ĐOẠT HỒN KỲ

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Đoạt hồn kỳ - Chương 21 - Chương 25

Chương 21: Tranh dành trên la phù sơn

Đang lúc tình hình khẩn trương giữa Thượng Quan Linh và Tôn Thúy Thúy sắp bộc phát, đột nhiên trong Tiêu Hồn Cốc một đạo sĩ áo bào đen chạy ra, thì ra chính là đạo sĩ Huyền Phong ác đạo mà kỳ trước đã bị Thượng Quan Linh đánh chạy cùng với Liễu mi kiêu hoa quỉ kiến sầu Chữ Hồng Đào.

Lúc này thấy Huyền Phong ác đạo tay cầm một ngọn long kỳ thêu kim tuyến đỏ, tay phải giơ cao Bắc đẩu thất tinh lệnh tiễn, đứng nghiêm chỉnh giữa Thượng Quan Linh và Tôn Thúy Thúy lớn tiếng rằng:

- Xin Tôn đường chủ hãy khoan tay, Trầm Long Đường, Cách đường chủ nay thay mặt chánh phó giáo chủ truyền Huyền âm bắc đẩu lệnh, thỉnh mời Tôn đường chủ cùng hai vị quí khách đến Trầm Long Đường trong Lạc Hồn Cốc để hội kiến cùng nhau!

Trong tứ đại đường chủ của Long, Hổ, Phong, Vân, tuy bề ngoài ngang hàng nhau, nhưng sự thật kể đến Trầm Long Đường cao hơn cả! Hơn nữa Bát chỉ phi ma Tư Không Diêu cùng với Đàm Bách Thủy, trước khi đi phó hội ở La Phù Sơn, đã giao quyền tối cao là Huyền âm bắc đẩu lệnh cho Trầm Long Đường, tức Đường chủ Phù dung kiếm khách Cách Trầm Long trông coi mọi việc trong giáo phái Huyền âm, nay pháp lệnh đã đến, dù Chỉ Phấn Diêm La có ương ngạnh đến đâu đi nữa, cũng không thể nào không tuân lệnh được!

Tôn Thúy Thúy đành thu ngay thế lại, mắt trừng trừng Thượng Quan Linh lạnh lùng rằng:

- Thượng Quan tiểu quỉ kia, ta hãy tạm để ngươi sống thêm ít thì giờ nữa, ta sẽ chờ ngươi tại Trầm Long Đường trong Lạc Hồn Cốc?

Nói xong quay sang nói với Huyền Phong ác đạo rằng:

- Tôn Thúy Thúy kính tôn thượng dụ của Huyền âm bắc đẩu lệnh, vậy ngươi cùng ta đến Trầm Long Đường trước đã, còn hai người ấy giao cho Mạt vân điêu Nhiệm Lượng dẫn họ vào sau!

Nhiệm Lượng cung thân lãnh mạng, Tôn Thúy Thúy trợn mắt một lần nữa nhìn Thượng Quan Linh, tà áo bào xanh vụt hóa thành như một đám mây xanh lướt nhanh về cửa Tiêu Hồn Cốc đi luôn.

Thượng Quan Linh nhìn hai người đi khuất xong, quay nhìn Phương Kỳ, Độc cước truy phong cũng biết ý Thượng Quan Linh, bèn mỉm cười nói rằng:

- Huyền Phong ác đạo nay đã về Câu Lậu Sơn, thế nào gã chẳng đem những tuyệt nghệ thần công của cậu em để báo cáo lại với Trầm Long đường chủ là Phù Dung Kiếm Khách, chắc vị đường chủ này cũng ngán về võ học của cậu em quá cao, nhỡ ra Chỉ phấn diêm la Tôn Thúy Thúy bị thua, có thể làm mất uy vọng thanh danh của Huyền âm Giáo chăng? Nên y mới vội truyền lệnh Huyền âm bắc đẩu mời hẳn bọn mình vào sâu

Lạc Hồn Cốc, rồi tập trung hết toàn lực trong Huyền âm Giáo để đối phó cũng nên!

Thượng Quan Linh thản nhiên cười rằng:

- Đừng nói là Trầm Long Đường của Lạc Hồn Cốc dẫu cho là Ngũ diêm quân của Thâm La bảo điện đi nữa, Thượng Quan Linh cũng chẳng coi vào đâu! Xin Nhiệm Lượng lão huynh cứ việc đưa đường!

Nhiệm Lượng đã từng thấy thần công của cậu bé, trong bụng thán phục lắm, nay nghe cậu nói vậy, vội vàng đi trước dắt đường đưa hai người vào sâu trọng địa của Lạc Hồn Cốc.

Khi tới Lạc Hồn Cốc, đất đai tứ phía rộng rãi, những kiến trúc vật ở đây cũng nguy nga đồ sộ hơn phía trước.

Lúc ba người vào đến cốc, Trầm Long Đường có bốn người từ trong đi ra, Thượng Quan Linh nhận ra có Lưu Vân đường chủ Tam âm tuyệt hộ sinh tử thủ Liễu Đông Bình, Phi Hổ đường chủ Chỉ phấn diêm la Tôn Thúy Thúy, chẳng cần hỏi cũng đủ biết đây là Long, Hổ, Phong, Vân tứ đại đường chủ ra nghênh đón, người đứng sát bên trái nhất định là Thiên Phong đường chủ Bất hoại kim cương Tiêu Thích, người đứng giữa ăn vận như nho sinh chắc là Phù dung kiếm khách Cách Trầm Long?

Khi bốn người ra khỏi Trầm Long Đường hơn ba trượng, người trung niên nho sinh bèn ôm quyền cười rằng:

- Cách Trầm Long cùng với bản giáo hữu Phi Hổ Thiên Phong Lưu Vân tam vị đường chủ thân hành đến cung nghinh Phương đại hiệp và Thượng Quan tiểu hiệp đến viếng thăm bản cốc!

Phương Kỳ thấy vị Phù Dung Kiếm Khách đối đãi lễ phép với mình như vậy, cũng vội vàng ôm quyền lên thi lễ rằng:

- Phương Kỳ và cậu em Thượng Quan đây vì có việc đặc biệt đến quí cốc để bái kiến, vậy đâu dám phiền quí vị đường chủ viễn nghinh tiếp đón như thế!

Phù dung kiếm khách Cách Trầm Long sau khi để ý nhìn Thượng Quan Linh, bèn mỉm cười nghiêng mình dẫn khách vào hậu đường, Bất hoại kim cương Tiêu Thích và Tam âm tuyệt hộ sinh tử thủ Liễu Đông Bình cùng nghiêng thân nhường lối cho hai người đi, nhưng riêng Tôn Thúy Thúy mặt mày sa sầm hậm hực đầy vẻ sát khí đứng im tại chỗ, không hề nhường lối cho hai người.

Phương Kỳ tính khiêm tốn hạ giọng, nhưng Thượng Quan Linh đâu buồn đếm xỉa đến những nghi lễ vớ vẩn trong giang hồ như thế, đưa tay kéo phứt luôn Phương Kỳ đi thẳng ngang qua trước mặt Chỉ phấn diêm la Tôn Thúy Thúy.

Không những vậy, Thượng Quan Linh còn ghét về tính tình ngông cuồng của mụ ta, nên khi đi tạt ngang qua người, bèn cố ý vận ngầm vô hình chân khí, mượn thế tạt ngang qua người, khẽ húc ngay vào mụ ta. Tôn Thúy Thúy đang hếch mặt đứng nhìn trời, bỗng cảm thấy một luồng gió ngầm mạnh tạt tới mình.

Trong lúc thình lình không phòng hờ, lẽ tự nhiên là khó đứng vững, nhưng may nhờ công lực khá, chân khí cũng cừ, nên chân phải cố duy trì bất động, thân hình khẽ né, chân trái nhẹ lùi một bước về sau. Nhưng ngay trong lúc đó, Thượng Quan Linh đã kéo tay Phương Kỳ vượt luôn một hơi qua mặt các Trầm Long, Phi Hổ, Thiên Phong, Lưu Vân tứ đại đường chủ, rồi ung dung bước vào Trầm Long Đường!

Tính của Chỉ phấn diêm la Tôn Thúy Thúy vốn nóng như lửa, nay lại gặp Thượng Quan Linh trêu như thế tóc tai dựng ngược áo bào bùng hẳn lên, giơ tay chực túm ngay bả vai Thượng Quan Linh.

Thượng Quan Linh chẳng thèm để ý đến, nhưng vị Trầm Long đường chủ Phù Dung Kiếm Khách vội đưa tay ra ngăn cản, nhẹ nói để chờ vào Trầm Long Đường sẽ hay.

Sau khi vào đến nội đường, Phù Dung Kiếm Khách mời hai người ngồi xong đâu đó, rót trà ra mời hai người ngồi rồi mỉm cười rằng:

- Cách Trầm Long này được nghe Liễu đường chủ cho biết nhị vị đây là vì chuyện của Ngân tu kiếm khách Phương Bách Xuyên mà đến tệ đường này!

Thượng Quan Linh cũng gật đầu, Cách Trầm Long lại nối tiếp rằng:

- Vị Ngân Tu Kiếm Khách, tuy có ở trong Huyền âm Giáo đây một thời gian khá lâu, nhưng ông ta đã gặp được những chuyện hy hữu trên đời này cơ đấy!

Thượng Quan Linh nghe nói vậy chẳng hiểu đầu đuôi ra sao, Phù Dung Kiếm Khách lại cười nói tiếp:

- Sự kiện này, Cách Trầm Long không tiện nói nhiều, nhưng trước khi vị Phương huynh này tới đây, chẳng qua là một tay võ học cỡ trung thượng, nhưng sau khi rời khỏi Câu Lậu Sơn đã trở thành một tay kiếm thuật tinh diệu tuyệt vời!

Thượng Quan Linh càng nghe càng đâm hồ đồ, nhưng lại không tiện hỏi thêm!

Ngay lúc này, Chỉ phấn diêm la Tôn Thúy Thúy đã nhịn không nổi, sắc mặt giận dữ quay sang hỏi Phù dung kiếm khách Cách Trầm Long rằng:

- Thưa Cách đường chủ, những chuyện riêng trong Huyền âm Giáo của chúng ta, cần gì phải nói cho người ngoài nghe làm gì? Tên Thượng Quan Linh chẳng muốn đòi Phương Bách Xuyên với chúng ta là gì? Nay lão già Phương ấy đã trốn khỏi Câu Lậu Sơn, chỉ cần đối phương có thể biểu lộ một vài ngọn tuyệt kỹ kinh người, khiến chúng ta khâm phục, chừng ấy Tôn Thúy Thúy xin dâng luôn chiếc đầu lâu trắng xóa này làm của bồi thường ngày!

Thượng Quan Linh cao mày hỏi rằng:

- Này mụ Tôn Thúy Thúy kia, ngươi có tự tưởng mình là nhân vật ghê gớm gì! Vậy ta thử hỏi ngươi, trong 128 đường Huyền âm quỉ trảo của ngươi, cộng có cả thảy được bao nhiêu tuyệt ngọn trong đó?

Chỉ phấn diêm la Tôn Thúy Thúy ứng tiếng trả lời rằng:

- Trong một trăm hai mươi tám đường Huyền âm quỉ trảo của ta, đều có nhiều thế biến hóa vô cùng tận, nhưng uy lực mạnh nhất trong số đó, phải kể đến Đoạt Hồn và Câu Hồn liên hoàn thập tam thức là hơn hết, ngươi hỏi vậy để làm gì?

Mắt Thượng Quan Linh bỗng sáng ngời lên liếc nhanh Long, Hổ, Phong, Vân, tứ đại đường chủ xong, nói rằng:

- Dám hỏi trong tứ vị đường chủ đây vị nào giỏi nhất về nội gia chưởng lực?

Trong Long, Hổ, Phong, Vân tứ đại đường chủ đây nói về võ học mỗi người có mỗi ngọn sở trường riêng, thế đánh kỳ dị hiểm độc phải kể đến Phi Hổ đường chủ Chỉ phấn diêm la Tôn Thúy Thúy, về nội gia chưởng lực thì thuộc về Lưu Vân đường chủ Tam âm tuyệt hộ sinh tử thủ Liễu Đông Bình, còn Thiên Phong đường chủ Bất hoại kim cương Tiêu Thích có Hỗn Nguyên khí công, nghĩa là đao thương không thủng da thịt về phần Trầm Long đường chủ Phù Dung Kiếm Khách, khỏi cần nói, cứ suy biệt hiệu cũng biết người này giỏi về kiếm thuật. Nên khi Thượng Quan Linh hỏi đến chưởng lực, Phù dung kiếm khách Cách Trầm Long tiếp lời cười rằng:

- Lưu Vân Đường Liễu đường chủ đây, ngoại hiệu được người ta tặng cho là Tam âm tuyệt hộ sinh tử thủ đã luyện về ngọn Tam âm Tuyệt Hộ chưởng lực, tuy không dám nói là môn võ tuyệt thế vô song, nhưng trên võ lâm cũng thuộc vào loại hiếm thấy! Không hiểu Thượng Quan tiểu hiệp hỏi vậy có dụng ý gì?

Thượng Quan Linh mỉm cười rằng:

- Tôi muốn dùng tay không và không hề trả đòn để lĩnh giáo môn Huyền âm quỉ trảo và nhất là những ngọn Đoạt Hồn Câu Hồn trong Liên Hoàn thập tam thức của Tôn đường chủ Chỉ Phấn Diêm La!

Tôn Thúy Thúy mặt lạnh như tiền rằng: - Ngươi muốn dùng lối khinh công khéo léo để nhảy nhót chứ gì...

Thượng Quan Linh không chờ mụ nói hết lời, đã cười lớn tiếng rằng:

- Cũng không hẳn như ngươi tưởng, thực ra ta không cần ra khỏi Trầm Long Đường này, nghĩa là ta sẽ liên tiếp né tránh mười ba thế tuyệt kỹ của ngươi trong vòng hơn trượng vuông trong Trầm Long Đường này!
Môn Huyền âm quỉ trảo của Tôn Thúy Thúy, thuộc loại Kiến huyết phong hầu (thấy máu tắc thở luôn), thế đánh lại kỳ dị hiểm ác khó lường. Thế mà Thượng Quan Linh chỉ né tránh trong một khoảng cách chật hẹp như thế mà không hề trả đòn đánh lại, khẩu khí của cậu bé quả nhiên đã khiến cho tứ đại đường chủ cùng ngạc nhiên ngẩn người.

Thượng Quan Linh nghiễm nhiên cười nói:

- Sau khi lĩnh giáo Tôn đường chủ xong, Thượng Quan Linh còn muốn tiếp thử vài ngọn tam âm Tuyệt Hộ chưởng lực của Liễu đường chủ!

Phù dung kiếm khách Cách Trầm Long nghe xong lời nói của Thượng Quan Linh, trong bụng nghĩ thầm rằng: Thằng bé tuổi nhỏ như vậy, không biết võ học đến mức độ nào? Mà dám nói nghênh ngang như thế?

Thượng Quan Linh thấy mình sau khi nói hết lời, ngoại trừ mụ Tôn Thúy Thúy ra là kẻ lộ vẻ hung quang trên nét mặt, còn ba vị đường chủ kia vẫn trầm mặc im lặng không nói gì, bất giác cậu bé lại cười lên khanh khách rằng:

- Nếu Thượng Quan Linh bị thua về hai trận này, thì tội đột nhập thình lình vào quí giáo, sẽ do quí vị tùy ý định tội! Nhưng nếu may được nhường nhịn? Tôi sẽ có một điều kiện xin quí vị nghĩ tình cho!

Phù dung kiếm khách Cách Trầm Long nghe xong gật đầu cười rằng:

- Thượng Quan tiểu hiệp là khách xa đến, có gì cứ việc bày tỏ ra, Cách Trầm Long và ba vị đường chủ thế nào cũng xin tuân lời!

Thượng Quan Linh thấy vị Trầm Long đường chủ nãy giờ vẫn lễ độ ung dung đối đãi với mình, trong lòng cũng ngầm phục không ít về tính chịu đựng của Cách Trầm Long. Bèn mỉm cười rằng:

- Trong võ lâm thường phải ngôn hành nhất chí, Thượng Quan Linh đã có lời giao trước, vậy xin múa rìu trước mắt thợ vậy.

Nói xong, bèn tung mình ra giữa sảnh Trầm Long Đường, chân vừa chạm đất, đằng sau đã có tiếng cười lạnh lùng rợn người nổi lên, tiếp theo là một ngọn gió lạnh buốt từ sau đánh tới! Thượng Quan Linh lướt mình nhẹ tránh nhanh về một bên, Chỉ phấn diêm la Tôn Thúy Thúy vội đổi luôn các thế Tả trảo hồn (thế chụp hồn bên cánh trái), Hữu trảo hồn (chụp hồn bên cánh phải) và luôn thế Chi mị quắc nhân (loài yêu quái quắp người), liên tiếp ba thế liên hoàn thủ đánh tới, những luồng kình phong âm khí tới tấp ập lại phía người cậu bé! Cả một ngôi Trầm Long Đường rầm rầm rung chuyển vang động?

Tôn Thúy Thúy tưởng đánh ra thình lình trong lúc Thượng Quan Linh chưa kịp đứng vững chân ấy, thế nào đối phương cũng bị lúng túng trong ngọn Thập tam liên hoàn thức như phần thắng sẽ ngã về bên mình. Nhưng nào mụ ta đâu có ngờ rằng Thượng Quan Linh dám ăn nói ngông cuồng như thế đều ỷ vào ngọn thân pháp vèo nhoáng nhanh như chớp mà cậu đã học mót được của Tiêu diêu lão nhân Chung Ly Triết. Vị

Chung Ly lão này, là thứ thiệt hay thứ giả? Tuy chưa đến thời kỳ vén màn bí mật, nhưng người này quả thật là một bậc cái thế kỳ nhân, thân pháp nhoáng tuyệt luân này của ông ta, cao minh hơn cả những nhân vật trong Càn Khôn Ngũ Tuyệt là khác.

Cho nên Chỉ phấn diêm la Tôn Thúy Thúy, sau khi đánh liên tiếp bốn thế trong ngọn Huyền âm quỉ trảo, khắp trong vòng một trượng vuông ấy đầy ánh quỉ trảo tuyệt luân bao bọc xung quanh người Thượng Quan Linh, nhưng chỉ thấy cậu bé dùng lối thân pháp vèo bên trái nhoáng bên phải, nhảy nhót linh động như con chim sâu đùa gió, luôn chờ cho những chi lực kinh người gần chạm sát vào mình mới nhẹ quăng mình lướt lượn ung dung tránh né!

Chỉ phấn diêm la Tôn Thúy Thúy đâu ngờ rằng đối phương lại có nổi một thân pháp thần diệu đến độ tuyệt luân thế. Mụ ta lúc này càng cắn chặt hàm răng nanh của mình, tóc trắng bay phất phới, tập trung hết toàn chân lực nội khí của mình, múa máy điên cuồng với ngọn Huyền âm quỉ trảo cố áp đánh Thượng Quan Linh!

Thượng Quan Linh tuy có ngọn thân pháp tuyệt luân này trong người, nhưng dù sao cũng nhờ học mót mà được, nên về diệu quyết tinh vi trong ấy còn chưa thấu hiểu tận tường, chẳng mấy chốc cậu đã cảm thấy trán toát mồ hôi hơi thở đã có vẻ dồn dập!

Tôn Thúy Thúy tính nhẩm chỉ cần cố đánh thêm mười hiệp nữa, thế nào phần thắng cũng cầm chắc trong tay, trong lúc mải suy nghĩ nên quên lửng những hiệp đánh đã đủ số, đang tính tiếp tục từ đầu đánh lại, thì Độc cước truy phong Nhân tâm thần khất phương Kỳ và Trầm Long đường chủ Phù dung kiếm khách Cách Trầm Long cùng cười với nhau, bỗng Cách Trầm Long lớn tiếng rằng:

- Xin Tôn đường chủ hãy ngừng tay đi? Vì 13 thế Đoạn hồn câu hồn trong ngọn Huyền âm quỉ trảo của đường chủ đã mãn! Còn lối thân pháp tuyệt diệu kinh người của Thượng Quan tiểu hiệp quả thật đáng phục lắm, nhưng Cách Trầm Long này vẫn chưa hề nhận ra được tiểu hiệp thuộc tông ti môn phái nào trên võ lâm này?

Chỉ phấn diêm la Tôn Thúy Thúy nghe Cách Trầm Long nói rõ vậy, đương nhiên mặt mũi nào ráng đánh thêm, đành ấm ức thu ngay thế đánh lại!

Thượng Quan Linh cũng lợi dụng ngay giờ phút rảnh tay này để điều hòa lại thần sắc phong độ của mình, xong cười nói với Lưu Vân đường chủ Tam âm tuyệt hộ sinh tử thủ Liễu Đông Bình rằng:

- Thưa Liễu đường chủ, Thượng Quan Linh may mắn tránh khỏi được 13 ngọn Đoạt hồn câu hồn của Tôn đường chủ mà không hề trả đòn lại một ngọn nào! Giờ xin luân đến trận thứ nhì, vậy Thượng Quan Linh xin được thỉnh giáo môn Tam âm Tuyệt Hộ chưởng lực của Liễu đường chủ, xin ngài vui lòng cho?

Liễu Đông Bình nghe vậy, trong lòng hơi ngài ngại, bởi chính bản thân lão cũng biết rõ Thượng Quan Linh đầy mình tuyệt nghệ, người ta đã cả gan tới đây đâu phải thứ hiền gì? Nhất là môn so đấu về nội gia chân lực, đâu giống gì lối đánh khi nãy, chi cần một bên nào hơi yếu sức, thắng bại lập tức hiện rõ ngay! Lại nữa bản thân mình dù sao cũng đường đường một huyền âm đường chủ, thắng không nói làm gì, nhỡ bị thua, trước mặt đông đảo như thế này, làm sao gỡ nổi thể diện oai nghi của một vị đường chủ?

Trong bụng tuy đang lo nghĩ kế đối phó, nhưng đối với việc gọi trận của Thượng Quan Linh lại không thể trả lời dứt khoát, đang lúc ngập ngừng đứng dậy, bỗng thấy trên bàn có chén nước trà thơm đầy tràn, linh cảm lập tức hiện ra trong đầu óc, bèn mỉm cười nói rằng:

- Với tuổi trẻ của cậu như thế mà đã luyện được những võ học cao sâu như vậy, thật ít có mấy ai sánh kịp! Liễu Đông Bình có lời tâm phục, vậy xin dùng trà thế rượu để chúc tiểu hiệp một chén!

Nói xong, chén trà thơm bên tay phải vụt tung lên trên không, giơ luôn chưởng bên tay trái phất ra một ngọn gió ngầm, đẩy luôn chén trà đầy nhóc lơ lửng trên không vùn vụt sang phía Thượng Quan Linh!

Khoảng cách giữa Tam âm tuyệt hộ sinh tử thủ Liễu Đông Bình và Thượng Quan Linh vào khoảng một trượng rưỡi trở lại, thế mà chén trà không hề giỏ giọt ra hột nào, lối công lực này, quả nhiên đã biểu lộ rõ hắn kình lực cương nhu tùy ý phát ra, phối hợp một cách khéo léo với kình lực của người sử dụng!

Thượng Quan Linh vốn đầu óc thông minh, biết ngay vị Tam âm tuyệt hộ sinh tử thủ Liễu Đông Bình khó thắng nổi mình, nên cố ý tìm cách lẩn tránh giao đấu chính điện, cốt dùng lối đánh không để lại dấu tích, để biểu rõ công lực nội gia cho êm việc! Thượng Quan Linh cũng nhẹ nhàng vung tay phải, từ ngực đẩy ra, cất giọng cười ha hả rằng:

- Kìa Liễu đường chủ, một giáo hội qui mô vĩ đại như Huyền âm Giáo đây, không lý hết rượu ngon rồi sao? mà ngài lại mời tiểu tử dùng loại trà chán ngấy này? Vậy tiểu tử xin thất lễ hoàn nguyên lại ngài vậy?

Tiếng nói vừa dứt, cũng chẳng thấy có ngọn kình phong gì lạ lùng, nhưng chén trà trên không như đã gặp phải một sức bung ngược lại, thế là chén trà lại vùn vụt bay ngược theo chiều đến của nó, nước trà trong chén không giọt ra nửa hột nào!
Tam âm tuyệt hộ sinh tử thủ Liễu Đông Bình mặt hơi ửng hồng, vội lật luôn chưởng bên phải, chén trà trên không tức khắc đứng ngừng hẳn lại, nhưng vì đôi bên đều biết dùng lối thủ pháp cương nhu, nên chén không bị hư tổn, nhưng nước trong chén đã bị ép vọt hẳn lên không, hóa thành đám sương mù từ từ phủ xuống!

Lúc này Trầm Long đường chủ Phù dung kiếm khách Cách Trầm Long, thấy tình hình như vậy, biết ngay nếu cứ đấu từng người như vậy, Long Hổ Phong Vân tứ đại đường chủ, chưa chắc gì đã thắng được vị khách trẻ tuổi này? Tuy chưa biết rõ về binh đao của Thượng Quan Linh đến mức độ nào, nhưng tự hỏi lòng, với ngọn Phù Dung kiếm pháp của mình đã chắc gì chiếm được ưu điểm? Nghĩ vậy liền giơ vạt tay áo bào của mình phất mạnh lên trên không, chén trà lập tức bị luồng gió quạt văng ra ngoài Trầm Long Đường, xong mỉm cười nói rằng:

- Tuyệt nghệ của tiểu hiệp Thượng Quan quả kinh người thật, trong hai trận đấu tiểu hiệp đã đối phó trôi chảy hết, vậy bây giờ xin tiểu hiệp cứ việc ra điều kiện, để Tứ đại đường chủ đây được chính thức lãnh giáo!

Thượng Quan Linh nghe nói xong, thầm nghĩ trong bụng không biết oai lực của cây Phù Dung Kiếm đến mức độ nào? Nhưng cách ăn nói có vẻ hắc búa lắm? Nhất là lại xưng tứ đại đường chủ, như vậy là mình không thể chuyên chỉ định riêng về một người nào; và câu chính thức lĩnh giáo vậy là hai trận trước không kể nữa!

Cậu bé sau khi suy nghĩ một hồi, bỗng máu tiểu anh hùng háo thắng nổi lên đùng đùng, đôi mắt sáng quắc như làn điện, nhìn thẳng ngay vào mắt Trầm Long đường chủ Phù dung kiếm khách Cách Trầm Long cười lớn tiếng rằng:

- Điều kiện của Thượng Quan Linh đơn giản lắm, nghĩa là tôi muốn lĩnh giáo một lúc về những ngọn tuyệt học của tứ đại đường chủ trong cùng một lúc, nào là Phù Dung kiếm pháp của Cách đường chủ, nào Huyền âm quỉ trảo của Tôn Thúy Thúy, nào Đại Lực Kim Cương Bất Hoại thân pháp của Tiên đường chủ và luôn Tam âm Tuyệt Hộ chưởng lực của Liễu đường chủ, xin các ngài cứ việc ra tay cùng trong một lúc mà công hãm tôi! Thượng Quan Linh này chỉ xin tay phải với ngọn Văn Xương Bút và bàn chưởng thịt bên tay trái để lĩnh giáo những ngọn cái thế tuyệt học của quí ngài!

Chỉ phấn diêm la Tôn Thúy Thúy nhịn không nổi cơn tức, lên tiếng gằn mạnh từng tiếng:

- Đồ nhãi con vô tri! Sao ngươi dám ngạo mạn đến thế mà không ngượng miệng sao?

Thượng Quan Linh không chờ cho mụ ta hết lời tươi tỉnh cười rằng:

- Cũng có lẽ ngươi cho ta là điên cuồng? Nhưng Thượng Quan Linh này nhận thấy một đấu một như thế không được thoải mái cho lắm! Vậy ta muốn đánh cho thật xứng tay mới chịu!

Tôn Thúy Thúy càng nổi khùng rằng:

- Vậy ngươi dám đánh cuộc không?

Thượng Quan Linh nghiêng đầu hỏi lại:

- Muốn đánh cuộc gì? Và đánh cuộc như thế nào?

Tôn Thúy Thúy nghiễm nhiên rằng:

- Hãy cuộc ngay với chiếc đầu trên bản thân của mình, nghĩa là sự quyết định thắng bại sẽ căn cứ sau bốn mươi hiệp của tứ đại đường chủ cùng ra tay đánh trong một lúc?

Thượng Quan Linh nghe xong bất giác ngửng mặt lên trời ôm bụng cười ngất!

Chỉ phấn diêm la Tôn Thúy Thúy giận hét lớn rằng:

- Sao? Có dám đánh cuộc không mà đứng cười như điên vậy?

Thượng Quan Linh thấy mụ già tóc trắng xóa, mặt mũi trét phấn dày cả tảng, tướng mạo kỳ dị tức cười vô cùng, nhưng cũng cố nhịn cười rằng:

- Ta cười là sao dưới vòm trời này lại có người ngốc đến thế không biết? Nếu trong bốn mươi hiệp, chẳng may ta bị thua, chừng đó không bị trúng Phù Dung Kiếm đâm lòi ruột, cũng bị Huyền âm quỉ trảo khiến cho cấm khẩu, nếu tránh khỏi được hai ngọn trên mà lại xui xẻo trúng nội gia trọng chưởng của nhị vị Tiêu, Liễu đường chủ, lúc đó chiếc đầu lâu của tôi, chả cần đánh cuộc mà người vẫn ung dung cắt được là gì? Nhưng trong bốn mươi hiệp ấy ta may mắn thắng, chiếc đầu già của ngươi chẳng hóa ra tự động dọn sang một thế giới khác sao? Ta không hiểu tại sao ngươi lại có thể nghĩ quẩn đến thế?

Mấy câu nói này quả nhiên khiến cho vị Phi Hổ đường chủ Tôn Thúy Thúy đỏ mặt tía tai không biết trả lời sao?

Trầm Long đường chủ Phù Dung Kiếm Khách bèn đỡ lời rằng:

- Tiểu hiệp nói gì lạ vậy? Long Hổ Phong Vân tứ đại đương chủ chúng tôi, dù có may mắn không bị thua về tay tiểu hiệp, như vậy cũng đủ mất mặt lắm rồi, như vậy còn đánh cuộc làm gì cho lôi thôi? Thế này vậy sau khi đánh đúng bốn mươi hiệp, bất luận chúng tôi thắng hay bại, chúng tôi xin ngừng tay ngay, chừng ấy Cách Trầm Long này xin tường thuật rõ ràng về chuyện ly kỳ của vị Ngân tu kiếm khách Phương Bách

Xuyên với tiểu hiệp, vậy cậu nghĩ sao?

Thượng Quan Linh đang phân vân về chuyện sư bá của mình, nay nghe nói vậy, đương nhiên gật đầu mỉm cười nhận lời ngay, nhưng cậu cũng biết tứ đại đường chủ này, người nào cũng có tuyệt nghệ trong người, trong bốn mươi hiệp giao đấu ấy, dù sao cũng nguy hiểm vô ngần! Nghĩ xong thò tay vào mình rút phắt luôn cây Văn Xương Bút, cố ý dương thanh thế trước để mọi người gườm mặt, thế là cậu vung bút là đánh luôn ngọn Huy hào quỉ khấp (vung bút ma khóc) trong thế Kinh Thần Tam Thức của Nam bút Gia Cát Dật đã truyền, lập tức những đóa hoa bút nở khắp phía, ánh bút tua tủa trùm hết một khoảng Trầm Long Đường, kình phong ngọn bút đánh ra ào ào, khiến mọi người sởn tóc rợn gáy!

Tứ đại đường chủ của Long Hổ Phong Vân trong Huyền âm Giáo chưa hề thấy lối đánh của Thượng Quan Linh này bao giờ, càng không thể nhận ra thuộc môn phái nào trong võ lâm, chỉ cảm thấy biến hóa tuyệt diệu, oai lực cực mạnh, bất giác mọi người đều đưa mắt nhìn nhau như dò ý! Thiên Phong đường chủ Bất hoại kim cương Tiêu Thích là kẻ trước tiên co vai nhảy phóc sang phía Đông, Lưu Vân đường chủ Tam âm tuyệt hộ sinh tử thủ Liễu Đông Bình, hai chưởng xoa mạnh vào nhau đứng hẳn về phía Tây, Phi Hổ đường chủ Chi Phấn Diêm Tôn Thúy Thúy dương oai diễu võ với ngọn Huyền âm quĩ trảo của mình đứng chiếm hẳn hướng Nam. Trầm Long đường chủ Phù dung kiếm khách Cách Trầm Long, sau khi có người mang thanh kiếm thép phù Dung lại, Cách Trầm Long nhận kiếm xong, đưa ngón tay phải búng luôn vào lưỡi kiếm vang lên một tiếng ngân trong thanh, đủng đỉnh tiến bước về hướng Bắc, rồi mỉm cười nói với Thượng Quan Linh đứng giữa rằng:

- Xin tiểu hiệp Thượng Quan hãy lưu ý! Tứ đại đường chủ sắp sửa ra tay múa xấu đây!

Thượng Quan Linh uy nghi đứng giữa mĩm cười, đôi mắt sáng quắc lướt nhanh về tứ đại đường chủ của Long Hổ Phong Vân một lượt, thản nhiên tay phải xách ngược cây Văn Xương Bút, chưởng trái đưa lên hộ trước ngực, đứng vững như một trụ đồng!

Lập tức các mặt Đông, Tây, Nam, Bắc, của Thượng Quan Linh đang đứng, đã bị tứ đại đường chủ Long Hổ Phong Vân của Huyền ảm Giáo bao vây kín hết, nhưng Thượng Quan Linh không hề nao núng ung dung đứng chờ địch, nhưng cậu bé đâu hiểu rằng trong tình trạng khẩn trương cực độ này, đã có kẻ toát mồ hôi lạnh, trống ngực đập thình thịch, đang theo dõi từng cử động hồi hộp của trận ác chiến sắp xảy ra, kẻ đó chính là vị Độc cước truy phong Nhân tâm thần khất Phương Kỳ! Lão thầm nghĩ cậu bé quả ngông cuồng hết cỡ nói thường có câu rằng: Song quyền bất địch tứ thủ, hảo hán hoàn phạ nhân đa! (hai quả đấm khó thắng bốn bàn tay, anh hùng còn phải sợ đông người), dẫu cho được sự chân truyền của Nam Bút hay Tây Đạo và học mót được lối thân pháp khinh công của Chung Ly lão đi nữa, với một cây Văn Xương Bút như thế, làm sao mà chống cự với tay cao thủ hạng cừ trước mắt đây. Trong tình thế nguy cấp ấy, Phương Kỳ tự biết về sức mình; vì trong tứ đại đường chủ này, bất luận là một người nào mình cũng không đủ sức thắng được? Nếu mình ra tay giúp sức, chẳng hóa ra trở ngại tay chân cho Thượng Quan Linh sao?

Bên này Phương Kỳ nơm nớp lo ngại, thì Trầm Long Đường đằng kia cuộc ác chiến đã bắt đầu, kẻ ra tay trước tiên vẫn không ai khác hơn là mụ hung tợn Phi Hổ đường chủ Chỉ phấn diêm la Tôn Thúy Thúy, mười móng tay lúc này ruổi thẳng như mười ngọn dao găm nhọn, với một thân pháp thần tốc lóe lửa, mười luồng âm hàn kình khí, chụp ào vào ngực đối thủ?

Thượng Quan Linh tính cho ngay mụ ta một ngọn đòn đích đáng nên thân nhưng cậu lại e ngại đến ba phía Đông Tây Bắc, chỉ sợ ba người này nhân cơ sơ hở đánh dồn vào một lúc thì khó xoay sở, Thượng Quan Linh lại đành phải giở đến ngọn vèo nhoáng của Chung Ly Triết để lướt tránh.

Tuy vừa tránh khỏi ngọn Huyền âm quĩ trảo của Tôn Thúy Thúy một cách khéo léo, thì ngọn Đại lực kim cương chưởng của Bất hoại kim cương Tiêu Thích từ phía tây và ngọn Tam âm Tuyệt Hộ chưởng của Liễu Đông Bình từ phía Đông ồ ạt ập tới cùng hai cánh trái và phải đánh tới nhanh như chớp. Thượng Quan Linh vội ngầm vận chân khí, dùng luôn lối thân pháp từ nhoáng sang lướt rồi lại từ lướt sang nhoáng cậu bé vẫn ung dung tránh khỏi hai thế nội gia trọng lực của đối thủ, nhưng khi liếc mắt nhìn qua hướng Bắc; chỉ thấy vị Trầm Long đường chủ Phù dung kiếm khách Cách Trầm Long, vẫn an nhiên đứng ôm kiếm mỉm cười, chưa hề thấy ra tay gì!

Thượng Quan Linh ngạc nhiên rằng:

- Cách đường chủ chờ đợi gì mà còn không ra tay?

Phù dung kiếm khách Cách Trầm Long mỉm cười rằng:

Ngọn Huyền âm quỉ trảo và hai ngọn nội gia trọng chưởng của tam vị đường chủ cũng đủ lợi hại vô cùng...

Thượng Quan Linh không chờ hết lời, ngước mày nghiễm nhiên rằng:

- Nếu Thượng Quan Linh đã sợ những ngọn võ ấy đâu còn có lý do nào đấu một lúc cùng với tứ vị đường chủ của Long Hổ Phong vân làm gì để rước vạ vào thân! Nhưng theo ý tôi đoán, chắc ngài e ngại về thân phận đang được giữ Huyền âm bắc đẩu lệnh, nên không tiện hợp chung sức đi đấu với một người vô danh như tôi, sự thực đâu có chuyện gì đáng ngại đâu? Nếu ngài không chịu ra tay trước, tiểu tử này xin vô lễ với ngài trước vậy!

Dứt lời, cậu bé liền dùng đến tuyệt học của mình, vung cây Văn Xương Bút thành lối đánh Trường vĩ vân phất của Tây đạo Thiên Sỉ đạo trường đã dạy, đánh luôn thế mạnh nhất trong Huyền Thiên 72 Phất là ngọn Thiên long phất tu (rồng trời vuốt râu), muôn ngàn ánh bút tỏa ra khắp phía, vùn vụt đánh dồn hết sang phía Phù dung kiếm khách Cách Trầm Long và Bất hoại kim cương Tiêu Thích! Chưởng trái vận đầy chân khí đánh luôn ngọn Phách không chưởng, nhắm ngay sang Tam âm tuyệt hộ sinh tử thủ Liễu Đông Bình và Chỉ phấn diêm bà Tôn Thúy Thúy quạt thốc sang!

Long Hổ Phong Vân tứ đại đường chủ của Huyền âm Giáo đều không ai có thể ngờ rằng Thượng Quan Linh lại có thể đánh ra hai ngọn tuyệt học đầy uy lực như thế, cả bốn người đều bị ánh bút và chưởng phong dồn lùi sau vài bước!

Trong khi Thượng Quan Linh ra oai đánh hăng thế, Tôn Thúy Thúy đã giận điên người, thế là chẳng ai bảo ai, cả bốn vị đường chủ cùng cố tập trung hết những ngọn tuyệt học của mình công hãm dồn dập vào Thượng Quan Linh, thôi thì chưởng phong ánh kiếm quỉ trảo, đều tới tấp áp dồn dần vào Thượng Quan Linh! Mỗi thế một hiểm ác, mỗi ngọn một kinh hồn! Cộng thêm lối tiến thối đều đặn của tứ đại đường chủ một cách khéo léo, trong nháy mắt, Thượng Quan Linh đã bị bao vây trong chường phong kiếm ảnh của tứ đại Lông Hổ Phong Vân đường chủ. Thượng Quan Linh lúc này mới biết mình đã quá khinh địch, vì cậu mới cầm cự được trong ba bốn hiệp đầu còn thấy tạm yên, nhưng sau khi mười hiệp trôi qua, cậu biết mình không thể nào ngang tàng được nữa, lập tức giở môn thân pháp nhoáng vèo kỳ dị ra để lướt lượn trong cơn nguy kịch trước mắt! Tình trạng mỗi lúc mỗi trở nên kinh nguy kịch liệt! Khiến cho kẻ đứng ngoài vòng chiến là Độc cước truy phong Nhân tâm thần khất Phương Kỳ đứng kêu trời xoa tay dậm chân quýnh cả lên! Không biết có cách gì để giải nguy cho Thượng Quan Linh trong tình trạng cấp bách này!

°°

Trong khi ở Lạc Hồn Cốc Câu Lậu Sơn tĩnh Quảng Tây đương có một trận ác chiến của năm tay võ lâm hảo thủ đang diễn ra tưng bừng kịch liệt, thì đồng thời trong một thời gian đó, nơi Vạn Mai Cốc trên La Phù Sơn của tỉnh Quảng Đông, chưởng giáo La Sát Môn là Tiếu diện diêm bà Mạnh Tam Nương đang tịnh tọa để luyện công ở Thiên Hương Ấu, cũng có năm vị cao thủ lừng danh hơn đám Long Hổ Phong Vân tứ đại đường chủ, đều thuộc vào loại giang hồ quái kiệt trong võ lâm, họ cũng đang so đấu tưng bừng náo nhiệt hơn Thượng Quan Linh đang đại náo ở Huyền âm Giáo đây!

Năm vị giang hồ quái kiệt này, đều tự xưng là Tân Càn Khôn Ngũ Tuyệt, mà Thượng Quan Linh đã gọi họ là Càn Khôn Ngũ Độc tức là Tiêu diêu lão nhân Chung Ly Triết, Đoạt Hồn Kỳ ác, Bát chỉ phi ma Tư Không Diêu, Cửu trượng thần ông Đàm Bách Thủy và giáo chủ La Sát Tiếu diện diêm bà Mạnh Tam Nương!

Chương 22: Ỷ kỳ đấu thắng

Thì ra Tiếu diện diêm bà Mạnh Tam Nương, bởi mến thích người con cái của Hạo thủ thần long Thường Tử Tuấn là Thường Bích Vân, sau khi đem nàng về La Phù Sơn, câu chuyện thứ nhất là cho nàng uống luôn chén thuốc mê tâm dược của La Sát Môn, thuốc mê ấy được đặt tên là Mạnh bà thang (canh Mạnh Bà). Tội nghiệp cho Thường Bích Vân, sau khi uống chén thuốc mê Mạnh bà thang của La Sát Giáo, không những quên tất cả những chuyện xưa kia, mà đến cả tên họ và lai lịch của mình ra sao cũng không biết đến nữa. Mạnh Tam Nương lúc này đặt riêng cho nàng một cái tên là Mạnh Phù Vân, từ đó nàng chuyên tâm lo học về phái võ La Sát của Mạnh Tam Nương!

Sau khi Đổng Phi Vân và Hồ Phiêu Vân từ Lư Sơn về báo lại cho Mạnh Tam Nương biết, nhóm Đoạt Hồn Kỳ ác sẽ kéo nhau đến Vạn Mai Cốc vào mồng chín tháng chạp để so tài tranh ngôi thứ, chính thức lập minh chủ và định danh hiệu cho Tân Càn Khôn Ngũ Tuyệt, Mạnh Tam Nương cũng muốn khiến cho sư đệ mình là Ngọc tiêu lang quân Phan Ngọ trả thù món nợ bị Đoạt Hồn Kỳ tại Kỳ Liên Sơn, cốt tranh cho được một ghế trong Tân Càn Khôn Ngũ Tuyệt, bởi vậy nên Mạnh Tam Nương đã luôn luôn đôn thúc Phan Ngọ và Mạnh Phù Vân (tức Thường Bích Vân), tích cực lo luyện về môn La Sát âm công. Đồng thời còn truyền dạy riêng cho Ngọc tiêu lang quân Phan Ngọ một ngọn võ học kỳ độc là Khổng Tước chỉ lực, nhưng môn võ học Khổng Tước chỉ lực này cần phải sưu tập được 13 thứ thuốc tuyệt độc để phối hợp tập luyện, nên Mạnh Tam Nương đã cho các đệ tử của mình đi tìm kiếm khắp hết các ngọn núi tăm tiếng, nhưng rút cục chỉ tìm được có mười thứ, thiếu hắn mất ba, nên công việc luyện Khổng Tước chỉ lực đành bị ngưng đoạn!

Nhưng cách ba tháng về trước, bỗng nghe đồn một trong ba thức thuốc chủ yếu ấy là Thiên tuyệt câu thắng (một loại mây rừng có độc), từng thấy xuất hiện tại Võ di tuyệt phong ở Phúc Kiến, Phan Ngọ bèn quyết định thân hành đi hái thuốc, mà Mạnh Phù Vân cũng được sự chấp thuận của Mạnh Tam Nương để cùng đi với sư thúc Ngọc tiêu lang quân Phan Ngọ đi Phúc Kiến tìm thuốc về luyện võ!

Nào ngờ cuộc đi của hai người bặt tin luôn từ đó, ngày mồng chín tháng chạp đã kề, cuộc so tài phân ngôi thứ trong Tân Càn Khôn Ngũ Tuyệt lại sắp đến kỳ hẹn mà Ngọc Tiêu Lang Quân và Mạnh Phù Vân vẫn chưa thấy có tin gì về, khiến cho Tiếu diện diêm bà Mạnh Tam Nương nóng lòng trông đợi từng giờ một, tuy sốt ruột, nhưng nàng lại không làm sao rút bớt thì giờ để đi Phúc Kiến xem sự thể ra sao?

Thoáng mắt, cuộc ước hẹn so tài đã đến, đúng sáng sớm ngày mồng chín tháng chạp, Mạnh Tam Nương còn đang ngồi tịnh tọa để hành công lực trong Thiên Hương Ấu của mình, thì Đổng Phi Vân đã vào báo rằng:

- Kính bẩm giáo chủ, Tiêu diêu lão nhân Chung Ly Triết, Đoạt Hồn Kỳ, Bát chỉ phi ma Tư Không Diêu và Cửu trượng thần ông Đàm Bách Thủy, tất cả bốn người đã đến Vạn Mai Cốc!

Tuy Tiếu diện diêm bà Mạnh Tam Nương là kẻ đầy lòng dã tâm muốn cùng Chung Ly Triết và Đoạt Hồn Kỳ tranh ngôi minh chủ trong Tân Càn Khôn Ngũ Tuyệt! Nhưng nàng vẫn giữ gìn những lễ nghi và qui lệ của kẻ giang hồ, mặt lạnh lùng lớn giọng nói với Đổng Phi Vân rằng:

- Họ đã đến, tại sao không sớm báo cho ta biết? Để ta phải thất lễ giang hồ với họ!

Đổng Phi Vân cúi đầu đáp rằng:

- Dạ bẩm giáo chủ, thân pháp những người đến ấy quá nhanh, khi đệ tử vừa phát giác thì họ đã vào Vạn Mai Cốc rồi?

Tiếu Diện Diêm Bà cũng thừa biết những nhân vật lừng danh trên giang hồ này nào đâu phải những tay thường gì, nên cũng khó lòng trách mắng những đệ tử của mình, bèn sửa soạn thân hành ra nghênh đón luôn tại Vạn Mai Cốc!

Chung Ly Triết, Đoạt Hồn Kỳ ác, Tư Không Diêu, Đàm Bách Thủy, bốn người đang mải miết ngắm cảnh nên thơ của Vạn Mai Cốc, bỗng thấy Mạnh Tam Nương ra tiếp, Bát chỉ phi ma Tư Không Diêu bèn đứng ra ôm quyền thi lễ nói rằng:

- Tư Không Diêu cùng Chung Ly lão nhân, Đoạt Hồn Kỳ huynh và Đàm nhị đệ của tôi, nay xin tuân theo đúng lời ước hẹn của Mạnh chưởng giáo đến quí La Phù Sơn để định ngôi minh chủ, vậy sao không thấy Phan phó giáo chủ tại đây?

Tiếu diện diêm bà Mạnh Tam Nương xưa nay ít bao giờ nở miệng cười, bởi hễ mỗi lần nàng cười, đều đem lại thảm họa ngay cho đối phương, nên lúc này nàng vẫn lạnh lùng rằng:

- Thưa Tư Không giáo chủ cùng quí vị cao bằng quí hữu ở đây, xin mời các ngài quá bộ vào trong Thiên Hương Ấu của tôi để dùng chén trà đã, trước sau gì chúng mình chả tổ chức việc Tân Càn Khôn Ngũ Tuyệt. Còn Phan sư đệ của tôi, bận đi hái thuốc chưa kịp về, nhưng dù có mặt hay không cũng chẳng thành vấn đề!

Mấy câu nói ấy khiến cho Đàm Bách Thủy phấn khởi mừng thầm trong bụng không ít, bởi lão cũng tự biết thân phận của mình, trong đám người dự định vào chung kết trong Tân Càn Khôn Ngũ Tuyệt, người yếu nhất có lẽ là mình, nếu quả Ngọc Tiêu Lang Quân đòi so tài để tranh vào, thắng bại chưa biết về phần ai? Nay may Phan Ngọ không có mặt tại La Phù Sơn, mình thế nào chả chiếm được một ghế ngồi trong đám Tân Càn Khôn Ngũ Tuyệt này?

Cả bọn vừa đi vừa chuyện vãn, đi loanh quanh một lúc đến ngay nơi luyện công tịnh tọa của Mạnh Tam Nương là Thiên Hương Ấu!

Nơi Thiên Hương Ấu này là một nơi đầy rẫy hoa mai, cảnh tuyết lạnh đẹp, mùi thơm thỉnh thoảng tạt theo làn gió, khéo nhất là toàn ngôi kiến trúc này lại bằng tre xanh, xung quanh lại vài ba ngọn thác nước nhỏ, quả là một nơi tuyệt trần!

Sau khi mọi người vào ngồi trong đình tre xanh xong, Đổng Phi Vân bèn bưng ngay loại trà đặc sản La Phù ra mời khách. Chung Ly Triết sau khi nhận một chén trên tay, hớp một ngụm rồi đưa mắt nhìn tứ phía khen rằng:

- Nơi Thiên Hương Ấu của Mạnh giáo chủ đây quả thật là một nơi tu luyện võ công lý tưởng lắm! Tất cả những cảnh sắc và kiến tạo tại đây, đều đủ chứng tỏ giáo chủ là một người tao nhã khác hẳn người thường! Nếu chúng mình ở đây lại giở trò khua chiêng múa trống rùm beng, chẳng hủy mất những cảnh sắc nên thơ tuyệt vời lắm ư!

Tiếu diện diêm bà Mạnh Tam Nương thờ ơ rằng:

- Ở đây làm sao bì được với nơi ở trên đỉnh Côn Lôn của lão nhân? Xưa nay đã nổi tiếng là một cảnh giới thần tiên nhất, Thiên Hương Ấu này đâu dám so với nơi tiên cảnh của ngài? Còn về hạng chúng mình đây đều là những tay võ nghệ tuyệt đỉnh, có đem thi triển hết những tuyệt học của mình, chưa đến nỗi gì phải nói là khua chiêng múa trống, tôi tin chắc không đến nỗi phải khiến cho những đóa hoa mai đây phải chê cười đâu mà ngại!

Chung Ly lão nhân hình như không để ý đến những lời nói mát này của vị Chưởng giáo La Sát, vẫn thản nhiên cười rằng:

- Tiếc thay một cuộc thịnh hội như thế này mà là thiếu mặt lệnh sư đệ ở đây...

Mạnh Tam Nương không chờ Chung Ly lão hết lời đã lạnh lùng tiếp lời rằng:

- Phan sư đệ của tôi không có mặt tại đây càng hay!

Huyền âm giáo chủ Bát chỉ phi ma Tư Không Diêu nghe nói thế đâm ngạc nhiên, Mạnh Tam Nương liếc nhìn qua Đoạt Hồn Kỳ rồi lại nói rằng:

- Mặc dù hôm nay chuyện thành lập Tân Càn Khôn Ngũ Tuyệt có thành hay không? Nhưng quí Vị đã y đúng hẹn lại, như thế đã là tân khách của Vạn Mai Cốc tôi. Sư đệ tôi vốn là một người nhớ thù dai hơn ai hết, nếu có mặt y ở đây, nhỡ xảy ra chuyện lôi thôi với một vị nào trong này, như thế chả đâm ra khiến cho tôi thất lễ với khách lắm sao!

Đoạt Hồn Kỳ ác hiểu ngay Tiếu diện diêm bà Mạnh Tam Nương muốn ám chỉ vụ Ngọc tiêu lang quân Phan Ngọ bị nhục tại Kỳ Liên Sơn, nên cũng không tiện lên tiếng làm gì, đành giả vờ ngó lơ đi một chỗ khác như không biết!

Mạnh Tam Nương thấy Đoạt Hồn Kỳ thần sắc như vậy, cũng không muốn để người ta quá ngượng, quay ngay sang chuyện khác rằng:

- Đoạt Hồn Kỳ huynh nay thoát ly khỏi Cựu Càn Khôn Ngũ Tuyệt để tổ chức riêng một Tân Càn Khôn Ngũ Tuyệt, ý kiến ấy thật là một cử chỉ khôn ngoan lắm? Bởi trước đây không bao lâu, tôi đã từng được hội ngộ với những nhân vật trong Cựu Càn Khôn Ngũ Tuyệt tại ngay bản doanh La Sát Giáo này, tuy họ không phải những nhân vật hư danh hão huyền gì, nhưng họ cũng không hẳn là những người có đủ những tuyệt nghệ trong võ lâm ngày nay!

Bát chỉ phi ma Tư Không Diêu hơi cau mày hỏi rằng:

- Chúng tôi đã cùng định ước với Nam bút Gia Cát Dật và Tây đạo Thiên Si đạo trưởng ở Tiểu Thiên Trì trên Lư Sơn, nghĩa là Tết sang năm, sẽ mượn Vạn Mai Cốc của Mạnh giáo chủ đây để mở cuộc so tài phân định ngôi thứ giữa Tân và Cựu Càn Khôn Ngũ Tuyệt! Tại sao còn có người lại quấy phiền La Phù Sơn kìa? Thế những nhân vật Càn Khôn ấy là Đông Tăng hay Bắc Kiếm vậy?

Mạnh Tam Nương ngước mày từ từ nói rằng:

- Chính là Bắc kiếm Phổ Côn, không hiểu lão già này ngớ ngẩn làm sao không biết? Tự dưng chạy lại đây nói là đã vô ý đánh thương môn hạ của tôi, đồng thời còn hỏi tôi có muốn thay mặt đồ đệ để trả thù không? Tuy tôi biết người mà bị lão đánh thương ấy không phải đệ tử của tôi, nhưng vì ghét lão ỷ tài khinh mạt người, nên tôi đã bẻ ngay một ngọn tre đấu luôn trên tám chục hiệp với cây Tam chỉ kiếm của lão!

Chung Ly lão nhân cười ha hả rằng:

- Nếu căn cứ theo lời của Mạnh giáo chủ nói vậy, chẳng lão già Phổ Côn với cây Tam chỉ kiếm đã thua hẳn ngọn tre của Mạnh giáo chủ rồi sao?

Mạnh Tam Nương cười nhạt lạnh lùng ngước mày:

- Tuy tôi chưa thắng hẳn, nhưng cũng chẳng bị thua một ngọn nào! Nếu không có Đông tăng Túy Đầu Đà đến can, cũng chưa biết ai chết về tay ai?

Mấy lời nói này không những khiến cho Tư Không Diêu, Đàm Bách Thủy nheo mày e ngại, đến cả Đoạt Hồn Kỳ ác cũng hơi chột dạ, thầm nghĩ vị hồng phấn ma đầu Mạnh Tam Nương này, đã có thể tùy ý bẻ một ngọn trúc mà giao tranh với cây Tam chỉ kiếm khét tiếng của lão già Bắc kiếm Phổ Côn, mà lại còn ngang nhiên bất phân thắng bại, võ học của nàng thật quả đã kinh người? Không chừng việc thành lập Tân Càn Khôn Ngũ Tuyệt hôm nay đây phải nhường ngôi minh chủ cho nàng cũng nên.

Nhưng ý nghĩ ấy, chỉ có riêng một mình Đoạt Hồn Kỳ ác mới có, còn Bát chỉ phi ma Tư Không Diêu vẫn chưa hề hay biết sự chân giả của Chung Ly Triết, nên mỉm cười nói với Tiếu diện diêm bà Mạnh Tam Nương:

- Thế đối với việc định minh cho Tân Càn Khôn Ngũ Tuyệt của chúng ta đây, không biết Mạnh chưởng giáo có cao kiến gì chăng? Xin cứ việc nói ra, chúng tôi thế nào cũng tán thành!

Tiếu Diện Diêm Bà gật đầu nói:

- Việc này nếu muốn mọi người tâm phục khẩu phục, duy chỉ có vấn đề là phải tuyệt đối công bằng? Tôi còn nhớ nhóm Cựu Càn Khôn Ngũ Tuyệt từng so tài trên Kim Đỉnh núi Nga Mi, mỗi người đã dùng ký hiệu riêng của mình để lại trên vách đá để lưu niệm! Hôm nay đây, chúng ta cũng có thể bắt chước, trên ngọn thác nước phía Tây kia, có sẵn một tảng đá lớn, vậy chúng mình mạnh ai nấy hãy để lại dấu tích làm kỷ niệm cuộc họp mặt ngày hôm nay, vì đây cũng là lối so tài cả về hai mặt khinh công và nội lực một cách công bằng hết sức! Người nào hay nhất sẽ được bầu làm minh chủ trong Tân Càn Khôn Ngũ Tuyệt, còn về sau cứ tùy theo sức mà bài hạng theo công lực của mình. Khi nào sư đệ tôi Ngọc tiêu lang quân Phan Ngọ về, chừng đó sẽ so tài sau với người đứng thứ năm và thần công ai yếu sẽ bị khai trừ lập tức trong Tân Càn Khôn Ngũ Tuyệt ngay! Cửu trượng thần ông Đàm Bách Thủy nghe nói Ngọc Tiêu Lang Quân không có mặt ở đây, nhưng vẫn phải chờ y về mới quyết định hẳn được cuộc tuyển lựa người chót nhất trong Tân Càn Khôn Ngũ Tuyệt, mà trong tình trạng trước mắt đây, căn cứ theo tài nghệ mà xếp hạng, có lẽ mình là kẻ bản lãnh yếu nhất, càng biết Tiếu diện diêm bà Mạnh Tam Nương là người háo thắng và đầy dã tâm! Thế nào chả đưa ra những đề thi khó khăn, nên mặt lão cứ nhăn như bị ăn mày!

Bát chỉ phi ma Tư Không Diêu sau khi nghe xong lời Tiếu diện diêm bà Mạnh Tam Nương, bèn mỉm cười rằng:

- Tôn kiến của Mạnh chưởng giáo, quả nhiên cao minh vô cùng! Như vậy có thể biết ngay công lực cao thấp của mọi người, mà lại tránh được sự động thủ chánh diện với nhau, tránh được luôn những sự rủi tay mất hòa khí đôi bên, nếu muốn đánh thật sự, tội gì mình lại đi can qua cùng trong một nhóm như thế? Hãy dành đến năm sau, cố sức đấu với Nam Bút, Tây Đạo Bắc Kiếm và Đông Tăng cho được chuyện hơn!

Nói xong lại quay sang Chung Ly lão nhân, Đoạt Hồn Kỳ ác, Đàm Bách Thủy cười rằng:

- Chúng ta hãy tuân theo ý kiến của Mạnh chưởng giáo để lại ít kỷ niệm trên vách đá vậy! Bây giờ chúng ta hãy giao quyền phê phán cho Chung Ly lão nhân và Mạnh chưởng giáo, chư huynh nghĩ sao?

Cửu trượng thần ông Đàm Bách Thủy là kẻ cười trước tiên tỏ ý bằng lòng, còn mấy người khác giữ thái độ im lặng?

Tư Không Diêu thấy không ai phản đối, bèn đứng dậy mỉm cười rằng:

- Chư huynh đã đồng ý, vậy để Tư Không Diêu xin múa xấu trước!

Dứt lời, ôm tay lên thi lễ cùng mọi người rồi ra ngay khỏi đình trúc, đi về hướng vách đá trên thác nước.

Đoạt Hồn Kỳ ác lúc này lo ngại trò bịp của mình sợ bị lộ tẩy mất, vì ngọn Đề khí để dấu vết lại trên vách đá trên lưng chừng như thế, thế nào cũng phải có bản lãnh chân thật trong người mới được, chỉ sợ Mạnh Tam Nương, Tư Không Diêu, và Đàm Bách Thủy sẽ khám phá trò chồn đội lốt cọp của mình, nhân ngay lúc mọi người đang chăm chú để ý động tác của Tư Không Diêu, bèn kéo luôn Tiêu diêu lão nhân Chung Ly Triết về một phía khẽ tiếng rằng:

- Tuy khinh công của ngươi có thể thắng nổi họ, nhưng còn về nội gia chân lực...

Chung Ly Triết không chờ Đoạt Hồn Kỳ ác nói hết lời, bèn khẽ mỉm cười nói:

- Trong đêm qua tôi đã lén anh để đến Thiên Hương Ấu bố trí sẵn sàng cả rồi!

Đoạt Hồn Kỳ ác mặt tươi tỉnh nhẹ giọng hỏi thêm:

- Vậy đã bố trí những gì?

Chung Ly Triết cười rằng:

- Tôi đã để sẵn một cây đinh thép, tí nữa đây tôi sẽ có thể giở thủ đoạn dọa cho họ khiếp đảm kinh hồn ngay. Đoạt Hồn Kỳ ác cũng biết ngay vị dị khất này tâm trí cũng không thua kém gì mình, nên không hỏi thêm, quay người cùng ngó vị Huyền âm giáo chủ Tư Không Diêu, xem coi lão để dấu tích lại trên vách chơi vơi ấy bằng thân pháp gì?

Ngoại hiệu của Tư Không Diêu là Bát Chỉ Phi Ma, về mặt khinh công, lẽ đương nhiên có một lối độc đáo riêng biệt hẳn! Cũng thẳng thấy lão phải bày kiểu cách gì? Chỉ thấy đôi vai lão nhích nhẹ một cái, toàn thân đã vọt bổng nhanh như một mũi tên, cách mặt đất trên bốn trượng, nhắm ngay hướng vách đá cheo leo mà Mạnh Tam Nương, đã chỉ định, nhanh như con chim én dùng chỉ lực vẽ liên hồi, phấn đá đã từ từ bay dần xuống theo ngón tay chỉ đang hoạt động?

Bức vẽ của lão là một cái lệnh tiễn (mũi tên), nhưng sau khi bức vẽ hoàn thành thì toàn thân lão cũng vừa đến lúc tụt hẳn xuống!

Tư Không Diêu vội tăng hẳn chân khí, đôi vai co mạnh lại, toàn thân lại vọt thẳng lên trên hai trượng, nhưng kỳ này lão lại cắm đầu xuống như một chim én, nhanh như chớp, điểm thêm bốn chữ Bắc đẩu thất tinh vào phía trên mũi tên vẽ, xong xoay hai chân khẽ điểm vào vách đá tung người bay vèo về phía trúc đình!Tiêu diêu lão nhân Chung Ly Triết chờ cho Tư Không Diêu vèo thân đến trong đình xong, mới mỉm cười nói với Tiếu diện diêm bà Mạnh Tam Nương rằng:

- Khinh công tuyệt thế của Tư Không giáo chủ, thật như rồng bay phượng múa, có thể cho được 92 điểm, còn về Kim cương chỉ lực khắc trên Huyền âm bắc đẩu lệnh, cũng có thể cho 90 điểm, không biết ý Mạnh giáo chủ nghĩ sao?

Mạnh Tam Nương khẽ ừ một hồi rồi gật đầu mặc nhận, Cửu trượng thần ông Đàm Bách Thủy bèn bỏ ngay cây Cửu đầu trượng của mình xuống, mỉm cười với Tư Không Diêu rằng:

- Tuyệt nghệ của Tư Không giáo chủ quả kinh người, tiểu đệ bất lực cũng xin góp chút nghề mọn cho vui!

Nói xong đứng dậy đi gần đến vách đá, ngầm vận chân khí vào đôi chưởng, từ từ giơ lên, thình lình lại ấn vụt ngược xuống, cũng nhân thế ấn mạnh xuống ấy toàn thân vọt bổng lên như chiếc pháo thăng thiên cao gần ba trượng, dưới mặt đất lúc này đã để lại hai dấu chân sâu hóm!

Sau khi toàn thân bay lên, Đàm Bách Thủy dùng luôn Phách không chưởng phạt mạnh luôn hai chưởng xuống phía dưới, thân mình lại vọt cao thêm hơn trượng nữa, rồi từ trong tay áo bào hất nhẹ ra ngọn ám khí Bách bộ Ô phong thảo khắc cùng chỗ với bức vẽ Huyền âm bắc đầu lệnh của Tư Không Diêu đã dùng Kim cương chỉ lực để lại!

Bách bộ Ô phong thảo sau khi ra tay xong, Đàm Bách Thủy cũng không dám ỷ tài để mà bay múa như Tư Không Diêu ở trên không vừa rồi, toàn thân đã hạ nhanh ngay xuống mặt đất, nhưng khi hai chân vừa chạm đất lại ăn khớp ngay với hai dấu chân để lại lúc phóng mình lên, không sai một ly nào?

Tiêu diêu lão nhân Chung Ly Triết thấy Đàm Bách Thủy vào ngồi yên xong, bỗng cười lên tiếng rằng:

- Ngọn thuần dụng cương lực của Đàm giáo chủ để vọt lên gần năm trượng ấy, tuy không thể tùy cơ biến hóa, nhưng khi vọt lên cũng như lúc tụt nhanh xuống, đã ngang nhiên không sai một ly nào, như vậy cũng có thể cho được 90 điểm...

Tiếu diện diêm bà Mạnh Tam Nương lạnh lùng rằng:

- Chuyện quí nhất trong khinh công, toàn nằm trong hai chữ nhẹ và nhanh, nên người ta đều trọng Thanh mà không trọng tục! Nếu muốn nói về cương mạnh, chẳng thà đấu về chân lực có hơn không? Cho 90 điểm kể đã quá miễn cưỡng lắm rồi!

Mấy câu nói của Mạnh Tam Nương khiến cho vị phó giáo chủ của Huyền âm Giáo Đàm Bách Thủy đỏ gay cả mặt. Nhưng ác nỗi mình quả là người tài nghệ kém nhất trong bọn, không thể hơn ai, đành cầm cây thiết trượng của mình dậm mạnh xuống đất cho hả cơn bực mình!

Chung Ly lão nhân chờ Mạnh Tam Nương nói xong, lại tiếp tục phê phán rằng:

- Còn về chuyện Phi thảo khảm thạch (dùng lá cỏ sắt chạm vào vách đá) của Đàm phó giáo chủ...

Mạnh Tam Nương không chờ cho Chung Ly lão hết lời, đã lạnh lùng nói ngay: - Loại Bách bộ Ô phong thảo vốn được chế bằng loại thép cứng, vậy khắc vào đá đâu có khó gì? Nhưng công lực cũng còn tạm được là toàn thân đang lưng chừng trên không như thế mà đã khảm nổi một cách khéo tay là không sâu không cạn, nét nào cũng giống nhau, vậy tôi cho một số điểm rộng rãi là 85 điểm!

Tiếng Mạnh Tam Nương vừa dứt, thì trong trúc đình bỗng nổi lên một trận cười âm u rợn tóc gáy!

Thì ra Đoạt Hồn Kỳ ác thấy Mạnh Tam Nương cố ý làm xấu Cửu trượng thần ông Đàm Bách Thủy như thế, chỉ sợ đôi bên trở mặt mích lòng nhau, như vậy ảnh hưởng đến sự đồng tâm hợp sức của toàn nhóm trong sang năm để hội đấu với Nam Bút, Tây Đạo, Bắc Kiếm và Đông Tăng mất? Nên phát ra tiếng cười, vừa chực lên tiếng nói, Mạnh Tam Nương lại nghiêm giọng ngó chiếc mặt nạ da người của Đoạt Hồn Kỳ từ từ nói rằng:

- Này Đoạt Hồn Kỳ, đừng có tưởng là tôi cố ý chấm hà khắc như thế, nên hiểu rằng năm sau cuộc đại hội Tân Cựu Càn Khôn Ngũ Tuyệt đây so tài để định danh phận, trong bọn chúng ta không thể nào lại có một kẻ kém cỏi được, nếu cỏ một kẻ nào hơi yếu, chẳng mất mặt với Nam Bút, Tây Đạo, Đông Tăng và Bắc Kiếm lắm sao?

Mấy lời nói này quả đứng đắn lại đàng hoàng, khiến cho Đoạt Hồn Kỳ ác không có lý do gì để phiền trách, đành lạnh lùng cười nhạt rằng:

- Mạnh chưởng giáo đã nói thế, Đoạt Hồn Kỳ cũng xin múa rối vài ngọn thô thiển vậy, xin chưởng giáo cứ việc khảo sát cho kỹ, xem có thể sang năm tham gia cuộc thịnh hội ở La Phù và đồng thời để đấu luôn vụ chưa phân thắng bại ở Kim Đỉnh trên núi Nga Mi với Đông Tăng, Tây Đạo, Nam Bút và Bắc Kiếm trong 20 năm về trước luôn thể!

Mạnh Tam Nương cũng muốn coi thử con người đã lừng danh trong võ lâm và đã từng làm cho sư đệ mình bị một trận khốn đốn như Đoạt Hồn Kỳ đây, sự thật có những tuyệt học gì trên người?

Nghĩ vậy nên chẳng nói gì, đứng lặng thinh nhìn Đoạt Hồn Kỳ!

Đoạt Hồn Kỳ từ từ đi lại phía sườn vách cheo leo ấy, từ trong mình rút ra ngọn cờ Đoạt Hồn Kỳ, sửa soạn móc cờ sọ người vào cán.

Trong trúc đình, từ Chung Ly lão, Mạnh Tam Nương, Tư Không Diêu đến Đàm Bách Thủy bốn người, đều không hiểu dụng ý của Đoạt Hồn Kỳ lấy cờ ra để làm gì? Mọi người chăm chú ngó dồn vào động tác của y.

Sau khi Đoạt Hồn Kỳ treo xong ngọn cờ đoạn đỏ sọ người lên cây phong ma bảo đồng của mình xong, lập tức giơ ngay mũi cờ dí thẳng ngay vào vách đá, nhẹ đề chân khí, chỉ thấy thân hình từ từ bổng lên, ngang nhiên cùng lướt vọt song song với cán cờ giơ ngang và dí vào vách đá từng bực một. Không những thế, mà Đoạt Hồn Kỳ còn phát ra những tiếng cười rợn người từng tiếng một, một tiếng cười, cả người lẫn cờ lại bổng vọt lên ba thước!

Lối thăng không như thế đã khiến mọi người kinh lạ không ít, nhưng công lực của y càng hiện rõ ràng hơn trên ngọn cờ, vì lá cờ đoạn đỏ vẫn luôn ủ rũ xuống dưới, chẳng thấy phất phới một tí nào, mà cả đến những chỗ được mũi cờ dí vào để mượn sức, cũng không thấy có dấu tích gì để lại mới lạ?

Hai vị chánh phó giáo chủ Huyền âm Giáo là Tư Không Diêu và Đàm Bách Thủy, ai nấy đang kinh ngạc thán phục thì Tiêu diêu lão nhân Chung Ly Triết, với một giọng trầm hòa cười với Mạnh Tam Nương rằng:

- Thưa Mạnh chưởng giáo, lối thân pháp của Đoạt Hồn Kỳ, phải chăng được mệnh danh là Vân kỳ bình triển tiết tiết lăng không đấy hả?

Tiếu diện diêm bà Mạnh Tam Nương, vốn đã cảm thấy Đoạt Hồn Kỳ quả danh bất hư truyền, nhưng khi nghe xong gần ba chục tiếng nói của Chung Ly Triết, nàng lại kinh ngạc giật mình không ít!

Thì ra giọng cười và tiếng nói của Chung Ly Triết đã khiến cho Mạnh Tam Nương có một cảm giác như sấm rền ngang tai, tâm thần hồi hộp theo tiếng nói rền vang ấy!

Trong lúc mình có cảm giác như thế, mà riêng Đàm Bách Thủy và Tư Không Diêu ngang nhiên không hề nghe thấy gì, như vậy làm sao không khiến Mạnh Tam Nương thất kinh? Tại sao vị Chung Ly Triết này lại có một ngọn tuyệt thế công lực Thiên Long tâm ngữ (tiếng nói thầm của rồng trời). Vì đây là một loại võ công của Phật gia gọi Hàng ma đại pháp kia mà?

Trong số năm người đây, tuy Mạnh Tam Nương không kém Đoạt Hồn Kỳ về mặt công lực, tuy bị Chung Ly Triết gây hoang mang trong lòng, nhưng cũng vội định thần trấn tĩnh ngay, đương tính lên tiếng trả lời Chung Ly lão, nhưng thấy Tư Không Diêu và Đàm Bách Thủy đều đang chuyên tâm ngửng mặt ngó hết lên trên không, Mạnh Tam Nương cũng ngửng đầu nhìn theo, thì ra Đoạt Hồn Kỳ lại có một động tác khác!

Thì ra Đoạt Hồn Kỳ dùng thân pháp Vân kỳ bình triển tiết tiết lăng không (cờ mây bung toang bay vọt từng đoạn), cứ ba thước lại vọt lên một bực, chớp mắt đã cao trên bốn trượng, xong đưa chỉ tay ra gạch luôn chiếc đầu lâu và hai xương chéo, rồi vung ngọn cờ Đoạt Hồn Kỳ trên tay nhẹ điểm vào vách sườn, toàn thân lại vụt bổng nghiêng về cánh trái, chờ khi hạ mình xuống đến tầm vừa độ, cây cờ bên tay phải khua nhoáng một cái, mũi cờ của cây phong ma bảo đồng lập tức được gạch sâu vào vách đá, khoanh ngay chiếc đầu lâu và hai chiếc xương chéo vào giữa, nghiễm nhiên trở thành một lá cờ Đoạt Hồn Kỳ lừng danh khét tiếng trong giang hồ!

Đoạt Hồn Kỳ có ý muốn khoe tài nghệ của mình, nên ngọn cờ đoạn đỏ Đoạt Hồn Kỳ trên tay lúc này được quạt lên vùn vụt, gió ào ào cuốn thành từng ngọn lốc một! Trông không khác gì một chiếc diều bay lượn trên không, lướt lượn một hồi, sau cùng mới buông mình hạ xuống đứng ngay vào dấu chân của Đàm Bách Thủy đã để lại trên mặt đất vừa rồi, không sai một ly nào!

Tiêu Diêu Lão Nhân thấy Đoạt Hồn Kỳ vào trúc đình xong mới vỗ tay lên tiếng phê bình rằng:

- Đoạt Hồn Kỳ huynh, môn thân pháp khinh công Vân kỳ bình triển tiết tiết lăng không của huynh đã sử dụng và lối phất cờ gây gió cùng môn chân lực nội gia Cách không khắc thạch, quả thật đã đến mức cao minh cực độ. Riêng Chung Ly Triết tôi chấm cho huynh được 95 điểm!

Đoạt Hồn Kỳ lạnh lùng cười rằng:- Này Chung Ly lão nhân, ngọn tuyệt nghệ thần công của ông mới xứng danh là cái thế vô song, hà tất phải đi tâng bốc tôi quá đáng như vậy!

Chung Ly lão nhân ha hả cười, vừa chực lên tiếng, bỗng ngoài phía Thiên Hương Ấu, một tì nữ thanh y hai tay cầm phong thư cung kính dâng lên Tiếu diện diêm bà Mạnh Tam Nương.

Mạnh Tam Nương chỉ thấy trên bao thơ đề bốn chữ: Mật trình sư tỷ nhận ngay nét chữ của sư đệ Ngọc Tiêu Lang Quân, vội vàng mở ngay ra xem!

Xem xong, Mạnh Tam Nương hiện ra một thần sắc lạ lùng trên nét mặt của mình, liền nhắm mắt lại như đang suy nghĩ chuyện gì.

Chung Ly lão nhân, Đoạt Hồn Kỳ ác cùng Tư Không Diêu và Đàm Bách Thủy, bốn người tuy không biết trong thơ nói gì? Nhưng thấy thần sắc Mạnh Tam Nương như vậy, biết trong giáo hội nàng đương có chuyện chờ quyết định gì đây, nàng nhắm mắt cả một hồi khá lâu rồi mới mở mắt sáng quắc liếc nhìn mọi người, từ trong mình lấy ra một thẻ kim bài có vẽ Trường phát nữ quỉ, giao cho nữ tì thanh y, rồi trầm giọng nói rằng:

- Hãy truyền Huyết lệnh kim bài của ta, tập hợp hết Nhị Vân Nhất Quỉ Thập Đại Du Hồn tại ngay La Sát Đường để chờ dụ lệnh của ta!

Sau khi nữ tì cung thân nhận lệnh đi xong, Mạnh Tam Nương lại quay về phía sau nói nhỏ với Đổng Phi Vân và Hồ Phiêu Vân, chỉ thấy sắc mặt hai cô gái này lộ vẻ kinh ngạc, nhưng lại không dám hỏi thêm, đành ngoan ngoãn bỏ đi ra ngoài luôn.

Chung Ly lão nhân và Đoạt Hồn Kỳ ác thấy những hành động bí mật của Mạnh Tam Nương như thế cũng chẳng buồn để tâm làm gì, nhưng riêng Bát chỉ phi ma Tư Không Diêu và Cửu Trượng Thần ông lại sinh nghi trong lòng!

Mạnh Tam Nương đoán ngay ra tâm địa của hai vị chánh phó của Huyền âm giáo chủ, bèn lên tiếng rằng:

- Xin nhị vị giáo chủ cứ an tâm, đây là chuyện riêng tư trong giáo phái của tôi, đối với chư vị không liên can gì hết...

Chung Ly Triết lớn tiếng cười ha hả rằng:

- Đã là việc không liên quan gì đến Tân Càn Khôn Ngũ Tuyệt của chúng ta, vậy Chung Ly Triết này cũng không quản ngại gì để lưu lại chút kỷ niệm tại Vạn Mai Cốc Thiên Hương Ấu này cho vui!

Tiếu diện diêm bà Mạnh Tam Nương vừa rồi bị Chung Ly lão dùng ngọn Thiên long tâm ngữ chấn động tâm huyền, đến cả Đoạt Hồn Kỳ ác cũng không hề hay biết, nên bây giờ nghe Chung Ly lão nói vậy, kẻ hồi hộp lo sợ nhất cho lão lại là Đoạt Hồn Kỳ, và kẻ muốn xem võ công của lão đến mức độ nào lại chính là chưởng giáo La Sát Môn Mạnh Tam Nương!

Sau khi lên tiếng, Chung Ly lão nhân lại tươi cười nói với Mạnh Tam Nương:

- Thưa Mạnh chưởng giáo, trong Thiên Hương Ấu này có sẵn bút mực đấy không? Làm ơn cho tôi mượn cây bút lớn dùng một chút!

Mạnh Tam Nương vốn là kẻ văn võ kiêm thông, bút mực lẽ dĩ nhiên có sẵn hết, chốc lát đã có người hầu mang tới.

Chung Ly lão cầm cây bút lông lớn chấm no mực đâu đấy mới ung dung dõng dạc bước ra khỏi trúc đình tiến tới vách đá!

Mạnh Tam Nương, Đoạt Hồn Kỳ ác, Tư Không Diêu, Đàm Bách Thủy, bốn tay cao thủ hạng đệ nhất lưu trong võ lâm, đều chăm chú nhìn hết vào lối thân pháp quá linh diệu của Chung Ly Triết! thì lão dùng môn khinh công hạng tối cao vô thượng Lăng hư tiếp không (bay lơ lửng theo dõi không khí trên không), cứ từ từ thăng hẳn thân hình theo sở thích của mình. Trông đẹp mắt lạ. Lối dùng mũi cờ điểm bích đăng không (chấm vào vách để lên) của Đoạt Hồn Kỳ ác đã là lạ lùng hiếm thấy, nay Chung Ly Triết lại biểu lộ ngọn tuyệt kỹ này, khiến cho chính Đoạt Hồn Kỳ ác cũng không thể tường tượng nổi vị thần khất Thiểm Điện này về khinh công lại giỏi đến một độ tuyệt luân như thế được?

Chung Ly lão nhân toàn thân bổng hẳn lên gần năm trượng, xong mới dùng ngay ngón chỉ bên trái nhẹ tì vào vách để giữ thân hình cho cân đối, rồi vung bút lông lớn bên tay phải viết luôn một chữ Tuyệt của Càn Khôn Ngũ Tuyệt?

Diện tích của chữ Tuyệt này có đến ba thước vuông, trong khi Chung Ly lão vung bút như rồng bay phượng lướt viết ấy, ngón chỉ bên trái của lão vẫn dí vào vách sườn ấy để chịu sự thăng bằng của toàn thân!

Hơn nữa lúc này chỉ có Đoạt Hồn Kỳ ác nghi ngờ có thể Chung Ly lão đã bố trí sẵn cây đinh thép ở trên để mượn làm chỗ treo thân viết chữ, ngoài ra không còn có cách gì hơn! Nhưng Mạnh Tam Nương, Tư Không Diêu, Đàm Bách Thủy thì lại cho rằng đây quả là một công lực ghê gớm tuyệt thế vô song của Chung Ly Triết, vì họ thấy lão sau khi viết xong chữ tuyệt mà nơi dí ngón chỉ ấy vẫn không hề thấy một dấu vết gì để lại?

Trong bốn người này, thì Tư Không Diêu và Đàm Bách Thủy chỉ muốn kết giao sao cho hai giáo La Sát và Huyền âm hợp lại gây thanh thế và bè đảng cho mạnh lớn thêm để tăng cường thực lực, hòng làm bá chủ vĩnh viễn miền Thiên Nam, còn Mạnh Tam Nương và Đoạt Hồn Kỳ lại muốn tài nghệ của mình phải áp đảo hết quần hùng, hầu đứng ra làm nhân vật lãnh đạo trong nhóm Tân Càn Khôn Ngũ Tuyệt mới chịu vừa ý!

Mà vị Chung Ly lão không biết thật giả này lại chính do Đoạt Hồn Kỳ ác đưa tới, và hình như mỗi mỗi đều nghe sự chỉ huy của Đoạt Hồn Kỳ là khác? Cho nên kẻ kinh ngạc thất kinh nhất vẫn là Mạnh Tam Nương, nàng nhìn trên vách đá, thấy chữ Tuyệt to tướng ấy đã được Chung Ly Triết viết xong, tuy mực rất đậm và nhiều, nhưng nét chữ không hề bị hoen ố ra ngoài mảy may nào cả, rõ ràng người ta đã truyền hết chân lực vào ngọn bút, nên đã ngang nhiên khoét thẳng vào vách đá, khiến cho mực không bị lem nhỏ giọt ra ngoài! Mạnh Tam Nương xưa nay vốn là con người ngạo mạn vô cùng, nhất là trong những năm gần đây, môn La Sát âm công của nàng lại càng tiến triển một cách kinh người, lúc nào nàng cũng muốn có dịp để tranh cao thấp với nhóm Càn Khôn Ngũ Tuyệt là Đông Tăng, Nam Bút, Tây Đạo, Bắc Kiếm và Đoạt Hồn Kỳ! Nhưng từ lúc bị Chung Ly Triết dùng Thiên long tâm ngữ khiến cho tâm thần bồi hồi, và nhận được thơ của sư đệ cùng ái đồ Mạnh Phù Vân, tâm tình càng biến đổi mạnh!

Trong lúc Mạnh Tam Nương còn mải suy nghĩ về thân pháp linh diệu của Chung Ly Triết, bỗng ngoài Thiên Hương Ấu, Đổng Phi Vân hấp tấp đi vào trả lại kim bài Diêm bà huyết lệnh và cung thân bẩm rằng:

- Kính bẩm chưởng giáo, tất cả những nhân vật chủ yếu của bổn giáo đã tập trung đông đủ hết tại La Sát Đường để chờ dụ lệnh của chưởng giáo?

Mạnh Tam Nương ngước mày lên nói với Đoạt Hồn Kỳ rằng:

- Chung Ly lão nhân quả danh bất hư truyền, trong tất cả mọi người đứng đây, chắc không người nào dễ dầu gì thắng nổi? Tôi hiện bận chút việc tại La Sát Đường, tôi xin tạm biệt một chút sẽ lại ngay!

Dứt lời đứng ngay dậy lướt nhoáng ra khỏi Thiên Hương Ấu cùng với hai nữ tì theo hầu!

Đoạt Hồn Kỳ ác lúc này cũng bắt đầu nghi ngờ trong bụng, bởi theo lời Chung Ly lão nhân vừa rồi nói với mình, thì đêm qua lão đã lén bố trí sẵn tại trên vách đá ấy, nhưng lão làm sao lại biết chắc chỗ chỉ định của Mạnh Tam Nương như vậy? Sự ngẫu nhiên sao lại quá khéo léo thế được?

Trong lòng đã nghi ngờ, Đoạt Hồn Kỳ bèn hồi tưởng ngay đến chuyện quen biết con người dị khất này.

Hồi ấy ngẫu nhiên được gặp vị Thiểm điện thần khất Gia Minh, lại phát hiện người này có lối khinh công tuyệt luân, có thể nói là cái thế vô song, trần gian hiếm thấy, nên mới nghĩ tới việc khiến lão giả mạo con người mà được hầu hết các giới võ lâm sùng kính tôn trọng là Tiêu diêu lão nhân Chung Ly Triết để tăng mạnh thêm thanh thế cho mình dễ bề tổ chức Tân Càn Khôn Ngũ Tuyệt.

Nhưng gần đây đứng về phương diện khách quan mà nhận xét, vị Thiểm điện thần khất Gia Minh giả lốt Chung Ly Triết này, không những khinh công tuyệt giỏi ngoài sức tưởng tượng của mình, mà cả đến những công lực và mưu kế đều tiến triển một cách đột ngột nhanh chóng là khác?

Nay tại Vạn Mai Cốc Thiên Hương Ấu của La Phù Sơn đây mạnh ai nấy lo thi thố thần công tuyệt nghệ của mình để tranh ngôi minh chủ trong nhóm Tân Càn Khôn Ngũ Tuyệt, một chuyện quan trọng như thế mà không ngờ đã khiến con người ngang tàng như Mạnh Tam Nương cũng phải chùn bước trước tài nghệ lòe của Chung Ly lão nhân mới lạ?

Đang khi Đoạt Hồn Kỳ cao hứng mừng thầm trong bụng về kế chồn đội lốt cọp của mình đã dọa nổi Mạnh Tam Nương, thì đằng này Chung Ly Triết đã dùng thân pháp đúng như lúc lên để tụt dần toàn thân xuống đất, vào trúc đình mỉm cười nói với Đoạt Hồn Kỳ ác rằng:

- Kìa, Mạnh chưởng giáo đâu? Bây giờ luân đến phiên chúng mình xem những ngọn tuyệt học của La Sát Môn chứ!

Huyền âm giáo chủ Bát chỉ phi ma Tư Không Diêu, lên tiếng trước, khen huyên thiên một hồi về Chung Ly lão, rồi mới cho hay Mạnh Tam Nương bận việc vào La Sát Đường, chốc nữa ra ngay, xong lại cười ha hả nói với Đoạt Hồn Kỳ ác và Đàm Bách Thủy rằng:

- Vị hồng phấn ma đầu này, e sau khi thấy tuyệt nghệ của Chung Ly lão nhân, rồi thần công tuyệt thế của Đoạt Hồn Kỳ huynh như vậy, tự nghĩ chắc không thắng nổi! Nên muốn tìm cách lẩn tránh đây chăng?

Đoạt Hồn Kỳ do dự chưa nói gì, Chung Ly Triết đã cười ha hả rằng:

- Ấy sao Tư Không giáo chủ lại nói thế, ngài không biết Mạnh Tam Nương là một người hùng tâm đầy mình đó! Nhất là một nơi trọng địa của La Sát Môn, như thế thì quyết không thể nào chịu thua! Ở đây trừ Đoạt Hồn Kỳ huynh ra không kể, mấy trò bịp bợm của tôi đây khó lòng mà che mắt Mạnh Tam Nương được!

Đoạt Hồn Kỳ lạnh lùng cười, vừa chực mở miệng nói với Chung Ly lão, đột nhiên một đệ tử trong La Sát hấp tấp chạy đến, hai tay trình một phong thư cho Đoạt Hồn Kỳ!

Mạnh Tam Nương không lại mà lại cho người đem thơ tới, Đoạt Hồn Kỳ ác không khỏi sinh nghi trong lòng, nhận xong thơ cũng chưa vội mở ngay ra xem!

Chung Ly lão nhân thấy vậy mỉm cười rằng:

- Mạnh Tam Nương tuy là con người kiêu cuồng hung bạo, nhưng tâm địa cũng còn kể là đàng hoàng...

Đoạt Hồn Kỳ ác không chờ cho Chung Ly lão nhân nói xong câu chuyện, bèn bóc thơ coi luôn hai lượt rồi cười lên những tiếng quái gở nói với Chung Ly lão rằng:

- Chuyến đi La Phù Sơn của chúng mình đây, kể như một nửa thành công một nửa thất bại! Mà thất bại tuy nặng, nhưng thành công cũng không phải nhỏ...

Chung Ly Triết, Tư Không Diêu, Đàm Bách Thủy cả ba người đều ngẩn người không hiểu ý gì, Đoạt Hồn Kỳ lại cất tiếng âm u rằng:

- Mạnh Tam Nương kỳ này không tham dự cuộc định minh chủ Tân Càn Khôn Ngũ Tuyệt, phải chăng là một sự thất bại triệt để?

Trong ba người, nhất là Tư Không Diêu và Đàm Bách Thủy, nghe câu nói không được lý tưởng cho lắm nên cả hai hơi thất vọng, Đoạt Hồn Kỳ bèn đưa ngay thơ sang, lạnh lùng cười rằng:

- Mạnh Tam Nương tuy không chịu lại tham gia vào Tân Càn Khôn Ngũ Tuyệt, nhưng nàng đã vui lòng tặng hết gia tài hiện hữu của La Sát Giáo cho chúng mình.

Bát chỉ phi ma Tư Không Diêu nào chịu tin chuyện quái lạ như vậy, nhưng sau khi xem thơ, mới chắc lưỡi kinh lạ liên hồi!

Thì ra Ngọc tiêu lang quân Phan Ngọ từ ngày dắt Mạnh Phù Vân (tức Thường Bích Vân) đi hái thuốc Thiên tuyệt câu đằng ở Võ Di Phúc Kiến, để luyện môn võ Không Tước chỉ lực! Nhưng thuốc chưa tìm ra được thì sư thúc điệt (chú cháu cùng môn) hai người bị rớt vào một tuyệt cốc sâu thẳm. Nếu là người thường chắc đã nát xương mà chết, nhưng Phan Ngọ và Mạnh Phù Vân đều có những ngọn khinh công thượng thặng trong người, nên chỉ bị thương sơ sài!

Nhưng ác cái nơi tuyệt cốc này là một tử cốc không có lối ra, độ cao lại chót vót rậm rạp không lối lên, ước lượng sâu đến trên trăm trượng?

Cả hai người bị nhốt hơn tháng trời dưới tuyệt cốc họ đều nhờ ăn trái cây để sống, loay hoay thế nào họ lại vớ trúng được một quyển võ học kỳ thư, mà các môn võ trong ấy lại gần giống như tông phái La Sát, nhưng có phần tinh diệu hơn môn võ hiện hữu của mình, sẵn dịp chưa tìm ra lối thoát cả hai người đều ở luôn tử cốc ấy để nghiên cứu về quyển kinh, mặt khác vừa lo tính kế để thoát thân. Mãi sau Mạnh Phù Vân thu phục được một con linh điểu, lợi dụng ngay con chim đưa thư về cho Mạnh Tam Nương. Quả nhiên bức thư ấy đã về đến tay Mạnh Tam Nương, và sau khi tường tận sự thể gặp nạn của sư đệ và đệ tử, nàng đã kinh ngạc về vụ rủi may của sư đệ mình!

Khi Mạnh Tam Nương phát giác Chung Ly Triết là một nhân vật tài nghệ phi thường tuyệt đỉnh như thế biết sức mình lúc này chưa có thể sánh ngang với người ta, nên nàng bèn quyết tâm bỏ hết cơ đồ gầy dựng La Sát Giáo Vạn Mai Cốc của mình để đi đến chỗ tử cốc cùng với sư đệ nghiên cứu thêm về những môn tuyệt học trong quyển kỳ thư Huyền Huyền chân kinh mà Phan Ngọ đã được dưới tuyệt cốc, chừng hoàn thành tâm nguyện, rồi mới về tranh ngôi bá chủ võ lâm với Tân Cựu Càn Khôn Ngũ Tuyệt sau!

Quyết định nhanh chóng xong, nàng bèn viết thư để lại cho Đoạt Hồn Kỳ và chỉ đem theo số đồ đệ giỏi là Nhị Vân, Nhất Quỉ, Thập Đại Du Hồn, cả thảy 13 người đi về Phúc Kiến!

Mọi người xem thơ của Mạnh Tam Nương, nửa buồn nửa vui, buồn là sự ra đi đột ngột của Mạnh Tam Nương như thế, khiến cho vây cánh bên mình lại yếu mất một tay đắc lực, nhưng vui là được cả một cơ nghiệp trong Vạn Mai Cốc mà chẳng bị tổn hao gì!

Tâm tình của bốn người trong trúc đình lúc này mỗi người một khác, Chung Ly Triết vẫn điềm nhiên như thường, còn hai vị chánh phó giáo chủ Huyền âm Giáo thì mừng nhiều hơn buồn, chỉ riêng có ánh mắt từ trong mặt nạ da của Đoạt Hồn Kỳ ác là có vẻ lo nhiều hơn là vui!

Chương 23: Huyền vụ nghi vấn

Duyên cớ lo âu của Đoạt Hồn Kỳ ác là bởi sang năm tới, cuộc thịnh hội định danh cho Tân Cựu Càn Khôn Ngũ Tuyệt đã sắp đến kỳ hẹn, tuy trong Cựu Càn Khôn Ngũ Tuyệt đã thiếu hẳn Đoạt Hồn Kỳ, chỉ còn chừa lại Tây Đạo, Đông Tăng, Bắc Kiếm, Nam Bút, nhưng về phía Tân Càn Khôn Ngũ Tuyệt, lại đột nhiên thiếu mất một Tiếu diện diêm bà Mạnh Tam Nương, với bốn chọi bốn, quả phía mình đã yếu hẳn, mà cái ác lại không thể tuyển được người nào để tiếp đỡ ngọn Khảm Ly Chỉ và Sinh Hoa Thất Bút của Nam bút Gia Cát Dật!

Nhất là mình lại không thể tin vào một Thiểm điện thần khất Gia Minh, một trong Tam Dị Khất của Cùng Cái Bang, lại có thể luyện nổi những khinh công tuyệt như thế được? Mưu trí cũng cao; nay mắt thấy lối vọt bay lên không để khảm mực vào vách đá như thế, càng khiến cho mình không sao đoán trúng đích xác được võ nghệ cao thấp của người ta?

Nếu người này quả thật là Thiểm điện thần khất Gia Minh, thì làm gì có nổi lối võ công cao kinh người như thế! Nếu không phải Thiểm điện thần khất Gia Minh, thì y lại là một nhân vật nào đây? Mà đội lốt giả danh người khác để có mục đích gì? Tại sao y lại chịu cung kính vâng thuận theo lời mình đến thế?

Đoạt Hồn Kỳ ác hiện rõ sự lo âu của mình trên khóe mắt, bụng đầy nghi ngờ, nhưng Chung Ly Triết vẫn ung dung tươi tĩnh ngồi uống trà, chẳng để ý gì đến ai. Chỉ có Bát chỉ phi ma Tư Không Diêu là đoán trúng tâm địa của Đoạt Hồn Kỳ, mỉm cười nói rằng:

- Đoạt Hồn Kỳ huynh hà tất phải lo âu về vụ so tài định danh Tân, Cựu Càn Khôn sang năm tới đây làm gì cho bận chí, Mạnh Tam Nương đã tặng không cho chúng mình một cơ nghiệp vĩ đại như thế, Tư Không Diêu tôi lập tức truyền Huyền âm bắc đẩu lệnh, triệu ngay Long Hổ Phong Vân tứ đại đường chủ của bổn giáo đến ngay La Phù đây, để cùng hợp lực đối phó với Tây Đạo, Đông Tăng, Nam Bút, Bắc Kiếm, đồng thời sẽ cho chôn vùi sẵn địa lôi và thuốc nổ khắp hết nơi Thiên Hương Ấu này. Nếu thấy đối phương hùng mạnh, chúng ta sẽ nhân cơ hội rút lui, rồi đốt ngay ngòi nổ, dù cho cánh Nam Bút Tây Đạo có hung hăng đến đâu đi nữa, cũng sẽ tan thành tro bụi hết, khi ấy trong làng võ lâm đâu còn ai tranh bá với chúng mình nữa?

Tư Không Diêu vừa hết lời, Chung Ly lão nhân đã vỗ tay cười ha hả rằng:

- Đúng đúng đúng? Thường có câu Lượng tiếu phi quân tử, vô độc bất trượng phu! (nghĩa là phải đủ thủ đoạn cơ mưu mới nên việc được) Ý kiến này của Tư Không giáo chủ mới đúng luận điệu của một kẻ anh hùng hảo hán!

Bát chỉ phi ma Tư Không Diêu không hiểu Chung Ly Triết đang khen thưởng hay lại mỉa mai mình đây không biết? Chỉ đành cười khan hai tiếng, im lặng luôn.

Trong tia nhìn của Đoạt Hồn Kỳ ác lúc này càng tỏ vẻ lạnh lùng hơn bao giờ hết, sau khi ngó chăm chăm về Chung Ly Triết một lúc, đột nhiên cười lên những tiếng rợn người, cây cờ đoạn đỏ trên tay lập tức quạt ra ba phát, từng trận hàn phong nổi lên dồn dập, khiến cho cả một ngôi trúc đình bỗng trở thành một không khí và cảnh tượng rùng rợn kinh khủng!

°°°

Tiếng cười trứ danh rợn người của Đoạt Hồn Kỳ và cây cờ đỏ như máu phất lên thành gió như thế, sự thật đã khiến mọi người giật mình thất kinh hồn vía! Nhưng cái gọi mọi người ở đây, không phải là những người đang ở trong ngôi trúc đình ở Thiên Hương Ấu như Chung Ly Triết, Tư Không Diêu, và Đàm Bách Thủy, mà lại là những người ở Lạc Hồn Cốc Câu Lậu sơn, tức tứ đại đường chủ của Long Hổ Phong Vân đang vây chiến với Thượng Quan Linh.

Thì ra Thượng Quan Linh đã ỷ tài khiêu chiến một lúc với Long Hổ Phong Vân tứ đại đường chủ của Huyền âm Giáo, kết quả là những ngọn tuyệt học của bốn vị đường chủ này đã dồn ép Thượng Quan Linh vào ngõ nguy hiểm tột độ, khi đến hai mươi hiệp trở đi cậu bé chỉ còn thế chống đỡ lúng túng, đến hiệp thứ ba mươi, Thượng Quan Linh chỉ còn nước dọn hết những tuyệt nghệ của Thiên Si đạo trưởng đã truyền là ngọn Huyền Thiên 72 Phất và ngọn Kinh Thần Tam Thức của Gia Cát Dật Nam Bút và luôn cả lối thân pháp học mót về khinh công vèo nhoáng của Chung Ly Triết, dốc hết toàn lực hòa hợp thành một để lo chống đỡ trong trận trảo phong kiếm ảnh của bốn vị cao thủ đệ nhất lưu trong võ lâm, thỉnh thoảng lại gặp những ngọn phách không chưởng ầm ầm dồn tới, tình hình càng lúc càng hiểm trở thêm lên mãi!

Kẻ trong trận như Thượng Quan Linh lúc này chỉ còn nước hô hấp chờ tử thần đến đoạt mạng, kẻ đứng ngoài trận như Độc cước truy phong Phương Kỳ lúc này mình ướt sũng mồ hôi lạnh, tim như ngừng đập luôn về cuộc diện kinh hiểm trước mắt! Tuy Thượng Quan Linh chỉ cần sao cầm cự đến đúng hiệp thứ bốn mươi, thì kể như đã thắng cuộc, nhưng cứ theo tình trạng trước mắt đây dù sao cũng khó mà duy trì đến hiệp thứ 35 là khác!

Cũng may trong lúc tình trạng nguy cấp thập tử nhất sinh này, đột nhiên một trận cười trứ danh rợn người nổi lên ngay trên đỉnh mái của Trầm Long Đường, giữa thinh không cũng hiện ra nhấp nhoáng những ánh đỏ vàng, Long Hổ Phong Vân tứ đại đường chủ đều cảm thấy có vật gì dính vào trên thân, cả bốn người vội ngừng ngay tay lùi nhanh về phía sau!

Quả nhiên Cách Trầm Long, Tôn Thúy Thúy, Tiêu Thích, Liễu Đông Bình, trên áo bên người đều bị một cây kim châm vàng hình tròn dài ba tấc ghim vào áo đuôi kim có đính kèm theo ngọn cờ đoạn nhỏ xinh xắn vẽ sọ người và hai xương chéo!

- Trời ơi! Đoạt Hồn Kỳ!

Thì ra Tam âm tuyệt hộ sinh tử thủ Liễu Đông Bình đã phát giác và lên tiếng kinh hô trước!

Đúng thế! Ai mà không nhận ra được một người khét tiếng như Đoạt Hồn Kỳ trong võ lâm? Nhưng Đoạt Hồn Kỳ vốn có một mối cảm tình riêng với chính phó giáo chủ của Huyền âm Giáo, mấy hôm trước đây còn là một vị thượng khách ở Lạc Hồn Cốc, rồi cùng với Tư Không Diêu và Đàm Bách Thủy đi phó hội La Phù Sơn, hôm nay đúng ngày mùng mười tháng chạp, chính là ngày để định minh chủ cho Tân Càn Khôn Ngũ Tuyệt, tại sao lại thình lình quay về đây như thế kia? Mà lại còn bênh vực Thượng Quan Linh ra tay sửa trị tứ đại đường chủ Long Hổ Phong Vân của Huyền âm Giáo như thế?

Không những phía Phù Dung Kiếm Khách Trầm Long đường chủ khó giải thích, đến cả Thượng Quan Linh và Phương Kỳ cũng ngửng đầu lên nhìn, chỉ thấy một người toàn thân áo đen ngồi ngay ngắn giữa sàn đà mặt lạnh lùng như mặt tượng đá, ngó kỹ biết ngay là một mặt nạ, chẳng đúng là Đoạt Hồn Kỳ thì còn ai vào đấy nữa?

Người thế quyền cho Huyền âm bắc đẩu lệnh là Phù dung kiếm khách Cách Trầm Long, ôm quyền ngang ngực thi lễ lên tiếng rằng:

- Thưa Đoạt Hồn Kỳ lão tiền bối...

Giọng lí nhí của Đoạt Hồn Kỳ từ trên vọng xuống rằng:

- Ta tưởng đâu Huyền âm Giáo của Bát chỉ phi ma Tư Không Diêu là một nơi hang hùm huyệt hổ gì chứ? Và Long Hổ Phong Vân tứ đại đường chủ cũng thuộc loại dị nhân hào kiệt gì trong võ lâm giang hồ? Nào ngờ chỉ ỷ sức đông hành hung, tập trung sức bốn người đi bắt nạt một trẻ nhỏ 15, 16 tuổi như thế! Hừ! Hừ! Hừ!...

Trầm Long đường chủ Phù Dung Kiếm Khách bị mấy tiếng cười hừ hừ của Đoạt Hồn Kỳ làm cho đỏ mặt, ác nỗi không có một lý do gì để trả lời cho chính đáng! Bèn ngầm vận công lực vào năm đầu ngón tay, cất tiếng rằng:

- Lão tiền bối trách cũng phải, từ nay Cách Trầm Long không còn mặt mũi gì đi phiêu bạt giang hồ nữa, tôi sẽ chờ Tư Không giáo chủ và Đàm phó giáo chủ về đây rồi giao trả Huyền âm bắc đẩu lệnh xong, lập tức qui ẩn nơi non cao hẻo lánh ngay, tuyệt không mở miệng nói đến hai chữ võ thuật!

Dứt lời, chuyền cây kiếm sang tay trái, năm ngón tay bên phải búng đều ngay vào lưỡi kiếm, một tiếng ngân vang ngắn ngủi vang lên, thế là một cây Phù Dung bảo kiếm thường ngày vẫn được coi như tính mạng thứ hai của Cách Trầm Long, đã ngang nhiên gãy gọn thành năm đoạn bằng nhau rớt leng cheng xuống mặt đất!

Trong khi ấy, Thượng Quan Linh cùng Phương Kỳ đã nắm tay nhau lùi hẳn ra vòng chiến đứng gọn về một phía.

Sau khi Cách Trầm Long búng gãy cây kiếm quí của mình, trên sàn đà, Đoạt Hồn Kỳ lên tiếng khen rằng:

- Đạo quân tử, chẳng khác gì cuộc nhật thực nguyệt thực của trời đất, Cách Trầm Long đã biết lỗi để sửa mình như thế, quả thật không mất bản sắc của kẻ anh hùng! Đáng khen lắm! Thọ mạng của Huyền âm Giáo, vốn cũng không được trường cửu gì, anh đã kịp thời qui ẩn, thật là một cử chỉ hết sức hợp thời!

Mấy tiếng nói này của Đoạt Hồn Kỳ có vẻ lớn giọng hơn, bỗng Thượng Quan Linh cảm thấy bàn tay mình đang nắm với bàn tay của Phương Kỳ hình như hơi bị chấn động vì tiếng nói lớn ấy của Đoạt Hồn Kỳ!

Nhưng tình thế của Trầm Long Đường trong lúc này vẫn chưa hết không khí khẩn trương của nó, Thượng Quan Linh không tiện hỏi gì với Phương Kỳ, vẫn chăm chì theo dõi sự động tỉnh của Long Hổ Phong Vân tứ đại đường chủ!

Phù dung kiếm khách Cách Trầm Long sau khi nghe hết lời nói của Đoạt Hồn Kỳ, khẽ thở dài cúi đầu không nói, nhưng Chỉ phấn diêm la Tôn Thúy Thúy, lại nổi tính ngông cuồng hung bạo của mình, thầm nghĩ phía bên mình người đông thế mạnh, dù cho đấu luôn với Đoạt Hồn Kỳ đi nữa, cũng chưa chắc đã thua kém hẳn! Bèn lên giọng cười nhạt rằng:

- Này Đoạt Hồn Kỳ, ngươi lắm lời lôi thôi làm gì vậy? Mấy hôm trước đây, ngươi chẳng ở Lạc Hồn Cốc đây một tiếng thưa hai tiếng gửi với bổn giáo chủ...

Đoạt Hồn Kỳ không chờ Chỉ phấn diêm la Tôn Thúy Thúy nói hết lời, bèn lạnh lùng cười rằng:

- Chuyến lại đây ngày hôm nay đây của ta vốn là muốn đấu với lão quái Tư Không Diêu và cùng với Cửu Trượng Thần ông, ta mới đến Câu Lậu Sơn ngày hôm qua, ai mà thèm...

Chỉ phấn diêm la Tôn Thúy Thúy cũng từng nghe đồn về chuyện Đoạt Hồn Kỳ có thật có giả, nghe vậy trong lòng đâm nghi ngờ Đoạt Hồn Kỳ trước mặt đây chắc không phải Đoạt Hồn Kỳ đã đến hội đàm với giáo chủ của mình mấy hôm trước, nghĩ vậy bên ngửng đầu lớn tiếng rằng.

- À ra ngươi là Đoạt Hồn Kỳ giả đây...

Đoạt Hồn Kỳ ngồi trên chỉ hừ một tiếng bằng giọng mũi, Thượng Quan Linh từ trong những câu vấn đáp của họ, biết ngay vị Đoạt Hồn Kỳ đang giải vây cho mình đây, chính là vị Đoạt Hồn Kỳ mình đã gặp ở Đông Hải, bèn lên tiếng rằng:

- Mụ Tôn Thúy Thúy kia biết gì mà thật với giả? Đoạt Hồn Kỳ chỉ có khác nhau là thiện và ác thôi...

Đoạt Hồn Kỳ thiện ở trên nghiễm nhiên lạnh lùng rằng:

- Này Thượng Quan Linh, đối với những hạng người này, cần gì phải tốn hơi vô ích, cứ đánh cho chúng phục một trận là đủ!... Này Tôn Thúy Thúy, bộ ngươi dám ở trước mặt ta hung hăng ư?

Tà áo tay màu đen của Đoạt Hồn Kỳ phất ra nhoáng một cái, ba làn tia vàng óng ánh bay thẳng ngay về ngực của Tôn Thúy Thúy!

Tôn Thúy Thúy cũng từng nghe nói đến loại Truy Hồn Đoạt Mệnh kim châm này của Đoạt Hồn Kỳ, giờ thấy vậy tưởng đâu đối phương đã hạ sát thủ? Bất giác thất kinh dựng hết tóc gáy, vội vã dùng ngay ngọn khinh công thiện nghệ của mình là Thủy diệu phù bình (nổi bềnh trên mặt nước) nhảy sang tám thước về phía trái!

Trong đạo võ công, chỉ xê xích sai một ly, cũng đủ vướng tay vướng cẳng rồi, huống hồ Tôn Thúy Thúy đây lại gặp một đối thủ vang danh khắp thiên hạ như Đoạt Hồn Kỳ! Nên dù mụ ta có dùng đến thân pháp nhanh đến đâu đi nữa, phía trước ngực, ba nơi trọng huyệt Huyền cơ, Khí môn và Thất khảm đều đã bị Đoạt Mệnh kim châm đánh trúng hết.

Nhưng ba cây kim châm ấy được đánh ra một cách rất khéo, chỉ đúng tầm sức xuyên thủng áo mà không đụng tới da thịt trên người, mà những vị trí ấy đều là tử huyệt, lúc này chỉ thấy ba ngọn cờ đỏ sọ người nhỏ nhẹ rung rinh trên áo bào xanh của mụ ta!

Tôn Thúy Thúy tự cảm thấy mình dù sao cũng là một vị đường chủ của Phi Hổ Đường, thế mà ngang nhiên bị Đoạt Hồn Kỳ hạ oai trước mặt mọi người vậy!

Tức quá độ, nên tính hung ác của mụ lại nổi lên, giương ngay mười móng tay nhọn như dao găm chỉ về phía Đoạt Hồn Kỳ lớn tiếng rằng:

- Đoạt Hồn Kỳ, nếu quả ngươi có bản lĩnh, hãy xuống ngay đây đấu thử trăm hiệp với Tôn Thúy Thúy! Cứ ngồi dí ở trên đánh lén như thế đâu phải là kẻ anh hùng? Theo ta xem ra ngươi không đáng là nhân vật trong Càn Khôn Ngũ Tuyệt là khác!

Phù dung kiếm khách Cách Trầm Long nghe Tôn Thúy Thúy gọi trận như thế, biết sẽ có chuyện không hay ngay, quả nhiên Đoạt Hồn Kỳ nghe xong, giọng cười quái gở lập tức nổi lên, tiếp theo làn áo đen phất phới từ trên sàn đà bay lướt xuống!

Tôn Thúy Thúy đã ngầm vận chân lực vào hết mười đầu ngón tay, nhân lúc Đoạt Hồn Kỳ từ trên vèo xuống, chân chưa kịp chạm mặt đất ấy, mụ tung nhanh người qua giơ nanh vuốt chụp sang trước ngực Đoạt Hồn Kỳ!

Mụ đã lựa chọn đúng thời cơ mà đối phương rất khó xoay sở đối địch trong tình trạng thình lình như thế, nhưng nào hay Đoạt Hồn Kỳ chẳng thèm đếm xỉa tới không tránh không né, mặc sức cho Chỉ phấn diêm la Tôn Thúy Thúy dùng ngọn Huyền âm quỉ bảo chụp thẳng vào ngực!

Sau khi ngọn Huyền âm quỉ trảo của mụ ta chụp vào ngực Đoạt Hồn Kỳ, từ Phương Kỳ, Thượng Quan Linh, và bên phía người của Cách Trầm Long, ai nấy đều nghe những tiếng cười hờ hờ rợn mình của Đoạt Hồn Kỳ, tiếng cười liên miên bất tuyệt, đồng thời họ cũng nghe luôn một tiếng thét rú lên của mụ Tôn Thúy Thúy!

Thì ra mười ngọn quỉ trảo sắc bén như dao của Tôn Thúy Thúy khi cắm vào áo đen của Đoạt Hồn Kỳ, hình như không có cách gì để rút về được, mồ hôi trên trán cứ chảy dòng dòng theo tiếng cười trứ danh của Đoạt Hồn Kỳ, miệng rên la thảm thiết, toàn thân run lên như gà bị cắt tiết, từ trong mười đầu kẽ móng tay, máu tím bắt đầu rỉ ra dần dần nhỏ xuống mặt đất.

Tiếng cười Đoạt Hồn Kỳ vang lên chừng nào, mụ Tôn Thúy Thúy càng đau đớn khổ sở chừng đó; Cách Trầm Long biết ngay Tôn Thúy Thúy bị ngọn Thất Sát Hàn Linh âm công nổi tiếng của Đoạt Hồn Kỳ rồi, tính mạng đã đến độ nguy nan nhưng không ai dám mà cũng chẳng có ai đủ sức để lên trợ lực cứu mụ ta!

Vẫn là cậu Thượng Quan Linh động lòng, bên lên tiếng rằng:

- Thưa Đoạt Hồn Kỳ lão tiền bối...

Đoạt Hồn Kỳ ngừng ngay tiếng cười của mình lại, Chỉ phấn diêm la Tôn Thúy Thúy thở dài một tiếng, toàn thân mềm như sợi bún, lăn đùng xuống vũng máu tím mà chính đã từ trong mười đầu ngón tay của mụ chảy ra!

Đoạt Hồn Kỳ nhìn xuống mặt đất, lạnh lùng rằng:

- Ngọn Huyền âm qui trảo này của Tôn Thúy Thúy, không biết đã từng giết bao nhiêu người rồi! Nay thật trời quả báo, như vậy đủ biết thuyết thiện ác chi báo không khác gì bóng đi theo hình, ở ác thì gặp dữ, sống hiền gặp lành? Lý trời đã định không sai tơ hào nào!

Nói tới đây, quay mặt sang Phù dung kiếm khách Cách Trầm Long nói rằng:

- Tư Không Diêu và Đàm Bách Thủy đã không có mặt tại Lạc Hồn Cốc, các ngươi không phải địch thủ của ta? Nếu Tôn Thúy Thúy đừng hung hăng như thế, có lẽ ta cũng không phạt mụ đâu, nhưng giờ sự thể đã như thế, vậy món nợ này ta sẽ tính với Tư Không lão quái và Cửu Trượng Thần ông sau này?

Cách Trầm Long, Tiêu Thích, Liễu Đông Bình, cả ba vị đường chủ mặt lạnh như băng tuyết không nói được câu gì!

Đoạt Hồn Kỳ lúc này lại cười nói với Thượng Quan Linh rằng:- Còn vị Ngân tu kiếm khách Phương Bách Xuyên mà cậu muốn cứu ấy, không những đã thoát khỏi nơi đây từ lâu, mà còn được Bắc kiếm Phổ Côn truyền cho 24 đường Hồi Phong kiếm pháp, và đã từng khiến cho Tôn Thúy Thúy bị một mẻ mất mặt là khác. Nay chánh phó của Huyền âm giáo chủ không có mặt tại đây, chúng ta cũng chẳng cần phá phách gì thêm về tứ cốc Lạc Hồn, Tiêu Hồn, Kinh Hồn, Đoạn Hồn của họ làm gì cho mệt, hãy rời khỏi đây, tôi còn thuật lại với cậu về câu chuyện sau khi rời khỏi Trường Sinh Đảo ở Đông Hải!

Trong khi chuyện vãn ấy, ánh mắt của Đoạt Hồn Kỳ luôn luôn nhìn ngó về phía Độc cước truy phong thần khất Phương Kỳ, nhưng lại không hề nói một câu nào với người ta.

Sau vụ lôi thôi ở Trường Sinh Đảo Đông Hải, Thượng Quan Linh đã có hảo cảm với Đoạt Hồn Kỳ thiện này rồi, giờ nghe nói vậy, bèn đưa tay kéo luôn Độc cước truy phong Nhân tâm thần khất Phương Kỳ, khẽ tỏ ý cáo biệt với Cách Trầm Long, rồi dùng khinh công cùng với Đoạt Hồn Kỳ rời khỏi ngay ra Lạc Hồn Cốc!

Phương Kỳ như bị một chuyện gì kích thích trong người? Suốt thời gian Đoạt Hồn Kỳ xuất hiện ấy, không hề lên tiếng một câu, nhưng cánh tay bị Thượng Quan Linh nắm kéo ấy lại run lên lạ lùng, khiến cho cậu bé cũng phải ngạc nhiên không ít!

Ba người âm thầm ra khỏi phạm vi của Huyền âm Giáo xong, Đoạt Hồn Kỳ mới tìm một nơi rừng nhỏ dừng bước lại, Thượng Quan Linh bèn dẫn kiến với Đoạt Hồn Kỳ thiện về Phương Kỳ rằng:

- Thưa Đoạt Hồn Kỳ lão nhân tiền bối, vị này đây là Phương Kỳ lão tiền bối, trên giang hồ người ta tặng cho ngoại hiệu là Độc Cước Truy Phong Nhân Tâm Thần Khất, danh được liệt cùng hàng với Tam Dị Khất trong Cùng Gia Bang!

Đoạt Hồn Kỳ thiện lúc này thần sắc không tỏ vẻ kiêu ngạo gì, ôn hòa cười nói với Phương Kỳ rằng:

- Tam Dị Khất của Cùng Gia Bang danh vang lừng khắp giang hồ, Phương đại hiệp...

Độc cước truy phong Nhân tâm thần khất Phương Kỳ, không đợi cho Đoạt Hồn Kỳ hết lời, đột nhiên ngửng mặt lên trời buông tiếng cười như điên!

Trận cười này khiến cho Thượng Quan Linh chẳng hiểu đầu đuôi ra sao? Đoạt Hồn Kỳ cũng phải giật lùi hai bước! cười đã cơn xong, Phương Kỳ mới dồn tia nhìn của mình chăm chăm nhìn Đoạt Hồn Kỳ thiện rằng:

- Sao Gia huynh lại còn cố trêu bạn cố tri đến thế! Tuy huynh đã đeo mặt nạ da người, thân mặc áo bào đen, võ công lại luyện từ những chương văn kính thứ 4, 6, 8, 10 ở quyển U Mịch Thập Tam Kinh như thế, mà còn dùng luôn ngoại hiệu Đoạt Hồn Kỳ! Nhưng những cử chỉ và âm thanh vẫn không thể nào che nổi mắt người bạn già của huynh đây được. Huynh và tôi đều người được liệt danh trong Tam Dị Khất của Cùng Gia Bang, chính mắt Phương Kỳ đã nhận được huynh là Thiểm điện thần khất Gia Minh!

Thượng Quan Linh vốn cũng đã điên đầu về sự chân giả, thiện ác của Đoạt Hồn Kỳ, nay bỗng nghe Phương Kỳ nhận ra Đoạt Hồn Kỳ Thiện này chính là Thiểm điện thần khất Gia Minh, nên cậu bé cũng trợn tròn mắt nhìn xem Đoạt Hồn Kỳ thiện đối đáp ra sao?

Sau khi lặng thinh nghe xong lời nói của Độc cước truy phong Phương Kỳ, Đoạt Hồn Kỳ cũng cười lên ha hả, đột nhiên đưa tay lên gỡ chiếc mặt nạ da người trên mặt ra!

Thì ra đây là một bộ mặt già nua mà có vẻ lạnh buồn vô cùng, Thượng Quan Linh lẽ dĩ nhiên cảm thấy lạ hoắc, nhưng Phương Kỳ đã không cầm lòng nổi reo mừng lên, mình đã không nhầm, vị Đoạt Hồn Kỳ thiện này, quả nhiên là người bạn Thiểm điện thần khất Gia Minh mà đã xa nhau lâu năm! sau khi giở mặt nạ da người để lộ mặt thật của mình, Thiểm điện thần khất Gia Minh bèn hàn huyên vui vẻ với Phương Kỳ, đồng thời hỏi ngay rằng:

- Chỗ bạn cố tri lâu năm với nhau, Phương huynh nhận được ra chẳng khó khăn gì, nhưng sao huynh lại rõ chuyện tiểu đệ được U Mịch Thập Tam Kinh như thế? Nhất là lại biết tường tận cả đến số

Phương Kỳ mừng gặp bạn cố tri, vui tươi cười lớn tiếng rằng:

- Trên mười năm trời xa cách nhau như thế, lẽ tự nhiên chuyện phải dài dòng, vậy Gia huynh hãy tìm một nơi thanh tịnh nào rồi chúng mình mới tha hồ trò chuyện chứ?

Thiểm điện thần khất Gia Minh đưa mắt lên nhìn tứ phía, thấy khu rừng nhỏ này tuy không rộng, nhưng cây cối lại cao ráo, bèn cười nói với Phương Kỳ và Thượng Quan Linh rằng:

- Chúng mình hãy lên cây trò chuyện vậy, như thế có vẻ thanh nhã hơn.

Ba người cùng tung mình lên một ngọn cây vừa ý, ngồi xuống đâu đó, Thượng Quan Linh muốn đánh tan sự nghi ngờ trong lòng mình, mới mỉm cười hỏi rằng:

- Thưa Gia lão tiền bối, tại sao ngài lại bỏ ngoại hiệu Thiểm Điện Thần Khất của mình để giả danh Đoạt Hồn Kỳ như vậy? Mà còn một người Đoạt Hồn Kỳ ác nữa, phải chăng chính người này mới là người xưa kia từng so tài trên Kim Đỉnh núi Nga Mi để liệt danh trong Càn Khôn Ngũ Tuyệt?

Thiểm điện thần khất Gia Minh lắc đầu tức cười rằng:

- Chuyện này đừng nói là Thượng Quan lão đệ không hiểu nổi, đến chính cả bản thân tôi đây cũng bị điên đầu rối óc về vụ thiện ác của Đoạt Hồn Kỳ là khác? Tuy tôi không phải thứ Đoạt Hồn Kỳ thiệt, nhưng đến chính cả tên Đoạt Hồn Kỳ ác mà chưa rõ lai lịch ấy, cũng chẳng phải thứ thiệt gì, thậm chí cả đến đệ tam Đoạt Hồn Kỳ đã được thấy trước đây không lâu, không biết người này phải chăng chính là kẻ đã so tài trên Kim Đỉnh Nga Mi xưa kia với Tây Đạo Đông Tăng, Nam Bút, Bắc Kiếm không? Thật là một chuyện rối óc bắt người ta phải suy nghĩ.

Thượng Quan Linh và Phương Kỳ nghe vậy, đồng thất kinh hỏi lên rằng:

- Lại còn có đệ tam Đoạt Hồn Kỳ xuất hiện nữa ư?

Thiểm điện thần khất Gia Minh cười rằng:

- Vụ này chính tôi và Đoạt Hồn Kỳ ác đã thân hành trông thấy, không những thế mà cả hai đứa đã tốn hơi đuổi rượt theo nửa ngày trời, nhưng vẫn không làm sao bắt kịp được đệ tam Đoạt Hồn Kỳ này, sự thật là như thế đó. Giờ Thượng Quan lão đệ và Phương huynh hãy nghe về vụ hóa thân Đoạt Hồn Kỳ của tôi, rồi sẽ rõ đầu đuôi ngọn ngành ngay, may ra nhờ đó chúng mình có thể suy đoán bộ mặt thật của Đoạt Hồn Kỳ ác và Đoạt Hồn Kỳ thật là ai cũng nên?

Thượng Quan Linh thầm nghĩ trong bụng: chỉ nội việc thiện, ác Đoạt Hồn Kỳ của các ông, cũng đã khiến cho khắp làng võ lâm trong giang hồ đã điên đầu rối óc rồi, thế mà bây giờ lại ngang nhiên còn có đệ tam Đoạt Hồn Kỳ xuất hiện nữa, thật quả càng lúc càng mê ly bí mật vô cùng tận! Lúc này cậu bé cùng với Phương Kỳ chăm chú nghe câu chuyện sắp kể!

Thiểm điện thần khất Gia Minh khẽ thở dài rằng:

- Nhân phi thánh hiền, nên người đời không ai lại không có lỗi lầm. Mười năm về trước, vì tôi đã đang tay hạ sát một người với lý do không vững chắc, nên bị bang chủ của Cùng Gia Bang hồi ấy bí mật khiển trách và phạt tội!

Phương Kỳ lạ lùng hỏi ngay rằng:

- Khi ấy kẻ giữ Chu hồng trúc trượng để chấp hành hình phạt trên hình đường của bang hội, chính là Phương Kỳ đây, tại sao việc Gia huynh bị phạt mà tôi không hề biết tí gì?

Thiểm điện thần khất Gia Minh nghiễm nhiên rằng:

- Bởi tiền nhiệm bang chủ cũng nể tình tiểu đệ từng có thanh danh tốt trong giang hồ, nên chỉ trách mắng riêng tư mà không đưa ra hình đường của bang hội để xử? Nhưng bản tính của tiểu đệ vốn kiêu cuồng như Phương huynh đã từng biết rõ, tuy được bang chủ che đậy giấu nhẹm tội ác của mình, nhưng cũng tự cảm thấy hối hận trong lòng, nên để thơ cáo biệt với bang chủ, rồi lên đường bắt đầu một cuộc phiêu bạt giang hồ tùy theo ý của mình! Nào ngờ run rủi khéo léo làm sao không biết, tiểu đệ đã phát giác được một địa khuyết tại một nghĩa địa hoang vắng miền Tây bắc tỉnh Quảng Đông...

Thượng Quan Linh nghe đến đây, tiếp lời cười nói:

- Thưa lão tiền bối, về vụ này chúng tôi đã biết lão tiền bối từng cứu một người dưới địa khuyết, và đồng thời được luôn bốn tờ văn kinh U Mịch Thập Tam Kinh của Tu La Tôn Giả!
Thiểm điện thần khất Gia Minh nhìn Thượng Quan Linh rồi cười nói rằng:

- Có lẽ Phương huynh và Thượng Quan lão đệ đã được gặp người bị trúng ám khí độc suýt chết dưới địa huyệt ấy? Nếu không làm sao biết được chuyện như thế!

Phương Kỳ và Thượng Quan Linh cũng vì nóng lòng muốn nghe về chuyện của đệ tam Đoạt Hồn Kỳ, nên cũng không kể lại vụ gặp gỡ U mịch thần quân Diêm Nguyên Cảnh tại dưới Cửu U Địa Khuyết của Vạn Tính Công Phần cả hai chỉ gật đầu mỉm cười.

Nào ngờ vì sơ suất không thuật lại vụ chuyện này, mà sau này xảy ra biết bao vụ rắc rối!

Thiểm điện thần khất Gia Minh thấy Phương Kỳ và Thượng Quan Linh gật đầu công nhận như thế, cũng chẳng hỏi thêm chi tiết làm gì, tiếp tục nói rằng:

- "Sau khi tôi được bốn tờ kinh văn của U Mịch Thập Tam Kinh, bèn tìm một nơi vắng hoang sơ ẩn cư, rồi khổ luyện trên mười năm trời, võ công quả đã tiến triển không ít, trong thời gian ấy lẽ dĩ nhiên cảm thấy cô độc buồn tẻ vô hạn, nên lại muốn tái xuất hiện trên giang hồ. Nhưng danh hiệu Thiểm Điện Thần Khất trước kia đã bị ô uế, không muốn dùng làm gì, nên đã cố nghĩ phải thay mặt đổi dạng cách nào để tương kiến với những thân sĩ trong võ lâm?

Nghĩ tới nghĩ lui, bỗng sực nhớ đến xưa kia, cũng vì tính háo kỳ, nên tôi đã từng nhịn đói nhịn khát núp trên Kim Đỉnh núi Nga Mi xem trộm cuộc so tài của Càn Khôn Ngũ Tuyệt. Trong này có thân hình của Đoạt Hồn Kỳ là giống hệt tôi, mặt lại đeo mặt nạ da người, tôi bèn bắt chước lối hóa trang dễ dàng của Đoạt Hồn Kỳ! Hơn nữa lại nghe lóm được trong câu chuyện của Càn Khôn Ngũ Tuyệt, được biết rõ trước khi có cuộc so tài trên Kim Đỉnh ấy, Đoạt Hồn Kỳ chỉ được nghe danh của Tây Đạo, Đông Tăng, Nam Bút, Bắc Kiếm, mà chưa được quen biết tứ tuyệt này! Rồi từ đó nhân vật này bắt đầu tuyệt tích hẳn trên giang hồ, tôi bèn quyết định chế tạo hẳn loại ám khí Đoạt Mệnh kim châm, sắm sửa áo bào đen và mặt nạ, chuẩn bị mượn ngay danh nghĩa Đoạt Hồn Kỳ, để tái xuất hiện trong giang hồ!"

Thượng Quan Linh nghe tới đây, bèn cắt ngang ngay câu chuyện của Thiểm điện thần khất Gia Minh, nheo mày rằng:

- Thưa Gia lão tiền bối, Đoạt Mệnh kim châm dễ chế tạo, áo bào đen và mặt nạ cũng chẳng khó gì? Nhưng cây binh khí phong ma bảo đồng Đoạt hồn Kỳ, ở đâu ngài có vậy?

Thiểm điện thần khất Gia Minh lớn tiếng cười rằng:

- Khéo là khéo ở chỗ đó, cây cờ của Đoạt Hồn Kỳ dùng ấy, lại cũng hao hao với cây Tứ sát hàng ma bảng của Cùng Gia Bang, chỉ khác có bên thì màu vàng bên thì màu đen mà thôi, treo thêm ngọn cờ đoạn đỏ có vẽ sọ người và hai xương chéo là xong! Thế là tôi sơn ngay cây Tứ sát hàng ma bảng và treo thêm ngọn cờ, chả thành ngọn đoạt hồn bảo kỳ là gì? Nhưng thực chất lại không phải loại phong ma bảo đồng, nếu đem đánh càn với cây Tam chỉ kiếm của Bắc Kiếm hay hứng mạnh với đôi Long hổ cương hoàn Đông tăng Túy Đầu Đà thế nào cũng bị hiện nguyên hình ngay!

Thượng Quan Linh lúc này mới vỡ lẽ, cùng nhìn Phương Kỳ mỉm cười, tiếp tục nghe Thiểm điện thần khất Gia Minh kể tiếp.

Thiểm điện thần khất Gia Minh sau khi lấy hồ lô rượu của Phương Kỳ uống mấy hớp, dùng vạt áo chùi miệng xong tiếp tục cười nói:

- Bởi nơi ẩn cư của tôi kề gần Đông Hải, nên việc đầu tiên là tôi đơn thân quét sạch đám giặc bể do Bào Trưởng Hùng chấn đóng tại đảo Kim Giao, cũng để thí nghiệm sự giả mạo Đoạt Hồn Kỳ của tôi có được giống hay không, nên tôi đã đến Trường Sinh Đảo bái hội Đông tăng Túy Đầu Đà.

Thượng Quan Linh tươi cười hỏi rằng:

- Thế vị Túy Đầu Đà ấy, chẳng lẽ lại nhận không ra ngài không phải là người so tài trên Kim Đỉnh Nga Mi sao?

Thiểm điện thần khất Gia Minh cười rằng:

Cũng bởi tôi đã được chứng kiến cuộc thịnh hội so tài của Càn Khôn Ngũ Tuyệt trên Kim Đỉnh, nên tôi đã bắt chước những cử chỉ và giọng nói của Đoạt Hồn Kỳ, là dĩ nhiên Đông tăng Túy hòa thượng thoạt đầu không làm sao phân biệt được sự đánh lừa này của tôi.

Nói tới đây, Thiểm Điện Thần Khất ngừng lại cau mày một lúc rồi mới lại tiếp tục nói:

- Nhưng từ khi Trường Sinh Đảo bị trận động đất chìm xuống biển ấy, vụ án song đôi Đoạt Hồn Kỳ từ đó đã đồn truyền ra khắp trong giang hồ, khiến cho vị Đông tăng Túy hòa thượng ấy cũng đâm ra nghi ngờ đến tôi, hình như cũng biết tôi không đến nỗi tệ như Đoạt Hồn Kỳ ác, nên vẫn giữ một cảm tình tử tế với tôi, còn vấn đề có phải chăng là người từng gặp trên Kim Đỉnh không? cũng chẳng cần tìm hiểu rõ làm gì. Nhất là không thấy gì trở ngại?

Thượng Quan Linh cười nói rằng:

- Đoạt Hồn Kỳ ác nổi hung danh tại miền Tây Bắc và Đoạt Hồn Kỳ thiện lừng danh thơm ở miền Đông Nam, rồi đến chuyện cuộc hội ở Trường Sinh Đảo xảy ra vụ động đất, chúng tôi đều biết rõ hết, bây giờ chúng tôi nóng lòng muốn biết về chuyện đệ tam Đoạt Hồn Kỳ đã xuất hiện trong một trường hợp như thế nào?

Thiểm điện thần khất Gia Minh cười nói:

- Chuyện này phải kể từ đầu trở đi mới rõ ràng phân minh được, nếu không, một sự kiện khúc triết ly như thế rất dễ bị lầm lẫn mất, nhất lại là vụ Võ Lâm Tam Hiện Đoạt Hồn Kỳ như thế, đến như tôi đây là người trong cuộc, cũng còn có vẻ hồ đồ rối beng cả đầu óc về chuyện phức tạp của nó, huống hồ là người ngoài cuộc làm sao mà rõ khúc triết được?

Nói tới đây lại tu thêm vài hơi rượu, rồi tiếp tục kể:

- "Sau vụ Trường Sinh Đảo bị chìm đáy biển, tôi với cha con Bắc Kiếm cùng chung một thuyền để lánh nạn, may thoát được cơn nguy thiên tai rồi cũng chẳng muốn tranh những chuyện vô lý như thế, bèn cáo biệt chia tay nhau, hai cha con họ lo lên La Phù Sơn Vạn Mai Cốc để gặp Tiếu diện diêm bà Mạnh Tam Nương, còn phần tôi lại tiếp tục công việc đi phiêu bạt giang hồ để tìm tung tích Đoạt Hồn Kỳ ác!

Nhưng cũng nhờ sự hội ngộ này, tôi mới tự cảm thấy bốn chương văn kinh 4, 6, 8, 10 trong U Mịch Thập Tam Kinh ấy, nếu đem ra đánh thực sự với nhóm Càn Khôn Ngũ Tuyệt vẫn chưa sao đủ thắng nổi những nhân vật lừng lẫy ấy được! Huống hồ lại nghe Thượng Quan lão đệ nói là Đoạt Hồn Kỳ ác công lực còn có vẻ gấp bội phần hơn tôi? Nên nghĩ bụng: mình đã tái xuất hiện trên giang hồ, tội gì phải cam chịu cảnh thua sút thiên hạ? Nhưng về đạo võ công, trừ những sự gặp linh dược tuyệt thế trên trần gian, và có phúc được gặp những bí cấp (kinh thư võ học đựng trong tráp quí) của những bậc tiên hiền dị nhân ra, hoặc phải diện bích tham thiền khổ luyện trong nhiều năm mới có thể có sự tiến triển khả quan về môn võ học? Nghĩ đi tính lại, chẳng thà cứ đến ngay địa khuyết mà xưa kia đã được bốn chương U Mịch Thập Tam Kinh ấy, thử xem sao, nếu may mắn được thêm chín chương văn kinh trong U Mịch Thập Tam Kinh ấy, lúc bấy giờ lo gì chẳng xưng hùng trong một đời người?"

Phương Kỳ nghe từ nãy giờ mới cười rằng:

- Thế Gia huynh chắc lại đến nơi Vạn Tính Công Phần?

Thiểm điện thần khất Gia Minh gật đầu rằng:

- Khi tôi đến Vạn Tính Công Phần, chuyện kỳ lạ bắt đầu xảy ra, việc trước tiên lọt vào mắt tôi là mười lá cờ đoạn đỏ Đoạt Hồn Kỳ đã cắm xung quanh một vùng khá rộng, cánh cờ sọ người phất phơ bay trước ngọn gió trông oai hách lạ?

Thượng Quan Linh thất thanh rằng:

- Đoạt Hồn Kỳ ác!

Thiểm điện thần khất Gia Minh gật đầu, rồi thuật lại vụ ác đấu với Đoạt Hồn Kỳ ác tại Vạn Tính Công Phần một lượt cho hai người nghe. Đồng thời còn cho Phương Kỳ và Thượng Quan Linh biết thêm, mình cùng với Đoạt Hồn Kỳ ác lo rượt đuổi đệ tam Đoạt Hồn Kỳ hết cả nửa ngày trời cũng không bắt kịp, không những thế mà rút cục Đoạt Hồn Kỳ ác chạy lạc đâu mất mình cũng chẳng hay!

Thượng Quan Linh nghe xong nghiêng đầu suy nghĩ một hồi rồi đột nhiên hỏi rằng:

- Thưa Gia lão tiền bối, thế trong lúc ngài giao đấu cả buổi với Đoạt Hồn Kỳ ác, ngài có cảm thấy võ công người này có vẻ giống với võ công của ngài không?

Thiểm điện thần khất Gia Minh thất sắc kinh ngạc hỏi lại rằng:

- Sao Thượng Quan lão đệ lại biết rõ thế? Quả thật tên Đoạt Hồn Kỳ ác không những võ công đã đại đồng tiểu dị gần như giống với võ học của tôi, mà chúng tôi còn phát hiện một điều là nếu hai bên tâm đầu ý hiệp có cảm tình với nhau, cùng nhau thành thật nghiên cứu trong những sở trường sở đoản của nhau, thế nào cũng thu được bổ ích không ít, mà oai lực cũng tăng cường kinh khủng là khác!

Thượng Quan Linh nghiêng mặt qua Phương Kỳ cười rằng:

- Thưa Phương tiền bối, nay chân tướng thiện, ác Đoạt Hồn Kỳ đã rõ, chỉ còn Đoạt Hồn Kỳ thiệt chưa biết là ai? Mà kẻ đệ tam Đoạt Hồn Kỳ xuất hiện ấy không biết có phải thứ thiệt không? Mà Đoạt Hồn Kỳ thiệt không biết hiện nay còn sống trên cõi trần gian này hay đã qua đời rồi? Thiểm điện thần khất Gia Minh cười rằng:

- Thôi Thượng Quan lão đệ đừng có hòng bắt nọn tôi nữa! Đoạt Hồn Kỳ ác là ai? Làm sao lão đệ lại có thể biết võ công của y lại hơi giống võ học của tôi?

Thượng Quan Linh cũng bởi vụ thiện, ác, chân, giả Đoạt Hồn Kỳ khiến cho óc cậu rối bưng vế vụ án bí hiểm này, nay cũng muốn bắt nọn chơi, nên cũng chẳng thuật lại vụ gặp gỡ U mịch thần quân Diêm Nguyên Cảnh, tức người đang chịu ơn của Thiểm điện thần khất Gia Minh cho vị thần khất đây biết, mà chỉ mỉm cười rằng:

- Bộ mặt thật của Đoạt Hồn Kỳ ác, không ai khác hơn là Cửu độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết!

Thiểm điện thần khất Gia Minh nghe nói ngạc nhiên hỏi rằng:

- Phải chăng là con người hung tàn độc ác từng tung hoành dọc ngang khắp trong võ lâm mà tên gọi Cơ Thiên Khuyết ngoại hiệu Cửu Độc Thư Sinh mà về sau bị Tiêu diêu lão nhân Chung Ly Triết thu phục rồi bỗng bẵng tin tuyệt tích đi một thời gian đấy không?

Thượng Quan Linh gật đầu rằng:

- Theo chỗ tôi được biết, chương văn kinh thứ 13 trong U Mịch Thập Tam Kinh ấy, là sự khéo léo kết hợp trong toàn bộ văn kinh ra. Oai lực mạnh nhất trong U Mịch Thập Tam Kinh phải kể đến chương thứ 13 hơn tất cả các chương khác, nhưng chương này hình như đến nay vẫn chưa hề được phát giác ra, còn 12 chương văn kinh kia, đã bị ba người chia hẳn đi rồi!

Thiểm điện thần khất Gia Minh bởi cảm thấy những văn kinh trong U Mịch Thập Tam Kinh này, đối với võ công của mình rất quan hệ, nghe nói đã bị ba người chia đi mất rồi, vội vàng truy hỏi ngay!

Thượng Quan Linh rằng:

- Trong mười hai tờ văn kinh ấy, Gia lão tiền bối đã chiếm được những tờ thứ 4, 6, 8, 10 bốn chương, còn một vị kỳ nhân khác đã được những chương thứ 1, 2, 3, 12 cũng bốn chương, còn về những chương thứ 5, 7, 9, 11 bốn chương này bị Cửu độc thư sinh Cơ Thiên khuyết đoạt đi mất!

Thiểm điện thần khất Gia Minh gật đầu tự lẩm nhẩm rằng:

- Chắc người mà được bốn tờ văn kinh thứ 1, 2, 3, 12 trong U Mịch Thập Tam Kinh ấy, nhất định là người mà đã được tôi cứu nạn trong Cửu U Địa Khuyết ở Vạn Tính Công Phần...

Thượng Quan Linh không chờ Thiểm Điện Thần Khất hết lời, bèn cười rằng:

- Bộ U Mịch Thập Tam Kinh này, ngoại trừ chương chót nhất là chương thứ 13, được kể như thần diệu biến hóa vô cùng ra, còn võ công ghi trên các tờ kia, thì càng những tờ về sau chót càng cao hạn thêm, cho nên trong sự được văn kinh của ba người, nếu đem so sánh, phải kể Cửu độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết chiếm ưu thế hơn hết!

Thiểm điện thần khất Gia Minh nghĩ lại vụ giao tranh với Đoạt Hồn Kỳ ác tại Vạn Tính Công Phần dạo nọ, về khinh công tuy mình có hơn, nhưng công lực lại kém hơn người ta, bất giác gật đầu đồng ý với câu nói của Thượng Quan Linh?

Thượng Quan Linh nhân lúc Thiểm Điện Thần Khất đang mãi suy tư, lại tiếp tục lên tiếng rằng:

- Sau khi Gia lão tiền bối từ biệt ở Trường Sinh Đảo cảm thấy công lực mình chưa đủ, nên muốn đến Vạn Tính Công Phần để lùng kiếm về U Mịch Thập Tam Kinh! Mà Đoạt Hồn Kỳ ác cũng sau cuộc hội ở trên Lư Sơn, cũng nghiễm nhiên mò đến Vạn Tính Công Phần để tìm soát quyển kỳ thư đó, võ công của ngài và của Đoạt Hồn Kỳ ác lại na ná giống nhau như thế, như vậy chẳng đủ để chứng minh Đoạt Hồn Kỳ ác cũng muốn lại tìm U Mịch Thập Tam Kinh đó ư? Trong ba người được văn kinh ấy, trừ Gia tiền bối không kể, và một người hiện nay còn ở dưới địa khuyết ra, thì bộ mặt thật của Đoạt Hồn Kỳ ác chẳng cần lột mặt nạ của y, cũng đoán biết ngay chính y là Cửu độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết, mà cũng là kẻ đã đoạt những tờ văn kinh thứ 5, 7, 9, 11 trong U Mịch Thập Tam Kinh.

Chương 24: Thiên đài thịnh hội

Tuy Thượng Quan Linh phân tích vấn đề tỉ mỉ đâu vào đó khiến cho vị Thiểm điện thần khất Gia Minh nghe xong cũng gật đầu, nhưng cậu lại có ý mà cũng như vô ý không từng nhắc đến bảy chữ U mịch thần quân Diêm Nguyên Cảnh!

Mà Thiểm điện thần khất Gia Minh, tuy nghe nói đến người mình từng cứu nạn xưa kia hiện còn dưới địa khuyết, lại nữa bộ U Mịch Thập Tam Kinh đã chia năm xẻ bảy như thế, mình cũng không có lòng cố đoạt làm gì, nghĩ vậy nên cũng chẳng buồn hỏi rõ tên họ người dưới địa khuyết ấy là ai!

Nhưng cũng chính vì sự sơ suất này, mà sau này đệ tứ Đoạt Hồn Kỳ thình lình xuất hiện giang hồ, đã suýt gây thiệt mạng cho vị Thiểm điện thần khất Gia Minh! Nhưng đây là chuyện hồi sau! Kẻ viết xin tiếp tục câu chuyện của ba người.

Ba người đang huyên thiên vui vẻ, Thiểm điện thần khất Gia Minh bỗng cau mày nói với Phương Kỳ rằng:

- Từ vụ đuổi rượt hụt hơi với đệ tam Đoạt Hồn Kỳ và chạy lạc mất Đoạt Hồn Kỳ ác tại Vạn Tính Công Phần trở đi, cũng bởi không còn bận việc gì, tình cờ nghĩ đến những chuyện tàn ác do nhóm Huyền âm Giáo gây nên, nên tôi lại bốc đồng chạy tới đây để tìm dịp đấu thử với vị Bát Chỉ Phi Ma và Cửu Trượng Thần ông, nhưng nào ngờ hai vị lão quái này lại vắng mặt? Nghe đâu hai lão quái này đã đi La Phù Sơn Vạn Mai Cốc để họp mặt với Tiếu diện diêm bà Mạnh Tam Nương, để tổ chức cái gì như Tân Càn Khôn Ngũ Tuyệt thì phải...?

Thượng Quan Linh biết Thiểm điện thần khất Gia Minh đối với những tình tiết ly kỳ trong này, cũng chưa được tường tận cho lắm, nên cũng cố gắng thuật lại hết những gì mình đã biết cho Gia Minh hay. Nhưng nói tới nói lui, cậu bé lại sực nhớ đến một chuyện khó giải quyết khác, bèn nheo mày hỏi Phương Kỳ rằng:

- Thưa Phương tiền bối, trước kia tôi vẫn nghi ngờ vị Tiêu diêu lão nhân Chung Ly Triết biết về ngọn Thiểm Điện thân pháp, tưởng đâu là Gia lão tiền bối đã giả dạng! Nhưng đến nay, chân tướng thực của Gia lão tiền bối đã rõ ràng như thế, chẳng mất công suy đoán, cũng đã rõ hết mọi việc trước mắt! Thế thì ông già kỳ dị Chung Ly Triết kia không biết thứ thiệt hay giả đây?

Thiểm điện thần khất Gia Minh ngạc nhiên hỏi rằng:

- Ủa, chứ bộ Chung Ly lão nhân cũng biết dùng lối thân pháp Thiểm Điện cơ à?

Thượng Quan Linh gật đầu, khẽ tung mình từ trên không vèo nhoáng lướt xuống rồi lại lượn lên ngồi ngay vào vị trí cũ của mình xong, mỉm cười nói:

- Tôi học mót chưa được đúng hẳn cho lắm, nhưng đại khái cũng như vậy đó!

Thiểm điện thần khất Gia Minh cau mày lắc đầu rằng:

- Thượng Quan lão đệ tuy còn chưa luyện đến mức tuyệt độ của nó, nhưng bản chất của thân pháp này, quả thật là kỳ diệu tuyệt luân, so với Thiểm Điện thân pháp của tôi, thật đã vượt bực nhiều quá! Nếu lão đệ không nhờ có ngọn thân pháp tuyệt học này làm gì có thể đương đầu nổi với hơn ba chục hiệp thế đánh thần tốc của tứ đại đường chủ Long Hổ Phong Vân của Huyền âm Giáo như thế?

Thượng Quan Linh cau mày rằng:

- Cũng chính bởi lối thân pháp quá tuyệt diệu này của Chung Ly lão, nên mới khiến tôi càng đâm nghi ngờ về con người của Tiêu Diêu Lão Nhân, trong đương kim võ lâm ngày nay, dễ gì tìm được một tay cao thủ tuyệt đỉnh như thế? Nếu bảo vị Chung Ly Triết đây là thứ thiệt, thì tên Cửu độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết trước kia từng bị lão thu phục, tại sao y lại nhận điện không ra, mà đến nỗi đi mời người ta ra để tha hồ mình thao túng như thế?

Phương Kỳ biết những vụ lung tung beng này càng moi ra càng đâm nhức đầu không hiểu đầu đuôi ra sao nữa, nếu càng nghĩ chỉ càng bấn người thêm, bèn ha hả cười rằng:

- Thôi đi Thượng Quan lão đệ, coi chừng nghĩ mãi đâm loạn óc thì nguy đấy? Tục ngữ rằng: nước chảy sẽ thành cống, cứ đem ngay vụ Đoạt Hồn Kỳ thiện đã lừng danh trong giang hồ đây mà nói, nếu những cử chỉ và âm thanh của ông bạn già lâu năm đây không bị tôi nhận ra, đố ai có thể biết nổi Đoạt Hồn Kỳ thiện đây chính là Thiểm điện thần khất Gia Minh cơ chứ!

Thiểm điện thần khất Gia Minh nghe Phương Kỳ nói vậy mặt hơi đỏ; Thượng Quan Linh lại vụt nghĩ đến một chuyện hỏi rằng: - Thưa Phương lão tiền bối, ngài cũng là người vừa đến Câu Lậu Sơn đây, tại sao ngài lại biết rõ vị Phương Bách Xuyên sư bá của tôi đã được Bắc kiếm Phổ Côn truyền cho 24 ngọn Hồi Phong kiếm pháp, mà lại còn ngang nhiên thắng nổi Chỉ phấn diêm la Tôn Thúy Thúy như thế?

Thiểm điện thần khất Gia Minh cười rằng:

- "Tuy tôi có đến sớm hơn hai người thật, nhưng tôi đã ngấm ngầm đến thẳng Lạc Hồn Cốc, và biết Tư Không Diêu và Đàm Bách Thủy vắng mặt trong Câu Lậu Sơn, đang lúc tính có nên ra tay hay không, thì thấy Lưu Vân đường chủ Liễu Đông Bình, dùng chim truyền thư báo tin rằng Thượng Quan lão đệ nay muốn vào cứu Phương Bách Xuyên, nên đã đặc biệt đến viếng thăm Huyền âm Giáo? Đồng thời, Liễu Đông Bình đã để các anh thẳng vào Lạc Hồn Cốc để Chỉ phấn diêm la Tôn Thúy Thúy tiếp chuyện.

Sau khi Phù Dung Kiếm Khách được tin, Cách Trầm Long nhận thấy rằng: thiện giả bát lai, lai giả bất thiện (kẻ đến không phải thứ hiền, kẻ hiền thì không bao giờ dám đến), nên e sợ Chỉ phấn diêm la Tôn Thúy Thúy một mình khó thắng nổi, nên đã lập tức truyền Huyền âm bắc đẩu lệnh để tiếp các anh vào trong Trầm Long Đường!

Từ trong câu chuyện bàn tán của Cách Trầm Long và Thiên Phong đường chủ Tiêu Thích lo đối phó với hai anh, nên tôi được biết Đông Tăng và Bắc Kiếm đã từng lại Huyền âm Giáo, và cũng vì ghét sự ngông cuồng của Tôn Thúy Thúy, nên đã ngầm truyền chơ Phương Bách Xuyên 24 ngọn Hồi Phong kiếm pháp, nhờ thế đã đấu bại hẳn Chỉ phấn diêm la Tôn Thúy Thúy, xong trận ấy mới theo Đông Tăng và Bắc Kiếm đi luôn!”

Thượng Quan Linh nghe nói sư bá Phương Bách Xuyên của mình đã đi theo Đông Tăng Bắc Kiếm, trong bụng hết lo lắng hẳn, nhưng Thiểm điện thần khất Gia Minh cau mày nói với Phương Kỳ rằng:

- Tiểu đệ lúc này không muốn dùng danh hiệu bộ mặt thật xưa kia để gặp các bạn cũ trong võ lâm, để chờ cho những vụ án chân và giả của Đoạt Hồn Kỳ ngã ngũ đâu vào đấy rồi tính sau! Tiêu nguyên đại hội sang năm tới đây, thế nào chúng tôi cũng đến La Phù Sơn dự kiến cho vui, nhưng nay mới mồng chín tháng chạp, trong thời gian này, nếu đi Thiên Đài, lại sợ không gặp Nam Bút Tây Đạo, mà đi La Phù Sơn thì lại hơi sớm? Không biết Phương huynh có ý kiến quí gì chăng?

Phương Kỳ chưa kịp trả lời, Thượng Quan Linh đã cười rằng:

- Cuộc đại hội Nguyên Tiêu tại La Phù Sơn, lẽ tự nhiên Gia lão tiền bối phải đi dự cho bằng được! Bởi vì Đoạt Hồn Kỳ ác đã tổ chức riêng nhóm Tân Càn Khôn Ngũ Tuyệt, như vậy trong nhóm Cựu Càn Khôn Ngũ Tuyệt chỉ còn chừa lại có Tây Đạo, Đông Tăng, Nam Bút, Bắc Kiếm bốn người, nếu ngài chịu gia nhập vào, chẳng lại đủ số Ngũ Tuyệt đấy không!

Thiểm điện thần khất Gia Minh, nghe nói lắc đầu than rằng:

- Dự hội để xem cho vui thì tôi chịu lắm, nhưng nếu chiếu theo lời Thượng Quan lão đệ nhập vào vào nhóm để cùng ngang danh liệt hàng với Càn Khôn Ngũ Tuyệt, Gia Minh này quả thấy tự hổ lắm lắm... Thượng Quan Linh không chờ cho Thiểm địa thần khất Gia Minh hết lời, lại cười rằng:

- Gia lão tiền bối là một người có nhân tâm và tuyệt nghệ như thế, và những hành động thần xuất quỉ nhập như thế, quả thật không hổ danh chiếm nhất tuyệt trong nhóm! Vậy ngài hà tất còn phải khiêm nhượng làm gì nữa, lại nữa khi mà thiện, ác Đoạt Hồn Kỳ các ông gặp nhau, trong sự chính thức gặp mặt nhau như thế, may ra có thể nhử dẫn luôn đệ tam Đoạt Hồn Kỳ ra cũng nên! Khi đó Tân Cựu càn khôn thập tuyệt đại hội trên La Phù Sơn, thêm vào đó lại có mặt luôn của ba vị Đoạt Hồn Kỳ: chân, thiện, ác, lúc ấy câu chuyện thế nào chả vang động khắp trong giang hồ. Cũng là một thịnh hội giai truyền về đời sau này! Thiểm điện thần khất Gia Minh cũng như có những cảm nghĩ lâng lâng trong người, Thượng Quan Linh lại càng cười lớn tiếng rằng:

- Nhưng Đoạt Hồn Kỳ ác là một kẻ hung tàn điêu ác vô cùng, mà còn vị Tiêu Diêu Chung Ly Triết chưa rõ hư thực ra sao ấy, lại là một con người tinh quái kỳ dị tuyệt luân, không biết rồi họ cùng với Tiếu diện diêm bà Mạnh Tam Nương sẽ có những kế độc ác gì mai phục không? Chúng ta nên đến trước La Phù Sơn để ngầm do thám trước, may ra có ích gì chăng? Lại nữa tôi cũng muốn ngày rằm tháng giêng sang năm thân hành đến cứu chị Thường Bích Vân tôi ở La Sát Môn luôn thể?

Cả hai vị thần khất Thiểm Điện và Độc Cước, đều cho Thượng Quan Linh nói có lý! Cả bọn đồng ý đi La phù Sơn trước, vừa đi Thượng Quan Linh vừa hỏi Thiểm điện thần khất Gia Minh rằng:

- Thưa lão tiền bối, tôi muốn yêu cầu ngài một việc?

Thiểm điện thần khất Gia Minh hỏi rằng:

- Yêu cầu chuyện gì? Phải chăng lại nhận thấy ngọn võ học nào của tôi, nên...

Thần sắc Thượng Quan Linh trịnh trọng lắc đầu rằng:

- Dạ thưa ngài chớ hiểu lầm vội, tuy tôi được quí vị lão tiền bối thương mến, nên đã truyền cho khá nhiều võ công, mà ngọn nào cũng thuộc loại cao siêu tuyệt đỉnh, trong thời gian ngắn này tôi vẫn chưa kịp tiêu hóa hết được, vậy đâu còn dám quấy phiền lão tiền bối tham lam học thêm nữa? Nhưng riêng tôi cảm thấy lão tiền bối dù có cảm mến chân Đoạt Hồn Kỳ đến đâu đi nữa, mình có thể bắt chước những võ học kinh diệu, những hành tung xuất quỉ nhập v.v...! Nhưng với lối cười rờn rợn mất cảm tình, chẳng khác gì tiếng ma hú hồn, nên tôi muốn lão tiền bối nếu khi muốn cười mình cứ thẳng thắn phát hơi từ Đan điền cười cho thoải mái có thích không? Tội gì phải cười với một giọng mất cảm tình của người ta như thế?

Những lời nói của Thượng Quan Linh đã khiến cho vị Thiểm điện thần khất Gia Minh thán phục vô ngần, quả nhiên đưa tay lên vỗ vai cậu bé, rồi dồn hơi từ Đan điền buông tiếng cười ha hả rằng:

- Tôi xem Thượng Quan lão đệ đây mới là người xứng đáng đứng trong nhất tuyệt cơ đấy! Vậy chuyến đi La Phù Sơn này, xin bầu lão đệ làm chủ soái, tôi và Phương huynh đây, xin nhận lệnh của lão đệ!

Nói tới đây, đột nhiên thần sắc nghiêm nghị, ngó ngay Thượng Quan Linh chậm rãi nói rằng:

- Lão đệ cũng nên nghe một câu khuyên chân thật của tôi: phàm những vật gì linh khéo hay những kẻ quá thông minh, thế nào cũng gặp trời xanh ghen tài, tư chất lão đệ lại được trời phú cho như thế, quả thật là một thần đồng hiếm có trên trần gian. Vậy đừng ngại danh không tựu, đừng sợ nghệ không thành nhưng cần nhất phải đặc biệt lưu tâm tu tích phúc đức mới có thể có thủy có chung để nổi danh trong võ lâm sau này!Thượng Quan Linh nghe những lời khuyên dạy của vị Thiểm Điện Thần Khất này, bất giác trộm mình toát mồ hôi lạnh, cung kính nghe lời chỉ của vị dị khất!

Ba người thong dong lên đường đi thẳng về hướng La Phù Sơn lẽ dĩ nhiên là không tránh khỏi những tình tiết ly kỳ khi gặp Đoạt Hồn Kỳ ác và Chung Ly Triết trước kỳ tiêu nguyên đại hội tại La Phù Sơn! Nhưng chuyện thuật này sẽ thuật tiếp vào những hồi sau, nay ngòi bút xin quay sang chuyện phó hội của tứ tuyệt là Tây Đạo, Đông Tăng, Nam Bút, Bắc Kiếm!

Trong khi La Phù Sơn của Quảng Đông đang tấp nập quần hào tụ họp sửa soạn cho cuộc đại hội sắp đến, thì ở tỉnh Triết Giang, trong Thiên Đài, lúc này cũng đang có một cuộc họp mặt hiếm hoi, những tiếng gió lộng khuôn trăng và tiếng cười nói nhộn nhịp tưng bừng của bốn vị tứ tuyệt Đông Tây Nam Bắc ra, còn có thêm vị vừa thoát tại Huyền âm Giáo là Ngân tu kiếm khách Phương Bách Xuyên và ân sư của Thượng Quan Linh là Nam hoang ẩn hiệp Tạ Đông Dương, cùng nhau trò chuyện những vụ ly biệt xảy ra trong thời gian cách biệt nhau!

Thì ra từ khi Gia Cát Dật và Tây đạo Thiên Si đạo trưởng định cuộc hẹn tiêu nguyên với Đoạt Hồn Kỳ ác Tiểu Thiên Trì Lư Sơn, cùng nhau về luôn Thiên Đài của Nam Bút.

Hai câu thơ luôn luôn được nhắc trên miệng Gia Cát Dật: Danh bài Tây Đạo Đông Tăng hậu, gia tại Thiên Đài Nhai Đãng Gian! quả nhiên đúng với sự thật, nơi đây cảnh sắc hữu tình, chim hót thánh thót, non xanh nước biếc, kẻ nhìn không sao chán mắt!

Lúc này Nam hoang ẩn hiệp Tạ Đông Dương đã ở luôn trên Thiên Đài này lo khổ luyện về môn Hỗn Nguyên khí công, nay lại được sự tương trợ của hai bậc tuyệt đại nhân như Tây Đạo và Nam Bút, lẽ đương nhiên đã thành công mau chóng trong việc khổ luyện võ học của mình?

Khi thành công về môn Hỗn Nguyên khí công của mình, Tạ Đông Dương lại đâm ra mất hết tính tình háo thắng tranh đua xưa kia hẳn, nên lão anh hùng đã tươi cười nói với song tuyệt Tây Đạo và Nam Bút rằng:

- Tiểu đệ may nhờ được nhị vị có lòng cất nhắc, nên về đạo võ học đã tiến thành tựu như thế! Nhưng trong những ngày ngồi tĩnh tọa hành công bấy lâu nay, tâm tình tiểu đệ bỗng đối với hai chữ danh lợi đã thảm đạm hẳn, nên đã nghĩ đến cuộc hội năm tới đây, tiểu đệ sẽ không tham gia, nhưng chỉ dự kiến cho vui mà thôi, càng không chấp trách gì đi tranh cao thấp với Đoạt Hồn Kỳ ác cho phiền? Khi ấy sẽ nhân dịp căn dặn tiện đồ Thượng Quan Linh không nên ỷ tài kiêu căng và ráng tu tâm dưỡng tính sao cho đáng mặt anh hùng tương lai trong võ lâm, xong xuôi mọi việc, chừng đó tiểu đệ lại về luôn miền Nam Cương để qui ẩn, sẽ không bao giờ hỏi đến chuyện đời nữa!

Nam bút Gia Cát Dật vỗ tay cười rằng:

- Tạ huynh đã nhờ tịnh tọa mà sinh ra được trí tuệ ấy mới là sự tiến triển lớn lao! Thật quá trần gian có mấy ai? Tham hiểu nổi võ học cao siêu như thế? Nhất là bỏ được hai chữ Danh lợi trong tâm tư, nhảy khỏi vòng thị phi của đời người! Một cảnh giới tuyệt vời như thế, đâu phải ai ai cũng có thể được! Nếu không trên vũ trụ, lấy ai nêu chính nghĩa, lấy ai diệt tà ma? Ngoài sự bảo chương của quốc pháp ra, những kẻ già yếu thiện lương lấy gì để hộ vệ? Nên suốt đời hành hiệp của chúng ta, chỉ cốt mong sao tiêu diệt những kẻ tàn ác hung bạo, đem lại tất cả những gì an vui thanh bình cho mọi người, và trọng trách nhất là cố đào tạo những kẻ hậu thế cho sau này, khiến sao cho trong võ lâm đi đến một lý tưởng toàn hảo nhất của đạo võ học?

Thiên Si đạo trưởng và Tạ Đông Dương luôn luôn gật gù, Gia Cát Dật mỉm cười rằng:

- Còn về việc cao túc của Tạ huynh Thượng Quan Linh không những trời phú thiên tư thông minh tuyệt vời, nhân duyên lại lắm, trước sau gì cũng thành một nhân vật lãnh tụ trong giới võ lâm sau này, nhờ vậy mà có người khắc chế bọn quần ma hung ác! Nhưng tuổi y còn trẻ, vậy thành tựu không nên gấp rút trong lúc này, những võ học trên thân hiện nay của Thượng Quan Linh, cũng dư đủ dùng lắm rồi, sau cuộc đại hội La Phù Sơn, xin chư vị huynh đây hãy tạm đình chỉ sự chân truyền võ cho y nữa. Bởi sau khi chúng ta qui ẩn, nhưng tất cả bốn mặt Đông, Tây, Nam, Bắc vẫn y nguyên không biến đổi, trong tám năm trời, khó lòng mà tận hết vận duyên, cho nên tôi muốn qui định cho Thượng Quan Linh, cứ mỗi hai năm, lại một vị trong chúng ta, và đem những việc tích đức trong hai năm ấy để đánh đổi học lấy một ngọn tuyệt học? Như vậy trong mười năm trời sẽ có hy vọng trở thành một con người chín chắn vững chắc hơn tính trẻ con bây giờ.

Nam bút Gia Cát Dật phân tách một cách tỉ mỉ như thế, khiến cho lão anh hùng Tạ Đông Dương vừa phục vừa cảm kích. Thế là ba người cứ việc ở luôn Thiên Đài chờ ngày đi phó hội tiêu nguyên ở La Phù Sơn. Đồng thời Nam Bút, Tây Đạo nhận thấy trong số Tân Càn Khôn Ngũ Tuyệt ấy, có lẽ khó đấu nhất là vị Tiêu diêu lão nhân Chung Ly Triết, bèn tính dung hòa hai ngọn Thái Huyền chân khí của Thiên Si Tây Đạo, ngọn Khảm Ly khí công của Nam bút Gia Cát Dật thành một lối thống nhất, lấy những sở trường để bổ sung vào những sở đoản của nhau, làm sao cố luyện cho thành một ngọn cương nhu hòa hợp tuyệt học để lo chống với nhân vật tuyệt luân như Chung Ly Triết!

Nhưng sau khi luyện được hai tâm như một, phân hợp tùy theo ý thích, nhưng chính bởi thế mà phát giác được ngọn Thái Huyền chân khí của Tây đạo Thiên Si đạo trưởng, nếu đem sử dụng đơn độc, oai lực không những không thua kém về ngọn Khảm Ly khí công của Gia Cát Dật mà còn có phần thắng hơn Nam Bút một bực là khác!

Xưa kia so tài trên Kim Đỉnh Nga Mi, tuy ai nấy đều ngang hàng nửa cân tám lạng, nhưng Nam Bút đã nhờ được chân lực mạnh hơn, nên sau cùng vẽ cây Kinh thần bút trên vách đã ngang nhiên sâu hẳn hơn mọi người đến ba tấc, nên mới được thiên hạ suy tôn cho là Độc tú càn khôn, Nghệ quán Ngũ Tuyệt (nổi bật trong Càn Khôn Ngũ Tuyệt).

Nay thấy ngọn Thái Huyền chân khí của Tây đạo Thiên Si, quả nhiên cao minh hơn mình nhiều, bất giác nghĩ ngay đến vụ trên Tiểu Thiên Trì ở Lư Sơn, hình như Tiêu diêu lão nhân Chung Ly Triết từng nói một câu: Tây Đạo có thể còn khó đấu hơn Nam Bút, bèn đem những sự nghĩ ngợi của mình ra bàn với Thiên Si đạo trưởng rằng: - Từ ngày chia tay ở Kim Đỉnh đến nay, không ngờ công lực của Si đạo sĩ lại đột tiến mau chóng đến thế, phải chăng lời nói của Chung Ly Triết đã nói đúng? Thế thì trong mười năm tham cứu của anh trong Vô Tự chân kinh đã thu hoạch được nhiều ích lợi rồi!

Thoạt tiên, Thiên Si đạo trưởng thật không ngờ rằng Thái Huyền chân khí của mình lại có thể hơn hẳn Khảm Ly khí công của Nam bút Gia Cát Dật như thế cúi đầu suy nghĩ một hồi mới rằng:

- Tiêu Diêu Lão Nhân Chung Ly ấy quả thật là người cao minh ghê gớm, lão chỉ giở sơ qua quyển Vô Tự chân kinh, đã lập tức thấu hiểu ngay thâm ý để kinh lại của vị Đạt Ma Tôn Giả ngay!

Gia Cát Dật không hiểu dụng ý câu nói của Thiên Si đạo trưởng, bèn hỏi rõ đầu đuôi? Thiên Si đạo trưởng thở dài rằng:

- Xưa kia Đạt Ma Tôn Giả đã diện bích (lối tu luyện quay mặt vào tường) trong suốt chín năm trời, tìm ra vô số thần công để lưu truyền cho hậu thế, và quyển Vô Tự chân Kinh này, sự cố ý không để lại một chữ nào trong ấy, cốt để cho người tham cứu sau này, có thể dùng tịnh mà sinh tuệ, rồi từ tuệ mà sinh lực!

Đáng tiếc tôi đã mất hơn mười năm trên A Nhĩ Kim Sơn để khổ luyện tham cứu, thời gian diện bích cũng hơn hẳn Đạt Ma Tôn Giả gấp hai lần, đã thu được bao nhiêu lợi ích mà mình vẫn chưa tự phát giác ra được, mà mãi đến khi bị Tiêu diêu lão nhân Chung Ly Triết nói trắng ra mình mới hiểu sự huyền diệu trong đó, như thế đủ rõ căn cơ võ học của Chung Ly lão đã cao đến mức độ tuyệt luân nào rồi! Bảo sao không khiến cho Tây Đạo ớn mình rợn người lên được?

Nói tới đây, thấy sắc mặt Gia Cát Dật có vẻ hâm mộ về mình, lại ha hả cười rằng:

- Thôi, tú sĩ nghèo cứ yên tâm đi, nay về chân khí nội lực tuy tôi đã nhờ được quyển Vô Tự chân kinh giúp ích không ít thực! Nhưng với những ngọn Hán phú, Đường thi, Tống từ, Nguyên khúc, văn võ đã dung hòa trong một lò như thế, và cả ngọn tuyệt luân Sinh Hoa Thất Bút của huynh vẫn nghiễm nhiên chiếm được danh vị Độc tú càn khôn, nghệ quán Ngũ Tuyệt kia mà?Gia Cát Dật bật cười rằng: - Sao Si đạo sĩ lại cho tiểu đệ đây là kẻ hẹp lượng đến thế? Nói trắng ra, trong Càn Khôn Ngũ Tuyệt, mỗi người có một kỳ tài tuyệt học của riêng mình! Cứ suy trận so tài trên Kim Đỉnh xưa kia, thắng bại chưa phân biệt được ai với ai, như thế đâu có thể ỷ vào một vài ngọn tuyệt học của mình mà tự xưng Độc tú càn khôn, nghệ quán Ngũ Tuyệt được.

Gia Cát Dật chưa hết lời, trên đỉnh đã có một giọng nói như chuông đồng rền rền truyền xuống rằng:

- Ai là kẻ Độc tú càn khôn, nghệ quán Ngũ Tuyệt được? Tú sĩ nghèo dám ngang nhiên thổi phồng thanh danh đến thế ư?

Gia Cát Dật tuy nghe giọng nói quen quen, nhưng vì lâu lắm không gặp những nhân vật trên giang hồ, nên đang suy nghĩ đoán thử người đến là ai? Thiên Si đạo trưởng đã khẽ tiếng ghé tai Nam Bút nói nhỏ rằng:

- Chính vị Túy hòa thượng ở Trường Sinh Đảo mà nay đã trở thành kẻ vô gia cư đấy!

Gia Cát Dật nghe xong bèn cười dài lên tiếng ngâm rằng:

- Danh bài Tây Đạo Đông Tăng hậu, Gia tại Thiên Đài Nhai Đãng Gian! Gia Cát nghèo này không những bị xếp tên sau Thiên Si mà còn đứng sau luôn cả Túy hòa thượng là khác, coi như thế thì đâu dám vượt bực để leo trèo đâu?

Vừa dứt lời, lại một tiếng oang oang từ trên vọng xuống cùng với tiếng cười ròn tan rằng:

- Nếu nói vậy, thì trên giang hồ người ta gọi Tây Đạo, Đông Tăng, Nam Bút, Bắc Kiếm, Đoạt Hồn Kỳ! Chắc vậy Nam Bút phải đè bẹp được Bắc Kiếm? Vậy cây Kinh thần bút của Gia Cát huynh có thể nào thắng nổi cây Tam chỉ kiếm lão Phổ Côn này không?

Dứt lời, bốn bóng người từ trên sa xuống nhanh như sao băng lại phía Tây Đạo Nam Bút, người chạm chân trước tiên là người đeo bầu rượu lớn, mặt cười tươi tỉnh hồng hào, thì ra Túy hòa thượng Đông Tăng và một người thấp béo lưng đeo Tam chỉ kiếm, tức Bắc kiếm Phổ Côn, theo sau lưng tuyệt ấy, một là bạn cũ Tạ Đông Dương Ngân tu kiếm khách Phương Bách Xuyên, một nữa là con trai của Bắc Kiếm Phổ Kiên!

Thiên Si đạo trưởng thấy Đông Tăng và Bắc Kiếm đến cả như thế, biết ngay vụ chuyện của Phổ Kiên ở Thất Lý Sơn đã hòa hẳn rồi, nên cất tiếng cười ha hả để dẫn kiến những người chưa biết nhau, xong ngồi chung hàn huyên những chuyện biệt ly bấy lâu!

Tạ Đông Dương đang lo về chuyện bạn già mình mắc nạn ở Huyền âm Giáo, nay bỗng thấy đã thoát hiểm về đến đây! Bèn đứng dậy thi lễ Bắc Kiếm Đông Tăng mọi người xong, hỏi chuyện Phương Bách Xuyên làm cách nào mà thoát hiểm?

Phương Bách Xuyên đưa tay lên vuốt sơ bộ râu trắng xóa của mình mỉm cười rằng:

- Từ khi tiểu đệ bị hai tên lưu manh vô danh của Huyền âm Giáo dùng thuốc hương mê xông cho bất tỉnh nhân sự xong, chúng bèn bắt giữ luôn tại Phi Hổ Đường trong Tiêu Hồn Cốc của Huyền âm giáo chủ, nhưng vì có Thiên Si đạo trưởng can thiệp bằng lời nói nên mới bị cầm tù giam lỏng như thế! Nhưng Phi Hổ đường chủ là Tôn Thúy Thúy là người kiêu cuồng vô kể, ăn nói hỗn xược, khiến không thể nào ai nhịn được! May sau nhờ Đông tăng Túy đại sư đến Huyền âm Giáo ra tay cứu giúp cho tiểu đệ thoát nạn! Còn Bắc kiếm Phổ Côn, một là muốn cho tiểu đệ hãnh diện chút ít với những nhân vật trong Huyền âm Giáo, nghĩa là cũng không ưa thích gì tính tình hung hăng của Tôn Thúy Thúy, nên đã đặc biệt cùng với Đông tăng Túy đại sư ngấm ngầm truyền lén cho tiểu đệ một ngọn Hồi Phong kiếm pháp mà oai lực cực mạnh, vì cả hai vị không muốn xuất đầu lộ diện, nên đã cố ý để cho tiểu đệ ra mặt đánh bại Chỉ phấn diêm la Tôn Thúy Thúy, và thoát hiểm ra khỏi Tiêu Hồn Cốc! Do đó mà Phương Bách Xuyên tuy mắc họa mà lại được phúc cơ đấy!

Bắc kiếm Phổ Côn nghe vậy, mỉm cười rằng:

- Truyền ngọn kiếm pháp là chuyện nhỏ mọn như thế hà tất Phương huynh lại để tâm bận trí làm gì? Nhưng theo tôi thấy thì bộ mặt hung ác của mụ Chỉ phấn diêm la Tôn Thúy Thúy đã có những nét bất tường hiện lên trên khuôn mặt, tuy chúng mình đã có lời cảnh cáo mụ, nhưng tôi đoán chỉ trong một ngày gần đây, thế nào cũng chuốc họa sát thân vào mình!

Tạ Đông Dương sau khi được Nam Bút và Tây Đạo ở Tiểu Thiên Trì Lư Sơn hẹn hội về kể rõ chuyện Thượng Quan Linh, bèn nghi thế nào cậu học trò tinh quái của mình nếu không lên La Phù Sơn để cứu Phương Bách Xuyên thì cũng đến Câu Lậu Sơn để trợ lực giúp Phương Bách Xuyên thoát nạn? Nhưng nay Phương Bách Xuyên đã về đây, bèn hỏi thăm luôn về Thượng Quan Linh? Ngân Tu Kiếm Khách lắc đầu rằng:

- Vị cao túc này của Tạ huynh gan to lại tinh quái không thể chịu nổi, nhưng với duyên phận may mắn của cậu ta, chắc không đến nỗi gì đáng ngại đâu? Mà La Phù hay Câu Lậu đều không thấy tung tích của y xuất hiện, e chưa chừng lại kỳ phùng gì giữa đường rồi cũng nên? Vì theo lời Đông Tăng và Bắc Kiếm từ nơi Mạnh Tam Nương được biết, thì cuộc hội Tân Cựu Càn Khôn vào ngày tiêu nguyên sắp mở tại La Phù đây lo gì thầy trò nhà anh lại không gặp mặt nhau tại cuộc đại hội đó?

Tạ Đông Dương đành im lặng, Nam bút Gia Cát Dật cười rằng:

- Tiêu diêu lão nhân Chung Ly Triết, Đoạt Hồn Kỳ ác, Tiếu diện diêm bà Mạnh Tam Nương, Bát chỉ phi ma Tư Không Diêu, và cộng thêm Cửu trượng thần ông Đàm Bách Thủy, hoặc là Ngọc tiêu lang quân Phan Ngọ, trong nhóm Tân Càn Khôn Ngũ Tuyệt của họ, không những về mặt nhân số đã đầy đủ, mà lại còn một người dư ra để chờ bổ sung thêm! Mà nhóm bên mình ngoài Tây Đạo, Đông Tăng, Nam Bút, Bắc Kiếm bốn người ra, lại còn bị thiếu mất một người, nay Hỗn Nguyên chân khí của Tạ huynh đã luyện thành, xin mời vào cho đủ số luôn thể? Tạ huynh nghĩ sao?

Tạ Đông Dương khiêm tốn từ tạ rằng:

- Trên giang hồ đã xuất hiện hai Đoạt Hồn Kỳ, mà Đoạt Hồn Kỳ ác lại đứng riêng ra để tổ chức Tân Càn Khôn Ngũ Tuyệt, vậy chư vị đáng lẽ phải mời vị Đoạt Hồn Kỳ thiện bổ sung vào cho đủ số mới đúng lý hơn! Tiểu đệ tuy được Gia Cát huynh và Thiên Si đạo trưởng cố lòng giúp sức, nên đã may mắn luyện thành Hỗn Nguyên chân khí, nhưng phần thì không màng đến danh tiếng, hai nữa công lực cũng còn non yếu, và sau chuyến dự hội cốt để xem cuộc so tài xong, thế nào tiểu đệ cũng về miền Nam Cương vĩnh ẩn cư luôn chắc không bao giờ tái hiện trên giang hồ nữa!

Thiên Si đạo trưởng xoa tay cười rằng:

- Những nhân vật trên giang hồ, chẳng ai là không háo danh, Tạ huynh đã nghiễm nhiên thoát khỏi được lệ thường này, đủ thấy cao kiến của tạ huynh đã sâu sắc vô cùng! Tôi cũng cho rằng sự bổ khuyết Đoạt Hồn Kỳ thiện là thích hợp lắm, nhưng giờ đây người ta phiêu bạt chân trời góc biển, biết đâu mà tìm cho ra được trước ngày đại hội tiêu nguyên mở tại La Phù sơn? Thôi thế này vậy, nếu Đoạt Hồn Kỳ thiệt được tin về cuộc đại hội trên La Phù Sơn mà mò đến thì càng hay, Tạ huynh không cần phải tham gia nhưng lỡ không có mặt Đoạt Hồn Kỳ thiện trong trường hợp đó, thì Tạ huynh thế nào cũng phải có một chân trong này cho đủ số, hãy để cho đám ma đầu nên thử ngọn Hỗn Nguyên chân khí của huynh mới luyện thành cho chúng biết mùi!

Thiên Si đạo trưởng nói thế, lẽ đương nhiên Tạ Đông Dương không còn cách gì từ chối, hơn nữa nơi kỳ hẹn lại sắp đến nơi, thế là lớn bé già trẻ một đoàn bảy người, bắt đầu đi La Phù Sơn.

Khi mọi người tiến vào phạm vi của La Phù Sơn thì đúng nhằm 14 tháng giêng, vừa vượt khỏi được hai ngọn tuyệt phong, lúc này còn cách Vạn Mai Cốc của Mạnh Tam Nương chừng một quãng lộ trình nữa, bỗng cạnh sườn núi một tiếng vang reo mừng gọi sư phụ của Thượng Quan Linh vang lên, đồng thời cậu bé chạy như bay về phía Tạ Đông Dương.

Tạ Đông Dương đang nắm chặt tay ái đồ tính hỏi chuyện từ biệt bấy lâu ra sao, Thượng Quan Linh đã hấp tấp bật cười nói rằng:

- Thưa thầy, tí nữa con sẽ bẩm rõ mọi chuyện với thầy sau và bái kiến quí vị tôn trưởng luôn thể, giờ con có chuyện cần phải nói rõ với Gia Cát tiền bối và Thiên Si đạo trưởng trước.

Nam Bút và Tây Đạo nghe Thượng Quan Linh nói vậy, biết chắc sẽ có chuyện gì đây, bèn vội kéo Thượng Quan Linh về một bên, rồi Gia Cát Dật lên tiếng hỏi rằng:

- Này cậu mãnh con, chắc cậu lại được tin tức bí mật về Mạnh Tam Nương chứ gì?

Thượng Quan Linh lắc đầu cười rằng:

- Dạ thưa Gia Cát lão tiền bối, quẻ bói này quả đã không bằng Gia Cát Khổng Minh trong đời Tam Quốc! Trước kia vãn bối chẳng bẩm với các ngài về chuyện Động Trung Lão Nhân đã truyền cho vãn bối này hai ngọn Oan trầm hải để và Hận mãn tâm là gì? Nhờ thế mà đã biết được sự chân và giả của hai Đoạt Hồn Kỳ, không những thế mà Động Trung Lão Nhân còn nói là tặng cho vãn bối hai vật gì không biết, nhưng khi hai ngài thấy vật đó thế nào cũng biết và nhận ra được người bạn cố tri xưa kia ngay?

Thiên Si đạo trưởng bởi không biết Động Trung Lão Nhân đã bị núi Cửu Hoa Sơn sụp lở đè chôn luôn dưới lòng đất, nên cũng chẳng ngạc nhiên hỏi rằng:

- Thế hai vật ấy phải chăng bây giờ đã nằm trong tay cậu đấy chứ?

Thượng Quan Linh khẽ gật đầu mỉm cười, từ trong mình móc ra một gói nhỏ đưa lên. Nam Bút, Tây Đạo giở ra xem, trong gói chỉ có hai sợi lông không rõ lông, tóc không phải tóc, mỗi sợi một khác, khiến cho cả Thượng Quan Linh cũng chẳng hiểu chuyện gì kỳ cục lạ lùng như thế? Cậu cau mày, bụng nghĩ thầm: sau Động Trung Lão Nhân lại chơi kỳ cục như thế? Nhưng riêng hai vị Nam bút Gia Cát Dật và Tây đạo Thiên Si là nhân vật lừng danh trong càn khôn, thuộc hạng cao nhân tuyệt thế trong võ lâm đương kim ngày nay, thế mà sau khi xem kỹ hai sợi lông chẳng lông, tóc chẳng tóc ấy mặt đỏ bừng lên vì mắc cỡ?

Thì ra Nam bút Gia Cát Dật đã nhận được một sợi lông trong ấy, chính là một trong những lông bút số một của cây Kinh thần bút của mình, còn Thiên Si đạo trưởng cũng nhận được sợi lông kia, chính là sợi lông đuôi ngựa trong cây Trường vĩ vân phất của mình!

Chương 25: Tham cứu suy luận

Với thân phận oai danh lẫy lừng như Tây Đạo và Nam Bút thế mà đã ngang nhiên bị người ta từ trên Kinh thần bút bứt mất một sợi lông bút và bứt luôn một sợi lông đuôi ngựa trên cây Trường vĩ vân phất như thế mà không hề hay biết phát giác gì. Hỏi làm sao không khiến cho hai vị cái thế vô địch này mắc cỡ sao được? Sắc mặt họ lúc này khiến người ngoài khó phân biệt được là đương cười hay đương khóc nữa!

Nam bút Gia Cát Dật lúc này bèn cau đôi mày mà xưa nay ít bao giờ như thế, và cặn kẽ hỏi tỉ mỉ Thượng Quan Linh về con người Động Trung Lão Nhân, còn Thiên Si đạo trưởng thì nhắm mắt như đang suy nghĩ tìm hiểu!

Thiên Si đạo trưởng sau khi suy nghĩ một hồi, rút cục đã nghĩ ra được một manh mối, bởi mình và Nam Bút đều dùng Trường vĩ vân phất và Kinh thần bút mỗi khi ra tay đấu với kình địch, mà những nhân vật ấy thường hiếm có! Cho nên sau khi nghĩ ra, đột nhiên trong ánh mắt sáng ngời lên, nói với Gia Cát Dật rằng: - Này tú sĩ nghèo, tôi đã nghĩ ra rồi, sợi lông bút trong cây Kinh thần bút của anh, và sợi lông đuôi ngựa trong cây Trường vĩ vân phất của tôi, đều bị người ta bứt mất từ hai mươi năm về trước tại Kim Đỉnh trên Nga Mi!

Gia Cát Dật thở dài gật đầu rằng:

- Quả Si đạo sĩ đoán không sai tí nào, kẻ tự xưng là Động Trung Lão Nhân mà Thượng Quan Linh đã gặp ấy chính là Đoạt Hồn Kỳ chính tông!

Thiên Si đạo trưởng cũng đồng ý với lối nhận xét của Nam bút Gia Cát Dật, nhưng Thượng Quan Lính lại xua tay lia lịa rằng:

- Dạ không phải! Không phải! Động Trung Lão Nhân không phải là chân Đoạt Hồn Kỳ? Bởi vãn bối từ khi rời khỏi cuộc hội trên Tiểu Thiên Trì Lư Sơn, bèn lập tức đi tìm ngay ông ta, nhưng sau tìm được ra Cửu Hoa Sơn và chính nơi cư ngụ của ông già bí mật ấy, không ngờ thiên tai đã làm băng hết cả thạch động của ông ta, có lẽ ông ta đã nhắm mắt muôn đời tại lòng đất rồi!Mà giờ đây trừ hai vị Đoạt Hồn Kỳ ác, thiện ra, lại có thêm đệ tam Đoạt Hồn Kỳ xuất hiện nữa là khác?

Gia Cát Dật nghe nói có đệ tam Đoạt Hồn Kỳ xuất hiện, quả thật không ngờ chuyện kỳ quái có thể lắm thế được, bèn cau mày nói với Thượng Quan Linh rằng:

- Thế cậu nói Động Trung Lão Nhân có hai gói đồ tặng cho cậu, vậy ông ta đã vùi xác dưới lòng đất, làm sao còn gặp được cậu mà đưa hai gói đồ ấy?

Thượng Quan Linh mỉm cười rằng:

- Hai gói đồ ấy không phải do chính tay Động

Trung Lão Nhân trao lại, mà trong khi núi lở lão bị đè trọng thương, và trước giờ hấp hối ông ta đã nhờ Tiêu diêu lão nhân Chung Ly Triết, chuyển giao lại cho vãn bối này.

Thiên Si đạo trưởng thấy Thượng Quan Linh lại nói đến Tiêu diêu lão nhân Chung Ly Triết, bất giác càng cau mày, Thượng Quan Linh bèn mời song tuyệt Nam Bút và Tây Đạo ngồi lên trên phiến đá để nghe sự tự thuật về câu chuyện của mình về chuyện của Chung Ly Triết trao lại hai gói đồ cho mình!

°°

Thì ra Thiểm điện thần khất Gia Minh, Độc Cước Truy Phong Nhân Tâm Thần Khất và cùng với Thượng Quan Linh ba người, sau khi đến La Phù Sơn, Gia Minh vốn tính muốn dò thám thử về tình hình hư thực trong Vạn Mai Cốc, nhưng vì Đoạt Hồn Kỳ ác đã ra lệnh cho Bát chỉ phi ma Tư Không Diêu làm sao sát nhập luôn hai giáo phái Huyền âm và La Sát thành một, đồng thời tập trung hết những tay cao thủ thuộc hạng đệ nhất lưu trong Huyền âm Giáo của Câu Lậu Sơn, đến để canh phòng cẩn mật Vạn Mai Cốc. Sau khi điều tra rõ những sự bí mật như thế, Gia Minh cố giữ không để lộ tung tích, nhỡ làm trò cười cho thiên hạ, hàng ngày cứ lo trò chuyện chén thù chén tạc với ông bạn Phương Kỳ của mình để chờ ngày Tiêu nguyên vào dự đại hội với quần tà.

Trong lúc hai người bạn già lo vui chén rượu suốt ngày với nhau ấy, thì Thượng Quan Linh đằng này buồn bực đi đạp tuyết tìm mai, nhưng cậu bé cũng biết những quái vật ở đây lợi hại, chính tà đôi bên lại sắp sửa có một cuộc giải quyết dứt khoát, hà tất mình lại đi gây chuyện trước để rước họa vào thân? Cho nên Thượng Quan Linh cũng cố ý không để hành tung của mình lộ ở cửa cốc Vạn Mai.

Nhưng vào một hôm, Thượng Quan Linh đang loay hoay hí hửng trong một rừng mai cách không xa Vạn Mai Cốc để tập dượt lối khinh công thần diệt nhoáng vèo ấy, đột nhiên có người cười ha hả rằng:

- Khá lắm! Khá lắm? Kể cũng giống được sáu bảy phần mười đấy, thế thì chiếc bạt tai kỳ trước, đâu đến nỗi uổng công?

Thượng Quan Linh ngước đầu nhìn theo nơi phát ra tiếng nói, trên một cành cây mai già, đang có một người vắt vẻo bên trên, chính người mà mình vừa ghét lại cũng vừa sợ, nhưng càng có vẻ kính phục Tiêu diêu lão nhân Chung Ly Triết.

Thượng Quan Linh lại nhớ đến mình dùng ngọn Oan trầm hải để của Động Trung Lão Nhân đã truyền để đánh lão kỳ trước, bị lão cho một bạt tai, đồng thời mình cũng học mót được lối thân pháp khinh công tuyệt diệu của người ta, bất giác lúc này cậu bé lại đỏ bừng hai tai, biết ông già kỳ quái này khó đối phó lắm, đánh thì không lại, nói cũng không xong, mình cần phải thận trọng đối phó với lão mới được.

Vụt nghĩ nhanh một cái, Thượng Quan Linh bèn tung mình nhảy vọt lên cùng ngồi chung với Chung Ly Triết, mỉm cười nói rằng:

- Này ông già, ông có biết rằng Đoạt Hồn Kỳ ác cùng đi chung với ông là thứ giả không? Tên y gọi...

Thượng Quan Linh chưa hết lời, Chung Ly lão nhân đã lạnh lùng tiếp lời rằng:

- Tên y là gì, có phải là Cửu độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết đấy không?

Thượng Quan Linh hơi cau mày, nghĩ thầm trong bụng Đoạt Hồn Kỳ ác là người thế nào? Lẽ đương nhiên là lão phải biết rõ rồi, vậy có gì là lạ? Nhưng Thượng Quan Linh lại không tin vị Chung Ly lão nhân này chuyện gì cũng có thể biết rõ và tiên đoán trước được đích xác như thế, còn đến tên thật của Đoạt Hồn kỳ và lai lịch chắc gì đã đoán trúng ra được!

Bèn ung dung cười rằng:

- Ông đoán không sai, Đoạt Hồn Kỳ ác ấy quả là Cửu Độc Thư Sinh hóa trang! Nhưng còn một vị Đoạt Hồn Kỳ thiện nữa, mà cũng không phải thứ chính tông, thế ông có thể đoán ra danh tính và lai lịch của người này được không?

Chung Ly Lão Nhân trả lời rằng: ~

- Tên người này là Gia Minh, ngoại hiệu Thiểm Điện Thần Khất, được liệt danh trong Tam Dị Khất của Cùng Gia Bang, hiện nay đang cùng với một lão ăn mày què ở ngay một u cốc bên tay mặt gần đây, dưới một bàn đá uống rượu ngắm hoa đằng kia chứ đâu?

Thượng Quan Linh vốn xưa nay không hề phục ai bao giờ, nhưng đối với ông già kỳ quái trước mắt đây, lại không thể nào không phục cho được?

Cậu bé đành thu gọn hết thảy những tính nết ngổ ngáo kiêu căng của mình lại, thật thà giơ ngón tay cái khen cười rằng:

- Ông quả thật là một người cao minh lắm! Nhưng tôi còn hai vấn đề nữa, muốn hỏi phứt luôn ông cho rồi!

Chung Ly lão đưa bầu rượu của mình sang cho cậu bé hớp vài ngụm, xong mới mỉm cười rằng:

- Tôi thử đoán coi hai vấn đề của cậu hỏi xem có trúng không nhé? Thứ nhất có lẽ trong ba Đoạt Hồn Kỳ, ai là thứ thiệt chứ gì? Thứ hai tức là lai lịch và tên hiệu thật của tôi đây!

Thượng Quan Linh giật mình suýt té từ trên cành mai xuống dưới đất, mắt sáng quắc nhìn Chung Ly lão, thất thanh nói rằng:

- Xưa nay tôi chỉ phục có mỗi mình sư phụ tôi, nhưng riêng đối với ông, có lẽ tôi sẽ phục suất đời tôi! Đúng! Đúng! Đúng. Ông đã đoán trúng hết cả. Vậy ông làm ơn hãy cho tôi biết mau về hai vấn đề này để tôi khỏi bực mình bận trí, sự thật ai là Đoạt Hồn Kỳ thiệt, Mà chính ông đây là ai?

Chung Ly lão nhân đưa mắt nhìn Thượng Quan Linh, sắc mặt đượm vẻ tươi vui từ từ rằng:

- Thứ nhất, Đoạt Hồn Kỳ thiệt là ai? Tôi đoán không ra? Thứ hai, tôi chỉ là tôi! Có thế thôi!

Thượng Quan Linh nghe câu trả lời thế, giận điên người lên được! Bụng nghĩ những gì mình tưởng lão đoán không ra, thì lão nói trúng phanh phách, không sai một tí nào, còn những điều mình muốn hiểu thấu đáo đến nơi đến chốn, lão lại cố ý khiến cho mình thất vọng? Chuyện thiên hạ đâu có thể khéo đến thế được. Coi lão già này gian ngoan đáo để thật!

Nếu đối với người khác, Thượng Quan Linh đã nổi nóng từ lâu rồi! Nhưng người ở trước mặt mình đây không những võ công giỏi hơn mình nhiều, nói về kinh nghiệm trường đời cũng hơn mình một trời một vực là khác. Về miệng lưỡi cũng đanh đá hơn. Thử hỏi với lối nổi nóng vô danh này, làm sao mà phát bộc với người ta được? Cho nên Thượng Quan Linh cau mày nhăn trán mấy bận, nhưng rút cục cậu bé cũng đành nhẫn nhịn! Nghĩ thấm trong bụng, có lẽ người ta cũng không biết Đoạt Hồn Kỳ thật cũng nên, mình hãy tạm bỏ qua vấn đề này vậy, hãy làm sao tìm hiểu nổi bản thân Chung Ly Triết trước đã rồi tính sau!

Sau khi uống xong vài hớp rượu để đè nén cơn giận, lại tiếp tục hỏi Chung Ly Triết rằng:

- Vấn đề thứ nhất ông đã đoán không ra, chúng ta hãy tạm gác lại đó đã! Nhưng ông trả lời tôi về câu hỏi thứ hai là Tôi chỉ là tôi như vậy nghĩa là sao? Phải chăng ông muốn nói ông không phải là kẻ giả mạo không? Mà chính hiệu là Tiêu diêu lão nhân Chung Ly Triết!

Chung Ly Lão Nhân vừa gật đầu, Thượng Quan Linh lại cất tiếng cười ha hả rằng:

- Tôi lại sắp sửa không phục ông rồi? Ông đã mọc phí mất một bộ râu trắng xóa như vậy, thế mà cũng không biết ngượng miệng hay sao?

Chung Ly Triết nghe rõ hàm ý câu nói của Thượng Quan Linh, mặt tỏ vẻ kinh ngạc rằng:

- Bộ cậu không tin tôi là Tiêu diêu lão nhân Chung Ly Triết ở trên núi Côn Luân sao?

Thượng Quan Linh ngang nhiên hỏi rằng:

- Đương nhiên là tôi không tin rồi, Đoạt Hồn Kỳ ác tức là Cửu độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết, thì tất nhiên ông cũng không phải thứ Chung Ly Triết thiệt gì!

Chuyến này Chung Ly Triết hình như không hiểu duyên cớ, nên cau mày hỏi rằng:

- Tại sao thế?

Thượng Quan Linh giương mày rằng:

- Xưa kia vụ Chung Ly lão nhân thu phục Cửu Độc Thư Sinh, ai ai cũng đều biết chuyện ấy, mà Cửu độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết lại càng dễ nhận ra được ông! Nếu quả thật ông là Chung Ly lão, thì có lý nào Cơ Thiên Khuyết lại đem loại hàng thiệt đi làm hàng giả như thế, để mời một vị khắc tinh của mình ra lòe thiên hạ như thế để dương danh thế! Huống hồ chính tai tôi đã từng nghe Đoạt Hồn Kỳ ác nói với ông về chuyện cây Tứ sát hàng ma bảng ở trong ngôi miếu từ đường hoang dạo nọ, suýt nữa chả bị lộ nguyên hình là gì? Nhưng tôi nghĩ đến trong nhóm Cùng Gia Bang kể cả Bả Tiên (ông tiên què) Chu Nhất Kỳ và âm dương thủ Mạc Bình luôn trong ấy, cũng không làm sao có người nào lại giỏi về võ công như ông đây! Cho nên thoạt tiên tôi đã cho ông là Thiểm điện thần khất Gia Minh, nhưng nay Gia Minh đã là Đoạt Hồn Kỳ thiện, vậy vị giả mạo Chung Ly lão như ông đây, tôi không làm sao đoán nổi được?
Chung Ly lão nhân lẳng lặng nghe xong, gật đầu cười rằng:

- Sự suy luận của cậu, nghe ra có vẻ hữu lý lắm, nhưng thực ra cậu chẳng hiểu gì ráo hết! Tôi chính là tôi mà cậu chính là cậu, những tên Chung Ly Triết và Thượng Quan Linh, chẳng qua chỉ để thiên hạ dễ bề xưng hô cho tiện! Chân, Giả, Thị, Phi, lúc này muốn phân biệt đều là những chuyện viển vông không đâu, chờ Tân Cựu Càn Khôn Ngũ Tuyệt mở xong cuộc hội Nguyên Tiêu ở La Phù xong, thế nào cậu cũng rõ hết sự thể ngay!

Thượng Quan Linh thấy mình hỏi tới hỏi lui, mà cũng chẳng ra được manh mối gì! Vừa chực mở miệng mắng lão quái vật, nhưng chưa kịp lên tiếng, Chung Ly Triết đã chỉ ngay mặt Thượng Quan Linh rằng:

- Này cậu ranh mãnh. Chắc lại muốn mắng tôi là lão quái vật hả? Trẻ con nên ngoan ngoãn lễ phép mới phải chứ? Thôi, hãy lại đây, người bạn của tôi nhờ giao cho cậu hai gói đồ đây!

Nói dứt lời, đưa luôn hai gói giấy nhỏ sang!

Thượng Quan Linh nhận xong, đưa tay bóp nhẹ, nhưng chẳng thấy có gì bên trong. Nhưng lại không tiện giở ra xem, chỉ đành cau mày rằng:

- Vậy ông bạn của ông tên gì? Trong gói này có gì đây?

Chung Ly lão nhân lắc đầu rằng:

- Ông bạn già này của tôi không có tên, người ta chỉ gọi ông ta bằng Động Trung Lão Nhân...

Thượng Quan Linh nghe đến bốn chữ Động Trung Lão Nhân bất giác thất kinh rằng:

- Phải chăng Động Trung Lão Nhân ở trong u cốc Cửu Hoa Sơn mà bị thiên tai núi lở rồi chôn vùi dưới lòng đất đấy không?

Chung Ly lão nhân buồn thảm lắc đầu rằng:

- Ông ta không bị vùi trong lòng đất như cậu tưởng, nhưng bị đá đè cho bị thương nặng! Vừa sau khi núi lở, tôi đến Cửu Hoa Sơn thăm bạn già, nhưng đáng tiếc mọi sự thiên tai đã xảy ra như thế, người bạn tôi trong lúc hấp hối, tắt thở, chỉ nhờ tôi trao lại hai gói giấy cho cậu, và nói cậu hãy trao lại cho Nam bút Gia Cát Dật và Thiên Si Tây Đạo, sau khi họ xem xong, sẽ biết ông ta là ai ngay!

Thượng Quan Linh nghĩ đến những ân đức của Động Trung Lão Nhân đối với mình, và xưa kia cũng đã có lời nói là sẽ có vật đem trao cho Nam Bút, Tây Đạo; mắt cậu bé lúc này rơm rớm nước mắt thê thảm hỏi rằng:

- Thế thi hài của vị Động Trung lão tiền bối này hiện chôn ở đâu? Sau cuộc hội nguyên tiêu tại La Phù Sơn tôi muốn lại để thăm mộ khóc với ông ta một trận cho thỏa lòng mong nhớ!

Chung Ly lão gật đầu rằng:

- Kể ra cậu cũng có lương tâm đấy, ngôi mộ của ông bạn già tôi chôn ngay tại dưới ba cây thông phía bên cánh phải của u cốc ở Cửu Hoa Sơn, cây thông già ở giữa, có chữ tích khắc bằng tay của tôi để lại, dễ nhận ra lắm.

Thượng Quan Linh lúc này lễ phép đâu vào đấy để nghe sự chỉ giáo của Tiêu Diêu Lão Nhân, Chung Ly Triết gật gù không ngớt ngắm nhìn cậu bé mỉm cười hỏi rằng:

- Này cậu mãnh con, sau này nếu ta chết đi, cậu có khóc cho ta vài giọt nước mắt không?

Thượng Quan Linh không ngờ Chung Ly lão lại có một câu hỏi như thế! Mắt chớp lia lịa một hồi, mới lên tiếng đáp rằng: - Bản tính tôi không thích nói láo như ông, vậy ông là một ông già võ công cực cao, thân hình mạnh khỏe như thế, nếu không bị những thiên tai gì như núi lở chẳng hạn, chắc chưa đến nỗi chết đi một cách đột ngột như người ta đâu? Thành ra có muốn khóc ông hay mắng ông, chuyện này chưa thể nào trả lời dứt khoát bây giờ được, ít nhất phải nhận ra được ông là người hiền lành hay người độc ác và cách ăn ở của ông ra sao đã mới định được!

Chung Ly lão nghe xong lắc đầu than dài rằng:

- Đạo làm người thật không dễ dàng gì, muốn được người ta khóc cho vài giọt nước mắt sau khi mình nằm sâu xuống ba tấc đất, đều phải vào công đức khéo tu của bản thân mình mới được! Mấy câu trả lời này của cậu cao lắm? Đáng để cho những quân hung ác trên giang hồ này nghe biết cách ăn ở trên đời để tu thân!

Nói tới đây, câu chuyện lại đột ngột chuyển sang một ngõ khác, lão cất tiếng cười ha hả với Thượng Quan Linh rằng:

- Trong một đời người con người ta, tuy thời sống lo mưu cầu sự nghiệp, chết đi lo để lại thanh danh, nhưng dù cho một đời vương tướng, ba đời công hầu đi nữa, trong sự xoay vần của trời đất, nào khác gì một cơn mộng đâu? Cho nên phàm chuyện gì cũng quá câu nệ! Cổ nhân có câu Dối tửu tha nha kha, nhân sinh năng kỷ hà? (Có rượu cứ việc khề khà cho bằng thú, đời người sống con người được là mấy?) Hôm nay chúng ta lại khéo gặp nhau đây, thôi thì đừng thèm nói đến những ánh đao kiếm ảnh và chuyện thù oán trên giang hồ làm gì cho mất hết không khí đẹp nên thơ trong vườn mai này nữa, tôi mời cậu uống rượu, và chúng ta cùng mua một trận say tại đây vậy!

Thượng Quan Linh nhận thấy Chung Ly Triết đây lúc đáng sợ, có khi lại kỳ quái hết sức, bây giờ đây lại văn nhã hào hoa như thế! Nên cũng gật đầu cười một già một trẻ, đôi bên vui vẻ đã cơn say rồi mới chia tay?

Từ ngày đó trở đi, Thượng Quan Linh ngày nào cũng chạy đến cửa núi La Phù Sơn để đón Nam Bút Tây Đạo, phần vì nóng lòng muốn biết trong hai gói giấy có những gì ở trong? Không hiểu là vật quí gì mà có trịnh trọng đến thế?

Chờ mãi đến ngày 14 tháng giêng, nhóm Tây Đạo Nam Bút mới lại! Thượng Quan Linh kể rành mạch hết đầu đuôi ngọn gốc xong, thì hai nhân vật lừng danh trong Càn Khôn là Nam Bút Tây Đạo lại bị dồn vào cảnh suy nghĩ khổ não, cả hai lại trầm mặc suy tư những sự kiện trước mắt.

Bởi theo lời Thượng Quan Linh đã kể, Động Trung Lão Nhân bị trọng thương mà chết, nhưng trong vụ Vạn Tính Công Phần, trong hai Đoạt Hồn Kỳ thiện và ác ra, lại còn phát hiện thêm một đệ tam Đoạt Hồn Kỳ mà võ công còn có phần thượng thặng hơn hai Đoạt Hồn Kỳ nọ là khác! Nếu Động Trung Lão Nhân là Đoạt Hồn Kỳ thiệt thì đệ tam Đoạt Hồn Kỳ xuất hiện nơi Vạn Tính Công Phần kia lại là ai? Nếu bảo là Động Trung Lão Nhân không phải là Đoạt Hồn Kỳ thiệt, thì sợi lông bút của cây Kinh thần bút và sợi lông đuôi ngựa trong Trường vĩ vân phất của Tây Đạo tại sao có thể lọt vào tay Động Trung Lão Nhân như thế được?

Huống hồ đứng trên phương diện Đoạt Hồn Kỳ ác là Cửu độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết mà nói, Chung Ly Triết không thể nào lại là thứ thiệt được. Nhưng với bản lãnh huyền diệu cao sâu không biết đâu mà lường ấy, lại không thể bảo người ta là hạng giả! Phép tối kỵ trong binh gia là không rõ địch tình, mà Tây Đạo Nam Bút vừa vào đến La Phù đã bị rối beng về sự suy nghĩ như thế, bất giác nhìn nhau cau mày thêm lên!

Đã không rõ thế địch thì làm sao mà mong cầm chắc được thế thắng trong tay? Bảo làm sao họ không cau mày suy nghĩ! Mặc dù gặp nhiều trở ngại trong vấn đề, nhưng Nam Bút và Tây Đạo cũng dẫn dắt hết mọi người âm thầm tiến bước vào Vạn Mai Cốc!

Trong lúc này cả Đoạt Hồn Kỳ thiện (tức do Thiểm điện thần khất Gia Minh giả dạng) cùng với Phương Kỳ cũng tới nơi nghênh đón mọi người, sau khi tương kiến xong, Tây Đạo Nam Bút thấy nhân số đã đủ, bèn do Thiên Si đạo trưởng báo rõ tình hình bên địch và hỏi ý kiến mọi người để lo đối phó, đồng thời bầu ra một chủ soái lâm thời để phát lệnh, xong sẽ kéo thẳng vào Vạn Mai Cốc để cùng tương hội với cái mà gọi Tân Càn Khôn Ngũ Tuyệt!Mọi người lập tức bầu ngay Nam bút Gia Cát Dật làm chủ soái để phát lệnh, và ai nấy đều cho rằng vụ Đoạt Hồn Kỳ thiện và Chung Ly Triết, chẳng qua họ cố tạo ra một lối huyền hoặc để đánh đầu óc mình cho hoang mang tinh thần, tốt hơn hết đừng thèm để ý gì đến chuyện thiệt, giả ấy, cứ theo võ học bản lĩnh của mình mà phân tài cao thấp cho yên bụng?

Gia Cát Dật thấy Tây Đạo, Đông Tăng, Bắc Kiếm, cùng với Thiểm điện thần khất Gia Minh đều có lòng thành thật, nên cũng chẳng cần khiêm tốn, cau mày suy nghĩ một hồi rồi nói rằng:

- Đám quần ma trong Vạn Mai Cốc, ngoại trừ Tiêu Diêu Lão Nhân ra, mấy người kia đều có thể đối phó dễ dàng hết, nhưng vấn đề cần chú ý nhất là: nếu sau khi họ đã kiệt quệ hết sinh lực chủ yếu, không biết họ có dùng âm mưu thủ đoạn nào để mai phục trước không biết? Hôm nay mới 14, chúng ta cũng đừng nên hấp tấp làm gì vội, hãy cứ tạm ở lại một đêm tại vườn mai này, chờ đến sáng mai vào cốc, rồi ai nấy lo đề cao cảnh giác chú ý động tịnh của những nhân vật đối thủ là thượng sách hơn.

Trong khi Tây Đạo, Đông Tăng, Nam Bút, Bắc Kiếm và mọi người đang lo tĩnh tọa trong vườn mai để sáng mai vào cốc, thì trong Vạn mai cốc, kẻ đứng ra lo tổ chức Tân Càn Khôn Ngũ Tuyệt là Đoạt Hồn Kỳ ác lúc này đang quýnh người lên đi loay hoay như kiến bị phóng lửa!

Bộ mặt thật của Đoạt Hồn Kỳ ác, quả đúng như lời đoán của Thượng Quan Linh, tức là Cửu độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết! Nhưng trong vụ Tân Cựu Càn Khôn Ngũ Tuyệt trước khi mở đại hội tại La Phù Sơn, Cơ Thiên Khuyết đã bị mấy chuyện khó khăn gây rối trong lòng!

Bởi theo Cơ Thiên Khuyết được biết, vị Tiêu diêu lão nhân Chung Ly Triết ở trên Côn Sơn, và kẻ Đoạt Hồn Kỳ trong 20 năm trước đây từng so tài với Tây Đạo Đông Tăng, Nam Bút, Bắc Kiếm, chính là một người mà ra! Chung Ly Triết là tên được ẩn cư trên Côn Lôn, còn ngoại hiệu Đoạt Hồn Kỳ chỉ là một tên ngẫu nhiên để đi du hiệp trong nhân gian trong giang hồ mà thôi?

Cuộc hội trên Kim Đỉnh Nga Mi trong 20 năm về trước, Nam bút Gia Cát Dật từng vì sự tàn ác hung bạo của mình, nên đã đề xướng với Càn Khôn Ngũ Tuyệt hợp lực để tiêu diệt Cửu Độc Thư Sinh, nhưng Đoạt Hồn Kỳ thiệt mà do Chung Ly Triết hóa thân ấy, tính lại hay độ hóa ác nhân, sau khi dự hội so tài trên Kim Đỉnh, lại khôi phục ngay bộ mặt thật Chung Ly Triết của mình, âm thầm tìm đến Cửu độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết, sau một cuộc ác chiến xảy ra xong, thiên hạ bắt đầu đồn đãi rằng: Cửu độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết đã bị Tiêu diêu lão nhân Chung Ly Triết thu Phục!

Về phần Cơ Thiên Khuyết thì thực lực không đủ, nên đành tạm thời bỏ gác hành vi tội ác của mình, để theo hầu Tiêu diêu lão nhân Chung Ly Triết, nhưng sau phát giác lão có một quyển bí cấp võ học trong võ lâm, tinh huyền cực kỳ, mấy lần xin lão truyền dạy, nhưng Chung Ly lão thấy tính ác của mình vẫn chưa ít dứt tuyệt, nên đã cự tuyệt không chịu truyền thụ!

Nhưng phần thì đã lén xem bí cấp (hộp tráp đựng sách võ học quí) trong lòng nổi tính tham, hai nữa lại chán chường cảnh sống vô vị của non nước cầm thú trong hoang vu, bèn ngấm ngầm an bài một độc kế, lừa cho Chung Ly Triết đến Cửu Hoa Sơn vào hang tuyệt cốc mà mình đã phát hiện.

Trong động đã được Cửu Độc Thư Sinh an bài sẵn một thứ thuốc mê dịu mùi, nhưng Chung Ly Triết quả không hổ là một cao nhân, thân vừa vào đến cửa động, đã phát giác có chuyện lạ, quay nhanh thân lại phạt luôn một chưởng, khiến cho toàn thân mình bị bổng hẳn ra hơn một trượng rưỡi!

Sau khi biết kế mình bị bại lộ, phần thì lo bảo toàn tính mạng của mình, nên bắt buộc Cửu độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết đành phải bấm nút, thả luôn hòn đá ngăn xuống che lấp ngay cửa động, ngoài một lỗ thông hơi ước năm tấc vuông ở trên đỉnh động ra, hoàn toàn bốn phía trở thành một thạch động kiên cố, cách tuyệt hẳn với thế giới bên ngoài?

Rồi sau tình cờ gặp được Diêm Nguyên Cảnh, cùng nhau thăm dò Cửu U Địa Khuyết, phát hiện được bốn chương văn kinh của U Mịch Thập Tam Kinh là những chương thứ 5, 7, 9, 11 bỗng thình lình dùng độc kế ám hại luôn Diêm Nguyên Cảnh, đoạt luôn văn kinh đi ẩn cư nơi Thái Hành Sơn, cố khổ công tập luyện những võ học bí kỳ ghi trong bốn chương của U Mịch Thập Tam Kinh!

Mười năm về trước, khi U Mịch Thập Tam Kinh còn chưa luyện xong, thì lại bị Hạo thủ thần long Thường Tử Tuấn trên Lã Lương Sơn nhận được ra mình là Cửu độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết tái hiện trên giang hồ, nên lão đã triệu tập các tay cao thủ võ lâm như Chí Cảnh thiền sư, Tịnh Tâm phương trượng, Võ Đang Thủ Nhất, Tiền Đường Song Kiệt, Trường Bạch Bát Hùng, cùng ra tay vây đánh mình kịch liệt đến nỗi trên mình bị luôn 17 vết trọng thương của các tay cao thủ rồi mới thoát khỏi vòng vây chạy thẳng lên núi Hạ Lan Sơn ẩn tích luôn?

Chín năm nuốt hận, vùi đầu ở xứ biên cương, rút cục đã luyện được bốn chương văn kinh tuyệt học trong U Mịch Thập Tam Kinh. Đồng thời nghĩ đến Đoạt Hồn Kỳ đã bị mình nhốt luôn muôn đời trong tuyệt cốc ở Cửu Hoa Sơn, bèn sắm luôn một mặt nạ da người, cây cờ đoạn có vẽ sọ người và xương chéo trắng tinh, giả mạo danh hiệu Đoạt Hồn Kỳ, tái xuất hiện trên giang hồ, và đã trả thù luôn tại Lã Lương Sơn và Ngọc Môn Quan với những kẻ thù từng gây 17 thương tích trên người mình và kể từ đó, ngang nhiên hoành hành bá đạo luôn trong võ lâm!

Nhưng nào ngờ, trừ riêng mình đang tung hoành ở miền Tây Bắc ra, lại nghe phong phanh miền Đông Nam cũng có một Đoạt Hồn Kỳ khác xuất hiện, mà chuyên hành việc thiện!

Sau khi được tin này thì Cơ Thiên Khuyết thất kinh không ít, vội vã đi về miền Đông Nam, trước khi tới miền nam đã ghé qua tuyệt động Cửu Hoa Sơn thăm xem Tiêu diêu lão nhân Chung Ly Triết tức cũng chính là Đoạt Hồn kỳ thiệt, xem coi còn ở trong động nữa không?

Thấy động vẫn nguyên tình trạng cũ, người còn bị nhốt đó, nên mới yên trí; sau khi Đông Hải về gặp được Thiểm điện thần khất Gia Minh, đôi bên tương đầu hiệp ý về lối chơi giả mạo danh hiệu, mình lại biết được bộ mặt chính tông của Chung Ly Triết mà thiên hạ ít ai được thấy, bèn mời luôn vị Thiểm điện thần khất Gia Minh này giả danh luôn Chung Ly Triết, để đi nhử Mạnh Tam Nương và Bát chỉ phi ma Tư Không Diêu tổ chức Tân Càn Khôn Ngũ Tuyệt gây thanh thế cho lớn mạnh thêm. Nhưng đến sau khi gặp Nam bút Gia Cát Dật và Thiên Si Tây Đạo ở Tiểu Thiên Trì xong, đôi bên tuy chưa chính thức động tay với nhau, nhưng Cơ Thiên Khuyết cũng đã nhận xét rõ ra nhóm Càn Khôn Ngũ Tuyệt này, người nào cũng danh bất hư truyền, trừ phi mình có gặp cuộc kỳ phùng tuyệt diệu gì ra, còn không, với võ công hiện có, nếu muốn cùng với nhóm Tây Đạo, Đông Tăng, Nam Bút, Bắc Kiếm tranh thắng, mình vẫn chưa thể nắm chắc phần thắng được!

Cho nên sau vụ Lư Sơn về, lập tức đi ngay Cửu Hoa Sơn, chuẩn bị dùng một thủ đoạn tàn ác nhất để uy hiếp Tiêu diêu lão nhân Chung Ly Triết, bắt lão phải giao quyển bí cấp kỳ thư ra, còn không sẽ cho thuốc nổ bung ngọn núi chôn vùi luôn xuống lòng đất!

Nào ngờ khi đến Cửu Hoa Sơn, núi non đã sụp lở hết, nghi ngay Chung Ly Triết đã nhân cơ hội đào tẩu, nên đã không quản công khó nhọc, cố công kiểm soát kỹ lưỡng một lượt, bỗng phát hiện có một ngôi mộ mới nằm ngay dưới gốc ba cây thông già, cây già nhất chính giữa được khoét mấy chữ Động Trung Lão Nhân chi mộ, hiển nhiên như thế là Chung Ly Triết đã chết, mà được người nào không biết lai lịch của lão nên đã đề tên bia mộ như thế?

Dù cho vậy, nhưng mình vẫn không tin, mãi đến khi quật mộ lên, thấy có một bộ xương người và chiếc áo bào cũ rích của Chung Ly Triết trong ấy, chừng đó mới tin đích xác từ nay trong võ lâm không còn tung tích của Đoạt Hồn Kỳ thiệt nữa!

Nhưng chuyện khiến cho người ta khó nghĩ nhất là: từ khi thất bại trong việc uy hiếp Chung Ly lão để đoạt quyển bí cấp ở Cửu Hoa Sơn, Cửu độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết bên đi Vạn Tính Công Phần, muốn tìm ra lối vào Cửu U Địa Khuyết để lùng kiếm thêm về chín chương văn kinh còn lại của bộ U Mịch Thập Tam Kinh! Nào hay lại khéo gặp được một vị Đoạt Hồn Kỳ thiện, mà võ công chân lực cũng hao hao giống hệt với lối võ công của mình, sau trận đấu khó phân thắng bại ấy đôi bên đã phải đồng ý với nhau để so tài về Đoạt Mệnh kim châm, không ngờ trong lúc đó lại nhử ra luôn vị đệ tam Đoạt Hồn Kỳ!

Đoạt Hồn Kỳ thiệt đã chết, mà Đoạt Hồn Kỳ ác lại chính là mình đây, còn bộ mặt thật của Đoạt Hồn Kỳ thiện thì chưa được rõ hẳn, nhưng đệ tam Đoạt Hồn Kỳ lại ở đâu mà xuất hiện thình lình như thế? Ngoài thân pháp khinh công tuyệt vời mà khiến cho mình và Đoạt Hồn Kỳ thiện rượt đuổi khướt người mà không làm sao bắt kịp ra không nói, chỉ nội ngọn dùng đuôi cờ của cây Đoạt Mệnh kim châm, cuốn luôn một lúc hai ngọn kim châm của Đoạt Hồn Kỳ thiện và của mình cũng đủ biết thủ pháp tuyệt thế của đệ tam Đoạt Hồn Kỳ đến mức độ tuyệt vời quá sức tưởng tượng, bởi thế đã khiến cho Cửu độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết nơm nớp lo âu bấy lâu nay!

Chuyện xuất hiện của đệ tam Đoạt Hồn Kỳ đã là một việc oái oăm hết sức trong lúc này, mà cả đến vị tự xưng là Thiểm điện thần khất Gia Minh lại càng khiến mình lo ngại hơn! Bởi khi mới gặp người này, chỉ nhận ra được khinh công cừ khá ra, thì không còn gì đặc sắc cho lắm, nhưng nay phát giác ra, không biết tại sao người này từ võ công đến cơ mưu, càng ngày càng có vẻ siêu việt thêm lên, cao giỏi đến nỗi không thể nào một nhân vật xoàng của Cùng Gia Bang lại có thể giỏi đến mức độ ấy được? Mặc dù người này có phải là Thiểm Điện Thần Khất hay không đi nữa. Võ công và cơ trí lại cao giỏi như vậy, tại sao lại cam chịu nghe sự thao túng của mình?

Mai đây là ngày nguyên tiêu đại hội, theo những mật báo của thủ hạ, thì đã phát hiện nhóm Tây Đạo, Nam Bút, Đông Tăng, Bắc Kiếm đã lục tục kéo đến La Phù, đồng thời tìm nơi nghỉ ngơi để mai vào phó hội. Trong khi kình địch đã đến, mà phía Tân Càn Khôn do mình đề xướng tổ chức ấy, giờ đây thình lình Mạnh Tam Nương lại cam tâm bỏ hết cơ nghiệp để tìm sư đệ lo luyện một thần công khác, chờ ngày về tranh hùng xưng minh chủ võ lâm sau! Còn phần Chung Ly Triết giả mạo lại khiến người ta sinh nghi, quả thật là một hiện tượng bất tường gì đây chăng?

Nghĩ tới nghĩ lui, Cửu độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết lại tự an ủi lấy mình, trong cuộc đại hội ngày mai đây, trước tiên hãy dùng những ngọn tuyệt trong U Mịch Thập Tam Kinh của mình đã khổ luyện bấy lâu ấy để quyết đấu với nhóm Tây Đạo, Nam Bút, nếu thắng càng hay! Còn không, mình sẽ dùng thủ đoạn bí mật tàn sát hết một lúc tất cả những nhân vật lừng lẫy trong võ lâm đương kim này luôn thể, trong này kể luôn cả Chung Ly lão giả, Tư Không Diêu, Đàm Bách Thủy... nghĩa là giết tuyệt hết luôn!

Cửu độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết đang lúc loay hoay đi bách bộ, lang thang ra đến vườn mai lúc nào không hay, đột nhiên dưới một cây mai gần Thiên Hương Ấu, trên một chiếc ghế đá, một ông già áo trắng ngồi ngay đó!

Nhìn sau lưng bóng ông già áo trắng ấy, Cơ Thiên Khuyết bèn nhận ngay ra chính là Chung Ly Triết giả mạo mà mình đang nghi ngờ, trong óc vụt nổi lên một ác mưu hiểm độc, ngầm thò tay vào mình lấy Đoạt Mệnh kim châm, vụt nhanh tay đánh ra một lúc ba cây kim châm, đều nhắm ngay về cánh bên phải của Chung Ly lão đánh tới, sau khi tung kim châm ra xong, mới cố ý lên tiếng hét lên rằng:

- Kẻ nào to gan mà dám đột nhập vào Thiên Hương Ấu trong Vạn Mai Cốc này!

Tiếng nói vừa thoát ra, ba làn ánh vàng đã bay nhanh tới bả vai bên phải của đối phương, trong một tình trạng mắt thấy thế nào cũng trúng ấy, Chung Ly lão nhân đột nhiên nhẹ cúi người về phía trước ung dung đứng dậy quay thân lại cười rằng:

- Kìa, Đoạt Hồn Kỳ huynh, trong nhóm Càn Khôn Ngũ Tuyệt, chỉ trừ có mỗi mình anh ra, còn thì Tây Đạo, Đông Tăng, Nam Bút, Bắc Kiếm đều đến hết La Phù rồi, thế mà chúng ta không lo thương lượng tìm kế để đối phó với người ta mà lại còn tự mình đi đánh phe mình như thế? Nhất là ngọn Đoạt Mệnh kim châm lừng danh trên giang hồ này của anh, quả thật đã khiến tôi ngán lắm cơ đấy!

Đứng trước nhóm người như Đàm Bách Thủy, Chung Ly lão giả mạo, Tư Không Diêu, Cơ Thiên Khuyết vẫn tự coi mình là Đoạt Hồn Kỳ thiệt, nay nghe hai câu nói chót nhất của Chung Ly lão, tự cảm thấy mặt mình nóng hẳn lên, nhưng may được chiếc mặt nạ che kín mặt nên không để lộ ra ngoài, nhưng cũng miễn cường cười rằng:

- Tôi vừa từ góc đằng kia thình lình đi tới, bỗng thấy có bóng người, tưởng đâu đám lão quỉ Nam Bút Tây Đạo đã lén đột nhập vào Thiên Hương Ấu để mưu toan quấy phá, nên mới ra tay thử chào nhau một tí, ai ngờ suýt nữa thì làm tổn hại đến Gia huynh. Nhưng thân pháp của Gia huynh linh diệu sẵn trong mình, mấy ngọn kim châm li ti ấy...

Chung Ly lão nhân không chờ cho Cửu độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết nói hết lời, lập tức cười ha hả rằng:

- Ấy ấy! Sao Đoạt Hồn Kỳ huynh cũng tưng bốc tôi đến thế, tôi chỉ hơi khá về ngọn khinh công một tí và hơi có lòng tin với cây Tứ sát hàng ma bảng ra, còn về những môn chân khí nội lực, quả thật không dám bàn tới, may chỉ nhờ sự lanh trí để lừa và lòe thiên hạ mà thôi!

Cơ Thiên Khuyết tiếp ngay lời Chung Ly lão rằng:

- Ngọn Đả Cẩu Bảng pháp (lối gậy đánh chó) của Cùng Gia Bang, vốn là ngọn võ tuyệt diệu trên giang hồ, nhưng tôi vẫn vô duyên chưa được chiêm ngưỡng lần nào, nếu Gia huynh có hứng...

Chung Ly lão nhân lại tiếp lời cười nói rằng:

- Nếu quả Đoạt Hồn Kỳ huynh muốn được coi về lối bảng pháp đả cẩu này, lẽ đương nhiên tôi phải múa xấu rồi, nhưng danh pháp của ngọn võ này có hơi thô tục, nên e không hợp với cảnh sắc nên thơ của vườn mai đây chăng?

Nói xong từ trong người rút ra luôn ngọn binh khí tự động thu xếp được, tức cây Tứ sát hàng ma bảng, diễn luôn một đường Đả Cẩu Bảng tuyệt luân vô cùng!

Cửu độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết vốn là kẻ nhà nghề trong làng võ, thấy Chung Ly lão nhân Đông chỉ một đường, Tây ngoẹo một nẻo, trượng pháp trông hình như nhẹ nhàng đến nỗi trông hình như không có sức mạnh, nhưng quả nhiên biến hóa vô cùng tận, cực kỳ thần diệu. Nỗi nghi trong lòng bất giác lại được giảm bớt đi được một phần nào, bụng nghĩ thầm: ngọn Đả Cẩu Bảng pháp vốn là một ngọn võ tuyệt học trấn bang của Cùng Gia Bang, đối với người ngoài không dễ dầu gì được truyền ra, vị mạo danh Tiêu diêu lão nhân Chung Ly Triết này không những có cây binh khí truyền thống của Cùng Gia Bang là Tứ sát hàng ma bảng, mà lại còn biết đánh cả gậy pháp Đả cẩu tuyệt diệu như thế, rất có thể chính là một hảo thủ trong Cùng Gia Bang là Thiểm điện thần khất Gia Minh thật đây? Nhưng tính tình khiêm tốn, kín đáo không lộ quả thật không thua gì những người đã lừng lẫy vang danh trong khắp thiên hạ như nhóm Càn Khôn Ngũ Tuyệt! Tuy đã giảm bớt được ít nhiều sự nghi ngờ, nhưng sự hoài nghi vẫn còn tồn tại trong lòng, nên sau khi vỗ tay khen ngợi lối bảng pháp của Chung Ly Triết xong, Cơ Thiên Khuyết bèn từ từ nói rằng:

- Cuộc đại hội ngày mai đây, quyết không thể nào để mất nhuệ khí trước, tôi muốn rằng Gia huynh hãy lợi dụng mượn danh vọng lẫy lừng của Chung Ly lão nhân, cùng với ngọn khinh công tuyệt thế và lối bảng pháp thần diệu của huynh, ra tay hạ ngay oai khí của họ trước! Vậy huynh thử trong đám Tây Đạo, Đông Tăng, Nam Bút, Bắc Kiếm ấy, người nào là dễ đấu hơn?

Chung Ly lão nhân cười rằng:

- Trong nhóm Càn Khôn Ngũ Tuyệt ai nấy ngang danh với nhau, võ công chắc đều ngang bằng không kém nhau mấy? Mai đây người nào bên họ ra gọi trận trước tiên, tôi sẽ đấu với người ấy trước, thế nào cũng không để Đoạt Hồn Kỳ huynh phải thất vọng đâu mà lo ngại!

Cửu độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết thấy Chung Ly Triết trả lời như thế, tự cảm thấy mình đã quá đa nghi về người ta, bèn mỉm cười rằng:

- Tôi đã cho chôn ngầm thuốc nổ trong năm nơi của Thiên Hương Ấu sẵn cả rồi, vậy tuyệt đối phải giữ bí mật đừng để đối phương biết về việc này! Ngày mai đây nếu quả thật đấu không lại bọn Tây Đạo, Nam Bút? Khi Gia huynh thấy tôi dùng đến ngọn Mãn thiên hoa vũ thủ pháp tung hết những mũi Đoạt Mệnh kim châm ra, hãy lập tức lên ngay về phía Thanh âm Hiên, đốt cháy ngay ngòi nổ. Bởi công việc bố trí xếp đặt này, tôi đã cho thi hành trong lúc Bát chỉ phi ma Tư Không Diêu và Cửu trượng thần ông Đàm Bách Thủy quay về Câu Lậu Sơn triệu tập những tay hảo thủ trong Huyền âm Giáo để điều động đến đây, nên trong lúc ấy chưa thông tri cho hai lão quái này biết, hơn nữa để tránh khỏi bốn người rời khỏi một lúc như thế sẽ khiến cho đối phương sinh nghi mà hỏng hết mọi dự tính của mình!

Chung Ly lão nhân nghe vậy, gật đầu tán thưởng ngay rằng:

- Đúng! Đúng! Đúng! Lượng tiểu phi quân tử, vô độc bất trượng phu? Bên cánh mình đã có sẵn người tại hiện trường như thế, dù cho Tây Đạo Nam Bút có thông minh đến đâu đi nữa! Cũng không thể nghĩ ra lại đột nhiên có địa lôi nổ tung lên như thế được! Nhất là sau tiếng nổ ùm kinh thiên động địa ấy, không những đám Càn Khôn Ngũ Tuyệt tan xác thành tro bụi, đến cả hai vị chánh phó giáo chủ của Huyền âm Giáo, cũng đành chung số phận trở thành hai oan hồn khuất quỉ ngay nơi chín suối? Chừng ấy huynh chiếm La Phù, tôi bá Câu Lậu, hưởng sẵn một cơ nghiệp hiện thành như thế, chừng ấy đời tôi sẽ thoát khỏi cảnh ăn xin suốt đời ngay.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau