KIÊU PHONG

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Kiêu phong - Chương 761 - Chương 765

Quyển 5 - Chương 215: Trở về Khai Phong

Lục Thất đi Hưng Nguyên phủ một chuyến liền ở lại mười ngày, mười ngày sau bị Tiểu Phức “đuổi” khỏi Hưng Nguyên phủ, Lục Thất đành rời đi trong lưu luyến. Vội vàng quay trở về thành Trường An, mắt thấy đã sắp đầu năm mới, hắn có rất nhiều việc phải chuẩn bị, năm nay hắn cần đi Khai Phong phủ chúc tết Hoàng đế.

Ở thành Trường An phê chuẩn mớ tấu chương tích lũy, bởi vì có Chính Sự đường, Xu Mật viện và Nội đình xem xét thảo luận qua trước, mỗi một phần tấu chương đều có kèm theo đề nghị xử trí, cho nên Lục Thất suy nghĩ một chút là được, sau đó định ra chuẩn tấu hay bàn lại, nếu chuẩn thì ngự bút một chữ, ấn lên ngọc tỉ, đưa đi Lục bộ chấp hành.

Xử trí tấu chương xong, Lục Thất lại triệu tập đại thần tiền Chu thương nghị chuyện đi Khai Phong phủ chúc tết, định ra tám mươi bốn vị đại thần đi Khai Phong phủ, những người khác thì đóng giữ ở thành Trường An, hơn phân nửa số người đóng giữ đều là lớn tuổi hoặc thân thể không khỏe, tiến đến Khai Phong phủ trong khí trời giá rét thế này, rất nhiều vị đại thần không chịu nổi sự giày vò.

Quan viên đã định ra rồi, ngày kế Lục Thất liền khởi hành đi Thái Nguyên phủ, hắn để cho các đại thần có thể lượng sức mà đi, trước cuối năm đến Khai Phong phủ là được, Lục Thất đến Thái Nguyên phủ cũng là vì đón Tiểu Điệp, Hương Hà và Vũ Vi, những thân nhân khác của Hoàng đế đều đã trở về Khai Phong phủ.

Lục Thất mang theo hai ngàn kỵ binh đã tới thành Tấn Dương, Thái Nguyên phủ ngày hôm nay đã trở thành Hạ đô của Đại Ngu đế quốc, tuy rằng tên là Hạ đô, nhưng giống như những kinh đô phụ khác, đều không có phân chia cao thấp. Khai Phong phủ làm Thượng đô là để tỏ lòng tôn kính Hoàng đế, Trì Châu làm Trung đô một là vì đó là nơi chôn thi cốt của phụ thân Lục Thất, hai là bởi đó là nơi Lục Thất trưởng thành, ba là vị trí địa lý đối với Đại Giang Nam Bắc mà nói cũng coi như ở giữa, vừa lúc có thể quản hạt, đông tới Nhuận Châu, tây tới Hồng Châu, nam tới Mục Châu, bắc là địa vực Hoài Nam cách sông.

Đương nhiên, địa vực Hoài Nam hiện giờ thuộc Khai Phong phủ trị chính, ngày sau cũng không chắc sẽ quy về Trung đô, kỳ thực vị trí địa lý và thành trì của Nam Xương phủ rất thích hợp làm kinh đô thứ hai, tuy nhiên, một là Lục Thất không thích, hai vì đó không phải là vùng đất hưng long, có điều tại Trì Châu lập kinh đô phụ, muốn xây dựng một tòa đô thành cũng đòi hỏi thời gian và tài lực.

Tiến vào thành Tấn Dương, Lục Thất đi phủ nha gặp được Tiểu Điệp, Chiết Hương Nguyệt, Vũ Vi, và Hương Hà, đôi bên gặp nhau vô cùng vui sướng. Vũ Vi và Hương Hà nghe Lục Thất nói sẽ mang các nàng trở về Khai Phong phủ, cảm động đến đôi mắt đẹp ngấn lệ, mấy ngày nay ở thành Tấn Dương, Hương Hà không có phản ứng khủng hoảng gì, thoải mái chung sống với Tiểu Điệp, Chiết Hương Nguyệt, Vũ Vi cũng biết Đại Chu đã không còn, cho nên khi đối mặt với Tiểu Điệp, thái độ hết sức cẩn thận dè dặt, hoang mang ưu sầu trong thầm kín.

Lục Thất ở thành Tấn Dương hai ngày, ban ngày đi tuần quân lực trú đóng, tiếp kiến quan viên địa phương, lại đi vòng quanh thành Tấn Dương một phen, gây chấn động cho người dân địa phương, tin tức “Hoàng đế” giá lâm thành Tấn Dương, trên dưới quan dân tự nhiên là có chút quan tâm.

Buổi tối thì cùng nhóm phu nhân tình chàng ý thiếp, vui vẻ nói cười, còn đánh đàn thổi tiêu tự tiêu khiển, không khí ấm áp hòa thuận, Vũ Vi rõ ràng an tâm hơn rất nhiều, hai ngày sau khởi hành về hướng Khai Phong phủ.

Trên đường đi, Lục Thất nhận được thám báo của Khai Phong phủ, nói Hoàng đế bệ hạ khi biết Ngu Vương dẫn quần thần tới Khai Phong phủ chúc tết, liền hạ lệnh một vạn tướng sĩ ngoại thành tiếp quản trấn thủ nội thành và hoàng cung, Thành quốc công Hàn Thông suất lĩnh tám ngàn tướng sĩ đi trấn thủ sườn đông ngoại thành, Lục Thất nghe xong rất vui mừng, nếu Hoàng đề không đổi quân lực, hắn tới Khai Phong phủ, cũng sẽ chỉ trú lưu ở ngoại thành.

Sau khi đến Khai Phong phủ, Vũ Vi và Hương Hà tiến vào hoàng cung trong thành thỉnh an, Lục Thất và Tiểu Điệp, Chiết Hương Nguyện thì đi đến gia trạch ban đầu, tòa nhà này đã từng là phủ Quận công, hiện giờ là phủ Ngu Vương.

Phủ Ngu Vương không lớn, nhưng xung quanh cư trạch đã trở thành quân doanh, trú cư năm ngàn tướng sĩ, vẫn là có xin lệnh của Hoàng đế đấy.

Lục Thất sai người đi phủ Vệ quốc công ân cần thăm hỏi một chút, Vệ quốc công bây giờ đã chân chính trở thành hư quan, tất cả quan chức đều bị bãi miễn, Cấm quân nguyên bản của Khai Phong phủ đều đã bị điều đi rồi, phòng ngự hoàng cung và nội thành có Thành quốc công Hàn Thông khống chế, ba vạn trú quân ngoài thành cũng không để cho Vệ quốc công đi thống soái, Lục Thất sai người đến thăm hỏi, chính là nói cho Vệ quốc công biết, qua năm hắn sẽ đến nhà thăm viếng.

Ngày thứ hai sau khi đến phủ Ngu Vương, con cháu còn nhỏ tuổi của Hoàng đế dưới sự dẫn dắt của Kỷ Vương tới gặp Ngu Vương phi Tiểu Điệp. Kỷ Vương vừa gặp Lục Thất, tránh không được nâng cốc chuyện trò, Lục Thất bảo Kỷ Vương năm sau trở về thành Trường An, nhập Chính Sự đường nghị chính, Kỷ Vương nói muốn bầu bạn với Hoàng đế một thời gian nữa, hai người tụ một chỗ liền bàn về Nội đình và chính lệnh khoa cử của Lục Thất, Lục Thất giải thích một phen.

Buổi sáng ngày kế, Hoàng đế chợt lệnh người đi gọi Lục Thất tiến kiến, Lục Thất mang theo năm trăm cận vệ tiến cung, một đường đến hoàng cung không hề gặp trở ngại, trấn thủ hoàng cung đều là quân lực của Tấn quốc, lĩnh quân đều là huynh đệ binh dũng quân của Lục Thất, nhập cung liền được Vương Kế Ân đón chào.

Vừa thấy Vương Kế Ân, Lục Thất mỉm cười gật đầu, Vương Kế Ân cung kính hành lễ, sau đó dẫn Lục Thất đến Noãn đình gặp Hoàng đế, trên đường Lục Thất hỏi:

- Kế Ân, nghe nói vì lập được công lao, ngươi được Bệ hạ ban cho chức Phòng ngự sứ Đăng Châu.

- Vâng ạ, đó là Bệ hạ đối với nô tài ân điển.

Vương Kế Ân cung kính trả lời.

- Đăng Châu là nơi ta chỉ định làm đất Vương phủ, về sau ngươi có thể nhậm chức Phủ tướng Đăng Châu.

Lục Thất nói.
- Nô tài tạ Điện hạ ân điển, tuy nhiên nô tài muốn tiếp tục hầu hạ Bệ hạ.

Vương Kế Ân hồi đáp.

Lục Thất gật đầu, nói:

- Ngươi trước hầu hạ Bệ hạ cũng tốt, ngươi nhậm chức Phủ tướng là chuyện nhất định rồi.

Vương Kế Ân cung kính đáp ứng, Lục Thất cũng hiểu được, trước mắt Vương Kế Ân căn bản không thể rời khỏi Khai Phong phủ, nếu thật sự muốn đi Đăng Châu nhậm chức, tất nhiên sẽ chọc giận Hoàng đế, trước mắt Vương Kế Ân chỉ có thể ở tại hoàng cung Khai Phong phủ, nhưng Lục Thất không nên bỏ qua sự đầu phục của Vương Kế Ân.

- Thân thể Bệ hạ thế nào?

Lục Thất hỏi.

- Thân thể Bệ hạ tàm tạm, sau chuyến đi từ thành Trường An về đến Khai Phong phủ, đã phải nằm giường dưỡng bệnh hết nửa tháng, thân thể Bệ hạ không chịu được mệt nhọc.

Vương Kế Ân trả lời.

Lục Thất gật đầu, lại nói này nọ một chút, thẳng đến Noãn đình, Vương Kế Ân đi vào bẩm báo, sau đó đi ra gọi Lục Thất vào, Lục Thất tiến vào Noãn đình, thấy chỉ có một mình Hoàng đế, Vương Kế Ân ở lại bên ngoài.

- Thiên Phong, ngồi đi.

Sau khi Lục Thất hành lễ bái kiến, Hoàng đế ôn hòa nói, Lục Thất ngồi ở bên trái trước mặt Hoàng đế.

- Ở Trường An, hẳn là bề bộn nhiều việc lắm.Hoàng đế mỉm cười hỏi.

- Lúc bắt đầu đúng là rất bề bộn, nhờ Bệ hạ lệnh nhóm đại thần đến, thần mới được giải thoát đấy ạ.

Lục Thất mỉm cười trả lời.

Hoàng đế gật đầu, nói:

- Phương pháp trị chính của khanh, trẫm đã nghe nói qua, đêm qua Hi Cẩn nói với trẫm, trẫm cảm thấy khanh thiết lập Nội đình, có khả năng sẽ dẫn tới cung loạn. Bố trí Nội đình đúng là có thể giữ cân bằng ngoại triều, nhưng bởi vì thân cận với Hoàng đế lại còn nắm giữ quyền cao, cho nên cũng dễ dàng phát sinh hậu quả xấu là “khống chế vua”, tỷ như Hoàng hậu đời Hán, Võ Tắc Thiên, mặt khác ngươi phân phong Vương địa, có lẽ sẽ tạo thành tình trạng đuôi to khó vẫy, chư Vương phiến loạn.

- Bệ hạ, thần bố trí Nội đình, nguyên nhân lớn nhất là muốn mau chóng lập nên Hoàng quyền mạnh mẽ, cứng rắn, hệ thống của Nội đình sẽ tựa như mạng nhện bao trùm khắp thiên hạ, có thể cho thần bất cứ lúc nào đều biết được biến hóa của quan thế tại địa phương. Mặt khác thiết lập địa phương Vương phủ, một là có thể cố định tài nguyên trong phạm vi phủ, hai là có thể đạt được quân lực trực tiếp lệ thuộc Hoàng đế, tránh cho việc Hoàng đế bị quân thần cách ly lực ảnh hưởng lên quân đội, quân lực thuộc Nội đình, sẽ không để cho quân thần công cao thống soái, mà là quân thần có công huân thiện chiến. Thần cũng sẽ không phái Giám quân đi kiềm chế, ý tưởng của thần là không muốn làm suy yếu chiến lực của biên quân, mà không muốn suy yếu biên quân, vậy chỉ có thể khiến cho Trung Ương cũng có được quân lực cường thế.

Lục Thất giải thích.

- Cách nói của khanh trẫm hiểu được, khanh là muốn trong ngoài đều cường, cường nội là dùng hoạn quan chưởng quân, cường ngoại lại không nghĩ khiến cho nội bộ biên quân xích mích, để tướng soái có thể buông tay buông chân dụng binh. Tuy nhiên trẫm đã nói, mối họa lớn nhất của việc khanh lập Nội đình là dễ dàng phát sinh hậu quả “khống chế vua”, hoạn quan chưởng quân cũng chưa chắc nguyện trung thành với Hoàng đế, ngược lại sẽ đưa đến kết cục hành thích vua, cũng chính là cái gọi “mối họa hậu cung tham chính”.

Hoàng đế nhắc nhở.

Lục Thất nói:

- Bệ hạ, trước mắt mà nói, lập Nội đình lợi lớn hơn hại, có Nội đình tích thế, thần cũng không cần quá mức lo lắng về việc quyền hành và uy vọng của trọng thần ngày càng cao, không cần bồi dưỡng quân thần hình thành thế kiềm chế, chỉ cần an bài ổn thỏa quyền hành của Nội đình, không cho hoạn quan cầm quyền quá lâu, hơn nữa muốn thu thập hoạn quan có lẽ sẽ không có quá nhiều nỗi băn khoăn, nói giết liền giết, còn muốn thu thập Tể tướng và quân thần, sẽ dính dấp rất nhiều.

Hoàng đế im lặng, một lát sau khẽ thở dài:

- Thống trị tiểu gia so với thống trị đại quốc dễ dàng, nếu bỏ qua nguy cơ cung loạn, xác thực đó là thủ đoạn thống trị vô cùng cao minh. Bố trí của Nội đình trực tiếp phân cách ngoại triều với quyền binh bộ phận địa phương, đồng thời trở thành ánh mắt giám sát và uy hiếp địa phương.

Lục Thất nói:

- Bệ hạ, chuyện cung đình phát sinh chính biến ở các triều đại trước đây, đa số là bởi Hoàng tộc hoặc trọng thần cấu kết với Kinh quân phản loạn, mà hoạn quan có khả năng gây hại, đa số là xảy ra vào thời loạn thế, nhất là Ngư Triều Ân vào giai đoạn đầu Đường mạt.

Hoàng đế gật đầu, nói:

- Nếu Hoàng quyền bất ổn, quả thật sẽ đưa tới cảnh loạn trong giặc khanh, cách làm của khanh trước mắt quả là lợi lớn hơn hại, khanh có thể lưu lại giáo huấn cho con cháu, không thể “độc sủng chuyên tín”.

- Vâng, thần thụ giáo.

Lục Thất ôn hòa đáp lại.

Quyển 5 - Chương 216: Đế thuật

Hoàng đế cầm lấy chén trà thưởng thức một ngụm, mỉm cười nói:

- Phương thức tổ chức khoa cử của khanh cũng khá cao minh, và rất thú vị, sẽ hạn chế quý tộc lấy được quá nhiều thế lực, từ đời Hán đến nay đạo Nho độc tôn, Ngụy Tấn sau Tam quốc lại thực hành chế độ cửu phẩm trung chính (1), mà cách làm của khanh hẳn là nghĩ cho “trăm nhà tranh tiếng (2)”.

(1) là chế độ tuyển chọn quan lại nhằm giữ đặc quyền của các thế tộc, chia những người tài giỏi ra làm chín bậc, chủ yếu dựa vào gia thế.

(2) thời Chiến quốc, các học phái đua nhau nổi lên, học phái nào cũng bày tỏ chính kiến, tranh biện lẫn nhau, sử gọi là “bách gia tranh minh”.

- Không hẳn là vì trăm nhà tranh tiếng, thần chỉ là tôn sùng “Thiên Công Khai Vật (3)”, phàm là người có tay nghề giỏi, thần sẽ ban cho quan thân, thần phản cảm nhất là người đọc sách lại không có chút hiểu biết về ngũ cốc, không thông trăm sự, một đám cổ hủ không thể vì dân sinh xuất lực. Còn phương hướng tổ chức võ cử của thần, chính là muốn khai thác nhân tài từ trong quân đội tầng thấp nhất nhập vào thế lực Hoàng gia, phàm là binh lính có thể thông qua sơ tuyển, đa số về sau đều sẽ có cơ hội trở thành Vương sư (4).

(3) là bộ sách tổng hợp về kỹ thuật sản xuất nông nghiệp và thủ công nghiệp của Trung Quốc cổ đại mang tính chất khoa học kỹ thuật, được nước ngoài tôn sùng là “Bách khoa toàn thư về công nghệ của Trung Quốc thế kỷ 17”.

(4) quân đội của Thiên tử.

Hoàng đế gật đầu, nói:

- Khanh dùng những thế lực “tân quý” liên tiếp xuất hiện, làm suy yếu thế lực “lão quý tộc”, xác thực là thượng sách củng cố Hoàng quyền, so với cách trẫm phân chia cấp bậc Cấm quân tốt hơn nhiều. Trẫm từ trong tướng sĩ Cấm quân tuyển chọn ra thành lập Thượng quân, nhưng kết quả vẫn tránh không được bị quân thần cầm giữ, mà cách làm của khanh, là tập kết tinh anh quân võ quy về các địa phương Vương phủ, dùng tài lực của Hoàng gia nội phủ cấp dưỡng, trở thành tư quân chân chính của Đế vương gia.

- Cách làm của thần đúng là có ý tư quân, nhưng sẽ không để cho Vương phủ quân có vẻ tôn quý hơn so với quân lực ngoại triều, thần bố trí Nội đình chính là nhằm hình thành hai bộ máy triều đình chấn nhiếp và phân quyền lẫn nhau, giống như châu trị tiếp giáp, mỗi bên trông chừng lẫn nhau, nhưng chủ quan đều phải chịu trách nhiệm trước Hoàng đế.

Lục Thất hồi đáp.

Hoàng đế gật đầu, nói:

- Thiên Phong, đất Vương phủ của khanh là bao gồm cả Vương dị họ hay sao?

- Vốn không bao gồm, nhưng Triệu Phổ đại nhân cùng hơn mười vị đại thần mãnh liệt thỉnh cầu không thể cho phép phong vương nắm giữ quá nhiều tư quân, thỉnh cầu thực hành chế độ huân bổng, thần đã thuận thế tiếp thu rồi.

Lục Thất mỉm cười trả lời.

Hoàng đế gật đầu nói:

- Khanh cần phải đoạt được hơn phân nửa lực lượng quân chính của vương thần, dựa theo địa vị ban cho huân bổng và Dực vệ, bằng không sẽ tạo thành bất lợi rất lớn cho sự thống trị về sau của con cháu khanh.

Lục Thất gật đầu, Hoàng đế lại nói:

- Trẫm biết Triệu Phổ rất oán trẫm, năm đó y can gián nói rằng quốc gia cần phải đi vào nội trị toàn diện, đối với quân đội thì phái quan văn đi giám quân hoặc lĩnh quân, nhưng trẫm nào chịu bị vây trong hoàn cảnh chịu đòn, cố ý chinh bắc Yến quốc, kết quả chẳng những tay không trở về, còn bị trọng thương suýt chết, nhưng trẫm không hối hận.

Lục Thất gật đầu, nói:

- Không dối gạt Bệ hạ, thần cũng từng nghĩ tới, nếu lựa chọn đạo trị quốc, thì nên theo khuynh hướng của Lý quốc chủ, hay là nghiêng về của Bệ hạ, lực chọn của thần là, không thể khiến cho hậu nhân chỉ biết cầu an.

Hoàng đế nhìn Lục Thất, ôn hòa nói:

- Cho nên khanh thiết lập Nội đình, thành lập hai bộ máy thống trị triều đình, một bộ dùng để củng cố Hoàng quyền, một bộ dùng cho trị quốc cường quân.

Lục Thất suy nghĩ một chút gật đầu, Hoàng đế mỉm cười, nói:

- Kỳ thực phương pháp lập Nội đình, cùng một loại với sách lược thống trị Hà Tây của khanh, điểm bất đồng chính là, ở Hà Tây là khanh mượn Phật tạo thế, mà tác dụng của Nội đình là tạo thần lập thế, khanh là đang tạo ra uy quyền thiên tử của chính mình.

Lục Thất ngẩn ra, suy nghĩ một chút rồi lại cười yếu ớt nói:

- Thần không có nghĩ nhiều như vậy.

Hoàng đế nói:

- Cách làm của khanh sẽ đem đến sự bất mãn mãnh liệt của quý tộc và sĩ phu, bởi vì khanh đã phá vỡ địa vị kiêu ngạo của sĩ phu và văn nhân, tuy nhiên bây giờ khanh có được cường quyền và quân uy đối với thế lực tân quý, mà nhóm quý tộc sĩ phu nay đã như vụn cát, nhất thời không thể hình thành giai tầng đối kháng với khanh, nhưng nếu chờ cho thế lực tân quý có thể cắm rễ sâu trở thành lão quý, cách làm của khanh sẽ gặp phải lực cản rất lớn đấy.

Lục Thất gật đầu, nói:

- Một khi tân quý và lão quý hợp dòng, Hoàng quyền sẽ trở nên yếu thế, khi đó chạm đến lợi ích của quý tộc, sẽ dẫn phát sự phản ngược kịch liệt.
Hoàng đế gật đầu, nói:

- Trẫm chính là vết xe đổ của khanh, lão hổ nuôi lớn rồi, cũng không dám động vào, chư Vương huynh đệ cùng thuộc hạ của khanh này, ngày sau ngược lại sẽ trở thành cái họa tâm phúc của khanh, trên mặt tình cảm, đắn đo băn khoăn, sẽ khiến khanh sợ đầu sợ đuôi.

Lục Thất gật đầu không nói gì, Hoàng đế hớp trà thưởng thức, ôn hòa nói:

- Thiên Phong, khanh muốn cho Hi Cẩn vào Chính Sự đường sao?

Lục Thất gật đầu, nói:

- Hi Cẩn rất có tài năng, thái độ làm người rất đáng tin tưởng, cho nên thần không muốn khiến Hi Cẩn làm một nhàn vương phú quý, về sau có thể nhập Chính Sự đường, chờ thêm vài năm tuổi lớn hơn chút lại đi Giang Nam làm Sử tướng của Trung đô, nếu Bệ hạ không phản đối, trước mắt có thể để Hi Cẩn làm Phủ doãn Khai Phong phủ.

Hoàng đế gật đầu, nói:

- Có thể.

Lục Thất lại nói:

- Còn có một việc thần không tiện làm, thần muốn xử trí một người.

Hoàng đế nhìn Lục Thất, nói:

- Triệu Khuông Dẫn?

Lục Thất lắc đầu, nói:

- Là Triệu Khuông Nghĩa, thần không định giết Triệu Khuông Dẫn.

Hoàng đế gật đầu, nói:

- Trẫm cũng muốn giết Triệu Khuông Nghĩa, lần trước là độc đan, sau lại độc thiện, tám phần đều là Triệu Khuông Nghĩa chỉ điểm, loại người âm độc tính kế thế này không thể giữ lại.

*****

Giữa trưa, Lục Thất ở lại hoàng cung cùng Hoàng đế, Hoàng hậu, mẹ con Kỷ Vương, mẹ con Vũ Vi, mẹ con Hương Hà, cùng nhau dùng gia yến, sau đó dưới sự đưa tiễn của Kỷ Vương rời khỏi hoàng cung.

Ngày kế sau khi trở lại phủ Ngu Vương, Lục Thất lại đi bái phỏng Ngô Vương, cũng chính là Thái tử Đường quốc trước kia, Ngô Vương trông thấy Lục Thất, rõ ràng kinh hỉ còn có chút hoảng loạn, lúng túng không biết nên xưng hô thế nào, vẫn là Lục Thất chủ động nói, ngày sau gọi nhau huynh đệ.Ở phủ Ngô Vương chuyện phiếm, Ngô Vương nói với Lục Thất, ngoại công ở Giang Âm đưa tin đến cho y, nói Nhược Lan còn sống, vẫn luôn chờ đợi cùng y thành thân, y muốn đi Giang Âm thành thân, sau đó lại trở về Khai Phong phủ, Lục Thất đáp ứng cho Ngô Vương đi Giang Âm thành thân, sau đó có thể ở lại Giang Âm sinh sống.

Lục Thất lại nói rõ từng đáp ứng Vu tướng quân sẽ phong y làm Đường Hoàng, tuy nhiên trước mắt không thể sắc phong, hơn nữa dù có sắc phong làm Đường Hoàng, cũng chỉ nhận được huân bổng của Vương tước và Dực vệ, thu được hai thành thuế phú của Giang Ninh, cùng với hoàng cung ở Giang Ninh.

Ngô Vương trái lại không muốn thụ phong làm Đường Hoàng, nói rằng được phong làm Đường Hoàng sẽ khiến y không có được cuộc sống an bình. Lục Thất chỉ cười không nói tiếp, điệu bộ tứ phong Đường Hoàng hắn nhất định phải làm, Ngô Vương dù có cự tuyệt, cũng là sau khi thụ phong rồi lại dâng thư thỉnh cầu thu hồi. Nếu Ngô Vương không thỉnh cầu thu hồi, vậy đừng nghĩ sẽ nhận được hai thành thuế phú Giang Ninh, nếu không có thu nhập tài lực lớn, chỉ sợ duy trì hoàng cung Giang Ninh cũng khó khăn. Hiện giờ Lục Thất đã có được quốc vực rộng lớn, không ngại tổn hao chút tài lực để tạo hình tượng quân vương nhân ái, tục xưng “lấy đức phục người”.

Rời khỏi phủ Ngô Vương, hôm sau Lục Thất lại đi bái phỏng phủ Vệ quốc công, có quan hệ của Thạch Trung Phi, hắn thăm hỏi Vệ quốc công cũng không có vẻ đường đột, mà Vệ quốc công ở trong tầng lớp huân quý Khai Phong phủ có uy vọng rất cao, Vệ quốc công và Ngu Vương công khai thân cận, có tác dụng chong chóng đo chiều gió, cách làm của Lục Thất chính là muốn tỏ thái độ hữu nghị với phần đông, tận lực giảm bớt yếu tố chênh vênh tiềm ẩn.

Thạch Thủ Tín biết Lục Thất đến, liền tự mình ra cửa nghênh đón, sau khi cung kính hành lễ, cùng Lục Thất về đến khách phòng, không ngờ trong phòng còn có một người trẻ tuổi mà Lục Thất nhận biết, là Triệu Đức Phương.

Triệu Đức Phương vừa thấy Lục Thất tiến vào, vội cung kính hành đại lễ nói:

- Tội thần cung nghênh Ngu vương điện hạ.

- Đức Phương, ngươi nói như vậy là không đúng rồi, ta đã miễn xá quan viên tạo phản lập Tống vô tội.

Tuy rằng Lục Thất bất ngờ, nhưng vẫn ôn hòa sửa lời, hắn và Triệu Đức Phương đã từng có một cuộc gặp mặt vui vẻ.

- Thần tạ Điện hạ không truy tội.

Triệu Đức Phương cung kính đáp lại.

- Mời Điện hạ thượng tọa.

Thạch Thủ Tín nói, Lục Thất gật đầu đi lên ghế chủ vị ngồi.

Sau khi ngồi xuống, Thạch Thủ Tín và Triệu Đức Phương ngồi xuống hai ghế khách vị liền nhau, Lục Thất mỉm cười nói:

- Ta tới chúc tết Vệ quốc công, không ngờ lại gặp được Đức Phương, lúc trước Trung Phi thành thân, ta và Đức Phương ở cùng rất hòa hợp.

Thạch Thủ Tín gật đầu, nói:

- Không dối gạt Điện hạ, Đức Phương đến chỗ của thần là vì có chuyện muốn cầu, xin thần đi thăm hỏi một chút về chuyện của phụ thân y, hiện giờ đã là cuối năm, y lại không thể tận hiếu.

- Ý của Quốc công ta hiểu được, Đức Phương nếu muốn tận hiếu, chỉ có thể chờ sang năm đi Giang Nam vấn an Triệu quận vương, ta sẽ không làm hại Triệu quận vương, nhưng trong vòng một năm không thể thả về, chính là giải trừ giam lỏng, cũng chưa hẳn có thể rời khỏi chức vị ở Giang Nam, tám phần sẽ phải ở lại Giang Nam làm Thứ sử thêm vài năm.

Lục Thất đưa ra hứa hẹn.

Triệu Đức Phương vội đứng dậy quỳ rạp, cung kính nói:

- Thần tạ ơn Chủ thượng khoan thứ cho gia phụ.

- Đứng lên đi.

Lục Thất ôn hòa nói, Triệu Đức Phương tạ ơn xong đứng dậy, ngồi trở lại chỗ ngồi.

Lục Thất chần chừ một chút, nhìn Triệu Đức Phương, nói:

- Đức Phương, ta có thể bảo hộ cho phụ thân của ngươi được vô sự, tuy nhiên hôm trước ta cùng Bệ hạ nói chuyện, thúc phụ của ngươi Triệu Khuông Nghĩa chỉ sợ không xong rồi, bởi vì Triệu Khuông Nghĩa đã từng sai khiến người đầu độc Bệ hạ.

Triệu Đức Phương cả kinh, vội đứng dậy quỳ xuống lần nữa, không ngờ Thạch Thủ Tín ngồi ở bên trái lại giơ tay cản y lại, nhìn Triệu Đức Phương nói:

- Lời của Điện hạ ngươi cũng đã nghe, không nên yêu cầu quá xa vời.

Triệu Đức Phương nghe vậy gật đầu im lặng, Thạch Thủ Tín quay đầu cùng Lục Thất nói một chút việc nhà và bàn luận một ít quốc sự, một thời sau, Lục Thất rời khỏi phủ Vệ quốc công. Lục Thất đi rồi, Vệ quốc công dặn dò Triệu Đức Phương vài câu, Triệu Đức Phương thụ giáo rời đi, cũng giữ bí mật về chuyện của Triệu Khuông Nghĩa.

Quyển 5 - Chương 217: Thân nhân

Lễ mừng năm mới, khắp nơi trong Khai Phong phủ náo nhiệt vui mừng, giống như năm rồi, quân thần tụ hội dùng yến ở hoàng cung Khai Phong phủ, số người đến dự yến hội so với năm ngoài chỉ có nhiều hơn, bất đồng chính là quốc hiệu chúc tụng đã thay đổi, Thái tử của năm trước nay trở thành Trịnh Vương, Lục Thiên Phong của năm trước nay trở thành Ngu Vương, thay thế Thái tử Đại Chu mặc vào Vương bào cùng một dạng với phục sức của Thái tử.

Bầu không khí trong buổi yến hội rất tự nhiên, Ngu Vương Lục Thiên Phong và Kỷ Vương cùng nhau thay mặt Bệ hạ mời rượu quần thần, Ngu Vương phi Lâm Tiểu Điệp cũng diện trang phục lộng lẫy, cùng ba vị phu nhân của Ngu Vương chúc tết trưởng bối, tặng lễ vật cho tiểu bối, toàn bộ là cảnh tượng hòa thuận.

Sang năm mới, Lục Thất cùng ái lữ và quần thần lục tục quay lại thành Trường An, trước khi rời đi, đã tuyên cáo dụ lệnh của Ngu Vương, ban năm thành thuế phú của Thượng đô Khai Phong phủ thuộc sở hữu Trịnh Vương, do Trịnh Vương tự gánh vác chi phí của gia tộc, tế tự vĩnh viễn y theo đế chế.

Còn có một đạo dụ lệnh khác, đó là Tiết Cư Chính chính thức nhậm chức Sử tướng Thượng đô, Kỷ Vương đảm nhiệm Phủ doãn Khai Phong, những quan viên khác và chức năng của nha môn Khai Phong phủ hết thảy đều chuyển về quan chế của kinh đô phụ, Vương Kế Ân nhậm chức Phủ tể, Hàn Thông làm Đô ngu hầu của năm ngàn quân thuộc Nội đình, ba ngàn Hộ quân thuộc sở hữu Quốc công của Hàn Thông cũng là thuộc về Nội đình.

Do đó, Khai Phong phủ tuy rằng vẫn còn quyền lực tương ứng ban đầu, quy về Đại Ngu hoàng đế quản lý, nhưng chức năng trên danh nghĩa đã trở thành kinh đô phụ, mặt khác Hộ quân của các Vương gia, Quận vương dị họ, Quốc công, Hầu gia... đều thuộc Vệ Úy tự của Nội đình điều trú và cấp dưỡng, tất cả huân quý dù mới dù cũ đều chỉ được cấp một số lượng Dực vệ nhất định, và quân lực thuộc Nội đình nhận lệnh đóng giữ bảo vệ.

Lục Thất về đến thành Trường An, tiếp tục vì công cuộc ổn định quy trị Đại Ngu đế quốc mà bận rộn, có rất nhiều chế độ không hoàn thiện cần hắn kịp thời bổ khuyết, hơn nữa việc thiết lập Nội đình cũng đưa tới vấn đề không thích ứng trên rất nhiều địa phương, tấu thư xin chỉ thị và công văn bẩm báo từ quốc vực phương Bắc cuồn cuộn đổ tới, cũng may Nội đình Lục Thất thiết lập được Triệu Phổ đứng đầu Tể chấp phương Bắc ủng hộ, trợ giúp Lục Thất tổ chức cơ cấu Nội đình, không hề có ý chống đối mà thờ ơ lạnh nhạt.

Đảo mắt đã xuân về hoa nở, Lục Thất căn cứ theo tình huống thực tế, trì hoãn mở khoa cử văn võ công ba tháng, cho thí sinh tham dự sơ tuyển có đủ thời gian chuẩn bị, vì yêu cầu của Lục Thất, khiến rất nhiều thí sinh dự thi khoa cử văn dâng thư thỉnh cầu cho thêm thời gian học tập, cũng có người dâng thư bài bác cách làm của Lục Thất. Lục Thất rất trực tiếp đáp lại, nếu không thể có lợi cho dân sinh, ngô vì sao phải mở khoa chọn quan, cứ trực tiếp để người ta tiến cử là được.

Lục Thất không thể bứt ra trở về Phúc Châu gặp thân nhân, cho nên trên đường trở về thành Trường An đã phái người đi đưa thư tín thăm hỏi sức khỏe đến thân nhân, viết cho mẫu thân một lá thư bày tỏ nỗi hổ thẹn xin được dập đầu tạ lỗi, hỏi mẫu thân xuân đến có thể đến Trường An hay không. Lục mẫu hồi âm bảo hắn an tâm, nói không muốn đi Trường An, chờ đến đầu xuân sẽ trở về huyện Thạch Đại, dặn dò Lục Thất lấy quốc sự làm trọng, chớ nên phân tâm hỏng việc, chờ mọi việc thật sự ổn định rồi có thể đi Trì Châu đoàn tụ.

Ngày này, thân nhân của Lục Thất bỗng nhiên đến thành Trường An, mang đến cho Lục Thất một niềm vui bất ngờ, mẫu thân không có đến, nhưng muội muội Tiểu Nghiên, năm ái lữ và con cái của hắn đã tới, mấy đứa bé đáng yêu hô phụ thân, Lục Thất vui mừng ôm lấy từng người một. Năm nàng ái lữ đến là Trần Tương Nhi, Trần Tuyết Nhi, Trần Trúc Nhi, Tiểu Mai và Tống Ngọc Nhi, còn năm nàng Tân Vận Nhi và nhóm Tiểu Điệp cũng đã trở về Giang Nam cùng các con đoàn tụ và đi bái kiến Lục mẫu, Chiết Hương Nguyệt đã trở về Phủ Châu.

Vui mừng chỉ chốc lát, Lục Thất bảo nhóm ái lữ và con cái đi bái kiến Tiểu Phức, chỉ để lại muội muội Tiểu Nghiên, Tiểu Phức đã sinh hạ con trai, sau khi đến Đại Minh cung thành Trường An, thì vẫn luôn ở tại Vạn Xuân điện, những cư điện khác thì đang trong quá trình tu sửa đơn giản, Lục Thất không có khả năng tu sửa Đại Minh cung trên quy mô lớn.

Thấy các con quay đầu lại liền vẫy vẫy tay mãi cho đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng nữa, Lục Thất mới chuyển mắt sang muội muội Tiểu Nghiên, mỉm cười nhìn tiểu muội duyên dáng yêu kiều.

Thật lâu không gặp, muội muội Tiểu Nghiên đã trở thành một vị mỹ nhân xinh đẹp mỹ lệ, gương mặt trái xoan, lông mi cong vút, cái miệng nhỏ nhắn, mắt đẹp mũi cao, làn da mịn màng trắng tuyết, khí chất thanh lịch yểu điệu, xinh đẹp động lòng người.

Tiểu Nghiên bị huynh trưởng nhìn xem đến hai má ửng hồng, hơi xấu hổ khẽ nói:

- Thất ca.

Lục Thất vui sướng mỉm cười, giơ tay đỡ muội muội đến ghế dựa ngồi, cười nói:

- Thất ca nghe Tiểu Phức nói, muội vẫn luôn ở tại Tô Châu.

Tiểu Nghiên gật đầu, dịu dàng nói:
- Muội thích ở cùng Tiểu Vân tẩu tẩu, đồng thời có thể ngẫu nhiên gặp mặt Tứ tiểu thư, cũng đã đi qua Phúc Châu thỉnh an mẫu thân, là Tiểu Phức tẩu tẩu biết muội không thích ở Phúc Châu, nên nói với mẫu thân để muội trở về Tô Châu.

Lục Thất gật đầu, cười yếu ớt nói:

- Thất ca biết Thiên Nguyệt tỷ tỷ đã xuất giá, còn muội có người ưa thích hay chưa?

Hai má Tiểu Nghiên như phủ son, nhỏ giọng nói:

- Không có.

- Thật không có sao? Không cần phải gạt Thất ca.

Lục Thất mỉm cười nói.

Hắn nghe Tiểu Phức nói, tại Tấn quốc từng có hơn hai mươi nhà xin cầu thân Tiểu Nghiên, nhưng mẫu thân vẫn không đồng ý, mà sở dĩ Tiểu Nghiên không muốn ở lại Phúc Châu, nguyên nhân là có quá nhiều người nịnh bợ Tiểu Nghiên, nhất là chúng nữ nhân của Lục Thất, thân là tẩu tẩu, nhưng lại đối đãi với Tiểu Nghiên tôn kính, khiến cho Tiểu Nghiên vô cùng không được tự nhiên.

- Thất ca, thật không có mà.

Tiểu Nghiên khẽ nói.
Lục Thất gật đầu, hắn biết sở dĩ tới nay Tiểu Nghiên vẫn chưa định hôn thành thân, là vì mẫu thân cố ý để cho hắn làm chủ, mẫu thân xuất thân nhà quan, đương nhiên coi trọng quan hệ thông gia, mà tuổi của Thiên Nguyệt tỷ tỷ thì không thích hợp kéo dài không xuất giá.

- Tiểu Nghiên, Thất ca đã từng nói, chỉ nguyện muội gả cho người muội yêu thích, nếu muội gặp được người vừa ý, có thể âm thầm cho Thất ca biết, Thất ca sẽ làm chủ cho muội.

Lục Thất ôn hòa nói.

Tiểu Nghiên gật đầu khẽ dạ, lại dịu dàng nói:

- Thất ca, muội đi vấn an Tiểu Phức tẩu tẩu.

Lục Thất gật đầu, mỉm cười nói:

- Đi đi.

Muội muội đi rồi, Lục Thất đứng dậy ra khỏi Tử Thần điện, đứng ở hậu cung quan sát cảnh tượng hoang phế trước mắt, cùng với nhóm công tượng bận rộn ở xa xa, trong lòng mơ hồ suy tư. Tiểu muội tuổi không nhỏ, lại kéo thêm hai năm sẽ khó lựa chọn lang quân như ý, bởi vì anh hào tuấn kiệt trên hai mươi còn chưa lập gia đình không nhiều, nhưng sau khi suy nghĩ đó qua đi Lục Thất liền cười khổ, những đối tượng trong đầu hắn phần lớn là quân tướng và đại thần, xem ra phải ở khoa cử nhìn xem có người nào thích hợp không.

Năm ngày sau, Thạch Trung Phi và Thập Tứ tiểu thư đã tới thành Trường An, Thạch Trung Phi một là trở về báo cáo công tác, hai là đưa con cái trở về Khai Phong phủ thăm người thân, ba là phụng mệnh của Lục Thất, mang về hơn ba ngàn thí sinh đã thông qua võ cử vòng sơ khảo, đều là từ Hà Tây và Bắc Đình rút tuyển, nhưng không hẳn là người Hà Tây và Bắc Đình, có một nửa là binh lính Giang Nam. Lục Thất căn cứ vào tình hình thực tế, hủy bỏ hạn chế hai năm kinh nghiệm trong quân đối với binh lính xuất thân Hà Tây, Bắc Đình và Yến địa.

Lục Thất và Thạch Trung Phi nâng cốc vui vẻ trò chuyện, tán gẫu về chuyện tình ở Bắc Đình, cũng quan tâm đến tình hình của Hắc Hãn Hồi Hột. Thạch Trung Phi đề nghị tiến chiếm An Tây tứ trấn, Lục Thất nói chờ năm sau đã, trước mắt hắn cần củng cố phương Bắc và quốc nội, nếu năm nay chiến sự Liêu quốc thu được đại thắng, vậy sang năm có thể tiến đánh An Tây tứ trấn.

Khi Thạch Trung Phi rời khỏi Trường An, Lục Thất nhờ y thuận tiện hộ tống ba vị quý nhân và con cái, còn có Tiểu Nghiên đi Khai Phong phủ. Lục Thất bảo thân nhân trở về Thọ huyện, thay mặt hắn đi tế bái tổ mộ, biểu hiện lòng kính tổ, đã hai năm rồi hắn không có về quê tế tổ, dễ nói không dễ nghe, mà đại bộ phận thân tộc ở Thái Nguyên đều đã trở về Thọ huyện.

Ngoài ra thọ thần của Thái hậu lại sắp tới rồi, Tiểu Phức không đi được, Tiểu Điệp có lẽ có thể từ Giang Nam đến Khai Phong phủ, còn Tiểu Nghiên là muội muội ruột của hắn, cũng nên đi mừng thọ Thái hậu, có thể hiển lộ kính ý của hắn. Lục Thất thì phải ở lại thành Trường An sắp xếp chủ trì võ cử, mà khoa cử văn và khoa cử công cũng đã định cử hành tại Khai Phong phủ.

Thạch Trung Phi lĩnh mệnh hộ tống, một đường thuận lợi đến Khai Phong phủ, trên đường đi các nữ nhân chung đụng khá hòa hợp, Thập Tứ tiểu thư và Tiểu Nghiên rất thân thiết, Tiểu Nghiên rất thích Thập Tứ tiểu thư tính tình thẳng thắng tự nhiên. Thạch Trung Phi ở Bắc Đình còn cưới bốn nữ nhân bản xứ, là Lục Thất trước đó đề nghị, dụng ý tự nhiên là phân hóa sự đối địch của người Bắc Đình.

Đến Khai Phong phủ rồi, Thạch Trung Phi đưa nhóm quý nhân mà mình phụ trách hộ tống đến phủ Ngu Vương. Qua hai ngày, Tiểu Nghiên và nhóm tẩu tẩu chuẩn bị khởi hành đi Thọ Châu, không ngờ phủ Vệ quốc công đưa tới thiếp mời, hóa ra là Vệ quốc công có chắt trai, vui mừng nên tổ chức yến tiệc ăn mừng, cũng mời Tiểu Nghiên. Tiểu Nghiên bị mời không tiện từ chối, nàng đương nhiên không biết Vệ quốc công mời đến dự yến, là có dụng ý dựng lại uy vọng.

Ngày kế, phủ Vệ quốc công cho xe tới đón Tiểu Nghiên, Tiểu Nghiên lại không rõ, vì sao phủ Quốc công chỉ mời nàng, mà không mời tẩu tẩu và con cái của Thất ca, nàng đương nhiên không biết điều kiêng kị trong đó. Ở lập trường của Vệ quốc công, một là không muốn bị mang tiếng “bỏ cũ nịnh mới”, hai là thân là thuộc thần, tốt nhất không nên có liên quan đến các Hoàng tử, nếu mở tiệc chiêu đãi con trai của Lục Thất, có lẽ sẽ tạo thành tai họa về sau cho Thạch Trung Phi.

Mà mở tiệc chiêu đãi Tiểu Nghiên, Tiểu Nghiên là Trưởng công chúa, địa vị tôn quý tuyệt đối là gần với “Hoàng đế”, mời Tiểu Nghiên lại không dẫn tới sự lên án và hậu hoạn gì, bởi vì Tiểu Nghiên thân thiết với phu nhân của Thạch Trung Phi, đương nhiên thích hợp tham dự yến tiệc chúc mừng con của Thập Tứ tiểu thư ra đời.

Quyển 5 - Chương 218: Nhân duyên

Tiểu Nghiên không muốn tham dự yến hội của quan lại, nàng không thích trở thành tiêu điểm chú mục của nhiều người, không phải là nàng vô cùng yêu thích sự yên tĩnh, mà là không quen được tôn sùng nịnh bợ, cho nên nàng không muốn rêu rao, thầm nghĩ thành tâm đi chúc mừng.

Vệ quốc công nhận được hồi báo, rất hợp tâm ý, chủ yếu là không biết nên chọn vị trí ngồi cho muội muội của Ngu Vương như thế nào, nếu tôn làm Công chúa khẳng định không ổn, tôn làm Quận chúa lại có hơi thất lễ, nếu quý nhân đã không muốn hiển quý, vậy thì dễ làm rồi, chờ sau khi yến tiệc kết thúc truyền tin ra là được.

Tiểu Nghiên đến phủ Vệ quốc công, trông thấy rất nhiều người, mới xuống xe, liền gặp Thập Tứ tiểu thư và một vị phụ nhân tú lệ ra nghênh đón. Sau khi đến gần, Thập Tứ tiểu thư giới thiệu, Tiểu Nghiên cung kính hành nữ lễ bái kiến mẫu thân của Thạch Trung Phi, mẫu thân của Thạch Trung Phi cũng hoàn bán lễ, sau đó mời Tiểu Nghiên đi vào.

Người xung quanh trông thấy rất kinh ngạc, cũng sửng sốt trước vẻ đẹp như tiên nữ của Tiểu Nghiên, phỏng đoán đây là nữ nhi nhà nào mà lại được phủ Vệ quốc công tôn kính như thế, xem làn da mịn màng trắng tuyết kia, dường như là đến từ phương Nam.

Sau khi Tiểu Nghiên vào phủ, được mời đi gặp phu nhân của Vệ quốc công, sau đó được an trí ở một phòng bên, vừa đúng chỗ trước đây Lục Thất ngồi. Vệ quốc công vì để quý nhân được thanh tịnh, không có an trí ở chỗ các vị phu nhân tụ hội, bằng không thân phận của Tiểu Nghiên sẽ bị công khai, cũng sẽ trở thành “nhất tôn chi nữ”, vậy ngược lại không đẹp.

Mặc dù là sắp xếp Tiểu Nghiên ngồi ở tại phòng bên, Vệ quốc công phu nhân cũng an bài một tỳ nữ thông minh hầu hạ, lòng của Tiểu Nghiên buông lỏng, ngồi ở phòng bên lướt qua thời gian.

Qua thời gian một nén nhang, chợt từ phía ngoài đi vào một vị thiếu niên áo bào gấm, sau khi thiếu niên tiến vào liền sải bước đi ngay tới bàn của Tiểu Nghiên, nhưng khi tới bàn, thiếu niên chăm chú nhìn Tiểu Nghiên bằng ánh mắt ngạc nhiên quái lạ.

- Ta có thể ngồi ở chỗ này không?

Thiếu niên rất nhanh ôn hòa hỏi.

- Ngồi đi.

Tiểu Nghiên bị nhìn chằm chằm rất không vui, nhưng thiếu niên lễ phép làm cho sự bất mãn của nàng lập tức tiêu tan, dịu dàng đáp lại.

Thiếu niên ngồi xuống, lập tức có nô tì dâng trà nước, thiếu niên nâng chén trà nhấp một hớp thưởng thức, sau đó nhìn Tiểu Nghiên, ôn hòa nói:

- Trước kia ta từng ngồi ở nơi này, cho nên liền trực tiếp đến đây, đã quấy nhiễu tiểu thư rồi.

- Ở đây vốn trống không, ai cũng có thể nhập tọa.

Tiểu Nghiên khẽ nói.

Thiếu niên gật đầu, vẻ mặt có chút phiền muộn quét mắt nhìn quanh một cái, dường như đang hồi tưởng cái gì, Tiểu Nghiên ở bên cảm giác được sự mất mát của thiếu niên, tỳ nữ đứng ở phía sau vẻ mặt hơi chần chừ, tính nhắc nhở Tiểu Nghiên, nhưng cuối cùng cũng không làm gì.

Trông thấy thiếu niên thất lạc Tiểu Nghiên có chút tò mò, không biết trước kia ở trong này đã xảy ra chuyện gì, lại khiến thiếu niên phiền muộn khó quên, thiếu niên này tuổi chỉ chừng mười sáu mười bảy, dung mạo tuấn tú, lại mang đến cho nàng một cảm giác tang thương.

Trầm mặc một lát, thiếu niên chợt nhớ ra gì đó, quay đầu nhìn Tiểu Nghiên, ôn hòa nói:

- Nghe khẩu âm của tỷ tỷ, dường như là giọng Giang Nam, tỷ tỷ là người Giang Nam sao?

Tiểu Nghiên gật đầu, trên mặt thiếu niên hiện ra nét cười nhàn nhạt, nói:

- Tỷ tỷ là con gái của vị quý nhân nào, là quan viên từ Giang Nam tới à?

Tiểu Nghiên nhẹ lay động đầu, khẽ nói:

- Ta không muốn nói.

Thiếu niên gật đầu, không có phản ứng không hài lòng, chợt có người đi đến bên cạnh bàn, cung kính hành lễ với thiếu niên, nói:

- Hạ quan bái kiến Kỷ Vương điện hạ.

Thiếu niên quay người, mỉm cười nói:

- Là Lý viên ngoại lang, Lý đại nhân quay về chỗ ngồi đi.

Người tới cung kính thi lễ rồi đi trở về, thấy thiếu niên quay người lại, Tiểu Nghiên dịu dàng nói:

- Ngươi là Kỷ Vương Hi Cẩn.

Kỷ Vương ngẩn ra nhìn Tiểu Nghiên, mỉm cười gật đầu nói:

- Đúng vậy, ta là Hi Cẩn, không ngờ tỷ tỷ biết tên ta.

Tiểu Nghiên thản nhiên khẽ mỉm cười, khi ở thành Trường An nàng cùng huynh trưởng chuyện phiếm việc nhà, cũng có nghe Thất ca tỉ mỉ kể về Kỷ Vương. Tiểu Nghiên mỉm cười khiến cho Kỷ Vương si ngốc nhìn, Tiểu Nghiên bị nhìn thu lại nụ cười mi mắt rũ xuống, má ngọc sinh son.

- Tỷ tỷ thật xinh đẹp, là tiểu nương xinh đẹp nhất mà ta từng gặp.

Kỷ Vương khen từ đáy lòng.

- Chớ có nói bậy.

Tiểu Nghiên theo bản năng nhẹ trách một câu.

Kỷ Vương chân thành nói:

- Ta không có khen loạn, là lời nói thật lòng đấy.

Trái tim Tiểu Nghiên như hươu chạy, cũng không cảm thấy Kỷ Vương khinh bạc vô lễ, bởi vì Thất ca có nói qua, Kỷ Vương Hi Cẩn tuy tuổi không lớn, nhưng thái độ làm người rất thẳng thắn hào khí, tính tình nhân hậu.

- Là ta mạo phạm tỷ tỷ, xin thứ tội.

Kỷ Vương xin lỗi.

- Ta không trách đệ, Hi Cẩn đệ đệ.Tiểu Nghiên giương mắt ôn nhu nhìn Kỷ Vương, tự nhiên khẽ nói.

Kỷ Vương ngẩn ra, nhìn Tiểu Nghiên, kinh ngạc nói:

- Tỷ tỷ gọi ta là Hi Cẩn đệ đệ, chẳng lẽ là có quen biết với thân nhân nhà ta?

Tiểu Nghiên gật đầu, nhẹ giọng nói:

- Ta có hai vị tẩu tẩu là tỷ tỷ của đệ, ta tên là Lục Thiên Nghiên, là tiểu muội của Lục Thiên Phong.

Kỷ Vương giật mình nhìn Tiểu Nghiên, Tiểu Nghiên theo bản năng mỉm cười nhìn lại Kỷ Vương, điệu bộ của một tỷ tỷ buồn cười khi thấy đệ đệ ngoài ý muốn, cũng bớt đi chút ngăn cách ngượng ngùng.

- Tỷ tỷ là Tiểu Nghiên muội muội của Thất huynh.

Kỷ Vương giống như nói mê khẽ thốt.

Tiểu Nghiên gật đầu, nhẹ giọng nói:

- Khi ở thành Trường An, có nghe Thất huynh nói rất nhiều về Hi Cẩn đệ đệ.

- Ta cũng được nghe Thất huynh kể rất nhiều về Tiểu Nghiên muội muội.

Kỷ Vương buột miệng nói.

Tiểu Nghiên oán giận liếc y một cái, nhẹ giọng nói:

- Ta là tỷ tỷ.

- Đúng đúng, là Tiểu Nghiên tỷ tỷ.

Kỷ Vương vội đáp lại, vẻ mặt tươi cười dạt dào sung sướng.

Tiểu Nghiên dịu dàng nhìn Kỷ Vương, cảm giác Kỷ Vương thật thẳng thắn vô tư, Kỷ Vương trong lúc vui vẻ cũng nhìn Tiểu Nghiên, bốn mắt nhìn nhau, Kỷ Vương cảm giác một sự ấm áp khó hiểu, giống như được người mình thân cận nhất quan sát, nhịp tim của y gia tốc, cảm giác choáng váng như men say.

- Vậy... tỷ tỷ sao lại ở nơi này?

Kỷ Vương rõ ràng không khéo ăn nói, bật thốt.

Tiểu Nghiên nghe vậy buồn cười, nhẹ giọng nói:

- Vậy sao đệ ở nơi này?

Kỷ Vương giật mình, hơi túng quẫn nói:

- Đúng rồi, là Trung Phi mới sinh con nên mở tiệc chúc mừng, hắn mời ta tới.

- Ta là do Thập Tứ tiểu thư mời tới.
Tiểu Nghiên trả lời.

- Thập Tứ tiểu thư? Tỷ tỷ và Thập Tứ tiểu thư... ồ... vậy vì sao tỷ tỷ tới Khai Phong phủ?

Kỷ Vương có chút thất thố, vụng về nói.

Tiểu Nghiên nói ra hai việc hệ trọng phải đến phía đông thực hiện, Kỷ Vương hiểu được gật đầu, lại hỏi Tiểu Nghiên tại sao không muốn đến chỗ các vị phu nhân hội tụ, Tiểu Nghiên nói không thích xã giao cùng các vị phu nhân, đồng thời hỏi Kỷ Vương đối với căn phòng này có điều gì lưu luyến.

Đang nói chuyện, bỗng có năm vị khách nhân đi tới ngồi xuống, cung kính chào Kỷ Vương, Kỷ Vương chỉ đành quay qua xã giao, Tiểu Nghiên ở bên im lặng mỉm cười, chốc lát sau tiệc rượu được dọn lên, lặng lẽ nếm vài món, sau đó Tiểu Nghiên chào từ biệt Kỷ Vương, rời đi trước.

Tiểu Nghiên đi rồi, Kỷ Vương giống như mất hồn lạc phách, ngây ngốc ngồi trong chốc lát liền lệnh tỳ nữ đi mời Thạch Trung Phi, Thạch Trung Phi vội vàng đến, Kỷ Vương hỏi về chuyện của Tiểu Nghiên, Thạch Trung Phi cũng có nghe phu nhân nói về tình hình của Tiểu Nghiên, tỉ mỉ kể lại cho Kỷ Vương nghe.

Nghe xong tình huống của Tiểu Nghiên, Kỷ Vương cáo từ rời đi, ở trên đường phố Khai Phong phủ bàng hoàng bước đi, làm cho đám thuộc hạ tùy tùng không biết Điện hạ bị làm sao, cũng không dám hỏi nhiều chỉ có thể đi theo hộ vệ. Trong lúc lơ đãng, Kỷ Vương đã ra khỏi nội thành, cuối cùng đi tới trước phủ Ngu Vương, đứng lặng dưới bậc thềm cửa phủ mà ngóng nhìn, quan tướng thủ vệ nhận biết Kỷ Vương, đi xuống bậc thềm cung kính hỏi thăm.

Kỷ Vương nói muốn gặp Tiểu Nghiên, quan tướng biết Tiểu Nghiên là ai, vội đi vào thông báo, rất mau trở ra mời Kỷ Vương đi vào. Ở tiền sảnh, Tiểu Nghiên và ba vị tẩu tẩu cùng nhau tiếp kiến Kỷ Vương.

Sau khi kiến lễ, Kỷ Vương trực tiếp vào đề:

- Tiểu Nghiên tỷ tỷ, ngày mai ta hộ tống các tẩu tẩu và tỷ tỷ đi Thọ Châu có được không?

Tiểu Nghiên ngẩn ra, Tiểu Mai, Tuyết Nhi và Tương Nhi chuyển mắt nhìn Tiểu Nghiên, lại thấy hai má của tiểu cô đỏ ửng, gặp Tiểu Nghiên chần chừ không nói, Tiểu Mai ôn nhu cười nói:

- Kỷ Vương điện hạ đã hạ cố hộ tống, chúng ta đương nhiên là tình nguyện rồi.

- Tốt lắm, tẩu tẩu, sáng mai ta sẽ tới đây.

Kỷ Vương vui mừng đáp lại, sau đó cáo từ rời đi. Ba người Tiểu Mai dò hỏi Tiểu Nghiên, Tiểu Nghiên nói ra quan hệ giữa Kỷ Vương và Lục Thất, lại nói là mình tình cờ gặp ở yến hội.

Ngày kế, Kỷ Vương suất lĩnh mười ban trực hộ vệ Tiểu Nghiên xuất hành, nhưng Chủ soái Khai Phong phủ sợ gặp phải chuyện không may, liền sử xuất năm nghìn quân theo đuôi hộ tống, một đường thuận lợi tới Thọ huyện. Tiểu Nghiên cùng tẩu tẩu và các cháu bái tế từ đường tổ tiên, ngày hôm sau, Tiểu Nghiên đáp ứng lời mời trên đường đi, cùng Kỷ Vương đi núi Bát Công du ngoạn.

Ngoài thành Trường An, Lục Thất đang giám định trường đấu võ nơi diễn ra võ cử, chợt được báo có Kỷ Vương cầu kiến, hắn ngơ ngác, vội tự mình ra ngoài doanh đi gặp. Vừa thấy Kỷ Vương liền giật mình kinh hãi, mắt thấy Kỷ Vương phong trần mệt mỏi, tưởng chừng là thổ dân, chỉ có khuôn mặt rõ ràng đã được chà lau qua.

- Hi Cẩn, có chuyện gì gấp sao?

Lục Thất đi lên quái lạ hỏi.

Kỷ Vương nhìn Lục Thất, cúi người quỳ rạp trên mặt đất, cung kính nói:

- Thất huynh, đệ tới đây cầu thân, xin huynh ban Tiểu Nghiên tỷ tỷ cho đệ.

Lục Thất bất ngờ, vội khom lưng đỡ dậy Kỷ Vương, Kỷ Vương nhìn Lục Thất, chân thành nói:

- Thất huynh, đệ thích Tiểu Nghiên tỷ tỷ.

- Đệ gặp qua Tiểu Nghiên rồi à?

Lục Thất ôn hòa nói.

Kỷ Vương vội vàng gật đầu, Lục Thất mỉm cười nói:

- Hi Cẩn, Tiểu Nghiên lớn hơn đệ hai tuổi đấy.

- Đệ biết, nhưng đệ thích Tiểu Nghiên tỷ tỷ. Thất huynh, cho đệ Tiểu Nghiên tỷ tỷ đi, đệ nguyện làm người nhàn rỗi, có thể không làm quan.

Kỷ Vương vội vàng nói.

Lục Thất nhìn Kỷ Vương, ôn hòa nói:

- Tiểu Nghiên có nói thích đệ không?

Kỷ Vương gật đầu, nói:

- Khi ở núi Bát Công tỷ tỷ đã gật đầu, thế nhưng đệ sợ nhân duyên của đệ và tỷ tỷ sẽ có rất nhiều kiêng kị.

Lục Thất mỉm cười, ôn hòa nói:

- Chỉ cần đệ và Tiểu Nghiên thật tâm thích nhau, kiêng kị cái gì đều là hư ảo mà thôi.

- Vâng, cảm tạ Thất huynh thành toàn.

Kỷ Vương nghẹn ngào vui mừng nói, trong đôi mắt cũng nhanh xuất hiện ánh lệ.

- Tiểu tử ngốc, đi tắm rửa đi.

Lục Thất giơ tay vỗ vỗ vai phải Kỷ Vương, thân thiết ôn hòa nói.

Quyển 5 - Chương 219: Khoa cử

Đảo mắt đã đến thời gian Võ cử mở khoa, ngoài thành Trường An, hơn bảy vạn võ khảo sinh tiến hành đấu võ, trước là tiến hành luận võ, sau là văn khảo về võ lược, nguyện thi viết về võ lược chỉ có gần năm ngàn người, bởi vì Lục Thất yêu cầu người tham dự võ cử phải có kinh nghiệm trong quân hai năm, mà xuất thân binh lính đa số đều có gia cảnh bần hàn, hơn nữa người luyện võ rất ít người nguyện đọc sách, biết viết chữ đếm số đã không tệ rồi.

Lấy binh sĩ làm thành phần chính tham dự Võ cử là thủ đoạn lung lạc quân tâm và nhân tài của Lục Thất, binh lính có xuất thân phổ thông sẽ rất quý trọng lợi ích và phú quý mà Hoàng gia ban cho, giống như chó săn được thợ săn nuôi lớn từ nhỏ, sẽ tuyệt đối trung thành với thợ săn. Mà binh lính khảo sinh tham dự Võ cử, đối với Lục Thất mà nói giống như một đám tiểu chó săn không có chủ nhân, sau khi trưởng thành lòng trung thành với Hoàng gia sẽ rất cao. Trên thực tế, cách làm của Lục Thất cùng một dạng với thủ đoạn của thế gia, nhằm tạo ra tay chân cho Hoàng gia.

Ngu Vương ngày ngày tự mình trấn thủ trường đấu võ, kéo dài nửa tháng mới kết thúc luận võ, sau đó là kỳ thi viết về võ lược, năm ngày sau công bố kết quả. Người đoạt được vị trí Võ Trạng Nguyên là một vị võ sinh đến từ Hà Nam, Bảng Nhãn và Thám Hoa là hai người đến từ U Châu, hai người đến từ Giang Nam đoạt được vị trí Điện Úy và Điện Sĩ, bài thi và lời bình phán của một ngàn võ sinh trúng tuyển Võ cử đều được công bố, tùy ý cho tất cả võ sinh xem xét.

Nhóm võ sinh sau khi xem xong đa số đều rất vui vẻ, té ra bài thi võ lược của Bảng Nhãn và Thám Hoa chỉ đề tên, không có lời bình, nhưng vẫn hợp với điều kiện trúng tuyển của Ngu Vương. Võ sinh đạt được Bảng Nhãn đúng là quân võ đệ nhất, võ sinh đạt được Thám Hoa đúng là có tài bắn cung đệ nhất, mà bài thi của Võ Trạng Nguyên và Điện Úy Điện Sĩ lại thật sự đáp được toàn bộ.

Ngày kế sau khi kết quả trúng cử được công bố, tại trường đấu võ ở ngoài thành cử hành nghi lễ long trọng, Ngu Vương đứng trên đài cao tại trung tâm trường đấu võ, tất cả võ sinh xếp hàng dài vây quanh cao đài. Trước mắt là cảnh tượng Ngu Vương ban cho Võ trạng nguyên một thanh Ngự kiếm và ngư lân giáp của tướng quân, ngoài ra còn có một vị nữ quan thuộc Nội đình tuyên bố ban cho mẫu thân của Võ trạng nguyên Cáo mệnh tam phẩm, thê tử Cáo mệnh tứ phẩm, Võ trạng nguyên cung kính tiếp nhận Cáo mệnh tứ phong.

Tiếp theo là Bảng nhãn, Lục Thất ban cho dạ quang bôi được khắc ngự bút, và bồ đào mỹ tửu, Nội đình ban cho mẫu thân Bảng nhãn Cáo mệnh tứ phẩm, thê tử Cáo mệnh ngũ phẩm. Sau đó là Thám hoa, Lục Thất ban cho một trương bảo cung, Nội đình ban cho mẫu thân Thám hoa Cáo mệnh tứ phẩm, thê tử Cáo mệnh ngũ phẩm, ngoài ra còn ban một vị phu nhân có Cáo mệnh ngũ phẩm, cùng địa vị với nguyên phối của Thám hoa.

Mắt thấy một mỹ nhân mặc hoa phục Cáo mệnh bước về phía Thám hoa, thướt tha bái lễ, Thám hoa cũng vội vàng ôm quyền đáp lễ, sau đó mỹ nhân tiến lên đứng ở bên cạnh Thám hoa, cảnh tượng này khiến cho bảy vạn võ sinh một đám máu thú sôi trào, rất nhiều võ sinh xui xẻo chỉ kém có một chiêu, ở trong lòng buồn bực chửi má nó.

Lục Thất cười nhạt đứng lặng, hắn ban mỹ nhân, kỳ thực chính là hiểu được tâm lý của quân nhân tầng thấp. Tài và sắc chính là mộng tưởng hão huyền mà quân nhân khát vọng nhất, bởi vì muốn làm quan rất khó, cho nên tài và nữ nhân liền trở thành giấc mộng tương đối dễ đạt thành của quân nhân tầng thấp.

Điện úy và Điện sĩ được ban bảo châu, mẫu thân được ban Cáo mệnh ngũ phẩm, thê tử Cáo mệnh ngũ phẩm, ngoài ra còn được ban một vị phu nhân Cáo mệnh ngũ phẩm, cùng địa vị với phu nhân nguyên phối. Cáo mệnh thấp nhất là ngũ phẩm.

Sau khi năm vị Điện Nguyên thu được ban thưởng, tiếp theo là ban thưởng Thiên Ngưu đao cho các thí sinh trúng cử, này sẽ do thuộc thần phân phát xuống. Điều phát sinh sau đó lại càng khiến cho võ sinh kinh hỉ ngoài ý muốn, từ phía sau bắt đầu truyền phát tiền đồng lên phía trước, mỗi võ sinh được năm quan tiền, khiến cho lòng của chúng thí sinh rất ấm áp. Từ khi bắt đầu tham gia sơ thí, ăn ở đều miễn phí, hơn nữa mỗi bữa đều có thịt, trong khi luận võ mà bị thương, cũng sẽ dựa theo quân quy trợ cấp. Võ cử giờ đã sắp kết thúc, còn cấp cho năm quan tiền thưởng, có thể nói chuyến này không uổng.

Hơn bảy vạn võ sinh sau khi nhận được tiền thưởng, cung kính quỳ một chân trên đất khấu bái Ngu Vương trên đài cao, Lục Thất tiếp nhận quỳ lạy, sau đỏ khởi giá đi trước. Võ cử lần này được tổ chức có chút gấp gáp, có rất nhiều vấn đề cần phải làm lại quy phạm, nhưng mục đích Lục Thất mở khoa Võ cử đã thu được thành công. Hai năm sau mới tổ chức Võ cử lần nữa, chứ không thể mỗi năm một lần, tiêu hao Lục Thất dùng trong cử hành Võ cử, hơn xa khoa cử Văn.

Sau khi khoa cử Võ kết thúc, Lục Thất lại vội vàng chạy tới Khai Phong phủ, đi tham dự Văn cử và Công cử. Khoa cử Văn đã có nhiều năm kinh nghiệm cử hành, tuy rằng thêm vào mục thi, nhưng vẫn được cử hành dễ dàng. Mà khoa cử Công lại chưa bao giờ được triều đình tổ chức đại quy mô, người thống trị ở đa số triều đại đều coi thợ thủ công là nghề nghiệp ti tiện, bởi vì thợ thủ công là một bộ phận của thương nhân.

Quan chủ khảo Văn cử phân công theo khảo đề, quan chủ khảo thi từ ca phú là Trương Kịp, quan phó khảo là Nhược Can, tri thức về nuôi tằm chăn cá và kỹ năng quản lý kế toán là do Ti Nông tự khanh Phan Hữu làm quan chủ khảo, phát cho mỗi thí sinh một bản sổ sách, y theo kết quả đúng sai nhiều ít mà định ra điểm.

Việc Lục Thất thêm mục thi vào khoa cử Văn khiến rất nhiều quan văn và khảo sinh mang lòng mâu thuẫn, cho rằng đây là hành vi có ý nhục mạ người có văn hóa chà đạp lên tôn nghiêm của người đọc sách, hơn nữa năng lực quản lý kế toán rõ ràng là kỹ năng của thương nhân, cũng chỉ có tư lại không có phẩm cấp mới phải đi học. Nhưng bởi vì Lục Thiên Phong là Hoàng đế lấy võ công lập quốc, danh tiếng sát phạt làm cho lòng người lạnh lẽo, cho nên không ai dám công khai tụ chúng kêu gọi phản đối.

Lục Thất đã tới Khai Phong phủ, ngay ngày kế sau khi khoa cử Văn được cử hành, ngày thi cũng đã được định sẵn, không phải là chờ Lục Thất tới rồi mới mở kỳ thi, nhưng ngày được định vốn cũng là vì cho Ngu Vương có thể đích thân tới. Lục Thất đích thân tới trường thi, nhưng mặc một bộ áo bào bình thường, tuy y phục bình thường, nhưng toàn thể trường thi khi trông thấy, cũng không ai dám thở mạnh.

Khoa cử Văn qua đi, Lục Thất cho người để lộ phong thanh ra ngoài, ý tứ là sau này tư lại trên địa phương cũng sẽ do triều đình phân nhiệm, quan địa phương không được tự mình trưng mộ, tỷ như quan tào ở các phòng trong huyện nha đều sẽ do châu quan phân bổ xuống, hoặc là huyện quan đề danh, về sau không cho phép quan địa phương bổ nhiệm, đều do triều đình và kinh đô phụ phân nhiệm xuống, quan giai là tòng cửu phẩm, thấp nhất là quan bậc tép riu.

Tiếng gió này vừa truyền ra ngoài, các thí sinh đều kinh hỉ mặt mày tươi cười vui vẻ, là chức quan tào bé như hạt mè cũng là khó cầu đấy, nếu có quan giai, vậy càng đáng giá đi nhậm chức, chỉ cần là viên chức, đối với người đọc sách chính là một chức sự có tôn nghiêm. Cách làm của Lục Thất tự nhiên là vì an trí nhiều hơn chút cho người đọc sách, đồng thời làm suy yếu sự thống trị của lũ tư lại địa đầu xà trên địa phương, xuất thân của tư lại có hơn phân nửa là phú hộ bản địa, cho nên trên địa phương rất dễ xuất hiện các thế lực đen tà ác cấu kết với quan viên.Sau văn cử là công cử, khảo thí của khoa cử công chính là triển lãm tác phẩm, trên ngự nhai ở Khai Phong phủ trưng bày các tác phẩm có đường nét và ý tưởng độc đáo. Lục Thất tự mình mang theo nhóm khảo quan đi đánh giá, các tác phẩm cũng được sơ lược chia ra thành nhiều phẩm loại: đồ sứ, dụng cụ đồng áng, điêu khắc, vật phẩm khéo léo, v.v... rất nhiều chủng loại. Mà quan chủ khảo khoa cử công là Công bộ Thượng thư, quan phó khảo là rất nhiều người, trong đó có Vương Kế Ân, bởi vì Vương Kế Ân là Phủ tể của Nội đình Thượng đô.

Lục Thất đến ngự nhai, sau khi tiếp nhận lễ bái của chúng quan, Vương Kế Ân tiến lên cung kính nói:

- Điện hạ, nô tài phát hiện một món đồ có lợi cho quân sự, không nên để nhiều người xem xét.

Lục Thất gật đầu, gọi Công bộ Thượng thư cùng đi xem vật mà Vương Kế Ân tiến cử. Tác dụng của các quan phó khảo chính là khai quật ra tinh phẩm rồi thượng báo, mà tất cả các tác phẩm qua được vòng sơ tuyển đều sẽ được ghi chép vào danh sách, để về sau đánh giá rút tuyển, nói cho cùng công dụng của tác phẩm có khả năng trong một thời gian ngắn khó phát hiện ra được. Công cử của Lục Thất, mục đích là vì tập kết các người tài ba có nhiều ý tưởng lý thú độc đáo xuất lực vì quốc gia, cho thợ thủ công trong dân gian trở thành quan tượng.

Vương Kế Ân dẫn Lục Thất rời khỏi ngự nhai, tiến vào một tòa trạch viện, để Lục Thất xem vật mà y tiến cử. Lục Thất đi qua xem xét cẩn thận, đó là một vật bằng thiết có hình dáng như một cái bình có cổ dài bụng lớn, được đặt nằm ngang trên một chiếc xe thiết nhỏ, dài một thước, đường kính của vòng bụng lớn chừng tám tấc, trên đỉnh bụng có lỗ, ở cái lỗ đó ló ra một đầu dây thừng, mà ở đầu cổ dài là miệng bình, đây rõ ràng là một cái bình được đúc bằng thiết.

- Điện hạ, cái bình thiết này có thể bắn ra lôi thạch, mời Điện hạ dời bước xem thử.

Vương Kế Ân nói.

Lục Thất gật đầu, xoay người theo Vương Kế Ân lui đến phía sau một bức bình phong vẽ hoa, xuyên qua hoa văn thông suốt trên bình phong, thấy một người đàn ông gầy đi đến cái bình thiết, cầm củi cháy trong tay, đến cái bình thiết rồi thì đưa ra cây củi đang cháy chạm vào đầu dây thừng trên đỉnh bụng.

Mắt thấy sợi dây thừng kia bắt lửa lóe lên hoa lửa, người đàn ông gầy kia quay đầu bỏ chạy, chạy ra vài chục bước, chợt nghe ầm một tiếng, trong âm thanh trầm đục từ miệng bình thiết phóng ra lửa, trong đốm lửa có một vật cấp tốc bay về phía trước, ầm một tiếng đánh lên trên một mặt tường, đồng thời xuyên thấu qua tạo thành một lỗ hổng, mà trước đó ở trên tường cũng đã có hai cái động.

Lục Thất xem xong sắc mắt hơi biến, lập tức thong dong đi trở về, Vương Kế Ân và Công bộ Thượng thư cùng đi theo, người đàn ông gầy kia vừa thấy Lục Thất đến, vội cung kính quỳ rạp trên đất.- Trước kia ngươi là đạo sĩ có phải không?

Lục Thất hỏi.

Thân thể run lên, người đàn ông gầy vội dập đầu nói:

- Đúng vậy ạ, trước kia tiểu nhân là đạo sĩ trên núi Long Hổ.

- Lôi dược này của ngươi có tính ổn định hay không?

Lục Thất hỏi.

- Hồi điện hạ, lôi dược do tiểu nhân chế tạo rất ổn định, chỉ là lôi bình này có khi không chịu nổi lực hung mãnh của lôi dược, cho nên tiểu nhân phải chạy đi.

Người đàn ông gầy cung kính trả lời.

Lục Thất gật đầu, nói:

- Tốt lắm, đan phương chế tạo lôi dược này của ngươi bổn vương tiếp nhận, tuyệt đối không được truyền ra ngoài, bổn vương sẽ trọng dụng ngươi tiếp tục hoàn thiện lôi dược, còn việc đúc lôi bình bổn vương sẽ lệnh người đi làm. Tuy nhiên lần này ngươi chỉ có thể trực tiếp vào Tương tác giám (*) làm quan chế tạo lục phẩm, tiền thưởng là một vạn quan, không cần vào cống viện Thiên Công nữa.

(*) cơ quan chuyên quản lý xây dựng, chế tạo, v.v... thời cổ đại.

- Tiểu nhân tạ Điện hạ ban ân.

Người đàn ông gầy kinh hỉ mạnh mẽ dập đầu.

Lục Thất quay người trở về ngự nhai, Công bộ Thượng thư cũng nhìn thật kỹ cái bình thiết một cái, vô cùng giật mình trước uy lực của cái bình thiết này. Vật này nếu có thể sản xuất số lượng, tuyệt đối so với tên nỏ còn đáng sợ hơn. Ngu Vương mở ra công cử, không ngờ lại đạt được quân khí có tiềm lực lớn như thế.

Sau khi Lục Thất trở về ngự nhai, Vương Kế Ân phụng mệnh tự mình mang đi cái bình thiết và người đàn ông gầy kia, nghiêm mật trông chừng.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau