LÃ MAI NƯƠNG

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Lã mai nương - Chương 11 - Chương 15

Chương 11: Gươm linh bay bướm, lấy máu kẻ thù chồng San thành bình địa, hỏa thiêu Bành gia ổ

Nghe Lâm thái thái kể câu chuyện đau thương, Mai Nương, Tử Long lấy làm thương cảm, ngậm ngùi tiếc thay cho khách anh hùng họ Lâm vô tình thọ nạn. Bất giác hai người lại nghĩ chính mình đây cũng đang giang hồ bôn tẩu chỉ vì mối thú nhà nên chẳng khỏi sốt ruột nóng lòng.

Mai Nương nói với mẹ con họ Lâm :

- Nếu kẻ thù của thái thái và Lâm thơ thơ đích danh là Bành Khoát Hải và con y là Chấn Sơn thì chắc chắn tên cường hào ác bá bên Hoa Châu rồi. Anh em tôi cũng đang tìm nó hỏi tội giết người lành bên Khương gia thôn. Chi bằng chúng ta cùng đi và sẽ nhường cho thái thái cùng thơ thơ moi gan tặc đạo.

Lâm thái thái mừng rỡ nói mấy lời cảm ơn.

Sáng hôm sau bốn người lên ngựa dong ruổi sang Hoa Châu.

Nghỉ ngơi một ngày, hôm sau Cam Tử Long hỏi chủ quán :

- Từ đây đến Bành gia trại còn bao nhiêu xa, tiên sinh làm ơn chỉ dùm?

- Ra lối Tây môn chừng năm dặm sẽ tới trại họ Bành, Trang chủ là người có thế lực nên ở đây ai cũng biết tiếng.

Tử Long mỉm cười :

- Chính vì đại danh Bành trang chủ nên tôi mới tới đây xin yết kiến.

Nói đoạn chàng sai tửu bảo thắng ngựa ra khỏi Tây môn Hoa Châu, thẳng đường tới Bành gia ổ nhận xét địa thế rồi mới trở về.

Lã Mai Nương hỏi :

- Sư huynh thăm dò địa thế, thấy những gì?

- Tường cao, hào sâu, tứ môn đều có vọng lâu tráng đinh canh phòng nghiêm cẩn. Chung quanh không có thôn xóm nào cả. Ta có thể đánh ban ngày.

Lâm thái thái ngạc nhiên :

- Đánh ban ngày? Sao không đánh đêm có lợi hơn, chúng sẽ nghi ngờ không hiểu ta có bao nhiêu người!

Lã Mai Nương nói :

- Cam sư huynh nói có lẽ đúng, bá mẫu ạ. Dù ta có đánh đêm chăng nữa chỉ trong chốc lát chúng sẽ biết ta có bao nhiêu người, mà trái lại ta sẽ bất lợi vì không rõ họ nhiều hay ít người. Bành tặc đã biết rõ mặt bá mẫu và Lâm thơ thơ cũng như không lạ gì Cam sư huynh và tiểu nữ, khi ta nhập trang dĩ nhiên chúng biết là ta theo dõi sau vụ Thiên Sơn tự bên Túc Kỳ châu, thà rằng ta đánh ngay ban ngày còn hơn. Vì có mối thù, lão bá mẫu và Lâm thơ thơ đảm nhiệm việc đánh bắt Bành lão tặc, ngoại giả xin mặc Cam sư huynh và tiểu nữ cáng đáng.

Lâm Hồng Vân nghe Lã Mai Nương suy luận một hồi bèn nói với mẹ :

- Con đồng ý với Song hiệp ở điểm đánh Bành gia ổ lúc thanh thiên bạch nhật. Bây giờ chỉ còn điểm dự tính vào trang trại như thế nào.

Lâm thái thái cười :

- Tất cả có bốn người mà ba người đồng ý về việc đánh ban ngày lẽ cố nhiên thiểu số phải theo đa số. Vậy dự tính vào trang như thế nào?

Cam Tử Long nói :

- Ta chia ra làm ba đạo nhập ba cửa khác nhau. Lâm thái thái và Hồng Vân thơ thơ vào chính Bắc, xưng là nữ mãi võ xin vào trang biểu diễn. Bành Khoát Hải vốn là tên hiếu sắc nghe nói có thiếu nữ kiều diễm xin biểu diễn tất phải mời vào ngay, như vậy nhị vị đỡ mất công tìm kẻ thù, hễ gặp là ra tay liền. Lã sư muội vào Đông môn tùy cơ ứng biến và mục tiêu là khu trung tâm. Còn tiểu điệt xin đảm nhiệm Tây môn và cũng sẽ đánh thốc vào giữa trại. Như vậy ta có thể chia chúng ra mà đánh mà vẫn tiếp cứu được lẫn nhau. Có vị nào phản đối dự tính này không?

Lã Mai Nương mỉm cười sau khi thấy mẹ con Lâm gia yên lặng :

- Tiểu muội ưng thuận kế hoạch đó.

Lâm Hồng Vân nói :

- Mưu kế hoàn toàn như vậy không chấp nhận sao được? Chừng nào khởi sự?

Cam Tử Long đáp :

- Đầu giờ Ngọ ngày mai.

* * * * *

Nói về Bành Khoát Hải khi thoát khỏi Thiên Sơn tự, chạy thẳng một mạch thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm đi riết ngày đêm về Hoa Châu.

Bành Chấn Sơn thấy cha về sớm ngạc nhiên hỏi :

- Con tưởng phụ thân còn ở chơi lâu ngày với Pháp Quang hòa thượng?

- Ta cũng muốn vậy, nhưng trời không cho! Pháp Quang tịch rồi còn đâu.

- Ủa? Sao vậy?

Bành lão tặc bèn kể lại trận đánh Thiên Sơn tự cho Chấn Sơn nghe.

Chấn Sơn nói :

- Nếu vậy hai đứa trai gái ấy bản lãnh ghê gớm lắm sao?

Khoát Hải phì cười :

- Chờ gì nữa! Chúng vào nổi địa huyệt Thiên Sơn tự hạ sát Pháp Quang sư trưởng, Tri khách tăng, Trấn Phương là ba danh thủ trong chùa, nếu ta không lẹ chân tẩu thoát thì cũng nằm cả đó rồi. Ta nên tăng cường phòng thủ, biết đâu chúng không tìm tới đây.

- Làm sao chúng biết được phụ thân ở Hoa Châu mà tìm đến?

- Biết đâu đây! Cẩn thận vẫn hơn. Con khá nghe lời ta.

Bành Chấn Sơn nói :

- Nếu vậy hai nhân vật do Thị lang Bột Dũng Các vừa phái tới đây thật đúng lúc. Phụ thân nên lưu họ ở lại trong trang ít ngày.

- Ai vậy?

- Cung Vượng và Trần Bá Hoàng.

- Họ đến đây từ bao giờ?

- Họ tới từ chiều hôm qua. May quá, con giữ hai người ấy lại chờ phụ thân, nếu không sáng nay đã lên đường sang Thiên Sơn tự lỡ mất rồi. họ mong gặp phụ thân.

- Được, để ta thay áo đã, mất hết cả bọc hành lý trong chùa.

Bành Chấn Sơn cười :

- Nếu hôm nọ phụ thân đem theo bọc tiền lấy được ở Khương gia thôn thì cũng bỏ uổng ở Thiên Sơn tự.

Khoát Hải vào trong nhà tắm rửa sạch sẽ mới lên nhà chào mẹ là Tiêu thị, năm ấy bảy mươi sáu tuổi mà tóc hãy còn đen tuyển, răng rất chắc chưa gãy chiếc nào, võ nghệ tinh thông, quen sử dụng cây thiết trượng đốt trúc nặng năm mươi cân, thập phần nguy hiểm. Tuy có tuổi, Tiêu thị, tánh tình biển lận độc ác vô cùng nên toàn thể trong trang ai cũng sợ hãi, kể cả Bành Khoát Hải. Những lúc Tiêu thị hầm hầm nóng giận, hai tay chống nạng bên sườn, đi đi lại lại trong phòng hằm hè dữ dỗi chẳng khác chi con ác thú.

Bọn gia nhân từ nhỏ chí lớn tên nào cũng len lét sợ hãi không dám giàn mặt Tiêu thị, Vợ Bành Khoát Hải là Sử Huyền cô, em của một tay đại đạo Sử Đạt Thông nổi danh trong chốn giang hồ. Sử Huyền Cô quen dùng đoản thương, lợi hại không kém gì chồng.

Họ Bành có hai người con.

Con trưởng là Chấn Sơn như ta đã biết và Thúy Linh năm ấy hai mươi mốt tuổi.

Chấn Sơn xấu xí diện mạo thô kệch giống cha, năm lên sáu tuổi bị bịnh đậu mùa nên mặt rỗ chằng chịt như tổ ong. Trái lại Bành Thúy Linh trắng trẻo xinh đẹp giống mẹ, nhưng tánh tình cũng ác theo máu bà nội. Chấn Sơn, Thúy Linh được Tiêu thị và cha mẹ truyền dạy võ nghệ nên bản lãnh rất lợi hại. Thế là cái gia đình năm người ấy ai cũng có bản lãnh vào hạng đáng kể, từ bao nhiêu năm nay tác oai tác ác mà vẫn ở ngoài vòng pháp luật, vì lẽ chúng không hành động trong địa phận Hoa Châu. Trái lại ở trấn nhà, chúng giao dịch rộng rãi dưới hình thức lương thiện của một tay hào trưởng nên có thế lực, được mọi người e nể.

Bành Khoát Hải đem việc Pháp Quang và đồng bọn bị hai thanh niên nam nữ sát hại thưa lại rõ ràng cho Tiêu thị nghe. Chắp tay ra sau lưng, đi đi lại lại trong phòng, Tiêu thị nghe đoạn lắc đầu mà rằng :

- Ta đã tiên đoán Pháp Quang không lâu bền. Chiêm nghiệm đã nhiều ta thấy ở đời mà mê luyến sắc đẹp thì dù anh hùng biết mấy thì chẳng chóng thì chầy đại sự cũng hỏng và hại đến thân. Có biết tông tích hai đứa phá hại đó là ai không?

Bành Khoát Hải thưa :

- Thưa không. Chúng đột nhập địa huyệt, khi biết thì chỉ kịp đánh. Bọn Pháp Quang bị hại rồi con thừa dịp thoát ra lối sau về đây.

- Có nhận ra hai đứa ấy thuộc môn phái nào không?

- Quyền cước ghê gớm nặng nề phảng phất Bắc Thiếu Lâm, kiếm pháp linh diệu phảng phất Nga Mi. Cả hai cùng dùng trường kiếm và đều là báu kiếm.

Tiêu thị quay ngoắt người lại trừng mắt nhìn Bành Khoát Hải :

- Còn phảng phất gì nữa! Bắc quyền nặng nề, diệu kiếm Nga Mi thì chắc chắn chúng là môn đồ của Chiêu Dương đại sư và Lã Tứ Nương trên Bạch Vân tự ở Mã Dương cương, nơi giáp Sơn Đông, Trực Lệ. Hai nhân viên của Bột Dũng Các qua đây có việc chi? Ngươi đã gặp chưa?

- Bây giờ con mới ra tiếp hai người ấy. Chắc họ có mật vụ chi đây.

Nói đoạn Khoát Hải lui ra đại sảnh. Tuy đã có tuổi, hung ác nhưng Bành tặc rất sợ Tiêu thị. Y giấu nhẹm những vụ cưỡng bức phụ nữ, Tiêu thị mà biết thế nào y cũng bị quở trách nặng nề. Trần Bá Hoàng và Cung Vượng đang ngồi cùng Bành Chấn Sơn ở khách phòng, thấy Khoát Hải đi tới liền cùng nhau thi lễ.

Bành Khoát Hải hỏi :

- Nhị vị hiền đệ qua đây có việc chi gấp không?

Trần Bá Hoàng nói :

- Chúng tôi được lệnh theo dõi thêm về hoạt động của các võ phái miền Bắc. Mới đây Càn Long Hoàng đế du Giang Nam hình như cũng không ngoài mục đích ấy.

- Hiền đệ từ đâu đến Hoa Châu?

- Nhận được lệnh khởi hành tự Bắc Kinh, Thị lang Hòa Thân cũng xuống miền Nam, đồng thời Bột Dũng Các đi với mấy người khác lên Liêu Dương xem tình hình Thái Cực mới được tổ chức lại bao quát hơn trước, dưới quyền vị sư trưởng người Hàn thay thế vị đại sư Triều Tiên mới viên tịch.

- Thế còn nhiệm vụ của hiền đệ có gì chuẩn đích hay không?

Suy nghĩ giây lát, Trần Bá Hoàng nói :

- Ngoài việc đi Thanh Hải dò xét về Côn Luân, còn có một việc nữa mà tiểu đệ lấy làm kỳ lạ.

- Việc chi vậy?

- Thiết Diện Hổ nhờ Bột Dũng Các yêu cầu bọn tiểu đệ nghe ngóng tin tức về một thanh niên cư ngụ trong Bạch Dương lãnh thuộc dãy Tần Lĩnh sơn.

- Có biết tên không? Vào tận nơi đó kiếm khó gì?

- Thanh niên đó họ Cam không không biết tên là gì. Hình như y không ở hẳn trong Bạch Dương lãnh nên có lẽ vì thế mà bọn tiểu đệ không phải vào đó dò hỏi.

- Họ Cam này thuộc môn phái nào?

- Không biết, hừ! Nghe tin tức một người mà chỉ biết có họ không thôi, trong thiên hạ mênh mông này quả là một việc quá ư mơ hồ.

- Thanh niên họ Cam trạc bao nhiêu tuổi?

- Cũng không rõ nữa. Theo Bột Dũng Các thì y độ chừng ngoài đôi mươi. Điều mà đệ thắc mắc là tại sao Thiết Diện Hổ có nhiệm vụ thuộc miền Nam mà lại chú ý tới nhân vật trên đất Bắc?

Bành Khoát Hải cười ha hả :

- Dễ hiểu lắm! Chắc Thiết Diện Hổ đang điều tra một vụ gì có liên lạc tới họ Cam mà y biết đang ở miền Bắc chớ gì!...

Cung Vượng đổi sang chuyện khác :

- Nghe lệnh lang Chấn Sơn nói về vụ Thiên Sơn tự may quá, nếu y không giữ thì bọn tiểu đệ đi thẳng Túc Kỳ châu, trước là gặp lão huynh, sau là thăm Pháp Quang luôn thể.

Bành Khoát Hải gật đầu :

- May thật đó!... À, bọn đánh Thiên Sơn tự chỉ vỏn vẹn có hai nam nữ thanh niên rất oai hùng.

Cung Vượng giựt mình :

- Hay là thanh niên họ Cam đấy?

Trần Bá Hoàng cười lớn, vỗ vai họ Cung :

- Có lẽ Cung hiền đệ từ nay bất cứ gặp hay nói tới thanh niên nào cũng cho là họ Cam cả. Đây là một đôi thanh niên nam nữ cơ mà!

Bành Khoát Hải nói với Trần, Cung hai người :

- Nhị vị hiền đệ ở lại tệ trang chơi ít bữa rồi hãy lên đường. Lúc này tiện nội và con Thúy Linh đi vắng, chúng ta sẽ cùng nhau uống rượu đàm luận cho vui.

- Hiền tẩu và lệnh nữ đi đâu?

- Đi Hán Khẩu thăm bà cô mẫu của tiện nội. Mẹ con chúng cũng sắp về tới nơi. Ngu huynh có ý nhờ nhị vị hiền đệ tăng cường tệ trang cho ít ngày, trong khi mẹ con Thúy Linh chưa về.

Cung Vượng nói :

- Ít ngày thôi, bọn tiểu đệ còn phải lên đường không dám chậm trễ.

Vì vậy, khi Lã Mai Nương và Cam Tử Long cùng hai mẹ con Lâm thái thái tới Hoa Châu tìm đành Bành Khoát Hải thì Trần Bá Hoàng và Cung Vượng còn ở Bành gia ổ. Nực cười thay trong khi hai nhân viên Bột Dũng Các đang dò la tin tức của họ Cam thì chính họ Cam cũng tìm đến nơi. Hai người gần nhau trong gang tấc, sắp gặp mà không biết mặt nhau.

Trưa hôm ấy, Lâm thái thái và Hồng Vân trang phục ra dáng kẻ đi mãi võ, lưng đeo hành lý và khí giới. Thái thái còn vác theo một ngọn giáo. Hai người nhằm Bắc môn Bành gia ổ đi tới, đứng dừng lại sừng sững trước cổng nhìn vào. Trang đinh canh phòng ở cổng bỗng thấy một lão bà đi cùng một cô gái xinh đẹp tới cổng dòm ngó vào liền lên tiếng :

- Hai người này dòm ngó gì ở đây? Có chồng con làm công nhân trong trang phải không?

Lâm thái thái vờ vĩnh vái chào tên trang đinh :

- Mẹ con tôi mãi võ, qua đây thấy trang trại lớn nên muốn xin vào biểu diễn kiếm chút tiền độ nhật.

Tên trang đinh nhìn kỹ thấy cô gái mãi võ khuôn mặt trái xoan, môi son má phấn xinh đẹp bội phần, bèn có ý dằng dai bỡn cợt. Y nheo mắt lại cố làm ra vẻ si ngây :

- Cô em xinh đẹp nhường kia liệu tài võ được bao nhiêu mà mãi với chẳng mãi!

Hồng Vân lộn tiết muốn xả cho y một kiếm rồi đời, nhưng Lâm thái thái đã nắm chặt lấy tay nàng, ôn tồn :

- Chúng tôi mãi võ độ nhật chứ có tranh đấu với ai đâu mà cần cao thấp? Đại ca thể tình vào báo với Trang chủ cho phép chúng tôi múa rìu qua mắt thợ, kiếm chút tiền sanh sống qua ngày, ơn ấy chẳng bao giờ quên.

Tên trang đinh khoái chí trước lời năn nỉ của lão bà, toét miệng cười :

- Tỉ dụ tôi cho vào thì lão bà đền ơn bằng cách nào?

Lâm thái thái cố nén giận, mỉm cười :

- Thì mời đại ca uống bữa rượu chớ gì?

- Chao ơi! Dễ dàng quá nhỉ? Phải biết không phải bạ ai cũng được vào trang trại này đâu nhé!... Nhưng uống rượu với cô em đây phải cùng uống mới... vui chớ! Tửu mà không... sắc thì... buồn chết đi được! Hi... Hi...

- Được đại ca vào báo ngay với Trang chủ đi, sá chi một ly rượu mời?

Sướng quá, tên trang đinh vác giáo lên vai, cười híp mắt :

- Nói thật chớ, cô em xinh đẹp nhường này chẳng cần mãi võ thì Trang chủ cũng liệng từng nén bạc thưởng trước rồi, ăn thua gì cái thằng tôi. Được rồi, để tôi cho người vào báo với chủ nhân, nhưng đừng quên nhé! Người đẹp hay quên và... bạc tình lắm đó!...

Nói đoạn y gọi đồng bọn :

- Này, Triệu Ngũ ơi, vào nói với Trang chủ có cô nương cực kỳ xinh đẹp xin vào biểu diễn võ nghệ lấy thưởng đó. Đi ngay.

Bành Khoát Hải đang cùng Trần Bá Hoàng và Cung Vượng thảnh thơi uống rượu trên đại sảnh, thì trang đinh bước vào thưa :

- Bẩm Trang chủ có hai người mãi võ xin vào biểu diễn lấy thưởng.

Bành Khoát Hải cau mặt nghi ngờ :

- Hai tên ấy hình dáng thế nào? Chúng từ đâu tới?

- Bẩm con không rõ là người phương nào, nhưng họ là phụ nữ và có một người xinh đẹp lắm.

Vốn là tay háo sắc, Bành Khoát Hải nghĩ thầm: “Cứ cho chúng vào biểu diễn mua vui, cần chi? Đứa nào dại dột dám vào hang hùm sanh sự mà lo!”

Nghĩ thế liền nói :

- Ừ ngươi ra dẫn chúng vào ngay. Bảo chúng biểu diễn khéo sẽ có thưởng, nghe?

Triệu Ngũ vâng dạ lui ra Bắc Môn bảo Lâm thái thái :

- Trang chủ chấp thuận cho vào, võ nghệ kém thì không có thưởng đó.

Mẹ con họ Lâm mừng rỡ, qua cổng trang. Tên trang đinh vác giáo nói theo :- Lão má ơi, nhớ bữa rượu thưởng nhé, tôi chờ đấy!

Lâm thái thái dắt tay Hồng Vân theo Triệu Ngũ đi thẳng vào trang, mặc tên tráng đinh há hốc miệng nhìn theo. Vào tới thềm đại sảnh, Triệu Ngũ bảo hai người đứng chờ rồi vào báo :

- Bẩm, họ chờ ngoài đầu thềm kia rồi ạ.

Bành Khoát Hải đặt ly rượu xuống thồi :

- Cứ dẫn họ vào.

Triệu Ngũ lùi ra vẫy Lâm thái thái :

- Trang chủ cho phép vào sảnh.

Tức thì hai mẹ con họ Lâm đặt bọc hành lý giả xuống thềm, Hồng Vân tuốt kiếm ra cầm ngược trong tay, trong khi lão bà lăm lăm cầm giáo đi lẹ vào trước. Bành Khoát Hải đang thích chí sẽ được xem gái đẹp mãi võ, chợt thấy hai người tiến vào và nhận ra ngay mẹ con cô gái bên Túc Kỳ châu, biến sắc đứng phắt dậy khiến Trần Bá Hoàng và Cung Vượng giựt mình xô ghế đứng theo.

Lâm thái thái chỉ mặt họ Bành quát :

- Bành tặc! Mày còn nhớ đã lập mưu hèn hạ sát hại chồng ta là Thiết Cước Hổ Lâm Diên Khánh năm xưa không? Coi đây!...

Lẹ như chớp, Lâm thái thái nhằm ngực tên lão tặc phóng mạnh ngọn giáo. Bành Khoát Hải hoảng hồn thụp xuống tránh. Ngọn giáo rít lên xẹt trúng búi tóc ngược của họ Bành xổ tung ra, lao thẳng vào phía trong cắm phập vào cây cột chạm lớn ngót một ôm tay. Bành Khoát Hải thoát chết vội đẩy đỏ thồi tiệc chắn đường thích khách, nhảy vụt vào tận bức tường trong cùng đại sảnh, vớ lấy cây đao to bản rút phắt ra sẵn sàng chiến đấu.

Lâm thái thái giết trượt kẻ thù chồng thì nổi giận đùng đùng, vừa tuốt cặp hổ đầu vừa phóng mình rượt theo, bổ luôn hai nhát thật mạnh xuống đầu Bành tặc. Khoát Hải biết địch thủ lợi hại không dám khinh thường, hoa đao gạt Hổ Đầu câu sang bên, chém trả lại, tận tình tranh đấu. Trần Bá Hoàng và Cung Vượng bỗng dưng gặp biến cũng vội vàng nhảy ra xa, chạy tới giá binh khí rút cây roi chín đốt và cây đoản thương phòng thân. Lâm Hồng Vân cố ý giúp mẹ hạ sát gấp kẻ thù nên không đuổi theo hai kẻ lạ mặt. Nàng rút phi đao nhằm ngực Khoát Hải phóng mạnh. Tên lão tặc vội né sang bên nhưng còn vướng cặp Hổ Đầu câu lợi hại của Lâm thái thái, nên phi đao vẹt đứt bên vai tả, máu chảy dầm dề. Trần Bá Hoàng, Cung Vượng sợ họ Bành đuối tay bị ám hại bèn khoa khí giới xông vào chặn đánh Hồng Vân.

Nàng giận quá quát :

- Ta với hai ngươi không thù oán, hãy tránh sang bên coi ta lấy thủ cấp Bành tặc.

Trần Bá Hoàng nạt lại :

- Tiểu nữ không được lộng hành hại bạn ta, muốn sống hãy buông kiếm lai hàng!

Điên tiết, Hồng Vân thọc luôn lưỡi kiếm vào ngực họ Trần :

- Coi bản cô nương lai hàng đây!

Trần Bá Hoàng đưa roi lên gạt, nhưng Hồng Vân đã thâu kiếm lại chém tạt một lát vào cổ Cung Vượng. Thế là trong đại sanh rộng rãi, năm người chia ra làm hai toán đánh nhau kịch liệt, khí giới va chạm chan chát ghê rợn... Bọn trang đinh nổi cồng báo động inh ỏi, hò nhau cầm khí giới đến vây tròn khu đại sảnh. E đánh trong sảnh bất tiện, mẹ con họ Lâm lùi dần ra cửa rồi bất chợt phi thân qua đầu bọn trang đinh, đồng thời quơ luôn mấy lát hổ đâu câu khiến mấy tên bị tử thương lăn ra giãy đành đạch trên vũng máu. Thấy hai thích khách hung bạo quá, bọn trang đinh vội giãn ra hai bên, nhường lối cho Bành Khoát Hải và Bá Hoàng, Cung Vượng rượt theo địch thủ ra sân gạch. Nhác thấy Cung Vượng lỏng lẻo, Hồng Vân phóng luôn một lưỡi phi đao lợi hại cắm trúng ngực bên tả, kêu lên một tiếng té ngửa ra sàn. Trần Bá Hoàng sợ bạn bị hại bèn nhảy tới đón đánh Hồng Vân kịch liệt. Các trang đinh thừa thế khiêng Cung Vượng chạy vào trong nhà.

Lâm thái thái quyết trả thù chồng hoa cặp Hổ Đầu câu vùn vụt áp đánh Bành tặc.

Không kém, Khoát Hải trả đòn liên miên, gây nên một trường chiến đấu dữ dội như lưỡng hổ tranh mồi. Tên lão tặc vừa đánh vừa lấy làm lạ không hiểu vì lẽ gì mẫu thân là Tiêu thị và Chấn Sơn nghe cồng báo động mà chậm chân không tới giúp bắt mẹ con thích khách.

Bọn trang đinh, vốn được luyện tập, hò nhau xúm vào đánh hôi. Lâm thái thái và Hồng Vân đưa luôn mất lát khiến mấy thủ cấp trang đinh rơi lộp cộp xuống sân như sọ dừa, máu phun tung tóe vào mặt đồng bọn. Chúng sợ hãi giãn ra, đành cầm chừng.

Nói về Cam Tử Long vào Bành gia ổ lối Tây môn.

Chàng điềm nhiên đi thẳng vào cổng trang. Hai tên trang đinh canh cổng vội vác giáo chặn lại. Một tên quát :

- Đi đâu thế này? Tên chi? Hỏi ai?

Cam Tử Long nói :

- Ta quen với Bành Chấn Sơn công tử, vào đây chơi nhiều lần rồi các ngươi không nhớ mặt sao?

- Ngươi ra vào nhiều làm sao nhớ được. Tiên sinh chịu khó chờ, tôi cho người vào báo với Bành công tử.

Nói đoạn chúng gọi đồng bọn nhắn vào báo với Chấn Sơn.

Tử Long nghĩ bụng như vậy càng hay, đỡ phải tìm kiếm Chấn Sơn, nếu y không ra sẽ hay. Lát sau, quả nhiên một người trạc tam tuần, da đen, mặt rỗ chằng chịt, lưng giắt đôi cương tiên, đi cùng với sáu tên trang đinh võ trang tiến ra lối Tây môn.

Tên canh cổng nói với Cam Tử Long :

- Thiếu gia đã ra đó.

Chờ Chấn Sơn ra đến nơi, Cam Tử Long vái chào rất tự nhiên :

- Kính chào Bành đại ca, chuyến này lâu quá mới đến thăm, chẳng hay đại ca có được an khang không?

Chấn Sơn ngạc nhiên nhưng cho rằng mình xưa nay giao dịch quen biết nhiều, có lẽ không nhớ mặt hết mọi người nên cũng vái chào lại.

Không để Chấn Sơn kịp trả lời, Tử Long nói tiếp luôn :

- Chuyến này tiểu đệ từ xa về đây có việc gấp muốn thưa lại cùng lệnh phụ hay đại ca rồi lại đi ngay. Rất gấp!

Nghe vậy Chấn Sơn tưởng thanh niên đang đứng đó là người chỉ điểm quen với phụ thân y nên không hỏi nhiều, vả lại thấy thanh niên có vẻ lễ độ liền mời :

- Nếu gấp, xin theo tôi vào trang ngay. Gia phụ đang có khách trên đại sảnh.

Không chờ nói hơn, Cam Tử Long cùng đi với Chấn Sơn vào trang.

Chấn Sơn hỏi :

- Nghĩ mãi không rõ đã gặp đại ca ở nơi nào, quý tánh cao danh là gì?

Tử Long đáp :

- Trước đây tiểu đệ đã được gặp đại ca ở Lạc Dương rồi, không nhớ ra Tân Chương sao?

Chấn Sơn ngạc nhiên hơn nữa :

- Tôi chưa từng qua Lạc Dương chuyến nào, hay là đại ca lầm với kẻ khác rồi?

Muốn kéo dài thì giờ để xem hai ngả Đông và Bắc động tình hình thế nào, Tử Long nói :

- Không lẽ tiểu đệ lầm: Rõ ràng bữa đó tiểu đệ dẫn lệnh phụ trong vụ “đón” chuyến xe chở hàng hóa đầy nhóc mà! Không đánh hắn ở Lạc Dương nhưng trên con đường đó, nới cách Đồng Quan chừng mất ngày đường, Đại ca chính là Bành Chấn Sơn, phải không?

Chấn Sơn chợt nhớ ra vụ lập mưu sát hại Lâm Diên Khánh :

- Phải rồi, chính tôi tên Chấn Sơn, đại ca muốn nói tới vụ đón xe hàng của Lâm Diên Khánh tức là Thiết Cước Hổ phải không?

- Chính vậy Chấn Sơn đứng dừng hẳn lại đăm đăm nhìn Tử Long, nghi ngờ :

- Bữa đó không có người nào lạ cùng đi, ngươi là ai?

Chấn Sơn vừa hỏi vừa nhảy vội sang bên, rút cặp trúc tiết cược tiên ra cầm lăm lăm phòng bị.

Giữa lúc ấy có tiếng cồng khua inh ỏi ở khu trung ương trang trại. Bành Chấn Sơn giựt mình, quắc mắt nhìn trừng trừng Tử Long :

- Ngươi là ai? Nói mau!...

Cam Tử Long dềnh dàng :

- Không ngờ đại ca kém trí nhớ thật. Bữa đó tiểu đệ có đi cùng bày mưu thiết kế hạ sát Thiết Cước Hổ mà!

Tiếng cồng báo động ở khu đại sảnh mỗi lúc một gấp. Các tráng đinh hò nhau lấy khí giới chạy vào giữa trang. Sáu tên đi theo Chấn Sơn cũng định theo đồng bọn tới chỗ có báo động nhưng Chấn Sơn quát :

- Khoan! Tên này có gian ý chi đây! Bắt nó cho ta!

Không cần kéo dàu nữa, Tử Long phì cười :

- Bây giờ ngươi mới nghĩ ra thì muộn mất rồi con ạ! Vợ con của Lâm tiêu sư bị cha con nhà ngươi mưu hại năm xưa, đã vào tới đại sảnh lấy đầu Khoái Hải đó. Còn đầu ngươi thì dành cho ta!

Nổi giận đùng đùng, Chấn Sơn múa cương tiên nhảy xô vào đánh Cam Tử Long. Sáu tên tráng đinh cũng xông vào vậy đánh giúp chủ. Tử Long tuốt trường kiếm ra gạt đỡ :

- Càng đông càng hay! Bọn bây tội ác đã nhiều, hôm nay gặp ta tất phải tận số xuống địa ngục, nghe!

Gạt bật ngọn roi của Chấn Sơn sang bên, Tử Long hoa kiếm lên một vòng, hai tên trang đinh bị chặt đứt cánh tay, rên siết bỏ vòng chiến, trong khi mấy tên khác từ ngoài cổng chạy tới tiếp cứu. Bị gạt quá mạnh, Chấn Sơn biết rằng địch thủ võ dũng không dám khinh thường, bèn vận dụng toàn lực đánh quật cả cặp roi vào ngang sườn đối phương. Cam Tử Long không né, trái lại chàng xô hắn vào sát họ Bành dùng kiếm đè chặt cả hai ngọn roi xuống, đồng thời đưa luôn hai ngón tay Song chỉ thọc luôn vào mắt đối phương. Bị chặn nặng quá, Chấn Sơn không đảo được cặp roi đánh lại mà còn bị luôn ngọn Song chỉ đưa vào mắt, hoảng quá, y vội hạ roi nhảy lùi lại phía sau mấy bước.

Bọn trang đinh thấy tên thích khách hở lưng bèn hăm hở lia luôn mấy mũi giáo, tưởng hạ ngay được địch thủ trong nháy mắt. Ngờ đâu, một làn kiếm đã hoa ngược lại rít lên như gió, tiện đứt các đầu giáo rớt lẻ tẻ xuống đất. Tiếng cồng báo động vẫn khua rổn rã. Chấn Sơn nóng ruột không biết tình hình khu trung ương ra sao mà không có người ra tiếp tay nên rất hoang mang. Tử Long biết Chấn Sơn muốn rút lui vào khu trung tâm nên theo sát đánh. Chàng lia luôn lưỡi kiếm bén vào cổ họ Bành. Chấn Sơn đưa roi bên tả lên gạt và thừa thế quật một roi hữu vào vai địch. Tử Long chỉ chờ có vậy thôi. Tức thì, chàng thâu kiếm lại hất ngược chém đứt đôi ngọn roi hữu đó.

Chấn Sơn vốn biết địch thủ có báu kiếm ngay lúc mới khởi đầu nên vẫn có ý giữ gìn, chằng ngờ cây cương tiên chắc chắn như vậy mà cũng bị tiện làm đôi khiến y đã hoảng lại còn sợ hơn trước. Không do dự nữa, Chấn Sơn co chân chạy thắng về phía đại sảnh. Tử Long đứng sững lại nhìn bọn trang đinh không dám xong vào đánh nữa vác giáo chạy theo Chấn Sơn. Tức thì, Tử Long phóng mình đuổi kịp họ Bành, quát :

- Chấn Sơn coi ta lấy đầu này!

Chấn Sơn vội quay lại thì đã thấy địch thủ tới cách mình chỉ có non một trượng.

Thật ra, y không phải là đối thủ xứng đáng của danh đồ Sơn Đông phái. Nếu Tử Long không có ý kéo dài trận đấy để chịu lực lượng địch giúp hai mẹ con Lâm gia thì chỉ vài hiệp đầu, chàng đã hạ Chấn Sơn rồi. Nhưng chuyến này thì khác, chàng tính đủ thì giờ cho cả ba đạo Bắc, Đông, Tây cùng nhập chiến nên quyết định đánh để vào khu trung ương. Tử Long xả luôn mũi kiếm vào mặt Chấn Sơn, buộc địch thủ phải đưa roi lên gạt. Nhưng Chấn Sơn quật luôn một roi nữa vào sườn địch thủ. Tử Long thâu kiếm về gài chặt lấy ngọn roi đánh vào bên sườn, đồng thời phóng cước đá trùng bàn tay Chấn Sơn khiến ngọn roi kia văng đi một nơi. Hoảng hốt Chấn Sơn toan chạy, nhưng không kịp, Tử Long đã hạ chân xuống thành Đinh tấn theo thế Tỏa Hầu Thủ, xỉa bốn đầu ngón tay vào hầu đối thủ. Kêu rộ lên một tiếng, Chấn Sơn bị bàn tay sắt ấy đưa trúng hầu bể cuống họng, bật ngửa người ra phía sau giãy lên mấy cái chết liền.

Tử Long trừng mắt nhìn quanh. Bọn trang đinh sợ hãi vác khí giới chạy rùng rùng. Cầm đai lưng, Tử Long xách tử thi Chấn Sơn chạy thẳng vào khu trung ương, nơi có tiếng báo động và sát phạt inh ỏi.

Nói về Lã Mai Nương vào lối Đông môn Nàng đi thẳng vào cổng hỏi mấy tên trang đinh đứng canh :

- Này chú, tôi muốn gập Bành tiểu thư, vào báo tin giùm đi.

Tên trang đinh mếch lòng về câu nói xách mé, nhưng chợt nhìn ra người nói câu đó là một trang kiều diễm, liền dịu giọng :

- Bành tiểu thư đi vắng rồi.

- Hỏi Bành phu nhân vậy. Có nhà không?

Tên trang đinh đủng đỉnh :
- Phu nhân cũng không có nhà.

- Nếu vậy, tôi gặp lão thái thái cũng được.

Nhìn Lã Mai Nương từ đầu đến chân, tên tranh đinh phì cười gọi đồng bọn mà rằng :

- Này, các đại ca coi, cô em xinh đẹp đây hỏi gặp tiểu thư, sau hỏi đến phu nhân, rồi nói là hai người đi vắng, nay lại hỏi gặp lão thái thái, thế có điên không!

Hắn quay sang bảo Lã Mai Nương :

- Hỏi hạ vị chủ nhân ta có việc chi? Phải hiểu lão thái thái không hiền từ đâu nhé.

- Cứ vào bảo là tôi muốn gặp có việc cần.

Tên trang đinh ừ hử :

- Dễ quá nhỉ! Phải xưng danh và nói rõ xin yết kiến về mục đích gì. Trừ khi là muốn gặp Trang chủ hay Bành thiếu gia thì cô em vào lúc nào cũng được!

Nói đoạn, y nhìn đồng bọn, cười toe toét có vẻ thích thú về câu đó lắm.

Bốp! Nhưng một cái tát tai như trời giáng vào giữa má khiến y choáng tai, nổ đom đóm mắt, lảo đảo ngồi xệp xuống đất.

Lã Mai Nương chỉ mặt y mắng :

- Ta ngang hàng với chủ nhân nhà ngươi mà dám xấc láo như vậy sao?

Nếm cái tái tai ấy, tên trang đinh không ngờ thiếu nữ có sức mạnh đến thế. Y chưa kịp nói gì, thì hai trang đinh khác đã áp tới chỉ mặt Mai Nương mắng :

- Con tiện tì này! Sao nỡ đang tay đánh người? Phải biết vào Bành gia ổ này không phải chuyện chơi đâu nghe.

Dứt lời, cả hai tên đã xông đại vào định giữ chặt lấy tay thiếu nữ. Biết vậy, Mai Nương làm như vô tình giơ hai tay ra phía trước ngực. Hai trang đinh thừa dịp nắm luôn lấy cổ tay nàng, chẳng ngờ Mai Nương bất chợt kéo chặp hai trang định lại với nhau khiến hai tên đập trán vào nhau thật mạnh choáng váng, rời tay ra té gục xuống đất. Bỏ chúng đó, Mai Nương thoăn thoắt đi luôn vào trại. Sợ bị quở, tên trang đinh bị tát vội vàng đứng hẳn lên cầm giáo đuổi theo quát :

- Tiện tì coi này!

Y lao ngọn giáo nhằm lưng thiếu nữ, Mai Nương quay phắt lại né sang bên bắt lấy ngọn giáo rất dễ dàng rồi nhằm thân cây liễu ở cách đó sáu bảy sải tay, lao mạnh. Ngọn giáo bay vụt đi cắm phập vào thân cây ngập hẳn lưỡi. Trang đinh sợ hãi chạy trở lại cổng lấy phèn la khua hồi báo động. Giữa lúc ấy trong khu trung ương cũng tự nhiên xôn xao báo động ầm ầm.

Biết là mẹ con họ Lâm đã vào tới nơi khởi sự rồi, Mai Nương phi thân lên nóc nhà chuyển vào khu đại sảnh. Các trang định nghe tiếng báo động, cầm khí giới chạy vào thấy thiếu nữ đang chuyển trên các nóc nhà lanh lẹ như vượn, thì bỏ nhau chạy theo đuổi ở dưới đất. Nhưng đuổi theo thế nào được Lã Mai Nương với thuật phi thiềm tột bực ấy? Nàng nhằm thẳng ngôi nhà lớn nhất tiến vào.

Trên sân gạch lớn, Lâm Hồng Vân hăng hái đấu với Trần Bá Hoàng và lũ trang đinh. Họ Trần bản lãnh cũng khá nên cầm cự với Hồng Vân.

Về phần thái thái Cầm Đại Nương nóng máu trả mối phu thù, nên sử dụng cặp Hổ Đầu câu thật lợi hại, xoắn chặt lấy Bành Khoát Hải đánh thật ráo riết, đòn nào cũng chí tử muốn băm vằm tên tặc đạo đó ra làm ngàn mảnh mới hả lòng căm giận nung nấu tâm can từ mấy năm nay. Bành tặc cũng không vừa, y tận tình tranh đấu, muốn hạ nốt vợ con Lâm Diên Khánh để khỏi hậu họa. Không lẽ kẻ địch chỉ có hai mẹ con khinh thường vào trang trại ngay giữa lúc ban ngày mà để chúng thao túng ư? Càng nghĩ càng tức, y múa đao to bản vùn vụt đánh lại.

Khí giới va chạm nhau chan chát, kinh khủng. Sự thắng bại chưa ngã về bên nào. Giữa lúc ấy, từ trên hành lang đại sảnh có dữ dội tiếng thét vang :

- Hai con giặc cái này dám đột nhập hành thích trong trang trại của bà ư!

Mẹ con họ Lâm vội đưa mắt nhìn qua thấy một lão có tuổi, đại nịt gọn ghẽ, nét mặt dữ tợn, hoa cây thiết trúc trượng từ hành lang nhảy xuống sân nhập trận, khí thế cực kỳ hùng dũng. Biết là gặp thêm một địch thủ lợi hại nữa, Cầm Đại Nương và Lâm Hồng Vân đều thận trọng phòng bị. Tiêu thị nhìn qua thế trận, thấy hai đối phương đánh cũng ngang tay chớ không xuất sắc hơn người nhà. Nếu đánh lâu như vật sự thất bại chắc chắn sẽ về phần hai mẹ con kẻ lạ.

Nực cười thay cho bọn chúng, bản lãnh chưa đặt tới mức phi thường mà dám vào trang hành thích giữa lúc thanh thiên bạch nhật, thì có khác gì đem thịt đến tận miệng cọp không! Nghĩ đoạn, Tiêu thị muốn kết thúc mau chóng trận đấu, liền nhảy xổ vào đánh Cầm Đại Nương :

- Khoát Hải! Để mụ này cho ta!

Tức thì, Bành tặc nhảy ra ngoài vòng chiến nhường cây thiết trúc trượng lợi hại xả chéo một ngọn Hữu Huy Bằng vào cổ địch thủ. Không chút sợ hãi, Cầm Đại Nương chập cả cặp Hổ Đầu câu gạt thiết trúc trượng sang bên. Tiêu thị cười rú lên như tiếng ma, thứ cười lanh lảnh rùng rợn khiến người nghe cảm thấy khó chịu :

- Khá lắm! Nhưng được mấy hơi hả con?

Miệng nói tay đánh, Tiêu thị đảo thiết trúc trượng vụt luôn một ngọn nữa mạnh hơn chép vào cổ đối phương. Đó là thế Tả Huy Bằng. Biết là Tiêu thị lại võ nghệ cao siêu, dũng mãnh đến mực ấy.

Bành Khoát Hải đừng ngoài thích chí cười vang, vác dao chạy sang bên sân xả vào đánh Lâm Hồng Vân giúp Trần Bá Hoàng. Bên này, Tiêu thị nhảy đuổi theo đối phương đánh thốc luôn một thiết trúc trượng nữa ngược từ dưới lên trên. Không dám đỡ, Cầm Đại Nương lùi về nữa để tránh đòn. Luôn hai, ba bộ như vậy, họ Cầm không đỡ, nhưng Tiêu Thị đâu có chịu đẻ vậy? Tức thì mụ múa trượng vùn vụt đánh liên miên, bắt buộc đối thủ phải nhận đòn.

Không làm thế nào hơn được, Cầm Đại Nương đành phải gạt đỡ luôn tay thành thử hai cánh tay bị tê buốt, khó chịu lạ thường. Cũng may họ Cầm được luyện cẩn thận công phu nếu không thì cặp Hổ Đầu câu vuột mất từ lâu rồi...

Lâm Hồng Vân cự với Trần Bá Hoàng, lại thêm bọn trang đinh đông đảo ngang tay, ngay thêm Bành Khoát Hải nhập trận, lẽ cố nhiên sự thăng bằng không còn nữa. Ngay từ phút đầu, nàng vừa đánh vừa chú ý nhận xét thấy Tiêu thị lợi hại, thắng thế mà mẫu thân nàng thì sút kém hẳn hoi, nên nhiều phen muốn bỏ Trần Bá Hoàng nhảy sang giúp mẹ. Nhưng nàng bị bám riết không thể nào rời tay đánh, nên vận dụng toàn lực quyết dồn địch thủ để nhảy ra ngoài vòng chiến, vừa lúc ấy Bành Khoát Hải nhập trân đánh rất dữ dội, thành thử đang giữ vững được thăng bằng, nàng bỗng bị sút kém trong thấy và bất đồng lùi vòng quanh sân. Nàng nóng ruột không hiểu Cam, Lã song hiệp bị vướng ở đâu mà bây giờ chưa tới tiếp tay.

Lã Mai Nương chuyền qua các nóc nhà vào tới phía sau đại sảnh nghe tiếng sát phạt ở ngay sân, bèn rón rén bò ở mái sau, nằm ép người xuống ló đầu nhìn. Mọi người còn đang mê trận, không một ai nhìn thấy. Còn bọn trang đinh đuổi theo ở phía dưới, lẹt đẹt chạy theo sau, tới lúc Lã Mai Nương nằm ép mình trên mái đại sảng thì vì mái cao lại cong nên chúng không trông thấy nữa, bèn kéo ùn ùn ra sân trước vây đánh giúp chủ nhân.

Vừa hay lúc ấy Tiêu thị xông trận, Lã Mai Nương thấy Cầm Đại Nương còn vững chắc nên không muốn giúp vội. Sau khi nhận xét hai đòn đầu, nàng hiểu ngay họ Cầm không phải là địch thủ của mụ già họ Tiêu. Nàng nhô hẳn người lên nóc định nhảy xuống sân thì vừa lúc Cam Tử Long vừa phi thân lên mái nhà bên tả, tay xách một người. Hai người cùng vẫy tay ra hiệu. Lã Mai Nương tuốt trường kiếm quát :

- Mụ già, hãy coi kiếm của bản cô nương! Không được lộng hành.

Tiêu thị giựt mình quay lại thấy một thiếu nữ xinh đẹp, ra dáng cân quắc anh thư từ mái sảnh lao người xuống xử thế Yến Tử Xuyên Liêm đưa luôn lát báu kiếm long lanh vào ngực mình.

Thế đánh rất lợi hại. Tiêu thị tọa tấn, đưa thiết trúc trượng lên ra uy gạt mạnh. Nhưng lưỡi kiếm của Mai Nương biến hóa vô cùng đã thâu lại và quật luôn ngang bụng đối thủ một nhát lẹ như gió.

Tiêu thị đưa đốc trượng gạt mạnh, nhưng gạt vào khoảng không, vì Mai Nương đã thâu kiếm, nhằm về bên hữu của địch thủ lúc đó bị hở, đạp luôn thật mạnh, buộc Tiêu thị phải thoái bộ tránh đòn.

Mai Nương nói lớn bảo họ Cầm :

- Bá mẫu sang giúp Hồng Vân, mau!

Rảnh tay, mừng rỡ, Cầm Đại Nương đổi sang trận bên nhảy vào chận đánh Bành Khoát Hải, Lâm Hồng Vân thấy Mai Nương đã đến, phấn khởi tinh thần áp đánh ráo riết Trân Bá Hoàng. Thế trận trở lại quân bình.

Xưa nay, Tiêu thị vẫn kiêu ngạo là thiên hạ vô địch, không ngờ bị luôn mấy đòn của cô gái lạ mặt nọ, bèn nổi giận thét lên đùng đùng hoa trượng trả đòn tới tắp, nhưng toàn vụt hụt. Mai Nương biến chuyển như thần lúc tả, lúc hữu, khi trước khi sau, không biết thế nào lường được. Tiêu thị cố theo, quật bên Đông, vụt bên Tây, đánh liên miên mà toàn vụt gió mất sức nhiều. Mụ nhận thấy chiến đấu không dễ dàng trước đối thủ lợi hại này nữa. Tiêu thị vừa chuyển động vừa gầm thét y hệt một con hổ cái. Quyết tử chiến, mụ bỏ luôn một trượng lên đỉnh đầu đối phương, Mai nương khẽ né sang bên, chập hai tay lại theo thế Đồng Tử Bái Quan Âm, nhường cho cây trượng vụt trượt theo dọc tay, rồi bất chợ vòng luôn tay tả bắt đỡ lấy giữa trượng cập chặt vào nách. Tiêu thị vận dụng toàn lực rút mạnh, những tưởng nhấc bổng cả đối phương lên, không ngờ Mai Nương đứng vững như Thái Sơn cập cây thiết trượng cứng ngắt, mà Tiêu thị thì như con chuồn chuồn húc cột đá. Mụ toát mồ hôi như tắm.

Bỗng Mai Nương đẩy nhẹ cây trượng trong tay ra phía trước, Tiêu thị đang cố sức rút lại bị sức Mai Nương đẩy ngược ra phía sau, thành thử mụ mất đà lộn lăn đi mấy vòng nhưng cũng đứng được lại ngay, xoạc hai chân ra cầm ngang thiết trúc trượng căm hờn nhìn đối thủ.

Mai Nương cười vang :

- Cô nương đã tha mạng cho mà không biết thân à? Muốn đánh thì cứ việc!

Tiêu thị không nói không rằng, lao người vào thọc một trượng vào bụng địch thủ. Mai Nương nhảy vút lên cao khiến Tiêu thị lao người vào khoảng trống. Mụ chụm hai chân lại ngồi đáp xuống mặt gạch như con diều hâu, và quay luôn trượng quật ngang trên mặt đất lia vào hai ống chân đối phương.

Mai Nương thấy Tiêu thị đánh bừa, liều mạng bèn nghĩ thầm :

- Bản lãnh mụ này khá công phu đấy, tiếc thay lại thuộc bọn lục lâm hắn đạo.

Nàng lùi lại một bước nhường cho ngọn trượng vụt qua, rồi tức thì hoa kiếm vùn vụt xô vào đánh ráo riết. Trước lưỡi kiếm linh diệu nhập thần rít lên như lụa xé, lãnh khí ghê người, Tiêu thị trước còn gạt đỡ, sau thấy xoay chuyển rất khó khăn, không nhận ra được phương hướng nào nữa nên lùi lần lần quanh sân.

Mai Nương đánh một chặp cho Tiêu thị tự hiểu không phải mình là vô địch rồi, bây giờ mới nhằm cây thiết trúc trượng chặt mạnh một lát tiện đứt món khí giới nặng nề ấy ra làm đôi. Một nửa rớt xuống sân gạch xoảng một tiếng. Tiêu thị hoảng hốt co chân chạy nhưng Mai Nương đã đưa luôn lát kiếm tiện đứt tay hữu của mụ già tàn ác. Cánh tay cầm nửa cây trượng còn lại ấy cũng rớt xuống sân. Tiêu thị kêu rú lên, đau đớn, phóng mình chạy vào trong đại sảnh. Lã Mai Nương, không buồn đuổi thân già tàn phế ấy nữa, quay lại quan sát trận tiền.

Nói về Cam Tử Long khi thấy Lã Mai Nương nhảy xuống đánh Tiêu thị tiếp tay Cầm Đại Nương thì chàng đã đoán được thế trận sẽ thay đổi như thế nào rồi. Bởi vậy, chàng đứng yên nhận xét. Tới khi Cầm Đại Nương bỏ Tiêu thị nhảy sang đánh Bành Khoát Hải, thì Tử Long thấy cần phải hành động giúp mẹ con Lâm gia mau chóng báo thù.

Chàng liệng tử thi Chấn Sơn xuống chân tên giặc họ Bành :

- Lão tặc! Hãy nhìn xem vật gì đây?

Khoát Hải đang ham trận, quyết diệt trừ đối phương cho khỏi hậu họa thì thấy vật gì rớt huỵch phía sau, nên nhảy lánh sang bên đưa mắt nhìn. Y giựt mình khi nhận ra tử thi Chấn Sơn. Thảo nào, y đợi mãi và lấy làm ngạc nhiên không thấy Chấn Sơn tới tiếp cứu. Thì ra con trai y đã bị đối phương sát hại rồi Y còn sợ hãi hơn nữa khi nhận ra thanh niên đứng trên nóc nhà và thiếu nữ đang giao chiến với Tiêu thị chính là đôi nam nữ đã phá cả Thiên Sơn tự.

Với cặp thanh niên bản lãnh tuyệt luân ấy, Bành gia ổ có lẽ cũng theo gót Thiên Sơn tự mất!... Nghĩ đến đây Bành Khoát Hải bủn rủn cả chân tay trong khi cặp Hổ Đầu câu của Cầm Đại Nương tung hoành thật dữ dội. Tiếng kêu ai oán đau đớn của Tiêu thị khi bị Mai Nương chém cụt cánh tay khiến Bành Khoát Hải càng bối rối hơn. Tiêu thị đã bị loại khỏi vòng chiến, do đó lực lượng chiến đấu của Bành gia ổ cũng bị tiêu ta. Chấn Sơn bị táng mạng. Tiêu thị vừa bị chém cụt tay. Sử Huyền Cô và Thúy Linh đi vắng. Cung Vượng trúng phi đao của địch, loại khỏi vòng chiến. Nếu còn đầy đủ cả ngần ấy người chống chọi với cặp thanh niên nam nữ kia vị tất đã đem lại phần thắng, huống hồ chỉ còn có hai người! Càng nghĩ càng sợ, tứ chi bải hoải, Bành Khoát Hải trước mắt, sau lưng muốn tìm đường tẩu thoát.

Biết vậy, Cầm Đại Nương trổ toàn lực áp đánh tới tấp, cặp Hổ Đầu câu hoa lên vù vù, nào đâm nào chém không ngớt. Bành Khoát Hải lùi dần. Chẳng ngờ trong khi lo sợ, hoảng hốt y lùi gần chỗ Lâm Hồng Vân lúc nào không hay. Thấy kẻ thù vô ý tới gần, Hồng Vân thừa dịp thích luôn một mũi kiếm trúng vai tả tên lão tặc. Bành Khoát Hải đau quá, trùng tay đao bị luôn một lát Hổ Đầu câu trúng bắp vế, máu phun lênh láng. Bành tặc lảo đảo, nghiến răng lại định thâu hết tàn lực lao nhanh đao vào mặt địch thủ thì Cầm Đại Nương đã áp tới hạ luôn một nhát Hổ Đầu câu chém cụt chân ác tặc.

Họ Cầm khoái chí :

- Bành tặc, ngươi còn nhớ đã sát hại phu quân ta thế nào không?

Khoát Hải rên siết té ngửa ra sân. Bọn trang đinh xông tới liều mạng định vây chặt lấy họ Cầm nhưng Lã Mai Nương hoa kiếm chận đánh chém cụt luôn bảy, tám ngọn giáo :

- Bây muốn mất thủ cấp thì cứ vào đây!

Trang đinh sợ hãi bỏ chạy toán loạn. Cầm Đại Nương rảnh tay chém luôn nhát nữa, thủ cấp Bành tặc văng ra xa lăn lông lốc trên nền gạch. Trả được thù chồng, Cầm Đại Nương lấy làm hả dạ, quay sau nhìn thế trận của Hồng Vân thì vừa lúc Trần Bá Hoáng bỏ chạy. Hồng Vân đuổi theo lia một lưỡi kiếm xả vai. Bá Hoàng lăn ra sân hết thở. Lúc đó Mai Nương cũng đã bắt bọn trang đinh và gia nhân Bành gia ổ tụ họp cả ở trong sân trước đại sảnh. Không kể các tên bị tử thương tổng cộng có sáu mươi mốt người. Hỏi đến Tiêu thị và Cung Vượng thì hai người đã lẩn trốn lúc nào không biết.

Lã Mai Nương bảo Lâm Hồng Vân :

- Thơ thơ hãy đứng ngoài này coi chừng bọn chúng, thái thái và chúng tôi vào hậu đường kiểm soát coi sao.

Dứt lời, Song hiệp cùng Lâm thái thái đi thẳng vào sảnh đường. Ba người lục soát khắp mọi phòng. Tới phòng của Bành Khoát Hải, Cam Tử Long mở rương thấy đầy vàng bạc, châu báu không thiếu một thứ gì. Ngay ở lớp trên có một bọc lụa đầy đựng độ mươi nén bạc và một số vàng.

Lã Mai Nương nói :

- Chắc cái bọc này của vợ chồng Phùng Nguyên Thành đây.

Tử Long lật đi lật lại thấy góc chiếc khăn bọc có thêu chữ Phùng kiểu triện :

- Phải rồi! Có dấu chữ Phùng trên khăn đây này.

Ba người bèn kiếm mấy vuông vải dầy chia của cải trong rương ra thành bốn gói, buộc lại chặt chẽ.

Tử Long nói :

- Bỏ những của này lại đây cũng uổng, chi bằng bọn ta lấy dùng hành hiệp còn ích lợi hơn.

Sang tới phòng của Trần Bá Hoàng và Cung Vượng. Tử Long lục mấy bọc hành lý thấy có mấy tờ công văn bèn mở ra xem. Thì ra một tờ là giấy thông hành yêu cầu các quan triều đình giúp phương tiện cho Trần Bá Hoàng và Cung Vượng nếu cần.

Tờ thứ hai là chương trình hành động do Ban Mật vụ đã vạch sẵn cho các nhân viên thuộc hạ. Hai tờ này đều có dấu của Thị lang Bột Dũng Các. Tờ thứ ba là bức thư của Thiết Diện Hổ gởi lên Bột Dũng Các, yêu cầu giúp đỡ kiếm hộ thanh niên họ Cam. Tử Long cất ba tờ giấy đó vào túi và tiếp tục lục soát các thứ khác, không thấy gì hơn mới cùng Mai Nương và Lâm thái thái trở ra sân trước.

Chàng nói với Mai Nương :

- Sư muội khá đốc thúc bọn trang đinh chất đồ dẫn hỏa san trại này thành bình địa đi. Bắt chúng liệng các tử thi vào lửa hỏa thiêu. Ngu huynh còn bận viết bản cáo trạng treo lên cổng trang cho quan quân, khi tới đây khám xét, hiểu vì lý do gì mà ta đã phá cả Bành gia ổ.

Lâm thái thái nói :

- Mẹ con tôi sẽ tiếp tay cùng Trại Nhiếp Ẩn, Đại hiệp viết cáo trạng lẹ kẻo quan quân tới thêm phiền, ta chẳng nên giáp mặt với họ.

Tử Long khen phải, trở vào trong nhà tìm giấy bút thảo một hồi, nhắc luôn cả việc Bành tặng có liên lạc với bọn đầu đà Thiên Sơn tự cốt ý cột hai vụ đó làm một để hai bên quan sở tại tham khảo ý kiến. Sau đó chàng dán luôn cao trang ấy lên cổng trang hướng Bắc. Trở vào đại sảnh, Tử Long thấy cuộc phóng hỏa đã chuẩn bị xong, bọn trang đinh tên nào cũng đeo hành lý trên lưng tự giải tán, bèn cùng Mai Nương và mẹ con Lâm thái thái, mỗi người đeo một bọc vàng bạc, châu báu đoạt được của ác bá họ Bành và bắt đầu nổi lửa.

Chừng ngọn lửa đã cháy đều khắp trang, bốn người mới chạy ra khỏi trang trở về quán trọ ở Hoa Châu. Ngọn lửa thiêu Bành gia ổ bốc cháy ngùn ngụt, không mày chốc khu Bành gia ổ khang trang chỉ còn là đống tro tàn...

Bọn trang đinh cũng rủ nhau tẩu thoát luôn không dám chần chờ, e quan quân tới điều tra bắt tội. Cam, Lã và mẹ con Lâm gia thản nhiên về quán trọ lên thẳng phòng riêng trên lầu.

Mẹ con Lâm thái thái vái hai người :

- Nếu không nhờ sức thần của nhị vị đại hiệp thì quyết không bao giờ chúng tôi trả được mối huyết thù, ơn ấy không khi nào dám quên.

Song hiệp vội vàng đáp lễ :

- Sao thái thái lại xử khách tình như vậy? Giữa đường thấy sự bất bình không tha là bổn phận của giới giang hồ chúng ta. Trái lại anh em tiểu nữ phải chúc mừng thái thái và Lâm thơ thơ đã trả xong thù xưa. Từ nay nhị vị được an trí về nhà sống cuộc đời thanh thản chớ không như anh em tôi, còn phải bôn tẩu tứ phương tìm kiếm Tăng tặc đạo thật chẳng khác chi bóng chim tăm cá.

Lâm thái thái hỏi :

- Sớm mai ta rời khỏi Hoa Châu chớ? Mẹ con tôi về Đồng Quan.

- Dạ, Cam sư huynh và tiểu nữ còn phải trở lại Khương gia thôn trả gói bạc do Bành Khoát Hải đoạt của Phùng Nguyên Thành, sau đó mới đi nơi khác được.

- Nếu vậy ta cùng đường qua Khương gia thôn mới chia tay. Nhị vị đã chuẩn bị phương hướng hành trình chưa?

Cam Tử Long nói :

- Khi ở Tần Lĩnh sơn ra đi, chúng tiểu điệt định qua Cam Túc, nhằm các nơi nghi ngờ là có nhiều lục lâm tặc đạo, rồi đi ngược sang hướng Đông may ra tìm được dấu vết kẻ thù chăng?

Lâm thái thái lắc đầu :

- Đại hiệp quên lời Trần giáo đầu bên Túc Kỳ châu rồi sao? Đã bốn năm năm nay không nghe thấy nói tới Tăng Tòng Hổ hành động trong khu vực này nữa, tức là y đã đi nơi khác rồi. Vậy vị tất nhị vị qua Khương Gia thôn rồi trở lại Túc Kỳ Châu mất thêm thì giờ, chi bằng nhị vị qua Đồng Quan, rồi từ đó đi Lạc Dương, tôi xin mách một nơi hỏi thăm có lẽ nhiều hy vọng tìm ra vết tích tên Tăng tặc đạo hơn.

- Thái thái dạy thế cũng phải! Chẳng hay hỏi thăm ở đâu? Thái thái định mách bảo chỗ nào?

- Hồi trước, chồng tôi có quen thân một người ở Hoàng Thạch Khê bên Lạc Dương là Tần Khánh, tước hiệu Quá Vân Long. Họ Tần rất quảng giao, anh hùng tứ xứ thường qua lại nhà y đông đảo. Chúng tôi đã có dịp sang Tần gia trại, nên còn nhớ rằng Tần Khánh có mời sang đó dự tiệc Ngũ tuần Đại Khánh vào hạ tuần tháng Ba năm nay. Bây giờ chúng tôi mẹ góa, con côi sang đó không tiện, chi bằng nhị vị nên tới thăm họ Tần một phen, trước là rộng đường giao du, sau là hỏi thăm xem Tần Khánh có biết tông tích của tên Tăng Tòng Hổ chăng? Chắc chắn nhân dịp Ngũ tuần Đại Khánh của họ Tần, anh hùng tứ xứ, hảo hán giang hồ sẽ đến chúc thọ đông đảo, may ra có kẻ biết hành tung của tên đại đạo mà nhị vị đang mất công tìm kiếm chưa biết chừng.

Mai Nương và Tử Long khen phải, nhất định đi Lạc Dương một chuyến. Tử Long nói :

- Trong trận đánh Bành gia ổ, người bị trúng thương và tên bị Lâm cô nương hạ sát không phải là thuộc hạ Bành Khoát Hải đâu.

Lâm Hồng Vân ngạc nhiên :

- Ủa! Thế chúng là hạng nào?

- Là hai nhân viên thuộc Ban Mật vụ của triều đình!

- Sao tôn huynh biết được tông tích của họ?

- Do các giấy tờ tìm thấy trong bọc hành lý của chúng trong phòng.

Lâm thái thái nói :

- Chúng thuộc Ban Mật vụ mà lại kết giao với ác bá, thật là khó hiểu.

Mai Nương nói :

- Chúng giao dịch với đủ các giới mới có thể làm việc được chớ! Tiếc quá, nếu biết trước thì bắt sống điều tra xem mục tiêu công tác của chúng như thế nào!

Cam Tử Long nói :

- Theo trong giấy tờ, chúng được lệnh dò xét về sự hoạt động của các võ phái miền Bắc, sau nữa do thám tông tích một thanh niên họ... Cam.

Lã Mai Nương ngạc nhiên :

- Thật vậy ư, sư huynh?

Cam Tử Long im lặng, lấy mấy tờ công văn đưa cho Mai Nương và mẹ con Lâm gia xem.

Lã Mai Nương suy nghĩ giây lát :

- Thanh niên họ Cam nói trong giấy chắc là... sư huynh rồi, không sai. Điều muốn biết là xem chúng muốn gì.

Cam Tử Long gật đầu :

- Chính vậy. Và phải tìm gặp tên Thiết Diện Hổ, đứng đầu Ban Mật vụ của Hòa Thân.

- Kiếm tên Tăng Tòng Hổ ở đất Bắc đã, sau sẽ xuống Nam gặp Thiết Diện Hổ. Có lẽ chúng ta có số đả hổ hay sao mà gặp lắm hổ thế này?

Cam Tử Long mỉm cười :

- Sư muội nói phải. Việc hạ hai con hắc hổ ở Hoang Sơn thôn chỉ là một sự khởi đầu trong việc tầm hổ của chúng ta.

- Chính vậy đó, sư huynh à!

Chương 12: Vào tầm hắc điếm, gái đẹp mê luyến anh hùng Đại chiến nhị cô, đụng độ cùng Bạch Liên giáo

Sáng hôm sau, Song hiệp và mẹ con Lâm gia lên đường. Vó câu dong ruổi, bốn người vừa đi vừa chuyện trò tương đắc trong khung cảnh trời mây lồng lộn, núi non hùng vĩ, rừng cây xanh ngắt bạt ngàn, chẳng mấy chốc đã hoàng hôn và Khương gia thôn cũng đã ló dạng xa xa phía trước.

Lá chiêu bài lữ quán Kê Sơn phất phơ trước gió. Bốn người xuống ngựa trước cổng tre. Nhận ra Song hiệp, bọn tửu bảo vội chạy ra đón lấy cương ngựa :

- A, khách quan và tiểu thư đã trở lại, người ngủ đêm ở bổn quán chớ?

Cam Tử Long nói :

- Đã đành! Dẹp hai phòng tốt nhé. Họ Phùng còn ở đây không?

- Dạ, còn ạ. Ngày đêm Phùng tiên sinh mong chờ khách quan như con mong mẹ về chợ vậy.

Bốn người dở hành lý buộc trên mông ngựa, khoác lên vai vào quán. Chủ quán từ trên lầu chạy xuống đón tiếp. Trong quán có mươi thực khách đang ăn. Chủ quán hỏi :

- Khách quan dùng bữa trên lầy hay dưới nhà?

Tử Long nói :

- Trên lầu cho tiện nói chuyện. Tôi lấy hai phòng đó!

- Thưa, cũng còn đúng có hai phòng đầu nhà bên này.

Thấy khách lạ vào quán, người nào cũng võ trang hùng dũng, lại thêm cả một lão bà, các thực khách chăm chú nhìn.

Phùng Nguyên Thành đang ở trong phòng, nghe tiếng khách lạ đến vội chạy ra đầu thang lầu ngó, thì ra hai vị ân nhân mình trở về. Mừng rỡ, chàng chắp tay vái lạy.

Tử Long xua tay :

- Chà! Xin miễn lễ đi! Phùng tiên sinh mạnh giỏi chớ? Lát nữa, mời sang phòng tôi dùng rượu, sẽ nói chuyện nhé?

- Dạ, tôi sang hầu tiếp.

Chủ quán đi trước mở cửa phòng. Cam, Lã vào phòng đầu dãy đặt hành lý xuống. Mẹ con Lâm gia vào phòng thứ nhì. Tiểu nhị hầu nước rửa mặt, sửa soạn xong thì họ Phùng cũng vừa đến. Mai Nương mời cả Lâm thái thái và Lâm Hồng Vân sang ngồi chơi. Cam Tử Long hỏi Phùng Nguyên Thành :

- Hôm chúng tôi ra đi, thôn chức có làm khó dễ gì cho việc chôn cất lệnh phu nhân không?

- Thưa không, nhờ có chủ quán tận tâm giúp đỡ, mọi việc được ổn thỏa cả.

- Hay lắm! Báo tin để tiên sinh mừng rằng, tên lão tặc sát hại lệnh phu nhân đã nộp mạng dưới lưỡi Hổ Đầu câu của Lâm thái thái đây. Thái thái cũng có thù với tên đạo tặc ấy.

Phùng Nguyên Thành đứng lên vái lão bà :

- Ơn trả thù ấy tiểu sinh xin ghi lòng tạc dạ, tiện nội bạc phước cũng được ngậm cười nơi chín suối.

Lâm thái thái đáp lễ mà rằng :

- Chính tôi hạ sát tên tặc ấy thật, nhưng vạn sự chẳng qua cũng nhờ ở nhị vị đại hiệp mới đạt được mục đích đó.

Nói đoạn, Lâm thái thái đem chuyện gặp Bành Khoát Hải bên Túc Kỳ Châu và sau đó mới sang Hoa Châu hỏa thiêu Bành gia ổ cho Phùng sinh nghe.

Phùng Nguyên Thành kinh ngạc :

- Ghê gớm thật. Từ nay, vùng này bớt được một mối nguy vì bọn họ Bành đã về chầu Diêm La điện.

Lã Mai Nương lấy gói bạc của Phùng sinh đặt lên thồi :

- Tìm thấy bọc bạc này trong rương Bành tặc, chưa giở ra nên đoán là của tiên sinh, phải không?

Phùng Nguyên Thành cung kính gật đầu :

- Dạ, chính gói này ạ.

- Nếu vậy xin hoàn cố chủ và nên cầm thêm mấy thứ lấy được trong phòng tên ác bá, coi như là được bồi thường vật chất trong vụ đáng buồn này.

Nói đoạn, Lã Mai Nương lấy các đồ trang sức châu báu bảo đưa cho Phùng sinh. Nguyên Thành từ chối không dám nhận nhưng mọi người nói là việc chính đáng, mãi sau họ Phùng mới đành nhận vậy. Cam Tử Long nói :

- Tiên sinh thận trọng trong việc hành trình. Sau khi chúng tôi đi khỏi, tiên sinh nên chờ có đoàn khách thương nào qua đây mà nhập bọn. Mạo hiểm coi thường độc hành e lại xảy ra chuyện chẳng lành. Lục lâm đại đạo không thiếu gì. Định đi hướng nào?

- Thưa, tôi về Kim Ngưu trấn bên Sơn Tây.

- Nếu vậy, nên nghe lời tôi ở đây chờ có dịp thuận tiện sẽ khởi hành.

Hôm sau, Song hiệp và hai mẹ con Lâm gia từ biệt Phùng Nguyên Thành lên đường chỉ nẻo Đồng Quan. Ngày đi, đêm nghỉ, ngót nửa tuần trăng, bốn người về tới Đồng Quan. Lâm thái thái và Hồng Vân giữ Cam, Lã ở lại nhà chơi mấy ngày. Hai người nhân dịp đi thăm thú khắp nội ngoại thành và ra chơi bến sông Hoàng Hà.

Đồng Quan quả là một ngôi thành trì thiên hiểm, thành đắp bằng đá xanh vừa dày vừa cao vòi vọi, quân quan canh phòng nghiêm ngặt. Lã Mai Nương và Lâm Hồng Vân trở thành đôi bạn rất thân. Hôm Song hiệp từ biệt ra đi, Hồng Vân bịn rịn không nỡ cùng Mai Nương chia tay. Nàng lên ngựa thân đưa hai người ra khỏi Đồng Môn.

Mai Nương cầm tay bạn :

- Dù có tiễn đưa ngàn dặm cũng chẳng tránh nổi sự chia tay. Hiền muội nên trở về kẻo bá mẫu trông chờ. Chừng nào tiện dịp, chúng tôi sẽ trở về Đồng Quan thăm và sẽ ở chơi lâu hơn. Hiện nay, Cam sư huynh nóng tìm kiếm kẻ thù nhà, không lẽ để sư huynh mất thì giờ vàng ngọc vì chúng ta, phải không?

Nghe Mai Nương giảng giải hơn thiệt, Lâm Hồng Vân đành cùng Song hiệp chia tay, hẹn kỳ tái ngộ. Nàng dừng ngựa nhìn theo đến khi hai người khuất nẻo ngàn cây mới lững thững buồn bã vào thành.

Một hôm đi tới khúc đường hai bên toàn rừng rậm núi cao hiểm trở, mây đen tứ phía kéo tới, khiến bầu trời đang sáng sủa tươi đẹp bỗng tối sầm hẳn lại. Gió bấc thổi phần phật khua lá rừng xào xạc. Lã Mai Nương nói :

- Sắp mưa lớn rồi và trời đã xế chiều mà không hề có bóng quán trọ.

Nhìn trời, Cam Tử Long đáp :

- Ta phóng ngựa chạy lệ đi, may ra gặp nhà sơn phu xin trọ tạm cũng được.

Tức thì hai người thúc ngựa phi lướt như bay trên mặt đường được vài dặm thì trời lác đác đổ hột, nhưng hai người cũng vừa kịp thấy ánh đèn le lói phía trước mặt.

Mai Nương mừng rỡ :

- Chiêu bài phất phơ trên nóc cổng, quán trọ kia rồi, may quá!

Song hiệp vừa tới cổng quán thì mưa bắt đầu lớn. Tiểu nhị chạy vội ra dắt hai tuấn mã vào tàu ngựa, còn Cam, Lã xách hành lý vào thẳng trong quán. Trời mưa tối sớm nên quán đã lên đèn. Lão chủ quán trạc năm mươi tuổi, râu để lơ thơ, vóc dáng khỏe mạnh, từ trong quầy hàng bước ra đón tiếp - Mời nhị vị tạm nghỉ ngơi, bổn quán có phòng rộng rãi sạch sẽ.

Dứt lời hắn quay sang bảo hai tiểu nhị :

- Các ngươi đỡ lấy hành lý hầu, quý khách đi đường trường chắc mệt nhọc lắm.

Tử Long nói :

- Khỏi cần, mặc chúng tôi. Phòng nào lớn nhất ở đây?

- Chúng tôi có ba căn phòng rộng lớn như nhau, quý khách muốn lựa căn nào cũng được.

Tiểu nhị vội lấy chìa khóa định đưa khách chọn phòng thì chợt có tiếng phụ nữ nói từ trong vọng ra :

- Tiểu nhị hãy vào sửa soạn nước rửa mắt, để ta hầu phòng cho!

Lã Mai Nương nhìn theo hướng có tiếng nói, thấy một người thiếu nữ mặt hoa da phấn, dong dỏng cao, đon đả đi ra khẽ cúi đầu chào khách lạ, rồi cầm lấy chùm chìa khóa do tiểu nhị đưa cho mà rằng :

- Mời nhị vị theo tôi.

Nói đoạn, nàng đi trước dẫn đường, qua căn nhà ngoài là thực phòng vào đến dãy hành lang bên tả có ba căn phòng liền nhau, trước mặt là thửa vườn nhỏ trồng hoa.

Trời mưa rào, nước đọng thành vũng trên mặt đất.

Cam, Lã lựa phòng đầu, đặt hai bọc hành lý trên mặt án thứ kê giáp tường. Trong phòng bài trí gọn mắt, sạch sẽ có hai giường một lớn, một nhỏ. Mai Nương nhìn kỹ thiếu nữ khá kiều diễm, nhưng cặp mắt huyền mở lớn hết sức đa tình, luôn luôn nhìn trộm Cam Tử Long. Thiếu nữ nói :

- Ở đây không có muỗi đâu nhưng cũng để tôi lấy mùng...

Mai Nương ngắt lời :

- Lấy hai mùng nhé.

Thiếu nữ ngạc nhiên che miệng mỉm cười :

- Ủa! Xin lỗi tôi cứ tưởng nhị vị là... là...

Mai Nương nói ngay :

- Đây là gia huynh.

Thiếu nữ tươi hẳn nét mặt, đưa mắt nhìn Tử Long :

- Tiểu muội là Giản Kim Liên, người ngồi quầy hàng là gia thúc, chủ quán này đó... Xưng danh để quý khách sai gọi cho tiện...

Nói đoạn, nàng ra khỏi phòng đi lấy mùng. Tiểu nhị xách nước lên để vào trong phòng tắm phía trong cùng. Cam Tử Long hỏi :

- Quán này tên chi? Hồi nãy gió lớn cuộn tròn chiêu bài, ta không kịp nhìn.

- Dạ, đây là Nhu Lâm điếm, dựng được ngót chục năm ở địa hạt Sơn Thành huyện này rồi.

- Điếm chủ tên chi?

- Chủ nhân tôi họ Giản tên Bình. Cô vừa rồi là Kim Liên, cháu ruột chủ nhân. Còn có một người nữa là Giản Hà Cô, ái nữ của điếm chủ và cùng làm việc ở... đây. Nhị vị dùng những món ăn nào? Ăn ở đây hay ngoài thực phòng?

Vừa lúc ấy, Giản Kim Liên ôm hai chiếc mùng the bước vào, trừng mắt khẽ mắng tiểu nhị :

- Lấy nước cho đầy, chớ ngươi định bép xép mãi sao? Sắp tối rồi!

Tiểu nhị sợ hãi, vội vàng xách thùng đi lấy nước. Trong khi Kim Liên mắc mùng, Lã Mai Nương vào phòng tắm rửa mặt. Lúc nàng đi ra thì Kim Liên chăng mùng vừa xong và đang say sưa nhìn Tử Long. Họ Cam xây lưng lại đăm đăm nhìn cảnh trời sẩm tối nên không để ý tới thiếu nữ họ Giản. Chăng mùng rồi, Kim Liên không còn cớ gì ở lại trong phòng nữa nên đành đi ra. Nhưng nàng không quên nói với Tử Long :

- Khi cần việc gì khách quan cứ gọi... tiểu muội nhé.

Mai Nương ra khỏi phòng tắm :

- Nước lấy sẵn rồi, sư huynh vào rửa mặt đi.

Lát sau, Tử Long bước ra :

- Đi ăn cơm chớ, đói bụng quá rồi!

Mai Nương nói :

- Giản Kim Liên vừa rồi mải miết nhìn, vậy hoa kia hữu ý bướm nọ vô tình, sư huynh cứ ngắm mãi cảnh trời mưa gió mãi thôi.

Tử Long chậm rãi :

- Ngu huynh đâu có nhìn cảnh trời mưa!

- Thế mải miết chi vậy ở ngoài trời?

- Nghĩ đến thái độ của Giản Kim Liên...

- A!...

- Phải! Sư muội không nhận ra là nó kỳ quặc hay sao?

- Nó đa tình và mê luyến nhìn huynh.

- Chính vì thế ngu huynh mới ngờ có ẩn ý gì.

- Được! Chúng ta để ý xem sao. Ra ngoài hàng dùng bữa chứ?

- Ừ, ra ngoài hàng, nhưng đã nghi ngờ thì báu kiếm bất ly thân

- Sư huynh ra trước gọi thực đơn, tiểu muội sẽ theo sau.

Chờ Tử Long đi khỏi, Lã Mai Nương xếp lại hai bọc hành lý, bỏ hai báu kiếm vào túi vải cầm theo khóa cửa phòng rồi lững thững đi ra...

Nói về Cam Tử Long ra ngoài thực phòng, lựa một thồi bên tường kéo ghế ngồi. Giản Kim Liên đang đứng bên quầy hàng vội đon đả bước tới :

- Quý khách dùng thứ gì?... Đi đường trường chắc mệt lắm phải không?

Tử Long khó chịu đưa mắt nhìn, bất chợt gặp đôi mắt lẳng lơ đang say đắm nhìn mình. Chàng hỏi :

- Có cháo gà không?

Kim Liên cười duyên dáng đưa tình :

- Dạ, có gà làm sẵn nấu cháo được ngay. Người dùng rượu không?

- Nấu hai con cho ngọt nước.

- Khách quan dùng rượu cho khỏe, đỡ mệt nhé?... Rượu cất lâu năm ngon lắm.

- Không! Không muốn uống. Lấy trà ra đây.

Từ nãy, Giản Bình ngồi ở quầy hàng gảy bàn tính biên chép, cũng bỏ quầy đi vào nhà trong. Bên ngoài trời đã tối hẳn, mưa cũng ngớt hột.

Chợt có người gọi ngoài cổng tửu quán :

- Mở cổng! Mở cổng!

Hai tên tửu bảo từ nhà trong vội cầm đèn lồng chạy ra. Giản Bình cũng trở ra đứng ngoài hàng hiên. Một thiếu nữ xinh đẹp vóc dáng hao hao Kim Liên thong thả từ nhà trong đi ra, khẽ nghiêng mình chào Cam, Lã rồi vào thẳng quầy hàng ngồi.

Từ ngoài sân, một người nhỏ nhắn trạc ngoại tứ tuần, bước lên thềm gạt chân đầy bùn, rũ tấm khăn bằng da che mưa, không để ý đến câu chào thường xuyên của chủ quán, nói lớn :

- Gớm, lữ quán gì mà mới chập tối đã đóng cổng, bộ không muốn tiếp khách tới trễ sao?

Giản Bình đáp :

- Xin lỗi quý khách, chúng tôi thấy mưa tưởng không ai qua đây nữa. Mời người vào nhà cho ấm. Tửu bảo sẽ lấy lửa sưởi.

- Không cần.

Người đó vào thực phòng nhìn qua mọi người, vắt tấm da che mưa lên thành ghế, đặt gói hành lý đánh thịch một cái xuống mặt ghế.

Giản Bình hỏi :

- Quý khách nghỉ đêm nay tại đây?

- Dĩ nhiên nhưng ăn đã! Đói bụng lắm rồi. Có gì ăn đây?

- Thứ gì cũng có, xin cứ gọi.

- Lấy ba cân thịt bò xào tái và mấy hồ rượu hảo hạng ra đây. Lẹ lên, lấy rượu ra trước, khát quá!

Nói đoạn, người nọ tháo bảo đao ra để lên gói hành lý, kéo ghế ngồi. Tửu bảo đem ba hồ rượu ra.

Nhìn chiếc ly nhỏ, người ấy lắc đầu tặc lưỡi :

- Đổi ly lớn, ngươi định để trùng rượu đục thủng bao tử của ta vì không chờ được sao?

Tửu bảo vội chạy vào lấy chiếc ly khác ra.

Người khách liền rót đầy ly uống ừng ực một hơi cạn và uống luôn ly thứ thứ nhì nữa.

Khà một tiếng khoan khoái, xoa hai tay vào nhau, người ấy khen :

- Ngon! Rượu ngon đấy. Lấy thịt ra mau. Chịu khó hầu cho chu đáo ta sẽ thưởng tiền không thiếu gì trong bọc này.

Mai Nương, Tử Long kín đáo quan sát thấy người đó vận võ phục đen kiểu áo Thanh Hải, Tân Cương dài tới gần đầu gối, dây lưng buộc ngắn không bỏ mối, chân vận ủng da thấp cổ. Nét mặt gầy guộc, râu mép và râu cằm rất lơ thơ, tóc buông xỏa chùm ra sau gáy, ngang đầu chỉ quấn một giải khăn xanh bạc màu buộc nối ra trước gáy. Dáng người và cử chỉ có vẻ cổ quái khác thường.

Giản Hà Cô, vì chính nàng, ngồi sau quầy hàng lặng lẽ nhìn Cam Tử Long không hề chớp mắt.

Lã Mai Nương mỉm cười, nói nhỏ :

- Sư huynh à, chị em họ Giản đến đánh nhau vì sư huynh mất. Lữ quán này kỳ quá! Hai thiếu nữ lẳng lơ và mới đây thêm một tửu vương quái khách.

Tử Long gật đầu :

- Miễn là chúng ta không quái như họ là được rồi!

Lúc đó, Giản Kim Liên bưng khay cháo gà và mấy thứ gia vị lên.

Nàng mở nắp liễn ra khói bốc thơm nực, tự tay vớt gà ra tô lớn và múc cháo ra chén cho Cam, Lã. Nàng vừa làm vừa nhìn Tử Long :

- Tự tôi nấu đó, mời quý khách xơi đi kẻo nguội. Có cần tôi ngồi đây hầu tiếp không?

Tử Long lắc đầu :

- Khỏi phiền cô nương, sang tiếp ông khách bên kia kìa.

Giản Kim Liên nguýt dài, cầm khay không đi thẳng vào nhà trong.

Ở thồi bên kia, quái khách ngốn thịt như vòi voi ngốn lá và chỉ trong chốc lát uống hết ba hồ rượu lớn và ăn hết năm cân thịt.

Vỗ bụng đứng lên, quái khách gọi tửu bảo :

- Sẵn phòng chưa? Có cháy nhà cũng mặc, no nê rồi nay ta đi ngủ không ai được quấy rầy nhé.

- Dạ, sẵn sàng rồi, để con mang hành lý giúp.

- Khỏi cần, mặc ta. Ngươi đi trước dẫn đường.

Biết trong giới giang hồ không thiếu dị nhân quái khách, Song hiệp không để ý thản nhiên ăn như thường.

Bỗng Giản Hà Cô đon đả đi ra đứng bên thồi :

- Quý khách cần lấy thêm gì nữa không?
Tử Long ngửng đầu nhìn kỹ thấy Hà Cô còn ưa nhìn hơn Kim Liên :

- Ăn hết hai con gà lớn và một liễn cháo, chúng tôi đủ no rồi, cảm ơn.

- Trông nhị vị đây quen mặt quá, có lẽ thiếp đã được gặp ở đâu rồi?

Mai Nương cười khẩy :

- Chúng tôi tuy chưa biết được nhiều nơi, nhưng những nơi đã từng đi qua, chắc chắn không được gặp cô nương lần nào. Chắc chắn như vậy đó.

Giản Hà Cô đưa mắt lừ lừ nhìn Mai Nương :

- Trong thiên hạ thiếu gì người giống nhau, nếu tôi không lầm chắc cũng không phải là một lỗi lớn để cô nương phải bận tâm không vui.

Mai Nương phì cười :

- Nghĩ lầm đó! Nếu tôi gắt gao thì chắc lệnh biểu tỉ đã bị mất vui từ lâu rồi! Muốn điều cho nữa, xin cứ tự nhiên. Hoặc tôi, hoặc tiên sinh đây rất sẵn lòng trả lời.

Hà Cô lạnh lùng đáp :

- Hỏi có vậy, không phải thì thôi.

Nói đoạn nàng nguây nguẩy trở bước. Cam Tử Long lẳng lặng tủm tỉm cười nhìn theo thiếu nữ họ Giản.

Uống trà xong, Cam, Lã về phòng... Mưa đã tạnh hẳn. Trời tối như mực. Làn chớp sáng lóe thỉnh thoảng lại vạch ngang trời u ám. Kim Liên ngồi ở nhà trong chống nạnh đăm đăm nhìn ngọn đèn lồng kính trắng, Hà Cô hầm hầm bước vào. Giản Kim Liên ngước mắt hỏi :

- Thế nào, có đạt ý nguyện không?

Hà Cô ngồi phịch xuống ghế :

- Chàng trai coi ưng mắt quá, chưa bao giờ gặp được một hảo nam tử như y, chẳng lẽ bỏ qua thì uổng! Dụ dỗ được y cũng không khó khăn gì đâu, hiềm gì con bé ấy có vẻ ghen ghen chắc không phải anh em, biểu muội có nhận thấy không?

Hà Cô đứng vùng lên đi đi lại lại trong phòng, cặp mày liễu cau hẳn lại :

- Còn nhận thấy chi nữa. Nó vừa nói xa xôi mấy câu khiến ta tức điên ruột đây nè!

Kim Liên chậm rãi :

- Coi nó có bản lãnh đó.

Hà Cô dậm chân :

- Vì thế chúng mình mới theo đúng nguyên tắc quyến rũ tên mỹ nam tử để cho cả hai cùng nhập hội. Với sắc kiều diễm ấy, đứa con gái sẽ rất đắc lực, có phần hơn cả hai chị em ta. Còn tên nam tử chắc cũng chẳng kém, lợi cho hội mà... tiện cả cho ta, phải không?

Kim Liên gật đầu, im lặng, Hà Cô nói tiếp :

- Bây giờ, xôi hỏng bỏng không, cả hai đứa cùng không chịu, chi bằng phải hạ thiếu nữ đi thì may ra giữ nổi anh hùng kia. Tiếc quá! Nếu cứ nghe tôi phục thuốc mê cho cả hai, mọi việc sẽ định sau có hơn không? Chắc sáng mai chúng sẽ khởi hành. Làm thế nào bây giờ?

- Phục muội hương thủ tiêu thiếu nữ cũng được chớ sao?

- Ờ, biểu muội nói phải. Lát nữa thử xem...

Hai chị em Kim Liên, Hà Cô đang bàn tán thì Giản Bình đi tới :

- Các con bàn chuyện gì sôi nổi vậy?

Hà Cô nói :

- Chuyện hai nam, nữ thanh niên khách trọ đó, phụ thân à. Chúng đem theo nhiều của cải lắm. Không toan được việc nọ thì phải tính việc kia chớ. Bỏ uổng quá. Kim Liên tính dùng muội hương đêm nay để bắt cả đôi.

Giản Bình gật gù :

- Hai con nên tiểu tâm. Hai đứa ấy chẳng phải tay vừa đâu. Còn tên uống hết ba vò rượu lớn nữa, khăn gói nặng lém, nhân dịp ta hành động luôn thể.

Giản Kim Liên nói :

- Tên tửu quỷ ấy thì không cần dùng đến muội hương nữa. Uống hết ba hồ lớn, tửu lượng cao đến mấy cũng bị say như chết, huống hồ lại còn có thuốc mê nữa. Tới trưa mai vị tất nó đã tỉnh!

- Chưa chắc như thế đâu, điệt nữ ạ. Tên ấy xem chừng cũng quái lắm. Kẻ đã uống nổi một lúc ba hồ rượu lớn, lục phủ ngũ tạng quen với hơi rượu rồi, vị tất y đã say nhiều! Cẩn thận là hơn.

Nói về Song hiệp khi về đến phòng, cài then trong lại cẩn thận, Mai Nương hỏi :

- Hai con yêu nữ họ Giản cố ý làm sư huynh mê luyến tất phải có mục đích gì! Nếu chúng chỉ đa tình, trăng hoa không thôi thì trên quãng đường này thiếu gì khách viễn du dễ dãi hơn sư huynh! Khó hiểu thật.

Cam Tử Long nói :

- Hơi đâu nghĩ tới mấy đứa ấy? Sửa soạn đi nghỉ sớm mai lên đường cho khỏe.

Dứt lời chàng đi lại chỗ để hành lý định lấy áo thay, Mai Nương gọi giựt lại :

- Thong thả, đừng cầm vào bọc hành lý, để ngu muội xem đã.

Tử Long ngạc nhiên :

- Ủa! Có sự gì vậy, hiền muội?

Không trả lời, Mai Nương nhìn qua hai bọc hành trang rồi nói :

- Hồi nãy, lúc sư huynh ra ngoài thực phòng trước, tiểu muội để bọc hành lý của sư huynh xuống dưới bọc hành trang của tiểu muội cố ý đánh dấu xem kẻ nào có lẩn vào trong phòng này xét không. Bây giờ, sư huynh hãy trông sự thay đổi.

Cam Tử Long nhìn kỹ thấy trái ngược hẳn. Bọc hành lý của Mai Nương đã do bàn tay vô hình nào đặt xuống dưới. Chàng nói :

- Lạ quá nhỉ. Cửa phòng khóa ngoài hẳn hoi còn ai vào được đây nữa? Tiểu muội cố ý đánh dấu để thử mà!

- Hay là có kẻ dùng chìa khóa riêng lẻn vào phòng trong khi bọn ta dùng bữa ngoài quán.

- Cũng không phải. Vì khi khóa cửa phòng tiểu muội có để đấu cả chìa khóa. Vừa rồi lại vẫn nguyên dấu cũ. Như vậy nghĩa là có kẻ nào đã vào phòng này mà không đi qua lối cửa...

- Do đó, sư muội dự đoán là kẻ gian đã đi vào căn phòng này bằng lối khác, vì cửa sổ thì vẫn y nguyên cài then và cửa ra vào vẫn khóa?

Mai Nương gật đầu :

- Chính vậy đó!

- Không lẽ chúng biết tàng hình sao? Hay kẻ gian đã vào bằng lối bí mật?

- Điều thứ nhì thì đúng hơn. Ta thử tìm coi.

Nói đoạn, Mai Nương khêu to bấc đèn rồi cầm đèn cùng Tử Long soi khắp mặt đất căn phòng.

Không có dấu vết chi lạ, Tử Long nói :

- Ta quên chưa soi bốn mặt tường. Nào thử coi!

Song hiệp một lần nữa soi khắp các mặt tường. Khi vào tới bức tường trong căn phòng tắm, Mai Nương chợt thấy một viên gạch hơi so le không ăn khớp với mặt tường, liền bảo Tử Long :

- Có lẽ đầu mối cơ quan đây rồi!

Tử Long nhận xét cẩn thận, đoạn bắc ghế cho vừa tay, tay ấn thử vào viên gạch đó. Mai Nương nhìn quanh không thấy gì lạ, bèn chạy ra phòng ngoài thì mừng rỡ reo nhỏ :

- Ô! Đây rồi!...

Tử Long vội chạy trở ra. Mai Nương chỉ chiếc án nơi có đặt hai gói hành lý, đã chệch hẳn sang bên nhường chỗ cho một miệng hầm hình chữ nhật lớn bằng mặt án :

- Chúng đã thừa dịp anh em ta dùng bữa ngoài thực phòng, lẻn qua lối địa huyệt vào đây dò xét xem có nhiều vàng bạc trong gói hành lý hay không mới ra tay.

- Bọn này ghê gớm thật! Bây giờ vận động cơ quan lại như cũ, chờ khuya ta xuống địa huyệt do thám xem sao nhé?

Mai Nương khen phải. Tử Long trở vào phòng tắm ấn lên viên gạch như lúc trước rồi chạy ra ngoài xem. Cửa hầm từ từ di chuyển lại chỗ cũ rồi thụt xuống ngay mặt gạch khít khao như thường, nhìn kỹ mới thấy vết theo đường gạch lát. Chàng tặc lưỡi khen :

- Ai ngờ một tửu quán bề ngoài tầm thường thế này mà lại được tổ chức tinh xảo đến thế!

Mai Nương nói :

- Chắc căn phòng nào cũng có lối xuống địa huyệt. Không hiểu gã tửu vương hồi nãy có biết đường phòng bị không? Thấm rượu say như chết rồi cũng chưa biết chừng!

- Không cần uống nhiều rượu mới say, tất trong rượu có thuốc mê.

- Gã đến tô thịt lớn gã cũng ngốn ngấu như voi cuốn lá có lẽ cũng là thịt người. Cũng may sư huynh lại bảo nấu cháo gà, nếu không chúng ta cũng ăn phải thứ thịt đó rồi!

Tử Long suy nghĩ giây lát :

- Chưa chắc gã tửu vương đã ăn nhằm thịt người, có lẽ vì y gọi thịt bò ăn nhiều như vậy tất phải hiểu chứ? Hiền muội che ngọn đèn đi để ngu huynh xem gã ở căn phòng nào.

Chờ Mai Nương đem ngọn đèn khuất hẳn vào phòng tắm, Tử Long nhẹ theo tay mở cửa lẻn ra ngoài hành lang tối om. Nép người vào tường chàng định thần nhận xét rồi lần sang cửa phòng bên áp tai nghe ngóng nhưng chàng biết căn phòng đó trống vì từ căn thứ ba vọng ra tiếng ngáy đều đều. Tức thì, bước nhẹ sang căn đó, chàng khẽ gõ vào cánh cửa. Tiếng ngáy vẫn đều đều như thường. Tử Long gõ cửa mạnh hơn. Như truyền cảm, tiếng ngáy càng lớn hơn. Biết dù có gõ nữa cũng vô ích, chàng trở về phòng. mai Nương mở cửa hỏi :

- Thế nào? Gã say rượu ngáy bên này cũng nghe tiếng.

- Gõ cửa hai lần. Không biết y ngủ say thật hay giả đò?!

- Thôi mặc, tùy cơ ứng biến. Nghỉ ngơi, lát còn hành động hả sư huynh.

Để nguyên y phục, hai người tháo kiếm ngồi xuống bên giường nhắm mắt định thần. Chợt nghĩ ra điều gì, Tử Long móc túi lấy ra một liều thuốc đưa cho Mai Nương :

- Sư muội cầm sẵn thuốc giải mê phòng khi chúng có muội hương.

Song hiệp ngồi dưỡng thần đến ngót canh ba cũng không thấy động tĩnh gì cả. Tử Long ghé tai Mai Nương :

- Khuya rồi, yên lặng quá!...

Chàng vừa dứt lời thì Mai Nương bỗng nắm chặt lấy tay chàng mà rằng :

- Nghe kìa, y như vừa có tiếng mở cổng quán. Ta lên nóc nhà xem sao?

Hai người lặng lẽ đeo kiếm lên lưng, mở cửa, băng qua lan can ra vườn, phi thân lên nóc nhà chuyền ra mái trước thì vừa kịp thấy toán đông độ năm, sau người từ sân trước quán đi khuất vào dưới mái. Chính Giản Bình cầm đèn lồng gài then cổng quán rồi vào sau cùng. Đứng trên nóc, Cam, Lã căn cứ theo hình thể mái nhà mới nhận ra Nhu Lâm điếm rộng rãi. Nóc bên hữu ăn sâu vào phía sau vườn tới ngót trăm thước nữa. Đoàn người đi vòng hành lang bên hữu vào phía trong. Song hiệp đi lần theo mái lắng tai nghe rõ ràng tiếng Giản Bình.

- Sao các giáo hữu tới trễ hơn thường lệ vậy? Tôi tưởng đã có sự gì cản trở.

Một người đáp :

- Cơm mưa hồi chập tối lớn quá, nước động thành vũng không đi lẹ được. Các giáo hữu khác đến đủ chưa? Có khách trọ không?

- Đủ rồi, họ vừa xuống địa đường xong. Có ba người khách trọ, giờ này chúng ngủ say rồi.
Đồng bọn vào nhà, đóng cửa lại.

Tử Long nói nhỏ :

- Chúng họp nhau dưới địa đường, ta đề phòng noi theo địa huyệt xem thế nào nhé?

- Phải đó.

Hai người theo lối cũ về phòng, Mai Nương nói :

- Chờ một lát cho chúng an vị hãy xuống kẻo đụng độ.

Tử Long nói :

- Bên căn thứ ba, gã tửu vương cũng không ngáy nữa, kỳ quá!

Chờ lát sau, chàng vào phòng tắm vận động cơ quan. Miệng hầm từ từ mở ra. Nằm sát trên miệng hầm, Cam, Lã nhìn xuống huyệt tối nhận ra có bực gạch dẫn xuống địa huyệt sâu độ một trượng. Hai người noi theo bực gạch xuống tới mặt đất. Lãnh khí bốc lên rợn người. Địa huyệt khá rộng, một đầu dẫn ra phía ngoài, một đầu ăn sâu vào lối trong. Tử Long đi trước lần vào trong. Mai Nương đoạn hậu.

Ánh sáng rất lờ mờ không hiểu từ đâu rọi ra. Đi được độ hai mươi bước, địa huyệt rẽ thước thợ quắt sang phía hữu.

Nguyên khúc này có tất cả ba bực thang ăn thông lên ba căn phòng khách trọ. Song hiệp noi theo khúc rẽ. Ánh sáng tuy lờ mờ nhưng vẫn tối hơn trước. Hai người lặng lẽ như hai bóng ma đi được độ năm sải tay thì tới khúc rẽ tay tả, con đường phía trước mặt có lẽ ăn thông sang trái bên hữu tửu điếm.

Ánh sáng xuất phát từ cuối địa huyệt tay tả, và cùng từ hướng ấy có tiếng người vọng ra. Tử Long vẫn dẫn đầu đi thẳng vào trong cùng lối có ánh sáng được độ vài chục bước thì tới cuối địa huyệt. Giáp vách bên hữu có cánh cửa gỗ khép dở dang. Nhìn lại phía sau, chắc chắn không có ai theo, Cam, Lã cùng ghé nhìn qua khe cửa, bên trong là một căn phòng lớn bài trí trang nghiêm, đèn thắp sáng choang. Một toán độ hai chục người, ngồi trên bốn hàng ghế dài kê ở giữa phòng, xây lưng lại phía cửa, người nào cũng võ trang đoản khí. Trong căn phòng, giăng một lá cờ màu xanh dương cực lớn có hình bông sen trăng, trên bục dưới lá cờ, Giản Hà Cô vận đạo bào trắng ngồi sau chiếc án thư có bày văn phòng tứ bửu. Ngay đầu án bên tả, Giản Kim Liên trang phục y hệt Hà Cô, ngồi ghi chép những gì vào một cuốn sổ lớn. Giản Bình ngồi ở đầu án bên hữu.

Song hiệp lắng tai nghe Hà Cô lúc đó đang nói dở dang :

- ... nhân phiên họp hôm nay, tôi báo cho các giáo hữu rõ Thanh huyện hiện đã có được bao nhiêu người nhập giáo rồi. Vậy yêu cầu quý vị lập mỗi người một bản kê khai để tôi có thể căn cứ vào đó làm tờ phúc trình tổng quát về sự bành trướng của giáo phái trong khu vực này. Căn cứ vào bản phúc trình của tôi, Lưu thủ lãnh sẽ tùy giáo công tặng thưởng và mời ba người đầu bàng về họp mặt.

Mọi tổn phí về cuộc hành trình đều do Lưu thủ lãnh đài thọ. Điều đáng chú ý hơn cả là ba người đứng đầu bảng sẽ được lên chức khu trưởng đứng đầu giáo phái tại một huyện lân cận Sơn Thành. Vậy yêu cầu quý hữu đừng bỏ uổng dịp hiếm có này...

Không muốn nghe hơn nữa vì đã nhận thức được vị trí của Giản Bình, Hà Cô và Kim Liên là nhân viên của đảng Bạch Liên giáo hành động dưới sự điều khiển của Lưu Chí Hiệp, viên thủ lãnh mà triều đình nhà Thanh muốn tiễu trừ. Song hiệp bấm nhau ra hiệu rút lui theo đường cũ về phòng. Tử Long vận dụng cơ quan đóng miệng địa huyệt lại như cũ.

Lã Mai Nương nói :

- Thế ra Bạch Liên giáo vẫn ưa dùng phụ nữ có sắc để lôi cuốn kẻ nhẹ dạ vào đảng như thường.

- Thực sự đảng ấy vô hại cho chính quyền Thanh triều, và trái lại có hại nhiều cho Hán tộc. Tuy việc luyện tập võ thuật là một phần trong chương tình hành động của giáo phái ấy nhưng không hiểu vì lẽ gì họ lại chuyên về bàng môn tà đạo mở rộng giáo hội trong dân gian, mê hoặc quần chúng sai lạc hẳn tôn chỉ chính đạo. Còn về phần chính trị, các vị như Chiêu Dương thiền sư và Lã Tứ Nương đại sư, cũng không nhận thấy Bạch Liên giáo có chính sách bài Thanh. Như vậy triều đình nhà Thanh bài trừ giáo phái ấy há chẳng thất sách lắm ư? Trái lại đáng lẽ người Mãn phải làm thinh mặc cho Bạch Liên giáo bành trướng. Người Hán càng bị mê hoặc bao nhiêu thì quan lại Thanh triều càng dễ trị bấy nhiêu! Sư muội có đồng ý với ngu huynh về điểm đó không?

Lã Mai Nương gật đầu :

- Sư huynh suy luận xác đáng lắm. Các tiền triều Hán tộc diệt trừ Bạch Liên giáo cốt để tránh cho nhân gian khỏi bị bọn bàng môn tả đạo mê hoặc, khiến dân trí do đó bị thấp kém. Nay người Mãn cũng bắt chước tiễu trừ giáo phía ấy, tức là họ không hiểu các chi tiết phản tiến hóa của Bạch Liên giáo rồi!

- Nếu giáo phái ấy cũng lấy võ thuật làm căn bản như các môn phái khác, truyền bá cách tập luyện công phu cho mọi người thì Hán tộc sẽ có nhiều võ công oanh liệt, mạnh biết nhường nào. Thật đáng tiếc!

- Như lữ quán Nhu Lâm này chẳng hạn, tiểu muội còn nghi bọn Giản Bình, Hà Cô, Kim Liên đã lợi dụng vị trí truyền bá đạo của chúng để làm hắc điếm sát hại khách đoạt của cải để làm giàu đó. Nếu đúng như vậy, sư huynh sẽ xử trí ra sao?

Cam Tử Long nghiêm nét mặt :

- Còn xử trí ra sao nữa nếu không coi chúng là lục lâm đại đạo?

Mai Nương ranh mãnh :

- Sư huynh có nỡ hạ kiếm xuống hai chiếc cổ nõn nà của giai nhân không?

- Ủa sư muội nói lạ! Trường kiếm Huyền Tiễn của gia phụ truyền lại chưa bao giờ biết dung thứ kẻ bất lương. hơn nữa, sau mười năm trường đằng đẵng thọ huấn công phu trên Mã Dương cương, mục đích của ngu huynh là moi gan kẻ thù cha, sau nữa trong bước giang hồ diệt gian trừ ác há chẳng phải tôn chỉ của môn phái chung hai ta đó ư? Kẻ anh hùng nói như dao chém thạch, huống hồ hai ta đã có lời nguyền trước mặt nhị vị sư phụ chí tôn chí chính?

Mai Nương mỉm cười duyên dáng làm lành :

- Tiểu muội thử lòng xem sư huynh có lùi bước trước sắc đẹp của Bạch Liên nữ quái đó thôi!... Thật ra bao giờ tiểu muội cũng rất mến phục chính tâm hào khí của bạn đồng môn... Xin lỗi nhé.

Nói đoạn, nàng chăm chú nhìn vào khoảng không như thả hồn theo đuổi một ý tưởng gì kín đáo... Nếu đủ ánh sáng, Cam Tử Long sẽ nhận thấy đôi má mịn màng của cô bạn cân quắc anh thư bỗng đỏ như trái đào mới chín. Liếc nhìn khuôn mặt trái xoan đẹp như vẽ của Lã Mai Nương, chàng thiếu niên anh tuấn họ Cam tủm tỉm nở nhẹ nụ cười sung sướng trong bóng tối.

Hai người cùng im lặng hồi lâu, bỗng Tử Long nói :

- Kìa sư muội, lắng nghe!... Chúng họp xong ra về thì phải?...

- Đúng rồi! Ta đi nằm chờ xem bọn họ Giản hành động thế nào và sẽ ứng biến theo.

- Sư muội để ý phía cửa nhé, ngu huynh chú ý miệng địa huyệt. Có sự gì lạ ta sẽ giơ tay ra hiệu nhé.

Song hiệp đeo lại bảo kiếm ra trước ngực, ngả lưng xuống giường. Hồi lâu, bỗng có tiếng chân rất nhẹ phía ngoài cửa sổ rồi từ kẽ cửa ló ra một chấm lửa đỏ bằng đầu cây nhang, làn khói nhẹ tỏa vào trong phòng. Mai Nương nhận xét rõ ràng biết là có bàn tay bí mật nào đó ở phía ngoài đang thả muội hương qua khe cửa sổ. Nàng giơ tay ra hiệu chỉ về phía đó. Tử Long biết vậy nhìn theo. Hai người nhét thuốc giải mê vào mũi, đặng nằm im chờ đợi. Lát sau, phía ngoài cửa sổ, tiếng chân lại rón rén bước đi. Đoán rằng tên gian đạo đã gài cây nhang vào khe cửa rồi bỏ đi, Mai Nương chồi dậy, đi nhẹ không một tiếng động đến cửa sổ tắt cây nhang, đoạn trở lại giường vẫy tay gọi Tử Long. Chồi nhẹ dậy, Tử Long từ từ mở khóa cửa phòng, khi cần tới ra ngoài cho dễ dàng.

Trong khi ấy, Mai Nương đứng ngay bên chiếc án thư, lối xuống địa huyệt. Chờ một lát sau, khi khói muội hương đã tan hết, Song hiệp lấy mồi thuốc giải mê ở mũi ra thì vừa lúc miệng địa huyệt từ từ mở. Mai Nương và Tử Long vội đứng núp vào trong cửa phòng tắm hé mắt nhìn ra. Ánh đèn từ dưới địa huyệt chiếu lên căn phòng đồng thời vọng lên tiếng người nói đủ nghe :

- Hai người sang căn phòng thứ ba trói thằng ma men lại. Còn hai đứa phòng này chắn chắn bị muội hương mê man rồi. Điêu Ngũ và Triệu Thất lên trói chúng lại, khiêng thiếu nữ về phòng cho ta!... Hai bọc hành lý cứ để đó, ta lên sau.

Điêu Ngũ, Triệu Thất không e dè, vượt các bực gạch lên thẳng trên phòng, tên nào cũng lăm lăm cầm đao và một cuộn dây thừng. Nhưng khi chúng nhận ra có hai cái giường tranh tối tranh sáng, trống trơn, giựt mình chưa kịp nhìn quanh thì đã bị hai bàn tay sắt nắm chặt lấy cổ siết mạnh. Máu dội lên đầu khiến chúng bị ngất lịm...

Mai Nương, Tử Long đỡ lấy hai thanh đao cho khỏi bị rớt xuống gạch đoạn nhấc bổng Điêu Ngũ và Triệu Thất lên đặt nằm dài trong phòng tắm. Song hiệp hành động rất nhẹ, không một tiếng động nhỏ. Vừa xong thì có tiếng gõ cửa.

Có lẽ vì không thấy trả lời nên người nào đó đẩy mạnh. Then trong đã được Tử Long rút ra từ hồi nãy, hai cánh cửa tự khắc bung nhường lối cho ba người, dao tuốt trần bước vào. Giản Bình đi trước. Không thấy bộ hạ đâu mà ngay giữa khuôn cửa nhà tắm cặp thanh niên nam nữ đang đứng lù lù sẵn sàng chiến đấu, ba tên cùng giựt mình chạy trở ra.

Nhưng Cam Tử Long đã đuổi theo quát :

- Tặc đạo lừa sao nổi ta!

Ra tới hành lang, Giản Bình múa đao chém Cam Tử Long miệng quát :

- Đừng hòng ra khỏi nơi đây. Coi này!...

Tử Long dùng thanh đao vừa đoạt được gạt mạnh. Chát!... Đao của họ giản bật ngược hẳn lại, suýt vuột khỏi tay. Giản Bình khen :

- Khá lắm!

Tử Long cười :

- Biết người biết của đấy!

Chàng hoa đao nhằm ngực đối phương xỉa luôn một nhát. Giản Bình bị lỗi bộ lùi hẳn lại hai ba bước. Hai tên đi theo thấy vậy nhảy vào tương chiến cản Tử Long. Nhưng họ Cam đã thâu đao lại, lia luôn hai lát tấn công liền, buộc hai tên kia phải thoái bộ trước thế đòn bay bướm ấy. Thừa dịp tốt, Tử Long nhằm tên gần nhất phóng luôn thanh đao. Lưỡi đao xẹt như làn chớp cắm phập vào tên ấy.

- Chao ơi!...

Tên trúng tử thương chỉ kịp kêu lên một tiếng đau đớn, lảo đảo vướng phải lan can té lộn ngược ra ngoài vườn, hết thở. Giản Bình và tên còn lại nghiến răng xông vào chém địch thủ. Tử Long thoái bộ tránh đòn. Hai lưỡi đao chém hụt chỉ cách mặt chàng chừng một gang tay.

Chàng thoái luôn hai ba bộ nữa tuốt kiếm ra. Tên còn lại ham đòn xông tới bổ thượng một lát đao nhằm đỉnh đầu đối phương. Chỉ chờ có thế, trong khi thanh đao địch còn đang giơ cao, Tử Long lẹ như cắt quay người lại, thích luôn mũi kiếm trúng yết hầu địch. Tên nọ té vật sang bên dãy dụa, huyết phun lênh láng. Thế kiếm của Tử Long vừa dùng là Thái Dương Hồi Mã Kiếm do bà Lã Tứ Nương, kiếm khách Nga Mi sơn truyền dạy. Tùy theo từng trường hợp, người sử dụng thế võ danh gia đó có thể hoặc đâm hoặc chém địch thủ không chừng.

Đó là một thế trong bài danh kiếm Thái Dương truyền lại bởi Lam Y đại sư, thủy tổ phái Nga Mi, một nhân vật hữu danh sống một trăm hai mươi hai tuổi, đã từng biết đến sáu đời vua nhà Minh, kể từ đời Thành Tổ Vĩnh Lạc đến Minh Hiến Tông hiệu Thành Hóa.

Hạ xong kẻ địch thứ hai, Tử Long ào ạt tấn công nhằm Giản Bình hạ luôn mấy lát kiếm cực kỳ dữ dỗi, dồn y vào cuối hành lang. E hành lang địa thế khó xoay xở, Giản Bình liền nhảy qua lan can ra vườn.

Tử Long toan đuổi theo thì từ trên nóc nhà bỗng có tiếng người nói :

- Đại hiệp nhường tên này cho tôi, đánh thế đủ rồi. Xuống ngay địa huyệt còn việc khác.

Dứt lời có một bóng người nhảy từ nóc nhà xuống hoa đao chém họ Giản. Cam Tử Long nhận ra gã tửu vương say rượu hồi chập tối! Chàng liền trở vào phòng, không thấy Lã Mai Nương đâu cả.

Tử Long theo lối cũ đi vào căn địa đường có đảng viên Bạch Liên giáo họp hồi nãy. Lúc qua chân bực gạch dẫn lên căn phòng của gã tửu vương chàng nhìn lên thấy miệng địa huyệt cũng đã mở rộng nhưng bên phòng mình.

Bỏ qua, chàng chạy thẳng vào địa đường, vắng ngắt. Đảo qua một vòng không thấy gì lạ, chàng chạy ngược trở ra vì không thấy Mai Nương. Lúc này mỗi khúc quanh trong địa huyệt đều có treo một chiếc đèn lồng nhỏ đủ sức soi sáng lối đi. Qua mấy khúc quanh nữa, tiếng sát phạt mỗi lúc một gần. Tử Long thận trọng cầm trường kiếm phòng vệ. Đi qua khúc chót, Tử Long theo địa huyệt vào tới một địa đường rất lớn. Tiếng sát phạt vọng ra từ đó, dữ dội...

Nói về Mai Nương khi thấy Tử Long đuổi theo Giản Bình và hai đồng lõa, nàng thấy không cần phải theo giúp vì thừa hiểu tài sức bạn đồng môn.

Nhìn xuống địa huyệt thấy sáng rõ lối đi, nàng không do dự lần xuống bực gạch theo đường cũ vào căn phòng họp nhưng ở đó vắng tanh nên nàng trở ra.

Chẳng ngờ khi vừa qua bực gạch nàng chợt thấy tiếng động nhẹ sau lưng, quay phắt lại vừa kịp thấy hai tên bị đánh ngất hồi nãy đã tỉnh dậy lẻn xuống núp sau bực gạch từ bao giờ, cầm dao găm định đâm mình. Nổi giận vì đã than chết mà chúng lại trả ơn bằng cách đâm lén, Mai Nương lia luôn một lát kiếm lẹ như chớp vào yết hầu cả hai đứa. Đoạn không thèm ngó lại nữa, nàng thoăn thoắt lần theo địa huyệt ra phía ngoài. Khi tới gần căn địa đường lớn thì vừa lúc Hà Cô, Kim Liên từ đó bước ra.

Giản Hà Cô cười gằn ghê rợn :

- A! Yêu nữ này còn tỉnh và thoát ra đây à? Tình lang của mi đâu rồi? Phải biết gặp ta thì không có lối thoát đâu nhé!

Mai Nương mắng lại :

- Bây tài nghệ được bao nhiêu mà đòi chắn lối ta? Ngờ đâu bọn Bạch Liên giáo chúng bây buôn nữ sắc mà lại mở luôn cả hắc điếm nữa! Coi kiếm đây!

Tức thì, Mai Nương nhào tới bóc kiếm đánh liền. Bỏ chỗ hẹp, hai chị em họ Giản chạy lùi vào địa đường.

hà Cô nói :

- Yêu nữ vào đây, đấu với bản cô nương trăm hiệp chơi!

Ba người rượt nhau đến giữa địa đường rộng lớn. Hà Cô xốc song đao vào trận. Kim Liên cũng hơ song tiên trợ giúp Hà Cô.

Mai Nương cười rộ :

- Chấp cả hai chúng bây. Ráng cẩn thận, nghe!

Tức thì nàng đảo bộ uyển chuyển, hoa kiếm báu vùn vụt rít lên tựa gió, đánh đỡ cực kỳ mãnh liệt. Thanh trường kiếm Yểm Nhật loang loáng tỏa ra làn lãnh khí ghê người, quằn quại tựa giao long quẫy khúc đánh bạt cả song đao lẫn song tiên khá lợi hại của chị em họ Giản sang bên.

Nguyên trong giáo giới Bạch Liên, Hà Cô và Kim Liên đều nổi danh võ dũng sắc tài rất được thủ lãnh Lưu Chí Hiệp và các đảng viên chuộng nể. Cũng vì thế mà hai người có ý kiêu ngạo, khinh thường nữ giới ít kẻ bằng mình. Chẳng ngờ gặp phải Lã Mai Nương, một danh đồ Bắc phái Sơn Đông dày công luyện tập, nên hai người dù trổ hết tài năng cũng khó lòng cầm cự chớ đừng hòng thắng.

Tuy vậy, Hà Cô và Kim Liên không nao núng, trổ hết tài năng đánh lại. Ba món võ khí va chạm chan chát. Ba viên nữ tướng hằm hè quyết đánh tạo nên một trường chiến đầu hồi hộp, dữ dội. Khi địa đường ấy có bực gạch thông lên hậu phòng tửu quán.

Bọn tửu bảo vốn cũng là đảng viên Bạch Liên giáo trá hình, nghe có tiếng sát phạt dưới phía hầm, bèn hò nhau vác khí giới kéo xuống đánh giúp. Chúng vây trong Mai Nương vào giữa. Nữ hiệp họ Lã vừa đánh vừa cười lanh lảnh :

- Bây càng đông càng tốt! Coi đây!

Tức thì lưỡi kiếm yểm Nhật vụt ra chập chờn tựa chớp giựt, lia trúng đồng loạt hai tên tửu bảo, rạch đứt ngang ngực.

Trúng thương nặng, hai người té vật ra sau rên siết quằn quại, hai món võ khí rớt xuống gạch loảng xoảng. Mai Nương thừa thế xử một đường Liên Tinh Uyên Ương Kiếm cực kỳ lợi hại đánh bật vòng vây ra tứ phía. Hai tên tửu bảo nữa không kịp tránh bị Yểm Nhật kiếm lia trúng bụng lòi cả ruột ra kinh khủng...

Vừa hay lúc ấy một tiếng quát vang dậy cả địa đường :

- Hay quá! Ta cùng đánh cho vui!

Lẹ làng như con báo, Cam Tử Long nhảy vụt vào hoa kiếm nhập trận.

Đấu với Mai Nương còn chẳng xong, nay lại thêm anh chàng mỹ mạo nam tử oai dũng thế kia, quân bình càng khó giữ. Hà Cô biết vậy nên không do dự cắp song đao nhảy lên miệng hầm tẩu thoát. Thấy vậy Kim Liên cũng liều mạng hoa cặp song tiên mở huyết lộ phi thân lên miệng hầm chạy theo Hà Cô.

Lúc đó, trong địa đường chỉ còn trơ lại hai tên tửu bảo. Chúng sợ hãi vội buông khí giới xin hàng.

Mai Nương nói :

- Sư huynh trói hai tên này lại, tiểu muội lên khỏi địa đường xem tình hình thế nào.

Dứt lời nàng nhảy lên miệng hầm. Phía trên là căn phòng khách bày biện gọn ghẽ, có hai cửa thông sang hai phòng tả hữu và cửa chính. Mai Nương thận trọng vào phòng bên tả. Hai chiếc giường lịch sự đối diện nhau ở hai bên tường. Trông cách bài trí và y phục treo trên mắc áo, nàng hiểu đó là tư phòng của chị em Hà Cô, Kim Liên. Không thấy gì lạ, nàng qua phòng khách sang căn bên hữu. Vừa hay lúc ấy Tử Long dẫn hai tên tửu bảo bị trói tay lên khỏi miệng hầm.

Mai Nương bắt chúng đi trước dẫn đường. Nàng hỏi :

- Đây là phòng của Giản Bình phải không?

- Dạ. Bên trong là chỗ ở của nhân viên trong quán chúng tôi và hảo phòng.

Chúng dẫn Song hiệp vào phía trong xem xét rồi ra thẳng căn thực phòng bên ngoài cùng.

Trong lúc Tử Long cật vấn hai tên tửu bảo còn sống sót lại, Mai Nương vào phòng mình rồi sang phòng quái khách xem xét. Phòng vắng tanh, hành lý của quái khách cũng biến đâu mất. Nàng trở ra nói với Tử Long :

- Tửu vương có lẽ đi rồi, hành trang không còn trong phòng.

- Sau khi ngu huynh hạ hai tên đồng bọn của Giản Bình y liền nhảy ra vườn thì ngay lúc đó quái khách đứng trên mái bảo ngu huynh nhường Giản Bình cho y. Bởi vậy ngu huynh mới rảnh tay xuống địa huyệt tìm sư muội.

- Kỳ thay, không thấy tử thi Giản Bình, có lẽ y chạy thoát!

Nói đoạn Mai Nương vượt lan can ra nhìn quanh rồi phi thân lên mái nhà. Lúc đó trời đã tảng sáng. Tử thi Giản Bình nằm gục ngay ở chỗ hai mái giáp nhau. Mai Nương tiến tới gần, thấy cái tử thi có một vệt tím bầm. Nàng đạp xác đó ra, không thấy vết thương nào khác cả. Nhìn quanh một hồi, cảnh vật mờ mờ bao phủ bởi một màn sương trắng đục, tiếng gà rừng eo óc gáy xa xa... Nàng bèn nhảy xuống vườn, trở vào hành lang, nói với Tử Long.

- Giản Bình hết thở rồi, bị dọng dao quật trúng gáy.

Tử Long cột hai tên tửu bảo vào lan can, đoạn bảo Mai Nương :

- Sư muội vào phòng kiếm xem có thứ gì điểm tâm được không? Đói bụng quá!

- Phải đó, tiểu muội cũng thấy đói, tối qua ăn cháo nên đói sớm.

Nàng quày quả đi ra lối ngoài.

Trong khi chờ đợi, Tử Long hỏi hai tên tửu bảo :

- Những người hộp đêm qua dưới địa đường từ đâu tới?

- Thưa, họ là các đảng viên ở Sơn Thành huyện.

- Đảng viên Bạch Liên giáo trong khu vực này họp luôn như vậy sao?

- Thưa không. Mỗi tháng họp chính thức một phiên vào ngày cuối tháng thôi. Còn phiên đêm qua họp bất thường do Giản Hà Cô triệu tập.

- Có chuyến nào họp ban ngày không?

- Thưa không, vì e lộ liễu.

- Các ngươi đã hạ sát hết bao nhiêu khách trọ vào lầm điếm này rồi?

- Việc đó là do chủ ý của chủ quán, chúng tôi chỉ biết theo lệnh thôi.

- Giản bình ám hại người ta thế nào?

- Thưa, không phải bất cứ ai cũng bị hại. Chỉ những khách trọ lẻ loi hay ít người, chắc chắn có đem theo nhiều tiền bạc chủ quán mới ra tay. Trong khi khách trọ vô ý để hành lý trong phòng, rồi ra ngoài hàng dùng bữa, chủ quán theo địa huyệt vào phòng thám thử xem có chắc được nhiều tiền mới dùng muội hương làm cho mê đi rồi đem vào khe núi thủ tiêu.

- Chị em Hà Cô, Kim Liên cũng đồng lõa như vậy sao?

- Thưa, hai người ấy mặc ý Giản Bình. Cả hai chỉ can thiệp khi nào có khách trọ là mỹ nam tử được hai nàng đặc biệt chú ý thôi. Trong trường hợp đó khách không bị thủ tiêu nhưng mê luyến sắc đẹp ở lại quán và nhập đảng. Ít lâu sau hai nàng chán liền tìm cách gửi khách về đảng bộ trung ương cho thủ lãnh sử dụng. Nhưng tới khi ấy kẻ kia cũng bạc nhược xác xơ không ra hồn người nữa sau một thời gian truy hoan cùng chị em họ Giản.

Suy tính hồi lâu, Cam Tử Long bảo :

- Chừng nào quan quân tới đây các ngươi cũng cứ như vậy mà khai, nghe?

Hai tên tửu bảo nhăn nhó năn nỉ :

- Xin nhị vị đại hiệp tha cho chúng con, chúng con chỉ là người hành động theo lệnh trên thôi.

Tử Long cười gằn :

- Các ngươi chuyên sát hại người lương thiện nay còn kêu oan nữa ư? Sao không tố cáo hành động bất chính cướp của giết người của họ Giản?

Nói đoạn, chàng bỏ chúng đó, đi thẳng ra quầy hàng tìm giấy bút viết mấy hàng như sau:

“Gởi Huyện quan Sơn Thành,

Nhân qua đây gặp những sự lạ trong Nhu Lâm tửu quán nên chúng tôi buộc lòng phải hành động.

Mong đại quan phái người đến làm biên bản ngay, sẽ hiểu rõ tự tư.

Song hiệp, ký”.

Viết xong, Tử Long bỏ lá thư vào phong bì thì vừa lúc Mai Nương đon đả bê một khay cơm từ trong nhà đi ra. Tử Long ngửng đầu mỉm cười :

- Chà! Nữ hỏa đầu làm món gì ăn đấy?

Bày thức ăn ra thồi, Mai Nương đáp :

- Có cơm chiên thịt gà đây thôi! Vào hỏa phòng thấy còn cơm nguội và thịt gà để sạch sẽ nên tiểu muội chiên ăn cho lẹ.

Tử Long ra khỏi quầy :

- Mùi chiên thơm như đơm vào mũi. Hỏa đầu khéo tay quá!

Mai Nương cười :

- Nào mời... khách quan dùng bữa, chắc chắn không có thịt... người đâu.

Hai người kéo ghế ngồi ăn. Xong, cùng lên ngựa ra đi bất giác gặp một người tiều phu liền kêu lại tặng tiền và nhờ đem thơ lên huyện.

Chương 13: Trước tiệc linh đình, anh hùng biểu diễn công phu Tặng ngọc kỳ lân, tửu vương lộ chuyện cường tặc

Chờ tiều phu đi khuất, Song hiệp thúc ngựa lên đường rong ruổi. Mai Nương nói :

- Thái độ của gã vua rượu hôm qua kỳ cục nhỉ. Gã bỏ đi lúc nào không hay, e chúng ta làm quen sao?

- Ngu huynh vẫn tiếc không được quen biết danh hiệu của nhân tài ấy.

- Đêm qua y cố ý ngáy lớn để lừa bọn người tửu quán. Y uống rượu khá nhiều mà vẫn tỉnh.

Một hôm, hai người đi tới Lạc Dương vào thẳng trong thành tìm quán trọ.

Thấy trời còn sớm, Tử Long rủ Mai Nương ra phố tìm mua lễ vật tặng Quá Vân Long Tần Khánh.

- Sư huynh định mua thứ gì?

- Mua đồ sứ cổ và đặt một bức trướng Ngũ tuần Đại khánh.

Hỏi thăm đến tiệm bán đồ cổ, Cam, Lã vào xem hàng. Chủ tiệm, một lão trượng đạo mạo, niềm nở tiếp đón :

- Nhị vị định kiếm thứ gì? Tống, Nguyên hay Minh? Quý vật cận đại bổn tiệm cũng có.

Tử Long đáp :

- Chúng tôi xem thứ gì vừa ý sẽ mua.

Trong tiệm trưng bày la liệt đủ mọi thứ lớn, nhỏ, từ độc bình, song bình cao bằng đầu người đến những cổ vật nhỏ li ti không thiếu thứ gì. Nhằm một chiếc khay đựng bộ đồ trà tuyệt đẹp, Tử Long hỏi lấy xem. Lão trượng mở tủ kính lấy khay trà ra đặt lên án :

- Thưa, thứ này là sứ men đá Giang Tây. Trông dầy thế này nhưng nhẹ lắm, quý vị cầm thử coi.

Cam, Lã cầm thử từng thứ một, quả nhiên thấy nhẹ bổng như đang cầm một vật gì bằng gỗ mỏng vậy. Từ chiếc khay đến bốn chiếc ly đều họa cảnh Tô Đông Pha, Xích Bích bằng đồng lục, nét họa cực kỳ linh động, màu đồng lục nổi bật trên men đá tuyệt đẹp. Dưới trên thứ nào cũng có đề Chính Đức Nguyên Niên. Hai chiếc ấm đồng màu da cam, chiếc lớn bằng nắm tay, chiếc nhỏ cỡ trái quýt, dưới trôn đề Chính Đức Kim Sơn.

Lão trượng nói :

- Hai chiếc ấm này toàn bằng đất Kim Sơn ở Giang Tây do cùng một lò sứ sản xuất từ thời Minh Chính Đức. Nhị vị đọc thử hai chữ nhỏ li ti ở góc tả phía trên chiếc khay.

Tử Long lật chiếc khay sứ lên nhìn kỹ thấy quả nhiên có hai chữ triện nhỏ bằng nửa con kiến Băng Gia.

Lão trượng giảng :

- Nói đến sứ Giang Tây thì không đâu bằng lò của Băng Gia. Thứ phẩm lục vẽ trên men đá không phải phẩm thường. Đó là Đồng Lục chuyên nghiệp của họ ấy truyền từ đời nọ qua đời kia ít nhất năm mươi năm mới đem ra dùng. Họ Băng Gia cho những lá đồng thật mỏng cắt nhỏ vào một chiếc hũ rồi đem hạ thổ. Lâu ngày, những mảnh đồng đó bị nước ngấm qua hũ đất, bắt han xanh và lâu dần bị mủn. Trong vòng nửa thế kỷ, con cháu mới đào lên thì trong hũ chỉ còn toàn một chất nhão toàn lục và dùng để họa lên men sứ. Thiên hạ sành đồ cổ gọi là Đồng Lục vì lẽ đó và truyền cho đến tận ngày nay.

Cam, Lã đồng ý lấy bộ khay trà.

Lão trượng tò mò hỏi :

- Nhị vị mua để dùng hay làm tặng vật?

Tử Long đáp :

- Chúng tôi mua để tặng một người bạn quý cũng ở xứ này.

- A! Phải chăng vị thân hữu đó là Quá Vân Long Tần Khánh ở Hoàng Thạch Khê?

Tử Long mỉm cười :

- Lão bá cũng biết người đó sao?

- Tưởng ai, chớ Quá Vân Long thì nội ngoại thành Lạc Dương ai mà không biết? Nhị vị từ xa tới đây mừng tiệc Ngũ tuần đại khánh của Tần anh hùng phải không?

- Dạ, chính thế!

- Sở dĩ tôi tò mò hỏi như vậy là vì mấy bữa nay có nhiều thân hào thành Lạc Dương cũng chiếu cố tới bổn tiệm mua tặng vật quý giá để mừng thọ Tần gia.

Tử Long hỏi :

- Chẳng hay Hoàng Thạch Khê ở khu vực nào thuộc thành Lạc Dương?

Lão trượng đáp :

- Nơi đó ở ngoại thành. Nhị vị ra lối Tây môn, đi chừng bốn dặm đến một nơi có con suối trong veo, bờ suối dã lan mọc xanh mướt chen lẫn với những phiến hoàng thạch nhẵn lì. Dọc theo hữu ngạn Hoàng Thạch Khê đi bộ non dặm nữa tới một trang trại lớn ở chân đồi. Tần gia trang ở đó. Dễ kiếm lắm.

- Tôi còn ra phố kiếm mua mấy thứ cần dùng, yêu cầu lão trượng cho người đem bọc khay trà này tới Phúc Gia tửu quán được không?

- Thưa được, nhưng gởi tên ai?

- Xin cứ đề cho chủ quán.

Hai bên chủ, khách tính toán trả tiền xong xuôi. Song hiệp trở ra phố mua một bức trướng khánh thọ rồi lang thang du ngoạn đến sẩm tối mới về tửu quán. Vừa bước vào cửa hàng thì chủ quán đã hỏi :

- Nhị vị có một bọc hàng do tiệm bán đồ cổ gửi tới phải không?

Cam Tử Long đáp :

- Chính thế, tôi bảo họ đề tên tiên sinh.

- Tôi đã kiểm soát lại cẩn thận trước khi nhận. Gói hàng đó đây.

Chủ quán mở ngăn quầy lấy bọc hàng đưa cho Cam Tử Long.

Sáng hôm sau vào khoảng giờ Tỵ, Cam, Lã tính trả tiền trọ ra thẳng nẻo Tây môn tìm đến Tần gia trang.

Phong cảnh toàn khu Hoàng Thạch Khê nước trong có bóng mát, quả rất hữu tình. Tần gia trang cực kỳ rộng rãi, các nọ đình kia san sát, chẳng kém chi nơi tư dinh của một vị vương bá, công hầu. Khách tứ phương đến chúc thọ rất đông, tưng bừng náo nhiệt, âu cũng là vì Quá Vân Long Tần Khánh quảng giao, được lòng tất cả mọi người, nhất là giới hào kiệt anh hùng. Song hiệp dong ngựa vào đến trong sân, các trang đinh chạy ra đỡ cương.

Tần Khánh bệ vệ phương phi ra tận nơi ôn tồn đón tiếp, Cam Tử Long giới thiệu Lã Mai Nương và tự xưng danh. Tần Khánh mời hai người vào đại sảnh, Tử Long đưa mừng lễ vật khánh thọ.

Tần Khánh nói :

- Trước đây, tôi vẫn được nghe uy danh Trường Mâu anh hùng mà rất tiếc không được diện kiến lần nào, chẳng ngờ người đã hạc nội mây ngàn.

Bẵng đi một thời gian, sau đây lại được nghe danh đất Bạch Dương lãnh có Trại Nhiếp Ẩn và Thôi Sơn Thái Bảo đã từng hạ cường tặc Thiếu Hoa sơn và đả hắc hổ nơi Hoang Sơn thôn cứu dân lành, tôi rất lấy làm cảm phục, dè đâu bữa nay được thân tiếp, thật thỏa tình khao khát. Vậy thế nào củng cố lưu nhị vị đại hiệp ở chơi tệ trang ít lâu, chắc hẳn nhị vị không nỡ từ chối.

Cam Tử Long khiêm tốn :

- Đa tạ lão anh hùng quá lời khen. Chúng tôi nghe đại danh và qua đây cũng là nhờ sự giới thiệu của Cầm Đại Nương, trước để chúc mừng khánh thọ, sau còn có điều muốn nhờ lão anh hùng chỉ dạy.

- A! Cầm Đại Nương bên Đồng Quan, tức là quả phụ tiêu sư Lâm Diên Khánh phải không?

- Dạ, chính người đó

- Nhị vị gặp Lâm phu nhân trong trường hợp nào? Chẳng hay phu nhân và Lâm tiểu thư có được mạnh không? Từ ngày tiêu sư Thiết Cước Hổ lâm nạn đến nay, không có chuyến nào Lâm phu nhân qua Lạc Dương nữa. Rất tiếc!

- Lâm phu nhân và Hồng Vân cô nương đều được mạnh như thường.

Tử Long bèn đem việc đại chiến Thiên Sơn tự gặp mẹ con Cầm Đại Nương và giúp hai người trả thù, hỏa thiêu Bành gia ổ thuật lại rõ ràng cho Quá Vân Long Tần Khánh nghe.

Họ Tần vui mừng mà rằng :

- Tôi rất sung sướng được biết tin đó. Giờ đây mời nhị vị về tư phòng nghỉ ngơi qua loa rồi còn dự tiệc.

Tần gia trang cực kỳ rộng rãi có luyện võ sảnh, vườn cây ao cá, có Thủy Ngọc đình có Hàn Văn các mái ngói cong cong. Tiệc thọ Ngũ tuần đại khánh mới khởi được vài ngày mà số anh hùng tứ xứ đến mừng đã lên tới vài trăm người, ai nấy đều được chủ nhân lưu lại trong các nếp thảo đường dựng trên khu đất quang đãng, cây xanh bóng mát tuyệt đẹp.

Tần Khánh có ba người con trai một gái. Trai lớn là Tần Kỳ, hai mươi lăm tuổi. Bốn anh em người nào cũng được tập luyện từ nhỏ, thập bát ban võ nghệ đều tinh thông. Các tay giang hồ hào kiệt quen thuộc với Tần gia thấy vậy nên đặt tước hiệu cho Tần Kỳ là Nhất Long, Tần Khang là Nhị Long, Tần Kiện, Tam Long và Tần Vân Anh là Phi Trâm Phượng.

Dân Lạc Dương thành thường gọi chung bốn anh em Tần gia là Tam Long, Nhất Phượng.

Tần lão anh hùng giới thiệu các con với Song hiệp. Ba anh em trai họ Tần thấy Tử Long còn tuổi trẻ, uy võ hiên ngang đẹp như là Lã Phụng Tiên trong tranh, và Mai Nương dịu dàng uyển chuyển cân quắc anh thư, thì đều lấy làm quý mến cảm phục. Riêng Mai Nương đối với Tần Vân Anh rất quyến luyến. Hai người thường cùng nhau thủ thỉ chuyện trò, tâm đầu ý hiệp như hai chị em ruột vậy.

Hai hôm sau mới đúng ngày khánh thọ. Một bữa tiệc cực lớn được giản ngay ở võ sảnh thênh thang thừa chỗ tiếp cả mấy trăm thực khách. Nhân bữa tiệc vui, Tần Khánh đứng lên nói với mọi người :

- Không mấy khi tệ trang được hân hạnh thú tiếp chư vị anh hùng và các bằng hữu thân mến, vậy Tam Long, Nhất Phượng sẽ biểu diễn tài mọn hầu cống hiến chư vị mua vui để thêm phần tửu hứng.

Cử tọa vỗ tay ầm ầm hoan hô hảo ý của Tần gia. Tức thì Tần Kỳ, Tần Khang và Tân Kiện đẩy ghế đứng lên cởi áo ngoài liệng cho tráng đinh rồi cầm khí giới bước ra giữa võ sảnh. Ba người vận ba bộ vô phục tuyệt đẹp màu sắc khác nhau. Tần Kỳ vận gấm đen bông bạc, chân vận võ hài ngắn cổ, sử dụng cặp đoản thiết kích. Tần Khang võ phục bạch gấm, chân quấn lụa xanh bịt ống, võ bài sư tử, sử dụng cây lê hoa thương mũi nhọn hoắt ngù đỏ. Tần Kiện võ phục gấm tuyền lục, quần bịt ống, võ hài đen, sử dụng đồng côn. Tân gia Tam Long đẹp ngồn ngộn đứng giữa võ sảnh, quậy minh chào tứ phía rồi biểu diễn tam đấu. Một mình Tân Kỳ chống đáng hai em.

Ba anh em quây chặt lấy nhau đánh một trận long tranh hổ đấu. Cặp đoản kích của Tần Kỳ thật linh động vô cùng, dương đông, kích tây, gạt đánh uyển chuyển khiến ngọn lê hoa hương và cây đồng côn tuy đã thật lợi hại mà không thể nào vào gần được. Ba món khí giới va vào nhau chan chát, ba thanh niên quát thảo xung trận dữ dội như thể một trận tử chiến giữa những kẻ thù địch vậy.

Mai Nương mải miết xem, thích chí bảo Tử Long :

- Tần Kỳ sử dụng song kích tuyệt đẹp!

- Quả có đẹp và dữ thật, hiềm một nỗi thứ khí giới đó hơi kềnh càng dù là đoản kích. Sư muội nhận ra họ Tần môn phái nào không?

Mai Nương chăm chú nhận xét lối đánh và bộ cước của anh em Tân gia hồi lâu rồi lắc đầu :

- Không rõ rệt là môn phái nào tuy võ thuật cao lắm.

- Sư muội không nhận ra là phải, vì khi trước Tần lão anh hùng lúc còn tuổi, có theo một vị hòa thượng sang Tây Tạng và ở hẳn xứ đó tới khi thành tại mới trở về, nay tự truyền thứ võ thuật ấy cho các con.

- Sao sư huynh biết rõ vậy?

- Chính Tần Kỳ nói lại cho ngu huynh nghe trong lúc sư muội cùng Tần Vân Anh ra chơi ngoài hoa viên.

Tần Khánh hô lớn :

- Đấu thế đủ rồi, hãy ngừng tay!

Tức thì, ba anh em Tần gia hồi bộ, thâu khí giới lại, thần sắc vẫn như thường. Cử tọa vỗ tay vang động, Tần Khánh lại gọi Tần Vân Anh :

- Con khá biểu diễn chút tài nghệ hầy các vị quan khách và anh hào kiệt làm vui Vân Anh tuy mới mười lăm nhưng sức vóc hơn người thường, và đang tuổi dậy thì, má phấn ửng hồng xinh đẹp bội phần. Vâng lời phụ thân, nàng ra giữa sảnh, bảo trang đinh thắp năm ngọn đèn cất vào giá binh khí kê gần tường và để một phiến ván ngay sau giá khí giới đó.

Xong xuôi, Tần Vân Anh cúi cử toạn hạ tần bái tổ dạo bài Tôn Hành quyền, uyển chuyển nhảy nhót nhịp nhàng y hệt một con hầu. Người không sành võ nghệ thì khó bề thưởng thức nổi bài quyền Hành giả này. Trái lại những người thiện nghệ rất thích thú, khen ngợi vô cùng công phu luyện tập của cô gái Tần gia. Nàng dùng toàn Hầu thủ bộ cước lê toàn Hầu tấn và Hạc tấn, ra đòn thập phần lanh lẹ, xoay mình tứ phía thoăn thoắt biến ảo lạ lùng. Diễn hết bài Tôn Hành quyền, Vân Anh hồi bộ bái tổ giữa tiếng hoan hô ca ngợi vang dậy. Nhưng chưa hết, nàng chạy hẳn ra xa cách chỗ giá khí giới có thắp năm cây đèn cầy chừng năm chục bước, đoạn quay phắt lại vung tay tả phóng một ngọn Mai Hoa trâm. Ngọn trâm sắt bay vụt ra như lần chớp cắt đứt ngọn lửa đèn cầy và cắm phập thành hàng chữ ván lên tấm ván. Biểu diễn thuật phóng trâm xong, Tần Vân Anh cúi chào về chỗ. Cử tọa hoan hô tựa sóng cồn. Quá Vân Long Tân Khánh nâng ly rượu mời mọi người một tuần, đoạn đứng dậy cất giọng trầm trầm nói lớn :

- Trong bữa tiệc đông đủ các vị hào kiệt hôm nay, chúng ta có hân hạnh được tiếp vị hiệp khách môn đồ của Chiêu Dương thiền sư và Lã Tứ Nương đại sư Sơn Đông Bắc phái. Trong quý vị bằng hữu hẳn có nhiều người đã từng nghe đại danh của Trại Nhiếp Ẩn Lã Mai Nương và Thôi Sơn Thái Bảo Cam Tử Long? Là tiểu thư là cháu ruột Lã Tứ Nương đại sư và Cam đại hiệp đây chính là con của lão anh hùng Cam Trường Mâu khi xưa đó.

Chỉ tay về phía Cam, Lã, Tần Khánh nói tiếp :

- Hai người bạn trẻ nổi danh đó là nhị vị thanh niên nam nữ đây.

Mọi người xôn xao cùng nhìn theo hướng chỉ tay của Tần Khánh. Không dừng được, Song hiệp đành đứng cả lên cúi chào mọi người. Trông thấy cả hai cùng sức vóc, tư cách hào hùng, đẹp ngồn ngộn như hai con hạc trắng, ai nấy đều đứng lên đáp lễ, trầm trồ khen ngợi. Bỗng mỗi vị hào kiệt người Lan Châu bên Cam Túc họ Hoàng bên Đinh Triệu, trạc ngoại ngũ tuần đứng lên hỏi Tần Khánh :

- Phải chăng nhị vị thiếu hữu đây là Song hiệp trong giải Tần Lĩnh sơn, đã từng hạ hai tên cường đạo họ Trình ở núi Thiếu Hoa, đả hổ bên Hoang Sơn thôn và gần đây đại chiến diệt trừ bọn đầu đà Thiên Sơn tự ở Túc Kỳ châu?

Tần Khánh đáp :

- Chính vậy, và sau vụ đánh Thiên Sơn tự, Song hiệp còn hỏa thiêu Bành gia ổ ở bên Hoa Châu, giúp Cầm Đại Nương trả mối thù phu phụ, trong vụ Thiết Cước Hổ tiêu sư bị bọn Bành tặc lập kế hãm hại năm xưa đó.

Cử tọa lại xôn xao bàn tán. Cam Tử Long khiêm tốn nói lớn :

- Tần lão anh hùng quá yêu nên không tiếc lời ca tụng anh em tôi, thật ra những vụ đó chỉ là một sự thường mà bất cứ vị nào trong giới giang hồ chúng ta cũng phải hành động để giúp đỡ người lành.

Hoàng Đình Triệu cười ha hả :

- Đành rằng như vậy, nhưng có phải ai ai cũng hành động nổi như thế đâu? Cái đó mới là điều đáng kể! Con nhà võ chúng ta cùng hiểu nhau, nhị vị bất tất phải quá khiêm tốn. Nhân đây, chúng tôi yêu cầu nhị vị cho phép thưởng thức chút ít tài nghệ để thêm vui trong tiệc khánh thọ của Tần lão huynh. Có ai đồng ý với tôi không?

Mọi người hoan hô :

- Hảo ý đó! Mong Song hiệp chớ chối từ. Mấy khi được hội kiến đông đủ như hôm nay?

Biết từ chối không tiện, Mai Nương và Tử Long đành cởi áo bào. Tần Vân Anh biết ý tự về phòng hai người lấy hai cây trường kiếm mang tới. Đeo kiếm báu lên lưng. Cam, Lã ra giữa sảnh cúi chào, đoạn rút phắt báu kiếm biểu diễn song đấu theo thể thức bài Thái Dương Kiếm chân truyền của Nga Mi sơn.

Hai lưỡi kiếm sáng loáng vi vu tỏa ra luồng sáng quanh quất, trước còn nhỏ sau lớn lần lần rít lên như lụa xé, khiến mọi người ngồi quanh võ sảnh cũng thấy lãnh khí táp vào mặt. Hai bóng người thoăn thoắt trà trộn, hai làn kiếm xoắn chặt lấy nhau, lưỡi kiếm đỡ gạt va chạm lanh lảnh rợn người. Kiếm pháp thập phần linh diệu, biến ảo vô lường, thiết tưởng đến tay kiếm của các bực đại sư thời bấy giờ chỉ đến thế là cùng.

Song hiệp đấu hết bài Thái Dương Kiếm, Cam, Lã thâu kiếm lại bái tổ rồi về chỗ ngồi.

Tiếng vỗ tay nổi dậy tưởng như đến bể cả võ sảnh. Giữa lúc mọi người còn đang mải miết tán dương công phu nghệ thuật tuyệt đích ấy, thì Cam, Lã nhận thấy ở trên cây xà ngang cực lớn trên cuối nóc sảnh, có một dải áo vắt dài ló hẳn ra khỏi chiều ngang cây xà gỗ.

Mai Nương bấm Tử Long đưa mắt về phía ấy ra hiệu. Tử Long khẽ gật đầu nói nhỏ bên tai Mai Nương :

- Lạ quá! Hình như có người lạ nằm trên ấy. Lúc nãy không có dải áo đó mà!

Mai Nương đáp nhẹ :

- Chắc người lạ ấy đến lúc ta đang biểu diễn kiếm. Thừa dịp khi mọi người đang chú ý đến ta thì y phóng mình lên nằm trên cây xà lớn đó, chắc có quý khách nào muốn trêu cợt chi đây. Đã vậy, ngu muội làm cho y giựt mình mới được!

Dứt lời, nàng lấy trong túi ra trong một cây thiết trâm, đứng lên trước sự ngạc nhiên của mọi người, phóng mạnh. Ngọn trâm hay vụt lên cắm ghim vào dải áo lạ vào xà ngang.

Bỗng từ trên cây xà, một người ló đầu la lớn :

- Tưởng giỡn chơi thôi chớ, ai lại phóng thiết trâm nguy hiểm như thế này?

Người ấy rút cây thiết trâm cởi giải áo đứng hẳn người lên. Song hiệp nhận ra ngay đó là tửu vương gặp ở Nhu Lâm quán.

Tửu vương vuốt cổ nói :

- Chà! Khát chết đi mất! Tần lão huynh nhậu nhẹt linh đình thế này mà không nhau hay, tệ thật!

Tần Khánh đứng dậy vẫy tay gọi :

- Chao ôi! Tưởng ai chớ! Ngũ lão đệ đó ư? Xuống ngay đây, khát thì uống lo chi. Lúc nào cũng giỡn! Từ cây xà đầu nhà, tửu vương nhảy vụt xuống giữa sảnh nhẹ nhàng tựa chiếc lá rơi. Vái chào Tần Khánh, tửư vương nói :

- Tiệc đại khánh vui quá sao lão huynh lỡ quên tiểu đệ?

Họ Tần đáp lễ :

- Nguy huynh biết làm thế nào để nhắn một chiếc nhạn bạt ngàn? Lão đệ lê gót giang hồ, nay đây mai đó chẳng khác chi cánh én phương trời, vậy phải nhớ nhau tới tìm nhau về đây mới trúng lý chớ! Đáng lẽ đến trễ thế này bị phạt mới phải! Hành lý và khí giới đâu cả rồi?

Tửu vương nói :

- Còn để cả trên kia, có cả lễ thọ nữa, để tiểu đệ lên lấy xuống.

Dứt lời, tửu vương nhảy lên xà lớn, lấy bọc hành trang, thanh đơn đao và một bọc nhiễu đỏ xuống, trân trọng đưa đến trước mặt Tần Khánh :

- Gọi có chút lễ mọn, mong lão huynh nhận cho.

Tần Khánh vui vẻ mở bọc nhiễu đỏ ra bày lên bàn tiệc đôi ngọc kỳ lân tuyệt đẹp.

Dắt tay tửu vương ra giữa sảnh, Tần Khánh giới thiệu :

- Thưa quý vị bằng hữu, bữa nay tôi hân hạnh được giới thiệu giang hồ khách Ngũ Bạch Đường, sư đệ của Lư Dương Minh đại sư, trưởng phái Côn Luân. Công phu võ nghệ vào hạng siêu đẳng, tửu lượng ghê gớm uống không biết say, nên hào kiệt tứ phương đặt cho tước hiệu là Thiên Bôi Tử.

Ngũ Bạch Đường chắp tay vái chào mọi người.

Ai nấy đều đứng lên đáp lễ. Có một số người vốn đã quen biết từ trước nên ra khỏi bàn tiệc cùng Ngũ Bạch Đường tay bắt mặt mừng.

Họ Ngũ giơ cây thiết trâm lên hỏi :

- Ngọn phi trâm này của vị nào đây?

Mai Nương nhìn Tử Long tủm tỉm cười rồi cả hai đứng lên thi lễ cùng họ Ngũ. Nay đã biết đích danh quái hiệp, hai người phải nhận Thiên Bôi Tử vào hàng sư thúc vì Lư Dương Minh đại sư thân giao cùng Chiêu Dương và Lã Tứ Nương.

Mai Nương nói :

- Thưa, ngọn phi trâm đó là của tiểu nữ. Không ngỡ sư thúc giáng lâm nên trót phạm thượng, mong mọi người thứ lỗi cho.

Tân Khánh giới thiệu Song hiệp Ngũ Bạch Đường nói :

- A! Ra Trại Nhiếp Ẩn và Thôi Sơn Thái Bảo đây à? Thảo nào, trước đây gặp ở bên Sơn Thành huyện, tôi đã đoán ngay là bực phi thường. Quả thiệt danh bất hư truyền.

Tử Long hỏi :

- Sao đêm ấy sư thúc bỏ đi ngay vậy?

- Sau khi cho thằng chủ hắc điếm ấy một dọng đao, tôi vội vã đi ngay cho kịp hẹn với một bằng hữu. Khi bỏ đi, tôi thừa biết nhị vị hiền điệt dư sức đàn áp mấy đứa đó. Đêm ấy tên chủ điếm tưởng tôi say rượu có thuốc mê của chúng, nên ngang nhiên mở cửa địa huyệt, vào phòng lục soát khăn gói xem có đem theo nhiều tiền bạc không. Về sau, chúng cho hai tên bộ hạ định vào trói tôi, chẳng dè bị tôi bắt sống cả hai trói lại rồi liệng vào gậm giường. Nằm ép trên miệng địa huyệt, tôi rình xem có tên gian tặc nào lên nữa không. Mãi sau, không thấy chúng tới, tôi liền ra ngoài hành lang nhảy lên mái nhà đi thám thính một vòng thì vừa hay Cam hiền điệt khỏi đánh bọn ba tên đó. Dự đoán Lã Mai Nương một mình xuống địa huyệt, nên tôi bảo hiền điệt nhường cho tôi tên chủ điếm và xuống địa huyệt đường giúp họ Lã.

Cam Tử Long nói với Tần Khánh :

- Phiền lão bá nhân dịp đông đủ này hỏi thăm xem có vị nào biết Tăng Tòng Hổ như ngu điệt đã yêu cầu hôm rồi không.

Ngũ Bạch Dương vừa uống xong chén rượu, nghe vậy liền hỏi :

- Tăng Tòng Hổ nào? Phải chăng là tên cường đạo tước hiệu Hắc Sát Cô Thần?

Tần Khánh cả mừng hỏi :

- Lão đệ biết tên đó ư? Tăng tặc là kẻ thù bất cộng đới thiên của Cam hiền điệt đó. Cam, Lã hiện du hiệp không ngoài mục đích tìm kiếm kẻ thù sát phụ.

Ngũ Bạch Hổ gật gù :

- Tăng Tòng Hổ là đệ nhị đồ đệ của Bạch Mi đạo nhân trên Triều Vân sơn, chùa La Hán bên Tây Khương, ngay nơi giáp với Tứ Xuyên. Trước đây mười lăm, mười sáu năm, y hoành hành ở khắp miền Hoa Nam. Sau đó y lên Hoa Bắc hoạt động. Riêng tôi chưa bao giờ đụng độ với y cả nhưng theo lời của mấy bằng hữu thì độ tám năm trước y ở Quan ngoại, với một bọn lục lâm đại đạo chiếm cứ Hổ Đầu sơn thuộc Phong Linh huyện, tỉnh Nhiệt Hà. Cách đây độ hơn ba năm, tôi cùng người bạn tên là Lý Phúc Vĩnh qua Bắc Kinh, trong khi dang uống rượu ở Thủy Tiên lầu thì họ Lý chỉ cho tôi biết mặt Tăng Tòng Hổ vừa đi cùng mấy người nữa vào đó.

Cam Tử Long ngắt lời :

- Sư thúc thấy diện mạo y ra sao?

- Da mặt sần sùi, mắt lồi, râu quai nón, vóc người to lớn, trạc bốn mươi bốn, bốn mươi lăm tuổi, phải không?

- Chính y rồi. Bữa đó Tăng tặc trang phục như thế sao?

- Sang trọng lắm, cử chỉ rất đàng hoàng, không ai có thể ngờ y là một tay lục lâm đại đạo.

- Lý Phúc Vĩnh bây giờ ở đâu? Tại sao họ Lý lại biết mặt Tăng Tòng Hổ?

- Phúc Vĩnh là thương gia hiện ở Sơn Thần lộ, Trương Gia Khẩu. Sở dĩ y biết được mặt Tăng đạo tặc là vì trước kia y cùng một đoàn khách thương đi qua Hổ Đầu sơn phải nộp tiền mãi lộ, giữa lúc Tăng tặc đi đâu về, Phúc Vĩnh nghe lóm thấy lâu la nói tên nên mới nhớ mặt nhớ tên thằng tặc đạo đó.

Lã Mai Nương nói :

- Trước đây chưa có tin tức đích xác về Tăng tặc, chúng ta còn nghi hoặc, nay biết rõ là y còn sống tất thế nào cũng có ngày gặp phải.

Ngũ Bạch Đường nói với Tần Khánh :

- Lão huynh cứ thử hỏi mọi người xem thế nào. Lỡ có người biết rõ và Tăng Tòng Hổ thì càng hay.

Tần Khánh khen phải, bèn nói lớn :

- Quý vị bằng hữu có ai biết đại đạo giang hồ tên Tăng Tòng Hổ không?

Trong đám thực khách, có năm người nhận biết Tăng tặc nhưng toàn là chuyện mười năm về trước. Trái lại, trong những năm về sau thì không một ai gặp đại đạo ấy cả.

Lã Mai Nương nói :

- Việc Ngũ sư thúc gặp Tăng Tòng Hổ cách đây ba năm là xác đáng hơn hết, bất tất phải hỏi hơn nữa.

Hôm sau tiệc Khánh thọ đã mạn, các thực khách lần lượt ra đi. Ngũ Bạch Đường cũng từ tạ lên đường du Giang Nam, Tần Khánh và anh em Tần Kỳ khẩn khoản cố lưu Mai Nương, Tử Long ở chơi Tần gia trang ít lâu. Nhất là Tần Vân Anh lúc nào cũng xoắn lấy Mai Nương ngay cả những khi nàng và Tử Long dong ngựa du ngoạn phong cảnh lân cận, Vân Anh cũng đòi đi theo.

Một hôm, ba người buông lỏng cương, mặc ba con tuấn mã thong dong dọc theo bờ Hoàng Thạch Khê sang tới ngọn đồi cây, nơi con suối ấy bắt nguồn.
Mai Nương chỉ mấy phiến đá lớn nhẵn lì nằm dưới bóng cổ tòng cây lá sùm sòe mát rượi :

- Sư huynh! Ta hãy xuống ngựa ngồi đây nghỉ lát đã, phong cảnh hữu tình chẳng nhường chi bức họa thủy mặc của danh nhân.

Dòng suối trong như ngọc lưu ly, róc rách luồn qua kẽ đá vàng cùng những khóm dã lan xanh mướt. Bóng lan nào tím đỏ, nào vàng hanh, rung rinh trong làn gió thoảng quanh quất, quyện hương rừng...

Ngồi trên phiến đá nhẵn như mài, Tử Long, Mai Nương và Vân Anh lặng lẽ nhìn làn nước ngoằn ngoèo như con rắn bạc giữa khu nội cỏ muôn hoa, đồi cây lóng lánh nắng dịu ban mai. Bỗng một con thỏ từ đâu chạy vụt qua trước mặt ba người rồi lẩn vào khe đá bên đồi. Tử Long cầm cung đuổi theo. Tần Vân Anh cất tiếng hỏi Mai Nương :

- Hiền thơ quen Tử Long đại ca từ bao giờ?

- Từ khi cả hai đứa còn nhỏ dại dắt tay nhau đuổi chim, bắt bướm giữa đồng hoa.

- Cam đại ca hơn hiền thơ mấy tuổi?

- Đại ca hơn chị hai năm và đồng học cho tới ngày xuống núi.

- Có bao giờ hiền thơ xa đại ca không?

Mai Nương mỉm cười nhìn khuôn mặt đầy đặn kiều diễm của Vân Anh :

- Chưa hề xa nhau lấy một ngày!...

- Trông Cam huynh đáng mến quá nhỉ, hiền thơ có mến Cam huynh không?

Kéo Vân Anh ngả đầu vào vai mình, mùi hương từ làn tóc mây đen lánh của thiếu nữ vừa tuổi trăng tròn xông lên mát dịu. Mai Nương nói thoáng qua hơi thở :

- Có mến mới ở bên nhau được lâu như vậy chớ!...

- Tiểu muội thấy Cam huynh chú ý chăm sóc hiền thơ nhiều lắm. Mà kiều diễm tài ba như hiền thơ ai mà chẳng mến thương? Nhiều khi tiểu muội bắt gặp Cam huynh nhìn thơ thơ không hề chớp mắt.

Mai Nương đôi má ửng hồng, tim nàng rộn rịp đập mạnh, toàn thân nàng như muốn run lên bởi một cảm giác lạ lùng, một cảm giác thầm kín mà bỗng dưng bị một cô bạn nhỏ tuổi, chẳng biết vô tình hay hữu ý, khai thác. Nàng im lặng, im lặng vì e cả tiếng nói của chính mình làm tan giây phút êm đềm dễ chịu kỳ lạ ấy...

Sư huynh nàng quả là bực anh hùng hào kiệt tài ba, lỗi lạc. Lúc dùng tới công phu võ nghệ, chàng mạnh mẽ dữ dội như mãnh hổ chốn thâm sơn mà khi bình thường thì chàng hào hoa phong nhã chẳng nhường mức tao nhân mặc khách.

Chàng săn sóc chăm chú tới nàng thật. Vân Anh nhận xét chẳng lầm. Từ lời nói đến cử chỉ, lúc nào chàng cũng nhẹ nhàng, ân cần, kín đáo, không hề để nàng phật lòng mảy may.

Kể từ khi hai người lớn cho tới nay và sau hai năm dong ruổi giang hồ, chàng xử sự với nàng cực kỳ hào hoa công tử.

Đã nhiều lần, nàng bắt chợt gặp cặp mắt long lanh quắc thước ấy say đắm nhìn nàng như ẩn một mối tình thầm kín. Phải rồi, Vân Anh nhận xét quả không sai.

Phải chăng mình cùng chàng có sẵn mối duyên tiền kiếp nên ông Tơ kia khéo xe sợi chỉ đào cho hai người gặp nhau, hiểu nhau ngay từ khi còn đôi mái đầu xanh? Đến buổi công phu luyện tập thành tài, nàng vâng lệnh cô mẫu theo giúp chàng báo mối phụ thù, thì hai người lại cùng nhau như chim liền cánh, cây liền cành, dong ruổi hải hồ, dặm trường bạn bè.

Nghĩ đến đây, cô gái họ Lã mà tấm lòng như gương, trắng tựa tuyết bỗng hồi hộp, rung động tơ tình, cảm thấy mình thầm yêu nhớ dấu Cam Tử Long và nghĩ rằng khắp trong thiên hạ chỉ có một chàng trai ấy là đáng bạn tâm sự với mình...

Từ nãy, Vân Anh vẫn kín đáo nhận xét tư tưởng qua cặp mắt nhung huyền xếch ngược của nàng thanh nữ kiếm khách. Như đoán được phần nào, Vân Anh ranh mãnh khẽ hỏi :

- Hiền thơ đang nghĩ đến Cam huynh phải không?

E thẹn vì bị người đoán trúng ý mình, Mai Nương đôi má ửng hồng kiều diễm như bông đào giữa vườn xuân.

Nàng ghì vai Vân Anh vào sát mình, nói bâng quơ :

- Hiền muội xinh đẹp lắm, cố công luyện tập nữa đi, trong bước hải hồ nếu gặp người xứng đáng chị sẽ đóng vai Nguyệt lão xe duyên làm mai cho nhé!

Tần Vân Anh cười vang :

- Hiền thơ chỉ khoe đánh trống lấp thôi! Hai người xứng đôi hiệp nữ, anh hùng lắm. Tiểu muội xinh có lời mừng. Nhưng thơ thơ đã khiến một người đau khổ vì thất vọng yêu đương...

Mai Nương ngơ ngác không hiểu Tần Vân Anh định nói gì, toan hỏi thì Cam Tử Long đã từ phía sau đồi rảo bước trở lại :

- Hai chị em tâm sự gì mà thích thú cười ròn rã vậy?

Tần Vân Anh ranh mãnh nói ngay :

- Tiểu muội vừa khen Lã thơ thơ ngồi trên phiến đá giữa ngàn cây xanh tốt này đẹp như tiên nữ động Thiên Thai. Cam huynh có đồng ý không?

Tử Long ngừng bước, làm bộ nheo mắt nhìn :

- Đồng ý lắm chớ! Cả hai tiên nữ cùng đẹp, mỗi người mỗi vẻ.

Tử Long leo lên phiến đá ngồi xuống bên Mai Nương. Nàng hỏi :

- Đánh trống lấp mãi, đi săn thỏ mà không đem mồi về ư? Sư huynh bắn trật rồi phải không?

Tử Long lắc đầu :

- Ngu huynh có săn thỏ đâu! Có con rắn nhỏ theo nó mà sư muội không để ý đó.

- Rắn có rượt kịp thỏ không?

- Không. Con thỏ chạy đi mất tiêu nhưng ngu huynh gài con rắn đó xuống đất bằng một phát tên rồi.

- Ồ, tiểu muội cũng không ưa giống rắn chút nào. Trông nó rợn cả người! Nhớ đến con mãng xà rượt tiều phu bên Đông Thôn và hai con nữa ở trong hầm Thiên Sơn tự mà phát khiếp!

Tần Vân Anh nói :

- Tiểu muội cũng như thơ thơ, ghét giống rắn lắm.

Ba người cùng ngồi trên phiến đá chuyện vãn hồi lâu thì chợt thấy một kỵ sĩ từ xa đi tới. Người đó lưng đeo cung tên, bên ức ngựa gài cặp đoản thiết kích.

Vân Anh reo lên :

- A! Gia huynh Nhất Long, chẳng hiểu đi đâu một mình về qua đây thế này!

Phải, kỵ sĩ đang đi tới đó chính là Nhất Long Tần Kỳ.

Nguyên Tần Kỳ cũng là một trang thanh niên tuấn kiệt, vóc dáng nở nang tương tự Cam Tử Long, duy có nét mặt là không được phong tuấn bằng, tuy vậy trước khi gặp họ Cam, chưa một ai sánh kịp chàng về võ dũng cũng như về hình thức, nên tiếng Tần gia Nhất Long phong lưu mã thượng vang dây trong khắp nội ngoại thành Lạc Dương.

Từ khi trưởng thành, mối lái đã nhiều, nhưng Tần Kỳ kén chọn rất kỹ không ưng ý một thiếu nữ nào cả. Về phần lão anh hùng Tần Khánh cũng chiều con, mặc Tần Kỳ lựa ý trung nhân, không hề ép uổng. Cho nên năm ấy đã hai mươi lăm tuổi, sống trên nhung lụa mà chàng vẫn phòng không chiếc bóng chưa lựa được bạn khâm trù.

Tần phu nhân lấy thế làm nóng ruột muốn có chút cháu nội bế bồng cho vui cảnh già, nên thường khuyên nhủ con trai lớn lập gia đình. Không muốn để thân mẫu buồn. Tần Kỳ kiếm lời khéo léo thoái thác, lẫn lừa mãi cho đến ngày Song hiệp tới Lạc Dương chúc thọ ngũ tuần đại khánh. Thoạt trông thấy Trại Nhiếp Ẩn Lã Mai Nương, Tần Kỳ đã mê mẩn tâm thần tưởng như phùng tiên nữ chốn Đào Nguyên. Tài ấy, sắc ấy, Mai Nương quả xứng danh kỳ nữ hiếm có trong thiên hạ, hơn nữa biết đâu nàng không phải hậu thân của kiếm khách Nhiếp Ẩn Nương sắc nước hương trời thuở xưa?

Tần gia Nhất Long khấp khởi mừng thầm gặp được người trúng ý đẹp đôi vừa lứa, nhưng chàng cũng không khỏi bực mình vì cái anh chàng phong lưu tuấn kiệt Thôi Sơn Thái Bảo họ Cam, lúc nào cũng quanh quẩn bên mình người đẹp. Không những thế, chàng còn nhận thấy hai người ấy rất tâm đầu ý hiệp, thân tình.

Mai Nương kín đáo chăm sóc từng ly từng tí cho người bạn đồng hành. Đối lại, Tử Long cũng chăm chú tới nàng, cử chỉ cực kỳ quân tử thanh thiên bạch nhật như đối với người em gái thân mến vậy. Đôi nam nữ hiệp khách tài ba ấy đã chẳng là bạn đồng môn phái, đồng hành ư? Vậy họ có cảm tình với nhau chẳng qua cũng là lẽ thường, không thể căn cứ vào đó mà kết luận họ mến thương nhau được.

Tần Kỳ suy luận như vậy nên đem lòng thầm yêu trộm nhớ Mai Nương và nói với thân mẫu quyết không để lỡ dịp hỏi nàng làm vợ. Không hiểu tình hình, cố nhiên Tần phu nhân lấy thế làm mừng, nói lại với Tần lão anh hùng.

Lẳng lặng, Tần Khánh không cần giải thích cho vợ biết, nhưng gọi Tần Kỳ vào tư phòng nói riêng :

- Con với thân mẫu cầu thân Mai Nương nữ hiệp?

Tần Kỳ đáp :

- Thưa phụ thân, quả có thế.

- Con đã suy nghĩ kỹ càng?

- Dạ, con thiết tưởng một người như nàng rất xứng đáng làm dâu con họ Tần?

- Đã đành! Nhưng ta chỉ e con quá chú ý đến tài sắc là Lã hiệp nữ mà quên cả suy tính xa xôi. Theo ý ta, con đã quên ba điểm chính.

- Xin phụ thân cứ dạy.

Tần Khánh chậm rãi :

- Điều thứ nhất, con quên rằng nàng là cháu Lã Tứ Nương đại sư, vậy việc trăm năm của nàng phải do Đại sư định đoạt. Điều thứ nhì, Mai Nương được lệnh sư phụ cho xuống núi theo giúp sư huynh Cam Tử Long tìm kẻ thù, không lẽ nàng bỏ việc đó, ở lại đây cùng con gá nghĩa phu thê. Hoặc giả nàng ưng thuận gá nghĩa với con mà con lại chịu để nàng giang hồ phiêu bạt với họ Cam, tới khi tìm được kẻ thù rồi mới trở về đây thành hôn? Điều thứ ba, con không chắc cho nàng có cảm tình với con hay không, nay đột ngột cầu thân, lỡ nàng từ chối thì Tần gia này còn chi thể diện? Là trưởng nam của một gia đình lớn, đường đường một trang tuấn kiệt, khắp thành Lạc Dương rộng lớn này không một thiếu nữ nào lọt mắt xanh, nay cầu thân với một cô gái xa lạ tới đây mà bị từ chối, riêng đối với lương tâm con cũng phải tự thẹn rồi, chớ đừng nói chi tin đó lọt ra ngoài nữa...

Nghe phụ thân giảng giải một hồi, Tần Kỳ đăm đăm suy nghĩ, sắc diện lạnh như tiền. Lão anh hùng Tần Khánh nói tiếp :

- Nếu cảm thấy tha thiết thương mến Mai Nương, con có hiểu cần phải hành động thế nào để tránh sự cầu thân viển vông không?

Tần Kỳ đưa mắt nhìn thân phụ chờ câu trả lời. Tần lão anh hùng cười gằn, khẽ gật đầu mấy cái mà rằng :

- Chinh phục trái tim nàng! Chừng nào nàng ưng thuận mới theo lễ giáo cầu thân đi tới hôn nhân. Nhưng việc chinh phục tình ái một thiếu nữ như Mai Nương, nếu không muốn gọi là nữ hiệp, tài sắc vẹn toàn nổi danh với tước hiệu Trại Nhiếp Ẩn sau nhiều chiến công oanh liệt, quả là sự khó, khó hơn cả một trận trường chinh! Trở lực lớn lắm, Cam đại hiệp là bạn đồng môn cũng Lã Mai Nương thâm giao từ thuở cả hai còn thơ dại. Nay thành tài, đôi bạn đồng hành ấy trong hai năm nay đã từng cùng nhau vượt bao thiên lao, vạn hiểm, không những tình bằng hữu gắn bó keo sơn mà còn biết đâu hai người đã kín đáo thầm mến nhau, chỉ còn chờ ngày báo phục xong là sẽ xin phép sư phụ thành hôn? Nếu trở lực là kẻ khác, ta sẽ không ngần ngại khuyên con chinh phục Mai Nương, khốn nỗi Tướng thủ đài đây lại là Cam Tử Long, một Lã Ôn Hầu tái sanh, thiết tưởng con nên quên nàng đi là đắc sách hơn cả.

Trước những lý lẽ đanh thép của Tần lão anh hùng, Tần Kỳ không biết trả lời ra sao cả bèn vái biệt ra khỏi căn phòng, lững thững ra hậu viên ngồi bên ngọn giả sơn suy nghĩ.

Lúc này, chàng cần được an tĩnh để tự do suy xét. Dễ đâu quên nổi cô gái họ Lã tài ba thinh sắc kia! Quên đã không dễ, nhớ lại càng khó biết làm sao đây? Nghĩ bao nhiêu, chàng thấy giận Cam Tử Long bấy nhiêu, tuy tự hiểu mình giận hờn vô lý. Thấy Mai Nương luôn luôn quấn quít bên họ Cam, đi đâu cũng cùng đi không rời nửa bước, Tần Kỳ không những tức bực mà còn cảm thấy ghen ghen thế nào ấy. Vỡi mối tình này, thắng bại không cần nhưng chàng quyết đấu cùng Tử Long một trận để phân tài cao thấp, dù thua cũng cam lòng!

Phải đấu! Đấu trước mặt Mai Nương! Đấu cho nàng biết không phải trên đời này chỉ có một Cam Tử Long võ dũng vô địch. Nhưng viện lẽ gì thách đấu cùng họ Cam bây giờ? Song hiệp là quý khách của Tần gia trang, của phụ thân chàng, lẽ nào Tần lão anh hùng ưng thuận cho chàng thách Tử Long đấu võ một khi đã biết chàng yêu thương Lã Mai Nương, và coi họ Cam như tình địch. Những ngày gần đây, Cam, Lã thường cùng nhau du ngoạn mấy vùng lân cận Lạc Dương thành, chi bằng dò theo tới nơi nào vắng vẻ, sẽ tùy cơ thách đấu chơi, một mình Lã Mai Nương chứng kiến trận đấu đó là đủ.

Thắng cuộc, chàng sẽ nhất quyết chính thức cầu thân với họ Lã, bằng thua thì lẽ cố nhiên mất thể diện, âm thầm đau đớn với mối tình vô vọng.

Suy nghĩ hồi lâu, Tần Kỳ vùng đứng lên chắp tay sau lưng đi đi lại lại quanh ngọn giả sơn, sắc mặt đỏ gay, hầm hè hùng dũng như một con gấu đang tức giận. Chợt Tần Khang và Tần Kiện đi tới. Thấy thái độ kỳ dị của anh, Tần Khanh hỏi :

- Trưởng huynh có điều chi bực tức vậy? Có thể cho ngu đệ biết được không?

Bị quấy rầy, Tần Kỳ cau mặt :

- Không có việc chi cả! Nhị vị hiền đệ ra đây mà làm gì?

Tần Kiện đưa mắt nhìn Tần Khang mỉm cười.

Xưa nay, chưa bao giờ Tần Kỳ gắt gỏng với các em bất cứ về việc gì, chợt nhận ra thái độ vô lý của mình, bèn dịu giọng :

- Ngu huynh đang bực tức thật, trót lỡ lời, nhị vị hiền đệ bỏ qua nhé.

Tần Khang thắc mắc :

- Xưa nay anh em ta có giấu nhau điều chi đâu, huynh trưởng nên tỏ bày cho chúng đệ biết để góp ý kiến, biết đâu không tìm được giải pháp hay để huynh trưởng khỏi phiền muộn?

Chợt nghĩ ra một kế để kéo hai anh em về phe mình, Tần Kỳ đứng sững lại trước mặt Khang, Kiện, chống tay lên sườn mà rằng :

- Từ khi chúng ta trưởng thành đến nay nổi tiếng Tần gia Tam Long, cũng chỉ vì khắp nội ngoại thành Lạc Dương này và ngay cả đến các tay hảo hán giang hồ quen thuộc với phụ thân, chưa một ai thắng nổi anh em ta. Nay bỗng dưng Cam Tử Long qua đây được phụ thân coi là thượng khách, hâm mộ y như hảo hán vô địch, đặt anh em ta xuống hàng dưới khiến ngu huynh bực tức vô cùng.

Tần Kiện vỗ vai Tần Khang :

- Ờ, huynh trưởng nhận xét phải đó. Tiểu đệ cũng nghĩ như vậy mà chẳng dám nói ra. Hay là ta thách đấu với y một trận xem ai hơn ai kém? Nhị huynh tính sao?

Tần Khang suy nghĩ giây lát :

- Phụ thân không ưng cho anh em ta thử thách đâu, chớ hỏi mất công mà còn bị rầy là khác.

Tần Kiện lắc đầu :

- Không sao, Cam Tử Long thường cùng Lã Mai Nương du ngoạn quanh vùng Hoàng Thạch Khê, ta sẽ theo dõi y tới chỗ nào vắng vẻ thách thức chơi, không lẽ y từ chối sao? Phụ thân biết sao được?

- Chẳng lẽ ba anh em ta cùng thách thức, Tử Long sẽ liệt ta vào hàng...

- Không, chúng ta để cho huynh trưởng đấu là đủ rồi. Chừng nào huynh trưởng nhường không đấu, thì một trong hai anh em ta sẽ đảm nhiệm đánh cùng họ Cam.

Nghe hai em bàn luận, Tần Kỳ mừng thầm, vỗ vai Khang, Kiện mà rằng :

- Được, ngu huynh sẽ đấu với y cho đỡ bực tức. Chừng nào nhị vị hiền đệ thấy y du ngoạn cùng Mai Nương sẽ mách ngu huynh biết, được không?Khang, Kiện đồng ý.

Bởi vậy sáng hôm ấy, khi Cam, Lã cùng Tần Vân Anh lên ngựa ra khỏi trang là Tần Kiện trông thấy trước, bí mật xem ba người đi ra hướng nào rồi chạy vào gọi Nhất Long và Nhị Long cho hay.

Tần Kỳ mừng rỡ bảo hai em đai nịt gọn ghẽ và dặn rằng :

- Nhị vị hiền đệ đừng mang khí giới, chỉ đem theo cung tên giả đò như đi săn thỏ tình cờ gặp mọi người. Ngu huynh đi trước nhé! Tử Long đi về hướng nào?

Tần Kiện nói :

- Y theo hướng đồi cây ngọn suối, có cả tứ muội cùng đi. Có e Vân Anh thuật chuyện với song thân không?

Tần Kỳ lắc đầu :

- Không sợ! Ngu huynh sẽ dặn tứ muội sau.

Nói đoạn Tần Kỳ ra thẳng tàu ngựa sai trang đinh thắng ngựa đi trước, ngược lên ngọn Hoàng Thạch Khê thì quả nhiên thấy Tử Long, Mai Nương và Vân Anh đang ngồi trên phiến đá lớn, thảnh thơi giữa nơi nội cỏ ngàn cây. Cảnh sắc hữu tình cũng làm tăng vẻ kiều diễm của nàng Mai Nương kiếm khách.

Tần Kỳ ngây ngất kín đáo nhìn người đẹp, nhưng cơn bão tố lại nổi ngay trong tâm chàng vì Cam Tử Long mỹ mạo uy dũng ngồi bên Mai Nương quả rất xứng lứa vừa đôi.

Nhảy xuống ngựa, Tần Kỳ thản nhiên thi lễ cũng Cam, Lã.

Cam Tử Long điềm đạm nói :

- Chẳng hay tôn huynh đi đâu qua đây vậy?

Tần Kỳ tươi cười :

- Tôi qua bên Lý gia thôn tìm người bạn từ hồi sớm, nhưng anh ta vào thành từ hôm qua, thấy còn sớm định rẽ vào đây ngồi chơi chẳng ngờ lại gặp quý vị. Tôn huynh đi săn đó ư? Được mồi nào chưa?

Cam Tử Long mỉm cười :

- Đem cung tên theo phòng gặp mồi bắn chơi, chứ tôi không chú ý săn.

Mai Nương cất tiếng oanh vàng :

- Tần tôn huynh đi gần hay xa mà đem theo cả khí giới vậy?

Nghe giọng Mai Nương êm như tiếng nhạc ru bồn, Tần gia Nhất Long choáng váng tâm thần :

- Lý bằng hữu muốn rèn cặp đoản thiết kích nên tôi đem theo định ý cho y lấy mẫu.

Mai Nương đon đả :

- Hôm khánh thọ được xem tôn huynh trổ tài kích pháp thập phần linh diệu, dữ dội chẳng khác chi Điển Vi thời Hậu Hán tái sanh. Tôi vẫn thường nhắc với Cam sư huynh bữa nào yêu cầu tôn huynh biểu diễn lại cho được lãnh hội đôi phần.

- Nữ hiệp quá khen, so sánh sao được với kiếm pháp tuyệt luân của nhị vị!

Từ nãy, Tần Vân Anh lẳng lặng nghe mọi người nói chuyện liền hồn nhiên xen vào :

- Hay là sẵn cung tên đây trưởng huynh cùng Cam huynh thử tập bắn chơi rồi diễn kích pháp cho vui.

Mai Nương nở nụ cười duyên dáng khen :

- Phải đó! Giữa khung cảnh êm dịu này, xạ tiễn và múa kích tuyệt đẹp. Tần muội nói phải lắm.

Tần Kỳ nghĩ thầm: “Ta đang muốn thách thức các ngươi chẳng ngờ các ngươi lại cố ý đòi hỏi thì càng hay chớ sao! Đỡ tốn công bày đặt trận đấu!” Nhưng chàng cũng vờ vĩnh :

- Tôi chỉ e múa rìu qua mắt thợ thôi.

Mai Nương đáp :

- Chúng ta là con nhà võ, biểu diễn, trước là luyện tập học hỏi thêm, sau là múa vui. Tần tôn huynh bất tất phải câu nệ. Phải không Cam sư huynh?

Cam Tử Long mỉm cười trách khéo :

- Sư muội chỉ hay bày trò bắt người chảy mồ hôi để riêng mình thảnh thơi đóng vai khán giả thôi.

Tần Kỳ tháo cây thiết cung đeo trên lưng ra và hỏi Tử Long :

- Tôn huynh dùng cung gì vậy?

Tử Long với lấy cây mộc cung để trên phiến đá :

- Cung này tôi mượn của Tần lão anh hùng vẫn bầy trên khách đường đó.

- Có vừa tay không! Hay là dùng thiết cung này vậy?

Nói đoạn, Tần Kỳ đưa cây thiết cung sơn đỏ cho Cam Tử Long coi.

Họ Cam cầm lấy xem qua :

- Thứ nào dùng cũng được, miễn là bắn trúng đích. Nếu chỉ quen dùng một thứ cung, tôi e bất lợi cho người bắn.

Tuy nói vậy nhưng cầm qua cây thiết cung, chàng cũng khen thầm Tần Kỳ có sức khỏe mới dùng nổi thứ võ khí mạnh mẽ đó.

Mai Nương nhìn quanh hỏi :

- Nhị vị định lấy gì làm đích?

Hai người chưa kịp trả lời thì từ xa có hai kỵ sĩ song song phi kiệu nhỏ tới.

Vân Anh la lớn :

- Kìa, nhị huynh và tam huynh!

Cam, Lã nhìn theo Vân Anh, nhận ra hai anh em Tần Khang và Tần Kiện. Hai người phi tới nơi nhảy xuống ngựa chào hỏi. Tần Khang nói :

- Chúng tôi săn thỏ ngang qua đây tưởng ai xa lạ chẳng ngờ lại là quý vị. Bữa nay trời đẹp mà hiếm thú rừng quá. Cam tôn huynh và huynh trưởng định bắn gì vậy?

Tần Kỳ nói :

- Lã nữ hiệp ra lệnh cho Cam đại hiệp và ngu huynh thử xạ tiễn làm vui.

Mai Nương đon đả :

- Thêm hai tay cung nữa thi tài, mấy khi được đông đủ cả như hôm nay!

Tần Khang tháo cung ra :

- Xin miễn, anh em tôi không thạo môn này, nhưng sẵn cung đây xin Cam tôn huynh lựa cho vừa tay.

Cam, Lã nhận thấy Nhị Long và Cam Long cũng dùng thiết cung, đều khen thầm người nào người nấy cũng có dũng lực. Tần Kiện tháo cung tên của mình ra dựng trên mặt cỏ :

- Nào, nhị vị lựa chọn và khởi sự cho tiểu đệ xem nhờ với.

Thoạt đầu Cam Tử Long tưởng Tần Kỳ ngẫu nhiên qua đây nên không hề chú ý nhận xét. Nhưng từ lúc Tần Khang và Tần Kiện tới, cả hai cùng đeo thiết cung mà thoái thác không thiện xạ thì chàng nghi ngờ ngay là ba anh em họ Tần có ý thách thử chi đây.

Chàng kín đáo nhận xét thấy nhiều lần thấy Tần Kỳ liếc trộm Mai Nương một cách mê luyến nên dự đoán hiểu được đôi phần, bèn nghĩ thầm: “Bây muốn trổ tài đàn áp ta để lấy lòng Lã sư muội chứ gì! Được lắm, đã vậy ta cũng sẵn lòng hầu chúng bây bất cứ bài học võ thuật công phu nào!”

Nghĩ đoạn, chàng vờ liệng cây mộc cung xuống mặt đất, nhấc cây thiết cung của Tần Kiện lên cầm thử :

- Chà! Khá nặng đấy! Hơi trĩu tay thế này khó bắn trúng đích lắm.

Tần Kiện cười :

- Tôn huynh giương thử coi nào!

Im lặng, Cam Tử Long giương thiết cung tròn như vành trăng đầu tháng, tay tả giả đò hơi lảo đi lảo lại như cầm không vững, tay hữu kéo mạnh hơn chút nữa, dây cung bị căng quá đứt phựt làm đôi.

Tần Kiện la lớn :

- Khóc quá! Giương đứt dây cung!... Trời ơi!

Tử Long lắc đầu :

- Không phải! Tại dây dòn quá đó. Tôi cầm cơ hồ muốn không vững nữa.

Quay sang Tần Khang, chàng hỏi :

- Cho tôi mượn thiết cung của tôn huynh. Chẳng lẽ dây nào cũng dòn như vậy sao?

Tần Khang lẳng lặng trao cung cho Tử Long. Họ Cam thản nhiên giương mạnh. Phật!... Như vừa rồi, dây cung đứt nữa.

Tử Long dậm chân làm bộ bực tức :

- Ơ kìa! Dây này cũng dòn nốt! Chắc nhị vị ít dùng nên lâu ngày dây cung bị mất sức dẻo dai. Thôi, tôi dùng mộc cung vậy. Cũng may mà nhị vị không dự bắn, nếu không thì tôi đắc tội lắm.

Nói đoạn, chàng liệng cây thiết cung vô dụng xuống cỏ và lượm cây mộc cung lên, đeo tên lên vai, hỏi Tần Kỳ :

- Nào, chúng ta lấy gì làm đích bây giờ?

Đứng ngoài, Mai Nương hiểu ngay tình hình gay go và Tử Long cố ý bật đứt dây cung để nạt ba anh em Tần gia?

Tần Kỳ tím mặt chưa kịp đáp thì giữa lúc ấy có một bầy én lượn trên không trung.

Tử Long nói :

- Hay là ta bắn đàn én kia! Mời tôn huynh nhả tên trước.

Không nói không rằng, Tần Kỳ ngửa người lên, dáng điệu tuyệt đẹp giương cung tròn như móc bạc.

- Tôi bắn con bay cuối đàn.

Dây cung bật ròn rã, mũi tên vút lên không trung. Chiếc én bay sau cùng rớt xuống trúng tên xiên ngập giữa thân.

Ai nấy đều vỗ tay khen ngợi. Đàn én vẫn vô tình vẫn bay lượn nhởn nhơ.

Tử Long nói :

- Tài thiện xạ của tôn huynh quả như Dưỡng Do Cơ thời xưa!... Kìa chiếc én mất bạn đang rời đàn tìm kiếm kia kìa. Để tôi hóa kiếp nó đỡ đau khổ lìa đôi.

Dứt lời, chàng giương mộc cung nhẹ nhàng phát một mũi tên. Chiếc én lẻ loi rớt xuống trước mặt mọi người. Tràng pháo tay nổ ran. Tần Kỳ khen lại :

- Cam tôn huynh bắn đẹp như Lý Quảng vậy. Để tôi lấy một con én nữa.

Miệng nói, tay nhả tên luôn. Nhưng Tử Long đã lẹ như chớp phát luôn mũi tên khác bắn gãy đôi chiếc tên của Tần Kỳ vừa buông ra.

- Xin lỗi tôn huynh! Chẳng nên giết thêm nữa tội nghiệp, chúng có đôi cả đấy!

Tần Kỳ mích lòng :

- Nhưng Cam huynh vừa bắn gãy tên của tôi?

Tử Long thản nhiên đáp :

- Xin Tần huynh bắn lại mũi tên của tôi vậy. Nào sẵn sàng.

Chàng bắn luôn phát tên nữa lên trên không. Tần Kỳ vội bắn theo nhưng chậm rồi. Không trúng, mũi tên bắn trật bay chéo tận đằng xa. Tuy giận lắm nhưng nhận là họ Cam tài trên mình một bực. Tần Kỳ vái Tử Long :

- Tôi chịu thua rồi. Tôn huynh lượng xá tội múa rìu qua mắt thợ cho.

Tử Long nhũn nhặn đáp lễ :

- Anh em luyện tập chơi, sá chi việc nhỏ mọn ấy? Tại cây cung của tôn huynh quá nặng đó! Có mạnh nhưng kém lẹ mà thuật xạ tiễn cần phải lẹ.

Tần Kỳ liệng thiết cung cho Tần Khánh :

- Cây cung sắt này vô dụng rồi, không hiểu cặp thiết kích kia có còn dùng được hay không? Nào, mời Cam huynh thử một trận chơi? Người có quen dùng kích không?

Tử Long đáp :

- Có học qua loa thôi. Nếu Tần huynh nhân dịp muốn mua vui xin nới tay đôi chút nhé?

Lẳng lặng, Tần Kỳ bước tới chỗ con tuấn mã của mình đang ăn cỏ, rút cặp đoản kích trong bao ra liệng cho Tử Long một chiếc.

Tử Long bắt lấy cây đoản thiết kích thấy rất vừa tay nên khen :

- Tần huynh rèn được cặp kích quý lắm, có lẽ nặng tới hai mươi cân một chiếc?

Tần Kỳ đáp :

- Đúng thế. Đồng cặp này vừa trọn năm mươi cân thép tốt.

Từ nãy, Lã Mai Nương nhận thấy tình hình khá gay go trong cuộc đua bắn. Thái độ khiêu khích của Tần Kỳ cũng không qua được mắt nàng. Nay họ Tần lại muốn cùng Tử Long đấu kích, tuy nàng hiểu sư huynh nàng bổn tánh rất trầm tĩnh nhưng dù sao cũng là một việc nên tránh.

Tử Long bị lâm vào tình thế khó từ chối cuộc đấu, lẽ nào nàng đứng ngoài đóng vai khán giả thản nhiên sao?

Nghĩ vậy, Mai Nương bèn lên tiếng :

- Tần tôn huynh! Hồi nãy tôi yêu cầu tôn huynh biểu diễn kích pháp chớ có đả động tới cuộc đấu kích đâu?

Đấu độc kích khác biểu diễn song kích, vậy xin bỏ cuộc đấu đi và yêu cầu tôn huynh phô tài song kích thôi.

Tần Kỳ cười :

- Trong bọn chúng ta, chỉ có một tôi đem khí giới theo, không lẽ một mình biểu diễn tất không hào hứng, bởi vậy tôi yêu cầu song đấu. Nếu nữ hiệp thấy ngại cho Cam huynh vì lẽ không quen sử dụng đoản kích thì bỏ cuộc song đấu vậy.

Nói đoạn, Tần Kỳ đưa mắt nhìn Tử Long khẽ mỉm cười. Trước thái độ ấy, Mai Nương thấy bực mình nhưng cố tươi cười :

- Tôn huynh lầm đó! Tôi không hề thấy ngại cho Cam sư huynh. Vả lại ngại nỗi gì? Đây là chỗ người nhà đấu chơi, luyện tập học hỏi thêm người nào kém sẽ chịu thua, đâu phải một trận giao tranh một mất một còn?

Thấy Mai Nương tranh cùng Tần Kỳ, Tử Long xen vào :

- Đấu lấy vui, ngu huynh cũng đang muốn ôn lại đường kích kẻo lâu ngày xao nhãng hết. Nay bỗng được Tần tôn huynh, một danh thủ kích pháp chỉ dẫn cho, quả là cơ hội hãn hữu đó!...

Nhìn Tần Kỳ, chàng nói tiếp :

- Nào, xin Tần huynh sẵn sàng, ta cùng nhau đấu vài hiệp, có Lã sư muội cầm trịch.

Tần Kỳ đáp :

- Tôi sẵn sàng rồi, mời Cam huynh cứ việc khởi đấu.

Dứt lời, chàng cầm kích vụt tả, vụt hữu mấy vòng bật thành tiếng gió vun vút rợn người, tọa bộ thủ thế tuyệt đẹp.

- Mời Cam huynh nhập nội.

Cam Tử Long vùng kích bái tổ, đoạn nhảy vào đâm thẳng mũi kích nhằm bụng đối phương.

Ung dung, Tần Kỳ gạt bật ngọn kích địch sang bên rồi hất ngược lưỡi kích vào cổ họ Cam. Tử Long tọa bộ nhường khí giới địch vút qua đầu, đồng thời chém luôn một ngọn quơ ngang đầu gối đối phương.

Tần Kỳ thâu kích về gạt nhập nội tiện tay, trong lúc hai đối thủ đang gần nhau, đánh thốc luôn một lưỡi đốc kích vào cằm địch thủ. Đó là thế “Càn Long Truy Hổ” rất lợi hại trong đoản kích pháp. Thế đòn vừa lẹ vừa mạnh, vì cái lưỡi kích ngàng ngay chỗ tay cằm chém bửa vào mặt và đầu lười kích đó nhọn hoắt xiên vào yết hầu địch thủ.

Tử Long khen thầm Tần Kỳ lợi hại. Tuy xưa nay chỉ dùng trường kiếm, nhưng chàng học đủ thập bát ban võ nghệ, môn nào cùng thạo chớ không chuyên hẳn về một kiếm pháp, cho nên trước mặt Tần Kỳ lợi hại về môn kích, chàng không luống cuống, ăn đòn trả đòn luôn khiến họ Tần cũng phải ngạc nhiên.

Sở dĩ Tần Kỳ dùng thế độc là cốt ý đàn áp ngay đối phương, cờ gặp tay cao, Tử Long cũng đưa lưỡi kích ở chỗ tay cầm gạt lại, thành thử hai đấu thủ cùng đánh đòn gần.

Hai đốc kích do hai cánh tay cứng như sắt, cầm chặn nhau đẩy mạnh. Hầu như đồng sức, hai đấu thủ xoay tròn không chịu nhường bước.

Thử sức một hồi, biết Tần Kỳ khỏe lắm. Tử Long vận dụng nội ngoại công phu gồng lên, đưa thẳng cánh tay ra trước mặt đẩy bật Tần Kỳ ra phía sau. Bộ tấn của họ Tần mất thẳng bằng đành chịu nhường bước để Tử Long đẩy bật đi năm, sáu bước. Thua keo đầu, Tân Kỳ hoa kích xông vào tấn công luôn. Tử Long chống trả kịch liệt. Đánh dư hai trăm hiệp hiệp, Tần Ký lần lần đuối sức, mồ hôi đã ra như tắm, miệng thở hồng hộc lùi dần dần, trong khi Tử Long nét mặt cẫn thản nhiên, hô hấp đều hòa như lúc mới khởi đầu. Không muốn để Tần Kỳ mất thể diện, Tử Long nhảy vút ra khỏi chiến.

- Thôi, xin ngừng tay, đấu giao hữu thế đủ rồi!

Bực mình, Tần Kỳ muốn liều mạng đấy nữa nhưng Tử Long đã liệng trả cây đoản kích, rút khăn tay ra lau mồ hôi trán.

Tần Kỳ bắt lấy ngọn kích gượng gạo :

- Không ngờ Cam huynh lại là hảo thủ về kích pháp, sức mạnh vững như Thái Sơn, tôi xin thua...

Tử Long nhã nhặn ngắt lời :

- Không phải, Tần huynh không thua sở dĩ đứng không vững vì đế ủng da đạp nhiều trên cỏ bị trơn đó thôi.

Lã Mai Nương cũng lỡ lời cho Tần Kỳ khỏi mích lòng :

- Nếu không nhờ Tần tôn huynh bữa nay thì ít khi được coi trận đấu kích hào hứng đến như vậy.

Biết là Song hiệp có nhã ý giữ thể diện cho mình, Tần Kỳ vừa buồn vừa tức, nhưng biết làm sao? Đành thâu nhập cung tên đeo lên vai. Gài cặp đoản kích vào bao rồi mời mọi người về Tần gia trang luôn thế.

Mai Nương biết ý nói :

- Ba vị tôn huynh cứ về trước, chúng tôi còn ngồi nghỉ ở đây lát về sau.

Sau trận đấu kích hôm ấy, Cam, Lã bảo nhau chẳng nên nấn ná lại Tần gia trang nữa, bèn sửa soạn từ biệt Quá Vân Long Tần Khánh lên đường.

Chương 14: Miếu Hắc Ma Thần, Thiên tử lập kế trừ thủy tặc Tại Trần gia trang, Hoàng đế đồ mưu bắt gian nhân

Sau khi từ biệt Cửu môn Đề đốc, Nhan Như Lâm rời khỏi Hải Biên quan, Vua Càn long và Chu Nhật Thanh ngày đi đêm nghỉ, lúc tiện chân đi bộ, khi mệt mỏi thuê xe, non xanh nước biếc hữu tình, qua các đại, tiểu trấn nhà cửa san sát như bát úp, dân cư đông đảo vui vẻ trong cảnh phồn thịnh thái bình.

Một hôm đi tới mé Trường Giang rộng lớn thì trời vừa hoàng hôn.

Đứng trên bờ đá nhấp nhô, hai cha con nhà Vua khoan khoái nhìn dòng nước uốn éo rọi bóng liễu mịn màng rung rinh trong gió thoảng.

- Cảnh Trường Giang đẹp tuyệt! Không biết được non sông gấm vóc thanh bình!... Nhật Thanh con, kiếm quán trọ nghỉ lại đêm nay, mai sẽ quá giang.

Nhật Thanh chỉ khóm nhà ẩn hiện đã lên đèn le lói dưới bóng liễu xanh rờn cách hai người đứng độ hơn trăm thước :

- Tâu Hoàng thượng...

Nhà Vua tức thì ngắt lời :

- Ấy đó! Ta dặn thế nào? Lỡ miệng như vậy ở giữa nơi đông đúc cực kỳ nguy hiểm!

Nhật Thanh vội chữa :

- Thưa phụ thân, ở khóm nhà kia chắc có tửu quán.

Hai cha con lững thững rẽ qua hương đó, quả nhiên có tới năm sáu chục nóc nhà vừa rơm vừa ngói xây dựng gọn gàng sạch sẽ dưới những gốc cây cỏ liễu thướt tha. Ngay phía trước, năm, sáu tửu quán dàn kế bên nhau, chiêu bài phất phơ dưới mái hiên rộng rãi. Từ tửu quán ra tới bến sông còn độ vài chục thước, nên quán nào cũng đua nhau bày bán dưới gốc liễu, treo lồng đèn ngũ sắc trên cành để khách hàng có chỗ thảnh thơi dùng rượu.

Nhà Vua nhằm Trường Giang tửu điếm khoáng đạt hơn cả, bước vào hỏi mướn phòng và kêu rượu.

Đang khoan khoái uống rượu, Càn Long chợt thấy một người vóc dáng khỏe mạnh, y phục ngắn theo kiểu dân chài lưới đi từng thồi thâu tiền. Thực khách nào cũng ưng thuận đưa tiền cho y.

Nhà Vua ngạc nhiên hỏi tiểu nhị đứng hầu gần đó :

- Tên kia dáng dấp khỏe mạnh như vậy mà hành khất sao?

- Thưa không. Đó là anh lái đò Tôn Tiểu Bát có chiếc ghe lớn nhất ở bến này đi thâu tiền chở chuyến đò sớm mai đó ạ.

- A! Ra vậy đó. Được sớm mai ta đi chuyến đò của y.

Qua hết thồi nọ đến thồi kia, Tôn Tiểu Bát đến chỗ nhà Vua :

- Thưa khách quan qua đò sớm mai?

Càn Long hỏi :

- Đò qua sông sang địa phận Nam Kinh không?

- Dạ. Chính vậy. Nếu không bị sương mù thì đầu giờ Thìn ghe rời bến.

- Mỗi suất bao nhiêu?

- Thưa, mỗi xuất đò năm quan và hai quan lễ vật. Tổng cộng nhị vị là mười bốn quan ạ.

Nhà Vua ngạc nhiên :

- Tiền đò trả rồi, còn lễ vật thì để biếu ai?

- Thưa, lễ vật để cúng thần chứ không phải để biếu.

- Cúng thần nào? Làm sao cúng?

Tôn Tiểu Bát biết là khách lạ không hiểu tục lệ, bèn giải thích :

- Nguyên khúc sông lớn này nước chảy xiết và có nhiều xoáy nước, ghe không thể qua ngay được, mà phải ngược dòng độ hai dặm tới chỗ nước ít xoáy hơn mới dám sang bờ...

Càn Long nóng ruột :

- À! Cúng Hà Bá phải không?

- Thưa không! Khách quan tới đây lần đầu tiên nên chưa rõ phong tục thể thức quá giang. Dọc theo bờ cách đây trên một dặm, có miếu Hắc Ma Thần vô cùng linh hiển, bất cứ ai qua đò cũng phải hùn nạp tiền nong lên miếu cúng lễ. Có vậy qua sông mới được an ổn, nếu không thì Hắc Ma Thần sẽ biến thành thủy quái bất chợt gây sóng gió ba đào đánh đắm ghe. Từ trước tới nay, hay xảy ra tai nạn cũng vì có những người không tôn trọng tục lệ cúng thần trên khúc sông này, thành thử uổng mạng theo dòng nước.

Nhà Vua nghe chuyện Hắc Ma Thần hoang đường chợt nẩy ra một ý kiến, bèn nói :

- Ghe của nhà ngươi chở được mấy người?

- Thưa, được hai chục người ạ.

- Ta muốn đi một mình một ghe và ưng chịu trả đủ suất tiền, chịu không?

Mừng rỡ được món khách bở, Tôn Tiểu Bát đáp :

- Như vậy cũng được. Khách quan dùng thứ ghe chở mười người cho đỡ tốn tiền, còn ghe lớn để chở khách quá giang khác. Tôi có mấy chiếc ghe đủ cỡ.

- Nhưng với điều kiện là chính người phải chèo bên ghe ta.

- Tưởng gì, chớ thế cũng được. Nặng thì phải hai người chèo, nhưng khách quan chỉ có hai người, mình tôi dư sức rồi.

Càn Long móc túi lấy năm lượng bạc đưa cho Tôn Tiểu Bát :

- Đây, ta trả tiền đò trước. Chừng nào khởi hành thì vô đây kêu, nghe?

- Thưa, còn tiền mua lễ vật dâng lên miếu Hắc Ma Thần?

- Cúng tiền cho đỡ lôi thôi có được không? Ta không muốn để lễ vật kềnh càng trên ghe.

Tôn Tiểu Bát mừng rỡ :

- Dạ, được lắm.

- Mai xuống ghe ta sẽ đưa tiền cho, hiện thời hết tiền lẻ ở đây rồi.

Nét ngần ngại thoảng qua mặt Tôn Tiểu Bát nhưng y nói ngay :

- Dạ khách quan nhớ cho kẻo quên thì tai họa lớn lắm đó.

- An tâm. Ta không quên đâu mà lo.

Tôn Tiểu Bát bỏ năm lượng bạc vào túi, chào ông khách quá giang sang trọng rồi lần lượt đi thâu tiền các thồi khác.

Hôm sau, quá giờ Thìn, Tôn Tiểu Bát vào tửu quán trước Nhà Vua.

Trời quang mây tạnh, vừng Thái dương le lói mọc cao được non một trượng đánh tan dần màn sương mai phủ nhẹ. Trên bến, khách quá giang đã tụ tập đông đủ, kéo nhau xuống chiếc ghe lớn do hai lái đó vạm vỡ điều khiển.

Chiếc ghe lớn kéo neo đi trước. Tôn Tiểu Bát tháo dây cột ghe, ngần ngừ đôi chút, nhưng cũng bắt đầu khua mái chèo theo chiếc ghe lớn.

Được một quãng sông, Tôn Tiểu Bát hỏi Vua :

- Xin khách quan cho nốt số tiền cúng thần...

- Được, cứ chèo đi, đến miếu ngươi theo ta lên cúng cũng được chứ sao!

Ngừng tay chèo, Tôn Tiểu Bát nghiêm nét mặt :

- Theo tục lệ ở đây, người lái đò có trách nhiệm thâu tiền cúng thần trước là để bảo vệ tánh mạng cho khách quá giang, sau là bảo vệ tánh mạng của người lái, vậy mong khách quan vui lòng cho tiền ngay, trái lại, tôi buộc lòng phải quay ghe về bến, tùy ý người lựa ghe khác quá giang.

Càn Long trừng mắt gắt :

- Ta đã nói là sẽ lên miếu cúng, hẹp hòi chi mấy lượng bạc, người không tin sao? Tục lệ với chẳng tục lệ, nếu ngươi quay mũi về bến thì đừng có trách ta, nghe?

Trước cặp mắt long lanh dữ dội của khách, Tôn Tiểu Bát cực chẳng đã, đành chép miệng chèo ghe đi trước. Ghe chở nhẹ nên chẳng mấy chốc lại theo kịp chiếc ghe trước. Được hai dậm trường, quả nhiên tới một bến có đường dẫn thẳng lên tòa miếu cổ khá rộng rãi, sừng sững ở ngay dưới chân đồi cây rậm rạp. Ghe lớn ghé vào bờ. Hành khách lũ lượt kéo xuống theo lái đò bê lễ vật vào miếu. Tôn Tiểu Bát cũng định ghé vào bờ theo chiếc ghe lớn, nhưng nhà Vua đã đứng ngay sau lưng y lúc nào không rõ, đưa tay nắm lấy gáy y, dằn giọng :

- Biết điều đi thẳng và qua sông, trái lời ta bẻ gãy cổ.

Bị năm ngón tay cứng như sắt túm gáy đau quá và trước câu đe dọa cực kỳ cương quyết của khách quá giang, Tôn Tiểu Bát sợ hãi, không ngờ ông khách trắng trẻo phì nộn thế kia mà lại có sức khỏe nhường ấy, y đành run rẩy theo lời chèo ghe đi thẳng. Mọi người vừa lên bờ, thấy vậy vội vàng ngừng bước nhìn theo kinh ngạc, lo sợ thay cho người khách bướng bỉnh trên ghe nhỏ không chịu theo tục lệ lễ thần, chắc thế nào cũng gặp thủy quán nguy hiểm đến tánh mạng thôi.

Tôn Tiểu Bát tái mặt, vừa chèo vừa run rẩy :

- Thế này thì chết mất thôi! Tôi trả lại tiền đò, xin khách quan cho quay về mướn ghe khác vậy!

- Không được! Nếu ngươi không nghe lời ta, ta đánh gãy cổ trước khi gặp thủy quái! Bằng mà biết nghe lời ta sẽ thưởng tiền thêm.

Tôn Tiểu Bát xanh xám cả mặt đành theo lời nhà Vua chèo ghe tiến thẳng.

Càn Long buông y ra, dặn thêm :

- Nếu thủy quái hiện lên, ngươi khá giữ vững tay chèo, mặc ta đối phó.

Không nói không rằng, Tôn Tiểu Bát thoa gáy rồi ra sức chèo. Ghe chở nhẹ tiến vùn vụt trên mặt sông. Trên bờ, mọi người quên cả lễ thần, bảo nhau đứng lên mỏm đá cao nhìn theo.

Một người khách nói :

- Người khách lạ cứng cổ không theo tục lệ lễ thần tất thế nào cũng bị đắm ghe.

Người khác đáp :

- Khách lạ đó coi diện mạo phương phi quý tướng mà sao lại rồ dại đến mức ấy!

- Kẻ rồ dại tự rước lấy cái chết đã đành nhưng chú lái mới đáng ái ngại chớ.

Mọi người còn đang bàn tán, kẻ điều này, người điều nọ xôn xao thì bỗng một người la lên :

- Trời ơi! Coi kìa! Thủy quái đã hiện lên mặt nước vỗ sóng ầm ầm!...

Ai nấy đều chăm chú nhìn theo, mặt tái mét tưởng như chính họ đang ở trong chiếc ghe nhỏ của nhà Vua. Ghe nhỏ lướt nhẹ trên sông sắp tới chỗ sang ngang và lúc đó cách bờ độ trên mươi sải tay, bỗng sóng bắt đầu nổi mạnh ở phía trước mũi ghe chừng bảy tám sãi. Từ dưới sông nổi lên một động vật gì trông không rõ hình dạng, nhưng chỉ biết con vật đó đen tuyền nhào lên nhào xuống thật lanh lẹ, vỗ sóng ầm ầm, nước vọt lên tung tóe.

Tôn Tiểu Bát run sợ, mặt cắt không còn hột máu, rên la :

- Tôi đã bảo mà! Khách quan không nghe, Hắc Ma Thần nổi giận hiện thành thủy quái đánh đắm ghe, làm thế nào bây giờ? Trời hỡi Trời!

Nhà Vua điềm tĩnh nhận xét rồi bảo Nhật Thanh!

- Con khá giúp lái đò giữ vững tay chèo!

Tôn Tiểu Bát rên lên :

- Kìa! Thủy quái ngụp xuống nước rồi! Nó lặn xuống vòng đến đây vỗ sóng đấy. Coi chừng nó lật ghe!...

Càn Long tuốt bảo kiếm cầm ngược trong tay sẵn sàng đối phó. Quả nhiên, sóng nước bỗng dội lên ở mạn ghe bên tả, rồi một con vật gì mình mẩy bóng loáng, sống lưng dựng toàn gai góc phát khiếp quẫy lộn trong nước bơi vòng quanh ghe gây sóng lớn. Con vật đó nhào lộn quá lẹ, lúc nào cũng ngâm úp nửa mình trong sóng lớn nên nhà Vua cố nhìn cũng không nhận rõ là giống vật gì. Nó vòng vào gần mạn ghe. Chiếc ghe bồng bềnh nghiêng ngả đáng sợ.

Tôn Tiểu Bát và Chu Nhật Thanh ngồi xuống bám chặt vào mạn ghe cho khỏi bị văng ra ngoài. Nhà Vua cũng bám chặt vào cuối ghe, bình tĩnh. Thủy quái bơi vòng vừa tới phía đuôi ghe, sống lưng nó gai góc lập lờ trong sóng lớn tung tóe, hắt nước vào mặt nhà Vua. Chiếc ghe gần nghiêng hẳn đi, nhưng vừa tầm tay, Càn Long nhằm lưng thủy quái xả mạnh một lát kiếm trúng đích. Máu tuôn ra đỏ lòm mặt nước. Kỳ thay! Sóng nước không dội lên nữa và tan dần. Thủy quái cũng không lặn xuống đáy sông như Tôn Tiểu Bát lầm tưởng, mà trái lại nó lập lờ trên mặt sông hết cựa quậy, máu vẫn tuôn đỏ mặt nước, loang rộng.

Càn Long đứng trên ghe chống kiếm đăm đăm nhìn.

Tôn Tiểu Bát mừng quá la lớn :

- A! Có lẽ thủy quái bị tử thương rồi!

Nhà Vua lắc đầu mỉm cười :

- Ngươi khá bơi ghe lại gần vớt nó lên xem mặt mũi nó ghê gớm đến thế nào!

Tôn Tiểu Bát còn ngần ngại thì Chu Nhật Thanh đã cầm chèo bơi nhẹ tới. Nhà Vua với tay xuống nước lôi lên mạn ghe một con vật to lớn, dáng dấp như người, có gai từ đỉnh đầu xuống đến sống lưng.

Càn Long cười lớn :

- Đây, con thủy quái của Hắc Ma Thần mà các ngươi cúng vái cho nó khỏi đánh đắm ghe đây.

Vừa nói, nhà Vua vừa lật ngửa xác đó lên, thì ra đó là một người mặt mũi hẳn hoi, nhưng trên mặt bôi lọ đen tẩm dầu nên không bị nước làm phai. Bộ da bóng loáng ở dưới nước hồi nãy chỉ là bộ áo bằng da dầu.

Thủ miếu đỏ mặt, chỉ mặt Tôn Tiểu Bát mắng lớn :

- Ngươi làm ăn trên bến sông này mà gian ngoan không sợ tội trước bệ thần linh sao? Hoặc giả ngươi là đồng bọn sát nhân rồi qua đây kiếm chuyện đổ vấy?Không nhịn được nữa, nhà Vua lên tiếng quát :

- Bọn thủy khấu chúng bây đội lốt thủ đền, bày mưu kế lừa đức tín ngưỡng của dân lành, thâu thập vàng bạc, lễ vật của khách giang đò từ bao năm nay tích góp rồi, nay cớ sợ bị đổ bể, còn múa mép khua môi nữa hay sao? Biết điều quỳ xuống, nhận tội, chịu trói nạp mình, đừng hòng thoát khỏi tay ta đâu!

Dứt lời, nhà Vua thộp áo vàng tên thủ miếu. Lẹ làng, viên thủ miếu đưa tay gạt mạnh rồi lùi lại mấy bước la lớn :

- Anh em đâu! Bắt tên sát nhân này nộp quan mau!

Bị cái gạt, nhà Vua biết ngay là tên thủ miếu ít nhất cũng có luyện tập võ nghệ, bèn xông tới điểm luôn ngọn “Song Chỉ Thủ Châu” tay hữu vào mắt tên thủ miếu thủy khấu gian ngoa nọ. Thủ miếu đưa tay tả gạt nữa, tay hữu lúng túng đưa tay cởi áo vàng thủ đền. Chẳng ngờ Càn Long cất chân phóng mạnh một ngọn cước theo thế “Kim Kê Độc Lập” trúng bụng, khiến tên gian đạo chỉ kịp kêu hự một tiếng té nhào ra mặt gạch ngất lịm. Các người phụ thủ miếu cũng bị cha con nhà Vua bắt trói luôn.

Mọi người ca ngợi bàn tán không ngớt miệng. Cha con nhà Vua lục soát khắp trong miếu và bên căn nhà nhỏ của tên giả thủy quái họ Tiết bị tử thương hồi nãy trên sông. Lát sau, hai người lấy ra được một rương đầy toàn vàng, bạc và ba bộ áo da quái dị. Càn Long nói :

- Mấy tên tặc đạo này đều giỏi bơi lội. Với những bộ da này chúng thay phiên nhau giả thủy quái đánh đắm ghe thuyền chở người nào không vào miếu cúng tiền dâng lễ vật.

Một người có tuổi hỏi nhà Vua :

- Làm thế nào tiên sinh dự đoán được bọn thủ miếu Hắc Ma Thần là gian đảng?

- Dễ lắm! Nếu chỉ nói tới thủy quái không thôi thì tin được, vì trên non, dưới biển thiếu gì động vật kỳ lạ. Nhưng thủy quái chỉ hiện lên làm hại người nào không vào miếu van vái, dâng lễ vật, luận lý ra, tin sao được? Cũng vì vậy tôi mới muốn xem thủy quái hình dạng thế nào. Kể về tài lội nước, gây sóng lên trên mặt địa giang, chúng giỏi thật. Lúc khởi sự, tôi đã tưởng thật. Mãi sau, thấy nó không ngóc đầu lên tôi mới chắc chắn là có sự gian dối bên trong. Bây giờ mọi sự đã hiển nhiên, ai muốn qua sông xin tự tiện, riêng cha con tôi trở về quán trọ nhờ người lên huyện báo quan lập biên bản rồi sẽ khởi hành sau.

Tôn Tiểu Bát tình nguyện :

- Tôi xin chở khách quan về quán trọ loan tin lành cho mọi người trên bến biết, sau đó sẽ đi trình quan.

Càn Long bảo bọn đò khiêng rương bạc và giải bọn thủy tặc xuống ghe. Chu Nhật Thanh cầm mấy bộ áo da thủy quái của bọn gian đạo, theo mọi người về bến lớn.

Trên bến, dân chúng thấy hai ghe lớn nhỏ cùng chở toàn thể khách qua đò quay về, lấy làm ngạc nhiên gọi nhau kéo ra bờ hỏi chuyện.

Một người hỏi lớn :

- Tôn đại ca ơi, gặp thủy quái nên đành trở về phải không?

Tôn Tiểu Bát ghé thuyền vào bờ, chỉ mấy tên thủy tặc mà rằng :

- Thủy quái là bọn thủ miếu gian đạo này. Chính vị quan khách đi trên ghe tôi khám phá ra đó.

Càn Long bảo ba lái đò trói bọn thủy tặc vào gốc liễu trước quán rồi về thẳng nhà trọ đêm qua. Các lái đò khiêng rương bạc vào theo.

Lúc đó bọn Tôn Tiếu Bát và các khách qua đò thuật chuyện cha con vị khách đạo mạo nọ giết thủy quái giả, đánh bọn thủ miếu cho dân chúng nghe.

Họ Tôn nhanh nhẩu nhận lên huyện báo quan, nhưng chủ quán trọ nói :

- Tôn đại ca vất vả nhiều rồi, nhà có sắn ngựa, để con tôi đi thế cho lẹ.

Từ bến lên huyện không bao xa, Giang Trung huyện quan là Đới Thành Lang được tin lấy làm lạ, tức khắc đem theo hai giáo đầu và đội lính đẩy hai cỗ tù xa cấp tốc xuống bến đò.

Tới nơi, huyện quan hỏi :

- Vị anh hùng khám phá ra vụ Hắc Ma Thần miếu đâu?

Mọi người khúm núm dẫn huyện quan và Trường Giang tửu điếm. Chủ quán giới thiệu nhà Vua. Đới Thành Lang không biết mặt nhà Vua nhưng thấy tướng mạo ông khách uy nghi lẫm liệt bèn chào hỏi cùng nhau thi lễ đàng hoàng.

- Chẳng hay cao danh quý tánh là chi? Từ đâu tới đây?

Càn Long cười thầm, thản nhiên đáp :

- Tôi họ Cao tên Thiên Tứ, từ Bắc Kinh xuống Nam du ngoạn và nhân thể thăm người bà con, chẳng ngờ tới quý huyện bị gặp chuyện này.

- Hảo hán hành nghề gì ở kinh sư?

- Thưa, tôi là Trưởng vụ Biện lý cuộc trong phủ Đại học sĩ Lưu Dung.

Đới Thành Lang giật mình nghĩ thầm Cao Thiên Tứ còn hơn mình nhiều trật, nếu y báo cáo vụ Hắc Ma Thần miếu với Lưu đại học sĩ thì chắc chắn mình sẽ bị khiển trách, bèn vội vàng đứng lên vái dài :

- Chao ơi! Hạ quan hữu nhỡn vô ngươi, không ngờ lại được diện kiến tôn huynh nơi đây. Sao tôn huynh không rẽ vào bổn nha nghỉ ngơi mà lại vào tửu quán như vậy?

Càn Long mỉm cười đáp lễ :

- Tôi du hành không tư cách công khai, hà tất vào quấy quá quý huyện làm chi. Xin tôn huynh cho tự nhiên và sửa soạn lập biên bản vụ thủy quái kẻo trễ giờ. Rương bạc, ba tên thủy tắc và đồ dẫn chứng tôi đều đã đem cả về đây. Hiện bên miếu còn xác tên họ Tiết bị tôi đánh trúng tử thương. Nếu cần ký nhận vào biên bản để phúc trình cấp trên, tôi rất sẵn lòng.

Đới Thành Lang nói; - Bất tất phiền tôn huynh. Tôi sẽ ghi vào biên bản là đủ rồi.

Càn Long tặc lưỡi lắc đầu :

- Không ngờ bọn thủy tặc này gan dạ đến thế! Dám hoành hành rên bến sông lớn cận ngay huyện thành!

Biết là ông bạn quý trách nhẹ mình, Đới Thành Lang lựa lời nói mấy câu cho xuôi chuyện rồi gọi giáo đầu truyền giam thủy khấu vào tù xa, đếm bạc trong rương niêm phong lại sung công và sửa soạn ghe sang bên thần miếu để xem xét. Trước khi huyện quan xuống ghe, Càn Long điềm đạm chỉ rương bạc :

- Thiết nghĩ rương bạc này sung công nằm trong ngân khố cũng vô ích. Theo thiển kiến, tôn huynh nên dùng số bạc này xây đắp bến sông quan trọng này cho được rộng lớn, tiện cho dân chúng quá giang có lẽ hay hơn. Ít lâu nữa về qua đây, tôi sẽ tùy theo công trình xây đắp thưa lại với quan Đại học sĩ, tất tôn huynh sẽ được khen thưởng đó.

- Tôn huynh dạy chí phải, tôi sẽ phân công thi hành ngay.

Nói đoạn, Đới Thành Lang từ tạ ông khách quý cùng hai giáo đầu xuống ghe do Tôn Tiểu Bát chèo sang bên Hắc Ma Thần miếu.

Tuy nóng nảy về phương diện dùng người, Càn Long lại rất đỗi mềm dẻo khéo léo, không câu nệ cố chấp. Như vụ Đới Thành Lang chẳng hạn. Trái lại nhà Vua rất cương quyết thằng tay như việc trừng phạt nặng nề Diệp Thiệu Hồng trên Hải Biên quan. Dân chúng Hán tốc tôn sùng vị Hoàng đế người Mãn cũng vì lẽ ấy.

Đới Thành Lang xây bến Giang Trung cực kỳ lớn. Nhờ đó người ta kéo đến đó lập cơ sở doanh thương phồn thịnh ngày một đông đúc, không bao lâu nhà cửa mọc lên như nấm, đường sá khang trang, huyện thành lan rộng đến tận bờ sông.

Tới đời Dân quốc, Giang Trung trở thành thương cảng lớn trên tả ngạn Trường Giang, tàu bè xuất nhập như mắc cửi, ít ai ngờ được chính Càn Long đã qua đây trừ thủy khấu, nhờ vậy bến Giang Trung thơ mộng với những chặng liễu cổ thướt tha soi bóng nước đã bước vào một thời kỳ tân tiến sau này.

Điều mà người Hán trách Càn Long sau này là trong cuộc du hành Giang Nam, nhà Vua chủ ý diệt tan phái Thiếu Lâm để ngăn mầm cách mạng Diệt Thanh Hưng Hán.

Nếu không có điều bất ngờ sau này đảo lộn cả chương trình gây nội chiến giữa các võ phái thì ngôi chùa Thiếu Lâm cổ kính rộng lớn uy nghi đã chẳng tồn tại tới ngày nay, gây nên một thiên trường hận cho bao nhiêu môn đồ của phái võ danh giá ấy.

Đó là chuyện sau.

Chiều hôm đó, sau khi huyện quan Giang Trung đi khỏi, các chủ quán bên sông hùn nhau bày một bữa tiệc linh đình khao vị anh hùng Cao Thiên Tứ.

Yến tiệc thì nhà Vua thiếu gì trong chốn Hoàng Thành, nhưng bữa tiệc tự nhiên của nhân gian, hẳn vị Hoàng đế chí tôn trị vì muôn dân quả chưa bao giờ được hưởng. Nên vui chén, Càn Long tuy tửu lượng khá nhưng vẫn bị say mèm túy lúy càn khôn bất chấp cả Thiên, Địa. Chu Nhật Thanh phải săn sóc vực nhà Vua vào phòng ngủ một mạch hôm sau mới tỉnh dậy, sửa soạn quá giang vào địa phận Nam Kinh.

Nhà Vua cùng Chu Nhật Thanh vào thành dạo qua mấy phố, thấy Kiến Tân tửu lầu ở Thạch Đàn lộ khang trang vừa ý liền rẽ vào lấy phòng trọ luôn mấy ngày, dạo khắp đó đây rất mực đắc ý.

Một hôm hai cha con nhà Vua đang đủng đỉnh xem phong cảnh nơi ngoại thành giáp với vùng trang trại, bỗng đâu có một người đứng tuổi không hiểu chủ ý hay vô tình lầm lủi xốc tới vội vàng đâm sầm đụng phải nhà Vua.

Giựt mình, người đó vái dài xin lỗi rồi gấp rút đi ngay, lo âu ra mặt.

Càn Long thấy thái độ dị kỳ của y lấy làm lạ, liền kéo áo người ấy lại :

- Này đi đâu mà vội vàng thế?

Vái dài lần nữa, người ấy nói :

- Tôi vội vàng gấp đi lo việc cứu mạng một người nên đụng nhằm tiên sinh, mong người vui lòng bỏ qua. Thật tình tôi gấp rút e lỡ dịp may. Xin lỗi...!

Dứt lời người ấy vội quay đi ngay nhưng tay áo bị nhà Vua nắm cứng ngắt :
- Sá chi việc nhỏ mọn mà phải xin lỗi nhiều như vậy? Nhưng tôi muốn hỏi tiên sinh điều chi thắc mắc, cơ sự thế nào, nói cho tôi hay, biết đâu lại giúp được phần nào chăng?

Người đó hơi bực mình vì bị quấy rối mất thì giờ, nhưng chợt nhìn kỹ thấy tướng mạo bệ vệ uy nghi của nhà Vua nên kính nể hỏi :

- Tôi tên Trần Đăng, người Nam Kinh, chẳng hay cao danh quý tánh tiên sinh là chi?

Nhà Vua ôn tồn :

- Tôi họ Cao tên Thiên Tứ, tòng sự trong phủ Đại học sĩ Lưu Dung ở Bắc Kinh.

- Hân hạnh, tiên sinh xuống Nam Kinh làm gì?

- Tôi xin nghỉ dài hạn đang du ngoạn miền Nam. Việc tiên sinh đi cứu mạng người ra sao? Xin kể cho biết, may ra tôi giúp được chăng?

Trần Đăng nói :

- Tôi gấp là vì cần đi tìm người hiền để cứu đứa cháu gái hiện ở trong tình trạng có thể nguy hiểm tới tánh mạng.

- Trần tiên sinh cứ kể tiếp cho nghe.

- Nguyên gia huynh là Trần Thanh hiếm hoi, chỉ sinh được một cháu gái năm nay vừa tuổi trăng tròn và mới đây có hứa gả cho một người họ Sái. Chẳng ngờ độ ngót tháng nay, một hôm cháu tôi thấy yêu quái hiện về hăm dọa, cháu tôi sợ quá thành bịnh mê sảng, uống thuốc gì cũng không khỏi, thay đổi đã bốn danh y rồi...

Nhà Vua ngắt lời :

- Yêu quái hiện vào lúc nào?

- Thưa, nó thường hiện về vào quãng quá nửa đêm, hình thù ghê gớm lắm!

- Tiên sinh trông thấy nó rồi ư? Nó hăm lệnh điệt nữ ra sao?

- Dạ, đầu nó lớn như cái đấu, lưỡi dài lê thê, mình đầy lông vàng hoe, lại biết nói tiếng người. Nó bảo cháu tôi không được kết duyên cùng họ Sái, mà trái lại có túc trái lương duyên cùng họ Tiền, phải chờ họ Tiền hỏi mới được lấy, nếu trái lời nó sẽ hành chết.

Nhà Vua phì cười :

- Vô lý! Lệnh điệt nữ kết duyên với họ nào thì yêu quái ăn thua gì vào đó mà cần hăm dọa? Chắc có ẩn tình chi đây. Làm gì có thứ yêu quái lạ lùng như vậy?

Trần Đăng quả quyết :

- Vụt cái là nó tới, vụt cái nó đi, biến hiện không chừng, vậy không là yêu quái sao được? Chúng tôi đã mời hòa thượng về tụng niệm, đạo sĩ về cúng bái, bắt bùa ếm mà con yêu đó dữ lắm, khiến họ táng đởm không dám đến tệ trang cúng nữa. Bàn thờ bị yêu quái giựt đổ loảng xoảng, hòa thượng, đạo sĩ chạy trối chết mới thoát thân. Chúng tôi có mời những thầy khác nhưng ai cũng từ chối xin chịu.

- Thế bây giờ tiên sinh đi đâu?

- Hôm qua, gia huynh nghe nói có một thầy bùa rất cao tay từ Hàng Châu tới, hiện ở tạm tại Sơn Hỏa Linh am ngoài Tây môn, nên cho tôi thân đến mời về nhà cúng. Bây giờ xin phép tiên sinh tôi phải đi kẻo trễ, kẻo gia huynh mong đợi.

Nhà Vua nghiêm nét mặt :

- Thôi tiên sinh khỏi phải đi đâu thêm mất công. Cao mỗ này có phép yểm tà trừ quái gia truyền, đã từng đuổi hàng trăm yêu quái đủ các hạng mà chưa có con nào dám ở lại hoành hành, vậy để tôi giúp cho. May cho tiên sinh lắm đó. Nhiều nơi mời nhưng tôi không đi được vì bận việc quan.

Trần Đăng mừng rỡ nghĩ thầm: “Không những họ Cao là thầy bùa cao tay gia truyền mà còn làm quan trong phủ Lưu học sĩ, có lẽ yêu quái ngoài việc bị bùa ra còn bị ảnh hưởng quan tước mà bỏ chạy không chừng! Âu là thỉnh luôn đại nhân này còn không hơn thầy bùa Hàng Châu kia sao?”

Nghĩ đoạn Trần Đăng vái nhà Vua :

- Cao đại nhân đã có lòng tế độ, xin người theo tôi về tệ trang.

Nhà Vua đáp :

- Để tôi về quán trọ lấy hành lý đã. Yêu quái bất chợt hiện hình, có lẽ còn phải chờ lâu.

- Đại nhân trọ ở đâu? Nội thành hay ngoại thành?

- Nội thành, tại Kiến Tân tửu lầu, Thạch Đàn lộ.

Chu Nhật Thanh nghe vậy liền nói :

- Thưa phụ thân, cha con ta cứ đến Trần gia trang cho biết chỗ rồi vào thành lấy hành lý có lẽ sẽ tiện hơn.

Trần Đăng khen phải nói với nhà Vua :

- Tệ trang cách đây có một quãng đường, vậy mời Cao đại nhân về thằng đó, tôi sẽ cho phu kiệu đưa công tử vào thành lấy hành lý thì tiện hơn.

Càn Long ưng thuận cùng Nhật Thanh theo Trần Đăng về nhà. Họ Trần cung kính mời hai cha con lên khách sảnh rồi vào báo cho Trần Thanh hay. Nghe em kể tự sự, Trần Thanh mừng rỡ chạy ra quỳ lạy Cao đại nhân sẵn lòng chiếu cố trừ tà yểm quái. Vì đã có ý định về vụ yêu quái này nên nhà Vua thản nhiên chuyện trò. Anh em họ Trần thấy tướng mạo quý khách uy dũng lại càng tin tưởng kính mến. Họ bèn dọn phòng riêng để cha con nhà Vua ở. Một mặt gọi kiệu phu đưa Chu Nhật Thanh về Kiến Tân tửu lầu lấy hành lý.

Dùng trà được vài tuần, nhà Vua hỏi Trần Thanh :

- Yêu quái hay xuất hiện ở đâu, Tiên sinh chỉ dẫn tôi coi.

- Mời đại nhân theo tôi ra hậu viên.

Hai người cùng đứng lên đi quanh co qua mấy dãy hành lang kiến trúc tao nhã ra tới hậu viên.

Trần Thanh chỉ tay :

- Đại nhân coi, dãy nhà ngang có lầu tiếp liền với ngọn giả sơn lớn kia là Ngọc Hoa đình, tư phòng của tiện nữ. Tố Xuân ở trên lầu đầu bên hữu. Yêu quái thường từ những cây lớn um tùm ngã gần hành lang trên lầu kia vào lầu. Có một lần tôi thấy nó bay từ lầu xuống đầu ngọn giả sơn cao lớn kia rồi biến mất vào trong đêm tối. Đạo sĩ đứng làm phép ở hành lang gần cửa phòng tiện nữ bị nó rượt nghiêng ngửa xách bổng để lên mái lầu, gia nhân phải bắc thang thòng dây đưa đạo sĩ xuống đất. Thế là đạo sĩ lủi thằng không kịp lấy tiền công nữa.

Nhà Vua phì cười :

- Còn hòa thượng thì sao? Có bị yêu quái bỏ lên nóc lầu không?

- Không, nhưng hòa thượng đang tụng kinh ở phòng bên thì yêu quái chọi đá bể mất cái mõ khá lớn.

- Bể chiếc mõ khá lớn? Con yêu này khỏe quá nhỉ! Vì vậy hòa thượng bỏ tụng niệm?

- Thưa không. Hòa thượng gan dạ lắm, điềm nhiên sai người về chùa lấy chiếc mõ khác thế, rồi tiếp tục tụng niệm như thường. Cũng như lần trước, yêu quái chọi bể mõ lần thứ hai. Hòa thượng không nao núng, thay mõ và, chẳng hơn gì hai chuyến trước, bị chọi nữa. Thế là một đêm hư mất ba chiếc mõ của nhà chùa và tôi phải mua thường, không lẽ để nhà chùa thiệt hại hay sao?

Nhà Vua ngắt lời :

- Bị yêu quái trêu chọc luôn ba lần như vậy, hòa thượng chịu thua bỏ cuộc?

Trần Thanh lắc đầu :

- Hòa thượng là người của nhà Phật, tâm ngay, tánh thẳng, sợ chi loài tà yêu quỷ quái? Nên suốt ngày hôm sau vẫn tụng niệm như thường cho đến nửa đêm, yêu quái lại xuất hiện...

- ... Và chọi bể mõ nữa?

- Thưa không! Chuyến này nó chọi ngay vào đầu hòa thượng, cũng may là cục gạch nhỏ nên nhà chùa chỉ bị thương chảy máu đau lắm, đủ cho hòa thượng không dám tin tưởng yên trí tụng niệm như trước nữa, thu xếp kinh kệ ra về.

Nhà Vua gật đầu :

- Hòa thượng có lý lắm! Rút lui là phải, nếu không yêu quái chọi đá lớn nguy hiểm đến tánh mạng chớ chẳng chơi đâu!... Tôi có thể xem qua căn phòng của lệnh ái không?

- Xin tùy tiện. Tố Xuân cũng như con cháu của đại nhân.

Trần Thanh dẫn nhà Vua lên lầu vào phòng Tố Xuân. Thiếu nữ xanh mét, bạc nhược nằm đắp mền trên giường. Càn Long nhìn qua, bảo họ Trần - Ngay từ bây giờ, tiên sinh dời lệnh ái về nằm cùng với lệnh phu nhân, thuốc thang tử tế. Vì sợ hãi nên Trần tiếu thớ mất tinh thần đau ốm chớ không sao đâu.

Trần Thanh hỏi :

- Đại nhân cần những lễ vật gì để trừ tà?

- Một cây mộc côn thật chắc, đèn đuốc cho nhiều, chờ chừng nào yêu quái tới tôi đón đánh thì thắp lên cho đủ sức sáng. Có vậy thôi.

Ngạc nhiên về lối trừ tà kỳ dị của quý khách, không cần dùng đến đàn tràng cúng lễ mà chỉ hỏi cây mộc côn thật chắc, Trần Thanh muốn hỏi cho rõ nhưng thấy Cao đại nhân thản nhiên không chút lo âu, họ Trần đành im lặng không dám hé lời. Tuy vậy trước thái độ đàng hoàng bình tĩnh của quý khách, Trần Thanh nghĩ thầm có lẽ họ Cao pháp thuật siêu việt, nên không cần bày vẽ như các thầy pháp, thầy bùa nhan nhản trong thị trấn.

Đêm hôm ấy, Càn Long bảo Chu Nhật Thanh vào phòng Trần Tố Xuân nằm, giữ lấy thanh kiếm phòng thân, còn tự mình gác mộc côn nghỉ trong căn phòng kế bên ở trên lầu. Trần Thanh và Trần Đăng đốc xuất gia nhân phục xung quanh nhà, chừng nào thấy động sẽ đốt đèn cho sáng, tiếp tay cha con Cao đại nhân bắt tà quái.

Càn Long dặn Nhật Thanh :

- Con đã kinh nghiệm vụ thủy quái bên bến Giang Trung? Vậy vụ tà quái hiện hình ở đây ắt có ẩn tình chi đó. Đừng cài then cửa, nằm trên giường coi chừng, hễ có yêu quái vào, con cứ việc bạo dạn đánh đuổi như khi đấu với một người thường. Ngoài ra, mặc ta xử trí.

Nhật Thanh nhất nhất vâng lời.

Đêm hôm ấy không xảy ra chuyện gì cả. Mọi người canh phòng đến ngót canh năm. Nhà Vua bảo Trần Thanh :

- Tiên sinh khá cho phép gia nhân ngủ bù lấy sức canh phòng đêm tới, và cứ như vậy cho đến khi yêu quái trở lại nạp mình mới thôi.

Đêm hôm sau, vào khoảng quá canh ba, Chu Nhật Thanh đang nằm trong phòng Tố Xuân leo lét với ngọn đèn dầu khêu nhỏ, chợt nghe thấy tiếng động nhỏ ngoài hành lang. Chàng cầm lấy thanh kiếm tuốt trần lăm lăm sẵn sàng đối phó. Cửa từ từ hé ra. Chàng chú ý nhìn, thấy một bàn tay lông lá vàng hoe đẩy cửa, đủ chỗ cho một quái vật lông lá đầy mình, đầu lớn như chiếc đấu, mắt trợn trắng dã, miệng rộng đỏ lòm lộ hai hàm răng trắng nhởn gớm khiếp. Thảo nào mà Trần Tố Xuân không khỏi khiếp đởm đau liệt giường liệt chiếu! Quái vật xoay lưng nhẹ khép cửa. Đồng thời Chu Nhật Thanh nhìn thấy sau lưng quái vật có gài song đao để trần sáng loáng. Chàng hiểu ngay nhà Vua đã đoán đúng ẩn tình trong vụ yêu quái hiện hình này. Quái vật từ từ tiến đến bến giường toan đưa tay vén cửa màn, nhưng dường như y đã nhận thấy qua lớp mùng the người lạ nằm giường, chớ không phải là thiếu nữ yêu kiều họ Trần, nên vội lùi bước chăm chú nhận xét.

Biết rằng không khi nào quái vật đến gần nữa, Chu Nhật Thanh bèn vùng dậy vén mùng nhảy xuống sàn gạch bông quát lớn :

- Yêu quái, coi kiếm ta đây!

Vội lùi lại mấy bước, quái vật rút song đao, đầu lắc la lắc lư gớm khiếp. Nhật Thanh xả luôn một nhát kiếm ngang vai con quái vật ấy. Quái vật rút đao gạt mạnh, đoạn dùng chân đẩy cánh cửa mở toang nhảy vụt ra ngoài hành lang.

Nhưng giữa lúc ấy, Càn Long thét long trời lở đất :

- Đạo tặc còn chờ chi nữa mà không nộp mình!

Tức thì ngọn côn hạ chéo xuống đỉnh đầu yêu quái. Lanh lẹ dị thường. Quái vật hoa song đao lên gạt côn và chém trả đòn. Càn Long trở đốc côn gạt. Thừa thế, quái vật phóng mình qua lan can ra mái ngói từng dưới toan tẩu thoát. Nhà Vua vội theo sát thúc luôn ngọn côn nữa. Bị theo đòn, quái vật đàng múa song đao gạt, đánh. Một người, một vật hỗn chiến trên mái nhà. Côn, đao va chạm xoang xoảng trong đêm tối nghe thật ghê rợn. Chu Nhật Thanh không thạo môn phi thiềm tẩu bích, đành cầm kiếm áp trận trên lan can.

Lúc đó ở dưới sân Trần Thanh và Trần Đăng đốc thúc bọn gia nhân bật hồng, đốt đuốc sáng rực như ban ngày. Càn Long biết đối phương là một tên gian đạo lợi hại sau máy hiệp qua lại nên đánh riết không để y có lợi thế để tẩu thoát. Song đao loang loáng chống với cây côn chuyển như vũ bão, gây nên một chiến trường chiến đấu thật gay go trên mái dốc.

Càn Long đứng phía trên cao hơn, lợi thế hơn, đánh toàn đòn thượng áp đảo quái vật ra rìa mái. Trái lại, quái vật luôn luôn lia đao xuống chân địch thủ quyết hạ đối phương ngay trên mái cho tiện đào tẩu. Nhưng côn dài, đao đoản, Càn Long che chở không chút sơ hở. Đao qua côn lại trên ba chục hiệp, Càn Long ra đòn như vũ bão bắt buộc đối phương nhường thế trận ra tới ven mái và sau đó phải nhảy xuống hoa viên. Nhà Vua liệng mình theo ngay, Chu Nhật Thanh cũng vội theo thang lầu xuống nhà dưới, chạy ra hoa viên nhập chiến, tiếp tay cha nuôi.

Đánh với nhà Vua, quái vật chỉ ngang tay, nay thêm Chu Nhật Thanh, dĩ nhiên y phải cố gắng công phu gấp đôi, ra sức mong thoát hiểm. Được ngoài hai chục hiệp nữa, nhà Vua thừa lúc quái vật mải đỡ lát kiếm của Nhật Thanh là thấp ngang cổ chân, thúc ngược đốc côn vào mang tai y. Quái vật vội né đầu tránh nhưng đốc côn đã đánh trượt hất cái đầy giả lỏng lẻo của y rớt xuống đất, lộ ra đầu thật của một tên diện mạo hung ác đen thui, mặt rỗ chằng chịt, râu quai nón lởm chởm. Mọi người trong Trần gia trang thấy vậy reo la ầm ầm.

Không cần giấu diếm e ngại nữa, tên gian đạo liều mạng dồn đòn đánh mạnh về phía Chu Nhật Thanh yếu hơn nhà Vua, bắt buộc Nhật Thanh phải lùi bước.

Thừa dịp y cắp đao chạy, Càn Long tức tốc đuổi theo.

Bắt chợt y chập song đao sang bên tay tả, rút trong túi ra một viên đá, nhắm ngực nhà Vua chọi mạnh. Càn Long vội né. Viên đá vọt ra rất xa bất đồ trúng ngay một gia nhân gia nhân cầm đuốc kêu đau ầm ĩ. Tên gian đạo liệng liên tiếp ba lần. Càn Long biết y lợi hại về môn chọi đá nên đề phòng tránh được cả, theo sát không rời một bước. Túng thế, chạy được một quãng ngắn, y quay lại đánh thục mạng, song đao loang loáng khá lợi hại. Cây côn của nhà Vua cũng không vừa, quằn quại như giao long uốn khúc trả đòn ráo riết. Chu Nhật Thanh theo tới nơi xông vào đánh tiếp.

Trận đấu kéo dài, nhà Vua e đối phương chạy mất bèn hạ độc thủ quật mạnh một đường côn theo thế Cuồng Phong Tảo Lạc Diệp ngang mắt cá chân địch thủ. Tên nọ nhảy vụt lên khỏi mặt đất tránh đòn trong lúc y phải gạt một lát kiếm của Nhật Thanh. Cơ hội tốt, nhà Vua đảo ngược đốc côn hất mạnh trúng ngay đầu địch. Tiếng bốp khô khan dội lên. Gian đạo bể sọ dời song đao té ngửa trên mặt cỏ quằn quại rồi nằm lịm. Anh em họ Trần và gia nhân kéo ùa đến gần xem. Tên nọ nằm thoi thóp thở vì trúng tử thương.

Càn Long hỏi :

- Có ai nhận được mặt tên này không?

Mọi người nhìn kỹ nhưng không ai nhận ra tên giả yêu quái là ai cả. Trần Thanh, Trần Đăng xem chừng y có vẻ khó sống nên tỏ vẻ lo ngại.

Nhà Vua biết ý liền nói :

- Nhị vị tiên sinh chớ lo, việc tên gian tặc này giả yêu quái vào quý trang quấy rồi nhiều lần, ai ai cũng đều biết. Cứ việc trình quan điều tra, tôi nhận cho, không hề chi. Nó bị tử thương cũng đáng tội không oan.

Nói đoạn, Càn Long sai gia nhân khiêng gian đạo và căn nhà cỏ ở vườn sau, để hai người canh phòng, chờ đến sáng thân bút viết lá trạng cho Chu Nhật Thanh cùng Trần Đăng vào thành báo quan.

Trên trấn vội cho Giáo đầu đem quân lính xuống Trần gia trang xem xét và lập biên bản. Giáo đầu trấn thấy nhà Vua tướng mạo phi phàm biết không phải thường nhân, vả lại chứng cớ rành rành, đành lập biên bản tại chỗ, mời Cao đại nhân ký nhận có can thiệp giúp họ Trần bắt yêu quái, chẳng dè tên gian giả quái dị trúng tử thương trong cuộc giao đấu gay go. Làm giấy tờ xong xuôi, Giáo đầu cho quân khiêng tên gian đạo đi, nhưng lên đến nha thì y tắt thở. Thế là vụ án đành bị bỏ qua. Nhà họ Trần cũng không biết vì lẽ gì tên gian bị tử thương lại can thiệp ngăn cản Trần Tố Xuân lấy họ Sái, nhà Vua bảo anh em Trần Thanh :

- Theo ý tôi, chắc có kẻ nào muốn kết thân với lệnh ái nên mướn tên côn đồ có bản lãnh nọ đến quý trang quấy phá chớ chẳng sai. Vậy sau sau khi lệnh ái hồi phục, tiên sinh nên lo liệu việc cưới xin, ván đã đóng thuyền, không còn ai dòm ngó sanh sự nữa.

Trần Thanh mừng rỡ thoát khỏi ách yêu ma quấy rối cả tháng trường, bèn đặt tiệc lớn tẩy trần tạ ơn Cao đại nhân ra tay cứu giúp, lưu nhà Vua ở lại chơi vài ngày. Càn Long nhân dịp nán lại Trần gia trang thăm thú vùng quê, thấy dân chúng an cư lạc nghiệp thì rất đỗi hoan hỉ từ biệt anh em họ Trần ra đi.

Chương 15: Ác bá lộng hành, Khu Nhân Sơn hại người ngay thẳng Tại Trần gia trang, Hoàng đế đồ mưu bắt gian nhân

Nhà Vua thấy dòng Trường Giang ngoạn mục bèn cùng Chu Nhật Thanh tiếp tục cuộc hành trình dọc theo mé sông, nhằm hướng Kim Thành huyện đi tới. Một hôm đến huyện thành trời vừa đúng Ngọ.

Nhà Vua bảo Nhật Thanh :

- Nhân lúc đói bụng, ta vào tửu điếm dùng bữa cơm đã rồi hãy vào thành.

Hai cha con lựa nơi ngồi thanh nhã rồi gọi tiểu nhị hầu rượu. Nhàn nhã ăn uống hồi lâu no nê, nhà Vua trả tiền hàng toan đi thì chợt thấy một thiếu phụ khóc lóc thảm thiết, đầu tóc rối bời, tay bồng tay dắt con thơ một đứa giáp niên, một đứa chừng ba tuổi.

Thấy lạ nhà Vua hỏi điếm chủ, lúc đó đang cùng mọi người chạy ra nhìn theo thiếu phụ :

- Ai vậy, chủ quán có biết không?

Chủ quán thở dài :

- Thưa khách quan, đó là vợ Trương Quế Phương làm nghề chăn nuôi gà vịt, nhà ở mé hồ đằng kia kìa. Tội nghiệp! Có lẽ họ Trương bị vạ rồi. Lúc nãy hai vợ chồng còn qua đây vào thành, nay Trương phụ trở về một mình, ắt có chuyện bất tường không sai.

Nhà Vua thắc mắc :

- Tại sao vợ chồng họ Trương vào huyện thành lại bị hại nghĩa lý gì?

- Tôi chỉ nghe đồn về vụ bạc giả bạc thiệt chi đó. Nếu khách quan muốn biết thực hư thế nào, không còn cách gì bằng hỏi thẳng Trương phụ.

- Ai nói với tiên sinh về vụ bạc giả?

- Chính Trương Quế Phương phàn nàn. Tôi vẫn mua thực vật của y. Vợ chồng y hiền lành đáng thương. Nếu khách quan có thế lực giúp gia đình Trương Phụ, tưởng chẳng nên bỏ qua.

Động lòng trắc ẩn, nhà Vua trả tiền hàng, cùng Chu Nhật Thanh tìm đến nhà họ Trương. Tiếng Trương phụ khóc lóc kể lể than vãn còn vọng ra tới ngoài. Chu Nhật Thanh gõ cửa.

Tiếng khóc im bặt, lát sau có người hỏi :

- Ai hỏi gì đó?

- Tôi đây. Tôi là người qua đường muốn hỏi thăm.

- Trương Quế Phương đi vắng rồi.

- Không sao, nói chuyện với Trương phụ cũng được, mở cửa ra, đừng ngại.

Lát sau cánh cửa từ tử mở, một lão phụ trạc lục tuần lo lắng ló đầu nhìn.

Thấy hai người lạ, một người đứng tuổi phương phi, một thiếu niên tuấn tú, lão phụ an tâm hơn, bước hẳn ra ngoài thềm lá vái chào :

- Nhị vị hỏi thăm Trương Quế Phương có việc gì? Tôi là lão mẫu y đây.

Nhà Vua ôn tồn chào :

- Vừa rồi ngồi đằng tửu điếm thấy thiếu phụ bồng con khóc lóc đi qua, hỏi thăm mới biết là ở đây. Vậy có điều chi oan khuất xin cứ kể tôi nghe, may ra giúp đỡ được chăng?

Thấy hai người tướng mạo đàng hoàng, Trương mẫu liền mở rộng cửa mời vào. Trong nhà bày biện sơ sài nhưng ngăn nắp sạch sẽ nhất mực. Trương mẫu kéo ghế mời khách lạ ngồi. Càn Long hỏi :

- Lão bà bất tất phải mất thì giờ pha tra và nói ngay tôi nghe Trương phụ có điều chi oan khuất?

Trương mẫu thở dài, kéo vạt áo chùi nước mắt chan hòa trên da mặt nhăn nheo :

- Thưa việc này khó lắm, ngay trình quan cũng vị tất thành sự, e quý khách xa lạ qua đây không hiểu tình hình.

Biết Trương mẫu ngờ mình không đủ thế lực giúp, nhà Vua bèn nói :

- Tôi là Cao Thiên Tứ giữ chức biện lý quân vụ trưởng trong phủ Lưu tể tướng ở Bắc Kinh qua chơi Giang Nam. Lão bà có điều chi oan ức cứ nói biết đâu tôi không có cơ giúp được?

Trương mẫu sụt sùi thưa :

- Quý khách giúp đỡ được thì phước đức họ Trương chúng tôi lắm. Để tôi gọi con dâu tôi ra chào, nó vừa đi về biết rõ chuyện mới xảy ra trong thành, kể hầu quý khách nghe.

Trương mẫu bèn vào trong, lát sau trở ra cùng thiếu phụ mà nhà Vua đã trông thấy hồi nãy. Mày châu ủ dột, nàng bồng con nhỏ, còn đứa lớn líu ríu cầm tay bà nội.

Thiếu phụ khép nép bồng con quỳ lạy nhà Vua.

- Tiện thiếp họ Cao, vợ Trương Quế Phương xin kính chào đại nhân.

Càn Long đưa tay mời Cao thị đứng dậy :

- Mời ngồi tự nhiên kể chuyện tôi nghe.

Mẹ con họ Trương ngồi xuống tấm ván, Cao thị nói :

- Thưa, nguyên gia đình thiếp...

* * * * *

Trương Quế Phương năm ấy ba mươi tuổi, người Kim Thành huyện còn mẹ già là Đỗ thị, chuyên nuôi gà cho mọi người buôn trong chợ huyện thành.

Buổi sáng hôm mới đây, trong khi Trương mẫu đang bồng cháu và vợ chồng Quế Phương đang cho gà vịt ăn ở sân sau nơi giáp với mặt hồ, thì có tên Thạch Ngũ, người nhà của Tân Khoa Khu Nhân Sơn đến mua gần hai tạ gà vịt mập về cho Quan Tân Khoa ăn đầy tháng cho người con trai.

Tất cả giá độ trên một trăm lượng bạc.

Trương Quế Phương đẩy xe chở mấy lồng gà, vịt đầy nhóc vào thành tìm đến trang trại Khu Nhân Sơn.

Cân hàng xong xuôi, chính Khu Nhân Sơn trả bạc, Quế Phương vui vẻ ra về, đưa gói tiền cho vợ.

Cẩn thận, Cao thị mở ra đếm lại trước khi cất vào rương, nhưng thị giựt mình lật đi, lật lại từng nén một, đoạn gọi chồng :

- Bạch gì mà lạ kỳ thế này! Khi nhận bạc, phu quân có xem lại không?

Trương Quế Phương ngạc nhiên :

- Nhìn qua loa thôi. Khu Trang chủ sang trọng, lẽ nào mình không tin người ta? Bạc làm sao?

- Bạc gì mà mờ mờ xám xịt, hình như nhẹ hơn nén bạc Càn Long Nguyên Niên.

Quế Phương cầm nén bạc xem kỹ lại, quả nhiên như Cao thị đã nhận thấy.

- Lẽ nào là bạc giả! Lấy nén bạc của nhà ra xem nào.

Cao thị vào phòng lấy nén bạc nguyên chất ra so sánh. Hai thứ thiệt, giả khác nhau rất rõ ràng, tuy các nén bạc giải nhận của Khu Nhân Sơn đúc cũng đã khéo lắm.

Cao thị nói :

- Phu quân tin người nên bị lừa rồi! Mấy bữa nữa lấy tiền đâu mua hàng? Vốn liếng chỉ vỏn vẹn có thế này thôi!

Trương Quế Phương vẫn tin tưởng.

- Lẽ nào quan Tân Khoa Hàn Lâm lại nỡ lừa kẻ buôn bán vất cả nghèo hèn như vợ chồng minh. Nếu là bạc giả thì chắc chính quan Hàn cũng không biết nên mới đem trả ta chớ. Mai sẽ đến đổi lo gì?...

Cao thị dùng dao vừa cạo thử nén bạc vừa nói :

- Sao không vào thành đổi ngay bây giờ có hơn không? Để lâu, sau này biết ăn nói ra sao?... Phu quân coi này, bên trong xám như thiết! Buôn bán mà chàng không cẩn thận, còn chi là vốn liếng nữa!...

Dứt lời, Cao thị bưng mặt khóc hu hu. Trương mẫu thừ người nhìn hai con :

- Vợ con nói phải, chịu khó vào thay đổi ngay đi.

Trương Quế Phương cuống quít, xếp hạc giả gói nguyên như cũ :

- Được, con đi ngay bây giờ. Chắc có sự lầm lộn đó thôi. Buôn bán suốt bao nhiêu năm nay, những bạn hàng nghèo khó rách như ta cũng không đến nỗi lừa lọc mình nữa là quan Khu Hàn Lâm!

Nói đoạn, Trương Quế Phương ôm bạc đi đến gần chiều mới về.

Cao thị và Trương Mẫu đón hỏi :

- Đổi được không? Phu quân đi lâu quá, nửa ngày trời ở nhà nóng ruột muốn chết.

Quế Phương lắc đầu :

- Quan Hàn Lâm đi ăn tiệc đến đêm mới về. Người nhà hẹn mai tới, nhờ không được nên qua đành ra về, mai vào thành sớm.

- Mai cho thiếp cùng đi. Chắc có ẩn tình gì rồi. Lẽ nào Khu Trang chủ đường đường một vị Tân Khoa Hàn Lâm cầm nén bạc giả mà không biết bao giờ! Ức quá.

Hôm sau, Cao thị bồng cả con đi theo chồng vào thành đến Khu gia trang.

Nhà họ Khu rộng rãi khang trang, trừ phú, có gia đinh canh cổng.

Thấy vợ chồng Trương Quế Phương, tên canh cổng hất hàm hỏi :

- Mới banh mắt ra anh bán gà này kéo cả vợ con đến đây làm gì vậy?

Trước thái độ kiêu căng, khinh bạc của tên nô bộc nhà giàu, Cao thị lộn tiết cố nhịn. Trương Quế Phương ôn tồn :

- Đại ca ơi, chúng tôi đến yêu cầu Trang chủ đổi cho số bạc hôm qua đó. Làm ơn vào báo giúp đi.

Tên gia nhân khinh khỉnh :

- Tôi đã giảng cho anh rõ ràng chiều qua rồi mà còn tối dạ đến nước không hiểu gì cả ư? Nhân bạc rồi là thôi. Anh hỏi bao nhiêu quan Hàn lâm trả bấy nhiêu không hề kèo Nhèo mặc cả. Ôm bạc đi chán chê rồi, bỗng dưng trở lại kêu ca xin đổi vì số bạc đó giả. Liệu miệng anh nói tai anh có nghe trôi không? Quan Hàn lâm có lầm đi nữa chăng thì đếm lầm mới hai lượng nhỏ thôi, chớ lẽ nào lầm cả nén bạc lớn sao? Hay anh cho rằng quan Tân khoa xài bạc giả thì đi trình... quan có hơn không?

Cao thị giận lắm, tím mặt. Trương Quế Phương vẫn ôn tồn :

- Đại ca ơi...

Nhưng tên nô bộc đã ngắt lời, gắt :

- Anh dối thế, ai đại ca với anh!...

Cực chẳng đã, cầm dao đằng lưỡi còn biết làm thế nào, họ Trương nài nỉ :

- Tiên sinh ra ơn vào báo giúp chúng tôi vậy, xin hậu tạ!

- Đã bảo là vô ích mà! Quan có trẻ nít như anh đâu! Muốn chờ thì cứ việc ở đó mà chờ, nhưng chớ có làm rộn. Hôm nay trong trang có việc vui mừng cho tiểu công tử, đừng quấy rầy, nghe?

Từ nãy, Cao thị bực lắm nhưng không dám phật lòng tên coi cổng nên nhường lời cho chồng ôn tồn năn nỉ. Sau thấy tên ấy vẫn giữ nguyên thái độ khinh bạc, câu chuyện không đáng gì, không phải phận sự của y mà cũng lằng nhằng làm khó, mất thì giờ của người, nàng bèn cất lời :

- Có khó gì đâu! Chúng tôi chỉ yêu cầu đại ca cho phép vào trang, còn việc nói với quan Hàn lâm là chuyện khác không dính líu đến đại ca mà!...

Tên coi cổng nhìn kỹ thấy Cao thị nhan sắc mặn mà dễ thương, liền nhăn nhở ra vẻ đa tình :

- Chà! Có thế chớ! Chị xài hai chữ đại ca nghe được!... Qua thấy lọt tai lắm! Nhưng chị nói cái gì vậy? Phải chăng chị nói rằng ta không ăn thua gì vào vụ này?

Cao thị tởm quá, nghiêm giọng :

- Tôi nói rằng để vợ chồng tôi vào trong gặp chủ nhân ông của đại ca.

- Chao ơi! Bây giờ lại lên nước gặp chủ nhân ông chớ không thèm chơi với tôi hả chị hàng gà? Ai chịu phần trách nhiệm cho chị nhập trang làm rầy rà lôi thôi? Người ta... thương mà không biết. Đã vậy, cứ chờ đó. Đây không biết vàng bạc chi cả. Vào trang hỗn xược thế không được. Có giỏi cứ lên huyện.

Trương Quế Phương đưa mắt nhìn vợ ra hiệu im lặng, đoạn nhã nhặn :

- Xin lỗi, tiên sinh chấp chi lời nhi nữ? Ra ơn cho tôi vào trang thưa lại với quan Tân khoa đôi lời, chớ không dám lộn xộn chi đâu. Xin vui lòng.

Tên nọ buông giọng :

- Được rồi, sẽ cho vào. Có sao chớ trách nhé. Chờ đó, lát nữa quan mới dậy.

Hai vợ chồng họ Trương đành bồng con ngồi gần đói chờ. Cao thị ấm ức nghĩ vừa giận vừa thương chồng quá hiền lành, tin người đến nỗi tiền mất tật mang, mua lấy khó chịu vào người, mất cả ngày giờ làm ăn, có nơi ăn chốn ở gọn gàng êm ấm mà nay nheo nhóc đầu đường, cầu khẩn năn nỉ bằng quá đi xin số tiền mồ hôi nước mắt của mình vậy.

Trương Quế Phương cố ý ngó xem có thấy Thạch Ngũ là người đến nhà hỏi mua hàng hôm rồi không, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng vía y đâu cả tuy kẻ ra người vào cổng trang luôn. Mãi đến chừng độ sang đầu giờ Tỵ, một trang đinh trong nhà ra ghé tai thì thầm với tên canh cổng, tên này gật đầu rồi chờ đồng nghiệp đi khỏi mới vẫy gọi vợ chồng Trương Quế Phương :

- Này, quan Hàn lâm dậy rồi đó. Cho phép vô. Cứ vào thẳng tòa nhà lớn ở giữa kia kìa.

Trương Quế Phương mừng rỡ, lưng đeo gói bạc giả cùng dắt vợ con vào trang, đi thẳng đến tòa nhà đồ sộ.

Hai người vào tới nơi, một trang đinh chờ sẵn đó dẫn lên đại sảnh. Khu Nhân Sơn vắt vẻo ngồi trên cao phì phèo hút ống điếu thuốc lào, khẽ gật đầu chào lại vợ chồng họ Trương cung bái sát đến tận mặt gạch bông.

- Có việc chi vậy? Nghe nói mới sáng ra hai người đã đến làm ầm ở trang môn thế nào?

Khu Nhân Sơn vóc người phì nộn, trạc tứ tuần, sắc diện trắng trẻo nhưng lạnh như tiền. Khi nghe đến giọng nói bén như dao mới lại gớm nữa. Cao thị có cảm tưởng đang đứng trước một chủ nhân ông ác bá cực kỳ vô nhân đạo, không có lấy mảy may cảm tình.

Trương Quế Phương nói :

- Chúng tôi có dám làm ầm ĩ chi đâu, người canh trang môn cản không cho vào nên chính y mới lớn tiếng đó ạ.

Để gói bạc lên ác mở trước mặt Khu Nhân Sơn, Trương Quế Phương nói tiếp :

- Đây là số tiền do Trang chủ trả sáng qua về việc mua tạ rưỡi gà vịt...

Khu Nhân Sơn lạnh lùng ngắt lời :

- Thế nào?

- Thưa Trang chủ, đó toàn là bạc giả. Về tới nhà vợ chồng tôi mới nhận ra. Nghĩ rằng có lẽ chính Trang chủ cũng không để ý nên thâu lầm chỗ bạc này đến nay lại chuyển qua tay tôi, nên mạo muội kéo nhau đến đây xin Trang chủ đổi lại cho.

Im lặng, Khu Nhân Sơn cầm mấy nén bạc xem đi xem lại, đoạn nhìn thẳng vào mặt Trương Quế Phương :

- Ngươi lấy bạc giả này ở đâu ra mà dám đem đến đây vu cáo? Tiền bạc hệ trọng không phải chuyện chơi, đâu có lầm lộn như vậy được? Phép nước đã định lưu đầy kẻ làm và tiêu thụ bạc giả, ngươi có hiểu không?

Trương Quế Phương ức quá :

- Mấy nén bạc này đúng do Trang chủ đưa cho tôi sáng qua trả tiền mua gà vịt mà. Lúc đó tôi chỉ nhìn qua, về tới nhà mới xem kỹ mới biết là bạc giả. Chúng tôi nghèo nàn làm gì có sẵn của này? Trang chỉ sanh phước đổi cho chúng tôi lấy vốn liếng buôn bán sanh nhai.

Khu Nhân Sơn gắt :

- Chính vì nhà ngươi nghèo nên tính đường làm bậy, hành động phạm pháp mong làm giàu bất chính. Nay lại cả gan tới đây nhân dịp bán gà vịt tạ sự vu cáo bạc giả bạc thiệt. Bộ ngươi đui sao, cả nén bạc lớn như vầy chớ đâu phải một hai lượng nhỏ chi mà lầm với lộn? Biết điều đi ngay, ta sanh phước không tố cáo lên. Lằng nhằng mãi có bị ngục tù lưu đầy chớ trách!

Ức quá, Trương Quế Phương la lớn :

- Thếâ này thì ăn cướp chắc tay, ức hiếp kẻ hiền lương, mua đồ thật trả tiền của giả ư?

Khu Nhân Sơn quát :

- Tên thôn dân này hỗn xược! Ngươi nói ai trả của giả?

- Trang chủ trả tôi bằng bạc giả, tôi nói rằng có lẽ vì lầm lộn đến đây yêu cầu đổi. Chúng tôi là kẻ bần dân, vốn liếng không có bao nhiêu, lấy công làm lời sanh nhật, lẽ nào bắt tôi chịu số bạc giả này ư?

- Bần dân lương thiện gì chúng bây! Dám sử dụng của giả, đến đây bẻo lẻo định lừa lọc người trên, ta thương tình bỏ qua, muốn khỏi ngục tù thì nên biết điều ra khỏi nơi đây ngay!

Cao thị đứng sát bên chồng :

- Trang chủ không nên ức hiếp người nghèo, vợ chồng tôi không phạm luật vua, chẳng lừa phép nước, ngang nhiên sống trên xương máu kẻ nghèo hèn làm giàu bất chính, mua một tạ rưỡi gà vịt trả bằng bạc giả, nay còn đe dọa hạ ngục người ta thì còn trời đất nào nữa!

Bị nói móc, Khu Nhân Sơn giận quá, mặt đỏ bừng bừng thét gia nhân :

- Bây đâu! Bắt tên làm bạc giả này giam vào hậu viên để giải quan và đuổi mụ hỗn xược này ra cổng trang cho ta, mau!

Tức thì trang đinh chờ sẵn bên ngoài liền như hùm beo xông vào, lôi tuột Trương Quế Phương vào nhà trong. Đồng thời hai tên khác xốc nách lôi Cao thị ra khỏi trang, đóng cổng lại. Tội nghiệp hai vợ chồng họ Trương cố chống cự, nhưng hơi sức được bao nhiêu trước bọn lang sói vô nhân tâm ấy. Hai đứa trẻ thấy cha mẹ chúng bị đàn áp, sợ hãi níu áo mẹ khóc thét lên từng hồi.

Cao thị đứng ngoài cổng trang la khóc chửi rủa một hồi.

Tên canh cổng hồi nãy nhăn nhở :

- Này cô ả, khôn hồn thì đi khỏi nơi đây ngay, chớ để quan Hàn nổi nóng, bắt nốt vào trang thì chắc khó ra lắm đó! Lúc nãy ta bảo chớ vô, nay còn khóc lóc kêu oan nỗi gì? Đi!

Suy tính đứng mãi trước cổng trang cũng không được, lụy cả mình thì ai lo việc nhà, nghe ngóng tin tức chồng, Cao thị bèn bồng dắt con về nhà.

Nàng vừa đi vừa khóc, mọi người nhận ra là Trương phụ, người buôn gà, cũng xúm lại hỏi thăm sự tình.

Nhưng khi nghe đến ba tiếng Quan Hàn Lâm ai nấy đều lắc đầu lo thay cho vợ chồng họ Trương, không dám bàn hơn, nói kém chi nữa, cho rằng Trương Quế Phương khó lòng thoát khỏi tai ương vô phương cứu chữa.

* * * * *

Nghe Cao thị kể chuyện Khu Nhân Sơn tiêu bạc giả, ức hiếp hiền lương, nhà Vua giận lắm, định bụng khi nào về triều sẽ cho quan đi tuần du điều tra, bắt tên ác bá họ Khu.

Đang lúc bí mật du hành, Càn Long không muốn làm lớn chuyện như vụ Vạn Hoa lầu ở Hải Biên nhai, bèn bảo Chu Nhật Thanh mở hành lý lấy hai trăm lượng bạc đưa cho Cao thị mà rằng :

- Nàng cầm số bạc này, một trăm làm vốn, một trăm khá đến nhà Khu Nhân Sơn năn nỉ chuộc Trương lang về. Tôi sẽ trình với Tể tướng Lưu Dung bắt nó sau. Từ nay vợ chồng nàng nên tránh chớ giao dịch buôn bán với y nữa.

Trương mẫu và Cao thị cảm kích nhận bạc, quỳ lạy nhà Vua.

Cao thị nói :

- Ân nhân ở đâu cho chúng tôi biết để chồng tôi khi về nhà sẽ đến lạy tạ đền ơn.

- Khỏi cần, trưa mai tôi sẽ đến đây xem tình hình ra sao.

Dứt lời, nhà Vua cùng Nhật Thanh đủng đỉnh vào thành tìm quán trọ.

Chiều hôm ấy, Cao thị không dám vào thành vội vì thấy nhà Khu Nhân Sơn rộn rịp làm việc tiếp khách.

Qua hôm sau, nàng xách bạc đến thẳng Khu gia trang.

Tên canh cổng thấy Cao thị ngạc nhiên hỏi :

- Đến đây làm gì? Định đại náo gia trang? Biết điều thì đi ngay.

Cao thị nói :

- Không, tôi đến chuộc chồng tôi về. Làm ơn báo với đại quan Hàn lâm dùm.

Tên nọ trố mắt hỏi :

- Chuộc chồng về? Trời ơi lắm bạc vậy? Giấu giầu mãi, gói bạc đó phải không?

Cao thị gật đầu :

- Tôi đi vay mượn chuộc Trương lang về làm ăn rồi trả nợ sau, làm gì có sẵn tiền!

Tên nọ bèn gọi bạn đồng nghiệp dặn nhỏ mấy câu, chờ người đó đi khỏi, y mới bảo Cao thị :

- Tôi nói giúp rồi đó! Lát nữa trước mặt quan, nàng liệu lời hòa nhã chớ đừng như hôm qua nhé. Chuộc chồng về rồi đừng quên ơn qua nghe?

Cao thị lặng thinh, yên chí chờ.

Lát sau gia nhân ra bảo :

- Quan Hàn lâm cho phép vô, hãy theo tôi.

Cao thị theo tên ấy vào khách sảnh.

Khu Nhân Sơn ngồi sẵn trên kỷ vắt vẻo hỏi :

- Thị muốn gì? Ta nhân đức tha cho tội hỗn xược hôm qua, chưa đủ sao?

Cao thị lãnh đạm :

- Tôi đến xin Trang chủ cho chồng tôi về.

- Hừ, dễ nghe nhỉ? Buôn bạc giả đổ vấy người trên, hai tội cùng nặng nề, nay còn thản nhiên xin về không! Các người lộng hành quá đáng!

Cao thị buông sõng :

- Tôi xin chuộc chồng tôi.

- A!... Thì chuộc bao nhiêu?

- Trăm lượng.

Khu Nhân Sơn cười khẩy :

- Ta biết ngay là có tiền mà! Nhưng bạc thiệt hay bạc giả đó? Xem nào?Cao thị muốn nhảy tới nhổ vào mặt tên ác bá khả ố, nhưng cố nhịn đặt gói bạc nguyên chất trắng xóa lên bàn. Khu Nhân Sơn nheo mắt lại bảo Cao thị :

- Sau vụ bạc giả hôm qua, tin sao được, ta phải thử, thị có chịu không, kẻo lại mồm loa mép dải vu cáo!

Ức quá, Cao thị nén giận ứa nước mắt gật đầu tỏ ý ưng thuận.

Không cần hỏi thêm nữa, Khu Nhân Sơn nhếch mép cười nham hiểm cầm gói bạc đi thẳng vào nhà trong, lát sau trở ra liệng gói bạc đánh cộp một tiếng xuống gạch trước mặt Cao thị, cau mặt quát :

- Đàn bà gan liều đến nước này thật quá quắt! Bạc này mà dám nói là thiệt ư? Định lừa ta nữa sao?.. Cao thị lượm gói bạc mở ra nhìn kỹ thấy số bạc vẫn còn nguyên không thiếu lượng nào, nhưng toàn là giả. Thị không nhờ Khu Nhân Sơn diện nhân tâm thú dã man đến mức ấy. Nuốt cả tạ rưỡi gà vịt, nay đưa một trăm lượng bạc đến cho y ăn không để chuộc người về, y có mất mát gì đâu mà còn táng tận lương tâm tráo bạc giả lần nữa. Đã lấy bạc của người còn muốn bắt người không thả.

Ức quá, Cao thị trợn mắt :

- Bạc này của người nhân đức giúp tôi chuộc chồng về, sao nỡ trở mặt đánh tráo hại người?

Khu Nhân Sơn nét mặt thản nhiên lạnh lùng gọi gia nhân :

- Bây đâu, lôi mụ này đuổi cổ ra khỏi trang. Đồ bẻo lẻo gian dối!

Cao thị nhảy xổ đến nhổ vào mặt Khu Nhân Sơn, toan đập gói bạc vải và mặt tên ác cẩu trệ, nhưng bọn trang đinh đã ùa vào la :

- Không được làm hỗn, mất xác bây giờ!

Chúng lôi tuột Cao thị ra khỏi sảnh đường, mặc tình thị la lối chửi rủa inh ỏi. Ra tới cổng trang, chúng đẩy thị ra ngoài đường.

Tên canh cổng thấy người đi đường xúm lại bàn tán bèn nói :

- Có gì lạ đâu mà xem? Mụ bán gà gian lận bị quan hàn tống khứ đi đó mà!...

Trưa hôm ấy nhà Vua cùng Chu Nhật Thanh ra ngoại thành uống rượu ở tửu điếm bên hồ, rồi đến nhà Trương Quế Phương hỏi thăm.

Trương mẫu và Cao thị quỳ lạy khóc lóc kể sự việc đã qua cho nhà Vua nghe.

Nhà Vua và Chu Nhật Thanh tức khắc vào thành tìm đến Khu gia trang. Trang đinh coi cổng thấy hai người khách lạ sang trọng, vội mời vào trang ngay. Hai cha con nhận xét đường lối ra vào phòng khi cần cho khỏi bỡ ngỡ. Nghe báo khách lạ tới Khu Nhân Sơn vội xúng xính mũ áo ra mời vào khách sảnh.

Thoạt trông thấy nét mặt bạch diện lạnh lùng vô cảm của họ Khu, nhà Vua đã phát ghét, nhưng cố nén giận chào hỏi :

- Tôi từ Bắc Kinh qua đây... nghe đại danh của Trang chủ nên tới yết kiến.

Khu Nhân Sơn mích lòng vì khách lạ gọi mình là Trang chủ chớ không dùng ba tiếng Quan Hàn Lâm nhưng cho rằng khách từ xa tới chưa biết danh hiệu Tân Khoa của mình nên bỏ qua, hối gia nhân pha trà mời :

- Tiên sinh quý tánh cao danh là chi? Ai giới thiệu đến tệ trang?

Nhà Vua thản nhiên :

- Tôi là Cao Thiên Tứ, còn đây là dưỡng tử Chu Nhật Thanh. Mới đến ngoại thành đã được nghe đại danh quan Tân Khoa Hàn lâm...

Khu Nhân Sơn ngạc nhiên :

- Ngoại thành...À, phải chăng mấy chủ tửu điếm bên hồ?...

- Thưa không, người nhắc đến quan Hàn lâm là một kẻ phải thức khuya dậy sớm, buôn bán tần tảo, khó nhọc mới kiếm được chút đỉnh, đổi chén mồ hôi lấy bát gạo lần hồi...

Khu Nhân Sơn tái mặt, ngắt lời :

- Nghĩa là thế nào, tôi không hiểu tiên sinh muốn nói ai và có mục đích gì?

Nhà Vua thản nhiên nói tiếp :

- Quan Hàn Lâm không quen, dĩ nhiên rồi, vì kẻ ấy thuộc hạng lao động nghèo nàn, nhưng tôi biết kẻ đó rất nhiều. Riêng tôi tới đây yết kiến nhằm hai mục đích.

Khu Nhân Sơn nghiêm nét mặt :

- Tiên sinh cứ dạy và xin vắn tắt.

- Dạ, tôi xin vắn tắt. Người nói tới đại danh quan Hàn Lâm là thiếu phụ vợ họ Trương. Và đây là mục đích của tôi: Thứ nhất: yết kiến quan Tân khoa để giao hảo. Thứ nhì: khẩn cầu đại nhân nghĩ lại thả người chồng của thiếu phụ đó ra.

Khu Nhân Sơn quắc mắt :

- Trương Quế Phương? Tiên sinh yêu cầu thả Trương Quế Phương?...

Nhà Vua lạnh lùng buông sõng :

- Phải!

- Tiên sinh có họ hàng thân thích chi với tên họ Trương, một tên chuyên tiêu thụ bạc giả?

- Trương Quế Phương chỉ biết tiêu thụ gà vịt kiếm lời sống qua ngày nuôi mẹ già, vợ dại, con thơ. Không cần là thân nhân với họ Trương mới biết y là kẻ hiền lương mà khắp nội ngoài thành ai ai cũng biết y dân dã thực thà. Y không hề tiêu thụ bạc giả trái với lệnh Vua, phép nước nhưng y đã bị vu khống, cướp thực vật, trả bạc giả, đoạt bạc thiệt, tráo bạc giả. Tội trạng của Trương Quế Phương là thế đó!

Từ trắng lợt, sắc diện Khu Nhân Sơn chuyển sang đỏ ửng rồi tím lịm.

Y đẩy ghế đứng dậy chỉ vào mặt nhà Vua dằn giọng :

- Ngươi vì Trương Quế Phương tới đây gây sự, phải không? Ngươi đã lầm! Biết điều ra khỏi đây ngay, ta lượng tình tha thứ cho kẻ xa lạ xuẩn ngốc. Bằng ngươi muốn ở lại làm bạn với gian thương họ Trương, ta sẽ cho toại nguyện ngay tức thì.

Thấy Khu Nhân Sơn quá hỗn xược, Chu Nhật Thanh toan đứng lên đuổi đánh, nhưng nhà Vua giang tay ra hiệu bảo ngồi yên, đoạn trừng mắt phượng tròn xoe :

- Khu Nhân Sơn! Mi quen thói ác bá ức hiếp dân lành, làm giàu một cách táng tận lương tâm. Nuốt trôi tạ rưỡi gia súc của họ Trương, trả bằng bạc giả, lượm quá rồi mà còn ngang nhiên tráo trăm lượng bạc thiệt của ta giúp cho Trương phụ chuộc chồng. Thân nam nhi đội trời đạp đất, hèn hạ đến như mi là cùng tột. Nếu khăng khăng không đem Quế Phương ra trả ta, thân cẩu trệ của mi khó được vẹn toàn.

Bọn trang đinh thấy trên sảnh to tiếng bèn cầm khí giới đứng chật ních cả ở phía ngoài chờ lệnh.

Khu Nhân Sơn cậy đông, ngạo nghễ quát :

- Trang đinh! Bắt tên đồng lõa tiêu thụ bạc giả cho ta!

Càn Long lẹ như cắt, nhảy một bước đến trước mặt tên ác bá tát mạnh.

Bốp! Cái tát nặng nề ấy trúng mặt Khu Nhân Sơn khiến y bật ngửa người lăn lông lốc ra phía sau, gãy mất chiếc răng, máu miệng máu mũi hộc ra đỏ lòm cả ngực áo.

Bọn trang đinh thấy chủ bị đánh vội nhảy xổ vào đại sảnh vây đánh nhà Vua. Chu Nhật Thanh tuốt kiếm nhảy vào vòng chiến. Càn Long nhằm tên gián đầu gần mình nhất giơ tay tả như muốn xỉa vào mặt y. Tên đó hoa đao chém vút vào bàn tay nhà Vua tưởng chừng hạ luôn địch thủ. Chẳng ngờ bàn tay chỉ là đòn hư dụ kẻ thù chém tới. Tức thì Càn Long dùng thế Thoát Bào Nhượng Vị rút tay tả về hồi bộ, trong khi tay hữu nhẹ như chớp hạ xuống chụp đúng cổ tay đối phương vặn mạnh. Đồng thời tay tả hồi thế Cương Đao Phạt Mộc chém mạnh cườm tay vào yết hầu kẻ thù. Trúng đòn độc, tên giáo đầu hộc lên một tiếng té vật vào đồng bọn, đao bị đoạt, hồn ác quỷ bay về Diêm La điện để chịu thêm lần tội nữa. Đoạt được cây đao, Càn Long lăn xả vào giữa đám giáo đầu, trang đinh sát phạt. Lưỡi đao loang loáng lia đến đâu máu phun tới đó. Mới chốc lát đã có đến trên mười tên trúng thương hoặc bỏ chạy, hoặc quằn quại trên vũng máu chan hòa. Kẻ địch kéo đến mỗi lúc một đông chật ních cả khách sảnh, la hét ầm ầm. Nhà Vua và Nhật Thanh dựa lưng vào nhau chiến đấu kịch liệt.

Khu Nhân Sơn đứng tên mặt án, hô bộ hạ vây bắt cho kỳ được cha con tên gây hấn :

- Ai bắt sống được tên Cao tặc, trăm lượng bạc thưởng. Hạ sát nó, năm chục lượng, Sảnh đường tuy rộng nhưng đông người cũng hóa chật hẹp, khó bề xoay trở. Càn Long chợt nghĩ ra mẹo Đơn Đao Phó Hội, bắt chết Quan Vân Trường khi xưa phó hội Đông Ngô, cầm Yển Nguyệt Long đao, cắp Lỗ Túc chạy ra khỏi trướng yến tiệc có phục binh. Nhà Vua hoa đao theo thế Vũ Đả Tán Hoa đánh dạt vòng vây, đoạn thừa thế nhảy vút qua đầu bọn trang đinh đáp người xuống mặt án thư ngay bên Khu Nhân Sơn đang hò hét, tay cả cặp chặt lấy tên ác bá, tay hữu đưa lưỡi đao vào cổ y, quát :

- Ác bá, muốn toàn mạng, bảo bộ hạ lui ngay kẻo thủ cấp rụng tức thì!

Lýnh quýnh, Khu Nhân Sơn vội xua tay :

- Các ngươi hãy ngừng tay...! Mau!...

Bọn sài lang đang hy vọng bắt hay hạ địch thủ để lĩnh thưởng, vội vàng ngừng tay sợ người lạ giết mất chủ nhân.

Càn Long dằn giọng :

- Thả ngay Trương Quế Phương ra đây. Bắt bọn giáo đầu, trang đinh liệng khí trong sảnh và đứng dẹp sang bên. Tên nào phản phúc, ta sẽ chọc tiết ngươi ngay Khu Nhân Sơn run lẩy bẩy, vội truyền lệnh cho bộ hạ theo lời nhà Vua thả họ Trương ra ngay tức khắc.

Nhật Thanh bảo Trương Quế Phương theo mình đứng lại gần chỗ nhà Vua.

Càn Long cắp Khu Nhân Sơn nhảy từ án thư xuống mặt gạch, tay đao vẫn kề vào cổ y, từ từ đi ra khỏi khách sảnh. Chu Nhật Thanh đi đoạn hậu coi chừng. Không kể trong sảnh, bọn giáo đầu và trang đinh khá đông có tới hàng trăm tên đứng lố nhố cả ngoài sân. Nhà Vua dẫn Khu Nhân Sơn đi qua cổng trang và điệu thẳng lên huyện nha.

Khách qua đường thấy vậy theo xem rất đông, ai nấy đều mừng thầm bảo thiệt đáng cho đời tên ác bá. Tới cổng huyện, nhà Vua bảo Nhật Thanh đánh trống Đăng Văn.

Nha dịch vốn biết Khu Nhân Sơn toan hỏi thì huyện quan đã sai giáo đầu ra xem là người nào kêu oan. Nhận ra quan Tân khoa Hàn lâm giáo đầu ngạc nhiên vội dẫn bốn người vào thẳng công đường. Lúc đó nhà Vua đã buông họ Khu ra đưa đao cho Nhật Thanh cầm. Tên ác bá thản nhiên hơn trước, trước mặt huyện quan, y tin chắc ở thế lực của mình. Viên tri huyện họ Huỳnh tên Văn Tấn thăng đường thấy bên tả Khu Nhân Sơn, một bên là nhà Vua tướng mạo bệ vệ đường hoàng, bèn hỏi :

- Ai đánh trống Đăng Văn?

Càn Long bước ra giữa sân cung bái theo thường lệ, cất tiếng sang sảng khai tường sự việc Trương Quế Phương bị Khu Nhân Sơn ức hiếp trả bạc giả và bắt giam trong trang. Khai xong, nhà Vua lấy gói trăm lượng bạc giả do Khu Nhân Sơn đánh tráo lừa cao thị đặt lên án trình :

- Thưa đại quan, đây là số bạc mà họ Khu đánh tráo nộp bạc chuộc chồng.

Huỳnh huyện quan nói :

- Tiên sinh quên không khai tên để thừa phái lập biên bản.

- Tôi là Cao Thiên Tứ từ Bắc Kinh du Nam qua đây, Huỳnh Văn Tấn vốn thanh liêm nhưng tánh tình nhu nhược, xưa nay biết Khu Nhân Sơn là tay cường hào ác bá, chuyên ỷ thế hiếp cô, hành động tàn bạo nên chắc chắn việc đánh tráo bạc giả, ức hiếp họ Trương là có thật. Khốn nỗi Khu Nhân Sơn lại là bạn thiết của quan trên mình, quan Tri phủ Kim Bình Hồ Đắc Tiềm, đã có lần gặp nhau tại phủ đường và cụng ly trên thồi tiệc, nên Huỳnh huyện quan có phần nể nang không thẳng tay. Khu Nhân Sơn gian ngoan thừa biết tâm lý của Vân Tấn, tin chắc ở thế lực mình, yên trí ngang nhiên chớ không lo sợ như lúc bị nhà Vua đàn áp.

Huyện quan quay ra phía họ Khu :

- Trang chủ trả lời như thế nào trước những lời tố cáo đó?

Khu Nhân Sơn điềm nhiên cung xá quan huyện mà rằng :

- Thưa đại quan, xin người minh xét nỗi oan tình. Tôi có mua gà vịt của Trương Quế Phương thật, trả tiền đúng giá tử tế. Quế Phương cầm bạc về nhà đúng một hôm, sau y trở lại nói là tôi trả y bằng bạc giả và gây náo động bản trang. Tôi bèn giữ y lại để trình quan chẳng ngờ vợ y đến ngay đưa một trăm lượng xin chuộc chồng về. Nghi ngờ có sự gian dối tôi mở gói bạc ra xem, quả nhiên toàn là giả. Kế đó cha con người họ Cao này mang võ khí đột nhập gia trang gây hấn đồi bạc thiệt, buộc lòng tôi chống cự lại, y cậy mạnh đả thương tôi khuyết sỉ, thương tích hãy còn đây và đánh trúng thương, tử thương một số trang đinh, dùng võ lực đàn áp bức tôi lên huyện. Mong đại quan đèn trời soi xét.

Huyện quan hỏi :

- Sau khi Trương Quế Phương đem gói bạc đến Trang chủ không trình bổn nha ngay, giam giữ người ta làm chi?

- Thưa, cơ sự xảy ra liên tiếp, tôi không đủ thời giờ lập đơn trình báo.

Huyện quan không hỏi thêm nữa, liền gọi Trương Quế Phương :

- Sự kiện như thế nào, ngươi khá khai thật cho ta nghe.

Trương Quế Phương bước ra quỳ lạy khai rõ mọi sự.

Huỳnh Văn Tấn nghĩ thầm tất có sự uẩn khúc chi đây. Cha con Cao Thiên Tứ dõng dạc, đàng hoàng thế kia không lẽ vô cớ vào Khu gia trang gây sự, vì trang trại này có tiếng nuôi nhiều giáo đầu võ dũng, trang đinh đông đúc, không ai dại gì dấn thân vào miệng hùm như vậy. Vụ này lớn lắm. Chi bằng từ đây lên phủ không xa, giải cả lên phủ Kim Bình mặc phủ quan xét xử, đỡ phần trách nhiệm.

Nghĩ sao làm vậy, Huỳnh huyện quan lập sơ trạng, rồi truyền huyện giáo đầu dẫn giải tất cả lên Kim Bình phủ.

Phủ quan Hồ Đắc Tiềm đọc qua sơ trạng thấy việc dính líu đến thân hữu Khu Nhân Sơn bèn tức khắc thăng đường gọi họ Khu hỏi trước, chất vấn qua loa rồi truyền rằng :

- Bổn quan thấy Khu trang chủ đây là người có tiếng đức độ, trong huyện ai ai cũng ca ngợi. Tên tiểu gian thương Trương Quế Phương thấy người giàu có, dùng quỷ kế tiêu thụ bạc giả cáo gian người lành, tin lời y sao được.

Tức thì Hồ phủ quan bỏ Khu Nhân Sơn ra ngoài cuộc, tha cho về ngay, kế đó gọi Cao Thiên Tứ bắt quỳ, đập bàn nạt nộ :

- Ngươi là tên giặc đồng lõa với Quế Phương vậy mạnh làm càn, tiêu thụ bạc giả, xâm nhập gia trang họ Khu đả thương cố sát, tội đáng giam ngục tối gông cùm chờ ngày ra pháp trường đền tội, nghe không?

Ngay từ đầu, Càn Long im lặng cố ý xem phủ quan xử án thế nào, ngờ đâu gặp trúng tên tham quan hồ đồ, thiên vị lại còn nạt nộ người ngay, liền tắc sắc tam tiêu hỏa bốc, nộ khí xung thiên. Chỉ mặt Hồ Đắc Tiềm mắng lớn :

- Cẩu quan! Trọng án thế này mà thông đồng liên kết cùng ác bá tàn hại lương dân. Ngươi giữ trọng trách quản trị cả một phủ lớn, hưởng bổng lộc triều đình mi không vì quốc vì dân, táng tận lương tâm, tác oai tác võ. Từ khi ngươi ngự trị phủ này chắc nhiều kẻ hiền lương hàm oan, lãnh tội trảm quyết đến nơi mà còn dám nạt nộ ta ư?

Bị mất thể diện trước nha lại, Hồ tri phủ mặt đỏ bừng bừng, đập bàn thét nha lại :

- Quân bây, nọc cổ tên tặc đạo này đánh trăm hèo ta xem nó còn già miệng hỗn xược nữa hay không?

Nha lại dạ ran xô vào tưởng chừng vồ ngay được tội nhân hạ trượng. Ngờ đâu Càn Long hoa quyền, tay đấm, chân đá chỉ trong chớp mắt trên mười tên nha dịch đã té lăn sang hai bên sân, khiến những tên khách không dám thi hành lệnh phủ quan xông vào nữa. Hồ Đắc Tiềm giựt mình lật đật đẩy ghế đứng lên toan chạy, nhưng Càn Long đã lẹ làng phóng mình lên mặt án túm chặt lấy bím tóc xách lên khỏi mặt đất, đoạn lao mạnh vào công đường. Đoạn cúi xuống lượm cây bảo kiếm bị tịch thâu để lên mặt án làm tang vật, Càn Long liệng cho Chu Nhật Thanh đang đeo bên nhà Vua phòng kẻ giam ám hại sau lưng, còn tự mình cầm thanh đao vừa đoạt được rượt theo viên tham quan đang lồm cồm toan chạy.

- Cẩu quan, ngươi có sống cũng bằng thừa!

Tức thì, Càn Long co chân nhằm sống lưng gian quan đạp mạnh. Hồ Đắc Tiềm kêu hự mộ tiếng, gãy xương sống quằn quại hết thở. Nha dịch thấy phủ quan bị hạ sát bèn hò nhau lấy khí giới vây đánh cha con cao Thiên Tức, một mặt chúng cấp báo Đài hiếu quan là Huỳnh Đắc Thắng tức Bậc Thần cùng bào đệ là Hữu Thắng ở cùng một đinh, nghe nhốn nháo vội chạy ra hỏi chuyện gì.

Nha dịch thưa :

- Có hai cha con tên giặc giải từ Kim Thành huyện lên đả tử phủ quan tại án đường, xin mau mau cấp cứu!

Đài hiếu quan vội đánh trống báo động.

Viên Du phủ Kim Bình là Hứa Ứng Long tức khắc điểm quân bao vây khu vực quanh phủ và truyền lệnh đóng chặt bốn cửa thành, không cho kẻ sát nhân trốn thoát.

Nhà Vua và Chu Nhật Thanh, kẻ đao kẻ kiếm, chống đánh kịch liệt, nhưng chỉ đả thương chớ không cố sát hại mọi người. Càn Long đi trước mở đường càn quét dữ dội. Lần lần ra tới phủ môn, cha con nhà Vua thoát ra ngoài nhưng bị luôn đoàn binh của Hứa Ứng Long áp đánh. Thanh đơn đao bằng thép thường bị quằn mẻ vô dụng.

Hứa Ứng Long hô to :

- Bắt sống, không được giết! Quăng dây bắt, mau!

Một ngọn côn nện tới, Càn Long đưa đao gạt chẳng ngờ thanh đao vô dụng rạn bể đôi. Nhật Thanh la lớn :- Phụ thân, kiếm đây.

Càn Long tay cầm độc đao cụt ngủn, lùi bước đến gần Nhật Thanh nhưng ngay lúc ấy, vướng phải dây quăng té nhào. Nhật Thanh liều mạng xông vào cứu, vướng dây bị giựt té nốt. Vừa hay lúc ấy Đài hiếu quan Huỳnh Đắc Thắng và em là Hữu Thắng chạy tới. Đắc Thắng trước kia đã ở Kinh sư nhận ra là Thiên tử vội hô lớn :

- Không được bạo động, kèm giải tội nhân về dinh ta ngay.

Hứa Ứng Long và quân binh ngạc nhiên, không hiểu vì lẽ gì, nhưng lệnh trên đã xuống, ai nấy đều phải thi hành.

Về tới dinh Huỳnh Đắc Thắng và em đuổi nha sai ra ngoài, tự mình áp giải tội nhân và hậu đường nhìn kỹ. Đắc Thắng thất kinh khi nhận ra người đứng sững trước mặt mình không phải ai xa lạ mà đích thị là đương kim Cao Tôn Hoàng Đế.

Càn Long mỉm cười hỏi nhỏ :

- Huỳnh khanh nhận ra Trẫm chăng?

Huỳnh Đắc Thắng và Hữu Thắng vội vàng mời nhà Vua ngồi lên kỷ rồi quỳ đánh :

- Ngu thần không biết Bệ hạ giáng lâm quả đáng tội muôn vàn. Chẳng hay quân lính có xâm phạm tới ngọc thể không?

- Cho hai khanh bình thân. Trẫm không sao cả. Hồ Đắc Tiềm liên lạc mật thiết với Khu Nhân Sơn, tùy ý xử án bất minh, dám ngang nhiên tha bổng tên ác bá đúc bạc giả chuyên ức hiếp dân lành đó về, hơn nữa còn hạch sách người ngay tình, coi thường quốc pháp, y chết thật đáng đời. Nay Trẫm thảo một đạo dụ chiếu chỉ cho Trang Hữu Cung, Tuần phủ Giang Tô để y được toàn quyền thanh toán vụ án này.

Huỳnh Đắc Thắng thân vào lấy văn phòng tứ bảo ra đặt trên án. Càn Long thân bút thảo đạo chiếu trao cho Đài hiếu quan :

- Khanh cấp tốc thi hành. Trẫm bí mật du hành, khanh khá liệu lời không được lộ, có hại. Dinh này có cổng sau không?

- Muôn tâu, Bệ hạ cho phép ngu thần được dâng yến.

Càn Long ngắt lời :

- Nếu vậy sao còn gọi là bí mật. Khanh khá nghe lời, Trẫm muốn đi ngay bây giờ.

Nói đoạn nhà Vua đứng dậy. Anh em Đài hiếu quan mật đưa cha con nhà Vua theo cửa sau ra khỏi dinh.

Trước khi từ biệt, Càn Long dặn thêm :

- Tên Trương Quế Phương quả thật oan tình, khanh liệu cho y về nhà ngay kẻo gia đình y lo sợ. Thôi miễn lễ cho khanh, Trẫm đi đây.

Lúc đó trời tối hẳn, nhà Vua cùng Chu Nhật Thanh thủng thẳng ra phố tìm tửu quán trọ. Sáng hôm sau hai người mướn xe ngựa về quán trọ Kim Thành huyện ở hẳn đó mấy ngày nghe ngóng.

Nói về Trang Hữu Cung sanh quán tại Phiên Ngung huyện, Quảng Đông tỉnh, đỗ Trạng Nguyên năm Ất Sửu, bổ dụng Tuần phủ Giang Tô nhận được chiếu chỉ, lập tức điểm kỵ quân đến Kim Bình phủ nghinh giá. Huỳnh Đắc Thắng dẫn các quan văn võ nội phủ ra tiếp rước và trình việc Thiên Tứ đã đi khỏi. Trang Hữu Cung bèn đóng quân tại Kim Bình ra lệnh cho tướng Trung quân và Vương Bưu hiệp cùng Đài hiệp quan Huỳnh Đắc Thắng đem bản bộ quân xuống Kim Thành huyện bắt Khu Nhân Sơn.

Huyện quan Kim Thành Huỳnh Văn Tán ra đón hỏi Đắc Thắng :

- Bắt Khu Nhân Sơn là thuộc bổn phận của chúng tôi của chúng tôi, cần chi đến thượng quan phải điều động quân đội?

Huỳnh Đắc Thắng đáp :

- Cuộc điều động này do Trang tuần phủ ra lệnh, tôi chỉ biết thừa hành. Nghe đâu tên Khu Nhân Sơn chuyên đúc bạc giả nuôi rất đông giáo đầu bộ hạ, khí giới đầy đủ, e không có sự giúp đỡ của quân bổn phủ, chúng có thể chạy thoát một số người, mà quan Tuần phủ thì nhất quyết bắt hết không sót một tên nào. Vậy chúng ta hiệp lực thì hơn.

Huyện quan tức thì đốc quân huyện hiệp cùng binh Kim Bình phủ kéo rốc tới vây tứ phía Khu gia trang.

Ác bá Khu Nhân Sơn không biết vụ phủ quan Hồ Đắc Tiềm bị đánh vong mạng, thấy quan binh bất chợt kéo tới phủ vây trang trại gọi loa truyền mình phải ra hàng, lấy làm ngạc nhiên ra lệnh cho toàn thể bộ hạ trấn giữ chặt chẽ toàn trang, rồi tự mình lên vọng lâu gọi đích danh huyện quan ra hỏi chuyện :

- Chúng tôi có tội tình gì mà đại quan cho binh lính vây bổn trang khiến mọi người sợ hãi như vậy?

Huỳnh Văn Tấn cỡi ngựa tiến lên trước :

- Bổn chức thi hành lệnh phủ, yêu cầu Trang chủ cùng toàn thể mọi người trong quý trang hãy theo lệnh ra nạp mình, còn mọi sự sau này sẽ hay.

Khu Nhân Sơn cười lạt :

- Hôm qua Hồ tri phủ đích thân tha bổng tôi về, lẽ nào hôm nay lại hành động trái ngược như vậy?

Huyện quan chỉ về phía hậu quân bảo họ Khu :

- Không tin cứ trông quan Đài hiếu từ phủ đích thân về đây sẽ hiểu.

Khu Nhân Sơn dằn giọng :

- Tội trạng gì mới được chớ? Hay là quanh vụ bạc giả do tên thôn dân Trương Quế Phương vu khống cáo gian?

Huỳnh Văn Tấn mỉm cười :

- Không có cáo gian! Nếu Trang chủ không vui lòng nộp mình bổn chức sẽ dùng biện pháp khác. Khi đó Trang chủ sẽ lãnh thêm tội phản nghịch chống cự lệnh triều đình.

Khu Nhân Sơn ngạo nghễ :

- Mời đại quan tự ý nhập trang, chớ không khi nào tôi chịu nạp mình vô lý vậy.

Huỳnh Văn Tấn nổi giận lùi ngựa lại, hô quân đánh trang trại.

Hơn một hôm giờ sau, quan quân làm chủ tình thế, bắt được ngót ba trăm bộ hạ của Khu Nhân Sơn, còn dư trăm tên vừa thương vừa tử thương.

Khu Nhân Sơn cùng một số giáo đầu phụ thuộc cứng cổ lãnh án tử hình hạ ngục chờ ngày chính pháp. Gia sản bị tịch thâu. Phụ nữ, thiếu nhi và những người già cả được tha hết, phải hồi hương. Còn những người trưởng thành xét ra có thành tích bất hảo đều lãnh tội đầy ra Thanh Hải. Trang Hữu Cung theo mật chỉ trích ra một số bạc trong gia sản Khu Nhân Sơn thưởng cho vợ chồng Trương Quế Phương. Được số bạc đó, họ Trương chăm chỉ làm ăn trở nên thật giàu có, tu nhân tích đức, bố thí giúp đỡ người nghèo, nổi danh hiền đức khắp vùng. Ngoài ra, Trang tuần phủ còn điều tra trả lại tiền bạc cho những nạn nhân bị tên ác bá họ Khu sanh đoạt từ trước đến nay. Vụ án xử xong, Huỳnh Đắc Thắng được nhắc lên chức Tri phủ Kim Bình thay Hồ Đắc Tiềm và Hữu Thắng được cử vào chức Đài hiếu thay anh. Nhân dân Kim Thành huyện ai nấy đều hể hả sung sướng thoát ách ác bá Khu Nhân Sơn.

Nhà Vua ở lại nhà trọ theo dõi vụ án, thấy Trang Hữu Cung phân xử công minh lấy làm vui lòng, bèn bảo Chu Nhật Thanh :

- Rảnh rồi, cha con ta bây giờ cấp sang Dương Châu.

Một hôm, tới nơi, nhà Vua trả tiền xe hỏi thăm tửu lâu nào lớn nhất Dương Châu. Mỗi người nói một khác, không biết thế nào mà lượng được. Chợt nghĩ ra một kế, nhà Vua bảo Nhật Thanh :

- Bọn kiệu phu đưa khách luôn chắc biết rõ, con thử hỏi xem và lấy hai kiệu bảo chúng đưa tới nơi. Ta chờ ở đây.

Nhật Thanh đi hồi lâu mới trở lại chỗ cũ với hai chiếc kiệu. Hai người lên kiệu đi qua nhiều phố sầm uất tới một khu phố lớn hơn cả, kiệu phu đổ xuống trước cửa tửu lầu ba từng rộng rãi, kiến trúc cực kỳ lộng lẫy. Nhà Vua đưa mắt nhìn tấm biển lớn bằng đá gân xanh đục nổi năm chữ lớn kiểu triện sơn đen: Dương Châu Thái Hưng Lầu.

Hai cha con bước vào tửu quán, viên quản lý niềm nở tiếp đón.

Càn Long nói :

- Tôi muốn trọ và đợi mấy người bạn ở Bắc Kinh tới, còn phòng hàng nhất không?

- Thưa quý khách còn, hạng nhất ở lầu ba. Phải chăng quý khách chờ hai người một Mãn một Hán từ Bắc Kinh tới?

Nhà Vua ngần ngừ giây lát mới gật đầu, vì thực ra người chờ hai quan Thị lang Hòa Thân và Bột Dũng Các cùng là người Mãn.

Viên quản lý tinh ý hỏi :

- Phải chăng quý khách đại danh là Cao Thiên Tứ?

Nhà Vua đáp :

- Phải, tiên sinh gặp tôi ở đâu?

- Đây là do vị quan khách Mãn tộc nhắn như vậy. Vị đó ở phòng đệ tứ trên lầu ba, nay quý khách lấy căn phòng đệ ngũ ở kế bên cho tiện?

Nhà Vua ưng ý hỏi thêm :

- Hai người ở phòng đệ tứ hiện có nhà không?

Viên quản lý nói :

- Thưa không, đến bữa thế nào cũng về.

Nói đoạn, viên quản lý sai tửu bảo đưa quý khách lên thượng lầu.

Thay y phục sạch sẽ xong xuôi, nhà Vua bảo Chu Nhật Thanh :

- Người mà ta chờ đó là quan Thị lang trong triều. Lát nữa con tạm lánh, phòng y có điều chi cần thiết trình bày chăng? Không phải ta không tin con, nhưng muốn y đỡ ngượng hơn. Trong khi ấy con khá chọn một thồi an tĩnh và liệu đặt tiệc tùy ý nhé.

Gần đến chiều Nhật Thanh ra biên lầu nhìn xuống phố chơi, thấy có hai người cùng trạc tứ tuần, một thấp nhỏ để râu mép, một cao lớn lực lưỡng râu quai nón, vào tiệm lên lầu mở cửa phòng đệ tứ. Lát sau, người thấp nhỏ sang gõ cửa phòng đệ ngũ. Tiếng nhà Vua nói vọng ra, người đó đẩy cửa bước vào rồi khép cửa lại. Càn Long để cuốn sách đang đọc xuống bàn ngẩng đầu nhìn quan thị lang Hòa Thân đi vào.

- Miễn lễ cho Hòa khanh. Ngồi đây.

Hòa Thân vâng lời, cung xá khẽ tâu :

- Bệ hạ nhàn du Giang Nam có được như ý không?

Nhà Vua mỉm cười :

- Trừ vài vụ bất thường ra, Trẫm rất hài lòng, cảnh sắc non sông thật ngoạn mục, dân chúng an vui lạc hưởng thái bình. Khanh ngồi đây.

Hòa Thân kéo ghế ngồi. Vua hỏi :

- Bột Dũng Các không cùng đi sao?

- Thưa không, Lưu tể tướng bảo hạ thần tùy tiện đi trước cho được việc. Đạo chỉ về chỉ độ vài ngày thì hạ thần cũng xuống miền Nam ngay.

- Khanh đi cùng ai?

- Muôn tâu, lúc ở Bắc Kinh thần ra đi một mình, tới Tế Nam phủ thì gặp Trưởng ban Mật vụ Thiết Diện Hổ. Y định về kinh sư mời hạ thần xuống Hàng Châu có việc gấp. Hiện y đang ở phòng bên.

- Công tác thuộc võ phái?

- Dạ. Muốn các võ phái gặp nhau, không gì hơn bằng cách tổ chức Lôi đài, dùng lời khiêu khích các môn đồ các phái chạm lòng tự ái và tò mò kéo nhau về thử lửa. Mà đả Lôi đài khó lòng tránh được mọi sự xích mích. Môn đồ các phía do vậy mà thù hiềm nhau. Khi đó Thiết Diện Hổ là người quen nhiều biết rộng các đệ tử môn phái, sẽ nương theo tình hình của họ hành động với mục đích cho các võ phái thành nghi kỵ, quyết nhau tranh đấu hơn thua. Khi đã có vài kẻ vong mạng, việc nhỏ sẽ xé ra to ngay.

Càn Long gật đầu trầm ngâm hồi lâu :

- Ý kiến đó hay. Thiếu Lâm tự hiện bành trướng quá khiến Trẫm rất ngại, khanh nên nhằm vào võ phía đó mà triệt bớt đi trước hết.

- Hạ thần cũng nghĩ vậy nên mới lựa Hàng Châu làm nơi dựng Lôi đài. Chắc chắc các võ phái miền Nam và Tây nam sẽ bị lôi cuốn vào vòng tàn sát lẫn nhau.

- Khanh nên liên lạc với Khâm mạng quan Trấn thủ Hàng Châu để có nhiều phương tiện lập đài. Nếu Thiết Diện Hổ cần về tài chánh, cứ việc lấy trong ngân khoản địa phương, Trẫm cho phép.

- Muôn tâu, tiền bạc sở phí còn nhiều, nay hạ thần và Thiết Diện Hổ sang Hàng Châu để gặp Báo Hiền Trung trấn thủ quan để mật tiến công tác.

- Thiết Diện Hổ tìm được người thủ đài chưa?

- Muôn tâu, y có người rồi. Cũng vì lý do ấy y mới về Bắc Kinh kiếm hạ thần để cùng y lo vụ tổ chức lớn lao này.

- Ai vậy? Đài chủ ít nhất phải là một người nghệ thuật cao siêu, danh chấn giang hồ!

- Bệ hạ cho phép thần gọi Thiết Diện Hổ sang đây bệ kiến?

- Trúng ý! Trẫm đang muốn gặp y.

Thị lang Hòa Thân trở về phòng mình.

Thiết Diện Hổ đang đi đi lại lại bách bộ trong phòng, thấy Hòa Thân đi vào liền ngừng bước nhìn.

Hòa Thân nói :

- Thiên tử truyền cho Tướng quân sang bệ kiến để tường trình về người thủ đài.

Thiết Diện Hổ xốc áo lại, theo quan Thị lang sang phòng nhà Vua.

Vào tới nơi, Thiết Diện Hổ hành lễ tam bái :

- Ngu thần Thiết Diện Hổ bái chúc Thánh thượng vạn vạn tuế.

Nhà Vua chú ý nhận xét, Thiết Diện Hổ lực lưỡng, râu quai nón tua tủa như chổi xể, da mặt sần sùi đen sạm, bèn nghĩ thầm: “Tên là Thiết Diện Hổ quả đúng với người! Hòa Thân sao khéo lựa người Trưởng ban hung dữ xấu xí như quỷ sứ vậy. Nhưng không sao, miễn y có tài được việc. Không nên căn cứ vào bề ngoài xét người”. Nghĩ thế nhà Vua nói :

- Thiết Diện, Khanh khá bình thân và ngồi đây, Trẫm đang vi hành khanh chớ câu nệ tiểu tiết.

Hòa Thân ngồi bên hữu, Thiết Diện Hổ ngồi bên tả nhà Vua.

Càn Long tò mò hỏi :

- Trẫm vẫn được nghe quan Thị lang nói về sự tận tâm đắc lực của hiền khanh, vậy khanh an tâm tiến hành công tác, Trẫm sẽ thăng thưởng sau. Nhưng Trẫm có tánh quen, muốn biết rõ về các bầy tôi trung thành đắc sự, vậy khanh đừng quan tâm thắc mắc nghe không?

Trước tướng mạo uy nghi bệ vệ của Hoàng đế, Thiết Diện Hổ cảm thấy mình nhỏ bé như bọt trên mặt biển cả.

- Muôn tâu, xin Bệ hạ cứ truyền.

- Thiết Diện Hổ phải chăng là tước hiệu giang hồ hay bí danh của hiền khanh?

Sự ngần ngại thoáng qua nét mặt, Thiết Diện Hổ đáp :

- Kẻ hạ thần là môn đồ của Bạch Mi đạo nhân, Triều Vân Sơn bên Tây Khương.. Gia sư gốc ở Tây Tạng nên không thâu nhận các môn sinh có óc cách mạng, phân biệt Mãn, Hán.

- Môn đồ Tây Khương có đông không?

- Thưa, cũng khá đông. Hiện đã có những người thành tài có thể thay gia sư Bạch Mi truyền đạo khắp nơi, danh chấn tứ phương như sư huynh Lý Hùng, các sư đệ Cao Tấn Trung, Mã Hùng, Phương Thất, Bạch Dũng, người nào cũng vào hạng đại võ sư đủ sức khiến các phái khác kiêng nể.

Nhà Vua hoan hỉ :

- Nếu vậy, Thiết Diện hiền khanh cũng là một nhân vật hữu tài, hữu danh trong giới võ nghệ, Trẫm lấy làm mừng được một người cộng sự tài giỏi như khanh. Hiện thời tình hình các võ phái như thế nào? Chắc Thị lang Hòa Thân đã nói rõ cho khanh nghe ý định của Trẫm?

- Dạ, Bệ hạ có thể tin ở lòng trung thành của hạ thần, dù phải nhảy vào nước lửa, hạ thần cũng không từ nan. Các võ phái miền Nam, Tây nam quan trọng hơn cả do Thiếu Lâm dẫn đầu, sau đến Nga Mi, Võ Đang. Về miền Bắc và Tây bắc có ba chính phái Bắc Thiếu Lâm, Côn Luân, Không Động, hiện đáng lo hơn hết là Thiếu lâm và Nga Mi. Chính các môn đồ của hai phái này đã tham dự cuộc hạ sát Tiên đế theo sự hiểu biết của gia sư. Chuyến trước ở Bắc Kinh, hạ thần nghe đồn Bắc Thiếu Lâm mới cho hai danh đồ hạ sơn tài nghệ vào hạng đại sư, một người họ Cam, một thiếu nữ họ Lã thì phải. Hiện hạ thần mới nhờ Trần Bá Hoàng và Cung Vượng là hai người thuộc Ban Mật Vụ của quan Thị lang Bột Dũng Các điều tra, nhân chuyến hai người lên hành động trên phía Tây bắc. Còn chờ xem kết quả thế nào, Bột thị lang sẽ phúc trình cùng Bệ hạ. Hiện thời, thần đã lập chương trình dựng Lôi đài ở Hàng Châu với mục đích gây sóng gió giữa các môn đồ võ phái ở miền Nam.

Càn Long gật đầu :

- Thị lang Hòa khanh vừa tường trình cùng Trẫm vụ đó rồi và Trẫm chấp thuận cho dùng ngân khoản để tổ chức, cốt sao công việc thành tựu theo ý Trẫm là được, không ngại tổn phí. Hành động khéo léo, vụ này chắc có kết quả lớn lắm đó. Thủ đài là ai?

- Muôn tâu, Thủ đài là một võ sư kiệt hiện nổi danh khắc vùng Hồ Nam, Giang Tây họ Lôi tên Hồng, dữ dội khỏe mạnh như hổ nên thiên hạ tặng cho y tước hiệu Lão Hổ.

- Y thuộc môn phái nào? Bao nhiêu tuổi?

- Họ Lôi xuất thân do Võ Đang sơn, năm nay vừa đúng ba mươi chín tuổi, đồng cân đồng lượng với hạ thần.

- Nghĩa là trông bề ngoài đã thấy sức lực vô cùng?

- Dạ, và tài nghệ tương đối xứng danh Lôi Lão Hổ.

- Khanh biết rõ thân thế của y?

- Hạ thần biết rõ y như người trong một nhà, vì y là tử tế của sư huynh hạ thần Lý Hùng, mà giới giang hồ thường gọi là Lý Ba Sơn, lấy tên hương quán của họ Lý ở vùng Ba Sơn giữa ranh giới Tứ Xuyên Thiểm Tây. Vợ Lôi Lão Hổ là Lý Tiểu Hoàn tước hiệu Nữ Bá Vương, con gái độc nhất của sư huynh Lý Hùng, dũng lực vạn nhân địch.

Càn Long suy nghĩ giây lát :

- Nữ Bá Vương Lý Tiểu Hoàn có chịu cho chồng đứng thủ đài không?

- Muôn tâu, hạ thần đã thương lượng với cả hai vợ chồng Lôi Lão Hổ. Khi họ ưng chịu điều khoản, thần mới dám trình vụ này với quan Thị lang.

Càn Long quay sang Thị lang Hòa Thân :

- Hòa khanh chấp nhận cho họ Lôi bao nhiêu?

Hòa Thân đáp :

- Ba vạn lượng bạc và còn khoản thưởng lệ sau chiếu theo công việc làm.

Càn Long nói :

- Cho y thêm hai vạn lương nữa, việc này nguy hiểm tới nhân mạng. Và trao tiền ngay đừng do dự, có thế mới được việc.

- Dạ, thần xin lãnh ý. Chuyến này sang Hàng Châu thần trao bạc liền tay.

Càn Long hỏi Thiết Diện Hổ :

- Lôi Lão Hổ hiện ở Hàng Châu?

- Thì giờ này cả hai vợ chồng y cùng phải tới Hàng Châu theo lời hẹn với hạ thần nhân dịp lựa chọn địa điểm dựng Lôi đài.

- Phải cực lực dùng các danh từ khiêu khích mới mong hiệu quả.

- Dạ, quan Thị lang và thần đã tính rồi.

- Lôi Lão Hổ có người nối nghiệp không?

- Thưa có. Y có con trai là Lôi Đại Bàng, hiện theo sư trưởng Phùng Đạo Đức học võ nghệ trên Võ Đang sơn.

- Lôi Đại Bàng lên Võ Đang sơn lâu chưa?

- Đại Bằng được vợ chồng Lão Hổ tẩm luyện ngay thuở lọt lòng, đến năm lên ba tuổi thì đích thân hai người đem con lên Võ Đang cho theo Phùng sư trưởng tiện việc tập luyện và ở mãi cho tới nay. Tuy bản lãnh đã ghê gớm lắm mà Sư trưởng còn chưa cho y về nhà.

- Phùng Đạo Đức có hay vụ Lôi Lão Hổ đứng thủ đài không?

- Muôn tâu, thần thấy không cần thiết nên không hề nói tới.

- Theo ý Trẫm thì cho Sư trưởng Võ Đang sơn biết việc lập Lôi đài do Lôi Lão Hổ đứng thủ đài rất cần. Họ Lôi thuộc phái Võ Đang, đứng thủ đài tức là dính líu tới danh dự của môn phái. Trong cuộc tranh tài chỉ có một được, hai thua vó khi hại tới nhân mạng. Anh hùng hào kiệt thiên hạ thiếu chi người, lỡ Lôi Lão Hổ thất trần thì còn trông vào Phùng Đạo Đức cho người giúp đỡ hoặc đích thân tiếp tay cũng chưa biết chừng. Bởi vậy, cho Sư trưởng phái Võ Đường biết nhiệm vụ Thủ đài ở ngay khu vực bành trướng của Thiếu Lâm tự thì có khác chi chỉ thẳng mũi giáo vào mắt môn võ danh tiếng đó không? Sự đụng chạm hiềm khích chắc chắn không tài nào tránh được, vì đó là điều muốn của Trẫm, vậy Lôi Lão Hổ cần một hậu thuẫn mạnh mẽ. Hậu thuẫn đó không đâu hơn Võ Đang sơn, đó là Trẫm chưa kể tới nhạc phụ của họ Lôi là lệnh sư huynh Lý Hùng.

Nghe nhà Vua giảng giải một hồi, quan thị lang Hòa Thân vội tâu :

- Hạ thần đã bàn định với Thiết Diện Hổ về điểm này. Nếu Lôi Lão Hổ thất bại, người bị đụng chàm trước nhất là Lý Ba Sơn và lẽ cố nhiên cả Phùng sư trưởng vì danh dự môn phái, vì con của Lão Hổ còn ở trên núi. Riêng Lý Ba Sơn, phe họ Lôi đã có các đồng môn hữu Triều Vân Sơn bên Tây Khương và Bạch Mi Đạo Nhân. Nói tóm lại hậu thuẫn Tây Khương có phần mạnh mẽ hơn cả Võ Đang nữa.

Càn Long nói :

- Trẫm tính tới vấn đề tiện lợi và thời gian vì Võ Đang sơn gần hơn, năm ngay trong khu vực bị đụng chạm. Phùng Đạo Đức sẽ vì lẽ ấy không bỏ ngơ được. Chớ Bạch Mi đạo nhân ở xa xôi, sự kích thích tất không được mạnh mẽ như Sư trưởng phái Võ Đang, lỡ nhân vật đó dẫn hòa dập tắt đám tro hồng đi thì ta sẽ vất vả tìm một dịp khác mất nhiều thì giờ, và chưa chắc đã được sôi nổi như chuyến này. Hai khanh hiểu ý Trẫm chưa?

Lý luận của nhà Vua thật xác đáng hợp lẽ. Hòa Thần cúi đầu thưa :

- Chúng thần sẽ hành động theo Thánh ý.

Càn Long cười mà rằng :

- Chúng ta hợp bàn, Trẫm cũng phát biểu ý kiến, mỗi lý mỗi hay. Một khi đã trao nhiệm vụ thi hành cho Hòa khanh và Thiết Diện Hổ, dĩ nhiên vạn sự đều trông cậy ở sự khéo léo của hai người. Chừng nào các khanh đi Hàng Châu? Và ở đâu?

Hòa Thân tâu :

- Chúng thần khởi hành ngay sớm mai cho được việc. Tới đó ngụ tại quán trọ nhưng thần liên lạc thường trực với Trần phủ quan Hàng Châu. Trong trường hợp Bệ hạ có linh truyền xin cứ cho tin lại đó. Thần trộm nghe Lưu tể tướng nói rằng Bệ hạ cho một thanh niên nào theo hầu, mà không thấy y ở đây?

- Người ấy là Chu Nhật Thanh, theo Trẫm từ khi qua Thoại Long Trấn, y ở ngoài kia đặt tiệc.

Nói đoạn, nhà Vua đứng lên mở cửa phòng nhìn ra ngoài thấy Nhật Thanh đang ngòi ngoài hiên lầu, liền gọi vào giới thiệt cùng Thị lang Hòa Thân và Thiết Diện Hổ. Biết buổi họp đã xong, Nhật Thanh mời Vua ra dùng bữa. Sớm hôm sau, Thị lang Hòa Thân và Thiết Diện Hổ lên đường

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau