ĐOẠT HỒN KỲ

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Đoạt hồn kỳ - Chương 26 - Chương 30

Chương 26: Càn khôn cửu tuyệt hội la phù

Cửu độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết thấy vị Chung Ly lão tâm địa đều giống mình, lại nghĩ đến một sự an bài khác của mình, đến cả vị mạo nhận Chung Ly Triết cũng không biết được sự bố trí độc ác thần diệu của mình, bất giác lòng hoài nghi tiêu tan hết hẳn, hùng tâm lại nổi lên đùng đùng, ngửng đầu lên trời cười ngất, tiếng cười như đã khiến cho bầu không khí trở nên nặng nhọc, vườn mai kém tươi!

Thời gian cứ thế trôi đi, dần dần vén hẳn màn đêm để nhường cho ngày nguyên tiêu thay phiên luân trực, tức cũng là một ngày so tài của Tân Cựu Càn Khôn Ngũ Tuyệt tại La Phù.

Nam bút Gia Cát Dật thống đốc Tây đạo Thiên Si, Đông tăng Túy hòa thượng, Bắc kiếm Phổ Côn, Thiểm điện thần khất Gia Minh, Nam cương ẩn hiệp Tạ Đông Dương, Ngân tu kiếm khách Phương Bách Xuyên, Độc cước truy phong Nhân tâm thần khất Phương Kỳ, con trai Bắc Kiếm Phổ Kiên và cùng với tiểu hiệp Thượng Quan Linh, một đoàn mười người, vào gần giờ ngọ, cả đoàn từ từ tiến vào Vạn Mai Cốc?

Cửu độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết và Tiêu diêu lão nhân Chung Ly Triết, Bát chỉ phi ma Tư Không Diêu, Cửu trượng thần ông Đàm Bách Thủy, và cả những tay cao thủ của Huyền âm Giáo là Trầm Long đường chủ Phù dung kiếm khách Cách Trầm Long: Thiên Phong đường chủ Bất hoại kim cương Tiêu Thích, Lưu Vân đường chủ Tam âm tuyệt hộ sinh tử thủ Liễu Đông Bình, tất cả tám người lo nghênh tiếp tại cửa cốc.

Đôi bên tương kiến xong về lễ nghi đâu đấy, mọi người bên phía Tây Đạo Nam Bút, đều đưa mắt nhìn dồn hết về phía Tiêu diêu lão nhân Chung Ly Triết, nhưng Cửu độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết lại hết sức chú ý đến người ăn mặc theo lối Đoạt Hồn Kỳ là Thiểm điện thần khất Gia Minh.

Mọi người vào đến Thiên Hương Ấu, chia tân chủ ngồi xong đâu đó, Cửu độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết đưa mắt lẹ liếc Chung Ly Triết, vì nguyên lão được tôn làm minh chủ của Tân Càn Khôn Ngũ Tuyệt; Chung Ly Triết gật đầu hiểu ý, bèn cười nói với Nam bút Gia Cát Dật rằng:

- Gia Cát huynh, nguyên chủ của Thiên Hương Ấu là Tiếu Diện Diêm Bà...

Bảy chữ Tiếu diện diêm bà Mạnh Tam Nương còn chưa nói hết, từ trên không bỗng tiếng chim kêu, khi mọi người ngửng đầu lên nhìn thì một con chim lớn bằng con chim ưng là là lướt xuống!

Khi bay gần đến đỉnh đầu, mọi người nhìn kỹ thì là một loại chim thúy điều, chim ta sau khi liếc nhanh mọi người rồi từ trong cánh của mình rỉa ra một thiệp nhỏ thả trước bàn, hót dài mấy tiếng rồi vụt tung cánh bay thẳng lên không mất dạng trong đám mây luôn!

Thượng Quan Linh nhanh tay lẹ mắt vụt tung mình lên đưa tay ra hứng luôn cánh thiệp đang là đà từ trên không, rớt xuống lật ra xem, thấy ngoài phong bì đề rằng:

Mạnh Phi Yên tự phụng Càn Khôn Ngũ Tuyệt!

Cậu biết nhũ danh của Tiêu diện diêm bà Mạnh Tam Nương là Phi Yên, bèn giao thiệp qua cho Nam bút Gia Cát Dật.

Nhóm Gia Cát Dật bởi không cho người thám thính trước về tình hình hư thực của đám Tân Càn Khôn Ngũ Tuyệt, cho nên không hề biết chuyện sư tỉ đệ Mạnh Tam Nương đã rời bỏ La Phù Sơn từ lâu. Nam Bút cũng ngạc nhiên sinh nghi sao không thấy địa chủ của Vạn Mai Cốc tại đây, chừng khi thấy thúy điểu truyền thư, Gia Cát Dật vội bóc ra xem, nét chữ trên thiệp như rồng bay phượng múa thảo rằng:

“Nay biết Càn Khôn Ngũ Tuyệt đã giáng lâm đến La Phù Sơn, nhưng tiếc Mạnh Phi Yên và sư đệ Phan Ngọ cùng với một nhóm đệ tử đã không thân hành tiếp hầu quí ngài để thỉnh giáo! Cũng bởi mắc chuyện quan hệ trong mình, nên đành tạm thời bỏ hết cơ nghiệp Vạn Mai Cốc, hẹn ba năm sau, khi Mạnh Phi Yên tái thành lập xong La Sát Giáo, thế nào cũng có thúy điểu truyền thư, thỉnh mời các anh hùng hào kiệt trong thiên hạ để mở cuộc thịnh hội tại La Phù, chừng ấy mạnh ai nấy thi thố thần công tuyệt nghệ của mình mà tranh ngôi vị Minh Chủ võ lâm!

Nay kính truyền thư.

Mạnh Phi Yên"

Nam bút Gia Cát Dật xem xong, lạnh lùng cười rằng:

- Mạnh Tam Nương quả là một người đầy hùng tâm và kiêu căng thật, nàng không thèm dự cái gọi Tân Càn Khôn Ngũ Tuyệt, mà lại đòi ba năm tới, sẽ cùng với chúng ta tranh đoạt cái gọi: ngôi vị minh chủ võ lâm gì đó?

Dứt lời bèn truyền ngay thiệp cho mọi người coi, khi truyền đến Thượng Quan Linh là người sau chót, cậu bé xem xong bèn qua Chung Ly lão và Cửu độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết cười rằng:

- Các ông chả muốn tổ chức Tân Càn Khôn Ngũ Tuyệt để mở một cuộc thịnh hội lấy tên là Càn Khôn Thập Tuyệt hội La Phù là gì? Nhưng nay sư tỉ đệ Mạnh Tam Nương và Ngọc tiêu lang quân Phan Ngọ đã rút giò như thế, chẳng những cái gọi Tân Càn Khôn Ngũ Tuyệt của các ông tổ chức không thành, đến cả Càn Khôn Thập Tuyệt cũng bị thiếu hẳn mất một người là khác, vậy thì cuộc chiến của Càn Khôn Cửu Tuyệt làm sao mà đánh đây? Các ông thử nhìn bên phía chúng tôi chẳng những đã ngồi đủ số Tây Đạo, Đông Tăng, Nam Bút, Bắc Kiếm, Đoạt Hồn Kỳ đấy ư?

Cửu độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết đưa mắt liếc về phía ngồi của Đông tăng Túy Đầu Đà và Thiểm điện thần khất Gia Minh, rồi một giọng cười âm u nổi lên rằng:

- Kẻ này mà cũng đáng gọi Đoạt Hồn Kỳ à?

Thiểm điện thần khất Gia Minh cũng tính cười lên những tiếng cười rợn người để đối lại mấy câu với Đoạt Hồn Kỳ ác, nhưng bỗng sực nhớ đến những lời khuyên của Thượng Quan Linh trước đây, bèn ha hả cười lớn tiếng rút phắt luôn cây Tứ sát hàng ma bảng ra cầm trong tay, phất dài thành hơn ba thước, treo ngay ngọn cờ đoạn đỏ có vẽ sọ người trắng hếu, chỉ về phía Cửu độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết rằng:

- Ta không phải Đoạt Hồn Kỳ, chằng lẽ ngươi lại là Đoạt Hồn Kỳ sao?

Cửu độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết bỗng nổi giận đùng đùng, bởi sau cuộc khéo gặp nhau tại Vạn Tính Công Phần, mình đã nhận ra được thân pháp của đối phương, về khinh công có hơn thật, nhưng về công lực thì thua hẳn mình, nên lúc này không kiêng ngại gì, cũng từ trong mình rút luôn cây Phong ma đồng côn treo ngay lá cờ đoạn đỏ, soạt một tiếng, quạt ra một luồng hàn phong về phía Thiểm điện thần khất Gia Minh lạnh lùng rằng:

- Trong Vạn Mai Cốc này, là nơi chuyên dùng chân bản lĩnh để giữ tính mạng, chứ không phải là nơi đấu khẩu vu vơ, uốn éo giọng lưỡi như phái nữ lưu? Vậy ta với ngươi hãy phân rõ chân giả Đoạt Hồn Kỳ bằng ngọn binh khí của nhau vậy?

Trong đám quần hùng đứng trước Thiên Hương Ấu này, thấy đôi bên sắp sửa mở cuộc ác đấu trước tiên, không ai tiện ra mặt ngăn cản, ai nấy im lặng chăm chú để chờ đợi một cuộc so tài hấp dẫn của Đoạt Hồn Kỳ ác chiến Đoạt Hồn Kỳ sắp diễn ra trước mắt!

Mọi người đều ngồi trong ngôi đình tranh rộng rãi, Thượng Quan Linh bởi tuổi nhỏ hơn hết, nên vị trí chỗ ngồi lại ngay bên cạnh đình, trong lúc vô ý ngẫu nhiên đưa mắt nhìn lên phía trên ngọn thác nước, thần sắc đột biến, lập tức đứng ngay dậy xua tay nói với Cửu độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết rằng:

- Ông đừng có hung hăng như thế, chỉ nội phân tích hai tiếng cười vừa rồi, vị Đoạt Hồn Kỳ bên phía này của chúng tôi, đã tỏ ra quang minh chính đại hơn nhiều, tiếng cười cũng có vẻ thanh lịch hấp dẫn hơn nhiều! Nếu muốn nói về phương diện Chân, giả, vị bên này của chúng tôi, quả thật không phải là Đoạt Hồn Kỳ thiệt.

Cửu độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết nghe nói vậy, một tiếng cười nhạt từ trong chiếc mặt nạ thoát ra?

Thượng Quan Linh thấy vậy lại tiếp tục rằng:

- Ông đừng nên đắc ý như thế vội? Chính ông cũng đâu phải thứ Đoạt Hồn Kỳ thiệt? Nhưng vị Chân Đoạt Hồn Kỳ chắc giờ đây đã đến Vạn Mai Cốc rồi? ông thử ngước mắt ngó thẳng lên phía đỉnh thác nước trên kia thử xem, chẳng đang cắm một cây phong ma bảo đồng Đoạt Hồn Kỳ, mà xưa kia từng so tài với tứ tuyệt Tây Đạo, Đông Tăng, Nam Bút, Bắc Kiếm trên Kim Đỉnh Nga Mi là gì đấy?

Lời nói này của Thượng Quan Linh vừa hết, khiến cho mười sáu vị quần hùng của hai phe chánh tà trong võ lâm đang ngồi trong đình tranh đều giật mình thất kinh, mọi người vội vã ra khỏi đình tranh ngước mắt nhìn lên phía thác nước?

Chỉ thấy trên một cây mai cách khỏi mặt đất ước chừng bốn trượng rưỡi, nơi mà trước đây đám Tân Càn Khôn Ngũ Tuyệt đã biểu diễn tuyệt nghệ của mình trên vách đá, và Tiêu diêu lão nhân Chung Ly Triết đã dùng cây bút lớn khảm luôn chữ tuyệt to tướng ở trên, nơi đây quả nhiên đã có cây đồng côn vàng ánh cắm từ hồi nào rồi, ngọn cờ đoạn đỏ cũng đang bay phấp phới trên cây đồng côn!

Tính háo kỳ của Thượng Quan Linh còn mạnh hơn ai hết trong này, sự kiện trước mắt đây hình như không thể nào có thể xảy ra được, ấy thế mà lại nghiễm nhiên xảy ra vụ Chân Đoạt Hồn Kỳ thình lình xuất hiện tại Vạn Mai Cốc đây, lập tức dùng ngay khinh công của mình, tung vọt lên hơn bốn trượng, nhắm thẳng ngay hướng cắm cây Đoạt Hồn Kỳ bay tới.

Tạ Đông Dương thấy công lực của ái đồ tinh tiến đến như vậy, trong lòng mừng khôn tả, nhưng thấy tính hay sinh sự, bất giác đôi mày cau lại? Nhưng vì trước mặt đông đủ các quần ma, cũng không tiện lên tiếng trách mắng, chỉ đứng hoài nghi trông đợi?

Thượng Quan Linh sau khi lên đến trên vách đá, dùng vận dụng ngay chân lực, rút ngay cây cờ Đoạt Hồn Kỳ cầm trong tay, coi xong quay thân lướt vèo xuống, lớn tiếng cười nói với Cửu độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết rằng:

- Chân Đoạt Hồn Kỳ người ta quả thật cao minh hơn ông nhiều, chỉ nội bức vẽ sọ người trên lá đoạn đỏ, người ta chỉ cốt ngụ ý khuyên răn người đời, chứ đâu như bức vẽ của ông chỉ đại diện cho dấu hiệu háo sát tàn nhẫn như của ông!

Bức vẽ sọ người trắng trên lá cờ Đoạt Hồn Kỳ, tại sao lại biết có hàm ý răn đời khuyên thế? Quần hùng trong đình, gồm luôn cả văn võ kiêm toàn như Nam bút Gia Cát Dật trong ấy, đều không đoán nổi chi tiết trong này?

Thượng Quan Linh thấy tình cảnh ngơ ngác của mọi người như thế, bật cười rằng:

- Hai xương chéo trắng trên ngọn cờ đoạn đỏ của người ta, một cây xương được thêu một chữ vương nhỏ, và cây kia được thêu một chữ hầu, còn hai chữ hồng phấn lại thêu phía trên sọ người! Như vậy chẳng đã ngầm nói lên rằng: những kiếp đời vương hầu xưa nay, chẳng qua cũng thành đống bạch cốt, những trang hồng phấn khuynh thành nghiêng nước, rút cục cũng là bộ xương khô, kiếp sống con người, cũng chẳng qua giống như một lá cờ, có gió thì phấp phới đẹp mắt, trời không gió thì ủ rũ buồn tênh! Đến như những cờ xí oai lừng một thời đại như Tần Hoàng và Hán Võ xưa kia, nay còn đâu nữa? Thôi, thôi, thôi! Để chứng minh rõ Chân Đoạt Hồn Kỳ xưa kia từng so tài trên Kim Đỉnh Nga Mi, vậy một vị lão tiền bối nào hãy ra tay thử cán của cây cờ này, phải chăng chính được chế tạo bằng Phong ma đồng?

Thượng Quan Linh vừa dứt tiếng, tà áo bào của Đông tăng Túy hòa thượng bỗng vụt bổng lên, toàn thân vọt lơ lửng trên không, cất tiếng cười ha hả rằng:

- Hai mươi năm về trước, cây Phong ma đồng bảo kỳ này từng dùng thế Hoành trượng khiêu vân (giơ ngang côn vén mây) tiếp đón ngọn Khai sơn phách thạch (vỡ núi chém thạch) trên đôi Long hổ cương hoàn. Nay Phong ma bảo kỳ, thần oai vẫn như xưa, nhưng còn về thân phận bạn cũ xưa kia, đến nay chúng ta vẫn chưa rõ biết lai lịch thực sự ra sao? Thôi thế này, vậy bây giờ chúng ta diễn lại trò cũ xưa kia xem sao? Cậu Thượng Quan Linh, cậu hãy vận sức chân lực, rồi dùng thế Hoành trượng khiêu vân, thử tiếp ngọn Khai sơn phách thạch trên đôi Long hổ cương hoàn xem coi?

Đông tăng Túy Đầu Đà sau khi tung mình cao vút lên trên, vừa dứt tiếng nói thì toàn thân đã từ trên cao là là vèo xuống, đôi long hổ song hoàn đã cầm sẵn trong tay, quả nhiên dùng luôn thế Khai sơn phách thạch, giơ luôn đôi song hoàn nhắm thẳng đỉnh đầu Thượng Quan Linh bửa mạnh xuống?

Thượng Quan Linh biết ngay thâm ý của vị Đông tăng Túy Đầu Đà này, một là cốt để thử cây Phong ma bảo kỳ của Đoạt Hồn Kỳ phải chăng đúng được chế tạo bằng thứ phong ma đồng không? Hai là cũng muốn thử xem công lực của mình tiến triển tới đâu? Nghĩ vậy Thượng Quan Linh đâu dám chểnh mảng, vội ngầm vận chân lực trên hai cánh tay, cầm chắc cây Đoạt Hồn Kỳ, dùng luôn thế Hoành trượng khiêu vân giơ lên nghênh tiếp!

Song hoàn mạnh bửa, ánh cờ phấp phới, những tiếng gió rít như long ngân hổ hú vang trên không. Đông tăng Túy Đầu Đà nhẹ vèo thân mượn sức tạt nhanh vào trong đình tranh ngồi vào vị trí cũ, gật gù mỉm cười, còn Thượng Quan Linh thì bị bạt hẳn ra sau hơn tám thước, sẵn tay cắm luôn cây cờ Đoạt Hồn Kỳ không hề hư hỏng ấy ngay dưới đất, buông hai tay không đủng đỉnh đi vào đình tranh lên tiếng rằng:

- Lão tiền bối sao nỡ tay đánh mạnh thế! Tuy cây Phong ma đồng Đoạt Hồn Kỳ có thể đỡ nổi đôi Long hổ song hoàn nặng ngàn cân của ngài, nhưng với công lực yếu ớt của Thượng Quan Linh này, thử hỏi làm sao chịu đựng nổi sức La Hán kình lực cơ chứ!

Đông tăng Túy Đầu Đà ngồi yên vào vị trí xong, lấy ngay bầu rượu của mình tu uống, nghe Thượng Quan Linh nói thế, bất giác sặc cười lớn tiếng!

Tạ Đông Dương cũng vui mừng hớn hở cười rằng:

- Dưới vòm trời võ lâm này, dễ có mấy ai tiếp đỡ nổi đôi Long hổ song hoàn nặng nghìn cân của Đông Tăng trong Càn Khôn Ngũ Tuyệt? Với tuổi trẻ của con như thế, mà đã có những tiến triển khả quan như vậy, càng phải nên cố gắng trao dồi tu luyện thêm, chớ nên tự mãn kiêu ngạo để phụ lòng các vị tiền bối đã và đang kỳ vọng nơi con!

Sau khi cây binh khí chính thống Phong ma đồng Đoạt Hồn Kỳ xuất hiện ra, trên ngọn cờ đoạn đỏ lại thêu những chữ Hồng phấn cô lâu, vương hầu, bạch cốt (người đẹp cũng thành xương khô, bực vương hầu cũng hóa nắm trắng), lẽ đương nhiên đã khiến tất cả quần hùng chánh tà trong Thiên Hương Ấu này kinh lạ không ít!

Nhưng trong đám người kinh lạ này lại có hai người kinh hoảng nhất trong ấy, đó là hai vị ác, thiện và cũng đều là Đoạt Hồn Kỳ giả! Riêng phần Đoạt Hồn Kỳ thiện là Thiểm điện thần khất Gia Minh, trong lòng vừa kinh vừa thẹn! Bởi cây Phong ma đồng Đoạt Hồn Kỳ người ta đã hiện ra thế, chủ của cây cờ không thể không đến, mình đây đi mượn danh hiệu và giả dạng luôn cả hình tướng của người ta, rồi tí nữa đây gặp mặt không biết phải nên ăn nói ra làm sao với người ta đây?

Về phần Đoạt Hồn Kỳ ác và cũng giả luôn là Cửu độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết, thì vừa hoảng vừa nghi! Bởi sau khi Đông tăng Túy Đầu Đà và Thượng Quan Linh thử về binh khí Phong ma đồng Đoạt Hồn Kỳ! Theo lý ra, cây bảo kỳ này đã bị chôn vùi luôn ở dưới lòng đất tại Cửu Hoa Sơn, không hiểu tại sao giờ đây còn phát hiện ở trên trần gian thế này? Lúc này Cửu độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết mới hối tiếc trong lúc mình điều tra về cái chết của Chung Ly lão tại Cửu Hoa Sơn, đã vô ý không chịu khám kỹ trong mộ của lão ta có còn cây binh khí Phong ma đồng này không?

Nay cây bảo kỳ đã hiện ra, rất có thể có hai giả thuyết như vầy: một là bộ xương người dưới mộ ba cây thông già ở Cửu Hoa Sơn, chỉ là một kế nghi binh, Động Trung Lão Nhân chưa chết, Chân Đoạt Hồn Kỳ có thể tái hiện trên giang hồ! Một giả thuyết nữa là Động Trung Lão Nhân đã chết, nhưng cây Phong ma đồng bảo kỳ này, đã được kẻ chôn lão chiếm làm sở hữu, và sau khi biết cuộc thịnh hội Tân Cựu Càn Khôn Ngũ Tuyệt ở La Phù Sơn, nên đã cố đến đây để phá rối mua vui gì đây!

Nhưng mặc dù là thuộc về giả thuyết nào đi nữa, đều không có lợi gì cho mình, bèn âm thầm khẽ tiếng nói với Chung Ly lão nhân rằng:

- Kỳ nguyên tiêu đại hội này, mới vào cuộc đã xảy ra nhiều sự kỳ lạ, đến cả Tư Không Diêu và Đàm Bách Thủy, trên hai bộ mặt ấy cũng hiện ra vẻ nghi ngờ, hình như không được ổn cho mấy? Chúng ta cứ chiếu theo kế hoạch đã định đêm qua, hãy mở sớm cuộc so tài dù cho Càn Khôn Thập Tuyệt chưa đủ số! Càng khỏi cần phải hạn chế những người nào ra tay, cứ kể cả thảy mười trận ăn thua với nhau, nếu thấy bên mình khó nắm phần thắng, hãy xem dấu hiệu của tôi mà phát động cuộc mai phục, thẳng tay bủa lưới đánh cá hết cả địch và bên ta luôn!

Chung Ly lão nhân gật đầu mỉm cười, rồi đứng dậy ôm quyền thi lễ với Tây Đạo Đông Tăng Nam Bút Bắc Kiếm rằng:

- Kỳ đại hội nguyên tiêu này, vốn ra là được định rõ so tài cao thấp giữa Tân Cựu Càn Khôn Ngũ Tuyệt, nhưng nay Tiếu diện diêm bà Mạnh Tam Nương đột nhiên thình lình ẩn tích như thế, khiến cho thập tuyệt không đủ nguyên số như đã định, thật mất vui nhiều quá?

Nam bút Gia Cát Dật không chờ cho Chung Ly Triết nói hết, bèn tiếp lời rằng:

- Thưa Chung Ly lão nhân, đôi bên chúng ta đâu phải là những kẻ giang hồ tục lưu gì, hà tất phải nói những lời khách sáo cũ rích ấy? Chúng tôi đã qui ẩn trên hai mươi năm trời trong thâm sơn cùng cốc, đối với hai chữ danh tiếng, đã nhòa mờ từ lâu! Kỳ phó hội La Phù này, tuyệt nhiên không phải vì để tranh giành danh vọng Càn Khôn Ngũ Tuyệt hay đệ nhất kỳ nhân trong thiên hạ, vấn đề chủ yếu vẫn là chuyện hai giáo hội La Sát và Huyền âm, xưa nay nổi tiếng ô hợp nạp hung, gây hại trong giang hồ không ít và cả vụ Cửu độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết mạo danh hiệu của Đoạt Hồn Kỳ, để tha hồ trả thù riêng tư, hoành hành ác đạo...

Sau khi Nam bút Gia Cát Dật vạch luôn mặt thật của Cửu độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết, từ bản thân Cơ Thiên Khuyết, Bát chỉ phi ma Tư Không Diêu, Cửu trượng thần ông Đàm Bách Thủy, cả ba đều hết sức ngạc nhiên.

Cửu độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết hơi biến sắc mặt, vừa chực lên tiếng trả lời, nhưng Nam bút Gia Cát Dật lại tiếp tục nói:

- Vậy thì đôi bên hãy chiếu theo những qui lệ của võ lâm, hãy dùng hết võ học tuyệt kỹ của mình để so tài cao thấp với nhau xem ai thắng ai bại? Bên ngài vắng mặt Mạnh Tam Nương, chúng tôi đây cũng không phải ỷ đông người để ép hiếp đâu, đôi bên cứ sòng phẳng phái hẳn ra những nhân vật tương đương với nhau xuất trận, đúng mười trận định hơn thua với nhau! Nếu phía bên tôi bại, không những xin nhường Càn Khôn Ngũ Tuyệt cho các ngài, và những người đến dự hội đêm nay, tha hồ bên ngài định liệu! Nếu bên đó thua, xin giải tán ngay hai giáo phái La Sát và Huyền âm, ai lo về danh sơn này, giữ thân để hưởng tuổi thanh nhàn! Nhưng riêng phần Cửu độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết, hai tay đã vấy máu hôi tanh quá nhiều rồi, về việc xử trí định tội ra sao? Xin nhường lại công luận trong võ lâm thiên hạ định đoạt...

Nam bút Gia Cát Dật nói tới đây, Cửu độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết bỗng nổi lên những tiếng cười rợn người!

Chung Ly lão nhân vì muốn giải tan cuộc diện cương sượng trước mắt, vội tức khắc gật đầu cười rằng:- Gia Cát huynh quả là người lanh trí nhanh miệng, nhưng vì hai chữ thị phi, ai có lập trường riêng nấy, vốn ra khó biện bạch, tốt nhất cứ chiếu lệ quen của làng võ lâm, kẻ thắng được suy tôn? Trong mười trận phân thắng bại, vậy tôi và ngài hãy tuyển phái đối thủ ra là vừa!

Chung Ly lão nhân vừa hết lời, phái Huyền âm Giáo Trầm Long đường chủ Cách Trầm Long, đứng dậy cười rằng:

- Chung Ly lão tiền bối nếu không chê Cách Trầm Long nghệ thô quèn, xin tình nguyện được thử xem hư thực của đối phương!

Chung Ly lão nhân cũng biết vị Phù dung kiếm khách Cách Trầm Long là hạng đệ nhất cao thủ của chính phó Huyền âm giáo chủ! Nếu y xuất trận, đối phương tuyệt không thể dùng đến nhân vật trong Càn Khôn Ngũ Tuyệt, kể ra cũng tạm ổn, huống hồ Đoạt Hồn Kỳ ác cùng với Huyền âm giáo chủ Bát chỉ phi ma Tư Không Diêu lại không tỏ ý ngăn cản gì, bèn lập tức gật đầu ưng thuận ngay!

Sau khi được sự đồng ý của Chung Ly Triết, Phù dung kiếm khách Cách Trầm Long bèn đứng dậy thi lễ với hai vị chánh phó giáo chủ của mình, rồi từ từ đi thẳng ra khỏi đình tranh, đứng ngay trên một khoảng đất đá sẵn sàng chờ đợi? Nam bút Gia Cát Dật không biết hư thực về vị Trầm Long đường chủ này ra sao, nhưng đối phương trong trận đầu tiên đã phái người này ra, tất nhiên không phải tay vừa gì! Huống hồ trong thế đứng chờ đợi của Phù Dung Kiếm Khách, uy nghi vững vàng vô cùng, trong mắt nhà võ coi qua đã biết ngay võ học vào bực tương đương?

Nam Bút đưa mắt nhìn về phía Ngân Tu Kiếm Khách đang cười với Nam cương ẩn hiệp Tạ Đông Dương, Thượng Quan Linh bèn đến sau lưng Nam Bút khẽ tiếng nói rằng:

- Thưa Gia Cát lão tiền bối, xin ngài chớ vội nghĩ đến sư phụ của tôi, mong ngài cứ phái tôi ra trận đấu thử xem.

Nam bút Gia Cát Dật liếc nhìn Thượng Quan Linh khẽ trầm ngâm một hồi rằng:

- Trận thứ nhất cần thiết đừng bị mất nhuệ khí, người này xem có vẻ trầm tĩnh lắm...

Thượng Quan Linh tiếp lời cười rằng:

- Xin Gia Cát lão tiền bối yên tâm, vì tại Lạc Hồn Cốc ở Câu Lậu Sơn, tôi đã từng hân hạnh đấu một lúc bốn vị đường chủ của Huyền âm Giáo là Long Hổ Phong Vân tứ đại đường chủ! Chuyến này ra trận, cũng chẳng cần phải ra tay động thủ, chỉ nội dùng miệng lưỡi, tôi cũng đủ khiến cho vị Phù Dung Kiếm Khách này xấu hổ mà đào ngay khỏi Vạn Mai Cốc là khác!

Gia Cát Dật nghe Thượng Quan Linh nói đã từng đấu với Cách Trầm Long ở Câu Lậu Sơn, bèn gật đầu rằng:

- Cậu ra cũng được, nhưng khi thắng bại đã phân rõ, phải liệu bề mà ngừng ngay mới được, đừng nên có những thái độ chanh chua hà khắc với người ta!

Thượng Quan Linh cung kính rằng:

- Dạ thưa trong Huyền âm Giáo, chỉ có người này còn có vẻ quang minh chính đại, nay vãn bối xin lệnh ngài ra xuất chiến như thế, chẳng qua cũng chỉ muốn khiến cho vị Cách Trầm Long đây được thoát khỏi số nhiêu khê của Huyền âm Giáo!

Dứt lời, bèn lên tiếng hỏi về phía Chung Ly lão nhân rằng:

- Thưa ông, xem bề ngoài, thì hình như ông là người phát lệnh cho bên ấy! Vậy tôi xin thỉnh giáo một điều nếu sau khi tôi ra trận, nếu vị Cách Trầm Long đường chủ không dám đấu với tôi, như vậy Thượng Quan Linh này có kể được là kẻ thắng trận không?

Chung Ly lão nhân quả nhiên bị câu hỏi đột ngột của Thượng Quan Linh làm cho đờ người một lúc. Nhưng cũng từ tốn rằng:

- Vào trận đấu, lẽ tất nhiên không dung tình. Nếu bên nào tỏ ý khiếp sợ địch, kể như đối thủ đã thắng một trận đầu!

Thượng Quan Linh gật đầu cười, từ từ trong ngôi đình tranh bước ra sân, Phù dung kiếm khách Cách Trầm Long thấy là vị tiểu anh hùng này xuất trận, biết ngay đây là một tay khó đấu lắm, chân nhẹ lùi về sau nửa bước, thế đứng không ra thế đinh mà cũng chẳng ra thế bát, ôm quyền lên cười rằng:

- Cách Trầm Long xin chỉ dùng đôi bàn tay thịt này, mong lĩnh giáo mấy ngọn tuyệt học kinh thế của tiểu hiệp!

Thượng Quan Linh cũng vội ôm tay thi lễ mỉm cười rằng:

- Đã vào trường đấu như thế này, bất luận là quyền cước kiếm đao gì trong võ học? Chỉ cần Cách đường chủ nêu ra, Thượng Quan Linh xin vâng mạng hầu giáo ngay với đường chủ? Nhưng trước khi ra tay, tôi xin thỉnh.giáo một việc với Cách đường chủ!

Phù dung kiếm khách Cách Trầm Long đã từng biết về tính nết ngộ nghĩnh tinh quái của Thượng Quan Linh ít nhiều, nay thấy cậu bé có vẻ lễ phép với mình, bất giác kinh dị mỉm cười trả lời rằng:

- Thượng Quan tiểu hiệp hà tất phải khiêm tốn như thế? Nếu việc của tiểu hiệp mà Cách Trầm Long này có thể biết đến, thế nào cũng xin làm vui lòng tiểu hiệp!

Thượng Quan Linh bỗng nhiên đổi hẳn sắc mặt nghiêm trang hỏi rằng:

- Cách đường chủ từng giữ trọng chức Huyền âm bắc đẩu lệnh trong Huyền âm Giáo, thống lĩnh các quần hùng trong tay! Nhưng với kẻ mạt học như tôi đây là kẻ võ lâm hậu bối, muốn xin thỉnh giáo với Cách đường chủ một lời: trong việc hành đạo trên giang hồ, thực ra trọng nhất và trước nhất cần phải có điều kiện gì?

Cách Trầm Long không rõ dụng ý của Thượng Quan Linh, ứng tiếng trả lời rằng:

- Nhân nghĩa đi trước, trọng nhất lời nguyền!

- Đúng! Đúng! Đúng! Lời nguyền trọng nhất, lời nói trọng hơn ngàn vàng! Nhưng những tên thất phu nuốt lời bội tín ấy, sự thực ra không đáng là nhân vật trong võ lâm!

Nói tới đây, câu chuyện thình lình được xoay qua chiều khác, lại lên tiếng hỏi Cách Trầm Long rằng:

- Cách đường chủ vốn là một nhân vật hữu danh trong võ lâm, cũng thuộc hạng quần hào trên giang hồ, càng nên có một mỹ hiệu gì cho xứng đáng để tặng cho đường chủ mới phải?

Cách Trầm Long vẫn chưa rõ dụng ý của Thượng Quan Linh, nên trả lời ngay rằng:

- Cách Trầm Long này chỉ hão được hư danh, nên các bạn trên giang hồ đã tặng một ngoại hiệu Phù Dung Kiếm Khách! Thượng Quan Linh nghe xong, ngửng mặt lên trời cười ngất rằng:

- Bốn chữ Phù Dung Kiếm Khách, quả thật có lẫy lừng riêng một phương nào thật? Nhưng tôi lại xin thỉnh giáo đường chủ thêm một điều nữa, thế vậy cây binh khí lừng danh của đường chủ là cây Phù dung kiếm nay ở đâu? Sao không thấy đi đôi với người?

Cách Trầm Long sực nhớ vào một tháng trước đây, ở Trầm Long Đường Lạc Hồn Cốc Câu Lậu Sơn, trong lúc liên thủ hợp lực cùng với Tứ đại đường chủ Long Hổ Phong Vân để đấu với Thượng Quan Linh, Đoạt Hồn Kỳ thiện đã buông lời chê cười, mình lại không có lý do gì để đính chính lại, nên đã dùng chỉ lực búng gãy cây binh khí của mình thành năm đoạn, và còn lên tiếng là sau khi chờ trả xong Huyền âm bắc đẩu lệnh, bèn tức khắc qui ẩn không màng đến chuyện võ nữa!

Nhưng sau vì hai vị chánh phó giáo chủ thân hành về Câu Lậu Sơn, triệu tập các tay hảo thủ trong giáo, đồng kéo đến La Phù Sơn để trợ trận, nên đành phải đến! Nhưng nay lại bị Thượng Quan Linh nói cho một thôi một hồi những lý luận giang hồ hành đạo, trước nào nhân nghĩa, trọng nào lời nguyền vân vân!..., mà cả vị Đoạt Hồn Kỳ thiện nay cũng có mặt tại đây, vậy làm sao khiến mình tự nuốt lời nguyền được?
Thượng Quan Linh thấy nhân vật kiệt xuất của Huyền âm Giáo này là Cách Trầm Long, bị mình hỏi đớ người ra như thế, bất giác mỉm cười tính tiếp tục nói thêm, nhưng Cách Trầm Long đã đưa tay lên ôm quyền nói với mình rằng:

- Thượng Quan tiểu hiệp tuy có lòng nhân từ muốn điểm hóa cho Cách Trầm Long này, nhưng quả thật tôi cũng bị những nỗi khổ tâm riêng dày dò! Thật là một sự vạn bất đắc dĩ. Nay Tiếu diện diêm bà Mạnh Tam Nương và Ngọc tiêu lang quân Phan Ngọ lại đột nhiên ẩn tích như thế và đứng trước tình thế vong tồn của Càn Khôn Ngũ Tuyệt đây, mà Cách Trầm Long đâu có thể thấy nguy mà lại đi cầu an như thế, chẳng ra phụ nghĩa ư? Còn việc búng gãy kiếm trước kia và nói sẽ không bàn đến việc võ lâm, nhưng giờ này đã hạ đấu trường để thỉnh giáo với Thượng Quan tiểu hiệp như thế lại trở thành kẻ nuốt lời? Những nhân vật trong giang hồ, quả nên nói về nhân nghĩa trước tiên, lời nguyền phải trọng! Nhưng trong tình trạng cả hai không thể nào kiêm toàn vẹn, Cách Trầm Long này không thể nào phụ nghĩa thà chịu nuốt lời nguyền vậy?

Thượng Quan Linh im lặng nghe xong, đột nhiên ngửng đầu lên nhìn bầu trời cất tiếng cười như điên cuồng!

Cách Trầm Long thấy cậu bé cười như điên, bèn ngước mắt sáng ngời hỏi Thượng Quan Linh rằng:

- Cách Trầm Long này có sơ ý nói thất lễ câu gì, xin tiểu hiệp cứ việc chỉ trích ngay cho?

Thượng Quan Linh thu ngay tiếng cười lại, nghiễm nhiên trịnh trọng rằng:

- Thưa Cách đường chủ, ngày thường ngài vẫn được mọi người cho là một người văn võ tinh thông, sao ngài lại có thể khúc giải chữ nghĩa đến nông nổi thế kia? Bản ý của chữ nghĩa, tức là Hành sự đắc nghi (làm nên trò chuyện) cũng là Vi sở đương vi, bất vi sở bất đương vi (làm việc đáng làm, không làm việc gì không đáng làm), đại ý của chữ nghĩa có thể tạm giải như vậy. Những phần tử tổ chức của Huyền âm Giáo; nếu phần đông là những danh nhân chí sĩ, hào kiệt anh hùng, mà những việc ngôn hành, nếu quả nhắm vào mục đích hành nhân hành nghĩa, dạy trung dạy hiếu? Thì Cách đường chủ không những thấy họ lâm nguy mà không ra tay giúp, cho dẫu phải mất đầu mình đi nữa, cũng nên theo phò họ cho trọn để tỏ chút lòng tri kỷ, có thủy có chung, như thế mới đáng một hành vi đạp đất đội trời của đấng trượng phu, để danh thơm đời đời? Nhưng trên thực tế lại hoàn toàn sai lạc hẳn, Huyền âm Giáo chỉ là một tập đoàn ô hợp đạo cướp do Tư Không Diêu và Đàm Bách Thủy thao túng tung hoành trong võ lâm, phàm những kẻ có chút nhiệt huyết chí sĩ, lỡ đã lọt vào cạm bẫy của họ, nên mau mau tỉnh ngộ tự giác? Thế mà không ngờ Cách đường chủ ngài lại coi những kẻ tà giáo miền Nam Hoang này như một bậc quân phụ, tôi thật không hiểu ngài có bị bệnh loạn thần kinh không? Hay vì mến thích danh vị Trầm Long đường chủ? Thôi! Thôi! Thôi! Tôi đã từng nghe đồn về văn tài võ học của ngài rồi, nay tôi cũng xin vui lòng để ngài lập được một kỳ công cho Huyền âm Giáo, vậy tha hồ ngài cứ việc nhắm vào những tử huyệt trên toàn thân mà đánh, Thượng Quan Linh này hứa không hề trả một đòn nào cả!

Sắc mặt của vị Trầm Long đường chủ Phù dung kiếm khách Cách Trầm Long, cứ đỏ dần theo giọng nói của Thượng Quan Linh, sau cùng mặt đỏ hẳn như miếng vải điều, ngầm giậm chân than khổ, quay phắt ngay người về phía đình tranh, ôm tay lên chào Bát chỉ phi ma Tư Không Diêu, Đàm Bách Thủy cùng hai vị Thiên Phong và Lưu Vân đường chủ, chẳng nói một tiếng nào, thình lình dùng luôn thế Long hình nhất thức tuyệt đỉnh khinh công vụt lên, rồi chuyển nhanh hóa sang thế Yến tử phi vân tùng bay vèo khỏi ngôi đình tranh của Thiên Hương Ấu đi luôn!

Cách Trầm Long vừa đi xong, Thượng Quan Linh lại bắt đầu tái phát tính tình tinh quái quấy nhiễu của mình quay về cười nói với Chung Ly Triết rằng:

- Thưa ngài Chung Ly lão, vừa rồi chúng ta chả nói trước là kẻ nào khiếp sợ không dám đấu, kẻ ấy kể như thua, cho nên vị Phù dung kiếm khách Cách Trầm Long tuy bị tôi mắng cút mất, nhưng tôi xin ngài hãy ghi một trận thắng cho bên phía tôi? Rồi tiếp diễn luôn chín trận còn lại!

Nói xong, cố ý đóng ra vẻ đắc trí oai hách đi vào trong đình tranh, khiến cho những người của Cửu độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết tức điên lên như lửa bị chế thêm dầu, nhưng hiềm nỗi lại không làm gì được!

Nhưng phía Nam Bút Tây Đạo và Nam cương ẩn hiệp Tạ Đông Dương, ai nấy đều gật đầu tấm tắc sự thông minh nhanh trí của Thượng Quan Linh, đều công nhận cậu bé sẽ là một nhân vật bất phàm sau này, nay chỉ chờ thêm những kinh nghiệm và thời gian dũa mài dần nữa mà thôi?

Sau khi Thượng Quan Linh trở về đình tranh xong, vị Đoạt Hồn Kỳ thiện mà Thiểm điện thần khất Gia Minh đã giả dạng ấy bèn cười nói với Nam bút Gia Cát Dật rằng:

- Thưa Gia Cát huynh, tiểu đệ muốn xin huynh cho một tướng lệnh, để được hội đấu với Cửu độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết?

Nam bút Gia Cát Dật biết vị Thiểm điện thần khất Gia Minh này tuy không phải Đoạt hồn Kỳ thiệt, nhưng với những võ công tuyệt học được từ trong bộ kinh U Mịch Thập Tam Kinh ấy, quả cũng không phàm gì, bèn gật đầu cười rằng:

- Hay lắm! Nay thiện, ác Đoạt Hồn Kỳ đều có mặt trước cây Phong ma đồng Đoạt Hồn Kỳ chính thống này, đôi bên so tài nghệ thần công với nhau, thật là chuyện tuyệt hy hữu trên võ lâm giang hồ? Vậy xin Gia huynh cứ việc tùy tiện thi hành, để tiểu đệ được dịp thưởng lãm những tuyệt học của đôi bên!

Thiểm điện thần khất Gia Minh mỉm cười khiêm tạ với Nam Bút, rồi đủng đỉnh bước ra sân, trước tiên là khẽ ôm tay thi lễ với cây Phong ma đồng Đoạt Hồn Kỳ, rồi mới quay thân về phía đình tranh lên tiếng gọi rằng:

- Kẻ giả dạng Đoạt Hồn Kỳ là Thiểm điện thần khất Gia Minh đây, nay thân hành kính thỉnh mời một vị cũng giả danh Đoạt Hồn Kỳ là Cửu độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết ra đấu trường để phân cao thấp định lại danh vị cho chính xác!

Cửu độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết lâu nay vẫn tưởng vị giả mạo Chung Ly Triết mà do mình mời đến đây là Thiểm điện thần khất Gia Minh của bang hội ăn mày, nào ngờ giờ đây Đoạt Hồn Kỳ thiện lại tự xưng là Thiểm điện thần khất Gia Minh, đôi mắt hung ác bất giác từ trong chiếc mặt nạ nhìn ngay về phía lão nhân Chung Ly Triết!

Chung Ly Lão Nhân thần sắc vẫn thản nhiên, và đồng thời ghé sát vào tai Cửu độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết cười nói rằng:

- Vụ án song đôi và song ba của Đoạt Hồn Kỳ đã làm chấn động dư luận khắp trong thiên hạ võ lâm đã đành đi? Tại sao đến cả chút danh hiệu cỏn con Thiểm Điện Thần Khất này, lại cũng nghiễm nhiên có người giả mạo, thật là một chuyện không thể nào tường tượng nổi! Vậy trong trận thứ nhì này huynh hãy để tôi ra đấu với hắn!

Cửu độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết đầy bụng hồ nghi, chẳng hiểu đầu đuôi ra sao, đành lạnh lùng hừ lên một tiếng bằng giọng mũi, Chung Ly lão nhân bên từ cạnh người Ngân Tu Kiếm Khách lướt ra ngoài đình!

Thiểm điện thần khất Gia Minh thấy mình thân hành đứng ra gọi trận như thế, mà Đoạt Hồn Kỳ ác là Cửu độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết lại không chịu ra ứng chiến, mà lại nhảy ra vị thân phận lai lịch đều không ai rõ manh mối là Chung Ly lão nhân đây là thứ thiệt hay giả! Bất giác cau chặt mày suy nghĩ!

Tiêu diêu lão nhân Chung Ly Triết lúc này thủng thỉnh bước tới gần Thiểm điện thần khất Gia Minh, tươi cười nói rằng:

- Bộ ngươi không phải Đoạt Hồn Kỳ ư? Tại sao lại đi tự xưng là Thiểm điện thần khất Gia Minh? Mà danh hiệu này đâu có thể xài ẩu tả thế được?

Gia Minh nghe vậy, lập tức đưa tay chỉ ngay về cây Phong ma đồng Đoạt Hồn Kỳ đang bay phấp phới, nghiêm trang nói rằng:

- Bởi tôi đã ngưỡng mộ những tuyệt học của vị Đoạt Hồn Kỳ, thoáng biến thoáng hiện, võ công lại tuyệt luân cái thế vô song, nên mới mượn tạm danh hiệu này để chu du khắp giang hồ trong thiên hạ, nhưng tự hỏi lòng, những hành vi xưa nay của tôi quyết chưa hề làm ô nhục đến thanh danh oai vọng của kỳ nhân đương kim này. Nhưng nay đứng trước cây cờ chính tông Đoạt Hồn Kỳ đây, đâu còn mặt mũi nào đi giả mạo? Nên sẵn dịp đây luôn tiện thanh minh rõ lại bộ mặt thật xưa kia của tôi? Vậy tôi xin thỉnh giáo với ngài, tại sao vừa rồi ngài bảo rằng Thiểm điện thần khất Gia Minh sáu chữ này không thể xài ẩu tả được là nghĩa lý gì?

Chung Ly lão nhân ha hả cười rằng:

- Ngươi là Đoạt Hồn Kỳ thiệt hay giả, cái đó tôi không biết làm gì, nhưng vị Thiểm điện thần khất Gia Minh này, thực ra là một người bạn giao hảo với tôi ghê lắm, như vậy...

Gia Minh không đợi cho Chung Ly Triết hết lời, đã tức điên người lên, đưa tay lên kéo phứt luôn chiếc mặt nạ da người, để lộ hẳn ra bộ mặt thật của mình nói lớn lên rằng:

- Xin ngài hãy tự tôn trọng thân phận một chút, đừng ăn nói hồ đồ như thế, trước mặt đông đủ những quần hùng ở đây, chỉ có vị độc cước truy phong Nhân tâm thần khất Phương Kỳ mới là người bạn thân thiết nhất của tôi, và có thể nói là tri kỷ...

Chung Ly lão nhân cũng không đợi cho Gia Minh nói hết lời, bèn xua tay cười rằng: - Hà tất người phải gân cổ ra cãi làm gì? Chuyện thị thị phi phi trong thiên hạ, vấn ra rất khó phân tích, chẳng thà cứ chiếu theo qui lệ hiện hữu trong võ lâm, so hết tài nghệ của mình ra! Nếu ngươi chiếm phần thắng? Tha hồ ngươi xưng Thiểm Điện Thần Khất, còn nếu bại thì mong rằng ông cứ trùm chiếc mặt nạ ấy lại như cũ để làm Đoạt Hồn Kỳ giả của ông cho êm việc.

Những lời nói này khiến cho Gia Minh vô cùng kinh lạ? Bởi theo khẩu khí của Chung Ly lão nhân nói, hình như bốn chữ Thiểm Điện Thần Khất có vẻ còn cao hơn ba chữ Đoạt Hồn Kỳ là khác? Và vấn đề khó hiểu nhất là không hiểu tại sao đối phương lại không muốn mình được tự xưng hô Thiểm Điện Thần Khất? Mà lại còn so tài cao thấp bằng những tuyệt của nhau, để tranh chút danh hiệu chân, giả này!

Trong lòng tuy cho rằng vị Chung Ly lão này quả ngang tàng quái dị, nhưng hiềm nỗi tôn chỉ của cuộc đại hội La Phù này, đều là tỉ thí tài nghệ với nhau, và mượn dịp này bóp tan hết thế lực của La Sát và Huyền âm hai giáo, hầu tạo phúc cho giang hồ! Nên cũng buồn dư hơi đâu đi tranh cãi những chuyện không làm sao phân rõ trắng đen chân giả ấy cho phí thì giờ, bèn từ cạnh sườn rút cán cờ Đoạt Hồn Kỳ, nhưng không treo lá cờ đoạn đỏ, ngầm vận ngay công lực vào lòng bàn tay, vuốt ngay cán cờ từ gốc tới ngọn, lớp vỏ màu vàng bị tuốt sạch hết, lúc này cây Phong ma đồng giả hiện ngay nguyên hình của nó là cây binh khí màu đen truyền thống của Cùng Gia Bang là cây Tứ sát hàng ma bảng, lúc này Gia Minh hiên ngang tay cầm bảng đứng chờ địch?

Chung Ly lão lặng thinh đứng nhìn những cử động của Gia Minh rồi lắc đầu cười rằng:

- Tuy ta sẽ giao tranh với ngươi, nhưng ta tuyệt không cần dùng binh khí gì với ngươi.

Thiểm điện thần khất Gia Minh lập tức thu ngay cây Tứ sát hàng ma bảng, nghiễm nhiên trả lời rằng:

- Nếu ngài muốn chỉ giáo về chường pháp hay khinh công, Gia Minh xin sẵn sàng hầu giáo với ngài!

Chung Ly lão vuốt hàm râu trắng của mình, lắc đầu cười rằng:

- Từ chường pháp khinh công, đến quyền biến ám khí hình như tôi nghe ra cũng đủ chán ngấy người rồi!

Gia Minh ngạc nhiên rằng:

- Trừ chường pháp, binh đao, ám khí và những khinh công chân lực ra, còn có những gì để tỉ thí? Chung Ly lão nhân ha hả cười rằng:

- Vừa rồi ta thấy thằng ranh mãnh Thượng Quan Linh chỉ nhờ lỗ miệng mà đã ngang nhiên thắng nổi trận đầu, kể cũng thú vị lắm!

Gia Minh ngước mày rằng:

- Không lẽ ngài lại muốn thi thố về tài chửi mắng nhau! Vậy thì tôi chửi ông trước hay ông chửi tôi trước đây?

Chung Ly lão nhân xua tay lia lịa cười rằng:

- Nếu mà chửi qua mắng lại làm sao mà nghe cho đẹp tai được? Ta biết rằng phàm những kẻ cao nhân dật sĩ trên giang hồ thông thường đều có tám chữ để hình dung loại người này, bốn chữ ấy là Học cửu thiên nhân, hung la vạn hữu (đại ý thấu hiểu tiền nhân, trong lòng phải bác học). Những quần hùng đến dự đại hội tại Vạn Mai Cốc hôm nay đây, phần đông đều là những nhân vật xưng tuyệt ở các nơi cứ hải bát hoang, ngay như ngươi đây cũng tự xưng danh niệu Đoạt Hồn Kỳ, và cũng nổi danh miền Đông Nam oai trấn khắp thiên hạ. Bây giờ hãy để tôi thử đưa ra ba vấn đề, chỉ cốt sao ngươi trả lời được một trong ba câu hỏi đó thì kể như ngươi đã thắng cuộc, còn không xin mời ngay về đình tranh, cho người khác ra tiếp trận!

Thiểm điện thần khất Gia Minh thấy vị Chung Ly lão này đòi thi về kiến văn bác học như thế, tuy tự biết mình khó sánh nỗi với Học cứu thiên nhân, hung la vạn hữu, mà những câu đề hỏi của đối phương thế nào chả hắc búa gay go! Nhưng hiềm nỗi, trước mặt đây toàn những danh gia cao thủ, không thể nào chịu lép vế được hai nữa lòng nghĩ trong ba vấn đề ấy, chỉ cần trả lời được một, như thế cũng chưa chắc gì gây khó khăn cho mình? Nên sau khi đắn đo một hồi, bèn gật đầu chấp thuận cuộc thi ngay! Chung Ly lão nhân nhẹ vuốt râu, rồi nghiêng đầu mỉm cười rằng:

- Câu hỏi thứ nhất của tôi là Phật gia thường nói: Cửu giới vô biên, chúng sinh nan độ! Thế xin hỏi ngài Cửu giới có thật chăng là vô biên? Mà chúng sinh làm sao độ khỏi?

Thiểm điện thần khất Gia Minh không ngờ rằng Tiêu diêu lão nhân Chung Ly Triết lại đột ngột hỏi mình về những thiền lý nhà Phật như thế? Chỉ đành cười gượng trả lời rằng:

- Dạ thưa vấn đề này của ngài hỏi hơi quá xa xôi, Gia Minh đây là kẻ phàm tục không thông thiền lý nhà Phật, nên không làm sao trả lời ngài được!

Chung Ly lão nhân liếc nhìn khắp thân Gia Minh một lượt, lắc đầu cười rằng:

- Có gì khó đâu? Cửu giới vô biên ngộ thị biên, chúng sinh nan độ thành năng độ! (thấu hiểu thì là biên, và có lòng thành thì có thể độ) đây không phải là thiền lý gì khó giải, chỉ tại người không chịu khó suy nghĩ đó thôi! Vậy ngươi đã chê câu hỏi thứ nhất của tôi hỏi hơi quá xa, thế thì trong câu hỏi thứ nhì này, tôi sẽ hỏi gần lại vậy! Trong một năm thời gian đây, trong vòm trời võ lâm, không ai là không bàn tán đến chuyện Đoạt Hồn Kỳ? Nào Đoạt Hồn Kỳ ác, nào Đoạt Hồn Kỳ thiện, Tây Bắc Đoạt Hồn Kỳ, Đông Nam Đoạt Hồn Kỳ, cả Phong ma đồng Đoạt Hồn Bảo Kỳ, Tứ sát hàng ma bảng Đoạt Hồn Kỳ, chân, giả Đoạt Hồn Kỳ... Vụ án khiến cho náo động khắp chân trời, khiến thiên hạ hoa mắt nhức đầu không biết đâu vào đâu! Nay cây Phong ma đồng Đoạt Hồn Kỳ chính cống tuy đã được cắm tại trước mặt chúng ta đây, nhưng tôi muốn thỉnh giáo, người mà sử dụng cây Đoạt Hồn Kỳ chính thống này, xưa kia từng so tài trên Kim Đỉnh núi Nga Mi với Tây Đạo Đông Tăng Nam Bút Bắc Kiếm ấy, là nhân vật nào trong võ lâm? Tên thật là gì?

Thiểm điện thần khất Gia Minh bị vị Chung Ly lão nhân, khiến giở cười giở khóc! Bởi câu thứ nhất của đối phương quá xa, nhưng câu hỏi thứ hai lại quá gần! Vụ án Đoạt Hồn Kỳ, quả thật đang còn rối bung như tơ vò, tuy mình đây cũng là một trong số Đoạt Hồn Kỳ thứ giả, thế mà cũng đành chịu thua về bí mật của Đoạt Hồn Kỳ thiệt, chẳng biết một tí gì về lai lịch người ta, lấy gì mà trả lời cho đúng?

Chung Ly lão nhân thấy cử chỉ thần sắc lúng túng của vị Thiểm điện thần khất Gia Minh như thế, bất giác bật tiếng cười lên rằng:

- Câu hỏi thứ hai này ngươi cho là khó giải đáp, hơn nữa chính tôi cũng không biết! Nhưng hiện nay đã có cây Phong ma đồng Đoạt Hồn Kỳ lộ diện tại đây, vậy chắc trước khi cuộc La Phù đại hội này được kết thúc, thế nào chủ của cây cờ lừng danh cũng hiện thân ra, các quần hùng trong thiên hạ sẽ có thể rõ trắng đen vụ án ngay? Trong hai câu hỏi trước, ta cũng biết hơi khó, nhưng câu hỏi chót nhất này, ta sẽ hỏi một câu dễ hơn, câu hỏi này lại có liên quan đến phương diện võ học, chắc thế nào ngươi chẳng ngầm mắng ta là lão già tai ác tinh quái?

Thiểm điện thần khất Gia Minh thấy mình bị tịt luôn một hơi hai câu hỏi oái oăm của lão Chung Ly Triết, trong lòng thẹn ức vô cùng, bất giác bụng ngầm rủa Chung Ly lão quỉ tai ác tuyệt luân! Bỗng giờ nghe câu hỏi thứ ba của lão hỏi về phương diện liên hệ đến võ học, tinh thần phấn khởi ngay, miệng lập tức mỉm nụ cười hy vọng!

Chung Ly lão nhân suy nghĩ một hồi, tươi cười rằng:

- Câu hỏi thứ ba này ta muốn thỉnh về Điều hàn linh, Hợp huyền võ, Kinh đồng đình, duyên hỏa phủ, Phân độ ngân hà, Tử vi huyền mẫu! Mấy câu diệu quyết để tu luyện nội công này, đáng phải giải thích ra làm sao mới đúng?

Chương 27: Thần kỳ tuyệt diệu

Thiểm Diện Thần Khất nghe xong câu hỏi thứ ba của Chung Ly lão nhân, trong lòng càng đâm thất kinh hoảng hồn! Bởi trong mấy câu nói: Điều hàn linh, Hợp huyền võ, Kinh đồng đình, Xuyên hỏa phủ, Phân độ ngân hà, Tử vi huyền mẫu, toàn là những thế cực khó uyên thâm của diệu quyết nội công mà mình đã được trong bốn chương văn kinh U Mịch Thập Tam Kinh, thế mà không hiểu tại sao lão già Chung Ly Triết này lại lên tiếng hỏi mình như thế!

Suy nghĩ kỹ lại, ngoại trừ câu hỏi thứ hai là lão lâm thời nghĩ ra, hình như vị Chung Ly lão nhân này còn có một dụng ý gì để ngấm ngầm chỉ điểm thêm cho mình thì phải!

Thiểm điện thần khất Gia Minh trong bụng nghĩ vậy nên tự dưng tan biến hết những sự hổ thẹn trong lòng, bèn cung kính thi lễ cùng Chung Ly lão nhân rằng:

- Gia Minh u muội này xin chịu nhận thua, để chờ kết liễu xong cuộc La Phù đại hội này, kính xin ngài chỉ giáo cho những điều hữu ích!

Chung Ly lão nhân mỉm cười đáp lễ, nhưng không nói gì, quay sang phía Nam bút Gia Cát Dật rằng:

- Xin Gia Cát nhân huynh hãy ghi rõ cho trong mười trận, hai trận đầu, chúng ta đã ngang sức cân nhau! Như thế chưa bên nào chiếm phần thắng đấy nhé!

Thiểm điện thần khất Gia Minh cau mày từ từ bước vào trong ngôi đình tranh, đưa mắt nhìn Nam Bút Tây Đạo mọi người, lắc đầu khẽ than rằng:

- Tiểu đệ thật quả vô tài quá, xin chư huynh thứ cho, nhưng vị Chung Ly lão nhân ấy, xem những cử chỉ và lời nói của ông ta quả thật thần kỳ bí hiểm lắm...

Thượng Quan Linh lên tiếng nói xía ngay vào rằng:

- Gia lão tiền bối hà tất phải u sầu ảo não như thế! Chẳng qua người ta dùng lời nói gây khó đấy thôi! Dù cho một kẻ bác học nào có tinh thông đến đâu đi nữa, cũng không thể nào bao quát hết những sự hiểu biết trên dưới mấy ngàn năm được, dọc ngang mấy ngàn dặm, kẻ hỏi có thể tùy hứng mở miệng thành sông ngòi, người đáp lẽ di nhiên là bị thiệt thòi nhiều. Nếu tôi mà cũng hỏi lại lão ba vấn đề, chưa chắc gì lão đã có thể trả lời đích xác được?

Thượng Quan Linh vừa hết lời, Chung Ly lão từ phía ngoài đình lên tiếng cười rằng:

- Thượng Quan ranh mãnh kia, nếu quả thật cậu còn chưa phục, xin cứ mời ra đây hỏi thử tôi ba vấn đề nào cũng được?

Thượng Quan Linh lên tiếng cười rằng:

- Này ông già, tục ngữ có câu rằng: đã được thì chớ có tham, ông đã già tuổi tác như thế, nếu nhỡ bị tôi hỏi cho đớ khẩu ra, chừng ấy biết giấu bộ mặt đi đâu cho khỏi thẹn? Tôi cũng chẳng cần phải hỏi về thiền lý cao siêu gì, chỉ nội việc hỏi nơi ông ở trên núi Côn Lôn, thực ra cao bao nhiêu? và bộ râu dưới hàm ông có cả thảy bao nhiêu sợi? trong Vạn Mai Cốc này được bao nhiêu cành mai? Đó! Chỉ nội ba câu hỏi dễ dàng ấy, ông có thể trả lời dứt khoát được nửa câu nào không? Chứ đừng bảo là một câu nguyên vẹn?

Mấy câu hỏi này, quả thật đã khiến cho Chung Ly lão gần như ngộp thở luôn. Thượng Quan Linh bỗng lại cười lên rằng:

- Còn nói về vụ Càn Khôn Cửu Tuyệt đại hội trên La Phù này, chính là một cuộc chiến lừng danh mà những tay hảo thủ quần hùng đang dự đều được mục kiến, như vậy càng không nên chỉ lo khua môi múa mép cho oai hách hão huyền như thế? Hai trận thi về lối văn đã diễn rồi, bây giờ cũng nên thay đổi bầu không khí mà diễn một tấn tuồng võ chứ, xin ông già hãy mau về chỗ phái người ra cho rồi, bên phía chúng tôi, nếu không phải Đông Tăng thì cũng là Bắc Kiếm ra nghênh trận!

Bắc kiếm Phổ Côn cười nói với Nam bút Gia Cát Dật rằng:

- Mấy câu nói của thằng ranh Thượng Quan Linh, vừa được thể diện, lại vừa cay chua đanh đá thật! Hắn đã chỉ danh điểm tướng như thế, tiểu đệ đành phải dùng cây Tam chỉ kiếm để gặp gỡ nhân vật của đối phương vậy?

Nam bút Gia Cát Dật gật đầu mỉm cười, Phổ Côn đủng đỉnh bước ra khỏi đình tranh, tay cầm cây Tam chỉ kiếm mà chuôi kiếm có đính ba hột Minh châu, cất tiếng rằng:

- Vốn được liệt danh trong Cựu Càn Khôn Ngũ Tuyệt là Bắc kiếm Phổ Côn đây, vậy xin có lời thỉnh mời bất luận là một vị danh gia cao thủ nào trong Tân Càn Khôn Ngũ Tuyệt, xin cứ việc ra chỉ giáo cho?

Tục ngữ rằng: danh của người như bóng với cây, kiếm thuật của nhà họ Phổ, oai trấn bát hoang, nên khi Phổ Côn xách kiếm ra đấu trường, hầu hết trong khu vực Thiên Hương Ấu đều im thin thít, chỉ nghe tiếng gió thỉnh thoảng đưa lại những mùi thơm dịu dàng của hoa mai!

Cửu độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết, đưa mắt liếc nhanh mọi người trong đình tranh, thấy vị Huyền âm phó Giáo chủ là Cửu trượng thần ông Đàm Bách Thủy đứng dậy cười rằng:

- Vị Tư Không Giáo chủ của tiểu đệ, vì tí nữa đây còn phải hầu tiếp với Nam bút Gia Cát Dật bên quí vị để liễu kết mối duyên nợ xưa kia! Còn Đoạt Hồn Kỳ huynh và Chung Ly lão nhân xin chuẩn bị để đối phó với Tây Đạo và Đông Tăng, thành ra này Đàm Bách Thủy xin mạn phép được đón tiếp vị kiếm khách khét tiếng trong giang hồ Bắc kiếm Phổ Côn vậy?

Cửu độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết trông bụng cũng cho rằng, với Cửu trượng thần ông Đàm Bách Thủy ra quân chuyến này, kể ra cũng tạm ổn! Bèn cùng với Chung Ly lão nhân gật đầu chấp thuận đồng ý ngay, nhưng cũng không quên nói nhỏ với Đàm Bách Thủy hãy thận trọng, vì võ công của Phổ Côn Bắc Kiếm không phải hạng tầm thường gì, quả là một nhân vật siêu tuyệt, danh bất hư truyền, phải tùy cơ ứng biến mới được!

Đàm Bách Thủy tay cầm Cửu đầu thiết trượng, đủng đỉnh bước vào sân đấu. Bắc kiếm Phổ Côn thấy là vị Cửu trượng thần ông Đàm Bách Thủy ra sân, bỗng cười ngất ngưởng lên rằng:

- Kìa Đàm Bách Thủy, ta nghe Tiếu diện diêm bà Mạnh Tam Nương từng gạt tên ngươi ra khỏi nhóm Tân Càn Khôn Ngũ Tuyệt kia mà! Nhưng nay sư tỉ đệ người ta không có mặt tại đây, nên chiếc ghế ngồi trong Tân Càn Khôn Ngũ Tuyệt của ngươi kể cũng tạm vững đấy chứ?

Đàm Bách Thủy mặt đỏ bừng lên, ấm ức nói rằng:

- Này lão già Phổ Côn, những chuyện so tài cao thấp trong võ lâm, kẻ thắng được suy tôn! Nay Tân Càn Khôn Ngũ Tuyệt và Cựu Càn Khôn Ngũ Tuyệt, thắng bại chưa rõ về bên nào? Phải chờ sau cuộc đại hội của La Phù này mới rõ được! Nay Đàm Bách Thủy đặc biệt xin lĩnh bái ngọn Tam chỉ kiếm khét tiếng của họ Phổ xem oai thế ra sao? Vậy xin đừng nhiều lời, hãy mau ra tay cho rồi!

Đôi mắt sáng như sao của Phổ Côn Bắc Kiếm nhìn ngay xuống cây Tam chỉ kiếm trên tay mình, thình lình phát ra những tiếng cười như long trời lở đất chấn động tâm huyền hầu hết thảy những tay quần hùng ngồi trong ngôi đình tranh!

Cửu trượng thần ông Đàm Bách Thủy bị tiếng cười của Bắc kiếm Phổ Côn khiến cho ngạc nhiên ngẩn người, lão ngơ ngác hỏi rằng:

- Kìa lão già Phổ Côn, Đàm Bách Thủy này có lời gì nói sai mà khiến ngươi cười như điên vậy?

Bắc kiếm Phổ Côn thu ngay tiếng cười lại lạnh lùng rằng:

- Xưa kia trên đỉnh Nga Mi, Phổ Côn này đã liên tiếp hỗn chiến với Kinh thần bút, Trường vĩ vân phất, Long hổ cương hoàn, và Phong ma đồng đoạt hồn bảo kỳ. Với bốn hạng binh khí áp cái thiên hạ, oai lực vô biên tuyệt kỳ như thế, ta đây chưa hề dùng Tam chỉ kiếm cướp đánh trước tiên, không ngờ nay ngươi lại dám nói những lời nói như thế này với ta? Phổ Côn nào phải kẻ ỷ tài mà kiêu cuồng, nếu ta ra tay phạt kiếm ra trước, cây Cửu đầu thiết trượng của ngươi, khó lòng mà cầm cự nổi trên ba chục hiệp với ta!

Đàm Bách Thủy lòng nóng như lửa, hằn học lên tiếng rằng:

- Trong hai người mà không ai chịu ra tay trước, vậy thì làm sao mà choáng nhau cho được? Vậy thì Đàm Bách Thủy đành mạn phép thử trước về cây Tam chỉ kiếm, xem sự thực oai lực của nó đã vô biên đến mức độ nào, mà dám xưng áp cái trong thiên hạ?

Hai chữ thiên hạ còn phảng phất âm thanh trên không, cây Cửu đầu thiết trượng đã vung ra với thế Hải lãng bài sơn (ngọn sóng kinh hãi đánh ập vào núi), vận hết đúng mười phần nội gia công lực, trượng phong quét thẳng vào trung bàn (khoảng ngang bụng) thăm dò thử vị danh vang trong Càn Khôn Ngũ Tuyệt Bắc Kiếm này ứng phó ra làm sao?

Phổ Côn cũng chẳng thèm né tránh gì, cây Tam chỉ kiếm lập tức dựng đứng ngay mũi kiếm lên, phạt luôn một thế Chỉ trụ trung lưu (mài trụ cây trong lòng sông), ngang nhiên nghênh cây Cửu đầu thiết trượng của Đàm Bách Thủy quét tới như vũ bão!

Lối đánh này, quả thật đã khiến cho Cửu trượng thần ông Đàm Bách Thủy thất kinh hãi hùng giật mình, bởi cây Tam chỉ kiếm của Phổ Côn tuy bề rộng chỉ bằng ba ngón tay, nặng hơn kiếm thường một chút! Nhưng cây Cửu đầu trượng của mình cũng nặng có đến trăm cân, cộng thêm sức luân chuyển càn quét như vũ bão của mình, oai thế tuyệt luân, thế mà đối phương sao dám dùng cây kiếm mong manh như thế đỡ càn với cây binh khí của mình?

Trong thâm tâm đã không phục, lão lại tăng thêm hai phần chân lực nữa thành 12 phần công lực, thế là một luồng cuồng phong dữ dội do cây thiết trượng gây ra ào ào quét mạnh tới ngang eo của đối phương!

Bắc kiếm Phổ Côn đưa kiếm tới trước hai thước, rồi nhẹ co rút về hai tấc, nhưng tầm thời gian đã đúng như ước muốn lý tưởng của Phổ Côn, ngay lúc ấy cây thiết trượng của Cửu trượng thần ông Đàm Bách Thủy chạm với cây Tam chỉ kiếm, chưa kịp nghe tiếng kim khí chạm nhau, thình lình cây kiếm đã rụt lại? Nên khoảng cách ngắn ngủi hai tấc ấy, không những đã hóa giải hẳn cây binh khí nặng trăm cân của cây thiết trượng, mà cả đến thân hình của Đàm Bách Thủy cũng bị hút ngay vào hơn nửa bước!

Đàm Bách Thủy tuy đã không phục từ trước, nhưng cũng đã ngầm chú ý đề phòng! Nay thấy Phổ Côn Bắc Kiếm ngang nhiên dùng đến hai lối đánh Niêm tự và Xá quyết (thế đánh như dán dính với địch và trút bỏ địch tùy theo ý thích), người ta đã dùng đến mức tuyệt vời như thế, đương nhiên trong lòng càng kinh hãi vô ngần! Nhân cơ bị địch hút tới ấy, đành mượn sức tung thân về trước cánh phải ba thước, đuôi thiết trượng bỗng thình lình thúc mạnh về phía sau, nhắm ngay Tinh túc trọng huyệt của Phổ Côn Bắc kiếm phóng tới!

Bắc kiếm Phổ Côn thấy đối phương dùng lối đánh biến hóa kỳ diệu khó đoán này? Bèn mỉm cười đổi thế dẫn thành ra thế đẩy và kỳ này dùng chân lực nội công hẳn hoi, đẩy luôn cây Cửu đầu thiết trượng ra hẳn hơn thước, nhưng vẫn chưa hề trả đòn, cây Tam chỉ kiếm lập tức thu ngay về, đưa mũi kiếm ngang trước ngực, đứng uy nghi như núi thái sơn lạnh lùng chờ địch!

Đàm Bách Thủy không hiểu tại sao đối phương lại không ra tay phản kích mình? Tuy cau mày suy nghĩ, nhưng cây thiết trượng cũng nhắm ngực đối thủ điểm nhanh tới với một thế Độc long tìm huyệt (Rồng độc tìm hang), đồng thời ngầm dùng luôn ba thế nhỏ đánh một lúc thành: trên áp thiên linh cái, dưới khua thọc Đan điền, giữa hoành tảo ngang long? Khí thế dũng mãnh vô cùng!

Bắc kiếm Phổ Côn chuyến này càng khéo và tuyệt diệu hơn trước nhiều, thực ra đối với thế Độc long tầm huyệt này của Cửu trượng thần ông Đàm Bách Thủy, Bắc Kiếm chẳng coi vào đâu, mãi đến khi Đàm Bách Thủy thấy mình không tiếp, mà cũng không né tránh, nên lão chẳng cần biến đổi những thế đánh khác làm gì cho mất thì giờ, chờ cây thiết trượng vừa điểm đến trước ngực của đối phương, chân phải đứng y nguyên, chân trái khẽ nhích về phái sau nửa bước, thủ pháp vừa nhanh lại vừa chuẩn đích, dùng luôn mũi của cây Tam chỉ kiếm điểm ngay đầu của thiết trượng, rồi đột ngột phát khởi nội gia trầm lực, vừa giật vừa hất, khiến cho cánh tay phải của Đàm Bách Thủy tê hẳn.

Lúc này lão chỉ sợ bị Bắc Kiếm dồn ép cướp đánh thì nguy, bèn thu ngay Cửu đầu thiết trượng, nhảy lùi hẳn về phía sau hơn tám thước đứng ngẩn người ra nhìn.

Bắc kiếm Phổ Côn quắc mắt lên lẫm liệt lạnh lùng rằng:

- Này Đàm Bách Thủy, tôi đã nhường ông đủ ba hiệp chưa hề trả đòn đấy nhé, nếu biết điều hãy nhận thua rút lui và đổi người khác ra tiếp với ta, nếu không...

Cửu trượng thần ông Đàm Bách Thủy, dù sao cũng là một vị ma đầu có tiếng trong võ lâm, hơn nữa lại kiêm chức phó giáo chủ của Huyền âm Giáo, đứng trước mặt những quần hùng đông đủ đây, làm sao chịu nổi lối chê bai tột cùng của đối phương? Râu tóc lúc này dựng ngược lên tua tủa, cây Cửu đầu thiết trượng múa lên quay tít như chong chóng, ánh sắt lóe lên cả một vùng, lão giở hết những tuyệt học bình sinh của mình là chín chín tám mốt thủ pháp trong ngọn Thiên long trượng pháp của mình, nhắm thẳng về phía Bắc kiếm Phổ Côn ào ào đánh tới tấp sang đối phương!

Bắc kiếm Phổ Côn lúc này như hổ thêm cánh, vụt một cái tung mình thẳng vọt lên hơn bốn trượng, rồi từ trên không quay lộn đầu trở xuống, cây Tam chỉ kiếm lúc này hóa thành muôn ngàn mũi kiếm, tỏa hẳn ra như vô số đóa hoa kiếm, phủ trùm khắp trên đỉnh đầu Cửu trượng thần ông Đàm Bách Thủy!

Đàm Bách Thủy công hãm nhanh bao nhiêu thì lúc biến đổi cũng chóng bấy nhiêu, khi thấy Bắc kiếm Phổ Côn bắt đầu trả đòn đánh như thế, nhận ngay ra đây là lối Phổ Gia kiếm pháp nổi danh của Phổ Côn, mệnh danh là ngọn Trạch cập vạn phương (nước trạch rút muôn phương ngàn nẻo), đây quá là một ngọn tuyệt kỹ, nếu mình vô ý không biết, lập tức bị những mũi kiếm tua tủa khiến cho hoa mắt rối trí ngay! Đoán trước được thế đánh của địch, nên lão vội mượn luôn đà tốc lực của cây thiết trượng, toàn thân vụt nhanh theo luôn hơn trượng tránh khỏi những ngọn kiếm ác liệt của Bắc Kiếm từ trên phủ xuống, rồi tung thân sang phía trái hơn hai trượng!

Tuy thế Trạch cập vạn phương oai mạnh ấy bị lão tránh khỏi, nhưng khi Đàm Bách Thủy chân vừa hạ xuống đất, tiếng cười như long ngân của Phổ Côn đã vang lên, đồng thời những luồng kiếm đã kề sát tai, khiến cho Đàm Bách Thủy vội vàng dùng luôn ngọn tuyệt kỹ Hàn sơn quyện tuyết (Núi lạnh cuốn băng tuyết) bả vai bên phải quay ngay lại, vung luôn cây Cửu đầu trượng quất ngược vế phía sau, cuốn lên một ngọn cuồng phong ác liệt chặn ngay thế kiếm phong của cây Tam chỉ kiếm đang từ trên bủa xuống?

Bắc kiếm Phổ Côn bất giác buột miệng khen nhẹ một tiếng: hay! Thu ngay thế kiếm lại, đề khí lên ngực, toàn thân bay vèo ngang qua đầu Cửu trượng thần ông Đàm Bách Thủy, rồi thình lình dùng luôn lôi Thiên cân trụy (khiến toàn thân nặng trĩu), cả người lẫn kiếm, dùng luôn thế Phản bối hàng long, gió kiếm lúc này lại chuyển lên vù vù cả một vùng đánh xuống!

Đàm Bách Thủy cắn chặt răng, rút cây thiết trượng về, rồi giơ lên với thế Hoành giá kim lương (Cây đà vàng đỡ ngang) đỡ thế kiếm từ trên đánh xuống! Nhưng Phổ Côn lúc này không còn dung tình nữa, trong nhoáng mắt, cả một làn ánh kiếm tua tủa như gió bão! Tội nghiệp cho vị Huyền âm phó giáo chủ Cửu trượng thần ông Đàm Bách Thủy, chi cảm thấy tứ diện bát hướng đâu đâu cũng thấy chỉ toàn là thân hình béo lùn của lão già Phổ Côn Bắc Kiếm, sắc mặt lạnh lùng, và cây Tam chỉ kiếm lóe mắt với ba hột minh châu dưới chuôi kiếm.

Đông tăng Túy Đầu Đà cau mày đứng nhìn một lúc khẽ tiếng hỏi Thiên Si Tây Đạo rằng:

- Này Si đạo sĩ, trong cái nhóm tự gọi là Tân Càn Khôn Ngũ Tuyệt ấy, tôi đã được đấu sơ với Tiếu diện diêm bà Mạnh Tam Nương, võ nghệ của vị nữ ma đầu này quả thật cũng cừ khôi lắm! Tại sao tên Cửu Trượng Thần ông này lại kém cỏi đến thế kia?Thiên Si Tây Đạo mỉm cười rằng:

- Túy hòa thượng đừng vội chê bai người ta sớm thế, vị Đàm Bách Thủy chẳng qua là một kẻ yếu kém nhất trong bọn Tân Càn Khôn Ngũ Tuyệt, còn ngoài ra mấy vị ma đầu kia nhất lại là lão quái vật Chung Ly Triết, có vẻ khó đấu lắm đấy nhé!

Đông tăng Túy Đầu Đà tu vài hơi rượu trong hồ lô của mình, rồi ha hả cười rằng:

- Si đạo sĩ đã nói thế, tí nữa tôi sẽ dùng đôi Long hổ cương hoàn thử gặp với lão Chung Ly Triết xem sao! Giờ chúng mình thử thi thố về tài nhận xét của nhau coi, theo Si đạo sĩ, thì cây Tam chỉ kiếm của lão Phổ Côn, còn đánh chừng bao nhiêu thế nữa mới thắng nổi cây Cửu đầu thiết trượng của Đàm Bách Thủy?

Thiên Si đạo trưởng ha hả cười rằng:

- Này Thượng Quan Linh, ta mượn ngay đề thi này thi thử tâm cơ của cậu xem sao! Vậy cậu đoán thử vị Bắc Kiếm lão tiền bối của cậu lối chừng bao nhiêu thế nữa thì thắng nồi Cửu Trượng Thần ông?

Thượng Quan Linh nghiêng đầu suy nghĩ nhanh, mỉm cười rằng:

- Đúng vào thế 32! Thiên Si đạo trưởng và Túy Đầu Đà nhìn nhau cười, Thượng Quan Linh lại tiếp tục rằng:

- Bởi Phổ lão tiền bối đã quá khoác lác nói rằng đối phương sẽ khó thoát khỏi trong vòng 30 hiệp! Nay thấy đã chiếm phần ưu thế, làm chủ động cuộc chiến, nên vẫn chưa hạ sát thủ vội, chắc sẽ chờ đến hiệp thứ 29 chót mới ra tay đánh bại Cửu Trượng Thần ông, chừng ấy mới khiến cho địch thủ tâm phục khẩu phục sát đất! Theo tôi đoán, từ hiệp thứ 29 trở đi, rồi bắt đầu phát khởi ba thế khiêm nhượng là không hề trả đòn, như thế chẳng là 32 hiệp đúng đó sao?

Thiên Si đạo trưởng để ý trong trận đấu, mỉm cười rằng:

- Này Hòa thượng say, có lẽ bị thằng mãnh con đoán trúng thật, xem bây giờ chẳng đã đến thế 27 rồi ư, Phổ Côn đã dùng đến thế Quang đằng ngưu đầu (ánh sáng bay quanh sừng bò) dồn hẳn Cửu trượng thần ông Đàm Bách Thủy lui hẳn về góc chết phía Tây Bắc, rất có thể tiếp theo sau là thế Điện thiểm lôi bôn (điện chớp sấm nổ), và sau cùng dùng thế nhà nghề nhất là thế Lục long hành vũ (sáu rồng đi mưa) để khắc chế địch!

Đông tăng Túy Đầu Đà cười ha hả lắc đầu rằng:

- Thế thứ 29, thế nào cũng là ngọn Lục long hành vũ. Nhưng thế thứ 28, chưa nhất định là thế Điện thiểm lôi bôn? Bởi tôi xem Đàm Bách Thủy hình như chân tay đã lúng túng rối loạn, e lão sẽ chẳng nghĩ đến danh dự con nhà võ học mà lại đi sử dụng đến môn ám khí mà lão tự cho là ghê gớm tuyệt luân là Bách bộ ô phong thảo mất!

Tình thế trong trận đấu lúc này quả nhiên như lời đoán, Cửu trượng thần ông Đàm Bách Thủy đã bị cây Tam chỉ kiếm của Phổ Côn dùng những lối đánh nhanh nhẹ trầm hùng, kiếm ảnh cứ tua tủa bủa vây khắp xung quanh Đàm Bách Thủy, lúc này Cửu Trượng Thần ông đã gần như muốn ngộp thở về hơi kiếm của địch? Giờ này trong bụng mới nghĩ thầm đến danh Càn Khôn Ngũ Tuyệt quả không phải dễ dầu gì mà được! Mình đã không tự lượng sức, trước mặt đông đủ quần hùng đứng đây, chưa chứng minh lại tự chuốc lấy họa sát thân vào người, không thì cũng tự rước lấy nhục vào thân mất?

Vẫn biết mình không phải tay địch thủ của đối phương, chỉ đành còn cách liều mạng dùng hết mọi thủ đoạn! Đàm Bách Thủy khó khăn lắm mới tập trung được hết mười phần công lực của mình, dùng cây Cửu đầu thiết trượng của mình hất mạnh luôn thế Quang đằng ngưu đầu của Bắc kiếm Phổ Côn, tay trái thò nhanh vào mình móc ra tung đến vụt một cái, chín ngọn thiết thảo (cỏ sắt) Bách bộ ô phong thảo, soạt một tiếng tung mạnh hết về phía Bắc kiếm Phổ Côn!

Phổ Côn cũng thừa hiểu đây là môn ám khí giữ nhà của họ Đàm, đều trông cậy vào hết ngọn Bách bộ Ô phong thảo này, Bắc Kiếm bèn ôm kiếm ngừng bước, đưa mắt chăm chú nhìn xem loại ám khí nổi danh của địch này đi đến mức độ nào cho biết?

Bách bộ Ô phong thảo, thoạt tiên được đánh ra với thế chín ngọn thành một, nhưng khi bay khỏi được bảy thước, đột nhiên thình lình tỏa hẳn ra, từ một hóa thành chín! Thủ pháp quả thật rất thần diệu, chín ngọn ô phong thảo, đã ngang nhiên chia hẳn ra thành hai tốc độ khác nhau, bốn đi trước chia thành: trên, dưới, phải, trái bốn mặt đánh tới phía người Bắc kiếm Phổ Côn, còn năm ngọn phía sau, lại cũng chia thành thượng, hạ, tả, hữu, trung đánh thành một hình trạng như đóa hoa mai, nhưng tốc độ bay kém hẳn hơn bốn ngọn trước?

Trong đạo võ học, điểm tối cần nhất phải là Biến trung hữu biến (có biến phải biến thêm nữa), như thế mới có thể khiến kẻ địch khó phòng hờ được! Ngọn Bách bộ Ô phong thảo của Cửu trượng thần ông Đàm Bách Thủy, quả đã đạt tới cảnh giới tuyệt vời này! Từ một hóa thành chín, rồi chia ra trước sau nhanh chậm đánh về địch, thình lình năm ngọn thiết thảo hình hoa mai phía sau vượt hẳn lên trước, nhắm thẳng phía đối phương lao nhanh tới! Lúc này diện tích đánh ra của những ngọn Bách bộ ô phong thảo đã tỏa lớn lên thêm!

Trong tình trạng này, cũng như đã nói rõ những ngọn Bách bộ ô phong thảo của Cửu trượng thần ông Đàm Bách Thủy, đã phong tỏa hết khắp tứ phía của Bắc kiếm Phổ Côn, cả đường rút lui của đối phương cũng bị phong kín hết!

Đây cũng là môn tuyệt học của Đàm Bách Thủy, lối đánh không những tinh, mà lối biến hóa cũng diệu kỳ, kể cũng thuộc vào loại tuyệt thế vô song! Nhưng đáng tiếc đối thủ lại là kẻ được lừng danh trong nhóm Càn Khôn Ngũ Tuyệt Bắc kiếm Phổ Côn; lúc này, Bắc kiếm Phổ Côn vừa lớn tiếng khen hay vừa tung nhanh mình lên như tia điện nhoáng, ánh kiếm loang loáng tua tủa, thiên hạ chỉ còn thấy những làn kiếm quang và bóng người từ phía sau một hồi bay lượn khắp phía, chín ngọn Bách bộ ô phong thảo của Đàm Bách Thủy, đã bị thanh Tam chỉ kiếm của Phổ Côn phạt gãy đôi hết thành mười tám ngọn thiết thảo rớt như lá rụng xuống đất?

Đàm Bách Thủy có nằm mộng cũng không thể nào ngờ lối đánh ám khí tuyệt kỹ này của mình lại hoá thành trò biểu diễn tuyệt vời đẹp mắt cho đối phương!

Trong lúc vừa kinh hãi vừa ngạc nhiên ấy, từ trên không, tiếng cười và tiếng rít của cây kiếm vang lên, không hiểu từ hồi nào? Bắc Kiếm đã tung mình vọt cao hẳn lên cao hơn năm trượng, dùng đúng thế đánh mà Thiên Si đạo trưởng đã nói là thế Lục long hành vũ đan dệt thành những đường kiếm như một lưới cá to rộng từ trên chụp xuống!

Cửu trượng thần ông Đàm Bách Thủy tuy võ nghệ không địch nổi Bắc Kiếm, nhưng nhãn lực của lão đâu phải hạng xoàng xĩnh tầm thường, nhận thấy chín ngọn ô phong thiết thảo của mình đã đem lại cơ hội cho đối thủ biểu diễn tài nghệ tuyệt vời của người ta! Biết ngay rằng rất có thể mất mạng trong nháy mắt đây không còn cách nào hơn, chỉ đành dùng cây Cửu đầu trượng giơ lên với một thế tuyệt vọng là thế Độc trụ kích thiên (cột trụ chống thắng trời) đỡ đòn của đối thủ từ trên áp xuống!

Nào ngờ lão giơ cây Cửu đầu thiết trượng lên tiếp địch như thế, lại ngang nhiên bạt hẳn những luồng kiếm quang tua tủa của Phổ Côn Bắc Kiếm ra, chỉ thấy Phổ Côn thu ngay cây Tam chỉ kiếm của mình lại, vèo thân lướt xuống cười rằng:

- Hồi nãy tôi đã từng nói, muốn xin thỉnh giáo với Đàm huynh chừng 30 hiệp! Nhưng giờ còn thiếu một hiệp chưa đánh, đôi bên đồng cân đồng lạng, hay là trong trận này kể như chúng ta đã hòa nhau vậy!

Đàm Bách Thủy nghe Bắc Kiếm nói thế, biết ngay rằng có lẽ vì ngọn đánh Bách bộ ô phong thảo của mình đã khiến cho đối phương cảm thấy mến tài, nên không nỡ ra tay hủy diệt mình! Trong lòng bất giác đem hết những tước vị Huyền âm phó giáo chủ, Tân Càn Khôn Ngũ Tuyệt so sánh với chiếc đầu bạc phơ của mình, sau khi cân nhắc nặng nhẹ sự tương quan trong ba vấn đề ấy, bao nhiêu hùng tâm đều tiêu tan hết, đôi mắt như tỏ vẻ biết ơn nhìn Bắc kiếm Phổ Côn, chẳng nói một lời gì, âm thầm lủi thủi bước vào ngôi đình tranh!

Bắc Kiếm cũng lững thững đi về đình, Nam bút Gia Cát Dật giơ ngón tay cái khen Bắc Kiếm rồi mỉm cười rằng:

- Hai mươi năm cách biệt với Phổ huynh, không những kiếm thuật của huynh đã tiến triển lạnh người như thế, mà cả đến tâm tính khoan hồng đại lượng của huynh cũng khiến cho Gia Cát Dật này tâm phục khẩu phục vô ngần! Vừa rồi sự mến tài của huynh đã thình lình thu ngay đường kiếm tuyệt diệu từ trên không, quả thật hay hơn lối lấy đầu kẻ địch không biết bao nhiêu vạn lần!

Bắc kiếm Phổ Côn mỉm cười khiêm tốn, Nam bút Gia Cát Dật quay sang phía Chung Ly Triết mỉm cười rằng:

- Thưa Chung Ly lão nhân, trong số mười trận, trong ba trận đầu đã thành hòa cục, vậy trận thứ tư này, Gia Cát Dật tuy bất tài, nhưng cũng muốn xin được thỉnh giáo với ngài vài ngọn tuyệt học!

Chung Ly lão nhân xua tay cười rằng:
- Hôm nay quả là một ngày các quần hào tụ họp tại La Phù, giữa đôi bên thế nào cũng không tránh khỏi một cuộc so tài hơn kém với nhau! Nhưng Gia Cát huynh chọn đến tôi, quả thật đã chọn lầm người rồi, vì vị Huyền âm giáo chủ đây, còn có món nợ cũ chưa thanh toán xong với huynh kia mà?

Huyền âm giáo chủ Bát chỉ phi ma Tư Không Diêu, thấy Nam bút Gia Cát Dật gọi trận với Chung Ly lão nhân như thế, trong bụng đang mừng thầm sắp được xem tài nghệ của vị kình địch xưa kia, nay đã đến mức độ nào? Nhưng bỗng nghe Chung Ly Triết lại khéo léo từ khước để đẩy mình ra hứng trận, bất giác thần sắc cười khóc dở dang! Ác nỗi lại không có lý gì để thối thác, đành đứng dậy lên tiếng rằng:

- Này tú sĩ nghèo, Tư Không Diêu này từng cách xa lâu năm với ngươi, vậy nay gặp dịp đây chúng ta hãy ra sân làm lễ hội ngộ với nhau là vừa!

Quả thật lão không hổ với danh hiệu Bát Chỉ Phi Ma, tiếng vừa dứt thì người đã bổng hẳn, nhưng không vọt cao lên, mà dùng một thế đẹp mắt tuyệt luân nhất lướt trên mặt đất, nhoáng mắt xa hẳn ba trượng, đứng sững ngay giữa đấu trường, nghiễm nhiên đợi chờ địch!

Nam bút Gia Cát Dật thì chẳng muốn khoe tài gì, tà áo nho sinh đủng đỉnh phất phơ đi đến đấu trường, miệng mỉm cười nói với Bát Chi Phi Ma Tư Không Diêu rằng:

- Này Tư Không lão quái, ngươi đã có lòng nhớ đến ta lâu năm như thế, vậy nay Gia Cát Dật đã đứng trước mặt đây, thế chúng ta bây giờ thân mật với nhau bằng cách nào đây?

Tư Không Diêu chớp nhanh đôi mắt của mình, vẻ mặt thâm trầm lạnh lùng rằng:

- Xưa kia Tư Không Diêu này đã từng được lãnh hội dưới cây Kinh thần bút của ngươi, nay ta vẫn muốn được xem cây binh khí nổi danh này đã đi đến mức tuyệt đỉnh nào rồi?

Gia Cát Dật kỳ này bởi đi chung với nhiều người như thế, nên đã không tiện cưỡi con lừa của mình nhưng ống đựng bút vẫn luôn mang theo cạnh người!

Nghe xong đưa mắt nhìn Tư Không Diêu một hồi, rồi quay đầu gọi lên rằng:

- Thượng Quan Linh, hãy lấy hộ ta cây Kinh thần bút lại đây!

Thượng Quan Linh đối với vị Nam Bút lẫy lừng tiếng tăm này, cực kỳ ngưỡng mộ, nay dễ dầu lắm mới được thấy người ta ra tay thi thố tài nghệ, lẽ đương nhiên cậu bé thích sướng cả người lên chạy đi lấy cấy bút số một là Thiên tự đệ nhất hiệu Kinh thần bút, hấp tấp chạy ra sân đấu hai tay dâng lên cho Gia Cát Dật!

Xưa kia, chính môn Huyền âm khí công của vị Huyền âm giáo chủ Bát chỉ phi ma Tư Không Diêu, đã từng bị hủy về ngọn Kinh thần bút của Nam bút Gia Cát Dật! Nay tuy gặp được kỳ dược chữa khỏi, lại luyện được môn Huyền Ma khí công, công lực có phần còn cừ giỏi hơn xưa kia nhiều, nhưng khi thấy ngọn Kinh thần bút mà quần tà ai thấy cũng phải khiếp đảm ấy, râu tóc bất giác cũng rờn rợn nổi da gà. Lúc này Tư Không Diêu vội vàng rút luôn ngọn binh đao độc đáo của mình ra là Liên hoàn Kim tố nhật nguyệt song luân, đứng im lặng chăm chú chờ đợi!

Nhưng ngoài sự dự liệu của các tay quần hùng trong Thiên Hương Ấu, sau khi Nam bút Gia Cát Dật nhận cây Kinh thần bút từ trên tay Thượng Quan Linh xong, chẳng thấy đả động gì với Bát chỉ phi ma Tư Không Diêu, nghiễm nhiên hai tay ép mạnh và bóp nát cây bút thành phấn, rồi vung tay ra tỏa hẳn một đám bụi bay tung ra tứ tán!

Cử chỉ kỳ quái lạ lùng này của Nam bút Gia Cát Dật, không những khiến cho Bát chỉ phi ma Tư Không Diêu đang đứng chờ địch phải ngẩn người ra không biết duyên cớ tại sao?

Thượng Quan Linh càng ngạc nhiên lạ lùng lên tiếng hỏi:

- Thưa Gia Cát lão tiền bối...

Nam bút Gia Cát Dật ngửng đầu lên trời cười như điên, phảng phất như trong lòng có một chuyện u buồn gì khó nói ra, cười xong lập tức đổi ngay vẻ mặt nghiêm nghị, lên tiếng với hết thảy các tay quần hùng có mặt tại chỗ rằng:

- Cây Kinh thần bút này của Gia Cát Dật, xưa kia từng so tài để định danh vị trên Kim Đỉnh núi Nga Mi, từng bị mất một sợi lông bút về tay Đoạt Hồn Kỳ thiệt? Nhưng mắc cỡ thay, mãi đến đêm qua mới phát giác ra chuyện này, nên còn mặt mũi nào dùng ngọn binh khí này nữa? Nay lại có cây Phong ma đồng đoạt hồn bảo kỳ hiện diện tại đấu trường đây. Vậy Gia Cát Dật xin có lời thỉnh mời vị chân Đoạt Hồn Kỳ, chờ cho Gia Cát này lĩnh giáo xong với vị Huyền âm giáo chủ Tư Không Diêu, xin người bạn xưa kia hiện thân ra để gặp mặt bạn cũ!

Thượng Quan Linh thấy Nam bút Gia Cát Dật không hề che giấu về chuyện cây Kinh thần bút bị người ta bứt mất lông, mà còn công khai nói trắng ra trước mặt các tay quần hùng như vậy, lại không tiếc gì hủy luôn cây bút quí! Bất giác trong lòng càng đâm kính phục, thầm nghĩ rằng: thế mới đúng tác phong của một nhân vật lãnh tụ trong võ lâm, vừa đại lượng, vừa chính đại quang minh! Thượng Quan Linh còn mãi suy nghĩ, Nam bút Gia Cát Dật đã mỉm cười hỏi rằng:

- Này Thượng Quan Linh, kỳ ở trên Tiểu Thiên Trì trên Lư Sơn tôi đã dùng cây bút nào để tiếp với vị Tư Không Giáo chủ này nhỉ?

Thượng Quan Linh trả lời ngay:

- Thưa Gia Cát lão tiền bối, đó là cây bút nhỏ nhất và cùn nhất, tức cây bút số năm ạ!

Gia Cát Dật cười lớn tiếng rằng:

- A...! Đúng vậy,... tôi cũng nhớ là tôi từng dùng câu thơ của Đỗ Công Bộ là câu: Ngã niêm thốc bút tảo hoa lưu! (ta cầm bút cùn quét ngựa hoa lưu). Vậy cậu hãy lấy cây bút cùn của ta lại đây, tạm mời Huyền âm giáo chủ giả làm ngựa hoa lưu, thử xem có tránh nổi ngọn bút cùn càn quét của ta không?

Bát chỉ phi ma Tư Không Diêu tức đến nỗi gần như có cảm tưởng sắp bốc cháy cùng người đến nơi, nhưng lòng tự biết đối thủ không phải tay vừa gì, nếu mình nổi tức thế nào cũng bị thiệt thòi về mặt mất bình tĩnh, nếu một khi bị mất bình tĩnh, rút cục lại bại về tay địch như xưa kia mất!

Nên Bát chỉ phi ma Tư Không Diêu cố sức đè nén cơn tức của mình, lão đứng uy nghi bất động như pho tượng thạch, không hề đếm xỉa đến lời nói tức của Nam bút Gia Cát Dật.

Thượng Quan Linh biết sắp có pha hào hứng diễn ra ngay, liền chạy nhanh chân ra ngoài để đứng xem cho thích, đang lúc cậu bé hí hửng chạy đi ấy, Nam bút Gia Cát Dật bỗng kêu giật trở lại rằng:

- Thượng Quan Linh hãy đem yên mài mực của ta ra, rồi đứng cạnh đây mài mực hộ để ta sử dụng một chút!

Thượng Quan Linh vội vâng dạ tíu tít, chạy đi lấy yên và thoi mực ra, lại đứng ngay cạnh cây Phong ma đồng Đoạt Hồn Bảo Kỳ vừa chăm chú để quan sát trận đánh vừa lia lịa mài mực!

Sau khi dùng ba ngón tay cầm cây bút vừa cùn vừa khô mực ấy - một cây bút vẽ tranh rất tầm thường - Nam Bút nhìn kỹ một chập rồi cất tiếng cười rằng:

- Này Thượng Quan Linh ngọn Sinh Hoa Thất Bút của ta, cậu chẳng muốn học từ lâu rồi là gì? Vậy bây giờ đứng cạnh hãy chịu khó xem ngó cho kỹ một chút! Ta sẽ liên tục diễn hết từng môn một như: Hán phú, Đường thi, Tống từ, Nguyên khúc trước, sau sẽ tiếp tục phát huy những uy lực vô cùng tận của nó, và sẽ do cậu đứng làm kẻ điểm tướng! Cậu thích chứ?

Thượng Quan Linh quýnh cả lên reo mừng rằng:

- Dạ thưa Đường thi... Đường thi... loại này vãn bối ưa thích nhất! Xin Gia lão tiền bối hãy dùng lối thất luật của Lý Nghĩa Sơn trước nhé?

Bát chỉ phi ma Tư Không Diêu thấy Nam Bút và Thượng Quan Linh hai người đối đáp với nhau như thế, đâu còn coi mình là người vang danh trong giang hồ với chức giáo chủ của Huyền âm Giáo nữa? Rõ ràng họ đã đem mình ra làm trò hề cho vui! Dù cho có tính hàm dưỡng đến độ nào đi nữa, cũng không thể nào chịu đựng nổi, cây binh khí Liên hoàn kim tố vung ra đến choeng choeng một tiếng, lạnh lùng rằng:

- Này Gia Cát nghèo kia, hà tất người phải tự kiêu như thế làm gì? Chính ta cũng xem thử lối mượn Đường thi của ngươi có thể nào thi triển ra nổi những Nhị bộ cổ phong, thanh liên tuyệt cú không?

Vừa dứt tiếng, ngọn binh khí Liên hoàn kim tố đã vung lên ào ào trên không, đan thành những đường ánh sáng lóa mắt khiếp hồn người, ùn ùn đánh úp tới phía Nam bút Gia Cát Dật!

Lối đánh ấy của Bát Chỉ Phi Ma không những thần tốc nhanh chóng, mà còn biến hóa lanh lẹ vô kể, nhưng Nam bút Gia Cát Dật hình như chẳng cảm thấy gì xảy ra trước mắt, cũng chẳng giơ bút lên nghinh địch, càng không nhảy mình né thân tránh đòn!

Mắt thấy những ánh sáng muôn ngàn của ngọn binh khí Liên hoàn kim tố trùm phủ khắp toàn thân Nam Bút nhưng trong lồng cầu ánh sáng lấp lóe kinh người ấy, nào thấy có người? Vẫn thấy Nam bút Gia Cát Dật đứng ung dung bên cạnh Thượng Quan Linh, tay cầm bút chấm mực như chưa hề xảy ra cuộc chiến, nhưng mắt đã liếc nhẹ sang Bát chỉ phi ma Tư Không Diêu thản nhiên cười rằng:

- Vì Thượng Quan Linh ranh mãnh này muốn coi về thất luật của Nghĩa Sơn, nên tôi làm sao đi tìm cú pháp trong công bộ thanh liên? Nhưng thật con nhà văn, khó nhất là tìm hứng trong lúc đầu, không ngờ ngươi đã giúp ta trong lúc này, vậy ngươi có biết câu này là câu gì trong Ngọc kê sinh không?

Bát Chỉ Phi Ma tức tối đến điên người lên, không trả lời gì!

Thượng Quan Linh đắc ý cười rằng:

- Thưa Gia Cát lão tiền bối, tuy lão đoán không ra, nhưng vãn bối đã đoán ra! Lão quái vật này không biết xấu hổ là gì, đã ra tay đánh lén như thế mà chả thu hoạch được gì, đến nỗi tung tích của người ta ở đâu cũng không nhận được rõ ràng, như thế không phải đã hợp với câu Lai thị không ngôn, khứ tuyệt tung (lúc đến không có tiếng nói, khi đi lại tuyệt tích) là gì?

Gia Cát Dật lớn tiếng cười rằng:

- Thượng Quan tiểu quỉ không những tinh quái, mà lại còn kiêm thông văn võ, bụng đầy thi thơ! Cậu đã đoán trúng, nhưng câu tiếp theo của câu Lai thị không ngôn khứ tuyệt tung là câu Nguyệt tà lâu thượng ngũ canh chung (Trăng xế đỉnh lầu giữa canh năm). Danh vang lẫy lừng như Huyền âm giáo chủ, và cả những kẻ tranh danh đoạt lợi, phải sống trong những cảnh giới này, mới hòng dễ tỉnh ngộ, cậu có thể hiểu nổi không?

Những nhân vật cao giỏi của nhóm Càn Khôn Ngũ Tuyệt giỏi là giỏi ở chỗ này, cũng chẳng thấy thân hình Nam Bút tung nhảy như thế nào, nhưng sau tiếng nói cuối cùng: Cậu có thể hiểu nổi không? Vừa chấm dứt, toàn thân đã không biết từ bao giờ, tiến ngay đến trước mặt Bát chỉ phi ma Tư Không Diêu, cây bút cùn trong tay, nhanh đến nỗi không ai nhận ra đánh bằng lối pháp nào, tay bút vung lên tua tủa, miệng lên tiếng ngâm nga rằng:

- Mộng vi viễn biệt đề nan hoán, Thơ bị thôi thành mặc mạt hồng! (Cảnh ly biệt trong mộng có khóc cũng khó thành tiếng, thơ bị thúc giục viết, nhưng mực lại chưa kịp mài xong). Vậy tôi đành dùng những chấm mực hãy còn loãng lỏng này, để lại ít kỷ niệm cho ngươi vậy! Vừa rồi đây, câu nói của Chung Ly lão Cửu giới vô biên ngộ thị biên, chúng sinh nan độ thành năng độ, vậy tấm thành tâm của Gia Cát này muốn độ hóa cho vị cái thế ma đầu như ngươi đây, nhưng còn phải xem thử ngươi có thể Ngộ được không đã!

Bát chỉ phi ma Tư Không Diêu nghe nói thế, biết ngay vị Nam bút Gia Cát Dật này có lẽ đã thi hành những thủ đoạn ma mãnh gì trên người mình rồi đây chăng? Bất giác trong lòng càng thêm kinh hãi! Thầm nghĩ vừa rồi, trong lúc Gia Cát Dật tiến sát đến cạnh thân, mình đã từng dùng đến thế tuyệt học độc sáng của mình là thế: Cung tường vạn kiếp, đây là một thế phòng thân tuyệt kỹ của mình sáng tạo ra, khi được ngọn binh khí Liên hoàn kim luân múa tít lên, dù cho cơn mưa to gió táp cũng không thể nào xuyên vào được, như thế thì đối phương làm sao mà thi hành thủ đoạn ấm ớ trên người mình được? Mà thế nào mình chả hay khi đụng tới trên người mình? Giờ đây người ta đã thu tay rút ra khỏi sân đấu, lại lên tiếng nhân nghĩa hóa độ mình! Nhưng soát hết cùng mình, vần không hề phát giác một dấu tích gì khả nghi!

Đang lúc vị Huyền Âm giáo chủ Bát chỉ phi ma Tư Không Diêu bán tín bán nghi trong bụng, thì kẻ đứng bên cạnh cây Phong ma đồng đoạt hồn bảo kỳ là Thượng Quan Linh đã cất tiếng cười rằng:

- Thưa Gia Cát lão tiền bối, thủ pháp này của ngài quả thật đã đến độ thần kỳ tuyệt diệu, không những vãn bối chưa từng được thấy như thế, mà cả cho đến nghe cũng chưa nghe ai nói đến bao giờ! Nhưng tuy Sinh Công đã thành tâm nói như thế, đã chưa chắc gì ngoan thạch chịu điểm đầu cho? Vì tác oai tác phúc, chuyên quen ăn hiếp những kẻ lương thiện như vị Huyền Âm giáo chủ đây, chắc gì đã thật sự hiểu thấu nổi ý nghĩa của ngài?

Chương 28: Tà dương minh nhật

Bát chỉ phi ma Tư Không Diêu bất giác lại cẩn thận kiểm soát một lần chót nữa, nhưng lần này lão thình lình run bắn người lên, bộ mặt già nua của lão đỏ ửng lên vì thẹn!

Thì ra, tuy trên thân Cửu Bát chỉ phi ma Tư Không Diêu không thấy dị trạng gì lạ lùng, nhưng ngọn binh khí độc đáo nhất của lão là Liên hoàn kim tố nhật nguyệt song luân, trong hai đầu bánh nhật nguyệt ấy, đã bị Nam bút Gia Cát Dật thi triển thủ pháp lên ngọn binh khí quái dị này từ hồi nào rồi!

Giữa trung tâm của đầu bánh nhật luân ấy, đã bị Nam bút Gia Cát Dật dùng lối chữ thảo viết lên một chữ Thành, còn trung tâm của bánh nguyệt luân, cũng bị Nam Bút viết lên một chữ Ngộ, cũng lối chữ thảo!

Ngọn nhật nguyệt song luân này của Tư Không Diêu, nguyên là một loại binh khí chế tạo bằng thép tinh, cứng rắn vô ngần, thực ra khó mà ăn mực, nhất lại là thứ mực loãng như nước! Nhưng trong lúc Gia Cát Dật vung tay lia lịa ấy, nghiễm nhiên đã đưa ngầm kình lực của mình vào ngọn bút, viết vào đôi nhật nguyệt song luân, khiến cho đường nét mực ăn lõm hằn sâu vào bề mặt của đôi nhật nguyệt kim luân, mà hai chữ Thành Ngộ lại sắc sảo như thế rồng bay phượng múa, nhìn rất bắt mắt!

Trong lúc binh khí của đối phương múa tít như một chong chóng gặp bão, thế mà Nam Bút đã nghiễm nhiên có thể đề chữ lên binh khí của đối phương theo lối tùy thích của mình, không những thế mà còn khiến cho binh khí của địch, nơi chỗ nét chữ lại bị lõm sâu thành đường vết, lối thủ pháp vừa nhanh công lực lại vào cao sâu này, chẳng những đã khiến Bát chỉ phi ma Tư Không Diêu đã thất kinh trong lòng, Thượng Quan Linh tâm phục, mà cả đến Thiên Si Tây Đạo, Đông tăng Túy Đầu Đà, Phổ Côn Bắc Kiếm, Thiểm điện thần khất Gia Minh và luôn cả bên đối phương là Chung Ly lão nhân, Cửu độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết, không một ai là không phục! Quả đúng như lời Thượng Quan Linh đã hình dung, thật là đúng với bốn chữ thần, kỳ, tuyệt, diệu!

Bát Chỉ Phi Ma dù sao cũng là một tôn sư của một giáo phái, trước mặt đông đủ quần hùng hai phe chính tà như thế mặt có dày đến đâu đi nữa cũng phải đỏ bừng lên, đành thở dài một tiếng, rồi tụ hết Huyền âm khí công vào mười đầu ngón tay, bứt đứt hết sợi Kim tố liên hoàn (sợi xích sắt), chỉ hái lại hai bánh xe gai Nhật nguyệt song luân, đưa mắt nhìn Nam bút Gia Cát Dật lạnh lùng rằng:

- Này Gia Cát nghèo, lối bút pháp của ngươi quả thật là cử thế vô song! Tư Không Diêu nay tự hủy binh khí độc môn của mình, chỉ giữ lại đôi Nhật nguyệt song luân để làm kỷ niệm muôn đời! Nhưng chúng ta xa nhau lâu năm đến thế, chẳng lẽ lại chia tay bằng lối này sao? E...

Gia Cát Dật tươi cười rằng:

- Thưa Tư Không Giáo chủ, ngài hà tất bận tâm vì một chuyện nhỏ mọn xưa kia làm gì? Chỉ cần ngài từ nay thật tình không màng đến chuyện tranh danh đoạt lợi buông hẳn đao vấy máu trên tay xuống, Gia Cát Dật này xin quăng bút cùn, và kính tiếp luôn ba ngọn Huyền âm chưởng lực của ngài ngay!

Bát chỉ phi ma Tư Không Diêu ngước mày, nghiêm nghị rằng:

- Này tú sĩ nghèo, bất luận là một nhân vật nào trong nhóm người bên ngươi đến dự hội La Phù hôm nay? Nếu có thể đỡ nổi ba Huyền âm chưởng lực của Tư Không Diêu này, ta lập tức sẽ giải tán ngay giáo hội Huyền âm, ẩn cư luôn một nơi hoang vắng không bao giờ bước chân vào làng võ lâm nữa!

Gia Cát Dật cất tiếng cười xong, thuận tay quăng luôn cây bút cùn đúng vào yên mực của Thượng Quan Linh đang bưng, khoanh hai tay đứng ngửng đầu nhìn mây trên trời một cách tự nhiên, hình như Nam Bút có ý đứng chờ đợi thế đánh Huyền âm chưởng lực của Bát chỉ phi ma Tư Không Diêu.

Trong ngôi đình tranh, Chung Ly lão nhân thấy vậy bèn khẽ tiếng nói với Cửu độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết rằng:

- Trên thế gian này, mặc dù nhân vật cao đến đâu đi nữa, cũng khó mà tự hiểu lấy mình được! Trong nhóm Càn Khôn Ngũ Tuyệt, nói về thủ pháp tinh diệu, phải kể về phần Nam bút Gia Cát! Nhưng muốn nói bản lĩnh chịu đấm ăn xôi, quả y không phải tay địch thủ! Ngọn Huyền âm chương lực tàn ác của Tư Không giáo chủ sắp đánh ra đây, e rằng kẻ lừng danh trong võ lâm như Nam Bút đây, chắc không thể nào giữ nổi thanh danh của mình nữa đâu!

Cửu độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết tưởng đâu Chung Ly lão nhân chỉ buột miệng vô tình than tiếc, nên cũng khẽ cau mày mỉm cười! Nhưng lúc này, ngay trong ngôi đình tranh ấy đột nhiên sắc mặt Thiên Si đạo trưởng biến hẳn, vội đứng ngay dậy!

Thì ra trong mấy câu than vãn của Tiêu diêu lão nhân Chung Ly Triết với Cửu độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết ấy, đã ngang nhiên truyền rõ ràng từng tiếng một vào tâm huyền của Thiên Si đạo trường, tiếng dư âm ấy chẳng khác nào như những búa nhỏ đang nhịp gõ vào trái tim hồi hộp của Tây Đạo!

Vì chính đây là những ngọn nội công cực cao như của thích gia Thiên long tâm ngữ, và đạo gia Tử phủ thanh âm, đều thuộc những ngọn nội công cái thế tuyệt vời, Chung Ly lão nhân đã có nổi một ngọn nội công như thế, hỏi làm sao Thiên Si Tây Đạo không kinh hoàng sao được? Huống hồ lại được người ta nhắc cho mình tỉnh ngộ như thế? Mình đã từng mất mười năm diện bích khổ tu trên A Nhị Kim Sơn để tham thiền quyển Vô Tự chân kinh, từ tịnh sinh tuệ, rồi từ tuệ sinh lực, luyện toàn những Thái Huyền chân khí đã đến mức độ thuần tùy thuộc theo ý muốn, đặc biệt là có thể tiêu kình hóa kình (dùng sức mạnh hóa sức mạnh) chính một môn phòng thân linh nghiệm nhất của võ học? Nếu do mình ra mặt, chịu ba ngọn đòn Huyền âm Chưởng của Bát chỉ phi ma Tư Không Diêu, quả thật có vẻ hay hơn Nam Bút dùng môn Khảm Ly khí công nhiều?

Cho nên Thiên Si đạo trưởng, một mặt vừa kinh hãi về công lực của vị Chung Ly lão, một mặt lại cảm thấy vị quái này, từ cử chỉ đến ngôn ngữ kỳ dị của lão, sao cứ như vô ý hữu ý, ngấm ngầm như trợ giúp cho bên phía mình vậy?

Nhưng những ý niệm ấy của Thiên Si đạo trưởng không được lâu, bởi lúc này Bát chỉ phi ma Tư Không Diêu đã đề tụ hết Huyền Âm kình lực, những thớ da trên toàn thân đã hóa thành màu trắng nhợt, tình trạng đã khẩn trương đến mức cao độ, trong lúc mọi người nín thở để theo dõi cuộc diện kinh người trước mắt ấy, khiến cho Thiên Si đạo trưởng không thì giờ nghĩ ngợi gì nhiều! Đứng phắt ngay dậy lớn tiếng cười ha hả rằng:

- Tư Không Giáo chủ nói hay lắm? Bất luận là những nhân vật nào đi dự hội La Phù ngày hôm nay, nếu có thể tiếp nổi một hơi ba ngọn Huyền âm chưởng lực của ngài, lập tức Huyền Âm Giáo sẽ giải tán ngay, không bao giờ màng đến danh lợi trong võ lâm nữa! Vậy Si đạo sĩ tôi vẫn nổi tiếng về si mà những võ công xưa nay đều thuộc vào thứ si hết cả, nếu đánh thiên hạ thì chẳng thấm thía gì, nhưng mốt chịu đòn thì quả cũng còn tạm gọi được, vì tôi cũng tự tin nổi những trò ma tịt của tôi không đến nỗi khiến các vị bật cười! Nay cây bút cùn của Tú sĩ nghèo trấn kinh khắp cử tọa đây, kể cũng oai hách quá rồi! Vậy trận công đức này, xin hãy nhường lại cho tôi được hiển chút trò mọn, để mong chuộc lại những lúc chểnh mảng kinh kệ đối với Tam Thanh giáo tổ cho đẹp lòng của đạo sĩ này vậy!

Gia Cát Dật quả là nhân vật không hổ danh Càn khôn Nhất Tuyệt, nghe lời Tây Đạo xong, biết ngay Thiên Si đạo trưởng sợ mình có điều rủi ro gì? Tổn hại đến thanh danh bấy lâu? nên đã đặc biệt kiếm lời giải vây! Hơn nữa ngọn Thái Huyền chân khí lại có lối phòng thân tuyệt kỹ là ngọn Vô hình khí võng (lưới hơi vô hình) ngọn này quả thật hơn hẳn ngọn Khảm Ly khí công của mình, nghĩ vậy bèn gật đầu mỉm cười cùng với Thượng Quan Linh quay vào trong ngôi đình tranh, khiến cho vị Huyền âm giáo chủ Bát chỉ phi ma Tư Không Diêu đứng trơ ngoài sân đấu?

Trong lúc đầu óc Tư Không Diêu đang điên lên về những hận xưa nhục mới như lúc này! Nên trong bụng đã quyết lập ý dùng Huyền âm chưởng lực, với ba chưởng kịch liệt để hạ Nam Bút, mong sao sẽ rửa hận xưa xóa nhục mới! Nhưng tự mình lại chót lỡ lời từ trước, không có cách gì để cự tuyệt lối thay thế của Tây Đạo cho Nam Bút, đành ngậm miệng nín thinh không nói lời nào, bèn ngầm vận hết Huyền âm khí công vào, chưởng bên cánh phải, lúc này chỉ thấy móng vuốt như một quỉ trảo, vừa co quắp vừa trắng bệch ra, kẻ nhìn không ớn cũng lạnh người!

Thiên Si đạo trưởng từ từ bước vào đấu trường, cười ha hả với Bát chỉ phi ma Tư Không Diêu, không nói một lời gì, nhưng trong lúc này, ngọn quỉ trảo của Huyền âm giáo chủ đã từ từ giơ lên trước ngực, một luồng hơi buốt lạnh đã tỏa ra cùng với một mùi tanh tanh của Huyền âm Chưởng, hóa thành một luồng kình khí vô hình ập tới!

Sau khi Tư Không Diêu phát chưởng lực ra trước, rồi mới lên tiếng hét lên: - Thiên Si lão tặc lưu ý, hãy ráng mà chịu đựng thử Huyền âm chưởng lực của Tư Không Diêu đây!

Trước khi vào sân đấu, Thiên Si đã nhận ngay ra bộ mặt tức hận của vị Giáo chủ Tư Không Diêu, nên đã sẵn sàng hóa ngay môn Thái Huyền chân khí thành ngọn Vô hình khí võng bao trùm phủ hết toàn thân, cho nên Tây Đạo vẫn ung dung như không để ý gì, đứng nhìn đối phương mỉm cười!

Luồng gió tanh lạnh vừa lướt qua mặt Thiên Si, nhưng Tây Đạo không hề tỏ vẻ hãi hùng, Bát chỉ phi ma Tư Không Diêu lập tức cắn chặt hàm răng, đem hết ngọn Huyền âm khí công, đã khổ luyện trên hơn mười năm trời tái luyện của mình dồn hết song chưởng, dùng thế đánh âm nhu vừa rồi, đổi thành lối dương cương, như trời long đất lở, gió thét bể gào, nhắm ngay trước ngực Thiên Si đạo trưởng ào ào đánh sang!

Từ trong ngọn gió âm như lạnh buốt của chưởng phong thứ nhất của vị Huyền âm giáo chủ Bát Chỉ Phi Ma này, Thiên Si đạo trưởng đã nhận ra công lực của Tư Không Diêu này quả thật đã vào hạng cừ khôi! Nhưng trên nét mặt Tây Đạo, ngoài mặt vẫn thản nhiên như không, thực ra Thiên Si đã dồn hết những tuyệt học trên mười năm trời diện bích khổ học về quyển Vô Tự chân kinh của mình, từ Thái Huyền chân khí đổi hóa thành Khí võng, chùm kín hết toàn thân, đứng im như một pho tượng đá, với đôi mắt hiền từ nhìn về phía râu tóc bay phất phơ của vị Huyền âm giáo chủ Bát chỉ phi ma Tư Không Diêu, đợi chờ các biến cố sắp tiếp diễn!

Quả nhiên ngọn cuồng phong tanh, lạnh buốt, không thể nào hơn thêm được nữa đã ập tới, khiến nỗi cả đám đất đá bị quạt sâu đến gần một tấc, hóa thành một vùng như sa mù! Cả đến mấy cây mai già đằng xa cũng bi gãy cành rụng lá bay tung lên tua tủa!

Thân Thiên Si đạo trưởng tuy không nhúc nhích nửa bước nào, nhưng bởi đã tận lực vận hết sức để chống đối với áp lực kỳ mạnh ấy, nên trong ngực cũng cảm thấy máu huyết dội hẳn lên, đầu óc hơi bị căng thẳng! Bất giác trong lòng cũng hoảng kinh, thừa biết lối chịu đấm ăn xôi thế này phần lỗ lớn: vẫn là về phần mình, nếu chẳng may trong chưởng lực thứ ba của Bát chỉ phi ma Tư Không Diêu, oai lực vẫn còn hùng mạnh khiếp người thế, hoặc giả còn tăng mạnh lên thêm nữa, E rằng danh hiệu Tây Đạo lừng danh trong Càn Khôn Ngũ Tuyệt của mình, từ nay sẽ bị chôn vùi nơi Thiên Hương Ấu của Vạn Mai Cốc trong La Phù Sơn này mất?

Trong khi kẻ bó tay chịu đòn như Thiên Si Tây Đạo đang lo nghĩ về thanh danh một đời của mình chưa biết sẽ ra sao, thì kẻ được ra tay tha hồ đánh người ấy là Bát chỉ phi ma Tư Không Diêu, lúc này tâm thần cũng hồi hộp không kém gì Tây Đạo? Lão thầm nghĩ với toàn lực dồn hết vào ngọn chưởng thứ hai như thế, mà vẫn chưa hề đánh ngã nổi đối phương, hoặc khiến cho người ta bật lùi về sau đến một ly nào, chắc gì oai lực của ngọn chưởng lực thứ ba lại mạnh hơn ngọn thứ hai? Mà đã yếu thì làm sao thu được hiệu lực? Dưới tình trạng nan giải này, không những đã bị những thủ pháp tuyệt điệu của Nam bút Gia Cát Dật làm nhục từ hồi nãy, giờ đây sau ba chưởng lực được thi thố ra hết mà lại không được kết quả gì, như thế mặt mũi sẽ đem giấu vào đâu đây?

Đang lúc hai kỳ nhân một chính một tà của trong võ lâm này, trống ngực ai nấy hồi hộp đánh thình thịch, không biết nên tính kế gì để giải nan trước mắt, thì đằng này Chung Ly lão đã từ trong ngôi đình tranh đánh tiếng lên cười ha hả rằng:

- Thiên Si đạo trưởng quả đã tham thấu hiểu rõ tịnh tự quyết trong quyển Vô Tự chân kinh thật là Tâm mẫu tợ thù ty bích lạc, thân như điêu giáp hóa chi khô! (lòng mẹ như tơ nhện sa, thân khô héo như vỏ xác ve sầu), đã khổ luyện đến mức độ tuyệt cảnh này, quả thật khiến cho Chung Ly này cảm phục vô ngần!

Nói xong quay sang bên Bát chỉ phi ma Tư Không Diêu cười rằng:

- Chung Ly Triết này thấy quí vị chư huynh hiển hách biểu diễn những thần công tuyệt kỹ hào hứng như thế, tay cũng tạm thấy ngứa ngáy khó chịu vậy xin Tư Không Diêu Giáo chủ hãy tạm nhường cho tôi một trận. Giữa ngài với Thiên Si đạo trưởng hà tất phải ai đi đến cực đoan của mình như thế làm gì, thà cứ để lại một chưởng thứ ba làm duyên nợ, sau này cũng dễ gặp nhau cho khỏi ngượng!

Mấy câu nói này của Chung Ly lão, quả đã khiến cho Bát Chỉ Phi Ma ngầm cảm kích khôn cùng, tưởng đâu Chung Ly lão nhân đã nhận rõ về yếu điểm của mình, nên đặc biệt tìm cách để giải vây, nên lập tức ngừng vận ngay Huyền âm khí công, đưa mắt nhìn xem Thiên Si đạo trưởng phản ứng ra sao?

Thiên Si đạo trưởng quay sang phía Tiêu diêu lão nhân Chung Ly Triết cúi đầu đưa tay phải làm dấu lễ vô lượng Phật hiệu nói:

- Thưa Chung Ly lão nhân, bình sinh Si đạo sĩ tôi không hề biết nói láo là gì, Huyền âm chưởng lực của vị Tư Không Giáo chủ đây, quả thực cao minh vô cùng! Nếu trong ngọn chưởng lực thứ ba mà oai thế vẫn mạnh ngang như ngọn chưởng thứ hai, Si đạo sĩ này thế nào cũng bị lòi đuôi chồn ra mất. Nay tuy chưởng thứ ba chưa đánh ra, riêng phần tôi cũng đành nhận thua vậy, nhưng hai chữ Thành Ngộ đã viết trên Nhật nguyệt song luân ấy, không thể nào chối cãi được là bạn Gia Cát Dật của tôi đã chiếm phần thắng! Vậy trong năm trận, đôi bên vẫn hòa cục nhé? Giờ đây lão nhân ra sân đấu như thế, không lý muốn chỉ giáo gì cho Si đạo sĩ này sao?

Tiêu diêu lão nhân Chung Ly Triết vừa đủng đỉnh bước ra đấu trường để thay thế Huyền âm giáo chủ Bát chỉ phi ma Tư Không Diêu, vừa cười ha hả rằng:

- Thiên Si đạo trưởng hà tất phải khiêm tốn như vậy? Chung Ly Triết tự thấu hiểu về tài nghệ của mình lắm, đâu dám đi lĩnh giáo những ngọn Thái Huyền chân khí và ngọn Huyền Thiên 72 Phất! Tôi chỉ muốn một vị nào khác trong số các người đã đến dự hội hôm nay đây ra đấu thử cho vui!

Thiên Si đạo trưởng mỉm cười gật đầu, thủng thỉnh bước vào đình tranh, Chung Ly lão nhân bèn chỉ đích ngay Thượng Quan Linh gọi:

- Thượng Quan tiểu quỉ! Chính ta muốn tìm cậu đây!

Hai câu nói này khiến cả đôi bên đều ngẩn người ngạc nhiên, không ai có thể ngờ rằng sự thể lại xảy ra thế được! Bởi vì với tư cách và thanh danh lừng lẫy của Chung Ly Triết như thế, khi tìm đối thủ, đáng lẽ phải là những nhân vật như Càn Khôn Ngũ Tuyệt mới phải! Thế mà giờ đây lại nghiễm nhiên đi gọi trận với một cậu bé như Thượng Quan Linh như thế, chẳng là một sự kiện khác thường lắm!

Nhưng Thượng Quan Linh vốn trừu non không biết sợ oai cọp, thấy Nam Bút, Tây Đạo đều đã xuất trận hết thảy, cậu chỉ lo ngại mình không có cơ hội ra múa máy cho vui? Nay thấy Chung Ly Triết lão nhân chỉ đích danh mình gọi trận như thế, bèn quay sang phía người phát lệnh là Nam bút Gia Cát Dật nhìn như thăm dò ý kiến!

Nam bút Gia Cát Dật tuy hơi cau mày, nhưng cũng gật đầu. Thượng Quan Linh hớn hở tung mình vọt luôn hơn bốn trượng là là lướt xuống trước mặt Chung Ly Triết tươi cười rằng:

- Ông đã gọi tôi đến như thế, vậy bây giờ muốn thi về văn? hoặc võ? đấu bằng tay hay đấu bằng khẩu đây?

Chung Ly lão nhân lắc đầu cười rằng:

- Tôi ngán miệng lưỡi chanh chua của cậu lắm, nhất là những vấn đề hỏi hóc búa của cậu, vậy tôi không thi lối văn với cậu, phần thì tôi cũng nhiều tuổi tác, ai mà lại đi nhảy múa quay cuồng với trẻ nhỏ như thế ngó sao cho được?

Thượng Quan Linh đâm ngẩn người ngạc nhiên về những lời nói kỳ dị của Chung Ly lão nhân, lạ lùng hỏi rằng:

- Nếu ông đã không muốn thi văn thí võ với tôi, lại không thích đấu khẩu đấu tay chân, vậy ông gọi tôi ra đây làm gì?

Chung Ly lão nhân cười rằng:- Ở đời vốn nhiều cuộc thi rộng rãi lắm, tại sao cứ phải câu nệ trong phạm vi chật hẹp như thế? Vậy bây giờ tôi với cậu thi thử về nhãn lực, và trí nhớ xem sao?

Thượng Quan Linh cảm thấy hay hay, nên liền gật đầu chấp thuận hỏi ngay rằng:

- Hay lắm, hay lắm! Vậy xin ông nói thử cách thi nhãn lực và trí nhớ này ra sao nào?

Chung Ly lão nhân ngửng đầu lên nhìn trời, đang lúc ánh tà dương sắp hết để nhường lại cảnh trăng nhú ấy rồi lão cười nói với Thượng Quan Linh rằng:

- Bắt đầu từ bây giờ trở đi, tôi khởi sự diễn tập một lối thân pháp gọi là Vân phiêu thiểm điện (mây bay điện nhoáng), đến chừng ánh tà dương vừa tắt cảnh, tức cũng là lúc trăng lên? Cậu cứ việc đứng cạnh hãy dừng nhãn lực và trí nhớ cố quan sát cho cẩn thận, nếu có thể nhớ nổi một phần ba về lối thân pháp này của tôi, chừng đó kể như cậu đã thắng cuộc, còn nếu không...

Thượng Quan Linh không chờ cho Chung Ly Triết nói hết lời, lập tức xua tay kêu rằng:

- Không! Không! Không? Lối thi như thế, tôi trả lời làm sao...

Nói chưa hết lời, đột nhiên Thượng Quan Linh ngưng bặt hẳn tiếng nói, vì Chung Ly lão nhân đang đứng đối diện miệng hơi khẽ nhúc nhích, một âm thanh rất nhỏ đã đưa vào tai mình, âm thanh nhỏ ấy rằng:

- Thượng Quan tiểu quỉ hãy nghe rõ đây, bởi ta quá chán lũ ma đầu này rồi, không muốn ở đây rườm rà với chúng mãi, nên mới mượn trận này để từ khước quay về núi Côn Lôn. Sau có thể không bước chân đến trên thế này nữa, nếu cậu không nhân dịp may hiếm có này, ráng công học thêm lối thân pháp vèo nhoáng của ta đây, chắc suốt đời không tìm được ai để học được cho trọn bộ nữa đâu!

Nói tới đây, tiếng nói nhỏ ấy vụt tắt hẳn để thình lình biến sang tiếng cười lớn ha hả rằng:

- Thượng Quan tiểu quỉ, cậu đừng có tưởng bở nhé! Tôi sẽ bớt hẳn 18 thế động tác cơ bản của lối thân pháp Vân phiêu điện thiểm trong quãng đầu, nghĩa là sẽ khởi đầu từ thế thứ 19 trở đi, cậu có thể ghi nhớ hết vào óc, nhưng không biết biến hóa, thì cũng vô dụng. Nếu cậu thắng cuộc, tôi sẽ lập tức về Côn Lôn, còn tôi thắng, cậu sẽ là đồ đệ của tôi đấy nhé!

Thượng Quan Linh lúc này như sực tỉnh cơn mộng, thì ra những lối thân vèo nhoáng mà mình đã học mót bấy lâu nay, chỉ là những thế căn bản động tác trong 18 thế đầu của Chung Ly Triết? Nay bắt đầu từ thế 19 trở đi, rõ ràng vị kỳ nhân này muốn truyền hết ngọn tuyệt học cái thế vô song đó cho mình, trong lòng tránh sao khỏi mừng thầm và ngầm cảm ơn vị kỳ nhân trước mắt, bèn cung kính gật đầu lĩnh giáo!

Trong cảnh ánh tà dương chiếu khắp khu vườn mai đẹp mắt ấy lối thân pháp vèo nhoáng tùy theo ý thích, bộ râu tóc trắng phao của Chung Ly Triết lúc này đã tạo nên một cảnh: giải lụa tiên ông vườn trong mây! Trông thật thần tiên! Khiến cho Nam bút Gia Cát Dật và toàn nhóm trong Càn Khôn Ngũ Tuyệt ai nấy trong lòng kính phục vô ngần?

Nhưng riêng Cửu độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết, trong lòng lúc này nghi hoặc thêm, không sao đoán nổi vị lão nhân kỳ dị mà chính do mình kéo đến đây để lợi dụng dùng kế chồn đội lốt cọp dọa đám quần hùng trước mắt! Lạ thật? Sự thật lão nhân kỳ dị này không biết là nhân vật nào trong võ lâm?

Trong lúc tâm tư mọi người đều suy nghĩ miên man ấy, bỗng một tiếng cười dài ròn tan vang lên trên không, Chung Ly lão nhân bỗng nhiên vèo thân nhoáng hẳn ra sân đấu, tung thân vào vườn mai, hai vạt áo vung bổng lên, ngay trong cảnh tuyết trắng mai đỏ đẹp mắt ấy, Chung Ly Triết đã khởi diễn hết ngọn thân pháp nhoáng vèo tuyệt kỹ của mình!

Thượng Quan Linh vội tung mình đến gần, chăm chú đứng xem, Thượng Quan Linh quả nhiên cũng là người có duyên cơ may mắn, cậu vẫn tự cho rằng những thế mình học mót bấy lâu nay đều là 18 thế căn bản về động tác! Quả nhiên Thượng Quan Linh đã đoán trúng, trong cuộc biểu diễn nhoáng vèo của Chung Ly Triết đã tạo hẳn lên một kỳ cảnh cho Thiên Hương Ấu nhưng làn gió của hai vạt tay áo của Chung Ly lão nhân vung tới đâu, những bụi tuyết trên cành và những đóa hoa mai bay tung đến đó, khéo nhất là bụi tuyết và hoa mai ấy không làm sao đụng tới thân mình của Chung Ly lão nhân được, trông thân pháp của Chung Ly lão nhân trong lúc này, không khác nào như rồng vờn mây, khéo, nhẹ, nhanh, đẹp như một chim én bắt mồi trên không? Những người đứng nhìn bên ngoài, đều phải ngẩn người tấm tắc khen thầm trong bụng về lối khinh công tuyệt trần này của Chung Ly Triết, hơn nữa đều cảm thấy khó nhớ vô cùng, nhưng riêng Thượng Quan Linh thì nhận ra, hầu hết những thân pháp kỳ ảo này đều biến thể từ trong những thế căn bản động tác của 18 thế đầu tiên mà ra, lẽ đương nhiên cậu chăm chú theo dõi và ngầm thông hiểu những bí quyết trong ngọn khinh công có một không hai này! Sắc mặt cậu mỗi lúc một tươi tỉnh vì đã thấu hiểu những cái tuyệt diệu trong môn khinh công này!

Chung Ly lão nhân diễn mãi đến khi ánh triều dương gần tàn, khi khuôn trăng lạnh lẽo từ từ nhú lên phía đông, đến lúc này, mới thấy mép miệng Chung Ly Triết lẩm bẩm, phát ra một giọng nói mà kẻ ngoài không làm sao nghe được, một giọng nói lí nhí nhưng rất rõ ràng, truyền hẳn vào tai Thượng Quan Linh rằng:

- Này cậu mãnh con, chắc cậu đã nhớ được khá lắm rồi chứ?

Thượng Quan Linh chưa hề luyện về môn Luyện khí thành tơ (luyện hơi nhỏ như tơ), đây là lối công lực truyền âm nhập bí (gửi tiếng nói bí mật vào người mình muốn nói) nên cậu không tiện lên tiếng trả lời, đành gật đầu ra dấu trả lời cho đối phương; Chung Ly lão nhân lại truyền âm tới tai cậu bé và mỉm cười rằng:

- Tí nữa cậu đừng nên ỷ tài huênh hoang làm gì, chỉ cốt sao cậu cứ việc diễn luyện tới trên bốn mươi thế là đủ! Bởi vì Chân Đoạt Hồn Kỳ sắp hiện ra, mà ta lại không muốn gặp Đoạt Hồn Kỳ trong trường hợp này, nên luôn tiện dịp này mượn cớ về núi Côn Lôn cho yên việc!

Tiếng nóí lí nhí vừa chấm dứt, thân pháp lão cũng đột nhiên ngừng hẳn luôn, ha hả cất tiếng cười lớn rằng:

- Thượng Quan tiểu quỉ, giờ đã hết buổi chiều tà, mà cũng đúng lúc ta vừa luyện diễn xong lối thân pháp Vân phiêu điện thiểm, trong một trăm hai mươi tám thế ấy, ngoại trừ trong 18 thế căn bản động tác ra, còn đúng 110 thế ấy, ta chỉ cần cậu làm sao nhớ nổi 37 thế trong 110 thế này, Chung Ly Triết này từ nay sẽ không còn ở đây để tranh danh lợi với các người làm gì ta sẽ lập tức quay ngay về Côn Lôn. Còn chẳng may cậu không thể diễn đủ 37 thế như tôi đã nói, vậy cậu chịu khó ngoan ngoãn theo làm đồ đệ với tôi!

Thượng Quan Linh cũng cất tiếng cười ha hả, cậu bé tung luôn thân, quả như lối Điện thiểm vân phiêu cậu bé cũng bắt chước y hệt lối thân pháp của Chung Ly lão nhân, nghĩa là cũng những thế tuyệt diệu siêu quần như Chung Ly lão, toàn thân cậu bé lúc này bang lướt trên không với những thế nhoáng vèo khéo mắt lạ! Trông chẳng khác nào như một chim sâu bay lượn tìm mồi!

Cậu bé múa may quay cuồng cũng được đâu 37, 38 thế gì đó, thì... thình lình, những tiếng ca thán phê bình ồn ào của đám quần hùng trong ngôi Thiên Hương Ấu bỗng bặt tiếng im lặng như tờ! Cậu ngạc nhiên ngừng hẳn những thế diễn khinh công của mình, đưa mắt nhìn, chỉ thấy Tiêu diêu lão nhân Chung Ly Triết, đang ung dung nhấc chân bước từng bước lên ngọn vách đá cao chót vót ấy, mọi người đều le lưỡi về lối khinh công tuyệt độ của Chung Ly lão, khi gần đến đỉnh ngọn, một âm thanh trầm hùng của Chung Ly lão vọng xuống ngâm nga hát rằng:

Hùng tâm từ nay ta từ hẳn...

Danh là vô biên, lợi cũng vô biên!

Mai, Tuyết say mắt nhưng cũng tàn.

Hương thoảng trên cành, hồn đâm đắm say...

Hà tất điên cuồng tranh danh vọng?Chẳng thà theo ta về non cảnh,

Đến thì tiêu diêu. Đi cũng tiêu diêu!

Trên tuyệt đỉnh ngọn vách đá, thân hình Chung Ly lão nhân đã mờ và biến mất hẳn, nhưng tiếng ca văng vẳng của Chung Ly lão vẫn còn dư âm vọng lại đến tai trong hai nhóm nhân vật của Tân cựu Càn Khôn Ngũ Tuyệt.

Khi tiếng hát dứt hẳn, Nam bút Gia Cát Dật bỗng thình lình đứng dậy quay sang kẻ đang đội lốt Đoạt Hồn Kỳ là Cửu độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết, khẽ tiếng than rằng:

- Vị Tiêu diêu lão nhân Chung Ly Triết này, quả nhiên đã thấu hiểu triệt để về ý nghĩa hai chữ Tiêu Diêu! Nội hai câu hát: Hà tất điên cuồng tranh danh vọng? Chẳng thà theo ta về non cảnh... quả thật cũng là một chí lý danh ngôn! Chúng mình chỉ coi cảnh đẹp mắt nên thơ trong chiều tà vừa rồi đây, bây giờ chả đã tàn lụi hết rồi đấy ư? Luật trời đất đã như vậy, huống hồ là luật làm người? Càn Khôn xưng tuyệt, thử hỏi duy trì được bao lâu? Dẫu cho kẻ nào có hào hùng cái thế đến đâu đi nữa, đến chót cũng một nắm xương khô nằm dưới mộ. Bởi vậy theo ngu kiến tôi, cuộc La Phù thịnh hội này, chẳng thà...

Nam bút Gia Cát Dật chưa hết lời, thì Cửu độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết đã nổi lên những tiếng cười rợn người, tiếp lời rằng:

- Này tú sĩ nghèo, ta hiểu ý nói của ngươi lắm! Nhưng muốn tụ họp tất cả quần hùng như cuộc La Phù thịnh hội đâu phải một việc dễ thực hiện gì? Nếu không tỉ thí nốt trận cuối cùng do tôi đã chuẩn bị sẵn, thế nào tôi cũng không cam tâm! Và giờ đây chúng ta cũng chẳng cần phải đấu đi đấu lại như thế cho mất ngày giờ, mở hẳn ngay một trận sau chót quyết định sự thắng bại ngay tức khắc! Vậy ngươi tính sao?

Gia Cát Dật nghe nói vậy, đành gật đầu nhận lời, Cửu độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết bèn đứng ngay dậy đi về phía sau Thiên Hương Ấu, lấy ngay ra một quả đồng cầu (bóng tròn bằng đồng) đường kính ước hơn thước, thân hành ra tay đem gắn ngay lên đỉnh chóp của ngôi trúc đình mà quần hùng ngồi phía dưới, xong xuôi mới mời Nam bút Gia Cát Dật ra, tay trỏ bốn phía, phát ra những tiếng cười trứ danh của mình lạnh lùng chậm rãi rằng:

- Này Tú sĩ nghèo, ngươi thử nhìn xem ngôi đình tranh này, nằm ngay vị trí trung ương của Thiên Hương Ấu, khoảng cách từ vách đá bốn phía đến ngôi trúc đình đều bằng nhau! Bên ngươi và ta, đôi bên tuyển hẳn ra hai người, chia đứng hết trên các đỉnh vách Đông, Tây, Nam, Bắc bốn phía, nghe hiệu lệnh nổi lên, mạnh ai nấy dùng khinh công tuyệt đỉnh của mình phi xuống cướp quả đồng cầu trên đỉnh chóp trúc đình kia, đồng thời trong lúc thi triển khinh công phi hành xuống ấy, mọi người có thể dùng hết các chưởng lực, ám khí, binh đao để chặn đánh đối phương hòng ngăn cản tốc độ địch thủ, và sau chót, kẻ nào đoạt được đồng cầu, tức phe đó thắng trận trong cuộc La Phù đại hội này, đồng thời bên phe thua phải chịu phân xử của bên thắng!

Gia Cát Dật thầm nghĩ trong bụng, đây là một lối thi thố về tất cả mọi mặt như: thân pháp khinh công, binh đao, ám khí, chưởng lực... kể cũng là một mốt so tài tân kỳ và công bằng, bèn gật đầu mỉm cười rằng:

- Ngươi đã muốn mở một trận đấu mới này để kết thúc cuộc La Phù đại hội như thế, Gia Cát Dật cũng xin vui lòng chấp thuận, vậy hãy tuyển người xuất trận là vừa?

Cửu độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết, lạnh lùng cười xong bước vào đình tranh, khẽ tiếng nói với Huyền âm giáo chủ Bát chỉ phi ma Tư Không Diêu:

- Này Tư Không Giáo chủ, đây là một trận thắng bại tối quan trọng đây, nay Chung Ly Triết thấy tình hình bất ổn, nên đã co giò chuồn trước như thế, vậy tôi với huynh hãy cùng nhau hợp sức liều đấu với chúng một phen này xem sao?

Bát chỉ phi ma Tư Không Diêu thấy Đoạt Hồn Kỳ ác đề nghị một trận đấu như thế quả là cao minh vô cùng, bởi ngoại hiệu của mình đây là Phi Ma, về phần khinh công có thể tự tin lắm, còn hai môn ám khí Huyền âm tử ngọ đinh và Bạch cốt đoạn hồn sa của mình thì khỏi chê, đều thuộc về những loại độc đáo trong giang hồ có thể nói là uy lực và lợi hại tuyệt luân? Cộng thêm lối thân pháp biến ảo như quỉ của Đoạt Hồn Kỳ ác và cả ngọn Đoạt Mệnh kim châm bách phát bách trúng ấy, dù cho đối phương có tuyển đến hạng cừ giỏi như Nam Bút, Tây Đạo, bên mình cũng đủ sức để so đấu thư hùng một chuyến!

Bên này Bát chỉ phi ma Tư Không Diêu gật đầu mỉm cười, thì bên kia Nam bút Gia Cát Dật cũng vừa tuyển xong người, đó là song tuyệt trong càn khôn, Tây đạo Thiên Si và Đông tăng Túy Đầu Đà xuất trận.

Cửu độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết bèn lấy bút mực giấy ra viết luôn bốn chữ Đông, Tây, Nam, Bắc, vò viên tròn lại rồi với nói với Nam bút Gia Cát Dật rằng:

- Tuy khoảng cách từ bốn vách đá đến ngôi trúc đình đây cũng tương đương bằng nhau, nhưng thế nào cũng xê xích ít nhiều, giờ muốn cho công bằng phân minh, vậy cả bốn người ra để bắt thăm lấy phương hướng của mình.

Nam bút Gia Cát Dật thấy thần sắc của Đoạt Hồn Kỳ ác có vẻ như nắm chắc phần thắng trong tay lắm, bất giác trong bụng đâm hồ nghi, không hiểu đối phương có mưu kế gì đây?

Sau khi suy nghĩ và quan sát âm thầm, vẫn không phát hiện gì lạ lùng? Đành chịu ấm ức trong bụng quay thân lại mời Thiên Si Tây Đạo và Đông tăng Túy Đầu Đà để ra rút thăm phương hướng với Đoạt Hồn Kỳ ác và Bát chỉ phi ma Tư Không Diêu.

Thiên Si đạo trưởng rút thăm nhằm chữ Đông, Cửu độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết bắt được chữ Nam, Túy Đầu Đà lượm được chữ Tây, còn chữ Bắc lọt vào tay Bát chỉ phi ma Tư Không Diêu.

Thiên Si đạo trưởng liếc nhanh mắt ngắm hết bốn phía vách đá một lượt, rồi kéo Túy Đầu Đà về một bên khẽ tiếng nói:

- Này Túy hòa thượng, hai phương hướng mà chúng ta bắt thăm trúng ấy, không được lợi cho lắm! Bởi địa hình của nơi Thiên Hương Ấu này, là một hình bầu dục, hai hướng Đông Tây có vẻ xa hơn hai hướng Nam Bắc một chút, hơn nữa ở hướng Bắc, chỉ cần dám mạo hiểm một chút, nhất định thế nào cũng nhanh hơn ba mặt kia! Lại nữa Bát Chỉ Phi Ma lại chiếm đúng vị trí thuận lợi này, xưa nay y lại nổi tiếng vế ngọn khinh công Triển dực phi vân (xòe cánh bay trên mây) trong võ lâm, nếu trong trận chót này bị y chiếm phần thắng mà tước mất quả đồng cầu láng bóng trên chóp đỉnh ngôi trúc đình kia, chúng ta chắc không còn mặt mũi nào ra khỏi vườn Vạn Mai Cốc này nữa!

Túy Đầu Đà cười lên sằng sặc, chẳng nói tiếng gì, dốc ngay bầu hồ lô rượu của mình tu ừng ực!

Thiên Si đạo trưởng thấy vậy cười rằng:

- Đúng lắm! Đúng lắm! Huynh cũng nên giở ngay ngọn tuyệt kỹ độc đáo là Tửu vũ phi tinh (Rượu mưa như sao bay) của mình trong lúc này! Khoảng cách giữa phía Đông và phía Bắc có một đường khe núi nhỏ chắn ngang, vậy tôi sẽ chuyên tâm lo đối phó với tên Đoạt Hồn Kỳ ác, tức Cửu độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết, vì tính hắn xưa nay vốn nổi danh về nham hiểm, mưu kế thâm độc, không ai có thể ngừa nổi âm mưu của hắn. Còn về phần Huyền âm giáo chủ Bát chỉ phi ma Tư Không Diêu, xin hoàn toàn giao hết trách nhiệm cho huynh. Ngoại trừ thân pháp khinh công tuyệt diệu của lão quái ấy ra, huynh cũng nên thận trọng môn ám khí về Bạch cốt âm lân vô cùng độc đấy nhé!

Túy Đầu Đà ha hả cười rằng:

- Si đạo sĩ sao dạo này lắm trò đề phòng đến thế? Dù cho Tư Không lão quái có ngọn khinh công Triển dực phi vân nhanh đến mức nào đi nữa, tôi cũng phải bắt lão phải lọt về đằng sau tôi cho mà coi?

Thiên Si đạo trưởng hơi cau mày cười rằng:

- Xưa nay Túy hòa thượng đâu thấy khá về môn khinh công đâu, nay gặp kình địch trước mắt đây, sao lai nói có vẻ vững chắc như thế?

Túy hòa thượng híp cả mắt lại nhìn Thiên Si đạo trưởng mà chả nói một câu gì, rồi với dáng đi xiêng vẹo ra hẳn sân đấu, trong miệng lè nhè ngâm nga rằng:

Túy lý càn khôn đại,

Hồ trung nhột nguyệt trường,

Tranh tiên ngộ tất thắng, Mạc tái phí tư lượng...

(Tạm dịch nghĩa: trong túy càn khôn lớn, ngày tháng bị nhốt trong bầu rượu, tranh tài mình sẽ thắng, may đừng phí sức nghĩ ngợi nhiều...)

Trong những sự sắp đặt và giọng nói của Cửu độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết, hình như nắm chắc phần thắng về mình lắm? Nhưng Túy Đầu Đà cũng vờ say với điệu cũng ngông cuồng không kém gì Đoạt Hồn Kỳ ác! Khiến cho Thiên Si đạo trưởng là người xưa nay tự hào từng đoán trước những sự sắp xảy ra như thần ấy, lúc này cũng phải nghi ngờ đầy mình, chẳng hiểu đôi bên đã có mưu kế múa rối gì đây?

Cả bốn người dự cuộc, đều bước ra sân đấu, Cửu Độc Thư Sinh Cơ Thiên Khiết liếc nhìn quả cầu mà chính do tay mình gắn lên trên đỉnh trúc đình, miệng nở một nụ cười nham hiểm đắc ý, rồi quay sang Cửu trượng thần ông Đàm Bách Thủy rằng:

- Này Đàm huynh, chờ chúng tôi lên xông các ngọn đỉnh Đông, Tây, Nam, Bắc xong xuôi đâu đó rồi hãy giơ tay làm hiệu, lúc ấy sẽ do Tú sĩ nghèo phát hiệu lệnh để mở màn cho cuộc đấu tranh đoạt đồng cầu trên chóp trúc đỉnh!

Cửu Trượng Thần ông lúc này như gà bị đá bại, hùng khí tuy đã tiêu tan hết, nhưng vẫn không tiện từ chối, bèn gật đầu nhận lời, Cửu Độc Thư Sinh cùng với Bát chỉ phi ma Tư Không Diêu, Thiên Si đạo trưởng, Túy Đầu Đà, ai nấy lo dùng thuật khinh công của mình leo lên phía đỉnh vách đá cheo leo!

Những bức vách cao gần cả trăm trượng, từ trên phi xuống thì nhanh, nhưng muốn leo lên tuốt trên đỉnh ấy, cũng phải mất một quãng thời gian tương đối.

Thượng Quan Linh bước gần tới cạnh Nam bút Gia Cát Dật, đưa tay chỉ cây Phong ma đồng Đoạt Hồn Kỳ khẽ cau mày hỏi:

- Thưa Gia Cát lão tiền bối, cây Phong ma đồng Đoạt Hồn Kỳ của Đoạt Hồn Kỳ thiệt đã xuất hiện lâu như vậy, sao giờ còn chưa thấy người ta xuất hiện kìa? Sau cuộc tranh đoạt đồng cầu này chấm dứt, cuộc La Phù đại hội này chẳng kết thúc là gì?

Nam bút Gia Cát Dật cũng cho rằng cây binh khí của Chân Đoạt Hồn Kỳ đã xuất hiện như thế, không lý gì người ta lại không xuất hiện? Nhưng tại sao mãi giờ này vẫn chưa thấy người đâu? Thật khó hiểu nguyên do tại sao?

Đang lúc Nam Bút suy tính trong đầu óc, mắt cũng chăm chú theo dõi hành động leo vách của Đoạt Hồn Kỳ ác ở hướng Nam, nhưng Gia Cát Dật đã nhanh mắt nhận ra một chuyện lạ, bèn nhẹ tiếng nói với

Thượng Quan Linh:

- Đoạt Hồn Kỳ thiệt đã đến, giờ đang ẩn thân ngay trên đỉnh phía Nam! Thế nào Cửu Độc Thư Sinh lên tới đỉnh vách sẽ đụng độ ngay, vậy tấn tuồng chân giả Đoạt Hồn Kỳ lập tức được diễn trước tiên cũng chưa biết chừng?

Chương 29: Thiên hương ấu triển chân kỳ

Thượng Quan Linh nghe Nam bút Gia Cát Dật nói vậy cố ngước mắt nhìn lên phía đỉnh hướng Nam, tuy bóng trăng khá sáng, nhưng chẳng thấy gì, nhưng cậu biết những người cao thủ như Nam Bút, tuyệt nhiên không thể nào nhìn nhầm lẫn được! Bèn tự lẩm bẩm rằng:

- Vị Đoạt Hồn Kỳ thiệt này, tuy thuộc hạng thần xuất quỉ nhập như thế, nhưng theo ý vãn bối nghĩ, rất có thể còn không bằng Tiêu diêu lão nhân Chung Ly Triết đâu!

Nam bút Gia Cát Dật mỉm cười hỏi nguyên do, Thượng Quan Linh trả lời:

- Vừa rồi đây, trước khi Chung Ly lão nhân đi, ông ta đã dùng đến thần công Luyện khí phát tơ, truyền âm nhập mật, đưa tiếng nói vào tai vãn bối, và nói rằng tí nữa đây Đoạt Hồn Kỳ thiệt sẽ xuất hiện, bởi ông ta không muốn gặp mặt người này, nên đã mượn cớ rút đi êm nhẹ như vậy về Côn Lôn, nay quả nhiên Đoạt Hồn Kỳ thiệt đã đến, như thế thì sự thần xuất quỉ nhập của Đoạt Hồn Kỳ thiệt chẳng cũng bị Chung Ly lão nhân biết trước cả đấy sao? Nội chuyện tiên đoán này cũng đủ khiến chúng mình phục rồi!

Nam bút Gia Cát Dật ngoại trừ võ công ra, thường còn tự phụ về cơ trí xét đoán của mình! Nhưng nay thấy mình đã tổn hao nhiều tâm tư suy nghĩ, vẫn chưa thể nào khám phá rõ về sự bí ẩn của hai nhân vật thần bí như Chung Ly Triết và Đoạt Hồn Kỳ thiệt! Bất giác trong lòng lại nghĩ rằng: thật là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên (mình giỏi còn có kẻ giỏi hơn), trong bụng lập tức quyết định nhanh, chờ xong cuộc đại hội La Phù, mình sẽ đi tu ẩn một nơi kín đáo cũng chẳng màng gì đến tranh kỳ đấu thắng với thiên hạ, vui với cảnh nuôi hạc nhìn mây, minh tâm dưỡng tính, bảo giữ và tu luyện những diệu quyết thượng thặng của nguyên chân cho rồi!

Trong lúc ấy trên bốn bức vách cheo leo của các hướng Đông, Tây, Nam, Bắc, từ Thiên Si đạo trưởng, Túy Đầu Đà, Cửu Độc Thư Sinh, Bát chỉ phi ma Tư Không Diêu, ai nấy đều lo giữ về khí lực tinh nhuệ của mình để tí nữa tranh đồng cầu, nên họ cứ việc ung dung đủng đỉnh leo, mà không một ai muốn phí sức đề khí vọt nhanh trong lúc này!

Còn phần Nam bút Gia Cát Dật và Thượng Quan Linh, chẳng ai bảo ai, cả hai đều chăm chú dồn nhãn tuyến của mình về đỉnh hướng Nam, cốt xem Đoạt Hồn Kỳ giả Cửu độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết sau khi lên đỉnh núi đá, Đoạt Hồn Kỳ thiệt có chịu xuất hiện và ra tay bằng cách nào?

Cửu độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết nào đâu có ngờ trên đỉnh núi hướng Nam mình đang leo đây lại có người ẩn núp sẵn bên trên chính là Đoạt Hồn Kỳ thiệt mà mình vẫn hoảng vía kinh hồn nơm nớp bấy lâu nay? Chỉ thấy Cơ Thiên Khuyết vẫn ung dung cử bước chân thoăn thoắt leo lên. Sau khi đến đỉnh ngoảnh mặt nhìn hết ba phía Đông, Tây, Bắc một lượt, thấy chưa đủ mặt bèn đứng khoan thai hít hà không khí u nhã của Thiên Hương Ấu một hồi!

Trông bề ngoài Cửu độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết như thanh nhàn lắm, nhưng sự thật trong lòng lúc này đang lo lắng về kế hoạch âm mưu trong cuộc đại hội Thiên Hương Ấu, vì bề ngoài của cuộc so tài đều nhắm vào thi thố khinh công, ám khí binh đao và chưởng lực để tranh đoạt quả đồng cầu trên chóp trúc đình, đồng thời đây cũng là một trận so tài cuối cùng của đại hội, lẽ dĩ nhiên là một cuộc so đấu vô cùng hồi hộp và gay cấn tuyệt độ! Lúc này dưới ngôi trúc đình của Thiên Hương Ấu, toàn đám quần hùng cả hai phe tà chánh đều im lặng, chờ đợi cuộc đấu sắp diễn ra! Khiến cho toàn cảnh tuyết mai của vùng Thiên Hương Ấu im lặng phắc.

Ngay trong cảnh giới im tịch như tờ ấy, bỗng Cửu độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết nghe có một giọng nói rất nhẹ truyền vào tai mình, âm giọng này rất kỳ dị, để ý nghe kỹ, nhưng nhận không ra tiếng nói từ đâu truyền đến? nhưng vẫn có thể nghe rõ ràng tiếng ngâm nga phảng phất rằng:

- Cửu giới vô biên ngộ thị biên, chúng sinh nan độ thành năng độ!

Cửu Độc Thư Sinh tin tưởng về thính giác của mình không thể nào sai lạc được? Nhưng cố ý làm ngơ như không nghe, đưa mắt lén nhìn khắp tứ phía, chỉ thấy một khoảng trống trên đỉnh núi này, chu vi bề rộng ước ba trượng vuông, không có cây cao, mà chẳng có đá lớn gì, riêng phía Tây là một vườn vách nhỏ mọc đầy rêu xanh ra, đâu còn chỗ nào có thể ẩn nấp được một bóng người, vậy thì tiếng nói kia bộ mình bị ảo tưởng gì ám ảnh ư?

Cửu Độc Thư Sinh vừa nghĩ đến đây, bỗng giọng ngâm thình lình biến đổi hẳn sang bài hát Chung Ly lão đã nghêu ngao hát trước khi rời khỏi Thiên Hương Ấu Vạn Mai Cốc này, chỉ nghe âm điệu lanh lảnh rằng:

Hà tất điên cuồng trao danh vọng?

Chẳng thà theo ta về non cảnh,

Đến thì Tiêu diêu, đi cũng Tiêu diêu!

Giọng ngâm thình lình này, đã khiến cho Cửu độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết nhận ngay phương hướng nơi phát ra âm thanh, thì ra ngay nơi men sườn của ngọn đỉnh mình đang đứng đây có người ẩn nấp. Đôi vai khẽ nhích, vụt triển luôn ngọn khinh công tuyệt đỉnh của mình là Di hình hoán ảnh, nhoáng vèo ngay sang hơn hai trượng, nhìn thẳng luôn khe sâu vô tận tối om ấy một hồi, thình lình tụ hết chân lực vào đôi song chưởng dùng ngay ngọn Thất Sát Hàn Linh âm công, một luồng gió buốt lạnh được quạt mạnh ngay xuống hang khe sâu tối mù!

Những rêu xanh cạnh sườn vách đá phía tây cũng bị ảnh hưởng của ngọn gió Thất Sát Hàn Linh âm công khiến cho bị bạt mất một tảng lớn bay tung khắp phía, chỉ nghe những tiếng gãy răng rắc của nhánh cây thông phía dưới, nhưng nào đâu hề thấy bóng dáng của ai đâu?

Trong lúc Cửu độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết còn ngẩn người ngạc nhiên không hiểu vì sao, thì bên tai lại có tiếng rằng:

- Cửu độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết ở đâu?

Nhưng giọng nói kỳ này không giống hai lần trước, đâu là giọng nói dùng chân khí hẳn hoi, thì ra đây là giọng nói của một trong Càn Khôn Ngũ Tuyệt là Nam bút Gia Cát Dật phát ra!

Cửu độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết không ngờ rằng đối phương lại biết đích xác đến bộ mặt thật của mình như thế được? Vội ngửng nhìn bốn phía, thì ra Thiên Si đạo trưởng, Túy Đầu Đà và Bát chỉ phi ma Tư Không Diêu, đều đã đứng hết trên ngọn đỉnh của ba hướng Đông, Tây, Bắc ai nấy đang sửa soạn chuẩn bị nhắm tia nhìn xuống phía trúc đình đợi chờ hiệu lệnh của Nam bút Gia Cát Dật và hiệu phất tay của Cửu trượng thần ông Đàm Bách Thủy!

Cơ Thiên Khuyết liếc nhanh xuống đám quần hùng đứng tụ họp nơi trúc đình ở phía dưới xong, miệng nở một nụ cười đắc ý bí hiểm, giờ này đâu còn nhớ gì những tiếng nói quái lạ vừa rồi như: Cửu giới vô biên ngộ thị biên, chúng sinh nan độ thành năng độ! và cả những câu: Hà tất điên cuồng tranh danh vọng? đến thì Tiêu diêu, đi cũng Tiêu diêu...? Rút trong mình ra ngay lá cờ đoạn đỏ sọ người trắng, đồng thời chuẩn bị sẵn một mớ Đoạt Mệnh kim châm nắm hết bên tay phải?

Nam bút Gia Cát Dật và Cửu trượng thần ông Đàm Bách Thủy, thấy các hướng Đông, Tây, Nam, Bắc, ai nấy đều đã sẵn sàng hết, đôi bên bèn ra dấu cho nhau, phát luôn hai tiếng sáo như long ngân xé không gian?

Hiệu lệnh vừa nổi lên thì bốn vị cái thế cao thủ trong võ lâm như Tây đạo Thiên Si, Cửu độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết, Đông tăng Túy Đầu Đà, Bát chỉ phi ma Tư Không Diêu, đều đã dùng hết những tuyệt học về thân pháp khinh công của mình, lúc này mọi người phía dưới chỉ thấy bốn bóng người từ trên bay nhanh xuống như bốn sao băng!

Thiên Si đạo trường phía đông cùng với Cửu độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết từ phía Tây, khi cả hai gặp mặt nhau tại lưng chừng đường, cả đôi bên đã ra tay giao tranh ngay!

Cửu độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết tuy đã sắp sẵn kế độc đâu vào đấy, nhưng chưa đến nỗi sơn cùng thủy tận thì vẫn chưa chịu thi hành độc kế của mình, bởi Cơ Thiên Khuyết vẫn muốn ỷ những võ công trong U Mịch Thập Tam Kinh mà đã luyện xưa nay, để cùng chọi trống mái một phen với nhóm Càn Khôn Ngũ Tuyệt, nên khi tung mình bay xuống đến lưng chừng đường, thấy Thiên Si Tây Đạo cách bốn trượng về bên cánh trái của mình, cũng đang là là bay xuống, có phần còn nhanh hơn mình, bèn cắn chặt răng hàm, thình lình vèo thân sang phía trái ba bước, vung tay phạt luôn hơn mười cây Đoạt Mệnh kim châm, nhắm thắng các yếu huyệt của Thiên Si đạo trường đánh tới!

Sau khi đánh Đoạt Mệnh kim châm ra, Cửu độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết mới lên tiếng lạnh lùng rằng:

- Lão già Thiên Si kia? Hãy rán nếm thử mùi vị Đoạt Mệnh kim châm của ta xem sao?

Tiếng vừa chấm dứt, mười ngọn ánh óng vàng vùn vụt bay nhanh tới sau ót của Thiên Si đạo trưởng, khoảng cách đã gần kề lối năm thước.

Thiên Si như đã dự phòng từ trước, đến đầu cũng chẳng buồn ngoảnh lại, bèn bứt luôn hết những sợi lông ngựa còn lại trên Trường vĩ vân phất của mình, từ dưới nách tung luôn các sợi lông đuôi ngựa ra, bên dưới mọi người chỉ thấy toàn những chỉ bạc óng ánh đánh ra, đồng thời giọng cười ha hả của Thiên Si rằng:

- Xưa kia, Tú sĩ nghèo của tôi đã bị mất một sợi lông trên cây Kinh thần bút, còn Si đạo sĩ cũng bị mất luôn một sợi lông đuôi ngựa trên cây Trường vĩ vân phất! Nay Gia Cát Dật đã hủy cây bút Thiên tự đệ nhất hiệu ấy, tôi có lý nào còn giữ lại những sợi lông đuôi ngựa này làm gì? Vậy xin tặng hết toàn bộ cho huynh vậy!

Cả một đám chỉ bạc ấy, cũng có trên mấy trăm sợi không những đã đánh rớt hết những ám khí Đoạt Mệnh kim châm của Cửu độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết mà còn hóa thành như một cơn mưa chỉ bạc bao trùm hết cả toàn thân Cơ Thiên Khuyết là khác!

Cửu độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết không thể nào ngờ rằng Thiên Si lão đạo lại có thể đi bứt hết lông của cây binh khí nổi danh của mình đi làm ám khí như thế!

Cửu Độc Thư Sinh biết ngay mình đón đánh lúc này đã bị thất lợi hẳn, nếu giờ lại né mình để tránh cơn mưa bạc của Thiên Si ấy, mình càng bị lọt về sau xa thêm, như thế hòng gì đuổi kịp đối phương!

Nghĩ vậy nên lập tức dồn hết Thất Sát Hàn Linh âm công, phong tỏa hết trăm huyệt yếu trong mình, hét lên một tiếng lớn, cây cờ đoạn đỏ sọ người trắng trên tay vung quạt mạnh ra, một luồng cuồng phong buốt lạnh tạt ngay sang đám mưa chỉ bạc, đám quần hùng phía dưới chỉ thấy một đám chỉ ủ rũ lả lướt như đuôi diều bay dần xuống, còn toàn thân của Cửu độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết nhân ngay luồng gió do mình quạt thốc ra ấy, vọt bổng mình theo sát nút ngay sau Thiên Si đạo trưởng!

Tuy ngọn gió Đoạt Hồn Kỳ xưa kia từng đã thắng Ngọc tiêu lang quân Phan Ngọ tại Kỳ Liên Sơn, nhưng nay đối thủ đâu phải tay vừa gì! Nhất là trong những sợi chỉ bạc ấy, sợi nào cũng ngầm chứa có Thái Huyền chân khí ở trong uy lực đâu phải vừa gì?

Tuy ngọn gió kỳ phong Đoạt Hồn Kỳ của Cửu độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết đã phá hẳn được đám mưa chỉ bạc của đối phương, đồng thời người cũng tung bổng lên tránh thoát vòng vây, nhưng góc mũi cờ Đoạt Hồn Kỳ, và dưới gấu áo bào đen, mỗi nơi bị một sợi lông đuôi ngựa đính găm vào!

Khi bổng vọt người lên ấy, cây cờ Đoạt Hồn Kỳ lập tức phất mạnh ra phía sau để mượn sức phản lực ấy lao thân cấp tốc đuổi sát Thiên Si đạo trưởng, tay trái lại rút ra bảy tám cây Đoạt Mệnh kim châm, tay phải cây Đoạt Hồn Kỳ quạt thốc về với một thế Long xà kỳ ảnh (bóng cờ như rồng như rắn), chụp thẳng vào sau ót đối phương, trong bụng nghĩ thầm xem ngươi còn đám lông đuôi ngựa nào nữa thôi cho biết? Chỉ cần mình lo bám chặt lấy Thiên Si Tây Đạo, thì Bát chỉ Phi Ma Tư Không Diêu, với lối khinh công tuyệt đỉnh của thế Triển dực phi vân, và hai môn ám khí rất độc là Huyền âm tử ngọ đinh cùng Bạch cốt đoạt hồn sa, thế nào cũng có mòi thắng nổi Đông tăng Túy Đầu Đà để đến đích trúc đình trước tiên.

Sự tính toán của Cửu độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết kể đâu vào đấy lắm! Nhưng gã đã quên hẳn là cây Trường vĩ vân phất, tuy đã mất hết lông đuôi ngựa, nhưng cây cán vẫn còn cầm trên tay. Trước cảnh kỳ ảnh ánh kim đánh tới sau ót ấy, Thiên Si đạo trưởng thình lình bả vai bên phải trĩu xuống, thân mình quay vụt lại phía sau nửa vòng, tay trái từ ngực phạt ra luồng kình phong ngầm chứa Thái Huyền chân khí, chấn văng hết những mũi Đoạt mệnh kim châm óng ánh của Cửu độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết, cán Trường vĩ vân phất bên tay phải phất lên đánh bạt hẳn cán cờ Đoạt Hồn Kỳ!

Thiên Si đạo trưởng sau khi gỡ xong hai thế kỳ ảnh và kim châm ấy, chờ cho đúng lúc Cửu độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết vừa hạ thân xuống, nghĩa là trong lúc không dễ gì tung mình lên kịp ấy, mới ra tay trả đòn, nhưng khi nhìn thấy trên góc cờ và dưới gấu áo bào đen của Cơ Thiên Khuyết, đều bị lông đuôi ngựa của mình cắm dính, bất giác Tây Đạo quăng luôn cán trường vĩ vân phất đi, cất tiếng cười ha hả!

Cửu độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết thấy Thiên Si rây Đạo đột nhiên cười như thế, bất giác ngẩn người ngơ ngác! Vội liếc nhanh mắt nhìn vào trên thân mình và cây cờ của mình, bất giác bộ mặt cảm thấy nóng bừng trong chiếc mặt nạ da người.

Nhưng sự bừng nóng ấy đã không ảnh hưởng gì đến độc kế thâm hiểm của Cửu độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết, càng không giảm bớt nổi dã tâm tham vọng của y, đột nhiên y cũng lạnh lùng lên tiếng rằng:

- Lão già Thiên Si kia, ngươi đừng vội đắc chí như vậy? Trong trận đấu này, hễ ai cướp đoạt được Đồng cầu trên chóp đỉnh trúc đình, kẻ đó mới kể là kẻ thắng trận! Vậy ngươi hãy tiếp thử vài ngọn kỳ phong và ngọn Hàn Linh Quỉ Thủ của ta đã!

Tiếng vừa dứt thì thế đánh cũng được tung ra luôn, giơ ngay năm ngón tay bên trái thành ngọn trảo, nhắm ngay bả vai của Thiên Si đạo trưởng bấu tới, lá cờ đoạn đỏ như máu tươi bên tay phải, phất hẳn ra ngoài rồi quyện nhanh vào trong, lúc này trên tay Cửu Độc Thư Sinh nghiễm nhiên đã có một cán đồng côn có mũi nhọn, cây Đoạt Hồn Kỳ biến thành ngọn thương đồng, nhắm ngay bụng dưới Đan điền của đối phương đâm mạnh sang nhanh như một tia điện!

Trong hai thế đánh này tuy tốc độ khác nhau chỗ đi trước nơi đến sau, nhưng đã chia đồng hai đường trên và dưới công hãm tới một lúc, hơn nữa Quỉ trảo ngầm chứa hơi hàn độc, cán cờ lại lao tới một thế dũng mãnh như thế oai lực quá dữ dội phi thường!

Thiên Si đạo trưởng cũng thừa biết Đoạt Hồn Kỳ ác đây là loại giả mạo do Cửu Độc Thư Sinh đội lốt, nhưng cũng là một nhân vật hơi khó đấu, nay người ta đã dùng đến ngọn Hàn linh Quỉ trảo cùng phối hợp thế độc ác của cán cờ Đoạt Hồn Kỳ, tiến sát đánh ác như thế cũng đâu dám chểnh mảng, lập tức vận Thái Huyền chân khí giữ kín toàn thân, đồng thời giở hết ngọn 72 thế huyền thiên chưởng pháp và lối thân pháp du tiên của mình sáng tạo ra nghênh địch!

Giờ xin tạm gác trận đấu của Thiên Si và Cửu độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết đang diễn ra như cảnh nước sôi trào ngọn lửa ấy lại! Cây bút cùn xin quay sang hướng Tây và Bắc, nơi mà hai vị cao thủ võ lâm cũng đang trổ tài từ trên đỉnh vách cao hơn trăm trượng ấy đâm bổ xuống trúc đình, hai vị ấy không ai xa lạ hơn là Đông tăng Túy Đầu Đà và Huyền âm giáo chủ Bát chỉ phi ma Tư Không Diêu!

Lối thân pháp khinh công Triển dực phi vân của Tư Không Diêu, ngoại trừ công lực ra, lại còn thêm chút đầu óc tính toán bên trong nữa là khác! Thì ra chiếc áo bào mà Bát Chỉ Phi Ma mặc ấy, đã được chế tạo bằng một thứ hàng đặc biệt, khi tụ dồn những chân khí nội gia ngầm truyền vào hai ống tay áo ấy, lập tức có thể phồng lên thành như đôi cánh chim đại bàng để chiều theo thế gió, kẻ thường khinh công có giỏi đến mức độ nào đi nữa, cũng không mạo hiểm từ trên đỉnh hiểm trở phía Bắc ấy quăng mình xuống!
Bởi vậy nên Bát chỉ phi ma Tư Không Diêu đối với lối so tài tranh đua này, đã nắm chắc phần thắng về mình, cho rằng người khác đều phải vèo nhoáng từng chặng một để phi xuống, còn phần mình thì có thể ỷ lại vào bộ áo đặc biệt để bay thẳng xuống, lo gì mà mình không tới đích trước hơn mọi người mà khi cướp được quả đồng cầu, chừng ấy bao nhiêu hận nhục đều rửa sạch hết trước mắt quần hùng đại hội hôm nay đây!

Khi hiệu lệnh của Nam bút Gia Cát Dật và Cửu trượng thần ông Đàm Bách Thủy vừa phát ra, Tư Không Diêu bèn lập tức giở ngay ngọn khinh công tuyệt thế của mình, tung mình vọt hẳn ra trước hơn năm trượng, rồi dồn hết Huyền Âm kình lực vào hai ống tay áo phồng hẳn lên như đôi cánh chim đại bàng, từ trên cao hơn năm trượng ấy quăng mình lướt xuống!

Ngay trong khi Tư Không Diêu tung mình bay xuống ấy, lão đưa mắt nhìn hướng Tây, thấy ngay lối thân pháp của Đông tăng Túy Đầu Đà, bỗng trong lòng mất hết sự tin tưởng nắm phần thắng về mình!

Thì ra Đông tăng Túy Đầu Đà đã nhận rõ từ trước về các phương hướng Đông, Tây, Nam, Bắc, chỉ có hướng Bắc là gần hơn hết, ác nỗi lại bị kẻ giỏi về khinh công Triển Dực phi vân như Bát chỉ phi ma Tư Không Diêu bắt thăm trúng nên nghĩ ngay rằng mình phải xuất kỳ binh mới hòng chiếm phần thắng về mình.

Hiệu lệnh dưới trúc đình vừa nổi lên, Đông tăng Túy Đầu Đà chạy ngay ra men sườn, nhưng bởi hướng Tây này địa thế dốc dài xoai xoải, không sâu hoắm như hướng Bắc cao trên trăm trượng ấy, nên khi Đông tăng Túy Đầu Đà vừa chạy đến men sườn để lấy đà tung mình ra, thì đằng kia Bát chỉ phi ma Tư Không Diêu đã quăng mình xa hẳn vị trí đến bốn trượng.

Túy Đầu Đà đã sẵn định kế trong lòng, nên chẳng coi sự chậm trễ về khoảng cách trên bốn trượng ấy vào đâu, bỗng nổi lên một chuỗi cười lớn, ngước mặt lên trên trời, phun hẳn ra một vòng tửu tuyến (rượu thành ngòi) mượn ngay sức phản động lực của tửu tuyền mình đang phun lên ấy, toàn thân bèn như một sao băng vùn vụt lao hẳn xuống.

Với lối phi thân lạ lùng như thế! Khiến Bát Chỉ Phi Ma đã phải nửa khóc nửa cười, vừa giận vừa kinh!

Ngôi trúc đình bên dưới, Bắc kiếm Phổ Côn cười ha hả với Nam bút Gia Cát Dật rằng:

- Này Gia Cát huynh, Túy hòa thượng kể cũng lắm trò ma tịt thật, không ngờ trước khi lâm trận, hòa thượng lại uống hết hồ lô rượu đến thế là để dùng trong lúc này. Tuyệt diệu lắm! Tuyệt diệu lắm!

Đôi mắt sáng ngời Nam Bút nhìn về phía Nam, rồi mỉm cười rằng:

- Diệu kế này của Túy hòa thượng, quả thật ngoài sự tưởng tượng của Gia Cát Dật! Nhưng có một chuyện là tôi không làm sao giải thích nổi là: vừa rồi chính mắt tôi đã trong thấy Chân Đoạt Hồn Kỳ hiện thân ngay trên đỉnh vách hướng Nam, nhưng sao từ lúc Cửu độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết giao tranh với Thiên Si Tây Đạo từ nãy đến giờ mà vẫn chưa thấy bóng dáng Đoạt Hồn Kỳ thiệt xuất hiện kìa...?

Thượng Quan Linh đứng cạnh lên tiếng rằng:

- Thưa Gia Cát lão tiền bối, hướng Nam cách đây cũng không gần gì, ngài chỉ mới thoáng thấy có bóng người hiện mập mờ như thế làm sao có thể quả quyết là Đoạt Hồn Kỳ thiệt được?

Gia Cát Dật cười rằng:

- Với lối ăn mặc quái dị của Đoạt Hồn Kỳ ấy, có xa mấy cũng có thể nhận ngay ra được, đồng thời hai Đoạt Hồn Kỳ ác và thiện ấy đều có mặt tại Thiên Hương Ấu này đây, thì Đoạt Hồn Kỳ nhoáng hiện trên đỉnh phía Nam ấy, không phải Đoạt Hồn Kỳ thật, chẳng lẽ lại còn có đệ tứ Đoạt Hồn Kỳ nữa sao?

Kẻ ngồi bên cạnh là Thiểm điện thần khất Gia Minh mặt đỏ gay lên, chực lên tiếng, nhưng vì trước mắt đang theo dõi cuộc tranh gay go đầy tính chất căng thẳng tột độ giữa Đông tăng Túy Đầu Đà và Bát chỉ phi ma Tư Không Diêu, khiến cho đám quần hùng hai bên đều hồi hộp lo ngại cho phe mình, ai nấy nín thở im phăng phắc chờ đợi!

Thì ra Đông tăng Túy hòa thượng, ngửng đầu phun vòi rượu để mượn sức phản lực thả nhanh thân hình xuống ấy, chỉ trong nháy mắt, khoảng cách bốn trượng ấy, đã bị Đông tăng Túy Đầu Đà bắt kịp ngay!

Nhưng với lối giáng thân như sao băng ấy dù khinh công có giỏi đến đâu, cũng khó tránh khỏi cảnh tan xương nát thịt mất! Cho nên Túy Đầu Đà trên trăm trượng lao mình xuống ấy, rõ ràng đã vượt hẳn Bát chỉ phi ma Tư Không Diêu, và đã sắp sửa gần đến đích, thế nào cũng cần phải hãm bớt tốc độ lao xuống kinh người ấy, Đông Tăng bèn hét lên một tiếng thần oai, hai tay phạt luôn hai chưởng xuống đất, đồng thay luôn thế phun rượu bằng cách cúi đầu xuống phía dưới đất thế là tốc độ giáng người xuống của Đông tăng Túy hòa thượng khởi sự chậm hẳn lại trông không khác nào như một con rồng đang phun nước xuống!

Hai ngọn phách không chưởng nhanh và mạnh tuyệt luân cộng thêm ngòi rượu thơm phun đều nhắm hẳn phía dưới phạt ra, quả đã nhờ sức phản chấn kình lực ấy mà Đông tăng Túy Đầu Đà đã lấy được thăng bằng của tốc độ phi hành thuật khi cách mặt đất còn lối hơn trượng thình lình giảm hẳn tốc độ xong nhẹ nhàng lướt thân vèo xuống mặt đất!

Nhưng khi Túy Đấu Đà chân vừa chạm mặt đất, bên tai đã nghe tiếng cười gằn của Bát chỉ phi ma Tư Không Diêu, trước mắt tức đã bị bảy chấm xanh đậm của hàn tinh lạnh buốt đang ùn ùn bao chụp tới!

Thì ra trong lúc Túy Đầu Đà phạt phách không chưởng lực và phun vòi rượu để hãm bớt tốc lực ấy, Bát chỉ phi ma Tư Không Diêu cũng đã gần chạm mặt đất!

Tư Không Diêu đã ngầm tính kế độc từ trước, nhưng trong lúc phi thân xuống còn phải lo chế ngự hai cánh áo đặc biệt của mình, nên không thể nào ra tay đánh lén đối phương!

Nay chân vừa chạm mặt đất, lập tức thi hành độc thủ ngay! Tay áo cánh trái phạt ra một cái, bảy mũi Huyền âm tử ngọ đinh màu xanh xám lập tức bay vụt ra như bảy ngôi sao sáng xanh đánh sang Đông tăng Túy Đầu Đà!

Tay phải bồi thêm một Huyền âm Chưởng, khiến cho tốc độ của bảy mũi Huyền âm tử ngọ đinh tăng nhanh và gây thêm oai lực vô biên lúc cấp bách này!

Đông tăng Túy Đầu Đà trong lúc từ trên cao phi thân xuống vừa thu xong thế, đã bị đối phương tập kích thình lình như vậy, quả thật cũng hơi khó xoay sở để đối phó!

Nhưng nhân vật trong Càn Khôn Ngũ Tuyệt đâu phải tay tầm thường gì? Trước cảnh nguy cơ thập tử nhất sinh đó tinh thần vẫn không hề nao núng chút nào, vội ườn ngay ngực ra, tay phải lập tức từ trong tăng bào rút nhanh ra, và dùng luôn ngọn Đại ưng trảo (móng vua chim ưng), bấu đứt luôn sợi thắt lưng bằng tơ nơi ngang bụng của mình, thế là cả một cánh áo tăng bào tụt hẳn ra và bay bổng lên theo sức quay thân của Đông tăng Túy Đầu Đà, trong lúc này cánh áo bào của Đông tăng Túy đã hóa thành như một đám mây màu tro chùm cuốn rớt hết những ngọn Huyền âm tử ngọ đinh của Bát chỉ phi ma Tư Không Diêu xuống đất?

Đông tăng Túy Đầu Đà sẵn đà quay thêm một vòng nữa, tụt phứt hẳn chiếc áo bào bên ngoài, rút luôn đôi Long hổ cương hoàn chuyển luôn kình lực phách không vào đôi vòng, nhắm ngay bả vai của Bát chỉ phi ma Tư Không Diêu bửa xuống!

Ngọn binh khí độc đáo Liên hoàn kim tố nhật nguyệt song luân của Tư Không Diêu đã hủy mất, nay đâu dám tay không hứng tiếp đôi Long hổ cương hoàn nặng cả nghìn cân ấy của Túy Đầu Đà? Bả vai khẽ nhích với một thế Nhược liễu tà phong (liễu yếu chiều theo gió xiên), nhoáng thân nhanh ra hẳn ba bước, tay phải quay ngược lại đánh ra một Huyền âm công về phía Đông tăng Túy Đầu Đà!

Lúc này trong bụng Túy Đầu Đà nghĩ rằng đây là một trận so tài để tranh đoạt quả Đồng cầu trên chóp đỉnh trúc đình, trận quyết liệt này cũng là trận then chốt để phân chia thắng bại của đôi bên, không thể nào sơ ý được! Hai nữa lại thấy Thiên Si đạo trưởng cũng tự nhận là không thể nào chịu đựng nổi ba chưởng liên tiếp của ngọn Huyền âm Chưởng! Nên lúc này thấy đối phương dùng Huyền âm chưởng lực mãnh liệt quất tới lập tức dồn luôn đôi Long hổ cương hoàn qua tay trái hết, tay phải từ trước ngực đẩy ngầm ra ngọn La Hán kình khí, hóa thành một ngọn gió ồ ạt lên không nghênh tiếp!
Lối của Thiên Si là bó tay chịu đòn, nhưng nay Đông tăng Túy Đầu Đà vung La Hán Kình tiếp đánh, hai lối đánh lẽ đương nhiên đã khác xa nhau? Huyền âm Chưởng thì âm nhu vô song, La Hán Kình lại dương cương tuyệt luân, hai ngọn thần công hiếm thấy trong võ lâm này, ngang nhiên đụng chạm với nhau như thế, một tiếng bùng dữ dội phát ra thinh không, những cát bụi cây lá xung quanh ngọn gió kình lực ấy đã bay tứ tung khắp một vùng. Đông tăng Túy Đầu Đà và Bát chỉ phi ma Tư Không Diêu, cả hai đều bị chấn giật lùi ba bước!

Kẻ oai trấn Nam Hoang như Huyền âm giáo chủ lòng không phục, mà cả đến lừng danh nhất tuyệt trong Càn Khôn lại càng không phục, trong tình trạng tâm lý của đôi bên đều giống nhau như thế, một bên như hổ gầm, một bên như long ngân, cuồng phong đôi bên lại tiếp tục giao đấu.

Nhưng liên tiếp một hơi bốn năm ngọn chưởng phong như di sơn đảo hải đánh ra của đôi bên ấy, khiến cho cả hai vị kỳ nhân cái thế trong võ lâm này, máu huyết nóng ran lên cùng mình, nội tạng ngũ phủ quay lộn hồi hồi, tuy vậy mà đôi bên vẫn chưa thể nào phân rõ thắng bại về ai!

Bát chỉ phi ma Tư Không Diêu vốn là kẻ lòng dạ đa mưu, ngầm nghĩ nếu cứ đánh thế này với đối phương, thì quả đồng cầu trên chóp đỉnh ngôi đình tranh kia, thế nào cũng bị Thiên Si đạo trưởng từ hướng Đông hoặc là Đoạt Hồn Kỳ ác từ hướng Nam phi xuống cướp hớt tay trên mình mất, vậy thì mối hận nhục của mình làm sao mà mong thực hiện được theo ý muốn?

Dưới sự nghĩ ngợi để lộ tung tích ấy, và sau khi hứng tiếp một hơi năm chưởng kịch liệt ấy, bèn ngấm ngầm chuyển mình quay lưng về hướng trúc đình, trong khi đó lại vừa gặp lúc Đông tăng Túy Đầu Đà thu cất đôi Long hổ cương hoàn, song chưởng lại đẩy luôn một ngọn La Hán Kình phong ra nhắm ngay ngực địch thủ đánh tới!

Bát chỉ phi ma Tư Không Diêu mừng thầm kế mình đã thành, cũng giơ hẳn tay lên, nhưng không phải để tiếp hứng chưởng phong của đối phương, mà lại lợi dụng ngay hai vạt áo như cánh chim của mình, quạt mạnh xuống đất, giở luôn ngọn khinh công tuyệt đỉnh của mình và đồng thời mượn luôn sức gió La Hán Kình của Đông tăng Túy hòa thượng đánh tới đó, tung mình vọt bổng hẳn lên bốn trượng, nhắm ngay đỉnh chóp trúc đình lao thân lên!

Thấy hành động biến đổi thình lình của Bát chỉ Phi ma Tư Không Diêu như thế, Đông tăng Túy Đầu Đà biết mình đã mắc mưu, hiện chỗ mình đứng lại cách đỉnh chóp ngôi trúc đình lối mười trượng, Bát Chỉ Phi Ma lúc này lại cướp mất quyền ưu tiên như thế ắt khó lòng mà đuổi kịp được!

Trong bụng Đông Tăng chỉ lo ngại về oai danh Càn Khôn Ngũ Tuyệt sẽ vì lỗi sơ suất của mình mà mất thanh danh chăng? Đông tăng Túy Đầu Đà hét lên một tiếng như long ngân, vội giơ ngay ngọn khinh công thượng thặng của Phật môn là Thiên long ngự phong (rồng trời cưỡi gió), toàn thân vụt bổng hẳn lên thinh không!

Bát Chỉ Phi Ma cũng đoán trước thế nào Đông tăng Túy hòa thượng cũng liều mạng đuổi theo sau mình, nên khi thấy Đông Tăng vọt bổng người lên hơn hai trượng chiều cao và chiều khoảng cách có hơn trượng ấy, hai tay hai nắm Bạch cốt đoạn hồn sa cực kỳ độc liền tung mình ra thành một trận mưa cát đánh bạt vào mặt Đông Tăng đang đuổi tới!

Đông tăng Túy Đầu Đà làm cách nào để thoát khỏi lối đánh Bạch cốt đoạn hồn sa vô cùng độc của Tư Không Diêu? Và có thể cướp đoạt nổi quả Đồng cầu trên chóp đỉnh trúc đình không? Xin cho bút giả tạm ngừng kể sau, vì nãy giờ chúng mình hình như đã bỏ lửng hơi lâu về hướng Đông và Nam, nơi mà lưng chừng đường đã xảy ra trận giao tranh vô cùng nguy hiểm giữa Cửu độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết và Tây đạo Thiên Si đạo trưởng!

Cửu độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết và Tây đạo Thiên Si suốt từ hồi giao tranh đến giờ, vẫn chưa hề phân rõ thắng bại, nhưng riêng phần Cửu độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết, càng đánh càng cảm thấy hoảng người thêm! Bởi cây binh khí nổi danh của Thiên Si đạo trưởng là cây Trường vĩ vân phất đã bị đối phương hủy bỏ, bây giờ người ta chỉ dùng đôi bàn tay bằng da bằng thịt như thế để dùng lối Huyền thiên chưởng pháp liều đấu với cây Đoạt hồn đồng côn, và ngọn Thất sát hàn linh quỉ trảo vô cùng độc của mình, mà vẫn ngang nhiên ung dung tiến đánh mãnh liệt như thế?

Không những mình có binh đao sẵn trên tay mà không thắng nổi bàn tay không của đối thủ, mà cả đến những khi vận dụng đến nội lực chân khí để dùng đến ngọn Thất Sát Hàn Linh âm công trong U Mịch Thập Tam Kinh của mình cũng không bằng ngọn Thái Huyền chân khí của Tây đạo Thiên Si là khác!

Nên Cửu độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết không cần phải do dự gì lâu, một mặt chăm chú đối địch, một mặt quyết định bỏ ngay ý niệm dùng những tuyệt học của mình để chiến thắng với nhóm Càn Khôn Ngũ Tuyệt, thế là phải dùng đến thủ đoạn âm mưu vô cùng độc hiểm mà mình đã sắp đặt từ trước!

Khi Cửu Độc Thư Sinh liếc nhanh mắt về hướng Bát chỉ phi ma Tư Không Diêu, thấy Tư Không Diêu không những đang dùng Bạch cốt đoạn hồn sa ngăn cản thế truy cản của Đông Tăng, mà còn cố sức vọt nhanh về phía chóp đỉnh trúc đình, biết thời cơ đã đúng lúc dự tính kế hoạch của mình, Đoạt Hồn Kỳ ác bèn tụ hết công lực vào cây đoạn cờ đỏ chói của mình, liên tiếp quạt luôn ba phát từ trái sang phải, tay trái cũng liên tiếp giương luôn hai ngọn Hàn linh quỉ thủ, ép dồn ngay Thiên Si Tây Đạo về một phía, xong lên tiếng lạnh lùng rằng:

- Này Thiên Si lão đạo kia, mục đích của cuộc so tài này là đoạt quả Đồng cầu trên chóp ngôi trúc đình kia mà? Sao chúng ta lại mãi đánh nhau bạt mạng ở đây cho mất thì giờ? Ngươi thử nhìn Huyền âm giáo chủ đằng kia xem, người ta đã nhờ ngọn khinh công tuyệt đỉnh đã chiếm phần ưu tiên hơn cánh chúng ta, vậy còn chờ đợi gì mà ngươi và ta không giở hết tất cả những chiêu tuyệt học của mình đi thi thố tài nghệ với người ta một chuyến cho biết cao thấp, và ai mới là kẻ đoạt được quả Đồng cầu trên chóp trúc đình?

Dứt lời cũng chẳng chờ đợi câu trả lời của Tây đạo Thiên Si, bèn nghiêng mình, nhoáng hóa thành một làn khói đen bay vút ngay xà xuống ngọn tuyệt vách hướng Nam!

Cửu Độc Thư Sinh thình lình tung mình bay đi như thế, khiến cho Tây đạo Thiên Si cũng đành thi triển khinh công tuyệt nghệ của mình lướt nhanh xuống luôn?

Nhưng trong nhoáng mắt, tà áo đen của Cửu Độc Thư Sinh đã biến đâu mất hắn! Thiên Si đạo trưởng bất giác lạ lùng ngạc nhiên, vị nhân vật kỳ dị này, bỗng hiện bỗng biến ấy, không biết tính múa rối trò trống gì đây? Không lẽ dưới vách phía nam này lại có đường ngầm ăn thông lối khác sao?

Nhất là những hạng nhân vật như Đoạt Hồn Kỳ ác đây thân pháp nhanh như điện nhoáng! Thiên Si nghi trong lòng vậy nên cũng tung mình theo hút xuống luôn, quả nhiên thấy vách bên hướng Nam có một con đường khe núi chật hẹp ngoằn ngoèo!

Nhưng phương hướng của con đường khe núi này lại ngược chiều hẳn với ngôi trúc đình, Thiên Si Tây Đạo vội chăm chú nhìn, chỉ thấy tà áo đen của Cửu độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết và ngọn cờ đỏ chói Đoạt Hồn Kỳ đang phất phơ tung bay mập mờ quanh co khúc khuỷu trong con đường núi hướng Nam, khi hiện khi mất!

Chính cuộc thi này là do Cửu độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết đề xướng ra, sao đến lúc lâm trận như lúc này lại thình lình bỏ cuộc rút lui như thế? Hành động có vẻ kỳ dị bí ẩn lắm!... Nhưng một ý nghĩ kinh người đã đến kịp trong bộ óc nhanh trí của Tây đạo Thiên Si, giật mình thất sắc, vội tụ hết Thái Huyền chân khí, cất tiếng hấp tấp la lớn lên về phía trúc đình rằng:

- Gia Cát huynh... hãy mau mau tụ họp hết các tay anh hùng hảo hán của đôi bên lập tức rời ngay khỏi ngôi trúc đình cho gấp, đồng thời Túy hòa thượng và Huyền âm giáo chủ, trong hai nhân huynh, bất luận là người nào lên đến chóp trúc đình trước tiên, nhưng xin chớ có đụng tới quả đồng cầu trên ấy làm gì?

Mấy câu nói này của Thiên Si đạo trưởng đã chứng tỏ thấu hiểu âm mưu thâm độc của Đoạt Hồn Kỳ ác! Vì chính Cửu độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết đã chôn địa lôi và thuốc nổ ngầm hết xung quanh ngôi trúc đình, tức ngay trong quả Đồng cầu bóng loáng mà đã được chính tay Cửu độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết gắn lên trên chóp ngôi trúc đình, hễ kẻ nào động tới quả Đồng cầu, kẻ ấy sẽ bị tan xác trước tiên, rồi mới đến lượt các quần hùng trong trúc đình bị những địa lôi và thuốc nổ khiến cho toàn đám quần hùng đến họp đại hội bị hóa thành tro bụi cho mồi thuốc nổ hết!

Nhưng tiếc thay Thiên Si đạo trưởng phát giác hơi chậm mất một tí, lời cảnh cáo của Tây Đạo vừa dứt tiếng, thì Đông tăng Túy Đầu Đà và Bát chỉ phi ma Tư Không Diêu, giữa hai người này, đã có một người thí mạng tung mình lên đến đỉnh chóp trúc đình bê giật luôn quả Đồng cầu, thình lình một tiếng nổ kinh hồn vang lên, khiến cho mọi người long cả đầu cổ, trên không một trận mưa máu tỏa khắp xuống một vùng!

Trong đạo võ học, quí nhất là ung dung trầm tĩnh cảnh biến cố, đạo xử thế cũng vậy, đối với những tình hình càng khẩn trương căng thẳng, lại càng cần phải thật điềm tĩnh hơn! Cho nên muốn biết Đông tăng Túy hòa thượng hay Bát chỉ phi ma Tư Không Diêu, trong hai người này, sự thật ra, ai đã lên đến chóp đỉnh trước nhất để tước đoạt quả Đồng cầu, để đến nỗi trúng quỉ kế thâm độc của Cửu độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết gây nên một thảm họa tầy trời như thế. Và sau tiếng nổ long trời lở đất ấy, sự thực tử thần đã chiếu cố đến bao nhiêu mạng sống trong số quần hùng đến dự đại hội La Phù này? Muốn rõ ràng sự kiện, bút giả phải nhắc lại từ hồi Bát chỉ phi ma Tư Không Diêu khởi sự tung đánh môn ám khí là Bạch cốt đoạn hồn sa trở đi mới rõ được?

Thì ra Đông tăng Túy hòa thượng bởi mãi lo truy cản Bát chỉ phi ma Tư Không Diêu, nên đã thi triển đến môn khinh công thượng thặng của Phật môn là ngọn Thiên long ngự phong thân pháp, vừa cất bổng toàn thân rời khỏi mặt đất hơn hai trượng cao và khoảng xa cách hơn trượng ấy, thì bỗng nhiên trước mặt một mùi hôi tanh đi cùng với ngọn gió lành lạnh đánh ập tới!

Đông tăng Túy Đầu Đà biết ngay đây là một loại ám khí độc sa vô cùng khốc liệt về chất độc của nó, phạm vi đánh ra không những vừa rộng mà lại oai lực cũng không thể tả nổi, đừng nói để cho những độc sa chạm dính vào thân, chỉ nội những mùi tanh hôi khó chịu ấy xông vào mũi, cũng khiến cho người ngửi phải nó khó chịu vô cùng rồi!

Tuy mình chẳng sợ gì loại ám khí độc sa ấy, nhưng bởi đã bị Bát Chỉ Phi Ma cướp quyền ưu tiên tung mình lên chóp trúc đình trước, chỉ thêm một nhoáng một vèo nữa là lão quái thế nào cũng đoạt được quả Đồng cầu, như thế thì cuộc Càn Khôn Cửu Tuyệt hội La Phù trong ngày nguyên tiêu đại hội này, bên phe mình chẳng bị thảm bại mất hết sao?

Nên Đông tăng Túy Đầu Đà quyết định không dùng đến những lối thông thường để ứng phó tình hình trước mắt, dùng ngay một lối Tỉnh thế chấn mê (kinh đời tỉnh mê) từ Đan điền phát lên một tiếng hét Sư tử hống (tiếng thét của sư tử), và đồng thời tiêu hết các chân khí trong mình, lập tức ngọn La Hán kình lực trong tứ chi và trong bách huyệt thình lình bung hết ra ngoài!

Nhờ lối ấy, nên toàn xung quanh Túy Đầu Đà, trong vòng bốn năm tấc, đã có một Vô hình khí mạc (màn hơi vô hình) che phủ kín hết, khi những ngọn Bạch cốt đoạn hồn sa đến gần làn hơi vô hình ấy đều rớt tua tủa hết! Trong khi đó thân hình Túy Đầu Đà vẫn không ngừng lại chút nào, thân mình vẫn vùn vụt bổng hẳn lên!

Bát chỉ phi ma Tư Không Diêu cũng thừa biết rằng ngọn Bạch cốt đoạn hồn sa của mình tuy lợi hại, nhưng cũng chẳng làm gì nổi một nhân vật trong Càn Khôn Ngũ Tuyệt là Đông tăng Túy Đầu Đà được! Bởi vậy nên cũng chẳng cần quay đầu nhìn xem ám khí của mình có sinh hiệu lực gì không? Chỉ lo cắm đầu cắm cổ tận dụng hết khinh công tuyệt đỉnh của mình vọt hẳn lên chóp trúc đình.

Đông tăng Túy Đầu Đà không quản ngại sự tiêu hao chân nguyên của mình, để đánh bạt những Bạch cốt đoạn hồn sa, nhưng khi kịp thấy vị Huyền âm giáo chủ Bát chỉ phi ma Tư Không Diêu đã bỏ xa hắn mình, chỉ còn cách đỉnh chóp trúc đình lối bốn trượng, chỉ một cái vèo nữa là tới đích!

Tình thế khẩn trương căng thẳng tột độ như thế, không những Đông tăng Túy Đầu Đà lo quýnh lên như kiến phỏng lửa, cố hấp tấp rượt theo, mà cả đến đám người trong đình như Nam bút Gia Cát Dật, Bắc kiếm Phổ Côn, Thiểm điện thần khất Gia Minh, Nam cương ẩn hiệp Tạ Đông Dương, Ngân tu kiếm khách Phương Bách Xuyên, Độc cước truy phong Nhân tâm thần khất Phương Kỳ, con trai Bắc Kiếm Phổ Kiên và Thượng Quan Linh, mọi người chẳng ai bảo ai đều đứng hẳn người lên hồi hộp chờ đợi sự biến chuyển trước mắt!

Nhưng về phía Huyền âm Giáo là Lưu Vân đường chủ sắc mặt hớn hở tươi tỉnh! Chỉ riêng vị Cửu trượng thần ông Đàm Bách Thủy thần sắc lúc này cứ lạnh như đồng, hình như cuộc tranh tài giữa đôi bên trong lúc khẩn trương tột độ này đối với lão không liên can gì tới vậy!

Túy Đầu Đà xưa nay vốn không thích dùng ám khí nhưng nay dưới tình hình khẩn cấp trước mắt, bèn dùng đôi bình khí Long hổ cương hoàn nổi danh của mình, vút một tiếng xé không gian quăng khỏi tay ra phía trước!

Đôi Long hổ cương hoàn của Túy Đầu Đà sau khi quăng ra, khí thế dũng mãnh vô lường, nhưng Tư Không Diêu đã không thèm để ý cho lắm, chỉ thấy thân hình nhẹ khom về trước rồi quay một vòng, đôi vòng Long hổ song hoàn ấy, riêng chiếc vòng Hổ đầu đã bay sướt qua đỉnh trán, và chiếc răng nanh của đầu cọp trên chiếc vòng Hổ đầu cương hoàn ấy, nghiễm nhiên đã tước trúng ngay da đầu của Bát chỉ phi ma Tư Không Diêu, khiến cho không những đứt rụng một mớ tóc trên đầu mà còn một dòng máu ứa ra là khác!

Túy Đầu Đà đã ra tay phóng đôi vòng Long hổ cương hoàn như thế, nhưng vẫn không thể nào cản nổi đà tiến như ngọn cuồng phong của Bát chỉ phi ma Tư Không Diêu, trong lòng biết ngay cuộc so tài La Phù Nguyên Tiêu đại hội này, mình đã bị thảm bại trước mắt rồi! Lỗi này hoàn toàn do mình chịu hết trách nhiệm!

Bại cục đã hiển nhiên thấy rõ trước mắt như thế, nhưng vẫn không thể nào ngừng bước không đuổi theo địch! Ngay trong khi Bát chỉ phi ma Tư Không Diêu chỉ còn cách quả đồng cầu lối hai trượng ấy, và Đông tăng Túy Đầu Đà cách khoảng bốn trượng, thì thình lình xuất hiện một con người mà đã vang danh trong võ lâm, kinh động trên giang hồ, biến ảo khôn lường, đó chính là vị Đoạt Hồn Kỳ thiệt.

Thì ra trong lúc các quần hùng trong Thiên Hương Ấu đang mải miết theo dõi tình hình khẩn trương tuyệt độ của bốn nhân vật cái thế kỳ nhân là Thiên Si Tây Đạo, Cửu độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết, và Đông tăng Túy Đầu Đà, Bát chỉ phi ma Tư Không Diêu, chẳng ai để ý đến vị Đoạt Hồn Kỳ thiệt đã âm thầm bước tới đứng ngay dưới cây Phong ma bảo đồng Đoạt Hồn Kỳ mà trên có thêu hai hàng chữ nhỏ Vương hầu bạch cốt, Hồng phấn cô lâu (dù bậc vương hầu cũng nắm xương trắng, dù cho tuyệt sắc giai nhân cũng bộ xương khô)!

Nay, dưới ngọn cờ Phong ma báo đồng Đoạt Hồn Kỳ đang phất phơ theo chiều gió ấy, đã nghiễm nhiên hiện ra một vị thân mặc áo bào đen, chiếc mặt nạ trên che mặt chỉ chừa lại đôi mắt sáng long lanh, thân hình gầy cao, vung tay ra, một đám ánh hồng óng ánh của trên mười cây Đoạt Mệnh kim châm đã tung đi đón chặn thế tiến của Bát chỉ phi ma Tư Không Diêu về hướng quả Đồng cầu, xong rồi cả người lẫn cờ vụt bổng lên thinh không bay thẳng lại trước mặt Đông tăng Túy Đầu Đà cười rằng:

- Xin Túy hòa thượng đừng đuổi nữa, vì quả Đồng cầu ấy có chứa ngầm độc châm, không thể nào đụng tới được!

Đang lúc Túy Đầu Đà ngẩn người ngạc nhiên ấy, Đoạt Hồn Kỳ thiệt đã hấp tấp vội lên tiếng kêu lên:

- Sao Bát chỉ phi ma Tư Không Diêu lại liều bướng đến thế? Lão có chết cũng không đáng tiếc, nhưng chẳng lý còn muốn hại hết đám quần hùng phải tan xương nát thịt, và khiến cho Vạn Mai Cốc của Thiên Hương Ấu đây hóa thành một lò sát sinh tàn khốc hay sao...?

Chưa dứt hết lời, bèn kéo ngay tay Đông tăng Túy hòa thượng, tung mình về hướng trúc đình, tụ tập hết chân lực vào cây cờ Phong ma bảo đồng Đoạt Hồn Kỳ từ dưới quạt thốc ngược lên trên, đồng thời khẩn trương lên tiếng thúc giục:

- Gia Cát huynh hãy mau mau cùng với mọi người trong trúc đình, dùng ngay phách không chưởng lực tiếp sức hủy ngay mau mau ngôi trúc đình ấy, không thì sẽ tan xác thành ma dưới quỉ phủ mất bây giờ!...

Chương 30: Xin biết lư sơn chân diện mục

Thì ra tuy Đoạt Hồn Kỳ thiệt đã phát ra những ngọn Đoạt Mệnh kim châm ấy, vẫn không sao ngăn cản nổi con người tận số của Bát chỉ phi ma Tư Không Diêu.

Ánh hồng loang loáng của những ngọn Đoạt Mệnh kim châm bay vùn vụt tới ấy, Bát Chỉ Phi Ma cũng đành cắn chặt răng để hứng chịu, vì không muốn né tránh để mất thời gian tính mà khiến cho Đông tăng Túy Đầu Đà đuổi kịp mình! Nên đã ngầm tụ hết Huyền âm kình khi vào hết bả vai bên trái, chỉ khẽ hơi nhích mình để hứng chịu ám khí đối phương, toàn thân vẫn bay thẳng lại chóp ngôi trúc đình.

Nhưng Đoạt Hồn Kỳ thiện là Thiểm điện thần khất Gia Minh và Đoạt Hồn Kỳ ác là Cửu độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết, trong lối dùng ám khí về Đoạt Mệnh kim châm của Đoạt Hồn Kỳ giả này, oai lực đã kinh khủng vô ngần! Vị Đoạt Hồn Kỳ thiệt đây, lẽ đương nhiên công lực còn cao hơn hai vị giả kia nhiều, sau ngọn ánh hồng loáng ấy, cả một bả vai cánh trái của Bát Chỉ phi Ma đã bị trúng bảy cây Đoạt Mệnh kim châm của đối phương, thế là ngọn Huyền âm kình khí của Tư Không Diêu lập tức bị phá hẳn, lão hét lên một tiếng đau đớn, thân hình từ trên không bị lão đảo hẳn vài thước.

Nhưng tâm tính Tư Không Diêu lúc này đã đến độ liều kinh khủng, tuy Huyền âm kình khí đã bị phá, nhưng những công lực khác vẫn còn tồn tại, lão bèn cắn chặt răng dùng ngay một thế Hải hạc toản vân (con hạc biển bay thủng mây), chân phải đạp ngay sang đầu gối bên trái mượn sức nhún thân lên, nên cũng tạm miễn cưởng vọt được thân hình lên trên chóp đình trúc! Đưa tay đoạt lấy quả Đồng cầu mà tự mình vẫn cho là quan hệ đến thanh danh rửa hận nhục trong cuộc so tài tại La Phù Nguyên Tiêu đại hội này.

Trong lúc Bát chỉ phi ma Tư Không Diêu bị trúng ám khí của Đoạt Hồn Kỳ thiệt loạng choạng trên không ấy, đằng này Đoạt Hồn Kỳ thiệt và Đông tăng Túy Đầu Đà đã vèo thân vào đến bên trong ngôi trúc đình!

Trong lúc này, từ Nam bút Gia Cát Dật, Bắc kiếm Phổ Côn cho đến Cửu trượng thần ông Đàm Bách Thủy, mọi người thấy cử chỉ vô cùng khẩn cấp của Đoạt Hồn Kỳ thiệt như thế, đồng thời lại còn giơ ngọn Phong ma bảo đồng Đoạt Hồn Kỳ từ phía dưới quạt thốc lên đỉnh nóc đình, biết đây không phải chuyện bỡn đùa gì! Bèn mạnh ai lo giở hết thần công tuyệt học của mình, thế là những luồng gió Phách không chưởng của quần hùng ầm ầm đánh bật lên hết nóc trúc đình!

Thôi thì đủ các ngọn tuyệt học như Khảm Ly chân khí của Gia Cát Dật Nam Bút, Tam âm thần công của Bắc kiếm Phổ Côn, Thất Sát Hàn Linh âm công của Thiểm điện thần khất Gia Minh, và cả ngọn Hỗn Nguyên khí công của Nam cương ẩn hiệp Tạ Đông Dương, cùng với những ngọn Phách không chưởng nặng nhẹ không đều của Phương Bách Xuyên, Phương Kỳ, Phổ Kiên, Thượng Quan Linh, và Cửu trượng thần ông Đàm Bách Thủy, Liễu Đông Bình, Tiêu Thích, chẳng ngọn nào mà lại không phải những ngọn võ học tuyệt kỹ đương kim trong võ lâm giang hồ? Đừng nói là một nóc đình được làm bằng trúc tranh ấy, dẫu cho nóc đình ấy được chế tạo bằng cả một khối đồng vững chắc đi nữa, cũng bị những tuyệt kỹ này của đám quần hùng nổi tiếng võ lâm đánh bay bổng lên thinh không là khác!

Thế là cả một đỉnh nóc của ngôi trúc đình đã bị những luồng cuồng phong khốc liệt đánh bật tung lên trên cao hơn một trượng! Nhưng riêng quả đồng cầu trên chóp đỉnh ấy đã bị Bát chỉ phi ma Tư Không Diêu đoạt ôm trên tay?

Một tiếng nổ long trời lở đất đã vang lên, quả đồng cầu đã tung tóe ra những ngọn Kim tinh hỏa vũ, một tí mưa xương thịt máu be bét vung khắp một vùng trên thinh không rồi rớt xuống, tội nghiệp cho vị Huyền âm giáo chủ Bát chỉ phi ma Tư Không Diêu, đã vô tình bỏ mạng cho âm mưu độc kế của Cửu độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết một cách oan uổng như thế!

Sau tiếng nổ dữ dội trên thinh không ấy, máu me thịt xương của Bát Chỉ Phi Ma bay tung tóe trên khắp bốn phía, đám quần hùng bên dưới ai nấy kinh người hoảng hồn vận ngầm nội công lực để hộ thân, đề phòng những mảnh kim tinh của đồng cầu bay đến và những gỗ sàn của ngôi đình rớt xuống!

Nhưng họ đâu có hiểu rõ cặn kẽ những dây ngòi thuốc nổ được Cửu Độc Thư Sinh chôn ngâm trong bốn cột trụ của ngôi trúc đình, cả một mớ dây ngòi chỉ cần một chấm nhỏ sao lửa của quả đồng cầu trên không rớt trúng, lập tức sẽ có thêm những trận nổ long trời của địa lôi gây nên ngay! Và lúc này, biết bao nhiêu là đốm lửa đang thi nhau bay múa trên không!

Nên Đoạt Hồn Kỳ thiệt đã dồn hết tâm trí dùng ngọn Phong ma bảo kỳ của mình, quạt lia lịa trên những đám đốm lửa đang thi nhau rớt xuống ấy, để tránh cho dây ngòi bên dưới khỏi bị cháy!

Cột trụ được chia bốn góc đồng đều, đốm lửa bên trên lại quá nhiều, khi các quần hùng dùng chân khí và phách công chưởng lực đánh bật nóc ngôi trúc đình ấy vô tình đã làm bứt hết những sợi ngòi nổ và khiến cho những ngòi nổ tủa hẳn ra tứ phía đến nỗi cây cờ của Đoạt Hồn Kỳ thiệt có quạt nhanh đến đâu đi nữa, nhưng bên phía Nam cũng đã bị vài đám tàn rớt trúng xuống dây ngòi!

Nam bút Gia Cát Dật nào tránh khỏi cuộc biến kinh thiên ấy mà trong lòng không hoảng thần, nhất là sau khi tiếng nổ dữ dội và đã phá tan xác của vị ma đầu Bát chỉ phi ma Tư Không Diêu, dù trước cảnh kinh khủng ấy, Nam Bút cũng kịp trấn tĩnh ngay tinh thần mình để còn lo liệu các biến cố sắp đến!

Nay thấy những dây ngòi bên cột trụ phía Nam đã bắt lửa và xì xì tua lên những bông lửa của ngòi thuốc biết ngay nếu không kịp dập tắt, thì tất cả một khoảng chu vi của nơi Thiên Hương Ấu này sẽ lập tức biến thành một biển lửa mất!

Chợt nghĩ đến cảnh kinh khủng rùng mình ấy, Nam bút Gia Cát Dật liền lập tức vung luôn đôi chưởng của mình, dùng luôn ngọn Khảm Ly chân khí tung ra với một thế như bài sơn đảo hải, ùng ùng đánh bật sang, khiến cho cả một cột trụ và những mảnh trúc xiêu vẹo ấy bật tung tứ tán, lẽ dĩ nhiên dây ngòi thuốc nổ cũng bị tắt nghỉm luôn!

Bắc kiếm Phổ Côn lại còn gọn gàng hơn, chỉ thấy ngọn Tam chỉ kiếm ánh sáng nhoáng nhanh một làn trắng bóng, sau làn kiếm quang ấy, ba cây cột trụ phía Đông, Tây, Nam, Bắc tuy chưa gãy đứt hắn ra, nhưng ba cột trụ đình ấy cũng đã bị ba lần vết kiếm của Phổ Côn phạt gục nghiêng hẳn xuống, dẫu cho tàn lửa có dính vào đi nữa cũng đủ thì giờ cứu chữa kịp!

Đoạt Hồn Kỳ thiệt sau khi thấy cơn mưa máu thịt đã tan hẳn và những đốm lửa tung tóe biến dần mất hết, mới thu ngay ngọn Phong ma đồng Đoạt Hồn kỳ của mình, ngước đầu lên thở ra một hơi khoan thai nhẹ nhõm, rồi lên tiếng than rằng:

- Thế là một trận số kiếp kinh khủng trong võ lâm kể như đã tạm yên, chỉ tiếc Huyền âm giáo chủ Bát chỉ phi ma Tư Không Diêu không chịu nghe lời khuyên cáo, cố liều thân độc hành, khiến đến nỗi tan xương nát thịt thảm hại như thế, thật là một việc đáng tiếc duy nhất cho cuộc La Phù Nguyên Tiêu đại hội hôm nay!

Hai nhân vật Nam Bút và Bắc Kiếm trong Càn Khôn Ngũ Tuyệt dần dần định thần lại, nhưng Cửu trượng thần ông Đàm Bách Thủy, Bất toại kim cương Tiêu Thích, Tam âm tuyệt hộ sinh tử thủ Liễu Đông Bình, trong lòng ai nấy đều nổi công phẫn tức giận, cho Đoạt Hồn Kỳ ác là Cửu độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết không nên quá độc ác, tàn nhẫn như thế, không đếm xỉa gì đến đạo nghĩa trong giang hồ, ai lại đến cả phe đồng minh của mình mà cũng muốn thủ tiêu sạch ráo như thế!

Trong lòng dạ suy nghĩ của các nhân vật đôi bên tuy không giống nhau, nhưng trên động tác đã vô tình cùng hợp nhất với nhau, quay về nhân vật tay đang cầm cây Phong ma đồng Đoạt Hồn Kỳ, thân mặc áo dài đen, đeo mặt nạ da người!

Bởi ba chữ Đoạt Hồn Kỳ, vốn đã nổi tiếng về sự bí ẩn, đến không ai hay, đi không ai biết, biến hiện tuyệt luân, oai trấn khắp trong giang hồ võ lâm, thanh danh có thể còn cao hơn nhóm Càn Khôn Ngũ Tuyệt là khác? Chẳng những thế mà còn cộng thêm những vụ án rắc rối bung như: nào là Đoạt Hồn Kỳ ác, Đoạt Hồn Kỳ thiện, Đoạt Hồn Kỳ giả, Đoạt Hồn Kỳ thiệt vân vân... khiến cho vụ án cứ rối bung lên hết trong những đầu óc các nhân vật lừng danh khét tiếng trong võ lâm đương kim! Nay khó khăn lắm mới có dịp được mục kích vị Đoạt Hồn Kỳ chính thống, thử hỏi sao không khiến cho đám quần hùng chăm chú quan sát con người kỳ nhân thuộc hạng bí mật tuyệt độ trong giang hồ như thế?

Trong lúc này, kẻ đằng xa lên tiếng cảnh cáo mọi người là Tây đạo Thiên Si cũng đã đến nơi, và nhận kỹ ra sau tiếng nổ kinh thiên động địa ấy, chỉ chết có mỗi mình Huyền âm giáo chủ Bát chỉ phi ma Tư Không Diêu, trong bụng cũng tạm yên, nên bèn mỉm cười nói với Đoạt Hồn Kỳ thiệt rằng:

- Đã hai mươi năm qua, không ngờ người bạn xưa kia vẫn còn thích lối đóng trò bí mật thần kỳ như thế đấy? Huynh đã biết trước bí mật về quả Đồng cầu trên nóc trúc đình như thế, nếu chịu hiện thân ra sớm thêm một chút, chẳng đã kịp cứu được mạng sống của Tư không Diêu rồi ư? Và đồng thời cũng tránh khỏi sự thoát thân của tên Cửu độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết! Chuyến này kết thúc xong cuộc La Phù Nguyên Tiêu đại hội đây, chúng mình chẳng đều phải qui ẩn hết là gì, vậy còn thì giờ đâu mà đi tìm cho ra vị hung thần tai ác số một này đang phiêu bạt tung hoành như một chim trời cá biển ấy, như thế không những đã để y gây mầm họa cho giới võ lâm, mà còn liên lụy cả đến thanh danh lừng lẫy trong ba chữ Đoạt Hồn Kỳ của huynh là khác?

Đoạt Hồn Kỳ thiệt nhìn ngay Tây đạo Thiên Si mỉm cười rằng:

- Si đạo sĩ quả đã trách nhầm tôi rồi, tôi chỉ được biết Cửu độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết đã chôn khá nhiều địa lôi và thuốc nổ dưới ngôi trúc đình, còn về đầu dây ngòi lại được y chôn đằng sau Thiên Hương Ấu, tức nơi Thanh âm Hiên, ai ngờ đó lại là loại dây ngòi ngụy trang mà thôi, còn ngòi thực sự thì y đã ngầm chôn trong các cột trụ của trúc đình như thế, nên tôi đã bị mắc mưu là trong lúc huynh và y đang kịch chiến giữa lưng chừng ấy, tôi đã lén chạy đi để cắt đứt những ngòi dẫn hỏa ấy trong Thanh âm Hiên, rồi sau mới chạy lại đây? Nhưng sau khi phát giác được âm mưu hiểm độc ấy, thì thời gian tính ấy đã bị chậm, không thì tôi đâu dễ dầu gì vung tay đánh ra những ngọn ám khí Đoạt Mệnh kim châm để ngăn cản con người đã đến lúc tận số như Bát chỉ phi ma Tư Không Diêu như thế?

Nói tới đây, cúi đầu nhìn cây Phong ma đồng đoạt hồn bảo kỳ trên tay, với giọng bình thản nói:

- Còn việc sau vụ thịnh hội này, tâm nguyện qui ẩn của tôi cũng không khác gì chư huynh đây, nếu tôi không vì đi kiếm một tân chủ cho cây Phong ma đồng đoạt hồn bảo kỳ này, có lẽ cuộc nguyên tiêu đại hội đây chưa chắc gì tôi đã chịu tham gia như thế...?

Trong lúc Đoạt Hồn Kỳ thiệt bộc lộ tâm sự của mình, đôi mắt sáng long lanh đã không ngừng nhìn quay quắt hầu hết các quần hùng có mặt trong lúc này!

Từ khi Đoạt Hồn Kỳ thiệt xuất hiện đến giờ, Thượng Quan Linh đã muốn biết ngay xem người này là ai? Nhưng sau khi tỉ mỉ nhận xét, từ giọng nói cho đến thân hình, đều không phù hợp với những nhân vật như mình đã đoán, cả đến vị Động Trung Lão Nhân ở Cửu Hoa Sơn cũng không giống nốt!

Nay nghe Đoạt Hồn Kỳ thiệt muốn tìm một chủ mới cho cây Phong ma đồng Đoạt Hồn Kỳ như thế, biết ngay vị Đoạt Hồn Kỳ thiệt này có lòng qui ẩn thiệt thọ, nên mới có ý tặng cây cờ lừng danh này cho người khác!

Vừa nghĩ đến đó thì đúng lúc mắt cậu bé cũng vừa bắt trúng tia nhìn của Đoạt Hồn Kỳ thiệt nhìn mình, Thượng Quan Linh giật mình trống ngực đập thình thịch, mặt đỏ như gấc, nhưng Đoạt Hồn Kỳ thiệt đã giơ tay xua cười nói với Thượng Quan Linh rằng:

- Này Thượng Quan tiểu quỉ, đừng vội giật mình mặt đỏ như thế, vì cậu còn chưa đủ tư cách để tiếp nhận cây Phong ma đồng Đoạt Hồn Kỳ này của tôi đâu? Hôm nay không những tôi tặng cờ, mà đồng thời còn tặng luôn cả danh hiệu là khác, người nào được nhận cây cờ của tôi, người ấy từ đây được kể như là Đoạt Hồn Kỳ thiệt, nhưng phải lập nguyện tam độ Đoạt Hồn Kỳ ác là Cửu độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết (tam độ tức là ba lần khuyến cáo) nếu sau tam độ mà vẫn chưa chịu tỉnh ngộ sám hối, chừng đó có quyền loại trừ thẳng tay, không thể khiến ba chữ Đoạt Hồn Kỳ bị mang một vết nhơ nhớp nào được!

Tiếng nói vừa tới đây, cây phong ma đồng Đoạt Hồn Kỳ nhoáng lên một ánh sáng lóe mắt, ngọn cờ cũng phồng trướng lên, thì ra cây cờ lừng danh Đoạt Hồn Kỳ thứ thiệt này đã tuột hẳn trên tay vị kỳ nhân Đoạt Hồn Kỳ thiệt mà bay thẳng lại phía Đoạt Hồn Kỳ thiện và giả là Thiểm điện thần khất Gia Minh!

Thiểm điện thần khất Gia Minh vì đã lỡ mượn danh hiệu của người ta như thế, lẽ đương nhiên trong lòng càng đâm cảm phục vị võ lâm kỳ nhân trước mắt mình đây! Đang lúc chăm chú chuyên tâm nghe những lời nói của vị kỳ. nhân bỗng thình lình bóng hào quang nhoáng một cái, ánh cờ đỏ đã bùng hẳn trước mắt mình, chẳng cần suy nghĩ gì, cánh tay bên phải đã tự động đưa tay lên chụp ngay cây Phong ma đồng Đoạt Hồn Bảo Kỳ vào tay.

Thiểm điện thần khất Gia Minh khi chụp xong cây Phong ma đồng Đoạt Hồn Bảo Kỳ trên tay, thì tiếng vỗ tay của Nam bút Gia Cát Dật nổi lên trước tiên, lập tức những tràng pháo tay vang lên một lúc với tiếng hoan hô tưng bừng của các quần hùng. Thiểm điện thần khất Gia Minh lúc này mới chợt hiểu dụng ý của mọi người, bất giác trong lòng thất kinh hoảng người lên, toàn thân toát mồ hôi, vội vã hai tay cầm ngay cây Phong ma đồng Đoạt Hồn Kỳ tung mình nhảy gần đến cạnh Đoạt Hồn Kỳ thiệt, thần sắc nghiêm nghị như muốn phân trần!

Chân Đoạt Hồn Kỳ cũng không đợi cho Thiểm điện thần khất Gia Minh mở miệng, bèn mỉm cười lên tiếng ngay:

- Ba chữ Đoạt Hồn Kỳ này của tôi, vốn ra là một danh hiệu tôi dùng để du hí trong giang hồ mà thôi, hai mươi năm trước, tuy vì cuộc so tài trên Kim Đỉnh, được các giới trong giới võ lâm suy tôn vào Càn Khôn Ngũ Tuyệt, nhưng chẳng qua cũng chỉ được những lời bình phẩm đại khái như: đi không ai biết, đến chẳng ai hay, tung tích bí mật tuyệt luân mà thôi! Trong khi ấy Gia huynh đã dùng danh hiệu này tích được bao nhiêu công đức, đã được cả một miền Đông Nam tặng cho một danh hiệu Phật sống, như thế cả đến tôi đây cũng được danh thơm lây này? Cho nên tôi đem cây Phong Ma đồng Đoạt Hồn Kỳ tặng cho Gia huynh, đúng là danh chánh ngôn thuận, không còn gì khéo cho bằng nữa? Mong rằng Gia huynh, sau khi chờ cho tôi và chư huynh đây qui ẩn nơi thâm sơn cùng cốc, hãy dùng ngọn cờ này để lãnh đạo một nhóm người hậu bối, chịu khó bôn ba thêm vài năm trên giang hồ, chủ trì và nêu cao thêm chính nghĩa lên, rồi sau đó tìm lấy một người nối nghiệp truyền lại cho họ, chừng ấy hãy tìm nơi non cao núi biếc tự qui ẩn theo chí khí của mình!

Thiểm điện thần khất Gia Minh đang do dự tính tìm lời khước từ, nhưng lại bị những tràng pháo tay và hoan hô vang lừng của nhóm người Nam Bút Tây Đạo cổ võ tinh thần, chỉ còn còn nước đỏ mặt cung kính lĩnh tạ với Đoạt Hồn Kỳ thiệt, thu ngay cây cờ Phong ma đồng Đoạt Hồn Kỳ bỏ vào trong mình, lên tiếng nghiêm trang rằng:

- Gia Minh này tuy được lòng hậu ái như thế, đâu dám chối từ, nhưng riêng về con người của Cửu độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết, không những công lực cao hơn tôi nhiều, mà còn có một vị cao nhân trong võ lâm đang cắm đầu lo khổ luyện những tuyệt học, chuẩn bị cho một cuộc so tài kinh thiên vang động võ lâm sau này, mà người ấy không ai khác hơn Tiếu diện diêm bà Mạnh Tam Nương và cả sư đệ là Ngọc tiêu lang quân Phan Ngọ, hẹn ba năm sau tái gây thanh thế cho La Sát Môn, chừng đó sẽ hội đấu tất cả các quần hùng trong thiên hạ! Nên Gia Minh này tự thấy sức còn yếu kém...

Gia Minh chưa hết lời, Nam bút Gia Cát Dật đã tiếp lời cười rằng:

- Gia huynh từ này cứ việc yên tâm mà giữ ngoại hiệu lừng danh Đoạt Hồn Kỳ ấy đi! Vì hiện nay không còn ai xứng hơn Gia huynh đây; bọn chúng tôi từ đây sẽ ẩn dật nơi thâm sơn, không màng hỏi đến những chuyện phiền toái trong thế gian nữa. Nếu quả sau này Tiếu diện diêm bà Mạnh Tam Nương và sư đệ Ngọc tiêu lang quân Phan Ngọ luyện thành những võ công kỳ dị, tái lập La Sát Môn, khi ấy họ sẽ dùng thúy điểu truyền thư, mời hết các anh hùng hào kiệt trong thiên hạ họp đại hội so tài, như thế thì Gia huynh lo gì sức mình bị cô đơn độc hành đâu?

Thiên Si Tây Đạo cùng Bắc Kiếm Đông Tăng, ai nấy mỗi người một lời phụ họa thêm trong câu chuyện, nhờ vậy nên tâm trạng nặng trĩu của Thiểm điện thần khất Gia Minh được nhẹ hẵn đi!

Ngay khi ấy, Thượng Quan Linh đột nhiên quay sang nói với Đoạt Hồn Kỳ thiệt:

- Thưa Ngài đã có nhã ý đem tặng danh hiệu và cây Phong ma đồng Đoạt Hồn Kỳ cho vị Thiểm Điện Thần Khất Gia lão tiền bối như thế, thì từ nay trở đi ngài đâu còn cần phải mặc thiếc áo bào đen rợn người này, và chiếc mặt nạ kinh dị kia làm gì! Nhân dịp trước mặt đông đủ quần hào tại đây, vãn bối kính xin ngài vui lòng cho thiên hạ được biết Lư Sơn chân diện mục mà suốt hai chục năm nay thiên hạ chỉ được nghe tên! Nhất là khuôn mặt chính thống của Đoạt Hồn Kỳ thiệt thọ.

(Lư Sơn là một ngọn núi có nhiều thác nước và quanh năm bị mây che phủ, rất khó lòng mà thấy cảnh thiệt ở đó, nên thiên hạ dùng câu nói Lư Sơn chân diện mục để hình dung những sự vật khó thấy).

Đoạt Hồn Kỳ thiệt liếc mắt nhìn Thượng Quan Linh một hồi rồi mỉm cười rằng:

- Bất thức Lư Sơn chân diện mục, Chỉ duyên thân tại thử sơn trung! (Không biết mặt thật của núi Lư Sơn, chỉ tại mình đang đứng trong lòng núi này). Hai câu thơ này của cư sĩ Tô Đông Pha, quả là hữu lý vô cùng!... Này Thượng Quan tiểu quỉ? Tôi và cậu đã mấy độ gặp nhau, không lý cậu mau quên tôi đến thế sao?

Thượng Quan Linh lại một lần nữa quan sát cẩn thận về vị Đoạt Hồn Kỳ thiệt trước mắt mình đây, nhưng vẫn cảm thấy từ giọng nói đến thân hình đều lạ hoắc, càng không thể nào nghĩ ra mình đã được gặp vị kỳ nhân bí mật quỉ dị số một này ở đâu và hồi nào?

Đoạt Hồn Kỳ thiệt thấy Thượng Quan Linh quả nhiên không đoán nổi mình là ai, bất giác cất tiếng cười lên ha hả!
Tiếng cười này bởi không được giọng để che đậy, nên Thượng Quan Linh đã chợt nghe quen tai, thất kinh nhảy bổng lên rằng:

- Ngài là vị vừa rồi truyền dạy cho vãn bối về thân pháp Vân phiêu điện thiểm... thế ngài chính là vị Tiêu diêu lão nhân Chung Ly Triết sao...?

Nhưng chưa hết lời, Thượng Quan Linh bỗng lại lắc đầu rằng:

- Không đúng? Không thể được? Thân hình của Chung Ly lão nhân là loại thân hình trung bình, nhưng ngài đây lại gầy cao như vậy...

Đoạt Hồn Kỳ thiệt vừa cười ha hả vừa lo cởi bỏ chiếc áo dài đen trên thân, rồi nói:

- Này Thượng Quan tiểu quỉ, cậu đã chê tôi gầy cao thì cũng chẳng khó khăn gì? Vậy cậu thử coi kỹ lại lần nữa xem, bây giờ tôi chẳng đã thành một thân hình phì mập của Tiêu diêu lão nhân Chung Ly Triết là gì đây?

Tất cả quần hùng có mặt tại Thiên Hương Ấu hôm nay, đều bị sự kiện kỳ lạ tột độ trước mắt khiến cho ngạc nhiên ngẩn người! Thì ra sau khi Đoạt Hồn Kỳ thiệt cởi chiếc áo dài đen bên ngoài ra, bên trong là áo bào trắng xoá mà chính Tiêu Diêu Lão Nhân thường mặc, mà trong nháy mắt ấy, cả đến thân hình gầy cao cũng tự dưng thấp hẳn xuống hơn tấc!

Sau khi thân hình co thấp rút lại, trên người đâm ra phì béo, Đoạt Hồn Kỳ thiệt lại đưa tay gỡ luôn chiếc mặt nạ, lập tức một bộ mặt râu trắng bạc rất quen thuộc đối với các quần hùng đã hiện ra trước mắt mọi người, chính là khuôn mặt hòa nhã sáng hùng của Tiêu diêu lão nhân Chung Ly Triết, và đồng thời liếc nhìn Nam bút Gia Cát Dật, Tây đạo Thiên Si, Đông tăng Túy Đầu Đà, Bắc kiếm Phổ Côn, rồi mỉm cười lên tiếng:

- Cùng chư vị cố hữu, mong chư vị đừng trách Chung Ly Triết này là kẻ quỉ quyệt xảo mưu, sau cuộc so tài ở Kim Đỉnh Nga Mi đến nay, đã trên hai mươi năm trời, không ngờ phong nghi cố nhân vẫn y như xưa kia! Đời người như thế thử hỏi được mấy ai trong trần? Chúng ta nên ẩn danh vào thâm sơn cùng cốc là vừa rồi, còn những chuyện phiền toái trên giang hồ ngày nay, xin hãy giao phó cho những hào kiệt anh tuấn bọn trẻ đương kim lo liệu cũng được lắm đấy!

Nam bút Gia Cát Dật trừ những chi tiết tỉ mỉ phải cần đến sự giải thích của Tiêu diêu lão nhân Chung Ly Triết ra mới hiểu nổi, nhưng đại khái cũng biết được ít nhiều trong vụ bí mật này!

Nhưng Thượng Quan Linh đã cau mày hỏi rằng:

- Nếu ngài là vị Đoạt Hồn Kỳ thiệt trên Kim Đỉnh xưa kia ở Nga Mi, thế thì vị Động Trung Lão Nhân ở Cửu Hoa Sơn mà đã từng truyền cho vãn bối hai ngọn võ kỳ dị là Oan trầm hải để và Hận mãn tâm đầu lại là vị kỳ nhân cái thế nào kìa?

Tiêu diêu lão nhân Chung Ly Triết mỉm cười rằng:

- Động Trung Lão Nhân nếu không phải tôi, thì làm sao trong lúc gặp mặt đầu tiên, cậu dùng thế kỳ dị tuyệt luân là ngọn Oan trầm hải để mà tôi lại gỡ giải được một cách dễ dàng như vậy? Không những thế mà cậu bị một bạt tai của tôi là khác?

Thượng Quan Linh nghe nhắc đến chuyện mình bị đánh, mặt đỏ gay lên, ngạc nhiên hỏi rằng:

- Thế ngài chẳng nói với vãn bối tại vườn mai kỳ trước là Động Trung Lão Nhân đã bị chôn ở dưới gốc ba cây thông già ở Cửu Hoa Sơn là gì?

Chung Ly lão nhân thần sắc hơi buồn lắc đầu nói:

- Dưới gốc cây thông ấy, quả thật có chôn một ông già, nhưng người đó không phải là Chung Ly lão nhân đã bị Cửu độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết giam cầm trong suốt gần hai mươi năm trời trên tuyệt cốc ở Cửu Hoa Sơn, mà ông già dưới mộ đó tên gọi là Lăng Mộ Nông, ngoại hiệu trên giang hồ gọi Bách Thảo Lão Nhân Diệu Thủ Thần Y!

Cửu trượng thần ông Đàm Bách Thuỷ, bởi liên tiếp gặp những sự biến cố trước mắt, nên những ý nghĩ tranh danh đoạt lợi hầu như đã mất hết trong lòng, nay nghe chuyện như vậy, trong bụng không khỏi hối hận ăn năn vội bất an hỏi ngay rằng:

- Ngày đó bởi lo tranh cướp con Tam mục thiềm thừ ấy nên trong cuộc giao đấu, Bách Thảo Lão Nhân đã liên tiếp trúng hết chín ngọn Ô phong thiết thảo của tôi, riêng phần tôi cũng bị thương về ám khí Tử Phi Hoa; nên chẳng may vì thế mà thiệt mạng, thật Đàm Bách Thủy ăn năn suốt đời, tất phải tìm một giải pháp gì để chuộc tội!

Chung Ly lão nhân quay nhìn vị cửu trượng thần ông Đàm Bách Thủy, lắc đầu nói:

- Xin Đàm huynh yên tâm, tuy Bách thảo lão nhân Lăng Mộ Nông trúng chín ngọn Ô phong thiết thảo của huynh, nhưng lại không trúng nhằm những yếu điểm trí mạng, lại nữa người ta nổi danh là Diệu Thủ Thần Y, chẳng bao lâu đã chữa lành bệnh? Sau khi vết thương lành, vì nhớ và lo lắng Thượng Quan Linh không biết có đoạt được con Tam mục thiềm thừ không? Nên lại lần mò đến tuyệt cốc Cửu Hoa Sơn thăm dò tin tức, ai ngờ vận số ông ta đã mãn phần, đến ngay lúc đúng ngay vào giờ động đất thiên tai ghê gớm như thế. Trong khi tôi nhờ cuộc động đất ấy để thoát thân, thì ông ta lại bị những tảng đá lớn sụp xuống đánh bể đầu thiệt mạng, nên tôi đã lượm thi hài ông ta chôn cất tử tế ngay dưới gốc ba cây thông già!

Thượng Quan Linh nghe Bách thảo lão nhân Lăng Mộ Nông vì quan tâm đến mình đến nỗi thiệt mạng như thế, bất giác cầm lòng không nổi, nước mắt từ trong hai khóe mắt dầm dề chảy xuống trước ngực!

Chung Ly lão nhân đưa tay vuốt bả vai Thượng Quan Linh cười an ủi rằng:

- Thôi... cậu cũng đừng nên tiếc thương làm gì nữa, con người của Bách thảo lão nhân Lăng Mộ Nông, suốt đời hành hiệp cứu nguy, mất đi còn để lại danh thơm,... mong sao cậu đừng tự kiêu tự đại, đem hết sở học tuyệt kỹ của mình đã biết, tạo hạnh phúc cho dân lành, phò trì chánh nghĩa. Nếu cậu có thể thực hiện được như thế, tôi tin rằng nơi chín suối, vị Diệu Thủ Thần Y sẽ mỉm cười ghi nhận mối tình tri kỷ của cậu!

Chung Ly lão nhân nói tới đây, quay sang phía Tây Đạo Nam Bút cười nói thêm:

- Nếu chư huynh không chê là rườm rà nhàm tai, Chung Ly Triết này xin thuật lại vụ sau khi thoát khỏi mật động ở Cửu Hoa Sơn đến nay.

Vấn đề khó hiểu nhất trong đầu óc các quần hùng lúc này là chuyện: Cửu độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết xưa kia từng bị Tiêu diêu lão nhân Chung Ly Triết thu phục, sao đến nỗi nhận không ra diện mạo người ta, mà còn đi mời vị đại khắc tinh tối kỵ của mình đến làm thanh thế trang điểm cho phe cánh mình như thế!

Nên sau khi nghe Chung Ly lão nhân nói vậy, mọi người đồng ý tán thành và hối thúc vị Tiêu Diêu Lão Nhân mau kể tiếp câu chuyện hấp dẫn ấy! Chung Ly lão nhân mỉm cười xong từ từ rằng:
- Vì sau khi tôi nghe Thượng Quan Linh nói, nên mới biết trên giang hồ đã có vụ án song hiện Đoạt Hồn Kỳ, từ lối ăn mặc cho đến những võ công trên người, đều không khác nhau mấy, nhưng về phương diện hành vi, thì lại có một ác một thiện khác nhau! Về kẻ ác, chẳng cần hỏi cũng biết nhất định là Cửu độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết, đã giả mượn danh hiệu của tôi, tác yêu tác quái! Còn về người thiện, sau khi tôi suy đoán, mới biết tạm phán quyết rất có thể là một trong ba vị Tam Dị Khất đã thình lình mất tích trong giang hồ là Thiểm Điện Thần Khất?

Thiểm điện thần khất Gia Minh nghe nói đến đây mặt đỏ gay lên, Chung Ly lão nhân khẽ mỉm cười nhìn Gia Minh xong lại tiếp tục rằng:

- "Xưa kia, tôi ở trên núi Côn Lôn để nhập định tham thiền về nội gia công quả với bản danh là Tiêu diêu lão nhân Chung Ly Triết, nhưng thỉnh thoảng cũng hạ san vân du trên giang hồ, những trường hợp vân du ấy tôi đã dùng danh hiệu Đoạt Hồn Kỳ để hành sự!

Cũng bởi tôi biết về thuật Túc cốt di hình (co xương đổi hình), cho nên không những danh hiệu khác nhau mà cả đến thân hình và lối ăn mặc cũng xa lạ hẳn hết! Thân hình Chung Ly Triết thì suốt năm phì béo, râu tóc bạc phơ, còn Đoạt Hồn Kỳ thì thân hình mảnh khảnh, mặc áo dài đen, mặt chụp mặt nạ da người?

Chuyện đời nhiều lúc cũng hết sức khéo léo lạ, khi tôi thoát khỏi Cửu Hoa Sơn không lâu, thì gặp ngay Cửu độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết, và ngay lúc này tôi đã khôi phục lại bản sắc chính tông Chung Ly Triết của tôi, nên y không đã nhận ra tôi đây chính là vị Đoạt Hồn Kỳ thiệt mà bị chính tay y giam cầm gần hai mươi năm trời trong một động ở Cửu Hoa Sơn!

Thấy lối khinh công của tôi cừ giỏi tuyệt diệu, nên lên tiếng hỏi về họ tên, và cũng muốn kéo tôi vào bè làm hình nộm múa rối, giả lốt Tiêu diêu lão nhân Chung Ly Triết, như thế mới mong hiệu triệu các vị Bát chỉ phi ma Tư Không Diêu, Đàm huynh, và Tiếu diện diêm bà Mạnh Phi Yên, để tổ chức Tân Càn Khôn Ngũ Tuyệt!

Sự đề nghị lúc đó của Cơ Thiên Khuyết, tôi lập tức tán thành ngay, bởi vì vừa có thể kiêm nhiệm một nhân vật đi hàng hai trong cuộc thịnh hội của Tân Cựu Càn Khôn Ngũ Tuyệt, lại vừa có thể quan sát âm mưu của Cửu độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết, một sự kiện hấp dẫn lý thú như thế, quả thật tôi không nỡ từ chối được! Đồng thời cũng có thể nhân cơ duyên kỳ ngộ này tìm cách ngấm ngầm độ hóa cho hỗn thế ma vương này luôn thể, càng muốn xem thử hai vị Đoạt Hồn Kỳ đều giả là một thiện một ác ấy, đứng trước mặt Đoạt Hồn Kỳ thiệt chính cống như tôi, họ sẽ xử trí ra sao?

Nên sau khi Đoạt Hồn Kỳ ác hỏi về tên họ tôi, linh cảm bỗng tôi sực nhớ đến vị Thiểm Điện Thần Khất mà đang đội lốt Đoạt Hồn Kỳ thiệt, nên vô tình đã thành một cuộc trao đổi danh hiệu ngấm ngầm giữa đôi bên, tôi đành mượn tạm ngoại hiệu Thiểm điện thần khất Gia Minh huynh để dùng!

Sau kỳ hội ở Lư Sơn, Cửu độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết đã tinh ý nhận ra thần công của Thiên Si đạo trưởng và Gia Cát huynh khó lòng mà hòng thắng được, nên đã đơn thân độc mã chạy về Cửu Hoa Sơn, muốn dùng áp lực tàn bạo để bắt ép tôi đưa ra một quyển kỳ thư về võ học, nhưng khi thấy cửa cốc bị tắc vì trận động đất, và sau khi quật mồ tại ba cây thông ấy nên trong lòng đã đinh ninh chắc chắn rằng Đoạt Hồn Kỳ thiệt đã thực sự vĩnh biệt hẳn trên thế gian này rồi!”

Thiểm điện thần khất Gia Minh nghe tới đây, bèn lên tiếng hỏi rằng:

- Dạ thưa, trong khi Gia Minh cùng Cửu Độc Thư Sinh cùng sơ hội trên bãi tha ma ở Vạn Tính Công Phần ấy, đã từng có một vị Đoạt Hồn Kỳ thình lình xuất hiện, vậy phải chăng chính ngài đã hiện thân để cốt cảnh cáo hai vị Đoạt Hồn Kỳ giả chúng tôi chăng?

Chung Ly lão nhân gật đầu cười rằng:

- Bởi tôi thấy Cửu Độc Thư Sinh sau khi từ Cửu Hoa Sơn về, cho rằng vị Đoạt Hồn Kỳ thiệt từ nay đã tuyệt tích hẳn trên đời, nên khí phách càng đâm ra ngạo nghễ kiêu căng! Nên nhân cơ hội y rời lén tôi để đến Vạn Tính Công Phần, tôi vội đổi lại dạng lốt Đoạt Hồn Kỳ, cố tình hiện thân, cốt sao khiến cho Cửu độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết chồn lòng chột dạ, không dám quá quắt hung bạo bừa bãi như thế! Nào hay y đã không tỉnh ngộ thì chớ, tất cả hành vi lại càng biến chứng một cách khốc liệt hơn trước! Nhưng riêng có Tiếu Diện Diêm Bà là kẻ biết trước thời cơ, trong lúc tôi ngầm thị oai về công lực của mình cho nàng biết xong, Mạnh Phi Yên đã lập tức bỏ hết cơ nghiệp dinh doanh mà khó nhọc lắm mới gây dựng nổi tại Vạn Mai Cốc như thế, và đem theo một đám đồ đảng trọng yếu, cắm đầu đi lo tìm một tuyệt nghệ để ra công khổ luyện, nhưng chính vì vậy mà đã để lại một đại họa sau này!

Thượng Quan Linh nhìn mọi người đứng trước cảnh tan tành xiêu vẹo của ngôi trúc đình này, chợt lên tiếng hỏi rằng:

- Thế ngài đã được Cửu độc thư sinh Cơ Thiên

Khuyết coi như một người tâm phúc đồng lòng sát cánh bên nhau như thế, tại sao lại không rõ vụ Cơ Thiên Khuyết chôn ngầm ngòi dẫn hỏa trong cột trụ đưa lên trúc đình như thế?

Chung Ly lão nhân khẽ thở dài một tiếng, nhìn chăm chú trên người Thiểm điện thần khất Gia Minh, cau mày nói rằng:

- Con người của Cửu độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết cũng đa mưu túc trí lắm? Những thuốc nổ và địa lôi mà y chôn ngầm ở dưới trúc đình này, chính là nhân cơ hội Tư Không giáo chủ và Đàm phó giáo chủ quay về Câu Lậu Sơn để thu xếp các việc trong Huyền âm Giáo, y đã cùng với tôi, hai người chung sức thân hành làm công việc này, và ngòi dẫn hỏa quả thật đã được truyền ra đằng Thanh âm Hiên ở phía sau Thiên Hương Ấu! Nào ngờ lại còn có thêm bốn bó ngòi nổ được y bí mật chôn vùi từ hồi nào trong bốn trụ trúc đình như thế! Vậy nên sau khi Gia Minh huynh tiếp nhận cây Phong ma đồng đoạt hồn bảo kỳ, phải lập nguyện là tam độ Cửu độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết, chừng nếu y vẫn ngoan cố không chịu phục thiện, khi đó huynh cứ việc thẳng tay loại trừ! Trách nhiệm ấy tuy khó khăn thật? Nếu nói về phương diện võ công, đôi bên đều tương đương, nhưng về tính tình của Cơ Thiên Khuyết đã hung bạo thành tật, cần phải đặc biệt để ý về những âm mưu hiểm độc của y mới được!

Thiểm điện thần khất Gia Minh cung kính nghe lời chỉ giáo, Chung Ly lão nhân bèn quay sang Nam bút Gia Cát Dật cười rằng:

- Còn cuộc La Phù Nguyên Tiêu đại hội đến đây đã kể như kết thúc, không biết có nên xin ba vị Cửu trượng thần ông Đàm Bách Thủy, cùng Tiêu Thích với Liễu Đông Bình, sau khi về Câu Lậu Sơn, hiểu dụ và giải tán hết các môn đồ Huyền âm Giáo...

Chung Ly lão nhân chưa dứt lời, thì kẻ đã chán ngán danh vọng là Đàm Bách Thủy, Bất hoại kim cương Tiêu Thích, Tam âm tuyệt hộ sinh tử thủ Liễu Đông Bình, mắt thấy Giáo chủ Bát chỉ phi ma Tư Không Diêu chết thảm thiết như thế, thấy rõ hết những sự thủ đoạn độc ác tàn nhẫn của Cửu độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết, biết ngay những lợi hại phong ba trong giang hồ lắm hiểm nghèo, bèn đứng nghiêm trang ôm quyền làm lễ và do Cửu trượng thần ông Đàm Bách Thủy đáp lời rằng:

- Chúng tôi đã ăn năn những lỗi lầm trước kia, nay nguyện tuân theo lệnh của Chung Ly lão nhân, lo phụ trách vấn đề giải tán Huyền âm tà giáo, vậy xin cáo biệt quí vị ở đây!

Nói xong bèn hướng sang nhóm Càn Khôn Ngũ Tuyệt, ôm quyền đưa ngang luôn một vòng hình bán nguyệt, xong ra ngoài lo lượm lặt thi hài tan bấy của Bát chỉ phi ma Tư Không Diêu rớt xung quanh, xong xuôi mới rời khỏi Thiên Hương Ấu đi luôn?

Chung Ly lão nhân đưa mắt nhìn mọi người đi xong đâu đấy, lại qua sang Nam Bút Tây Đạo rằng:

- Chư huynh đã tính bắt đầu từ đây ẩn cư? Và không màng đến những phiền phức thế sự chứ?

Nam bút Gia Cát Dật cười rằng:

- Tiếu diện diêm bà Mạnh Tam Nương, võ công siêu tuyệt mưu trí cao sâu, chỉ nội việc nàng đem theo những đồ đảng đắc lực đi như thế, dám hy sinh một cơ nghiệp lớn lao như thế, đủ biết sau này sư tỉ đệ họ tái sáng lập La Sát Giáo, thanh thế tất nhiên không nhỏ bé gì! Cho nên chúng ta chỉ có thể nói là tạm nghỉ dưỡng sức, e phải chờ đến khi Mạnh Tam Nương truyền thư bằng thúy điểu để so thêm một trận thư hùng, khi đó họa may trong võ lâm giang hồ mới có những ngày thanh bình an cư trở lại cũng chưa biết chừng?

Chung Ly lão nhân cười rằng: - Kỳ hẹn chim thúy điểu của Mạnh Tam Nương còn những ba năm kia mà, trong ba năm này, chúng ta có thể tạm hưởng một ít không khí tiêu diêu của trần gian! Còn việc độ hóa hay tiêu trừ tên Cửu độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết đã phiền đến Gia Minh huynh rồi, nay ý Chung Ly Triết tôi muốn mời chư huynh lên núi Côn Lôn nơi Tiểu Lang Hoàn, tụ hợp ít ngày cho vui vẻ tình bạn ao ước bấy lâu!

Thiên Si đạo trưởng quay về A Nhĩ Kim Sơn, Nam cương ẩn hiệp Tạ Đông Dương lo về Nam Cương, xong mới lên Côn Lôn, vì đường đi tiện lợi, còn phần Nam bút Gia Cát Dật, cha con Bắc kiếm Phổ Côn, Đông tăng Túy Đầu Đà, Phương Bách Xuyên, Phương Kỳ, vì không ai bận việc trên mình, lẽ dĩ nhiên mỉm cười gật đầu

Chỉ riêng có Thượng Quan Linh lo sợ sư phụ mình là Tạ Đông Dương đem mình về Nam Cương khó mà có dịp đến lại miền Trung Nguyên, hai là nhớ đến chị Thường Bích Vân của mình, không biết bị Tiếu diện diêm bà Mạnh Tam Nương đem đi một phương hướng nào? Ba nữa là trong lòng ghét đắng vị Đoạt Hồn Kỳ ác là Cửu độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết, muốn thấy tận mắt về những sự quả báo trước mắt về con người hung ác số một này mới hả dạ! Nên khi Tiêu Diêu Lão Nhân mời các quần hùng đến Tiểu Lang Hoàn ở núi Côn Lôn, và thấy mọi người nhận lời hết như thế, cậu bé bất giác đưa mắt lén nhìn về phía sư phụ mình là Tạ Đông Dương, trên khuôn mặt tỏ hẳn một thần sắc do dự!

Chung Ly lão nhân thấy vậy cười rằng:

- Cậu Thượng Quan chẳng nên lo lắng như vậy làm gì, vị Thiểm điện thần khất Gia lão tiền bối của cậu còn phụ trách đối phó Cửu độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết, như vậy không thể nào không có kẻ trợ lực giúp tay! Tôi sẽ không mời cậu lên chơi núi Côn Lôn đâu mà ngại!

Tạ Đông Dương cũng thừa biết ái đồ của mình thông minh tuyệt đỉnh, duyên cơ lại tốt, nếu chịu khó cố công mài luyện trau dồi thêm, tương lai thật không thể lường nổi được, nghĩ vậy bèn mỉm cười truyền lời cho Thượng Quan Linh theo phò Thiểm điện thần khất Gia Minh, để thâu hái thêm kinh nghiệm hành hiệp trên giang hồ, còn phần mình cùng với Càn Khôn Ngũ Tuyệt đi Tiểu Lang Hoàn Côn Lôn.

Toàn nhóm võ lâm kỳ hiệp này, đều tưởng đâu xong cuộc Nguyên tiêu thịnh hội, sẽ không còn sóng gió gì xảy ra nữa, nhưng chuyện thế gian luôn luôn khiến người ta bất ngờ và... bất ngờ! Càn Khôn Ngũ Tuyệt vừa rời khỏi, trong La Phù Sơn lại xuất hiện một thân hình gầy cao, mình mặc áo dài đen, mặt đeo mặt nạ da người, tay cầm cờ đoạn đỏ cũng vẽ sọ người trắng và hai xương chéo, thì ra lại một đệ tứ Đoạt Hồn Kỳ? Khiến đến nỗi vị Thiểm điện thần khất Gia Minh mới nhận danh hiệu Chân Đoạt Hồn Kỳ của Chung Ly lão nhường cho đây suýt nữa thiệt mạng!

Sự xuất hiện của đệ tứ Đoạt Hồn Kỳ, bút giả phải bắt đầu thuật lại từ trên thân vị Đoạt Hồn Kỳ ác là Cửu độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết mới rõ manh mối được!

Thì ra, Cửu độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết, từ lúc giao đấu với Thiên Si Tây Đạo giữa lưng chừng đồi ấy được một đỗi, và liếc mắt thấy vị Huyền âm giáo chủ Bát chỉ phi ma Tư Không Diêu, lúc này đã tung mình vọt về phía nóc trúc đình để tranh đoạt quả đồng cầu để chấm dứt cuộc so tài của đôi bên, thì một ý nghĩ thoáng nhanh trong bộ óc hiểm độc của Cửu độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết! Trong chớp mắt đây, hầu toàn những nhân vật kỳ tài đương kim trong võ lâm, sẽ tiêu tan thành tro bụi hết với những kế hoạch độc mưu của mình, nghĩ vậy y vờ mượn cớ cướp đường ưu tiên để tranh đoạt đồng cầu, tung thân như làn điện trời, nhoáng thẳng luôn xuống triền núi, nhưng giữa đường, chiếc áo dài đen nhoáng lên như một làn khói đen vụt biến hẳn trong một đường bí mật quanh co để rời khỏi Thiên Hương Ấu!

Cửu độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết vốn cũng là người có môn khinh công thượng thặng trong mình, chỉ vài cái quăng mình vèo nhảy, đã nghiễm nhiên từ đường bí mật khe triền núi luồn hắn ra cửa cốc Vạn Mai!

Thình lình một tiếng nổ kinh hồn vang dội, khiến cả đến Đoạt Hồn Kỳ ác Cơ Thiên Khuyết cũng giật mình bồi hồi trong giây lát, chim kinh thú hoảng cả một vùng!

Nhưng Cơ Thiên Khuyết vội trấn tĩnh ngay tinh thần lại quay đầu nhìn về hướng có tiếng nổ, chỉ thấy thinh không đầy một vùng khói lửa cây ván tung tóe tơi bời, thế là một cảnh xương tan thịt nát máu vung vãi được thể hiện ngay trong bộ óc nhạy cảm của hung thần Đoạt Hồn Kỳ ác Cơ Thiên Khuyết! Cho dù những đối thủ kình địch như Nam Bút Tây Đạo và cả đến đồng minh Tư Không Diêu, Đàm Bách Thủy v.v... nếu không bị chết tan xác, chắc giờ này cũng bị què quặt bò lê la thảm thiết?

Trong trường hợp cực kỳ khoái trí về sự âm mưu của mình được thực hiện như thế, Cơ Thiên Khuyết bèn ngửng đầu lên trời cười ngất một hồi, khi tiếng cười dứt quay đầu nhìn lại tính đến Thiên Hương Ấu để xem cảnh thảm trạng của đám nhân vật võ lâm đã biến thành như thế nào, thì đột nhiên nơi cửa cốc Vạn Mai, ngay phía gốc quanh, hình như có tiếng lạ lùng truyền ra!

Cơ Thiên Khuyết vốn là người nhanh trí khôn, khinh công lại cừ, bèn vờ như không nghe, hai ống tay áo phát mạnh ra, người đã vọt hẳn về phía trước.

Nhưng khi người bổng lên hơn ba trượng ấy, thình lình uốn hẳn ngửa người về phía sau, đôi tay áo quạt mạnh từ thế Xảo yến phiên nghi (chim én khéo bay ngược) rồi chuyển hóa sang thế Linh uyên Triển dực (chim uyên xòe cánh), vèo ngược về trên triền núi, lên tiếng trầm hùng rằng:

- Quân nào to gan lớn mật mà dám vất vưởng ở đây? Bộ không biết Vạn Mai Cốc của La Phù Sơn này là thâm la quỉ vực của trần gian sao?

Ba chữ tiếng trần gian sao vừa buột khỏi miệng, thì thân hình Cơ Thiên Khuyết cũng vừa hạ chân xuống triền núi, nhưng ngay phía sau bỗng có một giọng nói lạnh lùng tiếp lời rằng: - Ta đã hơn mười năm sống âm thầm dưới địa khuyết dễ dầu lắm mới có một cuộc du hành dương thế này! Không ngờ giữa ban ngày ban mặt thế này mà La Phù Sơn đây lại nghiễm nhiên có thâm la quỉ phủ? Lạ thật..?

Dứt tiếng nói, từ trong những mỏm đá xiên xẹo bỗng vọt hắn ra một người, khi đôi bên thấy mặt nhau, bất giác đều ngẩn người ngạc nhiên vô cùng!

Thì ra, lối ăn mặc của Cửu độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết, ai thoạt trông cũng nhận ngay ra được vị lừng danh trong nhóm Càn Khôn Ngũ Tuyệt là Đoạt Hồn Kỳ! Mà kẻ hiện thân sau vách đá lổm chổm, thân hình có mòi còn gầy hơn Cơ Thiên Khuyết, tay phải xách cây Khốc thương lang nha bảng (cây gậy đưa ma có răng nanh chó), tay trái cầm một miếng Câu hồn lệnh bài, áo dài đen, mũ nhọn hình tam giác đội trên đầu, sắc mặt khô héo, mày rậm trán cao, hai mang tai phất phơ lủng lẳng hai xâu giấy tiền (loại giấy tiền đốt cho người chết), hoàn toàn giống hệt hẳn với loại vô thường ác quỉ trong truyền thuyết!

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau