sư tử bằng cây sơn đỏ đứt đầu rớt cộc xuống gạch. Thân rỗng chưa mấy thứ cơ quan phát tên.

Lam Y nói :

- Chắc con sư tử này có cơ quan liên lạc với cánh cửa giữa, nên khi mở cửa thì tên phát xuất ngay một cách bất ngờ.

Giữa lúc ấy thì có tiếng lanh lảnh quát :

- Giỏi thay cho hai tên này, đang đêm dám đột nhập nhà người, phi dâm tắc đạo! Con nào là Lam Y hãy ra đây nếm mùi trượng của bà!.

Anh em Chu gia nhận ra chủ thứ tiếng lanh lảnh vừa rồi là một bà lão tóc bạc như cước, thân hình gầy guộc, đôi mắt sáng quắc như tia ra lửa, vận áo dài tới đầu gối, quần bị ống, tay cầm một cây thiết trượng có đốt, coi hùng dũng lạ thường, đang đứng chắn ở cửa giữa.

Lam Y bấm tay Chu Đức Kiệt rồi đáp lại :

- Lam Y chính là ta đây, ngươi là ai trọng tuổi rồi sao không biết ngồi một nơi niệm Phật may ra sau này được siêu sinh tịnh độ, còn vác gậy ra đây tranh tài đua sức nữa sao! Nơi trang viện này là nhà của người hiền lương hay sào huyệt của tên tặc đạo Xích Hoa Xà họ Đới và đồng bọn?

Lão phụ trợn mắt hét :

- Khỏi nhiều lời! Hãy coi trượng của Bạch Mẫu Ngô Công. Rán mà đỡ con ạ!

Tần thị nói dứt lời, hoa trượng vùn vụt bật lên những tiếng gió ghê hồn, nhắm Lam Y đánh tới tấp. Lam Y cũng múa kiếm gạt đỡ, trả đòn. Đỡ thử mấy ngọn đầu, nàng khen thầm lão phụ quả có sức mạnh, bản lãnh đáng liệt vào hạng cao siêu. Lam Y dùng sức, tận tâm đánh lại mở trận đấu bằng những ngọn kiếm tối độc khiến Tần thị phải kinh ngạc về tài nghệ siêu đẳng của người thiếu nữ xinh đẹp nhường kia, mà bản lãnh chẳng vừa.

Tần thì vừa đánh vừa nghĩ thầm :

- Thảo nào con này dám đương đầu với Kim Cương tự và Đổng thị. Đường kiếm này trông quen thuộc lắm, không biết đã gặp ở đâu rồi!

Hai người, một già một trẻ đánh nhau kịch liệt. Luồng trượng, luồng kiếm phát ra lạnh cả tứ phía. Khí giới va vào nhau chan chát nảy lửa rùng rợn.

Chu Đức Kiệt tiếc cho lão phụ bản lãnh cao cường mà đứng về bên hắc đạo.

Tần thị biết gặp phải cây kiếm khách nguy hiểm nên cố tránh chớ không đỡ e hao tổn cây trượng sắt.

Nhận thấy vậy, Lam Y tấn công ráo riết, đánh lối liên hoàn kiếm khiến Tần thị chưa kịp tránh đòn này thì thế kia đã áp tới vùn vụt. Dù tài nghệ siêu việt và hữu dũng, nhưng Tần thị gặp phải tay võ nghệ chân truyền điêu luyện, lực năng cử đỉnh, thế khả bạt sơn, hơn nữa lại có những thành tích giang hồ như mới tới Giang Nam mà đã tàn sát bọn đầu đà Kim Cương tự, gây nhiều nỗi hoang mang cho gian vương nên không dám khinh thường. Còn sự kiện nữa là Lam Y đang thời sung sức, trăm trận đánh, trăm trận được, tinh thần vững chãi hăng hái. Tài nghệ ấy, dũng lực ấy lại thêm cây trường kiếm Thái Dương là một bảo vật thì dù Tần thị có ghê gớm tới đâu mà vấp phải nhà nữ kiếm khách hữu hạng ấy, với thời khắc ngọn trượng oanh liệt cũng bị lưỡi kiếm áp đảo tơi bời.

Tần thị vừa đánh vừa mong bọn Lã Ứng Đăng và Đới Vĩnh Khang trở về tiếp cứu.

Quả nhiên, hai người này đang đốc thúc gia đinh cứu hỏa ở vườn sau, thì hai tên bộ hạ chạy ra cấp báo có thích khách đột nhập trang viện đang hỗn chiến với Bạch Mẫu Ngô Công. Tuy lửa bốc vào rơm thóc bốc cháy ngùn ngụt hết gian nhà nọ truyền sang gian nhà kia, bao nhiêu nước đổ cũng không vừa, nghe cấp báo, Đới Vĩnh Khang cũng phân đôi nội bọn.

Một phần để cứu hỏa, một phần theo họ Đới và Lã Ứng Đăng rầm rộ kéo ra phía trước nhập chiến. Nghe nói tới Lam Y, kẻ thù sát thê đả tử, Đới Vĩnh Khang nổi giận xung thiên, chỉ muốn bắt ngay được Lam Y xé vụn xác ra mới hả dạ căm hờn.

Hai người đi trước, lục bộ hạ vác khí giới theo sau, kéo thẳng vào sảnh đường, nơi Tần thị cùng Lam Y đan hỗn chiến. Chưa vào tới nơi Đới, Lã hai người đã nghe thấy tiếng trượng bay, kiếm rít thì đoán biết ngay là đối phương chẳng phải tay vừa.

Từ lúc khởi chiến tới giờ, Chu Đức Kiệt vẫn đứng rảnh tay áp trận phòng vệ những sự bất ngờ.

Từ ngay hai anh em Chu gia cất bước giang hồ đem tài lực và lưỡi gươm thiêng ra hành hiệp cứu khốn phò nguy, thì tiếng là hai người nhưng hành động rất hạp khớp như một. Trong khi hành động trí óc hai anh em như có một hệ thống liên lạc vô hình nhất cử, nhất động đều theo một khuôn khổ hạp với tình thế, lúc tiến khi thoái răm rắp. Cây Thất Tinh đao, ngọn Thái Dương kiếm liên kết hạp pháp như hình với bóng, chưa bao giờ gạt bậy một đòn hay đánh thừa một thế. Không những hai người có tình cốt nhục mà còn đồng môn đồng đạo, ngang tài bằng sức. Hai khối võ lực siêu diệt ấy hạp nhau lại thì trên trường chinh chiến dù có vào giữa đám quân trăm vạn cũng chẳng khác chi nơi không người vậy. Cho nên, khi bọn Đới Vĩnh Khang vào tới nơi, Chu Đức Kiệt đã sẵn sàng ra tay đánh cản, và Lam Y cũng không cần phải tiểu tâm phòng bị đối phương tấn công bất ngờ.

Vừa vào tới ngưỡng cửa, Đới Vĩnh Khang nhận ngay ra Lam Y là một thiếu nữ nhan sắc tuyệt trần giữa làn kiếm trắng sáng ngời. Tên tặc đạo hiếu sắc đổi ngay mối hận thù ra tình thèm muốn, ao ước bắt được nàng, áp bức vui vầy cho thỏa mãn.

Áp trận đấu là một chàng mãnh hán kiêu hùng, tóc búi ngược, khuôn mặt đầy đặn, mũi cao, mắt xếch, dáng dấp oai dũng chẳng khác chi Triệu Tử Long thời Hậu Hán. Chàng đó đứng thẳng người, hai tay chống nạnh lên hai bên sườn, vẻ mặt thản nhiên nhưng thách thức lẫn đôi chút khinh thường.

Phần Chu Đức Kiệt nhận thấy họ Đới có nét mặt lưu manh đặc biệt của một tên tặc đạo coi mạng người như mạng ngóe. Mắt dài mà nhỏ, lông mày chổi xuể giao nhau, quai hàm bạnh ra như mang rắn. Cổ lớn, vai rộng, bắp vai u lên, bắp thịt nổi lên cuồn cuộn dưới làn áo. Tuy người thấp lùn nhưng với bề ngang ấy, họ Đới phải có sức mạnh đáng kể dù tuổi đã ngoài năm mươi. Tay cầm cây đoản đao to bản. Người đi kế bên Đới Vĩnh Khang, chít khăn mỏ, râu ba chồm ngắn, áo cào vát, chân quấn xà cạp hướng mã, dận giày vải mỏng gót. Tay cầm cây xiên bằng sắt. Theo sau, lũ bộ hạ tên nào cũng đai nịt gọn ghẽ cầm võ khí trường hay đoản. Một tên, có lẽ là trưởng đoàn bộ hạ, trông thấy Chu Đức Kiệt, vội tiến lên mấy bước tay chỉ miệng nói :

- A há! Thưa chủ nhân, chính tôi đã gặp hai người này bữa nọ ở trên đường và hướng dẫn chúng về Sơn Phu tửu quán đó.

Vừa dứt lời thì tên đó đã bị Chu Đức Kiệt phóng cho một cước trúng bụng bật ngửa vào Đới Vĩnh Khang, hộc máu tươi chết ngay.

Họ Đới thấy địch thủ đang đứng thản nhiên như người chờ chịu trận, mà chỉ trong chớp mắt đã lẹ như con báo, chồm tới phóng cước hạ sát luôn tên trưởng đoàn bộ hạ một cách rất dễ dàng, thì giật mình gạt xác nạn nhân sang một bên quát lớn.

- Hạ sát tên bộ hạ có chi đáng kể, coi đao ta đây!

Chẳng nói chẳng rằng, Chu Đức Kiệt đứng chắn ngang cốt ý không cho bọn mới tới nhập trận đánh giúp Bạch Mẫu Ngô Công.

Đới Vĩnh Khang múa đao xô vào đánh Chu Đức Kiệt, Lã Ứng Đăng cũng hoa cây dùi sắt nhảy vào đánh giúp. Bọn bộ hạ kẻ giáo người đao đổ xô vào hãm họ Chu. Thanh Thất Tinh đao loang loáng, chỉ đông đánh tây, tả xung hữu đột, cặp chân linh động lúc đá, đạt khi chèn, gạt khiến bọn bộ hạ trúng đòn, gãy chân, dập tay, bể ngực, vỡ mặt... Hai bên mới giáp chiến được vài hiệp mà có tới bảy tên bị tử thương rồi. Đới Vĩnh Khang tức giận vừa đánh vừa hét như sấm động.

Nói về Tần thị đấu cùng Lam Y đã ngót trăm hiệp biết khó bề thua thắng. Cũng vậy, Lam Y đánh đỡ như thường xem bản lãnh đối phương đi tới mức nào. Tới lúc thấy bọn Đới Vĩnh Khang kéo đến đông, nàng bèn đổi kiếm pháp tấn công ráo riết khiến Tần thị phải liên tiếp hồi hộ luôn sáu bảy bước. Tần thị giận lắm, tiến trở lại một bước đánh gần thúc mạnh đầu trượng sắt vào mặt địch thủ theo thế Quải Sơn Trượng. Hai người thủ sát nhau quá, Lam Y lẹ như cắt, né đầu tránh đòn độc, vòng tay lên bắt lấy cây trượng cặp vào nách, đồng thời tay hữu thúc đốc kiếm vào mặt Tần thị. Đòn gần, đánh vừa mạnh vừa lẹ khiến Tần thị dù bản lãnh biết mấy cũng không tránh nổi thế Cầm Long Phục Hổ của Lam Y.

Tần thị hoảng sợ kêu lên một tiếng vội buông rời cây trượng sắt ra ngã người ra phía sau lộn đi hai vòng, trước là để tránh cái đốc kiếm kinh khủng ấy, sau là cây trượng vừa bị đoạt rồi tránh xa đối phương được bao nhiêu hay bấy nhiêu.

Lam Y đang định tiến tới kết quả luôn tánh mạng lão nữ tặc, thì chợt thấy Tần thị vung tay luôn hai cái... Hai viên thiết đạn nhằm Lam Y bay tới. Nàng vội né đầu tránh đạn bay vụt ra ngoài trúng ngay chiếc độc bình Giang Tây lớn bày trên chiếc kỷ trạm thấp trong góc sảnh, vỡ tan tành. Thừa dịp, Tần thị liệng luôn hai thiết đạn nữa, Lam Y tay tả cầm trượng gạt rớt xuống gạch.

Lã Ứng Đăng biết Lam Y là tay lợi hại, sợ mẹ bị nàng rượt theo hạ sát, vội vàng bỏ Chu Đức Kiệt cho Đới Vĩnh Khang đối phó, tự mình nhảy tới cản đường Lam Y. Hét lên một tiếng lớn, Lam Y lao cây trượng sắt vào giữa ngực Lã Ứng Đăng. Họ Lã giơ đùi sắt gạt trượng rớt sang bên xoảng một tiếng, nhưng Lam Y đã lao người tới hớt lưỡi kiếm trúng đầu, cổ Lã Ứng Đăng lăn lông lốc trên gạch như chiếc sọ dừa. Tử thi đổ xuống, huyết vọt ra như tưới.

Rảnh tay, Lam Y quay lại tìm Tân thị, lão phụ biến đi nẻo nào mất rồi.

Nàng nhìn qua trận thế, thấy vỏn vẹn Đới tặc còn có hai tên bộ hạ đánh vùi cùng Chu Đức Kiệt, thì tủm tỉm cười.

Cánh cửa ở phía tường bên tả đại sảnh còn mỡ hé, Lam Y dự đoán Tần thị trốn qua lối đó vào hậu đường.

Nghi ngờ có cơ quan, nàng tới tay chiếc ghế liệng thẳng vào đó, cánh cửa bật tung ra, Lam Y nhảy ùa vào theo, tầm ngang trường kiếm nhìn quanh :

- Đó là căn phòng lớn rất trang nhã. Có hai chiếc giường, một buông mùng và một vén mùng. Lam Y đến gần giường có mùng dùng mũi kiếm vén cửa mùng lên... Bỗng nàng giựt mình lùi lại một bước, nhưng mỉm cười, nói một mình :

- Tử thi Mẫu Dạ Xoa mà cứ tưởng ai! Ta nhát qua!

Ngờ có kẻ núp sau mùng, nàng chém đứt cột giường cho mùng ụp xuống, nhưng không có ai cả. Nhìn đó đây, Lam Y tiến sang giường bên kia, nhìn cách thức đoán ngay là giường của Hoa cô nương Đới Ngọc Hoàn. Chăn đệm hãy còn in dấu người, vậy người đi đâu? Trong góc phòng, cánh tủ nhỏ mở rộng, quần áo trong đó bị đảo lộn vỡ tung như có người nào đã vội vàng tìm kiếm lấy vật gì.

Lam Y đi luôn vào căn phòng kế bên, Căn này rộng lớn hơn phòng ngoài. Cách trang hoàng bày trí tỏ ra đây là căn phòng của phụ nữ. Phải rồi! Đây mới là phòng của Hoa cô nương. Hai chữ Ngọc Hoàn thêu trên gối còn kia. Nhưng Bạch Mẫu Ngô Công vừa mới chạy vào đây đã biến đâu mất cùng Đới Ngọc Hoàn?

Chợt một cơn gió lạnh thổi tung màn cửa sổ xây cuốn lùa vào phòng... Lam Y dùng kiếm gạt tấm màn cửa sang bên. Cánh cửa mở ra phía ngoài che lấp bởi tấm màn cửa, nên Lam Y mới không nhận ra là cửa mở. Nàng lẩm bẩm :

- Có lẽ lão phụ đem Hoa cô nương trốn ra lối này. Nếu vậy, chắc nó đi xa rồi, chẳng cần tìm kiếm mất thì giờ.

Lam Y bèn quay trở ra đại sảnh. Tuy Đới Vĩnh Khang võ nghệ cao cường và có sức mạnh, nhưng không phải là đối thủ của Chu Đức Kiệt.

Tần thị thua chạy, Lã Ứng Đăng tử trận, bộ hạ còn vỏn vẹn có hai người, các sự kiện ấy khiến Đới Vĩnh Khang đã kém địch thủ lại còn hoang mang hơn, thành thử đao pháp rối loạn trước những thế đánh vô cùng biến ảo của Chu gia. Biết tình hình nguy hiểm trầm trọng, suy đi tính lại không liều không được, Đới Vĩnh Khang dồn toàn sức vào hai tay lăn xả vào liều mạng đánh, gầm thét dữ dội như lão hổ. Chu Đức Kiệt Mỉm cười chống trả lại. Họ Đới lao thẳng người đâm mũi đao vào bụng Chu Đức Kiệt. Lẹ làng né sang bên, họ Chu dùng dọng đao gạt mạnh. Bị cái gạt nặng nề ấy, Đới Vĩnh Khang tê buốt cả cánh tay, cây đoản đao rời khỏi tay y văng ra đánh xoảng một tiếng gần chiếc cột nhà.

Họ Đới vội vàng chạy tới định nhặt đao lên, nhưng Chu Đức Kiệt đã phóng tới trước giẫm chân lên lưỡi đao :

- Đới tặc! Chết đến nơi rồi không biết quỳ xuống xin hàng sao!

Căm hờn lộ ra trên nét mặt sần sùi, Đới Vĩnh Khang chạy ngược lại phía sau lượn hai mũi giáo của mấy tên bộ hạ đã bị tử thương, hầm hè :

- Chết thì thôi, không khi nào chịu hàng cái thứ mi. Chết bây giờ, chỉ hai mươi năm sau ta sẽ thành hảo hán để moi ruột mi ra báo mối tử thù! Coi đây!

Dứt lời, Đới Vĩnh Khang nhằm ngực địch thủ phóng một ngọn đáo thiệt mạnh, nếu trúng thì đối phương bị ngọn giáo xiên qua ngực gài luôn vào chiếc cột lớn ở ngay sau lưng. Nhưng đâu có dễ dàng thế!

Chu Đức Kiệt khẽ né sang bên nhường cho ngọn giáo lướt qua bên cho ngọn giáo cắm phập vào chiếc cột cây.

- Chà! Phương pháp phóng giáo của nhà ngươi hay quá! Thiếu chút nữa thì trúng!

Nói đoạn cười vang. Tức giận đùng đùng, Đới Vĩnh Khang muốn bắt ngay được địch thủ mỗ bụng phanh thây moi gan nhắm rượu mới hả giận. Nghiến răng kèn kẹt, y nhắm thắp xuống chút nữa phóng luôn ngọn thứ hai, mạnh hơn.

Ngọn giáo lướt qua khoảng trống nhắm ức Chu Đức Kiệt lao tới. Điềm nhiên, họ Chu chờ ngọn giáo gần tới đưa Thất Tinh đao gạt phắt văng ra một chỗ.

Đoạn lẹ như chớp, chàng lượm cây đoản đao đang dẫm ở chân, nhằm ngực Đới Vĩnh Khang phóng mạnh. Cây đao bay xẹt như làn chớp...

Họ Đới chưa kịp nhận xét tình hình khi Chu Đức Kiệt cúi xuống lượm cây đao lên, thì đã bị trúng thương, lưỡi đao xuyên qua ngực suốt ra phía sau lưng. Rú lên một tiếng lớn, Đới Vĩnh Khang trào máu miệng, lảo đảo quay té úp mặt xuống đất, thành thử đè chặt cán đao đâm sâu thêm lút tới cán... Hai chân co vào duỗi ra mấy cái, rồi nằm thẳng đờ...

Từ lúc chủ nhân bị đối phương gạt mất đao, hai tên bộ hạ còn sống sót lại kinh sợ đứng nép cả vào góc tường run bần bật. Nay lại thấy họ Đới đã táng mạng, chúng tưởng sẽ bị hạ sát luôn thể nên vội vàng buông khí giới quỳ xuống van xin không ngớt miệng. Giữa lúc ấy, Lam Y từ nhà trong bước ra. Đồng thời, tám tên gia đinh chữa hỏa ở vườn sau chạy về cấp báo với chủ nhân, nhưng khi tới đại sảnh thấy cảnh máu đổ đầu rơi thì chúng đứng sững cả lại, biến sắc kinh sợ định quay ra chạy.

Chu Đức Kiệt quát lớn :

- Đứng cả lại! Tên nào định chạy, ta lấy thủ cấp tức thì! Vào cả trong này. Mau!

Tám tên gia đinh líu ríu kéo nhau vào đại sảnh quỳ xuống gần hai đồng bọn.

Chu Đức Kiệt hỏi :

- Bây đang cứu hỏa vào đây làm chi?

Một tên nói :

- Không chữa được, lửa thiêu hẳn cả mấy căn nhà lá nên chúng con chạy về báo cho Đới chủ nhân hay.

Chỉ xác họ Đới, Chu Đức Kiệt nói :

- Chủ nhân các ngươi đây này, để ta cho các người theo nhau xuống suối vàng mà báo cáo cho y biết.

Dứt lời, Chu Đức Kiệt túm tóc một tên lôi ra cạnh tử thi Đới Vĩnh Khang, giơ đao... định chém.

Tên đó sợ quá, tái mét, chắp tay lại kêu van :

- Chúng con... nghèo... nghèo nàn... nên phải theo rồi... chủ... chủ nhân con bắt... bắt hành động như... như vậy...

- Chà! Các ngươi ngụy biện! Bao năm theo Đới tặc làm thịt người không biết ghê tay, nay còn viện lẽ nọ kia van xin cái chi!

Chu Đức Kiệt cốt ý dọa nạt cho chúng sợ thôi, nên chàng tra đao vào vỏ, buông tóc tên kia cho nó chạy quỳ chỗ đồng bọn.

Lam Y chạy vào nhà trong, giây lát trở ra với một cuộn dây thừng lớn.

Chu Đức Kiệt hỏi :

- Tên nào thuộc hết đường trong trang viện này?

Một tên có tuổi hơn cả giơ tay :

- Thưa, con ạ.

Hai anh em Chu gia trói giật cánh khuỷu chín đứa kia lại để đó.

Lam Y bảo tên nọ :

- Có bao nhiêu người bị giam cầm trong trang viện này.

- Dạ, hiện có bốn người, mới giam được mấy bữa nay.

- Họ ở đâu?

- Ở dưới hầm ạ.

Chỉ tử thi Lã Ứng Đăng, Lam Y nói :

- Trừ tên kia và mụ Bạch Mẫu Ngô Công, còn ai khác ở đây không?

- Bẩm không, Tần thị và Lã Ứng Đăng đây là mẹ con. Cả hai cũng mới tới chơi nơi trang viện được vài ngày nay.

- Có bao nhiêu cơ quan tại đây?

Tên nọ chỉ con sư tử gỗ bị chém đứt đầu và hai cánh cửa giả ở hai bên đại sảnh :

- Có nơi phát tên ở con sư tử này. Còn hai cửa kia mở ra được thì có hai lưỡi dao lớn cài trong tường rớt thẳng xuống khiến kẻ gian tế đột nhập đại sảnh có thể bị xả dọc suốt từ đầu tới chân được.

- Làm thử ta coi. Từ trước tới nay đã có ai táng mạng vì cơ quan đó chưa? Nói thiệt!

- Làm để phòng bị thôi, chớ chưa từng có ai vô đây.

Nói đoạn, tên ấy đi đến góc tường cầm cái giá để đèn đóng trên tường lắc mấy cái. Cánh cửa giả vẫn y nguyên không nhúc nhích.

- Quái! Con thấy chủ nhân đã có lần vặn cái giá đèn này thì cửa mở, dao bập xuống mà bây giờ thì...

Không chờ tên đó nói nốt, Lam Y tiến đến cầm giá đèn kéo dọc xuống. Quả nhiên cánh cửa mở bông ra, đồng thời lưỡi dao to bỗng choán hết bề ngang cửa rơi phập xuống ngưỡng cửa.

Lam Y gạt ngang cái giá đèn. Lần này vận chuyển được. Lưỡi dao rút hẳn lên vào trong tường, hai cánh cửa tự đóng lại như cũ.

- Tụi tặc đạo này khéo bày ra thứ máy chém này kể cũng tân kỳ!

Tên nọ dẫn anh em Chu gia đi ra phòng ngoài chỉ miệng hầm vẫn mở từ lúc hai người nhập đại sảnh :

- Miệng hầm này không có lối xuống. Ở dưới là chiếc địa võng có móc sắt. Ai vô tình nhập chánh môn mà không bấm nút đồng ở kế bên khung cửa thì sẽ sà xuống hầm ngay. Lúc người sa xuống địa võng, chuông sẽ rung động vào đại sảnh và tư phòng của họ Đới ngay.

Dứt lời, tên đó bước tới gần bức tượng bằng đồng đúc hình Hồng Hài Nhi kê ở bên tường xoay đi xoay lại mấy cái. Tự nhiên miệng hầm đóng sập lại như cũ. Anh em Chu gia bước tới gần, nhìn kỹ lắm mới nhận ra vết khác thường quanh miệng hầm.

Lam Y nói :

- Xưa kia, Gia Cát Lượng chế ra mộc nhân mộc mã kể đã ghê gớm, như những cơ quan này thiết lập còn tinh xảo hơn nhiều. Hiền huynh có đồng ý không?

Chu Đức Kiệt gật đầu :

- Hiền muội xét đoán trúng. Không hiểu thứ mộc nhân mộc mã trên Thiếu Lâm tự chế ra để khảo sát môn đồ trước khi hạ sơn thế nào? Có dịp, chúng ta sẽ qua yết kiến Sư trưởng Chiêu Đức, vãng cảnh Tung Sơn luôn thể.

- Dạ, ngu muội cũng mong được tới đó lắm. Họ Âu Dương vốn xuất thân từ Thiếu Lâm tự. Để rồi ngu muội nhờ Âu Dương Bích Nữ dẫn đường đi Phúc Kiến có lẽ hay hơn?

Nói đoạn, Lam Y ý tứ nhìn anh, miệng tủm tỉm cười, Chu Đức Kiệt cũng cười theo im lặng.

Để tránh cặp mắt ranh mãnh của Lam Y vẫn nhận xét chàng, Chu Đức Kiệt nói lảng bảo tên gia đinh :

- Còn cơ quan nào nữa không?

- Chỉ có vậy thôi ạ. Còn lối xuống hầm ở phía sau, nơi kế bên cửa sau.

Lam Y nói qua Chu Đức Kiệt biết tình hình các phòng trong.

Chu Đức Kiệt nói :

- Chắc chắn mụ Bạch Mẫu Ngô Công đem Hoa cô nương chạy trốn xa rồi. Tiếc thay hiền muội không ra tay ngay từ lúc khởi trận, thành thử mụ ấy mới có dịp trốn thoát...

Dùng tiếng lóng giang hồ riêng biệt của vùng Sơn Đông, Trực Lệ, Chu Đức Kiệt nói tiếp :

- Trong khi ngu huynh xuống xem xét dưới hầm, hiền muội nên lục soát trong các phòng tìm của cải nhà họ Đới bọc lại cẩn thận đem đi. Để của đó ở đây cũng không được việc gì.

Lam Y gật đầu quay vào, còn Chu Đức Kiệt theo tên gia đinh ra lối sau. Tên gia đinh lấy bó đuốc đốt lên đi trước dẫn đường theo dãy hành lang bên hữu vòng ra mặt sau trang viện.

Chỉ vào chiếc khóa đồng lớn vài ngang cửa, tên gia đinh nói :

- Cửa này khóa ngoài mất rồi, phải vào tìm chìa khóa mới mở được.

Chu Đức Kiệt nói :

- Không cần, ta đã có cách mở.

Chàng tiến tới gần cầm chiếc khóa đồng nhìn kỹ, thấy chốt khóa lớn bằng ngón tay cái lay đi lay lại mấy cái rồi vặn mạnh.

Chiếc khóa bị vặn cong bung hẳn ra lôi theo một mảnh gỗ cánh cửa.

Tên gia đinh giật mình lắc đầu thè lưỡi nghĩ thầm :

- "Nếu ta kiếm cách trốn bây giờ mà bị bắt thì bàn tay thép kia chỉ khẽ vặn cũng đủ gãy cổ chết tốt rồi!"

Liếc nhìn thấy tên nọ thần mặt ra, Chu Đức Kiệt nghi ngờ :

- Nghĩ chi mà thộn mặt ra vậy? Định lừa ta hả? Coi chiếc khóa đồng vừa rồi thì nên liệu cái thủ cấp của nhà ngươi, nghe?

Tên gia đinh nhăn mặt gãi gáy :

- Dạ. Con đâu dám nghĩ hỗn, nhưng giật mình trước bàn tay thần lực của đại vương... à hiệp khách.

- Các ngươi là bè đảng của tặc đạo nên quen dùng danh từ Đại Vương hả!

Tên gia đinh không dám nói nữa, mở hai cánh cửa nặng nề, bước vào phía trong, chỉ pho tượng Phật lớn bằng người thật đặt trên bục gạch sát tường :

- Họ Đới vẫn vận dụng pho tượng này mở cửa xuống hầm, con không thuộc cách sử dụng ra sao cả.

Nghi ngờ, Chu Đức Kiệt đi quanh pho tượng nhìn nhận thấy chỗ pho tượng ngồi không được khép kín với bục gạch nên kết luận rằng có thể xê di dịch lại được.

Chàng bèn đứng bên hữu đẩy ngang thấy cứng ngắc. Vòng sang bên tả. Chu Đức Kiệt đẩy nữa. quả nhiên, pho tượng hơi chuyển độ nửa tấc, đồng thời bức tranh Bạch hổ ở phía trước mặt pho tượng mở hẳn vào phía trong tường, lộ ra một cái cửa lớn hai người chui lọt. Tên gia đinh cầm đuốc theo bực thang xây gạch xuống hầm trước. Chu Đức Kiệt theo sau. Trong hầm không tối lắm nhờ ánh sáng của mấy ngọn đèn dầu mà tối nào Đới Vĩnh Khang cũng cho bộ hạ thắp sẵn, treo trên cột chống các xà ngang trên trần hầm. Nhận xét kỹ, Chu Đức Kiệt thấy hầm sâu tới gần hai đầu người và dài theo chiều dọc của trang viện nhưng có phần hẹp ngang hơn. Mặt hầm và khắp chung quanh đều lát gạch và đắp đá tổ ong. Trong góc bên tả, bốn người nằm trên tổ rơm đều nhỏm cả dậy: vợ chồng người hành khách thanh niên và cha con xa phu.

Thấy có vẻ lo sợ, Chu Đức Kiệt nói :

- Chớ có sợ! Các người thoát nạn rồi. Tôi xuống cứu đây, vậy sửa soạn theo tôi ngay.

Nói đoạn, họ Chu đi khắp quanh hầm xem xét. Có tới vài trăm chiếc khí giới như thương giáo, đao, chỉa hai, chỉa ba... bôi mở cẩn thận cho khỏi han, dựng la liệt trên mặt tường... gần mấy chiếc quan tài. Bỗng một luồng gió lạnh từ đâu thổi tạt vào quanh hầm. Thì ra, góc trong cùng còn có một cửa nhỏ nữa.

Chu Đức Kiệt hỏi tên gia đinh :

- Cửa kia ăn thông đi đâu?

- Ăn thông ra phía tả trang viện lên tới mặt đất là sườn núi rồi ạ.

- Hừ! Đới tặc dự bị lối thoát đó! Trữ nhiều khí giới thế này, chắc y còn định bành trướng nơi trang viện này, chiêu tập binh mã lên... ngôi Đại vương đây!

Tên gia đinh nín thinh, cúi mặt nhìn xuống. Thấy bốn người kia đã thu xếp xong rồi, Chu Đức Kiệt bảo tên gia đinh đi trước rồi cùng mọi người theo sau.

Không đóng cửa hầm nữa, đoàn người đi ra phía trước trang viện. Bảo bốn người vào đại sảnh trước, Chu Đức Kiệt hỏi tên gia đinh :

- Chiếc xe và ngựa của cha con tên xa phu để đâu?

- Dạ, ở trong tầu ngựa, phía hữu trang viện gần đây thôi ạ.

- Trang viện này có bao nhiêu ngựa?

- Tổng cộng mười bốn con tất cả.

Chu Đức Kiệt gọi hai cha con xa phu ra bảo đi theo. Ra tới tàu ngựa, Chu Đức Kiệt bảo họ sửa soạn, lựa con nào tốt thắng vào xe. Đoạn chàng lựa hai con khỏe mạnh bảo tên gia đinh đóng yên cương lại, rồi dắt ra cửa trang viện. Cha con phu xa cũng đánh theo sau.

Nói về lam Y vào nhà trong khám xét các phòng, cạy các rương tủ ra coi lấy được vô số đồ châu báu, vàng thoi, bạc nén. Trong một chiếc hộp bằng vàng chạm trổ tinh vi, Lam Y mở ra xem thấy để hai viên ngọc một xanh lè màu lục, một đỏ như lửa, ở trong tối mà sáng lòe như có đèn chiếu. Nhấc lên xem, viên ngọc nào cũng lòng dây xích bằng vàng đeo được. Một miếng giấy đỏ đặt trong đáy hộp để sáu chữ: Tỵ Thủy châu, Tỵ Hỏa châu, Lam Y đoán viên ngọc màu xanh là Tỵ Thủy châu, còn Tỵ Hỏa châu là viên đỏ. Nhìn quanh có thùng nước trong gần đó, nàng bèn cầm dây vàng, thả từ từ viên Tỵ Thủy châu xuống nước. Lạ thay, tự nhiên nước rẽ sang hai bên như kỵ với viên ngọc.

Nàng cầm hẳn viên ngọc vào trong tay rồi nhúng tay xuống nước. Cũng vậy, nước rẽ hẳn ra khiến tay Lam Y tuy để xuống qua mặt nước hẳn hoi mà không ướt chút nào cả. Mừng qua, Lam Y bỏ ngọc vào hộp rồi cất hộp vào túi áo cẩn thận. Nàng kiếm một chiếc thùng bỏ tất cả vàng bạc châu báo vào đó, cắp ra đại sảnh, thì vừa vặn Chu Đức Kiệt cũng về tới nơi. Hai vợ chồng thiếu niên và cha con xa phu được cứu thoát khỏi miệng hùm, quỳ lạy anh em Chu gia tạ ơn.

Hai người đỡ họ dậy :

- Cứu khốn phò nguy là thiên chức của chúng tôi, hà tất phải lạy tạ như vậy. Các vị từ đâu qua đây?

Thanh niên nói :

- Thưa ân nhân, vợ chồng tôi từ Bằng Lang phủ định đi Dương Châu, không ngờ lầm đường đi vào ngã này nên gặp nạn, nếu không gặp được ân nhân thì mất mạng rồi. Tiền bạc bị chúng lấy mất cả, chỉ có quần áo là nguyên vẹn thôi.

Lam Y hỏi :

- Mất bao nhiêu?

- Dạ, mười một lượng bạc ạ.

Người xa phu cũng khai mất hơn hai lượng bạc.

Lam Y bèn lấy trong rương ra hai nén bạc đưa cho vợ chồng thanh niên và một nén cho xa phu. Ngoài ra Lam Y còn chọn một chiếc vòng thiệt đẹp đưa tặng vợ thanh niên.

Bốn người mừng rỡ tạ ơn không ngớt miệng.

Chu Đức Kiệt hỏi tên gia đinh :

- Ở hắc điếm còn mấy tên coi ngoài đó?

- Dạ, còn bốn người.

Chu Đức Kiệt kéo Lam Y ra một chỗ nói nhỏ :

- Bọn bộ hạ của Đới tặc kể ra cũng có tội, hiền muội có ý kiến chi hay định đoạt số phận chúng không?

Lam Y suy nghĩ giây lát :

- Hiện giờ chúng đã bị trói chặt rồi. Chi bằng đem bọn chúng ra cả ngoài tầu ngựa rồi phóng hỏa trang viện này. Hiền huynh biên giấy dán lên tầu ngựa, kể tội họ Đới và đồng bọn, mặc cho viên chức sở tại giải chúng lên huyện điều tra...

Chu Đức Kiệt tiếp lời :

- Số vàng bạc lấy ở trang viện này cũng khá nhiều, ta nên trích ra một phần lớn sớm mai phát tặng cho những gia đình nghèo làng Sơn Phu. Còn thì chôn giấu đi biết đâu sau này có ngày cần tới. Nếu trao cho bọn quan lại, kim ngân hắc thế nhân tâm, chắc chi họ đã hành động đứng đắn, hay là lại chia nhau cười thầm anh em ta xuẩn ngốc. Phải không?

- Hiền huynh dạy chí phải.

Vì bọn bộ hạ bị trói ghì cả chân tay lại, nên anh em Chu gia xách từng cặp một bỏ ra tàu ngựa. Trong khi Chu Đức Kiệt viết tờ cáo trạng dán lên xà ngang tàu ngựa. Lam Y đốc thúc tên gia đinh chỉ đường xuống hầm hồi nãy lấy các vật phóng hỏa ra chất đầy trang viện gần những nơi dễ bắt hỏa nhất. Cha con người xa phu và chàng thanh niên cũng giúp một tay. Họ còn kiếm trong kho thực vật lấy một ít lương khô để phòng bị ăn đi đường.

Lam Y nói :

- Vì lầm đường nên mới xảy ra tai nạn này, quý vị chẳng nên tiếp tục đi nốt quãng đường còn dài. Chi bằng trở lại, tìm ra khúc đường chánh rồi hãy chỉ nẻo Dương Châu. Bây giờ nên ra khỏi khu vực Xích Hoa viện nghĩ lại bên đường, chừng nào sáng bạch hãy đi. Thôi, chúc quý vị hảo hành.

Bốn người cám ơn và từ tạ anh em Chu gia ra ngựa.

Lam Y cầm tay thiếu phụ :

- Đường xa dặm thẳng giặc cướp như rươi, hiền tỉ nên hóa trang thành xấu xí để tránh mọi con mắt dòm ngó của bọn lưu manh. Ai lại xinh đẹp dường này đi đường trường mà không có bảo vệ bao giờ không?

Thiếu phụ rớt nước mắt theo chồng đi xa.

Chờ cho bốn người ra khỏi cổng trang, Chu Đức Kiệt bảo tên gia đinh :

- Đồng lõa đạo tặc tức là chống lại triều thần, tội nặng lắm. Đáng lẽ ta cũng trói ngươi lại như những tên kia mặc nhà chức trách địa phương phân xử. Nhưng ta tha cho ngươi, vậy ngươi có liệu đường cải tà quy chánh hay là rồi lại cướp sẽ thành giặc?

Tên nọ quỳ xuống lạy, nước mắt ròng ròng :

- Hiệp khách rộng lòng thương, thanh phước giải thoát cuộc đời tăm tối cho con, lẽ nào con dám tái phạm? Con xin chưa trở về quê nhà tìm cách làm ăn lương thiện để khỏi phụ lòng ưu ái của nhị vị ân nhân.

Nói đoạn, y quỳ mọp dưới đất.

- Quỳ thế có ích lợi chi cho việc ăn năn tội lỗi của ngươi! Ngựa còn dư nhiều ở ngoài tầu, cho ngươi thắng lấy một con dắt ra trước sân này, lẹ lên!

Tên kia vâng dạ chạy thẳng ra tầu ngựa, giây lát dắt một con ngựa khỏe mạnh vào trước thềm nhà.

Chu Đức Kiệt lấy mấy lượng bạc đưa cho y :

- Cầm tiền này ăn đường. Ta phóng hỏa trang viện rồi cùng đi ngay. Cho ngươi đi trước.

Tên kia mừng rỡ, líu ríu vái chào anh em Chu gia rồi mới lên ngựa đi thẳng.

Chu Đức Kiệt, Lam Y liệng đèn, đuốc vào các đồ bắt hỏa, không bao lâu, ngọn lửa cháy bùng bùng bắt lên nhà mỗi lúc một lớn... Lam Y bỏ riêng một phần vàng bạc bọc lại đeo lên vai để phát chẩn cho dân nghèo làng Sơn Phu, đoạn cột chiếc rương nhỏ lên mình ngựa lấy một cái cuốc gài vào bên chiếc rương.

- Bây giờ hiền muội theo đường cũ tìm nơi kín đáo chôn chiếc rương này đi rồi về thẳng nhà Củng lão. Ngu huynh còn qua hắc điếm bắt nốt mấy tên kia để hoàn tất vụ này.

Lam Y lên ngựa đi trước. Lửa gặp gió bắt cháy mau lẹ. Ngọn lửa lem lém qua các khuôn cửa lớn cửa sổ, tiếng nổ răng rắc, sáng rực cả một góc trời. Chu Đức Kiệt lên ngựa, vòng ra phía sau căn nhà đồ sộ đó, nhìn qua rồi thúc ngựa băng qua cổng trang nhắm phía hắc điếm tiến thẳng. Được độ hai dặm đường, Chu Đức Kiệt bỗng rẽ vào khe núi, nhảy xuống cột ngựa vào gốc cây cẩn thận.

Chàng trở ra phi thân vùn vụt trở về lối ánh lửa đang bốc ngập trời, vòng sang phía hông trang viện, vượt tường vào trong lầu theo bóng tối bủa các bụm cây, tiến về phía tàu ngựa. Thấy lửa cháy lớn, mấy con ngựa còn lại khó chịu vì mùi khói đứng không yên, đập móng xuống gạch cầm cộp, mồm thở phì phào. Chu Đức Kiệt nhảy lên nóc tầu ngựa nằm ép bụng xuống nhìn qua kẻ ngói.

Bọn người bị trói rên siết, chửi rủa luôn miệng. Chu Đức Kiệt cười thầm :

- Mình sanh phước không giết chúng mà chúng còn oán thù... là mình đã cản phá không để chúng tiếp tục nghề phi nghĩa đạo tặc! Hừ, không biết cư xử thế nào cho vừa lòng đủ mọi người được!

Nghĩ vậy, họ Chu vẫn nằm ép mình trên mái, đưa mắt nhìn khắp nơi như có ý chờ một sự gì... Giây lát, quả nhiên có tiếng vó ngựa phi từ cổng trang vọng vào... Chu Đức Kiệt mỉm cười đắc ý nhìn ra phía trước... Lồng trong ánh lửa cháy sáng rực, một người phi ngựa qua cổng trang chạy thẳng tới tàu ngựa... Người đó không phải ai xa lạ, chính là tên gia đinh mà anh em Chu gia đã tha cho đi lúc trước khi phóng hỏa trang viện. Tên đó nhảy xuống ngựa, chạy vội vào trong tầu, rút con dao trong đống cỏ, tiến về phía đồng bọn bị trói còng queo nằm trong góc tầu.

Một tên kêu lớn :

- A, anh em ơi, Lương Cửu đã trở lại, chúng ta thoát rồi.

Lương Cửu, tên gia đinh, vôi suỵt miệng :

- Nói nhỏ chứ! Chúng ta phải mau thoát khỏi nơi đây về Kim Lăng thuật lại mọi sự thì sẽ được Vương gia trọng dụng...

Chu Đức Kiệt nghe rõ mồn một, đắc ý là đã lượng đúng tâm lý tên đạo tặc Lương Cửu. Bởi vậy chàng giả vờ ra đi rồi mới trở lại sau để bắt quả tang tên phản phúc. Quả như vậy, Lương Cửu manh tâm nhờ dịp không bị kiểm soát trong khi y được phép xuống tàu thắng ngựa, bảo với đồng bọn là y sẽ trở lại đánh tháo cho mọi người. Lương Cửu núp sau hốc đá đâu đó, chờ anh em Chu gia đi khỏi mới trở vào trang thi hành ý định... Tay cầm dao, tay lựa chỗ, Lương Cửu sắp sửa cắt dây, thì bỗng giật nẩy mình, đờ người ra, trời lạnh mà mồ hôi toát ra như tắm. Một bàn tay vô hình vừa đặt lên vai y... Bỗng Lương Cửu quay lẹ người lại đâm ngược lại một dao... nhưng cổ tay y đã bị một gọng kềm thép khép chặt lại vặn nhẹ. Lưỡi dao rớt xuống gạch nghe cộp một tiếng.

Lúc bấy giờ y mới nhận ra người có bàn tay thép kia không phải ai xa lạ, mà chính là người hiệp khách đã đại phá Xích Hoa viện hồi nãy...

Lương Cửu vội quỳ xuống nhãn nhó :

- Trăm ngàn lạy hiệp khách, con trót dại phạm...

Nổi giận đùng đùng khi thấy tên phản phúc còn dám leo lẻo van xin, ngụy biện :

- Mi chỉ là một con độc xà chuyên hãm hại người, không bao giờ cải nổi tánh tình. Để ngươi sống thêm làm chi cho nhơ bẩn cái xã hội cũng đã đảo điên này!

Dứt lời, Chu Đức Kiệt xách bổng Lương Cửu lên khỏi đầu lao mạnh vào cột gạch gần đó. Bốp!. Đầu Lương Cửu va trúng cột nát như trứng óp, óc lẫn máu phun ra tung tóe... Thế là hết đời tên phản phúc.

Chỉ xác Lương Cửu, Chu Đức Kiệt nói :

- Các người coi đó làm gương, nếu muốn theo thằng này thì cứ việc tìm cách trốn về Kim Lăng...

Chưa nói dứt lời, bỗng lẹ như cắt Chu Đức Kiệt tuốt đơn đao quay vụt lại thủ thế.

Chàng vừa thoáng nghe thấy tiếng bước nhẹ trên nóc tàu ngựa.

Một bóng đen từ trên cao nhảy xuống trước cửa tàu ngựa, tiếp theo một chuỗi cười ròn rã.

- Hiền muội trở về đây làm chi? Ngu huynh đã tưởng là mụ Bạch Mẫu Ngô Công trở lại.

Lam Y người vừa nhảy xuống cười dòn :

- Thế hiền huynh cũng đã đi khỏi nơi này rồi mà còn trở lại làm chi? À! Chúng ta đồng ý thiệt đó!

Chu Đức Kiệt tra đao vào vỏ bước ra khỏi tàu ngựa, chỉ xác tên Lương Cửu :

- Ngu huynh trở lại vì tên phản phúc kia kìa!

Trông mặt y không thật, ngu muội cũng nghi ngờ nên sau khi làm xong... việc kia, ngu muội thắc mắc trở về đây coi động tĩnh thế nào.

- Hiền muội để ngựa ở đâu?

Cách đây một dặm đường.

- Thôi, ta cùng ra chỗ hắc điếm xem sao.

Hai anh em dùng thuật phi hành, chạy ra lối cổng trang. Tới chỗ buộc ngựa, Lam Y rẽ vào. Chu Đức Kiệt vẫn phi hành như biến đến chỗ sau phiến đá lớn, dắt ngựa ra ngoài mặt đường, thì Lam Y cũng vừa vặn phi ngựa tới.

Chỉ tay về phía Xích Hoa viên, Chu Đức Kiệt bảo Lam Y :

- Hiền muội coi kìa, ngọn lửa gặp gió bốc cao quá, Có lẽ ở hắc điếm và dân làng Sơn Phu mọi người phải ngạc nhiên về vụ hỏa thiêu này. Đi mau mới kịp!

Lam Y ngoái đầu lại nhìn qua, rồi cùng Chu Đức Kiệt cho ngựa phi nước đại. Không bao lâu, tới gần hắc điếm.

Lam Y nói :

- Để ngựa lại đây kẻo chúng nghe thấy tiếng ngựa phi, chạy trốn mất.

Cột ngựa lại bên đường, anh em Chu gia chạy lén tới hắc điếm nghe ngóng. Quả nhiên, bốn tên bộ hạ của họ Đới đang đứng ở giữa sân bàn tán. Hai người chạy vòng ra lối sau vượt tường lên nóc nhà lần ra phía trước nhìn xuống sân.

Một tên nói :

- Quái sao lại có đám cháy lớn thế này! Đúng phía trang viện rồi.

- Anh nói như là trang viện bị hỏa thiêu vậy? Cháy rừng hay sao đó!

Một giọng khàn khàn cất lên :

- Tôi nhập bọn ở đây bảy năm rồi, chưa từng thấy cháy rừng vào mùa này!

- Không phải cháy rừng, chắc có chuyện chi, thú thực tôi thấy nóng ruột lắm ngay từ lúc mới chặp tối.

- Chao ơi! Hay tin nhảm. Muốn đột nhập trang viện không phải là việc dễ dàng. Ngoài Đới chủ nhân còn có Bạch Mẫu Ngô Công bản lãnh vô địch và Hắc Sát Thần Ngư cũng là tay kiệt liệt. Người đông hơn, phòng thủ cẩn mật, lại thêm hai con chó săn lớn. Cặp trai gái hôm qua có đột nhập cũng còn mệt chớ đừng nói tới việc phóng hỏa trang viện!

- Thôi, để tôi trèo lên cây ở sân nhìn rõ hơn xem sao.

Tên đó thăn thoắt bò lên cây ở sân, giây lâu, nói vọng xuống :

- Đúng cháy ở trang viện anh em ạ. Không còn ngờ nữa! Một người phải về trang viện do thám xem sao.

Tên đó tụt xuống đất nói tiếp :

- Bây giờ, Lý Ngũ phi ngựa về trang xem sao. Nếu sự thực bị cháy nên mau lẹ trở về đây báo cho anh em còn liệu đường rút lui...

Bỗng có tiếng từ trên nóc nhà vọng xuống khiến bốn tên nọ giật mình đứng đờ ra như phỗng đá :

- Trang viện sào huyệt của bọn tặc đạo các ngươi bị phá rồi, định chạy đâu cho thoát? Biết điều trói tay nạp mình thì còn có cơ sống sót.

Hai bóng đen từ nóc nhà nhảy xuống sân nhẹ nhàng không một tiếng động nhỏ.

Lam Y cười khanh khách vang trong đêm tối :

- Thế nào! Định chiến hay hàng mà còn đứng sững như vậy?

Như mới sực tỉnh, bốn tên run rẩy quỳ xuống lạy xin tha tội. Nghĩ tới trận đánh hắc điếm đêm qua, chúng hãy còn ớn cả xương sống?

- Lạy lục chi! Vào cả trong nhà, mau!

Bốn tên riu rít đi vào. Anh em Chu gia theo sau.

Chu Đức Kiệt kiếm dây trói gò tất cả lại, đoạn kiếm bút mực viết lên tường, dưới ký Lam Y nữ hiệp.

Bốn tên lo sợ bị hạ sát, cho tới khi anh em Chu gia ra khỏi cửa hồi lâu không thấy động tĩnh mới đỡ sợ, nhưng không hiểu họ sẽ hành động thế nào.

Hai người ra khỏi điếm, lấy ngựa phi theo đường cũ về rừng Đại Lâm. Khi còn cách nhà sàn của họ Củng độ trên một dặm đường, Lam Y rẽ ngựa vào sau một phiến đá lớn.

- Hiền huynh để ngựa ở đây, lên coi chỗ chôn thùng vàng bạc.

Chu Đức Kiệt theo Lam Y chuyền lên sườn núi, đi tới một chỗ khuất có nhiều cây dương cổ thụ cao lớn.

Lam Y chỉ gốc cây lớn nhất nói :

- Chôn ngay dưới gốc cây kia, dưới phiến đá lớn.

- Hiền muội mới đặt phiến đá vào đó phải không?

- Dạ, đánh dấu cho dễ nhớ. Thôi, ta về nhà Củng lão đi. Thấy anh em ta đi lâu, họ mong lắm.

Về tới nhà sàn, Cha con Củng lão và Trần Nhị còn thức. Nghe chó sủa, ba người chạy ra đón. Chu Đức Kiệt nói :

- Xong việc rồi. Tiếc rằng ở đây khuất không trông thấy ngọn lửa thiêu trọn Xích Hoa viện.

Trần Nhị đỡ dây cương dắt ngựa đi ra phía nhà sau. Lam Y chỉ hai con ngựa nói :

- Tôi lấy đỡ dây cương dắt ngựa đi ra phía nhà sau. Lam y chỉ hai con ngựa nói :

- Tôi lấy về hai con tuấn mã này tặng Củng lão và A Hoành. Nếu ai hỏi chi, cứ nói do Lam Y nữ hiệp tặng.

Củng Thuận nói mấy lời cám ơn. A Hoành nhanh nhẩu :

- Kê cháo nấu sẵn rồi, mời nhị vị thay y phục rồi uống chút rượu cho ấm.

A Hoành và Trần Nhị, hầu hạ rất chu đáo. Thứ gì cũng sẵn sàng...Trước khi thay áo, anh em Chu gia nhìn kỹ y phục không thấy vết máu nào cả.

Nói đến vấy máu, trong bộ Võ thuật Tùng thư có ghi một đoạn như sau đây :

- "Trong trận chiến đấu, một đấu một hay một đấu với nhiều người, người có bản lãnh không phải là chỉ cần có trổ tài võ dũng đâm chém bừa bãi tàn sát đối phương mà thôi. Khi hạ xuống một lát đao, phóng ra một mũi kiếm, ta phải dự liệu trước việc địch thủ khi lãnh đòn ấy, máu sẽ phun vọt về hướng nào để liệu đường tránh. Kẻ chiến thắng đứng giữa các thây xác địch thủ vừa hạ xong, quần áo, mặt mũi, chân tay vấy đầy máu, tất không phải là đã có bản lãnh siêu đẳng.

Trong trận loạn chiến chém văng thủ cấp địch thủ, nhưng xác không đầu ấy ngả ngay vào hướng mình, máu từ cổ xác chết phun ra như tưới đầy mặt, đầy ngực mình ta rất có thể bị một hay nhiều địch thủ khác nhân cơ hội ấy nhào tới giết chết ngay mà không kịp trở tay. Không những thế mà thôi, ra khỏi một trận đấu, máu me bê bết đầy người, hẳn cũng kém về vấn đề mỹ quan. Không lẽ mỗi lần, sau khi lâm trận là mỗi lần phải thay y phục, tắm rửa sạch các vấy máu trên người?

Bởi vậy, khi còn theo học, môn đồ cần phải chăm chú nhận xét học hỏi cho tinh vi những phương pháp lánh né, dùng tay gạt hoặc dùng chân đạp xác địch thủ bị tử thương.

Trên đây nói về bộ chiến.

Về mã chiến thì khác.

Hổ tướng trên yên ngựa, giáp trụ nặng nề, xông xáo giữa đám quân trăm vạn, muôn tên ngàn giáo, đâm chém luôn tay, máu nhuộm ướt chiến bào từ bắp đùi trở xuống là một sự thông thường. Hơn nữa, viên hổ tướng chỉ có từ mặt trận trở về doanh trại, vấn đề mỹ quan, tiện hay không tiện đều gác bỏ ra ngoài. Chỉ cốt sao sát, sát thật nhiều đem lại phần thắng cho quân nhà.

Nói tóm lại, cùng một chữ "Sát", mà một Giang hồ Kiếm khách sát để bảo vệ công lý vẫn không được xao lãng vấn đề mỹ quan về thực tế cũng như về tinh thần, khác hẳn viên tướng lâm trận sát theo tư cách nhà nghề.

Sau trận lưu huyết, người Kiếm khách đắc thắng, không mang một vấy máu nhỏ nào trong người, chắc chắn người ấy đã có công phu tập luyện cao siêu".

Bởi vậy, anh em Chu gia rất thận trọng về phương diện này.

Ngoài trời lạnh, trong nhà lửa ấm, rượu nồng, cháo gà thơm ngon khói bốc nghi ngút, năm người xúm vào ăn uống thiệt ngon lành. Anh em Chu gia kể chuyện chiến đấu ở Xích Hoa viện cho mọi người nghe, ai nấy cũng làm thích thú.

Củng lão nói :

- Thế là từ nay làn Sơn Phu tránh được cái ách tai ương họ Đới. Như vậy, dân lành mới có cơ làm ăn hàn gắn, gây cho khu vực này một nếp sống trong thái bình thịnh vượng.

Chu Đức Kiệt hỏi :

- Các hương chức ở đây là ai có khá không?

- Đứng đầu Sơn Phu có Tô Tử Kiện năm nay đã ngoài lục tuần.

- Họ Tô có đức độ, mọi người trong làng ai cũng kính mến.

- Tuy vậy trước đây cũng chẳng quyền hành chi cả vì sự hiện diện đàn áp của Đới Vĩnh Khang từ mấy năm nay. Từ nay trở đi, có lẽ làng này mới được cải tổ sống theo nếp thường được.

- Nhà Tô Tử Kiện ở khu vực nào, tôi muốn tới đó.

- Nếu vậy để A Hoành dẫn hiệp khách tới nơi có tiện hơn không?

- Như thế cũng được. Tôi muốn đi một mình đến đó, cốt ý tránh tiếng cho Củng lão mà thôi!

Lam Y nói :

- Hiền huynh thảo qua mấy lời nhắn Tô Tử Kiện dùng tiền bạc ta giúp vào việc công ích xây dựng mở mang làng Sơn Phu. Ngu muội đến đó ngây bây giờ cho tiện việc.

Củng Thuận nói :

- A Hoành dẫn Nữ hiệp đi lối tắt có vài dặm gần lắm.

Dứt lời, Củng Thuận đứng lên đi lấy cây bút lông và thoi mực hãy còn mới nguyên.

- Làm việc lao động không bao giờ cầm tới bút nghiên thành thử mua về từ nhiều năm nay rồi cũng không dùng tới.

Trần Nhị đỡ lấy đi mài mực giây lát cầm lên. Chu Đức Kiệt lấy giấy thảo mấy hàng:

"Gửi Tô Tử Kiện tiên sinh,

Từ nay làng Sơn Phu thoát tay đàn áp của Đới tặc. Yêu cầu tiên sinh dùng gói bạc này xây dựng mở mang Sơn Phu và một phần ba giúp đỡ những người nghèo khó trong làng nâng họ lên bậc đủ tư cách tự lực sanh sống.

Dưới địa huyệt Xích Hoa viện có nhiều khí giới sở dĩ có thể tổ chức một đoàn Dân quân phòng vệ trong làng. Trong tầu, ngựa tốt còn mười hai con, tiên sinh hãy lấy về dùng vào việc công.

Mong tiên sinh nhất nhất thi hành đúng lời yêu cầu trong thư này.

Lam Y nữ hiệp, đề".

Chu Đức Kiệt thảo xong bức thư thì Lam Y cũng đai nịt xong. Gài thư trong bọc bạc đeo trên vai, nàng theo A Hoành đẩy cửa bước ra. Hai người theo đường tắt băng qua rừng không mấy chốc đã tới nơi. Tiếng chó sủa ầm ĩ! Thấy bất tiện, Lam Y bảo A Hoành :

- Tô Tử Kiện ở nhà lầu cao nhất làng, mái cong cong kia phải không?

- Dạ, chính phải?

- Nếu vậy phiền đại ca chờ tôi ở ngoài kia. Tôi sẽ trở ra ngay.

A Hoành chưa kịp đáp thì Lam Y đã băng mình trong đêm tối biến đâu mất rồi. Hắn lẩm bẩm :

- Khiếp quá! Người chi mà biến hiện như ma vậy!

Lam Y phi thân qua các nóc nhà vào tới khu nhà lầu cao nhất. Nhảy lên lan can lầu, nàng tìm nơi cửa chánh, buộc gói bạc và lá thư lủng lẳng ngay giữa xà nhà.

Đoạn nàng gõ cửa mạnh. Giây lâu có tiếng chân lệt sệt đi bên trong và giọng say ngủ hỏi :

- Đêm hôm thế này, ai gõ cửa ngoài hiên lầu thế?

Lam Y dõng dạc đáp :

- Tôi đây. Mở mau có việc cần.

- Ủa! Ai đó? Vào nhà bằng lối nào mà lại đứng ngoài hiên lầu thế này?

Lam Y bưng miệng nén cười :

- Ta là đồ đệ của Nam Hải Quan Thế Âm từ trên Trời xuống mang gói này lại cho Tô Tử Kiện, vậy mau mau ra mà nhận lấy.

Dứt lời, nàng nhảy xuống vườn, chuyển qua mặt tường, phi thân lên nóc các nhà khác ra khỏi làng, tiến tới sau lưng A Hoành khẽ nói :

- Xong rồi! Ra về kẻo lạnh!

Tuy mạnh bạo, A Hoành cũng rỡn tóc gáy thốt câu :

- Chao ôi! Giật cả mình!

Lam Y phì cười, cùng A Hoành theo đường cũ về nhà kể chuyện cho mọi người nghe. Ai nấy đều tức cười :

- Củng lão nói :

- Nhị vị hiệp khách nán lại đây vài bữa xem Tô Tử Kiện hành động ra sao rồi sẽ lên đường. Vả lại cũng nên nghỉ ngơi lấy sức, hai đêm nay thức gần suốt sáng rồi. Chờ sáng cho A Hoành đi dò la tin tức.

Chu Đức Kiệt nói :

- Anh em tôi giang hồ bèo nước không có việc gì cần gấp. Chỉ em làm rộn cuộc sống an tĩnh của lão trượng thôi.

- Nhị vị hành hiệp thay mặt Công lý, đem lại an ninh cho thiên hạ hết năm này sang năm khác còn được nữa là thân già này sống y tĩnh trong khu rừng hoang vắng thì có gì đáng kể. Trái lại, sự hiện diện của quý vị ở nơi đây làm hãnh diện cho cha con lão vô cùng.

Hôm sau, anh em Chu gia dậy muộn. Đứng trên hiên nhà nhìn xuống thấy Trần Nhị quẩy một gánh cỏ lớn từ đâu về cho ngựa ăn.

- Nhị vị ân nhân dậy sớm vậy? Con lấy cỏ non ở khe núi đằng kia về cho ngựa ăn chóng mập lắm.

Chu Đức Kiệt hỏi :

- Cha con Củng lão cùng đi ra làng Sơn Phu à?

- Không! A Hoành đi một mình, Củng lão ở nhà mà!

Hai người trở vào trong nhà, bình trà đã pha sẵn, nóng hổi bèn rót uống.

Vừa được một tuần, thì Củng Thuận vác rìu trở về.

- Lão trượng đi đâu về vậy?

- Hồi gần sáng, mấy con ngựa cứ xô nhau và đập chân hoài, tôi e có sự lạ nên vừa rồi vác rìu đi vòng quanh coi.

- Thấy chi lạ không?

Dạ có, ở phía bắc, cách nhà độ mươi trượng có dấu chân lão hổ.

- Có lớn không?

- Khá lớn! Nhưng có điều lạ là tôi nhận xét kỹ chỉ thấy ba vết chân in rõ trên mặt đất ướt còn một vết thì nhẹ quá!...

Lam Y ngắt lời :

- Nếu vậy, con hổ đó thọt hay là bị thương rồi!

- Dạ chắc là thọt. Nếu bị thương ở chân phải có vết máu. Hổ thọt độc lắm. Mời nhị vị ra coi...

Nhân khi vắng Trần Nhị, Lam Y nói :

- Được! Nhưng chúng ta cần nói chuyện riêng này với lão trượng đã.

Dứt lời, nàng lấy ở trong bọc ra hai đỉnh bạc :

- Lão trượng vui lòng nhận số bạc này để mở mang nơi đây.

Có vậy, chuyến sau qua khu Sơn Phu, anh em tôi mới trở lại thăm.

- Biết là từ chối cũng không được, Củng lão nhận bạc nói mấy lời cảm ơn.

Lát sau, Trần Nhị theo ba người ra chỗ có vết chân mãnh thú. Anh em Chu gia nhìn nhận kỹ, dấu chân hổ rành rành, cứ ba vết nặng có một vết nhẹ trên khoảng đất trống và mất hẳn trên cỏ ở chung quanh :

- Chu Đức Kiệt nói :

- Kỳ cục nhỉ! Sao đây lại có khoảng đất thiệt trống như thế này?

- Từ trước chỗ này vốn vẫn thưa cỏ. Đến lúc cha con tôi dựng nhà ở đây, thường đưa củi ra đây chẻ, nên cỏ bị chà đạp không mọc được nữa. Khu vực này tuy có hươu nai nhưng thú lớn ít về kiếm mồi lắm. Lão hổ thọt về đây là lần thứ nhất.

Lam Y nói :

- Ở rừng thì không nói thể nào cho cùng được. Loài hổ báo thường từ các nơi xa đến ít lâu sau lại đi nơi khác. Không gì hơn là ta nên phòng bị. Con hổ thọt này thế nào cũng trở lại. Vậy, một mặt phải đóng dóng tre vót nhọn chung quanh khu nhà để ngựa, hay là toàn thể khu nhà sàn thì mới an tâm được.

Chu Đức Kiệt nói :

- Tôi thấy trên nhà có hai cây cung và mấy ống tên rất tốt, chắc lão trượng và A Hoành xạ tiễn khá lắm, phải không?

- Dạ, trước kia tôi là cựu đội trưởng đoàn Xạ Quân dưới trướng quan Thống đốc lục quân tại Kim Lăng. Sau thấy vị quan đó hùa theo Thuận Vương có ý nghịch lại triều đình, nên tôi chán nản bỏ về đây... Còn thằng A Hoành có tập võ và bắn cũng tạm được.

- Sáng hôm nọ khi vào đây, gió lùa trong lá phát ra những tiếng cọt kẹt y hệt tiếng các lóng trên cọ vào nhau, nên đoán là có rừng trên ở gần đây, phải không?

- Hiệp khách đoán trúng. Dưới hốc núi kế bên Đại Lâm quả có một khoảng mọc nhiêu tre cật... Lấy tre đó về đeo nhọn đóng quanh nhà có lẽ tốt lắm.

- Chính thế, lão hổ rất sợ tre nứa bén nhọn. Củng lão nên phòng vệ thì hơn.

Từ nãy, Trần Nhị im lặng nghe mọi người nói chuyện, nay nhân dịp bèn nói xen vào :

- Lúc này, ngoài việc về quê, cháu không có việc chi cần gấp, nếu Củng bá phụ ưng thuận cháu sẽ xin tình nguyện ở lại giúp, chừng nào rồi việc sẽ lên đường cũng được.

Lam Y cười :

- Trần Nhị có hảo ý ấy, làm gì Củng lão chẳng hoan nghinh!

Củng Thuận đáp :

- Chính tôi cũng đang có ý nhờ Trần điệt nán lại giúp. Hay là nán lại đây bầu bạn cùng A Hoành thì càng hay.

Trần Nhị vui vẻ :

- Họ hàng thân thích chẳng còn ai, bá phụ chấp thuận cháu ở lại đây ngày ngày theo Củng đại ca vào rừng kiếm củi hay săn bắn cũng được.

Anh em Chu gia cùng Củng Thuận đi loanh quanh trong rừng cây lớn hàng ôm, quằn quèo khúc khuỷu. Nhiều lớp lá dày đặc, ánh sáng chỉ lọt qua tùy từng nơi, nên bóng rừng âm u đượm màu rùng rợn. Thêm vào khung cảnh ấy, tiếng vượn hót chim kêu nhắc nhở cho hai người cảnh rừng rậm núi cao thoát tục hồi theo Đức Võ Thượng Nhân học đạo...

Cảm thấy mối buồn lâng lâng choán tâm hồn mình, Chu Đức Kiệt thở dài :

- Thấm thoát đã bao năm qua rồi! Mỗi chuyến nhàn rỗi ngắm cảnh núi rừng, ngu huynh không thể nào ngăn nỗi mối u buồn cảm xúc nhớ thời khắc đã qua!...

Cùng một ý tưởng, Lam Y đôi mắt huyền chìm đắm nhìn thẳng vào khu rừng âm u... Nàng nhớ lại mới thuở nào còn bé, sống trong khung cảnh êm dịu của gia đình trìu mến... Luyện tập võ nghệ chỉ tưởng để phòng thân thôi, ai ngờ chính vì thế mà mang lấy nghiệp du hiệp giang hồ bồng bình trôi nổi, dấn thân trong trường cung kiếm dầu dải phong sương đua cùng tuế nguyệt!...

Phàm khách hữu tài thường hay đa tình. Trái hẳn với những lúc hào hùng xông pha trong muôn nguy vạn hiểm, đưa ba thước kiếm thần lấy đầu cường hào ác bá, cứu khổ phò nguy. Nữ hiệp uy nghi dũng mãnh, biến ảo không lường như vị thiên thần thay trời hành đạo... Nhưng, lúc này Lam Y đây là hiện thân của nàng Chu Tú Anh kiều diễm, với một tâm hồn man mác dào dạt của thiếu nữ đương xuân mơ mộng, được sống trong khung cảnh dịu dàng của gia đình bên người chồng trìu mến thương yêu, và giữa bầy trẻ ngây thơ xinh xắn đang u ơ vòi cha nũng mẹ...

Thần người ra nghĩ, bỗng ngước mắt lên thấy Chu Đức Kiệt đang mỉm cười nhìn mình, Lam Y hai má bừng đỏ như cành hoa anh đào.

- Hiền huynh nhìn chi dữ vậy?

Chu Đức Kiệt mỉm cười :

- Ngu huynh nghĩ rằng sao nàng Tú Anh dịu hiền kia lại là một nhân vật Giang Hồ Kiếm khách mà không là một người vợ ngoan hay người mẹ hiền sống nơi màn buông, trướng rũ, êm ấm biết nhường nào!.

Bị đoán trúng tâm lý, Lam Y nói :

- Tiểu muội đang nghĩ tới trang trại của nhà ta ở Bình Dương huyện, và tự vấn chừng nào mới được ẵm đứa cháu kháu khỉnh nối nghiệp dòng họ Chu?.. Hỏi thiệt hiền huynh đã "chịu" đám nào chưa? Kể gặp đã nhiều thiếu nữ, tài có, sắc có, chẳng lẽ chưa một ai lọt vào mắt xanh của hiền huynh chăng?

Bất ngờ bị cô em tấn công liên tiếp, Chu Đức Kiệt khen thầm em mình hoạt bát tinh khôn, đủng đỉnh trả lời :

- Một duyên, hai nợ, ba tình, không lẽ gặp người là yêu ngay, thấy đẹp mà mê "đại" hay sao? Ít nhất cũng phải đủ thì giờ tìm hiểu nhau, khắc phục lẫn nhau thì sau này tình chồng vợ mới đượm đà nồng ấm chứ! Bất hiếu hữu tam, cô hậu vĩ đại, ngu huynh không quên đâu.

- Chà! Hiền huynh khó tánh quá thành ra khắc khổ... Rồi đây sẽ có một người đẹp tài cao khắc phục hiền huynh như khắc phục một tuấn mã... nhưng bất kham!

Nói đoạn, nàng bưng miệng khúc khích cười rất hồn nhiên.

Chu Đức Kiệt tuy cố nghiêm nét mặt cũng phải phì cười, nói lảng :

- Củng lão và Trần Nhị về từ lúc nào rồi, thôi ta dông dài mãi, về đi. Có lẽ đêm nay thức nữa phòng mãnh thú đến quấy nhiễu cũng chưa biết chừng...

Anh em Chu gia lững thững trở về nhà sàn thì vừa vặn gặp Trần Nhị bước xuống thang.

- May quá! Nhị vị trở về vừa kịp. Củng lão sai con ra mời nhị vị về xơi rượu.

Chu Đức Kiệt nói :

- Thơ thẩn trong rừng cây quên cả giờ giấc. A Hoành về chưa?

- Dạ, vừa về xong ạ.

Trong khi uống rượu, A Hoành đem việc tai nghe mắt thấy ở Sơn Phu kể cho mọi người nghe.

Sáng sớm, trong khi chợ đang họp đông. Tô Tử Kiện đánh trống theo thường lệ mỗi khi có việc quan trọng, họp tất cả mọi người lại kể chuyện vị Lam Y nữ hiệp treo bọc tiền đêm qua ở hiên lầu, và đọc bức thư gài trong bọc đó cho mọi người trong làng nghe. Ai nấy đều mừng rỡ khi rõ việc Xích Hoa Xà Đới Vĩnh Khang đã bị hiệp khách diệt trừ, Xích Hoa viện đã bị hỏa thiêu. Sau đó, các tráng đinh trong làng đều tình nguyện tụ họp dưới quyền sử dụng của Tô Tử Kiện để áp giải nội bọn họ Đới lên Huyện. Tô Tử Kiện nhân lúc đông đủ mọi người liền hẹn ngày mời các bô lão hội họp tai nhà để bàn định về việc sử dụng món tiền do Nữ hiệp giúp vào việc mở mang làng Sơn Phu và trù tính việc phát tiền cho người nghèo...

Hiện thời, Tô Tử kiện đã cũng các tráng đinh đến Xích Hoa viện bắt tất cả lũ tặc đạo về giam giữ tại hắc điếm, cắt người canh phòng rất cẩn mật. Các khí giới ở dưới hầm và trên mười con ngựa khỏe đã được đưa về cả trong làng. Hiện thời Xích Hoa viện chỉ là đống tro tàn khói lạnh. Các tử thi trong viện cháy thành than nhận ra được từng người, nhưng lạ một điều là không thấy bà Lão phụ và Hoa Cô Nương đâu cả.

Lam Y nói :

- Bạch Mẫu Ngô Công đem Hoa cô nương trốn đi rồi làm sao thấy xác chúng được!

Chu Đức Kiệt tiếp :

- Bọn Đới tặc là người của Thuận Vương, chắc lão phụ đem Hoa cô nương về Kim Lăng rồi.

Củng lão sợ hãi :

- Nếu vậy e Thuận Vương sai về Sơn Phu đàn áp cả làng thì sao?

Chu Đức Kiệt lắc đầu :

- Muốn thế nào, Thuận Vương cũng chưa dám hành động công khai tới nước ấy. Hiện thời, chúng chỉ hoặc chiêu nạp hoặc sát hại anh tài để chờ dịp tốt khởi binh dấy loạn... Nếu đoán trước việc vị Vương gia ấy báo thù, chúng tôi đã hành động khác để tránh cho làng Sơn Phu khỏi bị vạ lây... Công việc thế là ổn rồi. Chúng tôi bình tâm lên đường.

- Nhị vị hiệp khách giúp tôi trừ con ác thú nữa chứ?

A Hoành giật mình hỏi ác thú nào. Củng Thuận nói lại việc tìm thấy dấu chân lão hổ ở quãng đất trống cho con nghe và nói luôn việc Trần Nhị tình nguyện ở lại giúp.

Lam Y gật đầu :

- Việc chúng tôi ở nán lại một hai ngày bất thành vấn đề. Trừ được con mãnh thú này con khác sẽ đến thì tính sao! Ở rừng đã lâu chắc Củng lão và A Hoành còn rành hơn chúng tôi về vấn đề này. Theo ý riêng tôi, dùng tên thuốc độc là đắc sách hơn cả.

Củng lão nói :

- Nữ hiệp dạy chí phải. Từ đây xuống chỗ nhà để ngựa vừa tầm phát tên. Cha con tôi và Trần Nhị thay phiên nhau ngồi ở hàng hiên canh phòng chờ mãnh thú đến cứ việc xả tên. Trừ ra khi nào mãnh thú hung hãn làm dữ, nhị vị sẽ ra tay giúp.

- Trúng ý tôi. Thiệt ra tôi cũng muốn xem cách săn lão hổ của quý vị ra sao.

Cơm rượu xong xuôi, cha con Củng Thuận và Trần Nhị vác đao quắm ra khe núi đẵn tre.

Thừa dịp ấy, Lam Y mở hộp vàng lấy viên Tỵ Hỏa châu hai tay cung kính đưa cho Chu Đức Kiệt :

- Ngu muội kính biếu hiền huynh bảo vật vầy.

Chu Đức Kiệt đón lấy sợi dây vàng nạm ngọc xem xét hồi lâu :

- Ngọc này đẹp thật! Sao hiền muội lại vẽ vời thế? Mua ngọc này ở đâu và lúc nào.

Lam Y nghiêm nét mặt :

- Ngu muội nhấn mạnh hai tiếng "bảo vật" tất hạt ngọc đó phải có tánh chất riêng, nếu chỉ "đẹp" không thôi đối với chúng ta cũng bằng thừa.

Chu Đức Kiệt lật đi lật lại viên ngọc xem xét rồi nhìn Lam Y mỉm cười, nghi ngờ.

- Hiền huynh không tin sao? Coi đây.

Dứt lời này cầm lấy viên ngọc, dắt Chu Đức Kiệt đến bên lò lửa đầy than hồn.

Chu Đức Kiệt chưa hiểu cô em định làm gì thì Lam Y đã cầm đầu sợi dây vàng thả viên ngọc xuống giữa đống than hông... Chu Đức Kiệt giật mình vì... lạ thay! Đống than hồng như bị dội nước tắt hết. Lam Y nhắc hạt ngọc lên đưa cho Chu Đức Kiệt xem. Hạt ngọc vẫn long lanh trong suốt không vẫn một chút bụi nào.

Mừng rỡ, Chu Đức Kiệt hỏi :

- Báu vật này quả là độc nhất vô nhị, trên đời kiếm đâu ra thứ Tỵ Hỏa châu vô cùng linh nghiệm này! Hiền muội có thể nói rõ cho ngu huynh biết được không? Nên giữ lấy mà đeo, hạp với hiền muội hơn.

Lẳng lặng, Lam Y đeo hạt ngọc lên cổ Chu Đức Kiệt :

- Hiền huynh chê phải không?

- Ngu huynh đâu dám chê. Nhưng món trang sức quý báu đó hạp với hiền muội. Nếu có hai hạt, ngu huynh xin vui lòng bái lãnh ngay...

Lam Y kéo Chu Đức Kiệt vào gian phòng xếp để lu nước, tháo ở cổ ra một sợi dây dát hạt Tỵ Thủy châu, nhúng thẳng vào trong lu.

Chu Đức Kiệt thấy nước rẽ hẳn ra chung quanh không vấy vào hạt ngọc mảy may.

Chàng cầm lấy báu vật ngắm nghía khen ngợi luôn miệng.

Lam Y kể lại chuyện vô tình tìm ra hai Tỵ Hỏa, Tỵ Thủy châu tai Xích Hoa viện cho Chu Đức Kiệt nghe. Nàng đưa luôn cả chiếc hộp bằng vàng chặm bên trong có mảnh giấy đề tên hai hạt ngọc quý.

Nhờ mấy chữ này, ngu muội mới để ý tới báu vật, nếu không cũng bỏ qua rồi. Thử luôn viên Tỵ Thủy châu trong bồn nước Xích Hoa viện thấy hiệu nghiệm, ngu muội bèn lấy riêng ra để anh em ta dùng.

Ngẫm nghĩ giây lát, Chu Đức Kiệt nói :

- Cổ thư có nói tới bẩy hạt trân châu truyền từ đời Tống Nhân Tôn trong đó có hai hột Thủy, Hỏa quý nhất, không hiểu tại sao lại lạc vào tay Đới Vĩnh Khang? Đó là cả một sự bí mật!

- Dễ hiểu lắm! Xích Hoa Xà vốn là tên tặc đạo, hẳn là y trộm, cướp được ở đâu đó chứ gì!

- Suy luận thế sai. Bảo vật để trong kho tàng của nhà vua cơ mà.

- Hiền huynh nghĩ kỹ xem, từ Tống Nhân Tôn đến nay, thế sự thăng trầm, biến chuyển bao lâu rồi. Giặc Mông Cổ vào cướp phá Trung Quốc lấy của cải kho tàng thiên đô về Yên Kinh. Sau đó, Minh Thái Tổ dấy binh trải qua mười năm chinh chiến mới thâu phục được giang san Hán tộc, thế thì chắc gì mấy bảo vật nhỏ bé này vẫn nằm gọn trong kho tàng của triều đình?

- Chưa dám nói chắc. Nhưng Đới tặc đoạt được cặp trân châu này là cả một sự bí mật.

Anh em Chu gia trở ra nhóm lại lò lửa, Chu Đức Kiệt và Lam Y để ý thấy ngọn lửa cứ bị dạt về một bên mỗi khi Chu Đức Kiệt đến sát bên lò.

Chu Đức Kiệt nói :

- Ngu huynh vẫn phân vân về hạt Tỵ Thủy châu. Không hiểu dưới trận mưa lớn hiền muội có bị ướt không? Còn khi ở dưới nước, hiền muội bới lội như cá thì cần chi tới hạt châu này?

Lam Y phản đối :

- Chắc hữu ích chứ! Chừng nào có dịp sẽ thử coi mới xác định được công dụng của báu vật ấy.

Hai anh em phiếm đàm, chẳng mấy chốc trời đã xế chiều. Cha con Củng lão và Trần Nhị về tới nơi, mỗi người vác một bó tre lớn, Trần Nhị đèo thêm mớ cỏ non cho ngựa.

Cơm nước xong xuôi thì vừa vặn tới giờ lên đèn. Củng Thuận nói với anh em họ Chu :

- Bọn chúng tôi canh phòng mãnh thú được rồi, nhị vị chẳng cần thức theo thêm mất sức. Lúc nào có động chúng tôi kêu dậy cũng vừa.

Đêm hôm ấy, Trần Nhị không thạo nghề săn bắn, canh phòng cùng Củng lão, thay phiên với A Hoành. Ba người trải mền chiếu ngủ ngay tại hàng hiên, nơi trông thẳng xuống nhà để ngựa. Hai ngọn giáo và cung tên để sẵn tầm tay.

Trời vẫn lạnh, tối như mực, gió nhè nhẹ thổi run lá cây xào xạc. Thỉnh thoảng, cú rúc từng hồi rợn gáy. Xa xa vọng tiếng thú săn mồi.

Ở nhà dưới, có lẽ năm con ngựa đã ngủ yên nên không đập móng lộp bộp xuống đất nữa. A Hoành trùm mền ngủ say. Củng Thuận và Trần Nhị thức canh phiên đầu từ canh một tới canh ba. Hai người choàng mền, dựa lưng vào phên vách. Củng lão thò tay vào phía trong cửa châm đóm lửa trên ngọn đèn dầu rít một hơi thuốc lào, khoan khoái. Trần Nhị cũng lắp mồi hút theo.

- Bá phụ à, quá canh hai rồi mà không động tĩnh chi cả.

Đăm nhìn quanh khu nhà dưới, Củng Thuận nói sẽ :

- Chính giờ giấc này mới tới lúc nghiêm trọng, cần phải để ý hơn cả.

Trần Nhị im lặng, đăm chiêu nhìn ngọn đèn dầu lồng kiến treo ở đầu nhà dưới. Ngọn lửa tuy yếu, nhưng giữa rừng khuya đêm tối, ánh đèn leo lét ấy cũng đủ sức sáng ra xung quanh...

Soạt!... Soạt!

Trần Nhị giật mình ngơ ngác nhìn quanh. Củng Thuận mỉm cười vỗ vai Trần Nhị :

- Con cầy hay nhím nào đó chạy xen qua bụm cây đó mà! Nếu là lão hổ rình mồi, bước đi không có một tiếng động...

Trần Nhị nín thinh, vớ lấy điếu nhồi thuốc định châm lửa hút nữa... thì bỗng Củng lão gạt tay Trần Nhị bảo đừng hút nữa...

- Coi kìa! Coi kìa?

Ngồi nhích sát vào Củng lão, Trần Nhị hỏi :

- Đâu? Gì thế, hả bá phụ? Đâu?

- Phía hữu kia kìa, hai mắt thù lớn phản chiếu ánh đèn, đúng mắt... nó bỏ rồi!

Cùng lúc ấy ở nhà dưới, tiếng ngựa thở phì phì, xây đi, xây lại tháo động như sợ hãi tai họa tới bên... Hai bóng mắt vẫn đứng nguyên chỗ. Củng lão cầm cung khẽ tay A Hoành. Tuy ngủ say, nhưng A Hoành rất tỉnh, lẹ làng ngồi dậy nghe Củng lão thì thào... Trần Nhị run rẩy, dựng cả tóc gáy.

Téc!... Téc... Téc...

A Hoành nói nhỏ :

- Đúng lão hổ rồi! Trần ca vào gọi nhị vị hiệp khách, mau!

Một tiếng nhè nhẹ từ trong cửa vọng ra :

- Chúng tôi ngồi đây nãy giờ mà không biết à? Cứ chờ mãnh thú tới gần sẽ bắn, chớ hấp tấp!

Anh em Chu gia bước không một tiếng động ra ngồi cạnh Trần Nhị khiến Trần Nhị thấy ấm cúng hơn. Hai mắt sáng hồi nãy biến mất, nhưng lát sau lại mở ra nhìn cách chỗ cũ độ hai trượng gần hơn.

Téc...! Téc... Téc...Vận dụng thuật nhìn đêm, anh em họ Chu nhìn rõ ràng con lão hổ cực lớn ngồi bên bụi cây, không rõ màu gì. Thuật nhìn đêm chỉ giúp khách dạ hành nhận ra mọi vật mờ mờ xám, chớ không phân biệt màu sắc rõ ràng như lúc có ánh sáng đèn hay mặt trời.

Củng Thuận nói khẽ :

- Ác thú thay đổi phương hướng, tới gần đó. Tinh khôn như vậy, chắc nó quen bắt nhiều người và thú vật nuôi trong nhà rồi.

Quả nhiên, mãnh thú lại đổi chỗ tiến tới gần hơn nữa. Ở nhà dưới mấy con ngựa xôn xao sợ hãi thở mạnh, móng đập cũng mạnh.

Cha con Củng Thuận đứng dựa vào lan can, cung lắp tên sẵn sàng. Giây lâu, cặp mắt sáng biến mất. Họ Củng và Trần Nhị hồi hộp chưa biết nhìn về phương hướng nào thì con mãnh hổ vằn đen lông cực lớn đã lù lù xuất hiện ra dưới ánh đèn. Mãnh thú đi có ba chân, một trước, hai sau. Chân trước bên tả co lên như có tật, tuy vậy nó chuyển động rất lẹ làng... Đàn ngựa sợ hãi quá xô nhau huỳnh huỵch vào căn nhà, nhưng Củng lão và A Hoành đã phát luôn hai mũi tên.

Tách!... Tách!... Cả hai mũi tên cùng trúng bả vai lão hổ.

Mãnh thú gầm lên vang vội cả khu rừng xây hẳn mình lại nhìn lên chỗ mọi người đứng như vừa đánh được hơi người Cha con Củng lão vội vàng lắp tên định bắn loạt thứ hai nữa, nhưng không kịp, mãnh thú đã gầm lên, chồm tới, chồm tới phía có người.

Củng Thuận, A Hoành sợ hãi, lùi lại bắn nữa, trượt!

Nhưng cùng lúc ấy, một tiếng phập dội lên, lão hổ lăn lộn dưới đất gầm gừ kinh khủng. Thì ra trong khi mãnh thú chồm tới, Lam Y đã cầm lấy cây giáo nhằm đúng ngực phóng mạnh. Trúng thương, lão hổ nhào xuống đất quay cuồng. Dưới sức nặng, cán giáo bị gãy đôi. Tuy vậy, nó vẫn gầm vang quay đi mấy vòng rồi chuệnh choạng định chạy... Chu Đức Kiệt sợ mãnh thú chạy, mất công đuổi, bèn nhắm bụng phóng luôn một ngọn giáo nữa. Ngọn giáo xóc qua bụng mãnh thú sang bên kia. Lần này, vừa bị ngấm tên độc, vừa bị hai vết tử thương, lão hổ gục xuống, máu chảy lênh láng, cố gượng dậy đi vài bước lại gục xuống.

Tiếng gầm nhẹ dần... và im hẳn.

Củng lão nói :

- Ác thú chết rồi! Trần điệt thắp đuốc mau!

Không thấy trả lời, mọi người quay lại chẳng thấy y đâu cả.

A Hoành gọi lớn :

- Trần ca! Trần ca! Đâu rồi?

Tiếng Trần Nhị run rẩy ở trong nhà nói ra :

- Tôi đây! Mãnh thú đã "dông" chưa.

- Nó chết rồi, còn chạy đi đâu nữa! Đại ca thắp đuốc ra đây, mau.

Mọi người phì cười vì tánh nhát của Trần Nhị. A Hoành cũng vào châm đuốc cùng Trần Nhị bước ra. Mọi người nhảy cả xuống đất tiến lại gần xem xác hổ. Mãnh thú lớn bằng con bò. Mùi hôi nồng nặc. Nhận kỹ ra chân trước bị thọt tự nhiên chớ không phải vì bị thương mà thành tật. A Hoành đưa đuốc cho cha, rút hai cây giáo ra vấy máu đỏ lòm :

- Thoát một con này, vẫn phải đề phòng con cái. Quý vị và phụ thân đi ngủ đi, để con canh phòng tới sáng cho.

Chu Đức Kiệt nói :

- A Hoành cũng yên tâm đi ngủ được rồi. Hổ thọt không bao giờ đi đôi và có đôi.

Nói đoạn, chàng cầm chân lôi xác hổ ra phía trước nhà sàn để tránh cho ngựa khỏi sợ suốt đêm. Hôm sau, anh em Chu gia từ tạ Củng Thuận lên đường. Củng lão cố mời hai người nán lại vài ngày nữa rồi sẽ khởi hành. Chu Đức Kiệt nói :

- Trên bước giang hồ, bỗng dưng gặp nhau thế này là hữu hạnh lắm rồi. Chúng tôi có hẹn với nhiều bằng hữu ở Kim Lăng, đường còn dài, trì trễ e lỡ nhật kỳ. Vậy xin tam bái biệt, biết đâu chẳng có ngày hậu hội?

Hai anh em bái từ Củng Thuận, A Hoành, Trần Nhị quỳ lạy.

Chu Đức Kiệt đỡ dậy, bảo Trần Nhị :

- Từ nay nên thận trọng, chớ có lầm đường lạc lối như trước nữa nhé!

° ° °

Hai bên đường đi, núi đá lởm chởm, cây cối thưa thớt, không như khu Đại Lâm rừng rậm cây cao. Anh em Chu gia dong ruổi đến xế chiều hôm thứ ba mới gặp con đường chánh đi Kim Lăng. Nhìn quanh không thấy thôn xóm nào cả, nhưng ở ngay chân núi phía xa có làn khói lam từ một mái tranh tỏa ra trong nền trời chiều.

Cầm roi ngựa chỉ, Chu Đức Kiệt nói :

- Trời sắp tối, hỏi ngủ nhờ nhà kia vậy.

Hai người bèn thúc ngựa lẹ bước tới đó.

Căn nhà không đến nỗi hẹp lắm như hai người tưởng tượng lúc ban đầu. Có lẽ vì thấy khách lạ tới nên một người đàn ông trạc ngót năm mươi tuổi đứng ngẩn ra nhìn.

Anh em Chu gia xuống ngựa vái chào :

- Chúng tôi lỡ độ đường, muốn phiền tiên sinh cho ngủ nhờ đêm nay, sáng mai đi sớm.

Người đó vui vẻ chất phác trả lời :

- Tôi rất hân hạnh được viễn khách chiếu cố nơi lều tranh vách là này. Mời tráng sĩ và cô nương vào nhà.

Dứt lời, người ấy gọi lớn :

- Thái Vân con!

Một thiếu niên trạc mười bảy, mười tám tuổi từ trong nhà chay ra vái chào anh em họ Chu.

Quý khách nghỉ lại nhà đêm nay. Con khá dắt ngựa vào nhà sau cho uống nước, ăn cỏ nhé.

Chu Đức Kiệt và Lam Y tháo yên ngựa đem vào nhà. Người chủ nhà gọi vợ ra chào, bảo làm cơm thết đãi và tự xưng danh là Thái Phong. Mai lên đường sớm nên mới vào khoảng qua canh một, anh em Chu gia đi nghỉ ngay, sau khi chuyện vãn với chủ nhà.

Chu Đức Kiệt nằm cạnh cửa sổ gióng tre nhìn ra ngoài trời trăng sao vằng vặc không vẩn lấy một gợn mây nào. Chàng khoan khoái nghĩ tới vụ phá hắc điếm và hỏa thêu Xích Hoa viện ở Sơn Phu, rồi tình cờ đoạt được hai hạt trân châu đặc biệt quý giá... Bỗng có bóng người, một người to lớn sắc mặc xám xanh, râu quai nón đâm tua tủa như rễ tre, mắt lớn xếch ngược, mũi sư tử, tử xa chạy tót dòm vào cửa sổ nhu có ý tìm kiếm người nào trong nhà...

Thấy vẻ mặt người ấy dữ tợn Chu Đức Kiệt quát hỏi :

- Ô hay! Người là ai! Dòm ngó vô đây làm chi?

Không trả lời, người mặt xám nhe răng ra cười, dữ tợn vô cùng, có vẻ khiêu khích.

Họ Chu nổi giận đùng đùng quát lớn :

- Đồ vô lễ! Chớ có chạy, coi đao ta đây.

Dứt lời, chàng với tay lấy Thất Tinh đao gối ở đầu giường, đạp tung ống tre nhảy ra ngoài đánh người nọ.

Thấy Chu Đức Kiệt nhảy ra, người ấy chạy lùi lại bảy, tám bước, cau mặt mắng :

- Thằng thất phu này vô lý thiệt! Ta trêu chọc chi nhà ngươi muốn gây lộn? Được có giỏi ra đây! Sợ chi!

Chu Đức Kiệt nhận thấy người ấy là một mãnh hán, vai to ngực lớn vận đoản giáp bằng đồng đen, lưng đeo bảo kiếm thì khen thầm hùng dũng, nhưng nhìn kỹ lại thấy quen mặt không biết đã từng gặp ở đâu rồi...

- Mi tên chi? Chu Đức Kiệt này không thèm giết kẻ vô danh :

- Mãnh hán tuốt kiếm ra, cười ha hả :

- Sơn Đông Đơn Đao Chu Đức Kiệt hả? Được! Đánh một trận đã rồi mới cho biết tên. Ra chỗ rộng này, mau!

Chu Đức Kiệt giựt mình không hiểu tại sao mãnh hán lại biết rõ danh tánh mình như vậy. Trước sự thách thức của mãnh hán, Chu Đức Kiệt không nói thêm nữa, đuổi theo hoa đao chém trước. Mãnh hán múa kiếm đỡ và trả đòn. Nhưng Chu Đức Kiệt đã dồn dập tấn công luôn mấy thế rất hiểm, đao pháp nhập siêu quần xuất chúng. Mãnh hán hùng dũng chống trả lại hồi lâu, binh khí va vào nhau chí chát gây nên một trường chiến đấu vô cùng ác liệt. Nhưng Chu Đức Kiệt lấn đòn khiến gã kia phải dần dần nhượng bộ lùi mãi ra xa.

Không chịu bỏ, chàng đuổi theo tới một chân núi cao, cây cối rậm rạp, mãnh hán quay lại cười vang :

- Chu Đức Kiệt, ta với người đồng họ mà không nhận ra anh em sao?

Nói đoán, y chạy vụt vào trong rừng cây.

Chu Đức Kiệt tức giận vì lối ỡm ờ của mãnh hán, bèn chạy theo vào rừng tìm nhưng chẳng thấy chi cả. Gã kia mất hút. Chàng gọi lớn :

- Tráng sĩ nào đó, có giỏi tài ra đây so kiếm phen nữa cùng ta nào!...

Im lặng. Rừng đêm hoàn toàn im lặng.

Sợ mắc mưu kẻ địch, Chu Đức Kiệt quay trở ra. Vừa ra tới rừng thì trăng sao đã bị mây đen từ đâu ùn ùn kéo đến che lấp cả vòm trời. Gió lớn nổi lên đùng đùng, bụi cát bay mù. Chu Đức Kiệt đưa tay che mặt tránh bụi khỏi vào mắt, định phi hành trở về căn nhà tranh thì bỗng có tiếng vó ngựa lộp cộp từ xa phi tới lẫn với tiếng ngựa leng keng.

Chàng nghĩ thầm :

- Chắc tên giặc vừa rồi dụ ta đến đây để phục binh. Hừ! Gớm thiệt! Binh trăm vạn ta nào có sợ, thế thì chưa biết Đơn đao họ Chu chút nào cả!

Cầm ngang cây đao Thất Tinh, Chu Đức Kiệt ngạo nghễ chờ khách. Nhạc ngựa mỗi lúc một gần, từ góc rừng hiện ra một viên tướng dũng mãnh, mặt đỏ như chu sa, râu ba chòm đen lánh, hàm én mày ngài, đầu đội khăn xanh giáp trụ, nửa văn nửa võ bào lục, chân dận ủng Tây Xuyên. Viên tướng đó cầm cây long đao yểm nguyệt cưỡi con tuấn mã cao lớn, màu da đỏ tía, cổ rộng, ức rộng vó thon đặc biệt kiêu hùng... Theo sát hai bên ngựa là hai bộ tướng. Người bên tả mặt đẹp như mặt ngọc, bào hoa chít đáp da thú màu nâu, tay bưng bọc ấn. Đai lưng gài trường kiếm. Còn người bên hữu thì không phải ai xa lạ, mà chính là gã mãnh hán trêu cợt thách chiến ban nãy. Lúc này y đã gài kiếm vào vỏ hai tay vác cây cờ xanh nheo đỏ thêu bốn chữ đen kiểu đại tự "Hán Thọ Đình Hầu".

Chu Đức Kiệt khen thầm viên đại tướng đó uy nghi dũng mãnh. Bộ ba tiến tới trước mặt Chu Đức Kiệt cách đó hơn một trượng ghìm ngựa lại. Chu Đức Kiệt vẫn đứng nguyên chỗ cũ mắt nhìn trừng trừng.

Cất tiếng vang như chuông đồng, tướng mặt đỏ hỏi :

- Võ Khúc Tinh Quân có biết ta là ai không?

Chợt nhớ ra bốn chữ thêu trên cờ "Hán Thọ Đình Hầu", Chu Đức Kiệt giật mình nghĩ đến Quan Vân Trường đứng đầu Ngũ Hổ thời Hậu Hán.

- Phải rồi! Người bên tả là Quan Bình còn viên bộ tướng bên hữu là Chu Xương! Thảo nào y nhận đồng họ với ta! Nhưng Vân Trường tới đây làm chi?

Tuy nghĩ vậy, Chu Đức Kiệt cũng cung kính tra đao vào vỏ, cúi đầu vái chào :

- Hán Thọ Hầu có điều chi muốn dạy cho tiểu tử?

- Thấy Tinh Quân và Kim Tinh Nữ qua khu vực ta ngự trị, nên xúc phạm thần oai mới tới đây dự tính một đôi cơ điều...

"Lẽ ra ta chẳng nên dính líu tới việc phàm trần nữa nhưng Tinh Quân nội điệt có tình bằng hữu, ta đành phạm tội tiết lậu thiên cơ, biết Tinh Quân vài điều chớ có xao lãng".

"Vận nước loạn ly sắp tới, Tinh Quân và Kim Tinh Nữ còn phải gian lao một thời gian, vậy trong bước giang hộ gặp sao Hỏa Đức Nữ là duyên, và trên trường chinh chiến chẳng nên sát hại Nhạc Lan Anh..."

"Còn Kim Tinh Nữ là chất võ, hồn thơ nhưng thôi, tiết lộ đã nhiều!... Hẹn gặp nhau ở Mã Thạch cương. Ta đi đây..."

Dứt lời, Hán Thọ Hầu rẽ Xích Thố quay lại, cả ba cùng phi như bay.

Chu Đức Kiệt không kịp hỏi thêm nữa tức mình đuổi theo, không ngờ trượt chân té ra mặt đất...

Giật mình, Chu Đức Kiệt ngồi dậy ngơ ngác nhìn thì ra là giấc chiêm bao.

Cơn gió lạnh thổi lùa bay tung rèm cửa khiến chàng nhớ lại lúc lên giường, chàng có đóng chặt cánh cửa gỗ, cài chốt cẩn thận. Chu Đức Kiệt bèn với tay ra ngoài đóng cửa như cũ, lúc quay lại thì đã thấy Lam Y thức ngồi dậy từ bao giờ ở trên giường bên.

Chàng hỏi nhỏ :

- Hiền muội mở cánh cửa sổ này đó à?

Lam Y lắc đầu, vẫy anh sang ngồi bên :

- Tiểu muội vừa mơ thấy Quan Võ đời Hậu Hán, y hệt trong tranh vẽ thờ.

- Ủa! Ngu huynh cũng vậy, mơ thấy Hán Thọ Đình Hầu, định đuổi theo, trượt chân té trỗi dậy đây.

Chu Đức Kiệt nói nhỏ, kể lại cho Lam Y nghe giấc mộng kỳ lạ ấy.

- Y hệt giấc mơ của tiểu muội, Quan Vân Trường thiêng lắm, tất phải có lý do chi đây! Cô nào là sao Hỏa Đức Nữ có duyên cùng hiền huynh. Đẹp hay xấu? Tài hay kém? Thiệt là duyên tiền định nhé!... Còn Nhạc Lan Anh là ai?.. Khó hiểu quá! Chất vẻ hồn thơ như ngu muội là thế nào? Hừ! Kỳ quặc!

- Ta nhớ để ngẫm xem sao. Thôi, ngủ đi, mai còn lên đường. giữ sức mới được!

Sớm hôm sau, đóng ngựa xong xuôi, Lam Y đưa tặng Thái Phong mấy lượng bạc.

- Bất quá trọ một đêm đáng là bao, cô nương cho nhiều quá.

- Chúng tôi tặng tiên sinh chớ không phải trả công. Xin vui lòng nhận.

Chu Đức Kiệt hỏi Thái Phong :

- Thái tiên sinh có biết Mã Thạch cương ở đâu không?

- Với sức tuấn mã của tráng sĩ, chiều nay sẽ tới Mã Thạch cương. Chân núi Mã Thạch có Quan gia bảo. Tráng sĩ nghĩ lại đó đêm nay, mai sẽ lên đường.

Nghe nói đến ba tiếng Quan gia bảo, Chu Đức Kiệt đưa mắt nhìn Lam Y, rồi hỏi vội họ Thái :

- Chủ nhân Quan gia bảo là ai vậy?

Nhận thấy thái độ nghi ngờ của anh em Chu gia, Thái Phong đáp :

- Người đó là Kim Đao Quan Long, dòng giống của Quan Vân Trường thuở trước, gia đình tôi ở khu vực này đã ba đời rồi nên biết rất rõ các vùng lân cận. Vị danh tướng thời Hậu Hán ấy linh thiêng lắm, thường hiển thánh trên Mã Thạch sơn và các vùng lân cận.

Năm tôi mới ngoài hai chục tuổi, có việc qua lối núi Mã Thạch cùng gia phụ. Hôm đó trời đang nắng chang chang giữa buổi trưa hè mà bỗng dưng mây đen kéo đầy trời, gió thổi ào ào. Cha con tôi vội núp dưới gốc cây lớn chờ tránh cơn mưa, thì có tiếng nhạc ngựa vang từ không trung xuống.

"Nhìn lên, hai cha con tôi cũng nhận ra rõ ràng Ngài cưỡi Xích Thố, cầm long đao, hai bên có Quan Bình và Chu Xương vác cờ theo hầu. Hồi lâu, cả ba vì thánh ấy đi xa rồi biến lẫn vào các đám mây đen lớn".

"Chúng tôi mục kích cảnh tượng ấy nên mới tin việc Hán Thọ Đình Hầu hiển thánh không phải ngoa truyền. Người trong vùng này nhà nào cũng thờ vị danh tướng hiển linh ấy".

Gia phụ có nói lại câu chuyện này.

"Cách đây trên bốn mươi năm, hồi đó tôi mới độ chừng sáu, bảy tuổi, có một bọn thảo khấu bị quan quân rượt chạy trên quãng đường từ đây đi Mã Thạch cương. Vì trời tối, quan quân không dám hăng hái đuổi lẹ mà bọn thảo khấu cũng khinh thường nên đủng đỉnh đi dưỡng sức".

"Không ngờ, sau một trận cuồng phong có tiếng nhạc ngựa rung rinh và tiếng chân ngựa phi tới".

"Tưởng bị quan quân chặn đường, bọn tặc khấu bèn dàn quân định liều mạng sống mất một trận".

"Nhưng chưa kịp trở tay thì bộ ba Hán Thọ Đình Hầu đã lướt tới dũng mãnh oai hùng. Mắt hùm xếch ngược, Ngài cầm ngang thanh long đao, dừng ngựa Xích Thố, đứng chặn giữa đường, oai phong, sát khí khiến bọn thảo khấu giật mình kinh sợ không dám tiến, cũng chẳng dám lùi".

"Chúng như bị một sức lực huyền bí gì thâu hút hết cả thần trí nên đâm ra hoang mang chần chờ..."

"Hồi lâu, viên tướng ấy quay ngựa lại phi lẹ như biến vào trong đêm tối. Bọn thảo khấu vui mừng tưởng được mở đường, bèn sửa soạn tiến bước".

"Không ngờ, quan quân đã đuổi kịp bao vây và bắt được toàn bọn".

"Cũng nhờ oai linh của Hán Thọ Đình Hầu nên bữa ấy quan quân mới lập được kỳ công. Bởi vậy Phủ quan cho dựng nơi đó chiếc bia đá lớn đề ba chữ "Cầm Thảo Khấu" để kỷ niệm công Ngài hiển linh chận đứng bọn giặc lại cho quan quân tới kịp bắt".

"Chừng nào qua khu ấy, nhị vị sẽ trông thấy ngay chiếc bia đá đó ở bên đường, dưới gốc một cây đa lớn cành lá um tùm tươi tốt".

"Các khách thương đi lại buôn bán trên con đường này, xây thêm một cây hương ở sau bia đá. Mỗi chuyến qua nơi ấy, họ đều dừng bước thắp hương cúng vái cầu cho được đi đến nơi, về đến chốn, làm ăn phát tài..."

"Nhị vị nên cầm theo bó hương chiêm bái như mọi người cầu bình an tưởng cũng chẳng phải là việc thừa".

Lam Y nghe đoạn hỏi Thái Phong :

- Nơi đây không có hàng quán chi cả, mua hương ở đâu bây giờ?

- Cô nương khỏi lo! Nhà có sẵn, xin cầm theo một bao.

Nói xong, Thái Phong bắc ghế lấy một bao hương mới trên bàn thờ Quan Vân Trường xuống, đưa cho Lam Y.

Lam Y đón lấy bao hương rồi cùng Chu Đức Kiệt từ tạ gia đình họ Thái lên ngựa ra đi.

Còn sớm lắm, khí núi tỏa ra mờ như lớp phấn lam nhạt. Gió thổi nhẹ tiết trời vẫn lạnh căm căm se môi người lữ khách. Cảnh vật hai bên đường rất đẹp, hoa rừng cỏ dại rung rinh lướt theo chiều gió, ngàn cây xanh bát ngát tận chân trời, hương rừng tản mạn ướp muôn ngàn tiếng hót của chim muông vừa thức giấc líu lo đồng ca một bản nhạc rừng xanh.

Lam Y nói :

- Cũng rừng, cũng núi mà nơi đây đẹp huyền hoặc như bức thủy mặc của một tay danh họa, trái ngược hẳn với khu Sơn Phu man dại khô khan.

Nghe vậy, Chu Đức Kiệt chỉ mỉm cười không nói gì.

Nhìn anh, Lam Y hỏi :

- Cảnh này không đẹp ý hiền huynh sao mà cười?

Chu Đức Kiệt cười vang :

- Giấc mộng có lẽ đúng thật! Con người chất võ, hồn thơ!

- Trình độ võ nghệ của hiền muội như vậy thiết tưởng khó gặp được một trang nam tử khả dĩ lọt nổi mắt xanh. Họa chăng phải là một nhà thơ tánh tình khoáng đạt, phong tú tiêu sái, thông việc cổ kim, ngày ngày chồng ngâm thơ vịnh phú, Chà! Cuộc sống êm đềm hào hiệp của đôi trai gái tài sắc vẹn toàn đẹp đẽ là dường nào!

Nghe Chu Đức Kiệt nói một thôi dài Lam Y cũng phì cười :

- Văn nhân hào hoa phong nhã vị tất đã so sánh nổi cùng hiền huynh, lúc tao mặc thì chẳng ai bằng, mà khi xung phong vùng vẫy thì có kém chi giao long quẫy khúc?

- Nếu ngu muội lấy chồng, người chồng ấy ít nhất phải được như hiền huynh... Nhưng không! Điều mà ngu muội ước mong hơn cả là có đứa cháu kháu khỉnh mang họ Chu, nối chí được Cha và Cô nó sau này. Có vậy mới toại nguyện. Cho nên đã nhiều lần muốn hỏi qua loa hiền huynh về vấn đề hôn nhân... Hôn nhân là vấn đề bất khả ép. Hữu duyên thiên lý ngộ, nói thế nào trước được! Trên thế gian này có được mấy người phụ nữ kham nổi cuộc đời Giang Hồ Du Hiệp, cùng ngu huynh kết bạn và cùng anh em ta vung lưỡi kiếm phong trần hồ hải?

Lam Y phản đối :

- Có chứ! Theo ngu ý thì đã thấy một người...

- Ai đó vậy?

- Hiền huynh bất tất phải hỏi, việc nó tới sẽ tới. Hữu duyên thiên lý ngộ mà!...

Nàng ranh mãnh nhìn anh cười Hai anh em rong ruổi tới khi đã đứng bóng thì ở xa xa phía trước mặt có một cây cao lớn rườm rà.

Cầm roi ngựa chỉ, Lam Y nói :

- Có lẽ cây đa cổ thụ nơi trồng trụ đá kia kìa! Ta thúc ngựa chạy mau tới đó xem.

Lát sau đã tới nơi.

Bia đá cao bằng đầu người, khắc ba chữ triện "Cầm Thảo Khấu" rất vuông vắn rõ ràng.

Cây đa lớn hàng mấy chục ôm, rễ mọc xù sề, bóng lá che khuất hẳn một vùng rộng lớn.

Một đoàn trên một trăm người ngựa, thồ đầy hàng hóa, nán lại đó nghỉ, ăn bữa trưa.

Mấy người ra dáng khách thương cùng với bốn người nữa, vận võ phục màu vàng khè, võ trang chặt chẽ đang giải tấm vải dầu lớn ra trên mặt đất, hạ mấy thứ lễ vật vừa chay vừa mặn bày trước bia đá xuống sửa soạn đánh chén.

Mấy món võ khí trường để dựa cả vào gốc rễ đa gần đó.

Bọn người thấy anh em Chu gia từ xa tới thì chú ý ngưỡng đầu nhìn...

Lam Y nói với Chu Đức Kiệt :

- Bọn tiêu sư này vận đồng phục đồng sắc với màu cây cờ hiệu cắm ở thồ ngựa đầu đoàn kia kìa, hiền huynh coi!

- Ờ, chắc bọn này từ Kim Lăng qua đây đi Dương Châu. Bảo tiêu cục nào đó lấy màu vàng để diễn tả chữ Kim, phải không? Coi nào, chữ gì treo trên lá cờ hiệu kia... À, chữ Vân.

- Họ chăm chú nhìn ta quá!

- Lẽ cố nhiên rồi. Nhìn vì trên đường gặp khách lạ ngược chiều. Nhìn vì anh em ta có cặp tuấn mã khỏe mạnh lại võ trang, nghi ngờ biết đâu chúng ta không phải tay Hướng Mã. Nhìn vì thiếu nữ xinh đẹp gì mà lại kềm kiềm đeo cây trường kiếm gớm khiếp ở sau lưng...

Lam Y lẳng lặng mỉm cười. Anh em Chu gia xuống ngựa buộc cương vào chiếc rễ đa nhỏ. Lam Y rút bao hương ở bọc hành lý ra đánh lửa thắp lên cắm cả vào bát hương lớn đã đầy hương cháy dở, khói nghi ngút tỏa theo hướng gió nhẹ. Hai anh em đứng thẳng người trước bia đá cúi đầu lễ ba lễ. Lúc xoay lưng trở lại thì đã thấy các tiêu sư và mấy khách thương đứng cả gần đó cúi đầu chào rất lễ độ.

Hai người đáp lễ. Một tiêu sư râu quai nón, đeo cây thiết cương tiên, tiến lên mấy bước nói :

- Chúng ta là khách qua đường cả, nếu không nệ hà, xin mời nhị vị dùng bữa đã bày sẵn cho vui.

Chu Đức Kiệt vui vẻ nhận lời ngay. Chàng tự giới thiệu :

- Anh em tôi họ Chu, người Bình Dương huyện bên Sơn Đông...

Liếc nhìn cây đơn đao cán nhô ra trên vai Chu Đức Kiệt, vị tiêu sư tươi hẳn nét mặt nói :

- A! Có phải Chu Đơn Đao, lệnh lang của cố tiêu sư Chu Đức Ván nổi danh đất Bắc với đường đao gia truyền vô địch đó không?

Chu Đức Kiệt khiêm tốn, chỉ Lam Y đáp :

- Túc hạ quá khen! Gia muội Tú Anh đây. Làm sao túc hạ biết gốc tích anh em tôi?

Người đó hớn hở nói :

- Hữu nhãn vô châu tôi quả đắc tội muôn ngàn. Lam Y nữ hiệp đây phải không? Đứng trước Thái Sơn mà không biết.

Tiêu sư đó vái Lam Y. Nàng nghiêm chỉnh đáp lễ.

Tiêu sư nói tiếp :

- ... Hiệp danh của nhị vị vang lừng thiên hạ, làm chi chúng tôi trong nghề bảo tiêu mà không biết cho được! Hơn nữa, còn một điều này nhị vị không ngờ tới. Tôi họ Vân tên Báo, em của gia huynh hiện làm giáo đầu ở Bình Dương huyện Vân Bưu tước hiệu Trại Dực Đức đó.

Chu Đức Kiệt vui vẻ :

- Thiệt không ngờ. Thế ra là anh em nhà cả. Trước đây, trong những lúc gặp nhau hàn huyên chè chén, Vân giáo đầu thường nói có một bào đệ hành nghề tiêu sư ở Hoa Nam, ngờ đâu lại gặp đại ca ở nơi đây.

Vân Báo mừng rỡ gọi mấy tiêu sư khác đến giới thiệu từng người một :

- Đây là các tiêu sư giúp việc trong bản tiêu cục ở Kim Lăng, Tiêu Tấn tước hiệu Kim Đạn Tử, chuyên bắn đạn bách phát bách trúng. Hứa Thần Lang, hiệu Kim Sang Tướng, sử dụng cây sang rất tài tình. Còn đây là Hoàng Đầu Sư Tử , Lưu Quới Nguyên, thiện dụng lang nha bổng, gan dạ vô cùng.

Vân Báo nói với các tiểu sư :

- Nhị vị đây là hai nhân vật hữu danh trong giới Giang Hồ Kiếm Khách mà đã có lần tôi kể chuyện cho các hiền đệ nghe rồi. Sơn Đông Chu Đơn Đao và Lam Y nữ hiệp đó.

Các tiêu sư đều giật mình không ngờ lại được diện kiến hai nhân vật vẫn từng nghe danh. Họ chú ý nhìn tướng mạo phi phàm, cảm phục ra mặt dáng điệu anh hùng cân quắc của hai người.

Vân Báo nói :

- Nào xin mời nhị vị dùng bữa ăn nguội với chúng tôi.

Mọi người đều xúm vào ăn ăn uống uống rất vui vẻ.

Rượu mạnh ấm lòng, thịt gà, vịt quay kèm xôi nếp đỡ đói, bữa ăn giữa trời tuy võ biền nhưng thân mật ấm cúng vô cùng.

Vân Báo hỏi Chu Đức Kiệt :

- Nhị vị từ đâu qua đây?

- Từ Trấn giang lên Dương Châu, bây giờ đi Kim Lăng.

- Lúc ở Dương Châu, đại ca có nghe thấy chuyện gì về Kim Cương tự không?

- Không. Có chi lạ vậy?

Nghe đồn các đầu đà trong chùa ấy bị một bọn kiếm khách đến hạ sát hết, trừ ra có một tên thoát khỏi. Vụ này hậu quả lớn lao vì ở Kim Lãng ai cũng biết các hòa thượng Kim Cương tự là người thân tín của một vị Vương gia rất thế lực hiện thời. Chuyến này sang Dương Châu, tôi có ý dò la tin tức đó xem thiệt hư thế nào.

Lam Y nói :

- Riêng phần anh em tôi nghe nói bên Kim Lăng sắp có cuộc thi kỵ mã rất hào hứng nên sang đó xem cuộc thi và viếng đô thị luôn thể.

Vân Báo lắc đầu chép miệng :

- Gay go thì có gay go nhưng có một điều...

- ... Điều chi?

- Chẳng tránh được thịt nát máu rơi.

- Ủa! Thi kỵ mã mà sao lại có thịt đổ máu rơi?

- Nói ra không hết được. Nữ hiệp sẽ mục kích việc tôi nói trên đấu trường.

Chu Đức Kiệt nói :

- Ở Dương Châu, nếu đại ca có thì giờ nên tìm đến Tào gia trang kết giao cùng Thiên Lý Mã Tào Chí. Đó là một nhân vật đáng thâm giao. Luôn thể, anh em tôi có lời hỏi thăm.

- Chu đại ca dạy như vậy tôi rất vui lòng. Quảng giao bao nhiêu có lợi cho bọn tôi bấy nhiêu. Phiêu cuộc của tôi ở An Hà lộ bên Kim Lăng, đại ca có dịp quá bộ qua chơi cho tôi thu xếp lên đường.

Vân Báo chờ anh em Chu gia lên ngựa đi khuất nẻo đường mới ra lệnh cho đoàn ngựa tiến bước chỉ nẻo Dương Châu.

Xế chiều hôm ấy, anh em họ Chu đi tới một nơi có ngọn núi khá cao, chân núi là rừng cây rậm rạp. Thế núi in hẳn trên dòm trời, như hình con ngựa đang lặn mình trên cỏ biếc.

Lam Y chỉ tay :

- Hiền huynh coi kìa, Mã Thạch cương.

Một dòng suối lớn róc rách chảy, phát xuất từ chân núi, vòng vèo như con rắn bạc khổng lồ bò ra sát bên đường đi. Hai bên bờ suối cỏ dại hoa ngàn màu tím phớt, hồng ngả bóng soi lên trên mặt nước trong veo.

Mấy chú tiều còng lưng dưới bó củi nặng đi hàng một bên đường, nghe tiếng vó ngựa lộp cộp dằn trên đất đá, củng cố quay đầu lại nhìn xem người kỵ mã là ai.

Lam Y hỏi :

- Bớ chú tiều, đây có phải là Mã Thạch cương không? Chúng tôi muốn kiếm quán trọ làm ơn chi giúp.

Mấy chú tiểu không ai bảo ai cùng chỉ tay lên ngọn núi :

- Mã Thạch sơn đây. Gần đây, phía này là Quan gia bảo, có tửu quán.

Lam Y cảm ơn thúc ngựa cùng Chu Đức Kiệt tiến nhanh, vượt qua bọn tiều phu, vòng theo chân núi sang tay tả. Giây lát đi tới một cổng trang, mái lá, rào hoa, anh em Chu gia thấy một mãnh hán mặt đỏ như gấc, mày ngài xếch ngược, râu ba chòm đen lánh dài tới bụng, cổ lớn, vai to. Chàng ta vận chiếc áo bào màu lục, chân vận ủng võ.

Giật mình, Lam Y nhìn Chu Đức Kiệt nói nhỏ :

- Kìa, Hán Thọ Đình Hầu.

Chu Đức Kiệt nghiêm nét mặt :

- Chúng ta thức chớ có mê đâu! Nhưng kỳ thật! Cháu mà sao từ nét mặt đến khổ người y hệt tổ tiên. Chắc là Kim Đao Quan Long đây...

Mãnh hán mặt đỏ cũng nhìn trừng trừng anh em Chu, tới lúc hai người đi qua trước mặt, bèn chắp tay vái dài :

- Kính mời nhị vị nán lại tệ trang. Trời gần tối rồi...

Đang toan tính làm quen, bỗng được lời mời, Chu Đức Kiệt cả mừng, cùng Lam Y xuống ngựa vái chào đáp lễ :

- Anh em tôi đang tính xin vào bái yết, không ngờ lại gặp Quan anh hùng đứng hóng mát ngoài cổng trang, thiệt là may mắn vô cùng.

Mãnh hán ngạc nhiên :

- Ủa! Nhị vị Chu đại hiệp biết tiện danh sao? Tôi cốt ý đứng đón nhị vị chớ không phải hóng mát. Đêm qua, tổ phụ tôi báo mộng, vào giờ này sẽ có nhị vị Chu hiệp đi qua, dạy phải mời về nhà để kết giao. Bởi vậy, mới được biết tôn tính đại danh.

- Chúng tôi cũng vậy, đêm qua mộng thấy lệnh tổ phụ dẫn đường cho biết Mã Thạch cương để vào kiến anh hùng.

Quan Long cười ha hả :

- Chúng ta là con nhà võ, nhất kiến vi thâm giao, chẳng nên câu nêu trong sự xưng hô. Ta nên theo thứ tự của tuổi tác mà gọi nhau bằng anh em. Năm nay tôi ba mươi chẵn.

Chu Đức Kiệt vui vẻ nói :

- ... Tôi ba mươi hai, còn gia muội nhỏ tuổi hơn cả.

- Thế thì cho phép tôi kêu bằng Chu đại ca và Chu muội có được không?

- Sao lại không! Quan hiền đệ dạy chí phải.

Quan Long vỗ tay gọi gia nhân ra dắt ngựa vào tầu, và mời anh em Chu gia vào trong trang, lên thảo sảnh. Thảo sảnh rộng rãi, phía trong cùng, ngay chính giữa, một bức họa vẽ hình Quan Vân Trường đọc thư, có Quan Bình, Chu Xương đứng hai bên, hình lớn bằng người thật, nét bút rất linh động. Bức họa đó treo ngang trên tường, sau chiếc án thờ rộng lớn bày trong vòng chạm trổ vàng son chói lọi. Trên án thờ bày một lư hương bằng đồng đen.

Cây Thanh long yển nguyệt đao, lưỡi đao bọc trong vải xanh, cắm trong giá kê bên án thờ. Anh em Chu gia tiến đến trước bàn thờ lẩm nhẩm khấn vái hồi lâu rồi mới ra khách sảnh phân ngôi chủ khách cùng ngồi.

Quan Long nói :

- Tôi đã dành sẵn một căn phòng ở hậu đường, vậy xin mời đại ca và Chu muội vào thay y phục sửa soạn gọn ghẽ rồi ta sẽ hàn huyên, như vậy có lẽ dễ chịu hơn.

Chu Đức Kiệt và Lam Y cảm ơn, vác khăn gói theo Quan Long vào trong nhà.

Chỉ hai căn phòng bày biện trang nhã, Quan Long nói :

- Nhị vị cứ tùy tiện như ở nhà. Lát nữa tiện nội sẽ ra mắt.

Nói đoạn chàng đi ra.

Lam Y bảo Chu Đức Kiệt :

- Nếu gặp Quan đại ca cỡi ngựa cầm đao ở giữa đường, chắc chắn ngu muội tưởng là Hán Thọ Đinh Hầu hiển thánh đó!

- Ờ, giống thật, càng nhìn càng thấy y hệt người trong bức tranh. Hai căn phòng liền vách, có cửa sổ xây cuốn trông ra hoa viên trồng đầy hoa thơm, cỏ lạ. Sửa soạn xong, hai người trở ra đại sảnh thì đã thấy Quan Long đang ngồi dựa án thư đọc sách.

Quan Long bảo thị nữ :

- Vào mời phu nhân ra đây!

Lát sau, một thiếu phụ trạc hai mươi lăm, hai mươi sáu nét mặt thùy mị, dắt một tiểu nhi lối năm tuổi, dịu dàng bước ra.

Quan Long chỉ anh em họ Chu, bảo vợ :

- Đây là nhị vị Chu đại hiệp mà Tổ phụ báo trong giấc mộng đêm qua. Và đây là tiện nội và gia nhị Quan Hổ.

Thi lễ xong, bốn người cùng ngồi nói chuyện. Quan phu nhân thấy anh em Chu gia phong thái khác thường, cử chỉ anh hùng, đĩnh đạc, thì rất khâm phục, mừng thầm chồng mình có thêm mối hảo giao.

Lam Y bế Quân Hổ đặt ngồi lên đùi rồi nói chuyện với Quan phu nhân.

Chu Đức Kiệt hỏi :

- Quan hiền đệ ở khu Mã Thạch cương này lâu chưa?

- Đã chín đời nay rồi, kể từ đời tổ phụ tôi là Quan Thắng cùng các vị anh hùng trên Lương Sơn Bạc được triều đình chiêu an. Theo việc triều chính ít lâu, tổ phụ tôi từ quan đi ngao du.

Khi qua Mã Thạch cương này, thấy cảnh trí u nhã vừa mắt nên người xây dựng khu Quan gia bảo mướn người trồng trọt, chăn nuôi phá rẩy làm nương.

Lần hồi những người ấy lập gia đình sanh nở mỗi lúc một nhiều, hết đời nọ sang đời kia. Ngày nay, tại Quan gia bảo có tới trên một ngàn nhân số, sanh cơ lập nghiệp tại chỗ lập nên các tiệm buôn bán, tửu lầu, họp chợ đủ cả.

Các đoàn khách thương qua đây thường nán lại nghỉ ngơi hoặc buôn bán hàng hóa, hoặc mua mấy thứ thổ sảng đem đi. Bởi vậy sơn dã này cũng có phần tấp nập.

Đại ca và Chu muội hãy ở lại đây ít bữa cho tôi được thỏa tình thừa tiếp...

Chu Đức Kiệt đáp :

- Ngu huynh đi Kim Lãng xem cuộc đua kỵ mã có hẹn với nhiều người quen lắm. Cần đi cho kịp hạn kỳ.

- Đúng ngày rầm tháng ba mới khai hội, từ Mã Thạch cương đến Kim Lăng chỉ còn bốn ngày đường, vậy đại ca có thể nán lại tệ trang vài bữa.

- Hiền đệ không đi Kim Lăng xem hội sao?

- Tiểu đệ biết mặt trái của những kỳ hội do Thuận Vương tổ chức rồi. Gian vương nhằm mục đích sát hại những ai đương đầu với y. Chứng ta là hạng người có tâm can không chịu khuất tất, trông thấy vậy thêm tức, chi bằng không đi là hơn. Gian vương đã nhiều lần cho người về đây dụ dỗ tiểu đệ. Lần nào cũng bị chối từ nên y có ý khó chịu. Nếu y cho người đến đây kiếm chuyện, tiểu đệ định tâm sẽ cho chúng một bài học xử thế.

- Tài ba thao lược như hiền đệ không ra giúp triều đình, mai một ở nơi sơn dã này há chẳng phí công học tập hay sao?

- Tiểu đệ cân nhắc kỹ lắm rồi. Vĩnh Lạc hoàng đế nhân từ hiền hậu, nhưng nhu nhược thành thử chiều lúc gần như bất công, thà rằng ẩn náu nơi nương lúa vườn rau này còn hơn là xuất thân để mua lấy sự tức bực!...

Chu Đức Kiệt gật đầu :

- Hiền đệ suy luận chí phải. Nhiều vị anh hùng hiện cũng đợi thời, chờ dịp thuận tiện ra giúp nước...

- Nghĩ đến thân thế lắm khi quả cũng thấy buồn!...

Chỉ Thanh Long đao yển nguyệt cắm trên đá, Quan Long nói tiếp :

- Thanh đao kia đã bao đời nay giúp cha, ông nhà họ Quan lập nên không biết bao nhiêu là công lao hản mã, mà bao năm nay chịu đứng gọn trong đã kể đáng bực thiệt.

Chu Đức Kiệt hỏi :

- Thanh Long đao ấy từ đời nào?

- Từ Hậu Hán truyền lại. Vẫn còn tốt nguyên.

Nói đoạn Quan Long bước lại đã lấy đao bỏ bao ra đưa cho Chu Đức Kiệt coi.

Đón lấy cây đao, Chu Đức Kiệt thấy cầm rất vừa tay, lưỡi đao sáng loáng như nước, khen ngợi :

- Ngờ đâu ngu huynh được cầm cây long đao của viên danh tướng cầm đầu Ngũ hổ đất Ba Thục bao giờ!

Chu Đức Kiệt đưa đao cho Lam Y coi hồi lâu trả lại cho Quan Long. Gia nhân đã bày xong bữa tối, mời bốn người vào ăn.

Sáng hôm sau, Quan Long mời anh em Chu gia đi xem trong trang. Nhà cửa bếp nọ, nếp kia rất gọn gàng sạch sẽ. Quan Long sai gia nhân thắng ngựa để mời họ Chu đi vòng quanh khu Mã Thạch cương và Quan gia bảo. Thấy con tuấn mã của Quan Long cao lớn ra dáng ngựa trận, màu đỏ tuyền, bờm đen mà dài. Chu Đức Kiệt hỏi :

- Con ngựa này màu sắc chẳng khác chi Xích Thố tả trong sách, chẳng hay có được khỏe bằng không?

Quan Long vỗ vào cổ ngựa :

- Không biết có khỏe bằng ngựa của Hán Thọ Đinh Hầu không, nhưng ngu đệ đã thử cưỡi nó hàng ngày mà không biết mệt. Đại ca coi đây, vó cất cao và nhẹ lắm.

Nói đoạn, Quan Long nhảy lên mình ngựa, tay buông lơi dây cương :

- Xích Thố! Đi ta coi!

Như hiểu lời chủ, Xích Thố đi vòng quanh sân, đầu cất, ức dồ, hai vó trước cất cao mà chẳng coi thiệt kiêu hùng.

Quan Long khẽ vỗ tay vào cổ ngựa :

- Phi mau!

Xích Thố phi nước kiệu lẹ như tên bắn êm ru.

Lam Y vỗ tay khen :

- Con tân Xích Thố này hay quá, Quan đại huynh mua được ở đâu?

- Ngu huynh vào tận Tây Xuyên mới mua được con ngựa này. Nó vốn là ngựa rừng... nhưng lát nữa kể chuyện cũng được. Bây giờ mời đại ca và hiền muội lên ngựa đi xem phong cảnh Mã Thạch cương và Quan gia bảo đã.

Anh em Chu gia lên ngựa, Chu Đức Kiệt đi giữa cùng rong ngựa đi hàng ba ra khỏi cổng trang.

Quan Long nói :

- Hai con Ô Mã và Bạch Tuyết này cũng hay lắm đấy! Giống ngựa Bắc Sơn Đông còn có khi mạnh hơn ngựa Tây Xuyên.

Quan Long dẫn anh em họ Chu đi vòng khắp mọi nơi. Phong cảnh tuyệt đẹp.

Chu Đức Kiệt nói :

- Quan hiền đệ ở đây thật riêng một mình san hà, độc lập và an nhàn, chẳng còn ai dám tới quấy nhiễu nữa!.

Những người gặp trên đường thấy Quan Long đều cung kính vái chào.

Khu Quan gia bảo rất rộng lớn, nhà cửa xây toàn bằng gạch, đường lối vuông vắn khang trang. Tới một khu trồng nhiều cây đề xanh tốt, Quan Long chỉ lá chiêu bài đề Mã Thạch Quán.

- Anh em ta vào đây uống nước đã.

Chủ quán là Chúc Đạt đến định cư ở đây cũng đã được ba đời rồi. Y có nghề cất rượu tuyệt ngon. Toàn thể khu này ai cũng nghiền rượu do y cất nên đặt thành tên "Chúc gia tửu" mà Chúc Đạt thì có tước hiệu là Tửu Đại Vương.

Thấy Quan Long cùng hai người khách lạ đẹp ngồn ngộn như đôi hạt trắng tới quán mình, Chúc Đạt từ trong quán chạy ra vái dài chào hỏi rất đỗi niềm nở :

- Kính mời nhị vị quan nhân và tiểu thơ vào nghỉ chân.

(Thời đó dùng hai chữ Quan Nhân để tỏ ý kính trọng một người giàu có, hay thế lực trong vùng, chớ không cứ gì làm quan mới có danh từ ấy).

Quan Long vỗ vai Chúc Đạt :

- Tôi bận việc nhà, ít qua thăm, chẳng hay tiên sinh có phát tài không?

- Dạ buôn bán cũng nhĩ nhẵng đủ ăn. Nhị vị đây là khách viễn phương.

Quan Long gật đầu :

- Phải, nhị vị đây từ Hoa Bắc... Có chi nhậu tối không?

- Dạ có thịt heo rừng mới bẫy được đêm qua.

- Lấy ba hồ rượu hảo hạng và vài món ăn chơi.

Lam Y nói :

- Chúc tiên sinh cho hai hồ thôi, tôi uống chung với gia huynh được rồi.

Chúc Đạt vâng dạ quay vào, lát sau tiểu nhị đem rượu và mấy món nhắm ra khói bay nghi ngút, mùi thơm dễ chịu.

Quan Long nâng Lam Y rượu mời.

Lam Y nóng ruột hỏi :

- Việc bắt tân Xích Thố ra sao, Quan đại huynh kể cho chúng tôi nghe với nào.

Quan Long uống một hơi cạn ly rượu, khà một tiếng :

- Rượu thơm quá!... Vâng, tôi xin kể. Việc đó cách đây bốn năm rồi...

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau