HỒNG BÀO QUÁI NHÂN

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Hồng bào quái nhân - Chương 66 - Chương 70

Chương 66: Cơ quan trong kiệu cực kỳ khủng khiếp

Thiên Cơ hòa thượng hỏi:

- Du thí chủ mới tiến vào có gặp một người mặc áo hồng bào không?

Du Hữu Lượng ngơ ngẩn lắc đầu đáp:

- Tiểu tử không thấy.

Thiên Cơ hòa thượng trầm ngâm nói:

- Bữa nay phái Côn Luân lâm vào tình trạng một mất một còn không thể sơ xuất để hư việc lớn. Lão tăng bắt buộc phải dùng hạ sách.

Thanh âm còn văng vẳng không gian, nhà sư đã đột nhiên khom lưng chúi về phía trước, vung song chưởng đánh lẹ vào bốn thiếu nữ áo hồng.

Thái Bình đạo trưởng la thất thanh:

- Thiên Cơ! Sư huynh.

Biến diễn biến đột ngột khiến cho Du Hữu Lượng cùng Nhan Bách Ba đều kinh hãi đến thộn mặt ra. Hơn trăm đệ tử phái Côn Luân đứng trong điện cũng không khỏi biến sắc.

Đường đường một vị chưởng giáo phái Côn Luân trước mặt đông người không lên tiếng trước đã phát chiêu đánh lén mà đối tượng lại là bốn cô gái, khiến ai nấy đều ngạc nhiên, cơ hồ không tin ở mắt mình.

Phát chưởng đánh ra nhanh như điện chớp. Bốn thiếu nữ áo hồng vừa lộ vẻ cảnh giác, chưởng kình của Thiên Cơ hòa thượng đã đánh tới trước mặt.

Trong chớp mắt này, một tiếng thét lanh lảnh vang lên. Bốn thiếu nữ đồng thời xoay chuyển người đi lối mười bốn, mười lăm vòng. Đến vòng thứ mười sáu, chân các cô lảo đảo lùi ra.

Thiên Cơ hòa thượng trầm giọng hỏi:

- Té ra các vị đàn việt cũng là người võ lâm.

Thiếu nữ áo hồng đứng đầu lạnh lùng đáp:

- Không ngờ chưởng giáo phái Côn Luân lại là một tay cao thủ chuyên đánh lén.

Thiên Cơ hòa thượng mặt nóng lên hỏi:

- Xin hỏi nữ đàn việt. Phải chăng các vị cùng đến đây với người mặc hồng bào.

Thiếu nữ áo hồng đáp:

- Bữa nay tiểu nữ được nghe nhiều điều mà chẳng hiểu gì...

Du Hữu Lượng đứng bên bèn lên tiếng xen vào:

- Nếu Hồng Bào Quái Nhân tới đây thì đã xuất hiện rồi mới phải. Trong chuyện này tất có điều ngoắt ngoéo...

Thiếu nữ áo hồng đứng đầu liếc mắt nhìn Du Hữu Lượng buột miệng hỏi:

- Điều chi ngoắt ngoéo?

Du Hữu Lượng hỏi lại:

- Nếu cô nương không liên can gì đến vụ này thì sao lại hỏi xen vào?

Thiếu nữ áo hồng trợn mắt líu lưỡi, không biết đáp thế nào.

Thiên Cơ hòa thượng hô:

- Thiên Linh! Thiên La! Các ngươi hãy coi giữ cửa điện.

Thiếu nữ áo hồng đứng sau cùng hỏi:

- Đại sư không cho bọn tiểu nữ ra khỏi điện chăng?

Thiên Cơ hòa thượng trầm ngâm rồi gật đầu.

Thiếu nữ áo hồng cười khanh khách hỏi:

- Đại sư không cho bọn tiểu nữ ra, không hiểu có dụng ý gì?

Thiên Cơ hòa thượng đáp:

- Mười tám tên đệ tử vào hàng chữ Tuệ ở tệ phái bị người ngấm ngầm tập kích phải uổng mạng mà nữ đàn việt chưa thoát vòng nghi kỵ. Đó là một điểm...

Thiếu nữ lắc đầu ngắt lời:

- Hoang đường! Thật là hoang đường! Đại sư nói câu này thật vu vơ.

Thiên Cơ hòa thượng đáp:

- Thế sao nữ đàn việt tự xung là chịu lời ủy thác của Bách Độc Giáo đồ phái Ngân Xuyên, hộ tống một vật đưa đến Thánh Sơn. Vật đó là vật gì, nữ đàn việt chưa giao ra.

Thiếu nữ áo hồng hỏi:

-Vật kính phật là để đưa lên trời. Tiểu nữ đã đưa vật đó lên núi Côn Luân rồi thì con giao lại cái gì?

Thiên Cơ hòa thượng đưa mắt ngõ cố kiệt đặt trong góc điện rồi hỏi:

- Những vật của thiện nam tín nữ đưa tặng phái Côn Luân đều đặt vào trong cỗ kiệu kia rồi chăng?

Thiếu nữ áo hồng đáp:

- Đại sư đã biết rõ sao còn hỏi vặn?

Thiên Cơ hòa thượng nói:

- Lão tăng biết làm phiền mà vẫn phái hỏi đi hỏi lại vì là việc quan hệ trọng đại...

Thiếu nữ áo hồng lặng lặng. Thiên Cơ hòa thượng lại nói tiếp:

- Vả lại nữ đàn việt không chịu cho biết trong kiệu đưa tới vật gì thì chẳng thể trách lão tăng sinh lòng ngờ vực.

Thiếu nữ áo hồng nói:

- Vừa rồi tiểu nữ chẳng đã nói xin đại sư thử đoán coi. Đại sư cùng Thái Bình đạo trưởng ở phái Võ Đương tiến vào nội thất bói một quả nói là trong kiệu đặt thi thể Phù Vân đại sư. Đại sư đã bịa chuyện hoang đường như vậy thì tiểu nữ còn đường lối nào để giải thích?

Thiên Cơ hòa thượng trầm ngâm đáp:

- Quẻ bói của lão tăng hoặc giả có sai trật cũng chỉ một chút chứ không quá xa sự thật.

Thiếu nữ áo hồng đứng ở sau cùng hỏi:

- Đại sư tự tin như vậy ư?

Thiên Cơ hòa thượng gật đầu đáp:

- Lão tăng mà không tự tin thì sao dám khẳng định? Có đúng hay không chỉ mở rèm kiệu lên coi là biết hư thực.

Thiếu nữ đi đầu chúc câu vạn phúc rồi nói:

- Xin mời đại sư...

Thiên Cơ hòa thượng chắp hai tay đáp:

- Mời nữ đàn việt...

Thiếu nữ áo hồng hơi biến sắc nói:

- Coi bói để cầu chứng là việc của đại sư thì lý đương nhiên do đại sư tự động vén rèm.

Thiên Cơ hòa thượng hỏi:

- Cỗ kiệu do nữ đàn việt đưa tới đây thì việc vén rèm là việc của nữ đàn việt, lão tăng xen vào thế nào được?

Hai người cãi lý và đều móc họng nhau khiến cho quần tăng ở trong điện đều ngạc nhiên, không hiểu tại sao chưởng giáo của họ lại biến đổi thành nhiều lời như vậy.

Du Hữu Lượng bên trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, hỏi xen vào:

- Tiền bối cùng cô nương đây nhường nhau hồi, xin để tiểu tử vén lên được chăng?

Thiên Cơ hòa thượng vội đáp:

- Không dám! Du thí chủ là người ngoài cuộc. Cỗ kiệu này...

Lão đột nhiên dừng lại, mắt không ngớt ra hiệu cho Du Hữu Lượng, mặt lộ vẻ hoang mang.

Du Hữu Lượng làm gì chẳng hiểu nhà sư muốn cản trở chỗ dụng ý của chàng, nhưng lòng chàng lại tính một đường khác, nên chàng nghe nói vậy liền cười mát giải thích:

- Chính vì tiểu tử là người ngoài cuộc nên muốn ra làm trọng tài cho được công bằng. Huống chi...

Chàng dừng lại một chút rồi tiếp:

- Huống chi cỗ kiệu này ở Ngân Xuyên bắt đầu lên đường đi Côn Luân, ngẫu nhiên gặp lúc cơn gió thổi mùng rèm kiệu tiểu tử đã ngó thấy vật đặt bên trong...

Những người trong điện bao gồm cả bốn thiếu nữ áo hồng và Thiên Cơ hòa thượng đều biến sắc.

Thiên Cơ hòa thượng cất tiếng run run hỏi:

- Du thí chủ đã ngó thấy vật gì?

Du Hữu Lượng trầm giọng đáp:

- Tiểu tử ngó thấy một bộ mặt quen thuộc.

Thiên Cơ hòa thượng hỏi:

- Phải chăng là...

Du Hữu Lượng ngắt lời:

- Đúng là chưởng giáo quí phái:

Phù Vân đại sư.

Thiên Cơ hòa thượng cùng quần tăng trong điện đột nhiên biến sắc.

Bốn thiếu nữ áo hồng co người lại cười ngất. Cô đi đầu từ từ quay mặt lại nhìn Du Hữu Lượng hỏi:

- Du tướng công cũng tin trong kiệu đặt pháp thể Phù Vân đại sư như lời nói hoang đường như vậy chăng?

Du Hữu Lượng lắc đầu toan đáp, bỗng nghe tiếng bước chân phía ngoài điện vang lên. Ba nhà sư áo xám từ ngoài lật đật chạy vào, nhìn Thiên Cơ hòa thượng thi lễ. Nhà sư đứng giữa thi lễ nói:

- Bẩm chương môn! Tâm Di vâng lệnh dẫn mười tên đệ tử hàng chữ "Trần".

đến giữa bảo pháp. Vừa rồi có bốn thiếu nữ mặc áo màu lục khiêng đến một cỗ kiệu, kiên quyết muốn vào trong pháp. Tâm Di...

Nhà sư nói tới đây, chợt ngó tới những thiếu nữ áo hồng đứng một bên, vội dừng lại không nói nữa.Thiên Cơ hòa thượng cùng Du Hữu Lượng đưa mắt nhìn nhau.

Thiên Cơ hỏi:

- Cỗ kiệu đó đã khiêng vào trong pháp chưa?

Tâm Di hòa thượng lộ vẻ thẹn thùng đáp:

- Bốn vị nữ đàn việt đó thân thủ rất cao thâm bọn đệ tử không ngăn cản nổi.

Thiên Cơ hòa thượng vẻ mặt nghiêm trọng khác thường nói:

- Đại biến tới nơi rồị. Tâm Di mau quay về bảo pháp để ý giám thị cỗ kiệu đó. Hễ thấy động tĩnh gì thì sai một tên đệ tử tới đây báo cáo.

Tâm Di hòa thượng "Dạ" một tiếng rồi trở gót đi ra.

Thiên Cơ hòa thượng nhìn bốn thiếu nữ áo hồng nói:

- Nữ đàn việt chắc đi với nhiều đồng bọn tới đây.

Bốn thiếu nữ áo hồng không đáp. Tiếng bước chân lại nổi lên. Một nhà sư trung niên từ điện ngoài tiến vào. Y chưa kịp hành lễ đã thở hồng hộc nói:

- Khải bẩm chưởng môn! Có bốn... bốn thiếu nữ không rõ lai lịch khiêng một cỗ kiệu sấn vào trong Thích pháp các. Đệ tử... đệ tử không đủ lực lượng cản trở...

Thiên Cơ hòa thượng ngắt lời:

- Ta hiểu rồi các ngươi cấp tốc lựa chín đệ tử vào hàng chữ "Tốn" canh giữ lâu các để phòng ngừa biến động bất trắc. Lại phái ba chục tên đệ tử đi tuần trong ngoài đại điện nếu có ngoại địch sấn vào phải lập tức khua chuông báo động.

Ngươi đi lẹ lên.

Nhà sư trung niên vâng dạ, lựa ba mươi chín tăng lữ ra khỏi nội điện.

Du Hữu Lượng thấy tình trạng này chau mày nghĩ thầm:

- Thiên Cơ chưởng giáo gặp việc mà vẫn bình tĩnh, điều độ quần tăng đúng phép tắc. Có điều trước đây xảy ra việc thiếu bề chuẩn bị. Hiển nhiên đã quá chểnh mảng. Xem chừng cục diện bữa nay dữ nhiều lành ít.

Thái Bình đạo trưởng đứng cạnh Thiên Cơ cất bước tiến về phía trước, nói:

- Không nên chậm trễ. Việc vén rèm kiệu phải quyết định cho lẹ.

Thiên Cơ hòa thượng nói:

- Ý đạo trưởng nghĩ sao?

Thái Bình đạo trưởng đáp:

- Thịnh tình của Du thí chủ thật đáng cảm kích, theo ý bần đạo thì việc mở rèm nên để cho y đại lão.

Thiên Cơ hòa thượng trầm ngâm gật đầu nói:

- Vậy cảm phiền Du thí chủ.

Du Hữu Lượng mỉm cười đáp:

- Dĩ nhiên tiểu tử không dám từ chối.

Nhan Bách Ba kéo tay chàng lại nói:

- Du huynh! Phải thận trọng lắm mới được.

Du Hữu Lượng đưa mắt nhìn gã ra chiều rất cảm kích, cất bước đi về phía góc điện có đặt cỗ kiệu.

Đột nhiên bóng người thấp thoáng, bốn thiếu nữ áo hồng song song đứng ra cản trở người chàng.

Du Hữu Lượng chau mày hỏi:

- Ý cô nương muốn sao?

Thiếu nữ đi đầu đáp:

- Tiểu nữ khuyên Du tướng công bãi bỏ ý niệm mở rèm...

Du Hữu Lượng ngắt lời:

- Tại hạ bản tính rất cố chấp. Xin cô nương đừng cản trở.

Thiếu nữ áo hồng nói:

- Khuyên có thể bằng lời tử tế không được, tiểu nữ bắt buộc phải ra tay ngăn cản.

Du Hữu Lượng hắng dặng một tiếng nói:

- Cô nương hãy thử coi.

Chàng vừa nói vừa rảo bước tiến về phía trước.

Thiếu nữ đi đầu tiện tay phất một cái vào huyệt Huyền Cơ trên người Du Hữu Lượng.

Du Hữu Lượng vẫn không lùi bước. Chàng chờ cho bàn tay đối phương quạt tới gần khẽ đưa chưởng bên trái ra đập một cái.

Thiếu nữ áo hồng thủ thế nhanh như gió định quét vào huyệt Huyền Cơ Du Hữu Lượng, cô thấy tay trái chàng đánh tới, liền chuyển hướng điểm vào cổ tay mặt đối phương.

Du Hữu Lượng thấy cô biến chiêu một cách rất mau lẹ, không khỏi trong lòng kinh hãi hạ thấp cổ tay mặt xuống, chuyển mình qua mé tả. Không ngờ thiếu nữ áo hồng năm ngón tay đang co lại đột nhiên duỗi ra nhằm đâm vào năm đại huyệt nửa trên người chàng.

Du Hữu Lượng từ từ lùi lại hai bước rồi lộn người đi. Năm dây chỉ phong lướt qua trước người chàng, chỉ cách chừng sợi tóc.

Du Hữu Lượng lộn vòng xong đứng dậy nói:

- Cô nương cố ý kéo dài thời gian. Tại hạ không bồi tiếp được nữa.

Chàng vung tay áo, người lướt về phía trước.

Thiếu nữ áo hồng lại phất tay, ca. Du Hữu Lượng cảm thấy một luồng ám kình xô tới trước ngực liền điểm chân xuống vọt người chênh chếch qua phía đông.

Ba thiếu nữ kia đột nhiên đồng thời động thủ. Bốn cánh tay ngọc đưa ra toan nắm lấy người Du Hữu Lượng đang lảo đảo chập chờn.

Du Hữu Lượng sắc mặt nghiêm nghị chàng không ngờ võ công của bốn thiếu nữ cao thâm đến thế, vội vận động cả chân lẫn tay từ phía đông chuyển qua phía tây. Chỉ trong chớp mắt chàng đã ba lần thay đổi phương hướng rồi vèo một cái, người chàng lướt qua bên thiếu nữ thứ hai quành đi.

Thiếu nữ này xoay mình nhanh như chớp, phóng tay đánh ra.Du Hữu Lượng người đang vọt lên lướt đi, đột nhiên cảm thấy mát rượi, vội cong nửa người về phía trước. Hai chân điểm cứ trên không bước liền mấy bước tơi cỗ kiệu.

Bốn thiếu nữ áo hồng liên thủ cản trở mà Du Hữu Lượng vẫn xông ra được, chưa đụng vào tà áo đối phương cái nào. Các cô không khỏi sửng sốt. Nhan Bách Ba ngó thấy cảnh tượng này trong lòng cao hứng vô cùng, bật tiếng hoan hô:

- Đại ca! Đại ca! Thân thủ của đại ca như vậy đáng ngồi riêng một chiếu trong đám cao thủ võ lâm...

Thái Bình đạo trưởng và Thiên Cơ hòa thượng đã chấn động tâm thần về võ công cao cường của bốn thiếu nữ nhưng thấy Du Hữu Lượng thi triển thân pháp mỹ diệu cũng tấm tắc khen thầm không ngớt.

Du Hữu Lượng vừa dừng chân trước kiệu đã đưa tay mặt ra toan vén rèm. Bốn thiếu nữ muốn ngăn trở thì đã không kịp nữa. Cô đi đầu quát lên:

- Hãy khoan!

Du Hữu Lượng hạ thấp tay xuống hỏi:

- Cô nương còn điều chi muốn nói:

- Thiếu nữ đi đầu đáp:

- Tiểu nữ khuyên tướng công một câu tối hậu là nên nghĩ kỹ rồi hãy hành động.

Du Hữu Lượng còn do dự một chút rồi vèo một tiếng. Tay chàng đã vén rèm kiêu.

Rèm kiệu vừa vén lên, cái đèn nhỏ bằng pha lê hình tam giác gắn vào nóc kiệu bỗng nhiên tự động xoay chuyển, chiếu ra ánh sáng rực rỡ đủ màu sắc coi như hoa rắc, khiến người ta phải lóa mắt.

Du Hữu Lượng cũng mắt hoa, không thể nào nhìn rõ những vật chung quanh.

Trong khoảng thời gian chớp nhoáng này, những tiếng veo véo rít lên. Một loạt kim châm nhỏ như lông trâu liệng ra tựa như mưa rào.

Quần tăng trong viện thấy biến cố xẩy ra đột ngột đều ngẩn người.

Thái Bình đạo trưởng gầm lên:

- Du thí chủ lùi lại cho mau.

Nhưng chàng không còn cơ hội để lùi lại được nữa. Mắt lóa không nhìn rõ, chỉ nghe phong thanh để tránh ám khí bắn tới.

Trong lúc cấp bách chàng nhắm mắt lại để khỏi phải nhìn ánh sáng ngũ sắc biến ảo. Thế là chàng tựa hồ biến thành người mù. Hai tay chàng hất mạnh ra phía trước. Người chàng nằm ngửa xuống đất. Một nắm cương châm nhỏ xíu lướt qua trên bụng chàng.

Đó là một thức rất thông thường về "Thiết Bản Kiều" của những nhà ngoại gia công phu, nhưng Du Hữu Lượng thi triển một cách rất xảo diệu mới tránh được những mũi cương châm. Bao nhiêu người trong điện đều ngơ ngác nhìn nhau không thốt nên lời.

Nhan Bách Ba không nhịn được bật tiếng hoan hô:

- Công phu Thiết Bản Kiều hay tuyệt!...

Gã nói chưa hết câu đột nhiên dừng lại vì phát giác ra tấm rèm kiệu vén lên rồi lại buông xuống.

Du Hữu Lượng thấy tấm rèm buông xuống ngẫm nghĩ một chút rồi từ từ quay lại ngó Thiên Cơ hòa thượng, chưởng giáo phái Côn Luân.

Thiên Cơ hòa thượng không hiểu chuyện gì, liền hỏi; - Phải chăng Du thí chủ có điều chi muốn dạy bảo bần tăng?

Du Hữu Lượng đáp:

- Không dám. Xin tiền bối cho tiểu tử hay một điều.

Thiên Cơ hòa thượng nói:

- Du thí chủ cứ hỏi. Lão tăng mà biết được thì xin nói hết.

Du Hữu Lượng hỏi:

- Thưa tiền bối! Giả tỷ tiểu tử dùng thức thứ chín "Phong Nhuệ Thủy Hàn".

trong ba mươi chín thức về môn Thái Thanh để đánh vào mười lăm đại huyện trước ngực tiền bối thì tiền bối né tránh bằng cách nào?

Thiên Cơ hòa thượng la thất thanh:

- Tiên sư bản phái đã hội hợp cách phóng ám khí cùng chưởng pháp để sáng chế ra công phu đó. Nó là một chiêu uy lực rất ghê gớm trong Thái Thanh tam thập cửu thức. Sao Du thí chủ lại hiểu chiêu thức này?

Du Hữu Lượng thủng thẳng nói:

- Tiền bối vẫn chưa trả lời câu hỏi của tiểu tử.

Thiên Cơ hòa thượng đáp:

- Lão tăng dùng phép "Trường Kiều Ngọa Ba" để né tránh.

Du Hữu Lượng lại hỏi:

- Tiền bối sử dụng "Trường Kiều Ngọa Ba" tất là có bản năng tiềm thức.

Nhưng giả tỷ bị bưng mắt mà tiểu tử đổi sang thức "Lưu Tinh Tuệ Tảo" đánh vào huyệt Khí Hải cùng huyệt Hầu Kết...

Thiên Cơ hòa thượng ngắt lời:

- Gặp tình thế nầy, lão tăng đành đạp tý môn, bước thiên cung nghiêng người qua mé tả hoặc mé hữu...

Lão nói tới đây đột nhiên nhớ ra một điều, bất giác mặt xám như tro tàn.

Du Hữu Lượng không ngớt gật đầu nói:

- Thế thì phải rồi! Thế thì phải rồi. Nghiêng người qua mé tả hoặc mé hữu...

Thiên Cơ không nhịn được hỏi:

- Phải chăng Du thí chủ trỏ vào cỗ kiệu kia...

Du Hữu Lượng nghiêm nghị đáp:

- Cỗ kiệu đó ngọn đèn ngũ sắc tự xoay. Cương châm đột nhiên bắn ra nguyên là để ám toán tiền bối. Chiêu thức "Tinh Lưu Tuệ Tảo" mà thi triển thì nghiêng mình qua mé tả hay mé hữu cũng không tránh khỏi.

Thiên Cơ hòa thượng bất giác xương sống toát mồ hôi lạnh ngắt, ngơ ngẩn không lên tiếng. Hồi lâu lão mới nói:

- Sao Du thí chủ lại biết ám khí trong kiệu bắn ra bằng thủ pháp "Lưu Tinh Tuệ Tảo" thuộc Thái Thanh tam thập cửu thức của phái Côn Luân.

Du Hữu Lượng đáp:

- Tiền bối quên là tiểu tử đã được Phù Vân đại sư giáo huấn.

Thiên Cơ hòa thượng chợt tỉnh ngộ "Ủa" lên một tiếng.

Du Hữu Lượng nhìn bốn thiếu nữ áo hồng nói:

- Không trách bốn vị cô nương kia cố ý ngăn cản tiểu tử không cho vén rèm lên thì ra người bố trí kế này đã tính trước lúc lâm nguy tiền bối né tránh cách nào.

Người đó không những tinh tế mà con hiểu rõ thân pháp của tiền bối như nhìn thấy trước mắt.

Thiên Cơ hòa thượng lắc đầu đáp:

- Không có thể. Người ngoài sao lại hiểu môn bí truyền của tệ phái...

Du Hữu Lượng cặp mắt đột nhiên chiếu ra những tia khác lạ, nói:

- Vụ này chỉ có một cách giải thích là nhân vật bố trí kế độc chính là... chính là...

Thiên Cơ hòa thượng hỏi:

- Du thí chủ có điều gì cao kiến:

Du Hữu Lượng đáp:

- Tiểu tử nói đoán càn là nhân vật bố trí độc kế này ngoài người quí phái không còn ai nữa.

Thiên Cơ hòa thượng trống ngực đánh thình thịch hỏi:

- Du thí chủ có ý nói bản phái đã phát sinh... nội gián?

Du Hữu Lượng gật đầu.

Quần tăng phái Côn Luân ở trong điện đều biến sắc, nhưng không ai nói gì.

Lúc này ngoài điện có tiếng bước chân nhộn nhạo rồi tiếng người la:

- Lửa! Lửa! Bảo pháp phát hỏa rồi...

Nhà sư lật đật chạy vào chính là Tâm Di hòa thượng đã vâng lệnh canh giữ bảo pháp.

Tâm Di hòa thượng vào hậu điện đảo mắt nhìn bốn thiếu nữ áo hồng cùng cỗ kiệu trong góc điện. Sau cùng y nhìn Thiên Cơ hòa thượng nghiêng mình nói:

- Tâm Di bất tài khiến bảo tháp hỏa tai...

Thiên Cơ hòa thượng nhíu cặp lông mày dài hỏi:

- Có phải ngươi ở bên ngoài hô hoán không?

Tâm Di lẳng lặng không đáp. Thiên Cơ lại nói:

- Tâm Di! Trước kia ngươi vẫn bình tĩnh trì trọng mà sao đêm nay lại phản thường tình? Ngươi nên biết bảo tháp phát hỏa là việc nhỏ, nhưng nếu hoang mang thất thố, hô hoán om sòm làm ảnh hưởng đến tâm thần trăm ngàn đệ tử bản phái là việc lớn.

Tâm Di hòa thượng cúi đầu đáp:

- Đệ tử hốt hoảng trong nhất thời, đã mất bình tĩnh. Xin chưởng môn tha thứ cho.

Thiên Cơ hòa thượng hỏi:

- Bảo tháp làm sao mà phát hỏa? Cho ta biết những điều trọng yếu thôi.

Tâm Di hòa thượng đáp:

- Đầu đuôi do cỗ kiệu kia mà ra. Đệ tử cùng chín tên vào hàng chữ Trần đang canh giữ trong kiệu đột nhiên phun khói lửa ra, đụng đâu cháy đấy. Bọn đệ tử lật đật cứu hỏa lại bị bốn thiếu nữ áo lục cản trở. Lửa cháy ầm ầm không thể cứu vãn được nữa. Chín tên đệ tử hàng chữ Trần cũng... cũng chết ở trong đống lửa...

Chương 67: Hồng bào quái nhân bại lộ hành tung

Thiên Cơ hòa thượng hai mắt đỏ lên, trầm giọng hỏi:

- Lại hy sinh chín tên đệ tử ư? Thế lửa không cứu được thì nên rút lui sao lại tuẫn táng bọn chúng một cách oan uổng?

Tâm Di hòa thượng ấp úng đáp:

- Lúc đó cục diện rối loạn dị thường. Đệ tử lại bị địch nhân quấn quít không kịp kêu gọi...

Thiên Cơ hòa thượng thở dài nói:

- Lỗi ở lão tăng... lỗi ở lão tăng...

Tâm Di hòa thượng hỏi:

- Hiện giờ lửa vẫn chưa tắt. Chưởng môn có muốn coi tình hình chăng?

Thiên Cơ hòa thượng gật đầu toan cất bước thì Du Hữu Lượng lên tiếng:

- Tiền bối hãy khoan! Tiểu tử có lời muốn nói...

Thiên Cơ hòa thượng quay lại. Du Hữu Lượng nói tiếp:

- Đằng nào bảo tháp cũng bị hủy rồi. Tiền bối còn đi coi thì chẳng cũng không ích gì mà còn trúng kế địch nhận nữa.

Tâm Di hòa thượng xen vào:

- Thí chủ bảo sao?

Du Hữu Lượng đáp:

- Tiểu tử nói:

Nếu chưởng giáo quí phái dời khỏi nội điện là trúng kế địch nhân thanh đông kích tây.

Tâm Di hòa thượng đột nhiên biến sắc nhưng chỉ chớp mắt trở lại bình thường.

Thái Bình đạo trưởng đứng bên xen vào:

- Du thí chủ nói rất có lý. Bần đạo cũng lo như vậy.

Tâm Di hòa thượng hỏi:

- Sao lại biết thế?

Du Hữu Lượng đáp:

- Vì toàn bộ âm mưu của địch nhân ở ngoài cỗ kiệu tại góc điện này.

Chàng nói câu này ra chẳng những Tâm Di biến sắc mà cả bốn thiếu nữ cũng rúng động, và bao nhiêu người trong điện đều chấn động tâm thần.

Thái Bình đạo trưởng nói:

- Bần đạo cũng nghĩ thế.

Tâm Di hòa thượng nói:

- Cỗ kiệu khiêng vào bảo tháp đã phun khói lửa. Ta phải trông vết xe trước mà phòng bị cát đá cùng nước suối để chữa lửa. Nếu không thì đến lúc đó trở tay chẳng kịp...

Du Hữu Lượng ngắt lời:

- Hòa thượng nói vậy nghe có lý nhưng thực sự không phải thế.

Tâm Di hòa thượng bật cười hỏi:

- Không hiểu ai là người chủ trương cục điện đêm nay?

Thiên Cơ hòa thượng xua tay gạt đi:

- Hãy nghe Du thí chủ nói hết đã.

Du Hữu Lượng nói:

- Tiểu tử nhận thấy cỗ kiệu phun lửa đốt bảo tháp chỉ cốt để làm rối tay mắt mọi người. Còn cỗ kiệu trong điện này re rằng không phải chỉ giản dị như vậy...

Tâm Di hòa thượng cười lạt ngắt lời:

- Dường như Du thí chủ chẳng điều gì mà không biết...

Một trong bốn thiếu nữ áo hồng xen vào:

- Đúng là không phải giản dị. Bọn tiểu nữ hộ tống từ Ngân Xuyên tới đây đường xa ngàn dặm mà là chuyện giản dị thì còn phí công làm chi?

Thị nói rồi tha thiết tiến về mấy bước, giơ bàn tay ngọc nhỏ nhắn từ từ vén rèm kiệu lên.

Mọi người đang hồi hộp liền vận hết mục lực nhìn vào cỗ kiệu. Dưới ánh đèn ảm đảm, thấp thoáng hiện ra một bộ mặt nghiêm nghị đầu tóc bạc phơ.

Tâm Di hòa thượng đột nhiên lớn tiếng hô:

- Phù Vân chưởng giáo! Phù Vân chưởng giáo còn sống trên thế gian.

Bộ mặt trong kiệu Du Hữu Lượng đã thấy qua khi còn ở Ngân Xuyên, chính là chân tướng Phù Vân đại sư.

Tâm Di hòa thượng lớn tiếng hô hoán, hai mắt trợn lên nhìn ra cửa điện. Mọi người bất giác nhìn theo thị tuyến của lão. Ai cũng kinh hãi đến ngẩn người.

Trước cửa điện một vị lão tăng đầu tóc bạc phơ, mình mặc tăng bào chân đi giầy vài không biết đã đến đứng đó từ lúc nào. Vị lão tăng này tướng mạo giống hệt Phù Vân đại sư ở trong cỗ kiệu.

Ai nấy trống ngực đánh thình thịch, tưởng chừng trái tim muốn nhảy ra ngoài.

Tâm Di hòa thượng lại lớn tiếng hô:

- Phù Vân chưởng giáo!... Phù Vân chưởng giáo đã trở về.

Du Hữu Lượng thấy Tâm Di hòa thượng lộ vẻ cao hứng quá chừng, chàng động tâm muốn lên tiếng nhưng lại nín nhịn không nói nữa.

Thiên Cơ hòa thượng còn đang do dự, nhưng nghe Tâm Di hô hoán, chẳng thể không tin được, miệng lẩm bẩm:

- Sư phu!... Sư phụ...

Tâm Di hòa thượng lạnh lùng móc họng:

- Tâm Di tưởng Thiên Cơ sư huynh vì ham địa vị chưởng giáo không dám nhận sư phụ nữa.

Giọng nói sắc bén của hắn lại tráo trở kêu Thiên Cơ bằng sư huynh tỏ ra đã nhận định vị lão tăng đứng trước cửa điện đúng là Phù Vân chưởng giáo.

Thiên Cơ hòa thượng thần trí rối loạn đến cùng cực, nên Tâm Di hòa thượng nói gì lão cũng không để lọt vào tai nữa, hết nhìn ra cửa điện, lại ngó vào trong kiệu, vẻ mặt rất ngơ ngác.

Cuối cùng Phù Vân đại sư đứng ngoài cửa điện cất tiếng gọi:

- Thiên Cơ!

Thiên Cơ hòa thượng run lên bần bật. Miệng ấp úng:

- Sư phụ!... sư phụ đấy ư?

Lúc này ngọn đèn pha lê hình tam giác gắn vào bên kiệu bỗng sáng lên. Mọi người thấy Phù Vân đại sư ở trong kiệu cũng mặc áo tăng bào ngồi rất nghiêm trang.

Thiên Cơ hòa thượng kinh hãi hỏi:

- Vụ này... vụ này là thế nào?

Thái Bình đạo trưởng rảo bước đến bên Thiên Cơ hòa thượng khẽ nói:

- Đạo trưởng đừng quên quẻ bói trong nội thất.

Thiên Cơ hòa thượng dường như được thức tỉnh, ngập ngừng:

- Chẳng lẽ người trong kiệu là cái...

Hai chữ "tử thi" chưa ra khỏi cửa miệng thì ngoài cửa có tiếng niệm:

- A di đà phật!

Phù Vân đại sư ở ngoài cửa điện thủng thẳng đi tới trước cỗ kiệu trỏ vào trong nói:

- Vị lão tăng này là pho thạch tượng của lão tăng.

Du Hữu Lượng đếm hai chữ "thạch tượng" bất giác chấn động tâm thần, la thầm trong bụng:

- Không sai rồi! Đúng là câu chuyện đó...

Chàng cất bước tiến lại nhìn Phù Vân đại sư nghiêng mình hỏi:

- Tiền bối còn nhớ được tiểu tử không?

Phù Vân đại sư liếc mắt nhìn Du Hữu Lượng một cái, vẻ mặt thoáng qua một tia dị dạng rồi đáp:

- Dĩ nhiên nhớ rồi! Dĩ nhiên nhớ rồi!

Du Hữu Lượng hỏi:

- Ngày ấy chia tay ở chốn hoang sơn, tiểu tử tưởng đã là vĩnh quyết, không ngờ đêm nay lại được thừa nhân tiền bối.

Phù Vân đại sư hắng dặng đáp:

- Người đời ai cũng cho là lão tăng chết rồi. Chính lão tăng cũng cơ hồ không tin mình đã trải qua một cơn đại kiếp mà còn sống sót...

Thái Bình đạo trưởng vén áo đạo bào, nhìn Phù Vân đại sư thi lễ nói:

- Đại sư bình yên trở về. Thật là một điều đại hạnh cho phái Côn Luân.

Không hiểu gia sư... gia sư...

Phù Vân đại sư ngắt lời:

- Lệnh sư là Vô Vi đạo trưởng qua đời thật rồi.

Thái Bình đạo trưởng mặt buồn rười rượi không nói nên lời.

Phù Vân đại sư kể tiếp:

- Nói ra khôn xiết đau lòng. Ngày trước năm vị chưởng giáo các phái lớn, trong đó có cả lão tăng đã trúng phải chất độc Thiên Cơ của người mặc áo Hồng bào mà không biết tên. Độc vật đó khủng khiếp vô cùng. Bọn lão tăng năm người công lực đến thế mà không giải cứu được. Thiết thị huynh đệ ở phái Thiên Sơn chết giấc trước tiên, thứ nhì đến Thiên Thủ Kiếm Thẩm Băng Toàn. Tiếp theo lão tăng cũng bất tỉnh nhân sự...

Nhà sư thở dài nói tiếp:

- Không hiểu thời gian trôi qua đã bao lâu, lão tăng dần dần hồi tỉnh thấy dưới bụng mé tả máu tươi không ngớt ứa ra. Chắc là đã bị Hồng Bào Quái Nhân dùng lưỡi kiếm đâm vào. Lão tăng quay lại nhìn năm người kia thì máu ở vết thương dưới bụng đã ngưng kết lại và tắt thở chết cả rồi. Lão tăng nghĩ lui nghĩ tới không sao hiểu được và không ngớt tự hỏi:

Cả sáu người đều bị trúng độc cùng bị kiếm đâm mà sao một mình lão tăng thoát chết?

Nhan Bách Ba vẫn im tiếng từ hồi nào, đột nhiên hỏi xen vào.

- Sao đại sư có tìm ra được đáp án không?

Phù Vân đại sư đáp:

- Lão tăng suy nghĩ rất lâu mới tìm ra được chút manh mối. Nguyên trước lão tăng từ thuở nhỏ được gia sư truyền dạy một thứ thần công độc môn.
Thiên Cơ hòa thượng đột nhiên la thất thanh:

- Đó là Vô tương thần công của phái Côn Luân!... Sư phụ đã luyện thành môn đó mà sao đệ tử không nghe nhắc tới lần nào?

Phù Vân đại sư không trả lời nói tiếp:

- Vô tướng thần công là một môn bí truyền của bản phái. Lúc đó lão tăng gặp cảnh nguy nan, bất giác vận động Vô Tướng thần công, nhưng sau đó ngất đi. Có điều chất độc đang lan ra khắp mình đều bị chặn lại. Sau cùng lại thở được mà sống sót.

Phù Vân đại sư nói tiếp:

- Lão tăng tự nghĩ:

Độc vật tuy bị ngăn chặn, nhưng cần tìm nơi an toàn để điều dưỡng và vận công thúc đẩy chất độc ra ngoài. Lão tăng liền ráng chịu nhịn đau rời khỏi căn nhà gianh bỗng gặp một người tiều phu cho vào nhà tạm trú...

Thiên Cơ hòa thượng ấp úng hỏi:

- Pho thạch tượng ở trong cỗ kiệu kia...

Phù Vân đại sư ngắt lời:

- Lão tăng ở nhà tiều phu điều dưỡng mấy bữa, người tiều phu đột nhiên ngó thấy lão tăng vận công lại nghe nói ở núi Côn Luân thánh Sơn hắn rất kinh ngạc cho là người thần. Lão tăng trăm miệng không hề giải thích. Tiều phu thường qua lại Ngân Xuyên mua bán củi gỗ, đem vụ này tiết lộ ra ngoài. Thế rồi hàng trăm hàng ngàn thiện nam tín nữ khắc một pho thạch tượng đặng đưa về Côn Luân.

Lão nói một hồi tới đây, ai nấy lắng tai nghe. Đột có thanh âm lạnh lẽo cất lên:

- Thật là một thiên cổ tích hay tuyệt. Diệu tuyệt!

Mọi người giật mình kinh hãi nhìn về phái phát ra thanh âm thì người nói câu này chính là thanh niên Du Hữu Lượng.

Phù Vân đại sư xoay mình như cơn gió lốc trầm giọng hỏi:

- Phải chăng Du thí chủ định nói lão tăng?

Du Hữu Lượng thản nhiên đáp:

- Đúng rồi!

Chàng thốt ra câu nói kinh người ai nấy đều trợn mắt há miệng.

Thiên Cơ hòa thượng lên tiếng:

- Du thí chủ! Thí chủ...

Phù Vân đại sư ngắt lời:

- Lão tăng muốn nghe tiếng chuông của Du thí chủ.

Du Hữu Lượng đáp:

- Còn ai là không nghe rõ nữa? Nhất thiết đều là chuyện giả trá.

Phù Vân đại sư sửng sốt. Nhưng chỉ trong nháy mắt lão cười nói:

- Du thí chủ! Thí chủ nói giỡn rồi. Nhưng trong trường hợp này mà nói giỡn là không hợp cách.

Du Hữu Lượng cười lạt đáp:

- Du mỗ đến Côn Luân may mắn gặp được tay năng thủ đặt ra thiên cổ sự thật kín đáo, chẳng có chỗ sơ hở nào để đả kích...

Phù Vân đại sư vẫn bình thản không lộ vẻ gì, ngắt lời:

- Du thí chủ đừng nói chuyện hồ đồ nữa. Lão tăng...

Lão vừa nói vừa liếc mắt nhìn sang bên không hiểu vô tình hay hữu ý ra hiệu cho Tâm Di hòa thượng.

Tâm Di hòa thượng đột nhiên lớn tiếng quát:

- Du thí chủ buông lời sỉ nhục chưởng giáo bản phái, bần tăng là người đầu tiên không thể nhẫn nại được.

Du Hữu Lượng thủng thẳng đáp:

- Dĩ nhiên đại sư không nhẫn nại được, chỉ vì...

Chàng chưa dứt lời, Tâm Di hòa thượng lại quát lên ngắt lời:

- Du thí chủ cố ý náo loạn rồi. Coi Sạn đây!

Hắn đoạt lấy cây Phương tiện sạn ở trong tay một nhà sư đứng bên bổ xuống đầu Du Hữu Lượng đánh vèo một cái. Chiêu Sạn này vừa nhanh vừa mạnh, nếu bổ trúng tất phải bể đầu chảy máu.

Du Hữu Lượng lún thấp người xuống để tiến về phía trước, đồng thời xoay tay phóng chưởng phản kích.

Tâm Di hòa thượng lập tức biến đổi phương vị quắt ngang cây sạn không một tiếng động. Lúc nó đánh vào vòng chưởng mới rít lên lên ào ào.

Vạt áo Du Hữu Lượng tung bay không ngớt. Bốp một tiếng. Chàng vung lẹ tay trái ra nhanh như điện chớp chụp lấy cây phương tiện sạn của đối phương, giật mạnh một cái.

Đây là một chiêu "Ban Nã Nắm Nã" trong Thái Thanh Tam Thập Cửu Thức của phái Côn Luân. Ngày trước Du Hữu Lượng đã được Phù Vân đại sư đại sư truyền dạy, nên chàng sử dụng chiêu thuần thục khác thường.

Tâm Di hòa thượng thấy đối phương vươn tay đoạn sạn, liền vận kình đẩy sang một bên. Đầu sạn thiên di, rồi nhà sư giựt về được.

Tâm Di hòa thượng nhíu cặp lông mày, thái độ uy mãnh phi thường. Cây phương tiện sạn trong tay thu về rồi lại phóng ra. Trong chớp mắt đã chia đường đánh vào năm chỗ huyệt đạo.

Du Hữu Lượng thấy Tâm Di phóng sạn mau lẹ, khí thế không phải tầm thường, miệng lẩm bẩm:

- Sạn pháp này thật lợi hại!

Chàng lùi lại năm, sáu bước.

Tâm Di cầm sạn truy kích. Tiếp theo vung ngang cây sạn để đối phương bị ngăn chặn không lùi lại được.

Chỉ trong chớp mắt Tâm Di hòa thượng đã tấn công mười mấy chiêu mà toàn sử dụng Thái Thanh Tam Thập cửu thức.

Du Hữu Lượng động tâm. Bất giác Thiên Cơ hòa thượng đứng bên quát:

- Tâm Di hãy dừng tay.

Tâm Di hòa thượng lờ đi như không nghe tiếng, xoay cả phương tiện sạn vung lên bổ vào đầu đối phương.

Du Hữu Lượng vận kình lực vào chân lộn người đi tiến lại.

Binh một tiếng vang lên! Cây sạn của Tâm Di lướt qua bên mình chàng bổ xuống đất trúng vào một phiến đá bể ra một mảnh lớn.

Du Hữu Lượng thừa cơ xoay mình, vung tay đánh liền ba chưởng.

Tâm Di hòa thượng ứng biến rất mau lẹ. Người hắn xoay đi đồng thời quét ngang cây phương trượng sạn, gạt hết ba phát chưởng của đối phương.

Tiếp theo hắn múa tít cây sạn trong tay, bóng sạn rợp trời rí lên vù vù.Du Hữu Lượng khẽ la lên một tiếng hất hai tay ra ngoài. Người chàng mượn thế lăng trên mặt đất, nằm ngửa mặt ra. Cây Phương Tiện sạn quét qua trên bụng chàng đánh vèo một cái.

Du Hữu Lượng lại thi triển thân pháp Thiết Bản Kiều rồi nhảy vọt lên trầm giọng quát:

- Tinh lưu tuệ tảo! Tinh lưu tuệ tảo! Du Hữu Lượng này đã hiểu rồi...

Tâm Di hòa thượng ngạc nhiên hỏi:

- Hiểu cái gì?

Du Hữu Lượng đáp:

- Du mỗ chỉ chờ đại sư ra chiêu Tinh lưu tuệ tảo vừa rồi kia...

Tâm Di hòa thượng đột nhiên biến sắc, chận lời:

- Du thí chủ còn thủ đoạn gì cứ việc trổ hết ra đi.

Phù Vân đại sư cũng hắng dặng một tiếng cắt đứt cuộc đối thoại hai người.

Lão nhìn Thiên Cơ hòa thượng hỏi:

- Thiên Cơ! Hiện giờ có bao nhiêu đệ tử bản môn ở trong điện?

Thiên Cơ hòa thượng đáp:

- Hàng chữ Trần tám chục tên, hàng chữ Tốn một trăm hai mươi, hàng chữ Tuệ một trăm tên.

Phù Vân đại sư gật đầu hỏi:

- Thế là ba trăm tên. Còn bốn trăm tên nữa đâu?

Thiên Cơ hòa thượng đáp:

- Bọn chúng... chia nhau đi tuần trên gác và trong ngoài điện.

Phù Vân đại sư nói:

- Ngươi truyền lệnh hỏa tốc cho bọn chúng về điện tập hợp ta có chuyện muốn nói với toàn thể đệ tử của bản môn.

Thiên Cơ hòa thượng ngần ngại đáp:

- Cái đó... cái đó...

Phù Vân đại sư tức giận hỏi:

- Sao? Ngươi dám chống lệnh của sư phụ chăng?

Thiên Cơ hòa thượng đáp:

- Đệ tử không dám.

Dứt lời lão xoay mình toan đi ra. Du Hữu Lượng vội lớn tiếng:

- Tiền bối bất tất phải đi đâu. Nếu điều động toàn thể môn nhân quý phái vào điện là mắc bẫy địch nhân...

Thiên Cơ hòa thượng dừng bước.

Phù Vân đại sư lạnh lùng hỏi:

- Du thí chủ can thiệp vào việc của bổn phái như vậy còn chưa đủ ư?

Du Hữu Lượng nhún vai đáp:

- Bổn phái ư? Các hạ thuộc phái nào? Xin tha thứ cho Du mỗ là người hủ lậu ít hiểu biết.

Phù Vân đại sư tức giận đến cực điểm, liền cười hỏi:

- Phải chăng Du thí chủ có ý muốn gây sự với lão tăng?

Vừa rồi thí chủ bảo mắc bẫy địch nhân là có ý gì?

Du Hữu Lượng đáp:

- Các hạ là người hiểu rõ hơn ai hết. Nếu Thiên Cơ chưởng giáo điều động hết đệ tự phái Côn Luân vào điện thì chẳng những cách phòng vệ sơ khoáng mà còn tiện cho các hạ quăng một mẻ lưới vét hết...

Phù Vân đại sư dường như giật mình kinh hãi rồi sừng sộ hỏi:

- Du thí chủ nói chuyện mơ hồ gì đó? Lão tăng không sao hiểu được.

Du Hữu Lượng hắng dặng một tiếng rồi đáp:

- Các hạ bất tất phải phí lời, vì... vì Du mỗ đã biết các hạ là ai rồi.

Phù Vân đại sư nói:

- Lão tăng là Phù Vân, mới cách mặt mấy tháng không ngờ trí nhớ của Du thí chủ đã lầm lạc đến thế.

Du Hữu Lượng lạnh lùng hỏi:

- Họ Du kia! Lão còn muốn giả vờ ư?

Ba chữ "Họ Du kia" khác nào sét nổ giữa trời xanh, Phù Vân đại sư lùi lại ba bước, trợn mắt nhìn lên xẵng giọng:

- Du thí chủ...Lão tăng...Hay lắm...đã bị ngươi nhận ra rồi. Du Hữu Lượng!

Nhãn quang của ngươi quả là lợi hại.

Hắn đưa tay lên sờ mặt vuốt một cái, để lộ tướng mạo trơ như gỗ. Lại kéo áo tăng bào ra để hở tấm trường bào màu đỏ coi gớm khiếp.

Bao nhiêu người có mặt tại trường đều bở vía.

Thiên Cơ hòa thượng mặt tái mét, như người trong mộng choàng tỉnh giấc, miệng lắp bắp:

- Té rạ. té ra... là lão.

Mọi người bị diễn biến đột ngột làm cho luống cuống.

Hồng Bào Quái Nhân đột nhiên cười rộ, nhìn Du Hữu Lượng nói:

- Lão phu hẵng lo việc gì cũng bị ngươi phá hoại. Tiểu tử ngươi đúng là âm hồn không tiêu tan.

Du Hữu Lượng nói:

- Thuật dịch dung của các hạ đáng vào bậc nhất của thiện hạ. Phù Vân tiền bối hoàn toàn sống bên mình các hạ. Nhưng lưới trời lồng lộng, thưa mà không lọt.

Pho tượng đá trong cỗ kiệu kiạ. Hồng Bào Quái Nhân ngắt lời:

- Ngươi biết bí mật về pho tượng đá mà lại đối nghịch lão phu. Quả nhiên do pho tượng đá mà ngươi liên tưởng đến bản tướng của lão phu. Hừ! Lão phu hối hận không phóng chưởng đánh chết ngươi ngay ở trong tòa nhà trúc.

Du Hữu Lượng nói:

- Đêm nay các hạ lại có dịp đó. Đáng tiếc là món độc châm tinh Lưu Tuệ Tảo dùng để ám toán Thiên Cơ chưởng giáo lại phát động sớm quá. Đó là tại kế hoạch của các hạ sơ hở rất nhiều Vi Tâm Vi Kia...

Chàng chưa dứt lời, trong ngoài đại điện đột nhiên nổi lên những tiếng chuông "boong boong" mọi người đều chấn động.

Thái Bình đạo trưởng buột miệng hô:

- Có hiệu cảnh cáo rồi...

Tiếng chuông mỗi lúc một gấp rồi tiếng bước chân nhộn nhịp.

Một nhà sư toàn thân máu chảy đầm đìa lảo đảo chạy đến la thất thanh:

- Địch nhân... đã sấn vào...tầng thứ ba...

Y ngã lăn xuống cửa điện, không nói được nữa.

Hồng Bào Quái Nhân đột nhiên gầm lên:

- Động thủ... động thủ mau đi.

Tâm Di hòa thượng nghe Hồng Bào Quái Nhân hô, người hắn cong đi, vung song chưởng đánh vào Thiên Cơ hòa thượng cách đấy năm thước.

Thân pháp và chiêu thức của hắn mau lẹ đến nỗi không ai nhìn rõ được.

Thiên Cơ hòa thượng đứng quay về phía Tâm Di. Lão chẳng khi nào ngờ tới.

Tâm Di lại đánh lén mình một cách đột ngột. Lão chưa kịp xoay người, chưởng phong của Tâm Di đã phất tới sau lưng.

Bất thình một tiếng quát vang. Du Hữu Lượng cách ngoài một trượng, lập tức nhảy vọt tới. Người chàng còn lơ lửng trên không thì Thiên Cơ hòa thượng đã vận khí ra sau lưng để chịu phát chưởng của Tâm Di.

Thiên Cơ hòa thượng bị hất lùi ba bước, khí huyết đang nhộn nhạo, đột nhiên sau lưng lại thêm một luồng chưởng lực khủng khiếp đè ép. Hồng Bào Quái Nhân đã kế tiếp đánh lén sau lưng lão. Động tác của hắn mau lẹ quá chừng, thành ra phóng chưởng sau lưng mà cũng tới sát nút.

Trong chớp mắt này, Du Hữu Lượng đã lướt tới gần. Chàng nhảy xổ về phía trước, giơ song chưởng lên và đã vận mười hai thành nội lực. Luồng chưởng phong vọt ra rất gấp.

Hồng Bào Quái Nhân cảm thấy cổ tay tê chồn, vội thu chưởng về, lùi lại luôn ba, bốn bước.

Tâm Di hòa thượng và người kế tiếp đánh lén khiến mọi người đều kinh ngạc.

Thiên Cơ hòa thượng gắng gượng đè luồng khí huyết nhộn nhạo xuống, quay lại quát mắng:

- Tâm Di! Ngươi thật là lòng lang dạ thú.

Thái Bình đạo trưởng vọt về phía trước lớn tiếng:

- Phản bạn sư môn là mọt điều nhơ nhuốc trong võ lâm. Tâm đ*o hữu! Đạo hữu đã phạm vào lỗi lớn rồi.

Tâm Di hòa thượng đánh lén không thành lại mang tiếng xấu liền đáp:

- Bất tất phải nói nhiều nữa. Trong thiên hạ còn ai là người cam tâm làm kẻ phản nghịch? Tâm Di...

Thị tuyết hắn đụng luồng nhãn quang khủng khiếp của Hồng Bào Quái Nhân, hắn liền dừng lại không dám nói nữa.

Du Hữu Lượng đã nhìn thấy hết. Chàng nghĩ thầm:

- Nghe khẩu khí của Tâm Di dường như bị bức bách. Chẳng lẽ Hồng Bào Quái Nhân nắm được cái gì để uy hiếp y?...

Chương 68: Dùng chìa khóa khống chế cơ quan

Bao nhiêu đệ tử phái Côn Luân thấy chưởng giáo bị tập kích đều hoảng hốt. Mấy chục tên đã tiến lại bao vây Hồng Bào Quái Nhân, Tâm Di hòa thượng và bốn thiếu nữ áo hồng.

Du Hữu Lượng đang lúc vội vàng cũng để ý nhìn vào pho tượng đá trong kiệu thì thấy mặt mày hớn hở, nhất là cặp mắt lấp loáng đầy sinh khí. Nếu không nhìn kỹ thì chẳng thể phát giác ra đây là một pho tượng đá.

Nhan Bách Ba từ từ đi tới bên Du Hữu Lượng. Thiên Cơ hòa thượng đột ngột cất tiếng hỏi:

- Lại có ai đến đó?

Du Hữu Lượng sửng sốt. Chàng biết mình để hết tinh thần vào pho tượng thạch, tai mắt giảm phần linh mẫn. Chàng liếc mắt nhìn lại quả thấy bóng đen thấp thoáng. Ngoài cửa điện có hai người đứng đó.

Người mé tả mặc áo đen, mới trên dưới hai mươi tuổi. Người mé hữu vào trạch tam tuần thân thể khôi ngô. Du Hữu Lượng vừa ngó thấy đã nhận ra chính là đồ đệ Hồng Bào Quái Nhân, tên gọi Lục Tư và Khấu Trung Nguyên.

Hồng Bào Quái Nhân ngó thấy đồ đệ xuất hiện liền hỏi:

- Mọi việc xử trí đâu vào đấy cả rồi chứ?

Khấu Trung Nguyên gật đầu đáp:

- Côn Luân tăng chúng đã bị trừ diệt quá nửa. Cả bảy tòa lâu các đều bị thiêu hủy...

Thiên Cơ hòa thượng nghe nói hai mắt đỏ sọng. Lão ọe một tiếng, thổ ra búng máu tươi, gầm lên:

- Kiếp số!... Kiếp số?

Hồng Bào Quái Nhân mắt lộ một tia tàn nhẫn, lại hỏi:

- Đám người còn lại đâu rồi?

Khấu Trung Nguyên đáp:

- Đã đến chỗ ước định hội họp, chỉ con chờ sư phụ tới nơi.

Hồng Bào Quái Nhân bỗng lớn tiếng hô:

- Thời hạn tới rồi! Rút lui cho lẹ.

Thanh âm còn vang dội bên tai, người hắn đã phát động cuộc tiếng. Hắn hạ thấp tay xuống phóng chưởng chênh chếch đánh ra. Một nhà sư trúng chưởng bị hất đi xa hơn bốn trượng, chết ngay lập tức. Quân tăng tới tấp bao vây. Thiên Cơ hòa thượng vội hạ lệnh phát động trận pháp. Bài hát tiếng Phạn vang lên. Trong điện bóng người chập chùng.

Thiếu nữ áo hồng múa tay áo tung bay. Lúc đại trận phát huy uy lực, chúng đã hạ độc thủ đánh một hơn vào mấy nhà sư bắn văng đi.

Côn Luân đại trận dần dần thu hẹp lại. Hồng Bào Quái Nhân tung hoành giữa trận, múa tít song chưởng. Kính phong rít lên veo véo, lại liên tiếp té xuống mười lăm tên.

Trong lúc này chiến cuộc đã bùng lên. Khấu Trung Nguyên cùng Lục Tư canh bên cửa thõng tay đứng yên, chưa nhập trận tham chiến.

Du Hữu Lượng vẫn để ý quan sát pho thạch tượng ở trong kiệu.

Chàng ngấm ngầm nhận ra Hồng Bào Quái Nhân có âm mưu gì tụ tập cả vào pho tượng khắc hình Phù Vân đại sư.

Trong khoảnh khắc Hồng Bào Quái Nhân đã tàn sát mấy chục nhà sư làm cho quần tăng đều kinh hãi. Bỗng nghe hắn lên giọng quát mắng rất ngang tàng:

- Lão phu muốn đi là đi, chẳng ai ngăn cản được.

Hắn vận đầy đủ nội lực ra hai bàn tay đánh về phía sau. Lập tức mấy nhà sư bị hất ra xa chết lăn dưới đất.

Côn Luân đại trận chưa vì thế mà tan vỡ. Thiền trượng cùng khắp bốn mặt tám phương đánh tới. Quần tăng chỉ trong nháy mắt đã kết hợp với nhau rất nghiêm mật. Hiển nhiên họ đã được luyện tập thành thuộc.

Thiên Cơ hòa thượng hú lên một tiếng, tung mình vọt ra muốn xông ra ngăn chặn thế công khủng khiếp của Hồng Bào Quái Nhân và cần có cao thủ đối phó với Tâm Di và bọn thiếu nữ áo hồng. Có thế cục diện may ra mới vãn hội được.

Nhưng Hồng Bào Quái Nhân đã nhận đúng thời khắc, quát to một tiếng nhảy vọt lên bay đi như tên lìa khỏi giây cung.

Cùng một lúc, Thiên Cơ hòa thượng đã vọt tới nơi. Hồng Bào Quái Nhân không ngoảnh đầu lại, xoay tay mặt đánh ra rất chuẩn đích tựa hồn sau gáy hắn cũng có mắt. Phát chưởng đánh vào người Thiên Cơ lúc lão đang chơi vơi trên không.

Hồng Bào Quái Nhân vừa phóng chưởng lập tức một luồng sát khí đằng đằng nổi lên. Bản lãnh cao thâm Thiên Cơ cũng phải khiếp đởm. Thế lướt của lão liền bị ngăn chặn lại.

Trong khoảng thời gian chớp nhoáng này, một bóng hồng lướt qua trên đầu quần tăng nhanh như điện.

Tiếp theo bốn thiếu nữ áo hồng và Tâm Di hòa thượng kế tiếp nhảy vọt đi.

Du Hữu Lượng và Thái Bình đạo trưởng đồng thanh quát:

- Chạy đi đâu?

Hai người giáp kích hai cạnh sườn Hồng Bào Quái Nhân, nhưng bản lãnh hắn quả đã đến trình độ xuất thần nhập hóa. Đối thủ chưa phát chiêu, hắn tranh tiên đánh trước. Song chưởng phóng ra tàn độc vô cùng. Mới coi tưởng chừng hắn gặp tình thế nguy cấp phải đánh liều mạng, mà thực ra chiêu thức biến ảo khôn lường, so với chưởng pháp vừa rồi ở trong trận còn có phần ghê gớm hơn.

Hơn nữa người hắn lơ lừng trên không đã đề khí, phóng chưởng mà luồng chân khí vẫn không suy giảm. Cái đó đủ khiến cho người ta không sao hiểu được.

Thế lướt về phía trước của Du Hữu Lượng cũng cực kỳ mãnh liệt chàng không suy nghĩ về phát chưởng ảo diệu của đối phương, cứ đẩy chưởng lực ào ào xô tới.

Bên kia Thái Bình đạo trưởng cũng phóng ra một phát "Trấn Quán Thầu Chưởng" của phái Võ Đang.

Vèo vèo hai tiếng rít lên! Du Hữu Lượng và Thái Bình đạo trưởng ở hai mé bay chênh chếch, đồng thời hạ xuống.

Vẻ mặt Thái Bình đạo trưởng rất nghiêm trọng. Lão vội hít mạnh một luồng chân khí.

Hồng Bào Quái Nhân người chỉ xiêu đi một chút rồi vẫn xông về phía trước đến bên cửa điện. Hắn xoay mình một cái bước đi như nước chảy mây trôi. Sai chỉ còn lại một cái bóng mơ hồ.

Những tay cao thủ trong điện nhãn lực rất sắc bẽn cũng chỉ ngó thấy bóng hồng thấp thoáng ngoài cửa điện rồi vọt đi. Bốn thiếu nữ áo hồng và Tâm Di hòa thượng theo sau lướt ra. Sau cùng la Khấu Trung Nguyên và Lục Tư cũng đi nốt, không ai ngăn cản được.

Quần tăng trong cung điện nhìn nhau kinh hãi, miệng lẩm bẩm:

- Trên đời lại có thứ khinh công ghê gớm như vậy ư?

Du Hữu Lượng đầu óc tinh tế hơn, chàng chợt tỉnh ngộ quay vào nhìn pho thạch tượng trong kiệu. Chàng đã hiểu vì sao mà Hồng Bào Quái Nhân hấp tấp triệt thoái, liền lớn tiếng hô:

- Tiền bối! Xin cấp tốc hạ lệnh cho quý phái lui ra khỏi nội điện.

Tuy chàng quyết định đã mau mà cũng chậm mất một bước.

Bỗng nghe bên ngoài tiếng quát tháo nổi lên. Mấy chục đại hán võ phục hợp lực khiêng đến một cột đá lớn.

Du Hữu Lượng vừa động tâm đã biết ngay chỗ dụng ý của địch. Chàng vội xoay song chưởng đánh ra. Năm hán tử đi đầu té xuống. Nhưng bọn đại hán còn lại đi nhanh hơn. Bỗng nghe đánh ầm một tiếng cửa điện đã bị cây cột đá lớn lấp lối ra.

Cây cột đá này tuy lớn đến mấy người ôm mà vẫn chưa bịt chặt được cửa điện, còn để lộ một khe hở, đủ cho một người lách mình chuồn ra.

Nhan Bách Ba trong lòng nóng nẩy cất tiếng hô:

- Chúng ta bị giam hãm rồi.

Mọi người chưa kịp thay đổi sắc mặt thì ngọn đèn tam giác gắn vào góc kiệu đột nhiên nổ một tiếng. Tiếp theo là những tiếng lách cách ở cơ quan nổi lên. Du Hữu Lượng lớn tiếng hô:

- Hết thảy mọi người đứng sát vào tường và đừng nhốn nháo hay thay đổi vị trí.

Quần tăng phái Côn Luân đều chăm chú nhìn Thiên Cơ chưởng giáo để chờ chỉ thị. Thiên Cơ xua tay hô:

- Hãy nghe lời Du thí chủ!

Quần tăng tới tấp lùi vào góc tường.

Du Hữu Lượng bước lại tới trước kiệu, nghe rõ tiếng cơ quan chuyển động từ pho thạch tượng phát ra.

Đột nhiên chàng nhìn thấy ánh sáng xanh lè lấp loáng. Cặp mắt trên thạch tượng như hai vòng tròn bỗng lóe sáng.

Những tiếng lạch cạch lại vang lên. Môi miệng thạch tượng hé mở. Một tia khói phun ra cuồn cuồn. Chỉ trong khoảnh khắc tỏa ra mù mịt khắp điện như một làn mù dầy đặc lại có nhiều màu sắc.

Một nhà sư lại kêu lên một tiếng quái gở, hơi thở hồng hộc. Hai tay không ngớt bóp bụng, cào ngực, máu thịt bầy nhầy. Vạt áo đằng trước bị rách hết.

Tiếp theo lại mười mấy nhà sư ngã lăn ra thân hình co quắp da mặt co rúm trông rất quái gở. Mắt chiếu những tia sáng vừa điên khùng vừa đau khổ.

Du Hữu Lượng bị biến diễn đột ngột làm cho kinh hoảng. Trong lúc nhất thời chân tay luống cuống, bỗng chàng ngửi thấy mùi khác lạ.

Thái Bình đạo trưởng cất tiếng la:

- Mau phong tỏa đường hô hấp... Trong khói có chất độc...

Chỉ trong nháy mắt lại mấy chục nhà sư nữa ngã lăn xuống. Người nào cũng nằm ngửa, hai mắt lồi ra, miệng sủi bọt trắng. Tình trạng rất thảm khốc khiến người ta không nỡ nhìn vào.

Du Hữu Lượng tuy đã nín thở, vẫn cảm thấy mắt mờ, tâm thần mê loạn, người lảo đảo muốn té. Chàng gắng gượng dương mắt nhìn thấy khói mù trong điện tuôn ra cuồn cuộn, mùi hương ngào ngạt. Khí lạnh quạt vài mặt.

Chàng nhìn Nhan Bách Ba vẫy tay cùng nhau nhảy vọt đến trước mặt Thiên Cơ hòa thượng và Thái Bình đạo trưởng. Chàng nói:

- Bốn người chúng ta hiệp lực chẳng hiểu có thể đẩy được cái cột đá lấp cửa điện không?Thái Bình đạo trưởng đáp:

- Hãy thử xem sao.

Bốn người chia nhau đứng thành vị trí. Tám bàn tay đồng thời phóng chương đánh ra, chưởng phong rít lên veo véo mà cây cột lớn chẳng mảy may chuyển động. Bây giờ bốn người mới phát giác công lực trong mình chỉ còn bốn, nam thành. Ai nấy kinh hãi vô cùng!

Bất thình lình trong làn khói có tiếng vang nhỏ nhẹ vọng ra. Tiếng vang quái dị này tựa hồ từ đằng xa đưa đến.

Những tiếng vo ve không nhất định ở chỗ nào khiến cho trong điện càng thêm vẻ thần bí quái dị.

Nhan Bách Ba hai tay lạnh như băng nắm chặt lấy cổ tay Du Hữu Lượng, cất giọng run run nói:

- Du huynh... Tiểu đệ cảm thấy trong lòng cực kỳ trống trải.

Du Hữu Lượng thấy hai bàn tay của Nhan huynh đệ này nhẵn nhụi mà lại mềm mại chư bàn tay con gái, khiến chàng không khỏi kinh ngạc. Trong lúc xuất thần chàng quên bẵng mối nguy hiểm chung quanh.

Nhan Bách Ba đột nhiên cảnh giác, đưa thì ngó trộm Du Hữu Lượng một cái rồi rụt vội tay về.

Làn khói ngũ sắc hiện ra trước mặt mọi người một cảnh tượng quái dị.

Một làn mù từ trước cỗ kiệu bốc lên quyện với làn khói ngũ sắc. Trong cảnh mờ mịt dường như có vô số quái thú nhe nanh múa vuốt muốn nhảy xổ tới chụp mọi người.

Quần tăng trải qua mấy phen biến cố tinh thần suy nhược, bây giờ lại thấy ảo tưởng mơ hồ, không khỏi bị kích thích. Một số nhà sư đã bật ra tiếng la hoảng rồi chết giấc.

Thiên Cơ hòa thượng phóng chưởng đánh ra. Làn mưa ngũ sắc tan đi bốn phía, ảo ảnh mất hết.

Lại mấy tiếng lách cách vang lên.

Cặp mắt pho tượng đá lại sáng ngời. Du Hữu Lượng đang ngưng thần phòng bị bỗng thấy tượng đá tự động vọt ra khỏi cỗ kiệu nhảy nhót tiến về phía trước. Cứ nhảy một bước là lại phát ra tiếng nổ như tiếng sét.

Nhan Bách Ba động tính hiếu kỳ, đứng tựa vào bên Du Hữu Lượng khẽ nói:

- Du huynh! Pho tượng này thật là quái dị?

Du Hữu Lượng trầm giọng đáp:

- Chắc là trong thạch tượng có đặt cơ quan để tự động khống chế và thao túng...

Chàng chưa dứt lời bỗng thấy ánh vàng lấp loáng từ pho tượng thạch phát ra.

Du Hữu Lượng xoay tay vận nội kình vẩy mấy cái thành đường vòng tròn.

Những ám khí lả tả rớt xuống.

Pho tượng đã tiếp tục nhảy về phía trước. Những tiếng nổ tiếp tục vang lên.

Những mũi cương đinh hình tam giác bắn ra không ngớt. Tiếp theo những tiếng huỳnh huỵch, mấy nhà sư bị đinh đánh trúng té xuống chết liền.

Những tiếng hú thê thảm không ngớt vang lên. Những người bị cương đinh đánh xuyên vào óc, máu tủy vọt ra lai láng, thây chết ngổn ngang dưới đất.

Tình trạng thảm tử này hiếm thấy trong cõi nhân hoàn.

Tượng đá nhảy rất nhịp nhàng, cứ mỗi bước là năm thước xuyên qua khe quần tăng vọt đi. Những mũi cương đinh bắn ra phong thanh rít lên kinh khủng.

Giữa những tiếng rú, Thiên Cơ hòa thượng lẩm nhẩm niệm Phật:

- Ngã Phật từ bi! Ngã phật từ bi...

Du Hữu Lượng nhìn thảm trạng kinh người, gầm lên một tiếng thật to, phóng chưởng nhằm trúng pho tượng thạch đánh tới. Chưởng phong rít lên veo véo mà chẳng làm tổn thương gì đến pho tượng đá.

Quần tăng chân tay cuống quýt. Trong điện này bóng người rối loạn chập chờn, thạch tượng nhảy nhót. Cương đinh bắn ra như mưa rào. Chỉ trong nháy mắt lại đánh bay đi mấy nhà sư.

Cách cách cách! Mắt thạch tượng lại sáng lên. Du Hữu Lượng biết là sắp xẩy ra biến cố.

Pho tượng đá đột nhiên biến thế nhảy vòng quanh trong điện. Ánh kim quang ở ngũ khổng trên mặt bắn ra những lưỡi phi đao rất mỏng khắp cả bốn mặt tám phương.

Thiên Cơ hòa thượng trợn mắt lớn tiếng quát:

- Đừng có rối loạn. Phải bình tĩnh né tránh mới giữ được toàn thân...

Những lưỡi phi đao mỏng như lá bay ra vèo vèo vèo, khiến người ta khó nổi đề phòng. Mấy chục nhà sư bị phi đao bắn trúng ngực, khoét đi từng mảng huyết nhục, máu tươi lai láng đầy đất.

Du Hữu Lượng không ngờ pho tượng này lợi hại đến thế.

Trách nào Hồng Bào Quái Nhân chẳng quan tâm gìn giữ cho cơ quan mật trong thạch tượng khỏi bị tiết lộ. Hận chỉ nhằm giết chàng để bịt miệng. Tuy hiện giờ nhiều người đã ngó thấy chỗ bí mật về pho tượng đá cũng chỉ dương đôi mắt lên nhìn quần tăng bị thương hay bị nạn, đành là thúc thủ vô sách.

Bỗng nghe Nhan Bách Ba ở bên cạnh thét lên:

- Úi chao!

Rồi té huỵch xuống đất.

Du Hữu Lượng giật mình kinh hãi buột miệng hỏi:- Nhan huynh làm sao thế?

Chàng chưa dứt lời, pho tượng đá đã nhảy vọt đến trước mặt. Bốn loạt phi đao bắn tới. Chàng vận kình lực vào tay quạt một cái cho những lưỡi phi đao rớt xuống.

Du Hữu Lượng toan cúi xuống quan sát, bỗng nghe những tiếng lách cách vang lên. Những phi đao trong thạch tượng bắn ra hết. Cơ quan nổi lên một hồi tiếng vang rồi đột nhiên miệng pho tượng phun hỏa luân ra ào ào.

Hỏa luân tới đâu gặp vật gì cũng cháy bùng bùng. Quần tăng bị mấy phen kinh hoảng, tâm trí tan vỡ, náo loạn cả lên.

Một nhà sư nhìn trúng phải hỏa luân. Khói lửa đỏ rựng bao quanh người y.

Nhà sư lăn lộn dưới đất kêu cứu thê thảm, tình trạng rất khủng khiếp.

Chỉ trong khoảnh khắc khắp điện khói lửa ùn ùn. Những vật bị cháy nổ lát chát không ngớt.

Thiên Cơ hòa thượng và Thái Bình đạo trưởng phải xuyên lui xuyên tới né tránh hỏa luân. Thế lửa vẫn cháy ầm ầm không bớt chút nào.

Thiên Cơ hòa thượng thở dài la:

- Chao ôi! Trời muốn tuyệt phái Côn Luân!

Thái Bình đạo trưởng cũng thều thào nói:

- Pho tượng đá khắc hình Phù Vân tiền bối lại hủy diệt phái Côn Luân. Lệnh sư ở dưới suối vàng nếu hay biết...

Lão nói tới đây đột nhiên một chiếc hỏa luân từ đằng xa bắn tới lão cúi đầu xuống mà cũng bị hỏa luân đánh rớt đạo quan cháy bùng lên.

Du Hữu Lượng nghe nói chợt động tâm. Lúc này chàng không rảnh để chiếu cố cho Nhan Bách Ba nằm lăn dưới đất, chàng chú ý nhìn pho thạch tượng thì thấy trên trán có một lỗ nhỏ hình tròn.

Đột nhiên chàng động linh cơ, miệng lẩm bẩm:

- Thạch tượng của Phù Vân tiền bối ư? Tam Tượng đã gửi ta đưa đến Thừa Thiên Cơ cái hộ gỗ trong đựng chiếc chìa khóa Phù Vân. Phải chăng chiếc chìa khóa nầy để khống chế pho tượng?

Chàng nghĩ tới đây chẳng khác nào người đang chìm đắm trong biển khổ chợt nhìn thấy một chút sinh cơ. Chàng không nghĩ nhiều được nữa, bước đến bên Thiên Cơ hòa thượng và Thái Bình đạo trưởng nói:

- Tiểu tử đột nhiên nhớ tới ngày trước được người ta giao cho chiếc chìa khóa đồng. Hoặc giả chiếc chìa khóa đó có thể kiềm chế được thạch tượng, nhưng cần phải đến gần. Xin hai vị tiền bối yểm hộ cho tiểu tử, nếu gặp hỏa luân thì phóng chưởng quạt đi.

Thiên Cơ và Thái Bình gật đầu. Thái Bình đạo trưởng nói:

- Bây giờ Du thí chủ khống chế được cơ quan trong thạch động cũng chưa muôn quá. Nếu không thì thạch tượng tiếp tục di chuyển, thế lửa lan ra khắp nơi, chúng ta có mọc cánh cũng không thoát nạn.

Du Hữu Lượng đảo mắt nhìn bốn phía thấy thế lửa lan đi rất mau. Mới trong khoảnh khắc đã thành hình một nửa vòng tròn lớn.

Chàng vội móc chiếc chìa khóa trong bọc ra, miệng hít một hơi chân khí tung mình vọt lên không.

Thiên Cơ và Thái Bình đi sau phóng chưởng để giữ cho hỏa luân khỏi đánh vào người chàng.

Du Hữu Lượng nhảy vào một cái đã đến trước thạch tượng còn cách chừng hai bước. Người chàng xoay tròn trên không hai vòng, chúc đầu xuống hất chân lên như người treo ngược móc vào xà nhà. Đồng thời chàng mượn đà xoay mình nhằm chính diện thạch tượng, cắm lẹ chiếc chìa khóa vào cái lỗ nhỏ trên trán xoay đi một vòng.

Bỗng nghe những tiếng lách cách vang lên. Pho thạch tượng đang chuyển về phía trước đột nhiên dừng lại.

Du Hữu Lượng bỏ chân ra nhảy xuống đất. Chàng vẫn giữ bình tĩnh chứ không hăm hở khoan khoái nghĩ thầm trong bụng:

- Được rồi! Không ngờ chiếc chìa khóa Phù Vân lại diệu dụng đến thế...

Như vậy đủ biết Thừa Thiên Tam Tượng suy nghĩ rất chu đáo. Ba nhân vật đó bị Hồng Bào Quái Nhân uy hiếm mà phải khắc pho thạch tượng lại ngấm ngầm khoan lỗ trán và làm chìa khóa khống chế cơ quan. Sở dĩ Tam Tượng gửi Du Hữu Lượng chiếc chìa khóa này đưa đến Thừa Thiên Cư là có ý yêu cầu người nhà tìm cách khống chế thạch tượng để tránh khỏi Hồng Bào Quái Nhân dùng cái đó làm phương tiện hại người.

Thiên Cơ hòa thượng cùng quần tăng dập lửa xong, tiến lại nhìn Du Hữu Lượng nói:

- Nhờ Du thí chủ kiềm chế thạch tượng kịp thời không thì cục diện bữa nay đưa đến hậu quả khôn lường...

Du Hữu Lượng vẫn lờ đi như chưa nghe tiếng, chàng chỉ trân trân ngó pho thạch tượng, cất tiếng hỏi:

- Pho thạch tượng này không biết đúc bằng gì? Vừa rồi tiểu tử đã phóng chưởng đánh vào mà sao không tổn hại chút nào?

Chàng móc túi lấy con dao nhỏ cạo vào mình thạch tượng thấy lọ ra thứ thép đen sì. Chắc là toàn thân thạch tượng đúc bằng thép nguyên chất và bên trong đặt mấu chốt cơ quan, Mặt ngoài xoa một lớp bụi đá. Ai nhìn thoáng qua cũng cho đây là một pho thạch tượng.

Du Hữu Lượng bây giờ mới hiểu vì sao mà pho thạch tượng bị chưởng đánh cũng không hề hấn gì.

Chàng ngó thấy xác chết rải rách dưới mặt đất, cảnh tượng cực kỳ thảm khốc, bất giác buông tiếng thở dài.

Quần tăng phái Côn Luân vội thu dọn tàn cuộc.

Thái Bình đạo trưởng đang cúi xuống nhìn tình trạng Nhan Bách Ba thì Du Hữu Lượng lật đật tới gần thấy gã nằm ngửa dưới đất. Cặp mắt nửa nhắm nửa mở.

Hai bên má mồ hôi nhỏ giọt. Một lưỡi phi đao cắm sâu vào vai bên trái mấy tấc.

Máu tươi nhuộm đỏ một mảng áo. Chàng nóng nảy hỏi:

- Thương thế Nhan huynh ra sao?

Thái Bình đạo trưởng đáp:

-Vết thương đao kiếm không còn gì đáng ngại, nhưng bần đảo tưởng phải xé vai áo gã ra để nhổ lưỡi đao rồi hãy rịt thuốc dấu. Du thí chủ hãy quay đi.

Du Hữu Lượng theo lời xoay lưng lại. Trong lòng rất lấy làm kỳ chàng tự hỏi:

- Cùng là nam nhân với nhau hà tất phải tỵ hiềm? Thái Bình đạo trưởng không khỏi có chỗ câu nệ thái quá.

Trong khoảnh khắc, Thái Bình đạo trưởng buộc vết thương cho Nhan Bách Ba xong rồi hỏi gã:

- Sao sư đệ cũng đến Côn Luân làm chi?

Nhan Bách Ba nhịn đau gắng gượng ngồi dậy đáp:

- Tiểu đệ... đến đây để gặp một người...

Thái Bình đạo trưởng ngơ ngác một chút rồi cười hỏi:

- Người đó dĩ nhiên không phải tiểu huynh. Hà hà! Có phải là người mà bữa trước sư đệ đã nhắc tới?

Nhan Bách Ba nóng mặt lên khẽ gật đầu:

Thiên Cơ hòa thượng rảo bước tiến lại nói:

- Cửa điện vẫn bị vít kín. Chúng ta cần tìm cách dời cây cột đá đi...

Lão chưa dứt lời, bỗng nghe đánh ầm một tiếng. Cây cột đá lớn ở ngoài cửa đã bị đẩy đổ xuống.

o O o Đêm khuya trăng tỏ. Gió thổi hiu hiu. Tô Bạch Phong lén lút từ trong lữ quán vượt tưởng ra ngoài. Y ngửa mặt trông lên vòm trời thấy mây nổi lững lờ, trong lòng bâng khuâng tựa hồ đánh mất vật gì.

Y không ngớt tự hỏi:

- Ta có nên đến chỗ ước hội của chủ mẫu không? Sau khi gặp mặt nên xử cách nào?

Vì chuyện này mà y suy nghĩ suốt ngày đêm vẫn chưa quyết định được.

Nhưng cũng biết rằng mình chẳng có lý do gì để vắng mặt trong buổi hội họp. Sở dĩ y do dự chỉ vì có điều phiền nhiễu.

Chung quy Tô Bạch Phong cũng tới chùa Bạch Mã ở ngoài thành.

Bầu không khí tịch mịch bao vây tòa cổ tự khiến phong cảnh càng thêm vẻ thần bí. Tô Bạch Phong bước lui bước tới hai vòng ở ngoài chùa rồi mới lại đẩy cửa.

Y khoa chân bước vào thấy một vị ni cô nhỏ tuổi đang quét khám thờ và hương án. Y hắng đặng một tiếng, vị ni cô vẫn chưa quay đầu ra, tiếp tục công việc quét tước.

Tô Bạch Phong thấy cô hiển nhiên đã biết có người và chùa mà không mà không ngoảnh đầu ra nhìn, y liền cố ý giậm chân mạnh một chút, tiến lại trước khám thờ lên tiếng:

- Xin hỏi đạo cô...

Chương 69: Tô bạch phong tỷ đấu gia linh

Ni cô từ từ quay đầu ra ngó Tô Bạch Phong một cái, cất tiếng hỏi liền:

- Phải chăng thí chủ họ Tô?

Tô Bạch Phong ngơ ngác nhưng cũng gật đầu để đáp lại.

Ni cô lại nói:

- Xin thí chủ chờ một lát.

Cô nói rồi lon ton chạy vào thiền điện.

Sau một lát bỗng nghe thanh âm thiếu nữ rất lọt tai từ phía trong vọng ra:

- Mỗ má! Người đó... quả đã đến ư?

Thanh âm khác ừ một tiếng. Tô Bạch Phong liền nhận ra là thanh âm của chủ nhân. Quả nhiên hai mẹ con bà cùng trú ngụ trong chùa này.

Bà già kia cùng thiếu nữ áo vàng vén rèm bước ra. Thiếu nữ áo vàng thấy Tô Bạch Phong đứng ở trong chùa. Cặp mắt lớn chiếu ra những tia kỳ dị, cô nói:

- Quả nhiên ngươi đã không sai hẹn.

Tô Bạch Phong xá dài đến tận đất cất tiếng chào:

- Xin bái kiến chủ mẫu cùng thiếu chủ nhân.

Bà già hắng dặng một tiếng đáp:

- Lão thân không dám nhận đại lễ này.

Thiếu nữ áo vàng quay lại ngó bà già nói:

- Má má! Ban chiều mỗ má bảo Triệu... Triệu Phụng Hào làm cho má má đau thấu tâm can. Lão là gia gia của tiểu nữ thì không thể trách gã tỏ lòng cung kính đối với má má được...

Bà già nguýt cô một cái ngắt lời:

- Gia Linh! Ngươi ít mồm miệng chớ...

Rồi mụ nhìn Tô Bạch Phong nói tiếp:

- Nếu lão thân nhớ không lầm thì đêm qua ngươi đã tự báo danh là Tô Bạch Phong phải không? Ngươi làm công cho nhà họ Triệu từ hồi nào?

Tô Bạch Phong đáp:

- Tiểu nhân nhà nghèo không kế sinh nhai, lênh đênh lâu ngày trên chốn giang hồ. Đến năm mười bảy tuổi mới được Triệu lão gia thu dụng...

Mụ già hỏi:

- Ngươi là kẻ ăn người ở nhà họ Triệu sao mạ Triệu Phụng Hào lại truyền võ công cho?

Tô Bạch Phong đáp:

- Tiểu nhân thường thấy Triệu lão gia luyện công, tai mắt quen dần, sau sinh ra ham thích võ công. Một hôm vào buổi tối tiểu nhân đang ở phòng trong lén luyện môn Phách không chưởng lực bị Triệu lão gia bắt gặp rồi từ hôm ấy chủ nhân chính thức truyền dạy võ công.

Mụ gia đột nhiên sa sầm nét mặt nói:

- Tô Bạch Phong! Ngươi vào làm công cho Triệu gia không nên học lén võ công mới phải.

Hai chữ học lén khác nào một đòn đánh nặng vào trái tim Tô Bạch Phong. Y cảm thấy là một điều vũ nhục, liền đáp:

- Nếu chủ mẫu cho tiểu nhân là hạng người đó thì tiểu nhân có biện bạch cũng bằng vô dụng.

Y nghiêng đầu ngó thấy thiếu nữ áo vàng tên gọi Gia Linh đang dương cặp mắt xinh đẹp làm rung động lòng người nhìn vào mặt y. Y nhận ra trong khóe mắt của cô có vẻ tin tưởng mình là người thành thực, bầu máu nóng không khỏi rạo rực trong lòng.

Mụ già nói:

- Lão thân coi người đã nhiều. Có lý đâu lại không hiểu? Vừa rồi lão thân cố ý nói khích ngươi một câu mà thôi.

Tô Bạch Phong đáp:

- Tiểu nhân ngu tối không hiểu rõ ý kiến chủ mẫu...

Mụ già ngắt lời:

- Ngươi hãy cho ta hay vì lẽ gì ngươi cứ một mực tự xưng là kẻ làm thuê?

Nếu bảo là vì lẽ bần cùng thì ra mình lại tự kinh mạn mình hay sao?

Tô Bạch Phong ngang nhiên đáp:

- Bần cùng chỉ là phận nghèo hèn. Còn làm thuê làm mướn tưởng chẳng có chi hèn hạ.

Mụ già gật đầu nói:

- Ngươi hay lắm! Đối địch được với Linh nhi của ta.

Tô Bạch Phong chấn động tâm thần đáp:

- Tiểu nhân... chẳng phải chỉ vì vậy... mà tới đây...

Mụ già trầm giọng ngắt lời:

- Tô Bạch Phong! Ngươi đến nhà họ Triệu lâu ngày thì chắc những việc liên quan đến lão thân cùng Triệu Phụng Hào, chủ nhân ngươi đã nói cả rồi?

Tô Bạch Phong đáp:

- Triệu lão gia tử từng nhắc đến vụ này nhiều lần.

Mụ già lớn tiếng hỏi:

- Đã vậy mà sao ngươi còn chưa chuẩn bị động thủ?

Tô Bạch Phong sợ hãi hỏi lại:

- Chủ mẫu muốn đẩy tiểu nhân vào vòng bất nghĩa chăng?

Mụ già cả giận đáp:

- Nói bậy! Lão thân từ ngày ly thân Triệu gia đã chặt đứt mối liên quan với Triệu Phụng Hào. Bữa nay ngươi chỉ nên coi lão thân cùng Linh nhi như kẻ qua đường.

Tô Bạch Phong nói:

- Tiểu nhân thường nghe người ta dậy đã thân với ai thì dừng mãi, đã quen với ai cũng phải giữ mãi...

- Phải chăng ngươi muốn giáo huấn lão thân?

Tô Bạch Phong đáp:

- Chẳng bao giờ tiểu nhân dám thế. Nếu chủ mẫu có thể trở lại hòa hảo như xưa với Triệu lão gia thì là một điều vinh hạnh vô cùng đối với Bạch Phong.

Mụ già hắng dặng hỏi lại:

- Hòa hảo như xưa ư? Ngươi nói dễ nghe chỉ?... Linh nhi! Vào phòng lấy cây Lục Thủy Cầm ra đây cho ta...

Tô Bạch Phong nghe nói đến ba chữ "Lục Thủy Cầm" không khỏi kinh hãi nghĩ thầm:

- Ta nghe nói Lục Thủy Cầm là vật kỳ bảo đời thượng cổ. Sao chủ mẫu lại lấy được?

Gia Linh dạ một tiếng toan trở gót đi vào, bỗng nghe thanh âm lạnh lẽo từ phía sau cất lên:

- Bần ni đã lấy ra đây cho thí chủ rồi.

Tô Bạch Phong nhìn về phía phát ra thanh âm thì thấy chính là vị ni cô nhỏ tuổi vừa rồi, hiện đứng ở phía sau khán thờ. Tay cô cầm một cây đàn gỗ. Y động tâm tự hỏi:

- Vị nữ ni nhỏ tuổi này từ phía trong đi ra mà không phát tiếng động. Chính vì mình cũng không hay biết. Chẳng lẽ cô cũng là người võ lâm?

Gia Linh rời gót tiến lại nhìn nữ ni nói:

- Cảm ơn đạo cô!

Cô cầm lấy cây đàn ở trong tay nữ nhi.

Mụ già lại nhìn Tô Bạch Phong nói:

- Đêm nay mà ngươi tỷ thí thắng được Linh nhi thì mối tử ước giữa lão thân với Triệu Phụng Hào lập tức xóa bỏ. Không thì...

Gia Linh liếc mắt nhìn Tô Bạch Phong khẽ nói:

- Xin hãy nghe khúc "Hàn hải nhạn phi".

Cô ngồi xếp bằng xuống đất bắt đầu gảy đàn. Cây đàn gỗ bật lên mấy tiếng tình tang. Âm luật rất thâm u réo rắt. Nhưng qua một tiểu tiết đột nhiên dừng lại.

Tô Bạch Phong biết đối phương muốn mượn tiếng đàn để khảo nghiệm nội công cùng định lực của mình, liền ngừng thần đề khí, vận nội công chuẩn bị đối phó với cầm thanh.

Gia Linh tiếp tục gầy đàn. Ban đầu cô gẩy dây Thương rất thấp trong ngũ âm rồi lên cao đến tiếng Giốc, tiếng Vũ.

Kế đó lại bắt đầu tiếng đàn rất lọt tai làm rung động lòng người. Tiếng khoan như gió thoảng ngoài, tiếng mau sầm sập như trời đổ mưa.

Giây lớn cấp bách như suối chảy, giây nhỏ rủ rỉ như thì thầm. Trên trán Gia Linh đã lấm tấm mồ hôi, giây nhỏ rủ rĩ như thì thầm. Trên trán Gia Linh đã lấm tấm mồ hôi. Xem chừng phép gẩy đàn này rất hao phú nội lực, tổn thương nguyên khí.

Dần dần tiếng đàn thoát ra một thứ lục lượng rất quái dị. Tô Bạch Phong tự nhiên vận công đề kháng, nhưng lực lượng quái dị kia dường như tiếp tục tăng lên mãi.

Tiếng đàn gầy đến khúc ba mươi chín, Tô Bạch Phong cảm thấy khó lòng nhẫn nạn được.
Hai tay Gia Linh lại chuyển khúc gẩy vào dây Gióc. Tiếng đàn đổi khác, thanh điệu ai oán thê lương.

Tiếng đàn ai oán tựa hồ vẽ ra một bức tranh cảnh tượng tiêu điều, khiến người nghe nhớ quê hương mà sa lệ, không ngớt buông tiếng thở dài.

Sau mười mấy khúc, đàn lại chuyển điệu biến thành sát phạt. Lúc này Gia Linh đã vận dụng cảm tình trong toàn thân ra hai bàn tay. Tiếng đàn như đánh vỡ bình bạc, lại tựa hồ thiết kỵ rút dao một cách đột ngột.

Tiếng đàn đang lúc cao trào đột nhiên dừng lại như tiếng xé lụa đập vào trái tim.

Tô Bạch Phong cảm thấy máu nóng sôi sục, lớn tiếng hỏi:

- Sao thiếu chủ lại dừng tiếng đàn ở đây?

Đột nhiên một búng máu từ trong bụng nổi lên đến khóe miệng nhưng công lực chàng không tầm thường, lập tức chàng nuốt ực xuống. Người chàng run lên rồi hồi tỉnh lại phân nửa.

Gia Linh đứng dậy khẽ hỏi:

- Ngươi... ngươi bị nội thương rồi ư?

Giọng nói rất quan thiết Tô Bạch Phong cảm giác trước ngực nóng bừng, ngó thấy mục quang của cô lộ vẻ nhu hòa thân thiết. Trong lúc nhất thời y không thốt nên lời, chỉ cố gắng lắc đầu để đáp lại.

Đột nhiên y chợt nhớ ra điều gì khác nào bị gáo nước lạnh dội vào đầu, liền khôi phục lại vẻ trấn tĩnh, ngấm ngầm tự trách:

- Tô Bạch Phong hỡi Tô Bạch Phong! Ngươi hồ đồ đến thế ư? Vị cô nương trước mắt là Thiếu chủ nhân. Còn ngươi bất quá là một kẻ tôi đòi. Vậy mà vừa rồi ngươi định đưa luồng tư tưởng tới đâu?

Sóng lòng dào dạt, Tô Bạch Phong bỗng nghe thanh âm của mụ già cất lên:

- Nội công của ngươi đã cao thâm, định lực lại bền bỉ, thật ra ngoài sự tiên liệu của lão thân. Cây Lục Thủy cầm này ngũ trục đồng triển, nếu là người thường thì đã hộc máu chết rồi. Bây giờ tuy ngươi thất bại, nhưng lão thân để cho ngươi một cơ hội nữa.

Tô Bạch Phong run lên hỏi:

- Tiểu nhân được nghe Lục Thủy Cầm là một kỳ bảo trong đại nội của tiên triều, khúc Hàn hải nhạn phi lại là nhất tuyệt. Vừa rồi thiếu chủ nhân gẩy đến điệu thứ năm mươi ba rồi đột nhiên trung chi nhưng dường như còn điệu tiếp tục. Chỉ vì tiền âm không còn kế tiếp khiến cho tiểu nhân bất giác cảm thấy trong lòng khó chịu khác thường đến nỗi khí huyết đảo ngược, mà chưa hiểu duyên cớ vì sao?

Mụ già đáp:

- Ngươi chưa học đàn nên chỗ ảo diệu sâu xa trong lúc nhất thời khó mà giải thích cho rõ được.

Tô Bạch Phong hỏi:

- Mười mấy năm trước, nhằm ngày thọ năm mươi tuổi của Triệu lão gia, chủ mẫu đã tấu đàn trên tiệc, phải chăng là cây đờn này?

Mụ già biến sắc đáp:

- Dĩ nhiên không phải. Lục Thủy Cầm chuyên để đả thương địch. Đêm hôm ấy lão thân rất khởi hứng nên chỉ gẩy đờn thường cho tiệc thêm vui. Không ngờ Triệu Phụng hào hủ lậu đến thế. Hắn cho là lão thân tấu cầm để khách nghe chẳng khác loài ca kỹ, làm tổn thương thể diện cho hắn. Trong lúc nhất thời, lão thân tức quá gây lộn với hắn...

Tô Bạch Phong không ngờ mụ nhắc tới chuyện xích mích ngày trước giữa mụ với chủ nhân, liền ngập ngừng nói:

- Sau đó Triệu lão gia hối hận vô cùng...

Mụ già hỏi:

- Hối hận ư? Hừ! Vì hắn chẳng có lòng hối hận chút nào, lão thân mới xách đàn đi gẩy trong các tòa đại tửu lâu. Hồi ấy lão thân bất quá cố ý làm thế cho hả giận. Không ngờ vì đó mà gây nên trở mặt thành thù giữa hai vợ chồng. Lão thân bị lão đánh một chưởng thụ thương. Lão thân đã phát thệ phải trả mối hận này nên đem Linh nhi viễn tẩu cao phi...

Mụ nói tới đây xúc động quá không thốt nên được lời nữa.

Tô Bạch Phong đã biết chủ mẫu trước khi gã về họ Triệu, là một vị thiên kim tiểu thư trong gia thế Hà Lạc, bất rất giỏi thi từ cầm điệu. Không ngờ sau khi quyết liệt với chủ nhân, bà lưu lạc khắp nơi, làm nghề tấu đàn để mưu sinh. Y không khỏi cảm khái muôn vàn.

Mụ già bình tĩnh lại nói tiếp:

- Tô Bạch Phong! Ngươi tuy tự xưng là kẻ làm công cho Triệu Phụng Hào mà thực ra đã đủ tư cách môn đồ. Lão thân vừa báo để cho ngươi một cơ hội nữa, nếu ngươi còn thất bại về tay Linh nhi, lão thân tất phải giết ngươi, để tiết mối hận chứa chất mười mấy năm nay.

Mụ đánh tay ra hiệu cho Gia Linh. Gia Linh ngần ngừ một chút rồi bước tới trước mặt Tô Bạch Phong nói:

- Gia Linh này xin thỉnh giáo.

Tô Bạch Phong nghe cô báo họ tên, nghĩ thầm.

- Thiếu chủ nhân quả nhiên vẫn theo họ mẹ. Như vậy đủ tỏ chủ mẫu căm hận Triệu lão gia đến cực điểm.

Y biết phen này không thể tránh khỏi cuộc động thủ, liền đáp:

- Tiểu nhân quyết chẳng thể nào địch lại Thiếu chủ nhân. Mong rằng thiểu chủ nhẹ đòn cho.

Gia Linh không nói gì bước chân trái ra trước nửa bước, giơ bàn tay ngọc lên khẽ phất một cái.

Tô Bạch Phong cảm thấy mùi hương thoang thoảng xô tới làm cho tâm thần hoảng loạn, tựa hồ bao nhiêu đại huyệt toàn thân đã bị cái vẫy tay của cô vây bọc.

Y muốn lảng tránh cũng không thể được, đành khẽ quát lên một tiếng. Song chưởng đánh ra theo thế liên hoàn.

Gia Linh vẫn bằng bàn tay nhỏ bé đó ung dung phất quanh một vòng.

Tô Bạch Phong phát giác ra một luồng chưởng lực hùng hậu như trâu dầm mình xuống biển, không đông tĩnh gì.

Y chấn động tâm thần bụng bảo dạ:

- Thiếu chủ nhân ra chiêu, xem chừng lạ, số võ công khác hẳn với ta mà chưởng pháp cũng cao minh hơn ta.

Lại thấy tấm thân bé nhỏ của đối phương nhào về phía trước như cá bơi nước.

Tay trái cô giơ chênh chếch lên quạt vào trung bàn Tô Bạch Phong.

Chiêu này cô ra tay chẳng những mau lẹ phi thường mà con cách nhau đến ba thước đã làm cho chỉ chưởng của Tô Bạch Phong thấy ngấm ngầm đau.

Tô Bạch Phong không dám phản kích cứ phải lùi hoài, mỗi lúc càng thêm nguy hiểm.

Mụ già đứng bàng quan lạnh lùng lên tiếng:
- Tô Bạch Phong! Ngươi mà còn không ra tay kháng cự thì chỉ trong vòng mười lăm chiêu nữa tất bị Linh nhi đả thương.

Thoạt nghe giọng lưỡi của mụ có vẻ cuồng ngạo, nhưng Tô Bạch Phong hiểu rõ chủ mẫu nói vậy không phải là quá. Gia Linh mới ra tất cả bốn chiêu mà chiêu nào cũng mau lẹ và lợi hại phi thường, đúng là khí thế của một tay cao thủ hiếm có trong võ lâm.

Y liền hô lớn:

- Xin tha thứ cho tiểu nhân càn rỡ.

Tiếng hô vừa dứt, y phóng song chưởng đánh ra để hóa giải thế công liên miên bất tuyệt của đối phương.

Gia Linh vọt người lên. Xiêm y vàng bay phất phới, gót sen thoăn thoắt, tay ngọc lại phất luôn mây cái. Tư thế coi rất ngoạn mục.

Tô Bạch Phong không khỏi khen thầm. Y nắm tay lại thành quyền đánh vào giữa đám bóng chưởng.

Gia Linh chỉ đâm, chưởng đánh phong tỏa hết thế chưởng của đối phương đánh tới. Đồng thời cô sấn vào bên địch.

Chỉ trong chớp mắt hai người đã trao đổi bảy, tám chiêu. Chưởng pháp của Gia Linh nhẹ nhàng mềm mại và kín đáo vô cùng. Phát nào cũng đoạt tiên cơ.

Tô Bạch Phong thấy chiêu số của Gia Linh ảo diệu, bộ pháp kỳ ảo trong lòng vừa nóng nẩy vừa kinh hãi liền hợp cả hai bàn tay đánh ra một chiêu độc đáo của Triệu môn bằng "Lôi Hỏa Chưởng".

Lôi Hỏa Chưởng vừa thi triển đã làm tỏa nhuệ thế công liên miên của Gia Linh. Chân tay cô cũng hơi rối loạn. Nhưng chỉ nháy mắt cô trấn tĩnh lại ngay, liền thừa cơ thấy chỗ nào sơ hở là phản kích một cách rất lợi hại.

Tô Bạch Phong hai chưởng tung bay đánh liền như sấm nổ mới chống được thế phản kích của đối phương. Sau y đánh thật mạnh một chưởng, hất cô lùi lại bốn, năm bước.

Mụ già đứng bên lại lên tiếng:

- Hảo chưởng pháp! Lão thân muốn coi Triệu Phụng Hào đã truyền cho ngươi những kỹ nghệ gì? Linh nhi! Phóng "Quế Lan phách" ra đi.

Gia Linh gật đầu hô:

- Coi chừng!

Cô tha thướt lướt về phía trước mấy bước, biến đổi chưởng pháp. Năm ngón tay xòe ra một chút như hình năm cánh hoa từ từ chụp tới.

Cô ra tay cách này rất cổ quái. Tay mặt đánh trước, tay trái đánh sau, nhưng uy lực tay trái mạnh hơn tay mặt nhiều. Bóng tay chập chùng không phân biệt được bóng trước bóng sau.

Tô Bạch Phong để hết tinh thần đối địch. Y biết mình lâm vào tình trạng rất nguy hiểm. Đừng nói chuyện phải kích mà muốn lùi về giữ thế thủ cũng khó khăn vô cùng.

Gặp trường hợp này, Tô Bạch Phong đã hoàn toàn phế bỏ ý nghĩ tấn công, mà không ngớt lùi lại né tránh.

Môn Quế Lan phách của Gia Linh đã thi triển đến mười thành hỏa hầu, rít lên những tiếng vo ve, khí thế cực kỳ khủng khiếp.

Tô Bạch Phong vẻ mặt rất khẩn trương. Cứ mỗi bước lùi lại là Gia Linh lại đánh ra một phát. Đột nhiên tay trái cô quét ngang đánh ngược lên.

Tô Bạch Phong đang bước lùi lại liền bị chặn đứng. Y không còn thì giờ để suy nghĩ, vội bước chân phải tạt ngang nửa bước. Bộ pháp rất huyền diệu. Toàn thân y chuyển đi nửa vòng, nhún mình nhảy vọt lên lướt đi ngoài ba trượng.

Sau khi ra khỏi phạm vi thế chưởng của đối phương, Tô Bạch Phong vẫn đứng hiên ngang như trước. Thân hình cao lớn coi thật oai phong.

Gia Linh dương cặp mắt mơ màng lên nhìn Tô Bạch Phong. Hai tay cô từ từ buông xuống.

Mụ già lộ vẻ nghi ngờ hỏi:

- Tô Bạch Phong! Ngươi bình yên thoát khỏi chiêu Quế Lan Phách thì ra Triệu Phụng Hào đã huấn luyện cho ngươi thành một tay cao thủ đệ nhất rồi ư?

Mụ chưa dứt lời, một tiếng kẹt vang lên. Cửa chùa mở ra. Một bóng người thấp thoáng bước vào, trầm giọng nói:

- Đúng thế! Ta đã huấn luyện cho gã thành một tay cao thủ hạng nhất.

Tô Bạch Phong nhìn thấy bóng trắng xuất hiện như ma quỉ, trống ngực đánh thình thịch. Y khích động không nói nên lời.

Bà già cũng biến sắc, cặp môi mấp máy nhưng không nói câu nào. Đột nhiên mụ ngửa mặt lên trời bật tràng cười rộ. Người áo trắng đĩnh đạc tiến lên mấy bước nói:

- Phỉ Âm! Không nên cười... không nên cười...

Thanh âm đó trầm nhưng rất mãnh liệt, nghe choang choảng, lấn át cả tiếng cười rộ, khiến người trong chùa ai cũng nghe rõ.

Mụ già ngừng tiếng cười hỏi:

- Phải chăng lão muốn thực hiện câu nói với ta mười mấy năm trước đây. Lão đã từng nói là can thiệp vào những hành động của ta?

Người áo trắng lờ đi như không nghe tiếng. Miệng lão lảm nhảm:

- Đừng cười!... Không nên cười lúc này... mà cũng không nên cười trong trường hợp này...

Mụ già sa sầm nét mặt đáp:

- Triệu Phụng Hào! Triệu Phụng Hào. Đây là việc nhà lão thân, lão không nhận thấy là đã can thiệp vào quá nhiều rồi ư?

Người áo trắng quả đúng là võ lâm đệ nhất kỳ nhân Triệu Phụng Hào. Sau cuộc tức giận đấu với Thất Kỳ, Triệu Phụng Hào được những nhân vật võ lâm coi lão như bậc thần tiên. Bây giờ chính miệng mụ già nói ra ba tiếng "Triệu Phụng Hào" kiến ba chữ này càng thêm phân lạng.

Tô Bạch Phong đã biết chủ nhân hành tung vô định, suốt đời chẳng được mấy lần gặp lão xuất hiện trên chốn giang hồ. Không ngờ bữa nay lão lại xuất hiện trong một ngôi chùa hoang, y không khỏi chấn động tâm thần, thành ra chân tay luống cuống.

Y toan lại bái kiến, nhưng Triệu Phụng Hào xua tay nói:

- Bạch Phong! Có thể tòng quyền.

Tô Bạch Phong hiểu ngay chủ nhân không muốn mình câu nệ tiểu tiết đành lấm lét lùi lại đứng một bên.

Triệu Phụng Hào quay lại nhìn mụ già nói:

- Trải qua bao nhiêu ngày tháng mà Phỉ Âm vẫn nóng tính như xưa.

Mụ già hỏi:

- Triệu Phụng Hào! Hiện giờ lão còn tưởng mình có tư cách giáo huấn lão thân ư?

Triệu Phụng Hào đáp:

- Cảm nghĩ thế nào thì nói vậy, đâu phải chuyện giáo huấn.

Mụ già hắng đặng một tiếng rồi nói:

- Lão thân làm gì chẳng biết Triệu Phụng Hào là con người khẩu thị tâm phi.

Phải rồi! Sự việc cách đây hơn mười năm, lão thân tính tình vẫn chưa đổi thay chút nào. Nhưng... nhưng...

Mụ nói tới đây đột nhiên lộ vẻ xúc động vén tay áo bên trái lên, lớn tiếng:

- Họ Triệu kia. Hãy coi cho rõ.

Triệu Phụng Hào thấy mụ trật cánh tay đầy những vết nhỏ như hạt vừng. Đây là những vết máu ngưng kết lại sau khi cắn vào. Bây giờ biến thành những vết đen sì, coi rất kinh hãi.

Tô Bạch Phong vô tình liếc mắt nhìn qua những vết sẹo trên cánh tay mụ rồi không thu về được nữa. Mặt y lộ đầy vẻ kinh nghi.

Lại nghe mụ già cất tiếng gay gắt:

- Mười mấy năm nay, mỗi khi lão thân nghĩ đến con người ngủ chung giường ngày trước bội bạc là mối hận trong lòng lại nổi lên. Lão thân ngoạm một miếng thịt cho máu tươi chảy ra để phảng phất tưởng như mình đã cắn thịt người kia. Có như thế thì trong lòng mới nhẹ được một chút căm hờn.

Triệu Phụng Hào cất tiếng run run hỏi:

- Sao Phỉ Âm lại tự hành hạ mình như vậy?

Mụ già từ từ kéo áo xuống lặng lẳng đáp. Cặp mắt nhìn chằm chặp vào mặt Triệu Phụng Hào không chớp. Tròng mắt chiếu ra những tia di quang khó tả. Nếu quả cặp nhãn thần có thể giết người thì Triệu Phụng Hào lúc này tất không sống nổi.

Triệu Phụng Hào né tránh mục quang của mụ quay sang ngó thiếu nữ xiêm y vàng nói:

- Linh nhi! Dạo này ngươi lớn rồi, càng lớn càng xinh đẹp...

Gia Linh bước lùi lại một bước. Mặt cô lộ vẻ bâng khuâng. Khóe môi mấp máy nhưng không nói câu nào.

Triệu Phụng Hào nói tiếp:

- Ngày trước lúc ngươi theo mẫu thân bỏ nhà ra đi mới là đứa con nít chưa hiểu nhân sự, khác nào ngươi không nhận ra phụ thân.

Thanh âm trầm trầm đầy vẻ từ hòa. Về sau tiếng nói càng tha thiết. Gia Linh trước ngực nóng lên buột miệng hô:

- Gia gia!...

Mụ già biến sắc quát:

- Linh nhi! Câm miệng đi!

Gia Linh bị mụ già quát tháo sợ quá đánh im tiếng.

Mụ già lại nói:

- Lão thân thường bị hoài nghi gia gia ngươi là Triệu Phụng Hào đã chết rồi.

Người đứng đó là kẻ lạ mặt.

Chương 70: Phỉ âm tỷ đấu với thanh lang

Triệu Phụng Hào trầm giọng:

- Phỉ Âm đừng nài nữa, hãy dẫn Linh nhi theo ta về nhà.

Mụ già chú ý nhìn lão một lúc, đột nhiên cúi xuống bật tiếng cười hích hích.

Mụ hỏi:

- Về nhà ư? Dưới gầm trời này tuy rộng bao la nhưng làm gì còn có nhà cho mẹ con ta? Phải chăng lão muốn nói chuyện mộng mị giữa ban ngày?

Triệu Phụng Hào lòng dạ quặn đau, khẽ hỏi:

- Tại sao một người mới lầm lỗi một lần mà không thử lại lần thứ hai?

Lão từ từ ngẩng đầu lên hỏi tiếp:

- Phỉ Âm! Nàng cố chấp không để cho ta một cơ hội nào nữa ư?

Mụ già sắc mặt biến đổi mấy lần, đáp bằng một giọng mơ hồ:

- Muộn quá rồi! Muộn quá rồi!...

Mụ nhìn thiếu nữ áo vàng nói tiếp:

- Linh nhi! Nơi đây có một vị tân khách. Người hãy hát một khúc để người ta thưởng thức tiền cho.

Gia Linh uể oải gật đầu. Triệu Phụng Hào vừa biến sắc, liền nghe một tiếng tình tang nổi lên. Mụ già đã cầm cây đàn gỗ ở trước mắt mà gẩy.

Gia Linh tùy theo tiếng đàn, chân bước nhịp nhàng cất tiếng hát:

- Hỡi ơi!... Chiếc nhạn... chiếc nhạn bay qua... luống hoa tươi... khôn dời nổi Phụng Hoàng thành...

Tô Bạch Phong lúc ở quán rượu đã nghe cô hát khúc này. Chính y nghe khúc hát lọt tai cũng phải say sưa ngây ngất.

Ngọn gió đêm bên ngoài thổi vi vu. Tiếng đàn trong viện du dương thêm vào tiếng hát của Gia Linh hơi đượm màu ai oán thê lương.

Nàng nghẹn ngào hát không thành tiếng. Tô Bạch Phong chú ý nhìn thấy hoa dung phiền não, trái tim y tưởng chừng cũng chìm xuống theo.

Mụ già ngừng lại hỏi:

- Chuyện gì vậy?

Cặp mắt Linh nhi châu lệ tuôn rơi. Cô thét lên lanh lảnh:

- Má má! Hài nhi không hát được nữa... hài nhi không hát được nữa...

Mụ già da mặt co rúm lại, mụ đứng lên chệnh choạng bước tới ôm Gia Linh vào lòng vuốt tóc cô dỗ dành:

- Hảo hài tử! Ta làm cho ngươi đau lòng ư?...

Triệu Phụng Hào hít mạnh một hơi chân khí nói:

- Phỉ Âm! Nàng thật có điều thái quá.

Mụ già nghe nói tức giận đột nhiên đẩy Gia Linh ra lớn tiếng hỏi:

- Món nợ chết đó cần phải thanh toán. Triệu Phụng Hào! Lão bảo sao?

Triệu Phụng Hào đáp:

- Ta tưởng mười mấy năm nay không một khắc nào nàng nhãng việc luyện võ công. Ta lại phỏng đoán dường như nàng đã luyện môn nội lực Tiểu thiên tinh cao đến độ chót...

Mụ già trỏ tay vào mặt hỏi:

- Sao lão biết thế?

Triệu Phụng Hào đáp:

- Đêm qua lúc nàng đối chưởng với Huyết Lĩnh Thanh Lam, ta cũng ở trong quán rượu...

Tô Bạch Phong đứng bên ngơ ngác nghĩ thầm:

- Lúc đó cục diện bối rối. Triệu lão gia tử trà trộn vào bọn tửu khách trong quán mà sao ta không phát hiện?

Mụ già cười ha hả nói:

- Té ra người giả vờ không chịu nổi tửu lực nằm phục xuống bàn lại chính là lão. Lão thân bị lão che mắt rồi...

Mụ hằn học nhìn Triệu Phụng Hào nói tiếp:

- Lúc đó lão ở trong quán rượu thì Linh nhi nói câu gì chắc lão nghe thấy rồi.

Triệu Phụng Hào hỏi:

- Câu gì?

Mụ già bảo Gia Linh:

- Linh nhi nói lại cho lão nghe cũng không sao.

Gia Linh do dự một chút rồi nói:

- Nếu đem võ học của Triệu môn so với mẫu thân thì chẳng khác gì đem sông so với biển cả mông mênh không biết đâu là bến.

Triệu Phụng Hào hững hờ đáp:

- Hay lắm! Hay lắm!

Mụ già hạ thấp giọng xuống nói dằn từng tiếng:

- Lão không tin thì cứ thử coi. Triệu Phụng Hào! Hãy tiếp một chưởng của lão thân.

Mụ phóng chưởng đánh ra, Triệu Phụng Hào không né tránh. Khi chưởng lực đến gần, người lão run lên bước lùi mấy bước. Ọe một tiếng, miệng lão hộc máu ra như tên bắn.

Mụ già sửng sốt lo thất thanh:

- Công phu lão... mất hết rồi ư?

Triệu Phụng Hào cố gắng đứng vững lại, ấp úng đáp:

- Nhất nộ đấu thất kỳ...

Lão chưa dứt lời trán toát mồ hôi nhỏ giọt, ngồi phệt xuống đất.

Trong giây phút này, Tô Bạch Phong tưởng chừng bị đánh trúng một quyền.

Chàng la thầm:

- Triệu lão gia sau cuộc chiến đấu với Thất kỳ quả nhiên tán hết công lực.

Vậy mà lão nhân gia vẫn dấu ta...

Mụ già buông thõng tay xuống nói bằng một giọng chán ngán:

- Trường đấu này không thể tiếp tục được nữa rồi.

Tô Bạch Phong toan tiến lại coi thương thế của chủ nhân thì đột nhiên tiếng kẹt vang lên. Cửa miếu bị đẩy ra. Một người đứng sững trước cửa.

Người kia vừa vào chùa, mùi hôi thối xông lên sặc sụa. Tô Bạch Phong vừa ngó thấy thân mình to lớn đã sợ bở vía, gầm lên:

- Huyết Lĩnh Thanh Lang! Ngươi là cái âm hồn bất tán!

Người mới đến quả là Huyết Lĩnh Thanh Lang. Cặp mắt sâu hoắm của hắn lấp loáng ánh hung quang, đảo sòng sọc ngó vào trong chùa. Sau thị tuyến hắn đặt vào người Triệu Phụng Hào ngồi phệt dưới đất, gầm lên:

- Triệu Phụng Hào! Triệu Phụng Hào! Ngươi còn chưa chết ư?

Triệu Phụng Hào ngước mắt nhìn Huyết Lĩnh Thanh Lang lạnh lùng hỏi lại:

- Lang huynh hãy còn lành mạnh thì lão phu về Tây Thiên trước thế nào được?

Huyết Lĩnh Thanh Lang lại gầm lên:- Ta đi rách đế giày tìm không thấy, ai ngờ lão ẩn nơi đây. Lão lang này kiếm ngươi thật khổ sở.

Hắn vừa nói vừa nhìn quanh rồi trỏ tay vào Tô Bạch Phong hỏi:

- Gã này tự xưng là một tên làm công cho ngươi, ngươi có dám thừa nhận không?

Triệu Phụng Hào gật đầu đáp:

- Đúng thế đó, Bạch Phong lúc mới vào Triệu môn là thân phận tôi đòi.

Huyết Lĩnh Thanh Lang ngưng thần nói:

- Ngươi nói nhưng rồi lão lang không thể tin được ngươi lại điều giáo cho kẻ tôi đòi.

Triệu Phụng Hào hạ thấp giọng xuống đáp:

- Anh hùng chẳng kể đến sang hèn. Lão lang hiểu nghĩa câu này không?

Tô Bạch Phong cảm thấy huyết dịch trong người mình trồi ngược lên, y nhìn Triệu lão gia thấy vẻ mặt vẫn nghiêm trang. Mấy chữ này từ miệng chủ nhân nói ra một cách thân thiết hiển nhiên rất đáng kể. Mặt khác, Gia Linh nhìn y bằng cặp mắt sâu thẳm với những tia khác lạ. Chỉ một câu nói đủ làm cho dũng khí của Tô Bạch Phong tăng lên rất nhiều và y dám chạm ánh mắt vào mục quang của cô.

Huyết Lĩnh Thanh Lang đáp:

- Lão Lang làm gì có chuyện cao hứng nhai văn nhẩm chữ với ngươi. Có điều kẻ tôi mọi ở Triệu gia công lực còn như vậy thì chủ nhân gã đến đâu có thể nghĩ ra được...

Triệu Phụng Hào ngắt lời:

- Lão Lang nghĩ đến điểm này là hay.

Huyết Lĩnh Thanh Lang nói:

- Trước tình hình này, dường như lão Lang sau mười năm khổ luyện vẫn không địch lại được họ Triệu...

Triệu Phụng Hào đáp:

- Lão Lang tỏ ra rất thông minh về việc xét đoán tình hình...

Huyết Lĩnh Thanh Lang ngắt lời:

- Đúng thế! Lão Thanh Lang muốn thành người thông minh thì Triệu Phụng Hào vị tất đã ngu dốt. Hẳn lão ta đã nghĩ đến... nghĩ đến...

Tô Bạch Phong đáp:

- Lão quên Triệu gia còn có kẻ làm công.

Huyết Lĩnh Thanh Lang sửng sốt một chút rồi vỗ tay nói:

- Ha ha! Kẻ làm công của Triệu gia hay quá! Kẻ làm công của Triệu gia hay quá!

Dứt lời, lão nhảy vọt tới trước mặt Tô Bạch Phong vung chưởng đánh ra.

Tô Bạch Phong đã trải qua trăm trận, chẳng lúc nào y không đề phòng. Huyết Lĩnh Thanh Lang vừa vung chưởng lên, đồng thời hai tay y cũng khoanh tròn một vòng nhằm đánh vào yếu huyệt hoa cái của đối phương.

Huyết Lĩnh Thanh Lang giật mình kinh hãi vì địch thủ ứng biến thần tốc, quả đã ngoài sự tiên liệu của hắn. Hắn đành thu chưởng về bước qua mé phải né tránh.

Hắn gầm lên một tiếng hỏi:

- Mi muốn đỡ đòn thay cho gia chủ, lão phu e rằng mi không đủ sức.

Tô Bạch Phong lạnh lùng đáp:

- Tô mỗ chỉ biết là cho hết sức. Thanh Lang! Lão phát chiêu đi!

Huyết Lĩnh Thanh Lang lại tấn công. Tay trái hắn vừa nhả chưởng lực, Tô Bạch Phong liền cảm thấy một luồng chưởng lực ghê gớm đánh tới. Y khẽ lạng người đi vươn tay ra chụp.

Ai ngờ chưởng thế của Thanh Lang tuy mãnh liệt mà nó vẫn biến hóa nhanh như chớp. Tô Bạch Phong vừa đưa tay ra, hắn đã đổi phương vị tập kích.

Tô Bạch Phong giơ khuỷu tay lên ngăn chặn. Y phát huy nội lực để tiếp chiêu này.

Bỗng nghe đánh sầm một tiếng chấn động. Hai luồng chưởng lực nội gia đụng nhau xoáy lại rít lên vèo vèo không ngớt.

Huyết Lĩnh Thanh Lang nhảy vọt tới, miệng quát lên một tiếng, giơ bàn tay to bằng cái quạt lá bồ phất một cái. Một luồng kình phong tựa hồ đao kiếm rít trên không...

Tô Bạch Phong xoay tay đưa từ dưới lên, y lại đón tiếp một chiêu của đối phương.

Huyết Lĩnh Thanh Lang hoàn toàn không ngờ chàng thanh niên này dám thẳng thắn đối chưởng với mình, không chịu nhường nhịn chút nào. Hắn tức quá gầm lên:

- Tiểu tử! Thế là ngươi tự tìm lấy cái chết!

Tiếng quát chưa dứt, hắn lại phóng một chưởng kinh thiên động địa đánh ra.

Tô Bạch Phong run lên, né tránh, nhuệ khí lúc ban đầu. Y bước tạt ngang ba bước.

Phát chưởng của Thanh Lang đánh vào quãng không. Hắn mượn thế xoay tay đánh ra phát chưởng thứ hai. Cách thu phát rất thuần thục, phải là tay cao thủ hạng nhất mới biến chiêu dễ dàng thế được.Tô Bạch Phong trong lòng ớn lạnh. Ngày trước y đã đối phó với Du Nhất Kỳ cũng chẳng sợ gì, Huyết Lĩnh Thanh Lang tuy công lực chưa chắc đã hơn Du Nhất Kỳ, nhưng chiến đấu sinh tử với hắn y không khỏi hồi hộp trong lòng mà chẳng hiểu vì sao? Không dám chần chờ xoay chuyển một hơi đổi liền năm phương vị, Huyết Lĩnh Thanh Lang phát chưởng năm lần mà lần nào cũng nhắm vào những yếu huyệt của Tô Bạch Phong.

Tô Bạch Phong tự biết nếu còn tránh né hoài tất chẳng khỏi lộ chỗ sơ hở cho đối phương thừa cơ đánh vào là hỏng bét. Y không còn thì giờ để suy tính, liền nghiến chặt hai hàm răng đẩy mạnh song chưởng từ trước ngực đưa ra.

Huyết Lĩnh Thanh Lang gào thét không ngớt. Đột nhiên hắn biến chưởng thành trảo. Năm ngón tay điểm dứ trên không. Tiếng hú lại càng thét to, tưởng chừng xé tan bầu không khí xung quanh.

Y quát một tiếng thật to toan hất chưởng đánh ngược lên thì đột nhiên nghe tiếng Triệu Phụng Hào đứng dậy hét:

- Ngũ độc âm hồn trảo! Ngũ độc âm hồn trảo! Thanh Lang! Ngươi dám luyện cả công phu thương thiên hại lý này ư?

Tô Bạch Phong nghe tiếng thét chấn động tâm thần, vội ngửa người nhào lộn ngược trở lại. Năm tia âm phong veo véo lướt qua đầu y.

Huyết Lĩnh Thanh Lang đứng lên cười the thé đáp:

- Họ Triệu kia! Lão nhận ra lai lịch thủ pháp của lão Lang rồi.

Triệu Phụng Hào trầm giọng hỏi:

- Lão luyện môn công phu này chắc đã sát hại khá nhiều nhân mạng?

Huyết Lĩnh Thanh Lang gật gật cái đầu đáp:

- Không nhiều đâu. Đại khái mấy chục người mà thôi. Lão Lang cũng không nhớ rõ.

Triệu Phụng Hào hỏi:

- Lão đã có nha huyết công còn chưa đủ hay sao? Vì lẽ gì lão muốn hại người nhiều?

Huyết Lĩnh Thanh Lang đáp:

- Muốn đối phó với họ Triệu, dĩ nhiên bấy nhiêu chưa đủ.

Triệu Phụng Hào nói:

- Thanh Lang! Thế thì lão đáng tội chết lắm.

Huyết Lĩnh Thanh Lang cất giọng âm trầm:

- Đừng rườm lời nữa! Triệu Phụng Hào! Ngươi hãy nếm mùi Ngũ độc âm hồn trảo của lão Lang.

Hắn giơ trảo lên không nhằm Triệu Phụng Hào chụp xuống.

Vừa rồi Tô Bạch Phong lùi ra xa cách Huyết Lĩnh Thanh Lang đến mười trượng. Y muốn cứu viện sư phụ cũng không kịp nữa. Y vừa nhảy ra thì Ngũ độc âm hồn trảo của Thanh Lang đã chụp xuống đỉnh đầu Triệu Phụng Hào, chỉ còn cách không đầy ba tấc.

Tô Bạch Phong trợn mắt cơ hồ rách cả mí mắt. Y gầm lên một tiếng. Chỉ trong nháy mắt lại nghe những tiếng u ú vang lên rất quái gở. Tiếp theo một tia sáng lướt qua rồi tắt ngấm. Trong phạm vi mười bước làn không khí xoáy lại một lúc lâu mới dừng.

Tô Bạch Phong kinh hãi đến thộn mặt ra. Y định thần nhìn lại thấy Triệu lão gia vẫn ngồi yên dưới đất.

Miệng hắn nhả ra một luồng khí đục.

Mụ già đứng bên trái Huyết Lĩnh Thanh Lang thái độ rất bình tĩnh.

Tô Bạch Phong chỉ ngó qua tình thế trong trường một lượt liền hiểu ngay, bụng bảo dạ:

- Chung qui chủ mẫu phải ra tay... Dù sao cũng là con người còn giữ nhân tính...

Huyết Lĩnh Thanh Lang mắt lộ hung quang trừng mắt nhìn mụ già hỏi:

- Triệu Phụng Hào với mụ là người thế nào mà mụ chống đối hành động của lão Lang?

Mụ già lạnh lùng đáp:

- Thanh Lang! Ngươi tàn ác như vậy khiến lão thân chẳng thể không can thiệp.

Huyết Lĩnh Thanh Lang vừa rồi đã bị mụ già quét ngang một chưởng, biết là kém thế, không khỏi có lòng úy kỵ, liền nói:

- Lão thái bà! Chúng ta chẳng có liên quan gì đến nhau. Lão thái bà nên đứng bàng quang là hơn.

Mụ già đáp:

- Lão thân đã quyết định chẳng bao giờ làm việc nửa vời. Thanh Lang! Lão bất tất nói nhiều cho phí lời.

Huyết Lĩnh Thanh Lang tức giận hai mắt trợn ngược, tướng mạo càng hung dữ. Hắn hỏi:

- Mụ định can thiệp bằng cách nào?

Mụ già đáp:

- Trong quán rượu, Linh nhi đã cảnh cáo rồi. Lão chẳng phải là đối thủ của lão thân. Này...! Đừng chờ lão thân phải ra tay nữa, lão tùy tiện kết thúc cuộc đời đi thôi.

Huyết Lĩnh Thanh Lang tức giận như người phát điên gầm lên:

- Lão thái bà còn bức bách lão Lang, lão Lang không chịu đâu. Coi trảo đây!

Hắn chưa dứt lời đã tung mình nhảy lên không, đơn chưởng xòe năm ngón tay khoằm khoằm như lưỡi câu chụp xuống đầu mụ già.

Hiện giờ hắn coi mụ già là tay đại địch thứ nhất trong đời, nên vừa động thủ hắn đã thi triển môn Ngũ độc âm hồn trảo rất tàn ác. Tay hắn chưa chụp tới nơi, năm đầu ngón tay đã tiết ra năm luồng âm phong đi theo đường cánh cung ở trên không. Những tiếng veo véo rít lên khủng khiếp.

Mụ già bị luồng âm phong bao phủ, liền chân đạp cửu cung sử một chiêu biến thành năm loại thủ pháp bức bách thế công của Huyết Lĩnh Thanh Lang phải dừng lại.

Thanh Lang rú lên một tiếng quái gở. Hắn múa tít hai tay chụp loạn lên, coi tựa hồ chẳng vào chương pháp nào hết mà thực ra đều đúng với môn võ học thượng thừa. Những chỗ thâm độc khiến người ta khó mà lường được.

Mụ già biết chiêu trảo của đối phương cực kỳ lợi hại. Mụ chuệnh choạng lùi lại, lùi đến bước thứ bảy, người mụ đột nhiên xoay nhanh như chớp tới sau lưng Huyết Lĩnh Thanh Lang phóng chưởng đánh ra không một tiếng động.

Huyết Lĩnh Thanh Lang không ngờ thân thủ địch nhân mau lẹ đến thế! Hắn chưa kịp xoay xong mình thì phát chưởng của mụ già đã đập vào sau lưng hắn.

Trong lúc cấp bách hắn trượt chân trái cho người vọt ra xa mấy trượng về phía trước.

Lúc này phát chưởng của mụ già đã đẩy mạnh đến độ chót, cứ thẳng thắn phóng tới.

Tiếng nổ vang lên rồi thu lại. Tay mặt Huyết Lĩnh Thanh Lang phóng chưởng đánh tạt ngang. Tay trái hắn cũng phản kích chênh chếch ra.

Phát chưởng của Huyết Lĩnh Thanh Lang đánh vào quãng không lại đứng ở tình thế bất lợi. Mụ biết cuộc sinh tử của mình là ở cử động này. Mụ liền vận đủ chân lực ra hai cánh tay. Một trên một dưới liên tục đánh ra.

Chỉ trong khoảnh khắc hai bên đã trao đổi mười sáu chưởng. Đến phát chưởng thứ mười bảy, mụ già khẽ quát một tiếng. Người mụ thấy thoáng như thanh đao chẻ tre xuyên vào giữa đám bóng quyền của đối phương.

Huyết Lĩnh Thanh Lang không ngờ địch thủ lại hoàn toàn bỏ thế phòng thủ.

Hắn chưa kịp xoay chuyển đến ý nghĩ thứ hai thì hai ngón tay mặt mụ già đã đụng tới huyệt Trung đình trong người hắn.

Thanh Lang gầm lên một tiếng, nhả hết nội lực ra. Chớp mắt một tiếng nổ lớn làm cho cả ngôi chùa phải rung động. Hai người hợp lại rồi phân...

Tô Bạch Phong đứng ngoài theo dõi cuộc đấu, mồ hôi lạnh toát ra đầm đìa. Y vừa rú lên một tiếng "Nguy rồi!" thì thấy mụ già lùi lại luôn mười mấy bước, sắc mặt lợt lạt. Một luồng khí đục phun ra. Khóe miệng vết máu loang lổ. Người mụ lảo đảo té ngồi phệt xuống đất.

Huyết Lĩnh Thanh Lang đứng lặng nguyên chỗ. Coi bề ngoài không thấy hắn bị thương. Miệng hắn lảm nhảm:

- Lão Lang nhận ra mụ rồi. Mụ chính là vợ Triệu Phụng Hào.

Mụ già máy môi nhưng không nói câu nào.

Huyết Lĩnh Thanh Lang ánh mắt tán loạn, miệng cất tiếng nhát gừng:

- Nhân vật... ở Triệu gia... quả nhiên... danh bất hư... truyền...

Hắn nói tới đây đột nhiên ngã ngửa người ra, tắt hơi chết liền.

Tô Bạch Phong không tin Huyết Lĩnh Thanh Lang lẫy lừng tiếng ác mà lại chết chóng thế. Y lại sờ ngực thì quả nhiên hắn đã uổng mạng.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau