HẬN THÙ QUYẾT TỬ

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước

Chương con truyện Hận thù quyết tử - Chương 21 - Chương 24

Chương 21: Trả thù sâu, tiểu anh hùng mạo hiểm lên núi - Nhớ tình cũ, nữ ni cô hồi tưởng lúc vào chùa

Phương Quang Diệm, Phương Thuyền Cô nghe tin cha bị hại, lòng đau như cắt, Địch Long Tuấn liền kiếm lời khuyên ngăn rồi nói :

- Hai con cần phải để trí nghĩ tìm sang Vân Nam báo thù huyết hận chớ thương tiếc mãi mà vô ích, vì ở đời việc đã xảy ra thì không thể hoãn cứu được nữa. Đến như ta với Phan lão bà đã dụng hết tâm cơ mà không thể nào trả được thù cho cha con bởi trong Bạch Liên giáo chúng có nhiều tay tài giỏi lắm.

May sao các con ngày nay nhờ ơn Phan lão bà chỉ bảo thêm nên đã thành người tài nghệ hoàn toàn, có thể theo ta cùng đi chuyến này mà thành công chăng?

Phương Quang Diệm với Phương Thuyền Cô đều nói :

- Thưa sư phụ tài nghệ của anh em con đối địch với bọn Bạch Liên giáo có khác gì đem trứng chọi đá? E rằng không thể toàn vẹn được.

Địch Long Tuấn nghiêm sắc :

- Không ngại, vì ta đã biết tài nghệ của các con ngày nay cũng sấp xỉ được như ta rồi, chỉ riêng về phần khí cốt thì còn hơi kém, nhưng sư tổ đã gửi cho bốn viên linh đan, thì khí cốt sẽ được kiên cố hoàn toàn, có đủ tài lực đối phó với người trong Bạch Liên giáo.

Phan Huỳnh Nương nghe lời Địch Long Tuấn liền lấy bốn viên linh đan ra cho Phương, Liễu bốn người, quả nhiên ăn vào thấy gân xương mạnh khỏe hơn mấy phần, vì bốn người vừa thử sức cử những vật nặng, nên có thể biết được ngay.

Phan Huỳnh Nương lại nói với Phương, Liễu bốn người :

- Các con sang Vân Nam chuyến này cần phải dùng mưu thế nào vào đầu hàng được trong Bạch Liên giáo, vì chúng nó đều thấy lạ không nhận được các con. Sau khi vào được đấy rồi các con sẽ thừa cơ hay lập mưu thế nào giết mấy đứa tài giỏi đi trước cho chúng nó nhụt bớt vây cánh, bấy giờ ta cùng sư phụ các con ở ngoài đánh vào thì sẽ trừ được đảng tà giáo ngay.

Bọn anh em Phương, Liễu bốn người tuân lời Phan Huỳnh Nương liền khởi hành đến Vân Nam tìm đảng Bạch Liên giáo ngay.

Phan Huỳnh Nương với Địch Long Tuấn cũng lẻn đi theo sau, lần này quyết trừ cho được Bạch Liên giáo mới nghe.

Nói riêng về bọn Phương, Liễu bốn người. Liễu Thuấn Anh với Phương Thuyền Cô đều ăn bận giả trai để dọc đường cùng đi cho tiện. Ngày kia đi đến dưới chân núi Kim Mã thuộc địa giới Vân Nam là một nơi thị trấn người qua lại đông như thác chảy, chợt một nơi người xúm đông như kiến tức là cửa hiệu chuyên bán phấn son của đàn bà dùng trang điểm.

Nguyên trong cửa hiệu ấy có một cậu bé chừng mười bảy, mười tám tuổi ngồi trong bàn thu tiền để tiếp khách đến mua hàng, vì cậu bé ăn nói rất có duyên nên nhiều cô đến mua hàng lúc nào cũng đông kìn kịt.

Ngày hôm ấy có một cô thiếu nữ đến mua hàng, nhan sắc cũng dễ coi, bảo lấy một hộp sáp son rất tốt cho xem, cậu bé đon đả lấy một hộp đưa ra, cô thiếu nữ chê hộp sáp son ấy màu không được tươi cho lắm, cậu bé thấy cô ưa nhìn thì nói bông đùa :

- Thưa cô thứ sáp son này màu đỏ tươi nhất trong hiệu tôi mới dám đem ra bán cho cô, nếu cô không tin thì điểm thử mới có nhận thấy màu tốt đẹp được.

Cô thiếu nữ nghe nói cũng bật buồn cười :

- Thế thì anh hãy thử bôi lên môi anh cho tôi coi nào.

Sẵn tính khôi hài, cậu bé bèn lấy sáp son điểm lên môi ngay rồi bĩu dài cặp môi đỏ lòm ghé vào gần mặt cô thiếu nữ, lại nói bông lơn :

- Đó, cô thử coi màu sáp son đây có đỏ tươi không? Như bôi vào môi tôi thì không thể nào nhận cho hết vẻ đẹp được, vậy xin cô hãy ghé môi vào quẹt thử sáp son ở môi tôi sang thì sẽ thấy màu đỏ tươi đẹp lạ thường, nếu không được như lời tôi không lấy tiền.

Bọn đàn bà con gái đứng mua đông chung quanh đấy cũng bật cười rầm lên, làm cho thiếu nữ đỏ mặt thẹn quá hóa giận, liền trỏ tay vào mặt cậu bé mắng :

- Thằng chết đâm chết chém kia, dám vô lễ trước mặt ta?

Dứt lời, trong khi bất phòng cô dang tay đánh “đét” một cái thực mạnh trúng má cậu bé đỏ lằn lên, lại nhân lúc ấy người chủ hiệu không có nhà, cậu bé bị tát tê điếng cả bên mặt lại vừa thẹn với mọi người đứng xem.

Cậu bé cũng tức giận giơ nắm tay vào mặt cô thiếu nữ nghiến răng trợn mắt mắng :

- Con đĩ trăm thằng kia làm bộ làm tịch thực, mày dám xấc láo trước mặt ta, ta truyền đời báo danh cho mày là con chó vào luồn ra cúi trong đảng Bạch Liên giáo có cậy thế cậy thần được mãi không? Vì bọn Bạch Liên giáo chúng bây bội nghịch quốc pháp tất sao cũng có ngày bị chém đầu đem bêu ở các nơi.

Thiếu nữ bị mắng lần này tức giận như điên liền trỏ tay vào mặt cậu bé làm rầm rĩ lên :

- Thằng nhép con này lại càng xấc láo, mày to gan chừng nào mà dám nhiếc mắng cả Bạch Liên giáo? Như thế ta thiết tưởng cửa hiệu này dẫu ông trời mở cũng bị phá tan ngay!

Trong khi cãi nhau náo động, người kéo đến xem đông như kiến, làm cậu bé cũng sợ tái mét mặt không dám nói năng gì nữa.

Bỗng thấy một chàng thiếu niên đứng xem trong đám đông người, cô thiếu nữ im hẳn tiếng cãi cọ, rồi vội đến nắm cánh tay chàng thiếu niên hỏi :

- Có phải Liễu... sao công tử thấy tôi lại không gọi cho biết trước?

Thiếu nữ nói đến đây, lại quay lại trỏ tay đe cậu bé trong hiệu :

- Liệu hồn, ta hãy tạm tha cho mày, vì gặp người quen ta có chút việc cần.

Thiếu nữ vừa nói vừa kéo tay chàng thiếu niên tức Liễu Tinh Đởm ra khỏi đám đông người.

Phương Thuyền Cô lúc ấy trông mặt thiếu nữ có vẻ quan quen bèn cùng Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh chạy đến gần. Phương Thuyền Cô mới nhận được thiếu nữ là nha hoàn của Mai Hương Châu ở nhà Tiết Cẩn khi trước.

Phương Thuyền Cô vội hỏi Vân Hương :

- Thế bây giờ nhị phu nhân của ngươi đâu, hiện giờ nàng có ở đây không?

Làm Liễu công tử ngày đêm mong mỏi nhị phu nhân không ăn không ngủ được.

Nhưng sao thầy trò ngươi lại lưu lạc đến đây?

Vân Hương nhìn Phương Thuyền Cô hồi lâu không nhận được, sau bật buồn cười nói :

- Thôi tôi hiểu Phương cô nương rồi, để tôi đưa cô nương đến chơi với nhị phu nhân. À, hai vị này đây có phải là người cùng đến với cô nương?

Phương Thuyền Cô chưa kịp trả lời Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh đã gật đầu tỏ ra ý phải.

Liễu Tinh Đởm thấy Vân Hương cứ nắm mãi tay mình thì ngượng nói :

- Ngươi buông ta ra, cứ nắm thế này để người qua đường trông thấy còn gì là thể thống?

Vân Hương cười nói tự nhiên :

- Công tử là người xứ Bắc, thảo nào không biết rõ phong tục miền Nam đây, vì con gái ở đây thấy người quen phải nắm tay hỏi han mới là có lễ tôn trọng, nếu không thế thì là cách tiếp đãi hờ hững không tình thân mật. À, nhân tiện lão gia tôi không có ở nhà, vậy công tử mau theo tôi đến cùng nhị phu nhân bàn chuyện cơ mật.

Vân Hương nói rồi dẫn bọn Liễu Tinh Đởm bốn người ra khỏi nơi thị trấn đó đến một tòa sơn trang, thấy có một bọn người rất đông đều bận quần áo chẽn, cạnh sườn đeo gươm đao, đứng xếp hàng hai bên trong rất nghiêm chỉnh. Vân Hương liền đứng giới thiệu với bọn người ấy :

- Đây tức là bốn người cùng làng với phu nhân tôi xin đến đầu vào Bạch Liên giáo nên tôi dẫn bốn người này đến phòng phu nhân để khai rõ danh sách.

Bọn người ấy nghe nói liền tuốt gươm đao ra khỏi vỏ rồi đều giơ bổng lên đầu, làm bọn Liễu Tinh Đởm bốn người cùng kinh ngạc không hiểu vì lẽ gì, Vân Hương bật cười nói :

- Công tử đừng lấy làm lạ, đó là người trong giáo thi hành lễ nghinh tiếp.

Bọn anh em Liễu Tinh Đởm mới hiểu lẽ, rồi theo Vân Hương vào trong cửa sơn trại lại thấy một bọn người nữa đến thăm hỏi, Vân Hương cứ nói như lời trước, chúng lại tuốt gươm đao ra chào như vừa rồi.

Vào đến tòa nhà trong, Vân Hương bảo bọn Liễu Tinh Đởm ngồi chờ ở đấy.

Nguyên tòa nhà đây là của Mai Hương Châu với hai nha hoàn Vân Hương, Vận Hương ở, trừ phi Giáo chủ Hàn Thiên Tả ra thì không ai dám tự quyền đi vào.

Nha hoàn Vân Hương mời bọn Liễu Tinh Đởm bốn người ngồi chờ ở gian nhà khách, rồi đi vào căn phòng phía trong. Hồi lâu thấy nha hoàn Vận Hương chạy ra tươi cười nói :

- Chào công tử, phu nhân tôi xin mời công tử vào cho trong kia.

Liễu Tinh Đởm, Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh, Phương Thuyền Cô bốn người đều đứng dậy theo Vận Hương vào trong phòng ấy, thấy Mai Hương Châu điềm nhiên ngồi tựa trên giường, nhan sắc lộng lẫy như một nàng tiên nga xuống trần, khi nàng trông thấy Liễu Tinh Đởm thì trong lòng không biết bi thảm hay vui mừng, nàng vội đứng dậy mời bọn Liễu Tinh Đởm bốn người ngồi xuống.

Mai Hương Châu liền bước đến trước mặt Liễu Tinh Đởm hai mắt ngừng ngừng lệ sa khẽ nói :

- Liễu công tử, thiếp thực là người hèn mạt xấu xa phụ tình công tử, nay không còn mặt mũi nào trông thấy công tử nữa...

Nàng nói đến đây nước mắt giàn giụa như nghẹn cổ không thể thốt ra lời được.

Lòng người há phải gỗ đá, Liễu Tinh Đởm cũng phải cảm động vội kiếm lời an ủi nàng :

- Nàng chớ quá phiền muộn mà nghĩ lầm như thế, nếu tôi oán trách nàng thì có khi nào lại tìm đến đây? Nay tôi thấy nàng không việc gì thì lấy làm sung sướng vô cùng, nàng chịu nhẫn nhục tiểu tiết mà hoàn toàn đại chí thực là một người rất đáng khen. Phương chi đường lối còn dài tôi với nàng há lại không còn ngày ân ái hay sao? Nàng chớ nên phiền muộn làm tôi cũng thêm buồn lòng.

Ấy là Liễu Tinh Đởm nghĩ ơn nàng giúp chàng trả được thù cha khi trước, nên phải kiếm lời khuyên nàng để tạ ơn ấy và tiện dịp báo thù cho anh em họ Phương bây giờ.

Cố cầm giọt lệ, Mai Hương Châu lại nhìn Phương Thuyền Cô, và Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh ba người rồi nói :

- Sở dĩ thiếp bị thất tiết với gã Hàn Thiên Tả ở núi Kim Mã đây cũng vì cứu Phương công tử và hai vị tiểu thư ở chùa Ngọc Long ngày trước, may sao chàng Liễu Tinh Đởm lại tìm đường đến đây thì thực là cái tử kỳ của thiếp sắp đến rồi.

Nhưng sau khi thiếp đã chết mà chàng Liễu Tinh Đởm có quên thiếp chăng thì công tử với hai vị tiểu thư xin vì thiếp mà nhắc lại chàng đừng nở quên vong hồn kẻ bạc mệnh này. Cứ mỗi khi thanh minh giai tiết thì chàng đốt cho thiếp một nén nhang, một thỏi vàng ở bãi tha ma, rồi gọi đến tên thiếp, nhỏ vài giọt lệ đồng tình thì nơi chín suối thiếp đội ơn khôn xiết, vì sau khi thiếp chết rồi linh hồn lúc nào cũng phảng phất chung quanh người chàng.

Liễu Tinh Đởm thấy nàng nói quá si cũng vội ngắt lời :

- Nàng nói như vậy thật quá khinh tôi lắm, chẳng biết tôi có điều gì phụ lòng mà nàng thốt ra lời ấy? Vả trước khi tôi biết nàng thì không phải là chỉ cốt chiếm cứ lấy danh tiết của nàng nghĩa là chỉ cảm kích tấm lòng quá hậu, vậy nàng đừng quên như thế.

Mai Hương Châu vội xua tay nói :

- Sẽ chứ, thiếp còn nhiều chuyện cần phải nói với chàng.

Mai Hương Châu nói dứt lời liền bảo hai nha hoàn Vân Hương, Vận Hương ra đứng gác ngoài cửa phòng, kẻo khi có người lẻn đến ngay trộm thì nguy.

Mai Hương Châu lại bảo bốn người khai tên giả mạo, Liễu Tinh Đởm đặt tên là Trương Tích Thuần, Phương Quang Diệm là Trương Tích Cổ, Phương Thuyền Cô là Trương Tích Thư, Liễu Thuấn Anh là Trương Tích Bằng, vờ nhận là bốn anh em để vào sổ danh sách cho tên Hàn Thiên Tả không nghi, lại bảo bốn người tự ký tên họ vào đây cho chắc chắn.

Nguyên từ khi Hàn Thiên Tả thu phục được Mai Hương Châu thì rất yêu mến nhan sắc của nàng, nên những sự cơ mật trong Bạch Liên giáo liền trao cho nàng chưởng quản để mua lấy trái tim nàng yêu mình. Hàn Thiên Tả lại lập ý bắt anh em Phương Quang Diệm, Phương Thuyền Cô để cướp lấy Kiền Khôn Kính về dùng, vì gương ấy của nhà họ Phương từ xưa đến nay đã sát hại bao nhiêu người trong Bạch Liên giáo.

Mai Hương Châu thấy thế cố khuyên ngăn Hàn Thiên Tả đừng tróc nã anh em họ Phương nữa cũng không được, vì hắn chỉ ham lấy Kiền Khôn Kính là vật rất lợi hại, nhưng khi ấy anh em họ Phương đã ẩn vào Thuần Dương miếu theo Phan Huỳnh Nương luyện tập thêm võ thuật, nên Hàn Thiên Tả cho người đi tầm nã không thấy, vì Thuần Dương miếu kiến thiết ở dưới địa huyệt rất bí mật.

Lúc ấy Mai Hương Châu đang ngồi bàn chuyện với bọn Liễu Tinh Đởm trong phòng bí mật, Liễu Thuấn Anh sực nghĩ ra một kế nói với Mai Hương Châu :

- Anh em chúng tôi đều là nhờ ơn phu nhân giải cứu khi trước mới còn sống đến ngày nay, nên rất lấy làm cảm kích xin nói rõ thật tình để phu nhân biết.

Nguyên anh Tinh Đởm và chị Thuyền Cô có hai thanh bảo kiếm rất lợi hại là Thanh Phong, Thu Nguyệt, ngày trước phu nhân đã được trông thấy ở nhà Tiết Cẩn. Nhưng còn Kiền Khôn Kính khi gặp lại thì ngỡ có một mặt lúc giở ra thành hai mặt, mặt gương Kiền lại cũng do anh Tinh Đởm tôi dùng, mặt gương Khôn lại cũng chị Thuyền Cô giữ. Nếu nói đến hai mặt Kiền Khôn Kính ấy thì thật là vật báu trên đời hiếm thấy, có thể so sánh ngang bằng với bọn Phiêu Thiên An của Quảng Thành Tử trên bảng Phong Thần, và cái Kiền Khôn Quyện của Na Tra thái tử lợi hại như nhau. Kiền Khôn Kính tuy không có phép thần thông biết linh biến, song người anh hùng hào kiệt bực nào, hay thiên binh vạn mã khi chiếu vào thì đều bị quáng mắt đứng đờ ra đành để cho người vào giết, không còn biết đường lối mà chạy, như thế Kiền Khôn Kính này có thể diệt được bọn Bạch Liên giáo và giết chết Hàn Thiên Tả để trả thù cho Phương lão bá, vậy chưa rõ ý kiến phu nhân ra sao?

Mai Hương Châu nghe Liễu Thuấn Anh còn đang do dự chưa nói, Liễu Tinh Đởm biết ý nàng bước đến gần sẽ hỏi :

- Nàng hiểu rõ trong Bạch Liên giáo có bao nhiêu vũ đảng? Nhân ngày trước ông nội Phương thế huynh là Phương Kiện Hầu người đại cừu thù của Bạch Liên giáo. Nay Phương thế huynh xin kế thừa chí hướng ông nội, không những thế lại mang thêm mối thù không đội trời chung của cha bị hại, nên quyết tảo trừ hết dư đảng Bạch Liên giáo, bằng không sau này chết xuống suối vàng còn mặt mũi nào trông thấy ông cha, mà hiện giờ con cháu đời đời cũng thêm thẹn với khắp mặt anh hùng trên chốn lục lâm giang hồ, vậy xin giúp đỡ Phương thế huynh một tay trả được thù ấy thì ân đức muôn đời không quên.

Mai Hương Châu khẽ gật đầu nói :

- Thiếp do dự cũng vì định trả hộ mối thù cho Phương công tử vì vũ đảng bọn Bạch Liên giáo đông không biết bao nhiêu mà kể, lại phần nhiều là tay tài giỏi cả, như Hàn Thiên Tả, Hắc Xa Luân, Ô Hóa Nhi, Mao Thiên Toại đều luyện được con mắt như lửa, nhìn mặt trời không biết chói, họa chăng chỉ làm quáng mắt được những bọn tì tướng, đến như Phan Huỳnh Nương với Địch Long Tuấn là sư phụ của công tử là bậc tài giỏi, mà hai phen đến đấy không làm gì nổi chúng.

May sao gã Hổ Đầu hòa thượng vừa bị Phan Huỳnh Nương đánh chết, nếu không còn một con hùm dữ để trị nữa, vậy lúc này ta phải dụng mưu thủ thắng, không thể dùng vũ phấn đấu được.

Liễu Tinh Đởm vội an ủi nàng :

- Nàng nghĩ thế cũng phải, nhưng tài nghệ của anh em tôi ngày nay khác hẳn thuở xưa một vực một trời, có thể đủ lực đối phó với bọn Hàn Thiên Tả được, mà hiện giờ sư phụ tôi là Địch Long Tuấn với Phan Huỳnh Nương cũng đã ám trợ chung quanh quả núi Kim Mã đây, miễn là nàng cứ giới thiệu thế nào cho anh em tôi được giáp mặt chúng nó, rồi thì sẽ có phương kế đối phó.Mai Hương Châu nghe lời quả quyết của Liễu Tinh Đởm thì cũng có ý vui mừng nói :

- Nếu chàng tài năng nghị lực đối phó với bọn Hàn Thiên Tả thì có gì sung sướng cho bằng, thế thì mối thù của Phương lão anh hùng quyết thế nào cũng trả được. Còn thiếp giới thiệu cho chàng được giáp mặt Hàn Thiên Tả là sự rất dễ dàng, nhưng hắn giờ còn đang đến Sơn Tây định lùng bắt Phương công tử và Phương tiểu thư để trừ đi như người là cỏ đào sạch rễ, kẻo khi nẩy mầm sinh tai họa, vậy nay chàng với các vị tạm thời ở đây để khi nào Hàn Thiên Tả về ta sẽ liệu thế trừng trị...

Anh em Phương Quang Diệm, Phương Thuyền Cô nghe lời Mai Hương Châu vừa nói đến đấy thì cả giận hỏi :

- À, thế ra Hàn Thiên Tả còn định lùng giết cả anh em tôi? Hay cho quân thất phu này gian ác thật, đã sát hại cha tôi mà vẫn chưa cam lòng, nay định lại tróc nã cả anh tôi nữa như thế tôi quyết thề không giết chết lũ tà giáo chúng nó thì không xốn làm người.

Mai Hương Châu bèn kiếm lời khuyên ngăn :

- May cũng may cho công tử với tiểu thư đã đến đây rồi, nếu còn ở Sơn Tây mà gặp nó thì nguy mất, nó không những là võ nghệ cao cường lại mưu trí xảo quyệt, hễ nó có thể áp đảo được mình sẽ dùng vũ lực đối phó hoặc không đánh được mình thì dùng cơ mưu ám hại, vậy công tử với tiểu thư chớ nên nóng nảy vội mà hỏng việc, ta hãy chờ cơ hội sẽ trừng trị nó mới được.

Anh em họ Phương nghe lời Mai Hương Châu đành ở lại vờ đến đầu bôn trong Bạch Liên giáo để chờ dịp báo thù tiết hận cho cha.

Lúc ấy bọn Phương, Liễu bốn người ngồi ở trong phòng riêng nói chuyện với Mai Hương Châu, bỗng thấy một bức chân dung nàng thiếu nữ vẽ nửa mình ăn bận võ trang coi xinh đẹp như một nàng tiên nga trên Giao Trì xuống trần, càng nhìn càng thấy nhan sắc lộng lẫy không biết chán mắt, lại có vẽ nghiêm trang và sát khí, khiến người trông thấy phải tôn phục.

Bên kia lại thấy một bức tượng người đàn ông, coi râu xồm miệng rộng, mũi gãy mắt to, tướng mạo rất cổ quái, lại thêm màu da đen như mực, làm ta thoạt nhìn cũng phải ghê rợn.

Nhưng không biết sao hai bức ảnh treo liền nhau ở chỗ này, chắc có một thiên lịch sử rất kỳ quái ở trong Bạch Liên giáo, thực là mặt nhọ với má đào, hai bức ảnh người đàn ông với cô thiếu nữ không xứng đáng nhau chút nào. Liễu Tinh Đởm nhìn hai bức ảnh bật cười trỏ hỏi Mai Hương Châu :

- Hai bức ảnh này của ai treo gần nhau mà có vẻ xấu đẹp một vực một trời như thế? Chắc người có hai mặt trong Bạch Liên giáo, nàng có hiểu chuyện xin cho tôi biết.

Mai Hương Châu cười nói :

- Thế ra chàng cũng không biết người đàn bà này đã đành, người đàn ông kia chàng không nhận được, nhưng người đàn bà thì chàng có thể xét kỹ ra.

Liễu Tinh Đởm rất lấy làm ngạc nhiên :

- Chết nỗi, tôi có phải là người trong Bạch Liên giáo đâu mà nhận được bức tranh người đàn bà ấy? Nàng nói chuyện mơ hồ, như nàng đã thuộc người trong Bạch Liên giáo bấy lâu thì mới có thể hiểu được.

Mai Hương Châu nghe lời Liễu Tinh Đởm hốt nhiên thẹn đỏ mặt có vẻ giận chàng nói phật ý liền cắt nghĩa rõ :

- Chàng bất tất phải nói thiếp thuộc người trong Bạch Liên giáo cho buồn lòng, và chàng có thể nhận biết người đàn bà này nên thiếp dám hỏi như thế, người đàn bà ấy đã có công phục thù cho chàng khi trước lại là người dạy chàng học tập trở nên người tài giỏi ngày nay.

Liễu Tinh Đởm lại càng kinh ngạc chắc người trong tranh có nguyên nhân với mình, không những thế bọn Phương Quang Diệm ba người nghe chuyện cũng rất lấy làm lạ, nhất là Phương Thuyền Cô lại tưởng người con gái trong tranh có tình ý với Liễu Tinh Đởm nên nhìn chàng bằng con mắt nghi ngờ. Liễu Tinh Đởm càng có ý tức lời nàng nói hồ đồ liền hỏi :

- Thế thì nàng nói hẳn ngay người con gái ấy có liên can gì với tôi?

Mai Hương Châu làm cho chàng ngớ ngẩn sinh tức, lúc ấy mới hả giận cười nói :

- Chàng muốn hỏi người xinh đẹp trong tranh ấy, ngoài năm mươi năm về trước thì đang cái tuổi đào tơ sen ngó một trang nữ trung kiệt, tài sắc làm kinh động khắp mặt anh hùng trong đời. Đến nay thì đã cây cõi hoa cằn, da mồi tóc bạc không còn hồng nhan như bức tranh này nữa. Người ấy là ai? Tức bà Phan Huỳnh Nương đã giúp chàng phục thù và dạy bảo luyện tập võ nghệ.

Phương, Liễu bốn người đều kinh ngạc không ngờ lại có chuyện lạ lùng như thế. Liễu Tinh Đởm vội hỏi :

- Người trong tranh tức bà Phan Huỳnh Nương năm xưa? Nhưng bà đại thù địch với Bạch Liên giáo, sao chúng lại tôn sùng bức chân dung ở đây? Còn người đàn ông tướng mạo cổ quái kia là ai, chẳng lẽ là ông chồng bả thuở trước?

Mai Hương Châu nghe chàng hỏi bật buồn cười :

- Phải, bà Phan Huỳnh Nương chính là đại thù địch với Bạch Liên giáo, nên chúng mới để chân tượng bà ở đây làm di tích. Còn người mặt mũi cổ quái kia tuy không phải chồng bà, nhưng tức là một người rất si ngây nhan sắc xinh đẹp của bà thuở xưa, khi còn sinh thời người ấy tôn sùng bà như một vị thần thiêng liêng có sắc xinh đẹp tuyệt trần, cũng vì có tính hiếu sắc lạ lùng ấy mà bị giết dưới lưỡi gươm tiêu hồn của bà, người ấy tức là tên Đại giáo chủ Điền Quang Lộc trong Bạch Liên giáo khi trước.

Bốn người nghe nói đều lấy làm lạ, không ngờ một tên chúa đảng Bạch Liên giáo khi xưa lại có một thiên tình sử quái quắc với Phan Huỳnh Nương như thế.

Mai Hương Châu bắt đầu kể rõ thiên tình sử si ngốc của Điền Quang Lộc tên chúa đảng Bạch Liên giáo cho mọi người nghe :

- Nguyên Phan Huỳnh Nương khi còn cái tuổi thanh xuân trăng tròn, nhan sắc và tài nghệ lừng lẫy khắp trong đời, hết mặt khách lục lâm giang hồ đều khiếp oai là một trang nữ hiệp kỳ tài. Khi ấy Điền Quang Lộc cũng là một tay đại anh hùng danh tiếng dậy đất Vân Nam, một mình đứng tổ chức Bạch Liên giáo, trong tay có hàng thiên binh vạn tướng, uy quyền hiển hách, khắp xa gần đều khiếp hãi. Sau hắn nghe danh Phan Huỳnh Nương tìm đến cầu tài, thành ra hai người là tay đại kình địch bất phân thắng bại nên Điền Quang Lộc mới ngưỡng mộ cái tài sắc của bà, nhưng hắn là đảng tà giáo bất chánh không khi nào bà chịu phục tùng, gây ra hai bên xung đột nhiều trận rất dữ dội, mà Điền Quang Lộc vẫn mê bà, lắm khi như người điên rồ, vì trong đời hiếm có người tài sắc như bà năm xưa. Thuở ấy biết bao anh hùng hiệp sĩ ái mộ tài sắc của bà, xong bà không để lọt mắt xanh người nào, mãi sau bà mới kết duyên với một vị hiệp sĩ họ Ngô, thì Điền Quang Lộc sinh lòng thù oán vì không thu phục được bà, dẫn bọn thủ hạ đến đây gây với chồng bà nhiều trận kinh hồn. Không ngờ Điền Quang Lộc bị bà chém một nhát vào chỗ phạm, bị thương chạy về đến núi Kim Mã thì chết. Trong khi gần chết hắn còn si ngốc dặn bọn thủ hạ để bức chân dung của bà với bức chân tượng hắn treo gần nhau, thì dẫu hắn chết cũng không oán hận gì, vì hắn tự quá yêu bà mà bị như thế. Điền Quang Lộc căn dặn bọn thủ hạ không được báo thù sau này, và hắn tự biết dẫu có báo thù cũng không thể nào được, đến tài giỏi như hắn mà còn bị chết nữa là người khác làm được trò gì, chẳng qua lại rước thêm họa vào mình. Bởi thế hơn mấy chục năm trời Bạch Liên giáo không dám tìm Phan Huỳnh Nương để trả thù, mãi đến ngày nay Hắc Xa Luân lỡ đánh chết Phương Kế Võ lão anh hùng nên mới gây ra chuyện Phan Huỳnh Nương đến đây lần này nữa, ấy là thiếp thấy lời Hàn Thiên Tả thuật lại thiên lịch sử ấy cho nghe.

Bọn Liễu Tinh Đởm bốn người nghe chuyện Phan Huỳnh Nương đều khen ngợi bà có tầm mắt biết người và có đởm lược chống đối Bạch Liên giáo đến lúc cuối cùng.

Lúc ấy Mai Hương Châu sai hai nha hoàn Vân Hương, Vận Hương đưa bọn Liễu Tinh Đởm ra ở một gian phòng gần đấy, rồi cải tên họ ghi vào sổ danh sách phải nhớ kỹ, kẻo nói lầm mà người trong đảng khám phá ra thì nguy, chờ khi Hàn Thiên Tả về sẽ lập kế trừng trị hắn.

Mỗi ngày Mai Hương Châu sai người dọn cơm rượu long trọng thết đãi bọn Liễu Tinh Đởm, rồi nhận là người cùng làng mới đến đầu trong đảng để chúng khỏi sinh nghi.

Liễu Tinh Đởm ở trên núi đã ba bốn ngày mà không thấy Hàn Thiên Tả trở về, còn bọn tướng là Hắc Xa Luân, Ô Hóa Nhi với Mao Thiên Toại thường ở trong Tụ Nghĩa đường nên không gặp, và chỗ ấy có lệnh cấm của bọn tà giáo rất nghiêm ngặt nên bốn người không đi vào được.

Bọn Liễu Tinh Đởm chỉ cùng nhau đi dạo chơi chung quanh núi và các nơi doanh trại để nhận thuộc đường lối cho tiện khi khởi sự.

Một hôm bọn Liễu Tinh Đởm bốn người xuống khỏi núi Kim Mã vào một khu rừng gần đấy cách chừng hai ba dặm, định xem đường lối doanh trại của Bạch Liên giáo có thiết lập lan ra đến đây không, thì ra không thấy gì hết, chỉ là một khu rừng hoang vu ít có dấu vết người qua lại.

Rẽ bụi cỏ lau, bọn Liễu Tinh Đởm bốn người đang đi, Phương Quang Diệm với Liễu Thuấn Anh bỗng bị cành gai vướng gấu quần, hai người vội cúi xuống gỡ, chợt trên đầu lại thấy cành cây vướng mũ, vội ngẩng đầu lên thì hai cái mũ không cánh mà bay mất.

Lúc ấy hai người mới biết là trúng kế của tay đại bợm giang hồ thì đều tức giận vô cùng. Phương Quang Diệm với Liễu Thuấn Anh liền nhảy tót lên cành cây chuyền đi các nơi tìm. Liễu Tinh Đởm với Phương Thuyền Cô cũng vội nhảy lên đuổi theo.

Đứng trên ngọn cây, bốn người đều ngơ ngác nhìn không thấy ai hết, chợt đâu lại thấy hai mũi phi tiêu ở đằng xa bay vụt đến cắm ngay vào búi tóc Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh, hai người giật nảy mình vội rút hai mũi tiêu ra xem thấy ở đuôi khắc chữ “Lương” thì biết là người ném tiêu họ Lương.

Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh lại càng tức giận cố sục sạo tìm cho được người ấy.

Nhìn lên phía trước, thấy hai người mặc đồ đen như hai con vượn đang đánh đu ở ngọn cây nhanh thoăn thoắt. Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh cả giận quăng mình nhảy vọt theo. Liễu Tinh Đởm với Phương Thuyền Cô lại cùng đuổi theo nốt.

Không ngờ khi đến nơi hai người mặc áo đen đã nhảy sang cây khác, làm bọn Liễu Tinh Đởm bốn người tức giận lại đu mình nhảy theo, hai người mặc áo đen kia lại nhảy luôn đi, thành cứ như thế làm hai người chuyền nhảy một quãng khá xa ước hai dặm đường nữa mà không thể bắt được hai người áo đen kia, vì cách chuyền nhảy nhanh như gió nên không theo kịp là phải.

Sau đến một thung lũng khá rộng, hai người mặc quần áo đen, mặt cũng trùm mặt nạ đen, liền nhảy xuống bãi cỏ tranh, rồi đều ứng tiếng thách to lên :

- Hai người đầu trần mất mũ kia, có giỏi thì xuống đây tỷ thí với ta vài hiệp chơi, nếu cậy có hai người bạn ta xuống đánh hôi thì là quân đê hèn.

Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh nghe lời rút hai thanh kiếm nhảy xổ vào. Hai người ấy liền nhảy tránh ra rồi tay cười nhạo :

- Nếu hai người dùng đến lợi khí thì là đồ tiểu tốt vô danh, có giỏi hãy đấu quyền tay không, chọi với chúng ta vài đường cho biết tài cao thấp.

Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh lại đều tức khí nói :

- Được, nếu chúng bây muốn dạo quyền chơi thì ta đây cũng bất chấp.

Dứt lời, Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh liền dạo quyền, xông vào hỗn đấu với hai người áo đen ấy, bốn người chia làm hai cặp hỗn đấu rất kịch liệt.

Phương Quang Diệm liền thủ “Ngọc Hoàng Chấp Ấn” đứng vờn sẵn.Một người mặc quần áo đen đeo mặt nạ cũng vội dùng “Tiên Nữ Thái Hoa” nhảy xả vào phá.

Phương Quang Diệm né người nhảy ra, rồi lại dùng “Long Phụng Triều Dương” tiến vào đưa thốc hai quả đấm lên hàm.

Người mặc áo đen lại dùng ngay “Thiên Cơ Tống Tử” đưa hai tay lên gạt hai quả đấm ra.

Hai người đều biết nhau là tay lợi hại, phải giữ thế chắc chắn xông vào hỗn đấu, tức thì quyền cước biến ra muôn nghìn đường lối, càng trông càng thấy linh động tuyệt vời, thực là một đôi địch thủ gặp nhau hồi lâu vẫn chưa phân thắng bại.

Liễu Thuấn Anh hỗn đấu với người mặc quần áo đen đeo mặt nạ hồi lâu cũng chưa phân cao thấp. Liễu Thuấn Anh định thủ thắng trước liền dùng “Nguyên súy hồi trảo” quay người chạy để nhử.

Người mặc áo đen ấy cũng không khiếp hãi, dùng ngay “Tướng quân xuất mã” đuổi theo.

Liễu Thuấn Anh thừa cơ quay mình lại dùng “Hoàng long thám trảo” phóng chân đá vào ngực, rồi hai tay giơ lên móc yết hầu.

Người mặc áo đen ấy khiếp hãi là hẳn người xuống dùng “Ngô công trầm địa” tránh thoát miếng võ ác độc, rồi tiến vào quyền đánh.

Liễu Thuấn Anh cũng vội giở thế nghinh địch, hai người lại trổ hết tài nghệ bình sinh cùng nhau hỗn đấu rất kịch liệt, nhiều khi cứ ngỡ sắp xảy ra sự nguy hiểm lại hóa ra giữ gìn kín đáo không việc gì, vì đều tay võ dũng ngang hàng nhau.

Bốn người hỗn đấu trên bãi cỏ hồi khá lâu nữa vẫn không ai chịu ai, hai bên đều dùng các thế võ rất bí hiểm ít người am hiểm được đem ra đối phó nhau, nên mới giữ vững bền hồi lâu chưa phân thắng bại.

Về phần Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh cũng khen thầm hai người ấy tài giỏi, giả sử mình không gắng công luyện tập thêm mấy năm nữa thì khó chống cự nổi hai người ấy, thế mới biết trong đời còn nhiều tay tài giỏi.

Về phần hai người ấy cũng rất kinh ngạc không ngờ Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh lại tài giỏi đến thế được, thực khác hẳn khi trước một vực một trời vì hai người ấy đã được quen biết Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh từ mấy năm về trước.

Lúc ấy Liễu Tinh Đởm với Phương Thuyền Cô đứng ngoài xem Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh đấu với hai người ấy bất phân thắng bại thì cũng tấm tắc khen thầm, không ngờ trong chốn rừng xanh lại có hai người tài giỏi như thế mà chịu mai danh ẩn tích, nếu để đấu nữa tất hai bên thể nào cũng có người xảy ra nguy hiểm, nên Liễu Tinh Đởm với Phương Thuyền Cô vội nhảy vào.

Hai người kia nhảy vọt ra ngoài cười khanh khách chế nhạo :

- Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh! Chúng ta chỉ cốt tỉ thí với hai vợ chồng ngươi cho biết tài cao thấp chơi, không ngờ lại có hai gã kia vào giúp sức, như thế thì vợ chồng ngươi là đồ hèn nhát không có độ anh hùng.

Kinh ngạc, Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh đều lấy làm lạ, không ngờ trong chốn rừng xanh lại có hai người ấy biết rõ tên họ và hiểu được cả mình là vợ chồng với nhau. Chẳng là một sự kỳ quái?

Hai người ấy là ai? Thực bí mật không hiểu!

Phương Quang Diệm với Liễu Thuấn Anh chắc đích hai người ấy là tay anh hùng hiệp sĩ, đối với mình chắc cũng có quen biết một vài lần.

Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh đều chấp tay lễ hai người ấy rồi ứng tiếng nói :

- Hai vị hiệp sĩ cao danh quý tính là chi? Mà lại được biết tôi ở đây? Nay chúng tôi có lời kính chào xin hai vị hãy bỏ mặt nạ cho chúng tôi được rõ tôn nhan.

Hai người ấy đều lắc đầu nói :

- Không được, quyết không thể được, vì chúng tôi nhất định kiếp này không để vợ chồng chàng trông thấy mặt, mà chúng tôi cũng không muốn trông thấy mặt vợ chàng để thêm một mối tư tưởng khó chịu. Thôi, xin mời vợ chồng chàng và hai tráng sĩ kia kia mau tìm đường trở lại kẻo khi vào khu rừng này xảy ra nhiều sự nguy hiểm không thể nào thoát thân được.

Dứt lời, hai người ấy cất mình nhảy vọt lên trên rặng cây um tùm, chuyền đi nhanh như con vượn theo gió.

Bọn anh em Phương, Liễu bốn người cũng vội nhảy lên cây đuổi theo, chớp mắt đã không thấy tung tích hai người ấy đâu, sau trèo lên một quả núi cao chót vót để tìm phương hướng xem hai người lẩn vào đâu cũng không thấy gì.

Bấy giờ trời đã sâm sẩm tối, trên ngọn núi cao chót vót trong khu rừng hoang, bọn Liễu Tinh Đởm bốn người đều ngơ ngác để tìm lối ra, không ngờ chỉ thấy ngàn cây cỏ nội xanh ngắt một màu pha lẫn với màu trời u ám, lại càng khó nhận ra đường lối.

Bỗng nghe tiếng thú dữ hình như đàn hổ báo kêu gầm vang chung quanh sườn núi, có lẽ đây là một khu rừng hoang và hung hiểm ít có người dám đi vào thật, nhưng ngang sườn núi hình như có một ngôi chùa cổ đang ẩn hiện trong khóm cây phía trước mặt, lại tiếp luôn tiếng hổ báo gầm thét dữ dội rồi thấy một đàn hổ báo ước chừng hai mươi mấy con ở trong bụi lau và ở dưới sườn núi nhảy xổ ra nhe nanh múa vuốt xông vào vồ bọn anh em Liễu Tinh Đởm.

Mọi người đều kinh hãi rất lấy làm lạ, loạn rừng hay sao mà một lúc có nhiều thú dữ như thế?

Bọn anh em Liễu Tinh Đởm bèn xăn tay áo đánh đàn thú dữ.

Liễu Thuấn Anh, Phương Thuyền Cô hai nàng túm được chân hai con hùm giơ lên cao khỏi đầu quăng xuống núi định quật chết, may sao hai con vật ấy lanh lẹn bám vào hai thân cây gượng lại được, rồi nó lại gầm vang nhảy xổ lên, cùng những con kia lại giương nanh múa vuốt sấn vào vồ táp, làm bốn người đỡ đánh luống cuống cả chân tay, e khi hở cơ bị những ngọn nanh vuốt của loài thú dữ xé vụn xác.

Phương Quang Diệm, Liễu Tinh Đởm vội vàng nhổ lấy hai thân cây vừa tầm người ôm ở cạnh sườn núi ấy, hai chàng cố hết sức nhổ bật cả rễ lên khỏi tảng đá, rồi vác cả cành lẫn lá khua đánh đàn hổ báo, làm cho nhiều con bị ngã văng đi rất xa.

Liễu Thuấn Anh, Phương Thuyền Cô cũng lại rút cặp chùy, thanh kiếm ra đánh ráo riết khiến đàn ác thú đều khiếp hãi kêu rống lên tìm đường chạy hết, bọn Liễu Tinh Đởm bốn người vội đuổi theo sau.

Đàn hổ báo chạy đến ngôi chùa đều nhảy qua bức tường vào phía trong, bốn người đều đứng ngừng lại trông.

Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh lại càng lấy làm lạ, bảo nhau chẳng lẽ trong ngôi chùa này lại có hạng người như tên chúa mọi Ô Thúc Lợi khi trước nuôi nhiều hổ báo trong nhà? Nếu không thì sao đàn hổ báo lại nhảy vào trong chùa này?

Mọi người còn đang đứng suy xét, bỗng thấy có tảng đá lớn bằng cái mặt giường dựng lấp trước cửa ngôi chùa, thấy đổ bật nghiêng về một bên, cánh cửa chùa bật tung, có một bà cụ già ước chừng ngoài sáu mươi tuổi bước ra, khi thấy bọn Liễu Tinh Đởm bốn người thì bà cụ đứng chăm chú nhìn, đàn hổ báo lại xô ra như đàn chó, cậy thế chủ xông cả đến vồ bọn Liễu Tinh Đởm.

Sẵn hai thân cây trong tay, Phương Quang Diệm, Liễu Tinh Đởm hai chàng lại múa vung lộn đánh đàn hổ báo.

Liễu Thuấn Anh, Phương Thuyền Cô cũng múa chùy kiếm xông vào đánh chém, nhưng đàn hổ báo lần này cậy có chủ nên chồm nhảy vào liều mạng hơn trước.

Bà cụ già thấy thế liền quát bảo đàn hổ báo phải sợ chạy cả vào trong chùa, rồi bà cụ ứng tiếng hỏi bọn Liễu Tinh Đởm :

- Bọn khách quan đi đâu mà lại lạc vào khu rừng này lên đến đây? Cũng may đều là tay tài giỏi nếu không thì đã bị đàn hổ báo của già ăn thịt rồi.

Bọn anh em Liễu Tinh Đởm nhìn bà cụ tuy già mà vẫn còn tráng kiện tinh thần, Liễu Tinh Đởm bèn bước đến thi lễ bà cụ rồi hỏi :

- Bẩm lão bà, đây là chùa nào mà lại ở vào khu rừng hoang nuôi nhiều hổ báo như thế? Anh em chúng tôi nhân lạc đường đến đây xin lão bà ra ơn chỉ hộ.

Bà cụ già móm mém nói :

- Đây là Thạch Sơn Từ của một lão ni tu luyện đã hơn hai trăm năm về trước, đàn hổ báo này của lão ni nuôi đã lâu ngày để giữ chùa, ở đây ít có người dám qua lại, là bởi có đàn hổ báo này đi tuần phòng chung quanh núi suốt đêm ngày. Nay vị lão ni ấy đi vân du chưa về, để lại ngôi chùa này cho hai vị tiểu ni cô là học trò trụ trì còn như già đây là người đứng quét dọn nhà chùa của lão ni, vậy khách quan mau đi thẳng con đường phía trước mặt ta đây thì ra khỏi khu rừng này ngay, nhưng đường lối còn ước chừng bốn năm dặm xa nữa, mà trời đã tối khu rừng này lại nhiều mãnh thú độc xà.

Liễu Tinh Đởm vội chắp tay vái bà cụ rồi nói :

- Bẩm lão bà, nay anh em tôi lạc đường vì trời tối đường sá xa xôi, vậy xin lão bà ra ơn cho anh em chúng tôi vào nghỉ trọ một đêm, ngày mai anh em tôi xin khởi hành sớm thì thực là cảm kích muôn vàn.

Bà cụ vội xua tay lắc đầu :

- Chết nỗi, không được vì trong chùa đây có hai vị tiểu ni cô mà bọn khách quan toàn là đàn ông thì vào đây sao tiện? Thôi, xin các vị hãy cố gắng ra khỏi khu rừng này ngay đêm nay, và người tài nghệ như các vị mà già vừa được trông thấy vừa rồi thì có sợ gì loài ác thú độc xà?

Phương Thuyền Cô thấy bà cụ từ chối vội bước đến khẩn khoản :

- Bẩm lão bà, cửa Phật là chốn từ bi, xin ban ơn cho chúng tôi ngủ tạm gian chùa ngoài này cũng được vì đêm khuya chúng tôi không thuộc đường lối mà ra đi thực sự là khó khăn vô cùng. Thôi xin lão bà làm phúc cứu được một người phúc đẳng hà sa.

Bà cụ thấy Phương Thuyền Cô nói khó thì cũng động lòng trắc ẩn, bà liền dẫn bốn người vào trong chùa đến gian thiền phòng ở phía ngoài, rồi bà cụ lại quay ra chận tảng đá đóng kín cửa chùa như trước, sau khi xuống bếp sắp đặt cơm nước để thết đãi khách.

Bọn anh em Liễu Tinh Đởm vào đến phía trong ngắm nghía cảnh chùa rất rộng rãi tuy ở trong chốn sơn lâm cùng cốc, mà ngôi chùa không đến nỗi mục nát, vẫn giữ nguyên vẻ tinh nhã tinh khiết. Nhưng có một điều lạ nhất là nhà chùa lại nuôi được một đàn hổ báo tinh khôn như đàn chó săn, lúc ấy đang nằm dài ra giữa sân canh gác chùa, nếu người non gan trông thấy thì khiếp hãi không còn hồn vía. Còn bà cụ già nua như thế mà có sức khỏe vác nổi tảng đá ngàn cân đem chận cửa chùa, chỉ hai lẽ ấy thì cũng đủ hiểu hai chữ ni cô trong chùa này tất cũng là bậc dị nhân.

Bọn anh em Phương, Liễu bốn người đang ngồi bàn chuyện thấy bà cụ bưng mâm cơm chay vào đặt trên bàn rồi trân trọng nói :

- Kính mời chư vị thí chủ tạm dùng nữa cơm chay nhà chùa bằng muối dưa thanh đạm, vì chốn sơn lâm cùng cốc không sẵn vật quý chư vị miễn thứ.

Bọn anh em Phương, Liễu đều đứng dậy tạ ơn :

- Đa tạ lão bà sẵn lòng từ thiện, trong khi anh em chúng tôi lỡ đường mà ban cho như thế đã là quá hậu, anh em chúng tôi cảm kích vô cùng.

Sau khi dùng cơm nước xong, bà cụ dọn đũa bát rồi lấy chăn chiếu cho bốn người đi nghỉ. Bà cụ lại dặn bảo bọn Liễu Tinh Đởm :

- Đêm khuya xin mời bốn vị thí chủ tạm nằm nghỉ đây xin chớ vào trong kia là nơi thiền phòng của hai vị ni cô ngồi tụng kinh, vì e trai gái sum họp bất tiện, làm phạm luật nhà chùa.

Bọn anh em Phương, Liễu bèn tuân lời bà cụ già quay ra đi nghỉ.

Đêm khuya trong gian thiền phòng, ngọn đèn dầu tù mù, anh em Liễu Tinh Đởm lỡ đường vào trọ, bốn người chia làm hai giường trái gái phân biệt, trằn trọc không thể nào nằm nhắm mắt đi được, mãi sau mới chợp giấc thiu thiu. Giật mình bỗng thấy hai bàn tay sẽ phát vào mặt Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh.

Hai người nằm hai giường vội ngồi choàng trở dậy thấy hai cái bóng đen bay vút ra ngoài cửa sổ. Liễu Thuấn Anh kinh ngạc khẽ cất tiếng hỏi Phương Quang Diệm :

- Thế huynh! Có trông thấy hai cái bóng đen vừa nhảy ra ngoài cửa song, chắc lại hai người bận đồ đen lúc ban ngày trêu ghẹo ta!

Phương Quang Diệm sẽ trả lời bạn :

- Thực thế, ta hãy đuổi theo xem rõ mặt hai người quái gở ấy vì lẽ gì họ chỉ trêu ghẹo hai chúng ta?

Dứt lời Phương Quang Diệm vội lấy cặp giản gối đầu giường rồi lao người ra ngoài cửa song trước nhanh như con mèo nhảy.

Liễu Thuấn Anh cũng vớ cặp chùy để dưới chân giường nhảy theo ra như cái bóng chớp rất lẹ đến nỗi Liễu Tinh Đởm với Phương Thuyền Cô nằm ngủ cũng không biết gì.

Lên đến nóc chùa, Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh cố phóng tầm mắt nhìn hết các nơi tuyệt nhiên không thấy bóng người.

Cả hai đều lấy làm lạ chẳng lẽ là ma hay sao mà biến nhanh như thế? Hồi ban ngày cũng chỉ chớp mắt đã mất tích.

Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh sợ đàn hổ báo ở dưới sân chùa trông thấy bóng người gầm thét kinh động thì không thể nào dò thám ra được hai cái bóng đen, nên hai người vẫy tay bảo nhau dùng “Xà hình” đi rón rén trên nóc chùa vào phía trong.

Thấy đèn sáng, Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh đã chuyền xuống lớp chùa có gian thiền phòng, hai người ghé vào chỗ khe sáng, thấy hai nàng ni cô đang ngồi xếp chân bàn tròn trên bồ đoàn tụng kinh.

Dưới ngọn đèn dầu sáng tỏ, nhận thấy hai nàng ni cô ấy xinh đẹp tuyệt trần, có vẻ hoa nhường nguyệt thẹn, cá lặn nhạn sa, thực đáng tiếc cho đời hồng nhan mà đem thân vào nương bóng cửa thiền, mượn tiếng chuông sớm, mõ trưa để gõ tan cõi tục niệm.

Ngạc nhiên, Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh nhận kỹ vẻ mặt của hai nàng ni cô quen quen, hình như năm xưa đã gặp ở đâu một lần, nhưng trong lúc này không thể nào nhớ rõ được, hai người cứ đứng định thần nhìn để nhớ lại trong ký ức cũng vẫn không ra.

Còn hai nàng ni cô lúc ấy ngồi lẩm nhẩm câu kinh kệ, nghe ra như oán như than, như sầu như tủi, như hồi tưởng lại khi đem thân vào chùa bỏ quá mất cái xuân xanh, như mơ mộng còn vướng vít chốn trần duyên chưa dứt.

Hay là mừng thầm rũ được lòng tục niệm, thoát khỏi nơi sông tình bể ái, bước lên ngàn cực lạc, thanh nhàn, điều đó cũng không thể nào xét rõ ra được.

Người đâu, gặp gỡ ở đâu? Hay là mơ hồ trong cơn mộng tưởng? Chẳng lẽ người mình quen biết mà cái sắc đẹp tiêu hồn như thế lại chịu đem thân vào nương bóng cửa thiền, bỏ phí một đời diễm phúc, hồng nhan.

Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh vẫn đứng đờ ra nhìn hai nàng ni cô không thể ngờ được là quen biết ở đâu.

Chương 22: Hoàng Kim Liên, Bạch Ngọc Lan thử lòng đôi ni cô - Hắc Xa Luân, Ô Hóa Nhi thâu dùng hai mãnh tướng

Biết động, hai nàng ni cô ngừng cầu kinh kệ nhìn ra ngoài cửa xong quát hỏi :

- Ai, ai đó? Đêm khuya đứng ngấp nghé ngoài nơi thiền phòng là lẽ gì? Trong chốn tu hành này ta không để cho bọn khách tục vào đây được.

Dứt lời hai nàng ni cô đứng dậy đẩy cửa thiền phòng bước ra ngó xem.

Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh bèn ứng tiếng nói trước :

- Bạch nhà chùa, chúng tôi là khách bộ hành lỡ đường lạc vào khu rừng đây xin ngủ nhờ nhà chùa một đêm, ngày mai chúng tôi sẽ ra đi sớm.

Ra vẻ ngạc nhiên, hai nàng ni cô sửng sốt hỏi :

- Có lẽ là các vị thí chủ vào trọ lúc chiều tối, sao mụ vãi không dặn trước để các vị vào trong phòng của bần ni đây? Vì nhà chùa đã có lịnh giới nghiêm trai gái không để lân cận nhau được.

Liễu Thuấn Anh lại vội nói tiếp :

- A Di Đà Phật! Chúng tôi là người am hiểu lễ độ lắm không khi nào đêm khuya lẻn vào đây, vả lại đã có lời bà cụ dặn từ trước. Nhưng có một điều lạ, canh khuya chúng tôi đương ngủ say bỗng thấy một người phát vào mặt rồi nhảy vọt ra ngoài cửa sổ, chúng tôi vội vàng trở dậy đuổi theo đến đây thì thấy mất tích, nên mới làm kinh động hai vị ni cô. Song không lẽ trong chùa này lại có những hạng người kỳ quái như thế? Mà chính lúc ban ngày chúng tôi cũng đã bị hai người đeo mặt nạ ở trong khu rừng trêu ghẹo nên mới lạc lối đến chùa đây, không biết hai người ấy có phải là hai người trêu ghẹo vừa rồi ở trong phòng không?

Hai nàng ni cô càng lấy làm lạ nói :

- Lạ thực! Trong chùa này khi nào lại có hạng người như thế? Phương chi ngôi chùa đây tuy là chốn từ bi, nhưng vẫn có vẻ uy nghiêm không ai dám xâm phạm đến, vì thầy bần ni là một vị nữ kiếm tiên tu hành đắc đạo ở ngôi chùa đây đã ngoài hai trăm năm về trước, lại nuôi đàn hổ báo coi chùa như thế dầu tay cường bạo hung đồ tài giỏi đến đây cũng không dám vào đây thì sao lại xảy ra câu chuyện có hai người đêm khuya chòng ghẹo kỳ quái ấy được? Nay bọn thí chủ bình phục được đàn hổ báo thì cũng là tay anh hùng hào kiệt nên bần ni mới cho mụ vãi tiếp đón vào trong chùa nghỉ tạm một đêm để mai khởi hành sớm, chứ bọn khách tục khác thì không khi nào bần ni cho vào trọ.

Nhân ánh đèn sáng trong thiền hòng phản chiếu ra, hai nàng còn nhận rõ mặt. Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh bỗng im bặt lời nói, rồi chú ý nhìn hai nàng ra vẻ ngạc nhiên tưởng tượng như gặp người trong giấc mộng.

Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh lúc này đứng gần hai nàng ni cô nhận kỹ nét mặt lại càng quen lắm, nhưng đột nhiên trong ký ức không thể nhớ ra được, nên hai người cũng đứng đờ ra định nhãn nhìn hai ni cô.

Nhưng định xóa nhòa trong trí tưởng không muốn nhớ đến người quen hai nàng ni cô vội kiếm lời thoái thác :

- Đêm khuya thanh tĩnh, chốn thiền phòng không phải nơi trai gái nói chuyện dài lời, e phạm điều bất chính, vậy xin mời hai vị thí chủ ra ngoài nghỉ ngơi.

Hai nàng ni cô vừa nói vừa quay vào khép cửa thiền phòng khước từ khách.

Phút chốc đã nhớ ra lai lịch hai ni cô, Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh vội đẩy cửa thiền phòng bước vào.

Hai nàng ni cô không đợi cho hai người nói, ra ý giận hỏi :

- Ơ hay hai vị thí chủ canh khuya lại cố vào thiền phòng đây làm gì? Chẳng lẽ hai người phóng nhã như hai vị thí chủ mà không biết thủ lễ?

Không để ý trả lời câu hỏi ấy, Phương Quang Diệm nói sang chuyện khác :

- Quái lạ! Tôi trông hai vị ni cô có phải hai nàng Lương Ngọc Tiên, Lương Ngọc Nga là nữ trại chủ ở Ma Vân Lãnh khi trước?

Hai nàng ni cô làm vẻ ngạc nhiên nói sai hẳn câu hỏi :

- Ai nàng tiên nga với tiên nữ nào, chị em bần ni có quen biết thí chủ bây giờ và chị em bần ni xuất tu hành ở ngôi chùa này từ nhỏ chưa từng đi đến đâu hết, vả lại cảnh chùa đây là nơi nguy hiểm bọn khách trần chưa ai dám vào, chẳng lẽ thí chủ đã đến đây lần nào mà được quen chị em bần ni.

Yên trí không lầm, Liễu Thuấn Anh nhận đích thực chị em nàng liền sấn đến nắm cánh tay hai nàng rồi hớn hở nói :

- Đích lắm, tôi đã nhận rõ hai chị em Ngọc Tiên, Ngọc Nga thư thư rồi xin đừng giấu chúng tôi nữa. Nhưng sao hai thư thư lại lưu lạc đến đây? Tiếc thay con người ngọc trắng tuyết trong mà nở bỏ đi quá đời hồng nhan thanh xuân quý giá muôn vàn, đến tu hành ở ngôi chùa hẻo lánh này?

Vội rụt tay lại, hai nàng làm ra ý tức giận để kháng cự :

- A di đà phật! Chị em tôi là kẻ tu hành sao thí chủ dám công nhiên làm điều cẩu thả như thế? Phải mau ra khỏi thiền phòng này ngay kẻo mang tiếng một người đàn ông có lễ độ như thí chủ mà đêm khuya trêu ghẹo gái tu hành trái ngược hẳn lương tâm không còn gì nhân đạo.

Hai nàng ni cô nói rồi, liền vùng vằng xua đuổi Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh ra.

Nhưng Liễu Thuấn Anh lại vội sấn vào nắm chặt lấy hai tay cô sư nhỏ rồi cười nói bông lơn :

- Ngọc Nga nàng ôi, tôi chính Liễu Thuấn Anh, gái giả trai đấy nên mới dám sỗ sàng với nàng như vậy. Giả sử khi trước tôi biến làm trai được thì đã kết nghĩa trăm năm với nàng rồi, còn đâu đến ngày nay nàng phải đem thân vào nương bóng cửa thiền? Thực là một sự không ngờ trong ý tưởng. Nay tình cờ tôi được gặp nàng là sự rất may mắn, vậy nàng cũng nên ôn lại quãng đời mấy năm vừa qua đây cho tôi nghe, tôi rất lấy làm cảm kích.

Cô sư nhỏ lại vội giằng tay Liễu Thuấn Anh ra, rồi lần này giận dữ quát mắng om lên :

- Đừng nói xằng, ta không quen biết Liễu Thuấn Anh nào, mặt chàng thế kia mà dám nói là gái giả trai. Thôi ta không thèm nói nhiều lời với nàng, chàng mau ra khỏi gian phòng này ngay tức thì. Nếu chậm trễ đừng trách ta vô tình.

Lúc ấy Phương Quang Diệm cũng nhận đích là chị em Ngọc Tiên, Ngọc Nga thật, chàng vội bước đến gần cô sư lớn tức nàng Ngọc Tiên rồi nghiêm sắc nói :

- Phương Quang Diệm tôi có lời kính chào Ngọc Tiên cô nương, tôi rất lấy làm kính phục cái tiết tháo cao thượng của cô nương ngày nay, đã chịu hy sinh hết hạnh phúc tốt đẹp ở đời mà đem thân vào nương nơi thanh tĩnh không phải đeo điều phiền lụy. Nhưng cũng đáng tiếc thay cái tuổi đào tơ sen ngó như cô nương, há lại không chọn được người anh hùng hào kiệt cùng nhau phỉ nguyện trăm năm còn biết bao hạnh phúc gia đình mà nở đem tấm thân trọng quý ngàn vàng vào gửi chốn thiền môn, chẳng là một sự rất trái ngược ý nghĩa của cô nương khi trước? Nay cô nương hãy coi tôi như một người bạn thân, làm ơn cho biết cái hoàn cảnh trong mấy năm vì sao mà lại hoán cải đến thế được?

Lạ thay nàng ni cô lớn nghe lời chàng Phương Quang Diệm lần này không kháng cự nữa, nàng bỗng nhiên cảm động ứa hai hàng lệ nói :

- Ở đời mỗi người một hoàn cảnh, một chí nguyện, không ai giống ai hết.

Nguyên hai ni cô ấy tức là chị em Ngọc Tiên, Ngọc Nga ở Ma Vân Lãnh khi trước có lòng yêu chàng Phương Quang Diệm, sau thất vọng về ái tình nên hai nàng phẫn chí theo một vị lão ni đến tu ở ngôi chùa này, bấy lâu hai nàng đã dập tắt lửa lòng đem tâm hồn vào gửi trong phật giáo để nghe câu kinh kệ, hầu như đã rũ sạch hết những sự mê ly ở đời, nay không ngờ gặp chàng lại làm cho hai nàng sôi nổi ngọn trào lòng.

Lúc ấy chị em Ngọc Tiên, Ngọc Nga cùng ngồi suy nghĩ :

- “Bấy lâu mình đã nén lòng, tránh thoát hai chữ tình ái mượn giọt nước càn dương siêu độ âm hồn thành thơ, như đã nhận rõ câu người đời nói “Tu là cõi phúc tình là dây oan thực không sai”, không ngờ trong chốn sơn lâm cùng cố ngày nay lại gặp oan gia, chàng Phương Quang Diệm mò đến đây chẳng lẽ là một dây oan nghiệt khiến mình lại phải rung động cõi lòng”.

Hai nàng nghĩ đến đây không nói năng gì chỉ cúi đầu nhỏ lệ, hình như ai oán cuộc đời sầu thảm gây nên nhiều nỗi đau đớn.

Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh bấy giờ lưu ý nhìn chị em Ngọc Tiên, Ngọc Nga tuy ăn bận nâu sồng mà vẫn còn vẻ xinh đẹp lộng lẫy như năm xưa, vì hai nàng theo cách học đạo như các vị tiền gia nên không thế pháp, bởi thế hình dung mới không kém giảm.

Phương Quang Diệm lại kiếm lời khẩn khoản hai nàng cho biết cái hoàn cảnh dĩ vãng trong mấy năm trời :

- Hai cô nương đã lập chí như vậy cũng là một bậc cao siêu thoát ly khỏi bọn khách tục trần tất ai cũng lấy làm ngưỡng mộ vô vàn, nhưng hai cô nương vì lẽ gì lại đến tu hành ở cảnh chùa hiu quạnh này? Nay tôi cũng là một sự tình cờ đến đây được gặp hai cô nương, nếu không kiếp này chưa dễ đã thấy mặt được?

Không muốn để chàng hỏi han nhiều lời, Ngọc Tiên liền đứng dậy xua tay nói :

- Dẫu hoàn cảnh tôi ra sao chàng bất tất hỏi nhiều, nghĩa là tôi đã đem địa vị này thì chàng cũng thừa hiểu rồi, chàng mau ra khỏi gian phòng này ngay, vì chị em tôi không muốn nói chuyện và trông thấy mặt chàng kiếp này nữa, càng thế cho tôi hồi hộp trong lòng khó chịu và cũng là một điều rất bất tiện đêm khuya không có luật nào trai giả gái nói chuyện trong phòng kín này được. Thôi, chàng làm phúc buông tha cho chị em tôi, đừng nên bận lòng nữa, miễn chàng đã trông thấy chị em chúng tôi tu hành ở ngôi chùa này đây, thì cũng hiểu cuộc đời dĩ vãng trong mấy năm cách biệt rồi, thôi xin mời chàng ra ngay, ra ngay đừng làm phiền lụy đến tôi nữa.

Ngọc Tiên nói dứt lời không thể cầm lòng khỏi xúc động được, nước mắt lại nhỏ xuống như mưa sa, làm chàng cũng phải cảm động đứng ngẩn người ra không biết trả lời ra sao.

Ngọc Nga cũng giơ tay xô đẩy Liễu Thuấn Anh :

- Thôi xin cô nương đừng để phiền lòng cho chị em tôi quá, vì cô nương tuy là gái giả trai thực nhưng con mắt bàng quang của người trông thấy bề ngoài tất chẳng khỏi dị luận là một chàng thiếu niên đêm khuya vào trong thiền phòng trêu ghẹo ni cô, như thế tức là cô nương phá hoại sư tu hành kiên nhẫn của hai chị em tôi. Thôi xin mời cô nương ra ngay, nói chuyện như thế là đủ rồi.

Ngọc Nga nói rồi cũng không cầm được giọt lệ tuôn rơi, như thế cũng đủ hiểu trong lòng nàng đau đớn biết nhường nào...

Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh lúc ấy không ngờ chị em nàng khi xưa phóng đãng đa tình, mà nay bỗng đổi hẳn tâm tình cao thượng ở vào địa vị thanh khiết như thế được, rõ là hoàn cảnh rất đáng thương, hai người cũng cảm động quá không thể cầm được hạt lệ sa, rồi cứ đứng đờ người không chịu quay ra khỏi gian thiền phòng.

Lần này chị em Ngọc Tiên, Ngọc Nga lại ra ý tức giận cố đuổi Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh ra cho bằng được.

Lúc ấy Liễu Thuấn Anh sực nhớ đến chuyện ban chiều hai người đeo mặt nạ ném ngọn tiêu đằng chuôi có khắc chữ “Lương” trêu ghẹo thì chắc đích hai chị em nàng giả cải trang rồi. Liễu Thuấn Anh lại vội nói :

- Nếu chị em thư thư định đuổi chúng tôi ra khỏi gian phòng này ngay, thì sao lúc ban chiều chị em thư thư lại giả cải trang ném hương phi tiêu nhử chúng tôi đến ngôi chùa đây làm gì? Vì quả tiêu có chứng nhận khắc chữ “Lương” là họ của hai chị em thư thư làm bằng, như thế có lẽ cả hai cái bóng đen trêu ghẹo chúng tôi vừa rồi cũng là chị em thư thư nốt? Vậy sao bây giờ lại cứ khăng khăng đuổi chúng tôi mãi là nghĩa lý gì?

Xiết nổi kinh ngạc, chị em Ngọc Tiên, Ngọc Nga đều lấy làm lạ ứng tiếng hỏi :

- Ơ hay, câu chuyện gì mà cô nương lại nói làm sao, hai người mặc áo đen nào mà ném phi tiêu có khắc chữ “Lương”, sao cô nương lại nói chuyện đột nhiên như thế được? Chị em tôi tuyệt nhiên không hiểu vì lẽ gì hết? Thiết tưởng người đã nhất tâm tu hành thì không khi nào chịu làm những điều xấu xa ấy.

Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh nghe lời hai nàng nói cũng lấy làm ngạc nhiên.

Phương Quang Diệm sẵn ngọn phi tiêu trong người liền móc túm lấy đưa ra cho chị em Ngọc Tiên, Ngọc Nga xem.

Quả nhiên chuôi ngọn phi tiêu có khắc chữ “Lương” là vật của mình dùng để phòng thân thực, hai nàng đều tức giận nói :

- Quân khốn nạn nào dám làm điều càn bậy để mất cả thanh danh của chị em ta, nếu ta bắt được quyết phanh thây ra làm muôn đoạn mới hả giận. Nhưng có một điều rất lạ, ngọn tiêu này quả là vật của chị em ta thì sao lại lọt vào tay hai người mặc quần áo đen ấy được, chắc là người quen biết ta lắm mới có thể lấy trộm được phi tiêu này, chứ người lạ mặt thì không thể nào lấy được. Song không có lẽ trong chùa này lại có gian tế dám lẩn khuất ở đây?

Chị em nàng chưa nói dứt lời đã thấy ngoài cửa song có hai cái bóng đen nhảy vụt vào, hiện rõ tức là hai người mặc quần áo đen mặt nạ trêu ghẹo Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh lúc ban chiều. Ra vẻ đắc chí hai người mặc quần áo đen nhìn bốn người rồi cười giòn khành khách nói :

- Trộm tiêu và ném tiêu tức là ta, nhử đường cho Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh đến cùng Ngọc Tiên, Ngọc Nga đây để nối lại đoạn tình duyên năm xưu cũng là ta, ấy là ta có lòng quân tử tác hợp sự tốt đẹp cho hai người, cớ sao hai nàng lại dám bảo ta là khốn nạn lắm điều càn bậy?

Chị em Ngọc Tiên, Ngọc Nga thốt nhiên cả giận quát mắng :

- Thất phu, hai đứa chúng bây táng tận lương tâm, chị em ta đã hy sinh hết hạnh phúc ỏ đời chịu xuất gia tu hành, mà người nỡ đem sự ô uế đến gieo vạ cho chị em ta làm mất hết vẻ thanh khiết, vậy ta quyết xé xác ngươi ra mới hả giận.

Ngọc Tiên, Ngọc Nga nói dứt lời liền cởi áo ngoài ra giật hai thanh kiếm treo trên tường rồi đều nhảy vào túm hai người ấy.

Hai người cũng vội rút gươm ở cạnh sườn ra nghinh địch, bốn người chia làm hai cặp hỗn đấu, bốn ngổn kiếm thi nhau đảo lộn trước ngọn đèn sáng trong gian thiền phòng cũng khá rộng, vung tỏa ra những đạo hào quang lấp loáng, quả thị đều là tay kiếm thuật tài giỏi vô song càng lâu càng thấy linh động rồi biến hóa.Lạ thay đường kiếm của bốn người, lại là một tôn phái truyền thụ nên khi hỗn đấu như thế chả nào khuôn khổ cả coi rất ngoạn mục, có lúc lồng lộn ở trên đầu sáng lòe như những luồng điện chớp, có lúc vung xuống dưới chân ngoằn ngoèo như đàn rắn lửa quẫy khúc, rồi lại xoắn xít lấy chung quanh người nhau không rời khỏi ra bằng gang tấc, hồi lâu mà vẫn chưa phân thắng bại.

Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh đứng ngoài xem bốn người đấu kiếm, nhẹ nhàng như phượng múa loan bay, như mây tuông khói tỏa, hai người cũng phải tấm tắc khen thầm tài nghệ của hai chị em Ngọc Tiên, Ngọc Nga bây giờ so với năm xưa khác hẳn một trời một vực, tất trong khi tu hành hai nàng đã gặp được bậc dị nhân truyền thụ.

Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh thấy hai nàng không thể hạ nổi hai người mặc quần áo đen đeo mặt nạ được. Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh cũng vội rút gươm đeo cạnh sườn nhảy vào đánh giúp sức.

Ngọc Tiên, Ngọc Nga lúc ấy như con chim én bay liệng chung quanh rất lanh lẹ, bốn ngọn kiếm đều lợi hại vây đánh hai người mặc đồ đen ấy, dẫu cho tài giỏi đến đâu cũng không thể kháng cự được.

Ngọc Tiên với Ngọc Nga bấy giờ mới nhận thấy tài nghệ của Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh tiến bộ hơn khi trước bội phần chắc là cũng gặp dị nhân truyền dạy và đã chịu dụng công học tập.

Hai người mặc quần áo đen đeo mặc nạ thấy bốn người cố gắng sức quần thảo mình e lỡ chậm chân tay xẩy ra nguy hiểm, liền nhảy vọt ra bên đứng khoanh tay lại cười khanh khách nói :

- Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh, hai người lại vào giúp tình nương Ngọc Tiên, Ngọc Nga đây, như thế hai người đấu một sao kể là tài giỏi được?

Cách hèn nhát ấy ta rất lấy làm khinh bỉ.

Bốn người thấy hai người gọi đúng tên mình thì đều kinh ngạc, không hiểu là quen biết ở đâu, duy có chị em Ngọc Tiên, Ngọc Nga nhận tiếng hơi quen quen, nên hai nàng vội kiếm lời đấu dịu :

- Chị em thiếp coi hai vị tất là trang anh hùng hiệp sĩ định đến thử tài chơi chứ không có ý gì sát hại, như thế cũng đủ hiểu tài hai vị là bậc siêu quần xuất chúng rồi, vậy xin hai vị hãy bỏ màn the đen bịt mặt nạ cho chị em thiếp được chiêm ngưỡng tôn nhan thì thực là cảm kích vô cùng.

Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh cũng vội nói tiếp theo :

- Kính chào hai vị nhân huynh, không biết tiểu đệ trót xâm phạm điều gì mà hai vị đã trêu ghẹo hồi ban chiều lại lúc vừa rồi, vậy xin hai vị cho biết để tiểu đệ thỉnh tội?

Đắc chí, hai người ấy vẫn cười nói :

- Hai chàng thì thực là không có điều gì xâm phạm đến chúng tôi, nhưng chúng tôi muốn thử tài hai chàng và thử lòng hai người chơi, nay đã hiểu rõ cả rồi thì chúng tôi xin bỏ bộ mặt nạ để bốn người coi. Song lẽ hai chàng dễ đã quen biết chúng tôi vì chưa gặp nhau bao giờ.

Hai người ấy nói dứt lời liền tháo bỏ chiếc mặt nạ ra, hiện rõ hai nàng thiếu nữ, nhan sắc có vẻ hoa nhường nguyệt thẹn cá lặn nhạn sa, thực nên trang khuynh quốc khuynh thành, coi vóc dáng yểu điệu không còn bộ anh hùng quắc thước như trước nữa.

Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh quả nhiên không nhận được hai nàng ấy là ai, không quen biết lần nào mà sao nàng lại nhận rõ tên mình chẳng là một sự rất kỳ quái?

Còn chị em Lương Ngọc Tiên, Lương Ngọc Nga khi thấy rõ mặt hai nàng thiếu nữ đó thì rất kinh ngạc không ngờ hai nàng lại bày ra trò ma chước quỷ để làm gì chưa kịp hỏi thì hai nàng thiếu nữ ấy đã cười bảo Ngọc Tiên, Ngọc Nga :

- Khen thay hai chị em hiền muội đã lập chí kiên nhẫn không còn quyến luyến vòng tình ái như năm xưa nếu, nếu còn lòng tà niệm thì sư phụ sai ta giết chết rồi, vì sư phụ bảo ta lập mưu dẫn Phương, Liễu hai người đến đây thử lòng chị em hiền muội. Nay chị em hiền muội đã kiên tâm vững chí như thế thì cái căn duyên tu hành sẽ có ngày thành chánh quả chứ có ra gì hai chữ “sắc dục” thường cám dỗ người ta trụy lạc vào vòng hắc ám mê ly nên lời tục có câu “tu là cõi phúc, tình là dây oan”, người đời dẫu muốn sung sướng đến đâu cũng chỉ trong vòng trăm năm, rồi ai cũng chẳng khỏi một nắm cát vàng cỏ xanh. Huống chi trong cái thế gian ấy cũng chưa chắc đã được sung sướng toàn vẹn, tránh khỏi sự sầu thảm bi ai, sao bằng tấm thân thảnh thơi không chịu phiền lụy là hơn.

Vừa nói vừa cởi chiếc áo võ trang màu đen ở ngoài đi hai nàng thiếu nữ lại hiện ra mặc đồ ni cô như chị em Ngọc Tiên, Ngọc Nga.

Ngọc Tiên, Ngọc Nga nghe lời hai nàng nói bỗng tỉnh ngộ rét lạnh trong cõi lòng, giả sử trong phút động tà tâm thì còn gì tính mệnh.

Nguyên hai nàng thiếu nữ là Hoàng Kim Liên và Bạch Ngọc Lan, tức sư tỷ của Ngọc Tiên, Ngọc Nga cùng học đạo chung một sư phụ pháp hiệu là Diệu Minh lão ni, một vị kiếm tiên đắc đạo đã có công tu luyện ngoài hai trăm năm.

Nhân ba năm về trước, Diệu Minh lão ni thấy chị em Ngọc Tiên, Ngọc Nga là người có căn duyên học đạo lại lúc chán nản sự đời nên mới thu nhận làm học trò đưa về tu hành ở ngôi chùa này.

Vì chưa rõ hẳn lòng chính khí của chị em Ngọc Tiên, Ngọc Nga nên ngày nay Diệu Minh lão ni cùng học trò là hai nàng Hoàng Kim Liên, Bạch Ngọc Lan đi vân du đến khu rừng gần đây gặp bọn Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh là người của chị em Ngọc Tiên, Ngọc Nga yêu dấu khi trước. Diệu Minh lão ni liền sai hai nàng lập mưu dẫn Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh về ngôi chùa đây để thử xem chị em Ngọc Tiên, Ngọc Nga đã rũ sạch đường trần duyên chưa, nay xem chị em Ngọc Tiên, Ngọc Nga đã kiên tâm vững chí thì hai nàng cũng mừng thầm cho bạn.

Lúc ấy Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh thấy Hoàng Kim Liên, Bạch Ngọc Lan có vẻ hương trời sắc nước và bản lãnh cao cường như thế, là hai trang tài sắc vẹn toàn mà nỡ bỏ quá đời hồng nhan, không nghĩ đến đường tình duyên đem thân vào nương bóng cửa thiền há chẳng đáng tiếc, thực ai trông thấy cũng lấy làm ta thán cho nỗi đời mỗi người một hoàn cảnh.

Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh cũng biết Hoàng Kim Liên, Bạch Ngọc Lan là người cùng học chung một thầy với chị em Ngọc Tiên, Ngọc Nga nên mới dẫn mình đến đây để thử lòng hai bạn đồng học.

Lúc ấy Hoàng Kim Liên, Bạch Ngọc Lan hai nàng lại vội cúi đầu nói với Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh :

- Bần ni vì phụng mệnh sư phụ bất đắc dĩ phải mạo phạm dẫn hai vị tráng sĩ đến đây, vậy xin hai vị tráng sĩ tha lỗi cho bần ni.

Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh cũng vội nghiêng mình đáp lễ :

- Không dám, hai vị ni cô thực là tài nghệ cao cường và có lòng chính khí, anh em tôi lấy làm khâm phục bội phần.

Chị em Ngọc Tiên, Ngọc Nga lại vội xen lời hỏi Hoàng Kim Liên, Bạch Ngọc Lan hai nàng :

- Đã đành rằng hai vị hiền tỷ tuân lời sư phụ đến thử lòng chị em tiểu muội, nhưng sao lại dùng hai ngọn phi tiêu của tiểu muội để ném người ta là lẽ gì? Rồi hai vị hiền tỷ lại vào đây hỗn đấu với chị em tiểu muội? Lỡ khi sẩy tay chẳng hóa nguy hiểm?

Hoàng Kim Liên, Bạch Ngọc Lan hai nàng cười nói :

- Ta định lấy mũi tiêu có chữ họ của hiền muội ném Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh là định ám chỉ cho hai tráng sĩ biết xem có thể đoán được là vật của hiền muội không. Còn khi tỷ thí là ta cốt để xem võ nghệ của chị em hiền muội ngày nay đã tiến bộ chưa, quả nhiên là có phần xuất sắc hơn trước nhiều rồi.

Chị em Ngọc Tiên, Ngọc Nga lúc ấy làm ra bộ chủ khách, nghiêm nghị nói với Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh :

- Thôi, xin mời hai vị thí chủ quá bộ ra thiền phòng ngoài nghỉ, kẻo đứng đây thêm bất tiện cho chị em bần ni.

Cũng có ý ngượng, Phương, Liễu hai người vội nói theo lời :

- Vâng, anh em tôi thực là vô lễ xin bốn vị ni cô tha lỗi.
Dứt lời Phương, Liễu hai người vừa định quay ra bỗng đâu nghe tiếng đàn hổ báo ở phía ngoài sân chùa gầm thét lên như sấm vang, làm mọi người đều kinh ngạc lắng tai nghe, đoán chắc là có người lạ đến nó mới gầm lên như thế.

Bốn nàng ni cô và Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh đều xô ra phía ngoài xem, quả nhiên thấy đàn hổ ở dưới sân đang chồm nhảy và gầm thét, trên nóc chùa có hai cái bóng đen đang đứng ngơ ngác hình như tìm tòi một vật gì. Khi thấy mọi người ở trong chùa chạy xổ ra, hai cái bóng đen nhận thấy trong bọn người ấy có Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh thì vội từ trên nóc nhà nhảy vụt xuống, té ra hai cái bóng đen là Liễu Tinh Đởm, Phương Thuyền Cô.

Đàn hổ báo thấy người nhảy xuống đều gầm thét lên chạy xổ đến, bốn nàng ni cô vội lên tiếng quát mắng, đàn hổ báo con nào cũng sợ len lén lui ra hết.

Số là Liễu Tinh Đởm, Phương Thuyền Cô đang nằm ngủ ở hai chiếc giường, Phương Thuyền Cô vừa thiêm thiếp chợp đi một giấc lúc tỉnh dậy sờ cạnh mình không thấy nàng Liễu Thuấn Anh đâu, thì thất kinh vội ngồi choàng dậy đánh sầm một tiếng.

Giường bên này Liễu Tinh Đởm cũng chỉ mơ màng chưa ngủ say hẳn, nghe tiếng động cũng việc trở dậy không thấy Phương Quang Diệm đâu thì cũng kinh hãi.

Lúc ấy Liễu Tinh Đởm vội vàng nhảy xuống đất cạnh bàn khêu ngọn đèn dầu sáng tỏ lên tìm hết trong phòng cũng không thấy Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh đâu mà hai cánh cửa song lại thấy mở tung ra làm hai người khiếp hãi và sinh nghi, e trong chùa này có những hung bạo tụ tập chăng.

Thất kinh, Liễu Tinh Đởm, Phương Thuyền Cô liền nhảy vụt ra ngoài cửa song chuyền lên nóc nhà đi tìm Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh, không ngờ bị đàn hổ nằm ở sân trông thấy đều gầm thét lên, vang động cả trong chùa, nên bốn nàng ni cô và Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh ở trong thiền phòng nghe thấy động mới đổ xô ra, vừa gặp ngay Liễu Tinh Đởm, Phương Thuyền Cô ở trên nóc nhà nhảy xuống bèn thuật chuyện ngủ dậy vừa rồi không thấy hai người cho Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh nghe.

Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh cũng thuật chuyện gặp chị em Ngọc Tiên, Ngọc Nga và Hoàng Kim Liên, Bạch Ngọc Lan cho Liễu Tinh Đởm, Phương Thuyền Cô nghe.

Bấy giờ mọi người đều nghiêng mình thi lễ nhau trong tòa phật đường. Liễu Tinh Đởm, Phương Thuyền Cô liếc thấy vẻ nhan sắc siêu hồn của em Ngọc Tiên, Ngọc Nga cũng khen thầm, và tiếc cho người như thế nở bỏ phí xuân xanh đi tu hành.

Hoàng Kim Liên, Bạch Ngọc Lan hai nàng cũng biết Phương Thuyền Cô, Liễu Thuấn Anh là gái giả trai để đi báo thù huyết hận cho cha nhưng nghe lời sư phụ dặn nên hai nàng chỉ làm ngơ như không biết.

Bấy giờ Hoàng Kim Liên, Bạch Ngọc Lan bèn từ biệt chị em Ngọc Tiên, Ngọc Nga và bọn Phương, Liễu bốn người đến một nơi tìm sư phụ là Diệu Minh lão ni để ngày mai đi vân du sớm, rồi nhảy vụt lên nóc chùa chớp mắt hai người đã biến hẳn vào trong khu rừng hoang tối tăm.

Chị em Ngọc Tiên, Ngọc Nga cũng cáo biệt, vào trong thiền phòng khép cửa lại, từ đấy nối theo tiếng mõ cầu kinh đến sáng, trong cõi lòng rũ sạch lâng lâng không còn vướng víu bụi trần.

Bọn anh em Phương, Liễu bốn người lại vào nghỉ trong thiền phòng như trước, từ đấy đến sáng, bốn người chỉ ngồi bàn chuyện không thể nhắm mắt được, nhất là Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh nghĩ đến chị em Ngọc Tiên, Ngọc Nga thì càng làm lạ, không ngờ năm xưa chị em nàng chỉ là hai cô gái phóng đãng, đứng làm trại chủ cướp bóc trên Ma Vân Lãnh, mà nay bỗng đổi ra hai nàng ni cô tu hành rất đắc đạo, trái hẳn với khi xưa không ai lường được, thế mới biết gần đèn thì rạng, vì lão ni đã có công hoán cải cho hai nàng trở nên người thanh khiết.

Sáng hôm sau bọn anh em Phương, Liễu bốn người trở dậy, bà cụ nhà chùa lại dọn bữa cơm chay mời ăn, sau khi ăn uống xong, bốn người định vào từ biệt hai nàng ni cô Ngọc Tiên, Ngọc Nga để ra đi thì bà cụ ngăn lại bảo đừng vào, vì hai nàng đã có lời dặn vừa rồi không muốn thù tiếp bọn đàn ông bất tiện.

Bà cụ này vốn là đầy tớ của lão ni lâu năm ở quét dọn trong chùa, nên cũng am hiểu đôi chút võ nghệ.

Bọn anh em Phương, Liễu tuân lời không vào từ biệt hai nàng nữa rồi lấy năm lạng bạc đưa cho bà cụ để cúng vào chùa về việc cơm nước.

Bà cụ cười không nhận, vì ngôi chùa ở trong rừng hẻo lánh này có cần gì đến tiền bạc?

Bốn người đều cảm ơn bà cụ rồi từ biệt ra khỏi ngôi chùa ấy.

Dọc đường bốn người vừa đi vừa nói chuyện hai chị em nàng Ngọc Tiên, Ngọc Nga đã kiên tâm thoát khỏi đường trần duyên rất đáng khen, rồi tìm đường cũ về đảng tà giáo ở Kim Mã Sơn.

Nói về Hàn Thiên Tả đi Sơn Tây lùng bắt anh em họ Phương mãi không thấy về giao binh quyền lại cho ba tên đồng đảng là Mao Thiên Toại, Hắc Xa Luân, Ô Hóa Nhi chấp chưởng, đứng chiêu nạp anh hùng hào kiệt trong thiên hạ.

Ngày hôm ấy có hai tráng sĩ là Âu Dương Tuấn, Hồ Diện Hiển đến Kim Mã Sơn xin vào giáo.

Mao Thiên Toại, Hắc Xa Luân, Ô Hóa Nhi vội tiếp vào trong Tụ Nghĩa đường thấy Âu Dương Tuấn, Hồ Diện Hiển tướng mạo hung tợn, vóc người hùng vĩ biết là tay võ dũng cao cường. Mao Thiên Toại liền ứng tiếng hỏi hai người :

- Hai tráng sĩ cao danh quý tánh là gì, người xứ nào định đến đây cùng anh em tôi tụ nghĩa xin cho biết?

Âu Dương Tuấn, Hồ Diện Hiển liền ứng tiếng nói :

- Bẩm trại chủ, anh em tôi là Âu Dương Tuấn, Hồ Diện Hiển đều là người Hồ Quang, nhân nghe danh Hàn chúa công đây là người lễ hàn hạ sĩ nên anh em tôi chẳng quản đường xa ngàn dặm đến đây đầu môn, vậy xin trại chủ thu nạp thì anh em tôi xin tận sức khuyển mã để báo đáp.

Mao Thiên Toại cả mừng nói :

- Nay nhân Hàn chúa công có việc cần đi vắng chưa về giao binh quyền lại cho ba anh em tôi chấp chưởng. Nếu hai vị tráng sĩ có lòng hạ cố đến gia nhập thì hãy xin chỉ giáo cho anh em tôi biết vài ngọn quyền cước, rồi mới tiện theo ngôi thứ mà trọng dụng, chẳng hay hai vị có lòng ưng thuận cho chăng? Thì xin quá bộ ra ngoài sân kia.

Âu Dương Tuấn, Hồ Diện Hiển hai người đều là tay tài nghệ quán thế, nay nghe thấy chúng muốn tỉ thí với mình thì còn gì sung sướng cho bằng, hai người ứng tiếng nói to lên :

- Bẩm vâng, anh em tôi xin vui lòng cùng các vị trại chủ lĩnh giáo vài ngọn quyền cước.

Dứt lời, Âu Dương Tuấn, Hồ Diện Hiển nhảy vọt ra sân xắn tay áo chờ sẵn.

Mao Thiên Toại liền ngoảnh lại bảo Hắc Xa Luân, Ô Hóa Nhi hai người :

- Hai hiền đệ mau ra tỉ thí với hai người đó xem sao nhưng phải quyết thắng mới được kẻo làm nhục mất cái phong của anh em mình.

Hắc Xa Luân, Ô Hóa Nhi là hai đứa lỗ mãng vẫn sẵn tính hiếu động nên đều thích trí nhảy chồm ra ngoài sân.

Hắc Xa Luân tranh đấu với Âu Dương Tuấn, Ô Hóa Nhi tỉ thí với Hồ Diện Hiển, bốn người chia làm hai cặp quần thảo rất mãnh liệt.

Hắc Xa Luân đứng dùng “Vũ Đả Ba Tiêu”, là mình như tàu lá chuối để kẻ địch sờn lòng.

Âu Dương Tuấn cũng biết là thế võ rất hiểm độc, nếu người tay non mà xông vào ắt bị thiệt mạng ngay lập tức, nhưng hắn cũng là tay lợi hại liền dùng ngay chiêu lạ là “Liên Xạ Kim Tiền” nhảy sấn đến, một tay xỉa vào mặt một tay xỉa xuống bụng dưới.

Hắc Xa Luân vội đưa tay lên gạt trên dưới rồi lại dùng ngay “Thiên Cớ Tống Tử” nhảy xổ vào phóng hai quả đấm lên hàm.

Âu Dương Tuấn cũng chập hai bàn tay lại xỉa lên dùng “Đồng Tử Bái Phật” bắt hai quả đấm của Hắc Xa Luân ra.

Lúc ấy hai bên đều gườm lẫn nhau. Hắc Xa Luân với Âu Dương Tuấn trổ hết tài lực ra tranh đấu quyền cước tung hoành như mưa sa gió giục, càng lâu càng thấy nhanh vùn vụt coi hoa cả mắt. Một đàng thì muốn lấy danh dự cho giáo phái đánh đổ Âu Dương Tuấn ngay. Một đàng thì muốn trổ tài cho vẻ vang buổi mới đến đầu môn, quyết áp đảo cho được Hắc Xa Luân nên gây ra cuộc hỗn đấu rất hùng dũng, chớp mắt đã được hơn trăm chiêu mà chưa phân thắng bại. Thực không hẹn mà nên hai người tài nghệ ngang hàng bỗng gặp nhau.

Ô Hóa Nhi hỗn đấu với Hồ Diện Hiển, lại cũng là một đôi kình địch chạm nhau. Ô Hóa Nhi liền dùng “Nguyên soái hồi trảo” quay người đi mấy bước để giữ.

Hồ Diện Hiển chẳng phải tay vừa, nên không hề sợ hãi liền giở “Tướng Quân Xuất Mã” đuổi theo luôn.

Ô Hóa Nhi thừa cơ dùng “Mãng Xà Phiên Thân” quay mình trở lại đá thốc hai chân lên hàm, đòn đá ấy rất ác hiểm và có sức mạnh vô cùng.

Cũng may Hồ Diện Hiển là tay bản lãnh rất cao cường, lập tức dùng chiêu “Cử Thủ Triều Thiên” giơ lên gạt bắn hai chân Ô Hóa Nhi bị lộn nhào đi một vòng, hắn cũng vội chống chân xuống đất ngay được.

Hai người tỉ thí. Ô Hóa Nhi càng đánh càng tăng thêm vẻ hăng hái, Hồ Diện Hiển cũng vừa đánh vừa thấy sức khỏe gấp lên, không ai chịu thua kém ai, chỉ lăm le đánh những chiêu ác độc để thủ thắng trước, chân tay vung lên đảo xuống khiến người đứng coi không biết chán mắt, vì thấy hai người đánh gạt rất vào khuôn khổ không hề sai lệch tí nào.

Nói riêng về Hắc Xa Luân hỗn đấu với Âu Dương Tuấn một hồi khá lâu vẫn chưa phân thắng bại, Hắc Xa Luân vẫn tánh hiếu thắng lại nóng nảy như lửa, thấy không hạ nổi Âu Dương Tuấn ngay thì tức giận như điên, hắn liền nghiến răng trợn mắt vận hết hơi sức trên người vào hai bả vai, bắp thịt với gân nổi lên cứng như sắt, rồi hắn thu hình dùng hết sức mạnh húc cả vào ngực Âu Dương Tuấn.

Cách thí thân ấy có sức khỏe vô cùng, nếu lao trúng vào dẫu vách tường cũng phải xiêu đổ, tức là trong khi thế cùng Hắc Xa Luân mới dùng đến chiêu ấy.

Âu Dương Tuấn cũng là tay tài nghệ cao cường, nên mới biết cái sức của Hắc Xa Luân không thể ngăn cản nổi. Âu Dương Tuấn lúc ấy liền vỗ đùi nhảy lên trên cao, làm Hắc Xa Luân lao trượt bị chúi người ra phía xa hơn một trượng. Âu Dương Tuấn thừa cơ lại nhảy vọt theo định đánh hai gót chân vào lưng, nếu trúng phải thì dẫu xương đồng da sắt cũng phải gãy tan và hộc máu.

Như con hùm dữ quay nhìn lại, Hắc Xa Luân lanh lên khác thường hắn cũng phóng hai chân đá vọt lên.

Không ngờ bốn cẳng chân như bốn cây cột nhà rập vào nhau mạnh quá, tức thì hai người đều lăn ra ngã lộn nhào xuống đất, rồi lại càng hăng hái đứng phắt dậy, nhảy xổ vào đá, bị xô nhau mạnh quá lại đều ngã ngửa ra, sau lại cùng xông vào hỗn đấu như trước.

Ô Hóa Nhi tỉ thí với Hồ Diện Hiển càng dữ dội hơn nữa, vì Ô Hóa Nhi cũng có tính nóng như lửa nên khi xung đột với ai, hắn chỉ muốn nuốt sống người ta ngay, không ngờ gặp phải tay đại kình địch như Hồ Diện Hiển cũng không vừa, nên đanh thép chọi nhau không bên nào chịu suy nóng, làm lòng hiếu thắng của Ô Hóa Nhi không biết nào phấn khởi được, hắn cũng thu hình vận hết hơi sức rắn như quả núi phóng người vào ngực Hồ Diện Hiển đánh đổ ngay.

Song lẽ Hồ Diện Hiển cũng là một gã lỗ mãng, sẵn tính nóng nảy, hắn thấy thế không chịu nhường nhịn cũng thu hình vận hết hơi sức lao người vào húc chọi, thành ra hai bên như hai quả núi đạp vào nhau mạnh quá, liền bật văng ra hai người đều ngã ngửa dưới đất, lăn lông lốc đi mấy vòng.

Như hai con vật dữ lại nhảy chồm vào xâu xé nhau. Ô Hóa Nhi, Hồ Diện Hiển dùng hết sức lao người vào, lần nữa lại đều ngã lộn nhào xuống đất như trước. Hai anh chàng lỗ mãng không chịu nhường nhịn lại húc đầu lần thứ ba, cũng đều ngã lăn ra.

Bọn tướng sĩ trong đảng tà giáo đứng xem đều táng đởm kinh hồn, tưởng chừng sắp khai diễn ra cuộc đổ máu tới nơi.

Bỗng đâu Ô Hóa Nhi với Hồ Diện Hiển bị húc vào nhau mạnh quá tê dại cả các đầu gân xương nên không dám chống chọi như thế nữa, lần này hai gã xông vào nắm chặt lấy cánh tay nhau rồi dùng hết sức mạnh xô đi kéo lại định quật ngã xuống.

Không ngờ hai bên đều có sức khỏe ngang nhau không ai chịu kém ai, hì hục như hai con voi dày xéo trên bãi cát, làm những viên gạch lát dưới sân bị sập tan vụn vì hai người đều phải xuống tấn bộ thật vững cho khỏi ngã.

Lúc ấy Mao Thiên Toại đứng trong tòa Tụ Nghĩa đường, thấy Hắc Xa Luân, Ô Hóa Nhi với Âu Dương Tuấn, Hồ Diện Hiển bốn người tỷ thí ở dưới sân dữ dội quá e khi để chậm trễ xảy ra đến tánh mạng nguy hiểm. Mao Thiên Toại vội ứng tiếng nói to lên :

- Thôi thôi, Hắc, Ô hai hiền đệ với hai vị tráng sĩ hãy ngừng tay. Tỷ thí như thế cũng đủ biết tài nghệ của nhau rồi, e khi ham quá lỡ xảy ra sự nguy hiểm.

Nghe lời Mao Thiên Toại can ngăn, Hắc Xa Luân với Âu Dương Tuấn liền dừng tay lại nhảy vọt ra, hai người đều cả cười cúi đầu xin lỗi nhau.

Duy còn Ô Hóa Nhi với Hồ Diện Hiển vẫn ham mê xô đẩy nhau không chịu buông tay, không biết là hai người đang ham đánh không nghe thấy lời Mao Thiên Toại can ngăn, hay là vẫn còn tánh hiếu thắng của kẻ lỗ mãng không chịu nhường nhịn nhau.

Chương 23: Kể chuyện xưa, Mao Thiên Toại trổ tài - Vì bất phục, Hắc, Ô hai gã quyết đọ sức

Mao Thiên Toại thấy vậy thì nói với Hắc Xa Luân và Âu Dương Tuấn rằng :

- Hai người này coi bộ ham chiến quá, thôi mình cứ để đấy cho họ thử sức với nhau một hồi cho biết kẻ cao người thấp, nhân dịp đây tôi sẽ kể cho hai người nghe chuyện nàng Thương Nữ Ngọc cùng những hành động xuất quỷ nhập thần của nàng.

Âu Dương Tuấn nghe họ Mao nói vậy thì ngạc nhiên hỏi :

- Ủa, nàng Thương Nữ Ngọc là ai mà từ trước đến giờ chúng tôi chưa bao giờ được nghe tên cả?

Mao Thiên Toại mỉm cười đáp :

- Nàng là một bậc tiền bối, vào hàng sư bá của chúng ta. Nguyên nàng là học trò của Pháp Minh sư tổ trên núi Hồng Sơn, vì một mối thù nhà từ thuở nhỏ, nàng được sư phụ cho xuống núi để tìm kẻ thù xưa.

Một ngày kia nàng đổi lốt cải dạng nam trang lấy tên là “Hồng y khách” đi đến trấn Sơn Đông thì thình lình gặp cuộc Đả Lôi Đài, hôm đó nàng cũng lẫn lộn trong rừng người đứng vây nghẹt chung quanh Đả Lôi Đài để thưởng thức các trận đấu sắp tới.

Trước khi trận đấu bắt đầu khai mạc, viên quan huyện sở tại liền có mấy lời tuyên bố lý do của cuộc tổ chức “Đả Lôi Đài” và sau đó một viên giám khảo liền bước ra giới thiệu tên họ cùng thành tích của người thủ đài. Đoàn Thiết Hùng, một võ sĩ vô địch đã thủ đài liên tiếp mấy năm liền mà vẫn chưa ai hạ nổi.

Vừa lúc đó Đoàn Thiết Hùng liền từ sau lưng viên quan huyện bước ra và phi thân nhảy vọt lên đài, trông cử động của hắn thật nhẹ nhàng và nhanh nhẹn như một chiếc lá nhỏ nhẹ bay! Hắn đi chung quanh bốn mặt đài để giơ tay chào toàn thể dân chúng, hắn cũng không quên vận nội công làm cho các bắp thịt nổi vồng lên, cuồn cuộn dưới làn da rám nắng sạm như một bức tượng đồng đen.

Nhiều tiếng hoan hô cổ võ lại nổi lên, Đoàn Thiết Hùng cất giọng dương dương tự đắc nói :

- Trong số các vị đây, hẳn có nhiều vị võ nghệ cũng rất chân truyền, vậy tôi xin mạn phép hỏi các vị nào muốn lên đây tỉ thí cùng tôi mươi hiệp?

Thương Ngọc Nữ khẽ cau đôi mày liễu trước lời thách thức quá ư ngạo mạn đó của tên Đoàn Thiết Hùng, nhưng nàng vẫn đứng im một chỗ không lộ một phản ứng gì ra ngoài. Cũng ngay vừa lúc đó, từ dưới đài một người bận võ phục cao lớn, hắn rẽ đám đông sang hai bên rồi rún mình nhảy vọt lên đài và nói :

- Đoàn Thiết Hùng! Chớ quá ngợm mình mà ngạo mạn như thế, có ta là Hổ Sư Võ Hoàng Cương lên kết liễu tính mạng mi đây!

Mọi người cùng vội vã chú mục nhìn về phía người vừa xưng danh đó, hắn tuy nhỏ hơn Đoàn Thiết Hùng một chút nhưng xem chừng cũng khỏe vô cùng, hắn bước lại trước mặt Đoàn Thiết Hùng cười nhạt và nói :

- Đoàn Thiết Hùng! Bấy lâu nay mi dương dương tự đắc một mình một cõi ấy là chỉ vì không phải gặp địch thủ xứng đáng đấy thôi! Giờ thì mi hãy liệu giữ mình nhé.

Viên giám khảo đứng ở phía trong liền gọi to lên và nói :

- Tráng sĩ! Xin tráng sĩ xưng tên họ lại cho một lần nữa để ghi vào sổ trước khi giao đấu.

Người nọ liền quay lại đáp :

- Hổ Sư Võ Hoàng Cương, người tỉnh Sơn Nam.

Sau khi viên giám khảo ghi tên người đó vào sổ, ba tiếng cồng lập tức nổi lên báo hiệu trận đấu đã bắt đầu.

Sau khi vái tổ, Đoàn Thiết Hùng lùi lại thủ thế để nhường địch thủ tấn công trước.

Hổ Sư Võ Hoàng Cương không thèm nể nang nhường nhịn gì, liền bước tới một bước, xuống tấn dùng chiêu “Mãnh Hổ Hạ San” một tay đưa duỗi ra phía trước như con mãnh hổ bắt mồi, để địch thủ lầm né tránh, lập tức tay kia đạp một trái thôi sơn mạnh như gió cuốn. Kẻ nào bị trúng đòn đó, nếu kém về tập luyện và nội công có thể bị đứt mạch máu ở thái dương và tắt thở liền.

Nhưng Đoàn Thiết Hùng đâu phải là tay vừa, hắn liền nhẹ nhàng ngã mình ra phía sau, chờ cho bàn tay phải của địch thủ vừa vung ra hắn liền vụt hét lên một tiếng rồi dùng chiêu “Trường Xà Quái Thủ”. Cái thân hình đồ sộ của hắn bỗng mềm nhũn và uốn mình như một con rắn, hắn chờ cho địch thủ vừa thu bàn tay về, lập tức lao tới và đổi ngay sang “Thái sơn áp đỉnh”, hai bàn tay hắn chụm lại và bổ như trời giáng ngay xuống đầu đối thủ.

Đôi bàn tay sắt của hắn mà trúng phải thì dầu có là vật gì cứng rắn đến đâu chăng nữa cũng phải nát bét ra chứ đừng nói gì đầu người.

Hổ Sư Võ Hoàng Cương không ngờ đối thủ của hắn lại phá được “Mãnh hổ hạ san” và trả đòn lanh lẹ như thế! Hắn vùng phóng mình lùi lại ba bước liền để tránh đòn và dùng ngay “Phi thiên chu tiễn” hai chân xuống tấn theo chữ “Vạn”, hai bàn tay xòe thẳng ra phía trước để sẵn sàng đón đòn và cũng để đề phòng đối thủ liều lĩnh lao tới dùng độc thủ hất xuống đài.

Nhưng Đoàn Thiết Hùng là tay lão luyện, đời nào hắn dại gì tấn công như vậy, hắn cũng lùi lại xuống tấn để thủ thế và nhìn địch thủ với nụ cười mỉa mai như khinh mạn, như khiêu khích. Hắn hất hàm nói :

- Sao? Hổ sư gì đâu mà mới nhập trận coi bộ đã nhát thế? Hay sợ chết thì dông lẹ xuống đài mà cút đi cho khuất mắt ta, ta không thèm giết những đứa hèn nhát đâu.

Hổ Sư Võ Hoàng Cương gầm lên tức giận trước lời khiêu khích đó của Đoàn Thiết Hùng, hắn nói :

- Còn mi! Mi cũng hãy liệu chừng mà giữ lấy tính mạng.

Nói xong hắn liền vụt nhảy lại trước mặt Đoàn Thiết Hùng và nhanh nhẹn dùng chiêu “Ác Điểu Phẫn Thân”, đôi cánh tay hắn xòe rộng như một con chim đại bàng, đôi chân cứng như sắt của hắn nhập nội và toàn hất ngã Đoàn Thiết Hùng.

Trong lúc vô ý, Đoàn Thiết Hùng thấy nguy, hắn liền hét lên một tiếng, vận nội công xuống tấn đứng theo chữ “Đinh”, tai trái đưa lên cao, tay mặt đưa ra phía trước để đỡ đòn.

Hổ Sư Võ Hoàng Cương không ngờ Đoàn Thiết Hùng lại có một sức mạnh phi thường đến thế! Bàn chân của hắn đụng ngay vào ống chân của Đoàn Thiết Hùng kêu lên một tiếng “rốp” rợn người. Võ Hoàng Cương cảm thấy tê buốt cả ống chân, hắn vội lùi lại nhưng đã quá trễ.

Đoàn Thiết Hùng chỉ chờ có thế, hắn liền phóng mình tới đá ngay một cú đá song phi thật tuyệt diệu vào giữa bộ ngực đồ sộ của địch thủ.

Võ Hoàng Cương ưỡn người lên chịu đựng, nhưng gã chợt rú lên rồi hộc ngay ra một búng máu tươi lênh láng.

Đoàn Thiết Hùng toan tặng cho đối thủ một cú đá nữa để kết liễu những cuộc đời kẻ đã dám đối địch với hắn theo như bản tính háo sát của hắn. Nhưng vừa ngay lúc đó, chợt một chàng thanh niên bận võ phục màu lam từ dưới đất nhún mình nhảy vọt lên đài và đứng chắn ngay trước mặt Đoàn Thiết Hùng rồi hét lên :

- Khoan! Đoàn tặc! Chớ có hạ sát người hèn mạt như thế, có ta là Thanh y hiệp sĩ đến đã kết liễu tánh mạng của mi đây.

Nhờ có chàng thanh niên áo lam nọ giải cứu kịp thời, nên Hổ Sư Võ Hoàng Cương mới thoát khỏi chết vì bàn tay của Đoàn Thiết Hùng. Gã này liền vội vã lảo đảo nhảy xuống đài lủi mất vì quá hổ thẹn, trong lúc đó Đoàn Thiết Hùng cũng dừng tay nhìn chàng thanh niên vừa nhảy lên đứng chắn trước mặt rồi hắn cười ra dáng khinh bỉ và nói :

- Ồ, một thằng con nít chưa ráo sạch máu đầu mà dám lên đây can thiệp cơ mà? Mi hết muốn sống rồi hay sao mà dám làm một công việc liều lĩnh quá vậy?

Chàng thanh niên kia cất giọng sang sảng và cứng cỏi đáp :

- Này! Thằng sát nhân kia! Mi chớ có cậy tài mà khinh người quá lắm, hôm nay ta sẽ vì vong linh của những người trước đây đã bị mi sát hại mà rửa hờn cho họ.

Nói xong, chàng thanh niên nọ liền quay lại phía mấy viên giám khảo và nói :

- Xin quý vị ghi giùm tên tôi. Biệt danh là “Thanh y hiệp sĩ” gốc người ở tỉnh Sơn Đông.

Ba tiếng cồng lại nổi lên để báo hiệu cho biết trận đấu đã bắt đầu, Đoàn Thiết Hùng cười gằn bảo chàng thanh niên :

- Được! Mi muốn chết ta sẽ cho mi về chầu diêm chúa sớm.

Nói xong hắn liền bái tổ và không thèm nhường nhịn, hắn xông tới tấn công liền với một sức mạnh như vũ bão. Hắn dùng một đường quyền thật lạ làm chàng thanh niên nọ bỡ ngỡ và hoa cả mắt.

Mới đầu chàng thanh niên nọ còn bình tĩnh chống đỡ được ít thế đầu tiên của Đoàn Thiết Hùng, nhưng sau hắn thấy chàng thanh niên nọ có lẽ không xứng đáng là địch thủ của hắn nên hắn không buồn dùng đòn hiểm để tấn công nữa mà chỉ biểu diễn quyền thuật làm cho chàng thanh niên nọ mê loạn cả tâm thần đi. Vừa lướt qua lượt lại trước mặt chàng thanh niên như một cái móng mèo vờn chuột. Đoàn Thiết Hùng vừa cười vừa nói :

- Trời! Thanh y hiệp sĩ! Ngài làm sao vậy? Đã là Hiệp sĩ mà không biết rõ bài quyền tôi đang biểu diễn cho ngài xem đây là bài quyền gì sao?

Đứng ở dưới chân đài nãy giờ Thương Ngọc Nữ vẫn chăm chú theo dõi ngay từ trận đấu đầu tiên giữa Đoàn Thiết Hùng và gã Hổ Sư Võ Hoàng Cương, nàng rất cảm phục trước lòng can đảm của chàng thanh niên áo lam tự xưng là Thanh y hiệp sĩ nọ, nhưng nàng vô cùng thất vọng khi thấy quyền thuật võ nghệ của chàng ta còn non kém quá.

Khi nàng thấy Đoàn Thiết Hùng đem bài “Mê Hồn Quyền” ra để làm cho chàng thanh niên mê đi và thấy chàng kia không phá được thì nàng biết ngay là tính mạng của chàng thanh niên đang sắp bị nguy hiểm, vì mặc dù coi bộ điệu của Đoàn Thiết Hùng rất khoan thai và như hiền từ nhởn nhơ không chút xâm phạm đến người địch thủ, nhưng hắn sẽ xuất kỳ bất ý hạ độc thủ lúc nào không biết...

Lúc bấy giờ chàng thanh niên nọ chỉ còn chống cự một cách hết sức yếu ớt, đường quyền của chàng ta mỗi lúc một thêm rối loạn và chàng ta đã bắt đầu lùi dần. Mọi người đều hồi hộp đến nín thở vì lo ngại cho tính mạng của chàng tuổi trẻ kia, từ dưới chân đài tiếng công chúng la ó phản đối hành động sát nhân của Đoàn Thiết Hùng vang dội cả một vùng.

Đoàn Thiết Hùng cũng biết vậy, nhưng hắn vẫn mặc kệ, hắn quyết không khi nào chịu buông tha một đối thủ đã dám ngang nhiên địch với hắn. Trong lúc xuất kỳ bất ý chàng thanh niên không còn tâm dạ đâu để chiến đấu nữa thì Đoàn Thiết Hùng chợt thét lên một tiếng vang như sấm, hắn vươn mình sấn tới toan dùng bàn tay cứng như sắt nguội để bóp nát đầu của chàng tuổi trẻ.

Mọi người cùng kêu rú lên, sợ hãi, trong đám công chúng đứng xem có nhiều người cảm xúc quá đến ngất đi.

Giữa lúc tính mạng của chàng thanh niên áo lam chỉ còn mong manh như một sợi chỉ mành thì chợt từ một góc đài thật xa, chàng thanh niên bận một bộ đồ chẽn màu hồng nhạt vụt phi thân lên ngay trên mặt đài và cất giọng sang sảng nói to :

- Đoàn Thiết Hùng hãy ngừng tay!

Nhưng đã trễ, bàn tay cứng như sắt nguội của Đoàn Thiết Hùng chỉ còn cách chàng thanh niên áo lam trong gang tấc, thấy nguy cho tính mạng kẻ mình muốn giải cứu, chàng thanh niên áo hồng liền dùng chiêu “Phân Thân Cương Hổ” sấn tới và xuống tấn dùng hai tay gạt Đoàn Thiết Hùng và chàng thanh niên áo lam ra hai bên. Bàn tay của chàng ta không biết có một sức mạnh kỳ diệu như thế nào mà vừa chạm vào người Đoàn Thiết Hùng hắn liền bị gạt bắn văng ra xa, còn chàng thanh niên kia thì bị ngã văng ngay xuống chân đài luôn.

Mọi người đều kêu “ồ” lên một tiếng lộ đầy vẻ kinh ngạc vô cùng. Họ sửng sốt đến tột độ khi thấy chàng thanh niên áo hồng có một sức mạnh hiếm có.

Tất cả mọi việc trên đều xảy ra chỉ trong vòng nửa cái chớp mắt, mãi tới lúc đó người ta mới kịp nhìn kỹ gương mặt chàng thanh niên áo hồng, đó là một thiếu niên còn trẻ, dáng người rất mảnh mai thanh tú, gương mặt đẹp như ngọc, môi đỏ tựa thoa son, chàng ta thật chẳng khác gì Phan An Tống Ngọc ngày xưa đã tái xanh vậy.

Đoàn Thiết Hùng ngạc nhiên đến gần như sửng sốt, khi nhìn rõ chàng thanh niên áo hồng nọ. Trong giây lâu, cơn tức giận của hắn mới kịp bốc trở lại, hắn gầm lên :

- Hay cho mi! Lại một thằng nữa chưa ráo máu đầu lên nộp mạng cho ta, lần này thì nhất định ta phải bóp nát mi ra như cám mới hả dạ.

Chàng thiếu niên áo hồng mỉm cười thật nhũn nhặn và đáp :

- Ồ! Đoàn đại huynh sao hay nóng giận thế!

Thấy vẻ mặt quá ư bình tĩnh của đối thủ, Đoàn Thiết Hùng cũng hơi gờm, hắn nói :

- Thôi mi đừng nói dông dài vô ích, hãy mau mau xưng tên họ cho giám khảo ghi tên đi rồi nộp mạng cho ta cũng vừa.

Chàng áo hồng liền quay lại nói :

- Xin quý vị ghi giùm: “Hồng y khách” ở Trấn Nam.

Mọi người cùng ngạc nhiên trước cái tên kỳ lạ của chàng thanh niên nọ.

Đoàn Thiết Hùng cười tỏ vẻ khinh mạn rồi nói :

- Hồi nãy là một thằng nhãi con tự xưng Thanh y hiệp sĩ, giờ đến lượt thằng con nít này tự xưng là Hồng y khách. Chắc Diêm Vương đang cần tuyển mộ âm binh giấy hay sao mà tụi bây đua nhau nạp mạng đông thế.

Sau khi giám khảo ghi tên chàng thanh niên áo hồng xong cũng như hai lần trước ba tiếng cồng nổi lên để báo hiệu trận đánh bắt đầu.

Đột nhiên không khí xung quanh bỗng trở nên nghiêm trang khác thường, ai nấy đều im lặng và hồi hộp theo dõi trận đấu vì họ yên trí sẽ có một cái gì khác lạ xảy ra và ít nữa thì cũng được thưởng thức một trận đấu ngoạn mục hiếm có.

Lần này Đoàn Thiết Hùng thận trọng hơn cả với hai địch thủ trước, vì hắn đã được nếm sơ qua cái gạt tay của Hồng Y Khách. Sau khi bái tổ, hắn liền xuống tấn để chờ đối thủ tấn công trước xem đối thủ của hắn võ nghệ lợi hại cỡ nào?

Hồng Y Khách cũng có lẽ biết thế nên chàng mỉm cười và bảo Đoàn Thiết Hùng :

- Ồ! Ngài! Sao ngài không tấn công trước đi, hay là ngài e ngại gì chăng?

Không ngờ địch thủ lại tinh khôn đến thế, Đoàn Thiết Hùng đành phải tấn công trước, hắn bước chân trái tới một bước và dùng chiêu “Lạc Xà Trảm Mã”, đôi chân hắn vững vàng để giữ thế thủ, đôi tay vươn ra uốn éo như đôi mãng xà quẫy khúc, hắn chỉ chờ địch thủ lọt vào sẽ biến thành chiêu “Hãi Nhi Lâm Tử Địa” và sẽ dùng đôi tay như đôi gọng kềm siết chặt lại cho đến chừng nào tắt thở mới thôi.

Nhưng Hồng Y Khách đâu phải tay tầm thường, lập tức liền vươn mình lên, hai bàn tay nhỏ nhắn chụm vào nhau và dùng ngay “Đồng Tử Bái Quan Âm” để phá “Lạc Xà Trảm Mã” của Đoàn Thiết Hùng.

Thấy đối thủ tinh khôn tránh khỏi, Đoàn Thiết Hùng vừa đưa tới toan hất ngã địch thủ xuống thì Hồng Y Khách liền vội vã lùi lại và thay vì từ “Đồng Tử Bái Quan Âm” phải biến sang “Lục Long Tung Cánh” để trừ “Quan Âm Quá Hải” của Đoàn Thiết Hùng, Hồng Y Khách lại hồi ngay chiêu “Kim Ngư Vượt Biển” để thủ và để rất hớ hênh non nớt.

Thấy địch thủ gần như không thuộc quyền pháp, Đoàn Thiết Hùng mừng rỡ vô cùng, hắn cho rằng chiêu vừa rồi sở dĩ Hồng Y Khách tránh được không bị té là nhờ ở may mắn, và hắn yên trí thế nào cũng thủ thắng địch thủ dễ như trở bàn tay. Nghĩ thế, Đoàn Thiết Hùng liền quay sang chiêu “Mãnh Hổ Vờn Mồi”, đôi tay hắn cử động thật lanh lẹ như toan xông tới tấn công tới tấp vào đối thủ, nhưng thật ra chỉ là làm cho địch thủ rối trí và luống cuống thêm.

Hồng Y Khách cười thầm trong bụng vì đã biết Đoàn Thiết Hùng lầm tưởng mình võ nghệ còn non nớt và bất tài như chàng thanh niên áo lam hồi nãy. Nên Hồng Y Khách lại càng làm bộ đỡ gạt bối rối và yếu ớt hơn trước.

Mọi người đều ngạc nhiên trước sự lạ lùng đó, ai ai cũng tin tưởng rằng Hồng Y Khách sẽ tạo nên một chuyện phi thường, nào ngờ chàng ta còn tệ hơn cả anh chàng hồi nãy. Chỉ sơ sơ có vài thế võ mà đã bấn loạn cả quyền pháp, ai ai cũng trông thấy rõ ràng như thế.

Đoàn Thiết Hùng có lẽ cũng dư biết địch thủ của hắn chỉ bằng hàng em non nớt nên lại càng thích chí ăn quen như lúc nãy, hắn lại biểu diễn bài “Mê Hồn Quyền” để làm cho địch thủ bối rối và thừa cơ sát hại.

Nhưng Đoàn Thiết Hùng lộ vẻ ngạc nhiên xiết bao khi thấy hắn đã đi gần hết bài “Mê Hồn Quyền” với những thế đánh thật bay bướm, mới nhìn qua chỉ tưởng đó là một trò đùa giỡn, nhưng thật ra thì vô cùng hiểm hóc và lợi hại. Hắn yên trí Hồng Y Khách chỉ giỏi chịu đựng lắm là độ nửa bài quyền sẽ bị ngất xỉu, thế nhưng chàng thiếu niên hiệp khách vẫn thản nhiên trơ trơ không tỏ vẻ nao núng một chút gì cả.

Khi bài “Mê Hồn Quyền” của Đoàn Thiết Hùng vừa chấm dứt mà Hồng Y Khách vẫn không bị việc gì. Hắn tức tối thu tay về thì chợt Hồng Y Khách cất tiếng cười vang và hỏi hắn với giọng đầy ngạo mạn :

- Thế nào? Đoàn Thiết Hùng! Bản lĩnh của mi chỉ có thế thôi sao?

Đoàn Thiết Hùng gầm lên vì tức giận, hắn vừa toan xông tới để dùng độc thủ hạ đối phương thì chợt kêu lên một tiếng “ối” tỏ vẻ đau đớn, thì ra trong lúc hắn vừa thu tay về đã bị Hồng Y Khách dùng “Giao Long Điểm Nguyệt” phi thân tới phóng một cú đá như trời giáng vào cườm tay của hắn.

Đoàn Thiết Hùng cảm thấy ê buốt cả cườm tay và gần như bị tê bại hẳn một bên vai, hắn nhăn nhó vì đau đớn và tức tối nhìn Hồng Y Khách, hắn không ngờ đối thủ của hắn có vẻ nhỏ nhắn yểu điệu mà lại có một sức mạnh ghê hồn đến thế.

Giữa lúc hắn đang bối rối chưa biết tiến thoái ra sao thì chợt Hồng Y Khách đã chuyển thế đánh từ thủ sang công. Đôi cánh tay của chàng lướt tới trông rất ẻo lả nhưng mạnh như vũ bão, đường quyền lợi hại của Hồng Y Khách khiến cho Đoàn Thiết Hùng bỡ ngỡ rối loạn cả tâm thần không biết đối phương đang dùng thế võ gì.

Thật ra đó là bài “Mai Hoa quyền”, một thế võ chân truyền mà ít người được hấp thụ mà Hồng Y Khách đem ra biểu diễn để áp đảo tinh thần đối thủ, đường quyền của chàng thiếu niên áo hồng lợi hại đến nỗi bóng chàng mỗi lúc một mờ đi, từ đôi cánh tay uyển chuyển bỗng phát ra một luồng gió làm cho địch thủ phảy lay mình.

Đoàn Thiết Hùng ngạc nhiên đến tột độ và bỗng cảm thấy khiếp đảm vô cùng vì đối thủ của hắn lợi hại gấp ngàn lần hắn tưởng.

Mọi người đang đi từ chỗ thất vọng bỗng biến sang ngạc nhiên đến cực độ khi thấy Hồng Y Khách đang bị thất thế bỗng chuyển bại thành thắng và đang áp đảo Đoàn Thiết Hùng tơi bời làm cho gã mệt lừ vì cố chống đỡ, mồ hôi của hắn đổ ra như tắm, hắn bắt đầu thở lên hồng hộc vì quá mệt nhọc.

Hồng Y Khách dường như không muốn kéo dài trận đánh vô vị đó nữa, nên chỉ trong nháy mắt đường quyền của chàng bỗng biến ảo lạ lùng, và giữa lúc mọi người chưa kịp hết ngạc nhiên thì chàng đã thình lình thét lên một tiếng và tùng ra “Ngũ Lôi Xuất Thế”, tiến sát bên hông Đoàn Thiết Hùng, chàng dùng một tay nắm lấy dây lưng hắn và chuyển thần lực nhấc bổng lên ném xuống chân đài.

Tiếng cổ võ của muôn ngàn người đồng nổi lên một loạt ào ào như chợ vỡ, người ta ngạc nhiên đến mức độ họ cùng thi nhau gào thét thật lớn để hoan nghênh chàng thanh niên áo hồng có một sức mạnh và võ nghệ tuyệt luân có một không hai đó.

Giữa lúc mọi người đang náo nhiệt vì thích thú đến cực độ thì Hồng Y Khách đã vội vã giơ tay lên chào tất cả khắp bốn phía xong phi thân nhảy vọt ngay xuống chân đài và biến ngay mình vào giữa rừng người còn đang cuồng nhiệt cổ võ chàng.

Từ viên quan huyện đến mấy viên giám khảo đều sững sờ vì quá ngạc nhiên, mãi một lúc sau có đến hơn một khắc, một viên giám khảo mới thốt lên được một câu :

- Ồ! Sao chàng ta không ở lại để lĩnh thưởng kìa?

Và cũng mãi tới lúc đó mọi người mới kịp chú ý đến Đoàn Thiết Hùng, thân hình bồ tượng của hắn bị Hồng Y Khách ném xuống một góc đài và ngất đi rồi nằm luôn không còn cử động gì được nữa. Tuy nhiên có lẽ hắn cũng chưa đến nỗi bị nguy hiểm đến tính mạng. Viên quan huyện liền vội vã rối rít ra lệnh cho mấy tên lính khiêng Đoàn Thiết Hùng vào trong và lo cứu tỉnh hắn.

Đoàn người đi xem Đả Lôi Đài vẫn chưa hết cuồng nhiệt, họ thi nhau ca tụng tài nghệ tuyệt vời có một không hai của chàng thanh niên quả cảm có một cái tên rất đẹp là Hồng Y Khách, một hồi lâu mới chịu giải tán, ai nấy đều lưu lại trong lòng một cảm tình thật đẹp và đầy vẻ mến phục khi nhắc đến ba chữ “Hồng Y Khách”.

Đây lại nói về Hồng Y Khách. Số là trong lúc Thương Ngọc Nữ đứng chứng kiến cuộc tranh hùng giữa Đoàn Thiết Hùng và chàng thanh niên trẻ tuổi tự xưng là Thanh y hiệp sĩ, nàng vô cùng thất vọng khi thấy tài nghệ chàng thiếu niên hãy còn non kém.

Thương Ngọc Nữ biết chắc thế nào chàng ta cũng sẽ bị Đoàn Thiết Hùng sát hại nên bỗng động lòng từ tâm, hơn nữa nàng cũng rất bất bình trước cử chỉ quá ư tự đắc và vẻ ngạo mạn lố lăng của Đoàn Thiết Hùng vì thế nàng đành phải ra tay, trước để cứu tính mạng của chàng thanh niên liều lĩnh kia và sau là để cảnh cáo cho Đoàn Thiết Hùng một trận để hắn chừa cái thói khinh người đi. Vì thế nàng chỉ làm cho hắn sợ mà không nỡ sát hại, nếu không chắc chắn Đoàn Thiết Hùng khó mà toàn được mạng với Thương Ngọc Nữ tức Hồng Y Khách.

Sau khi đã ném Đoàn Thiết Hùng xuống chân Đả Lôi Đài rồi Thương Ngọc Nữ không muốn cho ai làm bận rộn đến mình nên vội vã phi thân xuống đài trà trộn ngay ào đám đông để trở về lữ điếm mà nàng ở trọ để khỏi bị phiền phức vì những kẻ quá ngưỡng mộ chàng Hồng Y Khách tài ba và trẻ tuổi.

Đúng như ý của Thương Ngọc Nữ muốn, nàng lẩn mình vào giữa đám đông và nhanh nhẹn tìm đường về nhà trọ rồi vào ngay trong phòng đóng cửa lại kín mít để nghỉ ngơi vì nãy giờ hơi người đã làm nàng cảm thấy ngột ngạt khó thở vô cùng.

Nhưng không may cho Thương Ngọc Nữ. Vì nàng quá vội vàng lẩn trốn đám đông người hiếu kỳ để trở về nhà trọ nên đã vô tình để lộ tông tích và bị hai kẻ theo dõi nàng đến tận chỗ nàng tạm trú, hai kẻ đó không phải ai xa lạ cả mà chính là Liễu Yến Nương và Liễu Thúy Vân. Hai con dâm tặc giả dạng ni cô để dễ bề làm những chuyện dâm bôn đồi phong bại tục.

Bây giờ chúng ta hãy nên biết sơ qua về hai con dâm tặc Liễu Yến Nương và Liễu Thúy Vân, nguyên chúng là hai đứa con gái trắc nết, con của một gã phú thương ở gần Động Đình hồ. Mới lớn lên hai chị em họ Liễu đã sớm biến thành những đứa du thủ du thực chuyên sống bằng nghề trộm đạo cướp bóc ở các đầu đường xó chợ hoặc các bến giang thuyền.

Nhưng tạo hóa lại trớ trêu thay! Hai con dâm nữ ấy lại được trời ban cho một nhan sắc thật mỹ miều hiếm có, và khi vừa ở tuổi dậy thì chúng đã trở nên những cô gái có một sắc đẹp chim sa cá lặn, ít ai khỏi bị rung động trước vẻ đẹp kiều mị của hai cô gái họ Liễu đó.

Sẵn có sắc đẹp, chị em Liễu Yến Nương và Liễu Thúy Vân liền cầm đầu một bọn trai thanh niên trác táng để ban ngày thì ẩn trốn trong những căn nhà tồi tàn ở một xóm kín đáo hoặc thả thuyền trôi trên sông để cùng làm những việc dâm ô bẩn thỉu. Ban đêm thì đón đường cướp bóc các khách thương hồ.

Tuy nhiên chị em họ Liễu lại có tính hay chóng chán, cho nên mặc dù bọn trai tráng ở dưới tay chúng luôn luôn tìm cách làm thỏa mãn lòng dục của chúng nhưng lâu dần chị em Liễu Yến Nương và Liễu Thúy Vân không còn cảm thấy hứng thú gì khi gần gũi bọn trai quen thuộc đó nữa. Chị em họ Liễu liền cùng nhau bỏ nhà đi lên tỉnh Sơn Đông để tìm những thú vui mới lạ khác.

Vì sẵn có nhan sắc, lại là gái tơ mơn mởn, trông điệu bộ rõ là con nhà khuê các, ai mới nhìn qua cũng tưởng là hãy còn đủ phong nhụy hương trinh nên chị em họ Liễu đi đến đâu thảy đều được những bọn trai phong lưu công tử đón đưa, bao bọc và chiều chuộng.

Nhưng rồi với bản tính dâm ô đến cực độ, chị em họ Liễu cũng lần lượt bỏ rơi những chàng trai đó để tìm những cái mới hơn. Và một bữa kia hai chị em Liễu Yến Nương và Liễu Thúy Vân tình cờ đi đến tỉnh Sơn Đông, hai chị em con dâm nữ còn đang ngơ ngác đi kiếm chỗ nghỉ chân thì tình cờ gặp được ngay lão sư hổ mang Yết Ma lão tăng!

Sau khi nàng Thương Ngọc Nữ giả dạng nam trang và tự xưng là Hồng Y Khách nhảy lên Đả Lôi Đài hạ Đoàn Thiết Hùng để cứu chàng thanh niên Thanh y hiệp sĩ xong, vì sợ mọi người làm phiền phức và muốn ẩn trốn không cho ai biết chỗ trú ngụ của mình, nàng liền nhảy xuống võ đài và biến mình vào làn sóng người đông như kiến ở phía dưới. Nhưng không may cho nàng là trong lúc ấy có hai chị em con dâm nữ họ Liễu là Liễu Yến Nương và Liễu Thúy Vân, chúng lầm tưởng nàng Thương Ngọc Nữ là trai thật nên liền theo dấu nàng để quyến rũ vào con đường dâm đãng.

Vì hai con dâm nữ này là hai cô gái vô cùng lăng loàn, chúng gốc người ở gần Động Đình hồ nhưng vì ham thú vui trác táng nên liền bỏ nhà trốn lên trấn Sơn Đông, và một bữa kia chị em họ Liễu tình cờ gặp được Yết Ma lão tăng.

Nguyên Yết Ma lão tăng pháp danh là Phổ Nguyên thiền sư, hắn trụ trì ở Long Vân tự cách trấn Sơn Đông về phía nam gần ba mươi dặm, thực ra hắn vốn là một tay khảo khấu lục lâm vô cùng tàn ác và dâm đãng.

Trước kia hắn là một tướng cướp khét tiếng ở tỉnh Sơn Tây chuyên môn cướp của giết người và bắt có đàn bà con gái về để phá hoại trinh tiết và hãm hiếp. Nhưng rồi triều đình Minh Võ Hoàng Đế thấy dân chúng miền Sơn Tây kêu than khổ ải quá, liền cho một viên tướng đi đánh dẹp, vì thế dư đãng của Yết Ma lão tăng đều lần lượt tan rã cả. Còn một mình trơ trọi không vây cánh, hắn liền tìm cách lẩn trốn sang tỉnh Sơn Đông, nhân có qua một vùng kia thấy một ngôi chùa cổ đổ nát, không người coi sóc, nhắm xem phong cảnh xung quanh thì đầy vẻ hoang liêu cô tịch ít người qua lại, rất hợp cho việc thi hành những việc bất lương phi pháp, hắn liền cạo trọc đầu giả làm một vị sư cụ từ phương xa hành đạo tới và bỏ tiền ra tu sửa ngồi chùa cổ thành Long Vân tự hiện nay.

Vốn bản tính là con người rất háo sắc và vô cùng dâm dục, hắn kín đáo che mắt thế gian bằng cách ở ngoài cũng để phương trượng cho dân chúng quanh vùng nhằm ngày rằm, mồng một hoặc những dịp tết nhất tế lễ đến Long Vân tự để chiêm bái, nhưng thực ra ở phía sau Long Vân tự quả là cả một tổ quỷ ghê tởm ít ai ngờ tới.

Ngay đằng sau lưng Long Vân tự, lão sư hổ mang Phổ Nguyên thiền sư tức Yết Ma lão tăng bí mật cho xây một căn phòng tuyệt đẹp và đầy đủ các thức cần thiết, hắn chiêu dụ một bọn thanh niên du thủ, du thực về cho đội lốt những tên sải mầm để cho dân chúng quanh vùng khỏi ngờ vực. Ban ngày đôi khi hắn cũng làm bộ tụng kinh gõ mõ, nhưng đêm đến hắn liền cải trang đi ra thành phố hoặc các xóm làng gần đó để trộm cướp các đồ vật quý giá và nhất là để bắt cóc đàn bà con gái về giấu sau phương trượng để thỏa mãn lòng dâm dục. Sau khi hắn đã vui thú đã đời chán chê liền cho bọn sải mầm hưởng thụ, cô gái nào đã bị chúng chán chê liền lập tức bị giết đi và chôn giấu rất kín đáo không một ai có thể biết được.

Vốn là một tay lão luyện trong nghề trộm đạo nên Yết Ma lão tăng võ nghệ rất cao cường, hắn đã một mình phá vòng vây mấy lần thoát khỏi giữa đám ba quân bổ vây đông nghẹt như lưới sắt của triều đình. Vì thế mọi việc làm của hắn đều rất chu đáo và tinh vi thành ra mặc dù quanh vùng vẫn thường có nhiều vụ trộm ghê gớm và nhiều cô gái có nhan sắc bị bắt cóc một cách hết sức bí mật nhưng quan sở tại và dân chúng quanh vùng vẫn không khi nào ngờ cho lão cả.

Về phần võ nghệ, Yết Ma lão tăng tuyệt luân đến bao nhiêu thì về phương diện dâm dục hắn cũng không kém gì, luôn luôn đằng sau phương trượng, trong căn phòng bí mật của hắn đều có nhốt sẵn mươi cô gái tuổi mới đôi mươi hơ hớ.

Họ đều là những cô gái xấu số bị sư hổ mang bắt cóc về để thỏa mãn lòng dâm dục của lão. Vì nhiều năm trong giới lục lâm thảo khấu nên lão sư hổ mang đó còn chế ra được một thứ thuốc riêng biệt để dành riêng cho hắn dùng. Thuốc đó chế vị thập đại bổ và khi dùng vào mặc dù có phong sự đến đâu thì hắn vẫn không bị hại sức khỏe và vẫn luôn luôn cường tráng cả thân thể lẫn tinh thần võ công.

Một bữa kia, nhân lúc nhàn rỗi, Yết Ma lão tăng tức tên sư hổ mang Phổ Nguyên thiền sư liền làm bộ mặc một bộ đồ nâu sòng đi dạo thành phố Sơn Đông để khất thực, nói là khất thực nhưng thật ra mục đích của lão chỉ là đi dòm ngó và đi tìm những bông hoa biết nói, những cô gái xinh đẹp và đi theo dò biết chỗ ở để đêm đến sẽ lén vào bắt cóc đem về Long Vân tự vui thú. Vì thế tuy dáng điệu đi rất hiền từ khổ hạnh, song đôi mắt sắc như dao cau của lão vẫn liếc ngang liếc dọc để tìm kiếm và tình cờ hắn liền trông thấy chị em họ Liễu đang ngơ ngác đi giữa phố như tìm kiếm vật gì.

Vừa thoáng nhìn qua bóng dáng và nhan sắc của hai chị em Liễu Yến Nương và Liễu Thúy Vân là sư hổ mang đã mê mẩn cả tâm thần ngay, hắn độ chừng đó là hai cô gái con nhà cự phú xứ quê mới lên thăm tỉnh lần đầu, hắn nhất quyết sẽ đi theo cho bằng được, định đêm đó sẽ ra tay hành sự.

Nhưng lão sư hổ mang ngạc nhiên xiết bao khi thấy hai chị em họ Liễu cứ thơ thẩn đi hết phố này sang đường khác mà nhất định không chịu rẽ vào nhà nào, lúc đó trời cũng đã xế chiều, lão sư hổ mang vừa tò mò vừa thắc mắc trước hành động của hai cô gái nọ.

Sau cùng nóng lòng quá, lão độ chừng hay là hai cô gái kia từ tỉnh lạ đến và đi tìm nhà người thân mãi song chưa gặp, lão liền đánh bạo tiến lên hỏi :

- Này hai tiểu thư. Bần tăng hỏi thế này có hơi không phải. Chẳng hay hai tiểu thư từ đâu mới đến đây mà coi bộ vẻ bỡ ngỡ như đang tìm kiếm nhà ai vậy.

Hai chị em Liễu Thúy Vân là Liễu Yến Nương thấy có một vị sư ông coi bộ rất cường tráng và khá xinh trai nên tủm tỉm nhìn nhau cười rồi cũng làm bộ e lệ đáp :

- Thưa sư ông, quả thật như thế, chị em chúng tôi vốn người ở Động Đình hồ mới đến đây hồi sáng, chúng tôi đang đi tìm nhà một người bà con mà mãi nãy giờ vẫn chưa tìm thấy.

Lão sư hổ mang Yết Ma lão tăng nghe hai cô gái đẹp nói vậy thì mừng rỡ, lão như mở cờ trong bụng vì yên trí phen này sẽ được một lúc những hai bông hoa biết nói, nhan sắc tuyệt vời hiếm có.

Lão khẽ liếc mắt nhìn thoáng qua hai cô gái rõ ràng lồ lộ với đầy vẻ hoa nhường nguyệt thẹn, hơ hớ xuân thì lão đoán thầm trong bụng nhất định hai cô gái này tất sa hẳn, vẫn còn trinh trắng nên lòng dục lại càng tăng lên gấp bội.

Lão phải cố nén lòng để lấy giọng thật hiền từ nói :

- Chết chưa! Thế ra bần tăng đoán không sai, đúng hẳn hai tiểu thư đang bị lỡ bộ đường, nguy quá mà trời đã gần tối rồi, vậy chẳng hay hai tiểu thư sẽ định đã có chỗ nào chắc chắn để nghỉ chân đêm nay chưa?

Thật tình lúc đó hai chị em Liễu Yến Nương và Liễu Thúy Vân cũng đang bối rối không biết đêm đó sẽ ngủ ở đâu, vì nhà thanh lâu thì họ kiếm chưa ra mà trong túi lại còn rất ít tiền, vì thế chị em họ Liễu liền cùng mau mắn đáp :

- Thưa sư ông, thật tình chị em chúng tôi cũng đang phân vân như vậy, vì quả thật đối với chúng tôi ở đây thật là xa lạ, chẳng hay sư ông có biết một lữ điếm nào vừa đứng đắn lại vừa rẻ tiền chỉ giúp chúng tôi không? Vì chị em chúng tôi rất sợ.

Thấy cá đã cắn câu, lão sư hổ mang liền gật đầu vội vã nói :

- Vâng! Hai tiểu thư nói rất đúng, thân gái dặm trường nếu không đề phòng cẩn thận, rất có thể sẽ xảy ra những chuyện không hay.

Nói đến đó xong lão liền làm bộ rụt rè đắn đo và nhìn hai cô gái với vẻ thương hại rồi tiếp :

- Thật tình! Bần tăng là kẻ tù hành nên thấy người gặp hoạn nạn giữa đường thường hay cứu giúp. Chùa bần tăng trụ trì cũng cách đây chẳng mấy bao xa, đó lại là một chỗ thật vô cùng thanh tịnh và êm ái, vì là chốn thiền môn.

Phương trượng và trai phòng thật rộng rãi, vậy nếu hai tiểu thư không quản ngại thì hãy tạm về chốn thanh tịnh đó nghỉ đỡ một đêm rồi sáng mai hãy tiếp tục đi kiếm nhà người quen cũng không muộn.

Hai chị em Liễu Yến Nương và Liễu Thúy Vân cùng đưa mắt nhìn nhau như dò hỏi.

Sợ hai cô gái có ý nghi ngờ gì chăng, lão sư hổ mang liền đánh một đòn tâm lý và tiếp :

- Nơi bần tăng trụ trì có ngăn cách riêng biệt hai trai phòng một bên nam và một bên nữ, nếu hai tiểu thư muốn thì bần tăng sẽ gửi hai tiểu thư với các ni cô ở trai phòng bên nữa, ở đó cũng đầy đủ giường màn thật rộng rãi vì khách thập phương đi ngang vẫn thường ghé vào ngủ đỡ khá đông nên đều có sẵn sàng cả.

Liễu Thúy Vân làm ra bộ cất tiếng rụt rè hỏi :

- Thưa sư ông! Chị em tôi hỏi sư ông điều này thật hơi phạm thượng, vậy chẳng hay chỗ đó nhà chùa để cho khách thập phương ngủ nhờ hay là sẽ lấy tiền như ở quán trọ.

Lão sư hổ mang Yết Ma lão tăng làm bộ chắp hai tay và nói :

- A Di Đà Phật! Nhà chùa là chỗ cửa từ bi, sở dĩ dựng lên được là do của chúng sinh khắp tứ phương góp lại. Thì mọi vật trong chùa đều là của khách thập phương cúng tiền, làm gì có chuyện tiền nong phàm tục ở trong đó.

Nghe nhà sư nói vậy, chị em họ Liễu liền vội nói :

- Ồ! Nếu vậy thì thật là may mắn cho chị em tôi quá, thật không bao giờ chị em chúng tôi dám quên ơn đức của sư ông vậy chẳng hay sư ông đã trở về chưa?

Để chúng tôi được theo gót ngọc đến nương nhờ chốn cửa thiền và luôn tiện để vãn cảnh phương xa.

Không còn gì mừng hơn nữa, lão sư hổ mang không ngờ lại thành công dễ dàng đến thế, hắn vội đáp :

- Vâng, xin hai tiểu thư cứ đi theo bần tăng. Trời cũng chiều rồi bần tăng phải trở về để tụng kinh tối là vừa.

Thế là lập tức hai con dâm nữ Liễu Yến Nương và Liễu Thúy Vân liền đi theo sư hổ mang Yết Ma lão tăng để về Long Vân tự. Dâm tăng lại gặp dâm tặc thế cũng vừa.

Khi lão sư hổ mang Yết Ma lão tăng đưa hai cô gái về đến Long Vân tự thì trời đã tối hẳn, bọn sãi mừng tiu tít cả lên khi thấy sư phụ của chúng dẫn về hai cô gái đẹp mê hồn. Chúng liền vội vã làm bộ đốt nhang thỉnh chuông thắp đèn như đang hành lễ để che mắt khách lạ.

Về phần lão Yết Ma lão tăng khi thấy đã dẫn được hai con mồi về đến sào huyệt thì yên trí vô cùng, lão liền đi vào trong trước mở một cánh cửa bí mật ẩn sau một pho tượng lớn dẫn ra căn phòng hành lạc bí mật của lão rồi bước ra nói với hai cô gái :

- Mời hai tiểu thư hãy vào bên trong này để sang trại phòng của bên nữ, có mấy vị ni cô đang chờ hai tiểu thư.

Chị em họ Liễu vội vã bước theo vào, lão sư hổ mang chờ cho hai cô gái vừa bước khuất vào sau cánh cửa bí mật liền vội vã ấn một chiếc nút nhỏ giấu trong người của một pho tượng Phật, lập tức cánh cửa bí mật liền bị đóng sập lại, lão sư hổ mang liền vỗ hai tay vào nhau rồi cười lên ha hả lộ vẻ đắc chí và nói :

- Ha! Ha! Thế là ta lại sắp sửa được thưởng thức hai tấm thân ngà ngọc.

Nói xong, lão vội bước sang căn phòng bên cạnh để ăn uống tẩm bổ trước khi ra tay hành sự.

Lại nói về hai chị em Liễu Yến Nương và Liễu Thúy Vân vừa bước vào phía sau phương trượng Long Vân tự chợt thấy cánh cửa tự nhiên đóng sập lại. Hai con dâm nữ cùng nhìn nhau ngơ ngác không hiểu chuyện gì, chúng quay lại xô thử cánh cửa thì thấy im lìm và nặng trịch, nhìn ra phía trước thì chả thấy một vị ni cô nào cả mà chỉ là một căn phòng thật rộng, bày trí hết sức lộng lẫy và diêm dúa như những căn phòng ở chốn thanh lâu chẳng có một vẻ gì nhuộm cảnh thiền môn cả, nơi góc phòng có kê hai chiếc giường lớn, màn trướng trông rất nên thơ, chứng tỏ chủ nhân của căn phòng phải là một tay ăn chơi sành điệu, biết bày biện và sắm sửa được như thế.

Hai chị em họ Liễu còn đang phân vân chưa hiểu chuyện gì thì chợt một bên vách một cánh cửa bí mật mở ra, rồi một tên sải mầm khệ nệ bưng vào một mâm cơm đầy đủ các món ăn sơn hào hải vị trông thật quyến rũ, hắn chòng chọc nhìn chị em họ Liễu rồi cất tiếng cười thật nham nhở và nói :

- Sư phụ tôi cho bưng vào mâm cơm xoàng này để hai tiểu thư dùng đỡ, và xin hai tiểu thư cứ yên lòng, đây là căn phòng riêng của sư phụ tôi, chỉ để dành tiếp những quý khách.
Nói xong, tên sải mầm bưng mâm cơm lại đặt trên một chiếc bàn bằng đá ở giữa phòng. Trên bàn bày biện đủ các thứ hoa quả tươi tốt, ngoài ra lại còn có hai bầu rượu quý đã mở nút sẵn sàng. Tên sải mầm đặt mâm cơm xuống liền lặng lẽ quay gót và cánh cửa lại tự động đóng sập lại.

Chị em họ Liễu chưa hiểu rõ chuyện gì, tuy nhiên vì từ sáng đến giờ chưa có ăn gì nên vừa thấy mâm cơm ngon lành cả hai con dâm nữ đều cảm thấy đói ngấu nghiến, chúng liền thản nhiên bước tới và chỉ trong một loáng cả hai đã ăn hết nhẵn mâm cơm thịnh soạn.

Ăn xong, chị em họ Liễu liền cảm thấy khát vô cùng, sẵn có hai bầu rượu để đó, chuyện liền tự tiện rót ra uống không chút ngần ngại gì.

Ăn uống xong, chị em họ Liễu liền bước lại một chiếc giường ở góc phòng để nằm nghỉ, cả hai cũng không buồn tìm hiểu xem chỗ này là chỗ nào mà lại lạ lùng như thế.

Một lát sau giữa lúc hai con dâm nữ Liễu Thúy Vân và Liễu Yến Nương đang nằm mơ màng nghĩ đến chuyện dâm tục thì cánh cửa bí mật xịch mở, tên sải mầm hồi nãy ló đầu bước vào, hắn không khỏi giấu được vẻ ngạc nhiên khi thấy mâm cơm ngon lành đã sạch hết, hắn chỉ sẽ đưa mắt liếc nhìn hai cô gái rồi lặng lẽ thu dọn chén đĩa và bưng ra.

Trước những sự việc như vậy, Liễu Thúy Vân không khỏi thắc mắc, con dâm tặc liền cất tiếng hỏi chị :

- Chị Yến Nương ơi! Em chả hiểu gì cả! Không lẽ chúng ta đã gặp một bọn sư hổ mang chăng?

Con dâm nữ Liễu Yến Nương suy nghĩ một hồi rồi trả lời em :

- Ồ! Biết đâu được! Chị cũng không hiểu nữa.

Hai chị em họ Liễu vừa bàn tán tới đây chợt cánh cửa bí mật lại từ từ hé mở, hai chị em Liễu Yến Nương và Liễu Thúy Vân cùng vội vã ngồi nhỏm dậy.

Từ sau cánh cửa bí mật, lão sư hổ mang Phổ Nguyên thiền sư tức Yết Ma lão tăng xúng xính trong một bộ đồ thượng hải thật rộng tay lách mình bước vào, hắn nhẹ ấn một chiếc nút ở bên vách tường cho cánh cửa đóng sập lại, xong quay lại nhìn chị em họ Liễu với đôi mắt lẳng lơ và thèm khát.

Dưới ánh bạch lạp lung linh, hơn nữa cả hai chị em họ Liễu đều vừa uống mấy chén rượu xong, cả hai con dâm nữ đều ngà ngà say, chúng lại càng xinh đẹp bội phần với đôi má phơn phớt hồng, với dáng dấp hết sức quý phái.

Chị em họ Liễu càng thêm lộng lẫy và quyến rũ vì sự kích thích của lòng dâm dục làm chúng tăng thêm sự khêu gợi và ham muốn. Lão sư hổ mang say sưa ngây ngất đứng ngắm dung nhan của chị em họ Liễu một hồi lâu, thấy hai cô gái vẫn không lộ vẻ gì sợ hãi hắn càng yên trí và mạnh dạn bước lại rồi làm bộ vồn vã hỏi :

- Ồ! Hai tiểu thư có vừa ý với những món ăn tầm thường hồi nãy chăng? Vì là sự bất ngờ nên nhà chùa lo chưa kịp được thật chu đáo.

Liễu Yến Nương liền liếc mắt đưa tình rồi nhoẻn một nụ cười thật tươi đáp :

- Rất cảm ơn sư ông, chúng tôi được hậu đãi như vậy cũng là quý hóa lắm rồi.

Lão sư hổ mang cảm thấy bấn loạn cả tâm thần khi thấy người đẹp cười duyên với mình, rồi trong một phút lòng dâm dục của hắn bốc lên đến tột độ không thể nào dằn được nữa, hắn liền xông tới như một con thú dữ vồ mồi và dang rộng hai cánh tay hộ pháp ra ôm choàng lấy chị em họ Liễu.

Thật tình trong lòng hai con dâm nữ Liễu Yến Nương và Liễu Thúy Vân cũng đang bị xác thịt đòi hỏi đến tột độ, nhưng cả hai cùng làm bộ kêu thét lên nho nhỏ và giả bộ e thẹn lùi lại để tìm đường lẩn trốn.

Cử chỉ đó của chị em họ Liễu càng làm cho lão sư hổ mang cảm thấy thích thú hơn, hắn liền chồm tới nắm lấy dải áo của Liễu Yến Nương kéo giật về phía trước, chiếc dải áo liền bị tuột ra để lộ một mảnh ngực trắng ngần lồ lộ dưới ánh đèn mờ ảo. Lão sư hổ mang không bỏ lỡ cơ hội liền sấn tới và ôm trọn lấy tấm thân ngà ngọc của cô gái vào lòng.

Con dâm nữ họ Liễu cất tiếng cười lanh lảnh tỏ vẻ vô cùng thú vị.

Lúc này con dâm nữ Liễu Thúy Vân cũng không dằn lòng được nữa, bất chấp cả thẹn thùng, thản nhiên bước tới ngả ngớn dựa vào người lão sư hổ mang.

Lão sư tham lam đời nào chịu bỏ, hắn liền vòng tay ra ôm choàng lấy tấm thân cô gái. Thế là hai chị em họ Liễu cùng nằm gọn trong lòng lão Phổ Nguyên thiền sư. Thật chẳng khác nào thuyền đang xuôi lại gặp gió lớn, cả ba con quỷ dâm dục đều cùng cất tiếng cười vang đầy vẻ thú vị.

Thật là :

“Cái đêm hôm ấy đêm gì?

Gian dâm thỏa thích giao trì mây mưa.”

Thế là, thật không khác gì rồng gặp mây. Trời đang hạn gặp mưa rào, lão dâm tăng có một không hai gặp ngay hai con dâm nữ họ Liễu. Chúng cùng nhau mây mưa thỏa thích, không còn biết cả đến trời đất là gì nữa...

Sau cái đêm hội ngộ kỳ thú đó chị em họ Liễu liền cùng thú thật hoàn cảnh và sở thích chúng cho lão ác tăng Phổ Nguyên thiền sư nghe.

Lão sư hổ mang cũng không giấu diếm gì cả, hắn cũng kể rõ lai lịch và bí mật của ngôi Long Vân tự cho chị em họ Liễu hiểu.

Hai con dâm nữ Liễu Yến Nương và Liễu Thúy Vân sau khi biết rõ chuyện thì lại càng thích thú, chúng liền bàn với nhau cùng ở lì luôn tại Long Vân tự để ngày đêm tha hồ cùng lão sư hổ mang Yết Ma lão tăng làm những trò tồi bại cho thỏa lòng dâm ô của chúng.

Về phần lão Yết Ma thấy chị em họ Liễu ngỏ ý bằng lòng ở lại luôn trong Long Vân tự thì cũng thích chí vô cùng vì thật ra hắn cũng đã mê mẩn hai cô gái dâm đãng đó rồi, vì chị em họ Liễu không những là phường gái dâm đãng cường lực mà còn biết cách chiều chuộng làm cho lão rất hài lòng.

Sau đó, lão Yết Ma muốn cho việc làm tồi bại của lão được danh chính ngôn thuận và khỏi bị lộ tẩy, lão liền bỏ tiền ra xây thêm một gian điện nhỏ để cho chị em họ Liễu ở, ban ngày chúng cũng làm bộ bận quần áo nâu sồng, đôi khăn vải giả dạng như những ni cô tu hành khổ hạnh, đêm đến ba con quỷ dâm dục lại cùng nhau vui thú hoan lạc ngay đằng sau phương trượng.

Nhưng vốn dĩ hai chị em Liễu Yến Nương và Liễu Thúy Vân là hai đứa con gái quá ư dâm đãng. Vì thế một mình lão Yết Ma vẫn không đủ làm cho hai con dâm nữ đó hài lòng, nên lão Yết Ma phải đi mời một lão sư hổ mang cùng là đạo hữu của hắn ở trên núi Vị Hài là Bách Khuê lão tăng để về cùng chia nhau hưởng lạc thú.

Nguyên Bách Khuê lão tăng là một gã tướng cướp khét tiếng thuở còn thiếu niên, nhưng sau về già, lão tiếc cuộc đời khi nghĩ đến ngày mai sẽ phải chết và không được hưởng lạc thú nữa, lão liền đi lang thang vào rừng để tìm một phương thuốc trường sinh để mong được sống mãi mãi đời đời...

Vì thế tình cờ một bữa kia, lão đang lang thang đi dạo thơ thẩn ở ven chân núi Thiết Đầu Sơn thì gặp Chấn Lôi Lão Tổ đang cỡi mây đi du ngoạn, lão liền vội vã sụp xuống lạy và xin Lão tổ thu nạp làm đồ đệ.

Chấn Lôi Lão Tổ lại là người rất dễ dãi ít chịu suy xét trong việc thu nạp học trò và thấy lão thành khẩn quá, Lão tổ động lòng thương hại, liền đem về Thiết Đầu Sơn thu nạp làm môn đệ của môn phái do Lão tổ cầm đầu.

Lâu dần, Lão tổ thấy Bách Khuê lão tăng rất có ý chí và chịu khó luyện tập cũng rất thông minh, lão tổ liền truyền thụ kiếm tiên cho lão sư hổ mang đó.

Chẳng bao lâu Bách Khuê lão tăng đã trở thành một tay kiếm tiên có hạng và chiếm một địa vị khá quan trọng trong môn phái Thiết Đầu Sơn. Sau khi thấy mình đã có gần đầy đủ khả năng và bản lãnh khá tuyệt rồi, lão sư hổ mang không muốn sống gần Chấn Lôi Lão Tổ nữa, vì sợ bị Lão tổ kiềm chế và kiểm soát hành động của lão, lão sẽ khó mà làm bậy được. Lão tìm cách xin phép Chấn Lôi Lão Tổ ra ở riêng một ngọn núi để trụ trì.

Thật tình ra, mục đích của lão là chỉ để dễ bề được làm những điều xằng bậy mà không ai biết, vì vốn bản tính bẩm sinh Bách Khuê lão tăng cũng là một con quỷ dâm tục rất ghê gớm vô cùng.

Vì thế, khi lão sư hổ mang Yết Ma lão tăng tìm lên núi Vị Hà mời lão về cùng trụ trì Long Vân tự và hứa sẽ tặng cho một cô gái tuyệt đẹp để vui thú lão liền vội vã nhận lời ngay.

Từ ngày có thêm Bách Khuê lão tăng về ở trong Long Vân tự, chị em hai con dâm nữ lại càng thêm thích thú, từ đó hai lão sư hổ mang cùng hai con dâm nữ hết ngày này qua tháng khác cùng nhau mây mưa thỏa thích.

Nhưng Bách Khuê lão tăng mặc dù là một con quỷ dâm dục song lão đã thuộc về hàng kiếm tiên thành ra phải luôn luyện tập không bao giờ được sao nhãng và trong những lúc luyện tập muốn cho luôn luôn được gần người ngọc, lão truyền thụ luôn về kiếm pháp cho hai chị em họ Liễu, và trớ trêu thay hai con dâm nữ đó lại rất thông minh nên chỉ một thời gian ngắn, hai con dâm nữ đã có một bản lãnh về kiếm pháp hơi khá vững.

Nhưng trò đời, cái gì bạo phát cũng bạo tàn, và vật gì dù có quý giá đến đâu mà thường dùng mãi cũng đâm ra khinh rẻ và chán chường. Vì thế chẳng bao lâu hai con dâm nữ Liễu Yến Nương và Liễu Thúy Vân cũng bắt đầu đâm ra chán hai lão ác tăng và không muốn vui thú cùng hai lão nữa.

Về phần hai lão dâm tăng Yết Ma và Bách Khuê cũng không hơn gì hai chị em họ Liễu, chúng cũng bắt đầu chán ngấy hai con dâm nữ đó, nên liền bảo nhau đêm đêm lén vào các vùng lân cận để bắt cóc các cô gái tơ còn trinh ở quanh vùng về để hãm hiếp. Và chẳng bao lâu, hai chị em họ Liễu gần như không còn được chúng ngó ngàng đến nữa.

Lẽ dĩ nhiên, hai chị em họ Liễu là hai con quỷ dâm tục đến tột độ, đời nào chúng lại để cho con lợn lòng nằm im mà không khỏi xốn xang vì người trò dâm dục đó hai lão ác tăng thường diễn ra hằng ngày, hai chị em họ Liễu lần lượt hiến thân cho những tên sải mầm trẻ ở trong chùa và lâu dần chúng liền rủ nhau đi rảo quanh vùng kín đáo tìm xem ở đâu có những câu trai thanh niên xinh đẹp và cường tráng, thì liền cùng dùng nhan sắc để quyến rũ họ vào đường dâm đãng.

Những chàng trai háo sắc đó số phận cũng chẳng hơn gì những cô gái xấu số kia vì không muốn cho việc làm của chúng bị lộ tẩy cho nên khi một chàng trai nào đã bị chúng chán ghét hoặc không còn đủ sức cung phụng chúng nữa, hai con dâm nữ liền tìm cách thủ tiêu đi cho phi tang luôn.

Phần nhiều những chàng thanh niên bị hai con dâm nữ họ Liễu quyến rũ vào con đường dâm đãng đều là những thanh niên mới lớn và háo sắc quanh vùng. Cũng có đôi khi có một vài chàng trai cứng rắn, hai chị em Liễu Yến Nương và Liễu Thúy Vân dùng nhan sắc quyến rũ không nổi thì đêm đến chúng liền lẻn đột nhập vào nhà và dùng Mê hồn hương là một thứ hương rất nguy hiểm, hễ khi đốt lên mà ai ngửi phải hơi hương đó thì lập tức sẽ mê mẩn tâm thần và không còn biết gì nữa.

Mê hồn hương là một thứ cây ngãi rừng mà lão sư hổ mang Bách Khuê lão tăng đã tìm ra được, và lão Yết Ma thường dùng hương đó để đột nhập vào nhà các cô gái mà chúng muốn bắt cóc, rồi đốt lên làm cho cả gia quyến của cô gái nọ mê mẩn đi không còn biết gì nữa. Thế là chúng bắt cóc cô gái đi một cách hết sức yên tĩnh và êm thấm.

Hai chị em con dâm nữ Liễu Yến Nương và Liễu Thúy Vân cũng vậy, chúng cũng dùng Mê hồn hương đột nhập vào nhà các thanh niên cường tráng và đẹp trai mà chúng thích rồi xông hương mê hồn để bắt cóc đem về Long Vân tự, bắt những thanh niên nọ phải cung phụng những cái gì mà hai chị em con dâm nữ đó muốn, thật là một chuyện tồi bại không ngòi bút nào tả cho xiết được.

Và thật có ai dám ngờ rằng một chốn huyền môn đầy vẻ khả kính như Long Vân tự mà lại chỉ là sào huyệt của một bọn quỷ dâm dục của một lũ ác tăng và những con dâm nữ, hay nói cho đúng hơn là sào huyệt của những con quỷ dâm dục có một không hai và đồng thời cũng là mồ chôn không biết bao nhiêu cô gái trong trắng cùng những chàng trai háo sắc nhẹ dạ đã bị bọn chúng dùng để làm thú vui và sát hại một cách tàn nhẫn khi không còn dùng đến họ nữa.

Mao Thiên Toại đang kể cho Hắc Xa Luân và Âu Dương Tuấn nghe về chuyện nàng Thương Ngọc Nữ đi tìm kẻ thù đến đây thì chợt giật mình ngơ ngác khi nghe thấy một tiếng thét rùng rợn nổi lên, cả ba cùng vội vã nhìn ra thấy Ô Hóa Nhi cùng Hồ Diện Hiển đang ôm cứng lấy nhau, cả hai cùng toàn dùng đòn tối độc hiểm để hạ sát nhau thật sự.

Thấy để lâu e không có lợi, Mao Thiên Toại liền vội sấn đến ôm Ô Hóa Nhi kéo giật ra, Âu Dương Tuấn cũng vội chạy đến ôm Hồ Diện Hiển, hai người lúc ấy mới rõ ra là mình muốn tỉ thí nhau chơi, nên cùng cười vang rồi xin lỗi nhau. Hắc Xa Luân nắm tay Âu Dương Tuấn, Ô Hóa Nhi cầm tay Hồ Diện Hiển cùng mau theo Mao Thiên Toại vào trong Tụ Nghĩa đường chia ngôi chủ khách ngồi xuống.

Mao Thiên Toại lúc ấy mừng nói :

- Hai vị tráng sĩ thực là tài nghệ quán thế, nay hai vị tráng sĩ nhập giáo thì chúng ta nên xưng hô nhau bằng anh em, nếu luận tuổi thì hai vị tráng sĩ ít hơn Hắc, Ô hai vị hiền đệ, như thế thì Hắc, Ô hai vị hiền đệ là bề anh, hai vị tráng sĩ là bề em, rồi ta sẽ cùng nhau gây dựng cơ nghiệp bá vương, cùng hưởng chung sự phú quý vinh hoa. Nhưng chưa rõ hai vị tráng sĩ có vui lòng cùng anh em tôi kết giao không?

Âu Dương Tuấn, Hồ Diện Hiển người đều cả mừng đứng dậy nói :

- Nếu trại chủ có lòng hạ cố như thế thì anh em tôi cảm ơn khôn xiết, vậy anh em tôi xin phép xưng hô ba vị trại chủ bằng đại ca.

Mao Thiên Toại với Hắc Xa Luân, Ô Hóa Nhi ba gã đều vui mừng cả cười nói :

- Nếu thế thì Âu Dương, Hồ Diên hai hiền đệ từ đây đã là anh em với chúng tôi rồi.

Mao Thiên Toại lập tức sai người dọn tiệc long trọng trong Tụ Nghĩa đường khoản đãi Âu Dương Tuấn, Hồ Diện Hiển, năm người cùng nhau hoan ẩm mãi đến canh khuya mới tan tiệc rồi về phòng an nghỉ.

Ngày hôm sau Mao Thiên Toại, Hắc Xa Luân, Ô Hóa Nhi với Âu Dương Tuấn, Hồ Diện Hiển lại bắt đầu mở cuộc chiêu nạp anh hùng hào kiệt trong thiên hạ để chờ Hàn Thiên Tả đi Sơn Tây lùng bắt con Phương Kế Võ là Phương Quang Diệm, Phương Thuyền Cô trừ diệt như nhổ cỏ vạch sạch rễ khỏi sinh tai họa về sau, rồi sẽ cùng nhau mưu sự khởi nghịch vì Bạch Liên giáo định phản đối triều đình xưng vương đồ bá đã lâu.

Lại nói bọn Liễu Tinh Đởm bốn người đến gia nhập Bạch Liên giáo đã mấy hôm nay mà chưa giáp mặt bọn Mao Thiên Toại lần nào vì Mai Hương Châu nhận bốn người là người cùng làng, chỉ vờ ghi tên họ là Trương Tích Thuần, Trương Tích Cô, Trương Tích Thư, Trương Tích Bằng để nhỡ Hàn Thiên Tả đem nộp, bấy giờ mới tiện dịp báo thù đến giết tên chúa đảng đi, nên lúc này không muốn giáp mặt bọn Mao Thiên Toại vội.

Bọn anh em Phương, Liễu bốn người đi chơi lạc vào trong rừng từ hôm trước nay mới trở về, lại cùng thầy trò Mai Hương Châu ngồi nói chuyện trong nhà khách để bày mưu đối phó với Hàn Thiên Tả cùng Bạch Liên giáo. Bỗng đâu thấy nha hoàn Vân Hương hốt hoảng chạy vào báo :

- Bẩm phu nhân, Hàn Thiên Tả vừa mới về, hiện hắn đang cùng Mao Thiên Toại bàn chuyện trong Tụ Nghĩa đường, vì mới chiêu được hai người dũng sĩ từ chiều hôm trước là Âu Dương Tuấn, Hồ Diện Hiển, hai người ấy bản lãnh rất cao cường, đấu võ với Hắc Xa Luân, Ô Hóa Nhi bất phân thắng bại, thực là có thêm hai con hùm dữ giúp vây cánh cho đảng tà giáo. Vậy xin phu nhân mau thu xếp cho Phương, Liễu bốn vị lánh mặt đi ngay rồi ta tiếp đón Hàn Thiên Tả kẻo hắn sinh nghi thì nguy.

Mọi người nghe báo đều giật mình kinh hãi, Mai Hương Châu vội vàng bảo Phương, Liễu bốn người mau trở về gian nhà ở cạnh đấy để nàng liệt thiết kế đêm nay rồi ngày mai sẽ kiến cơ hành sự.

Bọn anh em Phương, Liễu bốn người vội vàng quay về gian nhà ấy, thầy trò Mai Hương Châu cũng hấp tấp ngay vào phòng ngồi chờ Hàn Thiên Tả.

Nói về Hàn Thiên Tả dụng công đến Sơn Tây ròng rã hơn tháng trời mà không lùng thấy tin tức anh em họ Phương đâu, hắn không những định giết anh em họ Phương cho tuyệt họa, lại muốn chiếm đoạt cả Kiền Khôn Kính của anh em họ Phương là vật báu gia truyền, vì cái gương ấy mà Phương Kiện Hầu, ông nội Phương Quang Diệm khi xưa đã giết chết bao nhiêu người trong giáo.

Hàn Thiên Tả đã cố công lùng kiếm mãi không thấy tung tích anh em Phương Quang Diệm đâu, bất đắc dĩ phải quay về Kim Mã Sơn thì vừa gặp Mao Thiên Toại, Hắc Xa Luân, Ô Hóa Nhi mới chiêu nạp được Âu Dương Tuấn, Hồ Diện Hiển, hai người đang ngồi bàn chuyện trong Tụ Nghĩa đường, nên Hàn Thiên Tả cũng ngồi lại nói chuyện cho hai người yết kiến.

Hàn Thiên Tả lúc ấy lại rất vui mừng là được hai người đồng chí tài giỏi như Âu Dương Tuấn, Hồ Diện Hiển.

Hàn Thiên Tả lại quay về phòng nói chuyện với Mai Hương Châu, hắn cũng thuật lại chuyện đến Sơn Tây không lùng thấy anh em họ Phương cho nàng nghe, nàng cũng kể chuyện phiếm là ở nhà mong mỏi hắn mãi lắm.

Hàn Thiên Tả thích ý cười híp cả hai mắt lươn.

Câu chuyện tỉ tê đêm hôm ấy Mai Hương Châu tình tự với Hàn Thiên Tả cố phỉnh phờ cho hắn thích rồi nàng lựa lời nói :

- Này phu quân, nhân mấy hôm về trước có bốn anh em nhà họ Trương người Sơn Đông mới đến đầu môn, vì bọn họ có quen biết nha hoàn Vân Hương, gặp nó đi mua sáp son cho thiếp ở dọc đường rồi bốn anh em họ Trương nhờ Vân Hương giới thiệu hộ để gia nhập Bạch Liên giáo ta. Không ngờ khi thấy bốn người ấy lại là đồng hương với thiếp, họ tự khoe mình đều là bực võ nghệ siêu quân xuất chúng nên muốn theo bọn ta để kiếm lập một cuộc sự nghiệp kinh thiên động địa, thiếp thấy anh em hắn có lòng nhiệt thành như thế nên phải ghi rõ tên họ vào trong sổ danh sách để chờ phu quân về xem xét đã, muốn thu nạp hay không thì tùy ý phu quân nhưng sao ta cũng phải thử xem võ nghệ của bọn anh em hắn ra thế nào mới được.

Hàn Thiên Tả suy nghĩ hồi lâu rồi có ý hồ nghi nói :

- Phu nhân đã coi xét đích thực là người đồng hương chưa? Tôi e rằng quân gian tế giả vào làm nội ứng thì nguy.

Mai Hương Châu vội trả lời rất quả quyết :

- Đích thực như vậy, bốn người họ Trương là người đồng hương với thiếp, quyết không còn nghi ngại điều gì. Nhưng ngày mai phu quân cũng nên đề phòng xem xét cho cẩn thận và đưa đến tòa diễn võ sảnh thử tài nghệ ra sao đã.

Gật đầu, Hàn Thiên Tả đã quá tin lời Mai Hương Châu rồi nói :

- Được, phu nhân đã nói như thế chắc không còn nghi ngại gì, mai ta xét xem tài nghệ của anh em chàng họ Trương rồi sẽ trọng dụng.

Sau khi bàn tán chuyện, Hàn Thiên Tả với Mai Hương Châu đã cùng nhau chung giấc mộng uyên ương, đưa con hồn vào làng mơ mộng.

Ngày hôm sau Hàn Thiên Tả cùng Mai Hương Châu đến Tụ Nghĩa đường, đã thấy bọn Mao Thiên Toại, Hắc Xa Luân, Ô Hóa Nhi, Âu Dương Tuấn, Hồ Diện Hiển năm người chực sẵn ở đấy, khi thấy hai vợ chồng Hàn Thiên Tả đều đứng dậy nghênh tiếp vào ngồi ở hai ghế chính dừa, rồi Hàn Thiên Tả liền sai người đi gọi bốn anh em họ Trương vào yết kiến.

Một lát thấy người dẫn anh em họ Trương vào trong Tụ Nghĩa đường, bốn người đều giữ lễ rất cung kính rồi tỏ ý ngưỡng mộ oai danh Hàn Thiên Tả, xin đến đầu môn.

Hàn Thiên Tả thoạt thấy bốn người phong lưu tuấn tú, cốt cách như thần tiên. Hắn trong lòng đã thấy làm ái mộ liền tươi cười nói :

- Bốn vị đều là bậc tuấn kiệt đời này, tài nghệ siêu quần xuất chúng, mà không quản công bạt thiệp con đường ngàn dặm đến đây đầu môn Bạch Liên giáo chúng tôi đây, e rằng không có đất để anh hùng dụng võ chẳng hóa ra uổng phí mất cả đời tài hoa lỗi lạc của bốn vị?

Người giả cải trang Trương Tích Thuần là Liễu Tinh Đởm nói :

- Thưa Giáo chủ, anh em chúng tôi ngưỡng mộ uy danh của Giáo chủ nên mới đến đầu môn, nếu Giáo chủ không vui lòng nhận cho thì anh em chúng tôi xin cáo biệt ngay đây.

Dứt lời Liễu Tinh Đởm vờ quay qua.

Hàn Thiên Tả vội ngăn lại tươi cười nói :

- Nếu bốn vị đã có lòng hạ cố như thế thì còn gì vinh hạnh cho bằng, trong giáo phái chúng tôi rất lấy làm cảm kích. Nhưng bốn vị có tài nghệ gì xuất sắc xin chỉ giáo cho chúng tôi được am tường thì xin đa tạ khôn xiết.

Liễu Tinh Đởm đứng dưới thềm liền cúi đầu nói :

- Vâng, anh em tôi xin tuân lời Giáo chủ mà khai diễn chút tuyệt kỹ, nhưng e rằng sơ suất chỗ nào xin Giáo chủ đừng chê cười chỉ điểm lại cho.

Hàn Thiên Tả cũng vội khiếm nhượng đáp :

- Không dám, tráng sĩ chớ dạy quá lời, xin cứ khai diễn cho anh em tôi được am tường.

Hàn Thiên Tả nói dứt lời, mọi người trong đảng tà giáo đều không tin bốn chàng thiếu niên có vẻ ôn nhu tuấn mã như thế mà thông hiểu võ nghệ cao cường được.
Liễu Tinh Đởm hiểu ý liền bảo người giả cải trang là Trương Tích Bằng, tức là Liễu Thuấn Anh :

- Trong bọn chúng ta đây, em là người ít tuổi nhất, vậy em thử khai diễn chút nghệ mọn trước đi, nhưng phải cố hết tinh thần nghị lực để Giáo chủ ngài xem, hoặc có sai lầm chỗ nào thì ngài sẽ chỉ bảo cho.

Liễu Thuấn Anh nghe xong liền nhìn chung quanh sân như ngắm địa thế rồi nói :

- Tốt lắm, khu sân này cũng khá rộng đấy, như thế mới có thể biểu dương được cái tài năng của ta khai điền, song cần phải đi lấy đủ năm trăm quả trứng gà, cứ mỗi thước xa để một quả, rồi xếp xoáy tròn trôn ốc, để tôi sẽ thi tài nghệ cho coi.

Hàn Thiên Tả và mọi người nghe nói lấy làm lạ, lập tức sai người lấy đủ năm trăm quả trứng gà, rồi theo như lời xếp chung quanh khu sân xoáy tròn lại hàng mấy chục vòng, cứ cách xa chừng một thước một quả. Duy có cái đỉnh bằng sắt để ở giữa sân cao khỏi đầu người, coi sức nặng ước chừng ngoài nghìn cân thì chung quanh cái đỉnh trừ xa chừng một thước không để trứng gà.

Lúc ấy Liễu Thuấn Anh thấy xếp đặt năm trăm quả trứng ấy ở trên mặt sân rộng, liền bước hai bước lên quả trứng gà, rồi dạo quyền đi trên những quả trứng gà nhanh vùn vụt như gió, coi uốn mình chạy vòng quanh như con rồng lượn khúc, như con bướm bay vờn trên bông hoa, hai chân không lúc nào rời khỏi xéo lên những quả trứng gà, càng chạy càng thấy nhanh mãi ra, càng nhanh càng thấy biến hóa các đường quyền cước rất linh động, xéo lên mà tuyệt nhiên không bị vỡ một quả trứng nào, ấy là cách đề khí của người tài nghệ rất cao cường, bao nhiêu hơi sức đều vận chuyển cả lên thân trên, còn chân thì nhẹ như bấc nên xéo vào trứng gà mới không việc gì.

Liễu Thuấn Anh dạo quyền trên năm trăm quả trứng, xong rồi nhảy vọt lên trên Tụ Nghĩa đường đứng khoanh tay trước mặt Hàn Thiên Tả nói :

- Bẩm Giáo chủ, Trương Tích Bằng tôi đã khai diễn nghệ thuật rồi đó.

Hàn Thiên Tả liền nói với bọn Mao Thiên Toại :

- Ấy là cách “đề khí” rất tài của Trương Tích Bằng, anh em ta cũng nên kính phục.

Hàn Thiên Tả nói dứt lời.

Người giả danh Trương Tích Thu tức là Phương Thuyền Cô nói :

- Tứ đệ dùng cách “đề khí” ấy tức là bao nhiêu khí lực đều đưa lên trên mình, còn dưới chân nhẹ bổng giẫm lên năm trăm quả trứng mới không vỡ như thế đã lấy làm lạ mà phải khen? Nay ta hãy khai diễn tài nghệ cho coi, ta sẽ lộn đầu xuống hai chân chổng lên trời, hai tay nắm chặt lại quả đấm làm hai chân đi mà quả đấm với trứng gà đều tròn lông lốc trơn tuột, rồi ta sẽ nắm tay di chuyền qua hết năm trăm quả trứng, cũng nhanh như tứ đệ đi bằng hai bàn chân, nếu bị trượt tay ra ngoài hay bị dập một quả trứng nào thì không kể là người tài giỏi.

Hàn Thiên Tả cùng bọn Mao Thiên Toại nghe nói đều kinh ngạc không ngờ lại có người tài giỏi trái ngược như thế được. Mao Thiên Toại liền cười nói :

- Trương Tích Thư, ngươi chớ hợm tài giỏi như thế, ta e rằng lời nói dễ hơn việc làm.

Phương Thuyền Cô chỉ mỉm cười không trả lời liền sắn hai ống tay rồi dùng thế “Đảo Quyền Chu Liêm” lộn người trộng ngược cây chuối, hai chân chống ngược lên trời hai quả đấm tay chống lên trên hai quả trứng gà gắn chặt xuống đất không hề xê xích, tưởng chừng rắn như sắt đúc mới không bị dập.

Phương Thuyền Cô dùng hai quả đấm tay như hai bàn chân đi lê những quả trứng gà trước còn thấy ung dung chậm chạp, sau thấy đi nhanh dần coi như hai tay nhanh thoăn thoắt lượn vòng quanh trên những quả trứng gà, trông vững vàng như quả núi dựng, nhanh nhẹn như con chim bay liệng chuyền hết năm trăm quả trứng không quả nào bị trượt tay ra ngoài.

Bốn anh em Hàn Thiên Tả và người trong Bạch Liên giáo thấy thế đều vỗ tay kêu rầm rầm làm chuyển động cả tòa Tụ Nghĩa đường như tiếng sấm nổi dậy.

Phương Thuyền Cô đi lượn trên năm trăm quả trứng gà xong dùng thế “Hải Yến Hồi Phương” cất mình nhảy vụt lên trên tòa Tụ Nghĩa đường lẹ làng như con chim yến xòe cánh bay, đứng trước mặt Hàn Thiên Tả rồi tươi cười nói :

- Đó! Tôi đã khai diễn chút nghệ mọn rồi, có chỗ nào sai lầm xin Giáo chủ chỉ bảo hộ?

Hàn Thiên Tả liền xông xuống năm trăm quả trứng dưới sân vẫn y nguyên chỗ cũ không xê xích ra chỗ khác, tuyệt nhiên không lấy một quả bị rạn rập. Hàn Thiên Tả lại càng kinh ngạc khen ngợi :

- Trương tam tráng sĩ tài nghệ siêu quần xuất chúng thực ít có người sánh kịp.

Hàn Thiên Tả vừa nói dứt lời lại thấy người giả danh là Trương Tích Cổ tức Phương Quang Diệm cười nói :

- Tứ đệ dùng cách trước tức là “đề khí” bao nhiêu hơi sức đều từ tồn kéo lên ngực hết, hai cẳng dưới nhẹ như bấc nên xéo trên năm trăm quả trứng gà không bị rạn rập. Còn tam đệ dùng cách đề khí đó là “nghịch đề”, trồng người lộn ngược cây chuối bao nhiêu hơi sức đều kéo lên hai cẳng ở phía trên hết, nên hai tay cũng nhẹ nhõm đi trên những quả trứng không việc gì như thế là nghệ rất tầm thường của con nhà võ, có lấy chi làm lạ. Nay tôi cũng xin thi thố chút tài nghệ để các ngài coi, năm trăm quả trứng gà này xin để sát vào nhau như cái mặt gương, rồi tôi sẽ nhào lộn ở trên mặt những quả trứng, lại dạo quyền cước đi các thế võ bí hiểm, như thế không phải là thuận đề và nghịch đề, nếu bị rạn rập một quả trứng nào hay bị xê xích đi một ly thì không phải là người giỏi.

Hàn Thiên Tả với bọn Mao Thiên Toại nghe nói lại kinh ngạc hơn nữa, không ngờ càng lâu càng thấy lắm nghệ thuật tài tình, lập tức sai xếp gọn năm trăm quả trứng gà lại như cái chiếu trải ở cạnh cái đỉnh bằng sắt ở giữa sân cách xa chừng năm trăm thước.

Hắc Xa Luân liền ứng tiếng hỏi to lên :

- Trương nhị tráng sĩ, ngươi định lộn như thế thì hai tay chấm đất hay là hai chân chấm đất?

Phương Quang Diệm cười lạt nói :

- Nếu lộn xuống hai tay chấm đất rồi hắt trở lại hai chân chấm đất thì cách nhào lộn ấy có gì lạ mà cần phải thi thố cho người ta coi? Nay tôi đây nhào lộn trên những quả trứng gà nầy, không những là không dùng cách “thuận đề” hay “nghịch đề” cũng không được, nên phải vận hết hơi sức toàn thể trong người, khiến cho mình mẩy nhẹ như sợi tơ, cách vận khí ấy không phải là dễ.

Phương Quang Diệm nói dứt lời, săn gọn quần áo nhoài người lộn nhào trên những quả trứng gà, nhào xuống hai ngón tay chỉ khẽ chấm vào những quả trứng, lộn trên hai ngón chân cái chỉ khẽ để vào những quả trứng, cứ thế rồi xoay tít đi nhanh như cái chong chóng, phút chốc đã hơn trăm vòng càng trông càng thấy kinh động tuyệt vời, khiến người xem hoa cả mắt.

Bọn anh em Hàn Thiên Tả, Mao Thiên Toại, Hắc Xa Luân, Ô Hóa Nhi, Âu Dương Tuấn, Hồ Diện Hiển và người trong đảng tà giáo đều vỗ tay giậm chân khen ầm lên như long trời lở đất.

Được thế, Phương Quang Diệm lại dạo quyền đi cước trên những quả trứng gà, liền vung tay một chiêu “Viên Hầu Hiến Quả” hữu một cước “Ngọc Hoàng Chấp Ấn”, rồi biến luôn sang những chiêu rất mới lạ là “Cung Nội Thái Hoa” với “Thiên Cơ Tống Tử” dạo đánh coi rất hoạt động minh mẫn.

Sau hai chân chàng lại tung lên dùng “Uyên Ương cước” và “Liên Hoàn thoái”, trông rầm rộ như hùm nhảy beo chồm, lại khai diễn ra một lối võ bí hiểm khiến người coi rất đẹp mắt.

Phương Quang Diệm thi thố tài nghệ xong, mặt không biến sắc, miệng không hơi thở, chàng liền cất mình nhảy vọt lên trên tòa Tụ Nghĩa đường đứng nghiễm nhiên trước mặt Hàn Thiên Tả rồi nói :

- Hàn giáo chủ, hãy coi Trương mỗ vừa khai diễn chút nghệ hèn mọn đó được không? Hay còn chỗ nào chếch lạc thì ngài vui lòng chỉ giùm hộ.

Hàn Thiên Tả trông xuống dưới sân thấy năm trăm quả trứng vẫn trải như một chiếc thảm không hề xê xích đi quả nào, thật là người tài nghệ vô song mới khai diễn được như thế. Hàn Thiên Tả liền nhìn Mao Thiên Toại rồi ứng tiếng khen :

- Trương nhị tráng sĩ quả là người tài nghệ quán thế, khác hẳn hai vị trước không kém gì người trong Bạch Liên giáo này.

Sẵn tính hiếu thắng, Hắc Xa Luân, Ô Hóa Nhi có ý không phục đều cười lạt nói :

- Nghề trò chơi đó chưa chắc đã thật tài, cần phải tỉ thí mới biết tài nghệ cao thấp!

Lúc ấy người giả cải danh Trương Tích Thuần tức là Liễu Tinh Đởm lại cười nói :

- Nhị đệ dùng cách “vận khí” trong toàn thân thể như thế, tuy nhiên có phần xuất sắc hơn cách “thuận đề” với “nghịch đề” thật, nhưng trong tay không cầm thêm vật gì nặng thì cũng không kể là tài giỏi được. Nếu tôi khai diễn nghệ thuật cần phải lấy thêm năm trăm quả trứng nữa là một nghìn quả đem xếp đống ở bên cạnh cái đỉnh sắt cách xa chừng tấc, tôi xin đứng lên đống trứng gà, rồi dùng thế “Bá Vương Cử Đỉnh” sẽ cầm cái đỉnh sắt nặng hơn nghìn cân này giơ hẳn lên khỏi đầu cho các ngoài coi, như thế mới có thể tỏ ra là người tài lực song toàn được.

Táng đởm kinh hồn, anh em Hàn Thiên Tả và người trong Bạch Liên giáo nghe lời chàng nói thì đều khiếp hãi vô cùng, vì chàng cử nổi cái đỉnh cũng không lấy gì làm lạ, song đứng lên trên đống trứng gà mà không bị vỡ quả nào mới là tài tình.

Hàn Thiên Tả liền sai người lập tức lấy thêm năm trăm quả trứng gà nữa là một nghìn quả đem xếp đống ở bên cạnh chiếc đỉnh sắt, để chờ xem Liễu Tinh Đởm khai diễn tài năng khiến người chưa từng thấy bao giờ.

Mao Thiên Toại thấy thế liền cười nói bông với Hàn Thiên Tả :

- Tiểu đệ trông thấy đống trứng gà kia, lại ước mong đến ngày đại tẩu của đại ca chóng đẻ con trai, cho anh em tôi được uống rượu và ăn trứng gà, vì cái cổ tục của người Trung Quốc ta cứ đẻ con đầy tháng thì ăn tiệc mừng có trứng gà.

Hàn Thiên Tả như thể đắc ý nhìn Mai Hương Châu ngồi bên cạnh rồi cười nói :

- Nếu cầu cho phu nhân ta đẻ con trai mà uống rượu mừng thì hãy cố chờ chín tháng mười ngày nữa họa chăng được như lời ước nguyện của hiền đệ sẽ uống rượu vui thú.

Hàn Thiên Tả nói buông lời khiến mọi người ngồi bên cạnh đấy đều cười rầm lên. Nhưng Mai Hương Châu vẫn ngồi điềm nhiên như không nghe thấy chuyện gì.

Lúc ấy Liễu Tinh Đởm xắn gọn quần áo bước gần đến cái đỉnh, chàng đứng ngắm nghía hồi lâu rồi thuyết lý rõ ràng :

- Cứ như thế này thực khó nghĩ quá, nếu tôi dùng cách “thuận đề” bao nhiêu hơi sức đưa cả lên trên người, mà cử cái đỉnh nặng tới hai nghìn cân này thì tất nhiên là đầu nặng đít nhẹ, sẽ theo cái đỉnh mà ngã lộn nhào xuống. Còn như dùng sức tấn thật vững ở dưới chân thì mới có thể cử nổi cái đỉnh nặng nhường ấy lên được, nhưng một nghìn quả trứng ở dưới đất lại bị dập tan vụn. Khó như thế phải dùng toàn thể cả trên dưới mới có thể cử nổi cái đỉnh này.

Tướng sĩ trong bọn tà giáo nghe Liễu Tinh Đởm nói đều khen phải rồi ai nấy cũng lấy làm lo cho chàng không thể có cái tài gì cử cái đỉnh nặng ấy đứng trên một nghìn quả trứng gà được.

Liễu Tinh Đởm coi bộ bọn tà giáo khinh mình không cử nổi cái đỉnh thì lại tươi cười nói :

- Các ngài chớ tưởng Trương Tích Thuần này nói khoe miệng, để tôi vận hết khí lực lên cho thân thể lanh lẹ và mạnh khỏe, rồi tôi cầm hai chân cái đỉnh nhảy lên đứng trên đống trứng gà này múa tít như cầm món binh khí mới là người tài giỏi.

Bọn tà giáo nghe lời Liễu Tinh Đởm nói đều kinh ngạc, chỉ chăm chú nhìn vào người chàng không chớp.

Quả nhiên, Liễu Tinh Đởm dùng thế “Tọa mã” ngồi xổm xuống cầm hai cái chân đỉnh từ từ giơ lên cao khỏi đầu, nghe tiếng gân xương trong người chàng chuyển động kêu răng rắc, rồi chàng lanh lẹ nhảy tót lên đứng trên đống trứng gà nghiêng người co một chân, hai tay giơ cái đỉnh chếch về một bên, coi như Sở Bá Vương cử đỉnh khi xưa, mà đống trứng gà chất cao không thấy xê xích một quả nào.

Bọn tà giáo thấy thế đều đứng cả dậy vỗ tay khen ngợi rầm rầm.

Đắc chí, Liễu Tinh Đởm liền múa tít cái đỉnh nặng ngoài hai nghìn cân mà cầm trong tay lẹ làng như món binh khí thường dùng rồi chuyền nhảy trên đống trứng gà nhanh thoăn thoắt như trên đất bằng, có lúc là người xuống như ngã lại gượng dậy được, có lúc nhảy bổng lên cao chừng bốn năm thước lại hạ xuống mà đống trứng không hề lay chuyển quả nào.

Vì Liễu Tinh Đởm khi xưa được ăn viên Hoàn Cốt Kim Đơn của Trương Tam Phong cao nhân, sau lại nhờ ơn Phan Huỳnh Nương dạy bảo về môn vận khí được ba năm trời nữa, nên lúc này thân thể chàng mới lẹ làng và có sức mạnh khỏe như thần.

Bọn anh em Hàn Thiên Tả và lũ tà giáo lại vỗ tay khen vang lên, lần này làm chuyển động như long trời lở đất.

Liễu Tinh Đởm múa đỉnh trên đống trứng gà hồi lâu rồi nhảy xuống sân để cái đỉnh vào chỗ cũ mặt chàng không biến sắc, đống trứng không suy chuyển.

Hàn Thiên Tả lúc ấy liền ứng tiếng nói to lên :

- Tài giỏi thực, không biết nghệ thuật của bốn vị tráng sĩ học ở đâu, ta đây đã ngót năm mươi tuổi đầu mà ít thấy người thiện nghệ tài giỏi như thế.

Mao Thiên Toại cũng nói xen lời :

- Cứ như cách đề khí của bốn vị tráng sĩ thực là tài giỏi vô địch, bây giờ tôi mới tin lời người ta đồn ở tỉnh Vân Nam có hai nàng ni cô tài nghệ đề khí cũng được như thế, chỉ tiếc rằng con mắt tôi chưa được thấy lần nào, hôm nay thấy bốn vị tráng sĩ tôi mới tin là thực.

Hàn Thiên Tả cũng ra cách tôn trọng nói :

- Hai nàng ni cô vì mắt ta không thấy, nhưng tài nghệ của bốn vị tráng sĩ đây mà chịu gia nhập với chúng ta thì thực như bốn cây trụ chống trời trong Bạch Liên giáo, lại vẻ vang thay cho phu nhân ta giới thiệu được mấy người làng tài giỏi như thế!

Hàn Thiên Tả nói rồi đưa mắt nhìn Mai Hương Châu ra ý khen ngợi.

Mai Hương Châu chợt cười thầm là chúng nó sắp chết đến cổ mà không biết.

Mượn thế, Liễu Tinh Đởm lại nói :

- Chút nghề mọn ấy có kể chi là tài giỏi, nếu muốn biết rõ thực tài thì cần hai người tương đấu với nhau mới có thể hiểu được, vậy anh em tôi muốn thi thố chút nghề mọn, chẳng hay chúa công có vui lòng quan sát cho không?

Gật đầu, Hàn Thiên Tả cười nói :

- Phải, tráng sĩ nói phải lắm, như thế mới hiểu được cái thực tài của người tài nghệ giỏi, nếu không tỉ thí như thế thì chưa dễ đã biết nhau được, vậy xin bốn vị tráng sĩ gắng hết tinh thần nghị lực khai diễn cho ta coi thử.

Lúc ấy Liễu Tinh Đởm với Phương Thuyền Cô liền rút hai lưỡi Thanh Phong, Thu Nguyệt kiếm ra vờn múa với nhau. Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh cũng cầm kim giản, đồng chùy hỗn đấu. Bốn người chia ra làm hai cặp quần thảo trổ ra các đường bí hiểm coi rất đẹp mắt, trước còn trông rõ người và binh khí như bốn con rồng bay hổ nhảy, sau dần chỉ thấy lấp loáng tiếng binh khí chạm vào nhau nghe xoang xoảng, tức là hai đạo hào quang của hai cây Thanh Phong, Thu Nguyệt kiếm đưa ra và tiếng chùy giản đập vào nhau.

Hàn Thiên Tả với bọn tà giáo lại vỗ tay khen ngợi, duy có Hắc Xa Luân, Ô Hóa Nhi không phục liền nói to lên :

- Cái nghề diễn múa trò chơi với nhau không can phạm đến tính mệnh, thì có kể chi là người tài giỏi, hãy tỉ thí với anh em ta mới biết rõ cao thấp.

Mai Hương Châu ngồi cạnh đấy thấy Hắc, Ô hai đứa thất phu ỷ tài ắt bị trúng kế, nàng thừa cơ nói chêm vào :

- Phải đấy, Hắc, Ô hai vị tướng quân hãy ra tỉ thí với Trương Tích Thuần và Trương Tích Cổ cho biết tài sống mái nhưng chỉ cốt thi thố tài nghệ chơi không được phạm đến tính mạng.

Hàn Thiên Tả cũng ứng tiếng nói luôn :

- Phu nhân nói phải đấy, mục đích ta kén chọn nhân tài chỉ cốt thử nghệ, vậy hai vị hiền đệ hãy ra tỉ thí với hai tráng sĩ cho ta coi.

Hắc Xa Luân với Ô Hóa Nhi đều mừng rỡ nói vang lên :

- Dạ, anh em tôi không dám xâm phạm tính mệnh người ta, chỉ cốt tỉ thí cho biết tài nhau.

Dứt lời Hắc Xa Luân, Ô Hóa Nhi từ Tụ Nghĩa đường nhảy bổ xuống sân như hai con hùm dữ tranh mồi rồi đứng dạo thế chờ hai chàng vào tỉ thí.

Liễu Tinh Đởm, Phương Quang Diệm cũng múa quyền vào tranh đấu. Liễu Tinh Đởm tỉ thí với Ô Hóa Nhi, Phương Quang Diệm tỉ thí với Hắc Xa Luân, bốn người chia làm hai cặp quần thảo.

Ô Hóa Nhi liền giữ thế “Mãnh Hổ Trương Nha” đứng giữ sẵn.

Liễu Tinh Đởm biết là thế võ rất hung ác của hắn, chàng vội sử “Hoàng long thám trảo” xông thẳng vào phá, định móc hai bàn tay vào yết hầu và đá phóng hai chân vào hạ nang địch.

Ô Hóa Nhi nhanh nhẹn vội né người nhảy vọt ra, rồi lại dùng “Mãng xà phiên thân” tiến vào vươn hai tay ra vồ lấy Liễu Tinh Đởm quật xuống.

Liễu Tinh Đởm liền nằm nhoài ngang dùng luôn “Điệp để thâu đao” phóng mũi giầy đá thốc vào bụng dưới.

Ô Hóa Nhi thất kinh hét lên một tiếng trợ oai, rồi giở ngay “Hoàng sơn tróc quái” phóng hai tay xuống định bắt cẳng Liễu Tinh Đởm giơ lên quật, thì dẫu người tài giỏi đến bậc nào cũng phải tan xương nát thịt.

Nhưng cũng may Liễu Tinh Đởm là tay thiện nghệ nhanh như chớp rụt ngay cẳng về được, lại tiếp luôn “Lưu tinh hỗn nguyệt” nhảy vọt lên đấm vào huyệt thái dương.

Ô Hóa Nhi cũng lại hụp đầu xuống tránh khỏi.

Hai bên thấy những chiêu của nhau thì đều biết là tay lợi hại cả, phải giữ gìn cẩn thận, vì lỡ sẩy tay thì không còn tính mệnh, hai người trổ hết tài nghệ bình sinh sở trường ra đấu, mục đích chỉ cốt đi tới con đường thắng lợi ngay.

Về phần Ô Hóa Nhi thì quyết đánh đổ Liễu Tinh Đởm để tỏ tài cùng Hàn Thiên Tả. Về phần Liễu Tinh Đởm thì đinh ninh đánh chết Ô Hóa Nhi để trả thù cho thầy và trừ diệt được Bạch Liên giáo ngay.

Song lẽ hai bên đều là tay kình địch gặp nhau không thể nào phân rõ thắng bại được, nên càng đánh càng thấy tăng thêm phần hăng hái không ai chịu kém nhục.

Liễu Tinh Đởm rất lấy làm kính phục tài nghệ Ô Hóa Nhi, trách nào khi trước sư phụ chàng không thể nào hạ nổi hắn.

Ô Hóa Nhi cũng rất lấy làm khen ngợi Liễu Tinh Đởm, còn ít tuổi mà tài nghệ siêu quần xuất chúng, thành thử hai bên cũng chú ý gây ra cuộc hỗn đấu rất mãnh liệt.

Phương Quang Diệm tỉ thí với Hắc Xa Luân, chàng biết hắn là một kẻ thù giết cha rất tài giỏi, nếu không trổ hết những thế võ bí hiểm thì không thể nào thắng nổi nó được. Phương Quang Diệm liền ra chiêu “Long Phụng Triều Dương” giơ hai tay đứng vờn sẵn.

Nếu người tài nghệ tầm thường mà coi khinh xông vào ắt bị móc vỡ hầu tan mắt, nhưng Hắc Xa Luân là tay bản lãnh cao cường, hắn biết chiêu đó rất dữ dội cũng không cần bèn giở chiêu “Viên Hầu Hiến Quả” nhảy xổ vào cũng giơ hai tay lên đánh, thành ra bốn cánh tay cứng như sắt gạt nhau bật tung di. Hắc Xa Luân định thủ thắng trước liền dùng “Hải yến hồi phong” lại nhảy xả luôn vào đánh.

Phương Quang Diệm cũng vội ra “Vũ Đả Ba Tiên” chao mình nhảy vọt ra, chàng lại biến luôn sang “Đảo Quyện Liêm Châu” thu hình uốn người nhảy chồm vào, lao mình thí thân đánh chiêu ấy, dầu giỏi đến đâu cũng không thể đỡ nổi, vì có sức khỏe mấy nghìn cân.

Hắc Xa Luân kinh hãi vội dùng ngay thế “Kim Thiền Thoái Xác” nhảy ngang ra tránh khỏi, vì biết sức không dám đỡ miếng ấy.

Thục mạng, hai người cùng đánh liều xông vào hỗn đấu, lần này dữ dội gấp mấy lúc trước.

Phương Quang Diệm tiến thoái nhanh như chớp, chàng càng đánh càng biến hóa ra các môn quyền cước bí hiểm trong phái kiếm tiên di truyền, tức là nguyên mạnh của Trương Tam Phong đạo nhân để lại làm cho kẻ thù địch không biết đây suy lường đỡ gạt cho kịp.

Hắc Xa Luân cũng là tay tài nghệ trứ danh trong Bạch Liên giáo, hắn đã sát tận biết bao anh hùng hào kiệt trong đời mới không còn sợ gì Phương Quang Diệm, hắn vẫn đối địch như thường, rồi hắn vung hai quả đấm to như cái ấm tích điểm vào người chàng, sầm sập như gió táp mưa sa, khiến chàng cũng phải gạt đỡ vội vàng.

Quả là cờ gặp tay ngang, càng chống chọi với nhau càng tăng thêm phần hăng hái, không ai chịu nhường ai.

Phương Quang Diệm lúc ấy cũng khen thầm Hắc Xa Luân là tay võ nghệ vô cùng, thảo nào cha chàng khi trước tinh thần đã kém giảm bị thiệt mạng về tay hắn là phải, chàng nghĩ đến đây bỗng tức giận thấu xương, vung chân khua tay đánh hùng hổ hơn lên quyết đạp đổ kẻ thù địch mới hả dạ.

Hắc Xa Luân cũng nghĩ suốt đời mình đã gặp nhiều tay tài giỏi, nhưng chưa thấy ai lợi hại như thằng ranh con này. Hắc Xa Luân cũng phát khùng đánh lộn bậy, vì lúc trước hắn chỉ định thi thố tài nghệ, không định sát hại Phương Quang Diệm, sau thấy chàng đánh thục mạng cũng quyết quật chết Phương Quang Diệm ngay, thành thử cuộc tranh đấu quyền cước của bốn người lúc này có vẻ nguy hiểm hơn lúc trước nhiều.

Hàn Thiên Tả, Mao Thiên Toại, Âu Dương Tuấn, Hồ Diện Hiển bốn tên ngồi trên Tụ Nghĩa đường thấy bốn người đấu võ ở dưới sân cũng phải vồ tay khen ngợi là tài giỏi vô cùng, nhưng vẫn e xảy ra sự nguy hiểm đến nơi. Hàn Thiên Tả khiếp hãi liền đứng dậy nói to lên để ngăn cản bốn người :

- Hắc, Ô hai vị hiền đệ với hai vị Trương tráng sĩ mau ngừng tay lại, tỉ thí như thế cũng đủ hiểu tài nghệ rồi, chớ nên ham nữa lỡ xảy ra sự nguy hiểm.

Mai Hương Châu lúc ấy thấy bốn người đấu võ ở dưới sân cũng lấy làm lo sợ cho Liễu Tinh Đởm, Phương Quang Diệm hai chàng không thể thắng nổi Hắc Xa Luân, Ô Hóa Nhi hai vũ phu lợi hại như hai con hùm thiêng. Sau thấy quyền cước của hai chàng càng đánh càng có phần tăng tiến, Mai Hương Châu vui mừng nói lóng để hai chàng hiểu ý :

- Không, đã dụng công tỉ thí có sợ gì xảy ra sự nguy hiểm nghĩa là phải phân cao thấp để liệu ngôi thứ mà thu dụng, vậy hai chàng họ Trương cố gắng sức lên để lấy danh dự.

Quả nhiên, Liễu Tinh Đởm, Phương Quang Diệm nghe lời Mai Hương Châu thì hiểu ý khuyến khích, càng đánh dữ dội thêm lên. Không ngờ Hắc Xa Luân, Ô Hóa Nhi nghe lời Hàn Thiên Tả can ngăn chực dừng tay lại, nên bị luôn hai chàng áp đánh luống cuống làm hai gã ấy lại nhụt nhuệ khí từ đấy.

Thù cha không đội trời chung, Phương Quang Diệm thấy đánh không đổ được Hắc Xa Luân ngay thì chàng tức giận như điên, hình như lúc ấy chàng cảm động quá, bỗng có cái sức khỏe vô cùng. Phương Quang Diệm liền hét lên một tiếng vang như tiếng sét để trợ oai, rồi dùng thế “Nguyệt Lý Phi Vân” cất mình nhảy vụt qua đầu Hắc Xa Luân, chàng định thừa cơ đá móc hai mũi giầy vào hai mắt hắn.

Hắc Xa Luân khiếp hãi ra ngay “Dương Liễu Nghinh Phong” uốn mình mềm mại nằm rạt xuống để tránh rồi hắn vội vàng trở dậy dùng một chiêu rất mãnh liệt là “Bá Vương Cử Đỉnh” nhảy vọt lên đánh thốc hai quả đấm vào hạ nang đối thủ.

Phương Quang Diệm biết là thế hiểm thì giật mình, dầu có tránh cũng không sao kịp, túng sử chàng phải dùng chiêu “Hàn Tín Điểm Binh” vội cặp hai cẳng lại dằn bổ xuống gần đến đất rồi mới vung hai chân đá trúng ngay vào hạ nang và hai tay đấm trúng ngay vào huyệt Thái dương Hắc Xa Luân.

Hắn chỉ kêu thét lên được một tiếng dữ dội, rồi cũng phóng hai quả đấm đánh trúng vào bả vai Phương Quang Diệm, làm chàng ngã quay đi hai vòng lăn xuống đất nhưng Hắc Xa Luân thì đã bị chàng đánh vỡ tan có và đá dập hạ nang, nằm giẫy chết đành đạch trên sân như con cá bị quật trên thớt, thế là Hắc Xa Luân bị chết về chiêu “Bá Vương Cử Đỉnh” rất sở trường của hắn, bình sinh đã sát hại biết bao nhiêu người mà Phương Quang Diệm báo được thù cha bằng “Hàn Tín Điểm Binh” lợi hại vô cùng.

Mật vỡ hồn bay, Ô Hóa Nhi đang đấu với Liễu Tinh Đởm chưa phân thắng bại bỗng thấy Hắc Xa Luân bị Phương Quang Diệm đánh chết thì khiếp sợ luống cuống.

Liễu Tinh Đởm thừa cơ dùng “Liên Sa Kim Tiền” nhảy xổ vào phóng hai chân lên ngực địch.

Ô Hóa Nhi thất kinh dùng chiêu “Ngọc Hoàng Chấp Ấn” giơ hai tay lên bắt cẳng chàng.

Liễu Tinh Đởm lanh lẹ rụt ngay cẳng lại được, chàng biến luôn sang “Lý Ngư Vọng Nguyệt” lại nhảy xả vào đánh tiếp theo.

Ô Hóa Nhi hăng hái không chịu tránh, hắn chỉ dùng “Vũ Đả Ba Tiêu” tránh người sang một bên, rồi lại dùng “Tiên Cơ Tống Tử” đánh thốc quả đấm lên hàm đối thủ.

Liễu Tinh Đởm khiếp hãi quá vội vàng dùng thế “Nguyên Súy Hồi Trào” lộn nhào trở lại hai vòng.

Ô Hóa Nhi hùng hổ nhảy xả theo sau.

Liễu Tinh Đởm thừa cơ quay mình trở lại đánh ra chiêu rất ác là “Tướng quân xuất mã” đá trúng giữa ngực Ô Hóa Nhi, hắn giơ hai tay lên gạt trúng hai cẳng chàng.

Liễu Tinh Đởm ngã lộn nhào xuống đất, không ngờ ngực Ô Hóa Nhi đã bị đôi giày mũi bằng sắt nhọn của chàng đá thủng suốt vào tim gan hộc máu tươi ra lênh láng.

Hăng máu Ô Hóa Nhi chưa chết hẳn, hắn nhảy chồm vào, dang tay định bắt sống Liễu Tinh Đởm để vò xé nhỏ ra trả thù ngọn đá vừa rồi.

Liễu Tinh Đởm nằm dưới đất cũng vội dùng “Uyên Ương cước” lại đá trúng vào ngực Ô Hóa Nhi, nhưng lần này hắn cũng phóng chân đá trúng ngang hông Liễu Tinh Đởm cực mạnh, khiến chàng lại bị ngã lộn nhào đi mấy vòng, còn Ô Hóa Nhi thì nằm giẫy giụa dưới đất chết hẳn.

Xảy sự không ngờ, bọn tà giáo đều khiếp hãi nhao nhao đứng cả dậy, Hàn Thiên Tả hét to lên :

- Bắt, chư tướng mau bắt lấy bốn thằng thích khách ấy cho ta, nó dám sát hại hai viên đại tướng của ta, mau bắt lấy chớ để nó chạy thoát.

Âu Dương Tuấn, Hồ Diện Hiển liền đứng phắt dậy móc hai ngọn phi tiêu ném bay vèo đến trúng vào giữa yết hầu Liễu Tinh Đởm, Phương Quang Diệm hai chàng đang bị thương nằm dưới đất, rồi Âu Dương Tuấn, Hồ Diện Hiển lại nhảy theo luôn xuống dưới sân, làm Liễu Thuấn Anh muốn nhảy đến cứu hai chàng cũng không kịp nữa, hai chàng đành nhắm mắt chịu chết...

Bỗng đâu thấy hai vị cứu tinh ở trên ngọn tường cao chót vót ráp cạnh đấy nhảy vụt xuống, tức là hai nàng ni cô chị em Ngọc Tiên, Ngọc Nga đến giải cứu.

Chị em Ngọc Tiên, Ngọc Nga vừa nhảy chấm chân xuống đất liền đưa hai cây đoản đao gạt hẳn hai ngọn phi tiêu bật văng trở lại sóc hẳn tia lửa sáng vì đà đi nhanh quá đập vào nhau.

Lúc ấy Âu Dương Tuấn, Hồ Diện Hiển cả hai vừa nhảy vào đến nơi, căm tức liền rút đao ra chém.

Ngọc Tiên, Ngọc Nga hai nàng cũng vội đưa lưỡi đao lên gạt đánh “choang” một tiếng, tức thì bốn cây đoản đao đẩy bật văng trở lại.

Âu Dương Tuấn, Hồ Diện Hiển cả giận quát hỏi hai nàng :

- Hai con tặc kia, chúng bây ở đâu mà dám đến đây giúp sức hai kẻ thù địch của ta? Ngươi lại không biết uy quyền người trong Bạch Liên giáo hay sao?

Chị em Ngọc Tiên, Ngọc Nga cũng quát mắng lại :

- Tặc tướng! Chúng bây há không biết uy danh của hai vị ni cô thường xuất hiện làm những công việc kinh thiên động địa ở đất Vân Nam này? Nay ta đến đây cứu hai chàng nghĩa sĩ tức là Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh con trai của hai vị lão anh hùng là Phương Kế Võ, Liễu Hải Phong khi trước, người đại cừu thù với bọn tà giáo chúng bây. Vậy chúng bây có cánh lần này cũng không thoát khỏi chết.

Âu Dương Tuấn, Hồ Diện Hiển nghe nói biết là hai nàng ni cô có tài xuất quỷ nhập thần mà trong giáo thường nói đến luôn, nhưng cả hai vẫn liều mạng xông vào. Chị em Ngọc Tiên, Ngọc Nga hai nàng cũng đều múa đao sấn đến nghinh địch.

Tức thì bốn người dùng hết sức bình sanh xung đột bốn cây đao đảo lộn như gió dục mây vần, để tiễn chân nhau vào vòng nguy hiểm, cũng may Âu Dương Tuấn, Hồ Diện Hiển là tay bản lãnh cao cường mới có thể cầm đồng được với chị em Ngọc Tiên, Ngọc Nga, nếu tài nghệ kém hèn thì địch sao nổi hai con hùm dữ dội.

Lúc ấy chị em Ngọc Tiên, Ngọc Nga cũng khen thầm Âu Dương Tuấn, Hồ Diện Hiển là bậc tài nghệ cao cường, chỉ tiếc rằng lầm đường lạc lối vào đảng tà giáo, đó cũng là một cái sức khỏe của gã thất phu không làm được trò gì.

Chị em Ngọc Tiên, Ngọc Nga hỗn đấu với Âu Dương Tuấn, Hồ Diện Hiển hồi lâu mà chưa phân thắng bại, bốn người đều liều mạng tỉ thí trước mặt công chúng, kỳ cho phân rõ cuộc sống mái mới nghe.

Khi đó, Liễu Tinh Đởm Phương Quang Diệm hai chàng tuy không bị thương nặng nguy đến tính mạng, nhưng bả vai và ngang hông bị hai cái đá của Hắc Xa Luân, Ô Hóa Nhi trong khi sắp chết đá mạnh quá tê dại cả người như bị tung hết các đầu gân xương, nên không thể đứng dậy được, đành ngồi nhắm mắt chờ chết.

May sao thấy chị em Ngọc Tiên, Ngọc Nga hai nàng đến cứu thực là một sự không ngờ, hai chàng đã được cải tử hoàn sinh.

Chương 24: Ơn trả nghĩa đền tình hận thêm để muôn kiếp - Hoa nở trăng tròn tơ duyên bền chặt trăm năm

Bấy giờ Liễu Thuấn Anh, Phương Thuyền Cô thấy chị em Ngọc Tiên, Ngọc Nga đang hỗn đấu với Âu Dương Tuấn, Hồ Diện Hiển thì hai nàng vội vàng chạy đến cõng hai chàng.

Liễu Thuấn Anh liền cõng Phương Quang Diệm, Phương Thuyền Cô cõng Liễu Tinh Đởm đang tìm đường chạy, không ngờ bọn quân sĩ trong đảng tà giáo đều đổ xô lại vây bọc chung quanh chĩa giáo mác vào đâm, hai nàng cũng vội múa kiếm và búa lên nghênh địch.

Hàn Thiên Tả thấy thế cả giận lại quát lớn :

- Mao hiền đệ mau bắt lấy bốn đứa ấy cho ta, còn để ta bắt hai con tiểu ni cô giúp sức Âu Dương Tuấn, Hồ Diện Hiển.

Hàn Thiên Tả nói dứt lời tức thì Mao Thiên Toại nhoài người nhảy vút xuống dưới sân đuổi bắt Liễu Thuấn Anh, Phương Thuyền Cô đang cõng hai chàng, còn Hàn Thiên Tả cũng chực nhảy xuống đánh Ngọc Tiên, Ngọc Nga.

Lúc ấy Mai Hương Châu đứng cạnh người Hàn Thiên Tả, nàng thừa cơ rút thanh gươm ra đâm thốc vào cạnh sườn hắn, tưởng chừng nhát đâm bất phòng ấy sẽ xuyên qua bên kia. Không ngờ Hàn Thiên Tả là người tài nghệ, khẽ thấy động đã biết ý đề phòng, hắn né mình về một bên, lưỡi gươm sạt qua mạng sườn. Mai Hương Châu hăng hái lại chém tiếp theo nhát nữa, Hàn Thiên Tả lần này giận quá vội tránh mình sang một bên phóng chân đá trúng tay nàng bật văng thanh kiếm lên nóc nhà, Mai Hương Châu ngã lộn nhào xuống đất. Hàn Thiên Tả liền giơ tay lên đón bắt lấy thanh gươm của nàng, hắn tức giận bẻ gãy ra làm đôi quăng đi rồi kêu gầm lên một tiếng dữ :

- Khen thay cho con đĩ dâm ô ngươi tư thông với lũ trai đẹp mà hành thích ta, thực không nghĩ ơn ta đối đãi với ngươi quá hậu và quá tín, vậy nay ta phải phanh thây xé xác ngươi ra cho hả giận.

Dứt lời Hàn Thiên Tả nghiến răng trợn mắt tuốt cây đoản đao xông vào chém Mai Hương Châu, thương thay nàng bị sa cơ lúc ấy chỉ còn nhắm mắt chờ chết dưới lưỡi đao tàn bạo của tên chúa đảng tà giáo.

Bỗng đâu trên nóc Tụ Nghĩa đường có một người nhảy vọt xuống gạt lưỡi đao của Hàn Thiên Tả ra cứu Mai Hương Châu, người ấy tức là Phan Huỳnh Nương đã đứng chờ sẵn ở trên ấy từ lâu.

Kinh hồn, Hàn Thiên Tả trông thấy Phan Huỳnh Nương không còn hồn vía, vì bà đến lần này tất là nguy hiểm cho bọn chúng vô cùng.

Phan Huỳnh Nương liền trỏ vào mặt Hàn Thiên Tả mắng :

- Hàn Thiên Tả, ngươi quen tác ác đa đoan đến nay là tận số rồi, vì đảng ngươi giết Phương Kế Võ lão anh hùng khi trước nên ta sai con người là Phương Quang Diệm, Phương Thuyền Cô và con của vị lão anh hùng Liễu Hải Phong khi trước là Liễu Tinh Đởm, Liễu Thuấn Anh đến báo thù tiết hận, nay ngươi chịu chết đi cũng không còn oán than điều gì.

Hàn Thiên Tả lúc nãy nghe lời hai nàng tiểu ni cô nói bốn người giả mạo họ Trương là con Phương Kế Võ, Liễu Hải Phong thì đã chột dạ, nay thấy Phan Huỳnh Nương nói nữa thì lại càng khiếp hãi, xong hắn cũng đành liều mạng xông vào hỗn đấu với bà.

Phan Huỳnh Nương vừa đánh vừa gọi Mai Hương Châu :

- Nàng đã có lòng giúp dồ đệ ta, nên ta đến giúp sức cứu nàng, nàng phải xa chạy cao bay cho thoát ly khỏi chốn long đàm hổ huyệt này.

Mai Hương Châu cũng đứng dậy cảm ơn Phan Huỳnh Nương và mắng Hàn Thiên Tả :

- Đa tạ lão bà ra ơn giải cứu, thiếp lấy làm cảm kích muôn đời không quên.

Nhưng thằng chúa đảng Hàn Thiên Tả kia nó phá hoại hết đời danh tiết của thiếp cũng không còn mặt nào sống ở đời này nữa, vậy xin lão bà ra tay trừ diệt Hàn Thiên Tả tức là trừ được mối đại hoại cho muôn dân và thiếp cũng được lạm ơn vô cùng.

Mai Hương Châu nói rồi chạy vô phía sau Tụ Nghĩa đường đi đâu, thực không xét đoán được ý nàng.

Hàn Thiên Tả thấy lời Mai Hương Châu khuyến khích Phan Huỳnh Nương thì căm tức như điên, vì vướng có Phan Huỳnh Nương không thể nào chạy đi bắt nàng được, nếu không hắn quyết xé nhỏ Mai Hương Châu ra mới hả giận.

Hàn Thiên Tả cố liều mạng đấu với Phan Huỳnh Nương dầu cho hắn tài giỏi đến đâu cũng không thể nào thoát khỏi chết với lưỡi đao của bà được. Vì đã nhiều phen làm cho hắn vỡ mật bay hồn rồi. Huống chi lúc này lại bị chết hai viên tặc tướng Hắc Xa Luân, Ô Hóa Nhi thì cũng như người đã bị gãy mất một tay.

Lại nói Liễu Thuấn Anh, Phương Thuyền Cô đang cõng Liễu Tinh Đởm, Phương Quang Diệm bị bọn tà giáo vây đánh. Chợt đâu Mao Thiên Toại như con hùm dữ cầm cây đoản đao xông vào, hai nàng cùng liều mạng múa gươm, chùy lên nghinh địch. Nhưng cây đao của Mao Thiên Toại khiếp quỷ kinh thần, lại thêm có bọn tướng sĩ tà giáo vây đông như kiến mà hai nàng lại bị vướng cõng hai chàng ở sau lưng nữa, nên có bề gạt đỡ luống cuống tưởng chừng như sắp xảy ra cơn nguy hiểm.

Bỗng đâu trên nóc nhà cao chót vót có một người trao mình nhảy xuống như con diều hâu bay liệng, tức là Địch Long Tuấn đứng chờ ở đấy đã lâu, nay thấy bốn trò bị nguy hiểm trong vòng vây nên mới nhảy xuống giải cứu. Chân chưa chấm đất, Địch Long Tuấn đã gạt hẳn cây đao của Mao Thiên Toại trở lại.

Giật mình Mao Thiên Toại thấy Địch Long Tuấn lại càng khiếp hãi, vì trong lúc này lại gặp thêm một người tài giỏi như thế thì rất nguy hiểm.

Địch Long Tuấn biết ý lại ứng tiếng quát dọa Mao Thiên Toại :

- Tà tướng Mao Thiên Toại, ngươi đã thoát chết trong tay ta mấy lần rồi, nhưng ngày nay thì bọn tà giáo chúng bây sẽ bị phá tan tành không hòng sống sót một tên nào nữa, vì chúng ta toàn là tay tài giỏi đã vào tới đây, dẫu ngươi có cánh cũng không ra thoát!

Mao Thiên Toại biết trong khi thế cùng không hề trả lời nữa, hắn đành liều mạng múa đao xông vào đánh Địch Long Tuấn cho đến phút cuối cùng, nhưng lần này cây đao của Địch Long Tuấn linh động tuyệt vời, có phần xuất sắc hơn trước nhiều, vì có đông vây cánh bao giờ cũng phấn khởi. Mao Thiên Toại vì sự kém thế tâm thần hốt hoảng, nên đao pháp của hắn coi đã lúng túng rối loạn, nhưng cũng may mắn là tay tài nghệ rất cao cường, xấp xỉ với Địch Long Tuấn mới có thể duy trì được một hồi khá lâu, nếu người tầm thường ắt hẳn nguy hiểm với Địch Long Tuấn rồi. Sở dĩ hai người vẫn cứ cùng nhau tranh cuộc thắng bại.

Thấy sư phụ thì hổ thẹn, Liễu Tinh Đởm với Phương Quang Diệm bị thương được hai nàng cõng thì không còn gì khí phách anh hùng, và vết thương cũng không phải là nặng nề cho lắm, bất quá chỉ bị tê dại sau hông và bả vai, mà lúc này đã hồi lại nhiều, nên hai chàng vội dùng hết sức vung hai nàng ra nhảy vọt xuống đất, cùng hét lên một tiếng để trợ oai rồi múa song giản và bảo kiếm xông vào đánh giết bọn quân tà giáo chết nhan nhản như kiến, làm cho chúng đều kêu hoảng lên tìm đường chạy.

Chị em Ngọc Tiên, Ngọc Nga đang hỗn đấu với Âu Dương Tuấn, Hồ Diện Hiển từ nãy giờ vẫn chưa phân thắng bại vì bốn người tài nghệ ngang hàng nhau nên không thể biết ai cao thấp ngay được, thành thử vừa đánh vừa khen thầm nhau là tay cứng cỏi như chuông khánh cọ nhau.

Hàn Thiên Tả hỗn đấu với Phan Huỳnh Nương, tuy hắn tài giỏi đến đâu cũng không thể cầm đồng với Phan Huỳnh Nương được mãi, nên lúc ấy Hàn Thiên Tả đã thấy cơ nguy hiểm liền ứng tiếng to lên gọi bọn thuộc hạ ngay :

- Chư tướng đâu, ma thả đoàn Thần Tượng đại tiên phong ra để quật chết lũ hung đồ chúng nó. Mau, mau lên! Kẻo khi nguy cả rồi.

Tức thì bọn tà giáo đều dạ lên như pháo ran rồi kéo ùa nhau chạy xuống dưới sân, đến mở tung một cái cửa lớn ở góc sần, liền thấy tám con voi độc nhảy chồm ra kêu rít lên rất dữ dội, rồi co vòi dương ngà định quật xéo bọn Phương, Liễu bốn người.

Số là Hàn Thiên Tả bình nhật vẫn thường nuôi tám con voi độc nhốt ở trong ấy, hễ bọn thủ hạ có tên nào phạm tội nặng thi cho vào trong chuồng để nó dày xéo, ấy là sử trọng hình của bọn tà giáo để cảnh cáo lũ thủ hạ khỏi làm điều phản đảng. Lại khi vào xung đột với địch quân, Hàn Thiên Tả thả lùa đàn voi vào cho nó dày xéo lên và quật chết bọn địch binh, như thế có thể lợi hại bằng mấy đội quân đi hầu, nên Hàn Thiên Tả mới phong cho tám coi voi độc ấy là Thần tượng đại tiên phong.

Tám con voi độc kêu rít lên nhảy xổ vào quật bọn Phương, Liễu bốn người trong khi bất phòng.

Phương Quang Diệm tránh không kịp bị một con voi lớn nhất đàn đưa vòi quặp được ngang người chàng, nếu nó quật xuống đất tất bị tan xương nát thịt, may sao con vật bắt được người thì mừng hớn hở kêu rít lên mấy tiếng, rồi nó tung bổng người chàng lên trên không như quả cầu.

Cũng may Phương Quang Diệm là người tài nghệ cao cường, khi bị con voi tung lên lúc rơi xuống, chàng thừa cơ cưỡi ngay lên lưng nó rồi chàng dang thẳng cánh giơ cặp kim thiết giản đánh vào đầu con voi độc, làm con voi bị đau quá lồng lộn như điên cuồng, nó hăng máu quật lầm cả bọn tà giáo chết như rạ, làm những con kia cũng sợ hãi chạy nháo nhác.

Chị em Ngọc Tiên, Ngọc Nga lúc ấy thấy bọn tà giáo thả đàn đi dọc ra hành hung, hai nàng cả giận sực nhớ đàn hổ báo ở trong chùa vẫn đi theo vì hai nàng lẻn lên con đường ngầm ở sau núi, nên lũ quân tà giáo không thể nào biết được có đàn hổ báo mai phục chỗ ấy.

Lúc ấy chị em Ngọc Tiên, Ngọc Nga hô lên mấy tiếng quái gở như tiếng hú gọi hồn ai nghe rùng mình sởn gáy, đó là tiếng của bà chúa rừng gọi loài thú vật, tức thì đàn hổ báo ở bức tường phía ngoài gầm thét vang lên nhảy chồm vào, đều thi nhau nhe nanh múa vuốt nhảy chồm táp đàn voi độc, đàn voi cũng kêu rít lên tung vòi quật đàn hổ báo, lại gây nên một trường thú vật xâu xé nhau.

Phương Quang Diệm khi ấy đang cưỡi trên cổ con voi giơ cặp giản đánh vào đầu nó, thấy đàn hổ báo giúp sức chàng lại đánh dữ dội thêm, kỳ cho con voi lồng lộn gục đầu xuống đất vỡ tan óc chết.

Tên chúa đảng Hàn Thiên Tả đang liều mạng đánh thí thân với Phan Huỳnh Nương để tìm đường chạy mà không sao thoát được, lại thêm thấy hai nàng tiểu ni cô hú gọi thêm đàn hổ báo nhảy vào chồm táp đàn voi độc của mình chạy toán loạn, Hàn Thiên Tả càng khiếp hãi tay chân luống cuống, đường đao pháp hơi chồn lại.

Phan Huỳnh Nương nhảy sấn đến chém dứ một nhát gươm lên mặt, Hàn Thiên Tả vội giơ đao lên đỡ, bà liền biến sang thế khác vung lưỡi gươm xuống đâm một nhát vào ngực Hàn Thiên Tả thủng suốt ngang sau lưng, hắn chỉ kêu thét lên được một tiếng giật lùi trở lại kéo thoát mũi kiếm ra, rồi bị đánh rơi cả cây đao đang cầm trong tay. Hăng máu chạy lồng lộn lên mấy vòng mới ngừng lại nắm chặt hai tay giơ lên gọi bọn đồng đảng mấy tiếng kêu rú :

- Các anh em hãy cố sức lên, tôi là Hàn Thiên Tả đã bị con mụ Phan Huỳnh Nương giết chết rồi, các anh em phải cố sức phấn đấu cho đến phút cuối cùng, dầu sao cũng chẳng thoát khỏi một lần chết.

Dứt lời Hàn Thiên Tả nhảy xổ vào vồ Phan Huỳnh Nương, định quật chết để trả thù nhát kiếm vừa rồi, vì bà lúc ấy thấy hắn đã bị nhát kiếm đang hăng máu chạy lồng lộn nên không nỡ chém theo nhát nữa, chỉ đứng khoanh tay xem hắn ra làm sao, không ngờ lại thấy hắn dang tay nhảy chồm vào như con thú dữ định vồ mình, bà mới né người phóng chân đá một cái thật mạnh trúng giữa ngực hắn.

Hàn Thiên Tả ngã lộn nhào xuống dưới sân nằm giẫy đành đạch như con cá bị quật chết, làm bọn tà giáo thấy thế kinh hồn chạy toán loạn.

Mao Thiên Toại hỗn đấu với Địch Long Tuấn đang lúc bối rối bị cây đao của Địch Long Tuấn dồn chém rất ráo riết. Bỗng đâu lại nghe tiếng Hàn Thiên Tả hô hoán lên bị Phan Huỳnh Nương đá chết, càng luống cuống chân tay chậm trễ suýt bị cây đao của Địch Long Tuấn chém chết nhiều lần.

Khiếp hãi, Mao Thiên Toại liền nhảy vọt qua đầu Địch Long Tuấn định tìm đường chạy, không ngờ Địch Long Tuấn lúc thắng thế lanh lẹ tuyệt vời, liền hụp đầu xuống rồi nhảy vọt theo chém luôn một đao. Mao Thiên Toại cụt phăng cái đùi, hắn đuối sức bị ngã bổ đầu xuống, Địch Long Tuấn lại sấn theo đến định chặn chân lên mình, ai dè Mao Thiên Toại còn một chân vẫn đứng dậy được, hắn liền dùng thế “Bạch Hạc Đạp Tuyết” nhảy chồm chồm một chân, múa vung cây đao đánh dữ dội hơn trước nhiều vì đang hăng máu cho nên mới hùng hổ đến thế được.

Dẫu sao Mao Thiên Toại cũng không thể chống cự được lâu, vì máu ra nhiều lắm ắt phải đuối sức. Quả nhiên bị Địch Long Tuấn nhảy xả vào đá bật văng cây đao của Mao Thiên Toại đi, thừa cơ chém luôn một nhát. Mao Thiên Toại bị đứt phăng người ra làm hai đoạn.

Lúc ấy Liễu Tinh Đởm, Phương Quang Diệm hai chàng nhảy vọt lên lưng hai con voi độc, đều giơ giản và kiếm đánh chém nát đầu nó làm hai con voi độc ấy lại ngã gục xuống chết luôn. Còn đàn hổ báo thấy hai chàng chém voi thì biết là người cùng phe với chủ mình nên không xâm phạm đến chỉ ra công vồ táp mấy con voi bị xoạc nát nhừ mình mẩy, máu tuôn chảy ra ròng ròng, làm mấy con voi kia cũng phải hốt hoảng tìm đường chạy.

Liễu Thuấn Anh, Phương Thuyền Cô cũng múa chùy, kiếm xông vào đánh chém lũ tướng sĩ trong bọn tà giáo bị chết nhan nhản, chúng cũng hô hoán lên tìm đường chạy thất tán.

Phan Huỳnh Nương với Địch Long Tuấn sau khi giết chết Hàn Thiên Tả và Mao Thiên Toại hai người lại sấn đến đánh đàn voi độc để giúp sức Phương, Liễu hai chàng. Phan Huỳnh Nương liền cầm cái đỉnh sắt ở giữa sân xông vào đánh trước. Địch Long Tuấn cũng vác luôn một tảng đá lớn bằng cái mặt phản để ở giữa sân có thể nặng tới mấy ngàn cân, giơ lên dùng hết sức mạnh quăng vào đầu một con voi bị dập tan óc gục ngay xuống chết, mà tảng đá ấy cũng bị vỡ vụn ra từng mảnh.

Phan Huỳnh Nương cũng giở cái đỉnh nặng lối hai nghìn cân giáng trúng vào đỉnh đầu một con voi cũng vỡ tan óc ngã gục xuống tiếp luôn bà lại cử đỉnh đánh chết nốt mấy con nữa.

Địch Long Tuấn lại vớ luôn một tảng đá lên nữa, rồi cất mình nhảy vọt lên lưng một con voi giáng luôn tảng đá ấy xuống, lại bị lăn ra. Cứ như thế Phan Huỳnh Nương với Địch Long Tuấn đánh chết luôn năm con voi, thế là hết đàn voi độc của Bạch Liên giáo.

Còn chị em Ngọc Tiên, Ngọc Nga đang đấu với Âu Dương Tuấn, Hồ Diên Hiển là những tay tài giỏi gặp nhau nên đã khá lâu mà chưa phân thắng bại. Sau thấy hai nàng hô gọi đàn hổ báo ở phía ngoài nhảy chồm vào xâu xé với đàn voi độc. Hàn Thiên Tả với Mao Thiên Toại đã bị Phan Huỳnh Nương với Địch Long Tuấn giết chết, nên lúc áy Âu Dương Tuấn, Hồ Diên Hiển đều khiếp hoảng, chân tay luống cuống không kịp đề phòng bị chị em Ngọc Tiên, Ngọc Nga đá bật văng hai cây côn đang nằm trong tay đi, thừa cơ hai nàng lại đá luôn hai cái nữa vào mạng sườn, làm hai gã ấy đều loạng choạng ngã xuống đất, hai nàng lại nhảy đến giơ kiếm định chém chết.

Bỗng đâu Phan Huỳnh Nương với Địch Long Tuấn đều nhảy vọt đến can ngăn hai nàng :

- Khoan đã, hai tiểu ni cô hãy tha thứ cho hai tên ấy, vì tiếc chúng là kẻ hữu dũng vô mưu, ngu muội không biết gì mới vào đầu bọn tà giáo.Chị em Ngọc Tiên, Ngọc Nga nghe lời Phan Huỳnh Nương với Địch Long Tuấn vội đứng ngừng lại, ngước mắt nhìn thấy Địch Long Tuấn tướng mạo uy nghiêm còn Phan Huỳnh Nương tuy già mà vẫn còn tinh thần mạnh mẽ, trách nào khi xưa hai người đều lừng lẫy danh tiếng trong đời, lúc ấy hai nàng vội chắp tay kính trọng nói :

- Vâng, chị em tôi xin tuân lời lão bà và lão anh hùng tha thứ chúng khỏi chết, nhưng từ nay chúng phải cải tà quy chính!

Phan Huỳnh Nương với Địch Long Tuấn thấy chị em nàng tài sắc hoàn toàn mà nỡ bỏ quá đời hồng nhan vào nương thân chốn cửa thiền thì cũng kính phục là người có tiết tháo cao siêu rồi hai người cùng khen ngợi chị em nàng :

- Khá khen hai vị ni cô có lòng nhân từ, vả người tu hành nên lấy đức hiếu sinh làm gốc mà tha chết cho chúng nó.

Khi ấy Âu Dương Tuấn, Hồ Diên Hiển hai gã đều đứng dậy, nhận rõ Phan Huỳnh Nương là người có ân cứu sống mình năm xưa, nay bà lại ra ơn cứu mình bây giờ, hai gã ấy đều lấy làm cảm kích muôn ân.

Nguyên mười năm về trước, Âu Dương Tuấn, Hồ Diên Hiển bị kẻ thù suýt giết chết ở dọc đường, bà thương tình hai gã cũng đáng mặt anh hùng nên cứu sống cho, từ đấy hai gã đều nhớ ơn bà sáng tạo lại cuộc đời.

Vả lại Âu Dương Tuấn, Hồ Diên Hiển cũng là hai người anh hùng hào kiệt, vì không rõ chánh sách của đảng tà giáo nên mới đầu lầm đường mấy hôm thì xảy ra sự xung đột đây, hai người chỉ biết bênh vực bọn tà giáo mà phản kháng lại hai nàng ni cô, nào có biết đâu đảng tà giáo làm nhiều điều càn bậy, nay thấy Phan Huỳnh Nương đến can ngăn hai nàng để cứu mình thì mới biết là vào lầm đảng giặc.

Lúc đó Âu Dương Tuấn, Hồ Diên Hiển thấy Phan Huỳnh Nương thì rất kinh ngạc vội tạ ơn rồi hỏi :

- Bẩm lão bà, thế ra Bạch Liên giáo đây là đảng giặc? Không ngờ lão bà đến diệt chúng nó lại ra ơn cứu anh em chúng tôi. Nếu thực thế thì ân cứu muôn đời không báo đáp được.

Phan Huỳnh Nương nghe hai gã hỏi liền gật đầu nói :

- Thực thế, Bạch Liên giáo chính là đảng giặc, nhưng sao hai tráng sĩ lại đến đầu môn chúng nó?

Âu Dương Tuấn, Hồ Diên Hiển nghe Phan Huỳnh Nương mới biết là mình vào lầm đảng giặc thực thì đều thất kinh, bèn thuật lại chuyện từ mấy hôm trước đến đầu môn đảng tà giáo cho bà nghe, rồi hai gã cùng quỳ xuống tạ ơn Phan Huỳnh Nương, Địch Long Tuấn, với chị em Ngọc Tiên, Ngọc Nga :

- Nếu thế lão bà và lão anh hùng đã có ơn cứu anh em tôi thoát khỏi nơi hang giặc, còn hai vị ni cô lại ra ơn tha chết cho anh em tôi, thực là ơn đức như trời bể muôn đời không dám quên, từ đây anh em tôi xin cải tà quy chánh và kết cỏ ngậm vành để đền ơn đến kiếp sau.

Dứt lời, Âu Dương Tuấn, Hồ Diên Hiển đều quỳ phục xuống lạy tạ ơn bốn người, rồi nhảy vọt ra phía ngoài tìm đường chạy mất. Từ đấy hai gã Âu Dương Tuấn, Hồ Diên Hiển giữ theo con đường chính khí quang minh không dám làm điều càn bậy.

Bấy giờ bọn Liễu Tinh Đởm, Liễu Thuấn Anh, Phương Quang Diệm, Phương Thuyền Cô bốn người thấy giết đàn voi độc và đánh đuổi bọn tà giáo chạy đi xong, rồi vội kéo nhau chạy vào phía trong tìm thầy trò Mai Hương Châu, kẻo khi bọn giặc đang căm thù giết chết đi.

Chị em Ngọc Tiên, Ngọc Nga thấy đánh giết bọn tà giáo xong rồi lại nhân tiện không có Phương, Liễu bốn người ở đấy nên đã khấu đầu từ biệt Phan Huỳnh Nương với Địch Long Tuấn rồi dẫn đàn hổ báo về chùa.

Phan Huỳnh Nương với Địch Long Tuấn thấy đã trừ hết bọn Bạch Liên giáo thì cũng bảo nhau trở về Thuần Dương miếu để mặc bọn Phương, Liễu bốn người tìm thầy trò Mai Hương Châu.

Nói về Mai Hương Châu cùng hai nha hoàn Vân Hương, Vận Hương chạy vào phía trong sau khi nghe tin Hàn Thiên Tả bị giết và Bạch Liên giáo bị tru diệt hết rồi, nàng lấy làm hả dạ là đã trả được mối huyết thù cho Phương, Liễu bốn người. Mai Hương Châu lại tự nghĩ dẫu sao mình đã là vợ Hàn Thiên Tả trong bấy lâu nay, vì lập mưu với bọn Liễu Tinh Đởm, thì cũng như người đã giết chồng còn mặt nào ham sống để lấy chồng nữa, phương chi khi trước nàng vì hoàn cảnh bắt buộc đã lấy Tiết Cẩn, sau vì quá yêu Liễu Tinh Đởm để cho chàng giết chết Tiết Cẩn đi rồi lại bày mưu cho chàng giết cả Không Nham hòa thượng. Không ngờ trời chẳng trìu người, khi đó nàng với Liễu Tinh Đởm như chưa được bày tỏ câu chuyện tình bị ngay bọn tà giáo bắt đến Kim Mã Sơn đây cũng vì lẽ bức bách ở với Hàn Thiên Tả để chờ tin chàng Liễu Tinh Đởm.

Nay Mai Hương Châu đã được gặp chàng Liễu Tinh Đởm, đã giúp sức chàng trừ diệt được bọn Bạch Liên giáo thì nàng lại sực nghĩ ra chuyện khác.

Nàng lại xét mình lúc ấy thực là xấu xa nhơ nhuốc, chẳng nhẽ đời nàng đã mang thân đi lấy hai người chồng rồi, thì còn mặt mũi nào lại quay về lấy một người trượng phu quân tử như chàng Liễu Tinh Đởm?

Giả sử Liễu Tinh Đởm có lấy Mai Hương Châu làm vợ thì cũng là kẻ đê hèn không biết liêm sỉ mới chịu lấy một người vợ khốn nạn như thế, huống chi chàng là người có tiết tháo anh hùng lại sẵn có người yêu là nàng Phương Thuyền Cô, có khi nào lại chịu lấy người hèn mạt xấu xa như Mai Hương Châu?

Thật thế, Liễu Tinh Đởm tuy chịu ơn nặng của Mai Hương Châu, song chàng chỉ nghĩ một cách nào đối đãi với nàng để cho xứng đáng, chứ không khi nào lấy nàng làm vợ, vì lấy nàng ắt để cho miệng đời mai mỉa muôn năm không ngớt tiếng, mà bị buộc thêm cho nàng cái tội dâm ô biết kiếp nào gội rửa cho sạch, như thế không những đền được ơn nàng lại làm cho nàng mất hết thanh danh.

Liễu Tinh Đởm nghĩ thế nên quyết ý không thể nào lấy Mai Hương Châu được, dầu nàng có ơn sâu với chàng đến đâu hay xinh đẹp nghiêng thành nghiêng nước cũng mặc, không thể nào làm cho chàng rung lòng chuyển dạ.

Quả là Mai Hương Châu đã xét thấu cõi lòng Liễu Tinh Đởm, nên nàng không còn mặt mũi nào muốn sống ở đời để cùng kết nghĩa trăm năm, bởi chàng cũng không có thể nào cùng nàng gây dựng nên “hạnh phúc ái tình” được, chàng chỉ chịu ân chứ không thể vương tình nổi.

Chết! Chẳng thà Mai Hương Châu chết đi khỏi để cho Liễu Tinh Đởm ở cái địa vị khó xử, lại để cho nàng khỏi mang tiếng xấu xa về đường tình ái như thế thì giữ được trọn cả danh tiếng cho hai đàng. Và nàng lại tự xét như đời nàng cũng không còn gì thú vị, âu là chết đi để rũ sạch tấm thân nhơ bẩn, kiếp sau làm người tuyết sạch băng trong.

Mai Hương Châu nghĩ vậy liền đẩy cửa phòng bước sang khu vườn phía sau.

Nàng định đi đâu? Nàng định đi tìm đường quyên sinh cho trắng nợ hồng nhan, nàng bước đến cái giếng rồi đứng ngừng lại than khóc, cái giếng ấy sẽ kết liễu đời thống khổ của nàng, cái giếng ấy sẽ là ngôi mộ chôn sống nàng, rồi đây chàng Liễu Tinh Đởm cũng không biết nàng đi đâu mà tìm?

Mai Hương Châu quyết ý tự vẫn, nàng gạt nước mắt rồi nhìn xuống giếng gượng cười mấy tiếng, tiếng cười chua chát trong lòng, tiếng cười oán đời hay chào đời ở lúc cuối cùng cũng không xét thấy lòng nàng được. Mai Hương Châu cười gượng xong vừa toan rún mình nhảy xuống tự vẫn không ngờ thấy hai nha hoàn là Vân Hương, Vận Hương vội vàng chạy đến hỏi nàng :

- Thưa phu nhân, đi đâu lại ra đứng ở miệng giếng đây làm gì? Ủa phu nhân làm gì mà buồn rầu than khóc như thế, Liễu công tử đã trừ được Hàn Thiên Tả rồi thì phu nhân cũng nên vui mừng sắp có ngày cùng chàng sum họp.

Nghe lời hai nha hoàn, Mai Hương Châu lại thêm đau lòng như dao cắt, nàng lại châu lệ ràn rụa rồi lắc đầu nói với hai con nha hoàn :

- Thôi hai đứa ngươi đừng nhắc đến chuyện ấy nữa, ta không mong gì được cái diễm phúc được cùng chàng Liễu Tinh Đởm sum họp. Nhưng ta chỉ nghĩ đến chàng khi trước không coi khinh ta chiếc thân ti tiện mà hứa lời đính ước, lẽ ra ta phải vì chàng thủ tiết không đem thân đi lấy người khác nữa, ai ngờ ma chướng không thoát, gặp ngay gã Hàn Thiên Tả bắt ta về đây cưỡng bách, khi ấy ta định giáp mặt Liễu Tinh Đởm rồi sẽ chết, nên mới chịu nhẫn nhục cùng đứa sát phu làm bạn bấy lâu, ta đã từng chịu chết bao nỗi thống khổ trong lòng, mãi đến ngày nay mới được gặp mặt chàng, tức là cái tử kỳ của ta đã đến nơi rồi, vì ta không còn mặt nào tham sống ở đời, ta không đáng là người nâng khăn sửa túi cho chàng Liễu Tinh Đởm, ta đã bị thất thân với người sau khi biết chàng và Hàn Thiên Tả thù địch như thế, ta lấy làm xấu xa nhơ nhuốc muôn phần. Vậy khi ta chết hai người khá đem lời ta nói cho chàng biết, để chàng chớ nên nghĩ đến con người bạc mệnh như ta, bởi ta tự thẹn tấm thân vẩn đục mới chịu chết đi để kiếp sau làm người trong sạch, nếu ba sinh chưa dứt hương nguyền, thì ta lại quyết cùng chàng kết tóc xe tơ. Thôi hai người ở lại, ta sẽ chia lìa cõi đời từ đây.
Mai Hương Châu nói rồi liền lao đầu nhảy bổ xuống giếng, hai nha hoàn Vân Hương, Vận Hương nắm lại không kịp, làm hai đứa đều khiếp hoảng đứng trên miệng giếng gọi người cứu và khóc rầm rĩ lên, nhìn xuống chỉ thấy ngấn nước động đậy và đục ngầu.

Than ôi! Bình tan trâm gãy, ngọc đắm châu trầm, hồng nhan phận mỏng, thiên cổ lẽ thường. Thế là cái giếng ấy đã chôn sống một trang sắc nước hương trời, đã kết liễu cuộc đời nàng Mai Hương Châu thực không ngờ rằng nàng có chí hy sinh đến thế được, nghĩ lại thương thay nàng có lòng can đảm khác thường.

Nhắc lại bọn Liễu Tinh Đởm, Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh, Phương Thuyền Cô bốn người đánh giết bọn tà giáo xong quay vào trong phòng tìm không thấy Mai Hương Châu, bốn người sinh nghi lại vội vàng chạy ra ngoài vườn thấy hai con nha hoàn đang đứng trên miệng giếng kêu khóc thì kinh ngạc.

Liễu Tinh Đởm vội chạy đến gần hỏi :

- Lạ! Hai vị thư thư kêu khóc vì chuyện gì?

Vân Hương, Vận Hương thấy Liễu Tinh Đởm thì lại càng đau đớn khóc rầm rĩ lên rồi hốt hoảng nói :

- Công tử ôi! Nguy, nguy mất, phu nhân tôi đã nhảy xuống giếng đây tự vẫn rồi. Mu, công tử có cách gì cứu được lên không? Mau.

Bốn người nghe nói cùng khiếp hoảng không còn hồn vía, Liễu Tinh Đởm vội nói to lên :

- Thế phu nhân nhảy xuống từ lúc nào sao chúng bây không can ngăn lại?

Hai con nha hoàn sợ ríu lưỡi nói :

- Bẩm... bẩm... phu nhân tôi vừa nhảy xuống xong.

Liễu Tinh Đởm không kịp nghe hết lời, chàng đã vội nhảy bổ xuống giếng đánh tùm một tiếng, nước vọt lên tung tóe, rồi chàng nín hơi lặn một thôi thẳng xuống dưới đáy giếng ôm nàng vào ngực, lại dùng hết sức đạp hai chân nổi hẳn lên mặt nước, mới nhún mình nhảy vọt lên trên miệng giếng.

Liễu Tinh Đởm ngồi xuống ôm Mai Hương Châu vào lòng xem, thấy sắc mặt trắng nhợt như tờ giấy, lúc nhảy xuống giếng trán nàng đập vào một hòn đá nhọn bị thủng sâu, máu chảy ra đầm đìa, quả tim trong ngực nàng không thấy đập, tức là đã tắt nghỉ.

Bốn người trông thấy nàng lúc ấy không cầm được giọt lệ, Liễu Tinh Đởm liền ôm chặt nàng vào lồng ngực rồi cúi mặt xuống than khóc :

- Mai Hương Châu nàng ôi! Không ngờ vì lẽ gì lại quyên sinh như thế, ân đức của nàng bao giờ tôi mới báo đền được?

Liễu Tinh Đởm nói rồi lại ôm chặt lấy xác Mai Hương Châu khóc thảm thiết, làm Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh, Phương Thuyền Cô thấy thế cũng thương tâm nước mắt ràn rụa, nhất là hai con nha hoàn lại giật mình xuống đất lăn khóc om sòm, thực cảnh tượng lúc ấy phô bày ra cảnh thảm đạm muôn phần, hình như luồng không khí khi đó cũng chứa đầy nỗi sầu bi thống thiết.

Liễu Thuấn Anh cũng vội đến kiếm lời khuyên giải anh :

- Huynh trưởng chớ nên thương nhớ như thế nữa, vì người đã chết không khi nào còn sống lại được, âu là ta hãy lo việc mai táng, tức là trả ơn nàng đó Liễu Tinh Đởm liền gạt nước mắt, rồi gượng hỏi hai nha hoàn tình hình trước khi nàng tự tử có dặn lại lời gì không?

Hai nha hoàn liền thuật chuyện lời nàng dặn lại vừa rồi cho Liễu Tinh Đởm nghe, chàng lại lấy làm đau đớn ôm lấy nàng khóc rầm lên :

- Hương Châu nàng ôi! Thế ra Liễu Tinh Đởm là một kẻ bạc hạnh phụ ân phụ tình nàng, nàng thực là xét thấu lòng ta lắm, nếu thế ta là người rất đắc tội với nàng, biết lấy gì đền ơn bây giờ?

Liễu Tinh Đởm lúc ấy vừa nói vừa khóc quả là nhi nữ tình trường, anh hùng khí đoản không còn gì khí phách nữa.

Phương Thuyền Cô lại đến khuyên ngăn, lần này chàng mới chịu lau nước mắt, rồi chàng thân hành ôm nàng vào phòng đặt nằm trên giường, sai hai con nha hoàn đi tìm quan quách để khâm liệm cho nàng tử tế, sau sẽ khiêng xuống dưới núi tìm nơi đất tốt chôn cất.

Bấy giờ bọn Phương, Liễu bốn người đi tìm Phan Huỳnh Nương, Địch Long Tuấn không thấy thì chắc là trừ xong Bạch Liên giáo nên quay về Thuần Dương miếu. Còn chị em Ngọc Tiên, Ngọc Nga với đàn hổ báo cũng không thấy đâu, chắc hai nàng thấy giúp người thành công rồi nên không giáp mặt từ biệt liền lẻn về chùa. Phương Quang Diệm với Liễu Thuấn Anh cũng rất lấy làm hối hận không đến tạ ơn hai nàng có công giải cứu mình.

Anh em Phương Quang Diệm, Phương Thuyền Cô lúc ấy liền chặt lấy đầu bốn tên chúa đảng Bạch Liên giáo là Hàn Thiên Tả, Mao Thiên Toại, Hắc Xa Luân, Ô Hóa Nhi rồi lập bài vị Phương Kế Võ lên tế diễn.

Phương Quang Diệm lại mổ phanh ruột lấy trái tim và bốn buồng gan để lên đĩa để tế linh hồn cha, cũng như Liễu Tinh Đởm tế cha khi trước rồi hai anh em cùng quỳ trước bài vị than khóc một hồi làm anh em họ Liễu cũng cảm động phải nhỏ lệ.

Oán thù xong, bọn Phương, Liễu liền phóng hỏa đốt tòa sơn trại của đảng tà giáo, rồi Liễu Tinh Đởm khiêng quan tài Mai Hương Châu lên vai cùng ba người và hai con nha hoàn đi xuống núi, tìm đến một khu rừng tĩnh mịch chôn cất nàng Mai Hương Châu tử tế.

Chàng lại lấy một tảng đá khắc mấy chữ “Liệt nữ Mai Hương Châu chi mộ” rồi chôn đầu ngôi mộ đánh dấu cho nhớ, thường khi Liễu Tinh Đởm với Phương Thuyền Cô đến thăm viếng mộ Mai Hương Châu luôn.

Từ đấy trào đình nghe tin Phan Huỳnh Nương, Địch Long Tuấn với bọn đồ đệ là Phương, Liễu bốn người có công tiêu trừ Bạch Liên giáo, đôi phen định triệu vào Kinh phong tặng quan tước mà không thể nào gặp được, vì sáu người ấy coi khinh chữ công danh phú quý không hề màng đến.

Lúc ấy bọn Phương, Liễu bốn người chia làm hai lớp ra đi. Liễu Tinh Đởm với Phương Thuyền Cô dẫn hai nha hoàn Vân Hương, Vận Hương về quê quán rồi cho ít nhiều tiền bạc để nuôi thân, còn Phương Quang Diệm và Liễu Thuấn Anh nghĩ ơn chị em Ngọc Tiên, Ngọc Nga cứu mình vừa rồi nên cùng nhau lại đến ngôi chùa mấy hôm trước để tạ ơn hai nàng.

Nói riêng về Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh cùng nhau tìm đến ngôi chùa trong khu rừng thăm chị em Ngọc Tiên, Ngọc Nga thì trời đã tối đen như mực, hai người đến gõ cửa chùa gọi, thấy đóng kín không có ai ra mở, đàn hổ báo phía trong thấy động gầm thét vang động cả rừng núi.

Nóng ruột, Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh liền nhảy vọt qua ngọn tường đá vào trong sân chùa, đàn hổ báo thấy hai người như đã quen rồi không gầm thét nữa, chỉ giương mắt ra nhìn, ban đêm coi sáng như những cục lửa hồng nếu người nhát gan thì khiếp hoảng không còn hồn vía.

Cửa giữa phía trong lại thấy đóng kín như tòa thành quách. Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh lại bước đến gõ cửa hồi lâu mà vẫn không thấy ai thưa, chẳng lẽ lại nhảy lên nóc chùa mà truyền vào như trước thì vô lễ, vì hai nàng là người tu hành, mình không có phép làm thế được, vả lại mình đến đây định tạ ơn hai nàng nên cố di lễ độ không dám làm đường đột.

Chờ mãi đến quá nửa đêm cũng không thấy người ra mở cửa chùa, Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh buồn ngủ quá bèn ngồi tựa trên thềm chùa thiu thiu chợp giấc đi lúc nào không biết.

Trời sáng, cửa chùa vẫn thấy đóng kín như bưng mà đàn hổ báo đã nhảy vào trong khu rừng đi kiếm ăn hết. Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh lại gọi cửa chùa vẫn không tiếng mở, mãi đến quá trưa hai người đói bụng mở gói lương khô trong mình ra ăn lót dạ.

Lại ngồi chờ đến quá chiều hôm sau, mặt trời đã về tây phô diễn ra cảnh tượng hoàng hôn, tiêu điều tĩnh mịch ở ngôi chùa hẻo lánh trong khu rừng thẳm, đàn hổ báo đã kiếm ăn no kéo nhau về sân chùa ngồi chầu như trước, rồi khi trời tối đen mịt mù cố gọi làm sao cửa cũng không ai ra mở, vần vắng tanh như thể không có ai biết.

Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh bảo nhau không gọi cửa nữa, thành tâm cố ngồi chờ thế nào hai nàng cũng cảm động phải ra mở, không ngờ lại qua đêm hôm ấy đến sáng hôm sau cửa chùa vẫn chưa thấy ai mở, đàn hổ báo lại đi kiếm ăn như trước, chiều tối lại kéo nhau về sân chùa ngồi chầu, Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh lại ngồi tựa trên thềm chùa thiu giấc ngủ.

Cứ như thế ròng rã luôn năm sáu hôm, mãi đến sáng hôm thứ bảy, Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh đã hết sức chống chọi không nổi con ma đói trong lòng, hai người bị lả đi ngồi tựa cửa chùa đưa mắt nhìn nhau tưởng chừng như không thể ngồi chờ được nữa, ắt phải phá cửa chùa mà vào.

Bỗng đâu lúc ấy mới thấy cửa chùa mở tung ra, mụ vãi hôm trước thấy hai người làm ra vẻ kinh ngạc :

- A di đà phật! Hai vị thí chủ đến đây từ bao giờ mà già không biết? Xin miễn vậy, xin mời hai vị thú chủ quá bộ vào chơi trong thiền phòng.

Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh cũng cố gượng đứng dậy chấp tay thi lễ tươi cười nói :

- Kính chào lão bà, anh em tôi có lòng thành đến từ bảy hôm về trước, để tạ ơn hai vị ni cô có lòng giải cứu chúng tôi ở Kim Mã Sơn, không ngờ cửa chùa đóng chặt chúng tôi chỉ đành ngồi chờ không dám kinh động, vậy xin lão bà làm ơn bẩm lại một lời là có Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh đến tạ ơn hai vị ni cô.

Mụ vãi nghe nói vội vàng gạt lời ngay :

- Ấy chết, xin hai vị thí chủ chớ nên làm phiền phức như thế nữa, vì hai vị ni cô dặn già từ trước bảo hai vị chớ vào, e trai gái bất tiện làm trở ngại tu hành, vậy hai vị có lòng như thế cũng đủ rồi để già vào bảo hộ cho. Thôi mời hai vị thí chủ vào chơi trong phương trượng này dùng tạm bát cơm chay rồi lên đường sớm, kẻo ở nơi đây là nơi am thanh cảnh vắng thêm buồn lòng.

Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh cố khẩn khoản xin vào giáp mặt chị em Ngọc Tiên, Ngọc Nga nhưng mụ vãi nhất mực từ chối không nghe. Đành tình hai người phải vào dùng bữa cơm chay, vì trong bụng đã đói mềm không còn sức gượng được nữa, mụ vãi thấy thế cũng khen thầm là thành tâm.

Cơm nước xong, Phương Quang Diệm với Liễu Thuấn Anh đành gạt nước mắt từ biệt mụ vãi ra về. Dọc đường rất khen ngợi cái trí kiên quyết của chị em Ngọc Tiên, Ngọc Nga, không ngờ con người phóng đãng phong tình như khi trước mà nay đổi được ra lòng chính khí quang minh cho hay giọt nước cảnh dương của đức Như Lai Phật tổ để cảm hóa biết bao loài người trong vòng mê ly.

Ngày kia Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh trở về đến Thuần Dương miếu thì đã thấy Liễu Tinh Đởm, Phương Thuyền Cô ở đấy rồi. Bấy giờ oán trả thù xong bốn trò đã thành công liền từ biệt sư phụ về nhà lo liệu việc gia thất.

Liễu Tinh Đởm sánh duyên cùng Phương Thuyền Cô. Phương Quang Diệm kết hôn với Liễu Thuấn Anh rồi cùng nhau ở cả nhà họ Phương đoàn tụ cho vui.

Từ đấy bốn người hưởng thú thanh nhàn không tham đến chữ công danh phú quý, không gây thù kết oán với ai thực là lạc thú thần tiên của hai đôi vợ chồng ngọc.

Địch Long Tuấn thì vẫn tu hành ở Thuần Dương miếu, còn Phan Huỳnh Nương thì ẩn tích đâu không biết để lại đứa con chất phác thành thực là Ngô Tiểu Ất như một người bình dân, an thân thủ phận kiếm việc làm ăn để nuôi sống hàng ngày, ai ngờ cái tiết tháo của Phan Huỳnh Nương chỉ giúp đời không nghĩ gì đến nhà thực là một bậc kỳ nhân vạn cổ hiếm có.

Thế là oán cừu tương báo đã xong, Phương - Liễu hai họ đều rũ sạch, nỗi lòng lâng lâng...

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước