BÍ THƯ TIÊN KIẾM

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Bí thư tiên kiếm - Chương 6 - Chương 10

Chương 6: Vạn Hoa trang, Bát Quái Tăng lâm đại nạn

Nhắc lại Bát Quái Tăng bị Mai Hoa thần trâm của Tuyết Hoa Nương, hắn dùng phi đằng kiếm độn trở lại chùa, nhưng nửa chừng hắn nghĩ có trở lại chùa cũng không làm gì được, chi bằng đến Vạn Hoa trang may ra nơi ấy có nhiều kẻ tài năng cứu mạng mình.

Thế là Bát Quái Tăng đi thẳng đến Vạn Hoa trang và đấm cửa trang gọi lớn :

- Quân canh của đâu mau vào báo với Trang chủ có ta là Bát Quái Tăng đến.

Chỉ trong một loáng cửa trang mở rộng, một người đầu râu cổ quái bước ra, theo sau cũng có mấy người dị tướng.

Thoạt trông thấy bọn họ, Bát Quái Tăng cúi đầu thi lễ rồi nói :

- Kính chào liệt vị thân huynh. Đệ không ngờ tam sanh hữu hạnh được gặp liệt vị đông đủ thế này.

Người đầu râu cổ quái thoạt nhìn Bát Quái Tăng, hắn không mừng mà giật mình nắm tay Bát Quái và nói nhanh :

- Hiền đệ từ đâu lại đây mà bị trọng thương thế này. Mau mau vào nhà ta cứu chữa cho, may ra có thoát được chăng?

Người ấy chính là Ma Phong Tử người anh cả trong nhóm Vạn Hoa thất quái. Còn mấy người đi sau là Linh Quang Tử, Hồng Phong Tử, Trấn Ma Tử, Lục Yêu Tử.

Cả bọn cùng đưa Bát Quái Tăng vào mật thất và hỏi nguyên do. Ma Phong Tử hỏi :

- Hiền đệ cùng kẻ nào chiến đấu mà bị trọng thương như vậy. Ta xem vết thương và sắc mặt của hiền đệ như là bị Mai Hoa thần trâm của họ Vạn thì phải.

Bát Quái Tăng gật đầu đáp :

- Sư huynh nói đúng lắm. Đệ rượt đánh thằng Thanh Y hiệp sĩ nơi Vạn Lâu và đuổi theo nó thì gặp một đứa con gái đón đánh đệ. Vì khinh khi nó tài nghệ non kém nên đệ bị nó ném cho mấy mũi Mai Hoa, chỉ có một mũi trúng tay đệ mà thôi. Đệ đến đây nhờ chư vị sư huynh cứu mạng.

Bọn Vạn Hoa thất quái rất ghét và thù hận không đội chung trời với họ Vạn, nay thấy người đồng đạo với mình bị nguy vì bọn họ Vạn nên cả bọn đều căm tức.

Ma Phong Tử nói :

- Thằng Vạn Thế Long và con nó đã bị người trong đạo ta giết mất rồi. Có lẽ hiền đệ gặp cháu nó là Tuyết Hoa Nương. Bản lĩnh con ấy còn non kém lắm mà.

Bát Quái Tăng đáp :

- Đại huynh nói đúng lắm. Bản lĩnh con Tuyết Hoa non lắm, vì thế nên đệ mới bị nó phóng Mai Hoa thần trâm. Thứ ám khí gia truyền của dòng họ nó ghê gớm thật.

Lục Yêu Tử là người đứng hàng thứ bảy trong Thất quái, hắn nóng như lửa đốt liền thét :

- Đào cỏ phải bứng gốc. Ta phải trừ con Tuyết Hoa báo cừu cho Bát Quái đệ mới phải. Còn thằng Thanh Y có phải là môn đồ của Công Tôn đại sư không?

- Chính là nó.

Linh Quang Tử người vào hàng thứ ba, tánh trầm tĩnh nên ôn tồn nói :

- Chuyện đâu còn đó. Ta nên lo cứu chữa vết thương cho Bát Quái đệ rồi việc gì sẽ hay.

Ma Phong Tử khen phải, hắn bảo Bát Quái Tăng nằm xuống giường và xem xét vết thương. Một lúc hắn nói :- Vết thương này tuy không có gì, nhưng nguy hiểm lắm. Trong hai ngày rưỡi nữa nếu không cứu trị thì tánh mạng hiền đệ không còn. Ta nhớ ngày xưa có lần người trong đạo ta bị Mai Hoa thần trâm này, phải cậy người đến xin linh đan nơi Bàn Sơn động mới cứu thoát được.

Trấn Ma Tử người vào hàng thứ sáu nói :

- Sư huynh cũng có linh đan sao không cứu chữa thử cho Bát Quái đệ xem sao?

Ma Phong Tử gật đầu nói :

- Linh đan của ta cũng là linh dược, âu ta thử xem sao rồi sẽ liệu.

Đến đây Bát Quắi Tăng bỗng giãy giụa, ngay tay trợn mắt và đầu dần lịm đi. Hơi thở hắn còn thoi thóp thôi.

Bọn Thất quái vừa sợ vừa thương Bát Quái Tăng, vừa oán giận Tuyết Hoa, chúng định khi gặp nàng sẽ phanh gan mổ mật nàng mới hả cơn giận tức.

Ma Phong Tử vào mật động lấy ra ba viên linh đan tán nhỏ ra hòa nước đổ vào mồm Bát Quái Tăng và thoa nơi vết thương hắn.

Trong giây phút Bát Quái Tăng vùng dậy, ói ra một bãi nước đen lênh láng, rồi lại xỉu xuống nằm lịm như chết. Ma Phong Tử xem mạch Bát Quái Tăng rồi lắc đầu thất vọng :

- Linh đan của ta không đủ sức cứu chữa. Nó chỉ trục ra một ít chất độc mà thôi. Phải có người sang Bàn Sơn động lấy linh đan về mới cứu Bát Quái đệ được toàn mạng. Từ đây sang đấy vừa đi vừa về cũng hơn trăm vạn dặm. Có ai vì Bát Quái đệ lãnh trách nhiệm này không?

Mọi người đều nhìn nhau không ai dám nhận vì vừa đi vừa về từ đây đến Bàn Sơn động đâu phải gần. Vả lại làm sao lấy được linh đan khi mà Vạn Thế Long đã chết không còn một ai trông nom Bàn Sơn động.

Ma Phong Tử lại hỏi :

- Có ai dám lãnh nhiệm vụ náy không?
Linh Quang Tử nói :

- Chúng đệ tài còn non lắm. Từ đây đến đấy vừa đi vừa về cũng mất hơn hai ngày. Còn biết đâu chỗ cất linh đan mà lấy. Vả lại còn sợ bao việc cản trở dọc đường nữa thì làm sao về cho đúng hạn. Không phải chúng đệ không hết lòng vì bạn, vì tình đồng đạo, nhưng vì lẽ đó xin sư huynh xét cho.

Ma Phong Tử nói :

- Việc đến thế này âu là ta phải đến Bàn Sơn động, các hiền đệ phải ở lại giữ trang trại, đừng nên gây sự với hiệp khách kỳ nhân trong thiên hạ mà phải phiền đến ta. Ta chưa đến ngày hoạt động nên ta không muốn gây thù kết oán với ai cả.

Lục Yêu Tử tuy không phục lời dặn của đại sư huynh nhưng cũng nói cho qua :

- Chúng đệ sẽ vâng lời sư huynh.

Ma Phong Tử nói :

- Lục hiền đệ tài ba chưa có gì xuất chúng, mà tính tình nóng nảy hay sanh sự tức là gây họa vào mình. Hiền đệ còn nhớ thằng Vạn Thế Long phá tan Vạn Hoa trang của ta ngày trước chứ?

Lục Yêu Tử đỏ mặt, nói :

- Sư huynh đạo pháp thần thông mà còn sợ bọn hiệp khách kỳ nhân sao? Tiểu đệ thiết tưởng sư huynh phải ta tay trừng trị bọn nó để trả thù chúng hiếp đáp ta ngày xưa mới phải chứ.

Linh Quang Tử ngắt lời Lục Yêu Tử :

- Lục hiền đệ phải nghe lời sư huynh. Người há không biết lẽ phải hơn chúng ta sao?

Ma Phong Tử nói :

- Ta ra đi mọi việc giao lại cho Linh Quang Tử. Các hiền đệ phải tuân theo cả...

Hồng Phong Tử hàng thứ năm và Trấn Ma Tử vào hàng thứ sáu, hai người tuy ngoài miệng chịu phục nhưng bên trong thì theo phe Lục Yêu Tử. Cả hai muốn được đi vân du như Xích Linh Tử và Đạt Phong Tử là sư huynh hắn.

Ma Phong Tử căn dặn mọi người rồi ra sân dùng thuật ngự phong bay vút lên trời phút chốc hình ảnh người mất mạng. Ma Phong Tử vì nóng lòng cứu Bát Quái Tăng nên trổ hết thuật ngự phong bay nhanh hơn gió cuốn toàn thân hắn đi đến đâu gió cuốn theo ào ào đến đấy, thật là thuật ngự phong của hắn đã vào hàng cao diệu.

Ma Phong Tử là người tài nhất trong bọn Vạn Hoa thất quái. Ngày xưa lúc còn non hắn bị Vạn Thế Long phá tan Vạn Hoa trang nên hắn cùng các em ly tán đi bốn phương học thêm quyền bổng kiếm côn.

Ma Phong Tử nhờ một vị quái tăng bên Tây Tạng truyền cho đạo pháp nên hắn có trong tay một bản lãnh vô cùng ghê gớm.

Tài tình hắn không biết đâu mà lường được. Từ các môn thần công vận khí phi đằng phóng kiếm, phun xem như trò trẻ. Ma Phong Tử con thạo cả phép hô phong, cả các môn kiếm khí huyền diệu của các bậc sư tôn, hắn còn được vị quái tăng kia truyền dạy cả những môn điểm phong, các món tiêu quang ghê gớm.

Tài tình của Ma Phong Tử trong gầm trời khó ai địch nổi. Hắn hằng ngày rèn luyện các sư đệ cho vào hàng cao diệu, nhưng chỉ có Đạt Phong Tử, Linh Quang Tử là được liệt vào hàng tuyệt diệu, còn từ hàng Xích Linh Tử trở xuống toàn là hạng kém, tuy cũng có thể cự cùng chúng hiệp khách trong đời.

Ma Phong Tử dùng thuật ngự phong nên chỉ trong vài ba giờ là đã đến Bàn Sơn động.

Hắn nhắm ngọn núi xanh và hạ xuống...

Chương 7: Ma Phong Tử phóng kiếm đánh Không Không

Ma Phong Tử vừa hạ xuống Bàn Sơn động, hắn nhìn thấy cây cỏ mọc tràn lan trước cửa động như một nơi bỏ hoang liền nghĩ thầm: “Có lẽ linh đan của họ Vạn còn nơi mật động. Ta phải vào trong tìm lấy cho kịp giờ”.

Hắn biểu lộng thần thông vung tay áo tức thì môt luồng lãnh phong bay ào ào vào thần động xô giạt độc khí đi nơi khác và dùng thuật ngự phong bay là đà vào trong.

Thấy động đá hoang tàn, hắn đi sâu vào trong và cuối cùng hắn đến một động đá nhỏ cuối cùng.

Nhìn quanh Ma Phong Tử thấy chỉ có một tượng Phật ngồi trên bàn đá, hắn lấy một ngón tay chỉ ngay mắt Phật. Tức thì trong tay hắn một luồng bạch quang bay vào mắt Phật.

Tiếng ầm ầm nổi lên rung chuyển cả khu động đá phút chốc trong động tối sầm lại và muôn ngàn mũi tên từ đâu bay ra ào ào như mưa bấc.

Nhưng Ma Phong Tử chuyển mình một cái tức thì trong người hắn như có một luồng gió mạnh phát ra, không mũi tên nào chạm đến người hắn được.

Hắn lấy trong người ra một viên ngọc hào quang chiếu sáng án mất cả khí đen trong động.

Ma Phong Tử phẩy tay áo một cái thì một luồng lãnh khí bay ào ra như xô chuyển khu thần động, tượng Phật ngã xuống và muôn nghìn tia lửa từ chân tượng Phật bốc lên cháy thành ngọn ghê gớm vô cùng tưởng đâu đốt tan Ma Phong Tử.

Đạo thuật của Ma Phong Tử đã đến bậc cao siêu vô thượng, hắn tiến lại sát bên tượng Phật và cầm tượng lên xem. Lạ thay hắn đến đâu lửa giạt ra đến đấy, hắn gật đầu và nắm một sợi dây nhỏ còn dính lại trong pho tượng và kéo mạnh một cái.

Lửa đang phun lên ngùn ngụt vụt tắt đi, vách đá nứt làm hai hiện ra một đường hầm tối đen như mực, nhưng đôi mắt trông đêm như ngày của Ma Phong Tử nào có coi ra gì cái hầm ấy. Hắn bước xuống hầm, chân không hề chấm đất.

Trước mặt hắn một cái hòm sơn màu đỏ đề hàng chữ:

Thần Tiên Dược Linh Đan.

Ma Phong Tử cười và nghĩ thầm: “Trong hòm này chúng dặt bao nhiêu chất nổ trong ấy, nhưng một khi ta đã ra tay thì nào sợ gì đâu. Uổng công cho Vạn Thế Long tìm đủ cách giữ Thần Tiên Dược, nhưng với ta nào ai giữ nổi”.

Ma Phong Tử vẫy tay áo một cái tức thì nấp hòm bật tung lên, một tiếng nổ long trời lở đất phát ra, muôn nghìn phi đạn bay rào rào như mưa, khói mê hồn bay ra mù mịt cả.

Ma Phong Tử quay viên ngọc một vòng tức thì hào quang sáng rực quanh người hắn, khói lửa phi đạn không sao đến gần được.

Hắn chờ phi đạn bay hết và lửa tắt liền bước đến nhìn vào hòm, thấy một bầu nhỏ lóng lánh hào quang hắn cầm lên xem và gật gù nghĩ ngợi:

“Đây là Thần Tiên Dược của bọn Vạn. Ta mang cả về thần động cho rồi”.

Nghĩ vậy, Ma Phong Tử dắt bầu linh đan vào lưng rồi quay người lại thì ra vách đá khép chặt lại từ nào. Hắn cười chép miệng.

- Dầu có quả núi đã bịt lại ta cũng ra được, sá gì cánh cửa con như thế này.

Hắn vung tay một cái tức thì một tiếng nổ ầm lên như vang trời chuyển núi vách đá không chịu nổi sức tàn phá nên đổ ụp xuống.

Ma Phong Tử thản nhiên bước ra. Cứ mỗi lần bị ngăn trở là hắn chỉ vẫy tay một cái là xong.

Ra đến cửa động Ma Phong Tử nghĩ thầm: “Bàn Sơn động là nơi làm hại bao nhiêu người thần phục ta. Ta phải hủy bỏ nó cho rồi”.

Hắn dùng thuật ngự phong bay vút lên cao rồi trỏ năm ngón tay xuống. Năm luồng lãnh khí bay ào xuống như một trận ác phong, năm tiếng nổ kinh hồn như sét đánh. Khu thần động kiên cố như vậy mà phút chốc tan tành, đá cát bay rào rào như mưa. Đấy là Ma Phong Tử dùng Chưởng Tâm Lôi, một lối đánh dùng toàn hơi sức trong người đánh ra dù sắt đá cũng tan tành. Người dùng được thuật ấy phải là kẻ thuộc hàng vô thượng, đạo pháp cao siêu nhất đời.

Ma Phong Tử đang biểu lộng thần thông phá tan Bàn Sơn động thì bỗng một luồng hồng quang đỏ rực to hơn hai dặm bay lại nhanh như gió cuốn.

Ma Phong Tử trông thấy luồng hồng quang ấy hắn nghĩ thầm: “Có lẽ đây là một vị sư tổ nào đi nên kiếm độn ghê gớm như vậy. Ta nên tránh là hơn”.

Nghĩ vậy hắn dùng hết sức mạnh đánh xuống Bàn Sơn động một lần nữa rồi dùng thuật ngự phong bay về. Nhưng luồng hồng quang kia bay nhanh như chớp nhoáng chỉ trong giây phút là theo kịp hắn.

Một cụ già râu tóc bạc phơ, tinh thần tráng kiện hiện ra và quát lớn :

- Kẻ quái tặc kia. Sao đám phá thần động của học trò ta.

Ma Phong Tử nhận ra vị nọ là Không Không sư tổ hắn giật mình nghĩ thầm: “Cha chả! Ta gặp phải Không Không sư tổ thì khó cho ta. Bây giờ ta phải liều chống với lão chứ không lẽ chịu nhịn. Từ ngày đạo pháp cao diệu đến nay ta chưa hề so tài với ai! Âu cũng là một dịp để biết tài ta đến đâu”.

Không Không sư tổ nhìn rõ Ma Phong Tử, người cả giận trách mắng :

- Ma Phong Tử. Mi là kẻ hèn hạ, sao đến phá thần động của người đã chết. Nếu ta không trừng trị mi thì sao chúng môn đồ chịu phục.

Nói xong ngài xốc lại toan nắm cổ Ma Phong Tử lôi đi. Nhưng Ma Phong Tử ngày nay đâu phải là người chịu cho Không Không tóm cổ dễ dàng như ngày trước, hắn vung tay áo tức thì một luồng lãnh khí bay ào ra cản Không Không lại.

Bây giờ Không Không sư tổ mới nhận ra Ma Phong Tử cũng dùng được phép ngư phong và sực nhớ hắn dùng Chưởng Tâm Lôi phá tan Bàn Sơn động, người ngạc nhiên nghĩ ngợi:

“Ta không ngờ tên này đạo pháp cao diệu thế. Thật rất nguy cho anh hùng trong thiên hạ”.

Ngài thét lớn :

- Ma Phong Tử. Người dù giỏi đến đâu cũng không chạy thoát. Ta phải bắt ngươi về động để trị tội ngươi làm gương cho kẻ khác.

Ma Phong Tử quát lại :

- Không Không sư tổ, nhà ngươi cầm đầu một phái võ mà không biết xét mình. Ta có phải là học trò ngươi đâu mà ngươi hòng bắt. Nào có giỏi thì ngươi hãy trổ tài cho ta xem.

Không Không không thể chịu được lối vô lễ của Ma Phong Tử liền vẫy tay một cái tức thì một luồng tử quang bay ra to rộng vô cùng úp xuống đầu Ma Phong Tử.

Ma Phong Tử không chút sợ hãi, hắn ngửa mặt lên trời vận khí Thiên Cương rồi phóng lên một luồng xích quang cự lại với luồng tử quang của Không Không. Chỉ trong giây lát luồng xích quang đè bẹp luồng tử quang.

Không Không cả giận, người quát mắng :

- Khá đó. Nhưng nhà ngươi cố giữ lấy đầu. Ta không tha nhà ngươi được.

Nói xong Không Không phóng luồng hồng quang lên tức thì ầm ầm sấm nổ khí lạnh ghê người, luồng hồng quang đánh tan tành luồng xích quang và bay đến chém xuống đầu Ma Phong Tử như dè tan hắn ra như cám.

Ma Phong Tử kinh sợ hắn vội phóng viên ngọc kiếm lên nghe nổ vang trời một tiếng luồng kiếm ngọc thành một đạo bạch quang chạm vào với đạo thanh quang nổ ầm lên, dư âm kéo dài hơn một phút.

Luồng hồng quang bay giạt ra ngoài và bị luồng bạch quang dữ dội đè bẹp xuống.

Không Không sư tổ vừa sợ vừa giận, người biểu hiện lộng hết thần thông quay mình một vòng tức thì muôn vạn luồng lánh khí phát ra tiếng nổ ầm ầm như sấm vang, cả một vùng trời như xám lại.

Ma Phong Tử có khoác tiên y da thịt như sắt nguội mà cũng như bị muôn ngàn kim chích vào thịt, hắn kinh hồn rú lên.

* * * * *

Ma Phong Tử vội thu luồng ngọc kiếm về bảo vệ quanh người như vách sắt tường đồng, quyết không cho Ác Sa kiếm khí chạm vào mình.

Không Không sư tổ vừa giận vừa sợ, người không biết Ma Phong Tử lấy đâu được Ngọc Kiếm Xà Vương mà luyện kiếm. May mà hắn chưa luyện tới, nếu hắn luyện đến bậc siêu thoát thì mình nguy mất.

Người muốn nhân dịp nay trừ phứt hắn cho chúng anh hùng trong thiên hạ đỡ tàn hại liền phóng Ác Sa kiếm khí đánh dữ dội.

Thật là muôn ngàn nguy hiểm cho Ma Phong Tử. Từ xưa nay không khi nào có trận đấu kiếm ghê hồn như vậy, Không Không sư tổ không khi nào dùng đến Ác Sa kiếm khí bao giờ.

Ác Sa kiếm khí là một môn kiếm vô cùng ghê gớm và ác liệt, kiếm khí phóng ra không thấy hình bóng gì cả, ngườí cự địch cùng nó phải là tay ghê hồn pháp thuật vô biên mới cự được vì các vị ấy nghe được tiếng gió của đà kiếm.

Mỗi khi phóng kiếm ra thì Ác Sa bay ra tua tủa, chạm nhằm người một tí là tánh mạng không toàn.

Không Không sư tổ vì sợ Khốc Tiểu Quái Sư đến Trung Quốc hoành hành mới luyện Ác Sa kiếm khí không ngờ hôm nay phải đem ra dùng.

Ma Phong Tử tuy đỡ được vài phút, nhưng cơ nguy của hắn đã sắp đến, hắn nhắm mình không thể làm gì được Không Không, mà ở lại thì nguy mất liền liều mạng quay ngọc kiếm nhanh như gió rồi chuyển thần lực vung tay áo phóng độc phóng đánh Không Không.

Luồng khí độc trong tay hắn bay ào ra vút đến phía Không Không, làm vị sư tổ lúc ơ hờ cũng giật mình vội dùng phép phản phong chống lại.

Cả hai cùng hiển lộng thần thông mang tài lực ra tranh đấu làm cây dưới rừng ngã đổ ngổn ngang, dân lành tưởng đâu trời bão tố.

Ma Phong Tử ráng thêm vài phút nữa, hắn liệu bề không kham nên lấy ra ba mũi tiêu và ném vút vào hiểm huyệt của Không Không.

Thấy ba luồng tiêu quang bay lại như rồng rẽ sóng Không Không giật mình thu kiếm về đỡ.

Mấy tiếng choang nổi lên như sấm nổ ngang trời, làm Không Không phải lùi lại vài bước thì vút ba luồng tiêu quang lại bay đến nữa.

Không Không kinh hồn, người chưa từng thấy trên đời có ai phóng tiêu tài tình như vậy. Ma Phong Tử học được tài tình nhường này thật đáng lo cho hiệp khách anh hùng trong thiên hạ.

Người loang kiếm khí lên đỡ và toan dùng một thế tối độc hạ hắn cho rồi, nhưng khi ngẩng đầu dậy thì Ma Phong Tử đã không còn hình dạng nữa.

Không Không sư tổ cả giận quát to :

- Tên ác tặc. Mi có chạy đàng trời. Ta quyết đến Vạn Hoa trang làm cỏ lũ bay cho rồi.

Nói xong ngài dụng phép ngự phong bay nhanh như gió cuốn đuổi theo Ma Phong Tử.

Ma Phong Tử biết mình không cự lâu được với Không Không, hắn lập kế phóng tiêu quang làm Không Không tránh đỡ rồi chạy nhanh về.

Đường đi xa không biết bao nhiêu nhưng Ma Phong Tử vì sợ Không Không đuổi theo, vừa sợ tánh mạng của Bát Quái Tăng nguy mất nên hắn trổ hết thuật ngự phong bay nhanh như vút.

Thật không còn gì mau lẹ hơn nữa, Ma Phong Tử quả là một tay lợi hại, hắn chạy như thế chỉ vài ba giờ đã đến Vạn Hoa trang.

Lũ đệ của hắn kinh hồn khiếp vía vì không ngờ vị huynh trưởng của mình tài tình ghê gớm như vậy được.

Ma Phong Tử vừa hạ xuống đã ra hiệu báo động cho đồng đảng, tức thì Vạn Hoa trang muôn gươm giáo tuốt sáng lòe ra. Các cơ quan trong trang đều chuyển động, một con mối cũng không bay vào được.

Ma Phong Tử vào mật động và lấy bầu linh đan ra trút một viên cho Bát Quái Tăng uống, tức thì hắn ói ra một bãi nước vàng và trong vài phút là tỉnh dậy.

Thấy mọi người đứng quanh mình, Bát Quái Tăng cảm tạ không cùng, hắn quỳ xuống và vái lạy Ma Phong Tử :

- Ơn sư huynh cứu sống, ngàn ngày đệ xin ghi tâm khắc cốt.

Ma Phong Tử đỡ Bát Quái Tăng dậy và nói :

- Hiền đệ chớ nói vậy. Ta không cứu hiền đệ thì sao phải. Bổn phận ta là phải thế.

Hắn bảo mọi người :

- Vì việc lấy linh đan này mà ta cùng Không Không sư tổ gây nên trường chinh chiến. Ta thất bại chạy về đây. Chắc thế nào hắn cũng tìm tòi đến đây. Chúng ta hiệp sức may ra thắng được hắn.

Bát Quái Tăng lo sợ nói :

- Vì đệ mà sư huynh phải chịu nhọc nhằn, đệ dù chết để đáp ơn sư huynh cũng vui lòng.

Ma Phong Tử bảo chúng đệ :

- Các hiền đệ mau mau trấn thủ các nơi trong trang trại. Còn Bát Quái đệ mau theo ta vào trong, vì trong mình ngươi chưa khỏe.

Bát Quái Tăng nói :

- Đệ liều chết để giúp chư vị sư huynh, không lý mọi người đều bận việc mà đệ đi nằm cho đành lòng.

Linh Quang Tử nghiêm trang bảo :

- Hiền đệ nên theo lời huynh trưởng. Chứ cãi lại làm gì. Bọn ta còn chưa chắc đương cự với Không Không thay, huống gì ngươi.

Bát Quái Tăng đành theo Ma Phong Tử vào thạch thất.

Vừa lúc đó trên không có tiếng nổ ầm ầm như sấm chuyển, bầu trời đang sáng bỗng tối ầm lại gió bão nổi lên như cuốn cả Vạn Hoa trang. Lũ đệ của Ma Phong Tử đều khiếp Không Không sư tổ nên lật đật dùng phép phản phong để giữ vững trang trại. Còn Ma Phong Tử sau khi vào lấy khí giới lợi hại liền ra sân rộng, ngửa mặt lên không và quát to :

- Không Không sư tổ, nhà ngươi chớ thị hùng có giỏi hãy xuống cùng lũ ta đối địch.

Hắn vừa dứt lời thì một luồng khí mạnh đánh xuống đầu hắn như một luồng sét.

Ma Phong Tử vẫn đứng yên và cười to :

- Phép Chưởng Tâm Lôi là trò trẻ hại ta sao được. Nhà ngươi có giỏi hãy xuống đây.

Không Không cả giận, người không phân lợi hại của bên địch liền nhảy xuống và vung tay thành một luồng lãnh phong đánh vút vào Ma Phong Tử.

Ma Phong Tử cười to lên một tiếng, tức thì một tiếng nổ long trời lở đất phát ra, dưới chỗ đất mà Không Không đúng, mấy mươi quả địa lôi pháo nổ tung lên.

Không Không rú lên một tiếng và nhảy vút lên cao nhanh như chiếc pháo thăng thiên để tránh sự nguy hiểm ấy thì luồng ngọc kiếm của Ma Phong Tử như một quả núi trắng đã bay vụt theo chém tới tấp.

Không Không lùi lại để tránh thì Linh Quang Tử, Hồng Phong Tử, Trấn Ma Tử, Lục Yêu Tử đều hiển lộng thần thông phóng kiếm quang lên vây đánh kịch liệt.

Không Không vừa sợ vừa giận, ngài quay mình một vòng và phóng kiếm khí ra đánh rạt các luồng kiếm quang của kẻ địch. Nhưng dù ngài có tài thiên biến vạn hóa cũng không làm sao địch nổi với những tay lệch trời nghiêng đất ấy. Nhất là Ma Phong Tử đạo pháp cao diệu vò cùng, hắn chỉ kém ngài một bậc mà thôi.

Vả lại ngọc kiếm của hắn là vật chí báu trong đời không thứ binh khí nào sánh kịp. Nếu hắn luyện ngọc kiếm đến chỗ tinh vi thì khắp thiên hạ không người cự lại đừng nói chi một mình ngài mà hòng thắng.

Bây giờ Không Không tức như điên cuồng ngài hiển lộng thần thông dùng độc phong đánh xuống ầm ầm và quay kiếm khí chém tan luồng lục quang của Lục Yêu Tử.

Thấy Không Không bị vây, bị kém địa lợi mà còn hung hãn như vậy, Ma Phong Tử vội vận khí Thiên Cương thổi vào luồng ngọc kiếm tức thì luồng bạch quang to rộng ra gấp mười đánh thật dữ dội như trời long chuyển đất.

Lũ đệ của hắn cũng hứng chí lên thúc kiếm quang đánh thật dữ.

Mãnh hổ nan địch quần hồ, Không Không sư tổ tuy là một tay ghê gớm trong đời, nhưng cũng khó thắng được cả một lũ tặc đảng như vậy. Người dùng thuật ngự phong bay lơ lửng tít trên không và phóng kiếm khí đánh giạt cả mấy chục luồng kiếm quang của kẻ địch rồi bay nhanh đi.

Ma Phong Tử thấy Không Không đi, hắn cùng lũ đệ trở vào trang.

Lục Yêu Tử có ý mừng nói :

- Sư huynh đánh thắng được Không Không thì sư huynh là tay vô địch trong đời này rồi.

Ma Phong Tử gạt đi và bảo :

- Hiền đệ chớ vội ngông cuồng. Ta nào hơn được Không Không. Chẳng qua nhờ lợi thế và đông người mà thắng hắn, chứ ta còn kém hơn hắn vận phần. Từ nay các hiền đệ phải đóng cửa trang luyện tập thần công kiếm côn thêm. Ta phải qua Tây Tạng để luyện thêm đạo pháp. Nếu Không Không sư tổ có đến hành hung thì các ngươi nên bảo người chờ ta về sẽ hay. Không lẽ bậc đạo pháp cao diệu như hắn mà đi giết hại lũ ngươi mà sợ. Ai không nghe lệnh ta mà ra đời cùng chúng hiệp khách gây sự thì ta sẽ không nhận người ấy là nghĩa đệ và đuổi ra khỏi trang ngay, các người nên nhớ lời ta.

Ma Phong Tử nhìn Linh Quang Tử rồi nói :

- Hiền đệ là người khôn ngoan điềm tĩnh, xét việc hơn người. Hiền đệ nên xem chừng lũ tiểu đệ chớ cho chúng ngông cuồng mà sinh sự.

Nói xong ngài vẫy tay áo dùng thuật ngự phong bay vút lên ngàn mây và đi thẳng.

* * * * *

Nhắc lại Công Tôn đại sư theo lệnh của Linh Hư thần động xuống đời làm việc nghĩa để tránh những tai hại về sau.

Trải bao ngày tháng người lăn lộn trang đời để làm việc, vừa tìm kiếm Thanh Y để thâu tập Bí Thư Tiên Kiếm về, nhưng vẫn không gặp đứa trò yêu.

Công Tôn thầm thương xót Thanh Y tài còn non kém mà đã ra đời làm việc nghĩa, sau này tránh sao khỏi hiểm nguy.

Ông định gặp Thanh Y sẽ điểm hóa thêm cho chàng và bảo chàng phải luyện tập thêm đạo pháp.

Hôm nay Công Tôn tình cờ lạc bước đến vùng Thiểm Tây thì trời đã tối mịt. Người tìm vào một quán rượu và gọi tửu bảo lấy thức ăn và rượu ra.

Tình cờ Công Tôn nhìn thấy trước bàn mình có Vạn Thánh Vân và Xuyên Vân Yến Khách.

Hai người không nhận được Công Tôn vì người thay dạng đổi hình để không ai nhận ra mình được mà gây sự oán thù.

Công Tôn nhìn qua bàn bên hữu, thì thấy Cổ Đầu Tăng đang ngồi uống rượu với Thần Phong Tử, ông thất sắc nghĩ thầm:

“Hai tên quái tặc này sao lại có mặt nơi đây kìa. Xuyên Vân Yến Khách và Vạn Thánh Vân sư huynh không thấy nó sao? Nếu họ vô tình thì nguy mất. Kẻ oán thù nhau sao lại ngồi trong một quán mà êm lặng như thế này”.

Công Tôn đưa mắt nhìn quanh thì thấy nơi góc quán có hai vị quái tăng, mặt mũi cực kỳ hung dữ, người dường như ở Tây Tạng thì phải. Hai vị tăng ấy xem có vẻ là tay đạo pháp ghê gớm lắm.

Công Tôn đại sư nghĩ thầm: “Nếu Vạn sư huynh và Xuyên Vân Yến Khách không biết kẻ thù bên mình thì nguy cho họ lắm”.

Công Tôn ngồi ăn như thường, nhưng bỗng ông thổi nhẹ về phía bàn của Vạn Thánh Vân một hơi. Vạn Thánh Vân và Xuyên Vân Yến Khách đang bưng ly rượu lên mồm bị luồng gió quái ác kia làm rượu sóng lên và tạt ra ngoài. Hai người cả giận quay nhìn lại thì thấy Cổ Đầu Tăng và Thần Phong Tử.

Vạn Thánh Vân cả giận cau mày, trợn mắt toan xông lại vật chết kẻ thù vì tưởng chúng dám trêu ghẹo mình, nhưng Xuyên Vân Yến Khách ấn vào chân ông nên ông ngồi yên đưa mắt nhìn quanh.

Thấy hai vị quái tăng ngồi cạnh đấy, Vạn Thánh Vân có ý ngại hắn là đồng đảng của kẻ thù, người ngồi im, trí lo nghĩ phải lầm sao hạ kẻ địch cho được..

Cổ Đầu Tăng và Thần Phong Tử đã thấy Vạn Thánh Vân và Xuyên Vân Yến Khách nên hai người toan trị kẻ nghịch rồi. Đến lúc thấy trận gió lạ nổi lên và Vạn Thánh Vân quay lại trợn mắt thì Cổ Đầu Tăng đã toan đứng dậy cho kẻ thù một trận, nhưng Thần Phong Tử ra hiệu cho hắn ngồi im vì Thần Phong Tử đoán chừng có người tài ẩn núp đâu đấy bảo vệ cho Vạn Thánh Vân.

Số là hôm Hạc nhi, Thanh Y và Tuyết Hoa Nương đến phá Bách Điển tự của Cổ Đầu Tăng, lấy danh nghĩa Linh Hư Đạo Đức dọa hắn sợ và đốt quách Bách Điển tự đi.

Cổ Đầu Tăng trở về chùa hôm sau thì chùa chỉ còn một nắm than vụn. Bao nhiêu công trình của hắn đều tiêu tan cả.

Cổ Đầu Tăng biết sức mình không sao cự nổi với Linh Hư Đạo Đức nên giải tán lũ môn đồ và bỏ đi. Tình cờ gặp Thần Phong Tử cũng bị bọn đại đồ đệ của Linh Chân Đạo Đức đánh cho một phen kinh hồn.

Cả hai cùng chạy sang Tây Tạng và cầu cứu hai vị lão quái tăng sang để trả thù Linh Hư và Linh Chân. Đến Thiểm Tây cả hai vào quán ăn và gặp ngay Vạn Thánh Vân và Xuyên Vân Yến Khách.

Cổ Đầu Tăng toan xông vào đả cho kẻ thù một trận nhưng hai lão quái tăng bảo hắn nên bình tĩnh, cứ vào quán và làm như không quen biết nhau để xem bản lãnh hai người ấy đến đâu.

Vạn Thánh Vân vừa uống rượu vừa đề phòng sự xảy ra, còn Xuyên Vân Yến Khách tuy ngại bọn kia còn đông vi cánh, nhưng ông vẫn coi thường kẻ nghịch.

Xuyên Vân Yến Khách tài nghệ còn trên Vạn Thánh Vân một bậc. Người là tay hiệp khách cao diệu nhất trong thời bấy giờ và là một đại đồ đệ của Linh Chân sư tổ.

Tài người quỷ khốc thần kinh so với Công Tôn người còn hơn gấp mười, về các môn thần công, kiếm thuật, quyền bổng, vận khí, phi đằng người đều tuyệt giỏi.

Xuyên Vân Yến Khách tài nghệ gần xấp xỉ với thầy một mười một tám. Vì thế nên anh hùng trong thiên hạ đều nể mặt người. Cả đời, ông chỉ đi làm việc nghĩa, giết bỏ kẻ tham quan ô lại, trừ thổ hào ác bá cứu giúp dân lành.

Danh tiếng của ông khắp mặt anh hùng đều kính nể.

Bỗng lão quái tăng đầu bướu đưa mắt cho lão kia tức thì lão kia mỉm cười vuốt mớ tóc ra hiệu cho Cổ Đầu Tăng gây sự.

Cổ Đầu Tăng nhìn Thần Phong Tử rồi từ từ đứng lên tiến lại bàn của Vạn Thánh Vân. Hắn chống tay nhìn hai người rồi nói :
- Xuyên Vân Yến Khách, Vạn Thánh Vân. Chúng ta là kẻ quang minh chánh đại nghĩa oán thù đều rõ rệt. Ta cùng bọn ngươi không đội chung trời. Ta quyết cùng bọn bay giao đấu một phen còn mất.

Xuyên Vân Yến Khách cười dòn đáp :

- Ta xin theo lời người, nhưng ngươi và lũ ta giao đấu một chọi một hay là bọn ngươi còn rủ thêm người nữa.

Cổ Đầu Tăng cười dòn nói :

- Ta còn nhớ bọn ngươi ngày xưa kéo cả lũ đến áp đảo ta. Ngày nay ta sẽ cùng bọn mi đối địch. Xong đâu đấy ta sẽ đích thân đến để đấu với Linh Hư và Linh Chân trị tội hắn không biềt dạy học trò.

Vạn Thánh Vân tánh nóng như lửa đốt, người nghe kẻ địch chạm đến thanh danh sư phụ mình liền quát lớn :

- Cổ Đầu Tăng, tài trí mi là bao mà dám chạm đến các bậc tiền bối. Ta đã mấy lần tha chết cho mi. Nhưng lần này ta quyết chẳng dung tình nữa.

Nói xong, thanh Dương Hồng kiếm trong tay người bay ào đến đầu Cổ Đầu Tăng như một quả núi sa.

Cổ Đầu Tăng đứng tấn và rút phắt thanh báu đao ra đỡ.

Choang một tiếng kinh hồn, hai món binh đao khí chạm vào nhau tóe lửa lên. Cả hai đều gờm sức mạnh nhau.

Vạn Thánh Vân quát to lên một tiếng và dùng một thế kiếm tối độc trong bài Phong Sa kiếm thích vào yết hầu Cổ Đầu Tăng một mũi kiếm.

Cổ Đầu Tăng toát mồ hôi, hắn nhảy lui lại thì lưỡi Dương Hồng đã bay ào đến, khí thế như vũ bão khiến Cổ Đầu Tăng phải vung tròn thanh báu đao cản lại.

Vạn Thánh Vân thấy trong quán chật chội liền dồn Cổ Đầu Tăng ra cửa và hai người nhảy xuống sân cùng đem hết tài nghệ ra tranh đấu.

Ngồi trên tầng gác quán nhìn xuống xem hai người tranh đấu, Thần Phong Tử nghĩ thầm: “Ta phải ra tay cho rồi”.

Hắn đứng lên và bảo Xuyên Vân Yến Khách.

- Sư đệ ta và sư đệ ngươi đã giao chiến, chúng ta cũng nên phân một trận mất còn.

Nói xong hắn nhảy xuống sân tuốt kiếm ra chờ. Xuyên Vân Yến Khách nhảy theo xuống, toàn thân của người chưa chấm đất thì một thế kiếm như vũ bão đã vụt xuống đầu Thần Phong Tử.

Thần Phong Tử dùng tận lực bình sanh đỡ nhát kiếm đầu, hắn lo sợ nghĩ thầm: “Thằng Xuyên Vân Yến Khách quả nhiên lợi hại phi thường. Ta phải hạ độc thủ trước là hơn”.

Nghĩ vậy hắn đem bài Nam Sơn thần kiếm ra biểu diễn. Bài Nam Sơn thần kiếm là bài kiếm của Nam Thái chế ra, thật lợi hại vô cùng, lúc thoạt đông thoạt tây biến nam hóa bắc, dưới trên không hở một ly nào.

Thật là một bài kiếm vô cùng tối diệu, so với bài Phong Sa kiếm của phái Bắc còn có phần cao diệu hơn.

Xuyên Vân Yến Khách thấy Thần Phong Tử dùng bài kiếm tối độc ấy, ông nghĩ thầm: “Thằng này ghê gớm thật, mới giao chiến đã toan hạ độc thủ, nhưng ta nào sợ nó. Đã vậy ta thử xem nó làm gì ta được”.

Nghĩ vậy Xuyên Vân Yến Khách đảo thanh kiếm nhanh vun vút như gió thổi, thác tuôn tránh cả những thế độc hiểm của kẻ địch.

Thần Phong Tử thấy không làm gì đựợc kẻ địch liền quát lên một tiếng như sấm dậy ngang trời, vung kiếm thành thế Long Xà Hỗn Chiến chém vèo nhát kiếm vào nách Xuyên Vân và đợi Xuyên Vân nhảy lên tránh là hắn biến sang thế Phật Tử Thượng Thiên nhảy vèo theo đâm vút lưỡi kiếm lên hạ bộ của Xuyên Vân Yến Khách.

Công Tôn ngồi xem, ông khiếp hãi rụng rời sợ e Xuyên Vân Yến Khách khó mà thoát khỏi thế tối độc kiếm đó, nhưng trong vòng nguy hiểm Xuyên Vân tỉnh táo lạ thường, ông lộn nhào đầu trở xuống và dùng hết sức lia kiếm đỡ.

Choang một tiếng nghe rợn người, hai lưỡi báu kiếm thế mà lúc ấy cong lại như hai chiếc vòng cung.

Cả hai hoảng sợ nhảy vọt ra ngoài để nán thẳng kiếm lại rồi nhảy vào giao chiến kịch liệt.

Riêng Cổ Đầu Tăng càng đánh với Vạn Thanh Vân hắn càng kém thế vì tài nghệ hắn còn non hơn nhà kiếm khách một chín một mười, Cổ Đầu Tăng có phần ngại mình sẽ bị thua vì Vạn Thánh Vân đang cơn giận, ông hăng hái như con hổ đói xổ chuồng.

Cổ Đầu Tăng đang đánh bỗng nảy ra mật kế, hắn vờ lâm vào thế hiểm độc tràn mình nhảy ra, nhưng Vạn Thánh Vân đã phóng chân đá trúng vai hắn làm hắn té nhào ra xa.

Nhanh như mèo chụp chuột, Vạn Thánh Vân nhảy vút tới chiếu lưỡi kiếm ngay yết hầu kẻ địch, nhưng mũi kiếm ông còn ở xa thì hai mũi phi tiêu như hai luồng hắc quang bay vút đến cổ họng ông.

Vạn Thánh Vân là tay bản lĩnh kinh hồn mà lúc ấy cũng toát mồ hôi, ông vội cúi rạp xuống né tránh thì luôn một lượt ba luồng hắc quang nữa bay vụt đến nhanh như chớp.

Vạn Thánh Vân kinh hồn khiếp vía vội đảo kiếm gạt được ba ngọn tiêu và toan nhảy ra ngoài thì nhanh như điện chớp Cổ Đầu Tăng nhảy đến đâm vút lưỡi kiếm vào hạ bộ.

Vạn Thánh Vân thét lên một tiếng nhảy vút lên cao và rút luôn ba mũi phi xoa phóng trở xuống.

Cổ Đầu Tăng chao mình trở lên toan chém Vạn Thánh Vân, nhưng hắn hoảng hốt vội đưa kiếm lên gạt vì ba mũi phi xoa bay vút xuống.

Luôn một hơi ba mũi phi xoa bay xuống nữa, Cổ Đầu Tăng đỡ không kịp bị một mũi cắm vào vai, hắn nhảy ra ngoài vòng chiến thì Vạn Thánh Vân quát to lên :

- Tên ác tặc, mi đánh ta bằng cách hèn mạt. Bây giờ mi biết tài ném ám khí của mi còn xoàng chưa.

Cổ Đầu Tăng tuy bị phi xoa ghim vào vai, nhưng hắn không sao cả, chỉ đau đớn một chút mà thôi, hắn hăng máu xông vào chém Vạn Thánh Vân loạn đả và phóng phi kiếm lên.

Vạn Thánh Văn thấy Cổ Đầu Tăng dùng đến kiếm quang người không dám coi thường liền phóng thanh Dương Hồng lên nghênh địch.

Thần Phong Tử thấy vậy cũng nhảy ra vòng chiến và phóng kiếm quang xuống đánh Xuyên Vân Yến Khách khí thế dữ dội.

Xuyên Vân Yến Khách vội nhảy lùi và phóng kiếm quang lên đánh lại.

Thật là một trận đấu kiếm ghê hồn. Kiếm quang lấp lánh hào quang làm dân chúng quanh vùng khiếp sợ.

Xuyên Vân Khách và Vạn Thánh Vân còn đang điều khiển kiếm quang, quyết hạ cho được kẻ địch thì bỗng lão sư cổ quái bước ra hành lang và quát to lên :

- Vạn Thánh Vân, Xuyên Vân Yến Khách tài nghệ các ngươi còn non lắm. Ta đến để lấy đầu bọn mi đây. Liệu mà giữ hồn.

Nói xong lão quái tăng trỏ tay lên trời tức thì năm tiếng nổ kinh hồn phát lên, năm luồng tử quang tóe muôn đạo hào quang khí thế hùng vĩ như trời long đất lở chém vút xuống đầu Vạn Thánh Vân và Xuyên Vân Yến Khách...

* * * * *

Hai vị hiệp khách hiện hình bị kiếm quang vây đánh bất ngờ, hai người kinh hồn hoảng vía vội phóng thêm mỗi người hai luồng kiếm nữa để chống đỡ và nhìn xem kẻ nào đánh mình mà có tàí ghê gớm như vậy.

Thấy lão sư đầu bướu, Vạn Thánh Vân hơi lo ngại nghĩ thầm: “Tên này là ai mà tài tình ghê gớm như vậy. Phen này ta nguy mất rồi”.

Ông vận khí Thiên Cương thôi thúc ba luồng kiếm chống trả thật dữ dội.

Còn Xuyên Vân Yến Khách tuy lo ngại, nhưng cũng không sợ cho mình mà chỉ lo cho Vạn Thánh Vân liền bảo :

- Hiền đệ mau mau chạy đi. Ta ở lại một mình cự với tên quái tăng này rồi chạy theo sau. Ở lại chỉ khốn mà không ích gì.

Vạn Thánh Vân thấy cơ nguy sắp đến, mình có ở lại cũng không làm sao cự nổi thà chạy quách đi cho đỡ vướng Xuyên Vân Yến Khách vì người hơn tài ông gấp bội, vả lại đến bước cùng là ông tẩu thoát cũng khó lòng mà theo kịp.

Vạn Thánh Vân chuyển thần lực phóng kiếm đánh mấy đạo kiếm của kẻ địch không cho xâm phạm vào mình và thu kiếm về và dùng thuật phi đằng chạy vụt đi.

Nhưng lão quái tăng ngồi trên thượng lầu vung tay ào một cái tức thì một luồng kiếm quang bay nhanh hơn gió thổi ào ào đến chắn trước mặt Vạn Thánh Vân chém tới tấp làm ông không sao chạy được.

Sợ nguy mất tính mệnh ông phải phóng thanh Dương Hồng lên ngăn đỡ nhưng luồng hồng quang không địch nổi luồng xích quang của lão quái tăng mặt râu nên chỉ trong vài giây là cơ nguy của Vạn Thánh Vân đã đến.

Ông phóng cả hai kiếm nữa lên nghênh địch, nhưng lão quái tăng vận khí Thiên Cương và thổi nhẹ một cái tức thì luồng kiếm của lão to rộng và dữ dội gấp mười lần đánh rạt ba đạo kiếm của Vạn Thánh Vân và chém xuống đầu ông tới tấp.

Vạn Thánh Vần kinh hồn ông vội chay đến bên Xuyên Vân Yến Khách để dựa vào nhau mà tranh đấu cho tiện.

Xuyên Vân Yến Khách một mình mà đương cự với Cổ Đầu Tăng, Thần Phong Tử và lão quái sư đầu bướu nên cơ nguy của ông cũng sắp đến, nhưng tài năng ông là bậc ghê gớm phi thường nên ông cầm cự được. Đến lúc thấy Vạn Thánh Vân bị nguy ông thất kinh nghĩ thầm: “Ta dù sao còn chạy thoát được, chứ Vạn Thánh Vân khó mà chạy khỏi. Âu là ta mang hết cả tài lực ra một còn một mất với lũ này cho Vạn đệ chạy đi cho rồi”.

Nghĩ vậy ông lấy trong người ra ba quả phi đạn ném nhanh về phía bọn địch làm họ phải nhảy tránh, thừa cơ ông rút thanh Dương Quang kiếm dùng tận lực phóng lên đánh giạt luồng xích quang của lão quái sư râu xồm.

Nhờ vậy mà Vạn Thánh Vân mới chao mình nhảy ra dùng kiếm độn trốn chạy.

Lão râu xồm kia cả giận nhảy ra toan rượt theo, nhưng Xuyên Vân Yến Khách phóng kiếm đánh tới tấp làm lão phải mất vài ba phút đương cự thì bóng hình của Vạn Thanh Vân đã khuất trong ngàn mây.

Lão quái tăng đầu bướu thấy Xuyên Vân Yến Khách một mình như vậy, lão cả giận quát to lên :

- Sư huynh và hai hiền điệt mau thu kiếm về để một mình ta đối phó với tên này.

Lão quái tăng râu xồm thu kiếm nhảy ra ngoài còn Cổ Đầu Tăng và Thần Phong Tử cũng ra khỏi vòng chiến, xem lão tăng đầu bướu trổ tài lực.

Bấy giờ lão tăng đầu bướu bảo Xuyên Vân Yến Khách :

- Nãy giờ ta đùa với ngươi, nhưng ngươi nên liệu giữ lấy đầu vì ta không còn thì giờ chơi với mi nữa.

Xuyên Vân Yến Khách cả giận quát mắng :

- Tên quái tăng khốn nạn kia. Ta đường đường là một vị hiệp khách há sợ mi sao? Ta chỉ khinh bọn mi ỷ mạnh hiếp yếu. Nào có thuật gì lạ thử xem sao, chứ ta xem năm luồng tử quang của mi là trò trẻ.

- À ra mi xem thường nó à? Ta sẽ cho mi xem nó ra sao?

Nói xong lão quái tăng thổi phù vào năm đạo tử quang tức thì một tiếng nổ vang trời chuyển đất nổi lên năm luồng tử quang kết lại như một quả núi khí thế dữ dội bay xuống đầu Xuyên Vân Yến Khách.

Nhà hiệp khách quay luồng Dương Quang kiếm lên cự địch, nhưng luồng kiến của ông vừa chạm đến luồng tử quang thì dội lại như muốn tan đi, còn ông đứng không vững nữa.

Bây giờ Xuyên Vân Yến Khách mới kinh sợ, ông biết sức mình khó chống cự lâu, liền đem hết hơi sức điều khiển thanh Dương Quang kiếm và ba luồng kiếm kia cự lại để thừa cơ trốn thoát vì ông tin tài phi đằng của mình trong đời có một.

Nhưng sau vài phút nữa ông thấy cơ nguy đã đến gần lắm rồi. Thanh Dương Quang kiếm là một vật chí báu mà lúc ấy bị bè tử quang đánh chìm xuống không phương vẫy vùng được.

Xuyên Vân không hiểu lão quái tăng ấy vào hạng người gì mà tài tình ghê gớm như vậy. Hắn có lẽ tài tình còn trên cả thầy mình nữa. Nếu vậy thật nguy cho chúng anh hùng nếu lão giúp bọn Cổ Đầu Tăng gây rối cho dân lành.

Nhưng nếu mà Xuyên Vân Yến Khách biết rõ tên tuổi của hai vị quái sư ấy thì ông đã chạy lâu rồi.

Hai lão quái sư ấy là hai vị cao tăng giỏi nhất bên Tây Tạng trong thời bây giờ, một người tên Ma Vương Hỗn Thủy một người tên Ngũ Sơn lão quái. Tài nghệ của họ vô cùng ghê gớm quỷ khốc thần kinh, danh vang cả thiên hạ.

Nay vì quá nghe lời bọn Cổ Đầu Tăng và Thần Phong Tử nên mới đến đây gầy sự với Xuyên Vân Yến Khách cùng hai vị Linh Hư và Linh Chân.

Thế cùng lực tận Xuyên Vân Yến Khách biết mình có chống cự thì chỉ thêm hại, ông lấy trong người ra một nắm phi đạn và ném vào người Ma Vương Hỗn Thủy Tăng.

Ghê gớm cho tài kinh thiên của vị quái tăng, tài ném phi đạn của Xuyên Vân xưa nay ghê gớm trong đời mà không ra gì đối với lão cả. Phi đạn bay ào đến gần lão là bay tan ra ngoài như có một bức tường gió vô hình thổi rạt phi đạn ra ngoài.

Lão thét to :

- Xuyên Vân Yến Khách con, chớ mong chạy thoát đâu. Ma Vương Hỗn Thủy này nào có oán thù gì với bọn ngươi mà lão Linh Hư, Linh Chân sư phụ, sư bá của người đòi lột da ta, khinh nhờn ta quá lắm. Bọn ngươi thật quá lắm. Ta không trừng trị ngươi thì sao cai trị được bọn môn đồ trong xứ ta.

Nghe lão quái tăng đầu bướu xưng tên, Xuyên Vân Yến Khách hồn phi phách tán, ông nghĩ thầm: “Chao ôi! Ta làm sao cự nổi với con người ghê gớm này. Chi bằng ta chạy là hơn”.

Nghĩ vậy nhưng ông làm sao hở tay mà chạy được. Năm luồng tử quang của lão quái tăng lấp lánh quanh mình như tường đồng vách sắt vây bọc ông vào giữa.
Nhưng lúc đó lão quái tăng bỗng thét lớn :

- Xuyên Vân Yến Khách. Nếu ngươi quỳ lạy bạn ta mà xin lỗi thì ta sẽ lấy lượng từ bi mà tha cho tội chết. Ta không nỡ giết chết một kẻ như hạng học trò ta.

Xuyên Vân cả giận quát to lên :

- Lão khốn. Ta đường đường là một vị anh hùng, há nghe theo lời khốn nạn của lũ ngươi. Ta dù chết quyết chẳng chịu nhục.

Nói xong ông vung tay dùng Chưởng Tâm Lôi đánh mạnh vào mặt Ma Vương Hỗn Thủy.

Không ngờ Xuyên Vân Yến Khách liều lĩnh như vậy. Ma Vương Hỗn Thủy vội phất tay áo dùng phép phản phong cản bật Chưởng Tâm Lôi lại và quát to :

- Mi muốn chết cũng được. Xem kiếm quang ta lấy đầu mi.

Nói xong lão trợn mắt thổi vào mấy luồng kiếm tức thì năm đạo tử quang nổ ầm ầm và sa xuống như năm quả núi.

Luồng Dương Quang kiếm của Xuyên Vân Yến Khách mờ lại như một sợi chỉ và như sắp tan đi, còn hai luồng kiếm kia nổ to lên và tan tành như tro bụi.

Công Tôn đại sư ngồi xem từ đầu đến giờ, ông khen thầm Xuyên Vân Yến Khách quả là một tay can trường.

Đến lúc thấy ông sắp nguy nên Công Tôn không còn chần chờ nữa, ông nhảy xuống và rút thanh Ngũ Lôi thần kiếm ra, nhảy xổ vào chuyển thần công gạt bắn năm luồng tử quang ra một bên và quát lớn :

- Ma Vương Hỗn Thủy, ngài là một bậc vô thượng cớ sao lại nghe lời bọn Cổ Đầu Tăng mà toan giết một bậc anh hùng trong thiên hạ.

Ma Vương Hỗn Thủy và chúng tặc giật mình không hiểu người mới đến là ai mà lợi hại như vậy. Cả bọn định thần nhìn kỹ lại, nhưng không ai nhận ra Công Tôn đại sư cả.

Công Tôn thấy năm luồng tử quang vẫn cứ vây chặc mình liền hét to lên :

- Hẳn khoan cho ta nói rồi sẽ giao đấu cũng chưa muộn.

Ma Vương Hỗn Thủy tánh nóng như lửa có khi nào chịu cho kẻ địch đến thuyết mình, hắn quát mắng :

- Tên khốn nạn kia. Muốn chết thì lão sư cho mày chết luôn thể.

Nói xong ông thúc kiếm quang vây chặc quanh người Công Tôn đại sư và Xuyên Vân Yến Khách như vách sắt tường đồng.

Công Tôn biết khó giảng hòa được, ông đành phải cự địch liền bảo Xuyên Vân Yến Khách :

- Xuyên Vân đại huynh nên thu Dương Quang kiếm về cho mau kẻo bị hại. Đệ sẽ cho bọn chúng biết tay một phen.

Nóí xong Công Tôn đại sư phóng thanh Ngũ Lôi thần kiếm lên. Mọt tiếng nổ vang trời chuyển đất nổi lên, một vầng hắc khí như một vầng đen lớn bay vút lên xô bật năm luồng tử quang lên cao, tiếng kiếm chạm vào nhau ngân lên nghe rùng rợn ghê hồn.

Xuyên Vân Yến Khách tưởng đâu mình sẽ chết về tay Ma Vương Hỗn Thủy, nhưng thình lình có người đến giúp như vậy ông vui mừng khôn kể. Đến khi thấy kiếm quang người ấy phóng lên ghê gớm vô cùng, thanh Dương Quang kiếm bị đà gíó hút theo như sắt tan ra, vội vàng thu về và kinh hồn tự nhủ: “Người này là ai. mà tài tình ghê gớm như vậy. Sao lại gọi ta bằng đại huynh và xưng là đệ. Việc này thật quái lạ”.

Nghĩ vậy ông nép sau Công Tôn đại sư và trông sự thế.

Ma Vương Hỗn Thủy thấy năm luồng tử quang của mình như sắp tan đi, ông thất kinh không biết kẻ địch là hạng người nào mà tài nghệ vô cùng ghê gớm như vậy. Ông vận khí Thiên Cương thôi thúc năm luồng tử quang để chống lại thì ầm ầm tiếng nổ như tan trời lở đất, luồng hắc khí đánh vỡ tan mấy luồng tử quang như tro bụi.

Ma Vương Hỗn Thủy kinh hồn khiếp hãi, ông không ngờ trên đời có kẻ giỏi như vậy, thật là thế gian hiếm thấy. Lúc đó vầng hắc khí nổ ầm ầm trên không rồi to rộng vô cùng sa xuống ngay đầu ông.

Ma Vương Hỗn Thủy không đám chần chờ vội hé miệng phun ra ba luồng thanh quang cực kỳ to lớn, lòe hào quang rực rỡ cản luồng hắc khí lại.

Công Tôn đại sư thấy ba luồng thanh quang này vô cùng ghê gớm chứ không tầm thường như năm luồng tử quang vừa rồi, ông liệu khó hơn vì lão Ma Vương hãy còn vị sư huynh bên ngoài mà Công Tôn thầm đoán lão kia tài nghệ còn ghê gớm nữa, liền bảo Xuyên Vân Yến Khách :

- Xuyên Vân đại huynh mau mau rời khỏi nơi này. Đệ ở lại một mình là đủ rồi.

Nói xong ông vận khí Thiên Cương thổi vào luồng hắc khí tức thì thanh Ngũ Lôi thần kiếm nổ ầm ầm như sấm chuyển đè bẹp ba luồng thanh quang của Ma Vương Hỗn Thủy và đánh tan đi mất một luồng.

Xuyên Vân Yến Khách biết mình ở lại cũng vô ích nên hỏi nhanh :

- Tôn ông là ai?

Công Tôn nói mau :

- Đệ là hàng em của đại huynh. Sau này sẽ hay.

Nói xong người dùng sức mạnh thúc kiếm đánh tan hai luồng thanh quang của kẻ địch.

Ma Vương Hỗn Thủy hồn siêu phách lạc, hắn gầm lên một tiếng uất ức và trong lỗ mũi hắn hai luồng thanh quang khác bay ra lòe hào quang sáng rực cả một góc trời cản luồng hắc khí lại, khí thế thật kinh hồn.

Công Tôn không dám khinh thường, ông biết hai luồng kiếm này là trong nội tâm của Ma Vương phóng ra, đấy là hắn dùng hết tài lực. Ông bèn vận khí phóng thanh Ngũ Lõi đánh lại thật dữ dội.

Ngũ Sơn lão quái đứng bên ngoài ngẩn ngơ với kẻ mới đến vì không biết kẻ ấy là ai mà tài tình siêu việt như vậy. Ma Vương Hỗn Thủy là tay kiệt liệt trong đời mà còn phải khiếp hãi thay.

Tình thế không thể dừng được, Ngũ Sơn lão quái nhảy tới và nạt lớn :

- Tên vô danh kia, hãy xem Ngũ Sơn lão quái lấy đầu mi đây.

Nói xong từ trên mí mắt của lão quái tia ra hai luồng bạch quang như sợi chỉ, nhưng khi lên không thì nó lớn rộng không biết bao nhiêu, ầm ầm lên thành một vùng bạch khí như muốn át hết cả luồng hắc khí.

Công Tôn đại sư thấy Ngủ Lôi thần kiếm không vùng vẫy được, người nổi giận nghĩ thầm: “Ngũ Lôi thần kiếm của ta không thắng nổi hai vị cao tăng này thì ta làm sao chiếm địa vị tột cùng của kiếm thuật. Ta phải hiển lộng thần kiếm đánh bọn chúng tơi bời một phen cho anh hùng trong thiên hạ phải khiếp phục”.

Nghĩ vậy Công Tôn đại sư ngửa mặt lên không vận khí Đan Điền và bước đến hai mươi bốn bước, tay bắt quyết Ngũ Lôi thổi phù vào luồng hắc khí vội quát lên :

- Kiếm thần sao không diệt kẻ địch, còn đợi chừng nào.

Lạ thay luồng hắc khí bị luồng thanh quang và bạch quang vây phủ tưởng không vùng vẫy được nào ngờ khi Công Tôn quát lên như vậy tức thì nó to lớn thêm ra và nổ ầm ầm như sấm chớp như lửa điện lòe lên khí nóng bay ra mấy dặm.

Trong phut chốc Ngũ Lôi thần kiếm đè bẹp hai luồng kiếm kia và sắp phá tan tành đi.

Đến bây giờ Ngũ Sơn lão quái, Ma Vương Hỗn Thủy mới biết sợ cho tánh mạng. Ngũ Sơn lão quái không dám chậm trễ liền phóng thêm một đạo kiếm cuối cùng lên.

Thật kinh hồn cho đạo pháp của vị cao tăng ấy. Luồng kiếm ấy lão ít khi dùng.

Ngũ Lôi thần kiếm tuy lợi hại phi thường, nhưng Công Tôn chưa đủ sức điều khiển nó, vả lại người mới luyện nên, chưa quen cách phóng ra và những kinh nghiệm khi chinh chiến với kẻ ghê gớm nên không lấn áp được Ngũ Sơn lão quái.

Bây giờ lão quái mới hiển lộng thần uy, lão quay mình một vòng tức thì lãnh khí bay ra ào rào như xô ngã được Công Tôn. Hắn giữ quyết và dùng Chưởng Tâm Lôi đánh ầm ầm như sấm xuống đầu Công Tôn.

Công Tôn luyện được Ngũ Lôi thần kiếm là nhờ may mắn được đức Thái Hư Chân Quân ban cho tập Bí Thư Tiên Kiếm. Nhờ vậy ông mới ngang nhiên kháng cự với những kẻ trên tài sư phụ ông, nhưng so về tài quyền thuật tối điệu, phép phản phong vận khí và pháp Chưởng Tâm Lôi thì nào ông có bằng ai.

Vì vậy nên khi bị kẻ địch xoay về phía ấy tấn công ông là Công Tôn không địch lại. Ông vội xoay Ngũ Lôi thần kiếm về bảo vệ mình chứ không còn dám phóng kiếm tung hoành nữa.

Ngũ Sơn lão quái là một vị cao tăng đạo pháp đến bậc cao diệu nên không nhận thấy chỗ đó.

Ông thấy lối tiến thoái của Công Tôn không phải là tay siêu việt. Tài nghệ ấy đối với ông chỉ là trò trẻ, nhưng ông không hiểu sao Công Tôn lại có tài phóng kiếm ghê gớm như vậy...

Giá trong tay ông có thanh báu kiếm ấy thì ai mà địch nổi.

Nghĩ vậy ông dùng hết bản lĩnh để hạ Công Tôn.

Ông vẫy tay một cái tức thì ba luồng tiêu quang bay vèo đến yết hầu Công Tôn, nhưng may mà Ngũ Lôi thần kiếm bao bọc quanh người Công Tôn như vách sắt tường đồng nên người mới khỏi nạn.

Công Tôn thấy hai vị cao tăng dùng đến ám khí, phép phản phong và Chưởng Tâm Lôi là ông biết nguy. Ông liền lộng hết tuyệt kỹ bắt quyết Ngũ Lôi thần kiếm to rộng ra như một bức tường dài chắn ngang mình rồi đánh rạt kẻ địch về một bên và thu kiếm lại chạy như bay biến.

Ngũ Sơn lão quái và Ma Vương Hỗn Thủy không dám đuổi theo, cả hai quay nhìn lại thấy Cổ Đầu Tăng và Thần Phong Tử đứng chết trân như tượng đồng.

Bây giờ lão quái tăng mới lên tiếng :

- Hai hiền diệt sau đứng như vậy. Kẻ kia bỏ chạy rồi.

Cổ Đầu Tăng lạ lùng nói :

- Kính thưa nhị vị sư phụ. Tên vô danh này chưa hề có trong làng võ thuật ở nước đệ tử. Không biết nó là ai ở đâu xuất hiện mà tài nghệ nó ghê gớm như vậy. May nhờ nhị vị sư phụ trừng trị nó. Nếu không thì lũ đệ tử tất phải chết về tay nó.

Ma Vương Hỗn Thủy lắc đầu nói :

- Ta xem tên này tài nghệ còn non lắm, mà sao nó lấy đâu được thanh kiếm ghê gớm như vậy. Ta tưởng trên đời này không còn thanh kiếm nào báu hơn nữa. Hay là..

Vị quái tăng nói đến đây rồi không nói nữa.

Còn Ngũ Sơn lão quái cũng nhìn Ma Vương Hỗn Thủy như tán đồng lời nói ấy.

Cổ Đầu Tăng và Thần Phong Tử không hiểu hai người muốn nói gì nhưng không tiện hỏi nên đành im lặng.

Thế là cả bọn quái tặc đành nuốt hận bỏ đi, mang theo sụ kinh hồn vỡ mật không còn dám dương dương tự đắc nữa.

Nhắc lại Công Tôn đại sư bỏ chạy đi, người ngại bọn kia đuổi theo nên dùng kiếm bay nhanh như gió cuốn.

Nửa giờ sau người vượt qua không biết bao nhiêu rừng núi, đến lúc quay nhìn lại không thấy ai nên người mới hạ xuống đất thì thấy trời đang đã gần tối rồi.

Người nhìn quanh thì thấy chỗ mình đứng là một hòn núi hoang vu bên cạnh núi là một hồ rộng mênh mông nhưng không một bóng thuyền nào qua lại..

Công Tôn còn đang nghĩ ngợi tại sao vùng này đẹp đẽ như thế này mà dân cư không có, ông ra mé hồ để rửa mặt thì bỗng nhiên dưới mặt hồ muôn cây sóng nổi lên, nước bắn tung lên như có vạn cơn vũ bão.

Vừa lúc ấy một hơi tanh hôi lạ thường bay đến và nước hồ bỗng bắn lên cao tia thành luồng lên không và úp chụp xuống mình ông.

Công Tôn đại sư bỗng thấy mình lâm vào tình trạng ấy ông giật mình kinh sợ vội dùng phản phong đánh rạt những vòi nước cuốn mình đi nơi khắc, nhưng muôn vạn tia nước khác lại bay đến ào ào như đem cả hồ nước mênh mông đổ xuống đầu ông, phép phản phong của ông không chống nổi.

Công Tôn kinh hãi, ông độ chừng dưới hồ có loài thủy quái nào ghê gớm gây ra phong ba như thế.

Ông liệu sức mình khó chống liền dùng thuật phi đằng nhảy ngay lên chỏm núi thì nghe xa xa chiêng trống ầm ầm, xung quanh vùng hồ nước đèn lửa sáng rực...

Ông độ chừng loài thủy quái hành hung nên dân chúng ở đây đốt lửa để dọa chúng và đánh cồng la chiên trống cho chúng sợ.

Công Tôn nổi giận nghĩ thầm: “Hồ đẹp thế này mà không thấy người lai vãng, dân chúng phải di cư xa bờ hồ như vậy là tại loài thủy quái này. Ta phải trừ bỏ nó cứu giúp dân lành mới được”.

Ông dùng phép phản phong đánh xuống bờ như chọc giận loài thủy quái cho chúng nổi lên vì ông biết chúng ở dưới nước thì ghê gớm lắm.

Nếu chúng lên bờ còn có cơ trừ được vi mình thấy rõ nó.

Quả đủng như ý nghĩ của Công Tôn, ông làm như thế tức thì con mãng xà to lớn nổi lên khỏi một nước và quăng mình đến phía ông nhanh như chớp.

Nó đi đến đâu cây cối ngã rạp cả vì sức tàn phá ghê gớm của nó.

Công Tôi nhìn thân hình to lớn của con mãng xà, ông kinh hồn lẩm bẩm :

- Loài thủy quái to lớn thế kia. Thảo nào nó làm sóng gió to lớn như vậy.

Ông vác ngay một tảng đá thật to và nhắm đúng đầu con mãng xà ném mạnh một cái.

Con mãng xá bị đá ném trúng, nó tức giận quẩy đuôi rầm rầm tức thì cây cối gãy ra như bị bão, đá cát bay tứ tung. Nó phun khí đen như mực về phía Công Tôn đại sư và quăng mình lên như một quả núi chụp xuống đầu...

Công Tôn đại sư cả giận quát lên một tiếng, ông rút phắt thanh Ngũ Lôi thần kiếm dùng tận lực chém vút lên một phát.

Quả là một thanh kiếm báu thế gian hiểm thấy. Thanh Ngũ Lôi thần kiếm vừa ra khỏi vỏ đã bốc lên một luồng khí nóng đánh rạt cả khí độc của mãng xà và bay ào ào lên như một luồng vũ bão.

Mãng xà bị nhát kiếm ấy, nó mang thương tích nặng liền quẩy ầm ầm. Nó hăng máu nhảy dựng lên phun khí độc ra ào ào tanh bôi lạ thường.

Công Tôn vội quậy tròn thanh Ngũ Lôi quanh mình để cản độc khí thì vừa lúc ấy nước hồ bắn tung lên, một con mãng xà to lớn có phần hơn con trước nhảy lên khỏi mặt nước và phóng mình như bay đến quật Công Tôn.

Công Tôn nhảy vút lên đỉnh núi, ông biết nếu không dùng tận lực thì khó mong toàn thân được. Ông vội phóng thanh Ngũ Lôi thần kiếm lên không, tức thì tiếng nổ ầm ầm như sấm dậy, một luồng hắc khí bay ào xuống khí thế vô cùng dữ dội.

Mãng xà là thứ sống lâu năm nên nó tinh khôn lạ thường, thấy Ngũ Lôi thần kiếm chúng phóng mình xuống hồ nhanh như tên.

Công Tôn bắt quyết Ngũ Lôi và quát to :

- Thần kiếm sao không trổ uy còn đợi chừng nào.

Một tiếng nổ vang trời chuyển đất, thanh Ngu Lôi bay ào xuống chém phăng mãng xà đứt làm hai khúc. Chúng vùng vẫy ầm ầm làm cây cối ngả nghiêng, đá cát bay mù mịt.

Công Tôn quay kiếm chém lần nữa thì mãng xà đứt hẳn đầu ra, khúc mình nó lăn lộn một lúc mới nằm im hẳn.

Bấy giờ Công Tôn thở phù một tiếng, ông thu kiếm về, vuốt mồ hôi trán và dùng thuật phi hành tiến về phía có ánh đuốc sáng trời.

Thấy Công Tôn đi đến tráng đinh trong xóm vung dao gậy ra thét lớn :

- Ai đấy? Đứng lại ngay!

Công Tôn dừng lại vái chào mọi người.

Thiên hạ nhìn chằm chập vòo Công Tôn như sợ hãi.

Bây giờ Công Tôn đại sư mới lên tiếng :

- Thưa quý vị. Tôi từ ở xa đến đã vì quý vị ở thôn này mà trừ bỏ loài thủy quái. Hiện nay xác nó còn bỏ lại nơi chân núi bên bờ hồ kia.

Mọi người chú mắt nhìn ông như không tin lời ấy.

Một tráng sĩ có vẻ khỏe mạnh bước đến trước mặt Công Tôn và nói :

- Ngài đã vì thôn trang mà trừ bỏ loài thủy quái, chúng tôi cảm đội vô ngần. Nhưng chẳng hay ngài có trừ nó chắc không?

Công Tôn mỉm cười nói :

- Các ngài không tin cứ đến chân núi kia thì rõ.

Mọi người le lưỡi lắc đầu không ai dám đi cả.

Công Tôn thấy tình thế ấy ông bật buồn cười liền chạy bay đến chân núi lôi một thân mãng xà về ném xuống sân thôn làm mọi người rú lên.

Khi thấy mãng xà quả thật đứt đoạn người ta mới dám đến gần xem. Các bô lão trong thôn chạy đến trước Công Tôn đại sư vái dài, kính cẩn thưa :

- Đa tạ lão anh hùng ra tay cứu giúp thôn trang chúng tôi. Chúng tôi đội ơn đức ngài vô cùng. Xin ngài vui lòng về tệ trang dùng với lão phu chén rượu nhạt.

Công Tôn đói khát nên ông nhận lời ngay.

Thế là một lúc sau Công Tôn nghiễm nhiên là thượng khách của trang họ. Mọi người trong thôn nghe tin vị anh hùng trừ được loài thủy quái nên kéo đến trang trưởng xem mặt Công Tôn..

Trang trưởng bưng chén rượu mời Công Tôn và kính cẩn nói :

- Kính mời lão anh hùng uống với chúng tôi chén rượu mừng. Dân chúng trong thôn tôi đội ơn đức ngài như trời bể cao rộng.

Công Tôn hỏi :

- Mãng xà quấy nhiễu ở hồ này lâu mau rồi mà không có người trừ diệt nó.

Trang trưởng cúi đầu thưa :

- Nguyên hồ này tên hồ Bách Điệp. Xung quanh hồ toàn là cây điệp cả. Hồ là một nơi nhiều cá ngon nên dân chúng quanh vùng sống với nghề đánh cá trong hồ mà được ấm no. Nhưng từ mấy tháng nay nước hồ bỗng nhiên nổi sóng ầm ầm, nhận đắm thuyền thương hồ và làm mất tích mấy chục thuyền chài cá, khiến dân chúng không dám léo hánh đến hồ Bách Điệp nữa. Nhưng nào đã được yên, loài thủy quái lại thỉnh thoảng lên bờ hồ và làm cây cối nhà của gần hồ tan tành, bắt người và thú vật mang đi cả.

Tráng đinh vì sợ cho dân chúng trong thôn, nên mỗi khi mãng xà làm nổi sóng để lên bờ là họ đốt đuốc sáng lòe và đánh chiên trống hò reo ầm lên cho mãng xà không đến được.

Các vị hiệp sĩ nhiều vị đi ngang đây đã có đến khu trừ thủy quái, nhưng đều bị nó giết cả. Không một ai đi mà về được.

Nay Công Tôn trừ được mối hại ấy trách nào mà dân chúng không vui mừng sung sướng.

Trang trưởng thay mặt dân chúng tiếp đãi ông. Còn dân chúng mở hội ăn mừng. Họ rủ nhau ra kéo xác mãng xà về làm thịt để đánh chén trả thù nó đã làm hại bao nhiều dân lành vô phúc.

Thế là từ đó thôn Bách Điệp và hồ Bách Điệp được yên ổn. Dân lành lại vui vẻ làm ăn như xưa.

Ai ai cũng ca tụng công đức của Công Tôn đại sư như trời bể.

Chương 8: Tuyết Hoa Nương lâm vào hắc điếm

Nhắc lại Thanh Y cùng Tuyết Hoa và Hạc nhi từ lúc rời nhà lão tiều tại rừng Bách Điển, cả ba dùng thuật phi hành đi như bay biến vì sợ Cổ Đầu Tăng còn trở lại tìm thì nguy.

Mờ sáng hôm ấy, cả ba đến một vùng rừng núi âm u, không nhà cửa ai cả.

Tuyết Hoa và mọi người mỏi mệt nên cùng nhau tìm một chỗ nghỉ tạm rồi sẽ đi, nhưng tìm mãi mà không gặp nơi nào có thể ngả lưng được.

Cả ba còn đang loay hoay tìm kiếm bỗng Tuyết Hoa nghe văng vắng có tiếng chuông chùa, nàng khẽ bảo hai người :

- Dường như có tiếng chuông chùa đại huynh ạ! Ta tìm đến nơi ấy là có nơi tạm trú rồi.

Thanh Y nhìn nàng và đáp :

- Có ai dám lập chùa trong khu rừng này, nếu không là bậc chân tu khổ hạnh thì cũng là loài ác tăng như ta đã gặp.

Hạc nhi mệt mỏi quá nhiều nên cậu bàn liều mạng :

- Dù có ác tăng cũng không đáng sợ. Ta những ba người kia mà.

Thanh Y lừ mắt, nói :

- Sư đệ chớ cậy mình. Ta bao năm lăn lộn trên chốn giang hồ mà còn không dám coi thường việc nhỏ thay, huống chi là khoe khoang tụ phụ. Những kẻ khoe khoang xem thường thiên hạ chỉ chết vô ích mà thôi.

Tuyết Hoa cũng tán thành lời Thanh Y, nàng nói :

- Đúng đấy, dù sao thì chúng ta cũng cần phải cẩn thận.

* * * * *

Vào đến chùa, Tuyết Hoa và Hạc nhi liền lăn ra ngủ ngay. Còn Thanh Y thì mãi suy nghĩ miên man....

Từ ngày hạ thế với sư phụ, mang kiếm ra đời làm việc nghĩa đến nay, Thanh Y nào dám nghĩ việc sung sướng cho mình mà quên việc nghĩa chung của thiên hạ.

Tuyết Hoa vẫn mê man trong giấc điệp, khiến Thanh Y bồi hồi thương cảm cho số phận nàng. Chàng cảm thương nàng là gái tài nghệ không được cao diệu lắm mà phải trả thù kẻ giết cha ông, phải trừ bỏ kẻ thù tài trí trên cả cha ông nàng.

Thanh Y thầm lo cho sanh mạng của Tuyết Hoa. Chàng định sẽ giúp đỡ nàng, nhưng rồi chăng thất vọng vì tài sức mình có lẽ con thua kém nàng một bậc.

Thanh Y buồn lắm. Chàng quyết định tìm nơi nào yên tĩnh để đọc thuộc tập Bí Thư Tiên Kiếm và theo phép ấy mà luyện kiếm để sau này có thể giúp ích cho đời được.

Nếu tài ba chàng cứ một mực thế này thì chàng làm nên trò trống gì đâu..

Thanh Y còn đang nghĩ ngợi thì bỗng một con hổ trắng to lớn từ trong bụi rậm xông ra và nhảy đến chụp Tuyết Hoa.

Kinh hồn mất vía Thanh Y lật đật lấy ba mũi tiêu ném vút vào đầu hổ và nhảy đến ôm sốc Tuyết Hoa vào lòng, vút lên một ngọn cây to để tránh.

Tuyết Hoa giật mình tỉnh dậy, nàng thẹn đỏ mặt khi thấy mình nằm trong lòng Thanh Y.

Bạch hổ vồ trượt mồi nó tức giận gầm lên một tiếng nhảy vút đến va đầu vào thân cây khiến cây cổ thụ to lớn như vậy mà phải ngã đổ.

Thanh Y thất kinh chàng không ngờ con hổ ghê gớm như vậy, mấy mũi tiêu đã không làm gì được nó mà thân cây to lớn như vậy cũng bị nó làm ngã luôn.

Chàng xốc Tuyết Hoa và nhảy tránh sang cây khác. Hổ lại nhảy đến dùng đầu đánh ngã cây, Thanh Y lại phải cắp Tuyết Hoa sang cây khác nữa.

Cứ như thế trong một lúc chàng đã mệt nhoài mà hổ vẫn gầm thét nhảy đến chụp mãi không thôi.

Tuyết Hoa lúc ấy đã tỉnh hẳn rồi, nàng bảo Thanh Y :

- Xin đại huynh để tiểu muội xuống. Chúng ta hiệp sức cho nó một trận xem sao?

Thấy nàng đã tỉnh hẳn, Thanh Y để nàng xuống và lấy ra ba mũi tiêu nhắm đúng giữa đỉnh đầu hổ ném thật mạnh.

Bạch hổ là con vật sống rất lâu trong rừng núi nên nó khôn ngoan, lanh lẹ dị thường, nó nhảy tránh nơi khác và nhảy đến tát ngả thân cây mà Thanh Y đứng.

Tuyết Hoa nhân lúc hổ đưa chân há miệng gầm thét nàng rút mấy mũi Mai Hoa thần trâm ném vút vào nách hổ và miệng.

Tài ném Mai Hoa thần trâm của họ Vạn quả nhiên thế gian hiếm thấy. Chỉ thấy mấy luồng hắc quang lòe lên thì hổ rống lên một tiếng ghê hồn. Nó lồng lộn lên vì bị Mai Hoa thần trâm ném phải.

Thanh Y khiếp phục tài ném Mai Hoa thần trâm của Tuyết Hoa, chàng buột miệng khen :

- Quả thật tiếng đồn không sai. Tài ném Mai Hoa thần trâm của họ Vạn quả nhiên vô địch trong đời.

Bạch hổ gầm thét nhảy vụt lên cao chụp Tuyết Hoa. Tuyết Hoa giật mình không ngờ sức nó nhảy cao đến thế nàng rút thanh Bạch Lân và vung lên nhắm đỉnh đầu hổ chém một nhát.

Hổ giơ tay tát thanh kiếm lộn rơi xuống đất và cắn vào ngực nàng.

Tuyết Hoa vội nhảy để tránh thì hổ nhanh như luồng gió nhảy theo nàng.

Vừa sợ vừa giạn, Tuyết Hoa chuyển hết thần lực phóng chân lên đá mạnh vào ngực hổ, tưởng đâu nó đã lộn nhào, nhưng nó vẫn như không đưa hai chân trước chụp vào ngực nàng.

Tuyết Hoa kinh hãi vội nhảy lùi lại để tránh thì hổ nhảy vèo theo khiến nàng luống cuống.

Trước tình thế ấy Thanh Y đâm liều nhảy vụt xuống chắn ngang trước mặt Tuyết Hoa và vung thanh Thủy Thư dùng hết sức chém một nhát.

Một luồng bạch quang ào ào bay đến đầu hổ, nó tinh khôn biết gặp khí giới lợi hại liền cúi rạp mình xuống để tránh và ngoạm vào tay trái của chàng.

Đau đớn như đứt ruột, Thanh Y vận nội ngoại thần công lên để chịu và dùng hết tâm lực bình sanh đâm lưỡi Thủy Thư vào ức hổ.

Hổ bị thương nó đâm liều ngoạm chặt tay chàng, hai chân bấu xé ngực chàng dữ dội.

Thanh Y chuyển thần công lên chịu đựng và liều chết đâm suốt lưỡi Thủy Thư vào ức cọp và ngoáy qua lại.

Tuyết Hoa trước tình cảnh ấy nàng kinh hồn khiếp hãi và cảm phục can trường của Thanh Y dám liều mạng cứu nàng thoát chết. Nàng đâm suốt thanh Bạch Lân vào bụng cọp và chuyển thần lực chém vút xuống cổ nó.

Sau mười phát kiếm hổ mới hết phương vùng vẫy. Lúc bây giờ Thanh Y mới rút được tay ra khỏi miệng hổ thì chàng mệt ngất nên ngã quay xuống đất, lưỡi Thủy Thư hãy còn trong ức hổ.

Tuyết Hoa kinh hồn, nàng phục xuống bên chàng thì thấy cánh tay trái chàng đứt thịt ra máu chảy đỏ cả ngực chàng rách tét vì bị hổ quào, còn áo chàng tơi tả.

Tuyết Hoa đá xác hổ qua một bên và phục xuống bên chàng nước mắt ràn rụa vì cảm động, nàng nói :

- Đại huynh liều thân vì tiểu muội. Suốt đời tiểu muội sẽ làm thân trâu ngựa để đáp đền.

Thanh Y mỉm cười, tuy nét mặt chàng xanh lại vì mất máu và quá mệt.

Tuyết Hoa ôm xốc chàng lên chạy bay đến bờ suối lấy nước rửa vết thương và xé áo băng bó cho chàng, định sẽ mang chàng đi tìm nơi cứu chữa.

Nàng vô cùng lo lắng không hiểu sao mà Hạc nhi chưa về. Bấy giờ dù nàng có đem Thanh Y đi cũng không biết đi đâu, vì xa khu rừng này thì nàng đói lả mà ngã dọc đường mất.

Bấy giờ Thanh Y mệt ngất, chàng nằm im như một xác chết trong lòng Tuyết Hoa. Máu chàng nhuộm ướt cả áo nàng.

Bỗng Tuyết Hoa sực nhớ lại mình có mang theo linh đan liền lấy vài viên nhai nhỏ và mớm cho Thanh Y.

Trong cơn cấp bách để cứu mạng một kẻ vì mình mà hy sinh, Tuyết Hoa quên cả thẹn. Vả lại nàng là bậc cân quắc anh thư nên nàng không tị hiềm nghi nào mà để cho một kẻ như Thanh Y bị nguy.

Nhờ linh đan mà Thanh Y dần dần tỉnh lại, chàng thấy mình trong lòng Tuyết Hoa và nàng mớm thuốc cho mình nên cảm động vô cùng. Chàng nghẹn ngào nói :

- Đa tạ hiệp nữ hết lòng cứu giúp, Thanh Y này suốt đời thề ghi dạ.

Hai người nhìn nhau lòng cảm động bồi hồi. Tuyết Hoa rơi nước mắt nói :

- Ơn đại huynh ngàn ngày tiểu muội dù nát thân để đền đáp huynh cũng chưa hết.

Thanh Y mệt quá, chàng bảo Tuyết Hoa :

- Hạc nhi đi lâu về quá. Tôi chắc nó gặp sự gì không may rồi. Âu là ta nên rời khỏi nơi đây kẻo có việc gì xảy ra thì nguy mất. Chúng ta bị trọng thương lại đói khát dường này làm sao chống lại được nếu kẻ dữ kéo đến.

Tuyết Hoa chưa biết định làm sao, nàng còn ngần ngừ thì Thanh Y nói :

- Hay là cô nương để tôi nằm đây, còn cô nương đi thám thính xem Hạc nhi ra sao?

Tuyết Hoa lắc đầu nói :

- Tiểu muội không thể nào đi được. Đại huynh nằm đây nhỡ thú dữ đến thì nguy lắm. Từ ngày mang kiếm ra đời tôi chưa hề bị thương như vầy. Con Bạch hổ vừa rồi là vật linh đã sống không biết bao nhiêu năm nên nó lợi hại khác thường.

Thanh Y và Tuyết Hoa còn đang chưa biết tiến thoái ra sao thì bỗng Tuyết Hoa nói mau :

- Có sự gì lạ đại huynh ạ! Có mùi tanh lắm. Hay là hổ đến nữa chăng?

Tuyết Hoa nhìn quanh rồi rút một nắm Mai Hoa thần trâm cầm sẵn trong tay.

Nàng kinh sợ khi thấy một con bạch hổ khác đang từ từ tiến lại phía xác con hổ kia. Nó vừa đi vừa hầm hừ thật ghê rợn!

Nhân lúc nó bất ngờ Tuyết Hoa ném vút mấy mũi Mai Hoa thần trâm vào mắt nó và ôm xốc Thanh Y lên nhảy vút lên một nhánh cây to gần đấy.

Bạch hổ là giống hổ linh nhưng vô tình không làm sao tránh được Mai Hoa thần trâm. Nó nhảy lăn lộn chạm mình vào thân cây, làm cây cối ngã rạp cả.

Tuyết Hoa thấy hổ đã mù mắt nàng cả mừng vì nếu nó còn sáng mắt như thường thì tánh mạng nàng và Thanh Y khó bảo toàn được.

Nàng không dám nhảy xuống hạ độc thủ nó mà chỉ nép mình trên cây xem nó tàn phá cây cối trong rừng.

Thanh Y lắc đầu, chàng khiếp cho sức mạnh vô cùng của giống bạch hổ thì vừa lúc ấy từ xá một luồng gió bay ào ào đến và có tiếng quát như sấm :

- Thằng bé con. Ta quyết theo mi đến cuối trời.

Vừa lúc đó Hạc nhi bay vèo đến, cậu cũng quát mắng lại :

- Thằng khốn nạn ỷ đông hiếp yếu? Đến đây ta quyết cùng mi một phen mất còn.

Cậu nhảy xuống đất thủ kiếm thì một đại hán râu xồm nhảy xuống theo vung ngọc thước thành một đạo hào quang đánh vút xuống đầu cậu.

Thoạt trông thấy đại hán, Thanh Y cả sợ kêu khẽ :

- Trời! Thằng Thiết Đầu Tử. Hạc nhi và lũ ta nguy mất.

Tuyết Hoa nghe đến tên Thiết Đầu Tử nàng cũng hơi gờm vì nghe tiếng hắn là tay kiệt liệt bên hàng ác tặc.

Nàng nhủ thầm: “Thật ta cùng đường. Đói khát mệt mỏi mà phải đai trên lưng một người bị thương làm tao chống được tên ác tặc ghê gớm lừng danh chốn giang hồ”.

Còn Hạc nhi mới đỡ được vài cây ngọc thước thì lưỡi kiếm cậu gãy làm hai. Cậu thất kinh toan chạy thì cây ngọc thước như một luồng hào quang đánh xuống đầu.

Tuyết Hoa kinh hồn nàng không nỡ để cho Hạc nhi bị thế hiểm ấy nên vung thanh Bạch Lân nhảy xuống dùng tận lực gạt mạnh ngọc thước. Thiết Đầu Tử tưởng đâu kết quả được tính mạng của Hạc nhi nào ngờ có kẻ khác cản trở. Hắn nhìn và quát to lên :

- Tuyết Hoa Nương, Thanh Y. Phen này bọn bây có chạy lên trời cũng không thoát tay ta.

Nói xong hắn phóng chân đá ngã Hạc nhi té nhào vào xác hổ và phóng ngọc thước lên không hóa thành một luồng thanh quang đánh bổ xuống đầu Tuyết Hoa và Thanh Y khí thế vô cùng ghê gớm.

Thanh Y và Tuyết Hoa rú lên và chỉ còn nhắm mắt chờ chết...

Hạc nhi đồng tử bị Thiết Đầu Tử đá ngã bên xác hổ, cậu kinh hồn thấy sư huynh và Tuyết Hoa bị nguy với luồng thanh quang ghê gớm của Thiết Đầu Tử. Cậu không biết làm sao, bỗng trông thấy chuôi thanh Thủy Thư trong yết hầu hổ.

Hạc nhi mừng rú lên cậu vội rút ra và đảo bộ Thất Tinh phóng thanh Thủy Thư lên tức thì tiếng kêu như lụa xé, một luồng bạch quang to rộng bay ào lên đánh giạt luồng thanh quang của Thiết Đầu Tử đi nơi khác.

Hạc nhi có báu kiếm trong tay nên cậu bình tĩnh quát to lên :

- Tên ác tặc mi đến ngày tận số mới gặp tổ mi đây. Cố mà giữ lấy đầu.

Nói xong cậu vận khí Thiên Cương thôi thúc luồng kiếm đánh thật dữ.

Ngọc thước của Thiết Đầu Tử tuy là báu, nhưng làm sao địch nổi với Thủy Thư thần kiếm là báu vật trấn động phòng thân của Công Tôn đại sư. Hắn kinh hoảng không biết cậu ta phóng kiếm gì mà lợi hại vậy, khi thấy Hạc nhi múa tay thét mắng mình thì hắn đâm liều đĩều khiển ngọc thước đánh lại.

Hạc nhi cả giận thúc kiếm đánh thật dữ và quát to :

- Tên khốn nạn, xem thần kiếm ta chém đầu mi.

Lần này Thiết Đầu Tử hoảng sợ, hắn lo ngọc thước bị tan toan thâu về để chạy thì một tiếng nổ vang trời rung chuyển cả rừng núi, luồng thanh quang tắt phụt đi. Ngọc thước của Thiết Đầu Tử tan tành như tro bụi.

Lẹ như gió luồng bạch quang chém xả xuống đầu hắn như chớp nhoáng. Thiết Đầu Tử hoảng sợ vội ngửa mặt lên trời nhả ra một luồng thanh quang cự lại.

Luồng thanh quang có phần dữ dội hơn ngọc thước gấp bội nên cự nổi với Thủy Thư kiếm một lúc lâu. Hạc nhi cáu tiết đem hết mánh khóe sở trường mà sư phụ cậu chỉ bảo để đàn áp Thiết Đầu Tử nhưng vô hiệu quả. Cậu có ý sợ thầm.

Giá Công Tôn điều khiển Thủy Thư kiếm thì Thiết Đầu Tử tài nào chống nổi, nhưng Hạc nhi tài nghệ chỉ vào hàng học trò hắn, cậu nhờ có báu kiếm của thầy mới ngang nhiên đương cự với Thiết Đầu Tử bao nhiêu lâu. Nếu không cậu đã chạy mất rồi.

Tuyết Hoa thoát chết, nàng vui mừng khi thấy Hạc nhi đánh kẻ địch tơi bời nhưng khi nàng thấy cậu đã nao núng liền lấy ba mũi Mai Hoa thần trâm và quát to :

- Ác tặc xem Mai Hoa của ta.

Nàng ném vút một mũi vào mặt hắn.

Thiết Đầu Tử vốn sợ Mai Hoa thần trâm của họ Vạn nên nghe nàng quát vội cúi đầu né tránh thì Tuyết Hoa ném luôn hai mũi nữa vào lưng hắn.

Bị thương Thiết Đầu Tử hoảng sợ, hắn vội thu kiếm về dùng kiếm độn chạy trốn.Hạc nhi không làm gì được hắn nên cậu đành hậm hực nhìn theo. Bây giờ cậu mới để ý đến con hổ nhảy văng mạng như điên cuồng nên cậu phát giận phóng thần kiếm chém đôi xác hổ và thu kiếm lại hỏi Tuyết Hoa :

- Làm sao mà sư huynh tôi bị thương tích nặng như thế hở cô nương?

Tuyết Hoa thuật mọi chuyện lại và nói :

- Bây giờ Bạch Hổ đã chết rồi. Nó thật là giống nguy hiểm vô cùng. Hai con hổ này có lẽ sống lâu đời lắm đây.

Hạc nhi nhìn hai xác Bạch Hổ và nóí :

- Đúng thế cô nương ạ! Trên động của thầy tôi ngày xưa cũng có một con hổ sống lâu đời lắm, nhưng không được trắng tinh như con này. May mà ta thắng được nó thì những ai qua khu rừng này khỏi phải nguy hiểm.

Tuyết Hoa hỏi cậu đồng tử :

- Tiểu đồng tử tìm chùa ấy ra sao mà gây sự với tên đó.

Hạc nhi đáp :

- Tôi đến chùa thì gặp bọn ác tăng ma tặc đang bàn định nhau làm những việc bất chánh, nên hiển lộng thần thông đánh cho chúng một mẻ thất điên bát đảo. Sau vì có tên khi nãy ra tiếp chiến nên tôi mới chạy vì nó có kiếm quang. Bây giờ ta làm sao ra khỏi khu rừng này không thì nguy mất.

Hạc nhi đồng từ nhìn xác hổ rồi nói :

- Ta đang đói tại sao không cắt thịt hổ nướng ăn. Khi no ta sẽ chạy đi cũng chưa muộn kia mà.

Tuyết Hoa nhìn thấy Thanh Y mê man trên vai mình, nàng nói :

- Đại sư huynh đồng tử bị thương nặng nên mê man thế này. Ta ở đây lâu không tiện.

Hạc nhi lục trong túi áo Thanh Y lấy ra hai viên linh đan, bóp vụn ra rồi bỏ vào mồm chàng.

Thật vô cùng linh điệu, chỉ trong một chốc linh đan thấm vào người Thanh Y, làm chàng tỉnh dậy. Vết thương không đau nhức nữa.

Chàng bảo Tuyết Hoa đặt mình nằm xuống vì ngại nàng mệt.

Trước cảnh ấy, Hạc nhi đồng tử quay mặt chỗ khác cười lén hai người, cậu xem vẻ hai người như đôi vợ chồng vậy.

Thấy điệu bộ đồng tử như vậy, Tuyết Hoa thẹn đỏ mặt, nàng bảo cậu :

- Này tiểu đồng tử đi nướng thịt hổ để ăn. Chúng ta còn phải ra khỏi khu rừng này kẻo bọn kia kéo đến thì nguy lắm đó.

Thanh Y bảo nhỏ Tuyết Hoa :

- Tên vừa rồi là Thiết Đầu Tử, một tên ghê gớm ở phe ác tặc. Chúng theo ám trợ bọn Vạn Hoa thất quái và Khốc Tiểu Quái Sư để làm khốn dân lành và định hạ hết bọn anh hùng hiệp khách trong đời.

Tuyết Hoa giật mình kinh sợ, nói :

- Nếu thế bọn ta nguy mất.

Thanh Y nói thêm :

- Hắn là tay nguy hiểm lắm, có lần tôi bị khốn vì hắn tại Hoàng Hoa thôn.

Tuyết Hoa nói :

- Nếu không nhờ tiểu đồng tử phóng kiếm đánh hắn thì chúng ta nguy mất.

Thanh Y buồn buồn nói :

- May nhờ sư phụ trao cho thanh kiếm Thủy Thư, nếu không tôi đã nhiều lần bị nguy.

Chàng nhìn Tuyết Hoa và nói :

- Tôi nói câu này cô nương vui lòng chứ.

Tuyết Hoa vội nói ngay :

- Đại huynh đã dạy tiểu muội đâu đám chẳng tuân theo.

Thanh Y bảo nàng :

- Kẻ thù của cô nương là tay ghê gớm lắm. Tài nghệ như chúng ta khó lòng làm gì nổi hắn. Chúng ta phải tìm học thêm rồi sẽ ra mặt đối đầu với chúng. Tôi hứa sẽ vì cô nương mà tìm ra kẻ ấy.

Tuyết Hoa hỏi :

- Nếu vậy chắc đại huynh đã hiểu nó là ai?

- Tôi không biết có lẽ sư phụ tôi biết, cô nương cứ yên lòng. Tôi hứa sẽ vì cô nương mà xuất lực cùng bọn nó một phen giao đấu. Nhưng bây giờ chưa có thể được. Trong vòng ba năm nữa tôi sẽ xuất đầu lộ diện cùng chúng một phen còn mất.

Tuyết Hoa ứa nước mắt ngậm ngùi nói :

- Như thế đại huynh định đi đâu. Tiểu muội có thể nào theo đại huynh chăng?

Thanh Y lắc đầu nói :

- Cô nương theo tôi càng thêm khổ. Phen này tôi định đến nơi nào yên tịnh để rèn luyện thêm phép phóng kiếm.

Tuyết Hoa giật mình nói :

- Đại huynh có thể luyện một mình được à?

Thanh Y giấu không nói mình đang giữ tập Bí Thư Tiên Kiếm, chàng nói :

- Tôi nhờ sư phụ dạy cũng biết phép luyện kiếm, nhưng từ lâu không thực hành được. Bây giờ phải cố công rèn luyện xem sao? Vạn nhất mà có thành công được thì cũng may lắm.

Hạc nhi đánh đá nhóm lửa nướng thịt cọp đem lại cho Tuyết Hoa và Thanh Y, nhưng Thanh Y đau đớn không sao ăn được.

Còn Tuyết Hoa nuốt vài miếng cho no rồi đai Thanh Y lên lưng cùng Hạc nhi dùng thuật phi hành đi khỏi khu rừng ấy.

Nhờ nó nên Hạc nhi và Tuyết Hoa có sức trở lại. Hai người đi đến xế chiều thì đến thôn trang.

Cả hai tìm đến một nhà nọ xin vào đùm đậu.

Chủ nhà ấy thấy Tuyết Hoa mặt đẹp như ngọc, lưng đai Thanh Y, bên sườn đeo kiếm, còn Hạc nhi cốt cách khác thường liền mời vào nhà và dọn chỗ cho mọi người yên nghỉ.

Tuyết Hoa thoạt nhìn Trang chủ, nàng biết ngay người này không phải bậc tầm thường.

Đến lúc vào trang, nàng nhìn thấy trong trang bài trí rất thanh nhã tỏ ra Trang chủ là người lịch sự lắm.

Trang chủ mời nàng vào phòng riêng và đích thân săn sóc cho Thanh Y.

Hạc nhi cảm động lòng tốt của Trang chủ, cậu mến Trang chủ lạ thường..

Bây giờ Trang chủ mới lên tiếng hỏi mọi ngườí :

- Nếu tôi không lầm thì chư vị là người hiệp khách ở xa đến.

Thanh Y gượng đau đáp :

- Thưa Trang chủ, chúng tôi là người thường nhân đi qua khu rừng kia bị hổ vồ, chúng tôi không phải là hiệp khách nào cả.

Trang chủ giật mình hỏi :- Có phải quý vị gặp Bạch Hổ Thần nơi khu rừng Ác Lâu chăng?

Hạc nhi gật đầu đáp :

- Ngài nói đúng lắm. Chúng tôi gặp hai con hổ trắng ấy. Nhưng nó đã chết cả rồi.

Trang chủ vui mừng nói :

- Nếu thế quý vị đã ra ơn cho dân chúng vùng này đó. Từ lâu nay đã có biết bao nhiêu người bị hại về đôi hổ trắng ấy, nên người ta gọi nó là Bạch Hổ Thần. Không một ai dám léo hánh đến rừng Ác Lâu cả. Cho đến những vị cao tài qua đấy cũng đều bị hại. Nay liệt vị anh hùng trừ được mối hại ấy thì đỡ cho thiên hạ biết bao. Chẳng hay cao danh quý tánh liệt vị là chi xin vui lòng cho tôi được biết.

Hạc nhi không e dè, cậu trỏ tay Tuyết Hoa, rồi nói :

- Đây là Tuyết Hoa Nương cháu của lão anh hùng Vạn Thế Long. Kia là sư huynh tôi mà người đời thường gọi là Thanh Y hiệp sĩ. Còn tôi là Hạc nhi tiểu đồ của Công Tôn đại sư.

Trang chủ vui vẻ nói :

- Trong một lúc được gặp bao nhiêu vị anh hùng thế này, tôi vui sướng quá. Danh vọng của Thanh Y hiệp sĩ đời nay luôn luôn truyền tụng.

Thanh Y khiêm nhường nói :

- Nào tôi có ra gì đối với anh hùng trong thiên hạ. Chẳng hay quý danh Trang chủ là chi xin cho chúng tôi được biết.

Trang chủ lễ phép nói :

- Tôi tên là Thường Đức Minh.

Thanh Y giật mình nóỉ :

- Té ra đại anh hùng Thường Đức Minh đấy ư? Nếu vậy đây là Hồng Thủy trang.

- Vâng, chính thế.

Tuyết Hoa Nương mừng rỡ nói :

- Nếu vậy Thường thúc phụ đấy ư? Cháu đã nhiều lần nghe thân phụ cháu nói đến đức độ anh hùng của người.

Thường Đức Minh chính Trang chủ, người buồn rầu nói :

- Nhớ đến cha cháu và lão anh hùng là ta thêm giận. Thế nào ta cũng phải xuất lực đi khu trừ bọn nó nếu ta biết rõ chúng là ai. Sau này dù nát thân ta cũng không từ.

Thanh Y biết Thường Đức Minh là tay anh hùng xuất chúng, tài ba quán xuyến, từ quyền thuật kiếm côn, phi đằng vận khí người đều tinh thông cả, khả dĩ có thể đương đầu với bọn Dương Bưu cùng Đại Ác hòa thượng, nhưng chàng không dám nói ra vì ngại có Tuyết Hoa ở đấy.

Vả lại chàng sợ Đại Ác hòa thượng có thanh Kình Nghê thì khó ai làm gì được hắn nên chàng không dám thố lộ ra.

Tuyết Hoa cảm động, nàng nói :

- Cháu đội ơn thúc phụ nghĩ đến sự báo thù cho cháu. Thật ra tài nghệ cháu so với kẻ thù nào có ra gì.

Thanh Y nằm im, chàng nhìn Tuyết Hoa như cảm thương cho con người tài sắc như nàng mà phải lụy trong bể khổ.

Đêm ấy bầu trời tối như mực, ngàn sao lấp lánh trên nền trời sáng rực một dãy dài.

Hồng Thủy trang chìm trong yên lặng. Mọi người đều đang yên giấc thì bỗng có hai bóng đen hiện ra trên nóc trang.

Hai bóng đen ấy như hình ma quái, bước đi của họ nhẹ như không đụng đến nóc trang, họ dò từng bước và cuối cùng nhảy xuống trang và rón rén đi từng bước một.

Đến một cửa sổ kia hắn ghé mắt nhìn vào và gật gù nói nhỏ với bóng kia :

- Bát Quái sư huynh đây là phòng con Tuyết Hoa Nương. Ta phải hạ nó cho rồi kẻo nó phóng Mai Hoa thần trâm trộm thì nguy lắm.

Nhờ ánh bạch lạp trong phòng rọi ra nên ta nhìn rõ hai bóng ấy là Bát Quái Tăng và Thiết Đầu Tử.

Nguyên Thiết Đầu Tử là tay đầu giọc trong ngôi chùa ở rừng Ác Lâu. Hắn vô tình bị Tuyết Hoa Nương phóng Mai Hoa thần trâm nên bỏ chạy, tình cờ gặp Bát Quái Tăng đi ngang qua đây.

May mà Bát Quái Tăng từ hôm rời Vạn Hoa trang được bọn Linh Quang Tử cho mấy viên. Nếu không Thiết Đầu Tử đã hồn về chín suối.

Cả hai thâm thù Tuyết Hoa Nương ghê gớm, chúng độ chừng nàng đi không xa nên tìm theo giết cho được nàng và Thanh Y để dứt tuyệt hậu hoạn sau này.

Bát Quái Tăng thấy Tuyết Hoa Nương nằm im trên giường, hắn rút một mũi phi tiêu ra nhằm đúng cổ họng nàng toan phóng đi bỗng hắn ta rạp người xuống né tránh vì một luồng gió lạnh ở sau bay đến.

Tiếng động đánh ầm một tiếng, mũi tiêu của kẻ nào ném trượt Bát Quái Tăng vào tường làm vôi gạch vỡ tan một lỗ, làm Tuyết Hoa Nương giật mình choàng dậy vớ thanh kiếm trên đầu giường xô cửa phòng chạy ra.

Bát Quái Tăng và Thiết Đầu Tử biết có biến liền rút kiếm ra thì một luồng khí đỏ bay ào xuống đầu hắn và một giọng nói oai vệ phát ra :

- Bọn khốn nạn đám đến Hồng Thủy trang tác quái. Bọn bây đã đến ngày tận số.

Thiết Đầu Tử xưa nay ẩn mặt trong khu rừng Ác Lâu, hắn cũng thừa biết Hồng Thủy trang có Thường Đức Minh là tay lợi hại vô cùng. Hắn không dám xuất đầu lộ diện ra mặt cùng Thường Đức Minh đối đầu, nhưng định bụng có ngày thử một phen để nhổ cái gai trước mắt. Nay Thường Đức Minh chứa chấp kẻ thù của hắn thì sao hắn nhịn được.

Thiết Đầu Tử quát to lên :

- Thường Đức Minh khốn nạn. Ta nào phải sợ mày mà mày hòng dọa nạt

Nói xong hắn dùng tận lực bình sanh vung kiếm lên đỡ.

Choeng một tiếng, hai thanh báu kiếm chạm vào nhau lòe lửa xanh ra, hai tay của hai kẻ ngang tài đều tê chồn cả hổ khẩu.

Thường Đức Minh cả giận người vung kiếm lên chém một nhát nữa, nhưng vừa lúc đó Bát Quái Tăng nhảy đến chém trộm sau lưng ông một nhát.

Tuyết Hoa Nương vừa ra đến, nàng quát to lên :

- Tên khốn nạn chém trộm. Cô nương kính tặng cho ngươi một mũi Mai Hoa.

Thấy một luồng sáng bạc bay đến, Bát Quái Tăng cả sợ vung kiếm lên đỡ thì Tuyết Hoa gầm lớn :

- Ác tăng. Té ra cũng là mày. Lần này ta quyết đưa mi về chín suối. Nào hãy nếm vài mũi Mai Hoa của ta.

Nói xong nàng vẫy tay một cái tức thì Bát Quái Tăng la oái một tiếng, hắn vung kiếm lên quay như chong chống để đỡ nhưng một mũi Mai Hoa thần trâm đã cắm vào vai hắn rồi.

Bây giờ Tuyết Hoa mới quay sang Thiết Đầu Tử và ném hắn một mũi Mai Hoa khiến hắn hoảng hốt lùi lại vung kiếm dỡ.

Bát Quái Tăng cả sợ vội phóng lên không một luồng kiếm bay xuống chém xả vào đầu Tuyết Hoa Nương làm nàng bối rối.

Trong khi ấy hắn lấy ra một viên Thần Tiên Dược Linh Đan ngậm vào mồm để Mai Hoa thần trâm không thấm chất độc.

Thiết Đầu Tử cũng phóng một luồng thanh quang ra đánh Thường Đức Minh.

Vị anh hùng Thường Đức Minh thấy hai tên ác tặc trổ tài phi kiếm, ông nổi giận phóng kiếm lên nghênh địch.

Nhưng một mình ông khó chống lại Bát Quái Tăng và Thiết Đầu Tử là tay bản lãnh ngang trời dọc đất.

May thay lúc ấy Hạc nhi đã chạy ra đến, cậu quát mắng :

- Hai tên chó chết kia. Mi đội lất tu hành để gạt kẻ ngu tối mà làm điều nhơ bẩn, tiểu tổ mi đưa mi về chín suối cho rồi.

Nói xong cậu phóng thanh Thủy Thư lên cự với hai luồng kiếm của Bát Quái Tăng và Thiết Đầu Tử.

Tuyết Hoa thấy nếu đánh lâu thì bất lợi cho mình nêu nàng nghĩ ra một kế liền chạy vào trong bảo gia đinh thắp đèn sáng rực lên và reo hò lên :

- Cướp, cướp. Bắt lấy cướp.

Trong một loáng đèn đuốc sáng rực cả một vùng. Thiên hạ nghe đồn Hồng Thủy Trang bị cướp liền chạy cả lại. Những vị tráng sĩ quanh vùng đều là học trò của Thường Đức Minh nên họ chạy ào lại vây chặt lấy Thiết Đầu Tử và Bát Quái Tăng.

Thường Đức Minh thấy đánh không chuyển được hai kẻ địch, ông cả giận quát to :

- Hai tên khốn nạn kia. Bọn ngươi đừng hòng chạy thoát.

Nói xong ông vung tay dùng phản phong đánh kẻ địch. Một luồng lãnh khí bay ào đến làm Thiết Đầu Tử và Bát Quái Tăng gần muốn ngã vì ơ hờ. Cả hai cả giận liền vung tay dùng phản phong đánh lại.

Lãnh khí bay ra ào ào làm bọn gia đinh run cầm cập.

Bây giờ Thường Đức Minh hiển lộng thần thông, ông ngửa mặt lên không phun ra một luồng lục quang to lớn và bổ xuống đầu kẻ địch đè bẹp cả hai luồng kiếm của Bát Quái Tăng và Thiết Đầu Tử làm cả hai bối rối.

Bát Quái Tăng vừa chống cự với Thường Đức Minh nhưng vẫn cứ xem chừng Tuyết Hoa Nương, sợ nàng phóng trộm Mai Hoa thần trâm nên hắn không được bình tĩnh lắm.

Cả Thiết Đầu Tử cũng thế nên cả hai thấy cơ nguy sắp đến.

Hạc nhi đồng tử thấy vậy cậu giữ vững tay quyết vận khí Thiên Cương thôi thúc Thủy Thư thần kiếm đánh thật dữ dội.

Bát Quái Tăng biết mình ở lâu thì chỉ có hại mà thôi, hắn ra hiệu cho Thiết Đầu Tử rồi cả hai cùng phản công kịch liệt để thừa cơ trốn chạy.

Thường Đức Minh biết thế nên ông không để hở cho chủng trốn chạy. Ông điều khiển hai luồng kiếm đánh thật dữ không hở phút nào cả.

Còn Hạc nhi cũng không chịu kém, thanh Thủy Thư luôn luôn xông xáo không ngừng làm Bát Quái Tăng và Thiết Đầu Tử mệt ngất.

Tuy vậy nhưng bọn hắn là kẻ kiệt liệt trong đời, khó ai thắng được một cách dễ dàng, dù sao hắn cũng cầm cự được.

Thường Đức Minh cáu tiết ông phóng lên một đạo kiếm quang nữa, tức thì một luồng hồng quang sáng rực cả một góc trời, luồng kiếm như một luồng lửa đỏ bay ào xuống, đánh tan hai đạo kiếm của kẻ địch rồi chém vút xuống đầu.

Mọi người mừng rú lên khi thấy thế còn Bát Quái Tăng và Thiết Đầu Tử kinh sợ vội nhảy tránh, nhưng luồng hồng quang to lớn bay ào đến như sao xẹt cản bật luồng hồng quang lại.

Hai luồng kiếm chạm vào nhau nổ ầm ẩm như sấm dậy, phút chốc luồng hồng quang của Thường Đức Minh bị đè bẹp xuống như Bấp tan đi.

Một tiếng thét vang trời nổi lên :

- Thường Đức Minh mi tới ngày tận số, còn hung hãng nữa sao?

Thường Đức Minh thấy luồng hoàng quang ông cả sợ rú lên :

- Trời! Thanh Kình Nghê của Đạt Ma sư tổ. Nếu ngài giáng trần giúp kẻ ác tặc thì ta nguy mất.

Luồng hoàng quang nổ lên như sấm và lan rộng vô cùng phút chốc cả trời vàng rực bay ào xuống đầu Thường Đức Minh...

Hạc nhi và Tuyết Hoa kinh hồn hoảng vía, cả hai chắc là Thường Đức Minh tan tành như tro bụi nào hay đâu lúc ấy từ xa có một luồng hắc khí bay ào lại đẩy bật luồng hoàng quang lên cao, tiếng nổ ầm ầm như sấm vang, mọi người đứng xung quanh như bị thiêu đốt trong lò lửa.

Thoạt thấy luồng kiếm đó, Đại Ác hòa thượng là người phóng luồng hoàng quang kinh hoàng khiếp vía liền hô bọn Thiết Đầu Tử và Bát Quái Tăng bỏ chạy và dùng kiếm độn chạy theo.

Luồng hắc quang cũng biến mất và rồi Hồng Thủy trang vẫn trở lại yên tịnh như cũ.

Thường Đức Minh khiếp phục bảo Hạc nhi và Tuyết Hoa :

- Ta tưởng đâu sẽ chết dưới thanh Kình Nghê, nào ngờ đâu lại có người đến cứu. Thật ghê gớm cho kẻ nào đó, tài phóng kiếm như vậy có lẽ vào bực nhất trong đời.

Bây giờ mọi người mới vào trang.

Hạc nhi và Tuyết Hoa vào thăm Thanh Y và bảo cho chàng biết Thiết Đầu Tử và Bát Quái Tăng đến rồi có kẻ giúp sức cho đến lúc bọn hắn chạy đi vì luồng kiếm màu đen.

Thanh Y chép miệng nói :

- Bọn nó thâm thù chúng ta lắm. Ta khó mà địch lại, âu là ta hãy nhịn là hơn. Còn non nước thì còn có ngày báo tnù rửa hận được.

Tuyết Hoa buồn rầu nói :

- Nếu hôm nay không có Thường thúc phụ và người phóng luồng hắc quang là bọn ta khó sống. Bọn ma tăng quái tặc hiện giờ tài nghệ kinh hồn, chúng ta khó mà cự địch lại.

Chỉ có Hạc nhi là khiếp hãi nhất. Ngày còn ở Huyền Phong sơn với sư phụ, cậu tưởng khi xuống núi không ai đổi địch nổi mình, nào ngờ ngày nay cậu chỉ là trò trẻ con đối với mọi người.

Hạc nhi không còn dám coi thường anh hùng trong thiên hạ nữa.

Trời đã khuya nên mọi người đều đi ngủ.

Chương 9: Huyền Phong sơn Thanh Y lâm nạn

Ngày tháng trôi qua nhanh chóng, từ lúc Phi Vân Tử và Hoàng Văn Tử chết đúng đúng một năm.

Hôm nay là ngày Công Tôn về tế mộ hai vị đại huynh xấu số của ông.

Ngày nay Thanh Y cũng theo lời thầy dặn về hội diện với ông để tể hai vị sư bá và để trao lại thầy tập Bí Thư Tiên Kiếm.

Trời vừa chạng vạng là Thanh Y về đến, chàng dùng thuật phi hành lên đỉnh Huyền Phong sơn và nhìn sau trước, nhưng không thấy sư phụ mình đâu cả.

Bây giờ Thanh Y ngậm ngùi nhìn khu thần động hoang tàn rêu xanh cỏ úa, chàng chép miệng :

- Huyền Phong động xưa kia nào có như vầy. Ngày nay sao mà buồn não thế.

Chàng còn ngậm ngùi thương tiếc cho cảnh cũ nay đã đối thay thì tiếng hổ gầm vang dội gần đấy làm chàng giật mình quay lại.

Một con bạch hổ trong mé đá nhảy ra gầm lên vồ chồm đến toan vớ lấy chàng.

Thanh Y kinh sợ vội rút kiếm quay một vòng và quát lên :

- Thần Hổ sao không nhận ra ta.

Lạ thay con hổ đang gầm thét bỗng im lìm, nó đến trước mặt Thanh Y và mọp xuống như mừng rỡ.

Thanh Y bước lại vuốt ve con hổ trấn động khi xưa, chàng nhớ thuở ở đây sống bên cạnh nó bao năm tháng.

Con hổ như cảm động vái người cũ, nó ầm è như tỏ nỗi lòng với Thanh Y.

Thanh Y ngồi xuống dựa vào mình Bạch Hổ rồi vuốt ve nó và nói :

- Thần Hổ. Có ngày ta và sư phụ cũng trở về đây như cũ. Mi cố gắng giữ thần động chớ cho ai đến xâm phạm nhé?

Con hổ như hiểu tiếng người, nó dựa vào mình Thanh Y như nghe lời chàng vậy.

Một lúc lâu Thanh Y vẫn chưa thấy sư phụ về, chàng có ý nóng ruột nên đi với Bạch Hổ đến trước mộ của hai vị sư bá và lấy trong người ra ba nén hương rồi đánh đá lửa đốt lên đặt trước đầu mộ.

Trong lúc chàng đang loay hoay làm việc bỗng Bạch Hổ gầm lên và ngước mắt nhìn dáo dác.

Thanh Y biết Bạch Hổ là con vật sống lâu năm, tai tỏ mắt sáng hơn chàng gấp bội nên chàng biết ngay có người nào đi đến gần, thì vừa lúc ấy một luồng gió từ trên đỉnh núi bay ào xuống và một tiếng quát như sắm :

- Công Tôn, phen này ngươi có chạy đằng trời.

Thanh Y giật mình ngước mắt lên, chàng kinh hồn hoảng vía khi thấy Khốc Tiểu Quái Sư đang đứng trước mặt.

Khốc Tiểu Quái Sư thấy không phải Công Tôn đại sư, hắn quát hỏi :

- Tiểu tử kia mi là ai mà đến đây tế mộ hai thằng khốn đó.

Thanh Y tuy sợ nhưng chàng không thể nhịn được trước lời thô lỗ ấy nên chàng quát mắng lại :

- Tên khốn nạn kia. Ta cùng ngươi là hai kẻ vô can. Cớ sao lại mắng ta. Người anh hùng trong thiên hạ có đâu quái gở như thế.

Khốc Tiểu Quái Sư tính như lửa đốt, hắn nghe Thanh Y quát mắng mình liền cả giậu thét to lên :

- Tên nhãi ranh chưa sạch máu đầu kia. Mi tài lực là bao mà dám mở miệng nói càn.Hắn vung tay áo một cái tức thì một luồng lãnh khí bay ào ra làm Thanh Y ngã lăn xuống đất.

Khốc Tiểu cả cười nói :

- Ngươi như lá mùa thu mà dám cự với bão trời hay sao? Mau mau quỳ lạy ta thì ta mới dung cho ngươi sống. Nếu không ta quyết vật cổ ngươi cho rồi.

Thanh Y ngồi dậy, chàng tức bực vô cùng, song biết mình không đủ sức cự lại một cái vẫy tay của Khốc Tiểu Quái Sư liền dùng thuật phi hành bỏ chạy.

Nhưng Khốc Tiểu quát to lên :

- Tiểu tử, mi định chạy đâu.

Nói xong hắn chuyển mình tức thì lãnh khí bay ra ào ào làm Thanh Y không kịp chạy, chàng co rúm người lại như con tôm và ngã lăn ra.

Khốc Tiểu Quái Sư cười ghê rợn, hắn nhìn kỹ chàng rồi cười nói :

- Té ra mày là tên học trò nhỏ của Công Tôn. Tao quyết vặn cổ mày và sau sẽ bắt sư phụ mày nhân thể.

Nói xong hắn bước đến toan lôi cổ Thanh Y dậy nhưng chàng đã bình tĩnh lại liền vận thần công lên và nhân lúc hắn bất ngờ chàng phóng vào yết hầu hắn một lượt ba mũi tiêu.

Khốc Tiểu thoáng nghe hơi gió, hắn nghiêng đầu né tránh Thanh Y phóng luôn ba mũi nữa, nhưng Khốc Tiểu không thèm né tránh.

Mũi tiêu trúng vào chân hắn như trúng vào cột sắt văng ngược trở ra, còn hắn từ từ tiến lại phía Thanh Y như con hổ sắp vồ con mồi con vậy.

Bây giờ Thanh Y thấy thế nguy, không lẽ nhắm mắt chờ chết, chàng chuyển hết thần lực phóng thanh Thủy Thư lên, tức thì một luồng bạch quang bay ào như gió cuốn bay vụt chém xả xuống đầu kẻ địch.

Khốc Tiểu Quái Sư như không coi luồng kiếm chàng ra gì, hắn cứ thản nhiên sấn lại phía Thanh Y.

Lạ lùng thay luồng bạch quang của Thanh Y bay xuống gần đến đầu Khốc Tiểu liền bay ngược trở lên như có một sức mạnh vô hình ngăn cản vậy.

Khốc Tiểu Quái Sư vừa toan cho Thanh Y một nhát kiếm thì bỗng một luồng hắc quang từ sau thạch động bay ào ra, khí thế như trời long đất lở, tiếng nổ ầm ầm như sấm dậy.Khốc Tiểu giật mình hắn không dám khinh thường liền ngửa mặt lên không nhả một luồng bạch quang nhỏ như sợi chỉ lên, nhưng chỉ trong một giây luồng bạch quang ấy to rộng như một vầng mây lớn cản hẳn luồng hắc quang của kẻ lạ.

Nhân cơ hội ấy Thanh Y vội thu kiếm về và chạy rút ra sau động.

Người phóng kiếm đánh Khốc Tiểu Quái Sư là Công Tôn đại sư. Thấy Thanh Y chạy vào ông bảo chàng :

- Thanh Y con mau chạy di. Để mặc thầy đối địch với hắn.

Thanh Y lật đật nói :

- Con xin trao trả thầy tập...

Chàng nói chưa dứt lời thì Khốc Tiểu Quái Su đã tung hai luồng đạn quang hoàng khí ra làm chàng cơ hồ muốn ngã quay ra, chàng kinh hồn vội nép sau lưng sư phụ.

Công Tôn đại sư không hề nao núng, nhưng ông sợ nguy cho Thanh Y liền bảo chàng :

- Thanh Y con mau mau chạy đi rồi sau sẽ hay. Thầy không phải là trang địch thủ của Khốc Tiểu Quái Sư.

Nói xong ông bắt quyết Ngũ Lôi và vận khí Thiên Cương thúc kiếm đánh dữ đội. Nhân cơ hội ấy Thanh Y lẻn vào trong động và theo đường tắt chạy trốn đi.

Bây giờ Khốc Tiểu Quái Sư mới nhận ra Công Tôn phóng kiếm đánh mình, hắn cả giận quát to :

- Công Tôn, ta chờ mi đã lâu lắm. Mau mau đem tập Bí Thư Tiên Kiếm ra dâng ta thì muôn sự đều thôi. Nếu mi còn kháng cự lại, ta sẽ không dung tánh mạng đó.

Công Tôn quay thanh Ngũ Lôi thần kiếm quanh mình như mây sầu gió thảm quát mắng lại :

- Khốc Tiểu Quái Sư, mi có đức gì mà đòi giữ báu vật ấy. Đức Thái Hư Chân Quân đã trao báu ấy cho ta, thì mi có quyền gì mà đòi được kìa. Nếu biết ngươi hoành hành làm điều gian ác thì sao đức Thái Hư Chân Quân cũng hạ phàm trừ bỏ mi.

Khốc Tiểu Quái Sư kinh sợ nghĩ thầm: “Nếu đức Thái Hư Chân Quân ám trợ nó thì dù anh hùng hiệp khách khắp trời cũng không làm gì được nó nữa là ta, nhưng nếu ta cướp được tập Bí Thư Tiên Kiếm thì hai mươi năm sau dù cho đức Thái Hư cùng ta đối địch cũng không sợ nổi nữa là hắn”.

Nghĩ vậy Khốc Tiểu không thèm nói lại, hắn phóng hai luồng đạn quang hoàng khí ra đánh dữ dội, hoàng khí bay ra rát rạt cả da mặt như có muôn vạn mũi kim nhọn đâm vào Công Tôn, nếu Công Tôn không nhờ kiếm Ngũ Lôi chắc là nguy mất vì người không giỏi phép phản phong nhuyễn khí.

Công Tôn sau một năm điều khiển thanh Ngũ Lôi nên nghệ thuật phóng kiếm của ông đã khá cao, ông không sợ Khốc Tiểu Quái Sư nữa.

Ông muốn cho hắn kinh hoảng để chạy đi là xong nên ông giữ vững tay quyết, đảo bộ bước đến mười tám bước rồi ngửa mặt thổi mạnh vào luồng kiếm.

Ầm ầm muôn ngàn tiếng như sấm nổ ngang trời, luồng hắc quang to rộng ra làm tối sầm cả một góc trời, khí nóng như đốt cả cây lá. Chỉ trong nháy mắt một tiếng nổ kinh thiên động địa làm rung chuyển cả rừng núi, hai luồng đạn quang hoàng khí của Khốc Tiểu Quái Sư tan như cám bay rào rào theo gió.

Còn luồng bạch quang của hắn tuy không đến đỗi tan, nhưng bị đè bẹp xuống như sắp tan đi.

Khốc Tiểu Quái Sư không ngờ mới có một năm mà Công Tôn xử kiếm quang lợi hại thế, hắn toan biểu lộng hết thần thông để hạ phứt Công Tôn, đoạt tập Bí Thư Tiên Kiếm, nhưng hắn chưa thi hành thủ đoạn thì luồng hắc quang bỗng biến mất, Công Tôn đã dùng kiếm độn bay khuất trong ngàn mây.

Khốc Tiểu Quái Sư cả giận dùng thuật ngự phong đuổi theo như bão tố, nhưng Công Tôn vẫn bặt hình ảnh.

Trên không tiếng vạc ăn đêm kêu lên những giọng sầu buồn.

Huyền Phong sơn lại trở về với sự yên tĩnh.

Chương 10: Đánh lầm người, Công Tôn một phen khiếp vía

Nhắc lại Thanh Y sau khi trốn thoát nơi Huyền Phong sơn, chàng lần về Thiểm Tây để gặp Tố Hoa vì chàng có ý nhớ mong nàng.

Nhưng chàng về đến Thiểm Tây là Tố Hoa cũng không thấy đâu mà cô chàng cũng bặt tích, nhà cửa khi xưa cũng không còn.

Thanh Y hỏi dò hàng xóm thì được biết cô chàng vì kháng cự với tên thổ hào Vạn Ác mà bị chúng giết chết, còn em gái chàng không chịu nhục nên cũng liều thân.

Tin đâu sét đánh ngang đầu, Thanh Y choáng váng giây phút, chàng thương cô và em gái mà giận tức tên Vạn Ác.

Chàng quyết lòng giết nó để trừ hại cho dân lành và trả mối thù cay độc.

Đêm ấy chàng nai nịch gọn ghẽ, lần đến nhà của Vạn Ác và nhảy tường vào. Chàng vừa đặt chân đến đầu tường thì bỗng một chiếc vòng dưới tường bậc lên khóa chặc chân chàng và tiếng chuông đâu đấy reo ầm lên rồi có tiếng ai thét to :

- Quân gian tặc sao dám đến đây làm chuyện ám muội.

Tức thì đèn đuốc bên trong của Vạn Ác sáng rực cả lên.

Thanh Y thấy chúng đề phòng cẩn mật và sắp đặt cơ quan nguy hiểm như vậy, chàng biết đêm nay mình khó lòng làm gì được, liền rút thanh Thủy Thư ra cắt đứt chiếc vòng sắt dưới chân, rồi chuyển hết thần lực đá thật mạnh vào tường.

Bức tường chuyển động nhưng không ngã đổ, mà Thanh Y phải nhảy vút lên cao như chiếc pháo thăng thiên vì muôn ngàn mũi tên tẩm thuốc độc từ trong các cơ quan bắn vụt ra, nếu chàng không đề phòng chắc phải bỏ mạng.

Vừa lúc đó một tên râu quai nón dưới sân trông thấy chàng, hắn rút một mũi phi xoa và ném vèo theo chàng, Thanh Y gạt phi xoa bay ra và chao mình nhảy xuống dùng thế Thiên Vương Xuất Thế chém vút lưỡi kiếm xuống đầu hắn.

Đại hán râu quai nón vung chiếc côn nặng linh ngàn cân lên gạt mạnh một cái.

Choeng... một tiếng làm long óc những kẻ đứng bên ngoài. Bọn bộ hạ của Vạn Ác trong nhà đều đinh tai choáng óc.

Thanh Thủy Thư thần kiếm là một thanh kiếm chí báu mà muốn cong lại, còn cây côn của đại hán râu quai nón đúc toàn thép tốt mà cũng bị hớt một miếng.

Cả hai tê chồn hổ khẩu tay, nhưng họ chỉ gờm nhau một chút là xông vào quyết hạ nhau.

Thanh Y vung kiếm như quỷ khốc thần sầu, lấp lánh muôn đạo bạch quang xoắn tít quanh người đại hán râu xồm như sắp chém tan hắn như cám.

Nhưng đại hán râu xồm nào phải tay vừa, hắn vung cây côn như mưa sa gió táp, quanh mình hắn như có một vách thành bao phủ, lưỡi kiếm của Thanh Y không làm sao xâm phạm được.

Bọn bộ hạ của Vạn Ác kéo vây quanh người Thanh Y càng lúc càng đông như nêm, như không để cho chàng chạy thoát được.

Thanh Y thấy đánh mãi chỉ cầm đồng là cùng, chàng nghĩ có kéo dài thì giờ cũng vô ích, âu là trốn về đợi khi khác sẽ tái chiến với bọn Vạn Ác cũng chưa muộn.

Nghĩ vậy, chàng xử thế Thần Hổ Nhập Động nhảy vút tới chém vèo vào mặt đại hán râu xồm và khi hắn vung côn lên đỡ, chàng biến sang thế Ma Vương Tróc Quái đâm xéo lưỡi kiếm trở lên yết hầu hắn rồi phóng chân đá vào hông kẻ địch. Bị lâm vào thế độc ấy, đại hán râu xồm quát lên một tiếng, hắn nhảy lùi lại tránh thì hai mũi tiêu đã bay vèo đến cổ họng hắn làm hắn kinh hoảng vội vàng cúi xuống để né tránh thì Thanh Y như một luồng gió bay vèo lại một góc sân.

Thanh Thủy Thư trong tay chàng như một vầng bạch quang ào đến làm bọn bộ hạ của tên Vạn Ác chém giạt ra.

Thanh Y toan nhảy qua tường chạy cho rồi, nhưng vừa lúc ấy một luồng lục quang từ bên ngoài bay vụt vào hiện ra một người đầu râu cổ quái, hắn trỏ tay vào mặt chàng và thét lớn :

- Tên khốn kia, mi là ai mà dám đến đây thị hùng. Ta quyết lấy đầu mi..

Thấy bọn bộ hạ reo lên “A! Chủ nhân đã về. Phen này mi có chạy lên trời” thì Thanh Y đoán chắc tên ấy là Vạn Ác chàng quát hỏi :

- Tên kia mi có phải là Vạn Ác không?

- Chính tổ sư mi đây, mi muốn hỏi làm gì?

Thanh Y cười sàng sặc và đáp :

- Ta đến để mổ tim mi vì cách đây không bao lâu mi giết chết cô ta và làm em gái ta tự hủy mình. Tội ác của mi dẫy đầy. Ta thay công lý loài người để trừng trị quân khốn kiếp.

Nói xong thanh Thủy Thư đã thành một luồng bạch quang bay ào xuống đầu Vạn Ác khi thế dữ dội.

Vạn Ác không ngại vì hắn rút lưỡi kiếm đeo bên mình và đưa lên gạt mạnh một cái.

Ghê thay cho thần lực của hắn, Thanh Y bị cái gạt ấy, chàng phải lùi lại mấy bước, tay tê chồn đau buốt cả hổ khẩu, chàng nắm chặc kiếm lại thì lưỡi kiếm của Vạn Ác đã bay vèo đến.

Thanh Y giật mình, chàng khiếp sợ tài lực của Vạn Ác và nghĩ thầm: “Ta vào đây một mình mà phải chiến đấu với bọn nó thế này là nguy. Ta phải phóng kiếm quang đánh nó để chạy cho rồi”.

Nghĩ vậy Thánh Y không đánh nữa, chàng phóng Thủy Thư thần kiếm lên trên tức thì một tiếng kêu như lụa xé phát ra. Chỉ trong vòng vài giây luồng bạch quang to rộng ra và bay ào xuống khí thế vô cùng dữ dội.

Vạn Ác xem thấy tài nghệ của Thanh Y tầm thường, hắn có ý khinh dể chàng, nhưng khi thấy chàng phóng kiếm lợi hại quá, hắn giật mình vội nhảy lùi lại để tránh.

Luồng bạch quang phạt nhằm lũ bộ hạ của Vạn Ác làm chúng ngã quay ra kêu khóc inh tai, đà của nó bay đến chém sạt một góc tường, tức thì một tiếng nổ kinh thiên phát lên muôn ngàn tia lửa vọt lên lan rộng ra, pháo đạn nổ ầm ầm miểng bay rào như mưa làm lũ bộ hạ của Vạn Ác kẻ bưu đầu, người vỡ trán.

Thanh Y biết nhà của Vạn Ác đặt toàn là cơ quan máy móc ác hiểm nên kiếm chém nhằm nó gây ra việc ghê gớm như vậy, chàng điều khiển kiếm quang chém sạt một góc nhà và quay kiếm về bao phủ quanh mình.

Thật là kinh hồn khiếp vía, một tiếng nổ như xé trời, phi đạn nổ ầm ầm không ngớt, lửa khói bốc lên mịt trời, chỉ trong một loáng, tòa nhà to lớn như dinh thự của Vạn Ác bốc hỏa lên thiêu đốt dữ dội.

Thanh Y có đề phồng trước nên không bị hại, còn Vạn Ác với đại hán râu xồm cùng lũ bộ hạ đều bị thương tích cả.

Đây giờ Vạn Ác mới hoàn hồn, hắn căm giận Thanh Y vô cùng liền nhảy lại quát to :

- Tên khốn kia dám phá phách nhà ta. Ta quyết cùng mày một phen còn mất.

Nói xong hắn phóng kiếm lên đánh Thanh Y dữ dội.

Thanh Y thấy Vạn Ác cũng phóng được kiếm quang chàng vội điều khiển luồng bạch quang lên đỡ và che cho mình và lừa cơ nhảy vụt ra xa đến mấy trượng

Thấy kẻ địch bỏ chạy, Vạn Ác khi nào chịu thôi, hắn gầm lên và nhảy theo ra ngoài, cả tên đại hán râu xồm cũng thế.

Còn lũ bộ hạ kẹt trong nhà nên đều làm ma chết cháy cả.

Vạn Ác nhảy liều đến đánh với Thanh Y, nhưng Thanh Y nào để cho hắn đến gần, chàng vận khí Thiên Cương thúc kiếm đánh chặn trước mặt hắn.

Thủy Thư quả là một báu kiếm trấn động của Công Tôn, nó hoành hành dọc ngang và phá tan luồng kiếm của Vạn Ác.

Bây giờ Thanh Y trở nên dữ tợn, chàng dùng hết sức lực phóng kiếm chém xuống đầu Vạn Ác làm hắn kinh hồn vội nhảy tránh và chạy đi.

Thanh Y cả giận quát :

- Tên ác bá kia mi định chạy đâu. Ta quyết giết mi trừ hại cho dân lành.

Nói xong chàng phóng kiếm theo chém sạt xuống đầu hắn.

Vạn Ác vừa phi thân lên ngọn cây thì đà kiếm bay xuống nhanh như gió, hắn né tránh không kịp nên bị kiếm chém trúng vai, hắn rú lên một tiếng và ngã lăn xuống đất, cánh tay mặt hắn rời ra khỏi mình.

Thanh Y đưa kiếm xuống chém Vạn Ác đứt làm hai..

Vừa lúc ấy luồng hồng quang bay sà xuống đầu chàng. Thanh Y đâm liều phóng kiếm lên địch, nhưng chàng nào phải tuy đối đầu với Thần Phong Tử, một người tài nghệ vào hàng sư phụ nên chỉ trong vài phút chàng thấy cơ nguy sắp đến nơi.

Thanh Thủy Thư không sao hoành hành được, còn luồng hồng quang mỗi lúc một dữ dội thêm chục bay xả xuống đầu chàng.

Thanh Y kinh hồn khiếp vía chàng nghĩ trăm nghìn phương chỉ có dĩ đào vi thượng nên thu hết tàn lực phóng luồng bạch quang gạt mạnh luồng hồng quang rồi thu ngay kiếm về dùng thuật phi hành trốn chạy.

Thần Phong Tử khi nào chịu thôi, hắn quát to :

- Mi có chạy lên trời cũng không thoát. Ta quyết lấy đầu mi.

Nói xong hắn nhảy vút lên dùng thuật phi đằng đuổi theo.

Thanh Y nghe sau lưng gió ào ào chàng biết Thần Phong Tử đuổi theo nên chạy hết tốc lực và rút ra ba mũi tiêu cầm sẵn trong tay phòng khi hữu sự.

Tài phi đằng của Thần Phong Tử quả nhiên hại phi thường. Chỉ trong nháy mắt hắn đã theo kịp chàng và quát lên như sấm :

- Tiểu tử, mi định chạy đâu cho thoát. Mau cúi đầu chịu chết cho rồi.

Thanh Y quay nhanh lại và nhân lúc bất ngờ chàng ném vút ba mũi tiêu vào yết hầu kẻ địch.

Thần Phong Tử quả là tay tài giỏi tuyệt diệu, hắn thoáng nghe hơi gió đã cúi đầu né tránh và toan nhảy đến thưởng cho chàng một kiếm nhưng khi ngẩng đầu nhìn lên thì hình ảnh chàng đã khuất dạng.

Hắn căm tức, lục lạo tìm tòi, nhưng hoài công vì chàng hiệp sĩ áo xanh đã lẩn mất.

* * * * *

Từ lúc Tố Hoa được đức Thái Hư sư nữ đem về Phù Dung tiên đảo truyền dạy võ thuật đến nay thấm thoát đã hơn một năm.

Hôm nay kiếm thuật của nàng đã đến chỗ xuất chúng siêu phàm, võ thuật của nàng gầm trời không người đối địch.

Nhờ nàng có sẵn căn bản và đức Thái Hư sư nữ hết lòng truyền dạy, ngài đem hết đạo pháp cao diệu của mình chỉ bảo cho Tố Hoa nên Tố Hoa ngày nay là một bậc siêu phàm.

Những phép phi đằng kiếm độn nàng đều lầu thông, các món binh khí từ phép thần công vận khí nàng đều xem thường. Đức Sư nữ truyền cho nàng thuật ngự phong đi nghìn dặm trong một giây lát. Tài phóng kiếm của nàng trong đời có một.

Đức Thái Hư sư nữ dùng Ngọc Kiếm Xà Vương luyện kiếm cho nàng nên Ngọc Kiếm của nàng lợi hại vô cùng, gầm trời không ai hơn được. Mỗi lần phóng ra khí lạnh ghê hồn, ánh sáng rục rỡ hằng trăm dặm có thề phá đổ một dãy núi như chơi.

Hằng ngày đứng trên Phù Dung tiên đảo, nàng phóng kiếm xuống bể chém loài đại ngư dễ như bỡn. Sức mạnh của Ngọc Kiếm đi đến đâu, nước rẽ ra đến đấy, có thể chém kẻ địch trốn tránh dưới nước dễ dàng như lấy đồ trong túi.

Đức Thái Hư sư nữ hài lòng về đứa trò yêu, ngài giảng đạo pháp cho nàng và điểm hóa cho nàng tất cả các môn võ thuật và kiếm thuật trong đời.

Thỉnh thoảng đức Thái Hư Chân Quân ghé qua giảng dạy cho nàng thêm nên tất cả điều bí ẩn trong nền võ thuật, kiếm thuật nàng đều rõ cả.

Đôi khi Tố Hoa dùng thuật ngự phong bay dọc ven bể phóng thử Ngọc Kiếm Xà Vương và biểu diễn kiếm pháp làm bể nổi sóng ba đào, gió đùng đùng nổi dậy, hải điểu kinh hoảng không dám bay đến gần.

Hôm nay đức Thái Hư sư nữ đi vắng, Phù Dung tiên đảo chỉ có một mình Tố Hoa Nương. Nàng rảo bước xem hoa Phù Dung đua nở và ngắm trời mây nước bao la.

Không hiểu sao nàng thấy buồn khi nhớ đến bao nhiêu người còn đang sống trong cảnh khổ của đời.

Nàng nhớ lại mới ngày nào còn là một ca nữ bị người đời húng hiếp rẻ khinh, nếu không nhờ có Thanh Y hiệp sĩ cứu giúp nàng thì còn đâu thân ngọc vàng tiết trong giá sạch.

Ngày nay nàng đã trở thành một bậc tài ba tối thượng nhưng có khi nào nàng quên được lúc khổ sở trong bể trầm luân của thế đời

Tố Hoa bỗng nhớ đến Thanh Y hiệp sĩ đã liều thân cứu nàng và liều thân cùng đời làm việc nghĩa, nàng thầm phục chàng và chép miệng :

- Tài nghệ của chàng có là bao mà chàng dám xông pha vào trường nguy hiểm. Thật đáng khen thay cho kẻ có lòng.

Tố Hoa còn đang suy nghĩ bỗng nghe tiếng gió ào ào từ xa ùa đến rồi một đoàn chim lớn vỗ cánh rầm rập trên không bay đến đảo nàng. Tố Hoa giật mình, thầm nhủ: “Sư mẫu ta thường nói vùng hoang đảo này thỉnh thoảng có giống chim đại bàng xuất hiện. Ngày nay ta mới thấy được giống ấy. Quả thật đại bàng là giống to lớn, từ xưa đến nay ta chưa hề thấy giống chim nào to hơn nó được”.

Vì lạ mắt nên Tố Hoa xem mãi không thôi, nàng muốn thần động mình có vài đôi chim ấy cho vui, nhưng vì chưa xin phép sư mẫu nên nàng không dám bắt.

Ngay khi ấy con đại bàng lớn nhất trong đoàn bỗng đâm bổ xuống đầu nàng, xòa móng chân ra toan bắt nàng bay đi.

Tố Hoa bừng nổi giận quát to :

- Nghiệt súc vô lễ. Không biết đây là nơi nào mà đám làm càn như vậy.

Nàng đứng yên đưa cánh tay trắng như ngọc gạt phắt móng vuốt của con đại bàng.

Ghê thay cho thần lực của nàng, bị cái gạt ấy đại bàng ngã lộn nhào như bị một sức mạnh vô biên xô đẩy.

Đại bàng hung hăng nó chồm ngay dậy và vỗ cánh rầm rầm làm cây cối muốn ngã đổ vì hơi gió mạnh ở cánh nó phát ra như bão tố.

Tố Hoa sợ nó làm hư hoa Phù Dung, nàng quát to lên :

- Nghiệt súc chớ làm càn. Mau bay đi ta còn tha cho. Nếu cứ phá phách chớ trách ta.

Lạ thay tiếng quát của nàng có mãnh lực lạ thường con đại bàng hung hăng như vậy mà nó trở nên nhát sợ. Nó toan cất cánh bay thì một con khác bay ào xuống mổ vào mặt Tố Hoa.

Tố Hoa vẫy tay một cái tức thì một trận lãnh phong bay ào ra đẩy bật con đại bàng lên cao, nàng rảo bước lại đưa tay nắm cổ con đại bàng nọ và quát :

- Nghiệt súc. Ta quyết vật chết mày.

Lạ lùng thay bàn tay nhỏ nhắn của nàng nắm vào cổ con đại bàng to lớn gấp trăm nàng mà nó không vùng vẩy nổi.

Tố Hoa nhún mình lên cao xách bỗng con đại bàng toan vật xuống, nhưng nàng động lòng hiếu sinh liền thả nó ra và quát to lên :

- Nghiệt súc mau bay đi. Ta tha chết cho lần này. Chớ đến đây làm hung nữa mà khốn đó.

Nhưng con đại bàng không bay đi, nó đáp xuống Phù Dung tiên đảo và kêu lên mấy tiếng thật to rồi đứng ngay trước mặt nàng như hàng phục.

Thấy bầy đại bàng bay đi cả, chỉ còn một con ở lại, Tố Hoa lạ lùng thầm nghĩ: “Loại đại bàng là loại chim hiếm thấy trong dời. Sức mạnh của nó ghê gớm vô cùng. Nếu gặp phải người khác thì đã chết với nó. Mà sao nó không bay đi. Hay nó muốn theo ta chăng?”

Con đại bàng bỗng vươn cánh nghển cổ lên múa một lúc và gục mỏ trước Tố Hoa như chào mừng nàng.

Tố Hoa thường nghe thầy nói về giống chim linh này, nàng độ chừng nó hàng phục và muốn theo mình liền cất tiếng hỏi :

- Đại bàng điểu, mi muốn theo ta chăng?

Lạ lùng thay đại bàng điểu gật đầu và cúi cổ xuống trước mặt nàng.

Nhìn thân hình to lớn vô cùng của đại bàng, Tố Hoa nghĩ thầm: “Nếu ta hàng phục được con đại bàng này và dùng nó làm chân thì đi đâu mà không đến. Thật tiện biết bao”.

Nghĩ vậy nàng bước lại và vuốt ve cổ đại bằng và bảo :

- Nếu ngươi theo ta thì nên ở đảo này trấn động, đợi thầy ta về sẽ hay.

Đại bàng xòe cánh ra gần khuất cả thần động làm Tố Hoa vui mừng nghĩ thầm: “Nay thần động có đại bàng, ta cũng đỡ cô độc khi sư mẫu đi vắng”.

Vừa lúc đó một luồng gió từ hướng Bắc ào đến hơi lạnh lan đến mấy mươi dặm.

Đại bàng vươn cổ lên cao nhìn và kêu to mấy tiếng.

Tố Hoa nghe hơi gió nàng biết thầy đã về đến liền bảo đại bàng :

- Sư mẫu đã về. Ngươi phải giữ lễ cho lắm đó.

Luồng gió vừa tắt là đức Thái Hư sư nữ đã oai nghiêm đứng trước mặt Tố Hoa. Nàng vội quỳ xuống, cúi đầu nói :

- Kính lạy sư mẫu.

Thái Hư sư nữ nhìn Tố Hoa và bước đến kéo tay nàng dậy rồi bảo :

- Con khá lắm đó. Đại bàng là giống chim linh sức phá rừng chuyển núi mà con thu phục được một cách dễ dàng thì tài nghệ con có thể áp đảo chúng anh hùng trong thiên hạ được.

Ngài quay lại nhìn đại bàng và nói :

- Thầy về đây cho con hạ sơn. May mà con thu phục được chim linh, vậy nó sẽ là chân của con đó.

Tố Hoa nhìn đức Thái Hư sư nữ rồi nói :

- Con từ ngày theo hầu sư mẫu, may mà được địa vị ngày nay. Dù nát thân để đền ơn sư mẫu trong muôn một con cũng vui lòng. Nhưng con không biết chuyến đi này lâu mau, xin sư mẫu từ bi chỉ dạy.

Đức Thái Hư nhìn trời và nói :

- Tố Hoa con. Phàm là bậc theo đạo chánh thì lấy điều thiện mà làm gốc. Đạo pháp con ngày nay đến chỗ nhiệm mầu, con phải xuống núi để giúp cho dân lành trong cơn khổ. Ngày nay bốn phương lỵ loạn, bọn ma tăng ắc tặc hoành hành vùi dân lành trong nước lửa. Ta đau lòng thấy lê dân đồ thán nên cùng sư huynh định cho con hạ phàm để trừng trị bọn ma tăng quái đạo cho rõ lẽ chánh tà, gỡ ách lầm than cho dân được phần nào hay phần ấy. Vậy con hãy sửa soạn lên đường vì hôm nay là ngày con xuống núi.

Ngài quay nhìn đại bàng và nói :

- Giống chim linh nay là đại cầm trong thế. Thầy sẽ làm nó khỏe mạnh vô cùng để giúp con và trung thành cùng con.

Nói xong đức Thái Hư sư nữ bước đến, bàn tay nhăn nheo của ngài cầm lấy chiếc mỏ to lớn của đại bàng và bỏ vào mồm nó ba viên thuốc đỏ hồng.

Thuốc này vừa vào khỏi cổ là đại bàng kêu lên mấy tiếng, nó vùng nhảy lên không và đập cánh rầm rầm bay vút một loáng là mất dạng.

Đức Thái Hư sư nữ quay lại bảo đứa trò yêu :

- Rồi nó sẽ bay về con ạ! Con vào lấy hành lý lên đường cho sớm.

Tố Hoa bịn rịn chưa nỡ rời chân, nhưng đức Thái Hư giục nàng :

- Con mau lên cho kịp giờ. Chúng anh hùng trong thiên hạ đang bị bọn quái tặc hoành hành hãm khốn. Con xuống trễ lúc nào là họ nguy lúc ấy.

Tố Hoa đành vào trong, nàng mặc bộ tiên y của đức Thái Hư sư nữ ban cho, cài ngọc kiếm vào mái tóc rồi bước ra.

Đức Thái Hư nhìn nàng rồi nói :

- Lành thay. Con sẽ thay ta mà làm chủ các phái võ trên đời, nhưng lúc đầu chớ xuất đầu lộ diện làm gì. Phải nên kín tiếng là hơn cả.

Nói xong đức Thái Hư sư nữ trao cho nàng bầu linh đan và bảo :

- Đây là tiên đan của thầy luyện nên. Nó có thể trừ được tất cả các bệnh tật. Con đem theo phòng khi cứu trị cho những người bị nạn.

Vừa lúc ấy một giọng cười trong trẻo nổi lên và một cụ già râu tóc bạc phơ tiên phong đạo cốt hiện ra, người cầm tràng hạt trong tay, sau lưng có hai vị đồng tử theo hầu.

Thoạt thấy vị đó, Tố Hoa vội qùy xuống cúi đầu làm lễ, còn đức Thái Hư sư nữ cũng cúi đầu chào và nói :

- Sư huynh huệ cố đến thăm, chắc có điều chi chỉ bảo.

Đức Thái Hư Chân Quân đỡ Tố Hoa dậy và nói :

- Con thay mặt chúng ta xuống núi làm việc nghĩa. Ta đến để chỉ bảo con đôi điều.

Tố Hoa kính cẩn nói :

- Sư bá thương tình dạy đỗ, con xin ghi tâm khắc cốt đời đời.

Đức Thái Hư sư nữ cũng nói :

- Sư huynh đã có lòng dạy bảo, chính bần đạo cũng có lòng cám ơn thay.

Đức Thái Hư Chân Quân bảo Tố Hoa :

- Ngày nay con xuống phàm chắc gặp bao nhiêu tay kiệt liệt bên Tây Tạng và bên Mông Cổ sang hoành hành. Ta đã giao tập Bí Thư Tiên Kiếm cho một người có đạo cốt là Công Tôn đại sư học trò của Linh Hư sư tổ, nhưng nghiệt oan còn vương vấn hắn, hắn phải rời bỏ non xanh đi phiêu du trong thiên hạ, còn phải bỏ trốn tránh vì chẳng những kẻ địch mà cho đến người trong môn phái cũng oán giận hắn. Tội nghiệp thay cho Công Tôn, ít ra vài mươi năm nữa nghiệt oan mới dứt thì hắn có thể làm xong sứ mạng cao cả được.

Ngài quay sang bảo đức Thái Hư sư nữ :

- Công Tôn phải làm một nghìn việc thiện mới giữ được tập Bí Thư Tiên Kiếm, và khi ấy ta mới truyền dạy đạo pháp cho hắn, nhưng dù sao hiện giờ hắn cũng có thể cầm cự được với chúng quái tặc. Nếu có dịp nào xin đức Thái Hư sư nữ ra tay độ hắn vài phần thì ta cám ơn lắm.

Thái Hư sư nữ nói :

- Nếu có dịp bần đạo sẽ điểm hóa cho hắn thêm.

Bây giờ đức Thái Hư Chân Quân mới bảo Tố Hoa :

- Sau này có lẽ con được gặp Công Tôn thì con hãy vì ta mà bảo vệ cho hắn. Hiện giờ có một điều tối nguy hiểm là tên Ma Phong Tử cầm đầu bọn Vạn Hoa thất quái đang giữ Ngọc Kiếm Xà Vương. Tố Hoa con hãy cố thu cho được Ngọc Kiếm ấy nếu con thu được rồi thì chỉ đôi Ngọc Kiếm con có thể là tay vô địch trong đời. Đạo pháp con không biết đâu mà đo lường được. Con cố nhớ lời ta nhé? Mười năm sau, nếu con không thu được Ngọc Kiếm Xà Vương của Ma Phong Tử thì chúng anh hùng lụy hết mà có lẽ bọn ta cũng bị phiền.

Tố Hoa cúi đầu nói :

- Con xin nhớ lời sư bá.

Đức Thái Hư Chân Quân quay lại chào đức Thái Hư sư nữ rồi phẩy tay áo dùng thuật vô hình độn kiếm bay vút lên không. Chớp mắt hình ảnh ngài khuất trong ngàn mây.

Đức Thái Hư sư nữ bảo Tố Hoa :

- Thôi con hãy lên đường cố mà đoạt cho được Ngọc Kiếm Xà Vương của Ma Phong Tử và bảo vệ Công Tôn giữ vẹn tập Bí Thư Tiên Kiếm.

Lúc ấy đại bàng đã vỗ cánh bay về đáp xuống trước mặt đức Thái Hư.

Tố Hoa lạy thầy rồi nói :

- Kính lạy sư mẫu ở lại bình an.

Đức Thái Hư sư nữ truyền lệnh :

- Ba năm con chỉ được về đây một lần. Nếu con làm không được một nghìn điều thiện thì cửa sơn môn khép chặc lại, con không sao bước vào động được.

Tố Hoa khấu đầu lạy thầy một lần nữa rồi bước lên lưng đại bàng. Đại bàng gật đầu như từ giã đức Thái Hư và bay vút lên ngàn mây tung theo gió.

Tố Hoa ngậm ngùi, nàng nhìn lại thì Phù Dung tiên đảo đã biến đâu mất. Xung quanh nàng chỉ có trời và bể bao la.

* * * * *

Nhắc lại Công Tôn đại sư từ lúc bị Khốc Tiểu Quái Sư đánh đuổi, ông bỏ chạy một mạch cho đến lúc trời mờ mờ sáng ông mới tìm một chỗ tạm nghỉ.

Công Tôn có ngờ đâu hàng quán của ông ở trọ là hắc điếm, người cầm đầu hắc điếm ấy là một tay vô cùng lợi hại trong bọn quái tặc, hắn chiếm cứ nơi này đã nhiều phen sát hại khách qua đường để chiếm đoạt tài vật và lấy thịt làm bánh bán cho khách.

Hỗn danh hắn là Tứ Đại Trùng, tài nghệ hắn vào hàng ghê gớm, từ phép nội công phi kiếm quyền thuật vận khí phi đằng hắn đều tinh thông cả.

Từ lúc thấy Công Tôn vào hàng quán hắn đã để ý đến ông vì hắn thường được tin bọn Dương Bưu và Đại Ác hòa thượng bảo phải trừ khử bọn Công Tôn.

Tứ Đại Trùng biết tài nghệ Công Tôn không vừa nên hắn ra hiệu cho bọn bộ hạ phải giả vờ tiếp đãi ông cho lịch sự và ngầm bỏ một chất thuốc mê ghê gớm vào món ăn để hại ông.

Thứ thuốc mê này ghê gớm thật. Nó không màu sắc cũng không mùi vị gì nên Công Tôn lầm ăn phải. Thế là tự dưng ông mang họa vào thân.

Sau khi bắt trói được Công Tôn rồi, bọn bộ hạ đem ông xuống hầm kia và cột ông vào một cây cột to trước bàn án và báo cho Tứ Đại Trùng hay.

Bây giờ Tứ Đại Trùng mới truyền cho bọn thủ hạ cứu tỉnh Công Tôn lại và quát hỏi :

- Tên kia mi có phải là Công Tôn đại sư chăng?

Công Tôn thấy mình bị trói, ông cả giận liền di chuyển hết thần công vận mình toan bứt dây, nhưng quái thay đường dây ấy vẫn như thường mà tay chân ông đau nhói lên. Ông cả giận quát :

- Tên khốn nạn kia mi há không biết ta sao? Chính ta là Công Tôn, đồ đệ của Linh Hư sư tổ. Bọn ngươi muốn chết sao mà dám chạm đến ta.

Tứ Đại Trùng cười dòn rồi nói :

- Ngươi đem thằng già Linh Hư ra dọa ta à? Nhưng ngươi lầm rồi, ta nào sợ ai đâu. Ngày nay ta bắt được ngươi thì ngươi phải chết để đến tội ác đã giết chóc lũ bộ hạ ta. Ta chính là Tứ Đại Trùng vốn là đại huynh của bọn Dương Bưu và Thiết Đầu Tử.

Công Tôn biết cơ nguy sắp đến ông thấy mình khó mong sống sót vì bọn chúng đã cướp mất thanh Ngũ Lôi thần kiếm, vả lại bị trói thế này còn trông gì thoát thân được.

Trong lúc nguy ngập ông nghĩ ra một kế liền thở dài than thở :

- Ta chết cũng đành, nhưng uổng thay tập Bí Thư Tiên Kiếm đành bỏ mục ngoài rừng.

Tứ Đại Trùng toan phóng kiếm chém quách Công Tôn, nhưng khi nghe đến tập Bí Thư Tiến Kiếm hắn lật đật hỏi :

- Mi nói gì tập Bí Thư Tiên Kiếm. Chính mi giữ tập ấy?

Công Tôn vờ giận quát to :

- Quân khốn nạn. Ta không bao giờ giao cho mi báu vật ấy, dù ta chết.

Tứ Đại Trùng thường nghe nói tập Bí Thư Tiên Kiếm là một vật chí báu trong thế gian. Kẻ nào giữ được tập ấy sẽ làm đầu môn kiếm quang trong trời đất, hắn vội vàng nói :

- Nếu mi trao cho ta tập Bí Thư Tiên Kiếm thì ta tha cho mi khỏi chết. Bằng không ta sẽ giết mi ngay tức khắc.

Công Tôn nhắm mắt lại không thèm nói năng gì, ông vờ như không nghe lời Tứ Đại Trùng.

Tứ Đại Trùng dậy lòng tham, hắn đứng dậy quát hỏi :

- Mi có chịu giao cho ta tập Bí Thư Tiên Kiếm không? Nếu mi giấu thì chớ trách.

Nói xong hắn bước lại đưa hai ngón tay kẹp vào cổ Công Tôn và quát to :

- Thất phu, mi có nói không?

Công Tôn giả vờ đau rú lêu, ông nói mau :

- Xin chớ làm thế. Tôi xin nói.

Đại Trùng bóp mạnh vào gáy Công Tôn rồi lại quát bảo :

- Nói mau. Nếu không ta vặn cổ ngay tức khắc.

Công Tôn vờ co rúm lại, ông nói như van lạy :

- Xin ông nới tay, tôi xin nói, xin nói.

Tứ Đại Trùng cười gằn nói :

- Mi là kẻ hữu danh vô thực. Mau chỉ cho ta chỗ giấu tập Bí Thư Tiên Kiếm thì ta tha cho tội chết.

Nói xong hắn toan nắm cổ Công Tôn làm Công Tôn luôn miệng kêu xin.

Thế là cả bọn mở trói cho Công Tôn và đem ông lên khỏi miệng hầm.

Công Tôn giả vờ sợ sệt trước Tứ Đại Trùng làm hắn tự kiêu đưa ông ra khu rừng rậm để lấy tập Bí Thư Tiên Kiếm. Hắn mang thanh Ngũ Lôi thần kiếm cạnh sườn với vẻ dương dương tự đắc.

Đến giữa khu rừng đá gai lởm chởm Công Tôn dừng lại nơi một phiến đá to có đến vạn cân trỏ tay nói :

- Tập Bí Thư Tiến Kiếm sư phụ tôi giấu kín dưới tảng đá này. Khi nào cần lấy lên người vác tảng đá bỏ tránh qua một bên. Các ông nên khiêng nó qua để lấy là xong.

Tứ Đại Trùng buông Công Tôn ra và nói :

- Giá gì viên đá con mà phải khiêng vác. Bọn ngươi có danh mà không thực còn hòng làm gì cho nên.

Nói xong hắn ngồi xổm xuống dùng thế Tọa Mã hai tay ôm sốc tảng đá lên khỏi đầu. Thật khiếp cho Tứ Đại Trùng là tay sức khỏe thế gian hiếm thấy, hắn ôm tảng đá như một tấc núi vậy.

Bọn bộ hạ hắn vỗ tay ầm lên khen phục.

Nhân cơ hội ấy, Công Tôn nhanh như cắt rút thanh Ngũ Lôi thần kiếm đoạt về cho mình và nhảy ra xa.

Tứ Đại Trùng cả giận, hắn quát lên một tiếng và lao tảng đá vào đầu Công Tôn.

Một tiếng rú vô cùng ghê rợn nổi lên...

Mọi người tưởng đâu tiếng ghê gớm ấy của Công Tôn, không ngờ người rú lại là Tứ Đại Trùng. Nguyên khi Công Tôn bị hắn quăng khối đá vào đầu, ông kinh hãi nhảy tránh đi và rút hai quả phi tiêu ném đúng cổ họng hắn.

Tứ Đại Trùng thét lên và né tránh, hắn cả giận rút kiếm nhảy bay lại chém véo vào đầu Công Tôn một nhát theo thế Hoàng Không Thám Huyệt.

Công Tôn vội vung thanh Ngũ Lôi thần kiếm lên đỡ tức thì một luồng hắc khí bay lên, nghe đánh choeng một tiếng thanh kiếm của Tứ Đại Trùng gãy tan như cám.

Hắn vừa sợ vừa giận vội lùi lại quày tay ra sau lưng rút thanh Mai Hoa kiếm ra vung lên thành một đạo bạch quang chém xả xuống đầu Công Tôn khí khế dữ dội.

Công Tôn không dám coi thường, ông vội xuống tấn và đưa thanh Ngũ Lôi lên đỡ. Một tiếng choeng làm long óc mọi người, lũ bộ hạ của Tứ Đại Trùng ôm đầu vì nhức tai choáng óc.

Mai Hoa kiếm của Tứ Đại Trùng là một lưỡi kiếm vô cùng báu, Tứ Đại Trùng tốn bao năm mới luyện được, thế mà lúc ấy tóe lửa xanh như sắp gãy vậy

Tứ Đại Trùng thấy kiếm tóe lửa xanh, hắn kinh hồn nhảy lui lại xem kiếm và nhủ thầm: “Trời! Công Tôn lấy đâu thanh kiếm ghê gớm vậy. Nếu ta còn tiếp chạm vào nó một lần nữa chắc kiếm ta tan tành mất”.

Nghĩ vậy Tứ Đại Trùng vừa giạn vừa sợ, hắn xông vào đem bài Ngũ Hoa kiếm ra để áp đảo Công Tôn. Hắn quả là một tay lợi hại phi thường, bài Ngũ Hoa kiếm của hắn đen ra áp dụng loang loáng như muôn ngàn ánh hào quang lấp lánh vây xung quanh người Công Tôn không hở tí nào.

Công Tôn thấy Tứ Đại Trùng giở bài kiếm ấy ông kinh sợ nghĩ thầm: “Ta may nhờ có thần kiếm mới thắng được Tứ Đại Trùng chứ thật ra tài nghệ hắn còn trên ta một bậc. Ta tài nào thắng được nếu cứ giao đấu thế này”.

Nghĩ thế ông chuyển hết thần oai, múa thanh Ngũ Lôi như gió thảm mây sầu đem bài Phong Sa kiếm ra đón đỡ và nhân một cơ hội tốt ông nhảy ra ngoài thét lớn :

- Tứ Đại Trùng, ta nghe mi là tay kiệt liệt trong đời tài tình xuất chúng nào ngờ tài nghệ mi chỉ có vậy thôi sao? Nếu giao đấu như thế bao giờ mới định đoạt sự hay dở của chúng ta. Vậy mi có tài gì hơn cứ giở ra xem nào?

Cơn giận Tứ Đại Trùng như lửa được đổ thêm dầu, hắn quát to lên :

- Thất phu. Tài cán mi là bao mà hòng cùng ta đối địch. Nào, mi xem thần kiếm ta lấy đầu mi đây.
Nói xong hắn phóng thanh Mai Hoa kiếm lên trên tức thì tiếng kêu như lụa xé, một luồng bạch quang bay ào lên và to rộng vô cùng bay xà xuống đầu Công Tôn.

Công Tôn không một chút chậm trễ, ông đứng tấn và phóng thanh Ngũ Lôi thần kiếm lên tức thì một tiếng nổ vang ầm như sấm phát ra, luồng hắc khí từ tay ông bay ào lên cản bật luồng bạch quang lại, hơi nóng làm bọn bộ hạ của Tứ Đại Trùng phải ôm đầu lủi ra xa.

Trong chớp mắt luồng hắc khí lan rộng và đè bẹp luồng bạch quang như một đám mây đen che phủ một đốm sáng như vậy.

Công Tôn biểu lộng oai thần, ông vận khí Thiên Cương thổi vào luồng hắc khí và giữ quyết Ngũ Lôi quát to lên :

- Thần kiếm chưa ra oai còn đợi đến bao giờ nữa.

Mấy tiếng nổ ầm lên như sấm chuyển làm Tứ Đại Trùng giật mình kinh sợ, trong chớp mắt Ngũ Lôi thần kiếm to rộng vô cùng và đánh tan tuồng bạch quang và bay xuống chém xả vào đầu Tứ Đại Trùng.

Tứ Đại Trùng kinh hồn mất vía hắn đâm hoảng, liền nhảy lùi lại để tránh thì đà kiếm bay ào xuống chém tan một tảng đá lớn bay rào rào như mưa vì chém ngã đổ cây rừng nhan nhản.

Tứ Đại Trùng kinh hồn, hắn chưa bao giờ thấy ai phóng kiếm ghê gớm như vậy. Đến nước liều hắn đành đem hết tài ba ra chống đỡ, nên hắn ngửa mặt lên trời nhả ra hai luồng kiếm lên chống cự lại với luồng hắc khí.

Công Tôn thầm phục tài phóng kiếm của Tứ Đại Trùng, ông nghĩ nếu không hạ hắn thì anh hùng trong thiên hạ phải lụy nên vội thúc luồng hắc khí đánh dữ dội.

Trong chớp mắt luồng hắc khí tỏa rộng ra và rồi một tiếng nổ như trời long đất lở phát ra thì hai luồng kiếm của Tứ Đại Trùng tan như cám.

Tứ Đại Trùng rú lên một tiếng hắn uất ức quá nên té xuống chết ngất. Luồng kiếm Ngũ Lôi bay ào xuống như một tia chớp nhoáng dù Công Tôn có theo về cũng không kịp nữa.

Thế là một tay siêu đẳng trong hàng đạo tặc trong chớp mắt đã hồn về Địa phủ.

Công Tôn giật mình thầm nhủ: “Cha chà! Tứ Đại Trùng chết đi là ta đã gây một mối thù vô cùng sâu với bọn đạo tặc. Hắn là học trò của Đạt Ma sư tổ nào phải là người thường. Các sư huynh hắn lẽ nào để ta yên đâu”.

Ông thu kiếm về và quay lại thì thấy lũ bộ hạ của Tứ Đại Trùng reo to lên :

- Cô nương mau mau giết tên ắc tặc Công Tôn báo thù cho gia chủ. Chính nó giết chết gia chủ rồi.

Công Tôn định thần nhìn kỹ ông thấy một thiếu nữ mặt đẹp như ngọc, tay cầm trường kiếm chạy đến như bay để chém mình, ông vội đưa kiếm lên đỡ và quát hỏi :

- Nàng kia ngươi là ai?

Thiếu nữ cười gằn rồi nói :

- Ta đấy à? Ta là Bách Hoa Nương có thâm giao cùng Tứ Đại Trùng. Mi cả gan giết hắn thì hãy ngửa cổ ra mà chịu chết.

Công Tôn giật mình kinh sợ. Từ lâu ông thường nghe nói Bách Hoa Nương là một tay siêu đẳng, tài nghệ tuyệt vời, liánh tình dâm đãng.

Nàng thường đi tìm bọn trai đẹp để thỏa lòng dục và sau khi chán thì hạ sát ngay người tình. Bọn giang hồ hiệp khách nhiều phen toan trừ bỏ nàng, nhưng không làm gì được còn bị nàng đánh cho đại bại.

Linh Hư sư tổ có phen chạm trán với nàng, đánh đuổi nàng, nhưng không trừ khử được. Nay vô tình gặp Bách Hoa Nương liệu ta có thắng nàng được không?

Nghĩ vậy, Công Tôn hơi gờm, nhưng ông tin mình đã cự lại Khốc Tiểu Quái Sư thì có lý nào không cự lại với Bách Hoa Nương, ông lên tiếng quát mắng :

- Bách Hoa Nương, từ lâu ta nghe mi là một đứa dâm đãng nên định tìm trừ khử. Nay mi đến nạp mình thì còn gì hay bằng.

Bách Hoa Nương cả giận quát lên một tiếng rồi xuất bộ dùng ngay một thế tối diệu trong bài Nghê Thường kiếm ra quyết hạ ngay kẻ địch

Bài Nghê Thường kiếm là một bài kiếm lợi hại, nó có phần ghê gớm hơn cả bài Phong Vũ, Mai Hoa nữa, mỗi khi múa lên nó có vẻ ẻo lả như các cô gái múa hầu vua, như cánh liễu mềm thướt tha trước gió, nhưng sức công hiệu của nó thật là ghê gớm vô cùng.

Kẻ địch dù là tay bản lãnh đến đâu mà không am hiểu bài kiếm ấy thì chắc chắn phải vong mạng trong giây lát.

Công Tôn tuy là người vào hàng đạo pháp cao diệu, nhưng thật ông chỉ nghe sư phụ giảng giải sơ về môn kiếm ấy chứ tuyệt nhiên không học đến bao giờ.

Đến lúc Bách Hoa Nương dùng bài kiếm ấy, tay kiếm của nàng ẻo lả thướt tha thì ông giật mình thầm nghĩ: “Nghê Thường kiếm, một bài kiếm tối diệu trong đời, ta không phải là trang địch thủ với Bách Hoa Nương âu là ta phóng kiếm đánh với nàng còn hơn”.

Nghĩ vậy Công Tôn vận hết thần công lên tay và dùng tận lực gạt mạnh một kiếm.

Thật ghê thay cho thanh Ngũ Lôi thần kiếm, lưỡi kiếm của Bách Hoa Nương là vật báu thế mà lúc ấy gãy làm đôi, còn trơ lại trong tay nàng một khúc ngắn.

Công Tử nhảy ra ngoài và thét lớn :

- Bách Hoa Nương, nàng hãy tự liệu sức mình. Mau quỳ xuống lạy ta và hứa chừa tánh dâm ác thì ta tha cho tội chết. Nếu không chớ trách ta sao vô tình.

Bách Hoa Nương tính nóng như lửa đốt, có khi nào nàng sợ như vậy. Nàng gầm lên một tiếng tức thì trông lỗ mũi của nàng tia lên hai đạo hoàng quang tiếng kêu như lụa xé, chỉ trong khoảnh khắc đạo hoàng quang to rộng ra và đâm bổ xuống đầu Công Tôn như chớp nhoáng.

Công Tôn không hề rung sợ, ông giữ vững quyết Ngũ Lôi và dùng tận lục phóng kiếm lên, tức thì một tiếng nổ xé trời phát ra một luồng khí đen ào lên như vũ bão đè bẹp luồng hoàng quang và chỉ trong chớp mắt luồng hoàng quang của Bách Hoa Nương tan tành như tro bụi.

Công Tôn quyết hạ con người dâm đãng để trả thù cho bao nhiêu người bị hại, ông thúc kiếm Ngũ Lôi bay ào xuống chém phạt ngang người Bách Hoa Nương.

Thật là vô cùng nguy hiểm. Bách Hoa Nương kinh hồn khiếp vía, nàng từng giao đấu với khắp một anh hùng trong thiên hạ, đến các vị sư tổ còn phải nể mặt nàng thay nay nàng gặp phải một kẻ tầm thường mà tài phóng kiếm sao ghê gớm như vậy.

Không một giây chậm trễ, Bách Hoa Nương vội phóng lên hai luồng thanh quang đón đỡ và dùng phép phản phong đánh bật hơi nóng ra xa.

Hai luồng thanh quang của nàng vừa phóng lên thật vô cùng lợi hại, nó đương cự với kiếm Ngũ Lôi một cách dữ dội không thua kém gì bao nhiêu.

Công Tôn ngại đánh lâu Bách Hoa Nương sẽ dùng đến tuyệt điểm công phu, dùng những món tối diệu đánh mình thì dù Ngũ Lôi kiếm có ghê gớm thế nào cũng khó thắng được nếu nàng biết rõ chỗ yếu của ông.

Nghĩ vậy ông giữ vững tay quyết đảo bộ bước lên ba bước vận thêm khí Thiên Cương thổi vào luồng kiếm tức thì những tiếng nổ ghê hồn nổi lên, trong một loáng luồng hắc khí bao trùm cả một vùng che khuất hai luồng thanh quang của Bách Hoa Nương và rồi một tiếng nổ vang trời làm chuyển động cả một vùng, hai luồng thanh quang của Bách Hoa Nương tắt phụt đi.

Bách Hoa Nương hồn vía lên mây, nàng tưởng kẻ phóng kiếm địch với mình là tay ghê gớm nhất trên đời liền nhảy lùi lại phía sau có đến hai trượng rồi ném về phía Công Tôn mấy quả phi đạn.

Công Tôn tuy đánh nhưng ông đề phòng kẻ địch lắm, vì ông thừa biết Bách Hoa Nương là tay ghê gớm nên loạt phi đạn bay tới ông đều tránh khỏi cả.

Phi bay rào rào chạm vào đá phát lên nhưng tiếng nổ ghê hồn làm Công Tôn bị miểng văng rách cả áo nếu ông không phải là tay thần công tuyệt giỏi thì bị nguy rồi.

Ông cả sợ vội quay kiếm về bảo vệ quanh mình tức thì trước mặt ông như có một vách thành kiên cố vô cùng, phi đạn của Bách Hoa Nương ném đến chạm vào kiếm Ngũ Lôi nổ ầm lên và tan tành như tro bụi.

Công Tôn cả giận ông quát to lên một tiếng và điều khiển luồng kiếm to rộng ra bay ào đến chém Bách Hoa Nương như chớp nhoáng, nhưng hình ảnh của nàng đã khuất đâu mất từ lúc nào.

Công Tôn giận quá, ông toan đuổi theo, nhưng sực nhớ lại là phải phá tan gian quán ác nghiệt của Tứ Đại Trùng nên vội quay trở lại và phóng kiếm hủy phá ngôi quán.

Trong chớp mắt ngôi quán to lớn tan tành như xác pháo. Bây giờ Công Tôn mới lên đường đi nơi khác, nhưng vừa lúc ấy ông thoáng thấy một bóng trắng nhẹ nhàng bay vút qua.

Công Tôn thoạt thấy, ông độ chừng bóng trắng là Bách Hoa Nương nên vội chạy bay theo.

Tài phi đằng của ông cũng không hơn kém thế mà lúc ấy ông không làm sao theo nổi bóng trắng kia.

Công Tôn cả giận vì bóng trắng đi như một kẻ nhàn du, hai chân bóng ấy nhẹ nhàng như không chạm đến mặt đất mà sức đi nhanh của bóng đó vô cùng kỳ diệu, thỉnh thoảng bóng đó dừng lại và nhìn xung quanh mà khi ông cố gắng chạy đến là bóng đó chỉ chuyển mình một cái là hình ảnh đã tuyệt mù xa.

Công Tôn uất ức quá, ông dùng kiếm độn bay nhanh theo như gió cuốn quyết theo cho kịp kẻ thù địch để diệt trừ nó cho rồi vì ông tin bóng trắng là Bách Hoa Nương, nhưng khi ông dùng kiếm độn thì bóng trắng bỗng bay vọt lên không và đi nhanh hơn gió không tài nào theo nổi.

Công Tôn theo như thế có hơn ba giờ mà vẫn lẽo đẽo ở xa bóng ấy không biết bao nhiêu thét rồi bóng ấy chỉ còn là một chấm trắng mờ ở chân trời mà thôi.

Công Tôn dùng cả tuyệt điểm công phu đuổi theo, đường ngàn dặm thoát một lúc là đã vượt qua, ông đã qua không biết bao nhiêu rừng núi mà vẫn theo không kịp con người kỳ dị ấy.

Nhiều lúc ông rủa thầm: “Bách Hoa Nương hỡi? Ta mà theo kịp thì ta quyết trừ bỏ mầy ngay”.

Nhưng ông không còn làm sao theo kịp nữa. Chấm trắng ở chân trời biến mất.

Bây giờ Công Tôn uất ức quá đành phải thôi đuổi vậy. Ông ngừng kiếm độn hạ xuống và đi lần về phía có nhà cửa thì đấy là một trấn nhỏ.

Công Tôn phần đói phần mệt, ông vào một tửu lầu to lớn và lên tầng thượng ngồi, gọi đem rượu ra uống.

Tửu bảo đem rượu thịt ra cho ông ngay vì nơi đây tiếp khách rất lịch sự.

Bây giờ Công Tôn mới để ý đến cách trưng bày trong hàng ăn, ông gật gù khen thầm: “Đây là Anh Hùng quán, chủ nhân nó người gì mà đặt tên quán như vậy”.

Trong quán bây giờ khách ăn rất đông, phần nhiều là người ăn mặc lịch sự, vương tôn công tử, phú gia nhiều hơn là kẻ giang hồ.

Công Tôn bỗng giật mình vì thấy Xuyên Vân Yến Khách và Vạn Thanh Vân bước vào, hai người chọn bàn ngồi rồi cùng gọi rượu ra uống.

Hai người không nhận được Công Tôn vì ông giả trang thay hình đổi dạng.

Bỗng Công Tôn chú ý đến một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần bước vào quán. Nàng là một trang tuyệt sắc giai nhân, vẻ đẹp của nàng thật hoa nhường nguyệt thẹn.

Nàng ăn mặc theo nhà võ, lưng thắt gọn đeo bảo kiếm, bên ngoài võ y xem đẹp lạ thường.

Trên mái tóc nàng như lóng lánh hào quang, mặt nàng trắng tinh, mắt sáng như sao băng, môi đỏ như son mọng.

Có lẽ nàng không quen vào quán nên có vẻ e lệ thẹn thùng, nàng chưa biết ngồi đâu thì tửu bảo ra mời nàng vào ngồi nơi bàn giữa quán.

Bao nhiêu đôi mắt trong quán đều đổ dồn về phía nàng, ai ai cũng trầm trồ khen nàng đẹp, các vương tôn công tử bay hồn mất vía như gặp tiên nga.

Tửu bảo đem đồ ăn ra cho nàng và nàng ngồi ăn tự nhiên không nhìn ai cả.

Bỗng tửu bảo chạy ra đón mấy người vừa vào có vẻ sợ hãi và cung kính lắm. Công Tôn ngước mắt nhìn, ông thấy như ngờ ngợ gương mặt của họ dường như đã gặp đâu vài lần.

Còn Xuyên Vân Yến Khách và Vạn Thánh Vân thì quay mặt đi không nhìn họ.

Thấy tình hình như vậy Công Tôn đoán chừng bọn này là kẻ đạo tặc chi đây. Ông gọi tửu bảo lại và hỏi :

- Chẳng biết nơi đây là đâu vậy.

- Đây là Anh Hùng quán còn thôn tên Vạn Hoa.

Công Tôn giật mình nghĩ thầm: “Té ra ta lọt vào vùng của bọn Vạn Hoa thất quái rồi”.

Ông hỏi nhỏ tửu bảo :

- Có lẽ mấy ông vừa vào là người trong Vạn Hoa trang.

Tửu bảo có vẻ sợ sệt nói nhỏ :

- Chính vậy.

Nói xong nó lui ra chỗ khác và có vẻ sợ sệt lắm.

Công Tôn nghĩ thầm: “Ta vào đây gặp phải loài ác quỷ, như vậy tránh sao khỏi sự tranh đấu lôi thôi. Cha chả sự đời đã thế có trốn đâu cho khỏi bây giờ”.

Công Tôn còn đang nghĩ ngợi bỗng bên trong một người râu tóc bạc phơ bước ra, chào mọi người rồi nói lớn lên :

- Lão phu kính chào liệt vị anh hùng bốn phương. Lão phu là chủ tửu lâu Anh Hùng quán này, có vài lời tỏ bày cùng quý vị.

Mọi người vỗ tay tán thưởng thì chủ nhân nói tiếp :

- Từ lâu nay quán Anh Hùng có lệ là quý khách đến ăn toàn là những bậc anh hùng, kẻ tài văn người võ giỏi. Nếu ai có tài thơ phú, hay có sức bạt sơn cử đảnh thì được thưởng ba bầu Thần Tiên tửu và khỏi phải trả tiền trọ và tiền ăn quán, nhưng người giỏi văn phải đối được một bài thơ, mà kẻ võ phải nhấc nổi chiếc đỉnh nặng muôn cân. Hôm nay chư quý vị, có vị nào ra tài xin cứ cho những anh hùng nơi đây đều biết.

Lão chủ quán nói dứt lời tức thì tiếng hoan hô nổi dậy lên, thiên hạ vui sướng vì sẽ chứng kiến nhiều cảnh lạ mắt.

Bốn tửu bảo kéo tấm bình phong ngăn phía sau ra khiến mọi người nhìn thấy một chiếc đỉnh đồng to lớn như một quả núi, sức nặng có trên mười cân thật là một chiếc đỉnh to lớn xưa nay không hề có.

Công Tôn giật mình nhủ thầm: “Chiếc đỉnh to như quả núi ai mà cử nổi. Ta chưa chắc làm lung lay nó huống gì cử lên”.

Lúc ấy Lục Yêu Tử, Trấn Ma Tử, Hồng Phong Tử đều mỉm cười. Lục Yêu nói với hai anh :

- Lảo già mục này không kể anh em ta ra gì nên có ta ngồi đây mà lão dám cả gan nói lớn lối. Nhị vị huynh trưởng hãy cho lão một phen khiếp

Vừa lúc đó Linh Quang Tử đi vào ngồi cạnh họ và nói :

- Liệt vị hiền đệ đến đây ăn uống rồi về trang trại. Ta sợ chư vị hiền đệ ra ngoài gây sự nên phải theo đây. Đại sư huynh ta thường nói lão Đạt Ni Phật là tay bản lãnh siêu việt, tánh khí anh hùng, các hiền đệ chớ làm mích lòng lão làm gì. Nếu đến Anh Hùng quán mà gây sự thì ta không tha đó.

Lục Yêu Tử chếnh choáng hơi men liền nói :

- Nào chúng đệ có làm ngang. Lão Đạt Ni Phật thách ai cử nổi chiếc đỉnh kia lão sẽ thưởng cho ba bầu Thần Tiên tửu và ăn khỏi trả tiền. Đệ định cử chiếc đỉnh ấy xem sao?

Linh Quang Tử nhìn quanh rồi nói :

- Phàm kẻ cao diệu không nên vì chuyện cỏn con mà thi thố tài năng. Ta khuyên quý hiền đệ chứ ra tay để mặc cho ai cử đỉnh thì cử.

Lúc đó có một người khách lực lưỡng, cánh tay bắp thịt nổi vồng lên, ông ta bước ra khỏi bàn ăn và nói lớn :

- Chu mỗ vốn không tài sức. Nay chủ nhân đã dạy bảo, Chu mỗ xin thử xem sao? May mà cử nổi đỉnh thì đỡ bữa rượu, nếu không xin quý vị chớ cười.

Nói xong hắn vào vén tay áo, vận nội công và dùng thế tọa mã, hai tay cầm chặc chân đỉnh thét một tiếng to cố nhấc lên.

Nhưng hắn đỏ mặt tía tai mà chiếc đỉnh vẫn trơ trơ không hề nhúc nhích tí nào cả.

Thiên hạ trong quán vỗ tay cười ầm lên, nhất là Lục Yêu Tử và Hồng Phong Tử. Lục Yêu Tử nói oang oang lên :

- Quả thằn lằn đeo cột đá. Họ Chu chỉ là con mối trước quả núi mà thôi.

Chàng họ Chu tức tối quát to lên một tiếng, nhảy đến trước mặt Lục Yêu Tử và thét lớn :

- Tên khốn nạn kia sao dám khinh người vậy. Ta nhân vui vẻ mà ra cử đỉnh, nổi cũng được mà không cũng được, không gì là nhục là vinh sao mi ở miệng nói càn như vây. Mi giỏi hãy ra cử chiếc đỉnh xem sao? Nếu mi cử nổi hãy chê ta là dở.

Lục Yêu Tử tính như lửa đốt, có khi nào hắn để ai động đến mình, nghe họ Chu nói vậy hắn cả giận đứng dậy trỏ tay vào mặt chàng ta và nói lớn :

- Thất phu mi không tài cán gì mà dám ra cử chiếc đỉnh nặng muôn cân. Cái thây mập của ngươi chỉ làm anh đồ tể là phải, chứ học đòi chi việc võ nghệ.

Họ Chu thét mắng lại :

- Mi cố giỏi hãy thử xem. Nếu mi cử nổi đỉnh ta sẽ phục ngươi làm thầy.

Lục Yêu Tử không thèm nói, hắn bước đến chiếc đỉnh và đứng tấn rồi thét lên một tiếng nắm chân chiếc đỉnh giở mạnh lên.

Ghê thay cho thần lực của hắn, chiếc đỉnh nặng muôn cân to như quả núi theo tay hắn lên bổng mặt đất. Mọi người vỗ tay ầm lên như sấm và reo lên :

- Hão thần lực. Hão thần lực

Bỗng một tiếng rầm chuyển động chiếc đỉnh trêu tay Lục Yêu Tử rớt đánh sầm xuống làm tầng thượng lầu rung rinh như nắp đổ, thì ra Lục Yêu Tử không đủ sức cử nổi đỉnh lâu mới để chiếc đỉnh rơi xuống như vậy.

Bây giờ thiếu nữ ngồi đấy mỉm cười nói nhỏ :

- Thật bọn bị thịt, đầu voi đuôi chuột. Thà không cử nổi như chàng họ Chu còn hơn.

Lục Yêu Tử làm rơi chiếc đỉnh, hắn kinh hoảng nhảy lùi lại để tránh thì nghe thiếu nữ nói như vậy hắn giận lắm, phần thì bọn khách vỗ tay ầm lên như trêu ghẹo.

Lục Yêu Tử sấn vào tát thiếu nữ làm mọi người thất kinh vì e cho thân bồ liễu không chịu đựng được cái tát của kẻ thứ sáu trong hàng Vạn Hoa thất quái, Xuyên Vân Yến Khách toan đứng lên can thiệp thì thiếu nữ nhẹ nhàng đứng lên đỡ tay Lục Yêu Tử rồi kéo hắn trở lại bàn và nói :

- Anh hùng làm gì thế. Định hiếp đáp một cô gái hay sao?

Xuyên Vân Yến Khách, Vạn Thanh Vân và Công Tôn rùng mình khiếp sợ, không hiểu thiếu nữ là ai mà tài tình ghê gớm như vậy. Lục Yêu Tử là một tay bản lãnh siêu việt trong đời, chính các ông còn chưa chắc hơn thay mà một thiếu nữ lôi được hắn như kéo trẻ con vậy.

Hồng Phong Tử cả giận, quát lên một tiếng, rút thanh Điện Quang kiếm chém xả xuống đầu nàng như một quả núi sa xuống khí thế vô cùng dữ dội.

Xuyên Vân Yến Khách cả kinh ông toan đứng dậy để giúp thiếu nữ thì nàng cả cười nói to lên :

- Cha chả! Năm ba người định dùng võ lực áp bức tôi chăng. Xin các ngài hãy ngồi xuống uống rượu và có giỏi thì cứ thử chiếc đình kia xem sao?

Lạ lùng thay! Thanh Điện Quang kiếm sa xuống dữ dội như vậy mà chưa đến đầu thiếu nữ đã bị dội lại như có tấm vách vô hình ngăn lại.

Thiếu nữ kéo tay Hồng Phong Tử và nói :

- Anh hùng ngồi xuống là phải, chớ giận dỗi làm cho tổn tinh thần.

Lạ thay Hồng Phong Tử là tay bản lãnh siêu việt như vậy mà phải theo phép, hắn không dám làm gì cả.

Bây giờ thiếu nữ về ngồi chỗ cũ và nói với mọi người :

- Tiện nữ nhân qua đây và hân hạnh được ghé Anh Hùng quán. Rất may mà chư vị anh hùng đều có mặt nơi đây. Vậy ngài nào nên ra tài cử đỉnh để tiện nữ được nhìn xem đôi chút thì tiện nữ cảm đội muôn vàn.

Linh Quang Tử từ nãy giờ lấy làm kinh dị, ông ta không hiểu thiếu nữ là hạng người nào mà tài tình ghê gớm như vậy.

Từ xưa nay hắn là người rất điềm đạm, đã từng chu du khắp nước, đã từng đọ kiếm với khắp mặt anh hùng trong thiên hạ, nhưng chưa hề thấy ai có bản lãnh kỳ diệu như thế.

Tình thế đã đến hồi gay go, ông dành phải ra tay để bảo vệ cho danh tiếng bọn Vạn Hoa thất quái. Ông đứng lên và nói :

- Thưa liệt vị anh hùng. Hai vị nghĩa đệ của tôi vừa rồi vì nóng tính có ý làm phiền cô nương đây. Vậy tôi xin cử thử chiếc đỉnh kia để cô nương và quý vị xem hầu có chuộc lỗi lại.

Nói xong hắn bước lại bén chiếc đỉnh muôn cân và cúi xuống nhấc chân đỉnh lên roi đi ba Vòng quanh rồi trở lại để chiếc đỉnh chỗ cũ mặt không hề đổi sắc.Mọi rgười vỗ tay rầm lên khen tặng.

Công Tôn kinh sợ nghĩ thầm: “Nhân vật Vạn Hoa thất quái ghê gớm thật. Ta không phải là tay đối thủ của họ”.

Còn Vạn Thánh Vân với Xuyên Vân Yến Khách cũng kinh hồn bảo nhau :

- Thằng Linh Quang Tử ghê gớm thật. Bọn ta không khéo thì nguy với chúng nó chứ chẳng chơi.

Vạn Thánh Vân nói mau :

- Bọn nó đã thấy chủng ta rồi, chắc chúng ta khó khỏi một phen tranh đấu. Âu là sư huynh nên biểu lộng thần oai cho chúng một phen khiếp hãi rồi sẽ hay. Lẽ đâu lão anh hùng Đạt Ni Phật lại không ra tay giúp bọn ta. Khi nãy đã để ý đến bọn mình nhưng đệ làm ngơ như không biết.

Xuyên Vân Yến Khách nói :

- Thiên hạ đồn lão ta là tay ghê gớm trong đời, về ẩn dật nơi thôn Vạn Hoa khiến bọn Vạn Hoa thất quái cũng phải kiêng nể. Ma Phong Tử thường hay đi lại tỏ ý kính lão lắm đó.

Hai người cũng không khỏi bàn luận đến bản lĩnh ghê hồn của thiếu nữ và không ai hiểu nàng là hạng người gì mà ghê gớm như vậy.

Linh Quang Tử cử đỉnh rồi hắn chào mọi người và lui về bàn ngồi như cũ, nhưng mắt hắn luôn luôn nhìn về phía Xuyên Vân Yến Khách và Vạn Thánh Vân.

Còn lũ Hồng Phong Tử, Lục Yêu Tử, Trấn Ma Tử cứ nhìn chầm chập thiếu nữ, như muốn ăn gan uống máu nàng mới hả giận.

Xuyên Vân Yến Khách biết thế nào cùng một phen chiến đấu lệch trời nghiêng đất, nên ông bước ra chào mọi người và nói :

- Ngu mỗ cũng người ở xa đến, nhân đến đây được xem liệt vị anh hùng cử đỉnh thật là may mắn vô cùng. Ngu mỗ tài hèn sức yếu nhưng cũng học đòi theo liệt vị mà cử đỉnh xem sao. May mà cử được thì đỡ một bữa ăn, còn không cũng làm trò vui cho quý vị.

Nói xong ông bước đến cầm chân đỉnh xách lên như xách một vật nhẹ và đi mấy vòng rồi đem đật lại chỗ cũ rồi trở về bàn rượu.

Bọn Lục Yêu Tử thấy Vạn Thánh Vân và Xuyên Vân Yến Khách thì máu đã sôi lên, nhưng chưa muốn sanh sự, đến lúc thấy Xuyên Vân cử đỉnh chúng càng giận thêm nhất là Trấn Ma Tử xưa nay vốn có cừu thù cùng hai người, nhưng bọn họ gờm thiếu nữ và Linh Quang Tử nên chưa giở thủ đoạn gì.

Đạt Ni Phật tuy biết rồi đây sẽ có xảy ra chuyện hơn thua, nhưng ông vui mừng vì hôm nay có nhiều kẻ kỳ tài hội đến.

Là một tay từng trải việc đời, ông biết bọn Vạn Hoa và bọn Xuyên Vân sao sao cũng sanh ra một trường huyết chiến, nên ông cố tìm cách ngăn lại.

Ông tuyên bố với mọi người bữa ăn trong quán hôm nay ông không tính tiền và đem rượu thêm cho mọi người.

Xuyên Vân và Linh Quang Tử được thưởng ba bầu Thần Tiên tửu

Bây giờ thiếu nữ mới đứng lên nói :

- Tiện nữ đến đây chưa được biết Thần Tiên tửu ra sao, mà cũng không đủ tiền trả trọ một đêm vậy xin chủ nhân Anh Hùng quán cho cử đỉnh để trừ tiền vậy.

Mọi người lạnh toát mồ hôi. Ai ai cũng lo thiếu nữ làm trò cười cho thiên hạ, nhưng nhớ hành động nàng vừa rồi nên cũng hơi ngờ vực đôi chút.

Thiếu nữ rảo gót sen đến bên chiếc đỉnh và không cần dùng tay nàng ấy chân hất chiếc đỉnh lên và cầm lấy chân dỉnh, nhảy vút lên tầng trên lọ hoa giữa bàn.

Mọi người kinh hồn khiếp vía, mồ hôi toát ra như tắm tưởng mình sống trong cơn mộng.

Cử được chiếc đỉnh đó lên phải là người có sức khỏe muôn cân, bước được một bước đã khó khăn lắm huống gì nhảy lên đứng trên nhành hoa là một sự trong đời không thể có được.

Người biểu diễn được như vậy phải là người tài nhất trần đời, sức khỏe trùm trời đất, phép khinh thân đề khí phải đến chỗ tuyệt đích mới mong được.

Thiếu nữ là ai mà nàng có hành động ghê gớm như vậy.

Công Tôn và bọn Xuyên Vân Yến Khách bay hồn mất vía, không ngờ trong đời có người tài tình như vậy.

Trong lúc ấy thiếu nữ cất tiếng cười, nàng chao mình nhảy ra ngoài cửa và tung mình lên cao như một chiếc pháo thăng thiên. Chớp mất không còn ai thấy hình dung nàng nữa.

Mọi người ngồi đấy mọc óc cùng mình không ai tưởng mình đang sống thật. Chính lão anh hùng Đạt Ni Phật là người từng trải khắp giang hồ, đã biết hầu hết anh hùng trong thiên hạ mà cũng sững sờ như chiêm bao.

Có ai ngờ một thiếu nữ xinh tươi, yếu như mai mềm như liễu, mà cầm nổi chiếc đỉnh to như quả núi và bay biến mất.

Lục Yêu Tử và các vị huynh trưởng hắn xưa nay xem trời bằng hạt tiêu mà lúc ấy cũng toát mồ hôi. Cả bọn bay hồn mất vía, không thể ngờ chuyện có thật.

Xuyên Vân Yến Khách lấy ra một đĩnh bạc để trên bàn trả tiền ăn rồi kéo nhau xuống lầu.

Thấy vậy bọn Lục Yêu Tử cũng vội vã xuống theo nhưng bóng hai vị anh hùng, đã khuất đâu mất từ nào.

Công Tôn cũng vội vã xuống theo, nhưng bóng hai vị sư huynh ông như hạc nội mày ngàn.

* * * * *

Đêm hôm ấy trời tối đen như mực, Công Tôn nằm trong nhà trọ nơi một quán ờ góc thôn Vạn Hoa, ông nghĩ mãi về việc hôm nay và buồn thầm đạo thuật mình còn non kém quá.

Ông muốn gặp Thanh Y để lấy tập Bí Thư Tiên Kiếm hầu luyện thêm kiếm thuật cho đến chỗ tuyệt diệu, nhưng nào biết chàng nơi đâu.

Công Tôn nằm mãi mà không ngủ được, bỗng ông nghe có tiếng chân ai bên ngoài, ông nhổm dậy đến áp tai vào vách thì nghe có tiếng nói :

- Con nhà ai mặt mũi xinh đẹp như tiên nga mà vào quán lại không tiền. Cha chả! Nếu ngày mai bà con cô không đến chắc mụ chủ quán làm khó dễ chứ không chơi đâu.

Công Tôn hiổu ngay hai tên hầu bàn nói với nhau, ông toan đi ngủ, nhưng ông thoáng nghe một luồng gió ào ào trên không.

Thoáng nghe ông biết đấy không phải gió thường, ông bước ra sân thì thấy một vung đen to lớn bay ào đi hình như một con chim to thì phải.

Ông còn đang suy nghĩ thì thấy một bóng trắng thoáng qua, làm ông sực nhớ đến Bách Hoa Nương, ông vội vàng đuổi theo quyết trừ loài quái gở để trừ khử.

Trong raột loáng ông theo kịp Bách Hoa Nương, nhưng khi thấy nàng chạy nhanh thêm ông không dám chậm trễ vội vàng tung Ngũ Lôi thần kiếm lên và quát to :

- Nữ tặc Bách Hoa, ta quyết trừ mi cho sinh linh đỡ tàn hại.

Tức thì một tiếng nổ ầm lên, một luồng hắc khí bay ào lên chém xả xuống đầu bóng trắng khí thế vô cùng dữ dội.

Thiếu nữ đang đi chính là thiếu nữ mang chiếc đỉnh nơi Anh Hùng quán đi mất, đêm nay nàng có chuyện bỗng nhiên bị người phóng kiếm cản trở, nàng thoạt thấy kinh ngạc nghĩ thầm: “Kẻ nào phóng kiếm ghê gớm như vậy. Ta mới hạ sơn mà đã gặp người kỳ tài rồi”.

Thiếu nữ ấy là Tố Hoa Nương, học trò yêu của đức Thái Hư sư nữ vừa mới hạ sơn. Nàng thấy luồng kiếm Ngũ Lôi bay ào xuống đầu khí thế dữ dội quá nên không dám coi thường vội rút viên ngọc trên mái tóc ném lên không.

Một tiếng nổ kinh thiên động địa phát lên một vùng bạch quang sáng chói ào lên như muôn vạn mặt trời kết lại đẩy bật luồng khí đen lên cao và trong chớp mắt vầng bạch quang ấy lòe ánh sáng rực rỡ che phủ cả luồng hắc quang.

Thấy kiếm Ngũ Lôi bị đè bẹp như vậy Công Tôn kinh hồn khiếp vía, từ lâu nay chưa bao giờ có kẻ phóng kiếm tài tình như vậy. Ông đã từng kháng cự với Khốc Tiểu Quái Sư mà lão ấy còn không đủ sức phóng kiếm cự nổi kiếm Ngũ Lôi kia mà.

Bách Hoa Nương là hạng người gì mà ghê gớm như vậy. Ông vội bắt quyết Ngũ Lôi và thúc kiếm Ngũ Lôi vận khí Thiên Cương thúc kiếm đánh thật dữ.

Một loạt tiếng nổ như sấm sét chớp lòe, luồng hắc quang trở nên to lớn vô cùng, chớp mắt khí đen của nó như đè hết vầng bạch quang của Tố Hoa Nương.

Tố Hoa cả giận, nàng quay mình một vòng tức thì muôn ngọn lãnh phong bay ào ra như muốn xô ngã hết nhà cửa cây cối làm Công Tôn phải vận hết thần công mới đứng vững được, nếu không đã ngã quay ra rồi.

Vừa lúc đó hai tiếng kêu như tiếng ngọc chạm, rồi một ánh sáng rực rỡ bùng lên thế là luồng hắc quang bị vùi đâu mất như sắp tan đi.

Công Tôn kinh hồn khiếp vía, ông muốn thu kiếm về để trốn chạy, nhưng không làm sao thu về được nữa.

Nhưng Tố Hoa Nương đã vẫy tay thu kiếm về và dùng phép phản phong xô giạt luồng kiếm Ngũ Lôi lên cao.

Công Tôn lật đật thu kiếm lại và trốn chạy, ông không kịp nghe Tố Hoa nói gì cả.

Tố Hoa không đuổi theo, nàng trở về phòng và nằm nghỉ.

Bây giờ Tố Hoa mới biết đời là khổ, nàng thấm thía nhiều hơn trước.

Sáng ngày khi đem chiếc đỉnh đi để làm cho bọn anh hùng bay hồn mất vía, nàng đã đánh rơi gói bạc vụna mà đức Thái Hư đã để trong hành lý nàng, nên khi tìm quán trọ nàng bị chủ trọ làm phiền vô kể.

Thôi thì bao nhiêu lời nói nặng nề, bữa cơm chỉ là cơm với muối và đêm đến mụ chủ đợi nàng vào phòng là khóa cửa phòng ngay lại vì sợ nàng bỏ trốn đi.

Tố Hoa trằn trọc chưa yên, nàng nghĩ thầm: “Ngày xưa đến nay các tay hiệp khách khi túng tiền thường đến lấy nơi các nhà thổ hào ác bá và lũ tham quan ô lại. Nay ta lỡ cơ cũng nên làm thế để chi dụng và để giúp đỡ kẻ cùng khốn”.

Tố Hoa mỉm cười, nàng ngồi dậy lẩm bẩm: “Không ngờ ngày nay ta lại là phường đạo tặc. Âu ta cũng đành theo định luật của các vị anh hùng hiệp khách xưa nay”.

Nàng đứng dậy quăng mình lên mái nhà dỡ ngói lên rồi dùng thuật ngự phong bay tít lên cao nhìn phương hướng rồi nhắm ngay chỗ có đèn đuốc nhiều mà đi đến.

Nàng hạ xuống ngay một tòa nhà cao lớn như dinh thự vua quan, có xây tường cao xung quanh và có chòi canh gác.

Tố Hoa nghĩ thầm: “Đây có lẽ là nhà của bọn thổ hào ác bá. Ta nên vào thám thính, nếu quả như vậy rồi sẽ hay”.

Nàng chuyển mình một cái toàn thân nàng bay vụt vào trong lẹ đến đỗi bọn canh không sao thấy kịp. Chân nàng vừa chạm đến mặt đất tức thì chỗ đất nàng đứng nứt ra cái hố sâu nếu nàng như kẻ khác chắc phải rơi tỏm xuống hố.

Vừa lúc nàng dùng thuật ngự phong phóng bay vụt lên và đi qua phía góc nhà thì tiếng chuông trong nhà reo inh ỏi.

Trong chớp mắt trong trang trại đèn đuốc sáng rực lên, hàng trăm bọn lực lượng gươm giáo sáng lòe xông ra.

Tố Hoa nhìn tấm biển trên cửa nàng gật gù lẩm bẩm: “Vạn Hoa trang. Lúc ta ở Phù Dung tiên đảo thầy ta có nói đến bọn Vạn Hoa thất quái ở Vạn Hoa trang là bọn đạo tặc, chúng kết phe với hầu hết lục lâm đ*o tặc, ma tăng để khuấy rối dân lành. Nay đã đến đây ta quyết ra tay trừ khử bọn chúng một phen, đó là bổn phận người hiệp khách”.

Nghĩ vậy nàng dùng phép vô hình kiếm độn bay vào trong, chân nàng không hề chấm đất, toàn thân nàng chỉ là một chiếc bóng mà đôi mắt của kẻ tầm thường không nhìn thấu được.

Bấy giờ Linh Quang Tử, Trấn Ma Tử, Hồng Phong Tử, Lục Yêu Tử, Xích Linh Tử đang ngồi giữa gian phòng để bàn nhau về đạo thuật, nghe có tiếng chuông báo hiệu bên ngoài tức thì Trấn Ma Tử bước ra xem sự thế.

Còn bọn kia vẫn ngồi im như thường.

Tố Hoa Nương vào sát cạnh chúng, nàng gật gù lẩm bẩm: “Té ra mấy tên khốn mà ta gặp ở Anh Hùng quán. Ta phải hiển lộng thần uy cho chúng một phen khiếp hãi”.

Nghĩ vậy, nàng vung nhẹ tay áo một cái tức thì một trận lãnh phong phát ra làm buốt bọn Vạn Hoa thất quái.

Linh Quang Tử thất kinh vội phóng ra một luồng khí nóng để cản lãnh phong lại và quát to :

- Kẻ nào đó. Có giỏi hãy xuống đây cùng chúng ta nói chuyện.

Lúc đó Xích Linh Tử vung tay áo ra tức thì một luồng khí đen bay ào đến trước mặt Tố Hoa Nương nhưng nàng chỉ cựa mình nhẹ một cái đạn quang của hắn bay giạt đi nơi khác, trúng vào vách nhà nổ ẩm lên.

Linh Quang Tử thuộc về hàng cao diệu, hắn biết có kẻ ghê gớm lọt vào trang trại mình mà kẻ ấy biết thuật vô hình độn kiếm nên hắn ấn gót giầy vào chiếc nút dưới chân bàn tức thì một tiếng nổ ầm lên, khói đen tràn ngập gian phòng mùi mê hồn hương bay lan ra.

Tố Hoa khi nào bị chút tiểu thuật ấy, nàng cầm viên ngọc kiếm xoay một vòng tức thì ánh sáng rõ lên như ánh mặt trời phát hiện soi rõ gian phòng

Lạ lùng thay các cửa ra vào đều đóng chặt lại cả mà bọn Thất quái đã biến đâu mất.

Thấy bọn chúng dùng cơ quan để nhốt mình, Tố Hoa cả cười nói :

- Cha chả! Dù bọn ngươi có đem mười quả núi vây quanh ta, ta cũng phá mà ra được huống gì một căn buồng khốn nạn thế này.

Nàng chuyển mình một cái tức thì hơi gió trong người bay ào ra làm gian phòng rung rinh chuyển động rầm rầm như sắp vỡ tan.

Tố Hoa trỏ tay về phía cửa, dùng thuật Chưởng Tâm Lôi đánh luôn ba lần. Ba tiếng nổ xé trời rầm lên, cánh cửa tan tành để lộ một lỗ lớn và muôn ngàn mũi tên từ lỗ ấy bay vụt vào như mưa, nhưng lạ lùng thay tên ấy chưa chạm đến mình Tố Hoa đã rớt xuống cả.

Thật quý thay viên Ngọc Kiếm Xà Vương, Tố Hoa Nương có nó trong người thì không một thứ khí giới gì xâm phạm được cả đến những hơi độc cũng không làm sao bay đến gần nàng.

Bây giờ trong phàng lửa cháy lên ngùn ngụt rất ghê gớm, tưởng đâu như lửa sẽ đốt tan nàng, dù nàng có là sắt cũng phải chảy tan ra.

Tố Hoa Nương cả giận, nàng thét to :

- Bọn Vạn Hoa thất quái quả là bọn ác, dám dùng những cơ quan độc ác thế này để sát hại chúng anh hùng thiên hạ. Nếu ta không phá tan Vạn Hoa trang thề không phải là người.

Nói xong nàng phóng Ngọc Kiếm Xà Vương lên đánh sầm một tiếng như tan núi chuyển trời, gian phòng chịu không nổi sức mạnh ghê hồn đó nên vỡ tan nóc trên bay rào rào đi.

Chớp mắt Tố Hoa Nương như một con chim vỗ cánh bay ào lên trên và ra khỏi gian phòng ấy, nhưng lúc ấy một tấm lưới sắt từ trên cao úp chụp xuống nhốt nàng vào giữa.

Tố Hoa thét to lên một tiếng, nàng phóng ngọc kiếm chém phạt một lần nữa tức thì lưới sắt tan tành và quay qua ngọc kiếm phạt xuống nóc Vạn Hoa trang.

Những tiếng nổ kinh thiên động địa phát lên phút chốc cả mộ tòa trang trại to lớn ghê gớm như vậy mà lửa bốc lên dữ dội như sắp cháy tan cả.

Bọn Linh Quang Tử kinh hồn từ trong mật động chạy ra vặn máy phun nước tưới tắt lửa.

Tố Hoa thấy cách giữ gìn của bọn chúng chu đáo như vậy, nàng thầm khen liền hạ xuống quát to :

- Hỡi bọn Vạn Hoa thất quái. Ta từ xa lại nghe tiếng bọn ngươi là giàu có nên đến xin một ít tiền tiêu. Nào ngờ các ngươi ỷ mình vận cơ quan nhốt ta, nhưng ta nào sợ tòa trang trại cỏn con của các ngươi. Mau mau đem nộp cho ta hai vạn nén vàng thì ta tha cho. Bằng không trang trại của bọn ngươi tan tành như cám.

Tiếng quát nàng vừa dứt thì Xích Linh Tử nhảy vọt ra khoa kiếm chém vụt xuống đầu nàng và mắng lớn :

- Nữ tặc, mi há không biết Vạn Hoa trang là lợi hại sao mà đến đây tác quái. Ta quyết đưa mi về chín suối để mi hối ngộ việc làm điên dại.

Thấy thế kiếm của Xích Linh Tử Tố Hoa Nương khen thầm, nàng vung ngọc kiếm lên gạt mạnh một cái tức thì một tiếng ngân dài như tiếng pha lê vỡ, lưỡi kiếm báu của hắn gãy tan làm đôi bắn đi một nửa.

Kinh hồn khiếp vía, Xích Linh Tử nhảy lùi lại trố mắt nhìn nàng là hạng người nào mà ghê gớm như vậy.

Linh Quang Tử đã biết tài nghệ của nàng quá ghê gớm, nên hắn toan ngăn bọn đệ lại nhưng Lục Yêu Tử đã quát lên như sấm :

- Yêu nữ chớ cậy tài. Xem kiếm ta lấy đầu mi.

Cả hai cùng phóng kiếm quang lên đánh dữ dội như trời long đất lở.

Hồng Phong Tử và Xích Linh Tử có khi nào chịu kém, cả hai cùng phóng kiếm chém xả xuống đầu nàng khí thế như trời nghiêng đất lở.

Tố Hoa Nương xem thường, nàng vẩy tay tức thì một vầng bạch quang bay ào lên, muôn vạn ánh hào quang lòe ra làm chói mắt bọn quái tặc, vầng bạch quang nổ lên một tiếng là những luồng kiếm của bọn Xích Linh Tử tan tành như tro bụi.

Cả bọn chúng vừa giận vừa sợ vội đem hết tài siêu việt phóng tâm kiếm lên đối địch.

Những luồng kiếm sau toàn là những kiếm báu của chúng luyện nên hòa với thân chúng nên có phần mãnh liệt vô cùng, có thể cầm cự được với Tố Hoa Nương trong đôi phút.

Linh Quang Tử thấy sự thể không dừng được hắn đành phóng kiếm thư cầu cứu hai vị trưởng huynh và rồi cũng phóng kiếm lên để cùng cự địch với Tố Hoa Nương.

Thật là cả một sự nguy hiểm cho Tố Hoa nếu nàng là một bậc tầm thường. Ngần ấy bọn họp lại là một sức mạnh vô biên xô núi núi tan, chúng anh hùng trong thiên hạ cũng khó mà cự địch.

Nhưng Tố Hoa xem thường, biểu lộ thần thông quay ngọc kiếm cản bật mười luồng kiếm quang của bọn kia lại và muốn xem tài sức bọn họ đến đâu nên nàng cứ kéo dài cuộc đấu.

Nhưng đến hơn nửa giờ sau, nàng nghĩ thầm: “Ta đã đến đây sao sao cũng phải làm cho bọn chúng kinh hồn. Âu là ta phải phá tan kiếm quang của bọn chúng để thị hùng”.

Nghĩ vậy nàng thét to lên :

- Bọn kia khá giữ lấy mớ tóc trên đầu. Ta quyết cạo đó.

Nói xong nàng chuyển mình một cái tức thì muôn ngàn tiếng nổ ầm ầm phát ra vầng bạch quang lòe sáng lạ thường và trong chớp mắt bao nhiêu luồng phi kiếm của kẻ địch tan như cám.

Đà kiếm của nàng bay ào xuống làm chúng rú lên ngã quay ra, tức thì năm cái đầu của bọn Thất quái đã trọc lóc, tóc và khăn rời ra ngoài bay lả tả.

Trong khi ấy một luồng lãnh phong bay ào từ trên không xuất hiện ra một người to lớn, dáng dấp uy nghi ông ta quát to :

- Nữ tặc chớ thị hùng hiếp lũ em ta. Hãy mở mắt xem lão sư lấy đầu mi.

Dứt lời tay hắn luồng Ngọc Kiếm bay ào ra rồi những tiếng nổ ầm ầm vang lên, một vầng bạch quang chém vút xuống đầu Tố Hoa như trời xoay đất chuyển.

Vừa thấy kẻ lạ mặt bất ngờ xuất hiện, hiển lộng thần thông, tung kiếm quang ra, lãnh khí tỏa lạnh người chẳng kém gì Ngọc Kiếm của mình bao nhiêu, Tố Hoa ngạc nhiên lẩm bẩm :

- Ma Phong Tử. Hắn cũng có Ngọc Kiếm Xà Vương nữa đây. Đúng như lời sư bá ta nói, hắn quả là tay bản lãnh lệch đất nghiêng trời, trong tay lại có được Ngọc Kiếm nào phải vừa.

Tuy nghĩ thế, Tố Hoa vẫn xem thường. Nàng thản nhiên quát to lên :

- Ma Phong Tử. Bọn mi tài lực là bao cả gan dám a tùng theo bọn Khốc Tiểu Quái Sư sát hại các tay hiệp khách anh hùng thiên hạ. Gặp ta phen này cả lũ ngươi chớ trông dương oai diệu võ.

Lửa giận tràng hông, Ma Phong Tử gầm lên như sấm :

- A đầu vô lễ. Chúng anh hùng thiên hạ gặp ta còn phải khiếp đảm thay. Mi là kẻ vô danh tiểu tất dám gan buông lời xúc phạm. Mi có tài gì hãy thi thố cho lão sư xem.

Dứt lời hắn trỏ luồng Ngọc Kiếm bay ào xuống đầu Tố Hoa Nương nhưng gặp phải một sức mạnh vô hình cản bật lại, Ma Phong Tử vừa sợ vừa giận, hắn gầm lên, thôi thúc kiếm quang, tức thì muôn ngàn tiếng nổ ầm ầm như sấm dậy ngang trời, luồng bạch quang của hắn to rộng ra và bay ào xuống đầu Tố Hoa, khí thế như núi sa trời đổ.

Lãnh khí bốc ra ào ào như bão táp, làm cây cối xung quanh không chịu nổi sức gió thần tốc bật gốc ngã lăn.

Tòa Vạn Hoa trang kiên cố là thế mà cũng bị sức gió ghê hồn kia cuốn phăng mất một nửa.

Lũ đệ hắn toàn là những tay siêu việt trên đời mà lúc ấy cũng bị hơi lạnh từ Ngọc Kiếm phát ra làm buốt tận xương rùng mình mọc óc, bọn chúng phải đem hết các tài nghệ tuyệt kỹ ra vận thần công lên để chịu đựng để xem đại sư huynh mình trổ tài quán chúng chọi với kẻ địch.

Trước tình thế ấy, Tố Hoa chẳng dám khinh thường. Nàng vội đưa tay vẫy luồng Ngọc Kiếm ra cản lại.

Hai sức mạnh gặp nhau long trời lở đất làm mọi người kinh hồn choáng óc.

Ánh sáng từ hai luồng Ngọc Kiếm phát ra rực rỡ hào quang, sáng lòe mấy dặm.

Trên không trung giữa trời khuya lặng vắng lúc ấy, hai luồng Ngọc Kiếm xoắn tít nhau như hai con thuồng luồng rởn khúc, thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng nổ kinh hồn sởn vía.

Lãnh phong bay rào rào làm rung chuyển cả một vùng trời đất. Cây cối nhà cửa xung quanh thôn cả đến nóc Vạn Hoa trang lần hồi không chịu nổi sức gió quá mãnh liệt kia, bị cuốn hút và bay tung cả.

Thấy kẻ địch cũng có Ngọc Kiếm như mình lại có phần dữ dội hơn nữa, Ma Phong Tử hơi gờm. Hắn tự nhủ: “Quái! Không biết con bé này ở đâu mà tài nghệ siêu việt đến thế. Ta không đem hết các ngón sở trường hiển lộng thần oai e khốn với nó”.

Nghĩ thế Ma Phong Tử tức thì chuyển mình một cái.

Ghê gớm thay bản lãnh của tên cầm đầu bọn Vạn Hoa thất quái!

Hắn chỉ mới chuyển mình một tí, mà xung quanh hắn cây cỏ đất trời như muốn nghiêng ngả. Luồng bạch quang của hắn cũng càng lúc càng lan rộng ra chẳng biết sao mà lường. Liên Liếp những tiếng nổ tan trời vỡ đất vang lên khiến cho bá tánh lương dân cả một vùng quanh đấy đang ngủ nửa đêm giật mình thức giấc, bàng hoàng kinh sợ thất thần.

Đã thế, hắn còn xòe tay nhắm ngay người Tố Hoa đánh tới.

Từ tay hắn tia ra năm luồng hắc khí chuyển động dường đất lở trời long. Hắc khí tia ra vụt xuống đất làm thành những lỗ to hằng mấy trượng. Cây cối lại một phen nữa ngã đổ ầm ầm ghê khiếp.

Tố Hoa thấy thế cả cười bảo :

- Khá lắm. Phép Ngũ Tâm Lôi của ngươi cũng đáng liệt vào hàng cao diệu nhưng hãy cố lên tí nữa. Đồ trò trẻ ấy làm gì nổi ta.

Tiếp theo câu nói Tố Hoa Nương liền thổi một hơi.

Từ miệng hoa của nàng, một luồng bạch khí xông ra cực kỳ dữ dội cản bật năm luồng hắc khí dội ngược trở lại không sao chạm đến người nàng.

Cũng từ phút ấy Tố Hoa thầm nghĩ: “Tài nghệ của hắn so với ta chỉ kém một bảy một mười. Huống chi bên cạnh hắn còn một lũ sư đệ tài tình siêu việt. Nếu ta dần dà tránh sao khỏi mãnh hổ nan địch quần hồ. Âu là ta hiển lộ thần thông cho chúng một phen tơi bời, kết thúc trận đấu này cho rồi”.

Nghĩ vậy Tố Hoa quát to lên :

- Ma Phong Tử. Ngươi liệu giữ hồn. Ta không dư thì giờ đùa cợt với ngươi nữa.

Tiếng quát vừa dứt, Tố Hoa liền thổi một hơi vào luồng Ngọc Kiếm của nàng đang vũ lộng trên không, tức thì một tiếng nổ rầm lên.

Ngọc Kiếm của nàng đang quấn quít lấy luồng bạch quang của Ma Phong Tử như kẻ nửa cân người tám lạng bỗng chốc quật khởi trở lên muôn phần dữ dội, nó tỏa sáng ra như muôn ngàn ánh nguyệt quang kết lại, chỉ trong nháy mắt vầng bạch quang của nàng đã đè bẹp mất luồng Ngọc Kiếm của Ma Phong Tử.

Tố Hoa lại nhắm ngay luồng Ngọc Kiếm của Ma Phong Tử phẩy tới liên tiếp hai ba lượt.

Luồng bạch quang của hắn đang ráo riết cầm cự với Ngọc Kiếm của Tố Hoa, bỗng chốc như bị một sức mạnh vô hình khủng khiếp vụt tới, giạt ra ngoài.

Cả kinh Ma Phong Tử vội vận khí Thiên Cương điều khiển vầng bạch quang cố sức chống ngăn. Nhưng thắng thế đã ngả hẳn về phía Tố Hoa.

Bỗng một tiếng nổ như vỡ đất tan trời, vầng bạch quang của Ma Phong Tử lảo đảo mấy vòng rồi nhỏ dần.

Thấy cơ nguy sắp đến cho đại sư huynh mình, bọn Linh Quang Tử không còn hồn vía nào. Chúng toan ra tay giúp sức nhưng sực nhớ lại bao nhiêu phi kiếm, tâm kiếm của bon hắn đều bị Tố Hoa phá mất cả, chúng còn gì nữa để hiển lộng thần oai giúp đồng bọn đang cơn khốn hãm. Thế là cả bọn đành giương mắt căm hờn nhìn Tố Hoa đang trổ tài tuyệt kỹ đàn áp sư huynh chúng tơi bời.

May sao lúc ấy từ trên không trung bỗng xuất hiện hai vị lão tăng hình dung cổ quái, một lão đầu bướu to tướng, còn lão nọ miệng rộng tợ hỏa lò, mắt lồi trán tẹt râu xồm soàm ghê gớm.

Vừa thấy Ma Vương Hỗn Thủy và Ngũ Sơn lão quái bất thần tới, Linh Quang Tử mừng rỡ kêu lên :

- Liệt vị đạo huynh mau mau giúp sức.

Ngay lúc ấy bỗng một tiếng nổ vang trời dậy đất nổi lên, vầng bạch quang của Ma Phong Tử bị Ngọc Kiếm của Tố Hoa đè bẹp gần sa xuống.

Không dừng được, Ngũ Sơn lão quái sấn đến thét to :

- Nữ tặc chớ thị hùng. Có lão sư đến lấy đầu mi.

Nói xong từ trên mí mắt của lão quái tiía ra hai luồng bạch quang như sợi chỉ, nhưng lúc lên không thì nó to rộng ra chẳng biết sao mà lường. Một vầng bạch khí tỏa ra hàng mấy mươi dặm, chuyển động ầm ầm khác nào thiên long địa chấn.

Trước tình thế ấy, Tố Hoa vẫn dửng dưng xem thường. Nàng thản nhiên vỗ nhẹ vào trán. Tức thì từ tam tinh nàng bay vụt ra một đạo hồng quang muôn phần dữ dội phút chốc đã lan rộng ra án mất cả vầng bạch khí của Ngũ Sơn lão quái. Không trung lúc ấy thật muôn ngàn ghê rợn. Luồng hồng quang tỏa ra ánh sáng đỏ rực nóng thiêu người, như một quả núi lửa to tướng lơ lừng giữa thinh không.

Bỗng một tiếng nổ ầm vang lên như xô trời sập đất, luồng bạch khí của Ngũ Sơn lão quái bẹp dí và chỉ trong phút chốc tắt phụt đi.

Lão quái hồn bất phụ thể, lão không ngờ suốt đời ngang dọc thao túng khắp anh hùng thiên hạ, gầm trời chẳng gặp tay đối thủ bỗng bất ngờ gặp phải một kẻ vô danh, tài nghệ còn hơn cả những bậc thượng đẳng kiếm tiên.

Không dám chậm trễ Ngũ Sơn lão quái vội phóng một đạo kiếm cuối cùng lên.

Quả thật danh bất hư truyền, đạo pháp của lão võ cùng lợi hại.

Đạo kiếm quang màu lục ấy lão ít khi dùng đến, vừa vọt lên không đã lòe sáng cả một vùng, xoắn tít với đạo hồng quang của Tố Hoa. Hai sức mạnh gặp nhau, gây thành những tiếng nổ vang trời nát đất.

Thấy kẻ địch bên ngoài còn một lão tăng đầu bướu xem ra chẳng phải tầm thường, Tố Hoa thẳm nghĩ: “Ta hơi sức đâu đùa cợt với chúng. Trận đấu đã quá kéo dài. Âu là ta trổ tài thần thông dọa chúng một phen khiếp vía mà lui cho rồi”.

Nghĩ vậy Tố Hoa thổi một hơi vào đạo hồng quang trên không. Hơi nóng cháy người thêm dữ dội, lửa dậy đỏ trời, luồng hồng quang không ngớt lòe ra như một biển lửa lan tràn muốn át cả đạo lục quang của Ngũ Sơn lão quái.

Ma Vương Hỗn Thủy từ nãy giờ đứng ngoài xem cuộc giao đấu bỗng thất sắc rú khẽ :

- Trời! Con bé này là ai bản lãnh ghê gớm thế. Ngũ Sơn lão huynh nào phải tay vừa mà còn bị nó khốn hãm thế nay. Ta chẳng ra tay còn đợi chừng nào.

Nói xong Ma Vương Hỗn Thủy liền bước tới quát như sấm nổ lưng trời :

- A đầu chớ vội thị oai. Lão sư quyết hạ ngưởi cho rõ mặt nhân vật Tây Tạng là lợi hại.

Chưa dứt lời lão thở phì ra hai đạo thanh quang bay lòe hào quang sáng rực cả một góc trời, ầm ầm chuyển động như đất run trời sụp.

Chẳng dám khinh thường, Tố Hoa toan điểu khiển đạo hồng quang chống lại nhưng nàng sực nhớ lúc ở Phù Dung tiên đảo đức Thái Hư sư nữ có truyền cho nàng thuật kiếm phong. Nàng nghĩ đây là một dịp may để nàng đem ra áp dụng, thử xem nghệ thuật công phu của nàng đã đến đâu. Chứ thật ra Ngọc Kiếm Xà Vương và luồng hồng quang kia đã thừa sức đối phó với lão tăng đầu bướu và lão tăng râu xồm kia.

Nghĩ thế Tố Hoa liền phẩy tay áo rộng đưa luồng kiếm phong vụt lên không chống lại.

Luồng gió vô hình từ tay áo nàng phất ra ào ào nổi dậy làm nghiêng ngửa cả một vùng trời đất.

Vừa thấy trận gió vô hình khủng khiếp phát lên Linh Quang Tử, tên thứ ba trong hàng Vạn Hoa thất quái rụng rời kinh hãi rú lên :

- Trời! Con a đầu này xử dụng nổi kiếm phong. Không khéo bọn ta nguy mất.

Đến đây chắc hẳn bạn đọc nóng lòng muốn biết kiếm phong là gì?

Nó là một trận gió vô hình vô ảnh muôn phần độc dữ, hơn cả kiếm quang kiếm khí một bậc. Kẻ xử dụng được nó phải là tay thượng đẳng kiếm tiên đạo hạnh siêu thâm, bản lãnh tối cao vô thượng nhất trần đời.

Luồng kiếm phong vô hình ấy phát lên chuyển động rền trời hơn bão táp, trúng nhằm người dù xương đồng thịt sắt cũng tiêu tan như cám bột, va nhằm rừng núi loáng mắt cũng tan tành như tro bụi.

Thật là một lợi khí hung hăng, mãnh liệt nhất thế gian.

Kiếm phong vừa gặp hai luồng thanh quang của Ma Vương Hỗn Thủy bỗng vang lên những tiếng nổ kinh hoàng. Chỉ trong một chớp mắt hai đạo thanh quang bị thổi tung lên cao, Ma Vương Hỗn Thủy đứng tấn vững vàng mà lúc ấy cũng gần nghiêng ngửa. Lão sợ toát mồ hôi vội vận khí Thiên Cương thôi thúc hai luồng thanh quang gắng sức cầm cự lại.

Hai đạo thanh quang ấy luyện thành do nội tậm của lão khác nào tâm kiếm, lại nữa tên Ma Vương Hỗn Thủy là bậc siêu việt trên đời bản lãnh đã đến hàng tột thế, tâm kiếm của người có bao giờ bị hại được.

Tuy vầy sự hơn kém đã rõ rệt, Ma Vương Hỗn Thủy chẳng làm sao đàn áp nổi đám trò yêu của đức Thái Hư sư nữ và Ngũ Sơn lão quái cùng Ma Vương Hỗn Thủy đã hiển lộng hết cả thần thông, đánh trối chết mà chỉ cầm cự được với nàng thôi.

Đến đây ta mới thấy tài nghệ của Tố Hoa quả thật xứng đáng là kẻ cầm đầu các môn phái võ Trung Quốc sau này.

Kiếm quang kiếm phong không ngớt chạm nhau phát ra nhiều tiếng nổ kinh hồn. Sức phi của kiếm quang và kiếm phong gây thành một trận cuồng phong quá ư mãnh liệt, mãnh liệt đến đỗi cây cối bên đường còn sót lại bao nhiêu đều bị cuốn lôi bay phăng tất cả.

Nhiều cây cổ thụ cành lá rườm rà cũng bật gốc bay vọt lưng trời, lơ lửng giữa từng không như những chiếc lộng khổng lồ xê dịch.

Bá tánh quanh thôn Vạn Hoa và các thôn lân cận phải một phen kinh tâm tán đởm vì những tiếng nổ như địa chấn thiên long, giờ lại một lượt nữa hồn phi phách lạc cửu tiêu bởi cơn bão táp bất ngờ xô đến làm rung rinh sập cửa tan nhà.

Cuộc chiến đấu kỳ phùng địch thử diễn ra càng lúc càng gay go kinh hồn, dữ dội tưởng chừng thế gian ngàn đời chẳng có một lần nào như thế

Ma Vương Hỗn Thủy, Ngũ Sơn lão quái lúc ấy đem gần tận lực bình sanh giao đấu mà chẳng làm gì được Tố Hoa. Cả hai tức gần lộn ruột. Tức thì kẻ dùng Ngũ Tâm Lôi, người đưa tiêu quang vút thẳng vào mình Tố Hoa khí thế muôn phần dữ dội.

Tố Hoa vẫn dửng dưng xem thường. Nàng chỉ sẽ cựa mình một cái bao nhiêu tiêu quang đều bay giạt trở lại.

Cái vẫy tay của nàng cũng gớm ghê chẳng kém. Lãnh phong bay ào ra cản bật Ngũ Tâm Lôi vụt trở lại

Đến đây Tố Hoa không muốn kéo dài thêm cuộc chạm trán đã quá lâu. Nàng chẳng muốn bá tánh lương dân kinh sợ quá nhiều, quyết hiển lộng tuyệt kỹ thần thống hãm khốn bọn chúng một phen rồi đi nơi khác cho xong.

Nghĩ vậy Tố Hoa liền chuyển mình luôn hai lượt.

Ghê gớm thay cho đạo pháp của nàng. Hai cái chuyển mình kỳ diệu ấy như những sức mạnh vô hình vụt lên không xô giạt Ngọc Kiếm của Ma Phong Tử lảo đảo mấy vòng.

Luồng hồng quang như tăng thêm sức hung hãn tỏa hơi nóng ran người, đè bẹp đạo lục quang của Ngũ Sơn lão quái khiến lão ta sợ thất thần gần rụng rời tứ chi

Kiếm phong cũng tăng thêm tốc độ đàn áp hai đạo thanh quang của Ma Vương Hỗn Thủy không phương vùng vẫy nổi.

Bỗng ba tiếng nổ kinh hồn vang lên, kiếm quang của bọn Ngũ Sơn lão quái gần bẹp dí. Cả kinh ba người lạnh toát mồ hôi toan vận khí Đan Điền, thúc kiếm quang quật khởi cự lại, bỗng từ đâu trên không trung xuất hiện một con chim khổng lồ, quạt cánh gió lộng ào ào.

Tòa Vạn Hoa trang kiên cố là thế mà lúc ấy bị sức quạt cánh của đại bàng cũng rung rinh gần sập. Lũ sư đệ của Ma Phong Tử trừ Linh Quang Tử, lúc ấy xuống tấn vững vàng mà cũng bị thối lui hơn mấy bước. Bọn chúng đã hoảng càng hoảng thêm.

Vừa thấy Đại Bàng Điểu xuất hiện, Tố Hoa như nhớ lại sứ mạng thiêng tiêng cao cả của mình, nàng liền thu kiếm phong lại và sẽ vẫy tay rút Ngọc Kiếm về. Nàng chỉ sẽ mình đã nghiễm nhiên ngồi oai nghi trên lưng Đại Bàng Điểu.

Đại Bàng quát lên một tiếng to khác nào sấm nổ lưng trời. Nó vỗ cánh một cái đã vút ngoài trăm dặm mù khơi. Chớp mắt hình ảnh đứa trò yêu của đức Thái Hư sư nữ, người mang một bản lãnh tối cao vô thượng khuất mất trên ngàn mây hạc.

Ngũ Sơn lão quái, Ma Vương Hỗn Thủy, Ma Phong Tử vội thu kiếm quang về. Cả ba như kẻ vừa qua cơn ác mộng, bàng hoàng khủng khiếp chẳng cùng. Cả bọn biết ngày nay mình đã gặp tay đối đầu lợi hại, bản lãnh cao diệu, từ đây khó lòng dọc ngang thao túng, xem trời bằng vung như ngày nào nữa.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau