ĐƯỜNG CHUYÊN

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Đường chuyên - Chương 1031 - Chương 1035

Chương 1032: Tào Tháo xui xẻo

Trưởng Tôn rốt cuộc không nhịn được khẽ hỏi, Tân Nguyệt dừng lại nghiêm túc trả lời:

- Phu quân thiếp nói du ngoạn cùng vui chơi thật ra cũng là một loại sinh hoạt, tự mình phải tham gia từ đầu đến cuối, thì khi hưởng thụ mới thấy vui vẻ vì công sức bỏ ra. Kỳ thực thiếp cũng cho du ngoạn của chúng ta giờ mới bắt đầu.

Trưởng Tôn mỉm cười tán đồng ý kiến, hoàng cung tịch mịch, nếu như không tự mình làm vài việc, thì sao có thể sống nổi qua ngày.

Một thuyền chích từ từ áp vào Công Chúa. Lúc này mặt trời cũng dần khuất núi, tranh tối tranh sáng chính là thời gian tốt để xuất phát, Đông Ngư vững vàng bánh lái, Trưởng Tôn, Tân Nguyệt, Lý Thái, Vân Diệp và cả Hứa Kính Tông một đám nai nịt gọn gàng, nữ thị vệ lưng đeo hai cây trường đao cũng nhẹ nhàng nhảy lên, đây là lần đầu tiên các nàng theo hoàng hậu dạ du nên rất tò mò, nhất là với hai ngọn đèn cực lớn phía mũi tàu.

Thuyền chậm rãi rời thủy trại, phía sau liền có 3 chiếc mông đồng lặng lẽ đi theo, Vân Diệp giả bộ không nhìn thấy, ngẩng đầu thưởng thức vầng trăng khuyết đã lên phía góc trời.

- Năm Kiến An 12 (Công nguyên 207), Tào Tháo bình định Hà Bắc, bắc chinh 3 quận Ô Hoàn, tiêu diệt tàn dư Viên thị. Tháng giêng năm Kiến An 13, Tào Tháo trở lại Nghiệp quận, tạo Huyền Vũ trì huấn luyện thuỷ quân chuẩn bị Nam chinh, thống nhất thiên hạ.

Tháng 7 năm Kiến An 13, Tào Tháo lĩnh hơn mười vạn đại quân Nam chinh Lưu Biểu, tháng 8 Lưu Biểu bệnh chết, tháng 9 Tào Tháo đến Tân Dã, Lưu Tông đầu hàng, Tào Tháo không đánh mà thắng được Kinh Châu.

Lưu Bị thua chạy đến dốc Trường Bản, bị Tào Tháo phái kỵ binh tinh nhuệ đuổi theo, chủ lực Lưu Bị bị tiêu diệt. Lưu Bị may mắn chạy trốn tới Hạ Khẩu, hội hợp cùng Quan Vũ, Lưu Kỳ.

Cùng lúc đó, sứ giả Lỗ Túc của Tôn Quyền liên lạc được với Lưu Bị, Lưu Bị phái Gia Cát Lượng làm sứ tới Tôn Ngô, chuẩn bị liên hợp kháng Tào. Gia Cát Lượng dùng thủ đoạn ngoại giao cao minh thành công ký kết liên minh Tôn Lưu, liên hợp kháng Tào.

Tôn Quyền phái đô đốc Chu Du chỉ huy 3 vạn Ngô quân tinh nhuệ, nghênh chiến Tào Tháo ở Ô Lâm, Xích Bích. Tháng 12 năm Kiến An 13, Chu Du trước bảy trận bại Tào quân, sau đó hỏa công Ô Lâm, Tào Tháo thua chạy trối chết, dẫn quân về bắc, để mất cơ hội tốt thống nhất thiên hạ, thực sự là đáng tiếc.

Thuyền chưa tới Xích Bích, Hứa Kính Tông nhìn mặt sông bát ngát đã vô cùng cảm khái, không hổ miệng lưỡi lợi hại, chỉ mấy câu đã nói rõ ràng một đoạn lịch sử, than tiếc sau cùng cũng không biết là cho Tào Tháo hay cho chính bản thân hắn. Theo lời Vân Diệp nói với Hứa Kính Tông, điều y hứng thú nhất chính là phần mộ Tào Tháo ở đâu, nếu có cơ hội có thể đi trộm mộ thì thật hay, về phần bình luận nhân vật Hứa Kính Tông chẳng hứng thú gì, loại chuyện này thỉnh thoảng đắc tội với người, nói không chừng vị đại lão kia cùng với nhân vật lịch sử lại có dây mơ rễ má gì thì toi, chuyện lợi bất cập hại như vậy hắn chưa bao giờ làm.

Mỹ cảnh mờ mờ khiến mọi người càng thêm say sưa nghe giọng nam trung trầm ấm của Hứa Kính Tông kể chuyện, tất cả mọi người im lặng, Trưởng Tôn dựa trên gối gấm, Tân Nguyệt phía dưới đấm chân cho nàng. Ba nam nhân cách một bình phong đều tự nâng chén nghĩ tâm sự của mình.

Trên trời trăng non như câu, trên đất loạn sơn như rồng, một mạch nước sông cuồn cuộn, người ngồi ngoài sáng, cây gần núi xa ẩn trong bóng tối, chẳng cần tự thân kịch chiến cũng có cảm giác như người trong cuộc. Nghĩ lại trường khổ chiến 400 năm trước, một trận hỏa hoạn đốt hùng tâm vạn trượng của Tào Tháo thành tro bụi. Từ đó về sau, Tào Ngụy không còn lực nam chinh, chỉ lợi cho Tôn, Lưu, đất đai Cửu Châu bị chia cắt thành tam quốc.

Dân số cũng giảm từ 5000 vạn thời Hán mạt xuống hơn 700 vạn, Vân Diệp không khỏi vỗ sàn thuyền nói:

- Trước ngựa treo đầu người, sau xe chở phụ nữ. Xương trắng phơi đồng hoang, ngàn dặm không gà gáy. Trăm người còn sót một, nghe mà đứt ruột gan. Tào Tháo đáng chết, Chu Du đáng chết, Gia Cát thôn phu cũng đáng chết.

- Giải thích thế nào?

Thanh âm Trưởng Tôn khẽ truyền tới:

- Tào Tháo cưỡng ép thiên tử có thể đáng chết, Chu Du thiếu niên oai hùng chẳng lẽ không khiến các ngươi vui mừng sao? Như thế nào lại đáng chết? Vân Diệp uống cạn ly rượu, nói:

- Tào Tháo không nên thua trận, Chu Du không nên thắng trận, cuối cùng khiến cho Lưu Bị có cơ hội không đáng có, kết quả làm chết mấy triệu bách tính, cho nên đều đáng chết.

Hứa Kính Tông yên lặng ra ngoài, Lý Thái nằm thẳng cẳng trên sàn, nói:

- Chuyện cũ như nước chảy về đông, không ai có thể thay đổi được, nếu là Tào Ngụy được thiên hạ thì nhà chúng ta làm sao?

Hỏng bét, thế nào quên Lý gia chính là một trong Ngũ hồ chứ, quả nhiên thanh âm Trưởng Tôn lại nhẹ truyền tới:

- Miệng không có rọ xem ra lại vênh váo rồi, mình ăn được mấy miếng cơm còn quên.

- Không có, ta chỉ thương tiếc Giang Đông nhị kiều, Ngụy Vũ một đời nhân kiệt lại vô duyên tương kiến, thật là đáng tiếc. Uổng công xây Đồng Tước đài, thật là Gió Đông không giúp Chu Lang, khóa xuân Đồng Tước đã giam hai Kiều.

- Xấu xa.

Trưởng Tôn không nhịn được lật người dậy:

- Ngươi đã có tâm tư thơ thì làm đi, Thanh Tước cũng là tài cao, thị lang cũng là học giả uyên thâm có tài văn chương, bổn cung rửa tai lắng nghe. - Cái này có gì khó, ngươi thương tiếc Tào Tháo, ta liền làm một bài bác bỏ hắn cho ngươi nghe. Trước trướng đập bàn quyết đại kế, Xích Bích hỏa thuyền thiêu chiến kỳ, nếu như Tào Man trung Hán thất, Chu lang đâu dám phá vương sư.

Hứa Kính Tông vỗ tay thở dài:

- Điện hạ quả nhiên tài cao, nếu như Tào Man trung Hán thất, Chu lang đâu dám phá vương sư. Hai câu này đã nói rõ căn nguyên thịnh suy, cổ nhân nói danh bất chính thì ngôn bất thuận, Tào A Man ép thiên tử lệnh chư hầu không được lòng thiên hạ, tướng sĩ đương nhiên sẽ không hết sức khổ chiến, Chu Du được thiên thời địa lợi nhân hoà sao lại không thắng, thật là thơ hay.

Trưởng Tôn cũng lên tiếng khen ngợi, chỉ thiếu nước ôm nhi tử vào lòng hôn vài cái, mấy nữ thị vệ cũng ầm ĩ cả lên, thái độ a dua của Hứa Kính Tông khiến người ta phát ói, một bài phá thơ tam biển tứ bất viên lại có thể khiến đồng cảm, thật là quái dị.

Hứa Kính Tông thấy bầu không khí đã sôi nổi, cũng phe phẩy chiết phiến làm bốn câu:

- Trên bờ Xích Bích ngắm đại giang, Chu Du nơi đây phá Tào công, ông trời đã định ba phần thế, thật tiếc gian hùng không tự lượng.

Trưởng Tôn nghe Hứa Kính Tông so Tào Tháo với gian hùng thì hài lòng, cả bài thơ rất phù hợp với chính khí huy hoàng, liền sai người chép lại, còn tán dương Hứa Kính Tông một trận.

- Vân Diệp, đến phiên ngươi, làm một bài thơ cho hay, tâm tình bổn cung hôm nay rất tốt, nếu ngươi dám phá hỏng thì liệu hồn.

Vân Diệp như không nghe thấy Trưởng Tôn đe dọa, không cần làm thơ như hai người kia, nhưng Nhị kiều thì phải nói thêm chút nữa. Đỗ Mục làm một bài không tệ, cứ lấy ra dùng cũng được. Lúc xẩm tối hôm nay Đông Ngư đã tìm cho y một đầu thương gỉ mò được dưới sông, cho rằng Hầu gia muốn làm kỉ niệm, nào biết hầu gia là vì làm thơ mà chuẩn bị. Đỗ Mục khi làm bài thơ này cũng lượm một đầu thương, mình không thể không chiếm, nếu không có cảnh thì thơ từ đâu ra? Vân Diệp lấy ra đầu thương gỉ, lấy giẻ lau lau, há mồm đọc:

- Giáo chìm, sắt vẫn còn trơ, rửa xem nhận biết triều xưa rõ ràng. Gió Đông không giúp Chu Lang, khóa xuân Đồng Tước đã giam hai Kiều.

- Ngươi vẫn còn mê luyến nhị kiều không dứt được phải không? Ngươi xem đi, Tân Nguyệt, Na Nhật Mộ, Linh Đang, có người nào không thể so với nhị kiều, sao ngươi còn không thỏa mãn? Bảo sao không có tiền đồ, bổn cung không tin nhị kiều xinh đẹp đến vậy, tước vị Ngô hầu Tôn Sách cũng chỉ ngang với ngươi, có thể có được dạng mỹ nhân gì? Đúng là không có tiền đồ.

Vân Diệp vừa định cãi thì phía xa truyền tới tiếng trống chiêng, một chiếc cự hạm đèn đuốc sáng trưng từ chỗ khúc quanh lái tới, bóng người trên tàu đông đúc, tiếng hét phẫn nộ, tiếng mắng chửi, tiếng binh khí va chạm, tiếng thét chói tai của cung nhân loạn thành một mảnh. Kỳ nhất là còn tiếng ngựa hí, mủi thuyền có một đại hán đang gõ đồng la rung trời, chẳng phải Trình Giảo Kim thì là ai?

Trưởng Tôn đau đầu lấy tay day huyệt Thái dương, tiệc rượu hoàng đế chính là dạng này, nàng thấy cũng đã nhiều. Đều nói tiệc rượu hoàng gia phải trang nghiêm, lễ tiết, nhưng chỉ cần có đám võ tướng kia có mặt, tiệc rượu nói chung sẽ biến thành dạng này, mà người khởi xướng không phải ai khác, chính là hoàng đế phu quân của nàng, hắn cho rằng vậy mới tỏ ra thân tình như một nhà với võ tướng, đây chính là di chứng cả đời dẫn binh để lại.

Đang định mệnh Đông Ngư chạy xa thì đã nghe tiếng hoàng đế oang oang:

- Hoàng hậu sao lại đến đây, trẫm đã du lãm xong, lòng rất vui vẻ, nàng chờ một chút, trẫm tới đây.

Tối nay hoàng đế cũng chỉ mặc trường bào đỏ sậm, vạt áo còn vắt ở đai lưng, vừa rồi không biết là đọ sức cùng ai, Lý Nhị tự xưng là danh gia khiêu vũ, cao thủ đấu sức. Lần trước Vân Diệp cùng Nhan Chi Thôi nói nhăng cuội bị Lý Nhị nghe được, liền lấy đó làm của mình, cho nên trong tiệc rượu cũng như trong ca vũ, cứ vui lên là hát: Sang bên này, bên kia đi, lại uống kim tôn tửu, sang bên này, bên kia đi, chẳng qua là tìm hoa thôi. Dâm từ và lời lẽ nhàm chán từ lần Vân Diệp uống say hát liền biến thành của hắn.

Chương 1033: Lộ nguyên hình

Trưởng Tôn khẩn trương, tuy ở đây dòng chảy bình ổn, nhưng nửa đêm qua thuyền cũng có nguy hiểm. Có điều Lý Nhị đang say mèm vẫn muốn tới, đang định lên tiếng khuyên đã thấy Đoạn Hồng ném một đống dây thừng xuống, Đông Ngư vội bắt lấy buộc vào thuyền, lo lắng nhìn Lý Nhị định đu xuống.

Còn may trên Đại Đế còn mấy người tỉnh, ôm chặt lấy Lý Nhị không cho hắn đu xuống, cuối cùng cũng lôi được hắn lên thuyền cứu sinh.

Lý Nhị lên thuyền thấy Trưởng Tôn đang xanh mắt quỳ khuyên:

- Bệ hạ vì gặp thần thiếp mà nửa đêm đi tiểu thuyền, tình ý này thần thiếp xin tâm lĩnh, bệ hạ lần sau đừng nên lấy thân phạm hiểm như vậy, thần thiếp nguyện chết cũng không muốn thấy bệ hạ làm thế.

Phòng Huyền Linh cũng lạy nói:

- Cổ nhân nói, đêm không qua thuyền, giận không hưng binh, bệ hạ quả thực sơ xuất.

- Ha ha ha, trẫm cả đời lăn lộn, chuyện nhỏ vầy có đáng kể gì, có điều hoàng hậu cùng Phòng khanh nói có lý, hôm nay trẫm hơi quá chén, thấy hoàng hậu ở trên tiểu thuyền cùng Thanh Tước, Vân Diệp, Hứa khanh thi xướng ung dung, mà trẫm lại đấu sức cùng một đống vũ phu phụ lòng cảnh đẹp, cho nên có hơi chút qua loa, lần sau quyết không như vậy.

Thấy hoàng đế nhận sai, hơn nữa còn bảo đảm, mọi người mới vui vẻ trở lại. Tân Nguyệt kêu nữ thị vệ cầm thêm mấy tấm nệm, mang thêm giường nhỏ cho hoàng đế, lúc này mới bắt đầu dạ yến.

Hứa Kính Tông đọc lại thơ ba người vừa làm lại cho mọi người, chỉ nghe Lý Nhị nói:

- Theo ta thấy, ý cảnh Vân Diệp làm cao hơn một bậc, gió đông không giúp Chu lang, khóa xuân Đồng Tước đã giam hai kiều, đúng là tuyệt cú. Chiến sự vốn đầy tình cờ, ai biết năm xưa trẫm lần đầu xông trận không phải thúc ngựa về phía trước, mà mã sóc của trẫm đâm phải mắt chiến mã, vốn tưởng không chuẩn bị sẽ thất bại, nào ngờ trận chiến của trẫm lại mở màn cho đại thắng, Tống lão sinh bị vó ngựa của trẫm đạp nát, đại chiến chưa đánh thắng hay bại chỉ có trời mới biết, nghĩ tới giai nhân 400 năm trước cũng hay, ha ha ha ha.

Lý Nhị rõ ràng đã say khướt, Trưởng Tôn lấy khăn ấm lau mặt cho hắn, Lý Nhị vỗ vỗ má nói với Vân Diệp:

- Vừa rồi chỉ lo uống rượu, cơm tối ăn chưa được miếng nào, mau mang đồ ngon lên, trẫm biết ngươi còn giữ đồ riêng, mau mang ra.

Vân Diệp vừa đốt được lò xong đã nghe Lý Nhị kêu la, thở dài một tiếng để cho Lý Thái bưng trà lên.

Lý Nhị nâng chung trà, đột nhiên hỏi Vân Diệp:

- Cái này để súc miệng hay uống? Mau nói rõ, lần trước chiêu đãi Phùng Áng hại trẫm uống nguyên một chậu nước rửa tay nước trà.

- Bệ hạ cao kiến, cái này là để súc miệng, có điều uống cũng chẳng sao, vẫn là trà thượng hạng, chỉ cần miệng bệ hạ có mùi rượu, lập tức có mĩ vị cho dâng lên bệ hạ. Chỉ là bệ hạ đã uống quá nhiều, không khỏi có chút lẫn vị, không được thưởng thức mùi vị cao nhất của kỳ trân, đáng tiếc, đáng tiếc.
Lý Nhị ực một cái hết chén trà, lại ngậm một ngụm súc miệng, Vân Diệp nói có thứ tốt ăn vậy hẳn không sai. Phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối, Trưởng Tôn Vô Kỵ, Vương Khuê đều bắt chước theo, chỉ có Ngụy Chinh ban đêm như người mù nên không tới.

Lý Thái lấy từ giỏ trúc ra một vật hình cầu, dùng dao nhỏ tước thành miếng mỏng, Vân Diệp rải mỡ trên một khối thiết bản rồi cho những thứ đó lên, chỉ cần hơi đổi sắc là lập tức gắp ra, rắc lên chút gia vị rồi bưng cho Lý Nhị và Trưởng Tôn, thái giám bên cạnh định nếm thử liền bị Hứa Kính Tông ngăn lại, tự mình xực một miếng, chỉ cảm thấy tiên hương đầy miệng, dư vị vô cùng, nhắm mắt lại cảm nhận vị giác phát sinh từng loại biến hóa, hồi lâu sau mới mở mắt ra nói:

- Tuyệt diệu, thứ này không nên ăn nhiều, ăn nhiều sẽ tổn thọ.

- Thật vậy sao?

Lý Nhị bốc một miếng bỏ vào miệng, cũng nhắm mắt lại thưởng thức, ăn xong lại lấy thêm miếng nữa. Xong hắn định ăn tiếp thì thấy khay đã hết, lúc này Vân Diệp mới đang làm miếng tiếp theo.

Lý Nhị tiếc nuối để đũa xuống nói:

- Hứa Kính Tông nói không sai, thứ này không nên ăn nhiều, trẫm vừa rồi ăn luôn hai miếng đã mê mệt không thể tự kiềm chế, một miếng hương nồng, hai miếng dư vị vô cùng, miếng thứ ba không ăn cũng được. Vân Diệp, làm chỗ còn lại mời chư vị ái khanh cùng thưởng thức, cho trẫm một chén thức ăn no bụng là được.

Vân Diệp gật đầu ra hiệu tùng lộ quả thật không nên ăn nhiều, y dừng lại đi lấy cơm nắm, dùng chân gà hun khói, hạt bắp, đậu nành, ớt, cải xanh để xào cơm rang thập cẩm rồi bưng lên, rồi mới tiếp tục rán tiếp.

(tùng lộ: một loại nấm)
Lý Nhị ăn một miếng cơm rang gật đầu lia lịa, nói với Phòng Huyền Linh:

- Một chén cơm này nguyên liệu cũng chỉ vậy, nhưng trẫm dám nói đây cũng là một loại xa hoa, thường nói bữa sáng Vân gia còn ngon hơn yến tiệc, hôm nay trẫm cũng được mở rộng tầm mắt, thì ra xa hoa cũng cần bản lĩnh, ta ngươi không có bản lĩnh này.

Phòng Huyền Linh gật đầu nói phải, thế này ai dám bảo không phải xa hoa? Một chén cơm nguội từ đêm hôm trước mà người ta cũng làm thành món ngon thế này, đúng là không thể nào so được. đọc truyện mới nhất tại tr uy ện y y chấm cơm.

Vân Diệp đếm người để rán tùng lộ, dâng hoàng hậu 2 miếng, những người khác mỗi người một miếng, cả thị vệ, cung nữ cũng có phần, y muốn nhờ những người này tuyên truyền một cách thức sống mới ra ngoài.

Lý Thái tự mình động thủ rang cho mẫu hậu một chén cơm, phần còn lại giao cho đầu bếp Vân gia, nhiều người vậy Vân Diệp không thể tự mình phục vụ hết.

Cuộc sống của Vân gia hơn ở tinh xảo, cái này người khác không thể so được, như vậy bọn họ chỉ có thể so ở mặt xa hoa. Đại môn phiệt liều mạng kiếm tiền về nhà, chỉ có vào không ra, Lý Thừa Càn thiếu tiền đến chết rồi, trên thông phiếu đã xuất hiện ấn chế 10 ngân tệ, nếu cứ tiếp tục như vậy, tiền giấy sẽ phải xuất hiện. Nếu như đợi đến lúc những người này biết nếu họ cứ ấn chế thông phiếu mãi, thì sẽ có lúc Đại Đường hết tiền mà tiêu rồi, vậy thì xong đời, tiền trang Đại Đường sẽ ầm ầm sụp đổ, thảm cảnh dân chúng được mùa mà vẫn phải bán con sẽ xuất hiện, tiếp đó uy tín triều đình Đại Đường mất hết, dân chúng không còn tin vào lời hoàng đế nữa.

Đến lúc đó có quân đội cũng không biết trấn áp người nào, bởi vì thông phiếu khi đó nhất định phát khắp thiên hạ, mọi người chỉ có thể trở lại thời xã hội nguyên thuỷ lấy vật đổi vật. Cho nên nhất định phải bắt đại môn phiệt tiêu hết tiền trong tiền trang, nếu không hậu quả vô cùng đáng sợ, bí mật này Vân Diệp không dám nói cùng ai, kể cả Lý Thừa Càn.

Ăn cơm xong mọi người ăn chút đồ nướng, Tân Nguyệt nướng cho Trưởng Tôn, Vân Diệp phục vụ hoàng đế, phu thê hai người dính đầy tro than, làm Vân Diệp nhớ lại khi đôi phu phụ bán thịt nướng ở hậu thế, giờ cũng chính là hình ảnh phu phụ y.

Tiền trang là họa y gieo ra, vốn chỉ muốn thuận lợi cho thương nhân thiên hạ không phải mang xe tiền bôn ba, ai biết kinh tế luôn có quy luật cố hữu, chỉ cần ngươi thúc đẩy nó một chút là nó sẽ theo quỹ đạo tiến tới. Đầu tiên là xuất hiện tồn khoản, sau đó rất tự nhiên xuất hiện khoản tiền cho vay, dần dần mọi người biết giá cả lương thực các nơi khác nhau, tỉ lệ đổi tiền cũng bất đồng, vì vậy xuất hiện những kẻ buôn thông phiếu, tiếp nữa xuất hiện kỳ hạn giao hàng nguyên thủy nhất, rồi cái cổ phiếu ma quỷ sẽ nhảy ra.

Vân Diệp rất lo lắng một ngày nào đó Lý Thừa Càn sẽ thương lượng với y việc thành lập sở giao dịch cổ phiếu, nếu như ngày đó xảy ra, Vân Diệp nhất định sẽ dẫn cả nhà cao chạy xa bay, đến một hoang đảo không có người ở, vì thứ cổ phiếu ác ma này mà đời sau y đã bị cắn nuốt hết tài sản nửa đời tích cóp.

Người khác đều ăn nhiệt tình, Lý Nhị còn tự thân nướng cho hoàng hậu một bắp ngô, chỉ có Vân Diệp lòng lạnh như băng, giờ y đã bó tay, hậu thế y với kinh tế vẫn còn điểm bỡ ngỡ, giờ muốn kiến thiết lại kinh tế Đại Đường, điểm bỡ ngỡ đã cũng bị động đến. Giờ nếu có người hậu thế hiểu kinh tế, hèn hạ chút sẽ móc đến đồng tiền cuối cùng của Đại Đường, hiền lành chút sẽ yêu cầu lấy vật đổi vật, như vậy so với một chỉ huy không hiểu rõ ràng mạnh gấp trăm lần.

- Trường Giang cuồn cuộn về đông, Bao nhiêu thế hệ anh hùng cuốn trôi. Đúng sai phải trái cũng rồi, Non xanh còn đó, mấy hồi tà dương. Ngư tiều tóc bạc trên sông, Quen nhìn thu nguyệt xuân phong xoay vòng. Gặp nhau rượu đục vui cùng, Xưa nay bao chuyện, ung dung luận đàm.

Dù không có giọng nam trung trầm ấm như Dương Hồng Cơ, nhưng dưới tâm cảnh thê lương, Vân Diệp cũng coi như thể hiện hết bài [Lâm Giang tiên], cổ kim bao chuyện cũng gửi trong chuyện cười. Hay một cái gửi trong chuyện cười, đây là văn chương nên có thể nói vậy, chứ thực tế có thật cũng không dám.

- Vân Diệp, khúc từ này không tệ, nhưng sao trẫm lại nghe ý lánh đời nồng đậm? Cái này cũng không tốt, Đại Đường hôm nay biến chuyển từng ngày, đang cần đại thần có tài như các ngươi phò trẫm, biến Đại Đường trở nên thịnh thế chưa từng có, mới tí tuổi đã sinh tâm tư ông già là không được.

Lý Nhị tán dương lời ca của Vân Diệp, nhưng không thích suy nghĩ ông già trong đó. Cái này thì biết trách ai, tâm tình Vân Diệp lúc này còn xa mới bằng Dương Thận (tác giả Lâm Giang tiên).

Chương 1034: Suy sụp

Người ta nói người trí tuệ cao thì vui thú ít, Vân Diệp hiện giờ là thế, trí tuệ nói ra là vấn đề tầm nhìn xa hay không, Vân Diệp chẳng cần trí tuệ quá cao cũng nhìn xa hơn người bình thường nhiều.

Năng lực lớn thì trách nhiệm lớn không phải là câu nói xuông, ví như hiện giờ mọi người đều uống rượu cuồng hoan thì trong lòng Vân Diệp đắng như ngậm bò hòn.

Hoàng đế ăn mặc không khác gì người bình thường, phét lác cũng một tấc lên trời, chỉ cần nhìn mặt Trường Tôn thị xấu hố là thấy manh mối, hoàng đế lúc này nhất định đang khoe khoang chuyện bách kỵ phá vạn địch, chỉ có điều tướng địch càng lúc có đẳng cấp càng cao, bất chấp sự thực khi đó Trình Giảo Kim đã quy hàng, cứ nói là bị mình đánh rơi xuống ngựa, nếu như không đầu hàng nhanh thì đầu đã thủng lỗ.

Lý Nhị uống say thì thích nhất là lấy Trình Giảo Kim ra nói, nói chung muốn được sự thực trong miệng ông ta thì phải bỏ đi Trình Giảo Kim, người đã hàng tám trăm lần lại làm phản tám trăm lần kia.

Trăng non cong cong khơi lên tình thơ của mọi người, Xích Bích ánh chiếu xiên xiên, mặt nước huyên náo, Lý Nhị hò hét muốn chiếc Đại Đế công kích đoạn vách núi màu đỏ kia, Đoàn Hồng cầm lệnh bào lên chiếc Đại Đế.

Thế là từng chiếc lưới lửa phóng qua mặt sông, uy lực thuốc nổ trong đêm càng thêm mạnh mẽ, đóa hoa lửa bùng lên làm tất cả mọi người ngây ngất, từng con rắn bạc mang tiếng rít va vào vách núi, đây là vẻ đẹp rực rỡ chưa từng có trên đời.

Vân Diệp cầm bắp ngô lên ngoạm một miếng trút giận, Đông Ngư hò hét tháo ván lắp với chiếc Đại Đế, điều khiển thuyền phía dưới mau chóng rời đi, khi mọi người đang thưởng thức pháo hoa rực rỡ thì Đông Ngư phát hiện vách núi sắp sụp rồi.

Đá lớn còn to hơn căn nhà không ngừng ném vào sông, khơi lên ngọn sóng ngập trời, Lý Thái liều mạng bảo vệ cha, Vân Diệp hò hét bảo mọi người giữ chặt, tránh bị sóng cuốn đi.

Đông Ngư không thẹn là người kiếm ăn trong nước, khi sóng lớn ập tới, hắn đã xoay mũi thuyền đối diện với ngọn sóng, loại sóng này chẳng là gì với chiếc Đại Đế, nhưng thuyền nhỏ thiếu chút nữa gặp họa.

Đợi mặt sông yên lặng trở lại thì Đông Ngư đã mướt mồ hôi rồi, nếu như chẳng phải trên thuyền có nhiều quý nhân như thế thì hắn đã cười lớn đối diện với nguy cơ này, vì đám quý nhân kia mới làm hắn cẩn thận như thế.

Trường Tôn thị mời Lý Nhị lên chiếc Đại Đế, bà cũng lên theo, Lý Nhị cứ chơi tiếp thì cái thuyền này sớm muộn cũng tan tành, ông ta ương ngạnh sẽ vô tình đưa mọi người vào hiểm cảnh.

- Con thuyền nho nhỏ sao chống lại nổi giao long chơi đùa, trẫm chẳng qua chỉ muốn thấy uy lực của quân khí, ai ngờ thiếu chút nữa rồi đời, các khanh, lên chiếc Đại Đế yến tiệc, đó mới là thuyền thực sự.

Chớp mắt Lý Nhị đã đưa bọn người ngồi giỏ trúc lên chiếc Đại Đế, để lại thuyền nhỏ cho phu phụ Vân Diệp, vừa rồi Tân Nguyệt sợ suýt chết, hiện mặt vẫn còn mang dấu nước mắt.

Vân Diệp sai Đông Ngư lái chiếc Đại Đế đi về phía trời sao, một đêm đẹp như thế này quay về quá đáng tiếc, Tân Nguyện cố nén sợ hãi, cùng trượng phu đi về phía bóng đêm mù mịt.

Ba phó dịch mau chóng dọn dẹp sạch sàn thuyền, Vân Diệp đỡ Tân Nguyệt để nàng ngồi xuống giường gấm, y đứng ở mũi thuyền, giang hai tay muốn ôm bầu trời sao vào lòng.

Bao lâu rồi không được nhìn trời sao thuần túy như thế? Khi có tâm tình thì không có cơ hội, có cơ hội lại không có tâm tình, cảm tạ Lý Nhị, ông ta đem huyên náo đi, để lại bầu trời thuần túy như vậy.

Ánh sao hiện giờ nhìn thấy, không biết là do phát ra từ bao nhiêu năm về trước, sự kỳ quái này cũng giống như mình vậy, có lẽ ánh sáo nhấp nháy kia mới là nơi chốn cuối cùng của mình.

Nước mặt đầm đìa, nhưng chẳng thể nào nói ra, vỗ mạn thuyền cảm thán trời đời không có tri âm.

Táng thân trong ánh sao có lẽ là giấc mộng đẹp nhất. Tân Nguyệt sợ hãi tới run rẩy, chớp mắt nàng cảm giác phu quân muốn hòa tan vào ánh trăng, loạng choạng chạy tới nắm lấy góc áo Vân Diệp, nói to:

- Không cho chàng đi.

- Ta đi đâu được chứ? Ta sẽ không đi đâu hết, sẽ luôn ở bên cạnh các nàng.

Vân Diệp ôm nàng vào lòng thủ thỉ:

- Phu quân, chúng ta về thôi, thiếp sợ lắm.

- Sợ cái gì, đây là chiến trường cổ xưa, khắp nơi là ngươi có gì phải sợ? Nơi đây từng lửa cháy ngợp trời, tên bay kín mặt đất, nàng có nghe thấy không, có thấy tiếng tướng sĩ thét gào bi thương trước khi chết không?

Tân Nguyệt càng sợ hãi, ôm chặt lấy Vân Diệp như muốn cùng y hòa làm một, Vân Diệp vỗ vai nàng:

- Đừng sợ, phu quân nàng là đại tướng thủy quân, bọn họ là bộ hạ của ta mà thôi, thấy nàng phải hành lễ.

- Về thuyền!

Tân Nguyệt mặt dữ tợn ra lệnh cho Đông Ngư, nàng phát hiện phu quân rất bất thường, cứ như bị trúng tà.
- Thây chất đống hai bên sông, máu tươi len lỏi mỗi lỗ hổng của tường thành, dù cao quý hay đê hèn đều thành xương cốt, tiếng trống yếu ớt, chiến lực suy giảm, tên bắn hết, cung gãy rồi, kiếm đao va chạm, hai quân tử chiến, chim chóc im tiếng, âm hồn ngưng kết làm trời đất hôn ám, quỷ thần tụ tập thành lớp mây dầy...

Tân Nguyệt thấy phu quân càng ngày càng điên, không ngừng thúc giục Đông Ngư sớm về thuyền, không biết ma thần nào nhập vào phu quân, cần chữa trị sớm.

Vân Diệp thở dắt ra một hơi, lại giống người sắp chết đuối tham lam hít khí vào, sau vài lần, cơ thịt cứng đờ mới giãn ra, cười với Tân Nguyệt:

- Ta không sao, chẳng qua là trong lòng không thoải mái, áp ức quá lâu nên phát tiết bừa bãi một phen, nàng đừng lo, tà ma quỷ quái trên chiến trường chẳng làm gì được ta..

Lại bảo Đông Ngư không cần vội, thong thả quay về là được, bế ngang Tân Nguyệt lên, thì thầm bên tai nàng một cầu, làm Tân Nguyệt đấm y túi bụi, nhưng người ngày càng nóng, kết hôn ngót mười năm, y một mực si mê mình như thế, nàng rất kiêu ngạo.

Trên chiếc Đại Đế vẫn chiêng trống vang lừng, bữa tiệc này không tới ngày mai chưa kết thúc được, Vân Diệp không về sớm đi ngủ, mỹ nhân trong lòng mắt khép hờ nhéo y...

Vân Diệp hôm sau dậy rất muộn, dù là thế thủy trại vẫn lặng ngắt như tờ, chỉ có mông đồng không ngừng qua lại tuần tra, Đại Đế đứng im, những thuyền khác cũng đứng im, hành trình do hoàng đế an bài.

- Phu quân, khi nào chúng ta tới Nhạc Châu, hiện cách Nhạc Châu hai ngày đường nữa thôi, vì sao bệ hạ không đi, thiếp thân muốn xem sản nghiệp của nhà ta ở Nhạc Châu, nếu như còn được, sau này cứ vài năm lại phải tới, không có người nhà ta trông coi, thiếp không yên tâm.

Vân Diệp cầm một cái trâm gài bừa lên tóc Tân Nguyệt, hôm qua mình giở chứng, Tân Nguyệt không cho mình rời tầm mắt của nàng, đêm qua hoang đường cũng được nàng nói thành rất có sắc thái thần thoại.

- Phu quân muốn học tổ sư gia lên trời?

Na Mộ Nhật cằm suýt rớt ra, giữ đầu trượng phu nhìn một lúc phì cười:

- Không đâu, phu quân thương muội như thế, dù lên trời cũng mang muội theo.

Tân Nguyệt tức tối nhéo Na Mộ Nhật:

- Nữ nhân khác đều chú ý không ăn quá nhiều, muội thì cả ngày cứ nhét đồ ăn vào miệng, sắp ăn thành lợn rồi, xem hai miếng thịt này, còn cả cái mông này, có nữ nhân nhà ai trông như thế không?

- Phu quân thích là được, Hoạn Nương nói nữ nhân chỉ cần lấy lòng phu quân của mình, phu quân nói xem có đúng không?

Na Mộ Nhật kiêu ngạo đặt tay Vân Diệp lên bầu ngực mình thị uy với Tân Nguyệt:

- Đưa muội lên trời? Cho dù phu quân có thể cũng bị muội kéo xuống, mau đi xem các con, đây là ở trên thuyền, không phải trong nhà, thiếu một đứa thôi thì muội lấy mạng ra đền.

Chương 1035: Vân gia giàu có

Khi Tân Nguyệt và Na Mộ Nhật cãi nhau thì Vân Diệp không lên tiếng, cũng chẳng thể lên tiếng, còn về tối qua, muốn lên trời hay không thì tự mình biết, chẳng qua là thần kinh suy sụp, miệng nói gì bản thân cũng không biết, thuần túy là lời nói mớ vô nghĩa, đó là đầu óc tự kháng cự lại sự ức chế.

Giờ thì khỏe rồi, đầu óc vận chuyển lại bình thường, mục đích lớn nhất chuyến đi này của Lý Nhị là xem kết quả khai phát Lưỡng Hồ, chiếc Đại Đế chẳng qua chỉ là một món đồ chơi của ông ta thôi.

Miễn thuế ba năm, dân gian hẳn tích trữ vô số tài phú, Lý Nhị đang đợi hệ thống tình báo mới nhất tới, chỉ nhìn những tình báo mà nhìn bề ngoài không thấy thì ông ta mới bỏ thị sát Nhạc Châu, là hạng mục kiến thiết lớn nhất từ khi đăng cơ, sự thành bại của Nhạc Châu mang ý nghĩa chỉ đạo vô cùng lớn, ông ta phải xác định thứ mình nhìn thấy là thật, mang hi vọng lớn nhất, hành động trong trường hợp xấu nhất là tính cách của những nhân vật lớn.

Lão Khương, quản gia của Vân gia ở Nhạc Châu tới đón từ xa, gia chủ tới Xích Bích liền dừng lại làm Lão Khương vô cùng căng thẳng, dẫn cả quản gia của Trình gia, Ngưu gia, Tần gia theo, muốn nghe xem gia chủ có gì bất mãn về chuyện kinh doanh ở Nhạc Châu không?

Vân Diệp đặt sổ sách xuống:

- Không chỗ nào không thích hợp cả, ông là người ở trong nhà lâu năm rồi, chút tín nhiệm này vẫn có. Chủ yếu là bệ hạ không đi thì không ai có thể đi được, đợi bệ hạ có nhận thức bề ngoài về Nhạc Châu mới tiếp tục tiến lên.

- Dù có sai cũng không liên quan tới nhà ta, ta từ chức thứ sử Nhạc Châu ba năm rồi, có sai lầm gì cũng do đám Quan Đình Lung gánh, không liên quan gì tới nhà ta, hiện Vân gia cần là sự tồn tại không ai chú ý tới.

- Mọi người tới đúng lúc lắm, nếu không ta cũng phái người đi thông báo, lập tức về đem các cửa hiệu của mấy nhà chúng ta bỏ hết gia huy đi, đóng cửa được thì đóng cửa, thời gian bệ hạ tuần thị Nhạc Châu thì chúng ta không làm ăn, bị bệ hạ nhìn thấy không hay.

Mấy vị quản gia ngây ra nhìn nhau, Lão Khương chắp tay nói:

- Hầu gia, bỏ gia huy đi không khó, lão nô về một cái sẽ làm ngay, nhưng đóng cửa thì khó, cửa hiệu của nhà chúng ta rất nhiều, ba phần cửa hiệu ở đường Vũ Hoa là của năm nhà chúng ta, bán toàn đồ quý hiếm đông tây nam bắc, nếu đóng cửa hết thì cả con đường không còn người nữa.

Vân Diệp hít một hơi lấy bình tĩnh, đường Vũ Hoa ở đâu thì y quá rõ, chính là con đường chia cách nội thành và ngoại thành thành hai thế giới, nội thành là nơi hào môn huân quý ở, hành cung của hoàng đế cũng ở dưới Độc Long Sơn, phía đông đường Vũ Hoa là Nhạc Dương lâu, phía tây là bến thuyền vận chuyển, trụ sở của thứ sử Nhạc Châu cũng ở đường Vũ Hoa, qua một con phố là quân doanh Thường Nhạc Sơn, bên quân doanh là kho phủ Nhạc Châu, tuyệt đối là dải đất tinh hoa của Nhạc Châu.

Mình vội vội vàng vàng rời Nhạc Châu, không để ý mấy chuyện nhỏ này, sổ sách cũng do Tân Nguyệt thẩm hạch, với nàng mà nói chỉ cần có lợi nhuận lớn là được, còn chuyện khác do trượng phu suy tính, không ngờ bọn họ chiếm một phần ba con đường dài ba dặm này.
Đóng cửa làm sao được, Lý Nhị nhìn thấy con đường tiêu điều không nghi ngờ mới là lạ, huống hồ bây giờ đã có người thu thập tình báo cho Lý Nhị, ông ta không thể không biết, hiện điều cầu mong duy nhất là cửa hiệu của năm nhà không phải lớn nhất đường Vũ Hoa.

- Thương gia lớn nhất đường là nhà nào, đừng có nói là mấy nhà chúng ta.

Vân Diệp ôm một tia hi vọng hỏi:

- Không phải ạ, nhà chúng ta tuy có hạng, nhưng tuyệt đối không phải là lớn nhất, lạ cái là đám lão nô nghe ngóng kiểu gì cũng không biết chủ hiệu Hằng Thuận là ai, hai lần tranh chấp, nhà chúng ta chẳng thắng còn có chút thiệt hại nhỏ. Còn hiệu Thái Hòa thì lão nô phát hiện hình như có liên quan tới Ngụy vương. Hai cái cửa hiệu này là lớn nhất, còn lại hiệu Hòa Phong của Trường Tôn gia, Đông Thăng của Hà Gian vương... Đều không kém gì Vân Phong của nhà ta.

Vân Diệp lúc này mới thở phào, không phải lớn nhất là tốt rồi, móng vuốt của Trường Tôn thị vươn xa thật, lấy Hằng Thuận kiếm tiền.

- Vậy cứ như thế, các ngươi về bỏ gia huy đi, cố gắng giảm bớt giá cả, để con phố mua bán thêm tấp nập, không tránh được nữa, vậy kiếm lấy cái tiếng lợi dân. Sau này đừng chọc vào hiệu Hằng Thuận, chúng ta không chọc vào nổi, nếu mấy ngày tới các ngươi biến những nhà khác thành thương hộ bất lương được là tốt nhất, nhớ kỹ phải nộp thuế, nếu chưa nộp thì về nộp đi, nhà ta là thương hộ tốt, không thể để người ta rỉa rói sau lưng.

- Hầu gia yên tâm, nhà ta làm ăn xưa nay rất công bằng, hàng thật, chiêu đãi khách khí, dù là ăn mày trước cửa cũng chưa bao giờ đuổi đi, toàn cho họ ăn no để đi chô khác. - Ăn mày? Trong thành Nhạc Châu có ăn mày? Khi ta đi đã lập hộ tịch cho tất cả mọi người, ai cũng có vài mẫu ruộng nuôi cái miệng mà, huống hồ Nhạc Châu chưa bao giờ thiếu lương.

Cả Trường An cũng có ăn mày, nhưng khi đó Vân Diệp hùng tâm ngùn ngụt, muốn xây dựng một thành phố mới, ăn mày là đám người đại biểu chu u ám, được y chuyên môn hỏi tới, Tiền Thăng và Hàn Thành thề không có sai sót, Thôi Diễm cũng đảm bảo không có góc khuất, thế ăn mày ở đâu ra? Vân Diệp nổi giận rồi.

- Hầu gia, chuyện này không thể trách Hàn biệt giá và Tiền tư mã, đám ăn mày đó chính là thủy tặc, sau khi Nhạc Châu xây xong, một bộ phận bị đưa tới vùng man hoang làm lao dịch, một số kẻ què cụt không đi làm được, lại bị bách tính căm hận, dâng vạn dân thư không cho thứ sử đại nhân nhập hộ tịch cho chúng, công xưởng không dám nhận, thương gia không dám thuê, chúng đành dựa vào ăn xin kiếm sống, mỗi năm đều chết đói một ít, nhà Ngưu lão gia tốt bụng sai Lão Lưu cứu tế, mấy nhà chúng ta cũng cứu tế, đã ba năm rồi, ngày nào chúng cũng tới hiệu cơm ăn xin, cực kỳ đáng ghét.

Nếu là lựa chọn của toàn thể người Nhạc Châu thì Vân Diệp không nói gì, đám thủy tặc này hoành hành bao năm, không ít người gặp họa bởi chúng, Vân Diệp hỏi:

- Trang hộ nhà ta chuyển từ Trường An tới sao rồi, ta toàn xem sổ sách, không nhìn ra, họ là nền tảng của nhà ta, không thể có chút sai sót nào, mấy nhà các ngươi cũng thế.

Bốn vị quản gia kia cùng cười, Lão Khương đẩy Lão Lưu, để ông ta nói:

- Hầu gia, người từ nhà chúng ta tới Nhạc Châu không ai không phải nhà dư dả, người Nhạc Châu khá ngốc, chỉ biết trồng cấy, không muốn vào thành làm ăn, những người nhà chúng ta thì khác, toàn người theo thương đội vào nam ra bắc, cơ hội tốt thế ở Nhạc Châu sao không năm bắt, dân bản sứ Nhạc Châu bán hết đất đai trong thành mà hầu gia bồi thường, ra nhà đất trong thôn ngoài thành ở, để cơ hội kiếm tiền cho nhà chúng ta.

- Hiện hầu gia tới ngõ Đồng Thiết không khác gì tới phường Chiêu Quốc ở Trường An, lão nô hiện giờ quen mỗi sáng tới ngõ Đồng Thiết ăn bát mỳ.

- Người nhà chúng ta có mọi người chiếu cố thì không phải lo gì cả, nhưng người khác thì sao? Ta nói những người không liên quan tới nhà chúng ta đó, họ họ đem vợ con tới Nhạc Châu, nếu không có cuộc sống tốt đẹp thì thật có lỗi với họ.

- Hầu gia cứ yên tâm, người từ Trường An tới đều có tay nghề cả, tới đây là để mở công xưởng, do nhân công ở Trường An quá đắt, thời gian mở chợ lại ngắn, nên mới chuyển tới đây. Quan phủ không cho mở xưởng trong thành, nên bọn họ tụ tập bên hồ, quan phủ quyên môn phân một mảnh đất thành lập khu công nghiệp giống ở Trường An, mảnh đất đó là của Hà gia, nghe nói Hà gia đã cùng những xưởng thương lượng sát nhập thành công phường lớn, như thế đồ làm ra đẹp hơn tốt hơn, có điều giá cả bị Hà gia bất lương nâng lên hai thành.

Vân Diệp cười, trong mắt mấy vị quản gia này, trừ người nhà mình thì người khác kiếm được tiền toàn là tiền bất lương. Mọi thứ an bài tốt là được rồi, còn cái tột làm ăn quá lớn trong thành Nhạc Châu có Trường Tôn thị và Lý Thái gánh, đoán chừng Lý Nhị cũng không mặt mũi nào hỏi tới, muốn nổi giân thì bỏ lão bà, nhốt nhi tử vào nhà giam đã.

Chương 1036: Số phận khác nhau của hai con chó

Báo cáo xong xuôi tình hình, Lão Khương chắp tay nói:

- Hầu gia, nếu người không sai bảo gì nữa thì lão nô tới nội trạch thỉnh an lão nãi nãi và phu nhân, hỏi xem nội trạch có cần bố trí thêm gì nữa không, lão nãi nãi bôn ba đường xá xa xôi, phải tĩnh dưỡng cho thật tốt.

Vân Diệp gật đầu, bốn vị quản gia vào nội trạch rồi y mới ra ngoài, nhìn mặt trời nóng cháy, hắt hơi hai cái lớn, toàn thân thư thái.

Nhạc Châu được định vị là tòa thành thương nghiệp tất nhiên hoàn toàn khác với Trường An, Trường An là quốc đô cần trang nghiêm và mang hơi thở văn hóa nồng đậm, đem sạp hàng quán xá tới Nhạc Châu, cả Trường An đều trở nên u tĩnh hơn nhiều, bất kể ai làm phủ doãn Trường An đều nhân cơ hội này cải tạo cơ năng của thành phố.

Mã Chu làm rất tuyệt tình, trước kia thanh tra đất đai nhìn tựa như trống đánh xuôi kèn thổi ngược, hiện giờ mới thể hiện ra uy lực, thanh tra đất đai chỉ là một phương diện, tra ẩn tình nhân khẩu mới là mục đích chủ yếu. Riêng một mình Đan Dương công chúa moi ra hai trăm năm mươi nhân khẩu khai man, Lão Tiết mất mặt lớn, bị Mã Chu truyền tới phủ nha Trường An, bị chất vấn đỏ mặt tía tai trước vô số tòng lại, hắn nổi điên tóm cổ áo Mã Chu ném lên xà nhà, không ngờ Mã Chu không giận, vẫn tiếp tục chất vấn vì sao nhân khẩu ở đất phong của Đan Dương công chúa lại lớn hơn giới hạn của tước vị.

Bấy giờ mới biết mình bị người ta dùng làm gà để dọa khỉ, nghĩ tới hậu quả khủng bố, Tiết Vạn Triệt đành nhịn cho lành, chuẩn bị nhận sai, nhưng mà hắn xem t hường miệng lưỡi của Mã Chu, lời chất vấn làm hắn tức xì khói.

Tiết Vạn Triệt định tiếp tục hành hung kết quả bị người của phủ tông nhân chạy tới đè ra đất đánh cho một trận, Lý Nhị chẳng hề nể tình Lão Triết, đường đường quốc công chịu nhục giữa ban ngày ban mặt, vượt quá giới hạn tâm lý của một tên hán tử thô hào, chiếu theo tiến trình lịch sử thì tên này sắp tạo phản rồi.

Tiết Vạn Triệt bị hạ tước một cấp, hiện nay đã thành hầu gia, Mã Chu xử lý xong Tiết Vạn Triệt, chuyện còn lại liền vô cùng thuận lợi, đất đai và nhân khẩu đều được tra rõ, Lão Trình len lén mang nhân khẩu thừa bố trí ở Vân gia trang trống trải mới thoát nạn.

Trường Tôn Vô Kỵ hoảng sợ trả lại hai nghìn mẫu đất, tự xin xử phạt, trong triều người vì đất đai và nhân khẩu vượt quá tước vị bị chất vấn cực nhiều, trước khi Lý Nhị đông chinh, trong triều ai cũng nơm nớp lo sợ, vì lấy lòng hoàng đế mới dễ dàng chấp thuận đông chinh, Mã Chu thành con chó dữ hung hăng nhất bên cạnh hoàng đế.

Có thanh danh chó dữ Mã Chu vứt luôn chút rụt rè cuối cùng, đặt mình vào vai trò thần bảo hộ của bình dân, ra tay thẳng thắn chỉnh trị thành Trường An, sống ở thảo nguyên lâu năm Mã Chu cực hiểu tầm quan trọng của Hồ thương Tây Vực với Trường An, chuyên môn phân khu mậu dịch Hồ thương ở chợ Tây, để người Hồ có khu vực có thể tự do kinh doanh, không bị huân quý áp chế.
Hắn còn ba lần lên Ngọc Sơn, xin đem xưởng nghiên cứu của thư viện chuyển vào nội thành, hai lần bị Nguyên Chương dứt khoát từ chối, khi lần thứ ba Mã Chu tới thì Nguyên Chương không kìm được giận đuổi đi, mắng hắn là tên dã thú lòng lang dạ sói, còn đem học tịch Vân Diệp làm lại cho hắn triệt để thiêu hủy, tuyên bố Mã Chu là phản đồ của thư viện, mãi mãi không được bước chân vào thư viện Ngọc Sơn.

Mã Chu đứng ngoài cổng thư viện một đêm, ngày hôm sau về Trường An, chưa tới mùa thu đã ký lệnh chặt đầu, Đại lý tự vô cùng bất mãn, nhưng hoàng đế lại ngầm chấp thuận hành vi của Mã Chu, mười chín tử tù rụng đầu, trong đó có một vị quản sự của Trường Tôn gia, tỳ nữ thiếp thân của Đan Dương công chúa, đầu lĩnh thị vệ nhà Sài Thiệu, đều là kẻ cầm đầu cản trở thanh tra ruộng đất nhân khẩu, Mã Chu không buông tha cho kẻ nào.

Mặc dù tấu chương đàn hặc Mã Chu chất đống như núi nhưng đều bị Lý Nhị đè xuống, lúc này mọi người mới biết tất cả là chủ ý của hoàng đế.

Trường Tôn thị đem công xưởng của mình mở rộng gấp ba, khu công nghiệp Trường An cũng lần nữa mở rộng, cả vùng nam sơn khói bốc ngùn ngụt như nhân gian địa ngục, khi Trường Tôn thị tới thư viện thì thư viện mở xưởng in sách lớn nhất Đại Đường, đồng thời nhận in ấn công báo cho triều đình, bản thân cũng đưa ra một loại giống như báo chí, có điều bên trên chi chít tin tức thương gia, còn nữa là kiến thức hải ngoại.

Người dân thành Trường An cuối cùng cũng có bát cơm mới, cả thành trừ phía nam mù khói thì đã khôi phục sự ung dung ngày nào, mỗi sáng sớm, chập tối, một trăm lẽ tám hồi chuông thúc giục người ta rảo bước, cứ như tòa thành hùng vĩ này chưa bao giờ thay đổi.

Mã Chu định làm gì thì Vân Diệp kệ, đường là do bản thân đi, nếu hắn cho rằng có thể sống cả đời dưới vây cánh của hoàng đế thì tùy hắn, nhưng Tiết Vạn Triệt thì Vân Diệp không thể bỏ mặc, là huynh đệ cùng ăn nhậu chơi bời, nhìn hắn rơi vào vực sâu không phải là bổn phận của huynh đệ. Có thời gian phải tâm sự với hắn, bị lão bà ức hiếp, tới tỳ nữ thiếp thân của công chúa cũng dám quát tháo hắn, luôn phải qua đêm ở thư phòng, cả đại cữu ca chẳng ưa gì, nhưng lão bà có lỗi lại tính lên đầu hắn, lão bà vụng trộm, chính huyện công Vũ An bắt được, tới chỗ đại cữu ca cáo trạng, nhưng bị đại cứu quát mắng, cuối cùng chôn tên gian phu kia thế là hết chuyện, làm sao Tiết Vạn Triệt xuất thân thế gia tướng môn Đôn Hoàng có thể chịu đựng được?

Đan Dương công chúa là em Lý Nhị.

Tới Nhạc Châu, hoàng đế tuyên hắn hộ giá, nhưng Lão Tiết trốn trong khoang thuyền, không mặt mũi nào gặp ai, suốt ngày nốc rượu, đoán chừng lúc này tâm tư duy nhất của hắn là đi thăm thị nữ thiếp thân và hai đứa nhi tử, sau đó kiếm tên bạn cùng chí hương đi tạo phản, cuối cùng bị Lý Nhị tóm được kéo ra chợ chặt đầu.

Hắn không thể không nhìn thấy kết quả đó, vũ khí của quân đội ngày càng lợi hại, thời đại dựa vào vũ dũng cá nhân xung phong hãm trận đã rời xa, Tiết Vạn Triệt trừ một thân võ nghệ thì chẳng có gì rời khỏi tầm mắt của Lý Nhị chỉ là chuyện sớm muộn, cách giết người cũ sẽ bị cách mới hữu hiệu hơn thay thế, giờ tạo phản bị chém đầu là kết cục duy nhất, chẳng qua hắn chỉ muốn trút giận thôi.

Lại thêm một đêm nữa qua đi, chiếc Đại Đế cuối cùng đã khởi hành, hôm nay gió rất lớn, lại giương hết buồm, chỉ có chiếc Công Chúa và Thanh Tước còn miễn cưỡng theo kịp, còn lại dù mông đồng nổi tiếng vì tốc độ cũng bị bỏ lại tít đằng xa. Vân Diệp nhìn thấy Trường Tôn Xung đứng trên triền dốc cầm kính viễn vọng quan sát đội thuyền, cái tên này luôn ăn mặc vô cùng bắt mắt, cưỡi ngựa đỏ, khoác áo choàng đỏ, mã sóc cắm thẳng, ai nhìn cũng biết là một viên mãnh tướng.

Vân Diệp nhìn thấy tên này đang nhìn mình, thế là dựng ngón cái lên, tức thì thấy hắn dựng ngón cái với mình, may là tên này chưa ngốc, có điều cha hắn cũng đang dùng kính viễn vọng nhìn hắn.

Kỵ binh giáp đen chạy dọc hai bờ sông như hai con rồng đen, theo sau chiếc Đại Đế, tới trưa Lý Nhị cũng không định dừng thuyền, xem chừng là ông ta muốn tới thẳng Động Đình Hồ, đường sông ngày càng hẹp không hợp cho chiếc Đại Đế tung hoành.

Mua một cái xe đua mà không thể chạy hết tốc độ sao làm người ta hài lòng, Lý Nhị một lòng muốn tới Động Đình Hồ xem năng lực thực sự của chiếc Đại Đế, đây là sợ thích ít ỏi của đế vương.

Đế vương xuất hành trong mắt Vân Diệp là hành động đại lãng phí, mỗi khi tới một nơi luôn có đặc sản hiến lên, hoàng đế cắn một miếng khen không tệ, thế là thứ đó thành cống phẩm, thưởng rất nhiều tiền, tới khi mỹ nữ cũng bị dùng làm đặc sản thì Phòng Huyền Linh, Ngụy Trương mới tấu xin hoàng đế không nên nhận hiếu kính của địa phương nữa, tiếp tục thế này hoàng đế nam tuần khác gì năm xưa Tùy Dương đế tới Dương Châu?

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau