HỒNG BÀO QUÁI NHÂN

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Hồng bào quái nhân - Chương 41 - Chương 45

Chương 41: Một cao nhân tái xuất giang hồ

Bang chúa Vân Long Ông hỏi:

- Trưởng lão nói vậy thì ra Vương thất nhà Thanh đã là người chủ sử vụ này hay sao?

Ngô trưởng lão đáp:

- Tiểu nhân quả có ý nghĩ như vậy.

Vân Long Ông nói:

- Lâu năm ta không ra ngoài giang hồ thành ra mọi việc võ lâm chẳng hiểu gì nữa. Nhân quả về vụ này thế nào, Ngô trưởng lão hãy nói rõ cho biết.

Ngô trưởng lão đáp:

- Lần trước anh em bản bang thấy Kiến Châu tứ kiếm bắt giữ một vị tiểu cô nương liền nổi dạ bất bằng, tiến lại, lý luận rồi đi đến kết quả bị bọn Lương Luân đánh bại. Bên ta bốn, năm đệ tử bốn túi bị thương vong.

Vân Long Ông thủng thẳng nói:

- Vụ đó ta biết rồi.

Ngô trưởng lão lại nói:

- Lần sau Lâm huynh, hiệp ẩn ở Quân Sơn tương hội cùng năm vị trưởng lão bản bang. Cả sáu người hợp lực, thêm vào Trường Châu kiếm khách, Lý đại ca mới đả bại được bốn người. Bọn họ bị thương phải rút lui. Lương Luân cướp Thiệu cô nương đem đi, tiểu nhân, Bạch trưởng lão, Hồ trưởng lão cũng bị thương nhẹ.

Vân Long Ông nói:

- Vụ này thật ngẫu nhiên, ta qua đây có việc không ngờ lại gặp các vị. Nếu chúng ta không cứu được Thiệu cô nương ở phái Hoa Sơn về thì thật mất mặt với Tang Câu ở phái đó.

Ngô trưởng lão đáp:

- Tiểu nhân đi thám thính mấy ngày biết rằng đêm nay Lương Luân chạy đến cư trú ở khu núi non trùng điệp về phía Đông chách đây chừng bốn chục dặm. Đó là đường lối duy nhất đi tới Kiến Châu. Bẩm bang chúa! Chúng ta đã bày Thiên la địa võng ở dọc đường thì chắc họ không trốn thoát.

Vân Long Ông nói:

- Ngày trước bang chúa đã chịu lời ủy thác của Tang Câu phái Hoa Sơn, vậy sự yên nguy của Thiệu cô nương là một việc rất quan trọng đối với bản bang. Ngô trưởng lão! Chúng ta đi về phía trước thám thính một phen. Các vị huynh đệ chia nhau công tác mà gánh vác. Đây là một cuộc hành động đầu tiên sau khi Cái Bang giải tán. Các vị ráng làm cho nên việc. Ha ha!

Giọng nói của Vân Long Ông rất hiên ngang. Mọi người Cái Bang lâu năm chưa từng thấy Bang chúa có hùng tâm như vậy, liền lớn tiếng hoan hô. Ai nấy phấn khởi tinh thần.

Du Hữu Lượng tự nhủ:

- Đã có Cái Bang để giải cứu Thiệu cô nương, ta khỏi phải động thủ động cước.

Chàng nghĩ tới đây thì một hán tử người cao lớn nước da trắng trẻo từ trong đám đông đứng dậy chậm rãi nói:

- Bẩm bang chúa! Theo chỗ tiểu nhân được biết thì bọn Ngự tiền thị vệ ở Thanh Đình, tức là Kiến Châu Tứ Kiếm, rất ít khi ra khỏi cung đình, trừ khi gặp biến cố lớn. Lần này họ xuất hiện để đối phó với một vị tiểu cô nương phái Hoa Sơn thì nội vụ tất có điều chi quan hệ mà ta không hiểu được.

Vân Long Ông cười khanh khách đáp:

- Lý tam đệ! Bọn ta hãy nghĩ đến việc trước mắt, chứ không đủ thì giờ để nhìn trước ngó sau. Nếu chúng ta lo nghĩ nhiều điều thì đã không làm khiếu hóa.

Lý tam đệ! Tam đệ hưởng phước thanh nhàn lâu năm, bây giờ tính nết cũng biến thành rụt rè như đàn bà.

Trường Châu Kiếm khách thấy Vân Long Ông cười cười nói nói cũng vui mừng, vì từ ngày xảy cuộc thảm biến, chưa bao giờ lão cao hứng như bữa nay. Bất giác y ngửa mặt lên trời cũng cười ha hả đáp:

- Bang chúa phiền trách như thế là phải. Mấy năm nay tiểu nhân ăn dầu mỡ nhiều lấp mất cả con mẹ nó khiếu minh mẫn thành ra mê muội tối tăm.

Lời nói thô tục của y khiến mọi người Cái Bang đều cảm lòng tri kỷ. Những câu quê mùa thô bỉ tuôn ra không ngớt:

- Con mẹ nó! Lý đại ca! Đại ca ẩn ở nhà ôm vợ ăn cá ăn thịt thật là sung sướng. Còn tiểu đệ đội gió dầm sương thì tổ bà nó còn làm bạn hữu với đại ca thế nào được?

- Lý đại ca sau gáy cũng đầy ụ, mập quá chừng, chẳng còn giống cái tên khất cái con mẹ nó chút nào.

Du Hữu Lượng càng nghe càng bật cười, bụng bảo dạ:

- Những người này là nam tử hán phóng đãng không bị kiềm tỏa. Tuy ngoài mặt họ thô hào mà trong lòng thành thực với người. Những người ăn nói văn hoa, xảo ngôn lệnh sắc mới chính là những kẻ đáng ngán.

Vân Long Ông giơ tay lên rồi cùng Ngô trưởng lão cất bước.

Du Hữu Lượng trong lòng nhẹ nhõm, toan quay về thôn trang ngủ đêm, nhưng lại nghĩ thầm:

- Nếu Vân Long Ông giao thủ với nàng tất nàng không địch nổi.

Chàng nghĩ tới đây, liền cất bước rượt theo.

Vân Long Ông cùng Ngô trưởng lão sóng vai nhau mà đi. Du Hữu Lượng theo sau hai người ở phía xa xa chẳng cần phải phí hơi sức.

Đi trong khoảng thời gian chừng ăn xong bữa cơm, đột nhiên hai bóng người phía trước dừng lại, rồi Vân Long Ông lớn tiếng quát:

- Du Nhất Kỳ! Té ra là lão.

Du Hữu Lượng chấn động tâm thần, chàng lại nghe Hồng Bào Quái Nhân Du Nhất Kỳ trầm giọng đáp:

- Vân Long Ông! Lão đừng điên khùng nữa, để ta giới thiệu hai người này với lão.

Vân Long Ông cười khanh khách nói:

- Vị này tại hạ đã biết rồi. Y là một nhân vật nổi tiếng dấu đầu hở đuôi ở Tây Tạng. Ôn gia chính là lão. Chà chà! Kỳ Bàn lão quái cũng đến đây. Mười mấy năm tại hạ không được gặp, sao lão thay đổi nhiều thế?

Du Hữu Lượng sửng sốt nghĩ thầm:

- Ba lão này sao lại chạy đến cả đây rồi? Ta theo đường địa đạo đi ngay không chần chờ chút nào, mà họ cũng tới đây kịp mình thì khinh công họ ghê thật!

Họ Ôn ở Tây Tạng chỉ hắng đặng một tiếng chứ không nói gì. Kỳ Bàn lão quái la lên:

- Vân Long Ông! Ôn lão tam bảo đã giết khá nhiều bọn đồ tử đồ tôn của bọn Cái Bang nên lão tìm tới đây để đòi nợ chăng?

Vân Long Ông lạnh lùng đáp:

- Cách mười mấy năm trời không ngờ lão quái râu tóc đã bạc phơ. Các vị chuyến này đi tìm Cái Bang thì không may rồi.

Họ Ôn lạnh lùng nói:

- Vân Long Ông! Liệu lão có xứng đáng để ba người bọn ta ra tay không?

Xem chừng lão không biết tự lượng sức mình.

Vân Long Ông lần trước trong lòng chán nản, tuy đã đối một chưởng với họ Ôn, nhưng lão không có ý liều chết với hắn. Bây giờ lão nghĩ tới bọn Thập Bát Kiệt ở Yên Vân bị thảm tử. Lão là người chí tình, bất giác lửa giận bốc lên ngùn ngụt, lạnh lùng nói:

- Bữa nay ta muốn lấy cái đầu trên cổ ngươi để tế điện anh em Cái Bang.

Du Nhất Kỳ cười hô hố đáp:

- Vân Long Ông! Du mỗ cùng lão quen biết nhau đã mấy chục năm, nay ta chỉ điểm đường lối cho mà đi. Tiến về phía trước là đường chết. Vậy lão mau mau trở gót, nếu chậm thì không kịp đâu.

Vân Long Ông lạnh lùng nói:

- Đa tạ ông bạn có lòng chỉ điểm. Chúng ta vạch đường ra rồi ba vị cùng tiến lên đi.

Du Nhất Kỳ bật tiếng cười trầm trầm đáp:

- Muốn thu thập lão hà tất phải cả ba động thủ. Có người rất quan tâm đến lão, chẳng sớm thì muộn y cũng tìm đến hỏi thăm đó.

Vân Long Ông sửng sốt. Du Nhất Kỳ nói tiếp:

- Người đó là Kim Vu Điền. Ha ha...

Hắn nói câu này khiến Vân Long Ông tái mặt. Nhưng lão là một tay cao thủ võ lâm từng trải muôn ngàn hiểm nguy. Lão hít một hơi chân khí rồi hỏi:

- Bữa nay lão phu có việc, hãy để cho họ Ôn sống thêm ít ngày. Lão có nhường lối cho ta hay không?

Du Nhất Kỳ hỏi lại:

- Đã biết là đường chết sao không quay đầu lại?

Vân Long Ông dương cặp mắt tức giận lên lớn tiếng:

- Lão phu đã muốn đi thì trong thiên hạ chưa chắc có ai ngăn cản nổi.

Du Nhất Kỳ cất giọng trầm trầm hỏi:

- Bọn ta ba người giữ đường này há không phải là tử lộ ư?

Vân Long Ông cười khanh khách đáp:
- Cái đó chưa chắc.

Tiếng cười chưa dứt lão đã vung hai tay đánh ra.

Du Nhất Kỳ vận chân khí đột nhiên phất tay áo phản kích hai luồng kình lực đụng nhau nổ lên một tiếng "sầm" rùng rợn. Vân Long Ông lùi lại ba bước. Du Nhất Kỳ lùi lại ba bước. Hai người đều biến sắc, dương mắt nhìn nhau.

Du Hữu Lượng đứng đằng xa ngó hai người giao thủ nghĩ thầm trong bụng:

- Vân Long Ông ngày trước công lực ngang với sư phụ ta. Ngày ấy bốn người vây đánh Tang Càn Sư Vương. Trong bốn người thì công lực của Vân Long Ông mạnh nhất. Hồng Bào Lão Quái cũng là tay đáo để, không trách năm môn phái ở Trung Châu phải liên hiệp để đối phó với hắn.

Chàng biết rõ Du Nhất Kỳ là con người thâm độc, Vân Long Ông tuy bản lãnh cao cường, nhưng làm sao chống nổi ba nhân vật tuyệt đỉnh giang hồ. Lão nắm chắc phần thất bại. Du Nhất Kỳ đã mang dã tâm thôn tính võ lâm thì dĩ nhiên phen này hắn chẳng để cho Vân Long Ông chạy thoát.

Chàng cũng muốn ra tay để giúp Vân Long Ông cho nhẹ bớt áp lực, nhưng đã lâm vào cuộc chiến mà muốn giữ cho an toàn trở về thật không phải chuyện dễ dàng.

Chàng còn đang ngần ngừ thì bên kia Kỳ Bàn lão quái cất tiếng oang oang:

- Vân Long Ông! Bọn ta cũng đương bận việc gấp, lão mau mau quay về đi, đừng dây với lão quái này, không thì lão quái nổi nóng có hối cũng chẳng kịp nữa.

Vân Long Ông cười đáp:

- Mười năm bị giam hãm, lão quái còn khoác lác làm chi. Lão bị bại về tay sư điệt ta là Vô Vi đạo trưởng thì còn mặt mũi nào len lỏi vào chốn giang hồ nữa?

Ngày trước Kỳ Bàn lão quái đã tỷ đấu với Vô Vi đạo trưởng ở núi Võ Đương.

Sau ngàn chiêu qua lại, Vô Vi đạo trưởng thắng được một thức. Kỳ Bàn lão quái theo đúng lời ước hẹn tự giam mình mười năm. Đó là một vụ sỉ nhục rất lớn trong đời hắn. Bây giờ Vân Long Ông khui ra khiến hắn tức giận như người phát điên, quát lên một tiếng phóng chưởng đánh liền.

Vân Long Ông nghiêng người đi dùng cách tá lực đả lực đánh tới trước ngực Ôn Sĩ Đạt và Du Nhất Kỳ.

Lão biết cục diện bữa nay không thể dàn xếp được nữa liền tính cách đánh ngã được tên nào hay tên đấy, chứ không nghĩ ngợi gì nữa.

Ngô trưởng lão thấy bang chúa tấn công ba người cũng vung chưởng đánh tới.

Du Nhất Kỳ đang e lệ câu ỷ nhiều thắng ít. Hắn thấy vậy rất hợp tâm ý, liền huy động thủ cước đánh ra những chiêu trí mạng.

Vân Long Ông nổi danh giang hồ mấy chục năm, công lực tuyệt đỉnh. Trong lúc nhất thời, thế công của lão rất mãnh liệt, không sút kém chút nào.

Du Nhất Kỳ đã định bụng trước, hắn từ từ tăng thêm lực đạo chia ra đánh hai người.

Đang chiến đấu giữa chừng, ba người bên kia lộ dần uy lực, chiêu thức cũng trở nên trầm trọng.

Ngô trưởng lão liều chết chống đỡ, nhưng công lực kém xa quá. Vân Long Ông phải chiếu cố cả hai bên hao tổn rất nhiều hơi sức.

Du Hữu Lượng thấy thời cơ cấp bách muốn nhảy vào tham chiến.

Du Nhất Kỳ nắm chắc phần thắng, hắn lên tiếng:

- Nếu Kỳ Bàn lão huynh không nóng ruột thì ta nguyện bồi tiếp lão ngàn chiêu. Cơ hội tốt này để qua mất thì suốt đời không bao giờ gặp lại nữa. Đáng tiếc ôi là đáng tiếc!

Hắn là người nham hiểm xảo trá. Hiển nhiên hắn ỷ nhiều người đã thủ thắng mà lại đổ tội lên đầu Kỳ Bàn lão quái.

Vân Long Ông vận tụ chân khí tới độ chót cố đánh đến cùng nhưng trong lòng lão rất đỗi thê lương nghĩ bụng:

- Cục diện bữa nay chỉ còn đường cùng chết với địch. Ta mà thi triển công phu độc môn cũng chỉ có thể đả thương được hai địch nhân. Còn tên gian tặc Du Nhất Kỳ nhất định không làm gì được hắn.

Du Nhất Kỳ lại nói:

- Lão có chết về tay ba đại cao thủ trong thiên hạ, một mình chọi ba thì cái chết này cũng nhắm mắt được rồi...

Hắn chưa dứt lời, bỗng nghe đánh vù một tiếng. Du Hữu Lượng đã đứng sững trước mặt hắn vung chưởng đánh tới.

Du Nhất Kỳ giật mình kinh hãi. Du Hữu Lượng lạnh lùng hỏi:

- Bây giờ lấy ba chọi ba thì bọn gian tặc tính sao?

Vân Long Ông thấy Du Hữu Lượng xuất hiện chẳng lấy gì làm mừng mà còn lo âu nữa. Lão biết chàng thanh niên đứng trước mặt là đồ đệ của Đại Thiền Tông.

Bản lĩnh chàng tuy cao cường, nhưng nhất định không thể so bì với ba vị đại sư của ba tà môn. Ngày trước lão đã liên thủ với Đại Thiền Tông, không ngờ hiện nay giữa lúc lão đang lâm nguy, truyền nhân của Thiền Tông lại đến cùng chết với lão.

Vân Long Ông vốn là người đầy huyết tính, trong lòng rất cảm kích chàng thanh niên gan dạ, nhưng không muốn để chàng hy sinh cho mình, lão lớn tiếng hô:

- Tiểu huynh đệ hãy lùi ra cho mau. Vụ này không liên can gì đến ngươi mà nhúng tay vào.

Du Hữu Lượng làm gì chẳng hiểu lão muốn cảnh giác chàng, nhưng chàng đã nhảy ra là quyết định rồi, dù gặp gian nan nguy hiểm cũng cam tâm hứng lấy.

Chàng tủm tỉm cười đáp:

- Vãn bối phô bày cái dở trước mắt lão tiền bối chẳng khác gì múa rìu qua mắt thợ, xin lão tiền bối bao hàm cho.

Vân Long Ông trong lòng nóng nảy không khỏi bị phân tâm. Lập tức lão gặp những chiêu nguy hiểm trùng điệp, phải cố gắng phản kích mấy đòn mới thoát khỏi nguy cơ.

Bỗng lão cảm thấy áp lực bên hữu giảm đi rất nhiều vì Du Nhất Kỳ đang phải chiến đấu với tên tiểu đồ của Đại Thiền Tông.

Vân Long Ông vẫn theo dõi Du Hữu Lượng để phòng khi thấy chàng gặp hiểm chiêu là lập tức giải cứu. Nhưng lão coi hồi lâu thấy Du Hữu Lượng tiến thoái ung dung, công thủ cực kỳ nghiêm mật. Chiêu thức ào ạt xô ra phi thường lợi hại. Hiển nhiên là phong độ của bậc tôn sư một thời. Bây giờ lão mới mừng thầm trong bụng, phấn khởi tinh thần, phóng chưởng đánh ra vèo vèo, lập tức vãn hồi liệt thế, đoạt lại thế quân bình.
Thật là cuộc chiến trời long đất lở. Vân Long Ông phấn khởi thần oai địch với hai người mà công nhiều thủ ít.

Du Hữu Lượng và Du Nhất Kỳ càng đánh càng hăng, nội lực mỗi lúc một trầm trọng, phát ra toàn những chiêu để tranh thủ hơn thua.

Lúc này đêm đã khuya, mấy tay đại cao thủ hai phe chính tà quyết đấu sinh tử ở ngoài hoang dã. Trên chốn giang hồ người ta đồn đại Vân Long Ông đã trở nên một nhân vật thần tiên. Kỳ Bàn lão quái nổi tiếng hung dữ. Những người học võ ở Tây Thùy, Nam Man, cả hai phe chính tà đều biết tiếng.

Hồng Bào quái nhân Du Nhất Kỳ là Bách Độc Giáo chủ khiến người võ lâm nghe thấy là sợ mất mặt, chẳng khác gì ngó thấy ma quỷ hiện hình. Giả tỷ không được mục kích hắn tỷ đấu với chàng thanh niên ngoài hai chục tuổi bất phân thắng bại thì không ai tin được.

Giữa lúc ấy phía sau có tiếng người hắng đặng, cất giọng bình thản:

- Các vị hãy dừng tay.

Thanh âm ty nhỏ nhẹ nhưng tựa hồ đập vào tâm khảm, mọi người đủ biết lực lượng nhân vật phát thanh rất ghê gớm.

Du Nhất Kỳ hai tay chấp để sau lưng lùi lại trước. Hắn quay đầu nhìn về phía sau thì chẳng thấy bóng người nào.

Quần hùng dừng tay tới tấp xoay mình nhìn lại. Đây toàn là những bậc tôn sư mà cũng không nhìn thấy bóng người mới đến, nên không khỏi hồi hộp trong lòng.

Du Nhất Kỳ ngạc nhiên hỏi:

- Sao các hạ phải nấp tránh, thập thò? Thử chường mặt ra được chăng?

Thanh âm kia lạnh lùng đáp:

- Lão là một tôn chủ Bách Độc Giáo mà ăn nói chẳng có kiến thức gì.

Mọi người nhìn về phía phát ra âm thanh không khỏi giật mình kinh hãi vì thấy người kia từ sau gốc cây vọt ra như tên bắn.

Người này mặc toàn đồ đen, thân hình vừa cao vừa gầy chẳng khác một cành cây khô.

Mọi người chú ý nhìn lại thì thấy y một tay vịn vào cành cây dường như để đứng cho khỏi ngã.

Người kia đứng xuống đất rồi, Du Hữu Lượng định thần nhìn lại thấy trên cành cây có in vết bàn tay rất sâu khiến chàng không khỏi kinh hãi.

Người kia đeo mặt nạ, chẳng ai nhìn thấy y lấy đà lúc nào mà người y đã vọt ra... Chân y đặt xuống đất chỉ sâu vài tấc mà tựa hồ mặt đất di chuyển.

Quần hùng đều là những đại hành gia, thấy người kia mới lộ một chút thủ cước đã phải than thầm là bản lãnh mình còn kém cỏi.

Người che mặt lạnh lùng lên tiếng:

- Chỗ này không phải là nơi các vị gây sự, muốn đánh nhau thì tìm nơi khác mà đánh.

Du Nhất Kỳ hỏi:

- Các hạ là ai?

Người kia xua tay không đáp. Bỗng y ồ lên một tiếng nhìn Vân Long Ông nói:

- Các hạ cầm đầu Cái Bang phải không?

Vân Long Ông đáp:

- Chính thị!

Người kia bỗng ngửa mặt lên trời cười rộ. Tiếng cười vừa dứt, trong hai tay áo phát ra một luồng lực đạo, khiến cho cái cây lớn bật lên những tiếng răng rắc.

Cành cây lớn bị đứt rơi xuống.

Y từ từ tiến về phía trước. Y cúi xuống nhấc bổng khúc cây lớn hai người ôm đưa lên khỏi đầu. Cây này nặng ít nhất là mấy ngàn cân mà y cầm đưa lên cao được đủ tỏ thần lực của y xưa nay không ai bì kịp.

Mọi người trống ngực đánh thình thịch. Vân Long Ông cũng sắc mặt thay đổi mấy lần, hồi lâu mới thủng thẳng lên tiếng:

- Té ra các hạ là Tang Càn sư vương.

Lão vừa thốt ra mấy câu này, quần hùng đều cực kỳ khẩn trương. Tang Càn sư vương được người võ lâm công nhận là nhân vật thứ nhất trên đời trong mấy chục năm. Lão được trời cho tư cách đặc biệt, thần lực theo tuổi già mà tăng gia, vĩnh viễn không hết. Võ công của lão thật không biết đâu mà lường.

Tang Vàn sư vương thản nhiên hỏi:

- Tiền Thanh Ba! Lão có làm được không?

Nguyên Vân Long Ông tên gọi Tiền Thanh Ba. Vì lão nổi danh sớm mà hành động như con thần long, thấy đầu mà chẳng thấy đuôi nên người giang hồ mới tặng cho ngoại hiệu là Vân Long đường. Sau lão tuổi già mới đổi lại là Vân Long Ông.

Vân Long Ông Tiền Thanh Ba đáp:

- Tại hạ không thể làm được.

Tang Càn sư vương cười khanh khách nói:

- Ngày trước ngươi liên thủ với kẻ khác công kích lão phu. Khi đó ngươi mới ngoài hai chục tuổi. Đến nay đã mấy chục năm chắc công lực tiến bộ rất nhiều.

Bây giờ bốn người các vị đánh nhau với lão phu một phen nữa.

Du Nhất Kỳ không ngờ Tang Càn sư vương buông tha Vân Long Ông một cách dễ dàng. Hắn đáp ngay:

- Trong thiên hạ khí mà kiếm được bốn tay cao thủ bằng Vân Long Ông. Các hạ muốn rửa mối hờn ngày trước, e rằng không phải chuyện dễ dàng.

Tang Càn sư vương hững hờ đáp:

- Cái đó chưa chắc. Du Nhất Kỳ! Hiện nay tên hậu sinh này võ công chẳng kém gì ngươi. Thiên hạ rộng lớn, kỳ nhân dị sĩ rất nhiều. Ngươi uổng làm một tay hán tử mà kiến thức hẹp hòi chẳng khác gì ếch nằm đáy giếng.

Du Nhất Kỳ đâm bị thóc chọc bị gạo đã chẳng ăn thua gì lại bị Tang Càn sư vương mắng cho mất thể diện. Nhưng hắn là người lòng dạ hiểm sâu, đã biết Tang Càn sư vương là nhân vật không thể dây vào được, liền cười khanh khách để lấp liếm câu chuyện.

Vân Long Ông nói:

- Các hạ tái xuất giang hồ dĩ nhiên để đòi món nợ cũ. Sau khi tại hạ xong việc nơi đây sẽ tự tìm đến lãnh giáo.

Tang Càn sư vương trầm trầm một chút rồi nói:

- Người ta bảo Tiền Thanh Ba là một hán tử đầy huyết tính trên chốn giang hồ, quả nhiên không lầm. Ngươi đi cứu Thiệu cô nương, đồ đệ của Tang cô nương ở phái Hoa Sơn để báo ân tình ngày trước. Việc này lão phu biết rõ lắm. Đáng lý lão phu tha cho ngươi đi, nhưng lão phu chịu lời ủy thác của người. Vị tiểu cô nương ở phái Hoa Sơn kia không ai được động vào.

Chưởng môn đời trước phái Hoa Sơn là Tang Câu đã ngoài sáu mươi và qua đời năm trước. Tang Càn sư vương gặp mụ khi mụ còn là một thiếu nữ hoạt bát. Sư vương thuận miệng xưng hô theo kiểu ngày xưa. Nếu quần hiệp phái Hoa Sơn lúc này hiện diện ở đây thì thật là dở khóc dở cười.

Vân Long Ông đáp:

- Đã có Sư vương ra tay bảo vệ cho Thiệu cô nương mà tại hạ còn lo âu thì chẳng khác gì người nước Kỷ lo trời sập. Vị tiểu cô nương phái Hoa Sơn kia tính ra vào hàng đồ tôn của các hạ.

Tang Càn sư vương nói:

- Tiền Thanh Ba! Ngươi bất tất phải nhắc nhở lão phu. Lão phu bảo đảm giữ cho y được an toàn, quyết không ai dám đụng vào y đâu. Mùa xuân sang năm, lão phu chờ ở bờ sông Áp Lục. Nếu ngươi chỉ có một mình thì bất tất phải đến nữa.

Vân Long Ông xá dài đáp:

- Đa tạ các hạ có ý lưu tình. Năm trước Đại Thiền Tông vẫn băn khoăn về vụ đó, chỉ mong điều giải cho xong.

Tang Càn sư vương hỏi:

- Mấy chục năm nay, võ lâm biến chuyển rất nhiều, lão phu nghe nói trong hàng hậu bối mới sản xuất ra một người tài học sâu xa, trí tuệ hơn đời. Người ấy là một tên tiểu đồ đệ của Thanh Đạo Nhân ở phái Võ Đương. Chuyện đó có thật không?

Vân Long Ông gật đầu đáp:

- Người đó đạo hiệu là Vô Vi. Công lực của y tự mình nghiên cứu lấy còn có phần hơn cả Thanh Đạo Nhân.

Tang Càng Sư Vương nói:

- Nếu vậy y là một tay trợ thủ cho ngươi, thêm vào tiểu huynh đệ này nữa là đủ số ngày trước. Ha ha! Nếu tìm được người đâm lén một kiếm ở phía sau nữa càng tốt.

Du Hữu Lượng rất lấy làm khó chịu. Đó là một vụ mà suốt đời sư phụ chàng không sao giải thích được. Bây giờ chàng rất lấy làm hổ thẹn.

Vân Long Ông nói:

- Đáng tiếc Vô Vi đạo trưởng đã chết về tay Bách Độc Giáo Chủ.

Chương 42: Du lang cứu thoát triệu cô nương

Tang Càng Sư Vương ngó Du Nhất Kỳ bằng cặp mắt lạnh lùng hỏi:

- Những kỹ thuật quỷ mỵ đó có gì đáng kể đâu?

Du Nhất Kỳ hỏi lại:

- Tại hạ cất tay một cái là chưởng môn năm phái lớn đều uổng mạng, so với các hạ ngày trước ra sao?

Tang Càng Sư Vương đã toan nổi nóng, nhưng nhớ tới lời nói của người ủy thác liền cười lạt rảo bước đi ngay. Lão đi được hai bước rồi quay lại bảo:

- Chủ nhỏ này sang năm đến hội ước với lão phu. Lão phu không muốn ba vị công kích gã.

Du Nhất Kỳ chỉ cười không nói gì.

Tang Càng Sư Vương đi xa rồi, Kỳ Bàn lão quái mới lớn tiếng quát:

- Tiểu tử! Ngươi lấy cắp Quỳnh phủ tiên dịch của ta, phải trả lại cho ta mau.

Du Hữu Lượng cười hì hì đáp:

- Tiên dịch tại hạ uống vào rồi, bây giờ có muốn trả lại cũng không làm sao được.

Kỳ Bàn lão quái tức giận nói:

- Ngươi uống lén tiên dịch của lão gia, lão gia phải ăn thịt ngươi để thanh toán.

Du Hữu Lượng hỏi:

- Mấy bữa nay tại hạ chưa tắm rửa mà các hạ ăn thịt thì có khác gì nuốt bụi đất vào bụng? Ha ha! Lão quái! Lão định làm thế nào?

Kỳ Bàn lão quái trợn mắt lên muốn động thủ thì đột nhiên tiếng sáo réo rắt vọng lại. Lão quái vừa nghe thấy đã sắc mặt tái mét, co giò chạy tuốt.

Du Nhất Kỳ và lão họ Ôn cũng chạy đi như bay.

Vân Long Ông nói:

- Tiểu huynh đệ! Tấm lòng trượng nghĩa của tiểu huynh đệ khiến cho lão khiếu hóa suốt đời không quên. Bây giờ chúng ta hãy tạm biệt:

Du Hữu Lượng đáp:

- Gia sư thường nói tiền bối là một tay nghĩa hiệp trong thiên hạ. Chút công lao nhỏ xíu này phỏng có chi đáng kể?

Vân Long Ông vẫy tay một cái rồi cùng Ngô trưởng lão rảo bước đi ngay. Nơi hoang dã chỉ còn lại một mình Du Hữu Lượng. Thế là cuộc đại chiến cổ kim hiếm có giữa hai phe chính tà đã kết thúc một cách mau lẹ.

Tiếng địch nổi lên lúc một rõ hơn như rót vào tai, chẳng khác gì bách điểu ríu rít. Du Hữu Lượng lấy làm kỳ nghĩ bụng:

- Người thổi sáo nhất định là một nhân vật lai lịch rất lớn. Không thế thì sao Kỳ Bàn lão quái vừa nghe tiếng đã chạy trốn?

Sau một lúc, tiếng bước chân trầm trọng từ phía Nam đi tới. Tiếng sáo hòa lẫn với tiếng bước chân trầm trọng mà vẫn uyển chuyển réo rắt, không rối loạn chút nào.

Du Hữu Lượng toan tiến lại thám thính thì đột nhiên thấy bóng xanh thấp thoáng. Một con trâu xanh rất lớn từ trong rừng chạy ra. Một tên tiểu đồng tử nhỏ tuổi cỡi trên lưng trâu đang thổi sáo chơi.

Tên đồng tử võ vào đầu trâu cho nó đứng lại.

Dưới ánh trăng Du Hữu Lượng nhìn rõ con trâu mộng rất lớn, toàn thân màu xanh như đúc bằng đồng xanh vậy.

Tên đồng tử cầm cây sáo vẩy một cái rồi nhìn Du Hữu Lượng cười hỏi:

- Hài tử! Từ đây tới Tây Côn Luân còn bao nhiêu xa nữa?

Du Hữu Lượng sửng sốt. Chàng không khỏi buồn cười vì thấy tên đồng tử này hiển nhiên còn kém mình đến mười mấy tuổi mà lại giở giọng ông cụ kêu chàng bằng hài tử. Bản tính cẩn thận, chàng đáp:

- Phải chăng các hạ hỏi đường đến Tây Côn Luân? Từ đây tới đó còn hơn hai chục ngày lộ trình.

Tên đồng tử ngẫm nghĩ rồi hỏi:

- Ngươi bảo hai chục ngày đường là theo công lực của ngươi phải không?

Du Hữu Lượng đáp:

- Tại hạ tính theo cước trình của những cao thủ bậc nhất trên chốn giang hồ.

Gã đồng tử trầm ngâm nói:

- Con trâu này cảu ta chỉ mất nửa thời gian đó là chạy tới nơi.

Du Hữu Lượng xuýt nữa phì cười, bụng bảo dạ:

- Người ta thường nói " chậm như trâu". Chằng lẽ con trâu xanh này mới mọc cánh?

Tuy trong lòng nghĩ vậy nhưng ngoài miệng chàng đáp:

- Tại hạ nghe nói đường lên núi Côn Luân hiểm trở khó trèo. Các hạ cưỡi trâu chưa chắc đã vượt qua được.

Đồng tử nổi lên tràng cười khanh khách. Tiếng cười rất trẻ con, gã nói:

- Cái đó ngươi khỏi lo. Ta cảm ơn ngươi.

Du Hữu Lượng thấy gã đến cũng như gã bỏ đi một cách đột ngột chàng nghĩ mãi mà không hiểu lai lịch, liền nói:

- Nghe nói còn một tháng nữa tại Tây Côn Luân sẽ xẩy cuộc quyết chiến giữa hai phe chính tà. Các hạ nên cẩn thận mới được.

Đồng tử lắc đầu đáp:

- Ta có mấy tên hậu bối bị người khinh khi. Mình là đại nhân phải rửa mặt cho chúng.

Du Hữu Lượng thấy gã nói bằng một giọng nghiêm trang thì trong lòng kinh hãi, không dám coi thường liền hỏi thử:

- Các hạ có biết cuộc hội ước giữa Hồng Bào Quái Nhân và Thiên Cơ Chân Nhân ở Côn Luân không?

Đông tử lắc đầu đáp:

- Cái gì mà Thiên Cơ Chân Nhân? Phường trẻ nít sao dám càn rỡ tự xưng là chân nhân? Như vậy há chẳng tổn thọ? Ta chỉ biết thằng nhóc Phù Vân bị người giết chết và họ còn muốn đến tiêu diệt tận tổ ở núi Côn Luân.

Gã càng nói càng hoang đường. Phù Vân đại sư bị người hạ sát mà gã coi như giết một đứa con nít.

Du Hữu Lượng bụng bảo dạ:

- Té ra gã này là một thằng nhỏ mắc chứng điên khùng, mất hết tâm trí.

Nhưng chàng lại nghĩ:

Cách giải thích này chưa làm cho ta thỏa mãn, rồi chàng tự hỏi:

- Nếu gã là con nít thì sao lại biết Phù Vân đại sư bị hạ sát? Bằng gã nghe người lớn nói chuyện thì thái độ này lại không đúng. Thật là khó hiểu.

Tên đồng tử vẫy tay nói:

- Hài tử! Ta coi ngươi mặt mũi thanh tú mà bình sinh ta có thói quen rất dở là chịu ơn của ai, nhất định phải đền đáp rất bội. Nay ngươi trỏ đường cho lão nhân gia mà bên mình chẳng có gì tặng ngươi, biết làm thế nào? Thật khó quá nhỉ?

- Lão tiền bối thử nghĩ coi rồi thủng thẳng cho vãn bối cái gì cũng được.

Đó là chỗ sở trường hơn đời của chàng. Khi gặp việc chưa điều tra cho rõ được, quyết chẳng bỏ qua một cách khinh xuất. Giả tỷ là người khác đang tuổi thiếu niên huyết khí mà nghe một tên đồng tử lên giọng phách lối rất nổi nóng rồi.

Đồng tử kia ngẫm nghĩ rồi vẫy tay nói:

- Ngươi cũng là người luyện võ, ta chỉ coi nước da hồng nhuận ở toàn thân ngươi là biết nội công đã đến một trình độ nào. Vậy lão nhân gia chỉ điểm thêm cho ngươi một chút.

Gã dứt lời liền trên lưng trâu tụt xuống, đạp dưới mặt đất mấy chục bước rồi lại nhảy tót lên lưng trâu đi ngay.

Du Hữu Lượng kinh hãi đến ngẩn người ra. Chàng chờ đối phương cỡi trâu đi mất hút rồi mới quay đầu nhìn lại thì thấy chỗ y vừa giậm chân đi để lại những vết rối loạn. Thân hình người đó xoay chuyển nhanh như gió. Mục lực linh mẫn như chàng mà cũng không nhìn rõ.

Du Hữu Lượng cúi xuống nhìn kỹ thì chỗ này đá núi rất rắn mà mười mấy vết chân sâu xuống đến hơn tấc. Chàng nhớ kỹ lấy bộ vị các vết chân vì trong lúc nhất thời chàng chưa mò ra được. Chàng tự hỏi:

- Người này là ai? Người này là ai?

Chàng nghĩ mãi nhưng sư phụ chàng chưa từng nhắc tới nhân vật nào thế này.

Cứ coi lối phô trương thân thủ rồi thì đừng nói đến chàng không nhìn ra, mà cả đến con người độc bá võ lâm là Tang Càng Sư Vương e rằng bản lãnh vẫn còn kém y.

Du Hữu Lượng ngoài hai chục tuổi học được võ công thượng thừa. Lần trước chàng đối chưởng với Hồng Bào lão tổ đã tự tin công lực mình tăng lên rất nhiều, có thể đứng vào bậc cao thủ hạng nhất, nhưng đêm nay chàng gặp liền hai quái nhân, công lực họ đều cao thâm hơn chàng. Chàng không khỏi sinh lòng chán nản, tự nhủ:

- Ta khổ công rèn luyện mà làm gì? Rèn luyện được bằng thân thủ hai người này cũng là khó lắm rồi. Ta chỉ mong trả được mối đại cừu rồi cùng Huyền Hồ Quận Chúa tìm một nơi thủy tú sơn kỳ ẩn dật cho mãn đời.

Du Hữu Lượng nghĩ tới Huyền Hồ Quần Chúa, bất giác lại liên tưởng đến con người khả ái bé nhỏ là Thiệu cô nương ở phái Hoa Sơn. Chàng động tâm nghĩ thâm:

- Tang Càng Sư Vương đến rồi. Ta muốn cứu Thiệu cô nương thật không phải chuyện dễ dàng. Không hiểu bây giờ Vân Long Ông ở đâu? Thiệu cô nương đã được Sư Vương bảo vệ thì chẳng còn ai dám động đến cô ta nữa. lão chưa nghĩ tới Sư Vương đã vâng lệnh người ta đưa Thiệu cô nương đến tận Kiến Châu.

Chàng nghĩ đến đây, tâm tình dần dần thanh tịnh trở lại. Chàng trầm ngâm một lúc lâu, rồi sau cùng chàng tự quyết:- Bây giờ ta lại đi theo giải cứu Thiệu cô nương. Nếu sư vương ngủ trọ trong thị trấn thì ta lại đi tìm đến Huyền Hồ Quận Chúa, không chừng sẽ có hy vọng.

Quyết định chủ ý rồi, Du Hữu Lượng ngó chiều trời đã gần hết canh tư. Chàng khẽ đề khí toan vọt đi, bỗng thấy người vỗ vào sau lưng cất tiếng hỏi và đúng là thanh âm của Tang Càng Sư Vương:

- Nầy chú nhỏ! Người thổi sáo đi về phương nào?

Du Hữu Lượng không muốn chần chờ nên trỏ tay về phía Tây đáp:

- Người đó cưỡi trâu xanh lên núi Tây Côn Luân rồi.

Tang Càng Sư Vương gật đầu nói:

- Vậy mình có đuổi cũng không kịp nữa.

Lão ngửng đầu trông chiều trời rồi lại cúi xuống, chợt ngó thấy những vết chân dưới đất. Lão hơi biến đổi sắc mặt, trầm ngâm một lát, không nói gì nữa tự mình đi về phía thôn xóm.

Về lai lịch của Thanh Ngưu Đồng Tử ngoại trừ Tang Càng Sư Vương chỉ có Phù Vân đại sư hay biết nhưng Phù Vân đại sư qua đời rồi thì chỉ còn một mình lão là hiểu rõ.

Tang Càng Sư Vương định đi gặp Đồng Tử, nhưng trong mình còn mang nhiệm vụ nên chưa đi được. Sau Thanh Ngưu Đồng Tử đi rồi, chợt nhớ tới người này mà nhúng tay vào công việc của mình, lại nhanh chân đến trước thật muôn phần khó khăn. Lão hối hả chạy đến hỏi Du Hữu Lượng, thấy chàng đáp Đồng Tử đi về phía Tây, liền thi triển thuật "Thiên kỵ địa thính" và phát giác ra tiếng chân Thanh Ngưu đang chạy về phía Tây, lão mới yên tâm trở về thôn xóm.

Du Hữu Lượng không chần chờ nữa, thi triển môn khinh công thượng thừa chạy như bay trong vùng hoang dã.

Lúc này đêm khuya trời tỉnh, Du Hữu Lượng nghe bên tai tiếng gió vù vù.

Chàng chạy chừng nửa giờ vẫn chưa sáng nghĩ thầm trong bụng:

- Tang Càng Sư Vương tiến đến sau lưng mà ta không phát giác. Nếu lão ám toán thì mình còn chống chọi thế nào được?

Chàng nghĩ tới đây bất giác lại sinh lòng chán nản, nhưng nghĩ tới Sư Vương, chàng có ấn tượng không tệ hại mấy chàng hiểu tại sao ngày trước lại xẩy chuyện sư phụ liên thủ cùng mấy người vây đánh lão?

Chàng đã gần tới chỗ hang núi mà Huyền Hồ Quận Chúa ở đó. Chàng chạy suốt đêm lại chiến đấu liều mạng với Du Nhất Kỳ nên lúc này cảm thấy mỏi mệt, liền nhẹ nhàng vọt qua cửa lớn không muốn hô hoán Huyền Hồ Quận Chúa.

Chàng ngửng đầu lên nhìn thì trong phòng Quận Chúa vẫn còn đèn lửa sáng trưng Lương Luân đang đứng ở trước cửa dường như có việc chi bẩm báo.

Du Hữu Lượng không bỏ lỡ cơ hội, chàng vội lạng người chuồn vào đại sảnh.

Trong đại sảnh tối đen như mực không một bóng người. Chàng cất tiếng khẽ gọi:

- Thiệu cô nương! Thiệu cô nương! Tại hạ ở đây! Tại hạ ở đây!

Chàng đảo mắt nhìn quanh thì thấy một người ngồi trong góc nhà. Hiển nhiên là Thiệu cô nương ở phái Hoa Sơn.

Du Hữu Lượng lại hỏi:

- Thiệu cô nương! Cô nương bị điểm á huyệt rồi phải không?

Thiệu nữ hiệp thở hồng hộc đáp:

- Ngươi mới là thằng câm. Bước ngay đi đừng hỏi gì đến ta nữa.

Du Hữu Lượng nói:

- Thiêu cô nương! Tại hạ đến cứu cô đây.

Thiệu Quyên hắng dặng một tiếng rồi hỏi:

- Ngươi còn nhớ đến ta ư? Sao ngươi... ngươi không đi mà quấn quýt con yêu nữ kia. Lúc này thời cơ rất tốt mà ngươi cố phụ thị há chẳng đáng tiếc ư?

Du Hữu Lượng sửng sốt. Chàng là người rất linh mẫn liền hiểu tâm sự của cô ngay, cất giọng thành khẩn nói:

- Thiệu cô nương! Thời cơ rất cấp bách. Bây giờ cô nương không rốn đi thì chẳng còn cơ hội nào nữa.

Thiệu Quyên tức mình đáp:

- Ta sống hay ta chết thì ngươi lấy tư cách gì mà can thiệp? Đồ mặt dày!

Ngươi dám sóng vai với con yêu nữ mà đi, lễ thành thân cũng chưa cử hành đã nằm lỳ ở đây. Thật là quân vô liêm sỉ không bằng giống chó lợn.

Du Hữu Lượng vội nói:

- Cái đó để sau này sẽ bàn. Tại hạ giải huyệt rồi đưa cô trốn đi, không thì mất mạng.

Thiệu Quyên thét lên:

- Té ra Du đại công tử đã bị yêu nữ phế bỏ rồi. Ha ha! Thật là thú quá! Ngươi muốn đi đâu thì đi. Ta có chết cũng đành chịu chứ không mượn ngươi giải cứu.

Cô nói mấy câu sau cùng, vành mắt đỏ hoe, dòng châu lã chã khôn cầm.

Du Hữu Lượng biết khuyên giải cô không được liền đưa tay ra ôm lấy. Đột nhiên ngón tay đau nhói lên, chàng vội rụt tay về thì thấy ngón tay trỏ bị cắn chảy máu.

Thiệu Quyên vừa khóc vừa nói:

- Ngươi mà đụng vào tà áo ta thì ta chết ngay trước mặt tiểu tặc vong ân bội nghĩa.

Du Hữu Lượng thừ người ra không biết làm thế nào. Bỗng thấy đèn lửa trong phòng Huyền Hồ Quận Chúa đều đã tắt hết, tai lại vẳng nghe tiếng hai người vọt đi như bay. Chàng biết đã đến lúc khẩn cấp tối hậu. Cưỡng không được lại cất giọng ôn nhu năn nhỉ:

- Thiệu cô nương!... Cô... thật không hiểu cho lòng tại hạ.Thiệu Quyên nghẹn ngào đáp:

- Lòng dạ ngươi làm sao, ngươi tự hiểu lấy.

Du Hữu Lượng nói:

- Tại vì cứu cô mà phải lẩn quẩn với con yêu nữ. Cô tưởng tại hạ sung sướng lắm hay sao? Hỡi ơi! Cô không chịu tin theo tại hạ... Thôi đành! Tại hạ cũng chẳng trốn chạy nữa, ở lại đây với cô để cho người ta đến bắt mà chém mà mổ.

Thiệu Quyên nghe nói dương mắt lên hỏi:

- Ủa! Ngươi bảo sao?

Du Hữu Lượng cất giọng bi ai đáp:

- Cô có biết đâu con tiểu yêu nữ kia lòng dạ như rắn rết? Tại hạ vĩnh viễn không muốn thấy mặt thị, nhưng vì cô nương... Vì cô nương mà phải khuất thân...

không thì thị là người Mãn Thanh. Hỡi ơi...

Thiệu Quyên là một cô bé chưa trải sự đời nghe chàng nói vậy mười phần đã tin chàng đến chín. Cô chớp mắt hỏi:

- Thế ra là tiểu muội đã ngờ oan cho công tử hay sao? Sao công tử lại câu kết với con yêu nữ?

Du Hữu Lượng nhăn mặt đáp:

- Câu chuyện này dài lắm. Chúng ta bị giải đi Kiến Châu. Dọc đường tại hạ sẽ nói cho cô nghe.

Thiệu Quyên mím môi giục:

- Công tử giải khai huyệt đạo cho tiểu muội rồi chúng ta chạy trốn.

Du Hữu Lượng cả mừng liền tiến lại vỗ vào huyệt đạo sau lưng cô, nhưng cô vẫn không nhúc nhích được. Chàng cúi xuống nói khẽ:

- Thủ pháp điểm huyệt này rất quái dị. Trong lúc hoang mang tại hạ không tham ngộ được. Thiệu cô nương! Tại hạ hãy bồng cô trốn khỏi nơi đây rồi thủng thẳng nghĩ cách giải khai huyệt đạo.

Thiệu Quyên đỏ mặt lên rồi khẽ gật đầu.

Du Hữu Lượng ôm cô lên lạng mình vọt đi.

Thiệu Quyên khẽ hỏi:

- Con yêu nữ đó là Thanh cẩu thật ư?

Du Hữu Lượng sợ sinh chuyện lôi thôi, liền gật đầu đáp:

- Đúng thị là người dòng quý tộc nhà Thanh, kẻ thù sinh tử của người Hán chúng ta.

Thiệu Quyên ra chiều hối hận, miệng lắp bắp:

- Du... Du đại ca. Tiểu muội đã trách lầm ca ca rồi.

Du Hữu Lượng vỗ vai cô đáp:

- Cô ta một vị tiểu cô nương làm cho người ta được vui dạ khi nào đại ca ca còn phiền trách cô.

Du Hữu Lượng ra khỏi nhà đại sảnh chạy vào hậu viên rồi vọt ra ngoài.

Chàng liền đề tụ chân khí chạy như người điên về phía Tây Côn Luân.

Chàng chạy đã lâu, trong viện mới có một vị cô nương đi ra. Cô này trông chừng đêm đã hầu tàn, sao lặn gần hết. Bầu trời quang đãng nhưng lòng cô xiết nỗi thê lương, so với ngọn gió ban mai tưởng còn lạnh lẽo hơn mấy phần.

Đột nhiên cô lẩm bẩm:

"Nếu không có thần sai quỷ khiến, Lương Luân phát giác ra tiếng bước chân rồi chạy đi rượt theo thì ta cũng chẳng đến đây làm chi. Nếu ta không đến đây thì sao phanh phui ra được y đã lừa dối. Trời ơi! Chẳng lẽ trời cố tình hạ độc thủ với người con gái yếu ớt này? Phải chăng kiếp trước ta đã làm nên nhiều tội nghiệt"?

Nàng càng nghĩ ruột càng đau như giao cắt. Nàng nghĩ tiếp:

- Giữa người Hán và người Mãn đã gây thành mối huyết hải thâm cừu. Y coi hết thảy người Mãn như quân chó má. Chẳng thà ta bị y lừa gạt cũng đành. Sao ông trời còn làm cho ta tan nát cả cõi lòng? Ông thật là bất công.

Ánh sáng bên trời đã hé lên. Vị cô nương này hờn thân tủi phận những muốn chết đi cho rồi, thì đột nhiên có tiếng bước chân vang lên. Cửu ca dẫn Lương Luân đến và một người che mặt đến. Nàng hít mạnh một hơi chân khí, tự nhủ?

- Việc đời mười có đến tám, chín là bất như ý. Kẻ thương tâm vẫn cứ phải sống hoài. Phải rồi! Ta hãy cứ sống đi, nhưng từ nay ta không tin ai nữa. Nhất là bọn đàn ông toàn hạng lừa gạt giả giối có đâu là mình khám phá ra được hay không mà thôi.

Trên đời đầy rẫy những việc thương tâm, nhưng con người sau khi gặp cảnh thương tâm phải tự an bày mình thế nào? Thế giới bao là nhất thiết là những chuyện bi hoan ly hợp.

Huyền Hồ Quận Chúa là cành vàng lá ngọc giòng Mãn tộc. Nàng có thể đại lượng tha thứ cho con người phụ bạc Du Hữu Lượng nhưng bảo nàng lại được tin tưởng người khác thì đó là một việc không thể có được.

Mặt trời đã xế về Tây. Đường đi mỗi lúc một hoang vu. Sau Du Hữu Lượng giải khai huyệt đạo được cho Thiệu Quyên. Hai người đi nhanh suốt một ngày mà chưa gặp một ai.

Đến chiều tối chàng cảm thấy hơi nhức đầu, nhưng Thiệu Quyên cô nương vẫn lộ vẻ quật cường. Cô đi cả sắc mặt lợt lạt mà tuyệt nhiên không thốt ra một lời oán than.

Du Hữu Lượng đi tới chỗ khe suối liền quay đầu lại nhìn Thiệu Quyên nói:

- Chúng ta hãy nghỉ một đêm, sáng mai sẽ lên đường. Mình mà tiến vào khu vực núi non thì địch nhân khó lòng kiếm thấy.

Thiệu Quyên lắc đầu đáp:

- Vấn đề nan giải là chúng ta suốt ngày không ăn uống gì. Nếu bụng đói mà gặp địch nhân hay một con dã thú tầm thường cũng không đánh đuổi được.

Chàng vừa nói vừa chú ý nhìn đống cỏ rậm gần đó đang lay động. Chàng vọt mình tới. Hai ngón tay búng ra đánh vèo một cái. Một mẩu cành khô vọt đi như tên bắn.

Bỗng nghe tiếng kêu bi ai rú lên, một con thỏ lớn chừng bảy tám cân ngã lăn ra.

Du Hữu Lượng cả mừng chạy lại, xách con thỏ lên cười ha hả nói:

- Vận khí hãy còn, con thỏ này ăn no được một bữa.

Chàng xách con thỏ, mổ bụng vặt lông thật sạch rồi xiên vào một cành cây, đốt lửa lên nướng.

Thiệu Quyên ngày thường ăn sung mặc sướng, không biết làm gì, chỉ dương mắt lên nhìn Du Hữu Lượng, ngấm ngầm tự nguyện với mình:

- Nhất định ta phải học nghề nấu nướng cho cao minh. Nếu không thế thì ngày sau chẳng giúp gì được đại ca ca. Y còn nhờ mình được việc gì?

Cô nghĩ tới đây rất lấy làm tự thẹn, ngấm ngầm chặc lưỡi...

Dưới ánh hỏa quang, Du Hữu Lượng thấy cô bé lúc ra chiều e thẹn, lúc lộ vẻ mừng vui, mà không biết trong lòng cô đang nghĩ gì?

Chẳng bao lâu thịt thỏ chín dần, mùi thơm bốc lên ngào ngạt.

Du Hữu Lượng xé một miếng bỏ vào miệng nhai rồi nói:

- Hãy còn thiếu một thành hỏa hầu.

Thiệu cô nương cũng buột miệng đáp:

- Tiểu muội thấy chín vàng rồi, nướng nữa e rằng cháy đắng.

Du Hữu Lượng mỉm cười đưa con thỏ nướng sang một bên miệng nói:

- Cô nương nói phải lắm. Tại hạ chảy nước miếng nhiều quá rồi mà ruột gan đang chực phản động. Ha ha!

Chàng chặt con thỏ nướng ra từng khúc, rồi đưa cho Thiệu Quyên một phần.

Hai người bụng đã đói, ngấu nghiến ăn lẹ như lang như hổ.

Thiệu Quyên ăn thịt thỏ thấy có chỗ chưa chín. Cô ngó Du Hữu Lượng ra chiều khâm phục, khẽ nói:

- Cái này là tại tiểu muội dở quá. Nếu để đại ca cố nướng thêm lát nữa thì ngon hơn.

Du Hữu Lượng cười đáp:

- Sự thực không thể trách cô được, vì cái bụng của tại hạ làm dữ quá. Mình có muốn hoãn lại một chút nó cũng không cho.

Thiệu Quyên thấy chàng có ý bênh mình, trong long tràn ngập sung sướng mà lại có chút e thẹn. Bao nhiêu chỗ hiểu lầm đều tiêu tan hết.

Hai người ăn hết con thỏ nướng, Du Hữu Lượng Toan đưa tay áo lên lau mép thì đột nhiên ngó thấy tấm áo mới hãy còn lấp loáng, không tiện dùng nó để chùi miệng. Chàng đang ngần ngừ Thiệu Quyên cầm khăn tay đưa cho. Chàng đón lấy lau miệng, mũi ngửi thấy mùi thanh hương thoang thoảng, lòng chàng lại nhớ tới Huyền Hồ Quận Chúa. Nhưng thấy Thiệu Quyên cặp mắt chứa chan tình cảm đang nhìn chàng tựa như cười mà không phải cười. Chàng giật mình, đầu óc không khỏi bâng khuâng.

Chương 43: Trong rừng sâu mất tích thiệu quyên

Du Hữu Lượng vì muốn nói dối Thiệu cô nương nên đã thốt ra lời thóa mạ Huyền Hồ Quận Chúa. Chàng rất hối hận về vụ nói xấu người vắng mặt. Chàng không hiểu sau khi quận chúa thấy Thiệu cô nương mất tích thì sẽ nghĩ sao? Chàng cũng không đoán được Tang Càn Sư Vương sẽ náo động võ lâm đến long trời lở đất, rồi thì cục diện sẽ như thế nào? Trong lúc nhất thời chàng trầm ngâm không nói gì, tay cầm khăn của Thiệu cô nương bất giác run.

Thiệu Quyên lại cho là chàng thích tấm khăn của cô không nỡ dời tay, bất giác lòng e thẹn, không dám nhìn thẳng vào mặt chàng.

Hai người im lặng hồi lâu rồi Du Hữu Lượng đứng lên đi vào trong rừng, rút trường kiếm chặt mấy cành cây còn cả lá, kết thành một cái giường, đưa đến trước mặt Thiệu Quyên, nói:

- Cô nương trước nay chưa nếm qua mùi gian khổ, nhưng hiện giờ ở chốn hoang sơ đành phải chịu đựng một chút. Hảo cô nương, cô hãy chịu khó nằm vào cái giường lá này mà ngủ cho tinh thần khỏe lại rồi sáng mai lại lên đường.

Thiệu Quyên đảo mắt nhìn chàng:

- Còn đại ca ca thì sao?

Du Hữu Lượng cười khanh khách nói:

- Trời làm màn hề, đất làm giường, bốn biển bao la đều là nhà mình.

Chàng lưu lạc bên trời mấy năm, từng trải qua nếp sống như đêm nay đã nhiều nhưng hiện giờ mới thốt ra những lời cảm khái mà chính chàng cũng không hiểu tại sao.

Thiệu Quyên ngắm nghía thấy chàng thiếu niên có đủ tư cách làm nên mọi việc, nhưng suốt đời lưu lạc chắc chưa từng nếm mùi khoái lạc của gia đình ngày nào. Cô nảy lòng thương cảm cơ hồ sa lệ.

Thiệu Quyên nói:

- Hảo ca ca, ca ca đừng bận tâm tiểu muội nữa,. cứ thế này thì tiểu muội không chịu nổi.

Du Hữu Lượng hỏi:

- Các vị sư huynh của cô đều bình yên chứ?

Thiệu Quyên đáp:

- Tiểu muội bực mình với đại sư ca dời khỏi núi Hoa Sơn, không ngờ lại gặp phải con yêu nữ kia. Đại ca ca ơi! Ca ca có biết tại sao thị định bắt tiểu muội đưa đi Kiến Châu? tiểu muội có đắc tội gì với chúng đâu?

Du Hữu Lượng đảo mắt nhìn quanh hỏi lại:

- Chẳng lẽ chính cô nương cũng không hiểu tại sao ư? Nếu vậy thì thật là kỳ lạ.

Thiệu Quyên toan đáp thì đột nhiên thấy cành cây ở phía sau rung động. Cô xoay tay liệng kim châm ra. Bộp bộp hai tiếng, hai vật rơi xuống đất.

Du Hữu Lượng tiến lại lượm lên thì ra là hai con cú mèo. Mắt con nào cũng bị cắm năm mũi kim châm. Công phu phong ám khí của Thiệu Quyên đã đạt đến trình độ xuất thần nhập hóa. Cô xoay tay liệng về phía sau mà vẫn trúng, tựa hồ tay cô có mắt.

Du Hữu Lượng chĩa ngón tay cái lên tán dương:

- Tuyệt diêu, thủ pháp của cô thật là tuyệt diệu.

Thiệu Quyên mỉm cười:

- Tiểu muội luyện trò chơi này từ nhỏ nên mục lực cũng tăng tiến. Đại ca ơi, tiểu muội có kỹ thuật nhỏ mọn nữa là trong đêm tối cũng nhìn nhận được người hay loài vật không sai chút nào.

Du Hữu Lượng toan nói đùa:

- Trách nào cô nương chẳng lợi hại hơn cả cú mèo.

Nhưng lòng buồn rười rượi, chàng lẳng lặng không lên tiếng.

Lúc này lửa đang cháy lớn. Hai người ngồi bên đống lửa giữa nơi hoang dã yên lặng, chỉ có tiếng gió lay động đầy cành cùng với tiếng củi khô cháy nổ lách tách.

Sau một lúc lâu, Du Hữu Lượng muốn giục Thiệu Quyên đi thì đột nhiên có tiếng bước chân đằng xa vọng lại. Chàng giật mình kinh hãi vội vàng dập tắt đống lửa, ngưng thần chờ đợi.

Thiệu Quyên ghé vào tai chàng hỏi:

- Có phải có địch nhân đến không?

Du Hữu Lượng trầm ngâm không đáp. Chàng quay đầu lại, cảm thấy má mình phát ngứa thì ra đụng phải mái tóc của Thiệu Quyên.

Tiếng bước chân mỗi lúc một gần và có tiếng người vọng lại.

Du Hữu Lượng trịnh trọng nói:

- Thiệu cô nương, địch nhân sắp đến đó, cô mau tìm nơi ẩn lánh, địa hình ở đây rất phức tạp, họ khó mà tìm được.

Thiệu Quyên dương mắt lên nhìn:

- Đại ca ca, còn đại ca ca thì sao?

Du Hữu Lượng đáp:

- Nếu tại hạ không địch nổi bọn chúng thì sẽ chạy trốn, cô nương hãy mau trốn đi.

Thiệu Quyên lắc đầu:

- Nếu huynh không ẩn lánh thì muội cũng không ẩn lánh. Tuy tiểu muội kém cỏi nhưng bản lĩnh phóng ám khí cũng khả dĩ giúp được đại ca đôi chút.

Du Hữu Lượng đã biết tính cô này quật cường, muốn khuyên cô dời xa cũng chẳng được. Chàng đang bồn chồn trong dạ thì đột nhiên nghe tiếng quát lanh lảnh:

- Lên rừng săn mãnh hổ, xuống biển bắt giao long, tứ hải giai huynh đệ, đời người được là bao? Ô hay, sao ánh lửa lại không thấy đâu nữa, chẳng lẽ là ma trơi?

Du Hữu Lượng vừa nghe thanh âm gã mừng thầm nghĩ bụng:

- Té ra là cô bé khác đời như Hỗn Thế ma vương. Đêm dài dằng dặc mà có người đến thì càng bớt nỗi hiu quạnh.

Thiệu Quyên nói:

- Người đến đây là một thằng nhỏ.

Du Hữu Lượng chỉ cười không nói gì. Thiệu Quyên thấy chàng vẻ mặt hòa hoãn, biết là không phải địch nhân nên cô cũng vững dạ.

Thanh âm lanh lảnh kia lại cất lên:

- Chẳng lẽ trên thế gian lại có ma quỷ thật? Tiểu gia không tin trên thế gian này có tà ma. Này này! Người anh em ở phía trước là người hay là ma. Nếu là người thì dù theo đường lối khác tiểu gia cũng muốn kết làm bằng hữu.

Du Hữu Lượng nghe nói không khỏi cười thầm. Chàng biết người này đi như nước chảy mây trôi tuyệt không dừng bước. Nếu trên thế giới có người không sợ quỷ thì cô này phải vào hạng nhất.

Du Hữu Lượng muốn chờ cô lại gần rồi mới phát ra âm thanh quái gở để hăm dọa con người chẳng biết trời cao đất dày là gì. Nhưng chàng chợt nhớ lới mẫu thân đã nói:

"Người hăm người có khi làm người ta chết giấc".

Chàng còn nhớ lại mỗi khi không chịu nghe lời mẫu thân nằm lên giường ngủ, bà đem chuyện ma quỷ ra dọa chàng làm chàng phải nơm nớp chui vào trong chăn, không dám thò đầu ra ngoài nữa. Lòng chàng cảm thấy êm dịu, âm dung của mẫu thân phảng phất hiện ra trước mặt.

Bây giờ tuy chàng đã lớn, nhưng những lời nói của mẫu thân từ hồi còn nhỏ chàng nhớ như in vào óc. Trong lúc nhất thời chàng sợ làm cho cô kia chết giấc thật, liền phế bỏ ý niệm đó.

Du Hữu Lượng đột nhiên xuất hiện cất tiếng hô:

- Sính Đình Tiên Tử! tiên tử thử coi xem ai đây. Chẳng ai muốn làm bạn với tiên tử đâu. Người ta ở đây hoan nghênh cô thì cô mồm năm miệng mười thóa mạ người ta ta là ma là quỷ.

Người mới đến chinh là Sính Đình Tiên Tử mà Du Hữu Lượng đã gặp mấy lần. Cô đến nơi hoang dã này đột nhiên gặp người bạn vui vẻ, trong lòng cao hứng cười đáp:

- May mà bằng hữu trí cơ mau lẹ, không thì tiểu gia nổi nóng nguyền rủa đến trời long đất lở, bằng hữu sẽ phải chết tươi.

Tuy miệng cô nói vậy nhưng nét vui mừng vẫn lộ ra ngoài mặt.

Du Hữu Lượng khanh khách cười hỏi:

- Tại hạ còn muốn ẩn nấp một lúc nữa để nghe cô nương đọc thêm lời thô ngôn uế ngữ. bây giờ cô thử thốt ra được không?

Sính Đình Tiên Tử đáp:

- Sao lại không thóa mạ được? Con mẹ nó!... Ô hay cô này là ai? Phải chăng là tức phụ của bằng hữu?

Du Hữu Lượng mỉm cười lắc đầu.

Sính Đình Tiên Tử tấm tắc khen ngợi:

- Coi bộ bằng hữu hay thiệt. Chà chà! Không ngờ một kẻ lãng tử giang hồ như bằng hữu mà dẫn dụ được bọn tiểu cô nương nguyệt thẹn hoa nhường. Thật là, thật là gì nhỉ? À phải rồi, thật là hồng ngâm cho chuột vọc, mình ngọc đế ngâu vậy.

Du Hữu Lượng phải lên tiếng ngăn cản:

- Thôi cô ăn nói lịch sự một chút đi.
Sính Đình Tiên Tử bật cười không nói nữa.

Thiệu Quyên vừa hổ thẹn vừa nóng nẩy nhưng trong lòng lại rất khoan khoái.

Cô ngửng đầu lên nhìn người mới đến thì thấy y là một thiếu niên anh tuấn mặt đẹp như ngọc, môi hồng răng trắng, so với con gái còn có phần hơn, bất giác lòng sinh ra mối hảo cảm.

Du Hữu Lượng hỏi:

- Cô... cũng đến Tây Côn Luân ư?

Sính Đình Tiên Tử gật đầu đáp:

- Ông bạn quả thật là thần thông quảng đại, sao đã biết ở Tây Côn Luân có chuyện?

Du Hữu Lượng đáp:

- Tại hạ chịu ơn sâu của Phù Vân Đại Sư mà nay Côn Luân có nạn nào dám đứng ngoài cuộc chẳng hỏi gì đến.

Sính Đình Tiên Tử nói:

- Ủa té ra là thế.

Thiệu Quyên thấy hai người trò chuyện tự nhiên chỉ cho là chỗ bạn thân. Sính Đình Tiên Tử cải dạng nam trang đã lâu, tính cô lại hào phóng tự nhiên, cử động lại chẳng có gì khác nam nhân nên nàng nghe Du Hữu Lượng kêu y bằng Sính Đình Tiên Tử lại cho là vì y xinh đẹp nên chàng nói đùa.

Sính Đình Tiên Tử đảo mắt nhìn quanh một bất giác nổi lên tràng cười khanh khách:

- Ô kìa, giường mới đã chuẩn bị rồi lại bị khách đến bất thình lình, đáng lý tại hạ tránh đi là phải.

Du Hữu Lượng bèn đưa mắt cho Sính Đình Tiên Tử. Cô thấy Thiệu Quyên mặt đỏ như ráng chiều, sinh lòng bất nhẫn, không tiện giỡn cợt nữa.

Du Hữu Lượng nói:

- Dạo này vận đỏ lắm phải không?

Sính Đình Tiên Tử đáp:

- Khá lắm, ông bạn cứ coi bộ tịch của tại hạ là đủ biết.

Du Hữu Lượng ngắm nghía kĩ lại thấy cô mặc toàn đồ mới, vải lụa tốt, cô lại khéo tay nên may mặc rất vừa vặn. Du Hữu Lượng nói:

- Tại hạ đã từng gặp một người thua bạc đến cơm ăn cũng không có suốt đêm phải may quần áo lấy tiền để trả nợ.

Chàng buột miệng nói vậy vì biết Sính Đình Tiên Tử làm nghề may vá độ nhật, trúng vào tâm sự của cô. Cô thẹn quá hóa giận liếc mắt nhìn Thiệu Quyên rồi ngó Du Hữu Lượng đáp:

- Thắng bại là chuyện thường của nhà binh, ông bạn thì hiểu cái cóc gì, có giỏi thì thử đánh bạc với ta một cuộc.

Du Hữu Lượng rất thích tính tình ngây thơ của Sính Đình Tiên Tử. Chàng vỗ tay hỏi:

- Được rồi, chúng ta đánh bạc một phen, tại hạ có mấy đĩnh vàng đây, liệu đủ chơi chưa?

Sính Đình Tiên Tử thấy chàng lấy ra năm đĩnh vàng khá lớn thì giật mình kinh hãi. Cô quen nếp thanh bần, tuy cô sống ung dung chẳng lo lắng gì nhưng, bình thường sinh hoạt rất tiết kiệm. Cô thấy Du Hữu Lượng nhiều vàng không biết lấy ở đâu ra, trong lòng không khỏi hồi hộp vì trong mình cô có tất cả không đầy một phần mười đĩnh vàng, Nhưng cô cũng không chịu kém liền thò tay vào bọc móc ra bộ xúc sắc nhìn Du Hữu Lượng nói:

- Tiểu đệ nhường cho huynh đài làm cái trước, coi bộ huynh đài muốn đánh lắm.

Thực ra cô sợ Du Hữu Lượng đặt nhiều thì thua một phát cũng không đủ trả là một điều mất thể diện.

Du Hữu Lượng cầm một bộ xúc sắc vừa cười vừa gieo xuống thành nước "Yêu nhị tam". Sính Đình Tiên Tử được ăn một bàn, cô phấn khởi đặt nhiều tiền hơn. Cô đánh bạc rất hăng.

Du Hữu Lượng xui quá gieo tám tiếng liền đều kém nước phải giam hết một đĩnh vàng.

Sính Đình Tiên Tử hớn hở tươi cười nói:

- Thế là huynh đài hãy còn may đấy. Nếu đánh nhiều người phải giam cả làng thì nãy giờ e rằng mười đĩnh vàng cũng chưa đủ.

Du Hữu Lượng vẫn tươi cười nhưng không nói gì.

Thiệu Quyên không nhịn được lên tiếng:

- Đại ca ca tiểu muội gieo giúp đại ca ca mấy phát.

Sính Đình Tiên Tử tuy không muốn đổi người lúc nhà cái đang xui, nhưng cô được nhiều rồi, trong lòng không nỡ, đặt ít đi.

Ngờ đầu Thiệu Quyên rất mát tay, ăn luôn được mấy bàn. Sính Đình Tiên Tử dần dần không trầm tĩnh được nữa. Cô đặt nhiều tiền hơn và dần dần thua năm sáu bàn, tiền bạc của cô hết sạch ngoại trừ đĩnh bạc vừa thu được của đối phương.

Du Hữu Lượng liền đưa mắt ra hiệu cho Thiệu Quyên. Thiệu Quyên liền cáo từ muốn nghỉ. Sính Đình Tiên Tử tính ra hãy còn được khá nhiều, vả nhà cái đến vận hên, cô cũng muốn dừng lại không đánh nữa.

Sính Đình Tiên Tử cầm đỉnh vàng đặt xuống rồi cười khanh khách nói:

- Giang hồ không phụ người mới nhập cuộc, câu này thật đúng quá. Ha ha, vị tẩu... cô nương này lần sau thì không được may mắn thế nữa đâu.

Thiệu Quyên mỉm cười. Sính Đình Tiên Tử lại nói tiếp:- Tại hạ muốn vào trong rừng ngủ một giấc, sáng mai sẽ gặp lại.

Du Hữu Lượng cười nói:

- Ha ha cô này muốn bám sát tại hạ rồi, chẳng sớm thì muộn, cả năm đĩnh vàng của tại hạ sẽ lọt vào tay của cô nương.

Hai người cười xòa. Sính Đình Tiên Tử cất bước đi vào trong rừng. Du Hữu Lượng lẩm bẩm:

- Ta cố ý để cho cô được nhưng cô cao hứng quá mà không phát giác.

Trăng lên đến giữa trời, Du Hữu Lượng nhìn bóng sau lưng Sính Đình Tiên Tử cho đến khi mất hút. Chàng ngó sương mù mờ mịt trong lòng cảm thấy lạnh lùng.

Tiện tay chàng bẻ một cây cỏ gạt cho sương rơi xuống. Bỗng nghe một thanh âm trong trẻo:

- Đại ca, đại ca làm gì mà đứng thừ người ra vậy.

Du Hữu Lượng quay đầu thì thấy Thiệu Quyên đứng ở đằng sau. Chàng gượng cười vội lên tiếng lấp liếm:

- Không... không có chuyện chi cả. Tại hạ đang nghĩ vì lẽ gì mà bọn Nữ Chân huy động nhân mã bắt cô đưa đến Kiến Châu?

Thiệu Quyên nói:

- Tiểu muội cũng đã nghĩ nhiều rồi thì cảm thấy phảng phất vụ này dường như có liên quan tới đại ca.

Du Hữu Lượng buột miệng hỏi:

- Liên quan đến tại hạ? Hà hà, Thiệu cô nương, cô thật quá đa tâm.

Thiệu Quyên không nói gì nữa, Du Hữu Lượng trong dạ nôn nao ngoài mặt ráng bình tĩnh nói tiếp:

- Tại hạ đã kết giường rồi, cô nương lên nghỉ đi đừng nghĩ vẩn nghĩ vơ nữa.

Thiệu Quyên khẽ gật đầu cất bước đến bên giường toan nằm xuống bỗng nàng quay lại khẽ hỏi:

- Đại ca phiêu bạt bốn phương trời, dãi gió dầm sương, sao không nghỉ một chút? Ái giường này nhường đại ca thụ dụng.

Du Hữu Lượng cảm thấy trong lòng ấm áp, chàng toan lên tiếng bỗng trong rừng có tiếng bước chân vọng lại, chàng liền im bặt không nói gì nữa.

Tiếng bước chân mỗi lúc một gần, hai người nhìn nhau tự hỏi:

- Chẳng lẽ lại là Sính Đình Tiên Tử, cô đã bảo vào rừng ngủ chắc không trở ra mới phải. Nhưng đêm khuya thế này, trừ cô ra, ai đến chỗ hoang dã này làm chi?

Tiếng bước chân sột soạt vung lên như đập vào trái tim hai người. Thiệu Quyên biến đổi sắc mặt đứng sát bên Du Hữu Lượng khẽ nói:

- Lạ quá đại ca! tiểu muội đột nhiên thấy trong lòng hồi hộp. Tiếng bước chân này...

Hàm răng cô đột nhiên run lên cầm cập không nói hết lời được.

Du Hữu Lượng ngửi thấy mùi thơm từ người Thiệu Quyên tiết ra. Ánh trăng chiếu vào sắc mặt lợt lạt của cô càng lộ rõ vẻ băng thanh ngọc khiết. Lòng chàng bất giác bâng khuâng, quên cả mối nguy hiểm đang rình rập xung quanh.

Tiếng bước chân kia còn cách khoảng năm trượng thì đột nhiên dừng lại. Hai người lắng tai nghe thì dường như tiếng bước chân không tiến về phía trước nữa mà lại di chuyển ở ngòi ven rừng.

Du Hữu Lượng không nhịn được toan quát hỏi nhưng chàng bản tính thâm trầm. Chàng xoay chuyển ý nghĩ rồi đứng yên.

Tiếng bước chân lúc dừng lúc chuyển ở ngoài năm trượng. Sau khoảng thời gian chừng uống cạn tuần trà, đột nhiên những tiếng sột soạt nổi lên chỉ cách chừng một trượng. Du Hữu Lượng không nghĩ ngợi gì nữa, xoay tay phóng chưởng đánh về mé tả, đồng thời quát:

- Dù là người huyền bí cũng nên cho thấy mặt. Bằng hữu, xuất hiện đi thôi.

Phát chưởng đánh vào trong bóng tối như đá chìm biển cả. Du Hữu Lượng kinh hãi, toát mồ hôi lạnh ngắt. Chàng lượng chưởng lực của mình khắp thiên hạ không mấy người đón tiếp được, vậy mà phát chưởng này như đánh vào chỗ không, bốn bề không có động tĩnh gì, hiển nhiên đã bị người hóa giải. Du Hữu Lượng biết là gặp phải đối thủ ghê gớm chưa từng thấy. Chàng hít mạnh một hời chân khí rồi dõng dạ hô:

- Ông bạn nào định hí lộng quỷ thần?

Câu nói vừa dứt đột nhiên một làn gió mạnh thổi vào mé hữu. Du Hữu Lượng phát giác ra một bóng hồng khẽ lướt qua. Thân pháp mau lẹ đến nỗi chàng chưa kịp nhìn rõ đã mất hút.

Chàng kinh hãi vô cùng, tiện tay lại phóng chưởng đánh ra. Phía trướng cành cây cũng không động đậy, khác nào đá chìm đáy bể.

Du Hữu Lượng không kịp suy nghĩ gì nữa quay lại hỏi:

- Thiệu cô nương, cô có nhìn thấy...

Chàng chưa dứt lời đã im bặt, vì chàng định thần nhìn quanh chẳng có ai hết.

Cả bóng người nhỏ bé của Thiệu Quyên cũng biến mất.

Du Hữu Lượng ngơ ngác, cơ hồ không tin ở mắt mình. Bón người như quỷ mị chỉ thấp thoáng qua mặt chàng một cái rồi không thấy đâu nữa. Chàng cất tiếng gọi:

- Thiệu cô nương! Thiệu cô nương...

Không có tiếng đáp lại, bốn bề lặng ngắt như tờ. Chỉ có tiếng hô hoán của Du Hữu Lượng vang dội lại. Du Hữu Lượng chạy quanh mấy vòng, vẫn không thấy một bóng người nào, lòng chàng như lửa đốt.

Đột nhiên nhớ tới Sính Đình Tiên Tử, lòng chàng nảy dạ hoài nghi nghĩ bụng:

- Tiếng ta hô hoán như vậy, lại thêm tiếng bước chân người, Sính Đình Tiên Tử chẳng thể không có một chút động tĩnh, chẳng lẽ cô cũng mất tích rồi?

Nghĩ đến đây mồ hối chàng toát ra ướt đầm.

Đột nhiên cành cây chuyển động có thanh âm lanh lảnh cất lên:

- Theo ta đi! Theo ta đi!

Thanh âm này ở cách xa chừng hai trượng ở mé hữu, Du Hữu Lượng không rảnh để suy nghĩ, vọt mình về phía phát âm. Chàng vận mục nhìn quanh bốn phía vẫn không thấy bóng người.

Bây giờ chàng có thể xác định thanh âm này không phải từ miệng của Sính Đình Tiên Tử phát ra. Chàng cũng hiểu qua về võ công của cô thì chưa đến trình độ mà chàng không sao mò ra được. Có điều thanh âm tương tự như cô khiến người ta khó lòng mà phân biệt.

Chàng tiếp tục cất bước đi theo thanh âm kia. Chàng đi vòng vèo một lúc chợt thấy cảnh vật trước mắt biến đổi. Rừng cây không còn nữa, một hang núi hiện ra, hai bên đỉnh núi cao ngất trời. Trước mặt phía xa xa có bậc đá đi lên.

Du Hữu Lượng động tâm dừng bước, giữa lúc ấy có một bóng trắng xẹt qua phía trước.

Chàng nhìn rõ rồi không khỏi bật cười. Chàng nhảy vù đi một cái lập tứ khoảng cách rút ngắn chỉ còn một trượng. Bóng trắng này nguyên là con Bạch anh vũ của Sính Đình Tiên Tử nuôi dưỡng.

Du Hữu Lượng dừng lại một lát, trong đầu chàng thoáng qua ý niệm, chàng sinh lòng ngờ vực tự nghĩ:

- Con Bạch anh vũ này ngày thường vẫn đi liền với Sính Đình Tiên Tử, nó mô phỏng âm thanh của cô giống hệt mà ta không nghĩ ra. Vừa rồi ta gặp cô mà không thấy con anh vũ đồng hành, sao bây giờ đột nhiên nó lại xuất hiện nơi đây.

Chàng suy nghĩ trăm đường nhất thời không tìm ra được đáp án. Chàng đảo mắt ngó quanh thấy con anh vũ đang bay vọt vào hang núi. Chàng ngần ngừ một lúc rồi theo bậc đá đi lên. Hết bậc đã thấy một hòn núi đứng sững, hòn núi này cao ít ra là hơn mười trượng. Con Bạch anh vũ đứng ở lưng chừng sườn núi lại cất tiếng hô:

- Tiến vào đi! Tiến vào đi!

Du Hữu Lượng ngơ ngác tự hỏi:

- Chỗ này không có huyệt động thì tiến vào đâu?

Chàng còn đang ngơ ngác thì thấy hòn núi như cây cột chống trời dưới chân có mở ra con đường đi lọt một người.

Con Bạch anh vũ đứng lưng chừng sườn núi lại hô:

- Tiến vào đi!

Du Hữu Lượng kinh nghi đảo mắt nhìn quanh thấy mé bên hòn núi mọc lên một cây nhỏ, chàng động tâm mà không hiểu tại sao, chỉ thấy cái cây này mọc một cách rất chướng mắt.

Tình thế không cho phép chàng do dự. Chàng liền vọt mình từ một cái động nhỏ lạng vào trong thạch động.

Phía trong hòn núi mọc đầy quái thạch coi như một gian thạch thất. Du Hữu Lượng vào trong rồi liền phát giác ra có điều gì nguy hiểm khôn lường. chàng hồi hộp trong lòng, vận chân khí toàn thân.

Trong động tối tăm, Du Hữu Lượng sờ mò tiến về phía trước. Một tia sáng trong lọt qua tiểu động chiếu vào, lờ mờ nhìn thấy một pho tượng đá dựng giữa nhà.

Chương 44: Diễn biến ly kỳ trong thạch động

Đột nhiên Du Hữu Lượng nhận thấy pho tượng này có cặp mắt đen láy đang chú ý nhìn chàng. Chàng đưa tay ra sờ thì pho tượng này hiển nhiên là đá khắc không còn nghi ngờ gì nữa.

Đột nhiên chân chàng bước loạng choạng đá vào vật gì nghe đánh choang một tiếng. Chàng phản ứng cực kì thần tốc. Tiếng vang vừa bật lên chàng đã vọt lùi lại năm bước. Chàng liền móc trong bọc lấy mồi lửa ra quẹt lên soi thì thấy phía trước có một đĩnh vàng nằm đó, lấp loáng có ánh sáng.

Du Hữu Lượng nhận ngay ra đúng là đĩnh vàng chàng cố ý để cho Sính Đình Tiên Tử ăn lúc nãy. Sóng lòng dào dạt chàng nghĩ thầm:

- Sao đĩnh vàng Sính Đình Tiên Tử được của ta lại xuất hiện nơi đây?

Cô tuy là người hời hợt, nhưng đánh bạc được cả một đĩnh bạc chắc là lần đầu. Nếu không xảy ra biến cố nhất quyết cô chẳng đem vàng bỏ ở đây.

Chàng cúi xuống nhặt đĩnh vàng lên, đụng tay vào mặt đất thấy hãy còn hơi nóng nghĩ thầm:

- Xem ra Sính Đình Tiên Tử vào rừng, phát giác ra chỗ này yên tĩnh bèn nằm ngủ. Mặt đá hãy còn hơi nóng đủ tỏ biến cố mới xảy ra trong chốc lát, đại khái vào lúc Thiệu Quyên mất tích.

Chàng được hoàn cảnh tạo nên thành tính trầm ngâm từ nhỏ, vì thế mà gặp lúc đại biến, chàng vẫn bảo toàn được lý trí. Người khác mà gặp hoàn cảnh này tất phải hoang mang thất thố, không còn tỉnh táo để suy luận nữa.

Nhưng càng suy luận sâu xa, chàng càng cảm thấy cảnh ngộ trước mắt thật đáng sợ.

Ánh trăng vẫn lạnh lẽ chiếu vào. Tượng đã in bóng chênh chếch trên vách động.

Du Hữu Lượng kinh hãi quay đầu nhìn lại thì thấy cái cây nhỏ cách thạch động chừng ba thước. Ánh trăng dần dần thiên về phía cây bị cây này che lấp đi.

Trong thạch động vẫn chẳng có động tĩnh gì. Du Hữu Lượng ngẫm nghĩ một lúc rồi buột miệng than thầm:

- Không đúng rồi! Không đúng rồi. Lúc nãy ta thấy cái cây này ở trước mắt nên nhìn tới mấy lần. Ta còn nhớ rõ nó mọc ở mé hữu vách núi vậy đã vào trong thạch động đứng bất cứ chỗ nào cũng không trông thấy nó được. Vậy mà bây giờ nó lại đứng chình ình trước thị tuyến của mình. Chẳng lẽ...

Chàng dụi mắt cơ hồ không tin vào thị giác của mình. Trong bóng lờ mờ cái cây nhỏ dường như mọc gần lại thêm một ít. Lập tức chàng hiểu ngay vụ này là như thế nào. Chàng vừa vận nội lực ra cánh tay thì một luồng gió thật mạnh đã xô tới phía sau.

May ở chỗ Du Hữu Lượng trí óc rất mau lẹ. Người chàng chênh chếch vọt đi như tên bắn ra xa năm bước. Chàng không ngờ luồng kình phong đột kích ở phía sau một cách đột ngột.

Du Hữu Lượng chưa kịp xoay mình đã cảm thấy một luồng chưởng lực vô cùng mãnh liệt đè ép xương sống, chàng xoay tay phóng liền ra một lúc bốn chưởng. Đến phát chưởng thứ năm mới đụng vào luồng chưởng phong của đối phương, nổ lên một tiềng rầm rùng rợn.

Du Hữu Lượng bị chấn động làm cho khí huyết nhộn nhạo, chàng kinh hãi la thầm:

- Ai đó? Người nào chưởng lực ghê gớm như vậy? Thật là trên đời có một không hai.

Trong bóng tối đối phương cũng phát ra tiếng thở trầm trọng. Du Hữu Lượng nhìn lại thì mục quang chàng chạm vào pho tượng đá. Pho tượng đứng yên không nhúc nhích. Chàng dõng dạc cất tiếng hỏi:

- Ông bạn ẩn mình sao đánh lén tại hạ?

Chàng chưa dứt lời đã phóng chưởng ra. Chỉ trong nháy mắt chàng liên tục phát mười ba chưởng tập kích về các phương vị trong động.

Những tiếng ầm ầm vang lên. Bỗng một tiếng hắng dặn như tiếng sấm phát ra. Tiếp theo một thanh âm rõ ràng lọt vào tai Du Hữu Lượng:

- Chà chà! Người ta đồn bụng dạ ngươi thâm trầm quả nhiên không sai. Mười ba chưởng vừa rồi ngươi đánh ra đúng chỗ và đúng lúc, nhưng có điều đáng tiếc...

Du Hữu Lượng phóng chưởng không đem lại hiệu quả nào, trong lòng ngấm ngầm kinh hãi vội hỏi lại:

- Có điều chi đáng tiếc?

Người trong bóng tối cất giọng thâm trầm đáp:

- Ngươi còn chưa đoán ra ư? Đáng tiếc là ngươi gặp phải bọn ta...

Du Hữu Lượng nghe nói bọn ta không khỏi chấn động tâm thần, bất giác nhìn ra cửa động thì thấy dường như cái cây nhỏ gần thêm ít nữa, tiếp cận với cửa động.

chàng xoay chuyển ý nghĩ rồi có ý lên giọng khinh miệt:

- Ha ha! Vẻn vẹn một lũ rụt đầu rụt cổ như loài rùa còn có chi đáng tiếc?

Người trong bóng tối dường như không ngờ Du Hữu Lượng lên giọng thóa mạ.

Hắn hắng dặn một tiếng rồi đáp:

- Đừng có ngông cuồng! Đừng có ngông cuồng! Ta cho ngươi hay là đêm nay ngươi chết đến nơi. Ngươi càng ngông cuồng bao nhiêu thì kết quả càng thê thảm bấy nhiêu.

Du Hữu Lượng đổi giọng:

- Các hạ vì tại hạ mà đến đây, sao còn đụng đến Thiệu cô nương và Sính Đình Tiên Tử?

Người trong bóng tối không trả lời.

Du Hữu Lượng cảm thấy lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh. Trong đời chàng tuy đã trải qua nhiều cơn nguy hiểm, nhưng chưa từng gặp phải trường hợp kinh hãi như lần này.

Chàng len lén cất bước chuyển về phía trước, chuẩn bị phóng chưởng đánh ra.

Tay chàng cầm mồi lửa đưa đến gần pho tượng thì đột nhiên ngọn lửa lóe lên một cái rồi tắt phụt. Nhưng trong khoảng thời gian chớp nhoáng này, chàng đã nhìn rõ tình thế trước mặt, thạch động này rất sâu. Phía sau tượng đá còn vô số tượng đá khác, thoáng nhìn đã biết ít ra có đến trăm pho.

Du Hữu Lượng trống ngực đánh thình thình, tựa hồ tim muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực. Chàng kinh hãi tự hỏi:

- Tại sao trong thạch động lại có nhiều tượng đá như vậy? Nếu có người ẩn núp bên trong thì khó có thể phân biệt được pho nào thật, pho nào giả. Coi chừng cục diện bữa nay nguy hiểm vô cùng.!

Choảng một tiếng vang lên! Du Hữu Lượng vận nối lực chụp một pho thạch tượng liệng vào pho thứ hai. Chàng ước lượng chỉ đánh trúng một pho là những pho bên cạnh liên tiếp đụng nhau đổ xuống và người ẩn nấp bên trong phải ló mặt ra.

Pho tượng đã văng đi rất lẹ, bầu không khí rít lên ù ù, nhưng gần đánh trúng vào pho tượng thứ hai thì đột nhiên một luồng ám kình xô ra đánh ầm một tiếng.

Pho tượng trên không đang lao tới phải dừng lại rồi lập tức vỡ vụn rớt xuống.

Du Hữu Lượng loạng choạng lùi lại mấy bước. Người chàng đã vận chân khí ra toàn thân. Thế mà một mảnh đá quét vào cánh tay làm cho chàng đau thấu tâm can. Công lực của đối phương như vậy thật khó mà tưởng tượng được.

Du Hữu Lượng dừng lại quát hỏi:

- Các hạ là ai?

Người trong bóng tối cười đáp:

- Trong thiên hạ không mấy người đáng hỏi đến lai lịch của bọn ta. Ngươi hãy còn kém lắm.

Du Hữu Lượng phóng chưởng đánh về phía phát ra thanh âm. Chưởng phong rít lên veo véo nhưng chưa đụng tới tượng đá tiêu tan biến mất. Phát chưởng của chàng bị hóa giải rồi.

Thanh âm trầm trầm lại cất lên:

- Tiểu tử! Ngươi đừng nhọc sức vô ích. Ngoan ngoãn bó tay chịu chết đi là hơn.

Đối phương vừa dứt lời, Du Hữu Lượng đã cảm thấy một luồng ám kình đánh tới trước ngực, chàng liền huy động cả chân tay chống đỡ để lùi lại.

Luồng ám kình kia rất là cổ quái, dường như đã liệu trước được đối phương né tránh về phía nào liền xô kình lực về phía đó, giờ Du Hữu Lượng phải đứng lại.

Du Hữu Lượng chí đầu ngón chân xuống, vọt đi như con thỏ hướng về phía chính Tây. Chỉ trong chớp mắt chàng phải chuyển hướng ba lần, ba lần thay đổi thân pháp mà luồng chưởng phong vẫn lướt bên mình sát sạt.

Chàng quát lên một tiếng thật to, phóng chưởng đánh ra nặng như trái núi tới vừa đụng phải chưởng lực của đối phương. Trong khoảnh khắc chàng đã cùng đối phương trao đổi mười sáu chiêu. Kình phong ào ào như sóng cồn, bóng chưởng tới tấp như lá rụng. Mười sáu phát chưởng này chàng đã luyện đến chỗ xuất thần nhập hóa.

Đột nhiên chưởng phong bị tiêu tan. Du Hữu Lượng bị một luồng áp lực xô tới trước mặt, rồi đối phương biến đổi thế đánh thành luồng kình lực âm nhu khiến chàng muốn lùi cũng không được. Chàng rên lên một tiếng, co tay trái đánh ra một quyền. Đồng thời chàng mượn sức phản chấn cong người đi thành hình cánh cung.

Vạt áo chàng phùng ra như cái trống.

Trong khoảnh khắc này chàng đã thi triển môn tuyệt học "Già Lam thất thức".

Tay trái chàng dựng lên ở trước ngực như lưỡi dao, tay mặt chàng không ngớt vung lên đánh bật ra những tiếng ào ào.

Sau một lát chưởng lực âm nhu của đối phương liền bị hóa giải, bỗng có tiếng la:

- Chiêu "Phong Vân Khởi Dũng" hay tuyệt. Môn tuyệt học của Đại Thiền Tông ta đã lĩnh giáo.

Lời nói vừa dứt, một bóng người đỏ như máu từ giữa hàng tượng đã nhảy vọt lên quyện thành một vòng coi chẳng khác một đám mây hồng chập chờn rất là ngoạn mục. Bóng hồng vừa xoay vừa nhằm vào người Du Hữu Lượng đánh ra năm mươi chưởng theo phương vị khác nhau mà phát nào cũng lợi hại chẳng khác nào sông Trường Giang trút nước xuống ầm ầm.. Đến chiêu thứ năm mươi, bỗng nghe "ọe" một tiếng, Du Hữu Lượng ngửa mặt lên thổ ra một búng máu tươi ngồi phệt xuống đất.

Bóng hồng ở trên không gian lại bay vào đám tượng đá.

Du Hữu Lượng giơ tay áo lên lau miệng. Trong khoảng thời gian chớp nhoáng này, chàng đã ngó thấy đối phương mình mặc áo trường bào đỏ như máu. Chàng chấn động tâm thần và cảm thấy trong mình đau đớn. Chàng hít một hơi chân khí rồi nói:

- Té ra các hạ là Bách độc chưởng giáo Du Nhất Kỳ.

Chàng vừa buột miệng nói lên câu này biết ngay là không đúng. Chàng đã hiểu qua võ công của Hồng Bào Quái Nhân Du Nhất Kỳ và chàng có thể gắng gượng giữ thế quân bình. Còn người ẩn mình trong bóng tối này là bản lãnh cao thâm khôn lường. Có điều hắn không phải là Du Nhất Kỳ mà sao cũng mặc áo hồng bào?Trong bóng tối có tiếng người cất lên hỏi lại:

- Du Nhất Kỳ ư? Ngươi bảo ai là Du Nhất Kỳ?

Ngoài động nghe tiếng trời đổ mưa rào mà không hiểu từ lúc nào. Giữa tiếng mưa rào lộp độp đột nhiên văng vẳng có tiếng bước chân trầm trọng.

Du Hữu Lượng lại càng kinh hãi. Chàng lạng người vào trong nhà góc mé tả.

La thầm trong bụng:

- Không hiểu ai lại đến nữa đây? Đang đêm mà trời mưa người nào đó tới đây vì mục đích gì không cần hỏi cũng biết rồi. Trước thế này mà ta mong ra khỏi động tưởng là khó hơn lên trời.

Tiếng bước chân bên ngoài mỗi bước một gần. Du Hữu Lượng liếc mắt nhìn ra thấp thoáng thấy bóng một lão già áo xám dừng bước ở trước thạch động, cách cái cây nhỏ chừng mấy bước.

Lão già áo xám ngần ngừ một lúc rồi trầm giọng hỏi:

- Họ Du kia ngươi có ở trong này không?

Du Hữu Lượng chấn động tâm thần. Thanh âm vang lên một lúc mà không có tiếng người đáp lại. Lão áo xám ngần ngừ một chút rồi tiến đến trước cửa động.

Du Hữu Lượng thấy cái cây nhỏ cũng dịch gần mãi vào thì nghĩ bụng:

- Nếu lão đi thẳng vào động tất phải đụng phải cái cây kia.

Không hiểu tại sao trông ngực chàng đánh thình thình, bất giác liếc mắt nhìn ra cây nhỏ.

Chàng thấy lão sắp đụng vào cây, trong đầu óc thoáng qua một ý nghĩ, chàng bật tiếng la:

- Coi chừng! Coi chừng động phải cây.

Lão áo xám sửng sốt. Đột nhiên nghe tiếng ầm ầm nổi lên. Cái cây vọt lên không đánh vù một tiếng. Mấy chục chấm lửa lả tả rớt xuống như hình cánh cung xụp xuống đầu lão già.

Du Hữu Lượng la hoảng:

- Trời ơi! Mạn Mạn Hoa Vũ.

Mạn Mạn Hoa Vũ là một thứ ám khí cực kì tàn độc. Người ta lấy chất lân tinh ở trong xương đã trăm năm hòa với sương độc chế ra thành một thứ phấn và phải trải qua mười năm tháng trời mới hoàn thành. Môn này thất truyền đã mấy chục năm, không ngờ đêm nay lại xuất hiện ở đây.

Đám sao sa rớt xuống rất mau, lão già ngẩn người ra một chút, lão không lùi mà lại tiến về phía trước.

Trong lúc hoang mang lão xoay tay phóng chưởng đánh ngược lại. Những chấm lửa bị tắt đi quá nửa.

Giữa lúc ấy, cái cây ở trên không tự nhiên rung lên, lá rụng tơi bời hiện lên một đám ánh hồng rớt xuống. Du Hữu Lượng cho là dù đại la thiên tiên cũng khó lòng tránh thoát, lão già kia chắc là phải chết. Bầu máu nóng sôi lên, chàng gầm một tiếng thật to rồi nhảy vọt ra.

Người Du Hữu Lượng còn cách cửa động chừng hai trượng, chàng phất hai tay áo nhằm đúng đám sao sa quét tới.

Trong khoảng thời gian chớp nhoáng này, sau tượng đã tiếng hú nổi lên rùng rợn. Một bóng hồng xông ra, chĩa ngón tay như ngọn kích nhằm đâm tới sau lưng Du Hữu Lượng.

Du Hữu Lượng thấy những đại huyệt ở sau lưng bị đối phương phóng chỉ đâm gần tới, người chàng vội nhảy né qua mé tả.

Bóng hồng đuổi theo như quỷ mị. Hắn vừa phóng song chưởng đánh ra vừa lớn tiếng quát:

- Chỗ này còn đâu đất để ngươi dúng tay vào?

Du Hữu Lượng trong lúc hốt hoảng vẫn còn liếc mắt nhìn ra cửa động thì bao nhiêu chấm sáng đã thu lại hết. Lão áo xám không biết đã tiến vào thạch động từ lúc nào mà vẫn bình yên không việc gì.

Chàng đảo mắt nhìn lão, trong lòng lấy làm kì nghĩ bụng:

- Không hiểu lão này lai lịch thế nào? Môn Mạn Mạn Hoa Vũ này độc nhất thiên hạ mà không làm tổn thương gì đến lão, lão đã dùng thân pháp gì để tránh khỏi kiếp nạn...?

Chàng còn đang ngẫm nghĩ thì cái cây nhỏ vọt lên trên không đã biến thành bóng đỏ rớt thẳng xuống vít lấy cửa động. chàng nhìn lại thấy người mặc áo hồng bào đứng đó bất giác kinh hãi đến ngẩn người ra.

Người mặc hồng bào đứng ở cửa động từ từ cúi xuống. Du Hữu Lượng thấy vạt áo hắn lúc lay động tiết ra mùi vị rất ghê gớm khiến chàng phải run lên. Cả hai người mặc hồng bào đều bịt mặt nên không rõ diện mạo.

Lão áo xám chú ý nhìn Du Hữu Lượng một chút rồi đưa mắt ngó hai người mặc hồng bào. Lão trầm giọng hỏi:

- Ai là người họ Du? Lão phu y ước tới đây.

Cả hai đều không trả lời. Bầu không khí tựa hồ ngưng kết lại.

Lát sau tiếng nói âm trầm vọng ra mà không phân biệt được ở miệng người nào:

- Hắn đã đến chịu chết rồi.

Lão áo xám trỏ tay vào mặt hai người mặc hồng bào quát.

- Họ Du kia ngươi chẳng chết yên lành được đâu.
Du Hữu Lượng động tâm chú ý nhìn hai lão già thì thấy bàn tay mặt lão chặt hết ngón. Trong giây lát này chàng đã đoán biết thân phận lão rồi.

Giọng nói âm trầm lại cất lên:

- Tiền Trọng Hợp! Ngươi gặp đại nạn mà không chết, công lực lại tiến triển rất nhiều, mới thoát được khỏi thủ pháp Mạn Mạn Hoa Vũ.

Du Hữu Lượng nghe người mặc áo hồng bào nói rõ tên họ lão áo xám thì quả đúng như sự tiên đoán của chàng.

Nguyên ngày trước Tô Bạch Phong đến phó ước "bảy người" thay cho chủ nhân là Triệu Phụng Hào. Du Hữu Lượng ngẫu nhiên qua đó nghe được Tô Bạch Phong và Lục Kỳ Xương kể chuyện cổ tích, nên bây giờ chàng thấy lão già cụt tay đã đoán trúng lão Bắc Ông Tiền Trọng Hợp.

Lão áo xám tức Tiền Trọng Hợp đáp:

- Họ Du kia! Ngươi để lại mảnh giấy hoa tiên tại chỗ ở của lão phu trên núi Lữ Lương Sơn, ước hẹn cho lão phu tới đây tương hội đặng giải thích về vụ lén lút tập kích lão phu ở chốn hoang sơn vào một đêm trăng tỏ. Không ngờ bữa nay ngươi lại thi hành thủ đoạn đê hèn, ngươi...

Người mặc áo hồng bào đứng ở cửa động đáp:

- Ta đã nói là lão tới đây chịu chết Tiền Trọng Hợp hỏi:

- Lão phu muốn biết rõ tại sao ngươi dùng trăm phương ngàn kế để đưa Tiền mỗ vào chỗ chết?

Hồng bào quái nhân đáp:

- Ha ha! Thế này được không? Ngươi xuống Uổng Tử thành rồi hãy kiếm chúng ta mà hỏi.

Dứt lời lão quay lại ngó Du Hữu Lượng nói:

- Ngươi cũng thế. Cả hai người cùng chết một lúc để cho dọc đường xuống hoàng tuyền nó có bạn.

Du Hữu Lượng không có chú ý nghe, lòng chàng đang bận rộn về bao nhiêu ý nghĩ nổi lên như sóng cồn.

Hai người mặc hồng bào này không hiểu ai là Du Nhất Kỳ? Thanh âm chúng phảng phất như nhau khó mà phân biệt được. Lại còn lão họ Tiền đến phó ước.

Sao lại có chuyện trùng hợp đến thế? Chẳng lẽ tất cả đều là kế hoạch của bọn chúng?

Lại nghe Tiền Trọng Hợp hắng dặng một tiếng rồi nói:

- Các ngươi tưởng đã nắm chắc được phần thắng rồi chăng? Cái đó chưa chắc đâu.

Người mặc hồng bào ở ngoài cửa động cười khành khạch đáp:

- Phải chăng Bắc Ông ỷ vào môn Hoạt Phật thăng thiên để rút lui một cách bình yên? Nếu thế thì lão coi chúng ta không vào đâu. Trong lúc người mặc hồng bào nói câu này, Tiền Trọng Hợp dùng phép truyền âm mật nhập bảo bảo Du Hữu Lượng:

- Vừa rồi tiểu huynh đệ đã cùng thằng cha áo đỏ trước mặt động thủ và phát giác ra võ công hắn cực kỳ quái dị khó mà lường được. Vậy chúng ta tạm thời nhẫn nại đừng ra mặt ăn thua với chúng. Tiểu huynh đệ có biết thạch động này còn thông lộ nào khác ra ngoài được không?

Du Hữu Lượng lắc đầu.

Tiền Trọng Hợp không nói nữa. Lão hít một hơi chân khí rồi toàn thân lão như bị đẩy lên cao chừng nửa trượng. Cũng lúc này người mặc áo hồng ở ngoài cửa động làm theo kiểu đó đưa mình lên cao. Tư thế giống hệt Bắc Ông, không ai hơn kém.

Tiền Trọng Hợp lớn tiếng quát:

- Giỏi lắm, ngươi đã học lóm được môn Hoạt Phật thăng thiên của lão phu rồi.

Hồng bào quái nhân nổi lên tràng cười ha hả. Hắn xòe hai tay ra, hú lên lanh lảnh. Bầu không khí xung quanh như bị xé tan Tiền Trọng Hợp râu tóc dựng đứng lên, tỏ ra trong ồng lão cực kì khích động.

Bàn tay để trước ngực vạch thành nửa vòng tròn, phóng ra đánh véo một cái.

Hồng bào nhân phóng chưởng phản kích. Hai người trao đổi một chiêu rồi hạ mình xuống.

Giữa lúc ấy Hồng bào nhân trong động cũng phóng chưởng đẩy về phía Du Hữu Lượng, miệng nói:

- Ngươi chuẩn bị đi! Lão gia phát lạc ngươi lên đường.

Du Hữu Lượng thấy phát chưởng của đối phương bề ngoài rất hời hợt, chẳng có chút chi là biến hóa kì dị, thế mà toàn thân chàng phải rung động. Trước ngực, hai nách, dưới bụng, bao nhiêu chỗ trọng yếu đều bị thế chưởng của đối phương công kích. Người chàng thay đổi mấy chục phương vị mà vẫn chưa tránh khỏi đòn trí mạng.

Trong khoảnh khắc này Du Hữu Lượng chợt nhớ tới thân pháp "Thiên Bách thức" nhưng đều không thi triển được. Chàng thấy phát chưởng của Hồng Bào nhân chỉ còn cách trước ngực không đầy hai thước.

Trong lúc nguy cấp như ngàn cân treo đầu sợi tóc, bất giác người chàng chênh chếch về phía sau. Hai chân chàng điểm vào quãng không, hạ bàn tựa hồ gió chuyển bánh xe, khiến người trông thấy phải nhức đầu hoa mắt.

Hồng Bào nhân hai mắt phóng ra những tia thần quang, tựa hồ khẩn trương đến cực điểm. Hắn phóng chưởng đẩy về phía trước. Bỗng nghe đánh "Sầm" một tiếng như sấm nổ. Bóng người hợp rồi lại phân.

Du Hữu Lượng đứng cách xa ngoài ba thước hai tay để trước ngực.

Hồng bào nhân thở phào một cái. Tấm khăn che mặt hắn không gió mà lay động. Hắn cất giọng trầm ngâm hỏi:

- Thanh mưu mạn bộ! Thanh mưu mạn bộ! Tiểu tử, giữa ngươi và Thanh Ngưu đồng tử có quan hệ gì với nhau?

Câu này vừa nói ra, người mặc áo hồng bào và Tiền Trọng Hợp đang đánh nhau rất ác liệt ngoài cửa động cũng dừng cả lại. Sáu con mắt nhìn chằm chặp vào Du Hữu Lượng.

Du Hữu Lượng vừa rồi ở tình thế nguy đến táng mạng, bất giác thi triển bộ pháp mà chàng đã học được ở Thanh Ngưu đồng tư, không ngờ trong lúc cấp bách cái đó đã cứu mạng được cho chàng mà chàng cũng chẳng hiểu tại sao.

Lại nghe Hồng bào nhân hỏi:

- Ngươi nói đi! Thanh Ngưu đồng tử là người thế nào với ngươi?

Du Hữu Lượng thấy vẻ mặt Hồng bào quái nhân dường như rất úy kị Thanh Ngưu đồng tử liền tìm lời hăm dọa:

- Sư thừa của tại hạ là Đại Thiền Tông. Tại hạ còn được...

Chàng chưa dứt lời Hồng bào nhân đã nói:

- Ngươi lại được Thanh Ngưu đống tử truyền dạy. Chà thằng lỏi này thật tốt phước quá.

Người mặc Hồng bào ở cửa động đưa mắt nhìn hắn nói:

- Không thể để gã sống được Du Hữu Lượng cười ha hả nói:

- Tại hạ đã ước hẹn với gia sư đêm nay hội họp ở trong khu rừng này. Bây giờ chắc lão nhân gia sắp tìm đến nơi.

Chàng nói ra câu này khiến cho đối phương không hiểu là chàng trỏ vào Đại Thiền Tông hay Thanh Ngưu đồng tử.

Hồng Bào nhân từ từ đưa chưởng lên nghe nói vậy lại sửng sốt hỏi:

- Thằng lỏi con muốn dối ta phải không?

Hắn vừa dứt lời thì đột nhiên ngoài cửa động có luồng gió mạnh xô tới. Một bóng đen đã đứng ở trong động lạnh lùng lên tiếng:

- Gã không nói dối đâu.

Mọi người giật mình kinh hãi. Du Hữu Lượng thấy bóng đen gầy như que củi la thầm trong bụng - Tang Càn Sư Vương! Sao hắn cũng đến đây? Hy vọng thoát khỏi nơi đây của ta thật mong manh.

Tang Càn Sư Vương nói tiếp:

- Chính mắt lão phu trông thấy Thanh Ngưu đồng tử đã truyền tuyệt kĩ cho gã hậu sinh này.

Hồng Bào Nhân đứng trước mặt Du Hữu Lượng hỏi:

- Sư vương đến đây làm chi?

Tang Càn Sư Vương hắng dặng một tiếng hỏi lại:

- Lão hỏi làm chi? Lão tưởng che mặt là lão phu không nhận ra ư?

Chương 45: Trong thạch động du lang bị đả thương

Hồng Bào Nhân chỉ cười lạt chứ không nói gì.

Tang Càn Sư Vương lại lên tiếng:

- Các ngươi đi mau đi! Lão phu có việc cần giải quyết riêng với gã hậu sinh này.

Du Hữu Lượng ngạc nhiên. Hồng Bào Nhân ở trong thạch động cặp mắt âm trầm nhìn chằm chặp vào Du Hữu Lượng rồi lại ngó Tiền Trọng Hợp rồi nói:

- Để Sư Vương thu thập tàn cuộc ở đây cũng vậy.

Hắn ngó người mặc hồng bào ở ngoài cửa động cất tiếng gọi rồi cả hai vọt đi.

Du Hữu Lượng gọi giật lại:

- Hãy khoan! Còn người mà các vị bắt đem đi đâu rồi?

Trong lúc nóng nẩy chàng vừa nói vừa phóng chưởng ra. Hồng Bào Nhân đi sau ngửa mặt lên cười rộ. Trong khoảnh khắc hắn bước quanh co ba vòng như Hành Vân Lưu Thủy rồi bóng hắn chỉ còn mờ mờ.

Hai người ở trong thạch động đều ngơ ngác trợn mắt há miệng. Du Hữu Lượng than thầm:

- Đúng hắn rồi! Vừa rồi ta thấy bóng người ở trong rừng như quỷ mị chính là hắn.

Chàng định thần nhìn lại thì cả hai người mặc áo hồng bào tựa hồ giây khói lướt đi không còn thấy bóng đâu nữa.

Tang Càn Sư Vương thấy hai người đi xa rồi, quay lại ngó thấy Bắc Ông Tiền Trọng Hợp hỏi:

- Lão không chịu đi chăng?

Tiền Trọng Hợp đáp:

- Tiền mỗ còn ở lại chờ vị tiểu huynh đệ này.

Du Hữu Lượng nghe nói trong lòng hết sức cảm động. Chàng gắng gượng đáp:

- Vãn sinh chưa được quen biết tiền bối, xin tiền bối cứ tự tiện.

Tiền Trọng Hợp vẫn cứ đứng yên.

Tang Càn Sư Vương cất tiếng lạnh lùng như băng nói:

- Trên đời nhiều kẻ ngu si cam tâm chịu chết, biết làm thế nào?

Hắn từ từ xoay mình nhìn Du Hữu Lượng nói:

- Lão phu nghe nói ngươi nhân lúc sơ hở đã buông tha vị tiểu cô nương phái Hoa Sơn. Lão phu đã bảo không ai được động đến thị. Ngươi thật là... u mê ám chướng không còn biết gì nữa.

Du Hữu Lượng than thầm:

- Quả nhiên lão vì vụ này mà đến đây.

Chàng không biết nói sao.

Tang Càn Sư Vương tức giận xẵng giọng:

- Ngươi biết điều thì ngoan ngoãn giao ra là xong. Bằng không...

Du Hữu Lượng ngắt lời:

- Đó chính là vụ trước đây một khắc tại hạ đã bảo hai người mặc áo hồng bào.

Tang Càng Sư Vương ngạc nhiên hỏi:

- Ngươi bảo sao?

Du Hữu Lượng đáp:

- Thiệu cô nương và Sính Đình Tiên Tử đều bị bọn họ bắt đem đi rồi. Tại hạ phải khó nhọc mới tìm được đến đây mà Sư Vương lại để bọn họ đi một cách khinh suất.

Tang Càn Sư Vương rất đỗi ngạc nhiên. Cặp mắt hắn chiếu ra những tia giận dữ. Hắn từ từ giơ tay lên.

Du Hữu Lượng chạm vào nhãn thần của hắn bất giác run lên. Chàng liền ngưng tụ chân khí, chuẩn bị đón tiếp đòn đánh của đối phương.

Sư Vương đảo mắt mấy lần rồi đột nhiên thay đổi chủ ý, hạ tay xuống hùng hổ nói:

- Nếu ngươi nói dối thì lần sau lão phu bát gặp sẽ chẻ xương ngươi ra rồi còn tìm đến Đại Thiền Tông đánh nhau một trận nữa.

Dứt lời hắn vọt về phía hai người mặc hồng bào vừa chạy đi. Bắc Ông Tiền Trọng Hợp chờ cho Tang Càn Sư Vương đi khuất vào trong bóng đêm mới thở phào một cái nói:

- Trên chốn giang hồ người ta đồn đại rằng không nên dây vào tên ma đầu này. Ai chọc giận hắn một chút tức là bị họa sát thân. Không hiếu sao riêng đối với tiểu huynh đệ lại được ra ngoài thể lệ đó.

Du Hữu Lượng nhún vai đáp:

- Sang năm vãn bối đã ước hẹn với hắn tỷ đấu ở bờ sông Áp Lục Chàng nói rồi nhìn Bắc Ông xá dài:

- Vãn bối còn chưa tạ ơn...

Chàng chưa kịp dứt lời lão đã xua tay gạt đi:

- Tiểu huynh đệ bất tất phải làm thế? Vừa rồi lão phu gặp nguy cơ đã nhờ tiểu huynh đệ ra tay viện trợ.

Du Hữu Lượng hỏi:

- Giữa tiền bối và Du Nhất Kỳ có chuyện xích mích, vãn bối đã phong văn được một đôi điều. Chẳng hiểu tiền bối có nhận ra hai người mặc áo hồng bào đó không?

Tiền Trọng Hợp trầm ngâm đáp:

- Người đứng ngoài cửa động dường như là lão họ Du. Còn người tỷ đấu với tiểu huynh đệ thì chưa hiểu là ai.

Du Hữu Lượng hạ thấp giọng nói:

- Người này võ công kì bí. Đang ghê nhất là thân pháp hắn chẳng có gì quỷ mị...

Tiền Trọng Hợp trầm giọng ngắt lời:

- Lão phu nhìn thấy rồi. Nếu mình không mục kích thì thật khó mà tin được trên đời lại có người khinh công ghê gớm như vậy.

Du Hữu Lượng nói:

- Tiền bối thử suy nghĩ xem nhân vật nào có thân pháp mau lẹ.

Tiền Trọng Hợp lắc đầu đáp:

- Chính vì thân pháp hắn như vậy mà lão phu không sao nghĩ ra được. những người hiện nay lão phu thấy chưa ai có thân pháp mau lẹ đến thế, có khi hắn là hàng tiền bối...

Du Hữu Lượng lộ vẻ nghiêm trọng ngắt lời:

- Vãn bối đã đoán ra tiền bối muốn nói người đó là ai.

Tiền Trọng Hợp trầm giọng đáp:

- Đây là một vụ từ mấy năm trước. Người đó...

Du Hữu Lượng không nhẫn nại được run lên hỏi:

- Quỷ Ảnh Tử chăng? Tiền bối đoán lão là Quỷ Ảnh Tử phải không?

Tiền Trọng Hợp gật đầu đáp:

- Cuộc biến đổi ở Thô Mộc Bào là việc lớn của một thời đại. Trong thời đại đó có nhiều sự tích về anh hùng sơn dã, đến giờ còn nhiều nhân sĩ võ lâm thích thú kể lại, những hào kiệt đời nay rồi mai mốt cũng thành thiên cố sự.

Thị tuyến lão đột nhiên chạm vào viên tiểu ngọc sắc trắng đính trên khăn đội đầu Du Hữu Lượng. Lão biến đổi sắc mặt, ra chiều kinh hãi nói:

- Xuân giang dạ phi hoa, tinh hải quang tàn. Té ra tiểu huynh đệ là...

Du Hữu Lượng rất đỗi ngạc nhiên hỏi:

- Tiền bối làm sao vậy?

Chàng chợt nhớ tới ngày trước ở Trường An, Pháp Minh tăng nhân đã ngâm câu này, bất giác chàng ngẩn người ra.

Tiền Trọng Hợp mắt vẫn không rời khỏi viên ngọc thạch, miệng lẩm bẩm:- Xuân giang dạ phi hoa, tinh giải huyệt hoang hàn. Đàn kiến lạc anh phiêu, hồ nhật tái trân mạn... không ngờ tiểu huynh đệ à người kín đáo chẳng lộ hình tích...

Lão ngửng đầu nhìn vẻ mặt mơ màng Du Hữu Lượng hỏi:

- Chẳng lẽ tiểu huynh đệ từ sa mạc đến đây?

Du Hữu Lượng hỏi lại:

- Sao tiền bối lại hỏi câu này?

Tiền Trọng Hợp chưa hết kinh nghi, lão nhìn mặt đối phương vẫn lộ vẻ mơ màng thì nghĩ thầm:

- Dường như chàng thiếu niên này không biết chút gì về nội tình, chẳng hiểu đó là sự thật hay chàng giả vờ. Viên tiểu ngọc thạch kia trong màu lục nổi màu hồng, hiển nhiên không thể lầm được, chẳng lẽ...

Lão không dám nghĩ nữa, Du Hữu Lượng lảng sang truyện khác:

- Vãn bối có hai người đồng bạn bị hai lão mặc áo hồng bào bắt trộm, hiện giờ không biết đem dấu ở đâu. Thạch động này dường như ngoắt ngoéo khó tìm, vãn bối thử vào thám thính coi.

Sau một lúc Tiền Trọng Hợp mới tỉnh táo lại hỏi:

- Vụ này làm kinh động đến cả Tang Càn Sư Vương, không hiểu người mặc áo hồng bào lấy trộm vị cô nương ở phái Hoa Sơn làm gì?

Du Hữu Lượng đáp:

- Nêu Bách Độc Chưởng Giáo Du Nhất Kỳ bắt trộm cô ta thì còn có lý, chứ người mặc áo hồng bào kia vãn bối chưa biết lai lịch thế nào thì dĩ nhiên chẳng hiểu động cơ nào đã thúc đẩy.

Tiền Trọng Hợp trầm ngâm nói:

- Họ Du suốt đời mặc hồng bào, cái đó lão phu đã biết rồi, nhưng còn người nữa cũng mặc hồng bào thì không hiểu có ý gì?

Du Hữu Lượng nói:

- Vãn bối thử vào phía trong tìm kiếm, xin tiền bối cứ tự tiện.

Tiền Trọng Hợp cũng muốn đi tìm kiếm giúp chàng nhưng chưa nói ra miệng thì mục quang lại chạm vào viên tiểu ngọc thạch ở trên đầu chàng lập tức lão biến đổi chủ ý đáp:

- Nếu vậy lão phu xin tạm biệt, tiểu huynh đệ liệu lấy mà làm.

Lão nói câu này với cả tấm lòng trân trọng, nhưng Du Hữu Lượng đang lo lắng trong lòng nên không để ý. Chàng đưa mắt nhìn Bắc Ông bước ra ngoài cửa động rồi tung mình vọt xa đi mấy trượng, chớp mắt là mất hút. Du Hữu Lượng ngẩn ngơ một lúc, chàng chợt nhớ ra điều gì, miệng lẩm bẩm:

- Phải rồi, không hiểu tình trạng con Bạch Anh Vũ của Sính Đình Tiên Tử ra sao?

Chàng rảo bước chạy ra ngoài động đảo mắt nhìn quanh thì chẳng thấy con Bạch Anh Vũ đâu. Lúc này ngoài trời đã tạnh mưa, chàng ở trong động trống rỗng một mình, đột nhiên cảm thấy òng bâng khuâng khôn tả.

Chàng ngửng đầu nhìn những đám mây xám xịt trên bầu trời dần dần biến mất, nhường chỗ cho vầng trăng tỏ. Nhưng chỉ thoáng cái ánh tinh quang lại mờ vì những đám mây xám từ đâu kéo đến ám ảnh.

Chàng nghĩ đến phong cảnh nhà mình mấy năm nay cũng thảm đạm như bầu trời mây kéo đen nghịt. Chàng lưu lạc giang hồ, trải qua đã nhiều tang thương biến ảo. Lúc quay đầu nhìn lại thì những việc trôi qua như mây bay khói tỏa.

Những đám mây xám lại ùn ùn kéo đến. Bầu trời đen tối. Lúc này trời đã gần sáng, bóng đêm càng tối tăm hơn trước, trong thạch động không rõ gì nữa cả. Du Hữu Lượng khoa chân bước qua cửa động, cảm giác tựa hồ như bước vào địa ngục.

Chàng vận mục lực, gắng gượng nhìn vào cảnh vật trong vòng ba thước còn thấy lờ mờ. Chàng lần mò tiến về phía trước tự hỏi:

- Thiệu cô nương và Sính Đình Tiên Tử mất tích một cách đột ngột, không hiểu trong thạch động này có tìm ra manh mối gì chăng?

Những pho tượng đã trước mắt vẫn bày hàng đứng sừng sững, chàng khoa chân phải toan bước đi vòng quanh, bỗng động tâm tự nhủ:

- Vừa rồi ta ở tình trạng nguy nan, không rảnh để coi kĩ xem những pho tượng đá này khắc hình vật gì. Bây giờ ta thử nhận xét kĩ càng xem sao.

Chàng thò tay vào bọc lấy mồi lửa quẹt lên. Ánh lửa vàng khè soi vào pho tượng gần nhất thì thấy nét mặt pho tượng này không còn một chút sinh khí, nhưng gương mặt trông rất quen thuộc, bất giác chàng ngẩn người ra.

Du Hữu Lượng dụi mắt đưa tay sờ vào hai hàng lông mày trên tượng đá cơ hồ buột miệng la lên:

- Phù Vân Đại Sư! Pho thạch tượng này điêu khắc hình Phù Vân Đại Sư, chưởng giáo phái Côn Luân. Chàng ngó cặp lông mày điêu khắc như người sống, không hiểu do nét bút của danh gia nào phác họa ra?

Chàng cầm mồi lửa đưa gần về phía trước. Ánh lửa nhỏ bằng hạt đậu nhảy múa làm cho bóng Phù Vân Đại Sư in vào pho tượng thứ hai.

Pho tượng đó nét mặt nghiêm trang khác thường. Chàng hít một hơi chân khí cau màu lẩm bẩm:

- Đây là Vô Vi Đạo Trưởng rồi. Người võ lâm coi lão như một vị học cứu đại nhân. Vô Vi Đạo Trưởng còn là một vị trưởng giáo thông tuệ của phái Võ Đương, tại sao dung mạo lão nhân gia lại khắc vào tượng này?

Chàng kinh nghi lắc đầu, ngẫm nghĩ hồi lâu vẫn không ra được manh mối gì.

Chàng cất bước theo thứ tự đi vào. Mỗi khi nhận ra một người chàng lại lộ vẻ kinh ngạc. Bất giác chàng lẩm bẩm:

- Vị này người đứng tuổi phong tư hơn người. Đúng là Thiên Thủ Kiếm Thẩm Băng Toàn, chương môn phải Điểm Thương. Tám mươi mốt đường Truy Phong Khoái Kiếm của lão nhân gia nổi tiếng khắp võ lâm, đến nay vẫn chưa ai bì kịp về môn này. Không ngờ lại bị biến thành một pho tượng đá không nhúc nhích được...

lại còn... Thiết Thị huynh đệ phái Thiên Sơn cũng ở đây. Ô hay! Sao tượng chỉ có một mình Thiết lão nhị? Vậy tượng Thiết lão đại ở đâu?

Chàng liền nhớ tới lúc mình động thủ với người mặc áo hồng bào đã quăng bẻ cho một pho thạch tượng. Có lẽ chàng đoán là pho tượng bị phá hủy mang hình Thiết lão đại.

Du Hữu Lượng đứng giữa đám tượng đá đột nhiên thấy người lạnh toát.

Chàng liền sụp lạy khấn thầm:- Ngày trước tiểu tử đã được các vị tiền bối giáo huấn rồi mắt phải trừng trừng nhìn thấy các vị bị trúng độc hóa tán công lực mà thác oan. Bấm đốt tay tính lại năm vị chưởng môn các phái thành người thiên cổ đã mấy tháng rồi. Không hiểu ai đã điêu khắc hình tượng các vị dấu vào nơi bí ẩn này?

Bất giác lòng chàng thảm đạm, cất bước tiến về phía trước. Đột nhiên cửa động có cơn gió thổi vào tắt phụt mồi lửa trên tay chàng.

Du Hữu Lượng quay phắt lại, lắng tai nghe thì ngoài động chỉ có tiếng gió thổi lật sật và tiếng cú kêu rùng rợn, chứ không thấy tiếng động nào khác.

Chàng thở phào một cái, lại quẹt lửa lên cho sáng. Dưới ánh lửa vàng khè đột nhiên chàng phát giác phía trong còn hai pho tượng mà vị trí rất rõ ràng. Chàng động tâm cất bước tiến lại.

Ánh lửa lập lòe, Du Hữu Lượng vừa trông rõ nét mặt hai pho tượng kia.

Bỗng nghe đánh "cạch" một tiếng, chàng buông tay, mồi lửa rớt xuống đất, trong thạch động lại tối đen.

Du Hữu Lượng cúi xuống lượm mồi lửa lên, tay run run bật đá lửa châm vào.

Chàng nhìn kĩ lại lần nữa thì hai bộ mặt này làm chàng xúc động, tưởng chừng trái tim muốn nhảy ra ngoài. Chàng khẽ la lên:

- Gia gia và má má! Tại sao gia gia và má má cũng khắc thành tượng và đưa vào đây?

Lòng chàng rối loạn đến cực điểm. Hai mắt tối sầm lại, cơ hồ ngất đi.

Giữa lúc ấy, một bóng đen in vào thạch tượng rất chỉnh tề.

Du Hữu Lượng trải qua biến cố này, tâm thần chàng đang hốt hoảng, càng thêm khích động, tưởng chừng thần trí sắp phải băng hoại. Đối với bóng đen xuất hiện đột ngột, chàng cũng không biết nữa.

Bỗng thấy bóng đen từ từ giơ tay phải lên ấn thẳng vào sau lưng Du Hữu Lượng. Cánh tay đưa ra rất chậm chạp. Du Hữu Lượng trong lúc mê man chợt cảm thấy sau lưng mát lạnh. Bản năng tự nhiên thúc đẩy chàng tỉnh táo trở lại. Chàng vung tay mặt đánh về phía sau. Cục diện này biến thành một người đánh đối phương trong lúc không kịp phòng bị, một người ứng chiến cấp bách.

Bỗng nghe đánh "sầm" một tiếng, Du Hữu Lượng bị chưởng lực của đối phương hất văng ra xa bảy tám bước.

Lực lượng phát chưởng này làm chấn dộng phủ tạng trong người chàng. Chàng ọe lên mấy tiếng thổ máu tươi ra. Chàng gắng gượng dương mắt lên nhìn thì người đứng trước mặt toàn thân đỏ như máu. Chính là Hồng Bào Nhân đi rồi quay trở lại.

Hồng Bào Nhân cất giọng âm trầm:

- Quả nhiên thằng lỏi này vẫn chưa rời khỏi nơi đây.

Du Hữu Lượng không nói gì. Chàng ngấm ngầm vận động chân khí thì thấy huyệt mạch đình trệ không hội tụ chân khí được. Chàng liền cảm thấy nỗi tuyệt vọng vô biên vì hiển nhiên chàng đã bị nội thương cự kì trầm trọng.

Hồng Bào Nhân liếc mắt nhìn hai pho tượng đá. Hai mắt hắn lộ ra ngoài tấm khăn che mặt những tia hung quang cực kì âm độc. Hắn cất tiếng hỏi:

- Du Huyền Thanh đối vơi ngươi là thế nào?

Du Hữu Lượng không trả lời. Chàng gắng sức vận động chân khí mấy lần nhưng đều thất bại.

Hồng Bào Nhân hỏi lại:

- Thẳng lỏi con đừng giả câm giả điếc nữa. Vừa rồi mi nhìn vào tượng Du Huyền Thanh và mụ vợ bảo bối của hắn ngơ ngẩn xuất thần. Mi tưởng lão phu không đoán được sao?

Du Hữu Lượng trong lòng xúc động xẵng giọng hỏi lại:

- Ta là người thế nào với Du Huyền Thanh thì có can dự gì đến lão? Tại sao lão hỏi vặn ta điều này?

Hồng Bào Nhân cười gằn nói:

- Nói cho mi hay cũng bằng vô dụng. Đêm nay nhất định mi phải chết.

Du Hữu Lượng la lên:

- Du Nhất Kỳ! Đúng ngươi là Du Nhất Kỳ rồi.

Hồng Bào Nhân lộ vẻ sửng sốt hỏi:

- Mi bị ma quỷ ám ảnh hay sao mà cứ tưởng lão phu là Du Nhất Kỳ?

Du Hữu Lượng nghe nói chấn động tâm thần.. Chàng tự hỏi:

- Người mặc hồng bào trước mắt ta chắc là nhân vật khinh công tựa hồ quỷ ma. Hắn đã không phải là Bách Độc Giáo Chủ Du Nhất Kỳ thì vừa rồi sao lại hỏi ta câu đó? Lúc hắn nhắc tới danh xưng của phụ thân ta thì khóe mắt lộ ra những tia khác lạ, chẳng lẽ cái chết của song thân ta và chưởng môn năm phái lớn bị hại, ngoài Du Nhất Kỳ ra còn liên quan đến người mặc hồng bào này?

Hồng Bào Nhân chuyển động thân hình, bao nhiêu tư cách nham hiểm lộ ra hết. Du Hữu Lượng thấy hắn quả là một nhân vật hiểm sâu thần bí. Chàng hồi hộp, toàn thân toát mồ hôi nhỏ giọt.

Hồng Bào Nhân lại hỏi:

- Tiểu tử! Vừa rồi mi trúng một chưởng Can Tụ Đoạt hồn của lão phu mà không chết là hiếm có lắm. Ta phải động thủ giết chết một bậc kì tài kể cũng tiếc!

Nhưng vì tình thế bắt buộc lão phu chẳng thể không làm như vậy. Hiện giờ năm mạch lớn trong người mi ít ra đã đứt mất ba mạch rồi. Lão phu chỉ điểm thêm một ngón tay... việc dễ dàng quá. Ha ha! Trong thạch động này lại có thêm một đống xương trắng.

Hắn vừa nói vừa thủ thế. Du Hữu Lượng đã biết võ công kì bí của hắn. Hiện giờ người chàng bị nội thương trầm trọng muốn trốn chạy thì thật là khó quá. Lúc lâm nguy chàng trầm giọng hỏi:

- Tại hạ chỉ hỏi lão một câu:

Vị cô nương ở phái Hoa Sơn và Sính Đình Tiên Tử bị các vị bắt đi làm gì rồi?

Tấm khăn che mặt Hồng Bào Nhân đột nhiên rung động, dường như lão muốn nói lại thôi. Sau cùng hắn đáp:

- Ngươi sắp chết rồi, hỏi nhiều cũng chẳng có ích gì cả.

Hắn đưa tay mặt ra, một ngón tay chõng lên, từ từ cất bước tiến về phía Du Hữu Lượng.

Du Hữu Lượng không còn một chút lực lượng để phản kháng. Chàng đã vận động khẩu quyết về phép thổ nạp của Đại Thiền Tông bên Tây Vực rất nhiều lần mà chân khí đưa tới gần huyệt Huyền Quan rồi thủy chung vẫn không đả thông được. Chàng ngấm ngầm buông tiếng thở dài, đành nhắm mắt đợi chết.

Du Hữu Lượng thấy ngón tay của Hồng Bào Nhân đã đưa tới huyệt Công Tôn ở trước ngực, chàng sắp chết đến nơi, bỗng gầm lên một tiếng thật to, phóng song chưởng đánh ra.

Diễn biến đột ngột khiến Hồng Bào Nhân giật mình kinh hãi bất giác hắn thu chỉ về lùi lại. Ngờ đâu phát chưởng này Du Hữu Lượng chỉ tác thế mà thôi, chẳng có chút chưởng phong nào xô ra.

Du Hữu Lượng thấy đối phương lùi lại. Chàng không chịu bỏ lỡ cơ hội, mà cũng không muốn chạy ra cửa. Chàng nghĩ bụng:

- Địch nhân cách cửa động rất gần, mình chẳng có hy vọng gì ra khỏi được.

Chẳng hiểu phía trong còn thông lộ nào nữa không?

Hồng Bào Nhân chưng hửng một lúc rồi nổi lên tràng cười hô hố.

Du Hữu Lượng nhìn chăm chăm vào đối phương không chớp mắt, lòng không ngớt xoay chuyển ý nghĩ:

- Hiện giờ công lực chưa hoàn toàn tê liệt cần phải nghĩ cách trốn đi cho mau, để sau này sẽ liệu. Nhưng trốn thoát được bàn tay thằng cha này không phải là chuyện dễ dàng. Thạch động sâu thẳm, ta chỉ còn cách nhân lúc hắn vô tình mà chạy vào trong, may ra vận mạng chưa hết thì sống sót được chăng?

Chàng còn đang suy tính thì Hồng Bào Nhân đã vọt tới như một giây khói lẹ.

Hắn vung song quyền đánh ra.

Trong lúc nguy cấp, Du Hữu Lượng nghiêng người đi hạ mình xuống lăn vào góc trong.

Hồng Bào Nhân cử động rất mau lẹ. Hắn vung tay một cái pho tượng đá đổ ầm ầm xuống vít lối đi.

Trong lúc tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, Du Hữu Lượng lại tránh khỏi phát chưởng của đối phương. Chàng tung mình nhảy lên chạy vào phía trong.

Hồng Bào Nhân rất đỗi kinh ngạc. Hắn đang đứng giữa thạch động, mắt thấy Du Hữu Lượng biến mất vào trong bóng tối không khỏi tức giận. Hắn hừ một tiếng nhưng không rượt theo, miệng lẩm bẩm:

- Thẳng nhỏ này tâm cơ linh mẫn! Nhưng gã trốn khỏi bàn tay lão phu và trốn vào trong thạch động thì cũng là đường chết mà ta đỡ phải mất công động thủ.

Nhắc lại Du Hữu Lượng chạy vào phía trong thấy khoảng trống hai bên mỗi lúc một nhỏ hẹp. Chàng chắp hai tay để trước ngực đề phòng khi đụng phải vách đá không đến nỗi chạm vào bộ vị trọng yếu.

Chàng chạy được hơn hai chục trượng, không thấy Hồng Bào Nhân rượt theo mới yên lòng thở phào một cái.

Tuy chàng vừa tránh khỏi kiếp nạn, nhưng lại sợ hoàn cảnh trước mắt. Chàng cẩn thận tiến về phía trước thì thấy địa thế biến thành ngoắt ngoéo từa hồ đi vào một dãy hành lang.

Du Hữu Lượng ngấm ngầm lo sợ. Chân không dừng bước, chàng tiếp tục đi nữa. Không hiểu thời gian đã trôi qua bao lâu vẫn chưa thấy cửa ra.

Đột nhiên phía trước có ánh sáng lờ mờ lọt vào. Chàng mừng rỡ vô cùng, rảo bước tiến nhanh. Đi gần đến chỗ có ánh sáng, đột nhiên chân chàng vấp đánh "Kịch" một tiếng.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau